Multifunkcio komplekso Priešpilgio g. 6 konkurso apžvalga

Page 1

MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE RIBOTAS KVIESTINIS PROJEKTO KONKURSAS

KONKURSO APŽVALGA


Konkurso skelbėjas UAB „Puiki investicija” Antano Tumėno g. 4-18, 01109, Vilnius Konkurso organizatorius Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija Bažnyčių g. 6-1, 91246 Klaipėda www.architektams.lt Konkurso koordinatorius arch. Aurimas Baužys lindenau@architektams.lt Konkurso internetinė svetainė www.architektams.lt Viršelyje konkursą nugalėjęs darbas „Lindenau krantinė“ © Architektūros studija „Plazma“, 2018 © Projektų autoriai, 2019 © UAB „Puiki investicija“, 2019 © Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, 2019


KONKURSO APŽVALGA

TURINYS

KOMPLEKSO VIZIJA KOMPLEKSO LOKACIJA KONKURSO APŽVALGA KONKURSO FAKTAI VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS RECENZIJOS: ARCH. MARGARITA RAMANAUSKIENĖ ARCH. MINDAUGAS REKLAITIS PREMIJUOTI KONKURSO DARBAI: PIRMA VIETA, LINDENAU GALERIJA

4 5 6 8 9 12

34

ANTRA VIETA, LINDENAU VARTAI TREČIA VIETA, KAITA KETVIRTA VIETA, LINDENAU KRANTINĖS NAMAI PENKTA VIETA, VAKARINIS

36 38 40 42

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 3


KOMPLEKSO VIZIJA

Naujai planuojamas multifunkcinis kompleksas įsikurs ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje unikalioje vietoje, kur susilieja Danės upė ir Kuršių marios, atsiveria plačios uosto ir Kuršių nerijos panoramos, pro šalį plaukia milžiniški laivai. „LINDENAU KRANTINĖ“ Ši Danės upės atkarpa neseniai gavo „Lindenau krantinės“ pavadinimą taip pažymint jos ryšius su istorine Klaipėdos miesto ir uosto raida bei laivų statybos pramone. Į šią erdvę patenkama nuo miesto centro keliaujant Danės upės krantinėmis, buvusio Danės uosto trasa. Teritorijoje simboliškai baigiasi miestas ir prasideda vanduo. VIZITINĖ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO KORTELĖ Naujasis kompleksas greta miesto širdies - Klaipėdos piliavietės - vartai į Klaipėdos senamiestį, pasitinkantys ir išlydintys kruizinių laivų bei jachtų keliautojus. Kartu su būsimomis Memelio miesto, Lindenau laivų statyklos teritorijų konversijomis bei Klaipėdos piliavietės regeneracija, tai bus naujasis miesto gyvenimo židinys, jo vartai link Kuršių marių. Planuojamas architektūrinis kompleksas svarbus centrinės Klaipėdos miesto dalies elementas prisidėsiantis prie miesto išklotinės palei Kuršių marias formavimo. ARCHITEKTŪRINĖ VIZIJA Naujasis architektūrinis ansamblis turi užmegzti dialogą tarp šiuolaikinės architektūros sprendinių ir istorinės aplinkos, o kokybiška architektūra sukurti įdomiais ir įtraukiančias erdves rekreacijai, darbui bei gyvenimui. Inovatyvi ir racionali architektūra turi kurti didelę pridėtinę vertę. Statinių architektūra turėtų būti racionali, tačiau su charakteringomis vidaus ir išorės erdvėmis. Gyvi pirmieji aukštai su įvairaus dydžio, aukščio, proporcijų patalpomis bei vidaus erdvėmis skirtomis komercinei veiklai turi 4|

išnaudoti Danės krantinių, Kruizinių laivų terminalo teikiamus privalumus, atsiverti uosto ir Kuršių nerijos panoramoms. Būtina įvertinti galimybes panaudoti penktąjį pastato „fasadą“ - stogus. Kituose aukštuose planuojami įkurti įvairaus tipo ir dydžio butai. Butai gali būti dviejų aukštų, su antresolėmis, terasomis, balkonais bei kitais unikalų charakterį kuriančiais elementais, nepamirštant racionalių architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių. VIEŠOSIOS ERDVĖS APLINK PASTATUS Naujasis kompleksas įsikurs miestiečių ir svečių pamėgtoje Danės upės krantinių erdvėje prie Kuršių marių, todėl viešos erdvės aplink pastatą yra itin svarbios kokybiškam jo funkcionavimui. Lauko terasos krantinėse, tiesioginiai patekimai į pirmo patalpas, kokybiška mažoji architektūra bei kiti inovatybūs elementai turi sukurti jaukias erdves lankytojams. PROJEKTO IŠŠŪKIAI Dauguma projektų susiduria su vienokiais ar kitokiais iššūkiais - šis ne išimtis. Lindenau krantinės teritorija padalinta į du sklypus - konkurso sklypas (Nr. 3), esantis arčiau krantinės kartu su Priešpilio g. 6 pastatu bei kitas sklypas (Nr. 8d) - arčiau Kruizinių laivų terminalo. Konkurse detalizuojami ir vertinami tik sklypo Nr. 3 urbanistiniai ir architektūriniai sprendiniai turi funkcionuoti bei būti suvokiami kaip savarankiškas architektūrinis ansamblis. Rekomenduojama įvertinti gretimo sklypo Nr. 8d ir sklypo Nr. 3 santykį, tačiau šie sprendiniai nebus vertinami. Tikimės, kad „Lindenau krantinės“ taps unikaliu ir gyvybingu architektūriniu kompleksu, kuriame dirbama, gyvenama, mėgaujamasi laisvalaikiu.


KONKURSO APŽVALGA

KOMPLEKSO LOKACIJA

Naujas multifunkcijs kompleksas planuojamas statyti adresu Priešpilio g. 6, Klaipėda. Sklypo plotas: 5396 kv.m. Planuojamo sklypo vietoje Danės upės ir jos krantinių erdvė susilieja su Kuršių marių erdve, atsiveria unikalios tik uostamiesčiams būdingos panoramos. Pietiniame Danės rage įkurtam Kruizinių laivų terminale vasaros metu vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas, rengiamos miesto šventės, įvairūs muzikos festivaliai, sporto ir kiti renginiai. Tai vieta, kur pirmą kartą miestą pamato kruiziniais laivais atvykę bei iš šiaurinio rago į Kuršių neriją besikeliantys miesto svečiai. Be to, teritorija patenka į Klaipėdos senamiesčio, Klaipėdos piliavietės bei Lindenau laivų statyklos paveldo vertybių ar jų apsaugos zonų arealus.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 5


KONKURSO APŽVALGA

Konkurso tipas: Ribotas kviestinis projekto konkursas Konkurso organizatorius: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija Konkurso skelbėjas: UAB „Puiki investicija“. Konkurso internetinė svetainė www.architektams.lt Konkurso grafikas • Konkurso paskelbimas — 2019 kovo 18 d. • Paklausimų pateikimas iki 2014 balandžio 26 d. • Projektų pateikimas iki 2019 gegužės 17 d., 15:00 val. • Vieša konkurso darbų ekspozicija — 2019 gegužės 20 d. - birželio 3 d. • Viešas aptarimas — 2019 birželio 6 d. • Vertinimo komisijos posėdis — 2019 birželio 6 d. Tolesnė konkurso eiga: • Vyks konkurso sąlygose numatytos derybos su konkurso dalyviais. Konkurso prizinis fondas Konkurso prizinis fondas 18 000 eurų. I vietos laimėtojui –3000 eurų; II vietos laimėtojui – 3000 eurų; III vietos laimėtojui – 3000 eurų; IV vietos laimėtojui – 3000 eurų; V vietos laimėtojui – 3000 eurų; V vietos laimėtojo prizinis fondas neskiriamas.

6|

Vertinimo komisijos sudėtis: Almantas Mureika, komisijos pirmininkas. Klaipėdos miesto savivaldybės Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas Kastytis Macijauskas. Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento direktorius. Žydrūnas Andriukaitis. UAB „Puiki investicija“ direktorius Mindaugas Matažinskas. Alytaus miesto savivaldybės vyriausias architektas. Lukas Rekevičius. Architektas, architektų firmos „Aketuri architektai“ vadovas, projektuojantis įvairaus mastelio pastatus saugomoje istorinėje ir gamtinėje aplinkoje. Pelnė parodos „Lietuvos architektūra 2013-2014 bei 2017-2018. Žvilgsnis į save“ apdovanojimus „Metras 1/5“ Vigilija Paulionienė. Architektė, Kultūros paveldo apsaugos specialistė, Klaipėdos piliavietės specialiojo paveldosaugos plano bendraautorė, Lindenau laivų statyklos komplekso pastatų tvarkymo projektų bendraautorė. Linas Tuleikis. Architektas, architektų firmos „Dviejų grupė“ partneris, dėstytojas, recenzentas ir aktyvus architektūros procesų dalyvis. Kartu su kolegomis istorinėje aplinkoje projektuota multifunkcė Kauno autobusų stotis laimėjo įvairius architektūrinius apdovanojimus. Dalyvavo daugelyje architektūrinių konkursų, pelnė apdovanojimų. Lietuvos architektų sąjungos Garbės ženklas (2004).


KONKURSO APŽVALGA

Vertinimo kriterijai, sudaryti remiantis architektūros įstatymu: Urbanistiniai sprendiniai: Teritorijos urbanistiniai sprendiniai, Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir kultūros paveldo objektais, Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas. Architektūriniai sprendiniai: Pastatų architektūriniai sprendiniai, Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas, Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą. Techniniai – ekonominiai sprendiniai: Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas, Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams. Recenzentai: Margarita Ramanauskienė. Architektė. Kultūros paveldo apsaugos specialistė Mindaugas Reklaitis. Architektas. MB „Sprik“

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 7


KONKURSO FAKTAI

VIEŠAS PROJEKTŲ APTARIMAS, RECENZIJŲ PRISTATYMAS

2019 m. birželio 4 d. 10.00 val. Kultūros fabrike Klaipėdoje įvyko viešas projekto aptarimas ir recenzijų pristatymas. Dalyvavo: Komisijos pirmininkas Almantas Mureika, Komisijos nariai, Komisijos posėdžio sekretorius Aurimas Baužys, Recenzentai: Margarita Ramanauskienė, Visuomenės atstovai.

6 Konkursui pakviesti autorių kolektyvai

5 Konkursui pateikti darbai

A. Mureika pasisakė, kad recenzentai privalo ne tik parengti ir komisijai pateikti projektu recenzijas, bet ir dalyvauti posėdyje, atsakyti į klausimus ir teikti paaiškinimus komisijos nariams.

2 2 Vilnius

8|

Konkurso koordinatorius ir komisijos posėdžio sekretorius Aurimas Baužys pristatė apie: 1. Konkurso organizavimo eigą; 2. Vertinimo komisijos posėdžio darbotvarkę; 3. Konkurso vertinimo komisijos sudėtį: komisijos pirmininkas Almantas Mureika, Klaipėdos miesto savivaldybės Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas; Kastytis Macijauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento direktorius; Žydrūnas Andriukaitis, UAB „Puiki investicija“ direktorius; Mindaugas Matažinskas, Alytaus miesto savivaldybės vyriausias architektas (UAB „Puiki investicija“ atstovas); Lukas Rekevičius; Vigilija Paulionienė; Linas Tuleikis. 4. Recenzentė M.Ramanauskienė pristatė parengtas projektų recenziją, atsakė į komisijos narių ir posėdžio dalyvių klausimus. A. Baužys pristatė bei pakomentavo posėdyje nedalyvaujančio recenzento Mindaugo Reklaičio recenzijas.

Kaunas

1 Klaipėda

L. Tuleikiui pasiūlius, komisijos nariai bendru sutarimu priėmė sprendimą persikelti keltu į Smiltynę ir įvertinti situaciją iš kito kranto.


KONKURSO APŽVALGA

VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS

Vertinimo komisijos posėdis įvyko 2019 m. birželio 4 d. Komisijos nariai ir konkurso sekretorius išvyko į teritorijos apžiūrą, kurios metu keltu persikėlė į Smiltynę. Ekskursijos metu buvo aptariamo urbanistiniai projektų maketai ir jų santykis su aplinka. Formalusis vertinimo komisijos posėdis įvyko Kultūros fabriko salėje. Bendru sutarimu priimtas sprendimas vertinti visus konkursui pateiktus darbus, nevertinant vakarinėje sklypo dalyje pasiūlytų sprendinių, remiantis konkurso sąlygų 38.2.2. punktu ir techninės užduoties 6 sk. reikalavimais. Diskusijų metu aptarti projektai ir įvertinti maketai. Komisijai aptarimo būdu nepavykus priimti sprendimo dėl projektų eilės sudarymo, vadovaujantis konkurso sąlygomis toliau kiekvienas komisijos narys projektus vertina balais raštu. Susumavus rezultatus buvo sudaryta preliminari projektų eilė. VIETA

DEVIZAS

PROJEKTO AUTORIUS

BALŲ SUMA

1

LINDENAU KRANTINĖ

UAB Architektūros studija „Plazma“

32

2

LINDENAU VARTAI

UAB „Kančo studija“

26

3

KAITA

UAB „Uostamiesčio projektas“

21

4

LINDENAU KRANTINĖS NAMAI

UAB „Arches“

17

5

VAKARINIS

UAB „Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai“

9

Vėliau įvyko komisijos įvertintų projektų devizų šifrų pakuočių atplėšimo procedūra. Vertinimo komisijos pirmininkas Almantas Mureika pradėdamas susipažinimo su informacija apie projektus pateikusius dalyvius procedūrą minėjo, kad komisijos nuomone konkursas yra iš dalies pavykęs ir ateityje vertėtų stengtis organizuoti tik atvirus konkursus. Konkursui pateikti darbai yra įdomūs, tačiau juos reikėtų tobulinti. Komisijos pirmininkas paskelbia pirmas penkias vietas laimėjusių projektų autorius

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 9



RECENZIJA. VLADAS BALSYS

KONKURSO DARBŲ RECENZIJOS


RECENZIJA. MARGARITA RAMANAUSKIENĖ

01 LINDENAU VARTAI

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Visumoje reikalavimus atitinka. Tik nepateiktas pirmo aukšto planas 1:200 mastelyje, tačiau pateikė sklypo planą su pirmo aukšto schema 1:500 mastelyje PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Urbanistinė idėja - Sklype projektuojami du ilgi plastiški tūriai, formuojantys Danės upės krantinės bei Priešpilio gatvės išklotines. Pagrindinis urbanistinis akcentas - vakarų korpusas terminalo pusėje, išsiskiriantis architektūra, ryškia ekspresija ir aukščiu. Autorių teigimu kitas urbanistinis akcentas - orientuotas į pilies kompleksą rytų pusės kraštinis pastatas, tačiau realiai šį statinį vertinti kaip akcentą nėra pagrindo. Siekiant išpildyti specialiojo plano reikalavimą užtikrinti galimybę fragmentiškai apžvelgti Lindenau laivų statyklos elingo statinį, abu tūriai tarsi „supjaustyti“, tačiau tai formalus specialiojo plano reikalavimų įvykdymas. Gretimo sklypo (detaliajame plane nr. 8d) užstatymo koncepcija. Numatyta galima tūrių tąsa gretimame sklype 8d. Siūloma pratęsti tūrių užstatymo koncepciją.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Sprendinių kontekstualumas, sąveika su aplinka - teritorija vystėsi šuoliais – nuo smulkaus tūrio sandėlių iki stambių pramoninių kompleksų tūrių. Greta planuojamos teritorijos stovi vieno – dviejų aukštų buvę sandėliai ir šalia – Lindenau laivų statyklos elingas. Rasti tą dermės formulę – sudėtinga. Tačiau autoriams tai pavyko. Ypač vakarinėje sklypo dalyje. Sudėtinga kraštinio tūrio konstrukcija susišaukia su elingo architektūra. Antrame plane stovintys namai primena sandėlius, tai gal kiek tiesmukiškas siekis derėti, bet kontekstualumo prasme šis darbas vertintinas teigiamai. Ko negalima pasakyti apie intensyvumą, užstatymo tankį. Šiai teritorijai nepriimtinas tokio tankio ir tokio aukščio užstatymas. Dėl kultūros paveldo - Vertinant sąveiką su kultūros paveldo objektais – autoriai apie tai pamiršo pagalvoti. Formalus tūrių skaidymas tikrai nesudaro galimybės net fragmentiškai apžvelgti elingo, kraštinis komplekso tūris greičiausiai užstos ir pilies bokštą (tikiuosi jis bus atstatytas). Galima teigti, kad kultūros paveldo objektų apžvalga iš kitų taškų yra pakankama, tačiau praktiškai įplaukiant į upę Klaipėdos identitetą formuojantys objektai – pilis, laivų statybos įmonės, išlikę jų artefaktai bus antrame plane, naujas kompleksas taps Klaipėdos vizitine kortele (būtent toks vystytojų pageidavimas, bet ar tai patiks visuomenei, ar sukurs miestui pridėtinės vertės - didelis klausimas).

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Pėsčiųjų srautai. Šiame darbe, kaip ir visuose kituose, pirmojo aukšto erdvės ir praėjimai skirti visuomeninei, komercinei, viešai funkcijai. Privati uždara kvartalo gyventojų erdvė formuojama vidinio kiemo dalyje antro aukšto lygyje, ant komercinės dalies pirmo aukšto stogų. Vakarų korpuso pirmajame aukšte suprojektuotas amfiteatras (kažką jis primena, prie kurio formuojama visuomeninė erdvė. Šiame korpuse, kuris urbanistiniu požiūriu vertinamas kaip komplekso dominantė, antrame aukšte siūloma parodų erdvė, pastato viršutiniame aukšte apžvalginis restoranas. Plane pėsčiųjų srautai atrodo logiški, daugiau problemų kelia viešų objektų aptarnavimas. Transporto srautai. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos tik požeminiame aukšte, įvažiavimas vienpusiu pandusu projektuojamas iš Žvejų g., rytinėje sklypo kraštinėje. Komercinių patalpų aptarnavimas numatomas nuo Priešpilio g. Restorano aptarnavimui numatomas atskiras krovininis liftas iš požeminio aukšto. Gaisrinių mašinų privažiavimui užtenka krantinės ir Priešpilio g. trasų, pravažiavimai per kvartalą nenumatomi. Neišspręsta, kaip bus aptarnaujamos komercinės patalpos prie krantinės. Dviračių eismas. Numatytas dviračių privažiavimas iš krantinės pusės ir Priešpilio gatvės, dviračių pastatymo vietos numatomos po konsulinėmis. Gyventojų dviračių saugyklos projektuojamos pastato rūsyje.

12 |


ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

Kompleksą sudaro du kintamo aukščio (3-5 a. su mansardomis) tūriai šlaitiniais stogais. Aukščiausi korpusai formuojami prie kruizinių laivų terminalo ir arčiau pilies komplekso. Ilgieji tūriai skersiniais „prapjovimais“ suskaidyti mažesniais korpusais, tarp kurių yra praėjimai į kvartalo vidų pirmo aukšto lygyje. Pasak projekto autorių, toks skaidymas skirtas nuo krantinės pusės matyti elingą bei patekti į vidinio kiemo erdves. Tačiau, kaip jau minėjau anksčiau, elingo per tuo plyšelius tikrai nesimatys. Vidiniame kieme antrojo aukšto lygyje suformuojamos terasos butams. Pirmo aukšto išoriniame perimetre numatoma konsolė, 1,5-2,0 m paliekant pėsčiųjų srautui ir išryškinant viršutinių aukštų tūrius.

Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Pastatą sudaro vienas bendras požeminis aukštas ir atskirų devynių korpusų antžeminiai kintamo aukščio tūriai. Rūsyje įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, dviračių saugyklos, techninės patalpos. Pirmame aukšte visuose korpusuose numatoma komercinė funkcija, į patalpas patenkama tiek iš krantinės pusės, tiek iš vidinių kvartalo erdvių (prekybos, paslaugų, maitinimo patalpos). Korpusas A akcentuoja kvartalo pradžią nuo terminalo pusės. Pirmame korpuso aukšte projektuojamas amfiteatras su laiptais į antrame aukšte numatomą parodų ir kitų visuomeninių funkcijų erdvę. 3-4a aukštuose biurai, 5 aukšte – panoraminis restoranas su vitrininiais langais. Dalis pastato skirta gyvenamai paskirčiai. Likusiuose korpusuose nuo antro aukšto projektuojami įvairių dydžių butai. Komplekse numatomi 67 butai, viršutiniuose aukštuose planuojami butai per du aukštus.

Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Aplink esamą pastatą Priešpilio g. 6 pristatomas vieno aukšto restorano tūris su eksploatuojamu stogu, kiemo erdvėje pereinantis į laiptus-amfiteatrą. Šioje vietoje vidinio kiemo erdvėje siūloma įrengti aikštę su erdvėmis žaidimams, koncertams ir kitai visuomeninei veiklai. Tai gana tiesmukas pastato įtraukimas į kompleksą, gana keistai atrodo užrašas „LINDENAU“, uždengiantis dalį fasado, tačiau ir toks sprendimas gali būti.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Sklypo plotas 5396 m2: 1. Sklypo užstatymo intensyvumas 1,62 (detaliuoju numatytas 2,30 2. Sklypo užstatymo tankis 0,68 (detaliuoju numatytas 0,85) Pastato: 3. Pastato bendrasis plotas 12 574,00 m² 4. Pastato naudingasis plotas 9 169,00 m² 5. Pastato tūris 51 700,00 m³ 6. Aukštų skaičius 5 7. Pastato aukštis 20 m. 8. Butų skaičius 67 vnt. 9. Automobilių stovėjimo v. skaičius (požeminiame parkinge) 103 vnt. 10. Butų bendras plotas 5 313,00 m² 11. Komercinis plotas 3 001 m2 (admin.-340 m2, komerc.-628 m2,prekyb. 2033 m2) 12. Garažo plotas 3405,00 m2. 13. Užstatymo plotas 3679,00 m2 14. Antžeminės dalies plotas 8732,0 m2.

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Sudėtingas tūrinis sprendimas, ypatingai A korpuso labai pabrangins statybos kainą.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Labai didelis intensyvumas. Nepalikta prašvietimų į Elingą (realiai užduota kryptis ir dvi eilės pastatų visiškai užstoja elingą). Nors numatyti du pastatų tipai (išorinės eilės ir vidinės skirtingi), pastatai dėl spalvinio sprendimo, atskirų detalių (stoglangiai, langų ritmas) suvokiami kaip vienodos stilistikos statiniai. Tai nėra blogai, bet kai toks užstatymo intensyvumas, vizualiai pastatai sudaro beveik akliną sieną vienodų statinių. Norėtųsi tūrio, aukščio įvairovės. Kraštinis tūris prie terminalo – pirmo aukšto amfiteatras, kabantis tūris – ryški aliuzija į Mo muziejaus architektūrą, tik dar stipriau išreikštas polėkis, pradeda trūkti stabilumo. Didžiausias šio projekto privalumas – viešam naudojimui numatytas kraštinis korpusas, įrengiant parodų salę, restoraną. Optimalus butų plotas, racionalūs, įdomus būtų suplanavimas. Nėra numatytos vaikų žaidimų aikštelės, sporto aikštelės, mažai želdinių, viskas užstatyta…. Numatytas statybos etapiškumas. I etapas – statyba prie Danės krantinės, antras – prie Priešpilio gatvės. Būtų geriausiai jei statyba pirmu etapu ir baigtųsi.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 13


RECENZIJA. MINDAUGAS REKLAITIS

01 LINDENAU VARTAI

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Projektas formaliuosius reikalavimus atitinka iš dalies. Nepateiktas Pirmo aukšto planas mastelyje 1:200, nurodytas konkurso sąlygų 47.3 punkte (p. 7). Pirmo aukšto planas pateikiamas mastelyje 1:500 kartu su generaliniu planu. PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Sklype projektuojami du apie 12 metrų pločio kintamo aukščio pastato tūriai greta išorinių sklypo ribų iš Danės upės krantinės ir Priešpilio gatvės pusių. Kintamu pastato aukštingumu sutelkiami akcentai į du pagrindinius kvartalo taškus – vakarinį korpusą, pasitinkantį žmones nuo terminalo pusės bei rytinį sklypo galą, orientuotą į pilies kompleksą. Šiuose taškuose pasiekiamas maksimalus leistinas aukštis 20m. Tūriai skersiniais „prapjovimais“ suskaidyti mažesniais korpusais, tarp kurių yra praėjimai į kvartalo vidų pirmo aukšto lygyje. Skaidymas sudaro galimybę nuo krantinės pusės matyti laivų statyklos elingo pastatą bei patekti į vidinio kiemo erdves. Tačiau „prapjovimai“ yra santykinai siauri ir tik fragmentiškai atveria vaizdą link „Lindenau“ laivų statyklos elingo statinio. Vidiniame kieme dalis korpusų pirmojo aukštų pratęsiami į kiemo gilumą suformuojant terasas antrojo aukšto lygyje butams. Prie esamo pastato numatomoje vidinio kiemo erdvėje siūloma įrengti amfiteatrą, aikštę su erdvėmis skirtomis žaidimams, koncertams ir kitai visuomeninei veiklai. Pirmasis aukštas krantinės bei elingo kraštinėse įtraukiamas gilyn per 1,5-2,0 m paliekant daugiau erdvės pėsčiųjų srautui. Į požeminį aukštą automobiliu patenkama iš Žvejų g., rytinėje sklypo kraštinėje.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Pastato urbanistinė užstatymo koncepcija tampriai susijusi su sklypo ribomis, sutampančiomis su leistina užstatymo riba ir išpildo perimetrinio sklypo užstatymo koncepciją. Pastato santykinai taisyklingos užstatymo struktūros ir siaurų tūrių “prapjovimų” charakteris siejamas su Klaipėdos senamiesčio užstatymo tipu, o monumentali ir vientisa pastato išraiška – su uosto teritorijoje esančiais statiniais. Pastato tūris greta Danės upės palaipsniui nužemėja link esamo pastato Priešpilio g. 6.

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Projektas skiria deramą dėmesį viešosioms erdvėms. Pastato vakarinio korpuso pirmajame aukšte įrengiamas amfiteatras su visuomenine erdve, iš kurių atsiveria išskirtiniai vaizdai link laivų terminalo, marių ir Kuršių nerijos. Vidiniame pastato kieme greta vaikų žaidimo aikštelės taip pat įrengiamas amfiteatras, su vaizdu į istorinius uosto pastatus ir piliavietę.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

Kompleksą sudaro kintamo aukščio tūriai šlaitiniais stogais, perimetru formuojantys ilgąsias sklypo kraštines. Aukščiausi korpusai formuojami kertiniuose ir svarbiausiuose sklypo taškuose – vakarinėje dalyje prie kruizinių laivų terminalo ir rytinėje kraštinėje akcentuojant pilies komplekso gretimybę. Komplekso architektūra išraiškinga, pakankamai originali ir monumentali. Naudojamos medžiagos kontekstualios ir būdingos Klaipėdos senamiesčiui. Projekte sėkmingai derinamos naujos architektūros formos ir tradicinės apdailos medžiagos. Vakarinėje sklypo dalyje projektuojamo pastato planai nesutampa su fasadais. Taip pat komercinės patalpos šiame pastate neatitinka gaisrinių reikalavimų, nes nėra įrengti du evakuaciniai išėjimai.

Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Butai išplanuoti logiškai ir atitinka šiandienos kokybės reikalavimus. Orientacija šalių kryptimis, patalpų dydžiai, planinė struktūra geri. Komerciniai plotai nedetalizuoti, tačiau universalūs ir pritaikomi įvairioms funkcijoms.

Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Pastatas Priešpilio g. 6 betarpiškai integruojamas į naują kompleksą pristatant terasą antro aukšto lygyje ir jungiant ją su vidiniame pastato kieme esančia terasa ir amfiteatru. Didieji naujo pastato tūriai atitraukiami išlaikant pagarbų atstumą iki esančio pastato.

14 |


TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Pastato užstatymo tankis (įvertinant viso sklypo plotą) – 68% (Pagal DP leistina 85%) Pastato užstatymo intensyvumas (įvertinant viso sklypo plotą) – 162% (Pagal DP leistina 230%) Pastatų bendrasis plotas – 8732 kv.m

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Pastato planinė struktūra santykinai racionali, tačiau kintama stogo linija, kintamos formos konsolinės lubos virš amfiteatro reikalaus didesnių nei įprasta investicijų.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Projektas išskirtinis ir originalus. Išnaudoja gretimas vertybes – vaizdą į marias, vaizdą į piliavietę, sukuria demokratišką viešą erdve greta komplekso ir viduje. Komplekso tūrinė kompozicija sukuria unikalų pastato siluetą, o išskirtinių formų pastatas sklypo vakaruose kuria reikiamą miesto vartams reprezentatyvumą. Tačiau neįgyvendinus korpuso vakarinėje sklypo dalyje, bendra komplekso kompozicija nukenčia ir netenka didžiosios dalies originalumo.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 15


RECENZIJA. MARGARITA MINDAUGAS RAMANAUSKIENĖ REKLAITIS

02 LINDENAU GALERIJA

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Reikalavimus atitinka PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Kuriamas kompleksas interpretuoja istorinę urbanistinę struktūrą. Vientisas pastatų kompleksas, tačiau pastatai, kaip teigia projekto autoriai, subtiliai skiriasi aukščiu, gabaritu, siluetu, fasadų apdaila, spalva, ir fasadų skaidymu. Tikrai labai subtiliai, tačiau kai jų nėra labai daug, tai neerzina. Ypač kol pateikiamas tik pirmas etapas. Jei antras statybos etapas bus toks pat – vėl galima bus kalbėti apie ištisinę sieną vienodų pastatų (o būtent tai matyti vienoje iš pridedamų vystymo schemų). Autoriai šiek tiek gudrauja pateikdami išklotines, vizualizacijas tik pirmam statybos etapui. Galimai ir dėl to, kad įtraukus ir antro etapo statybas būtų viršyti užstatymo tankio ir intensyvumo rodikliai. Kompleksas formuojamas Klaipėdos senamiesčiui charakteringu perimetrinio užstatymo principu, pastatai išdėstomi lygiagrečiai Danės krantinei, ypatingas dėmesys skiriamas siluetui nuo Kuršių marių pusės. Beje šis siluetas yra išraiškingiausias. Vystant teritoriją Kuršių marių link, kitu etapu siūloma siaurėjantį kvartalą užbaigti akcentiniu statiniu (panaudojant ir 8d teritoriją). Danės krantinės pabaigoje numatoma sukurti ypatingą akcentą. Siūloma kvartalą pratęsti suformuojant vieną trapecinį keturių tūrių pastatą, siaurėjantį link krantinės galo. Šiam pastatui siūloma viešbučių paskirtis. Pasak projekto autorių, <....žiūrint nuo Kuršių marių, galiniame pastato fasade stiklinio atriumo kontūras primintų archetipinio dvišlaičio namo siluetą, kurtų simbolinį miesto vartų įvaizdį...>

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Naujai formuojama architektūra darniai įsilieja į Klaipėdos senamiesčio istorinę aplinką: pastatų išdėstymas, mastelis ir aukštingumas leidžia įplaukiant į Danę apžvelgti pilies bastionus ar fosas, taip pat užtikrinama galimybė fragmentiškai matyti „Lindenau“ laivų statyklos elingo statinį. Vienintelė sąlyga – jei nebus antro etapo...

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Sklypo rytinėje dalyje formuojama pusiau uždara aikštė su vienu iš įėjimų į pasažą. Užstačius vakarinę vystomo sklypo dalį ir gretimą sklypą (detaliajame plane žymimas 8d), šioje vietoje susiformuotų dar viena kamerinė erdvė tarp pastatų. Pėsčiųjų srautai dalijami į dvi dalis: išorinį, nukreipiantį pėsčiuosius aplink kvartalą - Danės krantine ir palei „Lindenau“ elingą, ir vidinį, traukiantį lankytojus į kvartalo vidų. Kvartalo išorėje, tiek šiaurinėje sklypo dalyje ties Danės krantine, tiek pietinėje ties elingu, numatomos lauko terasos. Šalia lauko terasų projektuojamos netaisyklingo stačiakampio formos dekoratyvinių augalų klombos su suoliukais. Pilnai urbanizavus nagrinėjamą teritoriją, rytinėje sklypo dalyje numatoma galimybė įrengti vaikų žaidimų aikštelę, skirtą kvartalo gyventojams. Šiame etape vaikų žaidimų zona projektuojama vakarinėse šio ir gretimo sklypo (detaliajame plane žymimo 8d) dalyse, kur numatoma pieva – vieta įvairiems renginiams. Iš vakarų pusės formuojamas antras įėjimas į pasažą nuo Kuršių marių krantinės.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

16 |

Kompleksas formuojamas iš penkių naujai projektuojamų tūrių, kuriuos vizualiai ir funkciškai jungia pirmas aukštas – dengta galerija. Esamas pastatas (Priešpilio g 4) įkomponuotas į naują urbanistinę struktūrą , ją vykusiai papildo. Kuriama architektūra artima senųjų Klaipėdos sandėlių charakteriui - statiniai dvišlaičiais, laužytais stogais, stilizuotais tūriniais stoglangiais, fasadų apdailai naudojamos tradicinės medžiagos (raudonos plytos, čerpės, medis), komponuojant su šiuolaikinėmis - metalu ir stiklu. Medinė karkaso struktūra, interpretuojanti fachverko konstrukciją, derinama su stiklo plokštumomis, suteikia galimybes pastatams, orientuotiems šiaurės –pietų kryptimi, gauti daugiau šviesos. Kvartalo išoriniu perimetru projektuojami medžio - metalo konstrukcijų stogeliai, pasak autorių, dera su „Lindenau“ elingo konstrukcija. Vystant teritoriją Kuršių marių link, kitu etapu siūloma siaurėjantį kvartalą užbaigti akcentiniu statiniu, suformuojant vieną trapecinį keturių tūrių pastatą, siaurėjantį link krantinės galo. Sklypui siaurėjant, išlaikydami Klaipėdai būdingas formas projekto autoriai siūlo formuoti korpusus vienšlaičiais laužytos formos stogais, analogiškos architektūrinės išraiškos medžio – stiklo konstrukcijomis, keturis tūrius apjungiant stikliniu atriumu.


Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Pirmajame aukšte įrengiamos visuomeninės - komercinės, maitinimo paskirties patalpos - nedidelės kavinės, restoranėliai, parduotuvėlės. Maitinimo paskirties patalpos turėtų lauko terasas su atsiveriančiomis perspektyvomis į Danės krantinę ar „Lindenau“ elingą bei funkcinį ryšiu su vidiniu pasažu. Antrame, trečiame aukštuose projektuojami įvairaus ploto 2-4 kambarių butai. Viršutiniame, 4-ajame aukšte įrengiami didesnio ploto butai – apartamentai su mansardiniais aukštais. Kiekviename bute numatyti balkonai, prancūziški balkonai ir / arba terasos. Įrengiama požeminė automobilių saugykla. Įvažiavimas į saugyklą – sklypo rytinėje dalyje, iš Žvejų gatvės. Komercinės patalpos aptarnaujamos iš pietinėje sklypo pusėje esančios Žvejų g. dalies – čia numatoma 15 laikino sustojimo vietų. Išoriniu perimetru įrengti 5 metrų pločio stogeliai projekto autorių teigimu apsaugo gyventojus nuo triukšmo, sklindančio iš terasų, sprendžia ir Danės krantinės apsaugos nuo vizualinės taršos klausimą – įrengus stacionarius stogelius nelieka būtinybės laikiniems kavinių skėčiams, palapinėms ir pan. Dengtame pirmo aukšto pasaže kuriama visuomeninė erdvė, ant pasažo stogo formuojamos lauko terasos antro aukšto gyventojams. Laiptinės formuoja atskirus stačiakampius tūrius – jų viršuje numatytos techninės patalpos inžineriniams įrenginiams. Sklypo rytinėje dalyje projektuojamas vienas įvažiavimas į požeminę automobilių saugyklą iš Žvejų g. pusės. Požeminėje automobilių saugykloje numatytos 85 vietos automobiliams. Šiame aukšte taip pat numatytos pagalbinės, techninės patalpos bei sandėliukai. Pirmajame aukšte šalia įvažiavimo į požeminę saugyklą numatomos dengtos dviračių saugojimo vietos. Antrame etape numatomam statyti pastatui siūloma suteikti viešbučių funkciją. Tai būtų tikrai geras ir teisingas sprendimas. Man atrodo, kad gyvenama paskirtis sunkiai įsivaizduojama šioje triukšmingoje, aktyvioje vietoje. Labiau tiktų gyventi jaunimui - butai nuomai, viešbučiai. Rašoma, kad komercinės patalpos aptarnaujamos iš pietinėje sklypo pusėje esančios Žvejų gatvės. Kavinės su terasomis, restoranai numatyti ir krantinėje. Jų aptarnavimas būtų komplikuotas.

Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Integruotas, dalinai išsaugant pastato išorę, tūrį. Planinė struktūra pritaikyta komercinei paskirčiai pirmame aukšte ir gyvenamai viršutiniuose aukštuose.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Sklypo plotas 5396 m2, vystomos dalies plotas 4510 m2 : 1. Sklypo užstatymo intensyvumas 2,1 2. Sklypo užstatymo tankis 0,75 Pastato: 3. Pastato bendrasis plotas 9 500,00 m², su požemine dalimi 12 700 m2 4. Pastato naudingasis plotas 9 169,00 m² 5. Pastato tūris 37 350,00 m³ 6. Aukštų skaičius 4+mansarda 7. Pastato aukštis 18 - 20 m. 8. Butų skaičius 70 vnt. 9. Automobilių stovėjimo v. skaičius (požeminiame parkinge) 85 vnt., +15 vietų laikinam sustojimui 10. Butų bendras plotas 6 550,00 m² 11. Komercinis plotas 2 950,00 m² 12. Garažo plotas 3200,00 m2. 13. Užstatymo plotas (nenurodytas) Pirmame statybos etape išnaudojami visi užstatymo tankio ir intensyvumo rodikliai, antro etapo statybai reikėtų koreguoti detalųjį planą, nors dalis statybos numatyta taip vadinamoje „8d“ teritorijoje.

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Lanksti fasadų sistema leidžia lengvai perplanuoti butus. Balkonus taip pat galima numatyti kitose vietose. Pastato inžinerinė sistema suprojektuota taip, kad išliktų galimybės butų perplanavimui / padalinimui /sujungimui. Tai padidina NT vertę, tačiau kaštams įtakos neturės. Paprasta ir aiški konstruktyvinė schema, sprendinių tipologizavimas – visa tai supaprastina statybą. Tačiau stiklinės sienų plokštumos savaime reikalaus sudėtingų inžinerinių sprendimų, siekiant reikalaujamo energetinio efektyvumo gyvenamai statybai.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Architektūriniu požiūriu tai būtų gana saugus variantas. Numatytas etapiškumas, išpildomi visi maksimalūs statybos vystytojų lūkesčiai ir tuo pačiu kuriama patraukli visuomeninė erdvė. Tiesa, deklaruojamas architektūrinės išraiškos skirtumas nelabai pastebimas. Galima atsekti Ryžių malūno fasadų faktūrą, bet šiame ansamblyje visai kitas mastelis. Visumoje pastatai vienodi, modifikuoti tūriai. Nors atskirų tūrių siluetas, architektūros charakteris įdomus, norėtųsi daugiau architektūrinės išraiškos priemonių, siekiant kokybės. Komplikuotas patekimas į gyvenamos dalies laiptinę – siauru ilgu koridoriumi . Labai užspaustos viešos erdvės gyvenamoje dalyje, t.y. bendro naudojimo laiptinė, koridoriukas, liftas (aišku taip pasiekiama daugiau gyvenamo ploto…). Nors butai suplanuoti tikrai vykusiai. Plotas nuo 50 iki 120 m2, yra butai per du aukštus. Puiku, kad apgalvota kavinių terasų “priedanga” vantiniais stogeliais. “Laikinos” terasos prie kavinių yra mūsų miesto gėda. Klausimas – ar reikėjo įrengti butus Priešpilio 6 sename pastate, ypač jei bus galinė siena visa stiklinė. Man atrodo, kad geriau būtų pritaikyti pastatą komercinei ar kitai viešai funkcijai. Labai gerai – viešbučiai vakariniame gale (II etapas). Nedidelė vaikų žaidimų aikštelė, bet numatyta galimybė ateityje įrengti didesnę. Sporto aikštelės nėra… na sunkiai čia telpa gyventojų gerbūvis. O kur dar triukšmas iš barų ir restoranų, džiazo festivalis, kiti renginiai – žmonės jau pirkdami žinos situaciją, bet konfliktai neišvengiami. MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 17


RECENZIJA. MINDAUGAS REKLAITIS

02 LINDENAU GALERIJA

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Projektas atitinka formaliuosius reikalavimus. PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Pastatų kompleksas formuojamas iš penkių atskirų pastato tūrių, apjungtų dengta galerija pirmo aukšto lygyje. Esamas Priešpilio g. 6 pastatas integruojamas į bendrą komplekso kompoziciją ir tampa šeštuoju pastato tūriu. Pastatai išdėstomi lygiagrečiai Danės krantinei ir Priešpilio gatvei išpildant perimetrinio sklypo užstatymo koncepciją. Pėsčiųjų srautas nukreipiamas aplink pastatų komplekso perimetrą, tačiau įrengiami įėjimai į dengtą galeriją iš įvairių komplekso pusių pirmo aukšto lygyje. Rytinėje ir vakarinėje pusėse sklypo ribose įrengiamos pastato prieigos su viešosiomis erdvėmis.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Pastatų kompleksas formuojamas remiantis Klaipėdos senamiesčiui charakteringu perimetrinio užstatymo principu. Komplekso suskaidymas atskirais tūriais sukuria galimybę fragmentiškai apžvelgti „Lindenau“ laivų statyklos elingo statinį, kuria “žmogišką”, miesto istorinei daliai būdingą užstatymo mastelį. Rytinėje komplekso dalyje formuojama vieša erdve sudaro galimybę apžvelgti esamus istorinius pastatus ir dalį piliavietės.

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Pastatų komplekso išorinis perimetras dengiamas konsoliškai pakabintais stiklo, metalo ir medžio konstrukcijų stogeliais, kas sukuria palankias lauko erdves viešo maitinimo įstaigų komercinei veiklai. Tačiau stogelių konstrukcijos peržengia esamo sklypo ribas. Dengta galerija kartu su pastato pirmuoju aukštu sukuria nemažą komercinės paskirties plotą, gebantį pilnavertiškai funkcionuoti ir šaltuoju metų laiku, turintį natūralų apšvietimą ir reikiamą komercinės paskirties patalpoms universalumą. Didžioji dalis butų pastatuose planuojami dviem orientacijos kryptimis. Antro aukšto butai turi išėjimą į terasas, įrengtas ant eksploatuojamo galerijos stogo, likusiose butuose įrengiami balkonai. Dauguma viršutinių aukštų butų planuojami per du lygius.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

Pastatų tūriai formuojami netaisyklingos plano konfigūracijos, nežymiai skirtingų aukščių ir neperžiangiant leistinos maksimalios užstatymo altitudės. Kuriama komplekso architektūra būdinga Klaipėdai - statiniai dvišlaičiais, laužytais stogais, su medžio ir plytų fasadų apdaila bei stilizuotais erkeriais. Projekte derinamos naujos architektūros raiškos priemonės ir stilizuota istorinių pastatų užstatymo kompozicija. Komplekso architektūra šiuolaikiška, sprendiniai profesionalūs ir įtikinami, tačiau bendra komplekso architektūrinė išraiška turi “foninio” užstatymo istorinėje miesto dalyje bruožų. Projekto autorių siūlomas vakarinėje sklypo dalyje ir sklype 8d perspektyvinis užstatymas neįtikina galimybe sukurti ypatingą akcentą žvelgiant iš kruizinių laivų terminalo ir Kuršių marių pusės

Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Komplekso gyvenamosios patalpos išplanuotos funkcionaliai ir atitinka šiandienius tokioms patalpoms keliamus reikalavimus. Pastatų struktūra leidžia keisti butų dydžius ir jų skaičių aukšte iš esmės nekeičiant galutinio pastato vaizdo. Siūloma ieškoti reprezentatyvesnių patekimo į butus sprendinių pirmo aukšto lygyje. Projekte pirmame aukšte siūlomas daugiausia viešo maitinimo įstaigoms skirtas komercinės paskirties plotas, reikalaujantis generuoti didelius žmonių srautus. Pastato struktūra leidžia plotą naudoti ir kitoms komercinėms paskirtims, tačiau pirmasis pastato aukštas įgauna prekybos centro/pasažo bruožų. Bet kuriuo atveju kokybiškai funkcionuoti komercijai reikalinga infrastruktūra – ypač automobilių parkavimas, racionaliau įprasminta centrinė galerijos dalis, labiau artikuliuotas pėsčiųjų patekimas į vidaus patalpas.

18 |


Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Priešpilio g. 6 pastatas pilnai integruotas į komplekso architektūrinę ir funkcinę schemą. Naujai statomi tūriai greta Priešpilio g. 6 atitraukti, gretimas pastatas projektuojamas žemesnis, siekiant sumažinti aukščių skirtumą tarp pastatų. Pirmo aukšto lygyje Priešpilio g. 6 pastatas erdviškai ir funkciškai jungiamas galerijos pagalba su likusia komplekso dalimi.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Pastato užstatymo tankis (įvertinant viso sklypo plotą) – 63% (Pagal DP leistina 85%) Pastato užstatymo intensyvumas (įvertinant viso sklypo plotą) – 176% (Pagal DP leistina 230%) Pastatų bendrasis plotas – 9500 kv.m

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Pastatų architektūriniai sprendiniai unifikuoti ir vienodu principu taikomi visiems penkiems pastatams. Nežymiai skiriasi pastatų aukštingumas ir plano kontūrai, kas didelės įtakos statybos kaštams neturi. Parinktos statybos ir apdailos medžiagos ilgaamžės, tačiau mediniai pastatų elementai reikalaus reguliarios priežiūros. Projekte nedetalizuotas galerijos perdenginio su eksploatuojamu stogu konstruktyvinis sprendimas, galintis padidinti bendrą pastato statybos kainą.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Pastatų kompleksas kontekstualus tiek Klaipėdos architektūrinio savitumo masteliu, tiek Lindenau teritorijos kontekste. Tai siekis sukurti šiuolaikišką ir su aplinka nedisonuojantį kompleksą, kaip “saugų”, neišsiskiriantį iš aplinkos užstatymą. Sklypo tvarkymu, viešosios erdvės gretimybėmis ir vidine vieša komercine erdve kuriamas visus metus veikiantis, aktyvus traukos taškas mieste. Tačiau įvertinus komercinių patalpų ploto kiekį ir planuojamą užstatymą vakarinėje sklypo dalyje, kompleksas peržengia kontekstualaus, foninio užstatymo mastelį ir pretenduoja tapti daugiafunkciu centru.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 19


RECENZIJA. MARGARITA RAMANAUSKIENĖ

03 VAKARINIS

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Reikalavimus atitinka PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Teritorijoje prie Klaipėdos piliavietės, palei Danės upės krantinę projektuojamas šešių multifunkcinių pastatų kompleksas. Autorių teigimu urbanistinė dinamika sklype kuriama suskaidant tūrius, tačiau išlaikant vienodą jų aukštį. Kompleksas formuojamas kaip <...perėjimas tarp senamiesčio ir industrinės uosto aplinkos..>. Nematau to perėjimo. Man atrodo kad „pramonė drąsiai žengia į senamiestį“. Vienodas pastatų aukštis yra urbanistinės dinamikos priešas, tuo labiau kad kuriamą stačiakampių kvartalų imitacijos urbanistinę struktūrą labai sunku pavadinti dinamiška. Autoriai bendrame urbanistiniame kontekste teritoriją priskiria daugiau uostui nei senamiesčiui, tuo sugriaudami savi teiginį, kad projektuojamas kompleksas turi ir senamiesčio bruožų. Nebent kvartalinę struktūrą. Projektuojamų pastatų dydis ir aukštis tikrai labiau dera su esamu uosto užstatymu ir fone matomu Lindenau laivų statyklos elingu.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Pastatų ritmas, mastelis bei aukščio ir pločio santykis artimas elingo santvaros ritmui. Kita vertus, tarpai tarp suprojektuotų gyvenamųjų namų atitinka senamiesčio teritorijos struktūrą. Šie tarpai užtikrina galimybę fragmentiškai apžvelgti Lindenau laivų statyklos elingą, išlaikyti vizualinį ryšį su juo bei, pasak autorių, suformuoti Klaipėdos senamiesčiui būdingą struktūrą. Tačiau nuo kada tipiniai modifikuoti daugiabučiai „formuoja senamiesčio struktūrą“? Sutinku, kad reguliarus gatvių tinklas gali būti lyginamas su senamiesčio struktūra. Bet tūriai, mastelis – labai jau tolima nuo senamiesčio. Pasak autorių, kompleksas projektuojamas <...neužgožiant greta esančių nekilnojamojo turto vertybės – sandėlio (15859) ir esamo pastato Papilio (Priešpilio) g. 6...> Tai labai abejotinas teiginys, kadangi kontrastas tarp senųjų sandėlių ir naujai projektuojamo komplekso labai didelis. Agresyvi komplekso masė dominuos aplinkoje, užgoždama ne tik senuosius sandėlius, bet ir patį elingą.

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Šiaurinėje pusėje, ties Danės upės krantine projektuojama alėja su suoleliais ir želdiniais. Tokia pati alėja įrėmina sklypą pietų pusėje. Tarp C, D ir E korpusų (centrinė dalis) taip pat sukuriami rekreaciniai ruožai su suoleliais, želdinių elementais ir pavieniais medžiais. Intensyvus apželdinimas sklype neformuojamas dėl teritorijoje planuojamos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Sklypo sutvarkymo sprendiniuose išlaikoma industrinės aplinkos idėja, pabrėžiant, kad tai uosto teritorija. Atveriami praėjimai tarp statinių sukuria kelius gyventojų sklandžiam judėjimui sklype. Tačiau tuo pačiu tai ir vėjo koridoriai. Tai vieta, kur bus smagu pasėdėti tik labai karštą vasaros dieną, kai norėsis pavėsio. Kvartalo akcentai - dvi atviros aikštės. Rytuose esantys istoriniai pastatai ir naujai projektuojamas korpusas natūraliai sukuria erdvę aplink save. Gražioje erdvėje (beje tai vieta prie senųjų sandėlių...) numatomas dekoratyvinis vandens telkinys, sukuriantis jaukią rekreacinę zoną. Antroji, kiek mažesnė aikštė – tai vakariniame sklypo smaigalyje sukurta poilsio erdvė, atgręžta į Smiltynės, Kuršių marių ir uoste praplaukiančių laivų vaizdus. Tik ši poilsio erdvė formuojama jau kitame sklype (8d). Jei ši vieta nebus įsisavinta – teritorijoje tikrai trūks patrauklių viešųjų erdvių.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

20 |

Pasak autorių, <...multifunkcinis kompleksas projektuojamas išlaikant Hanzos (Hanza (Hansa) – buvusi šiaurės Vokietijos, Prūsijos ir Livonijos miestų prekybinė ir politinė sąjunga) nuotaiką. ..>. Pastatuose matoma industrinio doko, uosto užuomina, pabrėžiant santykį su kranais ir šalimais esančiu elingu. Kažin ar tai atitinka senųjų Hanos miestų nuotaiką. Projektuojamų statinių aukštis - 20 m, aukštų skaičius - 5. Tai gana utilitarios architektūros stačiakampio plano tūriai, dengti vienšlaičiais stogais. Nuolydžiams naudojamos dvi kryptys, pasak autorių, sudaro menamą dvišlaičių stogų iliuziją ir čia pat pastatų dydis gretinamas su laivais, atplaukiančiais į uosto teritoriją. Šio sprendimo kontekste nėra reikalo ir prasmės kalbėti apie dvišlaičių stogų iliuziją, tuo labiau kad niekas nereikalauja šioje vietoje imituoti senamiesčio pastatus, dengtus dvišlaičiais stogais. Ir net laivų šie namai neprimena. Tai modifikuoti tipiniai statiniai, daugiabučių gyvenamų namų kvartalas. Toks galiu stovėti visur. O juk konkurso tikslas – sukurti miesto vizitinę kortelę.


Pastatų fasadai labai tvarkingi, turi labai aiškų charakterį. Statmenai Danės upei nukreiptų daugiabučių namų fasaduose komponuojama ritmingai besikeičiančių dviejų dydžių langų struktūra. Gal tai kiek pagerins priešais esančių butų savininkų savijautą, bet vaizdas į sieną irgi nėra geras sprendimas. Pastatų fasaduose kuriamas santykis tarp vertikalių siaurų langų ir horizontalumą pabrėžiančių balkonų. Fasadų išraiškoje pabrėžta metalo koncepcija, prigretinant pastatą prie industrinės uosto aplinkos, kranų, metalinio elingo. Aiškios, taisyklingos architektūros tūriams ažūriškumo ir aštrumo suteikia metaliniai balkonai. Trijuose centriniuose tūriuose matomi charakteringi, siauri, tačiau į priekį „išsišovę“ ant metalinių templių – lynų pakabinti balkonai. A, B ir F tūrių fasadai papildomi trikampiais balkonais atgręžtais į vakarų pusę. Autoriai teigia, kad visų pastatų pagrindiniai fasadai atgręžti į Smiltynės pusę. Deja tik kraštinis pastatas „F“ matys Smiltynę. Į vakarų pusę nukreipti paskutiniai du smulkiausi namai, suprojektuoti su vertikaliai suskaidytais stikliniais ekranais, atveriančiais visą Kuršių marių ir kitoje pusėje matomos Smiltynės panoramą. Didžiulė pirmojo pastato vitrina, tarsi švyturys ar bokštas, pasitinka atvykstančius į uostą. Idėja graži, tačiau tokiu atveju funkcija geriau būtų ne gyvenama, o komercinė, kad tai būtų viešai prieinamas “švyturys”. Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Kiekviename iš šešių statinių pirmasis aukštas skiriamas komercijai, pramogoms, maitinimui ar kitoms viešosioms funkcijoms. Komercinių patalpų funkcionalumą užtikrina galimybė skaidyti jas į mažesnius plotus. Projektuojami atskiri tiesioginiai įėjimai iš gatvės lygio užtikrina universalų ir autonominį patalpų panaudojimą Automobilių parkavimas numatomas požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri projektuojama po visa užstatoma teritorija. Į požeminę aikštelę patenkama iš rytų pusėje esančios Žvejų gatvės. Įvažiavimo rampa projektuojama F korpuso pirmame aukšte. Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje numatomos gyventojų dviračių saugyklos ir elektromobilių įkrovimo stotelės. Nuo antro aukšto projektuojamos įvairaus ploto ir tipo modernios gyvenamosios patalpos. Projektuojamų butų struktūra parinkta taip, jog pabrėžtų atsiveriančias senamiesčio ir Smiltynės panoramas. (Sunku įsivaizduoti, kad iš tokios urbanistinės tankynės dar kas nors atsivers...) Didžioji dalis butų orientuoti į dvi ar tris puses, kas yra tikrai didelis privalumas.

Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Sklype esančiame istoriniame pastate numatomos komercinės patalpos, kurias galima pritaikyti kavinei, antrame aukšte ir pastogėje planuojamos administracinės patalpos.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Sklypo plotas 5396 m2: 1. Sklypo užstatymo intensyvumas 215 (2,15) 2. Sklypo užstatymo tankis 54 (0,54) Pastato: 3. Pastato bendrasis plotas 15 716,68 m² (antžeminis 11 624,22) 4. Pastato naudingasis plotas 11 624,22 m² 5. Pastato tūris 45 031 m³ 6. Aukštų skaičius 5 7. Pastato aukštis 20 m. 8. Butų skaičius 104 vnt. 9. Automobilių stovėjimo v. skaičius (požeminiame parkinge) 103 vnt., 10. Butų bendras plotas 11 041,22 m² 11. Komercinis maitinimo įstaigų plotas 2519,63 m² 12. Garažo plotas 4092,46 m2. 13. Užstatymo plotas (nepateiktas) m2 Plotai butų ir komercinį sudėjus nesutampa, patikrinti labai sunku, užstatymo plotas nepateiktas. Neaišku, ar pridedamas Priešpilio 6 pastato plotas skaičiuojant tankį ir intensyvumą.

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Vienodi tūriai, konstruktyvas, aiški ir paprasta planinė struktūra statybos kaštus, aišku, sumažina. Brangiausia – metaliniai balkonai ant trosų. Tai yra šio architektūrinio sprendimo “vinis”, bet tai galima “supaprastinti”. O tada lieka dėžinė architektūra.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Labai ryškus “kvadratų” spaudimas. Gyvenamai paskirčiai visai netinkamas pastatų dėstymas, kai tarp jų ilgųjų kraštinių paliekami tik “plyšiai”. Gyvenamos patalpos orientuotos šiaurės- pietų kryptimi, vidurinis baltas pastatas tikrai neturi jokio privatumo. Šaltas. Vėjuotas (įsivaizduoju, kokie skersvėjai siautės tarp namų…. Įdomiausias akcentas – atsikišę metaliniai balkonai ant atotampų. Butai suplanuoti neblogai, tik visų korpusų vidurinėse dalyse maži kambariukai. Kraštiniai – įdomūs, turi savo vaizdus, o viduriniai – racionaliai suplanuoti, bet neturi vaizdų. Daug butų, bet nėra vaikų žaidimo aikštelių, jau nekalbant apie kokią krepšinio aikštelę. Neišspręstos viešos erdvės. Gal jas sunku ir planuoti, kai tarp namų siaučia skersvėjai.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 21


RECENZIJA. MINDAUGAS REKLAITIS

03 VAKARINIS

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Projektas atitinka formaliuosius reikalavimus. PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Teritorijos užstatymas sprendžiamas atskirais pastatais, remiantis laisvo planavimo principu. Pastatai išdėstomi taisyklingomis kryptimis reguliariu žingsniu. Užstatymo schema išpildo detaliojo plano reikalavimą ir centrinėje sklypo dalyje sukuria nenuginčijamą pramatomumą į „Lindenau“ laivų statyklos elingo statinį. Erdvės tarp pastatų naudojamos kaip viešosios miesto erdvės, sukuriamos alėjos ir rekreaciniai ruožai su nedideliais želdynais ir suoliukais, dvi aikštės.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Projekto sprendiniai grindžiami jūrų uosto teritorijai būdingu užstatymo masteliu, medžiagiškumu, charakteriu, siekiant pabrėžti siekį pastatus derinti prie industrinės aplinkos. Skiriamas deramas dėmesys kultūros paveldo objektams - sukuriamas nenuginčijamas pramatomumas į „Lindenau“ laivų statyklos elingo statinį, išlaikomas pagarbus atstumas nuo Priešpilio g. 6 pastato. Nors aiškinamajame rašte urbanistinė schema grindžiama elingo santvaros ritmu ar senamiesčio istorinių sandėlių išdėstymo reguliarumu, sklype projektuojamų pastatų aukštis paneigia argumentus ir galutinis rezultatas neįtikina deklaruojamu teritorijos užstatymo originalumu ir išskirtinumu.

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Viešosios erdvės greta pastatų tvarkomos lakoniškai ir vientisai. Įrengiamos žaliosios zonos, praėjimai, aikštės, greta Priešpilio g. 6 pastato įrengiamas lauko fontanas/baseinas. Tačiau dėl teritorijos užstatymo charakterio ir pasirinktų gerbūvio tvarkymo priemonių viešosios erdvės stokoja jaukumo, žmogiško mastelio, yra monotoniškos. Šaltuoju metų laiku (dalinai ir šiltuoju metų laiku) būtų vangiai naudojamos. Komercinės pirmo aukšto patalpos didžiąja dalimi atsiveria į kvartalo vidų, todėl mažai išnaudojamas Danės krantinės ir Priešpilio g. pėsčiųjų srautų ir atsiveriančių vaizdų potencialas. Komercinės paskirties patalpos projektuojamos universalios, su individualiais patekimais iš lauko. Gyvenamosios patalpos išplanuotos racionaliai, viename pastate panaudojant vieną aiškią butų išplanavimo schemą. Visų butų langai orientuoti į dvi arba tris pasaulio puses, kiekvienas butas turi balkoną. Tačiau nepasinaudota galimybe įrengti išskirtinio išplanavimo butų, apsiribojant racionaliais, ekonomiškai pagrįstais sprendiniais.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

Pastato architektūriniai sprendiniai grindžiami industrinio doko, uosto užuominomis, pabrėžiant santykį su kranais ir šalimais esančiu elingo statiniu. Pastatų kontūrai – geometriškai aiškios formos, tūriai - vienšlaičiais stogais, siekiant išgauti menamą dvišlaičių stogų iliuziją. Viršutinė pastato altitudė neperžengia maksimaliai leistinos ribos. Pastato apdailai pasirenkamos kontekstualios uostui metalo, betono ir stiklo medžiagos. Nors aiškinamajame rašte vaizdžiai apibūdinta visų komplekso urbanistinių ir architektūrinių sprendinių argumentacija, deja galutinis komplekso rezultatas turi masinės statybos daugiabučių naujose miestų teritorijose bruožų. Siūlomas lakoniškas ir kiek monotoniškas pastatų išdėstymas, ypač pastatų aukštingumas, pastatų santykis su kuriamomis viešosiomis erdvėmis labiau tinkamas administracinės, ne gyvenamosios paskirties statiniams. Komplekso architektūrinės priemonės ir kompozicija nesukuria išskirtinio reprezentacinio miesto vartų įvaizdžio.

Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Pastatai išplanuoti labai racionaliai. Pastatų kontūrai reguliaraus perimetro. Butai paprastų planinių schemų, kurios kartojamos visame pastato aukšte. Pastato fasadai suprojektuoti racionaliai, iš surenkamų pasikartojančių gelžbetonio elementų, kurie būtų gaminami masiniu būdu. Kiti elementai – langai, balkonai, taip pat standartizuoti, gaminami gamyklose ir surenkami statybų aikštelėje. Pastato konstruktyvas taip pat iš surenkamų gelžbetoninio plokščių. Tačiau kai kuriais atvejais surenkamas gelžbetonio plokščių karkasas ir fasadai gali riboti patalpų perplanavimo galimybes.

22 |


Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Nuo Priešpilio g. 6 namo nauji pastatai atitraukiami pagarbiu atstumu ir greta sukuriama viešoji erdvė su fontanu/baseinu. Didesnio dėmesio siekiant integruoti Priešpilio g. 6 pastatą į kompleksą neskiriama.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Pastato užstatymo tankis (įvertinant viso sklypo plotą) – 54% (Pagal DP leistina 85%) Pastato užstatymo intensyvumas (įvertinant viso sklypo plotą) – 215% (Pagal DP leistina 230%) Pastatų bendrasis plotas – 9525 kv.m

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Siūlomo komplekso planiniai, architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai leidžia pastatus pastatyti itin racionaliai naudojant statybos kaštus.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Aiškinamajame rašte pateiktos urbanistinių ir architektūrinių sprendinių argumentacijos nėra išpildytos galutiniame projekto rezultate. Projektas turi masinės statybos, ekonominės logikos, modernistinio mastelio ir planavimo principo bruožų. Projektas sunkiai įgyvendina reprezentatyvaus komplekso svarbioje ir unikalioje miesto vietoje reikalavimą. Pastatų architektūriniai sprendiniai labiau tinkami administracinei, nei gyvenamajai paskirčiai.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 23


RECENZIJA. MARGARITA RAMANAUSKIENĖ

04 LINDENAU KRANTINĖS NAMAI

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Reikalavimus atitinka PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Principinė autorių nuostata - sukurti integruotą teritorijos užstatymą, remiantis išsamia urbanistinės aplinkos analize. Buvusioje pramoninėje, uosto teritorijoje kuriamas perimetrinio, būdingo miesto centrui užstatymo pobūdis. Užstatymo aukšingumas ir dominančių vietos numatomos atsižvelgiant į urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicijos formavimo principus miesto centrinėje dalyje. Siekiant kuo gilesnio teritorijos integravimo į aplinką, kuriami skersiniai vizualiniai ryšiai su aplinkoje esančiais vertingais objektais. Kuriamos įvairiaplanės, persiliejančios erdvės. Akcentuojami ryšiai su vandeniu, numatant tiesioginius patekimus ar vizualinius koridorius. Siekiant “sugrąžinti” teritoriją miestiečiams kuriamas miesto centrui būdingas užstatymo morfotipas. Šioje miesto dalyje išskirtinis yra Danės upės istorinis erdvinis kanalas, išilgai kurio koncentruojasi esminės miesto viešosios urbanistinės erdvės. Atlikus istorinę ir esamą užstatymo analizę išskiriamas būdingas išilginis upės krantinės užstatymo pobūdis. Užstatymo aukštingumo reglamentai formuojami vadovaujantis urbanizuoto kraštovaizdžio kompoziciniais principais. Įvertintas foninis užstatymas, nusistovėję siluetai. Atlikta dominančių analizė, įvertinant aukštybinių pastatų specialiąjame plane numatytus miesto centrinės dalies apžvalgos sektorius, Smiltynėje esančius apžvalgos taškus ir jų sąryšį su būsimomis pilies bokšto ir šv. Jonų bažnyčios dominantėmis. Autorių nuomone siūlomas užstatymas neapribos pagrindinių istorinių dominančių apžvelgiamumo. Komplekso galuose suprojektuoti bokštai- dominantės dar turi ir stogo terasas, iš kurių atsiveria vaizdai į senamiestį, jūrą, uostą. Kraštinis komplekso pastatas 28 m aukščio, kas neleistina specialiuoju ir detaliuoju planu.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Užstatymo kontekstualumo išryškinimui, pasak autorių, išsaugomi istoriškai vertingi pastatai. Nors realiai šie pastatai yra tik atskaitos taškas, objektai, prie kurių statomas naujas kompleksas, turintis derėti aplinkoje, papildyti aplinką. Tuo tikslu atlikta dominančių analizė, įvertinant aukštybinių pastatų specialiąjame plane numatytus miesto centrinės dalies apžvalgos sektorius, Smiltynėje esančius apžvalgos taškus ir jų sąryšį su būsimomis pilies bokšto ir šv. Jonų bažnyčios dominantėmis. Svarbiausias integravimo su aplinka sprendinių yra skersinių funkcinių ir vizualinių ryšių su vertingiausiais urbanizuotos aplinkos elementais kūrimas. Tokiu būdu ne tik užtikrinamas pilies ar senamiesčio matomumas, bet ir padidinamas vidaus erdvių patrauklumas, o tuo pačiu ir pasiekiamumas. Autorių nuomone siūlomas užstatymas neapribos pagrindinių istorinių dominančių apžvelgiamumo.

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Organizuojant transporto ir pėsčiųjų srautus, kuriama įvairialypė Danės krantinės erdvė, persiliejanti su vidine kvartalo erdve, apjungiama amfiteatro zoną. Vakarinėje pirmojo statybos etapo pusėje numatomas skersinis pėsčiųjų ryšys į Lindenau elingo pusę. Pastačius antrojo etapo namą, šis praėjimas taptų iš dalies dengta galerija. Numatyti skersiniai funkciniai ir vizualiniai ryšiai su vertingiausiais urbanizuotos aplinkos elementais – piliaviete, senamiesčiu, elingu. Tokiu būdu padidinamas vidaus erdvių patrauklumas, o tuo pačiu ir pasiekiamumas. Siekiama išgauti maksimalų ryšį su vandeniu. Išilgai krantinių paliekama užtektinai erdvės įvairioms viešosioms funkcijoms vykdyti (lauko ekspozicijos, lauko prekyba, laivelių švartavimas). Visos pagrindinės komplekso erdvės turi vizualinius ryšius su vandeniu. Pirmame aukšte susiformuojamos terasos, leidžiančios per lygius atskirti viešas ir privačias zonas. Kiemo zonose naudojama medžio danga, kuriant savotišką marinistinę emociją- laivo denio įvaizdį. Antrame aukšte esantis gyventojų kiemas gausiai apželdinamas, formuojant atskiras funkcines zonas, atskiriant privačias terasas nuo bendro naudojimo erdvių. Linijinės tūrių struktūros kompozicija perkeliama ir į landšafto sprendinius: formuojamos išilgintos želdynų juostos, linijiniai suoleliai, stoglangiai, LED šviestuvų juostos dangose. Aplink Priešpilio g. 6 pastatą kuriama viešoji erdvė, susiliejanti su Danės krantine, o taip pat per amfiteatrą jungiama su gyventojų kiemu. Minėtas amfiteatras tampa multifunkcine renginių erdve, kurioje gali vykti koncertai, parodos, gyventojų susitikimai. Komplekso galuose suprojektuoti bokštai-dominantės dar turi ir stogo terasas, iš kurių atsiveria vaizdai į senamiestį, jūrą, uostą. Kraštinis pastatas yra 28 m aukščio, kas neatitinka detaliojo plano reglamentų. Tačiau tai antrame etape statoma komplekso dalis, kurios realizacijai reiki koreguoti teritorijų planavimo dokumentus.

Komplekso galuose suprojektuoti bokštai-dominantės dar turi ir stogo terasas, iš kurių atsiveria vaizdai į senamiestį, jūrą, uostą. Kraštinis pastatas yra 28 m aukščio, kas neatitinka detaliojo plano reglamentų. Tačiau tai antrame etape statoma komplekso dalis, kurios realizacijai reiki koreguoti teritorijų planavimo dokumentus.

24 |


ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

Komplekso architektūrinę idėją suformavo aplinka. Tūrių kompoziciją organiškai atkartoja upės vingius, istorinio užstatymo charakterį. Formuojama architektūrinė kompozicija, kurią sudaro stilobatinė dalis su komplekso galuose esančiomis dominantėmis ir ant jos išdėstyti linijiniai gyvenamųjų statinių tūriai. Faktūriška gyvenamos dalies tūrių struktūra savo formomis ir medžiagiškumu interpretuoja Lindenau elingo, klaipėdietiško fachverko struktūras. Architektūros išraiškingumas iššaukia daugybę asociacijų – tai ir traukinys, ir laivas, ir konteineriai. Pateiktame darbe autoriai vengia imitavimo, kurdami naujas formas stengiasi maksimaliai atverti perspektyvas į esamas istorines struktūras. Pastatas yra atvirs aplinkai – stengiamasi praplėsti krantinės zoną formuojant įtrauktas erdves pirmame aukšte, numatomi skersiniai ryšiai, kuriama pusiau uždara amfiteatrinė erdvė, padedanti sukurti jungtį tarp esamo istorinio pastato ir naujųjų struktūrų, išlaikant pagarbų santykį tarp skirtingo laikmečio architektūrinių ideologijų. Realiai norėtųsi šiek tiek minkštesnio perėjimo tarp skirtingų pastatų Danės krantinėje – gal didesnio atstumo ar mažesnio aukščių skirtumo. Pasak autorių, pastatų fasaduose interpretuotai koduojami ne tik Klaipėdai būdingo fachverko, šv. Jono bažnyčios bet ir istorinio elingo konstrukcijų struktūriniai siluetai. Stilobatas ir galiniai bokštai dengiami struktūriniu stiklu, gyvenamųjų korpusų tūriai formuojami iš tekstūrizuoto betono karkaso, kuriame esančios stiklo plokštumos pridengiamos pagrindinį fasadą laikančiomis metalo santvaromis. Antrame aukšte esantis gyventojų kiemas dengiamas medžio lentomis, tarp kurių įrengiami želdynų masyvai bei stoglangiai komerciniai daliai apšviesti. Medžio lentos naudojamos ir pirmojo aukšto restoranų, kavinių, komercinių patalpų prieigoms bei terasoms, taip pabrėžiant sąsajas su laivybos kultūra. Autoriai įvertino atplaukiančių kruizinių laivų mastelį, ir pabrėžia, kad naujai projektuojamų pastatų stogai tampa penktuoju fasadu, todėl didelį dėmesį skyrė inžinerinės infrastruktūros elementų estetikai, juos integruodami į fasadinių ir stoginių santvarų struktūras.

Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Transporto patekimas į požeminę automobilių saugyklą numatomas rampa iš pietinės komplekso pusės, atskiriant pėsčiųjų ir automobilių zonas. Numatyta galimybė aptarnaujančiam transportui apvažiuoti kompleksą ratu. Siekiant išvengti patvinimo, požeminė automobilių saugykla numatoma pakelti tiek, kad jos grindys būtų ne žemiau esamo vandens lygio. Komplekse derinamas visas spektras paslaugų, kūrybinių industrijų, poilsio ir pramogų. Danės krantinės pusėje, pirmame pastato aukšte, numatomos kavinės, sporto klubas, grožio paslaugos, skaitykla, suvenyrų ir amatų centrai. Rytinėje pusėje, prie pilies uostelio, įrengiamos parduotuvėlės buriuotojams. Pietinėje pusėje planuojamos kūrybinės dirbtuvės arba apartamentų patalpos. Pietinėje, kruizinių laivų terminalo pusėje, pagrindinėje dominantėje, planuojamos galerijos ir panoraminio restorano patalpos. Antrame-penktame aukštuose suplanuotos įvairių dydžių gyvenamosios patalpos. Gyventojų kiemo erdvė planuojama virš pirmojo aukšto. Pastarojoje planuojamos atskiros zonos vaikams, pagyvenusiems rezidentams, privačios ir bendro naudojimo terasos, įvairių tipų želdynai.

Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Esamas Priešpilio g. 6 pastatas rekonstruojamas, atkuriant originalią fasadų apdailą. Pastate planuojama įrengti apartamentus.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

visi rodikliai skaidomi „iki „F“ ribos“ ir „nuo „F“ ribos“. Sklypo plotas 5396 m2: (4510; 886) 1. Sklypo užstatymo intensyvumas 1,88 (1,73, 2,69) 2. Sklypo užstatymo tankis 0,76 (0,73 , 0,86) Pastato: 3. Pastato bendrasis plotas (antžeminis) 10 194,36 m² (7 808,26 ; 2 386,1) 4. Pastato naudingasis plotas 9724,00 m² (7408 ; 2316) 5. Pastato tūris 29 817,00 m³ (23605 , 6212) 6. Aukštų skaičius 5 (kraštinio aukštosios dalies 8) 7. Pastato aukštis 28 m. (visų pastatų iki 20, tik kraštinis 28...) 8. Butų skaičius 90 vnt. (74 , 16) 9. Automobilių stovėjimo v. skaičius (požeminiame parkinge) 107 vnt., (86; 21) 10. Butų bendras plotas (nepateikta) m² 11. Komercinis plotas (nepateikta) m² 12. Garažo plotas 3094,00 m2. (čia kažkodėl pateiktas tik „iki F ribos“) 13. Užstatymo plotas (nepateiktas) m2 Rodikliai skaičiuojami atskirai “iki F ribos”. Kaip tada lyginti? Antro etapo statyba, be abejo, viršija leidžiamus rodiklius. Gal nereikia skirstyti?

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Pasirinkta racionali planinė struktūra, leidžianti ne tik sutaupyti statybos kaštų, bet ir lanksčiai perplanuoti patalpas, atsižvelgiant į pirkėjų pageidavimus. Konstruktyvas, kaip ir visų kitų – brangus.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Pateikta išsami, vaizdinga teritorijos raidos analizė. Labai išsami. Kraštinis komplekso pastatas viršija leidžiamą aukštį – 20 m. (suprojektuotas akcentas 28 m aukščio). Apgalvota ne tik architektūra, bet iki smulkmenų išdetalizuota apdaila, konstruktyvas, inžineringo dalis. Blogai, kad netelpa į užduoties rėmus, bet man tai stipriausias darbas. Labai gerai suplanuota vieša erdvė, numatyta net vaikų žaidimų aikštelė. Nors skersvėjai vis tik bus…. Erdvūs, gerai apgalvotos planinės struktūros butai. Tai vienintelis projektas, kuriame numatytas komplekso apvažiavimas, pakeltos garažo grindys aukščiau esamo vandens lygio, numatytas nors minimalus uostelio poreikių tenkinimas – parduotuvėlės buriuotojams.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 25


RECENZIJA. MINDAUGAS REKLAITIS

04 LINDENAU KRANTINĖS NAMAI

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Projektas atitinka formaliuosius reikalavimus. PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Teritorijos urbanistiniai sprendiniai parengti remiantis plačiu urbanistinės aplinkos tyrimu. Taikant įvairias metodikas sklype išgryninti skersiniai vizualiniai ryšiai, apibrėžtos įvairiaplanės, kintamų charakteristikų erdvės ir parinktas perimetrinio, kvartalinio, būdingo Klaipėdos miesto centrui, užstatymo pobūdis. Kompleksas susideda iš vieno aukšto stilobatinės pastato dalies ir ant jos išdėstytais kintamo perimetro taisyklingais tūriais. Sukuriamos trijų tipų viešosios erdvės sklype: aplink pastato perimetrą pirmo aukšto komercinei veiklai skirtos erdvės po konsoline pastato dalimi; aikštė su amfiteatru/laiptais orientuotais į Priešpilio g. 6 pastatą skirtais viešam naudojimui ir renginiams; ant eksploatuojamo pirmo aukšto pastato stogo gyventojams įrengtas kiemas su terasomis ir apželdinimu. Komplekso planinė konfigūracija sklype nereguliari, santykinai chaotiška, sunkiai skaitomos logikos, tačiau grindžiama įvairių urbanistinio tyrimo metodų (pvz. Space Syntax) išvadomis, kurios darbe nepateikiamos. Sklypo vakarinėje dalyje projektuojamas detaliajame plane nurodytą aukštingumą viršijantis pastato tūris.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Darbas išsiskiria unikalia vizualinių ryšių paieška ir realizavimu projekto sprendiniuose. Pramatomumas nuo Danės upės kranto link „Lindenau“ laivų statyklos elingo statinio formuojamas dviem didesnio mastelio neužstatytomis properšomis, kurios atveria vaizdus į elingo pradžią ir pabaigą. Tokiu sprendiniu nekartojama detaliajame plane užkoduota pramatomumo schema, o kuriamas unikalus problematikos sprendinys. Greta esantys istoriniai pastatai integruojami į lauko viešąsias erdves ir vidaus struktūrą. Aiškiai deklaruojamas skirtumas tarp seno ir naujo.

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Projekto sprendiniais kuriamos įvairių tipų ir mastelio viešosios erdvės greta pastatų, į kompleksą siekiant pritraukti lankytojus bet kuriuo paros metu. Naudojamos šiuolaikiškos priemonės (aikštės, terasos, amfiteatrai) ir medžiagos (medis, betonas). Komercinės patalpos gali būti įrengiamos įvairaus dydžio ir paskirties, gali turėti savarankiškus įėjimus iš lauko, ir projektuojamos 5 metrus iki lubų siekiančiu atstumu patalpų viduje. Gyvenamosios patalpos projektuojamos nereguliaraus plano, iliustruojant galimybę butus planuoti pagal gyventojo poreikius. Vien tik stiklu dengti pastato fasadai sukuria gyvenamųjų patalpų betarpišką ryšį su aplinka.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

Pastatų konfigūracija remiasi atliktais tyrimais, kurie apibrėžė konkrečius pastatų sprendinius, organiškai atkartojančius upės vingius, istorinio užstatymo charakterį. Pastato fasadai interpretuoja Lindenau elingo, klaipėdietiško fachverko struktūras. Tūrių stilistika ir mastelis derinamas prie uosto teritorijai būdingų statinių. Pastatas projektuojamas stiklo fasadais, siekiant sukurti kuo atviresnį ryšį tarp vidaus ir išorės. Taip pat kreipiamas dėmesys penktajam fasadui. Komplekse naudojamos šiuolaikiškos architektūrinės raiškos priemonės ir medžiagos. Tačiau pastato tūrio ir fasado sprendinių santykis dalinai kuria biuro pastatui būdingą įvaizdį.

Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Pastato komercinės paskirties patalpų konfigūracija suplanuota nereguliariai, patalpos gilios ir neturi natūralios šviesos pastato gilumoje. Nereguliari pastato plano schema paveldima iš urbanistinės analizės sprendinių pirminėje projekto idėjos stadijoje. Tačiau patalpose gali įsikurti įvairios paskirties komercinės veiklos, erdvės lengvai dalinamos ir transformuojamos. Nereguliarus patalpų išplanavimas dominuoja ir gyvenamosiose patalpose. Nevienodi atstumai tarp laiptinių ir tūrio plano konfigūracija sąlygoja būtinybė kiekvieną daugiabučio segmentą projektuoti individualiai. Tai sukuria aplinkybes kiekvieną butą projektuoti kaip išskirtinį ir unikalų, tačiau tai apsunkina projektavimo ir realizavimo procesą.

26 |


Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Esamame Priešpilio g. 6 pastate planuojama įrengti apartamentus. Aplink šį pastatą kuriama viešoji erdvė, susiliejanti su Danės krantine. Viršutinis naujo pastato tūris prie esamo statomas santykinai nedideliu 4 metrų atstumu. Prie galiniame Priešpilio g. 6 pastato fasado blokuojama stilobatinė naujo pastato dalis, kurios viršutinė altitudė sutampa su esamo pastato antro aukšto lango viduriu.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Pastato užstatymo tankis (įvertinant viso sklypo plotą) – 76% (Pagal DP leistina 85%) Pastato užstatymo intensyvumas (įvertinant viso sklypo plotą) – 188% (Pagal DP leistina 230%) Pastatų bendrasis plotas – 7808 kv.m

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Kompleksas neturi aiškios konstrukcinės schemos. Laikančiosios kolonos pažymėtos tik požeminiame aukšte. Likusioje komplekso dalyje sunku identifikuoti pastato konstruktyvinę logiką. Įvertinus tai, jog pastatas turi nemažai konsolių, vien stiklu dengtų fasadų, išorėje esančius metalo karkasus/ santvaras, specifinius stogo sprendinius, eksploatuojamus stogus, netaisyklingą pastatų konfigūraciją – konstuktyvinis sprendinys gali reikalauti nemažai įdirbio projektavimo stadijoje bei didelių pastangų ir lėšų realizuojant projektą. Aiškinamajam rašte pateikti konstruktyvo apibūdinimai (pvz. “Perdangos perima horizontalias apkrovas nuo atraminės sienutės ir perduoda jas tranzitu priešpriešinei sienai.”) neįtikina. Taip pat aiškinamajame rašte aprašomi inžineriniai sprendiniai sudėtingi (pilkojo vandens panaudojimas), kompleksiški (integruota aktyvinė apsaugos nuo saulės sistema - tekstiliniai roletai), neatsispindi architektūriniuose sprendiniuose (saulės baterijos ant pastatų stogų) ir ne visada ekonomiškai pagrįsti.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Projektas remiasi plačia urbanistine analize, kuri leidžia suformuoti unikalų Danės upės krantinių vizualinį ryšį su „Lindenau“ laivų statyklos elingo statiniu. Taip pat aplink pastatą sukuriamos patrauklios ir potencialiai aktyvios viešosios erdvės, skirtos verslo poreikiams, viešiems renginiams ir gyventojų poilsiui. Pastato architektūrinė išraiška unikali ir kuria reprezentacinį įvaizdį. Tačiau pastato tūrio ir fasado sprendinių santykis dalinai kuria biuro pastatui būdingą architektūrinę kalbą. Komplekso išplanavimo konfigūracija komplikuota, konstruktyvinė schema neaiški, kas lemia sudėtingą ir brangesnį pastato realizavimo procesą.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 27


RECENZIJA. MARGARITA RAMANAUSKIENĖ

05 KAITA

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Reikalavimus atitinka PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Autoriai užsibrėžė tikslą - suprojektuoti pietinį ragą akcentuojantį pastatą, kuris galėtų tapti Dangės vartais, tačiau, tuo pačiu nedominuotų numatomos atkurti Klaipėdos pilies kontekste; pratęsti istorinės krantinės išklotinę, naujo užstatymo mastelį, aukštingumą derinant prie esamų istorinių pastatų. Pastato tūriai skaidomi, siekiant fragmentiškai apžvelgti P. Lindenau pastatų kompleksą. Pastatų formos, sąlyginai nedideli tūriai palieka galimybę apžvelgti istorinius statinius net ir be skaidymo. Vykusiai „pagautas“ mastelis, pastatai puikiai dera, tačiau visumoje lieka neišbaigtumo įspūdis. Sunku apibrėžti tokią plastišką struktūrą, tai greičiau architektūrinė kompozicija, kurią galima tęsti, galima šiek tiek paminkius perkelti į kitą vietą ir visur ji tiks. Nepateikiamas antro statybos etapo vaizdas, tačiau autoriai pažymi, kad sekančiu statybos etapu turėtų būti statomas <...akcentuotas tūris..>. Gali būti, kad tas tūris pakeis bendrą įspūdį, atsiras tam tikra monotonija.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Gal dėl keistų formų, dėl tūrio ir mastelio, šešėlių žaismo, meistriškai parengtų vizualizacijų kuo labiau giliniesi į šį projektą, tuo jis tampa geresnis. Kažkaip jautru, paslaptinga, viskas dera, skamba, bet tuo pačiu erzina formų neapibrėžtumas. Pagrindinis vizualinis ryšys į Didįjį pilies bokštą nuo marių pusės numatomas Priešpilio gatve, tačiau komplekso tūriai, stogų lūžiai išdėstomi taip, kad planuojamos atkurti pilies kontūras būtų matomas ir kitais, skirtingais kampais. Už projektuojamo statinio esantis P. Lindenau komplekso elingas nuo Dangės krantinių apžvelgiamas per skaidomų tūrių tarpus bei fragmentiškai per komplekso tūrių stogų „įkirpimus“.

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Projekto autoriai siūlo naudotis esama teritorijos infrastruktūra. Numatomos papildomos pėsčiųjų jungtys tarp Priešpilio g. ir Danės krantinės, planuojamos terasos, terasiniai laiptai, kartu tarnaujantys ir kaip pėsčiųjų poilsio vietos. Projektuojamame komplekse numatomi restoranai, kavinės, kurie vasaros metu galėtų organizuoti darbą krantinėje. Šioje dalyje iki antrojo etapo projektavimo, pratęsiant užstatymo upės pusėje išklotinę organizuojamos medinės terasos, želdinių vazose kompozicijos, tentinė mažoji architektūra vasaros kavinių poreikiams, vaikų žaidimo aikštelės. Šioje, arčiausiai marių, esančioje vietoje kuriama nauja erdvė miesto žmonėms ir svečiams. Projektuojami tūriai apjungiami bendru pirmu aukštu su eksploatuojamu stogu. Dalis stogo – terasiniai laiptai lokali bendroji erdvė atvira visuomenei ir komplekso gyventojams. Eksploatuojamose 1 aukšto stogo terasose numatoma įrengti gerbūvio elementus, žemaūgius želdinius, mažąsias architektūros formas, apšvietimą. Per įrengiamą atriumą numatomas 1 a. patalpų apšvietimas. Kitoje eksploatuojamo stogo dalyje organizuojami tik komplekso gyventojų poilsio ir žaidimų erdvės su atskiru patekimu.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

28 |

Visas kompleksas tarsi vientisa dinamiška skulptūra, pereinanti nuo simetriškų, taisyklingų fasadų pastato dalyse gretinamose Žvejų g. 24 namo bei „Ryžių malūno“ kontekste iki asimetrinių formų tolstant nuo senamiestinės dalies ir artėjant prie marių. Nepaisant savo dinamiškumo, asimetrinių formų užstatymas jautriai reaguoja į greta esančią aplinką (gretimo užstatymo ašys, išdėstymas, vizualiniai ryšiai su piliaviete (planuojamos atkurti pilies kontekste), elingu, jautrus ir pulsuojantis ryšys su „banguojančiu“ kairiojo Danės upės kranto užstatymu. Fasadų apdailai numatomos natūralios medžiagos: šviesių atspalvių Accoya mediena, vertikalaus skaidymo rusva keramika, keičiančios viena kita fasadų lūžių vietose. Medžiagų keitimas suteikia kompleksui dinamikos, vizualiai skaido tūrius.


Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Požeminis pastato aukštas, skirtas automobilių saugyklai, vertikaliais ryšiais sujungtas tiek su pirmo aukšto komercinėmis, administracinėmis patalpomis, tiek su aukštesniuose aukštuose planuojamais butais. Patekimas į požeminę automobilių saugyklą planuojamas iš Priešpilio gatvės, vizualiai paslepiamas formuojamose pirmo aukšto „įkirpimuose“. Pirmas komplekso aukštas – parduotuvių, galerijų, kavinių, restoranų, turizmo informacijos, ofisų, konferencijos salių plotai, kuriuose veikla gali būti vystoma vieno ar atskirų operatorių. Nuo antro aukšto projektuojami butai / apartamentai. Gal kiek erzina koridorinė sistema, bet jei tai butai nuomai ar viešbučio tipo apartamentai – galimas ir toks sprendimas. Tik norėtųsi koridoriuje kiek šviesos. Planinė pastato struktūra dėstoma taip, kad gyvenamųjų ir komercinių, administracinių zonų srautai nesikirstų. Patekimai į pirmo aukšto patalpas planuojami nuo marių pusės, Danės krantinės, Priešpilio gatvės, išdėstant juos taip, kad patalpos galėtų funkcionuoti ir būti naudojamos nepriklausomai viena nuo kitos. Į gyvenamąsias erdves numatomi atskiri patekimai tiek iš pirmo aukšto lygio, tiek nuo eksploatuojamo stogo, tiek iš automobilių saugyklos. Mansardiniuose pastato aukštuose įrengiamos trikampės įstiklintos terasos, iš kurių atsiveria nepakartojamos marių pakrantės panoramos.

Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Saugome ir pritaikome esantį Priešpilio g. 6 XX amžiaus aštuntame dešimtmetyje rekonstruotą pastatą. Šiandien šis namas vienintelis ir seniausias projektuojamame sklype, autoriai jį vertina, kaip komplekso akcentą. Savotiškas sprendimas, bet rezultatas tikrai neblogas. Pastatas išryškinamas baltu tinkuotų fasadų (atkartojant Žvejų g. 22 ir Žvejų g. 24 dominuojančią pirmo aukšto apdailą), neužgožiamas naujais tūriais.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Sklypo plotas 5396 m2 1. Sklypo užstatymo intensyvumas 1,8 (man gaunasi 1,3. Skaičiuoju be garažo) 2. Sklypo užstatymo tankis 0,67 Pastato: 3. Pastato bendrasis plotas 9 716,86 m² 4. Pastato naudingasis plotas (nenurodytas, skaičiuojame 6 997,06) 5. Pastato tūris 31911,00 m³ 6. Aukštų skaičius 6 (turi būti pagal detalųjį iki 5, specialųjį iki 6) 7. Pastato aukštis 20 m. 8. Butų skaičius 66 vnt. 11. Automobilių stovėjimo v. skaičius (požeminiame parkinge) 96 vnt. 12. Butų bendras plotas (nenurodytas) 14. Komercinis plotas (nenurodytas) 16. Garažo plotas 2719,8 m2. 17. Užstatymo plotas 3615 m2 (VIENINTELIS NURODĖ UŽSTATYMO PLOTĄ...) Kadangi ir šiame projekte numatomi keli statybos etapai, nėra skaičiuojamas galutinis variantas, tai yra tik pirmo etapo rodikliai.

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Neįprasta laužyta forma, sudėtinga inžinerija be abejo kelia statybos kaštus.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Tokie pastatai gali stovėti bet kur – Šiauliuose, Vilniuje. Nėra tos klaipėdietiškos, išskirtinės dvasios. Negalima šio projekto įvardinti Klaipėdos simboliu, Dangės vartais. Pagarba istoriniam pastatui – labia gerai. Bet jo vertė nėra tokia didelė, kad jis taptų centriniu kompoziciniu elementu. Nors toks variantas irgi galimas. Butai – ekonominės kalsės, koridorinė sistema. Labiau gal būdinga apartamentams? O gal autoriai tiesiog nemano, kad šioje vietoje reikia gyventi? Gal teisingai suvokia, kad ši vieta gyvenimui netinkama. Trumpam, pasiausti, pailsėti – taip. Bet sunku įsivaizduoti šioje vietoje gyvenant jaunas šeimas su vaikais ar senjorus. Šiuo požiūriu planinis sprendimas ir pati pritaikymo idėja yra teisinga. O taip susukiojus pastatus ir vėjo bus mažiau. Tik kažkaip labia jau vienišas atrodo tas lopinėlis ledkalnių…Gal kad žieminės vizualizacijos? Gal pstačius antrą etapą galima tikėtis išbaigtumo. Tik baisu, kad bandant atrasti architektūrinį akcentą galima sugadinti kompoziciją.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 29


RECENZIJA. MINDAUGAS REKLAITIS

05 KAITA

ATITIKIMAS FORMALIESIEMS REIKALAVIMAMS Projektas atitinka formaliuosius reikalavimus. PROJEKTO APIBŪDINIMAS PAGAL PAGRINDINIUS VERTINIMO KRITERIJUS URBANISTINIAI SPRENDINIAI Teritorijos urbanistiniai sprendiniai

Remiantis istorinio užstatymo analize projekte priimama netaisyklingo užstatymo sklype koncepcija. Projektuojamu pastatu siekiama jautriai reaguoti į susiklosčiusią urbanistinę situaciją, vizualinius ryšius ir gretimybes. Kompleksas susideda iš trijų netaisyklingos formos tūrių, sukomponuotų ant stilobatinės vieno aukšto pastato dalies. Viršutiniai tūriai orientuoti statmenai Danės upei, siekiant maksimaliai atverti vizualinius ryšius link „Lindenau“ laivų statyklos elingo statinio. Taip pat siekiama neužstoti vaizdo į numatomą atkurti pilies bokštą. Pastatų aukštingumas didinamas tolstant nuo piliavietės ir aukščiausią altitudę pasiekia vakarinėje sklypo dalyje.

Sprendinių kontekstualumas ir sąveika su esančia aplinka ir Kultūros paveldo objektais

Komplekso sprendiniai jautriai reaguoja į gretimybes, anksčiau buvusį užstatymą, esamas vertybes. Užtikrinamas deramas vizualinis ryšys link „Lindenau“ laivų statyklos elingo statiniu. Esamas Priešpilio g. 6 pastatas integruojamas į komplekso kompoziciją ir sujungiamas funkciniais ryšiais. Siekiama sukurti apgalvotus smulkesnio mastelio ryšius su aplinka.

Patrauklių ir šiuolaikiškų viešųjų bei komercinių ir gyvenamųjų erdvių sukūrimas

Komplekso pirmame aukšte įrengiamos įvairių dydžių ir konfigūracijos komercinės paskirties patalpos, su atskirais patekimais iš lauko. Centrinėje stilobato dalyje įrengiamas vidinis kiemelis-lauko terasa. Lauko erdvėms greta pastato skiriams minimalus dėmesys, įrengiant šaligatvius ir neplanuojant intensyvios veiklos aplink pastatą. Šioje projekto stadijoje su vieša funkcija susijusi veikla planuojama vakarinėje sklypo dalyje. Gyvenamosios patalpos išplanuotos racionaliai, butai atitinka šiandieną keliamus reikalavimus. Tačiau į butus dvejuose iš trijų pastatų pėsčiomis patenkama per stilobato stogą, kas nėra praktiška, ypač žiemos sezonu. Gyventojams skirta ekploatuojamo stogo dalis sunkiai pasiekiama, nes nėra tiesioginio ryšio su daugiabučių laiptinėmis. Nėra suprojektuota antžeminė ir požeminė dviračių saugyklos.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI Pastatų architektūriniai sprendiniai

Pastatų tūriai projektuojami laužytų formų, skirtingų spalvų ir kintamos formos stogu siekiant vizualiai suskaidyti ir sumažinti pastato tūrius. Kompleksas kuria plastiškos formos siluetą. Pastatams naudojama atmosferos poveikiui atspari mediena ir keramika. Pastato langai išdėstomi nereguliariu žingsniu. Nors pastato tūrių kompozicija pagrįsta ir logiška, architekūrinėms raiškos priemonėms ir fasadams trūksta originalumo. Pastatas komunikuoja kuklumą ir nepretenduoja tapti ryškiu akcentu, šią galimybę paliekant perspektyviniam kvartalo vystymo etapui.

Pastatų funkcinių ir planinių sprendinių racionalumas bei pritaikomumas

Komercinės patalpos planuojamos santykinai taisyklingų formų, tačiau laikančios išorinių atitvarų sienos pirmame aukšte dalinai apriboja patalpų perplanavimo lankstumą. Nėra argumentacijos, kodėl pirmame aukšte planuojamos administracinės paskirties patalpos. Butai planuojami be balkonų, šią privilegiją paliekant tik mansardiniams aukštams, kur įrengiamos trikampės terasos. Projektuojama viena laiptinė visam pastato aukštui (7-11 butams) asocijuojasi su bendrabučio tipo pastatais. Rūsio patalpose nėra suprojektuoti priešgaisriniai tambūrai prieš patenkant į laiptines.

Pastato Priešpilio g. 6 integravimas į bendrą kompleksą

Esamam Priešpilio g. 6 pirmame aukšte įrengiamos komercinės patalpos, likusiuose – butai. Pastatas integruojamas į bendrą komplekso kompoziciją mažinant greta statomų naujų tūrių aukštingumą. Priešpilio g. 6 funkciškai prijungiamas prie naujo komplekso stilobatine dalimi, tačiau kertasi gyvenamosios ir komercinės paskirties naudotojų srautai bendroje laiptinėje.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI SPRENDINIAI

30 |


Pateiktų bendrųjų statinių rodiklių palyginimas

Pastato užstatymo tankis (įvertinant viso sklypo plotą) – 67% (Pagal DP leistina 85%) Pastato užstatymo intensyvumas (įvertinant viso sklypo plotą) – 180% (Pagal DP leistina 230%) Pastatų bendrasis plotas – 9716 kv.m

Tūrinių – planinių sprendinių įtaka statybos kaštams

Pastato planinė struktūra logiška, konstruktyvinis sprendimas aiškus ir nesudėtingas. Daugiau pastangų reikalaujantis elementas – laužytas stogas, tačiau reikšmingos įtakos statybos kaštams neturi. Pastato apdaila gali reikalauti periodinės priežiūros.

BENDRAS ĮVERTINIMAS Komplekso sprendiniai jautriai reaguoja į gretimybes, anksčiau buvusį užstatymą, esamas vertybes. Pastatai urbanistiškai įsilieja į esamą situaciją, skiria deramą pagarbą paveldui, kuria plastišką siluetą. Pastato tūriai sąmoningai skaidomi siekiant mažesnio komplekso mastelio ir įtakos gretimybėms. Tačiau kompleksas stokoja originalumo, nekuriamas kaip vienas iš miesto aktyvių traukos taškų, nesiekiama kurti ikoninio įvaizdžio. Greta pastato esančios viešosios erdvės tvarkomos minimaliai, nekuriamas papildomas patrauklumas. Taip pat projekte matomi nereikšmingi pastato techninės programos neišpildymai.

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 31



KONKURSO DARBAI


PIRMA VIETA LINDENAU GALERIJA

„Perimetrinis užstatymas pratęsia Danės krantinės užstatymo principus, o subtiliai siaurėjantis tūrių skaidymas sukuria pakankamą kultūros paveldo objektų apžvalgą. Ramūs pastatų tūriai užpildo erdvę ir suteikia foną aplinkiniams paveldo objektams bei ateityje atsirasiančiam akcentiniam statiniui Danės pietiniame rage. Aktyvus taškinis pulsuojantis pirmo aukšto perimetras sukuria puikias sąlygas komercinei veiklai, aktyviam viešų erdvių naudojimui. Penki tūriai turėtų įgauti tam tikrus individualius bruožus, nes vientisi kvartalai nebūdingi Klaipėdos senamiestyje. Užstatymo intensyvumas atrodo kiek per didelis. Būtina deramai įvertinti planuojamo ir būsimo užstatymo vakarinėje sklypo dalyje rodiklius, jų ateities poreikį, bei normuojamus atstumus iki gretimybių. Architektūrinė statinių išraiška atliepia Klaipėdos istorinei daliai būdingą architektūrą, tačiau vertėtų atsakingai parinkti stogo kampus ir statinių proporcijas, atsižvelgiant į Klaipėdos m. Bendrojo plano 2007.04.05 Nr.T2-110 priedo 1 sprendinius 7.14 ir specialųjį planą. Vantines balkonų konstrukcijas būtina peržiūrėti, neplanuoti už sklypo ribų. Fasadai makete atrodo kiek perkrauti. Atviras modernaus fasado charakteris gali sukelti problemų dėl individualių gyventojų poreikių, būtina pasiūlyti netipinius sprendinius, užtikrinančius individualesnę kiekvieno namo fasadų architektūrinę išraišką, skirtingus karnizus, pastatų aukštį ir kitas priemones. Vidinė kvartalo erdvė tarp pastatų turėtų būti papildyta pagal normas daugiabučiams priklausančiais sklypo elementais. Derėtų apsvarstyti pirmo aukšto komercinės erdvės ir stogo terasos santykį, sukuriant dar geresnes sąlygas bendruomeninei gyventojų erdvei įrengti.“ Vertinimo komisijos komentaras

34 |

UAB Architektūros studija „Plazma“ T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius Projekto autoriai: Rytis Mikulionis Dalia Treinytė Martynas Lukas Viltautė Zubrytė Živilė Matijošiūtė

Kompleksas formuojamas Klaipėdos senamiesčiui charakteringu perimetrinio užstatymo principu, pastatai išdėstomi lygiagrečiai Danės krantinei, ypatingas dėmesys skiriamas siluetui nuo Danės upės žiočių. Pastatų išdėstymas, mastelis ir aukštingumas leidžia įplaukiant į Danę apžvelgti pilies bastionus ar fosas, taip pat užtikrinama galimybė fragmentiškai matyti „Lindenau“ laivų statyklos elingo statinį. Kompleksas formuojamas iš penkių naujai projektuojamų tūrių, kuriuos vizualiai ir funkciškai jungia pirmas aukštas – dengta galerija. Esamas pastatas (Žvejų g. 24) įkomponuotas į naują urbanistinę struktūrą. Kuriama architektūra būdinga Klaipėdai - statiniai dvišlaičiais, laužytais stogais, stilizuotais erkeriais. Kontekstualios tradicinės apdailos medžiagos (raudonos plytos, čerpės, medis) naudojamos kartu su šiuolaikinėmis - metalu ir stiklu.


KONKURSO APŽVALGA

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 35


ANTRA VIETA LINDENAU VARTAI

„Perimetrinis komplekso užstatymas su atitrauktais pirmo aukšto fasadais sukuria gyvą perimetrą palei Danės krantinę ir Priešpilio gatvę. Tūrių komponavimas inovatyvus, kuriantis modernią tūrių išraišką. Didėjantis užstatymas palei Priešpilio gatvę gali per daug konkuruoti su atstatomu Didžiuoju pilies bokštu. Tarpai tarp komplekso pastatų neužtikrina kokybiško istorinių kompleksų apvželgiamumo, formalūs, be to atsirastų vėjo koridoriai. Pagal Specialiojo ir detaliojo plano bei Bendrojo plano p.7.14 sprendinius turėtų būti didinami tarpai tarp korpusų, tai pagerintų apžvalgą bei sumažintų kiek per didelį vietai komplekso užstatymo intensyvumą. Architektūrinė komplekso išraiška šiuolaikiška, gali būti pritaikyta istorinei aplinkai. Fasadai ritmiški, tačiau galėtų būti gyvesni. Tūrinės raidės įdomus, tačiau per daug aktyvus sprendimas. Tūriniai stoglangiai atrodo mechaniškai, tačiau papildo gyvą stogų siluetą. Stoglangiai galėtų labiau atverti interjerus vaizdams. Vidiniai kiemeliai ir juose siūlomos pėsčiųjų galerijos komplikuoti. Vidines kvartalo erdves skyrus gyventojų poreikiams pagerėtų kvartalo gyvenimo kokybė. Komplekso santykis su Priešpilio g. 6 pastatu tinkamas, tačiau pastatas iš visų pusių apsupamas pakeltomis terasomis. Trūksta erdvės. Akcentinė dalis vakarinėje sklypo dalyje nevertinama.“ Vertinimo komisijos komentaras

36 |

UAB „Kančo studija“ Gėlių Rato g. 21A, Kaunas Projekto autoriai: Gustė Kančaitė Tomas Petrikis Ieva Šalomskienė Kęstutis Kajokas

Lindenau vartai – naujasis Klaipėdos senamiesčio židinys, akcentuojantis miesto ir vandens sandūrą, pasitinkantis miesto svečius, išlydintis išvykstančiuosius, užbaigiantis Danės krantinės formavimą. Sklype projektuojami du tūriai formuoja dviejų pagrindinių kvartalo kraštinių perimetrą – Danės upės krantinės bei Priešpilio gatvės išklotines. Kintamu aukštingumu sutelkiami akcentai į du pagrindinius kvartalo taškus – vakarinį korpusą, pasitinkantį žmones nuo terminalo pusės bei rytinį sklypo galą, orientuotą į pilies kompleksą.


KONKURSO APŽVALGA

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 37


TREČIA VIETA KAITA

UAB „Uostamiesčio projektas“ Turgaus a. 27, Klaipėda Projekto autoriai: Algirdas Stripinis Miglė Paužaitė Snieguolė Stripinienė Kristina Milvidaitė – Striškienė

„Komplekso laisvo planavimo užstatymo tipas užtikrintų Lindenau komplekso ir Piliavietės apžvalgą, tačiau komisijos nuomone labiau tinkamas gamtinėje ar panašioje aplinkoje. Nors akių lygyje būtų kuriamas dinamiškas komplekso perimetro įvaizdis, tačiau toks užstatymas dar labiau prisidėtų prie chaotiškos miesto ir uosto išklotinės Kuršių marių pakrantėje. Sudaroma galimybė toliau vystyti pietinį Danės upės ragą. Pirmas komplekso aukštas atsietas nuo antro aukšto. Komplekso perimetras per daug sterilus, trūksta skaidymo, individualumo. Pastatų architektūra nesukuria tokiai vietai būtino įvaizdžio. Fasadai plokšti, langų suskaidymas kiek mechaniškas. Tūrinei kompozicija ir stogų formai trūksta pagrįstumo, išbaigtumo. Pastatų išdėstymas sukurtų geras gyvenimo sąlygas bei suteiktų puikius vaizdus link Kuršių marių, miesto bei uosto.“

Projektuojant pirmąjį etapą pasirinktas santūrus užstatymas atsižvelgiant į supančią aplinką. Vizualiniai ryšiai į elingą ir į pilį projektuojami pagal teritorijų planavimo dokumentuose nurodytas gaires. Pagrindinis vizualinis ryšys į Didįjį pilies bokštą nuo marių pusės numatomas Priešpilio gatve, tačiau komplekso tūriai, stogų lūžiai išdėstomi taip, kad planuojamos atkurti pilies kontūras būtų matomas ir kitais, skirtingais kampais. Už projektuojamo statinio esantis P. Lindenau komplekso elingas nuo Dangės krantinių apžvelgiamas per skaidomų tūrių tarpus bei fragmentiškai per komplekso tūrių stogų „įkirpimus“. Aukščiausias projektuojamo pastato taškas (pagal teritorijų planavimo dokumentus) – 20 m, - labiausiai nuo pilies nutolusio tūrio stogo smailė.

Vertinimo komisijos komentaras

Fasadų apdailai numatomos natūralios medžiagos: šviesių atspalvių Accoya mediena, vertikalaus skaidymo rusva keramika, keičiančios viena kita fasadų lūžių vietose. Medžiagų keitimas suteikia kompleksui dinamikos, vizualiai skaido tūrius.

38 |

Modeliuojant tūrius ieškoma naujų akcentų. Keičiant komplekso fasadų ir stogų kryptis, nuo Pilies tilto, nuo vakarinės pilies fosos (einant, važiuojant Priešpilio gatve), nuo elingo ir upės atsiveria projektuojamų tūrių dinamiška senamiesčio mastelio išklotinė.


KONKURSO APŽVALGA

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 39


KETVIRTA VIETA LINDENAU KRANTINĖS NAMAI

„Itin stipri urbanistinė analizė. Tačiau pasirinkti sprendiniai apsunkina kultūros paveldo teritorijos apžvalgą. Didelis ir vientisas tūris užstotų pagrindinius vaizdus į Lindenau ir piliavietės kompleksą nuo Danės upės. Neskaidomi tūriai ir jų forma sukuria itin didelio užstatymo intensyvumo įvaizdį. Kampiniai bokštai itin aktyviai konkuruotų su ateityje atstatomu Didžiuoju pilies bokštu ir pačia pilimi. Architektūrinė komplekso išraiška ir pasirinkti semantiniai Klaipėdos architektūros kodo elementai yra šiuolaikiški, tačiau labiau primena ofisų kompleksams būdingą architektūrą. Pasirinktas įvaizdis disonuotų su istorinio miesto centro aplinka. Kuriamos kokybiškos vidinės kvartalo erdvės. Sudėtingos pastato konstrukcijos ir laikantieji fasadų elementai potencialiai gali virsti dekoratyviomis detalėmis.“

Vertinimo komisijos komentaras

40 |

UAB „Arches“ Ateities g. 10, Vilnius Projekto autoriai: Rolandas Liola Arūnas Liola Edgaras Neniškis Ernesta Bagužaitė Žilvinas Urbas Kotryna Urbonaitė

Komplekso architektūrinę idėją suformavo pati aplinka, kurios integralia dalimi pastarasis ir turi tapti. Istorinių urbanistinių Danės krantinių erdvių sistema suponavo plane besilankstančių tūrių kompoziciją, kuri organiškai atkartoja upės vingius, istorinio užstatymo charakterį. Tai tampa savotikšu miesto krantinės užstatymo ženklu. Formuojama binarinė architektūrinė kompozicija, kurią sudaro stilobatinė dalis su komplekso galuose esančiomis dominantėmis ir ant jos išdėstyti linijiniai gyvenamųjų statinių tūriai. Tūriai komponuojami taip, jog būtų išlaikyti skersiniai vizualiniai ryšiai su išskirtiniais istoriniais statiniais iš Šiaurinio rago krantinės pusės. Taip pat pasiūlyta išilginių vidaus erdvių kompozicija atveria vaizdus į senamiestį ir marias ne tik komplekso gyventojams, bet ir atplaukiantiems laivams. Binariškumas koduojamas ir fasaduose: lygaus stiklo su už jo esančiomis medžio plokštėmis stilobato fasadai kontrastuoja faktūriškai rezidencinės dalies tūrių struktūrai. Pastaroji savo formomis ir medžiagiškumu interpretuoja Lindenau elingo, klaipėdietiško fachverko struktūras.


KONKURSO APŽVALGA

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 41


PENKTA VIETA VAKARINIS

„Statmenas užstatymas Danės krantinei užtikrintų gerą istorinių objektų apžvalgą, tačiau šioje vietoje vertėtų formuoti perimetrinį užstatymą, taip sukuriant aktyvų Danės upės ir Priešpilio g. perimetrą. Komplekse trūksta privačių vidinių erdvių. Pasirinktas architektūrinis įvaizdis ir jo derinimas su pramonine uosto aplinka komisijos nuomone tik iš dalies atitinka vietos specifiką. Ši teritorija nuo seno buvo vartais į Klaipėdos senamiestį, todėl pasirinkta koncepcija disonuoja su istorine aplinka. Pasirinkta daugiabučių namų tipologija, užstatymo principai ir architektūrinis įvaizdis labiau tinkamas masinės statybos rajonų aplinkoje. Architektūriniai sprendiniai itin racionalūs, medžiagiškumas būdingas istorinei aplinkai, tačiau pasirinktas užstatymas ir pastatų artumas nesukuria kokybiškos aplinkos gyvenimui ir poilsiui.“ Vertinimo komisijos komentaras

42 |

UAB „Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai“ Kumelių g. 4, Kaunas Projekto autoriai: Gintautas Natkevičius Paulius Narauskas Dominykas Kalmatavičius Adomas Rimšelis Gintaras Antanas Kubilius Vytautė Gineikaitė

Urbanistinėje uosto aplinkoje projektuojamas 6 pastatų kompleksas savo masteliu, ritmu ir aukščiu derantis su esamu uosto užstatymu ir fone fragmentiškai apžvelgiamu Lindenau laivų statyklos elingu. Teritorijos sutvarkymas natūraliai susilieja su bendra urbanistine statinių struktūra, numatant želdinius ir rekreacines zonas vizualiai turtingiausiose sklypo vietose: alėja ties Danės upės krantine, skveras greta istorinių pastatų, poilsio aikštė vakariniame sklypo smaigalyje. Pastatuose matoma industrinio doko, uosto užuomina, pabrėžiant santykį su kranais ir šalimais esančiu elingu. Komplekse atsiranda dalinai ritmingas suskaidymas, link marių pusės smulkinant multifunkcinių pastatų mastelį. Atskiriems stačiakampio plano tūriams charakterį suteikia nurėžti vienšlaičiai stogai. Fasadų išraiškoje pabrėžta metalo koncepcija, prigretinant pastatą prie industrinės aplinkos, kranų, metalinio elingo ir betoninių krantinių. Gan aiškios architektūros tūriams ažūriškumo suteikia charakteringi, siauri, tačiau į priekį išsišovę balkonai, pakabinti ant metalinių templių. Vakarinėje sklypo pusėje suprojektuoti namai su milžiniškais, vertikaliai suskaidytais stikliniais ekranais.


KONKURSO APŽVALGA

MULTIFUNKCIS KOMPLEKSAS PRIEŠPILIO G. 6 KLAIPĖDOJE | 43


UAB „PUIKI INVESTICIJA“


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.