Page 1

fredag

www.k.dk www.kristendom.dk www.religion.dk www.etik.dk Telefon 3348 0500

6. december 2013 Nr. 58 · 118. årgang Løssalg 30,00 kr.

tro | etik | eksistens

” I k k e v e d m a g t o g i k k e v e d s t y r k e , m e n v e d m i n å n d, s i g e r h æ r s k a r e r s h e r r e ”

Utroskab er en hastigt voksende industri

Præster kan lære meget af forfatteren Tage Skou-Hansens (billedet) sekulære prædikener, skriver biskop Kjeld Holm. Debat side 17

Stadig flere hjemmesider tilbyder hjælp til at være utro. Og stadig flere psykologer og terapeuter hjælper parterne, når utroskaben bliver opdaget Af Lars Henriksen henriksen@k.dk

Utroskab er godt på vej til at blive en milliardforretning. Antallet af hjemmesider, der tjener penge på at formidle kontakt mellem mennesker, som ønsker at være deres ægtefælle eller faste partner utro, fortsætter med at stige. Og det samme gør antallet af mennesker, der bruger dem. I Danmark er der nu mindst seks forskellige hjemmesider, der tilsammen hævder at have flere end 250.000 medlemmer. Den nyeste på det marked er AshleyMadison.com, som forventer at få 70.000 danske medlemmer inden for det næste år. Op mod halvdelen af medlemmerne betaler op til 449 kroner om måneden for at være med, og derfor er der efterhånden tale om en decideret utroskabs-industri, siger flere forskere. En industri, der endda er i hastig vækst, mener blandt andre professor i sexologi ved Aalborg Universitet Christian Graugaard. ”Der er næppe tvivl om, at utroskab er i vækst i Danmark, og at de nye hjemmesider er medvirkende til den udvikling. Hjemmesiderne besvarer

selvfølgelig en eksisterende efterspørgsel, men de skaber og legitimerer også et behov i en tid, hvor vi generelt oplever en voksende rastløshed i vores intime relationer,” siger han. ”Kulturelt betragtet er det utrolig interessant. Utroskaben er jo udtryk for, at mange i disse år føler sig fanget mellem nysgerrighed og frihedstrang på den ene side og den traditionelle tryghed i parforholdet på den anden,” siger Christian Graugaard.

Den stigende utroskab kommer også til udtryk hos landets psykologer og parterapeuter. Hos Center for Familieudvikling hjælper man cirka 300 par om året, og stadig flere af dem har netop utroskab som et afgørende problem, fortæller underviser og uddannelsesleder Søren Marcussen. ”Det er svært at forestille sig, at hjemmesiderne ikke har en effekt, alene fordi det gør utroskaben nemmere og mindre umoralsk. Men vi ved også, at mange tackler sorg, stress eller udbrændthed ved at være utro, og da de fænomener er i stigning, kan det også forklare noget af udviklingen,” siger han.

WW Utroskaben er

jo udtryk for, at mange i disse år føler sig fanget mellem nysgerrighed og frihedstrang på den ene side og den traditionelle tryghed i parforholdet på den anden.

Christian Graugaard, professor i sexologi ved Aalborg Universitet

”I det hele taget oplever jeg, at der er sket en ny italesættelse og dermed en normalisering af utroskaben, og det er paradoksalt, for vores kurser viser tydeligt, at utroskab er lige så ødelæggende for et parforhold, som det altid har været,” siger Søren Marcussen.

Psykoterapeut Hans Jørgen Juhler har 15 års erfaring med terapi efter utroskab og oplever en markant øget efterspørgsel på hjælp. Han kan desuden høre på sine kolleger

og se på internettet, at der generelt er et klart stigende antal terapeuter, som slår sig op på at kunne hjælpe med netop følgerne af utroskab. Hans Jørgen Juhler ser det især som et tegn på, at vi slet ikke er så seksuelt frigjorte, som vi går og tror. Vi taler næsten ikke om vores seksualitet, og derfor forstår vi heller ikke helt konsekvenserne af utroskab, når den bliver afsløret. Og vi forstår ikke, hvor afhængige vi faktisk er af hinanden. ”Vi er tilbøjelige til at tro, at hovedårsagen til utroskab er uopfyldte behov. Men utroskab forekommer også i velfungerende forhold, og det er min erfaring, at det i stedet ofte er seksualitetens manglende integration i vores kultur og liv, der er årsagen,” siger Hans Jørgen Juhler. ”Vi møder mange andre fristelser i vores liv, men fordi det er områder, der er dybt forankret i vores hverdagsliv og mere italesat, kan vi bedre gennemskue konsekvenserne, og det gør det nemmere for os at holde os på måtten,” siger han.

Liv&Sjæl side 13

Flere præster døber indvandrere uden om folkekirken

F oto : S c a n p i x

Af Jens From Lyng from@k.dk

Hvert år dør cirka 650 personer i København, uden at der er pårørende til at tage sig af begravelsen. I Aalborg er det omtrent 75, og i Glostrup er det gennemsnitligt 15 dødsfald om året. For disse afdøde er det kommunen, der må tage sig af begravelsen. Men fra kommune til kommune er der stor forskel på, hvor højt man prioriterer begravelsesceremonien. I Københavns Kommune er der bårebuket på kisten, som bliver kørt til en højtidelighed med præst og salmesang i kirken, inden kisten skal på krematoriet. I Glostrup Kommune sparer man buketten og turen til kirken væk. I stedet er der jordpåkastelse med en præst på kapellet, hvis den afdøde er medlem af folkekirken.

Billedet genkender Michael Hviid Jacobsen. Han er professor ved Aalborg Universitet og forsker i begravelseskultur. ”Jeg vurderer, at en del af disse begravelser foregår på et absolut minimum. Det kan være svært at finde pårørende, og for kommunen handler det også om at finde den billigste løsning. På den anden side har jeg også kendskab til kommunale begravelser, hvor der er en ceremoni, og hvor præsten holder tale i en tom kirke,” siger han. Brøndby, Odense og Københavns Kommuner oplyser alle, at man prioriterer en ceremoni i kirken. I Glostrup, Vejle og Næstved Kommuner bliver ceremonien afviklet på kapellet for at spare turen til kirken væk.

Han er 83 år, faldskærms- udspringer og op- finder. Vincent Seremets liv har handlet om kærlig- heden til flyvende konstruktioner og konen Connie Seremet. Liv&Sjæl side 11 og 12

Udskældt indvandrerpræst er ikke ene om at døbe muslimske konvertitter uden om kirken. Præster kræver afklaring af, hvad de må angående dåb Af Tobias Stern Johansen, Nikolaj Krak og anne Katrine Gottfred Jensen johansen@k.dk, krak@k.dk, gottfred@k.dk

Mens en fynsk indvandrerpræst har fået sin biskop på nakken, er han ikke alene om den dåbspraksis, der har ført til hele konflikten. Som Kristeligt Dagblad skrev i går, har sogne- og indvandrerpræsten Massoud Fouroozandeh fået en påtale af biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt. Konflikten bunder i, at præsten døber muslimske konvertitter uden at sikre, at de bliver medlemmer af folkekirken. Men den praksis kan andre præster også nikke genkendende til. Det er den kristne dåb, der er afgørende, ikke om man er medlem af folkekirken, mener Per Bohlbro, sognepræst i Grønnevang Kirke og præst for asylansøgere i fængslet Ellebæk ved Sandholmlejren: ”Når jeg møder mennesker, som søger den kristne tro, så døber jeg dem og følger dåbsritualet, men jeg går ikke mere ind i, hvad der siden sker.”

Per Bohlbro arbejder blandt asylsøgere og indsatte i asylfængslet, som oftest bliver sendt ud af landet igen. ”I den sammenhæng er det absurd at skulle døbe dem ind i folkekirken. Jeg har døbt en asylsøger, som var gennem et dåbsforløb, men som nu er frihedsberøvet, og hans sag er endnu ikke afklaret. Det giver ingen mening, at han skal meldes ind i folkekirken, medmindre han ender med at blive i Danmark,” siger han og opfordrer til en afklaring af, hvad præster har lov til, når det gælder dåb af konvertitter.

Mange asylsøgere fra især Iran og Afghanistan ønsker at blive døbt, fortæller Hans Henrik Lund fra Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT), som samarbejder med både indvandrerkirker og sognekirker i hele landet. ”For mange er det at blive døbt en dåb til Kristus og ikke til en bestemt kirke,” siger han og tilføjer, at KIT får henvendelser fra præster i folkekirken, som ikke ved, hvordan de skal forholde sig til konvertitter, der vil døbes.

Find det, du er god til - tag på højskole

Nogle konvertitter vil for eksempel gerne af frygt undgå medlemskab: ”Det er ikke så meget et spørgsmål om folkekirkemedlemskabet, men generelt ønsker konvertitter ikke at lade sig registrere alt for mange steder. Vi har desværre eksempler på, at kristne konvertitter chikaneres.” Sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken i København Niels Nymann Eriksen døber i ”udgangspunktet” kun folk ind i folkekirken. Men der er særtilfælde. ”Der har for eksempel været mennesker, som har været på gennemrejse og er kommet fra en undergrundskirke i et andet land, hvor de ikke har haft mulighed for at blive døbt. I sådanne tilfælde giver det ikke mening at blive del af folkekirken,” siger han. Niels Nymann Eriksen nævner også problemet med asylsøgere, som ikke kan registreres som folkekirkemedlemmer, da de ikke har et cprnummer. Apostelkirken giver dem i stedet hjemmelavede dåbsattester, som ikke fører til medlemskab i folkekirken.

Jens Lind Andersen er indvandrerpræst og sognepræst i Sundby og Nathanaels Kirker. Han oplever sjældent, at konvertitter bliver del af folkekirken, men siger: ”Vi skal som folkekirke af med vores bureaukrati og begrænsninger, når det gælder kristne indvandrere. Hos os har en del af løsningen været en indvandrermenighed, som har et folkekirkeligt grundlag, men en helt anden gudstjenesteform.” Men langt fra alle præster er enige. I folkekirken døber man folk ind i folkekirken, understreger Birgitte Graakjær Hjort, sognepræst i Christianskirken i Aarhus. ”Dåb er indgangen til et fællesskab, ikke kun med Gud, men også med andre mennesker i kirken. Som præst må man ikke skabe uklarhed om den sammenhæng. Man er firmaets mand, når man er folkekirkepræst, og det betyder, at man må stå ved det, folkekirken står for.”

Kirke&Tro side 5 leder side 16

Uge 52: 27.12 - 02.01 2013 Nytårskursus på Vrå Højskole er en uge med traditioner og fornyelse på en af Danmarks gamle, store højskoler Pris 4300 kr. inkl. kost og logi

Rakukurser

Uge 5: 26.01 - 01.02 Raku Uge 6: 02.02 - 08.02 Eksperimental Pris 3800 kr. inkl. kost og logi Se filmen “Et døgn på højskole” og bestil kataloger på hojskolerne.dk

F oto : L e i f Tu x e n

F oto : S c a n p i x

Stormen Bodil lammede i går det meste af Danmark – her pisker bølgerne ind ved Vorupør i Jylland. Togtrafikken var stoppet i hele landet, og alle større broer lukket. Danmark side 2

Læs også i dag • Danmark: Justitsminister Morten Bødskovs (S) fremtid afhænger i høj grad af Enhedslistens tillid til ministeren side 2 • Udland: Som det andet land i verden er Frankrig på vej til at forbyde prostitution side 6 • Kultur: Med Artipelag har Stockholm fået en kunsthal i smuk samhørighed med naturen i den omgivende skærgård side 14 Denne side er redigeret af Poul Nielsen

Nytårskursus

Malerkurser

Uge 7: 09.02 - 15.02 Med Tine Lilholt Uge 8: 16.02 - 22.02 Eksp. billedkunst Pris 3800 kr. inkl. kost og logi Højskolevej 1 • 9760 Vrå • Tlf. 9898 1010 VraaHojskole.dk • info@VraaHojskole.dk

Kommuner springer kirken over ved begravelser uden pårørende

NYT KATALOG 2014 TAG PÅ HØJSKOLE I VESTJYLLAND 14 dages kurser m/valgfag, foredrag og ekskursioner Ugekurser - bl.a: Idéhistorie, Vikingetiden, Litteraturkurser, Psykologi, Vandre-/cykelture, Dansk film, Danmarkshistorie med flere RING NU 97 8 9 10 11

Det bekymrer Søren Peter Hansen, tidligere sognepræst og provst, som nu er direktør for FOF Aarhus samt medlem af Det Etiske Råd. Han mener, at det er de færreste kapeller i landet, der kan rumme en ordentlig og anstændig begravelsesceremoni: ”Såfremt et menneske er medlem af folkekirken og ikke har fraskrevet sig det højt og tydeligt, må man gå ud fra, at det menneske ville ønske at blive sendt herfra med en kirkelig handling i den lokale sognekirke. Nu har vi altså flere end 2000 af de her kirkebygninger, så hvorfor ikke gøre brug af dem?”. I Glostrup Kommune fortæller sagsbehandler Susanne Joensen, at det er et spørgsmål om økonomi, når man ikke prioriterer en højtidelighed i kirken for afdøde uden pårørende. ”Vi har den praksis, at de kommunale udgifter skal være så små som muligt i disse sager. Derfor vælger vi bevidst den billigste løsning, hvor bedemanden ikke kører forbi kirken for at få afviklet en højtidelighed,” siger hun.

Etik side 4


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

2 | Danmark

Denne side er redigeret af Marie Louise Rasmussen

6.

Bodil lukkede Danmark tidligt

kontakt Adresse Kristeligt Dagblad Vimmelskaftet 47 1161 København K Telefon 33 48 05 00 Fax 33 48 05 01 post@k.dk

Tog, færger, fly, broer, skoler, arbejdspladser og forsikringsselskaber blev berørt af stormen i går. Mange steder havde man lært af orkanen i oktober

DECEMBER

”En god gave er en tur i skoven”

Giro 6 40 01 24 Reg. nr. 1195, ISSN 0904-6054

Af Jesper Ravn

Abonnementsservice Telefon: 33 48 05 05 lørdag dog 33 48 05 00 Fax: 33 48 05 01 abonnement@k.dk www.k.dk/abonnement

/ritzau/

Mange havde åbenbart taget ved lære af orkanen den 28. oktober. Allerede tidligt i går eftermiddag begyndte Danmark at ligne et lukket land. Klokken 11.50 ramte stormen Bodil officielt Vestkysten ved Hanstholm, inden den fortsatte sin langvarige hærgen mod øst. En times tid efter, nåede den orkanstyrke med hastigheder på over 32,6 meter i sekundet. ”Vindstød af orkanstyrke fra Hanstholm til Vadehavet. Vindstød af stormstyrke i hele vestlige Østersø og over Sønderjylland,” tweetede DRmeteorolog Jesper Theilgaard. Få timer senere stod togene stille, først i Jylland, senere på eftermiddagen og aftenen på Øerne. Færgerne blev i havn, adskillige fly blev stående på asfalten i Aalborg og København, en stor del af landets broer blev spærret eller lukket for lastbiler, skoler lukkede, virksomheder gav de ansatte fri, skovene blev lukket for gæster, og forsikringsselskaber indkaldte ekstramandskab til telefonerne. Kort før klokken 13 begyndte tagstenene at flyve, oplyste politiet i Syd- og Sønderjylland, som frarådede al unødig udkørsel og bad borgerne blive inden døre. I løbet af eftermiddagen og aftenen kom denne melding også fra Sydøstjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi,

Annoncer Telefon: 33 48 05 00 Fax: 33 48 05 01 annonce@k.dk Ekspedition mandag til fredag kl. 8.30–16 lørdag kl. 8.30–12 Ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør Erik Bjerager Redaktionschef Jeppe Duvå redsek@k.dk Nyheds- og indlandsredaktør Morten Rasmussen rasmussen@k.dk Kirkeredaktør Anders Ellebæk Madsen kirke@k.dk historie@k.dk ide@k.dk Udlandsredaktør Henrik Brun udland@k.dk Debat- og kronikredaktør Jakob Holm debat@k.dk kronik@k.dk Kulturredaktør Michael Bach Henriksen kultur@k.dk Liv & Sjæl-redaktør Karin Dahl Hansen livogsjael@k.dk familieliv@k.dk seniorliv@k.dk sundhed@k.dk Politisk redaktør Henrik Hoffmann-Hansen indland@k.dk Rejseredaktør Mie Petersen rejser@k.dk Navnemedarbejder Søren Kronholm navne@k.dk Salgs- og marketingdirektør Joachim Langagergaard

2 Fiskerihavnen i Esbjerg var et af de steder, hvor vandet i går gik over havnekanten. – Foto: Claus Fisker/Scanpix.

Af Simon Johansen simon@k.dk

Østjyllands Politi, Fyns Politi, Bornholms Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi. Kort efter klokken 14 var næsten alle større broer lukket for trafik. Det gjaldt Storebæltsbroen, den nye Lillebæltsbro, Øresundsbroen og Farøbroerne.Senere lukkede

også den gamle Lillebæltsbro. Forsikringsselskaberne havde taget ved lære af oktoberorkanen og fintunet deres Bodil-beredskab. Alm. Brand sendte allerede i onsdags en sms-advarsel til deres kunder om den forestående storm for at begrænse antallet af skader. Selskabet kaldte også ekstra folk til telefonerne.

”Fredag morgen klokken 7 har vi 60 mand siddende klar,” oplyser skadedirektør Brian Wahl Olsen. Ved storme af denne størrelse anmeldes 20-25 procent af skaderne i det første døgn. men der anmeldes stadig godt 100 skader dagligt efter orkanen den 28. oktober. Sidst gik Nordjylland i nogen grad fri og tegnede sig

kun for to procent af skaderne hos Alm. Brand. ”Men det ser ud, som om denne storm skaber balance i det forhold,” siger Brian Wahl Olsen.

Man kunne tro, at løse tagsten og skrøbelige bygninger allerede har fået deres skader i oktober og derfor ikke skal holde for nu.

For kvinder, der kommer i Reden og ofte er alene i juledagene, kan en social aktivitet være en velkommen adspredelse, fortæller leder af Reden København, KFUK’s Sociale Arbejde, Karen Reiff.

”Men der er stadig rigtig mange steder, hvor håndværkerne ikke har nået at færdigudbedre ejendommene, så de er i fare igen, hvis der for eksempel mangler fem tagsten. Så vi er i totalt alarmberedskab,” siger Brian Wahl Olsen. Et tilbagevendende spørgsmål, når storme raser over Danmark, er, om det er en forsmag på fremtidens klimaforandringer? Det kan man dog ikke svare entydigt på, mener Jens Hesselbjerg, forskningschef på Danmarks Klimacenter ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. ”Når det gælder stormvejr, er der ikke noget, der hedder ’normalt’. Statistikken over lavtryk, der fører til stormvejr, er meget ringe, fordi de er så sjældne, men der er en stærk tendens til, at begivenheder med kraftige storme klumper sig sammen,” siger han. Klimamodellerne tilsiger ikke, at vi får flere storme i fremtiden. ”Men næste gang, den samme situation opstår, er den lige en tand stærkere,” siger Jens Hesselbjerg.

Hvad er den bedste gave til de kvinder, som benytter sig af Reden? ”De kvinder, som kommer i Reden, er nogle af de mest udsatte kvinder, og mange af dem lever på kanten af samfundet. Der er tale om kvinder i prostitution, som har et stof- og alkoholmisbrug. Flere er hjemløse, og mange af de kvinder, der kommer i Reden, har et lille eller slet intet netværk eller kun sporadisk kontakt til familien. Derfor oplever vi også, at kvinderne kommer i Reden i juledagene og gerne tilbringer tiden sammen for at støtte hinanden i en tid, som er svær for rigtig mange. En af de bedste julegaver vil være en social aktivitet – særligt i de dage, hvor store dele af landet samles i familiens skød. Det kan være en biograftur, en koncert, en tur i skoven, et cafébesøg eller lignende. Aktiviteter, som kvinderne ofte ikke selv har økonomisk overskud til,” siger Karen Reiff.

Abonnementschef Tue Boserup Jacobsen

Bødskovs fremtid afgøres af tillid, ikke jura

Annoncechef Pernille Gram Onlinechef Troels B. Jørgensen Distributionschef Jørgen Schmidt Henvendelser til redaktionen om fejl, mangler og klager over avisens journalistik klager@k.dk

Justitsminister Morten Bødskov (S) møder kraftig kritik for at have fortalt usandheder til Folketingets Retsudvalg. Ifølge ekspert mudrer efterretningsinformationer en ministers ansvar til at informere korrekt

Kristeligt Dagblad på nettet www.k.dk www.kristendom.dk www.religion.dk www.etik.dk www.kirku.dk www.foredragslisten.dk www.pilgrimsvandring.dk www.mindet.dk www.bogbasen.dk www.hjertedating.dk

Af Jon Bøge Gehlert gehlert@k.dk

Har justitsminister Morten Bødskov (S) misinformeret Folketinget i sagen om Retsudvalgets planlagte tur til fristaden Christiania i februar sidste år? Hvis man ser på de faktiske omstændigheder og ordlyden i Bødskovs forklaring til udvalget, er svaret umiddelbart ja. Men så simpelt kan det ikke gøres. Substansen i sagen er, at Folketingets Retsudvalg i februar sidste år skulle have besøgt Christiania i København. Pia Kjærsgaard (DF) skulle med som suppleant i udvalget efter selv at have ønsket det, men turen blev aflyst. Bødskovs begrundelse til Retsudvalget: Daværende politidirektør i København,

Citater fra avisen Artikler i Kristeligt Dagblad må gerne citeres, hvis det sker inden for citat­ reglerne med angivelse af Kristeligt Dagblad som kilde. Erhvervsmæssig affotografering af avisens tekst, billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt.

Kristeligt Dagblad er trykt på FSCcertificeret papir, der støtter bæredygtigt skovbrug verden over.

Johan Reimann, var forhindret. Den faktiske årsag: PET vurderede, at der var et højt trusselsniveau mod Pia Kjærsgaard, som er eskorteret af PET-livvagter, hvorend hun bevæger sig. Den faktiske årsag blev dog hverken forelagt Retsudvalget eller Pia Kjærsgaard, og nu er Morten Bødskov kaldt i samråd for at forklare sig. Samrådet er sat til den 16. december, men flere partier forsøger at få det fremrykket på grund af sagens vigtighed. Alvoren består i spørgsmålet om, hvorvidt Bødskov har misinformeret Folketinget og dermed forbrudt sig mod sit ministeransvar. Ifølge Peter Bjerre Mortensen, professor ved Aarhus Universitet og forsker i politik og forvaltning, kan juridiske bestemmelser ikke afgøre,

om Bødskov har misinformeret Folketinget eller ej. Det er i sidste ende et spørgsmål om oppositionen og ikke mindst Enhedslistens politiske holdning til sagen. ”Loven om ministeransvar er ikke særlig tydeligt formuleret – særligt ikke når det har med PET at gøre. Det foreløbige indtryk i sagen er, at Bødskov har sagt noget andet, end hvad det reelle billede var, men i sidste ende er det afgørende, om et flertal af politikerne i Folketinget stadig har tillid til ham.” En minister kan måske godt tillade sig at stikke en hvid løgn eller udelade en begrundelse, når det handler om fortrolige efterretningsoplysninger, mener Peter Bjerre Mortensen. Hvorvidt Bødskov kunne have fortalt, at der forelå en trussel, som han

Ministeransvarlighedsloven 33Består af ni paragraffer, hvoraf paragraf fem lyder: En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen (...) Bestemmelsen finder anvendelse, såfremt en minister giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

ikke kunne uddybe, ønsker Peter Bjerre Mortensen ikke at tage stilling til ud fra de oplysninger om sagen, der foreligger på nuværende tidspunkt. ”Der kommer en ekstra dimension ind i sagen med PET, men man kan så spørge, om en justitsminister bare

kan trække hemmelighedskortet i tide og utide. Det er svært at kontrollere, hvor grænsen går, og derfor kommer der også nu et udvalg, der skal se PET over skulderen. Men i sidste ende skal grænsen trækkes politisk, ikke juridisk,” siger han. Udvalget, som Peter Bjerre

0 Karen Reiff, leder af Reden København, KFUK’s Sociale Arbejde. – Foto: Carsten Lundager.

Mortensen refererer til, er det nyoprettede PET-udvalg, som fra den 1. januar skal føre skærpet kontrol med efterretningstjenesten. Udvalget er lovnedsat af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative. I kølvandet på misforholdet mellem de faktiske omstændigheder om den aflyste Christiania-udflugt og Bødskovs begrundelse til udvalget har Bødskov over for Berlingske retfærdiggjort sin forklaring med, at truslen mod Pia Kjærsgaard ikke skulle videregives, ”fordi det vil kompromittere efterretningstjenestens kilder og efterretninger, som er dens hjertekule”. Det endte med, at Retsudvalget og Pia Kjærsgaard besøgte Christiania i juni sidste år – under massiv PETbeskyttelse.

Rettelse Kristeligt Dagblad skrev i går, at den kirke, som migrantpræst Massoud Fouroozandeh har stiftet, er en pinsekirke. Dette er ikke korrekt. Han definerer kirken, Church of Love, som en ”non-denominational missionsbevægelse”. Det amerikanske ord dækker over kirker, der principielt afviser at høre til inden for nogen kirkeretning, men tilslutter sig en protestantisk grundforståelse af, hvad kristendom er. Kristeligt Dagblad beklager fejlen.

Vejret VEJRET I MORGEN LØRDAG DEN 07. DECEMBER

VEJRET I EUROPA I MORGEN

VEJRET DE NÆSTE FEM DAGE

 Nogen eller en del sol, men også enkelte slud- eller snebyger. Tempe-

raturer mellem 1 og 4 grader og jævn til frisk vind fra nordvest. Om aftenen og natten mere skyet og måske lidt nedbør i de sydvestlige egne.

Tirsdag

Mandag

FR IS K

K IS FR

JÆVN

Onsdag FR IS K

Søndag

FR IS K

K IS FR

Lørdag

Thorshavn 3

10

VN

5

VN

-5

1 K IS FR

1 K IS FR

4

1

2 2

2

2

15

Normal

10 5

3 K IS FR

K IS FR

-5

5

10

15

20

25

30

Stockholm -2

Amsterdam Berlin 7 London 1 7 2 Prag Luxembourg 1 Paris 6 Wien 4 Geneve 7 2 Venedig Lissabon 14

Madrid 9

Malaga 16

0

Helsinki -1

Dublin 8

-10 LØRDAG: Lidt eller nogen sol. 0-2 grader og frisk vind fra nordvest. SØNDAG: Skyet med slud. 1-4 grader og frisk vind fra sydvest. MANDAG: Lidt eller nogen sol. 0-3 grader og jævn vind fra øst. TIRSDAG: Skyet og mest tørt. 0-2 grader og frisk vind fra sydvest. ONSDAG: Tørt med en del sol. 0-2 grader og frisk vind fra sydvest.

Temperaturer i Danmark i december

K IS FR

K IS FR

2

Trondheim 0 Oslo -2

0

2

Kirkenes -3

Rejkjavik -1

2

1

TEMPERATURER VERDEN RUNDT I MORGEN

Nice 13 Rom 11 Cagliari 15

Moskva -2

Riga 1

Warszawa 0 Kiev 0

Budapest 2 Beograd 2

Bukarest 4

Antalya 15 Bangkok 31 Barcelona 12 Beijing 6 Buenos Aires 31 Hongkong 21 Istanbul 7 Jerusalem 14 Johannesburg 22 Kabul 9 Kairo 21 Kanariske Øer 22 Kangerlussuaq -24 Lagos 28 Los Angeles 12 Mexico City 22 Miami 26

regnbyge solrigt solrigt solrigt solrigt solrigt regn tordenbyge letregn skyet let skyet regnbyge skyet tordenbyge letregn solrigt solrigt

Nairobi 24 New Delhi 24 New York 7 Nuuk -4 Oslo -2 Ottawa -1 Phuket 30 Rio de Janeiro 25 Santiago 24 Singapore 28 Stockholm -1 Sydney 24 Teheran 8 Tokyo 10 Vancouver -2 Washington DC 7 Wellington 19

Nedbør i Danmark i december målt frem til i går kl. 00 60

Normal

45

Nedbør til dato

30 Palermo 15

Athen 12

regnbyge solrigt let skyet skyet solrigt overskyet tordenbyge skyet solrigt tordenbyge let sne solrigt solrigt let skyet skyet skyet solrigt

15 0

5

10

15

20

25

30

I alt 4 mm


tRÆK BIDRAGET FRA I SKAT. Du får fradrag for alle bidrag til hver forening, også for beløb under 500 kr. Det maksimale fradrag for 2013 er 14.500 kr.

Giv en hjælpende hånd Det kræver vilje at have et godt og indholdsrigt liv med nyresygdom. Men nogle gange er vilje ikke nok. Nogle gange er det nødvendigt med en hjælpende hånd.

Støt Nyreforeningen

SMS: BN 15 1431 50 til 1231 -og støt med 50 kr. SMS: BN 15 1431 100 til 1231 -og støt med 100 kr.

100 kr. betyder det

500 kr. betyder det

GIV VAND TIL DARFUR-FLYGTNINGE

- DE ER DER ENDNU!

SMS CARITAS TIL 1231 OG STØT MED 100 KR. + ALM. SMS-TAKST

Bleer, sæbe og desinfektionsmiddel til to syriske flygtningebabyer

Caritas Danmark

Sojabønner til 10 underernærede børn i Nordkorea i seks måneder.

Du kan indbetale et beløb på bankkonto: Reg: 3170 Konto: 3173089007

Mission Øst · Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup Tlf. 39 61 20 48 · miseast@miseast.org · www.miseast.dk

Din gave gør gavn!

✡ Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden

Støt ICEJ’s arbejde på konto 1551 - 16 213 00 Postboks 103 · 2000 Frederiksberg C · tlF. 35 39 53 36 læs mere om ICEJ på vores hjemmeside: www.icej.dk

Gaver, der redder liv Hvis du giver

jøder og arabere i Israel

KontaKt den internationale Kristne ambassade jerusalem

Find dem i vores webshop på www.shop.msf.dk

Hvis du giver

✡ Udøver socialt arbejde blandt fattige

STOP

uretfærdigheden: Send en gave til udsatte kvinder i Centralasien i dag Gaven kan indsættes på reg.nr.: 3140 - konto: 0008082200

TAK!

Drejervej 15 · 2400 København NV

Gaver gavner mission i Tanzania, BDM Congo og Albanien www.bdm-dk.dk

“Teologisk Førstehjælp” i Afrika

Glemte kristne får nyt håb Dybt inde i Sierra Leones jungle findes små kristne menigheder, der mod alle odds, har holdt arbejdet i gang, med minimal kontakt til omverdenen. Nu får de hjælp til at uddanne præster og kateketer.

Brødremenighedens Danske Mission

Giv din støtte på regnr.: 5061 konto:1060018 ”Projekt 3020” Lyseng Allé 15 A • 8270 Højbjerg Tlf. 86 72 50 50 • ma@missionafrika.dk www.missionafrika.dk

Konto 9743 4672131928 • Giro 400-6666

Gi’ livskvalitet til døende Din gave kan medvirke til bedre forhold for alvorligt syge på hospice. Vi hjælper gerne med oprettelse af testamente. Arv til Hospice Forum Danmark er fritaget for arveafgift. Gaver op til 14.500 kr. kan trækkes fra i din skattepligtige indkomst.

Bank: Reg. nr. 8896, Konto 0000 223 829, Telefon: 21 47 55 44, www.hospice.dk

VI TAGER DIALOGEN FOR DIG

Møltrup Optagelseshjem Selvejende stiftelse tlf. 97 13 18 00

Et hjem hvor ulykkeligt stillede mænd uden videre formaliteter kan finde optagelse for kortere eller længere tid og under ordnede forhold og kristen vejledning blive hjulpet til rette og lære at tage livet op på ny.

Medierne sætter dagsordenen i debatten og præger os hver eneste dag. Kirke og kristendom skal være en del af vores mediedagligdag. Det arbejder vi for. Indbetal din gave til KLF på (9402) 3277550 Læs mere om arbejdet på klf.dk

VÆRTER: CARSTEN BANG & CHRISTIAN FUHLENDORFF + 16 AF LANDETS BEDSTE KOMIKERE SAMLET I ÉT SHOW KAPELMESTER: DJ NOIZE

27. DEC

28. DEC

30. DEC

AARHUS, MUSIKHUSET ESBJERG, MUSIKHUSET KBH, FALCONER SALEN

BILLETTER OG INFO: FBI.DK

Giv en gave der nytter! Støt Frelsens Hærs julehjælp

Støt os nu på netbank: 4183-7001568 eller giro: 7001568. Du kan også donere online på: www.julebidrag.dk

F R E L S E N S

H Æ R

Hjælp til arbejdet modtages med tak på giro 733 1800, eller konto nr. 7670 1093702 tilhørende Støttefond for Møltrup Optagelseshjem. Støttefonden er godkendt af Told- og Skattestyrelsen i henhold til ligningslovens § 8 A om skattefrie gaver.

Lad det også blive en glædelig jul for udsatte kvinder! Giv en julegave på konto: 4440 - 11159982 www.kfuks-socialearbejde.dk


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

4 | Etik

Denne side er redigeret af Hannibal Erngaard

Er det uværdigt at begrave ensomme uden en ceremoni?

WW Jeg kunne sagtens tænke mig, at vi

sparede turen til kirken. Brøndby Kommune betaler ikke ret meget for de kommunale begravelser, så hvis præsten kunne foretage jordpåkastelsen i kapellet eller krematoriet, ville det hjælpe meget.

I nogle kommuner bliver døde uden pårørende begravet med blomster efter en ceremoni med salmesang og begravelsestale ved kirken. I andre kommuner må de nøjes med en jordpåkastelse i kapellet Af Jens From Lyng from@k.dk

Niels Jørgen Nielsen blev født den 16. juni 1945 i Aarhus. Det ved vi. Vi ved også, at han døde den 20. oktober i år, og at han blev fundet i sit hjem på Asger Jorns Allé på Amager i København. Ellers ved ingen så meget om Niels Jørgen Nielsen, som er én af cirka 350 borgere i Københavns Kommune, der hvert år dør alene, og hvor kommunen er nødt til at efterlyse pårørende med dødsannoncer i landets største aviser. I en tredjedel af tilfældene lykkes det aldrig at finde familie eller bekendte til at tage sig af begravelsen, og derfor er det kommunens opgave. Det vides ikke, om eventuelle pårørende tog kontakt til kommunen, da Niels Jørgen Nielsens annonce blev trykt i aviserne sidst i oktober. Men selvom ingen skulle have gjort det, har det formentlig ikke betydet noget for begravelsens afvikling. I Københavns Kommune har man nemlig besluttet sig for, at de kommunale begravelser skal have en tilhørende ceremoni i kirken, og der skal være en buket blomster på kisten. Hvis Niels Jørgen Nielsen var død i en anden kommune, var det en anderledes sag. Blandt landets 98 kommuner er det forskelligt, hvor mange penge man ønsker at betale for begravelser, når der ikke er pårørende til den afdøde. For eksempel vælger man i Glostrup Kommune den billigste løsning. Det betyder, at Niels Jørgen Nielsen med al sandsynlighed var blevet kørt direkte fra kapellet til krematoriet og fra krematoriet til de ukendtes fællesgrav. Uden ceremoni, blomster og salmesang. Det fik Tove Videbæk op af stolen for nylig, da hun blev gjort opmærksom på det af en sognepræst. Hun er formand for Hospi-

WW Jeg synes, det

er uværdigt at hente et menneske på sygehuset, sende det til krematoriet og så begrave det uden noget som helst. Jeg synes, det er uværdigt og respektløst.

Tove Videbæk, politiker og formand for HospiceForum

ce Forum, tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne og De Konservative og netop genvalgt til byrådet i Ikast-Brande Kommune. ”Jeg synes, det er uværdigt at hente et menneske på sygehuset, sende det til krematoriet og så begrave det uden noget som helst. Jeg synes, det er uværdigt og respektløst. Jeg kræver ikke, at man laver noget kæmpe stort, men som minimum bør der være en form for højtidelighed, bare i et par minutter til at stoppe op og eventuelt synge en salme. Jeg mener, at vi har et etisk problem, når det tillades totalt at undlade det,” siger hun.

I landets fire største kommuner vælger man samme løsning som i København, hvor præsten tager sig af en form for højtidelighed. Det drejer sig om salmesang, bøn og i enkelte tilfælde om taler. ”Kommunerne er meget opmærksomme på, at der ikke bliver gjort forskel på begravelser med eller uden pårørende,” siger Mogens Bal-

Giv det bedste havemaGasin i juleGave

Kun 595 Kr. Forær 10 nr. af magasinet Haven og et helt års medlemskab af Haveselskabet. Med et medlemskab får du også: • Gratis rådgivning • Medlemstilbud og rabatter • Foredrag, kurser og meget mere!

ling. Han er administrerende direktør i landets største bedemandsforretning, Begravelse Danmark. Firmaet står for de såkaldte kommunale begravelser i cirka 10 kommuner, herunder København, Fredericia og Fredensborg. ”Hos os vil der altid være en buket blomster på kisten, når vi henter den afdøde, og der vil altid være en form for højtidelighed i kirken. Også selvom der kun er en præst og bedemand til stede,” siger han. Anderledes ser det ud i kommunerne, der har givet opgaven om at stå for kommunale begravelser til internetfirmaet bedrebegravelse. dk. Firmaet tager opgaven for syv kommuner, fortæller ejeren, Peter Holm. Hans erfaring er, at man sparer, hvad spares kan, ved begravelser uden pårørende. ”Kommunerne siger til os, at der som udgangspunkt ikke skal være en højtidelighed. Vi er en forretningsvirksomhed, og vi leverer en vare ud fra nogle aftalte kriterier til en kunde, der i dette tilfælde er en kommune. Der gives i forvejen et tilskud på op til 10.100 kroner til afvikling af en begravelseshandling, hvis dødsboet har en formue under 16.900 kroner,” siger han og fortsætter: ”Som bedemand er man nogle gange fanget som en lus mellem to negle. Hvor kommunerne står på den ene side og ønsker den laveste pris for at optimere andre serviceområder for borgerne, mens de i kirken står på den anden side og har magt i forhold til dødsanmeldelsen. Jeg kan godt følge kommunernes logik. Der er vores alle sammens penge, og især hvis der reelt er en familie til afdøde, der blot nægter at betale, men stadig gerne vil påvirke begravelsesprocessen, kan bølgerne gå højt.” For tre år siden blev bi-

Oppustet mave? Slip af med oppustet mave med naturens hjælp. Naturmidlet Livamin indeholder 6 forskellige urter, der stimulerer mave- og tarmfunktionen og holder maven på plads. En sund mave holder dit immunforsvar i form. Livamin er dansk og forhandles hos www.biowise.dk - kan googles på ”Livamin”. Leveres direkte til din postkasse. Pris: 100 kapsler kr. 144,00 Dosis: 1 kapsel dagligt. Indeholder loppefrøskaller, artiskokekstrakt, boldoblade, sennesbælge, frangulabark og rabarberrod.

Du får vores smukke 2014-kalender gratis med i købet.

Køb julegaven på: haveselskabet.dk/medlemskab-i-gave 14% af Kristeligt Dagblads læsere går til ballet/opera halvårligt. Undersøgelse: Index DK/Gallup 1. halvår 2012

Christian Andersen, bedemand

I l lu st r at i o n : M o rt e n Vo i gt

skoppen i Lolland-Falsters Stift, Steen Skovsgaard, gjort opmærksom på en sag om en kommunal begravelse. En afdød uden pårørende blev begravet, uden at den lokale sognepræst var blevet informeret. Det fik biskoppen til at arrangere et møde med Lolland Kommune om de kommunale begravelser. ”De gav her udtryk for, at de selvfølgelig ville betale den pris, det måtte koste at få afdøde kørt ind til kirken, så præsten kunne sørge for begravelsen. Jeg var glad og lettet over det, for kommunen var slet ikke interesseret i at spare på dette område,”siger han. Steen Skovsgaard mener ligesom Tove Videbæk, at en kirkelig højtidelighed er et mindstekrav for at give en af-

WW Vi vælger

bevidst den billigste løsning, hvor bedemanden ikke kører forbi kirken for at få afviklet en højtidelighed.

Susanne Joensen, sagsbehandler i Glostrup

død, som var medlem af folkekirken, en værdig begravelse: ”Man må anerkende, at det er et menneske, vi tager afsked med. Det er vigtigt at have en form for værdighed i

forhold til det, så der bliver sunget en salme og bedt en bøn. Måske holder præsten ikke en lang tale, hvis der ikke er pårørende til stede, men man sørger for, at et dødsfald ikke bare går ubemærket hen,” siger han.

Biskoppen tror, at det i de fleste tilfælde handler om uvidenhed, når kommunerne sparer på dette område. Det var tilfældet i Lolland Kommune, mens det i Glostrup Kommune er et helt bevidst valg. Det fortæller sagsbehandler i kommunen Susanne Joensen: ”Vi har den praksis, at de kommunale udgifter skal være så små som muligt i disse sager. Derfor vælger vi bevidst den billigste løsning, hvor bedemanden ikke kører

forbi kirken for at få afviklet en højtidelighed,” siger hun. Der er nok at penge at spare, hvis man dropper turen til kirken. Det fortæller Christian Andersen, som ejer bedemandsfirmaet Brøndbyvester & Brøndby Strand Bedemandsforretning. Firmaet står for kommunale begravelser i tre københavnske vestegnskommuner. Ifølge Christian Andersen kører han altid en afdød til en ceremoni i kirken, hvis vedkommende er medlem af folkekirken. ”Jeg kunne sagtens tænke mig, at vi sparede turen til kirken. Brøndby Kommune betaler ikke ret meget for de kommunale begravelser, så hvis præsten kunne foretage jordpåkastelsen i kapellet eller krematoriet, ville det hjælpe meget. Det er ikke et krav fra kommunen, at vi kører forbi kirken, men præsterne vil selvfølgelig gerne have det. Og vi har så valgt ikke at tage det opgør med præsterne, og det er også fint nok,” siger han. ”I begravelsesloven står der, at en præst skal medvirke, hvis den afdøde er medlem af folkekirken. Men i teorien kunne præsten jo udføre handlingen i kapellet eller på krematoriet i stedet for i kir-

ken. Det ville spare os en del, og samtidig ville vi ikke kunne beskyldes for ikke at sende de afdøde pænt herfra.” Kort før jul udkommer bogen ”Pårørende søges”. Forfatteren er Ida Holst, som har skrevet historier om 11 dødsannoncer fra aviser, hvor kommunen har eftersøgt pårørende til den afdøde. Alle sagerne er fra Københavns Kommune, og hun har derfor deltaget i nogle af de tilhørende kirkelige højtideligheder. ”Det er enormt vigtigt, at der bliver holdt noget i forbindelse med begravelsen. For det første øger det chancen for, at man finder en eller flere pårørende. For det andet mener jeg, at ceremonien skal bruges til at vise respekt,” siger hun. ”Men jeg kan godt følge kommunerne i, at det kan være nødvendigt at spare. Tanken om, at præsten kan sørge for en handling i kapellet, er et udmærket kompromis, synes jeg. Bare der er en bårebuket, og der bliver sunget en enkelt salme. Og så selvfølgelig jordpåkastelsen og måske en lille oplæsning fra Bibelen. Det kan godt blive værdigt uden at være dyrt”.

ugens etikspørgsmål Skal lægerne holde en hjernedød gravid kvinde kunstigt i live for at redde hendes ufødte barn?

ved ikke: 20 %

NEJ: 28 %

Resultatet af denne uges afstemning på etik.dk. 830 brugere har stemt.

JA: 52 %

Er det i orden at køre døde uden pårørende direkte fra kapel til krematorium uden nogen ceremoni? STEM PÅ ETIK.DK

Gør man kun det rigtige, når andre kigger? Vores måde at tale om udlændinge på er tidens største etiske problem, mener journalist og forfatter Maise Njor

etisk udfordring Af Jens From Lyng from@k.dk

5 Hvad er det største etiske problem i dag? 3 Det er, at vi ikke møder andre mennesker med et åbent sind. Optimalt burde vi være åbne og tro det bedste om alle, indtil andet muligvis bliver bevist. Jeg tænker tit på, hvordan det må være for en ung, mørklødet dreng at stige på bussen og opleve, at folk stirrer vredt og tager et sikkert tag i deres taske eller tjekker, hvor deres pung er. Mistro gør intet godt. Og jeg er træt af, at vi danskere konstant taler om indvandrere eller sågar andengenerationsindvandrere eller 2. g’ere. Som barn gik jeg i skole i England i tre år, og da talte man aldrig om, hvor folk kom fra, eller om de var muslimer eller kinesere eller gik med turban. Hvis vi bliver ved med at sætte mærkater på andre mennesker, låser vi dem fast. Og vi låser os selv fast, når vi ikke åbner vores hjerter og vores sind.

5 Synes du, etiske spørgsmål fylder nok i den offentlige debat? 3 Jeg synes faktisk, at den offentlige debat ofte rummer etiske spørgsmål. Vi elsker filosoffer, fordi de er en genvej til religion. Men når det er sagt, så er der også en tendens til, at vi tænker meget over, hvordan vi selv får det bedste liv. Mindfulness er et modebegreb og er nok en tendens i tiden, fordi så mange mennesker er stressede. Men vi ved jo godt inderst inde, at det at være sød mod andre giver så meget mere end 1000 timer med en coach. 5 Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma? 3 Det kan lyde latterligt, men at stå en sen aften på en villavej med sin hund og vurdere, om man orker at tage dens efterladenskab op i posen, eller om man skal lade den ligge, fordi ingen alligevel kigger – det er faktisk et etisk dilemma. For gør du noget godt, fordi det er det rigtige at gøre, eller fordi andre ser, at du gør noget godt? En aften, hvor jeg havde haft den diskussion med mig selv, valgte jeg at samle den op i mørket. Der kunne jeg mær-

2 Maise Njors tre døtre og hund skaber jævnligt dilemmaer for forfatteren. – Foto: Jacob Nielsen/Scanpix.

ke, at jeg samlede en helt kold en op, og at det derfor ikke var min egen hunds. Jeg grinede hele vejen hjem ved tanken om, at jeg faktisk forsøgte at gøre noget rigtigt, og endte med en kold efterladenskab i en pose.

5 Hvad er den største etiske udfordring, du har mødt? 3 Hver eneste dag lyver jeg. Det kan være, at det er for at pacificere en af mine tre døtre, når jeg siger, at vi ikke har mere slik. Eller for at slippe

godt ud af en anden situation, selvom der ikke er nogen undskyldning. Jeg lyver, og det bliver værre med alderen, fordi jeg som forfatter er vant til at finde på historier. På den anden side er jeg uddannet journalist, og da lærer man, at sandheden kommer før alt andet. Det er et dilemma, som jeg kæmper med hver dag. Men det mest rystende øjeblik er, hver gang jeg kigger på månen og tænker, at alle mennesker til alle tider har kigget på den. Så føler jeg mig så lille og føler, at jeg er ingenting. At hive sig selv op til at tro på, at man kan gøre en lille forskel, er den største etiske udfordring. På den anden side – hvis vi alle husker, at vi har samme måne og har haft den til alle tider, så gør det os måske så ydmyge, at vi husker at behandle andre ordentligt. Det ville være dejligt.


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

Kirke&Tro | 5

Denne side er redigeret af Michael Sørensen

Kritik: Biskop bør ikke kræve, at konvertitter straks bliver medlemmer af folkekirken Man skal glæde sig over, at folk konverterer og ikke lægge vægt på folkekirkemedlemskabet. Sådan lyder det fra flere kirkefolk AF tobias stern johansen og ANNE KATRINE GOTTFRED JENSEN johansen@k.dk, gottfred@k.dk

Er det rimeligt, at en biskop kræver, at en folkekirkepræst ikke skal døbe indvandrere uden at sikre, at de efterfølgende bliver medlemmer af folkekirken? Spørgsmålet er blevet en varm kartoffel, efter at biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt, har påtalt, at Massoud Fouroozandeh som sognepræst har døbt især muslimske konvertitter, uden at de

blev medlem af folkekirken. De omdiskuterede dåb er foregået i Church of Love, en kirke, han selv har stiftet, og som han beskriver som en ”non-denominational missionsbevægelse”, hvilket betyder, at den ikke hører til inden for nogen kirkeretning, men tilslutter sig en protestantisk grundforståelse af, hvad kristendom er. En af dem, der ikke forstår biskoppen, er Per Bohlbro, sognepræst i Grønnevang Kirke i Hillerød. Han arbejder også blandt asylsøgere og indsatte i asylfængslet Elle-

bæk ved Sandholmlejren. ”I den her sammenhæng er det ikke rimeligt. Jeg er helt uenig i den afgørelse. Den gør mig ked af det. Der er et kæmpe behov, som Massoud forstår, og mange kommer til kirken, fordi de godt kan lide ham. Jeg er taknemlig over, at der nærmest er vækkelse blandt iranere og afghanere i Danmark. Så er det bare ikke rigtigt at pålægge ham et krav om, at han skal følge op på dem, der bliver døbt, og tjekke om de nu også er blevet medlem. I den her sammenhæng synes jeg, vi har en

Paven vil bekæmpe pædofili med komité

Pave Frans har nedsat en komité til bekæmpelse af pædofili i den katolske kirke, og han vil samtidig tilbyde sjælesorg til ofre efter anbefaling fra et kardinalråd, der skal rådgive ham om problemet. Beslutningen blev annonceret af den amerikanske kardinal Sean O’Malley, som er ærkebiskop for Boston og et af de otte medlemmer af pave Frans’ kardinalråd. Den præcise sammensætning af den nye komité bliver annonceret i ”en nær fremtid,” og ifølge Sean O’Malley blev komitéen godkendt af pave Frans i går. Der har været en bølge af pædofilisager med præster i den katolske kirke de seneste år. Det er intentionen, at komitéen skal udarbejde et kodeks

POLEN En katolsk præst i Polen er blevet idømt otte års fængsel for at have misbrugt fem drenge seksuelt. Det skriver AP. Det er den hårdeste straf, der er afsagt i Polen i en sag, der drejer sig om seksuelle overgreb på børn, der indtil nu er blevet straffet mildere. Præsten, der erklærede sig ikke-skyldig, blev arresteret i april, efter et offer sagde, at han var blevet misbrugt i 2007 og 2008.

Hagia Sophia frygtes ændret til moské

En gris under moskéen SPANIEN Indbyggerne i den spanske by Sevilla har i deres protest mod opførelsen af

0 Massoud Fouroozandeh samler mange iranere i kirken Church of Love. Her ses menigheden under et møde i 2008. – Foto: Scanpix.

Programsummen til udvikling i 2013 lå på to mio. kroner bevilliget af Udenrigsministeriet, mens projektsummen til flygtningehjælp i 2013 lå på 1,8 mio. kroner ligeledes bevilliget af Udenrigsministeriet.

Fra diktatur til demokrati? I

foråret 2008 ramte cyklonen Nargis Myanmars kyst og hovedstad Yangon med store oversvømmelser til følge. En million myanmarere mistede deres hjem og mange tusinde omkom. Katastrofen tvang dengang landets militærjunta til at åbne op for hjælp udefra. For Caritas Danmark blev det starten på et humanitært engagement i tæt samarbejde med landets katolske kirke. Det samarbejde har i dag udviklet sig til et regulært udviklingssamarbejde. Og udfordringerne er mange. ENORME UDFORDRINGER Myanmar rangerer i bunden af FN’s udviklingsindeks med en fattigdomsprocent på 32. Uddannelsessystemet, sundhedsvæsnet og andre basale ydelser har generelt været groft forsømte, selvom Myanmars befolkning burde være ganske velstående. Landet har betydelige naturressourcer og mange frugtbare områder, men kun en lille del af overskuddet fra ressourceudvindingen geninvesteres og landbrugsproduktionen er dybt forældet. Den væbnede konflikt mellem landets etniske minoriteter og militæret har ikke bidraget til en positiv udvikling. Det vurderes, at en halv mil-

Homoseksualitet splitter ikke familien

Produceret af Toke F. Nyborg

ISTANBUL På det seneste tid er flere gamle kirker fra førmuslimsk tid I Tyrkiet blevet lavet om fra museer til moskéer. Det er sket på tilskyndelse fra religiøse og politiske ledere, skriver Religion News Service, der er en amerikansk nyhedsside på internet. Det har ført til bekymring for, om noget lignende kunne overgå den tidligere kirke Hagia Sophia, der er ladet med symbolsk betydning for ortodokse kristne, både i og uden for Tyrkiet. Nervøsiteten er ikke blevet mindre af, at fremtrædende politikere har ladet bemærkninger falde, som kunne forstås i den retning, at Hagia Sophia skulle åbne som moské. Den tidligere kirke blev bygget i 360.

leder side 16

Udviklingsstøtten er koncentreret om fødevareproduktion og styrkelse af civilsamfundsorganisationer, mens flygtningeindsatsen er koncentreret om uddeling af fødevarer og etablering af havebrug.

endnu en moské i deres by taget et kontroversielt skridt for at stoppe byggeriet. Indbyggerne gravede en svinekrop ned på det sted, hvor moskéen skulle opføres, og sørgede for, at pressen fik kendskab til nedgravningen. Islams love forbyder at opføre moskéer på ”jord, forurenet af et svin”. Det muslimske samfund kunne ikke gøre andet end at aflyse byggeriet, skriver Radio Ruslands stemme.

USA Tidligere NBA-basketballspiller Magic Johnson har til CNN fortalt at, hans søns seksuelle orientering ikke ændrer ved faderens støtte eller hans kristne overbevisning. ”Jeg går i kirke, jeg er en kristen, men virkeligheden er, min søn er bøsse,” sagde manden med det borgerlige navn, Earvin Johnson, til CNN. I løbet af interviewet med den amerikansk journalist og tv-personlighed Anderson Cooper sagde Magic Johnson, der er OL-guldmedaljevinder, desuden: ”Jeg elsker min søn, intet vil ændre det”. Efterfølgende kom der en opfordring: ”Vi er nødt til at begynde at acceptere dem, der er homoseksuelle i vores familie. Det er vigtigt, Cookie og jeg støtter vores søn. Vi vil støtte ham 150 procent.” Og til folk, der kritiserer homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner, sagde Magic Johnson: ”Jeg er ligeglad, hvis du ikke er enig. Men kom til mig, når det rammer din egen familie. Så er du nødt til at træffe en beslutning.”

kekirken døber mennesker.”. Biskop Tine Lindhardt gentager, hvad hun udtalte i går. ”Jeg har ikke andet at sige til den sag, end hvad jeg tidligere har sagt: at man som folkekirkepræst døber folk ind i folkekirken. Dåb er også at blive indlemmet i en menigheds fællesskab, og det er en dåb i folkekirken også,” siger hun.

I Myanmar har Caritas Danmark støttet udviklingsprojekter siden 2011, mens Caritas’ humanitære indsats overfor Myanmarflygtninge i Thailand og internt fordrevne har strakt sig over 30 år.

med retningslinjer for præster og kirkeansatte. Derudover skal komitéen udarbejde retningslinjer for, hvordan kommende præster kan kontrolleres. Vatikanet siger, at den katolske kirkes egne anklagere efterforsker tusinder af påståede sager om misbrug, men det er uklart, hvor mange sager der er bekræftet, og hvordan man har håndteret dem, der er fundet skyldige. Skandalen i den katolske kirke begyndte at rulle for cirka 10 år siden i USA, og siden har der været en bølge af sager i den vestlige verden med ofre, der er stået frem. Vatikanet siger, at kirken ikke kan besvare spørgsmål fra FN’s komité for børns rettigheder (CRC), da kirken ikke opfatter sig som ansvarlig for den enkelte præsts handlinger.

Tro i verden

Hård straf til præst for sexovergreb

Lignende toner lyder fra Kirkernes Integrations Tjenestes leder, Hans Henrik Lund. ”I den konkrete sag synes jeg, man skal glæde sig over de muslimer, der er konverteret, og ikke forarges over, at de ikke er medlemmer af folkekirken. Over tid tror jeg på, der kan ske en sammensmeltning af kirker og migrantmenigheder. Vi kan ikke lade dansk kirkehistorie gennem flere hundrede år afgøre,

hvor en iransk flygtning skal høre hjemme. Det vigtigste er, at han møder Kristus,” siger Hans Henrik Lund. Sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken i København, Niels Nymann Eriksen, kan dog godt følge biskoppen: ”Jeg nærer den dybeste respekt for Massouds arbejde og håber, at der bliver skabt en ordning, så det kan fortsætte. Men jeg kan ikke fortænke biskoppen i at ville have en form for afklaring omkring spørgsmålet om medlemskab, når en præst fra fol-

CARITAS I MYANMAR

Ærkebiskop Sean O’Malley fra Boston har annonceret pavens beslutning om at bekæmpe pædofili med ny komité /ritzau/AFP

pligt til at døbe, og så ellers lade Helligånden råde,” siger han.

MYANMAR

lion mennesker i det østlige Myanmar er flygtet fra deres hjem og lever som internt fordrevne, mens flere millioner mennesker er flygtet ud af landet. NYE TIDER Men nye tider kan være på vej efter militærdiktaturet begyndte at demontere sig selv i 2011. Det har resulteret i begyndende politiske reformer, en mere fri presse og en styrkelse af civilorganisationers indflydelse på politiske beslutninger, ligesom de etniske oprørsgrupper har indledt forhandlinger med reformregeringen om en løsning på selvstyreproblematikken. KIRKENS ROLLE Der er dog stadig stort behov for at styrke administrationsapparatets effektivitet og ikke mindst styrke civilsamfundet, især udenfor byerne Yangon og Mandalay. Her spiller Kirken en nøglerolle som samlingspunkt, organisator og fortaler for fattige og marginaliserede grupper. Caritas Myanmar blander sig i dag i problematikker omkring jordrettigheder, retten til uddannelse og den etniske konflikt parallelt med organisationens sociale og humanitære arbejde.

DET GØR CARITAS Udviklingssamarbejdet mellem Caritas Myanmar og Caritas Danmark er rettet mod udviklingen af en bæredygtig landbrugsproduktion. Det sker gennem en forbedring af bøndernes dyrkningsmetoder, introduktion til nye afgrøder og etablering af kunstvanding samt fremme af bøndernes adgang til finansielle ressourcer. Sidstnævnte sker primært gennem etableringen af spare-lånegrupper, hvor bønderne i fællesskab sparer op og låner ud til hinanden. Det giver bønderne adgang til billig kapital, som er nødvendig for udviklingen af effektive landbrug og i sidste ende bekæmpelse af fattigdom. En forøget produktion giver større fødevaresikkerhed og sundere mad samt mulighed for at sælge til andre og tjene penge, der kan bruges til f.eks. børns skolegang og nødvendig medicin. I forhold til de mange tusinde internt fordrevne yder Caritas fødevarehjælp, mens de Myanmar-flygtninge, som opholder sig i lejre i Thailand, modtager hygiejnepakker og ris udover hjælp til etablering af havebrug, så de kan dyrke supplerende fødevarer.

Udgivet med Danidas oplysningsmidler


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

6| Udland kort nyt

Avis: Oprørere bruger nonner som skjold Damaskus Syriske oprørere vil bruge bortførte nonner som menneskeskjold, hævdede den syriske regeringsavis al-Watan i går. Pave Frans har bekræftet, at nonnerne er bortført og appellerede i går til bøn for dem. Ifølge Vatikanets radiostation er i alt fem nonner blevet bortført fra et kloster i den kristne by Maaloula, mens andre kilder taler om 12 nonner. /ritzau/AFP

Amerikansk lærer dræbt i Libyen Benghazi Ukendte gerningsmænd dræbte i går en amerikansk kemilærer i den libyske by Benghazi. Det er uklart, hvilket motiv gerningsmændene havde. Drabet på den 33-årige kemilærer kommer, 15 måneder efter at den amerikanske ambassadør i Libyen blev myrdet i Benghazi. /ritzau/AFP

De tidligste menneskers dna er afkodet Paris Antropologer har afkodet det ældste dna, der er fundet i menneskeslægten. Det stammer fra en 400.000 år gammel lårbensknogle fundet i Spanien. Undersøgelsen lægger 300.000 år til den hidtidige viden om menneskets genetiske udvikling og antyder ifølge forskerne, at menneskets evolution har været mere indviklet end hidtil antaget. /ritzau/AFP

FN støtter militær indgriben BANGUI FN’s Sikkerhedsråd

støttede i går, at Frankrig og afrikanske lande griber militært ind i Den Centralafrikanske Republik for at stoppe en blodig konflikt. I resolutionen giver FN bemyndigelse til at sende 3600 afrikanske og 1200 franske soldater ind i landet. /ritzau/AFP

Denne side er redigeret af Thomas Andreasen

Frankrig splittet om forbud mod købesex Lov, der straffer sexkunder med bødestraf, vækker debat. De prostitueredes organisation kritiserer loven Birthe B. Pedersen skriver fra Frankrig bpedersen@k.dk

”Et stærkt signal i Frankrig, i Europa og i verden.” Sådan lyder reaktionen fra Frankrigs Ligestillingsråd, efter at et flertal i det franske parlament i onsdags stemte for en lov, som straffer sexkunder med bøde på op til 1500 euro eller godt 11.000 kroner, et beløb der fordobles, hvis kunden anholdes flere gange for forseelsen. Kunderne kan også dømmes til at følge informationskurser om prostitution og ligestilling. Hvis loven slipper gennem andenkammeret, Senatet, vil Frankrig blive det femte land i verden, der gør det strafbart

at købe seksuelle ydelser i lighed med Sverige, der som det første land i verden kriminaliserede sexkøb i 1999. Et lignende antal lande, deriblandt Holland og Tyskland, har omvendt legaliseret prostitution som erhverv. ”Vores mål er klart: at mindske antallet af prostituerede i Frankrig,” sagde ligestillingsminister Najat Vallaud-Belkacem under parlamentsdebatten, og den franske afdeling af organisationen Reden, som hjælper prostituerede med at komme ud af prostitution, glæder sig over, at ”Frankrig har stillet sig på de prostitueredes side, imod dem, der udnytter dem: alfonserne og kunderne”. Men netop dette synspunkt, at kunderne er skyld i

WW Der skal være

prostitutionen, vækker voldsom debat i Frankrig, der tidligere har haft en lang tradition for ”glædeshuse” og bordeller med en ”bordelmutter” som ”Madame Claude”, der har inspireret til både film og litteratur.

343 kendte mandlige personligheder har kritiseret loven, som de beskylder for at være et udtryk for snerpethed. ”Vi tager afstand fra, at politikere skal bestemme over vores seksualitet,” hedder det i mændenes manifest. Også de prostitueredes organisation, Strass, kritiserer loven og henviser til, at prostitution kun skal bekæmpes, hvis det er resultatet af tvang. ”Der skal være frihed til at holde op med at være prosti-

frihed til at holde op med at være prostitueret, men der skal også være frihed til at vælge dette erhverv.

Morgane Merteuil, leder af Strass, de franske prostitueredes organisation

0 Franske prostituerede demonstrerede i onsdags mod den nye lov, der vil ulovliggøre købesex. – Foto: Joel Saget/AFP/Scanpix.

tueret, men der skal også være frihed til at vælge dette erhverv. Begge dele er lige vigtigt,” siger lederen af Strass, Morgane Merteuil.

”Dette er de privilegerede kvinders moralisme i forhold til fattige kvinder, der handles som mindreårige, som ikke selv kan træffe deres be-

slutninger,” skriver hun i et indlæg i dagbladet Le Monde. Både Strass og flere eksperter advarer mod, at loven vil forværre situationen for de

prostituerede, der tvinges til at udøve deres erhverv i det skjulte og dermed risikerer at blive mere udsat for vold og overgreb. For tilhængerne af loven er prostitution derimod en form for vold mod kvinder, også selvom nogle kvinder selv vælger det. Og kunderne og efterspørgslen er det, der er drivkraften i mafiaernes udnyttelse af de prostituerede. ”Nogle få tilfælde af selvvalgt prostitution kan ikke legitimere alle de tilfælde, hvor der ikke er tale om frit valg. For 90 procent af de prostituerede er virkeligheden, at de er ofre for mafiaer og menneskehandel,” sagde Maude Olivier, lovens initiativtager, under parlamentsdebatten.

Arafat-mysteriet, der nok aldrig bliver opklaret Fransk undersøgelse modsiger russisk og schweizisk granskning af palæstinenserlederens dødsårsag Af allan sørensen korrespondent i mellemøsten allan@k.dk

Aids. Det radioaktive stof polonium. Måske bare fremskreden alder kombineret med en infektion. Rygterne om årsagerne til den tidligere palæstinensiske præsident Yassir Arafats død er lige så mange, som de var i november 2004, hvor Arafat døde på et sygehus i Paris. Det seneste læk fra en fransk undersøgelse fastslår, at Arafat døde af en ”generel infektion”. En konklusion, der står i modsætning til tid-

ligere russiske og schweiziske rapporter, der antyder, at Arafat formentlig døde som følge af poloniumforgiftning. Både i den schweiziske og russiske undersøgelse konkluderes det, at et usædvanligt højt niveau af det radioaktive stof polonium er fundet i Arafats lig. Efter at tv-kanalen alJazeera og Arafats enke, Suha, i 2012 antydede, at Arafat var blevet forgiftet, besluttede Det Palæstinensiske Selvstyre at grave liget op og lade Frankrig, Rusland og Schweiz foretage en omfattende undersøgelse af liget. Suha Arafat antydede, at Is-

rael havde forgiftet den 75-årige præsident med polonium, og al-Jazeeras dokumentarfilm om emnet satte en heftig debat i gang. Blandt andet med uofficielle rapporter fra Schweiz om, at man havde fundet spor af polonium på Arafats tøj. Eksempelvis på hans klassiske kaffiyeh-hovedbeklædning. I 2012 meldte Suha Arafat sagen til fransk politi, der herefter begyndte at betragte efterforskningen som en mordsag. Men resultaterne af de tre landes undersøgelser gør det vanskeligt at konkludere noget endegyldigt om Arafats

dødsårsag. På Arafats officielle dødsattest står der, at han døde af en blodprop efter en række komplikationer. Suha Arafat har reageret med vrede over det, hun kalder ”selvmodsigende europæiske konklusioner”.

Det Palæstinensiske Selvstyres tidligere chef for efterretningstjenesten, Tawfik Tirawi, som i øjeblikket er ansvarlig for undersøgelsen af Arafats dødsårsag, mener derimod, at det er for tidligt at udtale sig. ”Vi er nødt til at gennemgå rapporten, og vi kan ikke udtale os, inden det er gjort,”

siger han til det franske nyhedsbureau AFP. Til gengæld siger Tirawi også, at den næste pressekonference i en lang række af pressekonferencer om Arafats dødsårsag vil blive den sidste. Han håber, at være i stand til at pege på bagmændene, hvis der overhovedet er tale om forgiftning. I Israel er der tilfredshed med den franske rapport. ”Den franske rapport kommer ikke som nogen overraskelse,” siger Yigal Palmor, der er talsmand for Israels udenrigsministerium. Sammen med andre israelske embedsmænd har han

siden Arafats død i 2004 benægtet, at Israel har spillet nogen rolle i Arafats død. I stedet har israelske medier siden 2004 været i stand til at citere en lang række nuværende eller forhenværende sikkerhedskilder, der alle peger på aids som årsagen til Arafats død. Israelske medier antyder, at Israel er i besiddelse af ubekræftede videooptagelser, hvor Arafat optræder i seksuelt relaterede scener med mænd. Blandt andet i forbindelse med et officielt besøg i Rumænien under den daværende leder Nicolae Ceausescu.

Da Arafat døde i 2004, var hans hovedkvarter i Ramallah omringet af israelske kampvogne, og Arafat var forhindret i at rejse. Hans akutte indlæggelse på hospitalet i Paris fandt sted med særlig tilladelse fra den daværende israelske regering. Efter 35 år som leder for de palæstinensiske organisationer Fatah og PLO, blev han præsident for Det Palæstinensiske Selvstyre i 1996. Tre år forinden var han vendt tilbage til Gaza og Vestbredden efter eksilophold i Tunesien som en del af den aftale, Israel og palæstinenserne indgik i 1993.

Læsertilbud Kunstkalender 2014

Find julegaver til hele familien på shop.k.dk. Vi bringer her et lille udpluk af de mange gode tilbud og ønsker glædelig jul. Se de gode tilbud på

Bekendelser fra en kulturkristen muslim Konkret og håndfast debatbog om de to religioner, der på godt og ondt har formet Naser Khader. Muslimerne må lære af de kristne – og omvendt – inden islams hus falder helt sammen og kristendommens hus glider ud i glemsel.

Smuk Kunstkalender 2014 En meget smuk og helt unik kunstkalender med værker af Maja Lisa Engelhardt. De 12 relieffer, der pryder siderne, er formet i ler og siden indfarvet med glasur. En oplagt gave til dig selv eller en, du holder af.

Kilepude En kilepude hjælper dig til at få den optimale støtte og rette holdning til ryggen, når du sidder ned. Pudens bagkant er højere end forkanten, hvilket giver en større vinkel i hofteleddet, end når man sidder på en flad overflade. Fås i fire størrelser.

Alletiders Historie juleevangeliet for børn og barnlige sjæle ”Alletiders Historie” er sangerinden Lise Petersens fjerde udgivelse og består af cd med musik og billedbog. Den prisbelønnede tegner Jørgen Stamp har illustreret bogen. Af gæstemusikere kan nævnes Peter A.G. Nielsen fra Gnags og Jonas Petersen fra Hymns from Nineveh.

249,95

Huset med de mange boliger – Ny dansk kirkekunst Kunsthistoriker, teolog og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen udforsker i sit nye værk samspillet mellem kunsten og kirken – mellem formsproget og troen – i den nyeste danske kirkekunst. Bogen er rigt illustreret med billeder af værker af bl.a. Per Kirkeby, Maja Lisa Engelhardt, Arne Haugen Sørensen, Peter Brandes og Erik A. Frandsen.

299,95

Avisen om livets store spørgsmål Kristeligt Dagblad er den avis, der skriver mest om tro, etik og FRA eksistens. Giv en gave, der glæder.

599,-

449,-

249,-

Maja Lisa Engelhardt ÅRSTIDERNE

INKLUSIVE PORTO

259,INKLUSIVE PORTO

Bestil sen est torsdag d en 19. decem og få leve ber ret pakke n inden jul

ROYAL kunstweekend i Aarhus Tag en du holder af med på royal kunstweekend i Aarhus og oplev den unikke udstilling Pas de Deux Royal med H.M. Dronning Margrethe II og H K.H. Prinsgemal Henriks kunstværker på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Besøg også Den Gamle By og overnat på et af byens dejlige 4* hoteller. Oplev Aarhus med kunst og kultur i verdensklasse.

795,PR. PERSON

Skabelse, foto Ole Hein Pedersen.


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

DenTredjeVerden | 7

Denne side er redigeret af Michael Sørensen

Fra voldscentrum til trendy turistmål Brutale overgreb, korruption og væbnede røverier har gjort Johannesburg til et elendigt varemærke. Men værtskabet for VM i fodbold 2010 satte fart på planerne om at gøre Sydafrikas største by til et attraktivt rejsemål Sara Assarsson skriver fra Sydafrika

ZIMBABWE NAMIBIA

BOTSWANA

udland@k.dk

”Forleden var der nogen, der spurgte mig, om jeg var flyttet her til Hillbrow, fordi det var trendy. Det er første gang, jeg har hørt nogen sige det. De fleste reagerer lige omvendt og spørger, om jeg er rigtig klog sådan at bo her.” Nickolaus Bauer på 28 år ser ud fra sin lejlighed på 52. etage i Ponte City, Hillbrows ikoniske skyskraber. Nedenfor breder Jo’burg sig med sine mange millioner indbyggere. Purpurfarvede jacaranda-træer, støvede nedrivningsgrunde og enorme skaktmasser af sand (resterne af den blomstrende mineindustri) stikker op mellem halvfjerdserbetonen. 3000 mennesker bor i Ponte City, Afrikas højeste boligbyggeri, som for blot få år siden var en slum af forfaldne og overfyldte lejligheder, uformelle bordeller og narkobuler – et symbol på byens forfald. Men nu er bygningen blevet sat i stand, alfonser og husbesættere smidt ud, og det 15 etager høje affaldsbjerg i den indre gård er blevet fjernet. ”Jeg aner stadig ikke, hvordan det gik til,” siger Nickolaus Bauer. Hver lørdag formiddag tager han med turister og besøgende på byvandring i Hillbrow, Berea og Yeoville, tre områder i indre by, som lige så stille er under forvandling. Til det bedre, mener Nickolaus Bauer, som har boet her i godt og vel et år. ”For mange sydafrikanere er Hillbrow stadig synonymt med narkohandel, prostitution og blodige bandeopgør. Jeg vil vise et andet billede. Nemlig, at de fleste, som bor her, er almindelige mennesker, der forsøger at få hverdagen til at løbe rundt,” siger han. ”Men jeg skal da ikke lægge skjul på, at Hillbrow fortsat er et farligt område – især ved nattetide. Men det er helt klart blevet mere trygt. For fem år siden ville det ikke have været muligt at gå rundt sådan her – ikke engang ved højlys dag.” Han veksler nogle ord med gadesælgerne på det lokale sprog isi-zulu, navigerer hjemmevant i den lettere kaotiske trafik og fortæller om den positive udvikling i Sydafrikas største by. Om opgraderingen af indre by og satsningen på at gøre Johannesburg til en attraktiv turistby. ”Der er dem, der kalder det gentrificering. Og vist er en del af områderne i indre by blevet hipster-områder, men så vidt er det nu ikke kommet i Hillbrow. Ikke endnu i alt fald.”

Et par stenkast derfra, i naboområdet Braamfontein, er malingen på art deco-facaderne knap nok tør. Langs Juta Street trænges minimalistisk indrettede kaffebarer, vintagebutikker, eksklusive mærkebutikker og nyinstandsatte lejlighedshoteller. Til forskel fra Hillbrow blot nogle kilometer derfra er gaderne her tomme for gadesælgere. ”Nej, de er blevet kørt væk,” forklarer den 22-årige Phindile Thengeni, som ar-

MOZ.

Johannesburg 200 km

SYDAFRIKA

SWAZ.

LESOTHO

Cape Town 500 km

bejder på en af frokostrestauranterne i nærheden. Hun er nytilflyttet og tilhører generationen af unge sydafrikanere, som har opgivet de mere velbjergede forstæder nord for indre by. ”Jeg var her første gang til en koncert for tre-fire år siden. Dengang var Braamfontein rigtig råt. Men det seneste halvår er der blevet gjort store investeringer i områder, og der åbner steder hvert andet øjeblik. Der er politi og sikkerhedsvagter overalt, og flere og flere folk med penge flytter ind. Det eneste negative er, at boligpriserne er gået op, så det er sværere for studerende at blive boende,” forklarer hun. Kapløbet efter billige boliger og renoveringsobjekter har skabt en ny guldfeber i Jo’burg. I stedet for dyrebart metal søger nutidens investorer efter store stykker i tegl og mursten. Unge entreprenører blæser liv i forfaldne bygninger, og nye kvarterer vokser frem. ”Vores vision er, at hele indre by skal blive en levende bykerne, hvor man både bor, arbejder og morer sig,” siger Bheki Dube, en 21-årig kunstner, som snart åbner et vandrerhjem på Fox Street i kulturkvarteret Maboneng Precinct. Det gamle industriområde er blevet bygget om til et af Sydafrikas mest trendy boligkvarterer med restauranter, kunstgallerier og småbutikker. Det er grønt, lokalproduceret og hjemmevævet. Ingen steder fremstår gentrificeringen tydeligere end her i dette område, som ofte kaldes Sydafrikas svar på Shoreditch og Williamsburg. ”Man behøver ikke at gå ret langt for at se, at mange områder er nedslidte, beskidte og faktisk ret farlige,” fortæller Bheki Dube, der selv er vokset op i nabokvarteret Troyeville. ”På den anden side af motorvejen er det en helt anden historie. Jeg plejer at tage besøgende med til et traditionelt marked i nærheden, så turisterne ikke kun ser de trendy kvarterer. Johannesburg forandrer sig hele tiden – og forhåbentlig gør folks holdning det samme.”

I Hillbrow har Nickolaus Bauer og turistgruppen slået sig ned på en shebeen, som er en simpel ølservering i stueetagen i et boligbyggeri. De røde sightseeing-busser, som drøner rundt i det centrale Johannesburg og det, der tidligere var Sydafrikas finanshjerte, har endnu ikke fundet herhen. ”Det går helt klart den rette vej, men jeg tror ikke, vi kommer til at se en så dramatisk forandring som i Braamfontein og Maboneng. Da jeg begyndte at arbejde i Hillbrow, var vi nødt til at krybe af sted

Johannesburg Central Business District 33I mineindustriens glanstid var Johannesburg CBD (Central Business District) selve motoren i Sydafrikas økonomi. Men sidst i 1980’erne flyttede banker og store virksomheder væk derfra, i takt med at der blev slækket på racelovene. Hele bygninger blev opgivet, og ind flyttede fattige sydafrikanere fra landsbyerne på jagt efter lykken i Jo’burg. Kriminaliteten skød i vejret, og tilbage blev en skal af forfaldne bygninger og tomme motorveje. Midt i nullerne begyndte investorer og bygherrer at interessere sig for de centrale dele af Johannesburg, og det fik boligpriserne til at stige.

langs bygningerne, og det eneste, man hørte om natten, var sirener,” fortæller Neil Erasmus fra Madulammoho Housing Association, en ngo, der bygger boliger til folk med lav indkomst. Flere af de forfaldne lejebygninger i området er blevet sat i stand, udstyret med sikkerhedshegn og portlåse, der åbnes med fingeraftryk. ”At komme ind i Ponte er som at prøve at bryde ind i

Fort Knox,” siger Nickolaus Bauer for sjov. ”I halvfjerdserne var det cremen af cremen, der boede her, og Hillbrow var Johannesburgs mest fashionable boligområde. Nu er det et af landets mest indvandrertætte forstæder med mennesker fra hele Afrika. Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at bo.” Oversat af Sara Høyrup

0 28-årige Charles Mataz har boet i Hillbrow i 10 år. ”Da jeg flyttede hertil, var jeg ofte bange, men jeg havde intet andet valg. Det var det eneste sted, jeg havde råd til at bo. Nu er det meget sikrere,” siger han. – Foto: Sara Assarsson.

Fiat med

Fiat sætter

turbo på

julesalget… Få 21.000 kr. i julerabat på Punto TwinAir Turbo FIAT PUNTO Easy 85 hk TwinAir Turbo 5-dørs

120.000 KR.* ** eller 1.491 KR./MD. fra

Prøv en tur i den smukke, rummelige 5-dørs Punto TwinAir Turbo, der kører op til 23,8 km/l. og som kan finansieres med 6 måneders afdragsfrihed. Men skynd dig, for vi har kun 130 stk. på lager til denne pris indtil jul. AIRCONDITION · 6 GEAR · 6 AIRBAGS · ESP MED HILL HOLDER · RATBETJENT RADIO/MP3 · HØJDEJUSTERBART RAT OG FØRERSÆDE · DRL – KØRELYS · SPLITBAGSÆDE · STOR TRIPCOMPUTER · TIDLIGERE KAMPAGNEPRIS 140.990 KR. * Baseret på Fiat Punto Easy 85 hk TwinAir Turbo 5-dørs. Ekskl. lev. 3.680 kr. Gælder til og med 24/12-2013. ** Baseret på udbetaling 24.736,00 kr., løbetid 84 måneder (7 år), med 6 måneder udskydelse af første ydelse (køb nu – betal 1. maj 2014) variabel debitorrente 2,99%, ÅOP 7,03%. Kontantpris 120.000 kr. ekskl. lev. 3.680 kr., oprettelsesgebyr 10.630 kr., kreditbeløb 29.011,03 kr., samlet tilbagebetaling 152.691,03 kr. A

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 23,8 km/l. CO 2 -udledning 98 g/km. Den viste bil er med ekstraudstyr.

fiat.dk

bilhuset birkerød i/s • birkerød kongevej 86-88 • 3460her birkerød • tlf. 4581 1343 indsæt forhandler navn


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

8 | Radio&Tv dagens anbefalinger

om tro, etik og eksistens

Her er Ghitas liv

Huse, der former os

DR 1 20.00 Ghita Nørby indspiller film med Bille August på Fyn. Men bedst som hun tror, optagelserne er slut, bliver hun overrasket af Mads Steffensen, der kan fortælle dansk teaters førstedame og landets største filmskuespillerinde, at hun skal tilbage til København for at være gæst i ”Her er dit liv”.

DR K 15.15 De danske velfærdsinstitutioner er en væsentlig del af vores samfund, og deres arkitektur afspejler tidens tanker om, hvordan vi bliver de sundeste mennesker og bedste samfundsborgere. I dag om børneinstitutioner.

Mekanisk hjælp DR P1 14.03 ”Harddisken”: Robotteknologi hjælper handicappede”. En cyborg er et menneske, der er smeltet sammen med en maskine. I dag forvandles mennesker, som har været ude for en ulykke, til en blanding af menneske og maskine. Mød en mand med en robotarm og en lam kvinde, der kan gå igen ved hjælp af et robotskelet.

Radio P1

mellem 18:00 og 06:00 kun på digital radio

12:00 Radioavis 12:20 P1 Debat 12:46 Kulturnyt 13:00 Radioavis 13:03 Mennesker og medier 14:00 Radioavis 14:03 Harddisken: Robotteknologi hjælper handicappede En cyborg er et menneske, der er smeltet sammen med en maskine. I dag forvandles mennesker, som har været ude for en ulykke, til en blanding af menneske og maskine. Mød en mand med en robotarm og en lam kvinde, der kan gå igen ved hjælp af et robotskelet. 15:00 Radioavis 15:03 Arabiske stemmer - med Steen Nørskov og Naser Khader Historier fra Mellemøsten - en verden i forandring. Hør bl.a. hver uge om debatten på blogs, twitter og i de arabiske medier. ( 15:30 Apropos - hjælp I denne udsendelse samler vi de vigtigste pointer fra ugens tema om hjælp. 16:00 Radioavis 16:10 Orientering 18:00 Radioavis 18:10 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 18:25 Hvordan mor? Sidste nyt fra fertilitetsindustrien (3:4) I dag kan man blive befrugtet uden at have sex, være gravid uden at tage på og få barnet født, mens man ser vild med dans. Fertilitetsindustrien har adskilt forplantning og seksualitet. Med en sæddonor, en ægdonor, et reagensglas og en rugemor kan du få producere dit ønskebarn uden overhovedet at være fysisk involveret og den mulighed benytter flere og flere sig af. I dette P1-tema giver vi lytterne den nyeste udgave af skabelsesberetningen. Og stiller spørgsmålene: Hvad sker der med vores opfattelse af familie, seksualitet, natur og krop, når vores biologiske grundvilkår forandrer sig totalt? 18:55 Nyheder fra Grønland på dansk 19:00 Radioavis 19:03 Skønlitteratur på P1: Den sindssyge litteratur Denne uge går programmet tæt på litteratur, der handler om sindssyge. Hør et forfatterinterview med Annette Lindegaard, der har skrevet »Lobotomisten« og et mailinterview med Bjørn Rasmussen, der er aktuel med romanen, »Pynt«. Begge bøger har fokus på det syge sind. 20:00 Radioavis 20:03 Stedsans 121 meter over Sejerøbugten læser Kai-Asle Sønstabø skyerne og fortæller om at jagte tornadoer i USA. 21:00 Radioavis

21:03 P1 Business Aktuel debat om erhvervslivet, hvor danske topchefer bliver udfordret på deres holdninger. 22:00 Radioavis 22:03 Danskernes akademi Utallige faktorer spiller ind, når en depression bliver udløst, men forholdene på ens arbejdsplads kan have afgørende betydning. Og modsat hvad man skulle tro, er det ikke så meget stress over arbejdsmængden, der har betydning. En omfattende undersøgelse peger derimod på, at uretfærdige arbejdsgange og uretfærdige chefer giver risiko for at udvikle en depression. Gæsten er ph.d. og psykolog, tidligere Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital - nu Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet, Matias Brødsgaard Grynderup. 22:10 Orientering 23:55 Danmark Kort Classic 00:00 Radioavis 00:05 P1 Debat 00:30 Religionsrapport 01:00 Radioavis 01:03 Harddisken: Robotteknologi hjælper handicappede 02:00 Radioavis 02:03 Hjernekassen på P1: Forbrydelse 03:00 Radioavis 03:03 Danskernes akademi 03:10 Orientering 04:00 Radioavis 04:03 Orientering, fortsat 04:53 Danmark Kort Classic 04:58 Sprogminuttet 05:00 Radioavis 05:03 Kulturknuserne 06:00 Radioavis 06:03 Stedsans 07:00 Radioavis 07:03 Verden ifølge Gram: Syriens flygtninge Krigen i Syrien har skabt verdens største flygtningeproblem. Over otte millioner er på flugt i og uden for Syrien - og flere kommer til. Den syriske befolkning står over for sin tredje krigsvinter. Nødhjælpsorganisationerne er dybt bekymrede over de stadig ringere levevilkår i landet og udsigten til fortsat krig. 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen - med aktualitet, baggrund og debat. 09:00 Radioavis 09:07 P1 Morgen, fortsat 10:00 Radioavis 10:03 Skønlitteratur på P1: Den sindssyge litteratur 11:00 Radioavis 11:03-12:00 Mennesker og medier

dagens film

Om Ældremobiliseringen dk4 18.00 Ældremobiliseringen lukker og slukker ved udgangen af 2013. En ny organisation – Danske Seniorer – har set dagens lys, men her ser vi tilbage på næsten to årtier med en aktiv organisation i en lang række projekter med det formål at hjælpe ældre.

Religionsrapport DR P1 00.30 Islamisternes stemme er farlig. I Egypten er der igen demonstrationer og uro, og flere medier, der giver stemme til islamisterne, er blevet lukket. Er det nødvendige tiltag for at forhindre vold og borgerkrig eller en farlig udvikling?

Radio P2

mellem 06:00 og 18:00 kun på digital radio

12:00 Radioavis 12:20 Værket 13:00 Radioavis 13:03 Grammofon 14:00 Radioavis 14:03 Grammofon, fortsat 15:00 Radioavis 15:03 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 16:00 Radioavis 16:10 Amadeus 18:00 Radioavis 18:10 P2 All Stars Klassisk holder. Lad Adam Simonsen og hans gæstevært Peter Schrøder blæse dig omkuld med skæve indfald og fuldfed klassisk. Find os på facebook og 19:20 P2 Koncerten Musik fra de varme lande - direkte fra Konservatoriets Koncertsal. Ravel: Alborada del Gracioso. Villa-Lobos: Guitarkoncert. Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez. Respighi: La Boutique Fantasque. Pablo Sáinz Villegas, guitar. Copenhagen Phil. Dirigent: Giancarlo Guerrero. 22:00 Natsværmeren - med klassisk musik og det, der ligner. 23:00 Radioavis 23:05 Natsværmeren, fortsat 00:00 Radioavis 00:05 Cilius Patruljen 01:20 Værket 02:00 Radioavis 02:03 P2 Formiddag 03:00 Radioavis 03:03 P2 Formiddag 04:00 Radioavis 04:03 Grammofon 05:00 Radioavis 05:03 Grammofon 06:00 Radioavis 06:03 Grammofon, fortsat 07:00 Radioavis 07:03 P2 Morgenmusik Klassisk musik med Helle Kristensen. 08:00 Radioavis 08:07 Morgenandagten Præludium: Lars Kristian Hansen: Hvorledes skal jeg møde. Davidssalme: 130,1-4. Salme: 86 »Hvorledes skal jeg møde«. Fra Det Nye Testamente: Jakobsbrevet 5,7-8. Trosbekendelsen. Salme: 277,1 Tre »Herre, når din time kommer«. Postludium: Lennart Hultin: Må vi olja i våra lampor hava. 08:25 P2 Morgenmusik, fortsat 09:00 Radioavis 09:07 P2 Morgenmusik, fortsat 10:00 Radioavis 10:03 P2 Puls 11:00 Radioavis 11:03-12:00 P2 Puls

Slumdog Millionaire

Gosford Park

DR 2 20.00 18-årige Jamal er kun ét spørgsmål fra at vinde den store gevinst i Indiens udgave af ”Hvem vil være millionær?”, da han bliver anholdt af politiet. For hvordan kan en forældreløs knægt fra Mumbais slumkvarter kende alle de rigtige svar? Snyder han?

DR K 21.30 Sir William og lady Sylvia har inviteret til jagtselskab på deres gods i 1932. Under den polerede overflade udspiller sig intriger mellem herskabet og ligeledes mellem tjenestefolkene. Disse to helt adskilte verdener støder sammen, da der sker et mord.

Radio P3

øvrige radiokanaler

12:00 P3 Nyheder 12:03 P3 Sporten 12:05 Smag på P3 Programmet handler om musik - her guider værten dig gennem ny musik, quizzer, musikminder og friske musiknyheder. 14:04 Monte Carlo 15:04 P3 Sporten 15:06 Monte Carlo, fortsat 16:04 P3 Sporten 16:06 Pressen på P3 Skarp journalistik med et glimt i øjet. 17:04 P3 Sporten 17:06 Pressen på P3, fortsat 18:04 Liga P3’s daglige sportsunderholdning, hvor du får alt at vide om de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden. Her er gæster, livereportager, god stemning og masser af kærlighed til sporten. Værter: Mikkel Bagger og Jacob Panum. 21:03 Unga Bunga! 00:05 Natradio 05:00 Radioavis 05:03 Natradio 06:03 WeekendMorgen 09:03 P3 Sporten 09:05-12:00 Mads & Monopolet

Radio 24syv

Radio P4

12:00 24syv Nyheder. 12:07 Ibens (G). 13:00 24syv Nyheder. 13:05 Ibens (G). 14:00 24syv Nyheder. 14:05 Bæltestedet. Værter: Simon Jul og Jan Elhøj. øj. 15:00 24syv Nyheder. 15:05 24syv Eftermiddag. Afbrudt af 24syv Nyheder hver hele time. 18:00 24syv Nyheder. 18:05 Syvkabalen. Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 19.00-19.05. 20:00 24syv Nyheder. 20:05 Efter 8. Vi samler op på dagen. 22:00 24syv Nyheder. 22:05 Efter 8. Vi samler op på dagen. 00:00 24syv Nyheder. 00:05 Nattevagten. Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 1.00 og 2.00. 03:00 24syv Nyheder. 03:05 Råbånd (G). Uredigerede optagelser til ugens 24syv Dokumentar. 04:00 24syv Nyheder. 04:05 Forfra med Jeppesen (G). 05:00 24syv Nyheder. 05:05 Forfra med Jeppesen (G). 06:00 24syv Nyheder. 06:05 Nattevagten highlights (G). Nyheder hver time. 07:05 Weekendtillægget. Nyheder hver time. 10:05-12:00 Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Jul.

Radio Klassisk 12:00 Magnus Larsson. 15:00 Uffe Savery. 17:00 Mette Due. 20:00 Nyd musikken. 06:00-12:00 Nyd musikken.

Svensk Radio P2

12:00 Radioavis 12:18 Smutvejen Din daglige genvej til forbrug, du kan bruge, og tips til en sjovere, bedre, billigere, sundere hverdag. 12:30 Regionale programmer 12:35 Smutvejen, fortsat 13:03 Danmarksmester - en quiz på land og by, i fortid og nutid, fra Skagen til Gedser. 14:03 Madsen 16:06 Regionale programmer 16:50 Radiosporten 16:53 Regionale programmer 18:03 P4 Aften Har du fået nok af tv, eller trænger du bare til lidt go’ musik som akkompagnement til din aften - så er P4 svaret. Her får du timevis af blandet underholdning med aktuelle hits og gamle kendinge. Programmet sendes direkte frem til kl. 21.00, hvor du kan sende dit musikønske ind. 22:03 Dansktimen 23:05 P4 Aften, fortsat 01:03 P4 Natradio 05:00 Radioavis 05:03 P4 Natradio 06:03 Morgenstund 07:03 Regionale programmer 10:03-12:00 Mig og Monica

13:00 SR på somaliska. 13:30 SR på romani. 14:00 SR på kurdiska Kurdî. 14:30 SR på arabiska. 15:00 SR på engelska - Radio Sweden. 15:30 Nyheter. Samiska nyheter på svenska 15:35 Rádio Sápmi. 16:00 Sisu-uutiset. 16:10 Studio Sisu. 16:50 Roketi. Lastenohjelma. 17:00 Rendezvous med Kristjan Saag. 18:07 Kulturnytt. 18:15 Rendezvous med Kristjan Saag. Fallande flingor som musik. Rendezvous lyssnar til tonsatt snöfall i Sibirien og New York. Dessutom några aldrig inspelade dueter med Frank Sinatra - nu finns de på skiva! 19:00 Ekonyheter. 19:03 P2 Live: Koncert med Radiokoret og Sveriges Radios Symfoniorkester. 1. Koncert med Sveriges Radios Symfoniorkester. Richard Wagner: Tredje akt ur ”Valkyrian”. Solister: Nina Stemme og Ingela Brimberg, sopran, Bryn Terfel, baryton. Dirigent: Daniel Harding. Från gårdagens koncert i Berwaldhallen. Sänds även på onsdag 11/12 kl 10.30 i Klassisk formiddag.2. Koncert med Radiokoret: Sfärernas harmoni, del 1. Solister: Mats Nilsson og Lars Gärd, slagtøj. Dirigent: Peter Dijkstra.a) Eric Whitacre: Lux aurumque.b) Catharina Palmér: Min fackla, lys.c) Ola Gjeilo: Northern lights.d) Ola Gjeilo: The spheres.e) Catharina Palmér: Kissrain, watersleep.f) Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales i arr

av Mats Nilsson for slagtøj.g) Jan Sandström: O magnum mysterium.h) Jan Sandström: Landskap med solar.i) Jan Sandström: Calculat Deus, uropførelse.j) György Ligeti: Lux aeterna.Koncert 16/11, Engelbrektskyrkan, Stockholm.Presentatörer: Niklas Lindblad og Sofia Nyblom. 22:00 Musik mot midnatt. med Francis Shaughnessy. 00:00 Notturno. Musik i natten med Lena Redin. 06:00 Klassisk morgon. 09:00 Ekonyheter. 09:03-12:00 Lördagsmorgon i P2. med Eva Sjöstrand.

NDR Kultur 13:00 Klassisk musik a la carte. 14:00 Klassisk musik - undervejs. 19:00 Kultur- og musikjournalen. 19:30 Musica. 20:00 Start - unge kunstnere. 22:00 Oplæsning. 22:35 Nocturne. 23:00 Klassisk musik a la carte. 00:00 Natkoncert. 06:00 Klassisk morgenmusik. 08:30 Oplæsning. 09:00-12:00 Klassisk ønskeprogram. Telefon til studiet.

radio i morgen og overmorgen Radio P2 12:00 Radioavis. 12:15 Værket. Rakhmaninov: 10 præludier, opus 23. Boris Giltburg, klaver. 13:00 Radioavis. 13:03 Nørderne kommer. Programmet, der udforsker musikkens finurlige detaljer. 15:00 Radioavis. 15:03 Amadeus Weekend. Aktuel musikradio. 16:00 Radioavis. 16:03 Amadeus Weekend. Aktuel musikradio. 18:00 Radioavis. 18:03 Bravo - med Lotte Heise. Lotte elsker opera! Lyt med, når hun deler ud af operaens store følelser, operahits og sjove historier fra før og nu. 19:20 P2 Operaaften. Siciliansk Vesper. Opera af Verdi fra Covent Garden i London med Lianna Haroutounian, Michael Volle, Bryan Hymel og Erwin Schrott i hovedrollerne. Covent Garden Operaens Kor og Orkester. Dirigent: Antonio Pappano. (Optagelse fra 29. oktober). 23:00 Radioavis. 23:05 Natsværmeren. En næsten sorgløs og lidt etnisk Natsværmer med Minna Grooss. 00:00 Radioavis. 00:05 Søndagsklassikeren. 03:00 Radioavis. 03:03 P2 Puls. 05:00 Radioavis. 05:03 Grammofon. 07:00 Radioavis. 07:03 P2 Morgenmusik. 09:00 Radioavis. 09:07 P2 All Stars. Klassisk holder. Lad Adam Simonsen og hans gæstevært Johan Olsen blæse dig omkuld med skæve indfald og fuldfed klassisk. 10:00 Radioavis. 10:03 P2 All Stars, fortsat. 11:00 Radioavis. 11:03-12:00 P2 All Stars, fortsat.

øvrige tv-kanaler TV 2 News

TV 2 Film

12:00 Nyheder med 12 Finans og vejr. 12:30 Nyheder, sport, vejr. 13:00 Nyheder og Ellemann|Lykketoft. 14:00 Nyheder, finans og vejr. 15:00 1240K. 16:00 16 Live: Nyheder, børs og vejr. 17:00 17 Finans. 18:00 Nyheder og Ellemann|Lykketoft. 19:00 Nyhederne sendt fra Kvægtorvet i Odense. 19:25 Nyheder, sport, vejr. 21:00 1240K. 22:00 Nyheder, sport, vejr. 23:00 23 Live: Klædt på til i morgen. 23:30 Natnyt med nyhedsoverblik, sport og vejr. 00:00-07:00 Nyheder, sport, vejr.

12:25 FILM Hvid. Fransk drama fra 1994. 13:50 ((S)) FILM Holy Water. Irsk komedie fra 2009. 15:20 ((S)) FILM Troldejægeren. Norsk adventure-gyserfilm fra 2010. 17:00 ((S)) FILM The Missing. Amr. western fra 2003. 19:10 ((S)) FILM Garfield 2. Amr. komediedrama fra 2006 med danske stemmer. 20:30 ((S)) FILM Yogi Bear. Amr.-newzealandsk animationskomedie fra 2010. 21:45 ((S)) FILM The Wendell Baker Story. Amr. komediedrama fra 2005. 23:20 ((S)) FILM Det syvende tegn. Amr. thriller fra 1988. 00:55 ((S)) FILM The Reckoning -

Læsertilbud

Dommens dag. Engelsk drama fra 2003. 02:40 ((S)) FILM Attenberg. Græsk drama fra 2010. 04:10-06:30 ((S)) FILM På vej. Bosnisk drama fra 2010.

TV 2 Fri 13:20 Kirsties hjemmelavede jul (G). 14:10 Julemad med Nigella (G). 14:40 Jul med Ernst. 15:30 Frihuset. 16:10 Vejret. 16:15 Frihuset (G). 17:35 Havemagasinet. 18:10 Jul med Ernst (G). 18:55 Mad fra River Cottage (G). 19:25 Mad fra River Cottage. 19:55 Leilas søde jul. 20:20 Chelsea Flower Show 2010. 21:20 Frihuset (G). 23:20 Mit

Sydslesvig & Wittensee

Danmark (G). 00:05-00:45 Jagt & fiskeri.

DR Ramasjang 12:20 ((S)) Noddy. 12:30 ((S)) Kasper og Lise. 12:50 ((S)) Kasper og Lise. 13:00 ((S)) Kære Sebastian. 13:20 ((S)) Ellevilde Ella. 13:30 ((S)) NU er det NU. 14:00 Sku du spørge fra nogen. 14:25 ((S)) Floras drager. 14:35 ((S)) Kaj og Andrea sår og sår og sår. 15:00 Julekaravanen - Sigurd. 15:15 ((S)) Verdens mindste julekalender- fup og svindel. 15:16 ((S)) Stor & Lille. 15:30 ((S)) Shane viser »Jul på Slottet«. 16:05 ((S)) Masha og bjørnen. 16:15 ((S)) Den fortryllede

Julemarkeder Schleswig (29 km): 7.-1 5.12.

4 dage på Hotel Wittensee HHH i Nordyskland

Forkæl dig selv med et hyggeligt ophold

Klik ind og bestil eller se flere gode tilbud

KD0612tv.indd 1

Hotel Wittensee ligger kun et stenkast fra den smukke sø Wittensee og byder samtidig på en enestående mulighed for at lære det gamle danske land syd for grænsen at kende. Naturpark Hüttener Berge udgør en stor del af områdets kulisse, og med et net af spændende stier både i lokalområdet og ud til for eksempel østersøkysten i badebyen Eckernförde (9 km) kan I få stor glæde af det cykel- og vandrekort, der er inkluderet i opholdet.

KUN

1.349,SPAR 150,-

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 2 x 3-retters middag • 1 x entre til vikingemuseum, Ostseeinfozentrum eller badeland Ankomst: Valgfri frem til 12.12.2013 samt i perioden 13.1.-29.5.2014.

dk4 12:00 Tai-Chi. 12:30 Den gode holdning og Alexander Teknikken. 13:00 Reklameinfo. 13:10 Bøgerne i bøgeskoven. 13:50

Bog og forfatter. 14:35 Ølrejsen til Berlin. 14:55 Reklameinfo. 15:00 Fiskemagasinet. 15:30 Syværkstedet. 16:00 FredagsBingo, direkte. 17:00 Jagtmagasinet. 17:30 Reklameinfo. 17:40 EU lige på og kort. 17:50 Mik Schack laver .. Gazpacho. 18:00 Fjernsyn for voksne. 18:30 Anne-Vibeke rejser. 19:00 Heavy Betting. 20:00 Hvordan. 20:10 Øl for enhver smag. 20:15 Rundt om jule-grillen. 21:00 Livet ved Mekongfloden. 22:00 Koncert med Joseph Calleja. 23:35 Er du til bøger?. 00:05 Jagtmagasinet. 00:35 I brodøsen Bettina Andersens værksted. 01:30 Skole-

Miniferie midt i Danmark

bænken. 02:00 Basketball: NBA Action. 02:30 Hobby og fritid. 02:45 It-akademiet. 03:35 Heavy Betting. 04:30-05:00 Jagtmagasinet.

TV3 12:05 (G) Masterchef Jul. Dansk madlavningskonkurrence fra 2013. 13:00 Køb, renover, sælg!. Amr. reality-serie fra 2007. 14:00 The Kardashians indtager Miami 3. Amr. realityserie fra 2012. 15:00 Luksusfælden 5. Dansk livsstilsprogram. 16:00 Bones. Amr. krimiserie. 17:00 NCIS 8. Amr. dramaserie. 18:00 (G) Masterchef Jul. Dansk madlavningskonkur-

Julemarkeder Ribe (55 km): 30.11.-22 .12.

3 dage på BEST WESTERN Hotel Kolding City HHH i Kolding

2 børn 6-13 år ½ pris

Pris pr. person i dobbeltværelse

karrusel. 16:25 ((S)) Tinga Tinga fabler. 16:35 ((S)) Bamses Billedbog. 17:00 ((S)) Stor & Lille. 17:10 ((S)) Asta-Basta-Bum. 17:30 ((S)) Shane viser »Jul på Slottet«. 18:10 ((S)) Køkkenhyggen Hella. 18:35 ((S)) Den lille Julemand. 18:45 ((S)) Postmand Per: Specialposttjenesten. 19:00 ((S)) Benjamin Bjørn. 19:10 ((S)) Benjamin Bjørn. 19:25 ((S)) Willas vilde dyr. 19:50-20:00 ((S)) Noddy.

Hotel Wittensee

Kolding er helt centralt placeret for oplevelser på Fyn og i hele Syd- og Sønderjylland, og her bor I på et hyggeligt kvalitetshotel lige op ad Kolding Bypark og Legeparken, der er fyldt med aktivitetsmuligheder for børn og oaser for voksne. Spadserer man gennem parken, er der kun et kvarters gåtur til byens smukt restaurerede vartegn Koldinghus, som igennem århundreder var et af rigets vigtigste kongeslotte. Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

KUN

899,SPAR 150,-

2 børn 6-14 år ½ pris

Pris pr. person i dobbeltværelse

BEST WESTERN Hotel Kolding City

Du kan også bestille direkte hos Happydays på www.happydays.nu eller på tlf. 70 20 34 48. Åbent hverdage kl. 8-17.

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 2 x 2-retters middag Ankomst: Mandag til fredag frem til 20.12.2013 samt i perioden 2.1.-20.6.2014.

rence fra 2013. 19:00 (G) Masterchef Jul. Dansk madlavningskonkurrence fra 2013. 20:00 Hjemme hos Gordon Ramsay 1. Engelsk madlavningsserie fra 2012. 20:30 FILM Kung Fu Panda. Amr. animationsfilm fra 2008. 22:15 Sex & the City. Amr. komedieserie. 22:50 Sex & the City. Amr. komedieserie. 23:25 Sex & the City. Amr. komedieserie. 00:10 Sex & the City. Amr. komedieserie. 00:45 FILM Cruel Intentions Sex Games. Amr. romantisk drama fra 1999. 02:45 FILM The Man Who Saved Christmas. Amr.-canadisk familiefilm fra 2002. 04:20-05:05 (G) Ram-

Husk rejsekoden: KD

Ekstranat inkl. morgenbuffet 349,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved to betalende voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Teknisk arrangør: 05-12-2013 12:16:54


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

Radio&Tv | 9 Lars von Triers nye mediestunt: tavshed mediekommentar Af Kurt Strand

HAN HAR EN uforlignelig evne til at få omtale – filminstruktøren Lars von Trier, som juledag er premiereaktuel med sin fire timer lange ”Nymphomaniac”. I måneder er der varmet op med trailere og jævnlige pressemeddelelser om det nye værk, og onsdag eftermiddag kom så turen til præsentation og interview med filmens skuespillere.

DR1

f oto a f l a r s vo n t r i e r : c h r i st i a n l i l l i e n da h l / s c a n p i x

12:00 ((S)) [=] Hammerslag (2:6) (22896) 12:40 ((S)) [=] Kender du typen? (4:6) (G) (180612) 13:20 ((S)) Hotel Babylon (24:32) (161631) 14:15 ((S)) Lægerne (48:64) (8593761) 15:05 De heldige helte (61:66) (2085438) 15:50 ((S)) Naboerne (198) (2609186) 16:15 Til undsætning (22:48) (5981709) 17:00 Landsbyhospitalet (75) (76490) 17:50 ((S)) [=] TV Avisen (5457896) 18:00 ((S)) [=] Auktionshuset II (5:8) (G) (9167) te. 14:00 Klas- 18:30 ((S)) [=] TV Avisen med Sporten (7186) Kultur- og a. 20:00 Start 19:00 ((S)) [=] Disney Sjov (419) sning. 22:35 19:30 ((S)) [=] Pagten (6:24) Et juledrama sik a la carte. af Maya Ilsøe. . (490) sisk morgen- 20:00 [=] Her er dit liv Ghita Nørby indspiller film med Bille August på Fyn. Men 00-12:00 on til studiet. bedst som hun tror, optagelserne er slut, bliver hun overrasket af Mads Steffensen, der kan fortælle dansk teaters førstedame og landets største filmskuespillerinde, at hun skal tilbage til København for at være gæst i »Her er dit liv«. I studiet venter der Ghita Nørby endnu flere overraskelser, når historien om hendes mere end 60-årige karriere fortælles i klip, et. Rakhmani- billeder, gæster og musik. Bl.a. kommer oris Giltburg, eksmanden Dario Campeotto og kolleger3 Nørderne ne Sofie Gråbøl, Sonja Richter og Søren forsker musik- Sætter-Lassen på besøg. (3322) Radioavis. 21:00 ((S)) [=] TV Avisen (15525) tuel musikra- 21:15 ((S)) Vores vejr (8236631) madeus 21:25 ((S)) FILM Beck: I stormens øje 18:00 Radio- Svensk krimi fra 2009. (Beck - I stormens Heise. Lotte öga). Medvirkende: Martin Beck: Peter Han deler ud af ber, Gunvald Larsson: Mikael Persbrandt hits og sjove og Oskar Bergman: Måns Nathanaelson. P2 Operaaften. Instr.: Harald Hamrell. (3481964) rdi fra Covent 22:55 FILM Gothika Amr. thriller fra 2003. Haroutou(Gothika). Medvirkende: Miranda Grey: mel og Erwin Halle Berry, Pete Graham: Robert Downey nt Garden Ope- Jr. og Chloe Sava: Penélope Cruz. Instr.: t: Antonio Mathieu Kassovitz. (535148) ktober). 23:00 00:30 ((S)) Raseri i blodet (19) en. En næsten (6829194) mer med Min- 02:00 ((S)) FILM Way of War Amr. acti0:05 Sønonthriller fra 2009. (Way of War). Medviravis. 03:03 P2 kende: David Wolfe: Cuba Gooding Jr., serGrammofon. gent Mitchell: J.K. Simmons og Mac: Claorgenmusik. rence Williams III. Instr.: John Carter. l Stars. Klas- (9752281) sen og hans 03:25 ((S)) Mord i centrum (10:84) dig omkuld (7125620) klassisk. 04:10 ((S)) Mord i centrum (11:84) l Stars, fortsat. (1152397) 0 P2 All Stars, 04:55-05:45 Det vilde Arktis (2:4) (8117736)

Jan Sandh) Jan SandJan Sandelse.j) György 6/11, Engelbntatörer: Nik. 22:00 Musik aughnessy. n med Lena n. 09:00 Ekosmorgon i P2.

en en

ord igen, er det mere end forudsigeligt, at det bliver en stor historie.

Lars von Trier var derimod tavs som en østers, hvilket i sig selv blev til den ramme, som omgav TV-Avisens indslag om ”Nymphomaniac”. Instruktøren levede dermed op til et løfte, han gav sig selv efter lidet heldige udtalelser om forståelse for Hitler ved filmfestivalen i Cannes i 2011. Og skulle nogen være i tvivl om alvoren i tavshedsløftet, var der på bedste filmmanér et visual proof, da Lars von Trier med gaffatape for munden illustrerede én af mange og hyppige pressemeddelelser om den kommende film i maj i år.

DR2

Selv vil von Trier og hans mangeårige Zentropa-makker Peter Aalbæk Jensen afvise al snak om endnu et mediestunt. Men tag ikke fejl: d’herrer ved bedre end de fleste, hvordan de skaffer omtale i et omfang, der næppe lader sig gøre op i et af mange regneark i virvaret af selskabskonstruktioner i Filmbyen i Avedøre ved København. Et af de mest effektfulde mediestunts daterer sig til august 1999, hvor dagbladet Politiken hen over anden sektions forside forkyndte, at Aalbæk og von Tri-

DR K

TV 2

12:00 [=] DR2 12:00 (2476803) 12:30 Veteranerne (1:3) (G) (3554525) 13:00 [=] DR2 13:00 (6034693) 13:15 ((S)) De mexicanske narkokrige (59660051) 14:00 [=] DR2 14:00 (8802419) 14:05 The Daily Show (G) (54803029) 14:30 Jersild i tiden (G) (3534761) 15:00 [=] DR2 15:00 (9942099) 15:10 [=] Kontant: Fjernsyn skrottes unødigt (G) (20568099) 15:35 [=] P1 Debat på DR2 (20542051) 16:00 [=] DR2 Nyhedstimen (4607186) 17:00 DR2 17:00 (4330877) 17:05 DR2 Dagen (1828167) 18:00 DR2 18:00 (9579728) 18:15 ((S)) [=] Livets planet (3:10) (55598438) 19:05 Jul på Vesterbro (5) (G) - med Anders Matthesen. Arne skal vurdere Dannys hjemlige forhold, men der er da ikke noget i vejen med kaptajnens domicil?! Eller.. (11905902) 19:20 Jul på Vesterbro (6) (11900457) 19:35 ((S)) Dag II (2:10) Norsk komedieserie fra 2011. (1716254) 20:00 ((S)) FILM Slumdog Millionaire Engelsk drama fra 2008. (Slumdog Millionaire). 18-årige Jamal er kun et spørgsmål fra at vinde den store gevinst i Indiens udgave af »Hvem vil være millionær?«, da han bliver anholdt af politiet. For hvordan kan en forældreløs knægt fra Mumbais værste slumkvarter kende alle de rigtige svar? Snyder han? Underkastet et brutalt forhør fortæller Jamal den utrolige historie om sit liv på gaden og om den pige, han elskede og mistede. Medvirkende: Jamal Malik: Dev Patel, Latika: Freida Pinto og Salim Malik: Madhur Mittal. Instr.: Danny Boyle. (3529877) 21:55 ((S)) [=] 24 timer vi aldrig glemmer - Kronprinsebrylluppet (91549235) 22:30 [=] Deadline Udfordrende og overraskende perspektiver på dagens og tidens væsentligste historier. (6914896) 23:00 [=] Jul på Vesterbro (6) (G) (6214083) 23:15 Søndag Live Quiz (G) (5433186) 23:45 60 Minutes (67203167) 00:30 The Daily Show (85484571) 00:50 ((S)) FILM Incendiary Engelsk drama fra 2008. (Incendiary). Medvirkende: Moderen: Michelle Williams, Jasper: Ewan McGregor og Terrence: Matthew Macfadyen. Instr.: Sharon Maguire. (94089129) 02:25 ((S)) Dødens natsorte øje (8:8) (81805804) 03:10 ((S)) De 99 procent (G) (82425823) 03:55-06:30 Deadline Nat (81986303)

WW Når han en dag siger

12:00 [=] Nyhederne, Sporten og Vejret (44970) 12:17 Regionale nyheder (201301902) 12:25 [=] Liebhaverne (7919457) 13:00 [=] Alarm 112 (5490) 13:30 Mere hus for pengene (23612) 14:30 The Good Wife (9) (7994099) 15:20 The Good Wife (10) (7240815) 16:10 [=] Tvillingerne og Julemanden (5) (G) (8621867) 16:40 [=] The Julekalender (6) (1081964) 17:00 Nyhederne og Sporten (32902) 17:15 Regionale nyheder (7325506) 17:25 Dit vintervejr (7349186) 17:35 VM-fodbold: Lodtrækning, direkte (9077308) 18:30 Go’ aften Danmark (2525) 19:00 [=] Nyhederne (5070) 19:30 Regionalprogram (4341) 20:00 [=] Tvillingerne og Julemanden (6) Julekalender for hele familien. (1254) 20:30 [=] Vild med dans - der var engang - gensyn med nogle af de største øjeblikke. Efter 10 sæsoner på Danmarks festligste dansegulv er der masser af mindeværdige, morsomme, særlige, kærlige og skønne situationer, der tåler et gensyn. Nogle af de tidligere nydansere ser tilbage på deres tid i konkurrencen, ligesom både tidligere og nuværende professionelle dansere mindes de sjoveste dommerkommentarer og de skæggeste kiks på dansegulvet. Både store personligheder - helt tilbage fra den allerførste sæson - samt vindere og seer-darlings fra alle årene er med. Der bliver også plads til gensyn med nogle af de smukkeste kjoler og de skøreste kostumer gennem tiden. (80186) 21:20 ((S)) FILM Hjælp! Det er jul! Amr. familiefilm fra 2004. (Christmas with the Kranks). Medvirkende: Luther Krank: Tim Allen, Nora Krank: Jamie Lee Curtis og Vic Frohmeyer: Dan Aykroyd. Instr.: Joe Roth. (9539186) 23:00 ((S)) FILM Lucky Numbers Amr. komedie fra 2000. (Lucky Numbers). Medvirkende: Russ Richards: John Travolta, Crystal: Lisa Kudrow og Gig: Tim Roth. Instr.: Nora Ephron. (5852102) 00:45 ((S)) FILM Married Life Amr. drama fra 2007. (Married Life). Medvirkende: Harry Allen: Chris Cooper, Richard Langley: Pierce Brosnan og Kay Nesbitt: Rachel McAdams. Instr.: Ira Sachs. (9411194) 02:20 Motorsport: WEC Bahrain (2314939) 03:15 ((S)) American Horror Story (6) (9413858) 04:00-06:00 [=] Nyhederne og Vejret (4540910)

er var blevet ”uvenner”. Årsagen var angiveligt, at det var gået op for filminstruktøren, at der – uden hans viden – var skruet op for lyset i dogmefilmen ”Idioterne” for at få den ud til så bredt et publikum som muligt. Balladen varede et døgns tid, hvorefter den danske verdenspresse mødte op til et pr-show om et nyt filmprojekt med stort fokus på det påståede brud mellem instruktøren og hans producent. Ikke overraskende fik de fremmødte journalister dementeret historien fra dagen før, og Morgenavisen Jyllands-Posten kunne i en overskrift konkludere: ”Atter ro om ’Idioterne’.” Samme mekanik lå tydeligvis bag onsdagens ”Nymphomaniac”-præsentation i København. Filmen synes i sig selv at være opsigtsvækkende nok til at få omtale – ikke mindst takket være et væld af nærgående sexscener.

DR3

07:30 Kobra - Kan hvem som helst blive superhelte (20279438) 08:05 ((S)) Morgenandagten på DRK (53064544) 08:25 ((S)) Dagens sang (34142896) 08:30 ((S)) [=] Madsen & co. (16:32) (G) (83412761) 08:55 ((S)) [=] Madsen & co. (17:32) (G) (87609099) 09:20 ((S)) [=] Madsen & co. (18:32) (87683051) 09:45 FILM Et tosset drama (G) Fransk komedie fra 1937. (Drole de drame). Instr.: Marcel Carné. (26419815) 11:25 FILM Cartouche - Frankrigs Robin Hood (G) Fransk adventure-komedie fra 1962. (Cartouche). Instr.: Philippe de Broca. (74536308) 13:15 ((S)) [=] Modstandskampens sidste vidner - Per Mortensen (2:4) (G) (62361070) 13:45 ((S)) [=] Copenhagen - og alt det der jazz (2:4) (G) (62351693) 14:15 [=] Leonora Christina Skov - Mine to verdner (G) (86748728) 14:45 Forførende Rum på Nimb i Tivoli (G) (21365544) 15:15 ((S)) [=] Huse der former os: Børnehaven (G) (21297099) 15:45 ((S)) [=] Besat af antikke glas (G) (21278964) 16:15 Filmselskabet (G) (11720631) 16:45 Smagsdommerne (89367231) 17:25 Kunstquiz (6:10) (G) (15670051) 18:10 [=] Anthonsen - Den gale mand (3) (G) (53383709) 19:15 [=] Anthonsen - Millioner med mere (1) Anthonsen må bekræfte, at den pæne bankinspektør Georg Møller er på ugentlige besøg i den mindre pæne Club 69. (89914032) 19:55 ((S)) Dagens sang - sunget af et af DR’s kor. (36706235) 20:00 ((S)) Churchills ørkenkrig - vejen til El Alamain Engelsk dokumentar fra 2012. (39331148) 21:30 ((S)) FILM Gosford Park (G) Engelsk krimi fra 2001. (Gosford Park) Instr.: Robert Altman. (30885902) 23:40 ((S)) Wyatt Earp - legenden fra Det Vilde Vesten (64023709) 00:35 ((S)) [=] Første Verdenskrig (9:10) (75526378) 01:25 ((S)) Fordømt som nazister (24784262) 02:20 ((S)) FILM Det gode hjerte (G) Danskislandsk drama fra 2009. (The Good Heart). Instr.: Dagur Kári. (76149571) 03:50-05:20 ((S)) FILM Libanon (G) Israelsk autentisk krigsdrama fra 2009. (Lebanon). Instr.: Samuel Maoz. (39629649)

Men som vanligt har Lars von Trier formentlig lavet en film, som næppe bliver en blockbuster, og som derfor kunne risikere at blive henvist til ”Filmland” på P1, filmbladet ”Ekko” og kultursiderne i dagbladet Information. Omtale i TVAvisen og andre mainstream-medier kræver derimod noget andet og mere end blot en historie om en kvindes hunger efter sex. Derfor er mediestuntet med den tavse Lars von Trier noget nær genialt. Og allerede nu tegner næste stunt sig i horisonten, antydet i et TV 2-forsøg på interview med den tavse mand: ”Hvor længe har du tænkt dig ikke at sige noget?”. Og når han en dag siger ord igen, er det mere end forudsigeligt, at det bliver en stor historie. Kurt Strand er forfatter og journalist

TV 2 Charlie

13:00 ((S)) Naturens perler: Canadas kystskov (92389099) 13:30 Thomas Skovs sportsprogram den fuldendte skiløber (6:10) (92382186) 14:00 Late Night med Jimmy Fallon (36381186) 14:40 ((S)) Stephen King: Haven (5) (74860506) 15:25 ((S)) Stephen King: Haven (6) (39294235) 16:05 BøsseStudier - Udseendet (5:8) (G) (96070235) 16:35 ((S)) Rookie Blue III (9:13) (G) (62168235) 17:15 ((S)) VICE: Indonesien - besat af tobak (G) (35590032) 17:45 ((S)) Flodmonstre (16) (G) (97506148) 18:35 ((S)) [=] Han får for lidt - 100 bud på hvorfor (8:10) (10468524) 19:05 ((S)) USA Kyst til kyst (1:4) Amr. dokumentarprogram fra 2012. (62049506) 20:00 FILM Love and Other Disasters Fransk-engelsk romantisk komedie fra 2006. (Love and Other Disasters). Emily er opvokset i USA, men bor og arbejder nu i London, hvor hun deler lejlighed med sin homoseksuelle ven Peter. Emiliy har travlt med at finde kærligheden for alle andre end sig selv, og da hun møder den smukke fotograf Paolo, forsøger hun ihærdigt at sætte ham sammen med Peter. Problemet er bare, at det ikke er Peter, som Paolo vil have. Medvirkende: Emily Jackson: Brittany Murphy, Peter Simon: Matthew Rhys og Paolo Sarmiento: Santiago Cabrera. Instr.: Alek Keshishian. (74266254) 21:25 FILM Belly Of The Beast Canadisk actionfilm fra 2003. (Belly Of The Beast). lt. Medvirkende: Jake Hopper: Steven Seagal, Sunti: Byron Mann og Lulu: Monica Lo. Instr.: Siu-Tung Ching. (43546934) 22:55 FILM Mindhunters Amr. thriller fra 2004. (Mindhunters). Medvirkende: Jake Harris: Val Kilmer, J.D. Reston: Christian Slater og Johnny Lee Miller: Lucas Harper. Instr.: Renny Harlin. (82642457) 00:35 Late Night med Jimmy Fallon (G) (35831823) 01:15 ((S)) Parks and Recreation (59756129) 01:40 FILM Street Racer Amr. actionfilm fra 2008. (Street Racer). Medvirkende: Johnny Wayne: Clint Browning, Red: Robert Pike Daniel og Kelly: Dorothy Drury. Instr.: Teo Konuralp. (75237378) 02:55-05:00 Natten på DR3 (36618465)

12:35 Folk og fæ (77) (54866457) 13:30 [=] Stjerner på stribe (G) (3529490) 14:10 Lov og uorden (581) (75673070) 15:00 Lov og uorden (582) (5799506) 15:55 FILM Inspector Lynley - skolet til mord (3) Engelsk krimi. (The Inspector Lynley Mysteries). Medvirkende: Inspector Thomas Lynley: Nathaniel Parker, Barbara Havers: Sharon Small og Simon St James: Anthony Calf. Instr.: Robert Young. (86746051) 17:30 Små og store synder (368) (7708438) 18:25 Små og store synder (369) (93114341) 19:15 [=] Stjerner på stribe Dansk underholdning for hele familien. Enig eller uenig? Det er spørgsmålet som Jarl FriisMikkelsen stiller i dene udgave af programmet. To deltagere dyster i en omgang kryds og bolle, hvor felterne vindes ved at kunne gennemskue om de ni kendtes forklaringer er fup eller fakta. Deltagerne er Charlotte Almblom Jørgensen og John Bjørn og aftenens stjerner er: Jacob Haugaard, Peter Tanev, Anne Sofie Espersen, Søren Hauch Fausbøll, Søs Egelind, Hella Joof, Lasse Rimmer, Vicki Berlin og Henrik Lykkegaard. (6625983) 19:45 [=] Spørg Charlie Kontante svar på seernes dilemmaer. Hvordan får man forbipasserende til at lade være med at stille sig op og kigge ind ad ens vinduer, når man bor i stueetagen? Er der en tendens til at stræbe efter aldrig at blive voksen? Og hvor bogstaveligt skal man tage ægteskabsløftet »i medgang og i modgang»? (76354167) 20:25 Kalendergave 6 (77512273) 22:00 [=] Stjerner på stribe (G) Dansk underholdning for hele familien. Enig eller uenig? Det er spørgsmålet som Jarl FriisMikkelsen stiller i dene udgave af programmet. To deltagere dyster i en omgang kryds og bolle, hvor felterne vindes ved at kunne gennemskue om de ni kendtes forklaringer er fup eller fakta. Deltagerne er Charlotte Almblom Jørgensen og John Bjørn og aftenens stjerner er: Jacob Haugaard, Peter Tanev, Anne Sofie Espersen, Søren Hauch Fausbøll, Søs Egelind, Hella Joof, Lasse Rimmer, Vicki Berlin og Henrik Lykkegaard. (8199525) 22:30 Kommissær Rex (21) Tysk-italiensk krimiserie. (5431612) 23:20 Castle (79) (81301001) 00:10 Lov og uorden (581) (G) (58166533) 01:05-01:50 Lov og uorden (582) (G) (86602552)

øvrige tv-kanaler say’s Kitchen Nightmares US. Amr. reality-serie.

TV3+ 12:00 Hawaii Five-0 2. Amr. dramaserie fra 2011. 13:00 Hawaii Five-0 2. Amr. dramaserie fra 2011. 14:00 Ink Master 1. Amr. reality-program fra 2011. 15:00 According to Jim 4. Amr. komedieserie. 15:30 According to Jim 4. Amr. komedieserie. 16:00 (G) Anger Management 2. Amr. komedieserie fra 2013. 16:30 Anger Management 2. Amr. komedieserie fra 2013. 17:00 (G) How I Met Your Mother 7. Amr. romantisk komedieserie. 17:30 (G) How I Met

Your Mother 7. Amr. romantisk komedieserie. 18:00 How I Met Your Mother 7. Amr. romantisk komedieserie. 18:30 How I Met Your Mother 7. Amr. romantisk komedieserie. 19:00 Simpsons 20. Amr. kulttegnefilm. 19:30 Simpsons 20. Amr. kulttegnefilm. 20:00 Top Gear 2. Engelsk bilmagasin. 21:15 FILM Predators. Amr. actionfilm fra 2010. 23:25 FILM Alien vs. Predator. Amr.-canadisk-tysk science fiction-film fra 2003. 01:15 (G) FILM Alien 3. Amr. science fiction-thriller fra 1992. 03:2005:25 (G) FILM Alien - Genopstandelsen. Amr. gyser fra 1997.

SVT1 12:10 Debatten (G). 12:55 Forbrugermagasinet Plus (G). 13:55 Midt i naturen (G). 14:55 Undercover boss (G). 15:40 Ta mig. 15:50 Go’morgen Sverige. 16:20 Northern Exposure. 17:05 Any human heart. 17:55 Sportsnyt. 18:00 Nyheder. 18:10 Regionale nyheder. 18:15 Go’aften. 18:45 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen (G). 19:00 Kulturnyheder. 19:15 Regionale nyheder. 19:30 Nyheder. 20:00 På sporet. 21:00 Tak for musikken. 22:00 FILM You Will Meet a Tall Dark Stranger. Amr. komediedrama fra 2010. 23:35 Ny-

heder. 23:40 FILM Et rødt øje. Svensk komediedrama fra 2007. 01:10 Den store maddyst (G). 02:10-02:25 Kulturnyheder.

SVT2 16:00 Nyheder. 16:05 Forum. 16:15 Mit liv som roma (G). 16:45 Ishockey: Swedish Hockey League (G). 17:20 Nyheder på tegnsprog. 17:30 Nyheder på samisk. 17:45 Nyheder på finsk. 18:00 I Stalins skygge. 19:00 Hvem ved mest?. 19:30 Nobel 2013: Litteraturportræt. 20:00 Maskinen - en film om poeten Johan Jönson. 21:00 Nyheder. 21:40

Kulturnyt. 21:45 Regionale nyheder. 21:55 Nyhedsoverblik. 22:00 Sportsnyt. 22:15 Nobel 2013: Nobelstudiet. 23:00 True Blood. 23:50 Treme. 01:10-05:55 Regionale nyheder.

ZDF 12:00 Nyheder. 12:10 Tyskland rundt. 13:00 Middagsmagasinet. 14:00 Nyheder. 14:15 Kokkeduellen. 15:00 Nyheder. 15:05 Gang i gryderne. 16:00 Nyheder. 16:10 Politistyrke Wien. 17:00 Nyheder. 17:10 Hallo, Tyskland. 17:45 Stjernedrys. 18:05 Politistyrke Kitzbühel. 19:00 Nyheder.

19:20 Vejret. 19:25 Skovløberhuset Falkenau. 20:15 Kriminalkommissær Vera Lanz. 21:15 Politistyrke Leipzig. 22:00 Nyheder. 22:30 Nyhedsshowet. 23:00 Aspekter. 23:30 Mad Men. 00:15 Nyheder. 00:30 In Plain Sight. 01:10 Nyhedsshowet (G). 01:40 FILM Privattimer. Amr. erotisk komedie fra 1982. 03:05 Politistyrke Leipzig (G). 03:50 Politistyrke Wien (G). 04:35 ZDF i fin form. 04:40 Stjernedrys (G). 04:5505:35 Hallo, Tyskland (G).

ARD 12:00 Nyheder. 12:15 Sundhedsmagasinet. 13:00 Sports-

ekstra. 19:45 Sportsnyt. 19:50 Vejret. 19:55 Finansnyt. 20:00 Nyheder. 20:15 FILM Små skibe. Tysk komediedrama fra 2013. 21:45 Nyheder. 22:00 Gerningsstedet: Et møde med døden. 23:30 FILM Kommissær LaBréa - Mordet i Rue St. Lazare. Tysk krimi fra 2010. 01:00 Nyheder. 01:10 Krone 2013 - Radioprisen. 02:40 Krone 2013 Special. 04:40-05:13 Jorden rundt (G).

NDR 12:15 I al venskabelighed. 13:00 Reportager fra Nordtyskland. 13:30 Brisant. 14:00 Nyt fra Nordtyskland. 14:15 Billed-

bogen. 15:00 Nyt fra Nordtyskland. 15:15 mareTV - fortællinger om mennesker og havet. 16:00 Nyt fra Nordtyskland. 16:10 Min eftermiddag. 17:10 Isbjørn, abe og co. 18:00 Regionale nyheder. 18:15 Her kommer Nordtyskland. 18:45 Aftenstudiet. 19:30 Regionale nyheder. 20:00 Nyheder. 20:15 Nordtyske historier. 21:15 Judith Rakers - et liv som hjemløs. 21:45 Nyt fra Nordtyskland. 22:00 NDR’s talkshow. 00:00 Top of the flops. 00:30 NDR’s talkshow - klassiker. 01:30 Værelse til leje. 02:30 Her kommer Nordtyskland. 03:00-06:00 Nat-tv.

På SVT2 i aften

NOBELSTUDIET I AFTEN KL. 22.15 KD0612tv.indd 2

Foto: SVT press, Nobelstudion

NOBEL. Den mest prestigefyldte pris en forfatter kan vinde, er Nobelprisen i litteratur. I år vandt den kvindelige canadiske forfatterinde, Alice Munro. Selvom hun i en alder af 82 år og med 19 udgivelser bag sig valgte at indstille sin karriere tidligere i år, er der ingen tvivl om, at prisen vil gøre hende mere kendt. Nu har du også chancen for at komme helt tæt på hende.

Foto: SVT press, Alice Munro

NOBELPRIS I LITTERATUR

verdenstv.dk 05-12-2013 12:17:09


5 5

Fredag 6. december 2013

1°-5°

T e l e f o n 33 48 05 00 | A b o n n e m e n t 33 48 05 05

Denne side er redigeret af Helle Sahl Madsen

Mød foråret i Toscana

dagens flue

533 922

00049

00039

Først nogen eller en del sol, men også enkelte slud- eller snebyger. Hård vind til hård kuling omkring nordvest og fortsat kraftige vindstød.

709614 392765

709614 392758

vEJRET I DAG

Tag med Kristeligt Dagblad og Unitas Rejser til Toscana den 19.–24. maj 2014 og nyd det italienske forår i godt fællesskab – for dig, der rejser alene

læserrejse

Program

Af Lis Ladefoged, sognepræst og rejseleder

33Dag 1: Afrejse fra København til Rom og ankomst til Chianciano Terme. 33Dag 2: Udflugt til den lille, skønne by Montepulciano og Pienza, en anden charmerende lille by. 33Dag 3: Heldagsudflugt til enestående Firenze. 33Dag 4: Udflugt til Trasimenersøen med besøg på en vingård. 33Dag 5: Heldagsudflugt til Siena og San Gimignano. 33Dag 6: Afrejse fra Rom til København.

bagsiden@k.dk

At rejse i Toscana er noget særligt, og mange har i tidens løb udtrykt fascination ved netop det område i Italien. Jeg deler den begejstring og har derfor tilbragt mange ferier i området, og jeg har cyklet ad den gamle kultur- og pilgrimsvej fra Firenze til Rom. Især oplevelserne ved den langsomme rejse gennem Toscana har gjort indtryk. Det smukke landskab med vinmarkerne, de små byer med en afslappet stemning, hvor der aldrig er langt mellem en lille vinbar og en velbrygget espresso. Jeg glæder mig til at dele min begejstring med deltagerne på denne rejse, der er særligt tilrettelagt for singler – primært i alderen over 55 år. Jeg gør altid ophold ved Trasimenersøen og tænker på fortællingerne om dengang, Franz af Assisi trak sig tilbage til en lille ø ude i søen. Vi skal på denne rejse også gøre ophold ved søen og får os en snak om livet, for hvad er egentlig idealet: at trække sig tilbage, som Franz gjorde, eller at storme ud i livet blandt andre mennesker, eller måske en mellemting?

”Girafferne er tamme.” ”Ja – og folk er ganske vilde!”

DAGEN historisk set 1917: Finland erklærer sig uafhængigt af Rusland. 1926: Den italienske diktator, Benito Mussolini indfører skat på ungkarle. 1929: Kvinderne i Tyrkiet får valgret.

Sol og måne Solen går ned klokken 15.36. Den står op i morgen klokken 8.26. Dagens længde er aftaget med 10 timer og 18 minutter siden solhverv. Alle klokkeslæt er i København. Det er årets 340. dag. Månen står op klokken 10.54 og går ned klokken 20.17. Døgnets middeltemperatur er 2,6 grader i Karup og 3,0 grader i Kastrup.

mini-krydsord

Fakta

0 Der er mange smukke landskaber i Toscana. På billedet ses landskabet ved Sant Antimo. – Foto: Unitas Rejser.

betydningsfulde bystater. For de byer, som vi skal besøge på rejsen, gælder det Firenze og Siena. Men også de mindre byer Chianciano Terme, hvor vi skal bo, Montepulciano med de stejle gader, Pienza og San Gimignano byder 2 Rejsen i Toscana er en rejse imellem en række af Italiens mest fascinerende byer. På billedet ses Montepulciano. – Foto: Unitas Rejser.

Rejsen i Toscana er en rejse imellem en række af Italiens mest fascinerende byer, mange af dem med en fortid som

Løsningen findes på side 18.

Energi fra rosenkål oplyser juletræ

På facebook i arbejdstiden

Et batteri af kål er grøn energi og skal gerne inspirere unge forskere

Et af Amerikas overvågningscentre, Cyber Command Security Operations Centre, konstaterer, at offentligt ansatte i USA er uhyre aktive på de sociale medier i arbejdsti-

BJARNE NØRUM SKRIVER FRA STORBRITANNIEN bagsiden@k.dk

8 4 3

9

1

4 2 Sudoku

1 5

Sværhedsgrad

7

2 8 7 5 7 9

4 9 8 8

4 3

9 4 2

1 1 5

Sådan løses sudoku Alle de tomme felter udfyldes med tal fra 1 til 9, sådan at hver vandret række og lodret kolonne indeholder alle tal fra 1 til 9. Samtidig skal hver af de ni bokse på 3x3 felter også indeholde alle tal fra 1 til 9. Løsningen på dagens sudoku findes nederst på side 18.

SUDCL_ 880

6 1 2

© www.pibfeatures.com

3 9 5

STEEN & STOFFER

4 9 8

FREDDIE

2 8 7 5 7 9

Rosenkål er briternes julegrøntsag, som serveres sammen med kalkunen til den store middag juledag. Det er samtidig en af de grøntsager, som for mange børn og unge er den mest forhadte del af julemenuen. Så de vil derfor nok glæde sig over en alternativ måde at bruge de små rosenkål på. Engelske forskere har nemlig skabt et batteri af 1000 rosenkål, som skaber nok energi til at oplyse et juletræ. Juletræet står ved siden af det store pariserhjul ”The London Eye” ved Themsen i London, og kæden med 100 juletræslys får ikke anden energi end den, som syren inde i de små kål leverer. Inde i hver kål er elektroder, som bliver aktiveret af syren i kålen.

HUNDEN

7

SUDCL_ 880

6 1 2

© www.pibfeatures.com

3 9 5

på en rig arv, der har haft helt afgørende indflydelse på dannelsen af den europæiske identitet. Når man står midt iblandt middelalderbygninger og toscanske landskaber, pirres både sanser og tanker. Og det hele forstærkes af, at vi oplever det i fællesskab. For at være single betyder ikke, at man behøver at rejse alene. Tværtimod. Velkommen til en rejse med fællesskab i højsædet.

0 Kæden med 100 juletræslys får ikke anden energi end den, som syren inde i de små kål leverer. – Foto: Scanpix.

Batteriet af rosenkål er blandt skabt med det formål at øge unges interesse for naturvidenskab. ”Vi ønsker, at unge mennesker ser på naturvidenskabelige emner på en interessant måde, og vi søger altid forskellige måder at gøre det på. Og eftersom vi nærmer os julen, så synes det at være en

god måde at skabe opmærksomhed ved at bygge et batteri af rosenkål,” forklarer Paul Jackson til avisen The Independent. Han er direktør i EngineringUK, som står bag den britiske udgave af Unge Forskere. Juletræet skal inspirere skoleelever til at deltage i en messe, hvor de unge forskere

præsenterer deres idéer. Han henviser til undersøgelser, som viser, at 68 procent af alle børn hader rosenkål på julemenuen, og de mener tilmed, at traditionen med rosenkål skal afskaffes. Meget passende var det derfor elever fra en syvendeklasse – som i Storbritannien er 10-11 år – der hjalp med at tænde juletræet, der bliver drevet af rosenkål. Rosenkål er kun valgt, fordi det er en så forhadt grøntsag. ”Rosenkål er nok den værste grøntsag at bruge, hvilket kun gør det mere fantastisk. Jo mere fugtig og væskefyldt, desto bedre er grøntsager til at producere elektricitet,” supplerer direktør Sean Miles fra virksomheden Designworks, der har skabt det grønne batteri. Han forventer ifølge avisen Daily Mail, at de 1000 rosenkål kan holde juletræet oplyst i en måned.

33Læserrejsen for singler 3 (primært over 55 år) finder sted den 19.-24. maj 2014 og koster 9995 kroner pr. person i 3 enkeltværelse. Prisen inklu-3 derer transport, fem gange 3 overnatning i enkeltværelse, 3 fem gange morgenmad, fem gange aftensmad og udflugter 3 ifølge program. Yderligere op-3 lysninger og udførligt program fås ved henvendelse til Unitas Rejser på telefon 87 23 12 40, 3 hvor også tilmelding til rejsen skal foretages. Unitas Rejser er gerne behjælpelig med diverse forsikringer.

den. Kontrolcentret oplyste, at det statslige datanetværk havde været på Facebook 2.008.092 gange mellem juli og september. De offentligt ansatte kan nu imødese, at deres computere vil blive afskåret fra at kunne gå på Facebook.

Du ! Du udvikler Du påvirker Du gir mening Du deltager Du modnes Du elsker Du ånder Du tror Du er

Du gør en forskel Sammenslutningen af

EFTERSKOLER & HØJSKOLER med tilknytning til KFUM og KFUK og Indre Mission

UNGDOMS- & EFTERSKOLER: Bieringhus Efterskole . Bjerget Efterskole Blidstrup Efterskole . Blåkilde Efterskole . Borremose Ungdomsskole Farsø Efterskole . Finderup Efterskole . Frøstruphave Efterskole Grejsdalens Efterskole . Haslev Idrætsefterskole . Hestlund Efterskole Hørby Ungdomsskole . Lunderskov Efterskole . Lystruphave Efterskole Midtsjællands Efterskole . Nordsjællands Efterskole . Nørre Nissum Efterskole Nøvlingskov Efterskole . Odsherred Efterskole . Rinkenæs Efterskole Rydhave Slots Ungdomsskole . Rønde Efterskole . Skrødstrup Efterskole Svankjær Ungdomsskole . Sydvestjyllands Efterskole . Sydøstsjællands Idrætsefterskole . Tommerup Efterskole . Vesterbølle Efterskole . Dronninglund Efterskole HØJSKOLER: Børkop Højskole . Diakonhøjskolen

S V A R PA AT I LV A E R E LS E N . D K

S k r i v t i l b ag s i d e n Send dine ideer og forslag til bagsiden@k.dk eller med post

3 til Kristeligt Dagblad, Bagsideredaktionen, Vimmelskaftet 47, 1161 København K.


WW En stor norsk undersøgelse af, hvad børn

frygter mest, har vist, at det ikke er krig eller terror eller døden, det er forældrenes skilsmisse. Det viser bare, at vi er nødt til at reflektere lidt mere over vores forhold til utroskab.

Søren Marcussen, Center for familieudvikling læs side 13

Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

Denne side er redigeret af Mie Petersen

0 Vincent Seremet (her som ung mand med hjelm) har brugt hele sit liv på at tegne, bygge og afprøve flyvende konstruktioner. Hans afdøde hustru, Connie Seremet, bakkede altid opfinderen og vovehalsen op. – Alle fotos: Leif Tuxen.

Kærlighedens tyngdekraft

Den 83-årige opfinder, faldskærmsudspringer og vovehals Vincent Seremet har brugt det meste af sit liv på at forsøge at ophæve tyngdekraften. Det var aldrig gået uden hans hustru og jordforbindelse gennem mere end 40 år, Connie Seremet Af Line Vaaben

Vincent Seremet

vaaben@k.dk

H

an fjernede alle tegninger og beskrivelser af opfindelser lavet gennem næsten hele sit dengang 67-årige liv. Papirerne blev hevet op af kasserne og ned fra hylderne i parcelhusets kontor, stoppet ned i to sorte sække, kastet ind på bagsædet af bilen og kørt ud til en landmand lidt uden for Greve ved København. Her proppede Vincent Seremet sækkene ind i landmandens store industrifyr og lukkede lågen med et smæld. Det var en grå søndag eftermiddag i november 1997, at et livs arbejde og drømme i papirform gik op i flammer og blev til aske. Det var slut. Han ville aldrig mere bygge hverken vinger, helikoptere eller raketbælter. Og han ville aldrig mere op at flyve. ”Men det har jeg godt nok fortrudt mange gange,” siger Vincent Seremet. ”For jeg har jo manglet alle de tegninger siden.” Han fortæller historien fra sin sorte læderlænestol i stuen. Afslappet klædt i sorte jeans, skjorte og fleecetrøje. Brillestellet er letvægts, og håret er gråt. Vincent Seremet er 83 år. Han er uddannet maskinarbejder, men i sit virke er Vincent Seremet en blanding af flykonstruktør, pilot, opfinder og vovehals. Han er kendt og anerkendt blandt flyveentusiaster over hele verden. Og han taler gerne og længe om de i alt 40 flyvende konstruktioner, han har lavet fra 1955 til 2012. Men det er umuligt for ham at fortælle sin historie uden igen og igen at nævne sin hustru, Connie Seremet. For Connie er en del af historien om Vincent. Uden hendes opbakning var hans drømme ikke blevet til virkelighed. For mens han forsøgte at trodse tyngdekraften, holdt hun jordforbindelsen. Og da han mistede Connie, mistede han lysten til luft under vingerne. Beslutningen ved fyret på gården holdt dog kun i fire måneder. Så sprang Vincent ud fra et fly igen. Året efter konstruerede han en raketdrevet faldskærm. Og for et år siden foretog han sin seneste testflyvning, hvor han lod sig kaste ud fra 800 meters højde i en kegleformet gummikapsel af eget design.

33Født den 7. juni 1930. Søn af polske Joseffa Seremet og franske Franz Seremet, der indvandrede til Danmark i 1912. Opvokset på en gård på Lolland som tredjeyngste af syv søskende. Gift i 1959 med Connie Seremet, født Christensen 1938, død 1997. Børn: Tina, født 1961, og Jeanette, født 1964. Tre voksne børnebørn. 33Uddannet maskinarbejder i 1948. Senere uddannet flykonstruktør. Har haft job i stillads- og montagebranchen. Han har også handlet med biler og højtryksrensere. 33I 2005 tildelt Ellehammerprisen. 33Æresmedlem af Flyvepionerernes Klub i Storbritannien.

0 I sit værksted i garagen i Greve bygger Vincent Seremet stadig på sine flyvende modeller. Bag ham Connies flyver – en enmandshelikopter fra 1960’erne, som hans hustru holdt særligt meget af.

WW Det stopper

aldrig. Jeg tror, jeg bliver ved, til jeg lukker øjnene.

Vincent Seremet

Vincent Seremet kan simpelthen ikke lade være. ”Det stopper aldrig. Jeg tror, jeg bliver ved, til jeg lukker øjnene,” siger han.

V

incent Seremet – udtalt med tryk på ordenes første stavelser. Det melodisk klingende navn fik han af sine katolske forældre, polske Joseffa og franske Franz Seremet, der indvandrede til Danmark i 1912. Vincent blev født i 1930 som tredjeyngste i en søskendeflok på syv. De første fire år af hans liv boede familien ved siden af Ringsted Flyveplads. Den

5

gode grunde til at afskaffe loven om fri abort

lille sortkrøllede dreng stod i timevis og kiggede ind gennem pigtrådshegnet på de store maskiner. Og på piloterne med deres runde briller, store luffer og tunge læderstøvler. Senere flyttede familien til en gård ved Bandholm på det nordlige Lolland. Franz Seremet syntes, sønnen skulle være landmand, men Vincent ville være pilot. Han testede sin højdeskræk ved at klatre op i træerne på vej hjem fra skole. Han sprang ud fra husets tag med en haveparasol. Han byggede drager, han kunne spænde på ryggen, og fik andre drenge til at trække sig op i luften. Og under Anden Verdenskrig fandt teenageren Vincent en faldskærm efterladt af modstandsfolk i skoven. Han slæbte den hjem, syede den om og forsøgte at lave test af skærmen, hvor han bandt den fast med et reb om maven, og hans bror på hesteryg trak ham op i luften med den anden ende af rebet. ”Det med hesten kunne nemt være gået helt galt,” si-

ger Vincent Seremet, når han tænker tilbage. Som 18-årig søgte han i 1948 ind på pilotuddannelsen, men blev vraget. Han havde kun gået i skole i syv år, og for at blive pilot skulle man have realeksamen. I stedet uddannede han sig til maskinkonstruktør, men brugte aldrig uddannelsen. Hele sit liv har Vincent haft skiftende jobs i stilladsbranchen og i montagebranchen. Han har også handlet med biler og højtryksrensere. Alt imens han ved siden af arbejdet testede faldskærme for et tysk firma og begyndte at opfinde egne flyvende konstruktioner.

D

er er billeder af Connie Seremet i stort set alle rum i huset: i stuen, i kontoret og ved sengegærdet. I sort-hvid og i farver. Med flyvekonstruktioner på ryggen og med børn på armen. ”Prøv at se det her. Sådan så hun ud, da jeg mødte hende. Er hun ikke smuk?”, siger Vincent og viser et portræt frem af Connie, 17 år gammel

Skandinavisk Orgelcentrum Orglet i Vammen Kirke, Viborg Stift ”Vi har jo fået hele 30 stemmer her i Vammen Kirke. Det kan vi rigtig godt være tjent med.” Mette Christiansen, organist, Vammen Kirke

(og det er endda kun nogle af dem) Klik ind på www.rfm.dk og find dem i det nye nr. af RFMnyt

med et bredt smil og opsat hår. Ved siden af på reolen står et i samme stil af den otte år ældre Vincent med bølget, næsten blåsort hår. Han ligner datidens Dario. Men det var ikke tilfældet. Når de andre unge i midten af 1950’erne var ude at svinge til Elvis og Little Richard, sad 24-årige Vincent nede i forældrenes kælder og tegnede flyvinger. Hans mor var bekymret. ”Hvorfor er du ikke som de andre?”, spurgte hun. Vincent trak tavst på skuldrene. Til sidst klippede moderen en annonce ud af lokal­ avisen om en danseskole i Nakskov og lagde den på arbejdsbordet foran ham. Han tog modvilligt af sted den følgende lørdag eftermiddag. Han placerede sig op ad væggen nærmest døren i den oplyste sal fyldt med unge dansende mennesker. Vincent blev budt op flere gange, men sagde brysk nej tak. Han var for genert. Den tredje pige, der nærmede sig, var lille og spinkel med kommunefarvet hår. Hun havde kigget længe på ham, før hun spurgte, om

han ville danse. Og hun tog ikke et nej for gode varer. ”Jeg træder dig over tæerne,” advarede Vincent. ”Så er vi to,” svarede Connie, og så dansede de. Den følgende lørdag mødtes de igen. ”Så begyndte vi at gå sammen,” som Vincent Seremet udtrykker det.

N

æsten alle har på et tidspunkt prøvet at drømme, at de kan flyve ved egen kraft: bredt armene ud og mærket kroppen løfte sig fra jorden, fløjet gennem luften over skyerne. For så at vågne og opdage, at det blot er en drøm. Det sker også for Vincent Seremet. Men i modsætning til andre, der blot ryster det af sig om morgenen, har han altid en blok liggende på sengebordet. Når han vågner, tegner han. Idéer til nye konstruktioner, der skal løfte ham op mod himlen. På verdensplan bliver Vincent Seremet anset for at være en pioner – ingen andre har formentlig konstrueret så

mange flyvende enmandsfartøjer som han. Han har modtaget Ellehammerprisen – opkaldt efter den danske flyvepioner Jacob Christian Ellehammer, der i 1906 gennemførte den første flyvning i Europa. Vincent Seremet er også æresmedlem af de britiske flyveentusiasters klub. Alligevel har han har svært ved at sætte ord på, hvorfor han har brugt hele sit liv på at fremstille og afprøve flyvende objekter. Når man spørger, hvad det er, der fascinerer ham, kommer han med lange tekniske svar om blandt andet opdrift og aerodynamik. Og han fastholder, at det aldrig har været med livet som indsats. ”De, der siger det, har ikke sat sig ind i tingene. Hvis jeg mente, det var farligt, ville jeg være stoppet for mange år siden. Det handler om at være godt forberedt.” Uanset hvor højt, hvor farligt eller teknisk udfordrende ventede Connie altid ubekymret nede på jorden. ”Hun var uhysterisk. Du kan jo nok forstå, at hvis jeg skulle have skændtes med en kvinde først, hver gang jeg testede et fly eller sprang ud med faldskærm, havde det hele være ødelagt. Hvis hun ikke havde været så forstående, havde jeg aldrig kunnet gøre det.” Engang i slutningen af 1950’erne var Vincent Seremet vidne til et styrt ved et flyvestævne, hvor faldskærmen ikke foldede sig ud for en svensk udspringer. Han husker stadig lyden af mandens krop, da den blev kvast mod jorden tæt ved. Udspringeren var død på stedet. Da Vincent Seremet kom hjem og fortalte historien til Connie, sagde hun:

”Mens du var væk, var der én, der blev kørt ned her i Nakskov.” Det var hendes måde at sige på, at livet er farligt. Og uanset hvordan du lever det, kan ulykken ramme.

D

a Vincent og Connie havde været kærester i tre år, sad de en dag på et konditori i Nakskov og spiste flødekager og drak varm chokolade. Året var 1958, og Vincent Seremet arbejdede på det tidspunkt i København, hvor han havde lejet et værelse. Men han trillede ofte til Lolland på sin Vespa og mødtes med Connie. ”Nu har vi kendt hinanden i tre år, Vincent. Skal vi ikke gifte os?”, spurgte hun pludselig. Vincent blev helt stum. Resten af kagen blev spist i tavshed. Da han kørte hende hjem, sagde Connie: ”Jeg ved godt, hvorfor du blev så forskrækket. Du tror, jeg vil lave om på dig. Men jeg hverken kan eller vil lave dig om.” Året efter skulle han afprøve sin første flyvende konstruktion. Det var en ryghelikopter; et tysk firma havde betalt materialerne og kom rejsende for at overvære prøveflyvningen. Connie var også med i Kongelunden på Amager, hvor det lykkedes Vincent at hæve sig en halv meter op i luften. Så begyndte helikopteren at snurre rundt og rundt, og han måtte lande igen. ”Det er fint,” sagde den tyske direktør. ”Den skal nok komme til at virke med lidt småjusteringer.”

fortsætter næste side

HUMOR OG LIVSMOD

En livsfilosofisk uge om den muntre alvor Kursus: 22. - 28. februar På kurset går vi på opdagelse efter tilværelsens muntre alvor, som den findes i humoren, i sangene, i kunsten, i litteraturen, i religionen – i hverdagen, i nærværet og i fællesskabet med andre. Humor og livsmod formidles i gode historier – fortalt af Erik Lindsø, John Engelbrecht, Peter Hedegaard, Erik Sommer, Verner Nicolet, Jane Thomsen og Lillian Hjort-Westh m.fl. Glæd dig også til koncert, besøg på Ribe Kunstmuseum samt udflugt til Vadehavet og marsken.

Vammen Kirkes orgel er et hybrakustisk orgel med 30 registre fordelt på to manualer Kirkeorgler, organist-/bænkvarmere, spejle og og pedal. andet tilbehør. Specialopgaver, orgeludvidelser, intonation, reparationer, o.lign. Orglet har træ-klaviaturer og er bygget ved årsskiftet 2011/2012

Pris 4.200 kr.

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk

www.rhskole.dk · Tlf.: 7484 2284 · info@rhskole.dk

permanente udstillinger:

lokalhistorisk udstilling:

th. philipsen

kastrup glas 1847-1979

K A STRUPGÅRDSA MLINGEN

søren Hagen iscenesættelser Malerier

14.11 2013—16.03 2014 www.k astrupgaardsamlingen.dk tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket k astrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til k astrup st.


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

12 | Liv&Sjæl

Denne side er redigeret af Mie Petersen

... Kærlighedens tyngdekraft Fortsat fra forrige side Men Vincent var ikke tilfreds. Da de satte sig for at holde en pause og spise Connies medbragte kage, sagde han: ”De er kommet helt fra Tyskland, jeg vil gerne vise dem lidt mere.” ”Pas nu på,” sagde hun. Vincent tog helikopteren på ryggen igen og gik direkte op i syv meters højde. Så kom maskinen ud af kontrol, og Vincent drattede direkte ned i buskadset. Connie spænede hen til ham. Vincent rejste sig op – intet var brækket. ”Men jeg har smadret helikopteren,” sagde Vincent ærgerlig. ”Pyt med det, du bygger da bare en ny,” sagde Connie. I det øjeblik vidste Vincent Seremet, at det skulle være dem. ”Det var som et lyn, der slog ned i mig. Så sagde jeg til hende: ’Jeg vil gerne giftes med dig’. Og så fik hun et kram og et kys.” Vincent Seremet holder en pause og fortsætter: ”Jeg troede, at når man blev gift, ejede man hinanden. Men sådan var det ikke. Connie holdt, hvad hun lovede. Hun forsøgte aldrig at lave mig om.”

V

incent Seremets hus ligger på en hjørnegrund i et parcelhuskvarter i Greve. Stuen har store vinduer mod haven. Etplanshuset i hvide mursten har han tegnet selv. Connie og han flyttede hertil fra en lejlighed i Bredgade i København og byggede på grunden i 1969. Hele kvarteret rejste sig dengang på et bart areal tæt ved vandet. Her voksede hække og børn op i samme takt. I 1960’erne var fædre ikke velkomne på fødestuen, når deres hustruer skulle føde. De var dog sædvanligvis til stede – gerne i et lokale ved siden af. Vincent derimod var slet ikke i landet. Han sprang faldskærm i Spanien, da Tina blev født i 1961, og lavede udspring i Tyskland, da Jeanette kom til tre år efter. Connie og Vincent Seremets familieliv udspillede sig de første år på samme måde som de fleste andre i datiden med en mor, der gik hjemme og trak i de praktiske tråde, og en far, der arbejdede ude. Blot med den forskel, at far arbejdede videre med sine konstruktioner, når han kom hjem, hvis han da ikke sad og tegnede på sine modeller. Når Vincent Seremet endelig var hjemme, kunne han ikke sidde stille. Indimellem irriterede hans rastløshed Connie. Så sukkede hun og sagde: ”Du er en mærkelig fyr, Vincent.” Dog oftest med tilføjelsen: ”Men jeg kan godt lide dig alligevel.” Selv var hun et stille menneske. Og meget ordentlig. Da børnene blev voksne, fik Connie selv fast arbejde på kontor. Vincent valgte med vilje jobs, hvor han indimellem kunne tage fri, når han skulle til udlandet for at teste faldskærme eller deltage i shows. Inden han rejste, trak han altid den samme gule enmandshelikopter fra værkstedet hen i indkørslen. En autogyro fra 1968 – hans før-

Taknemmelighed og glæde smitter Vigtigt at opøve evnen til at vise taknemmelighed og godhed

ste af slagsen. Han kaldte den ”Connies flyver”: ”Hun syntes, den var så smuk. Hun sagde, at når hun så på den fra køkkenvinduet, var det, ligesom om jeg var hjemme.”

spørg om livet

V

incent Seremet har for højt blodtryk og tager blodfortyndende medicin efter en blodprop i lungen for nogle år siden. Han døjer også med diskusproblemer i ryggen og nakken. Men ellers er han frisk. Han kører stadig bil, cykler gerne, og det er kun få år siden, at han holdt op med at løbetræne ved stranden. Spørger man Vincent Seremet, hvor mange gange hans krop er kommet til skade og hvordan, ler han og siger: ”Det er hurtigere at gennemgå listen over de knogler, jeg ikke har brækket.” Han har foretaget styrt, som de fleste eksperter mener, man ikke kan overleve. Han har knækket og flækket et utal af knogler. Hjernerystelse har han også haft. Og han mangler også en del af en finger, som blev skåret af på en propel. Igennem flere år var han nærmest fast gæst på det lokale sygehus. Hver gang han blev indlagt, fik han besøg af Connie. Hvis det da ikke var hende, der startede bilen og kørte ham derhen. ”Hun kom altid og besøgte mig med et smil på. ’Nå, Vincent, har du fået nok nu?’, spurgte hun. Det vidste vi begge to godt, at jeg ikke havde. Og når besøgstiden var forbi, og hun gik igen, var der aldrig noget tuderi.” Men der var et styrt, Vincent ikke var forberedt på: sin kones død. Connie Seremet fik lungekræft og døde efter godt et års sygdom den 16. november 1997 – kun 59 år. ”Da jeg mistede hende, var jeg smadret i hele kroppen,” siger Vincent. Han havde mistet sin jordforbindelse. Kort efter brændte han alle sine optegnelser og trak stikket ud. Bogstaveligt talt. Han peger på ledningen til en brun trykknaptelefon. ”Jeg hev ledningen ud af stikket og læste stort set ikke min post i fire måneder.” En tidlig forårsdag i 1998 sad Vincent i køkkenet med en kop te og en amagermad, da det ringede på døren. Det var direktøren for et svensk firma, han havde arbejdet for som testudspringer i mange år. Og svenskeren var vred. Han havde både ringet og skrevet til Vincent i månedsvis uden at få svar. Vincent inviterede ham på frokost, og de talte længe sammen. 14 dage efter tog Vincent på besøg på fabrikken i Sverige. Og tog et spring med en ny type faldskærm. ”Så gik der ligesom hul på bylden. Jeg kunne mærke, at jeg fik det bedre. Det var en dumhed at lukke mig selv inde. Jeg skulle have åbnet mere op. Connie ville heller ikke have ønsket, at jeg skulle holde op.”

”D

et er ren nostalgi,” siger Vincent Seremet, da han trækker ulddækkenet af. Indenunder står en grå Vespa fra 1952. Nøjagtig samme model som den, han kørte på, da han blev kæreste med

Kære brevkasse de seneste par uger har brevkassen handlet om temaer omkring taknemmelighed. Det er vel nok et vigtigt emne. Derfor har jeg lyst til at komme med mit lille hjertesuk. Vi lever i en tid, hvor det måske er vanskeligere at optræne taknemmeligheden, fordi meget af det, vi har, er blevet en selvfølge for os. Det gælder både for de unge og os, der ikke er unge mere. Og som I også har skrevet om, så har mange af os langt mere, end vi har brug for, og det gør måske, at vi bliver mere krævende. Men samtidig tænker jeg, at det også har været en udfordring at være taknemmelig i tidligere generationer under forskellige livsvilkår. Når jeg tænker tilbage på min barndom, så havde jeg to slags bedsteforældre. Det ene par var positive og opmuntrende, og de udtrykte taknemmelighed både over for os børn, over Guds gode gaver i deres liv og over de ting, de kunne magte, omend de var skrøbelige, de sidste år de levede. Og så havde jeg nogle andre bedsteforældre, som man nærmest kunne betegne som sure, og man blev næsten i dårligt humør af at være sammen med dem. Min far, som var vokset op hos dem, led under det, mens vi, som var en generation efter, selvfølgelig godt kunne have ønsket os nogle mere glade, åbne og taknemmelige bedsteforældre. Disse erindringer får mig til at tænke, at taknemmelighed og glæde ikke bare er knyttet til velstand, men også handler om sind og personlighed, og hvad det er, man møder andre med. Og nu, hvor jeg selv er kommet lidt mere op i årene, har jeg lyst til at appellere til folk i min egen generation. For vi kan let komme til at sidde og tænke på dem, som er yngre end os, og blive enige om, at ”verden er da også af lave”, og nu må de da også være noget mere taknemmelige og så videre. I stedet burde min generation bruge tid på ikke bare at tænke på børnebørns krav og reaktioner, men at se på sig selv og fundere over, hvad det er, man giver videre til børn og børnebørn.

I

0 Familien Seremet: Connie og Vincent med de to døtre, Tina (th.) og Jeanette (tv.), fotograferet i 1965. – Alle fotos: Leif Tuxen.

0 Da Connie og Vincent Seremet var nyforelskede, kørte de Lolland tyndt på en Vespa model 1952. Siden Connies død har Vincent anskaffet sig en af nøjagtig samme model, som i dag står i hans garage.

0 Vincent Seremets seneste konstruktion er endnu ikke færdigbygget eller afprøvet. ”Jeg stopper aldrig,” siger han.

Connie. Hun sad bagpå med armene om livet på ham, og så kørte de rundt på Lolland og somme tider helt til København. ”Det var dengang, man var nyforelsket,” siger Vincent. Han har købt Vespaen for nogle år siden, og den står i garagen. Somme tider tager han dækkenet af, mens han roder lidt med sin seneste opfindelse – et raketbælte. ”Jeg vil jo blive ved med at eksperimentere, så længe jeg lever. Jeg har altid en tegning i skuffen.” Men folkepensionen rækker ikke til at færdiggøre opfindelsen. Det koster dyrt i materialer. 80.000 kroner mindst, hvis den skal bygges, som han gerne vil. Først da kan den afprøves. Og Vincent Seremet tester altid sine ting selv. Senest i september 2012, hvor han som nævnt lod sig kaste ud fra 800 meters højde i en kegleformet gummikapsel. Uden faldskærm. Han foretog fire forskellige test af kapslen. ”De sagde alle sammen: ’Det går ikke’. Men det gik alligevel. Jeg har haft så mange ulykker – det er gået godt. Så tror man, man kan gå på vandet. Men det kan man jo ikke.” Selvom Vincent Seremet i november 2012 annoncerede, at han gik på pension, lavede han i april i år et par testud-

mest ligner en flyvemaskine,” som han siger. En af dem er en nøjagtig kopi af to ørne i grå marmor, som står på Connies grav ved Stokkemarke på Lolland. Når den tid kommer, skal Vincent ligge ved siden af Connie – under de majestætiske fugle. Gravstedet ligger langt væk, og han kommer der ikke så ofte, som han gerne ville. Men når han indimellem er i København, tager han forbi den katolske domkirke, Sankt Ansgars Kirke, i Bredgade. Her tænder han tre lys – for sine forældre, sine søskende og for Connie. Har han nogensinde bedt en bøn, mumlet noget bestemt eller tænkt på Connie, lige før han sprang ud i skyerne? ”Nej, det har jeg faktisk ikke. Først bagefter. Og det er nok også noget af det, der nager mig i dag. At jeg ikke tænkte mere på dem derhjemme. Og at jeg var så meget væk.” Han rejser stadig til udlandet og besøger forretningsforbindelser og holder også mange foredrag, blandt andet på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Indimellem kan han godt hænge fast i dårligt humør. Værst i weekenden, hvor hans kalender er tom, og han sidder alene i den store stue.

spring med faldskærm i Sverige, fordi det franske militær efterspurgte netop hans ekspertise: ”Det er ikke normalt at sige ja til den slags, når man er 82 år, det ved jeg godt,” siger Vincent Seremet. Hans udtryk i ansigtet er en blanding af flovt og kækt. Ved udspringet var der problemer med bremserne, og selvom Vincent reagerede hurtigt og reddede situationen, slog han alligevel 16-17 kolbøtter ved landingen. Han var sort og blå på den ene side af kroppen længe efter. ”Jeg er bange. Men ikke for det, du tror. Ikke for at falde ned og slå mig ihjel. Jeg er mere bange for at blive invalid og ligge som en grøntsag. Og der er stadig meget, jeg gerne vil nå.”

V

incent Seremet sover i den samme side af sengen, hvor han altid har ligget. Den anden side er redt. Over dobbeltsengen i soveværelset hænger et maleri af en spitfire fra Anden Verdenskrig og oven over billedet et kors. Der er mange kopier af flyvemaskiner rundt om i huset, men ørne er der flest af. Både i indkørslen, haven og i stuen. Små og store. I metal, sten og gips. Otte i alt. ”Det er jo den fugl, der

”Hvis Connie havde været her, var det noget andet. Så kunne man hente avisen og tage et par rundstykker med hjem og spise dem sammen,” siger Vincent og tilføjer: ”Men jeg flytter aldrig herfra. Jeg skal bæres ud. Så længe jeg bor her, har jeg jo min kone endnu. Connie er ikke væk, så længe jeg er her.”

Klik ind på k.dk

Kærlighedens tyngdekraft ••Vincent Seremets liv som opfinder, faldskærmsudspringer og vovehals havde ikke været muligt uden kærligheden fra hustruen, Connie Seremet. Læs, lyt og se filmklip fra deres liv i specialhistorie på nettet.

Læs i morgen

Med Kierkegaard og Joakim Garff som makkerpar bliver man klogere på geniets liv, værk og de sidste par hundrede års historie! I ALLE TIDERS KIERKEGAARD har Garff beskrevet 200 historiske hændelser fra Kierkegaards fødselsår til jubilæumsåret 2013 og knyttet dem til 200 citater af den globale dansker. ”Kierkegaards udsagn er påfaldende friske og aktuelle, når de bliver skåret ud og lagt frem af Garff i denne sammenhæng. Det er en bog for alle, der elsker historie - og historier” ViborG StiftS folKeblaD kristeligt dagblads forlag • køb bogen på shop.k.dk eller hos din boghandler

267 sider • 269,95 kroner

Alle tiders Kierkegaard

Danmark får måske inden længe sin første brætspilscafé, hvor man kan komme ind fra gaden og lære nye spil og mennesker at kende. Kristeligt Dagblad besøgte et arrangement, hvor konceptet blev afprøvet. Familieliv i morgen.

S

om I skrev sidste gang, så er den eneste, man kan ændre på, sig selv, og det er ellers svært nok. Jeg tror, man først og fremmest lærer taknemmelighed ved at blive mødt med den og ved at se på andre, der udøver den. Og jeg synes, der er mange, også voksne mennesker, som er karrige med at vise taknemmelighed over for deres nærmeste. Så måske skulle vi, der er ældre eller på vej til at blive det, tænke over, hvordan vi virker på de børn og børnebørn, som vi måske skal være sammen med i julen, og træne i at give udtryk for det gode til dem. Venlig hilsen Mogens

Kære Mogens i har lyst til at sige: ”Godt brølt, løve”, for vi tror, du er inde på noget centralt og eksistentielt vigtigt. Godhed og taknemmelighed smitter, for det, vi giver i mødet med andre, præger vore medmenneskers humør og lagrer sig i sindet, efter at man er gået, til tider

V

ganske langvarigt. Det var derfor, at din far var så berørt og påvirket af sine forældres sure sind. Det har han sikkert måttet bruge mange kræfter på, både i opvæksten og som voksen. For børn, der aldrig kan gøre deres forældre tilfredse, skabes der ofte en nærmest kronisk følelse inde i dem selv om, at man ikke slår til. Børn kender ikke jo deres egen dyrebarhed på forhånd. Den skabes i fællesskabet med andre. Naturligvis har vi mennesker også brug for at udtrykke sorg og smerte. Vi har også brug for forbilleder, der kan vise, hvordan man kan være et ærligt oprigtigt menneske med sine smerter og nederlag. Det, som ofte har gjort indtryk på os selv, er, at vi har fået lov til at møde mennesker, der både kan rumme en taknemmelig tilgang til livet, og som kan glæde sig over små fine ting i hverdagen og samtidig være ærlig om det svære. Så disse ting behøver ikke være hinandens modsætninger. Vi skal ikke alle bare smile og nikke til ting, der møder os i livet. Der er situationer, hvor der skal siges fra, og hvor der skal sættes en grænse for at bevare ens egen selvrespekt. Men når det er sagt, så er det værd at tænke over dine gode pointer. At træne i taknemmelighed og give udtryk for den i mødet med andre og øve sig i at give god feedback til dem, der står os nær. Det er der megen livsglæde i. Ofte kan vi måske tænke noget godt om vores kære, som vi ikke får sagt. Det kunne man måske gøre noget ved, i ord, i brev eller handling. Man kan også træne sin egen indre taknemmelighed for eksempel ved at sætte tid af, når dagen begynder eller slutter, hvor man finder ting og mennesker frem, som er værd at takke for.

S

urhed smitter. En af os var for nylig hos en speciallæge med en ret så dårlig fod. Lægen rystede på hovedet over den, og spørgsmålet var derfor nærliggende: ”Hvordan er mon fremtidsudsigterne for denne fod?”, hvorefter han svarede: ”Tror du jeg er paven i Rom?”. Syv ord blev det til, der kun skabte distance, uvished og tristhed. Det er nogle uger siden, og heldigvis har foden det noget bedre i dag. Men ordene kan stadig runge som et eksempel på, hvordan man kan gøre andre mindre og triste et godt stykke tid. En anden sætning kunne have været: ”Jeg kan godt forstå, du spørger, men vi må nok undersøge lidt mere for at kunne sige det mere nøjagtigt.” Det ville måske have taget nogle sekunder mere at sige det, men det ville have efterladt en anden følelse af håb og respekt. I det daglige arbejder vi en del med par, der har det vanskeligt. Ofte har det været gængs i familiebehandling at snakke om det, der skiller, og som er problemet. Men forskning påpeger, at det er fuldt ud og ofte mere virkningsfuldt at hjælpe mennesker til at fokusere på det, der skaber fællesskab og glæde i forholdet, og så træne på at optimere det. Det gælder nok også i almindelige menneskelige relationer: Giv glæde og taknemmelighed plads, og gør mere af det, som får dem til at vokse og udfolde sig. Mange hilsener

Spørg om livet Psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen og overlæge og psykiater Jørgen Due Madsen svarer hver uge på læsernes spørgsmål, men holder dog ferie denne uge. Skriv til ”Brevkassen spørg om livet”, Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K. eller send en mail til brevkasse@k.dk Alle breve behandles fortroligt, men ikke alle kan forvente svar. Det er muligt at spørge uden at angive navn og adresse, og de breve, der bringes i avisen, vil fremstå anonymt.

3


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

Liv&Sjæl | 13

Denne side er redigeret af Mie Petersen

Utroskab er blevet et moderne narkotikum Vi lindrer i stigende grad vores problemer gennem utroskab. Måske fordi vi er begyndt at tale om utroskab på en måde, som giver indtryk af, at det er blevet mere legitimt, siger underviser og uddannelsesleder for Center for Familieudvikling, Søren Marcussen

interview Af Lars Henriksen henriksen@k.dk

U

troskab er blevet et stadig større tema på Center for Familieudvikling, en non-profit organisation, der hjælper cirka 300 par om året med mange forskellige trivselsproblemer. Flere søger specifikt terapi efter utroskab, og på kurserne om tilgivelse er der langt flere end tidligere, der taler om utroskab. Faktisk er det blevet et stadig større emne på alle kur-

sushold de seneste år, siger underviser og centrets uddannelsesleder, Søren Marcussen. ”Det er selvfølgelig også et udtryk for, at danskerne generelt er blevet mere åbne omkring utroskab og det at gå i terapi, men det er min klare fornemmelse, at udviklingen først og fremmest skyldes, at flere simpelthen er utro. Her er det dog vigtigt at skelne mellem to typer af utroskab. Der er utroskab, hvor man bliver følelsesmæssigt involveret og måske endda overvejer, om man skal skifte partner. Den form op-

står typisk på arbejdspladsen og skyldes i høj grad, at der er sket en intimisering af vores arbejdsliv. Vi er langt mere sociale end tidligere og arbejder tættere sammen, og derfor opstår der nemmere følelser. Den anden form handler mere om fysisk tilfredsstillelse. Den søger vi i stigende grad for at lindre eksempelvis stress, depression, sorg eller en generel følelse af at være ulykkelig – tilstande, der jo fylder stadig mere i vores samfund. Her bliver utroskab et slags moderne narkotikum, som udløser endorfiner og andre hormoner, der

får os til at føle os godt tilpas.” Hvilken rolle spiller utroskab via internettet? ”Organisationerne bag hjemmesiderne fører en form for ideologisk kamp gennem deres reklamer, som skal gøre utroskab mere naturligt – ja ligefrem noget, vi kan have godt af og nærmest har ret til i disse frihedssøgende tider. Selvom jeg ikke har videnskabeligt belæg for at sige det, virker det oplagt, at når de samtidig gør adgangen til utroskab lettere, er der flere, der går den vej.”

WW Folk reagerer

lige så kraftigt på utroskab, som de altid har gjort, og det fører meget ofte til et brud.

Søren Marcussen

Er utroskab blevet mere legitimt? ”Ja. Der er opstået en kollektiv måde at tale om utroskab, som giver indtryk af, at utroskab er blevet mere normalt og derfor også mere legitimt. Men – uden at skulle moralisere alt for meget – så synes jeg, vi som samfund har brug for at nuancere det billede. For her på centeret oplever vi, at virkeligheden ikke har ændret sig. Folk reagerer lige så kraftigt på utroskab, som de altid har gjort, og det fører meget ofte til et brud. Vi er altså ikke blevet mere tilgivende, selvom det

nogle gange kan lyde sådan i debatten. Og det er et reelt problem, ikke bare for parrene, men også for deres eventuelle børn. En stor norsk undersøgelse af, hvad børn frygter mest, har vist, at det ikke er krig eller terror eller døden, det er forældrenes skilsmisse. Det viser bare, at vi er nødt til at reflektere lidt mere over vores forhold til utroskab.” Hvad er konsekvenserne af den øgede utroskab? ”Først og fremmest flere samlivsbrud. Og dermed uro i roens rede. Familien er der,

børn skal opleve ro og kontinuitet, og i det hele taget arbejder vi her på centeret ud fra en antagelse om, at mennesket stadig trives bedst i langvarige og stabile relationer. At gå ind og ud af forhold skaber en relationsbelastning og rodløshed. Den nyeste neuropsykologi beskriver netop, hvordan folk med tætte, sunde relationer er langt bedre rustet til at håndtere udfordringer i livet såsom sygdom og sorg. Utroskab gør os på den måde mere sårbare.”

Når frihedstrangen bliver klemt i parforholdet, begår mange utroskab Flertallet af danskerne svarer i undersøgelser, at utroskab er uacceptabel. Alligevel er hver tredje utro, og tallet er stigende. Det handler ikke om moralsk forfald, men om en frihedstrang, der er kommet i klemme. Og om krav til livet, der er stadig vanskeligere at indfri får samtidig afløb for den nysgerrighed og frihedstrang, som er blevet en af tidens stærkeste drivkræfter. Det er et linegængerprojekt, som er meget kendetegnende for det senmoderne samfund. Vi vil både blæse og have mel i munden,” siger han. Udviklingen er dog ikke udtryk for en generel svækkelse af seksualmoralen, sådan som det ofte er blevet fremstillet, pointerer Christian Graugaard. Den er snarere udtryk for, at moralen er i konstant bevægelse. Vi har i flere generationer været underlagt én overordnet statsautoriseret seksualmoral, men nu er der så opstået et langt bredere spektrum af mere pragmatiske forhandlingsmoraler. ”Der er ikke så mange absolutter tilbage, vi tror mere på at forhandle os frem til det etisk korrekte i den konkrete situation, og det gælder også vores intime relationer. Udefra kan det måske godt ligne et etisk kollaps, fordi vi jo behandler hinanden som mid-

Af Lars Henriksen henriksen@k.dk

J

ulefrokoster er højtid for utroskab, det ved det fleste. Men faktisk er utroskab resten af året også et fænomen i hastig vækst. Det vurderer en lang række forskere, parterapeuter og sexologer, og flere undersøgelser bekræfter det. Det typiske billede er, at mellem hver fjerde og hver tredje i dag indrømmer at have været utro. I Danmark viste den seneste måling i sommer, at vi ligger på 32 procent, hvilket – sammen med finnerne – gør os til det mest utro folkefærd i Europa. En stadig større del af utroskaben organiseres via internettet. Og det er en medvirkende årsag til den generelle vækst i utroskab, mener flere eksperter, og derfor er konceptet blevet bredt kritiseret. Ikke mindst i Sverige, hvor den aggressive reklamekampagne fra utroskabshjemmesiden VictoriaMilan har udløst 200 anmeldelser hos den svenske reklameombudsmand – det største antal i en enkelt sag nogensinde. I Danmark har kritikken været mere afdæmpet, men flere meningsdannere har offentligt kritiseret konceptet og problematiseret udviklingen, som de mener undergraver vores idé om, hvad en familie er, og hvad det vil sige at være tro. Og som i øvrigt går ud over en hel masse børn. Folkene bag hjemmesiderne forsvarer sig dog med, at de blot systematiserer et fænomen, der har eksisteret lige så længe som mennesket. Og at det i øvrigt står folk helt frit for, om de vil benytte sig af hjælpen. Faktisk forhindrer hjemmesiderne mange i at blive skilt, siger administrerende direktør i utroskabshjemmesiden Ashleymadison.com, Noel Biderman: ”Vores plan var oprindeligt at lave en traditionel datingportal for singler, men vores research viste, at 30 procent af dem, der kalder sig single på hjemmesiderne, i virkeligheden er gift eller i en fast forhold. Så vi skabte et forum for dem, så de kunne møde folk i samme situation. Mange ønsker at bevare deres forhold, men har behov for at få fyldt det intime tomrum, der er opstået. Vi tilbyder en vej mellem forpligtelserne over for en ægtefælle og forfølgelsen af personlig lykke.”

I

déen med at arrangere utroskab via internettet opstod allerede fra begyndelsen af internettets gennembrud, nemlig i 1995 med den britiske lovinglinks. co.uk. Siden er mange andre

I l lu st r at i o n : R a s m u s J u u l

WW Danskerne ved,

at utroskab finder sted, og at en ignorering ikke får fænomenet til at forsvinde. I stedet synes danskerne meget interesseret i at lære mere om baggrundene for utroskab – i modsætning til Sverige, som tilsyneladende hellere vil fortrænge det.

Noel Biderman fra ashleymadison.com

versioner skudt frem. Den største af dem er ashleymadison.com, som opstod i 2001 og i dag angiveligt har flere end 22 millioner medlemmer og en omsætning på over 550 millioner kroner. Begge tal stiger hastigt efter den nylige introduktion i Asien. Alene i Japan har hjemmesiden fået en halv million nye medlemmer på de første tre måneder. I Danmark findes – ud over de store internationale hjemmesider – også utrodating. dk, utroskabdating.com, nydate.dk samt den lidt alternative dynamiskdating.dk, hvor konceptet er, at alle parter er indforståede med at have utroskab som en bevidst del af parforholdet. Hvad der er drivkraften bag den generelt øgede utroskab og de stadig flere og større utroskabstjenester, er der flere bud på. Folkene bag hjemmesiderne har deres egne: Forfølgelsen af egen lykke er blevet endnu mere påtrængende, og de teknologiske muligheder for at være utro er samtidig blevet større. Det har åbnet for nogle sluser, som er en naturlig del af os, mener Noel Biderman fra ashleymadison.com og peger på, at væksten i utroskab går på tværs af både kulturelle og religiøse skel. ”Vi har faktisk størst succes i lande med stærke moralske eller religiøse forventninger til den enkelte. For eksempel lande, der selv ser sig som konservative eller religiøse – eksempelvis USA og Canada,

der har en meget stærk puritansk undertone, og i Mexico, som er meget katolsk. Min forklaring er den simple, at vi alle deler den samme dna, og monogami er bare ikke en del af det,” siger han. Af den grund har han også store forventninger til det danske marked, fordi vi som folk samtidig er mere frisindede end de fleste andre, og fordi vi er meget realistiske omkring vores seksualliv. ”Danskerne ved, at utroskab finder sted, og at en ignorering ikke får fænomenet til at forsvinde. I stedet synes danskerne meget interesseret i at lære mere om baggrundene for utroskab – i modsætning til Sverige, som tilsyneladende hellere vil fortrænge det, ” siger han til Kristeligt Dagblad. Flere parterapeuter, sexologer og sociologer har også løbende givet deres bud på, hvorfor vi i stigende grad søger utroskaben – uanset metoden. Ifølge sexolog og parterapeut Rikke Thuesen skyldes det, at vi i stigende grad opdrager hinanden til, at vi skal have det hele for at være en succes. Og når det ikke lykkes, lader vi os ikke nøjes, men fylder tomrummet med eksempelvis mad, alkohol, spil, arbejde – eller en affære. Sociologen Emilia van Hauen forklarer udviklingen med, at utroskab er blevet mindre tabubelagt end tidligere og dermed mere legitim. Og så er der de seneste årtier sket en generel frigørelse af

særligt kvinders forhold til deres seksualitet. I takt med, at de er blevet stadig mindre afhængige af mændene, har de taget mere ejerskab over deres liv og seksualitet. De er i dag lige så utro som mænd, og det trækker de samlede tal op.

L

andets eneste professor i sexologi, Christian Graugaard fra Aalborg Universitet, ser dog også udviklingen som et større og endnu mere grundlæggende skifte i vores samfundskultur. Vi befinder os nemlig lige nu et lidt mærkeligt sted i historien, fordi vi står midt i overgangen fra den traditionelle, monogame kernefamilie til et senmoderne paradigme, hvor vi føler et større behov for at gå uden om alle de fastlagte regler og normer, forklarer han. Det er et langt mere individualistisk paradigme, hvor vi i højere grad end tidligere skal tilrettelægge vores eget liv med så meget indhold og mening som muligt. Vi vil ikke lade os binde, men er styret af vores trang til hele tiden at opdage nyt – både i fritidslivet, familielivet og kærlighedslivet. ”Tidligere søgte vi i høj grad trygheden, men prisen var en ret lille grad af frihed. I dag har vi masser af frihed, men savner ofte trygheden. Ved at sætte utroskaben i system forsøger vi at bygge bro mellem det frie og det trygge liv. Vi bliver inden for kernefamiliens trygge rammer og

ASCOLTA · JUNI 2013

ler og ikke som mål. Men man kan også vende det om og sige, at den stigende utroskab i samfundet er med til at skærpe den personlige etik, fordi vi hver især er nødt til at gøre op med os selv, hvad vi kan forsvare over for os selv og vores nærmeste. Og det kan paradoksalt nok være med til at opruste det personlige ansvar,” siger han og understreger, at det er umuligt at fælde kollektiv dom over medlemmerne af de forskellige hjemmesider for utroskab. For der kan ligge en lang forhandling og mange etiske overvejelser bag sådan et valg. For nogle vil et medlemskab være udtryk for en fælles overenskomst i parforholdet – måske netop for at redde det. ”Det typiske vil formentlig være, at et medlemskab er resultatet af problemer i forholdet, men det er i dag ikke en selvfølge. Og derfor skal man passe på med bare automatisk at fordømme,” siger Christian Graugaard.

Utroskab 33En nyere, stor undersøgelse blandt 17.000 amerikanere viser, at knap hver anden har været utro via internettet. Undersøgelser om utroskab generelt viser typisk, at mellem 25 og 35 procent har været utro. 33Ny forskning viser, at kvinder i 20’erne og 30’erne er lige så utro som mænd i samme aldersgruppe. Ifølge en undersøgelse fra TNS Gallup foretaget for Berlingske i 2013 varierer utroskab geografisk og er mest udbredt i storbyerne. I Danmark finder man således flest utro i hovedstadsområdet (35 procent) og færrest i Syddanmark (23 procent). 33Verdens største internetside for utroskab, ashleymadison.com, forventer i 2013 at overstige en omsætning på 100 millioner amerikanske dollar (knap 600 millioner kroner).

operarejser forår 2014 med operasanger som rejseleder og formidler Berlin 22-24 februar 2014 Aida og Traviata Klassisk, god Berlintur efter vores ”3 dage for 3000”-koncept, med én opera efter eget valg inkluderet. Tillæg ekstra opera 550 kr. Tillæg for enkeltværelse 400 kr. Berlin 14-16 marts 2014 3.000,- kr. inkl. én opera Oplev Stephen Gould som Canio i Bajadser og Waltraud Meier som Santuzza i Cavalleria Rusticana. Dagen efter kan man opleve Lucia di Lammermoor. Gode pladser på Deutsche Oper. Vi bor på godt, 3-stjernet hotel få hundrede meter fra Deutsche Oper. Wien 23-26 marts 2014 Turandot, Tryllefløjten 4.895 kr. ekskl. operabilletter Fly, firestjernet hotel Bellevue i gåafstand til Volksoper, udflugter i egen bus, lokalguide. Berlin 4-7 april 2014 3895,- inkl. Trojanerne En perle af en firedagestur: Bo Boje Skovhus som Amfortas i Parsifal og Roberto Alagna i Berlioz’ Trojanerne. Vi bor på godt, 3-stjernet hotel få hundrede meter fra Deutsche Oper. Savonlinna 3-10 juli 2014 Carmen og Butterfly 7.995 kr. ekskl. operabilletter 8-dages busrejse, med ophold på Åland, dagssejladser, god tid til den smukke natur. Min bedste rejse, da jeg har et meget nært forhold til Finland og i særdeleshed Savonlinna.

roberTo alagna · Zubin MeTha · bo boje skovhus

www.musikogrejser.dk Tilmelding og oplysninger: 5764 5354 Arr.: Schønberg Musik&Rejser, medlem af Rejsegaratifonden nr. 2088

ASCOLTA · JUNI 2013

25


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

14 | Kultur

Denne side er redigeret af Hannibal Erngaard

Smuk kunsthal midt i den svenske skærgård Stockholm har fået en ny, pragtfuld kunsthal i skærgården. Bygningen på Värmdö spiller sammen med den omgivende natur i en åben udveksling mellem inde og ude Henrik Wivel skriver fra Stockholm kultur@k.dk

Man kan komme vidt om­ kring med en bæresele til spædbørn. Helt ud i skærgår­ den, hvor havet møder him­ len og de isskurede klipper dækkes af stenurt, blåbærris, birk og gamle krogede og vindblæste fyrretræer. Her på Värmdö 20 kilometer fra Stockholms centrum har æg­ teparret Lillemor og Björn Ja­ kobson opført en ny kunst­ hal. Bygningen i naturmateri­ aler er diskret tilpasset den omgivende natur, og allerede nu besidder stedet en herlig­ hedsværdi, der minder om Louisianas i Nordsjælland. Lillemor og Björn Jakobson grundlagde i 1961 firmaet Ba­ byBjörn, der fra en i bogsta­ velig forstand spæd start har udviklet sig til et verdensom­ spændende firma for børne­ artikler, herunder den – med tiden – ikoniske bæresele, som mange fædre og mødre og børn har haft umådelig glæde af. Parret havde længe ønsket at give en del af deres rigdom tilbage til det svenske samfund og formulerede om­ kring år 2000 en vision om et sted, hvor de forskellige kunstarter kunne spille sam­ men med naturen, og hvor Stockholms skærgård var til stede overalt. ”Artipelag” kaldte parret visionen i et ordspil med den græske be­ tegnelse for et øhav, ”arkipe­ lag”, der med tiden er gledet ind som samlebetegnelse og­ så for den nordiske skærgård.

Læsertilbud

Det driftige ægtepar købte derfor i 2005 20 hektar bygge­ moden naturgrund på Hålud­ den på Värmdö af elektronik­ giganten Ericsson og indgik i 2008 et forpligtende samar­ bejde med arkitekten Johan Nyrén. Parret ønskede angi­ veligt ikke et stykke spekta­ kulær arkitektur a la Frank Gehry, men et hus i åben ud­ veksling med det omgivende landskab og bygget af materi­ aler, der vidnede om nærhe­ den til naturen og hensynet til den. I Johan Nyrén havde de fun­det den rette mand. Ny­ réns Arkitektkontor er kendt for sine æstetisk nænsomme bygninger ved Nacka Strand og Hammerby Hamn ud til Stockholms skærgård og teg­ nede på rekordtid en byg­ ningskrop passet ind i land­ skabet på Värmdö. Johan Ny­ rén selv nåede desværre ikke at opleve husets indvielse i sommeren 2012; han døde ef­ ter længere tids sygdom i 2011, kun 64 år gammel. Men Artipelag bærer præg af Nyréns nærvær og arkitek­ toniske æstetik. Den store bygning på i alt 10.400 kva­ dratmeter fordelt på tre eta­ ger syner ikke i landskabet. Den er opført i fyrretræ og be­ ton og bølger ned over det skrånende terræn. Hele tag­ fladen er beplantet med sten­ urt i de karakteristiske støv­ grønne og røde nuancer, som kendetegner skærgårdsplan­ ten. Væggene er mørke som fyrretræernes stammer og trætjærede. De dufter sve­ dent og maritimt i solen. Ja, selv betonen ligner træ, fordi den er støbt på stedet med forskallingsbrædder, hvis struktur står synligt frem på væggene.

0 Kunsthallens rum er åbne, luftige og transparente, overalt med udblik til skærgårdsnaturen. – Alle fotos: Artipelag Kunsthal.

Bygningen er selvsagt præ­ get af enorme glaspartier, der skaber de åbne forbindelser mellem ude og inde. Fra det store foyer- og fordelingsrum kan man se tværs igennem huset, som egentlig bare vir­ ker som en passage i det om­ fattende og smukt tilrettelag­ te stisystem, der er anlagt rundt om bygningen. På sti­ erne kan man gå ned til van­ det og klipperne, plukke blå­ bær om sommeren og bade, plukke svampe om efteråret, hvor birketræernes løv bræn­ der som ild, og om vinteren lægger isen sig hvid omkring odden og får landskabet til at lyse i det nordiske mørke.

Ankommer man i bus eller bil, kan man følge stierne ned til Artipelag og så at sige tage naturen med ind. Men egent­ lig skal man jo på klassisk vis sejle til stedet! Der går i som­ merhalvåret dampskib direk­ te til Artipelag fra Nybrokajen i Stockholm, og lystsejlere fra hele den vide verden har egen pontonbro ved museet. Indenfor virker huset for­ bløffende luftigt, ja sinds­ udvidende. Der er åbne plan mellem de tre etager, så man intetsteds føler sig lukket in­ de. Og Artipelags ældste skulptur syner i caféen, hvor en isskuret klippe runder sig magtfuldt over gulvet. Den dukkede op af havet for 11.000 år siden, da isen trak sig tilbage som en del af hele den utroligt omfattende land­ hævning, som Stockholms skærgård er et resultat af. Landskabet hæver sig stadig­ væk, så tungt har isens tryk været i hine tider, inden bræ­ en smeltede og blotlagde de nøgne skær og tillod de første mennesker at tage stedet i be­ siddelse. Arkitekten Johan Nyrén har præcist betegnet Artipelag som ”en sekvens af oplevel­ ser”. At bevæge sig igennem såvel ude- som inderummet er som at bevæge sig fra en oplevelse til en anden i skif­ tende belysninger og skiften­ de rum. Kun et af dem er mørkt. Det er den gigantiske multifunktionelle ”Artbox” på 1200 kvadratmeter, der kan bruges som koncert- og teatersal, til kunstneriske in­ stallationer og videoarbejder – og til konferencer. Ellers spiller lyset med overalt, i ca­ féen og den store vestvendte

0 Kunsthallen Artipelag ligger på en klippeodde på Värmdö 20 kilometer fra Stockholm.

0 Kunsthallen er opført i beton og trætjæret fyrretræ.

WW Det bliver ikke

nes kunstner” i det 20. år­ hundrede, og det er fra ham og hans Steiner-opfattelse, at eksempelvis Per Kirkeby hen­ tede inspiration til sine tav­ ler. Det pædagogiske og for­ midlende aspekt, der er knyt­ tet til Steiner og Beuys’ brug af tavlen viger hos Kirkeby for æstetikken. Per Kirkeby bruger tavlen, som han ville bruge et lærred, men netop den sorte grund giver hans tavleskitser en nærmest kos­ misk dybde og skønhed.

meget smukkere.

restaurant ovenpå, præget af harmoniske linjer og en far­ vesætning i pagt med natu­ ren. Selve kunsthallen er på he­ le 1800 kvadratmeter og for­ skyder sig mod nord i bygnin­ gen i netop en række sekven­ ser eller forskudte rumforløb. Det betyder, at oplevelsen i rummene er afvekslende, og at udstillingsarealet ikke la­ der sig overskue med et blik, men kræver stadig bevægelse og åbne sanser. Beskuerens krop er i en vis forstand en del af oplevelsen: dette at be­ væge sig, gå og tage oplevel­ serne ind, ude som inde. Heri ligner forløbet i såvel land­ skab som rum Louisiana-mu­ seet en del. Men Artipelag har (endnu) ingen større per­ manent samling, men må le­ ve af skiftende særudstillin­ ger. Chef er for tiden Bo Nils­ son, der har haft en omskifte­ lig karriere på en række nor­ diske museer og kunsthaller, herunder en dramatisk tid på Charlottenborg i København. Bo Nilsson har et godt greb om de ambitioner, der er Arti­ pelags. Nemlig ønsket om at skabe grænseoverskridende udstillinger, hvor natur, klas­ sisk og moderne kunst mø­ des, og hvor der tillige arbej­ des tværæstetisk mellem kunst, design og performan­ ce i en publikumsinvolveren­ de proces. Og BabyBjörn ville

0 En skærgårdsklippe fra sidste istid for 11.000 år siden dukker op inde i selve bygningen.

ikke være BabyBjörn, hvis der ikke også var kunst og optræden for børn.

Den aktuelle udstilling på Ar­ tipelag er i den henseende ty­ pisk. Også for Bo Nilsson. Den hedder ”Den sorte tavle – om kunst og læring” og handler om kunst på klassi­ ske sorte skoletavler. Nu om dage er tavlen jo på vej ud til fordel for det elektroniske smartboard, som nutidens unge undervises med – og på. Men i museal sammen­ hæng kan tavlen siges at væ­ re på vej ind, fordi billed­ kunstnere og filosoffer i ti­ dens løb har brugt den som primært medium eller illu­ strativ baggrund for kunstne­ riske idéer og visualiseringen af dem. Den aktuelle udstilling er en slags modstykke til en ud­ stilling, Bo Nilsson skabte helt tilbage i 1980’erne, hvor han var inspektør ved det nu

hedengangne Roseum i Mal­ mö. Den hed ”Hvidt” og be­ skæftigede sig med den hvide monokrom i kunsten fra Kazi­ mir Malevitj og frem. Denne gang gælder det den sorte tavle fra Rudolf Steiners før­ ste teosofiske og antroposofi­ ske skitser i begyndelsen af det 20. århundrede til Tacita Dean, Christian Marclay, Per Kirkeby og Tal R’s tavler fra de seneste årtier. Mange af tavlerne har været vist tidli­ gere i andre sammenhænge, men aldrig i en samlet tema­ tisk form som her på Artipe­ lag. Rudolf Steiner er det store forbillede inden for tavlekun­ sten. Han brugte tavlen som pædagogisk instrument i for­ midlingen af sin antroposofi, når han underviste i det arki­ tektonisk spektakulære cen­ ter for sin lære i Dornach uden for Basel. Oprindeligt var hans tavler ikke tænkt som selvstændige værker,

men rent instrumentelt, som tavler i al anden undervis­ ning. Men de mærkelige sjæl­ fulde visioner og besynderli­ ge skriblerier, han skitserede med farvekridt, blev alligevel gemt som vidnesbyrd om me­ sterens hånd – og ånd. Og som udstillingens finale med Steiners tavler er det også det mest interessante og afgjort smukkeste at skue, i modsæt­ ning til megen anden kunst helt uden patina og med en autentisk skitsepræget til­ gang til viden og vision, som er unik. En af Rudolf Steiners stør­ ste kunstneriske disciple er den tyske kunstner Joseph Beuys, der anskuede kunsten som en social proces og brug­ te tavlen til at formidle sin opfattelse. Når han da ikke brugte sig selv og satte sce­ nen med sin stærke karisma. Beuys blev med sine aktioner og tværgående kunstneriske projekter en slags ”kunstner­

Det æstetiske er også ud­ gangspunktet for Tacita Deans skitser på den sorte, ru flade, hvor de hvide kridtstre­ ger står som åndepust. Noget tilsvarende gælder en række af de øvrige kunstnere, der tæller Gary Simmons, JeanMichel Basquiat, Alejandro Guijarro, Josiah McElheny og Andrea Geyer. En undtagelse udgør den nærmest helt ukendte svenske dada-inspi­ rerede kunstner Elis Eriks­ son, som i 1960’erne skabte en række tavler med non­ sensdigte og figurer hentet fra tegneserien og popkun­ sten. Hans tavler er udstillingens sjoveste indslag sammen med Tal R’s tavler, der nær­ mest må kaldes for opslags­ tavler. Tal R har hæftet alver­ dens små papirlapper og teg­ ninger op på sine kvadratiske tavler, og de danner deres eget labyrintiske betydnings­ mønster på fladen. Det ser ik­ ke ud af meget, men bliver dog til en del, især når man går på afstand og ser, hvor æstetisk prægnant Tal R’s kompositioner så bliver. Christian Marclay står for

udstillingens store pædago­ giske og publikumsinvolve­ rende indslag med en gigan­ tisk tavle, ”The Chalkboard” (2010), der fylder en hel væg i det største udstillingsrum. Den er (eller rettere var) helt bar, bortset fra nogle node­ linjer, ved udstillingens åb­ ning, men er nu fyldt med skriblerier, noder og skalaer, tegnet op med kridt af publi­ kum. Og forneden – i børne­ højde – af alskens ustyrede og anarkistiske børnetegnin­ ger. Det er hernede, det hele begynder. Både hvad angår kunst og et hus som Artipe­ lag. Det er blevet til, fordi børn bliver til og skal have noget at vokse op i og med. Artipelag er det tredje pri­ vatfinansierede sted for sam­ tidskunsten i Stockholm, der er åbnet inden for det seneste tiår. Byen har nu tre private museer/kunsthaller af meget høj kvalitet. Først åbnede Bonniers Konsthall i 2006 i tilknytning til et af medie­ koncernens huse i Vasastan. Den uhyre elegante kunsthal fik i 2011 selskab af entrepre­ nøren Sven-Harrys (konstmu­ seum) ud til Vasaparken et stenkast derfra. Museet rum­ mer ud over en kunsthal og en restaurant Sven-Harry Karlssons store kunstsam­ ling, som vises i en kopi af hans privatvilla i træ, place­ ret oppe på taget af den mo­ derne museumskube i zink og messing! Det er ren Astrid Lindgren og ”Karlsson på ta­ get”. Lidt af et eventyr er også dette sidste skud på stammen med Artipelag. Det er klart det mest ambitiøse og største af de tre mere eller mindre fi­ lantropiske initiativer, og det sted med mest potentiale. Nyrén arkitekters store byg­ ning mimer skærgårdsnatu­ ren på smukkeste vis, og med tiden vil der være rum og plads til udvidelser og opbyg­ gelsen af en egentlig interna­ tional kunstsamling ud over de enkeltværker, stedet alle­ rede har af kunstnere som Jeppe Hein og Maria Misen­ berger. Med sin integration af gastronomi, kunst, natur, ar­ kitektur og landskabspleje og en nærmest økologisk drift har Artipelag fremtiden for sig. På en efterårsdag i sol­ skin, hvor træerne på Värm­ dö gløder, og vandet spejler himlens blå, strømmer publi­ kum til. Man forstår det godt. Det bliver ikke meget smukkere.

Artipelag. Kunsthal 33Artipelagsstigen 1, Värmdö. Bygherre: Lillemor og Björn Jakobson. Firma: BabyBjörn. Arkitekt: Johan Nyréns Arkitektkontor AB, Stockholm. Areal: 10.400 kvadratmeter, samt et omfattende stisystem og landskabeligt rum. Restaurant og café. Bådehavn og anløbsbro samt bilparkering. Bus fra Stockholm Central i Vasagatan, dampskib fra Nybrokajen. Læs mere på www.artipelag.se 33Aktuel udstilling: ”Den sorte tavle – om kunst og læring”. Kuratering og katalog ved Bo Nilsson. Åben til den 19. januar 2014.

Besøg shop.k.dk – og se vores store udvalg af klassisk musik

Klik ind og bestil eller se flere gode tilbud

Tjajkovskij: Et udvalg af de største klassiske værker fra Deutsche Grammophon og Decca. En del af Virtuoso-serien.

49,-

Beethoven: 9 symfonier, alle 5 klaverkoncerter og alle 32 klaversonater samlet i én luksusboks.

699,-

Wagner: I boksen tilbyder Deutsche Grammophon de bedste Wagnerindspilninger samt to operaer fra Decca og BBC.

560,-


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

Kultur | 15

Denne side er redigeret af Michael Sørensen

Kunsten at underdrive

Sjovt om livet som 50-årig Bridget Jones fører heldigvis fortsat dagbog. Som 50-årig har hun fået nye problemer, men er stadigvæk lige sjov

Typiske træk ved englænderne er ironi, underdrivelse, tilbageholdenhed, klassebevidsthed og ladhed. Derfor går amerikanerne så ofte fejl af dem

eftertanken AF niels davidsen-nielsen kultur@k.dk

I min tidligere klumme om succes og fiasko var udgangspunktet Terry Eagletons bog ”Across the pond. An Englishman’s view of America”. Heri tager han sine transatlantiske fætre og kusiner under kærlig og kritisk behandling. Til det formål sammenligner han dem løbende med englændere og irere, og derved får vi også en del at vide om, hvad han finder karakteristisk for de sidstnævnte. Eagleton bor i dag i Dublin med sin familie, og i England har han blandt andet førstehåndskendskab til akademikere ved universiteterne i Oxford og Cambridge. Blandt de træk, som Terry Eagleton finder særlig typisk for englændere, er ironi, underdrivelse, tilbageholdenhed, klassebevidsthed og ladhed. Som et eksempel på hvor forvirrende engelsk ironi kan være, nævner han, at en amerikansk filosof følte sig helt ude at svømme under en højbordsmiddag ved universitetet i Oxford. For gennem hele middagen anede han ikke, om et eneste ord, der blev sagt til ham af de tilstedeværende, skulle tages alvorligt eller ej. ”For pokker!”, eksploderede han efterfølgende over for Eagleton, ”jeg er jo amerikaner!”. Men i modsætning til amerikanere føler englændere sig ikke forpligtet til at mene, hvad de siger. Oscar Wilde – der ganske vist var irer, men studerede i Oxford – bemærkede således engang, at han levede i konstant frygt for ikke at blive misforstået. Da jeg i sin tid opholdt mig ved Corpus Christi College i Cambridge, opdagede jeg inden længe, at samtalen ved højbordsmiddage var kendetegnet ved en god portion ironisk distance. Men måske virker det særligt forvirrende for ærlige og oprigtige amerikanere. Mens amerikanere er tilbøjelige til at forstærke, foretrækker englændere at underdrive. Da en brite blev interviewet af BBC, fordi han var på stedet, da Japan blev ramt af et jordskælv, en tsunami og voldsomme ildebrande, udtalte han, at det ikke var særligt rart. ”Ikke særlig rart” var her den engelske måde at sige ”ubegribeligt forfærdeligt” på.

Den engelske tilbøjelighed til at nedtone viser sig særlig tydeligt ved, at det anses for upassende at rose sine børn. Mens amerikanere ikke holder sig tilbage fra at rose børnene for derved at opmuntre dem og styrke deres selvfølelse, mener mange englændere – og ifølge Eagleton især irere – at det gør børnene svage og blødsødne. Da jeg engang opholdt mig i det vestlige Irland, faldt jeg i en bar i snak med en mand

på min egen alder. Han var ganske selvbevidst og viste sig at have grund til det. For af samtalen fremgik det, at han havde arbejdet sig op helt fra bunden og nu nærmest ejede hele landsbyen. Han fortalte mig så, at en af hans døtre, der var nyuddannet advokat, havde bedt ham om et lån, for at hun og hendes mand og børn kunne flytte til en mindre trang bolig. Selvom han havde masser af penge, havde han blankt afslået at hjælpe. Da jeg spurgte ham hvorfor, svarede han ordret sådan: ”You have to be cruel to be kind” (Man må være grusom for at være venlig). Heri kunne jeg kun erklære mig uenig, men det forhindrede os nu ikke i at bestille endnu en pint Guinness. Hvis man spørger en amerikansk forsker, hvad han eller hun arbejder med, må man være forberedt på, at svaret kan blive udførligt. I en tilsvarende situation svarer en engelsk forsker typisk kort, og bag denne tilbageholdenhed gemmer der sig ifølge Eagleton en forkærlighed for amatørisme. Mens amerikanere lægger stor vægt på professionalisme, er holdningen i England, at professionelle ikke er rigtige gentlemen. Som vendingen ”to talk shop” antyder, anses tekniske diskussioner som et område for skræddere og barberer. Engelske gentlemen er formidabelt kultiverede, og de tilegner sig deres kultur på en nonchalant og skødesløs måde. At stille sin viden til skue er lige så vulgært som at vise sine kønsdele frem. Ifølge Eagleton er England stadig så klassedelt, at det ligefrem kan ses. Filmskuespilleren Hugh Grant kunne umuligt være fra arbejderklassen, ikke blot på grund af sin udtale, men også på grund af sit fysiognomi. Omvendt kunne Albert Finney ikke stamme fra grevskaberne omkring London. I modsætning til amerikanerne, der ofte står op klokken fem for straks derefter at løbe 10 kilometer, foretrækker englænderne en mere adstadig start på dagen. Min yndlingskrimiforfatter Raymond Chandler skriver et sted med karakteristisk humor om sin hovedperson Philip Marlowe, at han ”got up at the crack of noon”. Det faste udtryk er her ”at the crack of dawn”. Og hvad så med irerne? De er kendetegnet ved at have ægte respekt for fiasko. Læs her om Stephen Piles ”The book of heroic failures”. Sidst i bogen er der et skema, hvor man spørges om særlige inkompetenceområder. Jeg overvejer at indsende skemaet og kan især pege på mine beskedne talenter som handyman. Så bliver jeg måske optaget i klubben, hvis motto er, at succes er overvurderet, og at menneskets sande geni ligger i den modsatte retning. I klummen ”Eftertanken” skriver sprogprofessor Niels DavidsenNielsen hver anden fredag om kulturhistorie og værdidebat set gennem et aktuelt og personligt prisme.

bog Helen Fielding: Bridget Jones: Vild med ham. Oversat af Ellen Boen. 408 sider. 299 kroner. Lindhardt og Ringhof.

0 Karin Strand er sammen med sine kolleger i Frelsens Hær på gaden ekstra meget i december. Hovedformålet er at samle penge ind til socialt udsatte, men samtidig bringer salmesangen julestemning til mange mennesker. – Foto: Lars Aarø/Fokus.

Salmesang på gadeplan Der kommer en særlig mildhed og gavmildhed over folk, når vi nærmer os jul. Det mener Karin Strand, der her i december synger på gaden næsten hver dag for at skaffe penge til julehjælp Af Dorte Washuus washuus@k.dk

Sikken voldsom trængsel og alarm, der er på Strøget i Aarhus. Decembertravlheden har indfundet sig i butikkerne, og på gaden bærer de fleste rundt på poser og tasker, mens de bevæger sig i et raskt tempo for at holde varmen eller måske for at nå det hele, inden det bliver jul. Sådan er det også ved Salling Stormagasin, men noget er alligevel anderledes her. Eller rettere det er sådan, som det altid har været. For her står medlemmer af Frelsens Hær med deres raslebøsser og synger. Hver eneste lørdag hele året rundt er de på plads her, men i december intensiverer de indsatsen og er på gaden med deres musik og sang flere gange om ugen. ”Der kommer sådan en særlig mildhed over folk i december. Jo mere vi nærmer os jul, jo mildere bliver de, og med mildheden kommer gavmildheden,” siger Karin Strand. Hun har netop rejst sig fra sin taburet bag det transportable keyboard og står og varmer sine fingre. Den mørkeblå uniform holder kroppen

varm, men fingrene foretrækker hun at have utildækkede, så hun er sikker på at ramme de rigtige tangenter. I et 45 minutters langt ”program” med blandt andet ”Julen har bragt velsignet bud”, ”Nu tændes tusind julelys” og ”Dejlig er jorden” har hun akkompagneret sine syngende soldaterkolleger fra Frelsens Hær. Da indholdet af raslebøsserne er talt op, jubler hun sammen med de andre: 3102 kroner – det har været en god dag!

Den 19. december bliver imidlertid en endnu bedre dag, for den dag skal Karin Strand være med til at dele årets julepakker ud til de omkring 700 familier, som Frelsens Hær i Aarhus kan hjælpe i år. Takket være salmesangen på Strøget får familierne hver en pose med julemadvarer, og til børnene er der legetøj, som Frelsens Hær har fået fra Lego og fra et projekt med aarhusianske skolebørn, der er blevet opfordret til ikke kun at modtage gaver op til jul, men også give en af deres egne ting væk. ”Den dag er fantastisk, fordi vi der møder så meget venlighed og kærlighed. Mange

af modtagerne fælder en tåre, og det gør jeg såmænd også,” siger Karin Strand. Når den 66-årige nu pensionerede kvinde har valgt at tilbringe de fleste af sine vågne timer og sit musikalske talent med at samle penge ind til socialt udsatte, så handler det for hende om praktisk kristendom. ”Min tro på Gud er meget, meget vigtig i mit liv, og når den tro kan gå hånd i hanke med et stykke arbejde, hvor det handler om at hjælpe socialt og økonomisk svage mennesker, så har jeg det allerbedst,” siger Karin Strand, der er født ind i Frelsens Hær, hvor også hendes forældre og bedsteforældre var medlemmer. Særligt i december handler det med at stå midt i mylderet på Strøget og synge de kendte julesalmer dog også om noget andet end at yde økonomisk hjælp til fattige familier. Det handler også om at formidle selve juleglæden til så mange mennesker som muligt. De fleste mennesker fortsætter uanfægtet deres indkøb og sætter ikke tempoet ned, når de passerer den syngende gruppe i de blå uniformer. Men hele tiden er der

UT SINDVIS AF MUSIKGLADE

R E E D I E GAV

Når Jens Erik Sørensen den 1. januar forlader ARoS, Aarhus Kunstmuseum, hvor han har været direktør i 30 år, er det for at blive direktør for kunstvirksomheden Faurschou Foundation i København. Sammen med Jens Faurschou skal han videreudvikle Faurschou Foundation og siger om sin nye udfordring: ”Jeg er imponeret over den række af store internationale kunstnere på højeste kvalitetsniveau,

kultur@k.dk

33I fire artikler følger vi personer, der gør julen og dens kultur 3 synlig for os alle i månedens løb. Dette er den første artikel i 3 serien.

ROCKSMITH 2014 EDITION Tilslut egen elguitar eller elbas til dette revolutionerende computerspil. Du kender sangene og lærer at spille i processen. Fås til pc, PS3 og Xbox.

Fra

429,-

ONE-HOUR-DEALS

SØNDAG 8. DECEMBER KL. 10-16

Gør et julegavekup! KU N i vores but

ikker.

KLOKKEN 10-11

Supreme Pro Cables 3

Normalt 110,- max 10 pr.

person

Mooer Ultra Drive

YAMAHA P-35

419,-

Slankt og let betjent digitalklaver, der lyder perfekt derhjemme, også når man øver med hovedtelefoner.

Normalt 599,- max 2 pr.

!

ve a g e l u j Årets

Samson Meteor

499,-

Normalt 599,- max 1 pr.

4Sound 7A Trommestikke

r

20,-

Normalt 29,- max 10 pr.

person

KLOKKEN 14-15

Supreme CU-1 Studio

449,-

Normalt 599,- max 2 pr.

699,-

Condensator

person

KLOKKEN 15-16

Elixir Nanoweb Electric

89,-

Normalt 119,- max 12 pr.

ODENSE Ørbækvej 113

person

KLOKKEN 13-14

Dejlig klang og behageligt gribebræt gør Angelina til den perfekte klassiske guitar at starte på.

AARHUS Vestergade 35 Viborgvej 155A

person

KLOKKEN 12-13

RAMON GARCIA ANGELINA

KØBENHAVN Landemærket 25 og 29 Åbenrå 1

meter XLR

55,-

KLOKKEN 11-12

Kort nyt som først Galleri Faurschou og siden Faurschou Foundation har præsenteret i København såvel som i Beijing. Udstillingerne har vakt stor opmærksomhed i ind- og udland, og jeg vil gerne medvirke til at fortsætte denne udvikling og dermed skabe et supplement til de københavnske museer og kunsthaller.” Jens Erik Sørensens tiltrædelse betyder, at den nuværende leder, Luise Faurschou, i fremtiden vil satse på nye, selvstændige kunstprojekter.

Lars Handesten

Ny serie: De holder julekulturen i gang

menter, 15.000 instru ed m ng , ni et rr e musikfo ing, computere marks størst ets, iPhone-t v an dg D ho ga , be er r re nd le ha ou ta 4S e, højt s, hvad du er, forstærker e ind til præci nd fi at i r te hovedtelefon sper mere. Vi er ek e gave. stativer med den helt rigtig ed m em hj er m m ko du for, så

3.399,ARoS-direktør bliver gallerichef

enkelte, der stopper op, står stille et øjeblik og lytter, og så eventuelt smider en mønt eller en seddel i raslebøssen. ”For mig er julen jo det, det hele bygger på. Hvis Jesus ikke var blevet født, var der slet ikke noget. Når vi synger på gaden i dagene op til jul, fornemmer jeg, at mange mennesker gerne vil høre det budskab. At det også er julen for dem, selvom de måske ikke tænker så meget over det i det daglige. Jeg tror på, at vores sang er med til at skabe selve julestemningen for mange mennesker. Folk bliver så gode op til jul – jeg kunne ønske mig, at det var sådan hele året,” siger Karin Strand.

Dronningen af den såkaldte chik-lit, engelske Helen Fielding, er tilbage med nye historier om sin berømte og berygtede romanfigur Bridget Jones. For 14 år siden forlod læseren den giftefærdige Bridget i armene på sin elskede Darcy, den gode og ansvarlige advokat, der langt om længe slog rivalen, charlatanen Daniel, af banen. Nu er Bridget blevet 51 år, mor til to mindreårige børn og enke. Darcy er nemlig død under en heroisk kamp for retfærdighed i Dafur. Da romanen begynder, har Bridget været enke i fem år og er efterhånden klar til at indgå i et nyt forhold. Hun har igen mod på flirt og sex, som hun kommer til på en ny måde. Hun chatter på nettet og får en date med en 20 år yngre mand. Og så er hendes lykke gjort – i fald for et stykke tid. Med sin ”toyboy” bliver hun ung igen, men det er selvfølgelig ikke uproblematisk med så ung en elsker, når man selv har børn at passe og forsørge. Og når man faktisk er midaldrende – et ord som Bridget selvfølgelig hader og har svært ved at tage i sin mund. Mens Bridget i sin tidligere dagbog skrev om den 30-årige singles liv, så er det nye emner, der trænger sig på nu. Børnene går i børnehave og skole og kommer hjem med noget så upassende som lus,

og så bliver de syge og brækker sig. Bridget skal ikke bare lave dates for sig selv, hun skal også lave legeaftaler – et ord hun hader – med de andre forældre. Nogle af dem er så ulideligt korrekte og bruger ord som ”det er ikke i orden” hele tiden – og det hader Bridget også. Selv elsker jeg hende for det, for jeg hader præcis de samme ord. Ligesom jeg hader mit barns lektier, når de ligesom Bridgets ”er et komplet uforståeligt sammensurium af løsrevne kopiark, billeder af flerarmede indiske guder og madretter, som ungerne skal farvelægge”. Fielding kan stadigvæk spidde den slags på en sjov måde. Og hun lader gerne den morsomme Bridget fyre vitser af a la denne her i forbindelse med hestekødsskandalen sidste år: ”Oksekødlasagne – 100 % hestekød. Fiskepinde – 90 % søhest”. Sjovt er det også, når hun ikke kan tale for al den botox, hun har fået sprøjtet ind i læberne i et mislykket forsøg på at skjule sine rynker og alder. Fieldings Bridget Jones-figur er morsom og elskelig. Hun er kønspolitisk ukorrekt i sin evindelige jagt på en mand, som selvfølgelig skal være både smuk, stærk, intelligent, sjov, god i sengen og god ved børnene. Det er altså sammen ”over the top” på en måde, så det er stærkt underholdende. En del er selvfølgelig gentagelser fra de to første bøger, og romanen er også rigelig lang, men der er også så tilstrækkelig meget variation, at Bridget Jones’ dagbog stadig er en fornøjelse at læse.

AALBORG Hobrovej 347

ESBJERG Strandbysvinget 1-5

KUNDESERVICE 3318 1900 info@4sound.dk

09 og 10 sæt

person

WWW.4SOUND.DK Fri levering ved køb over 2.000 kr.


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013 Denne side er redigeret af Leif Kiil Sørensen

WW Den helt afgørende årsag til landsbyernes fortsatte forfald tales der kun sjældent om: at den lokale folkeskole ikke længere findes. For sagen er jo, at i det selvsamme øjeblik, den lokale skole i en by eller landsby nedlægges, påbegyndes det lille samfunds nedtur. Det har vi i Danmark set i hundredvis af eksempler på.

Udgivet af A/S Kristeligt Dagblad Grundlagt 1896 Ansvarshavende chefredaktør: Erik Bjerager Tryk: Dagbladet i Ringsted

Søren Espersen, Medlem af Folketinget for dansk folkeparti, på sin blog ved morgenavisen Jyllands-Posten

16 | Debat leder

Folkekirkeligt paragrafrytteri

Verden efter 2015. Den globale fattigdom er halveret, men der er lang vej hjem Af Mogens Jensen

Beskæmmende, hvis biskop forbyder præst at døbe muslimer

F

olkekirken har altid været en kirke med meget vide rammer. Da den blev stiftet med grundloven af 1849 og gik fra at være en kongekirke til en folkekirke, argumenterede N.F.S. Grundtvig for et yderst radikalt kirkesyn med udstrakt frihed. Det har siden præget folkekirken og er værd at minde om nu, hvor en af landets kendte og kontroversielle præster er blevet truet på sit embede af sin biskop. Iraneren Massoud Fouroozandeh kom til Danmark som 15-årig muslimsk flygtning, konverterede senere til kristendommen og stiftede sin egen kirke, Church of Love. Han blev siden den første teolog og folkekirkepræst herhjemme med muslimsk baggrund. Halvt sognepræst i Odense for kirkeskattekroner og halvt migrantpræst i hele landet for penge fra en af Legos fonde. Ved siden af det er han fortsat med at være præst for flere hundrede fortrinsvis iranere i frikirken Church of Love.

D

et projekt har været spændende, visionært og helt utraditionelt, hvilket der også er brug for, når det drejer sig om missionsarbejde over for muslimske flygtninge og indvandrere. Men som folkekirkepræst skal man følge paragrafferne, og det gør Massoud Fouroozandeh ikke. Han døber muslimer, der ønsker at blive kristne, uden at skele til, om de nu også samtidig bliver medlemmer af folkekirken. Og det ønsker den nye biskop på Fyn stoppet. Biskop og præst prøvede i denne uge at forlige sig, og forhåbentlig sker det. Sagen handler i sin substans om, hvor rigid folkekirken skal være i det nye, banebrydende arbejde med især muslimske indvandrere. Det ligger i teologien og kirkens historie, at man døbes ind i det fællesskab, som kirken også er, men først og fremmest døbes man til troen på Jesus Kristus, og i flygtninge- og indvandrerarbejdet må der være stor rummelighed.

F

or mange muslimer er det at forlade islam og konvertere til kristendom forbundet med betydelig personlig risiko. Der følger ofte social udstødelse og i nogle lande egentlig forfølgelse og dødsdom med et trosskifte. At kræve af nydøbte konvertitter, at de også skal meldes ind i folkekirken, er formelt rigtigt, men kan i praksis være både uklogt og unødigt. Massoud Fouroozandeh har gjort et imponerende arbejde blandt iranere og afghanere i Danmark. Det er især udført i regi af hans egen kirke, og det er det arbejde, som folkekirken er blevet en del af, da han også blev præst i et sogn på Fyn. Nu arbejdes der så på at gøre den kirke til en valgmenighed, der er en del af folkekirken. Hvis det kan ske uden at ødelægge det flotte missionsarbejde, er det fint. Men det er beskæmmende, hvis folkekirkeligt paragrafrytteri skal stå i vejen for, at muslimer kan blive bjer døbt og dermed blive kristne.

fra debatten på religion.dk Jeg opfatter de fleste religioner som en form for færdselslærebog, der fortæller, hvad der er vigtigt for den overlevende del af os selv. Alle religioner er som floder, der løber ned i det samme hav, og de er opstået,

fordi vi har brug for at kunne navigere efter de behov, som den ikke-dødelige del af os selv har. Thomas Breinholt, programchef på tv 2

S å da n s k r i v e r d u t i l av i s e n Kronikker: højst 7500 anslag inklusive mellemrum. Kommentarer: højst 3500 anslag inklusive mellemrum. Læserbreve: højst 900 anslag inklusive mellemrum.

3

Alle indlæg forsynes med navn, adresse og stilling. Medsend gerne portrætfoto. Indlæg, der sendes til Kristeligt Dagblad, må ikke sendes til andre aviser. Kronik- og debatredaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i indlæg. Efter at et indlæg har været bragt i Kristeligt Dagblad, er det alene avisen, der har retten til at publicere det på sociale medier og andre steder på internettet. Alt stof, der bringes i avisen, arkiveres i elektroniske arkiver, herunder Infomedia, og publiceres på avisens egen hjemmeside kristeligt-dagblad.dk Kommentarer og læserbreve til: debat@k.dk. Kronikker til: kronik@k.dk eller send til: Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K.

OM MINDRE END TO ÅR er det 15 år siden, at 191 af verdens ledere med vedtagelsen af FN’s Millennium Deklaration i 2000 forpligtede sig på nogle af de mest ambitiøse mål for den globale udvikling, der nogensinde er formuleret – de otte 2015-mål. Målsætningen var at halvere fattigdom og sult i verden, sikre grundskole til alle, fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder, reducere børnedødelighed med to tredjedele, reducere dødelighed blandt gravide og fødende, bekæmpe aids, malaria og andre sygdomme, sikre en bæredygtig udvikling samt opbygge et globalt partnerskab for udvikling. I dag kan vi konstatere, at målene har haft effekt. Andelen af ekstremt fattige i verden er halveret. En halv milliard færre mennesker lever i dag under FN’s fattigdomsgrænse sammenlignet med år 2000. Den globale børnedødelighed er faldet med mere end 30 procent. Dødsfald forårsaget af malaria er faldet med 25 procent, og langt flere globale borgere har fået adgang til rent vand, hvilket alene mindsker risikoen for sygdomme. Og selvom der er knap to år

endnu til at gennemføre 2015-målene, må vi realistisk konstatere, at de positive resultater desværre ikke fortæller hele historien. Fremskridtene er ulige fordelt i verden, hvilket ofte skyldes systematisk diskrimination og manglende respekt for de mest basale menneskerettigheder. NÆSTEN 900 MILLIONER mennesker er stadig kronisk underernærede. Uligheden er vokset voldsomt i mange lande, kvinder rammes i langt højere grad end mænd, og ofte er det de fattigste kvinder, der oplever størst ulighed. Og som noget helt fundamentalt er klimaændringerne og den hastige udnyttelse af klodens ressourcer en stor barriere for at opnå yderligere fremskridt i både rige og fattige lande. Det er derfor afgørende, at 2015-målene følges op med nye, klart definerede mål, som i et nyt 15-årigt perspektiv kan være samlende for et stærkt samarbejde mellem verdens lande om at nå nye fremskridt. Processen med at formulere de nye mål, der skal drøftes på FN’s generalforsamling i 2014 og vedtages på et statsledertopmøde i september 2015, er allerede i gang over hele kloden. FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, nedsatte i 2012 Højniveaupanelet med deltagelse af blandt andre den britiske premierminister, David

WW Det er selvfølgelig vigtigt, at også

Danmark spiller en stærk og proaktiv rolle i arbejdet med de nye målsætninger, og at vi allerede nu forbereder os på at indarbejde nye mål i de kommende udviklingsprogrammer og strategier.

Cameron, der i maj i år fremkom med en række anbefalinger. Panelet peger blandt andet på, at 2015-målene ikke i tilstrækkeligt omfang har nået de allerfattigste mennesker i verden. Ikke har fokuseret nok på menneskerettigheder, retsstatsprincipper, ytringsfrihed samt åben og retfærdig regeringsførelse. Har manglet fokus på jobskabelse som grundlag for udvikling, og generelt ikke er lykkedes med at skabe sammenhæng mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige tiltag i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig udvikling. I deres anbefalinger til grundlaget for nye udviklingsmål efter 2015 peger Højniveaupanelet på, at målsætningen i den næste 15-årsperiode må være helt at udrydde den ekstreme fattigdom i verden og sikre alle mennesker de basale menneskerettigheder. At skabe en stærke-

re sammenhæng mellem den økonomiske politik, socialpolitikken og miljøpolitikken, der giver mulighed for reel bæredygtig udvikling. Panelet ønsker et stærkt fokus på en inkluderende vækst med fokus på jobskabelse – ikke mindst for unge. Og de understreger behovet for åben og retfærdig regeringsførelse med respekt for menneskerettigheder, retssikkerhed, ytringsfrihed og frie medier. OG ENDELIG PEGER Højniveaupanelet på, at det er nødvendigt at sikre et stærkt, solidarisk og bindende partnerskab om fokuseret at føre målene ud i livet, der ikke alene inkluderer regeringerne, men alle berørte grupper, og som også adresserer de økonomiske barrierer, der er en stærk barriere for udvikling – blandt andet korruption, ulovlige finansielle transaktioner og skatteskjul.

Der danner sig altså allerede nu et rimeligt fælles globalt billede af de overordnede udviklingsmål efter 2015. Med socialdemokratiske briller ser billedet fornuftigt ud. Men det er selvfølgelig vigtigt, at også Danmark spiller en stærk og proaktiv rolle i arbejdet med de nye målsætninger, og at vi allerede nu forbereder os på at indarbejde nye mål i de kommende udviklingsprogrammer og strategier. Og her er der god grund til på Christiansborg at lade sig inspirere af det positionspapir, som en række danske ngo’er har fremlagt med deres bud på verden efter 2015. Her bakker de også op om de grundlæggende anbefalinger fra Højniveaupanelet, men peger særligt på, at de nye mål skal vedtages i en langt mere inkluderende proces, hvor civilsamfundet spiller en central rolle i både formulering og implementering af målene. Den proces er nu i gang og skal de næste to år bruges til at skabe nye udviklingsmål efter 2015, som er klare, enkle og stærkt forankrede i alle lande og de internationale institutioner. Mogens Jensen er næstformand for Socialdemokraterne, medlem af Folketingets Udenrigsudvalg og Udenrigspolitisk Nævn

”Nu malker alle staten, uanset hvor rig og selvkørende man burde være. Kan du måske komme i tanke om nogen grupper i Danmark, der enten ikke beklager sig eller vil have lidt mere kage på andres regning.” An n e Soph ia H ermansen, blogger og kommentator, i Berli ngske

Teologisk grundspørgsmål. Har mennesker og natur kosmisk skæbnefællesskab? Af Iben THRANHOLM

MIN KLUMME med overskriften ”Kirkeministeren får himlens kræfter til at ryste” fra den 22. november, hvor jeg kæder regeringens indførelse af kønsneutrale ægteskaber sammen med verdens naturkatastrofer som tyfonen på Filippinerne, har affødt en del kritiske kommentarer. Jeg beskyldes for usaglighed, pinlige beskyldninger og mangel på fornuft og lødighed af sognepræst Amalie Nørgaard Rathje. Hun efterlyser tidssvarende teologisk tækning. Liberal Alliances Mette Bock mener, at jeg er for langt ude og omtaler mine beskrivelser som forskruede og frabeder sig, at jeg blander Gud ind i Folketingets og danskernes beslutninger. Til mine kritikere vil jeg sige, at jeg forstår, at de teologiske pointer, som jeg fortolker nutiden ud fra, kan virke kontroversielle. Men hvis de

havde studeret deres bibel grundigt, ville de vide, at emnet, jeg skriver om, er et teologisk grundspørgsmål og gennemgående tema i hele Bibelen: nemlig om menneske og natur har et kosmisk skæbnefællesskab, og om et umoralsk liv kan påvirke naturens balance negativt. SPØRGSMÅLET ER et grundmotiv gennem hele Det Gamle Testamente. Når israelitterne skejer ud og dyrker afguder, sender Gud, som vil frelse sit folk, en profet for at advare dem om konsekvenserne, hvis de ikke omvender sig. Når israelitterne alligevel vælger at sidde Guds advarsel overhøring, sker der katastrofer såvel i naturen som i nationen, som for eksempel i Sodoma og Gomorra. Det er ikke Gud, som straffer, men mennesket, der straffer sig selv ved ikke at ville lytte. Gud er barmhjertighed, men han er også retfærdighed. I Det Nye Testamente peger Jesus på det samme, da han taler om de 18 galilæere, som

WW Klimadebatten er ikke gjort med blot at tale om CO2-udslip. Den handler også om åndelig forurening, som jeg tror, menneskeheden gør klogt i at være meget mere opmærksom på i fremtiden.

tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte. ”Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem?”, spørger Jesus og svarer: ”Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.” Jesus konstaterer altså, at der findes ulykker i verden, som bare sker, men han peger samtidig på, at der kan være en moralsk årsagssammenhæng, når katastrofen indtræffer. Menneskeheden formår således selv at fremprovokere katastrofer, når de synder og ikke efterfølgende angrer. Da Jesus græder over Jerusalem, siger han til byen:

”Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv.” Jesus kæder her katastrofer sammen med afvisningen af ham. Få år efter var templets totale ødelæggelse i Jerusalem en realitet. Samtidig fremstiller evangelierne Jesus som herre over naturens kræfter, som da han stiller stormen på søen. Når Jesus omtaler de omfattende naturkatastrofer, som skal indtræffe ved tidernes ende, sker det som en konsekvens af ”ødelæggelsens vederstyggelighed”, som er, at menneskers foragt for Gud da

kort sagt Halve sandheder om islam RICARDT RIIS tidligere sognepræst, Carit Etlars Vej 25, Horsens

Den 3. december skriver Danial Khalil Ahmad i et debatindlæg her i Kristeligt Dagblad om Yahya Hassan og dødstruslerne mod ham: ”En vigtig ting i islam er at

kunne kontrollere sin vrede. Det er ikke at forsvare sin tro at angribe et andet menneske. Og sender man dødstrusler til en person, er man kun en ting, nemlig en taber.” Det er kun den halve sandhed. Det er en kendt sag, at det inden for islam har været en almindelig regel, at en frafalden skal slås ihjel. Og den, der fornærmer profeten Mu-

hammed, betragtes som en frafalden. Den regel gælder ikke blot mange steder i den muslimske verden, den gælder også for mange muslimer her i landet. Ellers var det store politiopbud i Vollsmose forleden jo helt overflødigt. Vi kristne vil da gerne overbevises om, at Danial Khalil Ahmed har ret: Muslimer skal bare lære at kontrollere deres vrede. Men det er nu ret

svært at lade sig overbevise, når muslimer i islams navn sender dødstrusler mod Morgenavisen Jyllands-Posten, mod Kurt Westergaard, mod Lars Hedegaard og nu også mod dem af deres egne, der kommer med indvendinger imod islam. Det tyder på, at den gamle regel ”død over frafaldne” lever i bedste/værste velgående.

vil have antaget hidtil usete dimensioner. Gud er ikke ond. Det er ikke ham, som straffer gennem de naturkatastrofer, vi oplever i vores tid, men han respekterer menneskets frie vilje og det mandat, han har givet mennesket til at herske på jorden, så meget, at han tillader det. Dels som en konsekvens af den frie vilje, dels som en advarsel. Det er derfor, at menneskets samarbejde med Gud om verdens fremtid gennem bøn, bod og gode gerninger er så utroligt vigtigt. Bøn og anger kan stoppe krige, hungersnød og naturkatastrofer, som for eksempel da Nineve skånes for ødelæggelse, fordi dens indbyggere angrer. Klimadebatten er ikke gjort med blot at tale om CO2-udslip. Den handler også om åndelig forurening, som jeg tror, menneskeheden gør klogt i at være meget mere opmærksom på i fremtiden. Iben Thranholm er teolog og journalist

ordet ”Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul.” Es. 11, 6-8

Når jeg i adventstiden læste de gamle Esajas-tekster for mine minikonfirmander, sad de med ”åben mund og polypper” og nærmest slugte ordene. Sådanne visioner og tanker var de af forkyndelsesforskrækkede lærere og pædagoger siden børnehaveklassen blevet forholdt – lige indtil de kom i 3. klasse og i præstegården til den ugentlige ”indoktrinering”. Her begyndte da ”syndefaldet”. ”Passer det, Ole, at en ulv kan bo sammen med et lam? Vil ulven ikke æde lammet?”, spurgte de så. Hertil var kun at svare, at sådan ville det nok ske i den menneskelige virkelighed her og nu. Men så måtte jeg også forklare dem, at Esajas skriver om den fremtid, der ikke er menneskers, men alene er Guds. Jeg er blevet fortalt, at den tidligere overrabbiner Bent Melchior i en samtale skal have sagt, at kun dér, hvor lammet tør befinde sig i nærheden af ulven, er der skabt mulighed for, at profetien kan opfyldes og i alt fald være med til at præge og forme den politiske virkelighed her og nu. Melchior tænkte naturligt nok den politiske situation i Mellemøsten ind i ”billedet”, og uanset hvem der er lammet, og hvem der er ulven, avler en sådan tanke nye tanker. For da melder den erkendelse sig, at kun dér, hvor det enkelte individ eller et folk tør og beslutter sig for at byde virkeligheden imod med den trods, der ligger i evangeliet, er der banet vej for erkendelse af den Guds fremtid, der er beskrevet i de tekster, der hører adventstiden til. Evangeliet taler aldrig om den fremtid, der er menneskeskabt, men altid om den fremtid, der er Guds. Her hører synerne hjemme med de ”nedslag” af håb og forventning, de i og med troen så kan have i en medmenneskelig, politisk hverdag – og vel at mærke netop sådan kan forme denne hverdag. Ole Juul

teologisk tanke Karl Barth (1886-1968), schweizisk teolog, i ”Det første bud som teologisk aksiom”: ”En gud er det, hvorved et menneskes hjerte hænger ... Altid der, hvor et menneskes hjerte, altså altid der, hvor årsagen til hans sidste, egentlige tillid og håb, hans livsbevægelses allerførste bevæggrund, men også fundamentet for hans livshvile er, der er også altid hans gud i al virkelighed.”


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013 Denne side er redigeret af Leif Kiil Sørensen

De mest læste debatindlæg og kronikker på k.dk 1. René Vester: Spørgsmål, vi glemmer at stille om Yahya Hassan 2. Lisbeth Riisager Henriksen: Staten tilbageholder fleksjobreformens konsekvenser 3. Iben Thranholm: Manu Sareen får himlens kræfter til at ryste 4. Inger la Cour: Vi bør overveje at genoplive skråskriften 5. Carsten Primdahl Lorentsen: Thranholm burde læse Luther med friske øjne

1. Walter Schwartz og Peter Duetoft: Klapjagten på jøder og frimurere 2. Knud Nyboe Rasmussen: Adventstankens moderne relevans 3. Anne Hedeager Krag: Danmarks første juletræ blev tændt i 1808 4. Martin Henriksen: Vi er faretruende tæt på at tabe 5. Kristian Bøcker: Midt i en løbetid

Debat | 17

Litteratur og forkyndelse. Danske præster kan lære meget af Tage Skou-Hansens sekulære prædikener

Den manglende hjælp til forfulgte kristne. Medierne er skurken

kirkeligt set

Af Ole Buchardt Olesen

Af Kjeld Holm

I 1957 VAR DER en anmeldelse i Morgenavisen JyllandsPosten af bladets legenda­ riske kulturredaktør Jens Kruuse – den måske bedste litteraturkritiker i dansk efterkrigstid. Selvom han døde i 1978, kan man stadig godt savne ham. Den dag forholdt han sig til en roman af en debutant. Det var Tage Skou-Hansen, og romanen var ”De nøgne træer”. Kruuse skrev: ”I fuld og moden forstand har vi nu en realistisk roman i landet. Nu bliver det da året, da Tage Skou-Hansens bog kom, 1957”. Dengang læste jeg ikke anmeldelsen, for jeg var kun 11 år og havde andet i hovedet. Ej heller romanen, men det gjorde jeg fem år senere. Jeg begyndte at læse den en solfyldt augustdag på en bænk ved Hotel Munkebjerg med den vidunderlige udsigt over Vejle Fjord, og det er virkelig sandt, at jeg kun var nået et par sider hen i den, før jeg vidste, at denne bog fik jeg aldrig sidenhen lagt fra mig. Og det kom til at passe! Sådan gik det mange andre. Også præster! Det var lige ved, at ”De nøgne træer” overhalede Martin A. Hansens ”Løgneren” som den mest citerede roman fra danske prædikestole. Det var også lige ved at være for meget. I hvert fald for forfatteren selv. Da den meget unge, senere litteraturprofessor Hans Hertel anmeldte den, fik han et taknemmeligt brev fra Tage

Skou-Hansen selv. ”Det var ellers en flot kronik – og tak skal De ha’, fordi De rev bogen ud af den kristelige rottefælde!”. Martin A. Hansen har sikkert haft det på samme måde, men han døde, inden han for alvor fik lejlighed til at protestere. Men jeg er også ramt af Tage Skou-Hansens hvasse ord, for jeg har citeret begge de nævnte digtere adskillige gange fra min prædikestol. Jeg trøster mig med, at Tage Skou-Hansen for længst har

tilgivet mig, og så er han da heller ikke helt uden skyld i såvel brug som misbrug, for hans digtning er ganske vist ikke kristen eller religiøs i gængs forstand. Den er en fortælling, også når der er tale om de mange essays, han har skrevet. En fortælling om mennesker i dansk efterkrigstid, om opbrud, om traditionstab, om kaos og om sårbarhed. Livstolkninger, der lægger op til en videretolkning, og da måske med skelen til vennen K.E. Løgstrups prægnan-

te udsagn om, at alt, hvad der tolkes religiøst, også kan tolkes irreligiøst, blot ikke så godt! Nu er der – til glæde og tolkning på ny – kommet atter en bog af Tage Skou-Hansen, den snart 89-åriges gribende fortælling om at være ”indhentet af erindring”, som bogens titel er. Essays og noveller fra de seneste 20 år, udvalgt og bragt i trykning af venner og hans kære datter og stadige ledsager til fodboldklubben AGF’s hjemmekampe, Gerd. Og i øvrigt

smukt anmeldt i denne avis. Hvis et ord som ”en sekulær prædiken” kan give nogen som helst mening, må det gælde indholdet af denne bog. Men netop med en markant forskel til de prædikener, der holdes i kirkerne. Ikke fordi ord som Gud og Jesus er fraværende, men fordi hele bogen er så typisk for hele Tage Skou-Hansens store forfatterskab. Og ikke mindst disse noveller fra ”Indhentet af erindring”. De slutter nemlig ikke. De

I l lu st r at i o n : P E T E R M . J E NS E N

holder ganske vist op, når der ikke er flere sider. Men historien fortsætter, selvom der nu ikke længere er nogen til at fortælle den. Til eksempel om lægen, der betragter sig selv som et offer for kvindekampen og dør bort fra et dårligt ægteskab. ”Død skal der til. Frigørelse vil have død”, hedder det i novellen ”Når enden er god”. Vi hører ikke, hvad denne frigørelse så bliver brugt til. Hvis den bliver brugt? For hos Tage Skou-Hansen er frigørelse dobbelttydig. Som altid. Den er nødvendig, men kan vende sig mod den frigjorte selv, når han eller hun tror nu både at kunne beherske tilværelsen og gøre den perfekt. Et af de få steder, hvor Skou-Hansen direkte har ytret sig om kristendommen, er i essaysamlingen ”Den forbandede utopi” fra 1995. Tilbageholdende, uden dogmatisk skråsikkerhed. Men han får alligevel sagt det afgørende: ”Ifølge kristendommen er det ikke nogen skavank ved tilværelsen, at den ikke går op.” Nej, og i den henseende siger kristendommen noget helt andet end tidsånden. Og Tage Skou-Hansen gør, fordi han tør fortælle om, når tilværelsen ikke går op, hos sig selv og andre. I fiktion og erindring. Og denne ærlighed kan vi præster godt lære en hel del af. Kirkeligt set bliver skrevet på skift af folketingsmedlem Birthe Rønn Hornbech (V), teolog og journalist Iben Thranholm, teolog og generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen, biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm og generalsekretær i Bibelselskabet Morten Thomsen Højsgaard

MANDAG DEN 25. november kan man i Kristeligt Dagblad på lederplads læse om de forfulgte kristne i Mellemøsten og den hjemlige kirkes manglende fokus herpå. I lederartiklen stilles spørgsmålet, hvorfor det kun er organisationen Åbne Døre og nogle få engagerede enkeltpersoner, der gør noget? Jeg er for så vidt enig i, at det er et godt spørgsmål og en væsentlig problemstilling. Jeg vil dog gerne have lov til at gøre opmærksom på, at jeg for Mellemkirkeligt Udvalg i Helsingør Stift, på initiativ af domprovst Steffen Ravn Jørgensen, i 2012 ved en konference i Skovlunde og i år ved en konference i Grønnevang Kirke i Hillerød har haft den ære at være en slags tovholder for disse arrangementer, hvor Helsingør Stift stillede skarpt på netop spørgsmålet om de forfulgte kristne i Mellemøsten og i verden i det hele taget. Ved den første konference i 2012 var formålet at få et overblik over forfølgelsernes udbredelse og omfang og karakter. Ved den anden konference zoomede vi ind på nogle problemer herhjemme med chikane og forfølgelse af kristne asylsøgere i de danske asylcentre. Begge konferencer åbnedes og indledtes af biskop Lise-Lotte Rebel, som ved begge konferencer satte fingeren på netop kirkens ansvar, og hvad vi som kirke og kristne kan gøre. Organisationer som Åbne Døre og Røde Kors har medvirket, ligesom kirkeminister Manu Sareen (R) beredvilligt stillede op ved konferencen i

kronik | Skriv et essay om krig. For nylig fik en 3. g-klasse den besked fra deres dansklærer på Faaborg Gymnasium. Dagens kronikør var først lidt usikker på opgaven, for hvad er krig, og hvordan kan man i grunden sætte ord på krig? Kan ordene og sproget overhovedet magte det, eller kommer de til kort?

WW Ved begge

konferencer erfarede vi mediernes næsten totale ligegyldighed over for disse arrangementer.

Grønnevang i år. Ved denne konference havde vi talt med kristne asylsøgere rundt om i centrene. Det er derfor en sandhed med modifikationer, når man siger, at kirken ikke gør noget. I Helsingør Stift har vi gjort noget, og vi agter i nærmeste fremtid at gøre endnu mere. Hvad vi derimod har erfaret ved begge konferencer, er mediernes næsten totale ligegyldighed over for disse arrangementer. Samtlige dagblade har været inviteret, ligesom de danske tv-stationer – og jeg må vide det, for jeg har selv skrevet til dem. Det eneste medie, som har vist interesse for vore konferencer uden for den kirkelige verden, er netop Kristeligt Dagblad og netavisen Den Korte Avis. En interesse, vi naturligvis også er meget glade for. Så måske er problemet med den manglende interesse for at sætte fokus på forfulgte kristne og råbe vagt i gevær over for uhyrlighederne ikke så meget kirkernes, som det er mediernes tilsyneladende ligegyldighed eller berøringsangst over for dette problem? Vi må således i Helsingør Stift sige hus forbi og pege på medierne som skurken. Ole Buchardt Olesen, sognepræst, Poppelvang 20, Gilleleje

Kristeligt Dagblads kronik 6. december 2013 Af Mette Wielandt Lund

Nat uden himmel – et essay om krig ”SNART VIL MARERIDTET, denne menneskeforagtende tid, ligge bag os.” Sådan skrev den unge tyske kvinde Sophie Scholl sidst i oktober 1942. Ord på krig. Krig på ord. Hvordan sættes ord på krig? Hvordan kommer man tættest på krig med ord? Om man kan nå nærmere krigens væsen med ord. Om sproget overhovedet kan sådan noget. Hvad er krig? Jeg har aldrig oplevet krig. Jeg har set krig, har hørt krig, har læst om krig. To verdenskrige. Afghanistan, Irak, Libyen. En kold krig. Napoleonskrigene. De puniske krige. Jeg slår ofte ord op på www.dendanskeordbog.dk i forsøget på at nå til bunds i ordene. Jeg taster ordet krig. Ordbogsdefinitionen lyder: ”Konflikt hvor nationer eller befolkningsgrupper bekæmper hinanden med våben, normalt med mange døde og sårede som resultat.” Krig er en konflikt, en glødende uoverensstemmelse, der springer i lys lue. Et bål af mørke. Der er ingen adjektiver i ordbogens kliniske definition. Dog er krig overskriften på et semantisk skema fyldt med sprogets mest brutale og grusomme adjektiver. Sophie Scholl satte ord på Anden Verdenskrig i sit brev til sin kæreste ved Østfronten, Fritz Hartnagel. Krigen var menneskeforagtende. Skabt af mennesket selv. Menneskeskabt menneskeforagt. Sophie Scholl var overbevist om, at krigen var en drøm, et mareridt, hun vil-

le vågne op fra igen. Håbet om morgengry. Denne vished er slutstenen i Scholls overvejelser om en modstandshandling; Sophie Scholl var en del af den tyske modstandsgruppe Die weiße Rose under Anden Verdenskrig. Hun blev henrettet den 22. februar 1943. Hun vågnede aldrig til daggryet, men var med til at få himlen i øst til at rødme. Et løbsk løb på tid. Krigen har tid og rum og et håb. Om noget bagved, hinsides og efter. Krigen er et stadie mellem dengang og engang. Førkrigstid, mellemkrigstid, efterkrigstid. I krigens kølvand følger absurde skumsprøjt. En amputeret virkelighed. Krig er et stagnerende nu, der ikke rigtig vil. ”Verden af i går” er Stefan Zweigs erindringer om den tabte europæiske kultur i det 20. århundrede. Verden af i går betyder, at den blev tabt i dag, og at i morgen er måske. Krig som ondskab, krig er ondskab. Engang tænkte jeg: Når krig slutter, så er al ondskab væk. Krig absorberer ondskab. Men ondskab er stadig, og krig fortsætter. Krig kan ikke stå mellem to punktummer, afsluttet og indesluttet. Krig er ikke en enkeltstående sætning i verdensfortællingen. Fortsættelse følger. Der er altid krig et sted på Jorden. Krig er en genganger, krig ligger ligesom og nærmest implicit. Der er altid menneskeforagtende tider et sted på jorden. Nøgen ondskab, hvordan ondskab så end ser ud helt nøgen. Hudflettet kynisme uden mund. Nogle mener, krigen er ondskaben

WW Krig er meningsløshed

i sin destruktion. Mennesket gør sig selv eksistensløs i meningsløsheden. Destruktionen er i mennesket. Civilisationens skyggeside. Menneskehedens brist. Brister. I mennesket ligger potentialet til ikkeeksistens. Åndsminimalisme.

selv. Ondskabens manifestation. Ondskab er krig, krig er ondskab. Andre, at krig er nødvendigt. Et nødvendigt onde. Ætsende rensende. ”I krig og kærlighed” er titlen på den franske forfatter Régine Deforges’ andet bind i serien ”Pigen med den blå cykel”, der tager sin begyndelse ved udbruddet af Anden Verdenskrig. Krig og kærlighed. Krig er den ene pol. Den ene yderlighed. Mere end fraværet af kærlighed. En modsætning til det gode. Det gode mod det onde er et yndet motiv. Gængs. Konflikt, fordi det onde er ondt. I krig er håbet om det godes sejr. Krig er håbet om det godes sejr. Krig er mellem et sammenstød i mellem. Mellem er noget med hinanden. Krig er at tage hinanden. Krig er at tage

hinanden fra hinanden. Om at miste mennesket i hinanden. Krig er at lægge øde og ødelægge yderligt. Krig er en falliterklæring. En fremmedgørelse af hinanden. Krig er en tilstand, hvori mennesket skubber hinanden ud over sammenbruddets rand og forsvinder. Krig er et forsvindingspunkt. Forsvindingspunktet er et sort hul, der suger kaos til sig og lader kaos tilbage. Krig er kaos. Kaoskrig. Kaosering. Kaoskrater af intet. En nat uden himmel. Det er rodet. Krig er uoverskueligt. Kan krig være logisk, når krig er kaos? Kan man ræsonnere destruktion? Krig som logisk kaos. Krig er lig. Som et lig. Krig er konflikter mellem idéer. Idéer tager uskyldsliv. Idéer er småt brandbart. Indtil de bliver til brint. Brint er brændbart, hvis vi skulle have glemt det. Brint er brændbart, hvis vi ikke vidste det. Letantændelige fejltagelser. Jeg tænker af og til om kriges ofre: De er døde. De har været døde i mange år. De er døde endnu. De vil være døde i evighedens altid. Krig er uigenkaldelige ofre. Stilheden er krigens undertone nedenunder. Hvor er krigens epicenter? Er det konflikten, idéen, er det fronten? I krig gør mennesket umennesket umenneskelig menneske: Krigen er ondskaben i os, ondskaben er. Ligesom kærligheden er. Krig kan kun kæmpes. Krig er kun en ramme af vold. Mennesket er banalt i sin konfliktløsning. Krig er meningsløs i sin metode: vold og ødelæggelse.

Banaliteten er primitiv. Mennesket er primitivt i sin banalitet. Netop derfor er krig en del af mennesket selv. I krig er mennesket sig selv. Det primitive har noget naturligt over sig. Krig ligger grundlæggende i mennesket. Uigenkaldeligt i mennesket. En bevægelse mod intethed. Krig er meningsløshed i sin destruktion. Mennesket gør sig selv eksistensløs i meningsløsheden. Destruktionen er i mennesket. Civilisationens skyggeside. Menneskehedens brist. Brister. I mennesket ligger potentialet til ikke-eksistens. Åndsminimalisme. FORKERT OG RIGTIGT er hverken rigtigt eller forkert i krig. Hvor er samvittigheden i krig? Hvor er tilgivelsen? Krigens former er kantede, skarpe. Alt bliver overladt til uoverskuelighedens slagmark i et moralens ingenmandsland. Krig er uden røde eller lilla tråde. ”Jeg har angst i mig og intet andet end angst, og længes kun efter den, der kan tage denne angst fra mig.” Krigen kaster Sophie Scholl ud i eksistentiel angst, og kun tilflugten til noget hinsides de jordiske magter kan befri hende fra den. Hun klamrer sig til Gud. Hendes håb om Gud er håbet om trøst. Håbet om drømme med stjerner. Hvor er Gud i krigen? Gud gjorde det, så godt han kunne, da han skabte verden og mennesket. Men krig alligevel. Hvor er Gud i verden, når der er krig? Er Gud i verden, når der er krig? Gud er måske den eneste, der kan trøste mennesket. Gud kender mennesket i

sin grundvold. Gud skabte mennesket i sin grundvold. Det er vanskeligt at slå håbet ihjel, hvor meget man så end dræber. Sophie Scholl håber også. Snart er det forbi. I håbet er Gud, i Gud håber mennesket. Trods alt og trods sig selv. ”Krig og fred” er titlen på Lev Tolstojs store værk fra 1869. Man kan måske strække den så langt som: at krig kan føre noget godt med sig: Efter krig følger fred. Ondskab føder godt. Håber en anden side. Krig og retfærdighed. Om der er nogen sammenhæng dér. Jeg tænker: rimelighed? Om freden så er retfærdig. Fred som rimelighed. Der er ingen gennemgående metafor for krig. Verdensspejlet smadres, og verden kan ikke sættes sammen igen. Helstøbt og fuldstændig. Spejlbilledet er et forvrænget traume i laser, der langsomt falmer med tiden. Krigens skygge står faldefærdig. Verden har revner. Revnerne er ar. Ar er altid. Krig som en del af verdens dynamik, et bærende element i fundamentet. Den nedbrydende hjørnesten. Femmeren på en terning: Krig er en sikker sandsynlighed. Krig er facetteret i sin kaosorden. Ordene er facetterede i deres konstruktion og malerier. Tilstrækkelige i det omfang, de rækker til: at sætte ord på. Mette Wielandt Lund er 19 år og går i 3. g på Faaborg Gymnasium Citater i kronikken stammer fra Barbara Beuys: ”Sophie Scholl”, 1. udgave, Informations Forlag.


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

18 | Mennesker Dagens navn: nikolaus Nikolaus, død cirka 350, var biskop i Myra, og ved hans sarkofag skete talrige mirakler. Derfor var graven et meget besøgt pilgrimsmål, indtil tyrkerne i 1000-tallet fik magten i området. Otte danske mænd hedder Nikolaus, mens seks personer hedder Nikolaus til efternavn.

Fødselsdag i morgen

30 40

Sognepræst Johannes Thure Krarup, 39.

Teolog Kristina Lindebjerg Larsen, 40. -Tegner, forfatter Jakob Martin Strid, 41. - Sogne- og orlogspræst, forfatter, erhvervsteolog, debattør Anna Mejlhede, 45. - Adm. direktør, CEO Jesper Busk, 46. - Sognepræst Ole Tue Rolighed Lauridsen, 48.

50

Direktør Henrik Grunnet, 51. - Forskningsdirektør Peter Lawætz Andersen, 52. - Professor, overlæge Finn Cilius Nielsen, 53. - Sognepræst Niels Risbjerg Lai, 56. - Professor, overlæge, dr.med. Søren Hein Sindrup, 57. - Generalløjtnant Poul Kiærskou, 59.

60

Professor, dr.med. Ulla Margrethe Wewer, 60. - Managing partner Søren Carlsen, 61. - Sognepræst Lindvig Osmundsen, 62. Forskningsprofessor, cand. scient., ph.d. Ian Max Møller,

Lings og lidenskaben for litteraturen Kaj Munk-eksperten Jens Kr. Lings fylder 80 år i dag og er i fuld gang med en ny roman

portræt 63. - Musiker, komponist, producer Mads Vinding, 65. Journalist, seniorrådgiver, partner Mogens Gyde, 65. Designer Anni Dalsgaard, 66. - Slotschef Flemming Frydendal, 68. - Fhv. folketingsmedlem og partiformand Tove Videbæk, 68.

70

Forfatter Nils Schou, 71. - Docent, dr. scient. Nanna Noe-Nygaard, 73. - Fhv. journalist Janne Normann, 75. - Direktør, civiløkonom Adam Christiansen, 76. - Advokat Torben Ingemann Hansen, 77. - Professor, dr.phil. Jørn Moestrup, 78.

80

Fhv. kontorchef, major Uffe Smistrup, 81. - Fhv. regionschef Otto Jensen, 84. - Gårdejer Helge Berthelsen, 89. - Direktør, komponist, pianist Bent Fabricius-Bjerre, 89.

90

Pastor emer. Niels Pedersen, 94. - Teolog, tidligere overlærer Jørgen Emborg, 95.

Døde v Fotograf Bror Bernild, Helsingør, er død, 92 år. Bror Bernild blev kendt som en kulturpersonlighed og dokumentarist, der deltog i frihedskampen under Anden Verdenskrig. Han blev udlært fotograf r 1942 og blev blot to år senere arresteret af Gestapo for at fotografere folkestrejken. I 1943 etablerede han eget atelier for blandt andet reklame-og modefotografering og var som sådan førende inden for dansk reklamefotografi i flere årtier. Først i 1992 overlod han atelieret til andre hænder. I 1946 kom hans kendte fotobog ”Kan vi være dette bekendt?” med tekst af Karl Roos og med egne fotografier fra den aktuelle bolignød i 1945, som mange borgere levede i med mørke og usunde lejligheder. Bror Bernild producerede desuden dokumentarfilmen

Denne side er redigeret af Søren Kronholm og Thomas Andreasen

”PH – meninger i tiden” om Poul Henningsen. Han fik i 1996 Landbrugets Kulturfonds kulturpris for sin skildring af dansk landbrugs udvikling. v Forhenværende vicerigspolitichef Henning Dahlfelt, Virum, er død, 68 år. Henning Dahlfelt nåede at have en lang og sammensat karriere i ordensmagten. Han startede som fuldmægtig og havde siden i 25 år poster under rigspolitichefembedet — fra Tilsynet med Udlændinge til chef for diverse afdelinger med rang af politimester, personale- og vicerigspolitichef, hvor han med succes kørte adskillige store projekter igennem. I 2002 skiftede han Rigspolitiet ud med en stilling som politimester i Roskilde. Dennepost beklædte han frem til 2006.

Vores livsglade og altid positive mor, svigermor, farmor og mormor

Alma Lykkemark Andersen er stille sovet ind, med familien omkring sig den 2. december 2013. Tak for al din kærlighed og hjertevarme. Bjarne, Joan, Kristian, Tine og Søren Birgith, Poul Erik, Maja, Mads og Mathilde Kirstin, Torben, Anders og Marie Bisættelsen finder sted fra Tersløse Kirke tirsdag den 10. december kl. 13.00 S e n d n y t o m n av n e t i l av i s e n

For bag Jens Kr. Lings’ indimellem noget stridbare – men dog altid venlige – væsen gemmer sig et følsomt sind, og kærligheden til og savnet af Vera er ikke, som blomsterbuketten, tørret ind.

Af Jørgen Steens kultur@k.dk

S

elvom Jens Kristian Lings bor alene i sit hus i Fjaltring helt ude på kanten af Vesterhavet, klæder han sig med slips og pæn skjorte hver dag – også de dage, hvor han ikke venter besøg. Slipsene er af silke, købt i en genbrugsbutik. Ingen skal få lov til at overraske Lings iklædt forvasket joggingdragt, selvom han er alene. ”Grimhedens mode”, som han foragteligt kalder dette udstyr, der er ham så aldeles og inderligt imod. ”Jeg kan godt lide, når jeg går forbi et spejl at se mig selv i festtøj. For livet er jo en fest. Hver dag skal være en festdag. Når man er 80, har man ikke så mange dage tilbage, som man har haft, og så er der jo ekstra grund til at glæde sig over dem, vi får,” forklarer forfatteren og foredragsholderen, der blev født ved den jyske hede, og i 1986 sagde sin faste stilling op som lektor ved Danmarks Lærerhøjskole i København til fordel for et liv som forfatter på den jyske vestkyst.

I dag fylder Jens Kr. Lings 80 år, og måske er den friske, saltmættede Vesterhavsluft med til at holde ham ung. I hvert fald synes der her ingen alderdomssvagelighed at spore på trods af de 80 år, og som

0 Jens Kr. Lings flyttede fra København for at bosætte sig som forfatter på den jyske vestkyst. Her bor han, 60 meter fra Vesterhavet, og er stadig i gang med nye projekter. – Foto: Jens Bach.

altid har han flere projekter i gang. På fødselsdagen udkommer tredje bind i serien ”Elisabeths dagbog”, baseret på mormoderens dagbogsoptegnelser, og udgivelsesdagen er ikke valgt tilfældigt. ”Den første udkom på mormors fødselsdag, den næste på hendes bryllupsdag, og nu følger så den tredje på min fødselsdag, da jeg ef-

ter at have læst i hendes dagbog føler, at vi er blevet knyttet meget tæt sammen,” fortæller Lings. Endvidere er en ny roman undervejs. Den fortæller en dramatisk historie fra Fjaltring i 1700- og 1800-tallet, med voldtægt, mord og henrettelse. Mormor Elisabeth er den ene af de to kvinder, der har fået stor be-

tydning for Jens Kr. Lings. Den anden var Vera. Hun optræder i flere af hans digte, og blev hans store kærlighed. De to mødtes i en sen alder, og fik kun tre år sammen. Vera døde i 2006 af en kræftsygdom. I Lings’ stue hænger stadig den blomsterbuket, hun gav ham til hans 70-års-fødselsdag, nu totalt indtørret efter de 10 år.

Det bistre blik har bragt ham langt Ulrich Thomsen var på vej til at blive erhvervsjurist, men ombestemte sig i sidste øjeblik. Nu er han, der fylder 50 år i dag, en af Danmarks bedste skuespillere

portræt AF jannie iwankow søgaard kultur@k.dk

”Jeg har skrevet to taler, far. En er grøn, og en er gul. Og du kan selv vælge, hvilken en af dem det skal være.” Er der en replik, som fans af nyere dansk film vil kunne genkalde sig, er det ovenstående fra Thomas Vinterbergs film ”Festen” fra 1998. Ordene falder, da sønnen Christian, i skikkelse af Ulrich Thomsen, vil holde en tale for sin far i anledning af dennes 60-års fødselsdag. Som bekendt vælger faderen den grønne tale, hvorefter der følger en grufuld, men nøgternt fortalt tale om faderens seksuelle misbrug af sine børn. Ulrich Thomsens fænomenale skuespilpræstation i ”Festen” indbragte ham ikke blot en Robert- og en Bodilstatuette, men blev også hans gennembrud som filmskuespiller. Indtil da havde han fortrinsvis besat biroller – blandt andre i Niels Arden Oplevs ”Portland” og Thomas Vinterbergs ”De største helte”, begge film fra 1996. Og ellers var det primært på de skrå brædder, han havde udfoldet sit talent. Blandt andet spillede

2 Også i udlandet har man fået øjnene op for Ulrich Thomsens evner som skuespiller. Således spillede han i 1999 rollen som russisk sikkerhedschef i James Bondfilmen ”The World is not enough”, ligesom han har medvirket i flere tyske film. – Foto: Kenneth Havgaard/BAM/Scanpix.

han allerede samme år, som han blev udklækket fra Statens Teaterskole, i 1993, Helmer i Ibsens ”Et dukkehjem” på Gladsaxe Teater. Men det var tæt på, at danskerne slet ikke havde fået chancen for at nyde Ulrich Thomsens skuespil i film som ”Blinkende lygter” (2000), ”Arven” (2003) og ”Adams æbler” (2005). For efter sigende var drømmen om at gå skuespilvejen aldrig noget, han talte højt om som dreng, og da Ulrich Thomsen, der er opvokset i Odense, blev optaget på erhvervsjurastudiet, regnede familien da også med, at det var den vej, han ville gå. Men lige inden studiestart meddelte han, at han havde fortrudt og i stedet ville satse på en karriere som skuespiller – og som sagt så gjort. I år kan Ulrich Thomsen således fejre 20-årsjubilæum som skuespiller.

nene op for Ulrich Thomsens evner som skuespiller. Således spillede han i 1999 rollen som russisk sikkerhedschef i James Bond-filmen ”The World is not enough”, ligesom han har medvirket i flere tyske film og i disse år medvirker i den amerikanske serie ”Banshee”. Netop nu er han dog tilbage på sin fødeø, idet han er i gang med indspilningerne til Susanne Biers nye film ”En chance til” på Sydfyn. Når Ulrich Thomsen ikke laver film i ind- og udland, er han en kreativ gør det selv-mand, der både kan lægge fliser og bygge skabe. For år tilbage kastede han sig også over malekunsten og sætter stadig penslen på lærredet, når tiden er til det. Ulrich Thomsen bor i Gentofte ved København med sin svenske kone, Cathrine Ekehed, og deres to børn, en dreng og pige.

Karakteristisk for Ulrich Thomsens filmkarriere er, at han ofte har spillet skurken eller manden med de mørke sider – og med sit karakteristiske bistre blik har det ikke været svært at associere ham med den slags roller – om end det forlyder, at han faktisk ”bare ser sådan ud”, og at han ikke er så tavs og indelukket, som han ser ud til at være. Også i udlandet har man fået øj-

Aktuelle navne

Rundt i dag

Kristeligt Dagblad bringer uden beregning omtaler af:

3 Runde fødselsdage, bryllupper (vielser og sølv- og guldbryllupper

mv), mindeord, ordinationer, jubilæer, ansættelser, fratrædelser, priser, legater, medaljer og andre hædersbevisninger – meget gerne med fotografi. Send materialet til navne@k.dk eller pr. post til Kristeligt Dagblad, Navneredaktionen, Vimmelskaftet 47, 1161 København K. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, herunder forkorte, i alt indsendt materiale. Pladshensyn betyder, at vi ikke kan garantere, at alt bringes.

I n d l e v e r i n g s f r i st f o r d ø d s a n n o n c e r Der modtages dødsannoncer til morgendagens avis over telefon,

3 telefax og e-mail dagligt mandag til fredag 8.30-15.00.

Indlevering af dødsannoncer lørdag, til indrykning mandag, kan kun finde sted telefonisk kl. 9-11.30. Telefon: 3348 0500 Fax: 3348 0501 Mail: annonce@k.dk

Dobbelt jubilæum i Mols-menighedsråd To menighedsrådsmedlemmer på Mols kunne fejre jubilæum ved det nye kirkeårs begyndelse. Kirsten Jensen har været medlem af Tved Menighedsråd i 40 år, de seneste 21 år som kirkeværge. Rigmor Poulsen har i 25 år været medlem af Vistoft Menighedsråd, alle årene som kasserer, de seneste fem år tillige som kontaktperson til kirkens ansatte.

Lø s n i n g på dag e n s m i n i - k ry d s o r d Vandret: Rosiner. Episode. Ven. Veg. Ordning. Le. AC. Urimede. Tesi. It. Biks. O. Silke. Notater. Ære. Erg. Røde. Te. Lodret: Revolutionær. Opereret. Orø. Sind. Is. Sted. Is. Namibia. Novice. Ilte. Eden. Dukkert. Reggae. Serge.

SUDCL_ 880

7 3 4 5 9 2 6 1 8 Løsning på dagens sudoku 895 176 423 261 348 795 628 715 349 579 634 281 143 289 576 457 961 832 312 857 964 986 423 157

Jens Kr. Lings er uddannet cand. pæd. i dansk, og hans forfatterskab omfatter digte, romaner, lokalhistorie og et par debatbøger. Stridbarheden hos ham, der også ligger bag debatbøgerne, kommer til udtryk, når han møder hykleri, smålighed eller politikere, som gør sig skyld i direkte løftebrud, som han beskyldte nogle af dem for i sin mest kendte debatbog, ”Skygger over Vedersø Præstegaard”. Den er fra 2005, og her kortlægger Lings minutiøst det politisk spegede spil omkring præstegården. Frem for krogede kompromiser foretrækker han de rene linjer, og derfor er hans interesse for Kaj Munk – den kompromisløse ”idealist med martyrsind”, som han kalder ham – ikke overraskende. I 10 år var han formand for Kaj Munk Selskabet, som han stiftede med det mål at rehabilitere Munks minde. Som Kaj Munk hylder Lings lidenskaben og kampen og bor meget passende på kanten til Vesterhavet, hvor det næsten altid blæser, og endda med modvind, hvis man vender sig den rigtige vej. Hans gemyt trives bedst i blæst.

Kemiker får pris for at opfinde frisk luft Grimme lugte giver mere end bare rynkede næser. Når luft virkelig stinker, er det, fordi der er sundhedsskadelige gasser i atmosfæren. Nu modtager kemikeren Matthew Johnson fra Kemisk Institut,

Københavns Universitet, en af Danmarks største miljøpriser for opfindelsen af en revolutionerende metode til at fjerne forurenende gasser fra industri og hjem. Matthew Johnsons metode kaldes ”fotokemisk luftrensning”, og det enestående ved den er, at den efterligner atmosfærens naturlige selvrensende metode. Den forvandler nemlig gas til støv, og støv er nemt at rense ud af luften.

Støtte til voksne med psykiske lidelser Overlæge, ph.d. Claudio Csillag, Psykiatrisk Ambulatorium på Psykiatrisk Center Nordsjælland, har modtaget 2.956.504 kroner fra TrygFonden. Med donationen kan Psykiatrisk Center Nordsjælland undersøge, om undervisning af pårørende til patienter, der er

blevet behandlet for depression, kan forebygge tilbagefald. Overlæge, ph.d. Jessica Carlsson Lohmann, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri på Psykiatrisk Center Ballerup, har modtaget 4.000.000 kroner fra TrygFonden. Med donationen undersøges effekten af to behandlingsformer mod kroniske smerter, posttraumatisk belastningsreaktion og depression hos traumatiserede flygtninge i Danmark. Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov, Psykiatrisk Center København, har modtaget i alt 6.000.000 kroner fra Tryg-Fonden til to forskellige projekter. Den ene bevilling på 5.000.000 kroner går til et projekt, der skal videreudvikle og teste effekten af en ind-

sats, der kan styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med psykiske lidelser. Den anden bevilling på 1.000.000 kroner skal bruges til at undersøge den langsigtede effekt af behandlinger for skizofreni og andre alvorlige sindslidelser.

Sundhedsprist til journalist Journalist Mette Dahlgaard har vundet den nationale del af EU’s sundhedspris for historien ”Slår jeg nogen ihjel?” i serien om kunstig befrugtning og donorbørn. Mette Dahlgaard havde sin praktiktid på Berlingske i årene 2006-2007, og her så man hurtigt hendes talent. I dag er hun derfor er del af ”Gravegruppen”, som er Berlingskes redaktion for undersøgende journalistik.

50

Pia Boysen er oprindeligt uddannet organist i 1991. Hun var i en årrække engageret i Det danske musikkonservatoriums Børnekor. Efter sin kandidateksamen i orgel fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, DKDM, studerede hun sang og direktion i London og New York. Hun arbejdede i en årrække som organist ved Helligkors Kirke på Nørrebro og var dirigent for DR-Radio- og Spirekoret i samarbejde med Michael Bojesen. Hun har siden 2003 været dirigent for Det Danske Børne- og Pigekor ved Gentofte og Jægersborg Kirker. Pia Boysen underviser i børnekor ved Sjællands Kirkemusikskole og virker også som censor ved DKDM. Hun har skrevet talrige artikler og børnekormetodik samt indspillet mange børnekor-cd’er. Hun har sideløbende med det pædagogiske arbejde omfat-

tende koncertvirksomhed i ind- og udland og underviser desuden ofte i børnekormasterclasses i hele Norden. Pia Boysen har i samarbejde med Margrete Enevold udgivet ”Børnekor med poesi og bevægelse 1-3”. Seneste tiltag herhjemme er samarbejdet med Peter Hanke og Voces Academy, hvor Pia Boysen er leder af Børnekorakademiet i Gentofte. Fra 2011-2016 er hun gæstelærer ved Sao Paulo Universitetet i Brasilien. Pia Boysen modtog Gentofte Kommunes Initiativprisen 2012.

40

Jobkonsulent Mette Laursen, Frederiksberg, er ansat i Kristelig Fagbevægelses Ballerup-afdeling, hvor hun til daglig rådgiver kunder og hjælper dem frem mod at komme i job. Mette Laursen er uddannet frisør og har tidligere været rekrutteringskonsulent hos Manpower.


Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

Liv&Sjæl | 19

Denne side er redigeret af Hannibal Erngaard

Nu kan kisten blive knaldrød til jul

Et af årets bedste billeder

Sprælske kulører slår nu igennem i en branche, der el­ lers er kendt for diskretion og forsigtig omgang med farver og former, nemlig hos lan­ dets begravelsesfirmaer. En af de første, der har taget den nye trend op, er Begravelse Danmark på hjørnet af Sct. Olai Gade og Sct. Anna Gade i Helsingør, skriver Helsingør Dagblad. Her er der i anledning af ju­ len udstillet en knaldrød ki­ ste. Ved siden af står der en højrød urne. Og når julen er overstået, vil udstillingsvin­ duerne i Begravelse Danmark i Helsingør hver anden må­ ned blive udsmykket med en ny kistemodel. Kistefabrik­ ken, der leverer til Begravelse Danmark, har valgt at temati­ sere deres kisteproduktion fremover. Til påske bliver den kyllin­

3 NORDKOREANSKE STUDERENDE kigger ud bag røde arkivmapper, som blev brugt til den kunstneriske forestilling ”Arirang” i hovedstaden Pyongyang i juli i år. Forestillingen er verdens største koreograferede begivenhed og er en hyldest til den afdøde diktator Kim Jong-il (19412011) og 60-året for underskrivelsen af fredsaftalen, der afsluttede Koreakrigen (1950-1953). Der var tale om en masseoptræden med elementer fra cirkus og rytmisk gymnastik. Billedet er udvalgt af Reuters som et af årets bedste billeder. – Foto: Jason Lee/Scanpix.

gegul. Til foråret måske ir­ grøn. Og man kan måske og­ så se en kiste med børnenes tusch-tegninger på. ”Den havde ikke stået der i 10 minutter, før det første menneske kom ind i forret­ ningen for at spørge, hvad det var for noget,” fortæller medarbejder i Begravelse Danmark Mette Pedersen. ”Vi er helt klar over, at vo­ res udstilling tiltrækker no­ gen, men også kan virke fra­ stødende. Vi har nu valgt at sige, at vi godt tør vise, hvad der er muligt inden for dette felt, og at vi også er åbne for at drøfte, om det skal være sådan eller ej,” siger Mette Pedersen. Begravelse Danmark er medlem af foreningen Liv og Død, hvis formål er at ned­ bryde tabuer omkring disse emner.

Officielle stillinger

Dansk Ethioper Mission søger generalsekretær

”Vi kan jo altid sove ud, når vi er døde” 2 Johannes Møllehave fotograferet i Smallegade på Frederiksberg. – Foto: Leif Tuxen.

En teknisk fejl er årsag til, at der manglede en del af interviewet med Johannes Møllehave i Kristeligt Dagblad fredag den 30. november. Interviewet kan læses i sin fulde længde på k.dk, og den manglende tekst bringes også her. Kristeligt Dagblad beklager fejlen.

Vi har brug for en generalsekretær som kan lede de ansatte på TORVET og udvikle vores samarbejde med partnerne i Afrika samt styrke vores relationer til menigheder og støtter herhjemme.

Dorte Remar

Vi lægger vægt på at du: • •

”Jeg tror ikke, at der er grund til at bekymre sig om folkekirken, medmindre man er parat til at sælge ud. Jeg hørte en pige sige, at ’jeg går altid med min mor i kirke. Så får jeg kiks og saftevand’. Det kunne jeg ikke helt genkende som nadveren. Du ved godt, at der har været talt om, hvorvidt det i Fadervor skal hedde ’helliget vorde dit navn’ eller ’helliget være dit navn’. Jeg hørte nogle børn indlede Fadervor med: ’Giv os i dag vor daglige vorte’.”

brænder for mission har lederevner for en lille organisation med stort potentiale har fokus på personalepleje og personlig udvikling er teologisk reflekteret med en klar luthersk profil

• •

S

sig’. Jeg foretrækker forkælel­ se frem for forkølelse. Jeg kan ikke blive kælet nok for.” Det er blevet tid til frokost. Johannes Møllehave ifører sig sin sorte bowler og en fin stok med sølvbeslag, og arm i arm begiver vi os til fods den lan­ ge spadseretur fra Dalgas Boulevard, videre ad Peter Bangs Vej og til Smallegade nær Frederiksberg Rådhus, hvor restauranten Frederiks Have har adresse i en lille si­ degade. Undervejs hilser forbipas­ serende i alle aldre på Mølle­ have, smiler til ham og kigger på ham. Jeg gør ham op­ mærksom på det, og hans re­ aktion er: ”Ja, er det ikke dej­ ligt!”. Møllehave bliver modtaget som en stamkunde i den fine Frederiks Have, hvor køkke­ net er fransk inspireret. Han vælger fra menukortet for os begge: blomkålssuppe, po­ cheret poulard og riesling samt kaffe og en creme cara­ mel til ham.

WW Det eneste,

jeg har fortrudt, er de kys, jeg ikke gav. Og det, der gør mig glad, er andre mennesker. Først og fremmest ­mine børn og børnebørn.

Johannes møllehave, præst og forfatter

For Møllehave er det vigtig­ ste i livet livet selv. ”Jeg kender svaret fra Storm P. Han havde en hund, der hed Grog. Da den døde, skrev han i en nekro­ log: ’Den elskede livet, og det er måske meningen med det’. Sådan har jeg det også. Det eneste, jeg har fortrudt, er de kys, jeg ikke gav. Og det, der gør mig glad, er andre mennesker. Først og fremmest mine børn og bør­ nebørn. Jeg var på et tids­ punkt i Reykjavik og havde Rosa, der dengang var 12 år, med. Vi var ude at ride på islandske heste, og hun red bagest. ’Åh nej,’ sagde ham, der havde arrangeret ridetu­ ren. ’Den hest lægger sig altid ned, når der er vand.’ Og den gjorde den, da vi skulle passere et vandløb. Rosa blev helt våd. ’Du kunne godt have fortalt mig, at det var en flodhest,’ sagde hun. Det elsker jeg,” siger Johannes Møllehave og smi­ ler stort.

M

en er der ikke noget, der kan gøre Mølle­ have vred? ”Sagen, ikke personen. Hvis nogen er blevet uretfær­ digt behandlet. Jesus siger, at ’I skal bære hinandens byr­ der. Men hvis der er nag i den ene hånd og nid i den anden,

kan man ikke bære noget som helst. Det skal I ikke gø­ re’. Om tilgivelse vil jeg sige: Giv, hvad du vil give, men glem aldrig at tilgive. Man skal bede sit Fadervor: ’For­ lad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere’. I de islandske sagaer er en nid­ ding en, der altid misunder – det bliver man syg af.” ”Jeg nærmer mig de 80 fra den rigtige side. Det er helt i orden. Jeg har haft et vidun­ derligt liv og har ikke noget til gode. Dan Turèll ringede til mig, 10 dage før han døde: ’Kingo, hvad vil du mere?’, sagde han. Så råbte han: ’Me­ re!’. Det var stærkt. Han døde kort efter. Hvis jeg fik at vide, at jeg havde en alvorlig syg­ dom, ville det virkelig være fint for mig. Jeg har haft et dejligt liv. Og jeg er i Guds hånd, hvad enten jeg lever el­ ler dør,” siger Johannes Møl­ lehave. Men kan det passe, at hans forkærlighed for vittigheder og historier dækker over blu­ færdighed? ”Jo! Det er det, der hedder hovedstolen. Når man er for­ fatter, skal man aldrig udle­ vere det, som det hele kom­ mer fra. Når jeg kan blive ved med at fortælle og skrive, er det, fordi der er mere. Jeg har engang været ansat i DR’s Underholdningsafdeling. Ved du, hvad mottoet var? Spøg til side.”

Vi forventer • •

at du er medansvarlig for den fremtidige strategi at du er inforstået med fleksible arbejdstider

Spørgsmål kan rettes til den konstituerede formand Hans Peter Nohns tlf. 3583 4052, hpnohns@get2net.dk eller bestyrelsesmedlem Simon Nielsen, tlf. 4158 4121. Ansøgning skal sendes på e-mail til hpnohns@get2net.dk og skal være os i hænde senest mandag den 6. januar 2014.

dansk ethioper mission

Festsange

TORVET Katrinebjergvej 75 8200 Aarhus N info@dem-dk.dk www.dem-dk.dk

Personlige

festsange

JULEØNSKE Bibliotekar-uddannet kvindelig førtidspensionist på 56 år, vil gerne finde en ven i Nordsjælland. SKRIV TRYGT. Billetmrk. KD1413

www.visemager.com Tlf. 22 58 48 60

Møbler købes Møbler fra 1950/60 i palisander, teak, eg, stål og skind købes. Arkitekttegnede møbler har også interesse. Kontant afregning. Tlf. 4038 7119 Kulmosen & Co Cvr.: 26047463

Billetmærke

remar@k.dk

pørger man Møllehave, hvordan han har det, ly­ der svaret: ”Fremragende! Jeg fik en tredobbelt bypass-operation på Rigshospitalet i 1997, og min læge, Gösta Pettersson, er nu på Cleveland Clinic i Ohio. Der er 3000 kirurger, der kan det, han kan, men han er af sine kolleger blevet udnævnt til den bedste. Sam­ men med journalisten Karen Thisted lavede vi bogen ’Du har rørt ved mit hjerte’. Han og jeg ringer sammen hver søndag. Engang vi var i Aar­ hus, stillede Tomas Gösta Pettersson spørgsmålet: ’Jeg forstår godt, at Johannes er glad for dig, for du har opere­ ret ham, så han ikke længere er bange for sit hjerte, men hvad betyder Johannes for dig?’. Han svarede: ’Jamen, Johannes er min læge’. Nu bliver jeg rørt. Det var smukt.” ”Jeg mødte Gösta, da han kom til et af mine foredrag. Vi blev venner. Jeg sagde det dummeste, man kan sige til en kirurg: ’Kig ind’, og knæk, så åbnede han ind til bryst­ kassen og lavede en tredob­ belt bypass,” siger Johannes Møllehave. Han har en kæreste, der bor i Reykjavik i Island. Hun hedder Kristine Gudjons­ dottir, er 46 år, tidligere syge­ plejerske og nu turistguide. ”Jeg mødte hende, fordi jeg var i en af de busser, hun er guide på. Engang ville jeg si­ ge, at det var vigtigt for mig at have en kæreste af seksu­ elle grunde. I dag vil jeg sige af ømhedsgrunde. Jeg kan selvfølgelig også flytte til Øm Kloster. Hvad er det, Halfdan siger: ’Habakuk fra Øm/har slugt en pakke søm./ Nu går han rundt og ømmer sig/ langt mere end det sømmer

Dansk Ethioper Mission er i en spændende udvikling med fokus på mission fra alle steder til alle steder. Vores nye lokaler på TORVET i Aarhus giver gode rammer for netværk og udvikling. Vi arbejder målrettet mod et nyt og tidssvarende navn og ønsker gennem vores arbejde at mennesker må få et livsforvandlende møde med Jesus.

Øn­­sker De at sva­­re på bil­­ let­­mær­­ke – send De­­res brev til Kriste­­ligt Dag­­blads an­­ non­­ce­­afde­­ling, mær­­ket »bil­ ­let­­mær­­ke plus det øn­­ske­­de num­­mer«. Vi vi­­de­­re­­sen­­der al­­le svar sam­­me dag. Vimmelskaftet 47 1161 Kbh. K Tlf. 3348 0522

Abonnement-service tlf. 3348 0505 · fax 3348 0501

Stillinger

Følgende ledige stillinger kan du læse mere om på

www.k.dk/job

Stillingsbetegnelse

Arbejdsgiver

Sognepræst

Helligåndskirken, København

I avisen 1. gang

Ansøgningsfrist

15. november

6. december 2013

Foreningsmedarbejder

KFUM/KFUK, Herning

15. november

6. december 2013

Skoleleder

Frederiksberg Friskole

29. december 2013

6. januar 2014

www.k.dk/job


5

Sundhed&Helbred

709614 392758

Økologisk nedtur. Salget af økologisk mælk er faldet i Danmark de seneste tre år. Ifølge bladet Mejeri skyldes nedgangen, at krisen har fået børnefamilier til at vælge billigere alternativer.

533 922

00049

Kristeligt Dagblad Fredag 6. december 2013

Denne side er redigeret af Michael Sørensen

Fryser du også om fingrene? Mennesker med sygdommen Raynauds syndrom fryser let på hænder og fødder og må ofte finde vintertøjet frem før de fleste andre. Kun i sjældne tilfælde kan Raynauds syndrom hænge sammen med gigtsygdom, siger ekspert Af Jannie Iwankow Søgaard sundhed@k.dk

Frostvejr og kolde dage har meldt deres ankomst i Danmark, og mens det for landets bilister atter er nødvendigt at afsætte tid til at afise bilen om morgenen, inden man kan drage på arbejde, må cyklister og fodgængere finde handsker og huer frem, hvis ikke cykel- eller gåturen skal blive en alt for frysende affære. Mens de fleste mennesker skal hen sidst på efteråret eller først på vinteren, inden de finder handskerne frem fra gemmerne, er der dog en særlig befolkningsgruppe, som kan være nødt til at iføre sig varme gevandter noget tidligere. For nogles vedkommende allerede i slutningen af august, hvis det er en kold sensommer. Det er mennesker, der lider af sygdommen Raynauds syndrom – en sygdom, der først og fremmest er kendetegnet ved, at fingrene skifter farve – først til hvid og så til blå – når de udsættes for kulde. Farveskiftet sker, fordi blodårerne ved mødet med kulden trækker sig ekstra meget sammen, så blodtilførslen til fingrene bliver dårlig. Det er helt normalt, at blodårerne i fingrene trækker sig sammen, når det bliver koldt, men for mennesker med Raynauds syndrom er det ekstra slemt og forbundet med ubehagelige smerter, når det sker. En af de danskere, der lider af sygdommen, er dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd Lene Kattrup. Hun har først som voksen fået konstateret sygdommen, men har minder om forfrosne fingre og fødder mange år tilbage. ”Jeg kan huske tilbage i min barndom, at jeg og mine søskende stod på skøjter på Gentofte Sø, og at jeg næsten altid stod ved kanten og græd af kulde og bare gerne ville hjem. Også når hænder og tæer atter blev tøet op, græd

0 Så er det atter blevet koldt, og for en særlig befolkningsgruppe er de lave temperaturer en stor udfordring. – Foto: Scanpix.

jeg, fordi det gjorde voldsomt ondt. Men dengang fik jeg bare at vide, at jeg nok var hysterisk, selvom jeg ellers på de fleste andre punkter var rask, sej og kunne klare meget,” fortæller hun. Først da Lene Kattrup blev uddannet som dyrlæge, fandt hun ud af, at hun ikke blot var almindelig kuldskær, og at hendes beklagelser over at fryse ikke skyldtes hysteri, men derimod at hun led af Raynauds syndrom. ”Oprindeligt var det min drøm at få en landpraksis, men det måtte jeg opgive. Selvom staldene er opvarmede, blev det simpelthen for koldt for mig, og jeg kunne blandt andet ikke holde på blodprøver fra dyrene, fordi jeg rystede af kulde på hænderne,” fortæller hun.

I stedet kom Lene Kattrup til at arbejde med mindre husdyr, hvilket var i bedre overensstemmelse med hendes sygdom. Sygdommen har dog betydet, at hun i dag i sit hverdagsliv må tage visse forbehold. For eksempel børster

hun tænder i varmt vand og skyller ikke hænderne under en kold vandhane, og noget af det værste, hun ved, er at komme i svømmehallen, fordi det er lig med klaprende tænder og iskolde, smertende hænder. Hun har også i dag affundet sig med, at hun i vinterhalvåret er nødt til at iklæde sig varme overtræksbukser, hvis hun skal udenfor og for eksempel bare lige ned at handle. Det har ikke altid været så sjovt. ”Som kvinde vil man jo gerne være feminin, så da jeg var yngre, var det da ikke lige sagen, at jeg var nødt til hoppe i de her skibukser, når jeg skulle ud. Men i dag har jeg et afslappet forhold til det. Det skyldes ikke mindst mit møde med den Rudolf Steiner-børnehave, som mine børn gik i. Af dem lærte jeg en masse om naturlighed, og at der selvfølgelig ikke er noget galt i at iføre sig skibukser, hvis man fryser,” siger Lene Kattrup, der godt kan forestille sig, at det for mange unge kvinder er et problem

med den megen påklædning. For det er oftest kvinder, der får gener af Raynauds syndrom – i befolkningen regner man med, at 20 procent lider af sygdommen i en eller anden grad. Langt de fleste har milde symptomer, som skyldes kulde og koldt vejr. I nogle tilfælde, omend sjældent, kan sygdommen være forbundet med gigtsygdomme, for eksempel sklerodermi. Det fortæller Merete Lund Hetland, klinisk professor i reumatologi ved Københavns Universitet. ”Mange gigtsygdomme rammer fortrinsvis kvinder, uden at vi præcist ved hvorfor. Men er man i tvivl om, hvorvidt man samtidig med Raynauds syndrom har en gigtsygdom, så skal man naturligvis gå til sin læge,” siger hun og gør opmærksom på de forbehold, man kan tage i forhold til sygdommen. ”Man skal sørge for at holde sig varm og bruge handsker. Desuden forværres symptomerne, hvis man ryger og/eller har et dårligt kredsløb. Derfor vil et godt

råd også være at lade være med at ryge,” siger Merete Lund Hetland og forklarer, at Raynauds syndrom skyldes, at blodkarrene anfaldsvis trækker sig sammen. ”Hvis man er meget generet, kan man drøfte med sin læge, om det kan være en idé at forsøge behandling med salve eller tabletter, som modvirker kramperne i blodkarrene,” siger hun.

For mennesker, der ikke lider af Raynauds syndrom, kan

mødet med en råkold vinterdag også resultere i både kolde tæer og fingre, ja sågar ører og næse kan blive godt nedkølede, hvis kulden rigtigt sætter ind. Og følgevirkningerne heraf kan være en omgang forkølelse – det fortæller Allan Randrup Thomsen, professor ved Institut for international sundhed, immunologi og mikrobiologi på Københavns Universitet. ”Selvom det er et lidt kontroversielt emne, så tyder flere undersøgelser på, at bliver man perifert afkølet – det vil sige på fødder, hænder, næse og ører – så kan det påvirke blodkredsløbet i næseslimhinden på en måde, så man lettere bliver forkølet,” fortæller han. Men kulde gør det dog ikke alene. For at blive forkølet er det en forudsætning, at man i forvejen har noget virus i kroppen. Virus, man umiddelbart forinden har været udsat for, men som endnu ikke rigtigt har fået fat. Her kan ændringer i slimhinden være kritiske i forbindelse med at afgøre, om en egentlig infektion etableres eller nedkæmpes, allerede inden man får symptomer. ”Hvis man befinder sig et sted på indlandsisen helt alene og fryser, så vil man altså ikke blive forkølet, for så er der netop ikke noget virus, som man kan blive smittet med,” siger Allan Randrup Thomsen.

Derfor bliver hænder og fødder kolde 33Når man befinder sig i en situation, hvor man fryser, er der en naturlig fysiologisk forklaring på, at det netop er hænder, fødder, næse og ører, som først bliver kolde. Menneskets temperaturregulering er nemlig indrettet således, at den først og fremmest skåner de indre organer. Det betyder, at når vi fryser, så begrænses blodgennemstrømningen i de perifere lemmer, som godt kan tåle at blive kølet ned, mens den øges i de indre organer, såsom hjernen, der ikke tåler nedkøling. Kilde: Allan Randrup Thomsen

Jeg kommer ofte alt for sent i seng

5 Hvad er det gode liv for dig? 3 Det er et liv, hvor jeg kan gøre en forskel og være med til at skabe resultater, som forandrer. Jeg bryder mig ikke om at være en passiv tilskuer, der tager del i livet som forbrugerzombie. Et menneskeliv er ganske kort, så man skal tænke sig om, hvis man vil udrette noget i livet, inden det er for sent. Tænk at sidde som 80-årig og se tilbage på sit liv og tænke, at man skulle have gjort no-

5 Hvornår har du det bedst med dig selv? 3 Når jeg er i fuld gang med mit arbejde i Stop Spild Af Mad. Det er gået utrolig stærkt, siden jeg startede bevægelsen for fem år siden. Det er for eksempel en glæde, når jeg kan være med til at formidle god overskudsmad til hjemløse og socialt udsatte. Maden går ikke til spilde,

men kommer mennesker til gavn. 5 Hvad gør du for at holde kroppen i gang? 3 Jeg løber og har gjort det, siden jeg var 14 år. Jeg løber 21 kilometer om ugen fordelt på to eller tre ture. Det giver mig en masse energi til mit arbejde. Jeg har gennemført Copenhagen Marathon to gange, og det er min plan at stille op igen i 2014. 5 Hvad er der altid i dit køleskab? 3 Rester, så jeg kan lave gode, nye retter med restemad. Jeg samler for eksempel alle skrællerne fra løg, kartofler,

gulerødder og hvidløg sammen, og en gang om ugen koger jeg det ind til en fond, som kan give retterne lidt mere smag. Af hensyn til klimaet og mit velbefindende har jeg valgt at være vegetar. Eller rettere pescovegetar. Jeg er ret vild med blæksprutte, hvilket indtil videre har afholdt mig fra at være klassisk vegetar. 5 Hvad er din største last? 3 Det er uden tvivl, at jeg arbejde alt for meget. Jeg er flittig og samtidig detaljerytter. Men når man er stifter af en forbrugerbevægelse, er der super mange ting, man skal gøre i løbet af dagen, så jeg

Af Else Marie Nygaard nygaard@k.dk

get og handlet, mens man var ung og frisk. Jeg tror på, at man skal kaste sig ud i at igangsætte bevægelser – eller bare prøve at opnå sine drømme, selvom der måtte være sten på vejen. Så har man i det mindste prøvet.

Fin en v des og s de ersion å i min for dste .

Fortællekoncerten findes nu på CD CD kan købes i pladebutikkerne eller via Gateway Music

kommer tit alt for sent i seng. I nat var klokken vist tre. Det er nok også en last. 5 Hvad er det bedste sundhedsråd, du har fået? 3 Ved mindre madspild kan man få råd til at købe mad af bedre kvalitet – måske sågar god, økologisk mad. Det er en ren vind-vind-situation: Jeg fodrer ikke min skraldespand, køber økologisk, og både klimaet og min økonomi vinder.

Af Terje Nordberg sundhed@k.dk

Flæskesteg, and, kalkun, gås, ribbensteg og medisterpølse – eller en kombination af en, to eller tre af delene? Større er valget næppe hjemme hos de fleste danskere, når julemenuen om lidt skal være lagt fast. Den mad, vi spiser juleaften, er så solidt forankret i vores nedarvede traditioner, at overraskelser sjældent bliver positivt modtaget. Vover du at traktere med kalkun, er der mad til mange og kun fem procent fedt i forhold til for eksempel flæskesteg af nakkekam, der indeholder 22 procent fedt, eller and, der indeholder hele 39 procent fedt. Ligesom kødet skal være velkendt, vil de fleste af os gerne have brun sauce, brunede og hvide kartofler og varm rødkål. ”Rør blot ikke ved min gamle jul”, som vi synger i ”Sikken voldsom trængsel og alarm”! Selv i sundhedens navn skal vi vare os for ændringer, også selvom en klassisk julemiddag kræver sine omgange om træet bagefter. En tallerken med det hele svarer således til, at du skal løbe 4000 gange rundt om juletræet bagefter. Er desserten traditionen tro en portion risalamande med kirsebærsauce, kan du forbrænde den ved at danse om juletræet i endnu 1 time og 25 minutter.

Skal du til adventshygge på søndag og sætter tænderne i tre æbleskiver med syltetøj og flormelis (425 kalorier), er det godt, hvis du mangler at juleshoppe, for først efter 2 timer og 40 minutter gennem butikker og køer er formentlig både du og kalorierne udbrændt. Du kan nøjes med 1 time og 10 minutter, hvis du vælger en rask løbetur. Er du heldig, at du kan nøjes med at tage hjem og sidde i sofaen med

avisen, skal du bare holde munden lukket i tre en halv time. Af hensyn til julefreden vil jeg ikke anbefale, at juleaften vælges til at motionere de ekstra kalorier væk. Til gengæld kan nogle af os måske have godt af at tænke over at spise lidt mindre af julesulet og tilføre farve og friskhed på det veldækkede bord, så det slet ikke er en forsagelse at spare på sulet, men et skønt tilvalg af smagfuldt tilbehør, som også efterfølgende får det hele lidt mere på gled i fordøjelseskanalen. Juledagenes fuldfede og kaloriemættede mad betyder nemlig, at mange danskere lider af sure opstød i julen, og den 23. december er den dag i året, hvor flest står i kø på apoteket efter mavesyremedicin mod sure opstød, fordi vi ved, at vi spiser alt for salt, sødt, fedt og blødt og meget og måske heller ikke skyller det ned med lutter postevand.

Hos os er julemiddagen delvist lagt fast. Jeg har været så heldig at få en julegave allerede – en dyreryg. Jeg synes, at dyreryg smager godt med rødkålssalat med strimler af pastinak og både af pink grape, små tern rødløg, ribssaft rørt med lidt sennep og æble- eller kirsebæreddike og ristede valnødder på toppen og yderligere en smuk salat af grønkål og de fine røde, glasagtige granatæblekerner og halve æbler med ribsgelé. Og masser af brunede kartofler og rødvinssovs. Desserten er heller ikke overraskende … Ud over fem voksne er vi så heldige at have to julenisser på 8 og 12 år, som garanterer, at vi ikke sidder stille for længe og i hvert fald får brændt sovsen af med både banjomus og bjældeklang, roser, der skyder, kimende klokker og englelyd. Vi når næppe 4000 gange rundt om juletræet, for vi skal jo også nå kaffe og konfekt … Men nu er det jo heldigvis ikke det, vi spiser i december, men alt det meget, vi har mulighed for at spise resten af året, der tæller.

Børn skal beskyttes mod røg Børn har ret til at vokse op i et hjem, hvor de ikke bliver udsat for tobaksrøg. Det mener over halvdelen af danskerne ifølge en ny undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lunge-

3 Selina Juul flyttede til Danmark fra Rusland som 13-årig og blev chokeret over, hvor meget mad danskerne smider ud. – Foto: Scanpix.

SØNDAG 8. DEC. KL 14

9. FEBRUAR - 8 MARTS 4 uger med musik og sang, litteratur, film, museer, koncerter, kunst og opera. Kursusledere er Annemarie Morris og Aksel Krogslund Olesen.

Gratis for børn Reserver plads på vores hjemmeside

Denne gang flyver han rundt i Danmark og han er båret af sang og musik og selvfølgelig den levende fortælling. Velegnet som familiearrangement, i kirke eller sognehus.

Booking:

DK-1362 KØBENHAVN K

foreningen står bag. Særligt udtalt er holdningen blandt voksne med børn op til 10 år, hvor cirka 60 procent svarer positivt på spørgsmålet. Blandt rygere er billedet dog anderledes. Men selv blandt daglige rygere mener hver tredje, at et røgfrit hjem skal være børns ret.

4 ugers kursus i februar

JULETRÆSFEST

RØMERSGADE 22

33Klummen skrives på skift af Anne W. Ravn, forfatter, foredragsholder og diætist på Aarhus Universitetshospital, Morten Skovsted, sognepræst og triatlet, Lotte Hvas, praktiserende læge i Præstø, medlem af Det Etiske Råd og ansat på Forskningsenheden for Almen Praksis på Københavns Universitet, samt Terje Nordberg, forfatter til flere motionsbøger. 33Har du spørgsmål om kost og motion eller sundhed generelt, så send dem til sundhed@k.dk.

Kort nyt

Nisserne spiller op til dans om juletræet

www.torbenwahlstrom.com tlf. 2963 8025

krop&sjæl

krop&sjæl

Selina Juul, 33 år, har vundet Nordisk Råds Natur- og miljøpris 2013 for sit arbejde med bevægelsen Stop Spild Af Mad

det gode liv

Traditionsrig december med strejf af sundhed

WWW.ARBEJDERMUSEET.DK

6240 Løgumkloster - tlf. 74 74 40 40 www.lkhojskole.dk - info@lkhojskole.dk


Radio&Tv

7.-13. december 2013

Gudstjenester side 18-23

TILLÆG TIL KRISTELIGT DAGBLAD FREDAG 6. DECEMBER 2013

KRISTELIGT DAGBLAD ANBEFALER

Tierney Gearon: The Mother Project DR 2 SØNDAG 02.30 Portræt af den kontroversielle britiske fotograf Tierney Gearon. Hendes nye projekt ser ud til at blive endnu mere kontroversielt og provokerende end de fotos af sine nøgne børn, hun oprindelig blev kendt for, og som lagde grunden til hendes karriere.

Nak & Æd – en elg i Sverige DR 2 ONSDAG 20.00 Fred og ro er faktisk helt essentielt for Jørgen og Nikolaj, når man er på jagt efter så stort et dyr som elgen. At skyde sådan en kræver koncentration, præcision og frem for alt ro i kroppen og ikke mindst fra kokken. En ro, man måske kan opnå gennem yoga.

Rejsen tilbage til indianerne

0 Mikkel Munch-Fals er vært på denne uges DR 2 Tema om utroskab. At han står ved en kopimaskine, må antages at skulle illustrere den udbredte antagelse om, at det typiske sidespring på jobbet finder sted netop i kopirummet. – Foto: DR.

Utroskab – troskabens evige skygge

DR 2 MANDAG 00.05 Filmen ”Jorden er vores mor” om to indianerstammer i Sydamerika fik en positiv modtagelse i Vesten. Nu vender filmholdet tilbage til indianerne for at vise dem filmen. Mange af indianerne har aldrig set film før og ved ikke, hvad de skal mene om den.

Ugens film

DR 2 har for en aften et udenomsægteskabeligt forhold og ser nærmere på, hvorfor utroskab er så tabubelagt, selvom de fleste mennesker før eller siden har det inde på livet DR 2 LØRDAG 20.00 I denne søde og fristende julefrokosttid har DR 2 valgt at at sende et tema om utroskab. Seerne kan derfor glæde sig til en syndig aften i utroskabens tegn, hvor de både kommer med til lumre julefrokoster, på online scoringstogt og med helt ind i kopirummet. Utroskab er forbudt i de fleste parforhold, men kan indimellem være ret fristende at kaste sig ud i. DR 2 undersøger det farlige begær

ELSE HUSTED KJÆR

Juleoratoriet GIV ET GAVEKORT

Trine Wilsberg Lund Linnéa Lomholt Martin Vanberg Jakob Bloch Jespersen

Garnisons Kirke • København Fredag 20. december • kl. 20.00 Lørdag 21. december • kl. 13.00 Entré: 200 kr.|100 kr.

Sokkelund Sangkor Leipziger Kammerorchester Morten Schuldt-Jensen

de for at begå utroskab, og om kærlighed faktisk kan vare evigt. Ny forskning tyder på, at mandens elskov bliver mere voldsom og inderlig, hvis han fornemmer, at han har en rival at bekæmpe, mens romantikere kan glæde sig over, at kærligheden kan vokse sig stærkere i løbet af et 30-årigt forhold.

De lyse dages maler og foredragsholder

www.sokkelundsangkor.dk

Kantate 1-3 & 6

Klokken 21.10 sendes det franske videnskabsprogram fra 2013 ”From Kiss To Kiss: Faithful Polygamists”, der har fået den danske titel ”Ligger utroskab i menneskets natur?”. Her undersøger neurobiologer og antropologer menneskets seksualitet og de fysiske og følelsesmæssige processer bag frieri, ægteskab, bedrag og evig kærlighed. Forskerne spørger, om nogle mennesker er genetisk disponere-

www.poesigaarden.dk POESIGAARDENS GALLERI ved Nissum Fjord Fri entré. Åbent søndage 11-17 og gerne efter aftale – også for foreningsbesøg Poesigaardens Galleri · Sandbækvej 12 · Nees · 7570 Vemb tlf. 9788 4066 / 5190 4066

JULEKONCERT søndag d. 8. december kl. 14.00

J.S. Bach

og de forbudte fristelser. Hvor går grænsen for utroskab, hvorfor er det så svært at lade være, hvad er konsekvenserne af udenomsægteskabelig sex – og hvad gør man, når ens partner har været utro? Mikkel Munch-Fals er vært, og kendte danskere som blandt andre Martin Kongstad, Pernille Aalund, Maria Marcus, Pernille Rosenkrantz-Theil, Asger Aamund og Niels Lan Doky giver deres besyv med.

Knowing DR 3 ONSDAG 22.00 En astrofysiker får fat i en mystisk liste, der har ligget begravet i jorden i 50 år. Listen forudsiger med kirurgisk præcision tre kommende katastrofer, som truer med at udslette menneskeheden. Hvordan skal John beskytte sine nærmeste mod den næste ulykke på listen?

Härkila Backcountry GTX Dame og Herre. Str. 36-48. Vejl: 1699,Nu: 999,-

Hunters House.dk H.C.Ørstedsvej 7 -1879 Frb. 33 222 333

Haglöfs Corker Mange farver. Vejl: 699,Nu: 449,-

Jagt og Fiskerimagasinet.dk Nr. Voldgade 8, 1358 Kbh. 3333 7777


2

radio&tv

Tro, etik og eksistens i radio & tv Hvad med islamisterne?

DR K SØNDAG 14.00 I adventsmåneden sker der sære ting i DR Kirken. Randerspræsten Flemming Kloster Poulsen forlader de trygge kirkerammer og bevæger sig ud i byen for at dele julens budskab om ”en stor glæde som skal være for hele folket”. I forhallen på byens sygehus møder han patienter, pårørende og personale og ikke mindst hospitalsklovnen Lulu.

Kanal FYN LØRDAG 12.00 Findes der mirakler? Ja, bestemt mener teolog Niels Christian Hvidt. Han arbejder nu på Syddansk Universitet i tæt samarbejde med læger for at undersøge, om menneskers tro kan være med til at gøre syge raske. Det kan troen faktisk, men endnu mere spændende er, at sygdom også gør moderne mennesker troende. Egon Lausen har besøgt ham i ”Kirken i farver”.

DR P1 SØNDAG 7.30 Islamisternes stemme er farlig. I Egypten er der igen demonstrationer og uro, og flere medier, der giver stemme til islamisterne, er blevet lukket ned. Er det nødvendige tiltag for at forhindre vold og borgerkrig eller en farlig udvikling, som risikerer at skubbe islamisterne længere ud af samfundet? ”Religionsrapport” spørger en egyptisk journalist og en dansk ekspert i egyptiske forhold.

Fra DR Kirken

1

Sygdom og tro

1

Ud af kirken og ud i byen

Foto: DR

Niels Chr. Hvidt

Arkivfoto

Lørdag 7. december – fredag 13. december Lørdag Dansk TV

DR K 08.05: ((S)) Morgenandagten på DRK Morgenandagten sendes direkte fra Københavns Domkirke på P2, og på DRK ledsages den nu af malerier af Arne Haugen Sørensen. www.dr.dk/morgenandagten. Vises i 16:9 format. DR K 19.45: [=] ((S)) Før Søndagen 2. søndag i advent - fra Horsens Klosterkirke. Dagens tekst handler om at ha’ blus på lampen. Dagens salmer er »Gør døren høj, gør porten vid« og »En dag skal Herrens skaberdrømme møde«. Kvindekoret Crescendo og kirkens herrekor synger sammen med folk fra egnen. Vises i 16:9 format. SVT1 17.50: Weekendringning

DANSK RADIO

DR P2 08.07: Morgenandagten Præludium: Lars Kristian Hansen: Hvorledes skal jeg møde. Davidssalme: 130,1-4. Salme: 86 »Hvorledes skal jeg møde«. Fra Det Nye Testamente: Jakobsbrevet 5,7-8. Trosbekendelsen. Salme: 277,1 Tre »Herre, når din time kommer«. Postludium: Lennart Hultin: Må vi olja i våra lampor hava.

Søndag Dansk TV

DR K 14.00: Gudstjeneste i DR Kirken I adventsmåneden sker der sære ting i DR Kirken. Musikken leveres af de to musikalske multikunstnere Jacob Venndt og Pojken Flensborg. www.dr.dk/drkirken. DR K 01.10: (G) [=] ((S)) Den 2. dimension (7:8) Kristian Leth møder heksen Stella Nielsen, som tager ham med ind i heksetraditionen Wicca. Kristian deltager i en række hekseritualer, som måske viser ham efterårets åbning til mørket og underverdenen. Vises i 16:9 format. SVT2 10.05: Gudstjeneste Fra Kalmar domkirke. SVT2 22.55: (G) Gudstjeneste

DANSK RADIO

DR P1 07.30: Religionsrapport Islamisternes stemme er farlig. Medvirkende: Jakob SkovgaardPetersen, professor ved Institut for Tværkulturelle Studier, Københavns Universitet. Yassmine Said el-Hani, journalist, udlandsredaktør på avisen Al Akhbar. DR P1 08.03: Mennesker og Tro Genkomst. Evangelist Johny Noer fortæller fra sin ørkenlejr i Israel om at vente på Messias. DR P1 09.55: Højmesse Fra Abilgård Kirke, Frederikshavn. 2. søndag i advent. Medvirkende: Prædikant: Sognepræst Johs Kühle. Musik: Søren Rasmussen (organist) og Henrik Strøm (klaver). Kor: Ældresagens kor under ledes af Liselotte Larsen og Christian Peter Laursen. Salmenumre: 87: »Det første lys«. »Dis og mørke«. 568: »Livsalige dag«. 78: »Blomstre som en Rosengård« (vers 1-4 + 6). 29: »Spænd over os dit Himmelsejl«. »Gå i mørket med lyset«. DR P1 19.03: Religionsrapport Islamisternes stemme er farlig. DR P1 19.33: Mennesker og Tro Genkomst. Evangelist Johny Noer fortæller fra sin ørkenlejr i Israel om at vente på Messias.

Mandag Dansk TV

DR K 08.05: ((S)) Morgenandagten på DR K Morgenandagten sendes direkte fra Københavns Domkirke på P2, og på DR K ledsages den nu af malerier af Arne Haugen Sørensen. www.dr.dk/morgenandagten. Vises i 16:9 format. DR K 08.30: [=] Gudstjeneste i DR Kirken I adventsmåneden sker der sære ting i DR Kirken. SVT2 16.35: (G) Gudstjeneste

DANSK RADIO

DR P1 14.03: Eksistens DR P1 01.03: Eksistens DR P1 02.33: Mennesker og Tro Genkomst. Evangelist Johny Noer fortæller fra sin ørkenlejr i Israel om at vente på Messias. DR P2 08.05: Morgenandagten Præludium: Paul Kickstat: Kom, hedningers frelsermand.

Ord til dagen: Af Bonaventura (1217-1274). Salme: 80 »Tak og ære være Gud«. Fra Det Nye Testamente: Romerbrevet 8, 1-4. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/ Den Svenske Salmebog). Salme: 272,1-3 »I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde«. Postludium: Johann Ludwig Krebs: Fryd dig, du Kristi brud.

lokal tv

Kanal Hovedstaden 09.30: Words of Peace

Tirsdag Dansk TV

DR K 08.05: ((S)) Morgenandagten på DR K Morgenandagten sendes direkte fra Københavns Domkirke på P2, og på DR K ledsages den nu af malerier af Arne Haugen Sørensen. www.dr.dk/morgenandagten. Vises i 16:9 format. DR3 16.25: (G) [=] ((S)) Mirakler i Midtjylland (5:8) Drengene tager til Berlin for at sprede Guds kærlighed ud i Europa. Den første, som får kærligheden at føle, er en mand, som er blevet skudt i benet, og det er lige en opgave for Gud. Derefter ender drengene ved et tilfælde i Berlins homokvarter, og selvom homoseksualitet ikke er noget for Gud, har alle brug for hans kærlighed - også bøsser og lesbiske. I Mauer Park møder drengene en hjemløs mand, som de inviterer på middag. Og her bliver ikke bare maven mættet, men også ånden.

DANSK RADIO

DR P1 11.30: Religionsrapport Et journalistisk magasin, der går i dybden med tendenser og nyheder fra den religiøse verden, både herhjemme og i resten af verden. Med nyheder, reportager, debat og kommentarer udfordres vanetænkning og fremme dialogen mellem grupper med forskellig tro - eller uden tro. DR P1 21.03: Eksistens DR P2 08.05: Morgenandagten Præludium: Johan Adam Krygell: Pastorale. Fra Det Gamle Testamente: Esajas 25, 6-10a. Salme: 79, 1-5 »Stat op i gry, min Gud, stat op«. Fra Det Nye Testamente: 2. Korintherbrev 1, 3-7. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst:

Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 79,6-8. Postludium: Louis Lewandowski: Consolation nr. 4 i d-mol.

Onsdag Dansk TV

DR K 08.05: ((S)) Morgenandagten på DR K Morgenandagten sendes direkte fra Københavns Domkirke på P2, og på DR K ledsages den nu af malerier af Arne Haugen Sørensen. www.dr.dk/morgenandagten. Vises i 16:9 format. DR K 22.15: Den 2. dimension (8:8) Kristian Leth møder den kristne mystiker Lars Muhl, som tager ham med ind i den aramæiske kristendoms hemmeligheder. Og så hjælper Ghita Ben-David Kristian til at møde stemmen fra himmelen, som måske kan helbrede hans skavanker. DR3 21.00: Mirakler i Midtjylland (6:8) Er alkohol en dæmon, og er det muligt at drive den ud ved Guds kraft? Det forsøger drengene at gøre på en tur til Polen, hvor en ung, polsk fyr gerne vil af med sit alkoholproblem. Drengene tager også til åben gudstjeneste, hvor de bl.a. deler suppe ud til byens hjemløse. Men inden de hjemløse kan få mad, skal de naturligvis høre evangeliet først.

DANSK RADIO

DR P1 11.33: Mennesker og Tro Musik, tro og dannelse. Sigurd Barrett fortæller om at række livsballast videre til næste generation. DR P1 19.03: Eksistens DR P2 08.05: Morgenandagten Præludium: William Wolstenholme: Short prelude nr. 6. Fra Det Gamle Testamente: Esajas 26, 4-9. Salme: 639 »Når i den største nød vi stå«. Fra Det Nye Testamente: Romerbrevet 8, 11-17. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 298 »Helligånden trindt på jord«. Postludium: William Wolstenholme: Short prelude nr. 1.

Torsdag Dansk TV

DR K 08.05: ((S))

Morgenandagten på DR K Morgenandagten sendes direkte fra Københavns Domkirke på P2, og på DR K ledsages den nu af malerier af Arne Haugen Sørensen. www.dr.dk/morgenandagten. Vises i 16:9 format. DR K 15.25: (G) [=] ((S)) Den 2. dimension (7:8) Kristian Leth møder heksen Stella Nielsen. DR K 15.55: (G) Den 2. dimension (8:8) Kristian Leth møder den kristne mystiker Lars Muhl. DR3 18.45: (G) Mirakler i Midtjylland (6:8) Er alkohol en dæmon, og er det muligt at drive den ud ved Guds kraft?

DANSK RADIO

DR P2 08.05: Morgenandagten Præludium: Peter Lindemann: Præludium i e-moll. Fra Det Gamle Testamente: Esajas’ bog 35, 1-8a. Salme: 268 »Zions vægter hæver røsten«. Fra Det Nye Testamente: Romerbrevet 8,18-23. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 525 »O Jesus, morgenstjerne«. Postludium: Joh. Seb. Bach : Sions vægter hæver røsten.

Fredag Dansk TV

DR K 08.05: ((S)) Morgenandagten på DR K Morgenandagten sendes direkte fra Københavns Domkirke

på P2, og på DR K ledsages den nu af malerier af Arne Haugen Sørensen. www.dr.dk/morgenandagten. Vises i 16:9 format. SVT2 07.00: Lucia Fra Örebro. Den traditionelle Lucia fejres i Olaus Petri kirke, hvor kirkens ungdomskor og sangerne Gladys del Pilar og Sofia Karlsson medvirker ligesom musikeren Martin Hederos. Skuespilleren Ingela Olsson læser teksterne om Lucia. SVT2 18.00: (G) Lucia Fra Örebro. Den traditionelle Lucia fejres i Olaus Petri kirke, hvor kirkens ungdomskor og sangerne Gladys del Pilar og Sofia Karlsson medvirker ligesom musikeren Martin Hederos. Skuespilleren Ingela Olsson læser teksterne om Lucia.

DANSK RADIO

DR P1 00.30: Religionsrapport DR P2 08.05: Morgenandagten Præludium: Louis Nicolas Clérambault: Basse de Cromorne. Fra Det Gamle Testamente: Esajas 40,1-8. Salme: 91 »Store Gud og frelsermand«. Fra Det Nye Testamente: Johannesevamgeliet 1,6-14. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 65 »Troens smykke, Jesus sød«. Postludium: Nicolas de Grigny: Verbum Supernum.

FM-sendere: P1 P2 P3 Aalborg 93,3 102,7 89,7 Vendsyssel (Nordjyllands Radio) 91,0 100,7 96,6 Hobro (lokal/Nordjyllands Radio) 94,9 101,1 92,0 Vestjylland 90,2 100,3 92,9 Thy (lokal/Radio Midt & Vest) 91,4 101,3 99,2 Sydvestjylland (Radio Midt & Vest) 88,7 102,5 92,3 Århus 88,1 103,0 91,7 Mariager (lokal/Østjyllands Radio) Vejle 95,5 100,9 90,7 Horsens (lokal/Kanal 94) Sønderjylland 95,1 102,1 97,2 Sydvestjylland (Radio Syd) 88,7 102,5 92,3 Esbjerg (lokal/Radio Syd) Flensborg (lokal/Radio Syd) 94,2 107,3 98,0 Fyn 89,0 100,5 92,6 Sydsjælland 94,8 101,6 99,6 Odsherred (Regionalen) 88,4 101,1 94,3 Nakskov (Regionalen) 89,4 98,8 94,1 København 90,8 102,3 93,9 Bornholm 96,2 103,5 90,0 Hammeren (lokal/Bornholms Radio) 91,6 97,3 88,4

P4 98,1 94,4 96,7 98,5 95,6 97,7 95,9 89,1 94,0 96,4 99,9 99,0 103,7 96,6 96,8 97,5 92,0 92,2 96,5 99,3 93,7


3

Kristeligt Dagblad 7.-13. december 2013

Tro, etik og eksistens i radio og tv

Er skønhed prisen værd? Og hvad er skønhed? Bag modebladenes glitrende forsider ligger en sjældent fortalt historie om de ofre, modellerne må være villige til at yde for at komme til tops i deres profession DR 2 SØNDAG 23.15 Hvordan virker skønhedsindustriens kropsidealer på unge kvinder og mænd, og hvilke psykologiske skader kan de krævende og ofte uopnåelige fysiske krav medføre, ikke mindst

hvis man er nødt til at gå på kompromis både med hensyn til sine følelser og sin moral? Supermodeller, fotografer, agenter, designere, plastikkirurger, makeupartister og psykologer forsøger her at be-

svare spørgsmålet om, hvad skønhed er. Og om skønhed er prisen værd. ”Jagten på skønheden” er en amerikansk dokumentar fra 2013.

0 15-årige Inocente har en usædvanlig sans for farver. – Foto: DR.

Inocentes fremtidsdrømme Har man sine drømme i behold, har man mere end selv den mest velhavende. 15-årige Inocente har både drømme, håb og talent

0 Skønhed forbindes tit primært med kvinder, men også mænd ligger under for tidernes skiftende skønhedsidealer. – Foto: DR.

DR 2 TIRSDAG 23.15 Inocente er 15 år og hjemløs. Det har hun sammen med sin mor og sine søskende været, siden hendes ekstremt voldelige far blev deporteret tilbage til Mexico. Men Inocente har én stor

gave: sin formidable sans for farver og glæden ved at skabe kunst. Kunsten giver et håb om en bedre fremtid, men mest af alt viser portrættet af Inocente, at det ikke er den ulykkelige sociale situation, der be-

stemmer, hvem og hvad hun er – det gør hendes drømme. ”Inocente – kunstner og hjemløs” er en amerikansk Oscar-vindende dokumentarfilm fra 2012.

Læsertilbud

Køb et ægte, nummereret og signeret litografi af Erik A. Frandsen Kristeligt Dagblad tilbyder nu avisens læsere to originale, signerede og nummererede litografier af Erik A. Frandsen specielt fremstilliet til Kristeligt Dagblad og kun fremstillet i 200 eksemplarer hver. Erik A. Frandsen (født 1957) spænder som billedkunstner vidt. Han tilhører generationen af de ”unge vilde” fra 1980'erne, men er også inviteret indenfor i de kongelige gemakker med bidrag til udsmykningen af Frederik VIII's Palæ på Amalienborg. Frandsen er autodidakt og arbejder både med maleri, grafik, tegning, fotografi, collage, keramik og film. Litografierne er trykt direkte fra de litografiske sten. Erik A. Frandsen har malet otte separate sten, en for hver farve, som så er blevet trykt sammen på papiret (250 g bøttepapir). Efter tryk er papiret håndrevet til det endelige format, 54 x 38 cm. Køb et eksemplar af de originale litografier for kun kr. 995 pr. stk. inkl. forsendelse. Litografiet leveres uden ramme. Litografiet må ikke købes med henblik på videresalg, da det alene må markedsføres og sælges af Kirsteligt Dagblad.

Ja tak, jeg vil gerne bestille: _____ stk. litografier á kr. 995,- inklusive porto.

Sæt kryds ved det ønskede motiv:

KUN

995,PR. STK. INKL. PORTO

Navn: Adresse: Postnr.:

Antal: _______

By:

Tlf.: Kr.

Faktura sendes, når kuponen er modtaget.

Send kuponen i en lukket kuvert mærket »litografi« til: Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Antal: _______

Klik ind og bestil eller se flere gode tilbud på


4

Radio&Tv

2

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Den sønderjyske farm

Demens

Siciliansk Vesper

P1 13.30 Der er kaniner med trommesyge, uro på baneskråningen og frem for alt den ulykkelige historie om negeren i skorstenen. Erling Jepsens seneste bog ”Den sønderjyske farm” er indstillet til DR’s Romanpris. Hør ham fortælle om bogen i ”Romanpris 2014”.

P1 DAB 19.03 Demens er uhelbredelig, men nye kommunikationsmetoder kan fremme hjernefunktionen og dialogen. Anders Møller-Jensen, ph.d.-studerende og forsker i demensomsorg ved Syddansk Universitet, besøger vært Mette Starch i ”Sundhed på P1”.

P2 19.20 Opera af Verdi fra Covent Garden i London med Lianna Haroutounian, Michael Volle, Bryan Hymel og Erwin Schrott i hovedrollerne. Med Covent Garden Operaens Kor og Orkester. Dirigent: Antonio Pappano. Optagelsen i ”P2 Operaaften” er fra d. 29. oktober.

0

0

Bag bl.a. ”Kunsten at græde i kor” Foto: Scanpix

På plejehjem

Foto: Scanpix

Radio lørdag 7. december RaDio LøRDag 7. DEcEmBER DR P1 FM hverdage 6.00-18.00, lørdage 8.00-18.00, søn- og helligdage 9.54-18.00 digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Kulturknuserne 06:00 Radioavis 06:03 Stedsans 07:00 Radioavis 07:03 Verden ifølge Gram: Syriens flygtninge 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen 10:00 Radioavis 10:03 Skønlitteratur på P1: Den sindssyge litteratur Denne uge går programmet tæt på litteratur, der handler om sindssyge. Hør et forfatterinterview med Annette Lindegaard, der har skrevet »Lobotomisten« og et mailinterview med Bjørn Rasmussen, der er aktuel med romanen, »Pynt«. Begge bøger har fokus på det syge sind. 11:00 Radioavis 11:03 Mennesker og medier Et radiomagasin om ord og handlinger i trykte, elektroniske og digitale medier. Danskerne bruger medier for milliarder hvordan bruger medierne danskerne? 12:00 Radioavis 12:15 Netværket Fællesskaber i forandring. Samfundsudviklingen gør, at nye netværk opstår, og gamle forsvinder, mister deres betydning eller bruges på helt nye måder. Hvordan opfører vi os i de nye fællesskaber, hvad bruger vi dem til, og hvilke tendenser, problemstillinger og dilemmaer dukker op, når netværk spiller nye roller? 13:00 Radioavis 13:03 Radiofortællinger Et program med de krøllede, storslåede og hemmelige historier. Her kan du høre alt fra personlige beretninger og højspændt drama til godnatlæsning, telefonbeskeder og røverhistorier. 13:30 Romanpris 2014 (1:6) Der er kaniner med trommesyge, uro på baneskråningen og frem for alt den ulykkelige historie om negeren i skorstenen. Erling Jepsens seneste bog »Den sønderjyske farm« er indstillet til DR’s Romanpris. Hør ham fortælle om bogen. 14:00 Radioavis 14:03 P1 Business

15:00 Radioavis 15:03 Selvsving 15:11 P1 Dokumentar - det ugentlige magasin med og om undersøgende journalistik og dokumentarisme. 15:53 Danskernes akademi Lisbeth WorsøeAndersen/Fiktion og virkelighed. Fiktion adskiller sig fra virkeligheden ved at være en styret fortælling, som er almengyldig, modsat virkeligheden, som ofte er personlig. Men de senere år er flere forfattere begyndt at benytte sig af fiktionens redskaber, når de skriver dybt personlige fortællinger. Det skyldes øget opmærksomhed på, at fiktionens redskaber og virkemidler kan genfortælle virkeligheden på en måde, så vi mennesker forstår den. Men kan fiktionen så hjælpe os med at forstå virkeligheden? Det fortæller lektor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Lisbeth Worsøe-Schmidt om i Danskernes Akademi på P1. Sammendrag: Martin Lennard Eriksen. 16:00 Radioavis 16:03 Politisk debat Ugens politiske begivenheder belyst gennem reportage, interview og analyser. Radioavisens Christiansborgredaktion. 16:45 Panorama Reportager, interview og rejseoplevelser fra ind- og udland. 17:00 Radioavis 17:10 Orientering Weekend Ugens markante tendenser og begivenheder fra Orienteringsredaktionen. Orientering Weekend spejler ugen der gik med focus på internationale begivenheder og tendenser. Markante indslag fra Orienteringsredaktionen og et nyt blik på det, der sætter spor, skaber brud og peger fremad. 18:00 Radioavis 18:03 Videnskabens verden Et naturvidenskabeligt program med nyheder, reportager og gæster i studiet. Forskning fra ind- og udland sættes i perspektiv og krydres med besøg i de miljøer, hvor forskerne har deres hverdag. 19:00 Radioavis 19:03 Sundhed på P1 Demens er uhelbredelig, men nye kommunikationsmetoder kan fremme hjernefunktionen og dialogen. Medvirkende: Anders

Møller-Jensen, ph.d.studerende og forsker i demensomsorg. Syddansk Universitet. 19:30 Hvordan mor? Sidste nyt fra fertilitetsindustrien (3:4) I dag kan man blive befrugtet uden at have sex, være gravid uden at tage på og få barnet født, mens man ser vild med dans. Fertilitetsindustrien har adskilt forplantning og seksualitet. Med en sæddonor, en ægdonor, et reagensglas og en rugemor kan du få producere dit ønskebarn uden overhovedet at være fysisk involveret og den mulighed benytter flere og flere sig af. I dette P1-tema giver vi lytterne den nyeste udgave af skabelsesberetningen. Og stiller spørgsmålene: Hvad sker der med vores opfattelse af familie, seksualitet, natur og krop, når vores biologiske grundvilkår forandrer sig totalt? 20:00 Radioavis 20:03 Feature: Sæddononation, et valg for livet - Hvad gør jeg den dag, jeg bliver opsøgt af et donorbarn? Det spørgsmål har sæddonorerne Jesper og Mads begge forholdt sig til. For selvom de har doneret sæd af vidt forskellige årsager, så har de begge truffet et valg, der kan have store konsekvenser for fremtiden. De har begge måtte forholde sig til, hvad de vil gøre den dag, de bliver opsøgt af et donorbarn. 20:30 Sprogminuttet En radioklumme om kærlighed til sproget, nye udtryk og gamle ords historie. 20:32 Radiofortællinger Et program med de krøllede, storslåede og hemmelige historier. Her kan du høre alt fra personlige beretninger og højspændt drama til godnatlæsning, telefonbeskeder og røverhistorier. 21:00 Radioavis 21:03 Filmland Sex sælger, plejer man at sige. Men sex kan også stigmatisere. I det hele taget har filmverdenen et nervøst forhold til den gode gamle parringsseance. Mennesker bliver smadret på kryds og tværs i krimier i den bedste sendetid, mens almindelige tissemænd og tissekoner censureres på film. Hvorfor, spørger »Filmland« i anledning af årets Cannes-vinder, »Adèles liv - kapitel 1 og 2«,

hvis lange og realistiske sexscener har bragt filmen i uføre i hjemlandet. »Filmland« anmelder desuden »Oldboy«, »Prisoners« og »This Is Not a Film«. 22:00 Radioavis 22:03 Politisk debat Ugens politiske begivenheder belyst gennem reportage, interview og analyser. Radioavisens Christiansborgredaktion. 22:45 Panorama 23:00 Radioavis 23:05 Orientering Weekend 23:53 Danskernes akademi 00:00 Radioavis 00:05 Radioklassikeren: God radio og klassikere 01:00 Radioavis 01:03 P1 Business 02:00 Radioavis 02:03 Verden ifølge Gram: Syriens flygtninge 03:00 Radioavis 03:03 Politisk debat 03:45 Panorama 04:00 Radioavis 04:03 Orientering Weekend 04:53-05:00 Danskernes akademi

DR P2 FM Fra 18.00 og indtil 6.00 hverdage, 8.00 lørdage, 9.54 søn- og helligdage digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Grammofon 07:00 Radioavis 07:03 P2 Morgenmusik 08:00 Radioavis 08:07 Morgenandagten Præludium: Lars Kristian Hansen: Hvorledes skal jeg møde. Davidssalme: 130,14. Salme: 86 »Hvorledes skal jeg møde«. Fra Det Nye Testamente: Jakobsbrevet 5,7-8. Trosbekendelsen. Salme: 277,1 Tre »Herre, når din time kommer«. Postludium: Lennart Hultin: Må vi olja i våra lampor hava. 08:25 P2 Morgenmusik, fortsat 10:00 Radioavis 10:03 P2 Puls Din ugeguide til klassisk musik med nyheder og anbefalinger. 11:00 Radioavis 11:03 P2 Puls Din ugeguide til klassisk musik med nyheder og anbefalinger. 12:00 Radioavis 12:15 Værket Rakhmaninov: 10 præludier, opus 23. Boris Giltburg, klaver.

13:00 Radioavis 13:03 Nørderne kommer Programmet, der udforsker musikkens finurlige detaljer. 15:00 Radioavis 15:03 Amadeus Weekend Aktuel musikradio. 16:00 Radioavis 16:03 Amadeus Weekend Aktuel musikradio. 17:00 Radioavis 17:10 Amadeus Weekend, fortsat 18:00 Radioavis 18:03 Bravo - med Lotte Heise Lotte elsker opera! Lyt med, når hun deler ud af operaens store følelser, operahits og sjove historier fra før og nu. 19:20 P2 Operaaften Siciliansk Vesper. Opera af Verdi fra Covent Garden i London med Lianna Haroutounian, Michael Volle, Bryan Hymel og Erwin Schrott i hovedrollerne. Covent Garden Operaens Kor og Orkester. Dirigent: Antonio Pappano. (Optagelse fra 29. oktober). 23:00 Radioavis 23:05 Natsværmeren En næsten sorgløs og lidt etnisk Natsværmer med Minna Grooss. 00:00 Radioavis 00:05 Søndagsklassikeren Et panel lytter til fem indspilninger af et kendt klassisk værk og vælger den version de synes bedst om. Dagens værk er Berlioz’ Symphonie fantastique. I panelet: Rikke Sandberg, pianist.Jesper Theilgaard, meteorolog.Ronen Thalmay, musiker. 03:00 Radioavis 03:03 P2 Puls 04:00 Radioavis 04:03-05:00 P2 Puls

DR P3 05:00 Radioavis 05:03 Natradio 06:03 WeekendMorgen 09:03 P3 Sporten 09:05 Mads & Monopolet 12:00 P3 Nyheder 12:03 P3 Sporten 12:05 Musikquizzen 14:03 P3 med Sara Frost 15:03 P3 Sporten 15:05 P3 med Sara Frost, fortsat 16:03 Sport på 3’eren Direkte sportsradio med reportager, interview og baggrundshistorier fra ugens vigtigste idrætsbegivenheder. 22:03 Lågsus 00:05-05:00 Natradio

DR P4 FÆLLES 05:00 Radioavis 05:03 P4 Natradio 06:03 Morgenstund 07:03 Regionale programmer 10:03 Mig og Monica Det eneste, man kan være sikker på lørdag formiddag, er, at Monica Krog-Meyer og Dennis Johannesson er i studiet. Hvem er det, der er med dem i studiet? Og hvad har de gravet ud af ugen, der gik? Det får man svar på, hvis man lytter med. 12:00 Radioavis 12:15 Danmark Direkte Programmet sætter danskernes dagsorden til debat. Du kan være med til at bestemme indholdet af ugens aktuelle debatter - i samarbejde med programmets korrespondenter, der er P4-lyttere fra hele landet. 12:30 Regionale programmer 12:32 Danmark Direkte, fortsat 14:03 Det’ Minder om Lørdag Programmet sætter gang i alt det, der minder dig om noget. Ting, lyde, ord, musik, modediller, navne og alt muligt andet, der giver associationer til oplevelser og følelser, du har haft, og situationer, du har været i. For et halvt år siden - eller for 30 år siden. Hvad blev der af ..? Hvorfor kan man ikke længere få ..? Kan du huske dengang, vi lyttede til ..? 16:03 Eldorado 18:03 P4 Aften Har du fået nok af tv, eller trænger du bare til lidt go’ musik som akkompagnement til din aften - så er P4 svaret. Her får du timevis af blandet underholdning med aktuelle hits og gamle kendinge. Programmet sendes direkte frem til kl. 21.00, hvor du kan sende dit musikønske ind. 19:03 Radiosporten 19:05 P4 Aften, fortsat 22:03 Dansktimen 23:05 P4 Aften, fortsat 01:03-05:00 P4 Natradio

DR P4 SjÆLLanD 07:03-10:03 P4 Weekend 12:30-12:32 Nyheder

DR P4 BoRnhoLm 07:03-10:03 Lørdag Morgen 12:30-12:32 Regionale Nyheder

DR P4 Fyn 07:03-10:03 P4 Weekend 12:30-12:32 Regionale nyheder

DR P4 TREkanTEn 07:03-10:03 Go’ morn weekend 12:30-12:32 P4 Trekanten Nyheder

DR P4 køBEnhavn 07:03-10:03 P4 Weekend 12:30-12:32 Regionale nyheder

DR P4 miDT & vEST 07:03-10:03 P4 Morgen 12:30-12:32 Regionalnyt

DR P4 noRDjyLLanD 07:03-10:03 P4 Morgen 12:30-12:32 Nyheder fra P4 Nordjylland

DR P4 SyD 07:03-10:03 P4 Morgen 12:30-12:32 P4 Syd Nyheder

DR P4 øSTjyLLanD 07:03-10:03 P4 Weekend 12:30-12:32 Regionale nyheder

RaDio

24Syv

05:00 24syv Nyheder 05:05 Forfra med Jeppesen (G) 06:00 24syv Nyheder 06:05 Nattevagten highlights (G) Nyheder hver time. 07:05 Weekendtillægget Nyheder hver time. 10:05 Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Jul 12:00 24syv Nyheder 12:05 Forfra med Jeppesen - highlights 13:05 24syv dokumentar 14:05 Zornigs Zone Rådgivning med Lisbeth Zornig Andersen. 15:00 24syv Nyheder 15:05 Zornigs Zone 16:00 24syv Nyheder 16:05 Romerriget 17:05 Flaskens ånd 18:05 Skriftestolen 19:00 24syv Nyheder 19:05 AK 24syv - altid kultur 20:05 Syvkabalen (G) 22:00 24syv Nyheder 22:05 1024syv Nats Eventyr (G) 23:00 24syv Nyheder 23:05 Mens du sov 00:00 24syv Nyheder 00:05 Nattevagten 03:00 24syv Nyheder 03:05 Råbånd 04:00 24syv Nyheder 04:05-05:00 Cordua & Steno (G)


5

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013 Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

3

Oscar-vinder fra 2001

DR 2 20.00 Mikkel Munch-Fals er vært på ”DR2 Tema: Utroskab”, når DR2 boller udenom for en aften og ser nærmere på, hvorfor utroskab er så tabubelagt, selvom de fleste mennesker før eller siden har det inde på livet. Oplev en syndig aften i utroskabens tegn, hvor du både kommer med til lumre julefrokoster, på online scoringstogt og med helt ind i kopirummet.

Kanal 4 21.00 Matematikeren John Nash har en utrolig livsbane – han starter som ung, lovende stipendiatstuderende på Princeton, gør karriere som kodeknækker under Den Kolde Krig og havner i en årelang nedtur som psykiatrisk patient for til slut at ende som nobelpristager for sine epokegørende teorier. ”Et smukt sind” er et amerikansk autentisk drama fra 2001. Medvirkende: Russell Crowe, Jennifer Connelly og Ed Harris. Instr.: Ron Howard.

Munch-Fals i printerrummet

Foto: DR

Russell Crowe som John Nash

Foto: Scanpix

0

Utroskab

DR K 12.15 Fem år før Murens fald holder DDR’s regering befolkningen i et jerngreb med kontrol og overvågning. Den partiloyale Stasi-agent Wiesler håber at fremme sin karriere, da han får til opgave at overvåge den frittænkende forfatter Dreyman og dennes kæreste. Overvågningen viser ham imidlertid et hidtil ukendt liv, som han får sværere og sværere ved at modstå. Men systemet lader sig ikke stoppe, og et meget farligt spil tager form i ”De andres liv”.

0

Tysk filmperle fra 2006

TV lørdag 7. december TV løRDag 7. DeCembeR DR1

DR2

TV 2

06:05 På skinner: Bjergbanen Lemvig (6647378) 06:25 ((S)) Naboerne (194) (G) (6650842) 06:45 ((S)) Naboerne (195) (G) (7468465) 07:10 ((S)) Naboerne (196) (G) (7493194) 07:30 ((S)) Naboerne (197) (G) (9309020) 07:50 ((S)) Naboerne (198) (G) (3008804) 08:15 ((S)) Maggies nye liv (18:20) (2348571) 09:00 ((S)) [=] Hvalpekuller (6:6) (8007) 09:30 [=] Må vi komme med? (8:9) (G) (1194) 10:00 [=] Mit publikum (3:4) (G) (2761755) 10:50 Jul med Jamie Oliver (1:2) (9336674) 11:40 Sidney Reilly - mesterspion (11:12) (1932620) 12:35 [=] Ved du, hvem du er? (6) (8073718) 13:25 ((S)) FILM Miss Marple: Det forstenede ansigt Engelsk krimi fra 1992. (Miss Marple: The Mirror Crack’d from Side to Side). Instr.: Norman Stone. (4945842) 15:20 ((S)) FILM Cocoon Amr. komedie fra 1985. (Cocoon). Tre pensionister opdager en pragtfuld svømmepøl, der tilsyneladende ligger ubenyttet hen. Det bliver indledningen til en helt ny livsstil og et overraskende møde med rare væsner fra det ydre rum. Medvirkende: Art Selwyn: Don Ameche, Ben Luckett: Wilford Brimley og Mary Luckett: Maureen Stapleton. Instr.: Ron Howard. (8934378) 17:10 ((S)) [=] FILM Min søsters børn i Ægypten (G) Dansk familiefilm fra 2004. Da far ved et uheld ikke kommer med flyet og de fem ældste unger til Ægypten, står de pludselig alene i Kairos lufthavn. Gode råd er dyre! Men ved et held (eller måske uheld) er familiens snobbede nabo fru Flinth med samme fly. Og så bliver det en helt anden ferie, end nogen havde forventet. Medvirkende: Fru Flinth: Lotte Andersen, mor: Wencke Barfoe og far: Niels Olsen. Instr.: Kasper Barfoed. (9276543) 18:30 ((S)) [=] TV Avisen med Sporten (9552) 18:58 Held og Lotto (309374281) 19:00 ((S)) Shanes eventyrlige Jul på Egeskov Slot (668) 19:30 ((S)) [=] Pagten (7:24) (939) 20:00 [=] FILM Peters baby Dansk lystspil fra 1961. Da Peter opdager, at en hed kærlighedsaffære i Paris med en ung, dansk kunstner har fået følger, stikker han af fra sit eget bryllup og tager til Paris. Men pigen vil hverken giftes eller beholde barnet. Resolut bortfører han barnet og ringer til sin gamle ven William og beder ham om hjælp. Medvirkende: Peter: Ebbe Langberg, Tony: Ghita Nørby og William: Dirch Passer. Instr.: Annelise Reenberg. (7761397) 21:35 ((S)) Kriminalkommissær Barnaby (52) Engelsk krimiserie fra 2006. (5387668) 23:10 ((S)) FILM Kriminalinspektør Banks: Kold er graven Engelsk krimi fra 2011. (DCI Banks: Cold is the Grave). Medvirkende: Alan Banks: Stephen Tompkinson, Annie Cabbot: Andrea Lowe og Gerry Rydell: Colin Tierney. Instr.: Marek Losey. (5123533) 00:40 FILM Grænsestrømer Amr. krimidrama fra 1982. (The Border). Medvirkende: Charlie Smith: Jack Nicholson, Cat: Harvey Keitel og Marcy: Valerie Perrine. Instr.: Tony Richardson. (3443514) 02:25 ((S)) FILM Mongol Kasakhisk actiondrama fra 2008. (Mongol). Medvirkende: Temüdjin: Tadanobu Asano, Jamukha: Honglei Sun og Börte: Khulan Chuluun. Instr.: Sergei Bodrov. (2292934) 04:25-05:10 ((S)) Water Rats (34:177) (6521663)

12:00 [=] DR2 12:00 (7185755) 12:05 ((S)) Hvor kommer skelettet fra? (1:3) (70347007) 13:00 [=] DR2 13:00 (6934649) 13:01 Knæk koden - fremtiden (103274991) 14:00 [=] DR2 14:00 (8799991) 14:05 ((S)) Fra køkkenbord til marked (2:10) (37657741) 14:30 ((S)) Mad i brændpunktet: Sydkorea (2:5) (3438533) 15:00 [=] DR2 15:00 (9815991) 15:20 DR2 Tema: Våben våben våben (G) (61817755) 17:50 River Cottage - frokostbrød (5708842) 18:05 [=] Livets planet (4:10) (85475084) 18:55 Jul på Vesterbro (6:24) (G) (7115945) 19:10 Jul på Vesterbro (7:24) (3470026) 19:20 ((S)) [=] Nak & Æd - et rensdyr i Island (7:10) (G) (46043216) 20:00-22:30 DR2 Tema: Utroskab (8854842) 20:01 Utroskab (101805939) 21:10 From Kiss To Kiss: Faithful Polygamists (38325277) 22:30 [=] Deadline (6818668) 23:00 Jul på Vesterbro (7:24) (G) - med Anders Matthesen. (1969736) 23:10 ((S)) FILM Miracle at St. Anna Amr. krigsdrama fra 2008. (Miracle at St. Anna). Instr.: Spike Lee. (60079303) 01:40-06:40 Nat-tv

06:00 Morgen-tv 09:00 [=] Go’ morgen Danmark (11582945) 12:00 [=] Nyhederne (30200) 12:20 [=] Hvem vil være millionær? (4196378) 13:10 [=] Vild med dans - der var engang (G) (484571) 13:50 [=] Tvillingerne og Julemanden (6) (G) (627378) 14:15 [=] The Julekalender (7) (3800755) 14:40 VM-håndbold: Ungarn-Tjekkiet (k), direkte (8578674) 15:25 VM-håndbold: Ungarn-Tjekkiet (k), direkte (3558129) 16:25 VM-håndbold: Studiet (677674) 17:05 SuperMatchen: Aalborg-KIF Kolding (m), direkte (6418216) 17:50 Nyhederne (2288587) 17:54 Regionale nyheder (402288587) 17:55 SuperMatchen: Aalborg-KIF Kolding (m), direkte (6291649) 19:00 [=] Nyhederne (22465) 19:20 Regionalprogram (796007) 19:40 [=] Tvillingerne og Julemanden (7) (803587) 20:10 VM-håndbold: Danmark-Kina (k), direkte 1. halvleg - fra Nis, Serbien. (3559945) 21:00 VM-håndbold: Danmark-Kina (k), direkte 2. halvleg - fra Nis, Serbien. (51587) 22:00 VM-håndbold: Studiet (95692) 22:35 ((S)) FILM ID:A - identitet anonym Dansk thriller fra 2011. (ID:A - identitet anonym). Instr.: Christian E. Christiansen. (2980303) 00:20 ((S)) FILM Gensyn med Brideshead Engelsk drama fra 2008. (Brideshead revisited). Instr.: Julian Jarrold. (4767929) 02:30 FILM Time Bomb Amr. thriller fra 2006. (Time Bomb). Instr.: Stephen Gyllenhaal. (4422392) 04:00-06:00 [=] Nat-tv

DR K 05:20 Morgen-tv 08:05 Morgenandagten på DRK (55707823) 08:30 ((S)) Dagens sang (83336397) 08:35 ((S)) FILM Me and Orson Welles Amr. drama fra 2008. Instr.: Richard Linklater. (59320007) 10:20 FILM Processen (G) Fransk drama fra 1962. (Le Procés). Instr.: Orson Welles. (63547991) 12:15 ((S)) FILM De andres liv Tysk thrillerdrama fra 2006. Instr.: Florian Henckel von Donnersmarck. (14530945) 14:25 [=] 5 skarpe om julen (G) (55666533) 14:45 [=] Ryges julefortællinger (1:4) (51925787) 14:55 [=] Anthonsen - Den gale mand (3) (G) (93060656) 15:55 [=] Anthonsen 4 - Millioner med mere (1) (G) (28615303) 16:30 Fup eller fakta (5:6) (47358200) 17:00 Fup eller fakta (6:6) (47439129) 17:30 ((S)) [=] Hvornår var det nu, det var? (47432216) 18:00 Lørdagshjørnet - Ulf Pilgaard og Claus Ryskjær (89591692) 19:00 [=] Huset på Christianshavn (6) (31058552) 19:20 [=] Huset på Christianshavn (7) (38751007) 19:45 ((S)) [=] Før Søndagen (78992465) 19:55 ((S)) Dagens sang (36600007) 20:00 ((S)) Kong George V og dronning Mary (2:2) (37055533) 21:00 ((S)) Kennedy-klanen (5:8) (34803113) 21:40 ((S)) Kennedy-klanen (6:8) (58635397) 22:25 ((S)) [=] Copenhagen - og alt det der jazz (3:4) (21231533) 22:55 Bird - Charlie Parker (93027151) 23:55 DRK Jazz: The Oscar Peterson Legacy Quartet (72012736) 01:10-05:20 Nat-tv

TV 2 ChaRlie 07:40 Morgen-tv 09:25 FILM Time Bomb Amr. thriller fra 2006. (Time Bomb). Instr.: Stephen Gyllenhaal. (52506026) 10:55 FILM Min fars bedste røverhistorier Amr. drama fra 2003. (Wilder Days). Instr.: Davis M. Evans. (55980281) 12:30 FILM Hun tændte et lys Amr.-canadisk drama fra 2006. (Candles On Bay Street). Instr.: John Erman. (8255026) 14:10 Lov og uorden (583) (2268115) 15:05 Lov og uorden (584) (45162281) 16:00 FILM Agatha Christie: Var det mord? Amr.-engelsk krimidrama fra 1983. (Agatha Christie’s Sparkling Cyanide). Instr.: Robert Michael Lewis. (7302945) 17:35 Små og store synder (370) (63497007) 18:25 Små og store synder (371) (5239465) 19:25 Små og store synder - julespecial (5012533) 19:45 [=] Moderne Mamma - Risotto med gorgonzola (2201668) 20:00 [=] Tvillingerne og Julemanden (7) Julekalender for hele familien. (3018842) 20:35 Kalendergave 7(1867804) 22:30 [=] Top Charlie i Parken 2013 (8478397) 00:15 Lov og uorden (583) (G) (19317243) 01:05-01:55 Lov og uorden (584) (G) (61866427)

TV3 05:30 1600 Penn 1. 06:20 NYC Prep 1. 07:05 How To Live With Your Parents 1. 07:30 How To Live With Your Parents 1. 07:55 FILM En bedstefar til jul. Amr. komedie fra 2007. 10:25 According to Jim 4. 11:15 FILM Forelsket i julemandens datter. Amr. drama fra 2011. 12:00 According to Jim 5. 12:30 Gordon Ramsays julemad. 14:25 FILM Julemandens sorte bog. Amr. drama fra 2012. 16:10 How I met Your Mother 6. 16:40 How I met Your Mother 6. 17:10 How I met Your Mother 6. 17:40 How I met Your Mother 6. 18:10 (G) FILM Kung Fu Panda. Amr. animationsfilm fra 2008. 20:00 Stjerner på vippen. 21:45 FILM The Incredible Hulk. Amr. actionfilm fra 2008. 00:00 Sex & the City. 00:30 Sex & the City. 01:05 Sex & the City. 01:35 Sex & the City. 02:10 (G) FILM Julemandens sorte bog. Amr. drama fra 2012. 03:50-05:35 FILM Eurotrip. Amr. komedie fra 2004.

DR3 12:05 Homeland III. 12:55 ((S)) FILM The Butterfly Effect. Amr. thriller fra 2004. 14:50 VICE: Colorado - mormon-sektens udstødte (G). 15:15 DR3 Dok: Drengen, hvis hud faldt af (G). 16:05 [=] De uperfekte II (G). 16:35 [=] Revolver (G). 17:05 FILM Just My Luck. Amr. romantisk komedie fra 2006. 18:40 So ein Ding. 19:10 ((S)) Alaska Wing Men. 20:00 FILM Dobbeltspil. Amr. actionthriller fra 2000. 21:40 Vikings. 23:45 DR3 Festival: Ellie Goulding. 00:40 ((S)) FILM Rescue Dawn. Amr. autentisk krigsdrama fra 2007. 02:40 Parks and Recreation. 04:20-06:20 ((S)) Natten på DR3.

DK4 05:00 Familien Vandgård. 05:45 Krimitip. 05:50 Reklameinfo. 06:00 Portugisiske kulturperler. 06:25 Et godt foredrag med Ulla Prien. 06:50 Reklameinfo. 07:00 Fiskemagasinet. 07:30 Jagtmagasinet. 08:00 Er du til bøger?. 08:30 Den gode holdning og Alexander Teknikken. 09:00 En anden verden. 10:00 Pilates. 10:30 Sund fornuft. 11:00 Reklameinfo. 11:10 Hobby og Fritid. 11:30 Heavy Betting. 12:30 Basketball Eurochallenge (G). 15:00 Reklameinfo. 15:10 Schlagerstar. 15:30 Schlagerstar. 16:00 Super Bingo. 17:00 Reklameinfo.

17:10 Historisk julemad med Bi Skaarup. 18:10 Reklameinfo. 18:20 Mik Schack laver…Tømmermænds-pasta. 18:30 Anne-Vibeke rejser. 19:00 Reklameinfo. 19:10 Hvordan. 19:20 Julehistorier fra Den Gamle By. 19:50 En mærkesag. 20:00 Koncert med Helene Fischer. 21:30 Så skøn er…. 22:20 Schlagerstar. 23:00 Schlagerbox Special. 23:25 Kerstin Merlin Show. 23:55 Reklameinfo. 00:05-05:00 Nat-tv.

SVeRige 1 05:20 Go’aften (G). 05:50 Spørg lægen (G). 06:20 Strömsö - livsstilsmagasin (G). 07:00 Debatten (G). 07:45 Undersøgende journalistik. 08:45 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen. 09:00 Sverige! (G). 09:30 Vintersportsstudiet. 10:00 Langrend: World Cup - 10 km klassisk (k), direkte. 11:00 Vintersportsstudiet. 13:00 Langrend: World Cup - 15 km klassisk (m), direkte. 14:30 Vintersportsstudiet. 15:00 Håndbold: Kristianstad-Alingsås (m), direkte. 16:30 Vintersportsstudiet. 17:00 Vintermagasin. 17:45 Radiohjælpen. 17:50 Weekendringning. 17:55 Sportsnyt. 18:00 Nyheder. 18:15 Go’aften. 18:45 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen (G). 19:00 Sverige!. 19:30 Nyheder. 19:45 Sportsnyt. 20:00 Settman på plads. 21:00 Svensk humor. 21:30 Downton Abbey. 22:20 Boardwalk Empire. 23:20 Nyheder. 23:25 I just want to be cool. 00:10-02:00 Nat-tv.

SVeRige 2 08:00 Nyheder. 08:05 Zambezi - den buldrende flod (G). 09:00 Nyheder. 09:05 Zambezi - den buldrende flod (G). 10:00 Nyheder. 10:05 Elskede regnorme (G). 11:00 Nyheder. 11:05 To på rejse (G). 11:35 Hitmelodiens historie (G). 12:05 Nyheder. 12:10 Agenda (G). 12:55 Videnskabens verden (G). 13:55 Maskinen - en film om poeten Johan Jönson (G). 14:55 Stephen Fry springer ud (G). 15:55 Opslagstavlen. 16:00 Nyheder. 16:05 Nora - en dansefilm. 16:40 Radiohjælpen. 16:45 Kexi. 17:15 Finland er svensk. 17:45 Frem i lyset. 18:15 Det røde armbånd. 19:00 Rekviemmer gennem tiderne. 20:30 Mozarts Rekviem - Abbado møder Radiokoret. 22:10 FILM Mænd og koner. Amr. dramakomedie fra 1992. 23:55 Girls (G). 00:25-05:35 Nat-tv.


6

Radio&Tv

4

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

DR Symfoni i 50’ernes Paris

P1 DAB 19.03 I Egypten er der igen demonstrationer og uro, og flere medier, der giver stemme til islamisterne, er blevet lukket ned. Er det nødvendige tiltag for at forhindre vold og borgerkrig eller en farlig udvikling, som risikerer at skubbe islamisterne længere ud af samfundet? ”Religionsrapport” spørger den egyptiske journalist Yassmine Said el-Hani og den danske ekspert i egyptiske forhold Jakob Skovgaard-Petersen.

P2 19.20 Oplev de to danske dirigenter, Erik Tuxen og Thomas Jensen, der var med til at sikre DR SymfoniOrkestrets internationale gennembrud i 1950’erne, i ”P2 Guldkoncerten”. Hør Lalos ”Ouverture” til ”Le roi d’Ys”, Carl Nielsens ”Suite for strygere”, Brittens ”Sinfonia da Requiem” og Brahms’ ”Symfoni nr. 4”. Med DR SymfoniOrkestret. Koncerten er fra Théâtre des Champs-Élysées i Paris, d. 23. april 1955.

På flugt i Cairo

Foto: Scanpix

Erik Tuxen, 1902-1957

Foto: Scanpix

0

Islamistiske stemmer

P1 11.05 Hvad er egentlig god radio? Og hvornår vinder radioen din opmærksomhed? ”Min første radiooplevelse var, fra da jeg var i pleje hos mine bedsteforældre i Sønderjylland,” fortæller Jon Kaldan. ”Radioklassikeren: God radio og klassikere” har besøg af programmets nye vært, som har lavet radio i 30 år, og som mener, at klassisk radio lige så godt kan findes i et nyhedsindslag som i en prisbelønnet montage. Tilrettelæggelse: Maja Nyvang Christensen.

0

Go’ radio

Radio søndag 8. december RaDio SønDag 8. DEcEmBER DR P1 FM hverdage 6.00-18.00, lørdage 8.00-18.00, søn- og helligdage 9.54-18.00 digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Hjernekassen på P1: Forbrydelse 06:00 Radioavis 06:03 Skønlitteratur på P1: Den sindssyge litteratur 07:00 Radioavis 07:03 Klubværelset 07:30 Religionsrapport Islamisternes stemme er farlig. I Egypten er der igen demonstrationer og uro, og flere medier, der giver stemme til islamisterne, er blevet lukket ned. Er det nødvendige tiltag for at forhindre vold og borgerkrig eller en farlig udvikling, som risikerer at skubbe islamisterne længere ud af samfundet? »Religionsrapport« spørger en egyptisk journalist og en dansk ekspert i egyptiske forhold. Medvirkende: Jakob Skovgaard-Petersen, professor ved Institut for Tværkulturelle Studier, Københavns Universitet. Yassmine Said el-Hani, journalist, udlandsredaktør på avisen Al Akhbar. 08:00 Radioavis 08:03 Mennesker og Tro Genkomst. Evangelist Johny Noer fortæller fra sin ørkenlejr i Israel om at vente på Messias. 08:30 Kultursøndag 09:00 Radioavis 09:07 Kultursøndag, fortsat 09:55 Højmesse Fra Abilgård Kirke, Frederikshavn. 2. søndag i advent. Medvirkende: Prædikant: Sognepræst Johs Kühle. Musik: Søren Rasmussen (organist) og Henrik Strøm (klaver). Kor: Ældresagens kor under ledes af Liselotte Larsen og Christian Peter Laursen. Salmenumre: 87: »Det første lys«. »Dis og mørke«. 568: »Livsalige dag«. 78: »Blomstre som en Rosengård« (vers 1-4 + 6). 29: »Spænd over os dit Himmelsejl«. »Gå i mørket med lyset«. 11:05 Radioklassikeren: God radio og klassikere Hvad er egentlig god radio? Og hvornår vinder radioen din opmærksomhed? »Min første radiooplevelse var, fra da jeg var i pleje hos mine bedsteforældre i Sønderjylland«, fortæller Jon Kaldan. »Radioklassike-

KD0812uge_4.indd 1

ren« har besøg af programmets nye vært, som har lavet radio i 30 år, og som mener, at klassisk radio lige så godt kan findes i et nyhedsindslag som i en prisbelønnet montage. 12:00 Radioavis 12:15 Søndagsfrokosten Programmet rykker ud og sender direkte fra Statens Museum for Kunst i København. Tre debattører, tre aktuelle debatter over tre stykker smørrebrød. Publikum på museet og gæster til brunch i Caféen kan blande sig i debatten. Debattørerne: Arne Hardis, politisk redaktør på Weekendavisen, Bettina Post, socialrådgiver og klummeskribent samt Kristian Madsen, medlem af lederkollegiet på Politiken. Vært: Eva-Marie Møller. 13:00 Radioavis 13:03 Natursyn 13:45 I Hegnet Drømmen om det perfekte liv er kørt helt i hegnet på P1. Ny dansk satire med Lisbeth Wulff og Ditte Hansen. 14:00 Radioavis 14:03 Stof til eftertanke (3:3) - bæredygtig mode. 15:00 Radioavis 15:03 Harddisken 16:00 Radioavis 16:03 Arabiske stemmer - med Steen Nørskov og Naser Khader Historier fra Mellemøsten - en verden i forandring. Hør bl.a. hver uge om debatten på blogs, twitter og i de arabiske medier. 16:30 Hvordan mor? Sidste nyt fra fertilitetsindustrien (3:4) I dag kan man blive befrugtet uden at have sex, være gravid uden at tage på og få barnet født, mens man ser vild med dans. Fertilitetsindustrien har adskilt forplantning og seksualitet. Med en sæddonor, en ægdonor, et reagensglas og en rugemor kan du få producere dit ønskebarn uden overhovedet at være fysisk involveret og den mulighed benytter flere og flere sig af. I dette P1-tema giver vi lytterne den nyeste udgave af skabelsesberetningen. Og stiller spørgsmålene: Hvad sker der med vores opfattelse af familie, seksualitet, natur og krop, når vores biologiske grundvilkår forandrer sig totalt? 17:00 Radioavis 17:10 Europa lige nu Aktuelle historier fra kontinentet.

18:00 Radioavis 18:03 Detektor 18:30 Sprogminuttet 18:32 Klubværelset 19:00 Radioavis 19:03 Religionsrapport Islamisternes stemme er farlig. I Egypten er der igen demonstrationer og uro, og flere medier, der giver stemme til islamisterne, er blevet lukket ned. Er det nødvendige tiltag for at forhindre vold og borgerkrig eller en farlig udvikling, som risikerer at skubbe islamisterne længere ud af samfundet? »Religionsrapport« spørger en egyptisk journalist og en dansk ekspert i egyptiske forhold. Medvirkende: Jakob Skovgaard-Petersen, professor ved Institut for Tværkulturelle Studier, Københavns Universitet. Yassmine Said el-Hani, journalist, udlandsredaktør på avisen Al Akhbar. 19:33 Mennesker og Tro Genkomst. Evangelist Johny Noer fortæller fra sin ørkenlejr i Israel om at vente på Messias. 20:00 Radioavis 20:03 Kulturknuserne Kulturknuserne giver konstruktive, kærlige og kritiske klaps til kulturlivet. Der er forbud mod vanetænkning, når panelet bestående af tre konsulenter diskuterer ugens tre aktuelle udfordringer og kommer med gode råd til beslutningstagerne. 21:00 Radioavis 21:03 Stof til eftertanke (3:3) - bæredygtig mode. 22:00 Radioavis 22:03 Videnskabens verden Et naturvidenskabeligt program med nyheder, reportager og gæster i studiet. Forskning fra ind- og udland sættes i perspektiv og krydres med besøg i de miljøer, hvor forskerne har deres hverdag. 23:00 Radioavis 23:05 Europa lige nu 23:53 Danskernes akademi Utallige faktorer spiller ind, når en depression bliver udløst, men forholdene på ens arbejdsplads kan have afgørende betydning. Og modsat hvad man skulle tro, er det ikke så meget stress over arbejdsmængden, der har betydning. En omfattende undersøgelse peger derimod på, at uretfærdige arbejdsgange og uretfærdige chefer giver risiko for at udvikle en depression.

Gæsten er ph.d. og psykolog, tidligere Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital - nu Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet, Matias Brødsgaard Grynderup. 00:00 Radioavis 00:05 Klubværelset 00:32 Detektor 01:00 Radioavis 01:03 Filmland 02:00 Radioavis 02:03 På tomandshånd med forfatter Sissel-Jo Gazan 03:00 Radioavis 03:03 Mennesker og medier 04:00 Radioavis 04:03 Europa lige nu 04:53-05:00 Danskernes akademi

DR P2 FM Fra 18.00 og indtil 6.00 hverdage, 8.00 lørdage, 9.54 søn- og helligdage digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Grammofon 06:00 Radioavis 06:03 Grammofon, fortsat 07:00 Radioavis 07:03 P2 Morgenmusik 08:00 Radioavis 08:03 P2 Morgenmusik, fortsat 09:00 Radioavis 09:07 P2 All Stars 10:00 Radioavis 10:03 P2 All Stars, fortsat 11:00 Radioavis 11:03 P2 All Stars, fortsat 12:00 Radioavis 12:15 P2 Koncerten Torsdagskoncert med dansk musik - fra Koncerthuset, hvor Dansk Komponistforenings 100-års fødselsdag fejres. Pelle GudmundsenHolmgreen: Symfoni Antifoni. Christian Winther Christensen: Chromatische Weltmusik (Ohne fremde Elemente).Uropførelse. Carl Nielsen: Symfoni nr. 1. Solister: Bjarke Mogensen, akkordeon, Toke Møldrup, cello. DR SymfoniOrkestret. Dirigent: Thomas Søndergård. 15:00 Radioavis 15:03 Søndagsklassikeren Et panel lytter til fem indspilninger af et kendt klassisk værk og vælger den version de synes bedst om. Dagens værk er Händels Messias. I panelet: Thomas Levin, skuespiller. Grit Dirckinck-Holmfeld, violinist.Philip Faber, dirigent. 18:00 Radioavis

18:03 Cilius Patruljen Hvad skal man med fjender, når man har den slags venner som Frederik har? Hør dem give Frederik tørt på om klassisk musik - og meget andet. 19:20 P2 Guldkoncerten Erik Tuxen og Thomas Jensen. Oplev to danske dirigenter, der var med til at sikre DR SymfoniOrkestrets internationale gennembrud i 1950’erne. Lalo: Ouverture til Le roi d’Ys. Carl Nielsen: Suite for strygere. Britten: Sinfonia da Requiem. Brahms: Symfoni nr. 4. DR SymfoniOrkestret. (Koncert i Théâtre des Champs-Élysées, Paris, 23. april 1955). 22:00 Natsværmeren Prøv at drøm noget smukt, om noget du kan li’, og når drømmen er brugt, så er natten forbi. 23:00 Radioavis 23:05 Natsværmeren, fortsat 00:00 Radioavis 00:05 Amadeus Weekend 01:00 Radioavis 01:03 Amadeus Weekend 02:00 Radioavis 02:03 Amadeus Weekend, fortsat 03:00 Radioavis 03:03-05:00 Nørderne kommer

DR P3 05:00 Radioavis 05:03 Natradio 06:03 WeekendMorgen 09:03 P3 Sporten 09:05 P3 dj 12:00 P3 Nyheder 12:03 P3 Sporten 12:05 Smag på P3 Programmet handler om musik - her guider værten dig gennem ny musik, quizzer, musikminder og friske musiknyheder. 14:03 Sport på 3’eren Direkte sportsradio med reportager, interview og baggrundshistorier fra ugens vigtigste idrætsbegivenheder. 22:03 Det Elektriske Barometer Danmarks alternative hitliste bestemt af Danmarks mest aktive lyttere, som også støber ordene i æteren. 00:05-05:00 Natradio

DR P4 FÆLLES 05:00 Radioavis 05:03 P4 Natradio 06:03 Morgenstund 07:03 Regionale programmer

10:03 Café Hack med Peter Mygind og Claus Dalby Søren Dahl med musik og gæster i cafeen. 12:00 Radioavis 12:15 Radiosporten 12:17 Giro 413 Præsenteret af Anders Bisgaard. Bidrag kan sendes til: Giro 7000413, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. - eller på SMS til 1212. Send teksten »giro«, så sender vi en brugsanvisning retur. 12:30 Regionale programmer 12:32 Giro 413, fortsat 14:03 Søndag i farver - et radiofonisk åndehul inden en ny uge tager over. 16:03 Radiosporten 16:04 Søndag i farver, fortsat 17:10 Har du hørt Ole Jacobsen tager dig hver søndag med ind i den klassiske musiks forunderlige verden. Et hit på hit-program, bare med klassisk musik. 18:03 P4 Aften Har du fået nok af tv, eller trænger du bare til lidt go’ musik som akkompagnement til din aften - så er P4 svaret. Her får du timevis af blandet underholdning med aktuelle hits og gamle kendinge. Programmet sendes direkte frem til kl. 21.00, hvor du kan sende dit musikønske ind. 19:03 Radiosporten 19:05 P4 Aften, fortsat 21:03 Levende Musik - med DR UnderholdningsOrkestret. Præsenteret af Hans Otto Bisgaard. 22:03 Dansktimen 23:05 P4 Aften, fortsat 01:03-05:00 P4 Natradio

DR P4 SjÆLLanD 07:03 P4 Weekend 09:07-10:03 Meningsministeriet 12:30-12:32 Nyheder

DR P4 BoRnhoLm 07:03-10:03 Søndag Morgen 12:30-12:32 Regionale Nyheder

DR P4 Fyn 07:03-10:03 P4 Weekend 12:30-12:32 Regionale nyheder

DR P4 TREkanTEn 07:03-10:03 Go’ morn weekend 12:30-12:32 P4 Trekanten Nyheder

DR P4 køBEnhavn 07:03-10:03 P4 Weekend 12:30-12:32 Regionale nyheder

DR P4 miDT & vEST 07:03-10:03 P4 Morgen 12:30-12:32 Regionalnyt

DR P4 noRDjyLLanD 07:03-10:03 P4 Morgen - med Søndagspanelet 12:30-12:32 Nyheder fra P4 Nordjylland

DR P4 SyD 07:03-10:03 P4 Morgen 12:30-12:32 P4 Syd Nyheder

DR P4 øSTjyLLanD 07:03-10:03 P4 Weekend 12:30-12:32 Regionale nyheder

RaDio

24Syv

05:00 24syv Nyheder 05:05 Cordua & Steno (G) 06:00 24syv Nyheder 06:05 Nattevagten - hightlights (G) 07:00 24syv Nyheder 07:05 Weekendtillægget 10:00 24syv Nyheder 10:05 Ibens 11:00 24syv Nyheder 11:05 Ibens 12:00 24syv Nyheder 12:05 Elektronista 13:00 24syv Nyheder 13:05 Aflyttet Vi overvåger dem, der overvåger dig. 14:00 24syv Nyheder 14:05 Globus Kina 15:00 24syv Nyheder 15:05 Globus USA Nyheder fra Washington med Kristian Mouritzen. 16:00 24syv Nyheder 16:05 Europa i flammer De to MEP´ere, Dan Jørgensen (S) og Morten Messerschmidt (DF), diskuterer, hvad der rører sig i magtens korridorer i Bruxelles. 17:00 24syv Nyheder 17:05 Søndagspolitikken Ugen i politik 19:00 24syv Nyheder 19:05 AK 24syv - altid kultur 20:00 24syv Nyheder 20:05 24syv Dokumentar (G) 21:00 24syv Nyheder 21:05 Mikrofonholder (G) 22:00 24syv Nyheder 22:05 Efter 8 (G) 23:00 24syv Nyheder 23:05 Romerriget (G) 00:00 24syv Nyheder 00:05 Nattevagten 03:00 24syv Nyheder 03:05 Råbånd 04:00 24syv Nyheder 04:05-05:00 Nattevagten Highlights (G)

03-12-2013 09:09:55


7

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

5

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Peter Belli

Skønhed

DR K 21.00 For bare 50 år siden var de fleste huslige pligter noget, som kvinden skulle tage sig af. Manden kunne som regel ikke finde ud af at spejle et æg. Forfatteren Knud Romers mor var hjemmegående husmor og gjorde alting for ham: ”Det gør jo, at jeg faktisk ikke er i stand til at tage vare på mig selv!” Se med i ”Husmorens storhed og fald” (1:4).

DR K 23.00 Sangeren Peter Belli fortæller i portrætsamtalen i ”Danske musiklegender: Peter Belli” (1:6) om en rå barndom med en hårdtarbejdende mor og en voldelig stedfar, om mødet med musikken og idoldyrkelsen i midt60’erne, om mødet med June og dennes familie af gøglere, ikke mindst Junes mor, sandsigersken Corinta, samt om venskabet med Poul Martin Bonde og vejen tilbage til rock’n’roll.

DR 2 23.15 Bag modebladenes glitrende forsider ligger en sjældent fortalt historie om de ofre, modellerne må være villige til at yde for at komme til tops i deres profession. Hvordan virker skønhedsindustriens kropsidealer på unge kvinder og mænd, og hvilke psykologiske skader kan de krævende og ofte uopnåelige fysiske krav medføre? ”Jagten på skønheden” forsøger at besvare spørgsmålet om, hvad skønhed er. Og om det er prisen værd?

0

Husmor

Foto: Lisbeth Holten

Kunsten at lægge make-up

Foto: DR

0

Opskriften på en husmor

TV søndag 8. december TV SønDag 8. DeCembeR DR1

DR2

TV 2

05:10 ((S)) Water Rats (35:177) (5420663) 06:00 Der er noget i luften (160) (G) (38446) 06:25 Der er noget i luften (161) (G) (1696205) 06:55 Der er noget i luften (162) (G) (7424021) 07:20 Der er noget i luften (163) (G) (1527156) 07:45 Der er noget i luften (164) (G) (1831330) 08:15 ((S)) Maggies nye liv (19:20) (2315243) 09:00 [=] OBS (31595) 09:05 ((S)) [=] Lone og orangutangerne - Tilbage til friheden (7656392) 10:30 ((S)) FILM Miss Marple: Den gustne hest Engelsk krimi fra 2010. (Agatha Christie’s Marple: The Pale Horse). Medvirkende: Miss Marple: Julia McKenzie, Thyrza Grey: Pauline Collins og Lydia Harsnet: Sarah Alexander. Instr.: Andy Hay. (832595) 12:00 Sidney Reilly - mesterspion (12:12) (75514) 12:50 [=] OBS (3319682) 12:55 ((S)) Bleak House (5:8) (3926048) 13:55 [=] Hammerslag i Moskva (G) (7094330) 14:55 ((S)) FILM Inspector Morse: Vejen gennem skovene Engelsk krimi fra 1995. (Inspector Morse: The Way Through the Woods). Medvirkende: Morse: John Thaw, Lewis: Kevin Whately og Alan Hardinge: Nicholas Le Provost. Instr.: John Madden. (7551935) 16:40 Jul hos Claus Dalby (2:7) (G) (1951330) 16:50 ((S)) FILM Tre mænd og en baby Amr. komedie fra 1987. (Three Men and a Baby). Medvirkende: Peter Mitchell: Tom Selleck, Michael Kellam: Steve Guttenberg og Jack Holden: Ted Danson. Instr.: Leonard Nimoy. (4065243) 18:30 ((S)) [=] TV Avisen med Sporten (4040) 19:00 [=] Price og Blomsterberg (2:4) (717) 19:30 ((S)) [=] Pagten (8:24) (208) 20:00 VM-håndbold: Optakt De danske håndboldkvinder har potentiale til at spille sig til en medalje ved VM i Serbien. Ulla Essendrop og Rikke Hørløkke vurderer den danske trup og får undervejs besøg af de spillere, som skal bringe Danmark tilbage til den absolutte verdenselite. (13359) 20:15 VM-håndbold: Japan-Danmark (k), direkte 1. halvleg. Da de danske håndboldkvinder for to år siden mødte Japan ved VMslutrunden, blev det et sandt drama, som Danmark først vandt efter forlænget spilletid. Nu mødes de to nationer så igen ved en slutrunde, og skal Danmark gøre sig forhåbninger om en medalje, skal aftenens kamp vindes. (540137) 20:45 ((S)) [=] TV Avisen (7879205) 20:55 VM-håndbold: Japan-Danmark (k), direkte 2. halvleg. (1470311) 22:05 ((S)) [=] TV Avisen (4404663) 22:20 Fodboldmagasinet Få det fulde overblik over Superligaen, når der hver søndag blændes op for »Fodboldmagasinet«, og se højdepunkter fra alle weekendens kampe. Der er gæster i studiet, når der skal sættes ord på den seneste udvikling i den bedste danske fodboldrække. Derudover er der sidste nyt fra de store udenlandske fodboldligaer og de mest væsentlige nyheder fra den øvrige sportsverden. (808798) 22:50 ((S)) Kriminalkommissær Foyle (11) Engelsk krimiserie. (748717) 00:20 ((S)) Kampen om dybet (3:5) Engelsk thrillerserie fra 2010. (3590996) 01:20 ((S)) Naboerne (197) (9784335) 01:45 ((S)) Halifax (12) (1356642) 03:25 ((S)) Damages III (5:13) (G) (2411712) 04:05 ((S)) Damages III (6:13) (9393480) 04:45-05:35 Det vilde Arktis (3:4) (4491460)

08:01 Skavlan (11) (G) (105193048) 09:00 [=] DR2 9:00 (2844330) 09:10 60 Minutes (G) (45192224) 10:00 [=] DR2 10:00 (2831866) 10:05 ((S)) Materialernes hemmelighed (1:3) (18056798) 11:00 [=] DR2 11:00 (7772069) 11:10 Kontinenternes rejse (1:4) (17516205) 12:00 [=] DR2 12:00 (7153156) 12:10 ((S)) Menneskets store vandring (3:5) (75415595) 13:00 [=] DR2 13:00 (6904408) 13:10 Livet i trætoppen (1:3) (54389137) 14:00 [=] DR2 14:00 (3460359) 14:10 Stormfulde planeter (3:3) (76064885) 15:00 [=] DR2 15:00 (9882663) 15:20 Søndag Live Talkshow (G) (4848663) 15:50 Jimmys bondegård (10) (3869595) 16:50 FILM Dobbeltjagt Engelsk thriller fra 1974. (The Black Windmill). Instr.: Don Siegel. (55472934) 18:35 Jul på Vesterbro (7:24) (G) (78339779) 18:45 Jul på Vesterbro (8:24) (7095137) 19:00 Korthuset (2:4) (1877601) 20:00 ((S)) River Cottage - grøntsager (6:7) Engelsk madprogram fra 2011. (2210243) 20:45 ((S)) River Cottage - marmelade og syltetøj (39196205) 21:00 Søndag Live (5180088) 22:30 [=] Deadline (6878040) 23:00 Jul på Vesterbro (8:24) (G) (9868507) 23:15 ((S)) Jagten på skønheden (31676595) 00:35-06:30 Nat-tv

06:00 Byggemand Bob (13048) 06:10 Mouk (3949999) 06:20 Mouk (1959408) 06:35 Bananer i pyjamas (9345224) 06:50 Bananer i pyjamas (9368175) 07:05 Bølle-Bob (1128885) 07:35 Shaggy & Scooby-Doo (1109750) 08:05 Turtles (1952021) 08:35 [=] Gorm og 100 % din ret (3237885) 09:00 [=] Go’ morgen Danmark (11486717) 12:00 [=] Nyhederne (37243) 12:05 [=] Nybyggerne (9) (G) (1544069) 12:50 Nybyggerne - finalen (G) (7864953) 13:25 [=] Stor, større - megafamilier (1528021) 14:10 [=] Mestrenes mester (7) (G) (34717) 14:55 [=] Tvillingerne og Julemanden (7) (G) (196069) 15:20 [=] The Julekalender (8) (159798) 15:40 VM-håndbold: Kina-Brasilien (k), direkte (3252175) 16:25 VM-håndbold: Kina-Brasilien (k), direkte (932069) 17:25 VM-håndbold: Studiet (666359) 18:00 [=] Nyhederne og Sporten (25205) 18:10 Regionale nyheder (6570514) 18:20 Dit vintervejr (1778601) 18:25 [=] Skiskolen (4) (G) (341309) 19:00 Nyhederne (5040) 19:30 Regionalprogram (4311) 20:00 [=] Tvillingerne og Julemanden (8) Julekalender for hele familien. (1224) 20:30 [=] FILM Julefrokosten Dansk komedie fra 2009. Instr.: Rasmus Heide. (113576) 22:05 VM-håndbold: Studiet (177330) 22:35 Station 2 Politirapporten (8701205) 23:10 [=] Station 2 (G) (576868) 23:55 Elementary (14) (G) (431779) 00:50 Generation krig (4) (G) (1004793) 01:20 ((S)) FILM Orphan Amr. psykologisk thriller fra 2009. (Orphan). Instr.: Jaume ColletSerra. (8354847) 03:20 [=] Airport (3223460) 04:00-06:00 [=] Nyhederne og Vejret (4584354)

DR K 05:20-05:25 ((S)) Dagens sang (94610040) 08:00 Ryges julefortællinger (2) (11300224) 08:10 Filmens fantastiske historie - 70’ernes radikale instruktører (10) (G) (91551311) 09:10 Filmens fantastiske historie - Nyt liv til populærkulturen (11:15) (G) (52807476) 10:15 ((S)) Hunde i krig (G) (50659069) 11:00 ((S)) JFK - tre skud der ændrede Amerika (1:2) (G) (32221088) 12:30 ((S)) JFK - tre skud der ændrede Amerika (2:2) (G) (32293205) 14:00 Gudstjeneste i DR Kirken (32994243) 14:45 [=] Udflugt til kulturkløften (2) (G) (21236088) 15:15 ((S)) [=] Huse der former os: Børnehaven (G) (21151243) 15:45 ((S)) [=] Danmarks unikke stilikoner (3:4) (G) (21149408) 16:15 Danmarks unikke stilikoner (4:4) (G) (90498601) 16:50 ((S)) Kong George V og dronning Mary (2:2) (G) (35247446) 17:50 ((S)) Joe McCarthy - en sand amerikaner (G) (74786175) 19:20 ((S)) [=] Copenhagen - og alt det der jazz (2:4) (G) (21125576) 19:50 Ryges julefortællinger (2) (G) (78959750) 20:00 De fantastiske fire (37022205) 21:00 Husmorens storhed og fald (1:4) Opskriften på en husmor. (14308717) 21:30 ((S)) [=] 5 skarpe om julen (84065595) 21:50 Kunstquiz (6:10) (G) (34538663) 22:30 Anne Lise Marstrand-Jørgensen - Mine to verdner (14396972) 23:00 Danske musiklegender: Peter Belli (1:6) (47317953) 23:30 [=] Besat af antikke glas (G) (47316224) 00:00-04:55 Nat-tv

TV 2 ChaRlie 08:05 [=] Stjerner på stribe (G) (90156682) 08:40 [=] Stjerner på stribe (G) (81693392) 09:20 FILM Comfort and Joy Amr. romantisk komedie fra 2003. (Comfort and Joy). Instr.: Magie Greenwald (52576885) 10:50 FILM Crossroads: A Story of Forgiveness Amr. drama fra 2007. (Crossroads: A Story of Forgiveness). Instr.: John Kent Harrison. (27724137) 12:25 FILM Jul, det bliver uden mig Tysk komedie fra 2012. (Weihnachten .. ohne mich, mein Schatz!). Instr.: Dennis Satin. (94330392) 14:00 Lov og uorden (585) (6531088) 14:55 Lov og uorden (586) (14566088) 15:50 FILM Agatha Christie: Spil med spejle Amr.-engelsk krimidrama fra 1983. (Agatha Christie’s Murder With Mirrors). Instr.: Dick Lowry. (53604021) 17:25 Små og store synder (372) (4933494) 18:20 Små og store synder (1) (51515682) 19:15 [=] Julesang på Charlie (6596427) 19:45 [=] Spørg Charlie (76218311) 20:25 Kalendergave 8 (77483717) 22:00 FILM Processen Fransk-italiensk-vesttysk drama fra 1963. (Le Procès). Instr.: Orson Welles. (99174866) 00:05-01:40 Nat-tv

TV3 05:50 Alle tiders barnepige 1. 06:15 FILM Country Strong. Amr. drama fra 2010. 08:40 According to Jim 5. 10:40 Robinson Ekspeditionen 2013 (G). 12:05 Big Business på Vestegnen (G). 13:05 FILM Jul i Canaan. Amr. drama fra 2009. 15:00 Bedste Bud (G). 16:00 Two and a Half Men 10. 16:30 Two and a Half Men 10. 17:00 How I met Your Mother 6. 17:30 How I met Your Mother 6. 18:00 How I met Your Mother 6. 18:30 How I met Your Mother 6. 19:00 The Blacklist 1 (G). 20:00 Luksusfælden 11 (G). 21:00 FILM Water for Elephants. Amr. romantisk drama fra 2011. 23:20 Sex & the City. 00:00 Sex & the City. 00:45 Sex & the City. 01:20 Sex & the City. 01:50 NCIS 8 (G). 02:35 Camelot. 03:25 FILM Jul i Canaan. Amr. drama fra 2009. 04:5505:40 Bleep My Dad Says 1.

DR3 10:30 X Factor USA. 12:40 DR3 Festival: Ellie Goulding (G). 13:35 FILM The Last Kiss. Amr. komediedrama fra 2006. 15:15 FILM Drillbit Taylor. Amr. komedie fra 2008. 16:50 Abby & Brittany - en krop, to hoveder (G). 17:15 Route 66 - på tværs gennem USA (G). 18:00 NBA Basketball: New York Knicks-Boston Celtics, direkte. 20:45 FILM Pulp Fiction. Amr. gangsterfilm fra 1994. 23:10 Homeland III. 00:00 Rookie Blue III (G). 00:45 So ein Ding. 01:15-04:35 Nat-tv.

DK4 05:00 Teatermøde. 05:30 EuropaMagasinet. 06:00 Kanal Lokal. 07:00 Boligstyling. 07:20 Fjernsyn for voksne. 07:50 Reklameinfo. 08:00 Jagtmagasinet. 08:30 Fiskemagasinet. 09:00 Rundt om jule-grillen. 09:45 Kniv og gaffel. 10:00 How2Scrap. 10:30 Julehistorier fra Den Gamle By. 11:00 Reklameinfo. 11:10 Eliteforskerne 2012. 11:50 Bog og forfatter. 12:15 Reklameinfo. 12:25 Hvordan. 12:30 Anne-Vibeke rejser. 13:00 Reklameinfo. 13:10 Naturligvis. 13:40 Eremitageslottet. 14:20 Motor TV 2013. 14:50 Reklameinfo. 15:00 Folkeuniversitet på dk4. 15:45 Reklameinfo. 16:00 Søndags Bingo. 17:00 Jagtmagasinet. 17:30 Reklameinfo. 17:40 Bog og forfatter. 18:25 Hvordan. 18:30 Er du til bøger?. 19:00 På ski igen, igen, igen. 19:35 Finn Olafsson koncert. 21:10

Mik Schacks Public Service. 22:00 Teatermøde med Marianne Høgsbro. 22:30 La det gro. 23:00 Fjernsyn for voksne. 23:30 Jagtmagasinet. 23:55 Reklameinfo. 00:05-05:00 Nat-tv.

SVeRige 1 05:05 Go’aften (G). 05:35 Den store maddyst (G). 06:35 Tv - vi husker: Kai Gullmar-evergreens (G). 07:45 Settman på plads (G). 08:45 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen. 09:00 Kobra (G). 09:30 Vintersportsstudiet. 10:30 Langrend: World Cup - stafet (k), direkte. 11:30 Vintersportsstudiet. 12:00 Langrend: World Cup - stafet (m), direkte. 13:15 Vintersportsstudiet. 14:30 Håndbold: Lugi-Sävehof (m), direkte. 16:00 Vintersportsstudiet. 16:30 Radiohjælpen. 16:35 Jagten på det perfekte billede (G). 17:05 Downton Abbey (G). 17:55 Sportsnyt. 18:00 Nyheder. 18:10 Regionale nyheder. 18:15 Landet rundt. 18:45 Julekalender: Hedenhösbørnene opfinder julen (G). 19:00 Sportsspejlet. 19:30 Nyheder. 19:55 Regionale nyheder. 20:00 Alt for Sverige. 21:00 Ægte mennesker. 22:00 Hotellet. 22:50 Nyheder. 22:55 Londoners. 23:40 Ugens forbrydelse (G). 00:40-02:10 Nat-tv.

SVeRige 2 08:00 I Stalins skygge (G). 09:00 Nyheder. 09:05 Erlend og Steinjo. 09:30 Mit liv som roma (G). 10:00 Nyheder. 10:05 Gudstjeneste. 10:50 Dans!. 11:00 Nyheder. 11:05 Finland er svensk (G). 11:35 Frem i lyset (G). 12:05 Nyheder. 12:10 Korrespondenterne (G). 12:40 Ikke værre end andre (G). 13:10 Fuld storm. 13:25 Hvem ved mest? (G). 15:55 Nyheder. 16:00 Det koreanske musikmirakel. 16:55 Guidet tur (G). 17:00 Skole-tv: Le hold-up. 17:10 Skole-tv: El atraco al banco. 17:20 Skole-tv: Der Bankraub. 17:30 Kortfilmklubben. 17:43 Skole-tv: Kamikaze Deutschland. 17:50 Skole-tv: ¡Pregunta ya!. 18:00 Guds kvinder. 18:55 På islænderryg i Sylarna. 19:00 Verdens natur: Pingvinerne. 19:55 Radiohjælpen. 20:00 Stephen Fry springer ud. 21:00 Nyheder. 21:15 Agenda. 22:00 Sportsnyt. 22:10 Nobel 2013: Nobelstudiet. 22:55 Gudstjeneste (G). 23:40 Dokument indefra: Alice Babs’ mistede rettigheder (G). 00:40-05:35 Nat-tv.


8

Radio&Tv

6

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Julehjælp til fattige

P2 19.20 Koncert i Santa Maria del Pi Basilikaen i Barcelona fra d. 25. november i ”P2 Koncerten”. Med sange og danse fra det 14. århundrede til ære for Den Sorte Madonna fra Montserrat. Med ensemblerne La Capella Reial de Catalunya og Hespèrion XXI under ledelse af Jordi Savall.

P1 DAB 00.30 Julehjælp til de fattige griber om sig og velgørende organisationer får flere ansøgninger om julehjælp end nogensinde. Det seneste årti er antallet af fattige danskere da også tredoblet. ”Den sociale udfordring” spørger Rene Skau Björnsson, formand for Børnesagens Fællesråd, om julehjælpen er en reel indsats mod fattigdommen eller blot en symbolsk handling, der for en stund får os til at glemme, at uligheden og fattigdommen stiger i Danmark?

Rosevinduet på Santa Maria del Pi Foto: Scanpix

Julehjælp på Nørrebro

Foto: Scanpix

0

Sange fra 14. århundrede

P1 18.25 DAB Der findes en del ord for, hvordan man forbinder to computere. Til gengæld er der stor mangel på ord for forbindelsen mellem mennesker, og ”Unævnelighedernes store ordbog” er sat i verden for at kompensere for netop dette. Bogens forfatter, Carsten Graff, gæster ”Sproglaboratoriet”.

0

Det uudsigelige

Radio mandag 9. december RaDio manDag 9. DEcEmBER DR P1 FM hverdage 6.00-18.00, lørdage 8.00-18.00, søn- og helligdage 9.54-18.00 digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Den sociale udfordring 05:30 Apropos - hjælp 06:00 Radioavis 06:07 P1 Morgen 07:00 Radioavis 07:07 P1 Morgen, fortsat 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen, fortsat 09:00 Radioavis 09:10 Ordet er dit 10:00 Radioavis 10:03 Hjernekassen på P1 Peter Lund Madsen får hver uge nye gæster i studiet, som deler ud af deres store viden om eksempelvis rummedicin, sindssygdom, følende blomster og andre fængende hjørner af videnskaben. 11:00 Radioavis 11:03 Sundhed på P1 Programmet handler om livsstil som forebyggelse af sygdom og ansvarlighed som grundlaget for egen og familiens trivsel. 11:30 Alle tiders historie Programmet, hvor aktuelle emner bliver set i historisk lys. 12:00 Radioavis 12:20 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 12:46 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 13:00 Radioavis 13:03 Congo - den glemte krig 14:00 Radioavis 14:03 Eksistens Programmet, hvor filosofi bliver aktuel, levende og vedkommende. Her får du tidsaktuelle temaer med filosofisk kant, hurtig filosofi og fortløbende serier om nogle af de tanker, der vækker den dybe undren. 15:00 Radioavis 15:03 Faglitteratur på P1 Ny viden, tankevækkende pointer og aktuelle tendenser i fagbøger, debatbøger, erindringer og biografier. Skarpe skribenter taler om interessant litteratur. 15:30 Apropos Et levende og varieret program om alt det, der kommer os ved som mennesker. 16:00 Radioavis 16:10 Orientering 17:00 Radioavis 17:10 Orientering, fortsat

KD0912uge_6.indd 1

18:00 Radioavis 18:10 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 18:25 Sproglaboratoriet Der findes en del ord for, hvordan man forbinder to computere. Til gengæld er der stor mangel på ord for forbindelsen mellem mennesker, og »Unævnelighedernes store ordbog« er sat i verden for at kompensere for netop dette. Bogens forfatter, Carsten Graff, gæster »Sproglaboratoriet«. 18:55 Nyheder fra Grønland på dansk 19:00 Radioavis 19:03 Harddisken Et magasin fra virkelighedens virtuelle verden. Fremtidsvisioner, informationssamfund og digitale drømme. 20:00 Radioavis 20:03 Congo - den glemte krig 21:00 Radioavis 21:03 Feature: Sæddononation, et valg for livet - Hvad gør jeg den dag, jeg bliver opsøgt af et donorbarn? Det spørgsmål har sæddonorerne Jesper og Mads begge forholdt sig til. For selvom de har doneret sæd af vidt forskellige årsager, så har de begge truffet et valg, der kan have store konsekvenser for fremtiden. De har begge måtte forholde sig til, hvad de vil gøre den dag, de bliver opsøgt af et donorbarn. 21:30 Radiofortællinger Et program med de krøllede, storslåede og hemmelige historier. Her kan du høre alt fra personlige beretninger og højspændt drama til godnatlæsning, telefonbeskeder og røverhistorier. 22:00 Radioavis 22:03 Danskernes akademi Vores krop er med os hele tiden til glæde og besvær, og den er i al fald vores. Eller er den? »Vi er vores krop. Men alligevel er den ikke vores krop«, siger professor i idræt ved Aarhus Universitet, Verner Møller. Hvordan vi bruger vores krop, viser den frem eller ikke viser den frem, er nemlig bestemt af de kulturelle og sociale normer. Tradition, kultur og tiden bestemmer over vores kroppe. Og dermed også over kroppens sammenhæng med identitet, opfattelsen af nøgenhed og idealerne for den smukke krop. 22:10 Orientering

23:00 Radioavis 23:05 Orientering, fortsat 23:55 Danmark Kort Classic Sneglegangen i Rundetårn. Hanne Brandt. 00:00 Radioavis 00:05 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 00:30 Den sociale udfordring Julehjælp til de fattige er en tradition, som griber om sig. De velgørende organisationer får flere ansøgninger om julehjælp end nogensinde. Antallet af fattige danskere er da også tredoblet i løbet af det seneste årti. Men er julehjælp til en værdi af omkring 2000 kr. en reel indsats mod fattigdommen? Eller er det blot en sentimental og symbolsk handling, der får os til at glemme for en stund, at uligheden og fattigdommen stiger i Danmark? Det spørgsmål stiller »Den sociale udfordring« til formanden for Børnesagens Fællesråd, Rene Skau Björnsson. 01:00 Radioavis 01:03 Eksistens Programmet, hvor filosofi bliver aktuel, levende og vedkommende. Her får du tidsaktuelle temaer med filosofisk kant, hurtig filosofi og fortløbende serier om nogle af de tanker, der vækker den dybe undren. 02:00 Radioavis 02:03 Hvordan mor? Sidste nyt fra fertilitetsindustrien (3:4) 02:33 Mennesker og Tro Genkomst. Evangelist Johny Noer fortæller fra sin ørkenlejr i Israel om at vente på Messias. 03:00 Radioavis 03:03 Danskernes akademi 03:10 Orientering 04:00 Radioavis 04:03 Orientering, fortsat 04:53 Danmark Kort Classic 04:58-05:00 Sprogminuttet

DR P2 FM Fra 18.00 og indtil 6.00 hverdage, 8.00 lørdage, 9.54 søn- og helligdage digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Grammofon 06:00 Radioavis 06:05 Grammofon, fortsat 07:00 Radioavis

07:05 P2 Morgenmusik 08:00 Radioavis 08:05 Morgenandagten Præludium: Paul Kickstat: Kom, hedningers frelsermand. Ord til dagen: Af Bonaventura (1217-1274). Salme: 80 »Tak og ære være Gud«. Fra Det Nye Testamente: Romerbrevet 8, 1-4. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 272,1-3 »I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde«. Postludium: Johann Ludwig Krebs: Fryd dig, du Kristi brud. 08:23 P2 Morgenmusik, fortsat 09:00 Radioavis 09:05 P2 Morgenmusik, fortsat 10:00 Radioavis 10:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 11:00 Radioavis 11:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 12:00 Radioavis 12:20 Værket Verdi: Strygekvartet, e-mol. Brodsky Kvartetten. 13:00 Radioavis 13:03 Grammofon - med Minna Grooss. Ikke så megen snak. 14:00 Radioavis 14:03 Grammofon, fortsat 15:00 Radioavis 15:03 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 16:00 Radioavis 16:10 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 17:00 Radioavis 17:10 Amadeus, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Essensen på P2 19:20 P2 Koncerten Jordi Savall i Barcelona. Koncert i Santa Maria del Pi Basilikaen i Barcelona med sange og danse fra det 14. århundrede til ære for Den sorte Madonna fra Montserrat. Ensemblerne La Capella Reial de Catalunya og Hespèrion XXI under ledelse af Jordi Savall. (Santa Maria del Pi 25. november). 22:00 Natsværmeren med klassisk musik og det, der ligner. 23:00 Radioavis 23:05 Natsværmeren, fortsat 00:00 Radioavis 00:05 Essensen på P2 01:15 Værket 02:00 Radioavis 02:03 P2 Formiddag 03:00 Radioavis

03:03 P2 Formiddag 04:00 Radioavis 04:03-05:00 Grammofon

DR P3 05:00 Radioavis 05:03 Natradio 06:04 JuleMorgen 09:04 Julen, din gamle kælling 12:00 P3 Nyheder 12:03 P3 Sporten 12:05 Smag på P3 Programmet handler om musik - her guider værten dig gennem ny musik, quizzer, musikminder og friske musiknyheder. 14:04 Monte Carlo Peter Falktoft og Esben Bjerre vender ugens store og små begivenheder med et satirisk blik, kigger på ugens bedste tv og tester citater efter en særlig citatskala, som er opfundet til lejligheden. 15:04 P3 Sporten 15:06 Monte Carlo, fortsat 16:04 P3 Sporten 16:06 Pressen på P3 Skarp journalistik med et glimt i øjet. 17:04 P3 Sporten 17:06 Pressen på P3, fortsat 18:04 Liga P3’s daglige sportsunderholdning, hvor du får alt at vide om de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden. Her er gæster, livereportager, god stemning og masser af kærlighed til sporten. 21:03 Aftenvagten Programmet for den absolut nysgerrige P3-lytter. Det er ny musik - værtens personlige favoritter og de underholdende historier rundt om. 00:05-05:00 Natradio

DR P4 FÆLLES 05:00 Radioavis 05:03 Morgenstund 06:05 Regionale programmer 10:03 Formiddag på 4’eren Lyt med, når værterne med stor ildhu kaster sig over dags- og tidsaktuelle emner. Programmet byder på masser af smil, ahaoplevelser, musik og interessante eksperter, der kan gøre dig klogere på alt mellem himmel og jord. 12:00 Radioavis 12:18 Smutvejen Din daglige genvej til forbrug, du kan bruge, og tips til en

sjovere, bedre, billigere, sundere hverdag. 12:30 Regionale programmer 12:35 Smutvejen, fortsat 13:03 Danmarksmester - en quiz på land og by, i fortid og nutid, fra Skagen til Gedser. 14:03 Madsen 15:06 Regionale programmer 16:50 Radiosporten 16:53 Regionale programmer 18:03 P4 Aften Har du fået nok af tv, eller trænger du bare til lidt go’ musik som akkompagnement til din aften - så er P4 svaret. Her får du timevis af blandet underholdning med aktuelle hits og gamle kendinge. Programmet sendes direkte frem til kl. 21.00, hvor du kan sende dit musikønske ind. 21:03 Madsen 22:03 Dansktimen 23:05 P4 Aften, fortsat 01:03-05:00 P4 Natradio

DR P4 SjÆLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder 15:06 Xpres Programmet følger op på dagens begivenheder og ledsager regionens pendlere hele vejen hjem til aftensmaden. Med nyheder, vejr, trafik og god musik. 16:53-18:03 Xpres, fortsat

DR P4 BoRnhoLm 06:05-10:03 P4 Bornholm Morgen 12:30-12:35 Regionale Nyheder 15:06 P4 Bornholm Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Bornholm Eftermiddag, fortsat

DR P4 Fyn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 TREkanTEn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Trekanten Nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 køBEnhavn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder

15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 miDT & vEST 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionalnyt 15:06 Xpress 16:53-18:03 Xpress, fortsat

DR P4 noRDjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder fra P4 Nordjylland 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 SyD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Syd Nyheder 15:06 P4 Hjemad 16:53-18:03 P4 Hjemad, fortsat

DR P4 øSTjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

RaDio

24Syv

05:00 24syv Nyheder 05:05 Europa i flammer (G) 06:00 24syv Nyheder 06:05 24syv Morgen 09:05 Millionærklubben Hvor der handles, der tales. 10:00 24syv Nyheder 10:05 Det Røde felt 12:00 24syv Nyheder 12:07 Globus Kina (G) 13:00 24syv Nyheder 13:05 Globus USA (G) 14:00 24syv Nyheder 14:05 Bæltestedet 15:00 24syv Nyheder 15:05 24syv Eftermiddag Afbrudt af »24syv Nyheder« hver hele time. 18:00 24syv Nyheder 18:05 AK 24syv Et sprængfarligt kulturmagasin. 20:00 24syv Nyheder 20:05 Efter 8 (G) Vi samler op på dagen. 21:00 24syv Nyheder 21:05 Fodbold FM 22:00 24syv Nyheder 22:05 Fodbold FM 23:00 24syv Nyheder 23:05 Datolinjen Flere sider af samme dag. 00:00 24syv Nyheder 00:05 Nattevagten Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 1.00 og 2.00. 03:00 24syv Nyheder 03:05 Råbånd 04:00 24syv Nyheder 04:05-05:00 Nattevagten Highlights

03-12-2013 09:17:11


9

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013 Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

7

Lehman Brothers’ fald

DR 2 20.00 DR2 Tema giver kongehuset et serviceeftersyn i ”Hvad skal vi med Kongehuset”. Er det rimeligt, at vi bruger mere end 300 millioner kroner årligt på kongehuset? Er de kongelige i virkeligheden den fantastiske eksportsucces og det gode eksempel for befolkningen, som mange siger? Eller er der plads til forbedring? Vi møder passionerede royalister og svorne republikanere, og vi stiller spørgsmålet: Er det tid til forandring?

DR 2 21.00 Fredag d. 12/9 2008. Investeringsbank Lehman Brothers er på randen af konkurs. I et kapløb mod tiden mødes finansverdenens spidser for at sammensætte en pakke, der kan redde banken. Det bliver Wall Streets mest dramatiske weekend siden børskrakket i 1929. Den største konkurs nogensinde truer, hvilket vil sende chokbølger gennem den internationale finansverden. Følg forløbet i ”Lehman Brothers’ sidste dage”.

I Frankrig

Foto: Scanpix

Krisemøde i direktionen

Foto: DR

0

Kongehuset – et eftersyn

DR K 20.00 En gådefuld ulykke forvandler et af Anden Verdenskrigs mest komplekse flyangreb til en katastrofe. Dokumentaren ”Angrebet på Shellhuset” forsøger med hjælp fra angrebets chefnavigatør Edward Sismore, eksperter og øjenvidner at genskabe angrebet og opklare, hvad der gik galt.

0

Mislykket angreb

TV mandag 9. december TV manDag 9. DeCembeR DR1

DR2

TV 2

06:00 Der er noget i luften (165:320) (3731) 06:30 ((S)) Naboerne (198) (3509688) 06:55 ((S)) Dage i haven (1:12) (8559793) 07:25 ((S)) Luksuskrejlerne (69) (3087422) 08:10 ((S)) Kurs Australien - en reporter går ombord (2:5) (8533731) 08:40 ((S)) Livet i en zoo (1:10) (4529731) 09:05 ((S)) [=] På optagelse med »Livets planet» (1:10) (5184267) 09:35 ((S)) Jamies mad på 15 minutter (29) (4927422) 10:00 ((S)) Hairy Bikers - lækkerier hver dag (5:6) (2797170) 10:45 ((S)) [=] Gintberg på kanten - Nationalmuseet (4:7) (9438354) 11:15 ((S)) Luksuskrejlerne (86) (8004248) 12:00 ((S)) [=] Hammerslag (3:6) (G) (59606) 12:40 [=] Kender du typen? (5) (G) (839118) 13:20 ((S)) Hotel Babylon (25:32) (374996) 14:15 ((S)) Lægerne (49:64) (8431977) 15:05 De heldige helte (62:66) (2916354) 15:50 ((S)) Naboerne (199) (2530002) 16:15 ((S)) Til undsætning (23:48) (5812625) 17:00 ((S)) Landsbyhospitalet (76) (23644) 17:50 ((S)) [=] TV Avisen (5388712) 18:00 ((S)) [=] Antikduellen (5:12) (7731) 18:30 [=] TV Avisen med Sporten (46286) 18:50 ((S)) Vores vejr (6318267) 19:00 ((S)) [=] Aftenshowet (538) 19:30 [=] Pagten (9:24) (49880) 19:55 ((S)) TV Avisen (8924538) 20:00 [=] Sporløs (6:6) I Colombia blev en dreng ved navn Alvaro født for 27 år siden. Alvaro blev adopteret til Danmark, hvor han fik navnet Christian. Men da han blev myndig, tog han sin colombianske identitet tilbage - og blev igen til Alvaro. I de seneste år har han gjort alt, hvad han kunne for at finde sin biologiske mor, og for fire år siden rejste han tilbage til Colombia for at lede. Det lykkedes ham ikke at finde hende, men nu håber han, at »Sporløs« kan hjælpe ham på en ny rejse tilbage til Colombia. (93460) 20:40 [=] Spekulanterne slår til igen (4:4) (7379462) 21:20 [=] Jul hos Claus Dalby (4) Som julegæst hos Claus Dalby bliver man budt velkommen på smukkeste vis. Udendørs er der masser af lys, både som lyskæder, levende lys og ikke mindst islygter, som er lavet af balloner. Indenfor i hallen bliver et filigrantræ pyntet med det fineste pynt, og foran spejlet placeres en dekoration med høje lys, lavgrene og nøgne jomfruer. (8173118) 21:30 ((S)) [=] TV Avisen (78354) 21:55 ((S)) Håndbold: VM-studiet De danske håndboldkvinder er på en mission i Serbien hvor VM-slutrunder finder sted i de tre byer Nis, NoviSad og Beograd. DR-sporten er på plads og følger den seneste udvikling og tager pulsen på den danske VM-form. Det hele serveret af Ulla Essendrop og den tidligere olympiske mester Rikke Hørlykke. (8159538) 22:05 ((S)) [=] Horisont (691101) 22:30 ((S)) Kriminalkommissær Foyle (12) Engelsk krimiserie fra 2004. (3480170) 00:05 ((S)) Water Rats (69:177) Australsk krimiserie. (9030381) 00:50 ((S)) Murphys lov Engelsk krimiserie fra 2005. (2114294) 01:45 ((S)) Sidste trumf (3:4) (3546045) 02:35 ((S)) Sidste trumf (4:4) (4374519) 03:30 ((S)) Naboerne (198) (G) (7555923) 03:50-04:40 Det vilde Arktis (4:4) (1726294)

12:00 [=] DR2 12:00 (9325539) 12:30 ((S)) [=] Det slører special edition (4:6) (G) (3485441) 13:00 [=] DR2 13:00 (6972809) 13:15 ((S)) Magtspil i fængslet (59508267) 14:00 [=] DR2 14:00 (8733335) 14:05 The Daily Show (95257165) 14:30 Detektor (3472977) 15:00 [=] DR2 15:00 (9873915) 15:10 [=] Bag Borgen (G) (20499915) 15:35 [=] P1 Debat på DR2 (20480267) 16:00 [=] DR2 Nyhedstimen (4538002) 17:00 DR2 17:00 (4261793) 17:05 DR2 Dagen (1759083) 18:00 DR2 18:00 (9400644) 18:15 [=] Livets planet (5:10) (55429354) 19:05 Jul på Vesterbro (8:24) (G) (11843118) 19:20 (Jul på Vesterbro (9:24) (11831373) 19:35 ((S)) Dag II (3:10) (1647170) 20:00 ((S)) Hvad skal vi med Kongehuset (1840557) 21:00 ((S)) Lehman Brothers’ sidste dage Engelsk dokumentarfilm fra 2009. (1905489) 21:50 [=] Det slører stadig - filler (74326199) 22:00 Jersild i tiden (6846441) 22:30 [=] Deadline (6845712) 23:00 Jul på Vesterbro (9:24) (G) (3163719) 23:15 2. sektion (5364002) 23:45 The Daily Show - ugen, der gik (39488489) 00:05-06:30 Nat-tv

06:00 [=] Nyhederne, Sporten og Vejret (4118) 06:30 Go’ morgen Danmark (95815441) 11:30 Grænsepatruljen (8915) 12:00 [=] Nyhederne, Sporten og Vejret (16880) 12:17 Regionale nyheder (201249118) 12:25 [=] Liebhaverne (703199) 12:55 [=] Alarm 112 (151712) 13:25 Mere hus for pengene (654644) 14:20 [=] Moderne Mamma - Æggeruller med laks (1794624) 14:35 The Good Wife (11) (5093809) 15:25 ((S)) The Good Wife (12) (8410606) 16:10 [=] Tvillingerne og Julemanden (8) (G) (9075903) 16:40 [=] The Julekalender (9) (1912880) 17:00 [=] Nyhederne og Sporten (55199) 17:10 Regionale nyheder (7266809) 17:20 Go’ appetit (35915) 17:50 Vejret (2246441) 18:00 [=] Nyhederne og Sporten (98151) 18:15 Regionale nyheder (2237793) 18:25 Dit vintervejr (2139267) 18:30 Go’ aften Danmark (5129) 19:00 [=] Nyhederne (6354) 19:30 Regionalprogram (5625) 20:00 [=] Tvillingerne og Julemanden (9) Julekalender for hele familien. (48422) 20:35 [=] Hvem vil være millionær? I den gods sags tjeneste. (1247625) 21:25 [=] Skiskolen (5) (4409538) 22:00 [=] Nyhederne og Sporten (5002) 22:30 Regionale nyheder (73880) 22:45 ((S)) FILM Transformers Amr. science fiction-film fra 2007. (Transformers). Medvirkende: Sam Witwicky: Shia LaBeouf, Mikaela Banes: Megan Fox og Kaptajn Lennox: Josh Duhamel. Instr.: Michael Bay. (4529809) 01:15 Blue Bloods (57) (9300836) 02:00 Modern Family (72) (7507687) 02:25 Kongen af Queens (115) (1027671) 02:55 Kongen af Queens (116) (1969749) 03:20 [=] Natholdet (3290132) 04:00-06:00 [=] Nyhederne og Vejret (4488126)

DR K 07:30 Morgen-tv 08:05 Morgenandagten på DR K (53995460) 08:25 ((S)) Dagens sang (34073712) 08:30 [=] Gudstjeneste i DR Kirken (87359606) 09:15 [=] Madsen & Co (17:32) (87522996) 09:40 [=] Madsen & Co (18:32) (56320422) 10:05 ((S)) [=] Madsen & Co (19:32) (66301183) 10:30 ((S)) De nøgne positive (31352118) 11:10 [=] Kunstquiz (6:10) (G) (99112606) 11:55 Lørdagshjørnet - Dan Turèll (G) (95093129) 12:55 Lørdagshjørnet. Ulf Pilgaard/Claus Ryskjær (98371793) 13:55 ((S)) [=] Hvornår var det nu, det var? (62288793) 14:25 ((S)) [=] Hvornår var det nu, det var? (86675828) 14:55 [=] Anthonsen - Den gale mand (3) (G) (65165480) 15:55 [=] Anthonsen - Millioner med mere (4:2) (34398422) 16:35 ((S)) Krigsbørn (1:2) (14081915) 17:25 ((S)) Krigsbørn (2:2) (57905644) 18:20 ((S)) Churchill i Første Verdenskrig (G) (53842441) 19:10 ((S)) Colditz - det flugtsikre fængsel (G) (83434712) 19:55 ((S)) Dagens sang (36637151) 20:00 [=] Angrebet på Shellhuset (47935625) 20:50 ((S)) [=] Billeder der ændrede verden: Abu Graib (85157880) 21:00 ((S)) [=] Modstandskampens sidste vidner - Jørgen Kieler (3:4) (14375489) 21:30 D-dagens sidste helte (2) (60312422) 22:25 ((S)) Slaget om England (1) (52413915) 23:10 ((S)) Slaget om England (2) (11445441) 23:55 ((S)) Slaget om England (3) (67556847) 00:45-06:15 FILM Nat-tv

TV 2 ChaRlie 07:30 Felicity (64) (G) (4592977) 08:15 Felicity (65) (16977408) 09:00 Skadestuen i Holby (28) (G) (9520441) 09:55 Skadestuen i Holby (29) (84690625) 10:50 Bjerglægen (6) (49403373) 11:40 Doc Martin (15) (10061462) 12:30 Folk og fæ (78) (1003644) 13:25 [=] Stjerner på stribe (G) (2384712) 14:00 Lov og uorden (587) (6598373) 14:50 Lov og uorden (588) (14536847) 15:45 FILM Inspector Lynley - hævnens nat (4) Engelsk krimi. (The Inspector Lynley Mysteries). Instr.: Kim Flitcroft. (84106809) 17:20 Små og store synder (2) (7888165) 18:15 Små og store synder (3) (4045538) 19:15 Fint skal det være (1) (6563199) 19:45 [=] Spørg Charlie (76285083) 20:25 Kalendergave 9 - dagens overraskelse. (77451118) 22:05 Kommissær Rex (22) Tysk-italiensk krimiserie. (38039809) 22:55 Castle (80) Amr. krimiserie. (46567170) 23:45 Lov og uorden (587) (G) (8969489) 00:35 Lov og uorden (588) (G) (86625403) 01:20-01:40 Reba (45) (29490478)

TV3 05:45 Wedding Band. 06:25 One Tree Hill. 07:10 Real Housewives of Vancouver. 08:05 The Kardashians indtager Miami 3 (G). 09:05 The Finder. 10:00 Hospitalet. 11:00 Til middag hos .. Manu Sareen. 12:00 Masterchef Jul (G). 13:00 Køb, renover, sælg!. 14:00 The Kardashians indtager Miami 3. 15:00 Luksusfælden 5. 16:00 Bones. 17:00 NCIS 8. 18:00 The Blacklist 1 (G). 19:00 Masterchef Jul (G). 20:00 Robinson Ekspeditionen 2013. 21:20 The Blacklist 1. 22:20 Sex & the City. 00:55 (G) FILM The Incredible Hulk. Amr. actionfilm fra 2008. 03:00 Bones (G). 03:45-05:05 FILM Spring Breakdown. Amr. komedie fra 2009.

DR3 13:10 Naturens perler: Great Barrier Reef. 13:40 Thomas Skovs Sportsprogram - Freestyle ski. 14:10 Late Night med Jimmy Fallon. 14:50 ((S)) Stephen King: Haven. 15:35 ((S)) Stephen King: Haven. 16:15 ((S)) USA Kyst til kyst. 17:10 ((S)) Route 66 - på tværs gennem USA (G). 17:55 ((S)) Flodmonstre. 18:45 ((S)) [=] De uperfekte II (G). 19:15 ((S)) Family Guy. 19:35 ((S)) Family Guy. 20:00 ((S)) VICE: Nigeria - oliepirater. 20:30 ((S)) DR3 Dok: UFO-mysteriet i Østersøen. 21:30 BøsseStudier - Udspring. 22:00 FILM The Bad Lieutenant - Port of Call: New Orleans. Amr. drama fra 2009. 23:55 Late Night med Jimmy Fallon. 00:35 Parks and Recreation. 00:55 Flodmonstre. 01:4503:45 Natten på DR3.

DK4 05:00 Susse Wold og Bent Mejding. 06:00 Kanal Lokal. 07:00 Krop, mad og bevægelse. 07:30 Sund fornuft. 08:00 Reklameinfo. 08:10 En mærkesag. 08:20 Den lille pige med svovlstikkerne v. Preben Harris. 08:30 Folkeuniversitet på dk4. 09:15 Reklameinfo. 09:30 Jagtmagasinet. 10:00 Er du til bøger?. 10:30 Reklameinfo. 10:40 Drømmen om paradiset. 11:15 EU på højskole. 11:50 Reklameinfo. 12:00 Tai-Chi. 12:30 Naturligvis. 13:00 Reklameinfo. 13:10 Sapere Aude. 13:50 Fado. 14:20 Reklameinfo. 14:30 Fjernsyn for voksne. 15:00 Gammelt brød og historiske kager. 15:30 Øl for enhver smag. 15:35 EU lige på og kort. 15:50 Reklameinfo.

16:00 MandagsBingo, direkte. 17:00 NBA Sammendrag. 19:00 Fiskemagasinet. 19:30 Historisk julemad med Bi Skaarup. 20:30 På ski igen, igen, igen. 21:05 Julehistorier fra Den Gamle By. 21:35 Anne-Vibeke rejser. 22:00 Rejsemagasinet. 22:30 Jagtmagasinet. 23:00 Basketball: NBA Action. 00:00 Reklameinfo. 00:10 Kanal Lokal. 01:10 Hobby og fritid. 01:30 Krimiklub Horsens. 02:00 Kunst I øjet. 02:30 Eliteforskerne 2012. 03:00 How2Scrap. 03:30 Teatermøde med Silas Holst. 04:00 Tibet. 04:30-05:00 EU på højskole.

SVeRige 1 05:30 Landet rundt. 06:00 Nyheder. 06:05 Sportsspejlet. 06:25 Go’morgen Sverige. 07:15 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen. 07:30 Nyheder. 07:43 Go’morgen Sverige. 10:00 Landet rundt (G). 10:30 Sverige! (G). 11:00 Sportsspejlet (G). 11:30 På sporet (G). 12:30 Tak for musikken (G). 13:30 Londoners (G). 14:15 10 ting, du ikke vidste. 14:35 FILM Sejr i mørke. Svensk biografisk drama fra 1954. 16:20 Go’morgen Sverige. 16:50 Strömsö - livsstilsmagasin. 17:30 Sverige i dag. 17:55 Sportsnyt. 18:00 Nyheder. 18:10 Regionale nyheder. 18:15 Spørg lægen. 18:45 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen (G). 19:00 Kulturnyheder. 19:15 Regionale nyheder. 19:30 Nyheder. 20:00 Sommersamtaler. 21:00 Musikhjælpen - optakt. 22:00 Homeland III. 22:50 Nyheder. 22:55 FILM Enrico Mattei. Italiensk dramaminiserie fra 2009. 00:35 Ægte mennesker (G). 01:35 Hotellet (G). 02:25-02:40 Kulturnyheder.

SVeRige 2 07:05 Guds kvinder (G). 08:00 Stephen Fry springer ud (G). 09:00 Forum. 16:00 Nyheder. 16:05 Forum. 16:20 På rundrejse i Sverige. 16:35 Gudstjeneste (G). 17:20 Nyheder på tegnsprog. 17:30 Nyheder på samisk. 17:45 Nyheder på finsk. 18:00 SOS overvægt. 19:00 Hvem ved mest?. 19:30 Ikke værre end andre. 20:00 Videnskabens verden. 21:00 Nyheder. 21:40 Kulturnyt. 21:45 Regionale nyheder. 21:55 Nyhedsoverblik. 22:00 Sportsnyt. 22:15 Nobel 2013: Nobelstudiet. 23:00 En thailandsk kærlighedsaffære. 23:55 Musikhjælpen. 01:00-06:00 Nat-tv.


10

Radio&Tv

8

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Det syge sind

P2 19.20 Kl. 20.00 hylder Athelas Sinfonietta komponisten Witold Lutoslawskis 100-års fødselsdag. Hør Lutoslawskis ”Sacher variationer for solocello”, ”Dansepræludier”, ”Chain I” og ”Slides” og Per Nørgårds ”Solo-klaverstykke”, ”Remembering Child” og et nyt stykke for solo cello, dedikeret til Lutoslawski (uropførelse). Med Jakob Kullberg, cello. Aarhus Sinfonietta. Dirigent: Pierre-André Valade. 19.20 Sopran Sunniva Lien Olsen synger Monteverdi og Purcell.

P1 DAB 01.03 Denne uge går ”Skønlitteratur på P1: Den sindssyge litteratur” tæt på litteratur, der handler om sindssyge. Hør et forfatterinterview med Annette Lindegaard, der har skrevet ”Lobotomisten”, og et mailinterview med Bjørn Rasmussen, der er aktuel med romanen ”Pynt”. Begge bøger har fokus på det syge sind.

Polske Lutoslawski, 1913-1994

Foto: Scanpix

Forfatter Bjørn Rasmussen

Foto: Scanpix

0

Lutoslawski 100 år

P1 15.03 Efter at have været enebarn hele sit liv går 66-årige adopterede Inger på jagt efter sin biologiske familie. En jagt, der med udgangspunkt i Aarhus fører hende over det indremissionske Bøvling Bjerg i Vestjylland til København. Og afslører familie-relationer på godt og ondt. Før og nu. ”Feature: På jagt efter søskende” er tilrettelagt af Gitte Hansen.

0

På familiejagt

Radio tirsdag 10. december RaDio TiRSDag 10. DEcEmBER DR P1 FM hverdage 6.00-18.00, lørdage 8.00-18.00, søn- og helligdage 9.54-18.00 digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Faglitteratur på P1 05:30 Apropos 06:00 Radioavis 06:07 P1 Morgen 07:00 Radioavis 07:07 P1 Morgen, fortsat 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen, fortsat 09:00 Radioavis 09:10 Ordet er dit Programmet, hvor lytterne debatterer aktuelle samfundsspørgsmål på lige fod med meningsdannere, eksperter og beslutningstagere. 10:00 Radioavis 10:03 Verden ifølge Gram - udsyn med personlighed og perspektiv. 11:00 Radioavis 11:03 Den sociale udfordring 11:30 Religionsrapport Et journalistisk magasin, der går i dybden med tendenser og nyheder fra den religiøse verden, både herhjemme og i resten af verden. Med nyheder, reportager, debat og kommentarer udfordres vanetænkning og fremme dialogen mellem grupper med forskellig tro - eller uden tro. 12:00 Radioavis 12:20 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 12:46 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 13:00 Radioavis 13:03 Radioklassikeren 14:00 Radioavis 14:03 Videnskabens verden Et naturvidenskabeligt program med nyheder, reportager og gæster i studiet. Forskning fra ind- og udland sættes i perspektiv og krydres med besøg i de miljøer, hvor forskerne har deres hverdag. 15:00 Radioavis 15:03 Feature: På jagt efter søskende Efter at have været enebarn hele sit liv går 66-årige adopterede Inger på jagt efter sin biologiske familie. En jagt, der med udgangspunkt i Aarhus, fører hende over det indremissionske Bøvling Bjerg i Vestjylland til København. Og afslører familie-rela-

KD1012uge_8.indd 1

tioner på godt og ondt. Før og nu. 15:30 Apropos Et levende og varieret program om alt det, der kommer os ved som mennesker. 16:00 Radioavis 16:10 Orientering 17:00 Radioavis 17:10 Orientering, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 18:25 Faglitteratur på P1 Ny viden, tankevækkende pointer og aktuelle tendenser i fagbøger, debatbøger, erindringer og biografier. Skarpe skribenter taler om interessant litteratur. 18:55 Nyheder fra Grønland på dansk 19:00 Radioavis 19:03 På tomandshånd med forfatter Sissel-Jo Gazan Foran et menneske ligger en håndfuld spor, og hvert af dem peger på afgørende tidspunkter i livet. Men hvilke skal vælges ud, når der er en time til at fortælle - og hvorfor skal nogle vælges fra? I programmet skiftes vært og gæst til at pege på de vigtige begivenheder - og hente ting frem fra gemmerne. 20:00 Radioavis 20:03 Hjernekassen på P1 Peter Lund Madsen får hver uge nye gæster i studiet, som deler ud af deres store viden om eksempelvis rummedicin, sindssygdom, følende blomster og andre fængende hjørner af videnskaben. 21:00 Radioavis 21:03 Eksistens Programmet, hvor filosofi bliver aktuel, levende og vedkommende. Her får du tidsaktuelle temaer med filosofisk kant, hurtig filosofi og fortløbende serier om nogle af de tanker, der vækker den dybe undren. 22:00 Radioavis 22:03 Danskernes akademi Vores krop er med os hele tiden til glæde og besvær, og den er i al fald vores. Eller er den? »Vi er vores krop. Men alligevel er den ikke vores krop«, siger professor i idræt ved Aarhus Universitet, Verner Møller. Hvordan vi bruger vores krop, viser den frem eller ikke viser den frem, er nemlig bestemt af de kulturelle og sociale normer. Tradition, kultur og tiden bestemmer over vores kroppe. Og dermed

også over kroppens sammenhæng med identitet, opfattelsen af nøgenhed og idealerne for den smukke krop. 22:10 Orientering 23:00 Radioavis 23:05 Orientering, fortsat 23:55 Danmark Kort Classic Danmarks nationalpålæg - leverpostej. Nina Ørum. 00:00 Radioavis 00:05 P1 Debat 00:30 Radiofortællinger 01:00 Radioavis 01:03 Skønlitteratur på P1: Den sindssyge litteratur 02:00 Radioavis 02:03 Alle tiders historie 02:33 Sundhed på P1 03:00 Radioavis 03:03 Danskernes akademi 03:10 Orientering 04:00 Radioavis 04:03 Orientering, fortsat 04:53 Danmark Kort Classic 04:58-05:00 Sprogminuttet

DR P2 FM Fra 18.00 og indtil 6.00 hverdage, 8.00 lørdage, 9.54 søn- og helligdage digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Grammofon - med Minna Grooss. Ikke så megen snak. 06:00 Radioavis 06:05 Grammofon, fortsat 07:00 Radioavis 07:05 P2 Morgenmusik Klassisk musik med Jørgen Hansen. 08:00 Radioavis 08:05 Morgenandagten Præludium: Johan Adam Krygell: Pastorale. Fra Det Gamle Testamente: Esajas 25, 6-10a. Salme: 79, 1-5 »Stat op i gry, min Gud, stat op«. Fra Det Nye Testamente: 2. Korintherbrev 1, 3-7. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 79,6-8. Postludium: Louis Lewandowski: Consolation nr. 4 i d-mol. 08:23 P2 Morgenmusik, fortsat 09:00 Radioavis 09:05 P2 Morgenmusik, fortsat 10:00 Radioavis 10:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 11:00 Radioavis

11:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 12:00 Radioavis 12:20 Værket Respighi: Feste Romane. DR SymfoniOrkestret. Dirigent: Gianandrea Noseda. 13:00 Radioavis 13:03 Grammofon - med Mette Greiffenberg. Ikke så megen snak. 14:00 Radioavis 14:03 Grammofon, fortsat 15:00 Radioavis 15:03 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 16:00 Radioavis 16:10 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 17:00 Radioavis 17:10 Amadeus, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Essensen på P2 19:20 P2 Koncerten 20.00 Nørgård møder Lutoslawski Athelas Sinfonietta hylder komponisten Witold Lutoslawski i 100-året for hans fødsel. Lutoslawski: Sacher variationer for solocello. Per Nørgård: Soloklaverstykke. Lutoslawski: Slides. Per Nørgård: Remembering Child (rev. 2012). Per Nørgård: Nyt stykke for solo cello dedikeret til Lutoslawski (uropførelse). Lutoslawski: Dansepræludier. Lutoslawski: Chain I. Jakob Kullberg, cello. Athelas Sinfonietta. Aarhus Sinfonietta. Dirigent: PierreAndré Valade. (Diamanten 29. november). 19.20 Sopranen Sunniva Lien Olsen, der er debuteret fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, synger Monteverdi og Purcell. 22:00 Natsværmeren - med klassisk musik og det, der ligner. 23:00 Radioavis 23:05 Natsværmeren, fortsat 00:00 Radioavis 00:05 Essensen på P2 01:15 Værket Respighi: Feste Romane. DR SymfoniOrkestret. Dirigent: Gianandrea Noseda. 02:00 Radioavis 02:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 03:00 Radioavis 03:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 04:00 Radioavis 04:03-05:00 Grammofon - med Mette Greiffenberg. Ikke så megen snak.

DR P3 05:00 Radioavis 05:03 Natradio 06:04 JuleMorgen - musik, nyheder, journalistik, satire og sport starter den nye dag. vært: Louise Lolle. 09:04 Julen, din gamle kælling 50 års jul på P3. 12:00 P3 Nyheder 12:03 P3 Sporten 12:05 Smag på P3 Programmet handler om musik - her guider værten dig gennem ny musik, quizzer, musikminder og friske musiknyheder. 14:04 Monte Carlo Peter Falktoft og Esben Bjerre vender ugens store og små begivenheder med et satirisk blik, kigger på ugens bedste tv og tester citater efter en særlig citatskala, som er opfundet til lejligheden. 15:04 P3 Sporten 15:06 Monte Carlo, fortsat 16:04 P3 Sporten 16:06 Pressen på P3 17:04 P3 Sporten 17:06 Pressen på P3, fortsat 18:04 Liga P3’s daglige sportsunderholdning, hvor du får alt at vide om de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden. Her er gæster, livereportager, god stemning og masser af kærlighed til sporten. 23:05 Aftenvagten Programmet for den absolut nysgerrige P3-lytter. Det er ny musik - værtens personlige favoritter og de underholdende historier rundt om. 00:05-05:00 Natradio

DR P4 FÆLLES 05:00 Radioavis 05:03 Morgenstund Regionale nyheder 5.30. 06:05 Regionale programmer 10:03 Formiddag på 4’eren Lyt med, når værterne med stor ildhu kaster sig over dags- og tidsaktuelle emner. Programmet byder på masser af smil, ahaoplevelser, musik og interessante eksperter, der kan gøre dig klogere på alt mellem himmel og jord. 12:00 Radioavis 12:18 Smutvejen Din daglige genvej til forbrug, du kan bruge, og tips til en sjovere, bedre, billigere, sundere hverdag.

12:30 Regionale programmer 12:35 Smutvejen, fortsat 13:03 Danmarksmester - en quiz på land og by, i fortid og nutid, fra Skagen til Gedser. 14:03 Madsen 15:06 Regionale programmer 16:50 Radiosporten 16:53 Regionale programmer 18:03 P4 Aften Har du fået nok af tv, eller trænger du bare til lidt go’ musik som akkompagnement til din aften - så er P4 svaret. Her får du timevis af blandet underholdning med aktuelle hits og gamle kendinge. Programmet sendes direkte frem til kl. 21.00, hvor du kan sende dit musikønske ind. 21:03 Madsen 22:03 Dansktimen 23:05 P4 Aften, fortsat 01:03-05:00 P4 Natradio

DR P4 SjÆLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen En god og humørfyldt begyndelse på hverdagen - med friske værter, regionale nyheder, aktuelle indslag, vejr- og trafikmeldinger og selvfølgelig den gode morgenmusik. 12:30-12:35 Nyheder 15:06 Xpres Programmet følger op på dagens begivenheder og ledsager regionens pendlere hele vejen hjem til aftensmaden. Med nyheder, vejr, trafik og god musik. 16:53-18:03 Xpres, fortsat

DR P4 BoRnhoLm 06:05-10:03 P4 Bornholm Morgen 12:30-12:35 Regionale Nyheder 15:06 P4 Bornholm Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Bornholm Eftermiddag, fortsat

DR P4 Fyn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 TREkanTEn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Trekanten Nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 køBEnhavn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 miDT & vEST 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionalnyt 15:06 Xpress 16:53-18:03 Xpress, fortsat

DR P4 noRDjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder fra P4 Nordjylland 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 SyD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Syd Nyheder 15:06 P4 Hjemad 16:53-18:03 P4 Hjemad, fortsat

DR P4 øSTjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

RaDio

24Syv

05:00 24syv Nyheder 05:05 Det Røde felt - highlights 06:00 24syv Nyheder 06:05 24syv Morgen 09:05 Millionærklubben 10:00 24syv Nyheder 10:05 Huxi og det gode gamle folketing 12:00 24syv Nyheder 12:07 Aflyttet (G) 13:00 24syv Nyheder 13:05 Elektronista (G) 14:00 24syv Nyheder 14:05 Bæltestedet 15:00 24syv Nyheder 15:05 24syv Eftermiddag Afbrudt af »24syv Nyheder« hver hele time. 18:00 24syv Nyheder 18:05 AK 24syv 20:00 24syv Nyheder 20:05 Globus (G) 22:00 24syv Nyheder 22:05 Det Røde felt - highlights 23:00 24syv Nyheder 23:05 Datolinjen 00:00 24syv Nyheder 00:05 Nattevagten Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 1.00 og 2.00. 03:00 24syv Nyheder 03:05 Råbånd 04:00 24syv Nyheder 04:05-05:00 Nattevagten Highlights

03-12-2013 09:20:32


11

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013 Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

9

Brasiliansk film

DR 2 23.15 Inocente er 15 år og hjemløs. Det har hun, hendes mor og søskende været, siden hendes voldelige far blev deporteret tilbage til Mexico. Men Inocente har én stor gave: Sin formidable sans for farver og glæden ved at skabe kunst. Kunsten giver et håb om en bedre fremtid, men mest af alt viser portrættet af Inocente i ”Inocente – kunstner og hjemløs”, at det ikke er den ulykkelige sociale situation, der bestemmer, hvem og hvad hun er – det gør hendes drømme!

DR K 00.05 Den 15-årige Filipa holder ferie sammen med sin far og mor og sine to søskende. Hun fornemmer, at alt ikke er, som det skal være mellem forældrene, og da hun opdager, at faderen har et forhold til en anden kvinde, tror hun også, at hun har fundet skurken. ”A Deriva – Adrift” er et brasiliansk drama fra 2009. Medvirkende: Filipa: Laura Neiva, Mathias: Vincent Cassel og Ângela: Camilla Belle. Instr.: Heitor Dhalia.

Inocente

Foto: DR

Vincent Cassel og Laura Neiva

Foto: Scanpix

0

15 år, hjemløs og kunstner

DR 2 13.15 Marianna van Zeller rapporterer om den stigning i såkaldte legale narkomaner, som er afhængige af receptpligtig medicin, og om denne afhængigheds betydning for narkomanerne selv, deres familier og politiets kamp for at følge det dødsensfarlige spil mellem udbud og efterspørgsel. ”Narkomaner på ordineret medicin” er en engelsk dokumentar fra 2011.

0

Legale narkomaner

TV tirsdag 10. december TV TiRSDag 10. DeCembeR DR1

DR2

TV 2

06:00 Der er noget i luften (166:320) (7519) 06:30 ((S)) Naboerne (199) (6353300) 06:55 ((S)) Dage i haven (2:12) (8453565) 07:25 ((S)) Luksuskrejlerne (70) (3981294) 08:10 ((S)) Kurs Australien - en reporter går ombord (3:5) (8500403) 08:40 ((S)) Livet i en zoo (2:10) (4596403) 09:05 ((S)) [=] På optagelse med »Livets planet» (2:10) (4831671) 09:30 Jamies mad på 15 minutter (9058768) 09:55 ((S)) Hairy Bikers - lækkerier hver dag (6:6) (4530584) 10:45 ((S)) [=] Gintberg på kanten - Post Danmark (5:7) (9332126) 11:15 ((S)) Luksuskrejlerne (87) (8991720) 12:00 ((S)) [=] Hammerslag (4:6) (G) (88294) 12:40 [=] Kender du typen? (6) (G) (335584) 13:20 ((S)) Hotel Babylon (26:32) (309213) 14:15 ((S)) Lægerne (50:64) (8335749) 15:05 De heldige helte (63:66) (2810126) 15:50 ((S)) Naboerne (200) (2507774) 16:15 ((S)) Til undsætning (24:48) (5716497) 17:00 ((S)) Landsbyhospitalet (77) (43584) 17:50 ((S)) [=] TV Avisen (5282584) 18:00 ((S)) [=] Antikduellen (6:12) (1565) 18:30 [=] TV Avisen med Sporten (78045) 18:50 ((S)) Vores vejr (6212039) 19:00 ((S)) [=] Aftenshowet (687) 19:30 [=] Pagten (10:24) (85768) 19:55 ((S)) TV Avisen (8811010) 20:00 ((S)) VM-håndbold: Optakt De danske håndboldkvinder har potentiale til at spille sig til en medalje ved VM i Serbien. Ulla Essendrop og Rikke Hørløkke vurderer den danske trup og får undervejs besøg af de spillere, som skal bringe Danmark tilbage til den absolutte verdenselite. (26039) 20:15 ((S)) VM-håndbold: Danmark-Algeriet (k), direkte 1. halvleg. Indianerhåndbold og opdækning over hele banen er ord, der ofte knytter sig til lande fra det nordlige Afrika. Algeriet er ingen undtagelse, og det skal blive interessant at se, hvordan Jan Pytlick har forberedt sit mandskab på den noget anderledes spillestil, som aftenens modstander har. En ting er dog sikker på forhånd: Danmark er favoritter, og det bør blive til to sikre point i VM-regnskabet. (753861) 20:45 ((S)) [=] TV Avisen (7740749) 20:55 ((S)) VM-håndbold: Danmark-Algeriet (k), direkte 2. halvleg. (1341855) 22:05 ((S)) [=] TV Avisen (4375107) 22:20 [=] Essendrop & Eliten med Kevin Magnussen Han er blevet kaldt det største danske motorsportstalent nogensinde, og nu satser Kevin Magnussen på at overgå sin egen far i Formel 1. Ulla Essendrop har besøgt unge Magnussen i England og er med på sidelinjen, da han sikrer sig VM-titlen i Renault 3.5 i Barcelona. (188872) 22:50 FILM Irene Huss: Tavshedens cirkel Svensk krimi fra 2011. (Irene Huss: Tystnadens cirkel). Medvirkende: Irene Huss: Angela Kovacs, Sven Andersson: Lars Brandeby og Krister Huss: Reuben Sallmander. Instr.: Emiliano Goessens. (855213) 00:20 ((S)) [=] OBS (1967459) 00:25 ((S)) Water Rats (70:177) Australsk krimiserie. (9027817) 01:10 Murphys lov: Dødens kys (9680633) 02:10 ((S)) Damages III (6:13) (3350904) 02:50 ((S)) Damages III (7:13) (3339411) 03:30 ((S)) Naboerne (199) (G) (7523324) 03:55-04:45 Det vilde Indien (1:5) (1792237)

11:30 2. sektion (G) (3529792) 12:00 [=] DR2 12:00 (2179251) 12:30 [=] Stemmer på kanten (5) (3389213) 13:00 [=] DR2 13:00 (6869381) 13:15 ((S)) Narkomaner på ordineret medicin (59402039) 14:00 [=] DR2 14:00 (8637107) 14:05 The Daily Show - ugen, der gik (29552377) 14:30 2. sektion (G) (3376749) 15:00 [=] DR2 15:00 (9840687) 15:10 ((S)) [=] Horisont (G) (20466687) 15:35 [=] P1 Debat på DR2 (20384039) 16:00 [=] DR2 Nyhedstimen (4505774) 17:00 DR2 17:00 (4165565) 17:05 DR2 Dagen (1653855) 18:00 DR2 18:00 (9477316) 18:15 [=] Livets planet (6:10) (55323126) 19:05 Jul på Vesterbro (9:24) (G) (11803590) 19:20 Jul på Vesterbro (10:24) (11808045) 19:35 ((S)) Dag II (4:10) (1541942) 20:00 So ein Ding (6737749) 20:30 ((S)) Dokumania: Bill Cunninghams New York Amr. dokumentarfilm fra 2010. (4053855) 21:50 Per Stig Møller - om krig, fred og Muhammedkrise (3:3) (62365132) 22:30 [=] Deadline (6749584) 23:00 Jul på Vesterbro (10) (G) (1963331) 23:15 ((S)) Inocente - kunstner og hjemløs Amr. dokumentar fra 2012. (3869120) 23:55 The Daily Show (72699652) 00:15-06:30 Nat-tv

06:00 [=] Nyhederne, Sporten og Vejret (2958) 06:30 Go’ morgen Danmark (95719213) 11:30 Grænsepatruljen (8923) 12:00 [=] Nyhederne, Sporten og Vejret (34316) 12:17 Regionale nyheder (201209590) 12:25 [=] Liebhaverne (712478) 12:55 [=] Alarm 112 (266229) 13:25 Mere hus for pengene (1499565) 14:10 [=] Hva’ bruden ikke ved (5079229) 15:00 [=] Tvillingerne og Julemanden (9) (G) (49652) 15:25 [=] The Julekalender (10) (2140687) 15:40 VM-håndbold: Kina-Japan, direkte (3296519) 16:25 Nyhederne (1664297) 16:30 VM-håndbold: Kina-Japan, direkte (1430403) 17:20 Go’ appetit (40923) 17:50 Vejret (2140213) 18:00 [=] Nyhederne og Sporten (42132) 18:15 Regionale nyheder (2131565) 18:25 Dit vintervejr (2033039) 18:30 Go’ aften Danmark (4923) 19:00 [=] Nyhederne (6126) 19:30 Regionalprogram (5497) 20:00 [=] Tvillingerne og Julemanden (10) Julekalender for hele familien. (64590) 20:35 Jul i Tivoli (2) Kom med bag kulisserne i Tivoli. (664403) 21:05 [=] Mestrenes mester (9) - det har aldrig bare handlet om at være med - semifinale. (2710126) 22:00 [=] Nyhederne og Sporten (79671) 22:20 Regionale nyheder (8600584) 22:35 VM-håndbold: Studiet (4797836) 23:05 ((S)) FILM Transformers: De faldnes hævn Amr. action-science fiction-film fra 2009. (Transformers: Revenge of the Fallen). Instr.: Michael Bay. (54027836) 01:40 Blue Bloods (58) (5025546) 02:25 Modern Family (73) (1094343) 02:55 Kongen af Queens (117) (1929121) 03:20 [=] Natholdet (3194904) 04:00-06:00 [=] Nyhederne og Vejret (4455898)

DR K 08:05 Morgenandagten på DR K (53962132) 08:25 Dagens sang (34977584) 08:30 [=] Madsen & Co (18) (G) (83254749) 08:55 [=] Madsen & Co (19) (G) (53963861) 09:15 [=] Madsen & Co (20:32) (87426768) 09:40 ((S)) Bill Withers: »Lean on Me» (G) (49932229) 10:40 Bird - Charlie Parker (G) (10937126) 11:40 ((S)) Inspirationens væsen (24348836) 12:40 Kobra - Svensk hiphop (G) (92080381) 13:10 ((S)) [=] Mads Refslund - Norden i New York (G) (81461687) 13:30 ((S)) Min Kunst med forfatter Dy Plambeck (95119107) 13:35 [=] Store danskere: PH (G) (86561671) 14:05 ((S)) [=] Manden på bjerget - Kurt Trampedach (G) (35864233) 15:05 [=] Byens ildsjæle (6:6) (G) (47917687) 15:30 [=] Arkitektens hjem - Mikkel Frost (1:6) (G) (81907768) 16:00 [=] Danmarks unikke stilikoner (4:4) (G) (81908497) 16:30 Slaget om England (1) (G) (86255010) 17:15 Slaget om England (2) (G) (67511774) 18:05 Slaget om England (3) (G) (37151478) 18:50 ((S)) [=] Modstandskampens sidste vidner - Per Mortensen (2:4) (G) (25158749) 19:25 ((S)) [=] Modstandskampens sidste vidner - Jørgen Kieler (3:4) (G) (21182861) 19:55 Dagens sang (36531923) 20:00 Huse der former os: Fængslet (14248381) 20:30 Arkitektens hjem - Kim Risager (2:6) (14247652) 21:00 Smagsdommerne (34814229) 21:40 Bodil Jørgensen - Mine engle (47845279) 22:10 ((S)) Fra Jesus til Kristus - de første kristne (2:2) (81947478) 00:05-05:25 Nat-tv

TV 2 ChaRlie 07:30 Felicity (65) (G) (4496749) 08:15 Felicity (66) (99721120) 09:00 Skadestuen i Holby (29) (G) (9424213) 09:55 Skadestuen i Holby (30) (84594497) 10:50 Bjerglægen (7) (49470045) 11:40 Doc Martin (16) (89310774) 12:30 Folk og fæ (79) (1070316) 13:25 [=] Stjerner på stribe (G) (2288584) 14:00 Lov og uorden (589) (6565045) 14:50 Lov og uorden (590) (14503519) 15:45 FILM Inspector Lynley - til hendes eget bedste (5) Engelsk krimi. (The Inspector Lynley Mysteries). Instr.: Richard Laxton. (84093381) 17:20 Små og store synder (4) (1183377) 18:15 Små og store synder (5) (8398890) 19:15 Fint skal det være (2) (6450671) 19:45 [=] Spørg Charlie (76189855) 20:25 Kalendergave 10 (77411590) 22:05 Kommissær Rex (23) (38926381) 22:55 Castle (81) Amr. krimiserie. (46461942) 23:45 Lov og uorden (589) (G) (8929861) 00:35 Lov og uorden (590) (G) (61776850) 01:25-01:45 Reba (46) (29482459)

TV3 05:05 Bleep My Dad Says 1. 05:40 FILM Love Bites. Amr. romantisk komedie fra 2010 06:25 One Tree Hill. 07:10 Real Housewives of Vancouver. 08:05 The Kardashians indtager Miami 3 (G). 09:05 The Finder. 10:00 Hospitalet. 10:30 Hospitalet. 11:00 Til middag hos .. Uffe Buchard. 12:00 Masterchef Jul (G). 13:00 Køb, renover, sælg!. 14:00 The Kardashians indtager Miami 3. 15:00 Luksusfælden 5. 16:00 Bones. 17:00 NCIS 8. 18:00 Masterchef Jul (G). 19:00 Masterchef Jul (G). 20:00 Luksusfælden 11. 21:00 Bedste Bud. 22:00 Sex & the City. 22:35 Sex & the City. 23:15 Sex & the City. 00:00 Sex & the City. 00:45 (G) FILM Water for Elephants. Amr. romantisk drama fra 2011. 02:55 Camelot. 03:45-05:20 (G) FILM De tre vise kvinder. Amr. drama fra 2010.

DR3 13:20 Naturens perler: Namib-ørkenen. 13:50 Thomas Skovs sportsprogram - Militær femkamp. 14:20 Late Night med Jimmy Fallon. 15:00 Stephen King: Haven. 15:45 Stephen King: Haven. 16:25 [=] Mirakler i Midtjylland (G). 16:55 [=] DR3 Dok: De kalder ham Skurken. 17:55 Flodmonstre. 18:45 BøsseStudier - Udspring (G). 19:15 Family Guy. 19:35 Family Guy. 20:00 Route 66 - på tværs gennem USA. 20:45 Revolver. 21:15 Vikings. 23:20 FILM Heat. Amr. krimi fra 1995. 02:00 Late Night med Jimmy Fallon. 02:40 Parks and Recreation. 03:00 Flodmonstre. 03:5005:50 Natten på DR3.

DK4 05:00 At bo på vand. 05:30 Fjernsyn for voksne. 05:50 Reklameinfo. 06:00 Kanal Lokal. 07:00 Er du til bøger?. 07:30 Sund fornuft. 08:00 Jagtmagasinet. 08:30 Fiskemagasinet. 09:00 Reklameinfo. 09:10 Rundt om Peblinge Søen. 09:15 Bog og forfatter. 10:00 Reklameinfo. 10:10 Aben i spejlet. 10:40 Mik Schacks Public Service. 11:10 Eliteforskerne 2012. 11:50 Reklameinfo. 12:00 Det handler om følelser. 12:30 Den gode holdning og Alexander Teknikken. 13:00 Reklameinfo. 13:10 En mærkesag. 13:20 Bøgerne i bøgeskoven. 14:20 Reklameinfo. 14:30 Vikingeborgen Trelleborg. 15:00 Gammelt brød og historiske

kager. 15:30 3 liter rent vand til Uganda. 15:50 Reklameinfo. 16:00 TirsdagsBingo, direkte. 17:00 Reklameinfo. 17:10 EU lige på og kort. 17:30 Rejsemagasinet. 18:00 Syværkstedet. 18:30 Pedersker Pæstegård. 19:00 Koncert med Joseph Calleja. 20:35 Er du til bøger?. 21:05 Herregårdsmad med Bi Skaarup. 22:05 Uafsluttede rejser. 22:50 Modspil. 23:30 Teatermøde med Marianne Høgsbro. 00:00 Båd og fritid. 00:30 Det handler om følelser. 01:00 Kanal Lokal. 02:00 Storm P. 02:30 AnneVibeke rejser. 03:00 Passion for kunst med Jens Peter Brask. 03:30 Bog og forfatter. 04:00 Fiskemagasinet. 04:30-05:00 Skolebænken.

SVeRige 1 05:05 Sverige i dag. 05:30 Spørg lægen (G). 06:00 Nyheder. 06:05 Regionale nyheder. 06:25 Go’morgen Sverige. 07:15 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen. 07:30 Nyheder. 07:43 Go’morgen Sverige. 10:00 Forum. 12:00 Hvis det var dig. 12:40 10 ting, du ikke vidste. 13:00 Strömsö - livsstilsmagasin (G). 13:40 Sommersamtaler (G). 14:40 FILM Tre sønner. Svensk drama fra 1945. 16:25 Go’morgen Sverige. 16:55 Jul med Price og Blomsterberg. 17:20 Nyheder på tegnsprog. 17:30 Nyheder på samisk. 17:45 Nyheder på finsk. 17:55 Sportsnyt. 18:00 Nyheder. 18:10 Regionale nyheder. 18:15 Go’aften. 18:45 Julekalender: Hedenhösbørnene opfinder julen (G). 19:00 Kulturnyheder. 19:15 Regionale nyheder. 19:30 Nyheder. 20:00 Nobel 2013: Banketten. 23:30 Nyheder. 23:35 FILM Son of Rambow. Fransk-engelsk-tysk komedie fra 2007. 01:10-01:25 Kulturnyheder.

SVeRige 2 06:00 Musikhjælpen. 12:50 Nobel 2013: Fredsprisuddelningen. 14:20 Nobel 2013: Litteraturprisforelæsning. 14:55 Nobel 2013: Medicinprisforelæsning. 16:20 Nyh. 16:25 Nobel 2013: Prisuddelningen. 18:00 Nobel 2013: Nobelstudiet. 19:00 Nobel 2013: Banketten. 20:00 Korrespondenterne. 20:30 Hvem ved mest?. 21:00 Nyheder. 21:40 Kulturnyt. 21:45 Regionale nyheder. 21:55 Nyhedsoverblik. 22:00 Sportsnyt. 22:15 Girls. 22:45 Musikhjælpen 2013 - ekstra. 23:15 Musikhjælpen. 01:00 Nyheder. 01:05-06:00 Regionale nyheder.


12

Radio&Tv

10

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

EU’s Barokorkester

P1 11.33 Musik, tro og dannelse. Sigurd Barrett fortæller i ”Mennesker og Tro” om at række livsballast videre til næste generation. Tilrettelæggelse: Anders Laugesen.

P2 19.20 Lars Ulrik Mortensen står i ”P2 Koncerten” i spidsen for 25 unge musikere håndplukket over hele Europa. Hør Bachs ”Orkestersuite nr. 1 og 2” og Jean Marie Leclairs ”Fløjtekoncert, opus 7 nr. 3”. Anne Freitag, fløjte. Jean-Philippe Rameau: ”Suite fra Acante et Céphise”. EUs Barokorkester. Fra Diamanten i København d. 6. december.

Sigurd Barrett

Foto: Scanpix

Lars Ulrik Mortensen, tv

Foto: Scanpix

0

Til næste generation

P1 10.03 Foran et menneske ligger en håndfuld spor, og hvert af dem peger på afgørende tidspunkter i livet. Men hvilke skal vælges ud, når der er en time til at fortælle – og hvorfor skal nogle vælges fra? I ”På tomandshånd med basunist Jesper Busk Sørensen, Berliner Philharmonikerne” skiftes vært og gæst til at pege på de vigtige begivenheder – og hente ting frem fra gemmerne. Tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen og Karen Secher.

0

Livsscener

Radio onsdag 11. december RaDio onSDag 11. DEcEmBER DR P1 FM hverdage 6.00-18.00, lørdage 8.00-18.00, søn- og helligdage 9.54-18.00 digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Detektor 05:30 Apropos 06:00 Radioavis 06:07 P1 Morgen 07:00 Radioavis 07:07 P1 Morgen, fortsat 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen, fortsat 09:00 Radioavis 09:10 Ordet er dit 10:00 Radioavis 10:03 På tomandshånd med basunist Jesper Busk Sørensen, Berliner Philharmonikerne Foran et menneske ligger en håndfuld spor, og hvert af dem peger på afgørende tidspunkter i livet. Men hvilke skal vælges ud, når der er en time til at fortælle - og hvorfor skal nogle vælges fra? I programmet skiftes vært og gæst til at pege på de vigtige begivenheder - og hente ting frem fra gemmerne. 11:00 Radioavis 11:03 Mors Skat (2:3) Mors Skat er en historie om den nybagte mor Vibe, som på flere områder er udfordret af moderskabet. Hendes 4 måneder gamle søn Emil har kolik, og hendes mand er udstationeret i Hong Kong. Vibes nerver er flossede, så da hun får kontakt til sin mor, hun ikke har set siden barndommen, er det en tiltrængt hjælp, og hun får omsorg i gavmilde doser. Men der er noget i barndomshistorierne, der ikke stemmer og Vibe begynder at grave. 11:33 Mennesker og Tro Musik, tro og dannelse. Sigurd Barrett fortæller om at række livsballast videre til næste generation. 12:00 Radioavis 12:20 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 12:46 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 13:00 Radioavis 13:03 Filmland Alt om ugens premierefilm, de bedste dvd’er, interview med de mest spændende personer - krydret med reportager og debatter fra det ganske danske filmland. 14:00 Radioavis

KD1112uge_10.indd 1

14:03 Skønlitteratur på P1 Et aktuelt ugemagasin med nyheder, reportager og samtaler om interessante tendenser og nødvendig litteratur. En time i selskab med de vigtigste forfattere og andre bogfolk med noget på hjerte. 15:00 Radioavis 15:03 Klubværelset Det nyeste nye fra ungdommens verden, produceret af Ungdomsredaktionens hårdeste negle. 15:30 Apropos Et levende og varieret program om alt det, der kommer os ved som mennesker. 16:00 Radioavis 16:10 Orientering 17:00 Radioavis 17:10 Orientering, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 18:25 Feature: På jagt efter søskende Efter at have været enebarn hele sit liv går 66-årige adopterede Inger på jagt efter sin biologiske familie. En jagt, der med udgangspunkt i Aarhus, fører hende over det indremissionske Bøvling Bjerg i Vestjylland til København. Og afslører familie-relationer på godt og ondt. Før og nu. 18:55 Nyheder fra Grønland på dansk 19:00 Radioavis 19:03 Eksistens Programmet, hvor filosofi bliver aktuel, levende og vedkommende. Her får du tidsaktuelle temaer med filosofisk kant, hurtig filosofi og fortløbende serier om nogle af de tanker, der vækker den dybe undren. 20:00 Radioavis 20:03 Verden ifølge Gram - udsyn med personlighed og perspektiv. 21:00 Radioavis 21:03 Radioklassikeren 22:00 Radioavis 22:03 Danskernes aka­ demi Vores krop er med os hele tiden til glæde og besvær, og den er i al fald vores. Eller er den? »Vi er vores krop. Men alligevel er den ikke vores krop«, siger professor i idræt ved Aarhus Universitet, Verner Møller. Hvordan vi bruger vores krop, viser den frem eller ikke viser den frem, er nemlig bestemt af de kulturelle og sociale normer. Tradition, kultur og tiden bestemmer over vores kroppe. Og dermed også over kroppens sam-

menhæng med identitet, opfattelsen af nøgenhed og idealerne for den smukke krop. 22:10 Orientering 23:00 Radioavis 23:05 Orientering, fortsat 23:55 Danmark Kort Classic J.C. Bredefeldt landkirurg på Frijsenborg. Carsten Wiedemann. 00:00 Radioavis 00:05 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 00:30 Mors Skat (2:3) Mors Skat er en historie om den nybagte mor Vibe, som på flere områder er udfordret af moderskabet. Hendes 4 måneder gamle søn Emil har kolik, og hendes mand er udstationeret i Hong Kong. Vibes nerver er flossede, så da hun får kontakt til sin mor, hun ikke har set siden barndommen, er det en tiltrængt hjælp, og hun får omsorg i gavmilde doser. Men der er noget i barndomshistorierne, der ikke stemmer og Vibe begynder at grave. 01:00 Radioavis 01:03 Stedsans 02:00 Radioavis 02:03 Skønlitteratur på P1 03:00 Radioavis 03:03 Danskernes akademi 03:10 Orientering 04:00 Radioavis 04:03 Orientering, fortsat 04:53 Danmark Kort Classic 04:58-05:00 Sprogminut­ tet

DR P2 FM Fra 18.00 og indtil 6.00 hverdage, 8.00 lørdage, 9.54 søn- og helligdage digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Grammofon - med Mette Greiffenberg. Ikke så megen snak. 06:00 Radioavis 06:05 Grammofon, fortsat 07:00 Radioavis 07:05 P2 Morgenmusik Klassisk musik med Jørgen Hansen. 08:00 Radioavis 08:05 Morgenandagten Præludium: William Wolstenholme: Short prelude nr. 6. Fra Det Gamle Testamente: Esajas 26, 4-9. Salme: 639 »Når i den største nød vi stå«. Fra Det Nye Testamente: Romerbrevet

8, 11-17. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 298 »Helligånden trindt på jord«. Postludium: William Wolstenholme: Short prelude nr. 1. 08:23 P2 Morgenmusik, fortsat 09:00 Radioavis 09:05 P2 Morgenmusik, fortsat 10:00 Radioavis 10:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 11:00 Radioavis 11:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 12:00 Radioavis 12:20 Værket Mozart: Klaverkvartet nr. 2, Es-dur, KV 493. Esbjerg Ensemble. 13:00 Radioavis 13:03 Grammofon - med Mette Greiffenberg. Ikke så megen snak. 14:00 Radioavis 14:03 Grammofon, fortsat 15:00 Radioavis 15:03 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 16:00 Radioavis 16:10 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 17:00 Radioavis 17:10 Amadeus, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Essensen på P2 19:20 P2 Koncerten EUs Barokorkester. Lars Ulrik Mortensen står i spidsen for 25 unge musikere håndplukket over hele Europa. Bach: Orkestersuite nr. 1 og 2. Jean Marie Leclair: Fløjtekoncert, opus 7 nr. 3. Anne Freitag, fløjte. Jean-Philippe Rameau: Suite fra Acante et Céphise. EUs Barokorkester. (Diamanten 6. december). 22:00 Natsværmeren med klassisk musik og det, der ligner. 23:00 Radioavis 23:05 Natsværmeren, fortsat 00:00 Radioavis 00:05 Essensen på P2 01:15 Værket Mozart: Klaverkvartet nr. 2, Es-dur, KV 493. Esbjerg Ensemble. 02:00 Radioavis 02:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 03:00 Radioavis 03:03 P2 Formiddag 04:00 Radioavis 04:03-05:00 Grammofon - med Peter Filtenborg. Ikke så megen snak.

DR P3 05:00 Radioavis 05:03 Natradio 06:04 JuleMorgen 09:04 Julen, din gamle kælling 12:00 P3 Nyheder 12:03 P3 Sporten 12:05 Smag på P3 Programmet handler om musik - her guider værten dig gennem ny musik, quizzer, musikminder og friske musiknyheder. 14:04 Monte Carlo Peter Falktoft og Esben Bjerre vender ugens store og små begivenheder med et satirisk blik, kigger på ugens bedste tv og tester citater efter en særlig citatskala, som er opfundet til lejligheden. 15:04 P3 Sporten 15:06 Monte Carlo, fortsat 16:04 P3 Sporten 16:06 Pressen på P3 Skarp journalistik med et glimt i øjet. 17:04 P3 Sporten 17:06 Pressen på P3, fortsat 18:04 Liga P3’s daglige sportsunderholdning, hvor du får alt at vide om de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden. Her er gæster, livereportager, god stemning og masser af kærlighed til sporten. 23:05 Aftenvagten Programmet for den absolut nysgerrige P3-lytter. Det er ny musik - værtens personlige favoritter og de underholdende historier rundt om. 00:05-05:00 Natradio

DR P4 FÆLLES 05:00 Radioavis 05:03 Morgenstund 06:05 Regionale programmer 10:03 Formiddag på 4’eren Lyt med, når værterne med stor ildhu kaster sig over dags- og tidsaktuelle emner. Programmet byder på masser af smil, ahaoplevelser, musik og interessante eksperter, der kan gøre dig klogere på alt mellem himmel og jord. 12:00 Radioavis 12:18 Smutvejen Din daglige genvej til forbrug, du kan bruge, og tips til en sjovere, bedre, billigere, sundere hverdag. 12:30 Regionale programmer

12:35 Smutvejen, fortsat 13:03 Danmarksmester - en quiz på land og by, i fortid og nutid, fra Skagen til Gedser. 14:03 Madsen 15:06 Regionale programmer 16:50 Radiosporten 16:53 Regionale programmer 18:03 P4 Aften Har du fået nok af tv, eller trænger du bare til lidt go’ musik som akkompagnement til din aften - så er P4 svaret. Her får du timevis af blandet underholdning med aktuelle hits og gamle kendinge. Programmet sendes direkte frem til kl. 21.00, hvor du kan sende dit musikønske ind. 21:03 Madsen 22:03 Dansktimen 23:05 P4 Aften, fortsat 01:03-05:00 P4 Natradio

DR P4 SjÆLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder 15:06 Xpres Programmet følger op på dagens begivenheder og ledsager regionens pendlere hele vejen hjem til aftensmaden. Med nyheder, vejr, trafik og god musik. 16:53-18:03 Xpres, fortsat

DR P4 BoRnhoLm 06:05-10:03 P4 Bornholm Morgen 12:30-12:35 Regionale Nyheder 15:06 P4 Bornholm Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Bornholm Eftermiddag, fortsat

DR P4 Fyn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermid­ dag, fortsat

DR P4 TREkanTEn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Trekanten Nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Efter­ middag, fortsat

DR P4 køBEnhavn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Efter­ middag, fortsat

DR P4 miDT & vEST 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionalnyt 15:06 Xpress 16:53-18:03 Xpress, fortsat

DR P4 noRDjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder fra P4 Nordjylland 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Efter­ middag, fortsat

DR P4 SyD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Syd Nyheder 15:06 P4 Hjemad 16:53-18:03 P4 Hjemad, fortsat

DR P4 øSTjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermid­ dag, fortsat

RaDio

24Syv

05:00 24syv Nyheder 05:05 Huxi og det gode gamle folketing ­ high­ lights 06:00 24syv Nyheder 06:05 24syv Morgen 09:05 Millionærklubben Hvor der handles, der tales. 10:00 24syv Nyheder 10:05 Rushys Roulette 12:00 24syv Nyheder 12:07 Zornigs Zone (G) 13:00 24syv Nyheder 13:05 Zornigs Zone (G) 14:00 24syv Nyheder 14:05 Bæltestedet 15:00 24syv Nyheder 15:05 24syv Eftermiddag Afbrudt af »24syv Nyheder« hver hele time. 18:00 24syv Nyheder 18:05 AK 24syv Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 19.0019.05. 20:00 24syv Nyheder 20:05 Efter 8 (G) Vi samler op på dagen. 21:00 24syv Nyheder 21:05 Efter 8 (G) Vi samler op på dagen. 22:00 24syv Nyheder 22:05 Efter 8 Vi samler op på dagen. 23:00 24syv Nyheder 23:05 Datolinjen Flere sider af samme dag. 00:00 24syv Nyheder 00:05 Nattevagten Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 1.00 og 2.00. 03:00 24syv Nyheder 03:05 Råbånd 04:00 24syv Nyheder 04:05-05:00 Nattevagten Highlights

03-12-2013 09:24:01


13

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013 Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

11

At være albino i Afrika

TV 2 23.05 Mørkets fyrste i Mordor, Lord Sauron, opruster. Han mangler kun én ting for at lægge hele Midgaard for sine fødder – en magisk guldring med enorme kræfter. Den lille hobit Frodo får til opgave at destruere ringen ved at smide den ned i spalterne i dybet af Orodruin, dommedagsbjerget i Mordor, hvor den i sin tid blev smedet. Med hobitter, mennesker, en elv og en dværg drager han af sted i ”Ringenes Herre – Eventyret om ringen”.

DR 2 23.15 I Tanzania fortæller heksedoktorer, at kropsdele fra albinoer vil bringe velstand og lykke. Befolkningen kalder albinoerne for ’hvide spøgelser’ og ’djævle’, og overtroen omkring dem har vokset sig så stor, at mange albinoer frygter for deres liv. 15-årige Vedastus drømmer om at gøre sin uddannelse færdig. Josephat Torner har viet sit liv til at udrydde fordommene mod og diskriminationen af mennesker med albinisme. Følg deres kampe i ”Albinoer i Afrika”.

Sean Astin og Elijah Wood

Foto: TV 2

Mor og barn

Foto: DR

0

Ringenes Herre

SVT 1 14.45 Fiona og Grant har været gift i over 40 år. Da Fiona får Alzheimers, beslutter de, at hun skal have plads på en plejeanstalt. Da Grant skal besøge hende for første gang, kan hun ikke genkende ham. Og så har hun forresten forelsket sig i en anden mand. ”Away from Her” er et canadisk romantisk drama fra 2006. Medvirkende: Gordon Pinsent, Stacey LaBerge og Julie Christie. Instr.: Sarah Polley.

0

Canadisk film

TV onsdag 11. december TV onSDag 11. DeCembeR DR1

DR2

TV 2

06:00 Der er noget i luften (167:320) (6661) 06:30 ((S)) Naboerne (200) (9054852) 06:55 ((S)) Dage i haven (3:12) (8420237) 07:25 Luksuskrejlerne (71) (G) (3958966) 08:10 ((S)) Kurs Australien - en reporter går ombord (4:5) (8404275) 08:40 ((S)) Livet i en zoo (3:10) (4490275) 09:05 ((S)) [=] På optagelse med »Livets planet» (3:10) (5048411) 09:35 Dagbøger fra Naturen (1:6) (4599701) 09:50 ((S)) Jamies mad på 15 minutter (31) (4819459) 10:15 Hairy Bikers kogebog (2) (6251492) 10:45 [=] Gintberg på kanten - EU (9309898) 11:15 ((S)) Luksuskrejlerne (88) (8968492) 12:00 ((S)) [=] Hammerslag (5:6) (G) (38459) 12:40 ((S)) [=] Spekulanterne slår til igen (1:4) (G) (433701) 13:20 ((S)) Hotel Babylon (27:32) (481492) 14:15 ((S)) Lægerne (51:64) (8395121) 15:05 De heldige helte (64:66) (2887898) 15:50 ((S)) Naboerne (201) (2401546) 16:15 ((S)) Til undsætning (25:48) (5783169) 17:00 ((S)) Landsbyhospitalet (78) (52362) 17:50 ((S)) [=] TV Avisen (5259256) 18:00 [=] Antikduellen (7:12) (7701) 18:30 [=] TV Avisen med Sporten (81695) 18:50 ((S)) Vores vejr (6272411) 19:00 ((S)) [=] Aftenshowet (508) 19:30 [=] Pagten (11:24) (94546) 19:55 ((S)) TV Avisen (8888782) 20:00 ((S)) [=] Kender du typen? (6:10) Hvilken kendt dansker er både til biler, romantisk have og masser af fodbold? Det skal livsstilseksperterne Anne Glad og Christian Grau regne ud, når programmet er i Hareskovby nord for København. Og så afslører vært Mads Steffensen en forkærlighed for frugtte. (492) 20:30 [=] Guld på godset - jul (1:2) Et maleri til 150.000 kroner, julepynt med mere end 150 år på bagen og sjældne designermøbler kommer frem fra gemmerne, når danskerne strømmer til herregården Nørre Vosborg i Vestjylland for at få vurderet deres antikviteter, kunst og retroting. En række af landets skarpeste vurderingseksperter står klar med viden og historie om tingene, og så snart vurderingen er på plads, er der mulighed for at gøre en god handel med tre professionelle antikhandlere. F.eks. kan ejerne af en skænk, der skulle have været kørt på lossepladsen, forlade herregården mange tusinde kroner rigere. (22985) 21:30 ((S)) [=] TV Avisen (26512) 21:55 ((S)) Håndbold: VM-studiet (8013782) 22:05 ((S)) [=] Penge (141237) 22:30 Homeland III (11:12) Amr. thrillerserie fra 2013. (64701) 23:20 ((S)) Whitechapel: Gangstertvillingerne (2:3) Engelsk thrillerserie fra 2010. I 1960’erne styrede gangsterne Ronnie og Reggie Kray Londons underverden med hård hånd. Nu er nogen begyndt at kopiere deres ugerninger. Men hvem? Og hvorfor? Kommissær Chandler opsporer et tvillingepar, Jimmy og Johnny, der hævder, at Ronnie Kray var deres far. (900362) 00:05 ((S)) Water Rats (71:177) Australsk krimiserie. (9074725) 00:50 ((S)) Murphys lov: Maratonmanden Engelsk krimiserie fra 2005. (4046473) 01:50 ((S)) Damages III (7:13) (1203589) 02:30 ((S)) Damages III (8:13) (7146386) 03:10 ((S)) Naboerne (200) (G) (8152034) 03:35-04:30 Det vilde Indien (2:5) (5889096)

06:30 DR2 Morgen 09:35 DR2 Morgen (G) (85840256) 10:00 [=] DR2 10:00 (2762782) 10:05 DR2 Morgen (G) (18987614) 11:00 [=] DR2 11:00 (7695966) 11:05 Horisont: Sydafrika: Massakren i minerne (96449492) 11:30 So ein Ding (G) (7824904) 12:00 [=] DR2 12:00 (6474463) 12:30 [=] Danmark på piller (2:3) (3356985) 13:00 [=] DR2 13:00 (6835324) 13:10 ((S)) Med bus gennem USA (54210053) 14:00 [=] DR2 14:00 (8604879) 14:05 The Daily Show (98801689) 14:30 So ein Ding (G) (3336121) 15:00 [=] DR2 15:00 (9744459) 15:10 Horisont: Sydafrika: Massakren i minerne (G) (20360459) 15:35 [=] P1 Debat på DR2 (20344411) 16:00 [=] DR2 Nyhedstimen (4409546) 17:00 DR2 17:00 (4132237) 17:05 DR2 Dagen (1620527) 18:00 DR2 18:00 (9374275) 18:20 [=] Livets planet (7:10) (55399169) 19:10 Jul på Vesterbro (10) (G) (11706633) 19:25 Jul på Vesterbro (11:24) (3829237) 19:35 ((S)) Dag II (5:10) (1518614) 20:00 Nak & Æd - en elg i Sverige (2140430) 20:40 ((S)) FILM Sagen genåbnet: Sporløst forsvundet Engelsk krimi fra 2002. Instr.: Edward Bennett. (5675817) 22:20 ((S)) Rytteriet (76192237) 22:30 [=] Deadline (6716256) 23:00 Jul på Vesterbro (11:24) (G) (5993353) 23:15 ((S)) Albinoer i Afrika (9415121) 00:15 The Daily Show (7860812) 00:35-06:30 Nat-tv

06:00 Nyhederne, Sporten og Vejret (8140) 06:30 Go’ morgen Danmark (95786985) 11:30 Grænsepatruljen (8985) 12:00 Nyhederne, Sporten og Vejret (63904) 12:17 Regionale nyheder (201103362) 12:25 [=] Liebhaverne (810695) 12:55 [=] Alarm 112 (291546) 13:25 Stor, større - megafamilier (2502275) 14:15 [=] Moderne Mamma - Parmesankurve (3998607) 14:30 The Good Wife (13) (7796459) 15:20 The Good Wife (14) (7042275) 16:10 [=] Tvillingerne og Julemanden (10) (G) (2629427) 16:40 [=] The Julekalender (11) (1883324) 17:00 [=] Nyhederne og Sporten (84817) 17:10 Regionale nyheder (7120053) 17:20 Go’ appetit (42411) 17:50 Vejret (2117985) 18:00 [=] Nyhederne og Sporten (55782) 18:15 Regionale nyheder (2108237) 18:25 Dit vintervejr (2093411) 18:30 Go’ aften Danmark (3879) 19:00 [=] Nyhederne (39121) 19:20 Regionalprogram (362607) 19:40 [=] Tvillingerne og Julemanden (11:24) (582689) 20:10 VM-håndbold: Danmark-Serbien, direkte 1. halvleg - fra Nis, Serbien. (3384633) 21:00 VM-håndbold: Danmark-Serbien, direkte 2. halvleg - fra Nis, Serbien. (88053) 22:00 [=] Nyhederne og Sporten (80817) 22:20 Regionale nyheder (8677256) 22:35 VM-håndbold: Studiet (3046148) 23:05 FILM Ringenes Herre - Eventyret om ringen Amr. eventyrfilm fra 2001. Instr.: Peter Jackson. (22926607) 02:05 Blue Bloods (59) (6030947) 02:55 [=] Natholdet (64244725) 04:00-06:00 [=] Nyhederne og Vejret (4415270)

DR K 05:25 Morgen-tv 08:50 Madsen & Co (20:32) (G) (87402188) 09:15 Madsen & Co (21:32) (87486140) 09:40 Filmens fantastiske historie - 70’ernes radikale instruktører (49829701) 10:40 ((S)) Filmens fantastiske historie - Nyt liv til populærkulturen (11:15) (52659546) 11:45 Første Verdenskrig (G) (26152701) 12:35 Første Verdenskrig (9) (G) (12490879) 13:25 ((S)) Præsident Peron og det fjerde rige (G) (25480121) 14:20 ((S)) USA’s tøjindustri - fra luksus til laser (99723430) 15:35 Besat af antikke glas (G) (21074140) 16:05 Huset på Christianshavn (25410362) 16:30 Huset på Christianshavn (70944459) 16:55 Huset på Christianshavn (89633256) 17:20 ((S)) D-dagens sidste helte (1:2) (G) (92962169) 18:10 ((S)) D-dagens sidste helte (2:2) (G) (21789782) 19:05 Angrebet på Shellhuset (G) (59587459) 19:55 Dagens sang (36508695) 20:00 ((S)) Pompejis ofre - fastfrosset i tid (47806169) 20:50 Ryges julefortællinger (G) (85028324) 21:00 Kunstquiz (7:10) (34702430) 21:45 [=] Besat af dansk kunst (86095332) 22:15 Den 2. dimension (8:8) (21155169) 22:45 Smagsdommerne (79116256) 23:25 ((S)) Børn i middelalderen (45726184) 00:25 ((S)) Hunde i krig (G) Engelsk dokumentar fra 2009. (71738102) 01:10-05:45 Nat-tv

TV 2 ChaRlie 07:30 Felicity (66) (G) (4456121) 08:15 Felicity (67) (23026332) 09:00 Skadestuen i Holby (30) (G) (9491985) 09:55 Skadestuen i Holby (31) (84561169) 10:50 Bjerglægen (8) (12147695) 11:45 Doc Martin (17) (14065427) 12:35 Folk og fæ (80) (54668817) 13:30 [=] Stjerner på stribe (G) (3320121) 14:05 Lov og uorden (591) (3904091) 15:00 Lov og uorden (592) (5590237) 15:50 FILM Inspector Lynley - arven efter Joseph (6) Engelsk krimi. (The Inspector Lynley Mysteries). Instr.: Richard Laxton. (53542237) 17:25 Små og store synder (6) (2658850) 18:25 Små og store synder (7) (36551411) 19:20 Fint skal det være (3) (5125689) 20:05 [=] Tvillingerne og Julemanden (1:24) Julekalender for hele familien. (4930275) 20:35 Kalendergave 11 - dagens overraskelse. (9987594) 21:55 [=] Fællessang på Charlie Festligt musikprogram. (9051256) 22:40 Kommissær Rex (24) Tysk/østrigsk krimiserie. (46440459) 23:30 Castle (82) Amr. krimiserie. (1162614) 00:20 Lov og uorden (591) (G) Engelsk politiserie. (19214102) 01:10 Lov og uorden (592) (G) (31310367) 02:05-02:25 Reba (47) (51995812)

TV3 05:40 FILM Love Bites. Amr. romantisk komedie fra 2010 06:25 One Tree Hill. 07:10 Real Housewives of Vancouver. 08:05 The Kardashians indtager Miami 3 (G). 09:00 The Finder. 10:00 Hospitalet. 10:30 Hospitalet. 11:00 Til middag hos .. Morten Skærved. 12:00 Masterchef Jul (G). 13:00 Køb, renover, sælg!. 14:00 The Kardashians indtager Miami 3. 15:00 Luksusfælden 6. 16:00 Bones 6. 17:00 NCIS 8. 18:00 Masterchef Jul (G). 19:00 Masterchef Jul (G). 20:00 Bones 9. 21:00 The Mentalist 6. 22:00 Sex & the City. 22:35 Sex & the City. 23:15 Sex & the City. 23:55 Sex & the City. 00:35 The Blacklist 1 (G). 01:30 NCIS 8 (G). 02:25 Bones 6 (G). 03:10 Camelot. 04:00-05:30 FILM Single Santa Seeks Mrs. Claus. Amr. komedie fra 2004.

DR3 13:20 Naturens perler: Yellowstone. 13:50 Thomas Skovs sportsprogram Motocross. 14:20 Late Night med Jimmy Fallon. 15:00 Stephen King: Haven. 16:25 [=] Han får for lidt - 100 bud på hvorfor (G). 16:55 DR3 Dok: UFO-mysteriet i Østersøen (G). 17:55 Flodmonstre (G). 18:45 Revolver (G). 19:15 Family Guy. 20:00 Blod, sved og luksusvarer. 21:00 Mirakler i Midtjylland. 21:30 De uperfekte II. 22:00 FILM Knowing. Amr. actionthriller fra 2009. 23:55 Late Night med Jimmy Fallon. 00:35 Parks and Recreation. 00:55 Flodmonstre. 01:45-03:45 Natten på DR3.

DK4 05:00 Dødsulykker i byggebranchen. 05:30 Bog og forfatter. 06:00 Kanal Lokal. 07:00 Afspænding og bevægelse. 07:30 Krop, mad og bevægelse:Voksne. 08:00 Reklameinfo. 08:10 Magasinet Et aktivt ældreliv. 08:30 Jagtmagasinet. 09:00 Fiskemagasinet. 09:30 Reklameinfo. 09:40 Teatermøde. 10:10 Øhrgaard med tyskere. 10:40 Reklameinfo. 10:50 Costa del Golf. 11:25 Læsemagasinet. 11:50 Reklameinfo. 12:00 En anden verden. 13:00 Reklameinfo. 13:10 Kunsthotellet i Sitges. 13:35 Møllehave med Joakim Garff. 14:05 Reklameinfo. 14:15 Bog og forfatter. 15:00 Gammelt brød og historiske kager. 15:30 EU lige på og kort. 15:50 Reklameinfo. 16:00

Folkeuniversitet på dk4. 16:50 Reklameinfo. 17:00 Anne-Vibeke rejser. 17:30 Er du til bøger?. 18:00 Heavy Betting. 19:00 Schlagerbox. 20:00 Onsdags Bingo. 21:00 Jagtmagasinet. 21:30 Mik Schacks Public Service. 22:00 Balkan-Box. 23:00 La det gro. 23:30 Fiskemagasinet. 00:00 Motor TV 2013. 00:30 Tankens magt - om bevidsthedsfilosofi. 01:00 Til søs med Skibladner ll. 01:30 Naturligvis. 02:0005:00 Nat-tv.

SVeRige 1 05:30 Go’aften. 06:00 Nyheder. 06:05 Regionale nyheder. 06:25 Go’morgen Sverige. 07:15 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen. 07:30 Nyheder. 07:43 Go’morgen Sverige. 10:00 Forum. 12:00 Misión cosinar. 13:05 I just want to be cool (G). 13:15 I just want to be cool (G). 13:25 I just want to be cool (G). 13:35 I just want to be cool (G). 13:45 Alt for Sverige (G). 14:45 FILM Away from Her. Canadisk romantisk drama fra 2006. 16:30 Go’morgen Sverige. 17:00 Ved lejrbålet. 17:30 Sverige i dag. 17:55 Sportsnyt. 18:00 Nyheder. 18:10 Regionale nyheder. 18:15 Go’aften. 18:45 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen (G). 19:00 Kulturnyheder. 19:15 Regionale nyheder. 19:30 Nyheder. 20:00 Undersøgende journalistik. 21:00 Jagten på det perfekte billede. 21:30 Kobra. 22:00 Raja - grænsen. 22:30 Lærdommens idéhistorie. 23:00 Normal galskab. 23:40 Nyheder. 23:45 Svensk humor (G). 00:15 Sommersamtaler (G). 01:15-01:30 Kulturnyheder.

SVeRige 2 06:00 Musikhjælpen. 15:05 Radiohjælpen: En rejse ind i fremtiden. 15:20 Nobel 2013: Fysikprisforelæsning. 16:00 Nyheder. 16:05 Nobel 2013: Kemiprisforelæsning. 16:50 Nobel 2013: Økonomiprisforelæsning. 17:20 Nyheder på tegnsprog. 17:30 Nyheder på samisk. 17:45 Nyheder på finsk. 18:00 Musikhjælpen. 19:00 Hvem ved mest?. 19:30 Farlige dyr. 20:00 To på rejse. 20:30 Døden, døden, døden. 21:00 Nyheder. 21:40 Kulturnyt. 21:45 Regionale nyheder. 21:55 Nyhedsoverblik. 22:00 Sportsnyt. 22:15 Nobelseminarium: Fremtidens energi. 23:15 Musikhjælpen 2013 ekstra. 23:45 Musikhjælpen. 01:00 Nyheder. 01:05-06:00 Regionale nyheder.


14

Radio&Tv

12

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Beethoven-finale

P1 15.03 Kritisk eftersyn af fakta og tal i den aktuelle debat. ”Detektor” undersøger, i hvor høj grad det, magthavere, meningsdannere og medier siger, faktisk kan dokumenteres.

P2 19.20 Rafael Frühbeck de Burgos og DR SymfoniOrkestret afslutter årets store Beethoven-cyklus med de to sidste symfonier, nr. 8 og nr. 9 med solister og DR KoncertKoret. Albina Shagimuratova, sopran. Charlotte Hellekant, mezzosopran. Scott MacAllister, tenor. Johan Reuter, baryton. ”P2 Koncerten” er optaget i Koncerthuset.

Vært Thomas Buch Andersen

Foto: DR

de Burgos

Foto: Per Morten Abrahamsen

0

Faktatjek

P1 10.03 57 minutters reportage fra et sted i Danmark. I ”Stedsans” besøger Susanna Sommer og Claus Berthelsen hver uge en ny lokalitet for at møde de mennesker, der færdes der.

0

På tur i Danmark

Radio torsdag 12. december RaDio ToRSDag 12. DEcEmBER DR P1 FM hverdage 6.00-18.00, lørdage 8.00-18.00, søn- og helligdage 9.54-18.00 digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Klubværelset 05:30 Apropos 06:00 Radioavis 06:07 P1 Morgen 07:00 Radioavis 07:07 P1 Morgen, fortsat 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen, fortsat 09:00 Radioavis 09:10 Ordet er dit 10:00 Radioavis 10:03 Stedsans 57 minutters reportage fra et sted i Danmark. Susanna Sommer og Claus Berthelsen besøger hver uge en ny lokalitet for at møde de mennesker, der færdes der. 11:00 Radioavis 11:03 Sproglaboratoriet Radio om sproget i verden og verden i sproget. 11:30 Hvordan mor? Sid­ ste nyt fra fertilitetsindu­ strien (4:4) I dag kan man blive befrugtet uden at have sex, være gravid uden at tage på og få barnet født, mens man ser vild med dans. Fertilitetsindustrien har adskilt forplantning og seksualitet. Med en sæddonor, en ægdonor, et reagensglas og en rugemor kan du få producere dit ønskebarn uden overhovedet at være fysisk involveret og den mulighed benytter flere og flere sig af. I dette P1-tema giver vi lytterne den nyeste udgave af skabelsesberetningen. Og stiller spørgsmålene: Hvad sker der med vores opfattelse af familie, seksualitet, natur og krop, når vores biologiske grundvilkår forandrer sig totalt? 12:00 Radioavis 12:20 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 12:46 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 13:00 Radioavis 13:03 P1 Business Aktuel debat om erhvervslivet, hvor danske topchefer bliver udfordret på deres holdninger. 14:00 Radioavis 14:03 P1 Dokumentar - det ugentlige magasin med og om undersøgende journalistik og dokumentarisme. 14:45 Panorama

KD1212uge_12.indd 1

15:00 Radioavis 15:03 Detektor 15:30 Apropos Et levende og varieret program om alt det, der kommer os ved som mennesker. 16:00 Radioavis 16:10 Orientering 17:00 Radioavis 17:10 Orientering, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 18:25 Alle tiders historie Programmet, hvor aktuelle emner bliver set i historisk lys. 18:55 Nyheder fra Grønland på dansk 19:00 Radioavis 19:03 Filmland Alt om ugens premierefilm, de bedste dvd’er, interview med de mest spændende personer - krydret med reportager og debatter fra det ganske danske filmland. 20:00 Radioavis 20:03 På tomandshånd med basunist Jesper Busk Sørensen, Berliner Philharmonikerne Foran et menneske ligger en håndfuld spor, og hvert af dem peger på afgørende tidspunkter i livet. Men hvilke skal vælges ud, når der er en time til at fortælle - og hvorfor skal nogle vælges fra? I programmet skiftes vært og gæst til at pege på de vigtige begivenheder - og hente ting frem fra gemmerne. 21:00 Radioavis 21:03 Mors Skat (2:3) Mors Skat er en historie om den nybagte mor Vibe, som på flere områder er udfordret af moderskabet. Hendes 4 måneder gamle søn Emil har kolik, og hendes mand er udstationeret i Hong Kong. Vibes nerver er flossede, så da hun får kontakt til sin mor, hun ikke har set siden barndommen, er det en tiltrængt hjælp, og hun får omsorg i gavmilde doser. Men der er noget i barndomshistorierne, der ikke stemmer og Vibe begynder at grave. 21:33 Feature: På jagt efter søskende Efter at have været enebarn hele sit liv går 66-årige adopterede Inger på jagt efter sin biologiske familie. En jagt, der med udgangspunkt i Aarhus, fører hende over det indremissionske Bøvling Bjerg i Vestjylland til København. Og afslører familie-relationer på godt og ondt. Før og nu.

22:00 Radioavis 22:03 Danskernes aka­ demi Vores krop er med os hele tiden til glæde og besvær, og den er i al fald vores. Eller er den? »Vi er vores krop. Men alligevel er den ikke vores krop«, siger professor i idræt ved Aarhus Universitet, Verner Møller. Hvordan vi bruger vores krop, viser den frem eller ikke viser den frem, er nemlig bestemt af de kulturelle og sociale normer. Tradition, kultur og tiden bestemmer over vores kroppe. Og dermed også over kroppens sammenhæng med identitet, opfattelsen af nøgenhed og idealerne for den smukke krop. 22:10 Orientering 23:00 Radioavis 23:05 Orientering, fortsat 23:55 Danmark Kort Classic Carsten Wiedemann. 00:00 Radioavis 00:05 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 00:30 Hvordan mor? Sid­ ste nyt fra fertilitetsindu­ strien (4:4) I dag kan man blive befrugtet uden at have sex, være gravid uden at tage på og få barnet født, mens man ser vild med dans. Fertilitetsindustrien har adskilt forplantning og seksualitet. Med en sæddonor, en ægdonor, et reagensglas og en rugemor kan du få producere dit ønskebarn uden overhovedet at være fysisk involveret og den mulighed benytter flere og flere sig af. I dette P1-tema giver vi lytterne den nyeste udgave af skabelsesberetningen. Og stiller spørgsmålene: Hvad sker der med vores opfattelse af familie, seksualitet, natur og krop, når vores biologiske grundvilkår forandrer sig totalt? 01:00 Radioavis 01:03 Videnskabens verden 02:00 Radioavis 02:03 Panorama 02:18 P1 Dokumentar 03:00 Radioavis 03:03 Danskernes akademi 03:10 Orientering 04:00 Radioavis 04:03 Orientering, fortsat 04:53 Danmark Kort Classic 04:58-05:00 Sprog­ minuttet

DR P2 FM Fra 18.00 og indtil 6.00 hverdage, 8.00 lørdage, 9.54 søn- og helligdage digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Grammofon 06:00 Radioavis 06:05 Grammofon, fortsat 07:00 Radioavis 07:05 P2 Morgenmusik 08:00 Radioavis 08:05 Morgenandagten Præludium: Peter Lindemann: Præludium i e-moll. Fra Det Gamle Testamente: Esajas’ bog 35, 1-8a. Salme: 268 »Zions vægter hæver røsten«. Fra Det Nye Testamente: Romerbrevet 8,18-23. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 525 »O Jesus, morgenstjerne«. Postludium: Joh. Seb. Bach : Sions vægter hæver røsten. 08:23 P2 Morgenmusik, fortsat 09:00 Radioavis 09:05 P2 Morgenmusik, fortsat 10:00 Radioavis 10:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 11:00 Radioavis 11:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 12:00 Radioavis 12:20 Værket Schubert: 6 Moments Musicaux. Amalie Malling, klaver. 13:00 Radioavis 13:03 Grammofon - med Helge Baun Sørensen. 14:00 Radioavis 14:03 Grammofon, fortsat 15:00 Radioavis 15:03 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 16:00 Radioavis 16:10 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 17:00 Radioavis 17:10 Amadeus, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Essensen på P2 19:20 P2 Koncerten Beethoven-finale - fra Koncerthuset. Rafael Frühbeck de Burgos og DR SymfoniOrkestret afslutter årets store Beethoven-cyklus med de to sidste symfonier, nr. 8 og nr. 9 med solister og DR KoncertKoret. Albina Shagimuratova, sopran. Charlotte Hellekant, mezzosopran. Scott MacAllister, tenor. Johan Reuter, baryton.

22:00 Natsværmeren 23:00 Radioavis 23:05 Natsværmeren, fortsat 00:00 Radioavis 00:05 Bravo ­ med Lotte Heise Lotte elsker opera! Lyt med, når hun deler ud af operaens store følelser, operahits og sjove historier fra før og nu. 01:20 Værket 02:00 Radioavis 02:03 P2 Formiddag 03:00 Radioavis 03:03 P2 Formiddag 04:00 Radioavis 04:03-05:00 Grammofon

DR P3 05:00 Radioavis 05:03 Natradio 06:04 JuleMorgen 09:04 Julen, din gamle kælling 12:00 P3 Nyheder 12:03 P3 Sporten 12:05 Smag på P3 14:04 Monte Carlo Peter Falktoft og Esben Bjerre vender ugens store og små begivenheder med et satirisk blik, kigger på ugens bedste tv og tester citater efter en særlig citatskala, som er opfundet til lejligheden. 15:04 P3 Sporten 15:06 Monte Carlo, fortsat 16:04 P3 Sporten 16:06 Pressen på P3 17:04 P3 Sporten 17:06 Pressen på P3, fortsat 18:04 Liga P3’s daglige sportsunderholdning, hvor du får alt at vide om de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden. Her er gæster, livereportager, god stemning og masser af kærlighed til sporten. 21:03 Aftenvagten Programmet for den absolut nysgerrige P3-lytter. Det er ny musik - værtens personlige favoritter og de underholdende historier rundt om. 00:05-05:00 Natradio

DR P4 FÆLLES 05:00 Radioavis 05:03 Morgenstund 06:05 Regionale programmer 10:03 Formiddag på 4’eren Lyt med, når værterne med stor ildhu kaster sig over dags- og tidsaktuelle emner. Programmet byder på masser af smil,

ahaoplevelser, musik og interessante eksperter, der kan gøre dig klogere på alt mellem himmel og jord. 12:00 Radioavis 12:18 Smutvejen Din daglige genvej til forbrug, du kan bruge, og tips til en sjovere, bedre, billigere, sundere hverdag. 12:30 Regionale pro­ grammer 12:35 Smutvejen, fortsat 13:03 Danmarksmester 14:03 Madsen 15:06 Regionale programmer 16:50 Radiosporten 16:53 Regionale programmer 18:03 P4 Aften Har du fået nok af tv, eller trænger du bare til lidt go’ musik som akkompagnement til din aften - så er P4 svaret. Her får du timevis af blandet underholdning med aktuelle hits og gamle kendinge. Programmet sendes direkte frem til kl. 21.00, hvor du kan sende dit musikønske ind. 21:03 Madsen 22:03 Dansktimen 23:05 P4 Aften, fortsat 01:03-05:00 P4 Natradio

DR P4 SjÆLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder 15:06 Xpres Programmet følger op på dagens begivenheder og ledsager regionens pendlere hele vejen hjem til aftensmaden. Med nyheder, vejr, trafik og god musik. 16:53-18:03 Xpres, fortsat

DR P4 BoRnhoLm 06:05-10:03 P4 Bornholm Morgen 12:30-12:35 Regionale Nyheder 15:06 P4 Bornholm Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Bornholm Eftermiddag, fortsat

DR P4 Fyn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Efter­ middag, fortsat

DR P4 TREkanTEn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Trekanten Nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Efter­ middag, fortsat

DR P4 køBEnhavn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Efter­ middag, fortsat

DR P4 miDT & vEST 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionalnyt 15:06 Xpress 16:53-18:03 Xpress, fortsat

DR P4 noRDjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder fra P4 Nordjylland 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Efter­ middag, fortsat

DR P4 SyD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Syd Nyheder 15:06 P4 Hjemad 16:53-18:03 P4 Hjemad, fortsat

DR P4 øSTjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 15:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Efter­ middag, fortsat

RaDio

24Syv

05:00 24syv Nyheder 05:05 Rushys roulette ­ highlights 06:00 24syv Nyheder 06:05 24syv Morgen 09:00 24syv Nyheder 09:05 Millionærklubben 10:00 24syv Nyheder 10:05 Cordua & Steno 12:00 24syv Nyheder 12:07 Mikrofonholder 13:00 24syv Nyheder 13:05 24syv Dokumentar (G) 14:00 24syv Nyheder 14:05 Bæltestedet 15:00 24syv Nyheder 15:05 24syv Eftermiddag 18:00 24syv Nyheder 18:05 AK 24syv Et sprængfarligt kulturmagasin. 20:00 24syv Nyheder 20:05 Efter 8 (G) 21:00 24syv Nyheder 21:05 Efter 8 22:00 24syv Nyheder 22:05 Efter 8 23:00 24syv Nyheder 23:05 Datolinjen Flere sider af samme dag. 00:00 24syv Nyheder 00:05 Nattevagten 03:00 24syv Nyheder 03:05 Råbånd 04:00 24syv Nyheder 04:05-05:00 Nattevagten Highlights

03-12-2013 09:32:18


15

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013 Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

13

Kæmperne i dybet

Tysk-polsk film

DR 2 13.15 Hvad hjælper rent drikkevand, hvis der er lort i det? Adam Yamaguchi undersøger en af de største trusler mod folkesundheden, nemlig de 2,6 milliarder mennesker, der lever uden de mest nødtørftige sanitære installationer. Kloakering er f.eks. en mangelvare i både Indien og Indonesien, og uden sanitære installationer vil omkring 40% af verdens befolkning være udsat for en endeløs række af tarminfektioner. Se med i ”Verdens latrinkrise”.

DR 2 18.20 Nogle af verdens mærkeligste dyr lever dybt under havoverfladen. Enorme edderkoppe-krabber samles i tusindvis for at være i sikkerhed, mens de afstøder deres skjold for derved at kunne parre sig. Kæmpeblækspruttehunnen isolerer sig med sine æg i en hule langt inde i en klippe. Der opholder hun sig i et halvt år for at beskytte sine æg og holde dem fri for sygdomme og rovdyrs angreb. ”Livets planet” (8:10) er en engelsk naturserie fra 2009.

DR K 21.30 En navnløs kvinde skriver i foråret 1945 dagbog om krigens sidste måneder i et sønderbombet Berlin. Hun er journalist, og manden kæmper på Østfronten. Hun taler russisk, og i de første dage efter den russiske besættelse redder det hende, men voldtægterne tager til. Kvinden beslutter at tage skæbnen i egen hånd og indynder sig hos en russisk major, der bliver hendes beskytter og sørger for, at hun ikke sulter. Krigsdramaet ”En kvinde i Berlin” er fra 2008.

0

Toilet på skole i Cambodja

Foto: Scanpix

Nina Hoss

Foto: DR

0

Latrinkrise

TV torsdag 12. december TV ToRSDag 12. DeCembeR DR1

DR2

TV 2

06:00 ((S)) Der er noget i luften (168:320) (9589) 06:30 ((S)) Naboerne (201) (4953724) 06:55 ((S)) Dage i haven (4:12) (8497909) 07:25 ((S)) Luksuskrejlerne (72) (G) (3925638) 08:10 ((S)) Kurs Australien - en reporter går ombord (5:5) (8471947) 08:40 ((S)) Livet i en zoo (4:10) (4467947) 09:05 ((S)) [=] På optagelse med »Livets planet» (4:10) (5015183) 09:35 Dagbøger fra naturen (2:6) (4566473) 09:50 Jamies mad på 15 minutter (4879831) 10:15 Hairy Bikers kogebog (3) (6228164) 10:45 ((S)) [=] Gintberg på kanten - Kommunen (7:7) (9369270) 11:15 ((S)) Luksuskrejlerne (89) (8935164) 12:00 ((S)) [=] Hammerslag (6:6) (G) (73522) 12:40 ((S)) [=] Spekulanterne slår til igen (2:4) (G) (524638) 13:20 ((S)) Hotel Babylon (28:32) (4060718) 14:10 ((S)) [=] OBS (4788676) 14:15 [=] Jul hos Claus Dalby (G) (8885183) 14:25 ((S)) Skiskydning: World Cup - stafet (k), direkte (4637909) 15:55 ((S)) Naboerne (202) (2460299) 16:20 ((S)) Til undsætning (26:48) (633725) 17:00 ((S)) Landsbyhospitalet (79) (38812) 17:50 ((S)) [=] TV Avisen (5226928) 18:00 [=] Antikduellen (8:12) (5305) 18:30 [=] TV Avisen med Sporten (90473) 18:50 ((S)) Vores vejr (6249183) 19:00 ((S)) [=] Aftenshowet (657) 19:30 [=] Pagten (12:24) (87386) 19:55 ((S)) TV Avisen (8855454) 20:00 ((S)) Auktionshuset II (7:8) I Auktionshuset bliver det en helt særlig dag, når familiens yngste auktionarius, Jesper Bruun Rasmussens datter Alexa, skal svinge hammeren for første gang efter sin barsel. (541) 20:30 [=] So F***ing Special i USA (5:5) Fedt, fritter og friture er hverdag i USA. (812) 21:00 ((S)) [=] Puk og Herman - Mit livs måltid - Mads Langer (4:5) Puk og Herman møder den danske sanger og sangskriver Mads Langer, der netop har overstået en totalt udsolgt danmarksturné ovenpå sit seneste succesalbum »In These Waters«. Hjemme hos Mads får Puk og Herman en intimkoncert fremført på Mads’ røde flygel og hører om, hvordan Mads balancerer sit liv imellem Skive, København og New York. Puk og Mads tager på fisketur, mens Herman tilbereder en særlig menu, som skal serveres i Medley Studierne, hvor Mads har indspillet mange af sine sange. (893) 21:30 ((S)) [=] TV Avisen (22760) 21:55 ((S)) Håndbold: VM-studiet De danske håndboldkvinder er på en mission i Serbien hvor VM-slutrunder finder sted i de tre byer Nis, NoviSad og Beograd. (8080454) 22:05 [=] Bag Borgen (256744) 22:30 ((S)) FILM Taggart: Vandtæt Skotsk krimi fra 2002. (Taggart: Watertight). Medvirkende: Jackie Reid: Blythe Duff, Robbie Ross: John Michie og Matt Burke: Alex Norton. Instr.: Brian Kelly. (3321473) 00:10 ((S)) Water Rats (72:177) Australsk krimiserie. (9968110) 00:55 ((S)) Murphys lov: En mandetur Engelsk krimiserie fra 2005. (4012416) 01:55 ((S)) Damages III (8:13) (1260874) 02:35 ((S)) Damages III (9:13) (3205400) 03:15 ((S)) Naboerne (201) (G) (8111787) 03:40-04:30 Det vilde Indien (3:5) (1668226)

06:30 Morgen-tv 09:35 DR2 Morgen (G) (85817928) 10:00 [=] DR2 10:00 (2739454) 10:05 DR2 Morgen (G) (18954386) 11:00 [=] DR2 11:00 (7662638) 11:05 ((S)) [=] Penge (96416164) 11:30 ((S)) [=] På den 2. side (1129116) 12:00 [=] DR2 12:00 (1717025) 12:30 [=] Sort arbejde II (5:8) (G) (3323657) 13:00 [=] DR2 13:00 (6803725) 13:15 ((S)) Verdens latrinkrise (59439183) 14:00 [=] DR2 14:00 (8664251) 14:05 The Daily Show (36601201) 14:30 ((S)) [=] På den 2. side (G) (3303893) 15:00 [=] DR2 15:00 (9704831) 15:10 ((S)) [=] Penge (G) (20320831) 15:35 [=] P1 Debat på DR2 (20311183) 16:00 [=] DR2 Nyhedstimen (4476218) 17:00 DR2 17:00 (4109909) 17:05 DR2 Dagen (1697299) 18:00 DR2 18:00 (9341947) 18:20 [=] Livets planet (8:10) (55359541) 19:10 Jul på Vesterbro (11:24) (G) (3345386) 19:20 Jul på Vesterbro (12:24) (11779589) 19:35 ((S)) Dag II (6:10) (1585386) 20:00 Debatten (1771473) 21:00 Veteranerne (2:3) Mænd, motorcykler og krigenes smerte. (6788473) 21:30 ((S)) [=] Absurdistan (4:10) (7884725) 21:55 Det slører special edition (6:6) Latifa bliver integreret. (7522522) 22:20 UgeEkspressen (76169909) 22:30 [=] Deadline (6783928) 23:00 ((S)) Jul på Vesterbro (12:24) (G) - med Anders Matthesen. (4517855) 23:15 ((S)) Hvordan forhindrer man skolemassakrer? Amr. dokumentar fra 2012. (93837763) 00:10-06:30 Nat-tv

06:00 [=] Nyhederne, Sporten og Vejret (6744) 06:30 Go’ morgen Danmark (74534164) 09:15 Svømning: EM i Herning, direkte (84490725) 12:00 [=] Nyhederne, Sporten og Vejret (56744) 12:17 Regionale nyheder (201170034) 12:25 [=] Liebhaverne (909164) 12:55 [=] Alarm 112 (380015) 13:25 The Good Wife (15) (2579947) 14:15 [=] Moderne Mamma - Tomatsuppe (7657744) 14:25 The Good Wife (16) (7568522) 15:15 [=] Tvillingerne og Julemanden (11:24) (G) (3022831) 15:45 [=] The Julekalender (12) (3776473) 16:00 [=] Nyhederne (91251) 16:10 Regionale nyheder (3532305) 16:20 Dit vintervejr (8814170) 16:25 Svømning: EM i Herning, direkte (35537744) 18:35 Svømning: EM-studiet (6034183) 19:00 Nyhederne (8980) 19:30 Regionalprogram (7251) 20:00 [=] Tvillingerne og Julemanden (12:24) Julekalender for hele familien. (46560) 20:35 Jul på D’Angleterre Dansk dokumentar. (1178541) 21:25 [=] CPH Lufthavnen - julespecial om Københavns Lufthavn. (4330454) 22:00 Nyhederne og Sporten (4928) 22:30 Regionale nyheder (58947) 22:45 ((S)) FILM Ringenes Herre - De to tårne Amr. eventyrfilm fra 2002. Instr.: Peter Jackson. (66455304) 01:50 [=] Natholdet (1945023) 02:20 American Horror Story (7) (5975597) 03:05 ((S)) American Horror Story (8) (6820874) 04:00-06:00 [=] Nyhederne og Vejret (4319042)

DR K 05:45 Morgen-tv 10:45 ((S)) Dirigenten Carlos Kleiber (G) (83351367) 11:55 ((S)) Sofija Gubajdulinas 2. violinkoncert (G) (36447265) 12:55 ((S)) Falsk eller fantastisk (4:4) (G) (98219909) 13:55 Bird - Charlie Parker (G) (84141909) 14:55 ((S)) [=] Forførende Rum på Nimb i Tivoli (G) (86596367) 15:25 ((S)) [=] Den 2. dimension (7:8) (G) (42773657) 15:55 Den 2. dimension (8:8) (G) (21061676) 16:25 ((S)) Fra Jesus til Kristus - de første kristne (1:2) (G) (20252522) 18:10 ((S)) Manden der opdagede Ægypten (G) (21756454) 19:05 ((S)) Pompejis ofre - fastfrosset i tid (G) (59547831) 19:55 Dagens sang (36575367) 20:00 Jakob Jensen - fra udskud til designkonge (14282725) 20:30 ((S)) [=] Dansk skyskraber i New York (G) (14281096) 21:00 ((S)) Filmselskabet (14206305) 21:30 ((S)) FILM En kvinde i Berlin Tysk-polsk krigsdrama fra 2008. Instr.: Max Färberböck. (30653305) 23:35 ((S)) Filmens fantastiske historie 80’ernes protest film (12:15) Engelsk dokumentarserie fra 2011. (67412102) 00:40-06:20 Nat-tv

TV 2 ChaRlie 07:30 Felicity (67) (G) (4423893) 08:15 Felicity (68) (57321544) 09:00 Skadestuen i Holby (31) (G) (9468657) 09:55 Skadestuen i Holby (32) (84521541) 10:50 Bjerglægen (9) (49341589) 11:40 Doc Martin (18) (47910198) 12:30 Folk og fæ (81) (1934560) 13:25 [=] Stjerner på stribe (G) (2222928) 14:00 Lov og uorden (593) (6436589) 14:50 Lov og uorden (594) (14467763) 15:45 FILM Inspector Lynley - spillets regler (7) Engelsk krimi. (The Inspector Lynley Mysteries). Medvirkende: Inspector Thomas Lynley: Nathaniel Parker, Barbara Havers: Sharon Small og Helen: Lesley Vickerage. Instr.: Richard Spence. (84037725) 17:20 Små og store synder (8) (8232201) 18:15 Små og store synder (9) (1942314) 19:15 Fint skal det være (4) (6494015) 19:45 [=] Spørg Charlie (76123299) 20:25 Kalendergave 12 - dagens overraskelse. (72835034) 22:45 Kommissær Rex (25) Tysk-italiensk krimiserie. (29537183) 23:40 Castle (83) Amr. krimiserie. (27725015) 00:25 Lov og uorden (593) (G) Engelsk politiserie. (85669464) 01:15 Lov og uorden (594) (G) (31206110) 02:10-02:30 Reba (48) (51896597)

TV3 05:40 Love Bites. 06:25 One Tree Hill. 07:10 Real Housewives of Vancouver. 08:05 The Kardashians indtager Miami 3 (G). 09:00 The Finder. 10:00 Hospitalet. 10:30 Hospitalet. 11:00 Til middag hos .. Frederik Fetterlein. 12:05 Masterchef Jul (G). 13:00 Køb, renover, sælg!. 14:05 The Kardashians indtager Miami 3. 15:00 Luksusfælden 6. 16:00 Bones 6. 17:00 NCIS 8. 18:00 Masterchef Jul (G). 19:00 Masterchef Jul (G). 20:00 Kræsne købere. 21:00 Big Business på Vestegnen. 22:00 Sex & the City. 22:40 Sex & the City. 23:25 Sex & the City. 00:00 Sex & the City. 00:50 NCIS 8 (G). 01:45 Bones 6 (G). 02:35 The Finder. 03:20 FILM Meet the Santas. Amr. komedie fra 2005. 04:45-05:10 Bleep My Dad Says 1.

DR3 13:25 ((S)) Naturens perler: Dybhavet. 13:55 Thomas Skovs sportsprogram kunstskøjteløb. 14:25 Late Night med Jimmy Fallon. 15:05 ((S)) Stephen King: Haven. 15:50 ((S)) Stephen King: Haven II. 16:30 Revolver (G). 17:00 ((S)) Blod, sved og luksusvarer (G). 17:55 ((S)) Flodmonstre (G). 18:45 Mirakler i Midtjylland (G). 19:15 ((S)) Family Guy. 19:35 ((S)) Family Guy. 20:00 X Factor USA. 22:10 ((S)) Rookie Blue III. 22:55 FILM Scary Movie 2. Amr. gyserkomedie fra 2001. 00:10 Late Night med Jimmy Fallon. 00:50 ((S)) Parks and Recreation. 01:10 ((S)) [=] Yellowstone Nationalpark. 02:00 FILM How to Lose Friends and Alienate People. Engelsk komedie fra 2008. 03:45-05:45 ((S)) Natten på DR3.

DK4 05:00 Det solgte paradis. 05:30 Bog og forfatter. 06:00 Kanal Lokal. 07:00 Afspænding og bevægelse. 07:30 Bog og forfatter. 08:00 Reklameinfo. 08:10 Ørkenen i Kattegat. 08:45 Kniv og gaffel. 09:00 Reklameinfo. 09:10 Familien Vandgård. 10:00 Reklameinfo. 10:10 Fjernsyn for voksne. 10:40 Samtale med Lars Knutzon. 11:50 Reklameinfo. 12:00 Naturligvis. 12:30 Pilates. 13:00 Reklameinfo. 13:10 Dina & Direktøren. 13:45 The Kilkennys. 14:10 Læsemagasinet. 14:35 EU lige på og kort. 14:50 Reklameinfo.

15:00 Er du til bøger?. 15:30 Kniv og gaffel. 15:40 En mærkesag. 15:50 Reklameinfo. 16:00 Torsdags Bingo. 17:00 Reklameinfo. 17:10 Allan Simonsen Tour. 17:45 How2Scrap. 18:15 Rundt om jule-grillen. 19:00 Basketball. 21:30 Basketball: NBA Action. 22:00 Heavy Betting. 23:00 Anne-Vibeke rejser. 23:30 Motor TV 2013. 00:00 Kanal Lokal. 01:00 Litteratursiden. 01:30 Bog og forfatter. 02:15 Abernes hjem i Odsherred Zoo. 03:00 Kierkegaards Kartel med Peter Thielst. 03:30 Skolebænken. 04:00 Fiskemagasinet. 04:30-05:00 Fjernsyn for voksne.

SVeRige 1 05:05 Sverige i dag. 05:30 Go’aften. 06:00 Nyheder. 06:05 Regionale nyheder. 06:25 Go’morgen Sverige. 07:15 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen. 07:30 Nyheder. 07:43 Go’morgen Sverige. 10:00 Forum. 12:00 Mission cuisiner. 13:00 Undersøgende journalistik (G). 14:00 Svensk humor (G). 14:30 Jagten på det perfekte billede (G). 15:00 FILM Dobbeltspil. Amr. drama fra 2007. 16:25 Tv - vi husker: Charlie Norman. 17:30 Sverige i dag. 17:55 Sportsnyt. 18:00 Nyheder. 18:10 Regionale nyheder. 18:15 Go’aften. 18:45 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen (G). 19:00 Kulturnyheder. 19:15 Regionale nyheder. 19:30 Nyheder. 20:00 Midt i naturen. 21:00 Forbrugermagasinet Plus. 22:00 Debatten. 22:45 Undercover boss. 23:30 Nyheder. 23:35 Normal galskab (G). 00:15 Tak for musikken (G). 01:1501:30 Kulturnyheder.

SVeRige 2 06:00 Musikhjælpen. 16:00 Nyheder. 16:05 Musikhjælpen. 17:20 Nyheder på tegnsprog. 17:30 Nyheder på samisk. 17:45 Nyheder på finsk. 18:00 Musikhjælpen. 19:00 Hvem ved mest?. 19:30 Farlige dyr. 20:00 Dokument indefra: En eskortpiges dagbog. 21:00 Nyheder. 21:40 Kulturnyt. 21:45 Regionale nyheder. 21:55 Nyhedsoverblik. 22:00 Sportsnyt. 22:15 Nobel 2013: Nobelstudiet. 23:15 Ishockey: Swedish Hockey League. 23:50 Musikhjælpen 2013 - ekstra. 00:20 Musikhjælpen. 01:00 Nyheder. 01:05-06:00 Regionale nyheder.


16

Radio&Tv

14

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Fra den digitale verden

Blomstedt i Stockholm

P1 11.18 Jan Haugaard går i ”Natursyn: Rædsel, romantik og realiteter i Arktis” på opdagelse i ”Arktis” på Louisiana sammen med ”Natursyn”. Vært: Jens Olesen.

P1 14.03 Et magasin fra virkelighedens virtuelle verden. Fremtidsvisioner, informationssamfund og digitale drømme. ”Harddisken” er tilrettelagt af Henrik Føhns og Anders Høeg Nissen.

P2 19.20 Tag med ”P2 Koncerten” til koncert i Stockholm, direkte fra Berwaldhallen. Hør Richard Wagners ”Forspil” og ”Isoldes Liebestod”, Ingvar Lidholms ”Poesis” og Dvoráks ”Symfoni nr. 8”. Mårten Landström, klaver. Med Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent: Herbert Blomstedt.

0

Nordlys

Foto: Scanpix

Herbert Blomstedt

Foto: Jakob Boserup

0

Arktis på Louisiana

Radio fredag 13. december RaDio FREDag 13. DEcEmBER DR P1 FM hverdage 6.00-18.00, lørdage 8.00-18.00, søn- og helligdage 9.54-18.00 digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Sproglaboratoriet 05:30 Apropos 06:00 Radioavis 06:07 P1 Morgen 07:00 Radioavis 07:07 P1 Morgen, fortsat 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen, fortsat 09:00 Radioavis 09:10 Ordet er dit 10:00 Radioavis 10:03 Kulturknuserne Kulturknuserne giver konstruktive, kærlige og kritiske klaps til kulturlivet. Der er forbud mod vanetænkning, når panelet bestående af tre konsulenter diskuterer ugens tre aktuelle udfordringer og kommer med gode råd til beslutningstagerne. 11:00 Radioavis 11:03 I Hegnet Drømmen om det perfekte liv er kørt helt i hegnet på P1. Ny dansk satire med Lisbeth Wulff og Ditte Hansen. 11:18 Natursyn: Rædsel, romantik og realiteter i Arktis Jan Haugaard går på opdagelse i »Arktis« på Louisiana sammen med »Natursyn«. 12:00 Radioavis 12:20 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 12:46 Kulturnyt 13:00 Radioavis 13:03 Mennesker og medier Et radiomagasin om ord og handlinger i trykte, elektroniske og digitale medier. Danskerne bruger medier for milliarder hvordan bruger medierne danskerne? 14:00 Radioavis 14:03 Harddisken Et magasin fra virkelighedens virtuelle verden. Fremtidsvisioner, informationssamfund og digitale drømme. 15:00 Radioavis 15:03 Arabiske stemmer - med Steen Nørskov og Naser Khader Historier fra Mellemøsten - en verden i forandring. Hør bl.a. hver uge om debatten på blogs, twitter og i de arabiske medier. ( 15:30 Apropos Et levende og varieret program om alt det, der kommer os ved som mennesker. 16:00 Radioavis

KD1312uge_14.indd 1

16:10 Orientering 17:00 Radioavis 17:10 Orientering, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Kulturnyt - nyheder, kommentarer og reportager fra kunst- og kulturlivet. 18:25 Hvordan mor? Sidste nyt fra fertilitetsindustrien (4:4) I dag kan man blive befrugtet uden at have sex, være gravid uden at tage på og få barnet født, mens man ser vild med dans. Fertilitetsindustrien har adskilt forplantning og seksualitet. Med en sæddonor, en ægdonor, et reagensglas og en rugemor kan du få producere dit ønskebarn uden overhovedet at være fysisk involveret og den mulighed benytter flere og flere sig af. I dette P1-tema giver vi lytterne den nyeste udgave af skabelsesberetningen. Og stiller spørgsmålene: Hvad sker der med vores opfattelse af familie, seksualitet, natur og krop, når vores biologiske grundvilkår forandrer sig totalt? 18:55 Nyheder fra Grønland på dansk 19:00 Radioavis 19:03 Skønlitteratur på P1 Et aktuelt ugemagasin med nyheder, reportager og samtaler om interessante tendenser og nødvendig litteratur. En time i selskab med de vigtigste forfattere og andre bogfolk med noget på hjerte. 20:00 Radioavis 20:03 Stedsans 57 minutters reportage fra et sted i Danmark. Susanna Sommer og Claus Berthelsen besøger hver uge en ny lokalitet for at møde de mennesker, der færdes der. 21:00 Radioavis 21:03 P1 Business Aktuel debat om erhvervslivet, hvor danske topchefer bliver udfordret på deres holdninger. 22:00 Radioavis 22:03 Danskernes akademi Vores krop er med os hele tiden til glæde og besvær, og den er i al fald vores. Eller er den? »Vi er vores krop. Men alligevel er den ikke vores krop«, siger professor i idræt ved Aarhus Universitet, Verner Møller. Hvordan vi bruger vores krop, viser den frem eller ikke viser den frem, er nemlig bestemt af de kulturelle og sociale normer. Tradition, kultur og tiden bestemmer over

vores kroppe. Og dermed også over kroppens sammenhæng med identitet, opfattelsen af nøgenhed og idealerne for den smukke krop. 22:10 Orientering 23:00 Radioavis 23:05 Orientering, fortsat 23:55 Danmark Kort Classic Kongelig vin. 00:00 Radioavis 00:05 P1 Debat Programmet sætter hver dag fokus på et aktuelt emne og lader to skarpe debattører krydse klinger om det. 00:30 Religionsrapport Et journalistisk magasin, der går i dybden med tendenser og nyheder fra den religiøse verden, både herhjemme og i resten af verden. Med nyheder, reportager, debat og kommentarer udfordres vanetænkning og fremme dialogen mellem grupper med forskellig tro - eller uden tro. 01:00 Radioavis 01:03 Harddisken 02:00 Radioavis 02:03 Hjernekassen på P1 03:00 Radioavis 03:03 Danskernes akademi 03:10 Orientering 04:00 Radioavis 04:03 Orientering, fortsat 04:53 Danmark Kort Classic 04:58-05:00 Sprogminuttet

DR P2 FM Fra 18.00 og indtil 6.00 hverdage, 8.00 lørdage, 9.54 søn- og helligdage digitalt døgnet rundt

05:00 Radioavis 05:03 Grammofon 06:00 Radioavis 06:05 Grammofon, fortsat 07:00 Radioavis 07:05 P2 Morgenmusik 08:00 Radioavis 08:05 Morgenandagten Præludium: Louis Nicolas Clérambault: Basse de Cromorne. Fra Det Gamle Testamente: Esajas 40,1-8. Salme: 91 »Store Gud og frelsermand«. Fra Det Nye Testamente: Johannesevamgeliet 1,6-14. Korvers: Anders Bond: Bered en vej for Herren (Tekst: Esajas/Den Svenske Salmebog). Salme: 65 »Troens smykke, Jesus sød«. Postludium: Nicolas de Grigny: Verbum Supernum.

08:23 P2 Morgenmusik, fortsat 09:00 Radioavis 09:05 P2 Morgenmusik, fortsat 10:00 Radioavis 10:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 11:00 Radioavis 11:03 P2 Formiddag - med musikønsker og spørgsmål fra lytterne. 12:00 Radioavis 12:20 Værket Britten: Serenade, opus 31. Mark Padmore, tenor. Stephen Bell, horn. Britten Sinfonia. Dirigent: Jacqueline Shave. 13:00 Radioavis 13:03 Grammofon - med Tina Rømer. Ikke så megen snak. 14:00 Radioavis 14:03 Grammofon, fortsat 15:00 Radioavis 15:03 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 16:00 Radioavis 16:10 Amadeus Direkte, aktuel musikradio. 17:00 Radioavis 17:10 Amadeus, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 P2 All Stars Klassisk holder. Lad Adam Simonsen og hans gæstevært Søren Sætter-Lassen blæse dig omkuld med skæve indfald og fuldfed klassisk. Find os på facebook og 19:20 P2 Koncerten Blomstedt i Stockholm direkte fra Berwaldhallen. Richard Wagner: Forspil og Isoldes Liebestod. Ingvar Lidholm: Poesis. Dvorák: Symfoni nr. 8. Mårten Landström, klaver. Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent: Herbert Blomstedt. 22:00 Natsværmeren - med klassisk musik og det, der ligner. 23:00 Radioavis 23:05 Natsværmeren, fortsat 00:00 Radioavis 00:05 Cilius Patruljen Hvad skal man med fjender, når man har den slags venner som Frederik har? Hør dem give Frederik tørt på om klassisk musik - og meget andet. 01:20 Værket 02:00 Radioavis 02:03 P2 Formiddag 03:00 Radioavis 03:03 P2 Formiddag 04:00 Radioavis 04:03-05:00 Grammofon

DR P3 05:00 Radioavis 05:03 Natradio 06:04 JuleMorgen 09:04 Julen, din gamle kælling 12:00 P3 Nyheder 12:03 P3 Sporten 12:05 Smag på P3 Programmet handler om musik - her guider værten dig gennem ny musik, quizzer, musikminder og friske musiknyheder. 14:04 Monte Carlo Peter Falktoft og Esben Bjerre vender ugens store og små begivenheder med et satirisk blik, kigger på ugens bedste tv og tester citater efter en særlig citatskala, som er opfundet til lejligheden. 15:04 P3 Sporten 15:06 Monte Carlo, fortsat 16:04 P3 Sporten 16:06 Pressen på P3 Skarp journalistik med et glimt i øjet. 17:04 P3 Sporten 17:06 Pressen på P3, fortsat 18:04 Liga P3’s daglige sportsunderholdning, hvor du får alt at vide om de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden. Her er gæster, livereportager, god stemning og masser af kærlighed til sporten. 22:03 Aftenvagten Programmet for den absolut nysgerrige P3-lytter. Det er ny musik - værtens personlige favoritter og de underholdende historier rundt om. 00:05-05:00 Natradio

DR P4 FÆLLES 05:00 Radioavis 05:03 Morgenstund 06:05 Regionale programmer 10:03 Formiddag på 4’eren Lyt med, når værterne med stor ildhu kaster sig over dags- og tidsaktuelle emner. Programmet byder på masser af smil, ahaoplevelser, musik og interessante eksperter, der kan gøre dig klogere på alt mellem himmel og jord. 12:00 Radioavis 12:18 Smutvejen Din daglige genvej til forbrug, du kan bruge, og tips til en sjovere, bedre, billigere, sundere hverdag. 12:30 Regionale programmer

12:35 Smutvejen, fortsat 13:03 Danmarksmester - en quiz på land og by, i fortid og nutid, fra Skagen til Gedser. 14:03 Madsen 16:06 Regionale programmer 16:50 Radiosporten 16:53 Regionale programmer 18:03 P4 Aften Har du fået nok af tv, eller trænger du bare til lidt go’ musik som akkompagnement til din aften - så er P4 svaret. Her får du timevis af blandet underholdning med aktuelle hits og gamle kendinge. Programmet sendes direkte frem til kl. 21.00, hvor du kan sende dit musikønske ind. 22:03 Dansktimen 23:05 P4 Aften, fortsat 01:03-05:00 P4 Natradio

DR P4 SjÆLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder 16:06 Fredagsbaren på P4 To timers underholdning med gæster fra den kulturelle verden, f.eks. skuespillere, musikere, TVværter, forfattere, etc. 16:53-18:03 Fredagsbaren på P4, fortsat

DR P4 BoRnhoLm 06:05-10:03 P4 Bornholm Morgen 12:30-12:35 Regionale Nyheder 16:06 P4 Bornholm Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Bornholm Eftermiddag, fortsat

DR P4 Fyn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 16:06 Undskyld, det er fredag 16:53-18:03 Undskyld, det er fredag, fortsat

DR P4 TREkanTEn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Trekanten Nyheder 16:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 køBEnhavn 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 16:06 Fredagsbaren på P4

16:53-18:03 Fredagsbaren på P4, fortsat

DR P4 miDT & vEST 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionalnyt 16:06 Xpress 16:53-18:03 Xpress, fortsat

DR P4 noRDjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Nyheder fra P4 Nordjylland 16:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

DR P4 SyD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 P4 Syd Nyheder 16:06 P4 Hjemad 16:53-18:03 P4 Hjemad, fortsat

DR P4 øSTjyLLanD 06:05-10:03 P4 Morgen 12:30-12:35 Regionale nyheder 16:06 P4 Eftermiddag 16:53-18:03 P4 Eftermiddag, fortsat

RaDio

24Syv

05:00 24syv Nyheder 05:05 På forkant 06:00 24syv Nyheder 06:05 24syv Morgen 09:00 24syv Nyheder 09:05 Millionærklubben Hvor der handles, der tales. 10:00 24syv Nyheder 10:05 Forfra med Jeppesen Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 10.00-10.05. 12:00 24syv Nyheder 12:07 Ibens (G) 13:00 24syv Nyheder 13:05 Ibens (G) 14:00 24syv Nyheder 14:05 Bæltestedet Værter: Simon Jul og Jan Elhøj. øj. 15:00 24syv Nyheder 15:05 24syv Eftermiddag Afbrudt af 24syv Nyheder hver hele time. 18:00 24syv Nyheder 18:05 Syvkabalen Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 19.00-19.05. 20:00 24syv Nyheder 20:05 Efter 8 Vi samler op på dagen. 22:00 24syv Nyheder 22:05 Efter 8 Vi samler op på dagen. 00:00 24syv Nyheder 00:05 Nattevagten Afbrudt af 24syv Nyheder kl. 1.00 og 2.00. 03:00 24syv Nyheder 03:05 Råbånd (G) 04:00 24syv Nyheder 04:05-05:00 Forfra med Jeppesen (G)

03-12-2013 09:26:40


17

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

15

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Norsk ’Flammen&Citronen’

DR 2 20.00 Det er popmusikkens guldalder, år 1966, men britiske BBC gør sit bedste for at ignorere tidens toner. Heldigvis er der andre, der har fingeren på pulsen. Fra en båd i Nordsøen fodrer en håndfuld halvgale radioværter de musikhungrende briter med en stadig strøm af rock og pop. Livet på båden er ikke kedeligt. Det opdager den unge Carl, da han sendes ud for at besøge sin gudfar, der er chef for den flydende piratradiostation. ”The Boat That Rocked” er fra 2009.

DR 2 00.55 Efter nogle år som frivillig i den finske vinterkrig etablerer Max Manus efter den tyske besættelse 9. april 1940 en af de første modstandsgrupper i Norge. Han bliver efterhånden Norges mest vovede modstandsmand og sabotør. Men den lokale Gestapochef holder øje med gruppen og mere end én gang er Max tæt på at havne i kløerne på nazisterne. ”Max Manus” er et norsk drama fra 2008. Uegnet for mindre børn.

Om bord på den flydende radiostation Foto: DR

Aksel Hennie som Max Manus, th

Foto: DR

0

De glade 60’ere

DR 2 13.15 Debatten om våbenkontrol blusser atter og atter op i USA. Kaj Larsen undersøger sammenhængen mellem våben og kriminalitet i USA, fra våbenparadiset Knob Creek i Kentucky til en af landets farligste byer, Camden i New Jersey. ”Den amerikanske våbenlov” er en engelsk dokumentar fra 2009.

0

Våbenlov i det vilde vesten

TV fredag 13. december TV fReDag 13. DeCembeR DR1

DR2

TV 2

06:00 Der er noget i luften (169:320) (3961) 06:30 ((S)) Naboerne (202) (8258936) 06:55 ((S)) Dage i haven (5:12) (8384481) 07:25 Luksuskrejlerne (73) (G) (3812110) 08:10 ((S)) En jæger stiller skarpt (8984868) 08:35 ((S)) [=] OBS (6992856) 08:40 ((S)) Livet i en zoo (5:10) (4434619) 09:05 ((S)) [=] På optagelse med »Livets planet» (5:10) (5919955) 09:35 Dagbøger fra naturen (3:6) (4533145) 09:50 ((S)) Jamies mad på 15 minutter (33) (4846503) 10:15 Hairy Bikers kogebog (4) (6122936) 10:45 ((S)) [=] So F***ing Special - Jagten på kærlighed (9263042) 11:15 ((S)) Luksuskrejlerne (90) (8839936) 12:00 ((S)) [=] Hammerslag (1:8) (99690) 12:40 ((S)) [=] Spekulanterne slår til igen (3:4) (G) (637787) 13:20 ((S)) Hotel Babylon (29:32) (618706) 14:15 [=] Jul hos Claus Dalby (G) (8789955) 14:25 ((S)) Skiskydning: World Cup - stafet (m), direkte (4824176) 16:00 ((S)) Naboerne (203) (56706) 16:20 ((S)) Til undsætning (27:48) (748232) 17:00 ((S)) Landsbyhospitalet (80) (67400) 17:50 ((S)) [=] TV Avisen (5113400) 18:00 ((S)) [=] Auktionshuset II (6:8) (G) (6400) 18:30 ((S)) [=] TV Avisen med Sporten (4619) 19:00 ((S)) [=] Disney Sjov (706) 19:30 [=] Pagten (13:24) (357) 20:00 ((S)) VM-håndbold: Optakt (40955) 20:15 ((S)) VM-håndbold: Danmark-Brasilien (k), direkte 1. halvleg. Morten Saubak står i spidsen for det brasilianske hold, og den rutinerede danske træner har sit hold i den fineste skik. I november måned vandt Brasilien Provident Cup i Ungarn, og det efter sejre over værtsnationen, samt Norge og Kroatien. Nu er det december måned og de danske håndboldkvinder har tidligere vist, at de kan toppe formen ved en stor slutrunde. I aften får vi et fingerpeg om, hvorvidt VM i Serbien også kan blive en dansk succes. Kommentatorer: Jens Jacob Juulsager og Søren Herskind. (893226) 20:45 ((S)) [=] TV Avisen (7671665) 20:55 ((S)) VM-håndbold: Danmark-Brasilien (k), direkte 2. halvleg. (1272771) 22:05 ((S)) Vores vejr (5030226) 22:15 ((S)) FILM Beck: Levende begravet Svensk krimi fra 2009. (Beck - Levande begravd). En trækiste findes nedgravet i en sandkasse på en legeplads. I kisten ligger der en kendt anklager - død efter at være blevet levende begravet. Sporene fører Beck til en rockerbande, hvis leder netop er blevet løsladt fra fængslet. Men da også rockerbossen findes myrdet, må Beck erkende, at sagen er mere uhyggelig end først antaget - der er en sadistisk seriemorder på spil i Stockholm. Medvirkende: Martin Beck: Peter Haber, Gunvald Larsson: Mikael Persbrandt og Oskar Bergman: Måns Nathanaelson. Instr.: Harald Hamrell. (738329) 23:40 ((S)) FILM U-571 Amr. spændingsfilm fra 2000. (U-571). Medvirkende: Løjtnant Tyler: Matthew McConaughey, kaptajn Dahlgren: Bill Paxton og maskinmester: Harvey Keitel. Instr.: Jonathan Mostow. (9355348) 01:30 ((S)) Raseri i blodet (20) (6669714) 03:00 ((S)) Mord i centrum (12:84) (3395646) 03:45 ((S)) Mord i centrum (13:84) (6328578) 04:30-05:20 Det vilde Indien (4:5) (4912801)

12:00 [=] DR2 12:00 (9028987) 12:30 Veteranerne (2:3) (G) (3390329) 13:00 [=] DR2 13:00 (6707597) 13:15 ((S)) Den amerikanske våbenlov (59333955) 14:00 [=] DR2 14:00 (8568023) 14:05 The Daily Show (60906413) 14:30 Jersild i tiden (G) (3207665) 15:00 [=] DR2 15:00 (9771503) 15:10 ((S)) [=] Horisont: Honduras: Verdensrekord i mord (G) (20397503) 15:35 [=] P1 Debat på DR2 (20215955) 16:00 [=] DR2 Nyhedstimen (4436690) 17:00 DR2 17:00 (4096481) 17:05 DR2 Dagen (1584771) 18:00 DR2 18:00 (9318619) 18:20 [=] Livets planet (9:10) (55253313) 19:10 Jul på Vesterbro (12:24) (G) (3312058) 19:20 Jul på Vesterbro (13:24) (11739961) 19:35 ((S)) Dag II (7:10) (1552058) 20:00 ((S)) FILM The Boat That Rocked Engelsk komedie fra 2009. (The Boat That Rocked). Instr.: Richard Curtis. (59272874) 22:05 ((S)) [=] Tidsmaskinen om bryllupper (7425665) 22:30 [=] Deadline (6670400) 23:00 ((S)) Jul på Vesterbro (13:24) (G) - med Anders Matthesen. (8812067) 23:15 Søndag Live Quiz (G) (5262690) 23:45 60 Minutes (67969771) 00:30 The Daily Show (85221004) 00:55-06:30 Nat-tv

06:00 Nyhederne, Sporten og Vejret (4348) 06:30 Go’ morgen Danmark (74438936) 09:15 Svømning: EM i Herning, direkte (84394597) 12:00 Nyhederne, Sporten og Vejret (58232) 12:17 Regionale nyheder (201147706) 12:25 [=] Liebhaverne (941771) 12:55 [=] Alarm 112 (488232) 13:25 The Good Wife (17) (2546619) 14:15 [=] Moderne Mamma - Torsk med mozarella (5093431) 14:30 The Good Wife (18) (7720416) 15:15 [=] Tvillingerne og Julemanden (12:24) (G) (3099503) 15:45 [=] The Julekalender (13) (3743145) 16:00 Nyhederne (17329) 16:10 Regionale nyheder (3509077) 16:20 Dit vintervejr (7163482) 16:25 Svømning: EM i Herning, direkte (35504416) 18:35 Svømning: EM-studiet (6938955) 19:00 Nyhederne (3684) 19:30 Regionalprogram (2955) 20:00 [=] Tvillingerne og Julemanden (13:24) Julekalender for hele familien. (9868) 20:30 ((S)) FILM Tror du på julemanden? Amr. familiefilm fra 1994. (The Santa Clause). Medvirkende: Scott Calvin: Tim Allen, Charlie Calvin: Eric Lloyd og Dr, Neil Miller: Judge Reinhold. Instr.: John Pasquin. (558690) 22:10 VM-håndbold og EM Svømning: Studiet (9091459) 22:50 ((S)) FILM Ringenes Herre - Kongen vender tilbage Amr. eventyrfilm fra 2003. (The Lord of the Rings: The Return of the King). Medvirkende: Frodo Baggins: Elijah Wood, Aragorn: Viggo Mortensen og Gandalf: Ian McKellen. Instr.: Peter Jackson. (32839459) 02:10 Boligkonge i Las Vegas (5946085) 02:55 ((S)) American Horror Story (9) (64115269) 04:00-06:00 Nyhederne og Vejret (4386714)

DR K 06:20 Morgen-tv 08:05 Morgenandagten på DR K (53800348) 08:25 Dagens sang (34808400) 08:30 [=] Madsen & Co (21) (G) (83185665) 08:55 [=] Madsen & Co (22) (G) (87438503) 09:20 [=] Madsen & Co (23:32) (87356955) 09:45 ((S)) Amr. kunst (1:3) (33097954) 10:35 ((S)) Wyatt Earp - legenden fra Det Vilde Vesten (G) (83235936) 11:30 ((S)) Margaret More - mere end sin fars datter (88685058) 12:30 ((S)) Steve Reich (22513435) 13:20 Spitfire - en legende (G) (88435145) 14:05 ((S)) [=] Modstandskampens sidste vidner - Jørgen Kieler (3:4) (G) (86480752) 14:35 ((S)) [=] Copenhagen - og alt det der jazz (3:4) (G) (21009936) 15:05 [=] Anne Lise Marstrand-Jørgensen Mine to verdner (G) (21037619) 15:35 Huse der former os: Fængslet (G) (21945684) 16:05 [=] Besat af dansk kunst (G) (11479955) 16:35 ((S)) Filmselskabet (G) (92980961) 17:05 Smagsdommerne (G) (41044416) 17:45 Kunstquiz (7:10) (G) (67500665) 18:30 [=] Anthonsen - Millioner med mere (1) (4) (G) (93121684) 19:05 [=] Anthonsen - Millioner med mere (2) (5:2) (59514503) 19:55 Dagens sang (36479139) 20:00 ((S)) Slaget om England - 70 år efter Engelsk dokumentar fra 2010. (39097752) 21:30 ((S)) FILM Police Fransk krimi fra 1985. (Police). Instr.: Maurice Pialat. (89232597) 23:20 ((S)) Kejser Septimus’ storm på Skotland (12414706) 00:10 ((S)) [=] Første Verdenskrig (10:10) Engelsk dokumentarserie fra 2002. (87332171) 01:00-06:10 Nat-tv

TV 2 ChaRlie 07:30 Felicity (68) (G) (4327665) 08:15 Felicity (69) (43505690) 09:05 Skadestuen i Holby (32) (G) (74288329) 09:55 Skadestuen i Holby (33) (84425313) 10:50 Bjerglægen (10) (49301961) 11:40 Doc Martin (19) (18822684) 12:35 Folk og fæ (82) (54695961) 13:30 [=] Stjerner på stribe (G) (8126348) 14:00 Lov og uorden (595) (6496961) 14:50 Lov og uorden (596) (14434435) 15:45 FILM Inspector Lynley - i fjendens nærvær (6) Engelsk krimi. (The Inspector Lynley Mysteries). Instr.: Brian Stirner. (84931597) 17:20 Små og store synder (10) (2537413) 18:15 Små og store synder (11) (5247526) 19:15 Fint skal det være (5) (6461787) 19:45 [=] Spørg Charlie (76010771) 20:25 Kalendergave 13 - dagens overraskelse. (32023955) 21:50 Kommissær Rex (26) Tysk-italiensk krimiserie. (46383110) 22:40 Castle (84) Amr. krimiserie. (46477503) 23:30 Lov og uorden (595) (G) Engelsk politiserie. (1106058) 00:20 Lov og uorden (596) (G) Engelsk politiserie. (19185646) 01:10-01:30 Reba (49) (29392882)

TV3 05:10 Bleep My Dad Says 1. 05:40 Love Bites. 06:25 One Tree Hill. 07:10 Real Housewives of Vancouver. 08:05 The Kardashians indtager Miami 3 (G). 09:05 The Finder. 10:00 Hospitalet. 11:00 Til middag hos .. Marie Egede. 12:00 Masterchef Jul (G). 13:00 Køb, renover, sælg!. 14:00 The Kardashians indtager Miami 3. 15:00 Luksusfælden 6. 16:00 Bones 6. 17:00 NCIS 8. 18:00 Masterchef Jul (G).20:00 Hjemme hos Gordon Ramsay 1. 20:30 FILM Madagascar. Amr. animeret spillefilm fra 2005. 22:20 Sex & the City. 23:05 Sex & the City. 23:50 Sex & the City. 00:30 Sex & the City. 01:05 FILM The Ringer. Amr. komedie fra 2005. 02:50 FILM Julemand på gale veje. Amr. komedie fra 2003. 04:20-05:40 (G) FILM De tre vise kvinder. Amr. drama fra 2010.

DR3 13:05 Naturens perler: Den røde ørken. 13:35 ((S)) Thomas Skovs sportsprogram voltigering. 14:05 Late Night med Jimmy Fallon. 14:45 ((S)) Stephen King: Haven II. 15:25 ((S)) Stephen King: Haven II. 16:10 ((S)) Rookie Blue III. 16:50 BøsseStudier - Udspring (G). 17:20 ((S)) VICE: Senegal - laambbrydning (G). 17:45 ((S)) [=] Yellowstone Nationalpark (G). 18:35 ((S)) [=] Han får for lidt - 100 bud på hvorfor. 19:05 ((S)) USA Kyst til kyst. 20:00 A Night in with Robbie Williams. 21:10 FILM Teaching mrs. Tingle. Amr. komediedrama fra 1999. 22:40 FILM American Psycho. Amr. thriller fra 2000. 00:15 Late Night med Jimmy Fallon. 00:55 ((S)) Parks and Recreation. 01:20 ((S)) FILM Forhandleren. Amr. actionthriller fra 1998. 03:35-05:35 Natten på DR3.

DK4 05:00 Her sprænges!. 05:30 Et godt foredrag med Steen Estvad. 06:00 Kanal Lokal. 07:00 Efter de fede tider. 07:30 Den gode holdning og Alexander-teknikken. 08:00 Reklameinfo. 08:10 Grønlands heldige kartofler. 08:40 Den gamle mand og hvalpen. 09:10 Reklameinfo. 09:20 Tour de Taxa. 09:50 How2Scrap. 10:20 Reklameinfo. 10:30 Europaskolen i Karlsruhe. 11:05 Bog og forfatter. 11:50 Reklameinfo. 12:00 En anden verden. 13:00

Reklameinfo. 13:10 Min søn gøgler. Sørgeligt!. 14:15 Den oversete perle. 14:35 EU lige på og kort. 14:50 Reklameinfo. 15:00 Fiskemagasinet. 15:30 Hejremanden. 15:50 Reklameinfo. 16:00 FredagsBingo, direkte. 17:00 Jagtmagasinet. 17:30 Tyrol. 18:30 Julehistorier fra Den Gamle By. 19:00 Heavy Betting. 20:00 Rejsemagasinet. 20:30 Teatermøde med Marianne Høgsbro. 21:00 Livet ved Mekong-floden. 22:00 Hvordan. 22:10 Mik Schacks Public Service. 23:00 Er du til bøger?. 23:30 Jagtmagasinet. 00:00 Bog og forfatter. 00:45 Sapere Aude. 01:30 En verden af bowling. 02:00 Basketball: NBA Action. 02:30 Heavy Betting. 03:30 Det bornholmske køkken. 04:30-05:00 Jagtmagasinet.

SVeRige 1 05:05 Sverige i dag. 05:30 Go’aften. 06:00 Nyheder. 06:05 Regionale nyheder. 06:25 Go’morgen Sverige. 07:15 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen. 07:30 Nyheder. 07:43 Go’morgen Sverige. 10:00 Forum. 12:00 Tv - vi husker: Charlie Norman (G). 13:05 Debatten (G). 13:50 Midt i naturen (G). 14:50 Undercover boss (G). 15:35 Radiohjælpen: En rejse ind i fremtiden. 15:50 Go’morgen Sverige. 16:20 Northern Exposure. 17:05 Any human heart. 17:55 Sportsnyt. 18:00 Nyheder. 18:10 Regionale nyheder. 18:15 Go’aften. 18:45 Julekalender: Hedenhös-børnene opfinder julen (G). 19:00 Kulturnyheder. 19:15 Regionale nyheder. 19:30 Nyheder. 20:00 På sporet. 21:00 Tak for musikken. 22:00 Nobel 2013: Fredspriskoncerten. 23:30 Nyheder. 23:35 FILM Temple Grandin. Amr. drama fra 2010. 01:20-01:35 Kulturnyheder.

SVeRige 2 06:00 Musikhjælpen. 07:00 Lucia. 08:00 Musikhjælpen. 16:00 Nyheder. 16:05 Musikhjælpen. 16:50 Spis Vietnam. 17:20 Nyheder på tegnsprog. 17:30 Nyheder på samisk. 17:45 Nyheder på finsk. 18:00 Lucia (G). 19:00 Hvem ved mest?. 19:30 Grøn juleglæde. 20:00 Sophie Calle på liv og død. 21:00 Nyheder. 21:40 Kulturnyt. 21:45 Regionale nyheder. 21:55 Nyhedsoverblik. 22:00 Sportsnyt. 22:15 True Blood. 23:05 Musikhjælpen 2013 ekstra. 23:35 Musikhjælpen. 01:00 Nyheder. 01:05-06:00 Regionale nyheder.


18

Gudstjenester i den kommende uge Læs mere på kirku.dk – Kristeligt Dagblads kalender for kirke og kultur på nettet: 931 kunstudstillinger | 72 teaterforestillinger og koncerter | 639 foredrag | 446 kirkelige arrangementer | 1482 søndagsgudstjenester FOLKEKIRKEN FyENs stIFt Agedrup, 11:00, Lene Bischoff-Mikkelsen Allerup, Odense SØ 09:30, Malene Aastrup Allested, Broby 09:00, Anette Agersnap Ansgars, Odense C 10:30, Bo Haug Asperup, 10:30, Hanne Drejer Avnslev, Nyborg 14:00, Mariane Louise Luunbjerg Schousboe Bellinge, Odense SV 11:00, Line Stæhr Frantzen Bolbro, Odense V 10:30, Ulrika Regina Ljung 19:00, Aage Møller Brahetrolleborg, Faaborg 09:00, Ole Buhl Nielsen Bregninge, Svendborg 19:30, Line Nissen, musikgudstjeneste Brenderup, Fyn 10:15, Dorthe Stæhr Nielsen Broholm, Tommerup 14:00, Svend Faarvang Brylle, Tommerup 10:30, Niels Lysebjerg Brændekilde, Odense SV 09:30, Line Stæhr Frantzen Bøstrup, Tranekær 11:15, Torben Poulsen Dalum, Odense SV 10:00, Lars Hedegaard Hagensen Diernæs, Faaborg 13:00, Henrik Nedergaard Drigstrup, Kerteminde 10:00, Betina Noer Rasmussen Dyrup, Odense SV 10:00, Pernille Svendsen Egense, Svendborg 10:30, Mads Davidsen Ejby, 10:15, Mikkel Holmegaard Larsen Ellested, Ørbæk 09:00, Mette Sauerberg Espe, Ringe 10:30, Sigrid Anne Melchior Hougaard Falsled, Millinge 11:00, Vibeke Hammerum Fangel, Odense S 09:30, Annette Kjær Jørgensen Flemløse, Glamsbjerg 10:00, Adam Sundby Boas Fraugde, Odense SØ 10:00, Malene Aastrup, med krybbespil Fredens, Odense C 10:00, Christian Raun Larsen Fredens, Svendborg 16:00, Jørgen Børglum Larsen, musikgudstjeneste Fuglsbølle, Rudkøbing 10:00, Annalise Bager

Føns, Nørre Aaby 14:00, Johanne Marie Langkjær Fårup Gelsted, 14:00, Dorthe Stæhr Nielsen Gestelev, Ringe 10:00, Kamille Nygård Glamsbjerg, 09:30, Jørgen Samsing Bendixen Grindløse, Bogense 10:30, Bente Bisgaard Thomsen Graabrødre Klosterkirke, Odense C 17:00, Peder Arvid Pontoppidan Thyssen Gudbjerg, Sydfyn 14:00, Annie Løvig Thomassen Hans Tausens, Odense C 10:30, Laila Mary Groes Harndrup, 14:00, J Mikkel Holmegaard Larsen Heden, Ringe 14:00, Anders Kjærsig Helligåndskirken Faaborg, 10:00, Karin Nebel Hjallese, Odense S 10:00, Anders Finn Aastrup Hjulby, Nyborg 10:00, Christian von Tangen Sivertsen Horne, Faaborg 09:00, Jesper Hartvig Svärd Humble, 10:00, Helle Frimann Hansen Hundstrup, Vester Skerninge 10:30, Mai Bjerregaard Andersen Husby, Ejby 10:30, Johanne Marie Langkjær Fårup Højby, Odense S 11:00, Lene Crone Nielsen Hårby, Haarby 15:00, Adam Sundby Boas Hårslev, Søndersø 19:30, Mette Lise Bjerregård Jordløse, Haarby 10:30, Palle Jensen Kerte, Aarup 10:30, Susanne Andersen Kerteminde-Dalby Valgmenighed, Kerteminde 10:00, Gustav Reck Korup, Odense NV 14:00, John Børsting Mikkelsen Kværndrup, 09:00, Sigrid Anne Melchior Hougaard Kædeby, Rudkøbing 19:30, Helle Frimann Hansen Kølstrup, Kerteminde 09:30, Eva Fischer Boel Langesø Skovkapel, Morud 10:15, Ulrik Andersen Lindelse, Rudkøbing 11:30, Helle Frimann Hansen Lumby, Odense N 14:00, Linda Brøndgaard Jensen Lunde, Stenstrup, ingen gudstjeneste Lunde, Otterup 10:30, Stig Lønsborg Saxbjørn

Magleby, Bagenkop 16:00, Rebecca Maria Aagaard-Poulsen Munkebjerg, Odense M 10:00, Jørgen Mose Laursen Munkebo, 11:00, Eva Fischer Boel Nyborg Vor Frue, Nyborg 10:00, Ida Korreborg 16:00, Christian von Tangen Sivertsen Næsby, Odense N 10:00, Marie Holm Næsbyhoved Broby, Odense N 10:30, Jonas Bak Weisenberg Nørre Broby, Broby 15:30, Palle Jensen Nørre Lyndelse, Årslev 10:00, Mette Boddum Førgaard Behrndtz Nørre Søby, Årslev, ingen gudstjeneste Odense Domkirke, Sct. Knuds, 10:00, Peder Arvid Pontoppidan Thyssen 19:00,Tine Lindhardt, Odense Valgmenighed, 19:00, Inger Hjuler Bergeon, Ollerup, Svendborg 14:00, Mads Davidsen Ore, Bogense 10:15, Jakob Daniel Lund Olesen Otterup, 10:30, Astrid Kirk Paludan Paarup, Odense NV 10:00, Anja Damkjær True 16:00, Lasse Rødsgaard Lauesen Refsvindinge, Ørbæk 10:15 Ringe, 10:00, Karen Blauenfeldt Dam Roerslev, Asperup 14:00, Hanne Drejer Rudkøbing, 10:00, Lene Carina Kjær Andersen 12:00, Lene Carina Kjær Andersen Rynkeby, 14:00, Niels B. Overgaard Rørup, Aarup 10:15, Rikke Steen Knudsen Sandholts Lyndelse, Broby 10:30, Anette Agersnap Sankt Hans, Odense C 10:00, Anders Mølgaard Grinderslev 15:00, Anders Mølgaard Grinderslev Sankt Jørgens, Svendborg 10:00, Line El Hyldahl Nissen Sankt Nicolaj, Bogense 10:30, Karen Holm Agersnap Seden, Odense NØ 09:30, Anne Kathrine Hauge Simmerbølle, Rudkøbing 14:00, Lene Carina Kjær Andersen Skeby, Otterup 19:30, Astrid Kirk Paludan

Skellerup, Ullerslev 14:00, Lone Wellner Jensen Skt. Nikolaj, Svendborg 10:00, Mette Jørgensen Skårup, Skårup Fyn 10:00, Tine Lindhardt Snøde, Tranekær 10:00, Torben Poulsen Stenløse, Odense S 11:00, Annette Kjær Jørgensen Stenstrup, 14:00, Mai Bjerregaard Andersen Stige, Odense N 11:00, Linda Brøndgaard Jensen Strib, Middelfart 14:00, Bente Luise Toft Svanninge, Faaborg 19:00, Vibeke Hammerum Søllinge, Ringe 12:00, Karin Larsen Sønder Broby, Broby 14:00, Anette Buchwald Agersnap Sønder Højrup, Ringe 14:00, Karin Hasling Sønder Nærå, Årslev 19:00, Inge Dalsgaard Jensen Sønderby, Ebberup 17:00, Rikke Graff Pickardt Kristensen Søndersø, 19:30, Ulrik Andersen Sørup, Svendborg 10:00, Hanne Wieland Thomas Kingos, Odense M 10:00, Per Lysgård Madsen Thurø, Svendborg 10:00, Thomas Østergaard Aallmann Tommerup, 16:00, Svend Faarvang Tornbjerg, Odense SØ 10:30, Helle Anker Bisgaard Tullebølle, Tranekær 14:00, Torben Poulsen Tved, Svendborg 10:00, Elisabeth Rokkjær Hammer Tved, Knebel 14:00, Jan Peter Christian Schmidt Ubberud, Blommenslyst 11:00, Kathrine Gørup Christiansen Uggerslev, Otterup 09:00, Johannes Lysebjerg Nissen Ullerslev, 10:00, Louise Buch Jensen Vedtofte, Glamsbjerg 11:00, Jørgen Samsing Bendixen Vejlby, Middelfart 10:30, Bente Luise Toft Vester Skerninge, 09:00, Mai Bjerregaard Andersen Vindinge, Nyborg 10:30, Peter Ruge Vissenbjerg, 10:00, Karin Dahm Mortensen Vollsmose, Odense NØ 09:00, Torben Hangaard Vor Frelsers, Odense SØ 10:30, Erik Ransby 14:00, Bo Haug

Vor Frue, Assens 10:30, Birgitte Ille M Lerche Vor Frue, Odense C 10:00, Ove Johannes LindbergLarsen Vor Frue, Svendborg 10:00, Anne-Grete Thestrup Ærøskøbing, 09:30, Jeppe Sørensen Øksendrup, Frørup 09:00, Poul André Friis Møller Øster Hæsinge, Faaborg 10:30, Ole Buhl Nielsen Øster Skerninge, Vester Skerninge 09:00, Mads Davidsen Årslev, 10:00, Karin Hasling Aarup, 17:00, Rikke Steen Knudsen Åsum, Odense NØ 11:00, Anne Kathrine Hauge

HadERsLEv stIFt Adsbøl, Gråsten 09:30, Jan Unold Aller, Christiansfeld, ingen gudstjeneste Almind, ingen gudstjeneste As, Juelsminde 10:30, Carsten Lilleøre Nørgaard Augustenborg Slotskirke, 19:30, Elisabeth K. Jensen Bevtoft, 10:30, Peter Heini Glistrup Bjerre, Hornsyld 10:30, Lars Motzfeldt Nielsen Bramdrup, Kolding 10:30, Lone Vesterdal Bredballe, Vejle Øst 10:00, Birgith Vestergaard Thomsen Bredstrup, Fredericia 14:00, Ole Engberg Broager, 10:30, Stefan Klit Søndergaard Brændkjærkirken, Kolding 10:30, Ole Pihl Christianskirken, Fredericia 10:30, Birthe Vogn Henriksen Dalby, Kolding 15:00, Jens Christian Bach Iversen, musikgudstjeneste Dybbøl, Sønderborg 19:30, Karin Kofod Egtved, 10:00, Katrine Papsø Andersen Erritsø, Fredericia 10:00, Jakob Damm Knudsen Felsted, Aabenraa 10:00, Oliver Karst Fjelstrup Menighedsråd, Haderslev 09:00, Inge Lindhardt Mikkelsen Gammel Haderslev, Haderslev 11:00, Benedikte Bock Pedersen Glud, Juelsminde 10:30, Hans Ulrik Dige

Gram, 14:00, Johannes Engholm Gjesing Grejs, Vejle 19:00, Anne Mette Ramsgaard Johansen Grejsdal, Vejle 09:00, Jeanette Boye Kønig Gråsten, 11:00, Jan Unold Halk, Haderslev 14:00, Katrine Gaub Hedensted, 10:15, Line Svendsen Hellevad, Rødekro 16:00, Inge With Johannesen Herslev, Fredericia 09:00, Lars Seeberg Hjarnø, Juelsminde 15:00, Hans Ulrik Dige Hjarup, Vamdrup 16:00, Jens Henrik Kristiansen Hjordkær, Rødekro 16:00, Robert Jens Strandgaard Andersen Hornborg, Flemming 09:00, Hans-Jørgen Bæk Iversen Hover, Vejle 10:30, Jeanette Boye Kønig Høje Kolstrup, Aabenraa 09:00, Eva Wiwe Løbner Højen, Vejle 19:00, Inger Marie Raunkiær-Jensen Højrup, Gram 19:00, Annesofie O Aastrup Munch Hørup, Sydals 10:00, Agnete Raahauge Jegerup, Vojens, ingen gudstjeneste Jelling, 10:30, Birgitte Rosager Møldrup Jerlev, Vejle 10:30, Inger Marie Rainkiær-Jensen Juelsminde, 09:00, Carsten Lilleøre Nørgaard Ketting, Augustenborg 09:30, Annette Birk Kolding Valgmenighed, 15:00, Henning Astrup Korning, Horsens 09:00, Peter Worup Bertelsen Kristkirken, Kolding, 10:30, Michael Lerche Nygaard Kværs, Gråsten 11:00, Niels Kristian Poulsen Refskou Langskov, Tørring 09:00, Hans-Jørgen Bæk Iversen Løjt, Aabenraa 16:00, Kevin Ocksen Asmussen Maugstrup, Vojens 09:00, Eva Holm Riis Moltrup, Haderslev 09:00, Jette Colding Frederiksen Mølholm, Vejle 10:00, Erik Steen Nielsen Nebsager, Hornsyld, ingen gudstjeneste Nordborg, 10:30, Camilla Synnøve Hansen Notmark, Augustenborg 11:00, Malene Freksen Nustrup, Vojens 10:00, Christian Munch

Nybøl, Sønderborg, ingen gudstjeneste Ravsted, Bylderup-Bov 14:00, Kathrine Leonhard Graversen Rinkenæs Korskirke, Gråsten 10:30, Marianne Østergård Petersen Rise, Rødekro 10:30, Helle Domino Asmussen Sankt Johannes, Vejle 10:30, Lisbeth Frøkjær Smed Sankt Nicolai, Kolding 10:30, Henriette Bacher Lind Sct. Marie, Sønderborg 10:00, Peter Grønlykke Sct. Michaelis, Fredericia 10:00, Peter Østergaard Jacobsen Sct. Nicolai, Vejle 11:00, Kirstine Rasmussen Simon Peters, Kolding 10:30, Michael Markussen Sindbjerg, Vejle 10:30, Anders Dalgaard Skanderup, Lunderskov 09:00, Helle Torp Skibet, Vejle 10:30, Ulrik Overgaard Skjold, Horsens 10:30, Michael Hessellund Larsen Skrydstrup, Vojens 09:00, Christian Munch Skærup, Børkop 10:30, Bente Korneliussen Rosenkrants Smidstrup, Fredericia 19:00, Bente Korneliussen Rosenkrants Sottrup, Sønderborg 10:30, Vibeke Fosgerau von Oldenburg Stenderup, 09:00, Lars Motzfeldt Nielsen Store Dalby, Hedensted 19:00, Line Theresia Svendsen Søndermarkskirken, Vejle 09:30, Kirstine Rasmussen Tandslet, Sydals 11:00, Hans Havelund Taulov, Fredericia 10:00, Lars Seeberg Trinitatis, Fredericia 10:00, Inge Pilegaard Thomsen Tyrstrup, Christiansfeld 10:30, Annette Wiuf Christensen Tørring, 10:30, Bodil Jølver Urlev, Hedensted 09:00, Poul Erik Sørensen Vamdrup, 19:00, Jens Henrik Overgaard Kristiansen Vester Nebel, Egtved 10:30, Marianne Dykær Vindelev, Jelling 09:00, Birgitte Rosager Møldrup Vinding, Vejle 10:00, Søren Matthiesen


19

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Viuf, 14:00, Hans Otto Tobler, børne- og familiegudstjeneste Vojens, 10:30, Eva Holm Riis Vonsbæk, Haderslev 10:30, Inge Lindhardt Mikkelsen Vor Frelsers, Vejle 10:30, Dorthe Rask Jensen Vor Frue, Haderslev 10:00, Henning Wehner 16:30, Christa Hansen Ølsted, Løsning 10:30, Marianne Nielsen med lovsangsgruppe Øster Løgum, Rødekro 14:00, Ann Bork Damsgaard Øster Snede, Løsning 09:00, Anders Dalgaard Aale, Tørring 09:00, Bodil Jølver

Helsingør stift Alsønderup, Hillerød 10:30, Anja Worsøe Reiff, fællesgudstjeneste i Tjæreby Annisse, Helsinge 09:00, Rikke Bjerregaard Bertelsen Ansgarkirken, Hedehusene 10:00, Marie Louise Østergaard-Hansen Asminderød, Fredensborg 10:30, Jon Skjold Henriksen Avedøre, Hvidovre 11:00, Ida Kongsbak Ballerup, 10:00, Laila Bomose Henriksen Birkerød, 10:00, Annemette Norsker Birkholm, Herlev 10:00, Karen-Bolette Berg Bistrup, Birkerød 10:00, Søren Christian Storvad Blovstrød, Allerød 10:00, Flemming O Nielsen Brøndby Strand, 10:30, Irene Rosenbrink Brøndbyvester, Brøndby 10:00, Arne Kristophersen Brøndbyøster, Brøndby 10:00, Thomas Gudbergsen Buddinge, Søborg 10:00, Per Ole Rasmussen 15:00, Per Ole Rasmussen Christianskirken, Kongens Lyngby 10:00, Eva Agnethe Borbye Pedersen Dyssegårdskirken, Hellerup 10:30, Thue Gøtterup Petersen Egebæksvang, Espergærde 10:00, Anne Sofie Grandorf Egedal, Kokkedal 09:30, Jørgen Jensen Sejergaard Esbønderup, Græsted 16:00, Ole Backer Mogensen

0 DR P1 sender søndag kl. 09:55 direkte højmessetransmission fra Abildgaard Kirke i Frederikshavn, hvor Ældresagens kor med sine 60 sangere, som traditionen foreskriver, medvirker til gudstjenesten 2. søndag i advent. Koret synger under ledelse af Lise Lotte Larsen, og prædikant er Johannes Kühle. – Foto: DR. Farum, 10:00, Jan Sievert Asmussen 19:30, Jan Sievert Asmussen Fløng, Hedehusene 10:00, Britta Karen Raakjær Vind Fredensborg Slotskirke, ingen gudstjeneste Frederiksborg Slotskirke, Hillerød 10:00, Henrik Winther Nielsen Frederikssund, 10:00, Thomas Munk Rønberg Frederiksværk, 11:00, Ivan Jakobsen Gadevang, Hillerød 09:00, Eva Holmegaard Larsen Gammel Holte, Vedbæk 10:00, Signe Ahlburg Kamstrup og Jannik Theilgaard Geels, Virum 10:30, Pernille Bach-Mortensen Gentofte, 10:30, Leif Ruhlmann Evald 15:00, Julie Birgitte Damlund Gerlev, Jægerspris 10:30, Asta Gyldenkærne Gilleleje, 14:00, Ole Buchardt Olesen Gladsaxe, Søborg 10:00, Anne Elise Nielsen Glostrup, 10:30, Esper Silkjær Græse, Frederikssund 10:30, Signe Dorthe Voldby Græsted, 09:00, Ole Backer Mogensen 11:00, Ole Backer Mogensen Græsted LM., Græsted 15:00, Jørgen Bernhard Grøndalslund, Rødovre 10:00, Berit Weigand Berg

Grønholt, Fredensborg 09:00, Jon Skjold Henriksen Grønnevang, Hillerød 10:30, Claus Øland-Christensen Haraldskirken, Søborg 15:00, Morten Miland Samuelsen Hareskov, Værløse 10:30, Merete Hansen Hedegårdskirken, Ballerup 10:00, Kirsten Marie Jørgensen Hellebæk, Ålsgårde 10:00 Hellerup, 10:00, Peter Birch Helleruplund, Hellerup 10:30, Tue R. Lauridsen, Lucia-optog Helsinge, 09:30, Helena Hauge Helsingør Domkirke, Sankt Olai, 10:00, Detlef von Holst 16:30, alle præster Hendriksholm, Rødovre 10:00, Birgitte Lagerblad Leisner 16:00, Anne Vad Gadsbøll Herlev, 10:00, Joakim Hansen Herstedvester, Albertslund 10:00, Karen Margrete B Ruhlmann Evald Herstedøster, Albertslund 10:00, Elna Carlsen Hillerød Frimenighed, Hillerød 10:30, Leif Winther-Hansen Hillerød, 10:00, Carsten Elmelund Petersen Holte, 10:30, Karen-Lise Djernes Østergaard Hornbæk, 10:00, Anne Camilla Bækgaard Eriksen Humlebæk, 10:00, Hans-Henrik Ross 14:00, Charlotte Ellermann/HHRoss Hvidovre, 10:00, Claus Bjerregaard

Høje Taastrup, Taastrup 10:00, Verena IrmingPedersen Hørsholm, 10:00, Per Melhof Høsterkøb, Hørsholm 10:00, Inger Merete Yde Hansen Islebjerg, Frederikssund 19:00, Inger-Lise Pedersen Islev, Rødovre 10:00, Lotte Uglebjerg Høck Jægersborg, Gentofte 10:00, Lea Skovsgaard 16:00, Erik Høegh-Andersen Kirke Værløse, Værløse 10:30, Elsebeth Knudsen Kokkedal, Hørsholm 10:00, Kirsten Elisabeth Weile Kregme, Frederiksværk 10:30, Sognepræst Hans Henrik Nielsen Krogstrup, Jægerspris 10:30, Ole Hansen Ledøje, Smørum 10:30, Edith Harriet Thingstrup Lille Lyngby, Skævinge 09:00, Michael Thomsen Lillerød, Allerød 10:00, Elsebeth Hougaard Jensen, krybbespil Lindehøj, Herlev 10:00, Hanne Bang 14:00, Niels Jørn Fogh Lundtofte, Kongens Lyngby 10:30, Julie Finne Bjorklund Rebel Lyngby, Kongens Lyngby 10:30, Cecilia Lotko Pontoppidan Lynge, 10:30, Jens Fogh Lynæs, Hundested 09:00, Lise-Lotte Grønborg Melby, Nordsjællands Valgmenighed, Melby 10:00, Hans Erik Nissen Messiaskirken, Charlottenlund 10:30, Rose Marie Tillisch

Mørdrup, Espergærde 10:00, Claus Henrik Pontoppidan Mørkhøj, Herlev 10:30, Ib Ehlers Jørgensen Måløv, 10:00, Lisbeth Hannibal 14:00, Lisbeth Hannibal Mårum, Græsted 16:00, Pia Niebuhr Nivå, 16:00, Anette Kristine Nybo Henriksen Nygårdskirken, Brøndby 10:30, Lis Withøft Larsen Nærum, 10:00, Niels Vincens Grunnet Nødebo, Fredensborg 10:30, Eva Holmegaard Larsen Nørre Herlev, Hillerød 19:30, Charlotte Chammon Oppe Sundby, Frederikssund 09:00, Susanne Norsk Østrup Leiding Opstandelseskirken, Albertslund 10:30, Betina Bolvig Frøkjær Ordrup, Charlottenlund 10:30, Lars Sølling 14:00, Katrine Bjørn Andersen Præstebro, Herlev 10:00, Hjørdis Hammer úr Skúoy Kjærgaard Præstevang, Hillerød 10:00, Annemarie Lund Ramløse, Helsinge 10:30, Rikke Bjerregaard Bertelsen Reerslev, Hedehusene 10:00, Peter Reumert Risbjerg, Hvidovre 10:00, Thomas Gylnæs Nielsen Rungsted, Rungsted Kyst 10:00, Hans-Henrik Nissen Rødovre, 10:30, Helle Jeppesen Rønnevang, Taastrup 10:00, Søren Isak Nolsøe Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup 10:30, Vibeke Hemmert

Sankt Mariæ, Helsingør 10:00, Jørgen Ingberg Henriksen Sengeløse, Taastrup 10:00, Merry Lisbeth Rasmussen Skoven, Jægerspris 10:30, Maria Dyrgart Skovlunde, 10:00, Karsten Lundbeck Garne Skovshoved, Klampenborg 10:00, Helle Møller Jensen 16:30, Helle Møller Jensen Skuldelev, Skibby 10:30, Aage Koed Mikkelsen Skævinge 10:30, Michael Thomsen Slagslunde, Stenløse 10:30, Kathrine Lilleør Slangerup, 10:00, Caja Emilie Winterø Smørum, 16:00, Edith Harriet Thingstrup Snostrup, Frederikssund 10:30, Susanne Norsk Østrup Leiding Sorgenfri, Virum 10:00 Stavnsholtkirken, Farum 10:00, Malte Koch Stengård, Kongens Lyngby10:00, Ove Winther Stenløse, 10:00, Kenneth Siedentopf Knigge Sthens, Helsingør 10:00, Peter Fagerlund Strandmarkskirken, Hvidovre 10:00, Marianne Mulnæs 14:00, Marianne Mulnæs Søborg, 10:00, Kathrine Blinkenberg 16:00, Stinna Maria Vaupel Ahrenst Søborg, Gilleleje 10:30, Pia Niebuhr Søllerød, Holte 10:00, Xenia Dalgaard Knutzen Tibirke, Tisvildeleje 10:30, Mogens Schulin-Zeuthen

Tikøb, 10:30, Julie Annemette Nissen Tjæreby, Hillerød 10:30, Anja Worsøe Reiff Torslunde, Ishøj 10:00, Christian Marott Barrit Petersen Torup, Hundested 11:00, Lise-Lotte Grønborg Tårbæk, Klampenborg 10:30, Charlotte Gamborg Paaskesen Tåstrup Nykirke, Taastrup 10:00, Maria Rosted Smith Udlejre, Ølstykke 11:00, Charlotte Tirsbæk Ustrup 15:00, Charlotte Tirsbæk Ustrup Uggeløse, Lynge 09:00, Jens Fogh Ullerød, Hillerød 10:30, Torben Ebbesen Uvelse, Slangerup 10:00, Anette Kristine Nybo Henriksen Valby, Helsinge 11:00, Helena Hauge Vangede, Gentofte 09:00, Niels Rostrup Tjalve 10:30, Julie Damlund Vedbæk, 10:00, Klaus Rosenberg-Larsen Vejby, 09:00, Mogens Schulin-Zeuthen Veksø, Veksø Sjælland 10:00, Jes Henrik Høck Vestervang, Helsingør 10:00, Troels Bak Stensgaard Villingerød, Dronningmølle, ingen gudstjeneste Vinderød, Frederiksværk, ingen gudstjeneste Virum, 10:00, Inge Nelson Pedersen Værløse, 10:30, Morten Munch Ølsted, 09:00, Hans Henrik Nielsen Ølstykke, 09:30, Elisabeth Marie Odder Højgaard Østervangkirken, Glostrup 10:30, Ole Aasted

KøbenHavns stift Allehelgens, København S 12:00, Line Andrea Bønding Anna, København N 11:00, Susanne Voss Pedersen Bellahøj, Brønshøj 10:30, Johanne Haastrup Bethlehemskirken, København N 10:00, kirkens præster Brorsons, København N 14:00, Nicolaj Stubbe Hørlyck Brønshøj, 10:00, Karsten Thomsen, 2. søndag i advent


20

Christians, København K 10:00, Flemming Pless Davids, København Ø 12:00, Anne-Mette Gravgaard De Gamles By’s, København N 14:00, Jeppe Carsce Nissen Dragør, 10:00 Eliaskirken, København V 11:00, Jesper Biela Christensen Emdrup, København NV 10:30, Jóannis Fonsdal Emmauskirken, Diakonissestiftelsen (Diakonissen), Frederiksberg 16:00, Jan Nilssonn Enghave, København V 11:00, Verner Villensgaard Esajas, København Ø 10:00, Jørgen Christian Madsen Filips, København S 10:00, Gunvor Blichfeldt Flintholm, Frederiksberg 10:00, Peter Skov Friis Frederiks, København K 10:30, Michael Hemmingsen Frederiksberg, 10:30, Søren Sievers 17:00, Michael Aaskov Hemmingsen Frederiksberg Slotskirke, Frederiksberg 10:30, Anette Sørensen Frederiksholm, København SV 11:00, Helene Ferslev Frihavns, København Ø 10:30, Kristine Nordentoft Gustav Garnisons, København K 10:00, Claus Oldenburg Godthaabskirken, Frederiksberg 10:00, Hans Peder Cappelørn 16:00, Hans Peder Cappelørn Grundtvigs, København NV 10:00, Palle Kongsgaard 16:00, Palle Kongsgaard Grøndal, København NV 10:30, Torben Jeppesen 17:00, Susanne Møller Olsen Hans Egedes, København Ø 10:00, Rune Reimer Christensen Hans Tausens, København S 11:00, Ghita Katz Olsen Hellig Kors, København N 10:30, Jens Andreas Christensen Helligåndskirken Kbh, København K 11:00, Agnete Holm Holmens, København K 10:00, Ejgil Bank Olesen 17:00, Helene Dam Husum, Brønshøj 10:30, Bettina Birk Jensen Husumvold, Brønshøj 10:00 Stig Boel Hyltebjerg, Vanløse 10:30, Finn Vejlgaard Højdevangskirken, København S 10:00, Jesper Yde Jesuskirken, Valby 10:30, Sørine Gotfredsen Johannes Døbers, Valby 10:00, Malene Flensborg Christensen

gudstjenester

Kapernaumskirken, København NV 11:00, B Fabritius de Tengnagel Kastelskirken, København Ø 10:00, Gyrite Madsen Kastrup, 10:00, Susanne Steensgaard Kildevældskirken, København Ø 10:00, Tilde Binger Korsvejskirken, Kastrup 10:00, Martin Herbst Kristkirken, København V 11:00, Mette Gramstrup 14:00, Mette Gramstrup, julegudstjeneste Lindevang, Frederiksberg 10:30, Christiane Gammeltoft-Hansen Lundehus, København Ø 10:30, Hans Christian Sørensen Luthersk Mission Amager, København S 16:00, Hans Peter Nohns Margrethekirken, Valby 14:00, Vibeke Ebert Tuxen Mariakirken, København V 17:00, Jens Johansen Mariendals, Frederiksberg 10:30, Birgitte Veit Nathanaels, København S 10:00, Ellen Margrethe Gylling Rigshospitalets, København Ø 10:00, Henning Nabe-Nielsen Sankt Jakobs, København Ø 10:30, Lars Ottosen Sankt Markus, Frederiksberg C 10:30, Birgitte Haahr, Flintholm Kirke 15:30, Jesper Mønsted Sankt Pauls, København K 10:30 Sankt Petri Tyske, København K 11:00, Peter Krogull på tysk til 2. søndag i advent Sankt Thomas, Frederiksberg C 10:30, Vibeke Døssing, i Sct. Lukas Kirke Sct. Lukas, Frederiksberg C 15:00, Peter Holm Simeons, København N 10:00, Simon Peters, København S 10:00, Niels Henrik Olesen 12:00, Tove Fergo, børneog familiegudstjeneste Sions, København Ø 10:00, Sanne Elisa Grunnet Skelgårdskirken, Kastrup 10:00, Poul Bo Burkal Sørensen Solbjerg, Frederiksberg 10:30, Lars Danner Madsen 17:00, Lars Danner Madsen, menighedens adventsfest Solvang, København S 10:30, Per Frederiksen Sundby, København S 10:00, Rikke Mette Hessellund Weissfeld Sundkirken, København S 10:00

Sømandskirken Sømandshjemmet, København K 14:00, Ejgil Bank Olesen, adventsgudstjeneste i Sømandskirken i Nyhavn 22 ved Erik Norman Svendsen Tagensbo, København NV 10:00, Carl Einar Rosenberg-Desroses Timotheus, Valby 10:30, Jesper Engholm Trinitatis, København K 10:30, Metha Kirsten Sandholt Vanløse, 10:30 Vigerslev, Valby 10:00, Henrik Arendt Laursen Vor Frelsers, København K 10:30, Lotte Høst Hansen 14:00, Selma Ravn 16:00, Selma Ravn Vor Frue, København K 10:00, Stine Munch 17:00, Jesper Stange 20:00, Signe Malene Berg Aalholm, Valby 10:30, Lise Mortensen

Københavns stift - bornholm Allinge, 10:30, Carsten Møller-Christensen Christiansø, Gudhjem 10:00, Frederikke Louise Hostrup Kjeldsen Hasle, 10:30, Jens Jørgen Rasmussen Ibsker, Svaneke 09:00, Johannes Gregers Jensen Knudsker, Rønne 10:30, Finn Rønne Nexø, 10:30, Jens Borg Spliid Ny Kirke, Rønne, 09.00, Carsten Møller-Christensen Nylars, Aakirkeby 09:00, Lisbeth Ravn Bolin Poulsker, Nexø 10:30, Lars Jensen Ruts, Hasle 09:00, Jens Jørgen Rasmussen Sankt Nicolai, Rønne 10:30, Ulla Skou Rasmussen 15:00, Gotfred Larsen Svaneke, 10:30, Johannes Gregers Jensen Tejn , Allinge 10:30, Áki Kristoffer Nielsen Vestermarie, Rønne 10:30, Lisbeth Ravn Bolin Østermarie, 10:30, Niels Henrik Lyngbye

lolland-falsters stift Arninge, Dannemare 11:00, Henrik Gade Jensen Avnede, Nakskov 10:30, Dorthe Friis Hansen Bandholm, 19:00, Jeanette Strømsted Braun Birket, Torrig L 19:00, Pia Lene Pape Branderslev, Nakskov 10:00, Hanne Lund Dannemare, 14:00, Henrik Gade Jensen

Errindlev, 09:00, AnneLene Nielsen Frederickson Holeby, 09:00, Anders Christensen Blichfeldt Idestrup, 16:00, Benedikte Knudsen Kettinge, 10:00, Ramund Kværnø Klosterkirken, Nykøbing F, Nykøbing F 10:00, Michael Fagerlund Landet, Søllested 10:30, Kasper Michael Høyer Lillebrænde, Stubbekøbing 11:15, Søren T. Kristiansen Lindeskovkirken, Nykøbing F 10:00, Christian Bandak Løjtofte, Nakskov 10:30, Rebekka Maria Brandt Kristensen Maglebrænde, Stubbekøbing 14:00, Margrethe Tøttrup Maribo Domkirke, Maribo 10:00, Per Møller 16:00, Per Møller Musse, Nysted 14:00, Karen Margrethe Feldmose Antonsen Nebbelunde, Rødby 10:00, Birgitte Flensburg Nordlunde, Nakskov 19:00, Merete Lei Nordre, Nykøbing F 10:00, Hans Thomsen Iversen Nysted, 10:30, Ida Støckel Rolle Nørre Alslev, 16:00, Søren Tøxen Kristiansen Nørre Ørslev, Nykøbing F 14:00, Tom Friis Olstrup, Errindlev 10:30, Anne-Lene Nielsen Frederickson Radsted, Sakskøbing 10:30, Anne Birgitte Villadsen Ringsebølle, Rødby 14:30, Elin Birgitte Olsen Rasmussen Rødby, 16:00, Elin Birgitte Olsen Rasmussen Rødbyhavn, Rødby 10:00, Marianne Eilskov Hansen Sakskøbing, 10:30, Hanne Margrethe Tougaard Sankt Nikolai, Nakskov 10:30, Lars Mynster 17:00, Torben Jørgensen Skelby, Gedser 14:00, Søren Winther Nielsen Skovlænge, Søllested 10:30, Pia Hjort Nielsen Slemminge, Sakskøbing 10:30, Kenneth Bjørnholt Jacobsen Stokkemarke, 19:00, Hans Maaløe 19:00, Peder Riis Kistrup Stormarkskirken, Nakskov 10:00, Christian Hyttel Stubbekøbing, 11:00, Margrethe Tøttrup Sundkirken, Nykøbing F 10:00, Christina Birgitte Mielcke Systofte, Nykøbing F 10:30, Tom Friis Sønder Alslev, Nykøbing F 10:30, Mette Marie Trankjær Tillitse, Nakskov 19:00, Henrik Gade Jensen

Tingsted, Nykøbing F 10:00, Christina Rygaard Kristiansen Toreby, Toreby L 19:00, Christina Birgitte Mielcke Torslunde, Holeby 10:30, Caris Elkjær Trads Johansen Utterslev, Horslunde 09:00, Rebekka Maria Brandt Kristensen Vesterborg, 09:00, Kasper Michael Høyer Vindeby, Horslunde 10:15, Carsten Riis Jensen Væggerløse, 10:00, Jette Walther Birk Vålse, Nørre Alslev 09:00, Minna Karen Jørgensen Palmar Ønslev, Eskilstrup 14:00, Minna Karen Jørgensen Palmar Åstrup, Stubbekøbing 10:00, Jens Dag Lose

ribe stift Abild, Tønder 09:00, Sten Haarløv, Løgumkloster Agerskov, 10:30, Caspar Gregers Jensen Alslev, Varde 09:00, Anne Mette W Gundesen Askov, Vejen 10:00, Hasse Neldeberg Jørgensen Bedsted, Løgumkloster 10:30, Bent Oluf Damm Bejsnap, Ølgod 19:00, Hans Vestager Hansen Billum, 10:30, Anne Mette W Gundesen Billund, 10:30, Solvej Paabøl Andersen Borris, Skjern 10:30, Simon Møller Olesen Branderup, Branderup J 09:00, Caspar Gregers Jensen Brejning, Spjald 10:30, Anne Hillgaard Pedersen Brøns, Skærbæk 19:00, Camilla Eilskov Friis Brørup Gl., Brørup 10:30, Helle Nørby Jensen Bur, Vemb 09:00, Søren Wogensen Bække, 19:00, Bitten Hylleqvist Weile Daler, Højer 13:30, Claus Egelund Darum, Bramming 19:00, Erling Kristensen Dejbjerg, Skjern 09:00, Jørgen Pedersen Egvad, Tarm 09:00, PederHenning Rugager Søderstjerna Farre, Give 14:00, E.Dons Christensen,kirkebil Finderup, Skjern 09:00, Flemming Harpøth Møller Fjelstervang, Videbæk 10:30, Peder Høy Kristensen Folding, Brørup 15:30, Anna Jensen Fåborg, Årre 09:00, Ebbe Paludan Gadbjerg, 14:00, Henriette Hauritz Jørgensen Gammel Sogn, Ringkøbing 10:15, Hans Ole Krebs Lange

Gesten, 19:00, Anna-Sofie Arendt Give, 10:30, Poul Viller, kirkebil Givskud, Give 10:30, Henriette Hauritz Jørgensen Gjesing, Esbjerg N 10:30, Anders Quistorff Grene, Billund 09:00, Peter Hjorth Fredensborg Grindsted, 10:00, Lilian Høegh Tyrsted 19:30, Bodil Raakjær Jensen Gørding, 10:00, Pernille Plesner Troldborg Hemmet, 14:00, Simon Møller Olesen Henne, 10:30, Pernille Lydeking Svenningsen Herborg, Videbæk 10:30, Lene Thomsen Birkmose Hjerting, Esbjerg V 10:00, Preben Kræn Christensen Hodde, Tistrup 10:30, Thea Laukamp Holsted, 10:30, Helle Yskes Horne, Varde 09:00, Finn Pedersen Hoven, Tarm 10:30, Birgitte Kirstine Nør Jahn Hover, Spjald, ingen gudstjeneste Hunderup, Bramming, ingen gudstjeneste Husby, Ulfborg 19:30, Jakob Sandal Hvide Sande, 16:00 Jerne, Esbjerg Ø 10:00, Ingelise Wenzel Larsen 11:30, Finn Ryneld Jernved, Gredstedbro 11:00, Vikar Kalvslund, Ribe 19:30, Ruth Huitfeldt Svendsen Lunde, Nørre Nebel 10:30, Kasper Thingemann Bøtker Lyne, Tarm 09:00, Anne Marie Baun Christensen Lyngvig, Hvide Sande 10:30, Thomas Bernhard Kristensen Læborg, Vejen 10:00, Else-Marie Hoffmeyer Løgumkloster, 10:00, Sten Haarløv Madum, Ulfborg 14:00, Niels Henrik Arendt Malt, Vejen 10:00, Anna Jensen 14:00, Anna Jensen Nordby, Fanø 09:30, Miriam Florez Garcia Ellendersen Næsbjerg, Varde 10:00, Marianne Hjernø Lesner Nørre Bork, Hemmet 10:30, Anne Marie Baun Christensen Nørre Nebel, 09:00, Pernille Lydeking Svenningsen Nørre Vium, Videbæk 09:00, Lene Thomsen Birkmose Nørup, Bredsten 10:30, Christina Munk Outrup, 09:00, Kasper Thingemann Bøtker Ribe Domkirke, 10:00, Jens Torkild Bak

Rindum, Ringkøbing 10:15, Mogens Thams Ringkøbing, 10:15, Merete Ørskov Roager, Ribe 11:00, Linda Roslyng Rousthøje, Årre 19:00, Charlotte Locht Rømø, 10:00, Claus Helsbøl Sankt Ansgar, Bramming 19:00, Elof Westergaard Sct. Catharinæ, Ribe 11:00, Ruth Huitfeldt Svendsen Skads, Esbjerg Ø 10:00, Finn Ryneld Skjern, 10:30, Jørgen Pedersen Skodborg, Rødding 09:00, Kim Klarlund Bach Skærbæk, 10:30, Andreas Buur Melchiorsen Spandet, Ribe 09:30, Linda Roslyng Stadil, Tim 09:00, IngeDorthe Kaasgaard Stauning, Skjern 10:30, C.T.Nielsen Strellev, Ølgod 10:30, Hans Vestager Hansen Sædden, Esbjerg V 10:00, Bent Skovhus Christensen Sædding, Skjern 14:00, Flemming Harpøth Møller Sønder Bork, Hemmet 16:00, Anne Marie Baun Christensen Sønder Hygum, Rødding 10:30, Knud Kibsgaard Riis Sønder Omme, 10:30, Elna Vinther Lasthein Tarm, 10:30, PederHenning Rugager Søderstjerna Thorstrup, Varde 10:30, Finn Pedersen Thyregod, Give 09:30, Diana Elisa Rasmussen Tistrup, 09:00, Thea Laukamp Torsted, Tim 10:30, IngeDorthe Kaasgaard Troldhede, Videbæk 09:30, Orla Villekjær Tønder Kristkirke, Tønder 10:00, Kirsten Elisabeth Christensen Ubjerg, Tønder 10:00, Achim Strehlke på tysk Ulfkær, Ulfborg 16:00, Gitte Elisabeth Hansen Urup, Grindsted 10:00, Steen Frøjk Søvndal Varde, 09:00, Henrik Vejlgaard Kristensen 10:30, Morten Fester Thaysen Vejen, 10:00, Pia Haaning Lorenzen Velling, Ringkøbing 19:00, Vivian Linnebjerg Vemb, 10:30, Søren Wogensen Vester, Give 19:00, menighedsrådet Vester Starup, Grindsted 09:00, Birte Maarup Iversen Videbæk, 10:30, Flemming Harpøth Møller Vilslev, Gredstedbro 09:30, Ole Madsen Vor Frelsers, Esbjerg 10:00, Trine Villumsen


21

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Vorgod, Videbæk 09:00, Peder Høy Kristensen Væggerskilde, Spjald 14:00, Anne Hillgaard Pedersen Ølgod, 10:30, Jens Thue Harild Buelund Øster Lindet, Rødding 09:00, Martin Ingeman Jensen

Roskilde stift Allerslev, Præstø 09:00, Jesper Bo Blomgren Allindemagle, Ringsted 09:00, Jørgen Anker Jørgensen Antvorskov, Slagelse 10:00, Sine Sofie Sørensen Aunsø, Svebølle 10:30, Sanne Bojesen Kristensen Bakkendrup, Gørlev 10:30, Curt Michael S Hartvig-Clausen Benløse, Ringsted 10:00, Majbritt Breinholt Christensen Boeslunde, 10:30, Lissi Solvejg Gjørril A Andersen Borup, 10:30, Jens Elkjær Petersen Bregninge, Eskebjerg 09:00, Sanne Kristensen Bringstrup, Ringsted 09:00, Lisbeth Lundbech Bromme, Munke Bjergby 10:30, Anders Bo Jørgensen Buerup, Jyderup 10:30, Tove Styhm Sønderbæk Butterup, Regstrup 10:30, Vibeke Helweg-Møller Damsholte, Stege 17:00, Eva Kirsten Brinck Jensen Dåstrup, Viby Sjælland 10:30, Lis-Ann Alexandra Rotem Eggeslevmagle, Skælskør 17:00, Andreas Christian Jensen Ejby, Lille Skensved 10:30, Annie Nyholm Enderslev, Hårlev 09:00, Camilla Maya Saaskin Diderichsen Everdrup, Tappernøje 10:30 Fanefjord, Askeby 19:30, Bjørn Ohlendorff Krohn Farendløse, Ringsted 11:00, Karin Skovbjerg Jensen Faxe, Fakse 09:00, Carsten Ackermann Fensmark, Holmegaard 10:30, Marianne Fritzen Fjenneslev, 10:30, Anders O. Frederiksen Fodby, Næstved 10:30, Jakob Vincens Grandjean Frederikssund Frimenighed, Frederikssund 10:00 Frøslev, Store Heddinge 19:00, Erik Grønvall Kempfner Føllenslev, 19:00, Henrik Gert Olsen Førslev, Fuglebjerg 10:30, Gunver Birgitte Nielsen Fårdrup, Slagelse 10:30, Grith Seersholm Fårevejle, 10:00, Charlotte West

Gevninge, Roskilde 10:30, Marlene Sigh Gierslev, Høng 09:00, Tove Styhm Sønderbæk Gimlinge, Slagelse 09:00, Grith Seersholm Glumsø, 10:30, Mette Paulin Blomgren, Connie Bondesen Beier Greve, 11:00, Christian Bering Bryld Grevinge, 14:00, Karin Wandall, børnegudstjeneste Gudum, Slagelse 10:30, Helene Holm Gundsømagle, Roskilde 10:00, Birgitte Andi Iversen Gyrstinge, Ringsted 10:30, Lisbeth Lundbech Gørlev, 09:00, Curt Michael S Hartvig-Clausen Gørslev, Ringsted 10:30, Susanne Juhl Thisted Haldagerlille, Fuglebjerg 14:00, Birgitte Johannesen Halskov, Korsør 10:00, Anne Lundblad Hammer, Næstved 09:00, Helene Borgman Hansen Haraldsted, Ringsted 10:30, Jørgen Anker Jørgensen Haslev, 10:30, Karen J Neergaard Stubkjær 14:00, Ole Bjerglund Thomsen Havdrup, 11:00, Helle Viuf Havrebjerg, Slagelse 10:00, Lone Uldall Jørgensen Havrebjerg Valgmenighed, Slagelse 11:00, Nana Hauge Hellested, Hårlev 10:30, Torben Petersen Helligåndskirken Slagelse, 08:30, Lone Uldall Jørgensen Herfølge, 10:00, Heidi Kristine Kasper Hansen Herlufmagle, 10:00, Birgit Bryld Lorenzen Herlufsholm, Næstved 10:00, Thomas Emil Horneman-Thielcke Himmelev, Roskilde 10:00, Anne-Sophie Olander Christiansen Holmstrup, Jyderup 09:00, Henriette Bach Barkholt Holsted, Næstved 10:00, Jesper Svendsen Holtug, Store Heddinge 10:00, Simon A Nielsen Hundige, Greve 19:30, Nynne L. Reddersen Hvalsø, 10:30, Anne Birgitte Spangsberg 12:00, Anne Birgitte Spangsberg Hylleholt, Fakse Ladeplads 10:30, Pia Heegaard Lorentzen Højelse, Lille Skensved 09:00, Kristina Bay Højerup, Store Heddinge 10:30, Eigil Ingemann Andreasen Høm, Ringsted, ingen gudstjeneste

Høve Valgmenighed, Dalmose 19:00, Nana Hauge Hårlev, 10:15, Anette Seifert Hårslev-Ting JellingeKrummerup Pastorat, Sandved 09:00, Tom Thygesen Daugaard i Hårslev Kirke Jersie, Solrød Strand 10:00, Michael Rønne Rasmussen Johanneskirken, Greve 15:00, Christel Janne Frederiksen Jyderup, 10:30, Henriette Bach Barkholt Kalvehave, 10:30, Knud Erland Munck Karise, 09:00, Kim Tesdorph Vinberg Karlslunde, 09:30, Christina Feddersen Karlslunde Strandkirke (Karlslunde Strandsogn), 09:30, Nikolaj Hansen Søe 11:15, Nikolaj Hansen Søe Karrebæk, Karrebæksminde 19:00, Jakob Vincens Grandjean Kastrup, Vordingborg 09:00, Louise Grandjean Coster Keldby, Stege 09:00, Martha Joensen Kildebrønde, Greve 11:00, Bo B. Gravesen Kirke Flinterup, Sorø 09:00, Kirsten Jeanette Fogsgaard Kirke Sonnerup, Kirke Såby 10:00, Birgit Svendsen Kirke Stillinge, Slagelse 10:30, Morten Brøgger Kirke Saaby, Kirke Såby 09:00, Anne Spangsberg Kirkerup, Slagelse 10:30, Per Mollerup Klostermarkskirken, Ringsted 10:00, Hans Henrik Fuglsang-Damgaard Kongsted, Rønnede 10:00, Jeanette Capion Dülch Sørensen Krummerup, Fuglebjerg 09:00, Gunver Birgitte Nielsen Kundby, Svinninge 10:30, Lene Wadskær Kværkeby, Ringsted 10:30, Anne-Marie Nybo Mehlsen Køge, 10:00, Jan Basie Køng, Lundby 15:30, Mette Marianne Magnusson Lellinge, Køge 10:30, Kristina Bay Lundforlund, Slagelse 14:00, Lars Bernhart Hansen Lyndby, Kirke Hyllinge 09:30, Birgit Svendsen Lynge, Sorø 10:30, Andreas Laurens Kristensen Magleby, Borre 10:30, Martha Torgard Joensen Magleby, Skælskør 14:00, Lise Flindt Hansen Marvede, Næstved 10:30, Anne Gitte Møller Forslund Mosede, Greve 10:30, Ebba Neimann Rasmussen

Mørkøv, 09:15, Johannes Kristensen Nekselø, Føllenslev 11:00, Henrik Gert Olsen Niløse, Dianalund 12:00 Nordrup, Slagelse, ingen gudstjeneste Nykøbing Sjælland, Nykøbing Sj 10:30, Caroline Kollenberg Thisted Næstelsø, Næstved 10:30, Helene Borgman Hansen Nørre Jernløse, Regstrup 09:00, Anne Kathrine Clausen Nørrevangskirken, Slagelse 10:00, Lars Kistrup Odden, Sjællands Odde 10:00, Caroline Kollenberg Thisted Osted, Lejre 10:30, Torsten Dam-Jensen Pedersborg, Sorø 14:00, Anders Bo Jørgensen, børnegudstjeneste Præstø, 10:30, Maren Pitter Poulsen Raklev, Kalundborg 10:00, Lisbeth Bjørn Dyxenburg Reersø, Gørlev 14:30 Roholte, Fakse 10:30, Carsten Ackermann Rorup, Lejre 09:00, Torsten Dam-Jensen Roskilde Domkirke, 10:00, Maria Harms 17:00, Jens Gunner Arendt Roskilde Klosters, Roskilde 11:30 Ruds Vedby, 10:30, Marianne Lekven Agerholm Rye, Kirke Såby, ingen gudstjeneste Rørvig, 10:00, Ida Willert Sankt Jørgensbjerg, Roskilde 10:00, Maria Fruerlund Kamp Sankt Mikkels, Slagelse 10:00, Ole Grabas Sankt Mortens, Næstved 10:00, Niels Søren Fahnøe Jørgensen Sankt Peders, Slagelse 10:00, Torben Hjul Andersen Sct. Bendts, Ringsted 10:00, Nels Otto Lundgaard Sejerø, 10:30, Jørgen Petterson Sigersted, Ringsted 10:30, Lisbeth Lundbech Skelby, Herlufmagle 14:00, Rikke Milan Nielsen Skellebjerg, Dianalund 10:30, NN Skibinge, Præstø 14:00, Hans Jørgen K D Østergaard Skt. Jørgens, Næstved 10:00, Sara Haugaard Horneman-Thielcke Slaglille, Fjenneslev 09:00, Anders O. Frederiksen Sneslev, Ringsted 14:00, Karin Skovbjerg Jensen Snoldelev, Gadstrup 14:00, Karen Elise Schildt Nabe-Nielsen Soderup, Tølløse 10:30, Lise Trap Solrød Strandkirke, Solrød Strand 11:00, Charlotte Bondo Gravesen

Sonnerup, Kirke Såby 11:00, Birgit Svendsen Sorterup, Slagelse 10:30, Gitte Marie Rasmussen Sorø Klosterkirke, Sorø 10:00, Lis Samuelsen Spjellerup, Karise 09:00, Torben Petersen Stege, 10:30, Bjørn Ohlendorff Krohn Stenmagle, Nyrup 09:00, Maria Hjort Stigs Bjergby, Mørkøv 10:30, Johannes Kristensen Store Fuglede, 09:00, Marianne Kistrup Store Heddinge, 10:30, Ingrid Nakagawa Salinas Store Tåstrup, Store Merløse 09:00, Lise Trap Strøby Sogn, Strøby 15:00, Stine Lene Hansen Svogerslev, Roskilde 10:00, Elsebeth Garde Kjær Sværdborg, Lundby 10:30, Louise Grandjean Coster Syv, Viby Sjælland 09:00, Lis-Ann Alexandra Rotem Sædder, Tureby 10:00, Susanne Rething Jelsdorf Sønder Jernløse, Regstrup 10:30, Anne Kathrine Clausen Søndersted, Tølløse 10:30, Hannah Reinholdt Clausen Sønderup, Slagelse, ingen gudstjeneste Teestrup, Haslev 11:00, Ole Bjerglund Thomsen Tersløse, Dianalund 09:00, Karin Andersen Tune, 10:30, Peter Haugaard Christensen Tveje Merløse, Holbæk 10:00, Kim Sørensen Tystrup, Fuglebjerg 10:30, Birgitte Johannesen Tølløse, 10:00, Lisbeth Juhl Jørgensen Tårnborg, Korsør 10:30, Susanne Jensen Ubby, Jerslev Sjælland 14:00, Kim Gilling Hansen Ugerløse, 10:00, Sara Yun Mikaelsson Vallekilde, Hørve 10:30, Jens Kirk Vallensved, Næstved 14:00, Anne Gitte Møller Forslund Valløby, Køge 10:30, Stine Lene Hansen Varpelev, Hårlev 13:30, Anette Seifert Vejlø, Næstved 10:30, Helle Bundgaard Poulsen Vemmelev, 09:00, Susanne Jensen Vetterslev, Ringsted, ingen gudstjeneste Vig, 11:00, Jan Grønborg Vigersted, Ringsted 00:00, Anne-Marie Nybo Mehlsen Vor Frue, Roskilde 10:30, Mette Friborg Devantier Vor Frue, Kalundborg 10:00, Morten Pedersen Vordingborg, 10:00, Lisbeth Sinnet Froholdt Vrangstrup, Glumsø 09:00, Connie Bondesen Beier

Værslev, Kalundborg 10:30, Marianne Kistrup Ølby, Køge 10:00, Ruth Boysen Kristiansson Ørslev, Vordingborg 10:30, Jesper Bo Blomgren Årby, Kalundborg 09:00, Ernest W. Andersen

ViboRg stift Asmild, Viborg 09:15, Henriette Grønbech Korsgaard 10:30, Henriette Grønbech Korsgaard Asp, Struer 19:30, Carsten Hoffmann Assing, Kibæk 10:00, Alfred Kirketerp Aulum, 08:45, René Vejen Jensen Balling, Spøttrup 10:30, Jens Hvidtfeldt Nielsen Baunekirken, Herning 10:00, Lise Edelberg Bigum, Tjele 10:30, Jesper Hornstrup Bjerring, Bjerringbro 10:15, Steen Sunesen Bjerringbro, 10:15, Gerda Brøchner Jørgensen Borbjerg, Holstebro 19:00, Asger Petersen Bording, 10:15, Lindvig Enok Juul Osmundsen Brande, 10:00, Anne Dolmer Bøvling, Bøvlingbjerg 10:30, Knud Erik Schultz Nissen Bøvling valgmenighed, Bøvlingbjerg 10:00, Marianne Gyldenkærne Durup, Roslev 10:30, Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen Egeris, Skive 10:00, Claus Muld Ejsing, Vinderup 10:00, Margit Bæk Danielsen Ejstrup, Ejstrupholm 19:30, Børge Jensen Terp Ellebæk, Holstebro 16:00, Karen-Ingeborg Jacobsen Engesvang, 09:00, Lindvig Osmundsen Estvad, Skive 14:00, Birgitte Refshauge Kjær Fabjerg , Lemvig 10:15, Ebbe Sunesen Farsø, 10:00, Niels Iver Juul Faurholt, Ikast 19:30, Karin Elisabeth A Vestergaard Feldborg, Haderup 09:00, Thomas Bank Møller Fjelsø, Aalestrup 14:00, Asger Staugaard Nielsen Flejsborg, Farsø 10:00, Else Juul Fonnesbæk, Ikast 10:00, Anders Damtoft Kaufmann Frederiks, Karup J 10:00, Andreas Engelbrecht Hansen Gedsted, 09:30, Asger Staugaard Nielsen Gimsing, Struer 19:30, Leif Sørensen Bak Giver, Aars 09:30, Mette Holmstrøm Gjellerup, Herning 10:00, Ruben Lysemose 19:00, Ruben Lysemose

Gludsted, Ejstrupholm 10:30, Børge Jensen Terp Grønbæk, Ans By 10:00, Knud Ove Mandrup Gullestrup, Herning 10:00, Kirsten Braad Thyssen Gullev, Bjerringbro 16:00, Merete Lindhardt Christensen Handbjerg, Vinderup 10:30, Mia Dyreborg Knudsen Harboøre, 14:00, Karsten Christensen Harre, Roslev 16:30, Sanne Hermannsen Hvorslev Haunstrup, Herning 10:30, Mona Kjær Nielsen Heldum, Lemvig 09:00, Poul Erik Knudsen Herning, 10:00, Jens Carl Moesgård Nielsen Hinge, Kjellerup 14:00, Frede Møller Hjerm Vestre, Hjerm 10:30, Jonas Jacob SernerPedersen Hjermind, Bjerringbro 09:00, Steen Sunesen Hodsager, Aulum 10:15, René Vejen Jensen Hogager, Holstebro 10:30, Asger Petersen Holstebro, 10:00, Niels Arne Christensen Holstebro Valgmenighed, 10:00, Peter Hedegaard Houlkær, Viborg 10:30, Lotte Martin Jensen Hove, Lemvig 10:15, Bettina Reese Tonnesen Humlum, Struer 09:00, Jan Bjerglund Hvam, Aalestrup 10:00, Søren Tolstrup Christensen Hvidbjerg, Spøttrup 10:15, Sanne Hermannsen Hvorslev Hvidbjerg, Thyholm 19:00, Lars Grønbæk Sandfeld Højbjerg, Rødkærsbro 10:30, Lars Morthorst Christiansen Hørup, Kjellerup 14:00, Winnie Nørholm Rischel Håsum, Spøttrup 09:00, Sanne Hermannsen Hvorslev Idom, Holstebro 14:00, Charlotte Rønhoff Iglsø, Skive 19:30, Jørgen Lomholt Husted Ikast, 10:00, Jens Peter Garne 14:00, Karin Elisabeth A Vestergaard Ilskov, Haderup 19:30, Betty Marie From Jensen Isenvad, Ikast 08:45, Anders Damtoft Kaufmann Jegindø, Thyholm 10:30, Hans Vestergaard Jensen Karstoft, Kibæk 09:30, Morten Meiner Karup, Karup J 19:00, Helle Bærnholdt Klejtrup, Hobro 15:30, Robert Ryholt Klovborg, 09:00, Arne Kiel Nielsen Kollund, Herning 14:00, Anne Linde Førgaard


22

Kornum, Løgstør 11:00, Lars Henrik LyngbergLarsen Krejbjerg, Spøttrup 19:30, Jens Hvidtfeldt Nielsen Kvols, Løgstrup 09:45, Maria Louise Sønderby Andersen Lem, Spøttrup 19:00, Anna-Mette Korshøj Jørgensen Lemvig, 10:30, Poul Erik Knudsen Lemvig Valgmenighedskirke, Lemvig 10:00, Marianne Gyldenkærne i Bøvling Valgmenighedskirke Levring, Kjellerup 10:30, Winnie Nørholm Rischel Lindum, Tjele 19:00, Jesper Hornstrup Louns, Farsø 09:00, Eva Gundersborg Lauridsen Lundø, Højslev 10:30, Barbara May Landmark Lyngs, Thyholm 09:00, Lars Grønbæk Sandfeld Lysgård, Viborg 10:00, Listbeth M. Andersen Løgstør, 09:30, Lars Henrik Lyngberg-Larsen Løvel, Tjele 10:30, Birthe Brødsgård Kiilerich Malle, Ranum 09:30, John Vestergaard Mejdal, Holstebro 10:30, Irene Kristina Lindegaard Mønsted, Viborg 10:30, Inger Pettersson Navr, Holstebro 10:00, Henrik Guldbrandt Kjær Nees, Vemb 09:15, Kaj Anker Jensen Nørlem, Lemvig 10:30, Bettina Reese Tonnesen Nørre Felding, Holstebro 11:00, Jacob Wagner Storgaard Christensen Nørre Nissum, Lemvig 09:00, Ebbe Sunesen Nørre Snede, 10:30, Arne Kiel Nielsen Nørrelandskirken Holstebro, 10:00, Isak Holm 16:00, Jakob Søe Esmarch Nøvling, Vildbjerg 10:30, Per Toftdahl Oudrup, Løgstør 11:00, John Vestergaard Ramme, Lemvig 10:30, Henning Bjerg Mikkelsen Ravnstrup, Viborg 11:00, Hanne Ellemann Rytter Resen, Skive 10:00, Helga Ørgaard Nielsen Resen, Struer 10:30, Jan Bjerglund Rind, Herning 10:30, Jim Sander Christensen Rom, Lemvig 09:00, Henning Bjerg Mikkelsen Roslev, 10:15, Poul Krabbe-Poulsen Roum, Møldrup 14:00, Robert Landeværn Ryholt Ryde, Vinderup 09:00, Mia Dyreborg Knudsen Rødding, Tjele 09:30, Birthe Brødsgård Kiilerich Rødding, Spøttrup 10:30, Jakob Fløe Nielsen Sahl, Vinderup 10:30, Gertrud Fogh Bangshøj

gudstjenester

Sankt Johannes, Herning 09:30, Lennart Bertel Jessen 11:00, Lennart Bertel Jessen Sankt Mortens, Fur 10:45, Anna-Mette Korshøj Jørgensen Simmelkær, Haderup 14:00, Betty Marie From Jensen Skals, 10:00, Mette Schou Værge Skarrild, Kibæk 11:00, Morten Meiner Skivum, Nibe 11:00, Mette Holmstrøm Skærlund, Brande, ingen gudstjeneste Smollerup, Stoholm Jyll 15:30, Inger Pettersson Snejbjerg, Herning 10:30, Jens Christian Hasager Kirk Sortebrødre, Viborg 10:00, Hannah LyngbergLarsen Sparkær, Viborg 14:00, Malene Dahl Stoholm, Stoholm Jyll 10:30, Malene Dahl Strandby, Farsø 10:30, Eva Gundersborg Lauridsen Struer, 10:00, Thorkil Lundberg Studsgård, Herning 09:00, Mona Kjær Nielsen Sunds, 10:30, Thomas Bank Møller Søndbjerg, Thyholm 10:30, Lars Grønbæk Sandfeld Sønder Felding, 11:00, Orla Villekjær Sønder Rind, Viborg 09:00, Kristine Jersin Søndermarkskirken, Viborg 10:00, Morten Hougaard Sørensen Tapdrup, Viborg 09:15, Per Bucholdt Andreasen Thorning, Kjellerup 09:00, Tina Nickelsen Frank Thyborøn, 14:00, Erik Lunde Timring, Vildbjerg 09:00, Per Toftdahl Tjele, 14:00, Asbjørn Munk Hyldgaard Tostrup, Møldrup 10:30, Robert Landeværn Ryholt Trandum, Skive 09:00, Erik Lippert Bjørn Trans, Lemvig 19:30, K. Nyboe Rasmussen Tvis, Holstebro 19:00, Jacob Wagner Storgaard Christensen Tøndering, Roslev 19:00, Peter Nikolaj FrøkjærJensen Taarup-Kvols sogn, Løgstrup 11:00, Maria Louise Sønderby Andersen Uhre, Brande 19:30, Anne Dolmer Ulbjerg, Skals 08:45, Mette Schou Værge Ulstrup, Aars 19:00, Inge Frandsen Vandborg, Lemvig 14:00, K. Nyboe Rasmussen Vejrum, Struer 16:00, Heidi Røn Preem

Venø, Struer 10:00, Per Mikkelsen Vestervang, Viborg 10:00, Trine Hostrup Dahl Vildbjerg, 10:30, Asger Grove Korsholm Vile, Roslev 19:00, Susan Aaen Vinderslev, Kjellerup 16:00, Frede Møller Vinderup, 19:00, Gertrud Fogh Bangshøj Vinding, Sørvad 10:30, Allan Ploug Sørensen Vindum, Bjerringbro 13:00, Lars Morthorst Christiansen Viskum, Tjele 10:30, Leif Holmstrøm Voldhøj, Struer 10:00, Lisbet L. Jacobsen Vor Frue, Skive 16:30, Helga Ørgaard Nielsen Vorde, Løgstrup 10:15, Eva-Maria Schulz Vroue, Skive 10:30, Jørgen Lomholt Husted Ølby, Struer 10:30, Carsten Hoffmann Ørnhøj, 09:00, Bodil Toftdahl Ørre, Herning 14:00, Lise Edelberg Andersen Ørum, Højslev 10:30, Erik Mostrup Aalestrup, 09:00, Kirsten Felter Aars, 10:00, Ole Erik Larsen Åsted, Roslev 10:30, Boye Bruhn

AAlborg Stift Abildgård, Frederikshavn 10:00, Johannes Steffen van der Aa Kühle Agersted, Dronninglund 10:15, Kathrine Buus Christensen Agger, Vestervig, ingen gudstjeneste Ajstrup, Sulsted 10:00, Ole Rysgaard Madsen Albæk, Dronninglund 10:30, Mette Volsgaard Als, Hadsund 13:30, Iben Brejner Højgaard Alsted, Nykøbing M 10:30, Bodil Nørager Ansgars, Aalborg 10:30, Uffe Kronborg, Lysmesse Arup, Vesløs 09:00, Asger Hørving Astrup, Arden 10:00, Jane Jelsbak Astrup, Sindal 16:00, Hanne Villumsen Jørgensen Bangsbostrand, Frederikshavn 10:30, Viggo Ernst Thomsen Biersted, Aabybro 16:00, Sofie Gjørup Winkel Binderup, Aars 10:30, Christian Grund Sørensen Bistrupkirken, Hjørring 10:30, Michael Esper Andersen Bjergby, Hjørring 19:00, Nels Hansen Jacobsen Blenstrup, Skørping 14:00, Sanne Birkely Sørensen

Boddum, Hurup Thy 09:00, Lillian Risum Brorstrup, Nørager 10:00, Knud Olav Petersen Brovst, 11:00, Jesper Boel Nielsen Brønderslev, 10:00, Steen Rughave Budolfi, Aalborg 10:00, Henriette Pedersen Bælum, 10:30, Inger Margrethe Andersen Dronninglund, 10:00, Hanne Puk Hamann Dahl Durup, Nørager 09:00, Christian Grund Sørensen Ejdrup, Nibe 09:30, Annelise Skjerning Hejlskov Ellidshøj, Svenstrup J 11:00, Jens Staghøj Liisberg Elling, Frederikshavn 13:00, Kirsten Hansen Em, Vrå 14:00, Ole Holm Emmersbæk, Hirtshals 10:30, Annemette Nørgaard Høgsbro Ferslev, Svenstrup J 10:30, Tine Zinck Damgaard Fjerritslev, 09:00, Lotte Sandø Heftye Flade, Nykøbing M 09:00, Bodil Nørager Frejlev, Aalborg SV 11:00, Jørn Skøtt Andersen Galtrup, Erslev 10:30, Peter Østerby-Jørgensen Gistrup, 10:30, Ejnar Grønlund Gunderup, Gistrup 10:30, Lene Elisabeth Riger-Kusk Gærum, Frederikshavn 10:30, Bruce Kent Steuer Gøttrup, Fjerritslev 10:00, Henning Elmholdt Smidt Gåser, Gandrup 11:00, Asger Mørck Hammer, Sulsted 19:00, Mette Krogholm Pedersen Hans Egedes, Aalborg SØ 10:00, Annette Elmbæk Kassow Harritslev, Hjørring 10:30, Viggo Noe Hasseris, Aalborg 10:00, Agnete Brink Haverslev, Fjerritslev 09:00, Henning Elmholdt Smidt Haverslev, Nørager 10:30, Svend Schultz-Hansen Helligsø, Hurup Thy 19:30, Ruth Smed Folmersen Hellum, Jerslev J 09:30, Ann Sofi Lægsgaard Andersen Heltborg, Hurup Thy 10:30, Lillian Risum Hirtshals, 10:30, Hanne Kjeldsen Hjallerup, 10:00, Stig Günther Rasmussen Horsens, Vodskov 10:30, Mette Krogholm Pedersen Hulsig, Skagen 16:00, Mads Jakob Thorlund Jakobsen Hundborg, Thisted 14:00, Flemming Burgdorf Hune, Blokhus 10:30, Birgit Lundholm Jensen Hurup, Hurup Thy 10:00, Ruth Smed Folmersen Hørmested, Sindal 19:30, Lone Elisabeth Kirkelund

Jetsmark, Pandrup 10:30, Michael Berg Karby, 10:30, Anne Benedicte Tønsberg Klarup, 10:30, Lise Lundgreen Klim, Fjerritslev 19:00, Gitte Benzet KibsgaardVester Klosterkirken, Aalborg 16:30, Hans Jacob Hansen Kåstrup, Thisted 10:30, Sigrid Wilbrandt Kjær Lejbjergkirken, Aalborg 10:30, Christian Bjørn Krüger Lendum, Sindal 14:00, Lone Elisabeth Kirkelund Lillevorde, Storvorde 10:30, Niels Christian Scheel Lassen Lindholm, Nørresundby 10:00, Peer Lousdal Lyngby, Løkken 14:00, Sara Schouby Petersen Lødderup, Nykøbing M 16:00, Jørn Andreas Pedersen Løkken, 10:30, Tove Kallehave Brogaard Mou, Storvorde 09:00, Aage Hedewang Mygdal, Hjørring 10:30, Nels Hansen Jacobsen Nibe, 11:00, Tine Junker Dalgaard Nors, Thisted 10:30, Annie Krog Foldager Nykøbing Mors, Nykøbing M 10:30, Leif Hvass Nørhå, Snedsted 19:00, Kaj Mogensen Nørre Tranders, Aalborg Øst 10:00, Inger Due Borré Nørre Uttrup, Nørresundby 10:00, Henrik Busk Rasmussen Nørresundby, 10:00, Peder Skamris Pedersen Nøvling, Gistrup 16:30, Lene Elisabeth Riger-Kusk Oue, Hobro 14:00, Paul Christian Arnbak Redsted, Redsted M 14:00, Anne Benedicte Tønsberg Rold, Arden 10:00, Kathrine Krog Rubjerg, Løkken 10:30, Karsten Erbs Rørbæk, Hobro 11:00, Herluf Steen Christensen Saltum, 10:30, Anette Udmark Sankt Catharinæ, Hjørring 09:00, Knud Erik Nielsen 10:30, Lars-Erich Stephansen 19:00, Thomas Reinholdt Rasmussen Sankt Hans, Hjørring 10:30, Hanne Nøhr Krüger Sankt Markus, Aalborg 10:00, Marinus Thygesen Siem, Terndrup 14:00, Elisabeth Linde Førgaard Hildestad Sindal bykirke, Sindal 10:30, Ole Dybro Sjørring, Thisted 09:30, Jesper Kjær Andersen Skagen, 10:30, Mads Jakob Thorlund Jakobsen Skelund, Hadsund 09:30, Mette Tved Hansen

Skjoldborg, Thisted 11:00, Jesper Kjær Andersen Skt. Markus, Aalborg 10:00, Paul Marinus Thygesen Skærum, Frederikshavn 10:30, Erik Colding Thaysen Snedsted, 10:30, Knud Bunde Nielsen Solbjerg, Erslev 09:00, Peter Østerby-Jørgensen Solbjerg, Bælum 14:00, Inger Margrethe Andersen Stenild, Hobro 09:30, Herluf Steen Christensen Stenum, Brønderslev 11:00, Yvonne Nielsen Alstrup Storvorde, 10:30, Niels Christian Scheel Lassen Strandby, 10:15, Kirsten Hansen Støvring, 10:30, Anne Regitze Nieling Sulsted, 10:30, Ane Stoltze Katborg Svenstrup, Svenstrup J 16:00, Jens Staghøj Liisberg Sæby, 10:00, Keld Skovgård Sønder Dråby, Nykøbing M 19:00, Bodil Nørager Sønder Tranders, Gistrup 10:30, Jens Brun Sønderholm, Nibe 09:30, Jørn Skøtt Andersen Sønderhå, Snedsted 10:45, Torben Bech Hansen Sønderup, Suldrup 19:30, Ingeborg Sebbelin Thise, Brønderslev 16:00, Yvonne Nielsen Alstrup Thisted, 10:00, Line Kjær Nielsen 19:30, Jørgen Hansen Erbs Tilsted, Thisted 14:00, Jesper Kjær Andersen Tolne, Sindal 10:30, Lise Munk Petersen Tornby, Hirtshals 10:30, Line Skovgaard Pedersen Torslev, Brovst 11:00, Lotte Sandø Heftye Tranum, Brovst 19:00, John Kristensen Tved, Thisted, ingen gudstjeneste Tversted, Bindslev 14:00, C.C. Jessen Vadum, 19:00, Jens Christian Meldgaard Valsgård, Hobro 10:00, Paul Christian Arnbak Vang, Thisted 10:30, Flemming Burgdorf Vedsted, Aabybro 10:15, Ole Steen Hansen Veggerby, Nibe 19:30, Knud Olav Petersen Vejby, Vrå 14:00, Viggo Noe Vester Hassing, Vodskov 09:30, Sophie Nordentoft Vester Hjermitslev, Brønderslev 16:00, Anette Udmark Vesterkær, Aalborg 10:00, Astrid Louise Agerskov Vidstrup, Hjørring 09:00, Line Skovgaard Pedersen Vittrup, Løkken 10:30, Niels Clemmensen Vodskov, 10:00, Erik Boye

Volstrup, Sæby 10:00, Kate Felskov Vor Frelsers, Aalborg 10:00, Allan Graugaard 16:00, Allan Graugaard Vor Frue, Aalborg 10:00, Peter Grarup Vrensted, Løkken 19:00, Karsten Erbs Vrå, 10:30, Ole Holm Ørding, Øster Assels 14:00, Jørn Andreas Pedersen Aaby, Aabybro 19:30, Ole Steen Hansen Ålbæk, 10:30, Vivian Leach Søndergaard

AArhuS Stift Agri, Knebel 16:00, Betty Højgaard Aidt, Thorsø 10:30, Knud Bunde Fries Albæk, Randers NØ 16:00, Trine Kofoed Romanini Alderslyst, Silkeborg 10:00, Poul Gregers Geil Alrø, Odder 10:30, Marianne Lyst Astrup, Solbjerg 14:00, Anne Vejbæk, børne- og familiegudstjeneste Auning, 10:30 Beder, 09:30, Brian Ravn Pedersen Bjerager, Odder 10:15, Mette Rothmann Sørensen Borum, Sabro 19:00, Vini Madsen Borup, 10:30, Jens Elkjær Petersen Borup, Randers NV 11:00, Ingelise Strandgaard Brabrand, 11:00, Kirsten Stejner Bregnet, Rønde 09:00, Morten Bay-Mortensen Brædstrup, 10:30, Kim Clemmensen Christianskirken, Århus N 09:00, Anders Kobbersmed 10:30, Carsten Haugaard Nielsen Dallerup, Sorring 10:30, Signe Kølbæk Høg Dronningborg, Randers NØ 10:00, Dorthe Engelbrecht Larsen Dybkær, Silkeborg 10:00, Pia Chalmer Rasmussen Døstrup, Hobro 10:15, Anders Tranholm-Bjerg Ebeltoft, 11:00, Annette Vinter Hedensted Elev, Lystrup 09:30, Inger Braae Ellevang, Risskov 10:00, Anita Fabricius Elsted, Lystrup 11:00, Annelise Søndengaard 17:00, Annelise Søndengaard Enghøj, Randers NV 10:00, Mette Marie GochtJensen Enslev, Gjerlev J 09:00, Karen Brunbjerg Fausing, Allingåbro 14:00, -


23

Kristeligt Dagblad 7. december - 13. december 2013

Feldballe, Rønde 15:00, Ann Maj Lorenzen, Jørgen Gleerup Fredenskirken, Viby J 10:00, Jacob Holm Frederikskirken, Højbjerg 10:00, Lene Juhl Kofod Galten, 10:30, Laura Gylden-Damgaard Gammel Åby, Åbyhøj 10:30, Karsten Høgild Gellerup, Brabrand 10:00, Niels Hviid Gerning, Bjerringbro 09:00, Knud Bunde Fries Gjerlev, Gjerlev J 10:15, Karen Brunbjerg Gjerrild, Grenaa 15:00, Eva Vibeke Andersen Glenstrup, Fårup 09:45, Kirsten Elisabeth Møller Larsen Grensten, Langå 10:30, Anne Kathrine H. Dam 19:30, Anne Kathrine H. Dam Grenaa, 10:00, Lene Højholt Grædstrup, Brædstrup 10:30, Pia Skovmose Jensen Gylling, Odder 09:00, Marianne Lyst Hadbjerg, Hadsten 09:30, Mette Krabbe Hammel, 10:30 Hansted, Horsens 09:00, Jytte Ibsen Hasle, Århus V 10:00, Berit Schelde Christensen Haslund, Randers SV 10:30, Anne Hanson Hatting, Horsens 19:00, Anna Sofie Orheim Andersen Havndal, 09:00, Peder Svejgaard Helligåndskirken, Århus, Århus V 10:30, Henrik Oest Hem, Skive 10:15, Morten Rydal Hobro, 10:15, Kim Legarth Holme, Højbjerg 10:00, Thomas Fischer-Larsen Homå, Grenaa 10:30, Christina Philipstatt Schwencke Hornslet, 10:30, Carsten Tranberg-Krab Hvilsager, Mørke 10:30, Lars Nymark Heilesen Hvilsted, Solbjerg 10:00, Anne Vejbæk Hvornum, Hobro 14:00, Jørgen Egebjerg Pontoppidan Hørning, 11:00 Johanneskirken, Randers SV 10:00, Laila Hansen Kattrup, Hovedgård 10:30, Jytte Ibsen Klosterkirken, Århus C 17:00, Susanne Kristensen Klosterkirken, Horsens, Horsens 10:00, Hanne Henriksen Kolind, 10:30, Anne Kirstine Langkjer Kolt, Hasselager 16:00, Gitte Adelgaard Kristrup, Randers SØ 10:00, Lisbeth Damgren Højen

Kærby, Gjerlev J 14:00, Peder Ebbesen Svejgaard Pedersen Langenæskirken, Århus C 10:00, Kirsten Dalager Buur Langå, 09:00, A. K. Dam Linde, Spentrup 10:30, Susan Ballegaard Linå, Silkeborg 09:00, Unna Pernille Gjørup Lisbjerg, Århus N 09:30, Helle Rørbæk Hørby Lystrup, 11:00, Inger Braae Malling, 11:00, Kirsten Ditlevsen Mariager, 10:00, Stine Tougaard Mariehøj, Silkeborg 10:00, Elof Westergaard Møllevangskirken, Århus V 10:30, Anni Louise Albæk Mørke, 10:30, Maria Frederikke Rasmussen Mårslet, 10:00, Mette Maria Kristensen Nim, Brædstrup 10:30, Holger Knudsen Nødager, Kolind 10:30, Mia Brøgger Nølev, Odder 16:00, Kirsten Støve Lundager Nørre Galten, Hadsten 14:00, Peter Ulvsgaard Odder, 10:30, Lars Berg Thomassen Pindstrup, Ryomgård 14:00, Jette Paarup Randers Klosterkirke, Sct. Mortens sogn, Randers C 16:00, Line Louise Hage Ravnsbjergkirken, Viby J 10:00, Carsten AssenholtJensen Risskov, 10:00, Hanne Marie Houkjær Ry, 10:00, Dorthe Gudmund Larsen Saksild, Odder 10:15, Kirsten Støve Lundager Sall, Hammel 10:45, Lene Sander Sankt Clemens, Randers C 10:00, Liselotte Skrejborg Hansen Sankt Johannes, Århus C 10:30, Lis Ladefoged Sankt Lukas, Århus C 10:00, Vibeke Houmøller 19:30, Vibeke Houmøller, musikgudstjeneste Sankt Markus, Århus C 15:00, Peter Brøndum Sankt Pauls, Hadsten 11:00, Birgith Nørlund Jensen Sankt Peders, Randers C 10:00, Børge Jensen Sct Mortens, Randers C 10:00, Line Louise Hage Sct Pauls, Århus C 10:00, Flemming Baatz Kristensen 16:00, Flemming Baatz Kristensen Sct. Sørens, Silkeborg 09:30, Iben Johanne Thomsen Sdr Aarslev, Brabrand 09:00, Kirsten Stejner Sejs-Svejbæk, Silkeborg 10:30, Unna Pernille Gjørup

Silkeborg, 10:00, Susanne Kolby Rahbek 16:00, Leif Fjendbo Kristiansen Sinding, Silkeborg 11:00, Kresten Thue Andersen Skanderborg Slotskirke, Skanderborg 11:00, Lars Buch Viftrup Skanderup, Skanderborg 09:30, Lars Buch Viftrup Skannerup, Gjern 10:30, Majbritt Fabech Skelager, Århus N 10:00, Bo Holm Skivholme, Galten 09:00, Kjeld Slot Nielsen Skjellerup, Hobro 11:00, Kirsten Elisabeth Møller Larsen Skjoldhøj, Brabrand 10:30, Ruth Wegeberg / Torben Nielsen, musikgudstjeneste Skt Andreas, Randers NØ 10:00, Steen Uhre Knudsen Skæring, Egå 10:00, Mogens Granlie Skødstrup, 10:00, Erik Søndergård Spentrup, 09:00, Hans Erik Apelgren, Asferg Spørring, Trige 10:00, Peter Ole Finnemann Viuff Svostrup, Silkeborg 09:00, Mogens Birk Sørensen Sønderbro, Horsens 10:00, Ebbe Elm Them, 10:30, Thomas Høg Nørager Thorsager, Rønde 10:30, Jørgen Gleerup Tiset, Solbjerg 14:00, Jette R Christiansen Todbjerg, Hjortshøj 11:00, Vibeke Boye Liisberg Tolstrup, Gedved, højmesse i Kattrup Kirke kl. 10.30 v/Jytte Ibsen. Torrild, Odder 19:00, Sonja Nicolaisen Tranbjerg, Tranbjerg J 10:45, Anette Brøndum Træden, Brædstrup 19:30, Kim Clemmensen Tulstrup, Silkeborg 11:00, Erik Bredmose Simonsen Tøstrup, Nimtofte 09:00, Mia Brøgger Tånum, Randers NV 13:00, Ingelise Strandgaard Vejlby, Grenaa 09:00, Christina Philipstatt Schwencke Vejlby, Risskov 10:00, Kåre Egholm Pedersen Vejlby, Allingåbro 10:30, Gustav Eyermann Veng, Skanderborg 15:00, Lise Palstrøm Vester Alling, Auning 19:00, Viby, Viby J 10:00, Henrik Søgaard Mikkelsen Vinding, Bryrup 09:00, Thomas Høg Nørager Virklund, Silkeborg 10:30, Jacob Bech Joensen Vistoft, Knebel 10:00, Jan Peter Christian Schmidt

Vitved, Skanderborg 09:30, Inge-Gerd Terpager Staal Vivild, Allingåbro 09:00, Gustav Eyermann Voel, Silkeborg 10:30, Mogens Birk Sørensen Vor Frelsers, Horsens 10:00, Ragnhild Kristensen 16:00, Leif Nielsen Vor Frue, Århus C 10:00, Annelise Brok Vær, Horsens 10:30, Gudmund Rask Pedersen Yding, Østbirk 14:00, Lone Buhl Pedersen Ørsted, 10:00, Jens Jørgen Refshauge Ørum, Langå 11:00, Eva Graabek Østbirk, 10:30, Lone Buhl Pedersen Øster Bjerregrav, Randers NV 10:30, Søren Dam Kjeldsen Øster Tørslev, Gjerlev J 10:30, Peder Svejgaard Pedersen Østerhåb, Horsens 11:00, Anne Bro Assenholt Åbyhøj, 16:00, Karsten Høgild Ålum, Randers, ingen gudstjeneste Aarhus Domkirke, Århus C 10:00, P.H. Bartholin 17:00, Tina Brixtofte Andersen

KIRKE UDEN FOR DANMARK Aventoft Pastorats Danske Menighed, 16:00, Jens Bach Nielsen i Deezbüll Kirke

ANDRE KIRKE SAMFUND ApOStOlSK KIRKE Hillerød Menighedscenter, 14:00 Københavns Frikirke, Frederiksberg C 10:00, Ken Dolva 10:30, børnekirke Lemvig Kristne Center, Lemvig 10:30, Martin Mutale, Ålborg Viborg Frikirke, Viborg 10:00, Torsten Højberg

BAptIStKIRKEN Baptistkirken i Odense, 10:30, Michael Hyrup 10:30, Vietnamesisk gudstjeneste 12:00, Chin/Burmesisk gudstjeneste Brande Baptistkirke, Brande 10:00, Georg Bertelsen City, Taastrup 11:00, Michael Rask ChristensenHjørring Baptistkirke, Hjørring 10:00, Torben Andersen

Holstebro Baptistkirke, Holstebro 10:30, Ngandu Immanuelskirken Århus, Baptistkirken, 10:00, Lasse Åbom Karmelkirken, Aalborg 10:30, adventssang Korskirkens Baptistmenighed, Herlev 10:30, Ole Jørgensen Lyngby Baptistkirke, Kongens Lyngby 14:00, Rikke Nilsson m. fl. Nibe Baptistkirke, Nibe 10:30, Hugo Møller Thomsen Nyrup Baptistkirke, Nyrup 10:00 Ringsted Frikirke, Ringsted 10:30, Knud Werner Roskilde Baptistkirke, Roskilde 10:30, Ole Bækgaard Tølløse Baptistkirke, Tølløse 10:00, Ane Hylleberg og Rikke Skårhøj, børne- og familiegudstjeneste

DEN ANglIKANSKE (EpIScOpAlE) KIRKE St. Alban’s Church, København K 10:30, Archdeacon Jonathan LLoyd, Chaplain, English language Holy Communion, Sunday School for Children

DEN EvANg.-lUth FRIKIRKE Gratiakirken, Evangelisk Lutherske Frikirke, Risskov 10:00, Sigmund Hjorthaug Martinskirken, Martinsvej 4, Frederiksberg, 10:00, Leif G. Jensen

DEt DANSKE MISSIONSFORBUND Bethaniakirken, Aalborg 10:30, Dominique Lachat, tolkning til engelsk, farsi og arabisk, børnekirke Birkebjergkirken, Næstved 10:30, Leo Hansen Frikirken Salem, Det Danske Missionsforbund, Frederiksværk 10:30, Louise Kallehauge Frikirken Sorø, Sorø 10:30, Simon Hoel Mortensen Missionskirken Osted, Lejre 10:30, Gunni Bjørsted, Osted Frikirke Saralystkirken, Højbjerg 10:30, John Lorenzen Strandvejskirken i Humlebæk, Humlebæk 10:30, Peter Götz Vanløse Frikirke, Vanløse 10:30, Ruben AndersenHoel og Børnekirke

EvANgElISK-lUthERSK FRIMENIghED Hvidovre Frimenighed, Hvidovre 10:30, Ester Nissen og Brian Sjælland

Lemvig Bykirke, Lemvig 10:30, Brian Christensen Skjern Bykirke, Skjern 19:30, Jens Lomborg

FRElSENS hæR Frelsens Hær Aalborg, Aalborg 15:00, Ann-Cathrin og Kjell Bergman

MEtODIStKIRKEN Betlehemskirken, Århus Metodistkirke, Aarhus C 10:30, Ove Sørensen Jerusalemskirken, København K 11:00, Ole Birch 14:00, Peter Manu på engelsk Strandby Metodistkirke, Strandby 10:00, Mark Lewis

ORtODOKS KIRKE Gudsmoders Beskyttelse, Kongens Lyngby 09:30

pINSEBEvægElSEN Holstebro Pinsekirke, Holstebro 11:00, Mette Villerup Korsør Pinsekirke, Korsør 10:00, Preben Westh Skjern Pinsekirke, Skjern 10:30, Simon Marker Pedersen

Skt. Knuds, Svendborg 10:30 Skt. Nikolaj katolske, Esbjerg 10:00, Benny Blumensaat

SyvENDE DAgS ADvENtIStKIRKEN Bemærk: Adventisterne holder gudstjeneste om lørdagen Adventistkirken København, Frederiksberg C 11:00, Henrik Jørgensen Adventistkirken, Roskilde, Roskilde 11:00, Thomas Rasmussen Adventkirken i Herning, Herning 11:00, Flemming Risager Holstebro Adventistkirke, Holstebro 10:45, Jiska Rose Odense Adventkirke, Odense C 10:00, Gunnar Pedersen, lørdag

UDENlANDSKE KIRKER Den Norske Sjømannskirken – Kong Haakons, København S 11:00 Svenska Gustafskyrkan, København Ø 11:00, Per Lidbeck

ØvRIgE KIRKESAMFUND

Den Tysk Reformerte, København K 10:00, Axel Bargheer på tysk Fransk Reformert, København K 11:15, PierreJean Ruff på fransk Kristuskirken, Bjerringbro, Bjerringbro 10:00, Henrik Mortensen

Frikirken Hillerød, Hillerød 10:30, Martin Lorenzen Greve Frikirke, Church of the Nazarene, Greve 10:30, David Kyhnn Kristent Fælleskab, Odense, Odense C 10:15, Morten Kühnrich LM-Esbjerg Frimenighed, Esbjerg V 10:00, Thomas Beck, Esbjerg Skjern, LM-Kirken – en frimenighed i Skjern, 10:30, John Nørlund Stenlille Frikirke, Stenlille 19:00, Anette Holt Larsen

ROMERSK-KAtOlSK KIRKE

tElEFON- Og NEtANDAgt

Katolsk Vor Frue, Aarhus C 08:00, P. Herbert Krawczyk, Messe 10:00, P. Herbert Krawczyk 17:00, P. Herbert Krawczyk, Messe Sct. Clemens, Grenaa 10:00,

Indre Missions telefon-/ netandagt, Fredericia, missionær Preben Dahl. Lyt på tlf.nr. 70 300 150 el 75 82 33 60 el på www. netandagten.dk.

REFORMERt KIRKE

K i r K e o g K u lt u r På Kristeligt Dagblads kirke- og kulturkalender på

3 internettet, www.kirku.dk, kan du se beskrivelser og datoer for tusinder af gudstjenester, teaterstykker, kunstudstillinger, koncerter og kirkelige arrangementer.

De bedste arrangementer i hver uge trykkes i avisen sammen med nyhedsstof, der er relevant for den bestemte type arrangement. Du kan læse om kirkelige arrangementer om mandagen, teaterstykker om tirsdagen, koncerter om onsdagen og kunstudstillinger om torsdagen. På den måde er du hele tiden orienteret om, hvad der foregår omkring dig af kirkelige og kulturelle begivenheder.


7. - 13. december 2013

ISLAND – inkl. Vestmannaøerne AM. STAT

Team Island 11 dage. Oplev vulkaner, vandfald, – en del af KulturRetur A/S

Tlf. 86 12 18 49

team-island.dk

varme kilder og vilde landskaber. Fx 30.6. - 10.7. 2014 / fra Kastrup. Kr. 15.950

GRÅT FORETORDPULVER STÅENDE NER

KØRETØJ

ATOM

GRØN

LEKTION

STED

REVNET

TROFAST

FORTRINSVIST

BIORD

FØLELSE

MUT

2

UPARTISKE GIVE DIE INTENTION KRYDDERI

PUSLING

OBSERVERE

PUNKTUM VEDTAGET BOLDSPORT

VINDSIDE

GIFTE

MEN

PÅSTANDEN

KNUS

FUNDEREDE SPISTE

3

KYLER

LUFTIG IRAKISK FLOD

TRAVEDE LOVORD

GUDINDE

ARTER

FORARGELSE

LYD LEKTIONER DEL AF SKE

4

g den hop og Sønda tworks a k la p rt, Konce Få e n Flem gratis pl ak ming Quis at af t Mø ller

Gratis adgang

DA. TEATERANKLAGER LEDER KANT

HUSGERÅD RÅDEDE OVER

JERN

5

YNDLINGSSPISE SPRAY

VÆRNET HEBRÆEREN -? DA VINCI

KONKLUDERER

6

HAVEANLÆG

VILDOKSE MAGTHAVEREN

SLEMT

VÆRK AF HOMER TVUDSTYR

LAND

FLUKS

BEHOLDER

ARMÉ

SÅ VIDT

FORLADT BO

KANAL

SKYDE I VEJRET

FOREFINDES

FREMBRINGE OVERTAGET

8

JERNBJÆLKER

PLADE REGNSKABSBILAG

GODHJERTET FIRERE

GAVTYV SMIDE GIVE HALS UDÅNDER

BRUGER STRØM OFREDE

11

BINDEORD ENG. TITEL

10

BETALER POLEN

FISKEFARTØJET

F O T O G R A F

I A P P A R A T

I D Y L

L E N

S K R A B E R E

R Ø R

A G E R E N

N A M N A M

Ø R

N Å L

N E T T E R L D T E T

Å R E V I

S

G I D

S

I R

S K E

I D E T A L

M O D L Y S

L E G A L

N E V Ø

S O L

I D E

Løsningen på ugens fredagskrydsord er det ord, der fremkommer, når man sætter bogstaverne i de nummerede felter sammen i nummerorden. Sidste uges løsning var: FRIMURERORDEN Løsningen skal være os i hænde senest tirsdag morgen enten pr. brev på nedenstående kupon til: Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K, mærk kuverten ”Krydsord” eller på e-mail til krydsord@k.dk Vinderen af sidste uges krydsord blev: Else M. Pedersen, Rosenvænget 23, 7600 Struer.

Præmien i oktober, november og december måned af 2013 er Orlando Figes bog: Lov mig, at du kommer tilbage. Navn Adresse

U S E T

S Ø G T E Y T R E

K R

A M O U R

S Ø N N E S Ø N

R E G E R E T

B U G P E N N

U D E

P Ø N S E

E R H O L D E R

12

fredagskrydsord

D E R I N D E

A R

E N I G E

T

U F Ø R E

I D E A L

A N S E

F A R Ø

A V

T A P E

T R E K K E R

L E G

B R A V

E C O

T U R N E R

T

S U L T N E C L E A R

E R T S

E N G A D I O S

E T E R N I

E

Ø R E R

E M N E T

E T N I

A D A

Y L E T T E

T U E R

R I G D O M

A N

B E S L A G

R I M P E R

L E G E H U S M I N

N E M M E

I R E R E N

S K R A M M E

9

SJAP

UVORNT

E G A L

Køb også på www.julemaerket.dk eller tlf. 33 13 37 45

7

INSEKT

sidste uges krydsord:

E

INDGANGEN

REDSKABET

V

Støt også via Post Danmarks Mobilporto applikation

AFBRYDERE

PARATE

SVIGTET

S

LOK

VISTE SIG

MARTRE

Julemærket kan købes her...

SANGER

TIGGE

TROSKYLDIG MATERIALE

V I

ÆRLIGT

-? CROWE

FJELDSKRÅNING MARKER

PLANKEVÆRKER

L

COMPUTERTAST

DRUKKET

BETÆNKELIGE

SKRAMLEDE EKSTRAKT

DYR

Scan og køb Julemærker, se film eller deltag i lodtrækningen om gaver for over kr. 95.000,-

NERIE VIGTE

ANSELIG

TWISTER

INKLUDERE

Julemærket hjælper udsatte børn i Danmark!

TONEN D

TRYKSVAG SPØGEFUGL

KENDEORD

MAJESTÆT

SAMDRÆGTIG RØRET

FØDEVAREN

FODER

Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 – 1051 København K Information +45 3336 9050 www.kunsthalcharlottenborg.dk

PATENT

1

MUSIKERE

RØVERHISTORIEN

ØLLER M T S I U ING Q TET #3 M M E FL 14 -16 TAPE PLAKA8. december kljulehygge

-? FORLONGOBINDER RIA PARKER

GULDMØNT

Løsning

Stormavisen: Kristeligt Dagblad fra den 6/12-2013  
Stormavisen: Kristeligt Dagblad fra den 6/12-2013  

Avisen er gratis på grund af leveringsproblemer til abonnenter vest for Storebælt