Page 1

LANDBRUGSSKOLEN HØNG ÅRBOG 16/17

-


LANDBRUGSSKOLEN SJÆLLAND • HØNG

Henrik Jensen

Anette Rytter

Anne Birgitte Duus

Anne Norre

Bo Boye Andersen

Charlotte Ibsen

Christa Hansen

Cindy Hemmingsen

Dan Møller Jensen

Gitte Larsen

Iben Thornholm

Jesper Lilholt

Jette Madsen

Jytte Jochumsen

Karin Askengren Gohn

Kenn I. Olsen

Lærer og Aftenvagt

Lærer

Linda Fager Hansen

Lone Larsen

Lotte Pedersen

Marianne Hansen

Mathias K. M. Hansen

Ole Andersen

Ole Christensen

Lærer

Michael Wonterghem

Køkken

Pedel

Lærer

Ole H. Sørensen

Peter Raadal Lærer

Peter Wirz

Pia Møller Kjeldgaard

Preben Bech

René Haugaard

Lærer

Susie Pihl

Torsten Nielsen

Forstander

Lærer

Lærer

Uddannelses-sekretær

Uddannelses-sekretær

2

Køkken

Køkken

Lærer

Driftsleder Svinestald

Vejleder og Lærer

Pedel

Uddannelses-sekretær

Lærer

Lærer

Køkken

Lærer

Lærer

Lærer

Dyrepasser Landbrug

Lærer

Vejleder og Lærer

Aftenvagt

Rengøring

Køkken

Tyge Stubager Pedel

Landbrugsskolen Sjælland • Finderupvej 8, 4270 Høng lssj-elevadm@rts.dk • Tlf.: 70 20 08 28 Del af Akademiet for grønne Uddannelser med 1000 årselever - landets største!

- ét skridt foran!


Følg os på facebook!

Læs mere på www.lssj.dk

Scan QR-koden og like vores facebookside

Landbrugsskolen Sjælland - Høng

Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng Tlf.: 70 20 08 28

- ét skridt foran!

UDGIVET AF HØNG LANDBRUGSSKOLES ELEVFORENING 3


HØNG LANDBRUGSSKOLE ELEVFORENING

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE Morten Csirinyi (årgang 2009) Møllevænget 7, 4951 Nørreballe E-mail: csirinyi2@gamil.com Mobil: 25 34 92 42 Anders V. Nielsen (årgang 2011) Ormeslevvej 26A, 4241 Vemmelev E-mail: and3rs_14@hotmail.com Mobil: 41 60 12 38 Jonas Dam Nielsen (årgang 2013) Fuglagervej 9, 4173 Fjenneslev E-mail: skovshoej@hotmail.dk Mobil: 21 73 17 49 4

FORMAND Anders Christiansen (årgang 2008) Enighedsvej 1, 4180 Sorø E-mail: andersch87@gmail.com Mobil: 27 40 89 33 NÆSTFORMAND Tim Axen (årgang 2009) Sæbyvej 17, 4270 Høng E-mail: Tim.axen@mail.dk Mobil: 51 21 09 68


INDHOLDSFORTEGNELSE Personaleoversigt..........................................................2 Find os på facebook......................................................3 HL elevforeningsbestyrelse...........................................4 Indholdsfortegnelse.......................................................5 Formandens indledning.................................................6 Personalia 2016.............................................................8 Årets gallafest 1. hovedforløb..................................... 10 13 skarpe til den nye forstander................................. 15 Farvel og goddag......................................................... 18 Tak for 18 fantastiske år..............................................20 Nye tider på vejlederkontoret i Høng..........................22 Årets byggeri i Høng....................................................23 Landbrugsskolens elever vinder priser.......................24 5 lande på 5 dage.........................................................26 Studietur til Portugal 2016..........................................28 Studietur til USA 2016..................................................34

Studietur til Tyskland og Tjekkiet 2016......................42 Hvis vægge kunne tale…..............................................43 Mathias præsenterer sig.............................................44 Færdig med EUX.........................................................46 Leder udannelse, ja selvfølgelig!.................................50 Mit arbejde som food careers ambassadør...............52 Hvad blev der af ham med volvo traktorene?.............54 Klasser og dimissioner................................................56 Skillsdag.......................................................................74 Hilsner fra jubilarer.......................................................76 Jubilar årgange fra elevdag 2016...............................85 Innovation og iværksætteri..........................................87 Hvededyrkningsprojekt................................................88 Åbent hus.....................................................................89 Indbydelse til elevdag.................................................. 91 5


AF FORMAND FOR ELEVFORENINGEN Anders Christiansen Når du sidder og læser denne udgave af Høng Landbrugsskoles elevforenings årsskrift, så har du nok allerede fundet ud af at det ikke kom med posten som det plejer. Dette skift er sket som følge af, at portoudgifterne er blevet fordoblet de sidste 10 år, hvorimod vores medlemstal er faldet. Den struktur har vi i elevforeningen selvfølgelig måtte tilpasse os, alt andet vil være uforsvarligt. Og efter min mening har det igennem årene været svært at tiltrække/beholde folk i en elevforening som vores, med kun en 6

årlig fest og et elevskrift – man er jo begyndt at holde kontakt med hinanden efter endt skoleophold på andre måder som f.eks. Facebook. Et godt eksempel er bl.a. forårets 10 års jubilarer, hvor vi ved hjælp af Facebook faktisk kan få fat i ca. 99 % af denne årgang - det er måske lidt sværere med 50 års jubilarerne. Vi har dog ikke valgt at lave om på årsskriftets indhold, da vi synes at indholdet rammer mange af de læsere som vi kommer ud til. Der er alt lige fra årets gang på Landbrugsskolen Sjælland – Høng, som endnu en-


gang har haft den store gravemaskine frem, til hvilken studieture skolen har været på det seneste års tid.

samarbejdet med Landbrugsskolens nye forstander Henrik Jensen.

En stor ting er der dog alligevel sket i dette års elevskrift, nemlig at en af vores igennem tiderne største skribent til årsskriftet ikke kommer til at bidrage på samme niveau som hidtil. Karl-Åge Poulsen valgte nemlig i 2016 at han vil prøve nye udfordringer i sin hverdag efter 19 år som forstander på Landbrugsskolen Sjælland Høng - der skal i denne sammenhæng lyde en stor tak for samarbejdet fra bestyrelsen i elevforeningen, og vi ser frem til

Husk at følge ”Høng Landbrugsskoles elevforening (official) på Facebook. Eller skriv en mail til sup@rts.dk så du også i fremtiden modtager besked om, hvornår der er nyt elevskrift på gaden. Til sidst vil jeg på Høng Landbrugsskoles elevforenings vegne, ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår! 7


PERSONALIA 2016 Af Forstander Henrik Jensen Medarbejderstaben på Landbrugsskolen er særdeles stabil og 2016 er endnu et bevis på dette. Der er i det forgangne år kun sket få ændringer i sammensætningen. Ved personalets afslutning inden sommerferien, meddelte Karl-Åge Hornshøj Poulsen at han havde opsagt sin stilling til udgangen af september 2016. Det var for alle medarbejdere en stor overraskelse, vi ikke havde set komme. Karl-Åge har været en særdeles vellidt forstander for skolen og jeg vil på egne og medarbejders vegne gerne 8

sige tak for samarbejdet og din indsats på Landbrugsskolen. Undertegnet har som bekendt fået stillingen som forstander. Min egen stilling som plante- og idrætslærer har endnu ikke været opslået, men dækkes foreløbigt internt og af timelærere. Siden september 2002 har Jørn Manniche været ansat som underviser i teknik, arbejdsmiljø, naturfag m.m. Ved sommerferiens er Jørn gået på pension. Jørn kom til Landbrugsskolen efter først at have undervist på Næsgaard Landbrugsskole og senere Kærehave Landbrugsskole. Jørn har været særdeles vellidt blandt ele-


ver og kollegaer. Specielt har vi som kollegaer, været taknemmelige for de mange personalearrangementer som Jørn har været tovholder på. Jeg vil på egne og medarbejderes vegne sige Jørn tak for samarbejdet og indsatsen på Landbrugsskolen.

udlånt fra RTS i foråret. Fra 1. oktober er Lotte Petersen fast på kontoret i Høng. Lotte har været ansat i 20 år på Roskilde Tekniske Skole og har siddet i elevadministrationen for bygningsuddannelserne. Velkommen til Lotte!

Til erstatning for Jørn Manniche, blev pr. 1. februar 2016 ansat Mathias Kristian Mousten Hansen. Mathias er 30 år og kommer fra en stilling som embedsmand i Miljøministeriet. Mathias har sideløbende med sin stilling, taget en uddannelse til jordbrugsteknolog med speciale i kvæg. Velkommen til Mathias!

I praktiskafdeling har Tyge Stubager og Dan Møller Jensen fået selskab af Ole Jørn Andersen der er ansat på deltid pr. 1. marts 2016. Velkommen til Ole!

I elevadministrationen har Tine Thunbo Madsen været

Som aftenvagt er Tim Axen afløst af Jesper Lilholt, som har mange års erfaring med at arbejde med unge. Tak for flere års samarbejde med Tim og velkommen til Jesper! 9


ÅRETS GALLAFEST, 1. HOVEDFORLØB

10


11


12


13


14


ELEVFORENINGENS 13 SKARPE SPØRGSMÅL TIL DEN NYE FORSTANDER JOB? Forstander på Landbrugsskolen Sjælland i Høng BOPÆL? Jeg bor på en gård ved Kirke Stillinge. FØDSELSDATO? 8. marts 1978 FAMILIEFORHOLD? Gift med Ragnhild der er sygeplejerske. Vi har Carl på 8 år og Ane på snart 5 år. HVOR ER DU FØDT OG OPVOKSET? Jeg er født og opvokset i Kirke Stillinge. Jeg bor på en nabogård til mine forældres, hvor jeg voksede op.

HVAD ER DIN UDDANNELSE? Efter et efterskoleophold og et år på handelsskole gik jeg i gang med landbrugsuddannelsen til faglært landmand og senere Agrarøkonom. I forbindelse med mit arbejde på landbrugsskolen, har jeg taget en Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. HVILKE JOB HAR DU HAFT GENNEM ÅRENE? Flaskedreng hos en købmand, landbrugselev med både planteavl og svin, traktorfører på maskinstation og landbrug, medhjælper i juletræer og pyntegrønt, fodermester i en sobesætning, produktkonsulent ved ØA (Danish Agro), kørselsleder på maskinstation, selvstændig landmand og lærer på landbrugsskolen Sjælland. 15


HVILKE FRITIDSINTERESSER HAR DU? Min fritid har hidtil gået med at passe landbruget på gården, bygge stuehus om, være aktiv i det lokale foreningsliv som gymnastiktræner og kasserer i den lokale idrætshal. Nu er jorden forpagtet ud og når jeg lander som ny forstander, kunne jeg godt tænke mig at få dyrket noget mere motion som kompensation for den mere stillesiddende stilling. HVORDAN SLAPPER DU AF? På et par alpinski. Jeg holder meget af skiferie i selskab med familie og venner. HVAD FIK DIG TIL AT SØGE JOBBET SOM FORSTANDER? Jeg brænder for at uddanne unge mennesker. På 16

landbrugsskolen har jeg muligheden for, sammen med en engageret og kompetent medarbejderstab, at sætte rammerne for grønne uddannelser af høj kvalitet. BESKRIV DEN BEDSTE OPLEVELSE PÅ LANDBRUGSSKOLEN SLÆLLAND - HØNG Der er mange både store og små. Det kan være små ting i hverdagen eller større som når vi afslutter hold. Jeg har dog lige været en tur med 2. hovedforløb på studietur til Californien. Det var en super god oplevelse at være med til at give en stor gruppe unge landbrugsskoleelever en oplevelse for livet. Eleverne var fagligt og socialt i højgear på hele turen – de gjorde selv turen til den succes den var. Vi satte bare rammerne og lod eleverne fylde dem ud. Det var fedt at se!


HVAD ER DIN HØJESTE PRIORITET DET NÆSTE ÅR? Som altid har vi mange ting vi gerne vil arbejde med, udvikle og gøre endnu bedre. En forudsætning for at vi lykkedes med vores indsatser er at organisationen på skolen fungerer. Det betyder ikke at den ikke fungerer nu, men blot at jeg skal lande som ny forstander og at medarbejderne er trygge i de rammer som jeg, sammen med dem, sætter for deres arbejde. HVOR SER DU LANDBRUGSSKOLEN SJÆLLAND HØNG OM 10 ÅR? Om 10 år vil vi stadig være en skole med plads til den enkelte elev og elevens faglige og personlige udvikling. Vi skal altid kunne rumme og ramme de

elever der vælger os som skole. Med det udgangspunkt skal vi stadig være en af landets bedste landbrugsskoler, men vi skal også være en af de foretrukne skoler. Vi har et produkt af høj kvalitet og det er en skam at det som regel ”kun” er de østlige øers ungdom og landmænd der har det i deres bevidsthed. Med de grønne uddannelser i fokus og ikke mindst landbrugsuddannelserne skal vi kunne trække elever fra hele landet. Elever der vil møde en skole med en undervisning af både faglig og pædagogisk højt niveau og en attraktiv kostskole der understøtter og booster elevernes udvikling. En skole hvor det er rart at være både elev og medarbejder. Vi kender ikke fremtiden og dens udfordringer, men vi skal altid have ambitionen om at være blandt de bedste - både på elevernes og egne vegne. 17


FARVEL OG GODDAG Af Bestyrelsesformand for RTS og tidligere bestyrelsesformand for Høng Landbrugsskole, Hans-Arne Nielsen Den 1. oktober 2016 skulle vi sige farvel til Karl-Åge Poulsen som Forstander på Landbrugsskolen Sjælland, og velkommen til Henrik Jensen som ny Forstander. Karl-Åge har været forstander i næsten 18 år. Det har været en meget spændende tid med mange udfordringer. Karl-Åge har med stor dygtighed og rettidig omhu, samt store evner til at se og lytte, ført Landbrugsskolen Sjælland rigtigt godt igennem alle disse år. Skolen er mere 18

end dobbelt så stor i dag, og har med ca. 220 årselever og mange flere tilbud til eleverne, fulgt med tiden på en rigtig god måde. Skolen fremstår i dag som en flot og veludbygget skole med et meget engageret personale. Skolens elever har (næsten) altid været meget glade for Karl-Åge som forstander, det er mit indtryk at eleverne har kunnet komme til ham med deres små eller store problemer eller spørgsmål, og her har de fået et svar eller hjælp. Karl-Åge havde tid til at lytte til eleverne, men sommetider skulle nogle elever lytte til KarlÅge, når de skulle ændre opførelse eller andet.


Karl-Åge har været med til at gennemføre tre fusioner. Det er i stor udstrækning Karl-Åges fortjeneste, at vi kom så godt igennem dem. Han var god til at forklare det, så alle fik en forståelse, hvorfor det var nødvendigt at fusionere skolerne. Dette ses med alt tydelighed på det resultat, vi står med i dag. Det er min helt klare opfattelse, at havde vi ikke lavet disse fusioner, havde vi ikke haft den skole vi har i dag, hvis vi i det hele taget havde haft noget, der hed Landbrugsskolen Sjælland. Jeg vil gerne her sige mange tak til Karl-Åge for den store indsats i gennem alle årene, og ønske ham alt

muligt held og lykke med det nye job i Landboforeningen Gefion. Samtidig en stor tak til Karl-Åges familie og alt muligt godt i fremtiden til jer alle. Jeg vil også gerne byde velkommen til Henrik Jensen som ny forstander, og ønske ham held og lykke med jobbet som Forstander på Landbrugsskolen Sjælland. Henrik Jensen har været ansat på Skolen i nogle år, så han kender lidt til, hvad det vil sige at være leder på skolen, så vi tror og håber det er et rigtigt godt valg, at ansætte Henrik Jensen som Forstander. 19


TAK FOR 18 FANTASTISKE ÅR v/ tidl. forstander Karl-Åge Hornshøj Poulsen

arbejdet som økonomikonsulent.

Den 30. juni blev skoleårets sidste elever sendt på ferie, - med eksamensbeviser. Efter mere end en måned med eksaminer, afslutninger og ca. 200 beviser, fandt jeg det rette tidspunkt til at meddele personalet en beslutning jeg havde truffet flere uger tidligere, nemlig at ville stoppe som forstander pr. 1. oktober 2016.

Hvis jeg skulle foretage et jobskifte - min alder taget i betragtning (jeg er 55 år) - så var tiden inde.

JEG STOPPEDE IKKE, FORDI JEG VAR TRÆT AF AT HAVE MED ELEVER AT GØRE, MEN FORDI: Jeg ikke kunne se mig selv stå i spidsen for en skole i fortsat rivende udvikling de næste 15 år Jeg har i længere tid haft lyst til at prøve kræfter med 20

Jeg har fået et fantastisk job i et spændende landbrugsmiljø hos Gefion i Sorø, og har fået en række kollegaer, som jeg kendte mange af i forvejen. Flere har enten været tidligere elever eller lærere på landbrugsskolen - og jeg er faldet hurtigt og godt til med tal og regnskab! Tiden på landbrugsskolen vil dog altid stå som noget helt særligt. Dejlige elever; Dejlige kollega-er; Spændende arbejde; Nok af arbejde; Et fantastisk køkken! JEG SKAL IKKE TRÆTTE JER MED, HVAD JEG SER


TILBAGE PÅ I MIN TID SOM FORSTANDER, BLOT VIL JEG NÆVNE AT skolen i min periode som forstander var igennem 3 fusioner med andre skoler, Sydsjæl-lands Landbrugsskole, Lyngby Landbrugsskole og Roskilde Tekniske Skole. Og hver gang man kom ud på den anden side af en fusion, stod der en ny skole at forholde sig til. at der i Høng blev investeret og renoveret for næsten 75 mio. kr. i bygninger og byg-ningsrenoveringer. at elevtallet udviklede sig til at være næsten det 3 dobbelte med plads til nu over 200 elever. Skolen har været førende med nye ideer, specialpædagogisk hjælp, innovation i undervisningen, praksisnær

undervisning, eux-uddannelse, talentspor, projektorienteret undervisning og meget andet. Det er vigtigt, at ideerne fortsætter til gavn for elevernes uddannelse. Jeg kunne mærke på mig selv, at en ny frontfigur vil kunne fortsætte dette med nye kræfter og ildhu - og jeg glæder mig over valget af Henrik Jensen som ny forstander. Den rette person på det rette tidspunkt og på det rette sted. Jeg ønsker held og lykke til alle med arbejdet på Landbrugsskolen Sjælland i Høng i fremtiden. Både Laila og jeg vil glæde os til at se skolens fortsatte udvikling, hvilket bliver let for os, idet vi bliver boende i Høng, hvor vi i øjeblikket er ved at bygge hus. 21


”NYE TIDER” PÅ VEJLEDERKONTORET I HØNG Fra August 2016 blev det på flere måder ”nye tider” på vejlederkontoret på Landbrugsskolen.

Vi forsøger derudover at gøre det muligt, at Annabelle kan være på skolen en arbejdsdag hver anden uge.

SEGES besluttede at Landboungdomskonsulent Annabelle Pedersen skulle flytte sit kontor fra Landbrugsskolen til en placering på Landboforeningen i Rønnede.

Samtidig fik vejledningen nye åbningstider: mandag til torsdag fra kl. 10-11:45 på tlf. 25740316 eller kom ned til os på kontoret.

Gennem 8 år har skolen haft et tæt samarbejde med Landboungdom, ikke mindst gennem det fælles kontor vi havde på skolen, hvor Annabelle havde sin faste plads. Det gav på mange måder synergi for eleverne, da Annabelle kunne hjælpe med de arbejdsmarkeds relaterede forhold som f.eks. løn og feriepenge, som skolen ikke må varetage. Det er naturligvis stadig muligt at kontakte Annabelle telefonisk og på mail og det er alle meget velkomne til. 22

Vejledningen på skolen varetager alt vedrørende spørgsmål om uddannelse både for læremestre og elever. Vi hjælper gerne med uddannelsesaftaler, individuelle uddannelsesplaner, kompetencemål i praktikperioden og alle øvrige spørgsmål der vedrører uddannelsen. Derfor skal I aldrig vente med at komme og spørge os, vi vil hellere end gerne hjælpe! Charlotte og Anne Birgitte


Bålhytte til eleverne bygges i marts/april 2016

Lidt større projekter sat i gang i sommeren: Nye elevværelser og en nye bygning med 2 klasseværelser. Der var rejsegilde de 2.november med tale af forstanderen.

I starten af december så det således ud med den nye undervisningsbygning:

Og værelsesfløjen tager også form.

ÅRETS BYGGERI I HØNG Vi glæder os til at tage det hele i brug i starten af 2017!

23


LANDBRUGSSKOLENS ELEVER VINDER PRISER! Landbrugsskolens slogan ”et skridt foran” er til fulde blevet til virkelighed i 2016!

fodres med for derved at opnå forskellig smag på kødet.

Vores dygtige elever har vundet ikke mindre end 4 priser i 2016.

På svinekongressen i oktober brillerede to af vores svinelever på 2. hovedforløb med at vinde DM i svin. Danmarks Mesterskabet foregår mellem landets landbrugsskoler. Her er det i øvrigt værd at bemærke at Marie Fisker og Maria Nielsen, der vandt pokalen, svarede korrekt på samtlige spørgsmål.

I marts måned modtog Jonas B. Jensen 2. pladsen i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs konkurrence om den bedste virksomhedslederopgave blandt landets landbrugsskoler. Jonas skrev en opgave om grøntsagsproduktion på Lammefjorden med Peter Rådal som vejleder. I juni måned var Jonas Jensen på banen igen, hvor han sammen med Mathilde Saga og Marco Vestergaard på Roskilde dyrskue vandt 2. pladsen for bedste innovationsopgave på Agrarøkonomuddannelsen. Gruppen havde skrevet om produktion af grise, hvor kunden selv er med til at bestemme, hvad de skal 24

Derudover vandt Marie Fisker prisen for landets bedste elev i svineproduktionen 2016. Her indstiller skole og arbejdsgiver en elev og eleven laver desuden selv en præsentation. Maries arbejdsgiver er Lykkensgård Avlscenter v/Ulrik Olsen. Vi er meget stolte over, at I præsterer så flot, og vi har tænkt os at holde fast i vores høje faglige niveau og blive ved med at være ”et skridt foran”.


25


26


27


STUDIETUR TIL PORTUGAL 2016 En lille fortælling fra hver dag på vores studietur til Portugal d. 3/11 – 9/11 – 2016 Af Peter Raadal Jørgensen TORSDAG D.. 3/11 Torsdag den 3 mødtes vi i lufthavnen, hvor vi alle fik lidt af spise, inden vi skulle flyve mod Portugal. efter alle havde fået noget at spise, skulle vi tjekke ind, så vi kunne komme afsted. Da vi landede i Portugal, mødtes vi med Dorthe, som skulle vise os rundt og fortælle os lidt om Portugal. Da vi havde kørt et godt stykke tid i bus, nåede vi frem til vandrehjemmet. Vi lige fik vores nøgler til værelserne. Derefter var vi ude og spise på en restaurant der lå i byen. FREDAG D. 4/11 I dag er vores første hele dag i Portugal. Vi har overnattet på et hostel i Evora. I dag går turen videre mod Beja, men først har vi et stop hos en landmand, der op28

drætter sorte grise. Vi ankommer til gården, her bliver vi taget imod af en fra det her ”sorte grise avlsforbund”, og herefter kommer landmanden. Landmanden og den anden mand viser os rundt, og fortæller om de her meget speciale grise, bla. At man først slagter dem når de vejer 200 kg, og at de skal mindst have levet af agern fra sten og kork eg i de sidste 4 måneder op til slagtning. Han siger også, at de har en daglig tilvækst på 1 kg, når de æder de her agern.Landmanden har været så sød at vente med at fodre sine grise, til vi kommer, så vi har en mulighed for at se dem helt tæt på. Vi siger pænt tak til landmanden og manden fra avlsforbundet, for at vi måtte komme. Efter frokost skulle vi ud ud og se en gammel gladiator arena, og selvfølgelig skulle Høng markeres, så vi valgte At skrive “Høng” inde i midten. Man kunne komme op i et højt tårn og se ud over kanten, nogen var vilde med det og andre mindre. Da alle havde væ-


ret rundt, og kigge skulle vi mødes ved bussen, turen gik videre mod en vin og oliven gård. I bussen blev der fortalt en masse over højtaleren af vores guide Dorthe, nogen hørte efter og andre ikke. Vi kom ud på en stor gård, hvor vi mødte en mand José. Det var ejeren af gården, han dyrkede både oliven og druer til at lave vin. Vi startede i en lille maskinhal, hvor han forklarede, hvordan de brugte en maskine til at ryste druerne af, det var vidst en anden maskine til hans oliven, da de sad bedre fast. Der var altid noget at lave på José’s gård. Når hans druer var klar til at blive høstet, så var hans oliven ikke modne endnu, så når drue høsten var slut, så var det oliven, så de havde de to afgrøder som hele tiden skiftedes til at være klar, så arbejde var der nok af. Vi kunne ikke se druerne på hans marker, da de lige var høstet. Vi gik hen til at sted, for der blev læsset oliven af, han forklarede, hvordan alle maskiner virkede, og hvordan grene og blade blev sorteret fra olivene. Vi gik videre ind på et “labratorie” det var der, de la-

vede hans vin, der var både rødvin, hvidvin og rosévin. Vi så de forksellige maskiner, som sorterede saften fra druerne og tilsatte smag og farve. Derefter kom vi i kælderen hvor der var en masse rødvin, som skulle ligge og lagre/”blive gammel” og god rødvin. Der var en del sjikader dernede som de fleste af eleverne først troede, var edderkopper, men alle fulgte med der ned. José tog så 4 flasker vin med op, som skulle smage på, 2 rødvin, 1 Hvid og 1 rose. Vi tog alle et glas og fik vist hvordan vi iltede den osv. Nogen kunne lide det og andre ikke. Da vi havde smagt vin, var besøget stort set var slut, så kunne man købe olivenolie og vin af ham. nogen købte og andre ikke. Derefter tog vi tilbage til hotellet, hvor vi havde frie tøjler til at gå i byen, eller hvad man nu ville. LØRDAG D. 5/11 Vi var ude og se en farm med jordbær. Han havde et stort drivhus med specielle effekter, hvor han blandt 29


30


andet kunne lukke for den øverste del af loftet i drivhuset, så han kunne dyrke jordbær året rundt. Han kunne hæve og sænke jordbærrækkerne, så det gav bedre arbejds muligheder for de ansatte. Han havde 2 hektar med drivhus og ville udvide bedriften med ca 1 hektar drivhus. Der var mulighed for at købe marmelade efter fremvisning. Han tilføjede alle nærrigstoffer kun med vand.

kvægsproducent. Her så vi små søde kalve og kæmpe store køer! Der var også 3 heldige personer, som fik lov til at prøve at give flaske til 3 små kalve. Det var super spændende, at se hvordan de gjorde på dette sted. Aften sluttede vi af med, at vi var ude og spise pizza, det var meget sjovt når de kom med en ny pizza hver gang og lige smed et par slizes ned på ens tallerken. Alt i alt, en super god dag.

Vi var ude og se vores guides gård. Hun og sin mand havde 570 hektar, hvor hovedparten var oliventræer og mange ny beplantet oliventræer. Vi fik noget tradionelt mad hos guiden og samtidige smage oliven olie med brød. De havde cirkelvandere og pumpede vand til fra en større sø.

MANDAG D. 7/11 Idag har vi været ude og så på grøntsager. Vi så at de tog søde kartofler op. Dette gjorde de ved, at man kørte med en kartoffeloptager, der ligger dem på jorden. Så bliver de håndsorteret og lagt i kasser med hånden. Vi var også ude og se på rullegræs. Der så vi først, at de slog græsset. Da de slog det, kørte de omkring 30km/t. Efter det så vi, at de tog det op, og pakkede det på paller. Da vi kom, var de igang med en ordre. Det var med den gamle model, hvor det er med mandskab, det bliver lagt på paller. De havde en modificeret rullegræsoptager, der selv kunne pakke rullerne på paller. Selvom han ikke havde nogle ordre på den, demonstrerede han den alligevel på 30 meter, hvor vi kunne se, hvordan den fungerede.

SØNDAG D. 6/11 Første besøg søndag – Vi var ude hos en mand, som havde kvæg, heste og får. Vi blev sat op på en vogn trukket af en traktor, hvor vi kørte ud for at se på hans marker. Han havde også rigtig mange korktræer, hvor han fortalte hvordan, man afbarkede træerne og hvor tit. Han viste os også et redskab, som man brugte til det. Træerne afbarkede man hvert niende år. Han viste os også et kæmpe stykke kork, hvor han havde taget det hele af træet på en gang. Efter besøget her kørte vi ud på den restaurant hvor hans kone arbejder og fik en masse god mad. Andet besøg søndag – På vores andet besøg efter vi havde fået noget at spise var vi ude hos en malke-

TIRSDAG D. 8/11 Vi startede dagen ud med at besøge en stor gård, som ejede 3000 ha. og 400 køer. Vi var på besøg hos ham, for at se hvordan han dyrkede majs, han havde nemlig 700 ha med majs, de var 6 ansatte om at drive gården, de brugte næsten 2 mdr for at høste de 31


700 ha majs, men de kørte heller ikke lørdag søndag. Efter gårdbesøget kørte vi til Lissabon, hvor vi kørte over en stor bjergkæde, vi var små 500 meter over vandets overflade, det var en vanvittig udsigt over en masse landskab og by. Vi ramte Lissabon, og der kunne vi vælge mellem og nusse lidt rundt i deres store shoppingcenter eller tage i et akvarie, de fleste valgte akvariet, som var meget spændende, man kunne se mange slags fisk og dyr, der havde med vand at gøre. Da vi havde været i akvariet, var det hjem på det vandrehjem, vi boede på. Vi boede 4 personer sammen, og havde fælles toilet med alle på vandrerhjemmet. Da vi havde gjordt os klar, skulle vi ud og spise, der var en god kilometer til der hvor vi skulle spise, da vi kom frem, var der salat buffet, og der blev kastet en masse kød i hovedet på os Desserten var varm ananas på spyd. Efter spisning tog de fleste på irishpub inklusiv lærerne derefter var det forskelligt, hvad folk gjorde. 32

ONSDAG D. 9/11 Sidste dag på vores studietur. Det har været en god uge med masser af oplevelser, men nu er det tid til at komme hjem til kolde Danmark. Vi startede dagen med at komme ud i Lissabon centrum hvor vi skulle bruge 3-4 timer, på at lave lige hvad vi havde lyst til. Vi splittede os op i små grupper og så byen hver for sig. Bussen samlede os op ca. kl. 14, hvor vi så kørte ind til lufthavnen. Da vi nåede lufthavnen, sagde vi farvel til vores turguide Dorthe og vores buschauffør, de fik begge en gave og sagde nogle søde ord. Vi gik ind i lufthavnen og fik tjekket vores tasker ind, hvor efter vi skulle bruge yderlige 2 timer, på hvad man nu ville indtil vi skulle flyve kl. 17. Selvom det havde været en god tur, glædede folk sig til at komme hjem. ”Ude godt, med hjemme bedst!” Vi landede i Københavns lufthavn kl. 21:35, fik vores kufferter også splittede folk, og man fik sagt god weekend, til dem man stødte på, på vejen ud.


33


STUDIETUR TIL USA 2016 FREDAG D. 04/11 2016 Det er første dag i USA. Folk var stået tidligt op, mest pga. jetlag, nogle var allerede oppe ved en 3-4 tiden.

Derefter mødtes vi ved bussen hvor vi blev kørt ud til The Golden Gate Bridge. Først kørte bussen os over broen, så vi skulle gå tilbage over broen.

Dagens program stod på sightseeing i San Fransisco.

Det var en 3 km lang tur, som bød på tæt trafik, og god udsigt ud over broen. Vi havde fået at vide af vores guide Charlie, at det vil tage 4 sekunder til man ramte vandet, hvis man besluttede sig for at springe.

Først kørte vi ud til en udkigspunkt hvor vi kunne se ud over byen, kl. var 8.00 om morgen, så det var rigtig flot. Derefter kørte vi ned i byen og ud mod havnen. Her gik vi om bord på en båd som sejlede os ud til en ø, som hed Alcatraz, hvor der tidligere havde været fængsel. Derover var det blevet benyttet til beskyttelse mod byens fjender. På Alcatraz blev vi guidet rundt via et lydbånd, som fortalte os om fængslet og fangerne. Derefter sejlede vi tilbage til San Fransisco, hvor vi selv skulle finde noget frokost. 34

Da vi var kommet over broen alle sammen, blev vi enige om at køre ud og prøve en Cabel Car. Vi kunne kun lige mase os ind i den, og så blev vi ellers kørt ned af en stor bakke midt i San Fransisco by. Da vi var færdig med at køre i sporvogn, skulle vi alle skynde os at hoppede på bussen da vi skulle nå ud ad byen, inden myldre trafikken. Næste nat overnattede vi på et hotel i Oakdale.


LØRDAG D. 05/11 2016 Dagen startede med at vi skulle ud til en mindre kødkvægproduktion. Da vi kom frem præsenterede ejeren sig som Don Harper. Med efter sig fulgte hans hunde, hvor den ene var en Border Collie, den anden var en Catahula og en lille hvalp som hed Douglas. Hundene beskyttede kvægbesætning mod andre dyr. Ham og hans familie havde haft gården i 130 år, og de var den 7. Generation på gården. Vi mødte også døtrene, da de arbejdede og lavede det meste på gården.

dollars pr. stk. De vejer kalvene fra fødsel, hvor efter de mærker dem og tager dna prøver på alle dyrene, hvor de så tjekker de genetiske egenskaber.

De solgte ren racet Hereford. De havde 2000 ha. Jord til bedriften, som udelukkende blev brugt som fold. De krydsede med limousine, angus og simmentaler. De solgte mest tyre, dog også nogle kvier og som Don sagde ”if you can’t breed them, eat them”. Alle dyrene på bedriften fik kun græs. De kastrerede alle de tyrekalve, som de ikke ville avle på, hvorefter de bliver kørt op i bjergene. Her voksede de op. De avlede efter temperament, for altid at få rolige tyre. De fik op til 5000

De har egen brandbil, hele familien er trænet i at køre den og bruge den, vis der skulle gå ild i deres marker, så de kan holder ilden nede til regeringen flyver ind med vand. Der er måske ild 3-4 gange på et året. De har haft tørke de sidste 3-4 år.

De bruger deres gamle bukser til at lave en klap for øjets på dyrene da de har problemer med pink eye. De bruger ikke antibiotika eller hormoner kun oxytocin. ”We eat our mistake” er hvad de siger, hvis deres kunder ikke kan lide deres kød.

Bagefter fik vi lov til at komme ud og se nogle raketter blive fyret af, på Dons mark. Det var noget hans bror havde arrangeret. 35


36


Vi skulle ud og se rodeo, hvor vi så, hvordan man bandt geder, tyre og hvordan man ride på tyre. SØNDAG 6/11 2016 I dag var vi ude og opleve en af USA´s mange nationalparker, Sequoia National Park. I parken stod plantet nogle af verdens største træer i både højde og volumen – de bliver kaldt Sequoia træer. Et Sequoia træ kan nå en højde på over 100 m, de kan blive 2000 år, hvis ikke mere og har en omkreds på 31 m, det svare til at 20 mennesker holder hinanden i hånden, i strakt arm, til de når rundt om træet. Parken ligger i en højde på ca. 2500 m over havets overflade. Parken er på størrelse med Danmark. Det var super spænende at gå mellem de høje træer og tænke på de små tændstikker vi har i Danmark. Vi tog en udendørs picnic og gik derefter til Moro Rock, som er et 90 m højt bjerg der kan bestiges af en lille trappe hele vejen op. MANDAG D. 7/11 2016 Vi startede dagen kl. 7, hvor bussen kørte mod en lokal landbrugsskole. Her hentede vi en af skolens lærere, som var dagens guide. Det første besøg fandt sted på en mandelfarm, hvor vi hørte om mandelproduktion. Vi så maskinerne, var en tur i marken og se plantagerne.

Herefter gik turen videre til den nærliggende forarbejdningsfabrik, hvor vi så hvordan rensningen og sorteringen foregik. Efter en spændende rundvisning tog vi videre hos en mælkeproducent, der havde 1300 sortbroget malkekvæg. Her blev vi vist rundt og så hvordan de blandede foderet og malkede. Vi oplevede et meget simpelt staldsystem hvor især gyllehåndteringen var noget af en oplevelse. Derefter tog vi tilbage på landbrugsskolen hvor vi spiste og blev præsenteret for deres skoleelever. Vi havde lavet en fremlæggelse for dem i et Powerpoint show om vores skole. På vejen tilbage til hotellet, holdte vi ind ved en bomuldshøster. Her mødte vi tilfældigvis ejeren, der fortalte om sin farm og bomuld i det hele taget. Det var spændende at se hvordan høstteamet arbejdede, og hvordan høstmaskinen og komprimatorcontaineren fungerede. Vi sluttede aftenen af med fælles spisning i hotellets restaurant og efterfølgende hygge på værelserne. TIRSDAG D. 08/11 2016 STABEL OG SADDLE SHOP 20 minutters kørsel fra Visalia ligger en lille fin butik, som har alt hvad en rigtig cowboy har brug for. Der er 37


alt fra sadler og lassoer, til skjorter og hatte. Vi havde alle lidt i hænderne da vi kørte derfra.

snittere, Såmaskiner, foder-blandere og harver. Alt i alt et fremragende besøg hos en fremragende forhandler.

SUNKIST APPELSINER Sunkist er en appelsin eksportør, som pakker og sorterer konsum appelsiner. Anlægget til sorteringen er meget moderne og yderst effektivt. Det vasker, desinficerer og sorterer i størrelse og kvalitet og pakker derefter varen. De bearbejder ca. 30 tons om dagen. Det fungerer næsten på samme måde som et anpartsselskab. Det er de bedste appelsiner i verden.

MALKEGÅRD Vi besøgte en malkegård, hvor der tilhørte 1120 ha. samt en besætning på 3200 malkekøer. De brugte bl.a. granatæbler i foderblandingerne, som var anderledes i forhold til det andet besøg på den anden malkegård. De havde to foderblandere, hvor de to foderblandere kører 14 fodringer pr. dag. De havde desuden en malkegrav, hvor der var plads til 70 malkekøer. og de havde to malkestalde, som er opbygget ens. De havde et celletal på 50.000.

APPELSIN PLANTAGE Vi så på træerne og fik en snak med plukkerne, vi fik et godt indtryk af hvad det vil sige at høste appelsiner. Det er mexicanere der bliver lejet til at plukke appelsinerne, og de arbejder på højt og hårdt plan. De får 20 dollars for en kasse på ca. 500 kg. Hvilket tager 45-60min. JOHN DEERE Vi har i dag været ude at se en John Deere forhandler. Det var en mellemstor forhandler som solgte og servicerede traktorer. John Deere kan sælges med en gearkasse som hedder AutoPower som er meget udbredt her i Danmark, men over i staterne er det meget udbredt med faste gear og generelt ikke særlig meget udstyr, kun 30 % af traktorerne bliver nemlig solgt med AutoPower. Hos forhandleren solgte de: Traktorer, skårlæggere, fin38

Senere tog vi ud og så maskinstationen såede for dem. Vi tog tilbage igen på gården, og havde det hyggeligt i deres værksted. ONSDAG D. 9/11 2016 Vi pakkede kufferterne i bussen. Folk kom snøvlende til den aftalte mødetid, der havde vist været en lille én til ganen aften før. Bussen kørte til det første stop ”Case”, som kun lå få minutter fra hotellet. Der var tydelig mening, om det var et ”fornuftigt” sted at tage hen. Der blev diskuteret højlydt i bussen – Case vs. John Deere. Vi ankom og straks blev førerhusene studeret indvendig og udvendig. En time senere kørte vi til Ford, ligeledes blev der un-


39


dersøgt biler nøje. Nye som brugte, det havde ingen betydning. Særligt sportsmodelen inde i udstillingen, var et hit. Alt blev åbnet - dører og kølerhjelm sprang op på ”no time”. Atter gik turen i bussen videre. I vente var flere timers køre tur til Las Vegas. Undervejs, stoppede vi og holdte frokostpause på en rasteplads. Solen skinnede og humøret var højt. Las Vegas var nu lige om hjørnet. Vi tog fællesbillede foran ”Welcome to Las Vegas” og forsatte turen ind i byen. Ingen vidste hvor man skulle kigge hen. Blinkende lys, skilte, kæmpe hoteller og fede biler. Alle var enige, dette vil blive nogle vilde dage! TORSDAG D. 10/11-2016 Fra morgenstunden fandt vi selv morgenmad i Las 40

Vegas. Kl. 8.30 kørte bussen mod en lucerne farm, hvor de dyrkede 400 ha lucerne, det blev drevet i cirkler, grunden til det var fordi de havde vandings maskiner de kørte rundt, så alt hvad der skete i marken, det forgik ved at køre rundt. De skårlage lucernen med en ”Mac Don skårlægger”, derefter lå det og tørrede på marken og hvorefter de pressede det til big-baller, som blev solgt vider som foder. Men noget af det blev også presset til piller som blev brugt til foder. Så gik turen tilbage mod Las Vegas, hvor vi fik en hurtig frokost på hotellet. Kl. 13.15 kørte bussen mod Cowboy Trail Ride, på vej derud holdt vi ind ved en butik, hvor der var mulighed for at købe sig en cowboy hat. Da vi så kom ud til rideskolen, fik vi hver et muldyr, og så var det ellers over stok og sten, eller i meget langsomt tempo. Da vi havde redet i 2 timer, kom


vi tilbage og fik en stor bøf og en masse gode kolde øl.

Vores frokost fik vi også der, som var lækker mad med en god udsigt.

Efter maden sluttede vi af med bål og fælles sang (Bully in the alley) og dertil hørende skumfiduser og en flere kolde øl.

På vej tilbage så vi Hoover Dam.

Så gik turen tilbage mod Vegas hvor der var stemning for en god bytur, men det gik ikke værre end bedre, at alle faldt i søvn efter at have taget sit finde tøj på, og så skete der ikke mere den dag. Fredag d. 11/11 2016 Vi kørte fra hotellet kl 8.00 ned til en indkøbsbutik, for at handle ind til morgenmad. Vi spiste morgenmad ved Leake Mead kl. 9.00 Vi ankom til Grand Canyon. Udsigten var ”amazing” og flere skulle tage vovede billeder på kanten på trods af, at Jette fik dårlige nerver.

Da vi kom hjem til hotellet, kunne vi kun lige nå at bade og gøre os klar til vores sidste middag, som Charlie havde arrangeret for os. Det var en mexicansk prisvindende restaurant. Lækker mad men dyre øl! Derefter var der dømt bytur! De fleste drenge gik i byen og fandt en bar, derefter kom nogle af pigerne og så lejede vi en partybus. På et tidspunkt ved et midlertidig stop på hotellet, mødte vi alle vores voksne ansvarlige medrejsende og de ville så gerne med ud at køre i partybussen, så det kom de. Dagen efter havde vi lidt fritid til at købe lidt til hjemturen, eller til ens kære. Vi pakkede bussen, og ankom til lufthavnen. Vi vinkede farvel til Las Vegas, og USA. Næste stop var London og derefter DANMARK. 41


STUDIETUR TIL TYSKLAND OG TJEKKIET 42


HVIS VÆGGE KUNNE TALE... Stuehuset på Torntofte rives ned. I gennem tiderne har huset dannet bopæl for driftsledere i svine- og kvægstald, for diverse lærere på skolen og for forskellige elevgrupper fra dyreadfærdsterapeuter, modul 2 elever, produktionsledere, virksomhedsledere og agrarøkonomer. Stuehuset har været vidne til en stor omvæltning af den drift der har været på Torntofte. Før landbrugsskolen købte Torntofte i starten af firserne var der tyreafkomststation. Derefter var der en jerseybesætning på ca. 50 køer med opdræt. I 1992 kom svinestalden der rummer 100 søer med smågrise. I 2005 blev køerne sat ud og planerne om at indrette

kostalden til hestestald og kalvestalden til smådyrsafdeling gik i gang. I mellemliggende periode har der endvidere været en minkproduktion på 200 tæver. Men nu er det altså stuehusets tur til at lade livet, for atter at genopstå som en ny bygning. Set fra venstre på nedenstående skitse skal der være undervisningslokale, tekøkken, omklædningsforhold så eleverne kan skifte tøj samt toilet og badforhold til elever og ansatte. Til højre skal være en lejlighed til beboelse. Undervisningslokale på Torntofte har været et stort ønske i mange år og vi glæder os til at vise det frem til vores minidyrskue i Maj 2017. 43


HVORDAN SKER SKIFTET FRA ERHVERVSJURIST TIL LANDBRUGSSKOLELÆRER Af faglærer Mathias K. M. Hansen Vi kender alle sammen det der med, at man har noget man absolut aldrig skal. Da jeg gik i skole, både i folkeskolen og på de videregående uddannelser, sagde jeg altid at jeg aldrig i mit liv skulle være lærer. Jeg har dog også den holdning, at man skal ikke sige man ikke kan lide noget før man har prøvet det. Så da jeg fik muligheden, for at prøve mig af som lærer i forbindelse med et praktikophold under min uddannelse, slog jeg til og tog chancen. Det har jeg ikke fortrudt siden, så da jeg fik tilbudt et job på landbrugsskolen 44

efter endt praktik sagde jeg ja tak med det samme! Hvem er jeg så? Navnet er Mathias, og jeg har netop rundet 30 somre. Jeg bor i Vig i Odsherred sammen med Henriette og vores to små drenge, Vilhelm på 5 og Laurits på 3. Ved siden af job og familie driver jeg et mindre landbrug sammen med mine forældre og min lillebror, hvor vi har 100 ammekøer og 125 ha. Jeg er uddannet erhvervsjurist fra CBS, Jordbrugsteknolog med speciale i kvæg, derudover har jeg læst en PBA i Jordbrugsvirksomhed med speciale i husdyrbiologi.


Før min ansættelse på Landbrugsskolen Sjælland i Høng var jeg ansat fem år i Miljøministeriet. Først i departementet som studentermedhjælper, dernæst var jeg udlånt til Natur- og Landbrugskommissionen og den sidste del af min ansættelse var i Miljøstyrelsen, hvor jeg bl.a. stod for drift og udvikling af ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Ud over ovenstående er jeg en ivrig fodboldspiller, samt meget engageret i lokalsamfund og udvikling af landbruget. Jeg bestrider derfor bl.a. bestyrelsesposter i LandboUngdoms landsledelse og Regional

Madkultur Sjælland. Nu har jeg snart været ansat i et år og jeg er stadig lykkelig for jeg valgte at skifte karriere. Den daglige udfordring med eleverne, både fagligt og pædagogisk, tænder mig og det giver mig et kick når jeg kan se jeg har givet eleverne en ”aha-oplevelse”. Jeg ser derfor frem til mange flere år på landbrugsskolen, hvor jeg håber på jeg fortsat kan bidrage til den rivende udvikling skolen er inde i! 45


FÆRDIG MED EUX Af EUX-student Sille Holmbo Hansen EUX-Studenter Juni 2016 (Sille sidder midt i 1.række) I sommeren 2016 blev Landbrugsskolen Sjællands første hold EUX-landmænd, færdiguddannet efter 4 år. Jeg var selv iblandt de færdige studenter, og jeg tror at det kom lidt bag på os alle sammen, at vi allerede var færdige. Dengang vi startede, virkede 4 år som meget langt ude i fremtiden, men pludselig var det altså alligevel slut. Tiden går jo stærkt når man har det sjovt. EUX uddannelsen giver gode muligheder for at læse videre, også på universitetet, og det er også det, flere af os der har planer om. Jeg har selv planer om at læse videre til Agrobiolog til næste sommer, hvor jeg er meget glad for, at jeg også har den praktiske viden om, hvordan tingene foregår, og ikke kun den teoretiske, når jeg starter. 46

Flere af os har også fået et job i landbruget, her efter vi blev færdige, for at fortsætte med at få mere erfaring og lave det vi kan lide. Et par stykker har brugt EUXén til at gå en helt anden retning end indenfor landbruget. Jeg synes selv, at EUX uddannelsen har været en fed måde at få en gymnasial uddannelse på. Fordi det er afvekslende med skiftevis skole og praktik. Det gør blandt andet, at man i de perioder, hvor man er på skole, har mere mod på at give den en ekstra skalle med det boglige, og det samme med praktikperioderne. Man når ikke at blive rigtigt træt af nogle af delene, og man finder ud af, hvordan tingene fungerer både praktisk og teoretisk. Min nu tidligere arbejdsgiver spurgte mig her i min sidste praktikperiode om, at hvis jeg stod efter niende klasse og skulle vælge uddannelse igen, ville jeg så vælge den samme? Jeg behøvede ikke at tænke over det: JA det ville jeg helt sikkert; jeg gjorde det med glæde igen.


47


48


49


LEDERUDDANNELSE, JA SELVFØLGELIG! Selvfølgelig tilbyder vi både Produktionsleder- og Agraruddannelsen i Høng Produktionsleder starter d. 1. februar 2017 Agrarøkonom starter d. 4. september 2017 Planlægningsarbejdet startede for alvor med at jeg ringede jeg til 16 tidligere elever for at høre hvad de ønskede sig af en lederuddannelsen, derudover spurgte jeg de nuværende hovedforløb 2 elever. DE UDSAGN DER ISÆR GIK IGEN VAR: Virkelighedsnære projekter, gerne lektier, særligt studiemiljø med mulighed for fordybelse og lektiesamarbejde, fart på fra dag 1. Desuden gik det igen at det var super at skolen samarbejdede med landboforeningerne og i øvrigt tilbyde akademimerkonom fag.

50

Vi blev også gjort opmærksomme på at der nu kunne komme elever fra såvel EUD som EUX De mange gode udsagn sammenholdt med vores egne erfaringer og strukturen på den nye uddannelse endte ud med at vi i planlægningsarbejdet især har haft fokus på at skabe: VIRKELIGHEDSNÆRE PROJEKTER Foregår med udgangspunkt i, og i samarbejde med landmændene Foregår med gode råd fra konsulenter som kender de ejendomme der indgår Foregår med nutidens analyseredskaber Foregår med masser af vejledning fra de opdaterede undervisere


ET SÆRLIGT STUDIEMILJØ

STUDIETUR

Egne lokaler/faciliteter målrettet studiemiljøet på lederuddannelsen (Vi bygger og bygger!)

Med fokus på det Europa vi er en del af!

Værelser i samme bygning som studiekammerater Cafeen er renoveret MÅLRETTET UNDERVISNING MED HØJT TEMPO De samme opgaver udarbejdes i flere udgaver Projekterne giver mulighed for fordybelse

Vi holder desuden fast i at tilbyde bl.a. Akademimerkonomfaget i samarbejde med ”ErhvervsAkademi Sjælland”. Samlet set tilbyder vi en stærk uddannelse på højt fagligt niveau med masser af virkelighedsnære projekter. Tak for de mange god input. Har i yderligere spørgsmål eller kommentarer er i velkommen til at kontakt undertegnede på 51 24 27 71 eller mail: lfh@rts.dk. 51


MIT ARBEJDE SOM FOOD CAREERS AMBASSADØR Mit navn er Emil Koch Pedersen. Jeg er 21 år gammel. Jeg blev færdig som landmand i januar 2016 på Landbrugsskolen Sjælland. Det var under mit seneste skoleforløb, at jeg blev bekendt med Food Careers. Danmark har en af verdens største, bedste og mest innovative fødevarebrancher. Men desværre lider fødevarebranchen under et dårligt ry, og bliver tit fravalgt, når der skal vælge uddannelse, og de unge vælger det sikre gymnasium. Food Careers er blevet sat i verden, for at sætte fokus på fødevarebranchens mange karriere- og uddannelsesmuligheder med det formål at styrke rekrutteringen til branchen. Det var daværende forstander Karl Åge Poulsen, som fortalte mig om Food Careers. Han sagde til mig, at 52

de søgte ambassadører inden for fødevarerelaterede uddannelser, og han syntes, at det var noget jeg skulle søge. Jeg synes det lød som et rigtigt godt initiativ, som jeg havde lyst til at være en aktiv del af. Derfor skrev jeg en ansøgning, hvor jeg kort fortalte om mig selv, og hvilken uddannelse jeg var i gang med. Herefter blev der afholdt nogle møder, hvor de forskellige ambassadører blev udvalgt. Jeg var så en af de heldige. Herefter gik det stærkt. Vi er 7 ambassadører i Food Careers, og vi kom straks i arbejdstøjet. De 7 ambassadører repræsenterer blandt andet landbrugskokke- og slagteuddannelsen samt brygmester, sundhed og ernæring samt flere andre inden for mad- og fødevareområdet. Vi blev alle inviteret til København, hvor vi sammen med Madkulturen, som varetager


Food Careers, skulle udvikle et spil, som skal spilles i 8-9 klasse, og vise, hvad de fødevare relaterede uddannelser går ud på. Det var en utrolig spændende proces. Arbejdet som Food Careers ambassadør udfører jeg blandt andet, mens jeg arbejder på mit andet arbejde. Jeg er markmand hos Brogaard. Brogaard ligger på Lammefjorden, hvor vi dyrker en masse forskellige grøntsager både økologisk og konventionelt. Jeg har tidligere været elev på Brogaard, men er nu fastansat som markmand. Selvom om jobbet som landmand kræver meget tid, så synes jeg det er vigtigt at bidrage til, at vi får uddannet verdens bedste landmænd. Jeg var derfor nede på Landbrugsskolen Sjælland i oktober i år, hvor jeg var med i projekt grundbasser. Her var jeg

med til at udvælge de bedste jobansøgere til ”jobbet” som elev på en planteavlsbedrift. Projektet er med til at styrke grundforløbernes evner som jobansøger og få feedback fra os erfarne jobsøgere. Det at være landmand er for mig meget mere end et job. Det er en livstil, og det er netop den tankegang, som jeg prøver at viderebringe i Food Careers ambassadør. Kernen i mit arbejde som Food Careers ambassadør går ud på, at jeg fortæller historier på Facebook om mit liv som landmand. En side som du er meget velkommen til at like. Bare søg på Food Careers på Facebook så finder du os. Emil Koch Pedersen 53


HVAD BLEV DER AF HAM MED VOLVO TRAKTORERNE? Af Christian Rabølle Efter 12 super gode år som tekniklærer på Høng 19992011, er jeg nu maskinkonsulent i Gefion. Faktisk var jeg også maskinkonsulent før Høng i 1996-1997 lige efter agronomstudiet. Maskinrådgivning handler om at rådgive landmænd om valg af maskinstrategi. Kan det betale sig at køre gylle selv?, har vi høstkapacitet nok? Eller hvornår er det optimalt at skifte traktor og til hvad? Min kollega og jeg laver ca. 50 maskinanalyser om året. Det er meget spændende at arbejde med rådgivning, fordi der er øjeblikkelig afregning. Hvis man ikke fanger landmandens tillid, så afviser han konsulenten hurtigt. 54

Den store forskel mellem lærer og konsulent jobbet er kontakten med unge elever. Som lærer er det dejligt at mærke de unge landbrugselevers interesse for maskiner, og ønsket om at vide mere. Men også det gode kammeratskab man har med flere elever er guld værd. Det viser sig især på studieture. Jeg mindes specielt en fantastisk tur til Ecuador i 2009. Jeg er oprindelig Fynbo og opvokset med Volvo traktorer. Det ved de elever, som nåede at ha’ mig til teknik. Vi har stadig 12 Volvo traktorer, og flere af dem er aktive på vores landbrug. Men jeg må da indrømme at autostyring og sektionskontrol med GPS er vanedannede,


3 nye Case IH Farmall traktorer og en New Holland til snerydning og saltning i København.

så de nyere traktorer har skubbet Volvoerne lidt i baggrunden. På Storgaarden har Mette og jeg 300 ha med græsog havefrø, fremavl og så lidt korn som muligt. Vores filosofi er at der er masser af store gårde i Danmark og Europa, som kan producere bulkvarer billigere end os. Derfor skal vi satse på det besværlige, hvor potentialet er stort. Så jeg vil opfordre unge planteelever til at specialisere jer i frøavl, det er spændende og gir bedre økonomi end kornavl. Sørg for at suge så meget viden ud af Peter Rådal, som muligt, han ved mange ting! I kan også overveje at søge en praktikplads

hos en frøavler, der kan man lære en masse gode fif. Helt tilbage i 1992 hvor jeg selv læste på Landbohøjskolen fik jeg en snerydningsrute. Vi har lige fået tildelt 16 ruter for Københavns Kommune iår, hvoraf de 8 er saltruter. De kører typisk 4 traktorer sammen på en rute. Det er især studerende fra landbohøjskolen, som kører traktorerne, men også landbrugselever. Faktisk er to af mine gamle Høng elever; Niels Henrik Holm og Henrik Warming stadig på snerydningsholdet. Der er også plads til et par nye, hvis der skulle være et par traktornørder, som kunne tænke sig at være med på snerydning i København. 55


GRUNDFORLØB 1 A-KLASSEN Aijo Riis Albiniussen – Kasper Jon Andreasen – Didde Sophia – Bøtcher – Simon Claumarch Christensen – Emil D. – Sammi Duncan – Mathias Meinike Dörre – Sif Erika Eek Engberg – Jonas Berger Gielstrup – Daniel Wagner Hansen – Kasper Harritz – Mathias Egevang Helletoft – Trine Kilde Ipsen – Casper Heinrich Jensen – Tobias Kudsk Jensen – Signe Boye Keller – William Thomas Langhoff MacGregor – Jacob Meng Nielsen – Simon Frydahl Nielsen Jesper Wallin Olsen – Thomas Klokhøj Olsen – Frederik Grønlund Rasmussen – Patrick Thomas Regnersen – Jonas Serop – Oscar Jelle Syhler – Andreas Viktor Wermuth – Fie Katarina Ørstrup

56


GRUNDFORLØB 1 E-KLASSEN Marte Sofie Kerff Askland – Elisabeth Nørgaard Christensen – Puk Moestrup Christiansen – Matis Funch Hansen – Rasmus Jæger Hansen – Julie Hyldgaard Jensen – Julie Hyldgaard Jensen – Alma Funder Jespersen Mads Jendrysik Johansen – Frederik Langebæk – Villiam Hasle Laursen – Magnus Christian Strauss Wandall Lemvigh – Josefine Lind – Anders Holmgaard Mortensen – Frederikke Schmidt Mortensen – Linda Engholm Nielsen – Rasmus Peter Rasmussen – Laura Høilund Skafte – Niels Peter Tølbøll

57


GRUNDFORLØB 1 F-KLASSEN Natasja Elfrida Hald Appelgren – Anna Katarina Dahl – Nathali Aabye Gøttske–Christoffersen – Alicia Strauss Hansen – Eva Maria Skytte Hansen – Josefine Bundgaard Hansen – Mikkel Frøstrup Hansen – Iben Augusta Drisdal Hasselby – Sofie Vanting Jacobsen – Sofie Møller Jensen – Lærke Tabitha Jørgensen – Sarah Lærke Jørgensen Simon Bodeholt Jørgensen – Camille la Cour – Kathrine Warlo Larsen – Lærke Lind – Michelle Madsen – Rayan Omar Mansi – Josephine Anthoni Basach Nikolajsen – Michelle Welsø

58


GRUNDFORLØB 2 Emil Kastrup Christensen – Isabella Høj Christensen – Malene Møller Frederiksen – Jonas Peter Starup Hansen Kate Isabella Jensen – Liv Tonje Jønsson – Jannick Koch Bosen Larsen – Simon Larsen – Kasper Schou Nyled Pedersen – Maja Schuler Pedersen – Henrik Varly Quaade Høj Petersen – Mads Schønberg Rasmussen – Michael Bahne Spuur

59


2. HOVEDFORLØB EUX Simon Eskelund Andersen – Gustav Kobbelgård Buskov – Magnus Gaarden – Peter Alexander Lindgaard Hansen – Mads Falster Husballe – Simon Gammelby Jensen – Daniel Laurits Egholm Jørgensen – Marie Fisker Kristensen – Patrick Elvemand Madsen – Teis Elvemand Madsen – Mads Frederik Brostrup Nielsen – Mads Lundgaard Nielsen – Maria Nielsen – Kia Elise Klarskov Pedersen – Anders Moll Sørensen – Emil Thorkilsen

60


2. HOVEDFORLØB X-KLASSEN Matias Hjort Andersen – Stefan Deschler Elvius – Lucas Emil Fischer – Emil Frederik Wichmand Foskjær – Rasmus Raahauge Geertsen – Jeppe Wehlast Hansen – Piter Marcell Vesty Hansen – Christoffer Fabricius Jensen – Mads Brink Larsen – Micki Emil Larsen – Thomas Rasmus Madsen – Andreas Merritsskov – Christian Nielsen – Kasper Haupt Nielsen – Frederik Vesti Olsen – Andreas Petersen – Jacob Lund Petersen – Christian Kloster Rasmussen – Jakob Jongshøj Rasmussen – Anya Rohrberg – Kim Ingerslev Sjøstrøm – Johan Olander Skovgaard – Emil Garder Villumsen – Mikkel Juul Wollesen

61


2. HOVEDFORLØB Y-KLASSEN Frederik Horsfeldt á Grømma – Danni Bagge Andersen – Ninna Gammelgaard Andersen – Christoffer Hauschildt Blindbæk – Emilie Nielsen Enni – Alexander Warming Gadeberg – Christian Haagensen – Michael Frederik Hansen – Daniel Højlund–Nielsen – Emil Hjort Jensen – Thomas Søborg Jensen – Tobias Brandt Jensen – Regitze Holmegaard Jørgensen – Mikkel Kristensen – Katrine Ahlmann Larsen – Christina Lindegaard Mathiesen – Lasse Schlichting Juul Nielsen – Mads Øgaard Nielsen – Mette Dahl Nielsen – Phillip Nøhr Nielsen – Allan Nissen – Julie Skou Olsen – Marcus Benjamin Finne Olsson – Julie Petersen – Niklas Pilegaard–Christiansen – Bolette Søager – Maxine Renee Sørensen 62


DIMISSIONER 1 HOVEDFORLØB EUX Anna Lang Henriksen – Astrid Bang Andersen – Casper Elkjær Christensen – Christian Kaare Sommer – Christina Mai Haagensen – Christoffer Larsen – Emilia Kortbech Gadebusch – Frederik Oliver Slorup – Frederik V. Fogh – Frederikke Boel Olsen – Isabella Østerbye – Jens Slipsager Jessen – Kamilla Kranker – Lasse Sejer Keldskov Israelsen – Laurits Due Bærendtsen – Line Hovgaard Olsen – Mie Christiansen – Peter Kjær Hansen – Simone Immerdal Bertelsen – Thyge Ask Skotte – Ulrich Specht

63


DIMISSIONER 1 HOVEDFORLØB Jannick Zihr Aasted – Jessica Henriette Andreasen – Alex Wilhelm Christensen – Morten Finn Christensen – Jeppe Frederik Christiansen – Mathilde Kamstrup Ditlevsen – Rasmus Hass Elleby – Stefan Deschler Elvius – Malthe Dahlsbo Frederiksen – Andreas Ross Hansen – Jeppe Wehlast Hansen – Rune Egeberg Ladegaard Hansen – Stefan Hansen – Lasse Sander Hoffmann – Nina Simone Hoffmann – Daniel Højlund–Nielsen – Jannick Richard Ipsen – Christoffer Fabricius Jensen – Frederik Juhl Jensen – Mathias Mosgaard Jensen – Mie Valgreen Jensen – Mikki Jack Jensen – Niklas Scheuermann Jensen – Pernille Roed Jensen – Emil Christian Ankjær Johansen – Camilla Juhl – Tobias Jul – Nicolai Kofoed–Dam – Jesper Maegaard Kristensen – Josephine Wissing Kristensen – Mikkel Kristensen – Mads Boel Larsen – Milla Fletscher Larsen – Mathias Nyby Mattsson – Frederik 64

Møller – Theis Møller – Charlotte Brunsgaard Nielsen – Jonas Nielsen – Rasmus Dybro Nielsen – Rasmus Nielsen – Rikke Schultz Nielsen – Tommy Arne Zinndorff Nielsen – Christian Duus Olesen – Jannie Elisabeth Olsen – Julie Skou Olsen – Niclas Sneum Ousted – Bettina Schuler Pedersen – Frederik Weiendorph Pedersen – Martin Géza Pedersen – Mathias Schuler Pedersen – Pernille Kragelund Pedersen – Stefan Pedersen – Søren Damgaard Petersen – Rasmus Jens Elsang Poulsen – Jacob Kørvel Rasmussen – Rasmus Laakkonen Rasmussen – Anya Rohrberg – Nick Kjerulff Saaby – Rasmus Sonne Schmidt – Olivia Grønbech Sorth – Cecilie Sys Sørensen – Laurits Foersom Sørensen – Nina van Amerongen – Mathias Barsballe Vittov – Simon Schou Warming – Cindy Sylvester Winther


65


DIMISSIONER 2 HOVEDFORLØB Anders Tornslev Bach – Andreas Dyrløv Krogh – Andreas Vestergaard Klausen – Asbjørn Suhr Hansen – Camilla Kold Christensen – Carsten Gynter Petersen – Christian Lundfald – Emil Koch Pedersen – Emil Nygård Pedersen – Fredrik Bonde Nielsen – Jacob Frieboe Olsen – Johnny Jessen – Kasper Malmskov Holm – Mads Boman Jensen – Maria Bruzelius – Mathias Nielsen – Mathias Boesen Rubæk – Mathias Hass Elleby – Mathias Justbjerg Skytte Hansen – Mathias Vincentz Werchmeister – Mathis Therkelsen Nielsen – Michael Neerup – Mie Hansen – Mikkel Mosgaard Jensen – Nicolai Stjernegård Pedersen – Peter Olsen – Peter Wain Prior Larsen – Rene Daniel Lyngby Rasmussen – Richo Burkal Nellemann – Ricki Dandanell Pedersen Ruben Lykke Pedersen – Sandra Cecilie Larsen – Simon Erik Jensen – Simon Peter Hansen-Nord – Simone Mikkelsen – Stefan Johannes Wol – Steffen Køniche Modin – Søren Munch Tolstrup – Thomas Drehn 66


DIMISSIONER AGRARØKONOMER Katrine Brodersen – Emil Blichert Christensen – Matilde Saga Svane Frølund – Jonas Rosenlund Hansen – Jonas Baungaard Jensen – Mark Prior Klindt – Frederik Olsen Marquardtsen – Christian Jon Matthiesen – Marco Vestergaard Olsen – Johnas Appel Veidiksen

67


DIMISSIONER EUX Jakob Jin Sub Barbre – Thomas Danny Christensen – Lea Schuster Damgaard – Steffen Søborg Krogsgaard Graversen – Sille Chalotte Holmbo Hansen – Joakim Hausted – Mads Strøbæk Hessel – Morten Fischer Jensen – Isabella Vivian Søndervang Jørgensen – Søren Kildegaard Jørgensen – Markus Mogensen – Jeppe Simon Nielsen – Joan Noppenau Olsen – Nanna Camilla Pedersen – Jeppe Hjersing Sparre – Ronni Grønborg Zachariassen

68


DIMISSIONER PRODUKTIONSLEDER Anders Tornslev Bach – Asbjørn Suhr Hansen – Carsten Gynter Petersen – Casper Andersen–Pedersen – Ditte Bock Nøddebrønd Hansen – Emil Nygård Pedersen – Frank Keinicke Nielsen – Frederik Bergstrøm Andersen – Fredrik Bonde Nielsen – Mads Boman Jensen – Marie Arlet Andreasen – Mathias Boesen Rubæk – Mathias Vincentz Werchmeister – Peter Wain Prior Larsen – Ricki Dandanell Pedersen – Søren Munch Tolstrup – Thomas Drehn

69


DIMISSIONER VIRKSOMHEDSLEDER Katrine Brodersen – Emil Blichert Christensen – Matilde Saga Svane Frølund – Jonas Baungaard Jensen – Frederik Olsen Marquardtsen – Christian Jon Matthiesen – Rasmus Raahauge Lund Nielsen – Marco Vestergaard Olsen – Hans Claus Bagge Rasmussen – Johnas Appel Veidiksen

70


GRUNDFORLØB 2 2016 – A-KLASSEN

71


GRUNDFORLØB 2 2016 – B-KLASSEN

72


GRUNDFORLØB 2 2016 – E-KLASSEN

73


SKILLSDAG 74


SKILLSDAG PÅ HØNG LANDBRUGSSKOLE 75


HILSEN FRA 5-ÅRS JUBILAR, MAGNUS ZEBIS Så er det 5 år siden at vi fik vores afgangsbevis og vi måtte sige farvel til den bedste klasse, jeg nogle sinde har været i. Jeg kommer stadig ofte til at tænke tilbage på de mange gode debatter vi havde om kvæghold og hvordan vi hjalp hinanden på kryds og tværs, gennem de svære opgaver. Jeg ses stadig med nogle fra kvægklassen, og der er bred enighed om, at det er en savnet tid på landbrugsskolen. Efter 2. Hovedforløb tog jeg Produktionsleder-uddannelsen. Da den også blev afsluttede, var jeg blevet sko76

letræt og ville gerne ud og arbejde på en kvæggård. Efter et årets tid i en robotstald med 180 køer indså jeg, at jeg ikke havde den store interesse i større landbrug og havde svært ved at se mig selv som landmand flere år ud i fremtiden. Men da jeg var kommet mig over min skoletræthed efter et års arbejde, valgte jeg at starte i lære som landbrugsmaskine-mekaniker. Jeg syntes, at det kunne være sjovt at flette to uddannelser sammen, som ligger så tæt op af hinanden og se, hvad der ville kommer ud af det.


Så i dag skruer jeg på blå og gule maskiner til dagligt. Min landbrugsuddannelse har givet mig en god forståelse for, hvordan maskinerne bliver brugt i praksis, hvilket kommer mig til gode på værkstedet, hvor vi kun ser maskinerne, når de ikke virker. Og jeg syntes at det er sjovt at se flere sider af de travle perioder i landbruget, især i høsten, der er jo lige så travlt på værkstedet, som der er i marken.

den og tror ikke, at de slipper af med mig lige foreløbig. Jeg nyder at komme ud og malke køer i weekenderne og ser det mere som et frirum end et arbejde. Ud over det låner jeg et par kvier af Lisbeth i foråret og har dem til at afgræsse sommeren over, hvilket jeg syntes er rigtigt hyggeligt at gå og se til ved siden af mit arbejde. Så alt i alt er min dagligdag stadig i landbruget, dog med nogle lidt andre øjne end før.

Under 2. Hovedforløb var jeg så heldig at Michael Wonterghem tilbød mig et job, som weekend- og ferieafløser ude hos ham og Lisbeth. Her har jeg været lige si-

Jeg ser meget frem til elevdagen på landbrugsskolen og håber selvfølgelig at se flest muligt fra den gamle kvægklasse og årgangen der sluttede i 2012. 77


10 ÅRS JUBILAR ANJA CHRISTENSEN Af 10 års jubilar Anja Christensen 10 år er snart gået, og jeg kan ikke være den eneste, der ind imellem undres over hvor stærkt tiden går. Det føles næsten som i går, at jeg havde min daglige gang på landbrugsskolen, og alligevel er der sket helt utroligt meget siden da. Da jeg blev Faglært Landmand i 2007, valgte jeg at læse videre på det der dengang hed Driftslederen. Det modul var en rigtig fin fortsættelse af grunduddannelsen, og jeg blev klædt godt på til de kommende år. Da jeg var færdig som Driftsleder fra Høng Landbrugsskole i 2008, fik jeg et job på Allindemaglegård ved Ringsted. Her skulle der bygges en ny sostald til 1250 søer, og jeg blev ansat som driftsleder for soholdet. Jeg startede, da de første polte skulle løbes i den gamle slagtesvinestald, og det var en rigtig spændende udfordring at være ’med på holdet’ helt fra starten i sådan et projekt. Det var en super god, spændende og lærerig tid. Jeg har altid haft en plan om at læse videre, og legede i mange år med tanken om at læse til dyrlæge. 78

Efter 2 gode år som driftsleder på Allindemaglegård, og en ride ulykke med et tilskadekommet ben til følge, indså jeg, at tiden var inde til at tage det næste store spring, og gå tilbage på skolebænken. Idet jeg ikke havde en gymnasial uddannelse, måtte jeg dog starte rejsen på VUC. Her læste jeg de nødvendige fag op, og jeg endte med at tage en fuld HF. Før jeg startede på VUC, blev der dog tid til en rejse til New Zealand. Her lejede en veninde og jeg en god, gammel Toyota Hiace camper og kaldte den for vores hjem i en måneds tid. Efter jeg blev færdig på VUC, blev jeg optaget på Veterinærmedicin i 2013 på kvote 2. Her kom min landbrugsuddannelse og erfaring fra svineproduktionen mig til gode, idet der ved optag i kvote 2 bliver lagt meget vægt på praktisk erfaring. I løbet af 2. studieår, undersøgte jeg muligheden for at kombinere en udlandsrejse med noget veterinærfagligt. I den forbindelse kom jeg i kontakt med en ph.d. studerende, der skulle til Tanzania og indsamle blodprøver fra svin, til et projekt om bekæmpelse af den zoonotiske svinetintebændelorm. I sommeren 2015 rejste jeg således til Tanzania, og


var med til at indsamle blodprøver. Det var en utroligt spændende tur, hvor både forskelle på kultur, forskelle på det veterinære område samt forskelle på svineproduktion var fantastiske at opleve. I sommeren 2016 færdiggjorde jeg min bachelor i Veterinærmedicin, inden jeg gik på barselsorlov. Min bachelor omhandlede brug af probiotika til smågrise diarre, og således har jeg ikke sluppet landbruget helt. Faktisk har jeg stadig stor interesse i svineproduktion, og deltager løbende i arrangementer for svinedyrlæger og dyrlægestuderende med interesse for svin. Efter endt barselsorlov skal jeg starte på kandidaten, og færdiggøre den sidste del af dyrlægestudiet. Privat bor jeg i Slagelse sammen med min kæreste Marc og vores lille datter Sofie i et hus, som vi købte i 2014. Det var lidt om, hvad jeg har lavet de sidste 10 år, siden jeg blev færdig som Faglært Landmand i 2007. Jeg ser frem til at møde resten af jubilarerne, samt gamle lærer og andre fra ’dengang’ til gammel elevfest. 79


HILSEN FRA 25-ÅRS JUBILAR, CARSTEN JACOBSEN Af 25-års jubilar Carsten Jacobsen (Årgang 1992)

sort og så var der 2-5 dage, hvor vi ikke kørte og en kørselsleder, der var et fjols....

Jeg er blevet opfordret til at skive til elevskriftet om hvad jeg har gået og lavet siden den gode tid på Høng Landbrugsskole.

Så begyndte jeg at lave silofundamenter til stålsiloer hos en entreprenør i Slagelse, bl.a. anlægget til DLG i Vordingborg, men efter et ½ års tid så savnede jeg landevejen og fik et job hos en jysk vognmand, som kørte halm på Sjælland. Efter 3 år blev jeg kørselsleder for 10 biler her på Sjælland og det var kun transport af halm på Sjælland og øerne. Det kunne sommetider være noget af et puslespil, jeg kørte nemlig selv samtidig og det blev så for meget i 2009, hvor jeg gik ned med stress og gik sygemeldt i næsten et ½ år. Det var svært at se det i øjnene, at det skulle går ud over mig. Jeg troede at jeg kunne klare alt....

Jeg startede som traktorfører på Gerdrup-Lyndbygaard ved Skælskør. Det var en almindelig planteavlsbedrift med skovarbejde om vinteren. Efter 5 år var jeg træt af den lange transport fra Lundby, hvor jeg boede og sprang på jobbet som traktorfører på Gavnø, en naturskøn ejendom med vandudsigt fra de fleste marker. Det var også almindeligt landbrugsarbejde og en del pyntegrønt og juletræer om efteråret. Der var tid til lidt efteruddannelse om vinteren og der fik jeg så taget det store kørekort. Jeg blev derefter chauffør hos en vognmand i Rønnede som kørte halm til Avedøreværket som var i opstartsfasen og det var noget rod. Nogle dage kørte vi solen 80

Jeg fik arbejde hos 2 brødre i lokalområdet med landbrug og om vinteren samlede jeg sprøjter på Hardi og det gjorde jeg i 3 år. Derefter kom jeg på Nysø Gods ved Præstø som maskinfører og det sluttede så i foråret 2016, for jeg blev træt af, altid


at skulle have masser af overtid og stå til rådighed altid. Derfor fik jeg job hos Holbøll og søn, som er entreprenør og det gik godt til august hvor jeg blev ramt af depression og det kæmper jeg stadigvæk med. Jeg har været på kursus og lært, hvordan man kan tackle det og fået en masse redskaber til at komme videre og går til psykolog for at komme i gang igen. En gamle kollega, som har hjulpet mig lidt i gang igen, kører jeg halm for 3 dage om ugen på en delvis sygemelding og det fungerer godt, men der er lang vej igen. Jeg har lært at sig NEJ og det er et vigtigt ord for alle og lytte til ens krop og sige fra… Jeg bor alene i et rækkehus i Lundby og spiller badminton og cykler lidt for at holde mig lidt i gang. Efter vores skoleophold var vi nogle stykker, der tog på ferie sammen og har haft mange gode ture til Jylland og Bornholm, hvor vi besøgte Hans Peter. Nu efter der er kommet børn og familier mødes vi en gang om året og bytter lidt historier.

Lars Godtfredsen er præstegårdsforpagter ved Skælskør og har selv købt en lille ejendom som han lejer ud, og er stadigvæk førstemand hos Ellegård og har haft 25års jubilæum. Torben og Jytte har overtaget Torbens forældres ejendom og har bygget ny kostald. Jytte arbejder ude. Anika bor på Møn og arbejder i DagligBrugsen. Christina bor ved Roskilde og arbejder som laborant. Henrik Storm og Tina har LægårdsCamping ved Fakse og bruger al deres tid på det. Det er en rigtig god plads og et besøg værd. Morten og Jytte bor i Løve og Morten arbejder som fodermester på en ejendom ved Svebølle og Jytte er stadigvæk lærer på Landbrugsskolen. Jeg opfordrer alle elever fra årgang 1992 til at komme til elevdagen fredag den 28. april. Send gerne en besked til jeres facebookvenner fra vores ophold. Venlig hilsen Carsten ”kosten” Jacobsen 81


40 ÅRS JUBILAR FRA HØNG LANDBRUGSSKOLE Af Keld Pedersen Jeg har aldrig været i tvivl, om hvad jeg ville beskæftige mig med efter endt skoletid. Jeg skulle være landmand. Jeg er født og opvokset på landet, livet på landet har altid haft min interesse,så selvfølgelig var det den vej, jeg skulle gå. Efter endt skolegang i 1972 startede jeg på Kirke Stillinge Maskinstation, Testgården, som for øvrigt dengang, blev drevet af, den nu nytiltrådte leder på Høng Landbrugsskole , Henrik Lysemose Jensens farfar. I 1975 blev jeg indkaldt til session og efterfølgende til at aftjene min værnepligt. Jeg meldte mig til at komme ind til den kongelige livgarde, hvor vi dengang havde 3 måneders rekrut tid, 1 måneds 82

eksercits og 6 måneders vagt på Amalienborg og Sorgenfri. Efter endt soldatertid startede jeg på Høng Landbrugsskole i 1976. Jeg havde ikke, som så mange andre, forud været på 3 måneders grundskole, men i den anledning blev der oprettet et grundforløb forud for selve landbrugsskoleopholdet med en varighed af kun 1 måned. Efter endt landbrugsskole var jeg heldig, at jeg kunne komme tilbage til Testgårdens maskinstation, hvor jeg arbejdede i en årrække. I 1978 købte vi, Anne-Marie min nuværende hustru og jeg, hus i Kirke Stillinge, da det dengang nærmest var umuligt at købe en landejendom, der kunne ”løbe


rundt”, men skæbnen ville, at jeg i 1984 fra mit arbejde blev sendt ud at høste for en ældre dame, Fru Jensen på 81 år. Efter endt høst, fik vi en god snak. Snakken gik på, at Fru Jensen gerne ville have et lille hus og jeg jo selvfølgelig ytrede ønske om, at ville købe en landbrugsejendom. Vi aftalte at hun skulle se vores hus, og det gik stærkt. Hun fik sønnen til at køre hende en tur forbi huset i Kirke Stillinge, men fandt det for stort og ville nok tættere på Slagelse centrum. Men det skulle ikke forhindre os i at få lov til at købe hendes ejendom, så i løbet af 14 dage var alt på plads. Vi skrev under på køb af Pilagergården, hvor vi bor den dag i dag, men først til overtagelse 1. februar 1985, så havde vi tid til at sælge huset og hun skulle jo også have tid til at finde noget andet at bo i.

Pilagergården var dengang på 26 ha. og da gården ligger direkte op til Slagelse bygrænse og tæt på Valbygårdsvej - ca. 80 meter, fik vi ideen om, at beliggenheden ville være perfekt for afsætning af friske grøntsager: bl.a. Jordbær, kartofler og grønne ærter. Dette skulle vise sig, at være en god idé, og det greb om sig. Vi var unge og havde blod på tanden til at producere endnu flere og forskellige grøntsager, så jobbet blev kvittet og produktionen udvidet. I 1996 forpagtede vi 48 ha. som tilhørte Fugleholm i Hejninge, mine forældres nabogård, senere samme år købte vi vores egen nabogård, Bastholm, på 11 ha. I 2005 fik vi mulighed for at købe den forpagtede jord til overtagelse i 2006. 83


Markplan 2017 Vinterraps

Explicit

47 ha

Vinterhvede

Benchmark

72 ha

Vinterhvede

Creator

90 ha

Byg

Charles

63 ha

Sukkerroer

Ferway

19 ha

Strandsvingel

Tomcat

20 ha

Ærter

-

2,6 ha

Jordbær

-

4,3 ha

Kartofler

-

4,1 ha

Juletræer

-

1,2 ha

Brak/randzoner

-

7 ha

Diverse grøntsager

-

1 ha

I 2003 begyndte den lokale avis at skrive om et gammelt vejprojekt fra 1965 angående en vestlig omfartsvej, som man nu ville tage op til revurdering og da det nye forslag ville bevirke, at vejen nærmest skulle gå hvor vores bygninger lå. Da vi ikke vidste, hvordan det hele ville udvikle sig, om vi ville vi have noget jord tilbage af betydning, om vi kunne vi blive boende i stuehuset o.s.v., så tog vi derfor den beslutning, da muligheden forelå, at købe Hammeldrupgården i Sønderup, en god ejendom på 71 ha. Planerne blev dog imidlertid ændret igen, så vejen kom til at ligge i skel ind til byen og det betød, at vi kunne blive boende på Pilagergård. Et år senere forpagtede vi naboejendommen til Hammeldrupgården, denne forpagtning er på 100 ha. 84

I 2010 købte vi Tinghøjgård i Sønderup-Hallelev på 74 ha. og i 2014 naboejendommen Svalebækgård på 18 Ha. I mange år var grøntsagerne vores ”kerneområde” men efterhånden som vi fik mere jord, blev det landbruget der tog over. Vi dyrker stadig en masse grøntsager. Nogle af de tidlige jordbær bliver dyrket i tunnel og andre på friland, hvoraf nogle bliver overdækket med 1 og 2 lag fiberdug lige som vi gør med kartofler og grønne ærter. Vi har nu ansat en fast medarbejder og i højsæsonen 11 gode folk fra Polen, som har været de samme i mange år.


5-års jubilarer

JUBILAR ÅRGANGE FRA ELEVDAG 2016

10-års jubilarer


40-ĂĽrs jubilarer

50-ĂĽrs jubilarer 86


INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI På 2. hovedforløb har vi i efteråret gennemført et forløb i innovation og iværksætteri. I den forbindelse var Kalundborgegnens Erhvervsråd den 29. september på besøg på skolen. Forud for besøget havde alle EUD elever på 2. hovedforløb brugt nogle uger til at tænke kreativt, og komme med forslag til nye produkter – ikke nødvendigvis landbrugsprodukter – og derefter skulle de udarbejde forslag til salgskanaler, markedsføring og produktion, samt markedsanalyser og budgetter.

Erhvervsrådet holdt et oplæg om iværksætteri, hvorefter eleverne, gruppevis, præsenterede deres bud på nye produkter. Erhvervskonsulent Inge Johansen var begejstret: - Det var utrolig inspirerende, at møde alle disse unge mennesker og se dem arbejde med SÅ mange kreative ideer og bud på funktionelle produkter. Det er imidlertid vigtigt også at have fokus på hvordan man beskytter sit produkt mod kopiering, og erhvervsrådet har derfor foranlediget at Patent- og Varemærkestyrelsen kommer på besøg på Høng Landbrugsskole, afslutter Inge Johansen. 87


HVEDEDYRKNINGSPROJEKT Eleverne har lavet et hvededyrkningsprojekt, som er filmet og denne film vandt en afstemning blandt eleverne

88


ÅBENT HUS Landbrugsskolen Sjælland og alle afdelinger på Roskilde Tekniske Skole har Åbent Hus lørdag den 21. januar fra kl. 10-14. Vel mødt på Landbrugsskolen i Høng – eleverne viser rundt – udstillinger og vejledning – kaffe og kage.

ÅBENT HUS MINIDYRSKUE 2017 DEN 18.MAJ Kom og hør om uddannelserne, se traktortræk og elevernes egne udstillinger Fotos fra minidyrskue 2016.

89


INDBYDELSE TIL ELEVDAG FREDAG D. 28. APRIL 2017

FOR GAMLE OG NUVÆRENDE ELEVER PÅ LANDBRUGSSKOLEN SJÆLLAND - HØNG 90


PROGRAM Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 01.00 PRIS FOR ELEVDAGEN: Eftermiddagskaffe, festmiddag, kaffe og diskotek: Elever, som går på Landbrugsskolen Sjælland lige nu: Adgang efter kl. 21.00 JUBILARÅRGANGE ER: 5 års jubilarer 10 års jubilarer 25 års jubilarer 40 års jubilarer 50 års jubilarer

Jubilarårgangene mødes til kaffe i spisesalen - Nyt fra skolen. v/forstander Henrik Lysemose Jensen Generalforsamling i Høng Landbrugsskoles elevforening. Jubilarårgangene mødes. - Herunder besigtigelse af skolen. Festmiddag i hallen. Diskotek spiller op til fest i hallen. - Og der serveres kaffe i spisesalen Festen slutter.

200 kr. 0 kr. 100 kr.

2012 (faglært landmand) 2007 (faglært landmand) 1992 (året hvor man har afsluttet skoleopholdet) 1977 (året hvor man har afsluttet skoleopholdet) 1967 (året hvor man har afsluttet skoleopholdet)

Tilmelding til sup@rts.dk senest den 10. april 2017 91


-

Høng landbrugsskole årbog 16/17  

Udgivet af Høng Landbrugsskoles Elevforening

Høng landbrugsskole årbog 16/17  

Udgivet af Høng Landbrugsskoles Elevforening