Manipulus 1/20

Page 1

MANIPULUS 1/2020


PÄÄTOIMITTAJA

Sisällys

Iina Sallinen

4 Puheenjohtajan terveiset

manipulus.legio@uef.fi

8 Hallitus 2020

ULKOASU JA TAITTO

10 Ajankohtaista oikeustieteiden

Iina Sallinen

laitokselta

12 Keväinen tervehdys KIITOKSET

Kollegiolta!

Kaikille, jotka ovat ottaneet osaa lehden tekemiseen omalla panoksellaan!

14 Unelmien urapolulla 16 Operaatio uusi lippu,

KANNEN KUVA

näin se tehtiin

Iina Sallinen

18 Tähtäimessä oikeustieteellinen tutkinto

YHTEYSTIEDOT Kotisivut: legio.fi

20 Yritys– ja

Sähköposti: hallitus.legio@uef.fi tai manipulus.legio@uef.fi

yhteistyövastaavien kuulumiset 22 Vuoden alun

Postiosoite: Legio Ostiensis ry

Itä-Suomen yliopisto

edunvalvontakuulumisia

PL 111 80101 Joensuu

24 SYY-Joensuun kevätterveiset!

Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta– ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristiksi opiskelevien ainejärjestö.

26 Valtakunnallista edunvalvontaa ja yhtenäisyyttä 28 Tekemistä tylsiin vappuhetkiin

Manipulus on Legio Ostiensis ry:n julkaisema verkkolehti, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Legio Ostiensis ry

2


Pääkirjoitus Onko olemassa paikkaa, johon tehdä reklamaatio vuodesta 2020? Siinä on selvästi kuluttajansuojalain mukainen virhe, mie en muista tilanneeni vuotta tällaisella kuvauksella ja ominaisuuksilla! Voidaan tästä tilanteesta löytää jotain hyvääkin. Suurin osa on varmasti joutunut pysähtymään jatkuvasta suorittamisen kierteestä ja kellon perässä juoksemisesta. Ei Vaikka tämä vuosi on tähän mentarvitse ehtiä luennolle kahdeksal- nessä kulkenut selvästi vinksahtata, siitä Carelian tungokseen syö- neena radaltaan, on jokin kuitenmään ja suoraan toiselle luennolle. kin pysyvää – Manipulus, joka ilEnää ei tarvitse myöskään yrittää mestyy vappuviikon maanantaina! ehtiä käymään kotona ennen illan Nauttikaa siis lehdestä kotona vapopiskelijarientoja ja miettiä, missä puhulinoiden keskellä. Tässä lehvälissä olisi mahdollista opiskella. dessä pääsette kuulemaan mitä

hallitus on puuhaillut, lukemaan kuulumisia muun muassa KollegiItse olen ainakin luvannut, että olta sekä SYY:ltä sekä värittämään nautin tämän tilanteen jälkeen sii- oman Manipulun vappukaveriksi! tä, että pääsen fyysisesti luennolle,

Ihanaa vappua ja kevään jat-

jonottamaan Carelialle ja ryntää-

koa kaikille Manipuluksen

mään kotiin vaihtamaan haalarit ja bilettämään

kavereiden

kanssa– lukijoille!

vaikka se tarkoittaisikin vähäisiä Iina Sallinen yöunia tai kiirettä opiskeluun.

Päätoimittaja 3

Manipulus 1/2020


Puheenjohtajan terveiset Uusi hallitus, uusi kevät ja

Uusi hallitus aloitti kautensa rymi-

tuleva syksy, josta olen kii-

nällä ja selkeällä agendalla. Paljon

tollinen.

työnantajakontakteja ja paljon tapahtumia.

desta. Aiemmat hallitukset olivat

Legion hallituskausi 2020 lähti

luoneet meidän hallitukselle mah-

käyntiin. Olin hyvin vaikuttunut Uuteen

tavan vakaan pohjan jatkaa aine-

hallituk-

järjestön toimintaa ja uutena halli-

seen mahtui vanhoja konkareita ja

tuksena, olimme myös täynnä puh-

uusia tekijöitä, jokainen omalla

tia ja uusia ideoita. Ensimmäisten

tavallaan lahjakas ja täynnä mitä

kuukausien aikana järjestimme en-

mahtavimpia ideoita.

nätysmäärän excursioita ja tapahtumia jäsenistöllemme.

Minä olen yksi niistä ”uusista tekijöistä”. Minulla ei ollut minkälais-

Tapahtumavastaavamme olivat jo

ta hallitushistoriaa takana. Ainoa kosketukseni

Legion

viime vuoden puolella lyöneet luk-

hallitustoi-

koon Vappubileiden juhlapaikan ja

mintaan oli osallistumiseni vuosi-

olivat jo suunnitelleet vapun niin

juhlatoimikuntaan 2019 ja rohkais-

valmiiksi ja eeppiseksi, että saa-

tuin jopa toimimaan Mia-Maria

toin

Laukan kanssa vuosijuhlamarsal-

jo

haistaa

Vappu-piknikin

grilliherkkujen tirisevän tuoksun.

koina Legion 22. vuosijuhlissa.

Olimme jopa suunnitelleet rakkaan

(Tätä kokemusta en vaihtaisi mis-

Manipulun nimipäivien kunniaksi

tään, kiitos vielä koko Legiolle

omat MANISITSIT, jossa olisim-

upeista juhlista!) Voitte siis kuvi-

me ylpeinä kastaneet uuden Legi-

tella, kuinka jännittyneenä aloitin

on lippumme. Jopa kuuluisan He-

hallituskauden uutena puheenjoh-

saexcun ilmoittautumislomake eh-

tajan. Legio Ostiensis ry

yllä-

tyin täysin hallituksen tehokkuu-

Voi sitä jännityksen määrää, kun

porukastamme.

Puheenjohtajana

4


dittiin avata, kunnes kaikkia meitä kon, että jokainen meistä koki jonyllättävä koronaviruspandemia pa- kinasteisesti samoja tunteita kuin kotti meidät kaikki kotiarestiin.

minä ja siihen meillä kaikilla on myös lupa. Tämä tilanne on ainut-

Ensisijaisesti surin niitä, johon ko- laatuinen ja poikkeuksellinen koko ronavirus oli iskenyt ja maailman maailmalle

ja

siitä

aiheutuneet

tilannetta, jonka vaikutukset tule- tunteet ovat sallittuja.

vat olemaan hyvin pitkäkestoiset. Kuitenkin surin myös Legion ti- Kuitenkin kiukun jälkeen minut lannetta ja sitä työtä mikä oli men- valtasi

kiitollisuus.

Kiitollisuus

nyt hukkaan, surin niitä tapahtu- terveydestäni, kiitollisuus mahtamia, josta jäsenemme eivät pääsi- vasta Itä-Suomen yliopiston melsikään

nauttimaan.

Surin,

sitä kein reaaliaikaisesta tiedottamises-

opiskelustressin määrää mikä tästä ta ja etäopiskelumahdollisuuksista aiheutuisi kaikille. Surin kaikkea, mitä yliopistomme on meille luomikä liittyi tähän pandemiaan. Us- nut, kiitollisuus ainejärjestöämme

5

Manipulus 1/2020


kohtaan ja sen suomasta yhteisestä samanlainen, vanha, nuori tai ihan tsempistä, joka näkyi mm. In- minkälainen tahansa, ja silti jokaistagramin

puolella

järjestetystä selle on oma paikkansa tässä aine-

etämyday-viikosta. Se, että toi- järjestössä. Tämä poikkeustilanne mimme kaikki vastuullisesti peru- saa minut vielä kiitollisemmaksi en kaikki tapahtumat ja puhallam- tästä ainejärjestöstä ja sen erilaime yhteen hiileen, on kiitollisuu- sista jäsenistä.

den aihe ja siitä täytyisi olla ylpeä. Olemme ainejärjestönä on- Tämä hieno moninainen ainejärnekkaita, sillä vaikka elämme ko- jestö on juuri se, jonne saamme tikaranteenin uumenissa, keksim- palata tämän poikkeustilan jälme silti keinon olla yhteydessä ja keen. Syksy tulee alkamaan ja Yliainejärjestömme silti elää, oli se opistomme ovet tulevat avautusitten

Instagram-stoorien

kautta maan, fuksit tullaan vastaanotta-

tai tulevan syksyn suunnitelmien maan ja elämä tulee jatkumaan. muodossa.

Pääsemme taas valtaamaan kirjaston lukunurkat ja Carelian lounas-

Olen aina ollut kiitollinen Legios- ravintolan. Legion toimistopäivysta, sillä olen yksi niistä monista, tykset tulevat jatkumaan, pääsemjotka jättivät kotikaupunkinsa ja me taas vaihtamaan kuulumisiammuutin

Helsingistä

Joensuuhun me Bar Play:ssä Get together:ssä.

opintojeni perään. Legio on minul- Uusille excuille tullaan pääsemään le ja monelle muulle se tukiver- ja uusia tapahtumia tulemme järkosto uudessa kaupungissa ja Le- jestämään. gio on aina avannut ovensa kaikille halukkaille. Olen usein kuullut Kuvitelkaa sitä ilon ja onnen mää-

ihmisten sanovan, että ”Legio on rää, kun pääsemme ensimmäistä jäsentensä näköinen ainejärjestö”, kertaa sitsaamaan yhdessä tämän enkä voisi olla enempää samaa poikkeustilan

jälkeen!

Kevään

mieltä. Legiossa saa olla erilainen, suunnitelmat eivät menneet hukLegio Ostiensis ry

6


kaan, Legion lippu tullaan kastamaan

ja

WAPU

EI

TULE

LOBUMAAN ja JUHLAT TULLAAN JUHLIMAAN! Kaikki tämä ja paljon muuta ihanaa on edessämme ja tulemme nauttimaan siitä kiitollisina koko kevään edestä.

Pitäkäämme siis lippu korkealla, pysykäämme kotonamme turvassa ja odotetaan innollamme tulevaa! Kyllä me tästä selvitään Legio, sillä LEGIO OLEN MINÄ JA MEITÄ ON MONTA!

Legiota ikävöiden: Zahra Chaikh-Hamad Hallituksen puheenjohtaja

7

Manipulus 1/2020


Hallitus 2020 Tältä näyttää Legio Ostiensis ry:n hallitus vuonna 2020!

Legio Ostiensis ry

8


Kuvassa: Edessä oikealla:

Susannan vieressä:

Zahra Chaikh-Hamad

Tatu Eloranta

Puheenjohtaja

Hankintavastaava

Zahran vieressä vasemmalla:

Tatun vieressä:

Laura Merisaari

Valtteri Halonen

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava

Lauran vieressä vasemmalla:

Valtterin alapuolella:

Nea Nurmela

Mia-Maria Laukka

Edunvalvontavastaava ja varapuheenjohtaja

Talousvastaava Mian vieressä vasemmalla:

Nean yläpuolella:

Emma Kiviniemi

Iina Sallinen

Yritys– ja yhteistyövastaava

Sihteeri ja Manipuluksen päätoimittaja Iinan yläpuolella: Susanna Hietala

Ja Mian oikealla puolella:

Teemu Huhtala Tiedotusvastaava

Yritys– ja yhteistyövastaava Hallituksen yhteystiedot löytyvät Legion nettisivuilta osoitteesta Legio.fi/hallitus Nähdään tapahtumissa ja ollaan yhteyksissä!♥

9

Manipulus 1/2020


Ajankohtaista oikeustieteiden laitokselta Aloitin vuoden alussa oikeustie- distettynä systemaattiseen tiedonteiden laitoksen johtajana. Vaikka keruuseen takaa opetuksen kehitolen ollut aina läheisessä yhteis- tämisen jatkossakin. Korona-virus työssä

oikeustieteiden

laitoksen tilanne aiheutti yliopistojen ope-

kanssa, yritän kuvata oikeustietei- tukselle ison haasteen. Oli kiva den opetusta ja muuta toimintaa huomata, miten suhteellisen kivutulkopuolelta tulleen silmin.

tomasti laitos siirtyi etäopetukeen

Laadukasta opetusta ja jat- ilmenneitä ongelmia yhtään väheksymättä. kuvaa oppimista Oikeustieteiden laitoksella on aina ollut systemaattinen kehitystapa Laitokselta on mahdollisuus valopetukseen. Opetuksen kehittä- mistua sekä HTK ja HTMmistä on johdettu tietoon perustu- tutkinnoista että ON- ja OTMen. Laitoksella on systemaattisesti tutkinnoista. Molemmilla tarjokerätty opetukseen liittyvää tietoa amillamme tutkinnoilla on omat eri lähteistä ja kehitetty niiden vahvuutensa ja paikkansa työeläpohjalta opetusta. Erityisen tyyty- mässä ja valmistuneet työllistyvät väinen olen siitä, että laitokselle hyvin. Molempien erilaisilla proon perustettu opetuksen kehittä- fiileilla olevien tutkintojen ylläpimisyksikkö OSKU, joka toimii täminen ja kehittäminen on laitokavoimena alustana oikeustieteelli- sen erityinen vahvuus. sen

koulutuksen

kehittämiselle,

opetuksen laatutyötä tukevalle yh- Laitos on panostanut aktiivisesti teistyölle sekä opetus- ja arvioin- jatkuvan oppimisen tarjontaan. tikäytäntöjen systemaattiselle ke- Oikeustieteellisellä alalla Itähittämiselle. OSKU:n toiminta yh- Suomen yliopisto on merkittävin Legio Ostiensis ry

10


toimia avoimen yliopiston kentäl- lijajärjestöjen ja laitoksen välinen lä. Laitoksella on parin vuosikym- yhteistyö on ollut tiivistä. Kun menen ajalta hyvät kokemukset vielä huomioi sen, että laitos on avoimen yliopiston väylän hyö- hyvin menestynyt tutkimuksessa dyntämisestä julkisoikeuden opis- ja kilpaillun rahoituksen saamiseskelijavalinnassa. Laitos kehittää sa, on helppo todeta, että oikeusaktiiviesti

jatkuvan

oppimisen tieteissä menee hyvin. Tästä on

tuotteita. Lisäksi olemme laajenta- hyvä jatkaa! massa avoimen väylää ON/OTMtutkintoon. Opetus- ja tutkimusavustajat Oikeustieteiden

laitoksella

on

otettu käyttöön opetus- ja tutkimusavustajajärjestelmä.

Opetus-

ja tutkimusavustajana toimiminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden kiinnittäytyä työelämään ja samalla toivottavasti tekee akateemisesta urasta kiinnostavan vaih-

toehdon. Oikeustieteiden laitoksen henkilökunta on ollut erittäin tyytyväinen opetus- ja tutkimusavustajilta saamaansa apuun. Opiskelijoilta saamani palautteen perusteella myös he ovat olleet tyyty- Matti Turtiainen väisiä siihen, että laitoksella on Oikeustieteiden ollut tällainen mahdollisuus. johtaja

laitoksen

On ollut ilo havainta, että opiske11

Manipulus 1/2020


Keväinen tervehdys Kollegiolta! Mikä on Kollegio ry ja mitä se te- sillä Kollegio järjestää aktiivisesti kee? Ketä sen takana puuhailee? työelämävierailuja niin jäsenistön Miten mukaan pääsee? Tässäpä omille työpaikoille kuin ulkopuovastauksia kysymyksiin.

lisiinkin vierailukohteisiin. Pidämme yhteyttä alalla toimiviin tahoi-

hin, ja tavoitteenamme on jatkossa

Kollegio on vuonna 2013 perustet-

lisätä yhteistyötä esimerkiksi alan

tu alumniyhdistys, joka kerää yh-

etujärjestöjen kanssa.

teen Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella opiskel-

leita ihmisiä. Kollegio järjestää jä- Vuoden 2020 hallituksessa toimisenilleen vapaamuotoisia illanviet- vat Anniina Torvinen (pj), Sami

toja ja tarjoaa Joensuusta valmis- Kiiski (vpj), Matti Kuivalainen, tuneille oikeustieteilijöille mah- Milla Määttä, Tommi Majanen ja dollisuuden ylläpitää opiskeluaika- Topi Turunen. Kuluvana vuonna na

syntyneitä

ystävyyssuhteita, hallituksen tavoitteena on kasvat-

mutta myös tutustua eri aikaan Jo- taa jäsenistömme määrää, sillä miensuussa

opiskelleisiin.

Lisäksi tä enemmän meitä on, sitä parem-

Kollegio toimii yhdyssiteenä opis- pia etuja voimme tarjota ja sitä kelijoiden, työelämään jo siirty- mahtavampia tapahtumia voimme neiden alumnien sekä Itä-Suomen järjestää.

Vaikka

Kollegio

on

yliopiston oikeustieteiden laitok- alumniyhdistys, voi jäseneksi liitsen välillä. Yhdistyksen kotipaik- tyä, ka on Helsinki, ja sen toiminta vielä painottuu pääkaupunkiseudulle.

vaikka

opinnot

kesken.

Yhdistys tarjoaa mainion väylän

Legio Ostiensis ry

Opiskelijat

ovat

myös enemmän kuin tervetulleita tapahtumiimme.

verkostoitumiseen

olisivatkin

työelämässä, 12


Tulevista tapahtumista suunnitteil- jelmaa on luvassa ainakin työeläla on muun muassa Kollegion ja mävierailujen muodossa. Legion yhteinen illanvietto opiskelijoiden

Hesaexcun

(14.-15.4)

Toivomme joukkoomme uusia in-

yhteydessä.* Luvassa on rentoa

nostuneita jäseniä, joten jos val-

hengailua ja tutustumista – purta-

mistuminen häämöttää lähitulevai-

vaa ja virvoitusta unohtamatta.

suudessa tai olet kenties jo valmis-

Kevään ja kesän aikana on tarkoi-

tunut, tule rohkeasti mukaan toi-

tus lähteä seuraamaan stand up -

mintaan! Liittymisohjeet löytyvät

keikkaa ja nauttimaan porukalla saaristolaistunnelmasta

Kollegion nettisivuilta osoitteesta

risteilyn

kollegio.fi.

merkeissä. Myös asiapitoista oh-

Mitäpä sitä turhaan pönöttämään, kun ympärillä on mahtavia ihmisiä.

*Hesaexcua ei järjestetty keväällä 2020 vallitsevan tilanteen vuoksi 13

Manipulus 1/2020


Unelmien urapolulla Nyt poikkeusoloja elettäessä on kitystä menestymisen kannalta siljäänyt aikaa pohtia niin mennyttä lä ei kuitenkaan ole ja tiesin mitä kuin tulevaakin. Aikalailla tasan halusin ja aioin sen saavuttaa. kaksi vuotta sitten, viimeistä pääsykoekevättäni viettäessä päätin,

etten aio enää tuhlata aikaani paikallaan pysymiseen, vaan omia unelmia oli päästävä tavoittelemaan konkreettisemminkin kuin vain ajatuksen tasolla. Olen aina omannut paljon tavoitteita kaikilla elämän osa-alueilla, niin kilpaurheilijana kuin työssäkin. Oma haaveammatti ja ura kuitenkin tuntui pitkään olevan kovin kaukana ja tavoittelemattomissa.

Siinä

het-

kessä siitä kuitenkin tuli ainoa ensisijainen tavoite, jonka oli aika toteutua.

Ominaisuuksiltaan taiteellisesti ja luovasti

taidokkaan

on

hieman

haastavampaa lähteä haaveilemaan oikeustieteellisestä

urasta,

sillä

aiemmat opintoajat on tuhlattu teoreettisten aineiden opettelun sijaan johonkin aivan muuhun. MerLegio Ostiensis ry

Löysin

Itä-Suomen

yliopistosta

avoimen väylän oikeustieteellisille opinnoille. Muutto uudelle paikkakunnalle ilman tietoa siitä, tulisinko koskaan pääsemään yhtäkään oikeustieteellistä kurssia hyväksytysti läpi, epäilytti todella paljon.

Silti vähän ehkä jopa salaa haaveilin jo vuoden päähän, kun seisoskelisin

hyväksytty

tutkinto-

opiskelijaksi -kirje kädessäni, tietysti kuvainnollisesti sillä tuollaisia kirjeitä ei enää postitse lähetelläkään.

Nyt olen huomannut, että kun uskaltaa haaveilla tulevaa, vähän ehkä jopa salaa, yleensä se on merkki siitä, että tiedät pystyväsi sii-

hen ja tavoite on saavutettavissa, jos vain päätät niin. Tarinan alussa haaveilin

tutkinto-

opiskelijapaikasta oikeustieteelli14


sessä tiedekunnassa, matkan varrella ainejärjestöni hallituspaikasta

”Kun uskaltaa haaveilla tu-

talousvastaavana ja hetki ennen tä-

levaa, se yleensä merkitsee

tä hetkeä haaveilin unelmieni ke-

sitä, että tiedät pystyväsi

sätyöpaikasta.

siihen ja tavoite on saavutettavissa jos vain päätät

Tänä päivänä saan rehellisesti elää

niin”

unelmaani, oikeustieteiden opiskelijana, ainejärjestöni Legio Ostiensis ry:n talousvastaavana ja kuukauden

päästä

aloitan

kesätyöt

unelmieni kesätyöpaikassa.

Muista, että suurin tekijä tavoitteiden saavuttamiseen yleensä asuu siellä pään sisällä. Oli kyse sitten haaveista liittyen uraan, yksittäiseen kurssiin, harrastukseen tai muuhun elämän osa-alueeseen, uskalla tavoitella niitä silloin kun sen aika on.

Aurinkoista kevättä!

Mia-Maria Laukka Talousvastaava

15

Manipulus 1/2020


Operaatio uusi lippu, näin se tehtiin Pari vuotta sitten vappuna, kuten Olosuhteiden vuoksi lippu jäi aivarmasti kaikki legiolaiset tietä- noaksi alkuvuoden isoksi hankinvätkin, ainejärjestömme lippu vie- naksi, mutta syksyllä on onneksi tiin

meiltä.

Hankintavastaavana vielä aikaa tehdä paljon ja, vaikka

tärkein tavoitteeni oli varmistaa, vapun ja lipun vihkimisen peruun-

että

emme

joutuisi

viettämään tuminen

harmittavatkin,

odotan

enää yhtäkään vappua tai fuksi- nyt toisaalta sitäkin suuremmalla viikkoa ilman omaa lippua edusta- innolla syksyä, jolloin pääsemme massa meitä alkukivillä ja kulku- korvaamaan tämän kevään meneteeissa.

Lippu

saapuikin

meille tyt tapahtumat sitäkin paremmalla

ajoissa tätä vappua varten, mutta meiningillä. perinteisen vapun peruuntuminen jättää sen nyt kaappiin odottamaan syksyä. Kun minut valittiin hallitukseen, olisin yli kaiken halunnut tietää, kuinka tällaiset tilaukset ovat käytännössä edenneet yleensä. Vinkkinä minulle annettiin, että kannattaa aloittaa ajoissa, sillä yksinkertaiseltakin kuulostavaan hankintaan voi mennä yllättävän paljon aikaa.

Lipun

tilaaminen

ison

osan

alkuvuodesta

veikin

(n. Hyvää vappua, kevään jatkoa 2kk+toimituksen odotus) ja siksi ja kesää kaikille! ajattelinkin koota pienen aikajanan Tatu Eloranta lipun tilaamisesta. Hankintavastaava Legio Ostiensis ry

16


Näin lippu hankittiin: 1. Hakeminen (ja valituksi tulemi- 4. Tarjouksien lähettäminen ja vernen) Legion hallitukseen hankinta- taileminen. (Viimeisen pyynnön vastaavaksi.

lähettäminen vertaillessa ja kyseisen tarjouksen valitseminen.)

2. Ulkoasun miettiminen, eri logojen pyöritteleminen ja omien ku- 5. Tilauksen tekeminen ja toimivankäsittelytaitojen heikkouden tuksen odottaminen. toteaminen. 6. Lipun vastaanottaminen juuri 3. Mahdollisten firmojen selvittely ennen lähivapun peruuntumista. kilpailutusta varten.

17

Manipulus 1/2020


Tähtäimessä oikeustieteellinen tutkinto Olen Teemu Huhtala, tämän vuo- Päädyin tiedotusvastaavaksi, kosden Legion tiedotusvastaava. Mi- ka tykkään olla mukana järjestönulla on varmasti hieman erilainen toiminnassa ja tiedotusvastaavan tausta kuin useimmilla kanssaopis- työnkuva kuulosti mielenkiintoikelijoillani, sillä olen ennen opis- selta sekä antoisalta. Aiempina

keluani ollut A-maajoukkue tasoi- vuosina Legiolla on ollut kaksi nen ampumahiihtäjä. Päädyin Itä- tiedotusvastaavaa,

mutta

tänä

Suomen Yliopistoon opiskelemaan vuonna olen ainoa. Hommiini kuulopetettuani aktiivisen kilpaurhei- luu tiedottaa kaikista Legion tulelun. Olen lukiosta asti ollut kiin- vista tapahtumista ja näin pitää nostunut oikeustieteestä, mutten kaikki jäsenet ja muut opiskelijaole urheilultani saanut koskaan järjestöt tietoisena toiminnastamkäytyä pääsykokeissa.

me.

Huomasin opintopolkua selatessa- Teen esimerkiksi tapahtumien kanni toissa keväänä, että Itä-Suomen sikuvia ja julkaisen instagramissa yliopistoon voi päästä lukemaan kuvia erilaisista tapahtumista. Vasjulkisoikeutta

avoimen

opintoja tuualueeseeni kuuluu myös Legion

suorittamalla. Onneksi Itä-Suomen nettisivujen

päivittäminen,

joka

Yliopisto tarjoaa mahdollisuuden onkin suhteellisen haastavaa. Patulla avoimen kautta sisään opis- rasta kuitenkin tiedottamisessa on kelemaan! Se luo varmasti monel- se, että pääsee käyttämään omaa le sellaiselle ihmisille mahdolli- luovuuttaan! suuden päästä opiskelemaan oi- Tämän vuoden hallituksessa meillä keustiedettä, joka ei välttämättä on mukana pelkkiä huipputyyppe-

ole lukiossa vielä tiennyt, minne jä, jonka takia ainejärjestötoiminhaluaa lukion jälkeen opiskele- nassa on helppo olla mukana ja maan. apua saa aina silloin, kun sitä tar-

Legio Ostiensis ry

18


vitsee! Suosittelen kaikkia lämpi- omasta mielestäni vaikeisiin asioimästi

hakemaan

opiskeluaikana hin. Luen useasti myös tietoa in-

mukaan ainejärjestötoimintaan!

ternetistä, jossa asiat on usein ker-

Voisin jakaa kanssanne muutaman

rottu suhteellisen selvästi ja lyhy-

opiskeluvinkin, jotka olen toden-

esti. Tämä täydentää oppimistani

nut sopivan itselleni.

ja saan asiaan erilaisia näkökohtia, jonka vuoksi asiat jäävät parem-

Aloitan tenttiin lukemisen aina

min mieleeni. Internetistä tietoa

noin kolme viikkoa ennen tentti-

etsiessä täytyy kuitenkin muistaa

päivää. Aloitan lukemalla tentti-

varmistaa tiedon todenperäisyys!

kirjat lävitse suhteellisen nopeasti

Esimerkiksi Edilex:stä löytyy to-

pysähtymättä ja tekemättä muis-

della hyviä tieteellisiä julkaisuja,

tiinpanoja.

joita voi käyttää oppimisen tuke-

Ensimmäisen lukukertaan menee na. noin viikko, riippuen kuinka paljon luettavaa sattuu kurssilla olemaan. Kun olen lukenut kirjat ensimmäisen

kerran

lävitse,

otan

opiskeluun mukaan diat. Diojen kanssa luen kirjat toiseen kertaan

lävitse tehden samalla muistiinpanoja. Painotan tällöin lukiessani niitä asioita, joita dioissa on kerrottu ja pyrin tekemään niistä asioista omat muistiinpanoni. Toisen lukukerran jälkeen tenttiin Hyvää kevättä kaikille on aikaa noin viikko. Viimeisellä pysykää terveinä! viikolla ennen tenttiä alan kertaiTeemu Huhtala lemaan dioja ja palaan myös tenttikirjallisuuden avulla minulle Tiedotusvastaava 19

ja

Manipulus 1/2020


Yritys- ja yhteistyövastaavien kuulumiset Vuosi 2020 lähti Legiossa käyntiin mivan maistraattien ohjaus- ja kevauhdilla, myös yritys- ja yhteis- hittämisyksikön yhdistyminen ovat työvastaavien osalta. Jo alkuvuo- vaikuttaneet sen toimintaan. Lidesta etenkin

saatiin

paljon

aikaiseksi, säksi keskustelimme harjoittelu-

yritysvierailujen

osalta. paikoista, joita Digi- ja väestötie-

Hesaexculle saimme sovittua pal- tovirasto tarjoaa ainakin kesäisin. jon kiinnostavia ja monipuolisia Excursioille osallistuminen kankohteita ja Joensuuhunkin saimme nattaa, sillä siellä voi saada myös neljä yritysvierailua keväälle. Har- kullanarvoisia millisesti, kuten kaikki varmasti jo kuun! tietävätkin, suurin osa näistä jouduttiin perumaan nyt vallitsevan korona tilanteen takia.

Alkuvuodesta nimme

yhteistyökumppa-

Linnunmaa

Lex

esitteli

meille yritystään työoikeuden näkökulmasta. Maaliskuussa ehdimme vielä vierailla uudessa Digi- ja väestötietovirastossa osana hyvinvointiviikon

ohjelmaa.

Saimme

kuulla viraston työmahdollisuuksista sekä siitä, miten väestörekisterikeskuksen, maistraattien ja ItäSuomen aluehallintovirastossa toi-

Legio Ostiensis ry

20

vinkkejä

työnha-


Vaikka loput kevään tapahtumat Lopuksi haluaisimme vielä muisjouduttiin poikkeustilanteesta joh- tuttaa siitä, että jos sinulla on idetuen

peruuttamaan,

on

syksyn oita tai toiveita excursioihin ja yh-

suunnittelu jo kovassa vauhdissa! teistyöjuttuihin liittyen, laita rohLegiolaisille on luvassa kaikkea keasti viestiä! Teitä jäseniä varten kivaa ja toivon mukaan pääsemme me tätä teemme. vielä tänä vuonna myös Joensuun Emma Kiviniemi ja ulkopuolelle yritysvierailujen paSusanna Hietala rissa. Yritys– ja yhteistyövastaavat

21

Manipulus 1/2020


Vuoden alun edunvalvontakuulumisia luentotallenteiden ja Tänä vuonna vappua vietetään hie- merkiksi man eri tavoin kuin yleensä, mutta vaihtoehtoisten suoritustapojen lisiitä huolimatta Manipulus ilmes- sääminen, kurssimateriaalin selketyy tapansa mukaisesti taas vappu- ästi saataville laittaminen ja paviikolla. Samaan tapaan edunval- lautteen saaminen. Näitä on viety vonta on pyörinyt koko kevään jo ennen ja viedään jatkossa lisää poikkeusoloista riippumatta. Nyt eteenpäin tarvittaville tahoille. on hyvä hetki tarkastella hieman Myös kurssikohtaista palautetta on Legion edunvalvontaa kuluneelta viety eteenpäin yhteistyössä laitoksen kanssa. Kuten jo todettu, alkuvuodelta. palautetta

on

esitetty

laitoksen

henkilökunnalle ja myös välitetty Oikeustieteiden laitoksen laitosko- kielikeskukselle. Vielä suuret kiikous ehdittiin pitää maaliskuun tokset kaikille kyselyyn vastanalussa. Legio oli edustettuna lai- neille, juuri opintokyselyn pohjalta toskokouksessa ja opiskelijoiden tehdään suuri osa edunvalvonnasmielipidettä kuultiin muun muassa ta, joten saatu palaute on arvokaslaitoksen strategiavalmisteluissa ja ta. opetussuunnitelman

2021-2024

valmisteluissa. Lisäksi ainejärjestöt esittivät opintokyselyidensä tu- Keväällä edunvalvontaa ovat työllistäneet myös tulevan opetussuunloksia. nitelman

valmisteluissa

mukana

oleminen, OSKU:n eli oikeustieLegion opintokysely pidettiin hel- teiden opetuksen kehittämisyksimi-maaliskuun vaihteessa ja se ke- kön kokoukset, muutamissa laitokräsi kiitettävästi vastauksia, siitä sen hankkeissa mukana oleminen kiitos teille! Esille nousivat esi- ja myös ensi vuoden tenttikalenteri Legio Ostiensis ry

22


on tulossa kommenteille. Paljon siis on tapahtunut ja tapahtuu näin poikkeusoloissakin. Legio on myös tällaisena poikkeusaikana tiiviisti yhteydessä laitokseen ja valvoo

opiskelijoiden edun toteutumista.

Legion edunvalvonta ja koko hallitus on myös näin etäaikana tavoitettavissa, joten meihin voi ottaa yhteyttä eteen tulevissa ongelmatilanteissa tai muutenkin. Mukavaa kesän odotusta ja tsemppiä kevääseen ja opin-

?

toihin, poikkeusoloista huolimatta!

Nea Nurmela Edunvalvontavastaava

?

:):) 23

Manipulus 1/2020


SYY-Joensuun kevätterveiset! Jos et ole meistä vielä kuullut, SYY-Joensuu tarjoaa mahdollisuuniin SYY eli Suomen yhteiskunta- den toimia poikkitieteellisesti ja alan ylioppilaat ry on kaikkien tutustua uusiin ihmisiin, joihin et hallinto-, yhteiskunta- ja valtiotie- muuten välttämättä tutustuisi. Järteiden opiskelijoiden etujärjestö. jestämme lukuvuoden aikana eriSYYllä on paikallisjärjestöjä, joi- laista toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden työelä-

hin myös SYY-Joensuu kuuluu. Kattojärjestömme on YKA eli Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, joka on korkeakoulutettujen etujärjestö. YKA tarjoaa jäsenilleen

mätietoutta. Otamme mielellämme vastaan vinkkejä työpaikkaexcursioihin tai työelämäiltojen teemoihin, jotta jokainen hyötyisi jotain tapahtumistamme.

monenlaisia etuja, esimerkiksi uraohjausta ja lakineuvontaa. YKA toimii hyvänä tukena myös opiskelijoille, ja liittymällä SYYn jäseneksi liityt myös YKAan. Nyt jos koskaan onkin hyvä aika liittyä,

tapahtumien

lisäksi

Asiapitoisten toimintaan

kuuluvat myös rennommat illanvietot. Välillä meidät tapaa myös yliopiston auloista pitämässä ständiä.

sillä 6.4.-4.5.2020 aikana liitty- Tulevina tapahtumina meillä on neet uudet opiskelijajäsenet saavat kevätkokous, joka siirtyi vallitseloppuvuoden jäsenyyden ilmaisek- van tilanteen takia myöhemmäksi. Kevätkokouksesta ilmoitamme hesi (ei sisällä kassamaksua). Joensuussa paikallisjärjestö SYY-

ti, kun tiedämme paremmin.

Joensuu toimii yhteistyössä Pra- Syksyllä viikolla 41 teemme exxiksen , Legion ja Tombolon kans- cursion Helsinkiin yhteistyössä aisa. Tapahtumamme ovat avoimia nejärjestöjen kanssa, johon otamniin SYYn jäsenille kuin myös yh- me myöskin mielellämme vastaan teistyöainejärjestöjen jäsenille. Legio Ostiensis ry

vierailukohde-ehdotuksia. 24

SYYn


valtakunnalliset SYYspäivät taas jopa valtakunnallisella tasolla. Tuovat viikolla 43 Kuopiossa, jossa levista tapahtumista pysyt parhaipääsee tapaamaan yhteiskuntatie- ten perillä seuraamalla meitä soteilijöitä kautta maan. Meidän

toimintaamme

messa. Löydät meidät Facebookismukaan

pääset tulemalla tapahtumiin, älä

ta: SYY-Joensuu ja Instagramista: syy_joensuu.

siis epäröi. Syksyllä valitaan uusi hallitus, joten pistä tämäkin jo korvan taakse. Hallitukseen voi hakea, jos on SYYn jäsen ja kiinnostunut järjestämään poikkitie-

Aurinkoista kevättä, pysykää terveinä

ja

nähdään

syksyn

tapahtumissa!

teellisiä tapahtumia, mahdollisesti SYY-Joensuun hallitus

25

Manipulus 1/2020


Valtakunnallista edunvalvontaa ja yhtenäisyyttä Usein kuulee Suomen olevan kai- taan. kenlaisten järjestöjen ja liittojen Opiskelijoiden etujärjestönä toiluvattu maa. Oman opintoalan am- mintaamme kuuluvat kuitenkin mattiliitto voi kuitenkin tuntua myös koulutuspoliittiset asiat. Paietäiseltä taholta vielä opiskeluai- kallisen vaikuttamisen ohella puukana, ja sen saattaa ajatella olevan tumme valtakunnallisella tasolla kiinnostuneen ainoastaan työssä- koulutuspoliittisiin epäkohtiin. käyvien jäsentensä eduista huoleh- Olemme parhaillaan julkaisemassa timisesta. Tämän takia on olemas- virallista kannanottoa opintoihin sa SYY eli Suomen Yhteiskunta- kuuluvan työharjoittelun käytänalan Ylioppilaat jokaisen valtio-, nön ongelmista. yhteiskunta-

ja

hallintotieteitä

opiskelevan omana etujärjestönä. Alamme ammattiliiton YKAn eli Työharjoittelu on oiva mahdolliYhteiskunta-alan korkeakoulutet- suus saada konkreettista työelämätujen alaisena järjestönä toimin- kokemusta ennen valmistumista tamme painottuu työelämärele- sekä tutustua oman alansa työpaikvantteihin asioihin, kuten esimer- koihin. Ongelmallisia ovat kuitenkiksi työpaikkavierailuihin sekä kin eri yliopistojen sekä oppiaineityöelämään valmistaviin koulutuk- den vaihtelevat harjoittelukäytänsiin. Lisäksi opiskelijajäsenemme nöt. Tämä asettaa hakijoita eriarsaavat kaikki samat liiton edut voiseen asemaan, etenkin kun mokuin valmistuneet jäsenet, joskin net alamme harjoittelupaikat sieli jaitsevat nimenomaan pääkaupunnoin kahden euron kuukausihin- kiseudulla. huomattavasti

Legio Ostiensis ry

edullisemmin

26


Konkreettinen yliopistojen tarjoa- Valtakunnallisen

edunvalvonnan

ma apu on harjoittelutuki, jota saa- avulla haluamme vaikuttaa juuri tetaan pitää ehtona harjoittelupai- siihen, että alamme opiskelijoilla kan saamisessa, oli hakija sitten ympäri Suomea olisi yhtäläiset kuinka pätevä tahansa. Resurs- mahdollisuudet kouluttautua ja rasisyistä harjoittelutukea myönne- kentaa osaamistaan työelämää vartään yleensä rajallinen määrä, jol- ten. Meihin saa mielellään ottaa

loin etusijalla ovat usein opinto- yhteyttä, mikäli tarvitsee valtakunjensa loppuvaiheessa olevat opis- nallista tukea koulutuspoliittisiin kelijat. Tällöin harjoittelu saattaa ongelmiin. Toteutamme toki paijäädä opintojen loppuun sekä pa- kallista edunvalvontaa ja muuta himmillaan viivästyttää valmistu- toimintaa

paikallisjärjestöjemme

mista, mikäli harjoittelupaikkaa ei kautta, joten kannattaa ehdottolöydy ja harjoittelun suorittaminen masti on pakollista.

tutustua

myös

SYY-

Joensuun toimintaan!

Niilläkin aloilla, joissa työharjoit- Ilmari Helva telu on vapaaehtoista, yliopistojen SYYn liittohallituksen varatulisi tukea aktiivisemmin opiskepuheenjohtaja ja edunvalvonlijoidensa halua hankkia työkoketatiimin vetäjä musta jo opintojensa aikana. Nykyisellään

harjoittelukäytänteistä

sekä harjoittelutuesta viestiminen vaikuttaa olevan heikkoa monissa paikoissa.

Ennen

kaikkea

me

SYYssä haluamme edistää valtakunnallisesti yhtenäisempiä reiluja harjoittelukäytäntöjä.

27

Manipulus 1/2020


Tältä ja seuraavalta aukeamalta löydät tekemistä tylsiin hetkiin vappuna! Etävapun selviytymisristikko: 1. Mitä tarvitset, jotta muut näkevät sinut Zoomissa. 2. Vapun pääpäivään tarvitset 3. Vapun peli-iltaan tarvitaan 4. Viinijoogassa juodaan 5. Vapun tärkeimmäksi juomaksi tarvitaan 6. Etäyhteydenpidon tärkein työväline 7. Hauskan synonyymi 8. Vapun perinneherkku

Ratkaisut löytyvät seuraavalta aukeamalta! Legio Ostiensis ry

28


Etsi alla olevat sanat sanasokkelosta BILEET

LEGIO

SKYPE

ETKOT

LIPPU

TEAMS

HAALARIMERKKI

MANIPULU

TIETOKONE

HAALARIT

MUNKKI

VAPPU

JATKOT

NETTI

VÄTKÖT

JUOMA

PIKNIK

YLIOPPILASLAKKI

KEVÄT

SITSIT

ZOOM

29

Manipulus 1/2020


Tästä voit tulostaa ja värittää itsellesi oman Manipulun vappukaveriksi!

Legio Ostiensis ry

30


Ratkaisut edellisen aukeaman tehtäviin

31

Manipulus 1/2020


Legio Ostiensis ry

32


33

Manipulus 1/2020


Legio Ostiensis ry

34


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.