Etec Magasin – 2020

Page 1

TRÄNINGSCAMP I HEMMILJÖ SID 15

YH-UTBILDNING I NY SKRUD SID 27

GULDJOBB I AUSTRALIEN SID 36

ETT INFORMATIONSMAGASIN UTGIVET AV ETEC

40

spännande

sidor

Superkille på ett superjobb Projektledare något i hästväg

UPPDRAG

AT T UTBILDA DINA

MEDARBETARE

Hockeystjärna med tryggad

FRAMTID


ONE Nordic i Kalmar befinner sig i en stark tillväxtfas och vi söker kontinuerligt nya medarbetare

Bli en av oss! Bli en av oss! kompetensutveckling och goda arbetsvillkor? Då är detta något för dig! Trivs du i ett varierande arbete med möjlighet att påverka din egen Bli en iav oss! Vi söker Vill kontinuerligt allaerbjuder åldrar och på alla kompevardag? du arbetakraftmontörer på ett företag som härligt kamratskap, ONE Nordic i Kalmar befinner sig i en stark tillväxtfas och vi söker kontinuerligt nya medarbetare ONE Nordic i Kalmar befinner sig i en stark Trivs du i ett varierande arbete med möjlighet att påverka din egen tillväxtfas och på vi ett söker kontinuerligt nya medarbetare vardag? Vill du arbeta företag som erbjuder härligt kamratskap,

tensnivåer; allt från erfarna och arbetsvillkor? seniora kraftmontörer, montageledare kompetensutveckling och goda Då är detta något för dig! Trivsspecialister du i ett varierande arbete med möjlighet att påverka egen och till dig som vill ta steget in i branschen ochdin rollen som vardag? Vill du arbeta på ett företag som erbjuder härligt kamratskap, kraftmontör. Vi söker kontinuerligt kraftmontörer i alla åldrar och på alla kompekompetensutveckling och goda Då är detta något för dig! tensnivåer; allt från erfarna och arbetsvillkor? seniora kraftmontörer, montageledare Nyfiken? och specialister till dig som vill ta steget in i branschen och rollen som Vi söker Läs mer kontinuerligt och ansök viakraftmontörer i alla åldrar och på alla kompekraftmontör. tensnivåer; allt från erfarna och seniora kraftmontörer, montageledare www.one-nordic.se/karriar och specialister till dig som vill ta steget in i branschen och rollen som Nyfiken? kraftmontör. Mer mer information Läs och ansök via Kontakta avdelningschef www.one-nordic.se/karriar Nyfiken? Daniel Nelson, Läs mer och ansök tel. 74 54 15 via Mer0730 information www.one-nordic.se/karriar Kontakta avdelningschef Daniel Nelson, Mer information tel. 0730 74 54 15 Kontakta avdelningschef Daniel Nelson, tel. 0730 74 54 15 ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska tjänster, entreprenader och underhåll inom energisektorn. Vi hjälper energiproducenter, distributörer samt energianvändare att utveckla, bygga, optimera och underhålla sina anläggningar. www.one-nordic.se ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska tjänster, entreprenader och underhåll inom energisektorn. Vi hjälper energiproducenter, distributörer samt energianvändare att utveckla, bygga, optimera och underhålla ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska tjänster, entresina anläggningar. www.one-nordic.se prenader och underhåll inom energisektorn. Vi hjälper energiproducenter, distributörer samt energianvändare att utveckla, bygga, optimera och underhålla sina anläggningar. www.one-nordic.se

Vi erbjuder och utför tekniska tjänster och projekt inom industri-, installationsoch energisektorn med specialisering inom:

• Industriautomation • El- och installationsteknik

Kalmar – Kristianstad – Västervik –Växjö www.kltkonsult.se

www.eurocon.se

OUR ENERGY – YOUR SUCCESS

BEVI – specialister på energieffektiva och kundanpassade, kompletta drivsystem

BEVI är ett av Nordens största företag inom elektriska drivsystem och kraftgenerering. Vi erbjuder ett brett sortiment av elektriska motorer, växlar och automationslösningar för att hjälpa varje bransch att nå nya nivåer av energieffektivitet och energibesparingar.

BEVI AB, Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla | 0499-271 00 | info@bevi.se | www.bevi.se


3

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Elajo är ett innovativt företag i det moderna samhället El & Energiteknik Elajolöftet är vårt DNA. Med Elajolöftet ger vi marknadens bästa serviceupplevelse och det i särklass största kundvärdet.

Technology Solutions Vi kan nu presentera en helt ny teknologi där vi genom frysning, tining och torkning avvattnar och torkar slammet för att få fram renare vatten och en värdefull slutprodukt. Helt utan polymer och med minimal energiförbrukning.

Mekanik Forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source i Lund, är ett av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekt som idag byggs. I våras skrev vi ett 5-årskontrakt med ESS för mekaniska installationer och material samt avancerade konstruktionsprojekt.

www.elajo.se


4

Heltäckande trio SÄKRAR FRAMTIDEN Rektor, vd och lärare/IT-ansvarig. Nu kan de sätta ytterligare en titel på respektive visitkort: Ägare. Björn Lekselius, Ylva Alexandersson och Thomas Norström är trion som säkrar Etecs framtid.

Att Elajo skulle avyttra Etec har varit klart sedan länge. Hur – och om – ­skolan skulle drivas vidare har dock varit ett oskrivet blad. – Som vd fick jag tidigt förfrågan om att ta över skolan. Men det är ett enormt ansvar och inget jag var intresserad av att göra på egen hand, berättar Ylva Alexandersson, som har varit anställd på Etec ända sedan starten 2002. Thomas Norström har funnits i bolaget sedan 2006 – först som inhyrd konsult och från 2008 som anställd lärare och IT-ansvarig. ­Rektor Björn Lekselius anlände 2018 efter tidigare rektorstjänster i Kalmar. TÄCKER VARANDRA – Vi är tre personer som täcker varandra med kompletterande kunskaper och som även ­känner stor trygghet tillsammans. Under en längre tid har vi jobbat med att komma fram till den bästa lösningen för att utveckla och driva Etec vidare, förklarar Ylva Alexandersson och h ­ ennes kollegor nickar instämmande. – Att lägga ned Etec hade varit en förlust för hela Oskarshamn. Det är en fantastisk skola med en bra mix av gymnasie-, YH- och uppdragsutbildningar med såväl pedagogiska som ämnestekniska kompetenser. Ett koncept som vill vi fortsätta att utveckla, framhåller de. MYCKET HJÄRTA Förhoppningen är att eleverna inte ska märka någon större skillnad när Etec drivs vidare i ny regi. Att behålla och förstärka den familjära och nära stämningen som alltid har kännetecknat skolan är självklart. Likaså ett fortsatt tätt samarbete med Elajo på olika plan. – Vår målsättning är att ha tre gymnasieklasser, två, tre YH-utbildningar och ett stort antal olika uppdragsutbildningar igång. När det gäller YH räknar vi med att ha en ny

”DET ÄR EN ­FANTASTISK SKOLA MED EN BRA MIX AV GYMNASIE-,­­ YH- OCH UPPDRAGS­ UTBILDNINGAR.” utbildning igång till höstterminen 2021. Vi gör också en satsning på att utöka våra företagsutbildningar, berättar Björn Lekselius. De tre ägarna ser även en rad ytterligare fördelar med att driva skolan i egen regi. – Vi gör det här med stort hjärta och ­omtanke, betonar Thomas Norström.


5

FAKTA BJÖRN LEKSELIUS ÅLDER: 47 år BOR: Lindsdal GÖR: Rektor INTRESSEN: Umgås med familj och hund samt läser en del ETECS STYRKA: Viljan att ständigt bli bättre

FAKTA YLVA ALEXANDERSSON ÅLDER: 57 år BOR: Tjuståsa GÖR: Verkställande direktör INTRESSEN: Islandshästar och entreprenörskap ETECS STYRKA: Respekt för kunskapen kärlek till individen

”VI ÄR TRE ­PERSONER SOM TÄCKER ­VARANDRA MED KOMPLETTERANDE KUNSKAPER.”

FAKTA THOMAS NORSTRÖM ÅLDER: 52 år BOR: Gamleby GÖR: Lärare/IT-ansvarig INTRESSEN: Delar dotterns hästintresse och umgås med familjen ETECS STYRKA: Kundbemötandet mot både elever och företag

PRODUKTION KrePart AB, www.krepart.se TRYCK V-TAB, 2019/12


6

Lycklig skilsmässa Koncernchef och tillika vd ­ Stefan Svensson på Elajo ­framhåller ­skilsmässan från Etec som både nödvändig och lycklig.

grundskolan och de som redan är ute i arbetslivet och vill vidareutbilda sig. I dag är det dock inte några företag som driver skolor på detta sätt och det har vi tagit fasta på.

– Det handlar framför allt om att vi renodlar och fokuserar ytterligare på vår kärnverksamhet. Elajos huvudsakliga uppgift är att driva en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade teknik­ lösningar i det moderna sam­hället, säger han och hyllar samtidigt Alf Josefssons initiativ att starta friskolan Etec 2002. – Etec har betytt väldigt mycket för både Elajos kompetensförsörjning och för hela Oskarshamn. Det är – och har hela tiden varit – en attraktiv utbildning för både de ungdomar som ska studera ­vidare direkt efter

LÅNG PROCESS Stefan Svensson, som anställdes som vd och koncernchef den 1 september 2019, berättar att det har varit en lång process fram till avgörandet att skilja Etec från Elajo. Trots styrelsebeslut sedan tidigare. – Jag kom in med nya ögon i ­verksamheten och det bidrog till att processen för att hitta den b ­ ästa lösningen tog fart. Vi skiljs åt som v ­ änner och kommer givetvis att ha ett omfattande samarbete även i f­­ramtiden kring vår kompetens­försörjning, betonar han. Ledorden för det fortsatta ­samarbetet mellan Elajo och de nya ägarna är: Samsyn – Samförstånd – Samarbete – Framtida partnerskap.

”ETEC HAR BETYTT VÄLDIGT MYCKET FÖR ELAJO.”

Med Stefan Svensson vid rodret genomfördes avyttringen av Etec snabbt.

POSITIV UTVECKLING EN LYCKOSAM entré med positiv utveckling och fina resultat inom ­Elajokoncernen. Stefan Svensson kan nöjt konstatera att alla kurvor pekar uppåt. – Det har gått väldigt bra och ­varit en lönsam tillväxt för Elajo under de senaste åren. Det bidrog också till en bra start för mig som ny vd och koncernchef, säger han. Med en gedigen bakgrund som vd för Ocab och dessförinnan i ledningsgruppen för serviceföretaget ISS, vill han bidra med sina erfarenheter till Elajos fortsatta utveckling att bli branschens ledande och mest lönsamma företag. – Förutom att Elajo och Etec går skilda vägar har vi även avyttrat affärsområde Engineering under hösten som ett led i att renodla vår kärnverksamhet, betonar Stefan Svensson.


7

Adam Arvidsson, numera filialchef för Ömangruppen, har ett förflutet som luftburen jägare inom försvaret.

Jägaren jagar nya kunder Sommaren 2019 blev Adam ­Arvidsson filialchef för Öman­ gruppen i Oskarshamn. – Jag har haft stora nytta av det jag lärde mig på Etec, säger han. Adam Arvidsson är född och uppvuxen i Oskarshamn. Han läste El- och energi­ programmet vid Etec och tog s­ tudenten 2006. Därefter var han luftburen jägare i försvaret. Sedan följde en tid som elektriker på bland annat ­Elajo och Sydsvenska Elektriska med kunder inom industri och kärnkraft. Efter en flytt till Stockholm gick han över till att arbeta med kundrelationer och marknadsföring. Han har också arbetat inom marknad och försäljning på Indoor Energy, ett företag som Ömangruppen samarbetar med i det gemensamma bolaget Near4You. UTVECKLINGSARBETE Under 2018 återvände han till Småland och en tjänst som avtalssäljare på ­Ömangruppen i Kalmar. I somras fick han en förfrågan om han var intresserad av en chefstjänst i sin gamla hemstad och han tackade ja. – Jag håller på att utveckla en stabil serviceavdelning i Oskarshamn och Västervik, berättar Adam Arvidsson. Fokus ligger på helhetslösningar

bra s­ amarbeten med kunden. Vi vill ­leverera en affär som är bra för alla parter. Så ska det funka.

FAKTA ADAM ARVIDSSON ÅLDER: 32 år BOR: I Oskarshamn FAMILJ: Sambo och en son på 1 år GÖR: Filialchef för Ömangruppen INTRESSEN: Jakt, fiske och träning SENAST LÄSTA BOK: Clive Cassler:

Final Option

för energibesparing och den personliga kundkontakten. På serviceavdelningen arbetar 17 personer, varav majoriteten är montörer och servicetekniker. – Vi jobbar främst med service­ avtalskunder, mindre ombyggnads­ projekt och på OKG, säger Adam Arvidsson. Målet är att vi hittar

KUNDFÖRSTÅELSE – De erfarenheter jag kommer ha mest nytta av är förståelsen för kundernas behov och att bygga kundrelationer. Jag gillar kundkontakterna och att göra affärer som blir win-win. Jag tycker också det är viktigt att be­hålla närheten både till kunder och till varandra, som det lilla företaget i det stora, säger Adam Arvidsson. Tiden på Etec gav Adam Arvidsson en stabil grund att stå på. – Det är kanonskola där du som elev blir sedd och så är det mycket praktik och en skola med många valmöjligheter. Om att återvända hem till Oskarshamn tycker Adam Arvidsson: – Det känns bra, skönt att komma till en lite mindre stad och att vara närmare familjen. Det finns en positiv anda i stan på ett helt annat sätt än förr i tiden.

FAKTA ÖMANGRUPPEN Företaget erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör värme, ventilation, kyla, energi och automation. Ömangruppen ingår i Near4you, ett samarbete mellan tre företag verksamma i samma bransch. Bolaget satsar på rikstäckande serviceavtal inom fastighetsteknik.


8

Stort fokus på välmående I samarbete med Previa erbjuder Etec skolhälsovård. – Det är viktigt att möta elevernas hälsobehov på rätt sätt och på deras planhalva, säger skolans rektor Björn Lekselius. Larmrapporterna om stress och psykisk ohälsa bland ungdomar är återkommande. – Ungdomars stress är något vi ­måste ta på allvar och undvika att ­hamna i. Skolan får därför inte ­glömma att vi måste arbeta förebyggande och fånga ungdomarna innan stressen blir ett problem, säger Björn Lekselius. Under höstterminen i årskurs 2 får eleverna en föreläsning. Skolsköterskan Malin Jansson föreläser under rubriken: ”Stress, krav och psykisk ohälsa”. HÄLSOUNDERSÖKNING I början av årkurs 2 genomgår ­eleverna en hälsoundersökning, där skolsköterskan får möjligheten till individuella samtal om sådant som stress, kost och motion. – Vid hälsoundersökningen kan skolsköterskan fånga upp elevernas mående så att skolan kan lyfta det som sticker ut lite extra varje läsår, säger Maria Hjelm, utbildningsadministratör för gymnasiet. SMIDIG ÖVERGÅNG En annan del i det omfattande ­förebyggande arbetet är en föreläsning om livet efter skolan. – Det är viktigt att skolan är med

”DET ÄR VIKTIGT ATT ­SKOLAN ­FÖRBEREDER ELEVERNA SÅ ATT ÖVERGÅNGEN TILL YRKESLIVET BLIR SMIDIG.”

Etecs skolhälsovård ligger i framkant inte minst tack vare samarbetet med Previa. Det är Maria Hjelm, eleven Gottfrid Wilensjö och Björn Lekselius rörande överens om. för att förbereda eleverna så att övergången till yrkeslivet utanför skolan, med allt vad det innebär av eget ansvarstagande, blir så smidig som möjligt, säger Björn Lekselius. En årlig hälsoenkät hjälper också till att fånga upp eventuell ohälsa bland elever. – Enkäten blir ett sätt att se ifall vi gör rätt saker. Den hjälper oss att även hitta de elever som mår bra, och förhoppningsvis ge oss svaret på ­frågan: vad är det som gör att de mår bra, säger Maria Hjelm. UPPSKATTAT Gottfrid Wilensjö går i årskurs 2 på ­­ El- och energiprogrammet. Han tycker att elevhälsovården fungerar bra och han uppskattar föreläsningarna som skolan erbjuder. Att skolhälsovården inte ligger i skolans lokaler utan hos Previa i det gamla tingshuset ser han inte som någon nackdel. Tvärtom tror han att det är en fördel om eleverna vill prata med någon om ett känsligt ämne. – Jag tror att många elever

­ ppskattar det. Det är skönt att kunna u gå från skolan när du behöver träffa skolsköterskan. Sedan är det här en liten skola och det lätt att få hjälp ifall du behöver det, säger Gottfrid Wilensjö.


www.soders.eu


10

GYMNASIUM

KURSER & POÄNG • Ansökningskod: EE-ETEC • Program: El- och energiprogrammet • Inriktning: Elteknik • Skol-id: 19892 • Kommunkod: 0882

El- och energiprogrammet

STUDIEPLAN

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL) PRAKTIKEN PÅ ETEC ÄR 20 VECKOR.

KURSER & POÄNG

KURSER & POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott & hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionkunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1

100 poäng 50 poäng 100 poäng 100 poäng 50 poäng 50 poäng 50 poäng 100 poäng

TOTALT 600 POÄNG

100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

TOTALT 400 POÄNG

Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen som Etec måste hålla sig till är denna kursplan preliminär.

ÖVRIGA KURSER KURSER & POÄNG Belysningsteknik CAD 1 Elinstallationer Elkraftteknik Elmotorstyrning Engelska 6 Gymnasiearbete Kommunikationsnät 1 Larm & säkerhet Matematik 2a Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Praktisk ellära Programmerbara styrsystem Programmering 1 Servicekunskap Svenska 2 Svenska 3

TOTALT 1 850 POÄNG

100 poäng 50 poäng 200 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

FÖR DEN STUDIEMOTIVERADE FINNS MER: Nedanstående kurser kan väljas till årskurs 3 Engelska 7 Fysik 1a Kemi 1 Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5

100 poäng 150 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

Med anledning av den snabba tekniska ­utvecklingen som Etec måste hålla sig till reserverar vi oss för eventuella ändringar.


11

Stor chans till jobb Hon tillhör numera den stora skaran av nöjda gymnasieelever på Etec. Hösten 2019 började Evelina Karlsson på El-och energiprogrammet. – Goda möjligheter att få jobb efter studenten och en intressant ­utbildning. Det var det som lockade mig, säger hon.

Evelina Karlsson ska arbeta några år efter skolan för att kunna spara pengar och ­flytta hemifrån. Därefter funderar hon på att läsa vidare. El- och energi­ programmet vid Etec ger allmän ­behörighet till högskola och universitet. Med en gymnasieexamen från det treåriga El-och energiprogrammet finns det goda möjligheter att få ­anställning som installationselektriker, automationstekniker, industrielektriker, driftoperatör, nätverkstekniker, servicetekniker med mera. Många väljer att ta steget till att bli eltekniker, men för att bli certifierad krävs 1 600 timmar som lärling. HAND I HAND Alla elever läser både installationsoch automationskurser. Det blir allt ­ovanligare att någon arbetar som till exempel renodlad kabeldragare. Eftersom el och automation går hand i hand, är det viktigt att eleverna även får med sig delar som rör sådant som kommun­

Evelina Karlsson tycker om Etec. En fräsch skola med bra lärare.

ikationsnät och styrsystem. Eleverna är ute på praktik, APL, a ­ rbetsplatsförlagt lärande, i ­sammanlagt 20 veckor under tre år. Tre veckor är förlagda till årkurs ett, åtta veckor till årskurs två och sista året är e­ leverna ute i nio veckor. – Jag önskar att få praktik på LR-Installation till våren. Kravet från skolans sida är att det ska finnas en handledare på APL-­ platsen. Handledaren ser till att eleverna får en bra och relevant praktik. Till Etec söker sig elever från hela Sverige. För dessa elever finns självklart möjligheten att göra sin praktik hemmavid. På El- och energiprogrammet läser alla elever in allmän behörighet. För den som vill skaffa sig särskild behör­ ighet erbjuder skolan individuella val i ämnen som engelska 7, matematik 3c, matematik 4, matematik 5, fysik 1a samt Kemi 1. Det finns också idrottsprofil inom ishockey, fotboll och innebandy.

”JAG­ ÖNSKAR ATT FÅ ­PRAKTIK PÅ­ LR-INSTALL­ ATION TILL VÅREN.”


12

FAKTA FILIPH ENGSUND ÅLDER: 26 år BOR: I Oskarshamn FAMILJ: Flickvännen Maja

När Filiph Engsund har avslutat sin hockeykarriär kan han gå tillbaka till en trygg yrkeskarriär som elektriker vid Telecenter AB i Oskarshamn.

H(el)t säker

FRAMTIDSRESA Det gnistrar och sprakar om honom både på och vid sidan om isen. För IK-forwarden Filiph Engsund har SHL inneburit ett fantastiskt ­genombrott. Han gör också allt för att hålla liv i sin el- och energiutbildning från Etec.

”ATT FIXA EN KOPPLING ORDENTLIGT ÄR EN KICK, ­NÄSTAN SOM ATT GÖRA MÅL.”

Under flera år kunde Filiph Engsund kombinera hockey­ karriären i HockeyAllsvenskan med ett jobb som elektriker på Telecenter. I och med IK Oskarshamns avancemang till SHL har det blivit mindre tid över till arbetslivet. – Nu gäller det att prestera mera. Varje dag. Då finns det inte mycket tid över till arbete. Filiph betonar dock att han gillar att ha något att göra vid sidan av ­träningar och matcher. – Annars blir det lätt soffan och tv-spel under ledig tid. Det är jag lite för rastlös för att kunna ägna mig åt under en längre tid. Så även om det inte är konkret arbete åker jag ofta ut och hälsar på hos Telecenter. De gillar hockey och det är kul att bara sitta och

prata lite. Och – inte minst – bibehålla kontakten, säger han leende. SMART VAL Filiph utbildade sig till elektriker på Etec direkt efter grundskolan och tog studenten 2012. Ett val han absolut inte ångrar i dag. – En mycket bra utbildning som gav mig tre fina gymnasieår. Yrkeskompet­ ensen som elektriker är dessutom en garanti för att kunna gå direkt från hockeyn till ett vanligt yrkesliv när karriären är över. Det kanske inte är det första en ung och lovande hockey­ spelare tänker på. Men det är viktigt att skaffa en bra plattform för livet efter hockeyn. FINT & PRYDLIGT Förutom att det är en trygghet att falla tillbaka på tycker IK-stjärnan även att det är kul med eljobb och allt som omfattar kablar, kopplingstrådar, och kardeler – inte minst för att det i många avseenden går att jämföra med hockeyn.


Foto: Jonathan Näckstrand /Bildbyrån

13

Filiph Engsund gör 2-1 bakom Brynäs målvakt Joacim Eriksson i SHL mellan IK Oskarshamn och Brynäs den 17 oktober 2019.

– Jag gillar att göra det fint och prydligt. Att fixa en koppling ordentligt är en kick, nästan som att göra mål, konstaterar han. SUCCÉ Mål har det blivit i både parti och ­minut under pågående säsong. I och med IK Oskarshamns avancemang till SHL har Filiph Engsund fått sitt stora genombrott. – Jag har egentligen inte ändrat mig alls på isen utan kör som vanligt. Den stora skillnaden är att i SHL är alla otroligt duktiga och det gäller ­verkligen att vara på till minst 100 procent hela tiden. Det passar mig och har gett utdelning så här långt. Även om genombrottet för den egna produkten inte har varit helt smärtfritt är det en succésaga med facit i hand. Filiph fick ett tryoutkontrakt och spelade till sig ett kontrakt, fick förnyat ­förtroende och blommade ut. – Jag fick inte spela mycket de två första åren och var nära att ge upp. Då funderade jag mycket på om det

ROLIGASTE JOBBEN SOM ELEKTRIKER: 1. Att koppla ihop en central, det är skönt att stå där och lyssna på musik och koppla ihop allt. 2. Fixa lysknappar och uttag, se till att det ser snyggt ut. 3. Dra kabel, men inte att dra kabellister på betongväggar där det behövs slagborr, det är det värsta jobbet.

­ erkligen var rätt att stanna, om det v inte var bättre att lämna. DET LOSSNADE De negativa tankarna höll han för sig själv. Istället lyssnade han på klubben, att han var viktig för framtiden. – Vändningen kom med Björn ­Hellkvist som tränade IK för två säsonger sedan. Han gav mig förtroende och lät mig spela. Det var då det började ­lossna och jag växte som spelare.

Resten är historia. Filiph Engsund var en ytterst bidragande orsak till IK Oskarshamns fantastiska säsong som kröntes med SHL-avancemanget. Han har fortsatt på inslagen väg och hittills med personliga framgångar, långt över förväntan. – Jo, det har gått bra, säger han anspråkslöst. Nu gäller det bara att hålla i. Det kan vända fort i hockey. Då är det skönt att ha tryggheten som elektriker att falla tillbaka på.

”DET KAN VÄNDA FORT I HOCKEY. DÅ ÄR DET SKÖNT ATT HA TRYGGHETEN SOM ELEKTRIKER ATT FALLA TILLBAKA PÅ.”


14

Hemkär lärare

Borta bra, men Etec bäst! Det är läraren Johan Anderssons filosofi. – En dag skulle jag komma tillbaka, och så blev det, säger han. Johan Andersson började som lärare på Etec 2002. ­Efter tre år, 2005, sa han upp sig. Tolv år senare, 2017, var han tillbaka på skolan i rollen som karaktärs­ämneslärare. Han lämnade Etec för att skaffa sig mer arbetslivs­ erfarenhet. Erfarenheter som gör honom till en bättre lärare. – Jag trivs oerhört bra på Etec. Att vara lärare är mer som en livsstil än ett jobb. Det är ett kall! ELEKTRIKER De tolv år han var borta från skolan arbetade han som elektriker, projektledare, arbetsledare, ­beredare och besiktningsman på Elajo ­respektive E.ON-ES/ONE Nordic. Men Johan ­Anderssons historia med Etec ­sträcker sig längre tillbaka än de första åren som lärare på skolan. I början av 2000-talet var han anställd som ­elektriker på Elajo. Under byggnationen av Etec arbetade han med ­elinstallationer. HÄRLIG RESA – I princip har jag följt skolan sedan den startade. Som lärare tycker Johan Andersson om att få vara med och forma eleverna.

FAKTA JOHAN ANDERSSON ÅLDER: 38 år BOR: Kristineberg FAMILJ: Två barn, en pojke, 9 år och en flicka, 6 år INTRESSEN: Hockey samt samlar på klockor FAVORIT-TV-SERIE: Eagles

– Få dem att omsätta sin n ­ yfikenhet till att gradvis utveckla sina el­kunskaper känns härligt. Det är fantastiskt att få vara med på den resan! På avslutningsdagen blir det ofta känslosamt. Han undervisar i ämnena elinstall­ ation, belysning, kommunikationsnät 1, larm och säkerhet och elkraftteknik. Plus att han handleder eleverna i

”JAG TRIVS ­OERHÖRT BRA PÅ ETEC. ATT VARA LÄRARE ÄR MER SOM EN LIVSSTIL ÄN ETT JOBB.”

deras gymnasiearbeten och är med och ordnar fram praktikplatser. IK-SUPPORTER Fritiden ägnas till stor del åt ishockey. Johan Andersson är mycket aktiv i IK Oskarshamns supporterklubb, Blue Front Support. – Jag har varit på IKs alla hemmamatcher och nästan alla bortamatcher under den här säsongen. Onsdagar spelar han själv ishockey med ett gäng kompisar, mest för att det är kul. – Jag var aktiv spelare när jag var yngre. STATIST I EAGLES När inspelningsteamet för Eagles behövde folk som på ett trovärdigt sätt kunde agera hockeyspelare var Johan Andersson en av dem som tog chansen. Veckan innan skolstart i augusti 2019 tog han semester för att kunna vara med som statist. Klockan 11 till 21 under sex dagar var han på plats i Arena Oskarshamn iklädd full hockey­mundering. – Det var spännande att få vara med på inspelningen. Allting var v ­ äldigt professionellt och vi statister blev på inget sätt särbehandlade.

Det är ingen tvekan utan att Johan Andersson hyser stor kärlek till Etec, skolans elever och personal. Johan gillar hockey så mycket att han tog ledigt en vecka för att agera statist i ungdomsserien Eagles.


15

Olle Thuresson får extra träning i ellära under överseende av pappa John Thuresson, som jobbar på LR-Installation.

Elträning på hemmaplan Etec-eleven Olle Thuresson drillas extra hårt. Pappa John Thuresson, avdelningschef vid LR-Installation El, har påbörjat en övningsanläggning hemma på gården. – En gång i veckan övar vi elinstallation, säger Olle. Det är lätt att tro att det är pappa som har pushat sin son att välja El- och energi­ programmet vid Etec. Men så är inte fallet. – Nej, jag har faktiskt inte påverkat honom alls. Men kan jag hjälpa honom på traven genom det här, så varför inte, frågar John Thuresson retoriskt, när han visar upp anläggningen på gården i Rotvik. På schemat för dagen står ­installation av en central och eluttag. BRA TRÄNING – Det är kul, jag gillar att hålla på med praktiska saker. På det här sättet får jag lite extra träning, säger Olle Thuresson. När han inte drillar sonen så basar John Thuresson över LR-­Installations elmontörer i Oskarshamn och ­Mönsterås. På dessa orter arbetar 25 elmontörer. – Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom installationer och service. Tack vare att vi dessutom har ett stort kontaktnät när det hand-

lar om reservdelar och leverantörer av el­material, kan våra kompetenta ­elektriker utföra trygga och säkra installationer för våra kunder. FIN PLANTSKOLA LR-Installation tar regelbundet emot praktikanter från Etec. – Samarbetet med Etec fungerar kanonbra. Just nu har vi två praktik­ anter från skolan, Samuel Ivarsson Jansson och Karl Johansson.

Olle Thuresson ska ut på sin första praktikperiod under våren 2020. – Om det blir LR-Installation är det viktigt att jag inte är på samma ställe som pappa, säger han med ett skratt.

FAKTA LR-INSTALLATION AB Företaget, med cirka 170 medarbetare, bedriver entreprenad inom el, vatten, ­värme och sanitet samt försäljning av el- och VVS-artiklar från egna ­butiker. ­Kunderna består av privatpersoner, ­företag, k­ ommuner och landstingsregioner. LR-Installation har huvudkontor i Kalmar och lokala kontor i Karlskrona, Mönsterås, Oskarshamn, Växjö och Moheda.

Olle Thuresson har valt att gå i pappa John fotspår och ska bli elektriker.


16

Väl förankrad FRAMTIDSVISIONÄR Han har stabil lokal anknytning. Och en gedigen erfarenhet av långsiktigt ledningsarbete. Nyligen utnämnde vd och koncernchef Stefan Svensson är visionären som ska ta Elajo in i framtiden. Den 1 september 2019 gjorde Stefan Svensson offentlig entré på sin nya post med ­ansvar för drygt 1 000 medar­betare inom Elajokoncernen runt om i ­Sverige. Utan att ha någon egentlig tidigare koppling till företaget. – Jag blev headhuntad till j­obbet. Min lokala förankring och min ­yrkesmässiga bakgrund var troligen avgör­ande faktorer, konstaterar han. VIKTIGAST I REGIONEN Med Stefans tidigare kännedom om Elajo var det naturligtvis en självklarhet att tacka ja till uppgiften att föra grundaren Alf Josefssons livsverk vidare i samma anda. – Elajo är ett av de viktigaste

Ekonomichefen Olle Westerling och vdn Stefan Svensson diskuterar budgetfrågor.

f­ öretagen i hela regionen och för mig är det verkligen ett drömjobb att få leda den här spännande resan, som vi nu är mitt uppe i, förklarar han. En minst lika spännande resa har Stefan själv gjort under sin yrkes­ karriär. Från skoltrött tonåring som läste tvåårig social linje på gymnasiet via arbete som sanerare inom kärnkraften och så småningom anställd av OKG som områdesansvarig inom service. – Det var där allt tog sin början. När OKG outsourcade serviceverksamheten till ISS fick jag jobb som driftchef och sedan platschef. I samband med att ISS startade industrisegment blev jag först regionchef för södra Sverige och så småningom ansvarig chef och en del av ISS Sveriges ledningsgrupp. STORT DRIV 2017 rekryterades Stefan till skade­ serviceföretaget Ocab där han blev vd och koncernchef. – Jag har alltid haft ett stort driv och varit målmedveten. Dessutom har jag ledarskapet i blodet. Inte minst genom mitt idrottsliga engagemang inom framför allt innebandy. Där jag har varit allt från spelare, ledare och ordförande i dåvarande Oskarshamns IK. Och så småningom ytterst delaktig i innebandyföreningarna i både Högsby och Fliseryd. ”Laget före jaget” är en devis som funkar såväl i idrottsvärlden som i arbetslivet, framhåller han. Stefan beskriver sig själv som en utvecklare och inom Elajo finns oändliga möjligheter. Att dessutom se verksamheten med nya ögon är en fördel.

”ELAJO ÄR ETT AV DE ­VIKTIGASTE ­FÖRETAGEN I HELA REGIONEN. ETT DRÖMJOBB ATT FÅ LEDA.”

– Det är många beslut som ska fattas inom en snar framtid. Elajo ska fortsätta att växa med lönsamhet. Målsättningen är att teckna flera nya avtal. Gärna med större kunder och under lång tid. FANTASTISK INNOVATION Han betonar också det senaste affärsområdet, Technology Solutions, som bland annat arbetar med utveckling av en ny metod för slamtorkning med egen produktionsutrustning. – Alla har ännu inte förstått vilken fantastisk innovation det är. Det kan verkligen bli en världsprodukt, förklarar Stefan entusiastiskt. Trots att han är relativt ny på sin plats känner Stefan Svensson att han har hittat hem på Elajo. – Jag stortrivs. Så länge jag presterar vill jag vara kvar, säger han och passar samtidigt på att ge en stor eloge till familjen, och i synnerhet hustru Ingela, som har varit tillgänglig och stöttat honom under hela karriären. – Utan deras stöd hade det aldrig gått, konstaterar han leende.


17

”ALLA HAR ÄNNU INTE FÖRSTÅTT ­VILKEN ­FANTASTISK ­INNOVATION DET ÄR. DET KAN VERKLIGEN BLI EN ­VÄRLDSPRODUKT.”

FAKTA STEFAN SVENSSON ÅLDER: 54 år BOR: Hus i Fliseryd FAMILJ: Hustru Ingela samt barnen Jesper, 23, Hampus, 21 och Wilma 16 år GÖR: Nytillträdd vd och koncernchef för Elajo LÄSER: Morgontidningen digitalt på mobilen FRITID: Följer barnens framfart i innebandy samt egen motion för att rensa hjärnan


18

Utbildningsledare Anders Andersson från ­Fagerberg Akademien förklarar att enkla ­experiment är en spegling av verksamheten vid processindustrin med OKG-medarbetarna Peter Jonsson och Lars Wibjer.

Experiment viktiga för processin Gör det svåra enkelt. Med så kallade ”ICA-experiment” som del av Etecs uppdragsutbildning inom processmätteknik får deltagarna en riktig aha-upplevelse. Utbildningsledare Anders Andersson från Fagerberg Akademien framhåller de till synes enkla experimenten med mestadels vanliga hushållsredskap och livsmedel som en spegling av verksamheten vid en processindustri. STOR NYTTA – Att suga ut luften i en vin­flaska för att mäta volymen bygger på grund­ läggande fysik som exempelvis Newton­principen och är relevant för de flesta mättekniska problem. Det handlar i grund och botten om mä­­t­­o­säkerhet i förhållande till tryck, flöde och temperatur, förklarar han och Andreas Fleetwood – som till vardags jobbar med underhåll av instrument på Södra i Mönsterås – nickar instämmande.

”HÄR FINNS ALLA MÖJLIGHETER FÖR DELTAGARNA ATT KÖRA EN VERKLIGHETS­ TROGEN PROCESS.” – Att testa de här olika experimenten ger ytterligare kunskap kring hur saker och ting påverkar varandra som kan vara till stor nytta i jobbet inom processindustrin, säger han. Processmätteknik är en av de olika uppdragsutbildningar som Etec anordnar. Utbildningsledare Anders Andersson

jobbar till vardags med produkter och system för styrning och mätning av flöden på Fagerberg. Han är också utbildningsansvarig på Fagerberg Akademien och har tidigare anlitats av Etec vid flera tillfällen. – Den utbildning jag håller på Etec är fabrikatsoberoende och en blandning av teori och praktik. Förutom de enklare experimenten går vi även igenom ett antal vanliga processapplikationer med fokus på noggrann flödes-, tryck- och temperaturmätning. TEORETISKA KUNSKAPER Till sin hjälp i utbildningen har ­ Anders Andersson Etecs fullt ­utrustade ­processlabb för att simulera olika styrsystem. – Här finns alla möjligheter för deltagarna att köra en verklighetstrogen process, säger han. För OKG-medarbetarna Peter Jonsson och Lars Wibjer, som jobbar med e­l­ underhåll respektive elkonstruktör, finns mycket nyttigt att lära på utbildningen.


19

Att suga ut luften ur en vinflaska för att mäta volymen var ett av många experiment som Marcus Myllenberg och Andreas ­Fleetwood fick genomföra under den ­spännande ­uppdragsutbildningen.

Utbildar på uppdrag Etec gör nu en omfattande och offensiv satsning på uppdragsutbildningar för industri-, underhålls- och installationsbranschen.

dustrin ETECS UPPDRAGSUTBILDNINGAR: • Skötsel av elanläggningar • Elinstallationsreglerna • Grundkurs - hydraulik • Automationsutbildning för produktionspersonal • Automation och industriell IT • Grundläggande om maskinsäkerhet • Elmotorn som aktuator • Cylindern som aktuator • Industriell automation • TIA Portal Service och safety • Reglerteknik steg 1 Process • Processmätteknik • Entreprenadjuridik Grund

– Det finns ett jätte­ behov av olika typer av uppdragsutbildningar i regionen som vi nu satsar på att tillgodose, framhåller vd Ylva ­Alexandersson. Etecs uppdragsutbildningar som har funnits sedan 2007, erbjuder en mängd olika kurser inom el­ teknik och automation. Inom en snar framtid kommer schemat att utökas med ytterligare ett antal kurser som främst riktar sig till industri-, underhålls- och installationsbranschen. JÄTTESATSNING Ylva Alexandersson hoppas kunna skapa många nya kundkontakter inom olika branscher och på sikt även utöka samarbetet med Elajo och dess medarbetare kring lämpliga uppdragsutbildningar. – Vi gör en jättestor satsning på uppdragsutbildningar som är anpassade efter våra uppdragsgivares behov och önskemål och har ett brett

och omfattande kursutbud. Hon betonar samtidigt fördelarna med att utbilda sig på hemmaplan och att Etec gärna tar emot förslag och intresseanmälningar på ytter­ ligare utbildningar som saknas i det breda kursutbudet. ATTRAKTIV PARTNER – Vi är öppna för alla förslag och har gärna en dialog kring utbildningar som skulle kunna vara passande för olika uppdragsgivare, säger Ylva Alexandersson. Som ett ytterligare led i den offensiva satsningen skickar Etec uppdragsutbildningar ut regel­ bundna nyhetsbrev, gör återkommande kampanjer på sociala medier, satsar på ny hemsida och besöker även potentiella kunder. – Detta är en aktiv satsning på att växa ytterligare inom uppdragsutbildningar och bli en ännu mer attraktiv utbildningspartner på alla plan, betonar Ylva Alexandersson.

Läs mer på www.etec.se

– Det blir hela tiden viktigare och viktigare att hålla sig ajour med allt som händer när det gäller processmätteknik. Utbildningen ger även mycket teoretiska kunskaper som är bra att ha med sig tillbaka till jobbet, konstaterar de nöjt.

Mats Svensson, Charlie Holgersson, Robert Högström och Mattias Ström från ­Scania varvar teori och praktik under sin uppdragsutbildning inom industri­ automation på Etec.


20

Ett stort projekt i

Om allt går som det ska blir det en ovalbana på totalt 9 000 kvadratmeter, säger Louise Lindberg.

HÄSTVÄG

Engagerad lärare, utbildad agronom och dessutom drivande i islandshästföreningen Strokkurs planerade jätteanläggning för 200 miljoner. – Allt hänger på något sätt ihop, säger Louise Lindberg leende. Att hästtjejen Louise, som ursprungligen kommer från Linköping, skulle hamna på Etec som lärare i naturkunskap, service­kunskap och numera även matematik känns kanske inte helt självklart. Men inte heller så långsökt som det kan tyckas. – Tack vare mitt hästintresse läste jag till agronom. Som agronom vidare­ utbildade jag mig så småningom till lärare, berättar hon. HANDPLOCKAD Louise jobbade inledningsvis som lärare på SLU, Sveriges Lantbruks­ universitet, i Uppsala och sedan på ett naturbruksgymnasium i Linköping. Hon startade även eget företag inom hästnäringen. – Det innebar att jag även arbetade som ridlärare vilket gav ytterligare ­pedagogiska kunskaper. Efter att hon träffat kärleken och flyttat till Mönsterås 2012, med några av sina islandshästar i släptåg, dröjde det inte länge innan hon började engagera sig i föreningen Strokkur. Där hon snabbt hamnade i styrelsen. ­Ordförande Ylva Alexandersson – til�lika vd på Etec – såg direkt potentialen hos den driftiga hästtjejen. Och det ena gav det andra. – Jag började jobba deltid som ­lärare på Etec i naturkunskap och

så småningom i servicekunskap. Det är två ämnen som ligger nära mina intressen som både ridlärare och företagare där jag bland annat arrangerar ridresor till Island, berättar Louise. Sedan hösten 2019 undervisar hon

”DET BLIR EN MULTIHALL SOM ÄVEN KAN ­ANVÄNDAS TILL STÖRRE MUSIK­ EVENEMANG OCH MÄSSOR.” även i matematik på Etec och har en 75-procentig anställning på Etec. ­Något som passar henne utmärkt. – Förutom familj och gården med egna stallet har jag fullt upp med mitt eget företag och vårt stora projekt inom Strokkur där jag är projektledare. HÄSTCENTER Stort är knappast någon överdrift. Det handlar om en unik jättesatsning för 200 miljoner kronor i anslutning till Häradsvallen i Mönsterås som är islandshästföreningens befintliga anläggning.

– Det ska bli ett hästcenter som är tillgänglig för alla – även de som inte är hästintresserade. Anläggningen kommer bland annat att omfatta ridhus, stallar, ridskola, förskola, restaurang med spa, lekplats, boende och konferenslokaler. Samt en ovalbana under tak på totalt 9 000 kvadratmeter. VÄRLDSUNIK – En sådan inomhusbana finns inte någon annanstans i världen. Det blir en multihall som även kan användas till exempelvis mässor och större musik­ evenemang, förklarar Louise. Hon framhåller att satsningen ­kommer att få stor betydelse i framtiden för såväl Mönsterås som hela region Kalmar län. – Först och främst ska vi hitta finansiärer och aktörer som kan driva de olika verksamheterna. Under våren börjar vi med att bygga gäst­boxar. För Louise Lindberg är det många bollar i luften just nu. Hon ser ­också synergieffekter mellan sina olika ­engagemang. – Att vi redan från början tänker till hur vi kan använda automation i den nya anläggningen är viktigt. Där kan jag dra stor nytta av den kunskap och kompetens jag dagligen kommer i kontakt med via jobbet på Etec, ­konstaterar hon.


21

”DET SKA BLI ETT HÄSTCENTER SOM ÄR ­TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA – ÄVEN DE SOM INTE ÄR HÄST­ INTRESSERADE.”

Louise Lindberg undervisar i naturkunskap, servicekunskap och matematik på Etec. Här understödjer hon eleverna Wilmer Magusson och Marcus Kemter.

”TACK VARE MITT HÄSTINTRESSE LÄSTE JAG TILL AGRONOM. OCH VIDAREUTBILDADE MIG SENARE TILL LÄRARE.”

FAKTA LOUISE LINDBERG ÅLDER: 37 år BOR: Gård i Långsrum, strax väster om Mönsterås FAMILJ: Sambo Claes samt barnen Minna, 7 år, och Melker, 5 år GÖR: Lärare på Etec samt eget företag inom hästnäringen INTRESSEN: Islandshästar, sitter i ­styrelsen för Strokkur och är drivande i den ­planerade jätteanläggningen


WAGOS STYRSYSTEM REDO FÖR IOT

Amazon Web Services

WAGO Cloud

IBM Cloud

(Microsoft Azure)

Microsoft Azure

MQTT

WAGOs PFC styrsystem kopplar upp din process till valfri molntjänst Dina fördelar: ▪ Färdiga koncept för Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix med standardiserat MQTT protokoll ▪ Säker kommunikation med TLS kryptering Komplementera med andra protokoll som OPC UA, Modbus TCP, SNMP, HTTPS, IEC 60870‐5‐101/‐104, 61850 osv ▪ Samla in värden med WAGOs stora program av I/O moduler för t.ex. energianalys www.wago.se

TILLSAMMANS IN I FRAMTIDEN Förr byggde vi stengärdsgårdar som ringlade sig genom flera socknar. Idag har vi industri, forskning och innovationer som når hela världen.

attraktivaoskarshamn

Attraktiva Oskarshamn

attraktivaohamn

#oskarshamn


23

Etec-studerande Hampus Thuresson ­praktiserar på OKG, där Erik Lennartsson är hans handledare.

Säkerheten i fokus

Vid mellanlagret Clab är säkerheten alltid i fokus. I december förra året togs ett nytt system för brandlarm i bruk. En investering på cirka 50 miljoner kronor. – Brandlarmsystemet på Clab behövde bytas då vi har haft svårt att få tag i reservdelar, säger Nicklas Gustafsson, projektledare på SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. Projektet inleddes i oktober 2018 för att ge Clab ett nytt brandlarmsystem som uppfyller kravbilden och har hög drifttillgänglighet. Plus att systemet ska vara lätt att underhålla samt att det ska vara möjligt att ändra i och bygga ut det för framtida behov. TESTKÖRA Brandlarmsystemet är konstruerat av Stanley Security och för installation har Elajo svarat medan SKB har tagit hand om projektledningen. Cirka 1 500 branddetektorer har monterats och kopplats in. Miltals med kabel har dragits i anläggningen. Parallellt med installation så har det gamla systemet varit kvar. – Av säkerhetsskäl kunde vi ju inte koppla ned det gamla systemet förrän det nya var installerat och helt i drift,

förklarar Nicklas Gustafsson. Det krävdes två veckor för att testköra och sätta igång det nya systemet. Under den tiden tog Clab inte emot något använt kärnbränsle. – Nu har vi fått ett bättre och ­säkrare system som indikerar både för värme och rök, säger Nicklas ­Gustafsson. HÖJD SÄKERHET En fördel med det nya brandlarm­ systemet är att det är lätt att bygga ut när Clab i framtiden byggs ihop med den planerade inkapslings­ anläggningen.Ytterligare säkerhets­ höjande åtgärder planeras under 2020. Bränslehissen kommer att modernis­ eras, främst avseende styr- och kontroll­ utrustning. Hissen har en lyftsträcka på 65 meter och lyftkapacitet på 20 ton. – I samband med att hissen modern­ iseras kommer säkerheten att höjas för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens kommande lyftdonsföreskrift i kärntekniska anläggningar, säger Eva Häll, informatör vid SKB.

BRA SNITT HAMPUS ­THURESSON, Yrkeshögskolestuderande vid Etec har valt att ­praktisera vid Clab. – Jag trivs väldigt bra. Kan tänka mig att jobba här i framtiden. Under sex veckor har Hampus Thuresson, 21 år, fått vara med och lära sig hur saker och ting fungerar på Clab. Huvudfokus har varit förebyggande underhåll under praktikperioden, LIA, som står för lärande i arbetslivet. I YH-utbildningen Automationsingenjör för industri 4.0 ingår LIA på olika arbetsplatser i sammanlagt 24 veckor. – Jag valde utbildningen av två skäl. Dels för att det är en god ­arbetsmarknad för automations­ ingenjörer. Dels för att det finns många spännande jobb inom ­området, säger Hampus Thuresson. SKB, huvudmannen för Clab, tar regelbundet emot praktikanter från Etec. Studerandeenkäter, som SCB genomför, visar att omkring 40 procent av de studerande har fått arbete på de arbetsplatser där de genomfört LIA.


24

JOHAN KARLSSON ÅLDER:

19 år

GÖR: Servicetekniker SLUTADE ETEC/BÖRJADE TELECENTER: 2019/2019

CHRISTOFFER VELANDER

ALEXANDER ROBACK

RICKARD GUSTAVSSON

ÅLDER: 24 år

ÅLDER: 19 år

ÅLDER: 21 år

GÖR: Servicetekniker

GÖR: Servicetekniker

GÖR: Servicetekniker

SLUTADE ETEC/BÖRJADE TELECENTER: 2014/2014

SLUTADE ETEC/BÖRJADE TELECENTER: 2019/2019

SLUTADE ETEC/BÖRJADE TELECENTER: 2017/2017

I FRAMKANT FÖR F Utvecklingen har gått spikrakt uppåt. Telecenter jobbar i dag med en mängd olika projekt inom säkerhet och kommunikation över hela norra Kalmar län. En expansion som inte hade varit möjlig utan kompetens­ försörjning från Etec.

Telecenters grundare Kalle Eos och Peter Jansson kan nöjt konstatera att de har ett väl fungerande samarbete med Etec på alla plan. – Eftersom Etec är den enda gymnasie­skola häromkring som ger eleverna den grundutbildning som vi efterfrågar har vi ett nära samarbete kring praktikplatser. Det ger både oss

och eleverna möjlighet att känna på varandra. I många fall leder det dessutom till anställning efter avslutade studier, förklarar de.

BRA FACIT Av Telecenters i dag totalt 19 ­anställda har närmare hälften gjort sin gymnasie­utbildning på Etec. En av dem är Jimmy Jakobsson som hörde till den allra första kullen som tog studenten 2005. – Efter att ha varit ute och testat lite olika jobb började jag på Telecenter 2009. Jag hade stor nytta av de teoretiska kunskaper inom ellära som jag lärt mig i skolan, berättar han.


25 SIMON ÖSTERHOLM ÅLDER: 18 år GÖR: Praktikant SLUTAR ETEC: 2020

JESPER JANSSON

JONATHAN MOBERG ADOLFSSON

JIMMY JAKOBSSON

THIAGO LARSSON

ÅLDER: 24 år

ÅLDER: 20 år

ÅLDER: 34 år

ÅLDER: 19 år

GÖR: Servicetekniker

GÖR: Servicetekniker

GÖR: Servicetekniker

SLUTADE ETEC/BÖRJADE TELECENTER: 2019/2019

SLUTADE ETEC/BÖRJADE TELECENTER: 2005/2009

SLUTADE ETEC/BÖRJADE TELECENTER: 2019/2019

GÖR: Servicetekniker SLUTADE ETEC/BÖRJADE TELECENTER: 2014/2014

FRAMTIDEN Det var i samma veva som Jimmy anställdes som Telecenters utveckling och expansion till dagens moderna säkerhets- och kommunikations­företag inleddes. Från att huvudsakligen ha sålt mobiltelefoni sedan starten 1997 började de drygt tio år senare att ­installera fibernät på OKG.

CERTIFIERADE – Vi hade även samarbete med Oskarshamn Energi och var tidigt ute med fiber. Det var ett område som växte snabbt och det är fortfarande stor del av vår verksamhet både genom egna projekt och olika samarbeten, säger Kalle Eos.

”ETEC ÄR DEN ENDA GYMNASIE­ SKOLA HÄR­ OMKRING SOM GER ELEVERNA DEN GRUND­ UTBILDNING SOM VI ­EFTERFRÅGAR.”

Den andra stora delen av Tele­ centers verksamhet är leverans och installation av säkerhetsutrustning i form av brand- och inbrottslarm, ­passagesystem och kameraöver­ vakning. PRAKTIKANTER VÄLKOMNA – Vi jobbar uteslutande mot företag och är utbildade och certifierade enligt brandskyddsförenings normer, ­förklarar Peter Jansson. Kalle Eos och Peter Jansson ­konstaterar att det gäller att ligga i framkant med personalförsörjningen. – Vi är alltid öppna för nya ­praktikanter från Etec, säger de.


Vi är experter på helhetslösningar för arbetsplatsen. Tack vare starka varumärken som Kinnarps, Materia, Skandiform och NC, kan vi erbjuda marknadens bredaste sortiment för exklusiv skandinavisk design. Att arbetsgivare som vill höja sin attraktionskraft, vänder sig till oss på Kinnarps, är därför inte så konstigt.

MER ATTRAKTIV MED EXKLUSIV SKANDINAVISK DESIGN

”Examen på fredag – jobb på måndag”

Besök oss gärna på Kinnarps.se, så förstår du varför. Välkommen. Kinnarps Kalmar Dagövägen 3, Kalmar 0480-476060

Följ oss på

Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet och innehåller praktik. Efter examen är du därför direkt redo för arbetslivet. Se hela vårt utbud på www.oskarsahmn.se/nova

VÅR HISTORIA, DIN FRAMTID Förr byggde vi stengärdsgårdar som ringlade sig genom flera socknar. Idag har vi industri, forskning och innovationer som når hela världen. Oskarshamn har länge präglats av sina stora arbetsgivare och tagit rollen som hela Kalmarsundsregionens ekonomiska tillväxtmotor. Här finns jobben, vare sig du söker tryggheten på verkstadsgolvet eller utmaningar inom forskning och innovation. Samarbetet mellan kommun och näringsliv pågår ständigt för att Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i. Idag ser vi handelsplatser planeras, företag växa, möjligheter till högre utbildningar förbättras och en befolkningsexpansion som satt igång flera spännande bostadsprojekt. Stoltheten i vår historia och utvecklingen idag gör det inte särskilt svårt att se möjligheterna i vår framtid.

www.oskarshamn.se


27

Utbildningsansvarig Magnus Thunberg, utbildningsledare Ingela Johansson Yderhag och Etecs vd Ylva Alexandersson skrudar om YH-utbildningen automationsingenjör i en helt ny kostym.

YH-utbildning i ny kostym Till sommaren lämnar den sista kullen studerande Etecs nuvarande ­Yrkeshögskoleutbildning (YH). Men förberedelserna för en fortsättning är redan i full gång. – Vi utgår från den befintliga utbildningen. Och klär den i en ny kostym. Etecs vd Ylva ­Alexandersson och utbildningsledare Ingela Johansson Yderhag samt utbildningsansvarig Magnus Thunberg är fast beslutna om att Etec även i ­framtiden ska erbjuda en YH-utbildning av h ­ ögsta klass. – Vår Automationsingenjör för industri 4.0 hör definitivt till en av de vassaste YH-utbildningarna inom sitt område. Vi har dessutom både kompetens och tillgång till mycket av den senaste tekniken och maskinella utrustningen inom automations­området. Därför känns det självklart att fort­ sätta på inslaget spår. Det gäller bara att få med näringslivet och industrin på tåget, betonar de. STORT BEHOV I mitten av juni 2020 ska ansökan om en ny utbildning vara YH-myndigheten

den för att lösa framtida finansiering, konstaterar Ylva Alexandersson. Hur upplägget för utbildningen kommer att se ut i ansökan är än så länge ett oskrivet blad.

”AV VÅRA ­STUDERANDE HAR 97 PROCENT GÅTT UT I ­ARBETSLIVET EFTER SKOLAN.”

FLERA PÅ GÅNG – Det är många frågetecken. Vi vet ännu inte om den blir på ett eller två år, om studerande kommer att ha mera självständigt arbete eller hur studieplanen ska läggas upp. I arbetet med ansökan kommer ledningsgruppen att ta hjälp av olika inspiratörer med hög teknisk kompetens, förklarar Ingela Johansson Yderhag.

tillhanda. Fram tills dess gäller det för Etec att hitta en passande utformning. – Vi vet att det finns ett stort behov av en YH-utbildning inom automation. Av våra studerande har 97 procent gått ut i arbetslivet efter skolan. När Etec nu står på egna ben är det viktigt att även få berörda parter att se värdet av

UTBILDNING FÖR REGIONEN Förhoppningen är att kunna starta den nya YH-utbildningen inom automation till höstterminen 2021. Men redan till våren kan nya YH-utbildningar vara aktuella för Etec. – Det handlar om kortare uppdragsutbildningar mot industrin inom ramen för YH. Så fort vi får klartecken att regeringen släpper till pengar, är vi redo att ta fram passande utbildningar för regionen, säger Ylva Alexandersson.


28

Att kombinera YH-utbildning på Etec med fortsatt jobb som operatör på Saft AB innebär att Stefan Tapper både slipper studielån och kan umgås med barnen Isabelle, Frans och Livia. När han inte arbetar eller studerar konstruerar Stefan spännande saker i sin 3D-skrivare.

Smart upplägg gillas av barnen Efter drygt tio år på Saft AB ville Stefan Tapper vidga sin kompetens. Nu kombinerar han arbete med YH-utbildning till automationsingenjör på Etec utan studielån och med fortsatt boende på hemmaplan. Och det bästa är att det fortfarande finns mycket kvalitetstid över till barnen. Egentligen hade Stefan ­planer på att läsa Etecs Yrkeshögskoleutbildning till automationsingenjör direkt efter Teknik­programmet på gymnasiet 2006. Men ett erbjudande om att börja jobba som operatör på Saft AB kom emellan. – Det är ett intressant och roligt jobb. Jag har varit på de flesta avdelningarna från blockning till fyllning/ laddning. Samtidigt har jag alltid varit intresserad av programmering och att få tekniska saker att fungera, berättar Stefan Tapper. BRA UTBILDNING Därför gjorde Stefan slag i saken och sökte till YH-utbildningen på Etec inför höststarten 2018 i kombination med fortsatt skiftjobb på Saft. Något han inte har ångrat.

FAKTA STEFAN TAPPER ÅLDER: 33 år BOR: Hus i Björnhult FAMILJ: Hustru Ann-Sophie samt barnen Livia, 7 år, Isabelle, 5 år, och Frans, 2 år GÖR: Operatör på Saft AB och YH-studerande på Etec

– För mig har det varit en väldigt bra utbildning som verkligen rekommenderas. På skolan finns mycket hårdvara att labba med och testa sina kunskaper på. Det är inte bara teori. Mina tre praktikperioder, LIA, har jag gjort på Ikea i Hultsfred, SSE och ÅF (numera AFRY). Det har varit intressant och lärorikt att testa olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. Att kombinera studier med fort-

satt arbete har dessutom medfört att ­Stefan inte har behövt ta studielån eller några andra bidrag. – Det har funkat bra att behålla mitt nattskift på Saft. Förutom tjänstledigt mellan torsdag och fredag har jag jobbat fredag natt och lördag natt som vanligt. – Dessutom är det naturligtvis ett mycket stort plus att kunna läsa YH-utbildningen på hemmaplan och få viss tid över till familj, husrenovering och a ­ ndra fritidsintressen, konstaterar den blivande automationsingenjören. MER FÖRSTÅELSE När Stefan avslutar sin utbildning till våren 2020 som färdig automations­ ingenjör är förhoppningen att så småningom kunna jobba inom underhåll med bland annat felsökning. – Utbildningen har gett mer förståelse för hur maskiner fungerar. I grund och botten handlar det mycket om logiskt tänkande. Det här är något jag är intresserad av och nu har jag även en utbildning som ger möjlighet till nya spännande arbetsuppgifter.


29

NYTT TANKESÄTT HÖJER KVALITETEN HAN SKA få personalen att både andas och tänka Lean. Återvändaren Carl Jörneklint är nyanställd Lean manager på Saft AB. – Det är ett jätteprojekt som påverkar hela företaget, säger han. Utgångspunkt för projektet Go for Lean är den stora, så kallade, communication board vid entrén till produktionslokalen. Här ska alla anställda kunna ta del av vad som händer hela tiden. – Transparens och enkelhet är väldigt viktiga delar i Leanprojektet. Alla medarbetare måste vara involverade och förstå för att vi ska kunna genomföra planerade förbättringar, förklarar Carl Jörneklint. Han beskriver projektet som ett nytt tankesätt för hela företaget. Det handlar inte minst om att effektivisera och samtidigt höja kvaliteten gentemot kunderna. – Vi utmanar vårt nuvarande arbetssätt ­genom att bland annat se över kommunikationsvägar, materialflöden och genomlopps­ tider. Målet är att göra rätt saker i rätt tid. Med 20 års arbetslivserfarenhet från Saft AB i bagaget har Carl Jörneklint mycket kunskap och kompetens att använda sig av i arbetet med Go for Lean. Till sin hjälp har Saft också ett franskt företag som bistår med ramarna för projektet. – Min långa erfarenhet inom Saft innebär att jag kan verksamheten och vet vilka vägar vi ska ta. Det känns väldigt spännande att ha inlett det här arbetet. Go for Lean har inget stoppdatum och mycket kommer att förändras under resans gång. Vi följer helt enkelt ­utvecklingen, konstaterar Carl Jörneklint.

Du behövs hos oss Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är viktiga och efterfrågade kompetenser hos oss i Södra. Södra är en av världens största leverantörer av pappersmassa. Våra massabruk i Mönsterås, Mörrum och Värö är ledande inom modern och effektiv industri, och nu investerar vi ytterligare i dem för att öka vår kapacitet. För att detta ska fungera behöver vi duktiga medarbetare inom många olika yrken. Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är några nyckelkompetenser vid våra fabriker.

Carl Jörneklint projektleder det stora ­Leanarbetet på Saft AB som syftar till att både effektivisera och höja kvaliteten ­gentemot kunderna.

För att veta mer gå in på vår hemsida www.sodra.com/karriar


30

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jonathan Ingelsson är automation­s­ ingenjör på Rejlers och jobbar i ­ huvudsak med programmering.

YH-utbildni Yrkeshögskoleutbildningen ­Automationsingenjör för industri 4.0 vid Etec öppnade dörren till drömjobbet. – Efter examen fick jag en vecka ledigt. Sedan var det dags att börja på Rejlers Sverige AB, säger ­Jonathan Ingelsson. I juni 2019 blev Jonathan Ingelsson anställd som automationsingenjör på Rejlers kontor i Kalmar. En av anledningarna var att han praktiserat där tidigare. Under den tvååriga utbildningen ­gjorde han två av fyra praktikperioder vid företaget. – Jag gjorde också mitt examens­ arbete hos Rejlers. Det handlade om att ta fram en systembeskrivning till ett gammalt projekt som gjorts för Arla i Kalmar. Med andra ord, Jonathan Ingelsson och arbetsgivaren har haft tid att ta


31

På rasterna kopplar Jonathan Ingelsson och hans kolleger gärna av med en runda bordtennis.

ingen gav drömjobb på Rejlers reda på om de trivs tillsammans. – För mig är det här en chans att testa på konsultyrket. Jag måste säga att jag trivs väldigt bra med det. Det är kul att få komma ut och se olika saker och platser. JOBB I FRANKRIKE Han har bland annat hunnit med uppdrag i Frankrike och Jönköping. Under hösten 2019 arbetade han heltid i ett kunduppdrag som syftar till att höja maskinsäkerheten vid kundens tillverkningsmaskiner. – Jag arbetar uteslutande med programmering av data- och styrsystem, säger Jonathan Ingelsson. I dagsläget har Rejlers sex anställda som har studerat till automations­ ingenjör vid Etec. MASKINSTÄLLARE Jonathan Ingelsson är mycket nöjd med sin studietid på Etec. Efter att han läst El- och energiprogrammet vid Lars Kagg i Kalmar jobbade han ett

”FÖR MIG ÄR DET HÄR EN CHANS ATT TESTA PÅ ­KONSULTYRKET. JAG MÅSTE SÄGA ATT JAG TRIVS ­VÄLDIGT BRA MED DET.” par år på AMB som maskinställare. – Det var dags att gå vidare. Kände att jag behövde utvecklas och sökte Etec och kom in. GOD GRUND Jonathan Ingelsson lyfter fram det ­faktum att det i utbildningen läggs stor tonvikt vid de praktiska momenten. – Jag har fått en mycket god grund att stå på och som jag nu har chansen att utveckla här på Rejlers.

Nils Börjesson, affärsområdeschef vid Rejlers Sverige AB, håller också fram studenternas praktikperioder som möjlig dörröppnare till anställning. – Praktiken är en stor fördel, just med tanke på att vi får möjligheten att lära känna varandra. De som studerat vid Etec har med sig väldigt relevant kunskap. I princip är de redo att ­skickas ut på uppdrag direkt.

FAKTA REJLERS SVERIGE AB Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Hos oss finns närmare 2 300 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, ­infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


32

Supertalang med

SUPERKRAFTER

Superlång. Superstark. Superduktig. Den två meter långa muskelbyggaren Erik Hällblad var bäst i klassen på Etec. Med sådana superkrafter var det inte konstigt att han fick sitt drömjobb på Bravida Oskarshamn – direkt efter studenten. – Och jag som inte ens skulle bli elektriker från början. Nu kan jag inte tänka mig något annat, säger 19-åringen med ett skratt. Allt började med att Erik ­Hällblad gick på Etecs framtidskväll för att få veta mer om El- och energiprogrammet. En förutsättningslös kväll där hans nyfikenhet snabbt blev ­beslutsamhet. – Det verkade vara en riktigt trevlig skola och det var flera klasskompisar som bestämt sig för att gå på Etec. LYCKOKAST – Jag har alltid tyckt om att arbeta med händerna och tänkte att det kan ju aldrig vara fel med en teknisk gymnasieutbildning inför framtiden.

Jobbmöjligheterna är stora inom ­elbranschen, säger han. Ett beslut som visade sig vara ett lyckokast. På Etec fick han inblick i elektrikerns värld. En värld som ­tilltalade honom så bra att han fick bäst betyg av alla killarna i klassen. – Är så glad att jag valde automationsinriktningen. Fick lära mig grunderna i programmering, att tänka metodiskt och planera upp arbetet steg för steg. Automation är verkligen superkul! Vi hade också en väldigt bra gemenskap i klassen och skolans upplägg var precis det jag behövde för att bli förberedd inför arbetslivet. Efter tre praktikperioder på tre

olika ställen, valde han att söka till elektrikerlärling på företaget ­Bravida i Oskarshamn. Bravida är en ­ledande totalleverantör av i­ nstallation och s­ ervice för fastigheter och ­anläggningar i Norden. – Att det blev just Bravida var tack vare att den lokala serviceledaren ­Jimmy Wennerström höll en före­ läsning på Etec om elektrikeryrket, vilken kompetens de efterfrågade och hur det var att arbeta hos dem. Det lät ­verkligen som att det passade mig.


33

PROGRAMRÅD BRA FÖR ALLA

”This looks like a job for Superman!”. Supereleven från Etec, Erik Hällblad, fick bäst betyg i sin årskull och landade därefter sitt drömjobb på Bravida Oskarshamn.

Nu, drygt ett halvår senare, är han en självklar del i gänget ­tillsammans med sju andra elektriker. Ett s­ pännande uppdrag han varit med om är bland annat byggnationen av en helt ny line på Scania. EN I GÄNGET – Fick verkligen användning av mina kunskaper inom programmering. Just nu håller jag på att bygga lägen­heter för BJC nere i hamnen. Väldigt varierande arbetsuppgifter! Vi är

också en väldigt tajt grupp på Bravida, vi hjälper varandra i vått och torrt. Det går inte en dag utan skratt, berättar Erik Hällblad. Även hans chef Jimmy Wennerström är nöjd med tillskottet i personal­styrkan. – Han är en ambitiös och h ­ ungrig individ kunskapsmässigt, med ett ­brinnande intresse för yrket och stor potential inför framtiden. Jag är ­verkligen glad att han ville starta sin karriär hos oss på Bravida. Han är superbra helt enkelt.

ETECS UTBILDNINGAR går hand i hand med näringslivet. På så sätt får den som studerar, helt rätt kunskaper inför arbetslivet i elbranschen. För gymnasieutbildningen finns programrådet som träffas tre gånger per år. Här är bland annat företaget Bravida representerat i form av den lokala serviceledaren i Oskarshamn Jimmy Wennerström. – Det känns självklart att vara med i programrådet. Genom att ge feedback till utbildningen och dess upplägg, kan vi bidra till att ­eleverna får de praktiska och teoretiska ­kvaliteterna som behövs på arbetsmarknaden, säger han. Värdefullt för alla parter med andra ord. Ett bra samarbete mellan skola och näringsliv gör alla till vinnare. Inte minst eleverna, som blir heta kandidater för jobb direkt efter studenten. För YH-utbildningen heter program­rådets motsvarighet ledningsgruppen. Även här är lokala företag representerade för att ge de bästa förutsättningarna till utbildningar anpassade efter verkligheten. Jimmy Wennerström


Jag kör på Biogas...gör du? Var med oss skapa en renare miljö

4001:201 O1 5 IS

C

TOTAL DOMINANS

Strategiskt placerade LED-skärmar i Oskarshamns två gallerior. Sex skärmar på ICA Maxi. Och två utomhusskärmar på två centralt belägna A-lägen. Dessutom finns två dubbelskärmar i Mönsterås och Högsby. Oavsett vilken LED-skärm du annonserar på blir utfallet bra. Teckna dig för hela nätverket och få 194 000 unika visningar. På en månad!

ER

T I F I C AT I O

N

TM

Nyhet! Ny LED-skärm i Mönsterås

Boka nu!

Reklam med kärlek

Mobil: 076-175 70 00 Vxl: 0491-178 80

www.krepart.se

Oskarshamns ledande samhällsutvecklare

BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se


35

William Björklund och Jesper Ek omsätter sina t­ eoretiska kunskaper till praktisk handling under ledning av Magnus Axelsson på AFRY.

FÖRVÄRV FÖR EXPANSION

Omsätter teori till skarp praktik De omsätter sina teoretiska kunskaper till verkligt arbete och får samtidigt möjlighet att visa framfötterna. William Björklund och Jesper Ek som studerar till automations­ ingenjörer stortrivs med sin ­praktik på AFRY, tidigare ÅF. Under de sex praktikveckorna på teknikkonsultföretaget AFRY har William och Jesper bland annat varit involverade i arbetet med ett nytt styrsystem till aggregatet för reservkraft på Västerviks sjukhus. De har även fått utbildning och certifikat för det nya processövervakningssystemet Ignition som AFRY hjälper till att lansera i Sverige. – Det är fantastiskt kul och lärorikt att få möjlighet att omsätta kunskap­ erna från Etec i praktiskt arbete. Här märker man omgående att de teore­t­ iska grunder vi har fått i skolan även fungerar i verkligt arbete, konstaterar Jesper och William nickar instämmande. FRAMTIDSJOBB – Många av de system som AFRY jobbar med har vi även i skolan. Men det är viktigt att även lära sig de äldre

systemen som fortfarande är i drift, säger han. Att de båda valde AFRY som praktikplats för både den tredje och fjärde LIA-perioden under sista året på YH-utbildningen beror framför allt på rekommendationer från bekanta. – Dessutom är AFRY ett konsult­ företag och det är något vi båda gärna vill jobba med i framtiden. Automations­utbildningen på Etec är en bred och varierande utbildning som ger möjlighet att få anställning som tekniker, med underhåll, konsultverksamhet och mycket annat, framhåller William och Jesper. BRA SKOLA För sektionschef Magnus Axelsson på AFRY medför praktiksamarbetet med Etec stora möjligheter att rekrytera i stort sett handplockad personal.

SAMMANSLAGNING MED sikte på ytterligare internationell expansion. Det anrika teknikkonsultbolaget ÅF heter numera AFRY efter förvärv av finska Pöyry. Inom kort räknar sektionschef Magnus Axelsson med att de nya namnskyltarna ska komma på plats på fasaden på Norra Strandgatan. I övrigt påverkar inte namnbytet AFRYs lokala verksamhet i så stor utsträckning. – Vi är 23 anställda inom avdelningen Advanced Manufacturing samt ytterligare fem från övriga divisioner som utgår från kontoret i Oskarshamn. Vi jobbar över stora delar av Sverige med bland annat specialkompetens inom logistiklösning. Inte minst när det gäller lastbilshytter, förklarar Magnus och framhåller att det alltid finns plats för duktig personal. – Vår filosofi är att det alltid är viktigare att hitta rätt människor än att anställa vid behov. Sammanslagningen av ÅF och ­Pöyry är en del i strategin att ­expandera. AFRY har i dag 17 000 anställda och egna kontor i 50 länder samt pågående projekt i 100 länder. – För den som vill finns alla möjligheter inom koncernen, betonar Magnus Axelsson.

– Det är ett ypperligt sätt för oss att lära känna de studerande och likaså för dem att lära känna vår verksamhet. I snitt anställer vi två före detta ­studerande från Etec per år. Ofta är det studerande som har gjort sin ­praktik här, förklarar han.


36

Från el till

VÄRDEPAPPER Planen var en hockeykarriär och jobb som elektriker/ingenjör. Men ödet ville annorlunda. Den tidigare Eteceleven Alex Falkman gör nu sin andra vända i Australien och har siktet ­inställt på en kandidatexamen i ekonomi vid Griffith ­University i Brisbane. Och i framtiden vill han handla med värdepapper.

För Alex Falkman och flickvännen Hedvig är det sommar året runt. I alla fall under de närmsta åren. – Sol, klarblå himmel och drygt 30 grader. Ganska skönt faktiskt, b ­ erättar han via Skype från kuststaden ­Brisbane i Australien. Sedan hösten 2018 är Alex och ­Hedvig stationerade i delstaten ­Queenslands huvudstad för att ta ­kandidatexamen i ekonomi vid Griffith University. – Jag backpackade ett år i Australien direkt efter gymnasiet för fem år sedan och fastnade för det här fantast­ iska landet och alla dess möjligheter. Sedan dess har jag under en längre period velat återvända, förklarar han. BÄSTA SKOLAN Efter ett år på Handelshögskolan i Göteborg tog de chansen att avsluta sina studier på universitetet i Brisbane. Drömmen är att sedan kunna stanna kvar och försörja sig på handel med aktier och värdepapper. Något helt annat än de framtidsplaner Alex hade efter grundskolan. – Då spelade jag hockey i Frölunda och ville först och främst gå på hockey­ gymnasium. Efter att ha varit runt på flera olika skolor valde jag Oskarshamn och Etec. Det var den absolut bästa av alla de skolor jag besökte – familjär stämning och engagerad personal som tog väl hand om eleverna. Utbildningen gav massor av nya och nyttiga erfarenheter. Dessutom högskolebehörighet med tillval i

matte. Hockeykarriären lades dock på is u ­ nder tredje läsåret på grund av en ryggskada och hård konkurrens. ­Istället började Alex fundera på att läsa vidare på Chalmers i Göteborg. BRA SÄLJARE – Men så blev det inte. Efter sommarjobb som automationselektriker blev jag övertalad av min storebror att följa med till Australien, berättar han. Efter nästan ett år med ryggsäcksliv återvände han till Göteborg full av nya intryck och framtidsplaner. I Australien hade han testat att jobba som dörr­ försäljare och hemma i Sverige hade han så småningom ytterligare anställningar som försäljare. – Jag gillade att jobba som f­ örsäljare och hade även börjat intressera mig mer och mer för ekonomi. Samtidigt drömde jag om att återvända till ­Australien. Något jag kunde förverkliga genom att börja läsa på Handels­ högskolan och sedan avsluta här. FANTASTISK START Även om det inte blev riktigt som Alex Falkman hade tänkt sig när han anlände till Oskarshamn 2011, är han mycket tacksam över tiden på Etec och vad den innebar. – Det var en fantastiskt bra start på livet efter grundskolan som öppnade för massor av möjligheter. Oavsett vad jag kommer att jobba med i framtiden känns det tryggt att ha den utbildningen i ryggen. Behovet av elektriker kommer alltid att finnas och det är något jag har nytta av även privat.

5 BRA SAKER MED AUSTRALIEN 1. M änniskorna – ”Här är de flesta glada och trevliga. Tackar till och med chauffören när de kliver av bussen.” 2. V ädret – ”För en sommarälskare som jag är det perfekt. Även under den kal�lare årstiden är det behagligt klimat.” 3. N aturen och miljön – ”Här finns massor av fina naturparker. Dessutom är det inte långt till fantastiska stränder.” 4. M öjligheterna – ”I Australien är det gott om jobb och relativt lätt att ta sig in på arbetsmarknaden.” 5. K -Mart – ”Butiker med i stort sett allt som behövs i vardagen. Som ett litet Gekås i nästan varje gathörn.”


37 FAKTA ALEX FALKMAN ÅLDER: 24 år BOR: Tillsammans med flickvännen på studentboende i Brisbane FAMILJ: Flickvän Hedvig, mamma och pappa i Göteborg samt lillebror som studerar på rymdgymnasiet i Kiruna och storebror som reser runt i Sydamerika under två år GÖR: Läser andra året på Griffith University för en kandidatexamen i ekonomi FRITID: Aktier och fonder samt ishockey – följer både Oskarshamn och Frölunda i SHL

”ETEC HADE EN ­FAMILJÄR STÄMNING OCH ENGAGERAD PERSONAL SOM TOG VÄL HAND OM ­ELEVERNA.”

Alex Falkman, här med flickvännen Hedvig, planerade egentligen att bli elektriker/ingenjör men ödet ville annat. Nu studerar han i Australien för att i framtiden handla med ­värdepapper.


Explore Your Process Data Anytime, Anywhere Eurotherm Data Reviewer Data Reviewer is a software application designed for the viewing, analysis & printing of historical data files acquired from Eurotherm data acquisition equipment.

Expertise in systems & solutions, services & support

eurotherm.com/reviewer

Eurotherm By SE_ Reviewer ADVERT_Etec December 2019.indd 1

03/12/2019 14:29

Gränslös bredd Projektledning Elkonstruktion Programmering Optimering

inom el och automation

Pronecta erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell el och automation till energiföretag, processindustri, tillverkande industri, VA-sektorn m.m. Våra uppdragsgivare ser oss som en bred resurs i både omfattande och avgränsade projekt, alltifrån förstudier och projektering till genomförande och optimering. Med vår branscherfarenhet vill vi fortsätta att bygga goda och långsiktiga kundrelationer. Pronecta AB | Kalmar – 0480-70 73 90 | Västervik – 0490-58 16 90 | www.pronecta.se

Välkommen till Specsavers

Företagsoptikern Har din personal ibland trötta ögon eller

huvudvärk? Specsavers står till tjänst med en helhetslösning för ditt företags synvård. Våra legitimerade optiker gör synundersökningar och tillhandahåller bildskärmsglasögon och skyddsglasögon av högsta kvalitet.

Boka din synundersökning på specsavers.se

Oskarshamn Frejagatan 1, 0491-138 10.


EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Samarbete på ny nivå Elajos rekrytering av personal från Etecs olika utbildningar kommer att ligga på en lika hög nivå som tidigare.

Skolan startades 2002 i Elajos regi för att utbilda elektriker till verksamheten. Nu står Etec på egna ben. Men för Elajo är Etec fortfarande en ytterst viktig kompetensförsörjare. – Jag är väldigt nöjd över den här lösningen. Genom att köpa tjänster av Etec får vi en mera professionell relation och kan bli ännu bättre på att ta hand om eleverna, framhåller Elajos vd och koncernchef Stefan Svensson. Han är övertygad om att Elajos framtida rekrytering från Etecs olika utbildningar, såväl gymnasium som yrkeshögskolan, kommer att ligga på en minst lika hög nivå som tidigare. – Vi kommer alltid ha behov av duktig personal och för oss är det av högsta vikt med en trygg och säker kompetensförsörjning. Etec har bidragit med en hög andel av vår nyanställda personal ända sedan starten och så kommer det att bli även i framtiden. Det är en fantastisk resurs att ha vägg i vägg, betonar Stefan Svensson. Även Etecs storsatsning på uppdragsutbildningar i ­olika former ser Stefan Svensson som en tillgång för ­Elajos verksamhet i framtiden. Han framhåller led­orden för det fortsatta samarbetet mellan Elajo och Etec i ny regi: Samsyn - Samförstånd - Samarbete - Framtida partnerskap. – Nu kommer vi att samverka som kund och ­leverantör. Det blir en helt ny form av samarbete som jag tror mycket på. Det ligger helt i linje med Elajos ­satsningar för framtiden, säger han nöjt.

”GENOM ATT KÖPA TJÄNSTER AV ETEC FÅR VI EN MERA PROFESSIONELL RELATION.”

Elajos vd Stefan Svensson ser mycket positivt på det framtida samarbetet med Etec som kompetensförsörjare av duktig personal.

39


New brand. ร F and Pรถyry come together as AFRY #signofaction #makingfuture


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.