__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

MYCKET POSITIVA ­TONGÅNGAR PÅ YH SID 14

SPIKRAK KARRIÄR FÖR FREDRIK SID 22

ELLÄRA TRYGGHET I AUSTRALIEN SID 36

2019 ETT INFORMATIONSMAGASIN UTGIVET AV ELAJO

GYMNASIESKOLA

Stärkt varumärke framgångsfaktor Thea hittade studieglädjen

Rektor tar plats i klassrummen

Jonas har

T E C H N I C A L E D U C A T I O N C E N T E R A B I O S K A R S HA M N

40 laddade

sidor

Digitalt verktyg – lyft för alla

YH-UTBILDNING

Student och pappa – bra kombination Clab rätt plats för Kevin

hela världen som sin arbetsplats


DIGITAL TRANSFORMATION FRAMTIDENS INDUSTRI DEN UPPKOPPLADE FABRIKEN Framtidens industri, en digitaliserad produktion, Industrial Internet of Things? Vi på AVEVA kallar det för evolution, inte en revolution, och menar att säkerhet, samverkan, flexibilitet och effektivitet är nyckeln till den nya tidens digitaliserade industri. Potentialen ligger i förmågan att länka automationssystemen med företagsplanering, schemaläggning och produktlivscykelsystem. Smart tillverkning består av smarta maskiner, fabriker och anläggningar. De länkade systemen bygger på öppna och standardiserade internet- och molnteknologier som möjliggör säker åtkomst till enheter och information. Med nya avancerade analysverktyg och mobil teknik går det att skapa bättre affärsnytta. Dessutom möjliggör detta förbättringar av effektiviteten och lönsamheten, ökad IT-säkerhet och minskad miljöpåverkan.

Citect SCADA

aveva.com @avevagroup linkedin.com/company/aveva


3

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Lära för livet Elajo Technical Education Center AB Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel vxl: 0491-76 76 00 www.elajotec.com

Elajotec

Oavsett hur samhället kommer att se ut i framtiden har skola och utbildning en mycket viktig roll att fylla. Det är i skolan de kunskaper och insikter som så småningom ska ge en plats i arbetslivet grundläggs. För oss som jobbar inom skolvärlden är det därför viktigt att alltid blicka framåt och – om möjligt – ligga steget före. ETEC ÄR REGIONENS självklara nav för utbildningar inom el och automation. Vi höjer ständigt vår nivå för att ge elever och studerande på gymnasium och Yh-utbildningar bästa möjliga förutsättningar. Dels genom investeringar i ny teknik för att skapa inspirerande studiemiljö, dels genom att ligga i framkant när det gäller lärarkompetens.

@etec_ oskarshamn

”FÖR OSS SOM JOBBAR INOM ­SKOL­VÄRLDEN ÄR DET VIKTIGT ATT BLICKA ­FRAMÅT OCH OM MÖJLIGT ­LIGGA STEGET FÖRE.”

Ylva Alexandersson Verkställande direktör Tel: 0491-76 76 97 Björn Lekselius Rektor Tel: 0491-76 76 98 Maria Hjelm Utbildningsadministratör Gymnasieskolan Tel: 0491-76 76 49 Ingela Johansson Yderhag Utbildningsadministratör Yrkeshögskolan Tel: 0491-76 76 99

PRODUKTION KrePart AB, Box 4010, 572 04 Oskarshamn, Tel: 0491-178 80 www.krepart.se ANSVARIG UTGIVARE Ylva Alexandersson, Etec PROJEKTLEDARE Mikael Petersson KEY ACCOUNT Hans Ericson MEDIEKOMMUNIKATÖR Yvonne Larsen

FÖR ATT TILLGODOSE den framtida arbetsmarknadens behov och krav är det också av yttersta vikt att vi som utbildare noga följer utvecklingen. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer allt fler arbetsuppgifter att digitaliseras. De elever som börjar grundskolan idag tar examen 2030 och kommer att vara yrkesverksamma till 2060. FRAM TILL DESS kommer mycket att förändras och det gäller att inte enbart stirra sig blind på vad som krävs idag. Vi måste också förstå vilka kompetenser som kan digitaliseras och vilka kompetenser som förblir mänskliga. Det gäller att både ställa krav på systemet och att erbjuda systemet ett personligt engagemang. SAMARBETE, KOMMUNIKATION, problemlösning och kreativitet tillsammans med en hög digital kompetens hör till de kvalifikationer som kommer att bli allt mer efterfrågade på en arbetsmarknad i ständig förändring. Något som också ligger i linje med de kunskapsmål vi hela tiden strävar efter att ge våra elever och studerande på Etec.

Ylva Alexandersson Verkställande direktör

INNEHÅLL I URVAL

Spikrak karriär på Saft

REDAKTÖR Mikael Bergkvist SKRIBENTER Mikael Bergkvist Kristin Wennerström FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges

Thea brinner för el

Pappa och studerande

FORMGIVNING Jens Lindström

Max ambitiös på Scania

Ny rektor

TRYCK V-TAB, Vimmerby, 2018/12

Med världen som arbetsplats

Arbetskamrat med pappa

Attraktiva utbildningar


4

GYMNASIUM

El- och energiprogrammet

KURSER & POÄNG • Ansökningskod: EE-ETEC • Program: El- och energiprogrammet • Inriktning: Elteknik • Skol-id: 19892 • Kommunkod: 0882

STUDIEPLAN KURSER & POÄNG

KURSER & POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott & hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1

TOTALT

100 poäng 50 poäng 100 poäng 100 poäng 50 poäng 50 poäng 50 poäng 100 poäng

Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

TOTALT

100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

Praktiken på Etec är 20 veckor, som kan minskas ner till 15 veckor om du i årskurs 3 väljer att läsa in kurser som ger särskild behörighet till universitet eller högskola.

400 POÄNG

600 POÄNG Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen som Etec måste hålla sig till är denna kursplan preliminär.

ÖVRIGA KURSER KURSER & POÄNG Belysningsteknik CAD 1 Elkraftteknik Elinstallationer Elmotorstyrning Gymnasiearbete Kommunikationsnät 1 Larm & säkerhet Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Praktisk ellära Programmerbara styrsystem Servicekunskap Programmering 1 Engelska 6 Svenska 2 Svenska 3 Matematik 2a

TOTALT

100 poäng 50 poäng 100 poäng 200 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

1 850 POÄNG

FÖR DEN STUDIEMOTIVERADE FINNS MER 150 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

Fysik 1a Engelska 7 Idrott & hälsa 2 Kemi 1 Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5

TOTALT

750 POÄNG

Med anledning av den snabba tekniska ­utvecklingen som Etec måste hålla sig till reserverar vi oss för eventuella ändringar.


5

Ludvig Heyman och hans klasskamrater som går El- och energiprogrammet på Etec är väl rustade inför framtidens utmaningar inom elteknisk och processteknisk verksamhet.

Förbereder för verkligheten El- och energiprogrammet vid Etec ligger i framkant. Här får eleverna de kunskaper som krävs för att arbeta inom modern elteknisk och processteknisk verksamhet, med inriktning på installation, industri, automation, processtyrning, s­ ervice och underhåll.

att någon arbetar som till exempel renodlad kabeldragare. Eftersom el och automation går hand i hand, är det viktigt att eleverna även får med sig delar som rör sådant som kommunikationsnät och styrsystem. Eleverna är ute på praktik, APL, ­arbetsplatsförlagt lärande, i sammanlagt 20 veckor under tre år.

– Vi kan erbjuda en stark utbildning som förbereder eleverna för verkligheten och som öppnar dörrar till framtiden, säger Björn Lekselius, rektor vid gymnasiet. Med en gymnasieexamen från det treåriga El-och energi­programmet finns det goda möjligheter att få ­anställning som installations­elektriker, automationstekniker, industri­ elektriker, driftoperatör, nätverks­ tekniker, servicetekniker med mera. Sedan ett par år tillbaka läser alla elever både installations- och automationskurser. Det blir allt ovanligare

BRA APL-PLATSER – Etec har ett upparbetat samarbete med en rad företag här i regionen, säger Björn Lekselius. Skolan har möjlighet att erbjuda eleverna olika APL-platser. Eleven kan ha eget önskemål på APL-plats. På El- och energiprogrammet läser alla elever in allmän behörighet. För den som vill skaffa sig särskild ­behörighet erbjuder skolan ­ ­­­­­­­­­­indivi­duella val i ämnen som ­ engelska 7, m ­ atematik 3c, matematik 4, m ­ atematik 5, fysik 1a samt kemi 1. På El- och energiprogrammet finns ­också idrottsprofil inom ishockey, ­fotboll och innebandy.

”VI KAN ­ERBJUDA EN STARK ­UTBILDNING SOM ­FÖRBEREDER ELEVERNA FÖR VERKLIGHETEN.”


Kontor - Skolor - Förskolor - m.m. Med våra modulsystem löser vi vad du behöver. www.pamil.se

042-29 30 55

Vi är experter på helhetslösningar för arbetsplatsen. Tack vare starka varumärken som Kinnarps, Materia, Skandiform och NC, kan vi erbjuda marknadens bredaste sortiment för exklusiv skandinavisk design. Att arbetsgivare som vill höja sin attraktionskraft, vänder sig till oss på Kinnarps, är därför inte så konstigt. Besök oss gärna på Kinnarps.se, så förstår du varför. Välkommen.

MER ATTRAKTIV MED EXKLUSIV SKANDINAVISK DESIGN

Kinnarps Kalmar Dagövägen 3, Kalmar 0480-476060

Annonsera på Oskarshamns enda LED-nätverk 2 600 visningar per dygn, 80 000 visningar per månad, närmare 1 miljon visningar per år. Stadsmagasinet/Krepart Oskarshamns LED-skärmsnätverk är ett slagkraftigt sätt att nå ut med ditt budskap till marknaden och öka din försäljning.

Stads EN DEL AV

Boka nu!

80 Mobil: 076-175 70 00 Vxl: 0491-178

www.krepart.se www.stadsmagasinetoskarshamn.se


7

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Björn Lekselius, ny rektor på Etec, är även lärare. En perfekt kombination enligt honom själv och eleven Samuel Ivarsson Jansson.

Dubbelt bra för Etec – Det är en stor fördel att både få undervisa och vara rektor, säger Björn Lekselius, ny rektor på Etec sedan juni 2018.

Björn Lekselius kommer närmast från en rektorstjänst på Kunskapsnavet i Kalmar. Tidigare har han arbetat som rektor på Jenny Nyströmsskolan och John Bauergymnasiet. Den kombinerade tjänsten, där han är rektor men också schemalagd som lärare, var en stark anledning till att Björn Lekselius sökte sig till Etec. Lejonparten av arbetstiden ägnar han åt rollen som skolledare. Som lärare undervisar han i samhällskunskap, religion och historia. PEDAGOGISK VISION – Som pedagogisk ledare får jag en större förståelse gentemot eleverna och lärarna eftersom jag är ute i klass­ rummen och verkligen ser hur saker och ting fungerar. Jag får underlag för vilken pedagogik som ger framgång och vilka utmaningar som finns både för lärare och elever. Det faktum att Etec är en liten ­skola är också en fördel på flera sätt.

För eleverna är det en trygghet eftersom alla känner alla och för personalen blir beslutsvägarna korta. Björn Lekselius har en tydlig pedagogisk vision för Etec. Målet är att Etec ska vara en skola som ger kompetens till framtidens eltekniker. – För att vi ska lyckas med det måste skolan inte bara arbeta med ämneskunskaper utan också ­elevernas kompetenser och en demokratisk värdegrund. Och eftersom framtiden är okänd måste skolan vara anpassningsbar. Det måste finnas utrymme för tillväxt och förändring, säger han. BRA ATT BLI BÄTTRE Björn Lekselius betonar att både lärare och elever behöver utvecklas. – Jag brukar säga att det är r­ oligare att bli bättre än att vara bra. Den inställningen förenklar eftersom alla faktiskt kan bli bättre även om vi har olika startpunkt. Det lägger också fokus på processen att utvecklas. Fokuserar vi på enskilda mål är risken att man väljer att stanna när dessa uppnåtts. Hjärnan kan tränas och därför utgår Björn Lekselius från den klassiska devisen: Övning ger färdighet. Men det handlar också om att vi tillsammans lär bättre, att vi ska lära av och med andra.

FAKTA BJÖRN LEKSELIUS ÅLDER: 46 år BOR: Kalmar FAMILJ: Fru och tre barn, två bonusbarn och en hund INTRESSEN: Gillar att vara med familjen, gå i naturen, träning

– Effektivare undervisning ger högre elevprestation. Lärare kan också bli bättre. De kan gå från att göra bra saker till att göra bättre saker. I slutänden handlar det om att lärarna ska kunna tydliggöra sammanhangen för att öka studiemotivationen. – Att helt enkelt få eleverna att förstå hur det hänger ihop!


8

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Digitalt verktyg hyllas mycket stort Ett vasst instrument. Både för elever och lärare. – Den digitala lärplattformen SchoolSoft ger alla en tydligare överblick av skolarbetet, under­ stryker läraren Martina Steinvig.

Den digitala och w ­ ebbaserade lärplattformen SchoolSoft började användas av Etec i samband med höstterminsstarten 2018. – Det har tagit lite tid att s­ ätta sig in i alla funktioner. Men nu börjar allt falla på plats och det är ett system som ger oss lärare, elever och vårdnads­havare en tydligare och mer över­blickbar bild av skolarbetet, ­konstaterar Martina Steinvig. Gymnasieeleverna Hugo Tillman, Gottfrid Wilensjö och Jonas Sturesson i årskurs 1 nickar instämmande.

betonar rektor Björn Lekselius. – Syftet var att förstärka och få en bättre överblick av skolarbetet för både elever och föräldrar. Och samtidigt underlätta det dagliga pedagogiska och

administrativa arbetet för lärare Det målet har vi har uppnått med råge med SchoolSoft, tillägger Maria Hjelm, utbildnings­administratör på ­gymnasiet.

ENKEL VECKOPLANERING – Det är väldigt enkelt att se aktuell veckoplanering och vilka uppgifter vi har. Dessutom får vi meddelande direkt på telefonen om Martina eller någon lärare har varit inne och ändrat eller lagt till i planeringen. Något som också underlättar är att våra föräldrar kan lägga in ansökan om ledighet för oss direkt via systemet på webben, förklarar de. SchoolSoft ger lärarna möjlighet att hantera närvaro, provscheman, planeringar, nyheter, elevinlämningar, forum och mycket mer. Likaså får eleverna stöd i sin skolgång då det på ämnessidorna finns möjlighet att få tillgång till bland annat läxor, prov, planeringar och andra viktiga dokument. HELHETSBILD – Nu har vi samlat allt på ett och samma ställe. SchoolSoft tydliggör och hjälper eleverna att få en helhetsbild där de kan se vilka kunskapsmål som har uppnåtts och ta del av skriftliga kommentarer. Likaså kan vårdnadshavare ta del av elevernas läxor och omdömen,

Eteceleverna Gottfrid Wilensjö, Hugo Tillmar och Jonas Sturesson är imponerade av den digitala lärplattformen SchoolSoft som läraren Martina Steinvig visar.


9

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Connecting Connecting with people with people Många tror att ÅF bara handlar om Många tror att ÅF bara om teknik. Vi anser dock atthandlar vår historia teknik. Vi anser dock att vår historia huvudsakligen handlar om människor huvudsakligen handlar om människor – djärva ingenjörer, affärsexperter, – djärva ingenjörer, affärsexperter, framsynta ledare och framsynta ledare ochandra andra specialister specialister som som samarbetar så att och samarbetar så attnya nya insikter insikter och växa smarta lösningar lösningar idéeridéer kankan växa tilltill smarta för samhället framåt. som som för samhället framåt. Följ våra framsteg på afconsult.com

2016210

Följ våra framsteg på afconsult.com


10

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Erfaren trio förstärker Etec De kommer från nord, syd och väst. Och är ivriga att dela med sig av sina breda kunskaper och erfarenheter. Nu är Etecs tre nya Yh-lärare på plats. Vd Ylva Alexandersson kan nöjt konstatera att rekryteringen av de tre nya lärarna kommer att stärka Etecs Yh-utbildningar på flera plan. – Det känns fantastiskt bra. Det är tre mycket kunniga automations­tekniker med lång och gedigen e­ rfarenhet från olika ­o­mråden. De kommer att bidra till att höja utbildningsnivån ytterligare samtidigt som deras kompetens kommer att höja statusen för hela Etec. KONSULT Magnus Thunberg bor i Timmernabben och kommer närmast från konsult­ företaget Elproj med uppdrag på bland annat Scania. Han har även jobbat med programmering av säkerhets­ system på OKG. – Att ta steget över till Etec är en riktig utmaning. Det ska bli kul att

få föra vidare de erfarenheter jag har samlat på mig under lång tid, säger han. Pär Danielssons yrkeslivs­erfarenhet kommer inledningsvis från teknik­ företaget Modig Machine Tool samt Järnforsen Energi System. De senaste drygt sex åren har han jobbat som ­konsult för en mindre elfirma mot bland annat Plannja. Han kommer från Virserum och är starkt engagerad i det lokala föreningslivet. – Även om jag inte har jobbat som lärare tidigare känner jag mig väldigt trygg i det vi ska lära ut. Som konsult har jag dessutom haft en typ av lärarroll och gillar att se unga och intresserade adepter växa, framhåller han. STORT KONTAKTNÄT För Joacim Wilensjö är a ­ nställningen på sätt och vis en återkomst till ­mammas gata. Han har tidigare jobbat på Elajo i Västervik och är, efter en ­sejour som säljare, tillbaka inom automationsområdet som lärare. Tillsammans med sin son, som går första året på Etecs gymnasieutbildning, pendlar han dagligen till jobbet från Västervik. – Jag har jobbat med ­programmering i 20 år och det ska bli kul att göra något helt annat samtidigt som jag är kvar inom teknikområdet,

”ATT TA STEGET ÖVER TILL ETEC ÄR EN RIKTIG ­UTMANING. DET SKA BLI KUL ATT LÄRA UT MINA ERFARENHETER.”

konstaterar han med instämmande nickar från sin två kollegor. REJÄL FÖRSTÄRKNING – Förhoppningsvis kommer e­ leverna vid Etec även ha stor nytta av de ­omfattande kontaktnät som vi har byggt upp under årens lopp, tillägger de. För Ylva Alexandersson innebär de tre nya lärarna en rejäl förstärkning för de fortsatta satsningarna på Etecs Yh-utbildningar. – Det här är tre sociala killar som är nyfikna på teknik i alla former och med bred erfarenhet av automation. Efter inskolning under våren kommer de att vara i full tjänst till höstterminen 2019, säger hon.

Triss i lärare. Tre mycket kunniga automationstekniker inom olika områden har valt att börja som lärare på Etec. Joacim Wilensjö, Magnus Thunberg och Pär Danielsson ser fram emot att dela med sig av sina erfarenheter från branschen.


OSKARSHAMN ÄR en plats med hög livskvalitet. Med sitt starka näringsliv Oskarshamn en OSKARSHAMN ÄR enärplats med livskvalitet tillväxtmotor i regionen. Det finns gott om jobb för alla. Barnen går i skolor och förskolor och möjligheterna till vidareutbildning vid Nova som är både trygga vi tar hand om är stora vadoch somlugna gälleroch Yh- och högskolevåra kommuninvånare. Här finns över 180 utbildningar.

föreningar och det som behövs för en aktiv BARNEN GÅR i skolor och förskolor som är fritid.

trygga och lugna. Och övrig omsorg är väl fungerande. I kommunen finns över 180 föreningar. OCH DET händer saker! Vi har byggt ett Navet för idrottsföreningarna är Arena Oskarsunikt resecentrum tåg, taxi hamn. Anläggningen harmed varje år 500 bussar, 000 besökare, och färjorupplevelser allt inom och 100fysiska meters radie, för som söker aktiviteter.

Välkommen till Specsavers

Företagsoptikern Har din personal ibland trötta ögon eller

huvudvärk? Specsavers står till tjänst med en helhetslösning för ditt företags synvård. Våra legitimerade optiker gör synundersökningar och tillhandahåller bildskärmsglasögon och skyddsglasögon av högsta kvalitet.

Boka din synundersökning på specsavers.se

Oskarshamn Frejagatan 1, 0491-138 10.

OCH DET händer saker! Ett nytt resecentrum har skapats för tåg och bussar i anslutning till färjeatt du som resenär enkelt ska kunna resa terminalen. Under senare tid har det också byggts vidare eller promenera till Oskarshamns många lägenheter i centrum och fler är på gång. centrum. ska Det byggs nya lägenheter Dessutom ett nytt bostadsområde byggas i i centrum och ett nytt bostadsområde ska norra hamnområdet.

växa fram i inre hamnen med ett aktivitets-

Men finns så mycket mer. Läs om allt torg det med plats för flera sporter. som händer på www.oskarshamn.se

Men det finns så mycket mer. Läs om allt som händer på www.oskarshamn.se


12

YH-UTBILDNING Kan bli din jobbgaranti Automationsingenjör för industri 4.0 420 POÄNG • YRKESTITEL: Automationsingenjör • STUDIEPERIOD: Två år, 420 Yh-poäng • TEORI: 305 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 115 Yh-poäng • Automationsprojekt • Examensarbete Automation • Industriell automation för flexibel och skalbar IT-struktur • Industriell automation med servo- och robotapplikationer • Industriell automation och fältbusskommunikation • Industriell automation och industriell IT • Industriella styr- och operatörssystem • LIA 1 – Installation av el- och automationsutrustning • LIA 2 –Automationsteknik • LIA 3 – Industriella automationssystem och industriell IT • LIA 4 – Smart industri

25 15 50 60 50 55 50 20 25 30 40

SeQF 5

– Inkluderar och synliggör allt lärande SVERIGES REFERENSRAM för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, vilken många europeiska länder är anslutna till. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. MED SEQF KAN olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt. Arbetsgivare kommer att få en bättre bild av vilka kunskaper den enskilde individen har, vilket i sin tur ökar individens anställningsbarhet och ­attraktionskraft på arbetsmarknaden och i förlängningen ger en större mobilitet på arbetsmarknaden, nationellt och internationellt. Den svenska referensramen är anpassad efter svenska förhållanden och bygger på det europeiska ramverket European Qualifications Framework (EQF). ­Rekommendationen om den europeiska referensramen fastställdes av Europarådet och parlamentet i april 2008 och idag har många europeiska länder anslutit sig till EQF. Mer information om EQF finns på europeiska kommissionens webbplats.

SeQF – Nivå 5 Kunskaper Kan visa: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde. Kunskaper om och överblick över områden gränsade till det egna arbets- eller studieområdet. Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett ­arbets­eller studieområde. Färdigheter Kan: Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter. Lösa sammansatta problem inom ett arbets-eller studieområde. Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk. Kompetenser Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studie­område som leder till vidare lärande och professionell utveckling. Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra ­förelagda projekt.


13

Skräddarsydd ­utbildning Kvalificerad yrkeshögskole­ utbildning ­Automationsingenjör för industri 4.0 befinner sig i den tekniska framkanten. – Våra studenter får en utbildning skräddarsydd efter arbetsmarknadens behov, säger Ylva Alexandersson, vd för Etec.

Etecs Yh-utbildning Automationsingenjör för industri 4.0 tillhör landets vassaste inom sitt område. Tack vare ett nära samarbete med näringslivet kan Etec erbjuda en toppmodern utbildning. Studenterna har tillgång till mycket av den senaste tekniken inom automationsområdet. Allt för att vara i fas med automationsföretagens krav på kompetent arbetskraft.

senare år genomgått enorma förändringar. Från fysiskt slutna system, till dagens digitalisering, där allt från m ­ indre enheter till stora ­komplexa system kan fjärrstyras. Det är i den verkligheten Automations­ ingenjör för industri 4.0 tar sitt avstamp. – Industri 4.0 beskrivs som den ­fjärde industriella revolutionen. I den nya smarta industrin är allt upp­kopplat mot internet. Vi talar ju ­mycket om IoT, Internet of Things. IoT handlar om alltifrån vardags­ föremål som kläder, hushållsapparater, fordon och m ­ askiner, som är försedda med exempelvis sensorer och datorer med internetuppkoppling. Detta gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlösa nätverk och på så sätt utbyta data, avslutar Ylva ­Alexandersson.

”FÖREMÅLEN KOPPLAS ­IHOP FYSISKT ELLER VIA TRÅDLÖSA NÄTVERK.”

MYCKET ANSVAR Antalet Yh-poäng är 420 poäng och är en yrkeshögskoleexamen enligt SeQF 5 inom EU, och Sveriges referensram för kvalifikationer. – Det internationella perspektivet betonas och personalledning ingår som en viktig komponent i utbildningen, säger Ylva Alexandersson. Studenterna ska kunna kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang. Det betonas också att studenterna ska ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet. 24 PLATSER Antalet platser på utbildningen är 24. Teori varvas med praktik. Iu ­ tbildningen ingår LIA, ­Lärande i arbete, på olika arbetsplatser i ­sammanlagt 24 veckor. Automationsområdet har under

Studerande på Etecs Yh-utbildning Automationsingenjör för industri 4.0 har tillgång till mycket av den senaste tekniken inom automationsområdet, ­berättar Etecs vd Ylva Alexandersson här tillsammans med studerande Jesper Ek.


Attraktiva Oskarshamn Attraktiva Oskarshamn attraktivaohamn

#OSKARSHAMN

Förr byggde vi stengärdsgårdar som ringlade sig genom flera socknar. Idag har vi industri, forskning och innovationer som når hela världen. OSKARSHAMN HAR LÄNGE präglats av sina stora arbetsgivare. Med vår kärntekniska verksamhet och tunga tillverkningsindustri har vi tagit rollen som hela Kalmarsundsregionens ekonomiska tillväxtmotor. Kommunen har högst medelinkomst och brutto­ regionalprodukt i länet och flest civilingenjörer i hela landet i förhållande till vår storlek. Här finns jobben, vare sig du söker tryggheten på verkstadsgolvet eller utmaningar inom forskning och innovation. Samarbetet mellan kommun och näringsliv pågår ständigt för att Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i. Med tryggheten i de stora arbetsgivarna hittar vi utmaningen i nyetableringar, entreprenörskap och utveckling av platsen i turism­ och upplevelseindustrin.

Grattis alla nya hyresgäster till lägenheterna i Gripen 20

TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn


15

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Hydraulikutbildning i ny form Efterfrågan på rätt kompetens inom hydraulik är mycket stor. En tillsatt arbetsgrupp under­ söker därför möjligheterna till en ny och mera anpassad Yh-utbildning inom hydraulik. Sedan Etecs tidigare ett och ett halvt år långa Yh-utbildning inom hydraulik lades ner sommaren 2017 har näringslivets behov av kompetent och utbildad personal inom hydraulikområdet fortsatt att öka konstant. En arbetsgrupp med representanter från näringslivet och Oscarsgymnasiet har börjat titta på formen för en ny och mera anpassad Yh-utbildning inom hydraulik. – Tanken är att bland annat skapa en kortare Yh-utbildning på tre till fem månader för att snabbt kunna till­godose behovet av utbildad personal. Den ska rikta sig till både företag som vill vidareutbilda sin personal och till de som snabbt vill utöka sin ­kompetens. Ansökan om

den nya utbildningen kommer att skickas inom kort och går allt enligt planerna ska vi vara igång till höstterminen 2020, förklarar Etecs vd Ylva Alexandersson. BEHOV FINNS I arbetsgruppen som drar upp riktlinjerna för den nya Yh-­utbildningen ingår Mats Söder, vd för Söders Maskinservice AB, tillsammans med Anna-Karin Swärd, projektledare vid Teknikcollege samt Mikael H ­ edkvist, rektor på Oscarsgymnasiet för ­natur-, teknik-, industri-, el- & energi­ programmen samt Ylva Alexandersson. – Jag såg tidigt behovet av en hydraulikutbildning och var också drivande bakom Etecs tidigare Yh-­ utbildning. För mig som företagare inom hydraulik är det livsviktigt att kunna rekrytera utbildad personal med

rätt kompetens, betonar Mats Söder. Han framhåller hydraulik som grundläggande för en mängd funktioner i samhället och målar upp ett mardrömsscenario om det inte händer något på utbildningssidan. – Med tanke på hur det ser ut i dag när det gäller utbildad personal kommer det att vara katastrof om tio år. Att få till stånd en anpassad utbildning är nödvändigt, säger han. VÄRLDSKLASS De högteknologiska hydraulikvagnar som införskaffades för några år sedan och finansierades med 1,5 miljoner kronor från det lokala näringslivet och Oskarshamns Mervärdesavtal, är en annan stor bidragande orsak till att åter starta utbildning inom hydraulik på Etec i Oskarshamn. – Det är utbildningsbänkar av världsklass som vi delar med Oscarsgymnasiets El- och energiprogram, förklarar Ylva Alexandersson som även har förhoppningar kring olika typer av uppdragsutbildningar inom hydraulik i samarbete med utomstående konsulter. – Det finns alla f­ örutsättningar att skapa nya relationer och så ­småningom kunna erbjuda ett brett utbud av hydraulikutbildningar, slutar Ylva Alexandersson.

Hydraulik går som en röd tråd genom vår ­vardag. Grävmaskiner, ubåtar, färjor och ­industri är några områden där hydraulik spelar en viktig roll. Därmed sagt att den som har kompetens i ämnet har lätt att få jobb.


16

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

SM-meriterade Fredrik Larsson g jorde i stort sett alla ­praktikperioder på Saft AB och hade dessutom sommarjobb under Yh-utbildningen. Det ledde till att han fick fast jobb på underhållsavdelningen redan innan examen.

Spikrak karriär för Fredrik SM-meriterad, stipendiebelönad och jobb långt innan examen… Karriären har gått som på räls för den tidigare Eteceleven och ­Yh-studerande Fredrik Larsson, som numera är fast anställd på ­elavdelningen vid Saft AB. Tipset om arbetsplats kom från en kusins pappa. Det ledde till att han gjorde i stort sett alla praktikperioder på Saft AB och dessutom hade sommarjobb under Yh-utbildningen. – Jag trivdes väldigt bra och redan i april 2018, sju veckor innan examen från Etec, fick jag fast anställning, berättar Fredrik. Hans chef, produktionsledare ­Lennart Ågren på Safts elavdelning, nickar instämmande. – Vi ser ganska snabbt vilka kvaliteter våra praktikanter har och när det gäller Fredrik föll allt väl på plats. Som både elektriker och automations­ ingenjör har han breda kunskaper

FAKTA FREDRIK LARSSON ÅLDER: 22 år BOR: Nyrenoverat hus i Fliseryd FAMILJ: Sambo Minna Nilsson, hunden Titan samt katterna Luna, Atlas och Vega YRKE: Underhållselektriker Saft AB INTRESSEN: Renovera huset, skruva med bilar

och det kändes väldigt bra att kunna erbjuda Fredrik jobb, säger han. ROLIGT JOBB Elavdelningen ansvarar för att hålla produktionen igång med allt från

service och underhåll av inkommande nät till styrning av maskiner, nätverk, kommunikationer och kraft­elektronik samt om- och tillbyggnader av ­maskiner och övrig utrustning. – Att det är ett så brett arbets­ område med stor variation gör jobbet roligt, framhåller Fredrik som just nu är involverad i ett projekt där servo­ motorer ska installeras i de maskiner som svetsar ihop batterilådorna. – Det är ett arbete som både säkrar och höjer kvaliteten vid svetsning. Det är ett av många olika projekt som är igång över hela fabriken. Bland annat håller vi på att byta styrsystem för att digitalisera verksamheten och ­koppla upp alla maskiner mot nätverket, ­förklarar Lennart Ågren. NÄRA MEDALJ Under sista året på Yh-utbildningen kvalificerade sig Fredrik till Yrkes-SM i mekatronik där han sedan slutade på en hedrande fjärdeplats. Erfarenheter


17

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Produktionsledare Lennart Ågren framhåller Fredrik Larssons breda kunskaper som både elektriker och automationsingenjör.

FAKTA SAFT AB Världsledande tillverkare av NiCd (nickel/kadmium) industri­batterier. ­Exempel på användnings­områden är ­backup vid elavbrott på sjukhus, ­flygplatser och till och med hela städer. och kunskaper han har stor nytta av i jobbet på Saft AB. – Jag har alltid gillat att meka och bygga om maskiner. Tävlingen var en kul upplevelse även om det var en del motgångar som gjorde att jag ­hamnade utanför prispallen. En stor del av det som mekatronik handlar om ingår även i mina arbetsuppgifter här på Saft, betonar 22-åringen som även belönades med stipendium när han tog examen från Yh-utbildningen. – Jag gillade verkligen utbildningen och hade inte klarat mig på jobbet utan de kunskaper jag fick med mig från Etec, konstaterar Fredrik Larsson.

Du behövs hos oss Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är viktiga och efterfrågade kompetenser hos oss i Södra. Södra är en av världens största leverantörer av pappersmassa. Våra massabruk i Mönsterås, Mörrum och Värö är ledande inom modern och effektiv industri, och nu investerar vi ytterligare i dem för att öka vår kapacitet. För att detta ska fungera behöver vi duktiga medarbetare inom många olika yrken. Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är några nyckelkompetenser vid våra fabriker.

För att veta mer gå in på vår hemsida www.sodra.com/karriar


OUR ENERGY – YOUR SUCCESS

BEVI – specialister på energieffektiva och kundanpassade, kompletta drivsystem

BEVI är ett av Nordens största företag inom elektriska drivsystem och kraftgenerering. Vi erbjuder ett brett sortiment av elektriska motorer, växlar och automationslösningar för att hjälpa varje bransch att nå nya nivåer av energieffektivitet och energibesparingar.

BEVI AB, Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla | 0499-271 00 | info@bevi.se | www.bevi.se

Förstudier

Projektering

Gränslös bredd

inom el och automation

Genomförande

Pronecta erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell el och automation till energiföretag, processindustri, tillverkande industri, VA-sektorn mm. Våra uppdragsgivare ser oss som en bred resurs i omfattande eller avgränsande projekt från förstudier och projektering till genomförande och optimering. Med vår branscherfarenhet vill vi fortsätta att bygga goda och långsiktiga kundrelationer.

Kalmar Västervik

Kaggensgatan 7 • 0480-70 73 90 Baumansgatan 4 • 0490-58 16 90 www.pronecta.se

Optimering


19

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Med

VÄRLDEN

som arbetsplats Hans yrkesliv blev tvärtemot hur han tänkt sig. Men Jonas Gunnarsson, tidigare Etec-­ studerande, är ändå rätt nöjd. Som 22-åring, yngst av alla i det globala företaget AP&T, åker han jorden runt som servicetekniker. – Jag g jorde praktik på AP&T. Redan andra veckan fick jag åka till Slovakien. Jonas Gunnarsson är ett ­levande exempel på att praktiken, LIA, Lärande i arbete, är en förnämlig dörröppnare till ­arbets­marknaden för de ­studerande. I Jonas Gunnarssons fall fick han ­anställning på AP&T direkt efter ­avslutad utbildning. Det var under den sista terminens LIA-period på AP&T som han snabbt kastades in i verkligheten och fick chansen att visa vad han går för. ÖVERRASKNING – Jag hade aldrig varit utomlands när jag tillsammans med en kollega ­skickades iväg till Slovakien. Sedan första utlandsresan har Jonas Gunnarsson sedan hunnit beta av y ­ tterligare en rad länder:

­Nederländerna, Danmark, ­Italien, ­Finland, England, USA och Kina. – Ibland blir det resor på ett par ­dagar, ibland en vecka upp till tio ­dagar. Den längsta resan är till Kina, där jag varit i fem veckor. Uppdragen kan vara akuta. En kolv kan behöva bytas och problemet är snabbt avhjälpt. Ibland handlar det om företag som köpt en ny produktions­ linje. Jonas Gunnarsson är då på p ­ lats VÄND OCH LÄS MER


20

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

under en kortare eller längre tid för att hjälpa till med att trimma in systemet. ÖDETS IRONI Jonas Gunnarsson beskriver sig själv som en väldigt social person, som g ­ ärna tar kontakt med andra människor när han är på resande fot. – I Kina har det varit lite svårt ­eftersom få människor här kan engelska. Men i övrigt är det ett intressant och spännande land att vara i, säger han på telefon från Jiaxing. Staden ligger i den norra delen av provinsen Zhejiang i Kina, 85 ­kilometer från Shanghai. Det är något av ödets ironi att Jonas Gunnarsson hamnat i ett yrke där han reser mycket. Förutom att han inte hade varit utanför Sveriges gränser tidigare, så valde han utbildningen på Etec i hopp om en anställning där han inte skulle behöva resa i tjänsten. – Det ironiska är att jag pluggade till elektriker på gymnasiet för att jag vill ha ett yrke och slippa läsa vidare.

”I KINA HAR DET VARIT LITE SVÅRT EFTERSOM FÅ MÄNNISKOR HÄR KAN ENGELSKA.”

Han insåg dock snart att han efter gymnasiet skulle tvingas kuska runt en hel del som elektriker och därför valde han att söka in till Yh-utbildningen på Etec. – Ibland tar livet oväntade vändningar, säger han. NYTTIG TID Hemma i Västervik bor mamma, pappa och hans tre år yngre lillasyster som han ofta hälsar på. Jonas Gunnarsson har en lägenhet i Lagan, där AP&T har support, konstruktion och utveckling. Medan företagets presstillverkning

FAKTA JONAS GUNNARSSON ÅLDER: 22 år BOR: Lägenhet i Lagan och hemma hos mamma och pappa i Västervik på ledig tid FAMILJ: Singel INTRESSEN: Lägger mycket energi och tid på bilen, kör motorcykel på sommaren, gillar att resa med sina kompisar FAVORITFILM: Inception med Leonardo DiCaprio

Praktiken öppnade dörrar för Jonas Gunnarsson, ­tidigare Etecstuderande. Som servicetekniker på AP&T har han hela världen som arbetsplats.

sker i Tranemo sköts automation, verktyg, ledning och utveckling från Ulricehamn. Tiden på Etec har han haft stor nytta av och han arbetar dessutom tillsammans med två av sina gamla klasskamrater, Alexander Konradsson och Manne Antonsson, båda från Oskarshamn. – Jag tyckte att det var jättebra på Etec. Undervisningen är i mycket ­lärarstyrd och jag tycker att det är bra med lärarledda lektioner, istället för att du som studerande ska läsa på distans eller hålla på med självstudier. Han vill också lyfta fram vikten av LIA-perioderna. – Jag var på Scania min näst sista LIA-period. Det var där jag fastnade för det här med pressar. Då ­insåg jag att det är det här jag ska hålla på med.


21

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

SHANGHAI

VENEDIG

Jonas om länderna han arbetat i Finland Grannlandet i öster är också väldigt likt Sverige. Lite underhållande med många vägskyltar som är på både svenska och finska.

Nederländerna Blev chockad över hur mycket vatten det var överallt, på åkrar och runt vägar och överallt är det breda diken fyllda med vatten.

Italien Där har jag varit fem gånger och det är alltid trevligt att vara där. God mat. Jag älskar fisk och skaldjur. Kan det bli bättre?

Danmark Är trevligt att jobba i för att allt är väldigt likt hemma, går ju dock inte att förstå vad de säger!

England Är bra och språket är ju kanon. Lite reservation för tiden på gränsen till Skottland. Den dialekten var inte att leka med – men invånarna förstod ju det mesta av vad jag sa…hahaha.

USA Helt klart bästa landet att jobba i. Amerika­ narna är extremt gästvänliga. Och så är maten supergod. Pappa använder mycket teriyaki och rökarom på köttet när han grillar. Väldigt amerikanskt, alltså. Därför fick jag hemkänsla när jag åt köttet.


Alla elever på Etec får teorilektioner hos oss!

Välkommen till

0491-154 20 ❘ Stengatan 12B, Oskarshamn www.tkstrafikskola.se ❘ korkort@tkstrafikskola.se

Microsoft Azure MQTT

MQTT

WAGOs styrsystem redo för Internet of Things

WAGOs PFC styrsystem kopplar upp din process till valfri molntjänst Dina fördelar: • Färdiga koncept för Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix med standardiserat MQTT protokoll • Säker kommunikation med TLS kryptering • Komplementera med andra protokoll som OPC UA, Modbus TCP, SNMP, HTTPS, IEC 60870‐5‐101/‐104, 61850 osv • Samla in värden med WAGOs stora program av I/O moduler för t.ex. energianalys www.wago.se


23

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Redo för arbetslivet Från teori till praktik. Under fem veckor har den Yh-studerande Kevin Karlsson omsatt sina skolbänkskunskaper till verkligt arbete på Clab, som är SKBs mellanlager för använt kärnbränsle.

STORA KRAV Informatör Eva Häll på SKB f­ örklarar att kärnbränslehantering ställer stora krav på säkerhet och det gör också Clab till en något annorlunda ­praktikplats. – Att arbeta med kärnteknik är lite annorlunda jämfört med andra driftjobb. Inte minst när det gäller

Under ledning av handledare Joakim Kenczek har Kevin Karlsson fått jobba med allt som hör till de dagliga arbetsuppgifterna.

”ATT ERBJUDA PRAKTIK ÄR ETT JÄTTEBRA SÄTT FÖR OSS ATT ­KUNNA REKRYTERA.” säkerhet. Det är något vi tydligt informerar våra praktikanter om, säger hon och passar samtidigt på att framhålla samarbetet med Etec. – Vi har behov av alla typer av arbetskraft och att erbjuda praktik till Etecs Yh-studerande är ett jättebra sätt för oss att så småningom kunna rekrytera passande personal som är bekanta med vår verksamhet och allt vad den innebär. För Kevin Karlsson återstår några månader på den tvååriga Yh-utbildningen till automationsingenjör innan det är dags att ge sig ut i arbetslivet. – För mig har det varit en väldigt bra utbildning och efter praktiken känner jag mig redo att börja jobba på allvar. Gärna på Clab, säger han. FOTON: SKB

– Det här är en arbetsplats som ligger helt i linje med det vi studerar och lär oss på Yh-utbildningen. Därför är det extra kul att få omsätta sina ­teoretiska kunskaper till praktiskt arbete, ­konstaterar Kevin. Clab är förvisso ingen ny bekantskap för honom. Under gymnasie­ studierna på Etecs El- och energi­ program hade Kevin sommarjobb på Clab. Likaså jobbade hans pappa där under närmare 20 år. – Det var två bidragande faktorer till att jag valde att göra min praktik här. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att börja jobba på Clab efter utbildningen, säger han. Under de fem praktikveckorna har Kevin huvudsakligen jobbat på instrumentavdelningen under översyn

av sina handledare. Allmänt underhåll och kontroll av flödesmätare har hört till de dagliga arbetsuppgifterna. – Just automation och underhåll är två saker jag gärna vill jobba med på något sätt i framtiden, betonar han.

Under fem veckor har Yh-studenten Kevin Karlsson omsatt sina skolbänks­ kunskaper till verkligt arbete vid ­instrumentavdelningen på Clab.


24

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

I pappas fotspår. Direkt efter ­studenten fick Simon C ­ orneteg anställning på teknik­konsultföretaget ÅF där han även är arbetskamrat med sin pappa, Stefan Corneteg.

Simon går i pappas fotspår Praktiken gav mersmak. Direkt efter Yh-utbildningen fick Simon Corneteg anställning på teknikkonsultföretaget ÅF där han även är arbetskamrat med sin pappa.

Under sex veckors praktik det sista året på Etecs Yh-utbildning fick Simon en ordentlig inblick i ÅFs verksamhet. Praktiken medförde också att han blev erbjuden jobb direkt efter Yh-studierna i somras. – Praktiken innebar att jag fick in en fot hos ÅF. Jag trivdes väldigt bra samtidigt som de såg vad jag kunde, förklarar han. VARIERANDE Simon är anställd inom ÅF Division Industry och jobbar till stor del mot Scania med bland annat utveckling, ­installation, idrifttagning och under-

”PRECIS ETT ­SÅDANT HÄR JOBB JAG VILLE HA.” håll av automatiserade system. – Det är väldigt varierande arbetsuppgifter. Jag arbetar både från mitt kontor på ÅF och är ute hos Scania. Tack vare Yh-utbildningen och min praktik har jag en bra grund att ­utvecklas från i arbetet, betonar han. Att jobba på samma arbetsplats som pappa, Stefan Corneteg som är mångårig medarbetare på ÅF och numera projektledare, ser han inte som någon nackdel. Snarare tvärtom. – Det är kul att vara på samma arbetsplats även om vi inte jobbar så mycket tillsammans. I början var det även en trygghet att ha honom i när­heten och kunna fråga om det var några oklarheter, förklarar Simon. Han tillägger att det då och då förekommer en del arbetsrelaterat prat

även utanför arbetstid. Vilket kanske inte är så konstigt då Simons bror praktiserade under samma period på ÅF i Kalmar där även han har fått jobb. – Ja, det finns ju en del gemensamt att prata om när vi träffas alla tre, konstaterar han leende. HANDPLOCKADE För sektionschef Magnus Axelsson på ÅF medför praktiksamarbetet med Etec stora möjligheter att rekrytera i stort sett handplockad personal. – Det är ett ypperligt sätt för oss att lära känna de studerande och likaså för dem att lära känna vår ­verksamhet. I snitt anställer vi två före detta studerande från Etec per år. Ofta är det studerande som har gjort sin praktik här och som vi har positiva erfarenheter av, förklarar han. Simon Corneteg är en av dem. Nu går han både i pappas fotspår och har ett jobb han stortrivs med. – Det känns mycket bra. Det var precis ett sådant här jobb jag ville ha när jag sökte till Etecs Yh-utbildning.


25

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Cybersecurity – win by being prepared

Inom överskådlig framtid kommer det att ställas ökade krav på kommunikation för att nå önskade resultat. Detta kommer också att exponera industriella system för en ökad risk med avseende på Cyber-attacker direkt mot de producerande systemen. Finns det då en verklig risk för riktade cyberattacker mot dessa system? Svaret på denna fråga är ett tveklöst ”JA”. Framtidens automationssystem kommer att vara smartare, säkrare, flexiblare och ännu mer öppna i sin kommunikation mot omvärlden än de är idag. Detta gör det naturligtvis lättare för företag att snabbare anpassa sin produktion till varierande önskemål och krav men det öppnar också för det oönskade och kanske oväntade också. Att hitta rätt väg framåt bland alla alternativ och möjligheter som finns när man ska skapa en säkerhetsstrategi kan kännas överväldigande. Genom att hitta den rätta balansen mellan IT och produktion kan risker till stor del elimineras även för produktionssystem som redan har några år bakom sig. Att införa en strategi till försvar mot Cyberattacker börjar alltid med en riskanalys med syfte att definiera de mått och steg man önskar ta för att skydda sig. Det är viktigt att hitta ett praktiskt genomförbart skydd eller lösning som står i proportion till vad man vill skydda.

eurotherm.se

Man bör förstå att ett skydd mot Cyberattacker inte bara är ett rent tekniskt eller teknologi-problem. En del kan finna tröst i att tro att de industriella system som finns inte är under risk eftersom de inte är kopplade till Internet, att begränsat skydd är tillräckligt, att hackers inte förstår sig på industrisystem eller att dessa system eller produkter i sig inte utgör en måltavla. Vid djupare eftertanke visar det sig att dessa argument är för tunna och att det faktiskt finns en verklig anledning till att fundera över säkerheten. I de flesta fall kan existerande produktionsutrustning stärkas till att bli motståndskraftigare samtidigt som kommunikationen med dessa i vissa fall kan tillåtas att öka och därmed kan behållas. Vi på Eurotherm har mer än 50 års erfarenhet av styr och automationssystem för industrin. Vår expertis hjälper redan kunder världen över där internationella regelverk kräver säkra data. Utöver detta kan Eurotherm också erbjuda tjänster relaterade till Cybersecurity som adresserar dagens behov. För diskussioner med oss om hur vi på Eurotherm kan hjälpa er förbättra och förenkla säkerhetsarbetet i just er unika lösning kontakta oss på info.eurotherm.se@se.com

Game on.

©2018 Eurotherm by Schneider Electric. All rights reserved.

Framtiden bär med sig en arena för de som är högteknologiskt intresserade och det kan vara lika intressant och taktiskt tålamodsprövande, om än olika, att manövrera i industrins digitala gränsland som en traditionell gamingsession. Resultatet om man förlorar kan också bli betydligt mera kännbart.


26

Vassaste labbet i hela Sverige

TSDAAGAR SKINS ING

ANSÖ

uari

Gymnasium 15 febr J Yh-utbildning 15 MA

ETECS PROCESSLABORATORIUM är v­ assast i landet. I skolans lokaler finns sedan 2007 ett fullskaligt processlabb i miniatyr, med samma slags rör, ventiler och instrument som används på kärnkraftverk och ute i den avancerade industrin. OKG, som sponsrat labbet, ­använder det även för vidareutbildning av sina egna medarbetare. Samtidigt ser ­Wonderware till att mjukvaran är den allra senaste.

ELEKTRIKERYRKET ÄR BRETT. Det finns fyra huvudområden

som elektriker: installation, service, industri och svagström/ kommunikation. Med andra ord finns det gott om arbetsplatser som behöver just elektriker. De behövs till och med under filminspelningar, men fungerar då som ljussättare och har en mer konstnärlig roll. Möjligheterna för framtidens elektriker är med andra ord många!

EGEN DATOR

FRÅN OCH med årskurs ett erhåller alla elever vid Etec en egen dator avsedd för skol­arbete.

VILL DU JOBBA UTOMLANDS? INGA PROBLEM. Yrkes­utbildningen till elektriker, inklusive den på Etec, är likvärdig inom de nordiska länderna. Efter godkänd lärlingstid på 1 600 timmar erhålls en yrkeslegitimation och då är man berättigad att söka jobb som elektriker inom Norden och stora delar av Europa.

Yaskawarobot populär

2,5 DAG TILLSAMMANS med en Yaskawarobot. Klart att Etecs blivande automations­

ingenjörer uppskattade tiden hos Yaskawa Nordic i Torsås. I början av november genomfördes utbildningen. Den röda tråden var programmering av en Yaskawarobot med inriktning på hantering. – Mycket givande, sammanfattar utbildningsadministratör Ingela Johansson Yderhag dagarna i Torsås.

Företagen som ingår i Etecs utvecklingsråd

Företrädare från olika teknikföretag samarbetar just nu med Etec och ingår även i Utvecklingsrådet, som ger stor möjlighet att påverka utbildningen för att säkra framtida rekrytering av rätt kompetens.


27

ETEC Värdegrund

NÄR DET GÄLLER ANSVAR och elevinflytande har Etec den lilla

skolans fördelar. Vi genomför varje ­termin utvecklingssamtal, klassråd och elevråd. Vi har även elev- och studentskydds­ombud som träffas regelbundet i arbetsmiljö­gruppen. Föräldrarådsmöten inplaneras tre gånger per år och vid behov ­ordnas extra möte.

Spännande lastbil

LAB ON WHEELS föll de blivande automationsingenjörerna vid Etec riktigt i smaken. I början av december rullade Rockwell Automations demolastbil in i Oskarshamn. Under två dagar fick de studerande möjlighet till flera spännande laborationer. Bland annat möjlighet att arbeta med Mjukvaran Studie 5000 och uppleva hur enkelt det är med integration i industriella automationslösningar. Därefter handlade det om programmeringsövningar baserade på GuardLogix 5370S, samt integration av: Safety, Drives, Distribuerat I/O och HMI. Tiden i demolastbilen ägnades också åt lösningar för Servo, Prosoft Gateways samt safety lösningar med den konfigurerbara säkerhets modulen CR30.

Vi har en egen

ROBOTCELL TACK VARE hjälp från Scania och deras underhålls­avdelning, IKEA Industry och ABB har Etec en egen robotcell med till­ hörande ”produktionslina”. Under robotdelen programmerar Yh-studenterna cellen. Robotcellen används även under projekt- och examens­arbeten.

STRÅLANDE ARBETSPLATS GREAT PLACE to Work hjälper företag och organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. I medarbetarundersökningen där 10 miljoner anställda i 7 000 f­ öretag och organisationer världen över fått säga sitt, fick Etec hela 91 procent av 100 möjliga och ­certifieringen Great Place to Work.

Etecs historia

30 500 kronor

är medellönen för en automationselektriker i Kalmar län. Det är en lön som har ökat kontinuerligt. Sedan tio år tillbaka har lönen för automationselektriker ökat med 8 000 kronor. Ackord ökar lönen än mera, som ledande ­ montör kan det handla om ett tillägg på 7 000-8 000 kronor. Elektriker tillhör de mest ­välavlönade bland LO:s medlemmar. Källa: www.lonestatistik.se

INITIATIVET TILL Etec togs av E ­ lajokoncernens grundare Alf Josefsson, som 1958 startade det företag som i dag har 1 000 anställda. Den ­första gymnasie­ utbildningen ­startade 2002. Hösten 2006 infördes ­KY-­utbildningar och ett år senare ­började vi med ­uppdrags­utbildningar åt ­näringslivet.

FOTO: ABB

ETEC ARBETAR MED fyra värdegrundsord – respekt, ansvar, trygghet och engagemang – som ligger till grund för hur skolan resonerar och löser problem. Varje år gör Etec en genomgång med nya elever om hur de uppfattat sina nio år i grundskolan – och vad som går att göra bättre. Etecs grund­fundament, som ingår i varje kurs, är också fyra till antalet: Entreprenörskap, social kompetens, bred teknisk kompetens, miljö & hållbar utveckling.


28

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Vårda ditt varumärke! Eleverna på Etec arbetar hårt med sina personliga varumärken. Ett ­välvårdat varumärke ökar chanserna till ett bra jobb efter utbildningen. – Särskilt inför APL-perioderna diskuterar vi med eleverna om hur de vill bli uppfattade, säger Maria Hjelm, utbildningsadministratör på gymnasiet.

Ett varumärke kan beskrivas som det som kännetecknar och utmärker något. Ditt personliga varumärke är summan av det som omgivningen förknippar med dig som person, det som skiljer dig från andra och som ger en bild av vad du har att erbjuda. Man kan också kalla det för ”ditt professionella rykte”. Det är det ryktet, alltså arbetsgivarens bild av dig, som kan vara nyckeln till din framgång. STORT FOKUS – Vi lägger mycket fokus på hur eleverna kan göra för att bli bättre på att utveckla positiva sidor. Vi vill att de

ska fundera på hur de ska bli. Vilken typ av medarbetare vill de vara när de är ute på en arbetsplats? – Vår vision är att eleven tar ett personligt ansvar för att göra ett bra intryck hos arbetsgivaren. Med avstamp i APL diskuterar vi sedan vad de kan utveckla, säger Maria Hjelm. GÖR BRA INTRYCK En elev som vill uppfattas som snäll, samarbetsvillig och energisk kanske inser att så inte alltid är fallet. – Genom att använda enkla frågor som ”hur vet du om du uppfattas som snäll, arbetsvillig och energisk” på din praktikplats, så hjälper vi eleverna

själva att arbeta mot sina mål om hur de vill bli uppfattade. Maria Hjelm betonar vikten av att göra ett bra första intryck. – Vi uppmuntrar våra elever till att hela tiden öva på hur de vill uppfattas. Det handlar inte enbart om hur du är ute på din APL. I lika hög grad är det även en fråga om hur du i ditt dagliga liv är och agerar gentemot dina klasskamrater, vänner, familj och ­med­människor, säger Maria Hjelm.

”VI UPPMUNTRAR VÅRA ELEVER TILL ATT HELA TIDEN ÖVA PÅ HUR DE VILL UPPFATTAS. INTE BARA PÅ SIN APL.”

Utbildningsadministratören Maria Hjelm berättar för Eteceleverna Adam Nilsson och Isak Sjöberg om vikten av deras personliga varumärken ute på arbetsplatsen.


Internet of Together Välkommen till en värld av innovativa, uppkopplade lösningar där människor, maskiner och visioner möts. Vi på Schneider Electric leder den digitala utvecklingen av hållbara lösningar inom energihantering och automation - vi kallar det EcoStruxureTM

se.com/se Etec_186x134 mm.ai 1 2018-11-28 09:25:28 SE_ETEC_annons__186x134.indd 1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2018-12-05 09:35:48


30

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

VÄGVINNANDE

Mobil arbetsplattform (Skylift), HLR (hjärt- och lungräddning), Heta arbeten, ESA- och SSG-intyg och ID06. Etec ger ­gymnasieeleverna och Yh-studerande de extra certifikat och intyg som krävs för att bli attraktiva på arbetsmarknaden.

– Vi erbjuder gymnasie­ eleverna de certifikat och intyg som arbets­givarna efterfrågar, säger Maria Hjelm, ­utbildningsadministratör på Etec. Tack vare att skolan samar­ betar med utbildningsföretaget TM ­Utbildning får gymnasieeleverna och Yh-­studerande gå följande hel- och halvdagskurser: Mobil arbetsplattform (Skylift), HLR (hjärt- och lung­ räddning) och Heta arbeten. Gymnasie­ eleverna får alla tre ­utbildningarna

utbildningar

medan de studerande på yrkes­ högskolan får HLR. Skolan ser till att SSG-intyg och ID06 utfärdas åt både gymnasieeleverna och ­Yh-studerande. Yh-studerande ska även ha giltigt ESA-intyg, vilket Etec i Oskarshamn ser till. – Eleverna och de studerande har oerhört stora nytta av det här. Mobil arbetsplattform är till exempel ett ­certifikat som våra gymnasielever ­måste ha när de är ute på praktik i årskurs 3, säger Maria Hjelm.

Melker Danielsson och Simon Alvinsson övar på hjärt- och lungräddning.

Lucas Petersson testar sin pricksäkerhet i skyliften.


31

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

ESA Instruerad

SSG

ID06

Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Lednings­ gruppen för vår Yh-utbildning har beslutat att s­ tuderande ska ha giltigt ESA-intyg innan de går ut på sin första LIA-period ­(praktik). Denna utbildning tar skolan in extern utbildare till.

SSG Entre Grundkurs ger entreprenörer grundläggande kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö, något som är ett krav vid arbete i riskfyllda miljöer. Kursen är ett krav för att få utföra arbete vid cirka 250 industrianläggningar i Sverige. SSG Entre ger kunskaper om hur olika typer av risker hanteras inom industrin med målet att stärka säkerhetskulturen, förbättra arbetsmiljön och minska tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

ID06 är ett system för elektroniska personalliggare i byggbranschen. Framtaget av Sveriges Byggindustrier för att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser. ID06-systemet sköts i dag av företaget ID06 AB.Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatser. Det innebär att den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Mobil arbetsplattform (Skylift)

HLR (hjärt- och lungräddning)

Heta arbeten

I kursen lär sig deltagaren att använda ­mobila arbetsplattformar på ett effektivt sätt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas ­produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Utbildningen ger kunskaper i första ­hjälpen, hjärt-och lungräddning samt att använda en halvautomatisk defibrillator, en så kallad hjärtstartare. Hjärtstartaren finns i dag på många olika ställen i samhället, kanske på din arbetsplats?

Heta arbeten innefattar arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige, utföraren av ett hett arbete, samt brandvakten ska vara utbildade och certifierade.


32

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Drömmen att bli installations­ elektriker är nära för Thea Carlsson, som gläds över att hon kommit in på El- och ­energiprogrammet på Etec.

”DET HAR ­VARIT ÖVER ALL ­FÖRVÄNTAN, JAG SER FRAM EMOT ALLA LEKTIONER. SÅ VAR DET INTE NÄR JAG GICK I GRUNDSKOLAN.”

Thea brinner för el El- och energiprogrammet på Etec var hennes förstahandsval till gymnasiet och hon har verkligen hamnat helt rätt. – Jag g jorde min prao en vecka på en elfirma i Målilla när jag gick i nian. Sedan dess är jag fast. Jag älskar el, säger Thea Carlsson, 16 år.

I augusti 2018 började Thea Carlsson i årskurs 1 på Eloch energiprogrammet vid Etec i Oskarshamn. – Det har varit över all förväntan, jag ser fram emot alla lektioner. Så var det inte när jag gick i grundskolan. GÅR I SLÄKTEN Thea Carlsson gick högstadiet på Prolympia i Virserum. Efter prao-­ perioden på Målilla El i årkurs 9 föddes

tanken på att söka in till Etec. Hon kryssade Etec som första alternativ och kom till sin stora glädje in på skolan. – Det var egentligen en ren slump att jag hamnade på praktik i Målilla, men det var väl tur det. När jag väl bestämt mig för att söka in till El- och energiprogrammet och när jag sedan kom in så visade det sig att jag har flera släktingar som är elektriker, men det visste jag inte då. På Etec tycker Thea Carlsson om att det är mycket fokus på de praktiska momenten. – Jag gillar de ämnen som handlar om elteknik i olika former och särskilt kul är det när vi får a ­ rbeta med de praktiska delarna. INTRESSANT ÄMNE Automation är också ett intressant ämne som hon ser fram emot att läsa. Hon uppskattar att hon får en bred utbildning som förbereder henne för

THEAS FEM BÄSTA MED ETEC 1: Varje lektion är intressant 2: De praktiska salarna är suveräna 3: Långa skoldagar som nyttjas till fullo 4: Bra att det är en liten skola 5: Förstående lärare som fixar saker snabbt morgondagens arbetsmarknad. Under sina tre år på El- och energi­ programmet gör Thea Carlsson och hennes klasskamrater sammanlagt 20 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande. – Då kanske jag hamnar på Målilla El igen. Det skulle jag verkligen inte ha något emot. Hon har inte hunnit f­ undera så mycket på framtiden efter ­utbildningen. – Jag vill gärna arbeta några år som installationselektriker.


33

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

LIA lockade Håkan Efter 20 år på samma arbetsplats var det dags att sadla om. För skåningen Håkan Joelsson från Hässleholm föll valet på Etec i Oskarshamn. – En sak som lockade mig med utbildningen till automationsingenjör är praktikperioderna, säger han.

Under den tvååriga Yh-­ utbildningen Automations­ ingenjör för industri 4.0 har studenterna fyra LIA-perioder om sammanlagt 23 veckor. LIA står för Lärande i arbete och innebär att studerande praktiserar på olika företag för att skaffa sig yrkeserfarenheter. LIA-­perioderna är också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig kontakter i ­näringslivet. Genom att visa fram­ fötterna får också många studerande ­anställning på företag där de praktiserat. SMARTA VAL – Jag har medvetet sökt mig till företag i mina hemtrakter eftersom det är

där jag vill ha jobb när jag är klar med skolan, säger Håkan Joelsson, som går andra och sista året på u ­ tbildningen. Den första LIA-perioden gjorde Håkan Joelsson på Automations­ teknik i Hässleholm AB, den andra på Perstorp AB. Under hösten 2018 är hans LIA-period förlagd till Rejlers i Kristianstad. GAMMAL ÄR ÄLDST Under LIA-perioderna är tanken att studerande ska prova på fyra olika områden: installation av el och automationsutrustning, automationsteknik,

FAKTA HÅKAN JOELSSON ÅLDER: 43 år BOR: Inneboende i Påskallavik och vecko­ pendlar hem till Hässleholm där han bygger ett hus FAMILJ: Sambo/särbo Lina, bebis på väg och hundarna Dima och Vilja INTRESSEN: Gillar att snickra och ­renovera, att vara ute i naturen med ­hundarna och är allmänt sportintresserad SENAST LÄSTA BOK: 1968 av Jan Guillou

industriella automationssystem och industriell IT och smart industri. Med sina 43 år är han äldst i klassen. Han är o­ ckså s­ tuderanderepresentant i ­Automations­ingenjörernas lednings­ grupp. Genom klassråden får de ­studerande ­möjlighet att göra sina röster hörda. – Ledningen är lyhörd för våra åsikter. Kursutvärderingar och ­ledningsgruppsmöten är viktiga forum för att lyfta frågor som rör problem eller brister, diskutera innehållet i kommande kurser eller komma med förslag på förbättringar. BÄST INTRYCK Håkan Joelsson arbetade i 20 år inom produktionen på kökstillverkaren ­Ballingslöv. Innan han bestämde sig för att börja studera åkte han på ­informationsträffar på ett par yrkeshögskolor runt om i landet. – Etec var den skola jag fick bäst intryck av. En sak som är bra här på Etec är den tekniska utrustningen. Vi arbetar inte enbart i virtuella miljöer utan vi har faktiskt tillgång till riktiga automationssystem.

43-åringen Håkan Joelsson valde att sadla om mitt i livet. Nu är han Yh-studerande på Etec och även studerande­representant i Automationsingenjörernas ledningsgrupp. Från vänster på bilden: Ylva Alexandersson, vd Etec, Jonas Kihlberg, koncernchef för Elajo, Håkan Joelsson, Anders Norman, styrelseordförande IUC och Per Magnusson, senior advicer, OKG.


34

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Pappa och studerande stor lycka för Robert Han är nybliven pappa. Men ålder och livssituation hindrar inte Robert Nylund, 37 år, från att studera till automationsingenjör vid Etec. – Inga problem att läsa facklitteratur samtidigt som jag tar hand om lilla Nellie, ler han. Den 1 oktober 2018 föddes ­Robert och Wickis första dotter. Naturligtvis en stor omställning för paret. Men några problem ser han inte. Han har bestämt sig för att föräldraskapet ska gå att kombinera med studierna. – Visst finns det en risk för att jag hamnar lite på efterkälken som nu när jag tagit ut mina tio pappadagar i samband med vår dotters födelse. Men lärarna är förstående och jag är bra på att strukturera mitt arbete och på att göra klart saker och ting i tid. Med god kommunikation och bra planering kommer jag att fixa det här, säger han. MÅNGA BOLLAR Det var i augusti 2018 som Robert Nylund började Yh-utbildningen Automationsingenjör för industri 4.0 vid Etec. Förra året avslutade han en Yh-utbildning till drifttekniker vid Nova i Oskarshamn. Efter Nova arbetade han under en tid som förman på hamnsaneringsprojektet. Tidigare har han även arbetat inom Försvarsmakten. – Jag har nytta av tiden inom det militära genom att jag har lärt mig att leda mig själv och att se till att få ­arbetsuppgifterna klara. Och jag är van att ha många bollar i luften. UTVECKLADE SIG Utbildningen vid Etec är helt i Robert Nylunds smak. – Automationsingenjör verkar ­mycket roligare än drifttekniker. Jag är nyfiken på programmering och ­konstruktion och el ska bli väldigt spännande att lära sig, säger han.

”JAG ÄR NYFIKEN PÅ PROGRAMMERING OCH ­KONSTRUKTION OCH EL SKA BLI SPÄNNANDE ATT LÄRA SIG.”

Han valde att satsa på ytterligare en Yh-utbildning för att den lokala arbetsmarknaden för drifttekniker inte längre är vad den tidigare varit efter

neddragningarna på OKG. – Så istället valde jag att utveckla mig själv genom utbildningen till automationsingenjör. LIA HOS SSE Under hösten 2018 är Robert Nylund ute på sin första praktikperiod, LIA, Lärande i arbete. Han har fått en plats på SSE, Sydsvenska Elanläggningar, i Oskarshamn. Där han bland annat får lära sig hur el- och styrsystem ansluts mot den fysiska produktionsutrustningen. Andra delar som praktiken ska ge kunskap om är ett automatikskåps layout och om dess utförande har betydelse för identifiering av dess utrustning samt tillgängligheten för framtida service, utbyte och felsökning. I kursen ska studerande även lära sig hur förebyggande och avhjälpande underhållsarbete praktiskt utförs. – Vi söker själva våra LIA-platser. Under de kommande perioderna ska jag nischa mig mot programmering.

Robert Nylund utbildar sig vidare från drifttekniker till automationsingenjör.


35

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

”JAG ÄR BRA PÅ ATT ­STRUKTURERA MITT ARBETE. MED BRA PLANERING ­KOMMER JAG ATT FIXA DET HÄR.”

Etecstuderande Robert Nylund är nybliven pappa till lilla Nellie. Han ser inga problem med att kombinera föräldraskapet med studierna, tvärtom.


36

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Äventyrarens trygghet är elinstallationer

Redan under gymnasietiden på Etec inleddes tankarna kring framtida reseupplevelser. Efter examen till installationstekniker 2013 och ett år med anställningar som elektriker och installatör på OKG samt Telecenter åkte Fredrik iväg på sin första långresa tillsammans med några tidigare klasskompisar. Äventyret gav blodad tand och tillbaka i Sverige flyttade han till Stockholm för att plugga både försäljning och ­marknadsföring. – Efter studierna jobbade jag först på en kommunikationsbyrå och sedan som säljare inom rekryteringsbranschen innan jag kände att det var dags att ge sig ut i världen igen. UTÖKADE RESEKASSAN Denna gång styrde han kosan mot Thailand, sedan Bali under några månader innan han slutligen hamnade i Australien.

– När jag kom till Sydney fick jag åter nytta av min utbildning från Etec. Under en period jobbade jag som elektriker och gjorde diverse installationer vid renoveringen av en stor lägenhetsfastighet ute vid Bondi Beach. Sedan dess har Fredrik varit kvar i stadsdelen som även rymmer Australiens mest berömda strand. Just nu arbetar han som bartender på en restaurang i området och som fotograf med olika uppdrag. ÅNGRAR SIG INTE – Fotograferingen är en gammal hobby som jag hoppas kunna försörja mig på fullt ut så småningom. I vår är planen att åka till Bali igen och starta en fotostudio tillsammans med en kompis. Oavsett hur den framtida yrkeskarriären kommer att te sig har Fredrik Weberbauer aldrig ångrat sin utbildning till installationstekniker på Etec. – Utbildningen till elektriker är något jag alltid har nytta av även om jag inte jobbar inom branschen. Samtidigt är det ett ­riktigt yrke som jag kan falla tillbaka på när jag vill, konstaterar han nöjt. Om det handlar om att plocka ­äpplen eller jobba med elinstallationer är valet enkelt, säger den äventyrlige före detta Eteceleven.

FOTO: FREDRIK WEBERBAUER

Först Thailand, sedan Bali och nu har han legendariska Bondi Beach utanför Sydney som sin bas. Livet är ett enda stort äventyr för Fredrik Weberbauer. – Det är lite lättare att ta ut svängarna i och med att jag har elutbildningen i ryggen, skrattar han.


HOS OSS LÄSER DU EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR INOM OLIKA OMRÅDEN Den 15 februari presenterar vi aktuellt utbildningsutbud inför hösten 2019 på www.oskarshamn.se/nova

Följ oss på Facebook och/eller Instagram

Flerfaldigt prisbelönta med fantastiska resultat i branschens mest prestigefyllda tester – nya generationen Scania är vinnare!

Be-Ge Lastbilar AB www.be-ge.nu

Jag kör på Biogas...gör du? Var med oss skapa en renare miljö

4001:201 O1 5 IS

C

ER

T I F I C AT I O

N

TM

— En ny epok av samarbetande robotar Med YuMi®, den första samarbetande tvåarmade roboten, kan människor och robot arbeta tillsammans, sida vid sida. Det ger helt nya möjligheter för tillverkande industri när det gäller att anpassa produktionsmiljöer inom exempelvis småkomponentmontering och materialhantering. Ta din produktion till nya nivåer! Läs mer om ABB:s erbjudande av samarbetande robotar på abb.se/robotics


38

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Med ett stort intresse för automation får den ­tidigare ­Etec­eleven Max Axelsson sitt lystmäte tillgodosett på ­underhållsavdelningen – SIM – vid Scania Kaross där närmare 300 robotar ska ha daglig skötsel och underhåll.

FAKTA MAX AXELSSON ÅLDER: 20 år BOR: Hus i Berga FAMILJ: Mamma, pappa, lillasyster och lillebror YRKE: Underhåll i Kaross INTRESSEN: Allmänt motor- och ­teknik­intresse, lagar mycket mat och umgås med vänner

Underhåll av närmare 300 robotar kräver såväl kunskap som ­intresse. Den tidigare Eteceleven Max ­Axelsson har både och – i mängder. – Han är en av de mest ambitiösa medarbetare jag någonsin haft, framhåller underhållsledare Kjell Digreus på Kaross, Scania.

Maximalt underhåll av Max Efter tre år på Etecs ­gymnasieutbildning hade det kanske varit naturligt för Max Axelsson att välja ett jobb som elinstallatör. Istället började han på Scania Industrial Maintenance (SIM) i Karossverkstaden på Scania direkt på måndagen efter studenten 2017. – Jag har alltid varit intresserad av automation och här finns närmare 300 robotar som ska ha daglig skötsel och underhåll. Dessutom är det här ett jobb där jag har stor nytta av mina elkunskaper från Etec i det dagliga arbetet, säger Max. 300 HYTTER PER DAG Den nya karossverkstaden var fortfarande i sin linda och i ett tidigt skede av produktionen när Max gjorde entré på Scania för ett och ett halvt år sedan.

– Vi körde bara några få hytter per dag och nu är vi uppe i runt 300 hytter per dag så jag har lärt mig mycket om olika avvikelser under tiden som ­upptaktningen skett. Många olika avvikelser uppkommer i samband med mer nyttjande av robotarna då de får röra sig mer och utsätts för ständig ­påfrestning, förklarar han. INGEN DAG DEN ANDRA LIK Numera hör pendanten som styr ­robotarna till hans arbetsverktyg, ­akuta reparationer och ingrepp är vardag. Liksom programmering. – Det är just detta som gör jobbet på Scania så roligt. Ingen dag är den andra lik och jag lär mig hela tiden nya saker, betonar Max. Underhållsledare Kjell Digreus, med lång erfarenhet av olika a ­ vdelningar

på Scania, sticker inte under stol med att han är väldigt nöjd med den ­tidigare Eteceleven. – Jag har sällan mött någon som är så arbetsam och ambitiös som Max. Att han dessutom har elbehörighet i kombination med ett gediget intresse för automation är ett mycket stort plus, säger han och passar samtidigt på att framhålla det täta samarbetet med Etec kring praktikanter från framför allt Yh-utbildningen. – Det är ett bra sätt att känna på varandra och jätteviktigt för framtida rekrytering. Hur framtiden kommer att te sig för Max är något han själv har svårt att sia om. Just nu stortrivs han med sitt jobb vid underhållsavdelningen i Kaross på Scania – Jag är bara 20 år och är fortfarande


39

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Din samarbetspartner i alla led

Industri & Automation El- och installationsteknik www.kltkonsult.se

Växjö • Kalmar • Kristianstad • Västervik

Underhållsledare Kjell Digreus på Kaross framhåller sina unga kollega och adept från Etec. – Han är en av de mest ambitiösa ­medarbetare jag någonsin haft, säger han. FAKTA KAROSS I karossverkstaden tillverkas hyttstommen till Scanias lastbilshytter. Plåtdetaljer svetsas ihop till en hyttstomme som sedan skickas vidare för målning och inredning. En hytt består av över 300 plåtartiklar som i ­huvudsak levereras från presshallen. nybörjare med hur mycket som helst att lära. På Scania finns det dessutom stora utvecklingsmöjligheter. Så småningom kanske jag även kompletterar min utbildning för att ha ännu större chanser på arbetsmarknaden!


Vi siktar högt! Vilken är din superpower? Hos oss arbetar 2 000 superheroes med spännande projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom och tillsammans bildar vi en av Nordens ledande teknikkonsulter! Vi är stora, men vi vill bli ännu fler! Kom och väx med oss! Design your future. Today.

rejlers.se

Profile for KrePart

Etec Magasin – 2019  

Etec Magasin – 2019  

Profile for krepartab