Etec Magasin 2023/2024

Page 1

En informationstidning utgiven av Etec teknikutbildning AB inför läsåret 2023-2024 ETEC 20 ÅR 2002–2022 MAGASIN Hållbara eltekniker med kompetens för framtiden Återvunna förskolelokaler skräddarsys för Yh-elever Fingerfärdig Etec-elev med framgångar på VM Topprekryteringar med spetskompetens SID 16 Stolt 20-årsjubilar med stark framtidstro SID 19 Kompetenshöjer regionala industriföretag SID 32 Utlandskarriär ger kärnkraft i Abu Dhabi SID 34

Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle

AFRY levererar avancerade automationslösningar för att stötta våra kunder i omställningen mot en grönare framtid och mer digitaliserad värld.

Vi jobbar nära kunder som Scania CV, OKG och SKB.

Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

afry.com

Slipp alla fakturor och administration av försäkringar, service, drivmedel, avdragsregler, förmånsvärde

Det är mycket jobb att administrera en bilflotta. Spara tid och pengar genom att låta oss sköta bilhanteringen för ditt företag. Vi tar ett helhetsgrepp kring din bilflotta och hanterar allt från körjournal och fakturor till drivmedel och besiktning.

Full fart in i framtiden

IKEA Industry Hultsfred söker tekniskt intresserade medarbetare inom industri, mekanik, el och automation samt inom IT & OT.

Läs mer och ansök på www.IKEA.se/jobb

Du kan lägga tiden på annat
www.bilreda.se 08-466 91 50 Untitled-3.indd 1 2020-12-08 08:57 Vi vet vad din bil behöver. När du servar din bil hos oss vet du att den är 100% Original när den är klar. Välkommen in till oss!
We’re looking for people who care about people. Hydraulik & Kompressorteknik på högsta nivå KALMAR Trångsundsvägen 2, Kalmar Tel 0480-250 09 OSKARSHAMN Formaregatan 2, Oskarshamn Tel 0491-130 65 soders.eu He CH N CO O Kompressorer som komprimerar luft och gaser som till exempel argon, biogas, helium, vätgas, naturgas, neon och nitrogen. 0-500 bar 4 2 2 2

Lagarbete för framtida

Expansiv verksamhet och framtida utmaningar kräver både kreativitet och kunskap. Etecs vd Ylva Alexandersson betonar skolans personal som nyckeln till framgång.

Under de gångna 20 åren har Etec vuxit – och växer – stadigt. I dag omfattar skolan tre fulla årskullar gymnasieelever på El­ och energiprogrammet med inriktning elteknik, sedan hösten 2022 första årskullen på den nya Yh­utbildningen Automationsingenjör för hållbar industri 4.0 samt en mängd olika och anpassade företagsutbildningar för industri­, underhålls­ och installationsbranschen.

– Målsättningen är att fortsätta

ökningen av företagsutbildningar och till kommande höst startar nästa årskull på vår Yh­utbildning, berättar Ylva Alexandersson och understryker samtidigt de framtida utmaningarna i Etecs pågående arbete kring att bli Sveriges mest hållbara skola.

– Det är ett omfattande hållbarhetsarbete som inleddes redan 2020. Sedan dess har budskapet börjat nå ut alltmer och nu är det dags att fylla det med konkret innehåll.

NÄR DET gäller såväl undervisning som det pågående hållbarhetsarbetet vill Ylva Alexandersson hylla hela personalstyrkan på Etec. Antalet medarbetare uppgår i dagsläget till totalt 14 stycken, varav tre lärare är nyligen anställda. Under året är målsättningen

ETEC MAGASIN | SID 4
Vår ambition är att ligga i framkant och för att uppnå det måste vi också leva som vi lär.

utveckling

att anställa ytterligare en lärare med inriktning mot Yh­utbildningen.

– Lite extra kul är att tre av våra lärare – Marcus Åström, Gustav Hagman och Max Skedebäck – tidigare har pluggat på Etec. Det innebär att vi även återvinner våra elever, konstaterar Ylva Alexandersson leende.

Hon betonar att personalens förhållningssätt till skolans hållbar­

hetsarbete och klimatmålen i allra högsta grad bidrar till att ge eleverna rätt förutsättningar. Genom bland annat fortbildning i cirkulär ekonomi och mätning av sina egna avtryck på miljön har personalen fått nya insikter att ta med sig i sitt arbete.

– Det gäller att visa eleverna hur man med små medel kan göra förändringar i stort. Om vi själva är förebilder och drar vårt strå till stacken är det enklare för dem att förstå problematiken och hur man bör tänka.

FÖRUTOM ATT hållbarhet numera är en självklarhet på schemat hos Etec har det även gjorts en rad konkreta satsningar inom klimat­ och hållbarhetsområdet på skolan. Bland annat mätningar och behovsstyrning av den egna energiförbrukningen. Ylva Alexandersson tar den senaste satsningen på nya lokaler för Yhutbildningen som ett tydligt exempel på Etecs hållbarhetsarbete.

Visa eleverna hur man med små medel kan göra förändringar.

– I stället för att bygga nytt har vi valt att köpa och återanvända en byggnad som tidigare har varit förskola i Kungsbacka. Modulerna omfattar totalt 300 kvadratmeter och ska inrymma såväl klassrum som processlabb och robotcell. Våra gymnasieelever kommer att vara delaktiga i ombyggnationen och miljöanpassningen med bland annat solceller, berättar hon och framhåller att detta sammantaget gör satsningen extra värdefull.

En stark laguppställning som tar matchen för hållbarhet och miljö. Etecs samlade personalstyrka har en nyckelfunktion i det framtida arbetet kring fortsatt utveckling och målet att bli Sveriges mest hållbara skola.

ATT PERSONALEN känner stolthet över sin arbetsplats på alla områden – inte minst inom miljö­ och hållbarhetsområdet – är en ytterst viktig byggsten i Etecs fortsatta utvecklingsarbete.

– Vår ambition är att ligga i framkant och för att uppnå det måste vi också leva som vi lär, säger Ylva Alexandersson.

ETEC MAGASIN | SID 5
Etec Teknikutbildning Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel växel: 0491­76 16 70 www.etecteknikutbildning.se REKTOR BJÖRN LEKSELIUS bjorn.lekselius @etecteknikutbildning.se VD YLVA ALEXANDERSSON ylva.alexandersson @etecteknikutbildning.se IT-ANSVARIG THOMAS NORSTRÖM thomas.norstrom @etecteknikutbildning.se PRODUKTION KrePart AB, krepart.se FOTO Curt­Robert Lindqvist där inget annat anges OMSLAGSFOTO Curt­Robert Lindqvist SKRIBENTER Mikael Bergkvist, Jonas Axelsson, Urban Löfqvist och Kristin Wennerström REDAKTIONSKOMMITTÉ Mikael Petersson, KrePart, Ylva Alexandersson, Etec och Maria Hjelm, Etec FORMGIVNING Jens Lindström TRYCK V­TAB 2022/12
@etecteknikutbildning @etec_oskarshamn @etec_oskarshamn SCANNA QR-KODEN FÖR VÅR HEMSIDA

En liten skola med många möjligheter. För Arwid Karlsson och Agnes Sjöberg var det ingen tvekan när de skulle välja gymnasieprogram.

Självklart val för Arwid

Fullfjädrade elektrikerlärlingar direkt efter avslutade gymnasiestudier.

Etecs El­ och energiprogram med inriktning Elteknik var det självklara valet för Arwid Karlsson och Agnes Sjöberg.

Min pappa är elektriker och jag har alltid hängt på honom när han kopplat olika saker. När jag gick på introduktionskvällen på Etec inför gymnasievalet kändes det rätt på en gång, säger Agnes Sjöberg.

Både hon och Arwid Karlsson går just nu första året på programmet.

– Jag trivs riktigt bra här. Jag kände många sedan innan, men har också lärt känna många nya. Vi har en fin gemenskap och det är en härlig atmosfär, säger han.

– DET BÄSTA är att det är en liten skola, där alla får den uppmärksamhet och hjälp de behöver för att utvecklas. Vi känns faktiskt som en familj. Det är

lite av en hemkänsla på Etec, där alla är välkomna. Jag är väldigt, väldigt nöjd med att jag gjorde det här valet, säger Agnes, som pendlar hit med buss från Mönsterås varje dag.

FÖR DEN som tänker sig en framtida yrkeskarriär som elektriker direkt efter gymnasiet, är El­ och energiprogrammet inriktning Elteknik på Etec det enda valet i Oskarshamn. Efter studierna är möjligheterna många. Elever från Etec är heta på arbetsmarknaden, just tack vare att de har den elbehörighet som krävs. APL­tiden på företag under utbildningen blir en språngbräda ut i verkligheten.

– Jag vill börja jobba direkt efter studenten. Min plan är att skina på APL:en, så har jag jobb sedan om jag har tur. Min första APL­period blir på Bravida i Oskarshamn, berättar Agnes.

Gymnasieutbildningen på Etec ger också eleverna möjlighet till att vidareutbilda sig, genom att allmän behörighet för fortsatta studier ingår i kursplanen. För den som vill skaffa sig särskild behörighet erbjuder skolan

individuella val inom olika ämnen.

– Jag tänkte jobba som installationselektriker i några år och därefter läsa vidare på Etecs yrkeshögskola, inom automation. Jag har alltid älskat att koppla, helst ska det vara lite utmaning också. Jag känner redan att jag lärt mig jättemycket under min skoltid här och mer kommer det att bli, säger Arwid glatt.

El- och energiprogrammet inriktning Elteknik

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Dessutom ingår 20 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande. 15 veckor är obligatoriskt på ett yrkesprogram, men på Etec ingår ytterligare 5. Skolan erbjuder praktikplatser, men eleverna har naturligtvis möjlighet att skaffa egna APL-platser också. Alla som slutför sina gymnasiestudier på Etec blir elektrikerlärlingar direkt efter studenten och är med andra ord redo för arbetslivet.

ETEC MAGASIN | SID 6
Gymnasieskola FAKTA

STUDIE PLAN

EL– OCH ENERGIPROGRAMMET

INRIKTNING ELTEKNIK

ANSÖKNINGSKOD EE-ETEC PROGRAM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

INRIKTNING ELTEKNIK SKOLID 19892 KOMMUNKOD 0882

KURSER & POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100 poäng

Engelska 6 100 poäng Historia 1a1 50 poäng

Idrott & hälsa 1 100 poäng Matematik 1a 100 poäng Naturkunskap 1a1 50 poäng Religionkunskap 1 50 poäng Samhällskunskap 1a1 50 poäng Svenska 1 100 poäng Svenska 2 100 poäng Svenska 3 100 poäng

TOTALT 900 POÄNG

KURSER & POÄNG

Programgemensamma ämnen

Datorteknik 1a 100 poäng Elektromekanik 100 poäng Energiteknik 1 100 poäng Mekatronik 1 100 poäng

TOTALT 400 POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

Programgemensamma ämnen 400 poäng

TOTALT 2 850 POÄNG

Övriga kurser 1 550 poäng

ÖVRIGA KURSER

KURSER & POÄNG

Belysningsteknik 100 poäng CAD 1 50 poäng

Elinstallationer 200 poäng

Elkraftteknik 100 poäng Elmotorstyrning 100 poäng Engelska 6 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Kommunikationsnät 1 100 poäng

Larm & säkerhet 100 poäng Matematik 2a 100 poäng Mät­ och styrteknik 100 poäng Mät­ och reglerteknik 100 poäng

Praktisk ellära 100 poäng

Programmerbara styrsystem 100 poäng

Programmering 1 100 poäng Servicekunskap 100 poäng

TOTALT 1 550 POÄNG

FÖR DEN STUDIEMOTIVERADE FINNS MER: Nedanstående kurser kan väljas till årskurs 3

Engelska 7 100 poäng Fysik 1a 150 poäng Kemi 1 100 poäng Matematik 3c 100 poäng Matematik 4 100 poäng Matematik 5 100 poäng

Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen som Etec måste förhålla sig till är denna kursplan preliminär.

2023 2024 ETEC MAGASIN | SID 7

De bilar som Daniel Blomqvist kör är målade i hans personliga färgschema: rött, vitt och blått.

De många

timmarna vid arbetsbänken är det som ligger bakom framgångarna på banan för Daniel Blomqvist.

Daniel varvar bilar med avancerad

En växelverkan som gynnar både skola och fritid.

Genom slotracing får Etec­eleven Daniel Blomqvist utlopp för sitt stora teknikintresse. Något som har resulterat i både VM­framgångar och goda studieresultat.

Med stor

noggrannhet och precision hanterar Daniel Blomqvist de ömtåliga komponenterna som utgör hjärtat i de eldrivna bilarna på hans arbetsbänk. Allt för att de ska kunna prestera optimalt på banan.

– 90 procent av jobbet sker här, med lödkolv, lim och skruvmejsel. Resten är körteknik. För att få bästa möjliga prestanda krävs många timmars testande av olika inställningar. Men

mycket av tiden går också åt till att laga bilarna efter att man varit för tung på gasen och kört av banan, konstaterar Daniel med ett skratt.

SPORTEN HETER slotracing och kommer ursprungligen från USA. I Sverige bildades de första klubbarna på 1960­talet och Team 21 i Mönsterås är en av cirka 15 som fortfarande är aktiva.

– I den här lokalen har det körts slotracing sedan 1978. Men klubben är äldre än så och bildades från början som en gokartförening. Vi har träningar på torsdagskvällar och anordnar också tävlingar regelbundet, berättar Daniel, som är flerfaldig svensk juniormästare och nybliven svensk seniormästare.

BANAN SOM står uppställd i Föreningshuset är självaste tävlingsbanan från världsmästerskapen i Lettland som

Daniel är nyss hemkommen från. Där ställde han upp tillsammans med ett hundratal andra förare som tampades om segern i fyra olika klasser. Målet var att komma till minst semifinal, vilket innebär en topp 24­placering.

– Det är bara två svenskar som har

FAKTA

Ålder: 18 år

Bor: Mönsterås

Blomqvist

Gör: Går i trean på El- och energiprogrammet på Etec

Vill bli: Elektriker

Familj: Mamma Ann, pappa Jan och systern Jennifer.

Fritidsintressen: Slotracing (hinner inte med mycket annat)

ETEC MAGASIN | SID 8
Daniel

Nybliven svensk mästare och en niondeplats på VM. Etec­eleven Daniel Blomqvist skördar stora framgångar inom sporten slotracing. Ett fartfyllt fritidsintresse som dessutom har positiv inverkan på studierna.

avancerad teknik

lyckats med det under de senaste tio åren, berättar Daniel.

DÄRFÖR ÄR han förstås väldigt nöjd med sin insats som räckte till en semifinalplats i samtliga klasser och en niondeplats som bäst.

– Det känns väldigt kul att det gick så bra som det gick. Och de fina resultaten gör mig taggad att bli ännu snabbare i kommande tävlingar, säger Daniel beslutsamt.

DE GEMENSAMMA nämnarna mellan Daniels intresse för slotracing och hans utbildning på Etec är många. Saker som ellära, mekanik och fingerfärdighet har därför fallit sig naturligt för den drivna tredjeårseleven.

– Jag var inte mer än fyra år gammal när min pappa tog med min syster och mig hit för första gången. När jag

Den lilla elmotorn utvecklar en hästkraft och kan rotera med upp till 200 000 varv i minuten.

var åtta år lärde jag mig att löda och elmotorer har jag haft koll på sedan länge. Vissa moment i skolan behöver jag inte plugga till överhuvudtaget tack vare slotracingen, konstaterar Daniel.

JUST NU praktiserar Daniel på Granitor i Oskarshamn med siktet inställt på

Bara

två

svenskar har lyckats med det under de senaste tio åren.

att jobba som elektriker efter studenten.

– När jag gjorde mitt gymnasieval var det nära att jag hamnade på ekonomisk linje. Men sedan insåg jag att ett praktiskt yrke lockade mer. Därför blev det El­ och energiprogrammet på Etec och jag har inte ångrat mig en sekund. Att jobba med händerna och lära sig hur saker och ting hänger ihop är jättekul, säger Daniel nöjt.

ETEC MAGASIN | SID 9

Redo för en föränderlig framtid

De är pionjärer för det framtida hållbarhetsarbetet.

Under sina tre år på Etec ska eleverna i klass EE22 gå i bräschen för den framtidsäkring inom hållbarhets­ och demokratifrågor som skolan har påbörjat.

Under

20 år har Etec Teknikutbildning AB försett el­ och automationsbranschen med kompetent personal. Nu tar skolan ett helhetsgrepp för att även involvera hållbarhets­ och demokratifrågor i utbildningen.

Det innebär att eleverna även ska förberedas för att möta en föränderlig framtid och en bransch i ständig utveckling. Förutom att vara högkvalificerade eltekniker ska eleverna som lämnar skolan även vara självständiga individer med schyssta

värderingar och hållbart tänkande.

– Det handlar om att ge våra elever heltäckande kunskaper. En bra elektriker kan inte bara sitt yrke. Den är också en bra medborgare och arbetar hållbart. Målsättningen är att förse näringslivet med hållbara eltekniker som också har den kompetens som krävs för att ta till sig framtida teknik, konstaterar rektor Björn Lekselius.

2020 INLEDDES Etecs hållbarhetsarbete med en rad olika åtgärder som löpande integreras och utvärderas i skolarbetet.

ETEC MAGASIN | SID 10

Den hållbara generationen. Klass EE22 är pionjärer för det hållbarhetsarbete som Etec har inlett och som ska ge eleverna heltäckande kunskaper för framtiden som både elektriker och individer.

En satsning som ska ge eleverna tydliga insikter kring hur deras arbete och beslut som yrkesmän påverkar och belastar jordens resurser. För förstaårseleverna Agnes Sjöberg och Elmer Svensson i klass EE22 har arbetet med hållbarhets­ och demokratifrågor nyligen inletts. De är båda överens om att det måste till en förändring och att Etecs satsning på att involvera dessa frågor i utbildningen är både nödvändig och viktig.

– Det känns jättebra att vi verkligen får jobba på olika sätt med de här

BJÖRN LEKSELIUS

frågorna under utbildningen. Det är annars lätt att det bara blir en massa prat. Och sedan inget mer, säger Agnes.

GENOM BÅDE teoretiska och praktiska uppgifter i skolan får Agnes, Elmer och övriga klasskompisar konkreta bevis kring hur både deras framtida jobb och beteende kan påverka och förändra dessa frågor. Något som har fått allt fler elever att ta till sig kunskaperna.

– Det har även bidragit till att man

ETEC MAGASIN | SID 11
En bra elektriker kan inte bara sitt yrke. Den är också en bra medborgare och arbetar hållbart.
LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

Det har bidragit till att jag tänker mer på miljö och klimat utanför skolan.

tänker mer på miljö och klimat utanför skolan. Ska man exempelvis ta sig någonstans känns det bättre att cykla eller gå, förklarar Agnes Sjöberg och Elmer Svensson nickar instämmande.

Just tankeförändringarna kring både hållbarhets­ och demokratifrågor framhåller Björn Lekselius som ett stort och viktigt förstasteg i det arbete som har inletts.

– Ingen kan göra allt – men alla kan göra lite. Genom att prata och väcka intresse får vi eleverna att inse konsekvenserna av sina beslut och handlingar. Och förhoppningsvis försöka ta det beslut som är minst dåligt, säger han.

HÅLLBARHETS- OCH demokratifrågorna går i mångt och mycket hand i hand. Det handlar om personlig inställning och att känna empati för såväl miljön

stereotypa värderingar som tyvärr finns i branschen. Genom att bry sig och våga ifrågasätta kan man bidra till att bryta de normer som ibland råder i arbetslivet. Bland annat genom att eleverna får ta med sig dessa frågor ut till de olika arbetsplatserna under sin APL och se hur de arbetar kring detta, förklarar Björn Lekselius.

ATT GÅ i första ledet i arbetet kring dessa, i många avseenden komplexa frågor, kan tyckas vara ett stort ansvar

för eleverna i klass EE22. Men Agnes Sjöberg och Elmer Svensson ser det snarare som en spännande utmaning och något nyttigt att få med sig på vägen. Björn Lekselius instämmer och poängterar samtidigt att Etecs satsning är långsiktig och involverar hela skolan.

– Alla måste ta sitt ansvar och genom att låta dessa frågor genomsyra våra utbildningar ger vi eleverna rätt verktyg för att möta framtiden, betonar han.

vår

vill vi fortsätta att bygga goda och långsiktiga kundrelationer.

ETEC MAGASIN | SID 12
Projektledning Elkonstruktion Programmering Optimering Gränslös bredd inom el
automation Pronecta AB | Kalmar – 0480-70 73 90 | Västervik – 0490-58 16 90 | www.pronecta.se Pronecta erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell el och automation till energiföretag, processindustri, tillverkande industri, VA-sektorn m.m. Våra uppdragsgivare ser oss som en bred resurs
förstudier och projektering till genomförande och optimering.
Förstaårseleverna Agnes Sjöberg och Elmer Svensson i samspråk med rektor Björn Lekselius kring klimat­ och hållbarhetsfrågor.
och
i både omfattande och avgränsade projekt, alltifrån
Med
branscherfarenhet

Nya lokaler lyfter utbildningarna

En sökträff på nätet blev en fullträff för Etec.

Efter lastbilsfrakt tvärs över landet får en förskolebyggnad nytt liv som fräscha och ändamålsenliga lokaler för Yh­utbildningen till automationsingenjör.

För att

fylla behovet av lokaler till Yh­utbildningen har Etec investerat i vad som tidigare fungerat som en förskola på västkusten. Den nya byggnaden kommer att husera båda klasserna som läser till automationsingenjör.

– Detta är precis vad vi behöver! Man skulle kunna tro att lokalerna är skräddarsydda åt oss, säger Etecs vd Ylva Alexandersson om byggnaden som innehåller två stora klassrum, ett kontor, fyra toaletter, lager för teknikutrustning, städrum och ett stort kök.

TILLSAMMANS MED fastighetsägaren har Etec långt gångna planer på att bygga ut skolan med fler klassrum och nytt processlabb, robotcell med mera. Men

på grund av den senaste tidens skenande byggpriser har projektet pausats i väntan på ett lugnare omvärldsläge. Under tiden utgör förskolebyggnaden en perfekt tillfällig lösning.

– Utöver de ökade kostnaderna fanns det ingen garanti att utbyggnaden skulle hinna stå färdig till skolstarten i augusti. Därför gällde det att agera snabbt för att säkra lokaler för framtiden, säger Ylva Alexandersson och fortsätter:

– Jag hittade byggnaden genom en sökning på nätet. Då presenterade jag

idén för de andra ägarna som också var positiva. Thomas och jag slängde oss i bilen och åkte över till Kungsbacka där den här förskolan fanns. Vi konstaterade att byggnaden var i bra skick och precis så stor som vi behöver. Dagen efter slog vi till och nu är allt på plats.

DE NYA lokalerna kommer att renoveras i början av 2023 för att vara klara i god tid före skolstarten i augusti. Nytt tak, belysning och värmesystem står på att göra­listan tillsammans med målning av alla väggar.

– Allt som syns och lite till kommer att göras i ordning så att lokalerna känns som nya när höstterminen startar. Dessutom satsar vi på en ny altan med utemöbler för skönt häng mellan lektionerna. Sammantaget är vi supernöjda med den här lösningen som är både hållbar, ändamålsenlig och kostnadseffektiv, konstaterar Ylva Alexandersson.

ETEC MAGASIN | SID 13
På plats och redo för renovering. Etecs ägartrio Björn Lekselius, Ylva Alexandersson och Thomas Norström gläds åt de nya lokalerna som hittades genom en sökning på nätet.
Sammantaget är vi supernöjda med den här lösningen.
Nyttja bidraget GRÖN TEKNIK 50% av investeringen 15 000:-/laddpunkt J-El & Fastighet AB Boxar för villor, Brf och företag med flera betaltjänster Installation och försäljning av Billaddare • Elverk • Solceller Batteri/Off-grid Trött på höga energikostnader? Jag hjälper dig John Thuresson 070-653 63 71 • john@j-ef.se RISKY BUSINESS Vi tar vara på din kreativa energi och håller tristessen borta på jobbet. Vill du jobba med att driva ny utveckling? BRS Networks är ett av Sveriges snabbast växande företag på IT, fiber- och datacentermarknaden. För mer info, surfa in på brsnetworks.se Vi bygger framtiden! Oskarshamn | Norrtälje Staffanstorp | Visby | Uddevalla

Trainee på rätt väg

i arbetslivet

Kompetensstrateg Anna Ekberg och nyanställda elektrikern Tuva Blomdahl är överens om att Södras nya yrkestraineeprogram är rätt väg in i arbetslivet.

Tuva Blomdahls entré som elektriker på Södra är speciell på flera sätt. Dels hör hon till första kullen nyanställda som går det nya yrkestraineeprogrammet, dels är hon en av få tjejer i en mansdominerad verksamhet.

För den 21­åriga Kalmartjejen blev anställningen i september hennes första bekantskap med Södra i Mönsterås. Efter teknikprogrammet på gymnasiet läste hon vidare direkt till elektriker på den eftergymnasiala utbildningen Movant i Kalmar.

– Jag har alltid drömt om att bli elektriker. Men ville samtidigt ha en bredare utbildningsbas att stå på, säger Tuva som såg jobbannonsen från Södra efter att hon hade slutat skolan i somras och tyckte att det verkade intressant.

Under den kommande tioårs­

perioden finns det ett stort behov av nyrekryteringar av såväl elektriker som mekaniker till Södras underhållsavdelning i Mönsterås. Kompetensstrateg Anna Ekberg berättar att det är svårt att hitta erfaren arbetskraft inom dessa yrkesområden.

– Däremot har vi ett omfattande samarbete med olika skolor, bland annat Etec, som bland annat innebär att vi tar emot praktikanter och även anställer nyutbildad personal. För att underlätta deras introduktion i vår verksamhet har vi startat det nya yrkestraineeprogrammet, förklarar hon.

FÖR TUVA har introduktionsutbildningen varit en perfekt väg in i sitt nya arbete. Det har medfört att hon både har fått stifta bekantskap med de olika blocken på Södras anläggning och samtidigt lärt känna sina nya arbetskamrater.

– Introduktionen gör att jag känner mig betydligt tryggare i jobbet och

Södra Cell en världsledande producent av marknadsmassa. Södras totalt 3000 medarbetare ser det som sin främsta uppgift att förädla de 52000 ägarnas skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter

Verksamheten sträcker sig från pappersmassa och trävaror till förnybar energi, byggsystem och textilmassa. På Södras tre massabruk jobbar cirka 80 medarbetare som el­ och instrumenttekniker. En tredjedel av dessa jobbar på massabruket i Mönsterås.

även fått insikt kring var i verksamheten jag helst vill arbeta, säger Tuva som nu är en av två kvinnliga elektriker på underhåll.

– Vi ser väldigt positivt till att få in fler kvinnor i verksamheten. En jämnare fördelning bidrar till att skapa ett ännu bättre arbetsklimat, betonar Anna Ekberg.

ETEC MAGASIN | SID 15
Södra Mönsterås FAKTA Underhållsingenjör Macke Danielsson är en av Tuva Blomdahls handledare under den sex månader långa introduktionsutbildningen.

Lärare med spetskompetens

Nya lärare med färsk yrkeserfarenhet och med hållbarhetsfrågorna i fokus. Tre av Etecs fyra senaste topprekryteringar är före detta elever. Ett kvitto på att Etec är en skola där såväl elever som medarbetare trivs.

Tillbaka i ny roll

Gustav Hagman är ny lärare i elämnen vid El­ och energiprogrammet.

– Det är kul att vara tillbaka på skolan i en ny roll och samtidigt få testa något nytt, säger han.

I JUNI 2015 tog han studenten efter tre år på Etec. Åren på gymnasiet minns han som lustfyllda och mycket lärorika. Dessutom fick Gustav Hagman jobb som elektriker på Elajo direkt efter utbildningen.

– Nu kommer jag in i lärarrollen med färska yrkeserfarenheter, som jag kan dela med mig av till eleverna, säger han.

Gustav Hagman undervisar i praktisk ellära, mekatronik, elektromekanik, energiteknik och larmoch kommunikation.

Hållbarhetskonceptet som genomsyrar skolan tilltalar honom.

– Det är häftigt att vi ligger i framkant, att vi som skola kan visa vägen hur man till exempel kan använda solceller och batterier.

FAKTA

Ålder: 26 år

Bor: Oskarshamn

Familj: Sambo

Dold talang: Otroligt bra på att skala clementiner Intressen: Jakt och innebandy

Bra driv på skolan

Gotlänningen Oskar Genstrand är Etecs nya lärare i svenska och engelska. Efter tre år som lärare på Naturbruksgymnasiet Kalmar var det dags att prova lärarvingarna i en ny miljö.

– ETEC SVARADE snabbt när jag sökte jobbet här. Det finns ett bra driv på skolan med korta beslutsvägar, där både personal och elever blir lyssnade på, säger han.

Oskar Genstrand upplever att han som lärare har stor frihet inom ramarna för sitt uppdrag. – Skolans satsning på ekologisk hållbarhet är spännande. Det är positivt att eleverna är med och driver på, så de känner att det är deras projekt. I mina ämnen försöker jag lägga in moment där eleverna får jobba med hållbarhetsfrågor och reflektera kring hur vi som skola kan minska vårt klimatavtryck, säger Oskar Genstrand.

FAKTA

Ålder: 31 år

Bor: Kalmar

Familj: Sambo

Oskar Genstrand

Dold talang: Extremt duktig på att få det att se ut som han har ordning Intressen: Tävlar i hinderbanelopp

ETEC MAGASIN | SID 16
Gustav Hagman

Hållbarhet viktigt Omskolad militär

Marcus Åström är ny i lärarkollegiet sedan läsåret 21/22. Som före detta Etec­elev tvekade han inte när han blev värvad till skolan.

– JAG TÄNKTE att lärarrollen skulle passa mig och det gör den verkligen, betonar han.

Marcus Åström undervisar i kurserna elinstallationer, elkraftteknik, belysningsteknik, elmotorstyrning och datorteknik.

Han gick ut El­ och energiprogrammet vid Etec i juni 2017. Redan ett halvår innan studenten hade han en anställning som elektriker hos Elajo i Oskarshamn. Med andra ord kommer han in i lärarrollen med fräsch yrkeserfarenhet i bagaget.

– Mötet med eleverna, när teori möter praktik och det klickar och eleverna förstår hur de ska koppla ihop saker rent praktiskt, då är det kul. Jag gillar också möjligheten att fostra ett hållbart tänkande hos eleverna. Om de får med sig det under tre år så tror jag att det går att göra skillnad, på riktigt.

FAKTA

Ålder: 24 år

Bor: Oskarshamn

Familj: Sambo och en dotter

Dold talang: Grym på att vissla Intressen: Friluftsliv och ombyggnation av motorcyklar

Max Skedebäck har ännu en gång sadlat om i livet. Han är yrkesmilitären som omskolade sig till automationsingenjör och sedan jobbade många år på Afry. Nu är han tillbaka på Etec i egenskap av lärare.

MAX SKEDEBÄCK tog examen från Etecs Yh­utbildning till automationsingenjör i maj 2015. Innan utbildningen var han yrkesmilitär på K3 i Karlsborg och hann med fyra vändor till Afghanistan.

– Känns bra att vara här och att kunna ge tillbaka till skolan i form av att arbeta som lärare, säger han.

På Afry arbetade han i åtta år som automationsingenjör, då oftast med programmering i projekt för Scanias räkning. På Etec undervisar Max Skedebäck i första hand i gymnasiekurserna programmerbara styrsystem, mät­ och reglerteknik, mät­ och styrteknik och distribuerade styrsystem.

– Hållbarhetskonceptet är en viktig del av utbildningen. När våra elever kommer ut i verkligheten ska de ha förstått vikten av att hushålla med jordens resurser.

FAKTA

Ålder: 35 år

Bor: Oskarshamn

Familj: Två barn och sambo

Dold talang: Bra på att baka tårta Intressen: Friluftsliv

Marcus Åström Max Skedebäck
There is a need to reduce global emissions on the road to Net Zero. Many industrial companies are still struggling to understand their energy consumption. The out-of-the-box Energy Monitoring System from Analytics for Industry combines proven AVEVA technology and powerful dashboarding tools to make your data available to you in less than 5 days. Copyright © 2022 AVEVA Select Scandinavia. All rights reserved. AVEVA Select Scandinavia is owned by Eight Lakes Group. Industrial Energy Monitoring System operational in 5 days Insight into energy consumption has resulted in these savings Out-of-the-box insights into your plant’s energy efficiency, costs and CO2 footprint. 5% Gas 8% Water 11% Electricity 10% Steam Read more: analyticsforindustry.com Contact us: info@scandinavia.avevaselect.com Vi är en helhetsleverantör som levererar hållbara och inspirerande inredningslösningar för kontor, skola och omsorg. KINNARPS KALMAR Dagövägen 3, Kalmar 0480-47 60 60 info.kalmar@kinnarps.se Bokning 076-175 70 00 | alexander@krepart.se ANNONSERA I STADENS HJÄRTA KrePart har i 10 års tid visat för företagen i Oskarshamn att LED-annonsering är ett framgångsrikt sätt att synas. Snabbt, smidigt och smart. Få upp din annons redan idag och gör dig påmind för Oskarshamn.

Etec – en stolt 20-åring

Etec fyller 20 år. Skolans nuvarande vd, Ylva Alexandersson, har varit med sedan start.

– Utan Elajos grundare, Alf Josefsson, och hans framsynthet hade det aldrig blivit en skola, säger hon.

Alf Josefssons

syfte när han startade Etec var att utbilda och rekrytera personal med rätt teknisk kompetens till företagen i Elajo­koncernen. Samma år, 2002, kom den första gymnasiala utbildningen inom elteknik och automation igång. Med tiden kom sedan skolan att utvecklas och breddas med ökad inriktning mot näringslivet i stort.

– I dag står Etec stadigt på tre ben med El­ och energiprogrammet, Yh­utbildningar inom automationsteknik samt företagsutbildningar, konstaterar Ylva Alexandersson.

ELAJO VALDE att avveckla sitt ägande i Etec 2020, men företaget har fortfarande starka band till skolan. Trion Ylva Alexandersson, Björn Lekselius, skolans rektor, och Thomas Norström, lärare och IT­ansvarig, tog då över skolan och säkrade därmed dess framtid.

En viktig milstolpe i samband med

ägarbytet var det ambitiösa hållbarhetsarbete som inleddes på skolan. Exempelvis håller lärarna tillsammans med eleverna järnkoll på fastighetens energiförbrukning.

– Det handlar inte bara om att mäta förbrukning utan också om möjligheten att kunna påverka. Alla siffror ska visas tydligt för eleverna, hur mycket el förbrukar exempelvis hissen. De ska förstå hur mycket energi skolan sparar ifall eleverna istället konsekvent väljer trapporna, förklarar Ylva Alexandersson.

I samma veva sattes nya mål upp för Yh­utbildningarna. Ett av målen är att Etec till år 2025 årligen ska examinera 40 studenter och det ska finnas ytterligare en Yh­utbildning, förutom Automationsingenjör för hållbar industri 4.0.

– Att vi återigen har en Yhutbildning här på skolan är en fjäder i hatten, säger Ylva Alexandersson.

Det var efter ett två år långt uppe­

håll som Etec hösten 2022 återigen kunde starta Yh­utbildningen Automationsingenjör för hållbar industri med 20 studenter. Till läsåret 2023 startar ytterligare en årskull med 20 studenter.

– För att få plats med alla studenter har vi köpt en förskolebarack från Kungsbacka och forslat hit den till Oskarshamn. Det var betydligt mer kostnadseffektivt än att bygga ut lokalerna här, säger Ylva Alexandersson.

ETEC HAR alltid haft ett starkt stöd av det lokala näringslivet, OKG, Saft och Scania i Oskarshamn är några av de företag som på olika sätt bidragit till skolans verksamhet.

– En milstolpe var 2007 när Scania och Dynamate skänkte två ABBrobotar. Och samma år byggdes skolans processanläggning upp tillsammans med OKG.

Företagsutbildningarna som Etec anordnar får också ett allt större upptagningsområde och innefattar numera i princip hela Småland. Skräddarsydda kurser i programmering och inom automation tillhör det som efterfrågas.

ETEC MAGASIN | SID 19
Ylva alexandersson och Alf Josefsson med avgångsstudenterna i juni 2007.
LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

2005

2002

Skolan startar

Elajo kickar igång Etec. 20 elever börjar på gymnasieskolans treåriga elprogram.

2015

Världsetta

2005

Rektorsbyte

Ylva Alexandersson tar över som rektor efter Agneta Wallenberg. Etec får en förfrågan om att starta två Kyutbildningar inom automation och eldistribution.

2006

Nya Ky-utbildningar

På Etecs nystartade utbildning Ky Automation börjar 14 nya studenter. Etec samarbetar med IUC i Katrineholm och på deras Ky­utbildning Eldistribution går 26 studenter.

2016

Mästermekare

Etec­eleven Johan Thörn blir svensk mästare i mekatronik. Automationsmässan firar 10 år.

2014

Teknikvecka Tillsammans med Arbetsförmedlingen och företagen i länet arrangerar Etec en teknikvecka för tjejer. Tre nya hydraulvagnar köps in till Yhutbildningen till ett värde av 1,5 miljoner kronor.

2013

Etec tecknar utbildningsavtal med Scania och DynaMate. Och antalet uppdragsutbildningar växer sakta men säkert.

2017

Optimal studiemiljö

En halv miljon satsas på kreativa och inspirerande utbildningsmiljöer, som ökar gymnasieeleverna och Yh­studenternas trivsel och studiemotivation.

Ny rektor

Björn Lekselius tillträder som undervisande rektor i ämnena religion, samhällskunskap och historia. Medan Ylva Alexandersson går in på heltid som vd.

2018
Etec blir först i världen med att erbjuda utbildningar i automationsplattformen Siemens S7­ 1500F och TIA Portal. ETEC MAGASIN | SID 20
2018
2016
Två ljusa decennium
2007 2015
Uppdrag företag

decennium på Etec

2007

Färgglad gåva Två ABB­robotar skänks till skolan av Scania och DynaMate. En processanläggning byggs tillsammans med OKG.

2012

Jubileum

Etec firar 10 år med storslagen jubileumsfest i november.

2008

Prisbelönt Etec utses till Årets teknikutbildning av Teknikföretagen. Teknikhuset kompletteras med ytterligare en sektion.

2011

Fler robotar Swedwood och Scania sponsrar Etec med två nya robotceller. Etec ansöker om att få starta tre nya Yh­utbildningar.

2009

Utställare Etec ställer ut på Scanautomatic i Stockholm. E.ON Es får distansutbildning för distributionselektriker och servicetekniker. Första numret av Etecs årliga rekryteringsmagasin, Etec Magasin, ges ut i samarbete med KrePart.

2010

Egen lärobok

Etec, SP och OKG lanserar läroboken Mätteknik för processindustrin. Rektor Ylva Alexandersson väljs in som ledamot i Instrumenttekniska föreningens styrelse.

Avknoppning

Elajo avyttrar Etec. Trion Ylva Alexandersson, Björn Lekselius och Thomas Norström tar över skolan och säkrar därmed dess framtid.

Hållbarhet

Stora steg tas mot att bli Sveriges smartaste och hållbaraste skola. Mätutrustning kopplad till smart, digital teknik installeras och blir integrerade delar i undervisningen.

Husköp

För att få plats med den växande skaran Yh­studenter köper Etec en förskola i Kungsbacka på 300 kvadratmeter som blir ett naturligt steg i hållbarhetsarbetet.

2020 2021 2022
ETEC MAGASIN | SID 21
2012 2010
2009
2020 2022

”Stora möjligheter att utvecklas

Elajo är det stora bolaget med det lilla företagets närhet. Efter drygt sex decennier i Oskarshamn finns Elajo numera på många orter, precis där kunderna och framtidens medarbetare är.

Anton Fellt och Simon Bergsten har jobbat på Elajo i 11 respektive 14 år. Båda har gått Etec Teknikutbildning och fått testa på att göra olika saker inom Elajo.

Anton började på Elajo som projektledare och är idag platschef i Oskarshamn. Simon är serviceelektriker och jobbade tidigare inom entreprenad. Idag åker han runt till privatpersoner, företag, kommuner och regioner och gör olika eljobb.

– Det händer massor i branschen som gör att man utvecklas hela tiden. Idag är vårt fokus framför allt kopplat till energieffektivisering som ger låga driftkostnader. Solenergi, nya belysningsalternativ och elbilsladdning. Det är givande, säger Simon. Även Anton tycker att det bästa med att jobba på Elajo är möjligheten att få utvecklas inom yrket och träffa kunderna.

– Elajo har en väldigt stor bredd. Vi jobbar både med privatpersoner och kunder inom industrin, kärnkraften och kommuner och regioner. Det ger stora möjligheter att få prova på olika arbetsuppgifter och träffa olika kunder och medarbetare.

Att man är del av något större, där alla kollegor jobbar mot samma mål är en viktig orsak till att både Anton och Simon stannat kvar så länge. En annan att bolaget, trots sin storlek idag, fortfarande är som ett litet företag, med en platt organisation.

– Samtidigt som vi i princip kan ta oss an vilka uppdrag som helst, är allt ändå så enkelt, fritt och lättjobbat. Vi är ett lag med projektledare och elektriker i olika åldrar som stöttar varandra i alla lägen. Vi har resurserna och stabiliteten för både större entreprenader och mindre servicejobb, avslutar Anton.

För många är Elajo förknippat med el. Men vi är starka inom säkerhet, mekanik och energi. Vi har också SystemOne – vår egen plattform för smarta fastigheter. Hos oss jobbar därför allt från elektriker, säkerhetsexperter, mjukvaruutvecklare och ingenjörer, till servicetekniker, svetsare och mekaniker.

elajo.se För framtidens Sverige
Simon Bergsten och Anton Fellt

Teknikintresset ledde honom till drömjobbet

Teknikintresse i allmänhet, och för båtar och V8­motorer i synnerhet, hade han sedan barnsben. Men att söka teknikutbildning och så småningom börja arbeta på ett ingenjörsföretag var långt ifrån självklart.

Att 24-årige Anton

Larsson har hittat hem hos konsultoch ingenjörsföretaget Maskinteknik i Oskarshamn AB råder ingen tvekan om. Sedan han inledde sin yrkesbana med sommarjobb 2021 har karriären gått spikrakt uppåt. I dag jobbar Anton som både konstruktör och projektledare.

– Det är ett fantastiskt roligt jobb där jag är med hela vägen från första kontakt med kund till att ta fram och leverera unika tekniska lösningar och produkter, förklarar han entusiastiskt.

För Linda Sharp från ledningsgruppen för Maskinteknik och processledare Emmelia Haglind på Teknikcollege Östra Småland är Antons resa in i arbetslivet ett tydligt exempel på

hur tidigt teknikintresse kan leda till lokal kompensförsörjning.

– Vårt syfte är att öka ungdomarnas intresse för teknik så att de ska se tekniskt inriktade utbildningar som det självklara valet inför gymnasiet och även eftergymnasiala utbildningar. Det ska i sin tur bidra till att industri­, verkstads­ och teknikföretagen i regionen enklare ska kunna rekrytera kompetent personal, förklarar Emmelia Haglind.

MASKINTEKNIK ÄR mitt uppe i en tillväxtfas och kommer att behöva nyanställa ytterligare personal inom en inte alltför avlägsen framtid. Att vara anslutna till Teknikcollege och aktivt delta i olika typer av evenemang som riktar sig till både ungdomar och skolpersonal ser Linda Sharp som en stor fördel i jakten på passande arbetskraft.

– Genom samarbetet med Teknikcollege kan vi gemensamt jobba för att väcka teknikintresset och hitta nya lösningar för en långsiktig kompetensförsörjning till våra företag. Ensam är man inte stark, framhåller hon. Anton Larssons väg till drömjobbet

o Teknikcollege Östra Småland är ett samarbete mellan kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Vimmerby, Västervik och Hultsfred.

o Erbjuder företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv. Kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag arbetar tillsammans för att öka utbildningars status och kvalitet.

o Teknikcolleges vision är att industri-, verkstads- och teknikföretagen i regionen ska kunna rekrytera kompetent personal som har en kortare väg till att bli produktiva samt hjälper till att uppfylla företagens egna mål och visioner.

gick via det tidiga teknikintresset till teknikprogrammet på Mönsteråsgymnasiet. En engagerad studievägledare och den egna insikten kring de framtida möjligheterna inom teknikbranschen ledde honom till fortsatt ingenjörsutbildning på Linnéuniversitetet. Efter utbildningen fick han kännedom om Maskinteknik och resten är historia.

– Jag är stolt över mig själv att jag vågade ta steget och söka jobb här utan några tidigare kontakter. Att sedan komma hit var en riktig wow­upplevelse när det gäller både bemötande och maskinpark, konstaterar han.

ETEC MAGASIN | SID 23
Att komma hit var en riktig wow-upplevelse när det gäller maskinparken.
Teknikcollege FAKTA Anton Larsson har hittat hem hos Maskinteknik. Här tillsammans med Teknikcolleges processledare Emmelia Haglind och Linda Sharp från företagets ledningsgrupp.

Utbildning med jobbgaranti

En examen från Yh­utbildningen Automationsingenjör för hållbar industri 4.0 är en säker väg till fast anställning. Arbetsmarknadens behov av automationsingenjörer är mycket stort!

Under

senare

år har automationsområdet genomgått enorma förändringar. Från fysiskt slutna system, till dagens digitala verklighet, där allt från mindre enheter till stora komplexa system kan fjärrstyras och övervakas. Det är i den verkligheten Automationsingenjör för hållbar industri 4.0 tar sitt avstamp.

Etec Teknikutbildning startade en uppdaterad version av Automationsingenjör för industri 4.0, med tillägget för hållbar industri, hösten 2022. Yh­utbildningen hade då haft ett uppehåll på skolan i två år.

TILL HÖSTEN 2023 börjar ytterligare en kull med studenter.

– När vi fyller upp alla platser i båda årskurserna blir det ett 40­tal Yh­studenter här på skolan, säger Magnus Thunberg, lärare och ansvarig inom IT på Etec Teknikutbildning.

Intresset för Yh­utbildningen är stort och har så varit sedan starten 2006. Cirka 200 studenter har tagit examen vid automationsingenjörsutbildningen genom åren. Den goda arbetsmarknaden inom automationsområdet leder till att de allra flesta går

Nyrekryteringsbehovet av automationsingenjörer i regionen är stort.

MAGNUS THUNBERG

vidare till anställningar som automationsingenjörer eller till tjänster med motsvarande kompetensnivå.

– Nyrekryteringsbehovet av automationsingenjör i regionen ligger mellan 70–120 stycken inom en treårsperiod, säger Magnus Thunberg.

UTBILDNINGEN ÄR skräddarsydd efter arbetsmarknadens behov. Och ett nära samarbete med näringslivet gör att Etec kan erbjuda ett toppmodernt lärande. Studerande har tillgång till det mesta av den senaste tekniken inom automationsområdet. Allt för att vara i fas med automationsområdets krav på kompetent arbetskraft.

– Särskilt på den digitala sidan går utvecklingen väldigt snabbt. Där har vi nyligen tecknat ett skolavtal för virtualiseringsprogramvara från VMware som används för att förenkla användandet av utvecklingsprogram, säger Magnus Thunberg.

Betoningen på hållbarhet i utbildningen synliggörs genom sambandet

mellan teknik, miljö och ekonomi.

– Miljön har en väldigt stor betydelse i allt vi gör i utbildningen. Studenterna får kunskaper och färdigheter i arbetet med Agenda 2030.

I utbildningen diskuterar vi bland annat om hur man hushåller med jordens ändliga resurser, hur vi tillämpar cirkulär ekonomi inom industrins produktionsutrustningar och det som produceras, säger Magnus Thunberg.

FAKTA

Namn: Automationsingenjör för hållbar industri 4.0

Antal Yh-poäng: 400 Studietid: 2 år Praktik: 23 veckor LIA (Lärande i arbete)

Sista ansökningsdag: 15 maj 2023 Studieform: Platsförlagd på skola och företag (LIA)

Nästa kursstart: Hösten 2023.

Yh­studenten Hannes Sjöberg siktar på ett jobb inom automationsområdet efter avklarad examen.

ETEC MAGASIN | SID 24
Yh-utbildningen

Automationsingenjör för hållbar industri 4.0

Kursplan

Läsår 1

n Industriella styroch operatörssystem

Syftet med kursen är att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna dokumentera, programmera, installera och idriftta en automationsanläggning innehållande styr­ (PLC) och operatörssystem (HMI).

n LIA 1 Installation av el och automationsutrustning

Kursens syfte och mål är att studenten ska lära sig hur eloch styrsystem ansluts mot den fysiska produktionsutrustningen. Hur ett automatikskåps layout och dess utförande har betydelse för identifiering av dess utrustning samt tillgängligheten för framtida service, utbyte och felsökning. I kursen ska studenten även lära sig hur förebyggande och avhjälpande underhållsarbete praktiskt utförs.

n Industriell automation och fältbusskommunikation

Syftet med kursen är att vidare utveckla och tillföra kunskaper, färdigheter och kompetenser från kursen Industriella styr och operatörssystem, för att kunna dokumentera, programmera, installera och idriftta ett automationssystem innehållande ethernetbaserad fältbusskommunikation.

n LIA 2 Automationsteknik

Kursens syfte och mål är att studenten ska lära sig hur förebyggande och avhjälpande underhållsarbete utförs på PLC­styrda automationsutrustningar.

n Industriell automation med servo- och robotapplikation

Syftet med kursen är att vidareutveckla och tillföra kunskaper, färdigheter och kompetenser från kursen ”Industriell automation och fältbusskommunikation” för att kunna dokumentera, programmera, konfigurera och idriftta en automationsanläggning innehållande programmerbara säkerhetsfunktioner, robot­ och servosystem.

För mer information gå in på etecteknikutbildning.se eller kontakta Louise Lindberg på telefon 0702­922046 eller louise.lindberg@etecteknikutbildning.se

Läsår 2

n Industriell automation och industriell IT

poäng

Syftet med kursen är att utveckla och tillföra kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna programmera, konfigurera och implementera automationsanläggningar (PLC, HMI, SCADA) med Ethernet baserad kommunikation på fält och kontrollnivå. Kursen syftar även till att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna implementera och konfigurera gränssnitt till ovanliggande system och nivåer typ MES­ och affärssystem.

n LIA 3 Industriella automationssystem och industriell IT

poäng

Kursens syfte och mål är att studenten ska utveckla sina kompetenser inom området industriell datakommunikation och detta i första med focus på fältnivå. Ett viktigt område är också att lära sig hur det aktuella LIA­ företaget arbetar med integreringen mellan traditionella administrativa IT­ system och industriella informationsoch styrsystem.

n Industriell automation för flexibel och skalbar IT-struktur Syftet med kursen är att utveckla och tillföra kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna programmera, konfigurera och implementera automationsapplikationer baserade på referensarkitekturen för Industri 4.0 (RAMI 4.0).

n Automationsprojekt

poäng

poäng

Kursens syfte och mål är att de studerande tillsammans med ett antal studenter skall genomföra ett automatiseringsprojekt av en automatiserad produktionsanläggning. Anläggningen ska programmeras, konfigureras och drifttas utefter en kunds önskemål. Syftet är att de studerande förutom att genomföra de praktiska momenten även ska träna på att arbeta projektorienterat med hjälp av processer och rutiner i en färdig projektmodell.

n Examensarbete Automation

poäng

Kursens syfte och mål är att studenten skall visa förmåga att använda erhållna kunskaper för att självständigt behandla en given uppgift.

n LIA 4 Smart industri

poäng

Eftersom de flesta industriföretagen står inför att ”koppla upp” sin verksamhet och påbörja sin digitaliseringsresa så är det svårt att hitta företag som kan erbjuda LIA­plats som helt kan visa vad industri 4.0 och Smart industri innebär. Kursens syfte och mål är dock att de studerande ska få förståelse för vilka strategier det aktuella företaget arbetar med för att bli framgångsrika inom området digitalisering och automatisering.

50 poäng 50 poäng 25 poäng 60 poäng 20 poäng
45
30
40
25
25
15
ETEC MAGASIN | SID 25

Nickel blev guld värd för Start-Up

Han är en av de första studenterna som utbildade sig till automationsingenjör vid Etec. I dag är Fredrik Nickel guld värd för Start­Up. En mycket uppskattad medarbetare på företaget, som är ett konsultbolag inom energi­ och industribranschen.

Efter examen

från Etec 2006 arbetade Fredrik Nickel på OKG tills han 2011 blev anställd på Start­Up.

– Fredrik kom in på en tjänst som tekniker. Han visade intresse, engagemang och kompetens och lärde sig snabbt både process och teknik. Han fick chansen att lära sig mer om automation och programmering vilket är området han arbetar inom idag, säger Anders Kallin, vd för Start­Up.

Fredrik Nickel arbetar med att byta ut gamla automationssystem till de nya varianterna som är branschstandard i dagsläget. I första hand finns kunderna i Stockholmsregionen och södra Sverige.

– Programmeringen av systemen sköter jag mestadels från kontoret i Stockholm. Medan driftsättning sker på plats hos kunden och då kan det handla om att vara på plats ett par dagar.

Arbetet sker i projektform. Beroende på omfattning kan flera programmerare och konstruktörer vara inblandade under ledning av en projektledare.

START-UP HAR 67 anställda, majoriteten är konsulter jämnt utspridda på företagets fem affärsområden, automation, elkonstruktion, elkraft, process och instrument.

FAKTA

Ålder: 36 år

Bor: Årsta, stadsdel i Söderort, Stockholm

Familj: Mamma och syskon i Kalmar

Yrke: Automationsingenjör

Intressen: Musik och matlagning

– En anledning till att jag trivs så bra här är möjligheten till utveckling. Plus att det är en härlig familjär stämning bland kollegerna, säger Fredrik Nickel.

I en teknikintensiv bransch gäller det att hålla sig ajour med utvecklingen. Medarbetarna utbildas därför fortlöpande i de senaste teknikerna och får en ständig utveckling genom att de är med i olika projekt.

ATT START-UP värnar om personalen speglar sig i låg personalomsättning. Flera av cheferna har teknisk bakgrund och är ofta med vid exempelvis driftsättning av ett nyinstallerat automationssystem.

– För mig var Etec språngbrädan in i den här branschen. En bransch där det finns mycket att göra och med ett stort behov av personal, konstaterar Fredrik Nickel.

För mig var Etec språngbrädan in i den här branschen.

Start­Up håller alltid ögonen öppna för nya tekniska talanger.

– När vi rekryterar så handplockar vi personer, och gärna sådana som Fredrik, som har en hög teknisk kompetens, problemlösningsfokus och stor arbetsglädje. Resultatet är att vi känner oss fullkomligt trygga med våra medarbetare och vi vet att de levererar till 100 procent hos våra kunder, säger Anders Kallin.

Kalmarkillen Fredrik Nickel landade ett toppjobb i Stockholm tack vare sin utbildning till automationsingenjör vid Etec Teknikutbildning i Oskarshamn.
ETEC MAGASIN | SID 26
Fredrik Nickel

Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid?

Då är du välkommen till oss på BEVI. Vi är specialister på energieffektiva drivsystem och kraftgenerering och arbetar bland annat med utrustning och service till fossilfri energiproduktion som vattenkraft och vindkraft.

Genom att renovera och förlänga livet på vattenkraftstationer bidrar BEVI till att minska CO2-utsläpp med 67 000 ton per år vilket vi är väldigt stolta över.

BEVI AB, Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla | www.bevi.se

scania oskarshamn

med sikte på framtiden

Scanias syfte är att leda omställningen till ett hållbart transportsystem. Detta gör vi genom att utveckla säkra, smarta och energieffektiva transportlösningar. En stor del av vår omställning handlar om att fasa ut koldioxidutsläppen från vår fordonsflotta och låta fler av våra elektrifierade fordon ta plats.

Scania Oskarshamn tillverkar hytterna till hela Scanias Europamarknad och vi är stolta över att vår produktion sedan årsskiftet 2020/2021 endast drivs av förnybart bränsle. Vi är en modern industri med hög automation och teknologi.

Tillsammans formar vi framtiden.

M Y CM MY CY CMY K Annons ETEC 2021 Yaskawa_185x65mm utfall.pdf 1 2021-12-16 16:28:47
C
www.scaniaoskarshamn.se

Attraktiva utbildningar

Etec Teknikutbildning växer rejält när det gäller företagsutbildningar.

En medveten satsning på kompetenshöjning av industriföretagen i regionen har burit frukt.

I dagsläget

omsätter företagsutbildningarna cirka två miljoner kronor per år, fördelat på ett tjugotal utbildningar i det fasta utbudet. Plus ett antal skräddarsydda utbildningar.

Ambitionen är att öka till 100 utbildningar och att nå en omsättning på fem miljoner kronor på årsbasis. Allt enligt den ambitiösa femårsplanen som antogs i samband med ägarbytet på skolan 2020.

– Efter en dipp under pandemin så ser vi nu ett stadigt växande intresse för våra företagsutbildningar, säger

Ylva Alexandersson, vd vid Etec Teknikutbildning.

En tydlig trend är att upptagningsområdet växer. Från de lokala industriföretagen i Oskarshamn och grannkommunerna till att numera i princip innefatta hela Småland.

THOMAS NORSTRÖM, delägare och lärare, har huvudansvaret för företagsutbildningarna.

– Ikea Industry i Hultsfred har vi fått mycket positiv respons ifrån på de utbildningar som vi anordnat för dem.

ETEC TEKNIKUTBILDNING jobbar ständigt med att utveckla nya kurser och tar gärna emot förslag och intresseanmälningar på ytterligare utbildningar som saknas i det breda kursutbudet.

– Förutom de ordinarie kurserna så kan vi i princip alltid erbjuda skräddarsydda utbildningar. Det kan röra sig om ett företag som behöver

kompetensutveckla en handfull anställda i ett nytt automationssystem. Om kompetensen inom ett specifikt område saknas här på skolan, så har vi ett stort nätverk av externa lärare som vi kan anlita. Vi ser alltid till att leverera utbildningar i toppklass, betonar Thomas Norström.

DE SKRÄDDARSYDDA utbildningarna sker ofta på plats ute på företagen. En stor fördel för deltagarna som då kan tillgodogöra sig sina nya kunskaper på hemmaplan.

OKG, Scania, Saft och Ikea är några av de företag som köper in skräddarsydda utbildningar och som också låter sin personal ta del av det ordinarie kursutbudet. De kurser som ges finns inom sex olika kategorier: mät­ och reglerteknik, elteknik och säkerhet, industriautomation, IT/industriell IT, hydraulik och ledarskapsutbildning. Utbildningen i ledarskap svarar skolans rektor Björn Lekselius för.

ETEC MAGASIN | SID 28
Thomas Norström håller workshop i GX Works 3 för Kevin Dahlberg och Fredrik Larsson från Saft Batteries.

Etec banade väg för yrkeskarriär

Gymnasievalet var långt ifrån självklart.

Drygt tio år efter examen kan Viktor Olsson nöjt konstatera att Etec banade väg för hans yrkeskarriär och nuvarande jobb som underhållsingenjör på SKB.

Det var hans allmänna teknikintresse som slutligen avgjorde att Viktor Olsson hamnade på Etec efter att ha velat fram och tillbaka inför sina gymnasiestudier. Ett val som han inte ångrar i dag.

– Det var en bred och grundläggande utbildning som skapade massor av möjligheter för framtiden, framhåller den 29­årige underhållsingenjören som huserar på SKB sedan snart tre år tillbaka.

KÄRNKRAFTSBRANSCHEN KOM han i kontakt med via sin APL redan under utbildningstiden. Det ledde till att han började jobba som konsult på OKG via företaget APP Start­Up. Efter två och ett halvt år gick han över till en anställning som underhållsingenjör med OKG som arbetsgivare.

– Efter fem år var det dags att ta nästa steg i yrkeskarriären och då kändes SKB som ett naturligt val. Mellanlagret Clab är en intressant anläggning och jag hade hört mycket positivt om SKB. Bra stämning och bra arbetskultur, berättar Viktor.

I juni 2020 började han sin anställning som underhållsingenjör på SKB. Ett arbete han beskriver som väldigt

varierande med både projektarbete på kontoret och mera praktiskt arbete ute i verksamheten.

– Det var just variationen som lockade mig, förklarar Viktor och passar samtidigt på att framhålla de kunskaper han fick under de tre åren på Etec som mycket användbara hela yrkeslivet.

NÅGOT HANS arbetsgivare SKB instämmer i till fullo. Genom samarbete med Etec via såväl programråd för gymnasieutbildningen som ledningsgruppen för återstartade Yh­utbildningen säkerställs att eleverna får rätt förutsättningar för framtida anställningar.

– Genom Etecs utbildningar förser vi oss, våra entreprenörer och kommunens industri med rätt rustade medarbetare, konstaterar kommunikatör Kajsa Engholm som även jobbar med studentkontakter på SKB.

Som relativt nybliven småbarnsförälder känner Viktor Olsson att han är på rätt plats i arbetslivet just nu. Men han ser det inte som omöjligt att så småningom avancera och utveckla sin yrkesroll inom SKB.

FAKTA

Ålder: 29 år

Viktor Olsson

Bor: Hus i centrala Oskarshamn

Familj: Sambo Nelly Ragnarsson och dottern Lilly som föddes sommaren 2021

Yrke: Underhållsingenjör på SKB

Intressen: Umgås med familj och vänner, spelar fotboll i Fliseryds IF

Genom Etecs utbildningar förser vi oss med rätt rustade medarbetare.

– De har varit tydliga med att den möjligheten finns om man är intresserad. Det är också något som gör att jag fortfarande är tacksam för min gymnasieutbildning på Etec, säger han.

För underhållsingenjör Viktor Olsson innebär jobbet på SKB både projektarbete och mera praktiska uppgifter.

I Clabs anläggning på Simpevarpshalvön mellanlagras använt kärnbränsle i väntan på att slutförvaret ska tas i drift. Fotomontage av det planerade Kärnbränsleförvaret. Foto: SKB

ETEC MAGASIN | SID 29

Viktiga kuggar i Safts utvecklingsprocess

De forna Etec­eleverna är viktiga kuggar i den framtida utvecklingsprocessen.

När automationsnivån hos Saft AB i Oskarshamn ska höjas avsevärt inom de kommande fem åren är behovet av kompetent personal stort.

Även om

deras yrkeskarriärer tagit olika vägar har arbetskamraterna Alexander Örnborg, Kevin Dalberg, Fredrik Larsson, Simon Lundgren och Marcus Israelsson en sak gemensamt; de har alla gått på Etec.

– Oavsett vilka yrkesroller och vilken erfarenhet vi har i dag har utbildningen på Etec varit en bra bas att utvecklas ifrån, konstaterar Kevin Dahlberg och hans kollegor nickar instämmande.

Samarbetet med Etec är otroligt viktigt för vår kompetensförsörjning.

HAN FLYTTADE själv till Oskarshamn från Västergötland för att läsa gymnasieutbildning på Etec och direkt därefter Yh­utbildningen till automationsingenjör. Via APL kom han i kontakt med Saft AB och fick anställning på elverkstaden när han slutade skolan.

– Det är ett väldigt mångsidigt arbete som omfattar både process­ och tillverkningsindustri, säger Kevin som sedan 2019 är ansvarig för PLCprogrammering.

I LIKHET med sina arbetskamrater med bakgrund från Etec framhåller han möjligheterna till vidareutveckling inom företaget. Ett exempel på detta är Fredrik Larsson som gjorde i stort sett alla sina praktikperioder på Saft

AB under gymnasieutbildningen och dessutom hade sommarjobb under Yh­utbildningen.

– Jag fick fast anställning redan sju veckor innan examen. Jag jobbade inledningsvis på elverkstaden och sedan knappt ett år tillbaka som produktionstekniker, berättar Fredrik som just nu är involverad i den nya robotlinje som ska tas i drift under 2023.

– Det är en kopia av vår befintliga robotlinje med förbättringar och nyare system som håller på att byggas i Kina.

Vi håller kontinuerlig kontakt med dem för att tolka och granska samt följa produktionen för att den ska bli en förbättrad kopia av vår befintliga linje. Det är en spännande utmaning att vara delaktig i tillverkningen på distans. Likaså är det vi som kommer att ha huvudansvaret när den så småningom ska tas i drift, förklarar han.

THOMAS IVARSSON, som är arbetsledare på elavdelningen vid Saft AB och sitter med i programrådet för Etecs

ETEC MAGASIN | SID 30
gymna­ Marcus Israelsson Tog examen från tidigare Ky­utbildning 2010 och har varit Saftanställd sedan 2013. Fredrik Larsson Har gått både gymnasieoch Yh­utbildning och började jobba redan innan examen 2018. Alexander Örnborg Tog gymnasieexamen 2009 och jobbar numera på IT­avdelningen.

utvecklingsprocess

Spännande framtidsutmaningar

Ökad automation för effektivare produktion. Nya direktiv från koncernledningen sätter höga krav på verksamheten hos Saft AB i Oskarshamn.

Verksamheten i Oskarshamn har succesivt automatiserats allt mer. Robotar har i hög utsträckning tagit över både farliga och monotona processer i produktionen. Samtidigt ska bra bli ännu bättre.

– Vi har nyligen fått en ny CEO för hela Saftkoncernen och det har medfört ännu högre krav på automatisering och effektivisering av verksamheten, berättar Christian Iveslätt som är underhålls­ samt produktionsteknisk chef i Oskarshamn.

Iveslätt och arbetsledare Thomas Ivarsson.

De båda betonar samtidigt att satsningen på ökad automation, och även energieffektivisering genom en rad olika åtgärder, bidrar till att öka attraktiviteten som arbetsgivare för Saft AB.

– Hela verksamheten står inför en spännande utmaning som både ställer krav och ger nya möjligheter till fortsatt utveckling för våra medarbetare, säger de.

Saft AB

• Saft­koncernen har cirka 4 100 anställda globalt. Saft­koncernen ägs av franska Total.

• Saft­koncernen har 14 fabriker och är representerade i 19 olika länder.

Simon Lundgren

Gick ut gymnasiet 2015 och har jobbat på elverkstaden sedan 2020.

Gick

sieutbildning, ser många fördelar med samarbetet. Behovet av kompetent personal är stort.

– Det är svårt att hitta rätt arbetskraft och samarbetet med Etec är otroligt viktigt för vår kompetensförsörjning. Utbildningen på Etec en väldigt bra grund. Vi ser också mycket positivt på att Yh­utbildningen är tillbaka igen, säger han och får nickade medhåll från kvintetten med tidigare Etec­elever som numera sitter på olika nyckelroller i Saft AB:s produktion.

FRÅN ÅRSSKIFTET har Saft AB en tydlig femårsplan för den framtida automatiseringen, så kallad road map. Det är en utvecklingsprocess som kräver ytterligare kompetens i verksamheten.

– Vi är på gång att både rekrytera extern personal och höja kompetensen internt. Det gäller inom både el och automation, förklarar Christian

• Saft AB i Oskarshamn är störst inom koncernen vad gäller antal anställda och omsättning.

• Saft AB:s produkt bygger på Waldemar Jungners världspatent från 1899.

• Saft AB:s fabrik i Oskarhamn stod färdig redan 1916 så här finns batterihistoria sedan mer än 100 år tillbaka.

Thomas Ivarsson, arbetsledare elavdelningen, och Christian Iveslätt, underhållssamt produktionsteknisk chef, ser mycket positivt på Saft AB:s samarbete med Etec.

ETEC MAGASIN | SID 31
Kevin Dahlberg både gymnasie­ och Yh­utbildning och är sedan 2019 ansvarig för PLC.

Kunskapslyft för länets industri

Under två års tid har företagen i Kalmar län haft en unik möjlighet att utbilda sin personal. Helt gratis! Etec Teknikutbildning har bidragit med populära, kompetenshöjande kurser i automation, hydraulik och styrteknik.

Kompetenslyft

i Kalmar län är ett ESF­projekt och omfattar hela Kalmar län och drivs av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling i samarbete med Campus Västervik, IUC Kalmar län och med stöd av Region Kalmar län.

– En fantastisk möjlighet och en jätteförmån för företagen att gratis kunna kompetensutveckla sin personal, säger Ylva Alexandersson, vd för Etec Teknikutbildning.

ETEC TEKNIKUTBILDNING tillsammans med en rad andra utbildningsanordnare har under en tvåårsperiod fram till den sista december 2022 utbildat drygt 1 000 deltagare från sammanlagt 117 industriföretag och företag med industrinära verksamhet. Syftet med projektet är att både medarbetare och företag ska stå rustade för en ny situation under och efter Covid­19.

Sammanlagt har kompetenslyftet kunnat erbjuda ett femtiotal olika kurser med fokus på industriteknik. Målgruppen är såväl småföretag som de stora industribjässarna i länet. Tillsammans med företagen har behoven av kompetensutvecklingsinsatser identifierats och målgrupper har definierats för respektive företag.

– Projektet har skapat många ringar på vattnet. Förutom det mest uppenbara, att kompetensen har höjts hos företagen, så har det också skapats nya nätverk mellan företag. Något som förhoppningsvis genererar nya typer av behovsanpassade utbildningar mot samverkande företag framöver, säger projektledare Henrik Jardbring vid Nova Utbildning.

ETEC TEKNIKUTBILDNING har bidragit med tre kurser där drygt 70 personer har deltagit. En tredagarskurs i styrteknik för medarbetare i industrin, till exempel operatörer och servicetekniker, som har behov av grundläggande kunskaper i styrteknik. En distanskurs, Automation för industrin

i Kalmar län, för medarbetare som vill utveckla sina kunskaper för att skapa och felsöka i PLC­program med hjälp av utvecklingsverktyg samt hantera programmeringsspråk enligt standard IEC 61131­3. Samt en kurs i hydraulik, som vänder sig till medarbetare i industrin som har behov av grundläggande kunskaper i hydraulik.

– Det här är ett projekt som verkligen gynnar industrin och näringslivet i regionen. Vi hoppas att Nova får igenom ansökningar för flera liknande projekt i framtiden, säger Ylva Alexandersson.

FAKTA

Projektet Kompetenslyft Kalmar län startade våren 2021 och pågår under två år. Det är ett omfattande projektsamarbete mellan Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Campus Västervik och IUC Kalmar. Satsningen finansieras av Europeiska socialfonden med 7,8 miljoner kronor och med 2,9 miljoner kronor från Region Kalmar län.

ETEC MAGASIN | SID 32
Kompetenslyftet
Thomas Norström, kursledare vid Etec Teknikutbildning AB med kursdeltagare från Södra Wood Mönsterås på kursen Grundkurs Hydraulik. Deltagare från Gunnebo Fastening systems / Gunnebo Industrier på kursen Grundkurs Hydraulik

Du

Studera på hemmaplan, vägen till jobb finns här! Läs mer om vårt utbud på www.novaoskarshamn.se
producerar fossilfri el, bland annat genom kärnkraft. Vi tror att du pluggar idag och är vår nya stjärna om några år. Hos OKG är du delaktig i att ta fram hållbara och smarta lösningar för framtiden.
OKG
Det gör vi med.
gillar smarta lösningar.

Från Yh till toppjobb i Abu

De gick i samma årskull på Yh­utbildningen till automationsingenjör vid Etec. De har även arbetat ett par år tillsammans på OKG. Numera är Marcus Ivarsson och Sebastian Nilsson kolleger vid en kärnkraftsanläggning i Abu Dhabi, där de bor med sina respektive familjer.

Utan Yh-examen

hade vi aldrig hamnat här, säger de båda samstämmigt.

Våren 2021 blev Marcus Ivarsson kontaktad av en rekryterare på Linkedin. Han arbetade då som underhållsingenjör på SKB. Rekryteraren frågade ifall Marcus var intresserad av att arbeta på ett kärnkraftverk i Abu Dhabi. Hans fru, Felicia Lindh, som tidigare arbetat i Abu Dhabi, mer eller mindre övertalade honom att åka.

– Det mycket goda löneläget och chansen att få prova något nytt vägde tungt för beslutet, säger Marcus Ivarsson.

I slutet av maj 2021 var den omfattande pappersexercisen i form av arbetstillstånd, hälsodeklarationer med mera klar. Familjen kunde då flytta med sin då ettårige son Winston till en stor fyrarumslägenhet på över 200 kvadratmeter, belägen två timmars resa från centrala Abu Dhabi.

– Marcus hörde av sig till mig när det var klart med Abu Dhabi för hans del och frågade ifall jag inte också var sugen på att arbeta där, berättar Sebastian Nilsson.

SEBASTIAN OCH hans fru Madeleine Dahleman hade sagt att de någon gång i livet skulle prova på att arbeta utomlands. Och nu hade de chansen. För dem var den stora frågan sonens skolgång och efter en del research kom

det fram till att det skulle gå att lösa. Kontakt togs med samma rekryterare som initialt kontaktade Marcus på Linkedin. I slutet av juli 2021 kunde även Sebastian Nilsson och Madeleine Dahleman och deras son Viggo Nilsson lämna Sverige.

KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGEN DE arbetar på heter Barakah och den består av fyra reaktorer av modell APR­1400. Anläggningen ligger två och en halv timmes bilväg från Abu Dhabi. På grund av långa arbetsdagar, från klockan 6 till 18, måndag till och med torsdag och kortare fredagar, har de valt att bo i anslutning till kärnkraftverket i veckorna.

Kollegerna kommer från hela världen.

– Det är folk från England, Pakistan, USA, Indien, Wales, Sydafrika, Indonesien och arbetsspråket är engelska, säger Marcus Ivarsson.

Blandningen av olika nationaliteter är både spännande och en utmaning.

– Ibland blir det en del kulturkrockar och kommunikationsproblem som tar onödig tid att reda ut, säger Sebastian Nilsson.

Både Marcus och Sebastian har rollen som provningsledare och ser till att tester och prover utförs enligt internationell standard och policy. Kärnkraftverket är nybyggt och de båda var med vid uppstarten av reaktor 1 och 2

Yrke: Instrument- och kontrollkonsult, kärnkraft Ålder: 30 år

Familj: Gift och två barn

Bor: Abu Dhabi

Fritidsintresse: Golf, padel och titta på fotboll

Senast lästa bok: Jakten på miljonerna av 100-miljonersmannen

och den första bränslerevisionen har nyligen utförts.

– Den stora skillnaden jämfört med kärnkraften hemma i Sverige är att systemet i större utsträckning är automatiserat, säger Marcus Ivarsson.

DE TRIVS med livet i Abu Dhabi och även deras respektive och barnen har funnit sig tillrätta. Sjuårige Viggo har börjat på amerikansk skola, Gems American Academy och talar redan flytande engelska.

Pappa Sebastian, som varit aktiv och duktig bandyspelare i Nässjö, Tjust Bandy och BK Bore och gått på bandygymnasium i Nässjö, har funnit sig tillrätta i rollen som hockeyfarsa. Varje

ETEC MAGASIN | SID 34
Marcus Ivarsson FAKTA Marcus Ivarsson tillsammans med sin fru Felicia Lindh och sonen Winston. Familjen består numera av ytterligare en son som heter Elliot. Kärnkraftsanläggningen Barakah som Sebastian Nilsson och Marcus Ivarsson jobbar på.

Sebastian Nilsson njuter av livet i Abu Dhabi tillsammans med frun Madeleine Dahleman och sjuåriga sonen Viggo Nilsson.

Yrke: Instrument- och kontrollkonsult, kärnkraft Ålder: 33 år

Familj: Gift och ett barn Bor: Abu Dhabi

Fritidsintresse: Golf och padel Favorit-tv-serie: Fartblinda

lördag står han vid sidan av rinken och tittar på när Viggo tränar eller har match med Abu Dhabi Wild Cats. Madeleine Dahleman studerar biovetenskap på distans vid Linnéuniversitet.

– Det funkar bra för henne. När det är dags för tenta får hon åka till Dubai och skriva den på ett universitet där, berättar Sebastian.

MARCUS HAR hunnit bli tvåbarnspappa. I september 2022 föddes parets andra pojke Elliot.

– Vi har sagt att vi ska ta ett år i taget här i Abu Dhabi. Just nu trivs vi fantastiskt bra med livet. Och som tur är finns det kylda pooler och det går att få en kall öl, det kan verkligen behövas när temperaturen kryper upp mot 50 grader på sommaren.

Våga satsa på utlandskarriären

Kliv ur komfortzonen och tveka inte! Den som säger nej till jobberbjudandet riskerar att ångra sig för resten av livet. Det är ett råd som Marcus Ivarsson och Sebastian Nilsson ger till dem som funderar på en utlandskarriär.

Marcus Ivarsson och Sebastian Nilsson är anställda på konsultbasis när de arbetar på kärnkraftverket i Abu Dhabi. Deras arbetsgivare är Altrad, ett globalt företag med cirka 52 000 medarbetare i över 50 länder.

– De flesta människor har mål i livet, men förverkligar aldrig dem. Folk kanske har hus och familj som gör att det är svårt att ta steget in i någonting nytt. Men ofta handlar det om att bestämma sig, att inte vela. Tänk inte att det här aldrig kommer att fungera, säger Sebastian Nilsson.

När mejlet kom som bekräftade anställningen i Abu Dhabi visste Sebastian att han måste ta chansen.

– Att lämna tryggheten i Sverige har inte alltid varit spikrakt, men det gäller att alltid ta chansen. När jag fick det där sista mejlet, om jag då hade backat, så hade jag troligen ångrat mig hela livet.

BÅDE SEBASTIAN Nilsson och Marcus Ivarsson har förmånen av att ha stöd av sina familjer i processen med att satsa på utlandskarriären. En sak som underlättade för dem var att

arbetsgivaren hyrde lägenheter åt dem första året i Abu Dhabi.

– Det var skönt att ha ett år på sig att leta efter boende och att komma på plats, säger Marcus Ivarsson.

Även Marcus Ivarsson betonar vikten av att våga ta steget när dörren till utlandsjobbet öppnas.

– Det är lätt att bli för bekväm i det man gör. Samtidigt har jag haft bra feedback från min gamla arbetsgivare som stöttat mig i processen med att ta ett jobb utomlands.

De har närmare 10 års erfarenhet vardera av att arbeta inom kärnkraftsindustrin i Sverige.

– Utan den yrkeserfarenheten hade det varit betydligt svårare att börja sin karriär här nere, betonar Marcus Ivarsson.

YH-UTBILDNINGEN till automationsingenjör vid Etec, där de tog examen 2013, var också viktig för dem båda.

– Utbildningskraven är höga här och våra diplom från Yh kan ha varit avgörande för att vi fick jobb här, säger Sebastian Nilsson.

Deras tidigare arbetsgivare OKG och SKB satsar också hårt på att ständigt kompetensutveckla sin personal. Exempelvis avancerade Sebastian Nilsson från underhållstekniker via underhållsingenjör till projektledare under sina år på OKG.

– Vi har ju också förmånen av att ha varandra här när vi stöter på problem, säger Sebastian.

ETEC MAGASIN | SID 35
Abu Dhabi
Sebastian Nilsson FAKTA

Att bo i en hyresrätt hos Byggebo kändes helt rätt för David Rovinski och Evelina Sjösten Slättås när de flyttade tillbaka till Oskarshamn efter studier. Flytten tillbaka till Oskarshamn innebar också möjlighet att skaffa den egna hästen Embo.

Hyresrätten vinnare i kristid

Krig, räntehöjningar, börsnedgång och skyhöga elpriser har skakat om Sverige ordentligt under 2022. Mest stryk har villaägare och innehavare av bostadsrätter tagit. Det handlar om kostnadsökningar på upp mot 15 000 kronor i månaden.

NATURLIGTVIS DRABBAS även hyresrätten av ökade kostnader. Trots det framstår boendeformen som en vinnare i skakiga tider. När villaägaren får en kostnadsökning på tusenlappar klarar sig hyres­

gästen undan med hundralappar. Det ekonomiska klimatet påverkar inte inomhustemperatur, service, trivsel och trygghet. Allt är lika bra idag som igår. DET BÄSTA av allt är naturligtvis att hyresrätten ger frihet i vardagen. Boende hos Byggebo behöver inte hålla på med snöskottning, underhåll och tråkiga saker. Istället är det fritt fram för livets essanser som resor, båtliv, golf eller varför inte en extraordinär satsning på barnen.

www.byggebo.se

TEL 0491­888 00 HEMSIDA
@Byggebo
@byggebo_ab @Byggebo
AB
i Oskarshamn
i Oskarshamn
Du följer väl oss på sociala medier?

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.