__MAIN_TEXT__

Page 1

Ett inspirationsmagasin om tro, liv och kärlek | Nummer 4 2020

Nystart fösr k yrkorna r barngruppe

Kyrkans omsorg får människor att växa Nybliven präst och snart färdig doktor

Prestige på spel i biskopsgården


ÖRTAGÅRDEN

Diakoni med en förnyad växtkraft Omsorg om varandra – från vaggan till graven. Döderhults ­församling gör en nysatsning som samlar ­diakonin under ett tak, samtidigt som den ges större möjlighet att förgrena sig i samhället.

M

ed Ekersro som utgångs­ punkt och namnet Örta­ gården som rubrik samlas nu ­församlingens diakoni under ett och samma tak. Ledorden ­“kyrkans ­omsorg om varandra” sätter fokus på uppdra­ get att finnas för människor oavsett ålder och nationalitet. Vare sig du är arbetslös, föräldra­ ledig, sjukskriven, dagledig, glad eller ledsen finns det plats för dig i Örtagården. Monia Ivarsson är diakon i Döderhults ­församling. Hon framhåller att denna nysats­ ning på diakonin kommer att öppna upp för nya möjligheter att jobba mer i projektform samt att kunna samarbeta med olika samhälls­ instanser. – Vi vill fylla glappet där andra delar av samhället inte räcker till. Allt för att få människor att växa, läka och känna att de inte är ensamma, säger Monia Ivarsson.

Mötesplats Örtagården på Ekersro En plats för alla åldrar att mötas, umgås, skapa och be tillsammans eller bara vara. Kom och gå som du vill. Vi hoppas kunna starta upp under hösten men det beror på rådande omständigheter kring coronavirusets spridningsrisk. Under september startar vi upp ”Följ med och gå” varje onsdag (se separat ­information på sidan 13). Se kalendariet på hemsidan för att få uppdaterad information om vad som händer i församlingen. 2 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Det är hon som kommer att leda Örta­ gårdens arbete tillsammans med Helena Karlsson, Milda Jonasson, Kerstin Jutterdal och Mathias Sånglöf. – Vi fem har aldrig jobbat tillsammans på det här sättet tidigare och vi kommer alla in i det här med olika bakgrund och erfarenheter. Det ska vi verkligen ta fasta på och se till att använda oss av varandras gåvor på bästa sätt, säger Monia Ivarsson. Närhet för äldre Ekersro är ett seniorboende där Oskarshamns kommun tillhandahåller lägenheter för äldre. Döderhults församling hyr de gemensamma utrymmena av kommunen och bedriver verk­ samhet där. I och med s­ atsningen på Örta­ gården blir Ekersro en profilerad diakonigård och en utgångspunkt för kyrkans sociala arbete. Kerstin Jutterdal är församlingsassistent och har jobbat med äldrediakoni i 22 år på Ekersro. – Det är fantastiskt att vi nu blir fler och vår förhoppning är att det ska bli någonting riktigt bra av detta. Ekersro är en rofylld plats, det sitter i väggarna, säger hon. Mötesplats för alla Första steget och det som lägger grunden till diakonigården blir Mötesplats Örtagården på onsdagar med sopplunch, gemenskap och möjlighet till andakt och bön. – Det kommer att vara en mötesplats för människor i alla åldrar. Onsdagarna på ­Ekersro blir en stadig punkt i det här arbetet, som kommer att hålla igång året runt och inte begränsas till terminer, berättar Monia Ivarsson. – Det saknas mötesplatser i den här delen av Oskarshamn, så det finns verkligen ett behov att fylla. Att erbjuda en ordentlig måltid och gemenskap är ett jättebra sätt att råda bot på ensamheten som vi vet att många människor upplever i dag, tillägger kantorn Milda Jonasson.

En plats att växa på. Monia Ivarsson, diakon, Kerstin prästen Mathias Sånglöf. På Ekersro vill de utöva grön Församlingens nya grepp kring diakonin grundar sig i en utvärdering där det blev tydligt att arbetet behöver breddas för att nå ut till fler. – Vi har fått ett tydligt uppdrag av kyrkoherden att ta diakonin ett steg vidare. Ekersro och Mötesplats Örtagården blir en

Vi älskar därför att han först älskade oss. Första Johannesbrevet 4:19


ÖRTAGÅRDEN

Jutterdal, församlingsassistent, Helena Karlsson, församlingsassistent och Milda Jonasson, kantor, kommer att leda Örtagårdens arbete tillsammans med diakoni och ägna en del av verksamheten åt odling. kärna att utgå ifrån i det som vi kallar för diakoni från vaggan till graven, säger Monia Ivarsson. – Och diakonin är inte begränsad till det som händer på Ekersro, utan den innefattar allt vi gör i form av samtal, föreläsningar, ­integrationsprojekt och så vidare, säger Kerstin Jutterdal. Tydlig miljöprofil Mellan de fem saknas det inte idéer för verk­ samheten. Alltsammans kommer att ha en miljöprofil som bottnar i uppdraget från Gud

Det är fantastiskt att vi nu blir fler och vår förhoppning är att det ska bli någonting riktigt bra av detta. Ekersro är en rofylld plats, det sitter i väggarna. om att vårda skapelsen, i linje med en sorts ekoteologi. – Vi har vida visioner. Till exempel vore det

roligt att odla våra egna altarblommor och så småningom bygga ett växthus. Eller att ägna sig åt handarbete som att virka dopänglar och tillverka dopljusstakar, säger Monia och fortsätter: – Möjligheterna är enorma och vi upp­ muntrar dem som kommer hit att bidra med sina egna idéer för Örtagården. Vi vill bjuda in till engagemang, knyta till oss volontärer och göra människor delaktiga. Här ska man kunna delta på ett kravlöst sätt och samtidigt känna sig behövd och tycka att det finns ett syfte med verksamheten. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 3


BISKOP FREDRIK MODÉUS

Själfullt möte på biskopens arena Djup, allvar och helighet – absolut. Men också frihet, lekfullhet och glädje. För biskop Fredrik Modéus är sport och lek så viktigt att de fått en egen plats i hans personliga biskopsvapen.

D

en 19 september möts IK ­Oskarshamn och Växjö Lakers i premiären av SHL. Kyrkoherden i Döderhults församling, tillika IK-supportern, Anders Byström och ­biskopen i Växjö stift, tillika sportnörden, Fredrik Modéus såg detta som ett ypperligt tillfälle att utmana varandra i ett parti bordshockey. I försnacket inför matchen kom det fram att biskop Fredrik har många års erfarenhet av grenen. – Jag spelar varje år på nyårsnatten och har gjort så i 20 års tid. Vi är några vänner som brukar träffas och en av traditionerna vi har är att spela bordshockey. Jag brukar faktiskt vinna, så jag har ganska gott självförtroende inför det här, säger han. Stort sportengagemang Fotboll är annars sporten nummer ett för biskop Fredrik. Genom barnen har han också engagerat sig i handboll och själv har han spelat mycket bordtennis, squash och bad­

Fredrik Modéus ÅLDER: 55 GÖR: Biskop i Växjö stift BOR: Biskopsgården i Växjö FAMILJ: Fru och tre barn LÄSER: Underbara dagar framför oss,

en biografi över Olof Palme av Henrik Berggren LYSSNAR PÅ: Sommar i P1, Bob Dylan, Sara Parkman med flera FAVORITLAG: Hemligt

minton. En symbol för det stora sportintresset har till och med fått ta plats i hans personliga biskopsvapen. – I vapnet finns ett antal symboler som är viktiga för mig. En av sym­ bolerna är en örn och i sina klor håller örnen en boll. Det är en liten humoristisk blinkning i ett seriöst uppdrag och ett sätt för mig att lyfta fram lekens, glädjens och sportens b ­ etydelse – sådant som behövs för att livet ska få färg, berättar Fredrik Modéus. Bordshockey är normalt inte Anders Byströms hemmaplan. Men han hoppas att IK Oskarshamns färger och stödet hemifrån ska hjälpa honom till seger. – Mina medarbetare i Döderhult ställde in ett hockeyspel till mig på kontoret för att jag skulle öva, de vill så gärna att jag ska vinna. Men jag har inte övat en enda gång. Och jag vet att biskopen besitter både spelsinne och tävlingsinstinkt, så vi får se hur det går. Hett nedsläpp För Anders Byström kommer ishockey i första rummet när det gäller sport. Han följer både IK Oskarshamn och Luleå Hockey med stort intresse och går gärna på IKs hemmamatcher. – Som norrbottning är jag uppvuxen med ishockey och i Oskarshamn är ishockey alltid ett samtalsämne som kommer upp, även i kyrkan. Biskop Fredrik framhåller att det blir en hel del hockeysnack också i Växjö. – Anders och jag är alldeles vanliga människor, om än i lite ovanliga uppdrag kanske, och det som berör andra människor är förstås angeläget även för oss. Vi är precis som alla andra människor på det sättet. När det väl blivit dags för nedsläpp var de båda kombattanterna taggade till tänderna. Anders Byström spelade som Finland och drog snabbt en parallell till IKs finska stjärnor.

– Här kommer Piispanen och passar till Strömberg, kommenterar han med inlevelse. Biskopens färdigheter visade sig dock vara numret större och han gjorde processen kort med sin kontraktsprost. Vid ställningen 3–0

Anders Byström ÅLDER: 49 GÖR: Kyrkoherde i Döderhults ­församling

och kontraktsprost i Stranda-Möre kontrakt BOR: Hus i Döderhult FAMILJ: Fru och tre barn LÄSER: Apostlagärningarna LYSSNAR PÅ: Ljudboksserien 1986 FAVORITLAG: IK Oskarshamn och Luleå Hockey


BISKOP FREDRIK MODÉUS

Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den ­rätta ­bekännelsen inför många vittnen. Första Timotheosbrevet 6:12

Tro, hopp och skicklighet. Efter att pucken släppts blev det en rafflande kamp mellan kontraktsprosten Anders Byström och biskop Fredrik Modéus.

blåstes matchen av och det kunde ­konstateras att Växjö hade avgått med segern mot ­Oskarshamn denna gång. – Det var en god kamp med en kontrakts­ prost som kanske skulle öva lite på det här. Anders är mycket bättre på att vara kyrko­ herde och kontraktsprost än på att spela bordshockey och det är jag väldigt glad för, säger biskop Fredrik. Anders Byström kämpade så att svetten rann men hans ihärdiga försvar räckte inte mot biskopens skarpa offensiv. – Jag gjorde verkligen vad jag kunde, för det är ju en del prestige inblandat. Vi har prostmöte imorgon och då lär jag få äta upp det här, säger Anders Byström. – Åh nej, jag ska vara helt barmhärtig, säger biskop Fredrik med ett leende.

Biskop Fredrik tog tillfället i akt att prata mental träning och idrottspsykologi med IK-tränaren Martin Filander.

Texten fortsätter på nästa sida. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 5


BISKOP FREDRIK MODÉUS

Biskop Fredrik Modéus berättar om en stark gudsupplevelse:

Fredrik Modéus vigdes till biskop av ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka 2015. På ­Östrabo biskopsgård i Växjö finns biskopens bostad och stiftskansliet. De tar en paus från hockeyspelet en stund för att se sig omkring i biskopsgården. ­Författaren och poeten Erik Gustaf Geijer har kallat den för Sveriges vackraste biskopsgård – och det är lätt att förstå varför. Byggd 1796 på en kulle som överblickar domkyrkan och med en två hektar stor trädgård som omgärdar huvudbyggnaden och de fyra flyglarna. Ny situation Under rundturen reflekterar Fredrik Modéus över sitt biskopsuppdrag under den pågående pandemin. –Å ena sidan är det precis som vanligt och kyrkans ärende är detsamma som alltid. Å ­andra sidan befinner vi oss i en situation som vi aldrig varit i tidigare, med de omständig­

Sedan årsskiftet är Anders Byström kontraktsprost i Stranda-Möre kontrakt. 6 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

heter som nu råder. Mitt ansvar är att leda, inspirera och främja kyrkans arbete. Och det gör jag genom att skriva, tala och åka runt till församlingar. Just nu kan jag inte träffa människor i den utsträckning som jag är van vid, vilket är tråkigt. Men mentalt har jag min arbetsplats lika mycket i Döderhult som här i Växjö och jag försöker vara lika mycket biskop överallt i stiftet. Faktum är att Fredrik Modéus även rent fysiskt har haft sin arbetsplats i Oskarshamn. Det var när han jobbade som skolpräst på Oskarshamns folkhögskola åren 1994–1995. – Då var jag mycket i Döderhult, firade gudstjänst där och kände att jag hörde till ­församlingen. Döderhults församling har många likheter med Helgeands pastorat i Lund där jag var kyrkoherde under många år. Båda bygger församlingsliv med gudstjänsten i centrum, med många människors delaktig­ het och har ett rikt musikliv, säger Fredrik Modéus. Stort stöd I dag går biskopens starkaste koppling till Döderhult via Anders Byström, som sedan ­årsskiftet är kontraktsprost i Stranda-­Möre kontrakt där Döderhults församling i­ngår. Växjö stift består av sju kontrakt och kontrakts­prostens uppdrag är att biträda biskopen med ledning, tillsyn och främjande. – Jag agerar också stöd för kyrkoherdarna i kontraktet när de har funderingar och behöver prata med någon. Som kyrkoherde kan man ibland känna sig ganska ensam och därför är det bra att ha någon att bolla frågor med, säger Anders Byström. Länken emellan biskop och kontraktsprost

– Jag konfirmerades på Tallnäs här i stiftet och en dag hade vi varit i kapellet på en liten nattvardsgudstjänst. Jag och mina kompisar skämtade lite om det vi hade varit med om, med brödbrytelsen och vinet, ungefär som konfirmander kan göra. Det som följde var ingen syn eller någonting sådant, men det var som att ett allvar infann sig. Och detta b ­ erättar jag ofta om när jag träffar u ­ ngdomar. Det var som en guds­upplevelse, ett allvar, en känsla av helighet och jag visste att det här var viktigt för mig, att det var på riktigt. Så det var en slags kallelseerfarenhet. En viktig gudsupplevelse för mig. Annars skulle jag mer säga att jag lever mitt liv med en inre erfarenhet av att mitt liv hör ihop med det som är större. Så i den meningen så finns gudsupplevelsen där alldeles ärligt varje dag. Men inte i form av de här extraordinära händelserna eller upplevelserna. Det är mer som en övertygelse hos mig som längtar tillbaka till mitt ursprung, som jag kallar Gud.

Anders Byström berättar om en stark gudsupplevelse: – Jag hade samma känsla när jag konfirmerades en gång i tiden. Min gudsupplevelse då var att det föll på plats. En kallelse av att det här är rätt väg att gå. Det handlar inte om syner, utan om en inre känsla. Ibland får man vara med om heliga stunder, då Gud känns väldigt nära. Ofta sker det när man inte är beredd på det. Plötsligt fylls man av frid, det är svårt att beskriva. I vissa sammanhang blir det så oerhört tydligt att Gud är nära. Det känns påtagligt utan att man för den skull kan beskriva det helt och hållet. Och jag tror att många människor får vara med om det, men att de kanske inte alltid har språket för att beskriva det.

är prostkollegiet som träffas regelbundet för att diskutera bland annat framtidsfrågor och samverkan över församlings- och pastorat­ gränser. – Vi är som ett team som jobbar ihop, en sorts ledningsgrupp i stiftet där det finns mycket kunskap och kännedom om hur det verkligen är i församlingarna. Jag utsåg Anders till kontraktsprost för att han är en bra person och en duktig kyrkoherde som är stabil och pålitlig. Och prostkollegiet är ett viktigt forum för oss båda, konstaterar biskop Fredrik.


Döpta

i församlingen FELIX NORDGREN döpt 23/5 i Döderhults kyrka Föräldrar: Charlotte Cronsie och Patrik Nordgren

MATTEUS FORSELL döpt 30/5 i Döderhults kyrka Föräldrar: Filippa Karlsson och Martin Forsell

FREJA BORGEBÄCK döpt 4/7 i Döderhults kyrka Föräldrar: Linnéa Karlsson och Tom Borgebäck

ELSA ROTH döpt 5/7 i Döderhults kyrka Föräldrar: Emilia Edström och Samuel Roth

BOSSE BANEVI döpt 25/7 i Döderhults kyrka Föräldrar: Ella Petersson och Adam Banevi

VERA CARLANDER MORIN döpt 1/8 i Påskallaviks kyrka Föräldrar: Jonna Carlander och Linus Morin

Sov du lilla, sov nu gott du är döpt, ditt hår är vått. Psalm 928

VERA LINDEFJORD döpt 30/5 i Påskallaviks kyrka Föräldrar: Anna Lindefjord och Emil Ulmborg

MELWIN BERGSTRAND döpt 27/6 i Döderhults kyrka Föräldrar: Sofia Karlsson och Kristoffer Bergstrand

SOFIE ARBET döpt 4/7 i Döderhults kyrka Föräldrar: Sylvie och Martin Arbet

ALVA HELLSTRÖM LINGERSJÖ döpt 18/7 i Döderhults kyrka Föräldrar: Viktor Hellström och Caroline Lingersjö

THEA NILSSON döpt 1/8 i Döderhults kyrka Föräldrar: My Andersson och Adam Nilsson

PHILIP SKOGEBY döpt 8/8 i Döderhults kyrka Föräldrar: Christian Skogeby och Mie Truong Skogeby

Här publiceras foto på de barn som döpts i församlingens ­kyrkor (efter att vårdnadshavare/na gett sitt samtycke).

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 7


BARNGRUPPER

Glädjefylld gemenskap för barn och unga Kyrkorna i Döderhults församling erbjuder körer, barntimmar och aktiviteter för alla åldrar. Samlingarna med sång, lek, pyssel, fika och andakt bygger på gemenskap och glädje. Och alla är välkomna!

Döderhults församlingshem 47:an

, En grupp för barn i klass 4-7. Mellanmål pyssel, gemenskap och andakt Ledare: Helena och Milda till kl. Tisdagar kl. 15.00 (direkt efter skolan) 16.40

Nimbuskören

Ny dag och tid!

En kör för barn i klass 4-7 Ledare: Madeleine Tisdagar kl. 16.40-17.20

Kyrkis med musik

För barn 0-5 år tillsammans med vuxen

Bockara församlingshem Barntimmar för barn som är 4-7 år Andakt, musik, lek och pyssel. Vi hämtar barnen från förskola/fritids 15.00 Obs! Föranmälan. Ledare: Björn och Sharelle Tisdagar 15.15-16.30

8 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

kt. Enkel frukost, lek, sång, pyssel och anda på r agna barnv för g Ingen föranmälan. Ingån dan baksi Ledare: Kerstin och Madeleine Torsdagar kl. 9.00-11.00

Himlakul

Nytt hösten 2020!

En grupp för barn i förskoleklass-klass 3 kt Körsång, lek, pyssel, gemenskap och anda s fritid på as hämt skall Vill du att ditt barn listan kl. 16.00 skriv då upp barnets namn på som finns där Ledare: Madeleine och Kerstin Torsdagar kl. 16.15-17.45

V


BARNGRUPPER

Kristdala församlingshem Kyrkis

Barnens kyrka

för barn 0-5 år tillsammans med vuxen

Vid söndagens gudstjänst i Kristdala kyrka har barnen en egen samling i sakristian. Ingen föranmälan.

Lek, sång, fika och gemenskap Ingen föranmälan Ledare: Ulla Fredagar 9.30-11.00

för barn i klass 4 till 6.

Miniorer

Ledare: Sharelle och Hugo

för barn i förskoleklass till klass 3 Fika, andakt, lek och pyssel

Vi är igång, kom och var med!

Jag är den gode ­herden, och jag k­ änner mina får, och de ­känner mig. Johannesevangeliet 10:14

After School med chill Mellanmål, andakt, pyssel med mera Torsdagar 14.45-16.30

Föranmälan till Ulla

Kristallen

Vi hämtar/lämnar vid skolan och Regnbågens fritids

En kör för dig som är 10 till 16 år Ledare: Hugo och Sharelle.

Ledare: Ulla och Sharelle

Torsdagar 16.30-17.15

Onsdagar 13.00-14.30

Kontakt: Madeleine Åverling: 0491-76 11 21, 070-286 14 03 Milda Jonasson: 0491-76 11 22, 073-723 96 92 Björn Alexandersson: 0491-76 11 23, 070-321 41 18 Kerstin Jutterdal: 0491-76 11 30, 070-148 82 11 Helena Karlsson: 0491-76 11 31, 070-672 81 39 Ursula ”Ulla” Mecke: 0491-76 11 32, 072-516 60 56

Påskallavik - Kyrkans hus Kyrkis med sångstund För barn 0-5 år tillsammans med vuxen

Ny dag!

Barnkör

Sharelle Sånglöf: 0491-76 11 33, 073-035 95 65 Nytt hösten 2020!

för barn i klass 1 till 3

Lek, fika, sång och andakt

Vi hämtar/lämnar barnen på fritids efter överenskommelse.

Ingen föranmälan

Måndagar 15.30-16.15

Ledare: Helena

Ledare: Björn

Måndagar kl. 9.30-11.00

Hugo Sjögren: 0491-76 11 34 E-postadress: fornamn.efternamn@ svenskakyrkan.se Döderhults församling Hemsida: www.svenskakyrkan.se/doderhult Facebook: @doderhultsforsamling Instagram: #doderhult.forsamling DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 9


MATHIAS SÅNGLÖF

Med blicken Eleven har blivit läraren. Mathias Sånglöf är akademikern som följde sitt kall och blev präst. Nu ser han fram emot mångfalden i sitt nya yrke.

M

athias Sånglöfs ­akademiska bana tog sitt avstamp under en sejour i USA i slutet av 90-­talet. Där läste han på bibel­skola och på flera teologiska ­högskolor, så kallade seminaries, på väst­kusten. I samband med detta träffade han sin fru ­Sharelle. De gifte sig i USA och ­flyttade ­sedan över Atlanten till Mathias hem­ trakter kring Uppsala. Väl där var målet för Mathias att ta sig in på forskar­ utbildningen inom teologi. – Det tog ett litet tag. Som förberedelse läste jag en del klassisk grekiska

Mathias Sånglöf följde sitt kall i livet. Nu ­väntar ett år som pastorsadjunkt i ­Döderhults församling.

Mathias Sånglöf ÅLDER: 43 BOR: Kristdala FAMILJ: Hustrun Sharelle samt barnen

Daniel, Stina, David, Hanna och Silas. FRITIDSINTRESSEN: Tycker om att läsa, vistas i naturen och ägna sig åt jakt och fiske.

10 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

och mer teologi på Uppsala universitet. 2006 flyttade vi ut till Bälinge där jag är uppväxt och jag började engagera mig i Svenska kyrkan där. Under en period var jag också kyrkofullmäktiges ordförande i Bälinge­ bygdens församling. Så småningom kom jag in på forskarutbildningen och under tiden växte familjen och vi fick fem barn tillsammans, berättar Mathias. Vid sidan av den akademiska banan växte


MATHIAS SÅNGLÖF

fäst vid Gud det fram ett kall hos Mathias att börja jobba inom kyrkan. – Jag tycker om akademin, men känner att jag vill jobba mer med människor och med tron på ett annat sätt. Inom akademin tar man en position där man tittar utifrån och in, ­medan man i kyrkan ser saker inifrån och jobbar närmare människor, säger Mathias. Kontakt med Stefan Hans första kontakt med Döderhults för­ samling skedde genom Stefan Lindholm, som nyligen har avslutat sin tjänst som präst i Kristdala. –En god vän till mig, som är professor i religionsfilosofi, var handledare till Stefan när han jobbade med sin avhandling. Därför kände jag till Stefan och visste att han var en akademiker som blivit präst. När det blev tydligare för mig att jag också ville bli präst kontaktade jag honom för att fråga hur han hade gjort. Och då frågade Stefan om jag ­kände till någon som kunde tänka sig att jobba med ungdomar här nere i Döderhult, berättar Mathias. Efter att ha funderat en tid kände M ­ athias att tjänsten som ungdomsledare skulle vara ett bra sätt att börja arbeta i kyrkan. Även f­ örsamlingen tyckte att det var en bra matchning och på sensommaren 2017 flyttade familjen till Kristdala. – Det blev ganska omvälvande. Från att vi

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Hebreerbrevet 12:2 flyttade från USA hade vi bott i Uppsala i 15 år, så flytten blev ett stort steg för familjen och tonåringarna tyckte kanske inte att det var så kul i början. Men för de yngre barnen har det gått smärtfritt och nu känner vi att vi har landat väl. Fint välkomnande Mathias jobbade som ungdomsledare i för­ samlingen i två år. Och det senaste året har han varit tjänstledig för att läsa slutåret till präst i Uppsala. Tiden som ungdomsledare var en bra erfarenhet och ett jättebra sätt att komma in i församlingen, tycker Mathias. – Redan när vi kom hit och besökte ­församlingen fick jag ett bra intryck och ett fint välkomnande. Jag har bara gott att säga om arbetslaget och arbetmiljön i vad som är en fin och välfungerande församling. Sång, liturgi och själavård – slutåret på prästutbildningen handlade mycket om ­praktisk träning, vilket Mathias tyckte mycket om. Men slutåret var också påfrestande efter­ som studierna innebar pendling till Uppsala – åtminstone fram tills att coronaviruset bröt ut

kiskan, men det eltexter kan vara rena gre Påläst präst. Gamla bib glöf. Sån s välutbildade Mathia är inget problem för den

och Svenska kyrkans utbildningsinstitut gick över till distansundervisning. Då var redan alla praktiska moment genomförda – utom ett. – Jag hade vigselmomentet kvar. Så vi filmade det i Döderhults kyrka med två i personalen som brudpar och en kantor som ställde upp. På det viset kunde läraren se att jag kunde genomföra det på ett riktigt och bra sätt, berättar Mathias. Den arrangerade vigseln blev godkänd, den avslutande praktiken genomfördes i ­Döderhults församling och därmed var allt klart inför prästvigningen i Växjö den 14 juni. – Det var en underbar dag och en fin guds­ tjänst. Biskopen Fredrik Modéus medverkade och höll ett fint tal. Jag upplever honom som väldigt genuin och blev rörd av sättet han talade till oss.

Jag tycker väldigt mycket om guds­ tjänsten, att fira mässa, predika och undervisa. I mitten av juli påbörjade Mathias sin tjänst som pastorsadjunkt i Döderhults församling via Växjö stift. Hustrun Sharelle jobbar också i församlingen och har delvis tagit över Mathias gamla tjänst som ungdoms­ ledare. Till hösten ska Mathias disputera i Uppsala med sin avhandling i Nya testa­ mentets exegetik, vilket blir en fin avslutning på ett händelserikt år. – Det känns förstås stort. Och egentligen skulle allting ha legat väldigt tätt. Disputation i april, doktorspromotion i slutet på maj och prästvigsel i juni. Nu blev disputationen fram­ flyttad och det kanske var lika bra det. Mångfald Mathias berättar att han nu ser fram emot prästyrkets olika delar. Han längtar särskilt efter mångfalden i arbetet. – Jag tycker väldigt mycket om guds­ tjänsten, att fira mässa, predika och undervisa. Med min bakgrund faller det sig naturligt. Men jag ser också fram emot att jobba mer med människor på ett annat sätt, i samtal och med själavård. Kyrkan har fyra uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission och jag ser fram emot alla olika delar. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 11


ASKGRAVPLATS

Mer plats för att minnas Askgravplatser finns på samtliga fyra kyrkogårdar i församlingen. I Döderhult finns två askgravplatser och inom kort ska en tredje färdig­ ställas. – Denna begravningsform har ­blivit vanligare de senaste åren, ­säger ­kyrkoskrivare Yvonne Armdal.

D

et finns fyra olika sätt att begravas på i Döderhults församling. Kistgrav, urngrav, minneslund och askgravplats. Kistgrav känner de flesta till. De övriga begravningssätten innebär kremation. Precis som i många andra församlingar har det även i Döderhults församling blivit vanligare med kremation än kistbegravningar de senaste åren. I dag kremeras runt 80 procent av alla avlidna i Sverige. Olika sätt Gravskötsel är något som behövs både vid kistgrav och urngrav. Vid urnsättning i minnes­lunden reser man inte någon gravsten och de anhöriga får inte veta exakt var urnan har grävts ner.

Olika gravalternativ KISTGRAV

URNGRAV

Det traditionella alternativet sedan långt tillbaka. Kroppen, eller stoftet som det kallas, begravs senast en månad efter dödsfallet. Därefter reser man en gravsten på platsen eller så används en redan befintlig familjegrav. Stoftet måste jordfästas enligt lag men begravningsceremonin är valbar. ­Begravningsgudstjänst ingår för ­medlemmar i Svenska kyrkan.

Samma princip som vid en kistgrav, men stoftet har kremerats och det är en urna som begravs i stället. Vid all kremation ­måste urnan gravsättas inom ett år. Eftersom det precis som vid kistgraven är en gravsten vid urngraven, krävs gravskötsel. Det går att beställa denna tjänst av kyrkogårdsförvaltningen.

MINNESLUND

ASKGRAVPLATS

Det anonyma alternativet utan gravskötsel. Stoftet kremeras och de anhöriga får inte veta exakt var stoftet begravs i minnes­ lunden. De får därmed inte heller närvara vid själva jordfästningen. Det finns minnes­ lundar vid alla kyrkogårdar i Sverige och det går bra att tända ljus och minnas vid vilken minneslund som helst.

Ett begravningssätt som ökat i popularitet de senaste åren. Det kremerade stoftet begravs i en rundel av stenar. Varje grav markeras med en namnskylt på en av stenarna. Anhöriga får delta vid jordfästningen och vet med a­ ndra ord var urnan är begravd. Snitt­blommor och ljus får placeras på en särskild plats.

Askgravplats var ett välkommet begravnings­sätt när det kom – det är ­nämligen ett mellanting mellan det anonyma med minnes­lund och den traditionella urn­ graven. Den gemensamma planteringen och allt runtomkring sköts av församlingen och man ­betalar en engångskostnad för detta.

­Kostnaden uppgår i dag till 6 000 kronor. – Urnorna ryms bredvid varandra och varje plats har en egen sten där namnet är inskrivet. Stenarna bildar en cirkel. Denna begravnings­ form har blivit populär de senaste åren och nu utökar vi med en tredje askgravplats på kyrko­ gården i Döderhult, berättar Yvonne Armdal.

Vid askgravplatsen placeras blommor och ljus på en ­särskild plats. Yvonne Armdal har sett att efterfrågan på detta begravningssätt har ökat de senaste åren.

Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Predikaren 3:1 12 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING


Kalendarium FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER Senaste informationen finner du i våra olika informationskanaler: Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/doderhult Facebook: @doderhultsforsamling Instagram: #doderhult.forsamling Nyhetsbrev: anmäl dig som ­prenumerant via expeditionen. Du kan även kontakta expeditionen tel: 0491-761100, e-post: doderhult. forsamling@svenskakyrkan.se

Med anledning av Covid-19 Under Coronavirusets spridningsrisk tar vi hänsyn till Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Därför kan gudstjänst, arrangemang och övriga mötesplatser komma att ställas in och ändras och andra arrangemang kan läggas till. Dagsaktuell kalender och information finns på hemsidan www.svenskakyrkan.se/doderhult.

BASAR Lördagen den 12 september mellan 14.00 och 17.00 blir det basar i och utanför Sandens missionshus. Försäljning av hembakat och skördealstern, lotterier och servering av kaffe och ostkaka. Behållningen går till Kristdala missionsförening.

MÄSSA MED FÖRBÖN i Döderhults kyrka Tisdagar 08.30

SYFÖRENINGARNA i Bockara, ­Döderhult och Kristdala träffas enligt överenskommelse.

FÖLJ MED & GÅ Tillsammans, men med tryggt avstånd från varandra, går vi för gemenskap och en bättre dag i Corona-tider. Hur långt och i vilket tempo anpassas efter dig som kommer. Samling enligt tider nedan. Ta med egen fikakorg. Vi träffas varje onsdag under september, med eventuell ­fortsättning i oktober.

ORGEL-BAGUETTE i Döderhults kyrka 5 oktober och 23 november

• Kristdala Samling utanför församlingshemmet Onsdagar kl. 10.00 • Påskallavik Samling utanför Kyrkans hus Onsdagar kl. 10.00 • Döderhult Samling utanför Ekersro diakonigård Onsdagar kl. 13.30 • Bockara Samling utanför församlingshemmet Onsdagar kl. 13.30

Från 11.45 kan man köpa l­unchbaguette och kaffe/te i kyrkan och sätta sig ner i en bänk. Klockan 12.00 spelar Milda Jonasson och Björn Alexandersson ­orgelmusik i cirka 25 minuter.

För mer information kontakta Monia Ivarsson, diakon. 0491-761115 monia.ivarsson@svenskakyrkan.se

BÖN & LOVSÅNG i Kristdala församlingshem Tisdagar jämna veckor 19:30 med start 15 september EKUMENISK BÖN 1 september 19.30 i Betel, Kristdala 24 november 19.30 i Kristdala ­församlingshem

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Gudstjänster i Döderhult, Kristdala, Bockara och Påskallavik SÖNDAG 6 SEPTEMBER 10.00 Högmässa i Bockara kyrka. Anders Byström

SÖNDAG 20 SEPTEMBER 10.00 Högmässa i Bockara kyrka. Anders Duvlund

11.00 (obs! tiden) Högmässa i Döderhults ­kyrka. Marie Darte.

11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Anders Byström

11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Stefan Lindholm

11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Marie Darte

18.00 Friluftsgudstjänst i Ångkransbrottet. Vånevik. Anders Byström. Bleck Out Light Metal Orchestra

16.00 Högmässa i Påskallaviks kyrka. Anders Byström SÖNDAG 27 SEPTEMBER 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka.

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Mathias Sånglöf

11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf. Kristallen. Predikan: Ulla Mecke

17.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus. ­Mathias Sånglöf. Predikan av Lars-Gunnar ­Jonsson, missionsledare för SAM. Servering

FREDAG 2 OKTOBER 19.00 Fredagsmässa i Kristdala kyrka DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 13


Kalendarium LÖRDAG 3 OKTOBER 19.00 Sångkväll i Sandens missionshus med Erling Lundberg. Servering SÖNDAG 4 OKTOBER 10.00 Högmässa i Bockara kyrka. Marie Darte 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Anders Byström 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf 16.00 Högmässa i Påskallaviks kyrka. Anders Byström SÖNDAG 11 OKTOBER 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Mathias Sånglöf 17.00 Gudstjänst i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf SÖNDAG 18 OKTOBER 10.00 Högmässa i Bockara kyrka. 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Anders Duvlund 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Marie Darte 16.00 Familjegudstjänst i Påskallaviks kyrka. Marie Darte. P-vikingarna.

SÖNDAG 25 OKTOBER 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Marie Darte

17.00 Gudstjänst i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf

11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias ­Sånglöf. Kristallen. Predikan: Sharelle Sånglöf

SÖNDAG 15 NOVEMBER 10.00 Högmässa i Bockara kyrka. Anders Duvlund

LÖRDAG 31 OKTOBER 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Anders Byström

11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Anders Byström

16.00 Gudstjänst i Påskallaviks kyrka. Anders Byström 18.00 Gudstjänst i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf 18.00 Gudstjänst i Bockara kyrka. Marie Darte SÖNDAG 1 NOVEMBER 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Marie Darte 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf LÖRDAG 7 NOVEMBER 19.30 Sångkväll i Sandens missionshus med Johnny, Johan och Gunilla Sigvardsson. ­Servering SÖNDAG 8 NOVEMBER 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Mathias Sånglöf

Det händer Boksläpp. Runa Liedén Karlsson från Bockara d ­ ebuterar som författare med boken ”Den blå bussen”. Boken är en berättelse om när hon som ­missionärsbarn var ute på en minst sagt spektakulär resa under våren 1953. Familjen med två vuxna och fyra barn färdades ­landvägen till Indien i en folkvagnsbuss och det hände en hel del längs vägen. Boken bygger på dagboksanteckningar samt på den följetong som skrevs om resan i vecko­ tidningen Hemmet och familjen. ”Den blå bussen” ges ut av Förlag Hede och går bland annat att beställa via www.bokus.com. En längre intervju med författaren kommer i nästa församlingsblad.

14 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf 16.00 Familjegudstjänst i Påskallaviks kyrka. Marie Darte. P-vikingarna. SÖNDAG 22 NOVEMBER 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Marie Darte 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf SÖNDAG 29 NOVEMBER 10.00 Högmässa i Bockara kyrka. Marie Darte 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Anders Byström 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf 16.00 Högmässa i Påskallaviks kyrka. Anders Byström

Samtalsgrupp. Livet blir inte alltid som vi har tänkt. ”Stå stilla i smärtan, Död och förluster av olika slag rotad i det som är ljus i dig. ­drabbar oss. Vi vet att det är en del Låt svärdet gå genom dig. av livets villkor och ändå är det svårt Kanske det inte alls att h ­ antera när vi drabbas. Sorg är är ett svärd. något som alla någon gång får upp­ Kanske det är en stämgaffel. leva. Sorgen har många färger och Du blir en ton. tar sig många uttryck. Många menar Du blir den musik att sorg går över med tiden. Men du alltid längtat efter sorg går inte över av tid, utan av att att få höra. vi bearbetar den. Du visste inte att du var en sång.” Döderhults församling erbjuder dig Ylva Eggehorn en enkel och kravlös samtalsgrupp där du möter människor som delar den egna erfarenheten av sorg. Vi kan aldrig helt ­förstå hur det är för någon annan, men det finns mycket som vi kan känna igen i varandras berättelser. Vi träffas på Ekersro sex gånger med start måndagen den 2 november 15.00–16.30. Därefter den 16/11, 30/11, 14/12, 11/1 och 25/1. Du är välkommen att anmäla dig även om du tillhör en annan församling. Anmälan gör du genom att kontakta vår diakon senast den 28 oktober. Önskar du samtal med någon innan gruppen börjar så finns diakon och präst till stöd.


Slutord från kyrkoherden

Kontaktuppgifter l EXPEDITION/KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING TEL 0491-76 11 00

Att hitta nya vägar NU BÖRJAR EN ny termin och verksamheten

i vår församling börjar likna något slags normalläge. Fortfarande håller p ­ andemin oss i sina klor och med det en hel del ­restriktioner, så helt som vanligt kan det inte bli. Kanske är det till och med så att det nya livet ger oss nya möjligheter. I krisen föds ofta kreativiteten att hitta nya vägar, så har det nog alltid varit i kyrkans liv. ATT HITTA NYA vägar handlar inte om att

KYRKOHERDE/PRÄST Anders Byström TEL 0491-76 11 10 SMS 072-718 14 91 l

PRÄSTER Marie Darte TEL 0491-76 11 14 SMS 073-044 08 68 l

Mathias Sånglöf TEL 0491-76 11 13 SMS 073-03 55 526 DIAKONI/ÖRTAGÅRDEN Monia Ivarsson TEL 0491-76 11 15 SMS 070-219 02 93 l

stänga ner allt och vänta på bättre tider då allt skall bli som vanligt. Det handlar snarare om att se vad den här tiden gör med oss och hur Gud kan handla genom sin kyrka just nu och i framtiden. I dag blir utsatthet och ensamhet bland människor extra tydligt, det påminner oss om att den kristna kärlekstjänsten, diakonin, är central i det kristna livet. Idag är många ideella medarbetare förhindrade att utföra sitt uppdrag i vår församling på grund av restriktionerna. Det påminner oss om hur mycket vi behöver varandra och hur viktigt det är att allt fler rustas till olika uppdrag i vår församling.  

­ åminner oss om att Guds kyrka i första p hand är gemenskap och att ett digitalt möte aldrig kan ersätta den fysiska gemenskapen. Ingenting kan bli som vanligt igen, vi är redan förändrade genom det som har blivit. Låt oss nu söka Guds ledning i allt detta så att han kan visa oss vägen vidare i gemenskap med honom och med varandra.

doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/doderhult Öppettider måndag-fredag 09.00-12.00

Det handlar om att se vad den här ­tiden gör med oss och hur Gud kan handla ­genom sin kyrka just nu och i framtiden.

MUSIKER Anna Rosén TEL 0491-76 11 20 SMS 070-509 67 77 l

Milda Jonasson TEL 0491-76 11 22 SMS 073-723 96 92 Madeleine Åverling TEL 0491-76 11 21 SMS 070-286 14 03 Björn Alexandersson TEL 0491-76 11 23 SMS 070-321 41 18 BARN/UNGDOM/ÖRTAGÅRDEN Kerstin Jutterdal TEL 0491-76 11 30 SMS 070-148 82 11 l

Helena Karlsson TEL 76 11 31 SMS 070-672 81 39

I DAG FINNS det en gräns på hur många vi

får samlas samtidigt i vår gudstjänst. Det

Ursula ”Ulla” Mecke TEL 0491-76 11 32 SMS 072-516 60 56 Sharelle Sånglöf TEL 0491-76 11 33 SMS 073-035 95 65 MUSIKER/UNGDOMSLEDARE Hugo Sjögren TEL 0491-76 11 34 SMS 070-527 34 56 l

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Emilia Ivarsson TEL 0491-76 11 03 l

VAKTMÄSTARE Krister Nord TEL 0491-76 11 40 l

Anders Byström Kyrkoherde

Bertil Josefsson TEL 0491-76 11 41 Mikael Pettersson TEL 0491-76 11 42 Jimmie Karlsson TEL 0491-76 11 43 Ingemar Bergström TEL 0491-76 11 44 Annica Nimz TEL 0491-76 11 45 Daniel Andersson TEL 0491-76 11 46 ADMINISTRATION Yvonne Armdal TEL 0491-76 11 00 l

Anneli Tingström TEL 0491-76 11 01 Kyrkebyvägen 2, 572 50 Oskarshamn Tel 0491-76 11 00 www.svenskakyrkan.se/doderhult PRODUKTION: KrePart

AB, Arkitektvägen 20, Oskarshamn, tel: 0491-178 80, www.krepart.se Mikael Petersson och Jonas Axelsson, KrePart, Linda Tiri och Anders Byström, D ­ öderhults församling REDAKTÖR Jonas Axelsson FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges TRYCK Risbergs 2020/08 DISTRIBUTION Till samtliga hushåll i Döderhults församling REDAKTION:

Linda Tiri TEL 0491-76 11 02 SMS 070-564 32 00

förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 15


En timme hos administrationen

Ett litet, sammansvetsat gäng som driver runt en stor apparat. Medarbetarna på administrationen utgör ett nav i församlingens verksamhet.

P

å administrationen i Döderhults församling jobbar tre personer – var och en med sitt eget specialområde. Yvonne Armdal är kyrkoskrivare och har hand om bokning av dop, vigslar och begravningar. Därtill administrerar hon gravregistret och registrerar fakturor. – Och om du ringer till expeditionen eller kommer på besök så är det oftast jag som svarar eller tar emot, säger Yvonne. Anneli Tingström är kyrkokamrer och sköter löpande redovisning, lönehantering och tar hand om kollekter. – Sedan jobbar jag även med års­ redovisningen och budgetarbetet, det är då

jag har som mest att göra, berättar Anneli. Linda Tiri är informatör och administratör med många järn i elden. Hon har hand om olika utvecklings­ projekt inom administrationen och sköter informationsarbetet med bland annat hemsida, församlingsblad, broschyrer och annonsering. – Det händer också att jag får bistå med lite enklare datorsupport åt kollegorna, så det är ett minst sagt omväxlande jobb jag har, konstaterar Linda.

Yvonne Armdal, Linda Tiri och Anneli Tingström diskuterar ofta vad som är på gång och hur man ska hantera olika ärenden.

Anneli Tingström håller god ordning på papper och pärmar.

Yvonne Armdal diskuterar en grav med ­vaktmästaren Bertil Josefsson.

Vaktmästarna och administrationen har ofta kontakt med varandra för att diskutera gravärenden och annat som sker på kyrkogårdarna – gärna över en kopp kaffe.

Linda Tiri jobbar mycket med datorn och har alltid kameran nära till hands för att filma en andakt.

I år påbörjar Linda Tiri och hennes kollegor ett stort projekt för att få ordning i arkivet genom att gallra sådant som inte ska sparas.

Profile for KrePart

Döderhults församling nr 4 2020  

Döderhults församling

Döderhults församling nr 4 2020  

Döderhults församling

Profile for krepartab