__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Fiskeguide För Mönsterås kommun

Karta på mittenuppslaget

Skiren | Försjön | Grönskogssjön | Emån Grönskog | Emån Emsfors Emån Em | Emån Fliseryd | Högemåladammarna | Mönsteråsviken Timmernabbeviken | Alsterån | Norregöl | Pataholms skärgård


Fisketips SPINNFISKE

METE

Spinnfiske är kanske den fiskemetod som används mest i Sverige. Metoden bygger på att du kastar ut och vevar in beten som imiterar bytesdjur (oftast en fisk).

Få fiskemetoder erbjuder samma bredd som metet. Beroende på vilket bete som väljs går det att fånga samtliga fiskar som finns i svenska vatten. Vid fiske med bröd eller majs går det att fånga karpfiskar såsom mört eller braxen medan det med betesfisk går att få gädda och abborre. Det finns i huvudsak två olika typer av mete – bottenmete och flötmete.

Beten Till denna typ av fiske kan en rad olika beten användas, till exempel: • Skeddrag • Wobbler • Spinnare • Jigg Fiskar som nappar • Gädda • Abborre • Gös • Lax • Havsöring • Regnbåge

FLUGFISKE Flugfiske används traditionellt främst för att fånga laxartade fiskar såsom lax, havsöring och regnbåge. Metoden kan dock användas till de flesta arter beroende på valet av fluga. Det finns i huvudsak tre typer av flugor: torrflugor som imiterar insekter som ligger på ytan, våtflugor som imiterar vattenlevande insekter samt streamers som är fiskimitationer. Beten • Torrfluga • Våtfluga • Streamer • Nymf Fiskar som nappar • Lax • Havsöring • Regnbåge • Gädda • Abborre

Beten • Majs • Mask • Bröd • Maggot • Räka med mera för karpfiskar • Betesfisk för rovfiskar Fiskar som nappar • Samtliga fiskar förekommande i svenska vatten.


Fiske med oändlig

VARIATION

SPORTFISKET I MÖNSTERÅS kommun

PÅ SIDA ETT ges

erbjuder en oändlig variation, både vad gäller miljöer och fisken som lever i dessa. Fiska allt från karp till havsöring, från damm till hav inom endast en knapp kilometers avstånd! Vandra genom lummiga hagar längs Emåns stränder eller fiska med båt runt ytterskärgårdens vindpinade öar och skär i jakt på drömfisken. I Mönsterås finns något för alla – från semesterfiskaren till den mest målinriktade storfiskjägaren.

värdefulla tips om hur man kan fiska för att fånga de olika arterna. Genom att tillämpa dessa metoder på de olika platser som beskrivs i guiden maximerar du dina chanser att fånga fisk. På guidens mittuppslag finns en karta över Mönsterås kommun med de beskrivna fiskeplatserna utmärkta. Denna tillsammans med vägbeskrivningarna till respektive fiskevatten gör att du lätt och smidigt hittar till det vatten just du vill fiska i.

FISKEGUIDEN DU HÅLLER i din hand

syftar till att beskriva några av de mest populära fiskeplatserna i kommunen. Dessa 13 platser uppvisar en stor variation, både vad gäller fiske samt miljö. Guiden innehåller vägbeskrivningar till samtliga platser samt information om vart du vänder dig för att köpa fiskekort. Dessutom ges heta tips på var de riktigt bra fiskeplatserna finns i respektive vatten.

FÖRHOPPNINGSVIS KAN DENNA guide

lära dig som nybörjare mer om sportfiske samt ge en överblick av vilka typer av fiske som Mönsterås kommun erbjuder. Du som är mer erfaren fiskare kan kanske få tips om nya platser och metoder för att utveckla ditt fiske. Slutligen vill vi önska dig trevlig läsning samt god fiskelycka!


Skiren Vanliga fiskarter

Gädda

Sutare

Regnbåge

Mört

Sarv

Abborre

Storgäddan lurar i vassen SKIREN ÄR EN 65 hektar stor sjö som

ligger i Emåns avrinningsområde i nordvästra hörnet av Mönsterås kommun. Vacker omgivning och förekomst av bland annat storlom gör en fisketur på Skiren till en verklig naturupplevelse. Sjön är både art- och fiskrik och bestånden av mört och abborre är särskilt goda. ABBORRE FINNS ÖVERALLT i sjön och flöt-

eller bottenmete med ett knippe mask är ett säkert sätt att fånga den. Byt ut masken

mot betesfisk och chansen för stor abborre är hög. Spinnfiske med wobbler och jigg på branter mot djupare vatten kan också fånga större abborre. Vintertid kan pimpelfiske efter abborre bedrivas. Detta fiske är en spännande metod och om man hittar var abborren befinner sig kan man dessutom fånga mycket fisk. Fliseryds Sportfiskeklubb planterar, sedan 1970-talet, årligen ut en mindre mängd regnbåge i sjön. Dessa kommer du i kontakt med genom spinnfiske med spinnare eller mindre wobblers och


Skiren VÄGBESKRIVNING Du hittar sjön genom att följa Finsjövägen norrut från Finsjö. Efter 1 mil finns skyltning för badplatsen i sjön. Följ skyltningen genom att svänga vänster ner till parkeringen vid sjön.

skeddrag. Flugfiske är också en populär metod för regnbågarna i sjön. SJÖN ÄR OCKSÅ känd för att producera

stor gädda och exemplar över 8 kilo fångas regelbundet. Bra områden för gädda är runt vegetationsområdena i sjöns södra ände. I sjöns norra del finns näckrosområden i anslutning till djupare vatten. Dessa är tillhåll för stor gädda. Spinnfiska med wobbler eller meta med betesfisk och dina chanser är goda. Även ismete efter gädda är populärt.

i

För mer information samt köp av fiskekort, se: www.fliserydsfk.se


Försjön

Gott om stora abborrar FÖRSJÖN LIGGER I EMÅNS avrinnings-

område och har en yta av 96 hektar. Sjöns omgivning består till största del av barrskog.

till djupt vatten och chansen för abborre över kilot är stor! FÖREKOMSTEN AV GÄDDA ÄR också

SJÖN HAR ETT medeldjup på 3 meter och

ett maxdjup på 8,9 meter. Vissa delar av sjön har rik vegetation i form av näckrosor och starrväxter. Den fridlysta, och mycket vackra, röda näckrosen förekommer också i sjön. Försjön är mest känd för bra fiske efter stor abborre. Gott om abborre i alla storlekar förekommer spritt i hela sjön. Flöteller bottenmete med mask är det säkraste sättet att fånga abborre men om du är ute efter ett riktigt stort exemplar bör du använda dig av mete med betesfisk eller spinnfiske. Beten lämpliga för spinnfiske efter stor abborre är jigg och wobbler. Fiska i anslutning

i

För mer information samt köp av fiskekort, se: www.fliserydsfk.se

god. I vasskanter och vegetationsområden där vinden ligger på hittar du nästan alltid gädda. Grundgående wobblers, spinnare och skeddrag fungerar utmärkt i grunda vikar medan mer djupgående wobblers och jiggar är att föredra på djupare vatten. FÖR SPORTFISKAREN MED upptäckarlusta

kan Försjön erbjuda ett outforskat sutarfiske. Botten- och flötmete med till exempel mask, majs eller räka i vegetationsrika vikar mellan 0,5– 3 meters djup kan ge överaskningar. Det ryktas om att riktigt stora sutare simmar runt under Försjöns näckrosor.


Försjön

Vanliga fiskarter Abborre

Gädda

Regnbåge

Mört

Sutare

VÄGBESKRIVNING För att hitta till sjön följer man Finsjövägen norrut från Finsjö i cirka 4 kilometer tills en skylt mot Försjön dyker upp på höger sida. Sväng höger och följ vägen till parkeringen vid sjön.


Grönskogssjön

Grö

Intressant för sportfiskaren GRÖNSKOGSSJÖN ÄR EN 62 hektar stor

avsnörd del av Emån. Fisket i sjön förvaltas av Grönskogs gård som ligger i anslutning till sjön. Omgivningen runt Grönskogssjön är varierande och mycket vacker. Gammal hagmark, löv- och barrskog förekommer alla längs med sjöns stränder. ABBORRBESTÅNDET I GRÖNSKOGSSJÖN

är mycket intressant ur sportfiskesynpunkt. Förutom att förekomsten av abborre är god är dessutom medelstorleken hög. Abborren håller ofta till i närheten av strömsatta sund och uddar. Mete med mask är en effektiv

metod för att fånga abborre på dessa platser. Dock är mete med betesfisk kanske att föredra om man är ute efter stor fisk. Även spinnfiske med spinnare, jigg eller mindre wobblers är effektivt för stor abborre. FÖRUTOM ABBORRFISKET BÖR också

fisket efter gädda framhållas. Grönskogssjön innehåller stora vegetationsområden som utgör lämpliga miljöer för gädda. Sjön innehåller dessutom stora mängder bytesfisk, vilket innebär att förutsättningarna för storgädda är goda. Fiske i vassvikarna med wobbler eller skeddrag är säkra metoder

VÄGBESKRIVNING För att hitta till Grönskogs gård följer du E22 norrut från Mönsterås i cirka 18 kilometer. Där tar du avfartsvägen mot Fliseryd. Följ vägen i cirka 5 kilometer tills du ser en gul och röd skylt mot Grönskogs gård. Sväng vänster och följ grusvägen tills du kommer fram till gården.


önskogssjön Vanliga fiskarter

Mal

Braxen Abborre

Gädda

Lax

Havsöring

Björkna

för gädda. Även de öppna vattenytorna kan vara intressanta för gäddfiske. Dessa fiskar man lämpligast av med hjälp av dragrodd eller flötestrolling. Under vintertid erbjuder Grönskogssjön ett spännande isfiske efter både gädda och abborre. Gäddan fångar du lättast via ismete med betesfisk. Prova gärna att fiska i någon av sjöns djuphålor där gäddan ofta ställer sig under vintertid. Abborren fångas lättast via pimpelfiske. Genom att vara aktiv i sitt fiske och med korta intervaller borra nya hål på nya platser kan man leta sig fram till var abborren står.

! OBS! Malen är nationellt fridlyst enligt fiskelagstiftningen.

i

För mer information samt köp av fiskekort, se: www.gronskogsgard.com/se


Emån Grönskog

Emå

Lätt att hitta lax och öring GRÖNSKOGS GÅRD, SOM ligger cirka 6

kilometer öster om Fliseryds samhälle, förvaltar fisket i den närbelägna Emån. Ån delar här upp sig i fem mindre kvillar. Miljön i och runt dessa är av starkt varierande karaktär, vilket både erbjuder ett intressant sportfiske samt en naturupplevelse utöver det vanliga. Hagmark, ängar, åkrar och skog avlöser

varandra längs med åkanten i det natursköna området. LÄNGS ÅN FINNS ett antal anlagda fiske-

stigar som ökar tillgängligheten till några av de mest intressanta fiskeplatserna. Dessutom finns grill- och rastplatser att tillgå i området. FRAMFÖRALLT ÄR FISKET efter lax och

havsöring det som området är känt för. Under mars och april respektive augusti och september har du chansen att fånga någon av dessa havsvandrande fiskar. I området finns gott om strömsträckor, vilket innebär att du som lax- och öringfiskare inte har några problem att hitta fina fiskeplatser. Förutom fisket efter laxartade fiskar bör också framhävas det fina fiske efter färna som finns att tillgå i Grönskogsområdet. Då färnan trivs i strömmande vatten uppehåller den sig till stor del i samma områden som lax och havsöring. PÅ DE MER lugnflytande sträckor som fram-

förallt finns i Laxfiskekvillen och Storån finns platser som är idealiska för gäddfiske. Med kuperad botten och djup nedåt 8 meter finns god potential för storgädda. Flötmete med betesfisk är en spännande metod för att undersöka vad som döljer sig i djuphålorna.


ån Grönskog i

För mer information samt köp av fiskekort, se: www.gronskogsgard.com/se

VÄGBESKRIVNING För att hitta till Grönskogs gård följer du E22 norrut från Mönsterås i cirka 18 kilometer. Där tar du avfartsvägen mot Fliseryd. Följ vägen i cirka 5 kilometer tills du ser en gul och röd skylt mot Grönskogs gård. Sväng vänster och följ grusvägen tills du kommer fram till gården.

Vanliga fiskarter

Gädda

Havsöring

Lax

Färna

Mört

Abborre


Emån Emsfors

Em

Vanliga fiskarter

Gädda

Lax

Havsöring

Färna

Hög medelvikt på fisken FISKET I EMÅN från Emsfors samhälle och

cirka en mil uppströms, till Berggölsängarna, arrenderas av Emsfors Sportfiskeklubb. Ån är av varierande karaktär med såväl lugnflytande som forsande vatten. Miljön runt ån består i huvudsak av blandskog. Parkeringsplatser finns vid Hälleforshult på åns norra sida, vid Ekeberg på södra sidan samt på två platser vid Emsfors samhälle. Framförallt är det fisket efter havsöring och lax som denna åsträcka är känd för. Fisket sker på båda

sidor av ån och i huvudsak i de 15 pooler som finns längs sträckan. Bland dessa pooler finner man alla tänkbara typer av strömförhållanden, vilket bidrar till ett varierat fiske. Eftersom kraftverksdammen vid Emsfors numera är utriven har fisk fri passage längs med denna sträcka, vilket ger förutsättningar för ett mycket bra fiske. Medelvikten för fångade havsöringar på denna sträcka är cirka 3,5 kg. Den allra största fångade vägde dock hela 13 kg.


mån Emsfors VÄGBESKRIVNING För att hitta till Emsfors samhälle tar du avfartsvägen mot Emsfors från E22. Avfarten ligger cirka 11 kilometer söder om Oskarshamn och cirka 12 kilometer norr om Mönsterås. Emån rinner genom Emsfors samhälle.

i

För mer information samt köp av fiskekort, se: www.emsforssfk.se


Emån Em

Exklusivt havsöringsfiske vid anrika Ems herrgård DE KUSTNÄRA DELARNA av Mönsterås

och Oskarshamns kommuner avgränsas av Emåns nedre del. Denna sträcka av ån arrenderas av Ems herrgård och är vida känt för sitt havsöringsfiske. Herrgården ligger strax innan åns mynning i havet. Miljön i området består till största del av gammal hagmark kantad av blandskog. I denna miljö finns gott om dovhjort eftersom en del av området består av ett vilthägn. DET EXKLUSIVA FISKET efter grov havs-

öring vid Em räknas som bland det bästa i

världen. Sträckan stoltserar med inte mindre än åtta av tio världsrekord för flugfångad havsöring. Den allra största vägde fantastiska 15,3 kg! Förutom havsöring fångas också lax på Ems vatten och ett stort antal laxar över 20 kg har fångats. Så sent som år 2008 fångades en lax vägandes otroliga 26,62 kg. Fisket på Em förvaltas av familjen Ulfsparre på Ems herrgård, som har arrenderat sportfisket på denna sträcka sedan 1924. Ems vatten sträcker sig från mynningen i havet och cirka 4 kilometer uppströms på båda sidor av ån.


Emån Em i

För mer information samt köp av fiskekort, se: www.emsherrgard.se

Vanliga fiskarter

VÄGBESKRIVNING

! OBS! Malen är nationellt fridlyst enligt fiskelagstiftningen.

Mal

Gädda

Havsöring Lax

Färna

För att hitta till Ems herrgård följer man E22 norrut från Mönsterås cirka 8,5 kilometer. Sväng höger strax innan bron över Emån och följ vägen ner till Ems herrgård.


1

2

Vägar till lyckat fiske 12


Karta

3 4

5

7 6

8

9

1. Skiren

11

2. Försjön

10

3. Grönskogssjön 4. Emån Grönskog 5. Emån Emsfors 6. Emån Em 7. Emån Fliseryd 8. Högemåladammarna 9. Mönsteråsviken

13

10. Timmernabbeviken 11. Alsterån 12. Norregöl 13. Pataholms skärgård


Emån Fliseryd

Em

Vanliga fiskarter

Gädda

Lax

Havsöring

Abborre

Mört

Färna

Björkna

Rekordbra havsöringsfiske FLISERYDS SPORTFISKEKLUBB arrenderar

en cirka 25 kilometer lång sträcka av Emån runt Fliseryds samhälle. Sträckan börjar vid Ryssäng uppströms Finsjö och sträcker sig ner till Stockholmarna nedströms Gåsgöl. I området nedströms Fliseryds samhälle säljer dessutom Figgölehults gård fiskekort för en cirka 8 kilometer lång sträcka på motsatt sida av ån. Ån uppvisar på denna sträcka växlande karaktär med hårt strömmande, såväl som lugnflytande vatten. Även miljön runt ån är av varierande karaktär. Barrskog, lövskog,

ängs- och hagmark kantar ån och erbjuder natursköna miljöer för sportfiskaren. UPPSTRÖMS FINSJÖ, I området runt

Busseströms finns goda möjligheter att få uppleva ett färnafiske av högsta klass. Kvillen, som är en förgrening till Emåns huvudfåra, är huvudsakligen av starkt strömmande karaktär. Här finner man, förutom fisket efter lax och havsöring, även lämpliga platser för färnafiske i mycket vackra miljöer. Området nedströms Fliseryd är välkänt för


mån Fliseryd VÄGBESKRIVNING För att hitta till Fliseryd kan du följa Fliserydsvägen från Mönsterås. Sväng höger vid någon av de två infarterna till Fliseryd. Från E22 tar du avfarten mot Fliseryd och följer vägen som leder direkt till Fliseryds samhälle. Från Ruda hittar du genom att svänga av på Oskarshamnsvägen som leder direkt till Fliseryd. Emån rinner genom de centrala delarna av Fliseryd.

sitt havsöringsfiske och stoltserar med flera världsrekord. Havsöringsfisket sker med fördel via spinn- och flugfiske i strömt vatten. Vid Gåsgöl är ån lugnflytande och djup, vilket utgör en lämplig miljö för gädda och abborre.

i

För mer information samt köp av fiskekort, se: www.fliserydsfk.se Figgölehults gård, 380 53 Fliseryd Tel: 0491-923 24, 070-654 54 97


Högemåla

Högemåladammarna

Karpen kräver tålamod VÄSTER OM E22 i centrala Mönsterås ligger

Högemåladammarna. I dammarna bedrivs ett karpfiske som förvaltas av Mönsterås Specimenklubb. DET CIRKA 2 hektar stora dammsystemet

grävdes år 2002 för att fungera som näringsfälla i syfte att minska övergödningen i havet. Dammen ligger i ett åkerlandskap med

inslag av lövskog som på vissa platser sträcker sig hela vägen ned till vattenbrynet. Den höga förekomsten av åkermark i området medför att dammarna är mycket näringsrika, vilket i sin tur bidrar till mycket goda tillväxtförhållanden för dammens karpar. Den lummiga omgivningen runt dammarna bidrar till att naturkänslan är hög trots närheten till Mönsterås tätort.


adammarna I DAMMEN SIMMAR fjällkarp, spegelkarp

och praktkarp i vikter upp till 13 kg. Det finns också ett antal gräskarpar i vikter uppåt 8 kg. Karpfisket är en utmaning för sportfiskaren och kräver stort tålamod. Belöningen är dock desto större när en stor karp, efter en lång kamp, äntligen ligger i håven! Karparna fångas med fördel via bottenmete med boilies, majs eller andra klassiska karpbeten. Fisket bedrivs nästan uteslutande med hjälp av nappalarm som piper när fisken tar ditt bete. Detta för att du ska slippa sitta och titta på spöna under den långa väntan som karpfisket ofta innebär.

i

För mer information samt köp av fiskekort, kontakta Tomas Karlsson, tel 076-801 56 82

Vanliga fiskarter

Karp

VÄGBESKRIVNING Du hittar till dammarna genom att följa E22 norrut genom Mönsterås. Cirka 850 meter efter infarten till Statoil svänger du vänster in på Högemålavägen. Ta därefter första infarten till vänster och följ grusvägen till parkeringen vid dammen.


Möns

Mönsteråsviken

Sveriges bästa abborrfiske DEN MORÄNSKÄRGÅRD SOM dominerar

området runt Mönsterås är unik för Kalmarsund. Här finns bland annat Oknö som är känd för sitt fina gäddfiske. På öns södra sida finns Oknöviken och västerut ligger Trollsjön. Detta innebär att det finns stora ytor att utforska för sportfiskaren som besöker Mönsterås. MILJÖERNA RUNT MÖNSTERÅS domine-

ras av grunda vassvikar, i vilka gäddorna står tätt under vår och höst. Fisket sker lämpligast från båt, som kan sjösättas vid någon av ramperna i området. ABBORRFISKET I OMRÅDET är vida känt

som ett av de bästa i landet. Chansen att fånga abborre över kilot är större än på de allra flesta håll och fisk över 1,5 kg fångas

regelbundet. Tänk på att fler vill uppleva ett spännande fiske efter storabborre – släpp gärna tillbaka fångad fisk, framförallt de stora. FÖRUTOM ETT BRA fiske efter gädda och

abborre bör också nämnas att havsöringsfisket utanför Oknös yttre delar är bra under våren. Med vadarbyxor har man bland annat tillgång till området runt Törneskär. Med båt är möjligheterna kanske ännu större. FRÅN ISLOSSNINGEN FRAM till maj,

beroende på vattentemperatur, simmar siken kustnära längs med Oknös stränder. Man har då goda chanser att fånga sik när stimmen passerar. Bottenmete med mask är den mest effektiva fiskemetoden. Under våren sitter, längs Oknös stränder, oftast flera sikfiskare som säkert ger dig fisketips om du frågar.

!

VIKTIGT – REGLER

Fisket längs Mönsteråskusten ingår i det fria handredskapsfisket. Tänk dock på att fiskeförbud för gädda och abborre gäller 1/4 – 31/5 samt att en fångstbegränsning för gädda gäller under resten av året! Observera också att fredningsområden gäller utanför vissa vattendrag.


steråsviken VÄGBESKRIVNING Sväng av E22 vid den norra infarten. Fortsätt rakt fram på avtagsvägen och kör rakt fram i rondellen för att komma till Mönsterås hamn. Från Timmernabben följer du Strandavägen norrut. Därefter svänger du antingen höger vid den första infarten till Mönsterås eller fortsätter ut på E22 norrut och svänger av på den norra infarten.

Vanliga fiskarter

Havsöring

Gädda

Id Sarv

Abborre

i

Sutare

Braxen

Björkna

Sjösättning av båt kan ske vid någon av ramperna vid Kuggås, Lakhamn eller Lotsen. För mer information om rampen vid Kuggås – kontakta Mönsterås kommun. För information om ramperna vid Lakhamn och Lotsen – kontakta Mönsterås Båtklubb www.masbk.se.


Timmern

Timmernabbeviken Vanliga fiskarter

Havsöring

Sutare

Gädda

Björkna Id

Sarv Abborre

i

Braxen

Båt kan bland annat sjösättas i Timmernabbens hamn, se: www.sailtotbs.se

VÄGBESKRIVNING När du kommer till Timmernabben följer du skyltningen mot hamnen. Väl framme hittar du sjösättningsramper.


nabbeviken Oslagbart gäddfiske TIMMERNABBEVIKEN påminner på många

sätt om Mönsteråsviken. Vikens innersta del är näringsrik och mycket grund. Vikarna kantas till största del av vass. Längst in i viken mynnar Kronobäcken och Oknebäcken. I dessa finns sedan 2008 en anlagd våtmark, vars främsta uppgift är att fungera som lekplats för gädda. TACK VARE ANLÄGGANDET av gäddvåt-

marken i vikens inre delar finns det i dag gott om gädda i Timmernabbens skärgård. Under vår och senhöst är de innersta delarna bra områden för gäddfiske medan de mellersta och yttre delarna är att föredra när vattentemperaturen är högre. När det gäller fiske i de grunda vikarna är jerkbaitfiske den kanske mest effektiva metoden. Förutom jerkbaits kan man använda sig av mer traditionella beten. FÖR DIG SOM är intresserad av mete kan

Timmernabbeviken erbjuda ett intressant fiske efter en rad olika karpfiskar. Den näringsrika skärgården gör att det finns goda förutsättningar för många olika arter att blir storvuxna. Bland annat simmar stor id, sutare och braxen i de grunda vikarna. I TIMMERNABBENS YTTERSKÄRGÅRD

finns stora möjligheter till ett lyckat havsöringsfiske. Från islossningen till och med maj månad går havsöringen kustnära. Ju kal�-

lare vattnet är desto grundare går havsöringen. Beten i blå/vit, grön/vit, svart/silver och liknande är alltid gångbara för havsöring.

!

VIKTIGT – REGLER

Fisket i Timmernabben ingår i det fria handredskapsfisket. Tänk dock på att fiskeförbud för gädda och abborre gäller 1/4 – 31/5 samt att en fångstbegränsning för gädda gäller under resten av året!


Alsterån

Vanliga fiskarter

Öring

Regnbåge

Braxen

Gädda

Abborre

Mört

Ål


Alsterån Naturligt bestånd av öring FÖRENINGEN FISKE & FRITID arrenderar

en sträcka av Alsterån mellan Hornsö kraftstation och Duveströms kraftverk. Sträckan erbjuder en varierad biotop. FÖRUTOM DE VANLIGT förekommande

arterna såsom abborre, gädda, ål, öring och vitfiskarter utsätts årligen fångstfärdig fisk, i regel ”regnbåge”, i Sandbäckshultsdelen av ån. Ett parti av ån har förbehållits för fiske med flugfiskeredskap. Det är en sträcka vid Näset som är strömstråkande i hela sin sträcka och är därmed särskilt lämpad för flugfiske. Här finns även ett naturligt bestånd av öring. Det finns emellertid andra partier av ån som är strömstråkande såsom Boxfors, Karlsfors, Sandbäckshultsområdet och Rosenström. Även i dessa strömmar finns naturliga bestånd av öring.

VÄGBESKRIVNING För att hitta till Sandbäckshult följer du väg 34 i nordvästlig riktning från Blomstermåla. När du passerat järnvägsövergången strax norr om Blomstermåla tar du andra vägen vänster. Därefter tar du återigen andra vägen till vänster, vilken leder till Sandbäckshults samhälle. Härifrån kan du sedan ta ett flertal vägar ner till olika fiskeplatser i ån.

FÖR FLUGFISKEINTRESSERADE ÄR

sträckan vid Näset särskilt lämplig som nämnts ovan. Här finns en berghäll varifrån man får en fin utsikt över ån och som har utrustats med bänkar och bord samt eldstad. Här finns även tillgång till vindskydd. DET FINNS STIGAR och vandringsleder

utmed ån och man har därför goda möjligheter att röra sig utmed den. Vid beök kan det vara en god idé att börja vid dubbelbroarna i Sandbäckshultsområdet.

i

Köp av fiskekort: Peder Johansson, tel: 0499- 238 31 För mer information: www.monsteras.se/fiske


Norregöl

Många och stora gäddor I DEN NORDVÄSTRA delen av Mönsterås

I SJÖN FINNS gädda, abborre och ål. Från

kommun ligger Norregöl. Den 10 hektar stora sjön har ett medeldjup av 0,8 meter och ett maxdjup av 3,5 meter. Miljön runt sjön är naturskön och utgör en sällsynt oas i den annars sjöfattiga regionen. Vid sjöns södra ände finns en timrad övernattningsstuga som är fri att nyttja för förbipasserande.

och med år 2013 erbjuds också fiske efter utplanterad karp i sjön. Gäddfisket i sjön är mycket bra, både vad gäller antal och storlek. Genom att spinnfiska med grundgående beten kan man effektivt fiska av de grunda vegetationsrika områdena i sjön. Både spinnare, skeddrag och wobblers fungerar bra. På grund av sjöns ringa storlek kan man fiska av hela sjön relativt snabbt. Fångster av över 10 gäddor per dag är vanliga. SJÖNS KARAKTÄR MED förekomst av stora

grundområden med gott om växtlighet bådar gott för att sjöns karpar med tiden kommer att växa sig stora. Karpfisket bedrivs i princip uteslutande i form av bottenmete. Vanliga beten är boilies, majs och olika former av nötter. Oftast används så kallade nappalarm som ger ifrån sig ett pip när fisken tar betet. Detta underlättar fisket betydligt eftersom det oftast är lång väntan mellan nappen. Karpfisket sker på fiskeplatser anlagda av Mönsterås Specimenklubb.

i

För mer information samt köp av fiskekort, kontakta: Tomas Karlsson, tel.nr: 076-801 56 82.


Norregöl

Vanliga fiskarter

Ål Gädda

Abborre Karp

VÄGBESKRIVNING För att hitta till Norregöl följer du Storgatan i Blomstermåla och svänger av på Åforsvägen strax söder om Blomstermåla Idrottsplats. Fortsätt cirka 500 meter och sväng därefter vänster efter bron. Sväng höger vid T-korsningen in på grusvägen. Efter 1 kilometer sväng vänster. Följ vägen 1,4 kilometer tills du når parkeringen vid övernattningsstugan.


Pataholm

Pataholms skärgård

Fantastiskt havsöringsfiske PATAHOLMSOMRÅDET ÄR KÄNT för sitt

DE YTTRE DELARNA av Pataholms skär-

fina fiske efter storgädda. Den innersta delen av skärgården är grund och domineras av vassmiljöer. För att hitta djupare vatten behöver man dock inte förflytta sig långt. I mellersta och yttre skärgården är medeldjupet betydligt större och runt Saltors udde är djup upp till sex meter inte ovanligt. Denna variation i djup gör att möjligheterna till ett intressant sportfiske är stora. De inre vikarna är, under vår och höst, mycket bra områden för gäddfiske. Vid fiske i varmare vatten kan man förflytta sig en bit ut i skärgården och fiska av de djupare områdena där vattnet är kal�lare. Djupbranter i anslutning till grynnor och öar är platser där storgäddan kan lura.

gård är mycket bra för havsöringsfiske. Saltors udde är en särskilt bra plats. Eftersom udden sträcker sig så pass långt ut i havet är havsöringens vandringsstråk tillgängliga från land. Båda sidorna av udden kan vara bra men man bör utgå från att lovartsidan är den bästa.

ÄVEN ABBORRFISKET KAN vara bra i

området. Generellt sett hittar man abborren på något djupare vatten än gäddan. Vid vasskantade öar med närhet till djupare vatten brukar fisket vara bra. Särskilt bra är det om vattnet är strömsatt. Jiggfiske med små fiskliknande jiggar är en bra metod för att fånga abborre i alla storlekar. De riktigt stora abborrarna fångar du på jiggar upp till cirka 12 centimeter. En annan bra metod, som framförallt kan lura de riktigt stora abborrarna, är mete med betesfisk. Abborren står oftast nära botten – det är alltså där du ska fiska!

!

VIKTIGT – REGLER

Fisket i Pataholms skärgård ingår i det fria handredskapsfisket. Tänk dock på att fiskeförbud för gädda och abborre gäller 1/4 – 31/5 samt att en fångstbegränsning för gädda gäller under resten av året! Observera också att fredningsområden gäller utanför vissa vattendrag. Utanför Alsterån gäller ett fredningsområde 1000 meter runt mynningen 1/9 – 31/12.


ms skärgård Vanliga fiskarter

Havsöring

Gädda

Abborre

Braxen

Sutare

Björkna

Id Sarv

VÄGBESKRIVNING Pataholms idylliska köping ligger cirka 14 kilometer söder om Mönsterås. Norrifrån följer du E22 fram till macken i Ålem där du sedan svänger vänster mot Pataholm. Följ denna väg i cirka 4 kilometer och sväng sedan vänster mot Pataholms köping. Här finns bland annat en sjösättningsramp.

i

Sjösättningsramper finns till exempel i Korpemåla och vid Saltors brygga. För information om dessa ramper kontakta Pataholms segelklubb www6.idrottonline.se/ PataholmsSK-Segling.


www.monsteras.se

Text: Joakim Holm Omslagsfoto: Pelle Klippinge Foto: Pelle Klippinge, Matton bildbyrå, Joakim Holm, Oscar Ekstam och Marita Eriksson Produktion: www.krepart.se Tryck: Risbergs 2016/02

Turism, Mönsterås kommun Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås Telefon: 0499-178 00 E-post: turism@monsteras.se

Profile for KrePart

Fiskeguide  

2016

Fiskeguide  

2016

Profile for krepartab

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded