Kristillinen Lääkärilehti 1/2021

Page 1

1

KrLL 1/2021

Kristillinen lääkärilehti Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti

1/2021


2

1

Kristillinen lääkärilehti

KrLL 1/2021

Puheenjohtajalta

3

IT-vahvistuksia eHealth-hankkeeseen

5

Projektikoordinaattori Sanna Laaja aloitti eHealthissa.

Seuran uusi pääkoordinaattori esittäytyy

6

Vuoden 2021 alusta seuran uutena pääkoordinaattorina aloittaa Suvi-Tuuli Simojoki.

Seuran vuosikertomus 2020

8

Seuran jäsenet Kirkkohallituksessa esittäytyvä

17

Minkälaista kokemusta ja näkökulmaa he tuovat Kirkkohallituksen työskentelyyn?

Trooppisten tautien opiskelua poikkeusoloissa

20

Tiina Karttunen opiskeli kolme kuukautta Liverpoolissa keskellä riehuvaa COVID-19-pandemiaa.

Lääkäriliitto: Ei eutanasialle – kyllä saattohoidolle

22

Lääkäriliitto teki viime syksynä kyselyn jäsenistölleen eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta.

Sinut on kutsuttu!

23

SKLS:n opiskelijapäivät järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa etäyhteyksin Zoomissa.

SKLS kevätpäivät 10.-11.4.2021

24

Ajankohtaista seurasta

26

Kannen kuva: Ketun jälkiä. Antti Linkola

Kristillinen lääkärilehti

Toimituskunta

Suomen kristillisen lääkäriseuran jäsenlehti

Juhani Junnila Markus Partanen Sirpa Maijanen Heikki Halkosaari Leena Uusitalo Kalle Mäki Elina Lind

1/2021, 9. vuosikerta kristillinenlaakarilehti@gmail.com Taitto: Heikki Halkosaari Painopaikka Padasjoen Kirjapaino

Suomen Kristillinen Lääkäriseura (SKLS) on v. 1923 perustettu perinteikäs suomalainen lääkäriseura. Seuraan kuuluu yli 1230 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa. Tarkoituksenamme on toimia kristinuskon hengessä lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskinäisenä yhdyssiteenä. Toinen tärkeä tavoitteemme on käsitellä lääkärintointa koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa. Osallistumme myös aktiivisesti lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Liity mukaan kasvavaan joukkoomme! Kannatusjäsenyys on myös mahdollista.


3

KrLL 1/2021

Puheenjohtajalta Uusi vuosi alkoi, mutta mikään ei tunnu muuttuneen – korona on ja pysyy, vaikka tosin jo vähän valoa tunnelissa näkyy. Sama teema on ollut kolmessa pääkirjoituksessani keskiössä, eikä tämä tee poikkeusta. Nyt itselläni on mielessä lähinnä huoli heistä, joihin korona tuntuu iskevän vaikeimmin. Korona ei kohtele tasa-arvoisesti. Hiihtolomakauden ympäristössä koronatapaukset ovat lisääntyneet kotimaassamme selvästi ja taustalla näyttäisi suurimmalta osaltaan olevan viruksen brittivariantin nouseminen valtavirukseksi vähintään Uudellamaalla, mutta todennäköisesti muuallakin. Tartuntatautimäärät jatkavat kasvuaan ja rokotusten kanssa käydään kujanjuoksua aikaa vastaan. Nyt kuitenkin rokotteiden tehosta on tullut hyvin lupaavia uutisia, että ne vähentävät myös viruksen leviämistä. Tämän vuoksi matkailualalta uutisena on, että Kypros on jo avannut rokotetuille turisteille tulevaksi kesäkaudeksi ovensa briteille sekä israelilaisille turistiryhmille – talous pitää saada kuntoon. Kokonaisuudessaan haasteena toki on rokotteiden riittävyys, joka on koko maailman hamutessa niitä kuumeisesti osoittautunut haastavimmaksi. Nyt koronarajoituksia on ollut vuoden ajan, ja osalle näiden seuraukset ovat vaikeammat kuin toisille. Erityisesti monet iäkkäät, jotka ovat joutuneet varomaan virusta tosissaan, ovat olleet hyvin yksinäisiä ja stressiä tilanteesta on tullut paljon. Opiskelijoista ne, joilla on jo ollut kuormittuneisuutta tai riskikasautumaa, ovat olleet riskissä opintojen etenemisen suhteen. Opiskelijaterveydenhuollon kyselyissä kuormittuneisuus on tullut selvästi esille. Vielä ei ole edes tiedossa, kuinka monen ammattikoulutus on katkennut. Työttömien määrä on kasvussa, ja erilaisia signaaleja siitä, että moni on oikeasti kärsinyt koronasta, on tullut jatkuvasti eri puolilta. Nyt näyttää, että valmiuslaki tulee siirtämään taas pakosta kiireetöntä hoitoa eteenpäin. Tämä heijastuu taas osaltaan moniin, mutta myös erityisesti mielenterveysongelmaisiin. Kuitenkin on myös hyviä uutisia: valtion koronatuet auttoivat kuntia merkittävästi viime vuonna, ja osalla kunnista oli jopa mahdollisuuksia maksaa koronabonuksia osalle sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistään. Ja toki näistä rokotteista hyviä uutisia on saatu osaltaan. Koronan varjossa myös seurassa on saatu tehtyä hyviä asioita. Ensiksi nyt kevätpäivät (10.-11.4.21), joissa kuulemme, miten korona on vaikuttanut jäseniimme - monen jäsenemme työnkuva on ollut täysin poikkeuksellinen. Näistä kirjoitetaan myös seuraavassa lehdessä 2/2021 lisää. Kevätpäiväteemana on ”Yhteyttä korona-aikana – vastalääkettä pelkoon”. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee etäyhteyksin mukaan kevätpäiville, joista ohjelma löytyy niin seuran nettisivujen kautta kuin tämän lehden välistä.

Toiseksi tämän lehden välistä löydät myös jäsenkyselymme. Keskitymme nyt erityisesti paikallistoiminnan näkökulmaan ja toivommekin, että mahdollisimman moni pystyisi vastaamaan tähän. Ensi sijassa toivomme sähköisiä vastauksia, mutta toki paperinen vastaus on aivan yhtä arvokas! Toivomme, että kyselyn avulla pystymme kehittämään aluetoimintaamme ja tuomaan seuraa lähemmäs meitä jokaista. Erityisesti tässä suuntaamme kehitystä niin koronan aikaiseen kuin sen jälkeiseen aikaan. Anna siis palautetta runsaasti! Lämmin kiitos kaikille jo panostuksestanne etukäteen. Kolmanneksi nyt keväällä on mielenkiintoinen panostus myös hengelliseen ohjelmaan, sillä järjestämme Raamattuopetussarjan täysin etätapahtumina. Puhujaksi olemme saaneet Salme Blomsterin. Teemana on Jaakobin kirjeestä nousevia opetuksia. Opetussarja tulee huipentumaan ensimmäiseen laatuaan olevaan hengellisen syventymisen päivään, joka pidetään kesäkuun alussa. Tässä etänä (erittäin todennäköisesti) pidettävässä päivässä keskitymme oman Jumalasuhteemme hoitamiseen ja toivoisin, että päivät sopisivat mahdollisimman monelle kalenteriin. Seuraa tiedottelua! Sitten vähän haasteita. Seurassamme tämä vuosi on viimeinen eHealth-hankkeen toimintavuosi, sillä tämän päätöksen olemme saaneet Ulkoministeriöstä. Hankerahoitusta on perinteisesti saanut käyttää myöntövuoden lisäksi myös kahtena seuraavana vuonna, mutta nyt hankkeemme osalta on päätös ollut tästä poikkeava, ja rahoitusta on saanut käyttää vain seuraavan vuoden, eli vuoden 2021 loppuun. Korona on jo sotkenut viime vuoden ja nyt koko projektiryhmä Kristina Nokso-Koiviston johdolla on muokkaamassa tämän vuoden aktiviteetteja, jotta mahdollisimman paljon asioita pystyttäisiin toteuttamaan. Hankkeessa on jo saatu erittäin vaikuttavia tuloksia, ja viimeisimmät uutiset Tansanian yhteistyökumppaneiltamme ovat kertoneet hienoista edistysaskelista heidän pienprojekteissaan. Itse pienprojektit saatiin ideoitua nopealla aikataululla vuoden 2020 kesän-syksyn aikana vastauksena koronan aiheuttamaan poikkeustilaan. Paljon on siis tapahtunut. Monet aktiviteetit tarvitsevat paljon tekijöitä. Tässä lehdessä on muutamia esimerkkejä tavoista, joilla Sinä voisit auttaa. Katso erityisesti ilmoituspalstaa tämän osalta.

Kaiken tämän keskellä haluan toivottaa Sinulle siunattua ja turvallista kevättä! Markus Partanen seuran puheenjohtaja


4

KrLL 1/2021

Lähetyslääkäritili: FI57 8000 1100 6702 81 VIITE

KERÄYS 1.1.2021 ALKAEN

viite 1009: missä tarve on suurin

mikä tahansa ajankohtainen tarve, myös katastrofit

viite 7003: koulutustuki kehitys- ja lähetystyöhön

tuetaan seuran jäseniä heidän kouluttautuessaan kehitys- ja lähetysyhteistyöhön. Tukea voi saada paitsi matkustuskustannuksiin, myös etäkoulutukseen.

viite 1180: Ilembulan sairaalan palliatiivisen toiminnan tukeminen, Tansania

tuetaan Ilembulan sairaalan palliatiivista toimintaa

viite 1025: tuetaan mielenterveyden edistämistä Tansaniassa Psykiatriaa Tansanian maaseudulla viite 1216: Iteten sairaala, Tansania

tuetaan Iteten sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä

viite 2024: eHealth, Tansania

vahvistetaan tansanialaisten osaamista terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja käytössä kokoamalla omarahoitusosuutta eHealth, Tansania –hankkeeseen.

viite 1960: Green Pastures sairaala, Nepal

tuetaan Green Pastures -sairaalan toimintaa ja henkilökuntaa ja sairaalaa sen hoitaessa vähävaraisia potilaita

viite 5267: Rise and Walk – ortopediaa Tansenin sairaalassa Nepalissa

tuetaan Tansenin sairaalan ortopedista toimintaa ja sen kehittämistä sekä ortopedi Maarit Valkealahden työtä Nepalissa

viite 9014: murtumaleikkauksiin tarkoitettu porakone Tansenin sairaalaan

tuetaan Tansenin sairaalaa keräämällä varoja ortopedisissa leikkauksissa tarvittavaan uuteen porakoneeseen. Jos lahjoituksia kertyy enemmän kuin porakoneen hankintaan tarvitaan, varat käytetään muihin leikkaustarvikkeisiin

Käytä viitenumeroa ohjaamaan tukesi haluamaasi kohteeseen Kerätyt varat käytetään ulkoministeriön rahoittamien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen, yhdistyksen omiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja niiden valmisteluun, tukemaan kehitysmaiden terveydenhuoltoyksiköiden osaamisen lisäämistä (stipendit) sekä tukemaan yhteis-

työsairaaloiden laitehankinnoissa ja asiantuntija-avun hankkimisessa, yhdistyksessä toimivien henkilöiden lähetys- ja kehitysyhteistyöhön kouluttautumisen kustannuksiin, muiden lähetys- ja kehitysyhteistyökohteiden tukemiseen sekä lähetys- ja kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen.

Lupa RA/2020/832


5

KrLL 1/2021

IT-vahvistuksia eHealth-hankkeeseen Projektikoordinaattori Sanna Laaja aloitti eHealthissa

Sanna Laaja aloitti työt eHealth-hankkeen projektikoordinaattorina tammikuun lopulla. Hänen tehtäviinsä kuuluu toimiminen projektipäällikön oikeana kätenä projektinhallintaan, raportointiin, tiedotukseen ja dokumentointiin liittyvissä tehtävissä.

Sanna on toiminut pitkään IT-alan globaaleissa yrityksissä keskijohdon tehtävissä ja suuntautunut sen jälkeen opintojen kautta liiketoiminnan kehittämisen ja taloushallinnon pariin. On ollut mielenkiintoista aloittaa työt ihan erilaisessa työyhteisössä kuin ennen. Täällä etätyöhön on jo totuttu, mikä on mainio asia näin pandemian aikana, Sanna kuvailee ensimmäisen kuukauden tuntojaan. Sanna on jo aloittanut hankkeen nettisivujen kehittämiseen liittyvän työn, jonka tavoitteena on saada nettisivuille talletettua kaikki hankkeessa laadittu materiaali niin, että tansanialaiset kumppanimme löytävät nettisivuilta tarvitsemansa materiaalin ja voivat kopioida haluamansa osat itselleen ja ottaa ne omaan käyttöönsä. Vaikka ympäristö on uudenlainen, ensimmäinen työtehtäväni nettisivujen parissa tuntuu tutulta aiempien projektieni jälkeen. Myös yhteistyökumppaneiden tekemistä suunnitelmista olen löytänyt tuttuja elementtejä, Sanna tuumii. Paljon on myös opittavaa. Sen tiedän. Sanna on myös tutustunut hankkeen suomalaisiin asiantuntijoihin, SKLS:n jäseniin ja perehtynyt hankkeen tehtäviin. Olen vaikuttunut siitä, millainen joukko huippuasiantuntijoita on saatu koottua eHealthhankkeen pariin ja vielä vapaaehtoispohjalta, Sanna iloitsee ja jatkaa. - Hankkeessa on mielestäni hienoa myös se, että yhteistyötä tehdään kohdemaan tarpeiden ehdoilla. Toivon, että onnistun omalta osaltani edesauttamaan hankkeen onnistumista.

Harmillista on, että koronarajoituksista johtuen emme pääse kokoontumaan niin, että tapaaminen voisi tapahtua kasvotusten. Kokeneena ja monipuolisesti osaavana Sanna on tuonut erinomaisen lisän eHealth-hankkeen tiimiin. Tervetuloa Sanna!

Kristina Nokso-Koivisto


6

KrLL 1/2021

Seuran uusi pääkoordinaattori esittäytyy Vuoden 2021 alusta seuran uutena pääkoordinaattorina aloittaa Suvi-Tuuli Simojoki, joka on aiemmin toiminut mm. opiskelijavastaavana sekä hallituksen jäsenenä. Kerro lyhyesti itsestäsi. Olen Suvi-Tuuli Simojoki, Helsingistä, seuran uusi pääkoordinaattori tämän vuoden alusta. Olen myös lääkäri, tämän seuran jäsen, kolmen pienen pojan äiti sekä vaimo.

Seuralla on erityinen paikka sydämessäni.

Minkälaiset asiat koet seuran toiminnassa tärkeiksi? SKLS on ollut minulle lääkiksen alusta asti tärkeä. Olen ollut mukana toiminnassa jo lääkiksen alusta, Turun ja Helsingin lääkiksen kristillisten piirien pj:nä, sittemmin SKLS:n opiskelijavastaavana ja hallituksessa usean vuoden ajan. Kaikkina näinä vuosina olen kokenut seurassa tärkeimpänä kristittyjen lääkäreiden yhteyden sekä tuen kristityksi lääkäriksi kasvamiseen. Juniorilääkäritoiminta on tällä hetkellä lähimpänä sydäntäni. Iloitsen siitä, että meitä on mahtava porukka, joka on kasvanut aktiivisista medisiinareista aktiiviseksi nuorten lääkäreiden porukaksi. Seuran toiminnassa on kuitenkin useita tärkeäksi kokemiani puolia, joita voisi luetella liuta. Seuran yksi vahvuus on sen monipuolinen jäsenistö ja sen myötä toiminta on hyvin laajaa. Muuhun lääkärikuntaan ja yhteiskuntaan ulottuvaa työtä kristilliseltä pohjalta, mm. kannanottoja ja työtä palliatiivisella puolella, on ollut hienoa seurata ja näitä toivoisin lisääkin.

Miksi ryhdyit seuran pääkoordinaattoriksi? Viime vuodet olen ollut kotona lasten kanssa ja tehnyt välillä osa-aikaista työtä päätutkijana rokotetutkimuksen parissa. Viime syksynä ollessani hoitovapaalla, olin jo suunnittelemassa työelämään osittain palaamista ja minua pyydettiinkin seuran pääkoordinaattoriksi. Koin tämän suurena kunnianosoituksena ja myös johdatuksena. Korona-aikana ja tiiviin kotielämän ohella etätyö tuntui sopivalta ratkaisulta. Järjestötyö on aina ollut minulle kiinnostava uranäkymä, joka teki tästä työtarjouksesta entistä kiinnostavamman. Minulle on tärkeää jälleen olla seuran toiminnassa mukana pienen tauon jälkeen ja kantaa korteni kekoon. Seuralla on erityinen paikka sydämessäni. Upeiden, erilaisten kristittyjen lääkäreiden kanssa työskentely on suuri etuoikeus.

Mitä pääkoordinaattorin tehtäviin kuuluu? Pääkoordinaattorin tehtäviä ovat tiedottaminen, seuran tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen, samoin kuin paikallistoiminnan tukeminen. Lisäksi tehtävänä on seuran työntekijöiden esimiehenä toimiminen sekä eHealth-hankkeen parissa työskentely. Vuoden alussa sain heti tehtäväkseni työstää paikallistoiminnan jäsenkyselyä, joka on toivottavasti tavoittanut jäsenistömme sähköisenä tai tämän lehden välissä paperisena. Toivomme kovasti, että saisimme mahdollisimman paljon vastauksia siihen. Tämä vuosi, kuten kulunutkin, on kaikille aikalailla arvoituksellinen. Mikä toteutuu ja miten? Saammeko kokoontua paikallisesti tai valtakunnallisesti kunnolla edes syksyllä? Alkuvuoden onnistuneet opiskelija- ja junioriääkäripäivät olivat kuitenkin hienoja valonpilkahduksia tämän ajan keskellä ja osoittivat sen, että parhaimmillaan etäyhteyksin voi kokea joiltain osin samanlaista yhteyttä kuin paikan päällä. Toivon mukaan seuran tämän vuoden suunnitelmista löytyisi jokaiselle jäsenelle jotain virvoittavaa ja kiinnostavaa. Siunattua vuotta 2021 jokaiselle! Suvi-Tuuli Simojoki

SKLS kiittää aiemmin pääkordinaattorina toiminutta Martti Kulvikia vaivannäöstä seuran hyväksi pääkoordinaattorina sekä muissa seuran luottamustehtävissä vuosien varrella. Seura toivottaa Suvi-Tuulin lämpimästi tervetulleeksi uuden tehtävän pariin. Molemmille rukoilemme Jumalan siunausta uusiin haasteisiin!


7

KrLL 1/2021

Yhteystietoja SKLS pääkoordinaattori: Suvi-Tuuli Simojoki (paakoordinaattori.skls@gmail.com)

SKLS:n alueelliset yhdyshenkilöt

Opiskelijatoimikunta

Aluevastaava:

Opiskelijavastaavat:

Leena Uusitalo (leena.uusitalo@jarvi-pohjanmaa.fi)

Mikko-Oskari Rinkinen (opiskelijavastaava@skls.fi)

Helsinki:

Hilkka Kiviluoto (hilkka.kiviluoto@fimnet.fi)

Helsingin ”Ristiside”

Hämeenlinna: Tuulikki Rintakumpu

vpj Sini Toivonen (sini.toivonen@helsinki.fi)

(tuulikki.rintakumpu@fimnet.fi)

Kotka:

Pasi Pöllänen (pasi.pollanen@fimnet.fi)

Kuopion ”Heräämö”

Lappeenranta: Kaarina Pesonen Tuula Pulska (tuula.pulska@pp.inet.fi)

pj Aino Silvennoinen (ainojs@student.uef.fi)

vpj Matti Tyrväinen (matty@student.uef.fi)

(kaarina.pesonen@fimnet.fi)

Oulu:

pj Lotta Typpö (lotta.typpo@helsinki.fi)

Oulun ”Henkireikä”

Maarit Valkealahti (maarit.valkealahti@oulu.fi)

pj Annimaija Heikkilä (annimaija.heikkila@student.oulu.fi) pj Minttu Erola (minttu-maaria.erola@student.oulu.fi)

Seinäjoki:

Leena Uusitalo (leena.uusitalo@jarvi-pohjanmaa.fi)

Tampereen ”Arbor vitae” pj Onni Erkkilä

Vaasa:

Anna-Liisa Punto-Luoma (anna-liisa.punto-luoma@mustasaari.fi)

Turun ”Luukas-klubi”

Paikallisvastaavia haetaan Uusi paikallisvastaava tarvitaan Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin, Porin, Tampereen ja Turun seudulle! Paikallisvastaava tiedottaa hallitukselle alueen paikallistoiminnasta ja alueen jäsenille hallituksen esittämiä asioita. Hän voi järjestää itse tai olla mukana järjestämässä tilaisuuksia. Hän saa käyttöönsä tiedottamista varten alueen jäsenistön sähköpostiluettelon. Ota yhteyttä, jos asia yhtään kiinnostaa! Leena Uusitalo SKLS:n aluevastaava Kauniskedontie 10 62800 VIMPELI leena.uusitalo@jarvi-pohjanmaa.fi 044-4659502

(onni.erkkila@tuni.fi) pj Jenni Korteniemi (jenni.s.korteniemi@utu.fi)


8

KrLL 1/2021

SEURAN VUOSIKERTOMUS

2020

Kristittyjen yhteys Paikalliset valmistuneiden lääkärien ryhmät (aluetoiminta) Seuralla oli 1170 jäsentä 136 kunnassa 31.12.2020. Vähennystä oli 3 jäsentä edelliseen vuoteen verrattuna ja 90 vuoteen 2017 verrattuna. ⅓ asuu kunnassa, jossa on enintään 15 jäsentä. Jäsenmäärän lasku on taittumassa. Erosyissä korostuvat osallistumattomuus ja eläkkeelle jääminen. Jäsenmäärän laskun vuoksi päätettiin panostaa paikallistoimintaan vuonna 2020. Aluetoiminta oli suurimmaksi osaksi joko tauolla tai verkossa COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Verkkotoiminta lisääntyi, kun opittiin käyttämään GoToMeeting -ohjelmaa. Helsinki - Hilkka Kiviluoto: Pääkaupunkiseudun medipiiri on kokoontunut vuodesta 1982 alkaen. Kaksi kertaa ehdittiin kokoontua eli tammi- ja helmikuussa. Se on raamattupiiri, jossa on myös vapaata keskustelua ajankohtaisista aiheista. Paikalla on 8-12 henkeä. Kaksi on työelämässä, muut enemmän tai vähemmän koronariskipotilaita. Kokoontumiset ovat kodeissa. Kanta-Häme - Tuulikki Rintakumpu: Kevään kokoontuminen peruttiin koronatilanteen vuoksi. Marraskuussa kokoonnuttiin kävelylenkille ja lopuksi ulkoilualueen kodalle, jossa syötiin nyyttärieväitä ja paistettiin makkaraa. Aiheena oli lähinnä yhdessäolo ja toinen toisiinsa tutustuminen. Paikalla oli 8 osallistujaa. Etäaluetapahtumasta tiedotettiin. Kotka - Pasi Pöllänen: Erityistä toimintaa ei ollut. Kuopio: Kokoontumisia ei ollut. Lappeenranta - Kaarina Pesonen: 7.5. oli kymmenkunta kollegaa paikalla Pesosella. Aiheena oli lähinnä kuulumiskierros ja sen kautta tutustuminen toinen toistensa ajatuksiin. Oulu - Tuula Pulska ja Maarit Valkealahti: Raamattupiirissä on ollut enimmillään 7 kollegaa, kristillisen lääkäriseuran jäseniä. Alkuvuodesta kokoonnuttiin noin kerran kuukaudessa, sitten koronan pakottamana maaliskuusta lähtien Go to meeting -linkin välityksellä 2-3 viikon välein. Ystäväpankin iltoja ehti olla kaksi ennen koronaa. 21.1. rukousillassa lääketieteellisen tiedekunnan seminaaritilassa oli noin 7 henkilöä. 11.3. samassa seminaaritilassa oli noin 9 henkilöä. Puhumassa oli tukihenkilönä saattohoitopotilaille pitkään toiminut Jorma Laapotti.

Seinäjoki - Leena Uusitalo: Etäaluetapahtumassa oli mukana olijoita. Omaa toimintaa ei koronaviruksen vuoksi ollut.

Tampere - Kalle Mäki: Etäaluetapahtumassa oltiin mukana. Turku: Etäaluetapahtumassa oli mukana olijoita. Vaasa - Anna-Liisa Punto-Luoma: Tapahtumia ei ollut. Etäaluetapahtumassa oli mukana joitakin.

Opiskelijat Tavoitteet vuodelle 2020 olivat: Opiskelijatoimikunnan keskeinen tavoite oli vahvistaa paikallisia kristillisiä medisiinaripiirejä sekä lisätä kristillisten medisiinari- ja denttariopiskelijoiden yhteistyötä Suomessa Avustaa kristittyjen piirien toimintaa taloudellisesti sekä tarjota tukea vastuuhenkilöille mm. yhteisen Whatsapp-ryhmän avulla Mahdollistaa eri opiskelijapiirien osallistuminen paikallisiin puhujailtoihin etäyhteyksien avulla kiinnostuksen mukaan Kutsua kaikkia medisiinareita mukaan SKLS:n toimintaan ja tarjota uskosta kiinnostuville opiskelijoille mahdollisuus tutustua Jumalaan Kutsua jatkossa enemmän myös Suomen ulkopuolella olevissa lääkiksissä opiskelevia suomalaisia. Olla avoimia yhteistyöhön kansainvälisen kristittyjen lääkäreiden yhteisön ICMDA:n kanssa. Tavoitteena oli, että vuoden 2020 aikana opiskelija osallistuu kansainväliseen Sydenham-konferenssiin Britanniassa. Jatkaa valmistuvien opiskelijoiden tukemista siirtymisessä opiskelijatoiminnasta SKLS:n muuhun toimintaan Lopputulema

Opiskelijatoiminnan vuosi 2020 oli onnistunut. Kaikilla paikkakunnilla järjestettiin aktiivista säännöllistä toimintaa ja uusia jäseniä saatiin mukaan niin opiskelijatoimikuntaan kuin paikallisiin piireihin. Tammikuun ja helmikuun vaihteessa järjestettiin opiskelijatoiminnan vuosittainen päätapahtuma SKLS:n Opiskelijapäivät Karkussa. Teemana oli “Kokonainen ihminen - henki, sielu,


9

KrLL 1/2021

ruumis” ja osallistujia oli eri kaupungeista yhteensä noin 60 henkilöä. Olimme samalla myös yhteistyössä SKLS:n ja KHLS:n nuorten lääkäreiden leirin kanssa. Syksyllä Covid-19-pandemiasta johtuen emme voineet tavalliseen tapaan pitää Opiskelijatoimikunnan vastuunkantajapäiviä Karkun evankelisella opistolla, vaan ne pidettiin myöhemmin marraskuun lopussa. Vastuunkantajapäivien lisäksi Opiskelijatoimikunta kokoontui etäyhteyden välityksellä muun muassa suunnittelemaan vuoden 2021 Opiskelijapäiviä. Vuonna 2020 jatkettiin myös etäyhteyden käyttöä opiskelijapiirien yhteisten iltojen järjestämiseksi. Erityisesti tästä oli hyötyä Ristisiteen järjestämän Eutanasia - elämän ja kuoleman rajalla puhujatapahtuman seuraamiseen eri paikkakunnilla. Covid-19-pandemiasta huolimatta heinäkuun lopussa järjestettiin myös onnistunut Mini-Karkkuviikonlopputapahtuma Siikaisissa. Siihen osallistui kahdeksan opiskelijaa. SKLS:n opiskelijatyötä kanavoi SKLS:n opiskelijatoimikunta, ja sillä on paikallista opiskelijatyötä viidellä paikkakunnalla: Ristiside Helsingissä, Heräämö Kuopiossa, Henkireikä Oulussa, Arbor vitae Tampereella ja Luukas-klubi Turussa. Opiskelijavastaavana toimi Mikko-Oskari Rinkinen. Paikallisten piirien toimintaa tuettiin seuran toimesta aiempaan tapaan rahallisesti sekä muutoin opiskelijatoimikunnan keskinäisen yhteyden ja muiden resurssien avulla. Opiskelijatoimikunnalla on yhteinen Whatsapp-ryhmä, jota se käyttää viestintäänsä. Opiskelijatoimikunnan kokoonpano 2020: Opiskelijavastaava: Mikko-Oskari Rinkinen Helsingin ”Ristiside” pj Mikko-Oskari Rinkinen ja vpj Petra Nygrén 3/20 asti, jonka jälkeen pj Lotta Typpö ja vpj Sini Toivonen; Kuopion ”Heräämö” pj Aino Silvennoinen 08/20 alkaen, tätä ennen pj Tuomas Vierimaa, varapuheenjohtajana koko vuoden Matti Tyrväinen Oulun ”Henkireikä” pj Annimaija Heikkilä ja Minttu Erola 08/20 alkaen, tätä ennen Alina Pulli ja Siiri Peltola Tampereen ”Arbor vitaesta” pj Onni Erkkilä 08/20 alkaen, tätä ennen Roosa Kallio; Turun ”Luukas-klubista” pj Jenni Korteniemi Lisäksi muita aktiivisia jäseniä: Roosamari Hannukkala Tukholmasta, Mira Hulkkonen Tampereelta ja Minna Särkkälä Kuopiosta SKLS:n hallituksen opiskelijajäsenet: Onni Erkkilä Tampereelta ja Dawson Clay Oulusta

Toiminta Opiskelijapäivät Karkussa 31.1.-2.2.2020 Opiskelijapäivät järjestettiin paikallispiirien yhteistyönä Karkun Evankelisella opistolla Sastamalassa. Viikonlopun teemana oli “Kokonainen ihminen - henki, sielu, ruu-

mis”, ja päävastuussa oli Tampereen Arbor vitae. Osallistujina oli runsas joukko lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita. Opiskelijapäivien osallistujamäärä oli 58, ja samaan aikaan järjestetyillä juniorilääkärien ja hammaslääkärien päivillä oli 70 osallistujaa. Osa ohjelmasta oli yhteistä juniorilääkäreiden kanssa. Pääpuhujina olivat Liisa ja Juha Välilä sekä Kristiina ja Markku Virkkilä. Kanavia järjestettiin yhteistyössä valmistuneiden kanssa yhteensä kymmenen. Osa kanavista pidettiin kahdesti. Seuran opiskelijavastaava esitteli SKLS:n toimintaa opiskelijoille. Opiskelijatoimikunnan vuoden ensimmäinen kokous pidettiin lauantaina 1.2.2020. Opiskelijatoimikunnan vastuunkantajapäivät 2020 Vastuunkantajapäivät järjestettiin neljättä kertaa Karkussa, Sastamalassa. Kolmipäiväinen tapahtuma sisälsi lyhyitä hartaushetkiä, yhdessäoloa, tutustumista, vastuunkantajien kokemusten jakamista ja SKLS:n opiskelijatoiminnan tulevaisuuden suunnittelua. Lisäksi suunniteltiin yhdessä kevään 2021 Opiskelijapäiviä. Covid-19pandemiasta johtuen tapahtuma järjestettiin tällä kertaa marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Tapahtumaan osallistui kuusi opiskelijatoimikunnan jäsentä paikan päällä ja lisäksi yksi etänä. Kansainvälinen toiminta Jenni Korteniemi Turusta osallistui helmikuussa Lontoossa järjestettävään CMF:n IMSC-koulutukseen. Matkakuluja tuettiin 300 eurolla. Muu toiminta Heinäkuussa 2020 järjestettiin kuudes vapaamuotoinen opiskelijoiden yhteistapaaminen “Mini-Karkku” Siikaisissa. Osallistujia oli useista eri kaupungeista, yhteensä 8 henkilöä. Tapahtuma oli onnistunut ja pidetty mökkiviikonloppu.

SKLS:n syyspäiville Helsingin Vuosaaressa osallistui SKLS:n opiskelijajäseniä. Paikalla oli myös vastavalmistuneita lääkäreitä, mikä ylläpiti opiskelijoiden ja nuorten lääkäreiden välistä yhteyttä. Helsingin Ristisiteen järjestämä Eutanasia - elämän ja kuoleman rajalla -puhujatapahtuma keräsi yhteen useimmat paikallispiirit etäyhteyden välityksellä. Osallistujia oli lähes 200, ja mukana runsaasti myös seuran jäseniä. Puhujatapahtuman video ladattiin myös seuran Youtube-kanavalle, joka perustettiin vuonna 2020. Tämän lisäksi ainakin Tampereen Arbor vitae järjesti muille kaupungeille yhteisen puhujatapahtuman etäyhteyden välityksellä. SKLS:n Opiskelijatoimikunta piti kokouksensa 2/20 Zoomissa 5.9.2020.


10

KrLL 1/2021

Paikallisten piirien toiminta Tampere, Arbor Vitae Arbor Vitae on Tampereen lääketieteen kandidaattiseuran TLK:n alaisuudessa toimiva kristittyjen lääketieteen opiskelijoiden kerho. Kerho on avoin kaikille TLK:n jäsenille sekä heidän puolisoilleen. Arbor vitae kuuluu myös Suomen kristilliseen lääkäriseuraan SKLS:ään yhtenä paikallisista opiskelijapiireistä. Teemme yhteistyötä muiden kaupunkien opiskelijapiirien kanssa ympäri vuoden. COVID-19-pandemian vuoksi vuoden 2020 toiminta poikkesi melko paljon aiemmista vuosista. Helmikuussa ehdittiin järjestää paneeli-ilta aiheella: “Kysy kristityltä”. Panelisteina toimi neljä kerholaistamme. Iltaan saapui runsaasti väkeä ja keskustelu oli korkeatasoista. Illasta saatiin hyvää palautetta. Samoin helmikuussa Arbor osallistui opiskelijajärjestöjen yhteisen laskiaisillan järjestämiseen. Maaliskuusta eteenpäin kaikki tapaamiset peruttiin, mutta toimintaa jatkettiin verkossa osallistumalla valtakunnallisiin etärukoushetkiin sekä järjestämällä toukokuisen syksyn suunnittelupalaverin etänä. Kokouksessa puheenjohtaja Roosa Kallio jättäytyi tehtävästään ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Onni Erkkilä. Syyskausi oli pienin rajoituksin lähes normaali ja siihen kuului pitsailta, laavuretki, pikkujoulut sekä kaksi puhujailtaa. SKLS:n kanssa yhteistyössä olimme järjestämässä SKLS:n opiskelijapäiviä, jotka olivat 31.1. - 2.2. Karkun evankelisella opistolla. Syksyllä kutsuiimme uusia fukseja toimintaamme järjestämälllä pitsaillan, jota mainostimme kerhojenesittelyluennolla, kerhotorilla sekä TLK:n sähköpostilistalla. Iltaan osallistuikin useita fukseja. Syksyn illoissamme on ollut mukava määrä uusia kävijöitä, mutta suosituksista ja rajoituksista johtuen määrämme oli pääsääntöisesti hieman pienempi kuin aikaisemmin. Tähän toki vaikutti TLK:n hallituksen päätös erotella preklinikkalaiset ja klinikkalaiset toisistaan toiminnassaan, ellei kyse ole säännöllisestä pienimuotoisesta toiminnasta. Tämän vuoksi jouduimme tauottamaan iltojemme yleisen mainostamisen kandiseurassa pitämään ne omalla porukalla. Uutena toimintaja Arbor Vitaen Instagram-tili avattiin syksyllä. Arborin toiminnassa on mukana noin 15 aktiivista kävijää. Iltoihin on osallistunut 2 - 15 ihmistä, ja puhujailloissa osallistujia on ollut keskimäärin noin 10. Vuonna 2020 Arbor vitaen puheenjohtajana on toiminut Roosa Kallio (CVI, kevät) ja Onni Erkkilä (CIII syksy), rahastonhoitajana Laura Gummerus (CIII kevät) ja Mira Hulkkonen (CII, syksy), kirjastovastaavana Miika Reinikainen (CVI) ja Instagram-vastaava Sini Hilve (CI)

Oulu, Henkireikä Henkireiän kevätkausi alkoi suunnitteluillalla tammikuun puolessa välissä. Siellä suunnittelimme tulevan kevään ohjelmaa. Tammikuun loppu meni pitkälti Henkireiän elokuvan kuvaamisessa ja materiaalin editoimisessa. Tammi-helmikuun vaihteessa Henkireikäläisiä lähti mukaan Karkun SKLS:n opiskelijapäiville, jossa myös elokuvamme “Suomen surkein lääkäri” esitettiin. Tämän jälkeen meillä oli helmikuun alussa jo perinteeksi muodostunut donitsiraamis, jossa nimensä mukaisesti

herkuteltiin donitseilla ja pidettiin raamis. Raamiksella oli tällä kertaa erikoisena aiheena “Bileamin puhuva aasi”. Tuolloin pidimme myös elokuvamme ensi-illan niille henkireikäläisille, jotka sitä eivät olleet vielä nähneet. Helmikuun lopulla meillä oli puolestaan kyläilyilta, jonka tarkoitus on perinteisesti kutsua Oulun muita kristillisiä opiskelijajärjestöjä tutustumaan toistensa toimintaan. Pidimme illan kampuksellamme, johon saapui yli 30 osallistujaa. Puhujana meillä oli syöpälääkäri Hanna Juntti aiheesta ”Miten kristittynä kohdata kärsimystä”. Illassa oli mukana myös yhteislauluja ja leikkejä ja se oli todella pidetty. Maaliskuun alussa kävimme tekemässä perinteisen lajikokeilun Oulun kiipeilykeskukseen seinäkiipeilyn merkeissä. Maaliskuun ilta olikin viimeinen kevätkauden ilta, sillä tämän jälkeen koronatilanteen vuoksi iltoja ei enää voinut järjestää. Henkireikäläiset ovat olleet kuitenkin muilla tavoin yhteydessä, esimerkiksi WhatsAppin kautta meillä on ollut yhteinen musiikkihaaste, jossa kaikki ovat vuorollaan lähettäneet erilaisia itse kuvaamiaan musiikkiin liittyviä videoita, kuten pianonsoittoa tai laulamista. Lisäksi Henkireikä on ollut aktiivinen Instagram-tilillään. Syksyllä toiminta jatkui pienin osallistujamäärärajoituksin. Elokuun lopussa järjestettiin tutustumisilta ja mukana oli huikeat 7 uutta fuksia, joista moni jäi kuluvan syksyn aikana aktiivisesti mukaan toimintaan. Syyskuussa järjestettiin retki Koitelinkoskelle paistamaan makkaraa ja nauttimaan luonnosta. Lokakuussa järjestettiin Donitsiraamis, leffan suunnitteluilta sekä käytiin Oulun kiipeilykeskuksella kokeilemassa seinäkiipeilyä. Leffan teossa päästiin hyvään vauhtiin syksyllä, mutta rajoitukset marraskuun lopussa keskeyttivät kuvaukset ja siirsivät ne myöhempään ajankohtaan. Marraskuun puhujaillassa puhumassa oli gastrokirurgi ja entinen Henkireikäläinen Marjo Koskela, joka vastaili Henkireikäläisten kysymyksiin lääkärin ammatin ja oman uskon yhdistämisestä. Lisäksi marraskuussa pidettiin lautapeli-ilta. Marraskuun lopussa Oulussa harrastustoiminta jouduttiin laittamaan tauolle rajoitusten takia, mutta saimme pidettyä tästä huolimatta onnistuneet etäpikkujoulut marras-joulukuun vaihteessa.

Turku, Luukas-klubi Vuoden 2020 puheenjohtajana toimi Jenni Korteniemi ja rahastonhoitajana Mira Palmi. Luukas-klubin vuosi 2020 aloitettiin tammikuussa keväänaloituskokouksella, jossa suunniteltiin kevään toimintaa. Tammi-helmikuun vaihteessa Luukas-klubi oli mukana järjestämässä SKLS:n Opiskelijapäiviä Karkun Evankelisella Opistolla, ja päiville myös osallistui 6 opiskelijaa Turusta. Helmikuussa pidimme leffaillan, jossa katsoimme elokuvan ‘’God’s Not Dead’’, ja alkukevään aikana järjestettiin myös jäsenten kodeissa kaksi aamupalakokoontumista, joissa rukoiltiin ja luettiin Raamattua yhdessä. Maaliskuussa koronapandemia aiheutti suunnitellun alumni-illan ja muidenkin lähitapahtumien peruuntumisen. Loppukevään aikana järjestimme kaksi Zoom-iltaa, joissa vaihdettiin kuulumisia ja rukoiltiin yhdessä. Syksyllä 2020 Luukas-klubi oli mukana esittäytymässä uusille opiskelijoille kandiseurakarnevaaleilla. Varsinaisesti syksyn ohjelma aloitettiin elokuussa aloituspiknikillä.


11

KrLL 1/2021

Syyskuussa alun perin suunniteltu retki peruuntui, ja järjestimme fetuksille suunnatun Zoom-illan, jossa kerroimme enemmän toiminnastamme. Lokakuussa koronarajoitusten hieman hellittäessä pidimme yliopiston kampuskappelin tiloissa pitsaillan. Paikalla oli 12 osallistujaa. Marraskuun alussa kokoonnuimme samoin kampuskappelille seuraamaan yhdessä etäyhteyden välityksellä Helsingin lääkiksen kristillisen kerhon Ristisiteen järjestämää eutanasia-aiheista iltaa, jossa käsiteltiin eutanasiaa ja palliatiivista hoitoa. Syksyllä myös perustettiin Luukas-klubin Instagram-tili. Vuosi päätettiin joulukuussa jo tuttuun tapaan Zoomin välityksellä etäpikkujouluilla. Vuoden aikana Luukas-klubin tapahtumiin osallistui keskimäärin 8-12 osallistujaa.

Helsinki, Ristiside Vuonna 2020 Ristisiteen puheenjohtajana toimi Lotta Typpö (os. Sumuvuori) ja varapuheenjohtajana Sini Toivonen. Ristiside järjesti vuonna 2020 yhteensä 41 tapahtumaa kuten puhujaillan, lenkkisaunoja, leffaillan, yhteismusisointia ja monia muita illanviettoja. Kevätlukukaudella ehdimme pitää muutamia tapahtumia kuten puheenjohtajain vaihtajaiset, tupaantuliaiset ja lenkkisaunoja. Ehdimme jo suunnitella kevääksi monen moista kuten iltaa valmistuvien kunniaksi, pääsiäistempausta ja puhujailtaa, jotka jouduimme kuitenkin perumaan. Yllättävien koronarajoitusten pakosta keväämme muuttui nopealla aikataululla etämuotoon. Vietimme kevään aikana yhteensä yhdeksän etäiltaa. Illoissa vaihdoimme kuulumisia, leikimme ja rukoilimme yhdessä. Syksyn alkaessa vietimme yhteistä suunnittelu-picniciä, johon saapui mukavasti uusia alfoja. Yhteensä syksyn aikana uusia kävijöitä Ristisiteessä oli noin tusinan verran. Osallistuimme myös Seuran yhteisiin alfoille suunnattuihin tapahtumiin Järjestöiltaan ja Alfajaisiin. Syksyllä vietimme lähitapahtumana muun muassa musiikki-iltaa, elokuvailtaa ja retkeilimme Nuuksiossa. Lenkkisauna-illoista muodostui viikoittainen tapahtuma. Syksyn kohokohtana oli suuren katsojamäärän (275) saavuttanut eutanasiapuhujailta, jossa asiantuntijoina toimi Päivi Räsänen, Kalle Mäki, Reino Pöyhiä ja alankomaalainen etiikan professori. Joulun alla järjestettiin myös historian ensimmäinen Ristisiteen etäjoulujuhla. Ristiside oli aktiivisesti mukana Suomen kristillisen lääkäriseuran eli SKLS:n opiskelijatoiminnassa. Kerhona olimmekin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa SKLS:n Opiskelijapäiviä (Karkku-viikonloppu), joille osallistui Ristisiteen lisäksi jokaisesta lääkiskaupungista vastaavat kristilliset kerhot. Vuonna 2020 opiskelijapäiville osallistui ilahduttavan paljon ristisideläisiä ja Ristiside olikin lukumäärällisesti suurin opiskelijapäiville osallistunut kerho. Ristiside oli mukana myös Minikarkku-viikonlopussa kesällä ja puheenjohtaja yhdessä kahden muun ristisideläisen kanssa osallistui syksyllä vastuunkantajaviikonloppuun Karkussa. Ristiside toimii vuoden 2021 Karkun järjestämisessä päävastuullisena. Myös SKLS:n syyspäivillä oli ristisideläisiä mukana. Tapahtumista Ristiside tiedotti tiedotuspostin, Stadin lääkiksen rientoportaalin, Facebook-ryhmänsä ja Whatsappryhmänsä välityksellä. Vuosi 2020 jatkoi Ristisiteen toimintaa aiempiin vuosiin verraten eri toteutuksella koronan

vuoksi, mutta samalla agendalla. Se tarjosi sekä sosiaalista että hengellistä virkistäytymistä kävijöilleen. Ristiside on pyrkinyt toiminnallaan olemaan näkyvä ja avoin kerho koko Seuralle.

Kuopio, Heräämö Heräämön puheenjohtajana toimi vielä kevään 2020 ajan Tuomas Vierimaa ja syksyllä uutena puheenjohtajana aloitti Aino Silvennoinen. Varapuheenjohtajana jatkoi Matti Tyrväinen ja rahastonhoitajana Linda Aittola (os. Riihinen). Heräämölle perustettiin vuoden aikana myös Instagram-tili, josta on huolehtinut mainosvastaava Sanni Särkkä. Heräämö kokoontui vuoden 2020 aikana keväällä kaksi kertaa ja syksyllä kolme kertaa. Vuoden ensimmäisessä illassa tammikuussa Kuopion kampuspappi Raimo Hakkarainen oli puhumassa surutyöstä. Helmikuun illassa stressinhallinnan saloihin heräämöläiset johdatteli Linda Aittola. Syksyn ensimmäinen ilta syyskuussa piti sisällään tutustumisleikkejä ja keskustelua aiheesta ”Kuinka (hammas) lääkiksestä oikein selviää?” Lokakuun illassa oli ohjelmassa pelailua ja ylistystä heräämöläisistä kootun bändin johdolla. Marraskuussa kokoonnuimme yhteen seuraamaan Zoomin välityksellä Helsingin sisarkerhon Ristisiteen järjestämää eutanasia-teemaista iltaa. Marraskuussa suunnittelemme porukalla myös pikkujouluiltaa, joka jouduttiin perumaan viime hetkellä kokoontumisrajoitusten tiukentuessa. Heräämön toiminnasta on kuluneen vuoden aikana tiedotettu Heräämön Whatsapp-ryhmän lisäksi Instagramissa ja Facebookissa. Heräämö oli mainosvideolla mukana etäyhteyksin järjestetyssä KuoLon fuksi-illassa, jonka tarkoituksena on esitellä ainejärjestön harrastusmahdollisuuksia ja yhteistyötoimijoita. Myös hammaslääketieteen opiskelijoilla oli vastaavankaltainen tapahtuma, jossa kaksi heräämöläistä olivat mainostamassa ja kertomassa kerhomme toiminnasta.

Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2020 keskeiset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti: Opiskelijatoimikunta vahvisti paikallisia kristillisiä medisiinaripiirejä sekä lisäsi kristillisten medisiinarija denttariopiskelijoiden yhteistyötä Suomessa. Vuoden aikana avustettiin kristittyjen piirien toimintaa taloudellisesti sekä tarjoamalla tukea vastuuhenkilöille mm. yhteisen Whatsapp-ryhmän avulla Eri opiskelijapiirejä osallistui muiden järjestämiin paikallisiin puhujailtoihin etäyhteyksien avulla Medisiinareita kutsuttiin mukaan SKLS:n toimintaan ja tarjottiin uskosta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua Jumalaan. Suomen ulkopuolella olevissa lääkiksissä opiskelevia suomalaisia ei onnistuttu tavoittamaan enempää mukaan SKLS:n toimintaan. Yhteistyö ICMDA:n kanssa pysyi ennallaan. Syden-


12

KrLL 1/2021

hamin kansainväliseen konferenssiin IsoBritanniaan lähetettiin jälleen osallistuja Suomesta. Valmistuvien opiskelijoiden siirtymistä opiskelijatoiminnasta SKLS:n muuhun toimintaan tuettiin järjestämällä Opiskelijapäivät yhtä aikaa nuorten lääkäreiden päivien kanssa Karkun evankelisella opistolla. Opiskelijatoimikunnan kokouksessa 1/21 Zoomissa 9.2.2021, - SKLS:n opiskelijatoimikunta Toimintakertomusta päivitetty 14.2.2021 opiskelijavastaava Mikko-Oskari Rinkisen toimesta ja hyväksytty sähköpostitse kokoukseen osallistuneiden opiskelijatoimikuntalaisten puolesta.

Nuoret lääkärit Nuorten lääkärien vuosittainen leiri järjestettiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna Karkun evankelisella opistolla yhtäaikaa opiskelijapäivien kanssa. Ohjelmat olivat pääasiassa erillisiä. Nuorten lääkärien viikonlopun teemana oli "Haavoitettu". Pääpuhujina viikonlopussa oli pappi ja psykoterapeutti Liisa Välilä puhumassa ai-

heesta "Minä kokonaisena ihmisenä" sekä pariskunta Krisiina ja Markku Virkkilä aiheesta "Omien haavojen kanssa eläminen ja vajavaisuuden hyväksyminen". Kanavatyöskentelyä varten oli kutsuttu useita eri puhujavieraita, ja teemoina oli muun muassa stressinhallinta ja paineensietokyky, kristinusko ja kärsimys, riippuvuudet, lähetystyö, sekä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen kohtaaminen potilastyössä. Yhdeksi kanavavaihtoehdoksi oli järjestetty toiminnallisempi pakohuonepeli, jota piti nuori lääkäri Tea Vuorela. Nuorten lääkäreiden joukosta oli kerätty vapaaehtoisia mentoreita opiskelijoita varten ja edellisen vuoden tapaan näistä keskustelutuokioista tuli hyvää palautetta. Ohjelma muutoinkin oli onnistunut, ja suunnitelmana oli jatkaa nuorten lääkäreiden leirin pitämistä vuosittain. Seuraavan vuoden leirivastuuhenkilöiksi valittiin Hanna Savioja, Sara Mäkitie, Jenny Kurttila ja Helena Kattelus. Maaliskuusta alkaen rajoitustoimia vaatineen koronapandemian takia vuoden muut kokoontumiset, eli lähinnä kesälle suunniteltu vapaamuotoisempi ajanvietto nuorten lääkäreiden kesken, jäi pois. Yhteydenpito nuorten lääkärien kesken tapahtuu pääasiassa sosiaalisen median kautta sekä SKLS:n jäsenlehden tapahtumailmoitusten myötä.

LÄÄKINTÄLÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ Terveydenhuollon kehittäminen yhteistyösairaaloissa Olemme onnistuneet olemme tukeneet infektiotautien osaamisen syventämistä Angolassa seura on jättänyt 1-3 sairaaloiden toiminnan kehittämiseen liittyvää hankehakemusta UM:lle tai muulle rahoittajalle seura on tukenut yhteistyösairaaloiden toiminnan kehittämistä muutenkin kuin hankkeilla Pneumoniatutkimus. Bill ja Melinda Gates-säätiön rahoittama” Clinical Application of Transcriptomics as Biomarkers for Pediatric Pneumonia” pneumoniatutkimus jatkui Angolassa ja Suomessa. Vuoden 2020 lopussa tutkimuksessa oli mukana 442 potilasta ja kaksi väitöskirjatutkijaa. Koronapandemian vuoksi tutkimus sai jatkoaikaa 31.5.2021 asti ja samalla 25 000 USD lisärahoitusta vuodelle 2021. Hanketoiminta. Seura jätti UM:lle kevään 2020 hankehakuun kolme hankehakemusta Aivohalvausvammojen hoito- ja kuntoutusosaamisen lisääminen sekä lisävammautumisen ennaltaehkäisy Tansaniassa,

Palliatiivisen hoidon tukeminen Etelä-Tansaniassa ja PLEASE – Tavoitteena täysi osallisuus – itsenäinen elämä ja työllistyminen kuntoutuksen päämäärinä Nepalissa) sekä oli mukana Rotareiden Terve Tansania 2 hakemuksessa. Yksikään näistä hakemuksista ei saanut rahoitusta. PLEASE-hankkeen pohjalta nepalilaiset ovat työstäneet uutta hakemusta toiseen EU-maahan ja hallitus on päättänyt, että mikäli hanke saa rahoituksen, seura osallistuu sen omarahoitusosuuteen. Yhteistyösairaaloiden tukeminen. Pandemian vuoksi yhteistyösairaaloilla erityisesti Aasiassa oli tarvetta päivittää toimintaansa ja tarvetta saada tukea vähävaraisten potilaiden hoitamiseen. Kiitos lahjoittajien seuran kautta välitettiin yhteistyösairaaloiden toimittamien suunnitelmien tukemiseen 7000 euroa United Mission to Nepal -järjestön Tansenin ja Okhaldhungan sairaaloiden koronatoimiin, äitiyshuoltoon ja vähävaraisten potilaiden hoitoon 3501 euroa Green Pastures -sairaalan (Nepal) koronatorjuntaan ja vähävaraisten potilaiden hoitoon 2835,89 euroa Ilembulan sairaalan palliatiivisen


13

KrLL 1/2021

toiminnan tukemiseen 1167,38 euroa Mchukwin sairaalan mielenterveystyön mentorointitoimintaan ja lääkityksen hankkimiseen Etäkoulutuksia ei järjestetty v. 2020.

mistä varten. 2. Suunnitellaan järjestelmä, jonka avulla sairastunut, joka asuu kaukana lääkäripalveluista, saa hoito-ohjeita lääkäriltä mobiilipuhelimen avulla. NM-AIST

1 tehtävä: sairaalassa olevien potilaiden NFC (Near Field Communication) seurantajärjestelmän suunnittelu ja toteutus.

Terveydenhuollon tukitoimien kehittäminen yhteistyösairaaloissa/kohdemaissa Olemme onnistuneet (osittain) olemme tukeneet tansanialaisen terveydenhuollon hallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä ja järjestelmässä toimivien työn helpottamista edistämällä terveydenhuollon tietojärjestelmien ja käytön osaamisen kehittämistä eHealth – terveydenhuollon tietojärjestelmäosaamisen lisääminen Korona pandemia esti kaikki eHealth hankkeen Tansanian matkat vuonna 2020, joten hankkeen suunnitelmia ei ole voitu toteuttaa. UM ilmoitti keväällä 2020, että hankkeet voivat kehittää uusia toimintatapoja korvaamaan hankkeen suunnitelmia. “Matkustamisen sijaan päätimme käyttää eHealth hankkeen rahoitusta kumppanien Tansaniassa toteutettavien tehtävien rahoittamiseen. Tehtävien piti toteuttaa eHealth hankkeen tavoitteita, kerto hankevastaava Kristina Nokso-Koivisto ja jatkoi. “Pyysin kumppaneiltamme ehdotuksia tehtävistä, jotka auttavat heidän toimintaansa ja samalla tukevat terveydenhuollon digitalisointia. Suurin korvattava summa on 7 000€/tehtävä. Ehdotuksia tuli paljon. Ehdotimme niistä 8 kpl UM:lle, joka hyväksyi ne toteutettaviksi.” Näistä 1 peruuntui ja seuraavat 7 tehtävää ovat edelleen työn alla: APHFTA

UDSM

LUICO

2 tehtävää: yksityissairaaloiden kattojärjestö 1. keräsi lähes 1000:sta terveydenhoitopisteestään tiedot: palveluista, henkilöstöstä, laitteista, toiminnasta ja taloudesta 2. laati tietokannan, johon tallensi kerätyt tiedot. 2 tehtävää: Dar es Salaamin yliopiston College of ICT 1. suunnitteli rajapinnan ja 2. toteutti suunnitellun rajapinnan sairaaloiden tietojärjestelmien ja alueellisten ynnä valtiollisen tietojärjestelmien välille. Rajapinnan kautta päätöksenteossa tarvittavat tilastotiedot siirtyvät sairaaloiden tietojärjestelmistä suoraan alueelliseen ja valtiolliseen tietojärjestelmään. Aiemmin sairaaloista saatavat tiedot on syötetty käsin paperilta järjestelmiin. 2 tehtävää: 1. kootaan vaatimukset ja laaditaan suunnitelma lääkkeiden hallitsemista ja digitaalisen apteekkijärjestelmän kehittä-

Seuran jäsenten diakoniaja kehitysyhteistyö Olemme onnistuneet, kun seuralla on matka-avustusten lisäksi muitakin tapoja tukea tutustumista ja valmistautumista kehitys-/ lähetystyöhön Työ on vielä kesken kansainväliseen toimintaan osallistuvien joukko on laajentunut seuran jäsenet tarjoavat tuettavaksi omia tutkimus-, diakonia- tai kehitysyhteistyöprojektejaan olemme tukeneet aktiivisesti kentällä toimivia seuran jäseniä heidän toiveidensa pohjalta Uusille toimijoille: koronan vuoksi matkaapurahahakemuksia tuli vähän ja seura myönsi vain yhden matka-apurahan kurssille, jolla valmistaudutaan työhön kehitysmaissa. Hallitus päätti, että matkaapurahoista voidaan kattaa myös niitä etäkoulutuskuluja, joita jäsenet tarvitsevat tutustuessaan/ kouluttautuessaan lähetys-/kehitysyhteistyöhön. Koronan vuoksi neuvottelut Lähetysseuran kanssa siirtyivät vuodelle 2021. Seuran jäsenten omat projektit: Seuralla on valmius tarjota hallinnollinen alusta seuran jäsenten kansainväliselle diakoniaa tai lähetystyötä edistävälle toiminnalle.

Tuki lähetystyössä tai kehitysyhteistyössä oleville työn kestosta riippumatta: Kevätpäivien peruunnuttua pandemian vuoksi, lähetyslääkäritapaaminen siirtyi vuodelle 2021. Kentällä toimivia on informoitu suullisesti siitä, että seura voi lahjoitusvaroin tukea heitä niiden laitteiden hankkimisessa, joita he työpaikallaan tarvitsevat.

Yhteistyösairaaloiden muu avustaminen Olemme onnistuneet seuran jäsenet osallistuvat lahjoitustoimintaan vähintään yhtä aktiivisesti kuin vuonna 2019 (35184 euroa vs. 31 589 euroa) Keräyksen aloittaminen kohteelle. Kun seuran jäsenet esittävät tukipyynnön, terveyslähetystuen työryhmä esittää siihen ensiksi kannanottonsa, minkä jälkeen hallitus tekee päätöksen uudesta tuettavasta toiminnasta ja


14

KrLL 1/2021

siitä, kerätäänkö siihen varoja omalla viitteellä vai tuetaanko toimintaa viitteeltä 1009 Missä tarve on suurin. Lahjoituskohteista ja niiden muutoksista on tiedotettu Kristillisessä Lääkärilehdessä, seuran nettisivuilla ja jäsenpostissa. Uusia tukikohteita v. 2020 olivat porakoneen hankinta Tansenin sairaalaan (viite 9014) ja yhteistyösairaaloiden koronapandemiaan liittyvät tuet (Tansen, Okhaldhunga ja Green Pastures, Nepal) sekä sitoutuminen PLEASEhankkeesta edelleen kehitetyn hankkeen omarahoitusosuuteen, mikäli hanke saa rahoituksen. Rahankeräykseen tuotti 35184,15 euroa lahjoituksina (+11 % vuoteen 2019 verrattuna). Suurimmat kohteet olivat viite 1009 Missä tarve on suurin (42 % lahjoituksista) ja Lalin äiti-lapsityö (20 % lahjoituksista). Kiitos lahjoitusten Lalin äiti-lapsi-klinikka sai käynnistettyä toimintansa ja saavutti asiakaskuntaa (syksyllä 2020 yli 2000 asiakasta). Lupakausien vaihtuminen: Seuran määräaikainen rahankeräyslupa päättyi 31.12.2020 ja seura haki ja sai v. 2020 uuden toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan 1.1.2021 alkaen. Koska lupakausi päättyi vuoden lopussa, tilittämättömiä lahjoituksia oli 45 496,08 euroa ja näihin oli tehty varauksia (=tilitys toteutuu lupakauden päättymisen jälkeen) 52 279 euron edestä.

Seuran terveyslähetystoiminta tutuksi Olemme onnistuneet, kun lähetysillassa on 20 henkeä (paikalla 34 henkeä) terveyslähetysaiheinen etäaluetapahtuma kokoaa 30 henkilöä 6 paikkakunnalla Seuran terveyslähetystoimintaa tehtiin tutuksi Lähetysillassa 9.1.2020: 34 henkilöä oli kuuntelemassa Reino Pöyhiän luentoa ”Palliatiivisen hoidon tutkimuskenttä Tansaniassa” Syyspäivillä 9.-11.10.2020 järjestettiin sekä lähetysilta (Lindit kertoivat lääkärilähetin työstä Nepalissa ja Matti Härmä puska-hammaslääkärin työstä Argentiinassa; 33 osallistujaa) että keskustelu aiheesta ”Terveydenhuolto korona-aikana kehitysmaissa” (5 osallistujaa) lähetyskenttien ja kehitysyhteistyön asioita pidettiin lisäksi Kristillisessä Lääkärilehdessä, skls.fi kotisivuilla sekä seuran Facebook-sivulla valmisteltiin lähetys- ja kehitysyhteistyössä olleiden muistelmien kokoamista terveyslähetyksen historiikkia varten

LÄÄKÄRINTYÖ KRISTINUSKON VALOSSA Koulutus Kevätpäivät järjestettiin etätapahtumana 25.4.2020 supistetusti niin, että ohjelmassa oli vain sääntömääräinen kevätkokous Turussa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös läsnä olevana, mutta siten paikalla oli vain puheenjohtaja. Etäyhteyksin läsnä oli 13 henkilöä. Seuran säännöt mahdollistivat tämän järjestelyn ja olikin hyvin tarpeellista, että kokous pystyttiin pitämään, sillä sen päätökset mahdollistivat seuran toiminnan sujuvan jatkumisen. Syyspäivät järjestettiin Sofiassa 9.-11.10.2020 hybriditapahtumana, johon oli mahdollista osallistua joko paikan päällä tai etäyhteyksin. Teemana oli ”Minun sieluni janoaa Jumalaa” – matkaevästä arkeen. Syyspäivät järjestettiin yhdessä Kristillisen Hammaslääkäriseuran kanssa. Järjestelyissä noudatettiin tiukkoja turvatoimia tartuntojen estämiseksi. Kaikkien osallistujien edellytettiin pitävän turvavälit sekä käyttävän hengityssuojaimia, joita oli järjestäjien puolesta jaossa. Turvatoimen onnistuivat, sillä kukaan ei sairastunut. Ohjelmassa oli perjantaiiltana ortodoksinen ehtoopalvelus. Sen jälkeen lähetysillassa hammaslääkärit Matti Härmä ja Maarit Vilppula kertoivat toiminnastaan Argentiinassa ja Afrikassa. Nepalista palanneet Elina ja Juha Lind kertoivat työkaudestaan. Lauantaina pastori Jukka Jämsen piti opetuskoko-

naisuuden kuuntelevasta rukouksesta sekä armolahjoista. Pastori Mikko Matikainen avasi Raamatun näkökulmia menneiden sukupolvien perintöön. Lauantai-ilta huipentui Afrikkalaiseen Gospelmessuun Pekka Simojoen vetämänä. Sunnuntain kanavatyöskentely toteutui pelkästään etäyhteyksin. Aiheina olivat Terveydenhuolto korona-aikana kehitysmaissa, paikallistoiminta sekä miten viestini saa parhaimman vastaanoton. Syyspäivien osallistujamäärä oli läsnä olevien osalta rajattu 50 henkilöön ja paikalla oli perjantaina ja lauantaina sallitun mukaisesti yhteensä 37 henkilöä sekä etäyhteyksin perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina yhteensä 38, yhteensä 62 henkilöä. Syyspäivien järjestelystä vastasi Maarit Valkealahti tiimin kanssa. 17.11.2020 osallistuttiin Helsingin Ristisiteen järjestämään Eutanasia - Elämän ja kuoleman rajalla webinaariin, osallistujia lähes 200. 1.12.2020 järjestettiin etäkoulutus “Palliatiivinen hoito Suomessa ja muualla”. Dos. Reino Pöyhiä kertoi tutkimustyöstä, jolla selvitetään spiritualiteettia palliatiivisessa hoidossa. El Eeva Rahko referoi TYKS:n selvitystä poliklinikkatoiminnan merkityksestä haimasyövän palliatiivisessa hoidossa. El Tuula Pulska esitteli koronapandemian aikaisia hoidon rajauksia ja palliatiivista hoitoa hoivakodeissa ja kotihoidossa. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä.


15

KrLL 1/2021

Yhteistyö Seura on ollut jäsenenä Kirkkopalveluissa ja Kristityt yhdessä ry:ssä sekä Fingossa ja pitänyt yhteyttä KHLS:ään (Kristillinen Hammaslääkäriseura), SSKS:ään (Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen seura), Sairaalasielunhoidon keskukseen sekä Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon. Olemme osallistuneet Lääkäriliiton isännöimiin Terveysalan kehitysyhteistyötä tekevien verkostoseminaareihin. Suomen Lähetysseuran (SLS) kanssa aloitetut yhteistyökeskustelut jäivät odottamaan jatkotoimia SLS:n joutuessa keskittymään COVID -pandemian aiheuttamiin haasteisiin.

Yhteispohjoismainen kristillisten lääkäriseurojen johtajien/hallitusten edustajien tapaaminen Collaboration of Nordic Christian Medical Societes (CNCMS) järjestettiin ruotsalaisten toimesta 9.5.2019 etätapahtumana nettiyhteyksillä. Sen yhteydessä vaihdettiin kokemuksia kuluneesta vuodesta eri toimintasektoreilla, kuten jäsentoiminnassa, lähetyksessä, opiskelijatyössä ja eettisissä kysymyksissä. Ruotsalaiset olivat kutsuneet 27.30.8.2020 Göteborgiin suunniteltuun ICMDA:n yhteispohjoismaiseen tapaamiseen, mutta tapahtuma jouduttiin siirtämään seuraavaan vuoteen COVIDpandemian vuoksi. Seuraava CNCMS tapaaminen sovittiin pidettäväksi Norjan isännöimänä 15.5.2021. Yhteispohjoismainen eutanasian etiikkaa käsittelevä kirja “Dødshjelp i Norden’ julkaistiin keväällä 2020. SKLS osallistui sen kustantamiseen. Kirja julkaistiin sekä painettuna että ilmaisena nettiversiona. Seuran varapuheenjohtaja Kalle Mäki kirjoitti siihen artikkelin

“Dödshjälpsdebatten i Finland” analysoiden Suomessa tehdyn eutanasia -kansalaisaloitteen argumentointia ja aloitteesta käytyä keskustelua. Kirjan Suomen julkistamistilaisuus pidettiin syyspäivien yhteydessä. Seura jakoi kirjaa tahoille, joiden katsottiin voivan vaikuttaa aihepiiristä käytävään keskusteluun seuran tavoitteiden suuntaisesti. Laajempaa kansainvälistä yhteistyötä edusti ICMDAjäsenyys. Sen puitteissa käynnistyi loppuvuodesta usean Euroopan maan yhteinen keskusteluyhteys ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä. Juniorilääkärit tekivät kiinteää yhteistyötä KHLS:n kanssa.

Yhteiskuntasuhteet ja edunvalvonta Seura on tehnyt yhteistyötä lääketieteellisessä edunvalvonnassa SLL:n kanssa. Seura on tehnyt yhteistyötä Fingon (ent. Kepa) kanssa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön edellytysten edistämiseksi (Fingon jäsen). Seuran merkittävimmät yhteiskunnalliset näkökulmat liittyivät palliatiivisen hoidon edistämiseen ja eutanasian laillistamisen vastustamiseen. STM:n asettaman elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän toimintaa seurattiin ja käytiin keskusteluja työryhmässä olevien seuran jäsenten kanssa. Kristillisessä lääkärilehdessä oli aihepiiriin liittyviä artikkeleita.

YHDISTYS Yhdistyksen organisaatio Olemme onnistuneet paikallistoiminnan uudelleen organisointi on aloitettu (kts. paikalliset valmistuneiden ryhmät) Työ vielä kesken resurssit ja tehtävät ovat tasapainossa Vastuunkantajajoukko on hieman pienentynyt: seuran hallitus vastaa toiminnan toteuttamisesta ja koordinoinnista toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan. Hallitukseen kuului puheenjohtaja, 8 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä (-1) terveyslähetyksen tuen työryhmä valmistelee terveyslähetystä koskevia päätöksiä (esim. lahjoitukset ja hankehakemukset), kommentoi UM:n tukemien kehitysyhteistyöhankkeita tarvittaessa ja tiedottaa terveyslähetyksestä (-1)

opiskelijatoimikunta koordinoi seuran opiskelijatyötä (±0) juniorilääkäreiden työryhmä järjestää nuorten lääkäreiden leirin (±0) aluevastaava ja alueyhdyshenkilöt tukevat seuran paikallistoimintaa (-1) toimituskunta toimittaa Kristillistä Lääkärilehteä (±0) Seuralla on ollut vuonna 2020 osa-aikainen lähetyssihteeri (70%) ja osa-aikainen pääkoordinaattori (20%; yhdeksän kuukautta). Seuran kirjanpidosta on huolehtinut Aallon Oulu Oy ja tilintarkastuksesta Risto Ekholm, BDO Oy. Hallituksen toiminta. Hallitus piti 1 läsnäolokokouksen ja 12 etäkokousta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna hallituksen jäsenten osallistuminen on pysynyt samalla tasolla. Sen sijaan hallituksen kokousten keskimääräistä kestoa on pystytty lyhentämään entisestään. Hallituksen jäsenten työn tueksi tehtiin vuoden alussa vuosikello.


16

KrLL 1/2021

Lisäksi aloitettiin koota ohjekokoelmaa seuran toiminnasta.

tiin ”Eutanasia – Elämän ja kuoleman rajalla” -video opiskelijoiden järjestämästä puhetapahtumasta.

Sääntömääräiset kokoukset. Pandemian vuoksi keväällä järjestettiin erillinen sääntömääräinen kevätkokous. Syksyn sääntömääräinen kokous pidettiin syyspäivien yhteydessä.

Lisäksi seura mainosti syyspäiviä Suomen Lääkärilehdessä aiempien vuosien tapaan.

Resurssien ja toiminnan tasapainottuminen. Seuran syysja kevätpäivien suunnitteluun liittyvää vastuunkantoa on muutettu niin, että kevät- ja syyspäivien työryhmät keskittyvät ohjelman sisällön ideointiin ja budjettia ja tiedottamista varten tarvittavien paikallistietojen keräämiseen. Seuran toimisto huolehtii budjetin laskennasta, ilmoittelusta ja ilmoittautumisista. Resurssien ja tavoitteiden tasapainottamista kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta: Olemme onnistuneet, kun Kristillinen Lääkärilehti on vuoden 2020 lopussa monipuolisempi, kiinnostavampi ja jäsenistöä palvelevampi kuin aiemmin ja sitä jaetaan seuran ulkopuolelle nettisivut ja sosiaalinen media laajemmin huomattu (kävijämäärillä ja vastaavilla mitattuna) Kristillistä lääkärilehteä julkaistiin neljä numeroa. Lehdessä käsiteltiin muun muassa kirkon tulevaisuudennäkymiä 2020-luvulla, COVID-19 palliatiivista hoitoa, lääkäriavusteista itsemurhaa ja eutanasiaa, koronaepidemian vaikutuksia terveyslähetystyössä sekä joulunumerossa inkarnaation merkitystä lääkärintyössä. Lisäksi julkaistiin kirja-arvosteluja, matkakertomuksia ja seuran terveyslähetykseen liittyviä artikkeleita. Lehti julkaistiin sekä paperisena että sähköisenä versiona, sähköinen versio oli luettavissa sekä seuran nettisivuilta että Issuussa.

Varainhankinta Olemme onnistuneet lahjoitukset kattavat rahankeräysluvan mukaisesti hanke- ja avustusmenot seuran talous on tasapainossa Seuran varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Seuran varsinainen toiminta katetaan jäsenmaksuvaroin, hankkeet osin lahjoitusvaroin, talkootyönä ja ulkopuolisella rahoituksella ja yhteistyösairaaloiden suora tukeminen lahjoitusvaroin. Sekä jäsenmaksu- että lahjoituskeräykset tuottivat hieman enemmän kuin edellisenä vuotena. Näillä varoilla pystyttiin kattamaan niin jäsentoiminnan kuin avustustoiminnankin kulut (hanketoiminnassa ei rahallista omarahoitusosuutta vuonna 2020). Jäseniä kannustettiin lahjoituksiin entisin tavoin.

Taloushallinto Olemme onnistuneet kirjanpitoa tuntematon osaa lukea seuran toiminnallisen sisällön ja arvioida seuran taloudellisen tilanteen Työ vielä kesken seurassa on kapasiteettia huolehtia seuran osuudesta taloushallinnossa silloinkin, kun varsinainen rahastonhoitaja ei ole käytettävissä tehtävään laskujen käsittelyyn tarvittava työaika on vähentynyt 15 %

Seuran nettisivut löytyvät osoitteesta https:// www.skls.fi. Seuran nettisivujen ongelmien vuoksi seuralle perustettiin materiaalipankki, josta voi käydä lataamassa niin jäsenlehteä, tapahtumatiedotteita kun muitakin seuran dokumentteja (https://sites.google.com/ view/skls-materiaalipankki). Seuran nettisivuongelmien vuoksi ei saada aiempiin vuosiin vertailukelpoista tietoa, mutta kävijämäärät vaikuttavat olleen varsin tasaiset vuoden aikana.

Seuran kirjanpito tehdään kokonaan sähköisesti. Tilitoimiston kanssa on muokattu kirjanpidon tulosteet maallikollekin helppolukuisiksi.

Seuran Facebook-sivuille laitettiin 15 julkaisua ja sivujen tykkääjämäärä kasvoi 15 % 194 tykkääjään.

Seura etsii edelleen vararahastonhoitajaa.

Seuralle perustettiin loppuvuodesta oma YouTubekanava, jossa on tarkoitus julkaista videoita seuran tapahtumista (löytyy YouTubesta hakusanalla SKLS-FCMS tai osoitteelle https://www.youtube.com/channel/ UCTnX7Vk8XFJi6WYcPOA0OFA). Ensimmäisenä julkais-

Hallitus hyväksyi matkalaskuohjeen seuran toimintaan. Suunniteltu koulutus toimijoille peruuntui pandemian estäessä matkustuksen. Vaikka laskujen saapumisen viivästyminen on vähentynyt, tarvittavien lisäselvitysten saamiseen menee joissakin tapauksissa edelleen toimintasuunnitelmassa hyväksyttyjä tavoiteaikoja enemmän.

Jäsenmaksujen laskutuksesta ja tilityksestä seuralle huolehtii Suomen Lääkäriliitto. Jäsenmaksuseuranta perustuu laskuttajan toimittamiin tietoihin.


17

KrLL 1/2021

Seuran jäsenet Kirkkohallituksessa esittäytyvät Kirkkohallituksessa toimii maallikkojäseninä kaksi seuran jäsentä. Kysyimme heiltä, minkälaista kokemusta ja näkökulmaa he tuovat Kirkkohallituksen työskentelyyn.

Matti Ketonen

Mikä Kirkkohallitus?

Esittele itsesi. Minkälaista kokemusta tuot Kirkkohallituksen työskentelyyn?

Kirkkohallitus on osa kirkon keskushallintoa. Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa.

Olen 71-vuotias eläkkeelle jäänyt sydänlääkäri Joensuusta, viiden lapsen isä ja seitsemän lapsenlapsen ”vaakku”. Kuntapäättäjänä olen ollut 15 vuotta. Järjestötasolla olen kantanut vastuuta Sydänliiton ja Suomen Mielenterveysseuran hallituksen jäsenenä.

Kirkkohallitus valmistelee asioita kirkolliskokoukselle, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta ja antaa valtioneuvoston kirkolta pyytämät lausunnot, jollei lausunnon antaminen ole kirkolliskokouksen tehtävä. Lisäksi kirkkohallitus toimii kirkon keskusrahaston hallituksena ja perustaa virkoja kirkon erityistehtäviä varten.

Sanoma Kristuksesta on ollut syvin innoittajani elämässä eikä sen antama sytyke ole sammunut. Olen aktiivisesti etsiytynyt ja olen ollut mukana kirkon hallinnossa luottamushenkilönä 40 vuotta, itse asiassa hallinnon kaikilla tasoilla. Tällä hetkellä olen Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Hiippakuntavaltuutettu ja kirkolliskokousedustaja olen viidettä nelivuotiskautta - aiemmin perustevaliokunnassa, nyt hallintovaliokunnassa työtä tehden. Kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsenenä olen toista kautta.

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä Kirkkohallituksen työskentelyssä? Tarkastelen asiaa Kirkkohallituksen kokonaisuudessaan tärkeästä tehtäväkuvasta käsin. Kirkkohallitus on osa kirkon keskushallintoa. Kirkkohallitus valmistelee asioita kirkolliskokoukselle ja panee täytäntöön kirkon ylimmän päättävän elimen kirkon oppia, työtä, toimintaa, taloutta ym. ja kirkkolakia ja kirkkojärjestystä koskevat päätökset sekä antaa valtioneuvoston kirkolta pyytämät lausunnot. Lisäksi Kirkkohallitus toimii

”Teologiaa ei pidä eriyttää hengettömäksi järkeilyksi. Kristus on enemmän kuin kristilliset arvot. Teologian ytimessä on Kristus. Kristus on yhtä kuin armo.”

Kirkkohallituksen tärkeimmät päätökset tehdään täysistunnossa. Sen jäseniä ovat arkkipiispa puheenjohtajana, piispainkokouksen valitsemat kaksi piispaa sekä kirkolliskokouksen valitsemat kaksi pappia ja yhdeksän maallikkoa, yksi jokaisesta hiippakunnasta. Täysistunto kokoontuu yleensä kerran kuussa Helsingissä. Osa kirkkohallituksen päätöksistä tehdään virastokollegiossa, johon kuuluvat kirkkoneuvoksen viroissa olevat kuusi viranhaltijaa. Se kokoontuu viikoittain. Lähde: evl.fi

kirkon keskusrahaston hallituksena ja perustaa virkoja kirkon erityistehtäviä varten. Tällä kaudella tulee tehtäväksi merkittäviä taloudellisia ratkaisuja. Avioliittokeskustelu tulee jatkumaan. Kirkkohallituksen supistustoimet tulevat etenemään. Seurakunnallisia rakenteita koskevia aloitteita on jo nyt tullut työstettäviksi. Uusien hallintomallien löytämisessä on haasteita ottaen huomioon sen, että seurakunnat peräänkuuluttavat itsenäistä asemaansa identiteettinsä turvaksi. Taloudelliset haasteet pakottavat joka tapauksessa etsimään hallintomallia, joka on nykyistä kustannustehokkaampi. Painoarvoltaan suuri kirkkolain uudistus, jossa säädetään hallinnosta ja järjestysmuodosta, on vietävä loppuun. Sen osalta tulee selkiyttää erityisesti sitä, mistä säädetään kirkkojärjestyksessä ja mistä kirkkolaissa. Kirkkohallituksen työssä tarvitaan rationaalisuutta ja maalaisjärkeä. Perusehtona pidän kristillisestä viiteke-


18

KrLL 1/2021

hyksestä nousevaa ajatuksen juoksua ja itsenäistä kannanottokykyä päätöksenteossa, myös kykyä ottaa huomioon toisten omasta poikkeavat näkemykset päätäntäprosessin yhteydessä. Kirkkohallituksen työskentelyssä edustamme koko kirkkoa ja vastuumme nousee tältä pohjalta. Työn tavoitteena on lopultakin kirkon sanoman eteenpäin viemistä tukevat ratkaisut. Kirkolla ei ole sanomaa Ilman Kristusta eikä ilman Kristusta ole kristillistä elämää. Hallinnollisten päätöstenkin tulee nousta tältä pohjalta. Omalta osaltani sanoitan ajatteluni viitekehyksen seuraavasti: Teologiaa ei pidä eriyttää hengettömäksi järkeilyksi. Kristus on enemmän kuin kristilliset arvot. Teologian ytimessä on Kristus. Kristus on yhtä kuin armo. Tämän sisäistämiseen kutsu kuuluu ja se on mottoni.

Minkä erityisen näkökulman lääkärin ammatti antaa työskentelyysi Kirkkohallituksessa? Lääkärin työ on ollut näköalapaikka ihmisen rajallisuuden kohtaamiseen. Se on antanut aineksia ymmärtää ihmistä ja ihmisen elämää paremmin. Uskon työnteon sairaitten ihmisten parissa avartaneen ihmiskäsitystäni. Se on tehnyt nöyremmäksi. Se on vaikuttanut myös teologisen ajatteluni kypsymiseen. Vaikka Kirkkohallituksen työ on pääosin hallinnollista sen päätöstyöhön vaikuttaa kristillisen ajattelun perusorientaatio ja ihmiskäsitys merkittävällä tavalla. Niissä asioissa, joissa käsitellään toimia, jotka vaikuttavat kristinuskon sanoman sisäistämiseen ja siihen liittyvään kasvuprosessiin voi lääkäritausta antaa aineksia keskustelussa tervehenkiseen ja arjen kestävään ajatteluun puhtaasti opillisen lähestymistavan rinnalla.

Kalle Mäki Minkälaista kokemusta tuot Kirkkohallituksen työskentelyyn? Tuon Kirkkohallituksen työskentelyyn kokemusta niin seurakunnan perustyöstä kuin sen johtamisesta sekä näkemystä eettisiin kysymyksiin. Olen perhelääkärikoulutuksen käynyt yleislääkäri Pihlajalinna-Koskiklinikassa Tampereella. Kiinnostukseni eettisiin kysymyksiin on johtanut minut toimimaan Suomen Lääkäriliiton eettisessä neuvottelukunnassa jo parikymmenen vuoden ajan. Sen toimittamasta Lääkärin etiikka -kirjasta on juuri ilmestynyt painos, joka on jo kuudes, jota ole ollut tekemässä. Yksi kausi ETENE:n varajäsenenä laajensi näköpiiriä eettisiin kysymyksiin. Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten kysymysten jaoksessa kuuden vuoden jakso opetti arvostamaan hyviä ekumeenisia suhteita. Pirkanmaan hoitokodin (Suomen suurin saattohoitokoti, TAYS palliatiivisen yksikön osa) hallituksen jäsenenä toimiessani olin kirjoittamassa kannanottoa eduskuntaan saattohoidon puolesta ja eutanasian hylkäämiseksi. Kaikki edellä kuvattu on ollut tarpeellinen pohjaa sille, että olen voinut juuri olla laatimassa Kirkkohallituksessa kannanottoa STM:n elämän lopun kysymyksiä pohtivalle työryhmälle, jotta tämä luopuisi eutanasiahankkeista. SKLS:n hallituksessa olen ollut vuodesta 2014, varapuheenjohtajana vuodesta 2017 ja myös tämän Kristillisen

”Haluan pitää kirkon elävänä ja toimivana, kehittyvänä, kirkon uskoa selkeästi esillä pitävänä ja kutsuvana. Haasteena on kirkon yhtenäisyyden säilyttäminen.”

Lääkärilehden toimituskunnassa sekä keskeisesti SKLS:n kansainvälisissä yhteyksissä. Toimitin SKLS:n Eutanasia? -julkaisun ja osallistuin vuonna 2020 julkaistun yhteispohjoismaisen eutanasiaa kriittisesti käsittelevän kirjan kirjoittamiseen. Nämä julkaisut ovat saaneet myönteistä palautetta piispojen taholta, kun he ovat olleet pohtimassa elämän lopun eettisiä kysymyksiä. Toimintani SKLS:ssa ja kansainväliset yhteyteni tukevat panostani Kirkkohallituksen eettiseen työstelyyn. Olen teologian maisteri ja toiminut sekä seurakuntatyössä että sairaalasieluhoidossa kuin myös seurakuntalaisena vastuutehtävissä ja useissa luottamustehtävissä. Erityistä kokemusta on kertynyt nuorten aikuisten toiminnan kehittämisestä. Mieleinen tehtäväni on toimia Tampereen Tuomasmessun vastuuryhmässä ja messujen toteuttajana. Olin jo 30 v. sitten perustamassa sitä Tampereelle. Tampereella olen toiminut seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana, pitkään yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä ja yhden kauden sen puheenjohtajanakin. Nyt olen myös yhteisessä kirkkoneuvostossa. Olen ollut Tampereen hiippakunnan hiippakuntavaltuuston jäsen. Tämä lisäksi olen ollut erilaisissa johto-


19

KrLL 1/2021

Kirkkohallituksen täysistunnon jäsenet. Kuva: Aarne Ormio/kirkon viestintä

kuntatehtävissä, lähinnä puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Aloitettuani Kirkkohallituksen täysistunnon jäsenenä viime syksynä tuon näissä tehtävissä saamaani kokemusta päätöksentekoon ja linjausten tekemiseen. Näin tein myös 11/2020 kirkolliskokouksessa, jossa olin päätöksentekijänä varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

elämäntilanteeseensa. Jotakin olen jo tehnytkin tämän asian eteen ja juuri hyväksytyssä kirkon strategiassa ”Ovet auki” tähän ollaan panostamassa. Ensisijaista olisi, että Kirkkohallituksen Kirkon kasvatus ja perheasiat ottaa selvän vastuun luoden ja organisoiden pysyvän valtakunnallisen toiminnallisen tuen nuorten aikuisten toiminnalle ja tavoittamiselle.

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä Kirkkohallituksen työskentelyssä?

Minkä erityisen näkökulman lääkärin ammatti antaa työskentelyysi Kirkkohallituksessa?

Haluan pitää kirkon elävänä ja toimivana, kehittyvänä, kirkon uskoa selkeästi esillä pitävänä ja kutsuvana. Haasteena on kirkon yhtenäisyyden säilyttäminen. Kirkon roolin yhteiskunnan merkittävänä toimijana haluan säilyvän. Suomen ev.lut. kirkolla on edellytyksiä olla elävä kirkko, jolla on toimiva, asioihin paneutuva kirkon keskusorganisaatio.

Lääkärinä kohtaan koko ihmiselämän kirjon ja elämänkysymykset. Tunnen sitä maaperää, jolla kirkko toimii. Lääkärin profession eettisiin kysymyksiin perehtyminen antaa pohjan käsitellä myös kirkon omia eettisiä kysymyksiä. Lääkärinä minulla on rakentunut verkostoja niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti, ja ne ovat oiva tuki Kirkkohallituksessa työskentelyyn.

Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kokonaisuudistus on keskeisin työstettävänä oleva asia. Kirkkohallituksessa ja juuri kirkolliskokouksessa otin kantaa sen puolesta, että kirkon tunnustus säilyisi kirkkolaissa. Tämän uutisoi useampi kirkollinen media, mm. Kotimaa24. Tärkeitä prosesseja ovat myös kirkon rakenteelliset uudistukset sekä viestinnän kehittäminen, jotta sanoma Kristuksesta tavoittaisi jokaisen omakohtaisesti. Näen tärkeänä, että rakennetaan jatkumo kirkon hyvälle nuoristyölle niin, että nuoret aikuiset haluavat elää ja toimia seurakunnassa. Nyt tämä ikäpolvi eroaa eniten kirkosta, mikä kuvaa huutavaa tarvetta vastata heidän


20

KrLL 1/2021

Matkaraportti: Trooppisten tautien opiskelua poikkeusoloissa Terveisiä karanteenista. Palasin juuri Suomeen Liverpoolista, jossa opiskelin trooppisten tautien ja hygienian tutkinnon (Diploma of Tropical Medicine and Hygiene). Kolmen kuukauden kurssi valmistaa mm. lääkärin työhön matalan elintason maissa. Sain matkarahaa tälle kurssille Suomen kristilliseltä lääkäriseuralta. COVID-19 pandemian takia oli epävarmaa, järjestettäisiinkö koko kurssia ollenkaan. Vielä viikkoja ennen kurssia arvuuttelin järjestetäänkö kurssi lähiopetuksena. Kurssin pääanti ovat erityisesti laboratoriohommat ja mikroskopointi; malariaparasiitit, ulosteen parasiitit ja muut (ameebat, flagellaattit, protozoat, leishmaniaasi, eri kärpäs-, kirppu-, täi- ja moskiittolajit). Tämä kurssin osa-alue olisi kärsinyt aika lailla etäopetuksen takia ja ei

olisi ollut mielekästä maksaa kalliista kurssista silloin. Kurssi kuitenkin päätettiin järjestää tiukoin varotoimin. Kurssin osallistujamäärä puolitettiin, liian pienet työtilat vaihdettiin isompiin, ryhmätyöt olivat aina omassa ”kuplassa”, luentosalissa meillä oli nimetyt paikat ja maskeja piti käyttää joka paikassa. Luentosalin pöydät käsiteltiin antimikrobisilla aineilla. Covid-kontaktissa olleet jäivät kahdeksi viikoksi etäopetukseen. Yliopisto teki myös koronatestejä tarvittaessa ja auttoi terveydenhuoltoon pääsyssä. Kukaan neljästäkymmenestä kurssilaisesta ei sairastunut koronaan kurssin aikana, vaikka pahimmillaan Iso-Britanniassa oli noin 30 000 koronatapausta päivässä. Kurssi on ollut kuuluisa sosiaalisuudestaan. Opiskelu on monesti ollut ainutlaatuinen kokemus kansainvälisten kontaktien ja opettajiin tutustumisen takia. Tarkkojen varotoimien takia sosiaalinen aspekti kärsi hieman. Toisaalta vieruskavereihin tutustui entistä paremmin. Koska sosiaalinen elämä oli koulun ulkopuolella melko rajoitettua, keskustelut kollegoiden kanssa olivat entistä tärkeämpiä. Viimeisillä viikoilla Iso-Britanniassa julistettiin kansallinen lockdown. Lockdownin aikana sain olla kiitollinen hyvästä asuinpaikasta. Pariskunta, jonka luona asuin auttoi pärjäämään vieraassa maassa poikkeustilanteessa. Meistä tuli oikein hyviä ystäviä ja he oikeastaan tekivät osallistumiseni kurssille mahdolliseksi. Iltaisin keskustelut illallispöydän ääressä pyörivät myös trooppisten tautien ympärillä; perheen aviomies on kasvanut Ugandassa. Sain monesta taudista käytännön esimerkin ja kokemuksen. Kiitoslahjaksi hankin mehiläishoidosta kiinnostuneelle parille mehiläishoitajapuvut ja savustimen Suomesta. Nuoruudessani työskentelin mehiläishoitajana ennen lääkärin uraa. Kurssin edetessä koronatilanteen paheneminen näkyi kurssilla. Luennoitsijat mainitsivat läheisistään, jotka olivat teho-osastolla hoidossa. Osa luennoitsijoista tuli suoraan ylimääräisistä päivystysvuoroista täysin uupuneina. Sairaalat ja päivystykset täyttyivät hiljalleen. Myös brittien koronatoimet ja BBC:n uutiset tulivat tutuksi. Diplomiopinnot olivat monipuoliset. Kolmen kuukauden aikana kuva maailman terveystilanteesta selkeytyi. Käytännön työn kannalta tärkeimpiä aiheita olivat malaria, tuberkuloosi ja HIV. Parasiittien hoito tuntui ennen kurs-


21

KrLL 1/2021

Luennoitsijat mainitsivat läheisistään, jotka olivat teho-osastolla hoidossa. Osa luennoitsijoista tuli suoraan ylimääräisistä päivystysvuoroista täysin uupuneina.

sia mysteeriltä, mutta kurssin jälkeen hoitokäytännöt ovat tutumpia. Myöskään luennot epidemiakontrollista eivät olleet turhia näinä päivinä. Kurssin alkupuolella Public Health -luennot, systemaattisten katsausten kriittinen arviointi ja luennot WHO:n guidelinekäytänteistä muodostivat pohjan oppimiselle. Luennot, joita eniten odotin, olivat ebola- ja verenvuotokuume-

luennot, ja tietysti mother & child health -viikko. Luentoja oli myös esim. kenttäsairaalan apteekin huoltamisesta ja järjestämisestä, viemäröinnistä ja jätehuollosta, vektorikontrollista, puskaklinikan potilastapauksista, ihotaudeista tropiikissa ja seksuaaliterveydestä. Kaikin puolin tämä kolmen kuukauden opiskelu ulkomailla avarsi käsitystäni maailman terveysasioista. Oli myös tärkeä oivaltaa, kuinka moniulotteisia ongelmia esimerkiksi aliravitsemus ja köyhyys ovat. Reissun jälkeen oli hieno palata Suomeen. Tällä hetkellä Suomessa on Euroopan paras koronatilanne. Suomessa lääkärikoulutuksen taso on erittäin hyvä. Suomen terveydenhuollosta saa ja voi olla ylpeä. Lentokentältä ajoin suoraan karanteeniin. Seuraavat päivät vietän ylhäisessä yksinäisyydessä, mökissä Pyhäjärven rannalla. Onneksi polttopuut oli pilkottu valmiiksi ja jääkaappi täynnä suomalaisia herkkuja.

Tiina Karttunen 11.12.2020 Kirjoittaja on lastentauteihin erikoistuva lääkäri

Tämä kirjoitus on matkaraportti SKLS:n tukemalta matkalta. Voit hakea SKLS:n matka-apurahaa esim. lääkintälähetykseen tai lähetystyöhön yleensä. Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

Tee hakemus osoitteessa http://www.skls.fi/seura/matka-apurahat/

Suomen Kristillinen Lääkäriseura järjestää

OPETUSSARJA JAAKOBIN

KIRJEESTÄ

Luennoitsijana Salme Blomster, espoolainen kirjailija, lääketieteen toimittaja, terapeutti ja luennoitsija. Tilaisuudet järjestetään Zoom-etäyhteydellä. Tarkempaa tietoa lähempänä jäsenkirjeissä ja seuran Facebook-sivuilla!

Muokattu lähteestä Wikimedia Commons / public domain

Usko vai teot 16.3.2021 klo 18 Maailmassa mutta ei maailmasta 11.4.2021 klo 15 SKLS:n kevätpäivien yhteydessä Ajattele itsellesi elämä kesäkuun alussa Hengellisen syventymisen päivän yhteydessä


22

KrLL 1/2021

Lääkäriliitto: Ei eutanasialle – kyllä saattohoidolle

Suomen lääkäriliiton valtuuskunta 10.12.2020: ”Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa (lääkäriavusteinen itsemurha)”

Suomen Lääkäriliitto teki viime syksynä kyselyn jäsenistölleen eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta (1). Tähän vastasi 26 % jäsenistä, joiden sähköpostiosoite oli käytettävissä. Asenteet eutanasiaa kohtaan olivat pysyneet ennallaan verrattuna aiempiin kyselyihin, kannattajia ja vastustajia oli jokseenkin saman verran. Elämän loppuvaiheen hoitoon yli 10 v osallistuneet lääkärit näkivät selvimmin, että eutanasialle ei ole tarvetta (57 % vastusti, 40 % kannatti) eikä liioin lääkäriavusteiselle itsemurhalle (56 % vastusti, 39% kannatti). Tarkemmin kokeneiden lääkärien asenteita kuvaa vuoden 2017 kysely, jossa kuolevien hoitoon osallistuvista erikoislääkäreistä eutanasian laillistamista kannatti vain 17 % ja lääkäriavusteista itsemurhaa 15 % (2). Kyselyssä v 2020 kaikista lääkäreistä suurempi osa 48 %, vastusti lääkäriavusteista itsemurhaa, vaikka entistä useampi ei enää sulkenut sen mahdollisuutta pois 45 %. Mikäli saattohoito olisi riittävän hyvällä tasolla, niin myös 20 % eutanasiaa kannattavista lääkäreistä on sitä mieltä, että eutanasiaa ei tarvita.

Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta on viime vuoden aikana laatinut uutta painosta Lääkärin etiikka -kirjasta. Eutanasian ja lääkäriavusteisen itsemurhan osalta se katsoi Lääkäriliiton kannan olevan aiheellista säilyttää ennallaan kielteisenä. Lääkäriliiton hallitus ja valtuuskunta käsittelivät tehtyä kyselyä joulukuussa 2020 ja arvioivat sen ja SLL eettisen neuvottelukunnan näkemyksen pohjalta Lääkäriliiton eettistä linjausta näihin. Valtuuskunta katsoi, että SLL:n kanta on entinen eli kielteinen (3). Tämä vastaa myös sitä, että tehdyssä kyselyssä oli erikseen asiaa kysyttäessä eniten kannatusta sille, että Lääkäriliiton linjaa ei muuteta. Lääkärin etiikka kirjan uusi painos julkaistiin SLL:n vuosipäivän merkeissä 26.2. 2021 ja siinä on aiempaa laajemmin avattu perusteita Lääkäriliiton kielteiselle kannalle. Eduskunnan päätöksen mukaisesti asetetun STM:n elämän lopun hoitoa ja eutanasian tarvetta arviovan työryhmän tulisi ottaa työskentelyssään vakavasti huomioon tämä SLL:n kanta käsitelleessään elämän loppuun kohdistettavia toimia. Kalle Mäki LL, TM Kirjoittaja on SLL eettisen neuvottelukunnan jäsen

1.

SLL. Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha vuonna 2020 -kysely. 2020. https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/5227/ sll_kysely_eutanasia_ja_laakariavusteinen_itsemurha_vuonna_2020_final.pdf

2.

SLL. Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. 2017. https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/5227/saattohoito_ja_eutanasia_kysely_tuloksia_13022017.pdf

3.

SLL. Lääkäriliiton kanta: hyvä saattohoito tärkeintä – ei eutanasialle. 10.12.2020. https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakariliiton-kanta-hyva-saattohoito-tarkeinta-ei-eutanasialle/


23

KrLL 1/2021

Sinut on kutsuttu! SKLS:n opiskelijapäivät etänä 30.1.2021 SKLS:n opiskelijapäivät järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa etäyhteyksin Zoomissa. Kiitos Herralle, että saimme pitää tapahtuman etänä, vaikka lähitapahtuma kaatuikin tällä kertaa koronan vuoksi. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kaikkien lääkiskaupunkien kerhojen kanssa. Päävastuussa oli tällä kertaa Helsingin kerho Ristiside. Osallistujia oli iloksemme yhtä paljon kuin aiempien vuosien lähitapahtumissa on ollut: arviolta 60 henkilöä. Päivän aiheena oli Jumalan kutsu ja johdatus elämässä. Mihin Jumala kutsuu juuri minut lääkärinä, kristittynä ja lähimmäisenä? Koronan sumentaessa monen tulevaisuudennäkymiä oli aihe todella ajankohtainen. Mailis Janatuinen piti aamun ensimmäisen puheen aiheesta: Mihin Jumala kutsuu sinua? Hän opetti meille siitä, mitä voimme ymmärtää Jumalan johdatuksesta, kun luemme Raamatusta Joosefin elämästä. Päällimmäisenä jäi mieleen, että me olemme kristittyinä kutsutut olemaan vähässä uskollisia palvelijoita, kukin omilla paikoillamme. Ahdistuksen ja epätoivonkin hetkellä saamme Joosefin tavoin luottaa Raamatun lupauksiin siitä, että Isä kyllä pitää meistä huolen. Hän tietää meitä paremmin, mikä on lopulta meille parasta. Päivällä oli vuorossa kanavia. Jukka Jämsen opetti jumalasuhteesta samaan aikaan, kun Salla Salmenkivi kertoi henkilökohtaisesta kutsumuksestaan hammaslääkärinä lähetystyössä Mongoliassa. Lounaan jälkeen oli vuorossa kolmas mielenkiintoinen kanava, jossa Pia Rendic kertoi pornopandemiasta ja terveestä seksuaalisuudesta. Hän toi esille mielenkiintoisia faktoja, joita ei valtamedioissa liiemmin tuoda esille. Päivän toisen pääpuheen piti Päivi Räsänen aiheenaan “Minun kutsumukseni”. Oli mielenkiintoista ja rohkaisevaa saada kuulla elävä esimerkki siitä, kuinka rukoukset ja Jumalan Sana kantavat median myrskyjen ja poliisikuulustelujenkin keskellä. Jälleen toistui myös sama arvokas neuvo, joka toistui päivän aikana useaan kertaan: Lukekaa Raamattua joka päivä. Iltapäivällä oli luvassa vielä hengailua ja tutustumista Zoomissa. Vai voiko Zoomissa edes tutustua ihmisiin? Saimme selville, että kyllä voi! Tämän jälkeen odotammekin innolla sitä päivää, jolloin voimme jälleen kokoontua yhteen paikan päällä.

Tapahtumasta jäi päällimmäiseksi turvallinen olo. Meidät on kutsuttu ennen kaikkea pysymään lähellä Herraa. Hän kyllä ohjaa askeleemme elämän poluilla, kun vain pysymme häntä lähellä rukoilemalla, lukemalla Raamattua ja käymällä ehtoollisella ja jumalanpalveluksessa. Saamme luottaa Raamatun lupauksiin. Taivaan Isä kyllä pitää meistä huolen. “Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” Sananl. 3:5-6

Lotta Typpö Kirjoittaja on toisen vuoden lääketieteen opiskelija ja Helsingin opiskelijakerhon Ristisiteen puheenjohtaja


24

KrLL 1/2021

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran kevätpäivät

10.-11.4.2021 etänä

YHTEYTTÄ KORONA-AIKANA VASTALÄÄKETTÄ PELKOON Ilmoittautuminen Ilmoittaudu mukaan päiville viimeistään 8.4.2021, sillä vain ohjelmaan ilmoittautuneille lähetetään linkit. Voit ilmoittautua joko ilmoittautumislomakkeella https://forms.gle/Q8XnZy88VfVSBzTn7 tai soittamalla SKLS:n toimistoon puh. 045 2126030 Huom! Seuran sääntömääräiseen kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua. Sen osallistumisohjeet ovat sääntömääräisen kokouksen kokouskutsussa. Sunnuntai-illan tilaisuuteen voi osallistua vain seuran jäsen tai hänen kutsumansa henkilö. Jos olet kutsumassa ystävääsi mukaan, lähetä kutsupyyntö seuran toimistolle toimisto.skls@gmail.com.

MUUTOKSET ILMOITTAUTUMISEEN JA MAHDOLLISET PERUUTUKSET Jos haluat muuttaa tietojasi, ota yhteyttä toimistoon (toimisto.skls@gmail.com tai 0452126030), sillä lomaketta ei valitettavasti voi muuttaa jälkikäteen. Jos haluat peruuttaa osallistumisesi, voit tehdä sen ilmaiseksi viimeistään 8.4.2021, sen jälkeen veloitamme 100 %. Tehdäksesi peruutuksen ota yhteyttä toimistoon (toimisto.skls@gmail.com tai 0452126030).

Osallistumismaksu ja sen maksaminen Lauantain osallistumismaksu on valmistuneilta ja juniorilääkäreiltä 20 euroa, opiskelijat ilmaiseksi. Sunnuntai on kaikille ilmainen. Osallistumismaksu maksetaan Suomen Kristillisen Lääkäriseuran tilille FI65 8000 1500 0837 39, viite 1038. Mikäli peruutat osallistumisesti ajoissa, palautamme liikaa maksetun maksun.


25

KrLL 1/2021

Ohjelmassa Lauantaina 10.4.2021 10.00-10.15

Ajankohtaista seurasta Markus Partanen esittelee

10.15-12.15

Yhteyden säilyttäminen - näkökulmia erilaisuuteen ja yhteyteen Mitä voimme oppia muilta: - mikä kristittyjen välisessä yhteydessä on itselle tärkeää - mitä kristittyjen yhteydelle on tapahtunut korona-aikana - miten voimme tukea toisiamme

Session puheenjohtaja Markus Partanen Puheenvuorot: Yhteys katolisessa kirkossa, ylivikaari Raimo Goyarrola, espanjalainen lääkäri, teologian tohtori, Suomen katolinen kirkko Ulkomaalaisena Suomessa, yleislääkäri Sachdeva Gaya Aina ovet auki, pastori Bishnu Panday, Tansen, Nepal Kuudes tiedekunta - opiskelijan puheenvuoro Tervehdys ICMDA:lta ja Christian Medical Fellowshipilta (CMF), toiminnanjohtaja Mark Pickering, CMF Puheenvuorojen jälkeen ryhmäkeskustelut ja yhteenveto 13.00-15.00

Kristittyinä ääri-ilmiöiden ja epävarmuuden ajassa. Pelosta rauhaan. Session puheenjohtaja Marja Kuronen Lääketieteilijöiden puheenvuorot: Johtajana pelon ajassa, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM Pandemiapäällikkönä kahden tulen välissä, pandemiapäällikkö Hans Gärdström, ESSOTE Korona-aika erikoistuvan lääkärin näkökulmasta, Reetta Saari, LL, erikoistuva lääkäri Opiskelijan ensimmäinen pandemia (opiskelijoita) Hengellinen puheenvuoro: Kristittyinä ääri-ilmiöiden ja pelon ajassa, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen

Sunnuntaina 11.4.2021 13.00

Sääntömääräinen kevätkokous

15.00-16:00

Maailmassa mutta ei maailmasta — Opetussarja Jaakobin kirjeestä osa 2 puhujana Salme Blomster

18.00-20.30

Kansainvälisestä työstä palaaminen Tilaisuus vain seuran jäsenille tai jäsenten kutsumille

Tilaisuuden vetäjä Jukka Knuuttila Puhujat: Suomi-stressi ja paluun probleemat, osastonlääkäri Riikka Valjakka Kotimaahan paluu kansainvälisen työjakson jälkeen, LT Markku Virkkilä puheenvuorojen jälkeen keskustelu pienryhmissä


26

KrLL 1/2021

AJANKOHTAISTA SEURASTA

SEURAN PAIKALLISTOIMINNAN JÄSENKYSELY DL 10.4.2021 SKLS:n paikallistoiminnan jäsenkysely 2021 on käynnissä. Se on vastattavissa sähköisenä (sähköpostitse lähetetty linkki) sekä osalle tämän lehden välissä paperiversiona. Vastausaikaa on pidennetty 10.4.2021 asti poiketen paperisen jäsenkyselyn ohjeesta.

SEURAN YOUTUBE-KANAVA

SEURAN MATERIAALIPANKKI

Seuralla on YouTube-kanava nimellä SKLSFCMS. Tänne kootaan videoita seuran tilaisuuksista. Kanavalla on nyt julkaistu:

Kristillinen Lääkärilehti, tapahtumien esitteet, seuran säännöt, jäsen- ja matkaapurahahakemukset ja muita dokumentteja voi ladata seuran materiaalipankista:

Eutanasia – elämän ja kuoleman rajalla -video opiskelijoiden järjestämästä keskustelutilaisuudesta 11/2020 Mihin Jumala sinua kutsuu ja miten? Mailis Janatuisen puheenvuoro SKLS:n opiskelijapäivässä ”Sinut on kutsuttu” 30.1.2021 Jumalasuhde. Jukka Jämsénin puheenvuoro SKLS:n opiskelijapäivässä ”Sinut on kutsuttu” 30.1.2021

https://sites.google.com/view/sklsmateriaalipankki

HAETAAN WEBMASTERIA Tehtävänä pääasiassa seuran nettisivujen tekniikka sekä sähköpostilistojen ja tiedotuksen järjestelmien ylläpito. Tehtävästä pieni palkkiokorvaus. Jos kiinnostuit, yhteydenotto ja lisätietoja Sirpalta (toimisto.skls@gmail.com tai puh. 045 2126030)

Tervetuloa

SEURAN 100-VUOTISHISTORIIKIN IDEARIIHEEN ke 24.3.2021 klo 18 Zoom-kokoukseen Seuran 100-vuotishistoriikki on tarkoitus julkaista v. 2023, seuran juhlavuonna. Tässä kokouksessa ideoidaan niin historiikin sisältöä kuin sen kokoamistakin. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Zoom-yhteys: https://us02web.zoom.us/j/89673259986?pwd=R1MyaGZ2d2dPOUZaWDJXSEpsbFVmQT09

Meeting ID: 896 7325 9986 Passcode: 811132


27

KrLL 1/2021

”Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa”

TERVEYSLÄHETTIEN SEIKKAILUJA lauantaina 22.05.2021 klo. 10-11:30 Miten kutsuttu, miten johdatettu, mihin tehtävään? Tämä Lähetysjuhlien terveydenhuoltoväen rinnakkaistilaisuus järjestetään Zoomilla (meeting ID: 819 6834 8016, passcode: 768681)

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran kokous 11.4.2021

KOKOUSKUTSU Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään su 11.4.2020 klo 13.00 etänä (ensisijaisesti) GoToMeetingillä alla olevan linkin/numeron kautta, tai läsnä Turussa, osoitteessa Turun Helluntaisrk, Puistokatu 6b, 20100 Turku, neuvotteluhuone 2. Koronavirustilanteen johdosta kokoukseen suositellaan vahvasti osallistumaan etätekniikoita hyödyntäen ja välttämään kokouspaikalle tuloa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! - Hallitus

Liity kokoukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella https://www.gotomeet.me/KristillinenLääkäriseura/kevätpäivät-9-1142021 -varaus-sääntömääräinen-kokou tai soittamalla +358 923 17 0568 Access Code: 493-444-309

Onko elämässäsi muutoksia? Menitkö naimisiin? Vaihdoitko työpaikkaa? Muutitko uuteen asuntoon? Voit helpoiten ilmoittaa muuttuneen nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi laittamalla sähköpostia SKLS:n toimistolle (toimisto.skls@gmail.com).

!

Seuraavaan numeroon (KrLL 2/2021) tulevat materiaalit ja ilmoitukset 7.5.2021 mennessä.


28

Kuva: Talven jatkoa. Antti Linkola

KrLL 1/2021

KrLL 1/2021


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.