__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2017

IKEA INDUSTRY | YRKESHÖGSKOLA

www.elajotec.com

n i s a Mag n Center AB

cal Educatio

ionsmagasin

Ett informat

utgivet av

Elajo Techni

Wonderwares robot imponerade stort Internet of things förfinar produkter

Är du redo för framtidens

AUTOMATION? www.elajotec.com

1


Den extra kraften, en motor i projektet. Som ökar farten, hittar lösningarna och får fler att jobba bättre tillsammans. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras. Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 2 000 medarbetare som arbetar med energi, bygg och fastighet, infrastruktur, industri och ICT/telekom. Våra konsulter erbjuder tekniska lösningar och system för att effektivisera, automatisera och utveckla processer och produkter. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat! Vi kallar det Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se/automation


3

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Bli rik på ny teknik Elajo Technical Education Center AB Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel vxl: 0491-76 76 00 www.elajotec.com

Elajotec

@elajotec

Ylva Alexandersson VD & Rektor Tel: 0491-76 76 97 Pernilla Hjertqvist Biträdande rektor Tel: 0491-76 76 98 Maria Hjelm Utbildningsadministratör Gymnasieskolan Tel: 0491-76 76 49 Ingela Johansson Yderhag Utbildningsadministratör Yrkeshögskolan Tel: 0491-76 76 99

www.elajotec.com PRODUKTION KrePart AB, Box 4010, 572 04 Oskarshamn, Tel: 0491-178 80 www.krepart.se

Precis som hela vårt informations­ samhälle utvecklas i en rasande takt, står även Etec inför ett tekniskt paradigmskifte som för med sig stora förändringar och nya utmaningar. Framför allt håller hela synen på lärande att förändras. Arbetsmarknaden är i dag mer flexibel och de tekniska yrkesområdena blir bara bredare. Något som ställer allt högre krav på självgående personal, med god förmåga till snabb problemlösning och ständig kompetensutveckling. VI HAR FÖRMÅNEN att få låna våra duktiga elever och studenter i upp till tre år. Bara första steget på ett lärande för hela livet. Viljan och nyfikenheten att lägga grunden till ett livslångt lärande, är det allra viktigaste vi försöker att skicka med dem i inledningen av deras spännande karriärresa. NÄR UTVECKLINGEN PÅ hela teknikområdet växer i samhället, ökar samtidigt trycket från näringslivet på skolan att utbilda våra elever och studenter på rätt sätt. Ständigt förse dem med nya kunskaper och metoder, som gör dem redo för en värld i allt snabbare förändring. EN BRA INDIKATION på detta tryck, är att vi nu

har glädjen att anställa två nya lärare på skolan.

”EN BRA ­INDIKATION PÅ DETTA TRYCK, ÄR ATT VI NU HAR ­GLÄDJEN ATT ­ANSTÄLLA TVÅ NYA LÄRARE PÅ SKOLAN.”

De kommer huvudsakligen att verka på våra högt efterfrågade uppdragsutbildningar mot närings­ livet, samt även undervisa på våra YH-utbildningar. HÄRNÄST VÄNTAR ÄVEN en jättestor satsning på ett toppmodernt trådlöst nätverk från Cisco och Microsoft, som gör att vi kommer att göra många nya spännande saker på hela skolan. Vi möblerar också om våra offentliga miljöer, för att skapa mer intressanta och kreativa inlärningsområden.

Bli rik på ny teknik – varmt välkommen hit till oss!

sson Ylva Alexander VD & Rektor

INNEHÅLL

ANSVARIG UTGIVARE Ylva Alexandersson

31

PROJEKTLEDARE Andreas Hult KEY ACCOUNT Hans Ericson MEDIEKOMMUNIKATÖR Yvonne Larsen REDAKTÖR Kristin Ekstrand SKRIBENTER Kristin Ekstrand, Andreas Hult, Jonas Bengtsson, Tore Lund FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges FORMGIVNING Jens Lindström TRYCK V-TAB, Vimmerby, 2016/12

11 Skolan som utbildar för verkligheten | 4-5 Utbildningar & kursplaner | 6-7 Öppnar nya vägar | 9 Johan är bäst i Sverige | 11 Internet of things | 12-13 Datasäkerhet komplex fråga | 15 Fakta om Etec | 16-17 Jägare med nya mål | 18 Automationsmässa | 20-21 Uppkopplad robot imponerar | 22 Automation i framkant | 23

26 Etec kompetenshöjer Scania | 24-25 Vikarier i världsklass | 26 Telecenter & Etec | 29 Aha-känsla på praktiken | 31 Med världen som arbetsplats | 32-33 Största möjliga säkerhet | 35 Energiknippet Emily | 36 En tillgänglig bank | 39

18


4

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Linn Wirzén, Olivia ­Sigfridsson och Sigrid Sköldblom går alla i årskurs tre på El- och energi­programmet på Etec. Att få ­arbeta med robotar är en m ­ öjlighet om man väljer ­inriktningen automation.

Skolan som utbildar för verkligh   Allt fler tjejer söker sig till tekniska utbildningar runt om i Sverige. För 18-åringarna Olivia Sigfridsson, Linn Wirzén och Sigrid Sköldblom var valet lätt. El- och energiprogrammet på Etec i Oskarshamn var det som lockade allra mest.

Den lilla skolan med de stora möjligheterna. Så är det fak­ tiskt. På Etec förbereds man för verkligheten. Glöm ­traditionella prov och långdragna föreläsningar – det är din förmåga att analysera, kommunicera, reflektera och söka information som betygsätts. – I stället för att memorera årtal till ett prov och sedan lägga det på hyllan, handlar det om ett lärande för livet. Eleverna uppmuntras till diskussion och reflektion. Alla förmågor blir sedan en kompetens. Någon som kan tolka, värdera, pröva och lösa problem på egen hand. En självgående problem­ lösare helt enkelt, säger Pernilla Hjert­ qvist, biträdande rektor och lärare på

Etecs gymnasium sedan juni 2015. Något som verkligen tilltalade ­Sigrid Sköldblom när hon i nian gjorde valet att börja läsa på Etec efter ­sommaren. BRED UTBILDNING – Etec är inte som en vanlig skola, det är mycket friare och mer eget ansvar. Vi får träna på självstudier, vilket är bra inför högskolan sedan. Det är också en otroligt bred utbild­ ning och m ­ öjligheterna är många efter ­studenten, säger hon. Vad exakt hon ska satsa på efter vårterminen 2017, är ännu oklart. Men det blir någon form av högskolestudier. Allmän behörighet ingår nämligen i

kursutbudet och särskild behörighet erbjuds via val av kurser. – Har insett att jag nog vill bli ­lärare i framtiden. Men känns skönt att ha det tekniska att falla tillbaka på. Fast jag har tre bröder är jag den enda i familjen som valde en teknisk utbildning! Har blivit något av en handy girl där hemma, säger hon och skrattar. MYCKET PRAKTIK Eftersom Etec samarbetar mycket med näringslivet, just för att verkligen utbilda för verkligheten, ingår mycket praktik i alla utbildningar. För gymnasiet är det minst 15 ­veckors arbetsplatsförlagt lärarande, APL. Men det kan bli upp till 20 veckor beroende på vad eleven önskar. Ett ­perfekt sätt att komma in i arbetslivet och säkra jobb efter studierna. – Jag har precis haft praktik på Elektroskandia som bland annat säljer elmaterial och belysning. Det var riktigt roligt och har faktiskt bestämt mig för att bli försäljare i framtiden.


EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Framtidens automationsingenjörer finns hos oss! Norden Machinery tillverkar världens snabbaste och mest tekniskt avancerade tubfyllningsmaskiner.

”ALLT MED ­PROGRAMMERING ÄR RIKTIGT ­INTRESSANT. SEN ÄR JU ROBOTAR FETT COOLA.”

Är du intresserad av teknik, brinner för automation och vill vara med och skapa innovativa maskiner? För att möta framtiden och befästa vår världsledande position behöver vi dig!

  eten Kanske inom automation. Valde auto­ mation som inriktning inför årskurs 2 och allt med programmering är riktigt intressant. Sen är ju robotar fett coola, säger Linn Wirzén. NÄRA RELATIONER Även klasskamraten Olivia S ­ igfridsson valde inriktningen automation (valet står mellan automation och e­ lteknik). Hon är helnöjd med sitt val av g ­ ymnasium och har siktet inställt på att studera till civilingenjör efter studenten. – Har alltid tyckt om teknik och matematik. Det kan verka svårt till en början, men det är så roligt när man väl förstår! Lärarna här på Etec har varit fantastiska och hjälper alltid till om det behövs. I och med att det är en liten skola blir relationen mellan ­lärare och elev mycket mer personlig. Alla får utvecklas i sin takt och de värdesätter våra idéer, säger hon. Som grädde på moset får elever en laptop från årskurs 1 och även gratis körkortsteori med tillhörande läromedel.

Vill du veta mer? Kontakta HR-specialist Johanna Brolin. Tel 0480-44 78 33 Email: johanna.brolin@nordenmachinery.se www.nordenmachinery.com

Norden is part of Coesia, the group of innovation-based industrial solutions companies operating globally, headquartered in Bologna, Italy.


6

www.elajotec.com

YRKESHÖGSKOLA | IKEA INDUSTRY

GYMNASIUM

KURSER & POÄNG • Ansökningskod: EE-ETEC • Program: El- och energiprogrammet • Skol-id: 19892 • Kommunkod: 0882

El- och energiprogrammet ÅRskurs 1 KURSER & POÄNG

KURSER & POÄNG

Programgemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

TOTALT

100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

400 POÄNG

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott & hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionkunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

100 poäng 50 poäng 100 poäng 100 poäng 50 poäng 50 poäng 50 poäng 100 poäng

Praktiken på Etec är 20 veckor, som kan minskas ner till 15 veckor om du i årskurs 3 väljer att läsa in kurser som ger särskild behörighet till universitet eller högskola.

ETECS VAL Engelska 6 Matematik 2a Psykologi 1 Svenska 2 Svenska 3

TOTALT

100 poäng 100 poäng 50 poäng 100 poäng 100 poäng

1 050 POÄNG

Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen som Etec måste hålla sig till är denna kursplan preliminär.

Val till årskurs 2 ÅRskurs 2 & 3

ÅRskurs 2 & 3

EL & TELETEKNIK KURSER & POÄNG Belysningsteknik CAD 1 Elinstallationer Elmotorstyrning Elkraftteknik Fastighetsautomation Gymnasiearbete Kommunikationsnät 1 Kommunikationsnät 2 Larm & säkerhet Praktisk ellära Servicekunskap Underhåll — elteknik Verktygs- och material­hantering

TOTALT

Automationsteknik KURSER & POÄNG

100 poäng 50 poäng 200 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

1 450 POÄNG

CAD 1 Elkraftteknik Elinstallationer Elmotorstyrning Fastighetsautomation Gymnasiearbete Kommunikationsnät 1 Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Praktisk ellära Programmerbara styrsystem Servicekunskap Underhåll — Elteknik Verktygs- och materialhantering

TOTALT

INDIVIDUELLA VAL För dig som vill lite mer

50 poäng 100 poäng 200 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

1 450 POÄNG

Fysik 1a 150 poäng Engelska 7, Idrott & hälsa 2, Kemi 1, Matematik 3c, ­Matematik 4, Matematik 5 100 poäng Historia 1a2, Naturkunskap 1a2, Psykologi 2a, Psykologi 2b, ­Samhällskunskap 1a2 50 poäng

TOTALT

1 000 POÄNG


www.elajotec.com

IKEA INDUSTRY | YRKESHÖGSKOLA

YH-UTBILDNINGAR Kan bli din jobbgaranti Automationsingenjör för industri 4.0 400 POÄNG

Automationstekniker hydraulik 300 POÄNG

• YRKESTITEL: Automationsingenjör • STUDIEPERIOD: Två år, 400 Yh-poäng • TEORI: 285 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 115 Yh-poäng

• YRKESTITEL: Automationstekniker Hydraulik • STUDIEPERIOD: Tre terminer, 300 Yh-poäng • TEORI: 215 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 85 Yh-poäng

Automationsteknik del 1 50 Automationsteknik del 2 65 Industriell IT 55 Motion och Robot 35 Elkonstruktion och säkerhet Industriella automationssystem 30 Industri 4.0 35 Examensarbete 15 LIA 1 20 LIA 2 25 LIA 3 30 LIA 4 40

Grundläggande automationsteknik del 1 Grundläggande automationsteknik del 2

245 POÄNG

• YRKESTITEL: Elkraftingenjör • STUDIEPERIOD: Två terminer, 245 Yh-poäng • TEORI: 190 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 55 Yh-poäng Allmän behörighet låg- och högspänning 70 Automation 30 CAD 20 Elkonstruktion industri 10 Elkraft och elinstallation 10 Ellära med matematik 10 Energi och elmiljö 10 Examensprojekt 15 LIA 55 Projektering, projektledning och entreprenörskap 10 Standarder, anvisningar inom Elkraft 5

Hydraulik Hydraulik grunder 35 Hydraulik Fortsättning 30 Projektarbete hydraulik 35 LIA 1 20 LIA 2 25 LIA 3 15 LIA 4 25

Styr vindkraft !

FOTO: Elena Elisseeva

Elkraftingenjör

50 65

7


Är du redo för Industri 4.0? Industri 4.0 – vad är det? Framtidens industri, en digitaliserad produktion, Industrial Internet of Things? Vi på Wonderware och Schneider Electric kallar det för evolution, inte en revolution, och menar att säkerhet, samverkan, flexibilitet och effektivitet är nyckeln till den nya tidens digitaliserade industri.

Potentialen ligger i förmågan att länka automationssystemen med företagsplanering, schemaläggning och produktlivscykelsystem. Smart tillverkning består av smarta maskiner, fabriker och anläggningar. De länkade systemen bygger på öppna och standardiserade internet- och molnteknologier som möjliggör säker åtkomst till enheter och information. Med nya avancerade analysverktyg och mobil teknik går det att skapa bättre affärsnytta. Dessutom möjliggör detta förbättringar av effektiviteten och lönsamheten, ökad IT-säkerhet och minskad miljöpåverkan.

Vi har lösningarna för framtidens industri. Läs mer på www.schneider-electric.se samt www.wonderware.com info@schneider-electric.se samt info@wonderware.se


9

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Öppnar nya vägar Kalmarbon Christian Olsson är förstaårsstudent på Etec:s Yh-utbildning för automationsingenjörer. – Den här utbildningen ger mig möjligheten att utvecklas och att lära mig nya saker inom automation, ett område som jag verkligen gillar och brinner för, säger han. Efter att han hade tagit ­studenten vid el- och energi­ programmet med inriktning automation på Lars Kaggskolan i Kalmar, så fick Christan Olsson ­anställning på Norden Machinery. Det Kalmarbaserade företaget tillverkar olika typer av tubfyllningsmaskiner, och är världsledande inom sin bransch. – Jag har jobbat som automations­ tekniker på Norden Machinery i åtta år och känner att jag vill komma ­vidare, säger han.

FOTO: Norden Machinery

MYCKET PRAKTIK Men Christian Olsson har inga planer på att överge sin arbetsgivare. Yh-­ utbildningen har flera långa praktik­ perioder, som kallas LIA (Lärande i

färdig med utbildningen och han får då yrkestiteln automationsingenjör.

”DET KÄNNS ­ROLIGT OCH HELT RÄTT ATT JAG HAR TAGIT DET HÄR STEGET.”

PENDLAR FRÅN KALMAR – Det känns roligt och helt rätt att jag har tagit det här steget. ­Utbildningen är modern och jag gillar att man hela tiden varvar teori med praktiska moment. Med sina 29 år är han bland de äldre i klassen. – Det är jag och tre killar till som kommer från Kalmar. Vi brukar ­samåka till Oskarshamn så gott det går. Men för mig som har familj funkar det dock inte alltid.

arbetet) och Christian Olsson har valt att förlägga all praktik på Norden ­Machinery. Sammanlagt har Yh-­ studenterna 23 veckor LIA. – Tanken är som sagt att vara kvar, men genom att jag kompetensutvecklar mig så öppnas det upp nya möjligheter för mig inom företaget. Efter två år är Christian Olsson

FYRA LÄSPERIODER Yh-utbildningen för automations­ ingenjörer är uppdelade i fyra ­läsperioder. Det två första perioderna ägnas åt automationsteknik. Under period tre läser studenterna ­industriell IT, medan den sista och a ­ vslutande ­perioden har elkonstruktion och ­säkerhet och industriella automations­ system som övergripande tema.

Christian Olsson valde att vidareutbilda sig på Etec efter åtta år som automationstekniker.


www.oskarshamnenergi.se

Arbetsledare Anläggning start 23 jan 2017 Efter avslutad utbildning är du väl rustad att axla rollen som arbetsledare, produktionsledare, projektledare m.m. inom anläggningsbranschen.

Ansök: www.iuc-kalmar.se Maila: yrkeshogskola@iuc-kalmar.se Ring: 0730-93 53 35

på plats nära dig + EL

+

FJÄRRVÄRME

BIOGAS

OSKARSHAMN ÄR en plats med livskvalitet för alla. Barnen går i skolor och förskolor som är trygga och lugna och vi tar hand om våra kommuninvånare. Här finns över 180 föreningar och det som behövs för en aktiv fritid.

att du som resenär enkelt ska kunna resa vidare eller promenera till Oskarshamns centrum. Ett nytt bostadsområde ska växa fram i inre hamnen och en 8000 kvadratmeter stor aktivitetspark med plats för flera sporter ska byggas.

OCH DET händer saker! Vi bygger ett unikt resecentrum med tåg, bussar, taxi och färjor allt inom 100 meters radie, för

Men det finns så mycket mer. Läs om allt som händer på www.oskarshamn.se


11

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Johan Thörn, teknikansvarig på Etec,

Johan är bäst i Sverige TÄVLING. Etec kan s­ toltsera med personal av elitklass. I våras tog ­Johan Thörn, 23, hem SM-titeln i ­mekatronik.

Johan Thörn är teknik­ ansvarig på Etec, där han ar­ betat i cirka två och ett halvt år. Han ser till att skolans teknik i form av bland annat robotceller, processlabb och installationsbänkar är i toppskick. – Jag gick gymnasiet här och sedan läste jag YH-utbildningen till automa­ tionsingenjör, säger han. Hur kommer det sig att du trivs så bra på skolan? – Det är en kul och stimulerande miljö att arbeta i och jag gillar kombi­ nationen med Elajo och Etec. Jag lär mig nya saker varje dag. I dag ska jag hålla på med uppdragsutbildningarna och sedan ska jag förbereda inför auto­ mationsmässan på Badholmen.

Men Johan Thörn är inte bara t­ eknikansvarig, han är också en kille med tävlingsinstinkt och vinnar­skalle. Via en uttagning på internet blev han utvald till en av de åtta bästa i ­Sverige. I Yrkes-SM mötte han sedan de andra tävlande i Malmö i maj 2016. Där gick det så bra att han i hård ­konkurrens korades till svensk mästare i ­mekatronik. Mekatronik kan enklast beskrivas som mötet mellan mekanik och ­elektronik. POÄNG & TID – När man tävlar i mekatronik så handlar ett av momenten om att bygga en produktionslina i miniatyr. Man får en elritning och en funktionsbeskriv­ ning och kartong med delar att sätta ihop. Momentet bedöms både på poäng och tid, berättar Johan Thörn. Tävlingen pågick i tre dagar, sex timmar per dag. Förutom att bygga och programmera en produktionslina, så ingick moment i felsökning och underhåll.

nik.

kan titulera sig svensk mästare i mekatro

”NÄR MAN ­TÄVLAR I MEKATRONIK SÅ HANDLAR DET OM ATT BYGGA EN PRODUKTIONS­ LINA I MINIATYR.” FRAMTIDSDRÖM Även på fritiden så är det ­teknikintresset som står i fokus. I lägenheten i centrala Oskarshamn så skapar Johan Thörn olika smarta digitala lösningar. Att fjärrstyra och automatisera funktioner i det enskilda hemmet är också något som verkligen ligger rätt i tiden. – Till mina framtidsplaner hör att bygga ett hus. Drömmen är ett hus som är självförsörjande på energi. Det här är ett projekt som ligger ett par år framåt i tiden, men jag har redan börjat skissa på hur jag vill ha det.


12

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Internet of Things nästa stora gr   Snart kan Internet of Things vara grejen för alla grejer. Lite som ett ständigt uppkopplat AppStore – för hela världen.

Erik Halvordsson är affärs­ områdeschef för Internet of Things på PDSVision. Han förklarar att Internet of Things (IoT) är en helt annan typ av fenomen än vad lean var för tillverkande företag.

– Det handlar inte om att fysiskt flytta föremål och ständigt förbättra flödet vid en produktionslina, utan i stället om innovationer runt hela pro­ dukten – funktion, utvecklingsmetodik, logistik, tillverkning och försäljning, säger Erik Halvordsson. Enkelt uttryckt handlar IoT om att automatisera vilken process som helst med hjälp av given data. – Eftersom IoT är plattforms­ oberoende och inte underordnat systemet, är det också låga trösklar in för att lära sig programmera enkla

applikationer och sedan knyta ihop ytterligare ­funktioner med varandra. VIKTIGT VÄLJA STRATEGI IoT kan innebära ett tekniskt ­paradigmskifte och som vanligt kan det vara svårt att bestämma sig för vilken strategi företaget bör ha. – I och med att ledningar oftast är duktiga på att räkna på investeringar och välja projekt utifrån lönsamhet så kommer det att vara svårt att testa radikalt nya idéer med en central strategi. Verkligt nya idéer har typiskt


13

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

  ej hög risk och dessutom svårbedömd ­kommersiell potential, konstaterar Erik Halvordsson. EXPERIMENTELL STRATEGI Han tipsar i stället om något som kal�­ las experimentell innovations­strategi. Ledningens funktion är då inte att ­välja och utvärdera enskilda projekt, utan snarare att se till att organisatio­ nen och olika avdelningar aktivt expe­ rimenterar – det vill säga utforskar och utvärderar mindre IoT-projekt inom sina respektive områden.

Nu kan operatören se status på varje enskilt nödstopp. Fastän de är seriekopplade.

”FÖRMÅGAN ATT TESTA MÅNGA ­IDÉER SAMTIDIGT ÄR VIKTIGT.” – Förmågan att testa många idéer samtidigt är viktigt, då IoT kommer ha stor påverkan på många avdel­ ningar. Eftermarknad-, service- och säljavdelningar är oftast drivande, men långsiktigt kommer många delar av

verksamheten kunna skapa värde av data från uppkopplade produkter och system, säger han och fortsätter: – Jag skulle inte bli förvånad Erik Halvordsson om många före­ tag inte alls ändrar sina produkters funktion, men ändå skaffar sig stora konkurrensfördelar genom IoT-drivna innovationer.

Statusbussen är en mjukvarufunktion i PlutoManager för att visa status på adresserade enheter. Som bilden visar nedan så är nödstopp 5 och 10 påverkade. Denna information kan presenteras på en operatörspanel eller via Gateway till överordnat system.


HOS OSS LÄSER DU EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR INOM OLIKA OMRÅDEN. Den 1 februari presenterar vi aktuellt utbildningsutbud inför hösten 2017 på www.oskarshamn.se/nova

Gilla oss på Facebook och/eller Instagram

SEW 186x65 Nu presenterar vi_- 2014-11-24 14:06 Sida 1 Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivelektronik \ Drivsystem \ Service

Nu presenterar vi våra nya energieffektiva vinkelkuggväxlar med motorer i verkningsgradsklass IE4

www.sew-eurodrive.se SEW-EURODRIVE – Driving the world

Våra produkter finns i nästan alla hem. Golv-, vägg- och takspånskivor. Paxgarderober, Billybokhyllor, Faktum skåpstommar och mycket mer.

330 st PAXgarderober i timmen...

I Hultsfred satsar vi på industriell tillväxt med stora produktionsanläggningar och rekrytering av kompetent personal. Med framtidstro och stort engagemang skapar vi förutsättningar för lönsam produktion och framtida utveckling i Hultsfred. Vi är 280 anställda med målsättning att producera 510 000 m3 spånskiveprodukter och 2 600 000 PAX-garderober per år.

MER ATTRAKTIV MED EXKLUSIV SKANDINAVISK DESIGN

60 m3 spånskivor i timmen...

Vi är experter på helhetslösningar för arbetsplatsen. Tack vare starka varumärken som Kinnarps, Materia, Skandiform och NC kan vi erbjuda marknadens bredaste sortiment när det gäller exklusiv skandinavisk design. Att arbetsgivare som vill höja sin attraktionskraft vänder sig till oss på Kinnarps Interior, är därför inte så konstigt. När kommer du? kinnarpsinterior.se

Kinnarps Interior Kalmar Tel. 0480-476060 Mail. info.sydost@kinnarpsinterior.se

e ffe c t

En del av Hultsfred i varje hem


15

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

”ETT FRAMGÅNGS­ RIKT FÖRETAG HAR EN VÄL U ­ TTÄNKT IT-­STRATEGI OCH VATTENTÄTA ­SYSTEM BÅDE PÅ HÅRDVARU- OCH MJUKVARUSIDAN.”

Datasäkerhet komplex fråga

Syftet med informations­ säkerhet är att förhindra att information hamnar i orätta händer. Elias Sare är VD för DPRMS, ett av Irlands ledande datasäkerhetsföretag. Han har också skrivit en bok, som kort­ fattat och koncist beskriver ett väldigt komplext och svårbegripligt ämne. Han menar att för att förstå hela problemet, måste man först och främst reda ut vad ett datasäkerhetsbrott är. – Enkelt uttryckt handlar det om känslig information som lämnar din byggnad eller ditt system och sedan hamnar i orätta händer. Ett datasäkerhetsbrott kan vara planerat och överlagt, eller bero på oaktsamhet eller ett rent misstag. Läckan kan uppstå från externt håll, lika väl som internt på företaget, ­berättar Elias Sare. – Det går att jämföra med patient­

säkerheten på ett sjukhus. Först när man väl är medveten om farorna, kan man aktivt börja arbeta för en säkrare miljö. MEDVETENHET OCH UPPFÖLJNING Hög datasäkerhet bygger på att identifiera och eliminera så många ­riskfaktorer som möjligt. Det är också viktigt att informera, utbilda, efter­ leva och hela tiden följa upp regler och ­rutiner kring sekretess, samt hante­ ring av känslig och affärskritisk data. – Ju större företaget är, desto mer ökar risken för att någon annan skulle kunna vara intresserad av ­informationen, främst av konkurrens­ mässiga och ekonomiska skäl, konsta­ terar Elias Sare. – Samtidigt innebär detta gene­ rellt att medvetenheten ökar i hela organisationen. Ett framgångsrikt företag har en väl uttänkt IT-strategi och vattentäta system både på hård­ varu- och mjukvarusidan samt en levande datasäkerhetspolicy som alla ­användare följer. KAN GE PÅFÖLJDER Ett datasäkerhetsbrott kan få stora följdverkningar för individen, organisa­ tionen och omvärlden. Elias Sare målar

FOTO: DPRMS

SÄKERHET. Moderna teknik­ företags verksamheter är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på ett korrekt och mycket säkert sätt.

Elias Sare, VD på DPRMS, delar med sig av sina bästa tips vad gäller informationssäkerhet.

upp ett ”worst case scenario”: Legala i form av avsked och skadeståndskrav eller andra straffrättsliga påföljder, negativ påverkan på den allmänna opinionen och egna kunder, mediadrev och att företagets varumärke tar skada på marknaden. På dprms.com kan du läsa mer om hur du skyddar dig och ditt företag mot datasäkerhetsbrott.


16 www.elajotec.com

YRKESHÖGSKOLA | IKEA INDUSTRY

Vassaste labbet i hela Sverige

TSDAAGAR SKINS ING

ANSÖ

uari

Gymnasium 15 febr J Yh-utbildning 15 MA

ETECS PROCESSLABORATORIUM är v­ assast i landet. I skolans lokaler finns sedan 2007 ett fullskaligt processlabb i miniatyr, med samma slags rör, ventiler och instrument som används på kärnkraftverk och ute i den avancerade industrin. OKG, som sponsrat labbet, ­använder det även för vidareutbildning av sina egna medarbetare. Samtidigt ser ­Wonderware till att mjukvaran är den allra senaste.

ELEKTRIKERYRKET ÄR BRETT. Det finns fyra huvudområden

som elektriker: installation, service, industri och svagström/ kommunikation. Med andra ord finns det gott om arbetsplatser som behöver just elektriker. De behövs till och med under filminspelningar, men fungerar då som ljussättare och har en mer konstnärlig roll. Möjligheterna för framtidens elektriker är med andra ord många!

EGEN DATOR FRÅN OCH med årskurs ett erhåller alla elever en egen dator avsedd för skol­arbete och Etec bjuder även bland annat på gratis körkortsteori med tillhörande läromedel.

30 500 kronor

är medellönen för en automationselektriker i Kalmar län. Det är en lön som har ökat kontinuerligt varje år. Sedan tio år tillbaka har lönen för automationselektriker ökat med 8 000 kronor. Ackord ökar lönen än mera, som ledande montör kan det handla om ett tillägg på 7 000-8 000 kronor. Elektriker tillhör de mest välavlönade bland LO:s medlemmar.

VILL DU JOBBA UTOMLANDS? INGA PROBLEM. Yrkes­ utbildningen till elektriker, inklusive den på Etec, är likvärdig inom de nordiska länderna. Efter godkänd lärlingstid på 1 600 timmar erhålls en yrkeslegitimation och då är man berättigad att söka jobb som elektriker inom Norden och stora delar av Europa.

ORDVITS 1:

Varför har elektriker så bra lön? - De har bra kontakter inom ledande kretsar

Företagen som ingår i Etecs utvecklingsråd

Företrädare från olika teknikföretag samarbetar just nu med Etec och ingår även i Utvecklingsrådet, som ger stor möjlighet att påverka utbildningen för att säkra framtida rekrytering av rätt kompetens.


www.elajotec.com

IKEA INDUSTRY | YRKESHÖGSKOLA

DET ÄR aldrig för sent att sätta dig i

skolbänken igen! Etec UP skräddarsyr olika uppdrags­utbildningar inom teknikområdet, anpassade utifrån företagens behov och önskemål. För kursprogram och mer information gå in på www. elajotec.com – eller hör av dig till ingela.yderhag@elajotec.com, 0491–76 76 99. Eller maria.hjelm@elajotec.com, 0491-76 76 49.

1 000

anställda har Etecs moderbolag och uppdragsgivare Elajo, som finns på runt 40 orter i främst södra Sverige och omsätter cirka 1,1 miljard kronor om året.

Värdegrunder PÅ ETEC ARBETAR VI med våra fyra värdegrundsord – respekt, ansvar, trygghet och engagemang – som ligger till grund för hur vi resonerar och löser problem. Varje år gör vi en genomgång med nya elever om hur de uppfattat sina nio år i grundskolan – och vad som går att göra bättre. Våra grund­fundament som ingår i varje kurs är också fyra till antalet: Entreprenörskap, social kompetens, bred teknisk kompetens, miljö & hållbar utveckling. NÄR DET GÄLLER ANSVAR och elevinflytande har Etec den lilla skolans fördelar. Vi genomför varje ­termin utvecklingssamtal, klassråd och elevråd. Vi har även elev- och studentskydds­ombud som träffas regelbundet i arbetsmiljö­gruppen. Föräldrarådsmöten inplaneras tre gånger per år och vid behov ­ordnas extra möte.

1,19

PROCENT. Så låg är arbetslösheten bland elektriker. Faktum är att den varit låg i många år och fortsätter att vara det. Orsaken: elektriker behövs alltid, både i goda och dåliga tider.

elajotec.com SURFA IN på vår hemsida www.elajotec.com och läs mer om våra utbildningar och kurser.

Vi har en egen

ROBOTCELL TACK VARE hjälp från Scania och deras underhålls­avdelning, IKEA Industry och ABB har Etec en egen robotcell med till­hörande ”produktionslina”. Under robotdelen programmerar Yh-studenterna cellen. Robotcellen används även under projekt- och examens­ arbeten.

Du har väl inte glömt bort att gilla oss på facebook? facebook.com/elajotec

ORDVITS 2:

Varför åker inte elektrikern till Strömstad? - Han vill inte stöta sig med ­lokal­befolkningen

Vår historia

Initiativet till Etec togs av Elajokoncernens grundare Alf Josefsson, som 1958 startade det företag som i dag har 1 000 anställda. Den första gymnasieutbildningen startade 2002. Hösten 2006 infördes KY-utbildningar och ett år senare började vi med uppdragsutbildningar åt näringslivet.

FOTO: ABB

Skräddarsydda ­uppdragsutbildningar

17


18

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Vilhelm Danielsson trivdes som fisken i vattnet på IKEA Industry i Hultsfred där han hade sin praktik.

Jägare med nya mål i sikte MÅLMEDVETEN. Att ­förlägga sin praktik på IKEA Industry kom naturligt för gymnasieeleven ­Vilhelm Danielsson, 18. – Jag ville vara på IKEA Industry och känner dessutom flera som jobbar där. Sedan fixade skolan praktikplatsen, säger han.

Vilhelm Danielsson från Målilla har en stor passion utöver studierna – jakt. Ett intresse han har fått från sin far. Men han erkänner att han inte kan dra n ­ ytta av jaktkunskaperna som ­blivande elektriker. – Nej, tyvärr, skrattar 18-åringen som går sista året på el- och energi­ programmet med yrkesutgång ­automation på Etec. Vilhelm Danielsson fick under hös­ ten chansen att förlägga fem veckors praktik på IKEA Industry, ett företag

med över 18 000 anställda i cirka tio länder. Syftet med bolaget, som tillver­ kar de största möbelgrupperna som säljs på IKEA, är att möbeljätten själv ska äga en del av produktionen och inte helt vara i händerna på externa bolag. LÄR SIG MYCKET – Det har varit väldigt nyttigt. Jag har lärt mig många nya saker. Jag har fått mer förståelse för hur det fungerar. Det är mycket som ska göras för att det ska bli möbler. Vilhelm Danielsson betonar vikten

”JAG HAR FÅTT MER FÖRSTÅELSE. DET ÄR MYCKET SOM SKA GÖRAS FÖR ATT DET SKA BLI MÖBLER. ”

av att komma ut på arbetsplatser. – Det är otroligt viktigt, man lär sig saker där som man inte gör på skolan. Och så får man lite omväxling från det vanliga. ANSTÄLLER FRÅN ETEC Fredrik Jonsson, HR-chef på IKEA ­Industry i Hultsfred, är väldigt nöjd med samarbetet med Etec. – För oss är det jätteviktigt för fram­ tida rekryteringar, för att se vilka vi kan anställa. Man får chansen att testa praktikanterna och se hur de hanterar nya miljöer. Vi har också ett ansvar som arbetsgivare att erbjuda studenter att prova på hur det är i arbetslivet. Vilken typ av jobb kan ni erbjuda? – I fallet med Etec är det ­gymnasieoch yrkeshögskoleutbildningarna som vi samarbetar med, då är det elektriker som är huvudjobbet, säger Fredrik Jonsson och tillägger: – Vi har flera anställda som gått utbildningen via Etec. De gör ett bra jobb och är duktiga.


Tycker du regelverk är kostsamma att efterleva? Tänk då på vad det kan kosta att inte följa dem Eurotherm Online Services – EOS • Var alltid redo för en revision av testcertifikat • Definierade komponenters status åtkomliga via molntjänster • Enkel tillgång till senaste certifikat via en unik QR-kod • Hitta rätt dokumentation när den behövs som mest Begär ett testkonto för EOS Advisor för att prova på tjänsten

eurotherm.se/eos


20 www.elajotec.com

YRKESHÖGSKOLA | IKEA INDUSTRY

VÄLBESÖKT tioårsjubileum DET VAR STOR uppslutning när Etec, ÅF och Rejlers anordnade automationsmässa på restaurang Badholmen i november. Näringslivet var på plats, både i form av deltagare och besökare. Eleverna och studenterna fick också chansen att se det senaste inom teknikens värld och möta ­potentiella arbetsgivare. Ett mycket l­yckat tioårsjubileum, med andra ord!

YH-studenterna Alexander Thellman på Automationstekniker Hydraulik och Fredrik Larsson på Automationsingenjör kan inte trivas bättre på Etec. – Gick faktiskt gymnasiet på Etec också och mitt intresse för automation har g jort att jag fortsatte läsa på YH. Vill jobba på industri i framtiden, gärna med robotar, sa Fredrik Larsson. På bilden syns också Klas Rylander från Datalogic Automation som visar en streckkodsläsare.

Eleverna Tim Myllyvainio, Samuel Ekelund och Christian Lindberg var ­imponerade av framtidens Industri 4.0-tänk som Magnus Sjöström och Ulf Randau på Schneider Electric/­ Wonderware berättade om. – Otroligt kul att se alla möjligheter som finns för att vidareutbilda sig i Oskarshamn, sa ­Carina Ståhl på kommunens näringslivs­kontor. På bilden syns också Linda Sharp från ­Maskinteknik AB.

riktigt nöjda med Arrangörerna ÅF, Etec och Rejlers var n: Magnus Wiesel, ÅF, bilde På ­uppslutningen på tioårsjubileet. Etec, Martin Kroon, son, nders Alexa Ylva ÅF, , tröm Hans Engs rs. Rejlers och Nils Börjesson, Rejle

Kompletta drivsystem till sågverk och vattenkraft intresserade ettorna Oscar Bjernersjö och Isak Littorin. Björn Juhlin från BEVI Teknik & Service berättade gärna.

Sarah Borg från Eurotherm visade en PLC för eleverna Melker Danielsson och Alfred Eld.


www.elajotec.com

IKEA INDUSTRY | YRKESHÖGSKOLA

lade bland u­ tställarna Cirka tvåhundra inbjudna personer ming på Badholmen. n kvälle och ­lyssnade på föreläsare under

Anders Andersson höll ­föreläsning och hade release för sin bok.

Effekterna som den snabba tekniska utvecklingen har på människor som samhälle, var temat för Gustaf Josefssons föreläsning på mässan.

Några ur Etecs personal; Thomas Norström, Nicklas Forsell, Johan Petersson, Johan Thörn och Michael ­Greiffe, spanade in det senaste inom robotteknikens värld som Schneider Electric/Wonderware hade med sig.

en Yumi-robot. Peter Wiik från ABB hade tagit med sig stannade när jag gick ten Robo rar. funge den hur se att – Tufft 2. Med på bilden är rs årsku i t ebran emot den, sa Simon Horn Martin Kroon från Rejlers. och 3 rs årsku i n idsso Sigfr a Olivi också

– Mässan är ett riktigt bra sätt att knyta nya kontakter, både med framtida tekniker och leverantörer, sa Tornie Walfridsson på Elajo och fick medhåll från kollegorna Joacim Wilensjö, Andreas Eriksson och Fredrik Johansson.

YH-studenten Stefan Öckervall (i mitten), som läser till a­ utomationstekniker hydraulik på Etec, fick sällskap av ­ Ulf Johansson på Rejlers och Anders Thörnvall på OKG.

Scania kaross fanns representerat på mässan, i form av Stefan Borefur, Marie Allvar, Thomas Idberg, Patrik Linder, Lars Lennartsson och Sebastian Danielsson.

Emily Rubin, idrottslärare på Etec, samtalade med kvällens konferencier Kajsa Engholm.

21


22

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Anpassad för en allt mer digitaliserad värld. Schneider Electrics uppkopplade robot som går att styra från mobila enheter, g jorde succé på Etecs automationsmässa i november. Eleverna Rasmus Ekström och Mikaela Matysiak blev imponerade när Magnus Sjöström och Ulf Randau från Schneider Electric berättade om robotens alla funktioner.

Uppkopplad robot imponerar REVOLUTION. Framtidens ­robotteknik är redan här. Möt roboten som är så smart att den kan förutspå förändringar och optimera sig själv. Uppkopplad till olika molntjänster kan den ­dessutom twittra!

Roboten, som ägs av globala Schneider Electric, väckte stor uppmärksamhet när Etec höll sin årliga automationsmässa den 24 november 2016. – Coolt att det finns robotar som är så självständiga! Är väldigt intresserad av robotteknik själv och planerar att gå på Etecs utbildning Automations­ ingenjör 4.0 till hösten, berättar ­Rasmus Ekström, som går tredje året på Etecs El- och energiprogram. Med en mjukvara från Wonderware, skiljer sig Schneider Electrics robot från mängden. Uppkopplingsbarheten skapar nya, oanade möjligheter för

i­ ndustrin. I grund och botten h ­ andlar det om att roboten kan hantera ­informationen på ett effektivt sätt. – Den hämtar data i maskinparken och levererar upp i molnet. Informa­ tionen analyseras och skickas ner till roboten som sedan kan göra smarta val. Eftersom den kommunicerar med molntjänster kan den bland annat hämta väderleksinformation och utvärdera om produkten bör ­tillverkas vid exempelvis hård blåst då vind­ kraften levererar billig energi, säger Josef Christoffersson, produktchef på ­Schneider Industry. STOR EKONOMISK VINNING Som leverantör av hela lösningen, med både hård- och mjukvaran, är ­Schneider Electric i framkant. Reger­ ingen, med närings- och innovations­ minister Mikael Damberg i spetsen, har nyligen uttryckt att det behövs smarta, innovativa lösningar för säkra den globala exporten från Sverige. En övergång till industri 4.0. – Vi står inför den mest omvälvande

”VI STÅR ­INFÖR DEN MEST ­OMVÄLVANDE REVOLUTIONEN INOM INDUSTRIN PÅ LÄNGE.”

revolutionen inom industrin på länge. Tekniken har funnits ett tag, men det är först nu den kommer upp på den politiska agendan. Med en ännu mer digitaliserad industri och ett system så smart att det optimerar sig självt inför förändringar, finns det mycket att hämta. I slutänden handlar det om pengar – upp till 25-30 procent större vinst på sista raden. Det innebär också att det skapas helt andra sorters automationsjobb i framtiden med fokus på nätverk och molntjänster, säger Magnus Sjöström.


23

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Automation i framkant SMARTARE. Automationen av samhället går med en rasande fart. För Etec är det en gigantisk utmaning att hela tiden ligga i framkant för att kunna serva företag inom flera branscher med utbildningar i frontlinjen. – Industrin har varit en föregångare, nu hakar resten av samhället på i en allt snabbare takt, säger Johan Petersson, huvudansvarig för uppdrags­ utbildningarna på Etec.

Ända sedan starten 2002 är det el-ämnena som är i fokus på Etec. Så var det då, så är det nu. – Men i dag måste du vara m ­ ycket bredare, automationen h ­ andlar ­numera om så mycket mer än m ­ askiner inom industrin. Man måste kunna lite om mycket eftersom allt taggar i ­vartannat, säger Johan Petersson.

”VÅRA STUDENTER HAMNAR I STOR UTSTRÄCKNING HOS TILL EXEMPEL SCANIA, ÅF, OKG OCH REJLERS.” UPPKOPPLING SJÄLVKLARHET I dag har Etec tre gymnasie­klasser om 28 elever i varje årskurs. H ­ älften med fokus på el, hälften på a ­ utomation. På YH-utbildningen har skolan två ­klasser om tio studenter som jobbar mot automation inom hydraulik, samt en klass om 20 studenter som utbildas till automationsingenjörer. – Men det vi ser är hur IT-tekniken med molntjänster, mobila tjänster, appar för allt vi kan tänka oss och ständig uppkoppling och tillgänglighet blir mer och mer självklart. Och det går fruktansvärt fort. UTVECKLING MED STORMSTEG Johan Petersson nämner ett antal ­områden där automationen stormar fram – sjukvården, ­bankväsendet, tränings/motionsbranschen, ­energibranschen. – Det finns redan instrument och

Etec förbereder sina elever och studenter för en allt mer automatiserad framtid, berättar Johan Petersson och får medhåll av sina lärarkollegor Thomas Norström, Åke Petersson, Michael Greiffe och Johan Thörn.

klockor som talar om för dig hur du ska träna, äta och återhämta dig, som lite tillspetsat talar om för dig hur du mår. – Sedan har vi vården där vi redan nu kan få apor med en ryggmärgs­ skada att gå tack vare elektriska impulser från hjärnan som skickas till sensorer i den drabbade muskeln. – Och tänk när solenergin blir ­smartare än den är i dag, tänk när ­värme, fläktar, belysning och annat

bara används i det rum du befinner dig. Då snackar vi om besparingar som blir viktiga för både ekonomin och miljön. Men fortfarande är det de traditionella branscherna som är viktigast för Etec? – Ja, våra studenter hamnar i stor utsträckning hos till exempel Scania, ÅF, OKG och Rejlers. Men för att inte hamna på efterkälken är vi också beredda för framtida utmaningar, säger Johan.


24

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Etec kompetenshöjer Scania TEKNIKSKIFTE. Etec spelar en viktig roll för Scanias kompetensförsörjning. – Etec:s utbildningscenter bidrar till vår personalrekrytering och våra utbildningsinsatser, säger Elisabeth Hedström, chef för kompeten­s­ utveckling på Scania.

”ETEC:S NÄRVARO I ­OSKARSHAMN GÖR DET OCKSÅ LÄTTARE FÖR OSS ATT REKRYTERA RÄTT PERSONAL.”

Scania har precis lanserat sin nya generation lastbilar, något som har medfört stora investeringar i ny teknik vid produktionsanläggningen i Oskarshamn.

Scania befinner sig i vad som bäst kan beskrivas som lastbilstillverkarens hittills största teknikskifte under 2000-talet. I Oskarshamn så märks det bland ­annat på den numera helautomatiserade karossverkstaden. Verkstaden, som är fylld av industrirobotar, har inneburit att alla medarbetare fått lära sig ny teknik. En stor utbildningsinsats vid namn det gröna blocket har nyligen genomförts för att medarbetarna ska vara rustade för att möta den nya tekni­ ken. Ett av de företag som Scania valt

att köpa in utbild­ ning från är Etec. AUTOMATION – Det är på automa­ tionssidan som Etec svarat för delarna av det stora utbild­ Elisabeth Hedström ningspaket som samtliga av våra medarbetare har gått igenom, säger Elisabeth Hedström. Robotprogrammering, PLC, el och pneumatik är några av de ämnen som stått på schemat för personalen. – Det teknikskifte som vi ­befinner oss i är en utmaning. Jag brukar säga att den nya tekniken som används innebär ett stort steg in i framtiden. Scania har använt den senaste tekni­ ken för att få den allra bästa tänkbara kvaliteten samt den bästa tänkbara arbetsmiljön. Det handlar om att det


25

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

är mer teknik, fler robotar och mer av PLC (­ programmerbart styrsystem som används främst inom automation). LOKAL PARTNER För Scania underlättar det att kunna anordna internutbildningar med en lokal partner som Etec, en partner som dessutom har tonvikt mot automation. – Etec:s närvaro i Oskarshamn gör det också lättare för oss att rekrytera rätt personal. En examen från Etec är helt klart meriterande när man söker jobb hos oss, säger Elisabeth Hedström. En examen från El & energi­ programmet och gärna med yrkes­ utgång automation är något av ett säkert kort. De studenter som går Etec:s Yh-utbildning till automa­ tionsingenjör är också mycket attraktiva för Scania.

Du behövs hos oss Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är viktiga och efterfrågade kompetenser hos oss i Södra. Södra är en av världens största leverantörer av pappersmassa. Våra massabruk i Mönsterås, Mörrum och Värö är ledande inom modern och effektiv industri, och nu investerar vi ytterligare i dem för att öka vår kapacitet.

FOTO: Scania CV AB, Dan Boman

För att detta ska fungera behöver vi duktiga medarbetare inom många olika yrken. Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är några nyckelkompetenser vid våra fabriker.

För att veta mer gå in på vår hemsida www.sodra.com/karriar


26

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Jonas Landin på Sydsvenska Elanläggningar, SSE, var en uppskattad lärare på Etec under vårterminen 2016. Det händer med jämna mellanrum att aktörer från näringslivet rycker in som lärarvikarier.

Vikarier i världsklass NÄTVERK. Tätt samarbete med näringslivet är en av grundstenarna för Etec. Och det kan knappast bli tätare än när personer från yrkeslivet får bidra med sina kunskaper till eleverna – direkt i undervisningssalen.

NAPPADE DIREKT – När vi fick frågan på SSE nappade jag direkt. Har arbetat som elektriker i 23 år och kände att det vore roligt att få lära ut det jag kan. Utgick från kursplanerna och höll en kurs i all­ mänt förekommande elinstallationer, både med teori och praktiska övning­ ar. Hjälpte även treorna inför deras

verksamma liv på Telecenter. Genom att berätta om sina egna erfarenheter kunde eleverna få en bättre upp­ fattning om hur det verkliga livet i ­branschen ser ut.

FOTO: Privat

För att berika utbildningen och göra den ännu mera verklighetsorienterad, är ett samarbete med näringslivet av hög prioritet på Etec. Något som verkligen kommer till sin spets under den rådande nationella lärarbristen. Tack vare många goda relationer med länets olika företag, har Etec möjligheten att låna ­passande yrkesverksamma personer från ­elbranschen med jämna mellanrum. Jonas Landin på Sydsvenska El­ anläggningar (SSE), Jacob Palmqvist på Elajo El- och Energiteknik och Johan Petersson på Telecenter har alla fått testa på läraryrket under 2016.

Jacob Palmqvist, Elajo.

Johan Petersson, Telecenter.

e­ xamensarbeten, säger Jonas Landin, som är projektledare till vardags. Att komma in i skolvärlden direkt från yrkeslivet och förväntas vara ­pedagogisk, är förstås ingen lätt femma. Men med stöd från lärarkollegorna och stor uppskattning från eleverna, var det en svårighet som snabbt drog förbi. – I och med att jag använde min egen yrkeserfarenhet och drog exempel från arbetslivet som faktiskt har hänt, fångade jag elevernas u ­ ppmärksamhet och det var lätt att nå fram, säger Jonas Landin. Likadant var det för Johan ­Petersson som arbetat hela sitt yrkes­

TESTA PÅ LÄRARYRKET – Självklart är det annorlunda att stå på den sidan i klassrummet, men jag tycker om att testa nya saker. Det roli­ gaste var när man såg att de verkligen tog till sig det jag sa. En väldigt härlig känsla, säger Johan Petersson, som utbildat treorna i ­kommunikationsnät, alltifrån olika sorters nätverk till larm. Även Jacob Palmqvist på Elajo Eloch energiteknik är glad över att han fick testa på läraryrket i våras. Han höll lektioner i fiberteknik, vilket också är något han jobbar med. – Var riktigt kul, samtidigt som det var en utmaning. Det gäller att verkli­ gen få dem att förstå hur fiber är upp­ byggt och hur det fungerar. Avslutade med att eleverna fick testa att svetsa fiber, vilket var väldigt u ­ ppskattat, säger han.


WAGO AUTOMATION – INNOVATIVA LÖSNINGAR

e!COCKPIT • Modern utvecklingsmiljö • Grafisk projektöversikt • Programmering och visualisering enligt CoDeSys 3.X PFC controllers • Kompakta och kraftfulla styrsystem • Omfattande kommunikationsstöd och över 500 olika signalmoduler • HTML5 baserad visualisering i intern webbserver Omgivningstemperatur från -40°C till +70°C e!DISPLAY • Operatörspaneler från 4” till 10” • Modern visualisering med HTML5 • Optimerad ljusstyrka med inbyggd sensor

www.wago.com/pfc200 info.se@wago.com www.wago.se

Förstudier

Projektering

Gränslös bredd

inom el och automation

Genomförande

Pronecta erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell el och automation till energiföretag, processindustri, tillverkande industri, VA-sektorn mm. Våra uppdragsgivare ser oss som en bred resurs i omfattande eller avgränsande projekt från förstudier och projektering till genomförande och optimering. Med vår branscherfarenhet vill vi fortsätta att bygga goda och långsiktiga kundrelationer.

Kalmar Västervik

Kaggensgatan 7 • 0480-70 73 90 Baumansgatan 4 • 0490-58 16 90 www.pronecta.se

Optimering


Vi är KRAV-certifierade och stolta över att kunna erbjuda våra RESTAURANG TUPPEN TUPPEN -- Vi är KRAV-certifierade och stolta över att kunna erbjuda våra RESTAURANG gäster och kunder ett hållbart alternativ med ekologisk och i många fall närproducerad mat. gäster och kunder ett hållbart alternativ med ekologisk och i många fall närproducerad mat.

RESTAURANG TUPPEN Vi är stolta över att kunna erbjuda våra gäster ett hållbart DAGENS LUNCH LUNCH DAGENS alternativ ekologisk närproducerad mat. Hos oss njutermed Du av husmankost lagad frånoch grunden. Förutom ”dagens” kan Du alltid välja på Hos oss njuter Du av husmankost lagad från grunden. Förutom ”dagens” kan Du alltid välja på veckans alternativ eller en vegetarisk rätt. Serveras måndag – fredag kl 11.30-13.00. veckans alternativ eller en vegetarisk rätt. Serveras måndag – fredag kl 11.30-13.00.

CATERING DAGENS LUNCH CATERING Låt oss ta hand om maten när Du ska ha fest! Vi har utökat vår meny med alternativ som passar för oss ta hand om maten när Du ska ha fest! Vi har utökat vår meny med alternativ som passar för HosLåtoss njuter du av husmankost lagad från grunden. höstens och vinterns fester. höstens och vinterns fester. Serveras måndag – fredag kl 11.30-13.00. AXEL MUNTHES KONFERENSCENTER AXEL MUNTHES KONFERENSCENTER

Vi erbjuder ljusa och fräscha konferensrum med trivsam atmosfär för stora och små sällskap. Med Vi erbjuder ljusa och fräscha konferensrum med trivsam atmosfär för stora och små sällskap. Med vår långa erfarenhet och höga servicenivå hjälper vi Er till kvalitetsfyllda möten. vår långa erfarenhet och höga servicenivå hjälper vi Er till kvalitetsfyllda möten.

CATERING LOGI TUPPEN VANDRARHEMMET II OSKARSHAMN LOGI VANDRARHEMMET Låt oss taTUPPEN hand ––om maten när duOSKARSHAMN ska ha fest!

Hos oss bor Du bekvämt och prisvärt. Rummen har hög standard med ordentliga sängar samt dusch Hos oss bor Du bekvämt och prisvärt. Rummen har hög standard med ordentliga sängar samt dusch & toalett. & toalett.

AXEL MUNTHES KONFERENSCENTER Vi erbjuder ljusa och fräscha konferensrum med trivsam atmosfär för stora och små sällskap.

LOGI TUPPEN – VANDRARHEMMET I OSKARSHAMN Rummen har hög standard med dusch och toalett. Här bor du bekvämt och prisvärt. ALLMÄN KURS KURS –– MUSIKLINJE MUSIKLINJE -- KYRKOMUSIKUTBILDNING KYRKOMUSIKUTBILDNING ALLMÄN ALLMÄN KURS – MUSIKLINJE - KYRKOMUSIKUTBILDNING PIANOTEKNIKER VÄNDPUNKTEN KYRKOÅRET –– SENIORKURS SENIORKURS PIANOTEKNIKER - VÄNDPUNKTEN –– KYRKOÅRET PIANOTEKNIKER - VÄNDPUNKTEN – KYRKOÅRET – SENIORKURS www.oskarshamnsfolkhogskola.se www.oskarshamnsfolkhogskola.se

0491-768 100 0491-768 0491-768100 100 www.oskarshamnsfolkhogskola.se

DRIVUTRUSTNINGAR DU KAN LITA På! • Elmotorer 0,1–10000 kW • Specialtillverkade elmotorer • Frekvensomriktare • Servomotorer

• PLC och HMI-skärmar • Transmissioner • Komponentmaterial • Idrifttagning och service

Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla, Tel 0499-271 00 www.bevi.se


29

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Telecenter och Etec – en oslagbar kombination NEDSLÄPP. Telecenter Oskarshamn har flera anställda med kopplingar till Etec. Johan Petersson delar sin tid mellan uppdragen på ­Telecenter och undervisning på Etec. Christoffer Velander, 21 år, och Daniel ­Kulander, 22 år, är före detta Etec-studenter.

– Skolan är en viktig rekry­ teringsbas för oss. Det är många som börjar som prak­ tikanter här och sedan får de anställ­ ning när de går ut skolan, säger Kalle Eos, vd på Telecenter Oskarshamn. Daniel Kulander, 22 år, började på Telecenter strax efter att han tagit examen vid Etec i maj 2016. – Efter gymnasiet började jag på på Etecs Yh-utbildning till automations­ ingenjör, säger han. Flera av Daniels Kulanders ­praktikperioder under Yh-utbildningen var förlagda till Telecenter. – Det var så jag fick in en fot här. Jag fick jobba mycket med svagström och märkte att jag gillade det.

nivå än under studietiden. Christoffer är lagkapten i Virserum SGF och tog sitt lag obesegrat och till vinst i serien efter höstsäsongen. Nu väntar spel i alltrean för kval mot division 2. KUNNIGA LÄRARE Det bästa med Etec tycker han var de schemalagda labbtiderna och att det var kunniga och engagerade lärare. Johan Petersson har jobbat på ­Telecenter cirka 10 år. Sedan våren 2016 så undervisar han i princip ­halvtid på Etec. – Jag undervisar i kommunikations­

”DET VAR HELT ­SUVERÄNT ATT KUNNA ­KOMBINERA SKO­ LAN MED ATT SATSA PÅ ­HOCKEYN.” ” nätverk och tele. Det är kul att varva det praktiska arbetet här på Telecenter med undervisningen på Etec, säger han.

BRA GRUND På Telecenter sysslar han i h ­ uvudsak med installationer och program­ meringar av telefonsystem, passage­­system, inbrottslarm och ­kameraövervakning. Tiden på Etec gav honom en bra grund att stå på. – Särskilt bra var att man läste ett ämne i taget. Det gjorde att man verkligen kunde koncentrera sig på det och på så sätt lärde man sig mer, säger Daniel Kulander. OBESEGRADE Christoffer Velander, 21 år, har jobbat i två år på Telecenter. Han fick anställ­ ning där direkt efter gymnasiet. På Etec läste han El & energiprogrammet med hockeyinriktning. – Det var helt suveränt att kunna kombinera skolan med att satsa på hockeyn. Nu är hockeyn på en liten annan

Telecenters ”Etec-team”: Daniel Kulander, Johan Pettersson och Christoffer Velander.


Din samarbetspartner i alla led

En plattform för alla automationsuppgifter

Totally Integrated Automation Portal är en av våra lösningar för smart industri. Med TIA Portal kan du kostnadsef fektivt öka produktiviteten i din anläggning. Siemens – din partner för smart industri.

Industri & Automation El- och installationsteknik

siemens.se/industri

www.kltkonsult.se

Växjö • Kalmar • Kristianstad • Västervik

OASEN MITT I HAMNEN

Söders - Er självklara servicepartner inom hydraulik, kompressorer, gas och filtrering.

Restaurang – Logi – Konferens – Catering

Vår restaurang ligger centralt beläget på en liten ö i hamninloppet. Vi strävar efter hög service och vill ge varje gäst en gastronomisk upplevelse i matvärlden.

www. Wåhlin’s wpab.se

Gå gärna in på vår hemsida för att se menyer och öppettider!

Karlskronakontoret Tennvägen 11C, Karlskrona Tel. 0455-36 07 30 Fax 0455-217 02 E-mail info@soders.eu

Huvudkontor Oskarshamn Formaregatan 2, Oskarshamn Tel. 0491-130 65. Fax 0491-124 09 E-mail info@soders.eu

www.soders.eu

Kalmarkontoret Trångsundsv. 2 Kalmar Tel 0480-250 09 Fax 0480-282 80 E-mail info@soders.eu

Öppnar igen 30 januari

Varmt välkomna! Tel: 0491-129 79 | Hemsida: www.badholmen.se


31

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Aha-känsla på praktiken UNG & DRIVEN. Olivia ­Sigfridsson, 18, fick en fullträff med valet av teknikkonsultjätten ÅF som praktikplats. Nu ser hon fram emot nya utmaningar. – Jag vill gå tekniskt basår för att sedan studera till civilingenjör!

Oskarshamnstjejen Olivia Sigfridsson läser tredje året på Etecs populära el- och ­energiprogram med yrkesutgång auto­ mation. Och just specialiseringen blev avgörande när hon valde praktikplats i höstas. – Jag ville ha en arbetsplats där man jobbar med automation och det gör man verkligen på ÅF. PROGRAMMERING Konsultföretaget ÅF är ett av Sveriges största inom sin genre och tar fram

tekniska lösningar för en rad olika segment. Olivia Sigfridsson fick jobba med främst programmering under sin praktik. – Jag tittade på när de program­ merade och fick sedan testa själv. De har många olika program så jag var ­tvungen att lära mig på nytt lite grann. – Men nu förstår jag hur det ­fungerar i verkligheten, att program­ mering inte bara är att sitta och titta på en skärm. Man träffar folk och åker ut till arbetsplatser. Var du nervös första dagen på ”jobbet”? – Absolut, men det är man nästan alltid på nya praktikplatser. Fast jag blev väldigt väl bemött, så det kändes bara bra. LÄSA TILL CIVILINGENJÖR I framtiden vill Olivia Sigfridsson fort­ sätta på den inslagna banan. – Jag vill läsa ett tekniskt basår för att sedan studera till civilingenjör! Hon har alltid haft ett stort

”JAG VILLE HA EN ARBETSPLATS DÄR MAN JOBBAR MED AUTOMATION OCH DET GÖR MAN VERKLIGEN PÅ ÅF.” t­ eknikintresse och menar att Etecs ­utbildningar erbjuder något ­annorlunda, ger en extra dimension som är så ­viktig i dagens konkurrens­ situation. – Etec känns mer som en arbets­ plats än en skola. Jag behövde det efter nian. Här sitter man inte bara i skol­ bänken utan är ute i verkligheten. – Och kombinationen av praktik är otroligt viktig. Man får verkligen se vad det är man utbildar sig till och får lite av en aha-känsla.

Efter praktiken på konsultjätten ÅF har eleven Olivia siktet inställt på att bli civilingenjör.


32 FOTO: AP &T

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

AP&T har gott om jobb för unga, engagerade tekniker. Kunderna är både spännande och intressanta.

Med världen som arbetsplats ÄVENTYRLIGT. Är du intresserad av resor på tre olika kontinenter, bra lön och ett jobb med stora utvecklings- och karriärmöjligheter, men ändå behålla familjekänslan? Då kan AP&T vara arbetsplatsen för dig.

AP&T levererar tekniska ­lösningar och maskiner för den plåtformande industrin och kundportföljen är imponerande. – Vi har väldigt kul på jobbet. Det är framför allt tajta grupper med tätt samarbete. Man jobbar i en familj känns det som. Den här samhörigheten har jag saknat på tidigare ­arbetsplatser, säger Joakim Dahlén, I­ nstallation & Commissioning ­Manager på AP&T. Som en del av Joakims team får man resa väldigt mycket, ofta tre till sex veckor i stöten, för att sedan vara hemma en månad. Exakt hur länge skiljer sig mellan installatörer och driftsättare, samt av projektets natur. – Vi installerar och driftsätter våra maskiner och produktionslinjer hos slutkunden. Det innebär både meka­ nisk och elektrisk installation, upp­

start och testning av funktioner ihop med kunden, säger Joakim Dahlén som både har sin far och bror på företaget. KOSTNADSMEDVETNA KUNDER Ulricehamnsföretaget med nära 450 anställda har även tillverkning i Tranemo, samt kontor på flera ställen i Europa, Nordamerika, Japan och Kina. Anders Kullberg är E ­ lectrical ­Systems and Software Design ­Manager. Han berättar att det ställs höga krav på leverans och kvalitet mot fordons­industrin. – I och med att vi är en maskin­ tillverkare jobbar vi alltid med den ­senaste tekniken. Vi har alltid de nyaste och fräschaste prylarna. Och bilindustrin är duktiga kravställare, det ställs höga krav på t­ illgänglighet, ­duglighet, säkerhet samtidigt som de är kostnadsmedvetna. För att få

l­ everera till exempelvis de större biltillverkarna krävs det att du har hög teknisk nivå, du måste ha duktiga medarbetare, säger Anders Kullberg. ERBJUDER HELHETSLÖSNING AP&T jobbar med ett koncept som heter One Responsible Partner®. Det innebär att man erbjuder kunderna en helhetslösning om så önskas. – Biltillverkarna har ju ständiga krav på minskade utsläpp. Hemlig­ heten är att man härdar plåt, att man tillverkar tunnare plåt men behåller styrkan. Att sänka vikten några hund­ ra kilo kan göra mycket för utsläppen, säger Mats Kinnby, Global Technical Support Manager. Varför ska man jobba på AP&T? – Spänningen med resorna och det äventyrliga. Och utmaningen. Man får skinn på näsan, man lär sig ta beslut. Här blir man tvingad att tuffa till sig. – Vanliga sju till fyra-jobb kommer alltid att finnas. Men en sådan här möjlighet ska man verkligen ta vara på. En gynnsam kompetens som alltid är värdefull.


33

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Mats Kinnby

Anders Kullberg

Joakim Dahlén

Belönades med jobb Det lönar sig att visa f­ ramfötterna. Etecstudenterna Alexander Konradsson och Jonas Gunnarsson g jorde sin avslutande LIA-period inom AP&Ts serviceorgansiation både i Sverige och utomlands. Det resulterade att båda blev erbjudna jobb – innan det var dags för Yh-examen. – Duktiga killar, så duktiga att de fick jobba skarpt under praktiktiden, säger Magnus Johansson på AP&T. Han lovordar också Etecs ­automationsutbildningar. – De passar väldigt bra för vår verksamhet, säger han och understryker samtidigt att dörren är öppen för flera Etecpraktikanter Alexander Konradsson i framtiden. och Jonas Gunnarsson

Vi finns där du behöver oss! Heltäckande inom: • VVS • El • Tele • Data • Larm • Energi • Portservice • Tvätt & Storkök www.lr-installation.se

Väderumsvägen 5 572 36 Oskarshamn Tel: 0491-78 41 80

Storgatan 60 383 37 Mönsterås Tel: 0499-753810


Kontor - Skolor - Förskolor - m.m. Med våra modulsystem löser vi vad du behöver. www.pamil.se

042-29 30 55

Utbildar på AM, B, B 96, BE - En liten trafikskola med stort engagemang

scania new generation Scanias nya lastbilsprogram ger mer av allt! Scania är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer. De nyligen lanserade hytterna är i varje detalj utvecklade för att motsvara både dagens och morgondagens krav, allt enligt vår filosofi om ständiga förbättringar.

www.scaniaoskarshamn.se


35

FOTO: SKB

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Kent Tran läser till automationsingenjör på Etecs yrkeshögskola. Praktiken på SKB var mycket lärorik och framtidsutsikterna ser ljusa ut.

Största möjliga… säkerhet DYNAMISKT. Kent Tran, 19, gör sin första praktik på SKB. Och den skiljer sig från övriga praktikplatser han varit på. – Vi har bland annat flyttat kärnbränsle, det var riktigt häftigt, säger han.

SKB har tillsammans med kärnkraftverket OKG och flera andra lokala företag ­varit med och utformat u ­ tbildningen på Etec så att studenterna blir ­anställningsbara till de tjänster som kärnkraftsbranschen kan erbjuda. – Vi ser gärna att studenterna gör sin praktik hos oss så att de får en ­positiv bild av hur det är att jobba inom kärnkraftsbranschen, säger ­Urban ­Karlsson, handledare på SKB. Oskarshamnsbon Kent Tran läste Etecs treåriga el- och energiprogram innan han i höst gick vidare till yrkes­ högskolan och programmet som auto­ mationsingenjör. Nu gör 19-åringen sin första praktik på SKB.

– Det är lite annorlunda från andra praktikplatser som jag har varit på eftersom de hanterar kärnbränsle. Det är rätt mycket säkerhet man ­måste gå igenom. SKAFFA ERFARENHET Han hyllar både Etec och möjligheten till arbetsrelaterad praktik. – Jag tycker det är väldigt viktigt eftersom man får chansen att utöka sitt kontaktnät och skaffa erfarenhet. Grundkunskaperna från Etec har hjälpt mig här på SKB. Carl-Emil Nettelman har en bak­ grund på skolan och gjorde själv sin praktik på SKB. Sedan 2013 är han anställd på företaget och är en av flera faddrar till Kent Tran. MÖJLIGHETER TILL JOBB – Praktiken består av både före­ byggande och avhjälpande underhåll, förhoppningsvis får man en inblick i det dagliga arbetet, säger han. Hur har dina arbetsuppgifter ändrats sedan du blev anställd? – I början jobbade jag med det mesta i anläggningen för att få kunskap,

”­DET ÄR LITE ­ANNORLUNDA FRÅN ANDRA PRAKTIKPLATSER SOM JAG HAR ­VARIT PÅ EFTER­ SOM DE HANTERAR KÄRNBRÄNSLE. ” senaste året har jag engagerats i olika projekt vilket är väldigt utvecklande. Möjligheterna att få jobb på SKB efter utbildningen är stora. ­Företaget har under de senaste årens ­nyrekryteringar till befattningen som instrumentingenjör uteslutande valt kandidater från Etecs utbildning till ­automationsingenjör. – Samarbetet med skolan gör att vi vet att eleverna får rätt ­förutsättningar för att snabbt fungera i rollen som instrumentingenjörer, säger Urban Karlsson.


36

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

Emily Rubin är Etecs nya idrottslärare och bjuder på många varierande och roliga pass för eleverna. Till vardags driver hon även gymmet Friskvårdshuset i centrala Oskarshamn.

y l i m E t e p p Energikni TRÄNINGSTOK. Regelbunden träning ger energi till studierna – men förebygger också framtida arbetsskador. Det kan den nya idrottsläraren Emily Rubin från Friskvårdshuset skriva under på. – Kursen Idrott och hälsa är viktig ur många synvinklar. Därför gör jag mitt bästa för att lektionerna ska bli både varierade och roliga för eleverna, säger hon. Sedan höstterminen 2016 är Emily ­Rubin idrottslärare på Etec. Till vardags driver hon även det popu­ lära gymmet Friskvårdshuset på Damm­gatan i Oskarshamn. Mycket av skolans idrott är förlagd just på ­Friskvårdshuset. – Det blir alltifrån gymträning till gruppträning, så som spinning, ­berättar hon.

”­PÅ DET ­SÄTTET FÅR DE ­VERKLIGEN ­KOMMA UT OCH TESTA OLIKA SPORTER.” Eftersom eleverna även ska få prova på olika boll- och racketsporter, tar Emily Rubin med dem till olika anläggningar som drivs av föreningar. Exempelvis den nya squashhallen i Oskarshamn.

– På det sättet får de verkligen komma ut och testa olika sporter som de kanske aldrig provat annars. Det går att variera sig på alla möjliga vis. Kanske tar jag med dem för en löptur vid Hjortberget eller för simning i ­simhallen, säger hon. TRÄNING GER ENERGI Alla praktiska övningar varvas med ­teori för att eleverna ska reflektera mera. – Jag vill att de ska förstå varför vi gör det vi gör. Varför det är bra att göra vissa övningar och stärka specifika muskelgrupper om man ska bli elektri­ ker. Sedan är det självklart väldigt bra för de övriga studierna – träning ger som bekant energi och ökar koncentra­ tionsförmågan, säger hon. Kursen Idrott och hälsa 1 är ­obligatorisk, medan Idrott och hälsa 2 är valbar.


Nordens ledande

installatör

Control and switchgear engineering 4.0 Det digitala arbetsflödet för ditt företag Säkra din konkurrensfördel, titta på det kraftfulla nätverket inför framtiden inom Industry 4.0.

Engineering

System

Automation

www.rittal.se/cse4.0

RITTAL Scandinavian ab • Tel 0431-44 26 00 • info@rittal.se • www.rittal.se


Välkommen till Specsavers

Företagsoptikern Har din personal ibland trötta ögon eller huvudvärk? Specsavers står till tjänst med en helhetslösning för ditt företags synvård. Våra legitimerade optiker gör synundersökningar och tillhandahåller bildskärmsglasögon och skyddsglasögon av högsta kvalitet.

Boka din synundersökning på specsavers.se

Oskarshamn Frejagatan 1, 0491-138 10 Freja Optik AB,

Elinstallationer, Konstruktion, skåp & ställverksbyggnation, Elkraft, Automation & IT

Vi utför arbeten hos kunder i hela Sverige och utomlands. Företaget besitter en stor kompetens, har lång erfarenhet och goda referenser. Cirka 75 personer är sysselsatta med konstruktions-, och installationsarbeten. SSE har sitt huvudkontor och sin verkstad i Blomstermåla, samt kontor i Oskarshamn, Färjestaden och Stockholm. Inget jobb är för litet eller enkelt. Inget jobb är heller för stort eller svårt. Till skillnad från ett litet installationsföretag kan vi ta oss an större projekt, kombinera specialistkompetenser från flera olika områden och erbjuda en heltäckande lösning.

Sydsvenska Elanläggningar SSE AB www.sse.se.


39

EL A JO TECHNICAL EDUCATION CENTER

En tillgänglig bank Visst finns Nordea i Oskarshamn – högst påtagligt till och med. Marie Engström är bankens ­företagsrepresentant där och ­hennes närvaro uppskattas mycket av det lokala näringslivet. Tack vare allt högre teknisk kompetens från skolor som Etec, ser Nordea en framtid där ­bankens tillgänglighet bara blir bättre.

När det gäller automation, tillgänglighet och teknik ­ligger de svenska bankerna absolut i framkant. Dagens bank­ kunder nöjer sig naturligtvis inte med att bara vara förvisade till service mellan 10 och 15 på vardagar. – Kontoren är förvisso färre, ­erkänner Daniel Svensson, kontorschef och ansvarig för bankens företags­ marknad i Kalmar län. – Men samtidigt är vår ­tillgänglighet i dag bättre än den någonsin varit tack vare ny teknik, internet och telefonbanken. Du kan sitta hemma en lördagskväll eller till och med mitt i natten och fixa sådant du inte hunnit med under veckan eller tidigare på dagen. PERSONLIGA SAMTAL Samtidigt betonar Daniel ­Svensson att det personliga mötet och det ­ömsesidiga förtroende som skapas i relationer är oerhört viktigt. I det sammanhanget lyfter han fram Marie Engströms närvaro i Oskarshamn. – Hon gör så att banken håller det personliga samtalet vid liv, säger Svensson. Marie träffar våra kunder varje dag, varje vecka, varje månad. Marie Engström själv inser att hon spelar en betydelsefull roll för banken och bankens kunder. Hon förstår att de vill träffas mellan fyra ögon om ärendena handlar om större affärer, transfereringar eller lån.

Marie Engström är Nordeas ansikte utåt

”VÅR ­TILLGÄNGLIGHET I DAG ÄR BÄTTRE ÄN ­NÅGONSIN­ TACK VARE NY ­TEKNIK.” – Jag kan ha såväl personliga möten som möten via telefon med delad ­dataskärm, säger Marie. Det är

i Oskarshamn.

­ unden som bestämmer hur han eller k hon vill ha det. MOLNTJÄNSTER Kontorschefen Daniel Svensson menar att Etecs betydelse för framtida bank­ tjänster är viktiga. Det kan handla om mobila tjänster, molntjänster, säkerhet eller nya och smarta IT-lösningar. – Nordea är och vill vara i­ nnovativa, kundvänliga och hela tiden leva upp till de allt högre krav som vårt ­moderna samhälle ställer, säger Daniel Svensson.


2016210

Connecting with people Många tror att ÅF bara handlar om teknik. Vi anser dock att vår historia huvudsakligen handlar om människor – djärva ingenjörer, affärsexperter, framsynta ledare och andra specialister som samarbetar så att nya insikter och idéer kan växa till smarta lösningar som för samhället framåt. Följ våra framsteg på afconsult.com

Profile for KrePart

Etec Magasin – 2017  

Etec Magasin – 2017  

Profile for krepartab