Page 1

UDK 675:685(051)

www.hdko.hr

LEATHER

AND

FOOTWEAR

-

LEDER

UND

SCHUH

-

LE

CUIR

ET

LA

CHAUSSURE

BROJ 3/17 GODINA 66


UGOVARANJE KOLEKCIJE U HOTELU ANTUNOVIĆ N

aša sajamska priredba „Ugovaranje kolekcije obuće, galanterije i pratećih proizvoda za proljeće i ljeto 2018.“ održat će se jedanaesti put u Hotelu Antunović 5. i 6. rujna 2017. Na izlaganju kolekcije sudjeluju uglavnom redovni izlagači, ali pojavljuju se i novi. Do zaključenja izlaska časopisa prijavila su se i tri nova, a očekujemo još neke koji su najavili dolazak. Gotovo svi izlagači napominju da su se okolnosti u realizaciji ovih proizvoda

promjenile, da je sve veći broj novih ponuđača na malom izbirljivom tržištu i da je vrlo teško zadovoljiti sve želje onih koji nude ove artikle i želje onih koji te artikle kupuju. Hrvatsko društvo kožara i obućara organizira ovu priredbu već 15 godina, u početku skromnih razmjera, namjenjenu prvenstveno tvrtkama članicama Društva u vrijeme kada je domaća proizvodnja bila znatno razvijenija i kada su domaći proizvođači vodili glavnu riječ na ovom tržištu. Priredba je rasla iz godine u godinu, ali sa sve manjim sudjelovanjem domaćih proizvođača. Pojavili su se novi izlagači i to najvećim dijelom iz inozemstva kao predstavnici poznatih brendova ovih proizvoda. Najvećim dijelom zbog toga to je sada postala jedna respektabilna, prihvaćena i priznata manifestacija na ovim područjima.

5. i 6. rujna 2017. (utorak i srijeda)

Hotel Antunović Zagreb


Posjetite nas 05. i 06.09.2017 u hotelu Antunović u Zagrebu Wor tmann Group, Detmold · + 49. 52 31.605.144 · sales @ wor tmann.com · wor tmann.com Estera d.o.o. · Polona Meglič · Loka 30 · SI-4290 Tržič · +386 41.72.15.64 · polona.meglic@wortmann.com


Impressum

MODA&DIZAJN

Direktorica tvrtke Meiso d.d Snježana Dominić:

20

ISSN 0450-8726 (Tisak), ISSN 1849-9767 (Online) GODINA LXVI, BROJ 3, 2017.

STRUČNO-INFORMATIVNI ČASOPIS HRVATSKOG DRUŠTVA KOŽARA I OBUĆARA

MODA prOlJeće/lJetO

Dinamika izlaženja: Svaka tri mjeseca

Formati oglasnih stranica: 1/4 105x148 mm 210x74 mm

12

16

1/3

210x99 mm 70x297 mm

1/2

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, 210x148 mm 105x297tropskog mm pored voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo210x297 mm čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu Duplerica 420x297 mm

1/1 2/1 Korice

IlluSION naslovna zadnja unutarnja (iza naslovnice) unutarnja (ispred zadnje)

reAl StOrIeS Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. 18 Kulture se sve više međusob-

Distribucija: no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patèasopis sechwork, distribuiraorganski putem pošte materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti Podruèja distribucije: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, EU, Rusija Prodaja: èasopis se distribuira besplatno Izdavaè i vlasnik: Hrvatsko društvo kožara i obuæara Froudeova 7, 10 020 Zagreb Tel./Fax: ++ 385 (0) 1 466 68 04 e-mail: hdko@zg.t-com.hr

14

extrAOrDINAry

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i Editor: Croatian Leather and Footwear Association iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Froudeova 7, 10 020 Zagreb

21

Glavni i odgovorni urednik: Sreæko Sertiæ Ureðivaèki odbor èasopisa Koža i obuæa: Jelena Balent - predsjednica Ivan Pihler Vjekoslav Ferdebar Božidar Ledinko Darinka Kosanoviæ Zenun Skenderi Dragana Kopitar Uprava HDKO-a: Vjekoslav Ferdebar - predsjednik Božidar Ledinko - dopredsjednik Ivan Pihler - tajnik U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Jadranka Akaloviæ - èlan Ivana Martinko - èlan za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na Inspiracija

euphOrIA

Oblikovanje narančastu. i prijelom: Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniSeniko studio d.o.o. Nove Rašljice 2, 10 090 Zagreb info@suvremena.hr Grafièka urednica: Marina Sertiæ Lektorica: Marina Antoloviæ Ferdebar, prof.

VIrtuOSO

Priprema za tisak: Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U Preporuka za predaju gotovih materijala žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i na CD-u ili putem e-maila. Materijali se šalju u TIFF (300 dpi) ili EPS formatu omjera 1:1 prema priloženim dimenzijama. Oglasi koji idu u rez moraju imati minimalno 3 mm napusta na sve èetiri strane. Materijali moraju biti u CMYK kolor modelu, a fontovi pretvoreni u krivulje.

22

15

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 4


d.

SADRŽAJ ZNANSTVENI ČLANCI

6 10

MODA

Postojanost Inkjet otiska na poluprerađenoj goveđoj koži Termofiziološka udobnost nošenja obuće (sažetak)

INTERVJU

12

Zlatko Rabik: Uspjeh je jedina opcija

NOVOSTI IZ TVRTKI

23

14

Snježana Dominić: Nećete nas upropastiti!

15

Froddo na sajmu Bubble u Londonu

MO

IlluSI

INTERVJU

16

Gordana Rendulić: U Hrvatskoj još imamo kvalitetnih i stručnih inžinjera i tehničara

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

MODA

17

Izdvojeni stilovi iz kolekcija za jesen/zimu 2017./2018.

REPORTAŽA

18

reAl S

no isprepliću chwork, organ

LEON anatomska obuća

IZ DRUGUG UGLA

24

19

Perjanice ostale bez perja

20 VIJESTI IZ SVIJETA SAJMOVI

18

23

”tag it“ prikaz privatnih modnih marki napušta svoju dosadašnju bazu (GDS) i nastavlja samostalni nastup u kolovozu 2017. godine

24

88. Expo Riva Schuh

extrA

iznenađujući

MODA

26

Ženska moda jesen/zima 2017./2018. Nova sportska obuća

Proširenu varijantu časopisa čitajte odsad na novom portalu Društva www.hdko.hr

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

26 5

3/2017

www.hdko.hr


Tomljenović, A. i sur.: POSTOJANOST INKJET OTISKA NA POLUPRERAĀENOJ GOVEĀOJ KOŽI

20

Koža i obuća 66(2017)3:6-10

MODA&DIZAJN

POSTOJANOST INKJET OTISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI FASTNESS OF INKJET PRINTS ON SEMI PROCESSED BOVINE LEATHER

MODA prOlJeće/lJetO izv. prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović1, Jadranka Akalović2, dipl. inž., pred., doc. dr. sc. Igor Majnarić3, Ivan Kraljević4, mag. ing. techn. text.

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila / University of Zagreb Faculty of Textile Technology, Department of Materials, Fibres and Textile Testing e-mail: antoneta.tomljenovic@ttf.hr 2 Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Studijska jedinica Varaždin / University of Zagreb Faculty of Textile Technology, Study in Varaždin 3 Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts 4 Jadranegzotike Tvornicai fantazije čarapa d.d., Zagreb / Jadran hosiery Zagreb boje koktela. Motivi leptira, Svijet tropa, stvaraju osnovicu za digitalni raj.factory, Boje određuju 1

IlluSION

pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u Preliminary communication (Prethodno priopćenje) svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine655.3:675 osnovu UDC:

Sažetak

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobZbog učestale pojavnosti lošije postojanosti otisaka na prirodnoj koži te nedovoljne istraženosti mogućnosti primjene Inkjet tiska na no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni pattakovim tiskovnim podlogama, u radu je ispitana postojanost otiska na poluprerađenoj goveđoj koži otisnutoj primjenom piezoelektričnog chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti UV LED Inkjet pisača. Analizirana je kvaliteta otiska dobivenog procesnim bojilima (CMYK) na impregniranom uzorku poluprerađene kože s prirodnim licem (crustnatur) kroz ocjenu postojanosti otiska nakon izlaganja simuliranim uvjetima uporabe, a primjenom normiranih metoda ispitivanja: na suho i mokro trljanje, djelovanje vodenih kapi i vode te ubrzano starenje djelovanjem topline i umjetnog svjetla. Utvrđena je visoka kvaliteta i izvrsna postojanost otiska na poluprerađenoj goveđoj koži pripremljenoj za tisak. Ključne riječi: poluprerađena goveđa koža, priprema za tisak, Inkjet tisak, postojanost otiska

Abstract

extrAOrDINAry

Due to the frequent occurrence of poor print fastness ion natural leather and insufficient of possible applications of Inkjet Budućnost nove tehnologije sučeljavaju se sainvestigation svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i printing on such substrates, printse fastness on sanjarskoj semi processed on otuđujuće. a piezoelectric UVsaLED Inkjet printer detaljima was tested iznenađujući realizam susreću u jednoj temi. bovine Boje suleather nježneprinted i pomalo Basics iznenađujućim in this study. The quality of prints achieved using CMYK process dyes on impregnated samples of leather with natural grain (crustnatur) were analyzed by evaluating print fastness after exposure to simulated conditions of use – dry and wet rubbing, water, water spotting, and accelerated ageing with heat and artificial light according to the standardized test methods. High quality of prints and excellent print fastness on impregnated semi processed bovine leather were determined. Key words: semi processed bovine leather, impregnation, Inkjet printing, print fastness

1. Uvod

površinu poluprerađene kože, a naknadno nanositi završni film. Dogotovni pripravci impregnacijskog sloja su vodene otopine i/ili Dorada štavljene kože u užem smislu uključuje postupke završne disperzije različitih vezivnih sredstava koje se na površinu lica kože obrade (dogotove) prirodnog lica ili vanjske površine kože, kao principom adhezije, a sušenjem i mehaničkim U središtu ove dobro raspoložene temevežu su individualnost, društvena umreženost i ljudskaoperacijama energija. što su: apretiranje, pokrivno bojanje, lakiranje, otiskivanje i sl., glačanjai stvaraju fine opne učvršćenu na kožnomsetkivu. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala neprilagođeni izgled(film) ulične mode. Fokusiramo na a provodi se u svrhu zaštite lica kože, prikrivanja nedostataka Pritom impregniranje (odn. priprema tisak) upojnost narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvarujezanovi šik.smanjuje Bogato dizajnii eventualnih oštećenja te postizanja različitih funkcionalnih i tiskovne podloge i onemogućava razlijevanje sporo sušećih bovizualnih učinaka. Time je moguće doseći karakteristike kože jila. Razvojem tiskarskih tehnologija, tj. beskontaktnih metoda koje će gotov proizvod učiniti funkcionalnim te estetski i modno otiskivanja, omogućena je tvorba otisaka na tiskovnim podlogama poželjnim. Tisak se najčešće provodi na gotovoj koži u završnoj čija površina, kao u kože, nije besprijekorno glatka. Inkjet pisači fazi obrade lica kože pri čemu se otiskuju manji funkcionalni pružaju mogućnost otiskivanja na tiskovnim podlogama različitih otisci, primjerice grb ili logotip te veći motivi ili dekorativni uzorci dimenzija, a napredak u području sastava bojila i načina njihova primjenjivi na odjeći, obući, galanteriji i opremi. U pravilu se otifiksiranja, omogućava otiskivanje na različito upojnim podlogama Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U skuje gotova prerađena koža, nakon što je na lice kože nanesen [1-5]. Valja istaći i da se postojanost otiska na koži uobičajeno žarištu film. je igra lakoće težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i završni U svjetla praksi ijesjene, utvrđeno dai su takovi otisci načinjeni vrjednuje primjenom normiranih metoda za ocjenu postojanosti primjenom tehnike sitotiska, koja se najčešće primjenjuje u tu obojenja za kožu i tekstil [6-12] te postoji potreba za razvojem svrhu, veoma često loše postojanosti u uporabi. Stoga se u svrhu metodologije ocjene postojanosti otiska nakon simuliranih uvjeta primjene u laboratorijskim uvjetima. poboljšanja postojanosti otiska preporuča tiskati na impregniranu

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 6


Tomljenović, A. et al.: FASTNESS OF INKJET PRINTS ON SEMI PROCESSED BOVINE LEATHER

Uzevši u obzir učestalu pojavnost loše postojanosti otisaka na dorađenoj (gotovoj) koži te općenito, neistraženost mogućnosti primjene Inkjet tiska na koži kao tiskovnoj podlozi, u radu je ispitana postojanost otiska na poluprerađenoj goveđoj koži otisnutoj primjenom piezoelektričnog UV LED Inkjet pisača. Analizirana je kvaliteta otiska dobivenog procesnim bojilima (CMYK) na impregniranom uzorku poluprerađene kože s prirodnim licem (crustnatur), a u skladu s normiranim metodama ocijenjena postojanost otiska na koži nakon izlaganja simuliranim uvjetima uporabe: na suho i mokro trljanje, djelovanje vodenih kapi i vode te ubrzano starenje djelovanjem topline i umjetnog svjetla.

2. Materijali i metode

Leather&Footwear 66(2017)3:6-10

Za otiskivanje uzoraka kože (format, A4) primijenjen je Inkjet tiskarski stroj Roland Versa UV LEC-300 koji radi na principu piezoelektričnog UV LED Inkjet-a. Specifikacije primijenjenog tiskarskog stroja prikazane su u tablici 1. Pisač koristi Eco-UV Inkjet bojila. Sušenje bojila UV zračenjem je trenutno, a u tu se svrhu koriste dvije UV LED žarulje. Prije provedbe tiska tiskovna podloga je podložena i na rubovima fiksirana ljepljivom trakom na pomičnu podlogu tiskarskog stroja. Pritom se vodilo računa o smjeru u kojem su izrezani uzorci kože i usmjerenosti polja tiskovne forme, kao kod iskrojavanja [13] i otiskivanja dijelova projektiranog proizvoda. Prema zadanoj tiskovnoj formi otisnuti su zasebni otisci u punom tonu četiri (C, M, Y, K) bojila. Tablica 1. Tehničke karakteristike tiskarskog stroja primijenjenog za tisak

2.1. Materijali Za tiskovnu podlogu su u radu primijenjeni uzorci izuzeti iz lijeve polovice kože goveda, poluprerađene kože s prirodnim licem (crustnatur) dobivene obradom uvozne goveđe w/b (eng. wetblue) kože. Nakon močenja, pranja i provođenja ostalih tehnoloških operacija pripremnih radova, koža je uštavljena kromnim štavilom, neutralizirana, slabo mašćena, sušena na stroju za vakuumsko sušenje, mekšana i napinjana na okvir. Po izravnavanju koža je obrađena nanošenjem poliuretanskog impregnacijskog sredstva na prirodno (puno) lice prskanjem i glačana pod tlakom. Poliuretanski impregnacijski sloj je odabran zbog dobre otpornosti na mehanička oštećenja, dobrih pokrivnih svojstava i zadovoljavajuće mekoće i elastičnosti. U praksi se primjenjuje za kože na koje se postavljaju visoki kriteriji izdržljivosti i trajnosti, kao i na kože oštećenog i/ ili brušenog prirodnog lica. Koža nije osnovno bojana, a za tisak je odabrana i zbog relativno visokog stupnja bjeline postignutog postupcima štavljenja i nadoštave. Prepoznatljivog je i u primjeni vrlo cijenjenog izgleda punog prirodnog lica i utvrđene prosječne debljine od 0,96 mm.

2.2. Tisak na koži Za provedbu ispitivanja izrađena je tiskovna forma koja sadrži polja u standardnim procesnim CMYK bojama punog tona (100% RTV-a): C (eng. cyan, tirkizna), M (eng. magenta, purpurna), Y (eng. yellow, žuta) i K (eng. key, crna). Kako je svojstva kože uobičajeno ispitivati u smjeru centralne osi i okomito na centralni smjer izrađene su dvije tiskovne forme s poljima pozicioniranim u dva međusobno okomita smjera (Slika 1). Da bi se postiglo kolorimetrijski kontrolirano otiskivanje, tiskovna forma je prevedena u specifičan rasterski oblik te je za tu potrebu korišten softverski RIP Roland VersaWorks®.

Tiskarski stroj

Roland Versa UV LEC-300

Tehnologija otiskivanja

Piezo Inkjet

Dimenzije stroja

2200 (širina) x 820 (dubina) x 1260 (visina) mm

Širina tiskovne podloge

182 - 762 mm

Bojilo

Vrsta

Roland Eco-UV 220-ccInks

Boje

CMYK + bijela + lak

Sušenje bojila

dvije UV LED žarulje

Rezolucija tiska

max. 1440 x 720 dpi

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

2.3. Postojanost otiska na koži U svrhu ocjene postojanosti Inkjet otiska primjenom procesnih CMYK bojila punog tona na impregniranoj poluprerađenoj goveđoj koži je prema normiranim metodama za svaki otisak načinjen u zasebnoj boji ispitana: Postojanost otiska na trljanje prema HRN EN ISO 11640:2012 [6]. Metoda se zasniva na trljanju komada referentnog vunenog filca (suhog i mokrog) o otisnuto lice kože na uređaju za ispitivanje iznenađujući uz opterećenje klina od 500 g i duljinu hoda klina od 35 mm (Slika 2a). Broj ciklusa je definiran i iznosi 50 za ispitivanje postojanosti na suho trljanje, a za mokro trljanje 20. Ispitivanja su, za svaku boju zasebno, provedena na istom komadu otisnute kože u smjeru dulje dimenzije epruvete uz međusobnu udaljenost hoda klina od 5 mm. Kao rezultat ispitivanja daje se ocjena promjene obojenja filca (prijelaz bojila na filc) i promjena obojenja otisnutog lica kože u vizualnoj usporedbi s početnim uzorkom primjenom sive skale prema HRN EN ISO 20105-A02: 2003 i HRN EN ISO 20105-A03: 2003 [7, 8] zasebno za smjer centralne osi i okomito na centralni smjer. Ocjene mogu biti od 5 (najbolja - nema razlike između početnog i ispitivanog uzorka) do 1 (najlošija – razlika je velika).

extrA

euphO

Postojanost otiska na djelovanje vodenih kapi prema HRN EN Inspiracija za ISO 15700:2004 [9]. Ispitivanje se provodi na način da na lice narančastu. P izrezane epruvete otisnute kože pomoću pipete kapnemo dvije kapi demineralizirane vode volumena 0,15 ml. Udaljenost između dvije kapi mora biti minimalno 50 mm (Slika 2d). Prva kap se nakon 30 minuta obriše filtar papirom i kao rezultat zapišu fizikalne promjene uočljive na površini kože. Druga kap se osuši te se nakon 16 h od kapanja pomoću sive skale ocijeni promjena obojenja otisnutog lica kože.

VIrtu

b) a) Slika 1. Tiskovna forma: a) usmjerena okomito na centralnu os, b) u smjeru centralne osi kože

7

3/2017

www.hdko.hr

Postojanost otiska na djelovanje vode prema HRN EN ISO žarištu je igra 11642:2012 [10]. Izrezane epruvete otisnute kože i popratnih tkanina – vuna i pamuk se namoče u demineraliziranoj vodi te stiješnjeni između staklenih pločica (otisnuto lice kože/popratne tkanine) u perspirometru uz opterećenje od 5 kg izlažu djelovanju


MODA&DIZAJN

MODA prOlJeće/lJetO b)

a)

20

Koža i obuća 66(2017)3:6-10

Tomljenović, A. i sur.: POSTOJANOST INKJET OTISKA NA POLUPRERAĀENOJ GOVEĀOJ KOŽI

c)

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

d)

e)

reAl StOrIeS Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusob-

Slika 2. i Ispitivanje otiska na: našeg a) suhoživota. i mokro b) djelovanje umjetnog svjetla, c) djelovanje d) vodene kapi, patno isprepliću zahvaćajupostojanosti sve šira područja Iz trljanje, logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vode, vrijednosti. Moderni e) ubrzano starenje djelovanjem topline chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

topline od 37 °C ± 2 °C u vremenskom razdoblju od 180 min. Po završenoj obradi popratne tkanine zašijemo na rubu ispitne epruvete te ju osušimo u obješenom stanju (Slika 2c), a uz pomoć sive skale ocijenimo postojanost otiska – promjenu obojenja otisnutog lica kože i prijelaz bojila na popratne tkanine.

Postojanost otiska na trljanje nakon 50 ciklusa suhim i 20 ciklusa mokrim filcem u smjeru centralne osi i okomito na centralni smjer, vizualno ocijenjena usporedbom s početnim uzorkom, a uz pomoć sivih skala (ocjene 1 - 5) prikazana je u tablici 2. Kako je otisnuta koža često izložena trljanju u kontaktu s različitim površinama i drugim materijalima, na ovaj način je moguće vrjednovati Postojanost otiska na ubrzano starenje djelovanjem topline uporabnu kvalitetu otisnute kože za predviđenu namjenu, ali i trajprema HRN EN ISO 17228:2015 [11]. Tijekom starenja epruvete nostsučeljavaju otiska koji se između ostalog definira estetska svojstva gotovog Budućnost i nove tehnologije sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i ne smiju biti u doticaju s grijanim površinama komore, a grijani proizvoda odn. karakterizirati fiksiranje bojila nakon provedenog iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima zrak mora slobodno cirkulirati oko njih (Slika 2e). Uzorci su u procesa tiska. Iz rezultata je vidljivo da otisnuta impregnirana ventiliranoj sušnici izlagani djelovanju topline od 60 °C ± 2 °C te poluprerađena koža pokazuje visoku postojanost otiska na suho nakon vremenskog perioda od 168 h ocijenjeni. Prema navodima i mokro trljanje u oba ispitana smjera – u smjeru centralne osi citirane norme odabrani uvjeti izlaganja odgovaraju produljenom i okomito na centralni smjer, što potvrđuju i visoke ocjene (5 i starenju na prosječnoj temperaturi. Nakon hlađenja i relaksacije 4-5). Ocjene prijelaza bojila na filc kod suhog i mokrog trljanja ocijenjena je dimenzijska stabilnost izlaganih otisnutih epruveta, su također visoke, osim kod dva otiska u tirkiznoj (C) i purpurnoj kao i postojanost obojenja otisnutog lica usporedbom s referen(M) boji punog tona (ocjene 3 i 3-4). tnim uzorkom uz primjenu sive skale. Rezultati postojanosti otiska na djelovanje vode prikazani su u Postojanost otiska na djelovanje umjetnog svjetla prema HRN tablici 3. Usporedbom sa sivom skalom dane su vizualne ocjene EN ISO 105-B02:2014 [12]. Izlaganje je provedeno u Xenotest-u promjene obojenja lica otisnute kože i prijelaza bojila na poprat150 (proizvođač Original Hanau), snage ksenon žarulje 1500 W ne tkanine (pamuk i vuna). Kako je u uporabi otisnuto lice kože skupa sa standardnom plavom skalom pri čemu se polovica uzorgotovih proizvoda često izloženo djelovanju vode, a s kojom su U središtu ove dobro ka u nosaču prekrije aluminijskom pločicom dok jeraspoložene druga strana teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. tekstilni i materijali u izravnom kontaktu, postojanost otiska Inspiracija za ovu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se nana izložena svjetlu (Slikatemu 2b). Vrijeme izlaganja umjetnom svjetlu ovisi djelovanje vode osim estetskih karakteristika definira i trajnost se kombiniraju mirnom neutralnošću. onarančastu. postojanostiPršteće otiska,boje a provodi se dok na sispitivanom uzorku ne Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniotiska u uvjetima primjene. Ispitivanjem je utvrđena izvrsna podođe do promjene koja odgovara ocjeni 4 prema sivoj skali. Tada stojanost otiska u svim ispitivanim bojama. UV bojila su pokazala se ocjena postojanosti obojenja otisnutog lica kože daje ovisno o iznimnu otpornost na djelovanje vode što je potvrđeno ocjenama plavoj skali (ocjene su od 1 do 8) prema broju plavog standarda postojanosti obojenja otiska i činjenicom da nema prijelaza bojila koji promijeni boju u jednakom intenzitetu kao i ispitivani uzorak. na popratne tkanine, kao ni vizualno uočljivih promjena na licu kože nakon provedene obrade. Prikaz rezultata postojanosti otiska na djelovanje vodenih kapi dan je također u tablici 3. Rezultate Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U 3. Rezultati i rasprava je moguće povezati s ocjenom upojnosti podloge, kao i otporžarištu jeispitivanja igra svjetlapostojanosti i sjene, lakoće i težine. kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i Rezultati Inkjet otiska Strogoći na impregniranoj nosti otiska na djelovanje kapi kiše. Utvrđeno je da su kapi vode poluprerađenoj goveđoj koži nakon izlaganja simuliranim uvjetima nanesene na otisnutu površinu impregnirane kože postojane i uporabe prikazani su u tablicama 2 – 4, zasebno za svaki otisak da ne dolazi do njihova razlijevanja. Nakon 30 min nisu uočene značajne promjene na otisnutoj površini kože, a tijekom sljedećih (C, M, Y i K) u punom tonu.

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 8


Leather&Footwear 66(2017)3:6-10

Tomljenović, A. et al.: FASTNESS OF INKJET PRINTS ON SEMI PROCESSED BOVINE LEATHER

Tablica 2. Postojanost otiska na impregniranoj poluprerađenoj goveđoj koži na trljanje – promjena obojenja lica otisnute kože i prijelaz bojila na filc

MODA

Postojanost otiska na trljanje U smjeru centralne osi

Okomito na centralnu os

Boja

Suho trljanje Broj ciklusa

C

50

M

50

Y

50

Mokro trljanje

Ocjena

Broj ciklusa

Koža:4-5 Filc: 4-5

Broj ciklusa

Koža: 4-5

Koža: 4-5 20

Filc: 4-5

Koža: 4-5 20

Filc: 4-5

Tablica 3. Postojanost otiska na impregniranoj poluprerađenoj goveđoj koži: a) na djelovanje vode -promjena obojenja lica otisnute kože i prijelaz bojila na popratne tkanine, b) djelovanje vodenih kapi

Postojanost otiska na djelovanje vode i vodenih kapi a) voda b) vodene kapi

Boja

Koža

Pamuk

Vuna

C

5

5

5

4-5

M

5

5

5

4-5

Y

5

5

5

4-5

K

5

5

5

4-5

Boja

a) toplina

b) umjetno svjetlo

C

4-5

6

M

4-5

7

Y

4-5

7

K

4

8

U tablici 4 su prikazani rezultati postojanosti otiska na ubrzano starenje nakon djelovanja topline od 60 °C ± 2 °C u vremenskom periodu od 168 h u usporedbi sa sivom skalom. Utvrđeno je da se ispitivane epruvete skupljaju djelovanjem topline, no nakon hlađenja i 24 h relaksacije vraćaju početne dimenzije što ukazuje na izvrsnu dimenzijsku stabilnost otisnute kože. Trajnost otisaka u uvjetima simulacije produljenog starenja na prosječnoj temperaturi potvrđena je utvrđenim minimalnim promjenama boje otiska i karakterizirana ocjenama 4 i 4-5. U tablici 4 su također prikazani rezultati postojanosti otiska kože na ubrzano starenje

9

3/2017

www.hdko.hr

Filc: 4-5

Filc: 4-5

Filc: 4

Filc: 3 Koža:4-5

20

Filc: 4 Koža:4-5

20

Filc: 4

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

djelovanjem umjetnog svjetla ksenon žarulje. Kako je otisnuta koža često izložena djelovanju sunčeva svjetla, na ovaj način moguće je vrjednovati uporabnu kvalitetu otisnute kože i definirati no isprepliću otpornost otisaka na blijeđenje. Utvrđeno je da otisci na koži u chwork, organ purpurnoj (M), žutoj (C) i crnoj (K) boji pokazuju visoku otpornost na blijeđenje (ocjene 8 i 7). Niža, ali zadovoljavajuća ocjena 6 je utvrđena kod otiska u tirkiznoj (C) boji. Razlog tome je što je koža prošla proces impregnacije koja uvelike štiti lice kože.

reAl S

4. Zaključak Temeljem prikazanih rezultata istraživanja vezanih uz ispitivanje postojanosti otiska impregnirane poluprerađene goveđe kože otisnute pomoću piezoelektričnog UV LED Inkjet-a primjenom iznenađujući procesnih CMYK bojila mogu se donijeti sljedeći zaključci:

extrA

Da je analizom postojanosti otisaka na impregniranoj poluprerađenoj goveđoj koži nakon izlaganja simuliranim uvjetima uporabe – trljanju, toplini, svjetlu, vodi i vodenim kapima utvrđena visoka postojanost otisaka te da je s tim u vezi primjenom piezoelektričnog UV LED Inkjet pisača moguće dobiti kvalitetne i postojane otiske na poluprerađenoj koži.

Kako je ispitivanje provedeno na otisku u punom tonu (100% RTV-a), za očekivati je da bi i otisci načinjeni uz niže zasićenje bojila pokazali visoku postojanost.

Iako su u radu primijenjena brzosušeća UV bojila potvrđeno je da poluprerađenu kožu valja pripremiti za tisak odn. tiskati na impregniranu površinu uz naknadni nanos završnog filma.

Tablica 4. Promjena obojenja lica otisnute impregnirane poluprerađene goveđe kože: a) djelovanjem topline, b) djelovanjem umjetnog svjetla

Postojanost otiska na ubrzano starenje

Filc: 3-4

MO

Koža: 4-5 20

Koža:4-5 50

Filc: 4

16 h nije došlo do apsorpcije druge kapi vode već njezina isparavanja. Ocjena postojanosti obojenja otisnutog lica kože u svim CMYK bojama punog tona je visoka (ocjena 4-5).

Filc: 4-5

Ocjena Koža: 4-5

20

Koža: 5 50

Filc: 4

Koža: 5

Broj ciklusa

Koža: 5 50

Filc: 4

Koža: 5

Ocjena

Mokro trljanje

Koža: 5 50

Filc: 3-4

20

Filc: 4

50

Ocjena Koža:4-5

20

Koža:4-5

K

Suho trljanje

euphO

Inspiracija za Da je tiskom na poluprerađenoj koži u doradbenom procesu narančastu. P obrade kože prikazanim u radu moguće postići značajnu uštedu.

5. Literatura

[1] Hrnjić, R. i Murko, D. (1983). Osnove kožarske struke, Svjetlost, Sarajevo. [2] Grgurić, H.; Vuković, T. i Bajza, Ž. (1985). Tehnologija kože i krzna, Zajednica kemijskih, kožarskih, obućarskih, gumarskihi žarištu je igra rudarskih organizacija udruženog rada odgoja i usmjerenog obrazovanja Hrvatske, Zagreb. [3] Radovanović, Z. (1989). Poznavanje kožarskih materijala i njihovo ispitivanje, Zagreb.

VIrtu


MODA&DIZAJN

[4] Majnarić, I. (2015). Osnove digitalnog tiska, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Zagreb [5] Rusak, K.; Akalović, J.; Tomljenović, A. i Majnarić I. (2015). Primjena piezoelektričnog UV led Inkjet tiska na poluprerađenoj goveđoj koži, Koža & obuća, Vol. 62, No. 4-6, str. 21-23 [6] HRN EN ISO 11640:2012 Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na cikluse trljanja naprijed-nazad [7] HRN EN ISO 20105-A02:2003 Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Dio A02: Siva skala za ocjenu promjene obojenja [8] HRN EN ISO 20105-A03:2003 Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Dio A03: Siva skala za ocjenjivanje prijelaza obojenosti na druge tkanine [9] HRN EN ISO 15700:2004 Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na vodene kapi [10] HRN EN ISO 11642:2012 Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na vodu

[11] HRN EN ISO 17228:2015 Koža - Ispitivanje postojanosti obojenja - Promjena boje prouzročena ubrzanim starenjem [12] HRN EN ISO 105-B02:2014 Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Dio B02: Postojanost obojenja na umjetno svjetlo: ispitivanje na blijeđenje Xenon lampom [13] Hursa Šajatović, A. i Dragčević, Z. (2017). Tehnološki proces iskrojavanja dijelova gornjišta obuće iz prirodne kože, Koža & obuća, Vol. 64, No. 1-3, str. 8-11

MODA prOlJeće/lJetO IlluSION

20

Koža i obuća 66(2017)2:6-10

Tomljenović, A. i sur.: POSTOJANOST INKJET OTISKA NA POLUPRERAĀENOJ GOVEĀOJ KOŽI

Financiranje i Zahvala

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom (IP-2016-06-5278).

Autori se zahvaljuju djelatnicima Inkop d.d., Poznanovec i Mirtakontrol d.o.o., Zagreb na svesrdnoj pomoći.

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl

TERMOFIZIOLOŠKA UDOBNOST NOŠENJA OBUĆE THERMOPHYSIOLOGICAL WEAR COMFORT OF FOOTWEAR StOrIeS Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusob-

no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patprof. dr. sc. Zenun Skenderi chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

prof. dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić prof. dr. sc. Budimir Mijović

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet e-mail: zenun.skenderi@ttf.hr

Sažetak

extrAOrDINAry

tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijskaotpora arhitektura i Ovaj je rad pregled metoda karakterizacijeBudućnost parametarai nove udobnosti nošenja obuće uz detaljniji opis metode određivanja prolazu iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima topline i otpora prolazu vodene pare kože, obuće i pletiva za izradu čarapa na vrućoj ploči i termalnom stopalu. Prikazani su i neki rezultati mjerenja toplinskih parametara i parametara propusnosti vodene pare obuće i čarapa određenih na termalnom stopalu. Autori istražuju udobnost nošenja obuće različitim objektivnim i/ili subjektivnim metodama koristeći se različitim tehnikama. Kod direktnih metoda mjerenja temperature i relativne vlažnosti, senzori se postavljaju na više različitih mjesta, na modelu stopala, golom stopalu i samoj obući. Uzimaju se mjere veličine stopala 3D skenerima na mjestima gdje se obuća prodaje. Izrađuju se manje baze podataka veličina stopala za veće populacije. Ključne riječi: udobnost nošenja, metode, parametri, obuća, čarape, pletivo

Financiranje Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom (IP-2016-06-5278).

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija.

Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na Abstract

narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniAn overview of the methods to characterize wear comfort of footwear with a more detailed description of the method to determine thermal and water vapour resistance of leather, footwear and knitted fabrics for socks on hot plate and thermal foot manikin is given. Some of the measurement results of thermal and water vapour resistance of footwear and socks on thermal manikin are given as well. The authors examined the wear comfort of by use of different objective and/or subjective methods using different techniques. When using direct measurement methods of temperature and RH, sensors are placed on different places, such as on thermal foot manikin, bare foot and sole. Foot-size measurements are taken with the 3D foot scanner at places where shoes are sold. Smaller databases of foot-sizes for larger populations are created. Azija osvaja ostale kontinente. Ljepotaknitted i elegancija Key words: wear comfort, methods, parameters, footwear, socks, fabric megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

VIrtuOSO

Funding This work has been fully supported by Croatian Science Foundation under the project (IP-2016-06-5278). www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 10


SHOE.COM GMBH & CO. KG / MEMBER OF WORTMANN-GROUP FERENC VASADI / + 36 (0)30 94 69 123 / FERENC.VASADI@SOLIVER-SHOES.COM / SOLIVER-SHOES.COM


20

INTERVJU MODA&DIZAJN

MODA UspjehprOlJeće/lJetO je jedina opcija

O svojoj poslovnoj karijeri govori nam inž. Zlatko Rabik, voditelj proizvodnje i prodaje te vlasnik tvrtke Zlatna d.o.o. IlluSION Svijet tropa, egzotike i fantazijenit stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

bez apsolutno svega. To je jedno gorko Vukovaru Ani i Marjanu Dorkin pretvorio se u brzopotezno pokretanje proizvodnje životno iskustvo koje je moglo drugačije jer je njemačka Ricosta za koju oni rade završiti, ali ne treba se vraćati u prošlost. Racionalna Smogli kupovina putovanja trendovi Kulture se sve više međusobimala potrebe za dodatnim kapacitetima. smoi neobična snage i ponovno krenuli s pro-su budućnosti. no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patZahvaljujući maksimalnom razumijevanju izvodnjom. Proizvodili smo kod kooperachwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti i pomoći naših partnera, za samo nekoliko nata (uglavnom u Ludbregu, \urđevcu i mjeseci uspjeli smo pokrenuti proizvodVirovitici) ali smo radili gdje god je bilo slonju. Gotovo kao u filmskom scenariju kupili bodnih kapaciteta (Grubišno polje, Krašić, smo zadovoljavajući strojni park, zaposlili Vukovar, Varaždin, Hrvatska Kostajnica …) 35 djelatnica i tehnološki i organizacijKroz svo to vrijeme i ja sam se razvijao ski se ekipirali. To je prst sudbine, to ne kao inženjer obućarske tehnologije. Imao može biti slučajnost. Zato sam beskrajno sam sreću da je moja radna karijera išla zahvalan našim poslovnim partnerima na stepenicu po stepenicu. U Rukotvorinama svemu što su učinili za nas, nastojimo im se Zagreb bio sam majstor u montaži, u VIodužiti odanošću i vjerno poštujući sve što KO-u Varaždin šef proizvodnje, u UZOR Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i smo dogovorili. Zahvalan sam suradnicima Slatina tehnički rukovoditelj te u Topingu iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima na uloženom trudu i znanju. Nastojimo im direktor. Sada sam posvećen proizvodnji, K&O: Ukratko predstavite tvrtku i sebe. se odužiti korektnim odnosom i poštonabavi i prodaji, a supruga je direktorica. Zlatko Rabik: Zlatna nit je obiteljska tvrtvanjem. Zahvalni K&O: Odnedavno ste ponovno pokreka čija je osnovna djelatnost proizvodsmo odanuli proizvodnju. Za koga radite i kakvi nja obuće i prodaja HTZ opreme. Kroz su planovi? dvadesetpetogodišnje iskustvo privatnog

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

poduzetništva u tvrtkama Toping i Zlatna Zlatko Rabik: Zadnjih godina sam gonit uspjeli smo izboriti svoje mjesto na trvorio da se nikada više neću žištu te opstati u vrlo teškom i gospodarski upuštati u vlastitu proizvodzahtjevnom okruženju. Kroz to razdoblje nju. Rad s kooperantima ima imali smo uspona i padova, razvijali se svojih prednosti, ali i velikih od malog obiteljskog poduzeća, koje je nedostataka. Ono od strojeva započelo rad u garaži, da biU kroz kratko i opreme što nismo izgubisredištu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. vrijeme vlastitim kapitalom izgradili novu li u stečaju podijelio sam Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na tvornicu od 800 m2 i boje 50 uposlenih, konti- s mirnom poslovnim partnerima. narančastu. Pršteće se kombiniraju neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajninuirano radili na razvoju novih proizvoda Kome god da me je pitao (npr. klompa sa čeličnom kapicom za koju da nešto posudim, ja sam smo nagrađeni zlatnom plaketom na Zadao jer sam govorio da mi grebačkom velesajmu), modnih kolekcija više nikada neće trebati. A mladenačke, ženske i muške obuće te u onda se spletom okolnosti sve zadnje vrijeme radne i zaštitne obuće. Pripromijenilo. Kupili smo Uzor u stečaju je desetak godina doživjeli smo bankrot na osmoj licitaciji, totalno devastiranu i Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U kao posljedicu proizvodnje obuće koja je opustošenu tvornicu nakon gotovo denim djelatnižarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i na sebi imala tri trake (asocijacija na svjetsetegodišnjeg stečaja. Kupili smo prazan cima što bespogovorno izvršavaju sve što ski poznatog proizvođača) te ostali bez prostor bez strojeva i opreme sa željom da od njih tražimo i nastojimo im se odužiti kotvornice, strojeva, zaliha repromaterijala i taj trošak pretvaramo u izvor prihoda. Slurektnim primanjima. Pred nama je novi ugogotovih proizvoda ili, kratko rečeno, ostali čajni posjet dugogodišnjim prijateljima u vor za nadolazeću sezonu. Dokazali smo

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 12


se kvalitetom i rokom isporuke pa su količine utrostručene. S obzirom da se radi o kolekciji proljeće-ljeto, za koju je potrebno manje minuta, planiramo uposliti novih 20 djelatnica, a kraj iduće godine dočekati sa 100 proizvodnih radnika. K&O: Ima li pomoći lokalne zajednice? Jeste li dobili sredstva iz europskih fondova? Zlatko Rabik: Rame me boli od tapšanja, ali nikakvu pomoć nismo dobili. Zapravo, ne treba nama pomoć. Možda je pitanje krivo definirano. Mi smo ogroman kapital uložili da bi stvorili preduvjete za prihode, a ako grad živi od prireza i poreza, oni moraju ulagati u povećanje svojih prihoda i tako pomagati sebi. Ili bolje rečeno, bar bi trebali, ali još nisu. Oni gradovi koji tako razmišljaju daleko su odmaknuli u razvoju. Sredstva iz fondova do sada nismo dobili, ali svakako ćemo tražiti čim bude natječaja. Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tražimo odobrenje sredstava za prekvalifikaciju djelatnika, zatražili smo od gradonačelnika da organizira sastanak s ravnateljem srednje strukovne škole jer tražimo upis pola razreda učenika za zanimanje obućar i uključivanje u natječaj za stipendiranje na TTF-u u Varaždinu za studenta za naše potrebe.

Znamo da je samo od lohn posla teško preživjeti. Zato ne odustajemo od vlastite proizvodnje za hrvatsko tržište te razvijamo neke nove modele obuće. S obzirom da je Uzor bio tekstilna tvrtka uskoro pokrećemo proizvodnju radne odjeće, strojno smo se opremili i imamo obučenu radnu snagu. Projekata je još puno i postupno ćemo ih razvijati. Intenzivno radimo na razvoju web trgovine i web stranice. Na žalost naša djeca su se opredijelila za neka druga zanimanja. Kći je završila imunologiju i radi za jedno inozemno poduzeće u struci, srednji sin studira zrakoplovstvo, a najmlađi informatiku. Godine čine svoje i uskoro će trebati nasljednici, možda se netko od djece opredijeli za rad u obiteljskom poduzeću ili možda unuci. Ja svoj trag nastojim ostaviti i u nekim drugim aktivnostima. Volim svoje zvanje, struku i zanimanje i sa zadovoljstvom radim svoj posao, aktivan sam u radu HDKO-a jer sam svjestan da bez društva nema razvoja i opstanka struke. Vjerovatno sam i ja dao svoj doprinos kroz rad u Upravi i Nadzornom odboru društva da se ponovno školuju kadrovi na Tehnološkom fakultetu za potrebe naše industrijske grane, da opstanu srednje obućarske škole te da časopis Koža i obuća kvalitetom i sadržajem daje osnovne informacije o modi, razvoju i novostima iz naših tvrtki. U Hrvatskoj imamo nekoliko najsuvremenijih obućarskih tvornica u Europi (Haix, Paul Green, Boxmark …) i na to trebamo biti ponosni, ukazivati da u našim tvornicama radi preko 10.000 uposlenih (i to uglavnom žena) i da značajno sudjelujemo u izvoznim rezul-

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

tatima jer se uglavnom rade lohn poslovi za inozemno tržište. Imamo i hrvatskih tvornica koje svjetski posluju i rade (PsunjViviani, Ivančica …). Ako budemo ulagali u iznenađujući razvoj i kupovali moderan strojni park uz školovanje mladih stručnjaka, ravnopravno ćemo se nositi s konkurencijom. Zato sam ja optimist i vjerujem u bolje dane naših poduzeća. Treba biti svjestan da će biti i onih drugih koji će nestati s proizvodne scene ali sve je to život i realnost. U sve se to treba uklopiti i Zlatna nit s jedinim geslom: Uspjeh je jedina opcija.

extrA

Prilagodio Srećko Sertić

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

13

3/2017

www.hdko.hr


NOVOSTI IZ TVRTKI MODA&DIZAJN

Direktorica tvrtke Meiso d.d. Snježana Dominić: MODA prOlJeće/lJetO

20

Nećete nas upropastiti! IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imatiprije neku priču, trebaju tvrtke preuzela osam godina te, biti kako je sama kazala, u međuvremenu popunila poluprazne kapacitete, sanirala dugove prema dobavljačima, broj zaposlenih povećala na 462 (za gotovo 100 ljudi), a ujedno su u Meisu plaće, iako nevelike (3.200,00 kuna neto) - redovite. No, tvrtka vuče dug prema državi iz nekih starijih vremena i nekadašnjih direktora. On je s početnih 8,000.000 kuna, uz kako je istaknuBudućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i la Dominić, porastao na čak 17,000.000 kuna.Basics Napravila je i plan otplate duga, iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. sa iznenađujućim detaljima no Nadzorni odbor tvrtke (u kojem većinu čine predstavnici države) isto kao i Centar

extrAOrDINAry

D

irektorica tvrtke Meiso d.d. iz Goričana Snježana Dominić i njeni suradnici te predstavnici Radničkog vijeća, sindikata i Udruge malih dioničara održali su konferenciju za tisak. Izrazili su svoje ogorčenje nedavnom odlukom Centra za restrukturiranje i prodaju (nekad državnog Fonda za privatizaciju) o opozivu direktorice i Nadzornog odbora U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. te najavu dolaska novog direktora ZagrepInspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na čanina Ivice Čapelije. Pršteće boje se kombiniraju - narančastu. Ne damo Meiso, jednoglasno su poručili. s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

euphOrIA

Sadašnja direktorica u poduzeću je zatekla alarmantno stanje, no zajedno s radnicima uspjela je riješiti probleme. Uplaćuju se porezi i doprinosi, plaćena je svaka radna subota, redovito se plaćaju dobavljači. Od države kao vlasnika nismo dobili niti kunu za restrukturiranje i prodaju (nekad Fond Todorića, neka čuvaju njegove dvorce i vile. potpore, a jedina smo tvrtka iz tekstilno Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U Meiso nećete upropastiti! za privatizaciju), plan su odbili.  obućarske branše u portfelju CERP-a koja žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i Poduzeće koje se bavi proizvodnjom posluje uspješno. Ni naši inozemni partneri Prilagodio Ivan Pihler obuće u većinskom je vlasništvu države ne mogu vjerovati da se sad događa nešto (78%), dok preostali broj dionica drže mali ovakvo, kazali su te Vladi i državi poručili: dioničari. Gospođa Dominić je vođenje Ne dovodite svoje uhljebe, zaposlite ih kod Objavljeno u tjedniku Međimurje

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 14


INTERVJU

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

Froddo

na Sajmu bubble u Londonu

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

15

3/2017

www.hdko.hr


20

INTERVJU MODA&DIZAJN

Gordana Rendulić na čelu tvrtke Euroinspekt Eurotextil d.o.o.

MODA prOlJeće/lJetO U Hrvatskoj još imamo kvalitetnih i stručnih inžinjera i tehničara IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svomuroinspekt prirodnomEurotextil izgledu, nego obrađene i djeluju kao daHRN su izEN nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu d.o.o.suje digitalno tvrtakreditirala prema normi ISO/IEC

E

ka za ispitivanje odabranih svojstava 17025:2007. Godine 2009. smo započetekstila, naslojenog tekstila, geosinteli provedbu postupaka sukladnosti OZO tika, kože, obuće, radne i osobne zaštitne prema ovlaštenju Ministarstva gospodarRacionalna stva, kupovina i neobična trendovi opreme. Osnovana je 1991., a dio područa 2010. godine putovanja smo osnovali odjelsu budućnosti. Kulture se sve više međusobisprepliću zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patjano rada i uslugai su: za certifikaciju osobne zaštitne opreme chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti i akreditirali ga prema normi HRN EN • Laboratorijska ispitivanja odabranih 45011 te 2014. godine prema normi HRN svojstava tekstila, naslojenog tekstiEN ISO/IEC 17065:2013. la, geosintetika, kože, obuće, radne i

reAl StOrIeS

osobne zaštitne opreme hrvatske proizvodnje i iz uvoza

Tvrtka danas zapošljava sedam djelatnika sa stručnim znanjima u području obućarstva i tekstila. Zahtjevi akreditacija su • Izdavanje uvjerenja,potvrda o sukladstrogi, zahtjevni i nadasve skupi, a nažalost nosti i ispitnih izvještaja u svrhu javnih proizvodnja u Hrvatskoj rascjepkana, mala nadmetanja i arbitraže i nedovoljno tehnološki opremljena. Zbog • Laboratorijska ispitivanja po nalogu proizvoda (OZO) u odnosuarhitektura na zahtjeve Budućnost i nove tehnologije se sa svakodnevicom. Biometrijska i loših ekonomskih prilika i sučeljavaju malih serijskih nadležnih državnih ministarstava primjenjene norme za taj proizvodnji naša tvrtka nema dovoljno iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalodootuđujuće. Basics saharmonizirane iznenađujućim detaljima • Certifikacija osobne zaštitne opreme proizvod. Znači, izdavanjem certifikata za maćeg posla te sve više naše usluge koriste (EU Potvrda o pregledu tipa) za hrvatjedan proizvod proizvođač jamči da će proizvodnje i trgovci preko granice. ske i inozemne proizvode isti biti nepromijenjen u vremenu trajanja K&O: Što pokazuju laboratorijska ispicertifikata od pet godina. • Kontrola kvalitete i kvantitete za tvrtke tivanja kože i obuće i koliko utječu na i institucije prema europskim normaK&O: Kakve su perspektive daljnjeg djepoboljšanje eventualnih nedostataka? ma i njihovim posebnim zahtjevima lovanja Euroinspekta u Hrvatskoj i kako Koji su najčešći nedostaci? Pripada li tu konkretno surađujete s našim tvrtkama? • Stručna mišljenja i kontrola kvalitete uvoznih proizvoda za našu granu? Gordana Rendulić: Euroinspekt Eurotextil Na čelu tvrtke je Gordana Rendulić koja će i nadalje proširivati područje ispitivanja se odazvala našem pozivu za razgovor Gordana Rendulić: Proizvodnja građanu laboratoriju i povećavat broj proizvoda o sadašnjem stanju tvrtke, problemima, ske obuće još uvijek nije konkurentna za certifikaciju prema stvarnim zahtjevima perspektivi. uvoznom proizvodu. Ono što naša proii potrebama u Europi. iSuradnja hrvatskim U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost ljudska senergija. zvodnja proizvodi ima dobru razinu kvaK&O: Predstavite nam tvrtku na čijem ste tvrtkama odvija se na principu zahtjeva litete, ali dizajnerski i količinski ne može Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na i čelu: sadašnja organizacija tvrtke, broj ponude. konkurirati uvozu. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajninarančastu.i najveći Pršteće problemi boje se kombiniraju neutralnošću. zaposlenih s kojima se s mirnom K&O: Želite li još nešto dodati? susrećete u svakodnevnom poslovanju. Što se tiče zaštitne obuće situacija je, pre-

extrAOrDINAry

euphOrIA

ma našim saznanjima, bolja. Kvalitetom i Gordana Rendulić: Želim ovu priliku Gordana Rendulić: Euroinspekt Eurotextil kategorijama zaštite to su proizvodi koji iskoristiti i reći da u Hrvatskoj još imamo d.o.o. od 1990. posluje kao samostalni uz certifikate mogu bez problema izlaziti kvalitetnih i stručnih inžinjera i tehničara pravni subjekt koji je slijednik koncerna na vanjsko tržište, ako se mogu proizvesti i da sve naše proizvodnje mogu biti konosnovanog još davne 1949. godine. Svojim u dovoljnim količinama. kuretne vanjskim proizvodnjama i posloviradom pokriva područje kvalitete i kvantima, alisvjedoče je za to potrebno grane djelatnosti Azija osvaja kontinente. Ljepota i elegancija megametropola o estetskoj ravnoteži. U tete tekstila, kože, obuće i osobne zaštit-ostaleK&O: Pojasnite našim čitateljima što povezati u cjelinu isezajednički žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine.znači Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira s laganimnastupati tilom i ne opreme u domaćem i međunarodnom certifikacija osobne zaštitne oprena tržištu. prometu. me za hrvatske i inozemne proizvode.

VIrtuOSO

Prateći trendove i zahtjeve Europe i svijeta tvrtka je već 2008. godine svoj laboratorij

Gordana Rendulić: Certifikacija je postupak ocjene sukladnosti određenog

Uredništvo www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 16


MODA

Izdvojeni stilovi iz kolekcija za jesen/zimu 2017./2018.

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

Aplikacije su hit sezone bilo da su printane ili vezene, bilo da su romantične, komične ili nestvarne, izmišljene. Često prikazuju likove iz stripova, ili su dio umjetničkog dizajna. U svakom slučaju zabavne aplikacije nisu samo na tenisicama već i na gležnjačama i čizmama i nude dobro raspoloženje.

Samt, brokat, svila i žakard apsolutni su hit u sezoni jesen/zima 2017./2018. „Must have“ su baršunasti blezeri, ali i haljine i hlače obogaćene ovim materijalima. Bogate tkanine koriste se također i u modnoj obući, te daju glamuroznost čizmama, salonkama i tenisicama. Fini materijali i umjetnički uzorci na obući dolaze uglavnom u tamnocrvenim, plavim, ljubičastim nijansama i u bojama dragog kamenja. iznenađujući

extrA

euphO

Inspiracija za narančastu. P

I krzno je vrlo popularno u nadolazećoj sezoni, ali ne samo kao topla podstava već i kao ukras. Krzneni materijali – pravi ili umjetni – sve više dolaze do izražaja kako na čizmama, polucipelama, tako i na salonkama. Osim toga, elegantne čizmice od janjećeg krzna i nadalje su modni favorit za ledene dane.

17

3/2017

www.hdko.hr

Vojnički stil se vratio, a s njime i parke, bombaške jakne i maskirni uzorci. Novost su kombinacije koje se javljaju u ženskoj odjeći, ali i obući. Razigrane svilene haljine i ružičaste boje postaju dio kombinacije s dodacima i obućom vojničkog stila i maskirnog uzorka. Nositi će se žarištu je igra radničke I motorističke čizme, kao i čvrste čizme s kopčama, vezicama i ojačanim kapicama.

VIrtu

Pripremila : D.Kosanović


REPORTAŽA


IZ DRUGOG UGLA MODA

Perjanice ostale bez perja

M

MO

ali uvid u strukturu hrvatske industrije pokazuje da smo izgubili snažne poluge industrijskog razvoja, time i smanjili ulogu industrije u stvaranju BDP-a. Konkretno, u prerađivačkoj industriji Hrvatska je izgubila, od 1990. godine na ovamo, više radnih mjesta no što ih danas uopće ima u tom dijelu proizvodnje.

U svom viđenju dugoročne strategije ozbiljni ekonomski stručnjaci veliku važnost pridaju upravo novoj industrijskoj i regionalnoj politici. Pritom naglašavaju kako bi cilj trebalo tražiti u novom zapošljavanju i aktiviranju postojećih proizvodnih resursa. Osnovni cilj je povećanje proizvodnosti rada i učinkovitosti te njezine međunarodne konkurentnosti. pored tropsko čekivane boje svom prirodno

IlluSI

Izgubljene poluge razvoja

Razvili smo do besmisla ideju kako se u Hrvatskoj gotovo ništa više ne isplati proizvoditi, zapostavljajući pri tome vlastitu pamet, vlastiti razvoj, a onda – kao logičnu posljedicu takvih razmišljanja – i vlastiti proizvod. Perjanice hrvatske industrije u izvozu ostale su bez perja, no isprepliću a nove nismo ni stvarali niti imamo ideju kako ih stvarati. chwork, organ Iz HUP-a i Hrvatske gospodarske komore upozoravaju da je u tijeku nastavak procesa deindustrijalizacije hrvatskoga gospodarstva. Istodobno sve analize pokazuju da bez snažne industrije nema napretka ni na drugim područjima i da je nova društvena preraspodjela moguća samo kroz novostvorenu vrijednost. Jedan od razloga ukupno lošem stanju gospodarstvenici vide u pomanjkanju stalnog, konstruktivnog i argumentiranoga dijaloga između predstavnika izvršne i zakonodavne sfere, gospodarstva i kvalificiranih organizacija civilnoga društva. Stječe se dojam da Vlada bitna pitanja s toga područja rješava i odlučuje o njima iza zatvorenih vrata. Mišljenja, iznenađujući prijedlozi i poticaji za premoš-ćivanje problema i poboljšanje prijedloga dokumenata, posebice kad je riječ o razvojnim strategijama i propisima od širega značenja, jednostavno se ne prihvaćaju ili se istinski kreatori gospodarske politike o njih potpuno oglušuju. Ukratko, kroz zakonodavna rješenja ne pronalazimo ravnotežu između budućeg gospodarskog rasta, društvene odgovornosti za razvoj i trenutku primjerene socijalne politike.

reAl S

extrA

Zapravo, priča o hrvatskom rastu i razvoju je, uvijek iznova, i priča o promjenama koje su potrebne u cijelom društvu da bismo uopće spoznali potrebu korjenitih promjena. Poruka je jasna: u bitnim strateškim pitanjima razvoja cijeloga društva, a posebno njegovoga gospodarskoga dijela, potreban je snažan društveni konsenzus, jer je riječ o dugoročnim opredjeljenjima, koja su trajnija i jača od Inspiracija za dnevnih političkih ili politikantskih interesa stranaka i pojedinaca. narančastu. P Uvijek iznova valja podsjetiti da je (ipak) najveći naš resurs sposobno i vitalno stanovništvo, koje se nažalost ni približno realnim mogućnostima ne koristi kao učinkovita proizvodna snaga. Potpuno je zapostavljen, uz časne iznimke, domaći razvoj. Svjetska iskustva, međutim, govore da su upravo znanje, tehnika i tehnologija oni čimbenici koji odlučuju o sudbini svake zemlje.

euphO

VIrtu

Zanemariti ljudski potencijal označava svjesni ulazak u tromi, slabo pokretni sustav kojega karakterizira izrazito slabašan proces stalnih žarištu je igra inovacija i znanstveno-tehnološkoga napretka. Hrvatska je upravo u tom položaju. U uvjetima realne ekonomije – a svijet se vraća upravo njoj – to je gotovo nenadoknadiv propust. Ante Gavranović

19

3/2017

www.hdko.hr


20

univerzalni jezik umjetnosti Kako privući i obuću kao njihovo platno. pažnju Bucketfeet-ova mreža umjetnika sastoji se više od 40.000 potrošačima umjetnika iz više od 120 zeobuće? malja. Njihovo područje stvaranje je od grafičkog dizajna, Pripremila dr. sc. Dragana Kopitar, docent Za privlačenje pažnje potrošalikovnih umjetnosti, ulične umča potrebno je imati kvalitetan jetnosti, umjetnosti grafita, foproizvod vrijednih značajki, tografije, studenata umjetnosti biti kreativan i promicati mari dizajna te drugih sličnih poketinške inicijative. Prodaja Radi navedenog, uz kreativne dručja. Kupnjom Bucketfeet obuće može biti zahtjevna ideje i kreativni dizajn tvrtke cipela i tenisica, izravno se zadaća, radi čega se mnoge za obuću mogu vrlo lako popodržavaju svjetski umjetnici. robne marke oslanjaju iskljutaknuti bolju prodaju. Ukoliko Odabirom obuće određenog čivo na trgovinu na malo kako brandovi kreativnim idejama i dizajna, umjetnik koji je dizajn bi njihova obuća dospjela na dizajnom iznenade potrošače, izradio unaprijed prima naknatržište. Neke druge robne marzajamčeno je privlačenje podu za svaki prodani par obuće. ke pronašle su načine kako da trošačke pozornosti. Od 2011. godine, kada je poističu iz velikog broja drugih Primjerice, zastvaraju obućuosnovicu za digitalni raj. Boje određujuse Svijet tropa, egzotike i tvrtka fantazije boje koktela. Motivi leptira, krenuta tvrtka, u umjetničku brendova. Bucketfeet dizajn ci-Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neopored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3Dpodigla uzorkejesezone. zajednicu je vraćeno 500.000. pelaprirode na potpuno novutekstilne razinu. površine i kombinacije boja. Pritom flora Naravno, način uza čekivane boje. Inteligencija i ljepota inspiriraju i fauna najbolji nisu ostavljene Zašto je dizajn dolara. utjecanje na potrošače je imati tvrtke, Raaja Ne- kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu svom prirodnom izgledu, nego suUtemeljitelji digitalno obrađene i djeluju obuće još uvijek Svi umjetnici diljem svijeta izvrsnu obuću. No, što je damani i Aaron Firestein, slučajmogu se registrirati kako bi nas izvrsna obuća? Odličan no su se sreli u Argentini prilikritičan? postali Bucketfeet-ovi suraddizajn može pomoći, naročito kom volontiranja. Aron je bio Iako postoji mnogo načina konici. Svoja umjetnička djela ako je jedinstven, primjerice umjetnik koji je živio u Buenos Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture sve više međusobjima proizvođači obuće daju šalju putem Bucketfeet online obuća se dizajnirana od strane Airesu, a Raaja je godinu dana obući dodanu vrijednost, no isprepliću i zahvaćajuipak sve šira putovao područja diljem našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patplatforme. Tim tvrtke procjeumjetnika. Obuća sa dodatsvijeta. Prije dizajn i dalje igra ključnu ulogu chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti njuje svaku prijavu i odabire nim vrijednostima, poput 3D nego što je Raaja napustio Arpri odluci potrošača prilikom najsnažnije dizajne koji se zaprinta uložaka ili prilagođene gentinu, Aaron mu je poklonio kupnje obuće. tim pripremaju za proizvodtkanine za povećanje atletskih par ručno dizajniranih tenisica nju. Neki dizajni se odmah performansi, su primjeri kako Iako se ponekad može čuti inspiriranih gradskim blokoviproizvode i uključuju u male tehnologija utječe na obuću kako dizajn više ne igra ključnu ma Buenos Airesa. Tijekom sezonske zbirke. Većina Bucna smislen način. Nadalje, ulogu pri odlukama kupaca o Raajinog daljnjeg putovanja, ketfeet-ovih dizajna prolazi usmjeravanje tvrtke na etički kupnji, pogleda li se današnja jednostavan par poklonjenih kroz proces glasanja, a oni ili ekološki prihvatljiv način poponuda obuće može se zakljutenisica izazvao je stotine kondizajni koji dobivaju najveći verzacija na šest kontinenata slovanja gdje je broj potrošača čiti da cipele više nisu samo s ljudima svih rasa, religija, interes zajednice, izrađuju se koji prate ovakve svrhe velik, i cipele. Današnje cipele ukljui nove tehnologije sučeljavaju sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i spola i Budućnost kultura. Dvije godine i zatim prodaju se putem njihove svakim danom raste. čuju dodatne značajke poput iznenađujući realizamprihvatsusreću se kasnije, u jednojuvjereni sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima okupljanjem web stranice i u njihovim maGPS lokatora, ekološki Na privlačenje pažnje potroi povezivanjem ljudi snagom loprodajnim studijima. Novi ljivih materijala te drugih alata šača utječe se i razvijenom umjetnosti, Nemani i Firestein koje su tehnologija i znanost proizvodi se izrađuju mjesečvišekanalnom prodajom poudružili su snage kako bi podovele u industriju obuće. no, a svaki dizajn je oblikovan put e-trgovina, Instagrama, krenuli tvrtku Bucketfeet. u obuću ograničenih količina. maloprodajnih prodavaonica Može se zapitati kako je dizajn Od 2011. godine do danas i vlastitih trgovina. Razvijena obuće još uvijek relevantan, uz tvrtka za obuću surađuje s strategija distribucije može toliko mnogo drugih aspekata IZVORI: globalnom zajednicom umjetpomoći u plasiranju proizvokoje treba uzeti u razmatranje. https://www.worldfootwear. nika kako bi dizajnirala tenisice da širokoj grupi potrošača, Većina dostupne obuće na trcom/news/why-shoe-designi cipele, potaknula razgovore i uz naravno snažnu podršku žištu je atraktivna i jeftina, gdje is-still-critical/2551.html, pristvorila bolji svijet. ostalih marketinških inicijatiu većini slučajeva na modnim stupljeno 25. srpnja 2017. g. va. Temelj je kreativnost radi revijama brandovi međusobno Bucketfeet daje priliku svim http://www.bucketfeet.com/, stvaranja snažnog utjecaja na nadahnjuju jedni druge kako bi umjetnicima da podijele svoje dobro raspoložene su individualnost, dizajnirali vlastite proizvode.U središtu pričeove i perspektivu koristeći temepristupljeno 25. srpnjadruštvena 2017. g. umreženost potrošače.i ljudska Primjerenergija. za pretInspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIJESTI IZ SVIJETA MODA&DIZAJN

MODA prOlJeće/lJetO

1. Svijet IlluSION

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i IZVOR: http://www.bucketfeet.com/

IZVOR: https://paez.com/en/

Slika 1. Mrežna stranica tvrtke Bucketfeet

Slika 2. Mrežna stranica tvrtke Paez

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 20


hodno navedeno je argentinska robna marka Paez. Paez proizvodi obuću od pamuka i gume, inspiriranu argentinskim alpargatas (šp. Espadrile). Alpargata je lagana platnena obuća s potplatom od špage i/ili gume, tzv. espadrila. Uobičajeno se prodaje za srednje visoku cijenu od 40 do 50 eura, vrlo popularnu ljeti u zemljama poput Portugala budući da je vrlo udobna i lagana za nošenje. Kako bi privukla potrošače i potaknula prodaju, tvrtka Paez ima tjedne promocije na društvenim medijima i lokalnim trgovinama tijekom kojih potrošači mogu kupiti par Paeza obuće za samo 15 eura. Naravno, reakcija potrošača je vrlo pozitivna. Jedna od tehnika za lakše privlačenje pozornosti potrošača je raspoređivanje sezonske kolekcije na tjednu bazu. Odnosno, umjesto da se svake sezone kolekcija pusti u prodaju odjednom, svaki tjedan se pušta u prodaju po model iz sezonske kolekcije. Na taj način potrošači uvijek imaju razlog za povratak. Za privlačenje entuzijazma potrošača potrebno je stvarati i promovirati događaje u trgovini. Primjerice, koncert ili dobrotvorni dan, gdje 10% prodaje ide u dobrotvorne svrhe. Još jedna ključna ideja za održavanje interesa potrošača je kontinuirano proučavanje ciljane grupe potrošača robne marke radi dizajniranja i stvaranja proizvoda koji se ističu za barem jednu značajku (cijena, kvaliteta, materijali itd.) koje ciljana grupa potrošača cijeni.

2. Društvo Proglašen dobitnik LVMH nagrade Francuska dizajnerica Marine Serre dobitnica je LMVH

21

3/2017

www.hdko.hr

IZVORI: https://www.worldfootwear. com/news/how-to-get-footwear-consumers-attention/2552. html, pristupljeno 25. srpnja 2017. g.

MODA

https://paez.com/en/, pristupljeno 25. srpnja 2017. g.

Novi talijanskovijetnamski centar tehnologije Talijanska trgovačka agencija (ITA - Italian Trade Agency), Nacionalna udruga proizvođača obuće, kožnih proizvoda i tehnologija štavljenja (ASSOMAC - National Association of Manufacturers of Footwear, Leather Goods and Tanning Technologies) i Vietnamsko udruženje kože, obuće i torbica (LEFASO - Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association) otvorili su 12. srpnja talijansko-vijetnamski tehnološki centar za obuću u LEFASO centru na jugoistoku Vijetnama u provinciji Binh Duong, Di An distrikta. S iskustvom talijanske kožne industrije, Italija će pomoći vijetnamskim kompanijama u poboljšanju kvalitete proizvoda kroz suradnju i otvaranje centra koji će omogućiti transfer tehnologija, konzultacije i obučavanje nastavnog osoblje. Centar je opremljen sa suvremenim strojevima i opremom uvezenom iz Italije i drugih Europskih zemalja, čime će biti omogućen pristup malim

(multinacionalni konglomerat luksuzne robe Moët Hennessy Louis Vuitton SE sa sjedištem u Parizu) nagrade za „Mladog modnog dizajnera 2017.“ Četvrtom izdanju LMVH nagrade sudjelovalo je 1200 mladih talenata iz 90 zemalja. Članovi žirija J.W. Anderson (Loewe), Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Karl Lagerfeld (Fendi), Humberto Leon and Carol Lim (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Delphine Arnault (izvršna dopredsjednica Louis

MO IZVOR: http://ven.vn/the-italy-vietnam-footwear-technology-centerlaunched-27774.html

Slika 3. Otvorenje novog Talijansko-Vijetnamskog tehnološkog centra za obuću

IlluSI

i srednjim poduzećima industrije kože i obuće za istraživanje i razvoj novih proizvoda. Centru se pridružila i Ho Chi Minh industrija i Ekonomska škola (HITC), ITA and PISIE, talijanske nevladine udruge radi organizacije programa obuke vezanih za tekstil, kožu, obuću i slićene proizvode za obučavanje osoblja zaduženog za proizvodnju, projektiranje, razvoj proizvoda u poduzećima obuće, upoznavajući ih sa vodećim globalnim projektiranjem i razvojem novih proizvoda. Diep Thanh Kiet, dopresjednik LEFASO udruženja rekao je da vijetnamska industrija obuće ima priliku za jačanje trgovinskih odnosa sa Europskom unijom općenito, a naročito sa Italijom koju smatra centrom svjetskog modnog dizajna. Ekspanzija tržišta obuće između Vijetnama i Italije je potrebna, te se posljednjih godina bilateralno tržište do-

bro razvija. U 2016. godini izvoz kožnih proizvoda i obuće Vijetnama je iznosio više od 380 miliona dolara, odnosno 8 % ukupnog izvoza EU tržišta. Ideja za uspostavljanje Centra razvila se prije dvije godine tijekom sastanka TalijanskoVijetnamskim međuvladinim odborom u Hanoi-u.

Vuittona), Jean-Paul Claverie (savjetnik Bernard Arnaulta te direktor i korporativni sponzor u LVMH) i Pierre-Yves Roussel (predsjednik i glavni izvršni direktor LVMH modne grupacije), dodijelili su Marini Serre 300.000 eura i mentorstvom u trajanju od jedne godine u LMVH grupaciji.

Belgian Fashion Design Academy sa njezinom kolekcijom Inspiracija za „Radical Call for Love“ (Radi- narančastu. P kalni poziv za ljubav). Marine je imala priliku raditi za Maison Martin Margielu i za Christian Diora. Njezina kolekcija, Radical Call for Love, kombinira arapske luksuzne dijelove odjeće iz 19. stoljeća (kaftan, karakou, dimije i sl.) sa ukomžarištu je igra poniranim trendovima sportske odjeće 1990.-tih i 2000-tih što je kao rezultat dalo futurističko orijentiranu modu.

Marine Serre je mladi nedavno diplomirani francusko-belgijski dizajner (lipanj 2017. godine) sa najvišim priznanjima akademije mode La Cambre Mode(s)

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

IZVORI: https://www.worldfootwear. com/news/new-italy-vietnamfootwear-technology-centre/2588.html, pristupljeno 25. srpnja 2017. g.

extrA

http://bizhub.vn/news/italyviet-nam -fo ot wear- tech - iznenađujući nolog y- cent re -set-up -inbinh-duong _287578.html, pristupljeno 25. srpnja 2017. g. http://ven.vn/the-italy-vietnam-footwear-technologycenter-launched-27774.html, pristupljeno 25. srpnja 2017. g.

euphO

VIrtu


MODA&DIZAJN

MODA prOlJeće/lJetO

20

IZVOR: http://marineserre.com/FW17-RADICAL-CALL-FOR-LOVE

IZVOR: http://www.lvmhprize.com/

Slika 4. Kolekcija “Radical Call for Love” dizajnerice Marine Serre

Slika 5. Marine Serre, dobitnica LMVH nagrade “Mladi modni dizajner 2017.”

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje.izuzetan Inteligencija prirode inspiriraju tekstilne površine boja. Pritom i fauna nisu ostavljene u „Graduate Prize“. Dobitnici Prepoznavajući talenti ljepota datno,i kombinacije LVMH grupacija će flora ze-winner-announced/2578. svom prirodnom izgledu, nego susudigitalno i djeluju da su iz nekog drugog svijeta. čine25. osnovu prisutan ove godine na natjeMariamobrađene Mazmishvili iz La kao njihovim Sveučilištima dodi- Egzotični html, fotootisci pristupljeno srpnja canju, žiri je dodijelio posebnu Cambre u Briselu, Maija Meiro jeliti 10.000 eura nagrade za 2017. g. nagradu Kozaburi Akasaki tvrtiz Aalto University u Helsinkipriznavanje njihove izvrsnosti. http://www.lvmhprize.com/ ke KOZABURO. On je osvojio ju i Robert Wallace iz Central designer/marine-serre/, pristu150.000 eura nagrade i menSaint Martinskupovina u Londonu. Svaki putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobRacionalna i neobična pljeno 25. srpnja 2017. g. torstvom u trajanju od jedne od njih će primiti 10.000 eura IZVORI:proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena http://marineserre.com/FW17godine u LMVH grupaciji. Nanagrade te će se pridružiti na chwork, organski materijali i autentične vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti RADICAL-CALL-FOR-LOVE, https://www.worldfootwear. posljetku, tri studenta mode jednu strukture godinu tvrtkama Louis pristupljeno 25. srpnja 2017. g. nagrađeni su sa nagradom Vuitton, Kenzo i Céline. Docom/news/lvmh-designers-pri-

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry 3. Tvrtke

vlasnici tvrtki donijeti i novi Investments i nekoliko drugih Jennifer Aniston, Gwen Sterast. Grupa vođena Cambuglavnih brazilijskih kompanija fani, Kim Kardashian West i Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i hy podijeliti će 86 % udjela u planira novcem od prodaje AlSelene Gomez. iznenađujući realizam susreću se tvrtki u jednoj sanjarskoj temi. Boje i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima pargatas tvrtke platiti dugove Alpargatas kupljenih od su nježne U svibnju je brand otvorio nastale političko-koruptivnom J&F Investments-a. Navedene maloprodajni dućan u Westtri tvrtke, čiji su vlasnici poznaistragom u Brazilu. Do prodaje field World Trade Centru na te brazilske bankarske familije, je došlo samo 18 mjeseci naManhattanu gdje se udružio platiti će 14,25 reala ili 4,25 kon što je J & F Investments s zabavnim divom Marvelom kupio Alpargatas od tadašnjeg dolara za svaki Alpargatasov za posebnu ograničeno izdagraditelja Camargo Correa SA. zajedničku dionicu i 11,40 nje japanki za djecu i odrasle. Havaianas reala ili 3,56 dolara za svaku Svjetski poznate japanke Hapovlaštenu dionicu. Familivaianas je popularna obuća na prodana za 1,1 ja Batista koja kontrolira J&F nogama slavnih osoba poput IZVORI:

milijardu dolara

https://www.worldfootwear. Brazilska matična tvrtka popucom/news/havaianas-soldlarnih japanki marke HavaiaU središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. for-11-billion-us-dollars/2587. nas prodana je za 3,5 milijardi Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo na html, pristupljeno 25. se srpnja reala ili 1,1 milijardu dolara. 2017. g. šik. Bogato dizajninarančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi J&F Investments koji kontroht t p://fo ot wearnew s. lira dionice tvrtke Alpargatas c om /2017/ bu sine s s /m erSA, proizvođača Havaianasiger s-acquisitions/havaiaca, prodao je udio u Alparnas-sale-1-billion-flip-flopgatas SA brazilskim tvrtkama brand-392462/, pristupljeno Cambuhy Investimentos Ltda., 25. srpnja 2017. g. Itaúsa (Investimentos Itaú SA) i Brasil Warrant Administração h t t op :estetskoj //fo ot w e a r n e wUs . Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče ravnoteži. de Bens e Empresas SA. Nakon com/2017/business/mergersžarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i prodaje direktor tvrtke Alparacquisitions/havaianas-saIZVOR: http://footwearnews.com/2017/business/mergers-acquisitions/ gatas, Márcio Utsch,
izjavio je le-alpargatas-ceo-batista-fahavaianas-sale-1-billion-flip-flop-brand-392462/ da je sretan novim vlasnicima mily-393509/, pristupljeno 25. te kako se nada kako će novi Slika 6. Logo tvrtke Havaianas srpnja 2017. g.

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 22


SAJMOVI

MODA

MO

tag it“ prikaz ” privatnih modnih IlluSI marki napušta svoju dosadašnju bazu reAl S (GDS) i nastavlja samostalni nastup u kolovozu 2017. godine

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

no isprepliću chwork, organ

S

ajam tag it“ na kojem su nastupa” le poznate svjetske tvrtke sa svojim brandovima bio je sastavni dio međunarodnog sajma obuće i pribora GDS, Düsseldorf koji je održan posljednji put u veljači ove godine. tag it“ nastavlja sa” mostalno s novim organizatorima na istoj lokaciji i u terminu od 27. do 29. kolovoza 2017. godine. Ova već poznata komunikacijska platforma specijalizirana za izvorne i privatne modne marke u segmentu obuće nastavlja se s više od 100 izlagača iz Europe i Azije na prostoru Düsseldorfskog sajma. Posjetitelji ovog sajma su proizvođači obuće, trgovački lanci, dobavljači maloprodaje, robne kuće, on-line oglašivači i drugi koji imaju priliku izabrati najbolje kolekcije u pravo vrijeme. Sajam će i nadalje biti usmjeren na internacionalno cjenovno definirano tržište. On će se i dalje nadopunjavati s novim sajmom Gallery Shoes“ koji se po prvi ” puta u istom terminu odvija u prostoru Böller i dobro je komunikacijski povezan s Düsseldorfskim sajmom. Pripremila: Darinka Kosanović

23

3/2017

www.hdko.hr

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra


SAJMOVI MODA&DIZAJN

20

88. Expo Riva Schuh

održan od 10. do 13. lipnja 2018.

MODA prOlJeće/lJetO

Pozitivni pokazatelji sa svjetskog tržišta obućom IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svomlatforma prirodnom nego suposlodigitalno obrađene i djeluju da kako su iz su nekog drugog U svijeta. fotootisci čine kreću osnovuse tom Egzotični romantičnom smjeru za izgledu, međunarodno Organizatori sajmakao ističu postigli

P

vanje, mjesto susreta i stvaranja optimalan omjer između broja izlagača i i boje: biserni tonovi bijele i ružičaste s poslovnih veza, laboratorij ideja, kupaca koji posjećuju sajam. Trenutačno metalnim efektima dodanim završnom trendova i perspektiva za budućnost, to je omjer 1:10 i idealan je za osiguravanje obradom upotrebljene kože. Primjenjeni kupovina i neobična putovanjaOsim trendovi Kulture sve više međusobsu glavna obilježja 88. Expo Riva Racionalna Schuh visokokvalitetnog poslovanja. togasu budućnosti. su i na ženskoj i nasemuškoj obući. no isprepliću zahvaćajuviše sve od šira 13.000 područja našeg života. Iz vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patsajma kojeg jei posjetilo primjećena je logike sve veća prisutnost novih Sportska obuća potvrđuje povratak klasičchwork, organski materijalisvijeta. i autentične strukture vraćajumeđu realnosti. Materijali vrlo samičesto po sebi već nekui obuća priču, trebaju biti posjetitelja iz 100 zemalja stručnjaka posjetiteljima, nogtrebaju trenda.imati Tenisice za slobodno povezanih s razvojem e-trgovine. Daniel Agis Branchi, međunarodni stručvrijeme izrađene su od perforiranih tka-

reAl StOrIeS

njak i savjetnik za distribuciju na otvorenju nina, s aplikacijama i vezom, pa čak i sitsajma održao je govor na temu „Nove stranim tetovažama što ih čine jedinstvenim Modno i udobno za tegije za distribuciju obuće: osvrt na tzv. i originalnim. omni - kanal trgovinu“ kojim je i službeno ljeto 2018. Ne nedostaje ni klasičnih boja, osobito otvorio 88. izdanje sajma. Bila je to prilika kod muških kolekcija: plava, smeđa, bež, Naglašena ljepota, uz jednostavnost i da se analiziraju nove distribucijske strateali i crna koja izražava novi globalni duh udobnost glavne su karakteristike kolekgije tržišta obuće, a osobito trend prema s više minimalističkih i sofisticiranih linija. cija prikazanih na ljetnom izdanju sajma omni - kanalima, integriranom upravljanju Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i Expo Riva Schuh. Izlagači su prikazali svoje raznim prodajnim kanalima. iznenađujući realizam susrećuG.seBranchi u jednoj sanjarskoj Boje suproljeće/ljeto nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima kolekcijetemi. za sezonu 2018. je komentirao kako sveprisutnost sve više Spajanje stilova kod godine. Obuća je atraktivna i kod glamurodovodi do previranja kod tradicionalnih znih i kod sportskih modela. Jednostavni ženskih kolekcija obuće distribucijskih hijerarhija, ali i na promišljamodeli ukrašeni su na tisuću načina: aplinje sezonskog sustava, kao i na drugačiju za ljeto 2018. kacijama od perlica, vezom, trakicama i percepciju pojma branda. lančićima koji im daju snažan romantičan Mašta, snovi, poezija i reinovacija najpodojam. znatijih međunarodnih rukotvorina ključne su riječi za novu žensku obuću za ljeto 2018. godine predstavljenu na Expo Riva Schuh. Prošlogodišnje etničke i nostalgične note uklapaju se u novo raspoloženje, vrlo ženstveno i sanjivo, sa stiliziranim U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena i ljudska energija. uzorcimaumreženost i romantičnim cvjetovima koji Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeniseizgled ulične mode. Fokusiramo se prona nanose kao urezane šare ili vez na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala novi šik. Bogato zirnoj ostvaruje tkanini. Uže je kralj, bilo dadizajnise koristi na klasičnim espadrilama ili kao baza na laganim kožnim cipelama. Još više se koristi izrezbareno pluto za inovativne gornje dijelove kao što su pleteni umetci od bukle tkanine ili izrezanih traperica.

extrAOrDINAry

euphOrIA

Trakice i vrpce upletene kao cvjetni ukrasi Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. pričvršćene sa strane, sve više se koristeUna žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni kombinira laganim itilom i svimtvid vrstama obuće,seods sandala tenisica do balerinki.

VIrtuOSO

Što se tiče boja, paleta je svijetla i prirodna u kojoj dominiraju ružičasta, bež, golublje www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 24


MODA

MO

siva i svjetloplava. Susreću se i topliji i jaki tonovi smeđe. Bezvremenska bijela i crna obuća s kontrastnim šavovima sada su za- pored tropsko mjenjene crvenom i plavom. čekivane boje Oblici su jednostavni, s ravnim potplatima svom prirodno od gume ili užeta, ukrasima na cipelama za slobodno vrijeme i tenisicama, japankama ukrašenim blistavim kamenjem i natikačama s velikim kopčama, remenima ili trakama. no isprepliću chwork, organ Pripremila: Darinka Kosanović

IlluSI

reAl S

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

25

3/2017

www.hdko.hr


MODA MODA&DIZAJN

20

Ženska moda jesen/zima 2017./2018.

Nova sportska obuća

MODA prOlJeće/lJetO IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

extrAOrDINAry

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 26


MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

Pripremila: D. Kosanović

27

3/2017

www.hdko.hr


MODA MODA&DIZAJN

MODA prOlJeće/lJetO

20

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

extrAOrDINAry

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

www.hdko.hr www.hdko.hr

3/2017 1-3/2012

22 28

Kio 3 2017