Koza i obuca 1 3 2017 web

Page 1

UDK 675:685(051)

www.hdko.hr

LEATHER

AND

FOOTWEAR

-

LEDER

UND

SCHUH

-

LE

CUIR

ET

LA

CHAUSSURE

BROJ 1-3/17 GODINA 64


SHOE.COM GMBH & CO. KG MEMBER OF WORTMANN-GROUP FERENC VASADI PHONE: + 36 (0)30 94 69 123 FERENC.VASADI@SOLIVER-SHOES.COM WWW.SOLIVER-SHOES.COM


Posjetite nas 7. i 8. marta 2017 u hotelu Antunović u Zagrebu

Wortmann Group Int. Schuhproduktionen, Detmold · Tel: +49.52 31.605.144 · Fax: +49.52 31.605.5.144 · E-mail: sales@wortmann.com · wortmann.com Estera d.o.o. · Polona Meglič · Loka 30 · SI-4290 Tržič · Tel: +386 45.92.50.91 · Fax: +386 45.92.50.92 · Mobile: +386 41.72.15.64 · E-mail: polona.meglic@wortmann.com


Impressum

MODA&DIZAJN ISSN 0450-8726 (Tisak), ISSN 1849-9767 (Online)

GODINA LXIV, BROJ 1-3, 2017.

STRUČNO-INFORMATIVNI ČASOPIS HRVATSKOG DRUŠTVA KOŽARA I OBUĆARA

MODA prOlJeće/lJetO

Dinamika izlaženja: Svaka tri mjeseca

14

Formati oglasnih stranica: 1/4 105x148 mm 210x74 mm

20

12

1/3

210x99 mm 70x297 mm

1/2

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, 210x148 mm 105x297tropskog mm pored voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo210x297 mm čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu Duplerica 420x297 mm

1/1 2/1 Korice

IlluSION naslovna zadnja unutarnja (iza naslovnice) unutarnja (ispred zadnje)

18 Kulture se sve više međusobreAl StOrIeS Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti.

Distribucija: no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patčasopis sechwork, distribuiraorganski putem pošte materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

16

Podruèja distribucije: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, EU, Rusija Prodaja: časopis se distribuira besplatno Izdavaè i vlasnik: Hrvatsko društvo kožara i obućara Froudeova 7, 10 020 Zagreb Tel./Fax: ++ 385 (0) 1 466 68 04 e-mail: hdko@zg.t-com.hr

extrAOrDINAry

26

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i Editor: Croatian Leather and Footwear Association iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Froudeova 7, 10 020 Zagreb

23

Glavni i odgovorni urednik: Srećko Sertić Ureðivaèki odbor èasopisa Koža i obuæa: Jelena Balent - predsjednica Ivan Pihler Vjekoslav Ferdebar Božidar Ledinko Darinka Kosanović Zenun Skenderi Dragana Kopitar

28

Uprava HDKO-a: Vjekoslav Ferdebar - predsjednik Božidar Ledinko - dopredsjednik Ivan Pihler - tajnik U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Jadranka Akalović - član Ivana Martinko - član za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na Inspiracija

euphOrIA

Oblikovanje narančastu. i prijelom: Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniSeniko studio d.o.o. Nove Rašljice 2, 10 090 Zagreb info@suvremena.hr Grafièka urednica: Marina Sertić Lektorica: Nataša Bešić, prof.

VIrtuOSO

Priprema za tisak: Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U Preporuka za predaju gotovih materijala žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i na CD-u ili putem e-maila. Materijali se šalju u TIFF (300 dpi) ili EPS formatu omjera 1:1 prema priloženim dimenzijama. Oglasi koji idu u rez moraju imati minimalno 3 mm napusta na sve četiri strane. Materijali moraju biti u CMYK kolor modelu, a fontovi pretvoreni u krivulje.

27

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 4


SADRŽAJ

INTERVJU

MODA

VIJESTI IZ HDKO

6

Održana redovna sjednica Uprave i Nadzornog odbora

NAJAVA

7

Održavanje jubilarnih natjecanja u obrazovnom sektoru

STRUČNA TEMA

8

Tehnološki proces iskrojavanja dijelova gornjišta obuće iz prirodne kože

INTERVJU

12

Božidar Ledinko: Domaća proizvodnja osigurava radna mjesta

SAJMOVI

13

Umjesto GDS-a - Gallery Shoes

REPORTAŽA

16

Heroji nose Haix

KONFERENCIJE

18

Industrija 4.0

IZ DRUGOG UGLA

19

Bez promjena – stvari se pogoršavaju

20 VIJESTI IZ SVIJETA

N

astojanja Uredništva usmjerena su na stalne inovacije sadržaja u želji da budemo što aktualniji, što bliži struci i što vjerniji trendovima koji se pojavljuju na europskom tržištu kože i obuće. Stoga pokušavamo u svakom novom broju našeg časopisa dati neku dodatnu dimenziju, a time i novu dodanu vrijednost. Polazimo od činjenice dapored tropsko je u današnjem poslovnom svijetu INFORMACIJA najsnažnije oružje, pačekivane boje pokušavamo tu postavku implementirati u naše sadržaje. svom prirodno Zapazit ćete da realiziramo obećanja u pogledu koncipiranja sadržaja časopisa. U ovom broju objavljujemo i prvu stručnu temu. Riječ je o nekim tehnološkim procesima iskrojavanja dijelova gornjišta obuće iz prirodne kože. Nažalost, druga tema, iako predviđena, nije pristigla. Uredništvo će svakako inzistirati na povećanom udjelu stručnosti u sadržajima časo-no isprepliću pisa. To je tek početak naših organiziranih nastojanja da u svakom brojuchwork, organ časopisa imamo (barem) dvije takve teme. Time obogaćujemo sadržaj, ali stvaramo i novu skupinu stručnjaka-suradnika što smatramo izuzetno važnom činjenicom. Na naslovnici navodimo naš UDK broj. To potvrđuje da smo oduvijek stručno glasilo i da je izostavljanje UDK broja bila samo nes(p)retna okolnost. Nikad i nismo izgubili svoj status stručnoga glasila. Ipak, od danas objavljujemo i taj broj. Prikazujemo dvije, za našu struku važne konferencije. Jedna se odnosi na uključivanje Industrije 4.0 u gospodarska kretanja u nas, a druga je prikaz Znanstveno-stručnog savjetovanja na temu Tekstilna znanost i iznenađujući gospodarstvo.

IlluSI

reAl S

extrA

SAJMOVI

24

Expo Riva Schuh, Riva di Garda

25

GDS posljednji put na Messe Düsseldorf

SAVJETOVANJE

26

Srećko Sertić, glavni urednik

Poštovani MO čitatelji,

10. Znanstveno-stručno savjetovanje

27 MODA 30 Be Natural Jana Shoes Čitajte časopis na www.hdko.hr

U rubrici Intervju donosimo razgovor s Božidarom Ledinkom, vlasnikom i direktorom naše najveće tvrtke za proizvodnju kožne galanterije GALKO. Dobar poznavatelj struke iznosi jasne stavove o jedinim realnim pravcima razvoja kožarsko-prerađivačke industrije u nas. Časopis je obogaćen vijestima iz domaćih pogona, a posebno je zapažena reportaža iz rada proizvođača specijalne obuće HAIX. Ističe se i dio koji se odnosi na vijesti iz svijeta obuće i kože s naglaskom na nove modne trendove. Ukratko, nastojimo sve ono o čemu su raspravljali Uprava i Nadzorni odbor pretvoriti u praksu. No, na tom putu trebamo i vašu širu podršku. Ona nije samo financijsko-materijalne prirode, iako je ona najvažnija jer osigurava izlaženje našeg stručnog glasila. Ovaj put tražimo neposrednije uključivanje u kreiranje i obogaćivanje sadržaja. Vaši prijedlozi, sugestije, Inspiracija za promišljanja ili čak savjeti mogu samo pomoći da zajedničkim snagama narančastu. P okupimo što više stručnih ljudi i tako na najbolji način potaknemo razvoj naših djelatnosti. Zapamtite: vrata Uredništva su vam širom otvorena i nemojte se ustručavati da tu činjenicu i koristite! U tom smislu je preporučljivo pročitati našeg stalnog kolumnistu koji ističe što je, po mišljenju vrhunskih konzultanata, trebalo učiniti a nije se učinilo u domaćoj industriji i kuda vodi takav pristup. Ako shvatimo da su produktivnost, kvaliteta i konkurentnost naši alati i naša jedino ispravna tržišna orijentacija, bit će nam lakše donositi potrebne odluke i prilagođavati se stalnim promjenama. žarištu je igra Srdačno vas pozdravljam!

euphO

VIrtu

Srećko Sertić

5

1-3/2017

www.hdko.hr


20

NOVOSTI IZ HDKO MODA&DIZAJN

Održana redovna sjednica MODA prOlJeće/lJetO Uprave i Nadzornog odbora

R

edovna sjednica Uprave i Nadzornog Hrvatskog IlluSION Svijet tropa, egzotike iodbora fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, društva kožara i obućara održana je 27. siječnja 2017. Glav-

pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neone su teme bile sljedeće: završni računinspiriraju 2016., plan rada i površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode tekstilne plan prihoda i rashoda za 2017. te pripreme za Godišnju izvjesvom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu štajnu skupštinu. Također se raspravljalo o tekućoj problematici u kojoj su obuhvaćene djelatnosti vezane za naš časopis, aktivnosti vezane za predstojeće Ugovaranje kolekcije u Hotelu Antunović te o kadrovskim problemima Društva. Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobZavršni račun, iplan rada i plan prihoda i rashoda će detaljnije no isprepliću zahvaćaju sve šira područja našegbitživota. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patanalizirani na Godišnjoj izvještajnoj skupštini koja će na osnovu chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti tih analiza ocijeniti uspješnost rada cjelokupne operative i Uprave Društva.

reAl StOrIeS

Izdvajamo neke teme iz rasprave koja se odnosila na naš časopis koji bi trebalo podići na višu razinu jer bismo time imali temelj za traženje sufinanciranja od Ministarstva znanosti , obrazovanja i sporta. Prema izjavi glavnog urednika već se počela unapređivati suradnja s nastavnicima i profesorima TTF-a i to radi objavljivanja što većeg broja stručnih tema. Time bi se povećao broj tiskanih stranica sa zanimljivim člancima, a zasigurno i sama čitanost. VjeBudućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i rujemo da bi i oglašivači pokazali veće zanimanje za objavljivanje iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima oglasa, što bi pridonijelo većim financijskim prihodima te bi se i financiranje časopisa poboljšalo.

extrAOrDINAry

Što se tiče našeg sajma u Hotelu Antunović, razmatra se mogućnost organiziranja okruglog stola ili panel-diskusije na temu koja bi zanimala trgovce veleprodaje i maloprodaje. Dobili smo i informaciju o GDS-u, koji se održavao od 7. do 9. veljače 2017. posljednji put u organizaciji i na prostoru düsseldorfskog sajma. Nakon toga organizaciju preuzima tvrtka IGEDO. Novi koncept počinje i s novim terminom (krajem kolovoza/početkom rujna 2017.) na novoj lokaciji, u Böhleru u Düsseldorfu.

Kadrovski problemi sve su izraženiji. Teško pronalazimo mlađe suradnike, a obujam poslova sve je veći. Imenovali smo pomoćnicu tajnika Društva,i gospođu Darinku Kosanović, koja će i dalje Tijekom tekuće godine ispitat će se mogućnost redizajna naše glavna urednica internetskog portala, a kandidata za glavnog internetske stranice. Potrebno pronaćiove tvrtku kojaraspoložene bi po pristu- temebiti U je središtu dobro su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. tajnika Društva još uvijek tražimo. pačnim cijenama mogla obaviti redizajn te će se od nje zatražiti Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na ponuda. Ivan Pihler narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

euphOrIA

Pozivamo sve članove i prijatelje Društva na Godišnju izvještajnu skupštinu HDKO-a VIrtuOSO Azija osvajakoja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U će se održati 21. 3. 2017. (utorak) žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i u prostorijama HGK Draškovićeva 45 u 13 sati

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 6


Marija Čališ, ing. obućarske tehnologije, Škola za modu i dizajn, Zagreb

NAJAVA

MODA

(članica Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotre za sektor koža)

Održavanje jubilarnih natjecanja u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA – POŽEGA 2017.

P

od pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održat će se manifestacija „Dani odjeće, obuće i kožne galanterije 2017.“, od 6. do 8. travnja 2017. godine u Obrtničkoj školi u Požegi.

promjena. Odlikuje se mnogim elementima stare slavonske baštine, a osnovne sirovine za tkano platno bile su konoplja i lan. U drugoj polovini 19. st. u modu je ušla kupovna pamučna pređa. Košulje se razlikuju po sirovini, vrsti tkanja i bogatstvu ukrašavanja.

Ove godine ta manifestacija ima posebnu važnost za oba sektora. Sektor tekstil slavi 20 godina održavanja natjecanja, dok sektor kože slavi 10 godina natjecanja i 11 godina održavanja smotre.

Ova će tema, koju je predložio domaćin natjecanja, biti izazov učenicima kao inspiracija za stvaranje novih, suvremenih kolekcija i unikatnih proizvoda.

Osnovna tema natjecanja i smotre jest rubina, košulja muške narodne nošnje koja je tijekom 19. st. doživjela najmanje

Podsektor koža ove godine sudjeluje na natjecanju u disciplini pod nazivom Dizajn obuće i kožne galanterije, a natječu se učenici trećih razreda u programu zani-

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

manja galanterista i obućara iz sljedećih škola: Škola za modu i dizajn, Zagreb Srednja strukovna škola, Varaždin Obrtnička škola, Split Gospodarska škola, Čakovec.

reAl S

no isprepliću chwork, organ

Natjecanje se provodi kroz zadatak u dva dijela: 1.

Natjecatelji na natjecanje donose realizirani uradak na temu Rubina kao inspiracija za dizajn obuće i kožne galanterije i elaborat koji sadržava propisanu dokumentaciju.

2.

Usmeno izlaganje – prezentacija urat- iznenađujući ka i elaborata natjecatelja (prezentacija u Powerpointu) ispred prosudbenog povjerenstva.

extrA

SMOTRA

Sudionici smotre učenici su drugog razreda u zanimanju galanterist ili obućar koji predstavljaju zanimanje i školu jednim do triju uradaka koji će izraditi na praktičnoj nastavi pod vodstvom mentora na zadanu temu rubina, a izbor modela, kreacija i Inspiracija za materijal jest slobodan. narančastu. P Smotra će biti postavljena od početka manifestacije, a nakon završenog natjecanja svi uratci natjecatelja bit će izloženi ili će se nositi na završnoj reviji, ovisno o dogovoru i organizaciji škole domaćina.

euphO

Pozivamo vas da svojim dolaskom uveličate ovu manifestaciju u prekrasnom gradu „Zlatne doline“, Požegi, kao i na ugodno žarištu je igra druženje gospodarstvenika i obrazovnog sektora radi napretka i digniteta struke, podupirući naše najuspješnije i najvrjednije učenike.

VIrtu

Izvor: „Muške narodne nošnje zapadne Slavonije“ autorice Vesne Kolić-Klikić Fotografije: Gradski muzej Požega

7

1-3/2017

www.hdko.hr


STRUČNA TEMA MODA&DIZAJN

20

doc. dr. sc. Anica Hursa Šajatović dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Zavod za odjevnu tehnologiju

TehnološkiprOlJeće/lJetO proces iskrojavanja dijelova MODA gornjišta obuće iz prirodne kože

Technological cutting process of shoe uppers parts of natural leather

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neoof certaini kombinacije parts of the boja. domaćih Najčešće se upotrečekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode stretching inspiriraju directions tekstilne površine Pritom životinja. flora i fauna nisu ostavljene u Sažetak leather surface arekao described. paper kože od fotootisci goveda, junadi, teladi, svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju da su izThe nekog drugog bljavaju svijeta. Egzotični čine osnovu Budući da je prirodna koža specifičan maalso describes the functionality of the most janjadi, ovaca, koza, svinja, konja, aligaterijal koji prolazi određene faze prerade i important parts of the shoe upper and tora, guštera, zmija, riba i dr. [1, 2]. Na obrade od sirove do gotove kože, proces technological requirements for processing slici 1 prikazana je goveđa koža s dlakom. iskrojavanja kože ima svoje specifičnosti. as well as techniques, rules and order of Kod zmijske kože (slika karakteristične Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve2)više međusobZa iskrojavanje kože upotrebljavaju se racutting the parts of the shoe upper. su pruge i šare ovisno o vrsti zmija, koža no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni pat-je zličite vrste strojeva i uređaja (hidraulički i ljuskaste građe i tanja od goveđih i svinjskih Key words: Leather, shoes, uppers, cutting. chwork, organski materijali i autentične trebaju imati neku priču, trebaju biti mosni strojevi za iskrojavanje, strojevi zastrukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već koža. Za zmijsku je kožu karakteristično da automatsko iskrojavanje), alati i naprave je relativno uska i dugačka što je posljedica (čelični noževi za ručno iskrojavanje, noizgleda i građe zmije. 1. Uvod ževi izrađeni od specijalne vrste čelika preGotove se kože razvrstavaju na osnovu Najčešće upotrebljavani prirodni materijal ma obliku i veličini krojnih dijelova obuće, podrijetla, veličine, načina štavljenja, naidealan za proizvodnju obuće, galanterije šablone i ). U radu je opisan sastav kože te čina dorade, kvalitete, namjene i dr. Prema (remena, torbi, novčanika, etuija i ) i intevrste i svojstva prirodnih koža. Nadalje su veličini, gotove se kože dijele na: rijera automobila (presvlake autosjedala, opisana pravila krojenja dijelova za gornjište zračni jastuci, nasloni za ruke, nasloni za – krupne kože – teleća, juneća, goveđa, obuće od prirodne kože, kao i poznavanje glavu i ) jest obrađena životinjska koža. konjska i dr.Biometrijska arhitektura i smjerova istezanja pojedinih površinskih Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Osnovna su svojstva koža da dišu, podat– sitne kožesa– iznenađujućim jareća, kozja, janjeća, ovčja dijelova kože. realizam Opisana susreću je funkcionalnost iznenađujući se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics detaljima ne su, imaju dobra svojstva apsorptivnosti i svinjska najvažnijih sastavnih dijelova gornjišta i (upijanja) i prilagodljiva su raznim oblicitehnološki zahtjevi za njihovu obradu te – kože reptila i gmazova – krokodilska, ma. Osim prirodne kože za proizvodnju tehnika, pravila i redoslijed krojenja krojnih aligatorska, riblja. obuće mogu se upotrebljavati i drugi madijelova gornjišta obuće. Sirova koža sastoji se od tri sloja: epiderterijali kao što su umjetne kože, eko kože, Ključne riječi: Koža, obuća, gornjište, kromisa (1 – 2 % kože), površinski sloj kože, tkanine, guma te razne vrste vodoneprojenje. gornji dio kože, dermisa (80 – 95 % kože) pusnih i/ili paropropusnih materijala (npr. srednji sloj kože, najkvalitetniji dio kože, Goretex® i Sympatex®) koje se ugrađuju i hipodermisa, donji dio kože, spoj kože i u obuću za specijalne namjene (npr. zaštittijela životinje (3 – 20 % kože) [3], slika 3. na obuća, zaštitno-radna obuća, obuća za Abstract planinarenje, obuća za vojsku, vatrogasna Epidermis je tanki površinski sloj. Ispod Since natural leather is a specific material obuća, obuća za policiju i ). epidermisa nalazi se deblji sloj dermis koji that passes through different phases of proU središtu ove dobro raspoložene teme su se individualnost, i ljudska energija. sadržavaumreženost mnoge specijalizirane tvorevine Za izradu obuće najčešće upotreblja- društvena cessing and treatment fromkolektivno raw to finished Inspiracija za ovu temu su dobro va raspoloženje uličnog festivala izgled mode. Fokusiramo na prirodna koža dobivena odi neprilagođeni divljih ili kao što ulične su folikuli dlake i znojnice.seIspod leather, the process cutting leather has s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajninarančastu. Prštećeofboje se kombiniraju certain specificities. To cut leather, various types of machinery and equipment can be used (hydraulic and automatic cutting machines), tools and equipment (steel blades for hand cutting, blades made from special types of steel according to the shape and size of the cutting parts of footwear, Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U jigs, etc.). This paper describes the comžarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i position of leather and the type and characteristics of natural leather. Furthermore, rules for cutting the parts of the shoe upper Slika 1. Goveđa koža of natural leather as well as knowledge of Slika 2. Koža zmije

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 8


Slika 3. Presjek kože [3] dermisa nalazi se sloj masnog potkožnog tkiva ili hipodermis. Stanice u epidermisu stalno se dijele stvarajući nove stanice u kojima se postupno stvara nakupina tvrde tvari zvane keratin. Razvojem keratina odumrle stanice kreću se prema površini epidermisa gdje nadomještaju stanice istrošene trenjem. Pri preradi sirove kože spomenute nakupine djelomično se skidaju već pri skidanju kože sa životinje. Ako životinja ima kratku dlaku, epidermis je deblji, a ako je dlaka dulja, epidermis je tanji. Drugi je sloj kože dermis koji se sastoji od vezivnog tkiva s mnogo isprepletenih kolagenih, elastičnih i argirofilnih vlakana. To je ujedno i najvažniji sloj sirove kože koji se upotrebljava pri dobivanju gotove kože za obuću. Debljina ovog sloja i čvrstoća vlakana utječu na mehanička svojstva koža i na njihovu krajnju upotrebu. Treći je sloj kože hipodermis koji povezuje kožu i tijelo životinja. Ovaj sloj obuhvaća masne stanice i tkivo mišića koje se pri

preradi sirove kože mora potpuno odstraniti prije procesa štavljenja [4, 5].

2. Svojstva prirodnih koža S obzirom na to da se osnovni materijal u izradi obuće (koža) dobiva od različitih domaćih i divljih životinja, gmazova i reptila, može se reći da ima raznovrsna svojstva. Iz istog razloga prirodna koža različitih životinja ima neujednačenu kvalitetu. Koža je na svojoj površini neravnomjerne strukture, pa zbog toga krojač za optimalno iskrojavanje mora poznavati strukturu tkiva kože, smjerove istezanja pojedinih površinskih dijelova kože (lica kože) i kožnog tkiva, funkcionalnost sastavnih za njihovu obradu, zatim tehniku, pravila i redoslijed krojenja odgovarajućih dijelova gornjišta, tehnike ručnoga i strojnoga krojenja [1, 6]. Dijelovi površine prirodne kože i pregled dijelova kože po njezinoj kvaliteti prikazani su na slici 4.

Područje vrata, okrajine (potrbušina), noge, orepina, rep (slika 4) manje je kvalitetan dio kože i upotrebljava se za krojenje manje „odgovornih” dijelova gornjišta kao što su sarice, pasice za kalifornija obuću, presvlake za pete, remenci i Slabine su iznimno rijetke strukture i zbog toga se ne mogu upotrebljavati ni za jedan cjelovit dio gornjišta, već samo djelomično, u odgovarajućoj kombinaciji, npr. za dio sarice u koju je umetnut lub. Leđna linija junećih koža posljedica je trenja kože po hrptu životinje, a proteže se od vratnog do repnog dijela kože. Najkvalitetniji dio kože, krupon (područje 1 i 2 na slici 4), upotrebljava se za najvažnije dijelove gornjišta obuće kao što su trenčevi, oglave, sarice, pojasići sastava sarica na stražnjem dijelu i Nešto je manje kvalitetno područje 3A i 3B (slika 4) koje obilježava nešto rjeđa struktura tkiva, pa se upotrebljava za manje „odgovorne” dijelove obuće, a dobrom kombinacijom djelomice i za najvažnije dijelove. Naime, opadanje gustoće tkiva kože proporcionalno je starosti životinje. Prirodna koža rasteže se u više smjerova. Zbog tehnoloških zahtjeva gornjišta, koji ne podnose različite smjerove istezanja, krojač mora dobro poznavati smjerove istezanja i upotrebljavati ih prikladno tim zahtjevima [1]. Na slici 5 prikazani su smjerovi najmanjih istezanja na pojedinim područjima kože.

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

Gornjište obuće ima funkcionalnu (trajnost i izdržljivost) i estetsku ulogu. S obzirom na različite smjerove istezanja kože, pojedini dijelovi gornjišta kroje se na odgovarajućim mjestima na koži. Gornjište obuće sa- iznenađujući stoji se od vanjskog dijela – lica gornjišta i podstavnog dijela gornjišta te ugradbenih dijelova. U vanjske dijelove lica gornjišta ubrajaju se: oglavak, trenč, sarice, pojasići, jezik, remenice, različite vrste pasica (pasica kod kalifornija obuće, pasica za obrubljivanje rubova gornjišta – paspul). Dio na oglavku trenč kroji se od najkvalitetnijeg dijela kože unutar zamišljenog pravokutnika. U području 1 kroji se u bilo kojem smjeru jer je mu je rastezljivost ravnomjerna, u području 2 u smjeru duljine ili širine kože. Kod dijagonalno krojenog trenča (slika 6) tijekom nošenja obuće vid- Inspiracija za ljivi su dijagonalni nabori s lijeve ili desne narančastu. P strane, ovisno o mjestu polaganja šablone

extrA

euphO

VIrtu

žarištu je igra a. Slika 4. Dijelovi prirodne kože i podjela površine kože prema kvaliteti

9

1-3/2017

www.hdko.hr

Slika 5. Smjerovi istezanja prirodne kože

b.

c.

Slika 6. Pravilno (a) i nepravilno (b, c) krojenje trenča


na kožu. Važno je istaknuti da potrošač ovakav nedostatak ne može uočiti kod kupovine, nego tek kod upotrebe obuće. Kod pravilno iskrojenog trenča nabor je usporedan s tvrdicom, odnosno širinom noge.

MODA&DIZAJN

– u predjelu prednjih i stražnjih nogu sarica se polaže tako im je stražnji dio okrenut u smjeru ruba, a prednji u smjeru sredine kože (obrnuto iskrojene sarice bi se u postupku stanjivanja rubova toliko istegnule da ne bi sličile svojemu stvarnom obliku)

20

početku iskrojavanja odabire onu stranu kože na kojoj je stražnja noga bolje površinske kvalitete i s te strane počinje iskrojavati krojne dijelove prema drugoj stražnjoj nozi. Nakon prvog reda iskrojavanja, krojač nastavlja iskrojavanje u smjeru na kojem je počeo s krojenjem (slika 8). Krojenje se nastavlja slijeva nadesno dok se ne iskroji cijela koža.

Oglavak na vanjskom dijelu gornjišta podnosi najveće naprezanje. Oglavak je dio – dio sarice koji se šiva ili obrađuje pogornjišta koji se nalazi u pregibnom dijelu davijanjem uvijek mora biti položen nožnih prstiju i zbog svojeg položaja podprema unutrašnjoj strani kože, a ne uz ložan je najvećem naprezanju i najvećem rub broju pregiba u funkcionalnoj primjeni – prednji dio sarice polaže se tako da obuće, kao i nagrizanju tkiva znojem. zauzima što bolji i kvalitetniji dio kože Zbog toga se također kroji iz područja 1 i jer s oglavkom tvori prednji i ujedno 2. Za krojenje oglavaka vrijedi isto pravilo najistaknutiji dio obuće. kao i za trenč – kroji se po cijeloj površini Pojasići na stražnjem dijelu sarica kroje najboljeg dijela teleće kože, a odgovarase iz najboljeg dijela kože i to tako da je jućim kombinacijama može se iskrojavati Svijet tropa, egzotike injihova fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, duljina u smjeru najmanjeg istei trbušni dio kože [1]. pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3Dzanja. uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neoPređice i jezici kroje se iz dijelova Kod telećihboje. kožaInteligencija prilikom iskrojavanja ne čekivane i ljepota prirode inspiriraju tekstilne i kombinacije kože kvalitete 1, 2, površine 3 i 4, tako da njihova boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u izbjegava se leđna linija jer na tom dijelu svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu duljina bude u smjeru najmanjeg istezakoža nije oslabljena. Kod junećih koža leđnja. Pasice za kalifornija obuću kroje se iz na se linija izbjegava jer je strukturno oslasvih dijelova kože, a njihova duljina treba bljena, no može se upotrebljavati samo biti u smjeru dužine ili širine kože. Pasice za dio upusta koji se privlači na tabanicu. obrubljivanje rubova sarica kroje se nasu budućnosti. Racionalna za kupovina i neobična putovanja trendovi Kulture sekrojenja sve više međusobSlika 8. Smjerovi na cijelim Goveđe su kože zbog svoje veličine i strukdva načina: pasice koje se šivaju s vanjske no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni kožama mladih životinja bezpatturno oslabljene kože u području leđne strane kroje realnosti. se iz krućih dijelovasami takopodasebi već trebaju chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju Materijali imati neku priču, trebaju biti karakteristične leđne linije linije razdvojene na dva dijela upravo po im je duljina u smjeru duljine ili širine kože leđnoj liniji, a dijelovi oglave i trenčevi kroili se, kad se pasica šiva s naličja kože, kroji je se samo u najboljem dijelu kože. Na U skupini cijelih koža starijih životinja s iz savitljivih koža ili dijelova kože tako da slici 7 prikazan je primjer krojenja dijelova oslabljenom strukturom kože na leđnoj im je duljina u dijagonalnom smjeru kože. gornjišta obuće iz juneće kože. liniji najvažniji je predstavnik juneća koža Sve vrste remenaca za sandale kroje se koja po veličini još uvijek dolazi u cijeloiz cijele površine iskoristivog dijela kože, sti, ali ima karakterističnu leđnu liniju koja tako da im je duljina u smjeru najmanjeg prolazi sredinom leđa od vrata do repnog [ ] istezanja 1 . dijela. Budući da leđna linija ima oslabljeBudućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i nu strukturu, iskrojavanje krojnih dijelova iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima nije poželjno po toj liniji. Na slici 9 prika3. Redoslijed krojenja zan je raspored krojnih dijelova gornjišta dijelova za vanjski dio za iskrojavanje iz juneće kože. Sa slike je vidljivo da su krojni dijelovi raspoređeni gornjišta lijevo i desno od leđne linije [1]. Budući da je u proizvodnji obuće, pri izradi kalkulacije cijene koštanja para obuće, udio materijala u cijeni 70 – 80 %, prilikom iskrojavanja dijelova potrebno je iz ekonomskih razloga uštede materijala maksimalno iskoristiti materijal uz najbolju kvalitetu. Stoga je prilikom iskrojavanja potrebno posebnu pozornost redo- društvena umreženost i ljudska energija. U središtu ove dobro raspoložene teme suposvetiti individualnost, slijedu krojenja krojnih dijelova gornjišta. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na S obzirom na redoslijed krojenjastruktura dijelovamaterijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajninarančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva za gornjište, razlikuju se tri skupine pri7. Primjer krojenja dijelova gornjišta obuće iz juneće kože rodnih koža:

MODA prOlJeće/lJetO IlluSION

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

euphOrIA

1. Cijele kože mladih životinja bez karakteristične leđne linije

Sarice se kroje po cijeloj površini kože, 2. Cijele kože starijih životinja s oslabljeosim u području 5. Zbog ekonomičnosti se nom strukturom kože na leđnoj liniji mogu krojiti i u dijelu 5, ali samo dijelovi Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U 3. Polovice koža kojei su nastale rasijecau koji se ulaže lub. Kod sarica za nisku žarištutreba je igrazadovoljiti svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći tekućeleđnoj siluete.liniji. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i njem kontrastiraju po karakterističnoj obuću sljedeća pravila krojenja [1]: Najvažniji su predstavnici u skupini cijelih Slika 9. Raspored krojnih dijelova koža mladih životinja bez karakteristične – kroje se da dužina sarice bude u smjeru gornjišta za iskrojavanje iz juneće kože leđne linije kože teladi i jarića. Krojač na najmanjeg istezanja kože

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 10


nih materijala na bazi kemijski reaktivnih, termoplastičnih, PA i PES smola i mogu se iskrojavati višeslojno uz maksimalno iskorištenje materijala. Tvrdice od metala upotrebljavaju se pri izradi zaštitne obuće. Bočna pojačanja izrađuju se od tekstilnih materijala (tkanina) i lijepe se specijalnim ljepilima [7].

U trećoj skupini koža najvažniji su predstavnici kože goveda koje su zbog svoje veličine i oslabljene leđne linije razdvojene i dolaze u proizvodnju kao polovice. Na slici 10 prikazana je karakteristična polovica kože goveda i smjerovi iskrojavanja. Kao što je vidljivo, iskrojavanje krojnih dijelova uvijek ide od leđne linije prema nogama, odnosno rubovima kože.

6. Zaključak

Slika 11. Redoslijed krojenja podstavnih dijelova (sarica i tabanica) za gornjište obuće

Slika 10. Smjerovi krojenja na polovicama koža koje su nastale rasijecanjem po karakterističnoj leđnoj liniji

4. Redoslijed krojenja podstavnih dijelova gornjišta Za podstavne dijelove gornjišta obuće mogu se upotrebljavati: •

sitne podstavne kože (kože ovaca, janjadi, koza i jarića) krupne podstavne kože (teleće, goveđe, konjske, svinjske kože i razni cjepanici)

tekstilni materijali za podstavne dijelove (tkanine i netkane tekstilije) i

specijalni tekstilni materijali (kompoziti i/ili laminati) s ugrađenim paropropusnim i vodonepropusnim membranama.

Kod iskrojavanja podstavnih dijelova gornjišta iz prirodne kože potrebno je obratiti pozornost na smjer polaganja krojnih dijelova. Smjer najmanjeg istezanja treba biti u smjeru dužine krojnih dijelova, a prilikom iskrojavanja potrebno je uvažiti pravilo krojenja s jedne na drugu stranu, odnosno slijeva nadesno i obratno [1]. Na slici 11 prikazan je raspored krojenja podstavnih dijelova (sarica i uložnih tabanica) za gornjište obuće. Sa slike 11 vidljivo je da prednji dijelovi sarica i uložne tabanice mogu biti manjim dijelom krojeni iz kože lošije strukture tkiva (slabine). Podstavne sarice mogu se istezati u prednjem dijelu jer se nakon porubnog šivanja višak podstave obrezuje.

11

1-3/2017

www.hdko.hr

Ako se podstavni dijelovi gornjišta kroje iz tekstilnih materijala (tkanina i/ili netkanog tekstila, kompozita i/ili laminata s ugrađenim paropropusnim i vodonepropusnim membranama), iskrojavanje se može izvoditi višeslojno, odnosno u krojnu naslagu se može položiti više krojnih slojeva materijala i svi se slojevi mogu iskrojiti istovremeno. Prilikom iskrojavanja potrebno je paziti na smjer polaganja krojnih dijelova. Kod iskrojavanja podstavnih dijelova gornjišta iz tkanine, dužina krojnih dijelova treba biti u smjeru osnove jer se tkanine najmanje istežu u tom smjeru. Kod iskrojavanja podstavnih dijelova gornjišta iz netkanog tekstila, smjer iskrojavanja nije važan jer se netkani tekstil jednako isteže u svim smjerovima.

5. Redoslijed krojenja ugradbenih dijelova gornjišta Ugradbeni su dijelovi gornjišta oni sastavni dijelovi koji po vrsti materijala iz kojeg su izrađeni pripadaju donjištu obuće, ali su ugrađeni i svojom funkcijom čine sastavni dio gornjišta obuće. U ovu skupinu ubrajaju se lubovi, tvrdice i bočna pojačanja. Lubovi su najčešće izrađeni od materijala na bazi umjetnih smola ili iz plastičnih masa. Materijali za izradu lubova iste su debljine i strukture po čitavoj površini i mogu se iskrojavati višeslojno uz maksimalno iskorištenje materijala (sa što manje međukrojnoga gubitka). Tvrdice se ugrađuju između podstavnog i vanjskog dijela gornjišta, odnosno ako je vanjski dio gornjišta ojačan međupodstavom, tada tvrdica dolazi između podstavnog dijela i međupodstave. Tvrdice se izrađuju od umjet-

Tehnološki proces iskrojavanja dijelova gornjišta obuće iz prirodne kože vrlo je složen i zahtjevan jer je svaka prirodna koža drukčije strukture, oblika i veličine što ovisi o vrsti i starosti životinje s koje je skinuta te o načinu prerade sirove kože. Važno je napomenuti da se prilikom iskrojavanja krojnih dijelova obuće svaka koža iskrojava zasebno sloj po sloj, tj. ne može se iskrojavati više slojeva kože odjednom, jer je svaka prirodna koža drukčije strukture, debljine, kvalitete te na različitim mjestima mogu imati oštećenja koja eventualno mogu nastati tijekom života životinje s koje je skinuta prirodna koža, tijekom skidanja sirove kože i tijekom prerade sirovih koža. Krojač koji izvodi tehnološku operaciju iskrojavanja mora poznavati strukturu tkiva kože, smjerove istezanja pojedinih površinskih dijelova kože, tehniku, pravila i redoslijed krojenja kože. Osim toga, krojač mora poznavati funkcionalnost sastavnih dijelova gornjišta i tehnološke zahtjeve za njihovu obradu kako bi propisno iskrojio krojne dijelove i kako se oni tijekom ostalih tehnoloških postupaka proizvodnje (priprema za šivanje, šivanje, montaža i finiširanje) i tijekom upotrebe ne bi deformirali i na taj način utjecali na funkcionalnost i kvalitetu gotovog proizvoda.

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

Literatura

[1] Novina, D.: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće – I. dio, Viša tehnička obućarska škola, Zagreb, 1970. [2] Thornton, J. H.: Textbook of the Footwear Manufacture, The National Trade Press, London, 1953. [3] The Anatomy and Physiology of Animals, dostupno na http://wikieducator.org/Sample-Skin, pristupljeno 17. Inspiracija za 2. 2017. narančastu. P [4] Krmpotić-Nemanić, J.: Anatomija čovjeka, Medicinska naklada – Zagreb, 1993., ISBN 953-176 011-X [5] Koža, dostupno na: http://www. enciklopedija.hr/natuknica. aspx?id=33611, pristupljeno 18. 1. 2017. [6] Antanasijević, A.: Tehnologija kože i obuće, Tehnička knjiga, Zagreb, 1968. žarištu je igra [7] Novina, D.: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće – IV. dio (drugo izdanje), Viša tehnička obućarska škola, Zagreb, 1983.

euphO

VIrtu


INTERVJU MODA&DIZAJN

20

Razgovarali smo s Božidarom Ledinkom, direktorom i vlasnikom tvrtke GALKO

Domaća proizvodnja MODA prOlJeće/lJetO

osigurava radna mjesta IlluSION

K

Svijet tropa, egzotike ino fantazije osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, ožarsko-prerađivačka industrija, naborimostvaraju iz dana u dan s preživljavanjem poredpose tropskog i cvijeća, Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neokožnavoća galanterija, imaukrašavaju u Hrvat- 3Dpauzorke Vam jesezone. jasno koliko energije možemo čekivane Inteligencija i ljepota prirode usmjeriti inspirirajuutekstilne površine itd. i kombinacije skojboje. bogatu tradiciju. To zahvaljuje, razvoj, novitete No, ipak boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svomsvega, prirodnom su digitalno obrađene i djeluju kao dajakom su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu prije visokojizgledu, kvaliteti,nego inventivnosti uspijevamo zahvaljujući stručnom u odabiru modela te upornom radu u timu i velikoj želji te entuzijazmu svakog uvjetima koji im najčešće ne pogoduju. zaposlenog. Tvrtka Galko danas je predvodnik na tom području. Razgovor s čelnikom tvrtke priRacionalna kupovina i neobična trendovi K&O: U gotovo svimputovanja djelatnostima svesu budućnosti. Kulture se sve više međusobbližava nam svui složenost djelovanja no isprepliću zahvaćajurada sve išira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi se češće javlja problem radne snage isosvježavanje starih vrijednosti. Moderni patna relativno nesigurnom i vrloi zahtjevnom chwork, organski materijali autentične strukture vraćaju kvalifikacijama realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti potrebnim i vještinama. tržištu. Kako rješavate to goruće pitanje?

reAl StOrIeS

Božidar Ledinko: Osobno se ovim pitaK&O: Tvrtka Galko osnovana je 1993. njem bavim već duže vrijeme. O tome se godine u Malom Bukovcu, mjestu nedasad govori malo intenzivnije, ali smatram leko od Varaždina. Od obiteljskog obrta da određene strukture još uvijek nisu tvrtka Galko d. o. o. izrasla je u vodećeg svjesne ove problematike. Obitelj, tvrtka, proizvođača torbi i kožne galanterije koji lokalna zajednica pa i država – to su ljudanas zapošljava više od sedamdeset di. Bez ljudi sve ostalo nema smisla. Mi tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i djelatnika. Kako ste uspjeli u tome? Što Budućnost problemi nove rješavamo edukacijom unutar toiznenađujući znači u smislu ukupne zastupljenosti realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima tvrtke. To je proces i to je novac! Trudimo na tržištu i ukupnih ostvarenih prihoda? se ljudima omogućiti pristojna primanja

extrAOrDINAry

Božidar Ledinko: Najiskreniji odgovor na ovo jest da nema recepta koji mogu podijeliti. Iza svega je mnogo rada i zalaganja, kako mojega osobno, tako i od mojih suradnika. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je uspjeh vrlo relativan.

i, otvoreno priznajem, nismo zadovoljni svojim mogućnostima u tom smislu. Smatram da će ubuduće biti teško doći do bilo kakvih kadrova, a ne samo stručnih, ako se ne zaustavi trend iseljavanja mladih ljudi.

Božidar Ledinko: Za inozemna tržišta potrebno je mnogo novca. Nažalost, naši su resursi vrlo oskudni, ali okrenuti smo K&O: Kao misiju ste postavili visoke izvozu i intenzivno radimo na tome. Prije standarde: stvarati proizvode vrhunske K&O: Usmjereni ste na proizvode vidva tjedna vratili smo se sa sajma u Lyokvalitete i dizajna, osigurati najbolju kvasoke dodane vrijednosti uz stalnu konu na kojem smo predstavili svoj poslovni litetu usluge i sačuvati povjerenje kupaca munikaciju s kupcima te kontinuiran program i program sitne galanterije, a u U središtu od ove dobro raspoložene teme su ostvarujete individualnost, i poslovnih partnera. Kako tu društvena umreženost i ljudska energija. tehnološki napredak. Vaši djelatnici, tijeku je sajam u Abu Dhabiju na kojem Inspiracija za ovu temudizajna, kolektivno su dobro misiju? raspoloženje uličnog festivala produbljii neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na Gdje vidite mogućnost menadžmenta, razvoja, nabave, predstavljamo program opreme za vojsku vanja tih postavki? Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajninarančastu. Pršteće boje se kombiniraju neutralnošću. prodaje, marketinga i proizvodnje, uz s mirnom i policiju što je također dio našeg asortipotrebna stručna znanja, imaju i višegoBožidar Ledinko: Misiju ostvarujemo mana. Da, mi jesmo vodeća kompanija u dišnje radno iskustvo, što je omogućilo ustrajnošću unatoč okolnostima. Uvijek struci, međutim moram spomenuti da je rast i u doba krize. Kako osiguravate tu možemo biti bolji i iz dana u dan radimo mnogo tvrtki ovog tipa proizvodnje previsoku dodanu vrijednost u svojim prona tome. stalo postojati. Nismo sretni zbog toga – izvodima? zdrava konkurencija uvijek je dobrodošla.

euphOrIA

VIrtuOSO

Božidar Ledinko: Stalnim nastojanjima da K&O: Vizija poslovne politike Galka jest Budući da svakodnevno odumiru kanali Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U budemo bolji. Pratimo svjetske trendove i ostati vodeća kompanija u svojoj djelatdistribucije za domaće proizvođače u nažarištu je svjetla si najvećim sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i trudimo se igra biti ukorak svjetskim nosti na hrvatskom tržištu uz širenje šoj zemlji, da strani trgovački lanci nemaju igračima. Razlika je u tome što oni imaju poslovanja na čitavu regiju. U kojoj je nikakvu obvezu staviti na police domaću mnogo jaču potporu u matičnoj zemlji te mjeri vaš program okrenut inozemnim robu, da se za potrebe naših institucija su financijski mnogo moćniji. Mi se doslovtržištima i kakvi su izvozni rezultati? kupuje roba iz uvoza, umjesto da se daju www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 12


poslovi domaćim proizvođačima, vrlo je upitan opstanak svih tvrtki iz struke. Ako se jednom umorimo (ovdje mislim na sebe i svoj tim), vjerujem da će trebati mnogo vremena i mnogo novca da netko dođe na našu razinu, a pitanje je hoće li to uopće netko htjeti. Druge su zemlje ponosne na svoje vrhunske proizvode, a naši srednje viši i viši menadžmenti, u privatnim i državnim tvrtkama dolaze iz inozemstva i s ponosom pokazuju kakve su proizvode kupili vani... Nedostaje nam malo gospodarskog patriotizma. K&O: Tvrtka ste koja ima jasno postavljene ciljeve, i to ne samo kratkoročno. Možete li navesti što ti ciljevi podrazumijevaju? Kakvi su daljnji razvojni planovi?

SAJMOVI

Umjesto GDS-a - Gallery Shoes Gallery Shoes 27. – 29. kolovoza 2017. modni sajam obuće i galanterije ta i sretna je da će s puno ambicija iskoristiti svoj poziv menadžera.

Božidar Ledinko: Prije svega – preživjeti, uredno isplaćivati plaće, servisirati svoje dobavljače i sve ostale obveze. Nažalost, moramo tako postaviti stvari. Naravno da postoje vizije, ali zasad ćemo ih zadržati za sebe! K&O: Godinama ste bili na čelu Hrvatskog društva kožara i obućara. Vrlo ste dobro upoznati s najvažnijim problemima kožarsko-prerađivačke industrije. Kakve su, po Vašemu mišljenju, realne mogućnosti te industrije? Postoje li realni društveni poticaji za daljnji razvoj ili se sve svodi na golo preživljavanje svake pojedine tvrtke? Koji su najveći nedostatci? Božidar Ledinko: Stanje je u ovoj industriji teško, ali je ipak malo bolje nego prijašnjih godina. Ljudi su vrijedni, svakodnevno se bore i opstaju. Budući da kvalitetne proizvodnje gotovo da nema, smatram da će stanje ići samo nabolje. Ako samo pogledamo potrebe svoje zemlje – javnih poduzeća (za opremu proizvoda iz kožarske struke), sve će postojeće tvrtke opstati i razvijati se ako se stvari postave na pravo mjesto. Ne kažem da se treba fokusirati i računati samo na ovo područje. Ovo je jedan dio priče koji pruža sigurnost proizvodnji i to određene strukture moraju što prije prepoznati. Razvoj mora i dalje biti primaran, aktivnosti moraju biti usmjerene na inozemno tržište, a s osiguranim dijelom proizvodnje od naše zemlje dobit ćemo više prostora i energije za navedeno. To će nam, u konačnici, biti najbolja referenca za inozemno tržište. Ne bih htio ovaj razgovor završiti kao da samo upućujem kritike, međutim, apeliram na one koji isto tako razmišljaju, da navedeno shvate kao izazov. To se najbolje može ostvariti podupiranjem domaće proizvodnje koja osigurava radna mjesta! Pripremio A. Gavranović

13

1-3/2017

www.hdko.hr

Ulrike Kahler direktor projekta Gallery SHOES u Dusseldorfu Tvrtka IGEDO preuzela je ulogu Meese Düsseldorfu i ubuduće će organizirati modni sajam s novim imenom Gallery Shoes, s novim početkom na novom prostoru Areal Böhler. Projekt vodi gđa Ulrike Kahler, koja će uložiti sve svoje snage u daljnji razvoj projek-

Tri su osnovna faktora koji osiguravaju budući uspjeh Gallery Shoes-a: s jedne strane to je prostor „Areal Bohler“ koji je višestruko proglašavan pobjednikom sa svojim industrijskim šarmom, te kasniji termini (kolovoz 27. – 29. 2017.) s druge strane, kao i prilagođeni dani u tjednu (od nedjelje do utorka). Fokus će biti na značajnijim izlagačima europske industrije obuće. U tom smislu je Gallery Shoes fokusirana na srednje i visoko cjenovnu razinu marki obuće za mlade i tradicionalnih robnih marki. Oko 65% dosadašnjih međunarodnih izlagača je zainteresirano za daljnje sudjelovanje. Važne su i države iz kojih dolaze izlagači; osim Njemačke, to su Italija, Španjolska, Portugal, Francuska i Nizozemska. Ciljane države iz kojih se očekuju posjetitelji su iz Sjeverne, Centralne i Istočne Europe. Tvrtka Igedo koristi iskustva dobivena sa CPM-om (Collestion Premiere Moscow) koje organizira od 2003. Glavni je ključ za promjene je izmjena dana u tjednu, kako bi se ponovo zainteresirali neovisni specijalisti obuće iz maloprodaje. Uspjehu će također pridonijeti mjere marketinga koje su rezultat iskustva organiziranja ostalih Gallery sajmova. Kako bi se posjetiteljima omogućila preglednost, izlagači će se predstavljati na maksimalno 250 m2 ili 35 m2 po t.zv. Concept Areas. Ulrike Kahler kao direktor projekta dijeli viziju Gallery Shoes: „Snažnao trgovačko izlaganje je ono što vodi industriju. Mi možemo samo ponuditi snažno trgovačko izlaganje kako bi sve zajedno vukli u istom smjeru. Gallery Shoes će pružiti informaciju o novom dizajnu, s novim stilom i na međunarodnom nivou. D. K.

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra


20

NOVOSTI IZ TVRTKI MODA&DIZAJN

Najuspješnija poslovna godina tvrtke MODA prOlJeće/lJetO Jelen PROFESSIONAL iz Čakovca

Z

U prošloj se godini povećao broj zaposleamolili smo gospodina Darka Pintarića, direktora tvrtke Jelen Profenih sa 160 na 170, a sama se proizvodnja ssional, da ukratko iznese novosti raj. iz Boje Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni određuju boje Motivi leptira, povećala 13%, dokkoktela. su prihodi porasli 30%. s osvrtom proizvodpored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3Dtvrtke uzorke sezone. na Za povećanje iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neoPovećanja su rezultat dobivanja nekoliko zaposlenosti plasmana proizvoda boja. čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode nje, inspiriraju tekstilnetepovršine i kombinacije Pritomna flora i fauna tržištu, nisu ostavljene u natječaja domaćem a još su više i ostaloga.i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene rezultat povećanog plasmana proizvoda

IlluSION

U posljednjih nekoliko godina tvornica na inozemna tržišta. obuće specijalne namjene stalno bilježi U ovoj godini planiraju ostvariti rezultate rast prihoda, rast broja zaposlenih, kao i iz prošle godine te potaknuti daljnji rast Racionalna rast kupovina i neobična putovanja trendovi proizvodnje. Gospodin Pintarić je ista-su budućnosti. Kulture se sve više međusobproizvodnje, broja zaposlenih, kao i pono isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patknuoživota. kako prošlu poslovnu godinu mogu većanje prihoda. chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju Materijali sami ocijeniti kaorealnosti. najuspješniju godinu akoposesebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti promatra razdoblje unazad 15-ak godina. J.B.

reAl StOrIeS

MEISO d.d. GORIČAN ulaže mnogo znanja, volje i snage kako bi opstao extrAOrDINAry

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Društvo je još uvijek opterećeno zajmom prema agenciji CERP, od 2006. i 2008. godine s kamatama i zateznim kamatama u iznosu od 17.000.000,00 kn. Taj je dug nemoguće vratiti. Treba uložiti mnogo znanja, snage i volje da bi se opstalo u obućarskoj struci s 460 djelatnika prosječne dobi od 46 godina.

Od 2009. godine Društvo je uplatilo poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 kn. Kao što se vidi, Društvo je prema državi uplatilo mnogo više poreza i doprinosa nego što je visina duga. Društvo je te rezultate postiglo samostalnim angažmanom u proteklih sedam godina. Posluje se kontinuirano, sve se obveze plaćaju redovito, nikome se ne otkazuje ugovor, U središtu ove dobro raspoložene temevodi su se individualnost, društvena umreženost briga o svakom zaposleniku i poštuju iseljudska zakoni energija. Republike Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na Hrvatske. narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniU ova teška recesijska vremena, u proteklih sedam godina nije se

euphOrIA

R

adi međusobnog informiranja o novostima iz tvrtki sljedeće informacije dobili smo od gospođe Snježane Dominić, direktorice tvrtke.

napravio nikakav dodatni dug. Dapače, plaće se redovito isplaćuju, kao i porezi, doprinosi, jubilarne nagrade. Zapošljava se dvadesetak djelatnika na godinu (uglavnom mladih ljudi sa Zavoda za zapošljavanje) kojima se kontinuirano osigurava posao. Iako je Tvrtka Meiso zapošljava 460 djelatnika i to prosječne dobi od 46 tvrtka jedno od najvećih kožarsko-prerađivačkih poduzeća u godina, što je ne sprečava u tome da uspješno posluje. Sudeći preHrvatskoj, država nema sluha i ništa ne rješava po pitanju duga, ma mišljenju inozemnih partnera, kapaciteti za Meiso ne bi smjeli nije napravila sadašnja Uprava. Azija osvaja kontinente. Ljepota ikoji elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U biti upitni, dapače trebali bi se tijekom oveostale godine povećati 10 %. žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju Članovima tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim i Nadzornog odbora koji zastupaju državni tilom portfelj, Za program Paul Green na dan se proizvede 2 300 pari obuće, a svim političarima Međimurske županije, od župana do saborskih za poduzeće HAIX 900 pari. Tvrtka će također proizvoditi visoku zastupnika, trebalo bi biti u interesu da se pozitivno riješi taj dug. modnu obuću za novog inozemnog partnera, francusku tvrtku Heschung. Snježana Dominić, direktorica

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 14


MODA

MO

Froddo cipele rado viðene na europskim sajmovima

V

eć niz godina Ivančica d. d. predstavlja Froddo brand, kao i svoje nove kolekcije na vodećim europskim, internacionalnim i nacionalnim sajmovima obuće i kožne galanterije. Prodaja Froddo kolekcije jesen/zima 2017./2018. počela je 15. veljače i traje sve do 15. ožujka, a u Ivančici su zadovoljni dosadašnjim rezultatima i reakcijama kupaca. Dosad je kolekcija predstavljena na desetak sajmova u Düsseldorfu, Münchenu, Berlinu i Hamburgu te u Salzburgu i Londonu, a izložena je i na MICAM-u, najpoznatijem sajmu obuće u Milanu. Froddo cipele će se predstaviti i na sajmovima u Češkoj i Francuskoj. U protekloj godini zabilježen je rast izvoza za 83%, a broj novih kupaca svakodnevno raste, osobito na tržištima Njemačke, Engleske, Francuske, Austrije i Ukrajine. Češka pokazuje posebno zanimanje za Froddalice hodalice, mekane cipelice od vegetabilne kože bez kroma, za djecu koja tek uče hodati. Kvaliteta dječjih cipelica hrvatskog podrijetla prepoznata je diljem svijeta pa se one mogu naći na policama trgovina u čak 41 zemlji svijeta, gdje Ivančica ima više od 700 kupaca-distributera. U pripremi je i nova kolekcija za proljeće/ljeto 2018., u kojoj nas zasigurno očekuju mnogobrojni noviteti i bogata ponuda različitih modela.

15

1-3/2017

www.hdko.hr

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra


REPORTAŽA MODA&DIZAJN

MODA prOlJeće/lJetO

20

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

Obuća za vatrogasce, policiju, vojsku, spasilačke službe

Heroji nose Haix

reAl StOrIeS Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusob-

no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

P

redstavništvo Slobodne države Bavarske u Hrvatskoj i Njemačkohrvatska industrijska i trgovinska komora organizirali su posjet hrvatskih novinara i stručnih udruženja odabranom bavarskom poduzeću, koje vrlo uspješno posluje u Hrvatskoj, radi jačanja gospodarskih odnosa Hrvatske i Bavarske.

i novom opremom i strojevima. Haix je koju otpuštaju strojevi dok se podzemne dosad uložio oko 20 milijuna eura u Maloj vode upotrebljavaju za hlađenje pogona, Subotici što je rezultiralo ukupnom proia dio električne energije dobivaju iz sozvodnom površinom od 12 000 m2, 1 000 larnih izvora. m2 površine za upravu, 2 800 m2 skladišKompanija Haix jedan je od vodećih svjetnog prostora za sirovine i 800 m2 skladišta skih proizvođača i dobavljača funkcionalza gotove proizvode. Ukupan ugrađeni kanih cipela za vatrogasce, policiju, vojsku, pacitet jest 10 000 pari obuće dnevno, a spasilačke službe, lovce i šumare te radne Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i zaposleno je više od 780 radnika. Odabrana je tvrtka Haix Obuća d. o. o., obuće i obuće za slobodno vrijeme. iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Njihovi novi proizvodni pogoni sagrađeni Mala Subotica iz Međimurja. Odazvali Njihove visokofunkcionalne radne cipele su u skladu sa standardima održivog posmo se pozivu kao predstavnici HDKO-a. proizvedene od kože i gore-texa upotreslovanja i niskoenergetske gradnje. Za zaPrimio nas je gosp. Markus Lins, prokurist bljavaju, između ostalih, njemačka, britangrijavanje pogona upotrebljava se toplina u HAIX-u koji nas je nakon predstavljanja

extrAOrDINAry

tvrtke proveo kroz proizvodne pogone. Tvrtka je u vlasništvu HAIX-Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH iz bavarskoga grada Mainburga. Kad su željeli širiti svoje proizvodne kapacitete, a zbog ograničenja u nedostatku stručnoga kadra u Mainburgu, počeli su tražiti nova područja. Nakon ispitivanja mogućnosti ulaganja u U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. raznim zemljama, na kraju su se ipak odInspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na lučili uložiti u gradnju tvornice u Međimurnarančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniju. Odluka je donesena iz nekoliko važnih razloga: u Međimurju su našli business friendly lokalnu upravu koja je bila zainteresirana za gradnju nove tvornice, ali i zbog kvalitetne, radišne i vješte radne snage koja je proizišla iz bogate povijesti kožarske i obućarske industrije na tom području. Azijasuosvaja Pokretanje proizvodnje najprije poče-ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i li u pogonima partnerske tvrtke, a teki su zatim počeli s gradnjom vlastite tvornice 2005. godine. Otad su kontinuirano ulagali i proširivali se gradnjom novih pogona, kao

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 16


ska, francuska, mađarska i skandinavska vojska, djelomice i vojska Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i kineski vatrogasci koji će od ove godine nositi cipele etiketirane s Made in Europe (Made in Croatia) jer su, kako bi zadržali kvalitetu obuće, kompletnu proizvodnju preselili u Europu. Uz Europu i SAD, gdje imaju svoju podružnicu, Haixova obuća sve se više kupuje i u azijskim zemljama, pa se tako danas nosi i u Japanu, Maleziji, Tajlandu…

MODA

MO

Prošle je godine cijela Haix grupa ostvarila promet u iznosu od 100 milijuna eura koja, osim u Njemačkoj i Hrvatskoj, svoje tvrtke ima i u Francuskoj i SAD-u. Lani su proizveli više od milijun pari obuće, a najveći dio (95 %) proizvedeno je upravo u tvornici u Maloj Subotici. Razvoj i istraživanje tvrtke obavljaju se i u Njemačkoj i u Hrvatskoj. U Haix-u jamče da je njihova obuća funkcionalna i kvalitetna, ali i dizajnerski vrlo prepoznatljiva, jer se takva obuća može dobiti samo pomnjivim sklapanjem svih kvalitetnih dijelova. Sirovine za obuću dijelom su i iz Hrvatske

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno odakle je i jedan od njihova dva glavna dobavljača kože, a tu je i niz drugih manjih dobavljača, što je također velika prednost.

Haix njeguje visoku socijalnu osjetljivost u odnosu prema zaposlenicima, osiguravaju im primjerene radne uvjete, redovito se isplaćuju mjesečna primanja koja su no isprepliću veća od prosjeka u djelatnosti, isplaćuju chwork, organ božićnice i regrese, dnevno osiguravaju besplatno voće, pa i besplatne tečajeve njemačkog jezika koji su obvezni za vodeće ljude. Radnici tajno biraju svoje glasnogovornike, prekovremeni su sati dobrovoljni, uplaćuje im se 50 % iznosa za 3. mirovinski stup, isplaćuju im se premije za prihvatljive inovacije koje prijavljuju, svake 2. godine dobivaju par Haix-ove obuće, organiziraju im se zajednički izleti itd. iznenađujući Svoju budućnost vlasnici tvrtke vide u daljnjem jačanju tvrtke i dugoročnom ostanku na području Hrvatske. HAIX planira do 2020. godine proizvoditi od osam do devet tisuća pari obuće dnevno, a sadašnji prihod od 100 milijuna eura povećati na 150 milijuna eura.

reAl S

extrA

Darinka Kosanović

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

17

1-3/2017

www.hdko.hr


KONFERENCIJE MODA&DIZAJN

20

Industrijom 4.0.

(tekstil i koža) do veće konkurentnosti na tržištu

MODA prOlJeće/lJetO IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, Tomislav Željko Francesco Marchi pored tropskog voća iRadoš cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za Pravdić iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djelujupojedine kao da su iz nekog drugog se svijeta. Egzotični fotootisci na čine osnovu i „Tekstilna i kožarsko-prerađivačka indupodručju imamo uspješne tvrtke s jakom konkurencijom domaćem strija u Hrvatskoj imaju 27.000 zaposlenih. koje djeluju lokalno, a globalno su konkustranom tržištu, bilježe uspješne rezultate, To se mora promijeniti i upravo smo zato rentne. U sljedećoj je godini potrebno naa dio njih razvija i vlastite proizvode“, istaodlučili organizirati ovu konferenciju, kako činiti okvir te strategiju hrvatske industrije knula je Jagoda Divić iz HGK. „OhrabruRacionalna kupovina i neobična putovanja trendovi sve višegodinu međusobbi što više hrvatskih proizvođača tekstila i 4.0“, istaknuo je pomoćnik ministrice gos-su budućnosti. je podatakKulture da je u se proteklih dana no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života.Željko Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih Moderni kože prepoznalo nužnost brzih promjena podarstva Pravdić, dodajući da je zabilježeno 30vrijednosti. novootvorenih tvrtki,patdok i autentičnetestrukture vraćaju realnosti. Materijali sami potesebi već trebajuindustrija imati neku priču, trebaju bitibii chwork, zaokretaorganski u načinumaterijali rada i razmišljanja ključna transformacija cijeloga društva kožarska posljednjih godina kako bi se lakše prilagodili tržišnoj utakulturne promjene od obrazovnog sustava, lježi povećanje zaposlenih i do 40 posto, kmici“, istaknuo je potpredsjednik HGK prilagođavanja okruženju do zajedničkog osobito zahvaljujući greenfield investicijaza industriju i IT, energetiku i zaštitu okoma“, kazala je Divić. djelovanja u jednom smjeru. liša Tomislav Radoš, otvarajući konferen„Ove industrije sudjeluju s više od 16 po„Krenuli smo 2004. godine uz viziju prociju Industrija 4.0 – tekstil i koža u HGK. sto u ukupnom hrvatskom izvozu, odnoširenja poslovanja te prelaska s masovne

reAl StOrIeS

Dodao je da su digitalizacija, visoka tehna personaliziranu proizvodnju i pružanje sno s približno 10 posto BDP-a. Bilježe rast nologija, pametna i održiva industrijska usluga prema zahtjevima. Danas male i izvoza ali i uvoza, no prosječe su mjesečne transformacija u punom jeku na području srednje tvrtke tekstilne industrije uz inplaće niske, što bi trebalo mijenjati kako bi EU. „Bez velikih reformi u hrvatskom gos- Budućnost tenzivnoi nove korištenje suvremene tehnologije se privukli i zadržali mladi kadrovi. Osotehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i podarstvu, i torealizam uskoro, susreću bliska budućnost imaju bolju prisutnost tržištima. Ostvabito je perspektivno područjedetaljima tehničkog iznenađujući se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su na nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim mogla bi donijeti negativne trendove koji ruje se 26 posto izvoza izvan Europe, a tekstila. Potrebno je promijeniti ustaljene bi se u tom slučaju neminovno odražavakoncentrirani su na svjetska tržišta od načine poslovanja te se okrenuti novim li na daljnji pad zaposlenosti, iseljavanje Kine, SAD-a, Rusije do manjih zemalja s trendovima koji su pred vratima“, istaknula stručnih kadrova i pad konkurentnosti. brzim rastom“, istaknuo je Francesco Marje Divić. Stoga su od velike važnosti podizanje chi, generalni direktor Euratexa – EuropIndustrija 4.0 potpuno je novi oblik organikonkurentnosti i osnaživanje tekstilnoskog udruženja tekstila i odjeće u Bruxellezacije proizvodnje temeljene na konceptu odjevne i kožarsko-prerađivačke industrije su, govoreći o Industriji 4.0 u tekstilnoj i pametnih tvornica koje se koriste informau Hrvatskoj“, rekao je Radoš, dodajući da odjevnoj industriji Europe. cijskom i komunikacijskom tehnologijom će Komora pružiti svu pomoć u razvoju za digitalizaciju poslovnih procesa kako „Više će ulaganja biti u inovacije, znanje i uvođenju industrije 4.0, u čemu je Hri vještine, a dugoročni su trendovi digibi kreirale prednosti poboljšane kvalitete, vatska na pretposljednjem mjestu u EU talizacija i virtualizacija te plaćanja prenižih troškova i povećane učinkovitosti ispred Bugarske. ma upotrebi proizvoda“, kazao je Marchi proizvodnje, metodom uspostave komuU središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. „U razvoju industrije 4.0 Hrvatska ima navodeći četiri strateške teme – razvoj nikacije između strojeva, ljudi i proizvoda. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na europsku potporu te joj je potrebna brža pametnih materijala visokih performanTemelji se na brzom povezivanju online narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajnidigitalizacija proizvodnih procesa. U tom si i funkcionalnih tkanina, digitalizacije svijeta i industrijske proizvodnje. U sljedećih nekoliko godina Europa planira uložiti svih proizvodnih procesa, učinkovitoga korištenja resursa u cirkularnoj ekonomiji više od 500 milijuna eura u razvoj Industrije 4.0. i digitalizaciju poslovanja. te isporuke robe na najzahtjevnija rastuća tržišta. „Do 2025. godine očekuje se Konferenciju su organizirali Udruženje tekotvaranje 600.000 novih radnih mjesta u stilne i odjevne industrije HGK, Udružeovoj industriji EU te nam je potreban novi nje kožarsko-prerađivačke industrije HGK, Azija osvaja ostalenaraštaj kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U radnika i poduzetnika u tekstilnoj Klaster konkurentnosti industrije tekstila, žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine.industriji“, Strogoći kontrastiraju siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i napomenuotekuće je Marchi. kože i obuće i Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Inače, Udruženje „Domaću industriju tekstila, odjeće, kože i obuće odlikuje duga tradicija i kvalitetekstilne i odjevne industrije HGK član je ta poslovanja. Tvrtke ovih industrija bore Euratexa. Izvor HGK

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 18


IZ DRUGOG INTERVJU UGLA MODA

Piše Ante Gavranović

Bez promjena – MO stvari se pogoršavaju

IlluSI

A

naliza konkurentnosti Hrvatske iz pozicije pojedinačnog poduzeća daje istinsku sliku stvarnog stanja gospodarstva. Pritom je jasno da se opća konkurentnost svake zemlje, pa time i Hrvatske, može poboljšati samo kroz povećanje konkurentnosti pojedinih poduzeća. Najpoznatiji europski gospodarski konzultant Roland Berger u Zagrebu je prije nekoliko godina održao zapaženo i vrlo inspirativno predavanje pod nazivom „Croatia’s competetiviness – challenge EU accession”. Tom je prigodom postavio i deset teza za unapređenje i porast konkurentnosti hrvatskih poduzeća. One se uvelike poklapaju s razmišljanjima i analizama Nacionalnog vijeća za konkurentnost, ali ih je ipak dobro objaviti, jer ima razlika u detaljima. A vrag, kako je poznato, uglavnom i leži u detalju. Roland Berger je svojih deset teza ovako postavio: •

uvođenje strukturnih promjena od postojeće industrije prema industriji koja povećava dodanu vrijednost

reduciranje visokog udjela države u gospodarstvu kroz privatizaciju

uklanjanje prepreka za kolanje kapitala i povećanje njegove produktivnosti

podizanje infrastrukture na razinu europskih standarda

iskorištavanje turizma kao glavnog uslužnog sektora

usmjeravanje istraživanja i razvoja na tehnologije budućnosti

profesionalizacija sustava obrazovanja i povećanje ulaganja u edukaciju

smanjivanje birokracije i ubrzavanje procesa reforme javne uprave

smanjivanje nezaposlenosti kroz mjere strukturne politike

u fokus interesa stavlja se poduzeće, pri čemu je posebno važno naglasiti sedam strateških odrednica za rast

19

1-3/2017

www.hdko.hr

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

kompanije na osnovi dodane vrijednosti. Budući da i Berger u fokus zanimanja stavlja poduzeće, posebno ističe sedam strateških razina za rast kompanija na osnovi dodane vrijednosti. To su: inovacije i branding; uporaba vlastitih komparativnih i konkurentskih prednosti (cost/benefit); internacionalizacija; fokusiranje na proizvod; fokusiranje na osnovnu djelatnost (core business); povećanje tržišnog udjela i konsolidiranje tržišta s pomoću konkretnih mjera i aktivnosti; uspostavljanje mreže, kooperacija, virtualizacija poslovanja. To se može, tvrdi Berger, postići uz stratešku i operacionaliziranu izvrsnost kao temeljnu pretpostavku budućeg ponašanja. Prijedlozi Rolanda Bergera, uz već naznačene probleme, svode se na poticanje liberalizacije infrastrukturnog sektora kako bi se uspostavili realni tržišni mehanizmi. On smatra da država nikad nije dobar poduzetnik, a novi vlasnici mogu ubrzati i poticati razvoj velikih infrastrukturnih kompanija. Prijedlozi predviđaju i restrukturiranje kompanija koje su djelomično ili potpuno u vlasništvu države u pravcu pro-

extrA

fitabilne proizvodnje, ali i obvezu stvaranja iznenađujući održivih novih radnih mjesta, posebno u industrijama i tehnologijama budućnosti. To, prije svega, pretpostavlja jačanje i stalno poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na kojemu zapravo i počiva snaga svakoga razvijenoga i konkurentnoga gospodarstva.

Berger je posebno naglašavao da nije najvažniji cilj hrvatskoga gospodarstva razmišljanje o tome kad će biti primljeno u EU, ali je važno da se vrijeme pripreme iskoristi na najbolji način i osigura primjerena učinkovitost i konkurentnost, Inspiracija za na razini postojećih europskih standarda. narančastu. P Osobno smatra da je to jedinstvena prilika za stvaranje uvjeta i povećanja hrvatske konkurentnosti.

euphO

Pomniji analitičari zapazit će da sam se u ovome napisu služio podatcima i inicijativama otprije otprilike 5-6 godina. Činim to samo zato da upozorim na to kako se u našoj gospodarskoj sferi stvari – ne mijenjaju, žarištu je igra a samim time se zapravo pogoršavaju. U tome zapravo vidim i najveću opasnost u borbi za budući oporavak ukupnog stanja u hrvatskom gospodarstvu.

VIrtu


VIJESTI IZ SVIJETA MODA&DIZAJN Pripremila dr. sc. Dragana Kopitar, docent

Digitalna transformacija na različitim razinama proizvodnje, od dizajna do proizvodnih procesa, omogućit će tvrtkama poboljšanje uspješnosti i učinkovitost te pružiti nove alate za kreativnost i inovacije. Navedeno će se moći uspješno provesti ako će zaposlenici imati razvijene digitalne vještine za provođenje takvih transformacija. Identificiranjem vještina i zahtjeva za poduku, Digital TCLF 2025 poduzima prvi korak u rješavanju jaza između trenutačnog programa izobrazbe i potrebe za digitalnim vještinama u industriji proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće.

MODA prOlJeće/lJetO

1. Tržište

20

vodit će prognoziranje zahtjeva poduzeća za digitalnim vještinama za svaki sektor u različitim fazama proizvodnog procesa. Podatke i rezultate istraživanja vrednovat će odbor, a potom će biti objavljeni u Vodiču za digitalni razvoj vještina. Vodič će davati informaciju pružateljima strukovnog obrazovanja, kao i smjernice o razvoju digitalnih vještina s prijedlozima prilagodbe postojećih obrazovnih programa.

Lansiranje novog Erasmus+ projekta o IZVORI: IlluSION Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, digitalnim vještinama http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2248&Launch_ pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo-

of_new_Erasmus_project_on_digital_skills; pristupljeno čekivanekonfederacija boje. Inteligencija i ljepota prirode i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u Europska industrije obuće (CEC;inspiriraju Europeantekstilne Confe- površine svom prirodnom izgledu, nego sunajavila digitalno obrađene da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu deration of the Footwear Industry) je novi projekti djeluju o razvi- kao 13.02.2017. janju digitalnih vještina s primjenom u industriji tekstila, odjeće, kože i obuće. S novim projektom naziva Digitalna TCLF 2025, Europska konfederacija industrije obuće i njezini projektni partneri pomoći će sektorima tekstila, kože Racionalna i obuće (TCLF; European Skills putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobkupovina i neobična Council – Textile Clothingsve Leather & Footwear) olakšavanju no isprepliću i zahvaćaju šira područja našeg uživota. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni pat digitalizacije definiranjem digitalnih vještina te stvaranjem novih chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti profesionalnih profila koji bi u budućnosti trebali povećati njihovu Što potrošači traže u pogledu konkurentnost. Projekt je nastao na inicijativu priznatih socijalnih udobnosti? partnera TCLF sektora na europskoj razini koji su na prvom sastanIstraživanje koje je provela Europska konfederacija industrije obuku u Bruxellesu 20. siječnja 2017. projekt i pokrenule. će (CEC; European Confederation of the Footwear Industry) i njeEuropska konfederacija industrije obuće (CEC) pridružila se napozini partneri u sklopu projekta Fit2Com financiranog iz Erasmus+ rima europskih socijalnih partnera, Europskoj konfederaciji odjeće pokazuje da europski potrošači traže udobnu i modernu obuću. i tekstila (Euratex), Europske konfederacije kožara (COTANCE), Općenito, udobna je obuća često neprivlačna, dok je moderna sindikata IndustriAll Europe i SPIN360 (Italian Tannery Suppliers), obuća često neudobna. kako bi se u sklopu novog Erasmus+ projekta Digitalna TCLF Budućnost i nove2025, tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i Prema rezultatima istraživanja, većina potrošača kao četiri najvažkoji je odobrila realizam Europskasusreću komisija,sepomoglo TCLF sektora iznenađujući u jednojtvrtkama sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima nija aspekta pri izboru obuće navode udobnost, kvalitetu, cijenu i u razvijanju digitalnih vještina. dizajn. U provedenom istraživanju 50 % potrošača potvrdilo je da Tvrtke se moraju pripremiti i znati se nositi s posljedicama digitalne mogu naći obuću sa svojstvima koja žele, navodeći udobnost nih promjena, a posebno znati kako se uključiti u digitalni oblik kao glavni nedostatak. Istraživanje upućuje na veću potrebu za suradnje s dobavljačima, partnerima i zaposlenicima, kupcima i inkorporiranjem udobnosti pri proizvodnji obuće. S obzirom na potrošačima. Ovaj dvogodišnji projekt stoga namjerava olakšati razlike u preferencijama i obliku stopala/veličine/senzibiliteta, i pružiti potporu digitalnim transformacijama modne industrije i postoji i relevantna potreba za dodatnom prilagodbom obuće. ulazak u četvrtu industrijsku revoluciju. Aktivnosti će se fokusirati

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

Istraživanje je osmišljeno da mjeri potrebu potrošača za udobnom na prognoziranje digitalnih vještina potrebnih za kapitalizaciju obućom s boljim razumijevanjem najvažnijih obilježja udobnosti. digitalnih mogućnosti i inovacija, istraživanje i mapiranje trenutačUz porast starije populacije, udobnost i svojstva koja pozitivno ne ponude Strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) radi utječu na zdravlje najvažniji su zahtjevi potrošača. Većina ispitanisuradnje s pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ka navodi probleme s leđima i/ili stopalima, što dodatno upućuje kako bi se prilagodili i stvorili novi nastavni planovi i programi. U središtu ove dobro raspoložene temenasupotrebu individualnost, društvena umreženost prilagođene i udobne obuće. i ljudska energija. Devet digitalnih zanimanja u razvoju, koja su prethodno identifiInspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na S projektom Fit2Comfort, Europski konzorcij projekta na čelu cirali socijalni partneri u sklopu TCLF Europskog vijeća sektorskih narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajnis portugalskim centrom Footwear Technology Center, očekuje vještina, polazna su točka za razmatranje, a uključuju, između da će pridonijeti plasiranju udobnije, ali i atraktivne obuće na ostalog, rukovodstvo, analizu podataka i pozicije 3D inženjera. tržište. Projektom će se pridonijeti razvijanju profila profesioSvjesni velikog utjecaja digitalizacije na industrijsku proizvodnju, nalnih kvalifikacija i odgovarajućih programa izobrazbe koji će socijalni partneri prepoznali su hitnu potrebu reforme strukovnog osigurati relevantne vještine i znanja inkorporiranja udobnosti u obrazovanja i osposobljavanja te potrebu za cjeloživotnim učeproizvodnju moderne obuće. Rezultati istraživanja pomoći će u njem. Reforma bi riješila nerazmjer u ponudi i potražnji digitalnih prepoznavanju najrelevantnijih svojstava obuće za potrošača te vještina i povećala zapošljavanje radnika. U sljedećim mjesecima osvaja ostale kontinente. Ljepota iće elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U takva znanja uključiti u program stručnog osposobljavanja. projektni će partneri raditi naAzija finom podešavanju zanimanja te na žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće zahtjeva i težine. za Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i prilagođavanju specifičnih digitalnih svaki uključeni Ciljevi su projekta stvaranje, razvijanje i certificiranje novih zasektor. poslenja, kvalifikacijskih profila i programa poduke za stvaranje „eksperta u proizvodnji obuće koja je udobna i ima pozitivan CEC, koji je u sklopu nekoliko Europskih projekata završio više studija o vještinama i potrebama tržišta, u suradnji s tvrtkama utjecaj na zdravlje”.

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 20


Specifični ciljevi projekta su sljedeći:

Predviđeni proizvodi/rezultati su sljedeći:

1. Razvoj potpuno inovativnih sadržaja u području udobnosti i proizvodnje obuće koja imaju pozitivan utjecaj na zdravlje, potpomognuto rezultatima najnovijih istraživanja i razvoja tog područja, uključujući tehničke aspekte, uvođenje inovativnih materijala, komponenti specifične proizvodne tehnike i inovativnih tehnika.

1. Podatci na temelju istraživanja o potrebama edukacije/mogućnostima udobnosti i za zdravlje dobre obuće: sastojat će se u dijagnostici edukacije koja treba odgovarati profesionalnom/kvalifikacijskom području djelovanja s razumijevanjem kako se postojeći nedostatak srodnih vještina i kompetencija može prevladati. Izvješće će odražavati više pogleda, iz poslovnog svijeta, subjekata koji sudjeluju u obrazovanju i osposobljavanju i mogućih ciljnih skupina koje će dati preporuke za metodologiju edukacije.

2. Poboljšanje ključnih kompetencija u pogledu proizvodnje udobne obuće s pozitivnim utjecajem na zdravlje koje nedostaju sektoru obuće. 3. Pridonijeti poboljšanju zapošljavanja u sektoru. 4. Pružiti nove kvalifikacije, certificirane na nacionalnoj razini u četiri zemlje (Portugal, Španjolska, Njemačka i Rumunjska) i buduće međunarodne kvalifikacije radi prepoznatljivosti na europskoj razini, u skladu s Europskim sustavom bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Trainingi) i Osiguranju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET – European quality assurance in vocational education and training) pristupom kroz strukturiranje ishoda učenja. 5. Podizanje svijesti među europskim tvrtkama o potencijalu rasta koju komforna i zdrava obuća pruža na temelju diferencijacije proizvoda, kvalitete, personalizacije, fleksibilnosti i modnog dizajna. 6. Povećanje razine diferencijacije europske industrije obuće i povećanje količine udobne i za zdravlje pozitivne obuće. 7. Poboljšanje poduzetništva navedenog područja, uz potporu novih poslovnih modela i pristupu „close to market”; raspoređivanje važnosti udobnosti, europskog dizajna, modnih obilježja, poboljšanje atraktivnosti i zdrave obuće za sve uzraste. 8. Ojačati komponentu industrije inovacija, osobito u pogledu nanomaterijala, elektroničkih mogućnosti, i drugih. 9. Širiti proizvode i znanja razvijena na europskoj razini kroz snažne komunikacijske strategije koje podupiru stalnu uključenost dionika u svakoj fazi projekta. 10. Uspostavljanje mreže dionika obuće radi potenciranja znanja i utjecaja u sektoru obuće na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini uz promicanje usvajanja konačnih i glavnih rezultata. 11. Uspostavljanje saveza s dionicima obuće i VET (Vocational education and training) sustava – projektnoga konzorcija – za održivost kvalifikacije i certifikacije uz kontinuirano poboljšanje i ažuriranje.

MODA

MO

2. Novi profil kvalifikacije „stručnjak u proizvodnji obuće koja je udobna i ima pozitivan utjecaj na zdravlje”; profil će slijediti klasičnu strukturu uključujući sve potrebne uvjete za ovjeru na nacionalnoj razini u svakoj zemlji. Kvalifikacija će opisivati aktivnosti, zadatke, znanja, vještine i kompetencije, kvalifikaciju, odgovornost, stupanj autonomije, razinu odlučivanja, stručnjaka u proizvodnji obuće koja je udobna i ima pozitivan utjecaj na zdravlje koji mogu implementirati strategiju diferencijacije na temelju udobnosti i zdrave obuće pored tropsko u radni tim tvrtke. čekivane boje 3. Program edukacije uključuje procjene i strategije za certi- svom prirodno fikaciju radi ispunjavanja i razvoja svih potrebnih vještina i kompetencija za zanimanje i kvalifikaciju profila stručnjaka u proizvodnji obuće koja je udobna i ima pozitivan utjecaj na zdravlje s ishodima učenja usklađenih s ECVET-om i načelima kvalitete navedenih u EQAVET-u. Program će sadržavati no isprepliću nastavne jedinice s pedagoškim ciljevima, strategijama za chwork, organ edukaciju i metodologiju/pristup, opterećenje, ulazne vještine za svaku pojedinu nastavnu jedinicu i alternativne načine edukacije za postizanje ishoda učenja.

IlluSI

reAl S

4. Sadržaj nastavnih jedinica – pedagoški materijal: sadržaj materijala bit će u nastavnim jedinicama o udobnosti i proizvodnji obuće pozitivnog utjecaja na zdravlje unutar potrebnih standarda koji će biti predstavljeni na e-learning platformi. 5. Kombinirano učenje (B-learning-Blended Learning) – tečaj o udobnosti i zdravoj obući: cilj je tečaja razvoj vještina i kompetencija radi novog profesionalnog profila. Neke jedinice iznenađujući mogu se odnositi na radna mjesta ključnih ljudi u tvrtkama koje nemaju vještine i kompetencije potrebne za dodatno poboljšanje svojeg rada radi novih potreba na tržištu. Demo verzija s korisničkim vodičem bit će na raspolaganju.

extrA

6. Priručnik za učitelje/mentore: odnosi se na paket metodologija i smjernica za potporu učitelja i mentora koji će biti uključeni u pokusne aktivnosti. Cilj je pripremiti učitelja/ mentora za praćenje tima i praćenje B-learning tečaja, eučenja te temeljnih praktičnih/radnih komponenti.

7. Povratno izvješće o pokusnom testiranju: izvješće o pokusnim djelatnostima sa svim prikupljenim podatcima tijekom pokusne faze u e-learning komponentama i temeljnih praktičnih/ radnih komponenti. Inspiracija za 8. Prototipovi udobne obuće s pozitivnim utjecajem na zdravlje narančastu. P nastale tijekom edukacije.

euphO

9. Diseminacija i uporaba planova: prikupljanje detaljnih informacija o akcijama, aktivnostima i zadatcima, odgovornostima, rokovima, rezultatima projekta, proizvodima, učincima, postupcima i strategijama za podizanje svijesti i komunikacije.

10. Plan osiguranja kvalitete: dokument će sadržavati detaljno opisane aktivnosti, zadatke i odgovornosti, uključujući ključne pokazatelje i kriterije za procjenu kvalitete rezultata i aktiv- žarištu je igra nosti projekta.

VIrtu

Slika 1. Početna mrežna stranica Fit2Com projekta

21

1-3/2017

www.hdko.hr

11. Priznat i certificiran profil i edukacija: dokument koji sadržava profil i usavršavanje koja su ovjerila regulatorna tijela u svakoj


zemlji, uključujući sve potrebne radnje na prepoznavanju i ovjeri konačne certifikacije na nacionalnoj razini.

MODA&DIZAJN Zahvaljujući novoj kvalifikaciji i programu poduke, povećat će

se dodana vrijednost europske obuće, a potrošači će imati više izbora pri kupnji udobne i moderne obuće. Više informacija o Fit2Com projektu može se dobiti na mrežnoj stranici projekta http://www.fit2comfort.eu/.

2. Tvrtke

20

Prihodi nekih renomiranih dizajnerskih kuća

MODA prOlJeće/lJetO

Poznati dizajner Jimmy Choo dao je izvještaj o rastu prodaje za 15 % u 2016. godini. Uz pomoć snažnog rasta tržišta u Aziji, IZVORI: nastavljen je i solidan rast u Europi i Japanu, dok se trend malohttp://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2267&What_do_ prodaje u SAD-u poboljšao. U 2016. godini Jimmy Choo prijavio consumers_look_for_in_terms_of_comfort; je prihod od 364 milijuna britanskih funti. Prihodi iz trgovina na http://www.fit2comfort.eu/ malo porasli su za 17 % dosegnuvši 244 milijuna britanskih funti, pristupljeno 13. 2. 2017. a u veleprodaji bilježi porast od 8 % u ukupnom iznosu od 107 milijuna britanskih funti. Muški proizvodi, poput cipela i modnih dodataka, bilježe kategoriju najbržeg rasta u iznosu od oko 9 % u odnosu na ostale ukupne prihode. Maloprodajna mreža tvrtkezaJimmy Chooa povećala se zaboje devet novih prodavaonica, Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu digitalni raj. Boje određuju koktela. Motivi leptira, a tijekom prošle godine s novim se konceptom obnovilo pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ilišesnaest neoprodavaonica. čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao Jedna odnekog najvećih luksuznih Louis Vuitton, da su iz drugog svijeta. grupa, Egzotični fotootisci čineobjavila osnovuje rekordnu dobit i prihode za fiskalnu 2016. godinu. Grupa jednog CEC pozdravlja novog člana od vodećih svjetskih luksuznih proizvoda u 2016. godini bilježi prihod od 37,6 milijardi eura, što je povećanje od 5 % u odnosu U 2016. godini Europska konfederacija industrije obuće (CEC; na prethodnu godinu. Prihod od Kulture poslovanja kože i modne robe European Confederation of the Footwear Industry) pozdravila je Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. se sve više međusobsegment je s najvećim udjelom i porastom od 4 % od ukupnog novog člana, mađarsku udrugu Association of Hungarian Light no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patiznosa od 12,8 milijardi eura. U četvrtom tromjesečju prihodi su Industry (AHLI). Novo članstvo formalizirano je u prosincu prošle chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti porasli za 9 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Dobit od godine na Glavnoj skupštini CEC-a održanoj u Bruxellesu, čime se poslova s trajnim nalogom u 2016. godini dosegnuo je 7 milijardi s jedne strane osnažuje zastupljenost CEC-a na europskoj razini, a eura, odnosno povećanje od 6%. Udio dobiti mrežnom prodajom s druge se otvaraju vrata Udruzi koja će podupirati mađarske tvrtiznosi 3,981 milijuna eura, odnosno porast od 11 %. Bernard ke. AHLI predstavlja mađarsku industriju obuće preko podružnice Arnault, predsjednik i izvršni direktor LVMH grupe, zadovoljan je „Mađarske udruge za kožu i industriju obuće” (BCE). postignutim rezultatima s obzirom na geopolitičke i ekonomske U Mađarskoj je kasnih osamdesetih godina proizvodnja obuće i nestabilnosti. Kontinuirana inovativnost, poduzetnost i potraga za kožnih proizvoda, koja je iznosila oko 45 milijuna pari obuće na izvrsnošću temeljne su vrijednosti Grupe uz održavanje izvršenja godinu i zapošljavala 40 000 ljudi, doživjela pad. Prema sredini strategija na terenu. Očekivanja Grupe za 2017. godinu privlačnost devedesetih proizvodnja se stabilizira uzBudućnost neke manje padove, i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. i su njihovih brandova i agilnost timovaBiometrijska radi jačanjaarhitektura u vodstvu viprimjerice, za vrijeme ekonomske krize. Danas sektor iznenađujući realizamEuropske susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo proizvoda otuđujuće.u Basics sa iznenađujućim soko kvalitetnih današnjem neizvjesnom detaljima okruženju. zapošljava oko 6 700 ljudi i proizvodi oko 11 milijuna pari obuće. Tvrtka Burberry bilježi porast od 4 % u maloprodaji, što daje Posebna pozornost posvećuje se ortopedskoj obući, tržištu s vepotvrdu ranije implementiranih dugoročnih strategija i planova likim potencijalom rasta u Europi s obzirom na sve dulju životnu učinkovitosti. Ukupni su prihodi maloprodaje 735 milijuna bridob potrošača. tanskih funti (oko 852 milijuna eura) za četvrto tromjesečje 2016. CEC će raditi na jačanju i rastu mađarske industrije obuće, a godine. Maloprodaja se povećala za 4 % (s 22 % rasta strane posebno na razvoju vještina radi očuvanja tradicijskog obrtništva tečajne stope) s usporedivom prodajom od 3 %. Christopher obuće te olakšavanju novih partnerstava mađarskih tvrtki s euBailey, glavni kreativni i izvršni direktor Burberry tvrtke, izjavio ropskim tvrtkama. Davanje potpore mađarskoj industriji obuće je da s rekordnim brojem pregleda svečane premijere filma i poi kožnih proizvoda moglo bi privući i vratiti investicije europskih tražnje za novim proizvodima iz njihovih kolekcija, poboljšanje brandova koji obuću trenutačno proizvode izvan Europe. u trećem tromjesečju odražava implementaciju strategija i dugoročnih planova tvrtke. Tvrtka će poduzeti sve potrebne mjere Cleto Sagripanti, predsjednik CEC-a, izjavio je: „Zajedno imamo radi i poboljšanja učinkovitosti. se tiče U središtu ove dobro raspoložene teme su pozicioniranja, individualnost, rasta društvena umreženost i ljudska Što energija. jači glas, štedimo vrijeme i resurse te dolazimo do boljih rezultata regionalnog predstavljanja, niskiulične jednoznamenkasti postotak rasta Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled mode. Fokusiramo se na u našoj industriji”, dodajući kako će teme poput pregovaranja o zabilježen je u azijsko-pacifičkoj regiji uz porast prodaje u Kini. narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajnisporazumima slobodne trgovine između Europe i zemalja trećeg Dvoznamenkasti postotak rasta na tržištu EMEA-e (Europe, Middle svijeta te pristup inicijativama i financiranju iz EU-a biti vrlo važni East and Africa) s kontinuiranim vrhunskim rezultatima u Velikoj za mađarsku industriju. Trenutačni punopravni članovi CEC-a Britaniji (rast prodaje od 40 %). Kontinentalna Europa i dalje ostaje uključuju udruge obuće iz Finske, Francuske, Grčke, Mađarske, slabo tržište, iako se u Francuskoj primjećuje poboljšanje u odItalije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Španjolske, Švedske i Velike nosu na prva dva tromjesečja. Bilježi se i niski jednoznamenkasti Britanije, koje zajedno predstavljaju 88 % od ukupne vrijednosti postotak pada u Americi. Internetska prodaja nadmašila je porast proizvodnje obuće u Europi. u svim regijama što odražava strateški fokus i ulaganja. Mobilna Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U je prodaja vodila u rastu s kontinuiranim jakim prometom radi žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i IZVOR: uvođenja novih metoda plaćanja. Po proizvodu je moda ponovno nadmašila očekivanja i vodila rast u svim kategorijama. Modni http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2229&CEC_ dodatci nadmašili su očekivanja sa snažnom prodajom torbica. welcomes_new_member; pristupljeno 13.02.2017.

IlluSION

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 22


IZVORI: http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2244&Jimmy _ Choo_with_record_revenue http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2240&Record_ year_for_Louis_Vuitton http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2226&Burberry_ results_in_line_with_expectations pristupljeno 13. 2. 2017.

3. Inovacije Tenisice tvrtke Nike sa sustavom za prilagođavanje zategnutosti vezica koštat će 720 dolara Nike je najavio maloprodajnu cijenu modela HyperAdapt 1.0, modela tenisica sa sustavom za prilagođavanje zategnutosti vezica inspiriranih filmom iz 1985. godine „Povratak u budućnost – II. dio”. Nike tenisice HyperAdapt 1.0 u crno/bijelo-laguna plavoj boji dostupne su u Nike Soho trgovinama i Nike+ klubu u New Yorku u 45. ulici Grand Street od 1. prosinca 2016. godine. Tijekom prosinca dostupan će biti i model u metalik srebrnoj/crno-bijeloj boji. Oba modela dostupna su i preko Nike + aplikacije.

4. Društvo

MODA

Izložba retrospektive Manolo Blahnika Od 9. travnja retrospektiva „Manolo Blahnik: Umjetnost cipela” izložit će 212 pari cipela odabranih između više od 30 000 vrsta i stilova cipela te 80 skica. Izložba će se održavati u Milanu u palači iz 18. stoljeća „Palazzo Morando”, koja se nalazi u blizini Via Montenapoleone, trgovačkoj ulici poznatoj po svojoj readyto-wear modi i draguljarnicama. Kustosica Cristina Carrillo de Albornoz izložbom namjerava proslaviti dosadašnji Blahnikov rad, ističući njegovu kreativnost, viziju, umjetnost i zanat. Izložba je podijeljena u šest područja s obzirom na Blahnikova nadahnuća. U izložbu je uključen odjeljak „Gala” u kojem su prikazani njegovi najmaštovitiji stilovi. Dio izložbe činit će tematski kutovi koji će istaknuti materijale, umjetnost, arhitekturu i regionalne utjecaje koje je Blahnik imao tijekom svojega kreativnog procesa.

MO

IlluSI

pored tropsko Dizajner cipela izložbu je posvetio prijateljima Franci Sozzani, čekivane boje koja je umrla prošlog prosinca, i Anni Piaggi, talijanskoj modnoj svom prirodno spisateljici i ikoni stila, koje su bile bliske Manolu i pružile mu pomoć kad je prvi put došao u Milano. Milano će biti prva stanica turneje izložbe, koja će se zatim izlagati u St. Petersburgu, Pragu i Madridu, a iduće godine u Torontu na Shoe Museum Bata.

reAl S

no isprepliću chwork, organ

Tenisica pretvara istraživanja iz digitalnog, elektrotehničkog i strojarskog područja u proizvod dizajniran za pokret. Proizvod izaziva tradicionalna shvaćanja pristajanja obuće i predlaže konačno rješenje za individualnu posebnost u vezanju i želji napetosti vezica. Funkcionalna jednostavnost smanjuje tipičnu zabrinutost sportaša jer tenisice imaju senzor ispod sredine stopala koji automatski zateže sustav vezica kad je noga u cipeli. Za prilagođavanje zategnutosti vezica služe tipke na bočnoj strani tenisice koje po potrebi mogu zategnuti ili olabaviti vezice.

extrA

iznenađujući

Inovacija rješava još jedan problem s kojim se susreću sportaši: sposobnost brze mikro-prilagodbe. Pretjeran pritisak prouzročen zbijenim vezanjem i klizanje uslijed labave vezice sad se može podesiti u hodu, što je važan napredak jer noge prolaze nevjerojatnu količinu stresa tijekom natjecanja. Potencijal adaptivnog vezanja za sportaša je ogroman jer cipela prepoznaje što tijelo treba u realnom vremenu. Informacije o kupnji i iskustvu nošenja tenisica bit će dostupne preko stranice Nike.com i aplikacije Nike+.

euphO

Inspiracija za narančastu. P

Slika 2. Nike tenisice model HyperAdapt 1.0

IZVORI: http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2143&Nike’s_self-lacing_sneakers_to_cost_720_US_dollars http://news.nike.com/news/hyperadapt-adaptive-lacing pristupljeno 13. 2. 2017.

23

1-3/2017

www.hdko.hr

Slika 3. Skice obuće Manolo Blahnika

VIrtu

IZVORI: http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2243&Manolo_ žarištu je igra Blahnik_with_retrospective_exhibition http://www.exhibitionsagency.com/manolo-blahnik/ pristupljeno 13. 2. 2017.


Expo Riva Schuh, Riva di Garda MODA prOlJeće/lJetO

20

SAJMOVI MODA&DIZAJN

Pomiješani osjećaji

Na 87. sajmu Expo Riva Schuh, održanom od 14. do 17. siječnja, počele su narudžbe obuće za sezonu jesen/zima 2017./2018. godine. I u novoj se godini, na zadovoljstvo predstavnika trgovine i industrije obuće, u ovoj djelatnosti događaju promjene. Raspoloženja su bila različita, ali je na kraju ipak prevladao optimizam.

IlluSION

Nakon potresne i iscrpljujuće 2016. godine, posebno nakon znatnog pada prodaje u rujnu, zabrinutost je rasla, tako da trgovci obućom ni u sljedećim mjesecima ne očekuju neke veće promjene. Tekuća će godina očito proteći uz moto: Ne vrijedi se uzrujavati. I 2017. godina bit će za ovu struku još jedna teška godina.

Expo Riva Schuh u brojkama: više od 13 000 posjetitelja, 1 450 izlagača iz više od 40 zemalja. Sljedeće izdanje sajma održat će se od 10. do 13. lipnja 2017.

TRENDOVI

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode tekstilne površinepovratak i kombinacije mainspiriraju i tenisicama. Glamurozan 80-ih boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u Nove romantične kombinacije svom prirodnom izgledu, nego su digitalnoponovno obrađeneuvodi i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu lakirane, pjenaste, blistave

u kolekcijama za jesen/zimu 2017./2018.

i šarene površine na mokasinama, kao i na gležnjačama i čizmama. Sveprisutna je crna boja kao samostalna ili u kombinaciji, koja Promatrajući izložene kolekcije može se primije idealna pozadina za razne ukrasetrendovi i kopče.su budućnosti. Kulture se sve više međusobRacionalna kupovina i neobična putovanja jetiti da se izgled zimske obuće mijenja. Novi Na udobnoj obući raznih stilova prevladava no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patromantični i strastveni primjerci osvajaju koprirodna koža toplih nijansi kao što su oker, chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti lekcije, a čine ih meke i raskošne baršunaste boja hrđe, meke pastele: krem, bež, ružičasta podloge na kojima su 3D vezovi raznih cvjei golublje siva. Sportska obuća za muškarce i žene često je ukrašena umetcima od krzna. tova i cvjetnih aranžmana, kao i na čizmica-

reAl StOrIeS

Žena je u centru pozornosti Izdvaja se i novi tip čizmica od čipke s profiDojmljiva obuća koja nam priča priču o novim urbanim zvijezdama. Iz mnoštva prijedloga liranim potpeticama, kao gležnjače ili visoke prikazanih na sajmu izdvaja se novi stil uskih čizmice, ukrašene raznim umetcima od antiBudućnost i novečesto tehnologije se sa svakodnevicom. arhitektura i visokih čizmica, pripijenihsučeljavaju uz nogu i iznad lopa, dekoriraneBiometrijska ili vezene kože. iznenađujući realizam susreću se u jednoj koljena, sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim ukrašenih resama ili raznim perforaciCrna je sveprisutna boja, ali uz njudetaljima se pojavljuju jama i vezovima. Napravljene su od specijalnih i mnoge druge zanimljive nijanse: tamnocrvena, plavo-zelena, petrolej zelena, smaragdna, mekanih koža ili nubuka, u crnoj boji ili u prikao i jarko crvena i jaka plava boja. rodnim tonovima.

extrAOrDINAry

Muška obuća za zimu 2017./2018.

šena kontrastnim bojama opšivaka, vezica ili profiliranim potplatima. Krzno se često pojavljuje kao podstava ili kao Vidljiva je želja za povratkom klasičnog dizajna, vanjski ukras. Gležnjače prevladavaju i kao fina ali osvježenog dozom ekscentričnosti. Prevlakožna obuća ili kao obuća za slobodno vrijeme. davaju tradicionalni oblici osvježeni s mat, izbliKao i za sportsku odjeću, i za tenisice ili planijedjelim ili metalik bojama intenzivnih tonova upotrebljavaju boje za društvena umreženost i ljudska energija. U središtu ove narske dobrocipele raspoložene teme sesuekološke individualnost, u rasponu od bronce, tamnije nijanse hrđe do razne stilove, ali i prirodna koža. Boje se kreću Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na čelično sive. Obuća je jednobojna, ali je ukraod ton-na-ton smeđe do klasične plave i sive.

euphOrIA

narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

Dječja obuća: trendovska i udobna

krzna i resica. Glamurozne cipele za izlaske za djevojčice nude se u rasponu od balerinki do mini cipelica crvene, tamnoplave ili crne Za zimu 2017./2018. kod dječje obuće prvo boje s pomponima i krznenim trakicama. Što mjesto zauzimaju mini gležnjače u raznim vase tiče sportske obuće, do izražaja sve više doAzija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancijatrendom megametropola svjedoče trend o estetskoj ravnoteži. U rijantama. Odlikuju se obnovljenim lazi nenametljiv s ton-na-ton umetcima žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju Kompaktni s laganim tilom i jednobojne ili ton-na-ton tekuće obuće siluete. ukrašene s plave,tvid sivekombinira ili prirodnihse nijansi. Na gležnjačama tisuću raznih uzoraka i ukrasa. Dizajnirane su su umetci sa zatvaračima za lakšu uporabu. Još s mnogo dodataka, blistavih, sjajnih, satenskih, uvijek su u modi cipelice s likovima iz crtanih srebrnih, zlatnih i ružičastih za djevojčice. Kao filmova koji su puni novosti i raznih iznenađenja. D.K. i kod kolekcija za odrasle, i ovdje ima dosta

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 24


MODA

posljednji put na MO Messe Düsseldorf

S

mnogo manjim brojem robnih maraka nego prošli put, GDS je posljednji put izlagao na ovom düsseldorfskom sajmu. Iako je mnogo tvrtki odustalo od sudjelovanja na ovom sajmu, još su se uvijek mogle vidjeti neke poznate robne marke, ali i neke nove. Gotovo 550 tvrtki predstavilo je svoje kolekcije za jesen/ zimu 2017./2018. godine na GDS-u i još njih 100-tinjak na sajmu Tag it!

Biciklističke čizme opet su vrlo popularne, međutim naglasci su na svijetlo sivim i ružičastim čizmama. Pojavljuju se i polučizmice izrađene od novih materijala u bojama dragulja. Za još više ekspresije ove se čizmice ukrašavaju primamljivim, šarepored tropsko nim vezovima. čekivane boje

IlluSI

Pored bijele boje i šarenih tenisica u modi svom prirodno su najčešće tenisice do gležnja. High-tech tenisice s funkcionalnim detaljima, kao i bijele, elegantne tenisice nosit će muški obožavatelji mode za jesen 2017. godine. Poslovni izgled ostaje klasičan, alinos isprepliću markantnim potplatima koji naglašavaju chwork, organ muški look.

Dva nova impulsa – hrabro i sportski – bit će novi uzbudljivi dodatak već poznatim trendovima za sljedeću sezonu, a izražen je kroz čiste boje i udoban izgled. Važnu ulogu u ženskoj odjeći imaju grafički

reAl S

D.K.

extrA

iznenađujući

printevi i igre boja. Ključni su cvjetni uzorci u kombinaciji s metalnim elementima.U 2017. godini za žene je u modi baršun, a za muškarce kord samt. Muška odjeća fokusirana je na jesenske boje što ima jak utjecaj i na obuću. Krzno je popularan materijal koji daje snažniji izraz svakom izgledu. Protuteža ekspresivnom stilu kreirana je linija sa sportskim elementima. I dalje je cilj udobnost i funkcionalnost. Ključni komadi sljedeće jeseni bit će jakne i veste s grafičkim logotipom. Takav sportski izgled u modi praćen je i robusnijim planinarskim cipelama. Tenisice se više nego ikada dosad pojavljuju u futurističkim i uzbudljivim stilovima.

25

1-3/2017

www.hdko.hr

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra


20

10. Znanstveno-stručno savjetovanje SAVJETOVANJE MODA&DIZAJN ”Tekstilna znanost i gospodarstvo“ Komplementarnost znanosti, tehnologije i dizajna

UMODA prOlJeće/lJetO

organizaciji Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta te suorganizaciji s Hrvatskim klasterom konkurentnosti industrije tekstila, kože i obuće (HKKITKO), 24. siječnja 2017. godine održano je znanstveno-stručno savjetovanje „Tekstilna znanost i gospodarstvo“ koje ove godine slavi svoj jubilej, odnosno deset godina uzastopnog održavanja.

Kao što je postavljeno i u inicijalnoj ideji, svrha je Savjetovanja sinergijsko povezivanje edukacijskih i znanstveno-istraživačkih resursa Tekstilnotehnološkog fakulteta i ostalih srodnih visokoobrazovnih institucija s gospodarskim subjektima, poduzetničkim i kreativnim inkubatorima teosnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju sudionicima ostalih, komplementarnih područja. Cilj je okupiti renomipored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neorane znanstvenike i vodeće stručnjake gospodarstva iz raznih područja čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritomstola flora faunaTZG nisu2017. ostavljene u Sudionici Okruglog na i skupu tekstila, odjeće, obuće, kože i galanterije s namjerom razmjene znanja svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu i iskustva, uspostavljanja suradnje i integracije. Izbor tema Savjetovanja Dizajn - između znanosti, tehnologije i umjetnosti; Sveučilišta u Zagrebu vođen je idejom poboljšanja konkurentnosti hrvatskoga tekstilnoga i Tekstilno-tehnološkog fakulteta, dr. sc. Slavenke Petrak, izv. prof., Sinerodjevnoga gospodarstva te gospodarstava kože, obuće i kožne galanterije gija znanosti i poduzetništva – Inovativni razvoj profesionalnog ronilačkog sukladno smjernicama europske tehnološko-razvojne platforme. Racionalna kupovina i neobična putovanja su budućnosti. Kulture se sve višeŠivanje međusobodijela te trendovi gospodarstvenika, gospodina Josipa Pelina po mjeri Ovogodišnja je tema savjetovanja „Komplementarnost znanosti, teh– od dizajna do gotovog odijela, Stjepana Peza Projekti od nacionalnog no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patnologije i dizajna“, a cilj je, između ostalog, upozoriti na činjenicu kako interesa (PNI) Galeb teveć dizajnerice Vojakpriču, Pokić Ideja, mogućnost, chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali samitt po sebi trebajuDijane imati neku trebaju biti upravo područje tekstila objedinjuje navedena područja. Tehnologija realizacija. i umjetnost, odnosno dizajn nerazdružive su kategorije, čija sinergija Također je održan i okrugli stol na kojem su, uz prorektora za inovacije, rezultira vrhunskim ostvarenjima. Kao što je glasoviti američki sociolog transfer tehnologije i komunikacije, dr. sc. Miljenka Šimpragu, prof. i Daniel Bell i istaknuo: „Umjetnost upošljava tehnologiju u svoje vlastite dekanicu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, dr. sc. svrhe, a tehnologija je također oblik umjetnosti koji premošćuje kulture Sandru Bischof, prof., sudjelovali renomirani stručnjaci i gospodarstvenici i socijalne strukture, i preoblikuje oboje“. iz područja tekstilne tehnologije te srodnih sektora gospodarstva kompleDizajn bez uporabne vrijednosti, odnosno inovativnoga tehnološkog mentarnih sektoru tekstila i odjeće. Tema okruglog stola bila je „Znanost, rješenja nema uporabnu vrijednost, dok određeni proizvod u kojem se tehnologija, dizajn – od ideje do gotovog proizvoda“ u kojoj su doprinos ogleda tehnološko rješenje bez dizajna ne može dobiti status vrhunskog svojom nazočnošću i aktivnom raspravom dali gospodin Stjepan Pezo, proizvoda ni potpuno doprijeti do krajnjega korisnika, odnosno potrošaBudućnost i nove tehnologije sučeljavaju se tvrtke sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i generalni direktor Galeb d. d., gospodin Branko Leško, tehnički ča. Dizajn je platforma koja spaja tehnološka rješenja, inovacije i rezultate iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne pomalo otuđujuće. Basics saMarin iznenađujućim detaljima direktori tvrtke Kotka d. d., gospodin Rogić, predsjednik uprave znanstvenih istraživanja, sa širokom populacijom korisnika. Dizajner tvornice kišobrana i vlasnik branda „Hrvatski kišobran“, gospodin Mario je umjetnik koji materijalizira estetiku dajući proizvodima lijep oblik i Lešina, generalni direktor i vlasnik tvornice obuće Midal d.o.o., Mia boju, dok je tehnologija ta koja će omogućiti proizvodnju i uporabnu Marić, dizajnerica i osnivačica brenda „Cloks“ te Ljudmila Mihajlović, vrijednost proizvoda. dizajnerica, suosnivačica kreativnog branda „shuz“ te istoimenog obrta Ova neraskidiva sinergija dizajna i tehnologije prikazana je na 10. Znanza dizajn i marketing čiji su proizvodi temeljeni na ručnom radu, odnosno stveno-stručnom savjetovanju „Tekstilna znanost i gospodarstvo“. ručnom oslikavanju platnenih tenisica. Sam program skupa uključivao je plenarna predavanja, okrugli stol, kreaU Zborniku radova objavljeno je 28 radova, karakteriziranih kao znantivne radionice, izložbu radova studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta stveni, stručni ili pregledni rad, koji su svojom tematikom obuhvatili te poster prezentaciju znanstveno-istraživačkih, umjetničkih i stručnih široko i nadasve interdisciplinarno područje tekstilne i odjevne tehnoloradova te je izdan, kao i svake godine, Zbornik znanstvenih, stručnih i gije, tehnologija kože i obuće, kožne galanterije, inovacija u navedenim preglednih radova. područjima te dizajna. Skup je otvoren plenarnim predavanjem renomiranog znanstvenika i Od znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Zborniku radova, između U središtu ove dobro raspoložene su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. sveučilišnog profesora Juana P. Hinestroze sa sveučilišta Cornell u SAD-u. temeostalih koji se bave tematikom tekstilne i odjevne tehnologije i znanosti, Inspiracija za ovu kolektivno su dobro festivala izglediz ulične mode. se na Profesor Hinastroza je utemu plenarnom predavanju pod raspoloženje naslovom Canuličnog Napotrebnoi neprilagođeni je istaknuti radove područja kožeFokusiramo i obuće. Kroz stručne narančastu. Pršteće bojeTales se kombiniraju s mirnom struktura su materijala ostvaruje novi šik. obuće Bogatokao dizajninotechnology be Fashionable? of merging Fiber Scienceneutralnošću. and Apparel Zanimljiva radove obrađene teme proizvodnje modne cjelovitog Design prikazao kako je upravo povezivanje znanosti, tehnologije i dizaprocesa od ideje do gotovog proizvoda. jna, odnosno implementacija rezultata najnovijih istraživanja s područja Savjetovanje „Tekstilna znanost i gospodarstvo“ jedinstveno je savjetotekstilnih znanosti i znanosti o vlaknima u dizajnerska rješenja, temelj vanje takvog tipa u području tekstila, kože i obuće, koje pruža priliku vrhunskoga gotovog proizvoda. gospodarstvenicima, predstavnicima sveučilišta i istraživačkih ustanova da iznesu i razmijene iskustva, mišljenja, rezultate istraživanja i predlože Također su održana pozvana predavanja iz Slovenije, Univerza v Maprojekte istraživanja i razvoja. riboru, dr. sc. Daniele Zavec Pavlinić, izv. prof., Funkcionalni dizajn, vizualizacija, pametna odijela i tradicionalna tehnologija; Sveučilišta u je ključ uspjeha. Jedino sinergijskim djelovanjem i povezivanjem Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota iSinergija elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje, dr. sc. Mladena Šercera, komplementarnih područja znanosti i tehnologije s gospodarstvom i žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i prof., Aditivna proizvodnja i dizajn; Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog kreativnim inkubatorima može se podići razina uspjeha hrvatskoga gosfakulteta u Zagrebu, dr. sc. Mislava Omazića, prof., Važnost inovacija u podarstva i hrvatskog proizvoda. kreativnim industrijama; Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonskog fakulteta Pripremila: u Zagrebu, doc. Sanje Bencetić ŽIRAHA i prijatelji i doc. Ivane Fabrio dr. sc. Martinia Ira Glogar, izv. prof.

IlluSION

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 26


Trendovi u ljetnoj ženskoj obući Sandale su neophodne Sandale u svijetlim tonovima bit će neizostavne u vrućim ljetnim danima. Prijedlozi dizajnera obuće za sljedeću sezonu ne mogu biti različitiji: metalik zmijski print i nazubljeni potplati, neizostavne rese na remenčićima uz slojevite višebojne potplate česte su i vrlo dobre kombinacije. Jednobojni je stil obuće sveprisutan, ali je često kombiniran s mekanim nijansama iste boje.

MODA

MODA

MO

Blok potpetice Sandale s debelim, tzv. blok potpeticama u trendovima tijekom 70-ih viđeni su i u prošloj sezoni, a susreću se i u prijedlozima za proljeće/ ljeto 2017. godine. One nisu samo vizualno zanimljive, one su pogodne i za svakodnevnu uporabu, udobne su i lake za nošenje.

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

Povratak polusandala Polusandale su se vratile: u 50-ima ih je promovirala Coco Chanel, a sad se kultne salonke s manjom ili većom potpeticom i remenčićem na peti vraćaju u velikom stilu. Šiljasti vrhovi i metalizirana koža daju modelima moderan izgled. Posebno su dobra kombinacija uz traperice i majice.

27

1-3/2017

www.hdko.hr

Cvjetne cipele

U kolekcijama za proljeće/ljeto 2017. godine kao motiv se često pojavljuju cvjetni uzorci. Dolaze kao print, apližarištu je igra kacija ili vez, a svakome modelu cipele daju hipi izgled. Kombinacijom boja iščitava se moto: što šarenije i uočljivije, to bolje. D.K.

VIrtu


MODA MODA&DIZAJN

Muška moda MODA prOlJeće/lJetO

20

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

Muška obuća boje ton-na-ton odgovara samoi nove uz tehnologije jednobojni extrAOrDINAry Budućnost sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj outfittemi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Kolekcije poznatih dizajnera za proljeće/ ljeto 2017. godine primjer su koji treba slijediti, ali s dužnim oprezom. Cipele u dvije ili više boja, od klasičnih do sportskih, sve do tenisica trend su za sljedeću sezonu proljeće/ljeto. Novi modeli odudaraju od kultnih modela iz pedesetih godina kad su dvobojne cipele bile visoka moda. Sad se izrađuju kombinacijom kože i drugih materijala u kontrastnim tonovima. U te se kombinacije uključuju i U središtu ove dobro raspoložene temeprava su individualnost, potplati koji su postali atrakcija kod društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro suvremenih raspoloženjemuških uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na cipela. narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura Ako vam se kombinacija blok boja na gor-materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

euphOrIA

njištu čini previše odvažnom, onda je za vas dobra kombinacija s kontrastnom bojom potplata koja će ujedno oživjeti vašu odjeću i cjelokupni dojam. D. K.

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 28


PANTONE ”GREENERY“ BOJA INTERVJUJE MODA 2017. GODINE

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

U objašnjenju stoji da je Pantone 15-0343 moguće kombinirati s mnogim bojama, od neutralnih do metalnih nijansi. Ne čudi što je ova boja preporučena za 2017. godinu, jer što smo više otuđeni u suvremenom životu, tim više čeznemo za zelenilom i prirodom. D. K.

I

nstitut za boje Pantone neprikosnoveni je autoritet za boje i ono što će od boja biti u trendu. Tako je za pravu modnu kraljicu ove godine izabrana zelena nijansa pod nazivom greenery. Nakon nijanse rose quartz i serenity svijetlo plave, boja 2017. godine jest Pantone broj 15-0343. Greenery je nijansa zelene koja se dobiva kombinacijom žute i plave boje, u kojoj žute ima mnogo više, a ove će godine dominirati u svijetu mode, industrijskog dizajna i interijera. Boja simbolizira nadu i našu vezu s prirodom, a inspirirana je bojom ranog proljeća.

29

1-3/2017

www.hdko.hr

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra


MODA MODA&DIZAJN

MODA prOlJeće/lJetO BE NATURAL

JANA SHOES

20

IlluSION Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira,

Stopostotna udobnost pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnomznači izgledu, negoBiti su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu Sloboda prirodan” ” Be Natural 2017. kolekcija ponovno imRacionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobpresionira modnim rano isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patznolikostima privlačno chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti kombiniranih materijala, upotpunjena nečim posebnim. Laskava visina čizama, dojmljivih kreacija materijala, lakirana koža i velur vraćaju se ove sezone, kao i cool biciklistički kompleti koji vas očekuju u novoj jesenskozimskoj kolekciji. Kolekcija s potpisom Be Natural vidljiva je u cijelosti od gležnjača s ukrasnim kopčama do rustikalnih visokih Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i čizama stemi. vezicama, kao i uvijek ženstveiznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima nih gležnjača sedamdesetih za dojmljiv i privlačan izgled. Kupci će moći birati iz spektra boja od sive, konjak i kaki do bobičastih nijansi u elegantnom i u sportskom stilu – sve od stopostotne kože, naravno.

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

Osim u pogledu mode, fokusiramo se i na proširenje naše održive proizvodnje od sezone do sezone. Vegetabilno štavljena koža, fleksibilni potplati, zamjenjivi unutarnji ulošci pridonose individualnom i odgovornom stilu svake samopouzdane žene raspoložene i ove sezone.teme Naši su usmje- društvena umreženost i ljudska energija. U središtu ove dobro su napori individualnost, reni u održivi razvoj. To ne uključuje samo Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na način naše proizvodnje, već i neutralnu no što radimo dobro s mirnom narančastu. Pršteće boje iznimno se kombiniraju neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniklimatsku dostavu DHL-om GoGreen, kao jesu cipele – posebno lijepe cii našu odgovornost prema svojim dobavpele. Sve cipele Be Natural (biti ljačima, klijentima i osoblju. prirodan) ujedinjene su s obećanjem da

euphOrIA

O

Osim dizajnu, kolekcija veliku važnost priće svakoj ženi biti ponuđene sofisticirane, daje i udobnosti modela. Vanjski bazni izvanredno izrađene, kvalitetne i najudobpotplat, s elastičnom sekcijom, udobne nije cipele. S našim cipelama samopouzG i H širine, fleksibilni potplat i mekani dana žena uvijek putuje slijedom kompasa Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U Be Natural-Jana shoes GmbH&Co.KG gornji materijal čine obuću nevjerojatno individualnosti i odgovornosti. Od glave žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se1-3 s laganim tilom i Klingenbergstrasse udobnom. Cijene Be Natural cipela za mado pete, naši proizvodi ističu prirodnost 32758 Detmold loprodaju kreću se u rasponu od 69,95 odijevanja. I ugrađena je koža bitna jer info@benatural-shoes.com eura do 89,95 eura za niske cipele i 89,95 upotrebljavamo vegetabilno štavljenu www.benatural-shoes.com eura do 150 eura za čizme. J.B. kožu.

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

1-3/2017 1-3/2012

22 30


Jana shoes GmbH & Co. KG | Klingenbergstr. 1-3 | 32758 Detmold | Germany Monika Hergert | Tel.: +36 703 850 528 | monika.hergert@benatural-shoes.com FIND US ON FACEBOOK www.benatural-shoes.com |


Tatjana RamĹĄak : phone 00386 41 886 261 | mail:tatjana.ramsak1@siol.net www.josef-seibel.de


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.