MG520 La meva estrella (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH La meva estrella per a quartet de clarinets

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) la meva estrella [Música impresa] : per a quarter de clarinets / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

Primera edició: novembre 2020 ISMN: 979069208-520-1 Dipòsit legal: B-21866-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


La meva estrella

° c œ # œ ™n œ œ ‰ Œ & J q = 165

Clarinet en Sib

mf

Clarinet baix en Sib

¢

?c

5

j œ. ‰

&

Cl.

¢

Ϫ

? œ-

Œ

j j #œ œ œ œ-

Œ

& œ Œ Ó

Œ

Cl.

Cl.

Cl. baix

¢

& <#> ú

Ó

? œœ- œ- # œ-

Ó

Ó

mf

Œ

Œ

melodia

Œ

f

œ

mf

Œ

j œ™ ú œ œ œ #œ œ#œ œ œ œ∑ Œ #œ

Œ

‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ œj ‰ Œ Œ J #œ œ #œ œ #œ . .

œ. ‰ Œ J

œ. ‰ Œ J

œ. ‰ Œ J

j œ. ‰

œ nœ # œ nœ

‰ j j j œ nœ œ # œ œ- Œ œ Œ œ

œ-

œ œ œ œ œJ ‰ Œ

‰ œj

‰ œ. j œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ. œj ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œ . . .

‰™ r œ œ œ œ œ œ œ œ-

œ-

# œ. ‰ Œ # œ. ‰ Œ œ. ‰ Œ # œ. ‰ J J J J

Œ

Œ

œ. ‰ J

‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ J .

œ.

Ó

œ. ‰ Œ J

3

j j j# œ ™ œ œ ú # œ n œ œ œ œ œ œ œ Œ œ- œ- # œ- n œœ- Œ # œ

° Cl. & œ Œ Ó 9

j‰ Œ œ ™b œ œ

Ó

& œ ‰ ‰ # œ. œj ‰ Œ . .

Cl.

Œ

° # œ. ‰ Œ Cl. & Œ J

Cl. baix

mf

&c

Clarinet en Sib

Œ # œ ™n œ œj ‰ Œ

&c Ó

Clarinet en Sib

sobre una cançó de Quico Pi de la Serra (Versió harmonitzada de Llorenç Balsach)

Œ

œ-

Œ

œ œ ú™ œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

3

œ œ œ œ œ œ Œ

œ-

Œ


2

° ‰ ‰ œ j‰ Œ Cl. & œ œ 13

& œ œ ú™

Cl.

Œ

? ¢ bw

œ-

° Cl. & Ó 18

&

Cl.

& ‰

Cl.

Cl. baix

œ. # œ Œ .

œ œ #œ œ #œ

& # œj œ ™

Cl.

¢

œ- Œ œ-

œ. œ. Œ

? œ

frullato?

Œ

Œ

normal

ú œ-

Œ

ú

Œ

Œ

œ-

Œ

œ-

Œ

œ- # œ- # œ-

#œ œ œ œ #œ ‰ ‰ œ

j # œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- # œ- n œ- œœ Œ Œ Œ

œ Œ Ó

Œ

œ-

j œ- Œ ‰ œ # œ-

œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ.

‰ œJ # œ Œ Ó

œ nœ # œ nœ

‰ œj œj # œ

œ- Œ œ- Œ

œ #œ œ œ œ œ Œ Œ

(imitar ambulància)

& #ú

j j œ #œ œ w

3

Œ nœ Œ -

° # œ œ œ œ œ œ nœ b œ œ b œ Œ &

Cl.

œ œ#œ œ ú

j œ œ™ œ œ œ œ œ œ (f) # œ œ? œ- Œ # œ œ Œ Œ ¢ 22

3

‰ œ. j œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. # œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ.

Cl.

Cl. baix

Œ

œ # œ œJ w J

œ œ #œ œ ú

& œ ‰ ‰ œ œ # œ œ œ œ œ œj‰ Œ Ó

Cl.

Cl. baix

Œ

j œ ú™

œ. œ.

Œ Œ

œ. œ.

‰ j œ œ œj œj œ œ œ œ œœ- œ- œ- # œŒ œ- Œ


3

° Cl. & Œ

œ. Œ

Cl.

& Œ

Cl.

& œj œ ™

œ. Œ

26

Cl. baix

? ¢ œ

œ. œ.

Œ

&

Cl.

& ú

j j œ #œ œ w

? ¢ œ- Œ

œ-

Œ

œ. ‰ Œ J

¢

? œ

œ- Œ œ- Œ

œ. ‰ Œ # œJ. ‰ Œ J

Œ

Œ # œj œ ™

œ-

Œ

œ-

œ.

Ϫ

bw

& #œ œ ú ™

Cl.

Œ

Œ œ nœ # œ œ

œ bœ Œ

j œ ú

∑ Œ

œ- Œ j . œ. ‰ œ

Œ

œ-

Œ

3

œ œ #œ œ 3

œ- Œ # œ-

& œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ. œ ‰ ‰ # œ. œj ‰ Œ . .

Cl.

Cl. baix

Œ

3

Cl.

34

œ.

œ. ‰ ‰ b œ œ ‰ Œ J

œ # œ œJ w J

30

° Cl. & Œ

œ.

j œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œœ Œ œ Œ Œ Œ

° ú Cl. &

Cl. baix

. Œ #œ

œ.

Œ

Œ

∑ Ó

‰ #œ œ œ œ œ œ œ

‰ œj # œŒ

Ó

œ-

Œ

‰ œ. J

Œ

œ-

Œ

. . Œ # œJ ‰ Œ # œJ ‰

‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ œj ‰ Œ J #œ œ #œ œ . .

œ œ œj # œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ ú ™ œ# œ#œ œœ Œ Œ Œ Œ

œ-


4

4

° Cl. & Œ 38

& #œ

Cl.

Cl.

Cl. baix

œ. ‰ Œ # œ. ‰ œ Œ Ó J J Œ

œ nœ # œ nœ œ Œ Ó

& ‰ œ œ ™ #œ œ? Œ œ- Œ ¢

° œœ Cl. & œ œ œ J ‰ Œ 42

Cl. baix

œ. ‰ Œ J

Œ Œ #œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ- # œ- œ Œ œ Œ

‰ œj ‰ ‰ œ j ‰ Œ œ œ

46

Œ

&

Cl.

& w ¢

?

bw

œ- Œ œ- Œ

Œ

ú™

∑ ∑

Cl.

œ

œÓ

∑ ∑ j œ- Œ ‰ œ # œ-

Œ ∑

j #œ œ ™ œ-

Œ

‰ œ œ-

j œ

Œ

œ # œ œJ J

œ œ #œ œ ú 3

j # œ œj œ ú œ œ œ #œ Œ # œ Œ œ Œ œ- Œ 3

‰ œ. j œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. # œ Œ .

j # œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ-œ Œ # œ œ Œ Œ ‰

j œ. ‰

œ. ‰ Œ J

‰ œ. j œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ. œj ‰ œ œ œ œ . . .

ú

j & œj œ œ œ œ œ œ- Œ ? œ Œ ¢

° w Cl. &

Cl. baix

Œ

œ. ‰ Œ J

& œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ # œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó

Cl.

Cl.

Œ

œ. œ. Œ j œ ‰ Œ

# œ-

œ-


5

° # œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. &

(imitar ambulància)

œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. # œ œ œ œ œ œ n œ b œ œ b œ Œ Œ

50

Cl.

& œ #œ œ œ œ œ Œ

Cl.

& Œ # œj œ

Cl.

Cl. baix

¢

? œ-

Œ

œ-

œ-

Œ Œ

Cl.

& œ Œ Ó

Œ

Cl.

& ú

54

¢

j j j œ œ #œ #œ œ œ œ œ #œ

œ

° #œ Œ Ó Cl. &

Cl. baix

#œ œ œ œ #œ ‰ ‰ œ #ú

Œ Œ

? œœ- œ- # œ-

œ-

œ. œ.

Œ

59

&

Cl.

& Œ

Cl. baix

¢

?

3

œ- Œ n œ- Œ

Œ

œ. œ.

. Œ œ. Œ œ . Œ œ Œ œ .

œ-

Œ

œ # œ œJ w J

œ- Œ œ-

Œ

Œ

‰ œ œ # œj œ

ú

œ. œ.

œ. Œ #œ

Œ

œ- Œ œ- Œ

Œ

œ. ‰ ‰ b œ œ ‰ Œ J

. œ Œ

Œ

œœœœœ œ œ-

Œ œ

œ-

œ

œ bœ Œ

œ. Œ

Ó

œ- Œ b w

∑ ∑

j j œ #œ œ w

Œ

‰ # œj

œ- Œ œ- Œ

œ œ#œ œ ú 3

Œ

Œ œ nœ # œ nœ

œ œ #œ œ #œ

Œ # œ-

œ-

œœœœœœœ œ ú

° #œ œ ú Cl. & Œ œ n œ Cl.

œ- # œ- n œ-

œ

‰ œJ

∑ Ó

‰ #œ œ œ œ #œ œ œ

j œ- Œ ‰ œ # œ-

œ-

Œ

‰ œ. J

Œ #œ œ Œ


6

6

° Cl. & Œ 64

j œ ú

& #œ ™

Cl.

¢

? œ

° Cl. & Œ 68

& #œ

Cl.

Œ

¢

œ-

œ. ‰ Œ J Œ

& œ œ œ

Cl.

Cl. baix

œ. ‰ Œ # œJ. ‰ Œ J

‰ #œ œ-

Œ

? œ- # œ- # œ-

œ-

72

Cl. baix

Œ

œ. ‰ Œ J

œ. ‰ Œ J

j œ ú

œ-

Œ j œ. ‰

œ. ‰ Œ J

j œ œ™

(gall opcional)

#œ œ œ

œ-

Œ

Œ

œ œ #œ œ ú

& œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ # œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó

& œ œ œ œ œ œ œ œ™ œbw ? œŒ Œ ¢

Œ nœ

‰ œ. j œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ. œj ‰ œ œ œ œ . . .

Œ ‰ j œ œ œ œ œ œœ- œ- œ- # œŒ ú

‰ œj ‰ ‰ œ j ‰ Œ œ œ

3

Cl.

. . Œ # œJ ‰ Œ # œJ ‰

Ó

‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ œj ‰ Œ J #œ œ #œ œ . .

Œ

Œ

œ nœ # œ nœ œ Œ Ó j œ #œ ™

Œ

j j œ œ œ œ œ œj # œ œ # œ œ œ œ œ # œ œ ™ œ- # œ- n œ- œœœ Œ Œ Œ

# œ. ‰ œ Œ Ó J

° œœ Cl. & œ œ œ J ‰ Œ Cl.

j . œ. ‰ œ

& œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ. œ ‰ ‰ # œ. œj ‰ Œ . .

Cl.

Cl. baix

œ. ‰ Œ J

Œ

œ-

œ-

Œ

3

Œ # œ- Œ

œ-

Œ œ # œ œJ J ∑

œ œ #œ œ ú 3

‰ œj

Œ

j j œ #œ œ

œ- Œ œ

Œ


7

° w Cl. & 76

&

Cl.

¢

?

& œ #œ œ œ œ œ Œ normal & ‰ œj œ # œ ™

Cl.

Cl. baix

¢

? œ-

Œ

œ-

Œ

& œ Œ Ó

Œ

Cl.

Cl.

Cl. baix

¢

& œ Œ Ó - - ? œ- œ œ # œ

œ. # œ Œ .

j # œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ-œ Œ œ- Œ Œ (ambulància)

œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. # œ œ œ œ œ œ n œ b œ #œ œ œ œ #œ ‰ ‰ œ #ú

œ. œ.

Œ œ. . Œ œ

œ. œ. Œ Ó

frullato?

Œ Œ

œ. Œ œ. œ. Œ œ.

Œ

œ-

œ bœ Œ Œ

‰ n œj œj œ ™ # ú œœŒ œ-

Œ Œ

œ. œ.

‰ œJ

Œ œ nœ # œ nœ

œ œ #œ œ #œ

jœ ™ j Œ # œ ™ œ ™ œ ™ # œ # œ œ œ œ œ œ# œ#œ œœ Œ Œ Œ Œ

° #œ Œ Ó Cl. & 84

‰ œ. j œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ.

j œ- Œ ‰ œ # œ-

œ- Œ œ- Œ

° # œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. & J

Cl.

Œ ∑

80

Cl.

Ó

& w

Cl.

Cl. baix

Œ Œ

# œ. œ.

‰ #œ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ú œ œ œ œ œ œœœœœŒ Œ Œ Œ Œ œ Œ

Œ


8

8

° œ Cl. & . ‰ ‰ b œ œ ‰ Œ J 88

Cl.

& Œ

Cl.

& Ϫ

Cl. baix

¢

? bœ

œ. œ-

œ ú Œ œ # œ nœ 3

œ bœ Œ

j œ ú œ-

∑ Œ

œ-

#œ ™ œ w J ∑

œ #œ œ œ ú 3

œ- Œ # œ Œ

# œ ™ œj w

œ- Œ œ Œ

ú

> œ- Œ b ú

Ó ∑

ú ú

Ó œ Œ


1Clarinete

La meva estrella

en Sib

2

œ & c # œ ™n œ œJ ‰ Œ mf q = 165

œ. ‰ Œ # œ. ‰ œ Œ Ó Œ & J J

8

13

& œ ‰ ‰ œ œj ‰ Œ

1 Quico Pi de la Serra (Harmonització: Llorenç Balsach)

. Œ œJ ‰ Œ œ. ‰ Œ œJ. ‰ Œ œ. j ‰ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œj J œ # œ œJ w J

Œ œ œ #œ œ ú 3

(imitar ambulància)

& # œ œ œ œ œ œ nœ b œ . Œ œ. œ Œ &

26

2

32

&

. # œ. œ Œ Œ

œ bœ Œ

& œ ‰ ‰ œ œj ‰ Œ ∑

Œ ‰ œ. j

Ó

Œ œ nœ # œ œ ú 3

Œ

œ.

œ.

Œ

œ # œ œJ w J

. . # œ Œ J ‰ Œ # œJ ‰

. Œ œJ ‰ Œ œ. ‰ Œ œJ. ‰ Œ œ. j ‰ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œj J

43

&

Œ

. . Œ œJ ‰ Œ œ. ‰ Œ # œJ. ‰ Œ œ. j ‰ œ Œ Ó J

œ. ‰ Œ # œ. ‰ œ Œ Ó Œ & J J

w

‰ œJ # œ

œ. ‰ ‰ b œ œ ‰ Œ J

38

46

Œ

Ó

œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ.

. . . . . . . . & œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ #œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ

19

22

. . # œ Œ J ‰ Œ # œJ ‰

. . Œ œJ ‰ Œ œ. ‰ Œ # œJ. ‰ Œ œ. j‰ œ Œ Ó J

Œ Ó

œ #œ

œ

3

Œ

œ

ú

œ #œ J

œ J

‰ œ. j œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ.


2

2

Clarinete en Sib

(imitar ambulància)

. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. # œ œ œ œ œ œ n œ b œ œ b œ Œ Œ ‰ œ # œ Œ Ó # œ & J

50

55

& Œ

59

& Œ

œ.

Œ

œ. œ

œ.

Œ œ

nœ # œ

œ.

Œ

œ.

Œ œ #œ J

ú

3

œ J

& Œ

œ. ‰ Œ J

œ. ‰ J

œ. ‰ Œ J

Œ

73

& œ ‰ ‰ œ œj ‰ Œ

76

&

w

Œ

85

(ambulància)

& Œ

œ.

Œ

& œ. ‰ ‰ b œ œJ ‰ Œ

88

œ. ‰ ‰ b œ œ ‰ Œ J

2

w

œ

j ‰ œ.

œ œ œ œ œJ ‰ Œ

œ #œ

œ

‰ œj

œ #œ J

ú

3

œ J

. . . . Œ ‰ œ. j œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. # œ. ‰ ‰ œ. œJ. ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ

Ó

& # œ œ œ œ œ œ nœ b œ

82

# œ.

. . . Œ # œJ ‰ Œ # œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ # œJ. ‰ œ Œ Ó

. . ‰ Œ # œ. ‰ Œ œj‰ œ. Œ Ó œ Œ ‰ Œ œ & J . J J

64

70

Œ

œ.

œ bœ Œ œ.

Œ

Œ

œ ú œ # œ Œ nœ 3

Œ

‰ œJ # œ

œ.

œ.

Œ

#œ ™ œ w J

Œ

Ó Œ

ú

# œ. Ó


1Clarinete

La meva estrella

en Sib

1 Quico Pi de la Serra (Harmonització: Llorenç Balsach)

&c Ó

q = 165

Œ # œ ™n œ œj ‰ Œ Ó

Œ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ œ ‰ ‰ # œ œj ‰ Œ J . . . .

Ó

mf

. & Œ ‰ œJ œ. ‰ ‰ # œ. œj ‰ Œ # œ œ # œ œ # œ Œ œ n œ # œ n œ œ Œ Ó .

6

10

& Œ

‰ œ. j œ ‰ ‰ œ. .

j œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ

4

13

& œ ‰ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œj‰ Œ Ó

21

& #œ œ œ œ #œ ‰ ‰ œ #ú œ. Œ Œ & œ.

26

Œ œ nœ # œ nœ œ Œ Ó œ œ #œ œ #œ

. . Œ œ Œ œ

& œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ. œ ‰ ‰ # œ. œj ‰ Œ . . & # œ Œ œ nœ # œ nœ œ Œ Ó

43

4

Œ œ œ bœ Œ .

34

38

œ. # œ Œ œ. œ. Œ .

œ#œ œ œ œ œ Œ . Œ œ Œ œ . Ó

Œ ‰ œ. J

Œ ‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ œj ‰ Œ J #œ œ #œ œ . .

Œ ‰ œ. jœ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ. œj‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œ . . .

& œ ‰ ‰ œ œ # œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó

4

œ. # œ Œ œ. œ. Œ .


2

2

Clarinete en Sib

50

& œ#œ œ œ œ œ Œ #œ œ œ œ#œ ‰ ‰ œ #ú

Œ œ nœ # œ nœ œ Œ Ó œ œ#œ œ #œ

. . . . œ œ œ œ Œ œ Œ Œ Œ Œ œ œb œ Œ & Œ œ Œ . . .

55

4

Ó

Œ ‰ œ. J

. & œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ # œ. œ ‰ ‰ # œ. œj‰ Œ Œ ‰ œJ œ. ‰ ‰ # œ. œj‰ Œ # œ œ # œ œ # œ Œ œ n œ # œ n œ . . .

64

69

& œ

Œ

Ó

‰ œ. j œ ‰ ‰ œ. .

Œ

j ‰ ‰ ‰ œ œ. œ œ œ œ . œ.

72

& œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ # œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó

76

&

3

œ. # œ Œ œ. œ. Œ .

œ#œ œ œ œ œ Œ #œ œ œ œ#œ ‰ ‰ œ #ú . Œ œ Œ œ .

83

& # œ Œ œ nœ # œ nœ œ Œ Ó

88

& Œ

œ.

œ

Œ

. Œ œ Œ œ .

4

œ œ#œ œ

. . œ œ Œ Œ


1Clarinete

La meva estrella

en Sib

1 Quico Pi de la Serra (Harmonització: Llorenç Balsach)

&c

q = 165

Œ

j‰ Œ œ ™b œ œ

mf

6

Œ

j #œ œ#œ œ œ œ œ œ œ ™ ú

f

j œ #œ ™

& j œ œ # œ nœ œ œ œ œ

9

& <#> ú

13

& œ œ ú™

Œ

19

& j œ œ™

23

& Œ

normal

ú

œ œ#œ œ ú

j œ ú™

3

& ‰ œ œ ™ #œ ú

44

& Œ

‰ œ ™ œj ú

‰# œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ú ™

38

œ œ# œ œ ú 3

œ œ ú™

‰ ∑

j n œj œ # œj œ 3

œ œ œ œ œ œ

(f)

#œ œ œ œ œ œ œ

frullato? j j j j #œ œ œ # œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

& œj œ ™ œ # œ œ œ œ œ œ œj œ ™ &

œ

j # œ œj w œ

3

‰ œj œj # œ

26

32

ú

‰™ r œ œ œ œ œ œ œ

Ó

j j j œ ™ #œ œ œ œ

3

j j œ œ œ œ œ œ œ Œ

œ œ# œ œ ú 3

ú j œ

j # œ œj w œ

Œ # œj œ ™ œ j œ œ #œ œ œ œ œ œ#œ #œ œ ú ™

j ‰ Œ Œ #œ j j j # œ œœœœœœ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ú™ j # œ œj w œ

j j‰ Œ # œ œ ™ œ œœœœœœœ


2

2

Clarinete en Sib

& Œ # œj œ œ œj œj # œ # œj œ œ œ œ # œ œ ú

50

‰ # œj

55

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ú

59

& Œ

œ œ #œ œ

Œ

& ú

j j œ œ œ œ œ œ œ™

72

& œ œ œ œ œ œ œ 3

76

& w & # œj œ ™

82

& ‰ #œ œ œ œ & œ™

j œ ú

Ϫ

j œ ú

j Ó # œ œ œ œ œ œ œ œ œ™

œ œ Œ

Πfrullato?

‰ n œj

Œ

85

88

œ #œ œ œ œ œ #œ

j œ œ™

œ #œ œ œ 3

ú

#œ ™

‰ œj

Œ

#œ œ œ œ #œ œ

j#œ œ

ú

3

j œ

‰ œj œ # œ ™ j # œ ™# œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ

normal

#ú ‰

œ #œ ú

j œ œ œ œ #œ ™

(gall opcional)

œ

Œ Œ

ú

œ Œ Ó

œ

‰ # œ œj œ œ œ j # œ œ # œ œ œ œ œ # œj œ ™ Œ n œ œ œ

& # œ ™ œj ú

64

69

j œ œ #œ œ

œ œ œ œ œ

j# œ j œ w œ

ú

3

œ

Œ

Ó

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ w

ú

Ó


1Clarinete

?c

La meva estrella

bajo en Sib

q = 165

Ó

Œ œ

œ-

Œ # œ œ-

mf

? œ Œ # œ- œ œ- Œ œ- Œ ? bw ? œ

Œ

? œ-

# œ-

19

23

œ- Œ œ- Œ

œ- Œ n œ- Œ Œ

œ-

? œ- Œ œ- Œ

26

# œ-

œ-

Quico Pi de la Serra (Harmonització: Llorenç Balsach)

œ- Œ œ- Œ

œ- œ œ # œ- œ- Œ œ- Œ - -

7

13

1

œ-

Œ

œ-

œ- Œ œ- Œ

œ- # œ- n œ-

Œ

œ-

œ-

œ-

œ- Œ œ- Œ b w

œ- œ- # œ- n œ-

œ- Œ œ- Œ

œ- Œ œ Œ œ- Œ # œ œ Œ

j# œ Œ ‰ œ œœœ-

# œ-

œ- Œ # œ- Œ

œ-

œ-

Œ œ-

Œ

œ- Œ œ Œ

Œ Œ

œ- Œ œ- Œ

- œœ # œ # œ œ œ œ œ œ - Œ Œ ? Œ ‰ œj# œ œ- Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ Œ œ œ-

32

?

38

œ-

Œ œ- Œ

œ- œ- œ- # œ-

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

Œ

œ-

bw Œ œ Œ

œ- # œ- œ j ? œ- Œ # œ- Œ œ Œ œ- Œ # œ Œ Œ œ œ- Œ œ- Œ œ- Œ ‰ œ # œ- œ Œ -

44


2

? œ- Œ œ- Œ

œ- œ- # œ- n œ-

50

? œ -

Œ

? œ-

Œ

56

60

œ-

? œ Œ œ- Œ ? ?

76

œ-

Œ

œ-

64

70

Œ œ- Œ

œ- Œ œ- Œ

Œ

œ-

? b œ œ- œ- œ-

Œ

œ-

œ-

Œ

œ- Œ œ Œ

Œ

œ- Œ œ Œ

œ- # œ- n œ- œ-

œ-

œ- Œ œ- Œ

œ- Œ œ- Œ b w

œ j Œ œ- Œ ‰ œ # œ- œ Œ

œ-

œ- Œ œ Œ

Œ

œ‰ œj # œ-

œ- Œ œ- Œ

n œ-

œ- Œ # œ- Œ

œ- œ- œ- # œ-

œ- Œ œ Œ œ-

œ- Œ œ Œ

Œ œ Œ œ-

Œ

-œ Œ b >ú

œ-

Œ

Œ #œ œ Œ

œ-

-œ # œ- # œ- œ

Œ œ- Œ

œ- œ- œ- # œ- œ Œ œ Œ

œ- Œ # œ Œ

œ- œ œ # œ- -

bw

œ-

œ-

Œ

œ- Œ # œ œ-

Œ

- # œ- œ- œœ ? Œ Œ œ- Œ

82

88

2

Clarinete bajo en Sib

œ-

Œ ú

#œ œ Œ Œ Œ œ Œ œ ŒcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG520


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.