Dotze estudis per a piano (Miquel Roger)

Page 1

MIQUEL

ROGER Dotze estudis per a piano

Edicions la mĂ de guidoMIQUEL

ROGER Dotze estudis per a piano


ISBD(PM) Dotze estudis per a piano [Música impresa] : per a piano / Música de Miquel Roger (n. 1954). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (52 p.) - 29 cm. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, l levat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www .cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Aquests estudis es poden trobar enregistrats en el disc del segell Anacrusi, ref AC045

Primer edició: febrer 2013 ISMN: 979-0-69208-406-8 Dipòsit legal: B- 3045-2013 Copyright de la música: © 2013 Miquel Roger Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Estudi I Miquel Roger

dedicat a l'Assumpta Coma

©»¡¡º ?c Ó

# # n # ˙˙˙˙ P

1

Piano

3

&

?c

˙˙˙˙

&

√ > # ˙ # # ˙˙˙ f

1

nœ bœ bœ bœ

n˙ . n ˙. p

&

nœ nœ nœ bœ bœ bœ nœ nœ nœ bœbœ

nœ n -œ F

*

ƒ √ bœ bœ nœ nœ nœ & 3

ƒ

bœ ?

, ,

w w

nœ nœ nœbœ bœ bœ nœ nœ nœ bœ bœ bœ

nœ nœ nœ bœ

? nœ nœ bœ bœ n œ n œ n œ nœ nœ nœ nœ bœ bœ nœ nœ nœ nœ bœ nœ bœ bœ nœ bœ bœnœ bœ nœ ◊ *

*

? 5

Ó bœ bœ nœ nœ nœ > ◊ ? Ó b n ˙˙ f n˙ 5

7

& œ #œ nœ bœ #œ ? 7

&

≈ bœ f nœ nœ nœ œœ œ

œ nœ # œ b œ œ nœ œ bœ œ

œ nœ bœ nœ #œ

bœ nœ bœ œ bœ

≈ bœ nœ nœ nœ

> n n œœ n œ. n œ. b œ. n œn œ n œ nœ

bœ nœ nœ nœ n œ b œ n œ bœ œ

bœ nœ bœ nœ

> n n œœ n œ. n œ. b œ. nœ nœ

. n œ. n œn œ > n œ . n n œœ n œ b œ n œ

© 2013 Miquel Roger. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


b œnœ

n b >œœ

œœ . n œ n # œœ. b œ. n œ ? n œ b n œœ n œ b w œ & n œ b >œ œ . . b œ. n >w . # œ. n œ. b >œ œ . n œ > # œ . œ b œ b œ n œ > n œ n œ œ . n œ n œ œ n œ . ? n n œœ n œ b œ n œ œ œ. b œ. bœ œ bœ ˙ œ> ˙ 9

9

?œ Œ œ ? 11

œ. # œ. œ œ # œ œ f #œ

œ n œ # œ b œ n œ- œ . n œ. œ # œ # œ n ˙- f n œ œ œ & #œ F f

œ-

bœ n œ n œ b œ n œ n œ. n œ. n œ. b œ n œ n œ & π n œ. #œ & nœ b œ. # œ F 14

14

16

& Ó

Delicat

. . ? b œ. n œ b œ. n œ & 16

.œ b œ b œ œ œ œ œ b œ œ p

. . ≈ œ #œ œ #œ& n ˙f #œ

11

n√ œ nœ

≈ b >œ F

n œ ≈ n œ.

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ

≈ b œ. ≈ > .n œ b n b n œœœœ. b œ #œ ≈ ≈ P

Œ

nœ . . ? . n œ n œ n œ. b œ. # œ. n œ n œ n œ . . . n œ. b œ. b œ .

*

#œ nœ

n√ œ nœ

*

-4-

n œ ≈ n œ.

*

non legato

Nervoso ≈ b œ. bœ b œ n œ b œ n œ n œ bœ nœ .n œ b n b n œœœœ. p #œ ≈ ≈ nœ nœ n œ b œ b œ œ nœ nœ pnnon legato *


Delicat

√ n œ n œ√ legato n œ Nervoso nœ nœ nœ n œ . nœ ≈ nœ ≈ ≈ ≈ b œ. ≈ ≈ b œ. bœ bœ nœ & b œ n œ bœ nœ nœ b >œ F . b >œ . . n œ b n b n œœœœ n œ. b n b n œœœœ p nœ bœ n œ n œ n œ # œ # œ bœ bœ n œ ≈ ≈ ≈ ≈ & nœ nœ nœ b œ b œ nœ nœ nœ P p 18

bœ nœ nœ b œ b œ nœ nœ

*

*

18

*

*

√ œ œ œ œ. b œ. b œ. . n n ˙˙˙b œ œ b œ œ œ n œ n œ b œ œ œ n œ œ œ œ n œ b ˙ b œ b ˙ b œ &œ œ fSub. p Sub. √ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ n œ. b œ. b œ. ? . b œ. œ b œ b œ . . b œ n œ n œ- n œ &œ œ & b œ n œ n œ nœ f π b œ. . . . 20

*

20

*

n b n b n œœœœœ & J 22

22

&

nnn œœœ n œ . b œ. bœ-

√ nœ nœ bœ bœ . n >œœ n œ # œ # n œ n œ. n œ b œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ. #œ #œ n œ nœ bœ bœ f√ F nœ #œ #œ . n œœœ ˙˙˙ b ˙ n b ˙ n œ . n ? n ˙ # œ b œ b œ ˙ œœœ n ˙ & œ F f

b œ > n œ b œ n œ n œ b œ n œ # œ # œ n b n œœœ n œ n n œœ. n œ- . b œ- . nœ ≈ #œ # œ b # œœ n œ n n œœ n œ ? bœ n œ n œ n œ & ≈ bœbœbœ n˙ # œ- #œ b œ n ˙p P F f . bœ ƒ n œ nœ #œ #œ . bœ bnœœ- nœ. n œ # œ # œ nœ . ? # œ n œ b œ # œ nb œœ n # œ # œ n œ n œ n œ b œ b œ b œ & œœ - # œ n n œ n œ b œ n b œœ p P .F . f ƒ n œ- n b >œœ *

24

*

24

-5-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Estudi II (harmònica) dedicat a la Ruth Lluís Escala: Do Re Mi Fa# Sol La Sib

©.»•º

6 &8 1

‰ n œr b œ. r # œj ˙ . nœ pJ >

Œ.

Œ

r nœ

nr >œ nœ J

b œ. r # œ Jnœ .

. . . . . . . . ? 6 n œ. # œ. b œ n œ n œ. n œ. n œ. # œ. b œ n œ n œ. n œ. n œ. # œ. b œ n œ n œ. n œ. n œ. # œ. b œ n œ n œ. n œ. 8 π sempre piano possibile

Piano

1

5

& œ

n >œœ œœ n . r r ‰ Œ œ b œ r # œ n œ b œ. Œ r # œ. n œ œ nœ J nœ .

. ? n œ. # œ. b œ n œ. n œ. n œ.

9

&

. > r œ rb œ #œ J œ

> # œ. b œ & J

œ

9

j n >œ b œ & n œ #œ . 12

? œ 12

r œ

b œ. n œ. . n œ. b œ. . . # œ # œ nœ n œ. n œ. &

5

œ.

r bœ

. rnœ nœ J nœ # b n œœ-œ

> ‰ nœ

j n œ nn œœ n œ. > œ r œr œ J #œ œ

œ.

j rbœ œ .

r #œ

>œ

œ.

œ

œ

œ.

r #œ

œ. -7-

œ J

œ.

r #œ

>œ .

œœ. >œ J bœ œ

r œ

œ

r #œ

œ

b n œœ. # n œœ. n œ. # >œ nœ b œ ‰ J r œ

>œ

r bœ

. n œ. n œ n œ. n œ. n œ. n œ # œ n œ. n œ. . .

r œ

r œ

√ b œœ. # œœ. œ œœœ

œœ .. œœ .. ?

œ. r # œ. œ

r œ .

œ

r œ

œ.

r œ

œ.

j > j nœ b œ #n œœ n œ n œ. n œ. n >œ . . n œ. n œ. r . b œ n œ n œ. #œ nœ


r nœ

15

&

. n œ. n œ. n œ. . b œ nœ . ? nœ 15

# œœ. n . & n n œœ 19

&

-√ . b œ n n œœ n n œœ n œ. b œ b n œœ & n œ. ? J nœ 22

r nœ

n #n >œœœ

n œ.

. n œ n œ-

r nœ

n b œœ- # n œœ. nn œœ . œ ? J Œ bœ œ œ œ. # œ. œ . 25

Œ

j r n œ. n œ n >œ

n œ. n œ. n œ.

25

&

n œ.

> # œ. b œ œ

œ.

œ.

j œ.œ . n œ. . n œ. n œ. n œ. . . n œ. n œ. n œ. b œ b œ b œ . > r n œ . . #œ ? nœ nœ &n œ n œ n œ n œ n œ . . .

19

22

r nœ

> r nœ

r nœ

n œœ. n # n >œœœ .. n b œ .. j n n œœ. n n œœ. n n œ. œ

# bn >œœœ ...

. b œ . . n œ ? #œ

n œ. r . b >œ nœ #œ

r nœ

r nœ

n œ.

- . b œ n œ n œœ ‰ n œ n b n œœœ b n œ n n œ. œ # œ. . r > r . nœ nœ nœ nœ > n œ. nœ nœ J

-√ . b œ n n œœ n n œœ n œ. n n >œœ b œ b n œœ # œ r nœ

?

n œ. J nœ

r nœ

n œ.

-8-

‰ r . nœ nœ nœ

r nœ

n>œ

r œ

r bœ

n œ. J nœ > œ

? r œ

Œ. j œ.

n n b >œœœ n n œœ. n œ. n n >œœ b œ b n œœ # œ œ J

r œ

œ.

# >œ

&

>œ √

. r> œ œ œ œœ. r œ

n n b œœœ n n œœ. n œ bœ ‰ bœ nn œ. œ # n œœ. . r > r . nœ nœ nœ nœ > n œ. nœ nœ J


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG406


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.