MG478 Sonàncies (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Sonàncies per a cor d'homes o cor de dones

Edicions la mà de guido


Sonàncies

Tenor

Tenor

Baríton

Bass

° 6 &4 ‹ 6 &4 ‹ ? 46

Intentar que totes les veus sonin igual de fort

Ó™

q=60 mf

Ó

U™ ˙

,

b˙ ™

œ ˙™

mf

w™

? 46 Œ ˙ ¢

,

˙™

Ó™

œ #œ ˙ <#>˙

˙™

Œ ˙

˙™

mf

U œ b˙ ™

˙

˙™

œ #œ ˙ <#>˙

,

˙

˙

˙

Llorenç Balsach

˙ ˙

w

#w

˙ ˙

˙ n˙

n˙ b˙

mf No hi ha lletra. Es pot cantar solfejant (recomanat per la dificultat de l'obra) o fent servir vocals

° j & ‰ nœ #˙ ‹ & w™ ‹ ? <n>w ™ 5

¢

? <b>œ

° ∑ & ‹ & n˙ bœ b˙ ‹ ? bw

˙ œ #œ nœ ˙ #˙ #w ™

Œ ‰ nœJ n˙ ™

10

¢

? bw

∑ nw

˙ <n>˙

<n>˙ ™ ˙™

b˙ ™

˙

œ œ ˙

Ó

Œ nœ ˙ #˙

Ó

˙ b˙ #œ nw w

œ œ

˙™

œ #˙ ™

˙

œ #œ ˙ w

Ó™ Ó™ Ó™

˙™

p

n˙ ™ bœ b˙ ™

bw ™ p

mp

3 ˙ Œ 4 œ nœ ˙ 4 4 f

3 4 4 ˙ Œ 4 n˙ f

mp

4 nw 4

˙ 3 4 4 ˙ Œ 4 #œ #œ f

4 nw 4

mp

p

3 4 4 ˙ Œ 4 n˙

mp

4 bw 4

w™

f

4 b˙ n˙ 4

Œ #œ #œ œ Œ ˙

œ

Œ #œ œ #œ Œ b˙


° œ™ ‰ nœ œ #œ œ nœ œ #œ œ n˙ Œ nœ ˙ & ‹ ˙ ˙ & œ™ ‰ ˙ #˙ n˙ #˙ n˙ ‹ ? <#>œ ™ ‰#œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #˙

n˙ ™

˙

˙™

˙™

17

? œ ™ ‰ n˙ ¢ ° Ó™ & ‹ & Ó ‹ ™ ? w 23

° nœ ™ œ ˙ & J ‹f j & œ™ #œ ˙ ‹f ? #œ ™ œ ˙ J 27

? nœ ™ œ ˙ ¢ J f

˙

œ œ ˙

˙

mf

Œ 46 Ó

˙™

œ ˙™

mf

Œ 46 w™ mf

Œ 46 Œ ˙

˙™

mf

n˙ ™

œ ˙™

? Œ b˙ ¢

f

˙™

Œ 46 Ó™

3

˙™

w™ Œ b˙ Ó

Ó™

œ Œ Œ Œ ˙ œ Œ Œ ™ ˙

˙™ œ ˙™ b˙

œ ™ œ œ™ ‰ œ™ œ ˙ J J meno f

œ™ œj #œ ™ ‰ œ™ œj ˙ meno f

œ œ

œ ™ œ #œ ™ ‰ œ™ œ#œ ™ œ œ™ œ n˙ J J J J meno f

œ ™ œ œ ™ ‰ œ™ œj ˙ J meno f

˙

˙™

j œ™ œ ˙

œ‰ J j œ‰

˙™

œ‰ J

˙™

œ‰ J Ó

3 4

nœ nœ n˙ # ˙ n ˙

3 4

œ™ œ œ œ œ œ w J œ™ #œj n˙

˙™

œ œ ˙™

Œ œ ˙™

œ b˙

mf

mf

bœ œ nw ™

3 4

3 4

mf

w™ mf


4 31

?3 ¢ 4˙

Œ 46 Ó™

° & ˙™ ‹ & <n>˙ ™ ‹ ? ˙™

Ó™

¢

˙™

35

? b˙ ™

Ó™ Ó™

mf

œ b˙

mf

<n>˙ ™ bœ b˙ ™ bw ™

p

p

w™

p

œ #˙

œ #œ nœ ˙

˙

w™

#w ™

w™

˙

œ Œ ‰ nœ n˙ ™ J

Œ Œ bœ ˙ ™

(que no es noti l'entrada, només és per l'afinació)

˙™

w™ w™

p

mp

˙™

˙

bw ™ ˙ w™

<n>˙

œ œ

œ œ ˙

3'30

œ ˙™

U™ al niente bw

U #w ™

w™

Respirar aleatòriament en els fragments que no es puguin cantar lligats

U w™ ™™ w w

molto

molto

molto

molto

Sabadell, 3/1/2018

° 3 6 ∑ 4 w™ &4 mf ‹ 3 6 &4 ˙ Œ 4 Œ ˙ ˙™ mf ‹ ? 43 n˙ Œ 46 Ó œ ˙™


Sonàncies Intentar que totes les veus sonin igual de fort

° 6 Ó™ &4

q=60

Soprano

mf

6 &4 Ó

Soprano

Mezzo

U™ ˙

,

b˙ ™

œ ˙™

mf

6 & 4 w™

U œ b˙ ™

Œ ˙ Ó™

mf

Contralt

˙

6Œ 4 & ˙ ¢

˙™

mf

,

œ #œ ˙ <#>˙

˙™

˙

˙™

˙

w

˙™

,

˙

#w

Llorenç Balsach

œ #œ ˙ <#>˙ ˙

˙

˙

˙ n˙

n˙ b˙

˙

No hi ha lletra. Es pot cantar solfejant (recomanat per la dificultat de l'obra) o fent servir vocals

° j ‰ & nœ #˙ 5

˙

& w™ & <n>w ™

¢& <b>œ 9

4 & 4 nw

#w ™

˙ <n>˙

Œ ‰ nœj n˙ ™

° 4 b˙ n˙ &4 mp

œ #œ nœ ˙

˙

œ œ

œ œ ˙ Ó

Ó™

˙™

Ó™

b˙ ™

4 & 4 bw

nw

bw

˙ b˙ #œ nw

œ #œ ˙

mp

bw

w

w

mp

4 ¢& 4 nw

œ#˙ ™

p

˙

n˙ ™ bœ b˙ ™

4 4

bw ™

p

˙™

Œ nœ ˙ #˙

4 4

Ó™

<n>˙ ™

n˙ bœ b˙

mp

Ó

˙™

4 4

w™

4 4

p

˙ 3 4 4 ˙ Œ 4 #œ #œ f

3 4 4 ˙ Œ 4 n˙ f

3 4 4 ˙ Œ 4 œ nœ ˙ 3 4

f

Œ 44 n˙ ˙ f


6

° Œ #œ #œ œ œ™ ‰ nœ œ #œ œ nœ œ #œ œ n˙ & 16

œ œ™ ‰ ˙

& Œ ˙

Œ nœ ˙ ˙

˙

& Œ #œ œ #œ œ™ ‰ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #˙

¢ & Œ b˙

nœ œ™

° 6 Ó™ &4

˙™

Ó™

œ ˙™

Ó

22

mf

6 &4 Ó

6 & 4 w™

‰ n˙

mf

w™

mf

6Œ 4 & ˙ ¢ mf

° b˙ & 26

˙™

& œ œ ˙™ & ˙

¢ & b˙

˙™ ˙™

Œ b˙

˙™

™ œ ‰ nœ œJ ˙ J f j ‰ œ™ #œj ˙ œ f

j j œ ‰ #œ ™ œ ˙ f

j‰ j œ nœ ™ œ ˙ f

˙

n˙ n˙ ™

œ ˙™ ˙™

œ œ ˙

˙ w™ Œ b˙ Ó

Ó™

n˙ ™

Π46

˙™ ˙™

Π46 Π46

œ Œ Œ ™ ˙

œ ˙™

œ ™ œ œ™ ‰ œ™ œ ˙ J J meno f œ™ œj #œ ™ ‰ œ™ œj ˙

Π46

œ Œ Œ Œ ˙

˙™

˙

˙™

œ

œ Œ œ ˙™ œ b˙

˙™

meno f

œ™ œ œ œ œ œ J œ™ #œj n˙ nœ nœ

meno f

bœ œ

j œ™ œ #œ ™ ‰ œ ™ œj #œ ™ œj œ ™ œj n˙ j ‰ œ™ œ œ™ œ ™ œj ˙ meno f

j œ™ œ ˙


7

30

mf

& n˙ mf

& nw™

3 4

Ó #˙

3 4

3 4

mf

¢&

mf

3 4

w™

° & #œ nœ 34

˙

& #w ™

¢& ˙ ° Œ &

& <b>˙ ™

& w™

¢& w™

˙

œ

œ

˙

p

œ b˙

mf

Ó™

Ó™

b˙ ™

˙™

˙

w™ w™

w™

mf

˙™

j Œ ‰ n œ œ n˙ ™

<n>˙ ™ bœ p

bw ™

p

˙™

œ

œ

˙

w™

œ ˙™

Ó™

bw ™

mp

mf

˙™

˙™

(que no es noti l'entrada, només és per l'afinació)

Œ

Œ 46 Œ n˙

<n>˙ ™ œ

œ #˙

˙™

mf

Œ 46 Ó™

˙

œ

6 4 w™

Œ 46 Ó

<n>˙

& ˙

37

b˙ ™

w™

p

˙™

U bw ™ U #w ™ U w™ w w ™™

Respirar aleatòriament en els fragments que no es puguin cantar lligats

al niente 3'30 molto

molto

molto

molto

Sabadell, 3/1/2018

° & w


Primera edició: gener 2018 ISMN: 979069208-478-5 Dipòsit legal: B-1219-2018 Copyright de la música: © 2018 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG478


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.