Page 1

Behörighet till högskola inom 2 500 p

Tryggt boende kul fritid och toppenmat

Miljonsatsning på

Stora Segerstad Landets modernaste anläggning för skogsutbildning!

Stora chanser till jobb


VÄLKOMMEN

2

Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium ligger i västra Småland i ett naturskönt område som är riksbekant för sin företagaranda och utvecklingskraft. Detta har också präglat skolan som startade på initiativ av folket i trakten 1920. Skolan utbildar inom Naturbruksprogrammet, Gymnasiesärskola, Yrkeshögskola, Yrkesvux och håller kortkurser för yrkesverksamma. Utbildningarna är inriktade på skog, lantbruk och djur. Från och med hösten 2014 finns alla gymnasieutbildningar samlade vid Stora Segerstad.

Behörighet till högskola inom 2 500 p

Tryggt boende kul fritid och toppenmat

Miljonsatsning på

Stora Segerstad

Landets modernaste anläggning för skogsutbildning!

Stora chanser till jobb

Ansvarig utgivare: Ulf Alexanderson Redaktion: Peter Nyman och Ulf Alexanderson, Stora Segerstad och Mikael Petersson, KrePart AB Distribution: Samtliga jordbruksfastigheter i Jönköpings län. Presumtiva elever i Jönköpings län, delar av Kalmar län, Kronobergs län och Västra Götalands län. Tidningen sprids även vid Öppet Hus och liknande aktiviteter. Produktion

Box 4010, 572 04 Oskarshamn Tel: 0491-178 80 Fax: 0491-194 03 E-mail: info@krepart.se Projektledare: Hans Ericson Mediakommunikatör: Yvonne Forsberg Foto: Curt-Robert Lindqvist Texter: Jonas Frykman, Mikael Bergqvist, Christina Wendel, Kristin Ekstrand och Urban Löfqvist Layout: Petra Hagelin Annonser: Nina Svedegård Upplaga: 15 000 ex Tryck: V-TAB, 2013/12

Skola i stark

medvind

30-miljonerssatsning på nytt Centrum för skogsutbildning. Ett nytt sugg- och fårstall för drygt åtta miljoner kronor. – Skolan blir ännu mer attraktiv för den som vill satsa på ett jobb inom den gröna sektorn, säger rektor Peter Nyman.

S

tora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium är alltså inne i ett både expansivt och omvälvande skede. Byggnationen av ett nytt Centrum för skogsutbildning, som bland annat innefattar nya undervisningslokaler och en toppmodern verkstad, betyder mycket för skolans framtida utveckling. Från och med höstterminen 2014 ska all undervisning bedrivas vid Stora Segerstad. Och det är naturligtvis en stor förbättring för både elever och lärare. – Skolan blir ännu attraktivare, vilket innebär att möjligheten till ytterligare utveckling ökar.

gå Naturbruksprogrammet finns möjligheten att läsa ett Introduktionsprogram, där en individuell studieplan utformas efter elevens behov. Sedan 2012 erbjuder Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium Gymnasiesärskoleprogrammet. På det 4-åriga programmet Skog, Mark och Djur studerar de elever som behöver mer individanpassad undervisning, i ett långsammare tempo och i mindre grupper. HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Tack vare mycket praktisk undervisning i skolan och många praktikveckor på olika arbetsplatser är naturbruksungdomarna väl förberedda för arbetslivet efter studietiden. OFFENSIV SKOLA – Generellt sett så är arbetsmarknaden Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgod för våra elever, en hel del av dem går gymnasium är en offensiv skola där det till anställningar direkt efter avslutad hela tiden händer nya saker och där elevutbildning, säger Peter Nyman, rektor. ernas bästa alltid står i centrum. För dig Utbildningarna vid skolan stänger inte som ska söka till gymnasiet och drömmer dörrarna för fortsatta studier. Tvärtom. om en framtid inom lantbruk, Som elev kan du välja att läsa skogsbruk eller som hundfösvenska och engelska inom rare/hundskötare är skolan det indivivuella valet för att det perfekta valet. ”Allt fler väljer få allmän behörighet till – Allt fler elever vår skola som sitt högskolan. Detta ryms väljer våra utbildförstaval. Det är inom programmets ningar som sitt ett kvitto på att 2 500 poäng. förstaval. Det är ett skolan är på rätt Det går också att få kvitto på att skolan är väg.” behörighet till en rad på rätt väg, säger Ulf Ulf Alexanderson naturvetenskapliga högAlexanderson, skolans skoleutbildningar genom verksamhetschef. att läsa Naturvetenskaplig Skolan erbjuder Naturfördjupning. bruksprogrammet inriktningarna – Naturbruksprogrammet är Skog, Lantbruk och Djur, med yrkesutett av två yrkesprogram som kan erbjuda gångarna Skogsmaskinförare och Skogsnaturvetenskapliga kurser. Flera av våra och viltvårdare respektive Hundförare/ elever väljer matematik, fysik och kemi Hundskötare, Djurskötare lantbruk och och läser vidare till veterinär, agronom, Maskinförare lantbruk. För den som vill biolog, med mera, säger Ulf Alexanderson.


3

fasta kranar

3

80 mjölkkor

14 2 traktorer

1500

Skogs- och jaktmark

hektar

A

B C

A

Simon Claesson, Jens Kårhammar, Hampus Granefeldt, Jenny Mårtensson och Alicia Fritz är alla överens om att Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium är en skola utöver det vanliga. Ett betyg som rektor Peter Nyman är mer än nöjd med.

B

Myshörnan i biblioteket är en populär plats för läxläsning. Här är det Ebba Krügloft, Daniel Fredriksson och Nathalie Hansen som förbereder sig inför ett prov.

C

Lovisa Ståhl, Anton Oskarsson Fridh och Linnea Lindell tar chansen att använda naturen som klassrum.

värphöns

2

moderna hundstallar

40 tackor

skördetröskor

suggor

hektar

lastmaskiner

1 300

3 skördare 140 åkermark 8 4 skotare

2 SIMULATORER

SKOLAN I SIFFROR

78


Vi kan skog!

www.ata.nu Erfarenhet & Tradition


5

A

SKOGSMASKINFÖRARE

SKOLANS MASKINPARK Tre skördare: Tre John Deere 1070E Åtta skotare: Tre JD 810D, två JD 810E, två JD 1110D en JD 1010E

A

Viktor Bernsteen njuter av varje enskild arbetstimme i den mäktiga skördaren.

B

Wiktor Johansson på väg ut för att kontrollera timmerlasten.

B

Framtiden

finns i skogen

Utgång Skogsmaskinförare passar dig som gillar maskiner och skog. Trots en viss nedgång på arbetsmarknaden så är chanserna goda till jobb direkt efter avslutad utbildning.

V

i har en bra maskinpark här på skolan, av de tio skogsmaskiner som används i produktion är ingen äldre än sju år. Och genom vår uppdragsgivare Sveaskog så har vi alltid tillgång till skog, säger PerGunnar Johansson, ansvarig för kurserna i skogsavverkning vid Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium. VIKTIGA SIMULATORER

Och det är full fart i skogen. Sammanlagt tre kompletta skördarelag från gymnasiet

och vuxenutbildningen är igång samtidigt och kör bokstavligen så att flisen ryker. Men innan eleverna får köra i skarpt läge i skogen så tillbringar de mycket tid i skolans simulatorer. – Simulatorutbildningen är en förutsättning för att skolans eleverna ska få tillräckligt med erfarenhet, säger Per-Gunnar Johansson. Fokus för eleverna som läser Naturbruksprogrammet med maskinförarutgång är att de ska bli anställningsbara efter utbildningen. – De som ligger i och vill ha jobb får någon form av anställning efter skolan. Duktiga förare behövs alltid. Även om det är en liten konjunkturnedgång just nu, så står branschen inför stora pensionsavgångar, säger Per-Gunnar Johansson. FORMA UTBILDNING SJÄLV!

Utbildningen är bred, och i princip så

”De som ligger i och vill ha jobb får någon form av anställning efter skolan. Duktiga förare behövs alltid.” Per-Gunnar Johansson

ser det första året likadant ut för alla elever som läser Naturbruksprogrammet med skogsprofil vid Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium. Det är först i årskurs två som eleverna på allvar börjar fundera på vad de ska inrikta sig mot. Och en skogmaskinselev behöver nödvändigtvis inte satsa på att bli skördarförare, utan kan fördjupa sig mot att köra skotare eller grävmaskin. – Eleverna kan välja utifrån sina egna intressen och på det sättet forma utbildningen, säger Per-Gunnar Johansson. Utbildningen ger också allmän behörighet till högskolestudier.


SKOGS- OCH VILTVÅRDARE

6

Öppnar många

dörrar

En utbildning som öppnar dörrar till många intressanta jobb och samtidigt ger möjlighet till studier vid högskolan. Då är yrkesutgång Skogs- och viltvårdare ett bra utbildningsalternativ. Det menar Ulf Petersson, lärare vid Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium.

E

fter gymnasiestudierna kan eleverna gå direkt ut i yrkeslivet. – Till ett jobb där du får vistas ute i det fria och får frihet under ansvar – och där du slipper stämpelklocka, understryker Ulf Petersson. Men utbildningen ger också högskolebehörighet och förhållandevis många elever väljer högskoleutbildningar med inriktning mot skog och natur. Skogsmästarutbildningen vid Lantbruksuniversitetet i Skinnskatteberg är exempelvis ett möjligt spår. EGET FÖRETAGANDE

– En del av eleverna blir egna företagare inom skogsvård, skogsskötsel eller inom jakt- och viltvård, medan andra blir anställda eller vidareutbildar sig. En del elever väljer att arbeta några år för att sedan läsa vidare, säger Ulf Petersson.

I dagsläget är det cirka 20 elever per år som väljer Naturbruksprogrammet med inriktning skog varav 4–5 sedan väljer yrkesutgång Skogs- och viltvårdare. – Vi märker ett ökat intresse för den här utgången. Äldre elever är de bästa marknadsförarna, säger Ulf Petersson. VARIERAD UTBILDNING

skapa sig en ljus och trygg framtid inom skogs- och viltvård. Ulf Petersson lyfter också fram att utbildningen är varierad och att den passar ypperligt för dem som vill kombinera sitt skogsintresse med jakt och viltvård. – Skolan har god tillgång till viltrika jaktmarker, cirka 1500 hektar. Vi har skjutbanor och eleverna kan ta med sig egen jakthund, säger Ulf Petersson, som hoppas att fler tjejer får upp ögonen för skogs- och viltvårdutbildningen.

Enligt Ulf Petersson är eleverna mycket målmedvetna. När de ser att det gått bra för tidigare elever ökar intresset. I jämförelse med dem som väljer utgång Skogsmaskinförare, så är arbetsmarknaden inte lika god. Men för den som är ambitiös och lägger manken till eller som kan tänka sig ”Vi märker ett ökat att starta eget så intresse för den här finns det alltid utgången. Äldre en möjlighet att

elever är de bästa marknadsförarna.” Ulf Petersson

Helmer Axelsson ångrar inte för en sekund att han valde att studera till skogs- och viltvårdare.


7

Välkommen till Gunnarssons Maskin i Reftele

Öppet Hus Lördag den 25 januari kl. 12 - 16

Välkommen till invigningen av vår nya mottagning i Forsheda Träffa våra veterinärer och assistenter och se våra nya lokaler.

Vi säljer traktorer och maskiner till lantbruk och skogsbruk, samt ett brett sortiment av tillbehör. Våra huvudleverantörer är Massey Ferguson, Kverneland och Honda

• Tipspromenad • Kramdjursmottagning - ta med ditt kramdjur till veterinären • Inbjudna företag visar sina produkter Vi bjuder på grillad korv och dricka! Galvanovägen 3 330 12 Forsheda tfn 010-122 91 20

Box 35 • 330 21 REFTELE Tel 0371-203 04 • Fax 0371-206 30 www.gunnarssons-maskin.se

Välkommen! www.distriktsveterinarerna.se

Ditt Val Maskinstation för jord och skog!

När du drömmer om framtiden, vad drömmer du då? Är du intresserad av djur eller jord- och skogsbruk? Kanske drömmer du om att en dag starta ett eget företag, eller arbeta som rådgivare. Tillsammans kan vi utveckla framtidens företagande på landet. Du behövs, mer än någonsin.

Läs mer på www.hushallningssallskapet.se/f Tel. 036-39 88 70

www.plrmaskin.se


SIMULATORER

8

Simulatorer stimulerar Med simulatorer går undervisningen lekande lätt. Dessutom sparar simulatorerna både pengar och miljö.

S

kogseleverna vid Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium övar först upp sina färdigheter på skolans två simulatorer – innan det är dags för skarpt läge i skogen eller på vägarna. Det finns flera fördelar med att använda simulatorer. Eleverna får i avslappnad miljö lära sig hur knapparna och reglagen fungerar på de fordon som de sedan ska köra på riktigt. TV-SKÄRM I HYTTEN

– Vi har en skördaresimulator och en skotaresimulator av märket John Deere. Förarplatserna på simulatorer och de

riktiga maskinerna är identiska. Enda och då är simulatorerna ett mycket bra skillnaden är att du vid avverkning i komplement. simulator ser resultatet på en tv-skärm. Stora Segerstad och Värnamo NaturEfter timmar i simulatorn har eleverna bruksgymnasium blickar hela tiden skaffat sig viktig rutin inför avverkningen framåt. Just nu förs diskussioner på skolan ute i skogen, säger Johan Hakeman, om att försöka skaffa fler simulatorer. instruktör på skolan. – Vi sneglar också på Finland. FinländMiljövinsterna blir också stora i och arna har kommit längre än med att eleverna får värdefull träning oss och simulatorerna med hjälp simulatorer. Exempelvis används på ett mer så förbrukar en skördare 7–8 integrerat sätt liter diesel i timmen, vilket ska i ämnen som ”Vi har en skördejämföras med en simulatortill exempel simulator och en variant som drar några hundra skogskunskotarsimulator av watt per timme när den är skap och det märket John Deere.” i drift. Det blir också färre finns till och Johan Hakeman skador i skogen och på virket med särskilda när eleverna sedan arbetar i läroböcker för skarpt läge. Även maskinparken detta, säger Johan slits mindre. Hakeman. SNEGLAR PÅ FINLAND

Simulatorerna passar också bra för självstudier. Och enligt gymnasieskolans läroplan från 2011 så ska eleverna ha fler timmar maskinkörning än tidigare,

Oskar Lindström och Timmy Ryberg skaffar sig mycket värdefull erfarenhet tack vare skolans simulatorer.


Världens bredaste modellprogram

9

Polaris har världens bredaste utbud av fyrhjuliga fordon för arbete, jakt eller rekreation. Bland våra ATV hittar du modeller med motorer från 400 till 850 cc. Polaris har dessutom allhjulsdrift på riktigt, även om du väljer vår unika 6-hjuling.

Världens bredaste

modellprogram

570 EFI FOREST

570 EFI EPS FOREST

800 EFI FOREST

570 TOURING

550 X2 EPS

850 XP FOREST

400 H.O.

550 XP FOREST

SCRAMBLER 850 XP H.O.

850 XP TOURING

800 EFI 6X6 FOREST

Grattis! Du har chansen att ta klivet in i de gröna näringarna! Mat och energi behövs, även i framtiden!

WWW.POLARISSVERIGE.COM • FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

Ta framtiden i egna händer Vi är Sveriges största bank inom skog och lantbruk. Våra 230 specialiserade rådgivare kan hjälpa dig till en ljusare framtid och hjälpa dig med företagandet. Välkommen att kontakta oss!

www.lrf.se/jonkoping

Kontakta närmaste ombud:

Skogsvård i södra Sverige Plantor Plantering Röjning

Kvalitetsplantor i 21 kylterminaler nära dig

Välskött skog ger mer värde www.sundins-skogsplantor.se

Hässleholm

Roland Haraldsson

070-243 70 51

Älmhult

Jan-Olle Winqvist

070-368 00 78

Vislanda

Sven Ericsson

070-373 55 09

Ljungby

Thomas Norlin

070-576 10 96

Växjö

Denny Rudén

070-687 22 23

Reftele

Nils-Gunnar Pettersson 070-519 77 55

Vetlanda

Anders Englund

070-342 77 35

Västervik

Niklas Andersson

070-546 37 39

Borås

Bo Andersson

070-698 71 63

Lidköping

Johan Källeskog

070-871 13 04

Boxholm

Patrik Staaf

070-667 01 83

Åtvidaberg

Bengt Staaf

070-373 63 60

Finspång

Anders Rising

070-684 80 97

Skog på nya sätt Inom Sveaskog finns många utvecklande och stimulerande jobb att söka efter din utbildning vid Naturbruksprogrammet. Vi är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och erbjuder jakt, fiske och mark för lokala företagare inom naturbaserad turism. Vi utvecklar skogens värde. Vill du göra det tillsammans med oss?


10

FEM FÖRDELAR MED SATSNINGEN • • • • •

Nya toppmoderna lokaler Pedagogiken förbättras Administrationen samlas på ett och samma ställe Skolan kan ta emot fler elever Lärarresurserna kan nyttjas bättre

DET HÄR FÅR SKOLAN FÖR 40 MILJONER KRONOR Ny toppmodern maskinhall som bland annat innehåller: • Verkstad anpassad för skogsmaskiner • Simulatorrum • Hydraulik- och tekniklab • Motor- och röjmotorsågsavdelning • Nya omklädningsrum • Undervisningssal Nytt undervisningscentrum med: • Nya modernt utrustade teorisalar • Specialsalar • Grupprum

Tillsammans klarar vi alla hinder.

Utrustad med X-Torq®-motor som kombinerar råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. RevBoost™ ger snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat. TrioBrake™-kedjebromsen kan utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster- eller högerhandsskyddet. För mer information besök närmaste återförsäljare eller vårråstyrka hemsidamed Utrustad med X-Torq®-motor som kombinerar www.husqvarna.se låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. RevBoost™ ger snabb

Tillsammans klarar vi alla hinder.

acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat. TrioBrake™-kedjebromsen kan utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster- eller högerhandsskyddet. För mer information besök närmaste återförsäljare eller vår hemsida www.husqvarna.se

HUSQVARNA QVARNA 550 XP ®G Triobrake™ 50,1 cm³, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 5,2 kg, Low Vib®, RevBoost™, X-Torq®, AutoTune™. Rek. cirkapris inkl. moms från 9.200:–

husqvarna.se

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

HUSQVARNA QVARNA 550 XP ®G Triobrake™

50,1 cm³, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 5,2 kg, Low Vib®, RevBoost™,

Värnamo Såg. Rek. & cirkapris Motortjänst inkl. moms från 9.200:– X-Torq , AutoTune 0370-126 12 husqvarna.se Vitarörsvägen 2 • 331 53 Värnamo ®

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Rektor Peter Nyman och eleverna Simon Claesson, Jacob Nyberg samt Josef Olofsgård tycker att satsningen på ett Centrum för skogsutbildning blir ett stort lyft för skolan.


11

CENTRUM FÖR SKOGSUTBILDNING

30-miljonsatsning ger kompletta skogsutbildningar Landets modernaste anläggning för skogsutbildning. Under höstterminen 2014 står den färdig vid Stora Segerstad. – Ett stort lyft för skolan, som innebär att konkurrenskraften i våra skogsutbildningar ökar ytterligare, understryker rektor Peter Nyman.

S

tora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium har under många år nämnts med största respekt i skogskretsar. Förmågan att hela tiden ha Södra Sveriges modernaste maskinpark, med inköp av ny skotare och skördare varje år, är en del av

framgångskonceptet. Ytterst kompetenta lärare en annan. När Jönköpings läns landsting, som är huvudman för skolan, beslutade att investera 30 miljoner kronor i ett nytt Centrum för skogsutbildning vid Stora Segerstad var det förstås klackarna i taket. – Den stora satsningen innebär att ”I och med det här skogsutbildningbeslutet så har vi arna vid skolan möjligheten att inte har mer att skapa en attraktivönska. Skolan are skola…” blir helt enkelt Ulf Alexanderson komplett inom det här området. Och det betyder givetvis att attraktionskraften ökar ytterligare, att ännu fler elever söker sig till oss. Verksamhetschefen Ulf Alexanderson är lika lyrisk. – Vi får bland annat nya supermoderna lokaler i form av undervisningslokaler och en toppmodern verkstad med den senaste teknologin. Det är mer än spännande. MÅNGA FÖRDELAR

Tidigare har Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium haft en delad verksamhet. Skogsutbildningarna har till största delen genomförts i Värnamo medan Stora Segerstad har fokuserar på utbildningar riktade mot lantbruk och hund. Att Stora Segerstad får ett nytt Centrum för skogsutbildningar innebär att naturbruksgymnasiets samtliga utbildningar koncentreras till Stora Segerstad med start höstterminen 2014. Både Ulf Alexanderson och Peter Nyman ser flera fördelar med att Naturbruksprogrammets olika yrkesutgångar sammanflätas vid Stora Segerstad, vilket också gäller skolans alla vuxenutbild-

ningar som innefattar högskoleutbildningar inom jord, skog och hund. – Fram för allt så innebär det att vi kan erbjuda eleverna en ännu bättre utbildning, säger Peter Nyman, skolans rektor. SYNERGIEFFEKTER

– Rent pedagogiskt så är förändringen en vinstlott för lärarna. Det blir lättare för lärarna att samarbeta vilket kommer eleverna till gagn i och med att undervisningskvalitén blir högre. För skolans framtida utveckling betyder Centrum för skogsutbildning också oerhört mycket. Inte minst när det gäller utveckling och expansion. När anläggningen står klar blir det mycket enklare att lägga till nya yrkesutgångar eller till och med nya program. – I och med det här beslutet så har vi möjligheten att skapa en attraktivare skola där vi på bästa möjliga sätt kan utnyttja våra gemensamma resurser, säger Ulf Alexanderson. ALLA PÅ SAMMA PLATS

– Förutom de rent pedagogiska vinsterna för eleverna så kommer den omfattande nybyggnationen med största sannolikhet också leda till en ännu bättre sammanhållning mellan eleverna, genom att alla elever bor och har sin undervisning på ett och samma ställe, säger Ulf Alexanderson. Beräknade byggstart för Centrum för skogsutbildning är våren 2014. Under höstterminen 2014 tas de nya lokalerna i bruk. – Jag tillträdde som rektor hösten 2012 och för mig är det oerhört spännande att få vara med på den här resan när skolan nu går in i en ny fas, säger Peter Nyman. Som pedagogisk ledare så är det här en drömsits, att ansvara för en skola som redan håller toppklass och som nu får förutsättningar att utvecklas ännu mer. Kan det bli bättre?


12

Mina tjänster: Flytgödselkörning - Samson PG 12 Fastgödselspridning - Samson SP 11 Plöjning - 4 sk. växelplog & tillpackare Stenplockning - Sten-Peter 5m Slåtter - Taarup 3,2m x 2 Balpressning - Mc Hale Fusion 2 Såmaskin - Överum 4m

O Palms

Oskar 070-673 78 83

L a n t b r uk

En partner att lita på! En partner att lita på! 0370-65 67 90 0370-65 67 90 info@lbcvarnamoljungby.se info@lbcvarnamoljungby.se

Följ oss på Facebook

/hamrahakansgard

Ett familjeföretag som: • bedriver nötköttsproduktion med cirka 150 årskor och 300 ungdjur. • föder upp kalvar till slakt samt rekrytering. • bedriver ekologiskt och Krav-certifierad produktion. • sköter allt med en modern maskinpark. • värnar om en öppen landsbygd. Dennis 070-532 06 96 • Gösta 070-393 97 42 • Pierre 070-844 09 04

Vi är det lilla slakteriet med de stora resurserna och de korta beslutsvägarna. Vi köper in såväl slaktgrisar som smågrisar, samt boskap. Allt som produceras på Ginsten levereras unikt till JM:s produkter.

Välkommen med Er beställning av en köttlåda. 070-35 77 675, hanna@hamra-hakansgard.se eller andreas@hamra-hakansgard.se

www.hamra-hakansgard.se

/Andréas & Hanna

När du tänker på framtiden, hur tänker du då? Allt fler jord- och skogsbrukare blir kunder hos oss. Oavsett vilket skede de och deras företag befinner sig i har vi råden för effektivare produktion, sundare ekonomi och lönsammare affärer. Vad kan vi göra för dig och din verksamhet?

Läs mer på Ginsten Slakteri Tel: 035-17 16 00 | Plönninge | 305 61 Harplinge JM:s Kött & Chark

www.hushallningssallskapet.se/f Tel. 036-39 88 70


13

GRÄVMASKINIST

Grävmaskiner lockar Grävmaskinskursen är my cket populär bland skogseleverna .

UR KURSINNEHÅLLET

• Ansvar, försäkringar • Arbetsmiljölagstiftning • Ergonomi • Brandskydd • Trafikregler • Maskinens konstruktion

• Mätningsteknik • Schaktningsarbete • Service och återfyllnadsarb eten • Lastning • Vägbyggnad • Redskap • Grävning husgrund • Grävning rörgrav • Släntning

Skogsmaskineleverna spetsar gärna sin utbildning med att lära sig köra grävmaskin. – Med det här valet så får eleverna två ben att stå på, i princip så blir de både skotarförare och grävmaskinister, säger Henrik Lönnlycka, instruktör vid Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium.

H

enrik Lönnlycka hade cirka 10 års erfarenhet från gräv- och schacktbranschen innan han började på Stora Segerstad. Han är den som lär elever köra grävmaskin i årskurs tre, och den valbara grävmaskinskursen är då utspridd på sammanlagt åtta veckor under läsåret. – Nästan alla elever på skogsmaskinsutgången väljer den här kursen, säger Henrik Lönnlycka.

Branschen står inför stora pensionsavgångar och behovet av grävmaskinister är stort på arbetsmarknaden. ARBETE I SKARPT LÄGE

Redan i årskurs två så har de elever som klarat alla prover skaffat sig behörighet för att köra skotare, det fordon som forslar timret ut till närmsta skogsväg. I årskurs tre bygger det sedan på med de kunskaper som krävs av en grävmaskinist. Det kan

röra sig om att bygga vägar, markberedning, skogsdikning, upprustning av skogsvägar med mera. Eleverna utför riktiga arbeten under utbildningens gång i bland annat Herrestadsskogen. Att eleverna får arbeta i skarpt läge är en klar fördel. – Med den här utbildningen får eleverna ännu större möjligheter till anställning när de lämnar skolan, säger instruktören Henrik Lönnlycka.


NATURVETENSKAP

14

Att experimentera fram elefanttandpasta 채r en konst. Nathalie Hansen och Karin Karlsson lyckas mer 채n v채l.


15

NATURVETENSKAP

Siktet instä t

på toppjobb

Med naturvetenskaplig fördjupning skaffar du dig behörighet till ett stort antal högskoleutbildningar. På Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium får eleverna mervärden av att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.

N

ågot som blir en konkurrensfördel i studierna till veterinär, agronom, jägmästare, biolog eller något annat toppjobb. I en näringsfattig sjö i anslutning till skolan undersöker eleverna bland annat djurlivet och tar vattenprover. Eleverna mäter bland annat syrgashalten i vattnet (Winklers metod) och vattnets pH med hjälp av en pH-meter. – Våra elever har en enorm fördel av att se hur saker och ting fungerar ute i naturen. De som sedan studerar vidare på lantbruksuniversitetet behöver inte lära sig att skilja på hö och halm där. Den grundläggande kunskapen har de redan med sig, säger Sven Turesson, lärare i matematik och fysik. – Vi gör också kopplingar i de naturvetenskapliga ämnena till situationer de mött i skoljordbruket eller skogen. Eleverna tillbringar alltså en del tid i

EXEMPEL PÅ FORTSATTA STUDIEVÄGAR ÄR • • • • • • • • • • •

Djurskyddsinspektör (Etologi och djurskydd) Skogsmästare Djursjukskötare Agronom Biolog Jägmästare Hippolog Veterinär Husdjursvetenskap Mat och hälsa Bioteknologi

En del av dessa utbildningar kräver någon form av inträdesprov och/eller arbetslivserfarenhet. För exakt information om inträdeskrav för Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) program, läs mer på SLUs hemsida.

naturen. Med andra ord är det en utbildning som passar den som funderat på att gå det Naturvetenskapliga programmet, men som samtidigt vill ha mera praktiska inslag, säger han.

än tio elever i en undervisningsgrupp på fysik- och kemikurserna, säger Sven Turesson. Och det är givetvis positivt. HÅRT PLUGGANDE

Tack vare de små grupperna hinner HÖGSKOLEBEHÖRIGHET lärarna med elevernas frågor och det Den som väljer att läsa Naturvetenfinns mycket tid för diskussioner. skaplig fördjupning fullt ut får – Samtidigt måste du som elev vara särskild behörighet till ett beredd att plugga hårt. Jämfört flertal långa högskolemed det ordinarie Naturbruksutbildningar som programmet så läser du veterinär, agronom, betydligt fler poäng, säger ”Våra elever har jägmästare och bioSven Turesson. en enorm fördel av log. Andra elever Cirka 70 procent av att se hur saker och väljer i stället att eleverna som läser Naturting fungerar ute i läsa flera kurser invetenskaplig fördjupning naturen.” riktade mot hund, går vidare till högskoleSven Turesson jordbruk eller skog. studier. Veterinär, agronom – Vi är väldigt och lantmästare är några av privilegierade här, det yrken som elever från Stora är sällan som det är mer Segerstad läser vidare till.


MAT, FRITID & INTERNAT

16

Mat som glädjer Närproducerat. Bra råvaror. Och en stor portion glädje i matlagningen! Det är receptet bakom skolans omtyckta mat.

I

restaurangsammanhang talas det ofta om närproducerat. Men mer närproducerat än på Stora Segerstad kan det inte bli. Bland annat kommer fläskkött och ägg från skolans eget jordbruk. – Det är viktigt med bra råvaror och god mat eftersom våra elever bor här. De kan inte gå hem och äta om skolmaten inte passar, konstaterar servicechef Eva Eriksson. Att skolmaten uppskattas visar att det är väldigt lite spill. Eleverna äter upp maten! GILLAR FISK

Till och med när det står fisk på menyn går maten åt. – Många ungdomar äter inte fisk hemma, men här lär de sig och tycker sedan om fisk. Det betyder mycket att kökspersonalen lägger ner sin själ i matlagningen. De tycker att det är roligt att eleverna gillar deras matlagning. MATTRENDER

Till maten serveras en stor och härlig salladsbuffé med allt man kan önska. Tacos Tio personer jobbar med Kebabtallrik kök och städ på skolan. Hamburgare Pizza Lunch serveras till 170 gäster. Kotletter med klyftpotatis Cirka 100 elever och skoloch bearnaisesås personal äter kvällsmat och frukost. Eva Eriksson har jobbat på skolan i hela 25 år. Hon har sett mattrender komma och gå. – Visst förändras både menyer och smaker, säger hon. Tacos och kebab fanns ju över huvud taget inte i skolköket för några år sedan. Då var det mer kött och potatis på menyn.

POPULÄRASTE MATRÄTTERNA

Servicechef Eva Eriksson får ofta komplimanger för den mat som serveras. Toppenmat, sammanfattar Rebecca Johansson.

Trygg gemenskap Tryggheten är viktig. Samt gemenskapen. Och så är det förstås kul!

F

ör de allra flesta som väljer att bo på skolans elevhem är det första gången de bor borta på riktigt. Ett stort steg när man är 15–16 år. – Då finns vi här för att visa runt och skapa trygghet, säger Eva Eriksson, servicechef på Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium.

– Fritidspersonalen och jag ägnar mycket tid till alla elever och pratar med dem. Och vi ser verkligen deras utveckling under de tre år de bor här. Det är roligt! Första veckan på internatet ordnas guidade rundvandringar och olika aktiviteter som har som mål att eleverna ska lära känna varandra samt skolans hela personal. – Den första måndagen här lagar kökspersonalen mat med de nya eleverna i olika grupper. På menyn står trerätters med fin dukning och lekar. Gäster är all

personal som inte är lärare, för lärarna lär eleverna känna fort ändå. Så inbjudna till den här smakfulla middagen blir rektor, stall- och vaktmästeri. REGLER FINNS

På tisdagen första veckan samlas ettor och tvåor kring olika tävlingar och så blir det ny rundvandring. Det är mycket att ta in den första tiden på skolan och många nya ansikten. På internatet bor sammanlagt 150 elever. De flesta bor i dubbelrum och har


17

MAT, FRITID & INTERNAT

Fritid fylld med spel, fika ch skratt En meningsfull fritid. Med allt från biljard till innebandy. Och chans att ta jägarexamen!

I

ngen på skolans internat behöver sitta sysslolös på fritiden. Många roliga aktiviteter finns. – Idrottshallen är öppen varje kväll och den är sammanbyggd med skolan, så dit är det nära, berättar Eva Eriksson, servicechef. I hallen spelas olika

bollsporter, innebandy eller så tränar ingredienser. Ibland arrangeras olika turman med sin hund, vilket blivit mycket neringar även utanför skolan med andra populärt. Dessutom finns det naturligtvis naturbruksgymnasium. möjlighet att träna styrketräning i ett fräscht gym. JÄGAREXAMEN I spelrummet, som inretts i ett För de jaktintresserade eleverna finns outnyttjat rum, anordnas numera möjlighet att ta jägarexamen ofta biljardturneringar. under sin tid på skolan. – Spelrummet – I år har 15 tjejer och killar gör skäl för namläst till jägare. Vi har en ledare BÄSTA FRITIDSnet. Hockeyspel utifrån som leder denna AKTIVITETERNA och sällskapsspel studiecirkel utanför skoltid, Idrottshall är andra viktiga berättar Eva Eriksson. Att Biljard ta jägarexamen bekostar Styrketräning eleverna själva. Kvällsfika Trådlöst internet

BOCKAFTON

Trivseln på internatet är god. På lediga stunder kan exempelvis eleverna, här representerade av Emilia Eklöf och Jim Blomstrand, spela biljard.

säng, skrivbord, sängbord, garderob och handfat på rummet. Dusch finns i gemensamma utrymmen. – I det nybyggda elevhemmet, Herrgården, finns tio enkelrum och tio dubbelrum, berättar Eva Eriksson. Regler finns och den första regeln är absolut alkoholförbud. Bryts detta förbud blir eleven avstängd en kortare eller längre tid. TVÄTT TILL MAMMA ELLER PAPPA

– Visa hänsyn är en annan viktig regel. Exempelvis ska det vara tyst efter 22.30. Att kunna hålla ordning och städa sitt rum är en annan regel. Personal kollar att reglerna följs. Självklart tvättar eleverna själva men de

som behöver får handledning i tvättstugan. Och så finns nog en del som tar hem tvätten på helgerna, skrattar Eva. Det är bara de elever som ha mer än fyra timmars resväg hem som brukar stanna kvar här på helgerna. Hemlängtan då? – Jo, vi har haft några elever som haft en jobbig hemlängtan, men då har de fått åka hem på kvällen och sedan har det känts bättre och efter hand har de där resorna hem inte behövts mera. Man mognar på internat. Och här finns ju alltid kompisar till hands, gemenskapen blir stark. Hundar är tillåtna på internatet och de som läser hundutbildningen tar med sina hundar till internatet. Det skapar förstås extra trivsel.

I adventstid är det Bockafton för elever och personal. Det är en kväll fylld med pyssel, godiskokning och dekorering av ljus. Vid påsk blir det påskfest. Varje höst firas att skörden är bärgad då skolan anordnar Skördefest med mat, skörderapport och modevisning. Treorna ansvarar för modevisningen som brukar börja med arbetsläder och avslutas med vackra balkläder. Höstterminen avslutas med julfest då dans och traditionellt julspel står på programmet. – På våren spelar vi kubb och har grillkvällar med både elever och personal. Och så spelar eleverna ”hal såpfotboll”, fotboll på en plastmatta de hällt såpa på… Ännu har ingen slagit ihjäl sig, men det skrattas mycket, avslutar Eva Eriksson.

På fritiden har eleverna möjlighet till massor av olika aktiviteter. Maja Eriksson, Alma Nicklasson och Kajsa Hansson-Bolmenius gillar exempelvis att spela kubb.


LH1311

18

Maskiner Reservdelar Verkstad

Välkommen till oss! Hos oss får du tillgång till ett produktprogram med marknadens bästa tekniska lösningar och ett sortiment som ständigt utvecklas. Våra leverantörer är noga utvalda för att passa det svenska lantbruket. Kontakta oss redan idag! Vi hjälper dig med råd och vägledning.

naturens egen sportdryck

VÄRNAMO – Fabriksgatan 3 Maskinförsäljning: Samuel Eskilsson 010-556 20 59 Reservdelar: 010-556 15 60 Verkstad: 010-556 20 56 www.lantmannenmaskin.se

2014 fyller vi 60 år! Vi hjälper dig gärna med din körkortsutbildning! Ring oss eller ta del av våra erbjudanden på hemsidan www.apladalenstrafikskola.se

Gilla oss gärna på Facebook

Apladalens Trafikskola Brogatan 8 • Värnamo Tfn. 0370-301 171 apladalenstrafikskola.se

BIL - MC - LASTBIL - SLÄP


19

GYMNASIESÄRSKOLA

Ida Mårtensson, Sara Spånberg och Samuel Konow är tre elever som trivs som fisken i vattnet vid Stora Segerstad och Värnamo Naturbrukgymnasiums Gymnasiesärskola.

Praktik och teori knyts samman Praktisk undervisning i lagom tempo kring jordnära ämnen. På Gymnasiesärskolan får eleverna en bred utbildning med inriktning mot Skog, Mark och Djur.

S

pecialpedagog Birgitta Fjordhult betonar att den enskilda elevens förutsättningar och behov står i centrum för utbildningen vid gymnasiesärskolan på Stora Segerstads och Värnamo Naturbruksgymnasium. Det fyraåriga Gymnasiesärskoleprogrammet Skog, Mark och Djur startades till läsåret 2012/2013 och responsen har varit bra. – Det är en bred utbildning där arbetet till stor del sker i projekt där vi knyter ihop teori och praktik för att underlätta och skapa större förståelse. Vi vet att många av dessa elever uppskattar att jobba med jordnära saker som djur och växter, konstaterar hon. PRÖVA SIG FRAM

Under de första åren på utbildningen får eleverna möjlighet att pröva på de olika inriktningarna för att sedan bli mera specialiserade i årskurs tre och fyra. – Inom skogsinriktningen får eleverna bland annat lära sig att hantera röjsåg och utföra enklare skogsjobb. Markinriktningen vänder sig till de som vill lära sig mer om exempelvis odling, trädgårdsanläggning och de olika typer av uppdrag

som ingår i en vaktmästares arbetsuppgifter, förklarar Birgitta Fjordhult. Djurinriktningen omfattar såväl lantbruksdjur som sällskapsdjur. Eleverna får lära sig att ta hand om kor, grisar, får och höns. Dessutom finns det möjlighet att jobba med hundar. – Liksom övriga djur finns det tillgång till hundar på skolan som vi använder i undervisningen. För dem med egen hund finns det möjlighet att ta med sig dessa, efter att ha fått tillstånd av skolan. VIKTIG PRAKTIK

Utbildningen på Gymnasiesärskolan, oavsett inriktning, syftar till att förbereda eleverna för framtida arbetsliv. Här spelar de totalt 22 veckorna APL under de fyra åren också en viktig roll. – Under praktikperioderna har eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som de sedan har nytta av efter skolan. Birgitta Fjordhult berättar att utbildningen har uppdaterats inför detta läsår med utgångspunkt från första årets erfarenheter och den nya läroplanen för gymnasiesärskolan som nyligen trädde i kraft. – Det innebär bland annat att vi har

Vid det 4-åriga Gymnasiesärskoleprogrammet är undervisningen mer individanpassad och utförs i ett lite långsammare tempo.

mer gemensamt upplägg med övriga gymnasiesärskolor som underlättar om exempelvis någon elev flyttar och byter skola. Samtidigt kommer vi i stor utsträckning att fortsätta anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov, säger Birgitta Fjordhult.

INRIKTNINGAR FÖR FRAMTIDEN Vid Gymnasiesärskolan på Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium finns tre olika inriktningar beroende på elevernas intressen och framtidsplaner. Skog – Lär eleverna att hantera bland annat röjsåg och utföra enklare skogsjobb. I undervisningen betonas tydligt vikten av säkerhet vid arbete i skogen. Mark – Utbildning som omfattar allt från odling till trädgårdsskötsel och anläggningsarbeten. Eleverna får även lära sig sådant som ingår i en vaktmästares sysslor. Djur – Eleverna arbetar med och lär sig skötsel av såväl lantbruksdjur som sällskapsdjur.


HUNDFÖRARE/HUNDSKÖTARE

20

VANLIGASTE RASERNA PÅ SKOLAN 1. Flat coated retriever 2. Labrador 3. Sheltie 4. Spaniels 5. Blandraser

Spårning är en spännande del av undervisningen. Här hittar Jenny Mårtensson med hjälp av sin hund klasskamraten Alicia Fritz.

Dags att förverkliga dina körkortsdrömmar? Välkommen in till oss…


21

HUNDFÖRARE/HUNDSKÖTARE

Eldorado för hundälskare Ett paradis för hundälskare. På schemat står både agility, spår och dressyr. Och eleverna får dessutom en gedigen utbildning som ger jobb!

D

e elever som läser Hundförare/ hundskötarutbildningen har sina egna hundar med sig i skolan under de tre år utbildningen varar. Mellan 40 och 50 hundar bor med sina hussar och mattar på skolans internat och deltar i undervisningen. – Vissa raser passar inte för alla grenar, men här gäller det inte att hunden ska bli proffs utan att hundföraren ska få en bred allmänbildning om hundar och en gedigen utbildning. Här sätter vi eleven i fokus. Det är eleven som ska lära. Men självklart är det roligt om även hunden lyckas bra. Det säger Markus Lindelä, SBK-lärare, tjänstehundsinstruktör och hundpsykolog. INDIVIDANPASSAT

När eleverna börjar ettan får deras hundar flytta in först efter två veckor. Detta för att eleverna i lugn och ro ska lära känna varandra och omgivningarna. När hundarna väl flyttat in startar utbildningen med Hundkunskap 1 som är allmänt orienterande om hunden. Här ingår både teori och praktik i vardagslydnad, hund-

ens fysiologi, beteenden, hundens olika behov och raskunskap. – I vardagslydnad ingår grundläggande dressyr som att gå fint, inkallning, att sitta och stanna kvar på kommando, berättar Markus Lindelä. Vi individanpassar all träning så att den passar både de med stora kunskaper och de som mer eller mindre är noviser. KANTARELLSÖK

I årskurs två blir det mer avancerad dressyr, tävlingslydnad och olika hundsporter. Här ingår även assistanshundträning. – Vi tränar även specialsök och hos oss får hundarna bland annat söka efter skogen gula guld, kantarellerna! Under sista året tar den APL-förlagda utbildningen vid till stor del. I utbildningen ingår sammanlagt 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. – Många söker hit och eleverna säger att de vill gå om de tre åren en gång till när de tar studenten, det är ett gott betyg, konstaterar Markus Lindelä. Hundarna trivs också här, de är ju med eleverna i princip hela tiden.

Sandra Ohlander och Ellen Gustavsson tycker djursjukvård är intressant. Här bandagerar de hunden Nikita.

OM UTBILDNINGEN Alla som vill ska kunna läsa vidare på högskola eller universitet. Eleverna erbjuds att läsa kurser som ger allmän högskolebehörighet. De kan även läsa naturvetenskapliga kurser som gör att de kan söka till högskoleutbildningar som kräver naturvetenskaplig behörighet, exempelvis veterinär eller agronom. Skolan har utbildat Hundskötare/ Hundförare inom Naturbruksprogrammet sedan början av 2000-talet och har specialutbildade lärare, bland annat med specialkompetens inom hundpsykologi, djurhälsa, hundträning och företagande.

EMEX I SAMARBETE MED STORA SEGERSTAD! EXTERIÖR - PRODUKTION - HÄLSA

Läs mer på vår hemsida:

Vi har tjurarna som ger er exteriörstarka och funktionella kor! Goldwyn Oblique är några av Semex tjurar!

www.semexsweden.com Semex Sweden AB, Norrgårda Station, 355 92 VÄXJÖ * Tel: 0470-61104

* Fax: 0470-61204 *E-Post: info@semexsweden.com

har en försäljning på 12 miljoner doser år i 100 länder.


22

Det är lättare att förebygga en brandatt änförebygga att släcka den. Det ärDet lättare är lättare att förebygga ANTICIMEX BRANDSKYDD HJÄLPER DIG att rädda liv och skydda ekonomiska Med den. vår en brand än att den. en brand änsläcka att värden. släcka tjänst får du ett systematiskt brandskydd som BRANDSKYDD DIG att dig rädda ANTICIMEXANTICIMEX BRANDSKYDD HJÄLPER DIG att rädda är anpassat efter dina HJÄLPER behov. Det ger mer

livtid ochtill skydda ekonomiska Med vår liv och skydda ekonomiska värden. Med att fokusera på det värden. som är vår viktigast du ett systematiskt brandskydd verksamhet. tjänst får tjänst dui din ettfår systematiskt brandskydd som som är anpassat efter dina behov. Det ger dig mer är anpassat efter dina behov. Det ger dig mer oss på telefon 11 90 tidKontakta till att fokusera på det036-18 som är viktigast tid till att fokusera på det som är viktigast eller läs mer på www.anticimex.se. i din verksamhet. i din verksamhet.

www.tujo.se • 0370-50 13 00

Kontakta oss på telefon 036-18 11 90

Kontakta oss 11 90 ellerpå lästelefon mer på036-18 www.anticimex.se. eller läs mer på www.anticimex.se.

Rydaholmssågen – Där allt sågbart läggs i samma välta Vi är köpare av alla slags skogsprodukter! Specialsatsning på talltimmer oklassat i grova dimensioner.

Din leverantör av:

Nya längder i barkborretimmer. Virkesinköpare Bernt Martinsson 0472-61 72 11 Bernt.martinsson@rtab.eu

Semin • Förbrukningsmaterial Livsvin • Rådgivning

Rydaholms Träförädling AB Box 104 – Industrigatan 10 330 17 Rydaholm • 0472-61 72 00

www.qgenetics.se

Vi har den kompletta avelsbutiken! Kontakta Webb-shop dygnet runt Vår avelsrådgivning – ett lönsamt val Solosemin – enkelt och smart Utbildning för djurägarseminörer

www.vxa.se

oss redan idag!

växel 010-471 00 00

Din maskinleverantör!

40 år

1974–2014

6LONHVYlJHQ 9b51$02 ZZZDQGHUVVRQVPDVNLQVH7HOHIRQ


23

MASKINFÖRARE LANTBRUK

Teknik & starka hästkrafter Att ratta någon av de cirka 20 moderna jordbruksmaskiner som finns på Maskinförare Lantbruk står högt i kurs hos eleverna. Men utbildningen omfattar betydligt mer än så. LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA


MASKINFÖRARE LANTBRUK

24

A

B

C

S

A

Rebecca Johansson gillar att meka med traktorer. Och hon är bra på det också!

B

Kevin Thörnvall fokuserar på att vallskörden utförs så effektivt som möjligt i traktorhytten med häftig hightech.

C

Vid Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium utförs inte mindre än tre vallskördar varje år.

yftet är att eleverna ska få praktiska kunskaper i kring att både köra, serva och underhålla alla de olika traktorer och övriga maskiner som ingår i ett modernt lantbruk. Samtidigt omfattar utbildningen även växtodlingskurser där eleverna får lära sig att odla vall, spannmål och majs. Likaså djurskötsel, berättar Håkan Alfredsson som är driftledare för lantbruksutbildningarna. POPULÄR UTBILDNING

har säkert bidragit till att utbildningen är så populär. Håkan Alfredsson tror också att möjligheten till att kombinera praktisk undervisning med teoretiska studier i hög grad har bidragit till utbildningens höga popularitet. För teknikintresserade elever finns alla möjligheter att få sitt lystmäte tillgodosett. Här får eleverna lära sig köra skolans omfattande maskin-park med såväl traktorer som övriga jordbruksredskap samtidigt som de även lär sig att underhålla och serva de olika maskinerna. – Vi försöker hålla vår ”Vi försöker hålla maskinpark så modern vår maskinpark och uppdaterad som så modern och möjligt. Det är viktigt uppdaterad som att utbilda eleverna på möjligt.” samma typ av maskiner Håkan Alfredsson som de sedan kommer att jobba med ute i arbetslivet.

Att inriktningen Maskinförare Lantbruk på Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium är populär råder ingen tvekan om. Inför läsåret 2012/2013 hade utbildningen rekordmånga ansökningar och hela 33 elever på lantbruksinriktningen. – Det finns ett stort behov av maskinförare ute på arbetsmarknaden. Det

LÄR FRÅN GRUNDEN

Håkan Alfredsson betonar att tidigare erfarenheter av jordbruksmaskiner bland de elever som börjar årskurs ett är skiftande.

MODERN MASKINPARK Den stora och moderna maskinparken på Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium omfattar bland annat: • Massey Fergusson 7616 (traktor) • Massey Fergusson 7480 (traktor) • McHale Fusion 2 (rundbalspress) • Hill gödseltunna med myllningsaggregat • Deutz-Fahr 5435 (skördetröska)

– En del är uppvuxna på lantbruk och har redan hunnit bekanta sig med flera av de aktuella maskinerna. Andra har inte någon erfarenhet av jordbruksmaskiner alls sedan tidigare. Här spelar det ingen roll då alla elever får lära sig från grunden. Utbildningen är skräddarsydd för att ge både praktisk och teoretisk förberedelse för framtida arbete som maskinförare, säger han. För eleverna på Maskinförare Lantbruk finns möjlighet att välja olika fördjupningskurser efter eget intresse.


25

Ett företag med bred kompetens

Trygga leveranser av biobränsle från den svenska skogen www.hillerstorpsschakt.se

Telefon 0470-890 00 www.sodra.com

0382-56 19 00 Peo 070-343 25 46 Andreas 070-331 73 30

På Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium sover man tryggt om natten.

Tel. 0371-185 55 • Jour 0705-73 85 55 • www.lokalavakten.se

– Ditt naturliga val

Järnvägsgatan 1, 330 21 Reftele • Tel. 0371-20204


26

DIN LOKALA TJÄNSTEFÖRMEDLING

www.andreassonsbyggvaror.se Tel. 0371-320 20

AV MASKINER & ARBETSKRAFTER MR har ett stort kontaktnät med bred kompetens och passande maskiner för små och stora uppdrag. Ett telefonsamtal och Dina problem är våra. Kontakta oss och få den hjälp Du behöver.

bilreservdelar www.autoexperten.se

VÄGSLÅTTER FASTIGHETSSKÖTSEL

UNGA FÖRARE MÖTER FRAMTIDEN MED DEN SENASTE TEKNIKEN FRÅN KOMATSU

GRÄVENTR.

JORD & SKOG

Hitta din tjänst... Vxl 0383-46 02 42 Besök Brogårdsgatan 22 • 574 38 Vetlanda www.komatsuforest.se


27

DJURSKÖTARE LANTBRUK

Djuriskt r ligt En utbildning mitt i verksamheten. På yrkesutgång Djurskötare Lantbruk får eleverna arbeta både praktiskt och teoretiskt med alla traditionella djur som finns inom jordbruket.

LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA


DJURSKÖTARE LANTBRUK

A

28

tt vi har alla de traditionella djurslagen på vår gård – från mjölkkor till värphöns – gör djurskötarutbildningen vid Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium speciell. Eleverna har både teorilektioner och stallturer där de får arbeta praktiskt och lägga grunden till sina djurkunskaper. – Sedan finns ett antal fördjupningskurser, både obligatoriska och som tillval, där man får mer specifika kunskaper om de olika djuren, förklarar husdjurslärare Helen Bolmgren.

STÄNDIG UTVECKLING

Hon framhåller Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium som en skola i ständig utveckling. Detta gäller inte minst djurskötarutbildningen, där det just nu pågår en utbyggnation och förbättring av flera djurstallar. – Dels har vi byggt om en tidigare ladugård till ett nytt fårstall vilket har gjort att vi kan dubbla besättningen till cirka 40 tackor. Dels håller vi på att projektera ett helt nytt suggstall. För att ge våra elever rätt förutsättningar för framtiden är det viktigt

att de får jobba praktiskt i miljöer som ser likadana ut som i arbetslivet, betonar Helen Bolmgren. Ett ytterligare exempel på yrkesinriktad utbildning i skolmiljö är den uppskattade mjölkproduktionen som eleverna är delaktiga i och där mjölken från skolans kor – drygt 2 000 liter per dag – sedan säljs vidare till Arla. – Grisköttet och äggen säljs också vidare till förädlingsföretag, men en del återtas och används i vår skolrestaurang framhåller Helen Bolmgren. FÖRVERKLIGA DRÖMMAR

Djurskötare Lantbruk är en utbildning som framför allt vänder sig till dem som vill arbeta som djurskötare i någon form inom lantbruket. – Arbetsmarknaden för djurskötare är god och Helen Bolmgren många av våra elever har arbete direkt efter skolan, inte minst tack vare de kontakter de knyter under de sammanlagt 15 veckor APL som de har under de tre åren. I bygden finns många duktiga och intresserade lantbrukare som ställer upp som handledare. En hel del elever väljer också att läsa in högskolebehörighet för vidare studier. Här finns även möjlighet att läsa naturvetenskaplig behörighet för vidare studier till exempelvis veterinär eller agronom, berättar Helen Bolmgren. – Det här är en bra utbildning med stor bredd. Kompetenta lärare och goda praktiska förutsättningar ger eleverna alla möjligheter att förverkliga sina drömmar om att jobba med djur i någon form, konstaterar hon.

”Arbetsmarknaden för djurskötare är god och många elever har arbete direkt efter skolan.”

OM UTBILDNINGEN MODERNT JORDBRUK Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasiums skoljordbruk omfattar bland annat: • Närmare 80 suggor samt slaktsvin i omgångsproduktion. • Mjölkproduktion med 70 årskor i modernt lösdriftsstall. • Köttdjursstall med 20 dikor. • Fårbesättning, på väg mot 40 tackor. • Hönshus med ett lågbeläggningssystem för cirka 1 300 hönor.

Korna på Stora Segerstad är duktiga på att producera mjölk. Så duktiga att Emilia Eklöf och Simon Israelsson tycker att korna har gjort sig förtjänta av en skål – i mjölk.


29

ROHDINSCHAKT AB Tel. Fax. Mobiltel.

Det är lätt att hitta intressanta jobb inom skogsindustrin om man är duktig och välutbildad. Hos oss får du arbeta i ett starkt bolag med sunda värderingar som står för långsiktighet, kvalitet och ett starkt fokus på miljön. Med rätt motivation och intresse kan du växa vidare hos oss. www.vida.se

0371-701 43 0371-701 44 070-203 48 26

å

re

p

r oduktionsstyrning

exakta juverhälsokontrollen

Tre nivåer av perfektion VMS™ system från DeLaval.

p 1 .

n

De

Förutom standardmodellen av VMS™ kan du välja fördelarna med VMS™ Supra eller VMS™ Supra+. Kontakta din Distriktschef så får du veta mer. Tel: 08-550 294 00

vm

sa v mSupr

s+ v mSupra

www.delaval.se

t

o N

Utnyttja fördelarna med automatisk mjölkning på den nivå som passar dig.

s me U

pp

till

liter mjölk/dygn

Ås, 331 Bredaryd

00

0 3,

s


30

Konferensgård för både stora och små grupper

Framtiden finns i skogen!

Konferenspaket med mat och fika. Konferenssal med upp till 100 platser. Övernattning i rum/stuga.

www.paarpsgard.se Håcksvik • 0325-530 11 KONFERENS • ÄVENTYRSBANA • RESTAURANG PUB • STUGOR • RUM • M.M.

Distrikt Jönköping Tel. 01046-78536

Er kompletta, pålitliga samarbetspartner! X7

Nominerad till årets traktor

PRIS FRÅN 169.900:(exklusive moms)

2014!

Flexitrac 26 hk diesel Trafikbelysning ........................................... 0 kr Arbetsbelysing (2 fram, 1 bak)............ 0 kr Varningsfyr med magnetfot................. 0 kr Bakvikt med drag........................................ 0 kr Parallellförd lastare...................................... 0 kr SMS-redskapsfäste..................................... 0 kr Hydrauliskt redskapslås........................... 0 kr 3:e yttre hydraulfunktion......................... 0 kr Lyftkraft 1100 kg i pivåpunkt

Tak på fällbar skyddsbåge (ROPS) ...... 0 kr Backspeglar .................................................... 0 kr Hydrostatisk 4WD ....................................... 0 kr Skärmar över hjul ........................................ 0 kr Fram- och backfunktion i joystick....... 0 kr Miljögodkänd Kubota dieselmotor ... 0 kr DeFa motorvärmare .................................. 0 kr Hjul 26x12,00-12.......................................... 0 kr

 Oöverträffad runt-om-sikt  Marknadsledande kvalitet och tillförlitlighet  Maximal komfort och ergonomi  Innovativ design  Robust kraftpaket  Bästa totalekonomin mycket låga driftkostnader  Hög markfrigång  Smidig och lättmanövrerad

5-års

maskinskade försäkring ingår vid köp av ny

-

McCormick


31

! T IE D A ST G Ö H PÅ R Å G M O S IG TILL D

Gör din prao hos oss Sommarläger inom Hund, Skog och Lantbruk Öppen Skola med information om våra utbildningar Öppet Hus Temadagar och naturbrukskamper Följ oss på Facebook! www.facebook.com/svnaturbruk Besök vår hemsida www.lj.se/segerstadvarnamonaturbruk

Jägareförbundet Jönköpings län Det självklara valet när det gäller viltvård och jakt! www.jagareforbundet.se


Maskiner för alla uppdrag

Klent och stamtätt? En välväxt andragallring? Kanhända en liten slutavverkning där intill? Vår flexibla modeller gör det till hemmamarker för John Deere. Med hjälp av en omfångsrik tillvalslista bygger vi din skördare så den bäst passar för dina uppdrag En förarmiljö i toppklass gör dessutom skogsmaskinerna från John Deere till förarnas främsta val.

Snabb och kompetent service! LBR Service är auktoriserad servicelämnare åt John Deere som är marknadsledande leverantör av skogsmaskiner i Sverige.

www.deere.se

Segerstad 2014  

Stora Segerstad och Värnamo Natur- bruksgymnasium ligger i västra Småland. Skolan utbildar inom Naturbruksprogrammet, Gymnasiesärskola, Yrk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you