MG388 Pere Freixanet: Ninus -Tango Milonga

Page 1

PERE

FREIXANET

(1893 -1959)

NINUS –Tango milonga– per a corda i piano

Edicions la mà de guidoPERE

FREIXANET

(1893 -1959)

NINUS –Tango milonga– violí I violí II violoncel contrabaix piano


ISBD(PM) Ninus –Tango milonga– [Música impresa] : per a corda i piano / Música de Pere Freixanet i Llongueras (1893-1959). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura + particel·les (16 p.); 29 cm. -

Primera edició: abril 2012 ISMN: 979-0-69208-388-7 Dipòsit legal: B-10.718-2012 Copyright de la música: © 2012 Hereus de Pere Freixanet Llongueras Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Dibuix de portada: Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


NINUS P. Freixanet Llongueras

–TANGO MILONGA–

Violí I

&

Violí II

&

Violoncel

?

Contrabaix

?

Piano

5

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

(√) œ^ & J ƒ œ^ & J ƒ ^ ? œ ƒ ? œ^ ƒ

5

Pno.

& ƒ

œœ^ œœ

? œ^ œ

√ œ^ 42 ƒ œ^ 42 ƒ 2 # œ^ 4 ƒ # œ^ 42 ƒ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

œ #œ

œœ^ œ œ œœ œ œ 2 œ œ œ œ &4 ƒ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ ? 42 # œ œœ œ œ œ œ # œ #œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œœœ œ

œ^ J

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ #œ œ

œ

œ

dim.

œ

œ

œœœ œ

œ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

œœ œœ œ œ

œ^ œ

dim.

œœœ œ

œœœ œ

œœ # œœ œœ œ œ œ

œ œ œ œ dim.

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

œ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

#œ #œ

œ œ

nœ nœ

© 2011 Hereus de Pere Freixanet. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ

œ

œ

œ

œœ œ

œœ œ

œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ. œ. #œ #œ

œ

œœœ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ ^ j œ # œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ

œœ^ œœ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ.

œ

œ^

ƒ ^ œ ƒ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

ƒ œ^

œ

œ.

œ œ

dim.

ƒ œ^

œ œ œ

œ

œ^ J

dim.

œ^

œ œ

œ œ

f

œ œ

>œ œ J

j œ œ f > œ œ >œœ J f œ œ j œ f >

f

Fi

‰ ‰

œ^ Fi œ ‰ J

œ œ œ j ‰ œ œ œ


9

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

^ & œ œ œ œ p ^ & œœ œœ p ? œ^ # œ p ? œ^ œ p

œ œ

œ^ œ

œ œ

œ œ

^ & œœ œœ œœ œ œ œ p ? œ^ # œ œ œ œ œ

14

Vl. I

&

Vl. II

&

Vc.

?

Cb.

? 14

&

Pno.

?

œ bœ nœ

^ œœ

^ œœ œœ # œ œ œ œ

9

Pno.

^ œ œ

^ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ

#œ œ

œ^ œ^

^ œœœ # œœœ œœœ

^ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ # œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ #œ

œ bœ nœ

^ œ œ œ^

j œ œ œ œ œ œ œ p legato œ œ œ J ‰ p

^ œ œ œ œ œ œ

^ œœœ œœœ

œœ œœ^ œœ œœ^ # œœ

œ p

œ œ œ

œ œ

œ #œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ œ œ

œ œ

œ

œ

‰ œ œ #œ #œ œ œ

œ #œ œ œ œ

j œ #œ œ œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ ‹œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ œ

œ

œœ

œ œ

j œ

œ.

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

≤ œ œj œ . ^ ‰ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œœœ # œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ œ œœ œœ # œ œœ œœ œ # œœ œ œ œœ œœ œœ p ^ œœ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

3

œ œ

j œ œ œ #œ œ œ œ œ p

œ

œ

œ œ œ œ œ

œ

‰ œœ œ œ œ œ # œ œ n œœ œœ œœœ œ œ œ # œœ # œ œœ n œ œ ‹ œ œ

# œœ ‹ œœ œœ œœ œœ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œœ œ œ œ

œ bœ nœ

#œ œ

œ

≤j œœ # œ œ œ œ# œœ . œ œ œœœ œœœœ

œ

œ

œ

œ œ #œ nœ

œ

œ #œ œ œ œ

œœ œœ # œœ œœ œœ # œœ œœ œœœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ

4

œ

œ

œ

œ œœœ œ bœ nœ

œ œœ

œ œ

œœ œ #œ nœ

œœ œœ œœ œœ œ œœœ

œœ # œœ œ œ


& ‰

œ œ œ #œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

& œ

œ œ œ

œ œ œ #œ œ

19

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

œ

? Œ

? œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ.

œ

cresc.

f

cresc.

œ

œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ

œ

œ œ

cresc.

‰ & œ

œ œ œ # œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

19

Pno.

? œœ œ

23

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

&

& œ p œ ? p ? œ p

& œœ p ? œœœ

23

Pno.

œ

p

cresc.

f

œœ œœ œœ œ œ œ

œ œ œ^

œ œ

œ^ œ œ

œ

œ

œ^ œ œ

œ œ

^ œ œ œ

^ œ

œ

œ^ œ œ

œ #œ

œ^

œ œ

œ

œ œ œ

œ œ

œ

œ œœ œœ^ œ

œ œ œ œ

œ^ œ œœ œ œ

œœœ^

œœœ œœœ

œœ^ œœ

œ

œ

œ #œ œ

œœœ œœ #œ

œœ œœ œ œ œ # œœ

#œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

^ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

# œœœ

œœ^

œœ œ œ^ œ œ œ

œ

œœ

œœ^ œœ œœ

5

œœ^ œ

f

œœ œœ n œœ # œœ œœ œ œ œ œ œ

œ œ

œœ œœœ œ

f

œ

œ

œ

œ

œ. œ. œœœ

œ

œ

œ

œ œ œ

# œœ #œ

œ # œœœ œœ œœœ

œ

œ œ

œ

œœ œ

œ œœ

œ œ œœ œœ

œ

œ

œ œ J

œ œ

j œœ ‰ œ

œ J

œ

œœœ b œœœ

œœœ # œœœ œœœ

œ

œ

œ

œ œ #œ œ

œ

œ bœ

### ###

###

j œ ‰

###

√œ ggg œœœ ‰ gg J

###

œœ œ œ ggg œœœœ ‰ gg J

###


27

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

&

## & #

&

Vl. II

Vc.

Cb.

& &

ƒ

œ

### ###

œœ œœ

ƒ

œ œ

√ œ

ƒ œ

ƒ ? ### œ ƒ ? ### œ ƒ 31

&

Pno.

###

? ###

31

Vl. I

œ

ƒ ? ### œ ƒ ? ### œ ƒ 27

Pno.

###

###

œœœ œ

ƒ ? ### œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ J

œ

œœ œœ

œœ œ œ œ œœ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œœœ œ

œ œ

œ

œ J

œœœ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ

œ œ

œ #œ

œ œ œ œ

œ œ œ

œœ œ œ œ œ

œ

œ

œ p œ

œ œ œ

œ.

œ

œ

œ #œ œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ J

œ

p

p

p

œ j œœœ œ œ p œœ # œœ œœ œ œ œ œ œ

p

œ

œ œ #œ œ e cresc.

œ œ #œ œ

e cresc. p œ œ œ

œ œ

j

œ

œ

œ. œ œ

œ

œ

œ J

œœ œœœ œœ œ œ

œ.

œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

p

e cresc.

œ œ œ #œ œ œ.

p e cresc. œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ 6

j œ

œ J

˙

f

œ œ

f

cresc.

œ J

œ œ œ

œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

j œ œ œ œ œ œ œœ œœ # œ œœ

œ.

œ

p

œ

œ œ

œ.

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

j œ

f

œ

œ

œ

f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ ˙ ˙ cresc. f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


35

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

&

? ###

&

Vl. II

Vc.

Cb.

&

œ ƒ

œœ œœ

ƒ

(√) ### œ

## & # œ ? ### œ ? ### œ 39

&

Pno.

###

ƒ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

# # # œ‰

? # # # œœ

œ

œ

œ

p

œ œ

j œ

œ œ œ

œ œ

œ #œ œ

œ

œ œ œ

#œ œ

œ œ œ

e cresc.

œ

#œ J p e cresc.

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ #œ œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ #œ œ œ #œ

œ

œ

j œ

œ

œ

œ œ œ œ œœ œ œ œ ‰œ œœ œœ œœ

œœ œœ

œ œ #œ œ

œ

œ œ #œ œ p œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ J

œ

p

p

j œ p

œ j œ œ #œ œ # œ œ œœ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œ œ œ œ p e cresc. p œ œ œ œ # œœ # œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ #œ œ # œ œœ œ #œ œ

œ

œ

œ

cresc.

œ œ

œ œ

œ œ

œ p

œ p œ #œ œ

œ

œœ œ œ œ œœ œ œ œ

œœ œœ

œ

œ

œ J

œ ? # # # j œœœ œœ œœœ œ œ

39

Vl. I

(√) œ

ƒ ### œ & ƒ ? ### œ

35

Pno.

###

œ œ

œ

œ

#œ J

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ œ œœ œ œ œ œ œ

Œ œ

œœ œœœ œœ

œ œœ œ œ œ

7

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ #œ

œ œ œ

œ

œ œ

j œ

œ œ

œ œ œ f J j œœ œ f

j #œ

œ œ

D.C. al Fi

..

..

œ J

..

œ f J

..

loco

j œ

f

œœD.C. al Fi œœ ‰ .. f J

œ # œj œ œj œ ‰ . . œ œ J


VIOLÍ I

NINUS

√ œ^ œ œ œ 2 &4 ƒ

(√) œ^ œ & J ƒ ^ & œ œ

œ œ

œ #œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ. œ & j

13

&

œ bœ nœ

& œ

23

p

œ œ

œ.

dim.

10

18

^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ

œ

^ œ œ Jœ œ

5

œ

œ bœ nœ

^ œ œ

œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

>œ Fi ^ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ J œ f p

^ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ

œ^ œ œ

œ

œ

œ^ œ œ

ƒ √ 31 ### œ &

œ

œ

œ œj œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ #œ œ œ.

### œ &

œ

&

35

39

&

ƒ (√)

ƒ (√) ### œ œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

p œ

œ

œ.

p

œ œ #œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ

œ œ ‰ J

j œœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ ˙ f

e cresc.

œ œj œ œ œ p e cresc.

œ.

cresc.

œ œ œ œ

### œ

j

œ œ #œ œ

œ

27

œ #œ œ œ œ œ. œ

‰ œ œ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ

‰ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

j œ œ œ #œ œ œ œ œ p

œ

œ

œ œ œ^

P. Freixanet Llongueras

–TANGO MILONGA–

œ #œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ

© 2011 Hereus de Pere Freixanet. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

###

œ

œ œ #œ œ p

œ œ ‰ .. œ J f

loco D.C. al Fi


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per a Quartet de corda (String Quartet) MG028 Enric Morera (1865-1942): Quartet en si, per a quartet o orquestra de corda. (disc LMG2011) MG043 Enric Morera (1865-1942): Desolació. MG054 Miquel Roger (1954): Blanca Quartet. (discAH013) MG192 Eduard Iniesta (1968): Amb el pa sota el braç. Coneixement implícit. De més verdes en maduren. Remuntant carenes. MG237 Joaquim Homs (1906-2003): Dues invencions per a cordes. MG240 Josep Soler (1935): Quartet núm. 5. MG358 David Esterri (1970): Autoexorcisme, per a violí, dues violes i violoncel. MG367 David Esterri (1970): Memòria / Oblit, per a violí, viola, violoncel i contrabaix. Altres obres per a Trio o Quartet amb Piano MG037 Josep Soler (1935): Segon Trio, per a violí, violoncel i piano. MG070 Felip Pedrell (1841-1922): Cant del Matí, per a violí, violoncel, piano i harmonium —orgue—). MG137 Moisès Bertran (1967): Trio per a piano i cordes. MG153 Miquel Roger (1954): Quartet amb piano núm. 1. MG180 Josep Maria Guix (1967): Petit trio per a Guinjoan, per a violí, violoncel i piano. MG205 Eduard Toldrà (1895-1962): Les danses de Vilanova, per a quartet de corda, contrabaix (ad libitum) i piano. MG230 Domènec Gonzàlez de la Rubia (1964): Trio Witchlen, per a violí, violoncel i piano. MG304 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Nana, per a corda i piano. MG373 Pere Freixanet (1893-1959): Adonis. –Tango sentimental–, per a corda i piano. MG384 Pere Freixanet (1893-1959): De verbena. –Schotis castizo–, per a corda i piano.

MG388

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.