Plou i fa sol (Baltasar Bibiloni)

Page 1

BALTASAR

BIBILONI

PLOU I FA SOL per a cor i piano sobre una melodia i un poema de Guillem d’Efak

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Plou i fa sol [Música impresa] : per a cor mixt i piano / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: desembre 2013 ISMN: 979-0-69208-418-1 Dipòsit legal: B-26236-2013 Copyright de la música: © 2013 Baltasar Bibiloni&Guillem d’Efak Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


PLOU I FA SOL Poema i melodia: Guillem d'Efak Arranjament per a cor i piano: Baltasar Bibiloni

° 3 &8

3 &8

3 &8 ‹

Allegro

?3 ¢ 8

{

Allegro

f ^j ^j 3‰ ‰ ‰ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ & 8 œœœ œœœ œœœ œœœœ ? 83 ^ ^j ^ ^j ^ œ™ œ œ œ™ œ œ œ™ œ™ œ œ™ œ œ™

œœœ œ

œœœ œ

^j œœœ œ

œœ œœ

œ œ

° ™ & ™

& ™™

9

& ™™ œ ™ ‹ Plou mf

? ™ ¢ ™ œ™ mf

{

Plou

œ i

œ i

j œ œ™ œ œ™ J

fa

sol

fa

sol

j œ‰ œ œ J

œ œ J

œ œœ J J

qui ho_hau - ri - a

œ œ J

de

dir?

qui ho_hau - ri - a

de

dir?

œ œ œ J‰ J

œ œœ J J

^ œ œœœœœ ‰ œœ œœ œ œ

^j ^ ™ œ œœ ™

^ œ œœœœœ

j j œ‰œ œ

œ œ œ œ J J J J

el

teu

som - riu -re_en -tre

el

teu

som - riu -re_en -tre

œ‰œ œ J J

œ œ œ œ J J J J

œœ & ™™ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœœ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœ œœ ‰ œœœœœœœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœœ œœœœ œ œ œ œ ™ œ œ™ œ™ œ ™ œ ™ œ™ œ™ ? ™™ œ™ ™ ™ œ œ œ ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ sotto il canto

© 2013 Baltasar Bibiloni&Guillem d'Efak. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


4

° & 19

∑ ∑

& œ ‹ llà œ ?

{

œ œ œj œ ™ J

- gri - mes

és l'Arc

œ œ œ œ™ J J

llà - gri - mes

és l'Arc

° & œ 29

i

¢

œ

j œ œ

fa

sol,

j œ œ

i

fa

sol,

& œ ‹ ti

œ J

œ

? œ

{

‰ œ œ œ™ J J

- na_el

œ J

ti - na_el

teu

œ teu

j j j œ œ œ œ™

j œ‰ ‰

œ œ œ œ™ J J J

œ‰ ‰ J

de Sant Mar - tí.

de Sant Mar - tí.

œ

Ϫ

œ

Plou

i

Plou

i

can - ta,

j j j j j œj j ‰ œ œ œ œ œ œ œ mf

pen - ti - na_el ne - guit,

i

can - ta,

œ J

Ϫ

j j œ œ œ ‰ œ J

œ J

Ϫ

œ ‰ œJ J

ne -

‰ j œj œ™ œ

guit,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ™ œ œ œ œ œ œ™ & œœ ™ œœ œ œ ? œ œ œ œ J œ J œ J

i

i

can - ta,

œ œ J

can - ta,

fa

j œ œ™

fa

sol,

fa

sol,

j œ‰ œ J

pen-

œ œ™ J

œ œ œ œœ™œœ œ œ ‰ œ œœ œœœœœœœœœ œ ™™œ œœ œœ œ œœœ œ œ™ œ™ œ œj œ œj œ™ œ™ œ œ

pen - ti - na_el ne - guit,

guit,

i

sol,

mp

Ϫ

mf j œ œ j j ‰ j œ œ œ J J œ œ œ J

ne -

fa

I

& ‰ œœœœ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ œœ œ œ œ™ ? œ™ œ™ œ™ ™ œ œ™ œ™ œ™

&

I

&

¢

mp

œ‰ œ J J

sol,

pen-

œœ ™œ œ œ œ œœ ™œ œ œ œ j œ œ œ

j œ

œ œ J

j œ

œ œ

œ œ œ œ J J J

mal -de - ment plo

j j j œ œ œ œ™

mal -de - ment plo

œ œ œ œ J J J

mal -de - ment plo

œ œ œ œ J J J

mal -de - ment plo

-

-

-

-

ris,

ris,

œ #œ J

som

j œ

som

œ J

ris,

som

ris,

som

œ œ J

œ J

œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œ™ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ #œœœ œœœ #œœœ œœ œ™ œ ™™ œ™ œ œ™ # œ œ œ™ J œ™ œ™


5

° & œ™ riu

j j œ œ œJ

riu

j j j œ œ œ œ™ i can - ta_amb

mi,

j j j j j œ œ œ œ ‰ œj œj œj œ œ ™

œœ JJ

œ J

Ϫ

j j j j œ œ œ œ‰‰

œœ JJ

œ J

j œ‰‰

37

i can - ta_amb

& Ϫ

¢

& ‹

Ϫ riu

i can - ta_amb

? Ϫ

{

riu

i can - ta_amb

Ϫ

mp œ ‰ j j j œj œ™ J œ œœ

Ϫ

mi.

En - ca - ra que pen

-

mp

i

mi,

i

Ϫ

can ta_amb mi. -

can ta_amb mi. -

Ϫ

mi.

œœœœœœœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ & ‰œœœ ‰œ œ œ™ ? œœ™™ œ™ œ™ œ™

En - ca - ra que pen

œœœ ™ œ œ œ œ œ œœœ™™™ ™ œ™ œ™

j j œ‰ œ

sis

que

Ϫ

j j œ‰ œ

sis

-

mp ‰ ‰ œ œ œ œj œ ™ J JJ

pen -

En - ca -ra que

pen -

œ ‰ ‰ J œJ œJ œJ œ ™

œ œ œ œœ œ œ œ œ™ œ™ œ™ œ™

j j j ° & œ œ œ œ™

Ϫ

j j j œ ‰ œj œj œj œ œ œ

Ϫ

j ‰ j j j œj ™ œ œ œ œœ

& œj œj œj œ ™

bœ ™

j ‰ j j j j j œ œ œ œ œ œœ

Ϫ

j‰ j j j j œ œ œ œ œ œ™

46

te tro bes

te tro bes

¢

& œ™ ‹

-

? Ϫ

{

-

sol

sol

les

les

es -tre -lles re sen

es -tre -lles re sen

per dar -te con - sol.

œ œ œ œ œ œ J J J J

j œ œ

‰ ‰ ‰ œj œj œ œ œ™ J J

j j j œ œ œj œ œ œ

œ J

‰ ‰ ‰ œJ #œJ œJ œJ œ™

sis que te tro -bes

sis que te tro -bes

sol,

sol,

œ œœ ™™ bœœ ™™ œœœ œ œ n œ œ œ œ ™ œ & œœ œ™ œ œ œ œ œ œ™ ? œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ™ J

œ

les

les

que

En - ca -ra que mp

œ œ œ œœœ œ œ œ™ œ™ œ™ œ™

Ϫ Ϫ

Ϫ

es-tre -lles re

es-tre -lles re

per dar -te con - sol.

Ϫ

-

-

Ϫ

œ œ J

sen per

#œ œ J

sen per

œ œ œ œœœ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ #œœœ ™™™ œ œ j j œ™ œ™ œ™ œ œ œ œ #œ ™ œ™ œ™ œ™ œ œ œ œ #œ ™


6

° & œ™ 56

& Ϫ

j ‰ j j j œj œ™ œ œ œœ La

llu -na la

La

llu -na la

? œJ œJ #œ œ ™ J ¢

{

66

& œj œj œj œj œ l'o -rat -ge can

¢

? œ

{

-

-

œ œ œ œœœ œ & œ j ? œ™ œ œ œ™ œ œ

j œ ‰ œj

j j œ ‰ œ œj œj œj œ ™

bœ ™

j ‰ j œ œ

ja s'ha tret el

na

-

ja s'ha tret el

Ϫ

pru

-

-

Ϫ

pru

-

Ϫ ta

Ϫ

Ϫ

j‰ j j j j œ œ œ œ œ œ™

Ϫ

ta

i

l'o -rat -ge can

l'o -rat -ge can

t'ai -xu -ga_el plor.

i

Ϫ

-

-

Ϫ

-

dol

dol

i

i

œ œ œ œœ œ J J JJ

j œ

j j j œ œ œj œ œ œ

œ J

na ja s'ha tret el

na ja s'ha tret el

dol,

dol,

œ œ œ œ œ œ œœ ™™ bœœœ ™™™ œœœnœ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ™ œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ™ J œ™

j ‰ j j j œj ™ œ œ œ œ œ

‰ ‰ ‰ œJ #œJ œJ œJ œ™ i

Ϫ

œ ‰ ‰ J œJ œJ œJ œ ™

‰ ‰ ‰ œj œj œ œ œ™ J J i

j j j j œ ‰ œ œ œj œ œ ™

j ‰ ‰ œJ œJ œ œ œ ™ J

pru

œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™

? œ œ œ œ™ œ œ œ œ™

l'o -rat -ge can

Ϫ

La llu -na la

œœ ™™ œ™

° j & œj œj œ œ ™

na

-

La llu -na la

dar -te con - sol.

& œ ‹

pru

j j œ ‰ œj œj œj œ œ ™

& œJ œJ œJ œ™ ‹ dar -te con - sol.

œ™ & #œœ ™™

Ϫ

xu -ga_el plor.

j ™ bb œ‰ ‰ ™ bbb j ‰ ‰ ™™ bbbbb œ

∑ ∑

j j j œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ™™ bbbbb J J

œ œj œ œ œ J J J

ta

ta

i

i

œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œœj œ œ œ™ #œ ™ œ™ œ œj ™ œ #œ ™ œ™ œ œ

t'ai -xu -ga_el plor.

j œ ‰ ‰ ™™ bbbbb

t'ai -xu -ga_el plor.

œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ

f œœ œœ œœ œœ œœ ™™ bbbb œœœ ™™™ b œ™ œ œœœœ

Ϫ Ϫ

œ ™™ bbbb œ œ œ œ œ b œ


7

° bb b & bb

b & b bbb

75

bbb f b & b œ™ ‹ Plou

œ‰ œ œ J J

œ œ J

œ œJ œ™

œ ‰ œJ œ J

œ œ J

i

? b b œ™ ¢ bbb f

{

j œ œ œ™

Plou

fa

i

fa

qui ho_hau - ri - a

sol

soto il canto

b & b bbb ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœœœœœœ œ™ œ™ œ™ ? bb b œ ™ bb œ™ œ™

° bb b & bb

b & b bbb

85

dir?

de

dir?

œ ‰ œ œ œ œ œJ œJ J J J J

el

teu som - riu -re_en -tre

el

teu som - riu -re_en -tre

‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœœœœœœ ‰ œœœœœœœœ ‰ œ œ œ™ œ™ œ™ œ™ ™ œ™ œ œ™ œ™ œ™ œ™

œœœ œ

? b b œ œ œ œ œ™ J J ¢ bbb llà - gri -mes

és l'Arc

b œœ œœ & b bbb ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœœœœœœ œ™ ? b b œ™ œ ™ b b b œ™ œ™ œ™

j j j œ œ œ œ™

j œ‰ ‰

j œ œ œJ œ ™ J

œ‰ ‰ J

de Sant Mar - tí.

de Sant Mar - tí.

∑ œ™

mp

Plou

i

fa

‰ œj œj mp

∑ œ

œœœ œ

‰ œJ œJ

I

bb œ œ œ œ œ™ &b b b J J ‹ llà - gri -mes és l'Arc

{

‰ œœœœœœ ‰ œœœ œœœ œœ œ œ œ™ œ™ œ™ œ™

de

j j œ ‰ œ œ œJ œJ œJ œJ

œ œ™ J

qui ho_hau - ri - a

sol

œ œœ J J

j œ œ™ fa

I

fa

sol,

Ϫ

œ

œ J

Ϫ

Plou

i

fa

sol,

œ œ œ œ œ œ œ œœ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ™ ‰ œœœœ œœœœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ™

Ϫ Ϫ

Ϫ Ϫ

Ϫ Ϫ

œ œ

j œ œœ

j œ œ œ

j œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.