Page 1

MIJN IDEALE ACADEMIE Auteur: Lillan Logemann

Vanuit mijn studie grafische vormgeving zou voor mij de ideale academie er één zijn waar ik de ideale communicatie onder de knie weet te krijgen. Een grafisch vormgever is in staat een boodschap (ook die van een opdrachtgever) vanuit alle er toe doende basis elementen op de meest optimale manier over te brengen. Voor ik de ideale academie kan beschrijven moet voor mij eerst duidelijk worden wat de ideale communicatie is. Ik houd van lekker en goed eten en vanuit de opdracht bedacht ik een metafoor hiervoor. Het ideale recept, gemaakt door de kok die kan koken naar alle monden. Met andere woorden wat hij maakt vindt iedereen lekker. De kok kan dus een boodschap over brengen, maakt niet uit wie er aan de tafel zit, ongeacht leeftijd, etnische afkomst en niet in de laatste plaats: smaak. De grote vraag is waar heeft die kok leren koken, want hij heeft blijkbaar het ideale recept gevonden. Een ander geschikte metafoor is het thema uit het boek “Het Parfum” van Patrick Süskind, de hoofdpersoon die het ideale parfum wil maken. Hier hebben we een paradox te pakken, want iedereen weet dat er geen kok bestaat waarvan iedereen weet dat wat hij maakt, lekker is. Die gaat ook nooit gevonden worden want smaken verschillen. Nu is mijn opdracht een academie te beschrijven waar de ideale communicatie geleerd kan worden. Nu daar kan ik wellicht ook het antwoord op voor-

spellen: DE IDEALE ACADEMIE BESTAAT NIET. Toch is het de moeite waard om te streven naar een manier van communiceren die zodanig breed begrepen wordt en net zo flexibel is als de boodschap zelf. Of nauwer gezegd, de boodschap wordt volledig door de vooraf bepaalde doelgroep begrepen. Zoals ook smaken veranderen verandert alles in een ogenschijnlijk steeds hoger tempo. Al het levende communiceert. Hans Achterhuis, filosoof en denker des vaderlands zegt dat het schrift misschien wel de belangrijkste technische uitvinding ooit is. De belangrijkste toegevoegde waarde van het schrift is de overlevering; alle kennis kan generaties lang worden doorgegeven. Wanneer je de ontwikkeling van de techniek van de mensheid in een grafiek uittekent, gaat deze van heel lang vlak horizontaal lopend ineens stijl omhoog.


zijn je belangen? Mensen met een idealistische boodschap zoals Charles Fourier zochten naar de ideale communicatie om hun ideeën over hoe de mensen zich goed konden ontwikkelen te verspreiden. Om zo een betere wereld te creëren waarin welvaart eerlijker verdeelt is. In het tijdschrift Morf nummer 15 staat een mooi artikel over Design voor de andere 90 procent. Voor een designer is het dilemma: ontwerp ik voor de happy few of voor grote arme massa, die wel behoefte heeft aan goed ontworpen gebruiksvoorwerpen.

De levensloop van boodschappen en gedachtegoed op maatschappelijk en politiek gebied is ook korter. Er is minder tijd nodig en beschikbaar om een veranderend inzicht bij een grotere groep mensen onder de aandacht te brengen (zie de rol van de social media in Egypte). Er is een overvloed aan boodschappen. De rivieren en kanalen die Vauban bedoelde is het internet van tegenwoordig, de massa is via de kanalen, het internet verbonden met elkaar. Door die enorme versnelling op het gebied van techniek en waarbij de optelsom van kennis wordt vertaald in snel veranderende boodschappen en producten, heeft de mens omgekeerd evenredig ook minder tijd om al die boodschappen in zich op te nemen, te verwerken en keuzes te maken. Daardoor is het nodig de boodschap sterk neer te zetten, waarbij je wel eerst het doel moet weten voordat je het middel gebruikt. (Vabaun).Dilemma; staat ideale communicatie ten dienste van de commercie de handel of moet de ideale communicatie leiden tot een rechtvaardiger wereld. Wat

Wat is voor mij het dilemma zoek ik de ideale communicatie in het grafisch design voor Bang & Olufsen of maak ik een sterke boodschap voor een organisatie als bijvoorbeeld Pink Ribbon. Om maar met Rene Descartes te praten “I think therefore I am”met andere woorden: Ik besta dus ik moet er goed over na denken.

Morf: Design voor de andere 90%

De opeenstapeling van kennis op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie heeft geleid tot grotere inzichten en groot technisch vernuft (overigens ook meer mensen). Kennis wordt bewaard op steeds kleiner wordende media (usb), zelfs virtueel. Kennis hangt in de cloud. Wat gisteren hoogstaand was, is vandaag alweer achterhaald. Voor de één was de CD begin jaren tachtig van de vorige eeuw nog revolutionair voor de ander hopeloos ouderwets. Wat echter maar weinig verandert, is het schrift, de letters, (de noten). Die blijven eigenlijk hetzelfde.

Voor mij is de ideale communicatie los van het dillema wat ik hierboven noemde, de flexibele manier om de boodschap die verandert met de tijd op de meest passende manier te uiten en die door zo veel mogelijk mensen begrepen wordt. Ik realiseer me hierbij dat een toon een toon is, een afbeelding een afbeelding en een letter een letter. Hiermee bedoel ik dat je moet kunnen horen, kunnen zien of kunnen lezen om een boodschap te begrijpen. De ideale communicatie draagt bij aan de vooruitgang van de maatschappij. De taak van een grafisch vormgever is om een boodschap in de tijd die de ontvanger er voor


heeft over te brengen. De ontwikkeling in de wereld gaat door nieuwere technologie steeds sneller waarbij de ontvanger overstroomd wordt met boodschappen. Het is niet meer 1 boodschap het zijn er honderden. Het is dus zaak dat je als grafisch vormgever iedere keer er weer in slaagt dat jouw boodschap wordt over gebracht en begrepen. Hoe kom je tot de ideale boodschap of ideale communicatie. De grafisch ontwerper of vormgever kon zich in het verleden beperken tot een perkt aantal media: het boek en het pamflet of poster waarop geschreven of gedrukt de boodschap werd geplaatst. De grafisch ontwerper en vormgever van nu moet zich in kort tijdbestek identificeren met de doelgroep en ook de boodschap en deze vertalen naar de vorm en beschikbare technieken.

Hoe ziet de ideale academie eruit. Voor mij bestaat deze uit twee peilers: 1. technische vaardigheden, deze goed kunnen toepassen, zodat ik met mijn ontwerp een boodschap kan uitstralen. Voor mij is dit de basis. 2. bestaat uit maatschappelijke vorming, die onder te verdelen is in het maatschappelijke verantwoorde en het commercielle liberalisme.

Door de ontwikkeling die ik op de KABK ga doormaken, wordt vanzelf duidelijk welke technieken mij het beste liggen. en in welke combinatie van maatschappelijke stromingen ik het beste pas. Een mooi voorbeeld vind ik zelf Benneton dat wereld wijd gericht is op het behalen van winst. In mijn optiek zou ik de kleding nooit kopen als die niet ondersteund werd door de grafische vormgeving van de reclame uitingen de boodschap die daar inzit laat mij nadenken, waarbij ik mij vervolgens kan identificeren met die boodschap.

Mijn ideale academie  

K A B K Essey communicatie/grafisch ontwerpen

Mijn ideale academie  

K A B K Essey communicatie/grafisch ontwerpen

Advertisement