Page 1

besplatni časopis za poljoprivrednike, obiteljska gospodarstva i šumoposjednike

Zemlja & Znanje God. 1 / Br. 3 / rujan 2008.

Z&Z državna potpora

Kapitalna ulaganja Nepovratna investicijska potpora

Z&Z globalizacija poljoprivrede

Forumi

Internet u poljoprivredi

Z&Z ljekovito bilje

Ekološki uzgoj Z&Z stočarstvo

Zakonska regulativa “kolinje” Z&Z inovacije

ISSN 1846-8810

Elektroprskalica

Z&Z na

e j l e t a t i č o m e j u r gradne igre - Da


Želite li dobivati Zemlju&Znanje na svoju adresu?

PRETPLATITE SE! SAMO

32 kn!

Naša pretplata odnosi se samo na troškove poštarine! Ispunite opću uplatnicu: PRIMATELJ: Udruga Educa, IV. Vrbik 6, Zagreb SVRHA UPLATE: Pretplata Zemlja i znanje IZNOS: 32,00 kn ŽIRO-RAČUN: 2484008-1103469221 Uplatnicom uplatite 32,00 kn te kopiju uplatnice, svoje točne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona) pošaljite na našu adresu: EDUCA, (za Zemlju i znanje), IV. Vrbik 6, 10000 Zagreb. Time ste si osigurali četiri broja časopisa u godini dana!

U protekle četiri godine našeg poslovanja izdali smo četrdeset brojeva besplatnih časopisa. Osluškujući želje čitatelja te naših partnera idemo dalje s novim idejama i novim časopisima. Nakon izuzetno uspješnih časopisa Mamino sunce, Vozač.info te našeg najmlađeg člana, časopisa Zemlja&Znanje, najavljujemo i DomeSlatkiDome!

Najavljujemo:


Riječ urednice!

rujan 2008.

IMPRESUM

Cijenjenim čitateljima Veoma nas je obradovala Vaša pozitivna kritika! To nam je vrlo važno za naš budući rad. Nastojat ćemo iz broja u broj časopis učiniti još boljim i čitanijim. Tema ovog broja su kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu. Kako su mnogi od Vas iskazali interes za tu temu, zbog novog Pravilnika koji je nedavno stupio na snagu, tako smo mi krenuli u istraživanje najsvježijih informacija. Nadamo se da ćete pronaći odgovore na mnoga pitanja i nedoumice. Osim toga, u ovom broju pronaći ćete interesantne članke vezane uz globalizaciju poljoprivrede odnosno važnost korištenja računala i informacije za poduzetništvo u poljoprivrednoj proizvodnji kao i ulogu dobrog managementa na OPG-u. Vrlo je interesantna tema i nadolazeće «kolinje». Još uvijek je veliki broj onih koji nisu upoznati s najnovijom zakonskom regulativom što poduzeti prilikom omamljivanja i usmrćivanja životinje te kako to i učiniti za vlastite potrebe. Hvala čitateljima na bogatom odazivu na nagradne igre. U prošlom broju je nagrađeno šestero čitatelja. Imena dobitnika i detaljnije informacije objavljene su na našim web stranicama (http://www.zemljaiznanje.com/). I dalje nam se javljajte u ovako velikom broju. Na kraju bih Vas podsjetila da željno očekujemo Vaša pisma kako bi se bolje upoznali s temama koje bi Vi željeli da istražimo za Vas. Stoga, pišite nam! Lijep pozdrav i do skorog druženja u prosincu. Doc. dr. sc. Marina Piria

besplatni časopis za poljoprivrednike, obiteljska gospodarstva i šumoposjednike Izdavač: Educa, udruga za educiranje i informiranje javnosti

Glavna urednica: Doc. dr. sc. Marina Piria, dipl. ing. agr. marina@zemljaiznanje.com

Uredništvo: 4. Vrbik 6, Zagreb tel: 01/6198 924 fax: 01/6198 787 urednistvo@zemljaiznanje.com

www.zemljaiznanje.com Marketing:

Ognjen Livada, dipl. ing. šum marketing@zemljaiznanje.com tel: 01/6198 924

Sadržaj Praćenje financija na OPG-u Ekološki uzgoj ljekovitog bilja Zakonska regulativa “kolinje” Kapitalna ulaganja Što je ESTROTECT? HACCP sustav Inovacija: elektroprskalica Mali obiteljski ribnjaci Sječa u vlastitoj šumi Bolesti vinove loze Ovlaživanje i hlađenje zraka Internet i poljoprivreda Massey Ferguson tehnologija Zanimljivosti Oglasna ploča Murski poljoprivredni centar

4

5 8 13 16 19 20 22 26 29 32 34 36 38 40 42 44

Grafička priprema: Latrija d.o.o.

Tisak: Mediaprint - Tiskara Hrastić d.o.o. Murati 16, Zagreb Časopis izlazi četiri puta godišnje Sljedeći broj izlazi u prosincu 2008. Zaprimljeni tekstovi, fotografije i ostali materijali se ne vraćaju. Uredništvo zadržava pravo skraćivanja i korekcije članaka.


FINANCIJE

Dubravka Živoder, dipl. ing. agr. stručni savjetnik SUHUH-a

Praćenje proizvodno-financijskih podataka na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu! Poljoprivredna proizvodnja u Republici Hrvatskoj odvija se uglavnom na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja čine veliki dio strukture cjelokupnog poljoprivrednog sektora

P

ribližavanjem Republike Hrvatske otvorenom tržištu, obiteljska poljoprivredna gospodarstva nalaze se na pragu velikih promjena. Jedna od promjena biti će i promjena u vođenju gospodarstva uz uvjet što je moguće boljeg educiranja i većeg ulaganja. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo promatra se kao poduzeće čije se poslovanje temelji na radu gotovo svih članova obitelji. Pri tome poljoprivrednik, koji je ujedno nositelj gospodarstva, bi trebao, osim poljoprivrednih radova, biti dobar upravitelj odnosno manager kako bi ostvario što bolje rezultate na poljoprivrednom gospodarstvu. Svako će obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo morati svoje uvjete poslovanja prilagoditi novim uvjetima privređivanja u sklopu tržišne ekonomije ukoliko želi proizvoditi za tržište i ostvariti profitabilnu proizvodnju. To je moguće samo uz planiranje

u sklopu ekonomske analize i s dobitkom ili gubitkom. Osim planiranja poslovanja obiteljskog toga podaci su od velike važnosti poljoprivrednog gospodarstva, a za planiranje na gospodarstvu, sve radi postizanja proizvodnje ali i za analiziranje i ocjenjivanje konkurentnih proizvoda uz što uspješnosti bavljenja niže troškove poljoprivrednom Bez ažurnog prikupljanja proizvodnjom (o proizvodnje. proizvodno-financijskih bilo kojoj vrsti Bez ažurnog podataka glede prikupljanja poljoprivredne planiranja i analiziranja proizvodnje proizvodnopodataka dobar financijskih da je riječ) management je nemoguć kako bi se podataka glede planiranja i analiziranja postigla ekonomska isplativost podataka dobar management je nemoguć. Prikupljanje podataka još uvijek stvara priličnu „glavobolju“ kod poljoprivrednika. Međutim, to je neophodno za izradu kalkulacija pomoću kojih možemo dobiti ocjenu određenog gospodarstva koja se odnosi na poslovanje

proizvodnje. Praćenje proizvodnofinancijskih podataka sastoji se od praćenja sljedećih skupina pokazatelja: - financijskih podataka (prihodi i rashodi na gospodarstvu) - proizvodnih podataka (podaci o proizvodnji) - podaci o potrošnji hrane - kretanje stada. Za kvalitetnu analizu podaci



5


FINANCIJE 

se moraju prikupljati tijekom cijele godine, jer se tek tada može dati kvalitetna procjena gospodarstva ali i mogućnost planiranja. Proizvodni podaci mogu se analizirati mjesečno dok se pomoću financijskih podataka približna analiza može dati tek nakon šest mjeseci, a konačan rezultat nakon godinu dana. Bitno je da se podaci prikupljaju svakodnevno na određene obrasce (ovisno o proizvodnji). U tablici 1 vidljiva je godišnja proizvodna analiza za jedno gospodarstvo. Praćenje proizvodno – financijskih podataka na gospodarstvu, temelj je za izračun raznih kalkulacija koje mogu poslužiti za

kratkoročna planiranja u poljoprivredi. Osnovni cilj svake kalkulacije je izračunavanje cijene koštanja. Svakom poljoprivredniku od velike je važnosti znati kolika je cijena njegovog proizvedenog proizvoda u odnosu na prodajnu cijenu istog proizvoda. Ulaskom Republike Hrvatske na otvoreno tržište čiji se utjecaj već osjeća na tržištu, zahtijevati će se kvaliteta, cijena, kao i promjene u vođenju gospodarstva. Veliki značaj dobiti će upravo ekonomika poljoprivrede. Bez kompjutora ili papira i kalkulatora neće biti niti budućnosti, a niti željenog profita na gospodarstvu.

Tablica 1: Godišnja proizvodna analiza proizvodnje mlijeka Prosječna dnevna proizvodnja mlijeka Prosječan broj krava Mjesec

muznih ukupno

% muzni Holstein

stajski

Predano

proizvedeno

Dnevna potrošnja koncentrirane hrane

muzni

stajski

-predano

po muznoj kravi

na 100 po lit. suhoj mlijeka kravi

iz vol. krme lit./dan

Siječanj

19,7

23,0

20,4

17,5

19,1

16,4

6,3%

6,8

33,3

2,6

6,8

Veljača

22,1

23,5

20,1

18,9

18,3

17,3

8,5%

6,8

34,1

2,0

6,4

Ožujak

21,6

24,5

19,1

16,8

18,1

16,0

5,1%

7,5

39,4

0,8

4,1

Travanj

19,4

24,3

20,7

16,6

19,8

15,8

4,3%

7,9

38,0

0,7

5,0

Svibanj

21,8

26,8

21,5

17,5

20,3

16,5

5,3%

6,5

30,3

1,0

8,4

18%

Lipanj

22,5

27,0

20,5

17,2

19,4

16,2

5,3%

6,2

30,0

0,0

8,2

Srpanj

21,8

27,0

20,7

16,7

20,0

16,1

3,7%

6,2

30,0

0,3

8,3

Kolovoz

21,3

27,0

19,6

15,4

18,9

14,9

3,4%

5,7

28,9

0,6

8,3

Rujan

23,0

26,7

18,6

16,0

17,7

15,2

4,9%

5,8

31,1

1,6

7,0

Listopad

23,7

27,0

19,5

17,1

18,2

15,9

6,8%

5,6

28,9

1,3

8,2

Studeni

23,6

28,2

19,9

16,6

19,1

15,9

4,1%

5,6

28,1

0,1

8,7

Prosinac

24,0

29,6

20,0

16,2

18,2

14,8

8,8%

5,6

28,1

0,2

8,7

Ukupno

264,6

314,7

240,5

202,6

227,0

191,0

66,6%

76,1

380,2

11,1

88,1

PROSJEK

22,1

26,2

20,0

16,9

18,9

15,9

5,5%

6,3

31,7

0,9

7,3

5810,9

350,3

GODIŠNJE

Izvor: UHUH

6

Proizvedeno

Proiz. mlijeka

Razlika

6161,2


U tablici 1, u prvom dijelu prikazan je izračun prosječnog broja krava, kako samo muznih tako i ukupan broj krava u staji. Također, vidljivo je da od ukupnog broja krava samo 18% čini Holstein pasmina (preostalih 82% sačinjava Simentalska pasmina). U drugom dijelu tablice izračuni se odnose na prosječnu dnevnu potrošnju mlijeka koja je mjesečno prikazana u kategoriji proizvedenog mlijeka, predanog mlijeka (mlijeko za otkup) i razlike proizvedenog i predanog mlijeka. Treći dio tablice odnosi se na izračun dnevne potrošnje koncentrirane hrane. Za ovo gospodarstvo vidljivo je koliko je potrebno koncentrirane hrane po mjesecima po muznoj kravi, a koliko po suhoj kravi (krava koja je u suhostaju), a od izuzetnog

značaja je kolona gdje je prikazano koliko je potrebno koncentrirane hrane po kravi za proizvodnju 100 litara mlijeka. Posljednja kolona prikazuje proizvodnju mlijeka iz voluminozne krme. Vidljivo je ako se prati kolona potrošnje koncentrirane hrane na 100litara mlijeka u odnosu na proizvodnju iz voluminozne krme da dolazi do variranja. Smanjivanjem

koncentrirane hrane povećava se proizvodnja mlijeka iz voluminozne krme i obrnuto. Posebice te dvije kolone su

od izuzetnog značaja, jer povećanjem proizvodnje mlijeka iz voluminozne krme smanjuju se troškovi proizvodnje mlijeka.


LJEKOVITO BILJE

Doc. dr. sc. Marina Piria

Ekološki uzgoj ljekovitog bilja i

zakonska regulativa

Ekološka proizvodnja samo je ona koja je usklađena sa zakonskim normama i propisima, te koja je kao takva potvrđena od ovlaštenih pravnih osoba i laboratorija. Ekološki proizvod označava se “znakom ekološkog proizvoda”, koji je jedinstvena propisana oznaka proizvoda koji su proizvedeni sukladno s Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i propisima donesenim na temelju njega.

U

novije vrijeme veća konkurentnost i bolja cijena proizvoda može se postići ekološkim načinom proizvodnje. Upravo je to vrlo važno pri uzgoju ljekovitog bilja, a naročito ako je proizvodnja usmjerena za prehranu ljudi. Ovdje će biti iznesene samo najosnovnije informacije

8

ekološkog uzgoja, dok se detaljnije informacije mogu pročitati u Pravilniku o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/2001) i u Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 10/2007). Ove pravilnike moguće je pronaći

na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr). Kako proizvodnja ljekovitog bilja koji se koriste za za prehranu i/ili za liječenje, podliježe, osim općim pravilima, i posebnim pravilima, potrebno je detaljno proučiti Pravilnik i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika. Osim toga, u prilogu pravilnika se nalazi i popis dopuštenih gnojiva

i sredstava za poboljšanje tla, sredstava za zaštitu bilja te druga sredstva koja se rabe u ekološkoj proizvodnji. Prvi korak ekološkom uzgoju je prijelazno razdoblje s konvencionalne na ekološku poljoprivredu. Prijelazno razdoblje traje najmanje 1 godinu za jednogodišnje kulture, a najmanje 3 godine za




Sinergija dragocjenih resursa s besprijekornim proizvodom... ŽELITE DOVESTI VODU U VAŠE KUĆANSTVO? PITKA VODA VAM JE SKUPA ILI NEDOSTUPNA? Dubinske pumpe marke

održavanja. Dubinske su idealno

pumpe možete naći u

rješenje za opskrbu pitkom

varijantama 3”, 4”, 6” i 8”

vodom, navodnjavanje

s pripadajućim motorima

poljoprivrednih površina i

snage od 0,37 kW do 45

industriju. Tvrtka

kW.

od 1935.

Ovisno o tipu pumpe i

godine proizvodi dubinske

snazi motora, količina vode

pumpe vrhunske kvalitete

isporučena na nivou zemlje

koje imaju nisku potrošnju

kreće se od 7 do 3500 litara

električne energije i

po minuti s dubine od 3 do

minimalne troškove

590 metara.

Soblinečka 17, 10360 Sesvete, Zagreb tel: 01/2046 213, 01/2046 214, fax: 01/2046 191 e-mail: tcm@tcm.hr, web: www.tcm.hr

Nadmašujemo očekivanja zauvijek!


LJEKOVITO BILJE



10

višegodišnje kulture. Prijelazno razdoblje traje najdulje 5 godina. Ako se prelazi ili započinje s ekološkim načinom uzgoja ljekovitog bilja, vrlo je važno voditi računa da se nasadi ne nalaze preblizu prometnicama ili drugim izvorima onečišćenja. Tako je propisano da proizvodna jedinica mora biti udaljena najmanje 50 m od prometnice na kojoj prometuje više od 100 vozila po satu. Ako je parcela ograđena živom ili drugom ogradom visine 1,5 m, može biti udaljena najmanje 20 m. Najmanju udaljenost od izvora industrijskog opterećenja i onečišćenja iz konvencionalne poljoprivrede utvrđuje nadzorna stanica. Ako nadzorna stanica sumnja na onečišćenja, podnijet će zahtjev ovlaštenom laboratoriju za provođenje analize kvalitete proizvoda, kultura ili tla. Plodnost i biološka aktivnost tla održava se i povećava sijanjem mahunarki, zelenih biljaka za gnojidbu (siderati) te dodavanjem kompostiranog ili nekompostiranog organskog materijala dobivenog na gospodarstvima (nusproizvodi stočarstva). To se odnosi na stajski gnoj, gnojnicu i gnojovku domaćih životinja te komposti od biljnih otpadaka. Sve što se koristi mora biti porijeklom iz ekološke proizvodnje ili moraju imati potvrdu da ne sadrže

ostatke antibiotika, teških metala i drugih štetnih tvari. Samo u prijelaznom razdoblju moguće je koristiti gnojiva iz konvencionalne poljoprivrede u nedostatku drugih gnojiva, uz predočenu analizu njihova sastava i dopuštenje nadzorne stanice. Štetočinje i korove potrebno je suzbijati prikladnim izborom

vrsta i sorti, prikladnim plodoredom, odgovarajućom obradom tla, zaštitom korisnih biljaka i životinja, stvaranjem povoljnijih uvjeta za razvoj prirodnih neprijatelja štetočinja i uništavanjem izdanaka korova fizikalnim i mehaničkim načinom. Ako se pri sadnji ljekovitog bilja upotrebljavaju folije, dopušteno je rabiti proizvode koji se temelje na polietilenu i polipropilenu, a nikako rabiti folije od polivinilklorida (PVC). Voda koja se rabi u ekološkoj proizvodnji mora odgovarati uredbi o klasifikaciji voda (NN 77/98) i Uredbi o opasnim tvarima u vodama (NN

78/98). Analizu vode treba napraviti u najsušem dijelu godine. Zabranjeno je spaljivanje organske tvari tj. biljnih ostataka poslije žetve. Sjeme treba biti iz ekološke proizvodnje. Nije dopušteno koristiti tretirano ili pilirano sjeme, ako su u doradi korištena sintetička sredstva za zaštitu bilja, a ako to nadzorna stanica nije izričito dopustila. Proizvodnja presadnica se preporučuje na samoj proizvodnoj jedinici, po svim pravilima ekološke proizvodnje ili kupovina ekoloških




LJEKOVITO BILJE 

12

presadnica. Ambalaža za pakiranje mora osigurati očuvanje kakvoće i svježine te mora biti ekološki prihvatljiva. Spremljeni svježi proizvod treba odmah pažljivo prosušiti. Temperatura sušenja mirodija ovisi i sadržaju i sastavu eteričnog ulja. Začini koji sadrže eterično ulje ne suše se iznad 40°C. Droge (začinsko i ljekovito bilje) s glikozidima i alkaloidima i droge sa sluzima suše se na temperaturi iznad 40°C. Mirodije koje pri sušenju utječu jedna na drugu ne smiju se istovremeno sušiti u istim sušionicama. U proizvodnim prostorima nije dopuštena istodobna prerada i skladištenje ekoloških i konvencionalnih proizvoda. Ljekovito i začinsko bilje pakira se u ekološku ambalažu. Ambalaža iz neobrađena papira ima prednost pred ostalim vrstama ambalaže. Ambalaža od jute dopuštena je samo kao vanjski omot a, dopuštena je i upotreba celofana. Skladišni prostor treba biti

zaštićen od sunčeva svjetla, suh i po mogućnosti hladan. Preporučuje se vlažnost zraka od oko 60% kod temperature od 19°C. Već sada je vrijeme za razmišljanje o prelasku s konvencionalnog uzgoja na ekološki uzgoj. Također, ako se započinje određena proizvodnja treba razmisliti da li postoje uvjeti kako bi proizvodnja odmah započela na ekološki način. U svakom slučaju, potrebno je javiti se u najbližu nadzornu stanicu ili u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

POPIS NADZORNIH STANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD EKOLOŠKOM PROIZVODNJOM 1. »BIOPA« – Udruga za organsko-biološku proizvodnju, Reisnerova 64, OSIJEK (NN 81/02) 2. »Prva ekološka zadruga«, Gudovac bb, BJELOVAR (NN 81/02) 3. »AGRIBIOCERT«, zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe, Veli dvor 11, 51 513 Omišalj (NN 22/06) 4. »ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE« d.d., Ljudevita Gaja 17/III, 10 000 Zagreb (NN 22/06) 5. »BIOTECHNICON«, poduzetnički centar d.o.o., Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split (NN 22/06) 6. »HRVATSKE ŠUME« d.o.o. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb (NN 22/06) 7. »PRVA EKOLOŠKA ZADRUGA«, Zagreb, Kuraltova 8 (NN 22/06) 8. »BIOINSPEKT« d.o.o., Đakovština 2, 31 000 Osijek. (NN 22/06) POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA 1. Croatiakontrola, Preradovićeva 31a, 10 000 Zagreb, (NN 22/06) 2. Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Mirogojska 16,10 000 Zagreb, (NN 22/06) 3. Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, (NN 22/06) 4. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za melioracije i Zavod za ishranu bilja, Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb. (NN 22/06) 5. HRVATSKI ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO, Zagreb, Ul. Ljudevita Posavskog 48 – sa pravom ispitivanja kakvoće vina u ekološkoj proizvodnji (NN 10/07) 6. ZAVOD ZA TLO, Osijek, Vinkovačka cesta 63 – sa pravom ispitivanja kemijske analize: tla, gnojiva, poboljšivača tla i biljnog materijala u ekološkoj proizvodnji. (NN 10/07)


ZAKONODAVSTVO

Dr. sc. Ljerka Zeba

Novi zakonski propisi

o klanju ili usmrćivanju životinja –

“kolinje”

U travnju 2008. godine izašao je novi Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (NN 39/2008). Pravilnikom se propisuju uvjeti zaštite životinja uzgojenih i držanih za proizvodnju mesa, kože, krzna ili drugih proizvoda, tijekom njihovog premještanja, smještaja u depou, sputavanja, omamljivanja, klanja i usmrćivanja, uključujući i usmrćivanje životinja u svrhu kontrole bolesti.




ZAKONODAVSTVO

Važno je znati da vlasnik, za svoje vlastite potrebe, može klati perad, kuniće, svinje, ovce i koze izvan klaonice, ali obvezno mora omamiti svinje, ovce i koze prije klanja.



14

O

vdje ćemo se osvrnuti na usmrćivanje životinja za vlastite potrebe, odnosno na postupke koji se moraju provesti kako bi se popularno «kolinje» izvelo na odgovarajući i zakonom dopušten način. Važno je znati da vlasnik, za svoje vlastite potrebe, može klati perad, kuniće, svinje, ovce i koze izvan klaonice, ali obvezno mora omamiti svinje, ovce i koze prije klanja. Omamljivanje je postupak koji, primijenjen na životinji, uzrokuje trenutni gubitak svijesti koji traje do smrti životinje. Važno je naglasiti i da vlasnik ili osoba odgovorna za životinje mora osigurati da životinje zaklane ili usmrćene u bilo kojoj klaonici, na farmi, prostorima ili drugim mjestima budu tijekom premještanja, smještaja, sputavanja, omamljivanja, klanja

ili usmrćivanja pošteđene bilo kojeg uznemiravanja, boli ili patnje, koje je moguće izbjeći.

SPUTAVANJE ŽIVOTINJA PRIJE OMAMLJIVANJA, KLANJA ILI USMRĆIVANJA Životinje moraju biti sputane na odgovarajući način radi sprječavanja svake boli, patnje, uznemirenosti, ozljeda ili nagnječenja, koje je moguće izbjeći. Prije omamljivanja ili klanja životinjama noge ne smiju biti vezane niti smiju biti vješane za noge. Iznimno, perad i kunići mogu biti obješeni za noge radi klanja, pod uvjetom da su provedene odgovarajuće mjere koje osiguravaju da su u trenutku omamljivanja životinje dovoljno opuštene i da se klanje može obaviti učinkovito i bez

nepotrebne odgode. Životinje koje se omamljuju ili usmrćuju primjenom mehaničke ili električne opreme u području glave, moraju se postaviti u takav položaj da se oprema može primijeniti i koristiti jednostavno, precizno i u odgovarajućem trajanju. Nije dozvoljeno korištenje opreme za električno omamljivanje radi sputavanja ili imobilizacije, kao ni za tjeranje životinja.

OMAMLJIVANJE Dopušteni postupci za omamljivanje uključuju 1. Primjenu pištolja s penetrirajućim klinom 2. Udarac u glavu 3. Primjenu električne struje 4. Izlaganje ugljičnom dioksidu. Životinju je dopušteno omamiti samo ako odmah nakon toga može iskrvariti.

1. Pištolj s penetrirajućim klinom Pištolj s penetrirajućim klinom mora biti namješten tako da klin prodre izravno u koru velikog mozga. Izričito je zabranjeno pucati u zatiljak goveda. Iznimno, ovce i koze mogu biti omamljene primjenom pištolja na zatiljku, ukoliko rogovi onemogućuju njegovu primjenu na čelu glave. U tom je slučaju potrebno odrediti točku neposredno iza osnove rogova i usmjeriti pištolj prema ustima. Krvarenje životinje mora započeti unutar 15 sekundi nakon pucnja. Zabranjen je smještaj životinja u prostore za omamljivanje, ako osoba koja obavlja omamljivanje nije spremna obaviti omamljivanje odmah nakon što je životinja dovedena u prostor za omamljivanje. Životinjama ne smije biti sputana glava, ako odmah neće biti omamljene. 2. Udarac u glavu


Ovaj postupak dopušten je isključivo uz upotrebu mehaničkog uređaja koji djeluje udarcem na kosti lubanje. Osoba koja obavlja omamljivanje mora postaviti uređaj na točno određeno mjesto i koristiti punjenje odgovarajuće snage, u skladu s uputama proizvođača, kako bi se postiglo učinkovito omamljivanje bez loma kostiju lubanje. U slučaju malog broja kunića kada se koristi udarac u lubanju izazvan mehaničkim djelovanjem, postupak se mora provesti na način da životinja trenutno ostane bez svijesti i da u tome stanju ostane do nastupa smrti 3. Omamljivanje električnom strujom Jakost električne struje i trajanje omamljivanja električnom strujom moraju biti takvi da se osigura da životinja trenutno izgubi svijest i ostane bez svijesti do nastupa smrti. Elektrode moraju biti postavljene tako da obuhvate glavu životinje kako bi struja mogla proći kroz mozak. Moraju biti poduzete odgovarajuće mjere kako bi se osigurao dobar kontakt elektroda s kožom, posebno uklanjanjem viška vune ili vlaženjem kože. 4. Omamljivanje svinja izlaganjem ugljičnom dioksidu Koncentracija ugljičnog dioksida za omamljivanje svinja mora iznositi najmanje 70%. Komora u kojoj se svinje izlažu plinu i oprema koja se koristi za prijevoz svinja kroz nju moraju biti tako dizajnirani, konstruirani i održavani da se izbjegne ozljeđivanje svinja i pritisak na grudni koš te da svinje mogu stajati uspravno sve dok ne izgube svijest. Oprema koja se koristi za prijevoz svinja kroz

komoru i komora moraju biti odgovarajuće osvijetljeni tako da svinje mogu vidjeti jedna drugu ili svoj okoliš. Komora mora biti opremljena uređajima za mjerenje koncentracije plina na mjestu najviše koncentracije plina kojoj su životinje izložene te svjetlosnim i zvučnim znakom upozorenja ukoliko koncentracija ugljičnog dioksida padne ispod zahtijevane razine. Svinje moraju biti smještene u prostore ili spremnike u kojima mogu vidjeti jedna drugu i moraju biti dopremljene u komoru za omamljivanje unutar 30 sekundi od ulaska u postrojenje. Svinje moraju biti prevezene što je moguće brže od ulaza do mjesta najviše koncentracije plina gdje moraju biti izložene plinu dovoljno dugo da ostanu bez svijesti do nastupa smrti.

ISKRVARENJE ŽIVOTINJA Kod već omamljenih životinja iskrvarenje se mora započeti što je moguće brže nakon omamljivanja i mora biti brzo, obilno i potpuno. Životinja mora iskrvariti prije nego postoji mogućnost povratka svijesti. Kod svih omamljenih životinja, iskrvarenje mora biti izazvano prerezivanjem barem jedne vratne arterije ili pripadajućih krvnih žila koje ih opskrbljuju krvlju. Nakon prerezivanja krvnih žila ne smiju se obavljati nikakvi dodatni postupci ili električni podražaji na životinjama prije nego je iskrvarenje završeno. A da se ovaj pravilnik i odredbe ne shvati olako, Zakonom o zaštiti životinja (NN 136/06) su predviđene vrlo visoke kazne za sve prekršitelje.


INTERVIEW

Pravilnik o provedbi modela kapitalnih ulaganja

u poljoprivredi i ribarstvu

Radi velikog interesa čitatelja o novom Pravilniku o provedbi kapitalnih ulaganja odlučili smo prikupiti informacije o navedenoj temi. U potrazi za kompetentnom osobom naišli smo na gospodina Roberta Črepa iz Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, spremnog na suradnju i pojašnjenje spomenutog Pravilnika. Nadamo se kako ćete pronaći neke nove odgovore, a ako se pojave nova pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Z&Z Cilj modela kapitalnih ulaganja Cilj modela jest omogućiti olakšan pristup kapitalnim investicijama u poljoprivredi koje pridonose povećanju poljoprivredne proizvodnje i prerade. Uz povećanje poljoprivredne proizvodnje, kapitalne investicije imaju učinak prema optimiziranju proizvodnih i preradbenih procesa odnosno olakšanje uvjeta rada na poljoprivrednim gospodarstvima.

Z&Z Investicijska potpora odobrava se za koje investicije? Investicijska potpora se može ostvariti za tzv. jednostavne i složene investicije u poljoprivredi i ribarstvu. Jednostavne

16

investicije uključuju nabavu rasplodnih grla u stočarstvu te matičnih riba za uzgojnoselekcijski rad u akvakulturi, investicije u višegodišnje nasade, izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i akvakulturu, nabavu ribarskih plovila te nove opreme i mehanizacije za poljoprivredu i ribarstvo, ugradnju novih rashladnih uređaja na vozilima za prijevoz voća, povrća i riba, izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za uskladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda i ribe i kupovinu privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva. Složene investicije su one

koje su sukladne Operativnim programima iz područja poljoprivrede i ribarstva koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Z&Z Tko može biti korisnik potpore kapitalnim ulaganjima? Korisnici potpore su komercijalna poljoprivredna gospodarstva, korisnici povlastice za uzgoj ribe i korisnici povlastice za gospodarski ribolov. Komercijalna poljoprivredna gospodarstva su ona gospodarstva čiji ukupni obujam proizvodnje prelazi 3 proizvodnje jedinice. Način na koji se izračunavaju propisan je Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu (NN

87/02, NN 117/03, NN 82/04, NN 12/05, NN 141/06, NN 85/08). Za primjer gospodarstvo koje ima 1 kravu i dva ha posijanih žitarica prelazi prag ukupnog obujma poslovanja od tri proizvodne jedinice te ulazi u skupinu komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava. U praksi, gotovo sva gospodarstva s imalo „ozbiljnijom“ proizvodnjom mogu ostvariti potporu.

Z&Z Koji su dozvoljeni troškovi za kapitalna ulaganja? Prihvatljivi su troškovi kupnje stoke ili matičnih riba, novih strojeva i mehanizacije (uključujući troškove transporta), kupnje nove opreme kod


opremanja objekata i ugradnje opreme (u objekt ili vozila) prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača. Zatim, kupovine privatnog poljoprivrednog zemljišta prema ugovorima o kupoprodaji sklopljenih s prodavateljem i ovjerenih kod javnog bilježnika. Ako se radi o izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji građevinskih objekata tada su prihvatljivi troškovi nabave novog građevinskog materijala ili gotovih montažnih elemenata (uključujući troškove transporta), troškovi izvođenja radova te troškovi priključaka, prema računima ili ugovorima o prodaji ili obavljenim radovima. Kod podizanja nasada prihvatljivi

su troškovi kupnje sadnica, gnojiva, ograde, armature, obrade tla, sadnje, postavljanja ograde i armature i analize tla, a kod kupnje plovila prihvatljivi su troškovi kupnje plovila, brodskog motora, opreme za plovila i alata.

Z&Z Z& &Z Koji troškovi nisu dozvoljeni za kapitalna

Kapitalna ulaganja se odnose na dodjelu nepovratnih sredstava iz državnog proračuna RH kojima Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sudjeluje u financiranju ukupne vrijednosti investicije za koju je financijska institucija odobrila srednjoročni ili dugoročni kredit ili novčani zajam, koja je djelomično financirana vlastitim sredstvima, a realizirana u pojedinoj kalendarskoj godini.

ulaganja? Neprihvatljivi troškovi su kupnja građevnog zemljišta i postojećih zgrada, nabava rabljene opreme i/ili poljoprivredne mehanizacije, nabava stoke koja nije uzgojno valjana, troškovi PDV-a, poreza, carina i drugih uvoznih troškova, troškovi poslovanja osoba, uključujući troškove održavanja i najma, bankovni troškovi, troškovi pristojbi javne uprave, troškovi za isplatu usluga arhitekta, inženjera i savjetnika, izrade studija izvedivosti

i ekonomske opravdanosti, troškovi nabave patenata i licenci za pripremu, plaćanje u naturi, troškovi vlastitog rada, troškovi kupoprodaje privatnog poljoprivrednog zemljišta između članova istog poljoprivrednog gospodarstva, izdaci kod investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada, doprinosa




INTERVIEW



i drugih sličnih pristojbi i troškovi po računima ili ugovorima o prodaji roba, materijala ili usluga izdani od pravnih ili fizičkih osoba s kojima je podnositelj zahtjeva povezan vlasničkim odnosima.

Z&Z Najznačajnije promjene u odnosu na stari pravilnik. Najznačajnije promjene u odnosu na stari pravilnik je mogućnost povrata do 40% za jednostavne odnosno do 50% za složene investicije. Slijedeća značajnija izmjena jest da u dozvoljene troškove odnosno u izračun ukupne vrijednosti investicije (osnovice za obračun potpore) ne ulazi u PDV.

Z&Z Da li korisnik osim kredita, može i za uloženu gotovinu ostvariti pravo na kapitalna ulaganja?

18

U Pravilniku stoji da je korisnik potpore gospodarstvo koje je dio investicije financiralo kreditom. Također, stoji da je investiciju moguće investirati vlastitim sredstvima. Precizni odnosi kreditnih sredstava tj. vlastitih sredstava kojima se investira u investiciju u Pravilniku nisu zadani. Ipak, Pravilnik navodi da je minimalni iznos kredita, za koji se može odobriti investicijska potpora, 40 000 kn. Smatram da bi svaka investicija za koju se traži potpora kapitalnih ulaganja trebala biti financirana kreditom od minimalno 40 000 kn.

Z&Z Koliki se iznos investicijske potpore može ostvariti? Maksimalni iznos je do 500 000,00 kn, osim za složene investicije gdje je maksimalan iznos 3 500 000,00 kn. Složene investicije su one koje su

OSNOVNE INFORMACIJE • nepovratna sredstva • investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu RH koja se može ostvariti za jednostavne i složene investicije • mogućnost povrata do 40 % za jednostavne odnosno do 50% za složene investicije • korisnici potpore su komercijalna poljoprivredna gospodarstva, korisnici povlastice za uzgoj ribe i korisnici povlastice za gospodarski ribolov prošle proceduru propisanu Operativnim programima, odnosno nakon dobivenog mišljenja terenskih i središnjih stručnih povjerenstava za provedbu programa.

Z&Z Kome i kada se podnosi zahtjev? Zahtjev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka. Zahtjev se može podnijeti po realizaciji planirane investicije. Za

realizirane investicije u tekućoj godini je rok za podnošenje zahtjeva je do 28. veljače iduće godine.

Z&Z Potrebna dokumentacija? Najpreciznije informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti moguće je naći u članku 8. Pravilnika o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu (NN 66/08) - (www.nn.hr).


STOÄŒARSTVO

Ĺ TO JE ESTROTECT - pokazatelj tjeranja? dolazi do izraĹžaja boja koja se nalazi ispod pokrova. Taj efekt je vidljiv izdaleka i lako je uoÄ?ljiv. Nakon faze stajanja zapoÄ?inje faza estrusa odnosno osam sati nakon zavrĹĄetka faze stajanja je potrebno zapoÄ?eti osjemenjivanje.

ESTROTECT je potpuno novo pomagalo za otkrivanje tjeranja kod krava koje nisu na vezu. Proizvedeno je u SAD-u, a radi na principu kartice na grebanje. IsporuÄ?uje se u pakiranjima od 50 komada. Radi na principu meÄ‘usobnog trljanja Ĺživotinja u vrijeme tjeranja. Najjasniji znak za otrkivanje tjeranja je reeks stajanja tj. kada krava dopuĹĄta da je druge krave zaskoÄ?e. Upravo u tom razdoblju vaĹžan je ESTROTECT. ESTROTECT se stavlja kravi na straĹžnji dio tijela. U fazi stajanja s ESTROTECT-a se, uslijed trljanja, skine dio srebrne pokrovne folije. Tada

ISPLATIVOST ESTROTECT PROIZVODA Ako uzmemo da jedna doza apliciranog sjemena koĹĄta 50 kn, a da u vrijeme estrusa pada proizvodnja po kravi i do 30%, ĹĄto na prosjeÄ?noj proizvodnji iznosi oko 8 litara na dan ili oko 30 kn. Zbog nepuĹĄtanja mlijeka znatno je povećana

opasnost od mastitisa, gdje je direktna, minimalna ĹĄteta 30kn, a indirektna, zbog zabrane prodaje takvog mlijeka, neusporedivo veća. Neopravdano produljenje laktacije za minimalno 21 dan, na smanjenoj proizvodnji od najmanje 3 litre dnevno iznosi 63 litre ili oko 240 kn. Zbog nepravovremenog uoÄ?avanja estrusa dolazi do nepravovremenog osjemenjivanja kod minimalno 30% krava ĹĄto povećava utroĹĄak sjemena od 30% ili oko 50kn po pregonu. 50kn sjeme + 30 kn manje mlijeka na dan estrusa + 30 kn

mastitis + 240 kn produĹžena laktacija + 50kn uzaludno potroĹĄeno sjeme= 400 kn Toliko koĹĄta jedan pregon koji se neopravdano dogodio kao posljedica neuoÄ?avanja tjeranja ili nepravovremenog osjemenjivanja. Indeks osjemenjivanja 2.5=2.5 ESTROTECT-a * 12kn (ukljuÄ?en rabat) = 30 kn + PDV. Dakle; 400kn - 30kn= 370kn uĹĄtede po kravi godiĹĄnje, a ako imate indeks osjemenjivanja veći, uĹĄteda je i veća.

Na 100 krava * 370kn= 37000kn UĹ TEDE! VRIJEDI RAZMISLITI!

POKAZATELJ TJERANJA Nov ost na hr va ts k om tr Şiť tu ! Vi d l j i v i z n a k v re m e n a z a o s j e m e n j ivanje. …+FEOPTUBWOP[BVQPUSFCV …4BNPMKFQMKJWP …5SBKFUKFEBOB …;BTWFWSFNFOTLFVWKFUF …1PWPMKOP Kada se krave tjeraju ESTROTECT™ će otkriti pravo vrijeme za osjemenjivanje...

Bez pogreĹĄke! Ne osjemeniti

Osjemeniti

w w w . p e h r a . h r FANON d.o.o., Vladimira Nazora 126, Petrijanec, tel: 042/714 700, fax: 042/ 714 355


SUSTAV

HACCP sustav-

zdravstveno ispravna namirnica na vašem stolu U vihoru industrijalizacije i prebrzog načina života sve manje vodimo računa o tome što jedemo, a još manje o tome na kakav način je pripremljena „spiza“, tko ju pripremio i u kakvim higijenskim uvjetima. Hrana kotira na vrlo visokom mjestu faktora koji utječu na zdravlje ljudi. Iako mislimo da je u modernom svijetu sve manje kontaminacija, one su, naprotiv, sve učestalije i pogubnije za nas male smrtnike. (Hazard

S

vijet već dugi niz godina na sve moguće načine pokušava educirati populaciju o važnosti ZDRAVSTVENO ISPRAVNE

HRANE. HACCP kao najmoćniji sustav jamstva kakvoće i neškodljivosti namirnica samo je nastavak davnih htijenja i nastojanja da se pučanstvo zaštiti od bolesti koje se prenose hranom. Bitno je tijekom samog procesa proizvodnje, ali i samog uzgoja, biti svjestan o potencijalnim faktorima rizika te ih u hodu staviti pod nadzor i raditi na tome da se faktori opasnosti (koji mogu biti biološki, kemijski, fizički) svedu na najmanju moguću mjeru. U tom smjeru razvio se sustav HACCP

20

Analisis Critical Control Point) ili prevedeno Analiza Opasnosti Kritična Kontrolna Točka. To je sustavni preventivni kontrolni pristup koji se primjenjuje u svim segmentima proizvodnje i pripreme hrane u cilju konzumiranja zdravstveno ispravne hrane. Zahtjevi za pravilnim uvođenjem i održavanjem HACCP sustava zadani su od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u dokumentu koji se zove Codex Alimentarius. HACCP nije samo propisana tehnika izvođenja određenih radnji, nego je to novi način razmišljanja kojim se razvijaju navike na kojima počiva strategija odgovornog ponašanja. HACCP sustav prepoznaje kritične kontrolne točke i definira načine kontrole u smislu preventivnog djelovanja. Postoji sedam osnovnih principa na kojima se temelji uspješno proveden HACCP sustav: 1. Analiza opasnosti 2. Određivanje kritičnih kontrolnih točaka

(KKT) 3. Određivanje kritičnih granica 4. Uspostavljanje sustava nadzora 5. Uspostavljanje korektivnih radnji za svaku pojedinu kritičnu kontrolnu točku 6. Dokumentiranje svih postupaka i zapisa 7. Uspostavljanje postupaka verificiranja. Kako bi se omogućila uspješna primjena HACCP-a na sve sektore i segmente prehrambenog lanca, treba zadovoljiti uvjete proizvodnje u skladu s dobrom proizvodnom praksom (GMP – Good Manufacturing Practices) i dobrom higijenskom praksom (GHP - Good Higienic Practices) Uspješnost provedbe HACCP-a proporcionalno je ovisna o stupnju primjene ovih dvaju principa. Uspješna primjena HACCP-a zahtjeva potpunu predanost uprave i radnog osoblja. Drugi važan preduvjet je infrastruktura objekta a podrazumijeva zadovoljavanje sanitarno tehničkih uvjeta. Zatim, također jedan od preduvjetnih zahtjeva su standardni sanitacijski operativni postupci (SSOP) odnosno specificirani pisani postupci čišćenja i sanitacije, a temelje se na pravilnom rukovanju i korištenju odobrenih


Ivana Maršan Jukić, med.lab.ing .

sredstava za čišćenje. Preduvjet koji treba organizacija zadovoljiti je i kontinuirana obuka osoblja o higijenskoj manipulaciji, dobroj proizvođačkoj praksi, o potencijalnim opasnostima koji proizlaze iz neadekvatnog rukovanja namirnicama te bolestima koje se prenose hranom. Posebna pažnja mora biti usmjerena na edukaciju o planovima pranja i dezinfekcije, sa obukom, treningom i kontrolom znanja. Kontrola štetočina je također bitna pri čemu su mjerama obuhvaćeni svi prostori objekata sa planom deratizacije i dezinsekcije. I zadnje, ali nikako manje važno od svega gore navedenog su zahtjevi prema dobavljačima- odnose se na popratnu dokumentaciju, kontrolu prijevoznih sredstava, deklaracije, kategorizacije namirnica, adekvatno ambalažiranje, propisan istovar hrane te obuku osobe koja vrši nadzor i ocjenjuje kvalitetu dobavljača. Sam smisao je imati lanac dobavljača i kupaca koji kontroliraju i dokumentiraju svoj HACCP sustav jer je tako svima karikama u lancu puno lakše. Sada već i započeo trenutak prvenstva odabira dobavljača

koji imaju implementiran HACCP sustav. Neke od prednost HACCP sustava su: - Pokazuje osviještenost, - Usredotočuje resurse na kritične dijelove, - Pruža veće pouzdanje u ispravnost proizvoda, - Smanjuju se proizvodni gubici, - Korektivne mjere se poduzimaju prije

nastanka ozbiljnih problema, - Rad se kontrolira na licu mjesta, aktivno, - Smanjuju se troškovi - Identificira se problem bez razumijevanja uzroka U svijetu je HACCP sustav postao globalno priznat sustav kontroliranja sigurnosti namirnica. Kako i naša država Hrvatska želi biti u tijeku u svim pogledima sa Svijetom i Europom, tako je 2007. god. propisala ZAKON O HRANI (NN46/07) u kojem nalaže, kao zakonsku obvezu, svim poslovnim subjektima koji posluju s hranom uvođenje i verifikaciju HACCP sustava do siječnja 2009. Nakon tog datuma niti jedan poslovni subjekt neće moći plasirati i prodavati svoju robu kao što ni jedan ugostiteljski objekt neće moći posluživati hranu ukoliko nema uspostavljen sustav preventivne samokontrole temeljen na HACCP načelima. info@haccp.hr www.haccp.hr

21


INOVACIJE

Damir Sever

Elektroprskalica U uvjetima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta tvrtke koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. U širem smislu riječi, inovacija je svaki zahvat kojim se smanjuju inputi, tj. troškovi proizvodnje i administracije, povećava produktivnost ili iskorištenje opreme ili vremena, poboljšava kvaliteta proizvoda ili usluga, povećava sigurnost, smanjuje škart, unaprjeđuje plasman i dr., odnosno svaka mjera koja vodi k porastu konkurentnosti Z Z Recite općenito koju riječ o inovatorstvu? O «inovatorstvu» mogu nešto reći samo s aspekta tajnika DIV-a. Društvo inovatora Varaždinske županije («DIV»), čiji je predsjednik mr. Stjepan Ozimec, djeluje na području Varaždinske županije više od 20 godina. Razvoj inovatorstva u smislu komercijalizacije inovacija značajnije se odvija posljednjih pet godina. Tome su doprinijele prvenstveno udruge i organizacije inovatora koje su niz godina održavali i objedinjavali inovatore kroz udruge, saveze i društva, davali im osnovne informacije

22

i organizirali ih na izložbe inovacija. Danas su se organizacije inovatora razvile, a podrška u organizaciji izložbi, informiranost o patentnim postupcima kao i mogućnosti komercijalizacije ne nedostaje. Međutim, nedostaju povoljna i dostatna sredstva koja su neophodna da bi se projekti (inovacija-razvoj proizvodnog prototipa - serijska proizvodnja) mogli brzo i kvalitetno pripremiti za tržište.

Z Z Inovacija i plasman proizvoda na tržište (postupak, poteškoće...) Poznato je da su inovacije (Inovativni proizvodi) proizvodi

s većom dodanom vrijednošću, pa time i dobit iz proizvodnje i distribucije je veći od proizvoda koji nemaju neki oblik patentne zaštite. Inovativni proizvodi




VIŠENAMJENSKA PRSKALICA RADI BEZ BUKE I VIBRACIJA



24

imaju predispoziciju da brzo osvajaju tržišta, a ako su dobro pripremljeni i imaju potrebne oznake kvalitete tada imaju tendenciju da dugo i ostanu na tim tržištima čemu još doprinosi i mogući daljnji razvoj inovativnog proizvoda. U svakom slučaju, što je poznato, cilj svih aktivnosti komercijalizacija inovacija je tržište, a tu nedostaje model suradnje s tvrtkama za istraživanje tržišta koje već imaju određene analize tržišta (iili konkretne kontakte) da mogu ponuditi oblik suradnje s inovatorima (inovativnim proizvodima) na

plasmanu. Dakle, što je nama inovatorima-poduzetnicima uvijek korisno jest suradnja sa stručnjacima koji nas mogu dovesti do većih distributera za evropsko ili druga regionalna tržišta s kvalitetnim ugovorima o suradnji i plasmanu.

Z Z Koliko se dugo bavite inovacijama? Inovacijama se značajnije bavim 10 tak godina. Trenutno sam uspio postaviti serijsku proizvodnju elektroprskalice SEVERTECH-agronomi, uz dobivanje svih potrebnih certifikata za plasman na

evropsko (“CE”-emc) kod SIQ i domaće tržište: Cei-ieta.

Z Z Da li su Vaše inovacije samo s područja poljoprivrede? Moje inovacije nisu samo s područja poljoprivrede, jedna vrlo jednostavna inovacija (prototip) koristi se za organiziranje PC kabela ili kod uređaja (poput kućno kino ) imaju veliki broj pojedinačnih kabela koji se obično međusobno isprepliću. Tzv. «PC organizator kabela» je proizvod iz materijala koji ne oštećuje okolinu a omogućava organiziranje kabela u tri diska

(ili više) i tako da se kabeli mogu pojedinačno izvaditi ili zamijeniti. Nadalje u postupku prijave projekta za proizvodnju inovacije je i patentirani uređaj tzv. «Digitalni mjerač tekućina u bocama» koji će se koristiti za potrebe kontrole ili obračunavanja utrošenih količina žestokih pića koji se inače rade svakodnevno. Uređaj će biti izveden za profesionalne namjene u ugostiteljstvu ali i za komercijalne potrebe s posebnim programom.

Z Z Kako ste došli na ideju izrade


elektroprskalice? Elektroprskalica je proizašla iz problema korištenja klasične leđne prskalice koja se mora ručno “pumpati” da bi se ostvarivalo prskanje. Osnovna ideja i koncept inovacije je prijavljen kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) u Zagrebu 2000.g. Samim time se ne dobije odmah patent nego se prijava odnosi na postupak za priznanje patenta koja traje ovisno od cilja i sredstava inovatora odnosno prijavitelja. Ja osobno imam nekoliko priznatih patenata i oni se redovito svake godine održavaju. Četiri godine sam bio s

inovacijom na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija. Bilo je dosta upita o mogućnosti suradnje, ali prepreke znaju biti svakojake, ne samo od inovatora već i kod poduzeća koje imaju potencijalne uvjete ili posrednika koji bi posredovali takvoj suradnji, a vrlo rijetki se usude upustiti u tako zahtjevan proces. Funkcionalni prototip je izrađen 2002 godine koji je ujedno služio za izložbe inovacija i prezentaciju inovacijeproizvoda. Razvoj proizvodnog prototipa je pokrenut 2006 godine pripremom i izradom alatnih strojeva za izradu sastavnih elemenata, a

financiranje proizvodnje je realizirano u suradnji s Poslovno inovacijskim centrom hrvatske iz Zagreba. Kao korisnik sredstava Poslovno inovacijskog centra uspio sam proizvesti sve alatne strojeve, završiti probna ispitivanja prije plasmana, pripremiti gotov proizvod za međunarodni certifikat (“CE”) i pripremiti serijsku proizvodnju tipa elektroprskalica pod brandom “SEVERTECHagronomic”. Ovime nije završen razvoj elektroprskalice, u tijeku je daljnji razvoj tipa elektroprskalice za specijalne namjene.

KONTAKT UDRUGA ZA INOVACIJE I KONTAKT ZA ELEKTROPRSKALICU Društvo inovatora varaždinske županije Predsjednik: mr. Ozimec Stjepan HR 42000 Varaždin Križanićeva 33 div@net4u.hr 042 260 299 UDRUGA INOVATORA HRVATSKE HR 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 SEVERTECH doo www.severtech.hr Damir Sever, direktor com@severtech.hr M: 092 128 1141 F/T 042 209061

NAGRADNA IGRA

Točan odgovor nagrađujemo ELEKTROPRSKALICOM 1. Inovacije su proizvodi s: a) manjom dodanom vrijednošću b) istom dodanom vrijednošću c) većom dodanom vrijednošću

2. Pri radu elektroprskalica je:

a) glasna s puno vibracija b) glasna i s malo vibracija c) radi bez buke i vibracija

3. Elektroprskalica je namijenjena za:a) više namjena (poljoprivreda, kućanstva, ostalo) b) pranje auta c) zalijevanje cvijeća

Ime i prezime: Adresa: Poštanski broj i grad:

Slova ispred točnih odgovora: Broj telefona:

Kupon za nagradnu igru pošaljite na našu adresu: Educa (Zemlja&Znanje), 4. Vrbik 6, 10000 Zagreb. Dobitnik će biti obaviješten telefonom. Nagradna igra traje do 15. studenog 2008.

25


RIBARSTVO

Prof. dr. sc. Roman Safner

2. dio

Mogućnosti poslovanja malih obiteljskih ribnjačarstava Registrirali ste “športsko komercijalni ribnjak”. Kako do nasadnog materijala? Kada nasaditi ribu? Kako organizirati poslovanje?

NABAVA NASADNOG MATERIJALA Nakon što je definiran način poslovanja “športsko komercijalnog ribnjaka”, potrebno je osigurati nasadni materijal. Nasadni materijal može se nabavljati s velikih specijaliziranih proizvodnih ribnjačarstava. U tom slučaju preporučuju se

26

može biti organizirana i s prethodni čvrsti višegodišnji obiteljskog ribnjačarstva koje dogovori s proizvođačem proizvodi (ribnjačarstvom) o kontinuiranoj Jedanput određena odgovarajuće vrste i isporuci i nasađena gustoća kategorije nasadnog populacije mora se riba. Uz materijala s unaprijed kontinuirano održavati određenu dogovorenu dogovorenom na istoj razini garanciju kvalitetom, količinama i dinamikom isporuke. proizvođač proizvodi i isporučuje kvantitativno i kvalitativno Nabava nasadnog materijala

dogovoreni nasadni materijal, a kupac ga obavezno preuzima po unaprijed dogovorenim uvjetima. Nasadni materijal za nasađivanje vlastitih komercijalno sportskih objekata može se organizirati i proizvodnjom u proizvodnim ribnjacima na vlastitom ribnjačarskom gospodarstvu. Za ovakav oblik gospodarenja potreban je veći broj proizvodnih površina ribnjaka i odgovarajuća stručnost. Vrlo je važno voditi računa da je nasadni materijal zdrav, vitalan, ujednačen i dobre lovnosti. Ovakve karakteristike nasadna riba mora zadržati i nakon transporta od dobavljača do sportskog ribnjaka.

NASAĐIVANJE RIBA Vrijeme prvog nasađivanja riba ovisi o vrsti ribnjaka. Salmonidni ribnjak se nasađuje neposredno po završetku formiranja




STRUČNO, POSLOVNO, DOBROVOLJNO I NEPROFITNO

UDRUŽENJE ZADRUGA

• Djelatnosti: promocija zadrugarstva kao strateškog gospodarskog sustava za •

razvitak poljoprivrede i ostalih djelatnosti na selu; edukacija; projektiranje i konzalting Dvije stručne biblioteke za edukaciju poljoprivrednih obiteljskih gospodarstva: Poljoprivredni savjetnik i Zadružni poduzetnički savjetnik

www.hzs.hr Amruševa 8, Zagreb, tel: 01/4922 935, fax: 01/4922 936, e-mail: hzs@hzs.hr

NAGRADNA IGRA

Darujemo knjige Modeli malih obiteljskih ribnjaka i Proizvodnja paprike

3x

x3Ime i prezime: Adresa: Poštanski broj i grad:

Knjiga koju želite: Broj telefona:

Kupon za nagradnu igru pošaljite na našu adresu: Educa (Zemlja&Znanje), 4. Vrbik 6, 10000 Zagreb. Dobitnici će biti obaviješteni telefonom. Nagradna igra traje do 15. studenog 2008.

27


RIBARSTVO



ribolovnog objekta neovisno o godišnjem dobu. Ciprinidni ribnjak se nasađuje u rano proljeće prije sezone početka intenzivnog hranjenja šarana i početka ribolova ili u kasnu jesen na kraju ribolovne sezone tj. prije sezone mirovanja šarana. Dinamika nasađivanja direktno je determinirana dinamikom izlova. Jedanput određena i nasađena gustoća populacije mora se kontinuirano održavati na istoj razini. Za to je neophodno voditi točnu evidenciju nasada i izlova kao i svih radnih i tehnoloških zahvata na objektu. Ovakvo praćenje uvjet je i za poslovni rezultat. U “komercijalno sportski ribnjak” nasađuju se kategorije riba lovne veličine privlačne za sport i rekreaciju. Kategorija lovne veličine može se orijentacijski tumačiti i minimalnom dopuštenom mjerom za ribolov pojedinih vrsta riba mjereno od početka usta do kraja skupljene repne peraje, a prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu to je: Pastrva potočna: 26 cm Pastrva kalifornijska: 24 cm Štuka: 40 cm Smuđ: 40 cm Som: 60 cm Šaran: 30 cm. Ovaj kriterij je samo orijentacijski, a stvarne kategorije nasadne ribe treba prilagoditi zahtjevima ribiča. Ukoliko ribič ulovljenu ribu obavezno prisvaja uz odgovarajuću naknadu, lovne kategorije nasadnih riba planiraju se prema platežnoj moći najučestalije populacije ribiča. Ukoliko ribič nakon ulova neozlijeđenu ribu vraća

28

u ribnjak (ulovi-pusti) onda se nasađuju najatraktivnije, trofejne kategorije riba.

potrebno je preko sredstava javnog priopćavanja upoznati potencijalne ribolovce s ribolovnim objektom i ostalim sadržajima koje mogu očekivati. Uspješan je ribolov pretpostavka To je naročito važno za objekte poslovnog uspjeha. Stoga koji su tek napučenost ovakvih Uspješan je ribolov startali. Ulaz u ribnjak objekata pretpostavka označava se lovnim poslovnog uspjeha natpisnom kategorijama pločom. Osim riba mora karaktera samog objekta na biti velika, što pretpostavlja da njoj mogu biti istaknuti uvjeti će riba dobro “primati”. Velika ribolova, dnevna cijena za napučenost određena je pak kilogram ribe i dozvolu, pravila kvantitativno-kvalitativnoponašanja, broj ribolovnih biološkim osobitostima pribora i sl. Svaka plaćena vode i tehničko-tehnološkim ribolovna dozvola obično karakteristikama samog ribnjaka. uključuje uporabu dvaju pribora. Ribnjaci s povoljnijim režimom Svaki se dodatni pribor posebno podnijet će veću napučenost i naplaćuje, a njihov je broj gotovo obratno. neograničen. Manje intenzivna varijanta ORGANIZACIJA iskorištavanja ovakvih vodenih RIBNJAKA akumulacija uključuje naplatu Prije početka ribolovne sezone

samo ribolovne dozvole (dnevna, mjesečna, godišnja) uz ograničenje dnevnog ulova. U tom se slučaju i poribljavanje obavlja manjim količinama ribe. Pastrvski “športsko komercijalni ribnjaci” nemaju posebno označena i uređena ribolovna mjesta jer se ribolov obavlja uglavnom umjetnim mamcima i kretanjem uz vodu. Ukoliko je na takvim objektima ipak dozvoljeno loviti ribu i svim prirodnim mamcima onda se i na njima kao i na šaranskim objektima unaprijed određuje glavnina ribolovnih mjesta. Ona su tako raspoređena da osiguravaju barem minimalnu individualnost svakog sudionika u ribolovu. Takva mjesta su označena manjom klupom sa ili bez nadstrešnice od ekološki prihvatljivog materijala, košarom za sitni otpad i pepeljarom.


ŠUMARSTVO

Šumarska savjetodavna služba

Sječa u vlastitoj šumi Svi znamo što je šuma. Njome smo koračali više puta u potrazi za ogrjevom, divljači ili šumskim plodovima. Kada bi vas netko pitao za definiciju šume, što biste odgovorili? Puno drveća na jednom mjestu. Lijepo mjesto za odmor i rekreaciju. Važan čimbenik u održavanju ekološke ravnoteže i života na Zemlji. Stabilizator tla. Stanište biljnom i životinjskom svijetu. Pročišćavač zraka i vode… Već biste pronašli neki odgovor. Znate li odgovore na sljedeća pitanja? Kako izvršiti sječu u vlastitoj šumi poštujući Zakonsku regulativu? Postoje li subvencije u šumarstvu? Kako ih ostvariti?

U

želji širenja informacija u potpunosti predstavljamo odgovore na najčešće postavljena pitanja s kojima se Šumarska savjetodavna služba susreće.

KAKO IZVRŠITI SJEČU U SVOJOJ ŠUMI? Prvi korak je podnošenje zahtjeva za sječu u nadležnom uredu Šumarske savjetodavne službe, koji se zaprimaju od 01. siječnja do 01. lipnja tekuće godine. Ako ste upisani u Upisnik šumoposjednika trebate donijeti samo iskaznicu šumoposjednika, a ukoliko niste, posjedovni i vlasnički list ne stariji od 6 mjeseci Zahtjevu za sječu potrebno je priložiti državni biljeg u vrijednosti 70 kuna. Djelatnik Šumarske savjetodavne službe ili ovlaštena osoba u dogovoru s vama doznačit će stabla za sječu u vašim šumama. Jednom obavljena doznaka vrijedi 3 godine. Temeljem zapisnika o doznaci, izdaje se pisana dozvola za sječu

- rješenje, te tada možete početi sječu i ostale radove u šumi. U vašoj šumi sječi stabla i izrađivati drva možete: sami s članovima obiteljskog domaćinstva udruženi u međususjedskoj pomoći putem registriranih i licenciranih izvođača šumarskih radova. Kod izvođenja svih šumarskih radova potrebno se pridržavati pravila šumskog reda.

sječivog obujma. U šumi se mogu sječi samo doznačena stabla. Doznaku u vašoj šumi može obavljati samo diplomirani inženjer šumarstva putem Šumarske savjetodavne službe. Doznaka se u pravilu obavlja za vrijeme trajanja vegetacije.

ŠTO JE TO DOZNAKA? Doznaka je odabiranje, obilježavanje i izmjera stabala za sječu, te izračun drvnog

Šumo m se sm a t ra zemljiš šumsk te obraslo im drv obliku ećem sasto u jine na većoj površ od 10 ini ari (1 (Zako n o šu 000m 2). mama «Naro , dne n ovine 140/0 » 5, 82/ 06)

Doznaka

KAKO DRVO IZ ŠUME IZVESTI/PRODATI? Nakon izvršene sječe stabala i

 29


ŠUMARSTVO drvnih proizvoda, isti se  izrade izvlače na pomoćno stovarište kako bi se izmjerili, obilježili i

CILJ: UNAPREÐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA Putovi za postizanje tog cilja: 1. Organiziranje izrade programa gospodarenja 2. Raspodjela subvencija za izvršene radove 3. Davanje savjeta o gospodarenju šumama i stručne edukacije za šumoposjednike 4. Organiziranje prodaje šumskih proizvoda putem javnih natječaja 5. Uredi šumarskih savjetnika po cijeloj Hrvatskoj izdala popratnica radi daljeg prometa (izvan šume). Za mjerenje, obilježavanje i izdavanje popratnice trebate se obratiti nadležnom savjetniku. Ukoliko želite staviti u promet drvo koje je posječeno izvan šume, postupak je potpuno isti, samo što drvo treba ostaviti sve do trenutka izdavanja popratnice uz panj radi dokaza porijekla. Ukoliko želite, Šumarska savjetodavna služba organizirat će vam zajedničku prodaju drva, ili pojedinačnu licitaciju za osobito vrijedne proizvode.

ŠTO JE TO ŠUMSKI RED? Šumski red su svi postupci koje su vlasnici šuma i izvođači radova dužni obaviti u šumi prije, za vrijeme i nakon sječe radi osiguranja redovnog gospodarenja šumom, sigurnog rada, radi njenog uzgajanja, zaštite od požara i štetočina, te nakon radova neometanog korištenja šume u ekološke i društvene svrhe.

30

KAKO DOĆI DO SREDSTAVA ZA IZVRŠENE RADOVE OBNOVE ŠUMA? Radovi biološke obnove, za koje možete ostvariti sredstva iz posebnog fonda, moraju biti planirani unaprijed. Planirajte ih s nadležnim savjetnikom. Sredstva možete ostvariti za sve radove na biološkoj obnovi šuma – pošumljavanju, njezi, čišćenju, podizanju novih šuma, zaštiti od štetnih organizama, konverziji, a sve u dogovoru s nadležnim savjetnikom. Također ova sredstva možete ostvariti za izgradnju šumskih prometnica, te za izradu programa gospodarenja. Za ostvarivanje sredstava, pod uvjetom da su radovi planirani, morate se upisati u Upisnik šumoposjednika, izvršiti radove, te podnijeti Zahtjev u nadležnom uredu Šumarske savjetodavne službe. Sredstva ostvaruje onaj koji je radove izvršio – sam šumoposjednik, ili licencirani izvođač radova.

ŠTO NAJRADIJE RADIMO? - dajemo savjete i razgovaramo sa šumoposjednicima koji žele svojom šumom gospodariti na održiv način, na dobrobit cijele zajednice i svojih nasljednika - učimo vas o šumi, održivom gospodarenju i radu u šumi na siguran način - s vama planiramo radove u vašoj šumi, stručno ih elaboriramo i ugrađujemo u programe gospodarenja šumama - učimo vas kako od svoje šume dobiti više i bolje - učimo vas kako za šumske proizvode dobiti više, te time povećati dohodak vašeg gospodarstva.

ŠTO UVIJEK RADIMO? - na vaš zahtjev vršimo doznaku stabala, obilježavamo drvo i izdajemo popratnicu - dodjeljujemo vam novac za izvršene radove biološke obnove - dodjeljujemo vam novac za izgradnju prometnica kroz vaše šume - obavljamo naš posao u vašoj šumi na način da vam objasnimo svaki poduzeti korak, uputimo vas u vaša prava, ali i obveze.

ŠTO NIKADA NE RADIMO? - ne izdajemo dokumente za drvo kojem ne znamo porijeklo - ne izdajemo dokumente za drvo iz šume koje je posječeno bez doznake - ne vršimo doznaku u šumi za koju nismo sigurni tko je vlasnik.

RAZLOZI ZA OSNIVANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE 1. 48 % površine RH pod šumom 2. 22 % šuma u privatnom vlasništvu (600.000 ha) 3. oko 600.000 vlasnika šuma 4. procijenjena drvna masa u privatnim šumama oko 80 m3/ha prema 190 m3/ha u državnim 5. preuzete međunarodne obaveze o održivom gospodarenju šumama

Odgovori i pitanja preuzeti su s www.suma-ss.hr


ODRŽAVAMO SEMINARE ZA PROIZVODACE BOŽICNIH DRVACA

www.abies.h

r

BOŽICNA DRVCA SADNICE ŠUMSKE SADNICE SJEME DRVECA Proizvodnja i prodaja šumskog sadnog materijala, sadnica za proizvodnju božićnih drvaca te hortikulture. Sav sadni materijal je zdravstveno pregledan te posjeduje potrebne certifikate.

Kralja Tomislava 78, Križevci, URED - Tadije Smičiklasa 7, Križevci, RASADNIK LJEŠTAKI, Bukovje, Križevačko bb tel/fax: 048 270 482, tel: 048 681 150, mob: 091 681 1500 U suradnji sa Šumarskom savjetodavnom službom!


VINOGRADARSTVO

Bolesti vinove loze tijekom zime Što se dešava s bolestima tijekom zime? Gdje se one nalaze? Kako da spriječimo jake napade u sljedećoj sezoni? Vrlo opasne bolesti vinove loze kao što su peronospora, pepelnica, siva plijesan i crna pjegavost prisutne su u vinogradima i tijekom zimskog perioda. Vrlo je važno poznavati biologiju pojedine vrste kako bi se uspješno obranili od mogućih šteta, a mjerama prevencije mogu se ublažiti napadi naredne godine.

VAŽNO

Peronospora – prezimljuje u lišću Pepelnica – prezimljuje na jednogodišnjoj rozgvi, pupovima i lišću

Siva plijesan – prezimljuje na i u kori jednogodišnjeg drveta

Crna pjegavost – na i u jednogodišnjoj i višegodišnjoj rozgvi

Peronospora ili plamenjača

Peronospora ili plamenjača (Plasmopara viticola viticola)

Peronospora se zimi nalazi u otpalom zaraženom lišću, u obliku zimskih spora (oospora). To lišće leži u vinogradu i do proljeća postupno trunu. Raspadanjem tkiva listova, oospore se oslobađaju i u kasno su proljeće (travanj - svibanj) zrele za narednu zarazu. Oospore kliju kada je tlo dovoljno navlaženo (11-12 mm kiše) i uslijedi razdoblje povoljnih temperatura (1-2 dana barem 8°C). U to vrijeme čokoti imaju listove preko 3-4 mm promjera. Vrijeme inkubacije zaraženih listova vrlo je kratko, svega 1-2 dana, pa u to vrijeme vinograd mora biti poprskan sa protektivnim fungicidima. Sada je moguće u manjim vinogradima, skupiti lišće i zakopati ga, dok se u većim vinogradima vrši zaoravanje. Na taj način nije moguće iskorijeniti bolest, ali u praksi je utvrđeno da se vinogradarima to isplati jer se znatno ublaži napad.

32

Pepelnica


Mr. sc. Tea Tomljanović

Pepelnica (Uncinula necator)

Crna pjegavost (Phomopsis viticola)

Gljiva može prezimiti na dva načina: 1. U obliku posebnih organa peritecija (ili kleistotecija) formirajući male crne kuglice. Mogu se naći na martinjskom grožđu, rozgvi i lišći. U proljeće pucaju i oslobađaju se spore koje vrše primarnu infekciju. 2. Prezimljuje u pupovima u obliku hifa na jednogodišnjoj rozgvi. Kad zaraženi pup krene i razvije se mladica, svi listovi na njoj su zaraženi, a sama mladica je kraća od zdrave. Kako se gljiva razvija jače u vinogradu s uskim razmacima i u gustom čokotu (zbog visoke vlage), osnovno je držati lozu u dovoljnom razmaku i rezidbu podesiti da čokoti nisu prebujni, a da su grozdovi izvan zagušene sredine čokota.

Smatra se da je ta bolest kao i siva plijesan tipična bolest loze “visokog” standarda i današnjeg načina uzgoja. Prezimljuje u vanjskim slojevima kore na rozgvi, osobito na jednogodišnjoj. Nalazeći se u kori rozgve već od prošlog ljeta i od jeseni kad mladica odrveni, ta gljiva prorašćuje koru (liko) tako da mladica izbijeli, što se odmah primjećuje. Zaražena mladica bijele je do sivkaste boje pa se jasno razlikuje od smeđe do crvenosmeđe boje kore zdrave rozgve. U proljeće u kori se takvih mladica lako uoče sitne, crne točkice (piknide) kako malo izviruju na površinu. Prave zaštite protiv ove gljive nema te je njegovo suzbijanje vrlo teško. Razlog tomu je što se piknide nalaze u rozgvi ispod površine kore, a u njima su još dublje skrivene spore. Nema fungicida koji bi mogao duboko prodrijeti u koru i uništiti piknide u dovoljnoj mjeri. Preporučljivo je pri rezidbi paziti da se ostave zdravi lucnjevi i reznici. Sve izboje koji imaju promijenjenu boju kore (bjelkaste, sive ili pepeljaste boje) treba odrezati i spaliti. Skidati staru koru (liko) na starijoj rozgvi i panju jer se ondje zadržava gljiva. To se nekad u našim vinogradima redovito činilo posebnim rukavicama i četkama. Osim toga, ne treba pretjerano gnojiti dušičnim gnojivima. Ustanovljeno je da od crne pjegavosti znatno manje oboli loza koja je ujednačeno opskrbljena hranjivima.

Siva plijesan Siva plijesan (Botrytis cinerea) Gljiva prezimljuje kao micelij na i u kori jednogodišnjeg drveta, osobito na ostatku glavne peteljke koja ostaje na drvu. Također, formira i sitne kvržice (sklerocij) na odumrlim ili slabo sazrelim izbojcima. U proljeće spore (konidije) klijaju u kapi vode, već i pri vrlo niskim temperaturama, te vrše zarazu. Nakon rezidbe iznijeti odrezanu rozgvu iz nasada te je uništiti. Tijekom vegetacije skidati listove koji pokrivaju grozdove tako da do njih dopre sunce. Pravovremeno uklanjati nepotrebne zaperke jer oni još više zasjenjuju grozdove i stvaraju vlažnu klimu unutar čokota. Nije uputno pretjerano gnojiti vinovu lozu (naročito ne sa dušičnim gnojivima) jer bujan čokot i napad sive plijesni idu paralelno. Korove pravovremeno uništavati jer prisutnost korova povećava vlagu.

Crna pjegavost

33


MIKROKLIMA

Ovlaživanje i adijabatsko hlađenje zraka

Preniska vlažnost zraka uzrokuje probleme u raznim granama poljoprivrede, dok su visoke temperature stvaraju gubitke u staklenicima i plastenicima, ali i na farmama životinja. STAKLENICI I PLASTENICI Dehidracija biljaka i gubici u staklenicima i plastenicima nastaju tijekom vrućih ljetnih i grijanih zimskih mjeseci. Ozbiljni problemi nastaju kada je vlažnost zraka u staklenicima niska. Biljkama je rast i razvoj usporen ili čak zaustavljen. Često se tijekom vrelih ljetnih mjeseci staklenici prazne i zatvaraju dok se temperatura zraka ne spusti na prihvatljivi nivo. Za to postoji učinkovito, vrlo

34

ekonomično i ekološko rješenje – sistem Normist. Sistem Normist je iznimno učinkovito sredstvo kontrole vlažnosti i temperature u staklenicima i objektima za uzgoj biljaka. U pravilu, uzgajivači imaju problema s niskom relativnom vlagom i visokom temperaturom. Sistem se jednostavno postavlja unutar staklenika sa ravnomjerno raspoređenim sapnicama. Sitne čestice vode, manje od 6 mikrona (u obliku fine magle), koje se raspršuju iz sapnica brzo ishlapljuju, ne uzrokujući močenje ili kapanje, pritom

ovlažuju i adijabatski hlade zrak. Time se omogućuje gušća sadnja te smanjenje bolesti i gubitaka pri sadnji, klijanju, rastu i presađivanju biljaka. Sistem Normist efikasno utječe na povećanje proizvodnje i kvalitete biljaka u staklenicima.

FARME I NASTAMBE SA ŽIVOTINJAMA Poput ljudi i životinje su osjetljive na visoku temperaturu i nisku vlažnost zraka.

Adijabatskim hlađenjem i ovlaživanjem zraka tijekom zimskih mjeseci moguće je znatno povećati zdravlje životinja, a samim time i prihode od proizvodnje jaja, mlijeka i mesa. Smrtnost kod peradi se drastično smanjuje. Perad normalno raste i razvija se. Nesilice su aktivnije, a jaja bolje kvalitete. Povećava se apetit krava, a time i proizvodnja mlijeka, dok goveda rastu brže i zdravije. Smanjuje se toplinski stres kod životinja, uzrokovan visokom temperaturom. Ujedno se značajno smanjuje količina


Stjepko Špoljarić direktor EMA d.o.o.

prašine i eliminiraju neugodni mirisi. Sistem Normist je iznimno učinkovito, ekonomično i ekološko sredstvo smanjenja temperature i kontrole vlažnosti u nastambama za životinje. Postavlja se oko i/ili unutar nastambi, s ravnomjerno raspoređenim sapnicama te efikasno utječe na zdraviji rast i razvoj životinja.

GLJIVARSTVO Održavanje stabilne vlažnosti zraka neophodno je za kvalitetan uzgoj gljiva, povećava produktivnost i omogućuje kontrolu vlage zraka u svakoj fazi proizvodnje. Osnovni preduvjeti za kvalitetan uzgoj gljiva su stabilna temperatura i vlažnost zraka. Ovisno o vrsti gljiva i fazi proizvodnje, potrebna je različita vlažnost zraka (od 70 - 95% rel. vlage). Pritom ne smije ni u fazi ovlaživanja niti prilikom prekida rada doći do pojave kapljica ili njihovog raspršivanja. Sistem Normist je učinkovito sredstvo kontrole vlažnosti u gljivarstvu, a ekonomičnost sistema je potvrđena dodatnim adijabatskim pothlađivanjem zraka.

DUHAN Duhan je izuzetno higroskopan (apsorbira ili otpušta vlagu dok se ne postigne ravnoteža između duhana i zraka). Zrak izvlači vlagu iz duhana ako je duhan vlažniji od zraka prostorije u kojoj se nalazi. Ovo je jednostavan mehanizam sušenja. Ako treba izbjeći isušivanje uskladištenog duhana, potrebno je osigurati održavanje ravnoteže između sadržaja vlage

zraka i željenog sadržaja vlage u duhanu. Kvalitetna vlažnost zraka poboljšava fermentaciju i povećava kvalitetu duhana, osigurava elastičnost vanjskih listova, sprječava gubitak arome za vrijeme skladištenja gotovih proizvoda, te sprječava isušivanje i mrvljenje cigara i cigareta u dućanima i skladištima. Ekonomično i vrlo učinkovito sredstvo kontrole vlažnosti, ali i pothlađivanja zraka u duhanskoj industriji je sistem Normist. Sistem se jednostavno postavlja unutar hale, skladišta ili druge prostorije sa ravnomjerno raspoređenim sapnicama. Sitne čestice vode, manje od 6 mikrona, koje se raspršuju iz sapnica brzo ishlapljuju, ne uzrokujući močenje ili kapanje.

VINSKI PODRUMI Vinari diljem svijeta imaju značajne gubitke uslijed preniske vlage u vinskim podrumima. Gubici vina i, naravno, profita, pritom mogu iznositi do 15% u dvogodišnjem periodu, ishlapljivanjem kroz bačve uslijed oscilacija u nivou vlage. Hrastove bačve, uskladištene ili u upotrebi, osjetljive su na neadekvatnu relativnu vlažnost zraka i mogu se oštetiti čak i prije korištenja. Sistem Normist je idealan za ovlaživanje vinarija i vinskih podruma. Prilagodljiv svakom objektu, ovaj sistem precizno održava visoku relativnu vlažnost zraka. Cijev sa sapnicama postavlja se duž cijelog prostora, omogućujući jednoliku distribuciju vlage. Pritom ne dolazi do močenja poda i bačvi, te ne utječe na pohranjeno vino. Rezultat je kvalitetno vino uz značajne uštede.


INTERNET

Internet i

poljoprivreda Kako je internet kao sredstvo komunikacije među ljudima i mjesto razmjene znanja i iskustava ušao u sve sfere života, tako nije mogao zaobići ni poljoprivredu

U

Hrvatskoj se vrlo često čuje “poslao sam djecu u školu da ne moraju raditi” dok se u zapadnim zemljama s razvijenom poljoprivredom kaže “poslao sam djecu u školu da znaju raditi”. U ove dvije, na prvi pogled, slične uzrečice vidi se razlika u shvaćanju poljoprivrede kod nas i na zapadu. Međutim, dolaskom nove tehnike i tehnologije i kod nas se situacija polako mijenja. Više nije dovoljno znati samo čitati i pisati, već je potrebno poznavati strane jezike i rad na računalima. Sve je veći broj ljudi koji se susreću na međunarodnim, ali i sve brojnijim hrvatskim stranicama posvećenih poljoprivredi. Kako je internet kao sredstvo komunikacije među ljudima i mjesto razmjene znanja i iskustava ušao u sve sfere života, tako nije mogao zaobići ni poljoprivredu. Stoga je 2001. g. otvorena web stranica sa poljoprivredno-

36

ruralnom temom (gospodarstvo-petricevic.hr) gdje se otvorio svijet novih kontakata i brze komunikacije

sa mnogo zainteresiranih ljudi. U početku su se uglavnom dešavali hvalospjevi i nostalgične reakcije onih

koji su napustili selo, da bi pomalo prevladavala razna pitanja i komentari vezani za poljoprivrednu praksu. Idući


By Branko & Paor

korak bio je pokretanje Poljoprivrednog foruma http://poljoprivreda. hforum.biz/index.forum. To je bio pun pogodak jer se interes među mladim poljoprivrednicima pokazao odličan. Preko 150 članova i 9000 postova u pet mjeseci postojanja pokazuje koliko je živa i masovna interakcija svih profila i interesa članstva. Na forumu su tri administratora koji brinu o izgledu foruma ali i samom sadržaju tekstova. Iako je forum produkt današnje tehnološke blagodati, pravo bogatstvo, razlog opstanka i daljnjeg širenja, zapravo su članovi koji često i u realnom vremenu mogu doći do brzih i

korisnih informacija, savjeta ili naprosto učešća u live diskusiji. Pored sadržaja čisto agrarne tematike, značajan prostor je zauzet i raznim ruralnim temama, poljoprivrednoj politici, poticajima, mehanizaciji i sl. Dakako, na forum su dobrodošli i nepoljoprivrednici koji imaju određenog dodira ili zanimanja za tematiku. S obzirom da je forum otvoren svima, s informacijama ipak treba biti oprezan. Uvijek postoji mogućnost da vas netko krivo savjetuje, no ovo upozorenje ne odnosi se samo na ovaj forum već i na ostale forume i web stranice na koje ćete naići u “plovidbi” širokim prostranstvima interneta. Zbog toga je potrebno svaki savjet odvagnuti i odlučiti da li ćete

ga primijeniti. Ipak, takvih zlonamjernih savjeta i stranica vrlo je malo.

ŠTO JE INTERNETSKI FORUM?

odnosno objavljivanjem postova. Svi razgovori/diskusije ostaju sačuvani na forumu dok ih ne obriše moderator (stvarna osoba).

+

Internetski forum je usluga PREDNOSTI na Internetu koja omogućava FORUMA: razmjenu mišljenja među članovi u realnom vremenu sudionicima uporabom web mogu doći do brzih i preglednika. Sve poruke koje korisnih informacija, korisnik napiše i pošalje na savjeta ili sudjelovanja u forum vidljive su svim ostalim live diskusiji sudionicima foruma. Poruka poslana na jedan forum vidljiva je samo na tom forumu. NEDOSTACI Forum se uglavnom sastoji FORUMA: od mnogobrojnih kategorija oprezno s neprovjerenim unutar kojih se nalaze teme koje savjetima otvaraju i započinju korisnici. Svaka tema ima svoju diskusiju u kojoj se sudjeluje pisanjem, http://poljoprivreda.hforum.biz

-


PREDSTAVLJAMO

Massey Ferguson Tehnologija Inovacija koja pruža potpunu kontrolu Massey Ferguson serije 5400 pravi prijatelj u poslu Svestran, višenamjenski radni prijatelj kojeg ćete jednostavno htjeti imati u svojoj blizini.

M

assey Ferguson 5400 serija je idealno pogodna za širok raspon poslova. Teško je zamisliti posao koji ne može napraviti! Jednostavan za upravljanje i udoban za vožnju. Omjer težine i snage čini traktore serije 5400 multifunkcionalnim i idealnim za višestruke zadatke. Nevezano

38

radi li se o potrebama za velike mješovite farme, kao drugi traktor za pomoćne poslove, pripremu tla ili potrebe prijevoza do 40 km/h, serija 5400 zadovoljiti će korisnike. Posjeduje Perkins 4 i 6 cilindrični te Sisu motori sa 4 cilindra. Sustav za izmjenu brzina sadrži 16 brzina naprijed i 16 brzina unatrag. Na svim modelima nalazi se novi Dyna-sustav prijenosa. Raspon

snage u seriji kreće se od 75 konjskih snaga do 125 konjskih snaga. Snaga za podizanje doseže 6000 kg. Nova kabina sa konstrukcijom osigurava bezbrižnu sigurnost. Postoji platforma s verzijom

bez kabine. Agregati su od jednog od vodećih svjetskih proizvođača motora Perkins koji garantira vrhunsku kvalitetu i nesmetan rad. Zaključimo, udobnost, kvalitetna izvedba i sigurnost odlike su serije Massey Ferguson trakora serije 5400.

MODEL

cilindra

konjske snage (od - do)

MF 5460

4

115 - 125

MF 5465

6

120 - 130

MF 5470

4

125 - 135

MF 5475

6

135 - 145

MF 5480

4

135 -145


Tehničke karakteristike traktora Massey Ferguson MF 5465 God. pr. 2008. (DEMO – NOVI) za zapadno tržište Ks (kW)

ISO 130(96), 140 ks s Transport-Boost max. okretni moment 2000 o/min 543 Nm

Potrošnja 210 g/kWh Motor

Perkinson diesel 6 cilindara vodom hlađen model 1106D-E66TA turbo zapremine 6,6la

Mjenjač 16/F/16R „DYNA 4“ s PowerControl sustavom Kardan 540/1000, 540/economic uključivanje/isključivanje el. magnetskim prekidačem, Blokada 6 elektromagnetskih ventila (4 s regulacijom)

Hidraulika Hidraulična pumpa 110l/min Gume

Prednje 14.9 R 28 VF Michelin, zadnje 18.4 R 38 VF Michelin, pojačani pneumatici

Svijetla 4 radnih nazad, 4 radnih naprijed, 2 oborena Deluxe kabina, hidraulika upravljana iznutra i izvana, radio c CD-om, pranje prozora, podesivi volan, Kabina bočna teleskopska velika ogledala, tonirajuća stakla, rotirka, klima prednji utezi, prednji blatobran, produženi i prošireni, volan podesiv po visini i dubini, zračno Ostala sjedalo podesivo u svim pravcima, pomoćno sjedalo, oprema donja poteznica, srednja poteznica, upravljan iznutra i izvana

39


ZANIMLJIVOSTI

...

li a n z e t s i Što n

...O GUJAVICAMA? Gujavice su izuzetno važne za plodnost tla. Ako je u tlu 20% ili manje sadržaja vode sve poznate vrste ugibaju. Osim na vlagu gujavice su osjetljive su i na kiselost tla. Na promjene u temperaturi gujavice reagiraju vertikalnim migracijama u dublje i pliće slojeve tla. Brojnost u tlu im je izuzetno velika, u smeđim tlima može biti do 1.000 jedinki/m2, a na obrađenim tlima se kreće od 100-500 jedinki/m2. Značaj gujavica u biologiji tla nalazimo u sljedećim razlozima: 1. Pomažu u razgradnji organske tvari; 2. Vežu dušične spojeve u tijelu; 3. Izgrađuju kompleks humusa; 4. Izgrađuju i poboljšavaju strukturu tla, potiču rahljenje; 5. Pomažu u premještanju i miješanju različitih slojeva tla; 6. Poboljšavaju prozračivanje i propusnost za vodu u tlu. Za vrstu Lumbricus terestris utvrđeno je da godišnje preradi i oslobodi 6-7 g dušika/m2. Zajedno s dušikom kojeg sadrži njeno tijelo ukupno iznosi 10 g/m2, odnosno 100kg dušika/ ha godišnje.

...O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA? Kako izbjeći negativni utjecaj primjene sredstava za zaštitu bilja na faunu tla? - izbjegavati nepotrebnu primjenu sredstava za zaštitu bilja - pridržavati se načela integrirane zaštite bilja - koristiti selektivnija sredstva za zaštitu bilja - koristiti manje otrovna sredstva za zaštitu bilja - sredstva za zaštitu bilja primjenjivati lokalizirano: - u traku; - u brazdu; - tretiranjem sjemena.

KISELO ILI BAZIČNO TLO? Većini biljaka i mikroorganizama u tlu pogoduje pH oko 7. To je razlog da se kisela tla neutraliziraju - kalciziraju dodatkom vapnenih materijala na bazi CaO ili CaCO3. U praksi to je često izdrobljeni vapnenac. Manje osjetljivi na kiselost: raž, krumpir, kupus, zob, repica, heljda, lupina, optimum pH 4-6. Izričiti acidofil: borovnica. Kalcifilne: ogrozd i maslina. Osjetljive na bazičnost: kruška na dunji i sjemenjaku, breskva, agrumi i većina jagodičastog voća. Višak vapna (karbonata) uzrokuje feroklorozu i nedostatak B i Mn. Preferiraju neutralnu i slabo bazičnu reakciju, pH 6-7,5: pšenica, šećerna repa, suncokret, lucerna, konoplja, ječam.

40

Kiselo ili bazično tlo?


Oglasna ploča

! s la g o š a v i it b e ž o Ovdje m Nazovite: 01/6198 924 NUDIMO: s¬SUÝENI¬CVIJET¬LAVANDE s¬JASTUèIçI¬PROTIV¬REUME s¬UKRASNI¬JASTUèIçI¬I¬ vrećice protiv moljaca

Šivamo po narudžbi za poslovne partnere!

Obratite nam se s povjerenjem:

099 403 4975 marina.piria@gmail.com Obiteljsko gospodarstvo Livada

42


Oglasna ploča

Oglasna ploča

Apartmani Hajdić Nerezine Lošinj

…OPWJBQBSUNBOJ 32m2 i 38m2 …EOFWOJCPSBWBL s kuhinjom, spavaća soba, kupaonica, terasa …57 TBUFMJU LMJNB …NEP šljunčane plaže …NEPUSHPWJOF

051/237 118, 095/820 4793, nikola.hajdic@ri.t-com.hr

www.vozac.info/nerezine

U našoj poljoapoteci možete pronaći: stočnu hranu, sjemensku robu, sredstva za zaštitu bilja... a pružit ćemo vam i stručnu pomoć!

Agropromet - Sisak d.o.o. Sisak, Odra 178, tel: 044/720 337 Sisak, Savska 46, tel: 044/741 079 Sisak, Novo Praćno 1, tel: 044/719 060 Sisak, I.K. Sakcinskog 28, tel: 044/540 309 Topolovac, Trg hrv. dragovoljaca 1, tel: 044/730 187 Donja Bačuga 117a, Petrinja tel: 044/826 083 Dom Madžari, Madžari, tel: 044/718 945 Glina, Prekopa 129, tel: 044/887 016

Veliki izbor! Odlična kvaliteta! Vrhunska usluga i savjeti! Pouzdanost! Vaša poljoapoteka Agronom d.o.o.

www.agronom.hr Zagrebačka 171, Požega, tel: 034/319 090

www.savez.hr 43


PREDSTAVLJAMO

Murski poljoprivredni centar

S

mješten na sjeveru Hrvatske, u Murskom Središću, nalazi se Murski poljoprivredni centar, mjesto gdje je poljoprivrednik uvijek rado viđen gost. U cilju pružanja što kvalitetnije usluge osoblje Murskog poljoprivrednog centra sa zadovoljstvom pruža stručne i najpovoljniji savjete za klijenta. U cilju dugoročne suradnje, prodaja pod svaku cijenu zamijenjena je

sa sloganom: Smanjiti troškove kupca, a povećati učinkovitost i zadovoljstvo! Murski poljoprivredni centar je trgovina koja Vam nudi ne samo poljoprivrednu mehanizaciju, već i mnoštvo drugih interesantnih usluga. Jedna od usluga je besplatna dostava kupljene mehanizacije direktno do Vaših vrata bilo gdje u RH. Centar posjeduje široku mrežu poslovnih partnera u

sjeverozapadnoj Hrvatskoj čime je omogućeno da svaki proizvod koji trenutno nije raspoloživ, bude dostupan u trgovini za dan-dva, smanjujući Vaše vrijeme čekanja. Jedna od prednosti je i obročna otplata kupljene potrošne robe na kraju mjeseca za pouzdane klijente. Murski poljoprivredni centar nudi uslugu servisa za kosilice, trimere, motorne pile i poljoprivrednu mehanizaciju.

Uz servis, u vrlo kratkom roku nudi se usluga brušenja lanaca motornih pila uz vrhunski alat. Vaš lanac moči će ponovo rezati kao nov. Osim toga, ne znamo za niti jednu drugu trgovinu koja Vam nudi motorna ulja, a staro trošeno ulje besplatno zbrinjava. Ponosni smo na sve odgovorne i savjesne ljude koji su zajedničkim snagama prikupili više od 3000 litara otpadnog ulja u samo godinu dana.

www.poljoprivredni-centar.net

Traktorske prikolice Colono Najnovija ponuda MPC-a jesu traktorske prikolice različitih nosivosti i modela. U ponudi su jednoosovinske prikolice od 1 do 6 tona, dvoosovinske od 4 do 18 tona te tandem prikolice do 18 tona. Odlika ovih prikolica jest iznimna mogućnost prilagodbe željama i potrebama svakog klijenta, a kao konkurentsku prednost ističemo dvogodišnje jamstvo te iznimno privlačne cijene. Boju prikolice također je moguće odabrati tako da će Vaša prikolica odgovarati Vašem traktoru. Sve informacije o ovim novim prikolicama na hrvatskom tržištu možete pronaći na internet adresi

www.traktorske-prikolice.net

44


PONUDA MEHANIZACIJE

 tanjurače Ferocoop - nošene od 2,2 do 3,6 m - vučene do 4,5 m  sjetvospremači (raukombi) Ferocoop od 2,0 do 6,0 m  IMT program - plugovi 10, 12, 14 “ niski i visoki kliren - rotacijske freze 105, 125, 145, 165  rotacijske kosilice 135 i 165  okretači sijena  mulčeri  traktorske prikolice svih vrsta do 18 tona  ostala mehanizacija koju nemamo na skladištu vrlo brzo rješavamo sa našim partnerima


EKOLOGIJA

USLUGE MURSKOG POLJOPRIVREDNOG CENTRA •Savjetovanje •Besplatna dostava kupljene mehanizacije •Servis •Zbrinjavanje otpadnog ulja

Murski poljoprivredni centar zbrinjava otpadno ulje Zakon o zbrinjavanju otpada od 1.1.2007. nalaže propisno zbrinjavanje otpadnog motornog ulja za sve poslovne subjekte pa tako i poljoprivredne proizvođače. Murski poljoprivredni centar je ponudio rješenje za svoje klijente i ostale građane te su oni u mogućnosti dovesti korišteno motorno ulje do njihovog centra u Murskom Središću i na taj način ga propisno zbrinuti. Nakon zbrinjavanja ulja klijenti dobivaju potvrdu kojom su osigurani od mogućih zakonskih sankcija. Cijeli društveno odgovoran projekt vodi se u suradnji sa udrugom KNEJA iz Čakovca. U MPC-u možete naći materijale o smanjenju otpada, permakulturi, zaštiti okoliša te alternativnoj poljoprivredi.

Zbrinjavate li otpadno ulje?

46


Kvaliteta iznad svega! V isoko u slikovitim predjelima Alpa, četvrta generacija obitelji Elsner nastavlja tradiciju kvalitetne izrade noževa započetu 1884. Već 1891. su potpisali ugovor sa švicarskom vojskom o snabdijevanju vojnika robusnim “Soldier’s Knife” noževima. Prepoznatljivi znak križa i štita, tvrtka koristi još od 1909. Iste godine majka osnivača Elsenera umire. U spomen na majku, Elsener mijenja ime tvrtke u “Victoria“. Tijekom 1921. godine s upotrebom nehrđajučeg čelika - Inoksa kao materijala za izradu kvalitetnijih proizvoda

nastaje naziv tvrtke koji se zadržao sve do danas, poznat kao “Victorinox” (“Victoria”+”Inox”). Zbog svoje kvalitetne izrade, raznovrsne upotrebe i odličnog dizajna nož brzo postaje popularan diljem svijeta. Danas su Victorinox noževi poput ručnih satova - svakodnevni nezamjenjivi suputnik milijunima ljudi.

Victornox tvrtka nije stala na proizvodnji noževa nego u svojoj ponudi nudi razni asortiman proizvoda kao što su: kuhinjski noževi, škare i voćarski noževi, poslovni darovi, putne torbe i dodaci.

S ciljem opskrbe svjetskog tržišta praktičnim proizvodima prihvatljivih cijena, Victorinox nastavlja kvalitetnu proizvodnju na zadovoljstvo svih. Za bilo kakav upit ili narudžbu Victorinox proizvoda na području Hrvatske slobodno kontaktirajte tvrtku Maestralprom d.o.o. Neka zadovoljstvo kvalitetnim proizvodom svrati i u vaš dom. Iz bogate ponude Maestralprom-a izdvajamo visokokvalitetne voćarske noževe te škare od nehrđajućeg čelika za branje grožđa i cvijeća jednom rukom.

Maestralprom Maestralprom d.o.o. je ovlašteni uvoznik, distributer i veleprodaja za RH, poznatih svjetskih proizvođača: Victorinox, Mag-Lite, Spyderco, Cold Steel, Bushnell, Tasco, LightForce, Peli, Opinel i M.Nieto. Također smo ovlašteni i besplatni servis Mag-Lite ručnih svjetiljki. Nudimo poslovne darove iz Victorinox i Mag-Lite programa, s tampoprintom loga Vaše tvrtke gravurom na nožiće ili svjetiljke, sve po Vašim željama. Za sva pitanja stojimo Vam na usluzi.

www.maestralprom.hr

Maestralprom d.o.o., Donji prečac 9, Zagreb tel: 01/2422 373, 01/2422 305, e-mail: info@maestralprom.hr


Zemlja & Znanje | broj 3.  

3. broj besplatnog časopisa za poljoprivrednike, mala gospodarsta i šumoposjadnike