Kio 2 2017 web

Page 1

UDK 675:685(051)

www.hdko.hr

LEATHER

AND

FOOTWEAR

-

LEDER

UND

SCHUH

-

LE

CUIR

ET

LA

CHAUSSURE

Poziv na ugovaranje kolekcije za proljeće i ljeto

2018. BROJ 2/17 GODINA 66

Hotel Antunović Zagreb 5. i 6. rujna 2017.


Poziv na ugovaranje kolekcije za proljeće i ljeto

2018.

Pozivamo sve proizvođače i veletrgovce na Ugovaranje kolekcije obuće, galanterije i pratećih proizvoda za proljeće i ljeto 2018. Ugovaranje će se održati u Zagrebu 5. i 6. rujna 2017. u Hotelu Antunović u Zagrebu. Modeli se izlažu na stolovima okvirne veličine 1,50 m2. Cijena stola za članove Društva je 600,00 kuna + PDV. U cijenu je uračunat i stol iste veličine sa 4 stolice. Cijena stola za nečlanove jest 900,00 kuna + PDV. Cijena za izlagače iz EU-a i ostalih država jest 130,00 eura, a za članove 87,00 eura. PDV se ne obračunava. HDKO obavještava kupce (uglavnom maloprodaje) preko časopisa Koža&obuća, internetskog portala HDKO-a (www. hdko.hr) i e-adresa kupaca. Izlagačima se preporučuje da i oni pozovu potencijalne kupce. Ugovaranje se održava bez nazočnosti šire publike. Prijava za sudjelovanje podnosi se najkasnije do 25. kolovoza 2017. na adresu: Hrvatsko društvo kožara i obućara Froudeova 7, 10020 Zagreb

5. i 6. rujna 2017. (utorak i srijeda)

Hotel Antunović Zagreb

Dvorana se popunjava po redoslijedu prispjelih prijava, a prednost imaju tvrtke članice Društva. Kontakt osoba je tajnik HDKO-a Ivan Pihler. Mobitel 098219641 Prijava za sudjelovanje može se poslati e-poštom ili faksom. Ogledni primjerak objavljen je na našoj internetskoj stranici www.hdko.hr u izborniku Novosti. Plaćanje računa u ukupnom iznosu najkasnije do 28.08.2017. na IBAN Društva HR7823600001101556768. Bez pravovremene uplate ne može se sudjelovati na Ugovaranju. e-adresa: hdko@hdko.hr web portal: www.hdko.hr Predsjednik Odbora za marketing Sandi Mađerić, v.r.

Predsjednik HDKO-a Vjekoslav Ferdebar


Wortmann Group Int. Schuhproduktionen, Detmold · Tel: +49.52 31.605.144 · Fax: +49.52 31.605.5.144 · E-mail: sales@wortmann.com · wortmann.com Estera d.o.o. · Polona Meglič · Loka 30 · SI-4290 Tržič · Tel: +386 45.92.50.91 · Fax: +386 45.92.50.92 · Mobile: +386 41.72.15.64 · E-mail: polona.meglic@wortmann.com


Impressum

MODA&DIZAJN ISSN 0450-8726 (Tisak), ISSN 1849-9767 (Online)

GODINA LXVI, BROJ 2, 2017.

STRUČNO-INFORMATIVNI ČASOPIS HRVATSKOG DRUŠTVA KOŽARA I OBUĆARA

MODA prOlJeće/lJetO

Dinamika izlaženja: Svaka tri mjeseca

16

20

Formati oglasnih stranica: 1/4 105x148 mm 210x74 mm 1/3 1/2 1/1 2/1

210x99 mm 70x297 mm

IlluSION

36

18

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, 210x148 mm 105x297tropskog mm pored voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo210x297 mm čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu Duplerica 420x297 mm

Korice naslovna zadnja unutarnja (iza naslovnice) unutarnja (ispred zadnje)

reAl StOrIeS Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusob-

Distribucija: no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patčasopis sechwork, distribuiraorganski putem pošte materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti Područja distribucije: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, EU, Rusija Prodaja: časopis se distribuira besplatno Izdavač i vlasnik: Hrvatsko društvo kožara i obućara Froudeova 7, 10 020 Zagreb Tel./Fax: ++ 385 (0) 1 466 68 04 e-mail: hdko@zg.t-com.hr

24

extrAOrDINAry

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i Editor: Croatian Leather and Footwear Association iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Froudeova 7, 10 020 Zagreb Glavni i odgovorni urednik: Srećko Sertić

38

Uređivački odbor časopisa Koža i obuća: Jelena Balent - predsjednica Ivan Pihler Vjekoslav Ferdebar Božidar Ledinko Darinka Kosanović Zenun Skenderi Dragana Kopitar

Uprava HDKO-a: Vjekoslav Ferdebar - predsjednik Božidar Ledinko - dopredsjednik Ivan Pihler - tajnik U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Jadranka Akalović - član Ivana Martinko - član za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na Inspiracija

euphOrIA

Oblikovanje narančastu. i prijelom: Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniSeniko studio d.o.o. Nove Rašljice 2, 10 090 Zagreb info@suvremena.hr Grafička urednica: Marina Sertić Lektorica: Nataša Bešić, prof.

VIrtuOSO

Priprema za tisak: Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U Preporuka za predaju gotovih materijala žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i na CD-u ili putem e-maila. Materijali se šalju u TIFF (300 dpi) ili EPS formatu omjera 1:1 prema priloženim dimenzijama. Oglasi koji idu u rez moraju imati minimalno 3 mm napusta na sve četiri strane. Materijali moraju biti u CMYK kolor modelu, a fontovi pretvoreni u krivulje.

26

41

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 4


SADRŽAJ ZNANSTVENI ČLANCI

6

Časopis Koža i obuća: Pregled razvoja časopisa, trenutnog stanja i buduće perspektive povodom 65. obljetnice izlaženja časopisa

11

Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i obuće

12

Funkcionalno oblikovanje i izrada dječje ortopedske obuće s ugrađenom ortozom za stabilizaciju gležnjeva

VIJESTI IZ HDKO

16

MODA

MO

Održana godišnja izvještajna skupština HDKO-a

REPORTAŽA

28

18

Održano ugovaranje kolekcija u hotelu Antunović u Zagrebu

NOVOSTI IZ TVRTKI

22

Spalatina - Kvaliteta po najboljoj cijeni

23

Modernizacija proizvodnih procesa u Otosu

KONFERENCIJE

24

Nužna primjena novog modela poslovanja

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

SAJMOVI

26

the MICAM

27

Lineapelle

REPORTAŽA

28

Uspješno završeno državno natjecanje Dani odjeće, obuće i kožne galanterije 2017.

extrA

iznenađujući

ANALIZE

28

Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće presjek 2005. - 2010. - 2015. godina

34 VIJESTI IZ SVIJETA MODA

39

38

Osvrt na trendove za jesen/zimu 2017./2018. godine

PROMOCIJA

42

35

Podrška suradnji znanosti i industrije

euphO

Inspiracija za narančastu. P

IZ DRUGUG UGLA

44

Veza prerađivačke industrije i izvoza

VIrtu Proširenu varijantu časopisa žarištu je igra čitajte odsad na novom portalu Društva www.hdko.hr 5

2/2017

www.hdko.hr


20

Koža i obuća 66(2017)2:6-10

Jokić, D.: ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA...

MODA&DIZAJN

ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA

MODA prOlJeće/lJetO

THE LEATHER AND FOOTWEAR JOURNAL: OVERVIEW OF THE PAST DEVELOPMENT, CURRENT STATE AND FUTURE PERSPECTIVE REGARDING 65TH ANNIVERSARY OF THE JOURNAL Davor Jokić, dipl. knjiž. / MLS Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet / University of Zagreb Faculty of Textile Technology e-mail: davor.jokic@ttf.hr

Pregledni znanstveni rad (Scientific review) IlluSION Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, UDC: 050:001.891.3

pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neoSažetak

čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u Sazrijevanje ideje uredništva o unapređenju i obuća znanstveno-stručni status potaknula je potrebu ovimosnovu radom. svom prirodnom izgledu, nego su digitalno časopisa obrađeneKoža i djeluju kaouda su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootiscizačine Rad donosi pregled dosadašnjeg razvoja časopisa, trenutačnog stanja i buduće perspektive. S aspekta povijesnog razvoja časopisa, kao uvoda u problematiku, prikazan je kontekst osnivanja časopisa, struktura sadržaja, narav i važnost objavljenih radova. Trenutačno stanje poslužilo je kao podloga iz koje se rodila ideja o usmjeravanju koncepta časopisa prema znanstveno-stručnom. Perspektiva razvoja časopisa neposredno je povezana s poboljšanjem vidljivosti časopisa na međunarodnoj razini. Veća zastupljenost znanstvenih radova, Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobotvoreni pristup i indeksiranost u relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka temelj su perspektivnijoj budućnosti časopisa. no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patKljučne časopis Koža i obuća, znanstveno-stručni časopis, znanstvena chwork,riječi: organski materijali autentične strukture vraćaju realnosti. Materijalividljivost, sami po otvoreni sebi već pristup. trebaju imati neku priču, trebaju biti

reAl StOrIeS

Abstract The idea development of the Editorial Board of the Journal Leather and Footwear to raise it into the scientific professional status has prompted the need for this paper. The paper gives an overview of the past development of the Journal, the current state and the future perspectives. From the aspect of the historical development of the Journal, as an introduction to the problem area, the paper aims to present the context of launching the Journal, content structure as well as the nature and character of published papers. The present state served as the basis from which the idea ofdirecting the Journal concept to scientific-professional ones was born. Development perspectives are directly related to improving the visibility the Journal sučeljavaju at the international level. Greater Biometrijska representation of scientific Budućnost i noveoftehnologije se sa svakodnevicom. arhitektura i papers, open access andsusreću indexing relevant bibliographic databases form the basisBasics for a more promising future of the iznenađujući realizam se uinjednoj sanjarskoj temi. and Bojecitation su nježne i pomalo otuđujuće. sa iznenađujućim detaljima Journal.

extrAOrDINAry

Keywords: Leather and Footwear Journal, scientific-professional journal, scientific visibility, open access.

1. Uvod

određenim ovlastima unutar radnih kolektiva (Holjevac – Tuković, 2004.). Liberalniji kontekst potaknuo je razne radničke aktivnoPrva serijska publikacija u Hrvatskoj, tematikom vezana za kožu, sti pa je tako na Savjetovanju kožarskih i obućarskih stručnjaka jest Vjesnik za kožu i tekstil. Časopis kronološki slijedi, sredinom Federativne Narodne Republike Jugoslavije održanom u Ljubljani 1945. godine ugašeni, časopis Tekstilni vjesnik. Novom državnom 13. i 14. prosinca 1951. godine zaključeno da se u svim narodnim strukturom 1945. godine osniva se časopis Vjesnik za kožu i tekstil republikama osnuju društva kožara i obućara. Zaključeno je i da kao službeno glasilo Odjela za tekstil, kožu i gumu Ministarstva savez tih društava, koji tek treba biti osnovan, pokrene stručni industrije i rudarstva te Zemaljske direkcije za Hrvatsku, Državčasopis koji će donositi novosti izumreženost struke i omogućiti komunikaciju U središtu ove dobro raspoložene su individualnost, društvena i ljudska energija. nog poduzeća za promet kožom i tekstilom. Namjera osnivanja temekroz razmjenu stručnih iskustava radi povezivanja stručnjaka Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na i bila je ponuditi časopis u kojem će se moći objavljivati stručni i rješavanjem stručnih problema (Bayer, 1952.). narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom ostali relevantni prilozi iz tekstilne i kožarske struke,neutralnošću. ali i vezane Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniDruštvo kožara i obućara Narodne Republike Hrvatske osnovano zakonske odredbe, propisi i obavijesti matičnih institucija (Sudec, je već 29. veljače 1952. godine, neposredno nakon Savjetovanja. 1945.). Časopis prestaje s izlaženjem već 1946. godine bez poDruštvo je djelovalo kako bi okupilo stručnjake i radnike kožarsebno istaknutog razloga. sko-prerađivačke industrije te promicalo proizvodnju i promet Prestanak izlaženja časopisa te šestogodišnje razdoblje koje je kožom, obućom i ostalim proizvodima od kože u NR Hrvatskoj. uslijedilo, u kojem ne izlazi nijedna serijska publikacija iste ili Ostale republike nisu tako brzo reagirale s osnivanjem društava, slične tematike, vrlo je vjerojatno povezan s teškim poslijeratnim iako je zanimanje za stručnim časopisom bivalo sve veće. Tako Azija je osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U razdobljem. To razdoblje označio administrativno-centralistički je krajem 1952. godine osnovan časopis Koža i obuća – stručni žarištu je igra svjetla sjene, lakoće i težine. tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i način upravljanja kojimisu bile centralizirane sve Strogoći političke,kontrastiraju privredlist kožara, obućara i gumara u Federativnoj Narodnoj Republici ne i društvene funkcije. Jugoslaviji, a čast izdavanja pripala je Društvu kožara i obućara Početkom 1950-ih godina etatistički koncept upravljanja mijenja NR Hrvatske jer savez kožarskih i obućarskih društava na razini se u društveno samoupravljanje. Uvedeni su radnički savjeti s FNR Jugoslavije još nije bio osnovan.

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 6


Jokić, D.: THE LEATHER AND FOOTWEAR JOURNAL: OVERVIEW OF THE PAST DEVELOPMENT...

Kako je navedeno u uvodnoj riječi prvog broja časopisa, temeljna je postavka osnivanja potreba za stručnim informacijama jer su, potaknuti industrijskim razvojem, stručnjaci svakodnevno bili izloženi sve složenijim i zahtjevnijim izazovima (Bayer, 1952.). U takvoj situaciji stvorila se potreba za stručnim usavršavanjem, a s druge strane nije postojala zadovoljavajuća stručna literatura, osim rijetko dostupne strane literature, koja bi bila dostupna manjem broju stručnjaka. Upravo je taj nedostatak aktualnih i stručnih informacija iz područja kožarstva i obućarstva časopis Koža i obuća nastojao nadomjestiti. Poslanje časopisa odraz je napretka industrije i potrebe stručnjaka za provjerenim informacijama.

Časopis izlazi 12 puta godišnje od 1957. do 1989. godine. Ujednačenost u izlaženju u trajanju od 33 godine upućuje na velik broj tema koje su obrađene, a koje su izravni pokazatelj razvoja struke. Problematika iz kožarstva, obućarstva i srodnih područja obrađena je na prosječno 388 stranica godišnje, odnosno na prosječno 32,3 stranice po broju (N= 12.808). Konkretno je riječ o prosječno 38,8 objavljenih stručnih radova godišnje, odnosno prosječno 3,2 objavljena stručna rada po broju (N=1.281). Osim stručnih radova časopis je donosio sve relevantne informacije zanimljive stručnjacima iz ovog područja koje su dodatno imale edukativnu svrhu.

Priprema za osnivanje časopisa te ostali urednički poslovi povjereni su dr. Zlatku Bayeru, jednom od osnivača Društva kožara i obućara (kasnije i Više obućarske škole u Zagrebu) te tada etabliranom kožarskom stručnjaku (Ludviger, 1983.). Drugi je glavni urednik bio dr. Ivan Restek koji je ujedno i najdugovječniji urednik časopisa s 28 godina neprekidnog staža (od 1967. do 1994. godine). Nakon dr. Resteka na mjestu glavnog urednika mijenjali su se Željko Bajza (1995. – 1998.), Antun Posmodi (1998. – 2000.), Jelena Balent (2000. – 2016.) te Srećko Sertić od 2016. do danas. Časopis u prvim godinama, osim prve godine, 1952. (dva broja), izlazi svaka dva mjeseca, odnosno šest brojeva godišnje. Povećanjem zanimanja i afirmacijom kožarskih i obućarskih stručnjaka dinamika izlaženja od 1957. godine raste na 12 brojeva godišnje. Mjesečno izlaženje traje sve do 1990. godine kad su zbog financijskih razloga i promjene društveno-ekonomskih odnosa, zadnja tri broja izašla kao jedan broj. Nakon toga časopis izlazi dvomjesečno do razdoblja od 1996. do 1997. kad je izašlo pet brojeva, odnosno tri broja. Prva je godina tromjesečnog izlaženja 1998., a takva se dinamika zadržala sve do danas (tablica 1). Pregled razvoja časopisa neposredno je povezan s učestalošću izlaženja kao izravnog pokazatelja stanja i kretanja unutar industrije i struke. Prema Tablici 1 jasno su vidljiva tri važna razdoblja časopisa s dvije prijelazne godine koje ih razdvajaju, 1956. i 1990. Razdoblje od prva četiri godišta označio je trend rasta i razvoja časopisa. Vidljiv je trend rasta broja stranica, broja stručnih radova te broja autora. Prijelazna 1956. godina s devet objavljenih brojeva uvod je u 33 godine dugo najproduktivnije razdoblje časopisa. Međusobno uvjetovan razvoj industrije i struke te potreba za aktualnom stručnom publikacijom stvorili su uvjete za mjesečno izlaženje časopisa. Najvažnija potvrda značenja i prepoznatosti časopisa za sve ljude unutar struke jest pretplata odnosno članarina Društva kožara i obućara iz koje se časopis financirao. Pretplate iz industrije, državnih ustanova i školstva, kao i oglasi, osiguravali su dostatna financijska sredstva za redovito izlaženje časopisa. Mjesečno izlaženje pokazatelj je povoljne financijske situacije, ali je i potencijal kožarske i obućarske struke.

7

2/2017

www.hdko.hr

MODA

MO

Ostalo 11,6%

2. Razvoj časopisa Časopis Koža i obuća kao jedina takva serijska publikacija na razini cijele Jugoslavije prihvaćen je vrlo dobro. Potvrda tome pretplate su gotovo cijele industrije, ustanova i škola kožarskoprerađivačke struke. Časopis je od samog početka sadržajno bio usmjeren prema stručnoj problematici objavljivanjem stručnih radova domaćih i inozemnih autora (Restek, 1972.). Donosio je prikaze inozemne stručne literature, novosti o trendovima u struci te vrlo korisnu rubriku Pitanja i odgovori. Tom rubrikom časopis je ponudio podlogu izravnoj stručnoj komunikaciji po načelu prepoznavanja i rješavanja aktualnih problema.

Leather&Footwear 66(2017)2:6-10

Kožarstvo i obućarstvo 10,7%

Kožarstvo 39,8%

Obućarstvo 37,9% Slika 1. Zastupljenost tema prema područjima u stručnim radovima

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

Radovi se sadržajno mogu podijeliti na one koji se bave kožarstvom, obućarstvom, zajedno kožarstvom i obućarstvom te na ostale među kojima su gospodarstvo i ekologija najzastupljenije teme. Iz Slike 1 vidljivi su vrlo ujednačeni omjeri u zastupljenosti navedenih tema s obzirom na područja interesa časopisa. Teme iz kožarstva (N=510) i obućarstva (N=486) ravnopravno su zastupljene u tri četvrtine radova, dok je preostala jedna četvrtina također ravnopravno podijeljena na radove koji obrađuju zajedno kožu i obuću (N=137) te ostale teme (N=148). Svi navedeni radovi iznenađujući skupno su nazivani stručni radovi, a razrađena kategorizacija radova nije postojala. Iznimka su određeni radovi u 1980-im godinama koji ispod naslova nose posebno istaknut naziv izvornoga znanstvenog rada. Izvorni znanstveni radovi i radovi iz 1990-ih godina imaju vrlo kratke sažetke na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku. To upućuje na međunarodnu usmjerenost časopisa ili barem na svjesnost uredništva da bi tako trebalo biti. Kategorizacija radova u kasnijim godinama nije uvedena, a nisu se zadržali ni kratki sažetci. Razlog tome nije poznat no može se pretpostaviti kako uredništvo nije smatralo da za to postoji potreba, odnosno da unutar struke nisu postojali radovi koji bi pripadali različitim kategorijama nego su uglavnom bili stručne naravi. Toj pretpostavci u prilog ide i posebno isticanje izvornih znanstvenih radova Inspiracija za u podnaslovu rada nasuprot svim ostalim radovima uz koje nije narančastu. P bila posebno istaknuta pripadajuća kategorija rada.

extrA

euphO

Dugo razdoblje mjesečnog izlaženja časopisa također upućuje i na razvoj i postojanje određenoga kruga autora i stručnjaka koji su svojim radovima sudjelovali u razvoju časopisa. Svi stručnjaci okupljeni oko časopisa, a posebice uredništvo, objavljujući i čitajući radove, stvorili su unutar kožarstva i obućarstva sustav provjere i potvrde informacija što je zapravo temelj jedne struke (Cronin & Sugimoto, 2014.). Ukupan broj autora u razdoblju od 1957. do žarištu je igra 1989. godine iznosi 1.927 što je u prosjeku 58,4 autora godišnje, odnosno 4,8 autora po broju. Od ukupnog broja, stranih autora bilo je 337 ili 17,5 % (Slika 2). U nekom budućem istraživanju bilo bi korisno analizirati države i institucije iz kojih dolaze strani autori

VIrtu


20

Koža i obuća 66(2017)2:6-10

Jokić, D.: ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA...

MODA&DIZAJN

Tablica 1: Pregled godišta časopisa prema brojevima, broju stranica, broju stručnih radova i broju autora od 1952. do 2000. Godina

Brojevi

Ukupan broj stanica

Broj stručnih članaka Kožarstvo

Obućarstvo

Broj autora

Kožarstvo i obućarstvo

Ostalo

Ukupno

Domaći autori

Strani autori -

15

-

24

-

22

-

40

MODA prOlJeće/lJetO 1952.

2

84

5

5

2

2

14

15

1953.

6

256

12

13

6

4

35

24

1954.

6

264

17

7

6

2

32

22

1955.

6

280

15

10

2

2

29

40

1956.

9

368

20

14

2

-

36

46

1957.

12

766

22

17

4

1

44

1958.

12

488

24

18

4

1

12

484

22

18

1959.

4

3

Ukupno

5

51

62

2

64

47

63

7

70

47

60

4

64

58 IlluSION Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, 1961. 12 480 22 12 2 2 38 53 2 55 1960.

12

452

11

8

4

8

31

55

3

pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo1962. 12 432 15 10 9 9 43 53 2 55 čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u 1963. 12 386 25 12 2 3 42 51 1 52 svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu 1964.

12

350

11

11

3

5

30

49

-

1965.

12

304

11

8

-

2

21

41

1

42

1966.

12

388

17

10

3

5

35

46

9

55

reAl StOrIeS

49

1967. 12 390 13 22i neobična putovanja 2 37 46 55 Racionalna kupovina trendovi su budućnosti. Kulture se sve9 više međusob1968. 390šira područja 12 našeg života. 13 Iz logike vremena 6 4 i osvježavanje 35 42 vrijednosti. 6 Moderni48patno isprepliću i 12 zahvaćaju sve proizlazi starih chwork, i autentične 11 strukture vraćaju sami8 po sebi već trebaju 1969. organski 12 materijali384 15 realnosti. Materijali 5 39 trebaju imati 49 neku priču, 13 62biti 1970.

12

1971.

12

1972.

12

1973.

12

1974.

396

10

20

2

8

40

380

12

18

3

2

35

444

12

13

-

7

32

400

19

13

-

4

36

12

424

7

7

6

13

1975.

12

396

16

17

-

1976.

12

408

11

19

3

38

9

47

41

17

58

40

12

52

39

27

66

33

41

21

62

2

35

44

27

71

7

40

41

16

57

1977. 12 384 11Budućnost i24 5 sučeljavaju 7 se sa svakodnevicom. 47 52 Biometrijska 33 arhitektura 85 i extrAOrDINAry nove tehnologije

1978. 12 424 se u jednoj 15 sanjarskoj 22 2 2 otuđujuće. 41 Basics 62 19 81 iznenađujući realizam susreću temi. Boje su nježne i pomalo sa iznenađujućim detaljima 1979.

12

338

15

17

5

7

44

62

15

77

1980.

12

318

19

18

5

4

46

39

16

55

1981.

12

324

13

19

6

2

40

47

16

63

1982.

12

315

12

10

4

12

38

30

14

44

1983.

12

324

18

13

2

3

36

37

5

42

1984.

12

312

16

15

1

6

38

46

6

54

1985.

12

304

16

12

4

3

35

34

6

40 45

1986.

12

308

17

16

9

1

43

44

1

1987.

12

306

13

10

11

3

37

55

7

62

1988.

12

306

20

14

10

2

46

56

7

63

1989. 12 303 22 dobro raspoložene 15 13su individualnost, 50 70 4 74 euphOrIA U središtu ove teme društvena umreženost i ljudska energija.

1990. 10 temu kolektivno 226 16 13 2 - 31 54 mode. Fokusiramo 2 56 na Inspiracija za ovu su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične se 1991. 6 136 5 16 ostvaruje 29 novi šik.3Bogato dizajni32 narančastu. Pršteće boje se kombiniraju11s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala 1992.

6

144

14

7

3

3

27

35

5

40

1993.

6

148

13

5

1

-

19

33

3

36

1994.

6

146

11

6

3

1

21

18

2

20

1995.

6

144

2

7

-

4

13

14

4

18

1996.

5

120

7

10

5

4

26

19

11

30

1997. 3 86 1 2 1 1 5 2 1 3 VIrtuOSO Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U 1998. 4 120 2 2 1 1 6 4 1 5

žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i 1999.

4

124

3

5

1

1

10

6

1

2000.

4

120

2

3

-

1

6

5

-

5

485

15.574

661

600

172

174

1.607

1.954

375

2.331

Ukupno

www.hdko.hr www.hdko.hr

7

2/2017 1-3/2012

22 8


Jokić, D.: THE LEATHER AND FOOTWEAR JOURNAL: OVERVIEW OF THE PAST DEVELOPMENT...

Leather&Footwear 66(2017)2:6-10

MODA

Strani autori 17,5%

MO

Domaći autori 82,5% Slika 2. Zastupljenost autora radova prema podjeli – strani i domaći

te jesu li objavljivali radove u koautorstvu s domaćim autorima. To bi dodatno uputilo na karakter i orijentaciju časopisa što bi dalo cjelovitiju sliku razvoja kožarske i obućarske struke u Hrvatskoj. Naznaka smanjenja dinamike izlaženja, koja je uslijedila početkom 1990-ih, vidljiva je prema kretanju godišnjeg broja stranica u prethodnom desetljeću. Broj stranica po godištu koji se dotad prosječno kretao oko 400, u 1979. godini smanjio se za 86 stranica te se iz godine u godinu nastavio smanjivati da bi 1989. godine časopis izašao na 303 stranice. Najproduktivnije razdoblje časopisa prekida se s već spomenutim financijskim poteškoćama 1990. godine, odnosno promjenom društveno-ekonomskih odnosa, koje su prisilile uredništvo da posljednja tri broja objavi kao trobroj. Daljnja financijski nepovoljna situacija od 1991. godine zahtijeva smanjenje izlaženja časopisa na šest brojeva godišnje, a od 1998. godine na četiri što se održalo do danas. Pad dinamike izlaženja odraz je tadašnje situacije u industriji i struci što je uz posljedice rata te smanjenje broja suradnika i čitatelja, prouzročeno raspadom Jugoslavije, dodatno negativno utjecalo na stanje časopisa. Sve teži uvjeti poslovanja u industriji prouzročili su trend sve manjeg broja pretplata i članarina tako da je Hrvatsko društvo kožara i obućara snašla teška financijska situacija te sve manji broj autora u časopisu (Ludviger, 2002.). Razdoblje časopisa od 1991. do 2000. godine obilježeno je negativnim trendom u svim kategorijama. Dinamika izlaženja smanjena je na četiri broja. Broj radova i autora u posljednje četiri godine podjednako su pali na deset i manje, a godišnji prosječni broj stranica iznosi 128,8 što je velik pad u odnosu prema 388 stranica u razdoblju od 1957. do 1989. godine. No, budući da je i učestalost izlaženja s 12 brojeva smanjena na četiri, prosječan broj stranica po broju ostao je jednak te iznosi 32,2 stranice. Tromjesečno izlaženje i brojevi s između 32 i 34 stranice održali su se do danas. Kretanje broja objavljenih radova najbolje opisuje stanje i kontekst u kojem časopis izlazi (Slika 3). Pregled razvoja časopisa ograničen je na razdoblje od 1952. do 2000. godine. Glavni je razlog bitno smanjenje broja stručnih radova, što upućuje na ozbiljne promjene u strukturi časopisa. Povećanjem prikaza i kratkih pregleda tržišta, gospodarstva i sajmova, reportaža o tvrtkama, rubrika poput Mode i sl. uredništvo je pokušalo revitalizirati časopis. Stručni karakter časopisa promijenjen je u komercijalno-stručni, a kasnije u informativnostručni (Pihler, 2003.). Časopis kao serijska publikacija odraz je stanja u području i problematici kojom se bavi, kao i zajednice koja preko njega komunicira. Temeljni uvjet osnivanja časopisa Koža i obuća bio je razvoj kožarske i obućarske industrije. Prve godine izlaženja časopisa i sljedeće 33 godine mjesečnog izlaženja ujedno su i najproduktivnije godine prateće industrije i struke. Geopolitičke promjene 1990-ih negativno su utjecale na industriju i struku pa tako i na

9

2/2017

www.hdko.hr

Slika 3. Distribucija broja objavljenih radova u razdoblju od 1991. do 2000. godine

IlluSI

pored tropsko časopis. Časopis Koža i obuća nije prestao izlaziti, no nije uspio čekivane boje povratiti nekadašnju dinamiku izlaženja. svom prirodno

2. Trenutačno stanje časopisa

reAl S

Posljednjih pet godišta (2012. – 2016.) poslužit će kao pokazatelj trenutačnog stanja časopisa. Dostupnost tih godišta časopisa Koža no isprepliću i obuća u elektroničkom obliku, na mrežnoj stranici Hrvatskog chwork, organ društva kožara i obućara te mrežnog ISSN časopisa upućuju na to da uredništvo od 2012. godine radi na većoj vidljivosti i dostupnosti časopisa u mrežnom okruženju. Uvođenje mrežne (elektroničke) verzije časopisa, uz tiskani oblik, promjena je koju je u prvoj dekadi 21. stoljeća doživjela većina svjetskih časopisa (Björk et al., 2010.). Činjenica da je tako postupilo i uredništvo časopisa Koža i obuća svjedoči da je ono u tijeku sa svjetskim trendovima. Posljednji broj Časopisa 1-3 2017 nosi oznaku 64. volumena što ne odgovara broju dosad objavljenih godišta. Naime, Časopis je od osnutka do danas redovno izlazio svih 65 godina. Pogreška iznenađujući u brojanju godišta dogodila se krajem 1990-ih, pa 2001. godina nosi broj 48 a zapravo se radi o volumenu 50. Uzrok ove greške nije poznat a postojeća razlika od dvije godine manjka trebala bi biti ispravljena s prvim idućim brojem Časopisa.

extrA

Revitalizacija časopisa, odnosno prilagodba sadržaja tržištu, s početka 2000-ih, utjecala je na smanjenje zastupljenosti stručnih radova te povećanje informativnih i popularnih sadržaja. Iako je časopis zadržao naziv stručno glasilo Hrvatskog društva kožara i obućara, većinu sadržaja čine teme poput novosti iz tvrtki, intervjui, reportaže, statistike, moda i dizajn, kolumne, aktualne teme i sl.

euphO

Stručni dio časopisa zastupljen je u rubrici stručna tema. Premda kategorizacija radova ne postoji, objavljeni radovi klasificiraju Inspiracija za se kao stručni. U razdoblju od 2012. do 2016. godine izašlo je narančastu. P 20 brojeva časopisa, odnosno četiri broja godišnje. Prosječni je broj stranica po broju 32,7 (N=654) od čega u prosjeku stručnoj temi pripadaju tri stranice (N=58) odnosno 9,2 %. Dakle, jedan broj, na prosječno tri stranice, donosi jedan stručni rad. Uzme li se u obzir podatak da su u najproduktivnijem razdoblju časopisa objavljivana 3,2 stručna rada po broju, to upućuje na bitno pomanjkanje stručnjaka i znanstvenika te općenito nepovoljnu situaciju u struci. Sukladno tome časopis Koža i obuća od 3. broja 2016. godine nosi naziv stručno-informativni časopis Hrvatskog žarištu je igra društva kožara i obućara.

VIrtu

U razdoblju od 2012. do 2016. objavljeno je 19 stručnih radova (broj 10-12 2014. izlazi bez stručnog rada) od čega se 12 bavi


Jokić, D.: ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA...

MODA&DIZAJN

obućom (63,2 %), pet kožom (26,3 %) i dva zajedno kožom i obućom (10,5 %). Između ukupno 26 autora nema stranaca, a prema produktivnosti izdvaja ih se četvero. Najproduktivniji je autor Jadranka Akalović s devet radova, dok Suzana Kutnjak Mravlinčić, Budimir Mijović i Zenun Skenderi imaju po četiri rada. Što se tiče koautorstva radovi s dva (N=8) i tri autora (N=7) prevladavaju sa 78,9 %, dok su ostali jedan rad s četiri autora te tri jednoautorska rada istog autora, Budimira Mijovića.

20

Koža i obuća 66(2017)2:6-10

modus operandi stvorio bi priliku za suradnju domaćih i stranih autora, potvrdu domaće stručne i znanstvene zajednice na svjetskoj razini te jačanje statusa časopisa. U smislu vidljivosti trebalo bi nastaviti s dosadašnjom politikom otvorenog pristupa koji je uz objavu radova na engleskom jeziku conditio sine qua non za časopise u razvoju.

MODA prOlJeće/lJetO

Područje kožarstva i obućarstva na svjetskoj znanstvenoj razini prati šest časopisa; Journal of the American Leather Chemists Association iz Sjedinjenih Američkih Država, Journal of the SociOd ukupnog broja autora (N=26) deset je autora zaposleno, a ety of Leather Technologists and Chemists i Footwear Science iz devet ih je studiralo na Tekstilno-tehnološkom fakultetu SveučiliUjedinjenoga Kraljevstva, Journal of Leather, Rubber and Plastics šta u Zagrebu u vrijeme objave rada. Riječ je o najzastupljenijoj iz Indonezije te Leather and Footwear Journal i Annals of the Uniustanovi sa 73 % autora (N=19). Ostalih sedam autora, odnosno versity of Oradea: Fascicle of Textiles, Leatherwork iz Rumunjske. 27 % pripada visokoškolskim ustanovama, Grafičkom fakultetu Broj od šest časopisa na svjetskoj razini upućuje na relativno malu Sveučilišta u Zagrebu (N=2) i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu zasićenost područja interesa te bi časopis Koža i obuća trebao (N=1) te tvrtkama BPM@Solutions (N=2), Bauerfeind d.o.o. (N=1) tropa, egzotike i fantazijeTekstilnostvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela.Koža Motivi leptira, biti pozitivno prihvaćen. Osim toga, časopisu i obuća ide i Jelen d. d. (N=1). VelikiSvijet broj zaposlenika i studenata pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neou prilog i tradicija duga 65 godina s čime se većina spomenutih tehnološkog fakulteta kao autora stručnih radova u časopisu Koža boje. Inteligencija inspiriraju i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u časopisa ne može pohvaliti. i čekivane obuća potpuno je očekivan is ljepota obziromprirode na to da je riječ otekstilne jedinoj površine svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu visokoškolskoj ustanovi u Hrvatskoj koja organizira stručni studij sa smjerom dizajn obuće.

IlluSION

4. Zaključak

Stanje časopisa Koža i obuća izravno je povezano sa stanjem u Časopis Koža i obuća već 65 godina predstavlja jedinu stručnu struci i industriji. Razvoj industrije potaknuo je razvoj struke što Racionalna kupovina neobična putovanja trendovi sukoja budućnosti. se sve više međusobserijsku publikaciju tematiziraKulture kožarstvo i obućarstvo na poje dalje stvorilo potrebu za stručnim časopisom. Kako se irazvijao no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patdručju bivše Jugoslavije. Uzajamna veza industrije odnosno struke časopis, tako su stručnjaci imali priliku napredovati kroz objavchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju Materijali po sebi trebajukroz imati nekustruke priču,kad trebaju biti i časopisasami očitovala se uveć početku razvoj je časopis ljene stručne radove. S neprilikama u industriji oslabio je i realnosti. status nadomještao nedostatak stručne literature pa se objavljivanjem časopisa. Nekadašnjih prosječnih 38 stručnih radova godišnje stručnih radova i sam časopis razvijao. Kroz dugo razdoblje od iz najproduktivnijeg razdoblja časopisa prema današnja četiri 33 godine mjesečnog izlaženja časopis je bio temelj stručnoga i rada godišnje daje pravu predodžbu trenutačnog stanja i struke znanstvenoga komuniciranja unutar kožarstva i obućarstva. Gei časopisa. opolitičke promjene 1990-ih prouzročile su nepovoljno stanje industrije što se negativno odrazilo na časopis. Nezadovoljno trenutačnim stanjem, uredništvo pokušava revitalizirati časopis 3. Perspektiva razvoja časopisa usmjerenošću prema svjetskoj stručnoj i znanstvenoj zajednici. Stagnacija kožarske i obućarske struke te mali broj domaćih Pritom će se poslužiti provjerenim metodama poboljšanje Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijskazaarhitektura i stručnjaka za posljedicu ima vrlo niski priljev stručnih radova. vidljivosti kao što su objavljivanje cjelovitih radova na engleskom iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Radi revitalizacije časopisa uredništvo je u 2017. godini časopis jeziku te otvorenost pristupa. Otvaranjem prema svjetskoj znanousmjerilo prema svjetskoj stručnoj i znanstvenoj zajednici. Broj 1-3 sti časopis dobiva priljev svjetskih znanstvenih radova etabliranih 2017. prvi put, kao obvezu, uz stručni rad donosi naslov, sažetak svjetskih stručnjaka i znanstvenika, a hrvatska stručna i znanstvena i ključne riječi na engleskom jeziku. To je prvi konkretni korak zajednica relevantne znanstvene informacije. prema otvaranju časopisa Koža i obuća stranim stručnjacima i

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

znanstvenicima, ali i davanju prilike domaćim autorima da budu vidljiviji i prepoznati izvan domaće stručne i znanstvene zajednice. Uvođenjem obveze objave ključnih dijelova rada na engleskom jeziku zadovoljen je osnovni kriterij za indeksiranje časopisa u bibliografskim bazama podataka. To je uvjet bez kojega časopis u znanstvenom okruženju vrlo teško može opstati.

Literatura

[1] Sudec, G.: Uvodna riječ, Vjesnik za kožu i tekstil, 1 (1945.) 1 – 2., 1 – 2. [2] Holjevac Tuković, A.: Društveno-gospodarske reforme 1950. – 1952. i njihov odraz na upravu Narodne Republike Hrvatske, Arhivski vjesnik, 46 (2004.) 1, 131 – 146. [3] Bayer, Z.: Uvodna riječ, Koža i obuća – stručni lista kožara, obućara i U smislu daljnjeg razvoja bilo bi poželjno časopis podići dijelom gumara u FNRJ, 1 (1952.) 1, 1. i na znanstvenu razinu objavljujući znanstvene radove domaćih I.: 20. obljetnica lista Koža i obuća, Koža i obuća energija. – stručni list U središtu ove dobro raspoložene teme[4] su Restek, individualnost, društvena umreženost i ljudska i stranih autora iz područja kožarstva i obućarstva. Znanstvena kožara, obućara i gumara u SFR Jugoslaviji, 21 (1972.) 9, 267 – 269. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na [5] Ludviger, E.: Dvadeset pet godina stručnog i naučnog razina časopisa treba se temeljiti na kategorizaciji radova te dvonarančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva materijala novi šik. Bogatolist dizajnirada struktura dr. Zlatka Bayera, ostvaruje Koža i obuća – stručni kožara, struko-slijepom recenzentskom postupku. obućara i gumara u DFR Jugoslaviji, 15 (1966.) 2, 58 – 59. Vrlo važan korak prema otvaranju časopisa svjetskoj stručnoj i [6] Cronin, B., Sugimoto, C. R. Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact. Cambridge, Massachusetts : znanstvenoj zajednici bilo bi objavljivanje cijelih radova na engleThe MIT Press, 2014. skom jeziku. Time bi uredništvo ponudilo medij međunarodnoj [7] Ludviger, E.: Pedeset godina djelovanja Hrvatskog društva kožara i znanstvenoj komunikaciji unutar područja svojeg interesa. Objaobućara, Koža i obuća – stručno glasilo Hrvatskog društva kožara i vom radova na engleskom jeziku časopis Koža i obuća bio bi vidljiv obućara, 49 (2002.) 4 – 6, 8 – 12. najvećem broju stručnjaka i znanstvenika što bi posljedično utje[8] Pihler, I.: HDKO – jučer, danas, sutra. Koža i obuća – stručno glasilo Ljepota i elegancija megametropola svjedoče estetskoj calo na višu citiranost i veći Azija priljevosvaja novih ostale radovakontinente. (Kurmis, 2003.). Hrvatskog društva kožara i obućara, 50 o (2003.) 2, 3. ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju [9] tekuće siluete. tvid kombinira se s laganim tilom i Björk, B. C. Kompaktni et al.: Open Access to the Scientific Journal Literature: Domaćim stručnjacima i znanstvenicima to bi, s jedne strane, Situation 2009, Plos One, 5 (2010.) 6, 1 – 9. omogućilo pristup relevantnim znanstvenim informacijama unu[10] Kurmis, A. P.: Understanding the Limitations of the Journal Imapct tar već poznatog časopisa, a s druge strane, to bi im omogućilo Factor. Journal of Bone & Joint Surgery – American Volume, 85 (2003.) 12, 2449 – 2454. da svoje radove objavljuju na svjetskoj znanstvenoj razini. Takav

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 10


ISTRAŽIVANJA MODA

Hrvatska zaklada za znanost

Novi istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost na Sveučilištu u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Udobnost i antimikrobna ” svojstva tekstila i obuće“

D

ana 28. veljače 2017. potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava zaklade po natječaju „Istraživački projekti” za 2016. godinu. Ugovor je potpisan između: Hrvatske zaklade za znanost, profesora Zenuna Skenderija i Sveučilišta u Zagrebu - Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Projekt nosi naslov „Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i obuće” (šifra projekta: IP-2016-06-5278). Projekt traje četiri godine (1. ožujka 2017. do 28. veljače 2021.). Projekt obrađuje dva tematska područja – tekstilno područje i područje kože/obuće. Tekstilno područje obuhvaća prstenaste i nekonvencionalne predene pređe (rotorska, aerodinamička, SIRO) iz različitih sirovina (Viskoza, Modal, Tencel, pamuk i mješavine) te pletiva izrađena u glatkom desno-lijevom prepletu i drugim prepletima. U tekstilnom području uključeno je i istraživanje svojstava i struktura čarapa. Područje kože obuhvaća obradu kože kromnim, vegetabilnim i sintetskom štavom, njihovu antimikrobnu obradu, bojenje i doradu. Antimikrobna svojstva tekstila obuhvaćaju određivanje antimikrobne učinkovitosti na krutim hranjivim podlogama i u tekućim medijima na neobrađenim i antimikrobno obrađenim materijalima, obrade s novim antimikrobnim sredstvima na bazi prirodnih biljnih ulja te postupke nanošenja antimikrobnih svojstava na bazi prirodnih ulja u plazmi. Planirano je i određivanje genotoksičnog potencijala kromno, vegetabilno i sintetski štavljene kože, bojene i dorađene kože te pletiva (KOMET test) na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu u Jedinici za mutagenezu. Na tekstilu i čarapama te

11

2/2017

www.hdko.hr

na koži određivat će se termofiziološka svojstva mjerenjem otpora prolazu topline i vodene pare, kao i termofiziološka svojstva obuće. Izvršit će se karakterizacija uz ocjenu uporabne i funkcionalne trajnosti sirovih, bojenih i antimikrobno obrađenih pletiva, čarapa, višeslojnih materijala te kože i obuće. Projekt je podijeljen u 6 rad-

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

nih grupa koje istražuju različite aspekte struktura i svojstava pređa, pletiva, čarapa, kože i obuće (Tablica 1). Na projektu rade no isprepliću znanstvenici s dvije sastavnice Sveučilišta chwork, organ u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te Technical University of Liberec/Faculty of Textile Engineering.

reAl S

Tablica 1. Suradnici na projektu „Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i obuće”

extrA

Funkcija na projektu

Suradnici na projektu

Voditelj projekta

Zenun Skenderi

Voditelj Radne grupe 1 (RG1) Zlatko Vrljičak

Zlatko Vrljičak Zenun Skenderi i Željka Pavlović

Voditeljica Radne grupe 2 (RG2) Jadranka Akalović

Jadranka Akalović Zenun Skenderi Franka Žuvela Bošnjak

Voditeljica Radne grupe 3 (RG3) Sanja Ercegović Ražić

Sanja Ercegović Ražić Tomislav Ivanković (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek) Beti Rogina-Car Jelena Peran

Voditeljica Radne grupe 4 (RG4) Alka Mihelić-Bogdanić

Alka Mihelić-Bogdanić Lubos Hes (Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering) Zenun Skenderi Dragana Kopitar Tariq Mensoor – doctoral student (Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering)

Voditeljica Radne grupe 5 (RG5) Antoneta Tomljenović

Antoneta Tomljenović Franka Žuvela Bošnjak Željka Pavlović Ivan Kraljević – doktorand (Tvornica čarapa Jadran d.d.)

Voditeljica Radne grupe 6 (RG6) Dragana Kopitar

Dragana Kopitar Zenun Skenderi

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

Ovaj Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (IP-2016-06-5278) Pripremio: Zenun Skenderi


20

Koža i obuća 66(2017)2:12-15

Orešković Fumić, M. i Petrak, S.: FUNKCIONALNO OBLIKOVANJE I IZRADA DJEČJE ORTOPEDSKE...

MODA&DIZAJN

FUNKCIONALNO OBLIKOVANJE I IZRADA DJEČJE ORTOPEDSKE OBUĆE S UGRAĐENOM ORTOZOM ZA STABILIZACIJU GLEŽNJA

FUNCTIONAL DESIGN AND PRODUCTION OF CHILDREN'S ORTHOPEDIC SHOES WITH BUILT-IN ORTHOTICS FOR ANKLE STABILIZATION

MODA prOlJeće/lJetO Marina Orešković Fumić, dipl. inž.1, dr. sc. Slavenka Petrak, izv. prof.2

BAUERFEIND d. o. o., Antunovac Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, e-mail: slavenka.petrak@ttf.hr 1

2

Stručni rad (Professional paper)

IlluSION Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, UDC: 685.348.4:616.718.7

pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neoSažetak

čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u U radu je opisan proces funkcionalnog oblikovanja i izrade individualnog modela dječje ortopedske obuće s ugrađenom ortozom za svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu stabilizaciju gležnja. Model obuće namijenjen je za osobu s dijagnozom Pes equinovarus congenitus koja se vrlo teško kreće bez ortoze, zbog težeg oblika prirođene deformacije stopala. Prikazan je cjeloviti razvojni proces i izrada posebno prilagođenog, individualiziranog modela ortopedske obuće, koja korisniku omogućuje normalno kretanje, prema novoj metodi izrade modela ortopedske obuće za stabilizaciju gležnja. Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobKljučne riječi: iortopedska izrada individualizirane obuće, Pes equinovarus congenitus starih vrijednosti. Moderni patno isprepliću zahvaćaju obuća, sve šira ortoza, područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

reAl StOrIeS

Abstract This paper describes the process of functional design and production of an individual model of children's orthopedic footwear with built-in orthotics for ankle stabilization. The shoe model is intended for a person with a diagnosis of Pes equinovarus congenitus that is extremely difficult to move without orthotics due to a severer form of congenital foot deformity. A complete development process and the production of a specially tailored, individualized orthopedic model of footwear is presented, allowing the user to move normally according to the new method of orthopedic shoe modeling for ankle stabilization. Key words: orthopaedic footwear, orthosis, custom made footwear, Pes equinovarus congenitus Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima

extrAOrDINAry

1. Uvod

rezultat toga dolazi do podizanja unutarnjeg ruba stopala (varus) i povlačenja prema dolje (ekvinus), u sredini nastaje udubljenje (kaDječja ortopedska obuća ima važnu ulogu u razvoju djetetova vus/ekskavatus) dok se prednji dio stopala primiče prema sredini stopala i hoda, zbog čega je vrlo važno odabrati i izraditi funkciotijela (metatarzus aduktus). Katkad je potkoljenica uvrnuta prema nalnu, prozračnu i kvalitetnu obuću. Prirodna koža najbolji je odaunutra te je smanjen obujam mišića [5]. Važno je početi liječenje bir za izradu dječje ortopedske obuće, ali napretkom tehnologije što ranije, već u prvim danima djetetova života. Liječenje može umjetni materijali poput termoplastičnih materijala u kombinaciji biti konzervativno, što podrazumijeva izvođenje ciljanih vježbi, sa spužvom, pjenom, gumom i specijalnim tekstilnim materijalima uporabu ortoze, ljepljidaju bolje rezultate za obuću posebne namjene. Za izradu vanjvih trakica ili sadrenih skih i podstavnih materijala također se upotrebljavaju mikrovlakna korektivnih čizmica te koja osiguravaju vodonepropusnost, paropropusnost te antibakteU središtu ove dobro raspoložene temeoperativno. su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. rijska svojstva materijala. Takvi su materijali lagani, perivi, ekološki Kao pomoć u liječe- izgled ulične mode. Fokusiramo se na Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni prihvatljivi te otporni čak i na kemijska sredstva [1]. Kao osnovna nju važnu ulogu materijala ima narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura ostvaruje novi šik. Bogato dizajniobilježja kvalitetne dječje ortopedske obuće mogu se istaknupravilno oblikovana i ti: kvaliteta izrade, lakoća obuvanja te udobnost i potpora koju izrađena ortopedska obuća mora osigurati tijekom nošenja. Pri razvoju modela dječje obuća s ugrađenom ortopedske obuće važna je i atraktivnost dizajna i moderan izgled ortozom [6, 7]. U naobuće, kako bi se prikrio terapeutski karakter obuće, što može stavku rada prikazan bitno utjecati na zadovoljstvo djeteta i njegovo samopouzdanje je proces oblikovanja [2]. Kod odabira dječje ortopedske obuće važno je pregledom i i izrade modela ortoAzija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U u suradnji s ortopedom dijagnosticirati vrstu deformiteta stopala pedskih cipela s ugraje igraPes svjetla i sjene,congenitus lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i [3žarištu ]. Prirođeni equinovarus (PEV) češća je prirođena đenom ortozom za dedeformacija stopala, sl. 1 [4]. Riječ je o kompleksnom deformitetu setogodišnjeg dječaka kod kojeg su poremećeni odnosi u zglobovima stopala (poglavito s navedenom vrstom Slika 1. Prirođeni Pes equinovarus (PEV) stražnjem dijelu), skraćeni mišići, ligamenti i zglobne čahure. Kao deformiteta stopala. stopala

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 12


Leather&Footwear 66(2017)2:12-15

Orešković Fumić, M. and Petrak, S.: FUNTIONAL DESIGN AND PRODUCTION OF CHILDREN'S...

2. Priprema za izradu ortopedske obuće 2.1. Uzimanje mjera Postoje tri metode uzimanja mjera stopala kod pripreme za proizvodnju ortopedske obuće, a to su: metoda plantograma, otisak u pjeni i gipsani otisak. Odabir metode uzimanja otiska stopala za izradu ortopedske obuće ovisi o vrsti deformiteta [8]. Za navedeni tip i deformitet stopala kao najbolji odabir može se navesti uzimanje gipsanog otiska, sl. 2. Gipsani otisak stopala uzima se zbog specifičnog položaja i oblika stopala. Pritom se oko stopala i potkoljenice ravnomjerno omata zavoj za gipsanje koji je prethodno namočen u toploj vodi. Prije samoga gipsanja potrebno je staviti pomoćnu plastičnu cijev od početka prstiju do gležnja, kako bi naknadno, kada gips djelomično otvrdne, bilo lakše rezati škarama i odvojiti gips od stopala. Nakon odvajanja gipsa od stopala potrebno ga je vratiti u prvobitan položaj. Kod izrade kalupa gips se puni pjenom kako bi se dobio što vjerniji oblik modela stopala. Ako je potrebno odrediti dodatne mjere stopala, one se određuju s pomoću postolarskog metra. Mjerenje prstiju stopala izvodi se tako da se metrom obuhvati vrh palčane kosti te zglob malog prsta. Opseg rista mjeri se tako da se metar postavi u visini uzdužnog svoda pod kutom od 45º. Opseg pete mjeri se tako da se metrom obuhvati vrh pete te se mjeri preko skočnog zgloba do prednjeg pregiba stopala. Opseg gležnja mjeri se iznad skočnog zgloba na unutarnjem dijelu potkoljenice iznad maleola.

2.2. Izrada ortopedskoga kalupa i uloška U proizvodnji ortopedske obuće najjednostavniji način izrade individualnoga kalupa jest da se na standardni kalup za određen model obuće dodaju materijali poput pluta, kako bi se dobile potrebne mjere kalupa, međutim zbog intenziteta prisutne deformacije stopala, u navedenom je primjeru ipak bilo potrebno izraditi individualni kalup prema dobivenom gipsanom otisku, koji je naknadno još dorađen. Dobiveni gipsani otisak potrebno je ispuniti pjenom i ostaviti 24 sata da odstoji. Nakon toga se gips odvaja od pjene. Na taj se način dobiva osnova kalupa koju je potrebno modelirati, kako bi se postigao oblik sličniji modelu cipele koji je naručen i koji najbolje odgovara traženom zahtjevu, sl. 3. Nakon realizacije čvrstog oblika još jednom se provjeravaju ciljane mjere kalupa te se počinje s izradom uloška. Uložak se izra-

đuje od nekoliko vrsta mikrogume, pluta i mekanoga spužvastog materijala. Ovakav uložak treba biti spoj čvrstoga donjeg dijela i mekanoga gornjeg dijela. Mora biti i lagan te se zato upotrebljava pluto. Zbog čvrste ortoze koju je potrebno naknadno izraditi i ugraditi u cipelu, izvodi se podizanje vanjskih bridova uloška kako bi se dodatno osigurala udobnost unutar cipele, sl. 4.

2.3. Izrada ortoze Za izradu obuće koja ima posebnu namjenu stabilizacije gležnja i cijele potkoljenice u navedenom slučaju potrebno je izraditi ortozu koja se naknadno ugrađuje u samu cipelu. Ovakav postupak inače nije uobičajen u procesu izrade ortopedske obuće sa svrhom stabilizacije gležnja. Međutim, s obzirom na težinu deformiteta i na činjenicu da je pacijentu potrebna i ortoza i orto obuća, izvedena je ugradnja ortoze u obuću kako bi ona bila funkcionalnija i olakšala kretanje pacijentu. Ortoze se izrađuju od niskotemperaturnih ili visokotemperaturnih termoplastičnih materijala te od karbona. U navedenom primjeru ortoza je izrađena od termoplastičnog materijala, koji je po sastavu polipropilen, a odlikuje se velikom čvrstoćom. Zagrijavanjem u peći na 170° C termoplastični se materijal omekšava, zatim se stavlja na kalup te formira oblik ortoze. Nakon hlađenja i skrutnjavanja, ortoza se skida s kalupa. Brušenjem se izvodi dodatno oblikovanje ortoze, pri čemu se zaglađuju preostali oštriji bridovi kako bi se ortoza što lakše i bolje mogla ugraditi u samu cipelu. U prikazanom slučaju izrađene su ortoze na oba stopala, sl. 5.

Slika 3. Izgled gotovoga dorađenoga kalupa

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

Slika 5. Individualne ortoze za oba stopala

3. Izrada kopije kalupa i osnove modela te vađenje šablona

Kopija kalupa može s izraditi na više načina: s pomoću platna, svinjske kože, plastičnog materijala, papira ili s pomoću papirnate ljepljive trake. Pod kopijom kalu- Inspiracija za pa podrazumijeva se preslika gornje plohe narančastu. P kalupa na jednu ravnu plohu zvanu kopija kalupa. Kopija služi kao temelj kod izrade krojnih dijelova gornjišta obuće. Zbog toga je vrlo važno da bude što preciznije izrađena. U navedenom je primjeru ljepljiva traka odabrana kao metoda za izradu kopije kalupa, zato što omogućuje dobivanje najpreciznijih rezultata. Kalup se obljepljužarištu je igra je ljepljivom papirnatom trakom. Zatim se preko nje crtaju linije modela gornjišta prema želji korisnika i u skladu s pravilima oblikovanja gornjišta koji će biti najbolji

euphO

VIrtu

Slika 2. Uzimanje gipsanog otiska stopala [3]

13

2/2017

www.hdko.hr

Slika 4. Ortopedski ulošci


Orešković Fumić, M. i Petrak, S.: FUNKCIONALNO OBLIKOVANJE I IZRADA DJEČJE ORTOPEDSKE...

MODA&DIZAJN

za traženi zahtjev ugradnje ortoze u model ortopedske obuće. Nakon toga, model kalupa, odnosno ljepljiva traka skida se s kalupa i pomnjivo prenosi na papir. Prenošenjem crteža s kalupa na ravnu plohu nastaje kopija kalupa. Na temelju izrađene kopije kalupa crta se osnova modela iz koje se vade šablone. Zasebno se modelira lijeva i desna cipela modela, pri čemu je potrebno paziti da se postigne ujednačen izgled modela. To se posebno odnosi na prednje dijelove modela koji moraju biti jednaki. Iako postoji razlika između lijevog i desnog stopala zbog razlika u deformitetu, uvijek je potrebno paziti na to da su s prednje strane lijeva i desna cipela gotovo jednake. Kako bi obuvanje bilo olakšano i model obuće funkcionalniji, potrebno je modelirati model s dubljim ulazom, jer kad se ugradi čvrsta ortoza u cipelu, ona se više neće moći pomicati.

20

Koža i obuća 66(2017)2:12-15

kože, krupona. Pritom je također potrebno paziti i na oštećenja na koži. Njih je najlakše otkriti istezanjem kože uzdužno i poprečno, kako bi se moglo predvidjeti ponašanje kože na kalupu. Sarice se mogu krojiti iz svih dijelova kože, ali i kod toga je potrebno paziti na moguća oštećenja i smjer istezanja kože.

MODA prOlJeće/lJetO

Podstava ili naličje kroji se od specijalnoga zrakopropusnog materijala, zajedno sa spužvom u saricama, kako bi osigurali dodatnu udobnost i zaštitu od ortoze.

5. Šivanje i navlačenje gornjišta na kalup

Kad su ručno iskrojeni svi krojni dijelovi gornjišta i istančani rubovi, slijedi podvijanje rubova, sastavljanje vanjskih dijelova lijepljeIzrada šablona gornjišta sastoji se od vanjskih i unutarnjih dijelova Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu digitalninaraj. Boje određujukaučuka boje koktela. Motivi leptira, njem,zaljepilom bazi prirodnoga ili prirodnoga lateksa, gornjišta. Pod vanjske dijelove gornjišta podrazumijevamo izradu pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine neouljepljivanje podstave i na kraju šivanje, sl. 6. Šivanjeilidijelova šablona za lice, a pod unutarnje izradu šablona za podstavu. Za čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u gornjišta izvodi se primjenom jednoiglenoga stubnoga šivaćeg kopiranje oglavka uzima se odgovarajući papir koji se presavija svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu stroja za šivanje gornjišta. Prije samog ručnog procesa navlačenja i stavlja ispod osnove modela. Papir je potrebno postaviti tako gornjišta, kalup je potrebno obložiti tankom plastičnom folijom da se na njemu može kopirati vanjska i unutarnja strana oglavka. kako se ostatci nečistoća s kalupa ne bi zalijepili na podstavu. U Sarica se kopira na hamer papir na sličan način, ali pritom nije sašiveno gornjište ugrađuje se ortoza i dodatna spužva. Kapicu potrebno presavijati papir te je potrebno dodati na sarice 4 mm Racionalna neobična putovanja trendovi suna budućnosti. se sve više je potrebno ulijepiti prednji dioKulture cipele između licameđusobi podstave, za podvijanje. Kod prikazanog modela sarica sekupovina našiva na ioglavak, nočemu isprepliću i zahvaćaju sve napuštanje šira područja našeg za života. Iz logike proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni pat- S nakon čega slijedi cvikanje ili navlačenje gornjišta na kalup. pri je potrebno izvršiti oglavka šivanje. To vremena pomoću cvikanaca, odnosno čeličnih za cvikanje cipela chwork, organski materijali autentične strukturedodaje vraćaju Materijali sami po sebi već trebaju imatičavlića neku priču, trebaju biti i znači da se prilikom crtanja išablone za oglavak 8 realnosti. do 10 kliješta, potrebno je ručno navući gornjište na kalup, sl. 7. Upust mm za našivanje. se zalijepi za temeljnu tabanicu. Gornjište se zagrijava, prilagođava kalupu i izravnavaju se nabori. Ovaj je proces iznimno zahtjevan jer je potrebno osigurati iznimnu čvrstoću i iznimnu udobnost 4. Ručno krojenje gornjišta modela. Za razliku od industrijskog načina krojenja koji se primjenjuje u proizvodnji klasične modne obuće [9], u proizvodnji ortopedske obuće uvijek se krojenje dijelova gornjišta provodi ručnim postup6. Izrada potplata kom, s obzirom na to da se za svaki par obuće izrađuju individualPričvršćeno se gornjište hrapavi i priprema za lijepljenje donjišta Budućnost tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i ne šablone. Lice se kroji od umjetnog materijala koji imai nove zrakopromodelai obuće. izradi individualne obućedetaljima katkad se pusna i paropropusna svojstva te se od ukože. Kodsanjarskoj krojenja iztemi. prirodne iznenađujući realizam susreću jednoj Boje su nježne pomaloUotuđujuće. Basics saortopedske iznenađujućim donjište ručno izrađuje od mikrogume ili kože. Donji dio upusta kože potrebno je paziti na smjer krojenja dijelova gornjišta te na hrapavi se i premazuje ljepilom na bazi neoprenskoga kaučuka pozicioniranje krojnih dijelova na pojedinim dijelovima kože, dok nakon čega se postavlja ukrasni okvir, lijepi sloj mikrogume od 4 je kod krojenja umjetnih materijala potrebno postići što bolju mm, a na kraju se pričvršćuje polugotovi PU potplat, sl. 8., koji iskoristivost materijala. Kod uklapanja krojnih dijelova gornjišta je potrebno oblikovati brušenjem, sl. 9. Do završne faze izrade na površinu kože vrlo je važno paziti na smjerove istezanja kože, cipele se transportiraju na kalupu pa je stoga najprije potrebno kako bi se osigurala funkcionalnost obuće i izbjegla mogućnost pomnjivo izvaditi kalup. Nakon toga izvodi se završna obrada deformacije dijelova gornjišta tijekom uporabe, odnosno nošenja [9]. Prednji dio cipele isteže se u širinu, a bočne sarice u dužinu. uloška tako da ga se dodatno presvlači prozračnim materijalom koji se upotrebljava za podstavu, sl. 10. Uložak se postavlja u Osim toga, potrebno je paziti i na debljinu kože koja je tanja na unutrašnjost modela obuće i time je proces izrade individualnog rubnim dijelovima, ako koža prije procesa krojenja nije prošla postupak egaliziranja. Oglavak se kroji iz najkvalitetnijeg dijela modela ortopedske obuće završen, sl. 11.

IlluSION

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

Slika 6. Šivanje dijelova gornjišta

Slika 7. Navlačenje gornjišta na kalup

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 14


Orešković Fumić, M. and Petrak, S.: FUNTIONAL DESIGN AND PRODUCTION OF CHILDREN'S...

Leather&Footwear 66(2017)2:12-15

MODA

MO Slika 9. Brušenje

Slika 10. Lijepljenje podstave na uložak

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

Slika 8. Lijepljenje polugotovog PU potplata

no isprepliću chwork, organ

7. Zaključak Ortopedska obuća kao medicinsko pomagalo prvenstveno je namijenjena osobama s prisutnim blažim ili jačim deformitetom stopala. Dizajniranje, oblikovanje i izrada ortopedske obuće zahtjevan je proces kod kojeg je potrebno zadovoljiti niz faktora koji će korisniku omogućiti olakšano kretanje, a kod djece korekciju stopala i pravilan hod. U tom smislu, funkcionalnost i udobnost modela ortopedskih cipela jedan je od najvažnijih kriterija koje takva vrsta obuće treba zadovoljiti. Današnja ortopedska obuća uvelike se razlikuje od nekadašnje ortopedske obuće zbog dostupnosti različitih materijala i napredne tehnologije koja potiče i omogućuje funkcionalno dizajniranje i oblikovanje obuće. Proizvodnja ortopedske obuće zahtjevan je proces koji obuhvaća niz poslova koji jedan za drugim trebaju lančano biti dobro odrađeni što podrazumijeva predanost u radu od uzimanja mjera do završne obrade, isporuke klijentu i praćenje daljnje funkcionalnosti prilikom nošenja i uporabe. Za dobro obavljanje ovakvog posla potrebna je stručnost, iskustvo, kreativnost, ali i kontinuirano usavršavanje učenjem novih tehnika izrade kao što je prikazano na primjeru modela obuće u radu.

Literatura [1] URL: http://www.grupomoron.com/productos/tejidos/onmicro/ caracteristicas.php, Pristupljeno: 5. 5. 2017. [2] Krišković, T., Kutnjak-Mravlinčić, S.: Dizajn kolekcije i izrada modela cipela za tinejdžere, KOŽA&OBUĆA, 4-6/2016.

Slika 11. Izrađen model ortopedske obuće

extrA

iznenađujući

[3] Tudor, A., Šestan, B.: Dječja ortopedija, 2012., ISBN: 978-953176-576-3 [4] Šestan, B.: Dječje stopalo, URL: https://www.scribd.com/document/326541263/DJECJE-STOPALO-Nastavni-Tekst, Pristupljeno: 5. 5. 2017. [5] Kranjčec, M.: Pes equinovarus congenitus–PEV, URL: https://fizioterra.com/2013/07/12/pes-equinovarus-congenitus-pev/, Pristupljeno: 12. 3. 2017. [6] Staheli, L. Ponseti, I. et. al.: Clubfoot: Ponseti Management, Global HELP, 2009., ISBN-13 #978-1-60189-002-3 [7] Lehneis, H. R: Plastic Ankle-Foot Orthoses: Indications and Functions, URL: http://www.oandplibrary.org/cpo/ pdf/1980_02_003.pdf, Pristupljeno: 5. 3. 2017. [8] Petrak, S.; Orešković, M.: Prilagodba dizajna i funkcionalno oblikovanje ortopedske obuće, Zbornik radova 8. znanstveno- Inspiracija za stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo 2015. / narančastu. P Bischof, S.; Penava, Ž. (ur.). Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2015., 160-163, ISSN 1847-2877 [9] Hursa, A., Dragčević Z.: Tehnološki proces iskrojavanja dijelova gornjišta obuće iz prirodne kože, KOŽA&OBUĆA, 1-3/2017., UDK 675:685(051)

euphO

VIrtu

žarištu je igra

15

2/2017

www.hdko.hr


20

VIJESTI MODA&DIZAJN

Održana godišnja izvještajna MODA prOlJeće/lJetO skupština HDKO-a

G

odišnja izvještajna skupština IlluSION Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira,

HDKO-avoća održana je 21. ožujka 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neopored tropskog i cvijeća, ukrašavaju 2017. u prostorijama HGK-a, čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u Draškovićeva 45,izgledu, s uobičajenim svom prirodnom nego su dnevdigitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu nim redom. Podnesena su izvješća o radu Društva od prethodne Skupštine, o završnom računu za 2016. te izvješća Racionalna predkupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobsjednika Nadzornog odbora, glavnih no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni pat-

reAl StOrIeS

chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

urednika časopisa Koža&obuća, predsjednika Odbora za kadrove HDKO-a, predsjednika Odbora za marketing i urednice internetskog portala. Predložen je i plan rada te plan prihoda i Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i rashoda. iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Nakon rasprave sva su izvješća i prijedlozi usvojeni.

extrAOrDINAry

Pripremila Jelena Balent

MEĐUNARODNI SAJMOVI U DRUGOM POLUGODIŠTU 2017. DATUM GRAD VRSTA SAJMA euphOrIA U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija.

Inspiracija su dobro raspoloženje uličnog KABO festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na 19.-21.08. za ovu temu kolektivno BRNO − Češka − Sajam obuće i galanterije narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni22.-25.08.

MOSKVA − Rusija

EURO SHOES − Međunarodni sajam mode

27.-29.08.

DÜSSELDORF − Njemačka

Gallery SHOES (umjesto GDS)

05.-06.09.

ZAGREB − Hrvatska

HDKO − sajam obuće

17.-20.09.

MILANO − Italija

MIPEL − Međunarodni sajam kože

17.-20.09.

MILANO − Italija

MICAM − Međunarodni sajam obuće

19.-21.09. PARIZ − Francuska Međunarodni sajam kože i krzna VIrtuOSO Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U 04.-07.10. ISTANBUL − Turska AYMOD − Međunarodni sajam obuće

žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i 05.-06.10.

MILANO − Italija

LINEAPELLE − Međunarodni sajam kože

17.-20.10.

IZMIR − Turska

Međunarodni sajam kože i obuće

Izvor: AUMA.de, HDKO.hr www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 16


SHOE.COM GMBH & CO. KG MEMBER OF WORTMANN-GROUP FERENC VASADI PHONE: + 36 (0)30 94 69 123 FERENC.VASADI@SOLIVER-SHOES.COM WWW.SOLIVER-SHOES.COM


REPORTAŽA MODA&DIZAJN

MODA prOlJeće/lJetO

20

Skenderi, Balent, Kosanović, Pihler i Dumović

IlluSION

Održano ugovaranje kolekcija u hotelu Antunović u Zagrebu reAl StOrIeS Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati Pripremio neku priču,Srećko trebajuSertić biti

Hrvatsko društvo kožara i obućara organiziralo je, sada već tradicionalni, sajam obuće na kojem se ugovaraju kolekcije za sezonu jesen/zima 2017./2018. godine. Ova priredba održava se već 10 godina na istom mjestu i terminski u isto vrijeme a to je: drugi tjedan u ožujku (utorkom i srijedom) i drugi tjedan u rujnu (također utorkom i srijedom) i to za sezonu proljeće/ljeto iduće godine. Priredba je i ovaj put održana bez prisustva široke publike, jer je namjenjena tržištu Hrvatske uglavnom za Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i maloprodaju. Na ugovaranju su sudjelovali proizvođači i predstavnici iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne iizpomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim proizvođača Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije idetaljima Mađarske.

extrAOrDINAry

IZLAGAČI:

AMSTEP

euphOrIA

1.

AMSTEP, Kranj, Slovenija – obuća Marco Tozzi

2.

ARA, Karlovac, Hrvatska

3.

BENEFIT PROMET, Karlovac, Hrvatska – kožna obuća

4.

ESTERA, Tržič, Slovenija – obuća Tamaris

5.

F. H. Mat, Lukow, Poljska – kožna obuća

6.

HARO, Zagreb, Hrvatska – kožna obuća

HÖGL Schoe fashion, Taufkirchen, Austrija – obuća Högl energija. U središtu ove dobro raspoložene7. teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na 8. DEPONTE, Zagreb, Hrvatska narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni9. GIANNA, Zagreb, Hrvatska

VIrtuOSO

10.

JANA SHOES, Detmold, Njemačka – obuća Jana

11.

JOSEF SEIBEL, Hauenstein, Njemačka – kožna obuća

12.

OBUĆA, Rijeka, Hrvatska – dječja obuća

13.

PULDA, Beograd, Srbija – obuća Caprice

14.

RIEKER HRVATSKA (Brkić Tim), Zagreb, Hrvatska - obuća Rieker

16.

SPALATINA, Solin, Hrvatska – kućne papuče

17.

TOTAL SHOE , Szombathely, Mađarska - obuća s.Oliver

18.

ZFA, Zagreb, Hrvatska – obuća Salamander, Zaro

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U 15. REGULA NOVA, Zagreb, Hrvatska – obuća Olip iz Italije žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i ARA

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 18


MODA

MO BENEFIT PROMET

PULDA

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

GIANNA

HARO

extrA

iznenađujući

HÖGL

OBUĆA - Rijeka

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra JOSEF SEIBEL

19

2/2017

www.hdko.hr

DEPONTE


20

MODA&DIZAJN

MODA prOlJeće/lJetO F. H. MAT

REGULA NOVA

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti RIEKER HRVATSKA

ZFA

extrAOrDINAry

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima

TOTAL SHOES

JANA SHOES

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i SPALATINA

ESTERA

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 20


MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

21

2/2017

www.hdko.hr


NOVOSTI IZ TVRTKI

Spalatina

Kvaliteta po najboljoj cijeni S

palatina d.o.o. tvrtka je iz Solina koja je već skoro 12 godina na tržištu. Specijalizirana i temeljna djelatnost jest proizvodnja kućnih papuča i natikača te anatomske obuće. Sjedište tvrtke nalazi se u Solinu, pokraj Splita, gdje su i proizvodnja, skladište, uredi i uprava. Unutar tvrtke svaki sektor jamči kvalitetu proizvoda u smislu izbora materijala, analize kvalitete, istraživanje trenda i zahtjeva tržišta te u konačnici izradu kolekcije obuće koja će biti proizvedena. Obuća pod markom Spalatina prepoznatljiva je po izraženoj kvaliteti izrade i biranim materijalima. Kvaliteta proizvoda primarni je i jedini cilj!

Tvrtka je uspješna i stabilna niz godina i vrlo je važno što konstantno traži kvalitetu po najboljoj cijeni. Dnevno se proizvede oko 300 – 350 pari obuće. Proizvodi se svakodnevno pozorno kontroliraju i prate u svakoj fazi sve do završetka obrade i isporuke na tržište. Osim hrvatskog tržišta proizvodi se plasiraju na tržište Njemačke, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Plan je povećati izvoz i proširiti se na druga međunarodna tržišta. Asortiman se proširuje iz godine u godinu, iz sezone u sezonu na temelju zahtjeva i potražnje na tržištu. Tvrtka trenutačno posluje sa stotinjak proizvoda u koje se konstantno investira kroz najbolje sirovine

i materijale, opremu te se dodatno educira i usavršava radni kadar. Tvrtka od osnutka posluje kontinuirano i sve svoje obveze podmiruje na vrijeme. Broj zaposlenih uglavnom je isti ili je u blagom porastu. Problem u budućnosti može biti stručni kadar kojeg je u našoj županiji sve manje i s vremenom će potpuno nestati ako se ne poduzmu određene mjere poticanja upisa u strukovne škole. Od osnutka tvrtke do danas Spalatina je postala važan čimbenik na tržištu obuće koja jamči kvalitetu i udobnost. Pripremio Josip Grepo

Spalatina: Kaštelanska 29a 21 210 Solin Telefon: +385 21 218 420 GSM: +395 98 320 662 e-mail: spalatina-split@net.hr


Modernizacija poslovnih procesa tvrtke OTOS O TOS Ortopedska tehnika Osijek postoji 72 godine. Naši počeci bili su skromni, no kroz godine ulagali smo u tehnologiju i znanje, te smo sada tvrtka s 50-ak zaposlenih, razvijenom mrežom maloprodajnih jedinica, pogonima za proizvodnju individualne ortopedske obuće, proteza, ortoza, uložaka, različitih trbušnih i kilnih pojaseva, ortoza za kralježnicu i slično. 2014. godine u proizvodnju obuće uveli smo 3D skenere za uzimanje mjera. Dizajniramo, izrađujemo i prilagođavamo kalupe i modele obuće pomoću softvera, tokarimo kalupe CNC mašinom, te režemo kožu s pneumatskim rezačima. Na taj način započeo je novi val modernizacije u našoj proizvodnji i poslovanju uopće. Odlučni nastaviti u smjeru razvoja proizvodnje i poslovnih procesa, koncem 2015. godine prijavili smo Projekt pod nazivom „Inoviranje i integriranje proce-

sa u informacijskom sustavu OTOS“ na natječaj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Vrijednost Projekta iznosila je 1.019.889,00 kuna. Na naše veliko zadovoljstvo, Projekt je udovoljio traženim uvjetima, te smo ostvarili EU bespovratnu potporu u iznosu od 915.000,00 kuna odnosno 89,715 % ukupne vrijednosti Projekta.

Vlastita i EU sredstva će sukladno proračunu Projekta tijekom 12 mjeseci provedbe (16.01.2017.-16.01.2018.) biti uložena u

nabavu suvremene i dinamične mrežne i računalne opreme, prilagođene programe za protetiku i ortotiku, mobilne skenere, edukaciju i usavršavanje radnika, a sve kao preduvjet za bolje upravljanje poslovnim procesima te bolju komunikaciju sa ciljanim skupinama.

MODA

MO

Na ovaj način ponovno naglašavamo ono što smatramo izuzetno važnim, sinergiju čovjeka, tradicije, znanja, vještina i suvre- pored tropsko mene tehnologije koja nam omogućava čekivane boje da pomičemo granice svoga poslovanja i svom prirodno naše proizvode što bolje prilagodimo potrebama naših korisnika, ma gdje oni bili.

IlluSI

reAl S

no isprepliću chwork, organ Izrada tiskanog materijala sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj tiskanog materijala isključiva je odgovornost tvrtke OTOS d.o.o.

Pripremila Snježana Biloš

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

23

2/2017

www.hdko.hr


KONFERENCIJE MODA&DIZAJN

20

U Čakovcu održan 4. Međunarodni skup kožara i obućara

Pripremio Ante Gavranović

Nužna primjena novog MODA prOlJeće/lJetO modela poslovanja IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

extrAOrDINAry

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i sebice istaknuo d.o.o., Jelen d.o.o., Paul Green injenicarealizam je da je susreću više od 75 ukupne industrije iznenađujući se uposto jednoj sanjarskoj temi. kože Boje su nježne i pomaloHaix otuđujuće. BasicsProfessional sa iznenađujućim detaljima d.o.o. i Meiso d.o.o.“, rekao je Posavec. u Hrvatskoj koncentrirano u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. To daje pečat ukupnoj industriji ovih područja Predsjednik Udruženja kožarsko-prerađivačke industrije HGK i važan je element u razvojnoj politici, osobito kad je riječ o Mario Lešina istaknuo je da je industrija kože i kožnih proizvoda zapošljavanju ženske radne snage. To se ponovno potvrdilo i na suočena s činjenicom da mora zadržati konkurentnost unatoč četvrtom Međunarodnom skupu kožara i obućara, u organizaciji stalnom rastu troškova, što implicira nužnost primjene novog Udruženja kožarsko-prerađivačke industrije HGK, koji je održan modela poslovanja. Otežavajući elementi na putu konkurentnosti 31. svibnja u Hotelu Park u Čakovcu, gdje se razgovaralo o budućsu povećavanje troškova proizvodnje, restriktivna tečajna polinosti kožarsko-prerađivačke industrije i modelima njena razvoja. tika, neodmjereno parafiskalno opterećenje i neusklađenost u

Č

Predsjednik ŽK Čakovec Mladen Križaić istaknuo je da industrija rastu plaća stopom većom od stope produktivnosti. Izlaze vidi kože i kožnih proizvoda u posljednjih nekoliko godina bilježi konu izgradnji vlastitog Brenda što bi omogućilo zadržavanje cijetinuiran rast, a očekuje da će se pozitivni trendovi nastaviti. Nale novostvorene vrijednosti odnosno osmišljeni outsourcing uz glasio je i velike mogućnosti zapošljavanja. Naime, broj zaposlenih pretpostavku preuzimanja poslova s većom dodanom vrijednoU središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. u 2015. godini bio je veći od 10.000. Činjenica je, međutim, da sti. Naglasak je u svakom slučaju na inovativnosti procesa, a ne Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na su plaće plaće u ovom sektoru među najnižima u RH. Vjeruje da proizvoda, Inovativnost proizvoda generira integracija potrošača narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajnisu inovacije, istraživanje i stručno obrazovan kadar ključ uspjeha u cijeli proizvodni proces. svake industrije, pa i industrije kože. Pozdravivši učenike Škole za „S obzirom na to da je industrija izuzetno izvozno ovisna, rješenje modu i dizajn iz Zagreba, Srednje strukovne škole iz Varaždina, vidim u njemačkomu modelu Industrije 4.0 koji je prepoznat kao Gospodarske škole iz Čakovca te studente Tekstilno-tehnološkog potencijalno optimalan jer naglasak stavlja na inovativnost procesa fakulteta koji su izložili svoje radove, rekao je da su ovi mladi ljudi s ciljem boljeg korištenja resursa putem sustava koji će autonomno dokaz da još ima kreativnih, inovativnih i uspješnih, koji budućnost razmjenjivati podatke, pokretati aktivnosti i međusobno se konvide u kožarskom djelokrugu. trolirati, odnosno kibernetičko-fizičkim sustavima (CPS). Temelj Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U Župan Međimurske županije Matija Posavec također je istaknuo modela Industrija 4.0 jest internet i mogućnosti koje on nudi u žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i problem niskog prosjeka plaća u kožarskoj industriji. „Vjerujem horizontalnom povezivanju posredstvom vrijednosnih lanaca, da će se upravo na ovakvim skupovima ponuditi rješenja kako bi digitalizacije cijelog procesa i vertikalne integracije te umrežavaiduće godine pokazatelji bili još bolji. Pozivam sve na suradnju s nja proizvodnog procesa. Riječ je o novomu modelu iniciranom tvrtkama kožarske industrije Međimurske županije, a tu bih po2013. godine na akademskoj razini, koji kao preduvjete postavlja

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 24


pametne tvornice i pametne procese koji putem algoritama stalno daju upute za poboljšanja. Model je u protekle četiri godine primijenjen u autoindustriji i strojogradnji, a naš izazov jest primjena potpuno novog modela u tradicionalnu industriju“, objasnio je Lešina. Zapitao se, međutim, koliko su naša poduzeća spremna za implementaciju Industrije 4.0. Poslovna tajnica Udruženja kožarsko-prerađivačke industrije HGK Branka Prišlić govorila je o stanju u obućarskoj industriji u svijetu te o stanju u RH. „U 2015. godini u odnosu na 2010., Azija izvozi dva posto manje, dok je europski izvoz porastao za tri posto. Na temelju ankete provedene u ožujku 2017. zaključujemo da je u ovoj industrijskoj grani najveći postotak (69%) zaposlenika s trogodišnjom i četverogodišnjom stručnom spremom, oko 25% su zaposlenici nezavršene i završene osnovne škole, dok je najmanji postotak više i visokoobrazovane radne snage. Gledajući broj zaposlenih, u anketi je sudjelovalo 80% struke“, kazala je Prišlić. Na skupu je bilo riječi i o znanjima koja se baziraju na istraživanju i razvoju, na temelju platforme za industriju kože i obuće. Tako je Irena Topić predstavila projekt K4 Footwear – aktualni projekt koji kao rezultat stvara e-platformu obrazovanja temeljenoga na projektnom učenju i istraživanjima važnima za razvoj obućarske struke. Ciljeve projekta možemo sažeti u nekoliko elemenata: aktivna suradnja između sveučilišta, poslovne zajednice i istraživačkih centara za procjenu potreba vještina za inovacije i tehnološki transfer; projektiranjei, ispitivanje i implementiranje zajedničkih nastavnih planova i programa virtualne prakse i pripadajuće e-learning sadržaje, s kreativnim razmišljanjem i pristupom rješavanju problema; razrada Platforme znanja koja olakšava prijenos inovacija u proizvodnji obuće simulirajući razvojne faze istraživačkih projekata. “U današnje vrijeme izazovi europskog obućarskog sektora EU zahtijevaju visoko kvalificirane inženjere, programere proizvoda i procesa, visoke i srednje menadžere. Oni bi trebali imati pravu mješavinu vještina, kako profesionalnih tako i transverzalnih, kako bi pokazali svoju kompetenciju za primijenjeno istraživanje, razvoj i tehnološki prijenos. Upućivanje trokuta znanja na posao povezivanjem visokog obrazovanja, istraživanja i poslovanja za postizanje izvrsnosti jedan je od ciljeva EU i nacionalnih političkih prioriteta u svih 28 zemalja EU“ – istakla je Irena Topić.

MODA

MO

IlluSI

dustriji) i modul mjerenja učinka u proizvodnji obuće. Pokazao je pored tropsko kako se radi lansiranje proizvodnje na radna mjesta, kako se prate učinci za sve radnike ili skupine radnika te kako se radi automatski čekivane boje prijenos učinka za radnike u plaće, da bi se radnicima u pogonu, svom prirodno na temelju njihova učinka, mogla isplatiti plaća.

Poslovni tajnik Udruženja za IT HGK Emil Perić predstavio je digitalizaciju poslovanja kao dio Industrije 4.0. Naglasak je stavljen na promjene poslovnih modela koje će digitalizacija donijeti i izazove koje će tradicionalna industrija morati nadvladati. „Bit- no isprepliću no je naglasiti da su realnosti široke primjene visokotehnoloških chwork, organ rješenja Industrije 4.0 još neko vrijeme izvan dosega industrije u Hrvatskoj, ali i da one tvrtke koje budu išle u tom smjeru mogu ostvariti konkurentsku prednost“, rekao je Perić.

reAl S

Radovan Pazurević, predsjednik Asocijacije tekstila, odjeće, kože i obuće u BiH, istaknuo je da je u BiH 26% nekvalificiranih radnika, što uz nedostatak radne snage koči daljnji razvoj industrije. Perspektivu vidi u razvoju vlastitih domaćih proizvoda, uz proizvodnju repromaterijala u zemlji, a i u reformama ključnima za razvoj djelokruga, ponajprije u dualnom obrazovanju koje će tržištu dati djelatnika sa znanjima i praktičnim iskustvima, i u interakciji i u iznenađujući integraciji znanosti i gospodarstva.

extrA

Aleksandra Mihajlović Bjelić, tajnica Udruženja tekstila, kože i obuće Republike Srpske, predstavila je podatke za Republiku Srpsku. U obućarskoj industriji zapošljavaju više od 7000 djelatnika, od toga 36% kvalificirane i 17% nekvalificirane radne snage, s prosječnom plaćom od 400 srpskih dinara. Kožarska industrija bilježi pozitivne trendove, što je rezultat stranih investicija, ali i investicija srpskih tvrtki u tehnologiju. Pohva- Inspiracija za lila je mjere potpore Vlade narančastu. P Republike Srpske, pomoću kojih su uspjeli zadržati broj radnika, a potpora se pokazala opravdanom s obzirom na to da su pojedine tvrtke povećale broj radnika i počele razvijati i vlastite proizvode. Problem nedostatka žarištu je igra stručnoga kadra prisutan je 4.494 (43,16%) i u Republici Srpskoj, ali i 5.917 (56,84%) ovisnost o uvozu repromaterijala iz drugih zemalja.

Ivan Vuljak iz Infodesigna predstavio je INPOS – personalizirani ERP informacijski sustav za upravljanje poslovnim procesima i upravljanje resursima u tekstilnoj, prehrambenoj i obućarskoj in-

euphO

U 2015. zaposleni u C15 C151-Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba; sedlarskih i remenarskih proizvoda C152- Proizvodnja obuće

25

2/2017

www.hdko.hr

VIrtu


SAJMOVI MODA&DIZAJN Piše Darinka Kosanović

Milano

Povećanje broja posjetitelja MODA prOlJeće/lJetO

20

83. izdanje sajma theMicam završeno je s povećanjem posjećenosti za 5% u odnosu prema sajmu iz veljače 2016. godine. Ukupno je zabilježeno 44 610 posjetitelja, od čega njih 26 505 iz inozemstva (povećanje od čak 8%) i 18 105 iz Italije (povećanje od samo 1,2%). Ukupno je bilo 1 405 izlagača od čega je veći dio, odnosno njih 795 dolazilo iz zemlje domaćina, a 610 iz ostalih zemalja. Te tvrtke ostvaruju ukupan promet od čak 14 bilijuna eura. Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, Povećanje broja posjetitelja iz Južne Koreje bilo je najvažnije pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo(više od 53%), a zapažen je i veći broj posjetitelja iz Rusije (više čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u od 18%) i Ukrajine (20%) te Njemačke svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu (10%). Bitno je smanjen broj posjetitelja iz Francuske (manje od 7%).

IlluSION

Senzacionalna novost na ovom izdanju sajma theMicam bila je nazočnost Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobpoznatih svjetskih marki Fendi, Ferrano isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patgamo, Gucci, Prada i Tod’s. Prvi put u chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami poviše sebijeveć trebaju imatipotvrdio neku priču, trebaju biti Sajam theMicam nego ikad prije svoj status najvažpovijesti tog sajma odlučili su svojom nijega globalnog događanja na tržištu obućom. Uz novi, privlačniji prisutnošću poduprijeti talijanske i funkcionalniji izložbeni dizajn nastavljena je već duboko ukoproizvođače, ali i mlade modrijenjena sinergija sa svim modne dizajnere i to na novom nim igračima. To će biti ključni atraktivnom izložbenom korak za novo sajamsko doba. prostoru.

reAl StOrIeS

TheMicam će nastaviti svoj put i na sljedećem jesenskom 84. izdanju međunarodnog Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i sajma s temomse „Zavođenje” iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo u razdoblju od otuđujuće. 17. do 20. Basics sa iznenađujućim detaljima

extrAOrDINAry

rujna 2017. godine također na lokaciji Fiera Milano (Rho).

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 26


INTERVJU

MODA

MO

LINEAPELLE Milano

Novosti iz budućnosti O

d 21. do 23. veljače sajam Lineapelle otvorio je vrata svojem 92. izdanju i dalje pokazujući jačanje svojeg položaja kao velikoga i važnoga globalnoga sajamskog igrača kožarskog sektora. Predstavljeni su trendovi za proljeće/ljeto 2018. Cilj je sajma pratiti tržišne promjene i nastaviti putem kreativnog, produktivnog i komercijalnog razvoja. Lineapelle je referentna točka za modnu industriju u smislu prezentacije tvrtki, stila, trgovine u kožarskom sektoru te sektoru pribora, komponenti i usluga u štavljenju kože. Broj izlagača povećao se 4% u odnosu prema sajamskoj priredbi iz rujna 2016., na gotovo 1200. Bile su prisutne tvrtke iz 44 zemlje. Izložbena površina također je povećana i prostirala se na 45 500 m2.

Budućnost donosi svjetlost Za ljetnu sezonu 2018. godine predloženi su kreativni naglasci koji su sugerirani sloganom „Novosti iz budućnosti”. Istaknuta je potreba da se raskine sa stilskim oklijevanjem u novim sezonama i otvori vrata svježim i svjetlećim nijansama. Kako bi se to postiglo, mašti je trebalo dati veći prostor i prave uvjete gdje su onda dizajneri pronašli svoje inspiracije. Novi stil za sezonu proljeće/ljeto 2018. godine obojen je novitetima i izražava ohrabrujuću svježinu.

27

2/2017

www.hdko.hr

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

Budućnost je za dijeljenje Sajam Lineapelle ušao je u društveno i digitalno doba kao nikada dosad. Događaji sa sajma dijelili su se uživo na računalima i mobilnim mrežama preko Facebooka, Twittera i Instagrama. Dijeljenje fotografija, mišljenja i najvažnijih trenutaka preko tih društvenih mreža odvijali su se prije, tijekom i nakon održavanja sajma.

extrA

iznenađujući

Trendovi Tekuća godina počela je neočekivanim trendom rasta cijena glavnih sirovina za kožarsku industriju. Nakon sajma vjerojatno će se procjenjivati jesu li razlozi za taj trend objektivni ili spekulativni. Sigurno je da prvi mjeseci 2017. nisu zabilježili relevantne i ujednačene promjene dinamike potražnje i proizvodnje. Kod većine proizvođača kože prevladava nesigurnost, barem što se tiče prve polovice godine. Postoji veće povjerenje u uvjerljiviji oporavak u drugoj polovici godine. Scenarij koji će utjecati na potražnju i dalje je vrlo neizvjestan i definitivno ne obećava. Ipak, sektor obuće očekuje stabilnost jer se kod kožarskih proizvoda vide neki pozitivni znakovi uglavnom zahvaljujući buđenju nekih važnih tržišta. Svjetliju budućnost imaju luksuzni segmenti, a potvrđena je i pozitivna dinamika u automobilskoj industriji. (D.K.)

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra


20

REPORTAŽA MODA&DIZAJN

Uspješno MODA prOlJeće/lJetO završeno državno natjecanje Dani odjeće, obuće i kožne ” IlluSION galanterije 2017.“

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl StOrIeS O

brtnička škola u Požegi od 6. – 8. travnja bila je domaćin jubilarnog Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusob20. natjecanja Dani odjeće i 10. no isprepliću i zahvaćaju područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patnatjecanja Kožni galanterist.sve Našira natjecanju organski materijali i autentične suchwork, sudjelovali učenici iz 14 škola koje obra-strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti zuju učenike u sektoru tekstila i kože. Učenici su se natjecali u 6 disciplina: krojač, modna kolekcija krojača, modni tehničar, dizajn odjeće, kolekcija modnog dizajna te dizajn obuće i kožne galanterije. Tema natjecanja bila je „Rubina”, neiscrpno vrelo inspiracije za mlade i kreativne natjecatelje. Bogatstvo i raznolikost unikatnih radova galanterista i obućara predstavljeno je Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i na smotri radova, a modne kolekcije kro- sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima iznenađujući realizam susreću se u jednoj jača, modnih tehničara i dizajnera odjeće prikazane su na završnoj modnoj reviji u koncertnoj dvorani Glazbene škole pred 300-tinjak posjetitelja. Najbolji učenici u svim disciplinama osvojili su medalje i priznanja koje im je uručio ravnatelj Agencije

extrAOrDINAry

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

Vanja Šobić i Vjekoslav Ferdebar

Pogled na dvoranu s izloženim uradcima natjecatelja obuće i galanterije

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 28


INTERVJU

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno Anja Hergotić i Anja Goričanec

reAl S

za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih gospodin Mile Živčić te nagrade koje su osigurali sponzori. Radove galanterista i obućara ocjenjivalo je stručno povjerenstvo po posebnim kriterijima i posebno su bili izloženi na smotri. Uspješnost i kreativnost učenika isticali su se na svakom koraku. Vjerujemo da je najteži posao bio na povjerenstvu, jer su nijanse u razlikovanju uspješnosti odlučivale u poretku natjecatelja. Uspješnost učenika svakako je rezultat zalaganja njihovih nastavnika i mentora. Budući da pratimo natjecanja proteklih deset godina, sa zadovoljstvom možemo istaknuti da je napredak u kvaliteti obrazovanja i zalaganju struke na svim razinama zaista vidljiv kroz izrađene uzorke obuće i galanterije od kože. Nadarenost i maštovitost bitne su osobine učenika, ali bez odgovarajućeg obrazovnog programa i doprinosa stručnoga nastavnoga kadra ovi se rezultati ne bi mogli postizati.

razovanje i obrazovanje odraslih te Obrtničke škole u Požegi bile su zaista izvanredne. Veseli nas što struka napreduje, no još uvijek nema dovoljno zainteresiranih polaznika za usmjerenje obućara,modelara i galanterista, a na tržištu rada vrlo su traženi. Uvjeti koje poduzetnici-proizvođači nude nisu dovoljno valorizirani. Na tom polju moramo pokušati pronaći rješenje, primjerice, tako da se povećaju primanja zaposlenika u proizvodnji obuće i galanterije.

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Prvo mjesto za dizajn obuće osvojila je:

Inspiracija za narančastu. P

ANJA HERGOTIĆ, GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC. Drugo mjesto: ANJA GORIČANEC, GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC. Treće mjesto za dizajn galanterije: VIKTORIJA KEČKEŠ, SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN. Prezentacija radova dizajnera tekstila i odjeće prikazana na reviji bila je na vrlo visokoj razini. Organizacija i aktivnosti organizatora Agencije za strukovno ob-

29

2/2017

www.hdko.hr

VIrtu

žarištu je igra

Pustahija Musulin, Čališ, Akalović, Živčić, Balent i Šnajder


20

ANALIZE MODA&DIZAJN

Rezultati poslovanja poduzetnika MODA prOlJeće/lJetO u djelatnosti proizvodnje obuće – presjek 2005. – 2010. – 2015. godina

K

IlluSION

Osnovni financijski rezultati poslovanja u djelatnosti roz promatrano razdoblje brojegzotike poSvijet tropa, iTablica fantazije1.stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju poduzetnika boje koktela. Motivi leptira, obuće ‒ presjek 2005. 2010. ‒ 2015. godina djelatnosti proizvodnje poredduzetnika tropskog uvoća i cvijeća, ukrašavaju 3Dproizvodnje uzorke sezone. Za iznenađenja su se ‒pobrinule predimenzionirane veličine ili neoobuće bioInteligencija je najveći 2015. godine, čekivane boje. i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije Pritom kuna, flora iprosječne fauna nisu ostavljene u (iznosiboja. u tisućama plaće u kunama) kada to bila pretežita djelatnost 74podusvomjeprirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu Djelatnost NKD 15.20 ‒ Proizvodnja obuće zetnika, 2010. godine je taj broj bio manji, (tekuće razdoblje iz godišnjeg njih 69, a u 2005. godini u toj je djelatnosti Opis financijskog izvještaja) bilo 73 poduzetnika. Analiza poduzetnika u 2015. godini u djelatnosti proizvodnje 2005. 2010. 2015. Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobobućeprema sjedištu poslovanja, pokazala no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje Moderni 74 patBrojživota. poduzetnika 73 starih vrijednosti. 69 je najveću koncentraciju poduzetnika na chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju Broj dobitaša 50 47 47biti području Varaždinske županije (23), a slijeBroj gubitaša 23 22 27 de Grad Zagreb (10) i Splitsko-dalmatinska županija (8). Najmanje poduzetnika u toj Broj zaposlenih 5.444 5.094 5.273 djelatnosti, po jedan poduzetnik, sjedište Ukupni prihodi 645.453 718.909 826.483 ima u Primorsko-goranskoj, BjelovarskoUkupni rashodi 665.056 737.478 833.681 bilogorskoj i Krapinsko-zagorskojžupaniji. Dobit prije oporezivanja 10.765 25.213 31.246 Varaždinska županija vodeća je po ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika Gubitak prije oporezivanja 30.368 43.782 38.444 u djelatnosti proizvodnje obuće u 2015. Porez na dobit 1.911 4.312 3.366 Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i godini (329 milijuna kuna). Dobit razdoblja 8.854 20.902 28.061 iznenađujući realizam susrećukod se upodujednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Usporedba broja zaposlenih

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

zetnika u djelatnosti proizvodnje obuće kroz razdoblje od 2005. do 2015. godine, pokazala je da je u odnosu na 2005. godinu broj zaposlenih u 2015. godini manji za 171 (3,1%).1

Gubitak razdoblja

Konsolidirani fin. rez. – dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja

30.368

43.782

38.624

-22

-22.880

-10.564

Izvoz

291.500

415.490

528.745

Uvoz

133.660

135.808

140.422

Prosječni prihodi po poduzetniku u 2005. Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz) 158 279.681 388.323 godini iznosilisu 8,8 milijuna kuna, u 2010. Investicije u novu dugotrajnu imovinu 44.022 42.264 69.666 godini 10,4 milijuna kuna, a u 2015. godini Prosječne mjesečne neto plaće po 2.200 2.721 3.419 11,2 milijuna kuna. Najveći ukupan prihod zaposlenom u djelatnosti proizvodnje obuće ostvaren Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2005., 2010. i 2015. godinu je 2015. godine u iznosu od 826, 5 milijuna U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. kuna, što je 28% više u odnosu na 2005. Inspiracija ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na godinu. Udiozaprihoda od izvoza u ukupno narančastu.prihodima Pršteće boje kombiniraju ostvarenim je useovoj industriji s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniveliki, i kretao se od 45% (2005. godine), preko 58% (2010. godine), do 64% u 2015. godini. Iz navedenih se podataka može zaključiti da je riječ o izrazito izvoznoj grani industrije s tim da je riječ pretežito o poslovima dorade. Ova je industrija, kao

euphOrIA

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2005., 2010. i 2015. godinu

U dokumentu u Excel-u dan je pregled top 20 poduzetnika po broju zaposlenih, 2005., 2010. i 2015. godine.

1

Grafikon 1. Broj zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće – presjek, 2005., 2010. i 2015. g.

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 30


i tekstilna, u promatranom razdoblju bila izložena snažnoj konkurenciji zemalja sa Dalekog istoka, koje svoje proizvode na hrvatsko tržište plasiraju po niskim cijenama. Poduzetnici čija je pretežita djelatnost proizvodnja obuće ostvarili su najveću dobit razdoblja 2015. godine u iznosu od 28,1 milijun kuna, što je za 34,3% više nego 2010. godine i 216,9% više nego 2005. godine. Gubitak razdoblja bio je najveći 2010. godine i iznosio je 43,8 milijuna kuna (13,4% više u odnosu na 2015. godinu). Najveći gubitaš u 2015. godini bilo je društvo BOROVO d.d. sa 19,4 milijuna kuna.Poduzetnici u djelatnosti proizvodnje obuće negativno su poslovali kroz sva tri promatrana razdoblja, s tim da su najveći neto gubitak ostvarili u 2010. godini, u iznosu od 22,9 milijuna kuna. Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2005. godini su iznosile 44 milijuna kuna, a u 2015. godini iznosile su 69,7 milijuna kuna. Najveći investitor u 2005. godini bilo je društvo ŠIMECKI d.o.o. u stečaju2 sa 31,3 milijuna kuna investicija u novu dugotrajnu imovinu, dok je 2015. godine vodeće društvo bilo HAIX OBUĆA d.o.o. sa 57,8 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće u 2015. godini, iznosila je 3.419 kuna i bila je za 1.219 kuna ili 55,4% veća u odnosu na plaću obračunatu u 2005. godini (2.200 kuna), za 31,8% manja u odnosu na prosječnu plaću područja djelatnosti C – Prerađivačka industrija (5.016 kuna) te za 31,9% manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću poduzetnika RH (5.019 kuna).

Iz uvida u rang liste poduzetnika ( 2005.2010.-2015. godina) prema ukupnom prihodu (tablice 2., 3. i 4.), vidno je da je prvih 10 poduzetnika u 2015. godini ostvario najvećiukupan prihod (558 milijuna kuna), a te je iste godine ostvaren i najveći ukupni prihod na razini svih poduzetnika u proizvodnji obuće (826,5 milijuna kuna). Usporedba tri rang liste poduzetnika prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2005., 2010. i 2015. godini, pokazala je da

MODA

MO

(iznosi u tisućama kuna)

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2005., 2010. i2015. godinu

reAl S

no isprepliću Grafikon 2. Usporedba ukupnih prihoda tri odabrana društva u 2005., 2010. i chwork, organ 2015. godini

Tablica 2. Top 10 poduzetnika prema ukupnom prihodu u 2005. g. u djelatnosti proizvodnje obuće (NKD-u 2002.) (iznosi u tisućama kuna) Rang prihod 2005.

OIB

Naziv poduzetnika

Mjesto

Ukupan prihod

1.

53925646045

IVANČICA d.d.3

Ivanec

70.733

700

557

2.

74270725400

JELEN d.d.4

Čakovec

61.897

605

-7.077

3.

11655376650

SLOGA d.d.

Koprivnica

55.473

552

-11.795

4.

51100142652

INKOP OBUĆA d.o.o.

Poznanovec

51.257

338

17

5.

42198758977

VIKO d.o.o.

Varaždin

41.794

49

112

6.

19982164998

MEISO d.d. Goričan

Goričan

32.620

587

116

7.

11711059133

SIGA d.o.o.

Varaždin

30.502

38

1.639

8.

96183934898

BOROVO-KOŽNA OBUĆA d.o.o.

Vukovar

27.088

208

305

9.

63144748295

Bambi Blanka i Tomislav Skoko5

Varaždin

25.071

113

400

10.

41627753195

PROVEL d.o.o.6

Varaždin

Broj zaposlenih

Dobit ili gubitak razdoblja

19.108

104

-1.342

Ukupno top 10 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće

415.543

3.294

-17.068

Ukupno svi poduzetnici u djelatnosti proizvodnje obuće

645.453

5.444

-22

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2015. godinu

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

Trgovački sud u Zagrebu 11. ožujka 2014. objavio je upis u Sudski registar: sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka. Izvor: Sudski registar, www.sudreg.pravosudje.hr, preuzeto 10. travnja 2017. godine.

2

Društvo je 18. lipnja 2010. promijenilo naziv u IVANČICA dioničko društvo, proizvodnja obuće i trgovina. Izvor: Sudski registar, www.sudreg. pravosudje.hr, preuzeto 10. travnja 2017. godine.

3

VIrtu

Trgovački sud u Varaždinu 12. listopada 2012. objavio jeupis odluke suda o otvaranju stečajnog postupka; 15. ožujka 2017. zabilježba rješenja o zaključenju stečajnog postupka; 4. travnja 2017. subjekt je brisan. Izvor: Sudski registar, www.sudreg.pravosudje.hr, preuzeto 10. travnja 2017. žarištu je igra godine.

4

Obrt je odjavljen 31. prosinca 2005. (izvor: http://or.minpo.hr); preuzeto dana 7. travnja 2017. godine.

5

Trgovački sud u Varaždinu 6. srpnja 2012. objavio je upis odluke suda o otvaranju stečajnog postupka; 30. rujna 2014. zabilježba rješenja o zaključenju stečajnog postupka; 6. studenoga 2014. subjekt je brisan. Izvor: Sudski registar, www.sudreg.pravosudje.hr, preuzeto 10. travnja 2017. godine.

6

31

2/2017

www.hdko.hr


su triista društva na svim trima listama. To su društva IVANČICA d.d.,INKOP OBUĆA d.o.o.i MEISO d.d.

MODA&DIZAJN

U proizvodnji obuće 2005. godine najveći prihod (70,7 milijuna kuna) ostvarilo je društvo IVANČICA d.d. iz Ivaneca, sa 700 zaposlenih. Najveću dobit 2005. godine (1,6 milijuna kuna) ostvarilo je društvo SIGA d.o.o. iz Varaždina, dok je najveći gubitak 2005. godine, u iznosu od 11,8 milijuna kuna, ostvarilo društvo SLOGA tvornica obuće d.d. u stečaju, nad kojim je stečajni postupak otvoren 3. kolovoza

20

2009. godine, a zaključen3. studenoga 2011. godine, nakon čega je Trgovački sud u Varaždinu društvo brisao 25. studenoga 2011. godine.

tivnom poslovnom rezultatupoduzetnika u razredu djelatnosti proizvodnje obuće u 2010. godini u iznosu od 22,9 milijuna kuna.

Najveću dobit razdoblja u 2010. godini ostvarilo je društvo IVANČICA d.d. u iznosu od 4,2 milijuna kuna, dok je na rang listi top 10 poduzetnika prema ukupnom prihodu vodeće društvo HAIX OBUĆA d.o.o. sa 102,4 milijuna kuna. Najveći gubitak iskazalo je društvoSLOGA tvornica obuće d.d. u stečaju, u iznosu od 15,7 milijuna kuna, što je doprinijelo ostvarenom nega-

Društvo HAIX OBUĆA d.o.o. iz Male Subotice ostvarilo je najvećeukupne prihode u promatranom razredu djelatnosti u 2015. godini, 120,4 milijuna kuna, što je 14,6% ukupnih prihoda svih 74 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće. Društvo je ostvarilo dobit razdoblja u iznosu od 10,9 milijuna kuna te zapošljavalo 685 radnika kojima je obračunata prosječna mjesečna

MODA prOlJeće/lJetO

Tablica 3. Top 10 poduzetnika prema ukupnom prihodu u 2010. godini u djelatnosti proizvodnje obuće (iznosi u tisućama kuna)

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, Rang Ukupan Broj Dobit ili gubitak pored ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neoprihodtropskog OIBvoća i cvijeća,Naziv poduzetnika Mjesto prihod zaposlenih razdoblja 2010. čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, negoHAIX su digitalno obrađene i djeluju kao Mala da suSubotica iz nekog drugog svijeta. Egzotični osnovu 1. 73612039529 OBUĆA d.o.o. 102.393 495 fotootisci čine 2.739 2.

53925646045

IVANČICA d.d.

Ivanec

89.027

654

4.230

3.

51100142652

INKOP OBUĆA d.o.o.

Poznanovec

54.072

227

-4.596

4. 54798564578 GUMITRADE Vukovar trendovi su40.491 252 se sve više -1.388 reAl StOrIeSBOROVO Racionalna kupovinad.o.o. i neobična putovanja budućnosti. Kulture međusob-

5. isprepliću96183934898 BOROVO-KOŽNA Vukovar proizlazi i osvježavanje 36.882 -1.477 patno i zahvaćaju sve šira područja našegOBUĆA života. d.o.o. Iz logike vremena starih284 vrijednosti. Moderni chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali već trebaju imati 6. 31618719581 BAMBI d.o.o. Varaždin sami po sebi 28.908 171neku priču, trebaju 2.086 biti 7.

42198758977

VIKO d.o.o.7

Varaždin

26.938

49

-2.558

8.

19982164998

MEISO d.d. Goričan

Goričan

25.276

375

-1.987

9.

11711059133

SIGA d.o.o.

Varaždin

24.892

50

131

10.

04612730856

MIDAL d.o.o.

Varaždin

23.180

307

129

Ukupno top 10poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće

452.058

2.864

-2.692

Ukupno svi poduzetnici u djelatnosti proizvodnje obuće

718.909

5.094

-22.880

extrAOrDINAry

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2015. godinu

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima Tablica 4. Top 10 poduzetnika prema ukupnom prihodu u 2015. godini u djelatnosti proizvodnje obuće (iznosi u tisućama kuna) Rang prihod 2015.

OIB

Naziv poduzetnika/obrta

Mjesto

Ukupan prihod

Broj zaposlenih

Dobit ili gubitak razdoblja

1.

73612039529

HAIX OBUĆA d.o.o.

Mala Subotica

120.364

685

10.952

2.

73002202488

BOROVO d.d.

Vukovar

108.095

726

-19.454

3.

53925646045

IVANČICA d.d.

Ivanec

93.322

684

839

4.

85044764259

FRASSON d.o.o.

Cestica

57.439

10

-2.460

5. 51100142652 INKOP OBUĆA d.o.o. Poznanovec 37.491 196 212 euphOrIA U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. 6. 15277616393 SILENS d.o.o. Koprivnica 32.680 116 122

Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na 7. 68573299326 PROIZVODNJA PG d.o.o. Prelog struktura materijala 28.226 ostvaruje novi 0 -9.129 narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva šik. Bogato dizajni19982164998

MEISO d.d. GORIČAN

Goričan

27.196

419

-4.944

9.

79820107449

Finesa Consors d.o.o. obućarska kompanija

Maruševec

26.854

232

2.537

10.

04612730856

MIDAL d.o.o.

Varaždin

8.

Ukupno top 10 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće

26.368

319

346

558.035

3.387

-20.979

Ukupno svi poduzetnici u djelatnosti proizvodnje obuće 826.483 5.273 -10.564 VIrtuOSO Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2015. godinu

žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

Trgovački sud u Varaždinu 11. veljače 2013. objavio je upis odluka suda o otvaranju stečajnog postupka. Izvor; Sudski registar, www.sudreg.pravosudje.hr, preuzeto 10. travnja 2017. godine.

7

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 32


Tablica 5. HAIX OBUĆA d.o.o. prvi je među poduzetnicima u djelatnosti proizvodnje obuće prema ostvarenom prihodu u 2015. godini–niže prikazani podaci objavljeni su na Transparentno.hr8 Djelatnost: (15.20) Proizvodnja obuće OIB

73612039529

MB

01849263

Veličina

Srednje veliki

Temeljni kapital

5.151.900 kn

Korisnik koncesije

Ne

U predstečanoj nagodbi

Ne

Izvor: Financijska agencija – Registar godišnjih financijskih izvještaja, Transparentno.hr

neto plaća u iznosu od 3.520 kuna. Više o rezultatima poslovanja poduzetnika po područjima djelatnosti i po drugim kriterijima, prezentirano je u standardnim analizama rezultata poslovanja poduzetnika RH, po županijama i po gradovima i općinama u 2015. godini. Pojedinačni

podaci o rezultatima poslovanja poduzetnika dostupni su besplatno naRGFI – javna objavai naTransparentno.hr, a agregirani i pojedinačni podaci dostupni su uz naknadu na servisu info.BIZ. Informacija o tome je li poslovni subjekt u blokadi ili ne, dostupna je korištenjem usluge FINA

InfoBlokade slanjem SMS poruke na broj 818058, te korištenjem WEB aplikacije JRR tj. uvidom u podatke o računima i statusu blokade poslovnih subjekata, koji se ažuriraju u Jedinstvenom registru računa kojega u skladu sa zakonskim propisima, od 2002. godine, vodi Financijska agencija. (Fina)

Informacije o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja društava te kolike su prosječne mjesečne neto dostupne su na Transparentno.hr, jednostavno i bez novca, korištenjem VINGD bodova.

8


VIJESTI IZ SVIJETA MODA&DIZAJN Pripremila dr. sc. Dragana Kopitar, docent

vještine potrebne za uspjeh u usko specijaliziranom području uključuje razvijanje osnovnih vještina kao jedan bitan pravac u podučavanju. Razvijanjem osnovnih vještina mlade se ljude uči kako biti profesionalan, pouzdan te kako riješiti nastale probleme. Osnovne vještine nužni su dodatak tehničkim vještinama kako bi se postigla uspješnost u složenom gospodarstvu koje zahtijeva prilagodljivost i timski rad.

5.

Analiza izvješća s rezultatima pokusnog testiranja (priprema radionica, uključivanje krajnjih korisnika, pokusno testiranje i implementacija novog modela u Portugal, Italiju i Španjolsku).

MODA prOlJeće/lJetO

1. Svijet

Očekivani rezultati novog modela poduke jesu sljedeći:

20

za profesionalnu orijentaciju, razvoj vodiča za profesionalnu orijentaciju, razvoj udžbenika za učitelje).

6.

Upravljanje kvalitetom i izvješće o procjeni utjecaja (uspostavljanje plana upravljanja kvalitetom, kontinuirano praćenje i vrednovanje novog modela poduke).

Prilagodba modela „proizvodnih šškola” i izvješće o transferu (uspo7. Smjernice za proširivanje metodolostavljanje prostora razumijevanja gije “„proizvodnih šškola”” u regijama „proizvodnih šškola”, promocija i (uspostavljanje plana diseminacije i Learn2Work – Svijet Novi prezentiranje modela „„proizvodne komunikacije zbog budućih tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi suradnja, leptira, škole”, prilagođavanje metodologije pristup prijenosa znanja surađivanje s nacionalnim vlastima pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo„proizvodne šškole” i definiranje pri- boja. Pritom kako bi prepoznali, usvojili i promočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije flora i fauna nisu ostavljene u za područje obućarske jenosa modela u zemlje partnera). virali model „proizvodnih škola”, defisvom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu tehnologije niranje ugovora o eksploataciji). 2. Potrebe industrije obuće za određenim kadrom i izvješće o trendoEuropski projekt Learn2Work, financiran Novi model poduke Learn2Work omoguvima (specifikacija potreba korisnika programom Erasmus+, provodi se zbog ćit će mladim ljudima razvijanje karijere i industrije, transnacionalna anketa osu budućnosti. Kulture se sve više međusobprivlačenja i osposobljavanja mladih ljudi Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi u inovativnoj i kreativnoj industriji obuće trendovima procjena s no potrebnim vještinama, ino- našeg sektorskim ispreplićutehničkim i zahvaćaju sve šira područja života. Iz logike vremenateproizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patte pomoći tvrtkama obuće u postizanju potrebnih profila u industriji obuće vativnom metodologijom i pristupom. chwork, organski materijali i autentičneUstrukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti punog potencijala s novom generacijom na temelju anketa i intervjua). sektoru obuće postoji velika potražnja za podučenih radnika što će pridonijeti odrkadrom koji ima posebna tehnička zna3. Obrazovni resursi i kurikul (definiranje žavanju izvrsnosti u proizvodnji obuće u nja i vještine. Osposobljavanje preko Leobrazovnih programa s primjenom na Europi. arn2Work projekta dat će mladim ljudima industriju obuće, specifikacija obrapriliku za zapošljavanje i stvaranje nove zovnog okvira na temelju modela IZVORI: karijere. Usprkos gospodarskom oporavku „proizvodnih šškola”, prilagodba mehttps://www.worldfootwear.com/news/ nakon financijske i gospodarske krize u toda i materijala, definiranje tehničkih learn2work-to-bring-new-young-talent2008. godini, u Europi su stope nezaposlei praktičnih vježbi). to-footwear-manufacturing/2330.html nosti mladih i dalje visoke. U zemljama posavjetnika i nastavnika 4. Konzultacije Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i put Grčke, Španjolske i Italije trenutačno http://learn2work.eu/en/ (alati i poduka nastavnika i savjetnika se u jednoj jeiznenađujući nezaposlenorealizam više od susreću 40% mladih, dok sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima s druge strane europska industrija obuće ima velikih problema s pronalaženjem odgovarajuće radne snage. Kao odgovor na rješavanje velikog nedostatka kadra i neusklađenosti vještina obućarskog sektora, Europska konfederacija industrije obuće (CEC) s partnerima, u Erasmus+ projektu Learn2Work razvila je inovativnu metodologiju poduke privlačniju novim „e-povezanim” generacijama. Learn2Work poduka posebno je usmjerena na tzv. „NEET osobe” (Not in Education, Employment or TraU središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. ining) koji sezasuočavaju visokim rizikom Inspiracija ovu temus kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na dugotrajne ili primanja s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajninarančastu.nezaposlenosti Pršteće boje se kombiniraju male plaće. Novi model poduke temelji se na načelu „učenje kroz rad” u skladu s uspješnim danskim modelom „Production School Model”. Podukom kroz navedeni model mladi ljudi otkrivaju i proširuju svoje vještine, čime im se omogućava uspjeh u odabranom specijaliziranom profesioAzija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U nalnom zvanju. Novi pristup podučavažarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i nja usredotočit će se na zanimanja koja će u sljedećih pet godina najviše trpjeti zbog nedostatka kvalificiranih radnika, a u skladu s danskim modelom, koji uz IZVOR: http://learn2work.eu/en/ 1.

IlluSION

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 34


2. Tržište Nova kampanja portugalskih kožnih proizvoda „Kvaliteta i stil. Tradicija i znanje.” temelji su nove kompanije portugalskih kožnih proizvoda promoviranih portugalskim društvom APICCAPS-om uz potporu programa „Compete 2020 Program”. Portugalski izvoznici kožnih proizvoda iz godine u godinu bilježe rast. S obzirom na 2008. godinu, utrostručili su izvoz. On prema zadnjim podatcima iznosi 178 milijuna eura. Predsjednik portugalskog društva (APICCAPS) smatra da portugalski izvoznici kožnih proizvoda imaju dugu tradiciju u proizvodnji kožnih proizvoda, kvalitetne proizvode te očekuje više odvažnosti u poslovanju radi daljnjeg rasta izvoza. Prošle je godine izvoz kožnih proizvoda porastao za 18,9%. Dobro poslovanje bilježi se u Španjolskoj (povećanje izvoza za 16%, odnosno porast na 44 milijuna eura) i Francuskoj (porast od 19% na 24 milijuna eura). Izvoz kožnih proizvoda raste u gotovo svakom podsektoru, a više od pola prodaje koncentrirano je na sektor torbica

3. Tvrtke Znate li da je obuća na bazi pluta ugodnija i zdravija? Amorim Cork Composites robna marka vjeruje da pluto uvijek može savršeno pristajati jer je lagano, otporno, prirodno, sofisticirano, tradicionalno i bezvremensko. Pluto je odabrala industrija obuće upravo zbog njegovih svojstava, a ne upotrebljavaju ga samo vodeće svjetske robne marke i sektor luksuznih modnih dodataka. Pluto ima primjenu u područjima ortopedije, podologije i udobnosti gdje se upotrebljava za izradu uložaka za cipele, potplata, srednjih potplata i ortopedskih uložaka. Pluto je održivi prirodni materijal jedinstvenih svojstava – lagan, dobar toplinski izolator, prozračan, nepropustan, visoke kompresibilnosti i s kapacitetom oporavka. Navedena svojstva čine pluto inovativnom suvremenom sirovinom, koja se lako može prilagoditi širokom rasponu različitih pro-

35

2/2017

www.hdko.hr

koje bilježi porast od 13% na ukupno 92 milijuna eura. Ana Maria Vasconcelos iz tt. Belcinto primjećuje nekoliko zanimljivih tržišnih trendova, a posebice kod poznatih robnih maraka. Poznate robne marke svoje su proizvode izrađivale u zemljama poput Kine ili Indije, a danas traže portugalske kompanije za iste poslove. Za većinu gospodarskih subjekata brz ritam promjena na međunarodnim tržištima poslovne uvjete čini težima. Rezultat je brzih promjena da tvrtke s priznatim robnim markama odlučuju manje riskirati, odnosno posluju na siguran način, tvrdi Ana Maria Vasconcelos. Mnoge poznate tvrtke kožnih proizvoda sa sjedištem u Europi vjerojatno bi radije zadržale dio proizvodnog procesa u svojoj blizini.

Prednost portugalskih tvrtki koje izrađuju kožne proizvode dobra su kvaliteta proizvoda, bolja usluga prema potrošaču i brz odaziv na potražnju tržišta. Carla Souse iz tt. Ceancarel smatra da su portugalske tvrtke specijalizirane u proizvodnji visoko kvalitetnih proizvoda, pružaju učinkovitu i brzu uslugu čime imaju vidljivu prednost u odnosu prema velikim međunarodnim konkurentima. Također smatra da je u ovom trenutku bitno ojačati ulaganja u promociju poslovanja.

MODA

MO

IZVOR: https://www.worldfootwear.com/news/ new-campaign-for-the-portuguese-leather-goods-/2407.html

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

IZVOR: http://www.portugalworks.com/leather-goods-sourcing/

izvodnih procesa. Amorim Cork Composites prateći najnovije trendove i rabeći svojstva pluta, razvijaju plutene inovativne materijale i rješenja za industriju obuće. Upotrebljavaju materijale od pomnjivo biranih i najfinijih sirovina koje se lako toplinski obrađuju, a sve radi zadovoljenja najstrožih zahtjeva ortopedskih pacijenata. Ključni im je cilj smanjiti i spriječiti probleme nogu, štiteći stopalo na kritičnim anatomskim mjestima. Glavni svjetski izvoznik pluta jest Portugal, koji ima udio od

extrA

približno 65% na međunarodnom tržištu te je u 2016. godini dosegnuo razinu izvo- iznenađujući za u iznosu od 940 milijuna eura. IZVORI: https://www.worldfootwear.com/news/ did-you-know-that-cork-based-shoes-arehealthier-and-more-comfortable/2281. html http://www.amorimcorkcomposites.com/ en/materials-applications/footwear/

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

IZVOR: http://www.amorimcorkcomposites.com/en/materials-applications/footwear/


Tvrtka Asics nagrađena za MODA&DIZAJN uložen napor u energetsku održivost

jeljena robnoj marci Asics, točnije zgradi Asics-ova distribucijskog centra „Byhalia Distribution Center, lociranog u Mississippiju. Certifikat za EPA-inu „Energetsku zvijezdu” dodjeljuje se na godišnjoj osnovi poslovnim zgradama koje prosječno troše 35% manje energije te otpuštaju 35% manje ugljičnog dioksida u atmosferu u usporedbi sa sličnim zgradama. Jimmy Adames, menadžer za održivost i društvenu odgovornost tvrtke Acics, napominje da poduzimaju inicijativu za opremanje svih objekata s najnovijim tehnologijama i informacijama za održavanje energetske učinkovitosti kako bi se zaštitio okoliš, uštedjela energija i novac.

Među novim projektima jest projekt „Sunčeva panela” (planira se nastaviti smanjivati ugljični „otisak” instaliranjem velikog sustava solarnih panela, ukupno 1 MW na Byhalia Distribution Center) te I:CO (I:Collect pokusni program recikliranja odjeće i obuće).

MODA prOlJeće/lJetO EPA (US Environmental Protection Agency’s) nagradila je tvrtku Asics America Corporation s „Energetskom zvijezdom”. Energetska zvijezda znači da energetska učinkovitost njihova postrojenja spada u 25% postrojenja širom zemlje koje ispunjavaju stroge razine energetske učinkovitosti koje je postavila EPA. Treću godinu zaredom nagrada je dodi-

20

Tvrtka Asics je najavila kako će ostati usredotočena na smanjenje emisije ugljika kroz provedbu novih projekata.

IZVORI:

https://www.worldfootwear.com/news/ a sic s - rewarde d -for- sus t ainabilit yefforts/2426.html https://www.energystar.gov/

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D3D uzorke sezone. Za sve iznenađenja se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo- i individualnost, mogućnost projektiranja printeri postaju preciznijisu i učinčekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode kovitiji, inspiriraju površine i kombinacije Pritom flora i fauna nisu ostavljene u štotekstilne se posebno odnosi na cijenu boja. proizvodnje vlastitih cipela. proizvodnje. Adidas najavio masovnu svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kaojeda su iz nekog drugog Proširena svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu (AR; eng. augmented reality) i proizvodnju 3D printane obuće, a tvrtvirtualna stvarnost (VR; eng. virtual reality) ka planira procesom printanja proizvesti Upotreba VR kaciga ili proširene tehnoloDvije hi-tech inovacije 100 000 pari obuće do kraja 2018. gogije novi je način uključivanja korisnika u Proizvođači 3Dputovanja printera imaju jošsu budućnosti. Kulture se sve više međusobkoje će promijeniti Racionalna dine. kupovina i neobična trendovi drukčiju stvarnost koja, primjerice, može mnogo prostora za vremena razvijanjeproizlazi procesa, no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike i osvježavanje vrijednosti.robnih Moderni patposlužitistarih za promocije maraka. industriju obuće što se posebno odnosi na učinkovitost i chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imatise neku priču, trebaju biti Tommy Hilfiger koristio Samsungovom troškove procesa u masovnoj proizvodnji. Intenzivna inovacija mijenja postojeće staVR tehnologijom za povezivanje potrošača Tvrtke obuće već danas mogu iskoristiti nje u mnogo industrija, a obućarska indukoji su se nalazili u njegovoj prodavaonici, prednosti tehnike 3D printanja, primjeristrija nije iznimka. Od bolje automatiziras događajem kojim se promovirala njegova ce dati mladim generacijama, koje cijene nih proizvodnih procesa do projektiranja robna marka. novih proizvoda, tvrtke obuće sve su više VR i AR mogu potrošačima pojačati iskusvjesne važnosti implementiranja inovacija stvo kupovanja obuće, jer proizvode mogu u njihov poslovni model. Nedavno je došlo vidjeti, probati i osjetiti na drukčiji, ispudo komešanja oko dvaju tehnoloških pranjavajući način, a veličine prodavaonica vaca koja obećavaju utjecaj na obućarsku neće se morati Biometrijska povećati. Iakoarhitektura smo svjedoci i industriju: 3D print i virtualna stvarnost. Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. samih početaka praktične uporabe novih iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima tehnologija, sigurno je da će imati utjecaja na industriju obuće, a koliki će on biti, tek 3D printanje će se vidjeti. Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru New Balance je upotrebljavao 3D tehnoIZVOR: https://www.worldfootwear.com/ logiju kako bi projektirao personalizirane IZVOR: http://it-it.info/hi-tech/gadgets/sonynews/2-high-tech-innovations-that-will„šiljke” na obući koja je trkačima poboljannounced-a-virtual-reality-helmet-playstationvr-priced-at-399/ change-the-footwear-industry/2454.html šala rezultat.

4. Inovacije reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

ni dizajn proizvoda funkcionira za mnogo obzirom na vremenske prilike, kretanje Pametna obuća – kada ili lokaciju. kompanija poput Nikea i Adidasa. euphOrIA središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. dizajn i udobnostU nisu - senzori za praćenje aktivnosti korisnika, Zabilježena su sljedeća inovacijska svojstva Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na detektirajući umor, stres ili čak poboljkoja mijenjaju iskustvo potrošača obuće: dovoljni narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajnišavaju grijanje unutar obuće. Nike+ - Powerlace – prva „samovezajuća” Budući da obuća sve više postaje artikl, senzori koji su ugrađeni u obuću prvi obuća, odnosno obuća sa sustavom tvrtke traže načine kako bi se njihov su primjer „tehnološke obuće”. za prilagođavanje zategnutosti vezica proizvod razlikovao od drugih. Glavne Korisnici sve više svraćaju pozornost na koje zahtijevaju samo težinu tijela za strategije kojima se sektor obuće koristi druga svojstva obuće, uz dizajn koji će uviaktivaciju sustava i koje istražuje za dobivanje prednosti jek biti bitan, što otvara prostor za dublju pred konkurencijom smanjenje su troško- „Shift” tenisice – obuća kojoj vlasnik integraciju tehnologije za širu personaliva proizvodnje, upotreba karakterističnih mijenja dizajn; obuća ima „pametnu Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola zacijusvjedoče obuće. o estetskoj ravnoteži. U materijala i stvaranje novog dizajna. Ipak, površinu” izrađenu iz neuobičajenih žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid IZVOR: kombinira se s laganim tilom i ishodi nemaju uvijek željene rezultate, što materijala i elektroničkih komponenti koje omogućavaju korisniku mijenjatvrtke potiče da aktivno traže nove ideje https://www.worldfootwear.com/news/ nje dizajna s aplikacijom na mobitelu. koje će im na tržištu obuće dati prednost. smart-shoes---when-design-and-comfortBoje se mogu i automatski mijenjati s isnt-enough/2455.html Čini se da ulaganje u tehnologiju i inovativ-

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 36


Adidas uvodi novi 3D proces printanja

MODA

Adidas je udružio snage s tvrtkom „Carbon” iz Silicijske doline, kako bi kreirao obuću upotrebljavajući novu tehnologiju zvanu „sinteza digitalne svjetlosti” (digital light synthesis). 3D materijali često su kruti i stoga neprikladni za izradu obuće. Novom tehnologijom dobiva se elastičan materijal sa sposobnošću trenutačnog oporavka, tj. vraćanja u prvobitan položaj. Tvrtka „Carbon” u procesu 3D printanja koristi se plastikom osjetljivom na svjetlost. Upotrebljavajući UV zrake projektira se rešetkasti uzorak u tekućini potplata. Svjetlo pretvara tekućinu u krutinu što rezultira fleksibilnim i trajnim potplatom. Novom tehnologijom omogućuje se prilagođavanje obuće kako bi savršeno pristajala nozi te projektiranje

5. Društvo Tvrtka Skechers osvojila nagradu za dizajn dječje obuće Pod pokroviteljstvom tvrtke Footwear Plus i Fashion Footwear Association (FFANY) na 18 Annual Plus Awards događanju tisuće trgovaca obuće i potrošača širom zemlje glasovali su za najtraženije proizvode u industriji i nominirali ih. Tvrtka Skechers primila je nagradu „Plus Award” za dječju kolekciju obuće u koju je tvrtka ugradila najnovije inovacije. To je deveta „Plus Award” nagrada za izvrsnost

MO IZVOR: http://money.cnn.com/2017/04/07/technology/adidas-3d-printed-shoe/

potplata da odgovara individualnoj težini i hodu. Smanjuje se i vrijeme potrebno za printanje potplata i to s 90 minuta na dojmljivih 20 minuta. Adidas sljedeće godine planira pokrenuti masovnu proizvodnju te do kraja godine izraditi 100 000 pari obuće.

IZVORI:

u dizajnu obuće i treća za dječju kolekciju obuće.

gn Excellence”) dodijeljena 2000. godine no isprepliću za modu mladih žena („Young Women’s chwork, organ Fashion”), 2001. godine za žensku odjeću („Women’s Streetwear”), 2005 i 2006. godine za mušku odjeću („Men’s Streetwear”), 2002. godine za dječju modu („Kids’ Fashion”), 2013. godine za sportsku i dječju kategoriju („Running and Children’s categories”) i 2015. godine za atletske sportove („Athleisure”).

Skechersova bogata kolekcija obuhvaća širok raspon stilova za dječake i djevojčice sa svjetlosnim dodatcima, različitim bojama i kreativnim idejama koje privlače pozornost djece, dok kvalitetne konstrukcije i dokazana udobnost obuće privlači roditelje. Skechers nudi specifične kategorije obuće: „lifestyle” trendovski proizvodi za žene i muškarce usmjerene na udobnost, dječju kolekciju i kolekciju obuće za sportske aktivnosti (GOrun i GOwalk obuća). Prethodne nagrade tt. Skechers jesu Tvrtka godine („Company of the Year Award”) dodijeljene 2005., 2006, 2008., 2009., 2010., 2014. i 2015. godine, nagrada za izvrsnost dizajna („Plus Awards for Desi-

https://www.worldfootwear.com/news/ adidas-introduces-new-3d-printing-process-/2404.html

IlluSI

pored tropsko http://money.cnn.com/2017/04/07/technočekivane boje logy/adidas-3d-printed-shoe/ svom prirodno

reAl S

IZVORI: https://www.worldfootwear.com/news/ skechers-kids-wins-design-excellenceaward-/2315.html

extrA

iznenađujući

ht t p:// w w w.na s daq.com /pre s s - re l e a s e /s ke c h e r s - k i d s - w in s - d e s i g n excellence -award -from -fo ot wearplus-20170302-00809

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

IZVOR: https://blog.skechers.com/2017/03/24/skechers-wins-awards/

37

2/2017

www.hdko.hr

IZVOR: https://blog.skechers.com/2017/03/24/skechers-wins-awards/


20

MODA MODA&DIZAJN Pripremila Darinka Kosanović

Osvrt na trendove za MODA prOlJeće/lJetO jesen/zimu 2017./2018. godine IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

S

portski izgled i ukrasi pokretači su novih modnih trendova kod obuće za jesen/zimu 2017./2018. Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i Za slobodno će se vrijeiznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima me i dalje nositi popularne visoke tenisice. Raskoš i bogatstvo osobito se odražavaju u odabiru materijala. Više boja, više sjaja i više uzoraka obećavaju glamurozna vremena.

extrAOrDINAry

Institut Modeurop definirao je boje koje će se nositi s tri teme: WARM, COOL i NEUTRAL.

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 38


Ženska moda Funkcionalnost, moderan i sportski izgled tri su svojstva koja će funkcionirati i u sezoni jesen/zima 2016./2017. godine. Na tenisicama će se upotrebljavati mješavina različitih materijala, mat ili sjajni efekti te ton na ton boje. Čisti, tehnički i elastični materijali imat će glavnu ulogu. Kod mokasina će se upotrebljavati elastične vezice, trake i bočni zatvarači. Visoke čizme također su često ukrašene elastičnim trakama, ali i elegantnim metalnim detaljima. Neopren umetci na gležnjačama ne samo da lijepo i dobro izgledaju, oni su i iznimno korisni za lakše obuvanje i izuvanje. Vezanje na čičak i dalje se često upotrebljava na obući za slobodno vrijeme. Na niskim i visokim tenisicama česti su strip detalji, bedževi i krznene aplikacije. Česti su i uniseks modeli posebno kod biciklističkih i radnih čizama s rustikalnim potplatima. Čizme za snijeg svijetlih su nijansi uz obvezan krzneni dodatak. Cvjetni vez, perlice i gumbići često krase čizme i mokasine. Šiljasti vrhovi elegantnih cipela ponovno su moderni i savršeno se slažu s nosivim elegantnim hlačama. Chelsea čizmice dolaze u nešto višoj i užoj formi. Cipele na vezanje s tankim i fleksibilnim, ali ne previše prepoznatljivim profilom potplata izgledaju mladenački i u skladu s aktivnim trendom sportskog duha.

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

39

2/2017

www.hdko.hr


MODA&DIZAJN

Muška moda

20

I kod muške mode na obući su upotrijebljeni razni ukrasi. Miješanje materijala, kombinacije boja i diskretne aplikacije naglašavaju eleganciju kod Chelsea čizama te čizama na vezanje. Posebno su popularni modeli do gležnja. Cipele na kopčanje ili vezanje izrađene su od visokokvalitetnih materijala, a suptilno profilirani gumeni potplati daju im posebnu mušku notu. Tenisice su i dalje vrlo zastupljena vrsta obuće u muškoj modi za jesen/zimu 2017./2018. godine. Nasuprot aktivnim, sportom inspiriranim modelima stoje takozvani hibridni modeli tenisica. Kao i kod ženskih tenisica funkcionalna su svojstva najvažnija: mekani, fleksibilni i lagani potbrzostvaraju vezanje, čičak trake ili bočni Svijet tropa, egzotike iplati, fantazije osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, High-tech i inovativne pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3Dzatvarači. uzorke sezone. Za materijali iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neoosiguravaju im dodatne funk- boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode tehnologije inspiriraju tekstilne površine i kombinacije cije. Obloge od tekstilnih materijala svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekogkoje drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu upijaju vlagu, šok amortizeri i neklizajući potplati dodatne su kvalitete sportskim stilovima.

MODA prOlJeće/lJetO IlluSION

reAl StOrIeS

Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobno isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patchwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti

extrAOrDINAry

Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima

euphOrIA

U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

VIrtuOSO

Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 40


Dječja moda Tenisice i čizmice neizostavne su i u dječjoj modi za jesen/zimu 2017./2018. godine. Bezvremenske osnove poboljšane su neonskim i metalik detaljima te blok bojama. Nježne pastelne nijanse osvjetljavaju tmurne zimske dane. Inovacije kod potplata i vezivanja nude nova rješenja. Čičak trake sve više postaju modni izričaj. Protuklizni, fleksibilni i lagani potplati neophodni su kod dječje obuće. Podstava od krzna ili kvalitetne vune jamče tople i suhe noge čak i kod ekstremno niskih temperatura. Noćna tama i mjesečina inspirirale su dizajnere pa se uz crnu boju upotrebljavaju njoj slične, tamnoplava i antracit. Susreću se metalik i lak u bojama dragulja, pogotovo kad se želi postići efekt svjetlucanja u mraku.

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

41

2/2017

www.hdko.hr


20

samih početaka. Zanimljiv je Ponašanje potrošača naginje opis tehnoloških rješenja koja suzdržanosti od kupovine omogućuju napajanje inteliodjevnih proizvoda i obuće, gentne, pametne e-odjeće i cijene sirovina rastu, a osjeća obuće električnom energijom. se i njihov nedostatak na tržiTu je i poglavlje o normizaciji štu. Svi ti procesi – radi se o njiu obućarskoj industriji, zama – unose u redove tekstilne i tim uloga morfologije i mjera obućarske industrije određenu stopala kao važnih faktora u dozu nemira. standardizaciji modne obuće. Tekstilna industrija, napose Autori se posebno bave utjeodjevna, pripada u proizvodcajem organizacijskih postavne sektore koji su najviše gloki i pozicioniranjem modne balizirani. To stalno povećava obuće na tržištu s osvrtom konkurenciju. Proizvodnja se složene zadaće da na znanHrvatskoj gospodarna stanje na svjetskom tržištu se najvećim dijelom odvija u skoj komori predstvenim postavkama pomognu obuće. Svakako, veliku pozorzemljama u razvoju ili transtavljene su dvije u prevladavanju nepovoljnoga nost izaziva poglavlje koje se zicijskim zemljama gdje su stanja u obje ove industrije. knjige: Ekonomski i tehnološbavi strukturnim prilagodbama proizvodni faktori – lokacijski, ki aspekti modne industrije i Prva knjiga, EKONOMSKI Svijet tropa, egzotike i fantazije stvarajuIosnovicu za digitalni raj. Boje boje koktela. Motivi leptira, obućarske industrije krozodređuju doplaće i radni uvjeti Antropometrija i normizacija TEHNOLOŠKI ASPEKTI MOD-Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine– povoljnipored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. ili neoradne poslove. ji. Primjerice, prema navodima modne obuće. su plodi ljepota NE prirode INDUSTRIJE, u devet me- površine i kombinacije boja. Pritom flora čekivane boje. Obje Inteligencija inspiriraju tekstilne i fauna nisu ostavljene u Na predstavljanju ovih izuzetUdruženja tekstilne industrije ustrajnog i minucioznog prosvom prirodnom izgledu, nego suđusobno digitalnopovezanih obrađene poglavlja i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu no vrijednih knjiga (treći dio u Njemačkoj, 80 posto prodaučavanja specifičnosti koje se logično posloženih u zaokrutrilogije trebao bi izaći u 2017.) javljaju u odjevnoj i obućarskoj nih odjevnih proizvoda danas ženu cjelinu, ukazuju na ulogu govorili su prof. dr. Blaženka industriji, napose kad je riječ se izrađuje u zemljama istočne normizacije u odjevnoj induKnežević, prof. dr. Nikola Kneo modnim kretanjima. ČinjeEurope ili na Dalekom istoku. striji, ulogu kupovina antropometrije u putovanja trendovi su budućnosti. Kulture Racionalna i neobična se sve više međusobgo, prof. dr. Dubravko Rogale, nica je da se prvi put u nas na modnoj industriji s posebnim Ubrzana globalizacija svjetskih no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni patprof. dr. Snježana Firšt Rogale i znanstveni način progovara o osvrtom na hrvatski antropokoncerna i brzina promjena chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti u prof. dr. Darko Ujević. Osnovtim ključnim pitanjima u obje metrijski sustav. Autori iznose modnim trendovima potiče na poruka njihovih izlaganja ove industrije, koje su izuzetno svoja gledišta o dizajnu i modi snažnu konkurentnost među svodi se na činjenicu da obje značajne, posebno kad je riječ odnosno konstrukciji, izboru renomiranim proizvođačima. knjige predstavljaju IZAZOV o udjelu u hrvatskom izvozu, modela i izradi modne odjeće. Treba naglasiti da se pritisak za domaću industriju i PRILIzapošljavanju ženske radne Snažan naglasak stavljen je i na na vrijeme i cijenu u odjevnoj KU da novitetima i primjenom snage, a tehnički i tehnološki poglavlje koje se bavi upravljaindustriji najvećim dijelom novih tehnologija zauzmu vidipak su vrlo ozbiljno zapostavnjem kvalitetom u odjevnoj inprenosi na – radnice. Naime, nije mjesto u borbi za povećaljene. dustriji. Zanimljiva su gledišta u tekstilnoj i odjevnoj industrinu konkurentnost u borbi za vezana uz strategije nastupa Vrijednost spomenutih knjiji širom svijeta radi 80 posto opstanak. Drugasevažna poruka Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i na modnom tržištu i upravga povećava činjenica da su žena. U posljednje se vrijeme odnosi se na potrebu jačeg i iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima ljanje markama/brandovima nastale plodnom suradnjom sve češće spominju neljudski šireg povezivanja industrije i u modnoj industriji. Posebnu predstavnika TTF-a i Ekonomodnosi koji pritom dolaze do znanosti, i to na interdisciplipozornost izazivaju primjeri skog fakulteta u Zagrebu. U izražaja. I nije riječ samo o narni način i pristup, prilagospecifičnosti marketinškog sučeljavanju s mnogobrojnim cjenovno pogodnim proizvođen najnovijim svjetskim trenmiksa kao i Benchmarking na problemima u obje ove indudima; pod sličnim uvjetima dovima i iskustvima u primjeni modnom tržištu. strijske grane i u stalnoj potrazi odvija se najveći dio današnje informatičkih, komunikacijskih za kvalitetnim rješenjima nekih Druga, ANTROPOMETRIJA svjetske modne industrije. Poi proizvodnih tehnologija. od spomenutih problema naši I NORMIZACIJA MODNE kazalo se, međutim, da samo istaknuti stručnjaci – Darko OBUĆE, sastavljena od seniske cijene koje se postižu u Ujević, Nikola Knego, Dudam poglavlja, povijesni je dalekoistočnim zemljama ne Brze promjene bravko Rogale i Tonći Lazibat prikaz primijenjene antropomogu kompenzirati sve faktometrije i modne obuće od sa suradnicima – prihvatili su traže i brzo re koji su potrebni za opstanak ove industrije. U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. prilagođavanje Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na U uvodu u predstavljanje narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajniiznijeti su neki pokazatelji Kakvo je stanje kretanja u tekstilnoj, odjevnoj unutar EU? i obućarskoj industriji u svijeTekstilna i odjevna industrija tu i u nas. O tome su govorili unutar Europske unije doživJagoda Divić, Branka Prišlić i ljavale su, u skladu s globalnim Ante Gavranović. Istaknuto je kretanjima branše, snažne da su ekonomski, financijski i Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U strukturne promjene. Na to ih politički razvoj snažno utježarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i je prisililo više čimbenika: smacali i na svijet mode odnosno njivanje proiz-vodnje u domitekstilnu, odjevnu i obućarsku cilnim zemljama, izmještavaindustriju. Ti su događaji ubrzali ritam nužnih promjena. nje proizvodnje u inozemstvo,

PROMOCIJA MODA&DIZAJN

Podrška suradnji MODAi prOlJeće/lJetO znanosti industrije

U

IlluSION

reAl StOrIeS

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 42


zaoštrena konkurencija. Izlaz su potražile u novoj proizvodnoj paradigmi – okrenule su se proizvodnji visoko vrijednih, tehnički zahtjevnijih tekstilnih proizvoda. Fokus je na inovacijama i brandovima, čime je zatvoren i krug novih potrošača. Strukturne promjene mogu se brojčano izraziti: proizvodnja je između 1991. do 2010. vrijednosno opala za otprilike 70 posto. Odjevna industrija je zabilježila čak pad od 85 posto, dok je ostala tekstilna industrija pretrpjela gubitke od oko 50 posto. U tim relacijama opadao je i broj proizvodnih pogona kao i broj zaposlenih. Prenesemo li te trendove na ukupni prostor Europske unije proizlazi da u tri mnogoljudne industrijske grane – tekstilnoj, obućarskoj i kožarskoj industriji – radi otprilike 3,2 milijuna radnika što čini 9,3 posto svih zaposlenih u prerađivačkoj industriji EU. U 250.000 tvrtki, mahom malih, one ostvaruju ukupan prihod od 240 milijardi eura i time oko 4 posto ukupnog BDP-a unutar EU. Same te brojke pokazuju kakav je to ekonomski izazov održavanje ove industrije i njeno jačanje, ali istodobno i kakva se socijalna opasnost za sva buduća kretanja krije u neizvjesnoj sudbini tekstilne i odjevne industrije u raljama globalizacije.

Što očekuje Hrvatsku? Hrvatska odjevna industrija godinama se sučeljava s problemima globaliziranog tržišta. U toj utakmici mnoga su poduzeća pokleknula, a samo ih je mali broj uspio prilagoditi svoju proizvodnu i poslovnu politiku sve zaoštrenijim uvjetima poslovanja. Naime, pred hrvatske tvrtke se, kao i kod tvrtki unutar EU, postavljaju nova strateška usmjerenja u pogledu ulaganja u marketing, tehnološki razvoj, razvoj vlastitih marki te u razne kanale distribucije. Mnoga poduzeća ne mogu podnijeti taj teret zbog pomanjkanja potrebnih sredstava, ali i zbog izrazito nepovoljnog položaja tekstilne

43

2/2017www.hdko.hr

industrije u našem privrednom sustavu. Prevelika opterećenja, osobito parafiskalna, onemogućuju stvaranje potrebne dobiti koja bi se dalje ulagala u tehnološke novitete i potrebne marketinške aktivnosti. Sada se u punoj mjeri odražavaju unutarnje slabosti nekih tvrtki koje nisu na vrijeme pristupile restrukturiranju, a posebno nisu dostatnu pozornost posvetile proučavanju tržišta i prilagođavanju svojih proizvodnih i marketinških kapaciteta tim promjenama. Hrvatske tvrtke koje su uspjele provesti određene strukturne promjene, a posebno modernizirati proizvodne procese novom opremom i postupcima nešto se lakše snalaze u tim novim okolnostima. Čak su pokazale i više fleksibilnosti u trenucima otkazivanja suradnje sa strane inozemnih kupaca. Za neke, međutim, realni izlazi se ne naziru. Situacija u hrvatskoj tekstilnoj i odjevnoj industriji u posljednjih nekoliko godina, strahovito se pogoršala. To se poglavito odnosi na proizvodnju muške i ženske konfekcije, gdje je učešće ljudskog rada u stvaranju proizvoda preko 80 posto. Drugim riječima, radnik mora aktivno raditi na izradi proizvoda „kao klasična krojačica“. Pomnija analiza cjelokupnog rada pokazala bi da samo oko 43 posto radnik-„klasična krojačica“ troši vrijeme na šivanje. Preostalih 57 posto radnog vremena potroši na pripremu i upoznavanje predmeta rada (odijelo, sako, hlače ili jakna), jer su modeli različiti, s mnogim pojedinostima, malim serijama i ne može se raditi kao na traci. Iz tog razloga je sama proizvodnja skupa, jer za šivanje kvalitetnog muškog odijela treba cca 180 minuta ili 3 sata. Dodajmo tome da se recimo muško odijelo sastoji od 174 dijela i ukupno sadrži 168 raznih operacija, pa dobivamo nešto cjelovitiju sliku oko rada u odjevnoj industriji. Sa žaljenjem moramo konstatirati da, nažalost, svi tehnički i tehnološki izumi nisu bili primjenjivi u proizvodnji strojeva

Sve ovo što se ističe kao probleme odjevne industrije u punoj se mjeri odnosi i na obućarsku industriju. Iako je izrazito izvoznoga karaktera i ostvaruje značajan neto izvozni efekt te raspolaže educiranom i iskusnom radnom snagom, ima najniže plaće u cijeloj prerađivačkoj industriji. Obućarska industrija zapošljava 10.219 zaposlenih što je 5,13 posto u ukupnom broju zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je udio ove industrije u stvaranju BDP-a samo 0,2 posto vidimo očiti nerazmjer broja zaposlenih i ukupnih poslovnih rezultata. Varaždinska i Međimurska županija zapošljavaju od toga 8299 radnika i radnica što je 81,21 posto svih uposlenih u toj grani. Povoljna činjenica je da ova industrija ima veliki potencijal za daljnja ulaganja i posljednjih godina ostvareno je nekoliko značajnih primjera inozemnih i domaćih ulaganja.

MODA

MO

za konfekcijsku proizvodnju. U toj djelatnosti nema robotizacije i mogućnosti visokog fronta posluživanja automata i polurobota. Sav se posao svodi na dobro obučene djelatnike „klasične šnajderice“, te stručnog osoblja, koje organizira i prati takvu proizvodnju. Zbog takvog stanja, postepeno se osjeća i pomanjkanje stručnih kadrova, koji mogu proizvodnju za inozemstvo, tzv. lohn poslove, uopće organizirati. Pritom treba razbiti zabludu, jer klasični oblik lohn-a, tj. samo šivanja, skoro i da ne postoji. On se sveo na poslovnu suradnju sa stranim firmama „na višem nivou“, u kojem domaće tvornice sudjeluju u kreiranju, konstrukciji i ispitivanju funkcionalnosti odjevnih predmeta, kroz izrade velikog broja komada prototipa, kako bi se došlo do modela koji svojom funkcionalnošću može zadovoljiti sve potrebe kupaca.

Samo dodana vrijednost pomaže u borbi za opstanak Nažalost, konkurencija na domaćem tržištu, posebno dolaskom stranih trgovačkih centara, još je povećana, jer se u istima prodaje preko 90 posto robe stranog porijekla, a najviše iz zemalja Dalekog istoka. Ova tendencija u posljednje vrijeme uzima velike i opasne razmjere, što vrlo negativno djeluje na domaće proizvođače, pogotovo muške i ženske odjeće, a i sve oblike

trgovina, od malih, srednjih i velikih firmi. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju problemi se dalje zaoštravaju. EU godinama traži rješenje, ekonomsko i socijalno, za ogroman broj zaposlenika u ovoj djelatnosti. Postoji realna mogućnost čvršće i šire kooperacije unutar zemalja EU – što se već nazire kao realna alternativa globalnim kretanjima – ali partneri u razvijenim zemljama traže nižu cijenu rada za ukupnu uslugu. Najčešće se cijena određuje prema vremenskom normativu izrade pojedine usluge. Hrvatski tekstilci su u tom pogledu najčešće nekonkurentni.

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

Koja po(r)uka iz toga proizlazi? Uzdaj se u svoje kljuse! To znači i daljnje zaoštravanje iznenađujući uvjeta privređivanja, u kojem proizvođači odjevnih predmeta imaju vrlo malen manevarski prostor, najčešće na uštrb plaća zaposlenika. One tvrtke koje će uspjeti povećavati dodanu vrijednost imaju šansu opstanka.

Završavajući ovo predstavljanje izraženo je mišljenje da će primjena nekih od predloženih rješenja, opisanih u ovim knjigama, pomoći u prevlada- Inspiracija za vanju spomenutih problema. narančastu. P Primjeri iz prakse u obje knjige i poruke koje one šalju sigurno će naići na dobar prijem i prihvaćanje, jer je to praktički jedina alternativa i put podizanja kvalitete i produktivnosti, a time i ukupne konkurentnosti. To je i bila temeljna misao-vožarištu je igra dilja svih autora ovih vrijednih knjiga kojima ovim putem čestitamo na njihovom zaista kvalitetnom uratku. (A.G.)

euphO

VIrtu


IZ DRUGOG UGLA MODA&DIZAJN

Veza prerađivačke MODA prOlJeće/lJetO industrije i izvoza

20

Piše Ante Gavranović

IlluSION

Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neočekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u injenica je izgledu, da razina industrijske svom prirodnom nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu proizvodnje još, ni nakon više od 25 godina, nije dostigla onu iz 1989. godine. Istina, u posljednje vrijeme postižemo određeni porast industrijske Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusobproizvodnje i izvoza, ali je to nedostatno no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni pati u usporedbi s ranijim razdobljima ischwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti pod granica potreba. Drugi je vezan uz činjenicu da dolaze na naplatu računi objektivno pogrešno postavljene i godinama provođene gospodarske politike.

Č

reAl StOrIeS

Mali uvid u strukturu hrvatske industrije pokazuje da smo izgubili snažne poluge industrijskog razvoja, pa time i smanjili ulogu industrije u stvaranju BDP-a. Konkretno, u prerađivačkoj industriji Hrvatska je izgubila od 1990. godine na ovamo više radnih Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i u prošloj godini nije izvezlo robe i usluga djelovanja. Nekonkurentnost je u takvom iznenađujući realizam susrećuima se uu jednoj mjesta no što ih danas uopće tom sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima nepovoljnom okruženju samo sintetički ni za jednu kunu, a da je 10-ak posto dijelu proizvodnje. Razvili smo do besmisizraz pogrešnoga modela ekonomske tvrtki izvezlo za manje od milijuna kuna. la ideju kako se u Hrvatskoj gotovo ništa politike. Time dolazimo do dramatičnog podatka više ne isplati proizvoditi, zapostavljajući da gotovo 50 posto najvećih tvrtki u nas Zajedno s razmišljanjima o oporavku hrpri tome vlastitu pamet, vlastiti razvoj, posluje isključivo na domaćem tržištu i nije vatskog gospodarstva, uvijek iznova na a onda – kao logičnu posljedicu takvih uključeno u procese borbe za nova tržišta vidjelo dolazi istina: hrvatska nema jasno razmišljanja – i vlastiti proizvod. Perjanice i internacionalizacije. Otuda, konačno, i razrađenu ni razvojnu, ni industrijsku polihrvatske industrije u izvozu ostale su bez niska granica opće konkurentnosti. tiku, pa čak ni proaktivnu gospodarsku perja, a nove nismo ni stvarali niti imamo politiku, koje bi pridonijele takvom kreŠto sve to pokazuje? Jalova uzrečica koideju kako ih stvarati. tanju. U svom viđenju dugoročne stratejom ‹pokrivamo› sve te naše objektivne gije ozbiljni ekonomski stručnjaci veliku neuspjehe u gospodarskim odnosima s važnost pridaju novoj industrijskoj i regioninozemstvom svodi se gotovo isključivo Paradoks hrvatskeU središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. alnoj politici. Pritom naglašavaju kako bi na pojam nekonkurentnosti. Formula neuInspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na privrede cilj trebalo tražiti u novom zapošljavanju spjeha i svojevrsnog sloma prerađivačke narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajnii aktiviranju postojećih proizvodnih Treba spomenuti još jedan paradoks. industrije je, međutim, ponešto drugačija. resursa. Osnovni cilj je povećanje proizHrvatska danas nema niti jedno ozbiljOna se svodi na neorganiziranost, pomanvodnosti rada i učinkovitosti te njezine no vanjskotrgovinsko poduzeće koje bi jkanje jasnih ciljeva gospodarske polimeđunarodne konkurentnosti. Tu definicise osmišljeno bavilo izvozom. Kako bez tike, pomanjkanje podrške izvoznicima, ju kao da smo zaboravili, jer se najveći dio takvih mehanizama povezivati malo i sredpogrešne premise da se više ništa ne iskretanja u našem industrijskom sektoru nje poduzetništvo i okupljati ono najbolje plati proizvoditi, sve snažnijeg uvoznog kreće obrnutim pravcem. što imamo na tom području i kako tim lobija. Dodajmo tome i trajno pogrešnu Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U dokazano kreativnim ljudima omogućiti politiku stabilnog tečaja, netransparentSve analize, međutim, ukazuju da bez žarištu jenjihovih igra svjetla i sjene, lakoće i na težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i plasman kvalitetnih proizvoda nost sanacijskih mjera, nekonzistentnost snažne industrije nema napretka ni na inozemnim tržištima? makroekonomske politike, ali i potpuno drugim područjima i da je nova društvena zapostavljanje mjera mikroekonomije, koja preraspodjela moguća samo kroz novostNepovoljno stanje potvrđuje i činjenica vorenu vrijednost. da čak 35posto od 1000 najvećih tvrtki kao da je nestala iz naših razmišljanja i

extrAOrDINAry

euphOrIA

VIrtuOSO

www.hdko.hr www.hdko.hr

2/2017 1-3/2012

22 44


INTERVJU

MODA

MO

IlluSI

pored tropsko čekivane boje svom prirodno

reAl S

no isprepliću chwork, organ

extrA

iznenađujući

euphO

Inspiracija za narančastu. P

VIrtu

žarištu je igra

45

2/2017

www.hdko.hrIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.