Page 1

WATERSPORTVERENIGING

al Lu

cC


HOTEL CAFÉ RESTAURANT ANNEX KEGELBAAN

„DE ZEEAREND"

ZOUTKAMP TELEFOON 05956-1647

DINERS

KOFFIETAFELS

PARTIJEN EN

VERGADERINGEN

Komt U eens binnen en proef onze specialiteit "broodje garnalen"

Ruime parkeergelegenheid.


WATERSPORTVERENIGING "LAUWERSZEE" voor Zoutkamp en Lauwersoog Opgericht 26 mei 1966 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1968 - nummer 56 inschrijfnr. Ver. Reg. K.v.K.: V 023570 Vereniging voor zeil-, motorboot-, kanovaarders en andere watersportbeoefenaren. Aangesloten bij de N.N.W.B. Ereleden: D.K. de Boer H.J. Bos P. Lap J. Toxopeus

Ulrum. Winsum Zoutkamp. Zoutkamp.

JAARBOEK 1986 14e jaargang VOORWOORD VAN DE REDAKTIE Beste lezers, 't is weer klaar, Uw clubjournaal voor 't hele jaar. Reeds veertien maal is 't nu verschenen. En we danken weer eens al diegenen, Die medewerkten met kopij. Het was bij ons weer echt Hoogtij! Want uitgebreid wordt u verteld Hoe 't met de watersport is gesteld. Van 't wedstrijdfront en lange tochten Van hen die verre kust bezochten. Van " 't eigen-clubschip" - wel en wee En van 't verenigings-jubilee. Dus feliciteer elkaar nu maar. Want de club wordt dit jaar 20 jaar!

REDAKTIE JAARBOEK 1986

REDAKTIEADRES JAARBOEK 1987

Janny du Bois Hendrik Jan Bos Els Knol Fred Licht Rienk Mulder

Stadsweg 3 9731 CP Groningen tel. 050-415322

1


SAMENSTELLING BESTUUR W.S.V. "LAUWERSZEE" Voorzitter

: H.S. Carolus

Secretaris

: L.H. Siertsema

Penn.meester : P. Kiel Vice voorz.

: J.G. v. Meggelen

Lid

: H.J. Boersma

Lid

: mevr. J. du Bois

Lid

: A. Katsman

Lid

: M.H. Loos

Lid

: L.H. Timmer

Tuindersweg 7b 9912 PG Leermens Floresplein 9a 9715 HH Groningen Elzenlaan 36 9741 NE Groningen Saffierstraat 19 9743 LE Groningen Molenbuurt 13 9133 MA Anjum Stadsweg 3 9731 CP Groningen Nederhorstlaan 4 9301 WB Roden Weth. Deodatuspl. 35 9301 BV Roden Kamplaan 14 9722 SH Groningen

tel.

05968-1570

tel.

050-772208

tel.

050-770429

tel.

050-714001

tel.

05193-1437

tel.

050-415322

tel. 05908-18430 tel. 05908-17688 tel.

050-255786

De kontributie voor het jaar 1986 bedraagt wederom 30 gulden per lid. Voor huisgenoot-leden 15 gulden per jaar. Te betalen bij voorkeur via de toegezonden acceptgirokaart op giro 1756950 t.n.v. de Penningmeester van de W.S.V. "Lauwerszee". In het jaarboekje vindt u ingesloten de lidmaatschapskaart van onze vereniging. Ter beperking van de portokosten worden deze dus niet meer nagezonden nรก ontvangst van uw betaling van de contributie. De kaart dient derhalve niet meer als betalingsbewijs van uw contributie. Hiervoor dient uw giro- of bankafschrift in voorkomende gevallen.

STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG Secretariaat : Postbus 172, 9750 AD Haren. : Rabobank Leens, rek.nr. 33.52.02.799. Bankrelatie Girorekening : 3418104. Stichtingsbestuur: Voorzitter Secretaris Penn.meester Lid Lid Havencommissaris Havenmeesters: "Noordergat" L'oog

: L.H. Timmer, Kamplaan 14, Groningen. : N.E. Nieboer, Hildebrandlaan 23, Haren. : F.G. Spits, Haren. : C. van Wingerden, Haren. : F.B. Bronsema, Ulrum. : J.O. Posthumus, Eenrum.

: E.E. Heerma, Noordergat 1, 9976 VM Lauwersoog tel. 05193-9040 A. Groeneveld (ass. havenmeester) "Hunzegat" Zoutkamp en J. Bartelings, Strandweg, Zoutkamp, tel. 05956-2588 "Oude Binnenhaven" Zoutkamp 2


VAN DE VERENIGINGSVOORZITTER Traag kauwend op een oliebol kijk ik vanuit een gezellig-druk Clubschip - Nieuwjaarsvisite! - uit over de vele op de wal staande en de weinige in het water - nou ja, ijs -,liggende schepen, bedekt met een dikke sneeuwlaag. Nog èven geduld, denk ik dan, en zie in gedachten een ander beeld: een zon overgoten haven, vrolijke zomers-geklede watersporters, in- en uitvarende schepen ... Het jaar 1986 is begonnen: een belangrijk jaar voor onze vereniging. Het jaar waarin onze vereniging 20 jaar bestaat, het jaar waarin voor (alweer) de 3e keer de Colin Archer Race zal worden gezeild èn het jaar waarin het Clubschip eigendom van de vereniging is geworden. Deze gebeurtenissen en feiten vragen aandacht, voorbereiding, werk. Een Jubileumcommissie is druk bezig een passend programma voor het 4e lustrum samen te stellen - geen geringe taak omdat men vooraf weet dat het onmogelijk is het iéder naar de zin te maken; een Wedstrijdcommissie die al vele maanden doende is met_de veelomvattende voorbereidingen voor de Larvik-race, trachtend fouten van voorgaande keren deze keer niet te maken en alles zo perfect mogelijk te doen verlopen; en een Bouwcommissie hard werkend om van ONS (!) Clubschip te maken wat er binnen het beschikbare budget van te maken valt. En niet te vergeten de "normale" activiteiten van commissies! Onze vereniging bloeit en leeft ! En dat dank zij enthousiaste en toegewijde leden die er voor hebben gekozen in verenigingsverband hun vorm van watersport te bedrijven. Van harte wens ik U - ook namens mijn medebestuursleden - een zonnige, prettige en behouden vaart in 1986! H.S. Carolus

0

tetus HENGELSPORTARTIKELEN

MEER DAN 60 JAAR SPECIAAL-ADRES VOOR DE ZEEVISSERIJ

Alle bekende merken voorradig: ABU — Mitchell — DAIWA — DAM — SHAKESPEARE — KUNNAN — BRUCE & WALKER enz.

Het adres voor uw baars- of snoekbaarshengel.

A-straat 12 — Groningen Tel.: 050 - 121893

3


VAN HET VERENIGINGSBESTUUR Het jaar 1985 kende veel aktiviteiten, zowel in het vaarseizoen, als in het voor- en najaar en de winter. Het jaar begon uiteraard met de Nieuwjaarsvisite op zondag 6 januari, met zoals altijd de uitstekende oliebollen van onze scheepskoks, de heren Van Mechelen en Koopmans. Veel mensen hadden het er voor over om het weer te trotseren, dus een gezellige drukte. 25 Januari luisterde de heer Herman Jansen, de eerste solozeiler rond de wereld, onze winteravond op. 9 Februari vond de kegelavond in de "Zeearend" plaats, en op 22 februari sprak de heer Dr. L. Hacquebord over "Walvissen in de Noordelijke IJszee". Alle avonden waren zeer geanimeerd! De voorjaarsvergadering van de vereniging vond 29 maart plaats. Zoals steeds een goed bezochte bijeenkomst. Tijdens deze vergadering trad mw. H. KrookPruis af en nam dhr. L Berends afscheid als voorzitter. Tot nieuwe voorzitter werd benoemd dhr. H.S. Carolus. Als nieuwe bestuursleden traden toe mw. J. du BolsMinholts en dhr. J.G. van Meggelen. Na onderling beraad nam laatstgenoemde later het vice-voorzitterschap op zich. Het vaarseizoen werd geopend met de wedstrijd Lauwersoog-Helgoland v.v., tijdens Hemelvaart-weekend, 16 t/m 19 mei. Een goed initiatief, voor herhaling vatbaar, is gebleken. Verder waren er de Voorjaarsrace 16 juni, Pret-hardzeilerij 25 augustus en de Najaarsrace op 14 september, gebeurtenissen welke jaarlijks terugkeren. Daarnaast werd er in samenwerking met de w.s.v. "D.T.P." op 1 en 2 juni wedstrijden voor open bootjes georganiseerd. Mede dankzij voortreffelijk weer een geslaagd evenement. Datzelfde kan gezegd worden van de organisatie door onze vereniging van de Open Nederlandse Kampioenschappen in de Internationale Mothklasse, gehouden van 20 t/m 23 juni. Het enthousiasme bij deze klasseorganisatie was zo groot, dat ze ook in 1986 terug zullen komen. En in september werd het vaarseizoen weer afgesloten met de fondueavond. In het najaar vond 8 november de ledenvergadering plaats en op 29 november stond een lezing door mw. W. Diepeveen e.a. op het programma. Het onderwerp was De binnenvaart. Maar de opkomst, waarschijnlijk door het slechte weer was niet geweldig te noemen. Twee belangrijke punten had uw bestuur gedurende het jaar 1985 te behandelen. Dit waren de aankoop van het Clubschip en het opstellen van een huishoudelijk reglement. De bestuursleden hebben hier hard aan gewerkt en het uiteindelijk resultaat vernam u op de ledenvergadering van 27 maart 1986. L.H.S. Siertsema

De KOMPASPAAL: (staat in verboden gebied!) Positie 53.24.30,53 NB 6.11.35,36 OL WP Anjum WP Molen WP Kloosterburen WP Windmolen defensie 4

230° 261° 100° 121°

var - 3 var - 3 var - 3 var - 3

M.P. 233° M.P. 264° M.P. 103° M.P. 124°


COMMISSIES VAN DE WATERSPORTVERENIGING "LAUWERSZEE" Clubschipcommissie:

Jeugdcommissie:

Wedstrijdcommissie:

mevr. T. Hoving dhr. P. Kiel

Nora Appelboom Willem Appelboom Sjabbe Hoving Dick Hukema Christie Koenders Joop van Meggelen, v.z.

R. Bos H. Koopman, v.z. M.H. Loos J.G. van Meggelen B.J. Mol

Fotocommissie:

Open boten wedstrijdgroep:

Jubileumcommissie:

dhr. H.J. Bos mevr. T. Hoving dhr. J. Kamps

Wouter Boom Arjen Tromp

Hein Boersma Hendrik Jan Bos Marjan Bredman Christie Koenders Nel Siertsema, v.z.

dhr. H.J. Klamer, v.z. mevr. H. Krook-Pruys mevr. T. Loos dhr. J. Tijpens mevr. T. Vrijma

tr

METAALBEDRIJF

~Ok

Radeko B.V. Grรกndijk 3 Postbus 1 9150 AA HOLWERD Tel. 05197-1735

In aluminium, kunststof of staal: Complete gevels Ramen Automatische deuren Winkelpuien "Radeko" een modern ingericht bedrijf met een uitgebreid machinepark. Een vaste kern van deskundige mensen waarborgen al meer dan 25 jaar, dat "Radeko" kwaliteitsproducten levert.

5


Watersport Winkelschip Uw adres voor: Elektronika: marifoons, AP-navigators, SSB-ontvangers Verwarming: Wallas, Webasto, Eberspacher Besturing: Autohelm, Narvik Rubberboten: Achilles (hoofddealer Groningen en Drente), Avon Zeekaarten en toebehoren Overlevingspakken, reddingsvesten etc. Algemeen toebehoren. Inbouw tegen 't bekende servicetarief. Vraag vrijblijvend offerte!

Watersport Winkelschip, Oosterkade t/o no. 2, 9711 RS Groningen. Tel: 050-130922 en 145001 (winkel) 050-264447 (privé) N.B. Naast de bestaande telefoonlijn 130922 zijn we vanaf 1 februari via een extra lijn 145001 bereikbaar. Telefonische onbereikbaarheid tengevolge van een overbelaste lijn zal dit seizoen praktisch onmogelijk worden.

DE EBENHAËZER De Haan-Maassen v.o.f.,

Watersportwinkel Eben•Haëzer, Oosterkade t/o nummer 2 Noordzijde. 9711 RS Groningen. Telefoon 050-130922.

6


PROGRAMMA WEDSTRIJDKOMMISSIE 1986 zaterdag 17 mei

Lauwersoog - Delfziji. N.K.K. - Multihull's - Vrije Klasse. Start: 05.00 uur. Route: Zoutkamperlaag - Noordzee - Hubertsgat - Eems. Platbodems. Start: 13.00 uur. Route: Wadden - Eems. Finish beide groepen: voor haveningang Delfziji.

zaterdag 31 mei + zondag 1 juni

Diverse klassen open bootjes op het Lauwersmeer. e.e.a. i.s.m. w.s.v. „D.T.P.".

zaterdag 21 juni

Voorjaarsrace. N.K.K. - Multihull's - Vrije Klasse - Rond- en Platbodems. Start: 10.00 uur. Route: Lauwersoog - boei V.W.G. - Lauwersoog.

zondag 24 augustus

Prethardzeilerij. Alles wat zeilen kan .... Start: 11.00 uur. Lauwersmeer.

zaterdag 30 augustus

Najaarsrace. zie Voorjaarsrace.

donderdag 4 september Open Nederlandse Kampioenschappen International Moth - Europe. vrijdag 5 september zaterdag 6 september Start: twee maal per dag, om ongeveer 10.00 uur en 14.00 uur. zondag 7 september vrijdagavonden

Open bootjes. Alle klassen. Start: 18.45 uur. Route: Vlak voor jachthaven Noordergat, op het Lauwersmeer.

Colin Archer Memorial Race Larvik - Lauwersoog. zaterdag 5 juli Lauwersoog - Larvik. zondag 13 juli Larvik - Lauwersoog. maandag 21 juli Aanmeldingsformulieren voor de C.A.M.-Race aan te vragen bij: M.H. Loos, Weth. Deodatusplantsoen 35, 9301 BV Roden, tel. 05908-17688. Aanmelden voor de Voor- en Najaarsrace, alsook voor Lauwersoog - Delfziji, tot een week voor de start (middels aanmeldingsformulier achter in dit boek). 7


Prethardzeilerij: tot een week voor de start schriftelijk, danwel zaterdagavond voor de start tussen 20.00 uur en 21.00 uur, of zondagmorgen tussen 10.00 uur en 10.30 uur op het Clubschip. DEELNAME GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. Aktiviteiten Delfzijl: zondag 18 mei (le Pinksterdag) maandag 19 mei (2e Pinksterdag) zaterdag 24 mei zondag 25 mei

Pi nksterwedstrijden Admiraal Zeilen Delfzijl - Borkum Borkum - Delfzijl

Aanmelden: minimaal een week voor de start bij: J.A. Nieboer, Farmsummerweg 36, 9902 BS Appingedam. N.B. Daar deze wedstrijden nu ook in de Vrije Klasse met een handicap-systeem gevaren worden, is de spanning terug. Verder wordt overwogen iets aan de sanitaire situatie in de jachthaven van Delfzijl te doen. Bespreking met de Kon. Zeilver. Neptunus In oktober vond een bespreking plaats tussen ons bestuur en wedstrijdcommissie en het bestuur en de wedstrijdcommissie van Neptunus. Aanleiding was onze geringe deelname aan hun activiteiten in 1985. Nadat wij de redenen daarvoor uiteengezet hadden, bleek dat dit gesprek een zeer positieve zaak was. Het lijkt ons goed onze wedstrijdzeilers van de resultaten op de hoogte te stellen, zodat we bij de dit jaar te organiseren wedstrijd Lauwersoog — Delfzijl weer met een behoorlijke vloot aanwezig zullen zijn. De resultaten van de bespreking waren: In de vrije klasse past Neptunus, sinds 1985, een handicap toe, gebaseerd op de z.g. "Yardstick". Met Pinksteren wordt de wedstrijd gezeild op zondag, eerste Pinksterdag en niet meer op de maandag, zoals in het verleden gebeurde. De baan van deze Pinksterwedstrijd zal een langere worden, dan in het verleden het geval was. Op maandag zal er "admiraal gezeild" worden, zodat het ook voor onze plat- en rondbodems aantrekkelijker wordt om deel te nemen. Men zal proberen de sanitaire voorzieningen op de haven gedurende de weken van Pinkster en Borkum activiteiten te verbeteren. Onderzocht zal worden, of het mogelijk is een wedstrijd vanuit Delfzijl naar Lauwersoog te organiseren, zodat het eenzijdige karakter van de laatste jaren doorbroken wordt. Gezien de resultaten van deze besprekingen heeft de wedstrijdcommissie voor dit jaar wederom een wedstrijd naar Delfzijl (dus niet naar Borkum) georganiseerd, die op zaterdag 17 mei om 05.00 uur zal starten. Een terugrace is niet georganiseerd, zodat de deelnemers kunnen kiezen om op 2e Pinksterdag terug te gaan, of om eventueel één of twee wedstrijden van de Borkumactiviteiten mee te maken. Tot slot dient vermeld te worden, dat zowel de Pinkster- als ook de Borkumwedstrijden in een jubileumsfeer plaats zullen vinden, hetgeen des te meer reden is om weer mee te doen. 8


GEBR. WATERBORG GRONINGEN SCHEEPSARTIKELEN en ZEILMAKERIJ

PERFEKTE KWALITEIT en MG IN PRIJS • JACHTBESLAG EN ACCESSOIRES - touwwerk o.a. GLEISTEIN - eerste klas kwaliteit staaldraad - HASSELFORS terminals N.B. GRATIS PERSEN RONSTAN en NAUTOS beslag - pompen, dekdoorvoeren - Lieren ENKES/LEWMAR etc. - FURLEX rolfoksystemen - Spinnakerbomen - Alle RVS-beslag - Petr. en spir. lampen - Reddingboeien en fenders • ZEILMAKERIJ - reparatie van zeilen - giekkleden, sprayhoods, railingkleden, dektenten - winterdekkleden • INSTRUMENTARIUM • marifoons - logs, snelha en dieptemeters etc. - VDO en IDEA - kompassen SILVA - gaskomforen • ONDERHOUDSMIDDELEN - RUWA jachtlakken en antifoulings - polyesther rep. kits - schoonmaakmaterialen

14i'rr~:• .. .1

119

1.7

BEERE

umn

.

14

11111 • SURFSPORT - surfboards en accessoires - wet- en drysuits. steamers - surfzeilen (GAASTRA, NEIL PRYDE) - alle accessoires • KANOSPORT - LETTMAN en COLEMAN kano's - alle kano accessoires • LASER ZEILBOTEN Hoofddealer • OPTIMISTEN • KLEDING - zeilkleding NELLY HANSEN, RUKKA, MUSTO and HYDE - Bootschoenen en laarzen - Zwemvesten H.HANSEN, BESTO, etc. - LJFA ondergoed - H.HANSEN warmte kleding - EQUINOX - regenkleding - veiligheidsharnassen • WOLLEN KLEDINGSHOP - Exclusieve Franse, Deense en Engelse truien. Deense zeil- en vissersbroeken. Eigen import. Iets bijzonders. - LEIDSE ZEEDUFFELS (joppers) en montycoats. - Bretonse kielen

BELANGRIJK - U als verenigingslid koopt op aantrekkelijke voorwaarden. - Mochten wij een artikel niet in ons standaardpakket hebben dan kunt u, door bestelling via ons bedrijf, een extra korting verkrijgen.

GEBR. WATERBORG LAGE DER A 2 - GRONINGEN Tel. 050-1 2241 7 en 125077 Ook geopend op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur


MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG Het jaar 1985 is voor de havens van de Stichting een jaar geweest van lichte groei: de haven Hunzegat te Zoutkamp had de grootste bezettingsgraad sinds de aanleg en de binnenhaven lag, zoals te verwachten was, vol met Zoutkamper schepen. Het aantal passanten nam in beide havens aanmerkelijk toe. De haven Noordergat te Lauwersoog vertoonde eenzelfde beeld: een hoge bezettingsgraad en ook daar, ondanks het slechte weer in het hoogseizoen, een toename van het aantal passanten. Het fraaie Lauwerszeegebied en de mogelijkheid om gemakkelijk een reis naar zee of de Wadden te kunnen maken spreekt blijkbaar veel mensen uit ZuidMidden- en West-Nederland aan. Velen beschouwen Lauwersoog of Zoutkamp als het einddoel van hun vakantie en vermaken zich in ons vaargebied zo goed, dat ze ieder jaar terugkomen. De jachthaven en de binnenhaven te Zoutkamp hebben sinds maart 1985 een fulltime havenmeester. Wij hebben de indruk dat deze nieuwe situatie het havenbedrijf ten goede komt. Als er dit jaar een huis voor de havenmeester gebouwd wordt, zal het kontakt met de liggers en het toezicht op schepen en caravans nog verbeteren. Het aantal verhuurde sta-caravanplaatsen was in het jaar van aanleg niet groot. Voor 1986 heeft zich echter een aantal nieuwe huurders gemeld waarmee wij ongeveer de helft van de beschikbare ruimte hopen te verhuren. Wij vernamen van de binnenliggers te Zoutkamp, dat de door ons aangebrachte trapjes goed bevallen. Hun wens om langs de kade een steiger aangelegd te krijgen stuit op problemen: een gefinancierde bouw is te duur, omdat dit een aanmerkelijke verhoging van liggeld betekent en een goedkopere oplossing is tot nu toe niet gevonden. Door de vrij grote toeloop van nieuwe liggers voor de haven Noordergat te Lauwersoog werd besloten tot aanleg van een vijfde steiger, die een lengte zal krijgen van ongeveer 58 meter. Deze nieuwe ligplaatsen zijn reeds alle verhuurd. Per 1 januari 1986 is het Clubschip „Het Roode Hooft" door de Watersportvereniging Lauwerszee overgenomen en wel op zodanige koopvoorwaarden dat beide partijen daarmee tevreden kunnen zijn. Wij wensen de nieuwe exploitante veel succes. De heer J. Toxopeus te Zoutkamp heeft de wens te kennen gegeven zijn technisch-adviseurschap bij de Stichting te willen beÍindigen. Wij bedanken hem voor de vele en belangrijke technische adviezen die hij ons in de loop van 14 jaren heeft gegeven. Tot slot wensen wij alle liggers in onze havens een goed en gezellig vaarseizoen 1986 toe. Het Stichtingsbestuur

Vergeet het niet! Wanneer u eens verhuizen gaat of een nieuw schip te water laat geef ons dan vlug hiervan bericht Dan is de ledenlijst weer waterdicht. 10


WEERBERICHTGEVING KNMI lokale tijden ma/za.

lokale tijden station radio zondag

05.45 06.45 08.00 10.00 12.00 12.56

05.45 06.45 08.00 10.00 12.00

Radio 1: 90.8 (Smilde) 88.6 (Irnsum) Radio 2: 88.0 (Smilde) Radio 3: 91.8 (Smilde) Radio 4: 94.8 (Smilde) Radio 5: 1008, middengolf

3 en 5 3 en 5 1 1, 2 en 3 5 1 5 1, 2 en 3 1 5 5 1, 2 en 3 1

13.00 15.00 17.00 16.55 18.00 20.00 23.00

15.00 17.00 17.55 18.00 20.00 23.00

frekwenties in Nrd. Neder!.

SCHEVENINGEN RADIO OP DE MIDDENGOLF (voor marifoon zie blz. 13) 05.40 - 11.40 - 17.40 - 23.40 op frekwenties 1862, 1890, en 's nachts tevens 2824 kHz. (SSB)

Districtsindeling Nederlandse kustwateren

3'

4'

5'

6'

Districtsindeling Noordzee

7'

60' 53'

53' 58'

52'

52' 56'

51'

51' 54'

3'

4'

5'

6'

7째

5T

11


SCHEVENINGEN RADIO OP VHF-KANALEN (MARIFONIE) Tijden van uitzending: Na de verkeerslijsten van Scheveningen Radio van 07.05; 13.05; 19.05 en 00.05 uur lokale tijd. Marifoonkanalen: Goes Rotterdam Scheveningen Haarlem Wieringerwerf L7 Continentaal plat West-Terschelling Nes Appingedam Lelystad Borkum

23 87 83 25 27 28 25 23 27 83 18-20 (tijd: H + 50)

Het weerbericht is bedoeld om de veiligheid van de scheepvaart langs de Nederlandse kust, op de Waddenzee en het IJsselmeer te vergroten.

WEERBERICHTGEVING VIA BUITENLANDSE STATIONS: Nordeich Radio Kiel Radio Rugen Radio Deutschlandfunk Radio Bremen N.D.R. I en II B.B.C. Radio 4

: 2614 Kc. (114 m) 10.10 - 22.10. Bestemd voor Duitse Bocht, Noordzee, IJsland, Groenland, Noorwegen tot Spitsbergen. : 2775 Kc. (108 m) 09.40 - 21.40. Voor Skagerrak, Kattegat en Oostzee. : 1719 Kc. (169 m) 10.10 - 22.10 : 1269 Kc. (236 m) 01.05 - 06.40 - 12.40 : 936 Kc. (320 m) 07.00 - 13.00 - 19.00 : 702, 828, 972 Kc., 18.00 06.00 en na nieuwsberichten. : 200 Kc. (1500 m) 00.15 - 06.25 - 13.55 - 17.50 Stormwaarschuwingen elk vol uur van 07.00 tot 19.00 uur.

Vorhersagegebiete des Seewetterdienstes Norddeich Radio (Gebiete, fOr die Wind- und Sturmwarnungen herausgegeben werden, sind fett gedruckt) NORDSEE N1 N2 N3 N4 N8 N9 N10 N11 N12

Viking Utsira Forties Dogger Fischer Deutsche Bucht stidwestliche Nordsee

OSTZEE B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

12

NUrdliche Ostsee Zentrale Ostsee SUdOstliche Ostsee Sudliche Ostsee Westliche Ostsee Belte und Sund Kattegat Skagerrak


1 1

GRONINGEN 050-778505 groningerweg 46 werf middelstum 05955.1735

JACHTTECHNIEK 'T WITTE LAM

advies/expertise ontwerp/ tekeningen bouw/herstel/inbouw alle uitrusting + beslag zeilreparatie hout-epoxy specialist dealer barton beslag

1121, f.j. licht

kennis, kwaliteit, veiligheid vormen waarborgen voor een goede vaart deskundigheid en langdurige zeezeil (+ wedstr.) ervaring is onze basis

MARIFOON-NOVITEITEN 1. Voor het aanvragen van scheepsgesprekken belt U voortaan het (gratis) nummer: 06-0104. Dit is belangrijk voor het thuisfront; het nummer staat NIET in de telefoongids. Voor het noteren van de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig: — uw naam en telefoonnummer — scheepsnaam en roepletters (en eventueel selcal-nummer) — naam van de gewenste persoon aan boord — de positie van het schip Ook gesprekken via buitenlandse kuststations en via INMARSAT moeten op 06-0104 worden aangevraagd. 2. De PERIODIEKE (3-jaarlijkse) HERKEURING van de marifoon-installatie AAN BOORD is vervallen. Dit betekent NIET dat Uw Bewijs van Goedkeuring (Certificate of approval) niet na de lopende periode van drie jaar vernieuwd zou moeten worden. DIT MOET WEL!! De procedure is als volgt: U zendt (een fotocopie van ) Uw BEWIJS VAN GOEDKEURING én Uw MACHTIGING naar: Inspectie Kust- en Scheepsradio, Junostraat 35, 2516.BR Den Haag, met VERMELDING VAN UW GEBOORTEJAAR en -PLAATS. Het nieuwe Bewijs van Goedkeuring wordt U dan gratis toegezonden! 3. U hebt nog géén internationaal model (= met pasfoto) marifoonbedieningscertificaat? Zie Jaarboek 1985 pagina 79! 13


Appingedam

27 + 16 Continentaal plat L7

28/84 + 16

•

Nes 23 + 16

West Terschelling 25/78 + 16 Smilde 24 Tjerkgaast 28/88 Wieringermeer 27/87 + 16

Lelystad 83/84 + 16 Haarlem 23/25/85/ +16 Markelo 23

Scheveningen 26/83 + 16 Lopik 86 + Selcal 16 Rotterdam 24/27/28/87 + 16

Megen 7/88 Arcen 28

Goes 23/25/

78/84 + 16 Roermond 26

Maastricht 25

Marifoonkanalen met specifiek verkeer. Kustwacht Schiermonnikoog: kanaal 5: verkeerbegeleidingskanaal kan. 67: opsporings- en reddingsaktiviteiten ter plaatse bij ongeval op zee Schip-Schip-Verkeer: (navigatie-verkeer) kanaal 6 (en 8) op zee kanaal 10 (en 13) op binnen water

Sociaal VerkeerKanaal 77 (hĂŠt kanaal voor de beroeps-binnenvaart)

14

Verkeer met bruggen en sluizen: Lauwersoog sluis 22 Harlingen 22 Kornwerderzand sluis 18 20 den Oever sluis 11 Delfzijl zeesluis 22 brug Weiwerd Eemskanaal 20 Groningen sluis 18 Gaarkeuken sluis 18 Grouw, spoorbrug


*Zelfbouwpakketten n onderhoud *Service e

o

0

=.- 1

S. Veldstraweg 98 - 9833PCDen Ham -Telefoon 05903-1382

* Bouw kotterjachten 9-13 m. a — • tuurinrichtingen *Motor- en s Jachttechnische installaties • * Elektronische apparatuur Verwarming

Wij hebben onsbedrijf uitgebreid met: * * BROESDERJACHTBOUW

ACI-lid. Sinds 1935 erkendC.V. installateur.

f olie as o Centr.verw. op g Zonnekollektoren Vloerverwarming

E. H.P. BROESDERWARMTE TECHNISCHBUREAU ***


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS en overige informatie Artsen voor spoedgevallen dr. Witkamp (Gron.kant.Lauw.geb) dr. Leusink (Oostmahorn, EzumazijI) dr. Bruinsma (Dokk.Nwe.Zijlen) Centraal alarmnummer (voor politie, brandweer en ziekentransport) in Provincie Groningen in Provincie Friesland Clubschip Lauwersoog Douane Lauwersoog Jachthavens Delfzijl Dokk.Nwe.Zijlen "Lunegat" Lauwersoog "Noordergat" Oostmahorn "Bootsgat" Schiermonnikoog Zoutkamp "Hunzegat" Zoutkamp "Oude Binnenhaven" Kompassteller (Roukema Delfzijl) Kustwacht Schiermonnikoog Rijkspolitie te water (meldkamer Leeuwarden) Rijkspolitie te water Lauwersoog Scheveningen Radio Sluis Lauwersoog Sluis Delfzijl VVV's Lauwersmeer OOST (Expo-Zee) (balie Zoutk.) Lauwersmeer WEST in de molen Anjum Dokk. NZ camping Brandgans

05956-1300 05193-1286 05194-202 050 -131313 058 -155555 05193-9154 05193-9142 05960-15004 05112-303 05193-9040 05193-1445 05195-1544 05956-1587 05956-1686 05960-13127 05195-1247 058 -123044 05193-9220 -0104 (gratis) 06 05193-9043 05960-13293/10248 05193-9045 05956-1957 05193-1926 05112-1579

Overige informatie: Bij de VVV's kunt u alle informatie krijgen over: • trein- en busvervoer • taxivervoer • bootdienst Schiermonnikoog • openingstijden winkels, postkantoor • plaats en aanvangstijden kerkdiensten • evenementen • plaats en openingtijden musea etc. Op diverse plaatsen in het Lauwersmeergebied worden GRATIS INFORMATIEKRANTEN/ GIDSEN verstrekt. Zorg dat u ze aan boord krijgt en houdt, want er staat ontzettend veel in: voor het oostelijk deel "Vakantiekrant voor het Marnegebied e.o.; voor het westelijke deel "Vakantiegids 1986". Daarin vindt u waar u gas kunt kopen, fietsen kunt huren, zeevis- of wadlooptochten kunt bespreken enz. enz. te veel om op te noemen.

16


VOOR DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET UIT EIGEN BAKKERIJ PROBEERT U EENS ONZE CHIPOLATA WADDENTAART Ook Uw adres voor Levensmiddelen, deze kunnen in Zoutkamp aan boord bezorgd worden.

PAUL DINGES Verkoop & Service

VOLVO PENTA / DAF MOTOREN Levering van: Onderdelen — Filters en Accessoires Het Adres voor: Schroefasleidingen en Reparatie van Scheepsschroeven

Motorenbedrijf en Machinefabriek Paul Dinges B.V. Zijlvest 14 — Delfzijl tel. 05960-15010 -- toestel 23


FEDERATIE WATERSPORTVER. NOORD-GRONINGEN FEDERATIE WATERSPORTVER. NOORD-GRONINGEN

Het bestuur van de Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen kan met gerechtvaardigde voldoening terugzien op het jaar 1985. In het voorjaar waren we gesprekspartner van een 2e-Kamerdelegatie van het CDA tijdens een werkbezoek aan het Lauwersmeergebied. Met een journalistenteam van het maandblad „MOTORBOOT" maakten we een vaartocht en rondrit door het Lauwersmeer- en marengebied voor een reportage in het juni-nummer van dit blad. Na het nodige overleg hebben we kunnen bereiken dat de bediening van de bruggen over het Boterdiep tussen Uithuizen en Onderdendam een aanzienlijke verbetering onderging: niet meer 24 uren van te voren aanvragen én weekeinde-bediening! (Jammer dat het waterschap Hunsingo nog gedurende het seizoen met het bouwen van de sluis bij Kantens moest beginnen...) Zodra de nieuwe brug te Bedum gereed is, zal ook het deel Onderdendam — Groningen evenzo bediend worden, als de Nederlandse Spoorwegen niet „moeilijk" gaan doen. In september maakten we met de „Vaarwel"-gemeentebestuurders een vaartocht door het Reitdiep teneinde de mogelijkheid van aanlegplaatsen tussen Zoutkamp en Groningen te bestuderen: een plan omvattende een 5-tal aanlegplaatsen met landverbinding en een evengroot aantal zonder landverbinding is in voorbereiding. Mede dank zij een verruiming van de geldmiddelen kan de bediening van de Hunsingobrug verruimd worden in tijd en frequentie; voor 1986 geldt de periode van 1 mei tot 1 oktober, terwijl de zondagbediening vrijwel gelijk wordt aan de zaterdagbediening. (zie nieuwe Almanak deel 2.) Met de NNWB is overeengekomen dat het bestuur van de Federatie de status van Werk- en Adviesgroep heeft gekregen: een goede vorm van krachtenbundeling, waarbij van een volwaardig 2-richtingsverkeer sprake is. De Federatie is en blijft alert met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van de watersport en vaarrecreatie in onze regio en zal, waar mogelijk en wenselijk alles doen in het belang van de watersporter! HSC ZEIL- & WINDSURFSCHOOL GEHEEL VERZORGDE KURSUSWEKEN. ALV.A. 7 JR. (OPTIMISTKURSUS) EN VAN 11-16 JR. EN V.A. 17 JR. TEVENS LES IN FREE-STYLE EN FUN-SURFEN FAMILIEREUNIE, BRUILOFT, FEEST OF VERGADERING ACCOMMODATIE BESCHIKBAAR; GEEN ZAALHUUR, CONSUMPTIETARIEF f 1,50; OVERNACHTING t 2,50 P.P. WATERSPORTCENTRUM

`DE LAUWER' Noordergat 8, Lauwersoog Post: Postbus 1, 9976 ZG Lauwersoog Tel.: 05193-9000 18


Tot uw dienst met alles waar u maar ooit 'n bank voor nodig hebt. 11111%mtlf

,

'

SPAREN • PRIVÉREKENING VAKANTIEREIZEN • BUITENLANDS GELD • VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • PERSOONLIJKE LENINGEN • FINANCIERINGEN • BELEGGINGEN • BEWAARGEVING •

Rabobank 19


20 JAAR Een jonge vereniging in een jong gebied. Aanleiding om de "ups" en "downs" van onze watersportvereniging gedurende die jaren eens te belichten. De oprichting had plaats te Zoutkamp op 26 mei 1966. Het Lauwersmeer was nog zee en Zoutkamp lag dus nog voor eb en vloed. Zoutkamper vissersschepen, de veerboot en de beurtschipper voeren nog af en aan. Over de bewogen geschiedenis van dit dorp en de Lauwerszee moeten we verwijzen naar het jubileum — jaarboek 1981 waar E. Abbas en anderen uitvoerig over hebben geschreven. De indijking lag in '66 in het verschiet waardoor een flinke plas recreatiewater beschikbaar zou komen. De eerste bestuursleden de heren P. Lap, M. Zeldenrust, H. Kooistra, F. Wijkstra, Dirk de Boer en J. Toxopeus hadden dit goed gezien. Men ondernam ook toen al, met overwegend houten sloepen, samen zeiltochten op de Lauwerszee en naar Schiermonnikoog, terwijl ook tochten op het Reitdiep en naar de Friese wateren zeer in trek waren. Op 11 oktober 1968 werden de statuten vastgesteld om, na goedkeuring, rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Deze goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 14 november 1968, aanvangende met "Wij Juliana" werd gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 7 februari 1969. Het eerste ingrijpende werk was de aanleg van de steiger langs de dam in Zoutkamp en de watervoorziening in 1971. In 1973 werd de haven gebaggerd op een diepte van 1.75 meter. Na de oprichting echter kwam al spoedig de gelegenheid om met autoriteiten te overleggen over de aanleg van jachthavens in het in te dijken gebied. De vereniging kreeg daarbij belangrijke steun en stimulans door de benoeming in het bestuur van de heren A. v.d. Woude en L.H. Timmer. Door een zeer geslaagde ledenwerfactie kon meer gewicht in de schaal worden gelegd. Gehoopt werd op een snelle realisering van een jachthaven bij Zoutkamp. Daar dit niet vlot verliep richtte de, inmiddels benoemde, jachthavencommissie de aandacht op Lauwers• oog. Dit bleek beter realiseerbaar, wat ten gevolge had dat op 16 oktober 1969 de Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog in het leven werd geroepen — in het vervolg van dit verhaal de stichting genoemd. Via een, met de gemeente Ulrum vastgestelde, procedure werden de leden van de jachthavencommissie op die dag gepromoveerd tot bestuursleden van de stichting. Tot op de huidige dag is er een goede verhouding geweest tussen de besturen van vereniging en stichting. Beide hebben elkaar nodig voor de instandhouding en de promotie van de jachthavens en het vaargebied. Inmiddels was op 23 mei 1969 de dijk tussen de Groninger en Friese kust gesloten. De diepe bouwplaats waar de caissons waren gebouwd was nu leeg op één reservecaisson na. Deze caissonhaven zou de toekomstige jachthaven worden. De reservecaisson werd gesleept naar waar hij nu ligt, nl. bij de ingang van de jachthaven. In 1976 werd deze open bak van boven afgesloten. Kort na de dijksluiting in 1969 werd met de aanleg van de jachthaven begonnen. Het daaropvolgende jaar konden de eerste 22 schepen reeds hun ligplaats innemen. Veel initiatief werd van het stichtingsbestuur gevraagd om de grote toeloop in de daaropvolgende jaren vaar te blijven. Hoewel steeds werd uitgebreid aan ligplaatsen en voorzieningen waren in 1975 alle boxen verhuurd en meldde de stichting voor de eerste maal een batig saldo.

20


Het jaar 1975 was ook verder een gedenkwaardig jaar. Het was het eerste exploitatiejaar van het clubschip. Er bestond nl. al lang behoefte aan een gezellig onderdak als ontmoetingscentrum voor leden en bezoekers. Het werd een drijvend clubhuis. Een deskundige aankoopcommissie kon in vlot tempo beslag leggen op een z.g. wachtschip van de rondvaartonderneming Spido in Rotterdam inclusief de gehele inventaris. De naam was "Wachtje". Op 7 december 1974 was de koop gesloten en reeds op 9 december werd het schip door 2 sleepboten versleept en afgeleverd op de werf Niestern te Groningen voor een onderhoudsbeurt. Op 2 januari 1975 konden we de aankoop bewonderen in de haven van Zoutkamp. De aankoopcommissie werd ontbonden en op 4 januari tot commissie van beheer benoemd. De vergunning werd geregeld en de exploitatie kon beginnen.

Het werd een goed jaar, niet alleen door de mooie zomer maar vooral door de grote inzet van Adri en Hiske v.d. Woude. Er wordt een goede verstandhouding gemeld onder de "vogels van diverse pluimage" en onder de z.g. binnen — en buitenschippers. Ook werd in 1975 de eerste fase opgeleverd van de jachthaven "Hunzegat". Een flinke overheidssubsidie had het mogelijk gemaakt de havenkom te graven en de terreinen in eerste instantie in te richten. Voorjaar 1976 was de haven voorzien van 3 steigers voor 100 schepen. Mede door het prachtige zomerweer meldt de stichting in 1975 totaal 1683 gastschepen in Lauwersoog. Nadat in 1974 de eerste onderlinge zeilwedstrijd op het wad had plaats gehad, werd in 1975 de eerste georganiseerde zeilwedstrijd gehouden. Nog steeds wordt er twee maal per jaar met grote animo en met goede deelname, ook van elders, wedstrijd gezeild. 21


De deelnemende schepen moeten voldoen aan bepaalde eisen van zeewaardigheid, mede vanwege de grilligheid van het weer, getij en stroom. Veel is er in de beginjaren gedaan aan verkenning van het wad, zowel in theorie als praktijk. Op het clubschip werden we uitvoerig ingelicht en voorbereid door o.a. Jannie, Enno, Adri en Laurens tijdens zeer leerzame en bijzonder gezellige avonden. Daarna volgden navigatietochten naar Engelsmanplaat of de eilanden, vooral door de motorboten. Deze ondernamen ook vaartochten in groepsverband naar de Friese binnenwateren. De zeilers waren meer individueel bezig om de wadden te verkennen. Een zeer nuttige bezigheid was en is de navigatiecursus, leidend tot het verkrijgen van het vaardiploma, die reeds vanaf 21 februari 1977 geleid wordt door Martin Loos. Ook de jeugd werd niet vergeten en krijgt reeds vanaf 1977 zeilles in bootjes van de klasse Optimist. Begonnen in de jachthaven te Zoutkamp is deze zeilinstructie in 1983 overgebracht naar Lauwersoog. Verder werden georganiseerd lessen in touwbehandeling, redding van drenkelingen, re — animatie, ankeren op het wad, omgang met gas, brandbestrijding, motorkennis en demonstraties met reddingmateriaal. 1976 muntte eveneens uit door uitzonderlijk goed weer. Alle tochten waren geslaagd, totdat op 11 september plotseling het weer omsloeg. Er zou naar Schier worden gevaren maar Teun raadde het af. Het zeewater sloeg over de pier en de verwachtingen waren slecht. Met plm. 12 motor — en zeilboten werd daarom diezelfde dag de eerste tocht naar Dokkum ondernomen. Na terugkomst bleek tot ieders verrassing dat het thuisfront het clubschip had ingericht voor een complete fondue — maaltijd. Deze wijze van seizoenafsluiting is tot heden nog elk jaar een succes gebleken. Op waardige wijze werd in 1976 het 10— jarig bestaan gevierd. Dat de leden de vereniging een warm hart toedragen blijkt ook telkens uit de opkomst op vergaderingen en z.g. sprekersavonden. Wereldzeilers als Nauta, Herman Jansen, Hoekmeijer en andere zeilers van naam als Jukkema, Pim Salters en anderen hebben met hun lezingen en dia's vele avonden opgeluisterd. Ook met andere W.S.V.'s wordt nog steeds contact onderhouden. Zo werd in 1976 de 100 — jarige Neptunus in DelfzijI met een bezoek vereerd door onze zeilers en wordt nog jaarlijks in wedstrijdverband naar Delfziji gevaren om de Pinksterwedstrijd mee te zeilen. Omgekeerd ontvangen we in "onze" wateren ook gasten van elders, W.S.V. "De Meeuwen" uit Leeuwarden in 1977 en de zomerreunie van de Stichting Stamboek Rond — en Platbodemvaartuigen met een schitterende demonstratie admiraalzeilen op het Lauwersmeer enz. Regelmatig krijgen we zelfs politieke belangstelling van kamerdelegaties. De aanleg van oefenterreinen voor defensie is daar niet vreemd aan. 1977 was een jaar met hoogte — en dieptepunten. Jachthaven Hunzegat kon blij gemaakt worden met de aanleg van water en stroom op de steigers en plaats voor 150 schepen. Het Noordergat krijgt een vierde steiger en plaats voor 240 schepen. Gemeld wordt dat alle zout — en zoetwatertochten slaagden, maar dan slaat het noodlot toe. Tijdens de Laserwedstrijden van O.Z.V. Paterswolde raakt hun bestuurslid Chris Johan van Aanholt onwel en overlijdt in het ziekenhuis. Het jaar kenmerkte zich verder door ruw weer. Het aantal passanten neemt echter toe, Dokkumer Nieuwe Zijlen meldt 10.000 sluispassanten en zeesluis Lauwersoog 6.000. 22


Nog weinig groen in de beginjaren bij de sluis. Wel druk op zondagmiddag tussen 17.00 en 18.30 uur. 1978 Na veel overleg met Provincie en Waterschap kan vanaf nu de H unsingobrug in Zoutkamp in het weekend bediend worden. De Federatie van Noord — Groninger W.S.V.'s zorgt voor de continuiteit en blijft tevens gesprekspartner met instanties. Het bevorderen van de voorzieningen langs de Groninger kanalen t.b.v. de waterrecreatie behoort eveneens tot haar taak. In mei werd door het provinciaal bestuur het Raamplan aanvaard, het studieplan voor de waterrecreatie in de provincie Groningen. Onze toenmalige voorzitter Jan Brons heeft daar een groot aandeel in gehad. 1979 De winter '78/'79 was streng en op het Lauwersmeer werd geschaatst. Zeer teleurstellend was de ravage die door het ijs was aangericht in de havens. Door geleidelijk dalen en weer stijgen van het ijsoppervlak waren alle steigerpalen omhooggetrokken. Een troosteloze aanblik en voor de stichting een schadepost die slechts gedeeltelijk door de verzekering werd aanvaard. Ondanks een natte zomer komt Hunzegat voor 't eerst uit de rode cijfers, zo meldde de stichting. Verder besluit ze tot aanschaf van een portaalkraan met een capaciteit van 20 ton. Een luchtbellenbaan langs elke steiger wordt aangelegd ter voorkoming van opvriezen. Een dergelijk systeem was al langer in gebruik in Scandinavië. In verband met het in werking treden van het nieuwe Burgerlijk Wetboek krijgt de vereniging nieuwe statuten en wordt ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. Het clubschip krijgt een nieuwe C.V. — ketel, een nieuw aanrecht en wordt opnieuw geschilderd. Adri en Hiske verhuizen naar Ierland. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden wordt havenmeester Heerma ernstig aan één hand gewond bij zijn werkzaamheden. Hij wordt nu bijgestaan door A. Groeneveld.

23


FEESTPROGRAMMA Viering 20 jaar W.S.V. „Lauwerszee" op zaterdag 21 juni 1986. Hopelijk zijn de wedstrijdzeilers en begeleiders van onze tradiotionele Voorjaarsrace tijdig terug en weer voldoende „geacclimatiseerd", om het feest 's avonds mee te kunnen maken. De deelnemers hebben, evenals alle leden van de vereniging, met aanhang, vrije toegang tot de feesttent. Het bestuur verwacht een grote opkomst, vooral doordat ze een zeer goed cabaret- en muziekgezelschap heeft weten aan te trekken. De indeling van de avond ziet er als volgt uit: 19.30 uur Opening van de feesttent voor het publiek. 20.00 uur Opening van de feestavond door voorzitter Henk Carolus. Aansluitend hierop volgt het avondvullend amusementsprogramma van het show- en dansorkest van Thérèse Germain. Na een zeer gevarieerde cabaretshow van bijna 3 uur, met tussentijdse pauze, volgt uitstekende dansmuziek van hetzelfde gezelschap. Vèèr het dansen aanvangt zullen de prijzen worden uitgereikt van de deze dag gehouden zeilwedstrijd. Mogelijk zal het nafeest worden opgeluisterd door enkele leden van de vereniging met een eigen bijdrage. Het bestuur verzoekt de in de haven liggende schippers hun schepen te pavoiseren op deze verjaardag. Feestcommissie

Jachtstalling en reparatiebedrijf Winsum — winterberging binnen en buiten — reparaties en schilderwerk — sleepboot aanwezig voor transport — zomerligplaatsen — hijsinstallatie tot ca. 12 ton — 's zomers korting — gelegen aan Winsumerdiep

• •

Onderdendamsterweg 51, Winsum post: Dobvenne 8; tel. 05951-233212424 k

26


S. van Gelder WATERSPORT - ZEILMAKERIJ Watersportkleding: IMHOFF Off. Dealer - MUSTO HENRI LLOYD - PETER STORM ARMOR - LUX Reddingsvesten! Imhoff en Besto. Tevens verhuur: reddingsvesten.

WARMTE ONDERKLEDING ENKES • HARKEN • GLEISTEIN • BARLOW SEAFAST • LEWMAR SEA SURE - FICO • HOLT•ALLEN IYE - HYE • CLAM CLEAT NICRO MARINE

Seldén Spibomen, etc.

R.V.S. verstaging - ook terminals Tuigage reparaties Watersportartikelen Seinpistolen en signaalpatronen Motoren verkoop en reparaties International verf systemen Electronica

West System epoxy Lloyd's goedgekeurd BOMBARD

ME

BOTEN/ACCESSOIRES

ZODIAC

HOGE DER A 33 9712 AE GRONINGEN TEL. 050-123882


Ledenlijst per 1 januari 1986 Ereleden: Boer D.K. de Bos H.J. Lap P. Toxopeus J.

De Lijnbaan 9 Zijlvestweg 9 J ul ianastraat 1 Reitdiepskade 14

9971 BL Ulrum 9951 BH Winsum 9974 RP Zoutkamp 9974 PJ Zoutkamp

Alie Kemphaan Lauwerszee De Eersteling

Gewone leden: Abbas E. Agema G. Akker A.J. v.d. Akkerman J.J.H. Alberts L.R. Amens H. Andringa A.J. Appelboom W.

Borgweg 101 Postbus 13 Verl. Frederikstraat 8a Patrijzenlaan 4 Verl. Hereweg 76 Schuttingalaan 102 Trekweg 4 Grachtstraat 10

9936 EL Farmsum 9100 AA Dokkum 9724 NE Groningen 9801 JL Zuidhorn 9722 AG Groningen 7881 XA E. Compascuum 9951 TE Winsum 9991 BA Middelstum

Noorman Zeekalf Blauwe Engel BV Hvisker Montqui Tornado Eeltje Quest

Baan J.L. v.d. Bakker b.v. Bakker J.B. Bakker L Balt T. Barendse Th.G. Baron G. Barteling J.B. Bartelings J. Arkema I. Been P.H. Bel J. Berends L Berge B.S. ten Berghuis W. Bergsma P.E. Berrelkamp W.A. Beukema M. Beukema M. Bieckman A.M. Biessum R.H. van BlĂŠcourt P. de Blickman J.R. Boer L.P. Boer A.J.F. de Boer J.I.L. de Boersma H. Boersma H.J. Bols du F. Bols du G. Bolt B. Bontekoning R. Boom G. Boon N.D. Boonstra A. Boonstra A. Boonstra H

Heresingel 6a Nieuwstraat 1 H. Scholtestraat 1 Frieslandlaan 121 Slinge 32 Peizerweg 264 de Schans 11 Postbus 2321

9711 ES Groningen 9971 AT Ulrum 9971 AW Ulrum 9642 GN Veendam 9204 KL Drachten 9744 BD Groningen 9101 HR Dokkum 9704 CH Groningen

La Vielle

Oosterweg 5 Valgeweg 6 Beyumerweg 15 Parkweg 13a Verl. Hereweg 182 Herestraat 25 Dennenlaan 27 Holtstek 34 Schouwen 3 Hoofdstraat 21 Boterdijk 13 Jasmijnstraat 2 Landschaplaan 153 Koningslaan 51a De Schans 24 Oldenoert 122 Stationsweg 7 Beatrixstraat 23 Molenbuurt 13 Duinkerkenstraat 18 Stadsweg 3 Churchillweg 35 De Sav. Lohmanln 89 Bellingeweer 2 Groningerweg 46 Johan Clantstraat 1 Rohelsterweg 2 Balkstraat 5

9967 TK Eenrum 9892 PD Feerwerd 9737 AB Groningen 9725 EA Groningen 9722 AM Groningen 9953 PH Baflo 7822 EJ Emmen 9713 DC Groningen 9963 TB Warf huizen 9951 AG Winsum 9765 EA Paterswolde 9951 GR Winsum 7824 BG Emmen 1406 KG Bussum 9974 PL Zoutkamp 9351 KS Leek 9989 BT Warffum 9974 RW Zoutkamp 9133 MA Anjum 9723 BR Groningen 9731 CP Groningen 9974 PA Zoutkamp 9722 H E Groningen 9951 AM Winsum 9738 AB Groningen 9831 PG Aduard 9285 XB Buitenpost 9845 AE Visvliet

28

Japilie New Chaper Wynbrekker Algea Second Life Slempie Dindel Kluut Roksand Stromhella Pabar Betelgeuze Brave Hendrik Zeehond Lady Zoltkamp Ain Audacter Boreas Aesquare ZK 26 ZK 54 Pol lux Duo In de weer Nordhavet Orm Soete Deern Bibi Snubbel Antje Sietske


Boonstra K.J. Bos A.H.W. Bos R. Bos R.Th. Bosker K. Botjes E. Bottema J.D.F. Bouma D. Bouma P.M. Bouman J.W. Bouman P.R. Bous R. Bout J.G.T. Brand D.W. Brands J.T.R. Brandsma A. Bredman B. Brink H.L Broen J.J. Broer T. Broesder E.H.P. Brons v.d. Baan I. Brouwer J. Brust K. Bruyne P.E. de Bueving J. Buikema J. Buitenkamp W. Buitjes D.J. Bulder K.M.H. Butter E.J. Bijk A.A. Bijl G.K. Bijl J. v.d. Bijsterveld J.

G. Borgesiuslaan 64 Pomonaweg 4 Koningsweg 3 Oudeweg 123 Zevensterstraat 42 Erasmuslaan 16 Violenstraat 6 Stationsstraat 8 Trompstraat 25 Duinroosplantsoen 14 Zuidveld 13 Alb. Coendersstraat 2 Overwinningsplein 98 H.W. Mesdagstraat 22 Baron van Asbeckw 22 Allersmaweg 8 Terborgsteeg 11 Noorderdwarsstraat 13 Sav. Lohmanplein 9 Annemoonstraat 2 S. Veldstraweg 98 N. Binnensingel 120 Stationsweg 5 Kerkstraat 151 Aquamarijnstraat 725 Borgweg 89 Marijkelaan 23 Breeuwer 18 Beatrixstraat 22 Hondsruglaan 16 Nieuwstraat 46 Framaheerd 1 v. Houtenstraat 21 Borgweg 30 Simonszand 103

9722 RL Groningen 9919 HV Loppersum 9731 AM Groningen 9608 PL Westerbroek 9404 JL Assen 9752 PG Haren 9951 GK Winsum 9974 SK Zoutkamp 9711 EB Groningen 2015 KE Haarlem 9755 TK Onnen 9831 PJ Aduard 9728 GW Groningen 9718 HH Groningen 9963 PC Warf huizen 9891 BC Ezinge 9751 BN Haren 9717 LW Groningen 9722 H R Groningen 9581 CA Musselkanaal 9833 PC Den Ham (Gn.) 9712 XK Groningen 9801 BA Zuidhorn 9745 CH Groningen 9743 PT Groningen 9951 BC Winsum 9953 SB Baflo 9611 LL Hoogezand 9974 RX Zoutkamp 9722 SE Groningen 9724 KN Groningen 9737 NH Groningen 9801 KH Zuidhorn 9951 BG Winsum (Gn.) 9931 AR Delfzijl

Asterix-Idefix Krambamboeli Pieter Jan Silva Heike Platvoet Veerman Welgelegen Wadvogel Houtrib Mallegat Calypso Joris P Leda

Carolus H.S. Cazemier D.P. Cloo T. Cornelis R. Crouwel W.H. CuperusBeekhuis N.

Tuindersweg 7b Zonnehof 14 Aquamarijnstraat 26 Pop Dijkemaweg 47 Lomanstraat 82 hs

9912 PG Leermens 9301 JC Roden 9743 RA Groningen 9731 BD Groningen 1075 RG Amsterdam

Store Nisse Digrande Pepper Hecoru Gili

Stelmakerij 14

9932 GL Delfzijl

m/s Rojo-N

Dagelet A.J. Dam M. Deelman B. Dekker Th. Diepen F. v. Diepstra F.E. Does M. de Dong G.A. v.d. DormaĂŤl Th.J.C. v. Dorsten J.A. van Drost Jan Drijver J. Duif G. Dijk G. v. Dijk J.A. v.

Dijksweg 17 Olde Borchweg 4 Wibrandusstraat 14 Wierde 14 Verl. Hereweg 111 Gaaikingalaan 2 v. Blankenheimlaan 13 Hoendiep 327 Noordwijkweg 6 Boshuisweg 2 M. Hobbemastraat 2 Oosterduinweg 30 Zijlsterweg 18 Kamerl. Onnesstr. 120 Asserstraat 34

9973 PR Houwerzijl (Gn.) 9853 PB Munnikezijl 9831 SJ Aduard 9965 TB Leens 9721 AJ Groningen 9801 EA Zuidhorn 9451 KK Rolde 9744 TD Groningen 9804 RB Noordhorn 7233 EE Vierakker 9718 RP Groningen 1972 NG IJmuiden 9892 TE Feerwerd (Gn.) 9727 H R Groningen 9451 AD Rolde

Ferdinand - P Struner Seeratt Cheetah Time Out Sandettie Martina First Eeyore II Butterfly Ferry Dageraad Zilte Doffer Kon-Tiki Vrouwe Egberta

Albertine I'Esperance Doordouwer Erdica Tojaki Johanna Koggesch i p Mistral Abigal Anreja Bateau Darijana Jumper Electra Flamboyant Brandeman Sirius

29


Dijkstra A. Dijl W. v. Dijtz P. van

Mernaweg 19 Helperesweg 19 Hoendiep 181

9964 AP Wehe-Den Hoorn 9722 RP Groningen 9745 EB Groningen

Sient Hiele Allemanseind

Ellens J.G. Ernens B.G.J. Essink W. Ewijck J.A. van

Patrijspoort 104 Boterakker 1 de Pelfinne 10 Zwanestraat 20

9733 GN Groningen 9451 GS Rolde 9123 JK Metslawier 9712 CM Groningen

Marèll Marblits De Vrouwe Geertrui

Faber J.P. Faber W. Feekes A. Feenstra D.F. Flikkema H.

Goudlaan 533 Acacialaan 24 Zonnelaan 85 Schipdijk 5 Schoolstraat 60

9743 CP Groningen 9741 KX Groningen 9742 BB Groningen 9321 TV Peize 9981 AP Uithuizen

Aluconet Maanje Klop Dubhe Modalimar Tjitske

Gaaikema C.A. Gelder S. van Geling J.H. Gort S.J.J. Graaf K. de Graaf L de Greiner L.W. Groendijk A.O. Groenendaal S.W.G. Groenendal J. Groeneveld A. Groningen H.E.M. v. Groot H.W. de Groot H.E. de Groot R.H. de Groot T. de Gulik D.T. van

De Kamp 5 Hoge der A 33 du Perronlaan 24 Meerkoetlaan 22 Nieuwebrugsterweg Tsjerkebuorren 13 Meidoornlaan 6 Burg. Wiersumstr. 25

9883 TD Oldehove 9712 AE Groningen 9721 XE Groningen 9765 TD Paterswolde 9832 TH Den Horn 9123 JT Metslawier 9756 BP Glimmen 9967 RC Eenrum

Swalve

Broeklaan 7a Noorderstationstr. 29 Pr. Bernhardstraat 30

9405 AL Assen 9716 AP Groningen 9974 RV Zoutkamp

Leugenbank Harrewar

Nieuwe Dijk 1 Potgieterlaan 39 Achter 't Hout 1 Korreweg 75a Boterdijk 39 Mr.P.J. Troelstraw. 56

7707 RJ Balkbrug 9752 EW Haren 9301 KR Roden 9714 AC Groningen 9765 EB Paterswolde 8917 CP Leeuwarden

Hoop en Al Mallemok

Haak H. Haan E. de Haan F.G. de Haandel A.H. v. Hacquebord L Hagenauw J. Hamersma R.R. Hamstra J.A. Hamstra J. Harrenstein G.C. Hartlief R. Heering H.C. Heerma E.E. Heidema H. Hekkema K. Helden L.W. van Hende E.R.J. v.d. Heuff J.H. Heystra P. Hibma M.A. Hoeve T. ten Hofman W. Hollander B.

De Eiken 67 Beemdgras 40 Postbus 645 Stadsweg 56 Hantumerweg 11 Tjonger 77 Postbus 2160 Margrietstraat 16 Margrietstraat 16 Westervalge 80 Regn. Praediniusstr. 10 Dr. A. Jacobsstr. 19 Zeedijk 3 Sluisweg 22 Hoofdstraat 6 Nw Kijk in 't Jatstr. 46 Peizerweg 278 Hoofdweg 93 Vlinderbalg 6 Hoofdstraat 1 Jensemaheerd 102 Camstraburen 37 Veninge 1

9269 PR Veenwouden 8935 BL Leeuwarden 9700 AP Groningen 9885 PC LauwerzijI (Gn.) 9101 AA Dokkum 9204 AN Drachten 9704 CD Groningen 9285 TW Buitenpost 9285 TW Buitenpost 9989 EE Warffum 9951 CB Winsum (Gn.) 9611 EA Sappemeer 9976 VM Lauwersoog 9974 RJ Zoutkamp 9982 AG Uithuizermeeden 9712 SJ Groningen 9744 BE Groningen 9615 AB Kolham 9976 VL Lauwersoog 9965 PA Leens 9736 CG Groningen 8917 AG Leeuwarden 9471 BT Zuidlaren

Vivere Toddler EbenhaĂŤzer Zeezwaluw The Silent Lady Minos Petronella

30

Brulboei Vrouwe Foskea Vr.Cath.Petronella Meridon Canteclaer

Marjanneke De Brunte

Animo Eureka De Vijf Harten Petroeisa Bornrif Mazwelka Orc Groote Siege 't Rogsandt Golfe de Lavica Margrieta J Amarant Togearre Flora Maris


Hoving S. Huberts P.S.J. Huisman H.G. Huisman J. Hukema J.D.

C. Altingstraat 46 Holstek 65 Grote Rozenstraat 43 Lauwersstraat 1 Pr. Margrietstr. 28

9101 VX Dokkum 9713 DB Groningen 9712 TG Groningen 9974 RG Zoutkamp 9744 CN Groningen

Onedin II Wizz E Wazz Compaan Stem 't Kleine Ding

Jager J.A. de Jilderda R.J. Jong H. de Jong P. de Jonge B. de Jonge J. de Jonge-v.d. Halen J.A. de Jonckers Nieboer R.P.W.C. Joolen J.H. van Jorritsma J. Joustra S.

Mercuriusstraat 8 F. Timmermanslaan 11 Czaar Peterstr. 52 Asserstraat 47 De Wolden 23 Boterdiep O.Z. 17

9742 CX Groningen 9721 WB Groningen 1018 PP Amsterdam 9331 JB Norg 9468 CA Annen 9785 AB Zuidwolde

Mire Taifoen Breeveertien Palu-Maru Zwoeger Eenhoorn

Stationsstraat 3

9974 SK Zoutkamp

Ster

Noorderstat.straat 34a Hoofdweg 239 Koninginnelaan 35 Sleutelbloemweg 45

9717 KP Groningen 9617 AG Harkstede 9717 BN Groningen 8935 RN Leeuwarden

Zebulon Grietje De Groene Golf Beluga

Kammen F.B. van Kamps J. Kamps Mej. J.M. Karseboom J.W.F. Kate F. ten Katsman A. Kernkers J.H. Kest F.R. Keulen E. Kiel P. Klamer H.J. Klatter E Klei J.A. v.d. Kleine H. de Klompien H. Kneepkens P.E.J.J. Knol J.P.J. Knol L.J. Knol-Bruins H. Knollema P.J. Koersen L.H. Kok M.R. Komdeur H.A. Kooistra H. Koopman H. Koopman J.H. Kornelis H. Korver T.G. Kramer G. Kramer J.M. Krikke J.A. Kroes G.S. Krol D. Krol J. Kromme H.F. Krook Marjan Krook-Pruis H. Kroon R.

Kenwerderlaan 32 Groningerweg 8 Roderweg 12 Hoofdweg 72 Weereweg 23 Nederhorstlaan 4 Het Gebint 6 Hoge Dijk 1 Arubastraat 47 Elzenlaan 36 Klimop 10 Herestraat 104 Nieuwe Streek 79 Wilgenlaan 9 Snelliusstraat 19 a/b m.s. Nova Cura Oosterstraat 65 Valreep 20 Dorpsstraat 110 Eenerstraat 9 Meraklaan 6 Baanstraat 25 Pr.J.v.Wierdsemastr. 188 Oude Middelhorst 7 Jachtlaan 10 De Ruyterstraat 17 Orchideestraat 16 Narcissenveld 64 Bottemaheerd 83 Fossemaheerd 81 v. Swinderenstraat 25a Frieseweg 4 Noordwolderweg 43 Hoofdstraat 78 Hoofdstraat 26 Wolddijk 106a Helperoostsingel 3 Hoofdstraat 20

9883 RJ Oldehove 9321 AC Peize 9321 TS Peize 9627 PE Helium 9939 TC Tjuchen 9301 WB Roden 9356 CP Tolbert 9842 PZ Niezijl 9715 RT Groningen 9741 NE Groningen 9301 PK Roden 9711 LM Groningen 9891 AC Ezinge (Gn.) 9363 CS Marum 9727 JK Groningen 9974 ZG Zoutkamp 9989 AC Warffum 9732 EE Groningen 9605 PC Kielwindeweer 9331 HA Norg 9934 HH Delfzijl 9717 GT Groningen 3151 EH Hoek v. Holland 9751 TK Haren 9301 KP Roden 9781 BW Bedum 9731 GB Groningen 1901 LK Castricum 9737 MB Groningen 9737 KB Groningen 9714 HB Groningen 8267 AD Kampen 9785 AP Zuidwolde 9531 AJ Borger 9977 RD Kloosterburen 9738 AG Groningen 9722 AP Groningen 9970 AA Niekerk

Demi Luwiet Thalassa Nossa Oosterweeren Wijsant Triple Riddle Of The San Kielzog Bruun F Jarvi Scolbalgh Liberte Weerlicht Zeehond De Harmonie Santa Lucia Red Cloud Panta Rhei This Luckt Blinker Dikkop Kraggenburg Deja Apollonia Leste Stuver De Vrouwe Janna Njord

31


Kroon R.J. Kroon T.L.H. Kubbenga J.H.H. Kucki R. Kuik J.L Kuypens H.

Postbus 55 Nieuweweg 25 Kraaienest 40 Roodehaanserweg 9 Woerdes 58 Koninginnelaan 14c

9800 AB Zuidhorn 9603 BG Hoogezand 9733 HC Groningen 9963 TC Warfhuizen 9407 CH Assen 9717 BT Groningen

Lalkens E. Lambeek A. Lameris A. Lamers C.J. Landman P.J. Lange H.J. de Lanjouw J. Laseur W.J.J. Lasker P. Lasker P. Lazonder N. Ledeboer H. Leest M. v.d. Lemstra J. Letsch J.A. Leijdsman H. Licht F.J. Licht A.R. Lind van Wijngaarden C. de Linge A. van Looff J.J. de Loos M.H. Loots W. Louwes H.J. Ludwig H.H.H. Luiks R. Luinge W. Luit J.J. Lukkien V. Lutje Spelberg H.C. Luyken B.F.J.

Zuiderbolwerk 59-b Talmaweg 69 Noorderhaven zz 12 Hayo Hindriksweg 18 Burg. Kuiperslaan 85 Middelhorsterweg 76 Rijksstraatweg 233a Hoge Hereweg 11 W.A. Scholtenweg 15a W.A. Scholtenweg 15a van Panhuyslaan 3 Balokweg 15 Bunnemaheerd 123 Goeman Borgesiusln 16 Maaslaan 33 Topaasstraat 26 Barthold Entensweg 8 Entinge 58

9101 NE Dokkum 9981 CX Uithuizen 9712 VK Groningen 9765 GG Paterswolde 8375 BK Oldemarkt 9751 TH Haren 9752 CA Haren 9756 TG Glimmen 9607 PH Foxhol 9607 PH Foxhol 9351 CA Leek 9403 TN Assen 9773 RM Groningen 9722 RH Groningen 9725 HV Groningen 9743 LD Groningen 9991 CW Middelstum 9331 LL Norg

Hella The Eagle lphigeneia King Size Boemerang Rubaiyat

Breitnerlaan 45 Rijksstraatweg 15 Kamerf. Onnesstr. 134 W. Deodatuspl.soen 35 Ewer 3 Westpolder 22 Rijksstraatweg 353 St. Jacobsstraat 2b Steenbakkerij 25 A.G. Bellstraat 11 Schoolstraat 9

2596 GW Den Haag 9752 AA Haren 9727 HR Groningen 9301 BV Roden 9966 VE Zuurdijk 9975 WJ Vierhuizen 9752 CH Haren 8911 HT Leeuwarden 9951 KA Winsum 9989 AS Warffum 9974 RL Zoutkamp

Narwal

Munsterweg 19 Steenhouwerskade 122

9951 JA Winsum 9718 DK Groningen

Spelevaer

Maar J.H. v.d. Maldegem A. v. Mansholt R.L.J. Mansholt S.L. Marchie v. Voorthysen E.H. du Martens K. Martens R.G.E.G. Medendorp J.J. Meggelen J.G. v. Mei G.J. v.d. Meinardi E.K. Meinders J. Meering J. Meyden R.J. v.d. Meijer J. Meijer J.A. Minne J.J. v.d.

Ommelanderweg 2 Menneweer 1 Westpolder 8 Oosteinde 18

9978 TC Hornhuizen 9975 VV Ulrum 9975 WJ Vierhuizen 8351 HB Wapserveen

Ommelander Zwaluw

Nieuwe Kerkhof 30a Mr. P.A. Bergsmastr. 23 Winschoterkade 17a Leeuwstraat 1 Saffierstraat 19 Taco Mesdagstraat 20 Hamrik 61 Burg. Brouwersstraat 41 Greeden 6 Kolfstraat 32 Rubensstraat 25 Bokum 6 Vondelstraat 2

9712 PW Groningen 9104 HA Damwoude 9711 EA Groningen 9981 CM Uithuizen 9743 LE Groningen 9718 KL Groningen 9951 HK Winsum (Gn.) 9893 PE Garnwerd 9967 PG Eenrum 9717 GS Groningen 9718 MB Groningen 9977 TC Kloosterburen 8913 HP Leeuwarden

Wadpier Stille Wille Lastdrager Diewerke Bona

32

ScholĂŠ II Owtiona Naviculair Simon Den Danser Tijmee

Kloek Tapegeur Hermina Klaasz Arctica Vigilanter Aeolus Bruinvis Theodorus Siddhartha

Windroos Ran Zwaluw Marianne Poseidon Zodiak Dolfijn

Atalanta II

Fjorgen Eenje Roelfina Wike Blauwbaai De Gebroeders Oud Bokum


Moesker A. Mol B. Molen K. v.d. Mollema R. Moller A.G.J.M. Mulder H.C. Mulder R.F. Mulder R.J.M. Mijnlieff H.

Esweg 1 Chrysantenlaan 1 Jac. Wiersumstraat 11 De Kamp 4 Boelemaheerd 115 Assumburg 8 Korhoenlaan 6 Elzenlaan 2 Hereweg 33

9462 PC Gasselte 9951 GS Winsum (Gn.) 9981 JH Uithuizen 9886 PD Saaxum 9736 HG Groningen 9301 VK Roden 9751 GZ Haren 9321 GM Peize 9831 PA Aduard

Silveren Man Gulden Willem Ditta Thorshcpvdi Carocina Zeerob Taurus 't Seewijf Doordrijver

Nansink A. Nieboer N.E. Nieboer R. Niemeyer H.H.F. Nienhuis K. Nienhuis R. Nieuwenhuyzen J. van Nimwegen van F. Nijborg L Nijdam B.V. Nijveen G.

De Buorren 1 Hildebrandlaan 23 Clausstraat 18 Oude Schoolweg 3 Hunenborg 2 Churchillweg 6

9155 AN Baard 9752 ET Haren 9744 EH Groningen 9756 BX Glimmen 7556 MR Hengelo 9974 PC Zoutkamp

Isis Nannie True Love Dalga Furie Zeewolf

't Zuden 2 p/a Duinkerkenstr. 26 Multatulistraat 107 Peizerweg 99 Weegschaalstraat 17

9351 LG Leek 9723 BR Groningen 9721 NH Groningen 9727 AP Groningen 9742 N B Groningen

Clochard Rowin Sandetty Henlie Lady Jeanny

Oele J.A. Olsmeijer E.J. Oomkes H. Oostenbrink D.J .T. Oosterhoff H.J. Oostland J. Oppenhuizen C. Oven A.A.W. v. Oven C. v. Overbeek W.J.

H. Schaperlaan 18 Oostervalge 31 Woortmansdijk 9 Mernaweg 33c Groningerweg 7 't Holstek 3 J.C. Kapteynlaan 20a Joh. Clantstraat 4 v. Ketw Verschuurin 91 Terborgsteeg 15

9269 PK Veenwouden 9989 EK Warffum 9608 TA Westerbroek 9964 AP Wehe den Hoorn 9321 AB Peize 9781 NJ Bedum 9714 CR Groningen 9831 PG Aduard 9721 SH Groningen 9751 BN Haren

Panman E. Panman R.D. Pettinga K. Poel E.J. v.d. Poelman Poléé H.J. Poléé R. Pols E. Poppema T.J. Post A. Post G. Posthumus J.O. Postma G. Postma G. Postmus P. Pot F.B. Pothof R.J. Purmer M.C.

Middelstumerweg 17a Akenveenweg 5 J.P. Santeeweg 43 Anreperstraat 192 Violenstraat 14 Hertendijk 6 Hertendijk 6 Huygensstraat 20 Rijksstraatweg 51 Jaspisstraat 1 Kloostermanstr. 13 Burg. Wiersumstr. 38 Woerdakkers 23 Churchillweg 7 Woldweg 153 Noordergat 8 Stationsweg 71 Postbus 172

9959 TC Onderdendam 9482 TM Tynaarlo 9312 PC Nietap 9404 LK Assen 9712 RH Groningen 9321 TT Peize 9321 TT Peize 9636 CA Zuidbroek 9752 AC Haren 9743 JT Groningen 9286 EP Twijzel 9967 RD Eenrum 9461 EB Gieten 9974 PA Zoutkamp 9606 PC Kropswolde 9976 VR Lauwersoog 9471 GL Zuidlaren 9300 AD Roden

Rademakers A. Reinalda L.M. Reinders H.F. Reisiger J.H. Reijners J.M.G. Rhebergen S.C.

Drakestein 34 H.L. Wicherstraat 31a Hoendiepskade 15a Schultingastraat 22 Boerhavehof 10 Nieuwstraat 63

1121 HC Landsmeer 9723 AE Groningen 9718 BE Groningen 9781 GB Bedum 9752 NG Haren 9724 KH Groningen

Cirdan Triantha

Comme Ca II Ommelander Langoest Cleone Scylla Groene Engel Halaman Roggebot Daarde Wief Ra Catmarin Stern Steenbock Columbiad Panacee Dorothea De Capo zs De Lauwer Quistnix

Narwal Panacea Deining Katje Tippel

33


Rigtering J. Riekerk J Ringers H. Roos G.A.B. de Roozenburg J.M. Rozema A. Rust J.P. Rutgers A.L. Ruytenberg C.

Sluisweg 2 Munsterweg 6 Molenhorn 32 Jachtlaan 36 Spirealaan 13 KI. Luidensstraat 5 Veenweg 8a L. v.d. Veenstr. 6 Wadwerderweg 3 ,

Kerkpad 3 Salters P. Schouwerz.weg boot 5 Sangers J. De Schans 42 Schaafsma J.S. Boersterweg 26 Scheepens C. Oostmahorn 20 Scheepstra B. Amsterdamseweg 22 Scheepstra L Van Houtenlaan 208 Schenkel J.C.K. Onder de wieken 4 Schiphouwer F. Troelstralaan 15 Schipper A. Westersingel 33 Schogt R.G. Poelestraat 45 Scholte Th. Schraffort Dilgtweg 18 Koops H. Baron v. Asbeckw. 19 Schreuder H. Beatrixlaan 18 Schuit S.A. Landstraat 5 Schuiten E. Westpolder 1 Schutter A. de Stelmakerij 9 Schuurmans F. Eeserstraat 22 Sibering A. Winschoterkade 18 Siegers H. Floresplein 9a Siertsema L.H. Vaart Nl 16 Silvester J.Th. Slangenberg R.U. Schepperijlaan 52 Hoornsediep 158 Smeets J. Nieuwe Schoolweg 2a Smid L W.J. Dethmersweg 4 Smit D. Sweelincklaan 29 Smit H. Parklaan 10 Smit R.H. Verbindingsweg 2 Smit T. Verbindingsweg 2 Smit Waalke Damsterweg 51 Snakenborg H.R. Jac. v. Offwegenln 23 Snelting G.J.L. Vlinderbalg 4 Snieder W. Snoeck Henkemans Langewold 19 J.R. Secr. Holscherlaan 26 Sobel S.J. Maarhuizen 10 Sol J.N.G.H. Meerkoetlaan 7 Sparenberg J.A. Uranusstraat 9 Sprik W. Jensemaheerd 46 Staal A.J. Rijksstr.weg 21 Stavast F.H. Hyacinthstraat 51 Stempher A.W.J. Elensterweg 9 Sterkenburg J. Julianastraat 34 Sterkenburg K. Hoofdstraat 6 Strassenburg K. Straaten W.H. van Klimop 12 Rijksstraatweg 30 Strating J.E. Kochstraat 96 Struik K.H. Eemskanaal N.Z. 53a Struyk J. 34

9974 RJ Zoutkamp 9951 JA Winsum 9997 PN Zandeweer 9751 BV Haren 9741 PA Groningen 9971 AN Ulrum 9728 NL Groningen 9798 PL Garmerwolde 9988 ST Usquert 9884 PD Niehove (Gn.) 9951 TG Winsum 9101 HR Dokkum 9796 TB Sint Annen 9133 DT Anjum 3812 RS Amersfoort 9722 GZ Groningen 9774 PV Adorp 9722 JA Groningen 9831 PC Aduard 9711 PK Groningen 9751 NG Haren 9963 PA Warfhuizen 9752 LP Haren 9714 GP Groningen 9975 WJ Vierhuizen 9932 GJ Delfzij I 9531 CM Borger 9711 EA Groningen 9715 HH Groningen 9401 GM Assen 9951 BL Winsum 9725 HP Groningen 9756 BB Glimmen 9994 PC Toornwerd 9722 JT Groningen 9601 AN Hoogezand 9974 PG Zoutkamp 9974 PG Zoutkamp 9911 TB Oosterwijtwerd 2282 HN Rijswijk (Zh.) 9976 VL Lauwersoog 9642 EL Veendam 9902 LM Appingedam 9951 TB Winsum 9765 TC Paterswolde 9742 JR Groningen 9736 CD Groningen 9752 AA Haren 9713 HB Groningen 9971 BA Ulrum 9974 RR Zoutkamp 9968 AE Pieterburen 9301 PK Roden 9756 AG Glimmen 9728 KG Groningen 9934 RE Delfziji

Bo'ra Famalyn Caprice Grommeldor Everaid Julia Sparks Woelwater Marike De Einder Carolina Baracuda Slof Gouden Hinde Xaverius II Linro Stormpie Heiltje Viking Simonszand Neeltje Silvestris Rosa II Joffer Anje Stertenbeker Mar Famke Flamingo Den Banjaard Rob Lauwerszee Dandelion Jonas Tuula Banjaerdt Cormoran Kapitein Christiaan Kraanvogel Bluemaster Mallejan Troel The Rose of Tudor Bonito Royal Cruiser 25 De Opkikker Aries Libra Nienke


Sijpkens K.S. Sijtsma W.

Ommelanderweg 7 De Aek 11

9978 TC Hornhuizen 9074 DA Hallum

Antares Aldgilles

Tappel H. Timmer H.H.J. Timmer L.H. Ton J.L. Torringa H. Torringa R. Toxopeus H. Toxopeus J.A. Trenningde Goede M. Tromp A. Tulner H.R. Tijpens J.

Dr. Philipsweg 4 Hooiven 11 Kamplaan 14 Voorstraat 9 Schouwen 4 Kruisstraat 16 De Schans 34 De Schans 44

9403 AE Assen 9932 JG Delfzijl 9722 SH Groningen 9696 XG Oude Schans 9963 TB Warfhuizen 9953 PL Baflo 9974 PL Zoutkamp 9974 PL Zoutkamp

Garuda Zeehond Lavica Prinses Dikdoun Dwarsgat Brakzand

Oosterstraat 14 Vlakkeriet 2a Hereweg 1 Ereprijs 77

9771 AS Sauwerd 9973 TB Houwerzijl 9831 PA Aduard 8935 J D Leeuwarden

Calidris VB 3300 lshtar Yellow Bird

Ubels J.R.

Meerkoetlaan 9

9765 TD Paterswolde

Janine

Varwijk K.

v. Echtenskanaal N.Z. 127 Wedmanstraat 24 Achterstekamp 28 Nassaustraat 105 Buitensingel 170 Julianastraat 39 Groenendaal 38 Esserlaan 13 Chopinlaan 45 Oosterkade 2a 4 Onder de Wieken 16 Cleveringastraat 18 Steenbakkerij 19 Naarderveste 4 Smirnoffstraat 3 Postbus 839 Tussen Dijken 8 Panserweg 3 Willem de Zwijgerstr. 1 Gelinge 6 Kortlandseweg 7 Hippolytuslaan 68 De Zwaan 1 Hoofdstraat 77 Lemenweg 3 Eemskanaal Z.Z. 62 Tureluur 1 Wilhelminastraat 3 Verl. Hereweg 165 Baambrugse Zuwe 180 Borgerspark 1 A.J. Vitringastraat 42 Haddingestraat 14-1 Esserlaan 6 Hoofdkade 27 Hertenkampstraat 3 Semmelweisstraat 19 Sav. Lohmanstraat 1

7891 AG Klazienaveen 9791 BK Ten Boer 9301 RC Roden 9675 EN Winschoten 9883 SM Oldehove 9974 RP Zoutkamp 9722 CS Groningen 9722 SK Groningen 9402 SE Assen 9711 RS Groningen 9774 PV Adorp 9964 BB Wehe-Den Hoorn 9951 KA Winsum 3432 RG Nieuwegein 9716 JP Groningen 9700 AV Groningen 9161 BP Hollum (Ameland) 9974 SL Zoutkamp 9953 PM Baflo 9471 JL Zuidlaren 9321 GA Peize 9991 AL Middelstum 9781 JX Bedum 9968 AB Pieterburen 9533 TB Drouwen 9936 AP Farmsum 9843 GJ Grijpskerk 9611 JS Sappemeer 9721 AN Groningen 3645 AL Vinkeveen 9642 LK Veendam 7413 PB Deventer 9711 KD Groningen 9722 SL Groningen 9503 H B Stadskanaal 9641 GA Veendam 9728 NA Groningen 9801 KE Zuidhorn

Swankebast

Veeneman J. Veenhoff E. Veenstra F.J. Veenwijk J. Veenwijk W. Veer R.E. ter Vegter K. Velde J.J. v.d. Velde H. v.d. Veldman J.J. Veldstra M.O. Velterop H. Venema C. Venema M.H. Vermeulen R Visser C. Visser E. Visser H. Visser J.H. Visser Tom Vlieg P. Vogelzang W. Vries C.F. de Vries E.J. de Vries F.R. de Vries G.H. de Vries G.Y.A. de Vries H. de Vries J. de Vries J. de Vries K. de Vries R. de Vries S. de Vries W. de Vries W.T. de Vrijma H. Vijver M.

Blue Peter Sneeuwgans Janna Wierd Vrouwe Margaret Tikonda Opulent Neeltje Kobus Findola Veenjol Spyder Boreas Vrouwe Clasina Anna Maria Robbengat Pourquoi Pas Shanty Premier Cru Porpoise Tureluur Libra 't Kotterke Tjeerd Otto Newworld Zwalker Secunda Njord Dobber Hadrow Bossa Nova Rizzel Dizzel

35


Wagena J.G. Wagteveld Wassenaar J. Weber F.J. Weerden G.J. v. Wegman H.B. Wernsen J. Westenbrink G.J. Westerik H. Westra G. Westra P. Wetzinga G. Wierda A. Wierda C.H. Wieringa J.A.J. Wiersma D.J. Wiersma H. Wiersema P.S. Wiertsema J.P. Wildeveld J. Wingerden C. van Winter J. Wit T. Witkamp R. Wolderingh S. Wolters W. Wolthuis J. Wolthuis J. Wortelboer G.R.H. Woude G.H. v.d. Woude W.M. v.d. Woudstra F. Wubbolts A.J. Wubs H.K. Wijbenga H. Wijbenga H.P. Wijchers C.H. Wijkstra A. Wijkstra A.

Parkweg 65a De Kluft 11 Postbus 451 W.H. Timmersmastr. 3 Postbus 1616 Poortstraat 16 de Ranitzstraat 12a Klimop 14 Emdaborg 6 It Skipperslรกn 11 Julianastraat 21 Van der Waalspad 17 Asserstraat 135 Rembrandtweg 31 Verzetstrijder 8 Vaart w.z. 6 Verzetstrijderslaan 27 Bartelaar 7 Molenweg 114 Grote Hadderstraat 11 Rijksstraatweg 308 Schapenweg 19 Molukkenstraat 72 Churchiliweg 27 Goudsbloemweg 14 Florakade 324 Stationsstraat 9 Reitdiepskade 3 Kerkpad 3 Zuiderpark 8 Fivelweg 23 Gorechtkade 135a Albert Hahnlaan 47 Utrechtselaan 60 Dorpsstraat 1 Aggemastate 72 Hooiweg 78 Lindsterlaan 16 Onnerweg 84

9725 EC 9909 CA 7800 AL 9964 AZ 9701 BP 9671 EB 9721 GH 9301 PK 9751 SJ 9074 BM 9974 RP 9406 CJ 9336 TA 9761 HR 9102 DN 9963 PH 9727 CA 9468 CJ 9365 PH 9982 AR 9752 CM 9971 AN 9715 NW 9974 PA 9765 HS 9713 ZK 9988 RP 9718 BP 9884 PD 9724 AE 9987 SH 9713 BN 9744 HR 9501 PV 9974 PN 8926 PE 9761 GT 9363 EB 9751 VG

Groningen Spijk Emmen Wehe-Den Hoorn Groningen Winschoten Groningen Roden Haren Hallum Zoutkamp Assen Huis ter Heide Eelde Dokkum Warf huizen Groningen Annen Niebert Uithuizermeeden Haren Ulrum Groningen Zoutkamp Paterswolde Groningen Usquert Groningen Niehove Groningen Zijldijk Groningen Groningen Stadskanaal Zoutkamp Leeuwarden Eelde Marum Haren

IJpes A.J.

Salverderweg 27

8801 AZ Franeker

I pharra

Zaagman W.H. Zanten J. van Zeinstra W. Zeldenrust P. Zonderman G.H. Zwart A. Ziji W. Zijlstra A. Zijlstra J.A. Zijlstra P.

Ten Oeverlaan 43 Zeskampen 4 Ambonstraat 1b De Leijen 30 Leensterweg 20 Dorpsstraat 3 Postbus 11 Burg. Both Lomanin 25 Haven 24 J.P. Beukemastraat 19

9744 GE 9482 RR 9715 HA 8604 CE 9971 EC 9974 PN 9780 AA 9251 LB 9084 BD 9965 RJ

Eclipse Henderika Amphitrite SeefUgel Wulfer

Groningen Tynaarlo Groningen Sneek Ulrum Zoutkamp Bedum Bergum Goutum Leens

Aeolus II Woelwater Viking Flying Lizard Bruun F Fornojelse Mare Friesicum Hilda Alligator Pamaki Skirnir III Watergruwel Notos Oostermoer Donald Leonarda Boekanier Wiba Marjet II Zwarte Zwaan Our Pride Vr. Hillegonda Dextex Dormelie Restless Zeearend Tournesol Zeearend Nauplius Ace of Hearts Fleur Zee-eend

Omega Deinemeid Us Wille

Gezinsleden: Bois-Minholts J. du Stadsweg 3 Boom W Bellingeweer 2 Bos Paula Oudeweg 123 36

9731 CP Groningen 9951 AM Winsum 9608 PL Westerbroek

Indeweer La Coquille La Coquille


Borgweg 89 Frieseweg 4 Tuindersweg 7b Goudlaan 533 Zaagmuldersweg 75a Elzenlaan 36 Valreep 20 Koninginnelaan 14c W. Deodatusplantsoen 35 Dorfenerstrasse 14 Landstraat 5 Kolfstraat 32 Nw. Schoolweg 2a Helperoostsingel 3 Hoofdstraat 6

9951 BC 8267 AD 9912 PG 9743 CP 9713 LG 9741 NE 9732 EE 9717 BT 9301 BV D 8226 9714 GP 9717 GS 9756 BB 9722 AP 9968 AE

Winsum Kampen Leermens Groningen Groningen Groningen Groningen Groningen Roden Altenmarkt/Alz. Groningen Groningen Glimmen Groningen Pieterburen

Boersma S. Broek J. v.d. Fischer Henk Harrenstein C.G. Katsman B.J. Katsman C.A. Komdeur W.

Molenbuurt 13 Kustweg 6 Warffumerweg 8 Westervalge 80 Nederhorstlaan 4 Nederhorstlaan 4 Pr. J. v. Wierdsemastr. 188

9133 MA 9976 VP 9955 VP 9989 EE 9301 WB 9301 WB 3151 EH

Laseur H.J. Loos B.M. Mol E.T. Mol W.W. Noord G. v.d. Spelberg J. Spelberg C. Vries Gerlof de Westra R. Wiersma K.L.

Hoge Hereweg 11 W. Deodatusplantsoen 35 Chrysantenlaan 1 Chrysantenlaan 1 Trekweg 14 Munsterweg 19 Munsterweg 19 Tureluur 1 Robbengat 9 Vaart WZ 6

9756 TG 9301 BV 9951 GS 9951 GS 9951 TE 9951 JA 9951 JA 9843 GJ 9976 VK 9963 PH

Anjum Lauwersoog Rasquert Warffum Roden Roden Hoek van Holland Glimmen Roden Winsum Winsum Winsum Winsum Winsum Grijpskerk Lauwersoog Warfhuizen

Bueving S.D. Butterfield John Carolus-Reijer T. Faber Lena Koenders Christie Kiel-Mulder G. Knol-Licht E.A. Loeters M. Loos Tet Ritter Irmgard Schuiten L Smid J.H. Smid-Benes T.H. Smit G.H. Strassenberg Edith

Store Nisse Aluconette 't Kleine Ding Kielzog Achterlicht, Kneus Ran

De Vrouwe Janna

Jeugdleden: Yngling Cinderella Piranha Mytilus Total Loss Stem 982 Kameleon

Stampertje Zaza Mirror Quo Vadis Kameleon

Leden buitenland: BOger H. Bramer Ulrich BUchler Klaus Fuchs G.

Solingerstrasse 198 Bonifaciusstrasse 9 Burgstrasse 2 Drosseistrasse 11

Kickel F.J. Ritter W.D.

Aldekerkerstrasse 22 Dorfenerstrasse 14

Am Fehnkanal 3 Sulzberg H. Woude v.d. A., M.D. "Molly's Wood" Derry Demesne

Irene D 4018 Langenfeld (WDL) D 436 Bochum (WDL) Fairwind D 757 Baden-Baden (WDL) Amisu D 4443 Schuttorf Kreis Bentheim (WDL) D 4150 Krefeld (WDL) D 8226 Altemarkt/Alz. A (WDL) Suhei Norden (WDL) Ballina near Killaloe do Tipperary Ireland

37


*****Irectiz-**--V-10041t-V-4SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

DE ZEEAREND" DORPSPLEIN 1 - ZOUTKAMP TELEFOON 05956-1647

T y T

y

4(

Ruime sortering in:

✓ WIJNEN * BINNENLANDS GEDISTILLEERD 4( * BUITENLANDS GEDISTILLEERD 4( LIKEUREN 4r * * BIEREN 41( * FRISDRANKEN 4( *******2Ut***********3 94(


ACTIVITEITEN WEDSTRIJDCOMMISSIE 1986 Als gevolg van de ongunstige tijden van hoog en laag water in 1986 vallen dit jaar de vóór- en najaarsrace laat en vroeg, namelijk op de zaterdagen 21 juni en 30 augustus. Evenals in voorgaande jaren wordt de briefing op de aan deze zaterdagen voorafgaande vrijdagavonden vanaf 20.00 uur gehouden, terwijl de starts vanaf 10.00 uur plaats zullen vinden. Het inschrijfgeld is, ook als in voorgaande jaren, f 17,50 per wedstrijd. Aanmeldingen dienen uiterlijk één week voor de wedstrijddata in het bezit van de wedstrijdcommissie te zijn. Op zaterdagochtend, 17 mei 05.00 uur starten we de wedstrijd Lauwersoog — Delfzijl. Voor Platbodems — over het wad — inl. B. Mol. (andere vertrektijd) Briefing op vrijdagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Inschrijfgeld f 17,50, aanmeldingen één week voor startdag in bezit wedstrijdcommissie. Betreurenswaardig genoeg steekt het bestuur van Neptunus hier later een stokje voor met als argument dat zij ervoor vrezen dat vele Delfzijlers niet tijdig hun eigen thuishaven kunnen bereiken komend uit Lauwersoog. Daar de w.s.v. Neptunus uit Delfzijl vrijdag de 9e een wedstrijd van Borkum naar Lauwersoog organiseert, hopen we een deelnemersveld voor onze wedstrijd te krijgen, dat er eens iets anders uit ziet, dan in voorgaande jaren. We willen proberen hier een soort wedstrijd tussen de twee verenigingen uit te laten groeien, naast de normale situatie, waarin ieder voor zijn eigen plaats vecht. In aansluiting op onze wedstrijd naar Delfzijl kunt U eventueel deelnemen aan de Pinksteractiviteiten van de w.s.v. Neptunus. De Prethardzeilerij vindt plaats op zondag 24 augustus. Naast aanmelding op het formulier, elders in dit jaarboekje, kan men zich op de wedstrijddag zelf, tussen 09.00 uur en 10.00 uur ook in het Clubschip aanmelden. Start om 11.00 uur, inschrijfgeld f 5,00. Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni zullen we samen met de w.s.v. D.T.P. uit Paterswolde weer een ruim-water-weekend op het Lauwersmeer organiseren. Hieraan kunnen ook onze eigen leden, al of niet met gemeten boten meedoen. Informatie betreffende aanmelding en inschrijfgeld, zal zo spoedig mogelijk op de prikborden in het Clubschip worden opgehangen. Evenals in 1985 zullen wij ook dit jaar weer de Open Nederlandse kampioenschappen in de Moth en de Europese klassen organiseren, samen met de Dutch Moth Organisation. Ook hieraan kunnen onze leden met zo'n boot deelnemen; alle informatie dienaangaande wordt in het Clubschip opgeprikt. Op de vrijdagavonden zal weer worden wedstrijd gezeild in open boten. De deelnemers van vorig jaar worden hierover benaderd, terwijl ook hierover op het prikbord mededelingen zullen worden gedaan. Last, but not least, wordt dit jaar weer de Colin Archer Race gevaren. Op verzoek van onze Noorse medeorganisatoren, is de naam veranderd in „COLIN ARCHER MEMORIAL RACE". Vanuit Larvik wil men op 5 juli starten en wij hopen, dat de Scandinaviërs dit jaar met meer dan één boot in Lauwersoog komen. Wij starten op zondag 13 juli om 15.00 uur en verwachten een behoorlijke toeloop. 39


larvik seilforening

w.s.v. lauwerszee

Inmiddels is bekend geworden, dat er een mijnenveger van de Kon. Marine zal zijn, als startschip. Daar een aantal zaken op dit moment nog niet bekend zijn, zullen wij proberen onze leden en belangstellenden op andere manieren te blijven informeren. De terugstart vanuit Larvik zal plaatsvinden op maandag 21 juli, zodat we denken, dat alles op ongeveer 26 juli achter de rug zal zijn. De bus zal ook dit jaar weer rijden bij voldoende belangstelling. U zult begrijpen, dat we voor onze activiteiten weer veel hulp zullen kunnen gebruiken: extra hulpen in Clubschip op bepaalde dagen, een aantal schepen en schippers, die bereid zijn om in de week van dinsdag 8 juli tot en met zondag 13 juli te assisteren met hun schepen, en een aantal mensen, hierbij denken we ook aan de jeugdleden, die willen helpen met controleren van schepen en uitrusting, aan de hand van lijsten. De wedstrijdcommissie zou het erg op prijs stellen, indien men zich voor het assisteren, op welk gebied dan ook, zou willen opgeven. Dit kan via het wedstrijdaanmeldingsformulier, maar indien men twijfelt, kan men ook eerst bellen. (M.H. Loos, 05908-17688.) Wij zijn er zeker van, dat er een aantal leden is, dat, misschien uit bescheidenheid, zich nog nooit heeft laten horen, maar echt waar, U zou ons zeer van dienst zijn, als U die schroom overwint. A,IIIVIK. M.H.L

4

4

ekb c,

alt

0 . 4i OS OS CD

4k

1

■ C

• COLIN 4441RI&HIER‘‘,$4,

WEGMAN EN GEERLINGS Watersport Bootartikelen - Boten - Bootmotoren FOLKINGESTRAAT 25, GRONINGEN Telefoon 050-180524 en 05970-3042 Dealer Johnson b.b. motoren Dealer Honda b.b. motoren Bootbeslag Waterkaarten - Getijtafels Lid Nautic Ring 40


Elke dag komt de bakker in de jachthaven en in bungalowpark „Robbenoord". Van ± 9 uur — ± 12 uur kunt U ons dus vinden op Lauwersoog met een wagen vol verse warmebakkers-produkten. Niet thuis? Dan rijdt U toch even naar de hoek bij de molen in Anjum. In onze winkel willen wij U graag van dienst zijn. Tot ziens bij:

Dijkstra's warme bakkerij bij de molen Anjum (tel. 05193-1302) Al meer dan 50 jaar Uw beste bakker voor het beste brood.


De, al weer enige jaren geleden naar Lauwersoog verplaatste, zeilopleiding in de Optimisten, zorgt voor een gezellige drukte tijdens de zaterdagochtenden, waarbij vooral de koffie gretig aftrek vindt. Vooral bij regenachtig weer, als de praktijk wat moeilijk gaat, blijkt het Clubschip van grote waarde te zijn. Door aanvulling van ons assortiment met "ZOUTE SCHUINEN" etc. weet ook de jeugd de weg goed te vinden. Wat denkt u van een bestelling van 70 van die dingen in één keer. We hopen, dat deze bezoeker er geen buikpijn of zoiets van heeft overgehouden. Evenals voorgaande jaren waren de voorbesprekingen en de prijsuitreikingen, behorende bij de vóór- en najaarsrace drukke en leuke aangelegenheden, met veel stof voor gesprekken. Dit jaar werd ook de fondue-avond weer in ere hersteld: volle bak en sfeervol aangeklede zaal. Nieuw en prettig was de gezamenlijke grote schoonmaak, die de zondag na het fondue-eten plaatsvond; het clubschip was daarna weer net zo schoon als na de voorjaarsschoonmaak, waarvoor dit jaar ook weer een groep vrijwilligers was komen opdraven; mensen bedankt. Met betrekking tot de "dienstverlening" aan passanten valt op te merken, dat de drukte misschien iets minder was dan het voorgaande jaar, maar wel is duidelijk, dat erg veel mensen, als ze ons clubschip éénmaal betreden hebben, de weg weer terug vinden en dat men ook komt, omdat men heeft horen zeggen, dat het er zo (vul maar in). Ofschoon de officiële cijfertjes op dit moment nog niet bekend zijn, kunnen we al wel zeggen, dat al het werk, door de dienstdoende families verricht, een praktisch gelijk resultaat heeft gehad als in het jaar 1984, dus mogen we niet mopperen. Inmiddels is begin dit jaar het clubschip overgegaan in eigendom, huurkoop, van de vereniging. Op dit moment is dan ook een groepje mensen aan het werk om veranderingen en verbeteringen voor te bereiden, zodat het interieur bij het begin van het komende seizoen er, hopelijk, een stuk fraaier uit zal zien. Hierbij kunt u zich misschien al wel het één en ander, zoals tafels/stoelen, verbeterde keuken en nieuwe vloerbedekking, voorstellen. Uiteraard willen wij dit stukje niet besluiten, alvorens allen, die dienst deden, of de dienstdoenden hielpen, daarvoor aller hartelijkst te bedanken. Ook hopen wij, dat de mensen, die in 1986 dienst gaan doen een gezellig weekend of week zullen hebben; drukke weken zitten er in ieder geval zeker bij, denk maar aan de "Colin Archer Race" en de daarbij horende vele gasten. Tot slot wenst de clubschipcommissie alle leden een goed vaarseizoen en zij hoopt u in een gerenoveerd clubschip weer te ontmoeten. T.L.K. P.S. Kent u de naam van het clubschip al?

WSV LAUWERSZEE 42


HET "CLUBSCHIP" 1985 Ook het afgelopen jaar is het clubschip tijdens de weekends in het v贸贸r- en naseizoen en gedurende tien weken in de vakantie-periode open geweest; net zoals in voorgaande jaren, gaf dat wel eens wat kleine problemen, maar die konden we de baas. Voor dit jaar, 1986, is e.e.a. al weer voor een groot deel voor elkaar, maar een paar weekends en 茅茅n of twee weken moeten nog bezet worden, dus als u meent, dat er hier een taak voor u is weggelegd, aarzel dan niet en bel Trijn Vrijma even op. (050-251754). 1985 begon met de nieuwjaarsvisite, traditiegetrouw verzorgd door Joop en Gert Jan van Meggelen en Henk Koopman, ondanks de dikke sneeuwlaag op wegen en paden, goed bezocht, al vinden wij wel, dat sommige mensen erg veel moeite doen om bij de oliebollen en appelflappen te komen; wat te denken van Siberische voettochten door de polder? Het bezoek tijdens de eerste zondagen in februari en maart viel wat tegen, jammer voor de mensen die deze dagen dienst deden, maar de zondag in april liep goed, dankzij de jeugd, die paaseieren kwam zoeken. Ook de in maart gehouden verkoping van 2e hands scheepsartikelen was goed verzorgd, evenals de daarbij geserveerde snert, die zelfs bij emmers vol tegelijk weg ging. (misschien moeten we wel een soepzaakje beginnen). Andere hoogtepunten in het clubschipgebeuren waren het weekend, dat D.T.P. samen met onze wedstrijdcommissie organiseerde: volle bak en gezellige drukte, evenals het open Nederlands kampioenschap International Moth.

43


46


VAN DE OPEN BOTEN - WEDSTRIJDGROEP. Dit jaar was het 2e seizoen dat er op vrijdagavond wedstrijd gezeild werd in open boten. Evenals het eerste jaar was het enthousiasme groot. Er waren ongeveer 20 deelnemers in alle leeftijd — klassen en in vele verschillende boottypen. Juist die grote verschillen maken dat de wedstrijden een bijzonder levendig karakter hebben en de sfeer is iedere vrijdagavond weer bijzonder goed. Er werden in totaal 8 wedstrijden gezeild: 4 x voor en 4 x na de zomervakantie. Eén wedstrijd moest worden afgelast doordat het te hard waaide. Er werd dit seizoen gezeild in 3 klassen n.l.: De laser (inclusief een Europe). Deze klasse telde 5 deelnemers. Winnaar in deze klasse werd Wierd Snieder in zijn Europe. De kleine bootjes — klasse, bestaande uit 3 Optimisten en 2 Tirolen. In deze klasse werd de overwinning behaald door Klaas Wiersma in een Optimist. De vrije klasse, bestaande uit 12 boten van allerlei klassen en typen. In deze klasse werden Eelko en Wouter Mol eerste in een 420. Het is de bedoeling dat we ook in het seizoen 1986 weer op dezelfde wijze verdergaan en dat er met evenveel enthousiasme zal worden gezeild als vorig jaar. Er is natuurlijk nog plaats voor meer deelnemers en het is beslist niet nodig dat u een ervaren wedstrijdzeiler bent om hieraan te kunnen meedoen. Integendeel, het is een prachtige manier om ervaring op te doen en om wat tactisch inzicht en kennis van de wedstrijdregels op te doen. Ervaren wedstrijdzeilers zijn graag bereid u met raad en daad ter zijde te staan. Vooral de Laser — klasse en de Optimisten — klasse kunnen nog best wat uitbreiding gebruiken, dus ook voor zeer jonge zeilers is er nog plaats. Misschien is het mogelijk met bestuur en jeugdcommissie te overleggen over het gebruik van de cluboptimisten? Het is de bedoeling dat we in april een keer bij elkaar komen met alle deelnemers om afspraken te maken. Voor nadere inlichtingen en voor aanmelding kunt u zich wenden tot: Wouter Boom Paula Bos tel.: 05951 — 1661.

47


FOTOCOMMISSIE Deze commissie houdt zich bezig met het verzamelen van foto's die betrekking hebben op de geschiedenis van het Lauwersmeer en omgeving in ruime zin en in het bijzonder op de activiteiten van onze watersportvereniging. De foto's worden van tekst voorzien. Het kán een leuke verzameling worden voor de vereniging mits er voldoende medewerking is van de leden! Er is reeds een behoorlijk begin gemaakt, maar we zagen graag veel meer aanbod en wel in de vorm van foto's om te copiëren, van negatieven of van foto's die men wil afstaan. Vooral van: — activiteiten van de vereniging; — jachthavens v.d. waddeneilanden; — jachthavens v.h. Lauwersmeer; — gemaakte clubtochten; — wedstrijd- en sfeerfoto's; — vissersschepen; — oude- en nieuwe bebakening; — vogelsoorten en zeehonden; — dijkaanleg en voorm. Pierenend; — steigerbouw jachthavens; — wadvaren en wadlopen; — Larvik, Helgoland, Oostzee; — motor- en zeilboten onderweg; — tochten in Friesland en elders; — Dokk.n.zijlen en Ezumazip; — veerboten vroeger en nu; — reddingsboten vroeger en nu; — schelpenvisserij en zeevisserij; — samen botvissen; — oude en nieuwe scheepstypen; — aanleg jachthavens; — Lauwersoog als werkeiland; — luchtfoto's; — recreatie binnen- en buitendijks; — tekeningen, enz. Graag doen we een beroep op onze leden en anderen om materiaal in te zenden, zo nodig voorzien van tekst. Deze „historische" verzameling, die met de jaren steeds door zal gaan, zal t.z.t. voor de leden op aanvraag ter inzage worden gelegd. U kunt uw fotomateriaal inzenden naar: H.J. Bos, Zijlvestweg 9, 9951 BH Winsum (Gn).

onze zakenlieden. advertenties vaVeel te bieden. ook de Lees Ga dus naar hen, ze hebben v

48


wat kan Watersport en Schildersbedrijf

F. v.d. ZWAAG

Hogedijken 27 - 9101 VVV DOKKUM - Telefoon 05190-3716

voor u doen?

Overdekte helling — 's winters verwarmd Schilderwerk in elk systeem Onderwaterbehandeling Betimmeringen Laswerk Onderhoudswerk Motoren-inbouw Scheepsartikelen Scheepsverven voor onder en boven water U kunt bij ons aan Uw eigen schip werken. Eventueel kan Uw schip gehaald en gebracht worden. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: Watersport en Schildersbedrijf

F. v.d. ZWAAG

49


ZEILEN, EEN ZAAK VAN REGELS EN SPORTIVITEIT Waar anders een verslag van de wedstrijden staat, vindt U deze keer een bespiegeling over een paar aspecten van het wedstrijdzeilen en wel over de twee hierboven genoemde. Zoals bij alle sporten hebben wij bij onze sport „ R EG ELS". Deze regels vindt men in het boekje „Wedstrijdregels van het K.N.W.V." en in de wedstrijd gegevens welke men voor de start ontvangt. In tegenstelling tot de meeste andere sporten hebben wij geen scheidsrechters, om ons te dwingen ons aan de regels te houden waardoor op onze „SPORT I V I TE I T" als wedstrijdzeiler een zware wissel getrokken wordt, namelijk die van Zelfdiscipline en Eerlijkheid. Dit houdt in, dat wij ons zelf dienen te dwingen tot het opvolgen van de gestelde regels. Het kan niet zo zijn, dat de individuele schipper zelf gaat bepalen wat wel en niet kan. Indien men een fout maakt en zelf constateert dat men fout is, of daarop door anderen gewezen wordt, kan men die fout herstellen. Wanneer herstellen van de gemaakte fout niet meer mogelijk is, hoort men de nationale vlag te zetten, ten teken, dat men de wedstrijd staakt. Hierna is het een zaak van SPORTIVITEIT, anderen, die nog wel in de wedstrijd liggen, niet meer te hinderen. Uit bovenstaande kan men ook afleiden, dat het een sportieve plicht is anderen op hun vergissing te wijzen, opdat fouten hersteld kunnen worden, of dat men de vlag kan zetten. Wordt een fout niet hersteld of de vlag niet gezet, dan dient een protest te worden ingediend, met alle gevolgen van dien. Het indienen van terechte protesten is niet flauw of kinderachtig, maar sportieve plicht, waar zonder het wedstrijdzeilen een bende wordt. Waarom nu deze tirade? Op zondag, na de Najaarsrace 1985 brak een storm van gezanik uit over schippers, die de boei W.G.5. niet correct gerond zouden hebben, zelfs prijswinnaars zouden zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Tijdens de wedstrijd hebben in ieder geval twee schippers, van de „Kielzog" en van de „Bruun F" zelf de vlag gezet. Tijdens de prijsuitreiking meldden nog twee schippers, die „fout" waren geweest zich, zodat ze uit de uiteindelijke stand verdwenen zijn. (wel berekend) Op zondag gaven nog twee schippers toe, zich vergist te hebben. (geen prijswinnaars.) Wat is er nu gebeurd? Op de heenweg moest de boei W.G.5. aan bakboord gehouden worden, op de terugweg aan stuurboord. Het aan de verkeerde kant passeren van de boei had op de heenweg slechts, een kleine afstandswinst tot gevolg, maar een groot afstandsverlies voor die schipper, die zelf de fout ontdekte en herstelde. Op de terugweg waren de gevolgen, of zo men wil voordelen, veel groter, namelijk de mogelijkheid om langere slagen om de west te maken, boven ondieper water, waar minder stroom stond; er moest immers gelaveerd worden!!! Hieruit blijkt het grote voordeel dat „foute" schippers gehad kunnen hebben. Nu kom ik op een nevenaspect van het feit, dat schippers hun vlag niet gezet zouden hebben. 50


Voor diegenen, die goed gevaren hebben, lagen de „foute" schippers nog in de wedstrijd en hadden dus nog alle rechten, zoals voorrang als ze over Bakboord voeren, t.o.v. over Stuurboord zeilende schippers. Dit levert direct tijdverlies op. De „foute" schipper blijft dus de uitslag beïnvloeden, hetgeen ronduit onsportief is, uitgaande van de gedachte dat hij wist fout te zijn. Een paar opmerkingen van schippers: a. van een foute schipper: „Ik wilde uitgerekend worden." Dit zou ook gebeurd zijn, als hij vlak langs het finishschip gevaren was, na verder de wedstrijd reglementair uitgevaren te hebben, met vlag en voorrang gevend aan alle anderen, als hij dat aan het finishschip gevraagd had. (Daar is men van HEEL goede wille) b. van een goede schipper: „Het is de schuld van het wedstrijdcommité, zij hadden voor controleschepen bij alle boeien moeten zorgen." Uit deze opmerking blijkt, volgens mij, dat we op de foute weg zijn, denk maar aan de 24-uurs race. Hier liggen immers bij geen enkele boei controleschepen. Hoe moet men dan ook nog 's nachts de kwaadwillenden in de gaten houden? Of denk aan onze „Colin Archer Memorial Race", die alle mogelijkheden tot onsportiviteit en bedrog heeft. (Ik begin zelf te twijfelen.) Verder schijnt de hierboven geciteerde schipper zich niet te realiseren, hoe „eenvoudig" het is om mensen te vinden, die het leuk vinden om de funktie van controleschip uit te oefenen, zwart/wit geredeneerd, offert hij immers tijd en andere zaken op om te waken tegen onsportiviteit en bedrog bij sporters. Gelukkig hebben wij er een paar, die het niet zo zwart/wit zien en weten, dat hun hoofdtaak is: het te hulp komen van schepen en mensen, die in problemen raken. Dit te hulp komen indien zich problemen bij andere schepen voordoen, is trouwens een wettelijke verplichting, ook voor deelnemers aan zeilwedstrijden. Een oplossing zou misschien zijn, om uit het veld van deelnemers een aantal mensen te loten, die dan niet aan de wedstrijd deel kunnen nemen, maar als controle/hulpschip gaan dienen. (Natuurlijk geen inschrijfgeld en nooit voor een tweede keer, als iemand anders nog niet aan de beurt geweest is. Zouden ze dat accepteren?) Wie gaat die lang niet eenvoudige of prettige administratie voeren? Tot slot het volgende: ik heb dit stuk geschreven om de volgende redenen: — indien de gesignaleerde gang van zaken zich continueert, of uitbreidt, is ons wedstrijdgebeuren in „NO TIME" naar de knoppen. Men kan daarvoor zelf de redenen bedenken. — het doen van uitspraken, over anderen, die er zelf niet bij zijn, zonder getuigen, is een onsportieve handeling, waardoor anderen, misschien ten onrechte, in een verkeerd daglicht gesteld worden. Dien dan een protest in, zoals hierboven vermeld. — het is zinloos, want de uitslag wordt er niet meer door beïnvloed. Om al deze problemen te voorkomen, dient men zich aan de regels te houden en uit te gaan, van het feit dat wedstrijdzeilen sport is en slechts door een sportieve opstelling door alle betrokkenen, voor alle betrokkenen een plezier blijft. Martin Loos, 16 september 1985. 51


JACHTSERVICE JOS STRUYK Eemskanaal nz. dok 53 9934 RE Delfzijl Telefoon 05960 - 18162

DE BEST GESORTEERDE WATERSPORTZAAK in het noorden AL MEER DAN 10 JAAR het adres voor al uw bootaccessoires en voor modieuze, praktische, attraktieve, sportieve, warme, waterdichte kleding van bekende merken, zoals Helly Hansen, Rukka, Biesot, Armor Lux, Saint James en Clipper. AL MEER DAN 20 JAAR jachtbouw ervaring, waardoor wij u vanuit

onze eigen praktijk kunnen adviseren in renoveren, in afbouwen, in afmonteren of in repareren. In onze eigen tuigerij met aluminium en houten mastenmakerij kunt u terecht voor een persoonlijk advies b.v. over bestaande rolfoksystemen. (N.B. gratis montage vind u alleen bij ons). AL MEER DAN 30 JAAR zeilervaring in open boten, snelle boten,

langzame schepen, platbodems en catamarans! Wij testen onze artikelen in eigen praktijk! Door onze eigen rechtstreekse inkoop hebben wij doorlopend aantrekkelijke aanbiedingen o.a. windex, deuta windsnelheidsmeter, silva handpeilkompas, VC 17 M, dekborstels etc. ONDERDELENSERVICE: de meeste onderdelen uit VOORRAAD leverbaar, zoniet dan 24 uurs service! Ook voor POSTORDERSERVICE kunt u bij ons terecht. Onze tuigerij is de beste, de snelste en de goedkoopste! Service, Know How en Kwaliteit vind u alleen bij de vakman! RUIME PARKEERGELEGENHEID. VERNIEUWDE AANLEGPLAATSEN VOOR DE ZAAK. OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m vrijdag 8.30 — 12.00 uur en van 13.30 — 18.00 uur vrijdagavond — koopavond van 19.00 — 21.00 uur zaterdag van 9.00 — 13.00 uur maandag gesloten


HET WEDSTRIJDGEBEUREN onder de garnalenvlag Uitslagen wedstrijden 1985 Voorjaarsrace: Vrije klasse N.K.K. Multihulls Rond- en Platb.

1. Hwisker 2. Red Cloud 3. Dormelie 1. Calypso 2. Mistral 3. Dik Doun 1. Quest 1. Narwal 2. Silveren Man

H. Akkerman H. Komdeur W. v.d. Woude R. Bous C. Brust R. Torringa W. Appelboom C. de Lind van Wijngaarden A. Moesker

1. Bona 2. Kloek 3. Antje Sietske 1. Mistral 2. Leda 3. Lavica Duo 2. Wanda 3. Silence 1. Narwal 2. Weerlicht 3. Struuner

J. van Meggelen W. Lasseur C. Boonstra C. Brust gebr. Brand L. Timmer F. du Bois Oldenziel F. Botter C. de Lind van Wijngaarden L. Knol B. Deelman

Najaarsrace: Vrije klasse N.K.K. Multihulls Rond- en Platb.

Vrijdagavond, Open boten: Lasers Optimisten Vrije klasse

1. Wiert Snieder 2. Bert Jan Katsman 1. Klaas Wiersma 2. C. Spelberg 1. Wouter Mol 2. Rudie Westra

Lauwersoog — Helgoland v.v.: N.K.K. Multihulls Vrije klasse

1. Shaula 2. Inter 1. Duo 1. Ran

J. Keulen, Sneek G. Wetzinga F. du Bois M.H. Loos

De wisselbeker voor de combinatie \Mr. en Najaarsrace werd dit jaar gewonnen door: C. Boonstra van de "Antje Sietske". De wisselprijs voor de meeste pech werd dit jaar uitgereikt aan: Wouter Boom, van de "La Coquille", wegens mastbreuk tijdens de Prethardzeilerij.

53


Correctie op uitslag Najaarsrace 1984 In het jaarboek 1985 staat onder de uitslagen van de najaarsrace voor de R/P-bodems vermeld: 1. Weerlicht, E. Knol (protest moet nog steeds afgehandeld worden). De oorzaak van dat "nog steeds niet afgehandeld" was, dat door ons, van de "Weerlicht", hoger beroep was aangetekend tegen de wedstrijdcommissie, zodat e.e.a. door de Zeilraad van het K.N.W.V. behandeld moest worden. Dit hoger beroep werd in eerste instantie toegewezen op grond van gemaakte procedurele fouten. Aangezien de protestcommissie in tweede instantie het protest opnieuw niet correct behandelde, is wederom hoger beroep aangetekend. Onze verwachting dat de protestcommissie in derde instantie het protest volgens de regels zou behandelen (afdoende leert men, niet waar) bleek op een 1 april mop te berusten. Daar hebben we het bij gelaten. In september 1985 ontvingen wij de uitspraak van dat hoger beroep, welke inhield, dat "Wordt besloten het hoger beroep af te wijzen en de uitspraak van het protestcomitĂŠ te bekrachtigen". Ee.a. houdt dus in, dat de uitslag van de najaarswedstrijd 1984 klasse R/Pbodems dient te zijn: 1. Narwal, C. de Lind van Wijngaarden. Wij hopen, dat behalve wij, de wedstrijd- c.q. protestcommissie en de lezers, de nodige lering zullen trekken uit voorgaande. Els Knol Open Nederlandse Kampioenschappen International Moth 1985 In 1985 werden voor het eerst Nederlandse Kampioenschappen op het Lauwersmeer georganiseerd. Daar dit een eerste keer was, was het een goede zaak, dat in een kleine klasse gevaren werd. De International Moth is in Nederland verreweg de kleinste klasse met slechts een 20-tal schepen, zodat het niet verwonderlijk was, dat er slechts 11 schepen aan de start verschenen. EĂŠn van deze 11 was ons lid, Wiert Snieder, die een Europe zeilt, een schip, dat onder de klasseĂŤisen van de Moth valt. Verder deden er ook nog twee Duitse boten mee. Het wisselvallige weer gedurende het 4 dagen durende kampioenschap gaf de zeilers alle kansen hun kunnen, ook de zwemkunde, te tonen. Eerste en Nederlands kampioen werd: Rob Aarts, gevolgd door de Duitser Mist en de Nederlander De Graaf. Wiert Snieder bereikte in deze klasse een goede 6e plaats. Dat deze wedstrijden ook bij de zeilers in goede herinnering voortleven moge blijken uit het verzoek ook dit jaar weer het Open Nederlands Kampioenschap bij ons te varen. Hierop heeft de wedstrijdcommissie, uiteraard, positief gereageerd, zodat we op 4, 5, 6 en 7 september wederom met deze zeer inventieve, sportieve zeilers kennis kunnen maken. De wedstrijdcommissie hoopt voor deze dagen wel weer op de medewerking van de leden, zodat we, net als na de eerste ervaring, tijdens een gezellig, spontaan feestje kunnen zeggen: "Het was toch wel leuk". Denkt u dus, op die donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag te kunnen helpen, vult u dan de achterkant van het aanmeldingsformulier in. 54


S. Uithoorn Usquert Zeilmakerij en Zonweringsbedrijf Sinds 1954

Tevens mobiele werkplaats tel. 05950-2924 KAMPEERCENTRUM

hilUWERSOOG in •

ONS SFEERVOLLE CAFÉ-RESTAURANT

ONZE GEZELLIGE BAR MET OPEN HAARD

ONZE SUPERMARKT 'Normale prijzen*

ONZE MODERNE WASSERETTE

ONZE MIDGETGOLFBAAN

is Vanzelfsprekend ledere Watersporter VAN HARTE WELKOM Tel. 05193-9133 55


waarschip tien-tien

leda

Journaal Colin Archer-race 1984

Bemanning: 1. Leendert Brand 2. Daan Brand 3. Anko Blokzijl 4. Liesbeth Meijer 5. Fred Licht

eigenaars bouwers schrijver journaal

19

Inleiding "Leda" is gebouwd in de periode '83 - '84 en is in april '84 te water gehesen vanuit haar bouwplaats vlakbij Gaarkeuken. Reeds in die tijd is de bemanning op verschillende wijzen betrokken geweest bij de afbouw, ieder op zijn manier. Tevens kenden wij elkaar al als bemanning, als tegenstanders en hadden ook wel eens een wedstrijd samen gezeild. De bemanning stond dus al in een vroeg stadium vast. Voordat uiteindelijk het startschot viel richting Larvik zijn er nog wel de nodige ervaringen opgedaan; met elkaar en met het schip. Om met de laatste te beginnen: zij ontpopte zich als een gestroomlijnde dame die haar eigenaardigheden had, graag op één oor, 20° helling was maar een begin en 40° (soms nog meer) geen uitzondering. Zij werd duchtig aan de tand gevoeld: 56


voorjaarsrace Lauwersoog, Helgoland vice-versa, Lauwersoog — Borkumrace, Schuttevaer-race, Knokkels wedstrijden bij Hindeloopen en de Haaks Wadden week vanuit Den Helder. Overwegend is er met harde wind gevaren, tot en met 8 Beaufort in allerlei omstandigheden; zo zijn ook de nukken wel aan het licht gekomen en de reacties van de bemanning daarop. Op haar best was ze met rustig weer aan de wind en met hard weer onder spinnaker bij bakstagwind. Kruisen in korte hoge golfslag was niet haar beste kant maar ze liet zich uitstekend beheersen. Kinderziekten waren er ook, vooral Daan heeft lange uren in de mast doorgebracht dankzij de onwillige spinnakerval, het beslag en een losgeschoten reserve gen uaval. Vaarklaar Er werd een avond gezamenlijk besteed aan de verdeling van het werk en de laatste voorbereidingen: Leendert en Fred de navigatie, Anko algemeen reserve, Daan en Liesbeth de kombuis. In de praktijk mengde zich dit wat, daar ook Daan en Liesbeth met de navigatie om konden gaan, de voedselvoorziening was en bleef onder alle omstandigheden een feit. Om geen misverstanden te laten ontstaan tijdens de vaart werd besloten een wachtsysteem op te zetten uitgaande van 5 man. Hierdoor was 4 uur op en 6 uur af mogelijk, van de laatste was 2 uur stand-by voor bijzondere gevallen. Dit werd opgehangen boven de kaartentafel zodat het goed bij te houden was - bovendien stonden er de belangrijkste mededelingen bij vermeld omtrent route, journaalposities (om de twee uur) en marifoongebruik. Het logboek werd voortdurend bijgehouden: bij een wachtwisseling dus om de 2 uur en daarnaast op bijzondere tijdstippen en gebeurtenissen. Genoteerd werden links de algemene feiten en rechts tijd, datum, logstand, snelheid, windkracht, kompaskoers, zeilvoering en bijzonderheden. Iedereen kon zodoende nagaan wat de vorderingen waren en zonodig een gispositie bepalen. Start en wedstrijd Leda startte in de groep B II, tussen boei 04 en het startschip om 13.10 uur; het was 15 juli, zondag, prachtig weer, veel volk op de dijk en iedereen was vol verwachting. Het tij was net gekenterd (12.29 hoogwater) en er stond een rustige NW wind, dat betekende kruisen tot de Engelsmanplaat en vandaar langs de uiterton (SB) naar de TE-route. De witte Escapade, feitelijk de grote concurrent aangezien het een zusterschip was, laveerde voor ons uit - wat met lede (- of Leda) ogen werd gesignaleerd en het nodige commentaar uitlokte. Eenmaal langs de Z1/PR6 was het bezeild en kon dankzij de toenemende wind vaart gezet worden. Om 15.08, 10,77 mijl, wind 17 kn., snelheid 7,1 knoop onder grootzeil en H.A. fok dwars van de uiterton, richting TE18 tussen de TE15 en 17 door. Luisterend naar de marifoon en kijkend naar de schepen werd de situatie alert bijgehouden; al gauw bleek een aantal onder, d.w.z. oostelijk van, de TE18 door te willen gaan o.a. Diana en Escapade. De Diana voer door naar de Escapade, via de marifoon gewaarschuwd, ging opkruisen naar de TE18, welke wij om 17.38 uur dwars hadden; op naar Larvik koers 21° Nog steeds helder weer, iets toenemende wind, Boys of Marken boven ons ook op één oor, in de buurt de Rode Baron en Garuda en aan de horizon wegschuivend de catamaran Duo en de trimaran Verstand van Poeh met haar bruine zeil. Bij elk bruin zeil vroegen wij gedurende de rest van de race "Verstand van Poeh". 57


De eerste warme hap op zee liet zich goed smaken, de vers klaargemaakte pan bami kwam vrijwel op - ik dacht "een goede bodem kan geen kwaad nu het weer nog redelijk is, je weet maar nooit". Aldus 3 bakjes bami, de anderen vonden 2 genoeg. Vanwege handzaamheid en afkoeling aten we uit de soepkommen. Leendert, Anko en Liesbeth in mindere mate, hebben gedurende de nacht de voortreffelijke bami weer naar buiten gewerkt; het opruimen van het ene lokt het andere uit - kennelijk is bami wel wat zwaarliggend, iets om te onthouden. Leendert richtte zijn aandacht al kokhalzend op de slingerende, maar reeds vastgebonden koffiekan, wat Daan de opmerking ontlokte "ach joh, ga toch lekker kotsen" - en dan te bedenken dat beiden in hun hondekooien lagen, Leendert aan loef boven Daan. Omstreeks 22.00 uur wakkerde de wind aan (19-21 kn) uit NNW en het eerste rif werd gestoken, zo ging het de eerste nacht in: we verkenden toen nog de Orc, Escapade, Kiss of Steel en Boys of Marken. Het is maandag 16 juli, nacht, 04.00 uur in de vroege ochtend en we steken een tweede rif erbij, er waait een flinke bries nu 23 knoop op de teller (dus wel al 5 Bf in werkelijkheid) en we lopen 6,2 knoop aan de wind. We houden wel vaart maar niet zo hoog mogelijk. Er zijn al 95 mijlen afgelegd sinds de start en over de marifoon horen we de Safe die haar positie opgeeft en kennelijk een fabrieksschip of kabel legger passeert. Het mooie weer is over en alles wordt al klammig, het weerbericht van Scheveningen om 11.40 uur belooft steeds NW 5 tot 6, het derde rif is reeds in gebruik. Om twaalven is er contact over de marifoon met de Matjas, onze gispositie is 118 mijl NW van Horns Rev boei en dat wordt ook doorgegeven aan de Escapade, hun AP werkt al niet meer. Wel plezierig zo'n contact met elkaar als de omstandigheden er niet beter op worden - we meten nu 25 knoop (ongeveer 6 Bf). Wanneer het na drieën al 29 knoop waait vinden we het welletjes, de stormfok gaat erop, bij gebrek aan een gewone kleine fok. Weliswaar lopen we geen 6,5 knoop meer maar de omstandigheden zijn wel wat aangenamer mede doordat er heel bewust gestuurd moet worden op de golven, wat bij deze helling (tegen de 40°) geen pretje is. Aangezien de snelheid er later wel erg uitging (4 kn.) gaat er één rif uit het grootzeil, dat helpt de gang weer tegen de 6 kn. aan. De koers blijft rond de 20° waggelen. Het is nu doordouwen, de eetlust is niet van iedereen al te groot maar ook op thee en droge toast kom je een heel eind. Ondanks dat blijven we in staat gewoon de wachten te draaien. Om 24.00 uur hebben we als gis dik 20 mijl dwars van Thyboron en zijn benieuwd hoe de anderen het er af brengen gezien de ervaringen in de Colin Archer race van '82. De wedstrijd had toen al de eerste uitvallers en de omstandigheden zijn nu ongeveer hetzelfde. De marifoon laat wat horen: de Robijn roept de Kletsnatte Clown op maar krijgt geen antwoord, wij ontvangen de Orc en geven onze positie door, zij blijken midden voor de corridor tussen de Jutland bank en Thyboron te zitten, een goede positie, 5 mijl achter ons. Dinsdag 17 juli, Thyborcon voorbij om 02.00 uur, heeft de Leda er 232,5 mijl opzitten en alles gaat nog haar gangetje; de wind zakt een ietsje af en de koers wordt verlegd van rond de 20° naar 30°. Er is voldoende ruimte blijkens gis en dieptemeter zodat er nu de kans is wat ruimer te varen, het is ook wel te merken aan de snelheid die oploopt naar 7 knoop. Vooral in dit stadium was het van groot belang om goed vrij te blijven van de kust vanwege de beroerde zeegang daar, mijn ervaring van de vorige keer komt goed van pas en we blijven dan ook tussen 15 en 20 mijl van de kust. De 7-mijls vaart is vooral naar de zin van Leendert, die maar al te 58


graag iets lager wil sturen omdat het zo mooi hard loopt en rustiger gaat. Het was dan ook te merken wie de wacht had; wanneer Leendert stuurde ging alles opeens iets sneller en makkelijker terwijl ik consequent zoveel mogelijk hoogte hield met als gevolg een veel moeizamer gedrag, ondanks het sturen op elke golf om zo soepel mogelijk die bergen water op en af te komen - behoorlijk vermoeiend. Misschien ziet de werkelijk afgelegde koers er ook wat zig-zag uit, maar we zijn goed vrij gebleven van de wal - en dat was de hoofdzaak. 's Ochtends horen we de positie van de Robijn en er kan nu ook zeil gewisseld worden, de stormfok af en de HA fok op, één rif eruit en de diepte is 30 m. - heel geruststellend. De wind zakt steeds verder af, na achten 's morgens gaat de genua erop en het laatste rif eruit, nog maar 3 Bf. Later draait de wind naar noord en zelfs door naar NNO, zodat we 60° moeten sturen terwijl de wind steeds verder inzakt het lijkt wel een exacte herhaling van de vorige race. Ook nu mooi weer, natte en klamme troep drogend in een koesterend zonnetje, iedereen ontspannen en opgelucht, de magen kunnen weer gevuld worden. Een blauw-witte spi loopt voor ons over, vrij laag zeilend, dat moet haast wel de Orc zijn en dat klopt, blijkt later. Om 12.00 uur marifoon bij en jawel, Rode Baron vroeg Orc naar positie, Diana riep Leda, Orc de Diana en zelfs de Escapade liet zich horen. De laatste ging weer over naar 77 maar daar bleek zij niet meer te ontvangen - en dus mochten we aannemen dat zij zeker 12 mijl op ons achter lag, zo niet meer. De positie van de Orc komt door en we liggen nek aan nek richting Larvik, ongeveer 6,5 mijl van elkaar, Leda 25 mijl Noord ten Oosten van Hantsholm en Orc zuidoostelijk van ons. Verscheidene keren onderweg hadden wij ook de Rode Baron opgeroepen, die onder Denemarken op zicht afstand voer, doch zij liet zich niet horen, tot nu toe dan. De hele middag zeilen we met een zeer matig gangetje, 3 tot 4 knoop, met de genua en een lekker zonnetje verder. Veel wind blijft er uiteindelijk niet over, 's avonds na negenen gaat de spi bij en blijft op tot in de kleine uurtjes van woensdag. De stroomvoorziening gaat haperen, oorzaak een wat lege accu, 55Ah is dan ook niet overdadig en uiteindelijk wordt de motor bijgezet om log, echolood e.d. te kunnen bijhouden en de accu op te laden. De motor, een 4-takt Volvo Penta benzine saildrive bleek echter weinig oplaadvermogen te hebben, van een draaispoeltje is nu eenmaal niet hetzelfde te verwachten als van een echte dynamo ± 400 W., 2 uur stroomdraaien had dan ook weinig effect, bleek later. Aan lijzijde achter naderde ondertussen een zeil, dichterbij bleek het de 'Anneke V' te zijn, een victoi re 34, welke kennelijk dichter onder de Noorse kust haar heil ging zoeken - iets dat wij vermeden i.v.m. de rondgaande stroom in het Skagerak. De marifoon komt weer tot leven op het middernachtelijk uur; de Odd riep de Thetis maar er kwam reactie van de Escapade, die op dat moment dobberde. Opgegeven positie van de Odd was in decimalen nauwkeurig, kennelijk een Decca positie, zij riep bovendien een boot met een oranje/zwarte spinnaker op. De Orc gaf hun positie door, welke wij vergeleken met onze gis en daar bleek een slordige 6 mijl tussen te zitten - dan te bedenken dat we nog geen tien minuten later boord aan boord lagen. We hebben toen onze marifoon uitgetest op laag vermogen met de motor op volle toeren jankend en dat lukte maar net! In de kleine uurtjes nam de wind toe draaiend naar NNO i.p.v. NW, zoals Norddeich had voorspeld. Onder spi liepen we flink uit op de Orc maar even later, nadat onze spi was gestreken, liep zij (nog steeds spi voerend) alweer voorbij. Met de toenemende wind werd de HA fok bijgezet en we waren genoodzaakt 55° te sturen i.p.v. 35° door de winddraaiing en de wind bleef in die hoek. De radiopeiling van 03.00 uur gaf een positie 44 mijl zuidelijk van Larvik; bijna 2 uur later zien we de Orc weer, ver voor en iets lager liggend. Op afstand is, scherp 59


afgetekend tegen de horizon, een veerboot zichtbaar, die een noordelijke koers gaat volgen, waarschijnlijk naar Larvik. Het is onbewolkt en de zonsopgang is fantastisch, de zee is nog vrij rustig en de temperatuur redelijk, kortom het is best te pruimen en veelbelovend. Voorlopig blijven we doorliggen op SB tot zeven uur, richting Zweden totdat we een slag dwars uit kunnen maken om de Larvikfjord aan te lopen. Het log e.d. laat het weer afweten wegens stroomgebrek en de motor moet weer bij, wat een genot toch al die elektronische apparatuur. De wind neemt ondertussen sterk toe en alle riffen moeten kort na elkaar gestoken worden, de golven worden kort en hoog en het is niet mogelijk zoveel hoogte te lopen als de Orc, we zakken duidelijk af. We voeren tot dat moment richting Zweedse kust, koers 55°, hetgeen stroomvoordeel betekende, dezelfde stroom zou rondgaande ons ook noordwaarts naar de Noorse kust toezetten, kennelijk had de Orc daar ook op gemikt. Bij ons bestond enige twijfel om dat in één slag aan te lopen en vooral Leendert wilde met alle geweld de Noorse kust nu al opzoeken omdat hij zich niet zeker voelde over de gedane radiopeilingen. Hij bleek helaas niet bereid zijn ogen te sluiten en van zijn slaapje te "genieten" voorzover mogelijk bij die zeegang. Aldus gingen we na zevenen over de andere boeg - de Orc bleef 55° voorliggen en verdween uit het gezicht, er waren nu 384 mijl afgelegd. Iedereen is nu wakker, binnen een paar uur moet Noorwegen in zicht komen en welke schepen zullen Larvik reeds bereikt hebben? We gaan vrolijk verder, doen nog een radiopeiling nu de wal nadert en merken dat de wind geleidelijk gaat afzwakken. Kusteffect soms? Rond het middaguur is alle wind verdwenen, de Leda gaat met een slakkegang weer NO-waarts, nu opkruisend tegen wind en stroom. De ene trui na de andere gaat uit, het is schitterend weer, de Noorse kust lokt en zelfs de Svenner kan ik ontdekken op een strook rotsen maar de uiterton niet te vinden. De korte broek is al aan en we doen ons tegoed aan zon en eieren met spek, "volkoren volgaarne"; de kust komt naderbij, wordt groter en nog eens groter - alles heeft een andere schaal. In de verte maakt een hektrawlertje een bocht; daar zou de uiterton wel eens kunnen liggen. Een paar uur later, het is dan inmiddels half vier, zijn we bij het geel/zwarte geval en Leendert vraagt prompt ruimte want de stroom zet de Leda naar de boei toe. Het hektrawlertje dat ZW ging bleek een middelgroot Ro-Ro schip te zijn. Duidelijk is de tegenstroom te zien, maar er is weer wat wind en het lukt ons rustig zeilend, vergapend aan de nieuwe indrukken de finish te halen: 17.05.54. Aan de steiger wordt afgemeerd naast de Orc, reeds drie uren binnen - hun taktiek was juist gebleken en ze hadden daarom reeds enige oorlammen naar binnen gekieperd; het smaakte ons ook wel. Spotvogel, Tulla-T en Orc waren eerder binnen; de Leda kwam als vierde - een toch onverwacht goed en verrassend resultaat. Geen Diana, d'Anneke-V, Rode Baron of zelfs de andere 1010, de Escapade; die kwam "pas" 's nachts na twaalven binnen. Velen bleken eerder de Noorse kust opgezocht te hebben, wat resulteerde in windstilte en tegenstroom - waar wij ook een staartje van hebben gehad. Gezeilde tijd 3 dagen, 3 uren, 55 minuten, 54 sekonden. Gelogd ongeveer 429 mijl van start Lauwersoog tot finish Larvik. LARVIK Uiteindelijk zijn er 29 van de 50 gestarte boten binnengelopen - 42% is uitgevallen 60


- over het algemeen doordat zeeziekte als de grote spelbreker optrad. Eén van de eerste dingen welke gedaan zijn was de accu laten opladen; daarna kwam de bevestiging helmstok/roerkoning aan de beurt waar nogal wat speling in zat. In de marina-werkplaats was de medewerking prima; in het haventje met glashelder water kon het roer mooi naar beneden zakken, er was net genoeg diepte zodat er weinig mis kon gaan. Het lukte uitstekend: een borglijntje door de roerkoning en schrijver dezes te water - met de benen het roerblad geleidende. Verrassing: het complete roer bleek ondersteboven te gaan drijven. Zij kwam krap 10 cm boven water. In de werkplaats is het gat in de roerkoning opgeboord; iets wat nogal wat voeten in de aarde had daar het perfect passend moest worden. Enfin, er stond een goede kolomboor ter beschikking, boren werden gehaald en er waren handige bemanningsleden te over. Het resultaat was er ook naar; de speling bleek verdwenen en het vertrouwen in de constructie hersteld - want bij het moeizame demonteren bleek de borgpen wél op twee plaatsen gebroken te zijn ondanks de extra rvs-bout welke als voorzorg vaar de race was aangebracht. Een dag langer zwaar weer had ons weleens ernstig in de problemen gebracht kunnen hebben. Larvik zelf en omgeving vormen een verhaal apart en ook de belevingen aldaar. Het weer hield zich fantastisch, glashelder water, schitterende omgeving etc., een volgend bezoek waard. De wedstrijd terug Larvik — Lauwersoog

Start op maandag 23 juli om 12.00 uur, nu met z'n vieren want Anko moest terug hij en enkele anderen met een vliegtuigje wij met de boot. In de lucht hebben ze nog een afscheidsrondje gegeven. Wederom prachtig weer, er is amper wind, draaiend van alle kanten en we moeten van elke zucht gebruik maken. Naar elk rimpeltje en/of vaantje wordt gespeurd voor enige indikatie, allerlei ideeën geopperd onder welke wal en waar de meeste wind zal zitten, zo'n fjord is een soort fuik tenslotte. De windverwachting is W-NW 4 tot 5 Bf, maar daar is weinig van te merken. De spinnaker gaat meteen bij, het helpt enigzins en de Leda beweegt sloom. Na een kwartiertje opeens tegenwind, spi weg en genua bij en daar gan we; op kop Marijn, Safe en de Odd volgt. Naar buiten komend blijkt de oostkant minder goede slagen op te leveren en vlak onder Stavern door blijkt meer winst te geven, vermoedelijk ook stroomvoordeel en de Marijn weet daar uitstekend van te profiteren. Buiten blijkt de wind Z.W. te zijn, dat betekent dus opkruisen om het Skagerak uit te komen en dan maar zien wanneer de verwachte NW-wind komt. Aangezien de sterkste stroom van 1 á 2 knoop hier 4 tot 8 mijl uit de kust loopt naar het zuidwesten, besluiten we zoveel mogelijk stroom op te pikken als maar kan (de windmeter geeft 3 Bf.) een mooi windje voor de Leda. De andere gestarte schepen blijken erg veel moeite te hebben met de restjes wind in de Larvikfjord en de kopgroep is al gauw een eind weg. Dwars van Svenner vuurtoren raast de veerboot, die snelle koektrommel, nog even langs en wij gaan pal zuid naar de stroomdraad die zich duidelijk laat herkennen door de rimpelingen en draaiingen en dat met zo'n diepte. Na vieren wenden we de steven westwaarts, de positie wordt gepeild op de wal en de anderen worden nauwlettend in het oog gehouden. In slagen van ongeveer 1 uur lengte kruisen we op langs de kust en proberen zoveel mogelijk stroomvoordeel te behalen door goed op het wateroppervlak te letten. Het is een prachtige avond en zonsondergang, de wind trekt iets aan en de genua blijkt teveel te worden, de HA komt erop en dat is met de nacht voor de boeg wel 61


prettig, ze kan een hoop wind hebben en is makkelijk bij het kruisen. Voor het donker worden herkennen we de Odd aan haar schel-groene masttop - zij blijft voortdurend in de nabijheid en ook haar toplicht blijft goed waar te nemen. Dinsdag 24 juli, rond middernacht horen we enkelen over de marifoon: Safe voor Onedin II en de Mar roept de Safe - wij beperken ons tot luisteren en sparen de accu. Onze positie is op dat moment 8 mijl Z.O. van Arendal, de wind was Z.W. 4 maar gaat nu toch wat naar het westen nu we de zuidpunt van Noorwegen naderen. Daan en ik besluiten nu we vanuit deze positie niet langs Denemarken kunnen komen om nog één slag te maken, erop vertrouwend dat de wind verder zal ruimen. Deze verwachting komt uit en de Odd die kennelijk hetzelfde had gedacht, paste rond middernacht de grote verdwijntruc toe - haar toplicht was opeens verdwenen terwijl we dat steeds goed hadden kunnen zien. Na drieën ruimt de wind verder en 210° is te halen dus recht toe - recht aan op Lauwersoog. Het ruimen gaat door, de genua komt erbij waardoor we 6,5 knoop halen. De nacht was relatief rustig, afgezien van zeil wisselen, het bleef prachtig helder weer maar de windkracht nam geleidelijk toe en dat noodzaakte ons om de HA fok weer te zetten. Tegen tienen woei het 21 kn. (5 Bf) wat de snelheid boven de 7 knoop bracht maar ons ook noopte er een rifje bij te steken. Amper 2 uur later komt het tweede rif er ook bij en de Leda zet er nu de sokken in met 7,5 knoop. We liggen op dat moment 22 mijl N.O. van Hantsholm en ontvangen een marifoonoproep van de Safe (het twaalfuur kontakt); teneinde stroom te sparen maar ook een positieindicatie van anderen te krijgen, antwoorden wij op laag vermogen, geen resultaat en ook een oproep naar anderen blijft onbeantwoord. Het is schitterend mooi zeilen, flinke golven, blauwe lucht, het zonlicht schitterend over het water aan lij - een plaatje - hier en daar een Deens kottertje, een bakje troost tussendoor, het kan niet op. Recht vooruit laag op de horizon ligt een zware grauwe vlakke wattendeken, daar zal Nederland liggen en voor de zekerheid worden daarom nog radiopeilingen gemaakt op Hantsholm en Thyboron. Hutspot op het menu, het smaakt ons prima, zulke koks zijn goud waard want tijdens het koken navigeren ze ook nog. Een vrachtschip dat we voorbij varen (nog steeds 7,5 kn.) ontlokt Leendert de opemerking dat we het schip voorbij blazen alsof het voor anker ligt. Even later blijkt tot grote pret dat dan ook het geval te zijn. Wanneer de avond nadert zakt de wind ietwat met als gevolg dat er een rif uitgaat maar evengoed haalt de Leda af en toe 8 knoop. Toevalligerwijs horen we een oproep van de Odd voor de Demi op kanaal 16 wanneer wij dwars van Thorsminde zijn met alweer 200 afgelegde mijlen op het log, wat gaat het hard, al over de helft, en we stuiven de nacht in. Woensdag 25 juli, 's nachts is het pikkedonker, zwaar bewolkt en de wachten duren lang nu we het met z'n vieren moeten klaren. Het is wel uitkijken want er zijn voortdurend vissers op de koers en aangezien de snelheid 8 knoop is wat wel aandacht vereist, moet de slaap met kunstgrepen uitgebannen worden. De koers wordt om vier uur verlegd van 210° naar 200° richting boei TW1, soms gaat het nu surfend naar 10 knoop - spannend - als alles goed gaat maken we in ieder geval de snelste heen- en terugtijd. De nadering van de Nederlanden is al merkbaar, het is klam, kil, bewolkt en winderig en je hebt eerder het gevoel noord- dan zuidwaarts te gaan. Vroeg in de morgen zakt de wind wat en in een paar uur tijds gaan de laatste reven eruit waardoor de snelheid tussen 7,5 en 8 knoop blijft. We kunnen nog net niet spinnakeren, daarvoor is wat meer achterlijke wind nodig anders gaat het teveel op één oor, wat met zo'n snelheid de kans op uitbreken groter maakt. De 1010 62


laat zich overigens prima hanteren en luistert goed naar het roer, ook onder moeilijke omstandigheden. 's Nachts heeft de zee gefluoresceerd, wat ik helaas gemist heb; het is een hele opwindende, bijna mystieke, ervaring die me van de vorige wedstrijd nog duidelijk voor de geest staat. Even voor elf uur komt het boorplatform GNSC H7 in zicht, een mooie verkenning bij de aanloop van de kust. Vergeleken met de gis klopt de breedte bijna exact, we zitten alleen zo'n 6 mijl westelijker. Het laatste is geen probleem, bij het platform verleggen we de koers 15 graden naar 185° en de spinnaker gaat bij want ook de wind blijft slapper worden. Ik roep het platform op, zien of onze nadering van Lauwersoog door te geven is. Het "rescue vessel" een oranje viskotter, geeft ontkennend antwoord - zij wisten niet waar Lauwersoog lag en vroegen of dat ergens in Denemarken was. Hij gaf heel vriendelijk de positie door, alhoewel dat voor ons geen brandende vraag was. En zo ging het op de finish af, steeds rustiger, terwijl we Scheveningen Radio probeerden op te roepen; dat lukte wel omstreeks half vijf, maar alleen op kanaal 16, op 27 was erg veel storing en we lieten het daarbij. De TW2 passeerden we aan BB om half drie, de nadering verliep naar wens maar het weer werd steeds grijzer en saaier. Wanneer we de TE18 dwars hebben, even voor zessen, wordt er een seintje naar de kustwacht van Schiermonnikoog gegeven, die zal het doorgeven naar de wal. Met spanning worden de laatste mijlen afgelegd; komen ze ons opwachten bij de finish ? want er komt een grijs schip recht op ons af. Teleurstelling - een al even grijze Nederlandse mijnenveger gaat achter ons langs zonder taal of teken en even later is dan de Elphis-boei, de finish, in zicht. De spinnaker is er nog net bij te houden, vlak langs de boei lopen voor de foto lukt helaas niet meer, maar ze staat erop. Het is dan 19 uur, 35 minuten en 20 seconden, de finishtijd, en 373 mijl op het log. De gemiddelde snelheid bleek 6,665 knoop te zijn geweest op de terugtocht, een mooi resultaat waarbij de Leda zich van haar goede kant heeft laten zien. Dit was haar koers - ruimwinds en glijden. Ook de laatste mijlen blijven hard gaan; plat voor het laken het zeegat in met het laatste staartje stroom mee naar Lauwersoog. In de visserijhaven meren we af, er zijn wel veel passanten en het is alsof er een rondje uiterton is gemaakt. Niemand wacht op ons ter verwelkoming - sterker nog iedereen is gematigd verbaasd dat we in wedstrijdverband uit Larvik komen en dus de volgende dag willen uitslapen. Colin Archer race? nooit van gehoord, van Lauwersoog begonnen nog wel, nou nou. Alleen aan boord van de Cheetah kwam er enige reactie - kennelijk kwamen we geheel onverwacht binnen. Enfin een borrel smaakt evengoed wel, op het clubschip even later is de reactie ook heel rustig: jé daar waren we dan, was zo de reactie, leuk, en hoe is het gegaan? Ze hadden bericht gekregen en de standen prima bijgehouden en dat was het dan - net een snel rondje uiterton, alsof je elke week uit Larvik komt. De volgende morgen, heel vroeg komen 2 uur na elkaar de Demi (contest 31 HT) en de Safe (zeeton) binnen en in de namiddag finishen Onedin II, Blauwe Gans en de Marijn, de laatste met 5 minuten verschil. Al zwaaiend en toeterend hebben we ze begroet om ze een plezieriger thuiskomst te geven. Kennelijk had de grauwe wolkenmassa elke geestdrift gesmoord in ons kikkerlandje - het weerzien met de andere zeilers gaf de sfeer weer een vrolijker tintje. Om het heen- én terugrecord te verbeteren moest er vbór donderdag 26 juli 23.42 uur gefinisht worden; dat record is nu met 28 uur en 7 minuten scherper gesteld. Fred Licht 63


,X.IRVik. 1d*

C.A.M. Race 1986

1£ oNJ

ti1X

I

1 CD le) 4,

e COLIN . teaARCHEV,‘ wORIAL

De derde keer! Grootser als de twee eerdere evenementen: meer deelnemers (naar verwachting nu) meer spektakel eromheen. Ook nu weer een cyclus van drie wedstrijden: Larvik — Lauwersoog; Lauwersoog — Larvik; Larvik Lauwersoog. In totaal 380 zeemijlen (dus 700 km) wedstrijdzeilen over zee. Maar waarschijnlijk zal niemand alledrie de wedstrijden gaan zeilen: sommigen twee ervan, de meeste schepen één wedstrijd. Het is de bedoeling dat er op 5 juli in Noorwegen gestart wordt. Hopelijk met meer doordouwers dan in 1984 het geval was. Toen arriveerde er immers slechts één Noors jacht in Lauwersoog. De Noorse starters worden vanaf woensdag in Lauwersoog verwacht. Een aantal van hen zullen er waarschijnlijk een vaar-vakantie in West-Europa aan vastplakken. Anderen zullen weer mee starten naar Noorwegen de 13e juli. Evenals de eerdere keren zal dit de wedstrijd met het grootste aantal deelnemers zijn. De wedstrijdkommissie verwacht een 80 á 100 schepen. De eersten hebben zich inmiddels gemeld. Deze jachten zullen uiterlijk donderdag 10 juli naar de jachthaven van Lauwersoog komen. Zij zullen ligplaats zoeken rondom het clubschip. Alle schepen worden dan gekontroleerd op uitrusting. Zaterdag moet de hele horde verhuizen naar de buitenhaven, om zondag 13 juli om 14.00 uur of 15.00 uur te kunnen starten. De start zal worden gehouden vanaf het marineschip "Hr.Ms. Scheveningen". Dit schip zal zaterdagmorgen ± 10.00 uur ligplaats kiezen in de buitenhaven. Zaterdagmiddag volgt een ontvangst door de vereniging van alle officiële instanties die betrokken zijn bij de organisatie van dit gebeuren. Deze zal plaats vinden in het clubschip. Aangezien het, naar verwachting, om ongeveer zestig personen gaat, zal het clubschip die middag voor onszelf gesloten moeten zijn. Zaterdagavond is van 19.00 uur tot 20.00 uur de briefing gepland, ook nu weer zoals voorheen in de Zeilschool van Frans Pot.

Iarvik seilforening 66

w.s.v. Iauwerszee


Na de briefing volgt "het zeilerstreffen", voor de deelnemers aan de wedstrijd, maar ook voor de verdere leden van de w.s.v.-Lauwerszee. Dan is ook de prijsuitreiking van de eerste wedstrijd. Het belooft die avond weer een gezellige boel te worden, muzikaal omlijst door een band, onder het genot van opvallend veel fris, deze speciale avond, enorme verhalen over eerdere enorme zeilprestaties, hoge golven, zeeziekte, windstilte en nog veel meer. Het wedstrijdcommité vraagt ons, als liggers in de haven van Lauwersoog, onze schepen te pavoiseren, om zodoende ook de jachthaven een feestelijk aanzicht te geven. Wie doet er mee Zondagmorgen zullen de officiële gasten om ongeveer 10.30 arriveren. Zij gaan gelijk in de visserijhaven aan boord van het startschip. Hr.Ms. Scheveningen welke om 12.00 uur naar de startlijn zal varen om daar ten anker te gaan. Het is de bedoeling dat vanaf die tijd een boerenkapel de al aanwezige toeschouwers gaat vermaken. Na de start vaart het startschip een eind mee, zet dan de gasten over op een andere boot, zodat het schip omstreeks hoog water weer naar zee kan vertrekken. Daarmee is voor ons, niet-wedstrijd-deelnemers, het feest op Lauwersoog voorbij, want de deelnemers aan de retourwedstrijd, die op 21 juli zullen starten, zullen voor het grootste deel na hun finish bij de TE-route niet eerst weer naar Lauwersoog terugkomen, maar gelijk doorvaren naar de eigen thuishaven. Ook in Larvik zijn de voorbereidingen in volle gang, om de Nederlandse en misschien ook deelnemers van andere nationaliteit, een passende ontvangst te kunnen geven. Bovendien is het inmiddels bekend dat de deelnemers aan de Tall Ships Race ongeveer 4 augustus in Larvik zullen aankomen. Dat zal een geweldige belevenis zijn voor hen die niet de terugwedstrijd naar Lauwersoog varen, maar hun vakantie met het gezin koppelen aan deze wedstrijd. U begrijpt, ook nu wordt er weer een bus ingezet die familieleden naar Larvik brengt en wedstrijdbemanning terugbrengt naar Nederland. (en misschien een nieuwe giek, of anders een motoronderdeel, of iets dergelijks mee kan nemen naar Larvik). In elk geval beginnen nu, eind februari, de grote verhalen op te laaien van deelnemers aan eerdere wedstrijden. En het is ook bekend, dat veel van de eerdere starters ook dit jaar weer een poging zullen doen om Larvik te bereiken. Of ze het bereiken zal afhangen van het weer, maar ook van een aantal menselijke factoren, dat weten we uit ervaring van de eerste twee Larvik-races. We wensen iedereen alvast veel succes toe! Zo dit is de informatie die nu bekend is. In de regionale bladen "De Hogelandster" en de "Dokkumer Courant" zult U in de loop van het voorjaar vast veel meer informatie over de komende Colin Archer Memorial Race kunnen vinden. Daarnaast zullen ook watersporttijdschriften, waaronder het maandblad „Zeilen", weer aandacht besteden aan alle wetenswaardigheden rondom deze race. Tot slot nog een verzoek van de wedstrijdkommissie: Vanaf donderdag 10 juli moeten er waarschijnlijk meer dan 80 jachten op het kompleet hebben van hun uitrusting worden gekontroleerd. Dit vraagt veel menskracht. Wie kan daar bij helpen? Wie heeft er dan schoolvakantie, of vakantie van het werk, is op Lauwersoog aanwezig en is bereid met checklisten en een potlood diverse schepen op te klimmen en de uitrusting te kontroleren? Opgave, liefst zo snel mogelijk bij dhr. J. van Mechelen, Saffierstraat 19, Groningen, tel. 050-714001 of aan boord van de Bona. J. du Bois 67


De gemeente Schiermonnikoog telt slechts één dorp: Schiermonnikoog. Aantal inwoners k 925. Schiermonnikoog behoort tot de provincie Friesland. Beschrijving gemeentewapen: In zilver omgewende monnik met tonsuur en korte bruine baard, gekleed in een grijze pij met kap, dragend om het middel een lederen riem, alles van hetzelfde, geschoeid met sabel, staande op een grasgrond, de linkerhand opgeheven met omhoog gerichte wijsvinger. Het schild gedekt met een kroon van vijf bladeren. De gemeentevlag bestaat uit de kleuren: rood, wit en blauw, vervolgens groen en dan weer rood, wit en blauw in horizontale banen. Taal: het Schiermonnikoogs wordt nog door ± 100 inwoners gesproken. Onlangs is een boek in de eilander taal uitgegeven. Schiermonnikoog was voorheen een uithof van het klooster Klaarkamp te Rinsumageest, dat in 1166 gesticht is. In 1465 kreeg het eiland een parochiekerk. Om de Gisterciënser of Schiere Monniken, die behalve voor Schiermonnikoog voor het gehele noorden van betekenis zijn geweest, te eren, is in 1961 een standbeeld van een Schiere Monnik onthuld op het Willemshof te Schiermonnikoog. De Schiere Monniken waren de eersten die in het noorden van Nederland waterkerende werken hebben gebouwd. Waarschijnlijk hebben zij ook op Schiermonnikoog dijken ter bescherming van de landbouwgronden aangelegd. Van 1580 tot 1638 is het eiland bezit geweest van de Staten van Friesland. Van 1638 tot 1859 is het eiland bezit geweest van het geslacht Stachouwer, later Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. In 1859 kwam het eiland in bezit van de heer Mr. J.E. Banck. Hij verkocht omstreeks 1878 het gehele eiland aan de Duitse graaf von Bernstorff, wiens nakomelingen het eiland tot aan het einde van de tweede wereldoorlog in bezit hielden. In 1860 heeft de toenmalige eigenaar van het eiland Mr. J.E. Banck een dijk laten aanleggen, waardoor de zgn. Banckspolder is ontstaan. Ter herinnering aan de heer Banck is een monument op de dijk geplaatst. In 1927 is de eerste aanlegdam gebouwd (thans jachthaven). De tweede aanlegdam, welke thans nog wordt gebruikt is op 25 mei 1962 in gebruik genomen. Monumenten: Er zijn ca 25 percelen aangewezen als monument in de zin van de monumentenwet. Bovendien is het grootste gedeelte van het dorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht ingevolge de monumentenwet. De vuurtorens, waarvan er thans één als watertoren in gebruik is, zijn in 1853 gebouwd en op 1 september 1854 zijn de lichten ontstoken. De zuidertoren is in 1911 als vuurtoren buiten gebruik gesteld en vormt de basis voor metingen op en rond het eiland. De vuurtoren is aangewezen als monument. Het hoogste punt van het eiland is het duin waarop de bunker De Wasserman is gebouwd. Dorpsomroeper: Op Schiermonnikoog worden de diverse berichten zoals oproepingen voor vergaderingen, kaartavonden, bazars e.d. nog omgeroepen door de plaatselijke dorpsomroeper. 68


De oppervlakte van Schiermonnikoog is 13241 ha, waarvan 9.367 ha water, breder dan 6 meter. Gedurende de broedtijd (15 april tot 15 juli) is een groot deel van de natuurgebieden (Kobbeduinen) afgesloten voor het publiek. Schiermonnikoog, het kleinste bewoonde waddeneiland De helft van alle planten en bloemen die in de Nederlandse flora staan vermeld, zijn op Schiermonnikoog terug te vinden. Verschillende orchideeën die elders zijn uitgestorven treft men hier nog in grote hoeveelheden aan. Toch is Schiermonnikoog het kleinste bewoonde waddeneiland: zestien kilometer lang en vier kilometer breed. Het bezit één woonkern, die eveneens Schiermonnikoog heet. Dit dorp is in 1760 gebouwd. In dat jaar werd het oude dorp, dat meer westelijk lag, door de zee weggeslagen. Het grootste gedeelte van dit veelzijdige eiland is natuurgebied, men vindt er zowel duinen, stranden en bossen, als het wad en een polder. De rust en de stilte hoeven er dan ook niet gezocht te worden. Schiermonnikoog bezit ook een jachthaven. Dit is een z.g. „getijdenhaven", welke uitstekend geschikt is voor de ervaren watersporter. Alleen de eilandbewoners mogen van hun auto's gebruik maken, de gasten moeten dit vervoermiddel achterlaten op de parkeerplaats in het Groningse Lauwersoog, waar ook de boot vertrekt. Bij aankomst op het eiland staat een vrachtwagen klaar om de bagage te vervoeren. Zelf kan men een bus of taxi nemen. De afstand tot het dorp bedraagt vier kilometer. Verlost van de bagage, is het vanzelfsprekend een sterk begin van de vakantie om de „zeebenen" wandelend kwijt te raken. Vanaf een duintop op Schiermonnikoog zie je bij goed weer de provincies Groningen en Friesland liggen. De afstand is niet ver, hoogstens vijftig minuten varen. Reden dat veel mensen, vooral in het voor- en najaar, zo nu en dan een dag of een weekend komen. Het uitgebreide net van wandel-, fiets- en ruiterpaden nodigt de vakantiegangers uit om aktief van de omgeving te genieten. Fietsen zijn trouwens volop te huur. In de zomer zijn natuurlijk het strand en de zee de grote trekkers. Geruststellende gedachte voor ouders met jonge kinderen is het dat een deel van het brede strand bewaakt wordt. Behalve de flora is Schiermonnikoog bekend als vogeleiland. Zelfs in het toeristisch hoogseizoen huizen hier nog altijd veel meer vogels dan mensen. 's Avonds zijn er in het dorp, na een dag van aktief recreëren, voldoende gelegenheid om een welverdiend glaasje bier of wijn te drinken. 1'

Foto: Jan Heuff 69


NOORWEGEN Niet alleen de deelnemers aan de Colin Archer Memorial Race zullen dit land bezoeken; ook ons koninklijk huis zal in mei van dit jaar een bezoek afleggen bij Koning Olaf, die zelf deel uitmaakt van een familie met grote belangstelling voor de zeilsport. Noorwegen is in trek, kan men wel zeggen. Larvik zelf is iedereen bekend uit de schaatswereld in de winterperiode; 's zomers is het er echter goed toeven aan de kust en in het binnenland. Het rotsachtige hoge landschap biedt veel natuurschoon en het is beslist de moeite waard om vanuit de kustplaatsen dagwandelingen te ondernemen langs de kust en wat landinwaarts; de indrukken welke daarvan achterblijven, blijven beelden van een geslaagde vakantie-trip. De deelnemers aan de wedstrijd die in Lauwersoog gaat starten, worden in Larvik buitengewoon goed opgevangen na de beĂŤindiging van de wedstrijd. In het Grand Hotel vlak bij de haven krijgt iedereen de gelegenheid alle ontberingen rijkelijk van zich af te spoelen in een riante omgeving compleet met sauna. Het Grand Hotel speelt echter ook tijdens de wedstrijd een belangrijke rol, want zij fungeert als communicatie-centrum in Noorwegen waar alle vorderingen, wetenswaardigheden en problemen worden vergaard en behandeld. Directeur van het hotel, Andries Kemkers, is een Nederlander (overigens niet de enige in Larvik) en bovendien nederlands consul ter plaatse; bovenal is hij een zeer meelevend gastheer die zeer betrokken is bij het wel en wee van de deelnemers tijdens de race en gedurende hun verblijf in Larvik. Het feit dat hij zowel Noors als Nederlands spreekt geeft hem een sleutelpositie in het hele gebeuren. Maar hij is niet de enige; de kontakten met de Larvik Seilforening laten ook zeer plezierige herinneringen achter; in hun jachthaven en op hun schitterend gelegen terrein in de buurt van de Larvik Fjord is het buitengewoon gezellig. Het lijkt een hele bloemlezing; beide voorgaande wedstrijden heb ik zelf echter ervaren hoezeer een bezoek aan de zuid-oost kust van Noorwegen de moeite waard is en als het aan mij ligt zal ik ook de derde keer weer van de partij zijn.

(\'',.• e

70


Wetenswaardigheden Noorwegen is naar onze maatstaven een vrij prijzig land; een pils kost 3 tot 4 maal meer om van de overige levensbehoeften maar niet te spreken. Voor ons zeilers is dat niet zo'n probleem wanneer we ervoor zorgen om met enig beleid de nodige houdbare voorraden in te slaan en aan boord mee te nemen. Op die manier rijzen de kosten de pan niet uit en bovendien is men dan minder afhankelijk van havens; er zijn onnoemlijk veel mooie rustige ankerplaatsjes, kristalhelder water enz. enz. Het natuurschoon heeft meer dan genoeg te bieden. Goed ankergerei is een eerste vereiste want diep is het er wel, heel anders dan bij ons waar het anker zich ergens onder het troebele wateroppervlak ingraaft. Wij lieten een spinnakerblok per ongeluk te water; je kan het lang nakijken en op zo'n 9 meter diepte zien liggen ook, wat uiteraard wat sneu aandoet in een dergelijk geval. Filmrolletjes raken er gauw op en gezien hun prijs daar is het aan te raden van deze enige in voorraad te hebben; het is er zonder meer fotogeniek en voor je 't weet wordt er zo een rolletje door geschoten. Niet alleen het natuurschoon valt te bewonderen; historisch gezien zijn er interessante plekken zoals Tolderodden, de plaats waar vroeger de werf van Colin Archer gevestigd was en wat nu een stukje oud Larvik laat zien met een mooi stukje architectuur in hout en ruwe steen (zie foto). Aan de ingang van de Larvik Fjord ligt een schilderachtig watergebied met een natuurlijke haven vlak bij het plaatsje Stavern. De naamsovereenkomst met ons eigen Staveren is niet toevallig en vanwege de eeuwenlange handelsvaart langs de Scandinavische kusten is deze overeenkomst dan ook wel verklaarbaar. Vlak bij Stavern ligt een mooi, nog in gebruik zijnd fort, waar je doorheen kunt lopen op weg naar een soort natuurlijk openluchtbad met ondiep water, zandige bodem en kwistig veel rotsoppervlakten om zich te laten bakken in de zon. Botofielen komen er zeker aan hun trekken, daar heeft Colin Archer mede voor gezorgd en je komt ze tegen in alle soorten en maten, zowel frĂŞle, ranke "lystbĂĄde" (lustboten oftewel pleziervaartuigen) alswel superdegelijke zeewaardige "redningskoite" (reddingsboten) die het beeld vertegenwoordigen van wat wij Colin Archer's noemen. Ze worden er ook nog steeds nieuw gebouwd naar originele tekeningen en uitgevoerd in hout, een lust voor het oog en vaak echte staaltjes van vakmanschap van de plaatselijke botenbouwers. Zodoende "voor elck wat wils" en mits U de tijd er voor kunt vrijmaken is er veel te beleven en te genieten in dit gebied aan de overzijde van het Skagerrak, vanuit de kop van Denemarken (Jutland) gezien. Fred Licht 71


CURSUS SCHEEPSDIESELMOTOREN Donderdagavond 21 november startte de heer Post zijn lessen over scheepsdieselmotoren. Dit was het resultaat van één van de zeer goede activiteiten van ons bestuur. Het zal u bekend zijn dat het bestuur de afgelopen winter een cursus organiseerde over scheepsmotoren. In verband met het aantal deelnemers bleken er twee groepen te moeten worden gevormd. De één en twintigste november was het dus zover. De heren Post en Bouwkamp, beide werkzaam aan de zeevaartschool in Delfzijl, ontvingen ons en startten de cursus. We zouden 9 theorie-lessen van de heer Post en 4 praktijk-lessen van de heer Bouwkamp krijgen. In elk geval was voor mij zo'n cursus noodzakelijk, daar mijn scheepsmotor voor mij altijd een geheimzinnig geheel was. Ik vond van mijzelf al heel goed, dat ik in het vorige vaarseizoen, zelf de startmotor kon demonteren, ook al bleek ik eerst de dynamo daarvoor te hebben aangezien. Ik was dus op het juiste adres. De heer Post bleek een enthousiaste leraar te zijn met veel praktische kennis. Daarvan probeerde hij ons met verve het één en ander mee te geven. Natuurlijk word je in een serie van dertien lessen geen monteur, maar toch Na een aantal lessen hadden we allen de indruk de scheepsmotor wel te lijf te kunnen gaan. In elk geval zou het demonteren wel lukken. Het opnieuw in elkaar zetten ..... !? Iedereen zou de kleppen van een cylinder zelf moeten kunnen stellen. Wij zouden dat dan ook oefenen in het motorenlab. Daar staan een aantal zeer grote motoren. Twee er van mochten we als demonstratie starten, nadat de heer Bouwkamp alle nodige kranen had opengedraaid. Dat doende nam hij met ons meteen het koel-, smeer- en brandstofsysteem nog even door. Het starten van deze motoren ging dan ook prima. Nu de kleppen stellen. Wij zouden dat wel eventjes doen. Gereedschap genoeg. Trouwens, wist u dat er veel goed gereedschap is en dat voor een paar tientjes, aldus onze praktijkleraar de heer Bouwkamp. Na de controle van ons stelwerk bleek aan onze motor (wij werkten met ons vieren) 1 van de vier afgestelde kleppen ook redelijk goed te zijn afgesteld. Gelukkig mag ik het nog een keer overdoen. Zoals gezegd, je wordt in 13 lessen geen monteur. Wel hebben we veel tips gekregen. Ook heb ik nu een algemeen inzicht in de technische werking van mijn scheepsmotor. Helaas ook inzicht in wat er allemaal fout kan gaan. (Aan de orde is geweest bijv. cylinder en zuiger, brandstof, olie, vet, keerkoppeling enz. enz.). Wij zien terug op leerzame en gezellige avonden, niet in het minst te danken aan onze leermeesters! Graag elk seizoen zo'n nuttige cursus. Bedankt heren Post en Bouwkamp, bedankt bestuur. J.C.K. Schenkel

72


BUITENBOORDMOTOREN 2 t/m 200 PK MARINER-MERCURY HONDA SUZUKI YAMAHA Onderdelen Reparatie ir â– wis Inruil ir Winterbeurten alle merken

GENERATOREN Overal en altijd stroom bij de hand.

Vanaf: 220 Volt - 500 A 12 Volt - 8,3 A Zoutkamp 0

- B RAN DS

~su

Warfhuizen

Aduard

Groningen

Baron van Asbeckweg 22 - 9963 PC Warfhuizen Telefoon: 05957-1773 's Maandags gesloten

73


Een dag te gast bij de Meet- en Adviesdienst van RIJKSWATERSTAAT U kent ze natuurlijk allemaal: de bekende geel-zwarte schepen van "Rijkswaterstaat". In onze thuishaven "Noordergat" te Lauwersoog zijn ze onze buren, op het wad of op het meer ontmoeten we ze vaak - een ontmoeting die steeds gepaard gaat met een joviale armzwaai en/of hoornstoot. Het is donderdag 1 augustus 1985. Om half negen meld ik mij, zoals afgesproken, aan boord van het m.s. "Capella", en word van harte welkom geheten door de stuurman/wnd. gezagvoerder Jan Huizenga, die mij voorstelt aan de overige leden van de bemanning: Harm Hoekstra, waarnemer-plv. ploegleider; Hans Smit, meetassistent-waarnemer; en Henk Schokker, meetassistent-vletschipper. De "Capella" is een meetvaartuig en als zodanig voortdurend bezig om de ook voor ons als watersporter zo belangrijke (diepte-)metingen te verrichten welke uiteindelijk resulteren in de onmisbare bebakening van ons vaarwater. Het schip werd in 1972 gebouwd op de werf Gebrs. Akerboom te Oegstgeest onder registratienummer RWS 239-72, het wordt voortgestuwd door twee 6-cylinder Volvo-Penta dieselmotoren van 110 kW elk, de afmetingen zijn 23,5 x 5,5 x 0,95 m en volgens de Verklaring van Zeewaardigheid mag het zich tot 15 mijl uit de kust begeven bij windkracht Bf 8. In de machinekamer staan voorts een Listeraggregaat voor 380 Ven een Onam-aggregaat voor 220 V. Bovendien beschikt men over 24 V voor de apparatuur werkend op deze spanning. Als motorboot-vaarder heeft uiteraard de machinekamer mijn volle en warme belangstelling - welnu, hier kunnen we een voorbeeld aan nemen; in één woord: fantastisch! Eén-en-al orde en netheid, geen smeertroep, geen rommel, geen struikelgevaar, de motoren alsof ze zo uit de krat zijn gekomen, vuldoppen en leidingen glanzend gepoetst, het uitgebreide gereedschapsassortiment overzichtelijk gerangschikt aan de wand, van de vloer zou je inderdaad zonder bezwaar kunnen eten. Trouwens, die orde en netheid vind ik op mijn verdere rondgang overal in het schip. In het voorschip bevinden zich twee comfortabele 2-persoons hutten, onder de stuurhut een gezellig bemanningsverblijf met televisie, radio, een bureau voor de meetassistent; midscheeps is de ruime kombuis, het toilet en nog een 2persoons hut. Extra-kooien kunnen eenvoudig "uit de wand" worden geklapt in het bemanningsverblijf. En welhaast vanzelfsprekend is er overal volop kastruimte. In de stuurhut vindt men naast de nautische instrumenten en bedieningsorganen een uitgebreide collectie zeer geavanceerde meetapparatuur - de z.g. "Randapparatuur", volledig gecomputeriseerd. Ik noem u: de Syledis SR 3 voor de exacte plaatsbepaling, een Atlas echolood - schrijvend én met digitale uitlezing - die de diepte tot in cm nauwkeurig kan geven met een range van naar keuze 0 — 5 m of 0 — 20 m, en de z.g. "Track-plotter" waarmee de route uit de dieptekaart op een bandje kan worden opgenomen en in de computer kan worden ingevoerd en hiermee kan de "gemeten" route in kaart worden gebracht. Heel duidelijk is daarbij de "slibsubstantie" boven de vaste ondergrond te onderscheiden. Een Grundig Satellit 2400 dient o.a. voor de ontvangst van de weerrapporten die in voorgedrukte kaarten kunnen worden ingetekend. Voor de communicatie kan men beschikken over een ITT-marifoon die stand-by staat op kan. 10 en een Sailor die stand-by staat op het "eigen" kanaal P3 ( = kan. 40). Het andere "eigen" kanaal P1 ( = kan. 38) geeft rechtstreekse verbinding met het kantoor Delfzijl. 74


Onmisbaar is de radarinstallatie en de Lowrance dieptemeter, deze laatste wordt continu met een "half rechteroog" in de gaten gehouden. De uit te voeren taak van de dag luidt: het peilen van de vaargeul naar Noordpolderzijl (het Riet) ongeveer vanaf scheidingston ZOL25VN2 tot ingang vissershaven. Om ruim negen uur verlaten we de sluis - we moesten even geduld hebben i.v.m. het ochtendspitsuur-wegverkeer - en varen met 1700 RPM een snelheid van plm. 10 knopen oostwaarts. De wind is W minder dan Bf 3, het water gerimpeld en de lucht is - geen uitzondering in zomer '85 - geheel bedekt. Het zicht is goed, de stemming en de koffie zijn prima. Hoogwater Lauwersoog 11.21 u, Delfzijl 13.18 u, Noordpolderzijl daar mooi ergens tussenin. Geschatte vaartijd tot plaats van bestemming 2 uur, duur uit te voeren taak 2 รก 21/2 uur, terug eveneens plm. 2 uur zonder onvoorziene tegenslag alles keurig "pasklaar". Hoekstra en Smit treffen voorbereidingen, Schokker maakt met veel sop en gedweil schoonschip, en schipper Huizenga stuurt doelbewust zijn hebben-en-houwen naar dรกรกr waar we wezen moeten, soms een geheel eigen route volgend - gemarkeerd door op geen enkele kaart voorkomende kenmerken zoals een "prikje-met-een-strikje" of een blauwe of witte "jerrycanton".

PiPLI.111

,41191111ifilfinitirsLliixenliw, z _

*JIM

Om 10 over elf maken we vast in Noordpolderzijl, het draaien om eigen as ging gesmeerd met de BB-schroef achteruit en de SB-schroef vooruit slaand. De "Capella" is ongelooflijk wendbaar! Met de BB-hijslier wordt het vletje gestreken en Hans, gewapend met portofoon en schrijfblok, begint zijn taak met het "kleine" werk: peilen in de haven, terwijl de "Capella" weer afvaart naar het beginpunt voor de eerste "raai": zo heet een track gedurende welke de meting wordt verricht. 75


Waarnemer Hoekstra en stuurman Huizenga zien hetzelfde beeld op hun monitor, de communicatie tussen die twee is kort en duidelijk, wat de één zegt herhaalt de ander om misverstanden uit te sluiten. Met duim en wijsvinger bedient Huizenga z'n stuurknuppeltje - het wel aanwezige grote stuurwiel wordt zelden gebruikt - en vaart de vereiste koers vrijwel perfect, de afwijkingen naar SB of BB zijn minimaal, slechts zo nu en dan geeft het scherm géén 0.0 aan. Na de eerste raai volgen de andere, steeds een vaste afstand verderop, totdat de hele sector bewerkt is. Intussen is via de marifoon met de "Regulus" die onder Borkum werkzaam is afgesproken dat straks op de terugweg een PO-meter (PO staat voor Power Output, een PO-meter wordt gebruikt om het zendvermogen van een golf boei te meten) zal worden overgenomen. Ook Hans is nu klaar met zijn deel van het karwei en we varen elkaar tegemoet om hem en z'n vlet weer aan boord te nemen. Uit de kombuis stijgen heerlijke soepgeuren omhoog en Henk meldt dat we aan tafel kunnen. Hiertegen heb ik geen enkel bezwaar, het is rond half twee en mijn maag houdt niet van verwaarlozing. In het bemanningsverblijf is de tafel keurig gedekt en de wens "smakelijk eten" wordt volledig vervuld. In het NO doemen de contouren van de "Regulus" op die ons tegemoet vaart om de PO-meter over te geven. Er wordt BB aan BB langszij vastgemaakt en Harm Hoekstra neemt het kistje met daarin het instrument van collega Harry Otten (nee, nièt de weerman!) over. Beide schepen vervolgen daarna hun koers, en het loopt tegen vier uur als we in een druilerige regen de sluis te Lauwersoog naderen. Schipper Huizenga meldt zich via de marifoon - een reactie blijft echter uit. Even later nog maar eens geprobeerd, en deze keer met meer succes: "Oké Jan, niet ongeduldig worden, je weet toch dat we om deze tijd een bakkie doen!" (= een kopje thee drinken). Henk komt op dit moment juist uit de kombuis te voorschijn met een blad vol dampende koppen thee en reageert prompt met: "Goed, jullie een bakkie - wij óók een bakkie!" Behoedzaam wordt de "Capella" voor de sluis afgemeerd en langszij maakt de ZK 55 "Trijntje" vast. Aan de overzijde ligt het zeiljacht "Grietje" al te wachten. Als we "groen" krijgen gaat eerst de ZK 55 naar binnen, daarna wij en als laatste de "Grietje". Het schutten gaat vlot en weldra zwenken we bakboord uit naar de vaste stek van de "Capella". Henk en Hans maken de trossen vast, Harm schakelt z'n apparatuur uit en brengt zorgvuldig de hoezen aan en de schipper stopt de motoren en maakt z'n check-ronde om te controleren of alles "af, uit en dicht" is. Einde van een werkdag! Voor de RWS-mensen een gewone dag, voor mij een heel bijzondere dag. Veel heb ik gezien, gehoord en geleerd. Veel respect heb ik gekregen voor de uiterst efficiënte werkwijze, de duidelijke vakbekwaamheid en het "teamwork" van de "Capella"-bemanning. Jan, Harm, Hans en Henk: nogmaals mijn hartelijke dank voor alles: voor de gastvrijheid, de uitleg, het geduld om zelfs mijn "stomste" vraag zo goed mogelijk te beantwoorden! Rijkswaterstaat, mijn oprechte dank voor uw medewerking en uw toestemming tot publicatie in ons jaarboekje! Henk S. Carolus

76


JACHTHAVEN HUNZEGAT

Deze haven ligt beschut in een insnijding van het Zoutkamper Ril. Slechts enkele minuten lopen van het oude vissersdorp Zoutkamp. Voor al Uw benodigdheden kunt U daar terecht.

De komende jaren wordt het aantal ligplaatsen uitgebreid. Vraag inlichtingen aan de

Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog Postbus 172, Haren (Gr.).


LAUWERSMEER JOURNAAL. onderwerp: 1 visserijhaven — uitbreiding 2 recreatieve ontwikkelingen De uitbreiding heeft vormen aangenomen waar je U tegen zegt, de haven zelf heeft nu een lengte van ± 900 m bij een gemiddelde breedte van 180 m. Vanwege de lengte van de steigers, zo'n 75 m, waarvan er nu 5 stuks zullen zijn, is de effectieve breedte dus pakweg 100 m. In de praktijk liggen er altijd schepen voor de los/laadkade waardoor de echt te gebruiken ruimte varieert alnaar gelang de rij langsliggende kotters. Het werk zelf vordert goed en men voorziet met de haveninrichting omstreeks juni klaar te zijn; de verdere afwerking van wegen en parkeergelegenheid zal in de loop van '86 volgen. Voor ons is van belang te weten dat het havenhoofd van de visserijhaven zelf (dus niet de pier) met ± 30 m ingekort zal worden om de doorvaartmogelijkheden te verbeteren. De overzichtelijkheid bij in/en uitlopen is er ook mee geholpen, het is en het blijft toch uitkijken geblazen, maar die ruimte komt wel van pas in de buurt van de sluis. Een bijzonderheid is dat het nieuwe deel van de haven een meter dieper is (7 m); de extra hoeveelheid benodigd zand voor terreinuitbreiding hoefde zodoende niet van elders aangevoerd te worden, een kostenbesparing welke de moeite waard was. De uitbreiding is nu een gerealiseerd feit en nu volgt de vraag in hoeverre het zijn nut zal hebben; de toekomstige regelingen wat betreft de quotering voor de visserij wordt door veel direct betrokkenen in haven en visserij met argusogen gade geslagen en over de vraag waar het heen zal gaan zijn de geluiden vervat met vraagtekens, men verwacht wel meer buitenlanders zoals Denen en Engelsen. Eén van de twee kortere houten steigers, welke het oostelijkst komen, is nog onderwerp van discussie geweest waarbij gebruik door de watersport overwogen is; vooralsnog zal dat niet kunnen, alles blijft zoals we gewend waren — dus langszij de kleinere kotters wanneer er om allerlei redenen afgemeerd gaat worden in de visserijhaven. RECREATIEVE ONTWIKKELINGEN IN HET LAUWERSMEER. Zo op het oog lijkt het alsof er aan de friese kant ontwikkelingen gaande zijn welke duiden op een beduidend grotere kapitaalsinvestering in wat meer luxere verblijfsrecreatie — vergeleken althans met de plannen aan de groningse zijde waar meer aandacht aanwezig is voor de "low budget" benadering, ook al vanwege de belangstelling van diverse investeerders. Aan de friese kant zou sprake zijn van 6 à 7 maal grotere financiële injectie, men bezigd daar getallen als 60/70 miljoen gulden. De onderhandelingen gaan nog voort; rijk, provincie en gemeente Dongeradeel zullen ieder delen in allerlei nodige bijdragen wanneer de projectontwikkelaar, de Vries & partners in Apeldoorn, de mogelijkheden aanwezig acht en de andere investeerders er wel muziek in zien. Groningers kijken de kat eerst uit de boom beweert men, eigenlijk niet zo misplaatst in deze tijd gezien de haalbaarheid van allerlei projecten; in het verleden was er het "Hunzegat"project wat maar niet van de grond wilde komen waarbij vooral gebrek aan belangstelling van investeerderszijde een grote rol speelde. Ter vervanging daarvan maakt men zich nu warm voor het Ballastplaat — bos idee; hiervoor is interesse bij een investeerder die dit in samenwerking met de Grondmij wil realiseren. Opzet is "low budget"recreatie; geen "sporthuis — centrum 78


idee", maar meer in de trant van kampeerplaatsvoorzieningen voor mensen die aangetrokken worden door de natuurlijke omgeving. De natuur zelf moet de trekpleister zijn, zo wordt gedacht, en om die reden wil men dan ook maatregelen treffen welke directe betreding van de natuurgebieden voorkomen. In totaal gaan de gedachten uit naar Âą 600 eenheden en als voordeel noemt men dat er geen extra verkeersvoorzieningen getroffen hoeven te worden. Het landelijk opererend en als gerenommeerd bekend staande vakantie verhuurbedrijf "Creatief" staat erachter met haar ideeĂŤn over huisjes, kampeerterreinen en trekkershutten. Wil het plan gerealiseerd kunnen worden, dan zal eerst het project "Hunzegat" ingetrokken moeten worden; binnen het streekplan is geen plaats voor beide, de recreatieve druk op het Lauwersmeergebied verdient extra zorgvuldigheid. Immers, natuurgebieden zijn schaars, een in bloei zijnd brok natuur kan zich niet verweren met voetangels, bommen, granaten, bureaucratie en ambtelijke/politieke mooipraters met een gevulde portemonnee. Zij kwijnt weg, de kip met gouden (scharrel)eieren.

79


COeP, IN- EN VERKOOPVERENIGING VAN VISSERIJ-BENODIGDHEDEN

"LAUWERSZEE"

GA

HAVEN 6 LAUWERSOOG — TELEFOON 05193-9164

Voor al uw watersportartikelen zoals: * LAMPEN 24 - 110 - 220 volt * ZWEMVESTEN (sailing belt) * DIVERSE SOORTEN TOUWWERK * BRANDBLUSSERS, enz. * JACHTLAKKEN (Ruwa) * OOSTENDER KIELEN * ZEILJOPPERS * GAS PROPAAN 11 kg FLESSEN * SMEEROLIE * GASOLIE * KWASTEN * LAARZEN * KLOMPEN * VETTEN * enz. enz.

Alle werkdagen geopend van maandag t/m zaterdag van 8.30 - 17.00 uur


CHRISTIANSO Van Lauwersoog naar Christians. Tijdens onze eerste zeiltocht in 1981 kwamen we met de Julia, een Kaskelot, op een bijzonder eilandje wat op steenworp afstand van Bornholm ligt. Het heet Christians0 en is evenals Bornholm Deens. Half juli vertrokken we uit onze thuishaven L'oog richting Kiel. Dat we eerst op Borkum belandden lag aan onze slechte konditie en aan het matige weerbericht; W 5-6. Nadat we uitgerust waren, hebben we een hele rustige tocht naar de Elbe 1 gehad met een bakstagwindje van 3-4 bft. Met het eerste opkomende water zijn we doorgevaren tot Cuxhaven en de volgende dag meerden we af in Kiel. Sinds die eerste keer is het voor ons gewoonte geworden om hier een rustdag te houden, om zo optimaal mogelijk aan de volgende, vaak lange etappe te beginnen. Onze eerste oversteek zou 190 zm lang worden. We kruisten met weinig wind de Kielerfjord uit. Ter hoogte van het schietgebied draaide de wind van NO naar NW, zodat bij het wijzigen van de koers naar oost, de spinaker opging om te blijven staan tot het donker werd; dat was om 23.00 u en we bevonden ons toen bij Fehmarn. Zo gingen we de nacht in met de boom in de genua, tot bij de punt van Gedser, verlegden toen de koers iets meer aan de wind en zo kregen we om 09.30 u het lichtschip Mon dwars. Hier hebben we nog een keer de koers verlegd naar 75 gr, de boom er weer in en zo begonnen we aan het langste voor de windse rak uit ons zeilersbestaan, nl. 70 zm. Het werd een rustige etappe met kompas uitslagen van 60 tot 90 gr; er was weinig scheepvaart, slechts enkele vissersboten, enig oorlogstuig en een zeilboot. Rond 17.00 u doemde Bornholm op en om 20.00 u liepen we de haven binnen. De volgende dag hebben we Ronne verkend en in het begin van de avond zijn we, onder begeleiding van een onweersbui, verkast naar Hasle, wat 7 zm noordelijker ligt. In Hasle kun je je schip veilig onbemand laten liggen en dit gaf ons de mogelijkheid van daaruit het prachtige eiland zowel per fiets als per bus te verkennen. Toen we 'uitgekeken' waren, gooiden we de trossen los om via Tjen naar ChristiansO te zeilen. Helaas werden we gedwongen de hele dag zonder wind stijf om de noordpunt van Bornholm heen te tuffen. We meerden af in Tejn om een hekanker te kopen en gelukkig konden we vandaar uit de laatste 10 zm wel zeilend afleggen. Er was nl. een beetje wind gekomen en zo genoten we van het aan de windse rak met een lopend windje en volop zonneschijn. Onze toch al goede stemming werd nog beter toen ons oog zich kon verlustigen aan het opdoemende silhouet van Christians. Vanuit de stilte van het varen gingen we nu over in de drukte van de haven, maar genietend van het schouwspel was het deze keer niet storend. De geschiedenis van het eiland De historie bepaalt nu nog steeds het gezicht van het eiland. Zonder deze unieke historie was het misschien een eiland als Utklippan met z'n wonderschone natuur en z'n sterke baken. Het begon allemaal in 1658. Toen werd bij de vrede van Roskilde bepaald dat de Denen grote delen van Zweden en Bornholm moesten terug geven. Bornholm kwam echter nog het zelfde jaar weer in Deense handen. Veel hadden de Denen daar niet aan, omdat er geen havens waren in die tijd en het hen aan technische mogelijkheden ontbrak deze aan te leggen. Nu lag er Âą 10 zm ONO van Bornholm een kleine eilandengroep, genaamd Ertholme, waar 's zomers de vissers vaak schuilden en hier lag een goede mogelijkheid tot het verschaffen van een steunpunt voor de Deense vloot. Twee van deze eilanden, Christianso en 81


Frederiks°, vormden nl. een natuurlijke haven die bij ieder weer aangelopen kon worden. Na het beëindigen van de oorlog met Zweden in 1684, kwam het plan van de grond hier een kleine vesting te bouwen. Het werk werd uitgevoerd door Noorse werksoldaten in samenwerking met militairen van Bornholm. Hoe zag het plan eruit? Allereerst moest het natuurlijke havenbassin tussen de eilandjes vergroot en verdiept worden en het geheel met 4 haven "batteri's" verdedigd. Het geschut zou bestaan uit 20 18-pondskanonnen, 18 kleinere kanonnen en 218 stuks lichter geschut. In totaal werden er 115 manschappen gestationeerd, van wie er 39 als officier in funktie waren. De vesting was te klein om een echte oorlogshaven te zijn, maar was wel geschikt als uitvalsbasis voor snellere schepen, die de Zweedse boten konden bespioneren. In 1687 was de vesting klaar en kon koning Christian V deze bezoeken. De eerste twintig jaar gebeurde er niet veel, maar in 1709 brak er weer oorlog met Zweden uit, zodat de manschappen van visser weer militair werden. Bovendien kwam er versterking bij tot 372 man. De vijand deed geen poging om het eiland aan te vallen, omdat het onneembaar geacht werd, maar schijn bedroog, want het bestond slechts uit losse stenen en aarde. In 1795 is besloten om de zaak zo goed mogelijk te versterken. In 1808 werden de Engelsen actief in de Oostzee en zodoende werd Christians° de uitvalsplaats van oorlogs- en kapersschepen, wier taak het was om de Engelsen tegen te houden bij hun tochten over de Oostzee. De Engelsen beantwoordden dit uiteindelijk met het beschieten van het eiland, waardoor er veel vernield werd. Ruikend aan de overwinning kwamen ze dichterbij gezeild, maar op die afstand troffen de kanonnen van het eiland wel hun doel, zodat de Engelsen alsnog verjaagd werden. Het was duidelijk dat er iets gedaan moest worden ter versterking van de vesting en zo werden de 4 batteri's vernieuwd. In 1825 was de versterking een feit, maar in 1855 werd de vesting ontheven van elke militaire funktie. Christians° bleef een noodhaven met een goede vuurtoren voor de loodsen. In 1863 werd echter alles opgeheven en kwamen er verschillende oud-militairen als visser op het eiland terug.

82


Het verblijf op Christians. (Frederiks.)

Zoals het eiland nu is, is er denk ik niet veel veranderd sinds 1850, alle huizen hebben weer een bestemming, ze zijn of permanent bewoond of in gebruik als vakantiehuis, zodat het geheel opnieuw een bedrijvige indruk maakt. Overdag worden er vanuit Gudhjem en Svaneke een handjevol toeristen gedropt, die rond 1500 u weer verdwijnen en de rust keert weer. Wat maakt het eiland voor hen en voor ons nu zo bijzonder? Allereerst door wat onze voorouders daar hebben achtergelaten en verder is de natuur er erg mooi. En dit alles wordt heel kompakt aangeboden. (De enige smet op dit geheel is de vuilnisbelt aan de NO kant van het eiland). De natuur is ongelofelijk afwisselend, kale rotsen langs de rand van het eiland, die door het overspoelen van het zeewater steeds van kleur wisselen. Het daarbinnen liggende gedeelte geeft een enorme verscheidenheid te zien bijv.: loof- en dennebomen, veel heesters en struiken, bramen, rozen, dovenetels, fluitekruid, klimop langs bomen, muren en huizen, rots- en vetplantjes, binnenmeertjes, stukken echt bos, kleurig begroeide rotsen afgewisseld door kale plateau's etc., etc. Verder overal het uitzicht over de zee met zo her en der een eilandje of een stone awash voor de kust waar het water wit opbreekt en tenslotte het grote vogeleiland Graesholmen wat door de vogels wit geworden is. Wil je het historische verleden goed op je in laten werken, dan kun je het beste met een boekje in de hand op verkenning gaan, je bent dan in staat om veel weer te herkennen, zodat je je in andere tijd waant. Dat gevoel komt al over je als je zo aan komt zeilen, je ziet van verre de vesting liggen. Voor de haveningang laat je de zeilen zakken en ineens lig je er dan midden in. De beste plek om af te meren zo op het eerste gezicht is, aan de kade tegenover de kazerne's uit 1790. 's Avonds brandde er een lantaarn aan het gebouw tegenover de boot, zodat je echt het gevoel had ergens in de Napoleontische tijd beland te zijn. Later zagen we in het museum in Kalmar nog een schilderij van de haven uit die tijd. De eerste verkenning geeft een concentratie van gebouwen aan rond de haven aan de oostzijde, dus op ChristianÂť. Wat zie je er zoal? Naast de kazerne liggen de vertrekken van de officieren, enkele hutten waar de bootslui van alles bewaarden, op de muur 8 pnd kanonnen die ook dienst deden als saluutgevers, daartegenover een gastgiveri met een winkel. Ga je de trap op dan kom je bij de huisjes van de brandweer, de bakker en ook was er een brouwerij. Aan de andere kant van het pad ligt de grote ronde toren, die vanaf zee duidelijk is te herkennen als zijnde het lichtbaken. De 'store tĂĄrn' is dan ook de kern van de vesting geweest met z'n 3 m dikke muur en dateert uit 1684. Op de eerste verdieping stonden de kanonnen, op de tweede verdieping was een kleine kerkzaal gedurende een periode van 250 jaar, in 1785 werd het een ziekenhuis en derhalve werd de kerk verplaatst. Onder het dak tenslotte hingen 3 kerkklokken. In 1879 kwamen er, als eerste in Denemarken, de huidige lenzen in. Toen de kerkzaal uit de grote toren moest, vond men in de wapensmederij een nieuw onderkomen, het lag iets noordelijker met daarnaast een gebouw destijds voor voedselvoorraden, nu met een gymzaal, een werkruimte en een schoolbad. Voldaan na onze eerste wandeling kwamen we terug aan boord en genoten van het mooie weer en van het speciale sfeertje hier op het eiland. 's Avonds laat wilden we de benen nog even strekken en zo kuierden we over de gammele brug naar FrederikÂť. Direct links na de brug liggen wat loodsen, waar vroeger de kanonneerboten lagen, maar waar nu de vissers hun spullen hebben liggen. De grote visvangst van die dag gaf aanleiding tot het vieren van een feest; in een loods zaten 3 mannen op een stel kratten muziek te maken met een banjo, klarinet en een trekharmonika, kletsende en dansende mensen er omheen, kratten pils en gerookte vis voor de inwendige mens. De gerookte vis was overigens alleen voor ei83


beide zijden bruisend wit als we terugzakten in de golven, die ons eerst opgepakt hadden en in vliegende vaart voortstuwden. De nacht was enigszins onrustig, omdat er veel vrachtschepen overal vandaan kwamen. Er ontbreekt hier een echte scheepvaartroute, zodat je steeds aan het inschatten bent van hoe ver, hoe snel etc. Na 0300 u werd het langzaam lichter en konden we ons richten op het vuur van Utklippan. Daar in de buurt gekomen, de wind nam nu snel af, werden we gepraaid door een visserman om buiten het zalmnet te blijven, dus dat werd koers verleggen om rond het 4 zm lange net te komen. Toen de zon opkwam, gleden we heel gemoedelijk de Kalmarsund in, maar het ontspannen gevoel werd plotseling vervaagd door de opkomende nevel. Het was nu zaak om goed koers te houden, want de prikken zijn nu niet bepaald erg groot. Toch lukte het prima tot onze grote voldoening. Leuk was het nog dat er een flinke Zweedse schoener vlak voor ons de bank uit en weer indook met achterlating van motorgeronk wat langzaam wegstierf. De snelheidsmeter begon weer iets op te lopen, de kustlijn tekende zich vaag af, het ergste leed was geleden. De spinaker omhoog en met een toenemende wind maakten we nu goed snelheid zo door de sund. Toen het slot van Kalmar in beeld kwam, ruimden we de spinaker-spullen op en een half uurtje later lagen we midden in de stad afgemeerd. De eerste wandeling door het oude centrum maakte ons direct zo enthousiast voor deze stad, dat we nu op al onze vakanties Kalmar minstens eenmaal hebben aangelopen. We genieten dan steeds van de verschillende musea, bijv. een scheepvaartmuseum, een modern en het slotmuseum. Ook de sfeer van de stad, het park en de haven, de goede winkels vlak bij de boot en de heerlijke douches trekken ons elk jaar weer. Voordat we onze steven weer zuidwaarts wendden, zijn we nog noordelijker gegaan tot Vastervik. P. en A. Salters tekeningen: P. Salters

86


WENKEN VOOR DE "NETTE" JACHTSCHIPPER We horen ons netjes te gedragen op en bij het water. Dat weten we allemaal. Toch vallen we allemaal wel eens door de mand. Voordringen bij de sluis, hoge golven trekken Tja, 't hoort niet. Maar als die ander nou niet zo traag gedaan had, hadden wij niet hoeven voorkruipen, nietwaar.... Oftewel wees hoffelijk, dat voorkomt boosheid van anderen, maar houd ook rekening met anderen, dan kunnen we allemaal meer van het water genieten. Een paar regeltjes kunnen daarbij helpen. Te denken valt aan: — Voorkom onnodig lawaai, want geluid draagt ver over het water. — Verminder vaart, als u langs een kleiner schip vaart, of de haven binnenkomt. (zeker als uw schip hoge golven trekt). — Ontzie andermans eigendommen. Gebruik stootwillen als u langs een ander schip moet afmeren, maar vraag ook toestemming om af te meren. — Strijk de vlag bij zonsondergang. — Gooi geen afval overboord. En zeker geen olie morsen. — Haal stootwillen binnen als u ze niet gebruikt. — Help anderen als u ziet dat er problemen zijn. (Dus niet denken dat een ander, na u varend wel zal gaan helpen). — Houd duidelijk koers, vaar duidelijk en sluit aan voor bruggen en sluizen. J. du Bois

Houd koers, Jan, anders brengen we hem in verwarring. 87


NOORDELIJK SCHEEPVAARTMUSEUM

Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum Openingstijden : 10.00 - 17.00 uur Zon- en feestdagen : 14.00 - 17.00 uur Op maandagen gesloten.

H

Noordelijk Scheepvaartmuseum en Tabacologischeen trekpleister voor allen die belangmuseum stelling hebben voor de geschiedenis en een vraagbaak Fc' 1 voor vele retaurateurs van oude schepen, evenals voor _ modelbouwers.

MM

Gevestigd in een zeer oud gebouw, uniek voor de stad Groningen.

MMHE _KA in het GOTISCH HUIS

terlu GRONINGEN

sotsr aoat12224202


VOGELS IN HET LAUWERSMEERGEBIED Over de kwaliteiten van het Lauwersmeergebied als natuurterrein is al veel geschreven evenals over vogels. Hier een combinatie van beide: vogels in het Lauwersmeergebied. Wie al varend of voor anker liggend zijn ogen, al dan niet met verrekijker, de kost geeft ontdekt talloze vogels in het Lauwersmeergebied. En veel vogels van uiteenlopend pluimage, van scholekster tot flamingo. Vogels stellen heel specifieke eisen aan het gebied waarin ze voorkomen. In de eerste plaats zoeken ze natuurlijk voedsel maar er moeten ook mogelijkheden zijn om te rusten, te broeden of te ruien. Elke vogelsoort heeft weer zijn eigen speciale wensen op dit gebied; niet iedereen houdt van hetzelfde op z'n bordje. Een gebied kan meer of minder aan deze eisen voldoen. Veranderingen in het gebied (bijvoorbeeld wegvallen van getijde — invloed) kan het voldoen aan deze eisen beinvloeden en daarmee weerslag hebben op het aantal en de soorten vogels die er in dat gebied kunnen leven. Na de afsluiting van de toenmalige Lauwerszee viel de getijde — invloed weg en veranderde het gebied in een zoetwater— boezemgebied met hier en daar zoute kwelgedeelten (de gebieden waar het zoute water omhoog komt). Deze afsluiting was bijv. voor de bonte strandloper nadelig; hij verloor zijn voedselgebied. Andere vogels profiteerden echter van de nieuwe mogelijkheden; de schraal begroeide terreinen (met eerst veel zeekraal) boden leefruimte aan strandplevier, dwergsterns, visdiefjes en kluten. Deze pioniers hebben hun beste tijd inmiddels gehad. De toenemende vegetatie en verzoeting bood nieuwe soorten kansen en verminderde de aantrekkelijkheid voor de oude bewoners. In het gebied broeden nu ± 50 soorten vogels; onder deze broedvogels treffen we soorten aan die in Nederland zeldzaam zijn zoals de pijlstaart, krakeend, bruine — en grauwe kiekendief, porseleinhoen en grauwe gors. Andere meer voorkomende soorten die er broeden zijn: wilde eend, slobeend, bergeend, patrijs, fazant, meerkoet, scholekster, kieviet, grutto, kluut en gele kwikstaart. Weer andere vogelsoorten stellen aan het Lauwersmeer niet de eisen van broedgebied maar die van voedselbron op de trekroute. De trekroute die van Afrika tot Spitsbergen (of de Noordkaap) kan gaan maar welke wel via diverse voedselrijke tussenstops moet lopen. Het Lauwersmeergebied is zo'n gebied dat aan de eisen van tussenstop voldeed én voldoet. Want ook voor de trekvogels geldt dat er vóór en ná de afsluiting van de Lauwerszee verschillende soorten gebruik van maken. Wie kent niet de grote aantallen brandganzen die in voor — en najaar al gakkend in het Lauwersmeergebied neerstrijken om hun kostje bij elkaar te grazen. Het Lauwersmeer biedt hun een prima combinatie van nog enigszins zout — minnende planten (de bodem is nog steeds niet geheel zoet) én zoet water om te drinken. Maar ook de smienten zijn in die tijden volop aanwezig; beide soorten grazen en schijnen elk hun deel van hetzelfde voedsel te krijgen door elkaar als in ploegendienst af te lossen. Overdag zijn de smienten op het water en langs de oevers, de ganzen zijn dan overal op de vlakten te vinden. 's Nachts is de situatie omgekeerd en grazen smienten op de vlakten en slapen de ganzen langs de oevers. Naarmate het gebied verder verzoet en de begroeTng dus veranderd zal de geschiktheid van het gebied voor deze soorten wellicht weer afnemen.

89


Andere soorten trekvogels die in het Lauwersmeer komen bijtanken zijn bijv: eidereend, wintertaling, kleine zwanen, duikeenden, groenpootruiters, zwarte ruiters en witgatje. Volgens de Ramsar — kriteria, genoemd naar een internationaal congres in Iran in 1971, zou een gebied tenminste 1% van de populatie van een bepaalde soort vogels moeten herbergen om van internationale natuurwetenschappelijke betekenis te zijn. Het Lauwersmeergebied voldoet voor niet minder dan 14 soorten vogels in totaal 165 keer aan deze 1% norm van Ramsar! Het is daarmee niet alleen van nationaal maar ook van internationaal belang, zeker voor de vogels! Liesbeth Meijer.

90


RONDJE TEXEL MET DE WADPIER Zaterdagavond 30 juli 1985 liep de Wadpier (een Carina kajuitzeiljachtje, 6 meter lang, geen motor maar roeiriemen) de haven van Oudeschild binnen, en voor het eerst van ons leven betraden we het eiland Texel: schipper (43), hobby toerzeilen, Peter (15), hobby aardrijkskunde en Arend (10), hobby: alle avonturen van papa meemaken. Peter had al met enige moeite minstens één rustdag per waddeneiland bedongen om op verkenningstocht te gaan en bestudeerde nu de in Den Helder gekochte topografische kaart van Texel. Hij wilde in ieder geval het fraaie kweldergebied De Slufter verkennen: de enige Nederlandse kwelder die rechtstreeks op de Noordzee uitkomt. Zondagochtend was het bewolkt, de wind was OZO kracht 2 en het was om 11.40 uur laagwater. Om 8.30 uur roeide ik de box uit naar de hoge kant van de havenkom, hees de zeilen en laveerde de haven van Oudeschild uit. De jongens vonden dat ze op zondag wel mochten uitslapen en bleven bij dit alles dus in hun slaapzakken liggen. Met de ebstroom mee voeren we de Texelstroom af en het Marsdiep op. Om elf uur waren we op de splitsing Marsdiep — Molengat, de wind was intussen aangewakkerd tot kracht 4. Op het Molengat en langs de Noordzeekust van Texel hadden we nog stroom tegen; pas om één uur kregen we een duidelijke vloedstroom mee en spoten we vooruit op de bijna golfloze Noordzee. Met onze 1/2 meter diepgang voeren we vlak langs de strandhoofden en verder ongeveer 100 meter uit de kust. Het strand was vol wandelaars. Het alarmniveau van de dieptemeter stond op 2 meter; telkens wanneer het alarm ging piepen vielen we iets af naar dieper water. Door de aflandige wind was er nauwelijks branding. Om half een waren we bij De Koog en om 13.15 uur hadden we de Slufter bereikt maar we konden de uitmonding vanuit zee niet vinden en gingen een halve kilometer noordelijker voor anker, 100 meter uit de kust. Met de Garnaal (ons oranje, houten bijbootje) roeiden we naar het strand, trokken de Garnaal hoog op het strand en gooiden voor de zekerheid ook een anker uit. Na een zonnige wandeling van 11/2 uur door de Slufter, waarbij we een keer door 1 meter diep water moesten waden en tot onze teleurstelling veel wandelaars ontmoetten, kwamen we terug op het strand; de Garnaal dobberde al op de golven. We besloten nu verder om Texel te zeilen, we zouden het hoogwater op het wantij gemakkelijk kunnen halen. Bovendien zouden we de vloedstroom in het Eierlandsche Gat mee hebben bij het laveren. We lieten ons dus niet afschrikken door de paniekzaaierij in de Wateralmanak en de zeekaart, zoals: "Waarschuwing: Het bevaren van het Eierlandsche Gat zonder plaatselijke bekendheid wordt ten zeerste ontraden". (Zeekaart Waddenzee westblad, 1985). Om 15.10 uur werd het anker gelicht en twintig minuten later zeilden we vlak langs de vuurtoren van Eierland op het noordelijkste punt van Texel. In het Robbengat maakten we zo goed voortgang door de sterke vloedstroom dat we besloten om niet de kortste route naar Oudeschild te nemen, maar de langere via Foksdiep en Binnen Breesem. Om vier uur warmde ik een blik soep op, het smaakte uitstekend. Langzamerhand begon de wind te ruimen en toe te nemen tot ZW5 á ZW6. Dat betekende dus kruisen gedurende de rest van de tocht. De genua werd door de fok vervangen en later door de stormfok en er werd gereefd. Om half zes waren we bijna op het eind van het Foksdiep, verlieten de prikken en voeren aan de wind naar het zuiden over het wad zonder direct zicht op de takken. Om zes uur waren we weer op dieper water 91


bij de ton BR5. Het werd een langdurige laveerpartij in steeds hogere golven tegen een nog steeds tegenwerkende vloedstroom, we maakten maar weinig voortgang: 11/2 km/uur in WZW richting. Pas om negen uur was de ebstroom mee duidelijk te merken. Net toen Peter een aantal boterhammen voor mij had gesmeerd ontdekte ik dat de Garnaal erg diep lag en af en toe water schepte, dus er was te veel water in het bootje gekomen! Dit was een noodsituatie: als er niet onmiddelijk werd ingegrepen zou de Garnaal helemaal vollopen en de Wadpier volkomen afremmen. We hadden ons trouwe bijbootje dan moeten prijsgeven. Ik commandeerde Peter uit zijn slaapzak, hij had gelukkig zijn zwembroek al aan. De sleeplijn werd zo kort mogelijk gemaakt en terwijl ik de Wadpier zo hoog mogelijk aan de wind stuurde, zodat we langzamer voeren en de Garnaal in de luwte lag, hoosde Peter het bootje leeg. Niet alleen Peter, maar ook de boterhammen werden doorweekt met zeewater. Om te voorkomen dat de Garnaal weer water zou maken gingen we dicht onder de Texelse kust varen. Hierbij was de dieptemeter — met — alarm goud waard: zodra hij begon te piepen gingen we overstag. Het was al helemaal donker, de meeste tonnen waren onverlicht en dus meestal niet te zien. Pas de volgende morgen vertelde Peter dat de zwaardkast van de Garnaal lekte omdat hij aan de bovenkant niet goed was afgesloten en dat hij de dweil die in de kast zat er beter in had gestopt. Dus ik had na het hozen gewoon door kunnen varen langs de kortste weg, waar we bovendien de sterkste ebstroom mee zouden hebben! Om elf uur voeren we de haven van Oudeschild binnen, voldaan na een zeer geslaagde tocht van 70 km en opgelucht dat er in het ruige weer niets was misgegaan. E. van Voorthuysen. 92


GEMIDDELDE TIJDSVERSCHILLEN VAN HW MET HARLINGEN

OLWERD .020

TERSCHELLING

LAUWERSOGO . 27 DELF ZUL .2,

VLIELAND HAVEN -0 56 NIEUWE STA TE NZUL • 59 HARLINGEN

OUDE SCHILD DEN HELDER -]09

— = VROEGER 4- = LATER

NOORDPOLDERZIJ L + 1.20 BORKUM (steiger) + 1.30 H ELGOLA ND + 1.45 + 2.55 EM DEN

DAN HARLINGEN IN UREN EN MINUTEN

GEMIDDELDE TIJDSVERSCHILLEN VAN LW MET HARLINGEN

— = VROEGER = LATER

DAN HARLINGEN IN UREN EN MINUTEN

De ZOMERTIJD begint in de nacht van 30-31 maart om 2.00 uur (klok uur vooruit) en eindigt in de nacht van 28-29 september (klok uur terug om 3.00 uur). GETIJTAFELS: De getijtafels (blz. 89-97) zijn overgenomen uit "Getijtafels voor Nederland 1986", uitgegeven op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 93


HARLINGEN juli 1986

juni 1986 datum

1 zo 2 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za NM 15.00 8

70

9 ma 10 di II wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo EK 13.00 16 ma 17 di (8 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo VM 4.42 23 ma 24 di 25 wo 26 do 27 vr 28 za 29 zo LK 1.53 30 ma

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

4.29 16.47 5.28 17.56 6.29 18.55 7.24 19.45 8.11 20.29

41 93 45 92 53 93 64 92 74 90

11.24 0.23 12.35 1.25 13.42 2.25 14.42 3.18 15.35

96 102 97 102 99 102 99 101 96

8.53 21.08 9.32 21.44 10.09 22.18 10.43 22.53 11.16 23.30

83 86 90 83 95 80 97 76 97 70

4.02 16.20 4.41 16.59 5.16 17.35 5.50 18.12 6.22 18.48

99 93 97 92 98 93 99 95 1(X1 96

11.50

6.52 19.24 7.23 2(1.01 7.58 2(1.41 8.40 21.28 9.30 22.22

98 96 97 94 96 93 95 93 95 94

11 vr

0.09 12.24 0.47 12.59 1.22 13.39 2.06 14.27

95 61 93 52 90 44 90 41 91

3.10 15.25 4.15 16.29 5.22 17.41 6.35 18.55 7.44 20.03

42 94 46 97 54 10(1 65 103 76 103

10.26 23.21 11.28 ._ 0.25 12.39 1.31 13.52 2.35 15.00

93 95 92 97 93 99 96 100 100

16 wo

8.45 21.07 9.39 22.09 10.29 23.08 11.16 (1.01 12.01

88 100 98 94 106 86 113 77 118

3.38 16.06 4.36 17.09 5.28 18.06 6.16 18.58 7.00 19.46

99 04 99 08 98 II 99 13 00 13

21 ma VM 11.40 22 di

0.50 12.46 1.34 13.30 2.14 14.14 2.51 15.01 3.29 15.53

68 119 60 117 54 III 50 103 51 95

7.44 20.33 8.28 21.18 9.13 22.02 10.00 22.48 10.50 23.36

03 II 05 07 ((5 02 03 97 99 92

26 za

LLWS=NAP-126 cm

94

datum

laagwater

hoogwater

hoogwater

laagwater

h min NAP

h min MET

MET

1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 ma NM 5.55 8 di 9 wo 10 do

12 za 13 zo 14 ma EK 21.10 15 di

17 do 18 vr 19 za 20 zo

23 wo 24 do 25 vr

27 zo 28 ma LK 16.34 29 di 30 wo 31 do

+cm

NAP -cm

4.20 16.55 5.21 17.58 6.25 18.55 7.26 19.47 8.21 20.35

55 89 61 86 70 85 80 85 89 84

11.46 0.28 12.48 1.25 13.50 2.25 14.50 3.22 15.46

93 89 88 88 85 89 83 91 83

9.10 21.20 9.52 22.02 10.29 22.45 11.04 23.32 11.42 -

96 82 100 79 103 77 105 73 107 -

4.12 16.36 4.56 17.21 5.35 18.03 6.12 18.44 6.46 19.24

92 84 92 85 91 88 91 92 91 94

0.20 12.23 1.05 13.03 1.44 13.42 2.14 14.19 2.34 15.01

69 107 62 105 56 104 52 103 53 103

7.20 20.02 7.55 20.39 8.34 21.16 9.16 21.58 10.03 22.44

92 94 94 94 96 93 97 92 96 90

3.13 15.54 4.15 17.03 5.37 18.25 7.06 19.44 8.23 21.01

58 103 64 99 71 97 83 96 97 93

10.55 23.38 11.59 0.44 13.18 1.58 14.36 3.12 15.52

92 86 88 82 87 82 91 84 96

9.26 22.11 10.20 23.08 11.08 23.56 11.52 0.37 12.34

III 90 120 84 126 78 128 71 127

4.18 17.02 5.15 18.00 6.04 18.50 6.50 19.34 7.32 20.15

88 101 91 105 94 106 9R 105 103 102

1.12 13.14 1.39 13.49 1.59 14.21 2.26 14.58 3.13 15.48 4.17 16.56

66 122 64 114 64 104 67 94 69 85 69 79

8.13 20.53 8.52 21.29 9.30 22.03 10.06 22.40 10.46 23.23 11.39 -

106 97 105 91 100

84 91 78 82 73 72 -


HARLINGEN augustus 1986 hoogwater

datum

1 vr 2 za 3 zo 4 ma 5 di

NM 19.36

6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo 11 ma 12 di 13 wo EK 3.21 14 do 15 vr 16 za 17 zo 18 ma 19 di

VM 19.54

20 wo 21 do 22 vr 23 za 24 zo 25 ma 26 di 27 wo L.K 9.38 28 do 29 vr 30 za 31 zo

september 1986 laagwater

datum

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

5.35 18.07 6.49 19.11 7.55 20.11 8.54 21.11 9.41 22.03

73 77 81 79 91 82 100 83 106 83

0.21 12.53 1.37 14.08 2.50 15.17 3.49 16.18 4.39 17.09

69 66 69 67 75 72 81 78 84 83

10.19 22.47 10.53 23.29 11.30 0.09 12.10 0.48 12.50

110 83 115 82 119 80 122 76 120

5.22 17.54 6.01 18.36 6.39 19.15 7.14 19.52 7.49 20.25

84 87 84 91 87 93 90 93 92 91

1.22 13.28 1.48 14.02 1.57 14.36 2.28 15.24 3.31 16.43

70 115 66 110 67 105 72 97 75 87

8.23 20.56 8.59 21.29 9.38 22.07 10.25 22.55 11.27 23.59

94 87 94 84 92 79 86 72 78 64

11 do EK 8.41 12 vr

5.08 18.20 6.56 19.49 8.17 21.08 9.18 22.09 10.10 22.57

78 84 90 86 109 90 124 91 132 87

12.56 1.31 14.29 3.01 15.53 4.09 16.58 5.04 17.50

74

16 di

63 81 71 91 81 99 87 100

17 wo

10.55 23.37 11.36 0.10 12.14 0.37 12.48 0.58 13.17

135 82 133 78 129 78 121 79 111

5.51 18.35 6.33 19.12 7.12 19.46 7.48 20.17 8.21 20.45

91 96 94 91 98 87 100 83 97 79

1.16 13.41 1.40 14.09 2.18 14.51 3.15 15.57 4.33 17.22 6.05 18.38

81 100 82 91 81 81 77 72 73 68 78 73

8.50 21.11 9.17 21.38 9.49 22.12 10.32 22.59 11.38 0.12 13.25

90 73 81 69 71 64 62 56 52 49 53

1 ma 2 di 3 wo 4 do NM 8.10 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 wo

13 za 14 zo 15 ma

18 do VM 6.34

19 vr

20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di

LK 4.17

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

7.28 19.51 8.33 21.00 9.21 21.51 9.59 22.32 10.33 23.09

90 80 103 86 112 90 118 91 124 91

2.15 14.48 3.23 15.56 4.15 16.49 5.01 17.35 5.42 18.17

55 65 68 77 75 85 78 89 80 90

11.09 23.45 11.48 0.20 12.27 0.52 13.06 1.17 13.41

128 90 130 88 127 85 120 82 109

6.22 18.56 7.00 19.31 7.35 20.03 8.09 20.31 8.42 21.00

83 90 87 88 89 83 89 78 88 74

1.29 14.15 2.01 15.10 3.11 16.54 5.11 18.28 6.54 19.53

83 97 85 83 83 72 85 73 101 81

9.19 21.35 10.06 22.23 11.13 23.31 12.51

84 69 77 61 68 51 66

1.17 14.31

51 77

8.06 21.01 9.03 21.52 9.50 22.32 10.31 23.03 11.08 23.29

120 89 132 91 137 89 135 87 131 89

2.50 15.48 3.55 16.45 4.48 17.31 5.32 18.10 6.10 18.41

66 92 80 98 86 92 86 82 87 75

11.43 23.54 12.14 _ 0.19 12.40 0.42 13.01 1.01 13.20

125 93 116 96 106 96 95 94 86

6.44 19.09 7.15 19.34 7.44 19.58 8.10 20.22 8.35 20.48

89 74 90 74 86 73 79 70 72 67

1.28 13.50 2.16 14.53 3.28 16.32 4.55 18.04 6.44 19.23

91 78 86 67 79 60 79 66 89 77

9.06 21.21 9.48 22.06 10.48 23.07 12.35 1.05 14.11

65 62 57 54 48 44 46 41 62

LLWS=NAP-126 cm

95


DELFZIJL juni 1986

mei 1986 datum

1 do LK 4.22 2 vr 3 za 4 zo 5 ma

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

4.54 17.07 6.00 18.15 7.15 19.37 8.48 21.01 9.58 22.03

106 132 94 127 89 127 95 135 108 142

10.59 23.45 11.59 0.58 13.20 2.17 14.43 3.30 15.52

47 67 32 60 27 65 40 77 57

10.49 22.50 11.26 23.26 11.53 23.57 12.18

4.31 16.49 5.20 17.36 6.01 18.16 6.35 18.50 7.05 19.20

85 69 85 73 78 72 73 72 72 75

1 zo 2 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr

10 za

0.28 12.48

116 142 119 138 122 135 129 133 136

11 zo

1.02 13.22 1.38 13.55 2.13 14.27 2.48 14.59 3.27 15.34

131 139 126 137 117 131 107 125 97 120

7.32 19.50 7.59 20.19 8.26 20.48 8.54 21.19 9.27 21.57

74 76 73 74 69 69 63 64 57 60

11 wo

4.12 16.20 5.09 17.19 6.20 18.31 7.35 19.52 8.43 20.59

88 116 83 114 83 116 92 125 105 138

10.07 22.46 11.01 23.50 12.09

16 ma

1.08 13.29 2.23 14.46

49 53 38 47 28 51 30 68 47

9.44 21.55 10.38 22.47 11.27 23.38 12.13

118 148 128 152 135 152 140

25 zo

0.27 12.55

149 144

3.25 15.50 4.24 16.49 5.21 17.47 6.16 18.42 7.06. 19.33

84 64 92 76 94 84 92 92 90 99

26 ma

1.17 13.36 2.07 14.19 2.58 15.07 3.51 15.58 4.46 16.55 5.45 18.00

144 148 136 152 126 153 116 151 105 146 97 140

7.52 20.20 8.35 21.06 9.18 21.53 10.02 22.42 10.50 23.35 11.44

86 03 80 03 74 98 66 90 58 80 50

6 di 7 wo 8 do NM 23.10 9 vr

12 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 za EK 2.00 18 zo 19 ma 20 di 21 wo 22 do 23 vr

VM 21.45

24 za

27 di 28 we 29 do 30 vr 31 za

LK 13.54

LLWS=N AP-203 cm

96

datum

7 za NM 15.00 8 zo 9 ma 10 di

12 do 13 vr 14 za 15 zo EK 13.00

17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo VM 4.42 23 ma 24 di 25 wo 26 do 27 vr 28 za 29 zo LK 1.53

30 ma

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

6.51 19.11 8.05 20.22 9.12 21.23 10.03 22.11 10.43 22.51

94 136 97 136 106 136 115 134 122 131

0.34 12.48 1.37 13.58 2.40 15.04 3.39 16.03 4.33 16.57

172 145 168 147 168 152 168 157 167 159

11.17 23.28 11.51 0.05 12.27 0.43 13.03 1.22 13.39

128 129 135 128 140 126 143 123 142

5.20 17.42 6.00 18.22 6.36 18.58 7.09 19.33 7.41 20.07

166 160 164 161 164 163 165 166 164 167

2.02 14.14 2.43 14.51 3.26 15.31 4.11 16.16 4.59 17.05

117 139 110 136 102 133 96 131 92 130

8.13 20.41 8.44 21.16 9.19 21.55 10.00 22.41 10.50 23.35

161 166 157 163 153 161 150 160 147 160

5.52 18.00 6.51 19.03 7.55 20.10 8.59 21.15 10.01 22.18

92 131 96 134 104 139 115 144 127 148

11.47 0.35 12.51 1.40 14.02 2.45 15.11 3.47 16.15

144 162 143 167 148 173 158 178 168

10.59 23.20 11.52 0.19 12.41 1.15 13.28 2.08 14.14

139 149 148 146 156 140 160 133 163

4.48 17.20 5.50 18.25 6.47 19.21 7.38 20.12 8.24 20.59

178 176 176 185 175 194 175 200 175 202

2.58 15.01 3.46 15.50 4.34 16.41 5.22 17.36 6.13 18.32

124 163 116 160 109 154 104 146 101 137

9.08 21.44 9.51 22.29 10.34 23.14 11.19 0.01 12.09

175 200 173 193 170 183 164 171 155


DELFZIJL augustus 1986

juli 1986 datum

1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 ma NM 5.55 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 za 13 zo 14 ma EK 21.10 IS di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 ma VM 11.40 22 di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28 ma LK 16.34 29 di 30 wo 31 do

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

7.05 19.29 8.02 20.26 9.01 21.22 9.57 22.15 10.46 23.05

102 130 106 125 113 123 122 123 130 124

0.51 13.07 1.47 14.12 2.46 15.16 3.45 16.16 4.41 17.12

160 145 152 138 147 137 147 139 150 144

11.31 23.50 12.12

137 125 142

5.31 18.00 6.15 18.43 6.55 19.23 7.32 20.01 8.08 20.39

152 149 153 154 155 161 156 166 157 170 157 170 156 168 156 166 156 164 154

-

-

0.33 12.50 1.14 13.27 1.55 14.03

125 146 125 149 123 150

2.35 14.41 3.16 15.20 3.56 16.01 4.36 16.43 5.17 17.28

120 151 115 149 109 146 104 143 101 140

8.43 21.16 9.18 21.52 9.54 22.30 10.35 23.12 11.22

6.05 18.21 7.04 19.29 8.17 20.47 9.34 22.04 10.41 23.15

101 136 105 134 113 135 127 139 144 143

0.01 12.15 0.59 13.21 2.07 14.39 3.18 15.54 4.28 17.09

159 148 153 141 148 143 150 153 153 165

11.39

158

5.37 18.18 6.37 19.14 7.28 20.03 8.13 20.47 8.54 21.27

158 179 163 191 168 197 172 198 176 194

9.33 22.06 10.10 22.43 10.46 23.18 11.24 23.57 12.08

178 185 175 172 166 158 152 143 135

-

-

0.17 12.31 1.13 13.20 2.03 14.06 2.48 14.50

144 167 140 171 133 172 126 170

3.29 15.34 4.08 16.16 4.45 16.58 5.23 17.40 6.07 18.29 6.59 19.25

119 164 114 155 111 143 108 131 106 120 106 113

hoogwater

datum

hoogwater

1 vr 2 za 3 zo 4 ma 5 di

NM 19.36

6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo 11 ma 12 di 13 wo EK 3.21 14 do IS vr

-

128 117

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

8.00 20.28 9.10 21.39 10.20 22.47 11.13 23.39 11.57

109 110 116 113 127 120 138 126 146

117 108 117 114 126 127 136 141 143 152

-

1.49 14.27 3.04 15.40 4.11 16.45 5.09 17.41 5.58 18.27

0.22 12.36 1.02 13.12 1.41 13.47 2.19 14.22 2.55 14.58

129 152 131 156 131 160 129 161 125 159

6.41 19.09 7.20 19.49 7.58 20.27 8.34 21.04 9.08 21.38

149 162 154 171 159 176 162 176 162 170

3.30 15.36 4.05 16.16 4.43 17.00 5.27 17.53 6.28 19.08

119 155 114 148 110 140 108 130 107 122

9.41 22.11 10.16 22.46 10.56 23.28 11.44

160 163 158 156 153 145 143

0.21 12.49

131 128

7.51 20.38 9.19 22.02 10.29 23.13 11.28

113 122 129 130 149 139 165

117 124 118 138 131 159 146 179 158 188

-

-

-

20 wo

0.12 12.19

142 174

1.33 14.18 3.01 15.46 4.21 17.08 5.31 18.11 6.27 19.03

21 do

1.03 13.05 1.47 13.47 2.24 14.27 2.57 15.05 3.28 15.39

139 176 133 173 127 168 124 159 121 147

7.14 19.47 7.56 20.27 8.33 21.02 9.07 21.34 9.38 22.03

165 189 169 183 173 176 173 166 168 153

3.57 16.08 4.26 16.39 5.02 17.21 5.55 18.25 7.05 19.40 8.25 21.03

118 134 115 122 110 111 105 101 102 97 106 103

10.08 22.30 10.38 22.59 11.13 23.37 11.59

157 141 143 129 126 114 105

16 za 17 zo 18 ma 19 di

VM 19.54

22 vr 23 za 24 zo 25 ma 26 di 27 wo LK 9.38 28 do 29 vr 30 za

-

0.44 13.07

laagwater

31 zo

-

-

-

0.29 13.11 2.07 15.05

-

94 85 82 92

LLWS=NAP-203 cm

97


DELFZIJL september 1986 datum

I ma 2 di 3 wo 4 do NM 8.10 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 wo II do EK 8.41 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do VM 6.34 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di

LK 4.17

oktober 1986

hoogwater

laagwater

datum

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

9.51 22.27 10.50 23.21 11.34 0.03 12.13 0.42 12.48

122 117 140 129 152 135 158 137 162

3.43 16.17 4.44 17.15 5.34 18.03 6.19 18.46 6.59 19.27

99 115 120 138 136 154 146 166 154 173

1.19 13.22 1.54 13.56 2.27 14.31 2.58 15.09 3.33 15.51

137 164 135 164 131 162 128 156 124 146

7.39 20.06 8.16 20.42 8.51 21.16 9.24 21.48 9.57 22.21

161 177 165 174 165 165 161 154 156 143

4.14 16.39 5.04 17.42 6.11 19.05 7.38 20.36 9.06 22.02

120 133 116 119 113 110 117 112 134 124

10.35 23.00 11.24 23.53 12.33 1.11 14.12 2.53 15.46

148 128 133 109 116 91 114 98 136

10.17 23.10 11.14 _ 0.03 12.02 0.45 12.42 1.19 13.18

154 135 168 139 172 135 170 131 166

4.15 17.00 5.19 17.57 6.11 18.44 6.55 19.24 7.33 20.00

122 162 144 178 156 180 161 172 162 163

1.46 13.53 2.13 14.26 2.42 14.56 3.09 15.23 3.37 15.53

130 159 131 150 131 138 127 126 122 114

8.06 20.30 8.36 20.56 9.03 21.19 9.29 21.43 9.57 22.11

164 155 163

4.09 16.33 4.52 17.30 5.57 18.55 7.37 20.27 9.10 21.51

115 104 107 93 100 88 101 96 119 114

10.29 22.46 11.12 23.33 12.12 , 0.42 14.13 3.02 15.36

I wo 2 do 3 vr NM 19.55 4 za 5 zo 6 ma 7 di 8 wo 9 do 10 vr II za 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr

98

VM 20.22

18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo

148

157 140 147 132 135 123

23 do

121 110 104 91 84

26 zo

70 82 79 111

29 .wo

24 vr 25 za LK 23.26

27 ma 28 di

30 do 31 vr

LLWS=NAP-203 cm

EK 14.28

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

10.13 22.48 11.00 23.32 11.40 0.12 12.17 0.49 12.52

140 130 155 139 162 141 164 140 164

4.06 16.35 4.58 17.27 5.45 18.14 6.29 18.57 7.12 19.38

108 138 130

1.23 13.27 1.54 14.04 2.26 14.46 3.05 15.33 3.52 16.30

139 163 138 159 138 152 136 140 133 125

7.52 20.17 8.30 20.52 9.07 21.26 9.43 22.01 10.25 22.43

165 167 166 158 162 146 156 133 145 117

4.49 17.39 5.59 18.58 7.21 20.31 8.52 21.56 10.03 22.57

127 111 123 103 126 106 140 121 157 132

11.18 23.39 12.31 0.58 14.06 2.39 15.31 3.55 16.38

129 98 115 85 20 97 42 23 62

10.57 23.43 11.39 0.16 12.13 0.40 12.45 1.03 13.17

165 134 164 132 159 132 154 137 150

4.56 17.32 5.46 18.16 6.29 18.54 7.05 19.27 7.37 19.53

44 70 53 65 55 54 54 46 53 42

1.32 13.49 2.03 14.20 2.33 14.50 3.02 15.21 3.30 16.00

141 142 141 131 135 119 127 108 120 98

8.04 20.17 8.30 20.40 .8.57 21.06 9.25 21.35 9.58 22.10

48 36 39 30 30 22 21 13

4.09 16.55 5.08 18.15 6.33 19.47 8.18 21.02 9.23 22.02 10.15 22.51

114 90 108 86 107 94 120 III 139 127 154 137

10.40 22.57 11.40 0.03 13.11 1.40 14.43 3.11 15.44 4.09 16.39

156

144 166 154 171 161 171

53 40

10 98 97 81 94 80 117 105 142 129 158


LAUWERSOOG juni 1986

mei 1986

datum

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

3.11 15.16 4.21 16.28 5.41 17.50 7.09 19.14 8.16 20.17

67 94 57 91 55 93 62 100 74 107

8.49 21.45 10.00 23.07 11.27 0.26 12.50 1.31 13.52

16 33 03 28 02 34 14 43 28

9.05 21.03 9.41 21.37 10.05 22.06 10.26 22.36 10.56 23.10

82 107 85 103 88 100 93 97 98 94

2.26 14.44 3.13 15.29 3.52 16.06 4.25 16.39 4.55 17.11

48 37 47 41 44 42 42 44 43 47

11.29 23.45 12.01 0.19 12.31 0.54 13.02 1.35 13.40

100 88 98 79 94 69 89 60 85

5.23 17.42 5.51 18.12 6.19 18.42 6.48 19.12 7.21 19.50

44 47 43 45 39 40 33 35 26 28

2.29 14.31 3.33 15.35 4.43 16.46 5.55 17.59 7.01 19.06

52 81 48 80 51 84 59 92 71 103

8.02 20.40 8.58 21.55 1(1.15 23.19 1139

17 20 06 15 99 21 05

0.29 12.51

37 20

20 vr

7.59 20.03 8.50 20.55 9.16 21.45 10.18 22.35 10.59 23.26

83 111 92 116 98 117 103 114 108 108

1.28 13.50 2.20 14.43 3.09 15.32 3.56 16.20 4.41 17.08

51 35 60 47 62 54 60 60 57 65

21 za

26 ma

11.40

27 di

0.20 12.25 1.14 13.13 2.11 14.07 3.09 15.07 4.10 16.13

112 99 115 88 115 77 113 67 108 61 103

5.26 17.56 6.12 18.47 6.58 19.40 7.48 20.38 8.44 21 38 9.44 22.41

53 67 48 66 42 60 34 52 26 43 20 36

datum

1 do LK 4.22

2 vr

3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do NM 23.10 9 vr 10 za II zo 12 ma 13 di 14 wo IS do 16 vr 17 za EK 2.00 IS zo 19 ma 20 di 21 wo 22 do 23 vr

VM 21.45

24 za 25 zo

28 wo 29 do 30 vr 31 za

LK 13.54

1 zo 2 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za NM 15.00 8 zo 9 ma 10 di II wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo EK 13.00 16 ma 17 di 18 wo 19 do

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

5.15 17.24 6.24 18.34 7.28 19.35 8.18 20.23 8.56 21.01

60 100 64 100 72 100 80 98 86 96

10.51 23.44 12.02 0.45 13.07 1.40 14.03 2.29 14.52

17 34 18

926 21.36 9.58 22.11 10.33 22.49 11.08 23.29 11.41 -

92 94 98 92 103 90 105 86 105 -

3.14 15.36 3.53 16.16 4.29 16.52 5.01 17.26 5.32 17.59

35 12 35 34 35 36 36 38 36 39

0.10 12.14 0.53 12.51 1.40 13.35 2.30 14.25 3.21 15.20

80 103 73 101 66 99 61 97 59 97

6.03 18.33 6.36 19.08 7.12 19.47 7.55 20.36 8.46 21.34

34 38

4.15 16.16 5.12 17.16 6.13 18.20 7.14 19.24 8.11 20.26

61 99 65 01 72 05 81 10 92 12

9.47 22.39 10.55 23.44 12.04 0.46 13.12 1.45 14.13

14 30 15 35 20 41 29 46 39

9.04 21.26 9.54 22.27 10.42 23.26 11.31

02 13 II 10 19 04 25

48 47 46 54 44 58 43 62 42 63 42 60 41 54 38 45 33 35 25 25

25 wo

0.23 12.21

97 128

2.40 15.09 3.32 16.04 4.23 16.59 5.14 17.56 6.04 18.50

26 do

1.16 13.11 2.06 14.02 2.55 14.54 3.43 15.47 4.33 16.42

89 128 81 124 74 118 70 110 67 102

6.53 19.39 7.41 20.27 8.28 21.13 9.16 22.02 10.07 22.53

22 zo VM 4.42 23 ma 24 di

-

27 vr 28 za 29 zo LK 1.53 30 ma

-

35 23 36 28 36 30

35 26 32 22 29 17 28

LLWS NAP-190 cm

99


LAUWERSOOG augustus 1986

juli 1986 datum

1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

5.25 17.40 6.20 18.38 7.15 19.33 8.07 20.24 8.54 21.11

69 95 73 91 80 89 88 90 96 90

11.04 23.50 12.11

17 19 10

0.50 13.19 1.48 14.18 2.41 15.10

17 10 18 13 21 18

9.37 21.55 10.16 22.38 10.52 23.21 11.26

3.28 15.56 4.09 16.37 4.46 17.15 5.20 17.52 5.54 18.28

23 22 24 27 26 33 29 37 31 40

3 zo 4 ma .

10 do

0.04 12.01

II vr

0.48 12.41 1.31 13.25 2.14 14.10 2.56 14.57 3.40 15.46

85 116 81 115 76 114 73 111 71 108

6.30 19.03 7.06 19.40 7.44 20.20 8.27 21.06 9.15 21.58

31 40 31 39 30 37 28 34 25 29

11 ma

4.29 16.41 5.26 17.44 6.33 18.56 7.40 20.10 8.43 21.23

71 05 74 03 82 03 94 05 08 07

10.12 22.58 11.19

20 24 15

16 za

0.05 12.37 1.16 13.52 2.21 14.57

20 16 21 26 25 36

18 ma

9.41 22.29 10.35 23.26 11.26

21 08 30 (15 36 00 38 94 36

28 45 31 52 35 56 39 57 44 53

21 do

0.17 12.15 1.03 13.02

3.20 16.00 4.17 17.04 5.11 17.58 5.59 18.43 642 19.23

1.46 13.47 2.26 14.28 3.02 15.06 3.39 15.46 4.23 16.36 5.19 17.38

88 130 83 121 78 109 75 97 74 87 74 81

7.22 20.00 8.00 20.37 8.39 21.15 9.20 21.56 10.07 22.46 11.07 23.50

46 46 43 36 36 25 24 12 09 00 93 92

26 di,

7 ma NM 5.55 8 di 9 wo

12 za 13 zo 14 ma EK 21.10 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 ma VM 11.40 22 di 23 wo

-

24 do 25 vr 26 za 27

70

28 ma LK 16.34 29 di 30 wo 31 do

LLWS=NAP-190 cm

NM 19 36

6 wo

102 91 107 91 111 90 113 .88 116

6 zo

100

1 vr 2 za

5 di

7 do 8 vr 9 za 10 zo

12 di 13 wo EK 3.21 14 do 15 vr

17 zo

19 di

VM 19.54

20 wo

22 vr 23 za 24 zo 25 ma

27 wo LK 9.38 28 do 29 vr 30 za 31 zo

laagwater

hoogwater

datum

hoogwater

h min MET

NAP -cm

h min MET

NAP +cm

6.23 18.46 7.2? 19.52 8.27 20.53 9.18 21.44 10.01 22.29

78 79 86 83 96 89 105 93 112 96

12.29 1.07 13.46 2.14 14.46 3.07 15.37 3.52 16.21

92 92 99 04 07 14 13 ,3

10.38 23.10 11.12 23.51 11.45 0.30 12.24 1.09 13.05

118 98 123 98 i27 97 129 94 127

4.32 17.02 5.08 17.40 5.43 18.15 6.18 18.48 6.51 19.20

19 31 24 38 30 42 34 43 35 41

1.46 13.47 2.23 14.30 3.03 15.17 3.48 16.13 4.49 17.22

89 123 84 117 80 110 78 101 79 93

7.25 19.55 8.01 20.33 8.43 21.19 9.34 22.16 10.42 23.29

35 37 34 30 28 19 18 05 05 93

6.03 18.45 7.20 20.12 8.32 21.27 9.34 22.26 10.27 23.15

85 92 98 97 115 104 130 108 139 106

12.16 0.58 13.46 2.15 14.58 3.19 16.04 4.16 17.00

100 93 13 04 29 15 40 24 46

11.14 23.59 11.58 -0.38 12.40 1.13 13.17 1.43 13.49

143 103 142 99 136 95 127 91 115

5.04 17.45 5.44 18.22 6.20 18.54 6.53 19.24 7.27 19.54

30 46 36 43 41 39 43 32 39 24

2.09 14.15 2.35 14.46 3.12 15.33 4.11 16.39 5.30 18.02 6.49 19.23

88 103 84 91 79 80 74 71 73 69 81 76

7.59 20.24 8.33 20.57 9.12 21.40 10.06 22.39 11.27

30 13 16 01 99 86 79 70 65

0.09 13.15

64 74

86


LAUWERSOOG september 1986 datum

1 ma 2 di 3 wo 4 do NM 8.10 5 vr

oktober 1986

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP cm

h min MET

NAP -cm

8.00 20.34 8.56 L 28 9.41 22.11 10.18 22.51 10.50 23.28

95 88 09 98 19 04 26 06 31 07

1.46 14.21 2.43 15.11 3.28 15.56 4.08 16.37 4.46 17.15

76 94 93 11 05 23 15 31 '2 36

5.22 17.50 5.56 18.22 6.29 18.53 7.01 19.26 7.36 20.03

29 39 33 :39 36 36 36 30 33 20

6 za

11.22

34

7 zo

0.04 11.58 0.37 12.38 1.11 13.20 1.47 14.04

06 34 03 37 99 25 95 16

2.27 14.55 3.17 15.58 4.26 17.17 5.46 18.49 7.11 20.20

91 103 87 90 85 81 91 82 105 93

8.17 20.47 9.09 21.44 10.25 23.08 12.19 0.56 13.47

:4 04 09 85 91 69 9ij 75 109

8.27 21.25 9.26 22.15 10.13 22.56 10.53 23.31 11.31

23 03 36 07 41 06 40 03 36 -

212 14.55 3.12 15.53 4.03 16.41 4.46 17.20 5.20 17.50

94 27 10 36 20 36 26 31 30 27

0.00 12.06 0.28 12.39 0.54 13.06 1.18 13.28 1.41 13.57

03 29 02 19 01 07 97 95 92 84

5.50 18.16 6.21 18.44 6.52 19.11 7.22 19.37 7.51 20.05

33 24 34 20 30 14 20 05 0' 95

2.14 14.45 3.07 15.53 4.22 17.21 6.04 18.52 7.24 20.03

85 73 77 63 72 hl 78 71 94 87

8.23 20 42 9.08 21 36 10.27 23.02 12.31

92 80 74 62 58 49 64

1.01 13.43

60 89

8 ma 9 di 10 wo II do EK 8.41 12 vr 13 za 14 zo IS ma 16 di 17 wo 18 do VM 6.34 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di

LK 4.17

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP 'r cm

h min MET

NAP -cm

8.23 20.58 9.09 21.43 9.46 22.22 10.20 22.58 10.53 23.30

11 00 24 08 31 11 34 11 35 II

2.05 14.34 2.51 15.18 3.34 16.00 4.14 16.39 4.52 17.16

83 10 01 24 13 31 21 34 27 35

11.31 0.01 12.12 0.36 12.56 1.15 13.45 2.01 14.44

34 10 29 09 21 07 08 03 93

5.29 17.51 6.04 18.25 6.40 19.01 7.18 19.40 8.03 20.26

32 33 34 29 34 21 29 09 17 91

2.59 15.55 4.11 17.18 5.34 18.54 7.04 20.14 8.17 21.11

98 79 95 73 00 79 13 92 28 02

9.03 21.29 10.34 23.03 12.17

100 72 87 61 94

0.46 13.33 1.56 14.34

73 12 94 24

9.10 21.55 9.51 22.29 10.25 22.53 10.56 23.15 11.28 23.43

35 05 35 04 31 04 25 08 19 II

2.51 15.27 3.39 16.11 4.19 16.45 4.51 17.12 5.21 17.39

10 28 17 24 20 18

21 di

11.59

22 wo

0.13 12.28 0.40 12.53 1.05 13.20 1.34 14.06

10 09 99 04 88 97 77 91 67

5.52 18.07 6.23 18.34 6.52 19.00 219 19.28 7.50 2(1.04

24 13 19 08 II 01 00 93 90 81

1520 3.31 16.46 4.57 18.13 6.31 19.22 7.36 20.18 8.25 21.05

84 59 80 58 83 68 95 84 111 97 124 106

8.33 20.54 9.46 22.14 11.33 23.55 12.52

77 66 65 54 69 59 91

1.13 13.47 2.07 14.35

80 112 100 125

datum

1 wo 2 do 3 vr

NM 19.55

4 za 5 zo 6 ma di 8 wo 9 do 10 vr

EK 14.28

II za 12 zo 13 ma 14 di IS wo 16 do 17 vr

VM 20.22

18 za 19 zo 20 ma

23 do 24 vr 25 za

I,K 23.26

26 zo 27 ma 28 di 29 Ik() 30 do 31 vr

Th24 15

NAP-190 cm

101


Garage Veenwijk AUTOMOBIEL- en GARAGEBEDRIJF

Levering van: Gebruikte- en nieuwe auto's Benzine-, diesel- en scheepsmotoren Keerkoppelingen, onderdelen enz. Geef uw scheepsmotor bij ons in onderhoud en laat deze door ons repareren!!

HET adres:

Garage Veenwijk Hoofdstraat 29, Houwerziil. Tel. 05957-1333.

ligplaatsen

winterberging

VERKOOPONDERSTEUNING

JACHTHAVEN

111111I 121. 411111.1.111111111r Brilweg 26, 9805 TE Zuidhorn Telefoon 05940-2174

Tj. v.d. Mei en Zn. 102


▪••

g

.

tl ..

r,,,

..

.g

„ .- -, .. . . . . -= . . . - E co= rcr

oi ...

Eg

é

■ r.j cri ■

9

a

E á S t

.-:

I

g

tco.ikE

2Záá

' cg

. ..

!

,z `s'

53

2

2 C!

a

.

.

_. zon- enfeestdagen

zon- enfeestdagen

.

23 22 2 - - . ., . .

ot

W

ugh, 5

! 5

E te s g. ]á.á og

g C

I

N „.,. ggi5 . . 24 . 2

I

.gErg ó ág .. ...7 ...='g -,:. .2.2'ag '

..

.

..v. i°` -a ó _ .. ... . .. d. g. .. Lo ,.., . ur

O

"'

2

...--,

1

R R R

ir.

O

B.Ect .2

2

BBBS 2g5; '; "5 g g

ár ...

23 f2 F19 `.9 . . .;

2 g . . . . • O1

á 2.

ó -J . 2

c'S

ir,

2a -2

2RRRg . . .. . • <"• °' . ... . . áf i ..-. .4 .! .4 .! 4.. . ..-. 225; .... ... .2. -g 2 .cE 5= ...... _.

0 0 U)

W

D co co (.5 a>

sins .4-2

0 9.

O TI; CO 0

10

E

i .o

3'

..gr

O

B25; 0) .2c6g

.22,'ag

7 03 ••••

1:3 0 cp c c) •-• (0 or" co o o• 0 r`- "0 CO Ci y 0) dj E -%c 0 T.cij ooE 'C .0 0 al 0 >

0 0. oi

= 45

0 4-• 0 a3 >0 JC C -C 0 to ‹ o

.

2Eáá

na.

CL CD L7.

E, c` 6—

0

1BAY

c

c

E

1á á E

17.28111

2 ,30.

E iaanda

lEgs

O cri co

„,

15.25

1E5E1

E

o 111

.

n -áá ....E..

g 'E

co 't a c» 0 a■ • .c c c c

r.-. . . .

12.28

.4 .! co cro ■ ■

co

2 i5 ...E..

c

C9

.

r:1

07.28

O

I

.

lEgi

1720

<5

.2 á II 1'

co cr)

13.50

III .

^' cd .1 co Cci

n c. F.7

2.s 111 ;

07.00

0

.

,..é

2

*09

a •

sandag en zi

Z E

LLI

.

c)

O

0 o-,

co E c ,- m

lEA r g* gg .J8 ..:g co= =wo= a›..c

a

.o E a

Cd

E

19.16

C7

8

5 !

21. 16111

=

è

Ei

11.16

(.) U)

g

i

Bn3;

W

. = . .

16.16

vrijdag

E er

6 B :7- '" ' g-.

09.16

_„ e

.. .

zaterdag

z

0

CC

'-'

@

Z

W O

g5

0. 41

(cl 0

T

(0

'03 c c i c .c

o E -c E 'E

103

D


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN ROND HET LAUWERSMEER Alleen voor de periode van 1 mei tot 1 oktober. Zoutkamp - Reitdiep : 's Zondags gesloten. tel.: 05956 - 1305 De hoogte van de brug over de openstaande sluis is bij normale waterstand plm. 3.40 mtr. ma. t/m za. 7.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00 uur. (in juni, juli, aug. tot 19.00 uur). Lauwersoog tel.: 05193 - 9043

: ma. t/m vr. van 7.00 - 12.00 uur en 13.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags van 7.00 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur. 's Zondags van 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.30 uur.

Dokk. nw. Zijlen

: ma. t/m vr. van 7.00 - 8.00 uur en 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.30 en 18.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags idem doch dan tot 19.00 uur. 's Zondags 8.30 - 12.00 uur, 14.00 - 17.30 en 18.00 20.00 uur.

Hunsingobrug Zoutkamp tel. 05956-1587

: ma. t/m vr. van 8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur. : 's Zaterdags (vanaf half mei tot half sept.) 8.30 - 9.00, 13.00 - 13.30 en 17.30 - 18.30 uur. 's Zondags (eveneensvan half mei tot half sept.) van 8.30 - 9.00 en 15.00 - 15.30 en 18.30 - 19.30 uur.

De Friese Kokersluis in de Lauwers bij Zoutkamp: Doorvaarthoogte 2.40 mtr. bij normale waterstand. Schutlengte is maximaal 10 meter.

DE WATEI-ISPORrPoLis

Veel voor weinig geld Taco Mesdagstraat 20

Ivo

ganvge voor

9718 KL Groningen Crki050-137565

van der Mei & Zonen 104


ALLERLEI Zomertijd 1986: 30-31 maart en wintertijd: 28-29 september. Jaarboek 1986 TE KOOP, zolang de voorraad strekt. Ook voor niet-leden. Of een 2e exemplaar voor thuis. Prijs f 7,50. Verkrijgbaar op het Clubschip. Zomervakanties 1986. Voor onze regio: van 5 juli t/m 17 augustus voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Zeilplank-opberg-tip: Voor f 45,— in de kelder van het Clubschip. Zeillessen: Op 10 zaterdagochtenden voor maximaal drie groepen á 12 deelnemers, leeftijd: van 6 tot en met 12 jaar. Kosten totaal f 35,—. Als de vlag op het terras van het Clubschip wappert: is het geopend en bent u welkom. Nieuw telefoonnummer van Scheveningen Radio: 06-0104. „Berichten Aan Zeevarenden" kunt u afhalen van het Clubschip. Wist u dat één van onze leden, tevens leverancier, zich ook gespecialiseerd heeft in onderwatersport? Blijkens advertentie in dit boek, demonstratie en uittesten in eigen zwembassin mogelijk. Jaarboek 1987: Graag ook een bijdrage van uw kant. Zeilend, of per motorboot erop uit; iedereen beleeft wel eens iets! Willen Uw kinderen wedstrijdzeilen in de Mirror-klasse? Informatie op het prikbord in het Clubschip. En u kunt de bootjes zien zeilen op het Paterswoldsemeer, maar ook tijdens het D.T.P.-weekend op het Lauwersmeer. Copy voor ons volgende jaarboek is van harte welkom. Uw vakantiereis deze zomer is wellicht een leuk onderwerp. Maar ook tijdens een weekend beleeft u misschien iets waar u ook anderen, middels dit jaarboek van wilt laten meegenieten. Marifoonexamens: 21 juni 1986 13 december 1986 Leerstof: "Handleiding Marifoondienst", uitgave van Hoofdafd. Kust en Scheepsradio, te bestellen door overmaken van f 10,— op giro 45100 t.n.v. Staatsbedrijf PTT o.v.v. "Handleiding Marifoondienst". Inlichtingen over Marifoonexamens: ANWB, tel. 070-264426, toestel 2422; KNWV, tel. 020-642611; KNMC, tel. 030-315842. En bij onze vereniging: M.H. Loos, tel. 05908-17688.

105


INHOUDSOPGAVE JAARBOEK 1986 Pagina 2 3 4 5 7 10 11 12 13 16 18 20 26 28 t/m 37 39 42 44 45 47 48 50 53 56 65 66 68 70 72 74 78 81 87 89 91 93 t/m 101 103 104 105 107 108

Samenstelling bestuur en Stichting Jachthavens Van de verenigingsvoorzitter Van het verenigingsbestuur Commissies Programma wedstrijdcommissie 1986 Mededelingen van de Stichting Jachthavens Weerberichtgeving KNMI Scheveningen radio op VHF-kanalen Marifoon-noviteiten Belangrijke telefoonnummers Federatie Watersportver. Noord-Groningen 20 jaar Feestprogramma LEDENLIJST Activiteiten wedstrijdcommissie 1986 Het "Clubschip" 1985 Jeugdzeilen 1985 Optimistenjeugdkampioenschappen Van de open boten — wedstrijdgroep Fotocommissie Zeilen, een zaak van regels en sportiviteit Het wedstrijdgebeuren onder de garnalenvlag Waarschip tien tien — Leda Grand Hotel — Larvik C.A.M. Race 1986 Schiermonnikoog Noorwegen Cursus scheepsdieselmotoren Een dag te gast bij de Meet- en Adviesdienst van Rijkswaterstaat Lauwersmeer journaal Christianso Wenken voor de "nette" jachtschipper Vogels in het Lauwersmeergebied Rondje Texel met de Wadpier GETIJTAFELS van mei t/m okt. van Delfzijl, Harlingen en LAUWERSOOG Dienstregeling bus en boot Openingstijden bruggen en sluizen Allerlei Aanmeldingsformulier aktiviteiten Aanmeldingsformulier wedstrijden Verhalen, wijzigingen, tips voor JAARBOEK 1987 vóór eind '86 toesturen aan het redaktie-adres: Stadsweg 3, 9731 CP Groningen.

106


Handtekening:

.0 E (i) (9 a)

c h-

• .

L.9

0. 0. O0

.o -CD

•o

co

» N > N :c

-5

ai

Y

CD Q)

0

, c:2) • . 0 E

O Ó

E 0 0

.• 0

0

c Z <

o

a_

) a) CD 0_ 0

n000D .2

.5 • R-,

0

73

a>

....

cm

-r„, CILJECIE

(3

a) D

c.

>

e

-> —

-0

-

b 0

t. s °'60 C) E' = _c _,c o .= .c

:.-. N

o

_)c

CD Q) 00 C C f7) 15 C — a) 1) ,_

a)

0 0

a> -o

Q) 0 0

--E-

> 0, .0

c

to

13.•

Q) CD Q) 0) > > > > > CCi m Cd CD 17) C» C) CL Cl 0. CL 0., O 0 0 0 0

-

-0

C 0 Q) 0. 0_ Q) CD

o

<D

ts

c

CO CO 0 M CL CO CL

— :=

w_a

C C o 0

-(7)

0)

+ 0 '

c 02 •

0

as

Clas:= •,... N (7) _2 . 0 Q) 'D o) as:— CD c Q - ) Ci Ecc ce' '.—, E 0,_(T)C.)0 3Q) -61,-:0 as

{: a)12, -o rsi ca _5 ai , .._

° c) c ra a) EI 0 o -0

ir) ca

• .c

• :7 .{:.-;- -c co 0 — ti, (730 32- 'E:

t °) ■ ••• 'I S cts 1 ) -C3 0) E.) '-• 0 as E?. 0, Z < CD

(D

<>z>20c..)

r 0

— (1) (1. '13 '- dl Pt 13

C 0

E h.)

•d

di .5. as cd co c c ' 5 0 _I > o_ z > vs '5, •a$ :0co a) — CI) y o cir •= 0- 5

c c

Cd

C

(D

0

.2 — %

<

107


108 Gegevens schip (wedstrijddeelnemer):

•:

Z N

ns

-

•: u_ O E E

N 0

as

2 o m c

chip ( Controle- en hulpschepen): Gegevens s

•:

0)

E C

ca 0

isico en verantwoording deelnemers Deelname voor r

Zeil/motorboot:

0

Marifoon: ja/nee

c a) 0

2 - 3 - 4 bladsschroef

0 O iC

Aanhangmotor:

0.

Wedstrijdnr.:

ai

O.R. -N.K.K. -Multihulls -Vrije klasse -Rond-/Platbodem. Klasse: I.

(Volledig invullen)

VOOR DEELNEMERSENHULPSCHEPEN

AANMELDINGSFORMULIERWEDSTRIJDEN

•••

"E "E a) -o "if.)

E c as

a> 0)

c a) co

O O N

0

Y a3

C •

.o

-a;

D

os

a) — c a) 23 > G> 0.

_<5;a

"6 5 3t c

• c a) 21.)

8-

I.= 3 as E E sS

3 .0

0)

E 12 á) (c)

a>

cm cri

■ ••■

ó;15

ra > a,

c o

co 0) c 0 C >

c a.)

(2),

'5 a) c 75

2E Cli 0. 2


WATERBORG GRONINGEN SCHEEPSARTIKELEN en ZEILMAKERIJ

tinnliárm

PERFEKT! KIMITEIT en LAAG IN PRIJS • JACHTBESLAG EN ACCESSOIRES touwwerk o.a. GLEISTEIN eerste klas kwaliteit staaldraad HASSELFORS terminals N.B. GRATIS PERSEN RONSTAN en NAUTOS beslag - pompen, dekdoorvoeren - Lieren ENKES/LEWMAR etc. - FURLEX rolfoksystemen Spinnakerbomen Alle RVS-beslag Petr. en spir. lampen Reddingboeien en fenders

4

tifi -

-

-

-

-

-

• ZEILMAKERIJ - reparatie van zeilen giekkleden, sprayhoods, railingkleden, dektenten winterdekkleden -

-

• INSTRUMENTARIUM marifoons logs, snelh.- en dieptemeters etc. VDO en IDEA kompassen SILVA - gaskomforen

-

-

-

• ONDERHOUDSMIDDELEN -

RUWA jachtlakken en antifoulings polyesther rep. kits schoonmaakmaterialen

njli11

• SURFSPORT

-

-

~

surfboards en accessoires wet- en drysuits. steamers surfzeilen (GAASTRA, NEIL PRYDE) alle accessoires

-

• KANOSPORT LETTMAN en COLEMAN kano's alle kano accessoires • LASER ZEILBOTEN Hoofddealer -

• OPTIMISTEN • KLEDING zeilkleding HELLY HANSEN, RUKKA, MUSTO and HYDE - Bootschoenen en laarzen Zwemvesten H.HANSEN, BESTO, etc. - LIFA ondergoed H.HANSEN warmte kleding EQUINOX regenkleding veiligheidsharnassen

-

-

-

-

• WOLLEN KLEDINGSHOP Exclusieve Franse, Deqnse en Engelse truien. Deense zeil- en vissersbroeken. Eigen import. Iets bijzonders. LEIDSE ZEEDUFFELS (joppers) en montycoats. - Bretonse kielen

-

-

BELANGRIJK -U als verenigingslid koopt op aantrekkelijke voorwaarden. -

Mochten wij een artikel niet in ons standaardpakket hebben dan kunt u, door bestelling via ons bedrijf, een extra korting verkrijgen.

GEBR. WATERBORG LAGE DER A 2 - GRONINGEN Tel. 050-122417 en 125077 Ook geopend op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur


JACHTHAVEN

e

• ■ I1

1 MET HETOOG op: BORICUM 1 SCHIERMONNIKOOG. AMELAND» TERSCHELLING.

FRIESE MEREN EN GRONINGSE MAREN

POSTBUS 172 -9750 AD HAREN

Jaarboek1986compleet  
Jaarboek1986compleet  
Advertisement