Page 1


„µ¦‡ª‡»¤£µ¥ÄœÂ¨³„µ¦¦·®µ¦‡ªµ¤Á­¸É ¥Š ×¥

Á¢ºÉ °Š¢o µÁš¸¥œž¦³£µ­· š›·Í ª·š¥µ„¦Ÿ¼oš¦Š‡»–ª»•·—oµœ„µ¦˜¦ª‹ÁŠ·œÂŸn œ—·œ

2556

®¨´„„‘®¤µ¥š¸É­Îµ‡´ ¦³Á¸¥‡˜Šªnµ—oª¥„µ¦„ε®œ—¤µ˜¦“µœ„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Äœ ¡« „ ¡¦³¦µ„§¬‘¸„µªnµ—oª¥„µ¦„ε®œ—®¨´„Á„–”r¨³ª·›¸„µ¦¦· ®µ¦ „·‹„µ¦š¸É—¸¡« „ ¡¦³¦µ´´˜·ª·›¸ž’·˜ ´ ·¦µ„µ¦šµŠž„‡¦°Š¡« „


¦³Á¸¥‡˜Šªn µ—o ª¥ „µ¦„ε®œ—¤µ˜¦“µœ„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Äœ¡« °Š‡r ž¦³„°¦¦¨»ª˜´ ™»ž¦³­Š‡r —o µœ ­£µ¡Âª—¨o °¤Â®n Š„µ¦‡ª‡»¤ „ „µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á­¸É ¥Š „ „·‹„¦¦¤„µ¦‡ª‡»¤ „ ­µ¦­œÁš«Â¨³„µ¦­ºÉ °­µ¦ „ „µ¦˜·—˜µ¤ž¦³Á¤·œŸ¨ „

„µ¦—εÁœ·œŠµœ „ ¦µ¥Šµœ„µ¦ÁŠ·œ „ „µ¦ž’·´˜·˜µ¤„‘ „

¡¦³¦µ„§¬‘¸„µªn µ—o ª¥„µ¦„ε®œ—®¨´„Á„–”r ¨³ª·›¸„µ¦¦·®µ¦„·‹„µ¦š¸—É ¸ ¡« „

„

ž’·¦¼ž¦³¦·®µ¦Šµœ£µ‡¦´“ -Ážo µ®¤µ¥‡ªµ¤Ÿµ­» …¨³‡ªµ¤ÁžÈ œ°¥¼šn ¸É—¸…°Šž¦³µœ -Áœoœž¦³µœÁžÈ œ«¼œ¥r„¨µŠ -ÁœoœŸ¨­´¤§š›·Í…°Š£µ¦„·‹£µ‡¦´“¨—…´Êœ˜°œ -Áœoœ„µ¦˜·—˜µ¤ž¦³Á¤·œŸ¨ ‡–³¦´“¤œ˜¦¸¤¸¤˜·˜µ¤…o °Á­œ°…°Š„¡¦ -„µ¦Â„oŅž´®µ°»ž­¦¦‡ -¦· ®µ¦‡ªµ¤Á­¸É ¥Š


¡¦³¦µ´´˜·ª›· ¸ž’·´˜·¦µ„µ¦šµŠž„‡¦°Š¡« ¤µ˜¦µ„µ¦Á˜¦¸¥¤„µ¦¨³„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°ŠÁ‹o µ®œo µš¸ÉÁ¡º°É ‹´—Ä®o ¤¸‡µÎ ­´É ŠšµŠž„‡¦°Š®¦º°„‘¦ª¤™¹Š„µ¦„¦³šÎµÄ—ÇšµŠž„‡¦°Š ‡Îµ­´É ŠšµŠž„‡¦°Š„µ¦Äo °µÎ œµ‹˜µ¤„‘®¤µ¥…°ŠÁ‹o µ®œo µš¸Éš¸É¤¸Ÿ¨ „µ¦­¦o µŠœ·˜·­´¤¡´œ›r Ĝ„µ¦„n °Áž¨¸¥É œðœ­Šªœ¦³Š´ š¸¤É ¸Ÿ¨„¦³š­· š›·®¦º°®œo µš¸…É °Š»‡‡¨„µ¦­´É Š„µ¦„µ¦°œ»µ˜ „µ¦°œ»¤´˜· ²¨²

„‘ „

¡¦³¦µ„§¬‘¸„µ„‘„¦³š¦ªŠž¦³„µ«„¦³š¦ªŠ…o °´´˜· šo °Š™·Éœ¦³Á¸¥…o °´Š‡´®¦º°š´´˜·°œºÉ š¸¤É ¸Ÿ¨´Š‡´ÁžÈ œ„µ¦š´ªÉ Ş

„

ץŤn ¤n »Š®¤µ¥Ä®o čo ´Š‡´Â„n „¦–¸Ä—®¦º°»‡‡¨Ä—ÁžÈ œ„µ¦ÁŒ¡µ³


¤µ˜¦µ ‡Îµ­´É ŠšµŠž„‡¦°Š:‹³˜o °Š„¦³šÎµÃ—¥Á‹o µ®œo µš¸ÉŽ¹ÉŠ¤¸ °Îµœµ‹®œo µš¸ÉĜÁ¦ºÉ°Šœ´Êœ °Îµœµ‹—o ª¥˜œÁ°Š °Îµœµ‹„‘®¤µ¥¤°Ä®o

°Š‡r ž¦³„°ž¦³„µ¦ …°Š¤µ˜¦“µœ„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Äœ Hard Control Soft Control

­£µ¡Âª—¨o °¤ ®n Š„µ¦‡ª‡»¤ „µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á­¸É ¥Š

„µ¦˜·—˜µ¤ž¦³Á¤·œŸ¨ O F C

­µ¦­œÁš«Â¨³ „µ¦­ºÉ °­µ¦

„·‹„¦¦¤„µ¦‡ª‡»¤

O : Operation

„µ¦—εÁœ·œŠµœ F : Financial Report ¦µ¥Šµœ„µ¦ÁŠ·œ C : Compliance 8 „µ¦ž’·´˜·˜µ¤„‘


­£µ¡Âª—¨o °¤Â®n Š„µ¦‡ª‡»¤ °Š‡r „¦®¨´„‹³˜o °ŠÁžÈ œŸ¼o¦´Ÿ·—°‹´—Ä®o ¤¸ ž¦´µ¨³¦¼žÂ„µ¦šÎµŠµœ…°ŠŸ¼o¦·®µ¦„µ¦¤°°Îµœµ‹ ǦŠ­¦o µŠ°Š‡r„¦š¸É—¸Á®¤µ³­¤„µ¦¤°®¤µ¥Šµœ œÃ¥µ¥Ÿœž’·´˜·„µ¦„¨¥»š›r ¥»š›«µ­˜¦r ‹´—¦³¦·®µ¦Šµœ»‡‡¨š¸—É ¸ ­¦¦®µ‡´—Á¨º°„¡´•œµ

­¦o µŠ„¨Å„„µ¦˜¦ª‹­°‡ª‡»¤„ε„´—¼Â¨š¸—É ¸ ‹´—¦³„µ¦‡ª‡»¤šµŠ„µ¥£µ¡˜n µŠÇ 9

„µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á­¸É ¥Š ž´‹‹´¥£µ¥œ°„ „ £´¥›¦¦¤µ˜·£¼¤·ž¦³Áš«懦³µ— „ „‘®¤µ¥œÃ¥µ¥…°Š¦´ “µ¨ „ „µ¦Áž¨¸¥ É œÂž¨Šš¸É¦ª—Á¦Èª -Áš‡ÃœÃ¨¥¸°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸¥É œ „ „µ¦Áž¨¸¥ É œÂž¨Š…°Š¦³Á«¦¬“„·‹­´ Š‡¤„µ¦Á¤º°Š 10


˜n ° „µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á­¸É ¥Š ž´‹‹´¥£µ¥Äœ „ „µ¦¡´•œµ»‡‡¨£µ¥Äœ°Š‡r „¦Å¤n ­°—‡¨o °Š„´„µ¦ Áž¨¸¥É œÂž¨Š „ Ťn ¤¸„µ¦Áž¨¸¥ É œÂž¨Š¦³Šµœ£µ¥Äœš¸ÉÁ®¤µ³­¤ „ „‘¦³Á¸¥Ťn Á®¤µ³­¤ „ Ÿ¼o¦· ®µ¦Á‹o µ®œo µš¸É Ťn ŽºÉ°­´ ˜¥r ­» ‹¦· ˜ 11

…´œÊ ˜°œ„µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á­¸É¥Š ­Î µ¦ª‹ª´˜™»ž¦³­Š‡r ¨³Ážo µ®¤µ¥…°Š®œn ª¥Šµœ ¦³»ž´‹‹´¥Á­¸É ¥Š Æ

­µÁ®˜»…°Š‡ªµ¤Á­¸É ¥Šš¸ÁÉ Ÿ·°¥¼n

ª·Á‡¦µ³®r ‡ªµ¤Á­¸É ¥ŠÆ Æ ð„µ­š¸ÉÁ„·—Ÿ¨„¦³š ¦·®µ¦‡ªµ¤Á­¸É ¥Š Æ

®µ„¤¸‡ªµ¤¦»œÂ¦Š 12


„µ¦¦·®µ¦‡ªµ¤Á­¸É¥Š ¥o µ¥Åžš¸É°œºÉ ®µ„¥o µ¥Å—o Án œ„µ¦šÎµž¦³„´œ£´¥ ‹´—šÎµ¦³žo °Š„´œ‡ª‡»¤‡ªµ¤Á­¸É ¥Š Á o µ¦³ª´Š‡ªµ¤Á­¸É ¥ŠÁ¤ºÉ°¦³—´‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÅ¤n ¦»œÂ¦Š ¥°¤¦´Å—o

13

‡³Âœœ‡ªµ¤¦ »œÂ¦Š ¦³—´‡³Âœœ

‡Îµ°›·µ¥

1.

Ťn„n°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥µ—Á‹È®¦º°¤¼¨‡nµ‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥ ŤnÁ„·œ1,000µš Á„·—„µ¦µ—Á‹ÈÁ¨È„œo°¥ž“¤¡¥µµ¨Á°ŠÅ—oŤn˜°o Š®¥»—Šµœ ¤¼¨‡nµ‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥Å¤nÁ„·œ10,000µš Á„·—„µ¦µ—Á‹ÈÁ‹Èžn ª¥˜o°Š®¥»—Šµœ®¦º°¤¸¤¼¨‡nµ‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥ Á„·œ10,000µš Á„·—„µ¦µ—Á‹ÈÁ­¸¥¸ª˜· ¡·„µ¦¦o°ŠÁ¦¸¥œ¨³š¦´¡¥r­œ· Á­¸¥®µ¥ ¤µ„„ªnµ100,000µš

2. 3. 4.

14


‡³ÂœœÃ°„µ­š¸ÉÁ„·—‡ªµ¤Á­¸É¥Š ¦³—´‡³Âœœ

‡Îµ°›·µ¥

1.

ð„µ­š¸É‹³Á„·—œo°¥¤µ„

2.

ð„µ­š¸É‹³Á„·—œo°¥

3.

ð„µ­š¸É‹³Á„·—­¼ŠÁ„·—n°¥ÇŽÎʵŽµ„

15

„·‹„¦¦¤„µ¦‡ª‡ »¤ „µ¦ž’·´˜Š· µœÁ¡º°É Ä®o Á„·—„µ¦‡ª‡»¤Äœ…´Êœ˜°œ„µ¦ž’·´˜Š· µœ „ „µ¦­¦o µŠ‹»—‡ª‡»¤˜n µŠÇŗo „n „µ¦˜¦ª‹­°-----Ÿ¼o¦´Ÿ·—° „µ¦­°šµœ-----®´ª®œo µŠµœ„¨»n¤˜n µŠÇ „µ¦¡·‹µ¦–µ -----‡–³„¦¦¤„µ¦˜n µŠÇ „µ¦¨Šš³Á¸¥œ-----„ε®œ—Ä®o čo ¢°¦r ¤˜n µŠÇ „µ¦°œ»µ˜°œ»¤´˜· ­´É Š„µ¦ „16


„µ¦‹´—ŽºÊ°Ã—¥ª·›¸˜„¨Š¦µ‡µ ®œn ª¥Â‹o Š ‡ªµ¤˜o °Š„µ¦

¦µ¥Šµœ„µ¦…°°œ»¤˜´ ‹· ´—ŽºÊ° ¢°¦r ¤

˜¦ª‹­° -Á®˜»Ÿ¨‡ªµ¤‹ÎµÁžÈ œ -Šž¦³¤µ– -ž¦·¤µ–ª´œš¸É˜o°Š„µ¦Äo ĝ­´É ŠŽºÊ°

°œ»¤´˜·

­£µ¡Âª—¨o °¤ ®n Š„µ¦‡ª‡»¤ ­µ¦­œÁš«

„·‹„¦¦¤„µ¦‡ª‡»¤

„·‹„¦¦¤„µ¦‡ª‡»¤ 17

ĝ­´É ŠŽºÊ°š¸É°œ»¤´˜· Ÿ¼o…µ¥

­n Š¤°

„¦¦¤„µ¦˜¦ª‹¦´ ‹n µ¥ÁŠ·œ

˜¦ª‹­° -ž¦·¤µ–‹Îµœªœ -‡»–¨´„¬–³˜µ¤š¸„É µÎ ®œ—

„·‹„¦¦¤„µ¦‡ª‡»¤

18


­µ¦­œÁš«Â¨³„µ¦­ºÉ °­µ¦ ¤¸¦³¦µ¥Šµœ˜nµŠÇš¸É—´ Á‹œ ¤¸„µ¦˜¦ª‹­°…o°¤¼¨¦µ¥Šµœ˜nµŠÇ ¤¸¦³¦·®µ¦…o°¤¼¨Data Center ¤¸„µ¦„¦³‹µ¥­ºÉ°­µ¦­µ¦­œÁš«š¸É—¸ čoÁŠ·œÄœ„µ¦¨Šš »œ¦³MIS š¸ÉÁ®¤µ³­¤

19

„µ¦˜·—˜µ¤ž¦³Á¤·œŸ¨ „µ¦˜·—˜µ¤¦³®ªnµŠž’·˜´ ·Šµœ ¤¸¦³„µ¦˜·—˜µ¤ŠµœĜ¦³®ªn µŠž’·´˜Š· µœ „µ¦ž¦³» ¤ „µ¦œ·Áš« „µ¦˜·—˜µ¤Ÿ¨Šµœ„´ÂŸœŠµœž¦³‹ÎµÁ—º°œ

„µ¦˜·—˜µ¤ÁžÈœ¦µ¥‡¦´ŠÊ ¤¸„µ¦­¦o µŠÁ„–”r „µ¦ª´—Ÿ¨­Î µÁ¦È‹…°ŠŠµœš¸ÁÉ žÈ œ¦¼ ž›¦¦¤ ¤¸Ÿo ¼¦´Ÿ·—°´—Á‹œÄœ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨ Á„–”r „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨˜´ª¸Êª—´ ˜n µŠÇ

20


°³Å¦‡º°‡ªµ¤Á­¸É ¥Š Á®˜»„µ¦–r „µ¦„¦³šÎµÄ—Çš¸°É µ‹‹³Á„·—…¹œÊ £µ¥Ä˜o ­™µœ„µ¦–r š¸ÉŤn œn œ°œ¨³‹³­n ŠŸ¨„¦³š®¦º°‡ªµ¤Á­¸ ¥®µ¥‡ªµ¤ ¨o ¤Á®¨ª„µ¦¦´ÉªÅ®¨š¸¨É —ð„µ­š¸‹É ³šÎµÄ®o ¦¦¨»Ážoµ®¤µ¥ ª´˜™»ž¦³­Š‡r ˜µ¤¥»š›«µ­˜¦r …°Š°Š‡r „¦

‡ªµ¤Á­¸É ¥Š°¥¼nšÅ¸É ®œo µŠ Ĝ„¦³ªœ„µ¦ž’·´˜Š· µœ˜µ¤ž„˜· šÎµ¤µ„Ÿ·—¤µ„Å—o ™o µ…µ—‡ªµ¤ÎµœµÁ¸É¥ªµ

Ĝ„¦³ªœ„µ¦‡Îµ­´É Š‡ª‡»¤˜¦ª‹­° Ťn ‡ª‡»¤Ä®o —¸ Ťn ¨Šš³Á¸¥œ‡»¤

Ťn ˜¦ª‹­°Äœ‹»—š¸‡É ª¦˜¦ª‹ „µ¦˜¦ª‹„n °œ‹n µ¥

„µ¦„ε„´Å¤n —¸ Ťn °œ»¤´˜„· n °œ—εÁœ·œ„µ¦

¦³»ž´‹‹´¥­µÁ®˜»…°Š‡ªµ¤Á­¸É ¥Š


‡ªµ¤Á­¸É ¥Šœ´Êœ­n ŠŸ¨„¦³š°¥nµŠÅ¦ ª·Á‡¦µ³®r ‡ªµ¤Á­¸É ¥Š-----Áš‡œ·‡„µ¦ª·Á‡¦µ³®r ª´—‡ªµ¤Á­¸É ¥ŠÁžÈ œ˜´ªÁ¨…-----­·É Šš¸ÉšÎµÅ—o ¥µ„ ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤¤¸œ´¥­Î µ‡´(Materiality) ‡ªµ¤™¸Éš¸É‹³Á„·—ð„µ­š¸‹É ³Á„·—-----šÎµÁžÈ œ‡³Âœœ čo ª‹· µ¦–µ–°¥n µŠ¤µ„

®¨´„„µ¦š´ªÉ ŞĜ„µ¦¦·®µ¦„·‹„¦¦¤‡ªµ¤Á­¸É ¥Š ª·Á‡¦µ³®r ®µ­µÁ®˜»ð„µ­š¸‹É ³Á„·—…¹œÊ ª·Á‡¦µ³®r ®µ¤¼¨‡n µÂ®n Š‡ªµ¤Á­¸ ¥®µ¥œ´Êœ Ťn ¤µ„œ´„„È°µ‹‹³¥°¤¦´Å—o Á o µ¦³ª´Š -----¥°¤¦´ ¤µ„Á„·œ„ªn µ¦³—´š¸¥É °¤¦´Å—o -----¦·®µ¦Á o µ¦³ª´Š ‡ªµ¤Á­¸É ¥ŠµŠœ·—‹³ÁžÈ œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°n ª¥Äœ„µ¦­n Š­´ µ– „µ¦žo °Š„´œÅ—o Án œ„µ¦¦´‹n µ¥-ÁŠ·œ„µ¦Á„ȝ¦´„¬µÁŠ·œ„µ¦¦·®µ¦¡´­—» ×¥¤¸Á‡¦ºÉ°Š¤º°n ª¥‡ª‡»¤-----˜¦ª‹­°


„·‹„¦¦¤‡ª‡»¤

Šµœª·‹´¥ „µ¦Á…¸¥œ Proposal

-„ε®œ—„¦° „µ¦¡·‹µ¦–µ

˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦²¨²

-˜´ª¸Êª—´ ˜n µŠÇ ž¦³» ¤¡·‹µ¦–µ

‡ªµ¤Á­¸É ¥Š -…µ—„µ¦ššªœ ª¦¦–„¦¦¤ -Ťn ¤¸°µ‹µ¦¥rš¸Éž¦¹„¬µš¸É ÎµœµÁ¡¸¥Š¡° -…µ—…o °¤¼¨back up -‡–³„¦¦¤„µ¦Å¤n ¤¸ Áª¨µÁ¡¸¥Š¡°

„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡ »¤—oª¥˜œÁ°Š Control Self Assessment : CSA

ª´˜™»ž¦³­Š‡r 1. Á¡º°É š¦µªn µ„µ¦‡ª‡»¤š¸¤ É ¸°¥¼n¤¸ž¦³­· š›·£µ¡Á¡¸¥Š¡°š¸‹É ³‡ª‡»¤

®¦º°žo°Š„´œ‡ªµ¤Á­¸É ¥ŠÅ—o ®¦º°Å¤n 2. Á¡º°É š¦µªn µ‡ªµ¤Á­¸É ¥Šš¸ÁÉ Ÿ·°¥¼nœÊ ´œð„µ­š¸‹É ³Á„·—‡ªµ¤Á­¸É ¥Š

Ÿ¨„¦³šÂ¨³¦³—´‡ªµ¤Á­¸É ¥Š°¥¼nĜ¦³—´Ä— 3. Á¡º°É ž¦´ž¦» Š„µ¦‡ª‡»¤Ä®o ‡ª‡»¤‡ªµ¤Á­¸É ¥ŠÅ—o 26


ª·›¸„µ¦ 1.

Á‹o µ…°ŠŠµœÁžÈ œŸ¼ož¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á¡¸¥Š¡°…°Š„µ¦‡ª‡»¤ °¥n µŠœo °¥ž¸ ¨³‡¦´ÊŠ ˜µ¤¦³Á¸¥„ε®œ—

2.

‹´—šÎµ¦µ¥Šµœ„µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á¡¸¥Š¡°®¦º°Á­œ° œªšµŠ„µ¦ž¦´ž¦»Š˜n °Åž

27

Á‡¦ºÉ°Š¤º°š¸ÄÉ o Ĝ„µ¦ž¦³Á¤·œ 3.

­°™µ¤­´ ¤£µ¬–r ž¦³Á¤·œ˜œÁ°Š

4.

š—­°„µ¦ž’·´˜Š· µœ‹¦·Š

5.

„µ¦˜¦ª‹­°Á°„­µ¦®¨´„“µœ˜n µŠÇ

6.

˜µ¦µŠ˜¦ª‹­°„µ¦ž’·´˜·Šµœ(Checklists)

7.

˜¦ª‹­°‹»—‡ª‡»¤‹µ„ Work Flow 28


c ž¥2

„µ¦šÎµ¦µ¥Šµœ…°Š®œn ª¥Šµœ¥n °¥ e d čo ­°™µ¤°ºœÉ £µ‡Ÿœª„Š

Šª—„n°œ

­¦» žÄÂ ž¤

Ÿœž¦´ž¦» Š ž¥2

ž¦³Á¤·œÂ˜n ¨³ °Š‡r ž¦³„° £µ‡Ÿœª„‡ ž¥1 ž¥.

ž¥1, ž¥.2,

„µ¦šÎµ¦µ¥Šµœ¦³—´®œn ª¥¦´˜¦ª‹°Š‡r „¦ c d e ž¥ž¥ž¥- ž¥ž¤

ž¥ž¥ž¥- ž¥ž¤

‡–³šÎµŠµœšÎµ­¦» ž£µ¡¦ª¤ ¦³—´°Š‡r„¦

h

˜·—˜µ¤ž° Šª—„n °œ

f i Ÿ¼¦o ´Ÿ·—° ­°šµœ

g

¦n µŠž°ž°-ž° ®´ª®œo µ­n ªœ¦µ„µ¦ °›·—¸Ÿ¼o°µÎ œª¥„µ¦ ž°ž°ž°.3 ž­

„¨»n¤ ˜¦ª‹­°£µ¥Äœ ž­ 30


ž¤ ž¦³Á¤·œ„·‹„¦¦¤Á¦ºÉ°Šš¸­É Î µ‡´

ºÉ°®œn ª¥Šµœ –ª´œš¸É«««««««« ª´˜™»ž¦³­Š‡r ‡ªµ¤Á­¸É ¥Š „·‹„¦¦¤ š¸É¤¸°¥¼nª´˜™» ž¦³­Š‡r „µ¦ ‡ª‡»¤

¦³—´ ð„µ­ ‡ªµ¤ Á­¸É ¥Š

„µ¦ ‡ª‡»¤ š¸É¤¸°¥¼n‡ªµ¤Á­¸É ¥Š ž¦³Á¤·œŸ¨ Ÿœ š¸ÉÁ®¨º°°¥¼n „µ¦‡ª‡»¤ ž¦´ž¦»Š ­µÁ®˜»

O,F,C H,M,L

¨Šœµ¤««Ÿ¼o 31 ž¦³Á¤·œ

…´Êœ˜°œ„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡»¤Ã—¥˜œÁ°Š 1) ‹´—šÎµÂž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡»¤ „ε®œ—Á„–”r …o °¡·‹µ¦–µ˜n µŠÇ×¥š´ÉªÅž¤´„‹³‹´—šÎµÁžÈ œÂ Checklists˜n µŠÇ 2) „ε®œ—¦³—´‡³Âœœ…°ŠÂ˜n …o°¡·‹µ¦–µÁ¡º°É žo°Š„´œÄ®o Á„·— „µ¦Äo ‡ªµ¤¦¼o­¹„‹·˜¡·­´¥Ä®o œo°¥š¸­É » — 3) œÎµÂž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡»¤Åžš—­° ž¥2-1

4) „ε®œ—Á„–”r š¸É¥°¤¦´Å—o ¥°¤¦´Å¤n ŗo 5) œÎµŸ¨„µ¦ž¦³Á¤·œš¸É¥°¤¦´Å—o Ťn ŗo Şš—­°„µ¦ž’·´˜·Šµœ‹¦·Š Á¡º°É ¥ºœ¥´œ­·É Šš¸¡É  Æ­¦» žŸ¨

32


­¦ »žŸ¨„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡ »¤ ª·›¸„µ¦­¦» ž„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡»¤‡ª¦‹´—šÎµÁžÈ œ¨µ¥¨´„¬–r °„´ ¬¦ „¦–¸š¸ÉÁžÈ œ‡ªµ¤Á­¸É ¥Šš¸É­Îµ‡´ ¥°¤¦´Å¤n ŗo ‹´—šÎµÅªoÁžÈ œ®¨´„“µœ Ɲž¦³Á¤·œ ž¤

®µ„¡ªn µ„µ¦‡ª‡»¤š¸É¤°¸ ¥¼nŤn Á¡¸¥Š¡°Ä®o ‹´—šÎµÂž¦´ž¦» Š „µ¦‡ª‡»¤ÄœÂž¥3 33

„µ¦˜·—˜µ¤„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨¨³„µ¦¦µ¥Šµœ ª´˜™»ž¦³­Š‡r Á¡º°É Ä®o Ÿo ¼¦´Ÿ·—°Ÿ¼o¦·®µ¦š»„¦³—´ŗo ¦´š¦µ…o °¤¼¨ Ÿ¨„µ¦ž’·˜´ ˜· µ¤ÂŸœ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Äœ˜µ¤¦³Á¸¥² Á¡º°É š¦µªn µ¤¸„µ¦¡´•œµž¦´ž¦»Š¦³„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Äœ Ĝž¦³Á—Èœš¸¤É ¸‡ªµ¤Á­¸É ¥Š®¦º°Å¤n Á¡º°É ˜¦ª‹­°ªn µ„µ¦—εÁœ·œŠµœ¦¦¨»Ÿ¨˜µ¤ª´˜™»ž¦³­Š‡r ®¦º°Å¤n ˜µ¤¦³Á¸¥…o ° 


œªšµŠ„µ¦˜·—˜µ¤ž¦³Á¤·œŸ¨ ˜n Š˜´ÊŠš¸¤ŠµœŸ¼ošÅ¸É —o ¦´¤°®¤µ¥ÄœÂ˜n ¨³­n ªœŠµœ¥n °¥

š¸¤ŠµœœÎµÂŸœ„µ¦ž¦´ž¦»Š˜µ¤¦³Á¸¥…o °6 Ĝ­n ªœš¸¦É ´Ÿ·—° —εÁœ·œ„µ¦˜·—˜µ¤ ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦ž’·´˜·Šµœ˜µ¤ÂŸœ

Á¡º°É š¦µ®µ‡Îµ˜°—´Šœ¸Ê ¦³„µ¦‡ª‡»¤š¸¤É ¸°¥¼nÁžÈ œ°¥n µŠÅ¦ ª·›¸„µ¦«¹„¬µÁ°„­µ¦®¨´„“µœ ¤¸„µ¦ž’·´˜·‹¦·Š°¥n µŠÅ¦

„µ¦˜¦ª‹­°Á°„­µ¦®¨´„“µœš¸ÁÉ „¸¥É ª…o °Š


„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦ž’·´˜· „µ¦š—­°„µ¦ž’·´˜Š· µœ‹¦·Š „µ¦­°™µ¤Ÿ¼ošÁ¸É „¸¥É ª…o °Š „µ¦­´ ŠÁ„˜„µ¦–r „µ¦ž’·´˜·Šµœ „µ¦ž¦³»¤Ÿ¼ošÁ¸É „¸¥É ª…o °Š œÎµ…o °¤¼¨¤µª·Á‡¦µ³®r ž¦³Á¤·œŸ¨­¦»žŸ¨

¦³—´°Š‡r „¦ „¦¤

œÎµŸ¨„µ¦ž¦³Á¤·œž¦³Á¤·œŸ¨ ®œn ª¥Šµœ¥n °¥ š»„„°Š­Î µœ´„¤µž¦³Á¤·œÄœÂž¥.2 ž¦³Á¤·œÁ¡·¤É Á˜·¤Äœ­n ªœ…°Š‡ªµ¤Á­¸É ¥Š…°ŠµŠ„·‹„¦¦¤Äœ­n ªœŠµœ¥n°¥ š¸É°µ‹¤¸Ÿ¨„¦³š˜n °Obj ¦³—´°Š‡r „¦ ™o µ¤¸ ´œš¹„Ÿ¨„µ¦˜·—˜µ¤ž¦³Á¤·œŸ¨Ūo ÁžÈ œ¨µ¥¨´„¬–r °„´ ¬¦ ž¤.


ž¦³Á—Èœš¸É‡ª¦ž¦³Á¤·œ ¦³—´®œn ª¥Šµœ¥n °¥ „°Š­Î µœ´„

„µ¦—εÁœ·œ„µ¦ž¦´ž¦»Š˜µ¤ÂŸœž¦´ž¦»Š®¦º°Å¤n ­™µœ„µ¦–r —µÎ Áœ·œ„µ¦ÁžÈ œ°¥n µŠÅ¦ ™o µ¤¸„µ¦—εÁœ·œ„µ¦Â¨o ª¤¸„µ¦­´É Š„µ¦Â¨³­ºÉ °­µ¦Ä®o š¦µš´ªÉ „´œ Á¡º°É Ä®o »‡¨µ„¦™º°ž’·´˜®· ¦º°Å¤n „µ¦ž’·´˜˜· µ¤¦³„µ¦‡ª‡»¤š¸žÉ ¦´ž¦» ŠÂ¨o ªŗo ¦´Ÿ¨˜µ¤ ª´˜™»ž¦³­Š‡r š¸„É µÎ ®œ—®¦º°Å¤n ¨—‡ªµ¤Á­¸É ¥ŠÄ®o °¥¼nĜ¦³—´š¸¥É °¤¦´ ŗo ®¦º°Å¤n ¤¸‡ªµ¤…o °Á­œ°Âœ³°ºœÉ °¥n µŠÅ¦

„µ¦‹´—šÎµ¦µ¥Šµœ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Äœ ¦³—´­n ªœŠµœ¥n °¥

¦³—´®œn ª¥¦´˜¦ª‹

Ÿ¼o˜¦ª‹­°£µ¥Äœ

1.ž¥ ž¥

 1. ž° ž° ž°

ž­

40


„µ¦‹´—šÎµ¦µ¥Šµœ„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Äœ Œ´Ä®¤n

„µ¦ž¦´ž¦»Š

1. ž¦´¨—¢°¦r ¤Â¨³¦¼ žÂ„µ¦¦µ¥Šµœ˜µ¤¦³Á¸¥²…o °6

®œn ª¥¦´˜¦ª‹ Á—·¤ ž°1‡ªµ¤Á®Èœ„µ¦‡ª‡»¤² ž°2 ­¦»žŸ¨ž¦³Á¤·œ°Š‡r ž¦³„° ž°2-1 Ÿ¨ž¦³Á¤·œ°Š‡r ž¦³„° ž°3 Ÿœž¦´ž¦»Š„µ¦‡ª‡»¤² ˜·—˜µ¤ž°.3 ˜·—˜µ¤ÂŸœž¦´ž¦»Š

šÎµ ­n Š 9 9 9 9 9

Ä®¤n

šÎµ ­n Š

9 ž°1 ®œ´Š­º °¦´¦°Š„µ¦ž¦³Á¤·œ 9 9 ž°2 Ÿ¨„µ¦ž¦³Á¤·œ°Š‡r ž¦³„° 9 9 - ž°.3 Ÿœž¦´ž¦»Š„µ¦‡ª‡»¤² 9 9 9 41

­n ªœŠµœ¥n °¥ Á—·¤

šÎµ ­n Š

Ä®¤n

šÎµ ­n Š

ž¥1 ¦´¦°Š„µ¦‡ª‡»¤² 9 - ž¥1 Ÿ¨„µ¦ž¦³Á¤·œ°Š‡r ž¦³„°² 9 ž¥2 ­¦»žŸ¨ž¦³Á¤·œ°Š‡r ž¦³„° 9 - ž¥2 „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Â¨³„µ¦ 9 ž¦´ž¦» Š„µ¦‡ª‡»¤² ž¥2-1 Ÿ¨ž¦³Á¤·œ°Š‡r ž¦³„° 9 ž¥3 Ÿœž¦´ž¦» Š„µ¦‡ª‡»¤² 9 ˜·—˜µ¤ž¥.3 9 ž¤ ž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡»¤² 9 -

42

-


Á‹o µ®œo µš¸°É µª»Ã­Â¨³Ÿ¼o˜¦ª‹­°£µ¥Äœ Á—·¤

šÎµ ­n Š

Ä®¤n

šÎµ ­n Š

ž¥1-¦ ®œ´Š­º °¦´¦°Š„µ¦‡ª‡»¤ 9 - £µ¥Äœ…°ŠÁ‹o µ®œo µš¸É°µª»Ã­ ž­ ¦µ¥ŠµœŸ¨„µ¦­°šµœ„µ¦ 9 - ž­ ¦µ¥ŠµœŸ¨„µ¦­°šµœ„µ¦ ž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡»¤…°ŠŸ¼o ž¦³Á¤·œ„µ¦‡ª‡»¤…°ŠŸ¼o ˜¦ª‹­°£µ¥Äœ ˜¦ª‹­°£µ¥Äœ

-

9 -

43

ž° ž­ ž¦³Á¤·œ „µ¦˜¦ª‹­°£µ¥Äœ

°Š‡r ž¦³„°ž¦³„µ¦ O/F/C ®µ‡Îµ˜° Á¡¸¥Š¡°®¦º°Å¤n ¤¸‹»—°n °œ®¦º°Å¤n …o °Á­œ°Âœ³

ž°ž°ž°

ž¥ ž¦³Á¤·œ­n ªœŠµœ¥n°¥ ž¥ž¥

-


„µ¦ž¦´ž¦»Š ˜n °

2. „µ¦¦µ¥Šµœ˜µ¤¦³Á¸¥…o ° Á—·¤ ‡1‡ªµ¤‡º®œo µ„µ¦‹´—ªµŠ¦³² °Š‡r „¦

‡2 ‡ªµ¤Á­¸É ¥ŠÂ¨³„·‹„¦¦¤‡ª‡»¤ ¥n °¥

‡3 Ÿœž¦´ž¦»Š„µ¦‡ª‡»¤ ¥n°¥

‡4 Ÿœž¦´ž¦»Š„µ¦‡ª‡»¤ °Š‡r „¦

šÎµ ­n Š

Ä®¤n

šÎµ ­n Š

9 9 ®œ´Š­º °¦´¦°Š„µ¦‹´—ªµŠ 9 9 ¦³„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Äœ 9 9 9 9

45

šn µœ­µ¤µ¦™˜·—˜n °­°™µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥—Á¡·¤É Á˜·¤Å—o š¸É:-

¤º°™º° : 085-911-7720 E-mail:feungfar888@hotmail.co.th : 081-8214-823 -539-5884FAX: 0-2539-9927

ความเสี่ยง 2556  

ความเสี่ยง 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you