MG507 Somni (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Somni per a orquestra de corda

Edicions la mà de guidoLLORENÇ

BALSACH Somni per a orquestra de corda


ISBD(PM) Somni [Música impresa] : per a orquestra de corda/ Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

Primera edició: setembre 2020 ISMN: 979069208-507-2 Dipòsit legal: B-15359-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Somni

Violins I

Violins II

Violes

° Ó &

q=120

U #˙- œ n˙ ™ œ mf U Ó & œ ˙™ ˙™ mf U B Ó bœ ˙™ <b>˙ ™

(els lligats son d'expressió)

mf

Violoncels

Contrabaix

? Ó #œ #-˙ mf

? Ó bœ ˙™ ¢

œ <#>U ˙™ <b>U ˙™

mf

° & ˙ 9

& ˙™ B <b>˙

? <#>˙ ™ ¢

? <b>˙

œ #˙

œ ˙™

˙ #œ #˙ œ ˙ nœ ˙™ ˙™

#˙ ™

œ ˙ nœ ˙™

˙™

U Ó U Ó

n˙ ™ n˙ ™

œ

œ ˙™

U Ó bœ b˙ ™ U #œ #-˙ Ó

œ

U bœ ˙™ Ó

˙

œ ˙ #œ ˙ b˙ ™

œ #˙-

˙ ˙ ˙

Œ Œ

U ˙™

U ˙™ U b˙ ™ U ˙™

<b>U ˙™

œ™ # œ ™ ˙ ™

p

œ™ # œ ™ ˙ ™

Œ bœ ™ œ™ ˙ ™ p

Œ bœ ™ œ™ ˙ ™ p

Œ

p

U Ó U Ó

Llorenç Balsach

œ #˙-

œ

œ ˙™

U Ó bœ ˙™ U #œ #-˙ Ó

œ

Ó

œ

U bœ ˙™ Ó

Ó

œ #˙-

mf

œ ˙™

Ó bœ b˙ ™ mf

mf

Ó nœ #˙

bœ b˙ ™

mf

Ó

mf

œ


° U & ˙™ U & ˙™ U™ B ˙

4

18

¢

U ? ˙™ U ˙™ ?

Ó

˙ œ ˙ nœ

œ #˙-

Ó

Ó bœ ˙™ Ó nœ #˙ Ó

˙™

œ ˙™

bœ b˙ ™

° 4 & 4 œ™ # œ ™ œ ˙ p 4 & 4 œ™ # œ ™ œ ˙ p B 44 bœ ™ œ™ œ ˙ 27

œ

˙™

˙™

˙™

œ ˙ #œ n˙ ™ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™ ˙™

34

& ˙ ™™ B ˙ ™™ ? ˙ ™™

¢

? ˙™

tutti

Œ ˙

mf tutti

Πw

mf tutti

Πbw

mf tutti

Πw mf

Πw mf

˙

Œ œ ˙Ó™ ˙ œ w˙ ˙ Ó mp div

w w

w b˙

f

˙

˙

Π44

˙

Π44

Π44

˙

Π44

˙

w w

˙˙

ww

˙˙ ˙

˙

gliss.

gliss.

ww ˙ œ b w˙ ˙ Œ mf b˙ ˙ Œ œ

˙˙ ˙ gliss. ˙˙gliss.˙ w

mf

bw b˙ n˙

Ó

bw

˙

Ó

bw

˙

Ó

bœ bœ œ œ bw b˙

œ ˙™

U mp ˙ Œ bœ bœ ˙™ U mp ˙ Œ bœ ˙ b˙

q.=q (q=80)

˙

œ ˙™

˙

ÓŒdiv Ó Œ ww œ w œ ẇ ˙ mp Ó™ ÓŒdivbœ b∑w w <b>œ ẇ p mp Ó ™ bœ ˙ ? 44 bœ ™ œ™ œ ˙ ÓŒ div ∑ bœ w w ˙ mp p bœ w w ˙ ? 44 ∑ Ó Œ ¢ mp ° & ˙ ™™

˙™

˙

Π44

˙

˙ nœ ˙ bœ œ ˙

b˙ ™

˙™

˙™

b˙ ™

œ n˙ ™ ˙

mp

Ó nœ

Ó

mp

œ #˙ ™

œ

œ


° bœ ™ & œ bœ nœ ˙

5

41

&

B nw ¢

& œ Œ ˙

˙™

? <#>œ Œ #˙

˙™

¢

° & ˙ 54

mf

° & œ Œ Œ #œ ˙™

?

w

Œ

47

B <b>œ Œ b˙

mf

Œ #œ œ ˙

˙™ ∑

Œ Œ Œ

˙™

Œ ∑

¢

? ˙

œ bœ ˙ ˙™

q=q. (q=120)

Œ 44 œ™ # œ ™ œ ˙ p 4 & <#> ˙ Œ 4 œ™ # œ ™ œ ˙ p B <b>˙ Œ 44 bœ ™ œ™ œ ˙ ? ˙

nœ w

mf

˙™

? <#>w ?

Œ n˙ ™

œ #˙œ ˙™

bœ ˙™

#œ #-˙

bœ ˙™

3 œ 4˙

œ 43 ˙ ™

3˙ 4

œ

mp div

w

w

mf

#w

œ ˙™

˙™

˙ #œ #˙

œ ˙ #œ b˙ ™

˙ nœ ˙™

<#>˙ ™

#˙ ™

n˙ ™ n˙ ™

˙ nœ ˙™ w w

ÓŒ Ó ww œ w Œ œ ẇ ˙ mp Ó™ ÓŒdivbœ b∑w w <b>œ ẇ p mp ™ bœ ˙ div Ó 4 Ó ∑ b œ ™ œ™ Œ 4 œ ˙ Œ bœ w w ˙ mp p bœ w w ˙ Œ 44 ∑ Ó Œ mp

w

Œ œ n˙

Œ ˙ Ó œ Ó™ ˙ œ w˙ ˙ div

Œ #œ ˙

œ bw

œ #˙

3 4 ˙™ 3 4˙ œ

w

w w ww ˙

ww

˙ œ b w˙ ˙ Œ mf b˙ ˙ Œ œ mf


° gliss. & ˙˙ ˙

6

˙ ™™

61

˙

mp

Π43 Π43

° & ˙

Ó

Ó

Ó

˙™

œ b˙ ™

Œ 43 #˙

˙™

? w

˙™

mp

˙ ™™

gliss. gliss.

¢

Œ 43 ˙™

˙ ™™

B <b>˙˙ ˙

˙™

mp

˙ ™™

& ˙˙gliss.˙ ? ˙˙

Œ 43 ˙™

˙™ œ #˙

mp

œ #˙

mp

f

œ b˙

˙™ ˙™

? <#>˙ ™ ¢

U ˙ U Œ #˙ ™

? <#>˙ ™

° & ˙™ 78

˙

& ˙ bœ b˙

œ ˙™

B

œ n˙

? <b>˙ ™ ¢

Œ

? <b>˙ ™

Ó ˙™ ˙™

f

˙™ ˙™

U ˙ U Œ ∑

˙™

mf

b˙ nœ #˙

b˙ nœ #˙

Ó

˙™

œ ˙ bœ n˙ ™ ˙™ ˙™

mf

˙™ ˙™

mf

mf

U ˙ U Œ -˙

˙™ ˙™

˙™

mf

˙™

˙™

˙ bœ ˙™

œ ˙ bœ #˙ ™

- U U - U U œ ˙ Œ #˙ œ ˙ Œ n˙ œ ˙ bœ n˙ ™ mf U U U U mf Œ Œ ˙™ & ˙™ ˙™ ˙™ ˙ ˙™ ˙ U U U U mf™ ˙™ B <b>˙ ™ ∑ ˙ Œ b˙ ™ ˙ Œ b˙ U ˙ U Œ

˙™

œ ˙ bœ #˙ ™

69

U ˙ U Œ #˙ ™

œ ˙ bœ

˙ bœ ∑

œ b˙ ™

œ b˙ ™ q.=q

-œ U ˙ U Œ 44 U U U U 4 ˙ Œ ˙™ ˙ Œ 4 U U U U ˙ Œ ˙™ ˙ Œ 44 U U <b>˙ Œ b-˙ œ U ˙ U Œ 44 U U <b>˙ Œ b-˙ œ U ˙ U Œ 44


° 4 bœ œ œ œ œ œ &4 #˙

œ œ ˙

(q=80)

86

f

nw

w

˙™

Œ

w

w

w

w

˙™

Πnw

w

œ

œ b˙ ™

B 44 w

n˙ ˙

˙

f

? 44 w ¢ f

° & <#>œ œ #œ œ #˙ ™

Œ nœ #˙ ™

92

& ˙ B w

#œ œ #˙ ™

¢

Œ Œ

˙™

#˙ ™

? w

Œ

#˙ ™

? w

° & nw B <#>œ ˙™ ¢

? w ? w

#œ # œ ˙ ˙

w

˙

mp

˙™

mp

˙™

œ #˙ ™

bœ ˙

mf

mf

mf

˙

w nw

œ bœ ˙ Ó

Ó

-cresc. œ œ ˙

˙

#˙ ™

˙

˙

cresc.

w

mf

cresc. ˙ #œ #˙

˙™ ˙

w

Œ

n˙ ™

mp

Œ

98

& ˙

mf

w

f

? 44 bw

œ œ œ œ œ œ #˙

Œ

˙

f

Œ

˙™

bœ- b˙- ™ > > ˙™

4 &4 w

˙™

7

œ bœ ˙

Ó

Ó

˙

mf

œ ˙

nw

f

œ

˙™

bœ œ œ œ n˙ mf bœ œ œ œ n˙

œ œ ˙

f

w

w

#œ œ w

w œ ˙ U ˙ œ œ œ U ˙ œ ˙ œ œ œ


104

& Ó B Ó ? Ó ? Ó ¢

& <#>˙

B <#>w ? <#>w ¢

? <#>w

˙

#œ œ

-œ œ # # œ œ

œ #œ œ œ

œ-

˙

˙

w

w

œ #˙ ™

w

w

w

w

mf

mf

œ œ mf œ œ œ œ

mf

mf

° #œ #-œ ˙ & 109

#-œ œ

rit.

œ- œ

w

˙

œ #˙ ™

#˙ ™ w

#œ œ œ œ ##œw ˙ ™ ˙

œ #˙ ™

˙ w

w

w

w

w

˙™

<#>œ œ #˙ w w

##ww

senza dim.

œ- œ

senza dim.

ww

w

w

<#>w

w

<#>w

senza dim. senza dim.

w

senza dim.

w

#w

4'10 aprox.

° Ó &

8catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG507


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.