Page 1

08/2009 EARTH EXPLORER COLLECTION

Br.art.

Opis proizvoda

NG 1147

EARTH EXPLORER

preporuēena MP

Nano Camera Pouch

64,00 kn

82,86 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 7,5x2,6x10cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 7x2x9,5cm Teǎina: 0,08kg

NG 1148

EARTH EXPLORER

Micro Camera Pouch

71,00 kn

91,93 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 8x4x10,5cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 7,5x3x10cm Teǎina: 0,08kg

NG 1149

EARTH EXPLORER

Little Camera Pouch

81,00 kn

104,87 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 8x6x13cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 7,5x4x12cm Teǎina: 0,18kg

NG 1150

EARTH EXPLORER

Mini Camera Pouch

109,00 kn

141,13 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 8x5x10cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 7,5x3,5x9cm Teǎina: 0,17kg

NG 1151

EARTH EXPLORER

Small Camera Pouch

123,00 kn

159,25 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 9x6x12cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 8x4,5x11cm Teǎina: 0,20kg

Prizma d.o.o., apansko 22, HR-10 090 Zagreb, tel: 01/3895 127 / e-mail: prodaja@prizma-foto.hr / www.prizma-foto.hr Zadrǎavamo pravo promjene informacija i cjena bez najave.NG/Prizma d.o.o. ne odgovaraju za moguđe greƓke pri prijepisu i/ili navedenim karakteristikama. Sve cjene izraǎene su u kunama. Cjenik vrijedi od 06/08/2009.

1


08/2009 EARTH EXPLORER COLLECTION

Br.art.

Opis proizvoda

NG 1152

EARTH EXPLORER

preporuēena MP

Medium Camera Pouch

130,00 kn

168,32 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 10x8x13cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 9x6x12cm Teǎina: 0,25kg

NG 2343

EARTH EXPLORER

Small Shoulder Bag

278,00 kn

359,94 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 16x16x22cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 15x12x18cm Teǎina: 0,65kg

NG 2345

EARTH EXPLORER

Midi Shoulder Bag

360,00 kn

466,11 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 24x16x19cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 23x12x17cm Teǎina: 0,8kg

NG 2475

EARTH EXPLORER

Medium Shoulder Bag

520,00 kn

673,26 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 33x18x28cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 32x16x27cm Unutarnji dǎep za laptop: 15Ǝ Teǎina: 1,3kg

NG 2477

EARTH EXPLORER

Large shoulder bag

617,00 kn

798,85 kn

Vanjske dimenzije (D,a,V): 42,5x18x31cm Unutarnje dimenzije (D,a,V): 42x14x31cm Unutarnji dǎep za laptop: 17” Teǎina: 1,7kg

Prizma d.o.o., apansko 22, HR-10 090 Zagreb, tel: 01/3895 127 / e-mail: prodaja@prizma-foto.hr / www.prizma-foto.hr Zadrǎavamo pravo promjene informacija i cjena bez najave.NG/Prizma d.o.o. ne odgovaraju za moguđe greƓke pri prijepisu i/ili navedenim karakteristikama. Sve cjene izraǎene su u kunama. Cjenik vrijedi od 23/04/2009.

2


08/2009 e

Br.art.

Opis proizvoda

NG 4474

EARTH EXPLORER

EARTH EXPLORER COLLECTION

preporuēena MP

Small Waist Bag

231,00 kn

299,08 kn Vanjske dimenzije (DxaxV): 24x7x15cm Unutarnje dimenzije veđeg dǎepa (DxaxV): 5x14x15cm Unutarnje dimenzije,manjeg dǎepa (DxaxV):5x9x14 Teǎina: 0,45kg

NG 4567

EARTH EXPLORER

Small Sling Bag

231,00 kn

299,08 kn

Unutarnje dimenzije veđeg dǎepa (DxaxV): 5x14x15cm Unutarnje dimenzije, manjeg dǎepa (DxaxV):5x9x14 Teǎina: 0,42kg

NG 5159

EARTH EXPLORER

Small Backpack

600,00 kn

776,84 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 23x18x34cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 20x12x20cm Teǎina: 1,8kg

NG 5162

EARTH EXPLORER

Medium Backpack

786,00 kn

1.009,38 kn

Vanjske dimenzije (DxaxV): 30x18x42cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 28x10x23cm Dǎep za laptop: 15" Teǎina: 1,8kg

NG 5737 EARTH EXPLORER Large Backpack

(PO NARUDBI)

1.350,00 kn

1.747,89 kn Vanjske dimenzije (DxaxV): 40x30x60cm Unutarnje dimenzije (DxaxV): 32x16x40cm Dǎep za laptop: 17” Teǎina: 4,5kg Za viƓe informacija o ovim torbama i ruksacima skinite novi katalog National Geographic opreme!!

Prizma d.o.o., apansko 22, HR-10 090 Zagreb, tel: 01/3895 127 / e-mail: prodaja@prizma-foto.hr / www.prizma-foto.hr Zadrǎavamo pravo promjene informacija i cjena bez najave.NG/Prizma d.o.o. ne odgovaraju za moguđe greƓke pri prijepisu i/ili navedenim karakteristikama. Sve cjene izraǎene su u kunama. Cjenik vrijedi od 06/08/2009.

3


08/2009 WALKABOUT COLLECTION

Br.art.

preporuēena MP

Opis proizvoda

NG W2021 WALKABOUT Small Holster

225,00 kn

291,32 kn

Vanjske dimenzije (DxâxV): 12x11,5x14,5cm Unutarnje dimenzije (DxâxV): 10x9,5x13,5cm Teåina: 0,29kg

NG W2025 WALKABOUT Medium holster

310,00 kn

401,37 kn

Vanjske dimenzije (DxâxV): 17x13x20cm Unutarnje dimenzije (DxâxV): 16x11x19cm Teåina: 0,47kg

NG W2140 WALKABOUT Midi Satchel

430,00 kn

556,74 kn

Vanjske dimenzije (DxâxV): 28x15x24cm Unutarnje dimenzije (DxâxV): 28x11,5x23cm Umetak za foto opremu (DxâxV): 17,5x11x16,5cm Teåina: 0,86kg

NG W2160 WALKABOUT Medium Satchel

614,00 kn

794,97 kn

Vanjske dimenzije (DxâxV): 36x18x30cm Unutarnje dimenzije (DxâxV): 35x14x29cm Umetak za foto opremu (DxâxV): 20x11x16,5cm Teåina: 1,17kg

NG W5050 WALKABOUT Small Rucksack

697,00 kn

902,43 kn

Vanjske dimenzije (DxâxV): 25x18x36cm Unutarnje dimenzije (DxâxV): 23x10,5x18cm Teåina: 3,00kg

Prizma d.o.o., âpansko 22, HR-10090 Zagreb, tel: 01/3895 127 / e-mail: prodaja@prizma-foto.hr / www.prizma-foto.hr Zadrǎavamo pravo promjene informacija i cjena bez najave.NG/Prizma d.o.o. ne odgovaraju za moguđe greƓke pri prijepisu i/ili navedenim karakteristikama. Sve cjene izraǎene su u kunama. Cjenik vrijedi od 06/08/2009.

4


08/2009 WALKABOUT COLLECTION

Br.art.

preporuēena MP

Opis proizvoda

NG W5070 WALKABOUT Medium Rucksack

772,00 kn

999,54 kn

Vanjske dimenzije (DxâxV): 30x18x44cm Unutarnje dimenzije (DxâxV): 28x10,5x24cm Teåina: 3,35kg

NG W2160 WALKABOUT Medium TOTE Bag

350,00 kn

453,16 kn

Vanjske dimenzije (DxâxV): 35x9x43cm Unutarnje dimenzije (DxâxV): 35x9x42cm Umetak za foto opremu (DxâxV): 17,5x11x16,5cm Teåina: 1,39kg

Prizma d.o.o., âpansko 22, HR-10090 Zagreb, tel: 01/3895 127 / e-mail: prodaja@prizma-foto.hr / www.prizma-foto.hr Zadrǎavamo pravo promjene informacija i cjena bez najave.NG/Prizma d.o.o. ne odgovaraju za moguđe greƓke pri prijepisu i/ili navedenim karakteristikama. Sve cjene izraǎene su u kunama. Cjenik vrijedi od 06/08/2009.

5

Cjenik National Geografic opreme  
Cjenik National Geografic opreme  

Cjenik National Geografic opreme. Prizma Foto

Advertisement