Kruunuasuntojen vuosikertomus 2021

Page 1

2021 VUOSIKERTOMUS


SISÄLLYSLUETTELO Kruunuasunnot lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kohokohdat 2021 5 Hiilineutraaliuden tiekartta 6 Finnooseen Peijinkujalle A-energialuokan kerrostalo 7 Vanhasta uutta 8 Asukassivut uudistuivat 8 Hyvät tulokset asukastyytyväisyyskyselystä 9 Uudistimme korttelipihan ja rakensimme latauspisteen 10 Kiinteistötaidetta Turun Amiraalistonkadulle 11 Yhteiskäyttöautot saapuivat Tuusulaan 11 Toimintakertomus 12 Tulos ja tase 2021 14

50

uutta autopaikkojen tai saunavuorojen varausta 2

50

asuntotarkastusta

100

muuttoihin liittyvää palvelutapahtumaa


Kruunuasunnot lyhyesti Kruunuasunnot rakennuttaa ja vuokraa asuntoja 20 paikkakunnalla ympäri Suomen aina Helsingistä Sodankylään. Toimintaan kuuluu myös asuntojen vuokrauksen ja hallinnoinnin palveluiden tuottamista. Hallinnoimme noin 2400 asuntoa, joista omistamme itse noin 2000. Tarjoamme koteja erilaisiin asumistarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Kehitämme asuntoja ja asumisviihtyvyyttä sekä ylläpidämme ja kehitämme vastuullamme olevaa merkittävää kiinteistöomaisuutta.

LÄHELLÄ IHMISTÄ INNOVATIIVINEN VASTUULLINEN

MONIPUOLINEN TURVALLISEN ASUMISEN TEKIJÄ

KOTEJA ERILAISIIN ASUMISTARPEISIIN JA ELÄMÄNTILANTEISIIN

LIIKEVAIHTO

LIIKEVOITTO

KÄYTTÖASTE

20,1 M€

3,9 M€

94,9%

ASUKASVAIHTUVUUS 29,1%

TASE 200,9M€

INVESTOINNIT 9,7M€

200 vaihteeseen tullutta puhelua

400

asukkaiden lähettämää sähköpostia

500

huoltopäivystykseen tullutta puhelua

ILLA

UNNO S A U N U U IKANA KR

UDEN A A K U U K DEN ETAAN YH

HOID

3


Vuosi 2021 Päättynyt vuosi 2021 oli Kruunuasuntojen asuntovuokrauksen osalta kaksijakoinen: alkuvuoden koko vuokra-asuntomarkkinan ennakoitua vähäisempi kysyntä heikensi taloudellista käyttöastetta, mutta tämä korjaantui loppuvuotta kohti. Ilmiön taustalla oli voimakkaan uudisasuntorakentamisen myötä kasvanut tarjonta sekä talouden yleinen epävarmuus. Myös loppuvuoteen painottunut inflaatiokehitys toi merkittäviä haasteita kannattavuuskehitykseen. Näistä ulkoisista tekijöistä huolimatta saavutimme käytännössä kaikki talouteen, vastuullisuuteen sekä asiakaskokemuksiin liittyvät tavoitteemme. Tilikauden päättyessä saatiin päätökseen kiinteistökantaamme vuosien 2018–2021 aikana toteutettu n. 80 milj. € suuruinen investointiohjelma, jonka puitteissa on perusparannettu ja rakennettu uudisasuntotuotantoa yli 500 asunnon verran – määrä vastaa neljäsosaa Kruunuasuntojen tämän hetken kokonaisasuntomäärästä. Panostukset kiinteistökantaan ovat kohdistuneet pääasiassa kasvukeskuksiin. Kruunuasunnot on raportoinut toimintansa vastuullisuudesta GRI (Global Reporting Iniative) -raportoinnilla jo useamman vuoden ajan. Asetetut yritysvastuun vastuullisuustavoitteet on saavutettu ja seuraavana askeleena laadittiin vuoden 2021 lopulla hiilineutraaliuden tiekartta, jolla tähtäämme kiinteistöjemme energiankäytön osalta hiilineutraaliuteen jo vuoteen 2030 mennessä. Onnistuneen asiakaskokemuksen mittareina käytämme vuosittaista laajaa koko asiakaskuntaamme kohdistettua asiakastyytyväisyyden mittausta sekä palvelutapahtumiin kytkettyjen asiakaskohtaamisten mittaria. Näissä molemmissa kehitys oli edelleen positiivista ja erityisesti palvelutapahtumien NPS-arvosanan kehitys oli ilahduttavaa: suositteluindeksi (NPS) oli +47,1 vaihteluvälin ollessa -100…+100. Kiitokset monella tapaa erityisen onnistuneesta vuodesta kuuluu omalle henkilökunnallemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä tietenkin tyytyväisille asiakkaillemme. Mika Karlsson Toimitusjohtaja Kruunuasunnot Oy Taulukko esittää palvelutapahtumien NPS-arvosanojen keskiarvon kehitystä 2017-2021.

4


Kohokohdat 2021 Finnooseen A-energialuokan kerrostalo rakenteilla

Hiilineutraaliuden tiekartta

Uudet asukassivut ja asuntohakusivut

Purkutyömaa toimi kierrättämisen malliesimerkkinä

Hyvät tulokset asukastyytyväisyyskyselystä

Tuusulan ja Turun uudiskohteet valmistuivat

5


Hiilineutraaliuden tiekartta Kruunuasuntojen tavoitteena on olla hiilineutraali kiinteistöjensä energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuokra-asuntojemme käyttäminen ei aiheuta ympäristölle haitallisia päästöjä enempää, kuin pystymme kompensoimaan tekemällä ilmastolle hyödyllisiä asioita. Hiilineutraaliustavoitteessa ei ole otettu huomioon asukkaidemme sähkönkulutusta, sillä asukkaat ostavat oman käyttösähkönsä itse.

Miten hiilineutraalius saavutetaan? 1. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantamiseksi. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiä useissa kohteissa ja säädämme asuntojen lämpötiloja etäohjattavalla järjestelmällä, joka ennakoi säätilojen muutoksia ja huomioi huipputehojen leikkaukset. Jatkamme hyvää työtä ja parannamme energiatehokkuutta entisestään erityisesti perusparannuskohteissa. Tulevat toimenpiteet tulevat arviolta vähentämään nykyisen kiinteistökannan vuosittaisia energiankäytön päästöjä noin 11 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 2. Olemme jo pitkään käyttäneet pelkästään vihreää sähköä. Sen lisäksi hyödynnämme itse tuotettua aurinkoenergiaa ja

6

maalämpöä sekä tutkimme mahdollisuutta vesistölämpöpumpun hyödyntämiseen. 3. Tämänhetkiset energiankäytön päästömme syntyvät ostetusta kaukolämmöstä. Kaukolämmön päästöjen arvioidaan vähenevän merkittävästi tulevina vuosina, kun yhä useammat kaukolämpöyhtiöt alkavat panostaa toimintansa ympäristöystävällisyyteen. Kruunuasunnot siirtyy uusiutuvan kaukolämmön piiriin kaikissa niissä kohteissa, joissa se on mahdollista. 4. Mikäli nämä toimenpiteet eivät riitä, tullaan yrityksessä tekemään suunnitelma jäljelle jääneiden päästöjen kompensoinnista.

Muut ympäristötavoitteemme Kiinteistöjen energiankäytön lisäksi meillä on 2 lisätavoitetta. Ensimmäinen niistä on se, että kaikkien vuoden 2025 jälkeen valmistuvien uudisrakennuskohteiden käytönaikaisen energian päästöt ovat 50 % pienemmät vuoden 2020 tilanteeseen verrattuna. Toisena lisätavoitteena on pienentää rakennuttamis- ja korjauspalveluiden, jätteiden sekä henkilöstön liikkumisen päästöjä puoleen vuoden 2020 tilanteesta ennen vuotta 2030.


Finnooseen Peijinkujalle A-energialuokan kerrostalo Jo toisen Kruunuasuntojen A-energialuokan kerrostalon rakentaminen aloitettiin. Ensimmäinen rakennettiin vuonna 2020 Tampereelle. Kruunuasuntojen tavoitteena on saada kaikille tuleville uudisrakennuksille A-luokka. Uusi kerrostalo rakentaminen aloitettiin 2021 merelliseen Espoon Finnooseen! 8-kerroksisessa talossa on 67 asuntoa yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Asukkaiden käytössä ovat kerhotila, pesula, saunaosasto ja Postin automaatti. Pysäköintihallissa on tavallisten autopaikkojen lisäksi sähköautojen latauspiste ja vehreällä kansipihallä on oleskelu- ja leikkipaikat. Peijinkuja 3:n energialuokka on A, johon päästään muun muassa asentamalla aurinkopaneeleita katolle. Asunnot ovat esteettömiä, eli niihin pääsee kulkemaan hyvin myös lastenrattaiden kanssa tai pyörätuolilla. Ulko-ovien avausta helpottavat avustavat ovipumput. Lemmikit toivotetaan tervetulleiksi uusiin koteihin, mutta tupakointi sen sijaan on kielletty asunnoissa ja parvekkeilla.Vuokraan sisältyy perusnettiyhteys. Taiteilijat Joona Huotari ja Juha Welling ovat maalanneet Peijinkujan uudiskohteemme molemmat taideteokset. Heille tämä on tuttua puuhaa, sillä he maalasivat porraskäytävät myös Turun Linnanfältin kerrostaloomme. Parin kuukauden aikana Joonan ja Juhan ideat muodostuivat valmiiksi suunnitelmiksi. Joona ja Juha kertovat, ”Ensimmäisen kerroksen maalauksen aiheena on naurulokki, joka

lepää itäviitan päällä katsellen nousevaa aurinkoa. Maalaus on sisäänkäynnin jälkeen vasemman puoleisella seinustalla. Samassa tilassa olevaan pylvääseen on maalattu itäviitan värit, musta-keltainen-musta. Keltaisessa osassa on todellisia ilmansuuntia vastaavat merkit. N-pohjoinen, E-itä, S-etelä, W-länsi. Maalauksessa oleva lokki katsoo siis oikeastikin itään.” Maalaukset on tilattu ilahduttamaan talon asukkaita arjessa.

7


Vanhasta uutta Kruunuasuntojen kerrostalon purkutyömaa toimi kierrättämisen malliesimerkkinä keväällä 2021. Ympäristösuunnittelija Iida Salonen teki Hämeen ammattikorkeakoululle opinnäytetyön, jossa hän laati Kruunuasuntojen talolle purkukartoituksen ja selvitti, kuinka sen avulla voidaan edistää kiertotaloutta. Rakennusalan suositukset purkuselvityksen ja purkukartoituksen tekemisestä oli uusittu edellisvuoden helmikuussa ja Salosen opinnäytetyö oli ensimmäisiä harjoituseriä tuoreiden käytäntöjen testaamiseen. Purkukartoituksessa Salonen luetteloi purettavat rakennusmateriaalit, arvioi niiden määrät ja ehdotti niille parhaita kierrätyskohteita tai hyötykäyttöä. Ennen purkamisen aloittamista

talolta otettiin talteen muun muassa pesulan pyykinpesukoneet ja kuivurit, hyväkuntoisimpia jääkaappeja ja liesiä, antennijärjestelmän osia ja kellarikerroksen ilmanvaihtokoneet. Häkkivarastot menivät varastohotellin käyttöön Hämeenlinnaan. Muutamille yksityishenkilöille lahjoitettiin yksittäisiä ovia, kylmälaitteita ja ikkunoita. Purkamisesta kertyi puuta, metallia, lasia ja sekajätettä, jotka vietiin jätteidenlajittelukeskukseen. Puujäte päätyy keskukselta usein energiaksi lämpölaitokselle ja metalli sulatettavaksi ja uudelleenkäytettäväksi. Sekajäte ja lasi käsiteltiin samalla tavalla kuin kotitalousjätteet. Kohteen kiviaines puolestaan hyödynnettiin maanrakennusaineena.

Asukassivut uudistuivat Halusimme tarjota asukkaillemme parempaa palvelua uusimalla asukassivut. Sivujen kehittäminen alkoi vuonna 2020 marraskuussa. Uudistuksen tavoitteena oli tarjota asukkaille parempaa palvelua omaan asumiseen liittyvien asioiden hoitamiseen. Vanhat sivut ovat olleet käytössä jo pitkään, joten ne eivät enää vastanneet nykypäivän tarpeisiin. Uusien asukassivujen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja ensimmäisellä kerralla vahvaa tunnistautumista. Käyttäjätunnukseksi muodostuu sähköpostiosoite, joka säilyy käyttäjätunnuksena, vaikka sähköpostiosoite muuttuisikin. Ajantasainen sähköposti on kuiten-

8

kin päivitettävissä omiin tietoihin asukassivujen kautta. Vahva tunnistautuminen sivuille rekisteröityessä on tarpeellista muun muassa siksi, että jatkossa jokainen asukassivujen käyttäjä voi nähdä oman vuokranmaksutilanteensa asukassivujen kautta Lisäksi siellä voi tehdä palvelupyyntöjä. Asukassivut toimivat tiedon välittämisen kanavana. Sieltä löytyvät kaikki kiinteistöä koskevat tiedot ja pelastussuunnitelma. Jatkossa sivuille päivitetään myös samat asukastiedotteet, jotka jaetaan asukkaille postin kautta kotiin. Näin asukkaat pääsevät lukemaan tiedotteita silloinkin, kun eivät ole kotona.


Hyvät tulokset

asukastyytyväisyyskyselystä

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asukkaamme ovat erittäin tyytyväisiä Kruunuasunnoilla asumiseen. Kokonaisarvosanaksi saimme 3,9 asteikolla 1-5, mikä on yhtä hyvä tulos kuin edellisenä vuonna. Kiitosta saivat tällä kertaa erityisesti asiakaspalvelu vuokrauksessa, autopaikkojen ja saunavuorojen varaamisessa sekä laskutuksessa. Yli 4:n arvosanaan ylsi näiden lisäksi asumisen ja viihtyvyyden teema, joka kattaa talojen rauhallisuuden ja järjestyksen, sijainnin, kunnon, viihtyvyyden sekä Kruunuasuntojen vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden. Kruunuasuntojen tiedottamisen, asukassivujen ja sähköisen asioinnin palveluiden koettiin parantuneen, kun vuonna 2021 otettiin käyttöön uusi asuntohaku ja uudet asukassivut. Asukkaiden toiveesta tiedottamisessa on alettu hyödyntää kirjeiden lisäksi sähköposteja ja akuuteissa tilanteissa myös teks-

tiviestejä. Viestintää kehitetään edelleen vuonna 2022, kun uusimme Kruunuasuntojen kotisivut.

Sähköinen kysely nosti vastausprosenttia Kruunuasunnot lähettää joka vuosi laajan asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille asukkailleen. Syyskaudella 2021 pidettyyn kyselyyn saatiin noin 940 vastausta ja vastausprosentti kasvoi 39:ään. Uudistimme sekä kyselyn sisältöä että toteutustapaa, kun kyselyt lähetettiin asukkaille tällä kertaa sähköpostitse tai tekstiviestitse. Halutessaan asukkaiden oli mahdollista tilata itselleen postitettava paperiversio. Uuden jakelutavan ansiosta saimme yli kaksinkertaisen määrän vastauksia verrattuna edellisen vuoden kyselyyn.

9


Uudistimme korttelipihan ja rakensimme latauspisteet Hämeenlinnan Myllymäellä sijaitsevan korttelimme sisäpiha uudistettiin kesän aikana. Nyt pihatyöt ovat valmistuneet ja asukkaat pääsevät nauttimaan uusista leikki- ja kuntoiluvälineistä. Lapsia varten on useampia keinuja, liukumäki, palloiluseinä, kiipeilyteline ja muita leikkivälineitä. Aikuisille taas on tuotu ulkokuntoilulaitetta. Vanha tuttu grillikatos kutsuu viettämään

10

yhteistä iltaa pihalle ja uudet pensasistutukset kaunistavat pihaa kasvaessaan isommiksi. Uudistuksen yhteydessä lisäsimme pysäköintialueille kahdelle sähköautojen latauspistettä, joissa on latauspisteet yhteensä neljälle autolle. Kotihoidon käyttämille autoille on pihalta varattu oma paikka, koska alueella on vähän pysäköintipaikkoja.


Uusia vuokrakohteita

Kiinteistötaidetta Turun Amiraaliston kadulle - puukerrostalomme valmistui helmikuussa 2021

Kruunuasuntojen yksi vastuullisuusteema on ”Teemme asumisesta vaivatonta”. Tavoitteena on lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja tämän johdosta olemme panostaneet kiinteistötaiteeseen. Lupauksemme mukaisesti teetämme kiinteistötaidetta lähes kaikkiin uudiskohteisiin. Turkulainen taiteilija Joona Huotari maalasi kuvien kauniit taideteokset Linnanfältin uuteen puukerrostaloomme Amiraalistonkatu 10 B:hen. Neljä puukerrostaloa kattavan korttelin teemana on vuodenajat, ja tämä talo sai ylleen keväisen koristuksen. Maisema on peräisin Luolavuoresta.

Yhteiskäyttöautot saapuivat Tuusulaan uuteen vuokrakohteeseemme Kruunuasuntojen yhteiskäyttöautoilu sai jatkoa vuonna 2021, kun uusi kohteemme valmistui Tuusulaan helmikuussa 2021. Tähän mennessä yhteiskäyttöautoista on päästy nauttimaan Tampereen Turtolassa sekä väliaikaisesti Jyväskylän Keljossa ja Helsingin Santahaminassa. Nyt vuorossa oli Tuusula, kun Pataljoonantie 2 vuokra-asunnot valmistuivat ja autokatokseen tuotiin kaksi yhteiskäyttöautoa kaikkien Tuusulassa asuvien Kruunuasuntojen asukkaiden käyttöön. Toinen autoista on täyssähköauto, jota ladataan autokatoksen latauspisteellä. Asukkaamme voivat käyttää autoja esimerkiksi kauppareissuihin tai vaikka koko viikonlopun mittaisiin matkoihin. Asukkaiden ei tarvitse huolehtia renkaiden vaihdoista tai katsastuksista, joten yhteiskäyttöautoilu on huoletonta. 11


Kruunuasuntojen toiminta perustuu rehdille liiketoiminnalle ja seuraamme sitä vuosittain muun muassa laajan GRI-raportoinnin avulla. Maksamme verot lakien mukaan ja kerromme niistä tarkemmin edellämainitussa raportissa.

Toimintakertomus Tilikausi 1.1.-31.12.2021 HALLITUKSEN JÄSENET 2021

JOHTORYHMÄN JÄSENET 2021

Maaret Heiskari,pj Ulla Jones Timo Kankuri, jäsen Timo Kankuri, pj Kim Mattsson Jari-Pekka Punkari Aija Tasa Rami Saari

Mika Karlsson RI, toimitusjohtaja Petri Saarinen RI, kiinteistöjohtaja Katri Tattari KTM, hallintojohtaja

01.01.-28.07.2021 30.03.-31.12.2021 01.01.-30.08.2021 31.08.-31.12.2021 01.01.-31.07.2021 01.01.-31.12.2021 01.01.-29.03.2021 01.08.-31.12.2021

Perustaminen ja toiminnan lähtökohtia Kruunuasunnot Oy:n perustamiskirja on allekirjoitettu 1.4.1999 ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 4.6.1999. Yhtiö perustettiin osana valtion kiinteistöstrategian uudistusta, jonka tavoitteena oli omistajaohjauksen lisääminen ja kiinteistöjen käytön tehostaminen. Kruunuasunnot Oy omistaa, vuokraa ja rakennuttaa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja sekä tuottaa asumiseen liittyviä palveluja. Asuntokantaa kehitetään ylläpitämällä olemassa olevaa asuntokantaa sekä rakennuttamalla uusia asuntoja painottaen kasvukeskuksia. Strategiakauden 2021–2022 päätavoitteena on kiinteistökannan hallittu uudistaminen ja sen myötä omistaja-arvon kehittäminen.

Hallinto Kruunuasunnot Oy:n emoyhtiö on Governia Oy, omistusosuus100 %. Kruunuasunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.03.2021. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. Ylimääräiset yhtiökokoukset pidettiin 27.08.2021 ja 28.10.2021. Hallitus kokoontui tilikaudella 11 kertaa (edellisellä tilikaudella 11 kertaa). Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisaste oli 98,0 % (100 %). Hallituksen jäsenet 2021: Maaret Heiskari, pj 01.01.-28.07.2021 12

Ulla Jones 30.03.-31.12.2021 Timo Kankuri, jäsen 01.01.-30.08.2021 Timo Kankuri, pj 31.08.-31.12.2021 Kim Mattsson 01.01.-31.07.2021 Jari-Pekka Punkari 01.01.-31.12.2021 Aija Tasa 01.01.-29.03.2021 Rami Saari 01.08.-31.12.2021 Yhtiön toimitusjohtajana toimi Mika Karlsson, RI. Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimitusjohtajan lisäksi kiinteistöjohtaja Petri Saarinen, RI ja hallintojohtaja Katri Tattari, KTM. Tilintarkastajana on toiminut Nexia Oy, Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Katja Hanski, KHT.

Henkilöstö Kruunuasunnot Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 20 (20) henkilöä. Tilikauden päättyessä Kruunuasunnoilla oli palveluksessa kaksi määräaikaista henkilöä. Kaikki muut työsuhteet olivat toistaiseksi voimassa olevia kokoaikaisia työsuhteita. Henkilöstöstä vuoden aikana naisia oli 15 ja miehiä 7. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tilikauden päättyessä oli 48 (48) ja työsuhde on kestänyt keskimäärin 7,0 (6,0) vuotta. Toimitusjohtaja on valtio-omistajan palkitsemisperiaatteiden mukaisesti tulospalkkiojärjestelmän piirissä, jossa tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 15 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos yhtiön ja

palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu määrä vuosittain olla enintään 30 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajan peruspalkka luontaisetuineen on 11.600 euroa kuukaudessa. Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksetun tulospalkkion suuruus oli 19.645,42 euroa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus vastaa neljän kuukauden rahapalkkaa. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkevakuutusta. Palkkoihin ja palkkioihin sisältyy 135,3 (123,2) tuhatta euroa johdolle ja henkilöstölle maksettuja tulospalkkioita. Johtoryhmän palkitsemisessa noudatetaan valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa. Kruunuasunnot Oy:n koko henkilökunta kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat 2021 Vuokrauksen liikevaihto kasvoi n. 8 % (1,3 M€) edellisestä tilikaudesta. Kasvu perustui pääasiassa aikaisempien vuosien sekä päättyneen tilikauden aikana valmistuneisiin uudiskohteisiin. Alkuvuoden 2021 aikana yleinen vuokra-asuntomarkkina heikkeni merkittävästi koronapandemian aiheuttaman kysynnän vähentymisen sekä edelleen ennätyksellisen voimakkaana jatkuneen uudisasuntotuotannon vuoksi. Yleisten arvioiden mukaan valtaosa asuntorakentamisen


uudistuotannosta on kohdistunut vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon, joka on lisännyt asuntotarjontaa ja kilpailua sekä toimijoiden määrää erityisesti kasvukeskuksissa. Kilpailun kiristymisestä huolimatta Kruunuasuntojen taloudellinen käyttöaste parani tilikauden loppua kohden ja vuokrauksen liikevaihtotavoite saavutettiin. Investointiohjelman mukaisesti vuosien 2019–2022 aikana valmistuu 408 uutta asuntoa ja 101 perusparannettua asuntoa. Hankkeiden kokonaismäärä 509 asuntoa vastaa lukumäärältään noin neljäsosaa yrityksen koko kiinteistökannasta ja näiden investointien kokonaisarvo on n. 85 milj. €. Uudisasuntotuotantoon käytettiin vuonna 2021 yhteensä 11,4 M€. Tilikauden 2021 aikana käynnissä olleet uudisrakennushankkeet: Espoo 67 asuntoa, Turku 64 asuntoa ja Tuusula 50 asuntoa, joista Turun ja Tuusulan hankkeet valmistuivat tilikauden aikana. Espoon uudishanke valmistuu helmikuussa 2022. Vuonna 2018 käyttöön otettua, asukkaille suunnattua sähköistä palvelutapahtumakohtaista palautekyselyjärjestelmää kehitettiin edelleen vuoden 2021 aikana. Kyselyt tehdään sisään muuton jälkeen, yksittäisen palvelupyynnön valmistuttua sekä asunnosta ulosmuuton jälkeen. Vuoden 2021 näiden palvelutapahtumien NPS (nettosuositteluindeksi -100...+100) oli +47,3 (+45,8). Vuosittainen asukkaille tehtävä laaja asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin loka-marraskuun aikana sähköisesti. Vastausaktiivisuus kehittyi merkittävästi aiempaa paremmaksi ollen 39 % (19 %). Vuoden 2021 asukastyytyväisyyskyselyn tulos asteikolla 1–5 oli 3,9 ja tulos oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tässä kyselyssä suositteluindeksi NPS oli +21 (+19).

Riskien hallinta Kruunuasunnot Oy:n riskienhallintaraportin käsittely sisältyy hallituksen vuotuisiin tehtäviin. Riskiraportoinnissa tunnistetaan

MIEHIÄ 7

ja arvioidaan toiminnan riskit sekä määritetään keinot riskien hallitsemiselle ja vastuutahot. Merkittävin strateginen riski liittyy vuokra-asuntomarkkinoiden kilpailuun. Operatiiviset riskit liittyvät taloudellisen käyttöasteen hallintaan, tuottojen ja kustannusten kehitykseen sekä henkilöstön työtyytyväisyyteen. Rahoitusriskejä ovat ennakoimattomat muutokset pääoman saatavuudessa ja korkotasossa. Vahinkoriskien osalta merkittävimmät riskit liittyvät henkilöturvallisuuteen. Osana yrityksen riskienhallintaa hallitus käsittelee ja vahvistaa sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuosittaisine tarkastusteemoineen ja -kohteineen. Sisäisen tarkastuksen tekee ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö. Vuoden 2021 aikana laadittiin sisäiset tarkastukset teemoista sopimushallinta sekä sisäinen laskenta ja toimintojen kannattavuus. Jälkitarkastuksia aiemmista tarkastuksista ei tilikauden aikana tehty. Tarkastusraportit käsitellään hallituksessa ja esiin tuodut kehitys- ja parannusehdotukset on otettu käyttöön.

Yhteisvastuu Vuodelta 2021 on laadittu GRI-raportointiohjeiston mukainen vastuullisuusraportti, joka sisältää valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisen raportoinnin yritysvastuun ja verojalanjäljen osalta. Raportti on saatavilla yrityksen kotisivuilta www.kruunuasunnot.fi. Lisäksi vuoden 2021 aikana laadittiin Kruunuasuntojen tiekartta hiilineutraaliksi toimijaksi vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliuden tiekartta on myös saatavilla yrityksen kotisivuilta. Kruunuasunnot Oy on liittynyt kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöille suunnattuun toimenpideohjelmaan (VAETS). Sopimuksen taustalla ovat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja RAKLI. Sopimus on voimassa 2017– 2025 ja se on jatkoa vuosien 2010–2016 energiatehokkuussopimukselle. Kruu-

PALKAT JA PALKKIOT

2021 2020 2019 1.414,0 1.372,9 1.325,2

nuasunnot Oy toimii tämän kiinteistöalan vapaaehtoisen sopimusmenettelyn mukaisesti ja raportoi vuosittain omalta osaltaan tuloksista.

Toimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät Tilikauden aikana saatettiin loppuun aiemmalla strategiakaudella (2016–2020) käynnistetty kiinteistökannan hallittu uusiminen. Omistuksia on järjestelty salkkukaupoin, uudisrakentamisella sekä perusparantamalla. Voimassa olevan strategiakauden (2020–2022) painotukset kohdistuvat kiinteistökannan alueelliseen ja laadulliseen kehittämiseen hallittuun uudistamiseen ja omistaja-arvon kehittämiseen. Lisäksi painopistealueina olivat asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelut. Kiinteistökannan uudistamista jatkavalla sekä asukaskokemukseen ja asumisen vaivattomuuteen tähtäävällä strategialla vastataan vuokra-asumisen kasvaneeseen kilpailuun ja markkinamuutoksiin painottaen toiminnassa erityisesti kasvukeskuspaikkakuntia. Uudistuotannon kasvukeskuspainotuksen lisäksi merkittävä osa yrityksen toiminnasta kytkeytyy puolustusvoimien palvelussuhdeasumiseen ja siihen liittyvien palvelujen tuottamiseen. Tämän toiminnan ennakoidaan pysyttelevän nykyisellä tasollaan, eikä olennaisia muutoksia asuntomääriin tai palveluihin ole odotettavissa. Kiinteistökannan uudistamisen sekä asuntomäärän ja asumisen palvelujen kehittämisen tavoitteina on säilyttää Kruunuasunnot Oy toimintakykyisenä vuokra-asunto- ja palvelutoimijana. Asuntokannan kehittäminen vahvistaa yhtiön jo ennestään positiivista operatiivisen toiminnan tulosta.

2021 tilikauden jälkeen Espooseen valmistui 67 asunnon uudiskohde tilikauden päättymisen jälkeen.

NAISIA 15 13


Tulos ja tase 2021 Luvut miljoonaa euroa

2021

2020

muutos

20,1

24,7

-4,6

Vuokraus- ja käyttökorvaustuotot

17,8

16,5

1,3

Asuntojen/kiinteistöjen myynnit

1,7

7,7

-6,0

Palvelumyynnit

0,6

0,6

0

Materiaalit ja muut palvelut

-0,7

-5,2

4,5

Henkilöstökulut

-1,7

-1,6

-0,1

Suunnitelman mukaiset poistot

-4,4

-3,7

-0,7

Liiketoiminnan muut kulut

-9,5

-9,9

0,4

Liikevoitto

3,9

4,3

-0,4

Rahoitustuotot ja -kulut

-0,4

-0,3

-0,1

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

3,5

4,0

-0,5

Tilinpäätössiirrot ja konserniavustus

-0,2

-3,7

3,5

0

0

0

3,3

0,3

3,0

Liikevaihto

Tuloverot Tilikauden voitto/tappio

14


Luvut miljoonaa euroa

2021

2020

muutos

Pysyvät vastaavat

166,1

141,7

24,4

0,5

0,7

-0,2

165,1

140,0

25,1

0,5

1,0

-0,5

34,8

54,2

-19,5

Vaihto-omaisuus

23,5

23,7

-0,2

Lyhytaikaiset saamiset

0,2

19,1

-18,9

Rahoitusomaisuus

11,1

11,5

-0,4

Vastaavaa yhteensä

200,9

196,0

4,9

Luvut miljoonaa euroa

2021

2020

muutos

Oma pääoma

88,9

85,6

3,3

Osakepääoma

13,0

13,0

0

Ylikurssirahasto

35,5

35,5

0

Edellisten tilikausien voitto

37,1

36,8

0,3

Tilikauden tulos

3,3

0,3

3,0

Tilinpäätössiirtojen kertymä, poistoero

11,2

11,0

0,2

Pitkäaikainen vieras pääoma

88,6

76,9

11,7

Pääomalaina

20,0

25,0

-0,5

Lainat rahoituslaitoksilta

68,6

47,4

16,7

12,2

22,5

-10,3

Pääomalaina

8,0

3,0

5,0

Lainat rahoituslaitoksilta

2,2

16,2

-14,0

Muut lyhytaikaiset velat

2,0

3,3

-1,3

200,9

196,0

4,9

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikainen vieras pääoma

Vastattavaa yhteensä

15


Kruunuasunnot Oy Kruunuasunnot Oy, Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki Y-tunnus 1544951-3, Vaihde 020 743 2950 kruunuasunnot.fI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.