Compact en Harmonisch. Sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015  

Huisvesting van minder draagkrachtige Hagenaars hield de gemoederen al in de 19de eeuw bezig en is ook nu nog actueel. Voortdurend speelt d...