Etec Magasin 2018

Page 1

MAGASIN2018 ETT INFORMATIONSMAGASIN UTGIVET AV ELAJO TECHNICAL EDUCATION CENTER AB

Etec Magasin firar 10 år! 2008 –  2018

91

FÖRFINAD STUDIEMILJÖ

PROCENT GER ETEC

SAKEN ÄR OSKAR FÖR OSKAR

TOPPBETYG

Fredrik & Anthon siktar mot VM i mekatronik www.elajotec.com

Träning med mycket hjärta

Praktik med mersmak

Tre nya lärare i toppklass

SIDA 19

SIDA 29

SIDA 30


Den extra kraften, en motor i projektet. Som ökar farten, hittar lösningarna och får fler att jobba bättre tillsammans. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras. Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 2 000 medarbetare som arbetar med energi, bygg och fastighet, infrastruktur, industri och ICT/telekom. Våra konsulter erbjuder tekniska lösningar och system för att effektivisera, automatisera och utveckla processer och produkter. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat! Vi kallar det Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se/automation


3

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Snabb uppkoppling Elajo Technical Education Center AB Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel vxl: 0491-76 76 00 www.elajotec.com

Elajotec

@elajotec

Ylva Alexandersson VD & Rektor Tel: 0491-76 76 97 Maria Hjelm Utbildningsadministratör Gymnasieskolan Tel: 0491-76 76 49 Ingela Johansson Yderhag Utbildningsadministratör Yrkeshögskolan Tel: 0491-76 76 99

www.elajotec.com

PRODUKTION KrePart AB, Box 4010, 572 04 Oskarshamn, Tel: 0491-178 80 www.krepart.se

Etec som lärosäte och regionens självklara kompetensnav för eloch automationsutbildningar har tagit jättestora kliv de senaste åren. Vi har investerat i ny teknik och vår arbets- och studiemiljö, samt är kompetensmässigt starkare än någonsin på lärarsidan. En rejäl nivåhöjning, som skapar goda förutsättningar för alla våra elever och studenter på både gymnasium och yrkeshögskola.

MÅNGA AV VÅRA avgångselever från gymnasiet väljer också att fortsätta på vår automationsutbildning, eller genom våra skräddarsydda uppdragsutbildningar Etec UP. Helt i linje med min målsättning att Etec ska erbjuda ett lärande för hela livet. YTTERLIGARE ETT KVITTO på att

vi aldrig har varit bättre förberedda är undersökningen Great Place To Work, som ­certifierar världens bästa arbetsplatser. De ger Etec betyget hela 91 procent av 100 möjliga.

DESSA ELEVER OCH studenter är efter examen oerhört attrakYlva Alexandersson tiva på arbetsmarknaden. ­­ EN SERIÖS FRAMTIDSBRANSCH vd & rektor El- och automation är ett kräver också seriösa och ­yrkesområde som bara fortsätter att växa studie­motiverade elever och studenter och i dag spänner över allt fler branscher. – så nu ser jag fram emot just din ansökan och ditt avgångsbetyg! DET ÄR INTE längre företrädesvis inom den tunga industrin dina tjänster kommer att behövas, utan morgondagens el och automation finns överallt. Från små uppkopplade processorer i våra hem för att underlätta vardagen, till effektiva automatiseringar i sjukvårdssektorn, fastighetsbranschen och i princip vad du än kan tänka dig.

”MORGON­DAGENS EL & AUTOMATION FINNS ÖVERALLT.”

INNEHÅLL

ANSVARIG UTGIVARE Ylva Alexandersson, Etec

11

PROJEKTLEDARE Andreas Hult KEY ACCOUNT Hans Ericson MEDIEKOMMUNIKATÖR Yvonne Larsen REDAKTÖR Mikael Bergkvist SKRIBENTER Mikael Bergkvist, Urban Löfqvist Andreas Hult, Mikael Petersson FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges FORMGIVNING Jens Lindström TRYCK V-TAB, Vimmerby, 2017/12

30

Förfinad miljö | 7 Kursplaner Gymnasium | 8 Elektrikerutbildning | 9 Fastighetsreparatörer åt Byggebo | 10-11 Automatisk vardagslyx | 13 Når duon VM i mekatronik? | 14 Fast anställning för Oskar | 16-17 Mycket hjärta i träningen för José | 19 Automationsmässa | 20-21 Kursplan Yh-utbildning | 22 Automationsingenjörutbildningen | 23

9 System One by Elajo | 25 Ökade jobbchanser för Elias | 26 Praktik med mersmak | 29 Lärare i riktig toppklass! | 30 Ett lockande alternativ för Filip | 32-33 Internet of Things | 34 Unikt projekt digitaliserar sågverk | 36-37 Värdefull SYV för eleverna | 39

32


4

Vassaste labbet i hela Sverige

TSDAAGAR SKINS ING

ANSÖ

uari

Gymnasium 15 febr J Yh-utbildning 15 MA

ETECS PROCESSLABORATORIUM är v­ assast i landet. I skolans lokaler finns sedan 2007 ett fullskaligt processlabb i miniatyr, med samma slags rör, ventiler och instrument som används på kärnkraftverk och ute i den avancerade industrin. OKG, som sponsrat labbet, ­använder det även för vidareutbildning av sina egna medarbetare. Samtidigt ser ­Wonderware till att mjukvaran är den allra senaste.

ELEKTRIKERYRKET ÄR BRETT. Det finns fyra huvudområden

som elektriker: installation, service, industri och svagström/ kommunikation. Med andra ord finns det gott om arbetsplatser som behöver just elektriker. De behövs till och med under filminspelningar, men fungerar då som ljussättare och har en mer konstnärlig roll. Möjligheterna för framtidens elektriker är med andra ord många!

EGEN DATOR FRÅN OCH med årskurs ett erhåller alla elever en egen dator avsedd för skol­arbete och Etec bjuder även bland annat på gratis körkortsteori med tillhörande läromedel.

30 500 kronor

är medellönen för en automationselektriker i Kalmar län. Det är en lön som har ökat kontinuerligt. Sedan tio år tillbaka har lönen för automationselektriker ökat med 8 000 kronor. Ackord ökar lönen än mera, som ledande montör kan det handla om ett tillägg på 7 000-8 000 kronor. Elektriker tillhör de mest välavlönade bland LO:s medlemmar. Källa: www.lonestatistik.se

VILL DU JOBBA UTOMLANDS? INGA PROBLEM. Yrkes­ utbildningen till elektriker, inklusive den på Etec, är likvärdig inom de nordiska länderna. Efter godkänd lärlingstid på 1 600 timmar erhålls en yrkeslegitimation och då är man berättigad att söka jobb som elektriker inom Norden och stora delar av Europa.

ORDVITS:

Varför har elektriker så bra lön? - De har bra kontakter inom ledande kretsar

Företagen som ingår i Etecs utvecklingsråd

Företrädare från olika teknikföretag samarbetar just nu med Etec och ingår även i Utvecklingsrådet, som ger stor möjlighet att påverka utbildningen för att säkra framtida rekrytering av rätt kompetens.


5

ETEC Värdegrund

NÄR DET GÄLLER ANSVAR och elevinflytande har Etec den lilla

skolans fördelar. Vi genomför varje ­termin utvecklingssamtal, klassråd och elevråd. Vi har även elev- och studentskydds­ombud som träffas regelbundet i arbetsmiljö­gruppen. Föräldrarådsmöten inplaneras tre gånger per år och vid behov ­ordnas extra möte.

1 000

anställda har Etecs moderbolag och uppdragsgivare Elajo, som finns på runt 40 orter i främst södra Sverige och omsätter cirka 1,1 miljard kronor om året.

Vassa stipendiater

SIMON CORNETEG OCH OSCAR BJERNERSJÖ. Två ungdomar som med sin känsla för teknik, sin målmedvetenhet och sin ­trevliga framtoning kommer att bli en stor tillgång för regionens automations­företag. Båda har nu blivit belönade för sin studieiver. Simon Corneteg, som läser till automations­ingenjör, fick för en tid Rejlers stipendium om 1 500 kronor. Oscar Bjernersjö, som studerar vid El- och Energi­ programmet på Etec, fick ta emot ÅFs stipendium på 1 500 kronor. – Stipendierna ska ses som en extra uppmuntran till fortsatt bra prestationer i utbildningens slutskede, säger Martin Kroon, Rejlers och Magnus Axelsson, ÅF.

1,19

PROCENT. Så låg är arbetslösheten bland elektriker. Faktum är att den varit låg i många år och fortsätter att vara det. Orsaken: elektriker behövs alltid, både i goda och dåliga tider. Källa: www.scb.se

Vi har en egen

ROBOTCELL TACK VARE hjälp från Scania och deras underhålls­avdelning, IKEA Industry och ABB har Etec en egen robotcell med till­ hörande ”produktionslina”. Under robotdelen programmerar Yh-studenterna cellen. Robotcellen används även under projekt- och examens­arbeten.

STRÅLANDE ARBETSPLATS GREAT PLACE to Work hjälper företag och organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. I medarbetarundersökningen där 10 miljoner anställda i 7 000 f­ öretag och organisationer världen över fått säga sitt, fick Etec hela 91 procent av 100 möjliga och ­certifieringen Great Place to Work.

Vår historia

Initiativet till Etec togs av Elajokoncernens grundare Alf Josefsson, som 1958 startade det företag som i dag har 1 000 anställda. Den första gymnasieutbildningen startade 2002. Hösten 2006 infördes KY-utbildningar och ett år senare började vi med uppdragsutbildningar åt näringslivet.

FOTO: ABB

PÅ ETEC ARBETAR VI med våra fyra värdegrundsord – respekt, ansvar, trygghet och engagemang – som ligger till grund för hur vi resonerar och löser problem. Varje år gör vi en genomgång med nya elever om hur de uppfattat sina nio år i grundskolan – och vad som går att göra bättre. Våra grund­fundament som ingår i varje kurs är också fyra till antalet: Entreprenörskap, social kompetens, bred teknisk kompetens, miljö & hållbar utveckling.


Är du redo för Industri 4.0? Industri 4.0 – vad är det? Framtidens industri, en digitaliserad produktion, Industrial Internet of Things? Vi på Wonderware och Schneider Electric kallar det för evolution, inte en revolution, och menar att säkerhet, samverkan, flexibilitet och effektivitet är nyckeln till den nya tidens digitaliserade industri.

Potentialen ligger i förmågan att länka automationssystemen med företagsplanering, schemaläggning och produktlivscykelsystem. Smart tillverkning består av smarta maskiner, fabriker och anläggningar. De länkade systemen bygger på öppna och standardiserade internet- och molnteknologier som möjliggör säker åtkomst till enheter och information. Med nya avancerade analysverktyg och mobil teknik går det att skapa bättre affärsnytta. Dessutom möjliggör detta förbättringar av effektiviteten och lönsamheten, ökad IT-säkerhet och minskad miljöpåverkan.

Vi har lösningarna för framtidens industri. Läs mer på www.schneider-electric.se samt www.wonderware.com info@schneider-electric.se samt info@wonderware.se


7

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Bättre studieresultat med förfinad miljö Med en god studiemiljö följer goda studieresultat och en ökad trivsel. Etec har satsat drygt en halv miljon kronor för att skapa något av den optimala studiemiljön. Därmed sagt att skolan har blivit ännu mer attraktiv för både ­gymnasieelever och Yh-studenter. – Vi har lagt stor vikt vid att skapa en inspirerande och kreativ utbildningsmiljö med gemytliga mötesplatser. Det innebär att vardagen har fått ett nytt skimmer för våra elever, understryker Etecs vd och rektor Ylva Alexandersson nöjt. Förutom en allmän renovering och anpassning av lokalerna bidrar även skolans nya möbler till en miljö som är skapad med utgångspunkt från fyra tydliga ledord: • Kreativitet • Flexibilitet • Trygghet • Hållbarhet Kreativiteten skapar eleverna själva vid de olika mötes- och arbetsplatser vi

har ställt iordning i skolan. Eftersom många av möblerna, i form av bland annat pilatesbollar och så kallade T-pallar, är flyttbara medför de även möjlighet till flexibla lösningar. BLIR SEDDA – I samband med renoveringen tog vi även bort vissa grupprum och involverade dessa ytor i den allmänna miljön. Att eleverna ständigt blir sedda innebär även trygghet och eliminerar utanförskap. De nya möbler Etec har köpt in är också utvalda för att de är tillverkade på ett bra sätt ur hållbarhetssynpunkt. – Det handlar om trovärdighet. Vi kan inte predika för ett långsiktigt

hållbart samhälle – och sedan göra motsatsen i praktiken. LED-BELYSNING Ansiktslyftningen har skett med ­varsam hand och stor eftertänksamhet. Den nya styrda LED-belysningen, som oavsett yttre påverkan, alltid ger rätt styrka på ljuset inomhus är ett bra exempel. – Ett optimalt ljus. Dessutom kan vi använda belysningssystemet i undervisningen. Eleverna får programmera belysningen. Ett ”skarpt” jobb inhouse är på många sätt ovärderligt.

”VI HAR LAGT STOR VIKT VID ATT SKAPA EN ­INSPIRERANDE OCH KREATIV MILJÖ.”

Etecs vd och rektor Ylva Alexandersson ­samtalar med eleverna Lucas Johansson, Isak Littorin och Ebba Bergstrand.


8

GYMNASIUM

El- och energiprogrammet

KURSER & POÄNG • Ansökningskod: EE-ETEC • Program: El- och energiprogrammet • Inriktning: Elteknik • Skol-id: 19892 • Kommunkod: 0882

STUDIEPLAN KURSER & POÄNG

KURSER & POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott & hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionkunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1

TOTALT

100 poäng 50 poäng 100 poäng 100 poäng 50 poäng 50 poäng 50 poäng 100 poäng

Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

TOTALT

100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

Praktiken på Etec är 20 veckor, som kan minskas ner till 15 veckor om du i årskurs 3 väljer att läsa in kurser som ger särskild behörighet till universitet eller högskola.

400 POÄNG

600 POÄNG Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen som Etec måste hålla sig till är denna kursplan preliminär.

ÖVRIGA KURSER KURSER & POÄNG Belysningsteknik CAD 1 Elkraftteknik Elinstallationer Elmotorstyrning Gymnasiearbete Kommunikationsnät 1 Larm & säkerhet Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Praktisk ellära Programmerbara styrsystem Servicekunskap

TOTALT

100 poäng 50 poäng 100 poäng 200 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

1 350 POÄNG

INDIVIDUELLA VAL VARAV 200 POÄNG ÄR OBLIGATORISKA 150 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

Fysik 1a Engelska 7 Idrott & hälsa 2 Kemi 1 Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5 Engelska 6 Matematik 2a Svenska 2 Svenska 3

TOTALT

1 150 POÄNG

Med anledning av den snabba tekniska ­utvecklingen som Etec måste hålla sig till reserverar vi oss för eventuella ändringar.


9

Elektrikerutbildning som s­ peglar verkligheten Från och med läsåret 2017 har Etec valt att renodla El- och energi­ programmet. Gymnasieutbildningen är inriktad mot elteknik, precis som tidigare. Skillnaden är att alla elever läser kurser mot både installation och automation, tidigare har eleverna fått välja mellan dessa.

På så sätt kan vi erbjuda en starkare utbildning som ­bättre speglar verkligheten, säger Maria Hjelm, utbildnings­ administratör vid gymnasiet. Nathalie Algotsson och Thelma Bergquist är förstaårselever på skolan. Båda känner att de har valt helt rätt gymnasieprogram. – Jag tycker att det är kul att hålla på med el och sladdar, säger Nathalie Algotsson och får medhåll av Thelma Bergquist. – Min bror går här så det spelade ­naturligtvis in. Dessutom tyckte jag det verkade vara ett roligt och intressant program med goda framtidsutsikter. GODA FRAMTIDSUTSIKTER Själv vill hon läsa till automationsingenjör på Etecs Yh-utbildning efter gymnasiet. Medan Nathalie Algotsson ska satsa på att få jobb som elektriker. Med en gymnasieexamen från El-och energiprogrammet finns det goda möjligheter att få anställning som ­installationselektriker, automationstekniker, industrielektriker, driftoperatör, nätverkstekniker, servicetekniker med mera. Många väljer att steget till att bli eltekniker, men för att bli certifierad krävs 1 600 timmar som lärling. AUTOMATION ALLT VIKTIGARE Thomas Norström, lärare vid programmet, ser fördelarna med att skolan numera satsar på att samtliga elever vid skolan läser både installations- och automationskurser. – Det blir allt ovanligare att någon arbetar som till exempel renodlad kabeldragare. El och automation går hand i hand, så därför är det viktigt att eleverna även får med sig de delarna

Thomas Norström och eleverna Nathalie Algotsson och Thelma Bergquist diskuterar hur verkligheten kan se ut för en elektriker.

som rör sådant som kommunikationsnät och styrsystem, säger han. På El- och energiprogrammet läser alla elever in allmän behörighet för fortsatta studier på högskolan. För den som vill skaffa sig särskild ­behörighet ­erbjuder skolan individuella val i ­ämnen som engelska 7, matematik 3c, matematik 4, matematik 5, fysik 1a samt Kemi 1. På programmet finns också idrottsprofil inom ishockey, ­fotboll och innebandy. Eleverna får en laptop i ettan och de erbjuds även gratis körkortsteori.

”DET BLIR ­OVANLIGARE ATT ­NÅGON ­ARBETAR SOM ­REN­ODLAD KABEL­ DRAGARE.”


10

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Byggebos tekniska chef Fredrik Larsen, här tillsammans med Ylva Alexandersson vd och rektor på Etec, är på väg in i ­ledningsgruppen för Etecs Yh-utbildning, Syftet är att bidra till ­utformningen av utbildningen för att i ännu högre utsträckning täcka Byggebos ­framtida kompetensförsörjning.

Skapar vassa fastighetsreparatörer å Den nya teknikens intåg i fastighetsbranschen ställer också nya krav på fastighetsreparatörerna. Byggebos tekniska chef Fredrik Larsen får en unik möjlighet att vara med och forma innehållet i Etecs Yh-utbildning Automationsingenjör 4.0. Inom kort tar Fredrik Larsen plats i ledningsgruppen för Etecs Yh-utbildning Automationsingenjör 4.0. Syftet är att vara med och bidra till utform­ ningen av u ­ tbildningen genom att visa vilka behov det finns inom fastighets­ automation. LIGGER EFTER – Det här är ett sätt för oss att få fram kompetenta fastighetsreparatörer och driftingenjörer för framtiden och även visa de möjligheter till karriär som finns inom fastighetsbranschen med den nya tekniken. Det är samtidigt ett sätt för Etec att bredda utbildningen och få in flera delar som rör fastighetsautomation, säger han. Utbildningen Automationsingenjör

FAKTA BYGGEBO Byggebo är ett helägt kommunalt ­bostadsföretag med cirka 2 300 hyresrättslägenheter och cirka 80 verksamhets­ lokaler. Vision är att vara det bästa boendet i Oskarshamn som med kvalitet, trygghet och miljö skapar mervärde för kunderna. 4.0 är tvåårig och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som ingenjör inom området automationsteknik. Fokus i utbildningen ligger på de automatiserade system som används inom industrin. – Fastighetsbranschen ligger långt efter industrin. Samtidigt blir allt mer automatiserat även på fastighetssidan. Vi har redan haft en hel del intern­

utbildningar bland våra anställda. Nu gäller det att möta framtidens behov inom fastighetsautomation och höja kompetensen ytterligare för att bli ännu effektivare. SAMLINGSBEGREPP Fastighetsautomation är ett samlingsbegrepp för en rad informations- och styrsystem för styrning och övervakning av funktioner som värme, venti­ lation, belysning, hissar och passer­ system med mera. – Min förhoppning är att få våra leverantörer av fastighetssystem att bidra med aktuella produkter till Etec, som eleverna kan öva på i utbildningen, säger Fredrik Larsen.

”FASTIGHETS­ BRANSCHEN ­LIGGER EFTER INDUSTRIN.”


11

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Tom är trygg i jobbet Han gillar variationen och de tekniska utmaningarna. Med Etecs Yh-utbildning i ryggen känner sig Byggebos fastighetsreparatör Tom Wennerström trygg i de flesta situationer. Efter att tidigare ha jobbat bland annat som konsult inom kärnkraftsindustrin och senast med bioenergianläggningar på Jernforsen Energi System AB ville Tom Wennerström tillbaka till Oskarshamn. Sedan början av 2017 är han anställd som fastighetsreparatör på Byggebo. – Tidigare blev det mycket resor. Eftersom jag tränar mycket och även spelar innebandy med Fliseryd IBK samt inlinehockey med Team KiteKalle under sommarhalvåret ville jag vara mer på hemmaplan, berättar 26-åringen från Oskarshamn. 2012 tog Tom examen från Yh-­ utbildningen till automationsingenjör

på Etec. Dessförinnan läste han Eloch energiprogrammet under tre år. – Jag har haft stor nytta av min utbildning i jobbet som fastighets­ reparatör. Det handlar i mångt och mycket om att se till att våra hyresgäster har det så bra som möjligt i sitt boende när det gäller allt från internet och TV till andra tekniska lösningar, förklarar han. – Tack vare Yh-utbildningen har jag fått en bred kunskapsbas inom automation som underlättar mina arbetsuppgifter, konstaterar Tom Wennerström nöjt.

”JAG HAR HAFT STOR NYTTA AV MIN UTBILDNING.”

t Byggebo Ylva Alexandersson, rektor och vd för Etec, ser mycket positivt på samarbetet och är övertygad om att Byggebo, och fastighetsbranschen i allmänhet, har mycket att vinna på en kompetenshöjning inom fastighetsautomation. – Den nya tekniken med uppkopplade system innebär en effektivisering inom fastighetssidan som också medför stora besparingsmöjligheter. Därför är det viktigt att de som jobbar i fastighetsbranschen har den kompetens som krävs i framtiden, konstaterar hon.

FAKTA FASTIGHETSAUTOMATION På fastighetsnivå används samlings­ begreppet fastighetsautomation för en rad informations- och styrsystem för styrning och övervakning av funktioner som värme, ventilation, belysning, hissar och passersystem. Traditionellt så har systemen varit isolerade från omvärlden. Den tekniska utvecklingen har dock lett till att fler och fler system kopplas upp mot internet.

Efter att tidigare ha läst såväl ­gymnasie- som Yh-utbildning på Etec jobbar Tom Wennerström numera som fastighetsreparatör på Byggebo. Han har stor nytta av sin utbildning i jobbet.


Hur Hursäker säkerärärdin dinsmörgås? smörgås? Hur säker smörgås? Eurotherm Eurotherm EPC3000 EPC3000 programmerbara programmerbara Eurotherm EPC3000 programmerbara regulatorer regulatorer hjälper hjälper tilltill till attatt att säkerställa säkerställa enen regulatorer hjälper säkerställa en effektiv effektiv och och riskfri riskfri process. process. effektiv och riskfri process. • • • •

• • •

Tillförlitlig temperaturtemperaturoch och processkontroll processkontroll medmed hög hög precision. precision. • Tillförlitlig

Tillförlitlig temperatur- och processkontroll med hög precision.

Jämn och och repeterbar repeterbar temperaturstyrning. temperaturstyrning. • Jämn

Jämn och repeterbar temperaturstyrning.

Konstruerad för lång för lång livslängd livslängd ävenäven i tuffa i tuffa miljöer. miljöer. • Konstruerad

Konstruerad för lång livslängd även i tuffa miljöer.

En En smart enhet enhet medmed kommunikation kommunikation somsom levererar levererar datadata för för • smart Enprocessförbättringar smart enhet med kommunikation som levererar data för teknologi. • processförbättringar samtsamt designad designad för Industri för Industri 4.0 och 4.0 och IIoT IIoT teknologi.

processförbättringar samt designad för Industri 4.0 och IIoT teknologi.

Ta reda Ta på reda mer påom mer EPC3000 om EPC3000 regulatorregulatorer ochervarför och varför cybersäkerhet cybersäkerhet är viktigt är viktigt reda pådrycktillverkning. mer om EPC3000 regulatorinomTamatinom och matoch drycktillverkning.

er och varför cybersäkerhet är viktigt inom mat- och drycktillverkning.

eurotherm.se eurotherm.se

eurotherm.se

©2017 Eurotherm by Schneider Electric. All rights reserved.

Certifierad mot för Achilles® CRT Levelför 1 industriella nätverksrobusthet för nätverksrobusthet för industriella enheter enheter samtsamt certifierad certifierad för för • Designad • Designad att uppfylla att uppfylla en omfattande en omfattande uppsättning uppsättning tuffa tuffa krav. krav. • Designad för nätverksrobusthet för industriella enheter samt certifierad för uppfylla ensystem omfattande uppsättning krav. dinadina system och och ditt nätverk ditt nätverk att uppfylla att tuffa uppfylla internationella internationella • Hjälper • attHjälper säkerhetsstandarder säkerhetsstandarder och och myndighetsdirektiv. myndighetsdirektiv. • Hjälper dina system och ditt nätverk att uppfylla internationella säkerhetsstandarder och myndighetsdirektiv.

©2017 Eurotherm by Schneider Electric. All rights reserved.

Certifierad Certifierad mot mot Achilles® Achilles® CRTCRT Level Level 1 1


13

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Automatisk Smarta hem är precis vad det låter – automatiska funktioner och fjärrstyrningar i bostaden som underlättar och förenklar din vardag. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för hur ­komplicerad och avancerad din hemautomation kan bli. Numera kan i stort sett vem som installera och montera de speciella enheter och sensorer som krävs för att styra olika funktioner. – Intresset för smarta hem växer hela tiden bland privat­personer och det har skapats olika forum på Internet där man kan utbyta e­ rfarenheter. Utvecklingen går väldigt fort och utbudet av produkter växer hela tiden, berättar Johan Thörn som är teknikansvarig på Etec och tillägger att vissa komponenter kan kräva installation av behörig elektriker, då man ibland kopplar in saker direkt på elsystemet i hemmet.

HUSHÅLLSBESTYR Ett uppkopplat kylskåp som genom smarta etiketter på varorna automatiskt kan hålla reda på vad som finns i det och när någon vara har blivit för gammal. En tvättmaskin som känner av vad för tvätt den matas med och därefter anpassar program och vatten­ mängd. Kaffebryggare som startar automatiskt på morgonen när någon kommer in i köket – möjligheterna är i stort sett oändliga för uppkopplade vitvaror i olika former.

ÖVERVAKNING Larm, kameror och elektroniska lås kan hela tiden övervaka och meddela vad som händer i och runt hemmet. Övervakningskamera med in­byggda rörelsesensorer som är ansluten till trådlöst nätverk, kan meddela via smartphone när den registrerar ­rörelser och även se och vidarebefordra bilder på ansikten den inte känner igen. Genom en så kallad controller aktiveras larmet automatiskt när alla lämnat hemmet på morgonen.

ENERGI Genom att låta de fasta installationerna som el, värme, vatten och ljus kommunicera med varandra finns möjlighet till stora energibesparingar. Värme kan styras helt autonomt utifrån beteende­ mönster. Exempelvis sänks värmen automatiskt när ingen är hemma. I stället för att använda timer för belysningen, tänds och släcks den vid solnedgång respektive soluppgång. Den kan också programmeras att tändas när någon rör sig i rummet.

UNDERHÅLLNING I stort sett alla produkter inom hem­ automation kan numera kopplas till det trådlösa nätverket och via smart­ phone styra såväl TV och högtalare som streamingboxar och radioapparater. Med bara ett knapptryck kan belysningen dämpas, gardinerna dras för och hemmabioanläggningen startas. I helt automatiserade smarta hem kan exempelvis favoritlampor tändas och musiken flyttas till andra högtalare när man byter rum.


14

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Fredrik Larsson och Anthon Rouxel ligger nu i hårdträning inför Yrkes-SM i mekatronik, som avgörs i Uppsala. Ambitionen är att gå vidare till VM i Ryssland.

Når duon VM i mekatronik? Yh-studenterna Fredrik Larsson och Anthon Rouxel har kvalificerat sig till Yrkes-SM i grenen ­mekatronik. I april åker de till Uppsala och tävlar och där har de chansen att kvala in till VM.

Mekatronik kan enklast beskrivas som mötet mellan mekanik och elektronik. I SM i mekatronik är ett av momenten att bygga en produktionslina i miniatyr. De tävlande får en elritning och en funktionsbeskrivning och en kartong med delar att sätta ihop. De olika momenten i tävlingen bedöms både på poäng och tid. – Vi kvalificerade oss till SM via en uttagning på nätet, där det bland annat handlade om att svara på 50 frågor. Jag kom på delad sjätteplats och Anthon på tolfte, säger Fredrik Larsson, 21 år. Vid uttagningen till SM ingick också en del där uppgiften var att ­programmera en transportbana. Under SM pågår tävlingen i tre

dagar, sex timmar per dag. Efter att dag ett ägnats åt att programmera och sätta ihop en produktionslina så får de tävlande dag två tillbaka samma produktionslina. Men då har juryn mixtrat med den. Det gäller för de ­tävlande att få igång den igen och då är det felsökning och underhåll som gäller. Misslyckande bestraffas med poängavdrag. – Vad tävlingsdag nummer tre innehåller för slags moment det vet vi inte ännu, men vi ska försöka för­ bereda oss så mycket som möjligt, säger Anthon Rouxel, 21 år. VM I RYSSLAND På Etec, där båda läser andra året på Yh-utbildningen Automationsingenjör

FAKTA YRKES-SM Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka attraktionskraften och rekryteringen till yrkesutbildningar inom bygg-, konstruktions- och anläggningsteknik, industri-, maskin- och verkstadsteknik, informations- och kommunikationsteknik, konst, kreation och mode, social och personlig service samt transport och logistik.

”EN VIKTIG DEL ÄR ATT KLARA AV TIDSPRESSEN OCH INTE BLI NERVÖS AV ATT HA FOLK OMKRING SIG.”

Industri 4.0, finns förutsättningarna för dem att öva upp sina färdig­heter inför Yrkes-SM i Uppsala den 25–27 april nästa år. Exempelvis så blev J ­ ohan Thörn, teknikansvarig på s­ kolan, svensk mästare i mekatronik 2016. – Det är svårt att veta hur man ska förbereda sig inför en sådan här tävling. Men en viktig del är nog att klara av tidspressen och inte bli nervös av att ha folk runtomkring sig. Sedan måste man vara extremt noggrann. Det är viktigt att inte göra tabbar, säger Fredrik Larsson. Den som vinner SM i grenen i mekatronik får sedan chansen att representera Sverige i VM i Ryssland 2019. – Min strategi är att träna så mycket det går och försöka att få upp tempot, säger Anthon Rouxel.


OASEN MITT I HAMNEN Restaurang – Logi – Konferens – Catering

Vår restaurang ligger centralt beläget på en liten ö i hamninloppet. Vi strävar efter hög service och vill ge varje gäst en gastronomisk upplevelse i matvärlden. Gå gärna in på vår hemsida för att se menyer och öppettider!

t e d n e o BästaB

Öppnar åter 8 januari

Varmt välkomna!

www.byggebo.se

Tel: 0491-129 79 | Hemsida: www.badholmen.se

Attraktiva Oskarshamn Attraktiva Oskarshamn attraktivaohamn

Förr byggde vi stengärdsgårdar som ringlade sig genom flera socknar. Idag har vi industri, forskning och innovationer som når hela världen. OSKARSHAMN HAR LÄNGE präglats av sina stora arbetsgivare. Med vår kärntekniska verksamhet och tunga tillverkningsindustri har vi tagit rollen som hela Kalmarsundsregionens ekonomiska tillväxtmotor. Kommunen har högst medelinkomst och brutto­ regionalprodukt i länet och flest civilingenjörer i hela landet i förhållande till vår storlek. Här finns jobben, vare sig du söker tryggheten på verkstadsgolvet eller utmaningar inom forskning och innovation. Samarbetet mellan kommun och näringsliv pågår ständigt för att Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i. Med tryggheten i de stora arbetsgivarna hittar vi utmaningen i nyetableringar, entreprenörskap och utveckling av platsen i turism­ och upplevelseindustrin.

Foto: Scania CV AB/Curt­Robert Lindqvist

#OSKARSHAMN


16

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Som fast anställd med elcertifikat på LR Installation har Oskar Nelson fått egen servicebil och jobbar huvudsakligen på fältet med olika typer av elinstallationer hos privatpersoner.

Raka vägen till en fast anställnin    Via gymnasieutbildning på Etec, flera praktikperioder och ett år som ­lärling är Oskar Nelson äntligen i mål. Nyligen blev han förstaårsmontör med elcertifikat på LR Installation.

Han konstaterar nöjt att det känns som en stor trygghet att ha ett fast jobb att luta sig tillbaka mot. Det var också målet när han började studera på det treåriga El- och energiprogrammet på Etec. – Jag har alltid varit lockad av hantverksyrket och speciellt att jobba som elektriker då man i stor utsträckning styr sin arbetsdag själv. Det var också en bidragande orsak till att jag valde att läsa gymnasieutbildningen på Etec, berättar han. VÄL MOTTAGEN Sin första praktikperiod gjorde han på LR Installation i Oskarshamn och trivdes så bra att han återvände under alla tre åren. – Jag kom bra överens med min

”EFTERHAND HAR JAG FÅTT MER OCH MER ANSVAR.” handledare redan från början och kände mig väldigt väl mottagen. Det kändes som en passande framtida arbetsplats och därför valde jag att göra alla mina praktikperioder på LR Installation, förklarar Oskar. Efter avslutade gymnasiestudier 2016 hade Oskar sommarjobb på LR Installation och kort därefter inleddes hans lärlingsperiod. – I början gick jag mest bredvid för att lära mig. Efterhand som jag lärt mig jobbet har jag fått mer och mer ansvar.

Som fast anställd med elcertifikat har Oskar fått egen servicebil och jobbar huvudsakligen på fältet med olika typer av elinstallationer hos privat­ personer. – Det är kök, badrum och liknande vid både renoveringar och nybyggnation, förklarar han och betonar att det är ett jobb med mycket eget ansvar. ÅTTA ORTER John Thuresson är avdelningschef El i Oskarshamn. Han berättar LR Installation är ett heltäckande service- och installationsföretag med verksam­heter inom VS-, El-, Tele-, Data-, Larm-, Tvätt och Storkök. – Vi finns på totalt åtta orter i sydöstra Sverige och är sammanlagt cirka 170 medarbetare inom företaget, berättar han. Med gymnasieutbildningen från Etec i bagaget känner sig Oskar Nelson redo för en framtid som elektriker hos LR Installation. – Tillsammans med praktik­


17

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

g för Oskar perioderna och tiden som lärling har jag både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs. Jag tror dessutom att jag har gjort ett bra jobb och verkligen visat att jag vill och kan jobba med det här. Annars hade jag nog inte blivit erbjuden anställning, konstaterar han leende.

FAKTA LR INSTALLATION LR Installation erbjuder tjänster inom elinstallationer och service till kunder runt om i Kalmar, Oskarshamn och Mönsterås. Installationerna utförs åt privatpersoner, företag, industrier och allmännytta och omfattar bland annat: • Nyinstallationer • Renoveringar • Industriservice • Belysningsstyrningar • Teleinstallationer • Datainstallationer • Inbrottslarm • Trygghetslarm • Bokningssystem • Portservice

Du behövs hos oss Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är viktiga och efterfrågade kompetenser hos oss i Södra. Södra är en av världens största leverantörer av pappersmassa. Våra massabruk i Mönsterås, Mörrum och Värö är ledande inom modern och effektiv industri, och nu investerar vi ytterligare i dem för att öka vår kapacitet. För att detta ska fungera behöver vi duktiga medarbetare inom många olika yrken. Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är några nyckelkompetenser vid våra fabriker.

För att veta mer gå in på vår hemsida www.sodra.com/karriar


scania new generation Scania är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer. En unik satsning på svensk industri i Sverige. Den nyligen lanserade XT-serien är i varje detalj utvecklade för att motsvara både dagens och morgondagens krav, allt enligt vår filosofi om ständiga förbättringar. Scanias nya lastbilsprogram ger mer av allt!

www.scaniaoskarshamn.se

Förstudier

Projektering

Gränslös bredd

inom el och automation

Genomförande

Pronecta erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell el och automation till energiföretag, processindustri, tillverkande industri, VA-sektorn mm. Våra uppdragsgivare ser oss som en bred resurs i omfattande eller avgränsande projekt från förstudier och projektering till genomförande och optimering. Med vår branscherfarenhet vill vi fortsätta att bygga goda och långsiktiga kundrelationer.

Kalmar Västervik

Kaggensgatan 7 • 0480-70 73 90 Baumansgatan 4 • 0490-58 16 90 www.pronecta.se

Optimering


19

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

José Puntigliano har ­erfarenhet och kunskaper som bland annat ­gyminstruktör och fystränare, som han kommer att ta med sig i sin nya roll som idrottslärare på Etec.

Mycket hjärta i träningsfilosofi Hjärta, själ och resultat. Det är tre grundläggande ledord för José Puntiglianos träningsfilosofi. Något som också kommer att genomsyra hans nya uppdrag som idrottslärare hos Etec.

annat IK Oskarshamn och Oskarshamns AIK har José samlat på sig en hel del erfarenheter. Lägg också till två långa och tuffa FN-uppdrag som soldat och instruktör i Afghanistan och Mali så har han en hel del personliga upplevelser att dra ytterligare nytta av i sin nya roll.

Att vara ytterst delaktig i elevernas fysiska välmående ser José som en jätterolig och spännande utmaning. Samtidigt ställer det krav på honom och hans ledarskap. – Det absolut viktigaste är att anpassa träningen efter varje enskild individs förutsättningar och utgångspunkt. Det gäller även att vara lite psykolog och få eleverna att komma utanför sina komfortzoner. Att bara lägga upp träningsprogram för olika muskelgrupper kan vem som helst läsa sig till, förklarar han leende. Efter tio år som instruktör på Actic samt uppdrag som fystränare för bland

RUTINERAD – Jag har en massa erfarenheter och kunskaper som jag givetvis tar med mig i jobbet som idrottslärare. Med min bakgrund har jag kanske även en annan syn och lite andra idéer än vad man vanligtvis har som lärare. Jag framhåller att idrott och hälsa ska vara kul. Samtidigt är målet att

”MITT FOKUS ÄR ATT ALLA ELEVER SKA BLI SEDDA.”

få eleverna att tänka själva och inse vikten av att träna och röra på sig. CROSSFIT Utgångspunkt för idrottslektionerna är CrossFit Oskarshamns gymlokal, så kallade box, som José nyligen startade i egen regi efter att ha varit anställd instruktör under tio år. – Crossfit är en träningsform som har vuxit enormt mycket under senare år och det kommer givetvis att finnas på schemat. Men vi kommer även att gå runt på andra anläggningar i ­Oskarshamn och testa en mängd olika aktiviteter – både inomhus och utomhus – varvat med teori. HJÄRTA OCH SJÄL Oavsett aktiviteter och inriktning kommer José Puntiglianos idrottslektioner att präglas av hjärta, själ och resultat. – Mitt fokus är att alla elever ska bli sedda och alltid känna sig lika mycket värda för att kunna prestera, säger han.


20

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Populär automationsmässa

Framtidens trender i fokus Den uppskattade föreläsningen ”Framtiden är inte vad den har varit - Trender, framtid och affärer” av Nicklas Bergman satte prägel på den elfte upplagan av den populära automationsmässan som arrangerades av Etec i samarbete med ÅF och Rejlers. Ett flertal av regionens största teknikföretag var på plats på Badholmen under dagen för att visa upp och berätta om sin verksamhet. För besökare och elever innebar mässan stora möjligheter att nätverka och skaffa bra kontakter för framtiden.

Elin Karlsson och Michelle Huynh, elever från Oscarsgymnasiet, passade på att bekanta sig med den senaste tekniken från olika företag under automationsmässan.

Med några av regionens största teknikföretag på plats på Badholmen fanns det stora möjligheter för besökarna att nätverka och skaffa bra framtida kontakter.

Under mässan hölls flera uppskattade föreläsningar. Nicklas Bergman pratade om framtid, trender och affärer och representanter från ÅF och Rejlers gav sin syn på digitaliseringen.

Henrik Gildéus Danielsson från Ifm Electronic AB ­berättade om olika lösningar för eleverna Napatpong ­Chokwatthananon, Emma Gustafsson och Stina Phung från Oscarsgymnasiet.


21

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

En nöjd sextett mässarrangörer. Hans Engström och Jan Helle från ÅF, Ylva Alexandersson från Etec samt Martin Kroon,Nils Börjesson och Johan Wramsjö från Reijlers.

Lars Merkert och Torbjörn Ahnell från Njudungsgymnasiet lyssnar intresserat när Tornie Walfridsson från Elajo berättar om företagets senaste innovation System One.

Givande samtal och möten. Etecstudenten Ludwig Berg fick mycket matnyttig information av utställarna Alex Hellberg och Daniel Stigell från Phoenix Contact.

Glatt gäng från Etec och Elajo. Ingela Yderhag, Martina Steinvig, Thomas Norström, Maria Hjelm, Frida Ellingsen, Nicklas Forsell, Tornie Walfridsson, Björn Nygaard och Ylva Alexandersson.

Robotteknik på hög nivå. Magnus Olsson från Mitsubishi Electric och Camilla Nordin från Industrins Ostkustcentrum AB/Makers­ pace Mönsterås.


22

YH-UTBILDNING Kan bli din jobbgaranti Automationsingenjör för industri 4.0 420 POÄNG • YRKESTITEL: Automationsingenjör • STUDIEPERIOD: Två år, 420 Yh-poäng • TEORI: 305 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 115 Yh-poäng • Automationsprojekt • Examensarbete Automation • Industriell automation för flexibel och skalbar IT-struktur • Industriell automation med servo- och robotapplikationer • Industriell automation och fältbusskommunikation • Industriell automation och industriell IT • Industriella styr och operatörssystem • LIA 1 – Installation av el och automationsutrustning • LIA 2 –Automationsteknik • LIA 3 – Industriella automationssystem och industriell IT • LIA 4 – Smart industri

25 15 50 60 50 55 50 20 25 30 40

SeQF 6

– ökar studenternas attraktionskraft hos företagen SVERIGES REFERENSRAM för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, vilken många europeiska länder är anslutna till. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. MED SEQF KAN olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt. Arbetsgivare kommer att få en bättre bild av vilka kunskaper den enskilde individen har, vilket i sin tur ökar individens anställningsbarhet och attraktionskraft på arbetsmarknaden och i förlängningen ger en större mobilitet på arbetsmarknaden, nationellt och internationellt. Den svenska referensramen är anpassad efter svenska förhållanden och bygger på det europeiska ramverket European Qualifications Framework (EQF). Rekommendationen om den europeiska referensramen fastställdes av Europarådet och parlamentet i april 2008 och idag har många europeiska länder anslutit sig till EQF.

SeQF – Nivå 6 Kunskaper Kan visa: Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling, djup kunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. Färdigheter Kan: Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang. Kompetenser Kan: Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter, tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet.


23

Utbildningen för ­automationsingenjörer vässas Automationsingenjör för industri 4.0 befinner sig i den tekniska framkanten. – Nivån på utbildningen motsvarar numera en kandidatexamen från högskola, säger Johan Petersson, ansvarig för Yh-utbildningen och uppdragsutbildningarna vid Etec. Från och med läsåret 2018 har Etecs Yh-utbildning Automationsingenjör för industri 4.0 vässats rejält. Syftet är att utbildningen ska ligga i fas med automationsområdets framtida krav på kompetent arbetskraft. Bland annat har antalet Yh-poäng utökats från t­ idigare 400 till 420 poäng. En kvalificerad yrkeshögskoleexamen är likställd med en kandidatexamen inom EU, enligt Sveriges referensram för kvalifikationer. FLERA PLATSER Några av nyheterna i utbildningen är att det internationella perspektivet betonas och att personalledning har tillkommit. – Studenterna ska kunna kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang. Det betonas också att studenterna ska ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet, säger Johan Petersson, ­ansvarig för Yh-utbildningen. Antalet platser på utbildning har utökats från 20 till 24. Etec har också från och med läsåret 2018 valt att fokusera helt på Yh-utbildningen Automationsingenjör för industri 4.0. Medan utbildningarna Automationstekniker hydraulik och Elkraftingenjör fasas ut. INDUSTRI 4.0 Automationsområdet har under senare år genomgått enorma förändringar. Från att systemen tidigare varit slutna rent fysiskt, så ger digitaliseringen i dag möjligheten till att fjärrstyra allt från mindre enheter till stora kom-

plexa system. Det är i den verkligheten Automationsingenjör för industri 4.0 tar sitt avstamp. – Industri 4.0 beskrivs som den fjärde industriella revolutionen. I den nya smarta industrin är allt uppkopplat mot Internet. Vi talar ju mycket om IoT, Internet of Things, som handlar om alltifrån vardagsföremål som hushållsapparater och kläder till maskiner, fordon och byggnader som är försedda med exempelvis sensorer och datorer med internetuppkoppling. ­Detta gör att föremålen kan samman­ kopplas fysiskt eller via trådlösa nätverk och på så sätt utbyta data, avslutar Johan Petersson.

”INDUSTRI 4.0 BESKRIVS SOM DEN FJÄRDE INDUSTRI­ ELLA REVO­ LUTIONEN. I DEN NYA SMARTA ­INDUSTRIN ÄR ALLT ­UPPKOPPLAT MOT ­INTERNET.”

Johan Petersson, ansvarig för Yh-utbildning och uppdragsutbildningarna vid Etec, diskuterar framtid med lärarna Nils-Johan Holgersson, Simon Björklund och Johan Thörn.


Control and switchgear engineering 4.0 Det digitala arbetsflödet för ditt företag Säkra din konkurrensfördel, titta på det kraftfulla nätverket inför framtiden inom Industry 4.0.

Engineering

System

Automation

www.rittal.se/cse4.0

RITTAL Scandinavian ab • Tel 0431-44 26 00 • info@rittal.se • www.rittal.se

WAGO AUTOMATION – INNOVATIVA LÖSNINGAR

e!COCKPIT • Modern utvecklingsmiljö • Grafisk projektöversikt • Programmering och visualisering enligt CoDeSys 3.X PFC controllers • Kompakta och kraftfulla styrsystem • Omfattande kommunikationsstöd och över 500 olika signalmoduler • HTML5 baserad visualisering i intern webbserver Omgivningstemperatur från -40°C till +70°C

www.wago.com/pfc200 info.se@wago.com www.wago.se

e!DISPLAY • Operatörspaneler från 4” till 10” • Modern visualisering med HTML5 • Optimerad ljusstyrka med inbyggd sensor


25

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Tornie Walfridsson, teknikområdeschef automation, Jonas Kihlberg, vd, Martin Magnusson, marknadsansvarig ­säkerhet, Thomas Wärnelius, teknikområdeschef säkerhet, Niklas Eddeborn, teknisk säljare säkerhet.

Ny unik digital plattform System One by Elajo är en ny, unik plattform för teknikintegration – som gör det möjligt att enkelt ta tillvara på den nya teknikens möjlighet att optimera, effektivisera och skapa nya värden i din verksamhet. I takt med bolagets utveckling har Elajo nu tagit fram en IoT-plattform som förenklar den digitala transformeringen till företagets kunder. Något som ökar deras konkurrenskraft på marknaden. – Tack vare Elajos utbildningscentrum, Etec, samt egen spetskompetens inom el, säkerhet, automation, klimat och IT har vi haft möjlighet att skapa denna unika plattform, säger Tornie Walfridsson, teknikområdeschef.

SystemOne by Elajo gör det m ­ öjligt för alla att ha ett överordnat styr­ system för effektivisering av sin verksamhet. Största skillnaden mot ett traditionellt överordnat styrsystem är skalbarheten, från enstaka funktioner till helt uppkopplade anläggningar. – Kunden kan börja i mycket liten skala för att sedan växa. När vi slutar styra varje system separat och istället har en gemensam plattform uppenbaras oanade möjligheter.

System One by Elajo är effektiviserande, intäktsdrivande och kostnadseffektivt. Genom anslutning och smart integration av flera teknikfunktioner i ett tydligt och visuellt kontrollcenter, är det ytterst bara fantasin som sätter gränserna. Här inunder finns några exempel på befintliga funktioner, som bara är en fingervisning om hur den skalbara plattformen System One kan skräddarsys – just för din verksamhet!

ELBIL Med våra samarbetspartners skapar vi skalbara molnbaserade lösningar för laddningstjänster till elfordon.

PROCESS Med System One kan ni styra och övervaka allt – från en enskild tank till hela processer. Skalbarheten gör det ekonomiskt möjligt att ha små överordnade system.

BOKNING Boka enkelt allt från konferensrum till poolbilar eller den gemensamma bastun. Få ut statistik på nyttjandegrad.

INBROTT/PASSAGE/KAMERA En samlad överblick, styr tillträde till anläggningen, var än du befinner dig. Samma uppbyggnad som trafik­ ledningssystemet på många av världens flygplatser, borgar för en hög säkerhet.

FASTIGHETSAUTOMATION Skapa en trivsam och hållbar verksamhet. Styr, övervaka och optimera belysning, mörkläggning med mera.

BRAND Se aktuell status på anläggningarna, förenkla kommande underhållsarbeten och minimera risken för falsklarm.

SÖKMOTOR Skapa ett effektivare arbetssätt, både internt och externt, genom att göra ­information tillgänglig med redan ­befintliga behörigheter.

KLIMAT Visualisera dina system med System One. Sänk dina avgifter med vår energi­ dirigent. Skapa ett hälsosamt inne­ klimat med minimal energiförbrukning.

KONTROLLCENTER Få en bra överblick över hela anläggningen, se larm och aktiviteter inom alla teknikområden.


26

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Ökade jobbchanser för Elias

Det är visserligen ett och ett halvt år kvar till förstaårs­ eleven Elias Johansson tar examen från Etecs Yh-utbildning till automationsingenjör. Men han är väl medveten om att valet av praktikplats kan ha stor betydelse när det är dags att ta klivet ut i arbetslivet. – Eftersom jag inte ursprungligen kommer från Oskarshamn var jag inte så väl bekant med SKB. Jag hörde att de höll på med förvaring av kärnbränsle och tyckte det verkade vara en intressant arbetsplats, berättar han. Under den fyra veckor långa praktiken på SKB har Urban Karlsson varit Elias handledare. Han har lång erfarenhet av att ta hand om praktikanter och sitter dessutom i ledningsgruppen för Etecs Yh-utbildning.

Under praktiken har Elias fått ta del av det dagliga arbetet på SKB.

Foto: SKB

RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR – Genom samarbetet med Etec säkerställer vi att de elever som är intresserade av att jobba hos oss får rätt grundförutsättningar under utbild-

Foto: SKB

Han hade ingen större kännedom om SKB sedan tidigare. Efter sin inledande praktik har dock Yh-­studenten Elias Johansson från Vimmerby lagt kärnkraftsbranschen på listan över tänkbara framtida arbetsplatser.

Efter att ha bekantat sig närmare med SKB under sin inledande praktik kan Yh-studenten Elias Johansson från Vimmerby definitivt tänka sig att jobba inom kärnkraftsbranschen i framtiden.

ningen. Det innebär i sin tur att vi får förberedda medarbetare när det är dags för dem att ge sig ut i arbetslivet, framhåller han. Under praktiken har Elias fått följa med sin handledare och övriga ­anställda i det dagliga arbetet på SKB för att få en tydlig bild av före­ kommande arbetsuppgifter. – Jag har gjort mätningar och prover och följt med elektriker i deras jobb. Det har varit väldigt intressant och många praktiska arbetsuppgifter, förklarar han. STORA KRAV Kärnbränslehanteringen ställer stora krav på säkerhet och det gör också SKB till en något annorlunda praktikplats. – Visst är det lite speciellt att jobba så nära kärnbränsle. Men det är inget som har oroat mig särskilt mycket – det är nog farligare att röntga sig på sjukhuset, säger Elias leende. Att han valde att lämna hemorten

”SPECIELLT ATT JOBBA SÅ NÄRA KÄRNBRÄNSLE. MEN DET ÄR INGET SOM OROAT MIG.”

Vimmerby efter gymnasiet för att läsa vidare på Etecs Yh-utbildning till automationsingenjör var för att öka de framtida chanserna till ett attraktivt jobb. Något som ytterligare har förstärkts efter den inledande praktikperioden på SKB. – För oss är detta ett mycket givande samarbete då vi får möjlighet att visa upp vår verksamhet och vad vi har att erbjuda studenterna efter utbildningen. Vi står inför en föryngring av personalstyrkan och de sista två anställningarna är faktiskt tidigare studenter från Etec, berättar Urban Karlsson.


BEVI – specialister på energieffektiva och kundanpassade, kompletta drivsystem BEVI är ett av Nordens största företag inom elektriska drivsystem och kraftgenerering. Vi erbjuder ett brett sortiment av elektriska motorer, växlar och automationslösningar för att hjälpa varje bransch att nå nya nivåer av energieffektivitet och energibesparingar.

www.bevi.se • info@bevi.se

– A PART OF ADDTECH GROUP


OSKARSHAMN ÄR en plats med livskvalitet för alla. Barnen går i skolor och förskolor som är trygga och lugna och vi tar hand om våra kommuninvånare. Här finns över 180 föreningar och det som behövs för en aktiv fritid.

att du som resenär enkelt ska kunna resa vidare eller promenera till Oskarshamns centrum. Det byggs nya lägenheter i centrum och ett nytt bostadsområde ska växa fram i inre hamnen med ett aktivitetstorg med plats för flera sporter.

OCH DET händer saker! Vi har byggt ett unikt resecentrum med tåg, bussar, taxi och färjor allt inom 100 meters radie, för

Men det finns så mycket mer. Läs om allt som händer på www.oskarshamn.se

Välkommen till Specsavers

Företagsoptikern Har din personal ibland trötta ögon eller huvudvärk? Specsavers står till tjänst med en helhetslösning för ditt företags synvård. Våra legitimerade optiker gör synundersökningar och tillhandahåller bildskärmsglasögon och skyddsglasögon av högsta kvalitet.

Boka din synundersökning på specsavers.se

Oskarshamn Frejagatan 1, 0491-138 10 Freja Optik AB,


29

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Anthon Rouxel, Felix Viberg, Fredrik Larsson, och ­Simon Corneteg, som samtliga läser sista året på Etec Yh-­utbildning och g jorde praktik på ÅF i Oskarshamn.

Praktik med mersmak En praktik med mersmak. Under sex veckor fick Yh-­ studenten Simon Corneteg lära känna teknikkonsultföretaget ÅF ordentligt. Och han kommer gärna tillbaka efter utbildningen.

Även om ÅF var en ny bekantskap som arbetsplats är Simon Corneteg inte helt oinvigd i verksamheten. Hans pappa har jobbat på företaget under lång tid och i samma veva som Simon gjorde sin praktik i Oskarshamn praktiserade hans bror på ÅF i Kalmar.

Industri 4.0 med fokus på utveckling, installation, idrifttagning och underhåll av automatiserade system. Något som också ligger i linje med de arbetsuppgifter Simon hade under de sex praktik­veckorna. – Under en stor del av praktiken fick jag öva på programmering med ett äldre projekt som ÅF har gjort på uppdrag av Scania. Det var både intressant och lärorikt. Jag var även delaktig i en del mindre pågående projekt med besök ute hos kunderna, säger han. Sektionschef Magnus Axelsson på ÅF betonar det goda samarbetet med Etec kring praktikplatser för såväl ­­ Yh- som gymnasiestudenter.

MYCKET PROGRAMMERING – Jag känner ju till ÅF sedan tidigare och det var även en bidragande orsak till att jag valde att göra min praktik här, berättar Simon. Han läser sista året på Etecs Yh-utbildning Automationsingenjör

LOCKANDE ARBETSPLATS – Det är ett ypperligt sätt för oss att lära känna studenter och likaså för dem att lära känna vår verksamhet. I snitt anställer vi nog två före detta studenter från Etec per år. Ofta är det studenter som har gjort sin praktik här

”DET ÄR DEN ­T YPEN AV ­ARBETE JAG VILL SYSSLA MED I ­FRAMTIDEN.”

och som vi har positiva erfarenheter av, förklarar han. I dagsläget har ÅF i Oskarshamn 19 anställda. Merparten av verksamheten utgörs av totalåtaganden med bland annat projektledning samt olika typer av konsultverksamhet. För Simon Corneteg är ÅF definitivt en arbetsplats som lockar efter avslutad utbildning. – Absolut. Det är den typen av ­arbete jag vill syssla med i framtiden och där jag kommer att ha stor nytta av de kunskaper jag har fått under utbildningen på Etec, konstaterar han.


30

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Borta bra men hemma bäst. Efter studier på Etec gick färden vidare till ÅF. Men nu är Simon Björklund, Joel Ringberg och Nils-Johan Holgersson. tillbaka på Etec – som lärare.

Lärare i riktig toppklass! Till skolan kommer de med massor av färsk erfarenhet och nytänkande. Joel Ringberg, Nils-Johan Holgersson och Simon Björklund är tillbaka på skolan som lärare. Alla tre har tidigare varit studenter på Etecs Yh-utbildning för automationsingenjörer. – Allt jag lär ut här är sånt jag har jobbat med som konsult på ÅF. Det har sina fördelar att komma in med färsk ­erfarenhet från näringslivet och verkligheten, säger Simon Björklund, 29 år. Efter examen från Etec 2014 jobbade Simon Björklund på ÅF. I maj 2017 var han tillbaka på sin gamla skola. Nu i den nya rollen som lärare. En roll som han stortrivs i. – När de studerande förstår och när ljuset går upp för dem, då är det ­härligt att vara lärare, säger han. Kurserna han undervisar i är PLC, HMI och drivteknik på Yh-utbildningen och även på uppdragsutbildningarna. PROVA NYTT Nils-Johan Holgersson, 33 år, började som lärare på Etec i samma veva som Simon Björklund. Tillsammans med

”JAG TAR MED MIG LITE AV ­VERKLIGHETEN IN I ROLLEN SOM ­L ÄRARE. BLAND ANNAT PROJEKT­ TÄNKANDET I UNDERVISNINGEN.” Joel Ringberg ingick han i den första kull av Yh-studenter på Etec som tog examen 2008. Nils-Johan Holgersson, är också lärare på Yh-utbildningen och det är främst inom, elkonstruktion, CAD och PLC som han undervisar. Han känner att han hamnat rätt i rollen som lärare på Etec.

– Efter nio år på ÅF ville jag prova något nytt. TEKNISKA FRAMKANTEN Joel Ringberg, 35 år, kommer även han från en anställning på ÅF. – En anledning till att jag valde att bli lärare är att jag vill komma tillbaka till att vara i framkanten på tekniken. Som konsult får du sällan jobba med top of the line, utan ofta så arbetar du med kundernas gamla system. FRAMTIDENS IT Som konsult på ÅF var han projekt­ ledare och bland annat genomförde han stora förändringsarbeten och ­installationer av nya system hos kunderna. – Jag tar med mig lite av verkligheten in i rollen som lärare. Exempelvis så vill jag ta med mig projekttänkandet in i undervisningen, säger han. Joel Ringberg, som under höst­ terminen 2017 varit föräldra­ledig. Han ska ansvara för kurser på ­Yh-­utbildningen och på Etecs uppdrags­ utbildningar. – Mitt fokus ligger på framtidens IT och molntjänster, säger han.


HOS OSS LÄSER DU EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR INOM OLIKA OMRÅDEN. Den 15 februari presenterar vi aktuellt utbildningsutbud inför hösten 2018 på www.oskarshamn.se/nova

Följ oss på Facebook och/eller Instagram

AnnonsEtec_1711.indd 1

2017-10-24 12:14

Robotics

SEW 186x65 Nu presenterar vi_- 2014-11-24 14:06 Sida 1 Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivelektronik \ Drivsystem \ Service

Nu presenterar vi våra nya energieffektiva vinkelkuggväxlar med motorer i verkningsgradsklass IE4

www.sew-eurodrive.se SEW-EURODRIVE – Driving the world

Vi är experter på helhetslösningar för arbetsplatsen. Tack vare starka varumärken som Kinnarps, Materia, Skandiform och NC, kan vi erbjuda marknadens bredaste sortiment för exklusiv skandinavisk design. Att arbetsgivare som vill höja sin attraktionskraft, vänder sig till oss på Kinnarps, är därför inte så konstigt.

MER ATTRAKTIV MED EXKLUSIV SKANDINAVISK DESIGN

Besök oss gärna på Kinnarps.se, så förstår du varför. Välkommen. Kinnarps Kalmar Dagövägen 3, Kalmar 0480-476060


32

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Under nio veckor g jorde 18-årige gymnasieeleven Filip Stjernberg sin p­ raktik på Saft AB. De praktiska arbetsuppgifterna omfattade huvudsakligen klassiska eljobb som att sätta upp armaturer, belysning, uttag och liknande.

Ett lockande alternativ Han var väl bekant med arbetsplatsen sedan tidigare – men arbetsupp­ gifterna under praktiken var nya. För Filip Stjernberg är Saft AB ett lockande alternativ efter skolan.

Den nio veckor långa praktik­ perioden under hösten satte 18-åriga Filip Stjernbergs kunskaper på prov. Han läser tredje året på Etecs El- och energiprogram som ger grundläggande kunskaper för arbete inom modern elteknisk och processteknisk verksamhet med inriktning på installation, industri, automation, processtyrning, service och underhåll. – Under praktiken på Saft jobbade jag huvudsakligen med nyinstallationer. Klassiska eljobb som att sätta upp armaturer, belysning, uttag och liknande. Det var arbetsuppgifter där jag hade väldigt stor nytta av min utbildning, berättar han. VÄRLDSLEDANDE Saft AB i Oskarshamn är, med totalt cirka 550 anställda, den största enheten inom Saft-koncernen. Saft-koncer-

nen är världsledande inom forskning och utveckling samt tillverkning av högteknologiska batterier för bland annat industri-, kommunikations-, rymd- och försvarsapplikationer. – Oskarshamnsfabriken tillverkar batterier för standby-system som säkerställer till exempel kontroll och säkerhetssystem. I Oskarshamn finns bland annat utvecklingsavdelning och delar av Saft-koncernens globala säljoch marknadsavdelning. 99 procent av all tillverkning i Oskarshamn går på export, förklarar Thommy Wernersson som är praktikansvarig. LÄRORIKT För Filips del handlade praktiken dock huvudsakligen om att följa och få mer kunskap kring arbetsuppgifterna som underhållselektriker i ett av fabrikens driftsäkerhetsteam. Teamet består, förutom elektriker, av mekaniker och

operatörer och har till uppgift att förebygga och avhjälpa störningar i produktionen samt driva förbättringsarbete vilket ofta drivs i projektform. – Jag gick bredvid en grupp anställda elektriker och en teamledare som hjälpte och instruerade mig under praktiken. Det var både lärorikt och intressant med mycket självständigt arbete. Jag trivdes väldigt bra under praktiken, framhåller han. För Saft AB innebär samarbetet kring praktikplatser att de får möjlighet att visa upp sin verksamhet. – Samarbetet med Etec kan i stor utsträckning bidra till framtida kompetensförsörjning av bland annat underhållselektriker, säger Thommy Wernersson. Under förra sommaren hade Filip Stjernberg ett semestervikariat inom produktionen på Saft AB och han har förhoppningar om att även kunna jobba extra under kommande ledigheter. – Som jag känner nu är mitt mål att komma ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet. Med de erfarenheter jag har från min praktik på Saft är det ett lockande alternativ, säger han.


33

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Din samarbetspartner i alla led

Prestigeorder till Mellanöstern Saft AB är mitt uppe i leveransen av sin absolut största order ­någonsin. Närmare 20 containrar i månaden fraktas till ett infrastruktur­projekt i Mellan­östern. Strax innan årsskiftet inleddes leveransen av fabrikens i särklass största order hittills till ett värde av ett par hundra miljoner ­kronor. Med totalt ett och ett halvt års leveranstid är projektet drygt halvvägs.

Industri & Automation El- och installationsteknik www.kltkonsult.se

Växjö • Kalmar • Kristianstad • Västervik

– Det är en gigantisk order som involverar hela fabriken och bidrar till att produktionen går för fullt. Trots de stora volymerna har allt gått enligt planerna hittills, konstaterar Daniel Farnelid som är ansvarig projektledare. Han berättar att den omfattande leveransen av battericeller ska ­användas för att trygga reserv­ kraften i ett omfattande infrastrukturprojekt i Mellanöstern. Batterierna i reservkraftaggregaten ska bland annat bidra till att hålla igång fläktsystem, nödbelysning och liknande vid större ström­ avbrott. Anläggningen i Oskarshamn är ensamma inom Saft-koncernen att kunna tillverka och leverera en order i den här storleksklassen.

Alla elever på Etec får teorilektioner hos oss!

Välkommen till

0491-154 20 ❘ Stengatan 12B, Oskarshamn www.tkstrafikskola.se ❘ korkort@tkstrafikskola.se


34

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Ökar förståelse för

INTERNET OF THINGS

I takt med att kommunikationen via Internet of things – IoT – lagras en ökad mängd data i olika molntjänster. För att öka förståelsen för hur informationen kan nyttjas av olika användare har Etec utvecklat sina skräddarsydda uppdragsutbildningar, Etec UP.

Automation är ett allt ­vanligare inslag i vardag och arbetsliv. Genom sensorer och givare i allt från hushållsapparater till fordon, maskiner och robotar samlas data som sedan kan sammankopplas via trådlösa nätverk för utbyte i bland annat olika automationslösningar. Johan Petersson, som är ansvarig för utveckling och genomförande av uppdragsutbildningar inom automation och industriell IT på Etec, betonar att den framtida potentialen för all lagrad data än så länge är relativt outnyttjad och i viss mån även okänd för presumtiva användare. SKRÄDDARSYTT Detta vill Etec råda bot på genom att erbjuda skräddarsydda uppdrags­ utbildningar till aktuella kunder som i dag finns inom vitt skilda branscher. – Det handlar först och främst om att nå ut till beslutsfattare i f­ öretagen för att ge dem en övergripande och grundläggande kunskap om IoT och allt som hör därtill. Det finns ­mycket pengar att spara genom att ligga långt fram inom automation och IoT, ­förklarar han. Etec håller just nu på med uppgraderingen av Yh-utbildningen Automationsingenjör 4.0 med målsättning att ha den helt klar till starten av höst­ terminen 2018. STEG FRAMÅT – Det innebär att vi tar vår automationsutbildning ytterligare ett steg samtidigt som nyheterna även kan användas i våra uppdragsutbildningar, säger Johan Petersson som tidigare

Johan Petersson, är ansvarig för ­uppdragsutbildningarna på Etec. har jobbat med liknade utbildningar på uppdrag av bland annat Scania för att möta behovet kring de nya systemen på den nya karossverkstaden. Inledningsvis kommer Etec att erbjuda sina nya uppdragsutbildningar som en introduktionsdag kring IoT som främst vänder sig till företagens beslutsfattare. Nästa steg är en mera kunskapsinriktad tredagarsutbildning för tekniker. Så småningom kommer utbudet även att omfatta en mer ingående och skräddarsydd utbildning direkt till den personal som kommer att jobba med dessa frågor. – Eftersom alla möjliga branscher möts i molnet riktar vi oss till alla

typer av företag med utbildningarna, framhåller Johan Petersson. Han konstaterar att Etec redan ­ligger långt framme genom ­arbetet med Yh-utbildningen och är väl förberedda med bred och omfattande lärarkompetens. Redan under våren är förhoppningen att kunna lansera de första uppdragsutbildningarna enligt den nya modellen. – Vi tittar både på vad som är på gång inom olika branscher och l­ ägger sedan till sådant som ännu inte ­efterfrågas för att göra utbildningarna attraktiva.

FAKTA IOT Internet of things – IoT, eller sakernas internet på svenska, är vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, som har försetts med inbyggda elektroniska delar som sensorer och datorer och med internetuppkoppling, vilket gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och därefter utbyta data. Experter uppskattar att sakernas internet kommer att bestå av upp till 50 miljarder saker år 2020. Källa: Wikipedia


EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Går

par

9 –11 oktober 2018 Svenska Mässan, Göteborg

Nordens största mötesplats för framtidens automation

MEET THE FUTURE OF INDUSTRIAL DIGITIZATION

www.scanautomatic.se

alle

35

llt m

ed

Pro

ces

sTe

kni

k


36

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Unikt projekt

tar sågverket in i den digitala eran Moelven Valåsen AB utanför Karlskoga tar täten när produktionsteknik för ett nytt århundrade i sågverksbranschen utvecklas. Genom ett tvåårigt projekt ska digitaliseringen öka, med ökat värdeutbyte och minskad energi­ förbrukning som resultat. Schneider Electric är en av aktörerna i projektet och gör bland annat energikartläggningar samt levererar elmätare och mjukvara för styrsystem.

Sågverket ska nu anpassas till Industri 4.0-teknologi och kommer att bli modell för hur man bygger ett nytt, modernt sågverk redo för morgondagens krav, säger Magnus Sjöström, på Schneider Electric som varit med i projektet ”Det smarta digitala sågverket” tillsammans med RISE (Research ­Institutes of Sweden). SENSORER STYR Peter Rockedal, teknisk direktör på Moelven, menar att elektronik länge har varit en viktig del i ett modernt

”DET HANDLAR OM ATT ÖKA TILL­ GÄNGLIGHETEN I SÅGVERKET MED 15 PROCENT.” sågverk. Ett stort antal sensorer och kameror läser av flödet och styr till viss del sågverkets produktion. I projektet kommer sensorerna att länkas samman och all data som varje

sensor samlar in ska föras samman och utnyttjas bättre än idag. Det kommer även att installeras flera sensorer och givare. STOPP MINIMERAS Projektet har inte en digitalisering i traditionell mening som mål, där datakraft ersätter personal. Vinsterna i denna digitalisering kommer på andra sätt, berättar Peter Rockedahl. – Vi har satt upp tre mål. Det ­handlar för det första om att öka ­tillgängligheten i sågverket med 15 procent. Det sker när ställtider och oplanerade stopp minimeras, bland annat genom att systemet i god tid ­varnar innan ett tekniskt problem inträffar. Det finns mönster i hur ­maskinerna arbetar, och med en tidig

”ALLA SENSORER SAMLAS I ETT ­SYSTEM DÄR DET KAN ANALYSERAS PÅ DETALJNIVÅ.” När träråvaran ska förädlas har digitaliseringen och elektroniken blivit en allt viktigare del för att effektivisera produktionen i de moderna sågverken.


37

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Kontrollen av produktionen i den digitala tidsåldern sker i allt större utsträckning via dataskärmar. Det gäller inte minst hos Moeleven Valåsen AB som ingår i ett tvåårigt digitaliseringsprojekt.

varning från systemet om mönstret bryts, kan medarbetare ingripa och undvika ett haveri. Det beräknas öka den värdeskapande tiden i hela produktionen. – Det andra målet är att öka värde­ utbytet med 10 procent. Genom att data för hela produktionslinjens alla sensorer samlas i ett system där det kan analyseras på detaljnivå, räknar vi med att kunna utnyttja stocken bättre än vi gör idag. Det ger både högre kvalitet på produkterna och bidrar till ökad lönsamhet. – Det tredje målet är att analyserna av data från produktionen ska resultera i åtgärder som ger en tioprocentig minskning av sågverkets energiförbrukning. UTNYTTJA DATA Nyckeln för att nå målen är möjligheten att kunna samla in och analysera stora datamängder. Ett sågverk har idag många olika elektroniska stödsystem som övervakar och styr flödet i produktionen. Det handlar om att bygga kommunikation mellan de olika systemen för att fullt ut kunna utnyttja data från varje enskild del

av såglinjen. Ett trettiotal elmätare och elkvalitetsmätare från Schneider Electric har monterats och kopplats mot Wonderware som är ett mjukvaru­ program för styrsystem. Detta ska leda till ett så kallat MES-projekt (Manufacturing Execution System) för hela ­koncernen. I nästa steg ska ytter­ ligare ca 200 punkter kopplas upp och därefter planeras energikartläggning och energioptimering samtidigt som PAC-system (Programmerbar Automations C ­ ontroller) uppgraderas och nya funktioner initieras. – Den här lösningen kommer att ses som modell för hur man bygger ett nytt, modernt sågverk. Moelven har ­ytterligare drygt 50 fabriker och planen är att använda denna modell i samtliga fabriker, säger Magnus Sjöström. ÖKAD KVALITET Peter Rockedahl lägger till att data­ insamlingen dessutom ökar spårbarheten. Det blir möjligt att se exakt ur ­vilken stock varje planka kommer, vilket innebär att det interna kvalitetsarbetet också blir effektivare.

FAKTA PROJEKTET I projektet ingår, förutom Moelven ­Valåsen AB, även RISE (Research ­Institutes of Sweden) RemaSawco och Schneider Electric. En grupp om tio ­personer från de olika intressenterna är ­direkt engagerade i projektet som pågår under två år. Det initierades i samband med Trä- och teknikmässan i Göteborg 2016 och resultaten kommer att redovisas på nästa mässa som äger rum 2018. ­Projektet ”Det smarta digitala sågverket” stöds finansiellt av den statliga myndigheten Vinnova. Moelven planerar att använda lösningen för framtidens sågverk.


Kontor - Skolor - Förskolor - m.m. Med våra modulsystem löser vi vad du behöver. www.pamil.se

042-29 30 55

— Teknik i framkant Genom erfarenhet och innovation Automationslösningar med hög tillförlitlighet och prestanda. Även för de mest krävande applikationerna är ABB ett tryggt val. Kontakta oss på 021-32 50 00 eller läs mer på abb.se

Banken för dig och ditt företag

Kundtjänst tel. 0499-452 00 haradssparbanken.se

Omvandla data till kunskap – och kunskap till insikter och mätbara framgångar. Siemens – din partner för digital transformation. siemens.se/digitalisering


39

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Värdefull ledning för eleverna Mats Wiberg har svaren på elevernas frågor om fortsatta studier och ­arbetsmarknad. Plus att han som skolans studie- och yrkesvägledare, SYV, hjälper eleverna att välja rätt praktikplats. –Praktiken är otroligt viktig, säger han. På El- och energiprogrammet gör studenterna sammanlagt 20 veckors praktik i form av Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). APL är ett sätt för studenterna att omsätta teorin i praktiken och där får eleverna chansen att öva sin sociala kompetens och visa upp sitt varumärke. – En av de mer attraktiva delarna med att gå på Etec är just det faktum att eleverna är ute på praktik. Det är där de lär sig verkligheten om arbets­ livet. Att komma i tid, att vara utåtriktad, att våga fråga, säger Mats Wiberg. Han betonar samtidigt att företagen inte förväntar sig att studenterna ska vara fullfjädrade elektriker när de kommer ut på praktik. RÅDGIVNING – Som SYV så finns jag till hands för eleverna inte bara när det gäller

praktikplatser. Mitt arbete handlar också mycket om att ge vägledning när det gäller olika kurser och kring hur ­eleverna ska tänka när det gäller fortsatta studier. En typisk fråga från en elev kan vara: ” Vad behöver jag för kurser för att läsa en specifik utbildning efter gymnasiet?” Vad gäller APL så har Etec samarbete med ett 100-tal företag som är villiga att ta emot studenter. I årskurs 1 är APL-perioden tre veckor, i årskurs 2 är den åtta veckor och sista läsåret är den nio veckor. – Det händer relativt ofta att våra elever blir anställda på de företag där de gjort sin APL, säger Mats Wiberg. HANDLEDARE Företagen är allt från enmansföretag till Scania och OKG. – De flesta elever vet var de vill

Studie- och yrkesvägledare Mats Wiberg betonar vikten av praktik och att välja en passande arbetsplats för gymnasie­ eleverna Isak Littorin och Ebba Bergstrand.

praktisera och så långt som möjligt försöker vi tillgodose deras önskemål. Ibland tar eleverna själva kontakt med företag där vill göra praktik, säger Mats Wiberg. Under APL-perioderna har e­ leverna en handledare på det företag de valt att praktisera. Handledarna besitter goda yrkeskunskaper och i samråd med skolan låter de eleverna få genomföra de praktiska arbetsmoment som ingår i utbildningen. För att ­garantera att elevernas APL blir så bra som möjligt så genomför Etec regelbundet handledarutbildningar.

”DET HÄNDER RELATIVT OFTA ATT VÅRA ELEVER BLIR ANSTÄLLDA PÅ DET FÖRETAG DÄR DE GJORT SIN APL.”


2016210

Connecting with people Många tror att ÅF bara handlar om teknik. Vi anser dock att vår historia huvudsakligen handlar om människor – djärva ingenjörer, affärsexperter, framsynta ledare och andra specialister som samarbetar så att nya insikter och idéer kan växa till smarta lösningar som för samhället framåt. Följ våra framsteg på afconsult.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.