Page 1

ICT draait om mensen

REGAS Software voor de Gehandicaptenzorg


Zevenbergen

Regas

Het dienstverleningscentrum Zevenbergen begeleidt en biedt ondersteuning aan zo’n 280 kinderen en volwassenen die te kampen hebben met een ernstige of diepe verstandelijke beperking. Zevenbergen is werkzaam op drie locaties: Ranst, Duffel en Heist-op-denBerg.

Bij de invoering van REGAS heeft dienstverleningscentrum Zevenbergen het kwaliteitshandboek als blauwdruk gebruikt om de structuur in REGAS te ontwerpen. Door de vertaalslag van de belangrijkste procedures naar REGAS, worden de hulpverleners nu volledig ondersteund. Bijvoorbeeld het automatisch plaatsen van de workflow in het dossier. De kwaliteit is hierdoor sterk verbeterd. De logeerfunctie, opnameprocedure en het ondersteuningsplan zijn als eerste geïntegreerd. Met name de laatste heeft gezorgd voor efficiëntie en tijdsbesparing. Er wordt nu centraal, in één cliëntendossier, door alle betrokkenen van het multidisciplinaire team geregistreerd.

Walter Bosmans, Pedagogisch directeur vertelt: “Wij waren al geruime tijd actief op zoek naar een softwaretoepassing die een cliëntendossier volledig kan automatiseren en ons daarnaast toelaat om het overzicht te behouden. REGAS onderscheidde zich al gauw van andere informaticatoepassingen omdat het programma toelaat om op een flexibele manier grote hoeveelheden data op te slaan. Daarnaast stroomlijnt het de gegevensuitwisseling, zowel intern in het kader van de multidisciplinaire samenwerking, als extern met de overheid. En dat was exact waar wij nood aan hadden. REGAS is bovendien een heel open pakket dat in volledige samenspraak stap voor stap opbouwbaar is in functie van onze behoeftes als organisatie. Al vanaf de bespreking van het ondersteuningsplan worden doelen vastgelegd die vervolgens periodiek opgevolgd én geëvalueerd worden. Kortom, REGAS is uitermate flexibel, dynamisch en gericht op workflow. De software is zeker een troef voor de toekomst. In een vraaggestuurde omgeving bepalen individuele verblijfsovereenkomsten nu eenmaal steeds meer het aanbod. Elke cliënt heeft zijn eigen behoeften waardoor de omslag naar persoonsgebonden budgetten de zorg bijgevolg sterk zal gaan bepalen. Het is voor ons essentieel dat wij het overzicht behouden op ons volledige cliëntenbestand, zonder een overdaad aan informatie te gaan creëren. REGAS is dé tool bij uitstek om deze complexe opdrachten aan te kunnen”.

Elementaire registratie Volgen

Procesbewaking & planmatig werken Bewaken

‘‘

‘‘

REGAS stroomlijnt onze complexe vraagstukken


Regas in de Gehandicaptenzorg • Ingericht op maat van de gehandicaptenzorg • Integreert kwaliteitshandboek en procedures in de dagelijkse praktijk • Opbouw dossier volledig door zorgverleners • Evolutief dossier dat meegroeit met de cliënt • Vertrekt vanuit interdisciplinair werken en ondersteunt het  multidisciplinair team • Eenvoudig en efficiënt beheer van toegangsrechten • Overal toegankelijk via internet • Ondersteuning verzekerd via gebruikersgroep

REGAS als product REGAS Cliëntvolgsysteem wordt ingezet in de gehandicaptenzorg voor volledige ondersteuning in workflowmanagement. In de standaard module ‘Volgen’ beloopt de gebruiker gestandaardiseerde processen, aangepast aan de lokale cultuur. Informatie hoeft maar één keer ingevuld te worden en de documentenstroom wordt automatisch beheerd, ook naar andere software binnen uw organisatie. REGAS Volgen: voor efficiënt, tijdbesparend werken. De kernbegrippen die de module REGAS Verbinden beschrijven, zijn communicatie en samenwerking. Met collega-hulpverleners, maar ook met de cliënt. REGAS Verbinden biedt de gebruiker een visuele weergave van het netwerk van de cliënt en faciliteert directe communicatie hiermee. Ook het automatisch verzenden van vragenlijsten, en elektronisch aanmelden is mogelijk met de module. REGAS Verbinden maakt snelle en effectieve communicatie werkelijkheid. REGAS Bewaken, de derde module, wordt ingezet voor beslisondersteuning, behandel- en begeleidingsplannen. Taken, deadlines en kwaliteitsindicatoren zijn met REGAS Bewaken eenvoudig te monitoren, terwijl real-time rapporten direct de gewenste managementinformatie verstrekken. Ook automatische afspraakherinneringen via e-mail en SMS kunnen verstuurd worden met behulp van de functionaliteit in deze module. Met REGAS Bewaken houdt u complete controle over de processen binnen uw gehandicapten-organisatie.

Regas als bedrijf De zorg- en welzijnsmarkt is enorm in beweging. Ook de financieringsstromen veranderen. En de klant is steeds beter geïnfomeerd en wordt meer betrokken bij processen. Al deze bewegingen en de krapper wordende budgetten vereisen een efficiëntere manier van werken. Om aan de veranderende eisen te voldoen die de markt aan zorgaanbieders stelt, zien wij het als taak alle partijen met op de praktijk toegesneden software te ondersteunen in het efficiënt organiseren van de primaire processen.


Onze missie REGAS volgt mensen, verbindt individuen en bewaakt processen. Nu en straks. Want REGAS is toekomstvast. Software lost het probleem van vandaag op, toekomstvaste software van Regas reikt verder. We denken graag met u mee en wij stellen het op prijs als u met ons meedenkt. Want REGAS is net zo goed ons product als dat van u.

100% Tijdregistratie

Elementaire registratie Volgen

Adaptime

Samenwerking & communicatieve acties Verbinden

Management- & sturingsinformatie Rapporten

Procesbewaking & planmatig werken Bewaken

Mobiele registratie REGAS App

Regas BVBA Franklin Rooseveltlaan 349B.16 9000 Gent (Belgie) T:  +32(0)9265 0246 F: +32(0)9265 0250 E-mail: info@regas.be

REGAS - Cliëntvolgsysteem  

REGAS Software voor de Gehandicaptenzorg

REGAS - Cliëntvolgsysteem  

REGAS Software voor de Gehandicaptenzorg

Advertisement