Page 1

Bewaard voor Amsterdam historische geveltoppen herplaatst

(1945-2015)

Maar veel van deze geveltoppen waren niet verloren voor de stad. Theo Rouwhorst beschrijft in dit boek de inspanningen van de gemeente, met name van Monumentenzorg, en van particulieren en particuliere instellingen om de geveltoppen te bewaren en waar mogelijk te herplaatsen. Zo konden ze weer een rol spelen en bijdragen aan het historische stadsbeeld. De auteur gaat ook in op de discussie rond de herplaatsing. De voorstanders wijzen erop hoe de geveltoppen helpen het stadsbeeld te verfraaien, tegenstanders wijzen erop dat het herplaatsen van gevels ertoe leidt dat het pand niet meer authentiek is. Deze discussie is nog steeds actueel. Bewaard voor Amsterdam laat aan de hand van talrijke historische en actuele foto’s zien hoe herplaatste gevels weer bijdragen aan het stadsbeeld en stelt de vraag of de nog resterende gevels en fragmenten die zijn bewaard voor Amsterdam, weer ín de stad een plaats kunnen krijgen.

historische geveltoppen herplaatst

Theo Rouwhorst (1944) was werkzaam op het Bureau Monumentenzorg Amsterdam. In 2004 ontving hij de Stadsbeeldprijs van de stichting Heijmeijer van Heemstede, als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet bij Monumentenzorg. Het bijbehorende geldbedrag werd besteed aan het herplaatsen van de geveltop op het achterhuis van Warmoesstraat 18 aan het Damrak.

Bewaard voor Amsterdam

Het historische stadsbeeld van Amsterdam spreekt enorm tot de verbeelding, zowel bij de bewoners als bij de talloze bezoekers. In dit stadsbeeld spelen de silhouetten van de geveltoppen een niet weg te denken rol. De klokgevels, halsgevels en lijstgevels vormen het silhouet van de stad zoals de Eiffeltoren dat doet voor Parijs. Er is op dit moment dan ook nauwelijks nog iemand die deze beeldbepalende rol ontkent. Toch lag dit nog niet zolang geleden anders. Na de verkrotting in en na de Tweede Wereldoorlog volgden in de jaren zestig en zeventig de stadsdoorbraken ten gunste van het verkeer en de aanleg van de metro in de Nieuwmarktbuurt. Talloze bijzondere gevels en hun toppen werden gesloopt.

Theo Rouwhorst

Theo Rouwhorst

1945-2015

Bewaard voor Amsterdam is een uitgave van Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij in samenwerking met Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam.

Bewaard voor Amsterdam historische geveltoppen herplaatst 1945-2015 Theo Rouwhorst

Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst (1945-2015)  

Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst (1945-2015)

Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst (1945-2015)  

Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst (1945-2015)

Advertisement