Page 1

Inhoudsopgave Verenigingsnieuws Van de redactie Bestuur Lidmaatschap Van de voorzitter Jaarverslag 2014 Commissies Kalender 2015 Carolustrofee Familie bardienst Foto-videocommissie Mediacommissie Jaarverslag Wedstrijdcommissie Wedstrijduitslagen 2014 Wedstrijdkalender 2015 Matchrace Valken 2014

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 18 20 22

Informatie ONK Laser Masters 2014 Colin Archer Memorial race 2014 St. Jachthaven Noordergat Bus-/bootdienstregeling Openingstijden bruggen en sluizen De meetpaal Getijverschillen Havenmeester Weerberichten Belangrijke telefoonnummers

Actieplan vaarrecreatie Lauwersoog, Lauwersmeer e.o. Getijtafels Evenementenkalender Tocht Vaarkracht Sterkenburg Lauwersoog of Lauwersloos?

44 48 50 58 61 62 66

Thema: Vreemde vogels Havenmeester Jan Kemkers Els Knol Fred Licht

38 70 74 76

Reisverhalen 26 28 32 34 35 36 37 38 40 41

In zes weken van de Middellandse Zee naar Oostmahorn De Halligen Retourtje Azoren Hoe je langzaam kunt reizen met een snelle catamaran Een dag waarop er niets gebeurde De Flying Arrow op reis

Adverteerdersindex

80 86 90 92 96 98

111 1


JAARBOEK 2015

43E JAARGANG - WATERSPORTVERENIGING “LAUWERSZEE”

Van de redactie Hierbij bieden we u de 43e uitgave van het Jaarboek van onze Watersportvereniging aan. Weer in kleur, evenals het vorig jaar. Het “gezicht” van de vereniging krijgt hiermee een extra mooie uitstraling, vinden we. Dat we er mee door kunnen gaan, is vooral mogelijk dankzij de vele adverteerders. Mocht u in de komende tijd van hun diensten gebruik maken, laat hen dan vooral weten, dat u via de advertentie in ons Jaarboek bij hen terecht bent gekomen. Wat kunt u zoal vinden in deze uitgave? Vooral natuurlijk veel over het reilen en zeilen van de vereniging; alle commissies hebben verslagen ingezonden van hun activiteiten in het vorige jaar en schrijven over hun plannen voor dit jaar, 2015. Er staat weer veel op stapel! Verder vindt u de gebruikelijke informatie over ons vaargebied en wordt u bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen. Altijd nuttig om te weten. Het thema “vreemde vogels” inspireerde enkele leden tot verhalen. Ook bij de havenmeester bleken vreemde vogels langs te komen. Een van onze leden hebben we gevraagd ons het verleden van zijn “vreemde vogel” uit de doeken te doen. Het leverde zo’n boeiend verhaal op, dat we erover denken om vaker op zoek te gaan naar het verhaal achter “mooie bootjes”.

Een aantal leden stuurde weer reisverhalen in. Verhalen over verre vaargebieden, maar ook van vertrekkers, die onze omgeving net verlaten hebben, op zoek naar verre einders….. Deze keer ook een terugkom verhaal; het “thuis brengen” van de catamaran Fleche d’Eau vanuit de Middellandse zee. In overleg met het bestuur hebben we de ledenlijst uitgebreid met de e-mailadressen. Ook zijn voornamen ingevuld, voor zover al genoemd in het Jaarboek. Als u dit ook wilt, graag doorgeven aan de secretaris: secretaris@lauwerszee.nl. Intussen hebben we gepast afscheid genomen van twee mederedacteuren: Henk de Bruijn en Marria Bosman. We missen hen, maar gelukkig heeft Ankie Salters besloten onze commissie te komen versterken. We wensen u veel plezier met dit Jaarboek. Raadpleeg het als gids voor een veilige vaart, of geniet gewoon aan boord of thuis van de leuke en interessante verhalen, onder het genot van een hapje of drankje…. Mogelijk komen er dan ook gedachten boven drijven naar aanleiding van het thema voor volgend jaar: “mien laifste stee”. De redactiecommissie

2


Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit Opgericht 26 mei 1966, 14 november 1968 – nummer 56 Inschrijfnr. Verenigingenregister K.v.K. 40023570 Bankgironummer NL 61 INGB 0001756950 Lid van de Watersportverbond

Bestuur W.S.V. Lauwerszee” VOORZITTER:

LID:

Peter Bunschoten voorzitter@lauwerszee.nl

Gertrud Boelens bestuur@lauwerszee.nl

SECRETARIS:

LID:

Toon Veerman secretaris@lauwerszee.nl

Frea van der Zee bestuur@lauwerszee.nl

PENNINGMEESTER:

Jeroen Mulder penningmeester@lauwerszee.nl

CLUBHUIS: Het Roode Hooft | Noordergat 1 | 9976 VR Lauwersoog | 0519-349154 WEBSITE: www.lauwerszee.nl

Redactieadres | Marlies Smid-Roos 050-5270606 Elly Pries 050-5017741

Wilt u s.v.p. alle wijzigingen in adres en/of bootnaam doorgeven aan het secretariaatsadres: secretaris@lauwerszee.nl

jaarboek@lauwerszee.nl

Dit is de enige plek waar het adressenbestand is vastgelegd.

Vormgeving | Pentapark, Groningen

3


Van de voorzitter

Foto: Els Knol-Licht

2015 Lidmaatschap van de WSV Lauwerszee Het lidmaatschap van de WSV Lauwerszee kost in 2015 € 40,- per kalenderjaar. Hierbij bent u automatisch lid van het Watersportverbond. Voor mensen die op hetzelfde adres wonen, is het mogelijk Kajuitdeurdeler te worden. Dit kost € 21,50 per kalenderjaar. Voor jeugd tot en met 18 jaar geldt het jeugdtarief van € 21,50 per kalenderjaar. De contributie moet worden betaald voor 1 februari 2015. (geldt niet voor mensen die later in het jaar lid worden). Na 1 februar2015 komt er € 3,- administratiekosten bij. IBAN: NL 61 INGB 0001756950 t.n.v. penningmeester WSV Lauwerszee onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Opzeggingen dienen vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar worden doorgegeven aan de secretaris. Email: secretaris@lauwerszee.nl 4

Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt u eenmalig een clubwimpel (20x30cm). Deze is te koop in Het Roode Hooft en wordt ook geleverd in formaat 40x60cm. In maart op de jaarvergadering komt het jaarboek uit. De leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen het dan meenemen of krijgen het anders toegestuurd. Vlag en Logo van de WSV Lauwerszee De vlag van de WSV Lauwerszee wordt gevormd door een gestileerde Garnaal. De ondergrond bestaat uit de internationale seinvlag letter L. De garnaal staat natuurlijk voor het visserijverleden van de voormalige Lauwerszee. Het logo bestaat uit dezelfde garnaal, met daaromheen in cirkelvorm de tekst WSV Lauwerszee. De vlag en het logo werden ontworpen door de bekende Groningse Ploegschilder Jan van der Baan. Hij was vanaf de oprichting lid van de vereniging.


Beste leden en medezeilers, Dit is al weer de laatste keer dat ik als voorzitter het stukje “van de voorzitter” in ons prachtige jaarboekje mag schrijven. Dit voorjaar is mijn maximale termijn als bestuursvoorzitter van de vereniging verstreken. Ik zou de functie momenteel ook niet meer met mijn werk kunnen combineren, aangezien mijn nieuwe standplaats, vanwaar ik dit stukje nu ook schrijf, nogal afgelegen is.

Het is een bijzonder jaar geweest met een zeer succesvolle Laser Master ONK in samenwerking met VWDTP. Veel positieve reacties bereikten ons van deelnemers en hun aanhang.

gelegenheid. Het aansluitende eindfeest is ook goed bezocht en vond plaats onder prachtige omstandigheden.

Ons ledental is wederom verder afgenomen. Dat baart het bestuur wel zorgen en we Er was een echt internationaal gezelschap en zouden graag met alle leden in dialoog komen het geheel werd afgesloten met een fantastisch om te praten over de toekomst buffet, dat doorging tot van de club en onze belangen­ in de kleine uurtjes voor “Dit is alweer de laatste vereniging: het Watersport de harde kern. Helaas Verbond. Het initiatief voor kwam de bijdrage voor keer dat ik als voorzitter deze dialoog is reeds gede organisatie wel voor in ons prachtige jaarboek start en in maart zal er een een flink deel terecht brainstormsessie gehouden bij dezelfde mensen die mag schrijven”. worden met een aantal leden zulke zaken meestal op en bestuursleden van de WSV hun schouders nemen. Lauwerszee. Een verslag hiervan zal tijdens de Een hartelijk dank voor deze vrijwilligers, maar voorjaarvergadering op zaterdag 28-03-2015 toch ook een gemiste kans voor de mensen, besproken worden. die zich afzijdig houden van zo’n evenement. Daarnaast was er de tweejaarlijkse CAM-race Ook het invullen van bestuursfuncties is een met een respectabel aantal deelnemers in versteeds moeilijker verhaal aan het worden. schillende klasses. De condities waren goed. En Er ligt hier nog een zware taak voor mijn dit jaar zagen wij daar eindelijk ook weer meer opvolger, waarvan ik hoop dat deze het met deelnemers van WSV Lauwerszee. Een goed het zelfde plezier op zich neemt als ik dat heb teken. Er was nog een spectaculaire Medevac gedaan. (Medische Evacuatie) te zien voor diegenen, die niet voor in het pak zaten. Tevens wil ik langs deze weg u allen danken voor het genoten vertrouwen, alsmede dank Gelukkig gaat het op ons wedstrijdfront voor aan de mede bestuursleden en commissieleden de eigen schepen wat beter en mogen wij ons voor hun geduld met mij. verheugen in meer deelnemers, al is de organisatie niet alleen een WSV Lauwerszee aanPeter Bunschoten (Bautino 2014)

5


JAARVERSLAG 2014 De oliebollen smaakten als vanouds, de Carolustrofee werd aan de winnaar uitgereikt, zo rolden we het nieuwe jaar in. In februari begonnen we warm te draaien voor het nieuwe seizoen. De wedstrijdcommissie hield zijn winterbijeenkomst. De lezing over de zeiltrim dreigde in het water te vallen doordat de spreker op het laatste moment afzegde, maar de in allerijl opgetrommelde penningmeester loste het probleem voorbeeldig op en trakteerde ons op een boeiende avond. Op de vaste liggers-bijeenkomst werden de komende ontwikkelingen in de haven gepresenteerd. Half maart genoten we van het Rondje UK, gepresenteerd door Maarten Snel, die ons ook nog vergastte op een uitgekiende selectie Schotse whisky’s. De voorjaarsvergadering werd bezocht door 35 leden ( in de jaren 2010 tot en met 2013 waren dat er resp. 43, 22, 55 en 43). Een punt van zorg blijft de bemanning van het Roode Hooft alsmede het aantal bezoekers. Na afloop gingen we opgetogen met het nieuwe Jaarboek huiswaarts. Daarna begon het eigenlijke vaarseizoen met de Roode Hooftregatta. Ouderwets zeilen in open bootjes, niets mooier dan dat. In plaats van de modeshow, begin mei, werd een wijnproefavond georganiseerd, de aanwezige leden bleken ware deskundigen te zijn en de winnende wijnen werden vervolgens opgenomen in het assortiment van het Roode Hooft.

6

De introductiebijeenkomst voor de nieuwe liggers in het weekend daarna leverde één nieuw lid op. Twee weken later hadden we de Voorjaarsrace, die weer een spannende wedstrijd opleverde. In het Hemelvaartweekend organiseerden we samen met de VWDTP uit Paterswolde de Open Nederlandse Kampioenschappen Laser Masters. Niet alleen voor ons maar ook voor de havenmeester waren het hectische dagen en mede dankzij de inzet van de vrijwilligers


werd het een fantastisch evenement. Zeilers uit alle windstreken (Nieuw Zeeland) en van alle leeftijden (een Engelse dame van ver in de 70) maakten kennis met onze thuiswateren. En onze winden. Na de Borkumrace boden we gastvrijheid aan de deelnemers van de Colin Archer Memorial Race, het laatste evenement vóór de zomervakantie. Eind september werd het seizoen weer afgesloten met de Najaarsrace en ons eindfeest waarbij zoals altijd het dilemma is: moeten we de liefhebbers van achtergrondmuziek of de liefhebbers van lekker dansen aan hun trekken laten komen.

Het Captainsdinner viel door organisatorische problemen in het water. Eind november werd het verenigingsjaar afgesloten met de najaarsvergadering. In de jaren 2010 tot en met 2014 waren er respectievelijk 34, 41, 26, 31 en 24 leden present. We namen afscheid van ons bestuurslid Jan Brouwer. De vergadering discussieerde over de vraag hoe de vereniging toekomstbestendig te maken en verzocht het bestuur met plannen te komen. Moedig voorwaarts! Uw secretaris, Toon Veerman

Commissies: Roode Hooft Commissie: Vacature (vz) Freek Dubbeling Tet Loos Willemijn Nieuwenhuizen (secr) Jose Teisman Frea van der Zee (bestuur) roodehooft@lauwerszee.nl

Redactiecommissie: Gertrud Boelens (bestuur) Siebe Kuipers Iddie Munstra Elly Pries Ankie Salters Marlies Smid jaarboek@lauwerszee.nl

Media commissie: Kees Barlagen Marijke de Boer-Boon Gerard du Bois Luuk Knol Jeroen Mulder (bestuur) Niels Tempel Peter Tempel Koos Winnips vz media@lauwerszee.nl Foto- en Videocommissie: Menno Buiskool Els Knol-Licht Ankie Salters Niels Tempel foto@lauwerszee.nl

Wedstrijdcommissie: Henk van der Leij (vz) Anjo van Houten Frans Kuin Gerke Merkus Jeroen Mulder (bestuur) Ruud van der Steen wedstrijd@lauwerszee.nl 7


Kalender WSV Lauwerszee 2015 Datum Dag Tijd

Activiteit

Locatie

28 mrt zat

Voorjaarsvergadering WSV Lauwerszee

Roode Hooft

16 april don 19.00 vier donderdagavonden

Roode Hooft Regatta: wedstrijden in Valken

Zeilschool de Lauwer

17 april vrij

18.30

Captainsdinner met spreker

Roode Hooft

30 april don

19.00

Roode Hooft Regatta

1 mei

18.00

Opening seizoen Roode Hooft

Roode Hooft

8 mei vrij 20.00

Introductiebijeenkomst voor nieuwe leden

Roode Hooft

21 mei don

19.00

Roode Hooft Regatta

28 mei don

19.00

Roode Hooft Regatta

29 mei vrij

20.00

Briefing Voorjaarsrace

Roode Hooft

30 mei zat

10.00

Voorjaarsrace

Startlijn

12 juni vrij

20.00

Briefing

Roode Hooft

13 juni zat

10.00

Borkumrace

Startlijn

11 sep vrij

20.00

Briefing

Roode Hooft

12 sep zat

Lauwersmeerwedstrijd.

Lauwersmeer

25 sep vrij

20.00

BriefinNajaarsrace

Roode Hooft

26 sep zat

10.00

Najaarsrace

Startlijn

26 sep zat

18.00

Einde Seizoensfeest met buffet

Roode Hooft

27 sep zon

10.00

Matchrace in Valken

Roode Hooft

27 nov vrij

20.00

Najaarsvergadering WSV Lauwerszee

Roode Hooft

vrij

10.30

Wijzigingen voorbehouden! Kijk regelmatig op www.lauwerszee.nl voor nieuws en informatie! 8


Carolustrofee

Winnaars: 1995: Martha LamĂŠris 1996: Georg Schmitz 1997: Ankie Salters 1998: Redactie Jaarboek 1999: Fred Licht 2000: Fred Licht 2001: Pieter Bouma 2002: Jacques van Lochem 2003: Joop Kuik 2004: Els Knol 2005: Jan Kemkers 2006: Houkje Boonstra 2007: Joost Smid 2008: Elly Pries 2009: Bert Glazenburg 2010: Gerda de Bruijn en Henk de Bruijn 2011: Rianne Koenen 2012: Trynke en Douwe Slagman 2013: Jan Kemkers 2014: Ankie Salters

Deze trofee werd in 1995 door mevrouw T. Carolus-Reijer beschikbaar gesteld voor het mooiste, leukste, beste, nuttigste, aantrekkelijkste stuk in het jaarboek.

De Carolustrofee is dit jaar uitgereikt aan Ankie Salters (foto Els Knol-Licht)

advertentie

9


Roode Hooft Commissie:

Familie bardienst

Vacature (vz) Freek Dubbeling Tet Loos Willemijn Nieuwenhuizen (secr) Jose Teisman Frea van der Zee (bestuur) roodehooft@lauwerszee.nl

Vrijdag avond 26 juli 2014 is de Carinya II teruggekeerd van de CAMR. Na een aantal CWO-3 zeezeilen kandidaten te hebben geĂŤxamineerd is het tijd voor wat anders. Op zaterdagochtend bij de zeilschool de Lauwer, zie ik mijn echtgenote Katerina weer. Gelukkig weer samen, kijken we vol trots naar de vlootschouw van onze kinderen Heleen [8] en Victor [13] bij zeilschool de Lauwer. Er is veel te vertellen en als we zondag 17:00 de bar overnemen, van Jan Willem en Annette, worden nog veel anekdotes uitgewisseld. Drie jaar geleden was het onze wens dat de kinderen op de zeilschool zouden zijn als wij als vrijwilliger bardienst in het Roode Hooft zouden doen. Dat was de planning, maar onze eerste keer bardienst verliep anders, de kinderen moesten ingedeeld worden in een andere week en het bardienstschema lag vast. We hebben van de nood een deugd gemaakt en de kinderen vonden het geweldig om in het Roode Hooft te mogen helpen en ook de bezoekende watersporters vonden het leuk de kinderen zo actief te zien. De kinderen waren vrij om ook met hun Laser en Optimist te gaan varen onder de voorwaarde dat ze in beeld zouden blijven. Vanuit ons prachtige clubhuis is het breedbeeld, dus voldoende vaarwater. Het maakte ons gelukkig vanuit het Roode Hooft de kinderen met hun bootjes in de weer te zien. Ook menig ligplaatshouder en passant aanschouwde het watervermaak van de kinderen met hetzelfde genoegen. Na het eerste jaar was het de wens van de kinderen of we weer gezamenlijk bardienst konden doen en het is nu het derde jaar dat we dit zo doen. De bardienst 5 dagen van 12:00 tot 24:00 lijkt 10

lang, maar je hebt veel tijd samen die waardevol is. We hebben ook wel wat uitjes gecombineerd want met een half gezin bezetting lukte het ook wel. Het is niet druk door de week. We hebben genoten van die rust, door te lezen en er is tijd voor een gesprek. Ons jaarboek heb ik eens goed gelezen en daardoor geĂŻnspireerd dit stukje geproduceerd. Zo kom je weer eens tot iets anders. Wel hadden we liever een begin van 17:00 van de midweek en een aflossing vrijdag om 19:00 gehad, dus ons idee is dat de tijdstippen beter gewisseld kunnen worden, om de belasting van een weekenddienst en midweek wat meer in balans te brengen. Het leuke van onze vereniging en ons clubhuis dat je het gevoel van vertrouwen krijgt en kunt geven. We hadden mensen die geen geld genoeg bij zich hadden, toevertrouwd dat later te mogen brengen. Nadat 3 dagen begin je te twijfelen en dan hoor je dat die mensen een e-mail naar Douwe hebben gestuurd dat ze die paar euro helemaal zijn vergeten en over 2 week langs komen om te betalen. We hadden meer van zulke voorbeelden en het lijkt me goed dat de kinderen ook zien dat vertrouwen


Een heel leuk aspect is de buitenlanders die in de medemens veel waard is. onze haven aandoen. Juist door bardienst Iedereen die bardienst heeft gedaan kent de spreek je die mensen veel vaker. Zwitsers die gele bonnetjes, door ons betiteld met: “het een motorbootje in Sneek huren en onderweg bakkie van Douwe”. Ook wij hadden een Lauwersoog aandoen. Het is verassend te hooghartig stel aan de bar die Cappuccino horen hoe mensen uit zo een mooi land van bestelden het gele bonnetje op de bar depoonze natuur kunnen genieten. Het valt me op neerden en al naar het terras liepen. Wat moet dat de Scandinaviërs regelmatig onze haven je dan? Zeggen dat Cappuccino, naast een bon aan doen maar minder snel een eigen bijdrage van verenigingsgebouw be0,25 vraagt? Dat er geen “Menig ligplaatshouder zoeken. Onze drankprijzen terras bediening is? Je eerste ingeving is “ik zal en passant aanschouwde kan het niet aan liggen. De Belgen komen voor de Palm ze wel eens opvoeden”, het watervermaak van de en blijven zich verbazen dat maar met de kennis dat het uit een Warsteinertap “de les lezen” i.h.a. niet kinderen”. komt. werkt, hebben we gekoHet was weer een leuke zen gewoon te bedienen, week, met veel ervaringen en leermomenten vriendelijk toespreken en ze nog bedanken voor ons en voor de kinderen. We moeten blij ook. Dit stel kwam later terug, bleken hele zijn met ons prachtige verenigingsgebouw vriendelijk te zijn en de gederfde inkomsten waar we heel wat bieden aan onze leden en van 2 kwartjes zijn ruimschoots gecompenbezoekers. Misschien moeten we als leden het seerd. We hadden ook weer patatkopers, meer waarderen, dat we zoiets hebben en ik verbaasde gezichten over het feit dat we geen kan iedereen, die het nog niet eerder heeft sigaretten verkopen en de teleurstelling over gedaan, aanraden een keer bardienst te doen. de het ontbreken van een uitgebreide keuze driegangenmenu’s. Je blijft je verbazen en de Wilko Braam neiging onderdrukken die mensen te vertellen dat we wel verse kokosnoten hebben.

Vrijwilligers voor bardienst zijn zeer welkom! Informatie en aanmelden bij Tet Loos; telefoonnummer 06-34825407

11


Foto-videocommissie Na een prachtige fotowand over de CAMR en nu over de start en het einde van het seizoen hebben we weer twee thema’s, die u hopelijk net zo aanspreken als de vorige. Het thema voor het voorjaar is: VREEMDE VOGELS Foto1 uiterlijk inleveren: 15 april 2015

Het thema voor het najaar is: MIJN MOOISTE PLEKJE Foto 2 uiterlijk inleveren: 1 november 2015

Uw foto(‘s) op origineel formaat sturen naar: foto@lauwerszee.nl

12


Mediacommissie 2014 Moderator garnalennet: Peter Tempel Website-cie: Koos Winnips (vertrekt), Jeroen Mulder, Niels Tempel, Marijke de Boer. Zojuist aangemeld als nieuwe leden: Luuk Knol en Kees Barlagen. Opdracht en taak 2015 Vernieuwing website Lauwerszee, zodanig dat commissies zelfstandig hun werk kunnen doen (plaatsten teksten en foto’s) en de redactie de website up to date en actueel kunnen houden. Bij elkaar moet dat leiden tot gemakkelijk te begrijpen inrichting waarin de gebruiker snel en gemakkelijk kan vinden wat zij zoekt. De commissie zal nog in januari 2015 haar werkzaamheden beginnen. Eerste proeven van bekwaamheid zo mogelijk samen met de revitalisatie van de vereniging in maart 2015. Niels Tempel

advertentie

WSV leden 10% korting CURSUSAANBOD: * Klein Vaarbewijs 1 en 2 * Theoretische Kustnavigatie * Cursus Wadvaren * Marifonie, GMDSS (examen) * www.neptunamor.nl/assen

WADVAREN: * dagtochten, * zwerftochten * diverse waddenboten

ZEEZEILEN: * CWO trainingsweekenden, examens * weektochten 2015 UK/Schotland

13


Jaarverslag wedstrijdcommissie De wedstrijdcommissie 2014 bestond uit Jeroen Mulder (vanuit bestuur), Ruud van der Steen (penningmeester), Frans Kuin (lid) en Henk van der Leij (voorzitter). In het voorjaar is de bezetting van de commissie uitgebreid met 2 leden, Gerke Merkus en Anjo van Houten. Dit geeft de commissie de mogelijkheden om de wedstrijden de komende jaren op goede wijze te blijven organiseren. Winteractiviteit Op 7 februari was de jaarlijkse winteractiviteit van de wedstrijdcommissie. Door het op het laatste moment afzeggen van de spreker hebben we die avond op alternatieve wijze ingevuld over het onderwerp zeiltrim. In de gesprekken werd duidelijk dat het goed trimmen van de zeilen een vak apart is en dat dit ook per scheepstype heel verschillend is. Voor de lezing werden de jaarprijzen uitgereikt, en werd het wedstrijdprogramma voor 2014 toegelicht. De Slach om het Roode Hooft De wedstrijden in april en mei werden gekenmerkt door grote verschillen in de weersomstandigheden. De 1e avond was er een 14

wind kracht 6, die in de avond iets afnam, de 2e avond was de wind met kracht 2 tot 3 minimaal. De 3e avond weer veel wind (5 Bft) en de 4e avond, nadat we een bui met erg veel wind aan de kant hebben afgewacht en zijn vertrokken met een rif in het zeil die nog voor de eerste start eruit is gehaald, hebben we de 1e manche ingekort tijdens de wedstrijd en de 2e manche niet gevaren omdat de wind totaal wegviel. Het waren weer 4 mooie wedstrijdavonden waarin totaal 7 wedstrijden zijn gevaren met erg wisselende uitslagen. De beide eerste avonden deden er 3 teams mee, de 2 avonden erna hebben 4 teams om de zege gestreden. Ook nu was de sfeer en de inzet voor, tijdens en na de wedstrijden erg goed en gezellig. De uitslagen staan elders in het jaarboek


dat tijdens de wedstrijd over de deelnemers trok. Op het laatst heeft ook de Tante Sien aangegeven te stoppen met de wedstrijd aangezien zij door te weinig wind niet meer (tegen de stroom) over de finishlijn kon komen. 6 schepen hebben de wedstrijd uitgezeild, 2 platbodems en 4 scherpe jachten. Uiteindelijk bleek het verschil bij de scherpe jachten in de uitslag met de handicap berekening minimaal, de Osprey was slechts 1 seconde sneller dan de Grand Slam. De Hotse Hiddes werd 3e in de uitslag van deze race. Bij de platbodems ging de strijd, zoals de laatste jaren vaak het geval is, tussen de Weerlicht en de Gossiemijne. Ook deze keer, met Joske genoemd, overall winnaar was dit jaar het aan het roer, werd de strijd gewonnen door de team van Siebe Kuipers met zijn teamgenoten Weerlicht. Jan (aan de helmstok) en Richard (fokkenist) De enige deelnemer bij de Multi Hulls, de Lady die in deze erg wisselende omstandigheden of Urr, heeft de wedstrijd gestaakt. het meest constant hebben gepresteerd. Het Uiteindelijk toch een erg mooie zeildag met, verschil met het team van Ruud en Rick was als gevolg van het onweer tijdens de race, minimaal zodat de laatste meer opgevers dan gefinishrace uiteindelijk de beslissing “De wedstrijden in te deelnemers. heeft gebracht. Na afloop van de wedstrijden april en mei werden De Borkum-race werd telkens in het Roode gekenmerkt door grote Na een jaar van afwezigheid Hooft nagezeten en de strijd weer opnieuw op de agenda verschillen in de weers- geplaatst de Borkum-race nog eens besproken. 14 juni 2014. Dit jaar zo omstandigheden�. Voorjaarsrace gepland in het zelfde weekOp basis van het weerbericht end dat tevens de Delfzijl voor zaterdag 24 mei heeft de wedstrijdcomBorkum-race ook plaats vindt en zo een volle missie tijdens de briefing op vrijdagavond 23 haven en gezelligheid op Borkum gegaranmei aangegeven te kiezen voor de lange weddeerd is. strijd routes over het wad. De weersvoorspelVrijdagavond de inschrijving en het palaver, ling was O 3 tot 4, toenemend 4 tot 5, ruimend waar de mededelingen t.a.v. het verwachte ZW 3 to 4 met kans op buien met onweer. weer en stroming werd medegedeeld, en de In totaal zijn 13 schepen op zaterdag vanaf 10 wedstrijdbaan werd uitgelegd. Een NW 4 tot uur gestart waarvan er 7 gedurende de wed5 en de gehele reis de stroom tegen! Dat strijd zijn gestopt, vooral vanwege het onweer beloofde een lange wedstrijd te worden, maar 15


ja, daar doen we het dan ook voor. Een zestal schepen had zich ingeschreven en gingen de uitdaging aan. Zaterdag de start om 10 uur GPS-tijd zonder startschip zodat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid hierin dient te nemen en te starten zoals in het palaver is door genomen tussen de O1 en O2. Na de start werd direct al duidelijk wie hier met de hoofdprijs ervandoor wou gaan. De Osprey was helemaal in zijn element en was al snel uit het oog. Aangezien het eerste gedeelte naar het Westgat veel tegenstroom en tegenwind was had een ieder er een zware dobber aan om laverend de Noordzee te bereiken, waarna halvewind koers kon worden gezet naar Borkum. Vooral de Senang had veel moeite om zich door het eerste stuk heen te bijten. Waarbij ikzelf nog twijfelde of we Bennie en bemanning nog zouden verwelkomen op Borkum. Het gedeelte boven de eilanden ging voortvarend op een halvewindse koers en konden de broodjes in de oven. Er kon niet veel meer gebeuren, of toch wel. Met de finish

in zicht besloten wij om direct koers te zetten naar de finish-boei. Variërende diepgang staat op de kaart!! Wellicht een beetje te variërend waardoor wij de grond raakten, en 180 graden omgingen om in dieper water te komen. Door dit incident de finish gemist en maar rechtstreeks koers naar de haven gemaakt. De eerste schepen waren al binnen en de haven was al redelijk gevuld met de deelnemers van de Delfzijl Borkum-race. Muziek en gezelligheid kwam ons al tegemoet. Samen met de andere schepen een eettentje opgezocht met uitzicht op de ingang van de haven. Maar waar is de Senang !! Geen teken van gehoord onderweg totdat onder het eten de Senang met bemanning binnen kwam varen. Een geweldige prestatie van bemanning en schip. Na het eten nog een natje en droogje, en dan te kooi om de volgende dag weer fris te zijn voor de terugtocht naar Lauwersoog. Dit mooie evenement wordt in 2015 weer georganiseerd en staat open voor alle klassen!! Tot dan.

De uitslag:

16

Klasse

Naam

Naam Schip Start

Finish

Gezeild Berekend

Uitslag

vk1

vk1

Kuin

Frans

Oriana

10:00

17:45:00 7:45

07:56:55

DNF

vk1

v. Houten

Anjo

Osprey

10:00

15:31:20 5:31

06:46:33

1

vk1

Olthuis

Gert

Seven

10:00

17:14:00 7:14

08:02:13

3

vk1

Toonen

Aad

Elisabeth II

10:00

18:15:00 8:15

09:13:04

5

vk1

Merkus

Gerke

SheBee

10:00

18:30:00 8:30

07:58:52

2

vk1

Gast

Bennie

Senang

10:00

19:15:00 9:15

08:24:33

4


Najaarsrace 2014: Inzeilen voor de start

Bij de multihulls was de Ensis van Albert Najaarsrace Schuiling veruit het snelste schip wat aan de Op de dag van de najaarsrace van 27 septemnajaarsrace meedeed. In 2 uur en 28 minuber was het prachtig rustig zeilweer. De windten precies uur waren ze terug over de finish voorspelling was west tot zuidwest kracht 3 waarmee ze overigens maar net voor de beide tot 4. Mede door dit gunstige weer was er andere schepen in hun klasse eindigden. weer eens een grote deelname, in totaal 19 Bij de rond en platbodems viel op dat ondanks schepen gingen van start. de slechte start de Geertje van Ook in de haven van LauJaap Bosch toch naar de 3e wersoog was het gezellig “Ook in de haven van plaats wist te zeilen. De wedzodat de wedstrijdleiders de Lauwersoog was het strijd hebben ze verder perfect hele dag de muziek konden horen. gezellig, zodat de wed- gezeild waarmee ze een flink deel van de achterstand wisten Vanaf 10 uur gingen 5 rond strijdleiders de hele dag weg te werken. Winnaar was en platbodems, 3 multihulls en 11 scherpe jachten van muziek konden horen”. opnieuw de Weerlicht met ook nu weer Joske aan het roer. start waarbij de scherpe Doordat de wind de hele dag jachten in 2 klassen waren met een kracht 3 bleef waaien ingedeeld. was kort na 15 uur ook de laatste deelnemer Bij de scherpe jachten deed Bertus de Graaf gefinished. weer eens mee in zijn eigen boot de Saleh. Na een strijd op het scherpst van de snede wist Matchrace met Valken Bertus nipt voor de Leviathan van Wim de Vries Elders in dit jaarboek staat het verhaal met te eindigen. Ook in de einduitslag bleef Bertus foto’s over deze zeer geslaagde afsluitende net voor Wim op de 1e plaats in de VK 2. wedstrijdjes op de zondag na de Najaarsrace. Bij de VK 2 wist Luitzen Boonstra na een aantal 2e plaatsen in de afgelopen jaren deze keer De wedstrijdcommissie als eerste te eindigen. Hij bleef ruim voor de Bruinvis van Rick Brinkman en de Hotse Hiddes van Joost Smid. 17


Wedstrijduitslagen 2014 Voorjaarsrace Multihull klasse Geen deelnemers

Scherpe jachten VK1 1. Osprey (Anjo van Houten) 2. Grand Slam (Luitzen Boonstra) 3. Hotze Hiddes (Joost Smid) Rond- en platbodems 1. Weerlicht (Luuk Knol) 2. Gossiemijne (Ruud v.d. Steen) Borkumrace 1. Osprey (Anjo van Houten) 2. She Bee (Gerke Merkus) 3. Seven (Gert Olthuis) Najaarsrace Multihull klasse 1. Ensis (Albert Schuiling) 2. Lady of Urr (Benjamin de Bie) 3. Zeezwaluw (Ewold Munstra) Scherpe jachten VK1 1. Grand Slam (Luitzen Boonstra) 2. Bruinvis (Rick Brinkman) 3. Hotse Hiddes (Joost Smid)

Scherpe Jachten VK2 1. Saleh (Bertus de Graaf) 2. Leviathan (Wim de Vries) 3. Theodorus (Fred Licht) Rond- en platbodems 1. Weerlicht (fam. Knol-Licht) 2. Tante Sien (fam. Havinga) 3. Geertje (Jaap Bosch) De Slach om het Roode Hooft (Valkwedstrijd) 1e wedstrijd (15 april): 1. Fred Matthee en Niek Donker, 2. Ruud van der Steen en Rick Brinkman, 3. Siebe Kuipers en Jan Metz. 2e wedstrijd (22 april): 1. Team Siebe, 2. Team Ruud, 3. team Fred 3e wedstrijd (13 mei): 1. Team Siebe, 2. Team Ruud, 3. team Frans Kuin, 4. team Fred 4e wedstrijd (20 mei): 1. team Frans, 2. team Ruud, team Fred, team Siebe Overall winnaar Team Siebe met Jan Metz en Richard

Overall winnaars voor de jaarprijzen 2014 Multihulls Vanwege te weinig deelname aan de wedstrijden wordt de prijs niet uitgereikt. Rond- en platbodems Winnaar is de Weerlicht van Luuk en Els Knol-Licht met Joske als stuurvrouw. Scherpe jachten Winnaar is de Grand Slam van Luitzen Boonstra.

18

Goed zeilen van de VJR en de NJR en het strijden voor iedere seconde tijdwinst is van belang om uiteindelijk deze trofee te bemachtigen. Naast de medailles en wisselprijzen ontvangen de winnaars eeuwige roem via vermelding in het jaarboek van de WSV Lauwerszee.


advertentie

19


Wedstrijdkalender 2015 Voorjaarsrace op 30 mei start om circa 10 uur Borkumrace op 13 juni starttijd in overleg met de deelnemers te bepalen Najaarsrace op 26 september start om circa 10 uur De Voorjaars- en Najaarsrace vinden plaats op het wad tussen Lauwersoog, Schiermonnikoog, Engelsmanplaat en het Westgat. De Borkumrace gaat via de Noordzee voor de scherpe jachten en via het wad voor de multihulls. De avond voorafgaande aan de wedstrijden is de briefing in het Roode Hooft om 20 uur.

20

Valkwedstrijden “De Slach om het Roode Hooft” op donderdagavonden 16 en 30 april en op 21 en 28 mei, palaver voorafgaand aan de start om 19 uur bij zeilschool De Lauwer. Wij organiseren in samenwerking met zeilschool De Lauwer, op 4 donderdagavonden valkwedstrijden op het Lauwersmeer, in ‘t zicht van het Roode Hooft. Deze avonden beginnen om 19 uur met een korte palaver. Direct daarna gaan de bemanningen de aan hun toegewezen boten optuigen en varen naar de start en wachten op de startlijn op het startsein. Er wordt gezeild in een met boeien uitgezette (Olympische) baan. De bemanning van elke boot vaart twee manches per avond. Na afloop van iedere wedstrijdavond wordt de uitslag van die avond bekendgemaakt in het Roode Hooft. Na de wedstrijden op 28 mei, de vierde avond, worden de winnaar(s) van deze avond en de winnaar(s) van de vier gevaren wedstrijden bekendgemaakt en volgt onder het genot van een hapje en drankje de prijsuitreiking in het Roode Hooft. De zeilschool stelt de boten voor een gereduceerd tarief per boot per avond


beschikbaar. De informatie omtrent de kosten, boothuur en inschrijfgeld, worden eind februari op de website van WSV Lauwerszee.nl onder de kop wedstrijdcommissie vermeld. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden. 4 uur om de plaat op 12 september op het Lauwersmeer in samenwerking met de jachthaven in Oostmahorn. Valkwedstrijd matchracen (na de najaarswedstrijd) op zondag 27 september De afsluiting van het wedstrijdseizoen is een 1 tegen 1 zeilwedstrijd (knock-out systeem) en is bij de haveningang van de jachthaven. Alle wedstrijden staan open voor iedereen: op het wad met scherpe jachten, multihulls en platbodems, beginners en ervaren zeilers, meedoen voor plezier en voor het winnen, alleen of met het gezin of een team. Bij voldoende deelname aan de VJR en de NJR (10 of meer schepen) wordt de groep in klassen ingedeeld.

Bij de berekening van deze uitslagen wordt in beginsel als handicap het SW cijfer gehanteerd (zie ook www.sailsupport.nl). Voor multihulls wordt de Texelrating gehanteerd (zie www. ctcnederland.nl of www.texelrating.org). Voor rond en platbodems wordt de KNWV-formule (www.platbodemzeilen.nl/handicap.htm of.ppt) gehanteerd. Indien u hierover vragen heeft dan kunt u met Frans Kuin van de wedstrijdcommissie contact opnemen, zijn e-mail adres is kuin@ziggo.nl. Bij de inschrijving bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Hebt u die (nog) niet voorhanden dan kunt u uiteraard meedoen met de wedstrijd, maar dan buiten mededinging. De inschrijfkosten voor 2015 zullen eind februari op de website onder de kop wedstrijdcommissie worden vermeld. Actuele en overige informatie over alle wedstrijden staat vanaf eind februari op de website van de vereniging www.lauwerszee.nl. De wedstrijdcommissie 21


MATCHRACE VALKEN 2014 OP 28 SEPTEMBER Vorig jaar werd de jaarlijkse Optimistenrace voor het eerst vervangen door Matchracing met Valken. Dat was een groot succes, er was een goede opkomst, het werd een spannende race met zo veel wind, dat de valkverhuurder eiste, dat het grootzeil gereefd moest worden, en halverwege de race nog eens dat ook de fok gereefd moest worden. En toen men zag dat een bemanning van drie personen met deze wind succes had, zochten veel bemanningen ook naar een derde persoon. Dit jaar was het totaal anders. Het was prachtig zomerweer, met zo weinig wind, dat je kon twijfelen aan het doorgaan van de race. Het mooie weer had ook tot gevolg dat veel schippers in de haven zich vol overgave stortten op het winterklaar maken van hun schip, in elk geval het er afhalen van de zeilen. Alsof dit de laatste mooi weer dag van het seizoen zou zijn. Dat was helemaal niet zo, er kwamen er nog vele, en het was jammer omdat men hierdoor een leuk evenement miste.

22

Er deden vier teams mee: Fred Matthee en Niek Donker Iddie Munstra en Fred Licht Joske Hoomans-Knol en Els Knol-Licht Jeroen Mulder en Henk van der Leij Varen met een bemanning van drie personen zou met windkracht 1 tot 2 wel heel onverstandig zijn, en ondergetekende bleef dan ook om tactische redenen met zijn 90 kg aan de wal, met de gewichtige taak om zo nu en dan voor start en finish te toeteren. De te varen route was, gegeven de zwakke wind, beperkt tot ĂŠĂŠn driehoek vanuit de haveningang op het meer. Ook nu was goed starten een belangrijke succesfactor.


Dit was dè dag voor de doorgewinterde plassenzeiler, met ervaring in het omgaan met windstiltes en het benutten van vlaagjes en windschiftingen. En vooral het benutten van heel weinig wind. Gewicht werd naar voren verplaatst, er werd gehangen naar de lage kant, indachtig het Friese gezegde: “hij mat een bietsje op ien ear leze”, en voor de wind werden fokken met de hand uitgehouden. En zo schoof men ademloos van boei naar boei. Zo’n lichtweer race is best spannend, ook voor het publiek. Er werd sluipend ingehaald, afgedekt, posities veranderden tijdens de race. Verschillende tactische beslissingen over wáár overstag, zo hoog mogelijk starten en finishen, of juist wat verder uit de wal. Wáár is wind?! Boeiende boord aan boord gevechten hielden de spanning er in. Extra onderhoudend voor het publiek was het aan de grond lopen van team Licht-Munstra direct voor het clubhuis, kennelijk in een verwoede poging om zo hoog mogelijk in het zicht van de finish, alsnog het team MattheeDonker voorbij te lopen. Dat zat er toen natuurlijk niet meer in. Het was maar goed dat we de vaarbomen aan boord gelaten hadden. Vanwege het beperkt aantal teams besloot de wedstrijdcommissie de normale afvalrace aan te vullen met een extra verliezersronde en een winnaarsronde, gevolgd door een heat met de winnaar van de verliezers tegen de winnaar van de winnaars. En uiteraard de finale. De wedstrijdcommissie had voor deze wedstrijd specifiek bepaald dat “alle protesten bij voorbaat waren afgewezen”. Hetgeen uiteraard een vaarstijl niet op het scherp van de reglementensnede impliceerde. Dat stond een sportieve zeilwedstrijd in het geheel niet in de weg, zoals bleek.

Toch probeerde een team nog met de bekende kreet “bakboord!” een ander team nog vóór de start af te troeven, maar aangezien de andere boot ongeveer windloos voor de start lag, zoals ook op de foto’s is te zien, viel er niet veel uit te wijken. Dit gebeuren leidde tot protest tegen het niet kunnen protesteren, tot aan de prijsuitreiking toe. Maar ja, regels zijn regels, ook de regel van geen protesten. Uitslagen: 1ste ronde Fred en Niek winnen van Iddie en Fred Joske en Els winnen van Jeroen en Henk Verliezers en winnaarsronde Fred en Niek winnen van Joske en Els Iddie en Fred winnen van Henk en Jeroen Tussenwedstrijd Joske en Els winnen van Iddie en Fred Finale Joske en Els winnen van Fred en Niek Het was een heel boeiend gebeuren, en in de periode daarna hebben wij allen nog meer dan genoeg mooie dagen gehad om de zeilen er af te halen en het schip winterklaar te maken. Dus, ik zou zeggen: doe mee volgend jaar, en als je niet zelf zeilt, kom kijken, het is erg onderhoudend en ook heel erg gezellig. Luuk Knol

23


advertentie

24


advertentie

25


Open Nederlands Kampioenschap (ONK) Laser Masters 2014 Woensdagmiddag 28 mei 2014. Met een auto tot de nok toe vol geladen met wedstrijdmateriaal rij ik het terrein van Noordergat op. Na weken van intensieve voorbereiding gaat het ONK Laser Masters 2014 eindelijk van start. Ruim anderhalf jaar daarvoor waren vrijwilligers van VW DTP, WV Lauwerszee en de LON (klassenorganisatie van de Lasers) gestart met een campagne om Laser zeilers naar het Noorden te halen, niet alleen voor een gezellig weekend maar ook voor een groot zeilevenement: het ONK Laser Masters 2014. Dat deze inzet succesvol zou zijn bleek begin mei, met 144 ingeschreven deelnemers uit meer dan 10 verschillende landen. Niet eerder in de geschiedenis van het ONK werd in deze klasse een dergelijk groot deelnemersveld behaald. Zoveel deelname schept hoge verwachtingen en dus ook verplichtingen. In de haven werden vlonders neergelegd om begeleidingsboten en rescue RIB’s een plek te geven. Ruimte gemaakt voor stalling van trailers en boten en last minute werd besloten om het captains diner op zaterdagavond in een grote tent naast het Roode Hooft te serveren. Woensdagavond en donderdagochtend liep het terrein van onze jachthaven vol met campers, trailers en auto’s. Dankzij een prima organisatie leverde dat geen problemen op, wel een gezellige drukte. 26

Na het uitleggen van de baan, een lastige klus vanwege weinig wind en vele windshifts, werd op donderdagmiddag om 13.10 uur het eerste startsein voor race 1 gegeven. Voor een wedstrijdcommissie is het altijd fijn als “de kop eraf is”. Men raakt gedurende een evenement op elkaar ingespeeld, zodat er steeds sneller geanticipeerd kan worden op het verleggen van de baan en bij start /finish procedures. Gedurende dit ONK hebben we te maken gehad met behoorlijke winddraaiingen en zelfs (hoewel dit op het Lauwersmeer normaal gesproken nauwelijks voorkomt) te weinig wind, waardoor de OW (uitstel wimpel) wat vaker gehesen moest worden. Het Lauwersmeer is voor Laserzeilers “groot water”, maar ondieptes en vaargeul geven beperkingen. Dit konden we opvangen door extra lussen in de innerloop en outerloop te laten zeilen. Uiteindelijk hebben alle deelnemers de 9 geprogrammeerde races kunnen varen, verdeeld over 4 dagen. Dit tot onze grote opluchting, want het heeft erg veel moeite gekost om de verschillende startgroepen samen te stellen.


uit elkaar halen en heeft niemand last gehad van in de weg liggende vissers of een onrust veroorzakende vloot lasers. Donderdag en vrijdagavond verzorgde de Roode Hooft Commissie onder leiding van Willemijn heerlijke maaltijden voor de vrijwilligers. Vanuit het startschip werden de vrijwilligers op het water voorzien van soep, broodjes en drankjes. Zondagmiddag rond 15.00 uur vond de prijsuitreiking plaats in het Roode Hooft. De Blauwe Wimpel van het Watersportverbond werd in de Laser Standard gewonnen door Martin Koning Naast verdeling in Laser Standard en Laser en in de Laser Radial door Michiel Pals. Voor Radial moesten er, vanwege de hoge deelnede overige prijswinnaars/winnaressen werden mers aantallen, 8 startgroepen ( 4 standard zeildoeken tassen en 4 radial) worden beschikbaar gesteld, geformeerd om de “Niet eerder in de geschiedenis voorzien van het startlijn niet te lang en van het ONK werd in deze klasse Laser zeilteken. dus onoverzichtelijk Zondagavond 1 juni. te maken. Uiteindelijk een dergelijk groot deelnemersNa afloop van alle is gekozen voor een opruim werkzaamkleuren schema, zeilers veld behaald”. heden rijden we kregen een gekleurd met een meer dan tevreden gevoel terug naar lint uitgereikt om ze per startgroep te kunnen huis. De Rehoboth (startschip) is vertrokken, de identificeren. Indeweer (finishschip) en ook onze Wadvogel Op vrijdag werd de rondvaartboot Zilverwind (contrastartschip) liggen weer op hun plek in ingezet om familie en sponsoren rond het wedde haven. Jammer dat we er niet een paar vrije strijdveld te varen. Juist die dag bleek de wind dagen aan vast hebben kunnen knopen, om na wel erg zwak, maar gelukkig nog wel voldoende te genieten en uit te rusten…. om er 3 wedstrijden uit te persen. Vrijdagavond hoorden we bij toeval dat die zaterdag nog een ONK gepland stond, in hetzelfde wedstrijdgebied maar dan voor snoekbaarsvissers! Na telefonisch overleg met de voorzitter van de organiserende visvereniging bleek dat voor beide evenementen een vergunning af gegeven was, alleen door 2 verschillende instanties… Gelukkig konden we in goed overleg de beide wedstrijdbanen wat

Dank aan alle vrijwilligers van WV Lauwerszee en VW DTP voor zoveel inzet! We hebben er met z’n allen een prachtig zeilevenement van gemaakt en Lauwersoog op de kaart gezet. Laten we hopen dat we ergens in de komende tijd weer iets dergelijks naar het Lauwersmeer kunnen halen. Wendellien Winters-Smid 27


TERUGBLIK OP DE

COLIN ARCHER MEMORIAL RACE 2014 In oktober (!) 2013 belde mijn vorige bemanning dat de vlucht van Noorwegen naar Nederland slechts e 54 zou kosten als ze meteen zouden boeken. Dus dat ze deze aantrekkelijke aanbieding eigenlijk niet konden laten lopen. Deze mededeling werd zo indringend verwoord, dat er eigenlijk geen weg terug was: we gaan nog een keer! Dus vertrekt de KOLME op donderdag 26 juni 2014 om 9.30 uur met mooi weer maar zonder wind uit Lelystad. Vrijdag 27 juni omstreeks 10.30 uur liggen we keurig in een box in het Noordergat en staat er al een auto klaar om ons terug te brengen naar Lelystad waar we nog een paar dingen moeten regelen voordat het huis 7 weken kan worden achtergelaten. Zondag (eigenlijk maandag dus) om 0.15 uur zijn Hincka en ik met de auto weer in Lauwersoog, ruim op tijd om het vakantiegevoel te krijgen. Onze bemanning zal donderdag komen, op tijd voor de nasipan. De week voorafgaand aan de start besteden we zoals gebruikelijk aan klusjes, bezoek aan mijn oude vader, voor boodschappen naar Dokkum, biertjes en wijntjes in het clubhuis, gepraat met andere deelnemers, kortom, de gezelligheid die de CAMR zo aantrekkelijk maakt. Vooral de goede zorg van Herman en Jose maakt dat we ons weer thuis voelen. Vrijdag schutten we naar buiten, de weersverwachtingen zien er goed uit: WSW 5 afnemend 28

3 tot 4, regenachtig, maar geen dramatische vooruitzichten. Zoals altijd een afscheidsdiner in het Pierenend, zaterdagochtend nog even douchen en koffie in het clubhuis, en dan moet het echte werk beginnen. Om 14.00 uur naar buiten, nadat we goede wensen hebben gewisseld met onze trouwe sparringpartner, de Scylla. Dankzij de goede windrichting en het feit dat we starten met uitlopend water gaat het allemaal erg snel. Om 17.00 uur zijn we bij de verkenner, terwijl we warempel nog boten achter ons zien. Normaal gesproken zijn alle latere starters ons in het Westgat al voorbij gelopen, maar deze keer gaat het hele veld in een tamelijk compacte groep door de scheepvaartroute. De zeegang is wel een beetje knobbelig en de bewolking ziet er een beetje somber uit, maar verder gaat het erg voorspoedig. Later blijkt dat deze 17e tocht uniek is omdat alle gestarte


boten in Larvik aankomen. Niet alle bemanningsleden overigens, want boven de route vliegt ons een helikopter voorbij en even later komt ook de reddingsboot. We zien in de verte dat een kikker naar beneden wordt gelaten en na verloop van tijd vaart de reddingsboot tegen de wind in met de heli er boven, waarna, bijna niet meer te zien, twee mensen worden opgehesen. Een ernstig geval van zeeziekte horen we later. Het gaat wel hard, ik lees in het logboek dat we in de surf al 8,5 knopen hebben gehaald, wat voor ons doen erg hard is, harder dan de rompsnelheid. Maar dat is van korte duur, want in de tweede helft van de nacht liggen we in de windstilte in de buurt van het/een windmolenpark. Om 6.30 uur varen we weer een beetje, maar dan hebben we 8 uur gedaan over 18 mijl. Daarna gaat het weer voorspoedig, ’s middag vind ik dat de high aspect erop moet. Een klapperende schoot veegt mijn bril overboord. Niet best, gelukkig heb ik de dag voor vertrek een reservebril geleverd gekregen. Maar ik was even niet te genieten. We hebben steeds buien, en het is ook veel kouder. Windrichting prima, een tijdje ESE, daarna weer SW en W. Maandag WNW, genua

er weer op, dinsdag prachtige nacht, maar steeds minder wind. We komen dus in de buurt van de finish, hoewel dat nog een heel eind is. Om 4.00 uur is de wind weg, we gaan op koers naar het oosten, indachtig de ervaringen van vorige tochten. Omstreeks 10.00 uur wordt de wind NNE, omstreeks 5, maar we zijn nog niet ver genoeg naar het oosten, dus we gaan door op koers 80. ’s Middags koers Noord, om 18.00 uur weinig wind en onweer, gelukkig op afstand. Later blijkt dat de Scylla er midden in zit, en zelfs blikseminslag op de mast moet accepteren. Om 20.45 uur roepen we Tjommeradio op, terwijl we weer in een windstilte zitten. Dan maar vast nasi maken. De wind rommelt alle kanten op, maar lijkt omstreeks 22.30 uur NE te blijven. We kunnen op de finish koersen en liggen om 01.23 uur naast de Rakkebaneboei. Om 2.30 uur afgemeld op het havenkantoor, 82 uur gevaren, 427,4M op het log van de GPS. Geen wereldtijd dus, ongeveer ons gemiddelde van 10 tochten, maar lang niet de snelste tocht, zoals in 2012 met 65 uur. Woensdagmiddag komt de Scylla langszij, ze konden geen contact maken omdat de marifoonantenne door de bliksem was geraakt. De meeste andere apparatuur was ook kapot, dus 29


pas op telefoonafstand hebben ze zich kunnen melden. Maar de jongens zijn er erg laconiek onder. We helpen ze hun voorraad bier wat te normaliseren. Donderdag de traditionele sailparade door de Larvikfjord. Mooi weer, en volgens de verwachtingen blijft dat voorlopig zo. Terwijl we buiten de haven van Stavern liggen te wachten tot de andere schepen ook uitvaren, “Alle gestarte boten vangt de bemanin Larvik aan”. ning van de Scylla al de eerste makrelen. In de Viksfjord bij de sejlerhytte gaan we met hekanker aan een steigertje liggen. In afwachting van de BBQ en de bussen met de andere deelnemers worden makrelen gefileerd, gebakken en gerookt. We hebben dus al een bodempje gelegd als we naar de prijsuitreiking en de bbq gaan, maar goed ook, want het is er erg gezellig. Het is weer een prachtig feest, voor ons extra, omdat we langzamerhand ook wat noren (her) kennen en de contacten weer wat kunnen aanhalen. Maar het is goed om als lid-op-afstand van watersportvereniging Lauwerszee nog eens te benadrukken dat wij de Colin Archer Memorial Race een fantastische tocht vinden omdat zoveel mensen, bestuur en vrijwilligers van de stichting CAMR en van de watersportvereni30

ging, zich inspannen om de deelnemers een goede week vooraf, een goede en veilige tocht naar Noorwegen, en een geweldige afsluiting in Larvik te bezorgen. Als de tafels op het feestterrein langzamerhand geen dansvloer meer zijn, gaan we voorzichtig maar voldaan weer aan boord. Het is naar ons idee een groot voordeel om voor anker of aan een steigertje bij de komen sejlerhytte in de fjord te liggen. De volgende ochtend brengen we onze bemanning, Richard en Hans, naar het station in Larvik, en met tranen in de ogen nemen we afscheid. Een week leven op een klein bootje schept een band. We gaan daarna voor anker in de Skuttevik, en we halen de Scylla over om een dagje extra te blijven. Dat is ook in ons eigen belang, want deze jongens kunnen veel beter markeel vangen dan wij. Dus ‘s avonds gebakken verse makreel bij de vleet, en natuurlijk een beerenburgje toe. Zaterdagochtend om 05.00 uur neemt de Scylla afscheid op weg naar Aalborg voor een bemanningswissel en Hincka en ik moeten er even aan wennen dat we weer met z’n tweeën zijn. Zo stil. Lelystad, januari 2015 Jaap Woltjer


advertentie

EN STRAKS EEN BEERENBURG BIJ DE KOFFIE Twitter.com/Siebe_pentapark Na een spectaculaire zeiltocht komen de verhalen los. Je geniet samen van de prestaties en verheugt je op de volgende keer. Nu eerst bijkomen met een beerenburg en koffie. Voor komende week staat een afspraak in je agenda met Siebe Kuipers, watersporter en specialist in marketing en communicatie.

31


JACHTHAVEN NOORDERGAT TE LAUWERSOOG 2015 Voorzijde Loods Het is al op meerdere plaatsen, plekken en gebeurtenissen duidelijk gemaakt, jachthaven Noordergat is gewoon een goede jachthaven! Wij hebben het er dan nog niet eens over dat het alweer voor het tweede jaar op rij is, dat de tarieven niet zijn verhoogd. Ja u leest het goed. De tarieven van 2014 waren gelijk aan de tarieven van 2013 ook de tarieven van 2015 zijn nu gelijk aan de tarieven van 2013 en 2014. Kom daar elders eens om. En dat is niet het enige. Laatst hoorden wij van onze jachthaven bezoekende gasten, dat wij als jachthaven de beste wifi verbinding hebben van de jachthavens in Nederland. Wij zijn overigens van mening dat onze gasten volkomen gelijk hebben. Heeft u overigens onze website al eens bezocht? www.noordergat.nl. Nu zijn wij bezig te kijken of wij de webcambeelden van de twee webcams actiever kunnen krijgen. Wij houden u op de hoogte. In 2008 hebben wij als bestuur besloten de fundatie van de loods met zo’n 30 meter te verlengen. Dat besluit is toen direct in 2008 uitgevoerd. Hoewel wij als bestuur toen de gedachte hadden, dat het nog wel even zou duren ,voordat wij deze uitbreiding zouden kunnen benutten. 32

Dat klopt ook, want het heeft nog 6 jaar geduurd voordat wij dit jaar de loods feestelijk hebben kunnen openen. De lichtstraat Wij zijn zeer content met de loods, die vrijwel niet meer is te herkennen t.o.v. de oorspronkelijke. De plezierige kleurstelling en de actieve zeilen als afbeeldingen op de zijkant van de loods. De asbestdakbeplating van de loods is verwijderd en afgevoerd ook dit was voor het bestuur een belangrijke drijfveer de loods aan te pakken. De loods is verlengd en zowel de beplating van het dak, alsook de beplating aan de wanden zijn geheel geĂŻsoleerd. Er is over vrijwel de gehele lengte van het dak van de loods een daglichtstraat gemaakt, die het licht tot in de hoeken van de loods laat komen. En dan hebben we de loods verder voorzien van zeer geavanceerde LED verlichting, welk licht goed regelbaar, kostenbesparend en helder is. Een project om trots op te zijn. Uitgaande van de animo om met de boot in deze loods te liggen, hebben wij daarmee weer een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de voorzieningen in de jachthaven. Het is alweer twee jaar geleden dat wij hebben besloten de Nederlandse vlag in de mast bij


Stichtingsbestuur: Voorzitter: Andries Staal, Rasquert Secretaris: Ruud v.d.Steen, Zuidlaren Penningmeester: Koos Bakema, Groningen Lid: Harm Jan Klamer, Roden Lid: Klaas Sijpkens, Wehe-den Hoorn Havencommissie: Hein Boersma, Anjum

Links: Voorzijde Loods Boven: De lichtstsraat

de ingang van de haven sterk te vergroten. Douwe, de havenmeester, is zo slim geweest een hijssysteem te maken, dat het mogelijk maakt de vlag in je eentje te hijsen en weer te strijken, zonder dat de vlag de grond raakt. Nadeel van de grote mooie vlag is, dat alle gastenvlaggen er wel heel schriel qua omvang bij afsteken , daar werden wij terecht op gewezen. Dit euvel zal vanaf dit nieuwe seizoen worden opgeheven door de aanschaf van grotere gastenvlaggen en een aanpassing van de mast en zaling. Het bestuur van stichting jachthaven Noordergat te Lauwersoog

Havenmeester: Douwe Slagman Noordergat 1 9976 VR Lauwersoog De havenmeester is bereikbaar van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Tel.: 0519-349040 Fax: 0519-349480 Email: havenmeester@noordergat1.nl Assistent havenmeester: Jan van der GaliĂŤn Administratie: Jachthaven Noordergat Lauwersoog Postbus 71 9300 AB Roden Tel.: 050-5010176 E-mail: administratie@noordergat.nl De Jachthaven is eigendom van: Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog Aangesloten bij de HISWA KvK Groningen 41009718 IBAN nr: NL41 RABO 0335 2027 99

Kleurstelling en ontwerp Enno Olsmeijer (foto: Els Knol)

33


BUS-/BOOTDIENSTREGELING

BOOTDIENST VAN LAUWERSOOG NAAR SCHIERMONNIKOOG v.v. 2015 VERTREK LAUWERSOOG VERTREK SCHIERMONNIKOOG Ma t/m za Zondag Ma t/m za Zondag 06.30 07.30 09.30 09.30 10.30 10.30 12.30 12.30 13.30 13.30 15.30 15.30 16.30 16.30 18.30 18.30 19.30 19.30 Voor extra afvaarten www.wpd.nl

WAGENBORG WATERTAXI Op afroep 0900 9238 minimaal een half uur voor vertrek op elk gewenst moment tussen 6-24 uur.

BUSDIENST LAUWERSOOG GRONINGEN - BUS NR 163 www.9292ov.nl www.qbuzz.nl VERTREK LAUWERSOOG JACHTHAVEN Ma-vr 08.27 11.27 14.27 17.27 20.27 Za-zo 11.27 14.27 17.27 20.27 Richting Holwerd: 12.20 18.20 Vertrek Groningen station kijk op www.9292ov.nl of www.qbuzz.nl

BUSDIENST LAUWERSOOG LEEUWARDEN - BUS NR 50 www.9292ov.nl www.arriva.nl VERTREK LAUWERSOOG DORP Ma-vr 06.17 06.58 08.08 09.08 11.08 12.08 14.08 15.08 17.12 18.12 20.08 Za 08.08 09.08 11.08 12.08 14.08 15.08 17.08 18.12 20.08 Zo 09.08 11.08 12.08 14.08 15.08 17.08 18.08 20.08 Vertrek Leeuwarden station kijk op www.9292ov.nl of www.arriva.nl

34


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN BEDIENINGSTIJDEN ROBBENGATSLUIS (VHF 84)

April t/m oktober Maandag - zaterdag Zon- en feestdagen November t/m maart Maandag - zaterdag Zon- en feestdagen Geen bediening op kerstdagen en nieuwjaarsdag

07.00 - 19.00 08.30 - 20.00 07.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00 09.00 - 17.00

20 minuten voor het vertrek van de veerboot naar Schiermonnikoog wordt de brug over de sluis niet bediend i.v.m. de busdienst. Motorboten kunnen wel geschut worden. De laatste schutting start uiterlijk een half uur voor het einde van de bedieningstijd. Graag vroegtijdig melden als u door de sluis wilt. BEDIENINGSTIJDEN REITDIEP, INCL. SLUIS DORKWERD, HUNSINGOKANAAL EN FRIESE SLUIS

VHF afwisselend per brug kanaal 84 en kanaal 85: April t/m oktober Maandag - zaterdag 07.00-19.00 Zon- en feestdagen 09.00-19.00 STAANDE MASTROUTE NAAR GRONINGEN

Mei t/m september Oktober 1 november tot 1 mei

ma t/m za 9-12, 13-16, 17.30-19. Zondag onder begeleiding. ma t/m za 9-12, 13-16. Zondag gesloten. ma t/m za alleen op afroep.

DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN (VHF 18) ook de brug bij Engwierum 1 april tot 1 juni 9.00-19.00 1 juni tot 1 sept 9.00-20.00 1 nov tot 1 april 9.00-17.00 na verzoek twee uur voor passage (058 2925888) BRUGGEN FRIESLAND:

April t/m oktober Juni, juli, augustus Nov tot april

9.00-12.00 , 13.00-16.15 en 17.15-19.00 tot 20.00 9.00-17.00 uur alleen na aanvraag (058 2925888)

MARIFOONVERKEER MET BRUGGEN/SLUIZEN EN ZEEVERKEERSPOSTEN

Borkum Radar Delfzijl sluis Eemskanaal, Centr.Post Dokkumer Nwe Zijlen Lauwersoog visserijhaven Lauwersoog sluis Reitdiep Centrale Post

18 26 64 18 11 84 84 en 85

Oostersluis Groningen Bruggen stad Groningen Schiermonnikoog Ameland Terschelling Den Helder

20 9 16 / 5 / 67 16 / 5 16 / 2 / 4 16 / 62

INFORMATIEBULLETIN INCLUSIEF WEERSVERWACHTING ZEEVERKEERSPOST

Schiermonnikoog Terschelling

VHF kanaal 5 om 00.30 uur, 02.30 uur, enz. (elke twee uur) VHF kanaal 2 om 01.30 uur, 03.30 uur, enz. (elke twee uur)

35


DE MEETPAAL Voor berekening wantij-passage: www.quicktide.nl De gegevens komen van Rijkswaterstaat: live.getij.nl ofwel: www.rijkswaterstaat.nl/water scheepvaartberichten en waterdata actuele waterdata

advertentie

36


GETIJVERSCHILLEN Gemiddelde tijdsverschillen voor hoog- en laagwater t.o.v. Lauwersoog. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzien­Iijke tijdsverschillen en met afwijkingen o.a. door weersom­standigheden. H.W. L.W. Ameland (Nes) +0.07 +0.14 Baltrum +1.08 +1.29 Borkum +1.03 +1.09 Bremerhaven +2.58 +3.25 Brunsbüttel +3.48 +4.41 Cuxhaven +2.43 +3.21 Delfzijl +1.48 +2.24 Den Helder -2.36 -2.11 Den Oever -1.39 -0.49 Dover +1.38 Eemshaven +1.08 +1.38 Emden +2.28 +2.14 Harlingen -0.27 +1.04 Hoek van Holland +4.17 +4.21 Holwerd +0.15 +1.00 Kornwerderzand -0.44 +0.08 Langeoog +1.13 +1.49 Noordpolderzijl +0.53 Norderney +0.58 +1.29 Oude Schild (Texel) -1.53 -1.37 Schiermonnikoog +0.11 +0.05 Spiekeroog +1.23 +1.49 Terschelling -0.49 -0.42 Vlieland -1.23 -1.04 Wangerooge +1.23 +1.49 Wilhelmshaven +2.28 +2.39 * Op veel plekken van deze lijst is de tijd van hoog- en laagwater niet de tijd van stroomkentering. * Nauwkeurigheid van deze lijst wordt niet gegarandeerd. U kunt de getijtabellen voor Lauwersoog in een veel groter lettertype ook vinden op de website van de vereniging: www.lauwerszee.nl en op www.nautin.nl. Vanaf die plaats kunt u ze zelf in elk gewenst formaat uitprinten.

37


Van de havenmeester

Vreemde Vogels VREEMDE VOGELS ZIJN ER GENOEG IN ONS GEBIED Vaak zie je horden mensen met grote telelenzen langs de weg en zelfs langs ons huis sluipen als deze vogelaars weer eens een vreemd vogeltje uit China proberen te spotten. Douwe die zich hardop afvroeg wat er aan de hand was, werd fluisterend to stilte gemaand. Zo’n vreemd vogeltje is zo weer weg en dan kan het zoeken opnieuw beginnen. Meestal zijn vreemde vogels kleurrijke mensen die het leven een stuk leuker maken. Zo kwamen er in het voorjaar passanten in de haven die aan Douwe vroegen of ze door het tunneltje naar de vissershaven konden lopen. Douwe antwoordt, ja natuurlijk en heeft geen idee waar ze ooit langs zijn gegaan, en er ook nooit meer iets van gehoord. Meer vreemde vogels zijn mensen die met een boot vol drugs terug naar Zweden willen gaan. Bij Schiermonnikoog raken ze vast en toen waren ze er gloeiend bij. De mannen worden vastgezet en het schip verbeurd verklaard. Hopelijk zijn de vogels voorgoed genezen van hun onfortuinlijk avontuur. Ook vreemde vogels zijn mensen die zichzelf en hun gezin in gevaar brengen door met een kleine boot en harde wind van Vlieland naar Borkum proberen te varen. Twee reddingsboten moesten er aan te pas komen om het schip los te trekken om dit gezin met 3 kleine kinderen te redden van hun kletsnatte schip waar niets meer droog was. Ze hadden geen idee waar ze waren. Toch hebben ze nadat ze alles ge38

droogd hebben hun reis vervolgd. Hopelijk zijn ze veilig thuis gekomen. Verder konden we deze zomer de eerste Japanse gasten verwelkomen. Na de vele buitenlandse gasten die er al zijn was dit toch weer een nieuw hoogtepunt. En misschien als er 1 Japanner over het water is volgen er hopelijk meer. Zo waren er dit jaar ook vreemde vogels uit Australië. Ze wilden een wereldreis maken en hadden een schip in Engeland gekocht. Op het wad kwamen ze zo vast te zitten en raakte de boot zwaar beschadigd. De vrouwelijke helft van het echtpaar durfde geen voet meer aan boord te zetten en is met de bus naar Lelystad gegaan waar haar man met de boot kwam en daar moest het schip verkocht worden. Dit was een klein wereldreisje waar ze niet graag aan terug denken als ze weer in Australië zijn. Stel je wilt je schip verkopen. Je zet hem op een internationale site om zo de verkoopkans te vergroten. Daar komen weer andere vogels op af. Arabische mensen in sneeuwwitte


gewaden en een mooie witte tulband. Je ziet ze al varen op jouw schip in de Perzische Golf. Ze hebben het koopcontract al ondertekend dus wat kan er nog misgaan? Je komt op aarde terug als je wordt gevraagd een groot bedrag over maken naar een Griekse bank want anders kan de transactie niet doorgaan. Je droom spat uiteen, dit doe je dus maar niet en je schip blijft mooi in de haven liggen, blij dat je er nog zo goed mee weg komt. Dan zijn er nog onze eigen vogels, onze mooie krielkippen. Ze scharrelen de hele dag rond ons huis en soms wagen ze zich even buiten het hek. Al twee keer dit jaar zijn er kippen en hanen gepakt door loslopende honden. Soms brachten ze het er levend vanaf maar vaak lagen ze dan de volgende morgen dood. Het toeval wil dat het de eerste keer een hond van

een Engelsman was. Hij verklaarde dat deze hond een hekel had aan alle vogels. De tweede keer was het een Duitse hond waarvan de mevrouw in kwestie zei dat er niets gebeurd was. Deze keer was de schade een dode kip en een verlamde haan. Hopelijk houdt iedereen de hond aan de lijn want de kippen hebben zo’n lekkere scharrelplek en dit willen we graag zo houden. En buitenlandse honden die anders volgens de baasjes nooit iets doen zijn dus niet te vertrouwen. Hopelijk wordt het Lauwersmeer gebied dit jaar weer bevolkt door vogels van allerlei kleuren en pluimage want daar wordt de wereld toch een stuk vrolijker van. Een goed 2015 gewenst en veel vaarplezier Douwe en Trynke Slagman

advertentie

addengenot

aan Zee Lauwersoog

Genieten aan zee! Dagelijks geopend Lunchen en dineren aan zee

ZEEDIJK 1 | LAUWERSOOG | 0595 - 528 558 | INFO@WADDENWEELDE.NL

39


WEERBERICHTEN VHF: Stormwaarschuwingen en veiligheidsberichten aankondiging direct: VHF kanaal 16 en DSC kanaal 70, bericht op kanalen 23 en 83, herhalingen beginnend 03.33 elke vier uur. Vaste uitzendtijden VHF: 03.33, 07.33, 11.33, 15.33, 19.33 en 23.33 UTC. Kustwacht Schiermonnikoog weerbericht op VHF kanaal 5 om 0.30 uur, dan elke twee uur. Terschelling weerbericht kanaal 2 om 1.30 uur etc. elke 2 uur. DP07: diverse keren per dag oa 7.45 uur, en kanaal 69 Borkum

MF: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden, na aankondiging op MF DSC 2187.5 kHz. Daarna volgt, zonder voorafgaande aankondiging, nog één uitzending op de eerstvolgende vaste uitzendtijd. De andere veiligheidsberichten zullen, indien nodig, direct na ontvangst worden uitgezonden op de MF frequentie 3673 kHz, na aankondiging op MF DSC 2187.5 kHz. Verder worden deze veiligheidsberichten, zonder voorafgaande aankondiging, uitgezonden op de vaste uitzendtijden op de MF frequentie 3673 kHz. Vaste uitzendtijden MF: 03.33, 07.33, 11.33, 15.33, 19.33 en 23.33 UTC

NAVTEX: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst en éénmaal op de eerstvolgende vaste uitzendtijd uitgezonden. De andere veiligheidsberichten worden, indien nodig, direct na ontvangst en op vaste uitzendtijden uitgezonden. Vaste uitzendtijden NAVTEX: 02.30, 06.30, 10.30, 14.30, 18.30 en 22.30 UTC.

NEDERLAND 07.00u -18.00u Radio 1 elk uur uitgebreide weersverwachting Nederland 07.30u - 8.30u Radio 1 Weer Plaza 23.00u Radio 1/747 kHz, uitgebreide weersverwachting Nederland

NOORD- EN OOSTZEE (niet altijd in Nederland te ontvangen) Deutsche Welle NDR 4 Deutschlandfunk Dld. Radio Berlijn Radio Bremen I (Noordzee) BBC Radio4

6075 kHz 9545 kHz om 13.55 aansluitend driedaagse vooruitzichten 702 kHz en 972 kHz om 00.05, 08.30 en 22.05 1269 kHz om 01.05, 06.40, 11.05 en 21.05 177 kHz en 6005 kHz tijden als Deutschlandfunk 936 kHz om 23.00 198 kHz om 00.48 05.20 12.01 17.54 UTC

OP HET INTERNET En dan zijn er natuurlijk nog vele sites op het internet te vinden. Wij noemen er een paar: www.buienradar.nl http://www.knmi.nl/voorl/weer www.windfinder.com http://www.wetteronline.de www.ziltmeteo.nl http://www.weeronline.nl (ook als app) www.yr.no in Engels en Noors http://www.nautin.nl www.windguru.cz en verder verwijzen wij u naar de website van onze vereniging www.lauwerszee.nl waarop nog meer links vermeld staan.

40


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Spoednummer arts Automatische peilschaal

waterstand Schiermonnikoog

020 3166326

’t Roode hooft Bruggen Friesland

(centraal nummer)

Kustwacht Alarmnummer

0900 9229

Zeeverkeerspost

0900 0111

Schiermonnikoog

0519 531247

0519 349154

Regiopolitie Groningen

0900 8844

058 2925888

Visserijhaven Sluis Lauwersoog Sluis Delfzijl

0519 349023 0519 349043 0596 633860

050 5995995

Jachthavens

Delfzijl Neptunus 0596 615004 Dokkumer Nieuwe Zijlen “Lunegat” 0511 408303 Lauwersoog “Noordergat” 0519 349040 Oostmahorn “Bootsgat” 0519 408100 Schiermonnikoog 0519 531544 en VHF kanaal 31 rond HW Zoutkamp “Hunzegat” 0595 402875

Voor meer links en informatie website WSV Lauwerszee: www.lauwerszee.nl

advertentie

NEXT GENERATION SHIPYARDS HAVEN 30 A

9976 VN LAUWERSOOG WWW.NGSHIPYARDS.COM

TEL : 0519-346632 Storingsdienst 06 20409940

NIEUWBOUW

ONDERHOUD

REPARATIE

BEMIDDELING

Staal, RVS en Aluminium Conservering Elektrische installatie - Navigatie apparatuur Motoren en aandrijving - Boegschroeven Interieurbouw - Stofferingen 41


advertentie

Welkom in Groningen

• Jachthaven met moderne sanitaire voorzieningen • Water- en stroomaansluiting op de steiger (10-16A) • DIESEL tankstation op de steiger • Vuil- en bilgewater afzuiging aanwezig • Jumbo Supermarkt en winkels aan de jachthaven • Wereldrestaurant, uitzicht over de haven! • WIFI • Fiets- en bootverhuur

Havenkantoor

Reitdiephaven 151 9746 RC Groningen

+31(0)50-2801155 +31(0)6-34477366

Z voor eer Ligp delige laats en !

www.reitdiephaven.nl info@reitdiephaven.nl 42


advertentie

Hooge der A 36/37 Groningen

tel. 050 3111404

scheepsmakelaardij

Fikkers.nl 43


NIEUWSBRIEF REGIO WADDEN

Actieplan Vaarrecreatie Het Actieplan 2014-2018 begint vorm te krijgen. Vanuit het Convenant Vaarrecreatie 2007 – 2012 zijn vier onderdelen overgenomen om mee verder te gaan: 1. Erecode Belangrijkste is de communicatie met als speerpunt de update van de Erecode. Dit project wordt getrokken door het Watersportverbond. Wij hechten eraan dat mensen weten wat ze doen als ze op het Wad verblijven. We varen daar bijna altijd zonder de natuur te verstoren. Maar als we niet weten wat verstorend kan zijn weten we ook niet hoe we ons moeten gedragen. Daarvoor is de Erecode. Je hoeft niet allemaal natuurgenieter te zijn, maar respect voor de kwetsbaarheid van die natuur kunnen we zeker wel allemaal hebben. Als je je aan de regels van de Erecode houdt zul je niet ernstig verstoren. De tekst van de nieuwe Erecode staat op de website www.waddenzee.nl en de folder ligt voor iedereen klaar in ons clubhuis.

44

2. Jachthavens Het tweede onderdeel van het Actieplan is de ontwikkeling van de jachthavens aan het Wad. Begin november is een nota verschenen met plannen voor de kleine havens in het oostelijk Wad. Bijvoorbeeld Noordpolderzijl en Schiermonnikoog hebben te kampen met ernstige dichtslibbing. Oorzaken zijn verschillend, oplossingen eveneens. Korte termijn oplossingen en hopelijk definitieve oplossingen in de verdere toekomst. De meeste havens op de eilanden hebben plannen om uit te breiden. De drukte in de hoogzomer is een probleem in de meeste havens. Ook hier zijn verschillende oplossingen met diverse kansen. Gedacht wordt o.a. aan meerboeien buiten de haven om jachten op te vangen als de haven vol is. In samenhang met de andere elementen van het Actieplan zijn er nu kansen om, samen


“Ook hier zijn verschillende oplossingen in de verdere toekomst”.

kan worden: varen rondom hoogwater en niet blijven liggen: het is een doorvaart. Reden voor deze tweede doorgang is dat de huidige oversteek aan de Amelander kant steeds meer naar het noorden schuift. Daardoor komen jachten met winden tussen noordwest en noordoost alsmaar meer in ruiger water, wat de veiligheid van vooral kleinere jachten bemoeilijkt. met de natuurorganisaties en overheden, tot aanpak van de overbevolkte jachthavens te komen. Dit is de eerste winst van het Actieplan! Want er ligt immers formeel nog steeds een verbod op uitbreiding van havencapaciteit via de PKB Waddenzee. 3. Dynamische zonering Er zijn drie pilots voor dynamische zonering aangewezen: Razende Bol, Balgzand en Blauwe Balg. Verschillende redenen hebben tot deze keuze geleid. Voor ons is vooral het project Blauwe Balg belangrijk. Hier willen we een andere doorgang van Ameland naar Terschelling v.v., zuidelijker dan de huidige Blauwe Balg gaan verkennen. Dit traject zal volgend jaar na de zoogperiode van zeehonden in dat gebied worden opengesteld. Dit kan met dezelfde voorwaarden als waarmee de huidige Blauwe Balg bevaren

4. Monitoring Door de monitoring in eerdere jaren in het kader van het eerste Convenant is beter inzicht gekomen over bewegingen. We weten dat gedrag van de ene groep niet kenmerkend is voor de anderen. Daarmee hebben we al bereikt dat overheden en natuurorganisaties genuanceerder kijken naar “recreatievaart”. Immers een rondvaartboot is iets anders dan een kitesurfer of een kano of een snelvarende RIB. Door dit inzicht is helderder geworden, wie waar op kan worden benaderd en hoe we eenieder kunnen benaderen. Maatwerk dus. Gezamenlijke aanpak Uit het hier bovenstaande kun je lezen dat alles met elkaar samenhangt. Kansen te over om samen aan deze elementen kunnen werken. Via het Actieplan hebben we, watersportorganisaties, overheden (landelijk, 45


provinciaal en gemeentelijk) en gezamenlijke natuurorganisaties ons geconformeerd aan dit Actieplan. Met de gezamenlijke positieve inzet moet er het een en ander te bereiken zijn zodat wij onze watersport op het Wad kunnen blijven behouden en waarschijnlijk ons vaargebied weer beter kunnen gebruiken. Overleg Rijkswaterstaat - Ook Rijkswaterstaat heeft enorme bezuinigingsmaatregelen te verwerken. Soms nuttig, want het dwingt tot herbezinning. Zoals over betonning. Zijn alle tonnen die op het Wad liggen nodig voor veilige vaart, of is het soms mogelijk ergens een ton minder te leggen, dan wel een doodlopend geultje niet langer te betonnen? Aan ons de vraag om hierover mee te denken. Dat doen we graag, ook jullie suggesties zijn welkom via wadden@watersportverbond.com - Met de mensen van Rijkswaterstaat hebben we als Watersportverbondvertegenwoordigers de problemen met snelvaren op het Wad nog 46

eens doorgenomen. Voor veel watersporters is dat een bron van ergernis. Snelvaren is immers toegestaan in de veerbootgeulen en de route naar zee en alleen bij daglicht. Verder niet. Met deze regels wordt op diverse plekken de hand gelicht. Doordat er weinig gehandhaafd kan worden, is het en blijft het een groot probleem. We lossen het niet even op, maar het moet onder de aandacht blijven, het moet verbeteren. - Het Westgat Schiermonnikoog blijft een bron van zorg voor de nautisch verantwoordelijke mensen van RWS. Het systeem van het Westgat loopt sinds jaar en dag, al eeuwenlang in zo’n 20 jaar van west naar oost. Dit keer niet… De nieuwe geul opent zich niet. Waardoor het niet gebeurt, blijft een raadsel. Er wordt gespeculeerd dat de zandsuppletie boven Ameland de oorzaak is of zelfs de zandmotor voor de Hollandse kust. Maar dat schijnt niet de boosdoener te zijn. De betonning is dit voorjaar verlegd naar een nieuwe lijn verder naar het noorden. Ook de “verkenner” is daarheen verlegd. De mensen op de vuurtoren hebben deze


zomer vele uren tevergeefs geprobeerd contact te leggen met jachten (en anderen) die via de oude geul naar binnen wilden varen. De KNRM en bergers hebben er deze zomer handen vol werk aan gehad. Ook voor volgend vaarseizoen: let op als je bij Schier naar binnen vaart: luister uit op VHF kan. 5 en roep de kustwachtpost Schiermonnikoog op bij twijfel.

die kaart te kopen. Er gaan trouwens geruchten dat er in mei 2015 opnieuw kaarten zullen worden uitgegeven. Niet overbodig, gezien de problemen die veel watersporters in de loop van deze zomer hebben ondervonden bij het aanlopen van het Westgat Schiermonnikoog. Dit staat nu al niet meer goed op de nieuwe papieren kaart: bijvoorbeeld de 7A en 8A zijn in januari alweer verplaatst!

Nautin en waterkaarten Dit digitale kaartupdate systeem levert meer dan alleen updates van betonning. Je kunt ook nuttige vaarweginformatie via die site vinden. Daarnaast zijn de getijtabellen en Quictide voor heel veel vaarders op het Wad een goed instrument om de tocht via een wantij te plannen. De site is dus inmiddels niet alleen nuttig voor gebruikers van digitale kaarten. De papieren Waterkaarten Waddenzee West en Oost zijn in augustus uitgekomen. Jammer, want veel mensen zullen niet geïnteresseerd zijn om zo aan het eind van hun vaarseizoen

Janny du Bois-Minholts Regiovertegenwoordiger Wadden Watersportverbond

“De papieren Waterkaarten Waddenzee West en Oost zijn in augustus uitgekomen”.

47


Nieuwe situatie Lauwersoog

ONTWIKKELINGEN IN LAUWERSOOG EN LAUWERSMEER GEBIED Visserijhaven U heeft in het jaarboek van de twee voorgaande jaren gelezen dat er plannen zijn voor de upgrading van de visserijhaven. Het jaar 2013 is gebruikt voor de uitwerking hiervan, het verkrijgen van het benodigde geld, de vergunningen en uiteraard vond er overleg plaats tussen overheden en betrokken partijen zoals de visserij. Dit heeft geleid tot de invulling van een langgekoesterde wens van de vissers: een kadeverlenging van 200 meter. Veel meer vissersschepen kunnen dan tegelijk laden en lossen. De uitvoering hiervan zou gaan plaatsvinden in 2014 en mogelijk ook nog in 2015. Echter, de provincie liep tegen de Europese regelgeving aan: Er moest een onderzoek worden gedaan of er door de bijdragen van de overheden ongeoorloofde staatssteun werd gedaan. Zo’n onderzoek duurt minimaal een half tot driekwart jaar. De uitspraak van het Europese Hof heeft plaatsgevonden op 17 februari 2015. De uitspraak is positief uitgevallen en de uitvoering van de werkzaamheden kan worden opgestart. Jachthaven buiten De jachthaven in de visserijhaven wordt opnieuw ingericht. Er waren een aantal punten die verbeterd moesten worden. Door de grote 48

hoeveelheid palen was het onmogelijk deze haven op diepte te houden. Ook waren er klachten over de grootte van de boxen en de manier waarop men de jachten achter moest afmeren aan de palen. Dit alles is er mogelijk de oorzaak van dat de haven matig werd gebruikt. Daarom is gekozen voor een andere indeling van de haven. De palen worden verwijderd, er komt in plaats van de twee huidige steigers één drijvende steiger in het midden (oost-west). Aan deze steiger komen aan beide kanten vingerpieren en haaks op de kop een bredere steiger. De drie steigers rondom blijven grotendeels op dezelfde plaats. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande materiaal, de vingerpieren worden toegevoegd. De uitvoering hiervan vindt plaats in combinatie met de verlenging van de visserijkade. Dit betekent dat de bezoekers van deze jachthaven nog een seizoen moeten wachten op een beter ingerichte haven. Robbengatsluis Sinds een paar jaar lagen er oude drijvende pontons aan de buitenkant van de sluis. De provincie Groningen heeft het werk (aanleg drijvende steigers) aanbesteed en de aannemer zal naar verwachting het werk vóór dit seizoen opleveren.


De komende jaren zal een aantal onderdelen van de sluis moeten worden vervangen zoals bijvoorbeeld de sluisdeuren. Vanwege de lange wachttijden wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om op termijn de capaciteit van de sluis aan de meerkant uit te breiden. Door de daarmee gemoeide hoge kosten is het nog niet duidelijk of en wanneer dit gerealiseerd gaat worden. Fietsroute Door de provincie Groningen is een plan ontwikkeld voor een fietsroute van Lauwersoog naar Nieuwe Statenzijl. Hiervoor is in 2011 een aanvraag ingediend bij het Waddenfonds en dit project is met een forse subsidie gehonoreerd. Sinds een aantal jaren hebben de voorbereidingen plaatsgevonden in samenwerking met betrokken gemeenten, waterschappen, eigenaren en natuurorganisaties. Deze fietsroute heeft de werknaam Kiek over diek gekregen en de route is niet alleen een fietspad maar ook worden er twaalf zogenaamde TOP’s (Toeristische Overstap Plaatsen) gerealiseerd (van Zoutkamp via Lauwersoog langs de dijk naar Nieuwe Statenzijl). Deze TOP’s bestaan uit een baken, parkeerplaatsen, soms zijn er camperplaatsen en er staan informatiepanelen. Kiek over diek sluit aan bij het al bestaande Fietsroutenetwerk. Vanaf de TOP’s worden er kleinere fietsroutes richting de dorpen in de buurt aangegeven en

hier en daar worden fietspaden verbeterd. In tien van deze dorpen worden zogenaamde Social Sofa’s of Verhalenbanken geplaatst. Deze banken worden ontworpen door de bewoners zelf en in 2016 geplaatst op een door de bewoners gekozen plek in het dorp. Deze banken kunnen fungeren als ontmoetingsplaats voor de bewoners zelf en als rustpunt voor fietsers. Vanaf de dijk bij Westpolder wordt een nieuw betonpad aangelegd langs het Vierhuizerbos. N361 ter hoogte van Lauwersoog Het gedeelte van de N361 vanaf de Strandweg tot en met de afslag naar de veerboot wordt door de provincie Groningen aangepakt om de veiligheid te verbeteren. Er komen twee rotondes: één bij de Strandweg en één bij de afslag naar de veerboot en er worden vier veilige oversteekmogelijkheden geschapen. Op de weg blijft een 60 km regiem ingesteld. Er wordt bij de werkzaamheden rekening gehouden met de mogelijkheid om in de toekomst een tweede ontsluiting naar de visserijhaven te maken. Start voorbereiding 1 maart 2015 Aanbesteding 6 juli 2015 Start uitvoering 17 augustus 2015 Oplevering 17 april 2016 Marria Bosman

Sfeerimpressie Lauwersoog

49


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen April 2015 datum 1 wo

uu:mm

HW LW cm NAP

3:25 9:56 15:46 22:06

86

4:16 10:36 16:36 22:46

93

4:56 11:16 17:16 23:16

96

4 za VM 14:06

5:36 11:46 17:46 23:56

100

5 zo

6:06 12:15 18:26

105

2 do

3 vr

6 ma

7 di

8 wo

9 do

10 vr

107

109

110

0:25 6:39 12:35 18:50

112

0:56 7:06 13:04 19:20

111

1:26 7:35 13:46 19:50

108

1:56 8:06 14:05 20:19

102

2:36 8:35 14:56 20:55

94

Referentievlak: NAP LAT = NAP-175 cm

50

103

108

108

106

103

99

-129 -122 -139 -131 -143 -135 -145 -139 -147 -144

-151

datum 11 za

85

12 zo LK 5:44

4:16 10:06 16:35 22:46

76

13 ma

5:14 11:16 17:56

69

14 di

-150 -148

-144

90

89

70

1:36 8:06 14:00 20:26

80

2:46 9:10 15:10 21:25

91

3:51 10:10 16:16 22:27

99

18 za NM 20:57

4:51 11:06 17:16 23:15

104

19 zo

5:46 11:46 18:06

108

15 wo

16 do

17 vr

-148 -144

95

0:06 6:34 12:35 19:10

-151 -151

HW LW cm NAP

3:25 9:16 15:35 21:46

-149 -152

uu:mm

20 ma

0:06 6:31 12:23 18:51

96

107

117

123

126

126 111

-137

datum 21 di

123

1:37 7:46 13:56 20:11

117

2:16 8:26 14:36 20:46

107

2:55 8:56 15:05 21:26

94

3:40 9:36 15:56 22:05

81

26 zo EK 1:55

4:15 10:16 16:34 22:56

69

27 ma

5:15 11:05 17:45

62

28 di

0:06 6:35 12:36 18:54

62

1:30 7:44 14:07 20:04

68

2:36 9:00 15:00 21:04

79

22 wo

-126 -113

-120 -109 -128 -120 -143 -134 -154 -145 -159 -153 -161 -160

-162 -167

HW LW cm NAP

0:56 7:16 13:10 19:36

-137 -126

uu:mm

23 do

24 vr

25 za

29 wo

30 do

114

113

109

103

95

88

84

84

89

96

-161 -170 -158 -169 -152 -162 -142 -149 -129 -134 -114 -118 -99

-107 -90 -110 -98 -122 -113

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Mei 2015 datum 1 vr

uu:mm

HW LW cm NAP

3:25 9:55 15:56 22:06

89

4:09 10:30 16:36 22:35

97

4:52 11:16 17:16 23:20

103

4 ma VM 5:42

5:36 11:51 17:56

109

5 di

0:01 6:06 12:25 18:31

108

0:30 6:45 12:56 19:06

107

1:05 7:16 13:25 19:35

103

1:40 7:48 14:00 20:10

98

2:15 8:19 14:35 20:49

90

3:05 9:05 15:30 21:40

82

2 za

3 zo

6 wo

7 do

8 vr

9 za

10 zo

101

104

107

112

113

112

111

108

105

-134 -124 -142 -132 -147 -138 -150 -144

-153

datum

4:10 9:56 16:36 22:46

75

12 di

5:25 11:05 17:35 23:56

70

6:30 12:21 18:45

72

13 wo

14 do

-148 -144

-138

103

2:16 8:45 14:46 21:05

87

3:20 9:46 15:46 22:06

95

4:20 10:36 16:51 22:55

102

18 ma NM 6:13

5:16 11:20 17:46 23:35

108

19 di

6:06 12:16 18:30

112

15 vr

16 za

17 zo

-144 -137

100

78

-150 -149

101

1:05 7:46 13:35 20:05

-151 -152

HW LW cm NAP

11 ma LK 12:36

-149 -154

uu:mm

20 wo

0:30 6:46 12:45 19:16

108

114

117

118

116

113 116

-127

datum 21 do

106

2:01 7:58 14:05 20:29

98

2:45 8:30 14:45 20:59

87

3:25 9:11 15:36 21:46

77

25 ma EK 19:19

4:05 9:45 16:25 22:26

69

26 di

4:55 10:36 17:16 23:15

64

27 wo

5:44 11:36 18:10

62

28 do

0:15 7:05 12:40 19:15

66

1:35 7:54 14:06 20:26

74

2:36 9:06 15:06 21:20

85

3:28 9:56 15:49 22:06

96

22 vr

-129 -116

-135 -123 -145 -134 -152 -143 -154 -150 -154 -155 -153 -160

-152

23 za

24 zo

29 vr

30 za

-162 31 zo

Referentievlak: NAP LAT = NAP-175 cm

HW LW cm NAP

1:05 7:22 13:31 19:51

-131 -118

uu:mm

117

114

109

102

95

89

86

86

90

96

101

-151 -161 -148 -156 -142 -147 -133 -135 -121 -123 -109 -113 -98

-108 -94 -113 -100 -124 -113 -136 -125

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

51


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Juni 2015 datum 1 ma

uu:mm

HW LW cm NAP

4:09 10:35 16:35 22:57

105

2 di VM 18:19

4:58 11:20 17:26 23:25

112

3 wo

5:35 11:55 18:08

116

4 do

104

105

0:05 6:26 12:36 18:45

104

0:45 7:01 13:16 19:30

101

1:35 7:36 13:56 20:16

97

2:20 8:15 14:36 20:56

92

3:16 9:06 15:26 21:46

86

9 di LK 17:42

4:06 9:56 16:26 22:35

81

10 wo

5:06 10:56 17:20 23:40

77

5 vr

6 za

7 zo

8 ma

Referentievlak: NAP LAT = NAP-175 cm

52

118

119

120

120

118

115

112

-144 -134 -149 -141 -151 -146

-151

datum 11 do

12 vr

-147 -143

85

2:56 9:20 15:26 21:40

94

3:56 10:15 16:25 22:35

102

16 di NM 16:05

4:56 10:55 17:29 23:25

109

17 wo

5:46 11:56 18:19

115

14 zo

15 ma

18 do

-141 -132

19 vr

-138 -126 -136

109

1:50 8:26 14:16 20:47

13 za

-145 -138

76

79

-149 -147

6:16 11:55 18:26

HW LW cm NAP

0:46 7:15 13:05 19:36

-148 -150

uu:mm

20 za

108

109

111

111

109

0:15 6:36 12:25 18:55

105

0:55 7:09 13:16 19:36

100

1:40 7:35 13:45 20:16

94

119

120

119

-123

-136 -124 -139 -130 -142 -137 -144 -143 -144 -149 -144 -152

-143

datum 21 zo

87

2:44 8:46 14:55 21:20

80

3:36 9:26 15:35 21:55

75

24 wo EK 13:03

4:15 10:00 16:35 22:36

70

25 do

5:05 10:46 17:15 23:26

67

26 vr

6:05 11:35 18:10

67

27 za

0:15 7:16 12:46 19:14

71

1:25 8:04 14:06 20:30

81

2:46 9:16 15:10 21:36

94

3:36 10:06 16:06 22:20

106

22 ma

23 di

28 zo

29 ma

-151 -142 -148

HW LW cm NAP

2:15 8:16 14:25 20:45

-152 -143

uu:mm

30 di

115

109

102

95

89

85

85

91

98

104

-140 -143 -135 -135 -127 -126 -118 -117 -108 -111 -100

-108 -96 -112 -102 -123 -115 -134 -127

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Juli 2015 datum 1 wo

uu:mm

HW LW cm NAP

4:29 10:56 17:01 23:05

115

2 do VM 4:20

5:15 11:36 17:51 23:55

121

3 vr

6:00 12:15 18:41

125

4 za

106

106

0:46 6:45 12:55 19:26

104

1:36 7:36 13:40 20:16

101

2:26 8:15 14:26 20:56

98

3:06 9:06 15:16 21:46

95

8 wo LK 22:24

3:56 9:56 16:06 22:31

91

9 do

4:45 10:35 17:06 23:15

86

5:40 11:35 18:06

83

5 zo

6 ma

7 di

10 vr

128

131

132

131

126

119

111

-142 -136 -145 -142 -146 -146

-146

datum 11 za

82

1:19 7:56 13:45 20:15

86

2:30 8:55 15:02 21:36

95

3:36 10:00 16:16 22:36

106

4:36 10:56 17:16 23:26

114

16 do NM 3:24

5:30 11:36 18:06

119

17 vr

0:06 6:17 12:16 18:46

103

0:40 6:50 12:50 19:26

99

1:26 7:26 13:36 19:50

95

1:50 7:49 14:05 20:20

93

12 zo

13 ma

14 di

15 wo

-151 -146 -151 -144 -148 -140

18 za

-143 -134

19 zo

-135 -127

HW LW cm NAP

0:16 6:45 12:46 18:55

-149 -146

uu:mm

20 ma

105

104

105

107

106

122

124

123

121

-128 -121 -125 -121 -127 -128 -131 -136 -135 -143 -137 -145

-136

datum 21 di

89

3:06 8:55 15:16 21:26

85

3:35 9:31 15:34 21:55

80

24 vr EK 6:04

4:04 10:06 16:26 22:36

76

25 za

4:44 10:45 16:54 23:25

73

26 zo

5:50 11:56 17:55

73

27 ma

0:30 7:25 13:06 19:45

79

1:50 8:24 14:31 20:55

92

3:00 9:36 15:36 22:06

107

4:01 10:31 16:35 22:57

120

4:52 11:16 17:36 23:35

128

22 wo

23 do

28 di

-142 -137

29 wo

-141 -138

30 do

-138 31 vr VM 12:43

Referentievlak: NAP LAT = NAP-175 cm

HW LW cm NAP

2:36 8:27 14:46 20:56

-144 -136

uu:mm

115

108

100

94

88

84

87

96

104

109

110

-135 -132 -130 -125 -123 -119 -115 -114 -107 -108 -98

-104 -95 -108 -105 -120 -119 -131 -131 -137 -139

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

53


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Augustus 2015 datum 1 za

2 zo

uu:mm 5:46 12:00 18:26

HW LW cm NAP 133

0:36 6:35 12:46 19:16

110

1:15 7:29 13:36 20:00

109

2:05 8:11 14:16 20:46

108

2:51 8:56 15:06 21:29

106

3:24 9:37 15:46 22:05

101

7 vr LK 4:03

4:20 10:21 16:35 22:56

96

8 za

5:15 11:16 17:25 23:46

90

6:10 12:10 18:46

87

3 ma

4 di

5 wo

6 do

9 zo

10 ma

0:50 7:26 13:31 20:00

Referentievlak: NAP LAT = NAP-175 cm

54

137

140

141

138

131

120

108

100

89 98

-140 -145

-143

datum 11 di

98

3:21 9:40 15:55 22:26

111

4:20 10:35 16:56 23:16

120

14 vr NM 16:53

5:16 11:26 17:46 23:56

124

15 za

5:56 11:56 18:26

125

16 zo

0:26 6:30 12:35 19:01

102

0:56 7:00 13:00 19:29

101

1:26 7:30 13:36 19:52

102

1:56 7:55 14:06 20:20

101

2:25 8:26 14:46 20:45

97

12 wo

13 do

-155 -151 -155 -151 -150 -146 -140 -138

17 ma

-127 -125

18 di

-114 -114

-106 -110

HW LW cm NAP

2:06 8:24 14:46 21:15

-151 -148

uu:mm

19 wo

20 do

102

107

108

105

125

126

124

119

111

-107 -117 -117 -129 -127 -138 -131 -140 -131 -137

-130

datum 21 vr

92

22 za EK 21:31

3:25 9:25 15:46 21:50

88

23 zo

4:06 10:10 16:14 22:36

85

4:50 11:06 17:14 23:35

83

25 di

5:55 12:21 18:47

83

26 wo

1:06 7:35 13:45 20:25

93

2:26 9:06 15:05 21:36

110

3:36 9:55 16:04 22:30

125

29 za VM 20:35

4:30 10:50 17:10 23:25

135

30 zo

5:26 11:36 18:06

140

31 ma

0:10 6:26 12:25 18:55

24 ma

27 do

-133 -133

28 vr

-132 -132 -128 -128

HW LW cm NAP

2:55 8:56 15:05 21:16

-134 -131

uu:mm

-122

104

97

91

85

84

94

105

113

116

117 144

-123 -118 -118 -115 -112 -108 -101 -98 -93

-94 -97 -104 -114 -119 -128 -129 -138 -135 -144

-141 -149

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen September 2015 datum 1 di

uu:mm

HW LW cm NAP

0:55 7:08 13:10 19:43

117

1:40 7:56 13:56 20:25

117

2:26 8:36 14:40 21:00

114

3:05 9:16 15:26 21:41

110

5 za LK 11:54

3:56 9:56 16:16 22:20

104

6 zo

4:47 10:46 17:10 23:10

97

5:35 11:40 18:04

93

2 wo

3 do

4 vr

7 ma

8 di

9 wo

10 do

146

144

139

128

115

102

92

0:26 6:34 13:00 19:35

93

1:45 7:54 14:26 21:06

101

2:55 9:26 15:36 22:00

114

Referentievlak: NAP LAT = NAP-175 cm

91

98

108

-148

datum 11 vr

124

4:50 11:01 17:21 23:36

127

13 zo NM 8:41

5:36 11:30 17:55

126

14 ma

0:06 6:06 12:06 18:31

107

0:26 6:35 12:36 18:59

109

0:56 7:07 13:06 19:19

112

1:26 7:36 13:25 19:51

112

1:44 7:55 13:54 20:16

108

2:20 8:28 14:35 20:46

104

2:56 9:06 15:16 21:16

100

12 za

-150 -152 -143 -146 -131 -135

15 di

-116 -120

16 wo

-100 -105

-87 -98 -89 -106 -103 -121

HW LW cm NAP

4:01 10:16 16:36 22:56

-152 -152

uu:mm

17 do

18 vr

19 za

20 zo

111

109

125

125

124

119

112

105

98

-117 -131 -124 -133 -124 -129

-123

datum

3:30 9:35 15:55 22:06

97

22 di

4:14 10:35 16:54 23:06

93

23 wo

5:24 11:46 18:15

92

24 do

0:20 7:05 13:16 20:06

99

1:50 8:15 14:35 21:05

114

3:06 9:25 15:42 22:05

129

4:06 10:20 16:46 22:55

139

28 ma VM 4:50

5:07 11:10 17:40 23:46

144

29 di

6:01 12:00 18:30

146

30 wo

0:30 6:46 12:46 19:16

25 vr

-126 -126

26 za

-126 -127

27 zo

-124 -124 -120 -121 -117 -117 -114

HW LW cm NAP

21 ma EK 10:59

-126 -124

uu:mm

91

84

82

92

105

114

119

121

123 145

-112 -106 -102 -94 -92

-86 -94 -94 -111 -110 -127 -122 -135 -130 -140 -137 -142

-143 -142

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

55


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Oktober 2015 datum 1 do

uu:mm

HW LW cm NAP

1:16 7:33 13:36 19:57

123

2:01 8:16 14:21 20:36

122

2:36 8:56 15:00 21:10

118

4 zo LK 23:06

3:15 9:30 15:50 21:45

112

5 ma

3:55 10:16 16:40 22:36

105

5:00 11:16 17:55 23:35

100

6:16 12:25 18:54

98

2 vr

3 za

6 di

7 wo

8 do

9 vr

10 za

133

121

107

94

85

84

0:55 7:14 13:56 20:36

102

2:26 8:51 14:54 21:25

113

3:26 9:35 15:58 22:26

121

Referentievlak: NAP LAT = NAP-175 cm

56

141

92

103

110

-148

datum 11 zo

124

5:01 11:00 17:15 23:25

124

13 di NM 2:06

5:37 11:25 17:56 23:45

123

14 wo

6:06 11:55 18:26

123

12 ma

-132 -141 -121 -130 -107 -114

15 do

-91 -98

16 vr

-77 -89

-74 -95 -88 -109 -103 -120

HW LW cm NAP

4:16 10:36 16:40 23:00

-139 -147

uu:mm

17 za

18 zo

19 ma

20 di EK 22:31

112

113

116

0:26 6:36 12:35 18:44

120

1:05 7:08 13:05 19:21

120

1:25 7:36 13:35 19:45

118

1:56 8:05 14:10 20:16

115

2:35 8:35 14:55 20:56

111

3:10 9:26 15:45 21:35

108

122

118

112

105

97

89

-112 -123 -115 -121 -115 -120 -117 -121

-120

datum 21 wo

104

5:16 11:26 17:54 23:56

102

23 vr

6:24 12:50 19:35

106

24 za

1:26 7:50 14:05 20:35

118

2:35 8:05 14:17 20:35

129

2:41 8:45 15:16 21:37

137

22 do

25 zo

26 ma

-122 -120 -119 -118

27 di VM 13:05

3:36 9:46 16:10 22:26

28 wo

4:36 10:36 17:06 22:55

-116 -115

29 do

-112 -110

HW LW cm NAP

4:06 10:15 16:34 22:36

-122 -122

uu:mm

5:26 11:27 17:51 23:56

30 vr

6:16 12:10 18:26

31 za

0:25 6:56 12:56 19:07

-104

82

81

90

102

112

118 141 122 141 125 138 127 133

127 123

-102 -92 -94 -84 -97

-90 -111 -105 -124 -118 -131 -126 -133 -132 -133 -137 -132 -140 -129

-140 -124

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


advertentie

57


Evenementenkalender Waddengebied APRIL – SEPTEMBER 2015

Als watersporter wilt u misschien af en toe iets meemaken, van wat er in uw omgeving gebeurt. Of misschien wilt u juist voorkomen, dat u nietsvermoedend ergens aanmeert en dat vervolgens blijkt, dat er op dat moment een groots evenement plaats vindt, dat erg veel mensen op de been brengt en veel decibellen oplevert….

Daarom hebben we vast voor u rondgekeken en nagevraagd, welke evenementen er op dit moment in en rond ons vaargebied gepland zijn voor het komend seizoen. Let wel, het tijdstip waarop deze kalender samengesteld is, ligt rond januari/februari. Dat betekent, dat waarschijnlijk nog niet alles bekend is en er kunnen ook dingen veranderd zijn. Via de genoemde webadressen kunt u een en ander controleren.

APRIL Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Lammetjeswandeltocht De zestig van Texel Klein vaarwater Wandelweekend

Omgeving Den Burg

06

hetgoudenboltje.nl dezestigvantexel.nl

Buren

11

kleinvaarwaterwandeltocht.nl

Ameland

Klassieke auto’s

Nes

17-19

vvvameland.nl

Harlingen

Vlootdag

Havens

11

bengevenementen.nl

Vlieland

Vuurtorenloop

Parcours

26

vuurtorenloop.nl

Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Lauwersoog

Dag van de garnaal

Havengebied

02

promotielauwersoog.nl

Reddingsstations KNRM

Nationale reddingsbootdag

Zie website

02

knrm.nl

Texel

Vogelkijkdag

De Cocksdorp

23

texel.net

Zoutkamp

Pinksterfeest

Centrum

22-25

zoutkamp.net

Leeuwarden

Lauwersloop Leeuwarden - Groningen

30

lauwersloop.nl

Harlingen

H-T zeilrace

28-29

hwsv-harlingen.nl

Harlingen

H-T sloepenrace

nog niet bekend

htroeien.nl

Texel Ameland

MEI

58

Harlingen Terschelling Harlingen Terschelling


JUNI Plaats Texel Stavoren v.v. Ameland

Activiteit Lange Juni Cultuurmaand Schuttevaerrace, zeilen, hardlopen en fietsen wandeltocht Rondje Ameland

Waar

Datum

Meer info

Texel

01-30

texelnet.nl

Stavoren v.v. via eilanden

05-07

schuttevaerrace.nl

Hollum

06

rondjeameland.nl

06

lauwersmeermars.nl

Zoutkamp

Lauwersmeermars

Start en finish Sloepenloods

Texel

Ronde om Texel Catamararace

Paal 17

06

roundtexel.com

Harlingen

Lanenkaatsen

De Lanen

15-19

harlingenboeit.nl lanenkaatsen.nl

Borkum Helgoland

Regatta

Borkum 8.30

11-13

borkum-helgoland.nl

Ameland

Muzikaal bootwateren

Hollum

20

vvvameland.nl

Den Helder

Botterrace

Marsdiep

14

botterwedstrijd.nl

Schiermonnikoog

Muziek-Zang Festival

Diverse locaties

14

omfryslan.nl

Terschelling

Oerol

Hele eiland

12-22

oerol.nl

Vlieland

Rondje Vlieland wandelen

Verschillende afstanden

20

rondjevlieland.nl

Harlingen

Straatfestival

Centrum

20

harlingenstraatfestival.nl

Warffum

Op Roakeldais

Dansfestival

25-28

oproakeldais.nl

Den Helder

Historisch weekend

Oude Rijkswerf Willemsoord

27-28

historischweekend.nl

Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Texel

Sommeltjesloop

De Koog

04

sommeltjesloop.nl

Ameland

MadNesfestival

Strand Nes

03-05

vvvameland.nl

Texel

Sun Beats

De Koog, paal 17

11

texel.net

Vlieland

Beachfestival Vlieland Groet

Strandfeest

10-12

vlieland.net

Leeuwarden

Elfstedentocht te water

Leeuwarden

nog niet bekend

wvdemeeuwen.nl

Lauwersoog/ Ulrum

Halve Marathon

Van Lauwersoog naar Ulrum

eind juli

waddenweb.nl

Diverse eilanden

Horizontour, zeilend festival langs Wadden

Zie website

24 jul02 aug

horizontoer.nl

JULI

59


AUGUSTUS Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Texel

Airshow

Vliegveld

01

texelairshow.nl

Diverse eilanden

Horizontoer, zeilend festival langs eilanden

Zie website

24 juli02 aug

kleinvaarwaterwandeltocht.nl

Ameland

RĂ´ggefeest

Nes

07

vvvameland.nl

Texel

Havenvistijn

Haven Oudeschild 08

bengevenementen.nl

Ameland

Midzomerfeest

Strand Buren

25

vuurtorenloop.nl

Vlieland

Halve Marathon

09

halvemarathonvlieland.nl

Lauwersoog

Roeisloeprace Lauwers- Start in oog-Schiermonnikoog Lauwersoog

eind aug. waddenweb.nl

Amsterdam

Sail Amsterdam

Het IJ

19-23

sail.nl/2015

Groningen

Noorderzon

Groningen

20-30

noorderzon.nl

Harlingen

Visserijdagen

Centrum

26-29

visserijdagenharlingen.nl

Den Oever

Flora- en visserijdagen

Centrum

Zoutkamp

Zoutkamp beleeft het

Maritieme evenementen

Leeuwarden

Cityjazz

Gouverneursplein

Reitdiep

Zomer jazz fiets tour

Diverse plaatsen

Leeuwarden

UITfestival

Prinsentuin e.o.

30

uit-leeuwarden.nl

Plaats

Activiteit

Waar

Datum

Meer info

Terschelling

Rock en Roll festival

Midsland

04-06

rockenrollstreetterschelling.nl

Into the Great wide open Harlingen ongeschut, Rondje door de stad bij avond

Op en rond stortemelk

04-06

vlieland.net.nl

Binnenstad

12

harlingenongeschut.nl

Tocht om de Noord

Over de grens

26-27

tochtomdenoord.nl

floraenvisserijdagen.nl 22 nog niet bekend nog niet bekend

zoutkamp.net cityjazzleeuwarden.nl zjft.nl

SEPTEMBER

Vlieland Harlingen Groningen

Op de volgende websites kunt u activiteiten in de directe omgeving vinden: www.np-lauwersmeer.nl (Nationaal Park Lauwersmeer) www.lauwersmeer.com (Vogels in het Lauwersmeergebied) www.staatsbosbeheer.nl/lauwersmeer (wandelroutes, activiteitencentrum) 60


Tocht Vaarkracht Wormer, 13 oktober 2014 Alle hens aan dek, voor Pampus liggen, alle zeilen bijzetten en voor zijn anker liggen: zomaar wat nautische gezegden die op mij van toepassing waren het laatste anderhalf jaar.

Gelukkig gaat het langzaamaan weer de goede kant op en kon ik afgelopen zaterdag 11 oktober samen met mijn man, zussen en vader genieten van een zeiltocht met de vissermanschokker Blauburd. Deze tocht werd ons aangeboden door Stichting VaarKracht en de schipper van de Blauburd Siger Bos. Vanuit Dokkummer Nieuwe Zijlen hebben we een tocht over het Lauwersmeer gemaakt. Een prachtig natuurgebied op de grens van de provincies Groningen en Friesland. Het is op 23 mei 1969 ontstaan door het afsluiten van de Lauwerszee. Het Lauwersmeergebied is een belangrijk vogelgebied, waar veel watervogels leven, zoals lepelaars, grutto’s, zilverreigers en aalscholvers. Verder komen er zeearenden voor en in het najaar wilde zwanen en brandganzen. Na de kennismaking met de schipper Siger Bos een hartelijke ontvangst met koffie en Fries Suikerbrood konden we ons wat andere nautische uitdrukkingen eigen maken. Trossen los, oploeven, bakstag, slipsteek: lastige termen voor niet-ervaren zeilers. Het weer was prachtig, blauwe lucht en Bft 2, precies goed. Het is heerlijk op het water, zodra de zeilen zijn gehesen en de motor uit, hoor je alleen

de stilte en waait alle stress letterlijk het water in. We hebben het niet te druk aan boord en kunnen volop genieten van de omgeving en elkaar. Het weer slaat om, de wind trekt aan en het begint te regenen. Wij zijn inmiddels stoere zeebonken en laten ons niet kisten. Bedankt Vaarkracht en bedankt Siger Bos, het was een dag om nooit meer te vergeten! Vanaf nu zijn weer andere gezegden van toepassing: ik ben weer boven water, we gaan voor de wind en hebben het getij weer mee! Sacha Raap

Stichting VaarKracht organiseert overal in het land kosteloos onvergetelijke vaartochten voor kankerpatiënten en hun naasten. Na een verzoek om ook in het waddengebied te kunnen varen heeft een collega-schipper een tochtje aangeboden. www.vaarkracht.nl 61


STERKENBURG In de jaren tachtig aten we regelmatig een visje bij Broer Sterkenburg, de vader van de huidige eigenaar Koert Sterkenburg. Nu ik me ging verdiepen in de zaak en deze foto tegenkwam, herkende ik direct hoe het destijds was als wij voor onze zomerreis een afscheidsvisje bij Broer aten. Dat afscheidsvisje kregen we dan van hem, maar wel met de belofte dat we onderweg een kaartje zouden sturen. Kwamen we ons weer melden na onze tocht dan zei hij steevast: “wat zien jullie er slecht uit, het is tijd voor een lekker visje!” Als nu straks voor 2 mei met ‘de Dag van de Garnaal’ het afgebrande visrestaurant weer geopend is dan is het ongeveer veertig jaar geleden dat grondlegger Broer bij toeval in deze handel terecht kwam. In de jaren vijftig had hij een nertsfarm in Zoutkamp en hielp veel op de visafslag aan de andere kant van het dorp. Het duurde niet lang of de nertsen werden ingeruild voor garnalen. Met eerst een en later drie vrachtwagens vervoerde hij zijn ingekochte garnalen overal heen. 62

En toen werd de Lauwerszee afgesloten in 1969 en daardoor werd alles anders. Er kwam een makkelijk aan te lopen visserijhaven, een visafslag en de Zoutkamper vissers kozen eieren voor hun geld en gingen na veel gemor in Lauwersoog liggen. Het duurde niet lang of vele andere vissers vonden ook hun weg naar Lauwersoog. Broer pachtte in 1975 een stuk grond en zette er een loods op. En zo had hij zijn groothandel in garnalen en zeevis in Lauwersoog. De visafslag deed steeds betere zaken en Broer vond het tijd worden voor een fileermachine, want in die tijd zwom, zoals zijn vrouw Trijn Sterkenburg het uitdrukt, de kabeljauw over de dijk. De omzet van de afslag steeg en steeg. Na het sluiten van de dijk kwamen al snel de eerste mensen nieuwsgierig naar het oude werkeiland om eens te kijken hoe het met de


“En toen werd de Lauwerszee afgesloten in 1969 en daardoor werd alles anders”. het noemde. Maar wel zo dat het ook weer als loods gebruikt kon worden als dit toch niets zou worden. Maar het bleef goed gaan. Toen Rieks Gerdes met een wagen kwam en ook patat verkocht, deed Broer dat natuurlijk even later ook.

verse vis zat die van al die boten kwam. Maar in het begin kon men er niets kopen, ook geen verse vis. Toen Broer ontdekte dat daar vraag naar was, heeft hij een rek laten lassen, zette er kisten verse vis op, kocht een toonbank en zijn medewerker Albert de Graaf ging de verse vis verkopen en maakte haringen schoon bij de enige kraan die de loods rijk was. Toen kwam vanzelf de vraag: “kunnen we hier ook een gebakken visje eten”, en dus kwam er een bakoven. En ja een kopje koffie is ook wel lekker en zo kocht zijn vrouw Trijn een koffiezetapparaat voor steeds tien kopjes. Wat eerst puur een loods was, werd beetje bij beetje omgetoverd in een ‘vis-o-theek’ zoals Broer

Inmiddels hadden de kabeljauwen een andere route genomen en het ging niet zo goed meer. De fileermachine werd van de hand gedaan, maar de verkoop van vis en patat aan de dagjesmensen werd steeds belangrijker, naast het commissariaat dat Broer had. De plek waar de verkoop was werd uitgebreid en uitgebreid en ook waren ze nu in het weekend open. Het was hard werken. Maar toen ineens was Broer er niet meer, hij kreeg in 1995 in Schotland waar ook een bedrijf was, een fatale hartaanval. Gelukkig was de volgende generatie al lang in het bedrijf werkzaam, zoon Koert voor de vishandel, dochter Rita met haar schoonzus Rina voor de verkoop van de gebakken vis en de winkel; de boekhouding deed zijn vrouw Trijn al. Na een paar jaar werd het tijd de zaak wat te moderniseren en in een groot gedeelte van de oude loods verrees een zeer ruim visrestaurant. Zus Rita beproefde haar geluk in de makelaardij en moeder Trijn ging met pensioen. Nu is Koert evenzo als zijn vader commissionair voor vis en doet zijn vrouw Rina het restaurantgedeelte dat nu het belangrijkste deel van het 63


bedrijf is. Daarnaast is er nog steeds de viswinkel waar verse vis wordt gefileerd en gerookt. Hoewel de accenten, met dertig medewerkers, nu wel wat anders liggen, is het bedrijf Sterkenburg niet zo ver verwijderd van de ontwikkelingen van veertig jaar geleden zoals ingezet door vader Broer. Het toerisme op Lauwersoog nam en neemt nog steeds toe, daarom wilde Koert nog wel verder uitbreiden. Omdat de loods een eensteensmuur had, bleek het verstandiger om in deze tijd geheel tot nieuwbouw over te gaan. En zo werd Lauwersoog drie jaar geleden verrijkt met prachtige, fotogenieke gekleurde puntdaken die hoog boven de haven uitstaken. Binnen met een magnifiek uitzicht over de haven, het wad en het Lauwersmeer met rondom gelegenheid om buiten ergens uit de wind te zitten. En toen ineens ’s morgens op 10 september jl. zagen we eerst zwarte wolken en niet veel

64

later de vlammen boven de dijk uitkomen. De oude loods van Sterkenburg stond in brand. Nadat de brand geblust was, bleek dat deze oude loods volledig uitgebrand was en twee van de huisjes met onder andere de keuken, zo beschadigd dat ze later afgebroken werden. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting. Zoals het nu lijkt komt er nog een huisje bij voor een grotere keuken en zal het kantoor van Koert daarnaast het geheel mooi afsluiten. Beneden onder het restaurant blijft het hetzelfde en onder het kantoor komt een nieuw stuk loods. Het leuke is dat de haven van Lauwersoog er nu nog meer kleur bijkrijgt en dat er ook al een derde generatie Sterkenburg actief is in het bedrijf. Met ons visritueel gaat het helaas niet meer zo best. Maar ja, zoals we hebben gezien, de tijden veranderen. Ankie Salters


advertentie

11 t/m 13 juni 2015

65


LAUWERSOOG OF LAUWERSLOOS? Op een stormachtige vrijdagmiddag reden wij naar Lauwersoog met als doel een interview met Martin en Tet Loos. Wij werden hartelijk verwelkomd op hun nieuwe schip “Kurnia” en mochten plaatsnemen in de bovensalon, van waaruit een prachtig uitzicht.

De historie gaat jaren terug. Tet en Martin kwamen rond 1974 met hun zeilboot, een Cumulant van 9.5 m, in Lauwersoog te liggen. Ze lagen aan steiger B (de gezelligste steiger) en werden lid van de WSV Lauwerszee. Martin werd gevraagd in het bestuur van de WSV en er zouden nog vele comités, verenigingen en besturen volgen. Tet heeft meer dan haar steentje bijna vanaf het begin tot op heden bijgedragen aan ons onvolprezen clubschip/ clubhuis “het Roode Hooft”. Martin heeft vanuit de wedstrijdcommissie de Colin Archer Memorial Race geïnitieerd. Het was eigenlijk een voortvloeisel van de wedstrijden naar Borkum en de behoefte om in het noorden ook een grote wedstrijd te organiseren. Met een passer werd een cirkel getrokken rondom Lauwersoog van ca 400-500 zeemijlen. Aberdeen viel af als reisdoel i.v.m. de vaak heersende westenwinden, meer zuidelijk naar Engeland was ook geen optie door het druk bevaren Kanaal. Meer naar het noordoosten lag Bergen. Helaas teveel regen en zo kwam Larvik in het vizier. 66

In 1982 was de 1e race. Met 8 deelnemers zou de wedstrijd doorgaan, met 18 deelnemers was de race een succes. Het werden er 36, waarvan er 18 aankwamen. Sindsdien is er elke 2 jaar een CAMrace. In hoogtij dagen deden er ruim 120 deelnemers mee. Colin Archer was één van de belangrijkste jacht- en scheepsconstructeurs. Archer werd geboren in 1832, zes jaar nadat zijn Schotse ouders naar Noorwegen geëmigreerd waren, en leefde in Tollerodden in de gemeente Larvik. Zijn nazaten hebben toestemming gegeven de naam Colin Archer te gebruiken onder de voorwaarde dat de veiligheidseisen hoog zouden zijn. Dat is tot op de dag van vandaag ook het geval. Schepen en bemanningen worden aan een strenge controle onderworpen voordat zij mogen afvaren. In 1990 zijn er 2 deelnemende schepen vergaan. Een Waarschip sloeg lek waarschijnlijk door een container en een trimaran ging over de kop. Hierbij viel helaas een dode te betreuren. Ook de jeugd werd niet vergeten. Martin stond aan de wieg van de jeugdcommissie. Kinderen leerden zeilen in een optimist. En er werden


Anna Maria

een Zeeuwse Paviljoen tjalk, de Anna Maria uit 1886, die in haar lange verleden zelfs nog dienst gedaan had als veerdienst tussen Ameland en Holwerd. En zo raakte het leven van fa. Loos steeds meer verweven met Lauwersoog. Van de drie kinderen van het echtpaar Loos is op haar beurt dochter Carmen besmet met het groot water virus en ging naar de zeevaartschool. En kleindochter Rianne heeft zelfs al een keer meegedaan met de CAMrace. Hieruit blijkt maar weer dat de genen zich niet verloochenen.

Nederlandse en Europese kampioenschappen in de Moth klasse gezeild. Verder heeft Martin zich verdienstelijk gemaakt als cursusleider. Een greep uit de cursussen: theoretische kustnavigatie, vaarbewijs 1 en 2, groot vaarbeUit bovenstaande blijkt wel dat het echtpaar wijs, Marifoonexamen en Astronomie. Ook de Loos zich altijd als een vis in het water heeft behartiging van onze belangen in de NNWB, gevoeld in Lauwersoog. Op de vraag of er later opgegaan in het Watersportverbond, nam ook minder leuke herinneringen zijn, komt het Martin voor zijn rekening. Hij vindt het jammer gesprek direct op de ziekte van Martin en het dat veel leden van de WSV zijn vergeten dat verlies van de Anna Maria. zonder dit verbond en onze deelname daaraan In oktober 2012 lag de Anna Maria nog tegen een groot gedeelte van onze wadden niet de buitenkant van de haven. Tijdens de storm bevaarbaar zou zijn voor op 26 oktober helde het “In hoogtij dagen deden er ons. Dus heeft hij een schip over naar stuurboord duidelijke mening over ruim 120 deelnemers mee”. en maakte water via een het telkens terugkerende lek in de loospijp. Onder gemor tijdens de jaarde luiken stond water en vergaderingen van de WSV over de contributie de vloer was niet meer te redden. Bij inspectie afdracht aan het Watersportverbond. bleek ook de wanddikte van het onderwaterschip op sommige plekken niet meer voldoenMartin, kapitein K.H.V. , raakte arbeidsonde. Het schip moest de helling op en Martin en geschikt en zo besloten Tet en Martin zo’n Tet verhuisden naar een huisje in Robbenoort. 28 jaar geleden om hun woonhuis in Roden Echter tijdens de werkzaamheden is op een op te geven en te gaan wonen op een boot nacht brand uitgebroken en de Anna Maria in de jachthaven van Lauwersoog. Het werd bleek niet meer te redden. Wat nu? De meeste

67


Kurnia

huisjes in de omgeving van Lauwersoog mogen alleen tijdelijk bewoond worden, de overige huizeneen stuk duurder. Bovendien lonkte het water. En dus werd er weer gekozen voor een boot. Geen zeilschip dit keer, maar een stoere motorboot met veel leefruimte, 2 motoren en kimkielen. Wij mochten nog even beneden kijken in de benedensalon en in de motorruimte. Het is hier duidelijk goed toeven. Als uitsmijter hadden we de vraag bewaard: Hebben jullie nog tips voor de WSV Lauwerszee? Een greep uit de suggesties van Tet en Martin: - Stel een steigerhoofd aan, zodat beter bekend is wat er per steiger reilt en zeilt en de liggers ook een gezicht hebben bij de verenging. - Laat je ook zien als bestuurder en zorg dat jouw mening gedragen wordt door in ieder geval een van de andere bestuurders. 68

- Lees het jubileumboek van de 1e 25 jaar van de vereniging nog eens door. Wie de geschiedenis niet kent zal de toekomst nooit begrijpen. Met een tevreden gevoel reden wij aan het einde van de middag weer huiswaarts. Een hele hoop wijzer en de overtuiging dat Lauwersoog het nog lang niet zonder Loos hoeft te doen. Wat “Kurnia� betekent? Martin heeft het ons wel verteld, maar we verklappen het niet. We zouden zeggen; vraag zelf maar! Was getekend; Geert en Gertrud


advertentie

69


Vreemde vogels DOOR JAN KEMKERS

In de watersport komen we vooral bekenden tegen; vaak mensen die al jaren varen, omdat ze er plezier aan beleven. Veel vreemde vogels vind je niet. Soms is er een nieuwkomer. De echte watersporters blijven, ook na teleurstellingen, natte pakken, foute gijpen en aan de grond lopen. Ze leren ook snel de watersporttaal en de gebruiken. De niet-echte watersporters komen nooit zo ver. Die haken snel af. In ons dorpje woont Harry Patat, ook wel Harry Snak genoemd, want hij mag graag een beetje opscheppen. Vroeger al had hij de snelste brommer, de mooiste meisjes achterop, de modernste oven en de beste patat. Dat laatste klopt; zijn patat is de beste uit de streek. Harry en zijn familie zitten in de horeca. Ze werken hard en laten graag zien dat ze goed verdienen. De mannen lijken wel een beetje op John Travolta met hun donkere haren. De dames vallen op, omdat ze zich graag laten zien in mooie kleding, hoge hakken en hoge kapsels. Daar kijk je niet overheen. Geen grijze duiven dus. De familie is hecht en komt regelmatig bij elkaar. De mannen kaarten dan om geld, dat gaat in de pot voor het jaarlijkse uitje van broers, zussen en aanhang. Toen ik lang geleden eens patat haalde voor een kinderfeestje, vroeg Harry mij hoe het zat met het vaarbewijs. Ik legde uit dat wij geen 70

vaarbewijs nodig hadden, dat dat pas begint als de boot langer is dan 15 meter, of sneller dan 12 km/uur kan varen. Harry snoof wat na mijn uitleg. Vooruit, achteruit en sturen. Kom op zeg, dat kon toch niet moeilijk zijn. Dit jaar moest hij de familiedag organiseren en hij wilde ze verrassen met een dag op het water. Vandaar die vraag. Aan deze uitspraak schonk ik er verder geen aandacht totdat. Op een zondagmorgen in het voorjaar hielp ik mijn collega met het weer inbouwen van de motor in zijn zeiljacht. Die lag op een werf met verhuur van motorboten. Toen ik naar voren liep, om wat uit de auto te halen, zag ik Harry Patat in gesprek met de verhuurder. Hij zag mij niet en dat wilde ik graag zo houden, want ik had nog veel te doen. Toch bleef ik even staan om een en ander te volgen. Even nadat Harry was uitgesproken, kwamen zijn broers en zussen met aanhang. Ze keken wat verdwaasd om zich heen, want dat de familiedag op een boot zou zijn, wisten ze niet. De kleding was dan ook niet echt geschikt


voor een dag op het water. De dames hadden riep iets ergs en zei dat hij eerst zijn nieuwe speciaal voor hun uitje extra hoge hakken en telefoon ging zoeken, voordat de boot weg kapsels genomen en drie van de vier heren zou gaan. liepen in het pak. De jongste broer had zelfs een overhemd met roesjes. Harry verwelkomde Harry, zijn twee broers en de werfbaas bezijn familieleden en ging hen voor naar het gonnen te zoeken met een beugelnet aan een dubbelschroefs motorjacht, dat hij voor deze stok. De kans op succes was klein, want de dag had gehuurd. Al na venige bodem geeft zijn een meter steiger viel het schatten niet snel terug. “In ons dorpje woont eerste slachtoffer; een hoge Er kwam dan ook geen hak bleef zitten tussen de Harry Patat, ook wel Harry mobieltje meer boven wasteigerplanken en brak af… ter. De werfbaas maande Snak genoemd, want hij De gevallen zuster riep iets Harry dat hij nu toch wel boos over de steiger, waar weg moest varen, omdat mag graag een beetje nu ook de verhuurder stond. anders de brug een uur opscheppen”. Die maakte duidelijk dat de dicht zou blijven. hoge hakken uit moesten Kapitein Harry gaf opals ze nog op de boot wilden varen. Moppenieuw orders aan zijn bemanning. Die deden rend en met grote tegenzin deden de dames wat ze moesten doen en de boot voer richting de schoenen uit en verruilden ze voor beter bij brug. Bij de brug waren de lampen nog rood, de boot passend schoeisel. . Harry wuifde de maar hij stond wel al open.. Vlug doorvaren bezwaren weg. In de boot, in de salon brandde dus. de kachel er stond koffie met gebak en die schoenen. Ach. Pas vlak voor de geopende brug zag Harry zijn Na de koffie gaf schipper Harry bevelen aan fout in, want uit tegengestelde richting kwam zijn broers om de meerlijnen los te maken. Hij ook een fors motorjacht. zou dan de boot door de brug varen en daarna zou Friesland aan hun voeten liggen. Bij het Vooruit en achteruit kon niet moeilijk zijn, bukken om de lijn los te maken, gleed het maar dat werd het uiteindelijk wel en de boot mobieltje van de jongste broer in het water. Hij met Harry kwam slingerend achteruit varen. De 71


schipper keek wat meewarig naar het zwalkenOp het meer zou de vaartocht echt goed de jacht. De brug bleef open en Harry kreeg beginnen. Het zonnetje kwam erbij en het nu groen licht. Maar na deze narrow escape leek toch nog een mooie dag te kunnen had hij een waas voor zijn ogen; hij zag het worden. Er waren meer motorjachten op het niet. De brugwachter riep iets over opschieten, water met zwaaiende opvarenden. Dat namen maar het ging voorbij aan onze patatbakker, Harry en zijn familieleden maar over, hoewel die de boot afmeerde. Niet veel later kreeg ze het maar vreemd vonden, dat gezwaai. Harry opnieuw rood/groen, maar hij reageerde Alles leek goed te gaan totdat..Totdat Harry niet. De brugwachter wel. Die kwam zijn huisje besloot de boot ook vanaf de hoge brug te uit op hoge poten- niet op besturen. Daarvoor moest hoge hakken –“Wie is hier hij de besturing buiten “Al na een meter steiger de schipper? Ik sta niet wel inschakelen. Dat lukte viel het eerste slachtoffer; maar half. De bakboord voor niets te draaien. Jij krijgt groen en je vaart niet stopte en die liet een hoge hak bleef zitten motor op. Wat ben je voor een zich niet meer starten. Op koekenbakker? zich niet zo’n ramp, maar tussen de steigerplanken de besturing ging ook zijn en brak af…”. Harry vertelde dat hij de eigen gang. De boot ging schipper was en dat het op eigen houtje rondjes hem speet dat hij niet kwam opvaren. De brugvaren op het meer en niemand aan boord kon wachter was nog steeds boos en riep iets over er iets aan veranderen. Met elk afgelegd rondje een vaarbewijs halen. Harry werd alleen maar zakte de stemming. Harry’s vrouw haalde rood en ook wat kleiner.. De brugwachter ging uiteindelijk haar mobieltje maar uit de tas en eerst warm eten, zo gaat dat op het platteland, belde de verhuurder. Ze wilde maar een ding; en zou pas na een uur de brug weer openen. een einde aan deze martelgang voor haar man Harry knikte. De broers en zussen begrepen, en familieleden. dat ze zelf nu ook voldoende tijd hadden om te eten. Harry had de catering goed geregeld. De De verhuurder voer met een handlanger in een stemming kwam weer terug op een aanvaardwat kleiner jacht het meer op. Met wat moeite baar niveau. legden ze aan naast de ronddolende boot op Tegen enen kwam de brugwachter langs op drift. De opstapper nam het commando over, zijn fiets. De warme maaltijd had zijn humeur herstelde de foute instellingen van de stuurverbeterd. Hij legde uit dat hij straks de brug stand en voer de boot terug naar de haven. open zou doen en dat Harry nu al van wal kon Daar stapten de familieleden van boord, een steken. illusie armer en een teleurstelling rijker. De jongste broer van Harry stelde voor het familieDat gebeurde en de boot voer redelijk recht feestje maar voort te zetten in zijn zaak. Laat door de brug. Achter de brug glansden de in de avond werd het toch nog gezellig, maar verleidelijke golfjes van het grote meer. Wat voortaan is er wel een onderwerp taboe aan zich daar afspeelde heb ik niet gezien, maar tafel; Varen. meegekregen uit een verhaal van Harry’s schoonzuster. 72


advertentie

73


Tropische laagwatervlucht DOOR ELS KNOL-LICHT

We zijn amper thuis van een wekenlange bootvakantie op het wad en we vluchten weer terug van huis naar boot. Dat kan je doen als je 70- bent. Snel was gedraaid, gras gemaaid, oude moeder bezocht, vakantiepost, verouderde kranten en verse eetwaren. Koeltas met koud bier en koele wijn mee. We hebben geen koelkast aan boord. De wind gaat dagenlang uit het oosten waaien en er worden tropische temperaturen verwacht. Waarheen we gaan? Wad op, wind mee, we zien wel tot waar we komen als het water zakt. Alles zit mee, lekkere wind voor vol tuig, het zeil geeft (gelukkig) schaduw, het is springtij, al snel zijn we het Wierumerwad over. Er staat nog genoeg water om koers te houden zonder de sterk slingerde geul te hoeven volgen. Het schuurt hier en daar onder de zool, maar ach wat maakt het uit waar we stranden. Heerlijk relaxed. Ter hoogte van de lijn Holwerd-Nes toch diep water bereikt, dan toch even een ogenblik van wat nu? De kans dat we de Blauwe Balgpassage binnen de toegestane uren halen lijkt niet echt realistisch. Nu al naar de jachthaven van Nes te gaan lokt helemaal niet gezien de temperatuur, zelfs het ankeren in het 74

geultje oostelijk van de haven niet. Doorvaren, we zien wel. Blauwe Balg halen we inderdaad niet, wind is wat ingezakt, we stromen meer dan zeilen. Nu wordt de grootste zorg dat we het Borndiep niet uitstromen zeewaarts. Zo avon(d)tuurlijk zijn we nou ook weer niet met onze Westerdijkzeeschouw dat we ‘s nachts op zee willen doorvaren ook al is het mooi, en naar verwachting, stabiel weer. Het water is rustig, we zien geen branding. Volgens onze waterkaartinterpretatie kunnen we noordelijk van de Blauwe Balg zonder echt via het zeegat tussen Ameland en Terschelling


Weerlicht op “mooiste plekje”

te moeten nog afsteken om zo in de vroegere geul Oosterom, onder de Koffiebonenplaat door, uit te komen. Zo gedacht, zo gedaan. Met enige motorhulp sturen we in het diepe en snelstromende Borndiep wat zuidwestwaarts om ondieper water te bereiken, waar het minder hard stroomt zodat we op windkracht weer verder kunnen. Dat lukt. En dan toch gaat het mis. We lopen vast als we geografisch Noord-Zuid gezien toch duidelijk aan de westkant van de Blauwe Balg varen en zuidelijk van de uitloper van Terschelling. Geen nood, het is pracht weer. We halen de zeilen neer, het water zakt verder en we badderen dat het een lust is in heerlijk helder wadwater. Na verloop van tijd ontvouwt zich een bobbelige harde zandbodem met evenzovele plasjes westelijk van ons, terwijl er water oostelijk van ons blijft staan. Het is prachtig. In wijde omgeving geen mens of dier te be-

kennen. Alleen op de wereld. We gaan ieder voor zich op verkenning op en in dit maagdelijke, zonnige, bijkans windstille en geluidloze wadlandschap. Toch niet geheel geluidloos, er vliegt wat over, even scheert een schaduw langs. Het verdwijnt in oostelijke richting. Een vreemde vogel. Na een jaar geïdentificeerd. Het was een vliegtuigje van Texel van ‘Flying Focus’. Door een mede-wadvaarder, die onze boot op de site van Flying Focus meende te herkennen aan ons “Achterlicht”, zijn we in 2013 geattendeerd op het bestaan van deze opname. En inmiddels is in juni 2014 een boek uitgebracht door Flying Focus: De Wadden, in vogelperspectief gedurende de vier seizoenen. Op pagina 39 is ons paradijselijk gewaande wadmoment te zien.

75


T’is overnaads en geel EEN VREEMDE VOGEL MET EEN MERKWAARDIGE HISTORIE Naamgever en inspiratie Zo kloek de boot, zo kloek de naamgever. Theo leerde ik kennen als de materiaalcommissaris (de ‘botenbaas’) van GYAS, de Algemeen Groninger Studenten Roeivereniging. Daarnaast was hij slagroeier van de toen befaamde lichte acht. Nadat ikzelf lid was geworden bevond ik mij als bootjesmens vanzelfsprekend al gauw in de materiaalwerkplaats. Daarnaast had hij zeilervaring met een Top-klasser op de Oosterschelde en dromen van groter water. Van sloep nr 4009 naar Theodorus. Een paar jaar later werden we, zoekende naar een mooie overnaadse sloep, geconfronteerd met een prachtig gaaf exemplaar. Maar ja, het was studententijd en voldoende pegels op tafel leggen voor de aanschaf bleek een bijkans onoverbrugbare hobbel. Hoe het zo gekomen is weet ik niet meer, maar het draaide erop uit dat Theo meedeed aan een lening om de boot te kunnen overnemen. Aldus kon de naam van de sloep niet anders worden dan “Theodorus”. Je moet weten dat het een heel fraai model had, met zowel voor als achter een gematigd hellende steven en geheel van teakhout. Java (Moulmain) teak!! Volgens het bronzen bouwplaatje (achteraan aan Sb op de balkweger) afkomstig van de N.V. Sloep- en Bootbouwerij 76

H.Kerstholt Groningen (Holland), bouwnr 4009. Oorspronkelijk bedoeld als roeireddingboot nr 4 op het ‘poopdek’ Sb achter van het koopvaardijschip m.s.Batu. Dat schip ging febr.1957 bij de NDSM in Amsterdam te water, na gedoopt te zijn door de echtgenote van burgemeester Van Hall. Zo voer de Batu met de sloep (de latere Theodorus) over de wereldzeeën. Met name ook tropische wateren. Daarom ook met reddingboten gebouwd van teakhout vanwege de duurzaamheid en geringe werking. Maar een sloep diende per definitie soepel en verend in de spanten te zijn. Sterk om de klappen tegen de romp bij het strijken te kunnen incasseren in zwaar weer. Heel andere eisen dan die voor een zeilboot. Een boot voor alle wateren De koop kwam tot stand op zaterdag 6 sept. 1975. Dat komt erop neer dat ik de sloep al een slordige 40 jaar in mijn bezit heb. Na een eerste grondige opknapbeurt in de boerderij ‘t Witte Lam (van de fam. Boon-de Boer!) aan de noordgrens van de stad Groningen, ging ze te water met de oude kraanwagen van de Brandweer, de ‘Ome Loeks’. Theo had een emmertje


Oosterscheldewater meegenomen en aangevuld met een flinke plens Waddenzee werd ze gedoopt (tegen de boeg aan bakboord! ) en gedropt in het nabijgelegen Boterdiep. Zo begon de Theodorus aan haar volgende, meer zelfstandig, varende leven. Na een drietal jaren varen op de Wadden als open sloep belandde ze wederom onder het dak van de boerderij ‘t Witte Lam. In die tussenliggende periode bleek hoe sterk ze was en dat haar gedrag in de zeegaten aan de verwachtingen beantwoordde. Jaren die werden ondernomen zeilende met een jonktuig, afkomstig van een Wharram catamaran. De mast was een mooi verjongde aluminium lantarenpaal met een flinke pitchpine voet erin geslagen Toen al bleek dat ze zeilende lekker liep. De huidige roei-sloep van Terhorne (deelnemer van sloepenraces) blijkt een zusterschip te zijn. Een totale ombouw De drang naar ruimer water en het plezier van het zeilen op de Waddenzee maakten een gehele indekking als kajuitzeilboot wenselijk. Een modern zeilplan, praktisch lichtgewicht interieur, effectieve stabiliteit gevende vinkiel, een zelflozende kuip: alles om een sloep om te vormen tot een eigentijds zeiljacht. Vrijwel het hele binnenwerk ging er uit; de binnenkielbalk,

de langs- en dwarsbanken en ook de zware stalen davids-hangpunten voor- en achter. Het werd een tijd vergend complex project. Ergonomie, goede zeileigenschappen en een sterke stijve, maar toch lichte constructie zijn niet zo simpel te combineren. Het beste nu te vergelijken met Waarschepen. Ze is totaal veranderd uit de schuur gekomen na 20 jaar geduldig denken, tekenen, rekenen en bouwen. Uiteindelijk werd ze in 1998 met feest en vlagvertoon tewater gelaten. Deze keer in het Van Starkenborghkanaal, nauwelijks 500m verwijderd van de plek waar ze als sloep ontstond. Sindsdien bezeilt ze de Wadden, IJsselmeer, Noord- en Oostzee. Wie vandaag de dag in de buurt van Lauwersoog deze merkwaardige vreemde gele vogel ziet varen zal niet vermoeden dat haar tweede leven met zoveel schwung verloopt. Haar moederschip (het m.s. Batu) werd in 1982 gesloopt bij Shanghai. Ze zeilt, beweegt en manoeuvreert voortreffelijk. Met een pinkje te sturen onder alle omstandigheden. Fred Licht 77


advertentie

78


advertentie

79


IN ZES WEKEN VAN

DE MIDDELLANDSE ZEE NAAR OOSTMAHORN Spannend was het wel: een catamaran in Zuid Frankrijk kopen en die een paar maanden later met bemanning van la Grande Motte naar Oostmahorn varen. In het voorjaar van 2014 voeren Jan en Annelies Wolthuis en bemanningsleden Iddie en Ewold Munstra met de Flèche d’eau in zes weken van la Grande Motte via Gibraltar naar Oostmahorn. Het werd een prachtige tocht met een zeer zeewaardig schip en een superbemanning. Opgeknapt Flèche d’eau is een Outremer catamaran uit 1988 van 11.40 meter lang en 6.80 meter breed. We zagen haar in juli 2013 in la Grande Motte liggen bij de werf van Outremer, verwaarloosd met zeilen onder de vogelpoep. We werden er toch verliefd op, helemaal na een proefvaart op de blauwe, zonnige Middellandse zee. Het schip kon bij de werf blijven liggen na de koop tot aan het voorjaar zodat het gereed kon worden gemaakt voor de tocht naar Nederland. Dat werd dus naar Zuid-Frankrijk in de herfst en het voorjaar om schoon te maken en afspraken te maken met de werf. Er kwamen nieuwe zeilen, nieuwe verstaging, nieuwe ramen, de zwaarden werden vernieuwd, de elektronica werd aangepast en er werden schegjes aangebracht onder de kiel voor het droogvallen. We raakten onder de indruk van de vriendelijke professionaliteit van Pierre en Jean Pierre van de Outremer-werf. 80

Vertrek Eind april 2014 willen we vertrekken. Jan kon zolang gemist worden op zijn werk en Annelies kreeg bij de meivakantie twee weken onbetaald verlof. Iddie en Ewold Munstra hadden gelukkig al in een eerder stadium toegezegd mee te willen varen, zij zijn beiden al met pensioen. Iddie is zelf vroeger telegrafist geweest op de grote vaart en zeilt vaak mee met zijn zoon, die charterschipper is. Ewold heeft zelf een trimaran waarin hij zeilt met zijn vrouw, Leida Wieland op de Wadden-, de Noord- en de Oostzee. Beide mannen zijn ook lid van WSV Lauwerszee. In de winter waren we al een aantal keren bij elkaar gekomen om zaken te bespreken; met name Iddie en Ewold houden zich bezig met weerkaarten, mogelijke routes en praktische zaken aan boord. Alles gaat goed en op 19 april 2014 komen we aan op het vliegveld van Montpellier. Met de taxi gaat het snel naar de haven van La Grande Motte, die er donker en verlaten bijligt.


Dolfijnen voor de boeg!

Helaas kunnen we niet meteen weg want Spanje (natuurlijk….) is niet alles klaar. De radar (toch Onze volgende haven ligt al in Spanje. In de maar aangeschaft) is nog niet aangesloten op golf de Lion staat vaak veel wind en we willen de instrumenten. Maar we vermaken ons goed: daar zo snel mogelijk vandaan. Tijdens deze het is goed weer, we delen het schip in, kopen tocht geeft het log een snelheid van 14,6 kn! proviand in en verkennen la Grande Motte. En toch lukt het Ewold een ontbijtje klaar te Eindelijk, na een kleine week, vertrekken we maken! Toch wel lekker dat zo’n catamaran vroeg in de ochtend uit la Grande Motte met rechtop blijft! prachtig weer voor onze eerste tocht met We zien de besneeuwde toppen van de Pyreons nieuwe schip. Een dolfijn duikt vlak voor neeën en voor óns, als zeilers op noordelijke de haven voor onze boegen op. Dit lijkt een zeeën, is dat een fantastisch gezicht. In Port gunstig voorteken. des Roses is het even wennen aan de manier Onze eerste haven is Cap d’Agde. Het aanlegvan aanleggen aan moorings met lijnen die gen met een catamaje op moet pikken. Maar ran is voor zo’n eerste “We vermaken ons goed: het ook hier is iedereen zeer keer wat spannend behulpzaam. is goed weer, we delen het maar het gaat goed We besluiten de dagen en went zeer snel. om via Mallorca en schip in, kopen proviand in en daarna Bovendien merken we Ibiza weer naar het vastedat de havenmeesters verkennen la Grande Motte”. land van Spanje te varen. in Frankrijk maar We hebben prachtig weer, vooral in Spanje en blauwe zee en blauwe lucht Portugal zeer behulpzaam zijn en vaak helpen maar helaas ook weinig wind. We moeten veel met aanleggen. Soms komen ze ons (nadat motoren. Onderweg maken de shows van de Iddie hen heeft opgeroepen over de marifoon) dolfijnen voor onze boegen alles goed. Wat al met hun bootje tegemoet varen. een prachtige dieren! We zien zelfs een walvis in de verte! 81


Gibraltar

Het haventje Soller op Mallorca is erg gezellig en nog niet zo druk. Ibiza zien we alleen vanaf de mooring in de baai waar we overnachten. We willen allen erg graag nog eens terug naar dit gebied met meer tijd. We varen via Moraira naar Cartagena, een goedkopere haven achter een grote fabriek, waar we veel grote schepen zien van eigenaars die hun schip daar voor langere tijd laten liggen. Ook hier is weer een superhavenmeester, zeer vriendelijk en behulpzaam en Engels sprekend. In Malaga konden we eigenlijk niet liggen, toen we van tevoren belden of er plaats was: we zijn te klein! Maar vooruit, we konden wel komen. Eenmaal in de haven zien we dat we inderdaad klein afsteken bij de enorme grote motorboten met helikopterdek en personeel dat aan het poetsen en fourageren is. Malaga is een leuke, gezellige stad en we bezoeken er onder andere het Alcabaza, de Moorse vesting, alles weer in de stralende zon Gibraltar (Rots van Tarik) We zien al van ver de enorme rots van Gibraltar op doemen. Op deze speciale plek hebben 82

we ons erg verheugd en het is dus een teleurstelling dat in de Engelse havens daar geen plek is, hoe we ook bidden en smeken via de marifoon. Gelukkig is de Spaanse haven Alcaidesa niet ver en zeer schoon en is de ontvangst daar weer zeer vriendelijk. Wel moet je in Spaanse havens flink de tijd nemen voor de aanmelding hebben we gemerkt. Allerlei formulieren moeten steeds weer ingevuld en geboortedata van alle opvarenden met allerlei andere info steeds opgeschreven. Die informatie wordt dan weer overgenomen door de mensen achter de balie: dat duurt dus wel even! In Gibraltar komt Gill, onze Engelse vriendin, even op bezoek aan boord: een heel fijn weerzien. Naar de Atlantische Oceaan (Tarifa) Op 9 mei passeren we Tarifa het zuidelijkste punt van de reis. Links zien we in de verte Marokko liggen en voor ons ligt een nieuw water: de oceaan. Het weer is onverminderd goed en we zien vliegende vissen! Wat verwarrend is een enorme strook oranje netten vanaf de kust heel ver de zee in. Kunnen we tussen de kust en de netten door?


We denken van niet en varen een heel stuk Portugal verder zuidwaarts om de netten en de schepen De volgende dag gaat het richting Faro, waar heen; het blijkt een soort van visfabriek op zee we pas vroeg in de avond aankomen in de te zijn. Hopelijk zijn ze ‘s nachts verlicht. We prachtige lagune. We gaan voor anker achter hebben ’s nachts al een paar keer gemerkt dat Culatra en gelukkig is Iddie wakker genoeg vissersboten niet altijd hun AIS aan hebben en om te merken dat het anker ’s nachts is gaan niet altijd goed zijn verlicht. Goed opletten dus. krabben. Een heel gedoe, lenzen in, trui aan In Cadiz liggen en in het donker een betere we twee nachten. ankerplek zoeken, maar het “We zien al ver de enorme rots lukt. Het is een leuke stad en we lopen De haven van Lagos vervan Gibraltar op doemen”. over de zonnige derop is een heel internaboulevard langs tionale, gezellige haven. de zee en eten in een van de leuke kleine Veel zeilers wachten hier tot ze de oversteek eethuisjes die de stad rijk is. kunnen maken naar de Azoren. In deze haven Zondag 11 mei willen we naar Huelva en er gaat Annelies van boord; zij moet weer aan het staat een heel vervelende deining tegen. De werk in Nederland. aanhechting van de fok knapt en we hebben De drie mannen gaan verder. Voortdurend is er genoeg van en zeilen naar Chipiona, het tijdens de reis de “Portugese noord” gesprekdichtstbijzijnde haventje. Dat blijkt een enorm sonderwerp geweest. Welke koers varen wij, leuk plaatsje te zijn. Op zondagavond loopt als langs de westkust van Portugal, die straffe iedereen door de hoofdstraat te flaneren. We noordelijke wind staat? Een alternatief is via eten er op een stil pleintje achteraf buiten in de Azoren het Kanaal invaren, maar de bemande vroege avond, genietend van het heerlijke ning heeft daar niet veel zin in. klimaat. We hebben ook wel veel mazzel met En de bemanning heeft geluk! het weer! In Nederland is het een koude, natte lente.

83


Eind mei komt de wind uit zeer wisselende richtingen (maar niet uit noord!) en heeft meestal een kracht tussen 1Bf en 4/5 Bf. Veel heeft de bemanning aan Peter Tempel die vanuit Nederland regelmatig uitgebreide windvoorspellingen via de app doorgeeft. Cabo Sao Vicente Oei! In de havenmond van Lagos gaat het 14 mei bij het vertrek flink tekeer. De marifoonantenne komt door de bewegingen naar beneden. Gelukkig is er nog een handheldmarifoon aan boord. De kaap maakt zijn naam winderig te zijn meer dan waar. De wind neemt toe tot 7 Bf en alleen op een flink weggedraaide fok vaart Flèche d’ eau nog 10 knoop. Na de kaap is het noordwaarts varen en neemt de wind geleidelijk af. In Sines worden we geweldig geholpen door Robello en Mr Martin. Robello restaureert een schip dat op de wal ligt en meneer Martin is een 66-jarige man uit Wales, die op een schip in de haven woont. Langs de westkust varen we (soms een nacht doorvarend) verder naar het Noorden. Porto en Baiona zijn de twee havens die we nog aan doen. Vanaf Cabo sao Vincente doen we er 8 dagen over om te arriveren in la Coruna, de springplank naar de golf van Biskaje. Toch heel wat sneller dan via de Azoren! 84

Golf van Biskaje De weerberichten en de berichten van Peter zien er goed uit. We gaan vertrekken! We verwachten drie dagen en nachten over de oversteek naar Bretagne te doen maar je weet natuurlijk nooit wat het weer gaat doen. Aanvankelijk is er weinig wind, zodat we moeten motoren. De tweede nacht komt er een laag over en steken we drie riffen en zonder fok varen we dan nog 10 knopen (wind 6/7 Bf). Overal om ons heen is het pikkedonker en zijn toch de oplichtende, witte schuimkoppen te zien. Flèche d’eau vaart er geweldig doorheen! Hoewel de weersverwachting gunstig was voor de Golf krijgen we in de drie dagen en nachten toch sterk wisselende winden. Bij echt slecht weer is dit “not the place to be”! De wind is zo gunstig dat we besluiten niet naar Brest maar verder naar Roscoff te varen. We komen daar de 29e mei aan, precies na drie dagen en nachten. Vlak voor Roscoff blijkt dat de bout die de giek met de mast verbindt is losgeraakt, de haak ligt nog wel aan dek maar de moer niet. We besluiten de reservemoer niet op zee te vervangen en op de motor varen we naar Roscoff. Daar aangekomen drinken we de bekende en zeer gewaardeerde boordborrel en gaan zeer voldaan te kooi.


We passeren Scheveningen, gefotografeerd door vrienden op de Pier

“Overal om ons heen is het pikkedonker en zijn toch de oplichtende, witte schuimkoppen te zien”.

De volgende middag besluiten we meteen verder te varen naar Cherbourg. Een paar uur na het uitvaren, komen we voor het eerst in mist terecht. Het wordt de eerste en enige keer dat we de radar hebben gebruikt tijdens deze reis. Bij Alderney raken we onder de indruk van de stroomversnellingen van wel 7 knoop en de enorme draaikolken. Laatste traject: Cherbourg naar Oostmahorn OP 1 juni vertrekken we uit Cherbourg. Inmiddels ruikt de bemanning de stal!Het doel is aanvankelijk Nieuwpoort maar daar aangekomen besluiten we verder te varen naar Duinkerken om te tanken. Onderweg daar naar toe komt de Franse douane aan boord en douaniers doorzoeken het hele schip en controleren onze papieren. Ze zijn vooral wat argwanend ten aanzien van de nog luchtdicht verpakte pakken koffie van Simon Levelt, die we nog over hebben. “Wie neemt nu koffie mee terug”, zien we ze denken. Eenmaal ter hoogte van Scheveningen hebben we de stroom nog zo lekker mee dat we besluiten door te varen naar IJmuiden om daar te tanken. Na het tanken besluiten we meteen

weer door te varen: we zijn er nou toch bijna! Vlak voor het ons zo vertrouwde Westgat worden we aangeroepen door de kustwacht. Ze melden dat het gat verlegd is en we noordelijker moeten invaren. Wat een service! Op 4 juni om 10 uur ’s ochtends leggen we aan in Oostmahorn. Op het log staat 2422 mijl en we hebben er 6 weken over gedaan. Met de bemanning gaan we heerlijk eten als afsluiting bij “het Raadsel van de Wadden”. Het was een geweldige reis met een gezellige, kundige bemanning en met een schip dat ons eerst onbekend was maar dat zich gedurende de reis zeer bewezen heeft. Iddie Munstra, Ewold Munstra, Jan Wolthuis en Annelies de Vries

85


De Halligen De Halligen zijn voor Nederlandse zeilers, maar ook voor Duitsers buiten de eigen regio, een onbekend en tamelijk ongerept Waddengebied. Globaal liggen ze ten noorden van de Elbe en de grens met Denemarken. Preciezer aangegeven gaat het om de groep eilandjes benoorden de Eider en ten zuiden van het eiland Sylt.

Veel Nederlanders hebben er wel van gehoord, maar denken dat het heel ontoegankelijk en moeilijk bevaarbaar is. Maar ook diepgaande jachten kunnen van een gedeelte van de schoonheid van dit gebied meegenieten. De eilanden Sylt, Amrum en Föhr hebben drijvende steigers en zijn goed aan te varen, door geulen evenzo diep als de Zoutkamperlaag. De echte Halligen zijn voor hen slechter toegankelijk. Op sommige Halligen kan een kieljacht wel in het slib liggen. Dan moet het schip eventueel geschoord worden met een lijn uit de mast o.i.d. Gelukkig zijn er meestal ervaren helpende handen genoeg, die wel een verzetje willen met assistentie aan een nieuwkomer. Op Hallig Hooge werden wij, toen we er de eerste keer kwamen, direct door plaatselijke bekenden geholpen om een goede ligplek te vinden. Toen wij daar waren raakte de havenmeester bijna 86

in paniek: hij had nog nooit zoveel jachten moeten bergen; wel tweeëntwintig, dit uiteraard inclusief de lokale boten! Het aanvaren van Hooge is heel bijzonder en vergt enige stuurkunst: uit de diepe, altijd bevaarbare vaargeul ga je langs een ton aan stuurboord en dan door een smal keersluisje in de dijk (’s zomers altijd open). Direct daarachter, binnen de dijk dus, splitst het geultje zich: rechtdoor liggen de eilander jachten aan de kade en stuurboord uit, wel om een dukdalf heen, is een steiger voor de passanten. Het stroomt in het dijkgat geweldig! Dus is het nogal lastig om door de nauwe ingang, met betonnen wanden, te sturen, want ervoor staat een stevige dwarsstroom. Omdat je niet weet wat je binnen te wachten staat, ben je geneigd te langzaam te varen. Ook door het dijkgat staat een stroom. Dat heeft te maken met de structuur


van de Hallig: als je in de brede vaargeul langs een Hallig vaart, zie je een aantal “molshopen” uit het water steken. Pas als je dichterbij komt, zie je een dijk(je) om het eiland. In de zomer is het hele eiland (wei-)land en grazen er koeien achter de dijk. In de herfst en in de winter lopen bij hoge tijen de zomerdijken onder en dan verdwijnt dit gedeelte van het eiland en blijven de molshopen over. Het zijn terpen, in het Duits Warften genoemd. Over het hele binnendijkse land kan dan zout water vloeien en er wordt dan ook geen moeite gedaan om dat tegen te houden. Ze noemen dat ‘Landunter’ en op elke Hallig zie je een peilstok staan met ooit de hoogste waterstand. In de zomer echter stroomt bij elk tij het zoute water alleen door de dijkdoorgang de geultjes op het eiland in.

kind daar een fanatiek Optimist-zeiler is, want toevallig was er een Opti-feest tijdens onze aanwezigheid. Het bleek dat de kinderen in de zomer bij goed weer zeker drie keer per week met de verenigingsoptimisten zeilden. Op de meeste Warften heeft men veel moeite gedaan om bomen en planten te kweken. En in de vijvers, Fething genoemd, waarvan er op elke Warft minstens één is, zwemmen nu de eenden. Deze vijvers vormden vroeger de voorraad drinkwater voor mensen en vee. De grootste ramp op een Hallig was vroeger niet eens dat een huis beschadigd werd tijdens een stormvloed, maar dat de Fething volliep met zout water. De grotere eilanden, waar meer gezinnen wonen, zoals Hooge, hebben tegenwoordig waterleiding en elektriciteit van de vaste wal. De kleine Halligen zoals Süderoog doen het nog wel met water uit de Fething.

De afmeting van bijvoorbeeld Hallig Hooge is ongeveer 6 km². Hier zijn meerdere “molshopen” zoals de Kirch-, Schul-, Post- und BackersHet is stil op een Hallig: vervoer geschiedt per warft. Op de grootste Warft is zelfs een tweetal paard en wagen en ook per tractor en auto. cafeetjes en een winkeltje; dit is de Hanswarft. Doordat het eiland zo klein en kaal is, kun je Deze winkel (ongeveer het vervoermiddel een grote huiskamer) “Maar ook diepgaande jachten dat vertrekt van de verkoopt wat vers fruit haven volgen tot kunnen van een gedeelte van en ook brood. Elke dag ie thuis is op zijn omstreeks 12.00 uur Warft, want behalve de schoonheid van dit gebied komt de veerboot van die bulten zo her en meegenieten.”. het vasteland, dus na der in het landschap de middagsluiting van zijn er geen hinderde winkel is er vers brood en verse melk. De nissen. Grappig, maar zeker nuttig, vonden we bewoners van Halligen zijn helemaal ingesteld dat de lantarenpalen niet zoals op het vasteop zelfverzorging, zij bakken bijvoorbeeld zelf land beneden een inspectie luikje hebben, hier hun brood. In het plaatselijke restaurantje kwaop de Halligen zagen we dat die luikjes bijna men de dranken wel van het vasteland, maar bovenaan de paal zitten. Wel logisch natuurlijk, gebak maakten ze zelf. Er wonen 109 mensen als je bedenkt dat die lantarenpalen een aantal op Hooge. Wij hadden de indruk, dat ieder keren per jaar stevig met de voeten in het 87


water staan. Het is dus een kaal landschap met voornaamste struikelblok voor jachten is dat er hier en daar een heuvel. Bomen en struiken altijd een stuk over zee gevaren moet worden; zie je niet, alleen op de Warften. Wel groeit er, het gebied is niet te bereiken via een kanaal tot onze verbazing ondanks het zout, gras en of achter de beschutting van eilanden langs. uiteraard andere zoutwatervegetatie. Bovendien zijn deze eilanden niet zoals de We hebben er veel vogels gezien en op de eilanden in het bij ons beter bekende Wadbuitenbanken bij de eilanden heel veel zeehondengebied langgerekt, maar ronder. Dit heeft den. Voor ons gevoel waren tot gevolg, dat, als het er honderden! er een sterke wes“Het is een kaal landschap In de winter lijkt me het tenwind waait, er leven op de Halligen niet met hier en daar een heuvel�. weinig beschutting bepaald aangenaam. Het is van de voorste moet dan een winderig eilanden. De minder onherbergzaam oord zijn. In de zomer, zoals diepgaande jachten kunnen eventueel varen eerder gezegd, is het tamelijk rustig, mooi achter de laatste eilanden, want deze schepen groen, soms met slecht weer ook onherbergzijn meestal kleiner en vaak niet zo geschikt zaam, maar voor een vakantie heel aantrekkevoor ruig weer op zee. Er is dus een risico dat lijk. De boerderijen leven tegenwoordig, naast je, als je eenmaal in het gebied verzeild gede opbrengst uit veeteelt, voornamelijk van de raakt bent en terug wilt of verder wilt wippen vele zomergasten. naar het volgende eiland, er niet gevaren kan worden vanwege de, ook daar overheersende, Natuurlijk is er wel een reden waarom zo westenwinden. Want ook van onze zeegaten weinig mensen van buiten de streek met hun tussen de Waddeneilanden weten we immers eigen boot naar het Halligengebied gaan. Het maar al te goed dat de doorvaart lastig kan zijn bij harde wind. 88


Tja, een enthousiast verhaal schrijven over het Halligengebied is heel onverstandig. Want als anderen dit vaargebied ook gaan ontdekken zal het er drukker worden. Rust is juist een van de grote aantrekkelijkheden. Wij hebben er, toen we er eind 80er jaren voor het eerst waren in al die tijd dat we er waren vier Nederlandse jachten gezien. In 2005 waren dat wel een paar meer, maar druk is het zeker niet. Hoe het nu in 2014 is weten we niet maar vast niet veel drukker. Eén keer hebben we, op Amrum, een werkelijk volle haven meegemaakt; we lagen toen vier à vijf schepen dik. Meestal lagen we op een Hallig samen met twee of drie andere jachten. Het bijzondere vonden wij ook dat op de Halligen (waartoe Amrum, Föhr en Sylt niet gerekend kunnen worden, want deze eilanden zijn geen “molshopen”) weinig toerisme is. Op Hooge kwamen tussen 11.00 en 14.00 uur wel een aantal rondvaartboten van bijvoorbeeld Sylt en de vaste wal en verbleven er op de boerderijen een aantal gasten, maar veel merkten we er

niet van. Soms kwamen mensen langsfietsen over het bruggetje over de priel waar wij aan de steiger lagen. Comfort hoef je er niet te verwachten, maar het is er nog rustig en je proeft de natuur. Misschien wel het meest aantrekkelijk leek ons het eiland Langeness; een langgerekt eiland, bijna 10 kilometer lang en ongeveer één kilometer breed. Als je er langs vaart zie je de diverse molshopen op een rijtje liggen. Helaas konden we er de eerste keer niet naar toe, aangezien de enige ligplaats aan de westkant is. Toen wij er langs voeren stond de wind pal op het haventje te blazen. In een uitsparing van de zomerdijk is een soort schuthaventje, wel droogvallend. Het leek ons niet aantrekkelijk met windkracht zeven en alleen de mogelijkheid daar ten anker te gaan, in het slib te liggen en door regenbuien naar de wal te waden, terwijl we misschien ook scheef zouden vallen. We wilden ook in augustus 2014 naar dit mooie Waddengebied. Toen kwamen de resten van orkaan Berta langs Europa waaien. Voor ons de reden om maar af te zien van ons plan. We weten immers uit ervaring dat er in dit gebied moeilijker gevaren kan worden met harde westenwinden. Van een ander Nederlands jacht hoorden we dat ze veertien dagen op één plek hebben moeten wachten voordat ze weer verder konden. Dat is ook weer niet de bedoeling van een vaarvakantie. Dat we er weer eens naar toe gaan is zeker, een tijd rondzwerven in dit uitgestrekte ongerepte gebied de Halligen. Janny du Bois 89


RETOURTJE AZOREN DEEL 1::DE HEENREIS

“Zouden we beter slapen als we een langere oversteek maken”. Dat vragen we ons af tijdens de tochten van de afgelopen jaren. We varen regelmatig een nachtje door, maar slapen lukt meestal niet goed. Aangestoken door verhalen van een neef die met het vliegtuig naar de Azoren ging, vatten we het plan op daar nog eens heen te gaan. We zijn er in de zomer van 1979 geweest, een tocht die we in 8 weken maakten. Ook waren we er in 1983, op de terugweg van de Canarische eilanden. In 1979 hadden we 2x een rustige oversteek, alleen stevige NW wind bij terugkeer in Engeland. In 1983 was het wat woeliger met N wind. We verwachten niet al te zwaar weer in de zomer en we hebben nu 3 maanden en veel betere weersvoorspellingen. De boot is goed getest de afgelopen jaren. Voorbereiding We laten wel een kleinere fok van 20m2 maken, de genua van 30m2 moet te snel gereefd worden en dat komt de zeileigenschappen en de genua niet ten goede. Ronald gaat op zoek naar zeevaartkundige tabellen, hij wil zijn sextant weer eens gebruiken, vooral om wat te doen te hebben onderweg. Bij een antiquariaat in Dokkum vindt hij de benodigde boeken. Thuis wordt er geoefend in zon schieten en berekeningen maken. De mooie oude zeekaarten zijn moeilijk te krijgen, uiteindelijk kopen we Imray jachtkaarten, niet erg gedetailleerd. We kopen ook het boek Atlantic Islands, daar hebben we veel plezier van. 90

Ik download een sterrenkaart op mijn telefoon, Star Chart, die blijkt heel leuk gedurende de lange donkere nachten. We maken een noodpakket met wat voedsel en EHBO en een reparatie-set voor de bijboot. We hebben geen reddingsvlot, we hopen de boot niet te verlaten, tenzij er brand uitbreekt, dan moet de bijboot genoeg zijn. We maken een sleepanker van een motorfietsband. Ook kopen we een extra accu voor de BB-motoren, die geven op de gewone accu’s te veel spanning. We bellen onze verzekering om het vaargebied uit te breiden, die willen onverwacht de boot inspecteren, gelukkig ziet onze boot er stevig genoeg uit. De heenreis Eind mei is de weerssituatie gunstig: eerst een hogedruk gebied boven de Noordzee, zodat we met N wind boven de eilanden langs naar Kornwerderzand kunnen varen en het IJsselmeer. Daarna een hoog boven Ierland, zodat ook we ook op de Noordzee en het Engelse Kanaal en de hele oversteek NO wind zouden moeten hebben, maar dat valt uiteindelijk toch wat tegen. In het Westgat krijgen we bij zwakke N wind brekers dwars over de boot, op de Noordzee gaat het prima en bij Ramsgate heftige buien; daar gaan we een nachtje ten anker. De volgende dag kruisen we in dikke wind langs Dover.


Dover In het Engelse kanaal staat erg weinig wind, vooral ‘s nachts. We gaan steeds bij de kust voor anker. De Solent vinden we onverwacht heel leuk. Het kost een week van IJmuiden naar Portland. Daar is de Olympische haven heel geschikt voor multihulls. Er is geen grote supermarkt, maar we kopen wat verse groente, fruit en brood. Op 15 juni vertrekken we vandaar non-stop Naar de Azoren. Verder uit de kust pikken we eindelijk de NO wind op. Het begint de eerste dag prachtig met een groep dolfijnen die wel een kwartier met de boot meezwemmen. Toch is de wind nog zwak, pas na 2 dagen hebben we Kaap Finestere dwars. De rest van de oversteek is ook niet helemaal zoals we verwachtten. De eerste 5 dagen hebben we passaatachtige omstandigheden. Windkracht 4-5 NO van achteren met hoge golven. Zonnig maar vooral ‘s nachts koud, het zeewater is 13 graden. We hebben ook last van de enorme herrie van brekende golven als ze onder de kuip of het brugdek klappen.Daarna wordt het bewolkt. We hebben nu meer het gevoel in de Roaring Forties te zitten. Hadden we niet beter naar Ierland kunnen gaan, daar ligt het hoge druk gebied? Bij Finistère waait het windkracht 8, die golven rollen door tot hier. De accu’s raken nogal leeg zonder zon, overdag sturen we af en toe met de hand.

We zijn blij dat na 3 dagen bewolking, de wind weg valt en we met een BB motor stroom kunnen draaien. Een groep blauwe vinvissen omringt de boot en al zijn ze wat beangstigend, ze geven toch ook weer moed om door te gaan. Die moed hebben we ook wel nodig want de wind draait naar ZW en het gaat regenen. Het wordt daardoor aan de wind zeilen in korte golven, het lijkt nu wel de Noordzee. Gelukkig draait na een abrupte frontpassage de wind naar NW en is het weer bezeild. De boot krijgt nog meer klappen, nu dwars tegen de huid, we doen geen oog dicht. Maar ook dit gaat over, het wordt rustig, zonnig en warm, zeewater 18 graden! Maar dan weer windstilte, wolken, buien. Na 12 dagen komt Terceira in zicht tussen donkere wolken. We weten de buien te omzeilen, maar de laatste 10 mijl is het recht tegen stevige wind en stroom in. Omdat we niet nog een nacht op zee willen blijven, gaan we motorzeilen, grootzeil en 2 motoren. Je kunt dan 20 graden aan de wind, dat schiet goed op. Praia de Vitoria We komen aan in Praia de Vitoria, aan de oostkant van Terceira. Er is een plek vrij aan een steiger in de mooie jachthaven met zicht op het strand. Inklaren is nog wel een geduld werkje, maar wat een rust, nu kunnen we pas goed slapen. Marijke de Boer 91


HOE JE LANGZAAM KUNT REIZEN MET

EEN SNELLE CATAMARAN Catamaran Safari (je weet wel, die lichtgroene die vaak tegenover de haven voor anker lag) is op 1 juli 2014 “vertrokken” met aan boord haar bouwers en eigenaren Wouter en Paula. Waar de reis naar toe gaat en hoe lang de reis zal duren is nog niet bekend, maar in ieder geval naar het zuiden en zolang als het leuk blijft. Misschien wel de wereld rond en misschien wel 30 jaar. Hieronder volgt een beknopt verslag van het eerste deel van de reis, van Lauwersoog naar Almerimar (zuid Spanje).

We hadden op zondag 29 juni een klein afscheidsfeestje, waarbij zich voor de haven van Lauwersoog een bescheiden eiland van boten vormde. Op maandag de 30e nog snel even Paula’s auto verkopen en dan op 1 juli weg. We werden hartelijk (met theedoeken en zo) uitgezwaaid door José en Herman met kleinzoon. En dan, waarschijnlijk voor de laatste keer, de sluis door het wad op. Arjen voer nog een paar dagen met zijn trimaran Tabé met ons mee. De twee snelheidsmonsters waren al snel op Ameland waar de eerste stop van onze wereldreis werd gehouden (je kunt Nederland niet verlaten zonder een reuze schnitzel bij de Herberg te hebben gegeten). Daarna door naar Vlieland waar we de volgende dag afscheid namen van Arjen en Xander, die vanaf hier met een lekker windje schuin in de rug in een uurtje of 4 weer terug naar Lauwersoog voeren. Wij hebben nog even gezwaaid naar de Weerlicht die onder de Richel voor anker 92

lag en toen tegen de wind in (jammer) via Den Oever naar Andijk en daarna via Enkhuizen en Marken naar Amsterdam. Hier moesten we nog één van de zonnepanelen vervangen en hebben we op fatsoenlijk weer gewacht, want zuidwest 7 tot 8 is niet handig als je naar de zuidkust van Engeland wilt. Konden we nog mooi even het over het IJ festival bezoeken. Met een voorspelde noordwest 4 tot 6 bij IJmuiden er uit met als doel Dover. Helaas werd de 4 tot 6 eerder 6 tot 8, maar wel gelukkig noordwest. Grote aanstormende golven bij een tamelijk scherpe koers dwongen ons de snelheid te reduceren zodat we met drie reven en een puntje fok met een knoopje of 14 richting de overkant gingen. Onze eerste tocht op zee dit jaar en veel en veel te ruig! De grote vrachtschepen stampten en rolden als kleine jachtjes en op de AIS zagen we dat de meesten hun snelheid tot zo’n 9 knopen hadden gereduceerd. Na een zeeziekte tabletje begon het allemaal weer wat


Links: Avondrood Ria Formosa Rechts: Geankerd in de Gironde

leuker te worden en bovendien kwamen we al snel onder de hogerwal van Engeland. Bij Dover was het nog donker dus maar doorgevaren naar Eastbourne. Onderweg nog even blijven hangen aan één van die rottige visvlaggen. Die zat om het stuurboord roer en moesten we lossnijden om weer verder te kunnen. Tot zover eigenlijk het snelle deel van onze startende wereldreis. We hadden ons voorgenomen te onthaasten maar wisten nog niet helemaal hoe dat moest. Dus na Eastbourne eerst maar een nachtje voor anker in Chichester Harbour en daarna door naar Hurst Castle aan de westkant van de Solent. Vanaf hier gaan de meesten westwaarts om vanaf Falmouth of Plymouth de Golf van Biskaje over te steken naar La Coruna. Wij vinden het jammer om de hele Franse kust over te slaan en besluiten de Golf niet over te steken maar lekker langzaam in dagtochtjes langs de Franse en Spaanse kust te gaan varen. We wachten een paar dagen op (gunstige) wind en gaan dan toch weer met praktisch geen wind richting overkant. Dagje blijven liggen op Alderney en daarna door naar Trébeurden op de Franse noordkust. Via Ile de Batz en L’ Aber Wrac’h naar Ile d’Ouessant. Op kalenders staan van die Franse vuurtorens die tot op halve hoogte

door woeste golven worden gebeukt. Die vuurtorens zien we wel, maar er is in de verre omtrek geen enkele golf te bekennen. We varen met de spi omhoog met een kleine 250m2 voor de wind en lopen misschien een knoopje of 7. Meer valt er niet uit te persen met de zwakke winden die we hebben. Enerzijds is dit natuurlijk het ultieme onthaasten, anderzijds moet je dan wel weer iedere dag een stukje doen om niet door de winter te worden ingehaald. We varen in dagtochtjes van zo’n 50 tot 80 mijl zuidwaarts. We hebben bijna alle dagen weinig wind mee en kunnen iedere avond gewoon voor het strand voor anker en met de bijboot naar de wal voor een flinke wandeling. Het randje van de gevreesde Golf van Biskaje blijkt een uiterst comfortabel vakantie gebied. Als we op 28 juli in Pointe de la Coubre aankomen (de ingang van de rivier de Gironde naar Bordeaux) zien we achter een zandrug allemaal kite-surfers en strandcats zeilen en ook enkele masten van grotere jachten steken boven de zandrug uit. Op de kaart is niets anders dan een droogvallende kom achter een duin haakje te zien. Dit lijkt ons een prachtige ankerplek. Na wat zoeken vinden we de ingang en eenmaal binnen blijkt het een hele mooie lagune te zijn waar een zeilschool goede zaken doet. Ze kunnen een uurtje of 3 zeilen en dan valt het grootste deel van de lagune droog op een kleine snelstromende kreek na. Wij vallen er ook droog en blijven er een dagje liggen. Terwijl het nog één grote zandvlakte is begint de zeilschool de bootjes al weer klaar te maken voor de volgende 3 uur zeilplezier. De vloed komt dan ineens weer heel snel op en er kan weer gezeild worden. Vanaf deze plek moeten 93


we kiezen hoe we verder gaan. Er ligt namelijk een gigantisch raket oefengebied voor de kust. Dit gebied is 45 mijl breed (O-W) en 100 mijl lang (N-Z). Je mag er wel doorheen, maar alleen als er niet geschoten wordt (lijkt mij ook beter eigenlijk). We hebben dus de kustwacht gebeld om te vragen of je er veilig door heen kan en kregen daar het indirecte antwoord dat bij hun op dat moment niet bekend is dat er die dag geschoten zal worden. Blijft een gokje, dus doen we niet. We varen er om heen naar Bilbao in Spanje zo’n 180 mijl verderop. Een nachtje door dus, de tweede en laatste tot nu toe, helaas met veel motorgebruik bij gebrek aan wind. Vlak voor we in Bilbao aankomen, begint er een hoge lange deining te lopen. Langs de hele Franse kust hebben we eigenlijk alleen volkomen vlak water gehad, maar dat is nu over. Deze deining vergezelt ons vanaf nu dagelijks tot aan de meest zuidwestelijke punt van Portugal. Soms meters hoog, soms wat minder, helaas is hierdoor het ankeren voor het strand niet meer mogelijk. Maar niet getreurd, de Spaanse noord en westkust zit vol met prachtige fjorden die hier ria’s worden genoemd. We kunnen dus nog steeds dagelijks voor anker. We moeten nu naar het westen en ja hoor, de wind (voor zover aanwezig) draait netjes mee naar oost zodat we onze traditie van langzaam voor de wind varen kunnen volhouden. We maken stops in Santander, Gijon, Ria de Ribadeo, Ria de o Barqueiro, Ria Cedeira en zijn op 8 augustus in La Coruna. De schoonheid van La Coruna wordt in de meeste reisverslagen in onze ogen nogal overdreven, maar misschien is het wel een heel andere beleving na 3 á 4 dagen afzien in verschrikkelijke golven en stormen tijdens het oversteken van de Golf. Vanaf La Coruna gaan we zuidwaarts langs Camarinas, Muros, Ria de Arosa, Ria de Vigo naar Bayona. Bayona is de laatste Spaanse 94

plaats, we gaan nu naar Portugal (weer met bijna geen wind). Precies op de grens van Spanje en Portugal raken we in een zeer dichte mist. We vluchten met behulp van electronische kaart, GPS, AIS en radar naar Povoa de Varzim en betalen voor het eerst sinds Eastbourne weer eens havengeld, 19 Euro maar liefst. De havenmeester vertelt dat die mist vrij normaal is en meestal rond 10 uur wordt weggeblazen door de Portugese Noord. Helaas hebben wij tot aan de zuidwest punt van Portugal geen Portugese Noord, maar wel Portugese mist met zeer zwakke noordwestenwind. We maken een tussenstop van wel 8 dagen (ja, echt onthaast) in Cascais vlak bij Lissabon, waar ik 50 wordt, we bezoek krijgen van Paula’s zussen en we met de trein diverse keren Lissabon bezoeken. Op zee blijft de mist aanhouden terwijl we in Cascais dagelijks temperaturen van 30 graden met een strakke blauwe lucht en heel veel zon hebben. Als we begin september de zuidwest kaap van Portugal ronden (weer met heel weinig en ruime wind) is de mist eindelijk vertrokken. Als we bij Lagos voor anker liggen komt ie nog even terug zodat we weer met AIS, GPS en Radar de lagune van Alvor binnen varen.


Alvor is een prachtig plaatsje met een volledig beschutte baai ervoor. We liggen aan een ankerboei voor de Tinga, die we nog kennen uit Lauwersoog. We blijven hier twee weken genieten van de mooie omgeving en het prachtige weer (en om op onderdelen voor onze wasmachine te wachten). Dan gaan we met wederom weinig wind naar Ria Formosa bij Faro, een prachtig wadden gebiedje, compleet met een “Ameland en Schiermonnikoog”. Fria (mijn moeder) komt hier een weekje op bezoek. Vervolgens gaan we in een paar stapjes naar Cadiz waar Henk en Houkje (Road Runner) op 7 oktober aanmonsteren om mee naar Gibraltar varen. Ze hebben echt beroerd weer meegenomen, we hebben voor het eerst weer regen met in buien harde wind. Gelukkig knapt het bij Gibraltar wat op zodat we een prachtige wandeling over deze beroemde rots kunnen maken. Na Henk en Houkje komt Arjen (Tabé) een weekje aan boord. Hij vliegt op Malaga van waar we weer terug zeilen naar Gibraltar (omdat het zo mooi was) en we ook nog over steken naar Ceuta, een klein stukje Spanje in noord Afrika. Links: Op het strand van Alvor Rechts: Voor anker bij Torremolinos

Het wordt zo langzamerhand ook tijd eens na te denken over waar we in de winter willen zijn. We zijn van plan eerst de Middellandse Zee te “doen” en daar wordt het toch ook wel een beetje winter en kun je beter een haven op gaan zoeken. Via diverse blogs wordt ons duidelijk dat Almerimar aan de Costa del Sol een goede haven om te overwinteren. Het is betaalbaar, het wordt er zelden kouder dan 18 graden en de zon schijnt er (bijna) iedere dag. Daarnaast is er een druk sociaal leven en worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor en door yachties en flatties (flat bewoners). Sinds 7 november liggen we daar en enkele weken na ons kwamen Sietse en Hanneke met hun Flying Arrow hier ook naartoe. We kijken terug op een prachtige reis naar het zuiden en genieten hier volop van onze eerste winter in korte broek. We hebben uitzicht op de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada terwijl de temperatuur in de kuip in de zon al snel tot boven de 25 graden stijgt. Hier kunnen we best aan wennen. Wouter en Paula Voor een uitgebreider reisverslag zie: www.catamaransafari.nl/blog

95


EEN DAG WAAROP NIETS GEBEURDE Buiten de haven is het zicht op het Zoutkamperlaag één, hoogstens twee tonnen vèr. Met een licht briesje, dat net als de vloed uit het Westen komt, is het water zo stil als het maar zijn kan. Dat nodigt uit om de motor het zwijgen op te leggen en aan de wind het Roode Hooft op te zeilen. Dat kan: na halftij blijkt het daar vandaag diep genoeg voor de 105 cm van de Hotse Hiddes.

Als we de Noordelijke ton van de Geul van Brakzand bezeilen wordt het tijd om te besluiten wat we deze grijze najaarsdag zullen gaan doen. We zijn het snel eens: we vallen af en varen Oostwaarts naar de geulen onder Schier die niet gesierd worden door tonnen of prikken. Van de overheid mag dat alleen na 1 september. Bovendien zou zo`n tochtje nooit de instemming hebben van onze vaste bemanning, die er vandaag niet bij is. Als het niet goed zou gaan, komen we vanavond 96

niet thuis en wacht ons morgen de hoon van onze trouwe zeilpartners, die zich altijd verzet hebben tegen het passeren van boeien “aan de verkeerde kant”. Als vanzelfsprekend grijpen we onze kans. Trouwens veel risico lopen we niet met GPS en dieptemeter aan boord en opkomend water daarbuiten. We worden beloond voor onze eigenwijsheid. Het wad, gehuld in nevel, is eindeloos leeg en geheimzinnig stil. Uit de mist komt een Duits jacht ons tegemoet. We wanen


www.restaurant-suyderoogh.nl De rug 5, 9976 VT Lauwersoog. Tel: 0519-349314 info@restaurantsuyderoogh.nl

Bowling- en partycentrum restaurant Suyderoogh 4 ultramoderne bowlingbanen, restaurant, cafĂŠ, cafetaria. Verhuur van motorboten, waterfietsen, kajaks en roeiboten.

www.huur-een-boot.nl advertentie

ons op de Dulcibella, zoals die ruim honderd jaar geleden in de geulen tussen Weser en Elbe de Medusa tegen kwam. Maar voor de Hotse Hiddes zal het beter aflopen –mijmeren we- dan voor de Dulcibella, die de ontmoeting met een stranding moest bekopen. Meer jachten hebben we niet gezien deze dag, Wel een zeehond. En een garnalenvisser in actie. Hij komt zijn stuurhuis uit en gebaart naar ons. Is het een vriendelijke waarschuwing voor een nabije ondiepte? Onze metertjes zeggen van niet. Even later, na twee trekken, zoekt hij weer contact. Nu sturen we langszij. De schipper duikt naar binnen om daarna aan Joost op de voorplecht een grote zak kraak verse garnalen te overhandigen. Cadeautje! Dan draait de kotter af en gaat linea recta en vol gas

dwars over de plaat naar Lauwersoog. Wij volgen hem niet maar kiezen voor de Glinder. Het noodlot moet je niet tarten: het is inmiddels vallend water. De wind is weg, de motor brengt ons naar de haven. Joost pelt garnalen: daar kun je mee thuis komen! Achteruit is er een geelwitte streep aan de hemel, waar de zon door het wolkendek probeert te breken. Een knipoog als afscheid. Een dag waarop niets gebeurde: een dag om nooit te vergeten. Dat is het raadsel van de wadden. Joost Smid en Wim Laseur

97


DE FLYING ARROW OP REIS Na een aantal jaren oefenen nu onbeperkt op reis. In 2008 heb ik met de Flying Arrow, een van de Stadt 34, meegedaan met de CAM race om een wat langere afstand af te leggen en de zeewaardigheid van boot en bemanning te testen gedurende zes weken. Toen dit beviel in 2009 drie maanden uitgetrokken voor een reis naar de Oostzee en de Zweedse scheren. In 2010 konden wij het met onze werkgevers regelen een jaar weg te gaan. Na terugkeer in juni 2011 stond al vast: dit rondreizen bevalt uitstekend. De conclusie was dat als Hanneke 60 is gaan wij ons terugtrekken uit het arbeidsleven. De AOW zou betekenen nog zes en half jaar te moeten werken. Wij denken met een klein pensioen vanaf zestig jaar het ook wel te redden. Het leven op zee hoeft niet duur te zijn. Wij willen om te beginnen de gehele Middellandse Zee verkennen inclusief een stukje Zwarte Zee. In een jaar of vier moet dit te realiseren zijn. 98

In 2014 is het zover en nu dit geschreven wordt zijn wij in de winterstand geraakt in Almerimar aan de Spaanse zuidkust. In de winterstand betekent een poos geen plannen maken voor zeiltochten, het weer in de gaten houden en de boot weer in optimale conditie brengen. In plaats daarvan quizzen, jam sessies, wandeltochten en een sociaal leven in het Duits, Engels, Scandinavisch, Spaans en andere nationaliteiten. EĂŠn april 2014 is het dan zover, Hanneke is ondertussen al een jaar vrij en mijn laatste werkdag bij de Hanze Hogeschool zit erop op 31 maart. Op 16 mei nog afscheid nemen van


Foto links: Opschrift haven in Spaarndam

Foto boven: Duiken in de Grevelingen

alle collega’s en dan is het over en uit. Gaan Arrow. Na eerst de kabelbesturing te hebben we al direct weg? Nee, de hele winter heeft vervangen door hydraulische besturing een hyde boot in de loods bij Jachtstalling Groningen draulische Raymarine Evolution geplaatst. Tot gelegen en is alle rubber uit het teakdek genu toe zeer tevreden, behalve een onverwachts freesd, waarbij de gleuven anderhalve centimerondje op het IJsselmeer tijdens de testfase. ter zijn ingeslepen. De eerste drie weken van Gedurende de reis tot meestal direct nadat wij april in een verwarmde loods zijn alle gleuven op koers liggen de automaat aangezet en deze gevuld met zwarte epoxy en het hele dek geheeft al meer dan 400 uren voortreffelijk werk schuurd. Aansluitend gedaan. de schroefas verwijLangzamerhand begin je te “Wij willen om te beginnen deren. Deze lekte veel ontdekken dat het allemaal water en bleek drie de gehele Middellandse Zee niet zo snel meer hoeft. Was millimeter ingesleten. de laatste lange reis beperkt verkennen inclusief een stukje tot een jaar, dan moeten Daarna experimenteren met een wateralle wensen daarin gepast Zwarte Zee”. gesmeerd lager. Deze worden. Nu is de tijd onbebleek alleen nog perkt. Begin juni vertrekken meer water te lekken, waarna het gereviseerde we. Wilden we in 2010 nog zo snel mogelijk vetgesmeerde lager weer geplaatst is. buitenom naar het zuiden, nu gaan we via de Dokkumer Ee, Harlingen, Makkum, Amsterdam Ook de stuurautomaat beviel niet, een Raymaen Scheveningen naar de Zeeuwse wateren om rine SPX5 bleek in 2010 te licht voor de Flying daar eerst een veertien dagen te gaan duiken. 99


Voor anker bij Perros Guirec-Anse Trestraou

Daarna nog een veertien dagen naar huis Half oktober gaan we vanuit Sevilla drie weken om zaken en administratie te regelen en dan naar Holland om kinderen en familie te beuiteindelijk eind juli krijgen we enige haast. We zoeken. Dit is ook één van de dingen die we willen voor de herfst toch wel minimaal in de niet willen missen. Regelmatig naar huis om Algarve in Portugal zijn om van de winterzon daar te genieten van huis en haard, de familie te genieten. Graag waren we en vrienden. Juist langer in Bretagne gebleven. deze afwisseling “Nou ja, niets doen, lekker Het zeilen blijft dit jaar en door maakt het leuk om de haast beperkt, er wordt veel koken, boek lezen, babbelen, onderweg te zijn gemotord omdat de wind er en op de boot te diepgaande gesprekken en niet is of tegen zit. leven afgewisseld Eenmaal in Lissabon kwam de met het leven wachten...”. rust terug om geen haast meer thuis. Daarnaast te hebben, begin september willen we in de komen we daar aan en genieten van elf dagen maanden juli en augustus thuis zijn vanwege niets doen in de haven. Nou ja niets doen, het koele weer in Nederland. De hitte van de lekker koken, boek lezen, babbelen, diepgaanMiddellandse Zee is ons tot nu toe niet erg de gesprekken en wachten op de wind uit het bevallen. Noorden. 100


hadden we niet uit de voorspelling gelezen, maar we liggen wel aan hogerwal en vannacht zal het wel afnemen.

Wat zijn de hoogtepunten van zo’n reis, waar doe je het voor? Voor ons zijn de hoogtepunten het ontmoeten van mensen met bijzondere wensen en/of belevenissen, zoals de jongeman die zeven jaar werkt om met zijn boot in zijn ééntje te vertrekken maar voor vertrek de liefde van zijn leven ontmoet. Hoe nu verder? Of de vrouw die haar man verliest en dan nuchter constateert dat het gemakkelijker en veel goedkoper is hem ter plaatse te cremeren dan het stoffelijk overschot naar huis te sturen. Een potje met as neem je zo mee in het vliegtuig. En zo kom je veel bijzondere verhalen tegen waarbij je aan de boot al kunt zien waar de verhalen liggen. Ook de spanning van het aankomen is altijd bijzonder, waar kom je terecht? Vandaag dan weer eens een ankerplek. Is deze goed gekozen? Windkracht vijf waait om de mast, dit

Zijn er ook dieptepunten? Nou gelukkig zelden en deze worden zo snel mogelijk verdrongen. Het enige dieptepunt beleefden wij met het verliezen van de mast in 2010 bij windkracht zes na een hele dagen stampen tegen de wind. Vanaf die tijd vertrekken wij niet meer met een voorspelling van windkracht vijf of meer. En als het regent hebben we ook geen zin meer om te vertrekken. Wij zijn dus mooi weer zeilers geworden en dat betekent dat de motor veel bij staat. Is het gelukt om de dieptepunten te vermijden? Niet helemaal. Na het verlaten van de haven in Le Treport komen we toch nog onverwachts in een storm terecht veroorzaakt door een onweersbui. Genoeg reven en voor de wind weglopen zorgden ervoor dat het ‘draaglijk’ werd. Nog niet lang geleden ging het weer eens (het gebeurd dus vaker) mis met ankeren. Bij Benalmádena aan de Costa del Sol stond op het moment dat het anker gezet werd een lichte deining. Eenmaal in de kooi lagen we zo te rollen dat er van slapen weinig terecht kwam. Geïnteresseerd in het verslag van de reizen tot nu toe zie: www.hanneke-en-sietse.nl 101


advertentie

102


advertentie

103


advertentie

STEEMAR BV MARINEDISCOUNTER.NL NIEUWE VISSERSHAVEN 7-1 8861NX HARLINGEN 0517-433110 INFO@STEEMAR.COM INFO@MARINEDISCOUNTER.NL

DE VERFSPECIALIST VAN NEDERLAND

Sponsoren en adverteerders

Beuving De Punt 73 Pentapark 31 Blue Loeks Marine 78 PICO Scheepselectronica 36 Bootcentrum (Zuiderdiep) 78 Restaurant Het Pierenend 57 Borkum Helgoland Regatta 19 Restaurette Schierzicht 9 Bos Marine Services 65 Restaurant Suyderoogh 97 CIV Lauwersoog 24 Scheepsmakelaardij Fikkers 43 Jachthaven Lunegat 79 Scheepsverzekering DOV omslag Lauwerszee Buitenboordmotoren 102 Stadsjachthaven Reitdiep 42 Masten en zo..! 69 Steemar / Marine Discounts 111 Nautische Unie - Hunfeld 25 Stichting Jachthaven Noordergat 103 Neptunamor 13 Waddengenot aan Zee 39 NG Shipyards 41 Watersportcentr. Oosterhaven omslag No Limit Ships omslag Zeilschool De Lauwer 102

111


Opgave als lid Watersportvereniging Lauwerszee Voornaam____________________________________________________ Achternaam____________________________________________dhr/mevr* Geboortedatum_______________________________________________ Adres________________________________________________________ Postcode/Plaats________________________________________________ Land_________________________________________________________ Telefoonnummer_______________________________________________ Emailadres____________________________________________________ Beroep_______________________________________________________ Naam boot____________________________________________________ Type boot_____________________________________________________ Geeft zich per (dd/mm/jjjj)__________________________________op als Lid/Kajuitdeurdeler/jeugdlid* van WSV Lauwerszee *doorstrepen wat niet van toepassing is De contributie bedraagt voor het jaar 2015 â‚Ź 40,- per lid. Kajuitdeurdelers & jeugdleden â‚Ź 21,50. IBAN: NL61 INGB 0001756950 t.n.v. penningmeester WSV Lauwerszee, Groningen. Zie ook de website: www.lauwerszee.nl Contributie contant betaald Jaarboek ontvangen

ja / nee* ja / nee*

Naam bardienst Roode Hooft ____________________________________

112

Jaarboek2015  
Jaarboek2015  
Advertisement