Page 1

ETT MAGASIN INFÖR GYMNASIEVALET 2016/2017

GRAFISK ­PRODUKTION KAN SÖKAS FRÅN HELA ­SVERIGE­

Maskinpark i världsklass

Specialidrott på lektionstid

Sunne mitt i världen

Hela klassen fick industrijobb direkt www.sgbroby.se


Skolan med de stora SG/Broby är skolan som ger eleverna stora möjligheter. Små­­klasser betyder att de kompetenta lärarna kan hjälpa varje enskild elev att nå sin fulla potential. På det här uppslaget berättar åtta ungdomar varför de valde SG/Broby, om sina respektive utbildningar och naturligtvis också om sina framtidsplaner.

”Efter gymnasie­ tiden står alla ­dörrar öppna”

Språket är viktigt ”När jag kom till Sverige insåg jag att språket är nyckel till framgång. Nu går jag andra året på Naturvetenskaps­ programmet och det fungerar bra. Mitt mål är att bli läkare och varför inte ortoped­ läkare?” Aman Ahmadi, ­Naturvetenskaps­programmet

Alla dörrar är öppna ”Jag valde NA för att ­programmet är så brett. Efter gymnasietiden står alla dörrar öppna och om jag funderar på att bli veterinär. ­Kombinationen liten skola och bra lärare inne­ bär ökade möjligheter att skaffa bra betyg.” Emma Stenmark, ­Naturvetenskaps­­programmet

2

Gillar design ”Jag gillar färg, form och design och tycker om att få släppa loss ­kreativiteten. Så programmet passar mig perfekt. Efter utbildningen hoppas jag få ett jobb inom förpacknings­ branschen i Sunne eller Munkfors.” Anna Wall, Grafisk produktion

”Utbildningen är vass”

Slipper pendla ”Jag har studentlägenhet i Sunne och trivs som fisken i vattnet. Utbildningen är vass och jag är övertygad om att det blir lätt att få jobb efter gymnasiet. Är dock redan nu inställd på att fördjupa mig ytterligare via ­Yh-utbildningen på Brobygrafiska.” Johanna Larsson, Grafisk produktion


möjligheterna ”Lockad av att tjäna pengar direkt efter gymnasiet”

Satsar på vassare bil ”Klart det är attraherande att tjäna pengar direkt efter ­gymnasiet och slippa dras med studielån. Det ger ­utrymme för en vassare bil. I övrigt är det lugnt och ­harmoniskt på skolan.” Daniel Larsen, ­Industritekniska programmet

Gillar maten ”Programvalet var ganska lätt. Jag är tekniskt intresserad och lockad av att tjäna pengar direkt efter gymnasiet. Skolan är bra i allmänhet och maten i synnerhet.” Markus Emanuelsson, ­Industritekniska programmet

”En stor fördel är att klasserna är små”

Givande utbyte

”Ett spännande program, inte minst för att skolan har utbyte med ­gymnasier i Italien och Berlin. Ännu mer globalt blir det eftersom många är nysvenskar på SG/Broby. En stor fördel är också att klasserna är små. Det gör att lärarna hinner coacha oss på bästa sätt.” Ellen Wiberg,­ Samhällsvetensprogrammet

Besöksadress Svetsarevägen 2, Sunne Postadress SG/Broby, 37. Sunne kommun, 686 80 Sunne Tel 0565-179 00 Webb www.sgbroby.se Ansvarig utgivare Anna-Clara Einarson

Vill bli jurist ”SG/Broby har en ytterst ­kompetent lärarkår och bra studiemiljö. Det kan e ­ gentligen inte bli bättre. I framtiden ­hoppas jag att få arbeta som jurist med inriktning mot ­sexualbrott och heders­ förtryck i olika former.” Emil Johansson, ­Samhällsvetenskaps-­­ ­programmet

Produktion Krepart AB, Arkitektvägen 20, 572 04 Oskarshamn, 0491 - 178 80, krepart.se Projektledare Mikael Pettersson Försäljningschef Hans Ericsson Mediasäljare Yvonne Forsberg Foto Curt-Robert Lindqvist och Peter Norén Texter Jonas Frykman och Urban Löfqvist Formgivning Kristin Persebo Tryck V-TAB, Vimmerby 2016/06 Distribution Presumtiva elever i ­Värmland samt hushåll och företag i Sunne kommun. Tidningen ska även delas ut vid mässor och andra aktiviteter. Upplaga 15 000 exemplar

3


Ont om unga fysiklärare som vill flytta till Värmland är det gott om. Rekryteringen av Oskar Stüffe är därför både skol­ ledning och elever glada över. Något som bekräftas av Hanna Helgerud.

Nyckel till ljus framtid Läkare, advokat eller ingenjör. Studier vid Naturvetenskapsprogrammet öppnar alla dörrar till drömjobben via högskolan. – Ambitionsnivån bland eleverna är generellt hög, säger ansvarig lärare Magdalena Hulu Mazurska.

på sammanhållningen i klasserna. Till­ sammans åker de på studieresor eller träffas på olika aktiviteter efter skoltid. Magdalena är nöjd med resultatet. – Eleverna trivs med varandra och har roligt, och det är jätteviktigt för att nå bra skolresultat, säger hon.

Bred och djup utbildning För att uppnå högsta kvalitet satsar Naturvetenskaps­ programmet vid Sunne Gymnasieskola/Broby på högutbildade och kompetenta lärare, små elevgrupper, tät lärarkontakt och en ­väldigt stark sammanhållning. – Elever och lärare har bra kontakt. Vi har en ömsesidig respekt för varandra samtidigt som vi ställer höga, men tydliga krav. Förutsättningen för att ungdomarna ska uppnå sina mål är att alla våra lärare är kunniga, trivs med sitt arbete och gillar att umgås med eleverna. Och det gör de, säger Magdalena Hulu Mazurska.

4

På Naturvetenskapsprogrammet vid SG/Broby vävs gamla och nya undervis­ ningsmetoder ihop, något som innebär att undervisningen blir varierad.

Många studiebesök – Vi arbetar mycket med labora­tioner och har bra utrustning och fräscha laborations­salar. Samtidigt är det också viktigt med genomgångar för att e­ leverna ska få bra förståelse för de teoretiska delarna. Studiebesök och exkursioner är naturlig del av undervisningen och utgör en bra länk mellan skolan och arbetslivet. 
Skolan lägger ner tid och satsar just

De flesta eleverna väljer natur­ vetenskaplig inriktning till årskurs två. Där fördjupas studierna i matematik, biologi, kemi och fysik. Alternativet är en spännande mix av naturvetenskap och samhällskunskap, där man ser på ­naturen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Utbildningen är studie­ förberedande och ger behörighet till de flesta svenska högskoleutbildningar. – Våra elever klarar sig bra efter ­gymnasiet. Vi håller kontakten med dem efteråt och de är väl förberedda på studier efter att de slutat här, säger Magdalena. En del blir läkare, andra


Under gymnasieåren får eleverna på NA utföra massor av spännande laborationer. Här är det Tilda Clewemar och David Keck som experimenterar.

Ska bli biolog ”I dag läser jag till biolog vid Karlstad ­universitet och är inne på andra året. Jag upplever, tack vare engagerade och duktiga lärare samt roliga och innehålls­ rika lektioner, att jag var väl förberedd inför mina ­universitetstudier.” /Elin Blomqvist

Ska bli NA-lärare ”Jag tror att det är tack vare lärarna på SG/Broby som jag valde att börja studera till gymnasielärare i just matematik och fysik. Mina höga tankar om skolans lärare har inte ändrats genom VFU eller pedagogiska studier, snarare tvärt om. För mig så var SG/Broby fantastiskt och jag kan inte tänka mig en gymnasieskola jag hellre skulle vilja gått på. Det är något speciellt med mindre skolor. Som elev får du en bättre kontakt med lärare. Dessutom lär du känna eleverna i de andra klasserna bättre eftersom man kan sätta sig och snacka med dem varje håltimme, rast och lunch. Man känner sig aldrig riktigt ensam. ”  /Carl-Adam Ramström

Hyllar lärarna FAKTA Naturvetenskapsprogrammet Under första året av utbildningen ingår gymnasie­gemensamma kurser som till ­exempel språk och matematik, men även biologi, kemi och fysik. Till årskurs två görs val av inriktning. Den naturvetenskapliga inriktningen fördjupar studierna i biologi, fysik, kemi och matematik. Med dessa breda studier blir du behörig till alla svenska högskoleutbildningar. Inriktning naturvetenskap/samhälle kombinerar ett naturvetenskapligt ämne med samhällskunskap och geografi.

­ luggar för att bli jurister, kemister p eller e­ konomer. Det är viktigt med rätt utrustning i lokalerna. Eleverna som läser ”natur” har två fräscha laboratorier till kemi/biologi- och fysiklektionerna. Här finns möjligheter att genomgå alla de ­experiment och undersökningar som behövs för ­programmets kurser. Att praktisera de teoretiska kunskaperna är nämligen v ­ iktigt för ­inlärningen. Det är något s­ kolan satsar på.

”Jag gick Naturvetenskapsprogrammet på SG/ Broby mellan 2011 och 2014. Just nu är jag ute och reser i USA. Har efter studenten jobbat som vikarie på mellan- och högstadiet och även gått i en Bibel­ skola i Australien. Jag trivdes otroligt bra under min tid på SG/Broby, antalet elever var perfekt för mig. En mindre skola gav mig möjlighet att få bra kontakt med lärarna och effektivt stöd, men det gav också en stor känsla av gemenskap i hela skolan. Förutom att jag fick bra kontakt med lärarna så var lärarna väldigt kompetenta och passionerade inom sitt ämne. Att se lärarna vilja lära ut och tycka om det de gjorde var inspirerande och jag hade en fantastisk tid på matte- och natur­ kunskapslektionerna. Jag lärde mig otroligt mycket och jag är väldigt glad att jag valde att studera i Sunne.” /Einar Schelin

Snart forskare? ”Tog studenten från SG/Broby våren 2015. Jag hade tre himla fina år på Broby, och trivdes bra i en lugn miljö med liten klass, där vi fick mycket tid med lärare och mycket frihet att lägga upp studierna ­själva. Det var lätt att få gehör för idéer och ­samhörigheten som finns på en liten skola var för mig väldigt positiv, inte minst för studie­ motivationen. Efter studenten läste jag en kurs i genusvetenskap på Karlstad universitet, sedan hamnade jag i Kalix där jag nu bor, jobbar och trivs väldigt bra. Planen är att läsa naturresursteknik på Luleå tekniska universitet till hösten. I framtiden drömmer jag om att på något sätt jobba med miljöfrågor, kanske genom att forska på smältande isar eller jobba med avfall från gruvindustrin.” /Matilda Edvardsson

5


Många skäl att gå NA på S/G Broby

Att bli sedd

På SG/Broby ses varje individ av alla lärare. Det finns tid och ­utrymme eftersom klasserna är relativt små. Lärarna är väldigt hjälpsamma och driver på med ­ambitionen att hjälpa oss ­elever till bättre betyg.

David Keck, Hanna Helgerud, Tilda Clewmar, Selma ­Zetterlund, Emma Stenmark, Aman Ahmadi och Sonja ­Bergqvist trivs verkligen på NA.

6

Idrottsspecialisering

SG/Broby är skolan med stora möjligheter där man kan k ­ ombinera studier och sport. Samtidigt som man studerar så får man ­chansen att utvecklas i sin sport. Om du går NA och har valt idrotts­ specialisering ger det dig mer tid och fler träningstillfällen för din idrott. På SG/Broby kan du ­kombinera studierna med fotboll, ishockey eller ridning.


””

Här är det kul

Här på NA-programmet är det kul. Vi har lärare som är roliga och engagerade. Och vi gör ­experiment som är både lärorika och underhållande. NA-­programmet är mycket bra att välja om man strävar efter att bli läkare eller forskare… eller om man inte vet än vad man ska göra.

Sparar tid

Inför gymnasievalet lockar kanske ­studier på andra orter. Men den som ska välja Naturvetenskaps­programmet, som är krävande, ska tänka på hur mycket tid som sparas på att slippa pendla. Gå på SG/Broby och frigör tid till roliga saker. Vi har boendegaranti för alla nya gymnasieelever.

Studieresor Dissektioner

På det Naturvetenskapsprogrammet utför vi olika laborationer inom biologi, fysik och kemi. Allt för att få en djupare förståelse för de teoretiska delarna. Möjligheterna är många och vi testar allt, från olika kemiska reaktioner till dissektion av älghjärta och uppblåsning av älglungor.

På det Naturvetensks­programmet har vi möjlighet att åka på olika studiere­ sor. Det uppskattas av alla. I år har vi varit på Nordens Ark där vi kunde se hur djurskötare arbetar i parken. Vi har också besökt experimentverksta­ den på Chalmers Universitet och Bo­ taniska Träd­gården i Göteborg. Nästa år åker vi nog till Marinbiologiska Forskningsstationen på Tjärnö.

7


skar som pluggar där har man även ett välutvecklat

nysven SG/Broby är en riktigt global skola. Förutom många APL, praktik, utomlands.

et att göra sin

möjligh elevutbyte med Tyskland och Italien. Det finns även

Global skola på riktigt SG/Broby är den lilla lokala skolan stadigt förankrad i den globala verkligheten. Ett välutvecklat elevutbyte med andra länder och nyanlända studenter ger skolan en unik möjlighet att arbeta med internationalisering.

Arbetet innebär att SG/ Broby-eleverna får ökade kunskaper om och förståelse för andra länder och kulturer. Rent konkret kan det handla om att för­ djupa elevernas kunskaper i olika ämnen och frågor genom att ha ett internatio­ nellt perspektiv i undervisningen. – Vi människor är mer lika varandra än vad vi tror, det är min erfarenhet,

8

­s­­äger Tanja Schüssler, gymnastiklärare på SG/Broby. Hon är sedan många år tillbaka ­involverad i skolans utbyte med Tyskland och Italien.

hos familjer och får möjligheten att ta del av vardagslivet i landet. När de tyska och italienska eleverna sedan kommer till Sunne får de bo hos sina svenska värd­familjer.

SG/Broby i framkant

Mycket att erbjuda

Samarbeten med skolor i andra länder är också ett sätt att möta kraven i läro­planer och kursplaner. I det avseendet ligger ­ SG/Broby långt framme. – För elevernas del innebär det att de får lära känna en annan kultur. Ofta blir de av med en del förutfattade meningar som de hade innan, säger Tanja Schüssler. Skolan har utbyte med en skola i Italien och en skola i Berlin, Tyskland. Närmare 20 elever deltar varje år i utbytet, som sker växelvis vartannat år, i år är elevutbytet med Italien, nästa med Tyskland och så vidare. – Det som är så bra är att eleverna bor

– Det är lätt att tänka att vi inte har så mycket att erbjuda här i lilla Sunne, jäm­ fört med Tyskland eller Italien, som har så mycket historia och kultur. Men när eleverna får ta hand om utbyteseleverna så blir de medvetna om sin egen kultur och de börjar fundera på varför vi här i Sverige gör vissa saker på ett visst sätt. De tyska och italienska studenterna brukar uppskatta det svenska vardags­ livet och inte minst den storslagna natu­ ren i Värmland. På schemat blir det också en del friluftsliv, som att exempelvis vara ute i den värmländska skogen och göra kolbulle eller nävgröt och fläsk.


9


Bästa möjliga förutsättningar En maskinpark som saknar motsvarighet inom skolvärlden både i ­Sverige och övriga Europa. På Sunne Gymnasieskola/Broby finns det mesta av det senaste inom grafisk produktion och förpackningstryck. Inte minst en hel ­arsenal av toppmoderna Macdatorer.

Eleverna arbetar med ­moderna tryckpressar på SG/ Broby, exempelvis en full­ skalig tryckpress anpassad för industrin, UV-printer, r­ ullskrivare, ­digitalpress e­ tc. Maskinparken är helt i nivå med vad som den moderna ­förpacknings- och övrig grafisk industri använder i dag. – Besökare som kommer hit blir ­förvånande över den höga standarden. Det finns ingen annan skola i Sverige som är i närheten av vad vi har i teknikväg, säger Roland Wikberg, lärare på SG/­ Broby och Brobygrafiska.

Fördel för eleverna Endast tryckeriets maskiner är värda runt 50 miljoner kronor. Ytterligare ett antal miljoner kronor tillkommer för datorer och med avancerad programvara för bildbehandling, illustrationer, layout och design.

part of

DEN STÖRSTA OCH LEDANDE PREPRESSLEVERANTÖREN FÖR FÖRPACKNINGAR I NORDEN

10

– För eleverna är det här en stor fördel. Här får de lära sig att hantera samma maskiner som de sedan möter ute i ­verkligheten. Det innebär att de kan gå ut i arbets­livet och producera direkt.

FAKTA

Den imponerande maskinparken är till mycket stor del frukten av företags­ sponsring och EU-projekt, snarare än kommunala skattemedel. En annan viktig faktor är att bransch­ organisationen Sweflex har ett nära sam­ arbete med skolan. Sweflex är en bransch­ förening för företag med anknytning till förpackningsområdet. – Genom Sweflex närvaro skapas också förutsättningar för diverse s­ amarbeten och möjligheter till praktikplatser för ­eleverna, säger Roland Wikberg. Delar av lokalerna och utrustningen delas med yrkeshögskolan Brobygrafiska, där du kan fördjupa dina studier inom grafiska yrken efter studenten.

Maskinpark Grafisk teknik I teknikparken på SG/Broby och Brobygrafiska kan man göra färdiga prototyper, från idé till färdig produkt Formgivning, layout och konstruktion • Photoshop, bildredigering • Illustrator, rit- och illustrationsprogram • InDesign, layoutprogram • Acrobat Professional • ArtiosCAD, förpackningskonstruktionsprogram • Cinema 4D, 3D-program Prototypproduktion • Kongsberg XL20, prototyptillverkning av förpackningar

• 3D-printer, prototyptillverkning i plast • UV-printer, skriver ut storformat på alla material • Visualiseringsrum med Studio Visualizer • Platemaking, digital tryckformsframställning med den senaste HD-tekniken • Fischer & Krecke, 8-färgs tryckpress i industriformat • Konica/Minolta, digitalpress för fram­ställning av broschyrer med mera Efterbearbetning • Skärmaskiner • Bokbinderimaskiner • Fyllningsmaskin för olika påsmodeller

PRO YOUR FFE PAR SSIONA IN P TNERS L REP RES S

flexo.se marvaco.se marvaco.fi

Rönna väg 2, Sunne • Tel 0565-128 50 www.gma.se • info@gma.se


GRAFISK ­PRODUKTION KAN SÖKAS FRÅN HELA ­SVERIGE­

SG/BROBY ÄR ­ CERTIFIERAT ­ EKNIKCOLLEGE T Teknikcollege är en kvalitets­ stämpel för att utbildningen håller den kvalitetsnivå som efterfrågas av näringslivet.

Eleverna vid Grafisk produktion har den allra senaste tekniken att tillgå. Allt från olika skrivare till ett helt batteri av exklusiva Macdatorer.

Lägenheter från smått till stort! Ettor med öppen fiber. Vi jobbar med ventilation, projektering, service, el- och styrarbeten, OVK-besiktningar BRÄDGÅRDSGATAN 1, 686 35 Sunne (granne med Ahlsell) SÅGVERKSGATAN 18, 652 21 Karlstad (granne med Ahlsell)

Öppettider: kl. 7 - 16 054-85 05 06 • www.air4you.se

Långgatan 12, 686 21 Sunne 070-622 24 26 • lindarnas.se info@lindarnas.se 11


FlexoPartner/Marvaco i Sunne plockar många talanger från Grafisk produktion i Sunne. Företagets vd Leif Backman anställde exempelvis Erik Lind. Långt innan han tog studenten.

Överraskande bra Erik Lind hade sett fram emot ett bra sommarjobb kombinerat med ett skönt sommarlov. De planerna gick i stöpet rejält. På ett positivt sätt!

– I stället för sommarjobb fick jag en tillsvidareanställning så nu kör vi så det ryker, konstaterar en mycket nöjd nybakad student. 2013 började Erik plugga Grafisk ­produktion på SG/Broby. – I början var jag inne på att rikta in mig mot design- och förpackningsdelen, berättar Erik. Men sen började det luta mer och mer åt tryckeribranschen. Att Erik är dyslektiker spelar en viss roll i sammanhanget.

Långt framme – Jag är bäst på att arbeta med händerna, konstaterar han. Under sin sista termin på utbildningen kom han i kontakt med Leif Backman på

12

FlexoPartner/Marvaco och började hoppa in och jobba då och då. – Det var i påskas som jag började där och jag har sedan dess varvat extrajobb med min praktik, säger Erik som nu ­alltså har fått en efterlängtad anställning på Sunne­företaget. – Vi har hunnit lära känna Erik riktigt bra under den här tiden, säger Flexo­ Partner/Marvacos vd Leif Backman. Vi märkte ­redan tidigt att han låg långt framme i sina projekt och han är redo för att ta ansvar och utvecklas i sitt arbete.

Skarpt läge När Erik blickar tillbaka på sina tre år på SG/Broby så gör han det med ett leende på läpparna. – Det har varit en fantastisk tid, menar han. I och med min dyslexi så kan jag ibland behöva lite extra hjälp och det har jag verkligen fått av alla lärare som jag haft under min tid på skolan. Erik påpekar också vikten av att ­skolans lärare har varit ute i yrkeslivet och vet vad som väntar eleverna. – Dessutom är det bra att vi fått trycka i skarpt läge, menar han. Det har varit

riktiga kunder bakom de beställningar vi fått på skolan och det har satt en mycket positiv press på oss. – Det är en otroligt viktig del i utbild­ ningen och eleverna från SG/Broby är verkligen redo för att ge sig ut i arbets­ livet, tillägger Leif på FlexoPartner/ Marvaco som ser fram emot att få ta Erik Lind under sina vingar och låta honom utvecklas till sin fulla potential.

FAKTA Grafisk produktion Grafisk produktion inom Industritekniska programmet är ett yrkesförberedande ­program med riksintag som leder till ­spännande jobb och möjlighet till grund­ läggande högskolebehörighet. Efter utbildningen kan du gå direkt ut i jobb inom tryckbranschen med hela världen som arbetsfält.


www.millergraphics.com

YOUR PREFERRED PARTNER IN THE GRAPHIC CHAIN

GR APHICS GROUP

Miller Graphics Roeselare nv *

C

M

Y

51.72%

59.77%

59.98%

UNIT SIZE INK NUMBER

PRINTER En operatör ser till att massaveden hamnar rätt på en transportör innan flisas och raffineras för att Marketing SE den advertentie Graphic K sedan torkas. Massan pressas därefter till balar som säljs till School pappersbruk över hela världen. Av produkten från Rottneros Bruk producerar pappersbruken allt från tidningspapper, toalettpapper till olika former av förpackningar. 43% 00138588-001-000 Miller Graphics Roeselare nv Industrieweg 60 8800 Roeselare Patrick Deryckere BELGIUM T +32 (0)51 26 44 00 Design

Massa spännande jobb

www.millergraphics.com

07:46:03 - 1-JUN-15 LETAR DU EFTER ett spännande och omväxlande arbete i Torsbybadet och utförsåkning vid skidanläggningen i

efter studierna vid det Industritekniska programmet? Varför inte då söka jobb vid Rottneros Bruk i Sunne. Arbetsuppgifterna är mycket skiftande och handlar om allt från att programmera och köra sofistikerade maskiner till svetsning och olika reparationer samt svarvning och bearbetning av nya komponenter.

Sunne. Personalklubben är dessutom mycket aktiv och ordnar varje år en rad attraktiva aktiviteter.

VILL DU KÄNNA på hur det är att arbeta på bruket. Ta då chansen och förlägg din APL-tid hit. Du är mer än välkommen!

DET FINNS MÅNGA fördelar med en anställning vid

Rottneros Bruk. Löneläget är bra, gemenskapen god liksom trivseln. Medarbetare har tillgång till gym, bad *Rottneroskoncernen producerar pappersmassa vid bruken i Sunne och Vallvik. Rottneros Bruk i Sunne har en tillverkningskapacitet på 170 000 ton per år, något som gör bruket till en av världens största producenter av mekanisk avsalumassa. Vid produktionsanläggningen i Värmland finns cirka 100-talet medarbetare.

Rottneros Bruk AB 0565 -176 00 www.rottneros.com

13


Från idé till färdig förpackning Förpackningar, något som vi mer eller mindre tar som en självklarhet. Men det är en lång och komplicerad process innan en förpackning med innehåll lockar till köp ute i butiken. Här kan du följa Anna Walls arbete från idé till säljande förpackningar för ekologisk äppeldryck.

7. Klart! 6. Fotografering

Produktfotografering görs sedan i skolans fotostudio.

Både Susanne Ranunger och Anna Wall är mer än nöjda m slutresultatet, en äppeldryck med en lekfull dekor som ka locka föräldrar att köpa ekologisk dryck till sina barn.

4. Tryck

Dekoren trycks i s Det är en skrivare alla slags materia gånger 150 cm.

5. Skär rent

Datafilen skickas till skärbordet som skär ut och bigar förpackningen. Därefter viker och limmar Anna ihop förpackningen och ser så allt stämmer.

14


1. Uppdragsbeskrivning

Läraren Susanne Ranunger ger Anna Wall en brief, det vill säga en uppdragsbeskrivning. ”Du ska skapa en säljande dryckesförpackning.” Sedan får Anna svar på en del viktiga frågor: Vad är det som ska f­ örpackas? Vilken åldersgrupp riktar sig förpackningen till? Vilket material ska förpackningen ha? Utifrån briefen jobbar Anna fram olika idéer och koncept som hon sedan väljer mellan för att utveckla vidare, till en verklighetstrogen prototyp.

2. Skissarbete

Nästa steg är att ta idén vidare till skissarbete. Anna tar fram skisser för förpackningens form och storlek, eventuellt mönster, text och bild.

3. Redigering

Därefter färdigställer hon skisserna i olika datorprogram. Bilder redigeras i bildbehandlingsprogrammet Photoshop. Illustrationer, logotyper och mönster ritas i p ­ rogrammet Illustrator. Dekoren, det vill säga text och bild, sätts ­samman i layoutprogrammet InDesign. Konstruktionen av ­förpackningen ritas i programmet ArtiosCad.

med an

kning

skolans planskrivare. e som kan trycka på al i format upp till 250

FAKTA Förpackningar Inom begreppet förpackningsdesign döljer sig en omfattande process. De aktörer som är inblandade är exempelvis olika tillverkare av råvarumaterial. Pappersbruk som tillverkar allt fiberbaserat material, tillverkare av olika plaster, folier med mera. Glastillverkare, aluminiumtillverkare, ja alla som tillverkar någon form av material som används inom förpackningsvärlden. Förslag tas fram av en designbyrå Varumärkesägaren eller produkttillverkaren är den aktör som vill ha en färdig förpackning till sin produkt. Förpackningen ska kommunicera innehållet, skydda produkten och sticka ut på butikshyllan. Förpackning­ ens väg börjar oftast med dekor och konstruktions­ förslag det vill säga färg, form och funktion. Då vänder

sig varumärkesägaren oftast till en designbyrå som tar fram olika förslag för ändamålet. Tryckning När denna process är klar och förpackningen godkänd ska den produceras hos en förpackningsmaterial­ tillverkare. Där kontrolleras underlaget som kommer från designbyrån, görs tryckbart och går vidare för tryckning. När tryckningen är klar sker det oftast någon form av efterbearbetning. Det kan vara stansning och bigning som underlättar ihopvikning av förpackningen. När all produktion är klar skickas den till varumärkes­ ägarens fabrik för fyllning/inpackning av produkten. Slutligen skeppas den färdigförpackade produkten ut till grossist eller butik.

15


När du behöver synas! Vi trycker på det mesta! Kläder, bilar, skyltar....

Lövnäsvägen 8, Sunne

www.sunnebostad.se Uthyrning: 0565-474 51

Vi kan lätta och tunga transporter!

r

Gratistidning • Produktionsbyrå Långgatan 4, Sunne

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Arvika 0570-74 43 00 • Filipstad 0590-77 47 00 Karlskoga 0586-79 44 00 • Karlstad 054-775 41 00 Sunne 0565-74 40 00 • Torsby 0560-77 45 00

ghet Vad betyder

trygghet

VI på gs

för dig?

jobbar varje dag för att våra medlemmar ska få det bättre på jobbet och på fritiden.

för dig? BLI meDLem Du också!

som meDLem har Du! • Förhandlingshjälp • Rättsskydd LO-TCO • Hjälp med handläggning av försäkringar • Rådgivning mm. mm. Du får Dessutom! • Olycksfallsförsäkring • Inkomstförsäkring upp till 200 dagar • Hemförsäkring • Barngruppliv • Kompletterande tjänstegruppliv

BLI meDLem För mer information! Kontakta din lokala avdelning på 010– 470 85 10

16

Banken som alltid är öppen Med vår mobilapp har du tillgång till din bank dygnet runt. Du kan betala räkningar, kolla dina konton, flytta pengar och ordna de flesta andra bankärenden enkelt och bekvämt. Hör av dig så hjälper jag dig att komma igång. Peter Eriksson Bankrådgivare Sunne peter.eriksson@LFvarmland.se 0565 - 74 18 06


Direkt efter gymnasieåren genomgick Terese den grafiska Yh-utbildningen till produktions­ledare på Broby. Och nu trivs hon utmärkt med jobbet på Flexopartner i Sunne

Utlandsjobb & kärlek Hade inte Marcus Edqvist hoppat på Grafisk produktion med inriktning på tryck hade han aldrig fått chansen att jobba i Norge. – En härlig upplevelse, säger han. 2013 tog Marcus Edqvist studenten från SG/Broby och hoppade direkt in i branschen via ett sommarjobb på Mondi i Sunne. – Det kändes skönt att ha utbild­ ningen i ryggen och den gav mig ett försprång i min yrkesroll. Efter en snabbsväng i pappans snickeriföretag och ytterligare en tur på Mondi fick han sedan chansen att vidga sina vyer.

Tog allt på en gång Efter tre år på Sunne Gymnasie­ skola/Broby fanns fortfarande hungern efter kunskap kvar. Terese Granström gjorde slag i saken och hoppade direkt på en Yh-utbildning. – Jag ville fördjupa mina kunskaper och läsa mer om ledarskap, konstaterar hon och är i efterhand mer än nöjd med sitt val. Terese läste under tre år grafisk ­produktion på SG/Broby. En utbildning som gav henne mersmak. – Jag trivdes jättebra med både utbildningen, skolan och alla duktiga lärare, s­ äger hon. Skolans maskinpark

är verk­ligen något utöver det vanliga och förberedde mig inför inträdet i yrkeslivet. Men innan Terese kastade sig ut i arbets­livet och utnyttjade de kontakter hon knutit på skolan så bestämde hon sig för att sitta ytterligare ett och ett halvt år i skolbänken. Yh-utbildningen till produk­ tionsledare stod på agendan. – Det kändes helt rätt att plugga vidare direkt, berättar Terese. I dag har jag otroligt stor nytta av utbildningen och risken att den aldrig blivit av hade varit större om jag inte hade hoppat på direkt. I dag jobbar Terese på Sunneföretaget FlexoPartner, som är en del av Marvaco-­ gruppen, och trivs alldeles utmärkt. – Här får jag chansen att utvecklas och jag får jobba med det jag tycker är allra roligast, säger hon.

Hemkär – Jag fick ett tips om ett jobb via skolans lärare. Ett attraktivt jobb i ­Trondheim, Norge. Det nappade jag naturligtvis på direkt, säger Marcus. Dubbel glädje blev förstås att flick­ vännen ockå fick jobb och kunde följa med till Norge – Jag trivdes jättebra med jobbet och hade stor nytta av den fantastiska utbildning som jag fick på SG/Broby, konstaterar han. Hemlängtan blev dock lite för stor så han och kärleken flyttade tillbaka till Sunne och nu jobbar han som montör inom byggsektorn. – Men får jag chansen till ett fast jobb i tryckeribranschen så tar jag det direkt, avslutar Marcus.

Kreativ utbildning Jag heter Linnéa Filipsson och läste ­Grafisk Produktion mellan åren 2010-2013. Jag trivdes jättebra på skolan och det fanns en bra sammanhållning mellan klasserna och lärarna. Det jag tyckte bäst om på skolan var att vi fick möjligheten att utveckla våra idéer och att det enda som kunde sätta stopp för idéerna var en själv. Idag läser jag Turismprogrammet på Karlstad universitet och allt som krävdes för att komma in på programmet fick jag med mig från min gymnasietid. Trots att jag har bytt inriktning helt har jag fortfarande användning av det jag lärt mig under mina tre år på SG/Broby. Marknadsföring är något som jag fortfarande

kan känna att jag har användning av, att veta vad som passar ihop och vad som krävs för att människor ska bli intresserade. Jag ångrar inte för en sekund att jag valde att gå på SG/Broby för att läsa Grafisk Produktion.

Efter den grafiska utbildningen på SG/Broby testade Marcus Edqvist sina vingar på ett norsk tryckeri.

17


Stor chans till arbete Jobb direkt efter gymnasiet på ett lokalt industriföretag? Eller varför inte pröva lyckan som exempelvis certifierad svetsare utomlands? Studier vid det ­Industritekniska programmet har onekligen många fördelar.

Sebastian Nyström och hans kamrater lär sig bland annat att rörtrådssvetsa.

Det Industritekniska ­programmet är skräddarsytt efter näringslivets önskemål. Något som också understryks av att eleverna i avgångsklasserna många gånger har jobb före studenten. Hemligheten är mångt och mycket programrådet, som består av representan­ ter från näringsliv och skola. Dessutom förs en kontinuerlig dialog med industri­ företagen i regionen. Det arbetsplatsförlagda l­ ärandet, APL, bidrar också till bra k ­ ontakt med framtida arbetsgivare. Under åtta veckor i tvåan och sju veckor i trean får eleverna prova på yrkeslivet och visa vad de går för. – Vi har fått bra respons från APL-­ platserna, inte minst i år. Flera elever har redan fått möjlighet att jobba extra. Eleverna på utbildningen går en ljus framtid till mötes. – Ungdomarna har goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet, säger läraren Tomas Jansson, samtidigt som han under­stryker att hela avgångs­klassen 2016 i princip hade jobb före studenten. Samtidigt är han noga med att ­poängtera att det går utmärkt att lägga upp studierna så att eleverna kan läsa vidare på högskola eller universitet.

Ständig utveckling Under första året får eleverna prova på samtliga maskiner som bjuds under utbildningen. Från och med tvåan går man antingen inriktningen Driftsäkerhet och underhållsteknik, vilket ger jobb som resemontör eller underhållstekniker, eller också Produkt och maskinteknik, vilket leder till yrken som maskinoperatör eller CNC-operatör. Detta är yrkesutgångar som företagen runt Sunne specifikt har framfört en önskan om. – Branschen är under ständig utveck­ ling och verkstadsindustrin står inför stora pensionsavgångar och det bådar gott för våra elever, säger Tomas Jansson.

18

FAKTA Industritekniska programmet • En maskinoperatör arbetar med ­ manuella verkstadsmaskiner. • CNC-operatören jobbar med datorstyrda fräsmaskiner, svarvar och robotar. • Underhållsmekanikern arbetar både förebyggande och med reparation och underhåll. • En resemontör åker ut till företag inom ­exempelvis sågverk- och pappersindu­ strin och u ­ nderhåller maskinerna.


STÅNGSTÅL PLÅT RÖR BALK ARMERING ALUMINIUM ROSTFRITT

UTMANANDE TRÄNINGSPASS OCH SKÖNA BAD. Njut av våra härliga dagspapaket med avkopplande bad, bubbel, bastu och träning. Vi har både heloch halvdag att välja mellan. Prisex. Spa+Lunch fr. 595:-

KIL 0554-68 97 70

www.eostal.se

selmaspa.se / +46 (0) 565 - 166 00

Din specialist inom skärande bearbetning och termisk ytbeläggning Norrgårdsgatan 5 • 686 35 Sunne • Tel 0565 135 90

Vi gillar SG/Broby Vi är ingen vanlig bank, vi är en sparbank. När vi startade för 160 år sedan, var det för att det skulle bli enklare för folk att spara och för att bankens vinster skulle stanna i Fryksdalen. Vi är fortfarande samma bank, med samma idé - Fryksdalen Framför Allt. Besluten ska fattas här och vinsterna ska stanna och göra nytta här.

160 år Global leverantör av borrutrustning för vattenborrning, entreprenad, prospektering och gruvbrytning. Lokal produktion – Världsledande teknologi

Driconeq Production AB

www.driconeq.com

Vi gillar sådant som kan utveckla Fryksdalen för framtiden, precis som SG/Broby.

r Allt ramfö alen F Fr yksd

#ingenvanligbank

Sedan 1856

19


Säker väg till jobb

André Carlbäck Viqing Drilling, Sunne

Henrik ­Karlsson Jobb på gång­

Martin ­Åkerlind Driconeq, ­Sunne Oscar ­Eriksson­ Triton ­Valsteknik, Grums

Industritekniska programmet på SG/Broby är en säker väg till jobb direkt efter gymnasiet. Tack vare lyhördhet för industrins behov. – I princip gick samtliga av våra elever till någon form av anställning när de slutade i våras, säger Tomas Jansson, lärare i industriämnen.

Adam ­Halvarsson Tetra Pak, Sunne

jobb direkt. Jag gjorde en av mina APL-­ perioder på Viqing Drilling och på det sättet fick jag in en fot hos dem, säger André Carlbäck.

Gott betyg På SG/Broby får eleverna en utbildning som gör dem ­extremt attraktiva för ­industriföretagen. Detta passar i­ ndustrin i Sunne som handen i handsken då behovet av arbets­ kraft är mycket stort hos företagen. André Carlbäck tog examen från

20

Industri­tekniska programmet i juni 2016. Ett par dagar efter s­ tudenten ­började han sin anställning som maskin­operatör på Viqing Drilling Equipment i Sunne, företaget tillverkar borrar och utrustning som används vid olje- och gasutvinning. – Det känns kanonbra att jag har fått

Det är också ett mycket gott betyg till lärarna och skolan, att eleverna har så oerhört lätt att få jobb efter att de avslutat sin utbildning. – Vi är lyhörda mot näringslivet och utformar undervisningen åt det håll där behovet är som allra störst, säger Tomas Jansson. Industritekniska programmet på SG/


Emil Hagelin Industri­support, Arvika Sebastian Nyström Industri­support, ­Arvika

Broby ges med två olika inriktningar, Driftsäkerhet och underhållsteknik och Produkt och maskinteknik. Bland avgångs­eleverna vid ­gymnasiet våren 2016 så studerade flertalet av dem på yrkesutgången Produkt och maskin­teknik. – Det varierar varje år, vilken inriktning som är populärast bland ­eleverna. Förra året var det Drift­ säkerhet och underhållsteknik, men även bland de eleverna så fick i stort sett alla erbjudande om tillsvidare­ anställningar eller sommarjobb, säger Tomas Jansson.

Simon ­Haglund Viqing Drilling, Sunne

André ­Jansson Fryken ­Montage, Sunne

Elever som saknas på bilden Junior Da Silva Lars Lerin ­Museum, ­Karlstad Lars ­Fredlund Bråruds ­Mekaniska, Sunne 21


Träffade rätt

Det blev inte bra. Det blev i stället bra mycket bättre. Carl Larsson är alltså mer än nöjd efter sitt första år som svetsare på Fryken Montage i Sunne.

Under SG/Broby Teknikläger får elever som precis gått ur årskurs åtta chansen att testa på de olika programmen under två intensiva dagar.

Testa teknik praktiskt Ta chansen och delta i SG/Brobys Teknik­ läger, som arrangeras varje sommar. ­Lägret vänder sig till elever som har gått ut årskurs åtta och ska g ­ enomföra sitt gymnasieval i årskurs nio. Under två intensiva dagar får eleverna testa på en rad olika former av teknik. Den som väljer Grafisk ­produktion får ­exempelvis producera en egen påse och skapa en egen affisch. Elever som är intresserade av Industriteknik får bland annat svetsa och CNC-svarva egna nyckelringar. På Naturvetenskap får du testa att lösa en mordgåta med hjälp av kriminalteknik. Läs mer: www.sgbroby.se/tekniklager

FAKTA Teknikläger 13-14 juni 2017 Grafisk produktion: Designa din egen godis­ påse. Tillverkning av tryckformar. Tryck din påsdesign i tryckpressen. Gör en fantombild av ditt ansikte och en wantedaffisch. Tryck din egen design på en tygpåse. Industri: Svetsa, CNC-svarva och prova på praktisk uppkoppling av kolvar och lufttryck. Naturvetenskap: Lös en mordgåta med hjälp av modern kriminalteknik. Analys av de miss­ tänktas hår och blod. Analys: gelelektrofores och kroppstemperaturanalys.

22

2015 tog Carl Larsson ­studenten vid Industri­ tekniska programmet. Men långt tidigare hade han säkrat ett jobb. Tack vare sin natur­ begåvning och noggrannhet. 20-åringen gjorde större delen av sin praktik på Fryken Montage. Och det ­dröjde inte länge innan hans chefer insåg att han var en oslipat diamant. – Han visade tidigt framfötterna och stort engagemang. Carl är sannerligen både driven och duktig, säger Martin Lövstrand, en av delägarna på Fryken Montage. Det var en självklarhet att anställa honom.

Lön för mödan Svetsartalangen Carl Larsson kvitterar omgående ut berömmet: – Praktiktiden var jättekul. Fick ­redan från början ett stort förtroende och det var naturligtvis mycket bra för min utveckling. Den skicklige svetsaren drömde under skoltiden om att tjäna bra pengar och få ett omväxlande arbete på olika platser. Och drömmen blev sann. Under premiär­året har Carl fått se sig om. Bland annat har han arbetat i Göteborg en längre period. Och han har sanner­ ligen fått lön för mödan. – Finns inget jag kan klaga på, ler han.

Carl Larsson är en riktig naturbegåvning. Efter studenten fick han jobb direkt på Fryken Montage.

Rätt man på rätt plats Robin Nilsson har alltid varit praktiskt lagd. Han har alltid haft intresset att göra något med händerna. Så det kom nog inte som en ­överraskning när han efter grundskolan bestämde sig för att satsa på Industritekniska programmet på SG/Broby. – Jag trivdes direkt, konstaterar han. Robin tog studenten 2015 och behövde inte gå arbetslös många dagar. – Jag hoppade in och jobbade lite här och där, berättar han. Senare ringde jag upp JL Toppteknik och frågade om de var i behov av arbetskraft. Och två dagar senare började jag min tjänst där. Robin är kvar på JL Toppteknik och jobbar

bland annat med att svetsa rör till företagets snökanon­anläggningar. – Det är en ganska stor bransch och vi levererar till hela landet. När Robin blickar bakåt på sin tid på skolan så är minnena fina. – Det var tre bra år, menar han. Bra lärare, mat, kompisar och en riktigt bra utbildning. Något som Robin poängterar extra är fördelen med lärare som varit ute i arbetslivet. – Det märktes när vi jobbade i verkstaden, säger han. De visste vad de gjorde och de visste vad de snackade om. I stort sett alla i Robin Nilssons klass har i dag fasta jobb.


Det är tryggt och bekvämt att bo på elevboendet i Sunne. Johanna Larsson från Arvika flyttade in direkt när hon började gymnasiet hösten 2015 och slipper därmed pendla varje dag.

Tryggt elevboende Johanna Larsson är tjejen som stormtrivs på elevboendet i Sunne! – Jag lär mig att ta eget ansvar, samtidigt som det är väldigt tryggt och bekvämt att bo här, säger hon.

För en del elever kan det kännas väl tidigt att flytta hemifrån när man är 16 år, och föräldrarna kan ibland vara oroliga över att låta sina barn bo på ett elevhem. Johanna Larsson, 17 år, har provat på det egna boendet i över ett års tid. Hon har bara positivt att säga om elevboendet i värmländska Sunne. – Jag kan inte komma på några nack­ delar, säger hon och skrattar.

Rår om sig själv Johanna Larsson går årskurs två på ­ Grafisk produktion, inom I­ ndustri­tekniska ­programmet. Hon kommer från

Arvika, cirka 50 kilometer från Sunne. För att slippa pendla till skolan varje dag så ­bestämde hon sig för att bosätta sig i Sunne när hon började sin utbildning höstterminen 2015.

Tryggheten värderas högst Att bo på elevboendet är populärt. Det brukar vara fullbelagt, men Johanna Larsson fick en tvårumslägenhet som hon delade med en annan student under den första terminen. – Nu bor jag själv i en enrumslägenhet med eget kök och badrum. Det är skönt att rå om sig själv och att lära sig att ta ansvar för sitt eget hushåll, säger hon. Ett 30-tal SG/Broby-elever bor till­

sammans på elevhemmet, där de samsas med elever från SG/Södra Viken och yrkeshögskolan Brobygrafiska. Elevhemmet har 128 bäddar för­delade på tvårumslägenheter och enrums­ lägenheter. I tvåorna har en vägg flyttats så att båda rummen blivit lika stora. Sedan delar de boende på hall, kök och badrum. Kabel-TV, bredband, el, vatten och värme ingår i hyran. En internatföreståndare och en fritids­ledare, som finns på plats kvällstid måndag till och med torsdag, ser till att eleverna trivs och känner sig trygga hela tiden. Vid sidan av sådant som läxläsning och gymbesök arrangeras olika populära ­aktiviteter, utifrån elevernas alla olika intressen och önskemål. För föräldrarna är det förstås viktigt att veta att tryggheten värderas högt på skolan. På fredagarna åker alla elever hem över helgen. SG/Broby har bostadsgaranti för alla som börjar gymnasiet.

23


I Sunne är det nära till vattnet, ett ­perfekt ställe att läsa kurslitteraturen.

Spännande projektar Spännande projektarbeten tillhör vardagen. Välkommen till Samhällsvetenskapsprogrammet på SG/Broby, en skola som sätter verklighetsbaserat lärande i centrum.

FAKTA Samhällsvetenskapsprogrammet • Första året på Samhällsvetenskaps­ programmet läser du framför allt de ­gymnasiegemensamma ämnena. • Andra året väljer man inriktning, antingen Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation eller Samhällsvetenskap. • Sista året är mycket präglat av i­ nriktningarnas specifika ämnen, men du läser också ämnen som du själv vill fördjupa dig i samt ­gymnasiearbetet som kommer att präglas av det Samhällsvetenskapsprogrammets examensmål.

24

”Verklighetsbaserat lärande” kan ju låta lite kryptiskt, men det handlar helt enkelt om en strävan att göra ett populärt teoretiskt studieförberedande program lite mer praktiskt. – Vi försöker att jobba med verkliga saker, om vi exempelvis jobbar i historia kanske vi åker till ett arkiv och jobbar med arkivmaterial eller släktforskar, säger läraren Kajsa Ekström. När vi läser arkeologi försöker vi få vara med vid en arkeologisk utgrävning, eller besöka olika museer. På det viset jobbar elever med saker på riktigt, målet är att de ska få se verklig­heten bakom teorin. Det uppskattas av eleverna som ser

­ opplingen till samhället omkring dem. k Studierna blir mer än bara teoretiskt pluggande. När möjligheter ges jobbar eleverna praktiskt med olika kommunikations­ övningar och ämnesövergripande projekt. – I ämnen som historia två ­arbetar vi också praktiskt med exempelvis arkivkunskap och släktforskning. Det är viktigt att arbeta källkritiskt och att undervisningen tar fasta på en samhälls­ vetenskaplig metod.

Jobbar självständigt Eleverna på SG/Broby lär sig att jobba självständigt för att för­beredas inför hur man studerar på högskola och universitet. Programmet har tre profiler; Beteende­ vetenskap, Medier, information och kommunikation samt Samhälls­ vetenskap. Utbildningen är bred och öppnar många dörrar för framtida studier. – Inriktningen Beteendeveten­


Agnes Mölder, Maja Nyberg och Alexandra Svensson under en av många språklektioner

Förskolelärare inom kort ”Studerade vid Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning Beteende­vetenskap. 2014 tog jag ­studenten och hoppade på universitets­tåget direkt. I dag läser jag till förskole­lärare och har 1,5 år kvar på min ­utbildning. Redan när jag gick i åttan bestämde jag mig för att bli förskolelärare och när valet inför ­gymnasiet kom var både programmet och Sunne ganska självklara val för mig. Jag trivdes väldigt bra på SG/Broby och det finns många fördelar med att gå på en skola som inte är så stor. Jag tyckte att det blev mer personligt, man fick bra kontakt med alla, lärare som elever. Lärarna har mer tid för eleverna på en mindre skola, och vi kunde fråga våra lärare utanför lektionstid och nästan alltid hade de tiden att hjälpa oss med de frågorna vi ställde.” /Johanna Gunnarsson

Vaktar kungen

beten skap är ju­st nu kanske mest populär. ­Under ­utbildningen får eleverna lära sig samspelet mellan människor och grupp­ processer. Ämnen som psykologi och ­pedagogiskt ledarskap är även viktiga delar i undervisningen.

Mindre klasser – Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred behörighet. Man kan tänka sig fortsatta studier till exempelvis lärare, psykolog, jurist, socionom, sjuksköterska och journalist. På skolan går tre årskullar med totalt cirka 60 elever. – Vi har inte så jättestora klasser. Och med tanke på vårt arbetssätt är det ­väldigt bra, läraren får mycket tid med varje elev, säger Kajsa. Och jämfört med andra håll i landet ligger programmet på Sunne Gymnasieskola väldigt högt i statistiken över elever som blir behöriga för högre studier.

”Jag valde inriktning Samhällsvetenskap för att jag ville läsa mycket historia och samhälls­ vetenskap. ­Under mitt gymnasieval var jag ­osäker på min framtida yrkeskarriär vilket gjorde att Samhällsvetenskaps­programmet var ett själv­ klart val. Programmet har en stor yrkesbredd och lämnar många dörrar öppna för fortsatta ­studier. I dag ­arbetar jag som yrkesmilitär på livgardet som ­beriden högvakt. Min militära grad är menig första klass. Efter studenten sökte jag GMU, grund­ utbildning i försvarsmakten, i Kungsängen på Liv­gardet. Jag gjorde min militära grundutbildning där och sedan sökte jag mig vidare till den beridna högvakten. Där fick jag gå en intensivkurs i två månader för att lära mig rida. När jag inte står högvakt utanför slottet så står ridning och exercis på arbets­ schemat.” /Christian Folmer

Arbetar med pengar ”Hallå där! Lina Thåg här. Jag hörde ett rykte om att det närmar sig gymnasievalet och jag förstår att du har många tankar att brottas med. Jag kände precis likadant när jag skulle göra mitt val. Jag bestämde mig för att stanna jag kvar i Sunne och pluggade därför på SG/Broby, vilket är ett beslut jag inte ångrar. Eftersom klasserna var relativt små, fick vi mycket stöd och hjälp av lärarna, samtidigt som klassen blev som en extra familj. Tre år på gymnasiet i Sunne inne­ bar att jag kom in på Handelshögskolan i Göteborg samt Handelsbankens traineeprogram, Student­programmet. Detta har lett till en fast an­ ställning på Handelsbanken. När jag nu ser tillbaka, var valet att välja SG/Broby det bästa jag gjort. Nu är det din tur att ta det rätta beslutet. Jag önskar dig lycka till!”  /Lina Thåg

25


Företagandet går som tåget Varje år kammar UF-företag från SG/Broby hem fina priser och utmärkelser. Elevernas entreprenörs­anda är verkligen imponerande. – Våra elever är otroligt drivna, duktiga och ambitiösa, säger läraren Peter Norén.

Klara Olsson, Maja-Lisa Filper, Isabelle Sjögren och Emma Thåg var lyckosamma med sitt UF-företag.

För den nybakade studenten Emma Thåg var UF-företa­ gandet en ögonöppnare. – Tidigare var jag inte så intresserad av att starta eget men när min äldre syster började med sitt UF-­företag blev jag lite intresserad och när jag själv fick chansen så fastnade jag direkt, konstaterar Emma med ett leende. Den tre år äldre systern Lina Thåg ­valde att anordna en välgörenhetsgala med bland andra Björn Starrin för att hjälpa hemlösa barn i Tanzania. Emma var också inne på arrangera ett event när hon och hennes vänner startade upp sitt UF-företag.

Energiska – Men saker och ting föll inte riktigt på plats så vi tänkte om och riktade in oss på att sälja trådlösa laddare till mobil­ telefoner, berättar Emma. Läraren Peter Norén är mycket nöjd med elevernas insatser. – Vi har haft en otroligt bra dialog mellan oss och det har skapat en trygghet i deras företagande som har lett till ett lyckat resultat.

Samarbete Emma Thåg är inte sen att ösa beröm över skolans inställning till UF och till lärarnas kompetens. – Från början hade vi Åke Svensson som lärare och han har vid ett par till­ fällen blivit utsedd till Värmlands bästa UF-lärare, berättar hon. Sen tog Peter hand om oss och deras olika kompetenser och specialområden formade oss på allra bästa sätt. Att UF-företagandet utvecklar e­ leverna och lär dem en hel del viktiga saker inför inträdet i arbetslivet råder det inget tvivel om. – De får med sig en massa nyttig

26

FAKTA kunskap, konstaterar Peter. De växer inte bara som företagare utan också som människor och lär sig arbeta i grupp och ta ansvar.

Samarbete med Södra Viken I framtiden finns det också planer från SG/Brobys sida på att inleda ett UF-­ samarbete med den andra gymnasie­ skolan i kommunen, SG/Södra Viken. ­Det blir ytterligare ett sätt för skolan att för­bereda eleverna och ge dem chansen att utveckla entreprenörsandan.

UF-företag Att genomgå utbildningen UF, Ung ­Företagsamhet, är att under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag. UF-företagen tar själva fram affärs­idén, genomför marknads­ undersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar. Under året får eleverna unika möjlig­heter att träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Läsåret 2015/2016 drev 26 430 gymnasieelever företag.


Cornelia Eriksson och favorithästen Carnell kan träna extra mycket tillsammans, allt på grund av att Johanna valde idrottsspecialisering.

Favoritsport på lektionstid Gillar du fotboll, ishockey eller ridsport? Söker du till Sunne Gymnasie-­ skola/Broby finns möjligheten att utöva favoritidrotten på skoltid! – Redan i årskurs ett finns idrottsspecialisering med på schemat som elevens ­individuella val, berättar skolans rektor Ronnie Palmquist. I samarbete med de lokala idrotts­ föreningarna kan SG/Broby erbjuda dig som elev chansen att hålla kontakten med din idrott även under studietiden. – För oss är det viktigt att kunna bedriva en lokal idrottsutbildning, menar skolans rektor. Chansen att kunna utöva sin idrott kan i många fall vara avgörande när det är dags att söka till gymnasiet.

200 timmar I SG/Brobys fall sker samarbetet med Sunne IK när det gäller hockey. Sunne Ryttarförening och Stall JG när det ­handlar om ridning. Och ett samarbete med ett flertal lokala ­föreningar när det kommer till fotboll. – På fotbollssidan har vi även en egen tränare anställd. Tränarinsatserna i ­hockey och ridning köper vi in av respek­ tive förening. Hittills har intresset fördelats jämnt

över de tre sporterna, även om hockey och fotboll har varit lite mer populära. Den enskilde eleven ansöker om idrott och hälsa specialisering, fotboll, ishockey eller ridning, i samband med gymnasievalet på www.sgbroby.se. – Sammanlagt blir det 200 lektions­ timmar idrottspecialisering på tre år, berättar rektor Ronnie Palmquist. Mest i årskurs två och tre, men för oss är det viktigt att eleverna även får chansen att utöva sin idrott första året. Många elever upplever att det är ett skönt avbrott i ­studierna att kunna få träna på skoltid. För SG/Broby så finns det två syften med att erbjuda eleverna idrott och hälsa.

som de slipper ­släppa kontakten med just sin favorit­idrott. SG/Brobys idrottsspecialisering håller riktigt hög klass, mycket tack vare ­skolans satsningar och samarbetet med de lokala föreningarna. – Det samarbetet är guld värt för oss, menar rektor Palmquist.

Elias Andersson, fotboll, och Pontus Olsson, ishockey, kan träna på lektionstid.

Lockar nya ungdomar – Det handlar själv­ klart om att locka ungdomar från ­kommunerna runt om att söka sig till s­ kolan, menar Ronnie ­Palmquist. – Men framför allt ge Sunnes egna ung­ domar chansen att stanna kvar på hemma­plan och ­studera samtidigt

27


Vill du bli självständig, tjäna pengar och kunna göra en internationell karriär direkt efter gymnasiet? Sweflex – 90 grafiska företag i samverkan och Grafisk produktion/Industritekniska programmet på SG/Broby ger dig möjligheterna!

SG/Broby  

Ett magasin inför gymnasievalet 2016/2017 för Sunne Gymnasieskola/Broby.

SG/Broby  

Ett magasin inför gymnasievalet 2016/2017 för Sunne Gymnasieskola/Broby.