Page 1

tako dobar da nema cijenu

besplatni časopis za vozače

a nj li p broj

17

2008

.

Oprez!! turistička sezona

hh

Koliko su stare NOVE GUME Mio Moov

hh

VW Polo Cup

hh

AUTO sjedalice

hh

Kawasaki VN900

Lamborghini VX2 & VX3

www.vozac.info


/*5,0/&  10%/04*7*h&


1SFETUBWMKBNP7BNOPWPHCPSDBOB ISWBUTLPNUSxJuUVHPTQPEBSTLJIWP[JMB .JUTVCJTIJ'640$BOUFSèMBOKF %BJNMFSPWFPCJUFMKJMBLJILBNJPOB6 HPEJOBEVHPKUSBEJDJKJQSPJ[WPEOKFDFTUV KFVHMFEBMPWJuF PE NJMJKVOB .JUTVCJTIJ'640 $BOUFSB PELPKJINOPHJJEBOBTBLUJWOP TVEKFMVKVVQSPNFUVEPLB[VKVæJUBLP TWPKVJ[OJNOVLWBMJUFUV èWSTUPæVJ J[ESxMKJWPTU

&630MJOFEPP HMBWOJ[BTUVQOJL %BJNMFS"(B[B)SWBUTLV OVEJJNBSLV .JUTVCJTIJ'640 èJKVQSPEBKVJTFSWJT PNPHVæVKFPWMBuUFOB.FSDFEFT#FO[PWB NSFxBV)SWBUTLPK%PQVuUFOBOPTJWPTU PE EP UPOB EWJKFJ[WFECFLBCJOF EWJKFWBSJKBOUF uJSJOF èFUJSJ&630$%*NPUPSBJTFEBN PTPWJOTLJISB[NBLBVJTUJOVQPUWSêVKVEB KF.JUTVCJTIJ'640$BOUFSTQSFNBO[B OBKSB[OPWSTOJKFTWBLPEOFWOF[BEBULF


+0h106;%"/*+* $BOUFSqJTLVuBOJUFTUJSBOVOBKUFxJN VWKFUJNBEJMKFNTWJKFUB

+0h4*(63/*+* +FEOPPEOBKTJHVSOJKJIWP[JMBVTWPKPKLMBTJ [BIWBMKVKVæJ.JUTVCJTIJ'VTP3*4&V [SBèOJNKBTUVDJNB[BWP[BèBJQVUOJLF ⊚ %PCSBWJEMKJWPTUVTWJNTNKFSPWJNB

⊚.JUTVCJTIJ'VTP3*4& ⊚0KBèBOBLPOTUSVLDJKBQPEWP[KB ⊚;BuUJUBPECPèOPHTVEBSB ⊚;SBèOJKBTUVDJJ[BUF[BèJTJHVSOPTOPH QPKBTB[BWP[BèBJQVUOJLF ⊚3PCVTOFEJTLLPèOJDFOBTWBèFUJSJ LPUBèB ⊚"#4VTUBOEBSEOPKPQSFNJTWJIWP[JMB VLVQOFNBTF U

⊚ 1PDJOèBOBLBSPTFSJKBTèFUJSJTMPKBMBLB ⊚ 5SBKBOQPHPOTLJTLMPQ EVHPUSBKOP UFTUJSBO ⊚ 7JTPLPLWBMJUFUBO USBKBOJJ[ESxMKJW NBUFSJKBM ⊚ +BNTUWPHPEJOFJMJLN

+0h3";/0734/*+* 4WFPCVIWBUOBQBMFUBNPEFMBLPKBQPLSJWB UFxJOTLFLMBTF EP U èFUJSJWSTUF LBCJOF èFUJSJNPUPSBJ PWJTOPPNPEFMV EP QFUSB[MJèJUJINFêVPTPWJOTLJISB[NBLB

⊚5PS[JKTLJTUBCJMOJLPODFQUQPEWP[KB TQPQSFèOJNOPTBèJNB[BTWFNPHVæF J[WFECFLBSPTFSJKF ⊚,PODFQULBCJOFJ[OBENPUPSBT PQUJNBMOJNPNKFSPNLPOUBLUOF QPWSuJOFJUFSFUB ⊚%PèFUJSJWFMJèJOFLBCJOFQSFNB QPUSFCJLVQDB ⊚4WFPCVIWBUOBQBMFUBJ[CPSOFPQSFNF JNOPHPTUSVLEPEBUOJQSJCPS ⊚.FêVPTPWJOTLJSB[NBDJPEEP NN

 NN

+0h6ç*/,07*5*+* 7FMJLBTOBHB/JTLBQPUSPuOKBHPSJWB .BLTJNBMOBQSPEVLUJWOPTU[BIWBMKVKVæJ WFMJLPNLPSJTOPNUFSFUV

⊚ /BKWFæBLPSJTOBOPTJWPTUVLBUFHPSJKBNB VLVQOFNBTFPE EP UPOB ⊚ FLPOPNJèOB&630*7NPUPSB  JMJ,4

⊚ /JTLJUSPuLPWJSBEB ⊚ 4NBOKFOPUSPuFOKFLPèOJDB [BIWBMKVKVæJNPUPSOPKLPèOJDJ ⊚ *[OJNOPKFEOPTUBWBO[BPESxBWBOKF ⊚ &LPOPNJèOPTFSWJTJSBOKF[BIWBMKVKVæJ MBLPEPTUVQOJNLPNQPOFOUBNB ⊚ 4FSWJTOJJOUFSWBMLN ⊚ *[WSTUBOPNKFSDJKFOFJQFSGPSNBOTJ

+0h6%0#/*+* +0h'6/,$*0/"-/*+* %PCSPQSPNJuMKFOEPOBKNBOKFHEFUBMKB -BLJLBNJPOTWFMJLJNLPSJTOJNUFSFUPN NBLTJNBMOJNVUPWBSOJNLBQBDJUFUPNJ NBMPNWJTJOPNQPEWP[KB

⊚ &SHPOPNTLJPCMJLPWBOBQMPèBT JOTUSVNFOUJNBTJOUFHSJSBOJN NKFOKBèFN ⊚ 6QSBWMKBèOBNKFTUJWQPEVCJOJJWJTJOJ ⊚ 7BSJKBOUFLBCJOFTEPTKFEBMB ⊚ 3B[OPWSTOFNPHVæOPTUJ[BPEMBHBOKF TUWBSJVLBCJOJ ⊚ 3VèLFOBWSBUJNB TUFQFOJDFJTFSWJTOB NKFTUB[BuUJæFOJTVPEVUKFDBKBQSMKBWuUJOF ⊚ /BKMBLuFVQSBWMKJWPWP[JMPVTWPKPKLMBTJ

+PuWFæJLPNGPS[BIWBMKVKVæJPQUJNJ[JSBOPK LBCJOJ QPEWP[KVJTVTUBWVPWKFTB

⊚ 1SPTUSBOBLBCJOB ⊚ 0QUJNJ[JSBOBVEPCOPTUWPxOKF ⊚ 6èJOLPWJUTVTUBWHSJKBOKBJWFOUJMBDJKF ⊚ &MFLUSJèOJQPEJ[BèJQSP[PSBV TUBOEBSEOPKPQSFNJ ⊚ ;WVèOPJ[PMJSBOBLBCJOB ⊚ 1PKFEJOBèOPOBNKFTUJWB VEPCOB TKFEBMB*TSJOHIBVTFO


UVODNIK // SADRŽAJ

DRAGE VOZAČICE I VOZAČI! IMPRESUM Latrija d.o.o. IV. Vrbik 6 10 000 Zagreb tel: 01/619 89 24 fax: 01/619 87 87 e-mail: vozac@vozac.info www.vozac.info Glavni urednik: Goran Livada Marketing: tel: 01/619 88 73 fax: 01/ 619 87 87 Bruno Stergar bruno@latrija.hr Vanjski suradnici: Karmen Mott Bingula Darko Večaj Siniša Crnojević Martina Maretić Nenad Zuber Daniel Matulić Andreas Tomić Tomislav Margetić Grafička priprema: Latrija d.o.o. Izdavač: Latrija d.o.o. TISAK: Mediaprint Tiskara Hrastić d.o.o. Murati 16, Zagreb Izlazi pet puta godišnje issn: 1845-4208 Idući broj izlazi u listopadu 2008.

T

uristička sezona je u laganom zahuktavanju, a započelo je i Europsko prvenstvo u Austriji. Mnogi će iskorisiti jedinstvenu priliku te se uputiti na omiljene i interesantne destinacije. Upravo smo zbog toga za vas pripremili više nego korisne informacije na što pripaziti u vozilu i na prometnicama. Ljetni broj također donosi mnogo zanimljivih testova i predstavljanja automobila kao što su Chevrolet Aveo, Škoda Octavia RS, Daihatsu Copen, Opel Combo, Peugeot 4007 i drugi. Novost od ovog broja je predstavljanje lakog komercijalnog vozila poput svjetski renoviranog Mitsubishi FUSO Canter-a, dok će ljubitelji dvokotača pročitati članak o Kawasakiju VN900 i predstavljanju novog branda

moto opreme. Navigacija Mio Moov tema je pod rubrikom tehnike, a za sigurnost obradili smo uvijek zanimljivu temu dječjih autosjedalica, no ovaj put pod EU restrikcijama. Nedavno smo bili na vrućem INA DELTA RALLY-u, a tu je i atraktivan POLO CUP koji je svake godine sve interesantniji. Morate priznati da je ovo vrlo bogati broj Vozač.info časopisa. Čuvajte se vrućina, prevelikih brzina, nervoze i nepažljivih vozača. Prije polaska na zasluženi godišnji odmor ne zaboravite na obvezne provjere vašeg vozila (razina ulja, vode, pritisak u gumama i sl.), a uredništvo časopisa Vozač. info želi vam sretan put i najugodniji godišnji odmor. Goran Livada

Svi materijali u časopisu objavljeni su u dobroj namjeri, stoga uredništvo ne preuzima odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima. Časopis Vozač. info također ne snosi troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih materijala. Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima, na fotografije ili tekstove koji se koriste u oglasima odgovara isključivo naručitelj oglasa. Nije dopušten pretisak niti bilo kakvo umnožavanje ili prenošenje tekstova i slika bez pismene suglasnosti nositelja autorskog prava. Dostavljeni materijali za oglašavanje se ne vraćaju s tim da se uredništvo obvezuje da ih neće upotrijebiti u druge svrhe osim za onu za koju su namijenjeni.

6

www.vozac.info

broj 16 // travanj 2008.


www.vozac.info

56

20

AKTUALNO 10 INFO 41 EURO 2008.

76

TESTOVI 13 16 20 24 33 48

28

DAIHATSU COPEN CHEVROLET AVEO PEUGEOT 4007 FIAT 500 OCTAVIA RS OPEL COMBO

PREDSTAVLJAMO 56 MITSUBISHI FUSO CANTER

48

78

TEHNIKA 44 MIO MOOV 76 LAMBORGHINI

MOTO

24

86 MOTO 01 88 KACIGA GLAVU ČUVA 90 KAWASAKI VN 900

SIGURNOST 28 TURISTIČKA SEZONA 38 10 ČINJENICA O SIGURNOSTI U PROMETU 69 STAROST GUMA

AUTOSPORT

16 broj 17 // lipanj 2008.

73 INA DELTA RALLY 2008 78 VW POLO CUP

www.vozac.info

7


PRETPLATITE SE

NA ČASOPIS

KAKO O SE PRETPLATITI? Naša pretplata je tako malena jer se odnosi samo na troškove poštarine. Iznosi svega 39,00 kuna! Ispunite opću uplatnicu te njome uplatite 39,00 kuna na naš račun u RBA: 2484008-1103469221 te kopiju uplatnice s narudžbenicom pošaljite na našu adresu: Udruga Educa, 4. Vrbik 6, 10000 Zagreb ili na faks 01/619 87 87. Time ste se pretplatili na svih 5 brojeva koji izlaze u godini dana te očekujte prvi sljedeći broj časopisa Vozač.info na svoju adresu!

IK PLATN T E R P 10 PRVIH ĐUJEMO S: NAGRA OVOM NARUDŽBENICOM NEOPOZIVO NARUČUJEM GODIŠNJU PRETPLATU (pet brojeva)

IME I PREZIME: POŠTANSKI BROJ I MJESTO: ADRESA: Uz ovu narudžbenicu, molimo pošaljite kopiju uplatnice!

TELEFON: VLASTORUČNI POTPIS:

A


www.vozac.info

INFO // FLASH NEWS

NOVI NEXUS 300 Svim ljubiteljima maxi skutera, Gilera je pripremila novu atrakciju u svojoj ponudi. Na tržište je

umjesto Nexusa 250 stigao novi Nexus 300 koji otvara nove vidike svim ljubiteljima Gilera skutera.

HUVA - STRUČNI SKUP

U četvrtak, 29. svibnja 2008. u velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Split, u organizaciji Hrvatske udruge vozača i autoservisera i Udruge vozača i autoservisera

Split održan je stručni skup s temama koje se tiču predstojećih izmjena zakonskih akata i propisa.

KONCEPTNI TRIO – SOUL DIVA, SOUL BURNER I SOUL SEARCHER

Tvrtka Kia Motors potvrdila je da će njen najnoviji serijski model zadržati duh i ime konceptnog tria SOUL, predstavljenog na

ovogodišnjem automobilskom sajmu u Ženevi i prethodnika – koncepta SOUL koji je debitirao na automobilskom sajmu u Detroitu 2006. godine.

JUBILEJ ZA OPEL ASTRU: 10 MILIJUNA AUTOMOBILA

Rüsselsheim/ Bochum – Desetmilijuntna Opel Astra sišla je ovih dana s proizvodne trake u Bochumu,

10

Njemačka - srebrna Astra karavan 1.7 CDTI opremljena posebnim obilježjima kako bi se dostojno obilježio ovaj proizvodni jubilej.

www.vozac.info

broj 17 // lipanj 2008.


PREDSTAVLJAMO // DAIHATSU COPEN

Copen

Super atraktivni Copen stigao u Hrvatsku Copen je doslovno rečeno

momenta dostupnih već

minijaturni roadster, u duljinu

pri 4.400 o/min osigurava

broji tek 3.395 mm, a širina

lagodnu vožnju.

iznosi nevelikih 1.475 mm. S

Do 100 km/h omaleni

obzirom da masa od oko 850

roadster stiže za 11.7 sekundu,

kg nije prevelika, za pogon

a maksimalnih 170 km/h

je odabran benzinac koji iz

dostiže bez većih muka.

1289 ccm obujma razvija

Pri tome nije rastrošan,

solidnih 87 KS pri 6.000 o/

potrošnja u mixu iznosi 6.4

min. Više od 120 Nm okretnog

l/100 km.

broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

13


www.vozac.info

PREDSTAVLJAMO // DAIHATSU COPEN

DAIHATSU COPEN Motor

1.3 DVVT16v

Dimenzije (D/Š/V)

3440/1475/1245 mm

Krug okretanja

9,2 m

Snaga (kW(KS)/okretaji) Maksimalna brzina

9,6 sec

Masa praznog vozila

850 kg

Copen je u pogledu gabarita

podesiv po visini i dubini

inferioran razvikanijim

modelu.

roadsterima, ali zato

Dovoljno je reći da je Copen

upravljivošću, voznim

najmanji automobil na svijetu

svojstvima, a poglavito

s sklopivim krovom.

serijskom opremom nimalo

Vlasnika tek 25 sekundi dijeli

ne zaostaje.

od užitka pod otvorenim

Od bogate serijske opreme

nebom.

koja dolazi s baznim

I za kraj spomenimo da

modelom, izdvojiti ćemo:

Copen vezu s podlogom

ABS, klima uređaj, alu

ostvaruje putem guma mjera

naplatci, MOMO upravljač

165/50 R15.

www.vozac.info

180 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h Potrošnja:

14

64 (87) / 6000

8,2/4,9/6,1 l/100 km

broj 17 // lipanj 2008.


www.kaptolcargo.hr

Innovation for Tomorrow PRODAJNI SALON: ILICA 462, 10090 Zagreb tel. 01/ 348 33 09, 346 56 95 kaptolcargo@kaptolcargo.hr


PREDSTAVLJAMO // CHEVROLET AVEO 5V 1.2 16V

Chevrolet Aveo 5V 1.2 16V

V

rlo dojmljiv i upečatljiv izgled novog Avea čine njegove usklađene proporcije, a visokokvalitetni detalji daju dojam luksuza. Redizajnirani Aveo sada izgleda mnogo „ozbiljnije“, što potvrđuje činjenica da je od svog prethodnika duži za 75 mm (4.130 mm), širi za 40 mm (1.710 mm) i viši za čak 10 mm (1.505 mm). Proširenja na karoseriji rezultirala su izduženijom siluetom s dodatno naglašenom bočnom stranom, dok malo dinamičnijem izgledu pridonosi dekorativna mreža koja se proteže cijelom stražnjom širinom automobila te decentan spojler u boji automobila. Trodimenzionalna prednja svjetla i novi dizajn poklopca motora te prednja rešetka obrubljena kromom najuočljivije su vizualne promjene redizajniranog Avea. S osovinskim razmakom od 2.480 mm, nova Chevroletova limuzina jasno pokazuje kako je daleko od toga da bude najmanja u klasi, što posebno dokazuje svojom

16

prostranom unutrašnjošću. Kada govorimo o kapacitetu smještaja prtljage, Aveo je relativno iskoristiv te mu zapremnina s podignutim sjedalima iznosi 220 litara, dok se spuštanjem sjedala povećava za čak 760 litara (980l). Interijer Avea u potpunosti je redizajniran. Nova ploča s instrumentima jasno je podijeljena na četiri okrugla

velike, lako upravljive komande klimatizacijskog sustava. Glatke plastične površine i fina završna obrada ploče s instrumentima i gornje polovice unutrašnjeg dijela vrata čine ove detalje vrlo ugodnima na dodir.

instrumenta s kromiranim obrubom i središnju konzolu na kojoj se nalaze otvori za zrak, integrirani audiosustav te

www.vozac.info

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

Chevrolet, treća najveća automobilska marka na svijetu s preko četiri milijuna prodanih vozila godišnje i sinonim za dokazano kvalitetnu tehnologiju, pouzdanost te pravi omjer cijene i kvalitete, obnovila je već poznati model Aveo

Najvažnije značajke ovog obnovljenog modela njegov su privlačni i simpatični izgled, ugodan interijer te nov, još učinkovitiji i ekonomičniji benzinski motor

broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

17


PREDSTAVLJAMO // CHEVROLET AVEO 5V 1.2 16V Testni Aveo opremljen je benzinskim 1.2 litarskim 16V agregatom koji razvija 62 kW/85 KS te ima maksimalni okretni moment 114 Nm pri 3.800 okretaja. Opremljen je peterostupanjskim ručnim mjenjačem te ubrzava od 0 do 100 km/h u 13 sekundi i dostiže maksimalnu brzinu od 170 km/h. Aveo je prilagođen umjerenijoj vožnji, no uz malo umijeća mogu se izvući sasvim solidne performanse. Potrošnja goriva za prijeđenih 100 km varirala je od 5 litara na otvorenoj cesti pa sve do 7 litara pri gradskoj vožnji. Moderno dizajnirana šasija s McPhersonovim ovjesom na prednjoj i stražnjoj polukrutoj torzijskoj osovini pridonose prvenstveno

komforu u vožnji i visokom stupnju aktivne sigurnosti. Aveo je automobil s prednjim pogonom i iznimno je lako njime manevrirati na malom prostoru – promjer okreta iznosi samo 10,5 metara. Aveo je opremljen kočionim ABS sustavom za kvalitetnije i učinkovitije zaustavljanje, a dojam o stabilnosti i kočionim sposobnostima (prednji ventilirani diskovi i stražnje bubanj kočnice) je osrednji, ali za ovakav automobil više od toga nije ni potrebno. Za sigurnost putnika tu su prednji i bočni zračni jastuci, ISOFIX sustav za učvršćivanje dječjih sjedalica, karoserija dizajnirana poput pojačanog sigurnosnog kaveza s posebno oblikovanim zonama gnječenja te odbojnicima za ublažavanje mogućih udaraca pri sudaru. Chevrolet Aveo jedan je od trenutno najpristupačnijih automobila na tržištu, a nudi potpun komfor pri prijevozu do pet putnika i njihove prtljage te je prvenstveno namijenjen obiteljima s djecom. Najveća vrlina ovog automobila je odličan omjer uloženog i dobivenog. Aveo ispunjava sve uvjete da bude punopravan obiteljski automobil. Chevrolet Aveo na aktualnoj akciji koja traje do 30.lipnja stoji oko 72.000 kuna.

TEHNIČKE KAR AKTER ISTIKE Vrsta: benzi nski, DOHC 16V Dimenzije (D /Š/V): 4.13 0 /1.710/1.5 Promjer okr 05 mm eta: 10,5 m . Snaga: 62 kW /85 KS pri 6000/min Najveća brz ina: 170 km /h Ubrzanje 0 -100 km/h: 13 s Potrošnja: ca 6 l. Spremnik go riva: 45 l

18

www.vozac.info

broj 17 // lipanj 2008.


PREDSTAVLJAMO // PEUGEOT 4007 2.2 HDI

Peugeot 4007

za njega ništa nije nemoguće! Grupacija PSA u suradnji s Mitsubishijem proizvela je blizanca druge generacije japanskog Outlandera pod nazivom Peugeot 4007

I

zgled 4007-ice ističe se putem dinamičnog izgleda prednjih svjetala i karakteristične maske motora u kombinaciji s povećanim usisnikom zraka koji trenutno razlikuju ovaj model od sličnih SUV-a s kojima smo se susretali do sad. No, stražnji kraj i neki njegovi detalji vrlo podsjećaju na modele Outlandera i C-crossera.

20

U svojoj unutrašnjosti Peugeot 4007 nudi luksuz i prostranost. Dizajn unutrašnjosti odmak je od klasičnog Peugeotovog stila. Francuski stručnjaci koristili su izuzetno kvalitetne materijale te je oblik kompromis Mitsubishijeva čvrstog i jednostavnog dizajna s Peugeotovim oblikom poluga, prekidača i instrumenata. Na raspolaganju je Mitsubishijev inteligentan 4x4 pogon koji vozaču

www.vozac.info

ostavlja na izbor pogon na dva kotača, na sva četiri ili na sva četiri uz korištenje položaja za ekstremne uvjete vožnje, a vozač bira okretanjem centralnog gumba smještenog između prednja dva sjedala. Putnicima na stražnjoj klupi nudi se i podešavanje nagiba naslona, a kako je naslon stražnje klupe asimetrično podijeljen i preklopiv, obujam prtljažnika varira od najvećih 1686 litara, preko 463 / 510 l (ovisno o položaju stražnje klupe uzdužno podesive za 80 mm) do 184 litre kada su podignuta sjedala u trećem redu. Kao i kod ostala dva automobila iz ovog projekta i

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

Peugeotov 4007 nudi dvodjelna vrata prtljažnika. Donji dio, koji se spušta poput police, može podnijeti opterećenje do 200 kg te znatno olakšava utovar. Ispod karoserije smješten je rezervni kotač smanjenih dimenzija. Peugeot 4007 koji je u prodaji, trenutno se nudi sa samo jednom vrstom motora i to posljednjom generacijom 2.2-litrenog HDi dizel agregata. Motor ima potpuno novu komoru izgaranja i razmjerno smanjenu kompresiju (16,6 u usporedbi s prethodnih 18,0). Uz motor serijski dolazi ručni mjenjač sa šest stupnjeva prijenosa, do stotke mu treba 9,9 sekundi i potegne do 200 km/h. Peugeot 4007 ima samonoseću čeličnu šasiju koja je vrlo kruta, a da bi se smanjila težina cijeli krov je izrađen iz aluminija. Motor ima i više nego dovoljnu zalihu snage. 4007 se odlikuje dobrom upravljivošću i dinamičkim

broj 17 // lipanj 2008.

performansama sličnim onima koje obično možemo naći kod vozila više srednje klase. HDi motor ima emisiju ispod 200 g CO2/ km. Odgovara Euro 4 ispušnim normama te ima za 30% smanjenu emisiju u usporedbi s motorima prethodne generacije. Za ovjes je u francuskojapanskoj sinergiji kod ovog vozila odgovornost pala na Peugeot. Sprijeda je McPherson, a straga multilink ovjes s torzijskom osovinom protiv naginjanja. Ovjes je relativno mekan, a

www.vozac.info

21


PREDSTAVLJAMO // PEUGEOT 4007 2.2 HDI možda i premekan za jurnjavu zavojitom cestom, jer motor pokušava okrenuti kotače u prazno i TC i ESP ima pune ruke posla. Kako će se 4007 koristiti na gradskom asfaltu to mu i ne možemo uzeti za veliku negativnost. Za penjanje

po visokim rubnjacima pri parkiranju sasvim sigurno će mekoća ovjesa biti velika prednost. Namijenjen je za komfornu umjereno brzu vožnju i taj zadatak u potpunosti ispunjava.

TEHNIČKI PODACI: MOTOR: četverocilindrični, dizelski OBUJAM: 2178 ccm SNAGA: 156 KS pri 4000 o/min OKRETNI MOMENT: 380Nm pri 2000 o/min DIMENZIJE: 4640 mm x 1800 mm x 1670 mm MJENJAČ: ručni, 6 brzina UBRZANJE (od 0 do 100 km/h): 9,9 s NAJVEĆA BRZINA: 200 km/h POTROŠNJA: 9,5/5,9/7,2 l/100km PRTLJAŽNIK: 184/510/1686 l CIJENA: cca. 37.000 EURA

22

www.vozac.info

broj 17 // lipanj 2008.


PREDSTAVLJAMO // FIAT 500 1.4 16V

Iz pera vozačice: Andrea Hribar Livada

Fićo - auto iz snova

D

avno je to bilo, ali sjećam se kao da je bilo jučer, trenutka na ovoj fotki, mojih roditelja i mene malene. Sjećam se obiteljskih izleta i sebe kako skakućem (nismo tada imali pojma o dječjim autosjedalicama) na stražnjem sjedalu i pravim se da vozim. Obiteljski Fićo bio je centar vikenda i ljetovanja, odlazaka u branje gljiva na Žumberak... Ma voljela sam taj autić više nego svoje lutke! Onda smo ga prodali i bila sam tuuužna... Došli su nakon toga veći, skuplji auti, ali Fićo je zauvijek ostao Fićo – sinonim mojih prvih sjećanja i uzbuđenja... Prošlo je nekoliko desetljeća bez Fiće. A onda... vijest urednika – na test stiže Fićo! Ne da

24

sam bila najglasnija i u prvim redovima borbe za ključ već sam bila u stanju upotrijebiti i šake, ako bude nužno. I tako... Crni Fiat 500 i ja, vjetar u kosi, pogledi prolaznika na meni i uglancanom autu, a moje srce u oblacima... Dugo sanjani Fićo, na spomen čijeg me imena hvatala nostalgija, sada je u mom posjedu, barem na jedan dan. Više se ne pravim da vozim, već uistinu sjedim za volanom. I oduševljena sam! Fiat 500 se od malene bebe od prije nekoliko desetaka godina pretvorio u jurilicu s luksuzom kakav mnogi vlasnici raznoraznih „makina“ mogu samo poželjeti. Pri stvaranju novog Fiće niti jedan detalj nije prepušten slučaju. Sve je upravo kako treba biti,

www.vozac.info

razrađeno do najviših granica. Fićo je prava šminkerska „must have“ stvarčica. On ujedno može biti i obiteljski automobil za grad, čemu je nekad i služio. Na stražnju klupu udobno se mogu smjestiti dvije odrasle osobe (ne govorim o enormno velikim ljudima), a za djecu je mjesta i previše. U prtljažni prostor stane desetak velikih natrpanih vrećica – sasvim je dovoljno velik za transport mjesečnih zaliha namirnica. Dvoumite li se oko kupnje zbog mišljenja kako će vam Fiat 500 biti premalen za vaše potrebe, možete se odmah prestati dvoumiti. Auto je sasvim dovoljno prostran. Što se tiče različitosti ponude Fiat 500 nudi čitav spektar kombinacija, čak 500.000: 3

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

Što se tiče e ti ponud s o it č li z a r v nudi čita Fiat 500 binacija, m o k r a t k spe 00 čak 500.0

broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

25


PREDSTAVLJAMO // FIAT 500 1.4 16V

motora kod izlaska modela, 12 boja, uključujući 6 retro boja koje donose stil 50-tih i 60tih godina prošlog stoljeća,15 različitih interijera, izbor ukrašavanja linijama koji se nudi kod skupljih automobila, 9 različitih naplataka i 19 različitih naljepnica (personaliziranje eksterijera). Fiat 500 se na hrvatskom tržištu nudi u tri nivoa opremljenosti; POP kao startna verzija, ali i veoma opremljena, a slijede verzije LOUNGE i SPORT za one koji žele više elegancije ili

26

sportski identitet. Slijede tehničke karakteristike,

www.vozac.info

a vi uživajte u fotkama prekrasnog Fiće.

FIAT 500 Motor Dimenzije (D/Š/V) Krug okretanja Snaga (kW(KS)/okretaji)

1.4 16v 3456/1627/1488 10,6 m 73(100)/6000

Maksimalna brzina

182 km/h

Masa praznog vozila

930 kg kg

Potrošnja

6.3 l/100 km

broj 17 // lipanj 2008.


SAVJETI // TURISTIČKA SEZONA

Turistička sezona Još je jedna ljetna turistička sezona pred nama. To je vrijeme u kojem najveći dio ljudi u Europi i našoj zemlji koristi godišnje odmore i pokušava se odmoriti i zaboraviti svakodnevne probleme i obveze. Ti dani namijenjeni su uživanju i odmoru pa bi trebali biti oslobođeni svih uzrujavanja, neopterećeni stresnim situacijama, pogotovo onim koje sami možemo kontrolirati. No, je li baš tako?

U

prometnom smislu, što nije nikakva hrvatska posebnost, onima koji brinu o protočnosti cestovnih prometnica i nadziru ih sa svrhom sigurnog odvijanja prometa, sezona godišnjih odmora često se doživljava kao noćna mora, jer za njih su to dani izuzetnih fizičkih i psihičkih napora. Pod budnim okom medija i javnosti obavljaju odgovoran i težak posao, uspjeh kojeg je teško predvidjeti. Dovoljan je jedan zastoj na najfrekventnijoj dionici neke prometnice, u najfrekventnije vrijeme i sav trud uložen da nešto dobro funkcionira pada istog časa u vodu. Budući da ovdje nemamo namjeru davati hommage ljudima koji na kraju krajeva samo rade svoj posao i budući da su prometne gužve za vrijeme vršnih opterećenja prometnica u špici turističke sezone apsolutno neizbježne, upozoravamo da su prometne nesreće vrlo često,

28

ali nikad službeno, posljedice nervoze vozača prouzrokovane dugotrajnim vožnjama, koje bi u normalnim uvjetima trajale katkad i petinu tog vremena. Osim ovog, moramo upozoriti da vozači pod utjecajem alkohola

Vozači pod utjecajem alkohola prouzrokuju smrt gotovo 30% svih poginulih.

prouzrokuju smrt gotovo 30% svih poginulih. Ovo je također jedan pokazatelj koji potvrđuje pogubnost kombinacije alkohola i upravljanja vozilima. Naime, svakom imalo svjesnom čovjeku je jasno kako alkohol djeluje na ljude u vrijeme velikih vrućina i da je krajnje neodgovorno sjedati za volan automobila ako ga se

www.vozac.info

prethodno konzumiralo. Isto tako, treba se zapitati što osjeća čovjek i kakvim teretom si je opteretio savjest oduzevši nekome život, a sve je to jednom razumnom odlukom lako mogao izbjeći. Osim toga, postoji onaj represivni dio, koji državna tijela, temeljem Kaznenog zakona, poduzimaju prema vozačima koji su nesreću prouzrokovali. Isto tako, dobro se sjećamo ne tako davnih vremena kada smo silno željeli masovni povratak stranih turista u našu zemlju. To nam se zadnjih godina i događa, a sve dobro sa sobom donosi i ponešto loše, a nešto od tog lošeg su prometne gužve. Budući da nitko nije cijepljen od ekscesnih prometnih situacija kojima pripadaju i prometne nesreće i stranci u tome imaju svoj udio. Bez obzira na to, treba naglasiti da svi strani turisti koji nam dolaze pa tako i motorizirani, a oni su velika većina, očekuju da im dani odmora provedeni u našoj zemlji prođu u stvarnoj ugodi.

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

Zbog toga bi tim vozačima trebali svojim ponašanjem u raznim prometnim situacijama, pokazati da nam je stvarno drago da su tu i pomoći im kad god to možemo. Tu se misli na institucionalnu pomoć, a ponajviše na onu ljudsku, vozačku. Nemojmo na silu ostvarivati svoje pravo prednosti prolaska, nemojmo trubiti ljudima ako zbog neznanja ili nesnalaženja polagano voze, pomozimo im kad pomoć trebaju. Na taj način pokazat ćemo svoju vozačku kulturu te mentalnu i civilizacijsku razinu. Na kraju, sa željom da svi koji će ovog ljeta našim cestama putovati na zaslužene odmore, sretno stignu na planirana odredišta, uživaju u moru i suncu te se sretno vrate svojim kućama, evo nekoliko praktičnih savjeta vezanih za pripremu i ponašanje u nekim situacijama koje se za vrijeme putovanja mogu očekivati: Oni koji kreću na svoja odredišta za vrijeme vikenda, posebice subotom, moraju očekivati gužvu i vrlo usporen promet, a nerijetko i stajanja u kolonama, koja mogu trajati i više sati. Na autocestama do gužvi najčešće dolazi na dionicama gdje promet iz nekog razloga prelazi u dvosmjerni (tuneli Mala Kapela i Sveti Rok) i na naplatnim kućicama. Zbog očekivanih gužvi, osim boravka na nekoj destinaciji, u današnjim uvjetima, treba planirati i putovanje do te destinacije.

broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

29


SAVJETI // TURISTIČKA SEZONA

PLANIRANJE PUTOVANJA  informirati se o stanju na cestama prema moru (mediji Hrvatski radio – II program, lokalne radiostanice)  eventualno odabrati alternativni pravac (D-1, D-23, D-3)  opskrbiti se gorivom (veća je potrošnja kod režima vožnje «stani-kreni», klima uređaji)  opskrbiti se dovoljnom količinom osvježavajućih pića  «naoružati» se strpljenjem  izbjegavati sve konfliktne situacije  koncentrirano pratiti i poštovati prometnu signalizaciju  ne pretjecati desnom prometnom trakom ili zaustavnom trakom – policija će strogo sankcionirati takve prekršaje  kod nailaska na dvosmjerni tok

prometa, prometna signalizacija određuje prestrojavanja u jednu prometnu traku. To prestrojavanje treba obaviti na vrijeme  odmarati se na odmorištima i uživati u prekrasnim krajolicima  tijekom putovanja, ako je to potrebno, telefonom dojaviti HAK-u, radio postaji, zamijećene nenormalne ili neočekivane situacije, nepredviđenu pojavu gužve ili gužva očekivana, a nema je i sl.  u slučaju prometne nesreće s materijalnom štetom, vozila maknuti s kolnika i obavijestiti policiju; s manjom materijalnom štetom, vozila maknuti, izmijeniti podatke, ispuniti Europsko

izvješće i nastaviti putovanje  u slučaju teških prometnih nesreća, obavijestiti policiju i obilježiti mjesto nesreće da se izbjegnu teže posljedice i obavezno se maknuti s kolnika  kako je to i uobičajeno, policija će biti prisutna na svim prometnim pravcima gdje se očekuju najveće gužve te će, prema dostupnim informacijama, posebno strogo sankcionirati one prekršitelje koji svojim ponašanjem mogu prouzrokovati tragedije (brzina, pretjecanja)  na autocesti A-6, BosiljevoRijeka, na dionicama s dvosmjernim prometom, neophodan je poseban oprez Tomislav Margetić

KOPČAŠ? A VEZATI POJASOM!

KOPČAM DA SE TREB

KOPČAM DA SVI U VOZILU MORAJ U BITI VEZANI POJASOM (I ONI NA STR AŽNJIM SJEDALIMA)!

RAJU PREVOZITI U KOPČAM DA SE DJECA MO ! A I U NJIMA BITI VEZANA ADEKVATNIM SJEDALICAM IZNIMKE NE POSTOJ

E!!!!!!!!!!!

GOTOVO SVI POGINULI U PROMETNIM NES REĆAMA, PRILIKOM SLIJETANJA S AUTOCESTA (AKO NIJE DOŠLO DO NALETA NA ČVRSTI OBJEKT), NISU BILI VEZANI POJASOM!!!!!!!!!!

30

www.vozac.info

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

TEST // OCTAVIA RS 2.0 TDI

OCTAVIA

RS

Škoda Octavia RS zasigurno je jedan od modela automobila koji bi mnogi željeli vidjeti u svom voznom parku te možemo reći da je vrlo čvrsto osigurala svoje mjesto tik uz renomirane modele prestižnih automobila. Ova verzija Octavie razlikuje se od osnovne verzije po mnogim odlikama, kako vizualnim tako i onim „bitnijim“ pod poklopcem motora. Razlozi koje ćemo spomenuti nadalje u tekstu sigurno će otkloniti sve sumnje pa čak i onih

broj 17 // lipanj 2008.

podiznih vratiju prtljažnika, po kojoj se razlikuje od ostalih limuzina te se time uvelike dobija na praktičnosti i iskoristivosti velikog otvora prtljažnika. Navedenu činjenicu potvrđuju i podaci kapaciteta prtljažnog prostora od 560 do 1420 litara što još jednom dokazuje da je Škoda pri vrhu konkurencije srednje velikih obiteljskih limuzina.

najvećih skeptika koji ne vjeruju mnogo u kvalitetu i tehnološka rješenja branda Škoda. Znalci autoindustrije znaju da je obitelj Škoda odavno postala jednim od sinonima kvalitete u pogledu cijene, praktičnosti i isplativosti kupovine vozila tog proizvođača. Dosadašnje zamjerke poput manjka faktora brzine i sportskog užitka nestale su u modelu RS. Octavia ima vidljivu odliku putem dobro rješene kombinacije

Što se tiče vanjskog izgleda, RS verzija bogato je opremljena dodacima, što je bitno razlikuje

www.vozac.info

33


TEST // OCTAVIA RS 2.0 TDI

od osnovnog modela Octavie. Ipak, nije narušen elegantnosportski izgled vozila, koji RS čini idealnim izborom kako za poslovne tako i za privatne subjekte svih dobnih skupina. Lijevani naplatci od 18 cola, modifikacije prednjih i stražnjih branika te decentni spojler na poklopcu prtljažnika odaju lagani sportski šarm Škode RS. U unutrašnjosti vlada oku ugodna atmosfera koja je postignuta

34

korištenjem materijala crne i svijetlosive boje, uz što izvrsno pristaje vidljivo kvalitetan trokraki kožom presvučeni upravljač. Mjesta za putnike ima više nego dovoljno, kako u prednjem tako i u stražnjem dijelu automobila. Vozač sjedi u zadovoljavajuće niskom položaju, a serijska sportska sjedala koja dolaze vrlo dobro drže tijelo u svim uvjetima brze vožnje uz solidnu udobnost na duljim putovanjima. Škoda RS pod poklopcem

www.vozac.info

motora opremljena je 2-litarskim TDI PD agregatom privlačnih performansi. Riječ je o pogonskom stroju s promjenjivom geometrijom krilaca turbopunjača i najvećom snagom od 170 KS pri 4200 okr/min. Najveći se okretni moment ostvaruje pri iznimno niskih 1800 okr/min i iznosi 350 Nm. Šestostupanjskom ručnom mjenjaču stvarno nismo našli manu. Hod ručice nije posebno kratak, no preciznost je veoma dobra dok su prijenosni omjeri

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

odlično odmjereni. Upravo zbog toga, Octaviu RS je moguće voziti kao svakodnevni auto, bez ikakvih poteškoća za korištenje u gradskom prometu. Ipak, poželimo li pojuriti, ovaj automobil ubrzava od 0 do 100 km/h za svega 8.5 sekundi s najvećom mogućom brzinom od 225 km/h. I da bi priča o ovom sjajnom motoru dobila svoj još sretniji završetak, tu su podaci o potrošnji koja je na testu varirala od 6 do 8 litara po „board computer“ podacima, što govori da za sportski užitak u vožnji nije uvijek vezana i visoka potrošnja. Posebnim ukrućivanjem postignuta je visoka torziona krutost. I podvozje je prilagođeno: sniženo je za 12

broj 17 // lipanj 2008.

mm te ima modificirane karakteristike opruga i amortizera, pa se tako RS može pohvaliti preciznim voznim značajkama i odličnom okretljivošću – u svakoj situaciji. Prilagođeno podvozje (sniženo za 12 mm sa modificiranim karakteristikama opruga i amortizera) čini vožnju vrlo udobnom i ne pretvrdom pa će vaša leđa i na duljim putovanjima proći bez pretjeranog umora. RS model možemo pohvaliti preciznim voznim karakteristikama i odličnom okretljivošću u svakoj situaciji. Pri

www.vozac.info

35


TEST // OCTAVIA RS 2.0 TDI

agresivnijoj vožnji izraženije je podupravljanje (proklizavanje prednjeg dijela) vozila, a napomenuli bismo da posebno treba pripaziti pri naglom kočenju budući da se radi o automobilu relativno laganog stražnjeg dijela. U isto smo se i sami uvjerili prilikom testa upravljivosti i stabilnosti vozila na poligonu sigurne vožnje AMC u Mićevcu.

Prethodno navedeno podvozje u kombinaciji sa kvalitetnim kočionim sustavom osigurava potrebnu udobnost, uvjerljivu stabilnost i sigurnost vozila. U izvedbi RS Octavia nudi zaista mnogo, što smo i očekivali od „perjanice“ iz Škodine palete vozila. Činjenica da se

RS-ica je serijski obogaćena mnoštvom cijenjenih i bitnih sigurnosnih sustava (ABS, ESP, BAS), pri čemu je ESP moguće trajno isključiti. Kočnice s atraktivno crveno obojanim kliještima te prednjim ventilirajućim diskovima promjera 288 mm i stražnjim punim diskovima od 255 mm energične su, učinkovite i vrlo izdržljive.

36

www.vozac.info

za relativno povoljnu svotu novaca može dobiti prostrano, elegantno i vrlo praktično vozilo sa sportskim duhom, kojeg možemo koristiti u poslovne, privatne ili čak sportske namjene i više je nego dovoljan razlog za odabir Octavie RS ispred ostalih skupljih, razvikanijih te možda čak nezahvalnijih konkurenata.

ŠKODA OCTAVIA RS Motor Dimenzije (D/Š/V) Krug okretanja Snaga (kW(KS)/okretaji) Maksimalna brzina Ubrzanje 0-100 km/h Masa praznog vozila Potrošnja (G/O.C.)

2.0 TDI PD 4.572/1.769/1.462 mm 10,9 m 125 (170) / 4.200 210 km/h 8,5 sec 1.475 kg 7,7/5,7 l/100 km

broj 17 // lipanj 2008.


SAVJETI // ČINJENICE O SIGURNOSTI

10

činjenica o sigurnosti u prometu

Bez obzira koliko pisali o sigurnosti u prometu – nikad dosta! Često izgleda, kako su sva nastojanja da se razina sigurnosti poveća, bezuspješna. Sva upozorenja, frapantni podaci o stradavanjima, čini se - kao da sve ostavljaju ravnodušnima. No, neke činjenice stoje, one su tu, treba ih uzimati krajnje ozbiljno i o njima treba voditi računa. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) deset je temeljnih činjenica o kojima treba voditi računa ako želimo ceste učiniti sigurnijima.

1

VIŠE OD 1, 2 LJUDI GOD MILIJUNA U PROMETN IŠNJE POGINE DILJEM SV IM NESREĆAMA IJETA!

3

50% SVIH ŽRTAVA SU PJEŠACI, BICIKLISTI I VOZAČI MOPEDA – KOJI NAJLAKŠE STRADAVAJU ILI BIVAJU OZLIJEĐENI U PROMETNIM NESREĆAMA!

5

KORIŠTENJE SIGURNOSNOG POJASA U VOZILU SMANJUJE RIZIK OD SMRTNOSTI U PROMETNIM NESREĆAMA ZA PREKO 61%!

7

KORIŠTENJE KA CIGE ZA VRIJEME VOŽN MOPEDU ILI MOT JE NA OCIKLU SMANJUJE FATA LNE I TEŠKE OZLJEDE GL AV E ZA 45%!

9

ZA SVAKI KILOMETAR SMANJENJA PROSJEČNE BRZINE VOŽNJE, BROJ NESREĆA U PROMETU NA CESTAMA SMANJUJE SE ZA 2%.

A LJUDI GOTOVO 50 MILIJUN EĐENO ILI LIJ OZ A BIV NJE GODIŠ OMETNIM PR U M IDO AL OSTANE INV ŠIROM MA STA CE NESREĆAMA NA TA IJE SV

2

4

PROMETNE NESREĆ E PROSJEČNO GODIŠNJE KOŠTAJU DRŽAVU OD OKO 4% BRUTTO DR PROR AČUNA, A U MA ŽAVNOG NJE RAZVIJENIM ZEMLJAMA I PUNO VIŠ E!

A KORIŠTENJE DJEČJIH SJEDALIC U VOZILU I NJIHOVA PRAVILNA IBIJE UPORABA SMANJUJE ŠANSU POG I ZA DJETETA U PROMETNOJ NESREĆ 35%!

6 8

ŽBA I EDUKACIJA MIDŽBA UČINKOVITA PROMID VOZAČA O ŠTETNOSTI KONZUMIRANJA AKLOHOLA PRIJE I ZA VRIJEME VOŽNJE MOGLA BI SMANJITI BROJ PROMETNIH NESREĆA UZROKOVANIH OD STARNE ALKOHOLIZIRANIH VOZAČA ZA 20%!

10

JEDNOSTAVNA I JEFTINA TEHNIČKA RJEŠENJA NA OPASNIM MJESTIMA (NPR: „LEŽEĆI POLICAJCI“ – PREPREKE ZA SMIRIVANJE PROMETA) MOG U SPASITI TISUĆE ŽIVOTA.

Nenad Zuber www.sigurno-voziti.net

38

www.vozac.info

broj 17 // lipanj 2008.


AKTUALNO // EURO 2008

Ljubitelji nogometa morat će za vrijeme Europskog nogometnog prevenstva u Austriji i Švicarskoj računati s pojačanim kontrolama prometa. Vozačima koji se ne budu pridržavali propisa prijete visoke kazne. Njemački autoklub ADAC sastavio je popis najvažnijih uputa za navijače koji će na utakmice putovati automobilom. broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

1. Granične kontrole

3. Cijene cestarina

Austrija: Za vrijeme trajanja Europskog prvenstva na graničnim prijelazima će se privremeno ponovno uvesti kontrole (Austrija je članica Schengenskog prostora). Švicarska: Zbog Europskog prvenstva očekuju se pojačane kontrole na graničnim prijelazima.

Austrija: Cijene vinjeta - 7,70 eura (10 dana), 22,20 eura (2 mjeseca), 73,80 (1 godina) Švicarska: Za vozila do 3,5 tona cijena vinjete iznosi 25 eura i vrijedi za kalendarsku godinu u kojoj je kupljena. I u Austriji maksimalna dopuštena brzina na autocestama iznosi 130 km/sat

2. Cestarine Austrija: Cestarine se naplaćuju za autoceste i brze ceste. Švicarska: Cestarine se plaćaju za autoceste i poluautoceste označne bijelo-zelenim putokaznim pločama.

www.vozac.info

41


AKTUALNO // EURO 2008

VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI AUSTRIJA Dežurni broje veleposlanstva 0043 699 1020 2367 Policija: 133 Hitna pomoć: 144

4. Ograničenja brzine Austrija: Maksimalna dopuštena brzina na autocestama je 130 km/sat., u naselju 50 km/h, a na otvorenoj cesti 100 km/h. U automobilu morate imati reflektirajući prsluk koji obvezno morate nositi u slučaju kvara automobila ili prometne nesreće. Švicarska: Ograničenje brzine na autocestama iznosi 120 km/sat. U naselju 50 km/h, a na otvorenoj cesti 100 km/h. Slovenija: maks. Dopuštena brzina u naselju od 50 km/h, otvorenoj cesti 90 km/h dok na autocesti možete potegnuti do 130 km/h.

42

5. Kazne Austrija: Ako prekoračite brzinu za 20 km/sat, morate ćete platiti najmanje 20 eura. Pogrešno parkiranje također se naplaćuje s 20 eura. Švicarska: Najstrožije se pridržavajte prometnih propisa jer su kazne drakonske! Za prekoračenje brzine od 20 km/ sat platit ćete najmanje 110 eura kazne, a za pogrešno parkiranje 25 eura.

www.vozac.info

ŠVICARSKA Policija: 117 Hitna pomoć: 144

broj 17 // lipanj 2008.


www.svijet-medija.com www.svijet-medija.com

CDX-GT215C CDX-GT215C

CDX-GT20 CDX-GT20

www.svijet-medija.com

DRIVE-S DRIVE-S CD CD kućište kućište za za kvalitetniji kvalitetniji zvuk, zvuk, S-MOSFET S-MOSFET snage snage 4x45 4x45 W W MP3/WMA MP3/WMA reprodukcija. Prednji pomoćni ulaz reprodukcija. Prednji pomoćni ulaz za za kompatibilnost kompatibilnost ss prijenosnim prijenosnim audio audio uređajem,osvjetljenje uređajem,osvjetljenje zeleno/narančasto zeleno/narančasto

DEH-2900MP

DEH-3900MP

DRIVE-S DRIVE-S CD CD kućište kućište za za kvalitetkvalitetniji niji zvuk, zvuk, S-MOSFET S-MOSFET snage snage 4 4 xx 45 45 W W MP3 MP3 // WMA WMA reprodukcija reprodukcija

499,00 499,00 kn kn

599,00 599,00 kn kn 4 x 50W mosfet, MP3 / WMA / CD-R

4 x 50W mosfet, MP3 / WMA / CD-R / CD-RW reprodukcija, CD-text, RCA predizlaz za pojačalo, 3-kanalni equaliser, 3-level loudness, crveno osvjetljenje tipki,dostupan u tri boje

CDX-GT616 CDX-GT616

CDX-GT50 CDX-GT50

/ CD-RW reprodukcija, CD-text, RCA predizlaz za pojačalo, 3-kanalni equaliser, 3-level loudness, crveno osvjetljenje tipki, AUX ulaz

699,00 kn CDX-GT215C

599,00CDX-GT20 kn

Autoradio Auto Autoradio sa sa ugrađenim ugrađenim usb usb Auto radio radio sa sa ugrađenim ugrađenim usb usb priključkom i iPOD kontrolom, snage priključkom,za priključkom,za slušanje slušanje glazbe glazbe sa sa usb usb priključkom i iPOD kontrolom, snage 4X52W stick-ova sa 18 FM radio memorija, snage 4X52W stick-ova sa 18 FM radio memorija, snage 4x50W, 4x50W, RMS-a RMS-a x4, x4, u u crnoj crnoj ii srebrnoj srebrnoj izvedbi izvedbi

DEH-P88PRS

DEH-P7900UB

DEH-P5900MP

DEH-P6900IB

Autoradio Autoradio sa sa ugrađenim ugrađenim usb usb priključkom,za priključkom,za slušanje slušanje glazbe glazbe sa sa usb usb stick-ova, stick-ova, snage snage 4x50W, 4x50W, RMS-a RMS-a x4, x4, u u crnoj i srebrnoj izvedbi crnoj i srebrnoj izvedbi

Dvostruki Dvostruki Codec Codec (WMA/MP3) (WMA/MP3) CD CD TUNER TUNER ss prednjim prednjim pomoćnim pomoćnim ulazom, ulazom, snage snage 4x50 4x50 W W

699,00 699,00 kn kn

499,00 kn

4-volt preout, USB ulaz

599,00 kn

2.299,00 kn CDX-GT616

CDX-GT50 3.399,00 kn

849,00 849,00 kn kn

www.svijet-medija.com Autoradio CD/MP3/WMA , promjena boje osvjetljenja u dvije zone, daljinski upravljač, 2 RCA predizlaza, 50W x4, 22W RMS-a x 4

4 x 50W mosfet, MP3 / WMA / CD-R / CD-RW reprodukcija, CD-text, hi 4-volt preout, Direct iPOD kontrola, 3 x RCA predizlaz za pojačalo (prednji, zadnji, subwoofer)

CDX-GT710 CDX-GT710

MEX-BT2500 MEX-BT2500

1.699,00 kn CDX-GT414

1.379,00 kn CDX-GT310

Bluetooth Bluetooth autoradio autoradio vrlo vrlo prihvatiljive prihvatiljive cijene cijene sa sa jakim jakim pojačalom pojačalom od od 4x52W 4x52W ii prednjim AUX ulazom prednjim AUX ulazom

Prvi Prvi motorizirani motorizirani model model sa sa Oel Oel display-em, display-em, RCA RCA x3, x3, AUX AUX x1, x1, snage 4x52W snage 4x52W

AVH-P5900

DEH-P65BT

1.099,00 kn 1.099,00 kn zvuk, 1.199,00 1.199,00 kn kn DRIVE-S CD kućište za kvalitetniji 999,00 kn S-MOSFET snage 4x45 W MP3/WMA 999,00 kn Dvostruki Codec (WMA/MP3) CD DRIVE-S CD kućište za kvalitetreprodukcija. Prednji pomoćni ulaz za TUNER s prednjim pomoćnim niji zvuk, S-MOSFET snage 4 x Pioneer-ovakompatibilnost referentna serija koja se odli+ MEX-BT5000 XVM-F65 4 x 50W mosfet,45 MP3 / WMA / CD-R sMEX-DV1000 prijenosnim audio ulazom, snage W x 4 sa W MP3 / WMA reprodukcijaAKCIJA! snage 50W x 44x50 RMS-a +Autoradio+ MEX-BT5000 XVM-F65 MEX-DV1000 + kujeAKCIJA! bezvremenskim dizajnom sa bijelim uređajem,osvjetljenje zeleno/narančasto / CD-RW reprodukcija, CD-text, hi Multicolor zaslonom i ulazom za iPOD OEL zaslonom i prednjom motoriziranom pločicom od brušenog aluminija,snage 50W x 4, 27W RMS-a x 4

CDX-GT414 CDX-GT414

CDX-GT310 CDX-GT310

699,00 kn

1.899,00 kn CDX-GT710

999,00 999,00 kn kn

Autoradio sa ugrađenim usb priključkom,za slušanje glazbe sa usb stick-ova, snage 4x50W, RMS-a x4, u crnoj i srebrnoj izvedbi

XAV-W1 XAV-W1

849,00 kn

1 din dvd player sa 7” lcd monitorom, snage 50W xMEX-BT2500 4, 22W RMS x 4,sa bluetooth-om, USB-om i ulazom za iPOD i CD changer

6.099,00 kn

Autoradio Bežični Multi Autoradio DVD DVD reproduktor reproduktor ss kakaBežični handsfree handsfree Bluetooth Bluetooth auauMulti Entertainment Entertainment Xperience Xperience monitor monitor sa sa Videosustav Videosustav za za automobil automobil sa sa 7-inčnim 7-inčnim raoke koji podržava dio TFT zaslonom od ss aktivnom matrizaslonom ii 4x52W izlazne raoke funkcijom funkcijom koji podržava CD, CD, dio sustav sustav za za streaming streaming glazbe, glazbe, zaslonom od 6,5 6,5 inča inča aktivnom matri-Bluetooth zaslonom 4x52W izlazne snage, snage, vrvrAutoradio sa ugrađenim usb TFT autoradio vrlo prihvatiljive Prvi motorizirani model sa Oel Auto RMS-a radio sa x4 ugrađenim usb mp3, WMA, ATRAC,dvd formate, 52W x 4, 27W com, prijenosom IC signala dvostrukim hunske kvalitete slike i zvuka,podržava mp3,priključkom WMA, ATRAC,dvd formate,snagecom, prijenosom 52W xpriključkom,za 4, 27W RMS-a x4 glazbe sa usb IC signala dvostrukim hunske kvalitete slikeodi zvuka,podržava i iPOD RMS-a kontrolom, cijene sa jakim pojačalom 4x52W display-em, RCA x3, AUX x1, slušanje snage 52W xx 4,27W x4 kanalom do dodatnih bežičnih slušalica ii 2 mp3, WMA, DivX, JPEG formate snage 52W 4,27W RMS-a x4 kanalom do dodatnih bežičnih slušalica 2 mp3, WMA, DivX, JPEG formate 4X52W i prednjim AUX ulazom snage 4x52W stick-ova sa 18 FM radio memorija, snage AV AV ulaza, ulaza, 1 1 AV AV izlazom izlazom 4x50W, RMS-a x4, u crnoj i srebrnoj izvedbi

CQ-C5355N CQ-C3355N 2.899,00 1.099,00 kn kn 2.899,00 kn 1.199,00 kn

CQ-C1415N

1.950,00 1.950,00 kn kn

999,00 kn + MEX-BT5000 XS-HA1327/1727 + XVM-F65 XS-F6937/6947 AKCIJA! MEX-DV1000 XS-F1025/1325/1725 XS-F6937/6947 XS-HA1327/1727 XS-F1025/1325/1725

4x50W, CD/MP3, RDS, CD TEXT, crveno-plavo osvjetljenje, prednji aux, dostupan u tri boje

4x50w,srs, dual illumination,multicolor display, ulaz za USB i CD changer

549,00 kn

899,00 kn

50W x 4, 22W RMS x 4, ulaz za USB i CD changer, RCA x 2

1.049,00 kn

CQ-C7305N 5.769,00 999,00 kn kn 5.769,00 kn XAV-W1 XS-L10S/12S XS-L10S/12S

50W x 4 MOSFET MP3/MWA/AAC Playback,3D matrixdisplay, ulaz za iPOD

1.399,00 kn

25/30 225/30 cm cm slim slim subwoofer subwoofer snage snage 2- sistemski sistemski komponentni komponentni autozvučnici autozvučnici DVD reproduktor s kaBežični handsfree Bluetooth au- snageAutoradio 2-sistemski koaksijalni autozvučnici Multi Entertainment Xperience monitor sa Videosustav330/380W 3-sistemski/4-sistemski koaksijalni Rms-a za automobil sa 7-inčnim 2-sistemski koaksijalni autozvučnici 3-sistemski/4-sistemski koaksijalni 330/380W Rms-a snage 30W, 30W, veličine veličine 13/17 13/17 cm cm raoke funkcijom koji podržava CD, TFT snage dio sustav za streaming glazbe, zaslonom od 6,5 inča s10/13/17 aktivnom matrizaslonom i 4x52W izlazne snage, vr30W, veličine cm, autozvučnici snage 80W, 25Hz-27kHz snage 30W, veličine 10/13/17 cm, autozvučnici snage52W 80W, 25Hz-27kHzx4 mp3, WMA, ATRAC,dvd formate, x 4, 27W RMS-a com, prijenosom signala dvostrukim hunske kvalitete slike i zvuka,podržava dubine IC 43/45/45 mm frekvencijskog 43/45/45 frekvencijskog raspona, raspona, dubine dubine 79 79 mm mm snage 52W x 4,27W RMS-a x4 kanalom dodubine dodatnih bežičnih mm slušalica i 2 mp3, WMA, DivX, JPEG formate

CQ-C8405N

CQ-VD5005N

CQ-VD5505N

CY-VHD9401N

669,00/719,00 329,00/399,00 669,00/719,00 kn kn 329,00/399,00 kn kn AV ulaza, 1 AV izlazom 1.950,00 knAutoradio uređaji / Autopojačala / 139,00/139,00/179,00 kn 369,00/399,00 kn 2.899,00 kn 139,00/139,00/179,00 kn5.769,00 kn 369,00/399,00 kn

Autozvučnici / Subwooferi / AutonaXS-HA1327/1727 XS-L10S/12S XS-F1025/1325/1725 XM-1S/4S DVP-FX850 XM-1S/4S DVP-FX850 vigacije / MONSTER energetski seto- 9” stropni monitor s ugrađenim 2 din autodvd vrlo povoljne cijene sa DVD playerom, infracrvenim Audio 1 dinza dvd player sa 7” lcd monitorom, 7” ekranom osjetljivim na dodir, snage 1.799,00 kn izlazom za bežične slušalice, Digital vi pojačala / Usluga montaže/ snage 45W x 4, odnos ekrana od 16:9 1.899,00 45 W x 4, odnos ekrana od 16:9 kn uz Audio izlazom (Optički) za DTS 1.899,00 kn uz mogućnost izbora načina prikaza izbora načina prikaza slim subwoofer snage 2- sistemski autozvučnici mogućnost Maske zakomponentni zamjenu tvorničkog auto- 25/30 cm 5.699,00 kn (NORMAL/FULL/JUST/ZOOM) 2-sistemski koaksijalni autozvučnici 3-sistemski/4-sistemski koaksijalni(NORMAL/FULL/JUST/ZOOM) 330/380W Rms-a snage 30W, veličine 13/17 cm pojačalo D klase nazivne snage 30W, veličine 10/13/17 cm, autozvučnici snage 80W, 25Hz-27kHzTanko Tanko pojačalo D klase nazivne / Adapteri za zvučnike / dubine 43/45/45kn mmISO 669,00/719,00 kn frekvencijskog raspona, dubineradija 79 mm 329,00/399,00 kn izlazne snage 1x290W/4x50W sa 4.349,00 kn 4.499,00 25/30 cm subwoofer u tankoj izlazne snage 1x290W/4x50W sa IVA-D310R 25/30 cm subwoofer u tankoj pozlaćenim Prijenosni kutiji vrlo pozlaćenim spojevima spojevima Prijenosni DVD DVD player player ss 8-inčnim 8-inčnim LCD zaslonom zaslonom visoke visoke kutiji koja koja zauzima zauzima vrlo malo malo prostora, prostora, kn 139,00/139,00/179,00 kn LCD 369,00/399,00 konektori za zvučnike rezolucije CDE-9871R snage 330/380W, CDE-9881R CDE-9885R rezolucije ss mogućnošću mogućnošću zakretanja zakretanja ,, USB USB priključkom priključkom za za snage 330/380W, 35Hz-2500Hz 35Hz-2500Hz

50W x 4, display u 4096 boja,SRS XS-F6937/6947 true bas,motorizirana pločica, ulaz za iPOD i CD changer

XS-LB10S/12S XS-LB10S/12S

1329,00/1359,00 frekvencijskog 1329,00/1359,00 kn kn frekvencijskog raspona raspona XS-LB10S/12S XM-1S/4S 1.189,00/1.329,00 kn 1.189,00/1.329,00 kn

JPEG/MP3 JPEG/MP3 reprodukciju,snažnim reprodukciju,snažnim ugrađenim ugrađenim zvučnikom, zvučnikom, litij-ionskom polimerskom DVP-FX850 litij-ionskom polimerskom baterijom baterijom ss mogućnošću mogućnošću punjenja od 6 sati punjenja od 6 sati

1.899,00 kn

Autoradio sa narančasto-zelenim osvjetljen- Full speed conection za iPOD,dual jem, flip down prednjom pločicom, MaxTune illumination, Organic display, RCA Tunerom-om, Tanko ulazom za iPOD uz pomoć x 3, aux X 1, ulaz za i POD i CD pojačalo D klase nazivne adaptera, snage 50W x4, 18W RMS-a x 4sa changer, 50W x 4, 18W RMS-a x 4 izlazne snage 1x290W/4x50W 25/30 cm subwoofer u tankoj

Autoradio snage 45W x 4, 16W RMS-a x 4 sa MaxTune Tuner-om

1.099,00 knvrlo malo prostora, kutiji koja zauzima snage 330/380W, 35Hz-2500Hz frekvencijskog raspona

pozlaćenim spojevima

1din dvd player sa 7’’ lcd monitorom i touchscreenom, Bass Engine Plus, Pulsetouch, Media expander, GIGA mp3, snage 50W x 4, 18W RMS-a x 4

9.999,00 rezolucije s mogućnošću priključkom za kn 1.599,00 kn kn zakretanja , USB 1329,00/1359,00 kn 2.699,00 JPEG/MP3 reprodukciju,snažnim ugrađenim zvučnikom,

1.189,00/1.329,00 kn

Prijenosni DVD player s 8-inčnim LCD zaslonom visoke litij-ionskom polimerskom baterijom s mogućnošću punjenja od 6 sati


PREDSTAVLJAMO // MIO MOOV

MioMoov Na iznimno zanimljivoj i atraktivnoj konferenciji za novinare, vodeća svjetska kompanija u proizvodnji navigacijskih uređaja MIO Tehnology predstavila je nove Moov proizvode. M SAN GRUPA je organizirala atraktivnu i vrlo zanimljivu konferenciju za novinare. Priča je počela u 9 sati ispred sjedištva tvrtke u Buzinu. Nakon izvlačenja ‘ključeva’ iz vrećice sjeli smo u vozila, koja je ustupio Porsche Inter Auto te se uputili zadanom rutom do Hrvatskog Zagorja. Rutu smo pratili bez problema zahvaljujući Mio Moov-u 330 koji nas je bez greške vodio u sretno ‘izvučenom’ Porsche-u. Tamo nas smo saznali da Taiwanska kompanija Mio, dio Mitac korporacije sa sjedištem u Taipei, Taiwanu, trenutno posjeduje više od 40% tržišta

44

navigacijskih uređaja u zemljama Istočne Europe. Svoj vodeći položaj na tržištu, Mio želi utvrditi predstavljanjem novih navigacijskih uređaja iz serije Moov.

Mio Moov omogućava korisnicima upis adresa po pravilu fonetske pretrage piši kako čuješ U nastojanju da se postojeći dio tržišta zadrži te poveća, Mio je prilikom kreiranja

www.vozac.info

Moov proizvoda obratio veliku pažnju industrijskom dizajnu, ali jednako tako i novim elementima programskog grafičkog sučelja.

Glavne karakteristike novih uređaja su: - Instant GPS fix tehnologija, koja omogućava vrlo brzu akviziciju GPS signala nakon prvog tzv. “hladnog starta” - Moderan industrijski dizajn - Novu kartu Istočne Europe s najboljom pokrivenošću Slovenije, Hrvatske, Bosne

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

i Hercegovine te Grčke, uz pokrivenost ostalih zemlja - Novu tehnologiju pretraživanja baziranu na tzv. “double fuzzy” načelu koji omogućava korisnicima upis adresa po pravilu fonetske pretrage (piši kako čuješ) - Pretraživanje lokacija od posebnog interesa koristeći kategorije, ali i imena takvih lokacija - Mogućnost spremanja omiljenih ruta - Korištenje NavpixTM tehnologije koja omogućava navigaciju korištenjem geokodiranih digitalnih fotografija kao posebne forme omiljenih destinacija - Mogućnost uvođenja “traffica” u zemljama Istočne Europe u trenu kad takvi servisi postanu dostupni (trenutno postoje na području Češke Republike)

with GPS


PREDSTAVLJAMO // MIO MOOV

- Mogućnost pretrage mjesta od posebnog interesa korištenjem Iappliance tehnologije (server pretraga) Na hrvatskom tržištu Moov uređaji moći će se naći u tri varijante koje će se međusobno razlikovati po industrijskom dizajnu i količini “featurea” koje će njihovi budući vlasnici moći koristiti. Svi uređaji iz serije Moov omogućiti će korisnicima besplatno osvježenje karata i programa u roku od 12 mjeseci

nakon kupovine uređaja. “Svojim jednostavnim sučeljem i kvalitetom digitalnih mapa, MOOV uređaji neće nikad ostaviti na cjedilu navijače vatrenih koji se odluče na putovanje na skori Euro2008 krenuti svojim osobnim automobilom”, naglasio je Vojislav Divljaković, suradnik MIO-a za software


PREDSTAVLJAMO // OPEL COMBO 1.7 CDTI

VAŠ POSLOVNI

H E J P S U

N

abava vozila za vozni park, a da pritom opravdava vrijednost ulaganja, predstavlja određenu „glavobolju“ za odgovorne u tvrtki. Vozač.info predstavlja vam idealan izbor gospodarskog vozila za vašu tvrtku. Opel Combo je renomirani model njemačkog proizvođača vozila koji obilježavaju pouzdanost i niski troškovi održavanja, a lagani

48

„remake“ najviše se odražava na poslovni imidž tvrtke. Riječ je o modelu koji je smješten na platformu veoma popularne Corse, gradskog automobila koji posjeduje veliki utovarni prostor te odličan agregat ispod poklopca. Sam dizajn ne razlikuje se mnogo od onoga već viđenog u ovom segmentu. Kabina podsjeća

www.vozac.info

na Corsu i njen prednji dio. Hauba je strma i kratka, s nizom oštrih linija i grubo obrubljenim farovima. Razlika u odnosu na putnički automobil leži u veličini kabine koja je puno viša, čak i u odnosu na konkurenciju. Zadnji, utovarni dio, također je dizajniran u stilu Corse, s dosta oštrih linija i pomalo grubim detaljima. Kada se govori o unutrašnjosti, slijedi nastavak priče o Corsi.

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

Glavni adut je utova rni prostor čija z apremina iznosi 2760-3 200 l, što je dovoljno za sm ještaj dvije euro pa lete

Sve je napravljeno jednostavno i prekopirano je iz gradskog mališana. Najbolji dojam ostavlja prostor koji je dovoljan i za noge putnika, čak i za one visoke, a iznad vozača je smještena i posebna polica za stvari. Sjedišta su zadovoljavajuće udobnosti prema standardima Opela, dok su svi ostali detalji, od volana, preko centralne konzole i armature, do pretinaca, kopija Corse.

broj 17 // lipanj 2008.

Posebno bitan za ovaj segment automobila jest tovarni prostor, do kojeg se može doći na dva načina i to veoma lako. Jedan je standardni, preko zadnjih, dvostrukih krilnih vrata, a drugi preko bočnih kliznih vrata koja su smještena na suvozačevoj strani. Glavni adut Comba sigurno je utovarni prostor, koji ima dužinu do 1.787 mm, širinu od 1.107 mm te visinu od 913 mm.

Uz ovakve mjere zapremina Comba iznosi 2760-3200 (m3), što podrazumijeva smještaj dvije europske palete. Nosivost Comba kreće se između 520 i 735 kg. Sam prtljažni prostor od onog putničkog, gdje se nalaze dva sjedišta, moguće je odvojiti željeznom rešetkom, koja se može pomicati, a time se dobija dodatni prostor na suvozačevom mjestu.

www.vozac.info

49


PREDSTAVLJAMO // OPEL COMBO 1.7 CDTI

No, čini se da je najzanimljiviji dio Comba onaj ispod haube. Tamo je smješten dizelski agregat odličnih performansi, koji iznenađuje svakog vozača. U pitanju je motor sa zapreminom od 1,7 litara i oznakom CDTI Ecotec, koji je u stanju proizvesti snagu od 100 “konja”. Agregat posjeduje okretni moment od čak 240 Nm, a posebno je zanimljivo da većinu snage dobivate već od 2.300 okr./ min. S Combom koji je naoružan ovakvim motorom, do 100 km/h stižete za svega 12,5 sekundi, a maksimalno možete stići do 170 km/h. Najbitnije je da prosječna potrošnja dostiže svega 5,5 litara na 100 km. Polukruta stražnja osovina i visoka karoserija koja je za čak 36 cm “pretekla” onu u izvornika (Corse), znače da će s Combom vožnja preko neravnina kakve predstavljaju npr. tramvajske tračnice biti

50

donekle skakutava. No, podvozje je istovremeno podešeno tako da se bez posebnih promjena ponašanja nosi s punim opterećenjem koje kod ovog automobila iznosi najviše dozvoljenih 735 kg. Stoga se na Comba nitko niti neće posebno naljutiti kada osjeti povremeno poskakivanje repa ili nešto veće naginjanje karoserije. Shema podvozja je uobičajena za male gradske automobile i u potpunosti je preuzeta s Corse te podrazumijeva klasičnu prednju osovinu i polukrutu osovinu straga. Prednji će dio, podržan poprečnim ramenima i McPhersonovim opružnim nogama, katkad krenuti prema vanjskoj strani zavoja što se lako korigira oduzimanjem gasa. Progresivni električni servoupravljač Comba je dovoljno snažan za gradsku primjenu, a na otvorenoj cesti pruža opuštajuće laganu vožnju. Kočnice također zadovoljavaju

www.vozac.info

svojom efikasnošću uz napomenu da bi ABS uređaj trebao svakako biti dijelom serijske opreme. Kao mali automobil u “koži” transportera, ovo vozilo pruža dvostruku prednost praktičnost u gradskoj vožnji i veliku iskoristivost prtljažnog prostora. Combo je automobil skromnih performansi, no njegova je prvenstvena namjena u potpunosti zadovoljena zahvaljujući povećem prtljažniku ili praktičnim rješenjima poput dvostrukih bočnih kliznih vrata. Opel Combo pokazao se kao odlično rješenje za dostavljače i komercijaliste koji mnogo putuju i kojima treba ušteda vremena na putovanjima. Dakle, tražite li marljivog partnera u poslovanju ili možda sposobnog suradnika u obitelji, Opel Combo će sigurno udovoljiti svima vašim željama.

broj 17 // lipanj 2008.


OVDJE MOŽE BIT VAŠ OGLAS!!


PREDSTAVLJAMO // MITSUBISHI FUSO CANTER

... PREDSTAVLJAMO VAM NOVOG BORCA NA TRŽIŠTU LAKIH KAMIONA: MALA POVIJEST Godine daleke 1963., u dalekoj zemlji „izlazećeg sunca„ proizveden je, u kompaniji Mitsubishi FUSO, i predstavljen prvi CANTER kao model T 720 s kabinom

iznad motora i utovarnim kapacitetom od 2 tone. Ime je zaslužio zbog svoje izdržljivosti i zadivljujućih perfomansi, zahvaljujući kojima se kretao poput brzog konja. Sedam generacija , ovog sveobuhvatno inovativnog lakog kamiona, kroz dotjerivanje detalja,


PREDSTAVLJAMO // MITSUBISHI FUSO CANTER

uvođenje novih tehničkih Promocija je uslijedila na praksi, bila je - dovesti ovakvu rješenje i nove tehnologije, potpuno nov, inovativan i „ergelu“ doslovno u kupčevo uspješno je utiralo put ka jedinstven način: CANTER tour dvorište te, kroz druženje, zabavu vodstvu na tržištu lakih kamiona 2008. i nezaobilazne probne vožnje, ispunjavajući najvažnije Bilo je to nešto novo i rijetko promovirati cjelokupnu paletu zahtjeve kupaca: pouzdanost, viđeno (čak i kod prezentacija proizvoda. funkcionalnost, učinkovitost, osobnih vozila): varijabilnosti te dodatna konvoj od devet nadograđenih Potrebno je napomenuti da su svojstva sigurnosti i svi kamioni koji udobnosti. su učestvovali Šasija 7C15 s jednostrukom na turneji u kabinom ovisno o osovinskom CANTER I U NAS potpunosti razmaku ima nosivost na šasiji od S prvim danima opremljeni i ovoga proljeća trtka nadograđeni kod 4.730 do čak 4.920 kg. EUROline, glavni domaćih partnera zastupnik Daimler - nadograđivača AG za Republiku Hrvatsku, i registriranih kamiona Canter i to kao: kiper s grajferom, službeno je promovirala svoj obišao je u 25 dana 16 gradova hidraulična korpa 18 m, kiper s najnoviji proizvodni program, Republike Hrvatske i 4 grada dvostrukom kabinom “Deutz”, program lakih kamiona Bosne i Hercegovine. cestar i šlep-vozilo (Hidraulika Mitsubishi Fuso CANTER. Kurelja), 2 hladnjače (Miers) te Ideja direktora prodaje Mitsubishi laki boks i sandučar s kliznom FUSO lakih kamiona u EUROlineu, ceradom i utovarnom rampom gospodina Željka Stergara, koja (Valcar). je naišla na punu potvrdu u

ŠTO SMO DOBILI S CANTEROM Svakom je poduzetniku, na svojevrstan način, pojam „borba“ svakodnevnica te mu za uspješno sudjelovanje u njoj treba dobar i

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

pouzdan radnik. Odabirom nekog od modela iz palete lakih kamiona Canter iz segmenta 3.5 tona do 7.5 tona bruto dopuštene nosivosti, motora snage 110, 125,145 i 180 KS , osovinskih razmaka od 2500mm do 4470mm te četiri različite vrste kabina , poduzetništvo, s aspekta troškova, efikasnosti, kvalitete vozila i vožnje dobiva novu, lakšu i bolju dimenziju.

JEDAN OD CANTERA - 7C18 Kao primjer za navedeno, odabrali smo navesti nekoliko karakteristika modela Mitsubishi Fuso CANTER s oznakom 7C18. Kao što se već po samom nazivu ovog vozila vidi, on sa osobnim automobilima istoimenog proizvođača dijeli samo ime nekada zajedničke kompanije, grafički logo te zemlju porijekla proizvodnje. Korporacija „DAIMLER AG“, većinski vlasnik (85%) tvrtke Mitsubishi FUSO, dobrim je dijelom doprinijela novijem razvitku i tržišnoj poziciji u Europi ovog lakog kamiona. Tipska oznaka govori nam da se radi o kamionu bruto dopuštene ukupne mase do 7,5 tona , s jednostrukom kabinom u Comfort izvedbi i s motorom od 180KS/ 132kW.

broj 17 // lipanj 2008.

Pogledom na samo vozilo, uočavamo da se radi o

Na šasijama standarne širine moguće su nadogradnje i uže od 2 metra! gospodarskom vozilu predviđenom za robusne namjene, neovisno o izboru vrste nadogradnje. Podvozje svojom arhitekturom izgradnje, položajem kabine iznad motora, čvrstoćom i korištenjem najkvalitetnijih

materijala te visoko učinkovitim karakteristikama stražnje, a posebno prednje osovine, za rezultat daje prvaka u ovom segmentu u nekoliko karakteristika. Prvo: u najvećoj nosivosti na šasiji koja (ovisno o međuosovinskom razmaku) iznosi od 4.580 do 4.770 kg (verzija s lakšim 3-litarskim motorom od 145 KS ima nosivost veću za još 150 kg odnosno od 4.730 do 4.920 kg). Drugo: u najvećoj mogućoj dužinu karoserije (kod svih mogućih međuosovinskih razmaka) za istu ukupnu duljinu vozila.

Podaci o motoru:

4M42T4

4M50T5

Maksimalna snaga (EEC):

107 kW (145 KS) / 3200 o/min

132 kW (180 KS) / 2700 o/min

Maksimalni okretni moment (EEC):

362 Nm / 1700 o/min

530Nm / 1600 o/min

4 redna

4 redna

CRS, DI, TD

CRS, DI, TD

Broj cilindara: Tip: Sustav ventila:

DOHC 4 ventila

DOHC 4 ventila

95 mm x 105 mm

114 mm x 120 mm

Radni obujam:

2977 cm3

4899 cm3

Recirkulacija ispušnog plina:

da (hlađen)

da (hlađen)

VGT

VGT

Provrt/hod klipa:

Turbosustav:

www.vozac.info

57


PREDSTAVLJAMO // MITSUBISHI FUSO CANTER

Slike s CANTER Tour-a 2008.

Treće: najmanji krug okretanja u odnosu na svu ozbiljnu konkurenciju (i po tragu kotača, a još bolje mjereći “od zida do zida”). Nadalje, u vrlo visokoj razini elemenata aktivne sigurnosti: svjetlima visoke učinkovitosti, hidrauličkim kočionim sustavom s četiri samoventilirajuća diska te dvostrukim, radijalno postavljenim kočionim klještima, ABS sustavom u seriji (opcija u 3,5 tona),... Čak i kada je vozilo pod punim opterećenjem, upravljivost je na zavidno visokom nivou, čemu doprinosi vrlo direktan upravljač, već spomenuti kočioni sustav, ispušna motorna kočnica

koja je uključena u standardnu opremu, CANTERov poboljšani položaj kotača, dvostruki stražnji pneumatici, sustav ovjesa sa poboljšanim lisnatim oprugama, gumama 17,5 dimenzije (opcijski i s povećanom trakcijom) itd. Od pasivnih elemenata sigurnosti za svaku pohvalu je „Mitsubishi Fuso RISE“ (Realized Impact Safety Evolution) pojačani okvir podvozja i zatvoreni poprečni profili u nosaču okvira kombinirani sa paralelnom prekriženom konstrukcijom okvira vrata koji predstavljaju jedinstven

element za preuzimanje energije sudara. U slučaju sudara, ovi sustavi

IZMJERENI PODACI POTROŠNJE NA TOUR-u (prosjek na 100 km)

C11 - 10,9 l C13 - 11,2 l S13 - 11,8 l C15 - 12,6 l C18 - 14,7 l pasivne sigurnosti ostavljaju znatno više prostora za putnike. Kabina je u Comfort “europeiziranoj” dimenziji širine 1995 mm (u standard “japanskoj” varijanti je punih 30 cm uža) ipak vrlo prostrana, a postavljena iznad samog motora, s vrlo jednostavnom mogućnošću njenog podizanja. Time je pristup prostoru pogonskog agregata jednostavan i lak te ne zahtijeva nepotrebne predradnje radi vlastitog ili pristupa servisnog osoblja.

58

www.vozac.info

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

Motor ugrađen u ovo vozilo je pravi dragulj. Radi se o motoru EURO 4, četverocilindričnome dieselu common rail tehnologije (CDI) koji ubrizgava gorivo u radni prostor od 4899 cm3, gdje pri 2700 min-1 ostvarujemo najveću snagu od 180 KS, dok već pri 1700 min-1 dobivamo maksimalni zakretni moment od silnih 530 Nm. Zadivljuje i niska razina buke u kabini, ali i van vozila, što je vrlo važno kod komunalnih službi koje važan dio svojega posla obavljaju noću, pa je Canter česta šasija za razne komunalne nadogradnje.

STANDARD I COMFORT GAMA CANTERA Treba naglasiti da se Canter u verziji od 3,5 tone ukupne mase, uz

Comfort širinu, proizvodi i u užoj (Standard) varijanti širine šasije s najmanjom širinom nadogradnje od 1870 mm, a u verziji 5,5 tona samo u toj “japanskoj” širini. Verzije 6,5 i 7,5 tona proizvode se za Europska tržišta samo u Comfort širini za nadogradnje širine 2.000 do 2.550 mm. Maksimalna dozvoljena duljina nadogradnje

za 7,5 tonsku varijantu je 6.527 mm bez utovarne rampe i oko 6.300 s rampom. U svim je verzijama ukupne mase moguće naručiti i dvostruku kabinu sa 5+1 odnosno 6+1 mjesta.

ZAKLJUČAK Očito će na našem tržištu borba za primat u prodaji lakih kamiona postati vrlo interesantna! Stvar postaje još interesantnija uzme li se u obzir da će, uz sve kvalitete koje ima, Cantera u Hrvatskoj, kao uostalom i u ostalim zemljama u Europi, servisirati

broj 17 // lipanj 2008.

najkvalitetniji Mercedes-Benz servisi. A tek financiranje! Kampanja Vozi sad! Canter odnosi se na financiranje vozila Mitsubishi FUSO Canter. Financiranje je osigurano u suradnji sa EU, KfW bankom i CEB-om, a sredstva su

namijenjena poticanju malog i srednjeg poduzetništva bez obzira na starost firme, odnosno obrta. U svemu će profitirati kupci, a vozači dobiti u ruke kvalitetna, sigurna i pouzdana vozila - što je ipak najvažnije!

www.vozac.info

59


SERVIS // AUTOCOMMERCE

Servisni Centar AUTOCOMMERCE SERVISNI CENTAR IMA DESET MODERNIH DIZALICA, SUVREMENU LIMARIJU, TERMOLAKIRNICU, DIJAGNOSTIČKE UREĐAJE, AUTO-PRAONICU, VULKANIZERSKU OPREMU TE VELIKI PARKING.

R

ad je unutar Servisa podijeljen na dio u kojemu se vrše zahtjevniji servisi te na dio predviđen za „Brzi servis“, na kojemu se odrađuju manje zahtjevniji poslovi (npr. zamjena ulja, fi ltera, kočnica, dijagnostika motora i vozila...). U sklopu servisnog Centra djeluje i prodaja originalnih rezervnih dijelova, maziva, dodatne i obvezne opreme za navedena vozila i to kroz maloprodaju i veleprodaju. U završnoj fazi je izrada i

60

dobivanje Certifi kata Međunarodne norme ISO 9001, kojom se reguliraju Sustavi upravljanja kvalitetom po međunarodnim standardima.

PRIJAVA NA SERVIS

Telefonskim pozivom dogovorite dolazak na servis, uz kratki opis tražene usluge. Dolazak

www.vozac.info

prilagođavate vašim slobodnim terminima, a hitne intervencije zaprimamo odmah po dolasku, bez prethodne najave.

KVALITETA USLUGE

Visokom stručnošću servisnih djelatnika osiguravamo


www.vozac.info

kvalitetnu uslugu, koja osim kvara, uključuje i potpunu informaciju o trenutnom stanju te svim tehničkim karakteristikama i mogućnostima vašeg vozila.

GARANCIJA

Na sve ugrađene originalne dijelove te na obavljenu uslugu u našem Servisnom Centru, dajemo garanciju od 2 godine, uz predočenje računa i servisne knjižice.

ODRŽAVANJE VOZILA

Svakoj tvrtki ili obrtu koji posjeduje vozila grupacije FIAT, Alfa Romeo i Lancia, nudimo Ugovor o održavanju vozila, kojim reguliramo: hitnu intervenciju popravka odgodu plaćanja popuste na usluge i dijelove organiziramo dovoz vozila u Servis izlazak na teren stručne ekipe.

EKOLOŠKA ORIJENTACIJA

Suvremenom tehnologijom rada i uređajima održavamo visoki stupanj zaštite okoliša i zbrinjavanja opasnih tvari.

REZERVNI DIJELOVI

Na navedene telefone ili faxom mogu se slati opisne narudžbe ili upit za dijelove, na osnovu kojih će djelatnici sami pronaći kataloške brojeve za iste dijelove te vam poslati ponudu s cijenama i rokom isporuke.

ROKOVI ISPORUKE

Kako na skladištu imamo preko 25.000 originalnih rezervnih dijelova isporuka je isti dan te dva-tri dana za dijelove kojih nemamo na skladištu u Zagrebu. Za specifične rezervne dijelove rok isporuke je do 10-tak dana.

NAČIN ISPORUKE

osobnim dolaskom jednim od oblika dostavne službe, što znači da je roba sljedeći dan na odredištu bilo gdje u Hrvatskoj.

Zagreb, Jablanska 80, centrala: 01/3869-000 SERVIS ........ r. vrijeme : 08:00 – 18:00 r. dan 08:00 –13:00 subota tel: 01/3869 – 040 limarija 3869 – 050 mehanika 3869 – 049 mehanika PRODAJA REZ. DIJELOVA... tel: 01/3869 – 043 01/3869 - 044 PRODAJA VOZILA.............. tel: 01/3869 – 076 3869 - 045 3869 - 057 www. fiat.hr

U SLUČAJU NEZGODE - SVE NA JEDNOM MJESTU

U slučaju nezgode vlasnik vozila je sam morao sam pregovarati sa sudionicim procesa, od vučne službe, prijave štete, procjene, servisa, osiguravajućeg drštva....), dok sada mora samo nazvati Autocommerce Servis. Allianz i Autocommerce Vam nude mogućnost da u renomiranom ovlaštenom servisu Autocommerce, u slučaju nezgode, obavite sve na jednom mjestu. Nakon prijave štete u servisnom centru Autocommerce, obavit ćemo procjenu te popravak Vašeg vozila. Vaša jedina briga je da podignete popravljeno vozilo1 2 3. Svu dokumentaciju vezanu uz prijavu te zapisnik o procjeni Autocommerce će dostaviti u Allianz gdje se odštetni zahtjev obrađuje. Na taj način pojednostavnili smo cijeli postupak kako bismo uštedjeli Vaše vrijeme, trud i novac. Za sva ostala pitanja, informacije o šteti ili nejasnoće slobodno nazovite Autocommerce

N

O OV

!!!


SIGURNOST // PRIJEVOZ DJECE

Prijevoz djece

- autosjedalica kako i kada? Europska regulativa koja se odnosi na prijevoz djece u motornim vozilima zasniva se na dva osnovna dokumenta, EC Direktivi 2003/20/ EC i UNECE Regulaciji 44. Na osnovu ovih dokumenata svaka pojedina zemlja Europske unije svojim zakonima i propisima određuje zaštitu djece kao putnika u motornim vozilima.

U

NECE Regulacija 44 propisuje standarde sigurnosti dječjih sustava za vezanje, odnosno autosjedalica i pomoćnih postolja/boostera. Većina autosjedalica na tržištu zadovoljava propise i nosi atest serije amandmana 03 odnosno R44.03. Autosjedalice proizvedene nakon lipnja 2006. g. u pravilu zadovoljavaju noviji standard propisan 04 serijom amandmana odnosno R44.04. EC Direktiva 2003/20/ EC odnosi se na obvezu uporabe sigurnosnih pojaseva i dječjih sustava vezanja u vozilima, odnosno autosjedalica i pomoćnih postolja. Donesena je 8. travnja 2003. g., a njene odredbe stupile su na snagu 9. svibnja 2006. g. do kada su sve zemlje članice morale uskladiti svoje zakone, propise i administrativne odredbe neophodne za ispunjavanje ove Direktive.

62

www.vozac.info

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info OSNOVNE ODREDBE DIREKTIVE SU SLJEDEĆE:

 u osobnim vozilima s putničkim

kapacitetom do devet putnika, te u teretnim vozilima, svi putnici obvezni su vezati se raspoloživim sigurnosnim sustavima u vozilima u koja su ugrađeni sigurnosni pojasevi djeca do 150 cm visine moraju se vezati dječjim sustavom za vezanje (u autosjedalici ili uz pomoć posebnog postolja/boostera) primjerenom djetetovoj tjelesnoj masi djeca do tri godine starosti smiju se prevoziti samo u vozilima koja imaju ugrađene sigurnosne pojaseve sva djeca od tri godine starosti do 150 cm visine moraju se

prevoziti na stražnjem sjedalu

zračni jastuk automatski isključuje

se djeca između 135 i 150 cm visine vežu izravno sigurnosnim pojasom, bez dodatnog postolja (naknadna istraživanja preispitat će ispravnost ove iznimke) zemlje članice mogu dozvoliti da se od obveze vezanja djece u autosjedalice ili pomoću pomoćnih postolja izuzmu vozači taxi vozila – u tom slučaju sva djeca moraju se prevoziti na stražnjem sjedalu djeca koja se prevoze u autosjedalicama koje se postavljaju suprotno smjeru vožnje ne smiju se prevoziti na prednjem sjedalu, osim ako ono nema zračni jastuk ili je zračni jastuk isključen, i ne smiju se prevoziti na sjedalu na kojem se

autosjedalice, pomoćna postolja i sigurnosne pojaseve) moraju biti u skladu sa standardima UNECE Regulacije 44/03 i Direktive 77/541/EEC (direktiva koja se odnosi na sigurnosne pojaseve i sustave za vezanje u motornim vozilima), te naknadno donešenim adaptacijama istih u autobusima u koje su ugrađeni sigurnosni pojasevi putnici stari tri godine ili više iste moraju koristiti, dječji sustavi vezanja moraju biti u skladu s gore propisanim standardima, a putnici moraju biti obaviješteni o obvezi korištenja sigurnosnih pojaseva i sustava za vezanje

 zemlje članice smiju dopustiti da  sustavi za vezanje (uključujući

NAGRADNA IGRA

Udruga RODA - Ana Duff www.roda.hr

Pošaljite kupon i osvojite Ferrari autosjedalicu!IME I PREZIME: ADRESA: POŠTANSKI BROJ:

GRAD:

TELEFON: Ispunjeni kupon pošaljite na našu adresu: Vozač.info, IV. Vrbik 6, 10000 Zagreb do 15. rujna 2008.

broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

63


TEHNIKA // AUTOPLIN

Sve što trebate znati o AUTOPLINU

AUTOPLIN ILI UKAPLJENI NAFTNI PLIN (UNP) JE U STVARI SMJESA PROPAN-BUTAN KOJA JE U HRVATSKOJ U ŠIROKOJ PRIMJENI VEĆ DESETLJEĆIMA.

Z

a automobile postoje posebne punionice koje su samostalni objekti ili se nalaze u sklopu benzinskih pumpi. Upotreba propanbutan smjese idealna je za korištenje u automobilima jer se njena iskoristivost temelji na odličnim fizikalno-kemijskim svojstvima: r visokom oktanskom broju, r visokoj ogrjevnoj vrijednosti, r lakoj isparljivosti i r lakom stvaranju homogenih smjesa

POVIJEST

Doba primjene propan-butan plina počinje potkraj 19. stoljeća u Njemačkoj, a već u prvim desetljećima dvadesetog stoljeća u SAD-u se počinje na veliko koristiti za opskrbu kućanstava. Drugi svjetski rat je vrijeme značajnog povećanja proizvodnje i potrošnje, prije svega kao zamjenskog goriva za vojnu industriju. Obnova i izgradnja porušene Europe donosi veliki zamah primjene, ponajviše stoga što je plinoopskrbni sustav velikog broja europskih zemalja bio razrušen. Pritom su do izražaja osobito došla osnovna uporabna svojstva

PREDNOSTI AUTOPLINA r50% jeftinija vožnja r 30% duži vijek trajanja motora r mirniji i tiši rad motora rveća trajnost ulja u motoru r duži vijek katalizatora i lambda sonde r niži troškovi održavanja r dvostruki sustav napajanja gorivom (benzin/autoplin) rudvostručena autonomija r sigurnost vozila s pogonom na autoplin jednaka je kao i kod pogona na benzin i dizel r znatno manja proizvodnja štetnog utjecaja na okolinu u odnosu na vozila pogonjena tradicionalnim gorivom

UNP-a: prijevoz u kapljevitom, a potrošnja u plinovitom stanju. Od početka sedamdesetih godina do danas njegova se proizvodnja u svijetu povećala više od dva puta, te bi prema današnjim procjenama trebala iznositi oko 190.000.000 tona godišnje, pri čemu oko 20% njegove svjetske proizvodnje i potrošnje otpada na europske zemlje.

ŠIROKA PRIMJENA PLINA

Plinski uređaj se može ugraditi u svaki benzinski motor. Tako je autoplin našao široku primjenu za pogon: r osobnih automobila, r taxi vozila, r vozila pošte, r vozila komunalnih djelatnosti r vozila gradskog prijevoza, r vozila autoškole r agregata nužnog napona r viličara


VELIKI LAGER OBNOVLJENIH ELEKTROPOKRETAČA I ALTERNATORA


Prodaja daja i ugradnja originalnih Prod rezervnih rezerv vnih dijelova

mjeseci eseci jamstva za ugrađene 24 mjes originalne originaln lne dijelove

arska radionica s termo Autolimarska m lakirnicom

vci u limariji Brzi popravci štećenih vozila prema Popravak oštećenih procjenama svih osiguravajućih kuća

 Kompjutorska dijagnostika motora i ekotest

 Čišćenje injektora Besplatna montaža i balansiranje kupljenih autoguma

 Provjera i punjenje klima-uređaja Ugradnja audiouređaja i alarma

AUTOCOMMERCE d.o.o., Jablanska 80, Zagreb Prijamni ured: 01/3869-049, 01/3869-050, 869 050 01/3869-051, 01/3869 051 faks: f k 01/3869-072 01/3869 072 Prodaja rezervnih dijelova: 01/3869-043, 01/3869-044


SAVJETI // STAROST GUMA

KOLIKO SU STARE

NOVE GUME V

lasnici vozila u Hrvatskoj u zadnje vrijeme u svojevrsnoj su ‘panici’ da im pri kupnji novih automobilskih guma prodavači ne ‘uvale’ stare gume koje su više od godinu dana stajale na skladištu. Nikome nije jasno zbog čega su ljudi toliko uporni u traženju “friških” guma s oznakom DOT 2007, dok gume proizvedene 2006. godine i ranije smatraju

broj 17 // lipanj 2008.

STARIMA. A za to nema nikakve realne podloge, jer ispravno uskladištena guma do 5 godina starosti može se smatrati kao nova i nesmetano ugrađivati na automobile. ‘Kod Bridgestone automobilskih guma je vidljivo da se u naše gume stavljaju aditivi protiv starenja (Antioksidanti), tako da se ispravno uskladištena guma do 5 godina starosti može smatrati kao nova i nesmetano ugrađivati na automobile’, objašnjava Tihomir Vusić, menadžer za Hrvatsku marke Bridgestone.

?

Unazad više od 10 godina različita tijela BRV-a (Saveza njemačkih prodavača guma i vulkanizera), kao što su BRV-ov odsjek ‘Autoservis/tehnika guma’, BRV-ova arbitražna komisija i BRV-ova arbitražna služba, ali i ured za javno djelovanje, bave se u redovitim razmacima i iz najrazličitijih povoda, temom starosti autoguma. U nedavnoj prošlosti se u sve većoj mjeri događalo objavljivanje netočnih informacija, a najčešće su se sukobljavale organizacije za zaštitu potrošača i autoklubovi

www.vozac.info

69


SAVJETI SA SAV VJETI // STAROST GUMA VJ

‘Ispravno uskladištena guma do 5 godina starosti može se smatati kao nova i nesmetano ugrađivati na automobile’, savjetuje Vulkanizer Bračun

(ADAC), ali i organizacije za tehničko ispitivanje (DEKRA) koje su se u bitnim crtama svodile na dva ključna zaključka: 1) Gume starije od dvije godine nisu više nove gume i ne mogu (ne smiju) se kao takve nuditi kupcu ili samo uz odgovarajući popust. 2) Gume koje se montiraju na vozila, a starije su od šest godina, predstavljaju sigurnosni rizik i stoga se moraju neodložno zamijeniti. Te dvije ‘hipoteze’ izvedene su uglavnom paušalno iz opće važeće spoznaje da autogume stare. BRV se uvijek zalagao za objektivno tumačenje i razjašnjenje ove teme, čak i kada mu se s druge strane podmetalo suprotno. BRV tvrdi da su najtočnije izjave proizvođača guma, jer tko ako ne sami proizvođači guma može s obzirom na zakon o garancijama i proizvodnim jamstvima davati jednoznačne i time u smislu zakona obvezujuće izjave? U prošlosti su i sami proizvođači auto guma svojim nepreciznim objašnjenjima dolijevali ulje na vatru rasplamsalih polemika. Čak ni BRV-ova smjernica nije do kraja jasna i jednoznačna kada je u

70

www.vozac.info

pitanju starost guma. Kod kupnje novih guma one ne smiju biti starije od pet godina Bilo, kako bilo, kristalizirali su se slijedeći zaključci. Gume stare zbog fizikalnih i kemijskih procesa, a to vrijedi i za korištene i nekorištene ili malo korištene gume. Da bi se djelovalo suprotno tom procesu, mješavinama guma se dodaju tvari koje u potrebnoj mjeri sprečavaju kemijske reakcije s kisikom i ozonom, što smanjuju performanse. Time se jamči da i guma koja je više godina ispravno

uskladištena odgovara specifikaciji nove gume i njezina uporabna vrijednost nije umanjena. Preporučuje se gume starije od 10 godina rabiti samo ako su ranije bile stalno u uporabi u normalnim uvjetima. Te gume dakle ne bi trebalo više skidati i ponovno stavljati na naplatak kotača, već samo potrošiti u redovitoj vožnji. Kod osobito jako stare gume na kamp-kućicama preporuča se zamjena već nakon 6, a najkasnije nakon 8 godina.

Guma ispravno uskladištena do 5 godina odgovara specifikaciji nove gume i njezina je uporabna vrijednost nesmanjena!


www.vozac.info

D

Temeljni očekivani vijek trajanja gume iznosi 10 godina, a kod guma koje su starije od 10 godina ne bi trebalo biti kompromisa iz sigurnosno-tehničkih razloga.

ZAGREB VULKANIZER BRAČUN Dragutina Golika 131 Tel.: +385 (0)1 3690 100 www.vulkanizer-bracun.com VULKAL d.o.o. Samoborska cesta 310 Tel.: +385 (0)1 3440 000 poslovnice: Velika Gorica, Rijeka, Zadar i Đakovo www.vulkal.hr SPLIT AUTO ANTONIO-TROGIR d.o.o. Josipa Jovića 11 Tel.: +385 (0)21 374 004 poslovnice: Šibenik, Trogir www.auto-antonio.hr

broj 17 // lipanj 2008.

Y OT

7 B T 3 C H 22

Zadnje četiri znamenke D.O.T. (Department of Transportation) broja pouzdano informiraju o vremenu kada je guma proizvedena.

Na našem primjeru zadnje četiri znamenke DOT broja kazuju da je guma proizvedena u 22. kalendarskom tjednu, a 00 kazuje da je to bilo u 2000. godini.

Kod kupnje autogume pazite da od godine proizvodnje nije prošlo više od 5 godina! To znači da prodavači ne bi smjeli prodavati gume koje premašuju 5 godina od proizvodnje, ali se već ugrađene gume mogu bez problema koristiti na vozilu do njihove starosti

od 10 godina od datuma proizvodnje.

VARAŽDIN GUMIIMPEX - GRP d.o.o. Pavleka Miškine 64c Tel.: +385 (0)42 404 500 poslovnica: Zagreb www.gumiimpex.hr ČAKOVEC TURBO AUTO CENTAR d.o.o. Katarine Zrinski bb, Domašinec Tel.: +385 (0)40 863 600

00

Ako se zna da vozač prolazi puno kilometara i da će gume potrošiti znatno prije roka od 10 godina, takav vozač može bez bojazni na automobil namontirati nove gume starije od 5 godina. Bridgestone/Vulkanizer Bračun

OSIJEK Gumicentar VULKAN Huttlerova 35 Tel.: +385 (0)31 506 387 RIJEKA K.M.D. BABIĆ d.o.o. Blažići 25/A. Tel.: +385 (0)51 258 423 www.kmdbabic.com

SLAVONSKI BROD PNEUSTRADE Slavonija d.o.o. Trešnjica b.b. Tel.: +385 (0)35 410 711

www.vozac.info

71


www.vozac.info

RALLY // CROATIA DELTA RALLY

CROATIADELTARALLY “Croatia Delta rally” je najstarije, najteže i najpopularnije automobilističko natjecanje u Republici Hrvatskoj, po mnogim ocjenama jedno je od najkvalitetnijih u ovom dijelu Europe. Utemeljeno 1974. godine od tadašnjeg organizatora Automoto društva “INA” iz Zagreba, kao “INA-delta TLX rally”, dugo je tražilo svoje mjesto pod europskim suncem, pokušavajući dobiti status priredbe rally prvenstva Europe, što je ostvareno tek 1991.godine kada je Međunarodna automobilistička federacija-FIA prihvatila višegodišnju kandidaturu, tako da je u lipnju 1992.godine s predznakom rednog broja 19. održana prva “europska delta”, koeficijenta 2. Organizatori uvijek i s ponosom ističu, da je to bila i prva međunarodna športska priredba koja je povjerena hrvatskim organizatorima bilo koje športske discipline, nakon osamostaljenja

broj 17 // lipanj 2008.

Republike Hrvatske. Kvalitetna organizacija te nemjerljiva pomoć i podrška glavnog pokrovitelja, a može se slobodno reći uz sportske entuzijaste i utemeljitelja rally-a INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, uz podršku najviših državnih sportskih i političkih vlasti, rezultirali su da Međunarodna automobilistička federacija već sljedeće 1994.godine povisi rejting rally-a na koeficijent 5, a samo godinu iza toga i na prestižni koeficijent 10. Delta rally 2007. postaje jedna od utrka prvenstva Europe. “Croatia Delta rally” je jedna od najznačajnijih međunarodnih sportskih priredbi u Republici Hrvatskoj i ima izuzetno bogatu sportsku povijest. Prvo natjecanje održano u rujnu 1974. bodovano je za (tada regionalno) Prvenstvo Hrvatske. Start je bio u Delnicama, a staza duga 283 kilometara vodila je cestama Gorskog Kotara i Like do cilja u Rijeci. Uz jedan ispit spretnosti vožena su i dva brdsko-brzinska: Platak (8,2 km)

s asfaltnom podlogom i Učka (8 km) po makadamskoj cesti. Prvi je pobjednik bio Tomislav Markt, član tadašnjeg INA-tima. Tri je godine trebalo proći da se “Delta” boduje za Prvenstvo tadašnje Jugoslavije. Startalo se u Preluku kod Opatije, a 690 km dugačka staza s pet brdskobrzinskih ispita vodila je preko Ogulina, Delnica, Duge Rese, Siska i Zagreba gdje je bio cilj. Od 44 posada, koliko ih je startalo, najuspješnija je bila ona s vozačem Alešom Pušnikom iz Slovenije. Sljedećih devet godina dokazivanja prethodilo je podizanju ranga natjecanja za jednu stepenicu više. Naime, trinaesta po redu “Delta”, održana 1986., upisana je u kalendar FIA-e kao međunarodno pozivno natjecanje. Nastupilo je čak 75 posada iz Italije, Austrije, Njemačke, Češke, Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Ta će godina ostati upamćena i po prvoj nominaciji za Prvenstvo Europe. Staza duga 607,55 km, bila je

www.vozac.info

73


RALLY // CROATIA DELTA RALLY

podijeljena u dvije dionice i 18 etapa sa 17 brzinskih ispita na šest različitih lokacija. Posebna zanimljivost rally-a je i pobjeda jedine ženske posade, Slovenki Romane Zrnec i njezine suvozačice Špele Kožar u Renaultu 11 turbo. Nakon toga natjecanje u potpunosti seli i definitivno ostaje do danas na atraktivnim i zahtjevnim stazama u bližoj okolici Zagreba, po Zagrebačkoj gori, području Grada Samobora, Žumberku, Plješivici i Hrvatskom Zagorju. Najteže razdoblje bilo je svakako ono za ratne agresije

74

na Hrvatsku. Unatoč brojnim teškoćama, organizacija je bila besprijekorna i rally je upravo u tim najtežim godinama, sada u organizaciji Auto-kluba “DELTA” Zagreb, doživio vrtoglav uspon, nezabilježen u povijesti Europskog rally Prvenstva. Zahvaljujući dobrim prijateljskim vezama i poznanstvima te sve većoj športskoj reputaciji rally-a i organizatora, na natjecanju nastupa sve više kvalitetnih inozemnih vozača (tri puta i rally prvak Europe E. Bertone, Italija) čime se zadržao visoki međunarodni

www.vozac.info

rejting natjecanja, a objektivne ocjene najvrsnijih FIA promatrača i predsjednika međunarodnog žirija, to još više učvršćuju. Naravno da se organizator, sada pod novim imenom Auto klub “Delta” Zagreb, na ovim postignućima nije zaustavio i natjecanje je od 1996. godine kao “INA Croatia delta rally” redovno kandidirano i za najviši europski koeficijent, tada jedini još preostao koeficijent 20, sadašnje Prvenstvo Europe. Koncem 2006.g. stigla je dugo očekivana vijest - međunarodna automobilistička federacija FIA nominirala je priredbu u 2007.g. za najviši europski status – za Prvenstvo Europe.

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

AK DELTA

K

orijeni organiziranog bavljenja auto-moto djelatnostima unutar hrvatske naftne industrije, danas INA-Industrija nafte d.d. sežu u 1949. godinu, kada je u malom naftaškom naselju Gojlo kod Kutine, utemeljeno Auto-moto društvo “Nafta”. Naftaši, vodeći se prvenstveno željom za druženjem, ali i drugačijim promišljanjima za korištenjem slobodnog vremena te u nastojanju upoznavanja i širenja tehničke i sportske kulture udarili su temelje danas bogatoj djelatnosti. Razvitkom hrvatskog naftnog gospodarstva i ujedinjenjem u jedinstvenu naftnu tvrtku INA, dolazi do masovnog automobilističkog pokreta i utemeljenja novih automoto društava imenom INA, u Popovači (1962.), Sisku (1963.), Zagrebu (1966.), Kutini (1971.) i Rijeci (1974.), od kojih sva osim sisačkog i danas vrlo uspješno djeluju. Od osnutka 1966. godine najveću društvenu i športsku aktivnost provodi Auto-moto društvo “INA”

broj 17 // lipanj 2008.

Zagreb. Od tamo su potekle brojne vrijedne ideje i realizirani značajni sportski projekti kroz priredbe i timove. U okrilju novoutemeljenog samostalnog Hrvatskog auto i moto športskog saveza, kao jedan od osnivača, 19. svibnja 1992. godine oformljen je jedinstveni Auto-moto klub “INA delta” Zagreb, sa sjedištem u Gajevoj 46 i klubovima-sekcijama u Kutini, Rijeci, Sisku i Zagrebu. Organizirajući, okupljajući i maksimalno moguće pomažući velikom broju vozača, uz organizaciju športskih priredbi pokrenut je i novi razvojni ciklus hrvatskog auto športa, koji je osamdesetih godina umalo nestao sa športske scene bivše države te istovremeno potaknut ulazak novih i jakih sponzora iz naftne branše, kao što su Castrol, Shell, Valvoline, Total i dr. Upravo ta 1992. godina znači i organizacijski preokret, jer naša priredba “INA delta rally” u svom devetnaestom izdanju dobiva od međunarodne automobilske federacije FIA veliko priznanje,

uvrštavanjem u službeni kalendar neotjecanja europskog relijskog prvenstva. Temeljem novog ustroja hrvatskog športa i u skladu s time provedene reorganizacije od 1996. godine klubovi u Kutini, Rijeci i Zagrebu ponovno se samostalno organiziraju, a športski slijednik projekata i postignutih rezultata, unutar novooformljenog Hrvatskog auto i karting saveza, postaje udruga građana Auto klub “Delta” Zagreb. Uz stožernu priredbu koja u međuvremenu dobiva ime «INA Croatia delta rally» i vrlo brzo, uz sve veću podršku generalnog pokrovitelja INA Industrija nafte d.d. i Grada Zagreba, napreduje u sustavu europskog prvenstva, a istovremeno AK «Delta» klub organizira i tradicionalnu brdsku utrku na Sljeme, autoslalom i ocjenski rally za prvenstvo Hrvatske te brojne druge priredbe, samostalno ili kao suorganizator, a vozači i športska momčad INA-e osvajaju brojne naslove državnih prvaka.

www.vozac.info

75


PREDSTAVLJAMO // ASUS LAMBORGHINI VX2 & VX3

ASUS LAMBORGHINI VX2 VX3 A

sus Lamborghini je dokaz da legendarni talijanski auti i prijenosnici idu zajedno. Asus je na tržište predstavio upravo spoj na prvi pogled nespojivih stvari. S atraktivnom žutom i crnom bojom ističe se od svoje konkurencije, a znak Lamborghinija na poklopcu daje mu dodatnu draž. Osim izgleda Asus Lamborghini je utjelovio sve najbolje od Asus notebook-a. Asus Lamborghini VX3 dolazi s 12,1-inčnim zaslonom,

76

Intelovim 45-nanometarskim procesorom Core 2 Duo T9300 frekvencije od 2,5 GHz, Intelovim čipsetom PM965 te bežičnom mrežom 802.11n koja je također djelo Intelovih inženjera. Grafika je Nvidijina uz 256 MB memorije dok disk ima kapacitet od 320 GB i brzinu od 5400 okretaja u minuti. Izdvajamo još 4 GB DDR2 memorije frekvencije od 667 MHz, snimač dvoslojnih DVD medija s podrškom za

www.vozac.info

Lightscribe, web kameru te kožnu podlogu za dlan.


www.vozac.info

Navedene specifikacije su upravo nevjerojatne za računalo mase samo 1,60 kg i veličine ekrana od 12.1”, no tako nešto smo i očekivali od Lamborghini serije...

RAM-a, diskom od 250 gigabajta, DVD-snimačem, webkamerom, bežičnom mrežom po predstandardu 802.11n, Bluetoothom 2.0 i čitačem otiska prsta.

Lamborghini VX2SE zasnovan je na platformi Intel Centrino Duo (procesor T9300), kompatibilan je s Vistom, opremljen 15,4inčnim ekranom, Nvidijinom karticom GeForce Go 9500M s 512 memorije, dva gigabajta

ASUS Lamborghini je među prijenosnicima upravo ono što je Lamborghini među automobilima: VRHUNSKA TEHNOLOGIJA, NAJKVALITETNIJI MATERIJALI I SJAJNE PERFORMANSE.

www.vozac.info

77


AUTOSPORT // VW POLO CUP

VW Polo Castrol Pirelli kup sezona 2008.

Nakon održane dvije, vrlo uspješne sezone najboljeg hrvatskog kup natjecanja, započela je treća i posljednja u trogodišnjem ciklusu. I u ovoj sezoni vozači će nastupati na kružnim i brdskim utrkama, no neće voziti utrku izdržljivosti. Utrke Polo kupa uvijek su bile najinteresantnije, pogotovo kružne, a u ovoj sezoni napetosti će pridonijeti i novi sustav bodovanja u trogodišnjem ciklusu za posljednju sezonu. Naime, osvojeni bodovi pojedinih sezona se zbrajaju, no u ovoj sezoni, za trogodišnji ciklus vozačima će se bodovi udvostručiti u prvom dijelu

78

sezone, a u drugom dijelu utrostručiti. Na taj način mnogi vozači koji nisu bili previše zadovoljni i uspješni tijekom prve dvije sezone dobivaju šansu za osvajanjem titule ukupnog pobjednika Polo kupa. Organizator kupa sa sponzorima predvidio je i tri utješne nagrade za ‘srećkoviće’. Kao nagrada dodjeljuje se vozilo VW GOLF GTI na korištenje mjesec dana. Srećkovići se izvlače iz bubnja i nisu među prvom sedmoricom u ukupnom bodovanju. Dodatni uvjet za nagradu je da nastupe na najmanje 80% utrka sezone 2008.

www.vozac.info

Što se vozača tiče, sve uglavnom ostaje po starom. Svoj nastup je potvrdilo 18 vozača koji su nastupali tijekom prve dvije sezone. U prethodne dvije sezone najuspješniji su bili Ivan Pokos, Marko Pavić i Marko Sitarić. Sva trojica naravno teže ka naslovu pobjednika trogodišnjeg ciklusa. U tome će ih pokušati omesti povratnik u kup, Martino Bradarić koji je u prvoj sezoni osvojio naslov viceprvaka. Martino Bradarić ove godine će nastupati u automobilu novog medijskog pokrovitelja – magazina EVO, dok će za Auto Klub voziti Damir Gilić, trgovac iz Osijeka, koji je na prošlogodišnjem izboru vozača čitatelja osvojio drugo mjesto.

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info POKOS I SITARIĆ SLAVILI U CERKLJU Vozači VW Polo Castrol Pirelli kupa odradili su svoje prve dvije kružne utrke u slovenskom Cerklju. Prva utrka već je samim startom dala naslutiti da će u Cerklju ponovo biti burno, kao i lani. Utrka je započela preranim startom Roberta Rauša sa 5. pozicije, a koji se do prvog zavoja uspio probiti na prvo mjesto. Iza njegovih leđa odigrao se tek pokoji dvoboj, ali sama utrka je protekla gotovo bez promjena u poretku. Rauš je zbog problema s vozilom odustao 6 krugova prije kraja utrke, a krug kasnije i Vilko Kustec. Bilo je jasno da će druga utrka donijeti mnogo više uzbuđenja, posebno obzirom na promjenu startnih pozicije osmorice prvoplasiranih iz prve utrke. Tako su se u prvom startnom

redu našli Damir Gilić, koji je u Cerklju po prvi puta nastupio u utrci Polo kupa i Ivan Ergović. Ubrzo po startu utrke u vodstvo prelazi Robert Nikpalj koji je startao sa 3. pozicije, dok su se sa začelja probijali Pokos, Sitarić, Pereković i Rauš, koji je i u ovoj utrci ponovno prerano startao ali ovog puta zaradio vremensku kaznu od 30 sekundi, koja mu je bila pokazana na startno ciljnoj ravnici. Utrka je obilovala pretjecanjima, dvobojima, no i pokojima namjernim naguravanjem. Do vodeće pozicije se uspio probiti Marko Sitarić, a onda je iza njegovih leđa tek uslijedio pravi zaplet u pretposljednjem krugu. Roberto Rauš na jednom od oštrijih kočenja doslovno je pomeo vozače ispred sebe i tako iz borbe za postoje izbacio Nikpalja sa 2. i Perekovića sa

3. mjesta, koji utrku nisu mogli nastaviti . Ciljem je prvi prošao Sitarić ispred Kusteca i Pokosa. Po završetku utrke odlukom žirija natjecanja Roberto Rauš je isključen iz utrke, a budući da se prema izjavama nekoliko sudaca radilo o namjernom udaranju s ciljem izbacivanja iz utrke i to sa strane vozača koji je već ionako dobio vremensku kaznu, žiri natjecanja donio je odluku i o poništavanju posljednja dva kruga, stoga su konačni rezultati poredak dva kruga prije kraja utrke. Dakle, do pobjede je došao Marko Sitarić, ali ispred Roberta Nikpalja i Domagoja Perekovića. Što se momčadi tiče u Cerklju je najuspješniji tim bio Infosistem Racing Team (Pokos, Magdić) ispred SPAZ racing teama (Pereković, Kustec) i NEXE Racing teama (Ergović, Drndak).

POREDAK MOMČADI: 1. SPAZ Racing Team 82 2. Infosistem Racing Team 76 3. EVO Racing Team 64 4. NEXE Racing Team 47 5. Grcić Racing Team 43

broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

79


PREDSTAVLJAMO // PEUGEOT 4007 2.2 HDI

KALENDAR NATJECANJA: Prvi dio sezone (bodovi x2) 10.-11.05. Malačka - brdo 01.05.-01.06. Cerklje (SLO) – krug 04.-06.07. Grobnik – krug 12.-13.07a. Čabar – brdo

Drugi dio sezone (bodovi x3) 06.-07.09. Grobnik – krug 2x 19.-21.09. Buzet - brdo 04.-05.10. Dugopolje – krug 11.-12.10. Skradin – brdo (rezerva)

REZULTATI 1. UTRKE: 1. Ivan Pokos 24:03 2. Domagoj Pereković +0.619 3. Marko Sitarić +1.301 4. Filip Magdić +12.117 5. Goran Drndak +13.077 6. nikp +17.036 7. Ivan Ergović +22.535 8. Damir Gilić +1 krug 9. Vilko Kustec +5 krugova 10. Roberto Rauš +6 krugova

ONI NAJBOLJI U TROGODIŠNJEM CIKLUSU OSVOJITI ĆE I VRIJEDNE NAGRADE: 1. mjesto automobil Volkswagen POLO 2. mjesto 30.000 kn, brutto 3. mjesto 15.000 kn, brutto 4. mjesto egzotično putovanje za 2 osobe 5. mjesto egzotično putovanje za 2 osobe 6. mjesto Castrol ulje 200l 7. mjesto Pirelli autogume /2 kompleta (8 kom) do 17’’

80

www.vozac.info

REZULTATI 2. UTRKE: 1. Marko Sitarić 22:09.001 2. Robert Nikpalj 22:11.426 3. Domagoj Pereković 22:11.650 4. Filip Magdić 22:12.260 5. Vilko Kustec 22:12.611 6. Ivan Ergović 22:15.695 7. Ivan Pokos 22:17.214 8. Goran Drndak 22:24.840 9. Damir Gilić 23:14.784

UKUPNI POREDAK NAKON CERKLJA: 1. Domagoj Pereković 54 2. Ivan Pokos 48 3. Robert Nikpalj 43 4. Marko Sitarić 41 5. Vilko Kustec 28 6. Filip Magdić 28 7. Goran Drndak 27

8. Martino Bradarić 20 9. Ivan Ergović 20 10. Roberto Rauš 18 11. Đivo Franić 13 12. Damir Gilić 11 13. Igor Vičević 3

broj 17 // lipanj 2008.


PREDSTAVLJAMO // MOTO01

Napokon je stvoren prvi pravi centar za sve vas moderne nomade, ljubitelje vožnje bez stresa, sa vjetrom u kosi. Preselili smo naše prodajne salone marki Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Scarabeo i Moto Guzzi zajedno sa ovlaštenim servisom istih marki na adresu SAMOBORSKA 228. Vidimo se! 86

www.vozac.info

FINANCIRANJE Pri kupnji vozila u mogućnosti smo vam ponuditi kreditiranje istih od 3-84 mjesečna anuiteta, a vaš odabir je preko koje poslovne banke ili kreditne kartice to želite učiniti. Naše ljubazno osoblje će vam pomoći u odabiru, za Vas, najboljeg načina financiranja ovisno koje vozilo želite kupiti i koliko dugo ga želite otplaćivati. Za pravne osobe novost je da smo sklopili dogovor sa leasing kućom koja je spremna financirati kupnju vozila koje odaberete iz naše ponude.

TEST VOZILA U našem salonu možete bez ikakvih obaveza isprobati jedan od ponuđenih modela Piaggio, Vespa i Gilera

skutera i osjetiti na njemu vjetar u kosi.

REZERVNI DJELOVI U našoj ponudi imamo prodaju originalnih rezervnih dijelova jer u slučaju potrebe zamjene određenih dijelova vašeg vozila mi ipak nudimo najkvalitetnije - originalno uz mogućnost zamjene u našem ovlaštenom servisu. Trudimo se imati bogatu zalihu originalnih rezervnih dijelova kako bi zadovoljili i one najzahtjevnije kupce koji su odlučili svoje povjerenje udijeliti nama.

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

SERVIS U našem ovlaštenom servisu vozilo možete predati na sve redovne i izvanredovne servise bilo u garantnom ili vangarantnom roku. Naše osoblje će Vas srdačno primiti i preuzeti vaše vozilo na kojem će obaviti sve zahvate koje Vi zatražite na viskom nivou kvalitete.

najsuvremenije generacije iz Piaggio grupe. Samoborska cesta 228, 10 090 Zagreb tel: 01.386 44 86 fax: 01.386 44 88 e-mail: servis@moto01.hr

Prilikom popravka Vašeg vozila naše osoblje je konstantno u kontaktu s Vama i slučaju potrebe dodatnih radova to neće učiniti dok Vas ne konzultira i dobije Vaše odobrenje. U našem servisu posjedujemo i specijalan alat za popravke vozila Piaggio, Vespa i Gilera te za dijagnostiku kvarova koristimo dijagnostički uređaj

broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

87


SIGURNOST // KACIGA GLAVU ČUVA

88


PREDSTAVLJAMO // KAWASAKI VN 900 CLASSIC

Vulkan iz vulkana

V

eć i prije same kupnja motocikla, odlučio sam da će to biti “Kawa“. No bilo se doista teško odlučiti koji model kupiti? Jer, kao što je već poznato „Kawasaki“ nas svojim modelima iznenađuje iz godine u godinu. Svaki pojedini model ponosno i opravdano nosi mnoge epitete tako da naprosto poželite imati cijelu kolekciju. Ipak, kako to

90

nisam u mogućnosti, morao sam izabrati. Počinje bitka koju VN-u nije bilo teško dobiti. Odluka je pala na VN 900 CLASSIC model iz 2007. godine. Sve eventualne kritike u odnosu na konkurenciju te klase, VN u startu ruši primamljivom cijenom. Želeći o VN-u znati više, neposredno prije konačne odluke, pomoć sam zatražio kod pravih znalaca Kawasakija. I što

www.vozac.info

sam saznao? Tehnički gledano motor V-2 četverotaktni zapremine 903 ccm / 40kW daje do znanja da je riječ o ozbiljnoj igrački koja posjeduje 8 ventila-SOHC, elektronsko ubrizgavanje, vodeno hlađenje, pet brzina i vrlo zanimljiv podatak: remen umjesto kardana ili prijenosa lancem. Doista mnogo je tu još inovacija i

broj 17 // lipanj 2008.


www.vozac.info

kvaliteta, ali gdje je onda razlog i opravdanje za nisku cijenu?! Je li to možda količina plastike ugrađena u motor? Ali i ona je visoke kvalitete! Ili su pak u Kawasakiju sigurni u svoju proizvodnju i prodaju te idu na količinu? Ne znam, ali svejedno sam ponosan što je motocikl koji sam kupio, svakim detaljem savršen i zanimljiv. No kako bi ova priča imala smisla kao test motora, morao sam proći i određenu, veću kilometražu, što je za VN i mene na njemu bilo pravo zadovoljstvo. Već nakon par stotina kilometara odnosi su i više nego jasni. VN pokazuje udobnost fotelje i malu potrošnju. Ali tu priči nije kraj jer VN ima još mnogo toga za pokazati. Privlačan izgledom ponosno se i nakon prvih 10.000 km , može podičiti kvalitetom. VN ni tada ne pokazuje promjene u radu agregata, niti na svom izgledu. Ako tome dodam iskustvo sa sva četiri minula godišnja doba, mogu tvrditi da je kupljeni model opravdao svaku uloženu kunu. A uloženo je potrošeno isključivo na neizbježne troškove: gorivo i redovni servis. I da završim ovu priču moram dodati još jedan vrlo bitan detalj. Kako bih mogao uživati u vožnji tijekom cijele godine morao sam nabaviti kvalitetnu opremu, a ja sam pronašao idealnu kombinaciju ... Dragutin Sunarić – DADO

broj 17 // lipanj 2008.

www.vozac.info

91


Jednostavnije: placanje goriva placanje roba i usluga placanje maziva placanje cestarina darivanje

SVE INFORMACIJE MOZETE DOBITI NA BROJ TELEFONA 01/6451 304 I www.ina.hr


 

2

broj 15

j

VOZAČ.info | broj 17.  

Besplatni časopis za vozače.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you