MG523 Iris Banu-Hud (Miguel Castro)

Page 1

MIGUEL

CASTRO IRIS BANU-HUD per a banda

Edicions la mà de guidoMIGUEL

CASTRO IRIS BANU-HUD per a banda


ISBD(PM) Iris Banu-Hud [Música impresa] : per a banda / Música de: Miguel Castro - Lleida : La mà de guido, 2021 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

Nota de l'editor: La marxa mora Iris Banu-Hud va ser seleccionada per l'associació de Moros i Cristians de Lleida, per a representar a la Capitania Mora (Banu-Hud) en l'edició del 25 aniversari de la Festa l'any 2021

Primera edició: febrer 2021 ISMN: 979069208-523-2 Dipòsit legal: B-3922-2021 Copyright de la música: © 2020 Miguel Castro Copyright de l'edició: © 2021 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


IRIS BANU-HUD "Dedicada a la Capitania Mora del 25 aniversari de Moros i Cristians de Lleida"

Flauta 1-2

Oboe 1-2

   = 55       

  Fagot    Clarinete Requinto

Clarinete Principal y 1

Clarinete 2

Clarinete 3

Clarinete bajo

Saxofón Alto 1

Saxofón Alto. 2

Saxofón Tenor 1-2

 

 

 

Trompeta 2-3

Trompa en Fa 1-2

Trombón 1

Trombón 2-3

Bombardino en Do

Bajos en Do

  

   

  

 

Timbales

Bombo de concierto

Platillos

 

                 

 

              

            

   

     

 







 











 

3

  

  

3





   3

3

      3



3



      3

3

   3





        





  











3

   3





      3

3

      3

3





      3

3

   3





      3







 

 

   3



    

3





            3

3











   3



 



3

      3

3

3

3





     

 

3

3

3

3

3

      







 

 











      3

3



 

 

 

        3

        3

3        

   

     

 



 

 

 





 



 



        3

         3

 

3





3



       





  

      

 

 

3

 

         

   

                                             

  

  



              

              

    



                   

   









 

   

 Caja de concierto 

  Saxofón Barítono    Trompeta 1

     

      

Tempo de Marcha Mora. Enérgico y firme.

Miguel Castro Santafé



 



 



   





                                                       

+GONG

 





  

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell





  

3


      Fl. 1-2   11

    

    

      

    

Ob. 1-2

Fag.

       

Requinto

 

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

 

 

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

2









 





     

  



 

 

   

    





    









    











 

              







    



      



         

  







  





  





 

 



 

 



 

    

  

 

  

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

  

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

    

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 



 

 

 

 



  

  



 







    



  



      

 



        

      





 



             

 

 

     





   

  



 

    



     



    

Bajos.



 

Sax. Alt. 2

 1   

   

 

 

  

  

   

 

 

                                                                 



 

 





+GONG





 

 

   





 

 

    





 

 

   





 

 

  





 

 

   





 

 

   





 

 

   

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell





 

 

    





 


  

22

Fl. 1-2

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

 



 

 



  



 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 





   

 

 

 

 

 

 

   



 



 



 



 

 



  

 

    

  

  



      

 

 



 



  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

  

 



  

 

 



      

  



 

      

   



     

   

      



    

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

3

   3

3

   3

  

3

 

 

 

 

  

   

  

    

 

3

  





 

  

  



 

  

 



 



 

 





   



 



 

 

 

    

 

  

 



  

  

3

  

   



3

 

   3

  

 

       

  

  

 

  

  

    

  

  

 

 

3

3

   3

   3

   3

   3

 

   3

   3

   3

 

 

 

 

 

 

       

  



  

 

  

  

   

 

 

 

  

  

 

  

    



 

 



 



 

 

 

                                                                         

   





 

 

 





 

 

 





 

 

   





 

 

  





 

 

 





 

 

  

 

  

 

 





 

 

  

 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

  

 

  





 

3


  Fl. 1-2  32

Ob. 1-2

Fag.

 

2

  





Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.





  

  

  

  

  

   

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

4



 

 

 

      

      

      



Sax. Alt. 1

 



      



      

    Requinto   

  

      

 

 

 

   

 

   

       

        

 

           

 

 

     

     

     

     

 

 

 

         

  

            

 

                   

 



 

      

      

      

      

      

      

           



   



      

      

      

      

      

      

           



  

   





     



    

      

 

 



      

   



 



 

 



 

 

 











 









 

 

 

  

  

  

 

        

 

   

 

 

      

      

  

 

  

 

      

 

 

   

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

           

 

      



      

 

     



   



 

      

      

 

 

 

   



 



   

      

 

 

 







  

+GONG





 

 

  





 

 

    





 

 

   





 

 

   





 

 

    





 

 

    





 

 

    

 

    

 

    

   

 

 





 

 

 

 

  

 

 



           

  

 

                                                             



      



 

      

  

  

            

 

  

         

  





 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

 

 

    

 

         

  

+GONG





 


  Fl. 1-2  42

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

 

               

                3

3

   

  3              

 

               

 







                3

3

               

3

    

      

     

      

      





      

    

 

    

      

 

 

  

  

 

      

        

 

  

      

  

      

  



   3

       

  

 

 

   

       



 

  

  



              



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  





   

       

    

3

 

 

 

  

 

 



 

 





  



 



 



 

   

 

   

 

 



 

 





  



 



 

 



 

 

           



3

3

LA -MI

 



              

 



3

 

 

                                                              



   

 

 

   

  

3

 



    



  

3

3

       

  

  

   

      

 

      

3

       

   

   3

      



3

3

3

   3

       

      3

  

   3



3

       

      3





      

       

 

   

      



       

 





 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

 

3

 

 

  

 



  5


 

50

Fl. 1-2

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

6

 

    



 



  

     

  

  

  

3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

  

3

 

 

 

 

  

              

 

 

 



 

   





     



 

      

 

 

 

 

 

 

 

3

3

  

 

 

 



 

     



 

      

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 



    

 

           

         

 

      

 

  

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell



 

   



3



 

 



 

           

 

 

 

     

    

     

 



3



 

 



 

     

    

           

 

 

 

     

 



3



    

     



 



 

           

 

           



     

 

 

 

     

    

 



3



             

 

 

           

    



 



    



 

     

   

           

 

 

 



   

 

     

 



     



   

     



  

 

   

     3

3

 

 

 


Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

     



 

59

Fl. 1-2

     



 





 

   





   

     



     



 



  

 

 

 

 

 

 

 

           



     



 

 





  

 

  

  

     



     

 

     

    

 

 

 

3

 

 

         

 

    

      

 



 

 

 

      3

 

 

 

     



 

 

 

 

 

3

 



 

     

 

 

           



 

      

 

 

 

 

3

3

 

 

3

 

 

 



 

 

 

               

 

    

      

3

 

 

 

 

   





 



         

     

 

 

        

 

 

 

 

  



  



 

  

 

 

 

 

3



     

     

 





   

      3



 

 



     

     

    

 

     

    

 

 

     

 



           

 

     

    

 



 

 

 

 



     

 

 

 

     



     



     

    

     



 



 

3

 

 



 

     

           





     

    



     

     

    

 

     

    

 



       

     

    

 

 

     

    

  



 





   

           3

3

 

 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

 

3

 

 

 



7


     

 

68

Fl. 1-2

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

     

 

 

                   

Cl. Pral.-1

         

Cl. 2

         

Cl. 3

  

 

   

 

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

8

       

  

 

    



    

     

 

 

 

 

 

 

        







 

   3

   3

  

3

  



 

3

3

 

 

  

3





      3







   

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 











 

    3

    3

   

   

3

   





          

 

3

3

 

3

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     



     



 



       

 

 

 



 

 

 

 

 

   

     

 

3

  

     

  

       

 

 

 

3

   3

 

 



  

3





3

      3

  













 

 

 

     

         

3



         

            3

 

     

         

     

         



 

 

3







     

         



     

     

 

 

     

    



    

 

     

   

 

     

   

   

3

 

3

 

 

 

   

 

 

     

     

 

     

   

           3

 

3

 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

 

 

3

 

 

  

 



 


 

     

    

 

76

Fl. 1-2

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

     

 

                                    

  

 

   

 

       

  

 

    



    

     

 

 

 

 

  

     







 

   3

   3

  

3

  

 

3

3

 

 

  

3





      3







    

   



     



       

 

 

 

 

 

 

 

 











 

    3

    3

   

   

3

   





          

 

3

3

 

3

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3

 

 

 



 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

3



  

     

 

  

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell



  

 

 

  

 

 

3







           3







 

3



  

3

 

       

3





     

     

3





3



     

  

      3

  















 

 

 

     

         

3



          

            3

 

     

         

     

           



 

 

3



 

         



     

     

 

 

     

    

    

 



     

    

 

     

  

3

 

 

  

 

    9


  Fl. 1-2  Ob. 1-2

Fag.

4

84

 

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

10



     





   



  





   



    

      

 

 



 



  

 



 



 



 

  



 





   

   



     





3



 

  

3



    

  

   



       





 



 









 





 

  

 

  



  



      



  

   3

3

 

   

  

  

3

3

  

 

  

  



  

3

3

       

 

    

  

3

3

3

 

    

    

 

    

      

  

 

      

3

    

   

   

 



   

        

    

      

        

 

 



   

  

 





  

 

      







 





       

 

      







 





 

 





 

  







 



                  

  



    





             

 

  

                          





                      





  



                   3



 



3                   

 

                   3

   

   

 

  

   

  

  

     

   Requinto   Cl. Pral.-1

    

  

  

  

  

  

 

    

                                          



 



+GONG





 

 

  





 

  

  



 

   

   

  

 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

   

   

   

 

  


  Fl. 1-2  94

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

 

  

   

 

   

     

  

 

 

3

        3

3

       

 

    3



    3

   

 

 

 

 

 

 

   

   

      

 

    

 



   



 

 

 



 

 

    

             

   

   

 

  

  



      



    

   

  

   3

3

  

   3

3

  

 

  

  

 



3

3

       

 

    

  

3

3

3

 

    

   3

    

   3

  

   3

  

3

   3

    

   3

  

 

  

  

  

3

    

       

    

3

   3

   3

   3

   3

      

 

  

  

      

  

      

      

     

      

3

    

  

  

   

        

    

      

 



  



 

       





  

    





 

  

 

       

  

      

   



          

      



         

   

   



 

         

      

          

       

      

  

        

      

3

         

   

  

 

   

     

   

 

3

        

    

 

   

     

      

      

  

   

 

    

  

 

    

    

   



     

    

   



      

   

  

   

    

    

                                                                          

   

 



 

   

   

 



 

   

  

 

 

 

   

 

 



 

   

  

 



 

   

  

 

 

 

   

   

 

 

 

   

   

 

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell



 

   

  

 

    11


  Fl. 1-2  103

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

12

   

 

     

    

     

 

 

   

 



      

  

 

 

 

    3

3

    3

    3

3

   

 

 

    

 

   3

   3

   3

   3

   3

 

    

          



         



           

             

  

  

  

 

      

    

  

   3

3

   

  

  

3

3

  

  

 

  

  

 



  

3

3

       

 

    

  

3

3

3

 

    

    

 

 

   

  

   

  

  

 

    

 

      

    

      

 

 

 

  

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

    

 

  

 

    

      

 

    

  

 

 

    

      

      

3

      

  

    

    

       

    

   

      

 



  





 

      

 

  

   



  

  

 

 

      

     

  



   

  

        

  

 

         

      

5



      

 

 



      

  

  

   

         

   

 

        

     

   

 

      

      



3

   

  



   

   

   

  

3

     

  

  

   

     

   

      

 

    

 

                                                                        

   

 



 

   

  

 

 

 

   

 

 

  

   

 

 



 

   

  



 

 

 

   

  

 

   

   

   

 



 

   

  

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

 



 

   

 

 



 


  Fl. 1-2  112

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

 



   

 

    

   

     



  

 

   

 

   

 

       

    

      

 

 

3

3

3

3

3

3

   

   



3

                

 

 

 



 

 

    

                                

            

           

  



      

       

  

    

   

   

  

 

  

 

    

 

   

 

  

  

  

      

  

 

 

    

 

         

     

      

 

 

 

      

    

3

    

 

3

3

3

3

 

3

3

3

    

    

   

        

   

    

           

 

      

3

3

   

    

    

    

    

    

        

 

      

 

    



    

      

    

    

  

    

            

  

   

 

       

  

    

  

  

  

  

  

 

    

                           

 

  

 

 

   

 

  

 

 

   

 

  

 

 

   

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

 

  

 

  13


  

118

Fl. 1-2

Ob. 1-2

Fag.

Requinto

Cl. Pral.-1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sax. Alt. 1

Sax. Alt. 2

Sax. Tenor. 1-2

Sax. Barítono.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Trmp 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Bombardino.

Bajos.

C. Clar.

Timb.

Bom. Conc.

Plat.

14

 

  

       

       



      



      

    

 

 

 



3

3

3

        

3

3

  

3

   

 

  



   



3

   

  

3

 

3

3

3

3

    

         

 

  

 

 



 







 



 



 



       



            

       

 

 

 



   

   

     

    

         

 



  

 

 

 











 



 



        

  



3

3

3

3

3

3

3

   

   

3

 

3

3

3

3

  

 

  

  

     

  

 

  

  

 

 

 

 

   



 



 



 



 



   



  



 



 



      

 



     

 



 



  



 

     

 



    

  

 

  

 



 

      

 



    

  

  

  

  

  

   

 





 



  

  

 

  

               

       

         

     

        

 

               

     



  





 

   

     

   

© 2020 Miguel Castro Santafé, Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

 

 

 

 

       

 

 

      

 

         

  

    

 

    

                 

 Altres obres per a banda: MG521 Miguel Castro (2001): Rubielos en fiestas.

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG523


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.