__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2016

n i s a Mag n Center AB

cal Educatio

ionsmagasin

Ett informat

utgivet av

Elajo Techni

Robotarna tar över! Pernilla brinner för modern pedagogik Eltekniker från Etec heta på arbetsmarknaden

120

dagars praktik

Oslagbart samarbete med näringslivet www.elajotec

.com


Rejlers har 250 skickliga automationsingenjörer inom alla områden. Vår drivkraft är att ständigt bidra till bättre prestanda och kostnadseffektivare lösningar i våra kunders anläggningar. Välkommen till oss med din nästa utmaning. Vi kan automation. Kontakta: Martin Kroon på Rejlers i Kalmar, 070-221 24 25, martin.kroon@rejlers.se

www.rejlers.se


3

ALLA GODA TING

ÄR TRE

Elajo Technical Education Center AB Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel: 0491-76 76 99

www.elajotec.com

www.facebook.com/ Elajotec

@elajotec

ELAJO TECHNICAL EDUCATION Center AB, eller kort och gott Etec, har som mål att vara hela regionens kunskapsnav inom el och automation. Precis som i sagans värld är alla goda ting tre – med den stora skillnaden att alla våra utbildningar hela tiden går i takt med verkligheten och samtiden.

ETEC ÄR EN friskola som erbjuder utbildningar på tre olika nivåer. Gymnasieprogrammet, Yh-utbildningar (yrkeshögskola) och en rad olika uppdragsutbildningar riktade mot näringslivet. Vad gäller de sistnämnda har vi i år slagit all time high, bland annat genom en rad skräddarsydda automationsutbildningar åt både Scania och en elsäkerhetsutbildning för samtliga anställda på vårt moderbolag Elajo. TACK VARE DETTA är vi också den allra första skolan i världen som utbildar på Siemens nya system. Det nära samarbetet mellan våra leverantörer, skolan och näringslivet är också en trestegsraket, som gör att vi tillsammans lyckas göra slutsumman större än delarna var för sig.

ALLT JAG HAR berättat om är våra lager och ekrar. Själva kunskapsnavet som får hela hjulet att snurra består förstås av alla våra duktiga elever och studenter. I den här tidningen möter du därför en rad personer ur vår ständigt växande kunskapsbank. Trevlig läsning – och varmt välkommen hit till oss!

YLva alexandersson vd & REKTOR ETEC

INNEHÅLL

12

30

Fakta om Etec....................................4–5 Utbildningar och kursplaner............6–7 Automationsmässan 2015.................8–9 Därför ska du välja Etec........................15 Älskar livet som elektriker...........16–17 Robotarna tar över!........................20–21 Praktiken guld värd........................22–23 Säkerhetsutbildning för alla........24–25 Segerviss inför framtiden...................26 Lovad jobb efter examen.....................32 Drömyrket fanns på OKG.............34–35 En skönspelande ingenjör..................37

29

Fabriken med reservkraft..................38 Ny robotcell på Press Kogyo...............40 Hittade rätt på första praktiken.........41 Luftburen skyttesoldat sadlade om...43 Etec får nya grannar...........................45 Duo blickar framåt..............................46

PRODUKTION KrePart AB, Box 4010, 572 04 Oskarshamn, Tel: 0491-178 80 Hemsida: www.krepart.se ANSVARIG UTGIVARE Ylva Alexandersson REDAKTÖR Kristin Ekstrand MEDIEKOMMUNIKATÖR Yvonne Forsberg OMSLAGSFOTO Curt-Robert Lindqvist KEY ACCOUNT Hans Ericson FORMGIVNING Jens Lindström UPPLAGA 15.000 exemplar TRYCK V-TAB, 2015/12

18

10


4

SIKTAR HÖGT. 22-åringen Johan Thörn, teknikansvarig på Etec, ska tävla i

yrkes-SM inom kategorin mekatronik (mötet mellan mekanik och elektronik). Han är uttagen som en av de åtta bästa i hela Sverige. Går han vidare från SM den 11-13 maj 2016, blir han en del av yrkeslandslaget som tävlar i VM i Abu Dhabi 2017. Johan Thörn är före detta elev på Etecs gymnasieprogram samt student på Etecs automationsingenjörsutbildning.

1,3

25 597 kronor är medellönen för en elektriker i Kalmar län, enligt lonestatistik.se. Medelåldern på de som rapporterat in sin lön är 30 år. Den största andelen, 16 procent, har en lön mellan 28 000 och 29 999 kronor. Faktum är att elektriker är bland de mest välavlönade bland LO:s medlemmar.

procent. Så låg är arbetslösheten bland elektriker. Faktum är att den varit låg i många år och fortsätter att vara det. Det är bara lärarna som har en lägre arbetslöshet; 0,7 procent.

Vassaste labbet i hela Sverige ETECS PROCESSLABORATORIUM är vassast i

SISTA ANSÖKNINGSDAGAR

landet. I skolans lokaler finns sedan 2007 ett fullskaligt processlabb i miniatyr, med samma slags rör, ventiler och instrument som används på kärnkraftverk och ute i den avancerade industrin. OKG, som sponsrat labbet, använder det även flitigt för vidareutbildning av sina egna medarbetare. Samtidigt ser Wonderware till att mjukvaran är den allra senaste.

Gymnasium 15 februari Yh-utbildning 15 april

Företagen som ingår i Etecs utvecklingsråd Företrädare från 14 olika teknikföretag samarbetar just nu med Etec och ingår även i Utvecklingsrådet, som ger stor möjlighet att påverka utbildningen för att säkra framtida rekrytering av rätt kompetens.

EGEN DATOR

Från och med årskurs ett erhåller alla elever en egen dator avsedd för skol­arbete och Etec bjuder även bland annat på gratis körkortsteori med tillhörande läromedel.

Vår historia

Establ. 1934

Initiativet till Etec togs av Elajokoncernens grundare Alf Josefsson, som 1958 startade det företag som i dag har 1 000 anställda. Den första gymnasieutbildningen startade 2002. Hösten 2006 infördes KY-utbildningar och ett år senare började vi med uppdragsutbildningar åt näringslivet.


Skräddarsydda uppdragsutbildningar

5

Det är aldrig för sent att sätta dig i skolbänken igen! Etec UP skräddarsyr olika uppdrags­utbildningar inom teknikområdet, anpassade utifrån företagens behov och önskemål. För kursprogram och mer information gå in på www.elajotec.com – eller hör av dig till ingela.yderhag@elajotec.com, 0491–76 76 99. Eller maria.hjelm@elajotec.com, 0491-76 76 49.

GUSTAV BLEV TV-KÄNDIS. Den förra Etec-eleven Gustav Hagman fick jobb på Elajo direkt efter studenten 2015. Det dröjde inte länge förrän han blev tv-kändis. Elajo var nämligen experterna på el i programmet Nya Arga Snickaren på Kanal 5 och hjälpte till att renovera ett hus i Oskarshamn. Gustav var en i gänget från Elajo under tv-inspelningen som tog en vecka.

ELEKTRIKERYRKET ÄR BRETT. Det finns fyra

huvudområden som elektriker: installation, service, industri och svagström/kommunikation. Med andra ord finns det gott om arbetsplatser som behöver just elektriker. De behövs till och med under filminspelningar, men fungerar då som ljussättare och har en mer konstnärlig roll. Möjligheterna för framtidens elektriker är med andra ord många!

1 000

Värdegrunder PÅ ETEC ARBETAR VI med våra fyra värdegrundsord

– respekt, ansvar, trygghet och engagemang – som ligger till grund för hur vi resonerar och löser problem. Varje år gör vi en genomgång med nya elever om hur de uppfattat sina nio år i grundskolan – och vad som går att göra bättre. Våra grund­ fundament som ingår i varje kurs är också fyra till antalet: Entreprenörskap, social kompetens, bred teknisk kompetens, miljö & hållbar utveckling. NÄR DET GÄLLER ANSVAR och elevinflytande har

Etec den lilla skolans fördelar. Vi genomför varje termin utvecklingssamtal, klassråd, skolkonferenser, datorråd och elevråd. Vi har även elevskydds­ ombud som träffas regelbundet i arbetsmiljö­ gruppen. Föräldrarådsmöten inplaneras tre gånger per år och vid behov ordnas extra möte.

anställda har Etecs moderbolag och uppdragsgivare Elajo, som finns på mer än 40 orter i främst södra Sverige och omsätter cirka 1,1 miljard kronor om året.

Vi har en egen

ROBOTCELL Tack vare hjälp från Scania och deras underhålls­ avdelning, IKEA Industry och ABB har Etec en egen robotcell med tillhörande ”produktionslina”. Under robotveckan programmerar Yh-studenterna cellen och den som önskar kan välja att göra sitt avslutande projektarbete här – hela 20 veckor!

Du har väl inte glömt bort att gilla oss på facebook? facebook.com/elajotec

elajotec.com

Surfa in på vår hemsida www.elajotec.com och se vår film om vad några av våra förra elever pysslar med.


YH66

Bred utbildning med stor valfrihet Etecs gymnasieutbildning på El- och energiprogrammet ger dig många yrkesutgångar, både för den som vill börja jobba direkt efter gymnasiet eller för den som vill fortsätta till högre studier. Våra tidigare avgångselever är i dag automationstekniker, hissmontörer, robottekniker, industrielektriker, driftoperatörer, tekniska säljare eller i larm- och säkerhetsbranschen. Bland mycket annat!

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1

3 ÅR

GYMNASIUM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

• Ansökningskod: EE-ETEC • Program: El- och energiprogrammet • Skol-id: 19892 • Kommunkod: 0882

Programgemensamma karaktärsämnen, 400 p 100 50 100 100 50 50 50 100

Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

100 100 100 100

Inför årskurs två gör du valet Automation eller Installation Yrkesutgång Automation Programfördjupningar, 400 p Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Praktisk ellära Programmerbara styrsystem

Yrkesutgång Installation 100 100 100 100

Programfördjupningar, 500 p Elkraftteknik Elinstallationer för Elteknik Kommunikationsnät 1 Praktisk ellära

Programfördjupningar, 850 p CAD 1 50 Elinstallationer för Automation 200 Elkraftteknik 100 Elmotorstyrning för Automation 100 Entreprenörskap 100 Kommunikationsnät 1 100 Servicekunskap 100

Programfördjupningar, 650 p Belysningsteknik CAD 1 Elmotorstyrning för Elteknik Entreprenörskap Larm- övervakningoch säkerhetssystem Servicekunskap

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

100 200 100 100 100 50 100 100 100 100 100

Etecs val 450 p

Individuellt val 950 p

ingår i elevens studieplan för att ge allmän högskolebehörighet

Engelska 7 Fysik 1a Historia 2a Idrott och hälsa 2 Kemi 1 Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5 Psykologi 2a Psykologi 2b

Engelska 6 Matematik 2a Psykologi 1 Svenska 2 Svenska 3

100 100 50 100 100

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

• Många stipendier från företag delas ut. • Allmän behörighet till högskolestudier ingår. • Många veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL, 15 – 24 veckor. • Social kompetens tillsammans med värdegrundsarbete.

Yrkesutgång Automation eller Installation väljs inför årskurs två samt ett antal veckor APL. Färre veckor APL ger möjlighet att läsa kurser som ger särskild högskolebehörighet.

100 150 100 100 100 100 100 100 50 50

24 veckors APL, utgångar: • Yrkeshögskola • Yrkesutgång •G  ymnasieVux; som i sin tur ger behörighet till högskola eller universitet. 15 veckors APL, utgångar: • Högskola eller universitet • Yrkeshögskola • Yrkesutgång

• Du erhåller en laptop avsedd för skolarbete från årskurs ett. • Gratis körkortsteori med tillhörande läromedel. • Skolan samarbetar med Ung Företagsamhet, UF. • Elajo erbjuder ett antal lärlingplatser varje år.


YH 7 7

Yh-utbildningar – kan bli din jobbgaranti

400 POÄNG

Vår Yh-utbildning Automationsingenjör för industri 4.0 passar såväl industri inriktad mot produktion som mot process. Vi erbjuder även Automationstekniker med inriktning hydraulik, Elkonstruktör för europamarknaden, samt vår nya utbildning Elkraftingenjör. En stor del av utbildningen ägnar du åt praktiskt arbete på något av alla de företag vi samarbetar med. Oavsett vilken utbildning du väljer, garanterar vi dig en spännande skoltid av bästa kvalitet med ett högt meritvärde. Slutgiltigt beslut om vilka utbildningar Etec tilldelas, lämnas av Yh-myndigheten i slutet av januari 2016.

YRKESHÖGSKOLA AUTOMATIONSINGENJÖR FÖR INDUSTRI 4.0

30 15 35

Industriell IT LIA 1 – Installation av el & automationsutrustning LIA 2 – Automationsteknik LIA 3- Industriella automationssystem & ind. IT LIA 4 – Inriktning Process eller Tillverkande industri Motion och Robot

YRKESHÖGSKOLA AUTOMATIONSTEKNIKER HYDRAULIK 50 65 22 28

YRKESHÖGSKOLA ELKRAFTINGENJÖR Allmän behörighet låg- och högspänning Automation CAD Elkonstruktion industri Elkraft och elinstallation Ellära med matematik

70 30 20 10 10 10

Allmän behörighet (lågspänning) CAD Elkonstruktion industri Elkraft och elinstallation Ellära med matematik Energi och elmiljö

60 25 10 10 10 10

10 30 10 85

• Yrkestitel: Elkraftingenjör • Studieperiod: Två terminer, 245 Yh-poäng • Teori: 190 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 55 Yh-poäng

Energi och elmiljö Examensprojekt LIA Projektering, projektledning och entreprenörskap Standarder, anvisningar inom Elkraft

YRKESHÖGSKOLA ELKONSTRUKTÖR FÖR EUROPAMARKNADEN (ABL)

50 20 25 30 40 35

• Yrkestitel: Automationstekniker Hydraulik • Studieperiod: Tre terminer, 300 Yh-poäng • Teori: 215 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 85 Yh-poäng

Praktisk Hydraulik ”Provbänk-testrigg” Projektarbete hydraulsystem Underhållsteknik och Lean production LIA

245 POÄNG

Grundläggande automationsteknik del 1 Grundläggande automationsteknik del 2 Grundläggande teori Hydraulik Hydraulsystem drift och skötsel

300 POÄNG

50 70

245 POÄNG

Automationsteknik del 1 Automationsteknik del 2 Elkonstruktion och säkerhet Industriella Automationssystem Examensarbete Industri 4.0

• Yrkestitel: Automationsingenjör • Studieperiod: Två år, 400 Yh-poäng • Teori: 285 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 115 Yh-poäng

10 15 55 10 5

• Yrkestitel: Elkonstruktör för europa­­­ marknaden med Allmän Behörighet Lågspänning (ABL) • Studieperiod: Två terminer, 245 Yh-poäng • Teori: 190 Yh-poäng • LIA (lärande i arbete): 55 Yh-poäng

Examensprojekt Fastighetsautomation Elkonstruktörer LIA Projektering, projektledning och entreprenörskap Standarder, anvisningar inom Elkonstruktion Teleteknik- och säkerhetsanläggningar

30 10 55 10 5 10


YH 8

Anders Lindeborg, Stefan Karlsson, Hans Engström (ÅF Industry), Erik Sagemark, Simon Josefsson, Kristoffer Johansson och Krister Johansson från Arla i Kalmar besöker mässan varje år på jakt efter bättre tekniklösningar.

Programmering är lite av min grej, sa Adam Rothsten som tillsammans med Linn Wirzén går andra året på El- och energiprogrammet. Martin Kroon och Nils Börjesson från samarbetspartnern Rejlers Ingenjörer tillsammans med Ingela Yderhag och Maria Hjelm från Etec.

Först elev på Etecs gymnasium. Sedan student på Etecs Yh-utbildning Automationsingenjör. Inte konstigt att Martin Hultman fick fast anställning på ÅF Industry direkt efter examen.

Elajo-killarna Joacim Wilensjö och Björn Lundin berättade om sitt företag för Aron Eriksson som går Etecs Yh-utbildning Automationsingenjör.


YH 9

2015 Presenteras av

Eleven Hampus Ohlsson tyckte att det var riktigt intressant att gå på mässa. – Jag hittar alltid något nytt och tänkvärt på den här mässan. Ofta är det en aha-upplevelse, sa han och lyssnade intresserat på Magnus Davidsson från Göteborgs-företaget Gustaf Fagerberg.

– Så himla coolt med robotar, tyckte eleverna Emma Svensson, Sophie Wall och Sigrid Sköldblom, när de stod vid Mitsubishi Electrics monter. Teknikern Magnus Olsson visade dem gärna.

Eleven Robert Kassling blev mäkta imponerad när föreläsaren Troed Troedsson berättade att han haft över 500 olika jobb. Med på bilden är också eleverna Anton Bredhammar och Victor Möller.

Hannes Sjögren och Alfred Eld gick runt och kollade på alla spännande utställare på mässan.


10

Pernilla Hjertqvist är ny lärare och biträdande rektor på Etec i Oskarshamn. Hon berättar att eleverna själva bestämmer mycket hur de vill lära sig olika ämnen.

Ett lärande

för livet MÅLINRIKTAD SKOLA. Glöm traditionella prov och långdragna föreläsningar. I stället betygsätts din förmåga att analysera, kommunicera, reflektera och söka information. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT KRISTIN EKSTRAND

Det nya moderna förhållnings­ sättet till eleverna, som kom i och med skolreformen 2011, är något som Etec i Oskarshamn jobbar efter. Det är också något som den nyanställda läraren och biträ­ dande rektorn Pernilla Hjertqvist brinner för. – I stället för att memorera årtal till ett prov och sedan lägga det på hyllan, handlar det om ett lärande för livet, säger hon.

sagt lärde hon sig hur framgångs­ rika skolsystem fungerar. Sedan dess har hon åkt runt till olika skolor, kartlagt svag­ heter/styrkor och jobbat med att förbättra elevinflytandet, målupp­ fyllelsen och lärarnas relationer till eleverna. – Relationer är a och o för att lyckas som lärare. Utan tillit, förtroende och respekt kan inget lärande ske, säger hon.

Världsledande forskning Pernilla Hjertqvist vet vad hon pratar om. De senaste 26 åren har hon jobbat med olika uppdrag i Nybro kommun, bland annat som lärare. 2012 gick hon en utbild­ ning till att bli förändringsledare (ungefär som skolutvecklare). Ut­ bildningen arrangerades av SKL, Statens kommuner och landsting, och baserade sig på den främsta skolforskningen i världen. Kort

Upp till eleverna Sedan juni 2015 jobbar hon heltid på Etec i Oskarshamn och hon arbetar ständigt utefter det nya sättet att förhålla sig till eleverna. – Jag brinner verkligen för det här. I mitt klassrum finns inget rätt eller fel, alla får ta ställning och ha åsikter. Eleverna upp­ muntras till diskussion och reflek­ tion. Exempelvis står inte jag och berättar vad de ska kunna om

Gustav Vasa. I stället frågar jag dem vad de vill lära sig och hur de vill lära sig det.

”RELATIONER ÄR A OCH O FÖR ATT LYCKAS SOM LÄRARE.”

Blir problemlösare Betygen grundar sig inte på sedvanliga prov med godkänt vid ett visst antal rätt eller att eleven ska skriva ett visst antal sidor uppsats. I stället bedöms hur personen i fråga agerar inne i klassrummet och vilka förmågor som uppvisas. Analys­ förmågan; att beskriva orsak och konsekvens, föreslå lösningar, förklara och peka på samband, se ur olika perspektiv. Men också kommunika­tionsförmågan; att samtala, diskutera, motivera, uttrycka sina åsikter, och förmågan att samla information och kritiskt granska den. Allt bedöms. – Alla förmågor blir en kompe­ tens. Någon som kan tolka, värdera, pröva och kunna lösa problem


Drift- och underhållsteknik

på egen hand. En självgående problemlösare helt enkelt. Arbets­ givarna efterfrågar inte några usbminnen som kan rabbla upp faktakunskaper, säger Pernilla Hjertqvist bestämt. Förmågorna bedöms Med andra ord mäts förmågorna, inte vad eleven lyckats memorera vid ett tillfälle. Etec är ingen gammaldags resultatskola, utan en modern målinriktad skola. – Jag går aldrig in i klass­ rummet och säger: ”Nu ska vi ha prov.” Nej, i stället får de välja examinationsform själva. Elev­ inflytande är superviktigt, alla människor lär sig på olika sätt och är duktiga på olika saker. Vissa kanske har talang för att skriva, medan andra har talets gåva. Hellre ser jag att de växer som människor, än att de får 24 av 24 rätt.

”I STÄLLET FÖR ATT MEMORERA ÅRTAL TILL ETT PROV OCH SEDAN LÄGGA DET PÅ HYLLAN, HANDLAR DET OM ETT LÄRANDE FÖR LIVET.”

Vill du jobba i en bransch som ständigt utvecklas och där efterfrågan på ny kompetens är stor? Satsa på Drift- och underhållsteknik på Linnéuniversitetet.

Efter utbildningen blir du attraktiv inom verksamhetsområden som kärnkraft, kraftvärme och processindustri. Möjlighet finns också att arbeta med förnybara energikällor som vind- och vattenkraft, eller som driftsättare av nya anläggningar. Sök senast 15 april!


12

Spännande

jobb på Elajo DUKTIGA. Båda blev anställda på Elajo direkt efter studenten. Nu kan de inte tänka sig något annat jobb. – Vi trivs helt enkelt så bra! FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

Redan innan skoltiden gick mot sitt slut, fick Gustav Hagman och Jonathan Albertsson reda på att de båda fått jobb.

TEXT KRISTIN EKSTRAND

Gustav Hagman och Jonathan Albertsson är båda tidigare Etecelever. I juni 2015 kunde de lägga gymnasietiden bakom sig och börja som lärlingar. – Skrev kontrakt med Elajo redan i april. Jätteskönt att veta att det fanns jobb redan innan vi tog studenten, säger Jonathan Albertsson glatt. Anledningen till jobbgarantin var att båda, på olika sätt, visat framfötterna redan under prak­ tiken. Faktum var att killarna spenderade flera praktikperioder på Elajo och sedan fick sommar­ jobb på företaget. – Det är mycket praktik för

eleverna på Etec. Ett riktigt bra sätt att känna på arbetslivet och få in en fot! Vi trivdes jättebra på Elajo redan första praktikperioden. Arga snickaren Nu är de fastanställda med fördelen att jobba med sitt största intresse. Gustav Hagman valde yrkesutgång Installation och det känns helt rätt. Självfallet blev det ett jobb på avdelningen Eltek­ nik på Elajo El & Energiteknik. – Det blir mycket entreprenad­ jobb. Till exempel var jag med på ICA Maxis stora ombyggnation i Oskarshamn. Det var en annor­ lunda miljö att jobba i, med


13

Nya Arga Snickaren kom till Oskarshamn och Elajo var företaget som fixade elen hemma hos familjen. Det var en cool upplevelse, säger Gustav Hagman (till höger).

mycket folk överallt. Lärde mig mycket, speciellt om olika styrningar som inte tillhör den vanliga hushållselen, säger han och fortsätter: – Dessutom fick jag vara med om tv-inspelning under en vecka! Nya Arga Snickaren kom hit och Elajo var företaget som fixade elen hemma hos familjen. Det var en cool upplevelse. Varierande på Saft Även Jonathan Albertsson pysslar med det han tycker om: automa­ tion. Han gick också yrkesutgång Automation på Etec. Som inhyrd elektriker på Saft är han i sitt rätta forum. – Jag trivs jättebra på Saft. Det finns alltid något att göra, alltifrån att byta en lampa som inte lyser till att felsöka på en

Gustav Hagman och Jonathan Albertsson arbetar båda på Elajo i Oskarshamn och kan inte tänka sig att jobba med något annat.

maskin som står still. Väldigt varierande arbete, med en hel del installation också, säger han. Framtidsyrke Intresset för att bli elektriker kom tidigt hos killarna. Ett intresse som bara växt under skoltiden på Etec.

”ELTEKNIKER KOMMER ALLTID ATT BEHÖVAS I FRAMTIDEN.”

– Det var då vi förstod hur brett yrket egentligen är och hur många grenar man kan speciali­ sera sig inom. Eltekniker kommer alltid att behövas i framtiden. Utbildningen lägger en bra grund även för dem som vill läsa vidare till något annat efter studenten, säger Gustav Hagman.


Visualisera - Analysera - Optimera

Wonderware® InTouch® är realtidsfönstret för dina viktiga processer Med realtidsinformation kan du fatta rätt beslut för dina viktiga produktionsprocesser. Operatörer använder InTouch för att visualisera och styra viktiga anläggningsprocesser i realtid. Chefer använder InTouch för att bättre förstå vad som pågår i deras fabrik så att de kan agera när det verkligen behövs. Ingenjörer och annan teknisk personal använder InTouch för att spåra och felsöka problem i processerna. Underhållspersonal kan använda InTouch för att övervaka kritisk utrustning och maskiner som börjar att bli slitna så att de kan vara förberedda att reparera dem när det behövs vilket minskar onödig stopptid och underhållskostnader. IT-personal kan använda visualiseringen i InTouch till att skapa bilder för visning av systemdiagnostik så att de kan underhålla viktiga applikationer mer effektivt.

Var du vill - När du vill Via Wonderwares mobila lösning, InTouch Access Anywhere, är det nu lättare än någonsin att kunna göra ändringar i produktionen, eller bara övervaka produktionen, var du än befinner dig. Wonderware InTouch Access Anywhere är en underhållsfri, säker och webbaserad HMI-applikation.

Saknas det en pusselbit? Oavsett vilken industri du jobbar inom, eller vilken roll du har, så börjar vägen till alla beslut med information. Wonderware Historian är en realtidsdatabas för industriverksamheter i alla storlekar med kapacitet att lagra enorma mängder värdefull information från produktionsprocessen. Historian är ett perfekt komplement till Wonderware InTouch då den fångar kritisk processinformation och gör den tillgänglig för problemlösning och processanalys. Genom att belysa möjligheter att förbättra processen hjälper Historian dig att fatta rätt beslut i din dagliga verksamhet.

För mer information kontakta: Wonderware Scandinavia AB, Jägershillgatan 18, 213 75 Malmö Tel: 040-384450 software.schneider-electric.com © Copyright 2013 Invensys Inc. All rights reserved. Invensys, the Invensys logo, InTouch and Wonderware are trademarks of Invensys plc, its subsidiaries or affiliates. All other brands and product names may be trademarks of their respective owners.


15

Förutom en rad olika yrkesutgångar, kan du efter studenten på Etecs El- och energiprogram läsa vidare både på Yh-utbildning och högskola.

Därför är Etec ett klokt gymnasieval ÖPPNAR MÖJLIGHETER. Välj rätt, välj Etec! – De kommande tre åren av livet är i sammanhanget rätt lång tid för en niondeklassare, så välj klokt. El- och energiprogrammet är aldrig fel, oavsett vilken väg du väljer i livet sen, försäkrar rektor Ylva Alexandersson. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

– Väldigt roligt och samtidigt ett kvitto på att våra elever och studenter verkligen trivs här på skolan, konstaterar rektor Ylva Alexandersson.

TEXT ANDREAS HULT

El- och energiprogrammet är för närvarande ett av gymnasie­ valets allra hetaste, oavsett om du inför årskurs två sedan väljer yrkesutgången Automation eller Installation. Etecs rektor Ylva Alexandersson berättar om ett framtidsyrke där utvecklingen går rasande fort. – Världen blir inte mindre elek­ trifierad, däremot mer och mer trådlös. Det är bara att titta på hela vår infrastruktur, men även i våra hem och på våra arbets­ platser. Man talar om ”molnet” och ”internet of things”, tekniken är gränslös och finns i alla miljöer runt omkring oss.

El- och energiprogrammet på Etec ger dig inte bara en lång rad möjliga yrkesutgångar, utan även allmän behörighet till högskole­ studier och stora möjligheter att själv påverka din kursplan – delar av din praktik kan bytas ut för att läsa in särskild högskole­ behörighet. Många utgångar – Många av våra gymnasie­elever fortsätter också sin resa i skol­ bänken efter studenten, eller återvänder efter några år i yrkes­ livet – en stor andel av dessa på någon av alla våra populära yrkeshögskoleutbildningar.

El- och energi­ programmet är ett av de allra klokaste gymnasievalen du kan göra, menar rektor Ylva Alexandersson.

Mässjätten bekräftar Pia Nyzell, affärsansvarig för Nordens största mässa för tillver­ kande industri, förklarar varför Etec har lyckats så bra: – Etecs styrka är att man länge har arbetat mycket nära näringslivet med att ta fram utbildningar, både gymnasie­ utbildningar men även yrkes­ utbildningar, som har avsättning hos företagen både i och utanför regionen. – Vi har länge haft ett mycket gott samarbete med skolan, eftersom eleverna på Etec varje år träffar företagen på vår mässa Scanautomatic och ProcessTeknik, som i år äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 4–6 oktober 2016, säger Pia Nyzell.


16

Älskar livet

som elektriker ARBETSGLÄDJE. Det var när Pierre Nordqvist byggde huset med sin pappa, som insikten kom. Han skulle bli elektriker. Nu har drömmen blivit sann. – Det är roligt att gå till jobbet, säger 19-åringen glatt. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

Att arbeta med händerna är något som Pierre Nordqvist verkligen tycker mycket om.

TEXT KRISTIN EKSTRAND

Att eleverna på Etec är attraktiva på arbetsmarknaden, det är vida känt. Likaså var det för Pierre Nordqvist som tog studenten sommaren 2015. Det dröjde inte länge förrän han fick jobb på LR-Installation i Oskarshamn. – Vi märkte redan under hans praktik att han var intresserad och duktig. I regel har alla vi anställt från Etec praktiserat hos oss. Det är ett bra tillfälle för dem att visa framfötterna, säger John Thuresson, avdelningsansvarig

för elen i Oskarshamn, Mönsterås och Västervik. LR-Installation är ett heltäck­ ande företag inom el, larm, energi, VVS, tele och data. Industri-­ installationer, underhållsarbeten, reparationer, ombyggnationer, service – inget är för svårt. Nu väntar 40 veckor som lärling för Pierre Nordqvist, som redan känner sig trygg med arbetsuppgifterna. – Det är så kul att koppla uttag, installera strömbrytare och sätta upp belysning. Det är olika

saker hela tiden och aldrig enformigt. Just nu håller jag på att dra kabel till ett kylaggregat från elcentralen, säger han och kliver upp på stegen med kabeln. Det bästa Pierre vet är när han får jobba i bostäder hemma hos privat­personer. – Jag tycker om mindre jobb som bara tar en dag. Då får jag åka på olika uppdrag varje dag och träffa många intressanta människor, säger han. Händig som pappa Att Pierre Nordqvist valde att satsa på ett hantverkaryrke, ligger praktiskt taget i blodet. Även hans pappa gillar att arbeta med händerna. När Pierre Nordqvist gick i åttan totalrenoverade de huset i Mönsterås tillsammans och byggde till en lika stor yta. Huset blev dubbelt så stort. – Min pappa är väldigt händig,

SEW 186x65 Nu presenterar vi_- 2014-11-24 14:06 Sida 1 Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivelektronik \ Drivsystem \ Service

Nu presenterar vi våra nya energieffektiva vinkelkuggväxlar med motorer i verkningsgradsklass IE4

www.sew-eurodrive.se SEW-EURODRIVE – Driving the world


17

men när det kom till elen hjälpte en av hans kompisar, som är elektriker, till. Jag tyckte att yrket verkade intressant och det var då jag kände att det var något för mig. Driftingdrömmen I samma veva byggde de om ladugårdsbyggnaden till ett stort garage på 250 kvadratmeter – perfekt för Pierre Nordqvists stora hobby. – Min stora dröm är att bli driftingförare, att tävla på en bana. Det innebär att jag mekar mycket med bilar. Kan hålla på i timmar med det, berättar han. Och eftersom han redan upp­ fyllt sin dröm om att bli elektriker, känns inte denna dröm särskilt svår att uppnå. Allt handlar om motivation i slutänden. Något som Pierre Nordqvist har mycket av!

Vi utbildar på AM, B, B 96, BE

- Vi är en liten trafikskola med stort engagemang

Den förre Eteceleven Pierre Nordqvist trivs som fisken i vattnet på LR-Installation, där han jobbar som elektriker.


Nordea Bank AB (publ)

Är du mellan 18 och 28 år?

Det du behöver. Till ett bra pris. Bli Check-in kund och gör dina bankaffärer enkelt och till bra priser. Med Internet och Banken i mobilen har du banken med dig – när och var du vill. Vill du diskutera ditt första boende eller komma igång med att börja spara? Ring 0771-22 44 88 eller kom in på kontoret, så berättar vi mer!

Gör det möjligt

Oskarshamn Lilla Torget 8 0771-22 44 88 nordea.se

Det var inte svårt för den förra Etec-eleven Sanna Zetterling att få jobb. Nu är elinstallationer en del av hennes vardag på Midroc Electro.

Sanna

stormtrivs so

Annonsera på Oskarshamns enda LED-nätverk TILL DIN SPOT SYNS UPP R PER ÅR 1 MILJON VISNINGA

076-175 70 00 | alexander.carlsson@stadsmagasinet.se

FÖRBEREDD. – Väldigt skönt att få ett jobb direkt efter studierna! Det säger den förra Eteceleven Sanna Zetterling, som stormtrivs som serviceelektriker på Midroc Electro. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

”JOBBET SOM SERVICEELEKTRIKER PASSAR MIG HELT PERFEKT.”

TEXT KRISTIN EKSTRAND

Som elev på Etec är möjligheterna många efter studenten. Flera arbetsgivare vill anställa personer med en teknisk utbild­ ning i ryggen. Midroc Electro, som är ett av Sveriges ledande el- och automa­ tionsföretag, har anställt många Etecelever genom åren. Senast ut är 20-åriga Sanna Zetterling. – Jobbet som serviceelektriker passar mig helt perfekt. Det är


19

Teknik är ett stort intresse hos Sanna Zetterling. Perfekt då att läsa till elektriker på Etec.

om serviceelektriker väldigt varierat och jag träffar många olika människor eftersom jag jobbar mot privatpersoner, berättar hon. Drömmen är dock att bli civil­ ingenjör och direkt efter studen­ ten på Etec gick hon därför ett tekniskt basår i Linköping för att känna sig ännu mer förberedd. Där pluggade hon mycket fysik, kemi och matematik. Kunskaperna Sanna hade samlat på sig under gymnasietiden kom väl till pass. – Jag förstod labbövningarna snabbt, eftersom vi haft så många praktiska lektioner på Etec. Dubbla Zetterling I slutet av basåret började hon söka jobb och fick snart napp hos Midroc Electro i Figeholm. Bara en vecka efter studierna började

”HAR ALLTID VARIT TEKNISKT INTRESSERAD OCH ÄLSKAR ATT LÖSA TEKNISKA PROBLEM.”

hon sin 40-veckorsperiod som lärling där. – Vi anställer gärna elever som gått på Etec. Det är en bra utbildning och just Sanna har visat sig vara jätteduktig. Hon är intresserad och vill lära sig mer. Förra året anställde vi faktiskt hennes kusin, Simon Zetterling, som gått på samma skola, säger projektledaren Peter Nilsson. Rikstäckande Förutom service, utför Midroc Electro även installationer, entre­ prenader och tele/data. De jobbar inte bara mot privatkunder med andra ord, utan också på industrier och företag. En stor kund är kärnkraften. – Vi finns på OKG, Ringhals och Forsmark. Midroc Electro har

1 500 anställda på 40 orter över hela landet, berättar Peter Nilsson. Sanna Zetterling har alltså fått in en fot på ett företag där möjlig­ heterna är många inför framtiden. Hur länge hon fortsätter som elektriker har hon inte bestämt än, men eftersom hon trivs så bra kan det bli ett bra tag. – Det känns skönt att ha det att luta sig tillbaka på när jag blir civilingenjör sen. Har alltid varit tekniskt intresserad och älskar att lösa tekniska problem. Just felsökning är en vanlig arbetsuppgift som elektriker och något jag verkligen fått träna på under min gymnasietid. Jag gick yrkesutgång automation, men fick alla utbildningar för installation också. Kunde inte bli bättre!


20

Robotarna tar över på Et TEKNOLOGI. När Nicklas Forsell gick ut från sin första fysiklektion så visste han att han var fast. I dag, flera år senare, jobbar han som karaktärsämneslärare på Etec och lär andra älska allt som har med fysik, matematik och datorteknik att göra. Till sin hjälp tar han en robot! FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT JONAS FRYKMAN

När Nicklas, som är född och uppvuxen i Oskarshamn, skulle söka till gymnasiet var valet givet: Elprogrammet med inrikt­ ning datorteknik. Ett val han inte ångrat en endaste gång under de

Nicklas Forsell trivs i rollen som karaktärsämneslärare på Etec där han sedan i somras håller i mekatronikkursen.

år som har passerat sedan han tog studenten. – Efter gymnasiet reste jag lite och gjorde även min militär­ tjänstgöring, berättar han. Men när allt det var avklarat så kände jag att det var dags att sätta mig i skolbänken igen. Då flyttade Nicklas till Linköping för att fördjupa sina kunskaper inom fysik och nano­vetenskap. – Den utbildningen innehåller en hel massa matte och fysik vilket självklart passade mig som handen i handske. Blev pappa Men när han var mitt i utbild­ ningen skedde något som fick hela Nicklas världsbild att ändras. – Ja, det föll sig så att jag blev pappa under min tid vid Linköpings universitet, säger han med ett

leende. Jag tog självklart mitt ansvar, flyttade hem och avslutade mina studier på distans. Inte nog med att han var pappa på hemmaplan, pluggade vidare med matematik och nano­ vetenskap. Dessutom passade han även på att ta ett extrajobb på Gamlebys gymnasium som matteoch fysiklärare. – Det blev ett evigt flängande under tiden, säger han. Jag var ena dagen i Linköping, andra dagen hemma med sonen och tredje dagen i Gamleby för att ­undervisa. Men det var kul och det var också där jag fastnade för det här med undervisning, jag trivs verkligen i den rollen. Det var också det intresset som till sist fick honom till Etec. – Det blev ett vikariat ledigt när jag var klar med mina egna studier och på den vägen är det, säger Nicklas och skrattar. Mekatronikkurs Ett vikariat gick över i ett annat och tiden gick. Nu i somras tillträdde han sin tjänst som karaktärsämneslärare och fick uppdraget att ta hand om ­mekatronikkursen. – Det är precis som det låter,

Vi erbjuder utbildningar inom transport och anläggningar över hela landet

UTBILDNING, TRANSPORT &

• Säkerhet på väg/ UTBILDNING, TRANSPORT & ANLÄGGNING a arbete på väg r är ba Detta kdel av • Grävmaskinutbildning å r b t en ar at d vi h a! a v • Heta arbeten ANLÄGGNING d erbju • Maskinförarutbildning • YBK 35 -timmars • Truckutbildning • Arbetsmiljöutbildningar • m.m.


21

ec! en mix mellan mekanik och elektronik, berättar den nyblivne 30-åringen. Det var också i samband med att han fick jobbet som lärare på Etec tanken med att börja bygga robotar föddes. – För mig var det ett perfekt sätt att låta eleverna använda sig av en rad olika ämnen för att på ett kul och lärorikt sätt lära sig mer och fastna för ämnena precis som jag gjorde en gång i tiden. Tolv robotar Nicklas Forsell slog sig ihop med en kollega och började planera inför robotbyggandet. – I första hand handlar det om förstaårseleverna som får ta tag i uppgiften, säger han. Men de får under resans gång god hjälp av våra tvåor och treor som bistår med CAD-ritningar till robotarna. Tanken är att det till slut ska bli tolv robotar som ska kommu­ nicera med varandra och utföra en del enklare uppgifter som i grund och botten kan liknas vid arbetet längs en line på en fabrik. – På det här sättet väver vi ihop ett antal olika ämnen till ett spännande och mycket populärt projektarbete, avslutar Nicklas.

Nicklas Forsell tar en robot till hjälp i undervisningen. Han jobbar som lärare i fysik, matematik och datorteknik.

Centralt i Oskarshamn • AC i flertalet rum • Unik Spa & Relax Frukost- & Kvällsbuffé, parkering och WiFi ingår

Spa

Hotell

Konferens

Tel. 0491-78 14 00 • hotellett@firsthotels.se • www.hotellettoskarshamn.se

Bar


22

Arbetsuppgifterna är varierande för Marcus Åström. Det blir alltifrån kabel­ dragning till installation av parabol.

Praktiken

guld värd för Marcus UTE I ARBETSLIVET. Redan i nian kom Marcus Åström på det. Han ville bli elektriker. Frågan var bara: inom vad? Perfekt att testa sina kunskaper på praktiken på Audio Video! FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT KRISTIN EKSTRAND

Alla gymnasieelever på Etec erbjuds 24 veckors praktik, varav 15 är obligatoriska. För Marcus Åström är praktiken guld värd – det är så han ska lista ut vilken sorts elektriker han ska bli. Där­ för blev praktiken på Audio Video i Oskarshamn, en av 110 butiker i samma kedja runt om i Sverige, något av en lyckoträff. – Här får jag dra kablar, sätta upp paraboler och antenner, installera högtalare och mycket annat. Det är tredje veckan just

nu och jag kan redan göra mycket själv! För mig är det viktigt att alltid ha något att göra, att få använda verktygen. Jag vill inte sitta still, säger han. Marcus Åström går andra året på El- och energiprogrammet på Etec. Redan i ettan var det tre veckors praktik. Något han spen­ derade på Dynamate vid Scania. – Jag testade på hur det är att jobba på industri. Nu testar jag data/nätverk. Nästa praktik tän­ ker jag vara på något elföretag, då

får jag prova på många olika sidor inom yrket. Mycket ”hands on” För Marcus Åström har redan bestämt sig vad han vill bli efter studenten: elektriker. Det visste han redan i nian. Den stora frågan är inom vilket område. Där spelar praktiken, eller det arbetsplats­ förlagda lärandet (APL) som det heter, en stor roll. På Etec går nämligen det teoretiska och det praktiska hand


23

Marcus Åström trivs som fisken i vattnet på sin praktik på Audio Video i Oskarshamn.

i hand. Inget av det fungerar ju utan varandra! Vem vill inte ha en elektriker som kan felsöka och åtgärda problemet med en gång? – I våra installationssalar på skolan får vi lära oss väldigt mycket ”hands on”. Jag hade inte kunnat trivas bättre på någon annan linje. I tvåan är det fem veckors praktik som gäller och Marcus Åström trivs som fisken i vattnet på Audio Video. Det blir uppdrag både hos privatpersoner och

”DET ÄR MYCKET KUND­ KONTAKT OCH JAG LÄR MIG NYA SAKER VARJE DAG.”

företag, allt övervakat av hand­ ledaren Mikael Ågren förstås. – Vi tar in minst en praktikant från Etec vid varje praktikperiod. De är fantastiskt duktiga och det underlättar att ha dem vid större jobb, säger han. Fikonspråk är bannlyst Eftersom arbetslivet är nytt för praktikanterna, följer alltid hand­ ledaren med ut till kunderna. På Audio Video brinner personalen för teknik i alla dess former.

Montörerna har genomgått alla utbildningar som krävs, från köpråd till installerat och klart. Allt tekniskt fikonspråk är bannlyst och fokus ligger på att kunderna ska känna sig trygga med att de får den bästa lösningen i hemmet. – Det är mycket kundkontakt och jag lär mig nya saker hela tiden, varje dag. Kan verkligen tänka mig att jobba med det här, säger Marcus Åström nöjt och drar en kabel i taket.

Kontor - Skolor - Förskolor - m.m. Med våra modulsystem löser vi vad du behöver. www.pamil.se

042-29 30 55


Samtliga Elajos drygt 600 montörer får nu en utbildning i elsäkerhet i samarbete med Etec.

Du behövs hos oss Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är viktiga och efterfrågade kompetenser hos oss i Södra Cell. Södra Cell är en av världens största leverantörer av pappersmassa. Vid bruken i Mönsterås, Mörrum och Värö sker hela processen från flisning av träden till kokning, blekning och torkning av massan. För att detta ska fungera behöver vi duktiga medarbetare inom många olika yrken. Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är några nyckelkompetenser vid våra fabriker. För att veta mer gå in på vår hemsida www.sodra.com/karriar

www. sodra.com/karriar


25

Gemensamt

säkerhetstänk KOMPETENSUTVECKLING. För Elajos vd Jonas Netterström är samarbetet med Etec en självklarhet. – Den kompetens som Etec besitter gagnar oss och vi väljer utan tvekan att samarbeta med dem nu när vi under 2015 och 2016 låter alla våra montörer genomgå kursen Elajo – Elsäkerhet. FOTO ELAJO, CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT JONAS FRYKMAN

Bertil Andersson och Paul Håkansson heter männen bakom den utbildning som nu ska få Elajos drygt 600 montörer att tänka säkert när det kommer till elinstallationer. – Självklart har de redan tidigare jobbat på ett säkert sätt och är otroligt kompetenta, menar Paul. Men med den här utbild­ ningen går vi ytterligare ett steg och ser till att alla tänker, agerar och jobbar på samma sätt. Pauls uppgift är att styra upp utveck­ ling och utbildning för Elajo och bygga en utbildningsplattform inom Etec som under lång tid ska kunna serva Elajo med både basutbildningar och olika specialist­kunskaper. – Parallellt med utbildningen uppför vi nu också en persondata­ bas för att följa våra medarbetare och på så sätt kunna erbjuda rätt vidareutbildningar och kompetens­ utveckling, berättar Paul. – Målet är att utveckla både medarbetare och Elajo. Kompetens­databasen hjälper oss även att snabbt hitta rätt kompetens för uppdrag hos kunder, oavsett var kunderna finns. Ett Elajo Utbildningen Elajo – Elsäkerhet är framtagen för Elajo för att deras kunder alltid ska få jobb

utförda av yrkeskunniga personer som i alla lägen tänker elsäkerhet. – Grunden för all kompetens och allt arbete inom Elajo El & Energiteknik är elsäkerhet, menar Jonas Netterström. Vårt budskap är ”vi arbetar säkert eller inte alls”. Resultatet av att alla våra berörda medarbetare nu får genomgå den här utbildningen blir att vi skapar ”Ett Elajo”, ett företag där alla tänker och agerar lika när det kommer till säkerhet. För Paul Håkansson har kollegan Bertil Andersson varit en ovär­ derlig hjälp i både framtagandet av kursmaterial och genom­ förandet av utbildningen. – Bertil har varit lärare i många år och är otroligt kunnig. Han är en stor tillgång för såväl mig, som Etec och Elajo. Effektivt Under två intensiva dagar, mellan 07:00 och 16:00, kommer nu över 600 montörer från Elajo drillas i säkerhetstänk av Paul och Bertil. – I de flesta andra fall skickas medarbetarna iväg på en endagars­ kurs då och då, berättar Paul. I det här fallet koncentrerar vi det till två späckade dagar och åker runt till de olika enheterna och håller utbildningen på plats. Effektivt och uppskattat! Inte nog med att dessa två

Paul Håkansson på Etec ligger tillsammans med kollegan Bertil Andersson bakom den uppskattade utbildningen.

kompakta och koncentrerade kursdagar är uppskattade bland deltagarna som alla känner nyttan och höjer sin kompetens, det genererar också utvecklings­ möjligheter inom det traditionella elinstallationsområdet. Det kan exempelvis vara uppdrag åt el­ anläggningsinnehavare att sköta de åtaganden som gällande regel­ verk kräver. Det är även viktigt att vi inför våra kunder visar att vi är duktiga på, och satsar på, ständig kompetensutveckling.


26

Yh-utbildningar så som den tvååriga automationsingenjörsutbildningen är något av Etecs kärnverksamhet, berättar Åke Petersson.

Segerviss inför framtiden NYA UTBILDNINGAR. Efter en kort frånvaro hoppas nu Åke Petersson och hans kollegor på Etec att skolans Yh-utbildning Automationsingenjör ska vara tillbaka tillsammans med utbildningarna Elkraftingenjör och Elkonstruktör till hösten 2016. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

Att Etec redan sedan tidigare är välkända för sina högklassiga utbildningar är det inget tvivel om. – Efter varje Yh-utbildning genomförs en kontroll av hur många studenter som hamnar i den bransch de utbildas till, b ­ erättar Åke Petersson. Snittet i l­andet ligger på 60 procent medan vi, när det gäller till exempel automations­ingenjörutbildningen, under flera år legat på 100 pro­ cent. Det talar sitt tydliga språk!

TEXT JONAS FRYKMAN

– Vi har ansökt om dessa utbild­ ningar och ser positivt på att vi får tummen upp av Yh-myndig­ heten nu i mitten av januari. Åke Petersson kom till Etec redan 2006. Där blev han kvar till 2010 när det var dags att röra lite på sig igen. – Under tiden har jag ­jobbat med energieffektivisering, säger Åke Petersson. Men när Etec ringde och ville ha tillbaka mig så kunde jag inte tacka nej, tillägger han och skrattar. Tre nya utbildningar Så sedan början av 2015 är Åke återigen ett välkänt ansikte i ­korridorerna på Etec. Hans arbete nu är att bland annat hålla

i skolans Yh-utbildningar och se till att allt flyter på. – Vi räknar med att starta tre stycken nya Yh-utbildningar hösten 2016, berättar han. Det handlar om den tvååriga Auto­ mationsingenjörsutbildningen för industri 4.0 samt två utbildningar på dryga året: Elkraftingenjör och Elkonstruktör. Talar sitt tydliga språk I dagsläget blir cirka 25 procent av landets alla ansökningar hos Yh-myndigheten godkända vilket Åke tycker kan kännas som lite av ett lotteri. – Men jag känner mig ganska segerviss och tror stenhårt på att vi ror hem det här!

”SNITTET I LANDET LIGGER PÅ 60 PROCENT MEDAN VI UNDER FLERA ÅR LEGAT PÅ 100 PROCENT.”

Utveckla medarbetare Något Åke efterlyser inför fram­ tiden är att de större företagen ser över utbildningsbehovet för sin egen personal. – Tanken är ju att företag ska kunna låta sina anställda gå de mer komprimerade utbild­ ningarna för Elkraftingenjörer och Elkonstruktörer och på så sätt utveckla sina medarbetare och ge dem en skjuts framåt i karriären. Det främjar ju både individen och företaget.


27

Glad åt full koll på ettorna LYHÖRD. På fritiden är det amerikanska bilar och rockmusik som gäller. På arbetstid har Gertz Gladh full koll på förstaårsstudenterna på Etecs Yh-utbildning. Automationsingenjörer och hydraulik­ tekniker fyller den 42-årige basisten och gitarristens vardag. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT JONAS FRYKMAN

Gertz är född och uppvuxen i Mörlunda och har under många år jobbat inom industrin med felsökning och reparationer som specialitet. Att han landade på Etecs Yh-utbildning som lärare ansvarig för ettorna var egentligen en tillfällighet. – Jag såg en annons i tidningen och blev intresserad, berättar Gertz. När jag väl kom hit på besök kände jag direkt att det var här jag ville jobba. Turligt nog så blev det så och jag trivs verkligen utomordentligt bra! Stor spridning Att undervisa förstaårsstudenter i en Yh-utbildning kan vara ganska speciellt, tycker Gertz.

Gertz Gladh såg en annons i tidningen, en kort tid senare var han anställd på Etec som lärare.

– Hit kommer elever i olika åldrar med olika bakgrund, säger Gertz. En del kommer direkt från gymnasiet och en del har varit ute i arbetslivet ett tag. Det betyder en ganska stor spridning på både åldrar och förkunskaper vilket gör att jag som lärare måste vara lyhörd, vänta in och hålla en bra takt så att alla kan hänga med. Men det brukar ordna sig efter ett par månader! Gott om jobb Det första året på Etecs Yhutbildning går blivande automa­ tionsingenjörer och hydraulik­ tekniker sida vid sida, det är först år två som de går vidare åt var sitt håll.

”JAG SOM LÄRARE MÅSTE VARA LYHÖRD, VÄNTA IN OCH HÅLLA EN BRA TAKT.”

– Automationsingenjörsutbild­ ningen är på två år och hydrau­ likteknikerna går tre terminer, berättar Gertz Gladh. Gemensamt för de båda är att de har en hel del praktik under sin tid här, så kallad LIA som betyder Lärande i arbete. Anställningsbarheten hög Skolan tillhandahåller en hel del praktikplatser på lokala företag men det händer även att studen­ terna själva ordnar sin plats. – För automationsingenjörerna brukar den sista LIA-perioden ofta övergå i en anställning så det är ingen lögn att anställningbar­ heten efter studier på Etec är hög, avslutar Gertz.


29

Johan Petersson, ansvarig på Etec för uppdragsutbildningar inom automation, är stolt över samarbetet med alla företag.

Först i världen VÄRLDSLEDANDE. Den industriella revolutionen ligger ett antal år bakåt i tiden. Men nu sker det faktiskt en ny revolution, en högteknologisk revolution där Etecs uppdragsutbildningar ligger i framkant. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST TEXT JONAS FRYKMAN

– Vi har jobbat hårt för att hänga med i utvecklingen och satsat både pengar och arbetstimmar på att få till stånd en utbildning som gör våra samarbetspartners redo för Industri 4.0, menar Johan Petersson som är ansvarig för uppdragsutbildningar inom automation. Starka samarbetspartners Att lilla Oskarshamn kan ta fram unika och världsledande utbild­ ningar är mycket tack vare starka samarbetspartners. Att Scania,

OKG, Press Kogyo och andra aktörer finns så nära gör arbetet med uppdragsutbildningarna så mycket bättre. – Vårt samarbete med närings­ livet är oslagbart, menar Johan Petersson. Vi har genom åren knutit ovärderliga kontakter och har ett tätt samarbete med våra lokala företag. Utbildningstänk & kompetens Att Etec som första skola i världen nu har kunnat erbjuda en utbildning i Siemens nya auto­ mationsplattform S7-1500F och TIA Portal är mycket tack vare Scanias nya karossfabrik. – Den nya tekniken ställer nya krav på både produktionspersonal och tekniker, berättar Johan. Etecs utbildningstänk och vår kompetens möter upp dessa krav och vi hoppas det i längden kan gagna hela vår region. Att Etecs engagemang och

utbildningar är uppskattade av de lokala företagen råder det inget tvivel om. – Snabba omställningar ute i industrin kräver en lärande organisation som snabbt möter upp mot de nya kraven, menar Scanias Fredrik Svensson. Där ligger Etecs uppdragsutbildningar i framkant och det är därför vi väljer dem. Det pratas i dag en hel del om vikten att automatisera tillverk­ ningsindustrin för att på så sätt behålla företagen på hemmaplan. – Självklart är det av vikt även för oss att behålla tillverknings­ industrin i Oskarshamn så att de inte väljer att flytta på sig, menar Johan Petersson. Därför vill vi ha en röd tråd i vårt arbete som sträcker sig från vårt gymnasium vidare genom Yh-utbildningen till våra uppdragsutbildningar. På så sätt skapar vi möjligheter inför framtiden!

”VÅRT SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET ÄR OSLAGBART.”


30

Scania i skolbänken

–inför teknikskifte

TEKNIKSPRÅNG. Scanias miljardsatsning för högre produktions– kapacitet i Oskarshamn är den världsledande lastbilstillverkarens största anläggningsinvestering under hela 2000–talet. Med ett tekniskt paradigmskifte följer även en rekordstor utbildningsinsats och kompetenshöjning av samtliga medarbetare. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT ANDREAS HULT

I spetsen för Scanias satsningar tronar en helt ny och helautoma­ tiserad karossverkstad. Enkelt uttryckt en fabriksyta stor som en fotbollsplan, fylld med robotar. Utbildningsinsatsen har varit massiv. Det gröna blocket, grundpaketet, har både varit lika omfattande som obligatoriskt för samtliga medarbetare. – Vi har lärt oss grunderna i till exempel robotprogrammering, PLC, el och pneumatik. I princip har det handlat om ett helt år i skolbänken, men inte bokstavligt talat då vi hela tiden verkligen

”GRYMMA LÄRARE, MED EN BRA KÄNSLA FÖR ATT KUNNA FÖRKLARA PÅ OLIKA SÄTT.”

har varvat teori med praktik, säger operatören Joakim Allard som efter 13 år på Scania snart ska ta steget in i en helt ny värld. Grymma Etec-lärare Delar av utbildningspaketet, framförallt inom automations­ området, har Scania valt att köpa in från just Etec. – Grymma lärare, med en bra känsla för att kunna förklara på olika sätt. Vi har ju alla olika bak­ grunder och kunskapsnivåer, men de fick verkligen med alla på tåget. En av de bättre utbildningar jag

Scanias nya karossverkstad är helautomatiserad, med det senaste och mest användarvänliga gränssnittet för Joakim Allard och hans operatörskollegor i Oskarshamn.

har gått under mina år på Scania, berömmer Joakim Allard. Hög upptid avgörande Med teknikskiftet och den höga automatiseringsgraden följer också ett helt nytt arbetssätt och nya utmaningar. – I den gamla anläggningen laddar vi fixturer och punkt­ svetsar detaljer manuellt. I nya kaross sköter robotarna allt, vilket framför allt innebär ett enormt ergonomiskt lyft för oss operatörer. Vad ska ni göra i stället? – För min del blir det en roll som lineskötare, att fylla på och ladda förbrukningsmaterial och se till att hela tiden hålla produktionsprocessen i gång utan störningar. Precis som på en fotbollsplan bygger slutresultatet på ett ­mycket gott samarbete. I den nya karossverkstaden suddas gränserna mellan produktion och underhåll ut, då funktionerna smälter samman i små samman­ svetsade team. – Mycket handlar om förebyg­ gande underhåll, att hela tiden hålla utrustningen och anlägg­ ningen i nyskick. Det gäller att vara lyhörd. I framtiden kommer


31

nyckeln till framgång att handla om hur vi tillsammans ställer av problem på ett effektivt sätt. Teknikutbildning säkert kort Elisabeth Hedström är ansvarig för kompetensutveckling på Scania Oskarshamn och kommenterar de kommande utmaningarna: – Det ställs en högre kravbild på alla som går in i den nya kaross­verkstaden för att bygga världens bästa lastbilshytt. För att nå resultatet måste vi fortsätta att kompetensutveckla i alla led, inte bara i teknikfrågor utan även vår syn på ledarskap och hur vi tar människor. Varje medarbetare är unik, med en egen utbildningsplan. På det gröna blocket staplas även en rad påbyggnadsutbildningar med specialistkompetens. – Det blir helt enkelt ännu viktigare att se varje medarbetare som en resurs, och fullt ut utnyttja allas potential och kunskaper för att tillsammans lösa uppgiften. – Att välja en teknisk utbildning på gymnasie- eller Yh-nivå kommer samtidigt att vara ett säkert kort och en perfekt grund att stå på om man tänker sig en framtida karriär här på Scania, samman­ fattar Elisabeth Hedström.

Joakim Allard var en av de allra första operatörerna som tog plats i Scanias Pilotteam, pionjärerna som blir först in i den nya karossverkstaden. Här håller han på med robotprogrammering i Scanias egen Basic Skills-träningscell.


32

Trots att Andreas Havdelin inte börjat på Söders Maskinservice ännu, har han redan fått ansvar för en testrigg för hydraulventiler på OKG.

Lovad jobb efter examen PÅBÖRJAD KARRIÄR. Trots att han ännu inte är färdig med sin utbildning är Andreas Havdelin, 20, redan väl bekant med Söders Maskinservice. Här har han gjort gymnasiepraktik, feriejobbat och Yh-praktiserat – och dessutom fått ansvar för ett projekt på OKG. – Han är en duktig kille, säger Söders vd Mats Söder och fortsätter: Andreas anställer vi direkt efter skolan. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT TORE LUND

Andreas Havdelin är van vid att klara sig själv. Han kommer från södra Gotland, men drog till fastlandet redan som 15-åring när han började på Oscarsgymnasiet. Provat på det mesta För Mats Söder är Andreas Havdelin ett praktexempel på hur han vill att utbytet med Etec och Yh-utbildningen där ska fungera. – Man kan säga att det var jag som startade just den här utbildningen på Etec, säger den färgstarke oskarshamnsprofilen, som bland annat var ordförande i IK Oskarshamn under sex år och

i dag sitter i ledningsgruppen för utbildningen. – Jag var lite arg över att jag inte kunde hitta personal med rätt kompetens. Men skolan har varit mycket lyhörd och i dag är jag mycket nöjd med hur det ser ut. Under sina perioder på Söders har Andreas Havdelin provat på det mesta. Han har reparerat cylindrar och andra hydraulik­ komponenter, han har varit med om att installera ett aggregat på Cementa på Gotland och han har arbetat med programmering. – Det har varit lärorikt och mycket varierat, säger Andreas, som vid sidan av jobbet spelar

”JAG FÅR BRA STÖTTNING BÅDE PÅ ARBETSPLATSEN OCH FRÅN SKOLAN.”

hockey i IKO:s J20-lag. Så här under slutet av praktik och utbildning är det fullt fokus för Andreas på det projektarbete han är ansvarig för, att ta fram en testrigg för hydraulventiler på kärnkraftverket OKG. – Det var faktiskt Mats Söders idé att jag skulle göra just detta. Kul att han tror på mig! Det har väl varit lite större än jag tänkt mig, jag hade ju aldrig byggt ett hydraulaggregat tidigare till exempel. Men jag får bra stött­ ning både på arbetsplatsen och från skolan. Det ska nog gå bra. Duktig hydraultekniker I projektarbetet deltar Andreas i hela kedjan; konstruktion, anskaffning av komponenter, programmering, färdigställande av riggen och driftsättning. – Kombinationen mellan skolan och det Andreas får lära sig här, kommer att ge oss en komplett och väldigt duktig hydraul­ tekniker, säger Mats Söder.


Vi välkomnar Dig till mänskliga möten, samtal och dialog ALLMÄNNA KURSER

Grundskolenivå/Gymnasienivå – behörighetsgivande Seniorkursen – halvtid. Ämnen som utvecklar Vändpunkten – för vuxna med förvärvade hjärnskador

MUSIKLINJEN

Klassisk – bl.a. piano, sång, gitarr, flöjt Afro – piano, sång, elgitarr, bas, trummor, blåsinstrument Stråkmusik i samarbete med Camerata Nordica Komposition – för den som vill skriva egen musik Pianotekniker – 2-årig yrkesutbildning

KYRKOMUSIKERUTBILDNING

Utbildning som leder fram till Kantorsexamen, även på distans. Förberedande Kyrkomusikerutbildning

KYRKANS GRUNDKURS

AXEL MUNTHES KONFERENSCENTER RESTAURANG – CATERING- VANDRARHEM

www.oskarshamnsfolkhogskola.se • 0491-76 81 00

OSKARSHAMN ÄR en plats med livskvalitet för alla. Barnen går i skolor och förskolor som är trygga och lugna och vi tar god hand om våra kommuninvånare. Här finns över 180 föreningar och det som behövs för en aktiv fritid.

OCH DET händer saker! En ny reseterminal byggs och ett nytt bostadsområde ska växa fram i inre hamnen. Men det finns så mycket mer. Läs om allt som händer på www.oskarshamn.se


34

Kärnkraften

lockade Susanna FULLT UPP. Susanna Klingstedt, 29, hade en vision om att bli professionell hoppryttare, men insåg så småningom att det riktiga drömyrket fanns på OKG, som automationsingenjör. FOTO OKG

”I PRINCIP GICK JAG DIREKT FRÅN SKOLBÄNKEN TILL OKG.”

TEXT TORE LUND

– Med facit i hand borde jag att valt något med teknisk inriktning redan från början, säger 29-åringen. Att reaktorerna O1 och O2 nu ska stängas, innebär inte att hon känner någon oro för framtiden. Gjorde slag i saken Hästtjejen Susanna sadlade (!) om för bara ett par år sedan. När hon studerade till automations­ ingenjör på Etec var hon näst äldst i klassen, men hon menar att hennes tidigare erfarenheter också innebar att hon var väldigt

MER ATTRAKTIV MED EXKLUSIV SKANDINAVISK DESIGN

motiverad och målmedveten när hon påbörjade utbildningen. – Jag hade ju sysslat med häs­ tar och naturbruk, berättar hon. Men också provat på hemtjänsten och arbetat som skyddsvakt på OKG. Till slut kände jag ändå att det var dags att göra något av mitt liv. Susanna – som är hemma­ hörande i Ishult, fyra mil utanför Oskarshamn, åt Vimmerby-­hållet – har hittills inte ångrat sitt yrkesval ett enda ögonblick. – Jag slutade på Etec i maj

och i princip gick jag direkt från skolbänken till OKG, det var väl en helg emellan bara… En problemlösare På OKG Underhåll är hon med under hela processen när en arbetsuppgift ska utföras. Från planering via genomförande till den efterföljande dokumentationen. – Sedan handlar det också mycket om kalibrering av instru­ ment och förebyggande underhåll, det gäller att ha en beredskap och fixa annalkande problem innan

Vi är experter på helhetslösningar för arbetsplatsen. Tack vare starka varumärken som Kinnarps, Materia, Skandiform och NC kan vi erbjuda marknadens bredaste sortiment när det gäller exklusiv skandinavisk design. Att arbetsgivare som vill höja sin attraktionskraft vänder sig till oss på Kinnarps Interior, är därför inte så konstigt. När kommer du? kinnarpsinterior.se

Kinnarps Interior Kalmar Tel. 0480-476060 Mail. info.sydost@kinnarpsinterior.se


35

Hästtjejen Susanna Klingstedt stormtrivs på OKG där hon fick jobb direkt efter examen från automationsingenjörsutbildningen på Etec.

de helt plötsligt dyker upp. Ett orosmoln på OKG-himlen är annars det beslut om stäng­ ning av O1 och O2 som fattades av ägaren Eon i oktober. – Att ettan skulle avvecklas har vi varit förberedda på sedan en lång tid tillbaka, säger Roger Karlsson, kompetenssamordnare på OKG. – Tvåan var däremot mer över­ raskande. Vad innebär det här beslutet? – Det betyder att det blir stora förändringar på sikt. Men

”PÅ LÄNGRE SIKT KOMMER VI ATT BEHÖVA FOLK, INGEN TVEKAN OM DET.”

samtidigt kommer OKG under överskådlig tid vara en bety­ dande arbetsgivare i regionen. Att stänga en reaktor är ju inte bara att vrida om en nyckel, det kommer att krävas underhåll och omfattande arbeten under många år framöver. Hur blir det med nyrekrytering av personal? – På längre sikt kommer vi att behöva folk, ingen tvekan om det. Och vi kommer fortsättningsvis, precis som i dag, att prioritera samarbetet med Etec, som vi har

väldigt goda erfarenheter av. Susanna Klingstedt tror inte heller att reaktorstängningarna, varken på kort eller längre sikt, kommer att påverka hennes arbete. – Här finns att göra, tro mig! Annars har du ju hästarna att falla tillbaka på? – Så är det ju, haha! I dag har jag tre hästar och tävlar på lite lägre nivå. Man kan säga att livet cirkulerar kring jobbet och hästarna helt och hållet. Och så hoppas jag det ska fortsätta i många år.


Smart ,s äk e ro chh ål l bar t il l ve rk ning. Bra för dig. Bra för vår jo rd. Ie n värl d av mins k andere s urs e ro c hök ad k o nk urre ns -är vik t e n av at tut ve c k l as äk ra o c hh ål l bara t il l ve rk nings pro c e s s e rk rit is k .P åR o c k we l lAut o mat io n,f o k us e rar vi våra re s urs e r på at tgöra jus tde t t a.O c h re s urs e rh ar vi.Me de no ms ät t ning på 6mil jarde rU SDo c h2 20 0 0ans t äl l da,k an vi l e ve re ra l ös ningar o c h pro duk t e r ino m indus t rie l laut o mat io no c hinf o rmat io nt il lk unde r i me r än 80l ände r runto m i värl de n.Vi vil l göra våra k unde re ne rgie f f e k t iva,h ål l bara,s äk ra o c hme rk o nk urre ns k raf t iga! D e tär bra f ör dig.O c hbra f ör vår jo rd.

F ör me r inf oo ms mart ,s äk e ro c hh ål l bar t il l ve rk ning, be s ök :

www.ro ck we l l aut o mat io n.s e Co py righ t©2 0 15R o c k we l lAut o mat io n,I nc . Al lR igh t sR e s e rve d.

AD2 0 1314 U S

Välkommen till Nova I samverkan med universitet och högskolor, näringsliv och offentliga aktörer bedriver vi utbildning, forskning och affärsutveckling med målet en stark utveckling i regionen!

Hösten 2016 startar vi bland annat utbildningarna: • Produktionstekniker 250 YH-poäng • Drifttekniker, kraft- och processindustri 400 YH-poäng • Sjuksköterskeprogrammet 180 hp (i samarbete med Linnéuniversitetet) Hela vårt utbud presenteras den 1 februari 2016 på: www.oskarshamn.se/nova Följ oss på FB och/eller Instagram @novaoskarshamn

Telefon: 0491-882 97 E-post: nova@oskarshamn.se


37

Etecveteranen Fredrik – en skönspelande ingenjör PASSIONERAD. Fredrik Nickel är en Etecveteran. Han gick ut med första kullen 2008 och har sedan dess gjort en ovanlig karriärresa. – I dag är det jag som blivit lite av en mentor när det gäller vissa delar av arbetet, säger den utflyttade oskarshamns­ killen, som vid sidan av jobbet är passionerad gitarrist. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST TEXT TORE LUND

Man skulle kunna säga att 29-årige Nickel vet vad det handlar om. – Fredrik har gjort en häftig resa, menar Anders Kallin på Start-Ups huvudkontor. Han är ju tekniker i botten, kan basen, kan skruva, men har sedan tagit det ena steget efter det andra och är i dag en fullfjädrad automations­ ingenjör. – Han kan hela kedjan, från programmering till installation, driftsättning och trimning. Får vi sådana killar från Etec varje år, är det bara att lyfta på hatten. Efter sin utbildning på Etec job­ bade Fredrik Nickel en period på OKG, i första hand med underhåll. Säkerheten allt viktigare Sedan 2011 har han varit på Start-Up och utgått från kontoret i Stockholm, fick både huvud­ staden och Mälardalen som arbetsområde. Han jobbade först med instrumentunderhåll, halkade sedermera in på styrsystem och programmering och är i dag med genom hela processen när det gäller installationer av ABB 800 xA-systemet. – Det handlar både om styr­ systemet och säkerhetssystemet, säger Fredrik. Säkerheten har bli­ vit allt viktigare, kraven tuffare

Fredrik Nickel började som tekniker och är numera fullfjädrad automationsingenjör på Start-Up.

och jag tycker det är bra för vi vill ju inte att någon ska råka illa ut där ute. 08:a sedan 2012 Start-Up har i dag ett 60-tal anställda i Stockholm, Västerås, Örebro, Malmö, Norrköping, Göteborg och Mönsterås och är en viktig konsultpartner för energi­ branschen inom automation, power och process. – Jag börjar allt mer känna mig som en stockholmare, säger Fredrik. Jag har bott här sedan 2012 och är glad att jag fick jobb på ett företag som erbjuder de här möjligheterna för mig.

”ETEC GAV MIG GRUNDEN! START-UP GAV MIG MÖJLIGHETERNA ATT UTVECKLAS.”

– Etec gav mig grunden! StartUp gav mig möjligheterna att utvecklas, säger han. I Stockholm ges också fler möjligheter för Fredrik att gå all in på sitt stora intresse vid sidan av jobbet – rockmusiken och de älskade gitarr­erna. – Utbudet är lite häftigare här än i Oskarshamn, skrattar han. Jag såg Joe Bonamassa nyss och tar själv varje chans att lira på nån av mina sex gitarrer. Vilken är favoriten? – Det är två. En Gibson Les Paul Standard och en Fender Stratocaster, jag kan inte välja mellan dem…


38

Fabriken med reservkraft DRÖMJOBBET. – På helgen längtar jag till måndagen, då får jag gå till jobbet! Tobias Ohlsson, som läst på Etec, är helnöjd efter ett år som anställd på batterifabriken Saft i Oskarshamn. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT KRISTIN EKSTRAND

Det är många som jobbar på Saft, närmare 550 personer. Faktum är att Saft finns över hela världen, i 19 länder. Fabriken i Oskarshamn är den största. – Nästa år firar vi 100 år här i Oskarshamn. Huset byggdes nämligen 1916, så nu förbereder vi oss för ett ordentligt jubileums­ firande, säger Frida Delmeby-­ Hagsér, personalchef på Saft. Löser elproblem En av alla som jobbar här är 30-åriga Tobias Ohlsson. Han valde att läsa till automationsingenjör

Jerry Gottfridsson och Frida Delmeby-­ Hagsér på Saft välkomnar elever och studenter från Etec att söka jobb här.

på Etecs yrkeshögskola, efter jobb på bland annat olje­riggar och norska fartyg. Direkt efter examen blev han anställd på Saft. – Jag trivs jättebra! Håller på både med PLC-programmering och löser vanliga elproblem ute i fabriken. En vanlig arbetsuppgift är att felsöka på maskinerna när något strular. Vi har ett rullande schema med beredskapsveckor, då gäller det att vara redo att rycka in när som helst, säger han. Går inte att tröttna Det är första gången Tobias Ohlsson jobbar på industri och han lär sig nya saker varje dag. På fabriks­ golvet jobbar alla i team och får ta ett eget ansvar. – Det är kul att vara på jobbet! Eftersom det är så varierande arbetsuppgifter, går det inte att tröttna. Jag har verkligen hittat min plats i livet. Saft har anställt flera från Etec genom åren och det finns alltid ett behov av att ladda med kompetens, i och med en allt högre grad automatisering. – Vi går mot ett rekordår omsättningsmässigt, så visst finns det tillväxt i företaget! Etecs utbildningar är lyckosamma för oss, säger Frida Delmeby-Hagsér. Öppet dygnet runt En pigg och stabil 100-åring med andra ord och en arbetsgivare att räkna med i framtiden. Att deras batterier är reservkraft till exempelvis sjukhus och flygplan gör inte saken mindre häftig. – Vi är i gång 24 timmar om dygnet, alla dagar på året, så vi kommer alltid behöva arbetskraft, avslutar Frida Delmeby-Hagsér.

Tobias Ohlsson läste till automationsingenjör på Etec och fick drömjobbet på batterifabriken Saft i Oskarshamn.


Din samarbetspartner i alla led

Industri & Automation El- och installationsteknik www.kltkonsult.se

Växjö • Kalmar • Kristianstad • Västervik

DRIVUTRUSTNINGAR DU KAN LITA På! • Elmotorer 0,1–10000 kW • Specialtillverkade elmotorer • Frekvensomriktare • Servomotorer

• PLC och HMI-skärmar • Transmissioner • Komponentmaterial • Idrifttagning och service

Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla, Tel 0499-271 00 www.bevi.se


40

Spännande praktik. Etecstudenterna Vedad Homovic och Pavel Karpeikin får tillsammans med Press Kogyos tekniker från moderbolaget i Japan vara med om att bygga upp, installera och programmera en helt ny, helautomatiserad robotcell.

Press Kogyo bygger en helt ny robotcell ROBOTTÄTT. Multinationella Press Kogyo levererar detaljer till fordons­industrin över hela världen. I Oskarshamnsverkstaden med 165 anställda installeras just nu en helautomatiserad robotcell. De båda Etecstudenterna Vedad Homovic och Pavel Karpeikin har förstås ett finger med i spelet. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST TEXT ANDREAS HULT

Inte mindre än sex svetsrobotar och tre hanteringsrobotar av senaste snitt ingår i den nya cellen. Förutom att kraftigt höja automationsgraden, kommer de också att sysselsätta underhålls­ personal och tekniker för en lång tid framöver. – Vi har alltid ett stort rekryteringsbehov av välutbildad

personal inom automation, hydraulik och el/mek, säger underhållschef Peter Linnér. Det bästa av två världar Företagets anställde operatör Vedad Homovic kombinerar samtidigt det allra bästa av två världar. På förmiddagarna studerar han på Etec och nu i maj tar han examen som färdig automations­ ingenjör. På eftermiddagarna jobbar han på Press Kogyo och alla LIA-praktikperioder görs förstås också på ”hemmaplan”. – Utrustningen och lärarna är det som lyfter skolan allra mest. Utbildningen är verkligen anpassad till verklighetens nivå på teknik och kompetens, jag lär mig nya saker hela tiden som jag genast har nytta av på jobbet. Vad är det bästa med att jobba på Press Kogyo då? – Företagets vilja att hela tiden utvecklas och gå framåt, Press Kogyo satsar oerhört mycket på

utbildning och skolning, jag är bara ett av alla exempel. Det är jättemånga av mina kollegor som har pluggat uppdragsutbildningar i produktionsteknik på Etec.

”DET BÄSTA MED PRESS KOGYO ÄR VILJAN ATT UTVECKLAS.”

Ett omväxlande drömjobb Pavel Karpeikin läser också samma utbildning på Etec, men är inte anställd av Press Kogyo. Än, bör förstås tilläggas. – Det bästa med att jobba i en riktig underhållsorganisation är att nya saker händer varje dag, det blir aldrig långtråkigt – speciellt inte om man som jag älskar problemlösning. För Pavel Karpeikin var det därför självklart att bygga på med automationsingenjören på Etec. – Väldigt bra tajming med praktiken här på Press Kogyo också. Riktigt häftigt att få vara med om att installera en helt ny robotcell, det här är verkligen en arbetsplats jag kan tänka mig i framtiden.


41

Rookie på SKB-praktik har redan hittat målet SUCCÉDEBUTANT. Alexander Konradsson är rookie på Etecs hydraulikutbildning – men är ändå redan helt säker på att han hamnat rätt. Han gör under hösten/vintern 2015 sin första praktikperiod och den sker på SKB, Svensk Kärnbränslehantering, i Oskarshamn. – Skulle jag få jobb här efter utbildningen vore det helt fantastiskt, säger 20-årige Alexander. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

TEXT TORE LUND

På fritiden handlar det mesta om sport för Alexander Konradsson från Oskarshamn. Han följer det mesta på tv och på nätet, spelar själv fotboll i division 6-laget Rödsle BK, som 2015 slutade på femte plats i tabellen. – Vi var en bit efter topplagen, skrattar Alexander. Men det ska bli bättre nästa säsong. Bara gott att säga Men tankarna på det framtida yrkeslivet finns där så klart också. Han läser just nu första terminen på Etecs hydraulik­ utbildning (Yh) och gör sin första praktikperiod på SKB. – Hittills har jag bara gott att

säga om utbildningen, säger Alexander. Det är bra tempo, väldigt lite spilltid och fokus på det som är viktigt. Lärarna är bra och stöttande. Brett och varierat Utbildningen pågår under ett och ett halvt år och innehåller sammanlagt tre längre praktik­ perioder. Om ett år är Alexander Konradsson klar på Etec och flyg­ färdig för ett spännande yrkesliv. På SKB har han hamnat på underhållsavdelningen, mycket av arbetet handlar om kontroller, felsökning och reparation. – Det är brett och varierat, den ena dagen är inte den andra lik

och det passar mig väldigt bra. Säkerheten är viktig, eller hur? – Ja, allt tar ju lite längre tid eftersom säkerheten sätts i första rummet hela tiden. Men det är bra att det är prio på det, man kan ju aldrig slarva när det handlar om hantering av kärnbränsle. Du är klar med utbildningen till julen 2016, vad vill du göra efter det? – Jag trivs ju väldigt bra här på SKB. Det vore jätteroligt om jag fick jobb här. Måna om Etec Jenny Rees på SKB:s enhet för mervärden och samhällsfrågor, menar att det är viktigt för dem att få tillgång till duktig och ­kompetent personal. – Vi är måna om att Etec har bra utbildning, säger hon. För dem är det viktigt att ligga i framkant, att deras utbildningar leder till arbete, för oss handlar det om att lösa våra rekryterings­ behov med hjälp av dem. Det är win-win och vi är mycket nöjda med samarbetet.

”DET ÄR BRETT OCH VARIERAT, DEN ENA DAGEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK.”

Alexander Konradsson på Etecs hydraulikutbildning känner att han hittat rätt på SKB, redan under sin första praktikperiod.


Vi täcker hela ert samlade behov av tjänster inom el och automation. Pronecta har lång erfarenhet av: • • • •

Projektledning Elkonstruktion Programmering PLC Programmering SCADA och DCS

• • •

Instrumentering Idrifttagning Kontroller och besiktningar

Kalmar: Kaggensgatan 7, 392 32 Kalmar, Tel: 0480-70 73 90 | Västervik: Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Tel: 0490-58 16 90 | www.pronecta.se

Industriell automation Vi får anläggningar att utföra stordåd, öka produktionen och minska energiåtgången.

schneider-electric.se

Hos oss finns teknologin för att styra enkla maskiner upp till komplexa processapplikationer inom både industri, infrastruktur och fastigheter.


43

Luftburen skyttesoldat skolade om sig på Etec NY FRAMTID. Max Skedebäck, 28, är yrkesmilitären som sadlade om, gick på Etec och hamnade efter det som automationsingenjör på ÅF. – Jag bildade familj och ville vara hemma mer med sambon och barnen, säger 28-åringen. Jag har inte ångrat mig det minsta att jag hoppade av från försvaret, ÅF är toppen och erbjuder många utvecklingsmöjligheter. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

Magnus Axelsson är sektions­ chef på ÅF i Oskarshamn och han är mycket nöjd med de praktikanter och nyutexaminerade studenter som kommer till honom från Etec. – Vi har varit med sedan star­ ten och kan påverka utbildningen så att eleverna blir anställnings­ bara direkt efter utbildningen, vilket är väldigt bra, säger han med eftertryck.

TEXT TORE LUND

Hemma i bostaden i ­Oskarshamn är det numera fullt upp för Max med den treårige sonen och ­dottern på åtta månader. – Jag trivdes på K3 i Karls­ borg, säger Max. Jag var där i fyra år och gjorde dessutom fyra vändor i Afghanistan, men när familjen började växa var det dags att kliva av. Mycket praktiskt arbete För två och ett halvt år sedan påbörjade Max automations­ ingenjörsutbildningen på Etec.

Han var färdig i maj i år och gick nästan direkt till en tjänst på ÅF. – Jag tycker skolan var bra, mycket praktiskt arbete och väl­ digt intressant att lära sig allt om automation och programmering. Variationsrikt – På ÅF har jag mest jobbat i olika projekt mot Scania, mycket med PLC-programmering. Jag tycker jobbet är roligt och variations­ rikt och ÅF är så stort att jag ser många olika tänkbara karriär­ vägar i framtiden.

”JAG TRIVDES PÅ K3 I KARLSBORG OCH GJORDE DESS­ UTOM FYRA VÄNDOR I AFGHANI­ STAN.”

Ett gott rykte ÅF, som är ett av Sveriges största teknikkonsultbolag med cirka 7 500 anställda, kan erbjuda arbeten i en rad olika yrkesroller – konstruktionsingenjörer, system­utvecklare och automa­ tionsingenjörer till exempel. – Vi är breda och har breda behov, säger Magnus Axelsson. Etec har ett gott rykte och svarar väl mot den kravbild vi har på teknisk utbildning.

Max Skedebäck om sitt nya yrkesval: – Att vara luftburen skyttesoldat var roligt, men automation och ÅF är min framtid.


Välkommen

TILL OSKARSHAMNS

1 280 000 75

distribuerade tidningar

Filmuppdrag

11 Logotypdesign & Grafiska profiler

1Layoutade 389 tidningssidor

1 808 Producerade annonser

598 Ledspotar

22

Webbcase

18

PR-uppdrag

1 836 Tidningsbilder

23 Rollups & Vepor

52 trycksaker

största mediahus

Mångfald, flexibilitet,kreativitet och en stor portion redaktionell kompetens. Under 2015 är det bevisat att en bra kommunikationsbyrå mår bra av att kryddas med filmproduktion och strategiskt lokalt marknadstänk. Tack alla ni kunder som har gett oss förtroendet. Och hoppas att samarbetet blir ännu mer givande under 2016.

En del av KrePart

En del av KrePart

www.krepart.se


45

Attraktiv granne SATSNING. Etec får inom kort en ny, spännande granne. En stor handelsplats med flera butiker byggs alldeles intill. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST TEXT KRISTIN EKSTRAND

”EN STOR GREJ ÄR DET NYA HANDELSOMRÅDET PÅ KVARTERET SNICKERIET.”

Det händer mycket i Oskars­ hamn. Så mycket att det är svårt att hålla koll på precis allt. Jan Hardebrant, vd för Attraktiva Oskarshamn som jobbar just för att göra Oskarshamn attraktivt både för invånare och framtida invånare, berättar att det är en hel del intressant på gång de närmsta åren. Ny biostad – En stor grej är det nya handels­ området på kvarteret Snickeriet vid McDonald’s och Etec. Hur många och vilka butiker det blir är upp till exploatören, men det är helt klart på gång och mycket pekar på att det sker 2016. Med en ny handelsplats som

granne och dessutom bara en kort promenad till mataffären, gatukök och sedan även centrum, är skolan perfekt placerad. Det finns mycket att göra på lunch­ rasten eller efter skoltid. I centrum står till exempel en helt ny biostad klar efter ett års byggnation. Tre hypermoderna salonger med det bästa ljudet som finns på marknaden. Men utvecklingen av Oskars­ hamn centrum stannar inte där. Också på bostadssidan händer det väldigt mycket. Positiv kedja Bland annat ska det k ­ ommunala­ bolaget Byggebo bygga ett stort, supermodernt hus med nya lägenheter, hälsocentral och tandläkare, mitt i stan, med start hösten 2016. Även bostadsbolaget Kuststaden planerar att bygga nya lägenheter längs Slottsgatan. Icke att förglömma är den stora satsningen på inre hamnen, med byggstart av flera hundra lägen­ heter 2017.

– Det är en väldigt positiv kedja som satts igång. Det har inte byggts bostäder i någon större omfattning här på över 15 år och det finns ett stort behov, berättar Jan Hardebrant. Oskarshamn är med andra ord en stad som växer. Även invånar­ antalet blir högre. Faktum är att Oskarshamn har de högsta befolkningstalen sedan år 2000. För 2015 pekar siffrorna på en befolkningstillväxt med minst 150 personer. Lockar nya invånare Att det lokala företaget Elajo har en egen skola som blivit navet för teknisk utbildning i regionen, är förstås ett rejält plus i kanten för en stad som Oskarshamn. Mycket på grund av att det finns ett stort behov på arbetsmarknaden av personer med teknisk kompetens. Men också för att skolan lockar nya invånare till kommunen. – Etec gör verkligen en fantas­ tisk insats, konstaterar Jan Hardebrant.

Etec

Jan Hardebrant på Attraktiva Oskarshamn menar att en byggnation av en ny handelsplats, strax intill Etec, betyder mycket för Oskarshamns utveckling.


46

Joel Ahlgren och Sebastian Eriksson gör båda karriär på ONE Nordic som sysslar med tekniska konsulttjänster och entreprenader inom energisektorn.

Sebastian och Joel blickar framåt på spännande företag KARRIÄRMÖJLIGHETER. En av de arbetsgivare som kan erbjuda arbete efter de flesta av utbildningarna på Etec är ONE Nordic. – Här finns väldigt många möjligheter till utveckling, säger Sebastian Eriksson, 24, som arbetar på Slottsmöllans kraftstation i Halmstad. FOTO CURT-ROBERT LINDQVIST

”ETT AV DE BÄSTA FÖRETAGEN I LANDET ATT ARBETA FÖR.”

TEXT TORE LUND

– Ett såpass stort företag som ONE Nordic kan ju egentligen erbjuda allting, menar Joel Ahlgren, 27, som var färdig på Etec 2010 och i dag sitter på OKG. ONE Nordic har i dag 1100 anställda och är verksamma på 25 olika platser i Sverige, huvud­ kontoret ligger i Malmö. Företaget är en av Nordens ledande leve­ rantörer av tekniska konsult­ tjänster, entreprenader och service inom energisektorn. Under 2015 har ONE Nordic dessutom utsetts till ett av Sveriges mest spännande karriär­företag, vilket innebär att man arbetar för

att främja karriärbyggande och individuell utveckling. – Jätteroligt att få svart på vitt att vi är ett av de bästa företagen i landet att arbeta för, säger Daniel Nelson, enhetschef på ONE Nordic i Oskarshamn. Bland alla de Etec-studenter som genom åren praktiserat och fått anställning på ONE Nordic hittar vi Sebastian Eriksson och Joel Ahlgren. Sebastian avslutade sin Yh-utbildning för ett halvår sedan, Joel gick ut redan 2010. Kundbesök – Jag har redan fått känna av vil­ ken bredd företaget kan erbjuda, säger Sebastian Eriksson. – På Slottsmöllan har jag jobbat med kraftöverföring, i huvudsak PLC- och SKADA-­ programmering. Men jag har o­ ckså hållit på med operatörspaneler, databaser, hemsidor och dessutom varit med på kundbesök. Joel Ahlgren är elektriker i

botten, efter gymnasieutbild­ ningen gjorde han drygt ett år på Blomstermåla Elektriska innan han gick Yh-utbildningen till automationsingenjör. Sedan i april 2014 är han på ONE Nordic och just nu på OKG. Mer eget ansvar – Jag har ju varit med under några år och känner att jag blivit väldigt bred i min yrkesroll, säger Joel. Elkunskapen finns ju där, men nu har jag också alla bitar med programmering, styrsystem och konstruktion dessutom. Var befinner du dig om fem år, Joel? – Jag ser fram emot att ta ännu mer eget ansvar, leda projekt och ha egna åtaganden inom ONE Nordic. Sebastian? – Det vågar jag inte gissa. Men ONE Nordic är väldigt tillåtande och uppmuntrar egen utveckling. Så något nytt och spännande inom företaget räknar jag med.


Oskarshamn Oskarshamn Frejagatan 1,1,0491-138 10 10 Frejagatan 0491-138 www.specsavers.se www.specsavers.se

Vi på Specsavers har ett brett sortiment av prisvärda glasögon som gör det möjligt för ditt företag att få mycket för pengarna utan att ge avkall på kvalitet. Vi har stor erfarenhet av gällande lagar och regler, med våra leg. optiker får du råd och anvisningar hela vägen ut. Kontakta oss redan idag. ©2013 Specsavers Optical Group all rights reserved

s har ett brett sortiment av prisvärda ör det möjligt för ditt företag att få garna utan att ge avkall på kvalitet. enhet av gällande lagar och regler, ptiker får du råd och anvisningar hela kta oss redan idag.

Din personal presterar mer med rätt glasögon Specsavers som Företagspartner

Din personal presterar mer med rätt glasögon Specsavers som Företagspartner

Group all rights reserved

Moderbolaget Be-Ge Företagen AB Oskarshamn, Sverige

Be-Ge Seating Division

Be-Ge Components Division

Be-Ge Industri AB, Sverige Be-Ge Jany A/S, Danmark Be-Ge Seating UK LTD, lTD, England England Savas Seating B.V. Nederländerna Utvecklar, tillverkar och marknadsför förarstolar och passagerarsäten , kontors- oh bevakningsstolar samt stolar till specialfordon

Be-Ge Stece AB, Sverige Be-Ge Plåtindustri AB, Sverige Be-Ge Baltic UAB, Litauen Be-Ge Baltic NT, Litauen Tillverkar plåtkomponenter till verkstadsindustrin, pressdetaljer och verktyg. Utför industriell sömnad samt slutmontering på legouppdrag.

Be-Ge Fastigheter AB Sverige

Be-Ge Vehicle Division Be-Ge Personbilar AB, Sverige Be-Ge Lastbilar AB, Sverige Be-Ge Lackering AB, Sverige Innehar agenturen för Volkswagen, Skoda och Scania inom området Oskarshamn, Vetlanda och Hultsfred samt utför bil- och industrilackering samt lackering till privatmarknaden

Besök oss på vår hemsida www.be-ge.se


“ Att skapa hållbara industrilösningar utmanar mig som tävlingsmänniska.”

På ÅF har vi en passion för smarta industrilösningar. Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid. Vi är ett starkt team av konsulter som ökar lönsamheten i våra kunders verksamheter. Genom energieffektiva lösningar optimerar vi produktionen inom bland annat automotive och processindustri.

Ad15176

ÅF är hjärtat i teknikvärlden. Följ våra framsteg på afconsult.com.

Profile for KrePart

Etec Magasin – 2016  

Etec Magasin – 2016  

Profile for krepartab