Kosmos / Syksy 2021

Page 1

KOSMOS syksy

21

Akwaeke Emezi Sofia Blanco Sequeiros Johanna Vehkoo Amanda Palo Iida Sofia Hirvonen
m i k ko a a r n e

esipuhe

Kuka enää olisi yllättynyt, jos tämä tosiaan olisi vain simulaatio?

KO SMO S

entisestään viimeisten vuosien aikana, todellisuus on alkanut tuntua yhä pahemmin epätodellisuudelta. 2020-luvun alku pandemioineen on ollut yksi suuri meemi. Kosmoksen listalle näyttääkin päätyvän teoksia, jotka pyrkivät hahmottamaan, mistä juuri ”tässä ajassa” on kysymys. Mutta kuten Iida Sofia Hirvonen Radalla-­ kirjassaan kirjoittaa, ”mikään, mitä ’tästä ajasta’ sanotaan, ei pidä täysin paikkansa, koska aina myös vastakkainen ilmiö on olemassa.” Siinä missä Hirvosen kirjassa mennään yksityiskohtiin ja käydään reiveissä kesäyössä, Sofia Blanco Sequeiroksen kirjassa mietitään kokonaiskuvaa ja todetaan, että kun maailma palaa, filosofeilla alkavat sössötystalkoot. Näkökulmat ovat yllättävän erilaisia, mutta molemmat tuntuvat todistavan väkevästi juuri tästä todellisuudesta – vai pitäisikö sanoa epätodellisuudesta. Ja tässä juuri on kirjallisuuden voima. Mitä kaoottisemmaksi maailma menee, sitä kipeämmin tarvitaan kirjallisuutta järjestämään kaaos kosmokseksi.  M A A ILM A ON M Y LLERT Y N Y T


esipuhe

KO SMO S

m i k ko a a r n e

– Mikko Aarne Ku sta ntaja


a k wa e k e e m e z i

m a k e a a v e t tä

Akwaeke Emezi KO SM O S

M akeaa vettä


m a k e a a v e t tä

KO SM O S

a k wa e k e e m e z i

on nigerialaistaustainen k ­ irjailija ja videotaiteilija, joka asuu nykyään Yhdysvalloissa. Emezi on ehti­nyt menestyksekkään kirjailijanuransa aikana kahmia tunnustuksia, palkintoja ja ehdokkuuksia teoksistaan Makeaa ­vettä ja Vivek Ojin kuolema. Hän on kirjoittanut myös kehutun nuorten­romaanin Pet. A KWA EK E EMEZI


a k wa e k e e m e z i

m a k e a a v e t tä

 j o u l u k u u 2021  f r e s h wat e r k ä ä n tä jä  s a r i k a r h u l a h t i l a a j u u s  n o i n 250 ko ko  148 x 210 s i d o sas u  s i d ot t u k i r ja s t o l u o k k a  84.2 i s b n  978-952-352-062-2 i s b n e - k i r ja  978-952-352-104-9 i s b n ä ä n i k i r ja  978-952-352-103-2 kansi  ulla d onner julkaisu

alkuteos

k i r ja i l i ja n k u va

 t ex as i sa i a h

KO SM O S


a k wa e k e e m e z i

m a k e a a v e t tä

KO SMO S

Erityislaatuisen kirjailijan synkkä ja taidokas esikois­ romaani ­sirpaloituneesta minuudesta

ylistetty esikoisromaani on häiritsevä, synkkä, koskettava ja voimakas kasvukertomus ja kuvaus harvinaisesta tavasta kokea maailma – sellaisesta, joka valaisee meidän kaikkien ymmärrystä olemassaolosta ja identiteetistä. A KWA EK E EMEZIN

alkaa eteläisessä Nigeriassa. Hän on vastaus vanhempiensa Saulin ja Saachin rukouksiin, mutta jo varhain on selvää, että jokin on pahasti vialla. Adan sisällä kasvaa joukko erillisiä minuuksia, jotka traumaattisen koke­ muksen myötä alkavat ottaa lisää tilaa ja valtaa. Näiden toisinaan suojelevaisten, toisinaan rappiollisten minuuksien ottaessa kontrollin hänen elämänsä syöksyy vaaralliseen ja synkkään suuntaan. Makeaa vettä on kirjailijan omiin todellisuuksiin perustuva tarina, jonka hurja voima ja viehkeys ovat keränneet maailmalla runsaasti kiitosta. A DA N EL Ä M Ä


i i da s of i a h i rvon e n

r a da l l a

Iida Sofia Hirvonen KO SMO S

Radalla


r a da l l a

KO SMO S

i i da s of i a h i rvon e n

IIDA SOFIA HIRVONEN on yksi sukupolvensa arvostetuimpia ja omaäänisimpiä journalisteja. Hän on kirjoittanut merkittävimpiin medioihin Helsingin Sanomista Yli­ oppilaslehteen. Lisäksi hän on ollut perustamassa Zeldazineä. Radalla on hänen esikoisteoksensa.


i i da s of i a h i rvon e n

julkaisu laajuus

r a da l l a

 s y y s k u u 2021  n o i n 200

 135 x 215  sidottu k i r ja s t o l u o k k a  84.2 i s b n  978-952-352-114-8 i s b n e - k i r ja  978-952-352-115-5 i s b n ä ä n i k i r ja  978-952-352-116 -2 k a n s i  h a n n a va l l e k i r ja i l i ja n k u va  m e r i b j ö r n ko ko

s i d o sas u

KO SMO S


i i da s of i a h i rvon e n

r a da l l a

KO SMO S

Elämää simulaatiossa

rajoja hämärtävää esseeproosaa ajasta, jolloin todellisuus ja tule­ vaisuus hapertuvat ympäriltä. R A DA LL A ON TEKSTIL A JIEN

nerokkaan proosateoksen aiheita ovat mm. ”tämä aika”, söpöys, keta­ miini, tiliotefiktio, liminaalitilat, eskapismi, internetfeminismi, personal branding ja kyber­ avaruus. Tekstin mukana käydään instagram­dinnerillä ja ug-bileissä, joudutaan 90-lukulaisen tietokonepelin sisään ja kysytään, voivatko ihmiset paeta yksilöllisyyden kultista. Radalla näyttää meille näynomaisen, 4K-tarkan kuvan epätodellisuudesta, joka 2020-luku on. IIDA SOFIA HIRVOSEN


a m a n da pa l o

ou toja k a l oja

Amanda Palo KO SMO S

Outoja kaloja


ou toja k a l oja

KO SMO S

a m a n da pa l o

on näyttelijä, teatterintekijä ja feministi. Hänen esikoisnäytelmänsä oli seksuaaliväkivaltaa käsittelevä monologi Kilari, joka kiersi Suomessa ja Venäjällä kahden vuoden ajan. ­O utoja kaloja on Palon esikoisteos. A M A NDA PA LO


a m a n da pa l o

julkaisu laajuus

ou toja k a l oja

 s y y s k u u 2021  n o i n 150

 135 x 215  sidottu k i r ja s t o l u o k k a  84.2 i s b n  978-952-352-111-7 i s b n e - k i r ja  978-952-352-112- 4 i s b n ä ä n i k i r ja  978-952-352-113-1 k a n s i  v i i v i p r o ko f j e v k i r ja i l i ja n k u va  m e r i b j ö r n ko ko

s i d o sas u

KO SMO S


a m a n da pa l o

ou toja k a l oja

KO SMO S

Tarkkanäköinen esikoisteos on häviävien kohtausten kollaasi

OUTOJA K A LOJA on oivaltava proosateos, jossa

pienillä mutta tarkoilla elementeillä rakennetaan elämänkokoisia kohtauksia. suhteita, jatkoja, koske­ tuksia, hitaasti riisutut farkut, p ­ ost-it-lappuja, addiktioita, katseita, hellittelynimiä, vittu­ naamoja, outoja kaloja. Amanda Palon hurmaava esikoisteos piirtää miniatyyrejä, joissa muutamalla lauseella hahmotellaan kokonaisia draamoja, muutaman rivin pienoi­ selämäkertoja ja yhden sivun romanttisia tragedioita. KOHTA A MISI A, EROJA,


sofia bl anco sequeiros

voi t t o

Voitto

KO SMO S

Sofia Blanco Sequeiros


voi t t o

KO SMO S

sofia bl anco sequeiros

on oululaislähtöinen kirjalli­ suuskriitikko, filosofi ja miekkailija. Hän on kirjoittanut arvosteluja mm. Nuoreen Voimaan ja valmistelee väitöskirjaa tieteenfilosofiasta. Voitto on hänen esikoisteoksensa. SOFI A BL A NCO SEQU EIROS


sofia bl anco sequeiros

julkaisu laajuus

voi t t o

 s y y s k u u 2021  n o i n 200

 135 x 215  sidottu k i r ja s t o l u o k k a  84.2 i s b n  978-952-352-105- 6 i s b n e - k i r ja  978-952-352-106 -3 i s b n ä ä n i k i r ja  978-952-352-107-0 kansi  anna-mari tenhunen k i r ja i l i ja n k u va  m e r i b j ö r n ko ko

s i d o sas u

KO SMO S


sofia bl anco sequeiros

voi t t o

KO SMO S

Onko maailmassa mitään voittamista makeampaa?

esseitä voittamisen kulttuurista, miekkailusta, Havis Amandassa uimisesta ja miehistä avaruudessa pelastamassa maailmaa. Ä LY K K Ä ITÄ JA H AUSKOJA

lätkän maailmanmestaruuden, älymystö pysyy juhlinnasta visusti etäällä. Miksi? Cheekin suuruudenhullua menes­tyssaagaa pidetään vähän naurettavana. Miksi? Sofia Blanco Sequeiroksen esseeteos on karismaattinen, yllättävä ja silmiä avaava kirja voiton tavoittelusta ja saavuttamisesta. Esseissä käydään miekkailukilpailuissa, analysoidaan elokuvia, joissa mies on yksin avaruudessa pelastamassa maailmaa, ja havaitaan, että kun maailma palaa, filosofeilla käynnistyvät sössötystalkoot. KUN SUOMI VOIT TA A


joh a n n a v e h ko o

oikeusjuttu

Johanna Vehkoo KO SMO S

Oikeu sjuttu


oikeusjuttu

KO SMO S

joh a n n a v e h ko o

on tutkiva toimittaja. Hän toimii johtajana Feministisessä ajatushautomo Hatussa ja on yksi Long Playn p ­ erustajista. Vehkoon ja Emmi Niemisen journalistinen sarjakuva­teos Vihan ja inhon internet oli vuoden 2018 Sarja­kuva Finlandia -ehdokas ja voitti ­Nuori voima -palkinnon. JOH A NNA V EHKOO


joh a n n a v e h ko o

julkaisu laajuus

oikeusjuttu

 l o k a k u u 2021  n o i n 250

 135 x 215  sidottu k i r ja s t o l u o k k a  99.1 i s b n  978-952-352-108-7 i s b n e - k i r ja  978-952-352-109- 4 i s b n ä ä n i k i r ja  978-952-352-110-0 kansi  tero ahonen k i r ja i l i ja n k u va  m e r i b j ö r n ko ko

s i d o sas u

KO SMO S


joh a n n a v e h ko o

oikeusjuttu

KO SMO S

Hätkähdyttävä tositarina eräästä kunnianloukkaus­ oikeudenkäynnistä

”MITÄ Ä N EI SA A ENÄ Ä SA NOA”, kuuluu j­ ulkisessa

keskustelussa tiuhaan toisteltu fraasi. Todelli­ suudessa Suomessa saa sanoa paljonkin: uhkailla ja huoritella voi ilman kummoista pelkoa vastuuseen joutumisesta. Natsiksi tai rasistiksi kutsu­misesta voi joutua kuitenkin rikossyytteeseen. Tässä kirjassa toimittaja ­Johanna Vehkoo kertoo, kuinka hänelle kävi juuri niin. OI K EUS J U T T U ON TOSITA R I NA yhdestä kun­ ni­an­loukkausoikeudenkäynnistä mutta myös laajemmasta ilmiöstä: oikeistotrollien suhteettoman suureksi kasvaneesta ­vaikutuksesta yhteiskunnalliseen keskusteluun. ­Nettioikeisto on vedättänyt mediaa jo vuosikausien ajan, ja nyt sen kohteena on myös oikeuslaitos. ­O ikeusjutussa Johanna Vehkoo pureutuu oman tarinansa kautta trollauksen mekanismeihin ja sen luomiin uhkakuviin sekä jo todellisiin vaikutuksiin.


s y k s y 2021

ko smo s

Yhteystiedot k u s ta n ta ja

Mikko Aarne m i k ko.a a r n e

@ k o s m o s k i r j a t. f i

050 585 1542

k u s ta n n u s t oi m i t ta ja

050 338 4919

@ k o s m o s k i r j a t. f i

k u s ta n n u s t oi m i t ta ja

Telma Halme tel m a.h a l m e

050 525 7523

@ k o s m o s k i r j a t. f i

v i e s t i n tä ja m a r k k i n oi n t i

Heini Salminen

h ei n i.sa l m i n en

040 702 9165

@ k o s m o s k i r j a t. f i

k u s ta n n u s y h t iö ko s mo s p o r t h a n i n k a t u 10 l h 1 00530 h e l si n k i w w w. k o s m o s k i r j a t. f i @ ko s mo s k i r jat # ko s mo s k i r jat

KO SMO S

Anni Moilanen

a n n i.moi l a n en


ko smo s

s y k s y 2021
KOSMOSK IR JAT.FI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.