Programkatalog Kosmorama 2021

Page 1VELKOMMEN TIL KOSMORAMA — TRONDHEIM INTERNASJONALE FILMFESTIVAL! I fjor hadde Kosmorama sin siste festivaldag 8. mars, kun fire dager før Norge stengte ned. Et år senere er vi tilbake med vår 17. utgave. For første gang blir festivalen både digital og fysisk. Det vil si at du som publikummer kan oppleve Kosmorama både på det store lerretet på kino og hjemme i din egen stue. Det er et stort steg for oss som filmfestival, men et lite steg sammenlignet med alle endringer og erfaringer vi alle har gjort oss i året som har gått. I skrivende stund vet vi ikke hvor lenge vi må leve med pandemien, men vi vet hvor mye alle lengter etter felles opplevelser og en hverdag som ligner mer på normalen. Vi drømmer blant annet om å reise. Kosmorama tar vårt opp­ drag om å finne film fra hele verden på alvor. Filmmediet er kanskje en av de sterkeste måtene vi kan få innblikk i andre mennesker, samfunn og kulturer, uten at vi reiser fysisk selv. Vi har plukket spennende og engasjerende filmer fra så å si alle verdenshjørner, på ulike språk og innen ulike sjangre. Trondheim Kino har vært åpen gjennom det meste av året. Det betyr at festivalen og kinoen som felles vertskap er godt forberedt til å ta publikum imot på en så trygg måte som mulig. Vi følger alle smittevernregler. Du vil oppleve at det er færre publikummere enn vanlig i foajeen og i kino­ salene, og vi har utvidet arealet hvor folk kan oppholde seg

mellom filmene med å sette opp telt på parkeringsplassen. Som tidligere skal vi ha et serveringstilbud på senteret, men ber om forståelse for at det blir annerledes i år. Kosmorama betyr «å se verden fra flere ­perspek­tiver», og det oppsummerer fint hvorfor film er viktig. En god film­ opplevelse gir utsikt, innsikt og utvider horisonten. Vi trenger det i et år som 2021. Og som poeten Jan Erik Vold sier så fint: «Det er håpløst og vi gir oss ikke».

SILJE ENGENESS D I R E K T Ø R , KO S M O R A M A T R O N D H E I M I N T E R N A S J O N A L E F I L M F E S T I VA L

1


KOSMORAMA — TRONDHEIM INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Årets filmprogram er delt opp i 10 forskjellige hovedserier. Her er en kort introduksjon av hver av disse: New Directors

Mennesker ­imellom

Samfunn

Skråblikk

Kosmoramas konkurranse­ program, som løfter fram filmer fra nye regissører som vi har tro på.

Filmer om det varme og såre, felleskapet og ensomheten, det dysfunksjonelle og herlige i møter mellom mennesker.

Filmer som synliggjør enkeltmen­ neskets møte med samfunnsmaski­ neriet og som belyser, kommenterer eller kritiserer verdenen vi lever i.

Filmer med elementer av det absur­ de, surrealistiske eller noen ganger magiske og som med et skjevt smil kommenterer ­tingenes tilstand.

Dokumentar

Kulinarisk kino

Ramaskrik

Musikkfilm

Rapporter fra den uoverskuelige virkeligheten.

Filmer og arrangement som kom­ binerer to av de beste tingene denne verdenen har å by på: mat og film.

Skrekkfilmprogrammet som gir deg frysninger på ryggen og tar deg til de skrekkeligste avkrokene av verden.

Dokumentarer om personer, hendelser eller fenomener fra ­musikkens verden som har satt preg på våre liv.

David Lynch

Arrangement og ­spesialvisninger

Et retrospektiv i ­sam­arbeid med Cinemateket i ­Trondheim og NTNU.

2

Kosmorama er ikke bare film! Under festivalen kan du også oppleve utkino, spesialvisninger og quiz.


INNHOLD KOSMORAMA 8.—14. MARS 2021

BILLETTINFORMASJON

4

RAMASKRIK 34

FESTIVALOMRÅDET 6

DAVID LYNCH

SMITTEVERN 8

MUSIKKFILM 38

DIGITAL FESTIVAL

KULINARISK KINO

10

36 40

ÅPNINGSFILM 12

KOSMOKIDS 44

AVSLUTNINGSFILM 13

ARRANGEMENT OG SPESIALVISNINGER

46

NEW DIRECTORS

14

KORTREIST FILM

50

MENNESKER IMELLOM

20

MIDTNORSK FILMMARKED

53

SAMFUNN 24

NTNU-SAMARBEID 54

SKRÅBLIKK 28

DETALJPROGRAM 57

DOKUMENTAR 30

FILMINDEKS 70

Hovedkategorier F O R I N F O R M AT I O N I N E N G L I S H , ­P L E A S E V I S I T O U R W E B S I T E KO S M O R A M A . N O/ E N FOR B E HOLD OM TRYKKFE I L . F O R O P P D AT E R I N G E R O G E N D R I N G E R , S E KO S M O R A M A . N O

New Directors

Musikkfilm

Mennesker imellom

Kullinarisk kino

Samfunn

David Lynch

Skråblikk

Kosmokids

Dokumentar

Arrangement og spesialvisninger

Ramaskrik

3


BILLETTINFORMASJON KOSMORAMA 2021

Under Kosmorama 2021 kan du primært se film på Prinsen Kinosenter og på Kosmorama Digital. Filmvisning­ ene på Prinsen Kinosenter vil i år ha nummererte seter slik at vi kan blokke ut seter mellom ulike kohorter. Vi oppfordrer alle som ikke tilhører sam­ me kohort til å bestille billetter hver for seg slik at vi kan opprettholde enmetersregelen. I 2021 blir det ikke rushtickets, og vi ber om at alle kjøper billett i god tid før visningsstart. Vi aksepterer ledsagerbevis. Dersom du har behov for tilrettelegging av ditt kinobesøk, ta kontakt med ­Trondheim Kino på tlf. 73 80 88 00 eller se ­trondheimkino.no.

Innslipp NB. DET K AN SKJE ENDRINGER I P R O G R A M M E T. F O R O P P D AT E R T INFORMASJON OG PROGR AM, S E KO S M O R A M A . N O F O R I N F O R M AT I O N I N E N G L I S H , PL E AS E G O TO ­ KO S M O R A M A . N O/ E N

4

Innslipp til filmvisninger på kinosen­ teret starter 15 minutter før filmstart. Setene er nummererte, og du trenger ikke å møte opp veldig lang tid i forveien. Dette er viktig for å unngå trengsel i foajeen. Visninger starter nøyaktig på annonsert tidspunkt – uten reklame.

Kosmorama Digital E N KE LTBI LLET TE R DIG ITAL   ARKIV TITLE R

89 KR   FR A 39 KR

Se side 10 for mer info.

Festivalpass / Kosmoklubben Festivalpass gir tilgang til alle ordi­ nære filmvisninger på kinosenteret under Kosmorama 2021, og inkluderer medlem­skap i Kosmoklubben 2021. Alle som har festivalpass må hente ut billetter til alle visninger de ønsker å se. Dette kan gjøres på nett og på Prinsen Kinosenter. Vi ber om at du ikke henter ut flere billetter enn det du rekker å se, da vi på grunn av smittevernhensyn ikke kommer til å ha rushtickets i år. Hvis du har hentet ut billett til en vis­ ning som du ikke skal se likevel, setter vi stor pris på at du refunderer billetten. For refusjon av enkeltbilletter, ta ­kontakt med kinoen på tlf. 73 80 88 00 eller epost kino@trondheimkino.no minst en halvtime før visningsstart.


Klippekort, fem klipp KLI PPE KORT

Aldersgrenser   480 KR

Se fem filmer til prisen av fire! Klippe­ kort kjøpes på kosmorama.no. De er ikke personlige og kan dermed deles mellom vennegjengen. Klippe­ kortet gjelder ordinære visninger på ­kinosenteret.

Enkeltbilletter E N KE LTBI LLET TE R

120 KR

Til ordinær filmvisning.

Rushtickets Tidligere år har vi lagt ubenyttede billetter ut for salg ved visningsstart, slik at flere har fått mulighet til å se film når noen har hentet ut billetter de ikke tar i bruk. For å unngå kø med tanke på smittevern, vil det i år ikke bli rushtickets.

Kosmorama har generell aldersgrense på 15 år for deltakelse på festivalen. Unntak gjelder blant annet Kosmo­ kids og skal utover det bli informert om. Aldersgrense på arrangement kan variere.

Infoskranken I infoskranken er vi behjelpelig om det er noe du lurer på. Du finner ­info­skranken på Prinsen Kinosenter. Info­skranken kan også nås på tlf. 452 24 552 i ­åpningstiden.

Åpningstider infoskranken TORSDAG 4. MARS – FRE DAG 5. MARS: KL . 15:00 – 18:00 LØRDAG 6. MARS OG SØN DAG 7. MARS: KL . 14:00 – 18:00 MAN DAG 8. MARS – SØN DAG 14. MARS: FR A KL . 09:30 TIL START AV DAGENS

UTSALGSSTEDER V I Ø N S K E R P R I M Æ R T AT E N K E LT B I L L E T T E R ­K J Ø P E S PÅ ­K O S M O R A M A . N O O G ­T R O N D H E I M K I N O . N O K L I P P E KO R T I N K L U D E R E R 5 ­O R D I N Æ R E F I L M V I S N I N G E R O G K A N K J Ø P E S PÅ KO S M O R A M A . N O F E S T I VA L PA S S K J Ø P E S PÅ KO S M O R A M A . N O E N K E LT B I L L E T T E R K A N OGSÅ KJØPES I TRON DH EI M K I N O S U T S A L G PÅ : →  PRINSEN KINOSENTER →   N O VA K I N O S E N T E R →   T RO N D H E I M TO RG F O R O P P D AT E R T I N F O R M A S J O N OG PROGR AM SE KO S M O R A M A . N O

SISTE FILMVISNING.

i

DET E R I KKE I NSTALLE RT ­T E LESLYNG E I KI NOSALE N E .

KO S M O R A M A   @ KO S M O R A M A F I L M

5


ÅRETS FESTIVALOMRÅDE Under årets festival vil vi tilby et utvalg mat og drikke på Prinsen Kinosenter i ­samarbeid med Cafe Ni Muser. Her kan du få deg en kopp kaffe og noe godt attåt, eller du kan fylle på med energien du trenger til neste filmvisning med en matbit. Det vil være noen sitteplasser i vårt festivaltelt på parkeringsplassen utenfor ­kinosenteret. Du kan også ta med deg en matbit inn i salen. Som et alternativ til festivalserveringen, anbefaler vi Cafe Ni Musers ­lokaler like over gata fra Prinsen Kinosenter. Her kan du få et utvidet ­mat­tilbud i ­rolige ­omgivelser hver dag under festivalen – og ellers.

Festivalteltet Nytt av året er festivalteltet utenfor Prinsen Kinosenter – i samarbeid med ­gjen­brukskonseptet BrukOm har vi her skapt et festivalområde hvor du for ­eksempel kan nyte en kaffe og bla i programkatalogen mellom filmene. Med ­festivalteltet utvider vi festivalområdet, slik at det blir plass til mer publikum i ­området samtidig som vi ivaretar enmetersregelen og smittevern.

Åpningstider

6

FESTIVALSE RVE RI NG E N

12.00 –21.00

FESTIVALTE LTET

10.00 –21.00


ARENAER

9

OLAV TRYGGVASONSGATE

EN

I SVE

H

INN

8

6

ED ERR

MUNKEG

ATE

5

KART OVER ARENAER KONGENS GATE

TE PRINSENS GA

4

1

7

SØNDRE GATE

DRONNINGENS GATE

1

Prinsen Kinosenter

2

Festivalteltet

3

Cafe Ni Muser

4 3

5 6

2

7 8 9

Prinsens gate 2B Prinsens gate 2B Bispegate 9A

Trøndelag Teater Prinsens gate 20

Alma’s

Kongens gate 19

Bula

Prinsens gate 32

Vår Frue kirke Kongens gate 5

Britannia Hotel Dronningens gate 5

Cinemateket Olavshallen


SMITTEVERN PÅ KOSMORAMA

Vi ønsker å skape en trygg og fin festival for alle. For å sikre dette, har vi i år innført en rekke tiltak. Her kan du lese om disse: •  Vi oppfordrer alle våre gjester til å vise hensyn til hverandre. Benytt en av våre mange antibac-stasjoner når du kommer på festivalen og hold god avstand.

V I FØ LG E R A LLE A ­ N B E FA L I N G E R O G PÅ B U D F R A T R O N D H E I M ­K O M M U N E O G F H I . F Ø L G M E D PÅ KO S M O R A M A . N O F O R O P P D AT E R T I N F O R M A S J O N .

8

•  For å ivareta enmetersregelen, vil det automatisk blokkes ut minst ett sete mellom alle bestillinger. Vi ber om at publikum som ikke tilhører samme kohort, bestiller ­billetter separat. •  Myndighetenes gjeldende anbe­ falinger om munnbind skal følges på kinosenteret. •  Kontaktinfo registreres automatisk ved billettkjøp. Vi holder oversikt over hvem som er på hvilke visninger, slik at en eventuell smittesporing blir effektiv å gjennomføre. Du som publikum skal føle deg trygg på at all informasjon du trenger kommer fram til deg.

•  For å unngå kø, legger vi ikke ut ubrukte billetter for salg ved vis­ ningsstart, såkalte rushtickets. •  Vi skal unngå trengsel på kinosen­ teret. Derfor har vi utvidet festival­ området med et telt hvor publikum også kan oppholde seg mellom visninger. •  Filmenes visningsstart er satt opp slik at vi unngår trengsel i foajeen. •  Det er hyppig renhold av alle berørings­flater og publikumsarealer, og vi oppfordrer alle våre gjester til å betale med kort. •  Som alltid gjelder helsemyndig­ hetenes regler om å holde seg ­hjemme dersom du føler deg syk ­eller er i karantene.


BLI MED PÅ KOSMORAMA 2022 – allerede på siste dag av årets ­festival kan du sikre deg festivalpass til ­earlybird-pris 795 kr + billettavgift B E G R E N S E T A N TA L L TILBUDET GJELDER TIL 25. MARS KO S M O R A M A . N O/A K T U E LT/ E A R LY B I R D

9


DIGITAL SE KOSMORAMA-­ FILMER NÅR DU VIL, HVOR DU VIL!

L E S M E R O M KO S M O R A M A ­D I G I TA L PÅ KO S M O R A M A . N O

10

Nytt av året er Kosmorama Digital, vår helt egen strømmetjeneste med et utvalg filmer fra årets festival og favoritter fra tidligere festivaler.

Vi er glade for å få gjennomføre fysisk festival med visninger i kino­salene etter et år hvor dette slett ikke har vært en selvfølge. Samtidig ønsker vi å forsikre oss om at alle som vil kan se filmer under årets Kosmorama.

betale for den enkelte visningen. I tillegg til helt ferske festivalfilmer, vil Kosmorama Digital inneholde flere favoritter fra tidligere festivalutgaver. Disse filmene er tilgjengelige fra platt­ formen lanseres.

Derfor har vi laget en strømmetjeneste hvor du kan se flere av de fantastiske filmene vi har valgt ut til Kosmorama 2021. Disse filmene kan du se etter din egen timeplan og fra din egen stue. Filmene blir tilgjengelig 8. mars, og vil med noen få unntak være tilgjengelig i hele tre uker. Kosmorama Digital er uavhengig av festivalpassene – her kan du plukke filmer etter hjertets lyst og

Kosmorama Digital lanseres 1. mars, men du kan allerede nå se oversikt over noen av filmene som vil komme på plattformen. →


PÅ KOSMORAMA DIGITAL KAN DU SE Filmer fra årets festival:

Favoritter fra tidligere festivaler:

ASIA

1 20 S L AG I M I N UT TE T

B E A S T S C L A W I N G AT S T R A W S

A CIAMBRA

B L ACK B E AR

DE N G RØN N E SYKKE LE N

B LO O D CO N S C I O U S

DET ER MEG DU VIL HA

C A R N I VA L P I L G R I M S

D O N ’ T T E L L M E T H E B OY W A S M A D

C H A R L ATA N

H AT E T S V U G G E

CITY HALL

IN BETWEEN

COCOON

LY K K E L I G E L A Z Z A R O

C O N TA C TA D O

MID90S

CROCK OF GOLD: A FEW ROUNDS WITH S ­ HANE MACGOWAN

M E L LO M L I N J E N E

I D E N T I F Y I N G F E AT U R E S

PA P I C H A

M A D LY I N L I F E

STILL LIFE

MY NAM E I S BAG H DAD

T H E FA R E W E L L

N OT H I N G B U T T H E S U N

TH E WORKS HOP

ONE IN A THOUSAND

T R O N D H E I M PÅ F I L M D E L 1 , 2 O G 3

S H I VA B A B Y THE GO-GO’S THE WOMAN WHO RAN THROUGH THE NIGHT TO T H E E N D

11


ÅPNINGSFILM ­KOSMORAMA 2021: THE FATHER

Åpningsfilm: The Father Årets åpningsfilm på Kosmorama er et medrivende og desorienterende drama, en imponerende regidebut fra regissør Florian Zeller og en maktdemonstrasjon av hovedrolleinnehaver Anthony Hopkins.

T I R S DAG 9. M A R S K L . 2 0 : 0 0 PRINSEN 6 PRIS: 150 KR

V I S N I N G E R A N D R E DAG E R : TO RS DAG 11 . M A RS K L . 2 0 :4 5 — PRINSEN 2 LØ R DAG 1 3 . M A R S K L . 1 8 : 0 0 — PRINSEN 2 SØ N DAG 14 . MARS KL . 1 2 : 0 0 — PRINSEN 3

12

Anthony (Anthony Hopkins) nekter å ta imot hjelp fra sin datter, som prøver å finne ham en hjelpepleier. Datteren Anne (Olivia Colman) er full av omsorg og bekymring for faren, men når ikke gjennom. Samtidig som Anthony blir stadig mer usikker på om han kan stole på sin egen familie, begynner han å tvile på sine egne tanker og sin virkelighetsoppfatning. Anthony Hopkins briljerer i rollen som en mann som veksler mellom å være giftig manipulerende og hjelpeløs som et lite barn, og resultatet er like hjerteskjærende som det er imponerende. The Father tar oss med på en oppslukende reise gjennom et sinn som forvitrer. Med kløktige virkemidler evner filmen å desorientere deg helt til du, i likhet med hovedkarakteren, begynner å sette spørsmålstegn ved alt. Filmen er viden ansett som en av årets beste filmer, og det spås prisdryss på de store prisutdelingene i året som kommer. Det er lett å forstå, for The Father er et prakteksempel på hva filmmediet kan oppnå.


Avslutningsfilm: Minari Årets avslutningsfilm er et nydelig drama om kultur, tilhørighet og familie – en av de mest kritikerroste og etterlengtede filmene fra det siste året. Du ser den først i Norge på stort lerret under Kosmorama, og det er en mulighet vi anbefaler å ikke gå glipp av! Jacob Yi og hans kone Monica emigrerte fra Korea til USA på 70-tallet, men etter ti år på vestkysten har de ennå ikke oppnådd den amerikanske drømmen. I et f­ orsøk på å endelig lykkes, tar Jacob med seg Monica og deres to barn til ­Arkansas. Her venter en lite overbevisende jordlapp og et brakkehus, som Jacob er fast bestemt på å forvandle til et jordbruk og et godt hjem for familien på tross av konas mistro. Når deres bannende, men kjærlige, koreanske bestemor flytter etter, får familien mer å bryne seg på. De oppdager snart at det er mye som må falle på plass før den amerikanske drømmen gjør det.

­­AVSLUTNINGSFILM ­KOSMORAMA 2021: MINARI SØ N DAG 14 . MARS KL . 20 : 0 0 PRINSEN 5 PRIS: 150 KR + N DA- PR ISUTDE LI NG

Minari er en øm og vakker film som gjør alt riktig. Fra den herlige dynamikken i forholdet mellom bestemor og barnebarnet David til det utsøkte fotoarbeidet og slående filmmusikk: Dette er en film som blir hos deg i lang tid.

13


NEW DIRECTORS AWARD Kosmorama har viet sitt konkur­ ranse­program til framtidens filmskapere, de nye stemmene i den store globale filmverdenen som vi har tro på skal markere seg sterkt i årene som kommer. I dette pro­ grammet er det ikke bare filmene som skal være gode, regissørene skal også vise at de har noe ekstra som historiefortellere og/eller filmkunstnere. Kriteriet er at de ikke skal ha laget mer enn tre helaftens fiksjonsfilmer. Kosmoramas programavdeling har i felleskap nominert de ti filmene som kjemper om prisen. Disse film­ ene utgjør vårt New Directors-pro­ gram. En profesjonell jury kårer vinneren av New Directors Award blant disse.

14

Årets NDA-jury består av tidligere filmsjef i Kosmorama Ola Lund Renolen, filmprodusent Håvard Wettland Gossé og professor i filmvitenskap Ilona Hongisto.

Publikums­prisen Publikum kårer den filmen de mener er den beste av årets ­konkurransefilmer. Vær med å avgi din stemme på kosmorama.no

Vinnere offentlig­gjøres før avslutnings­filmen 14. mars og på ­ kosmorama.no

Beasts Clawing at Straws

109 MIN

TI R 13:30 PRINSEN 6 | ONS 13:45 PRINSEN 5 FRE 18:30 PRINSEN 7

O R I G I N A LT I T T E L : 지 푸 라 기 라 도 잡 고 싶 은 짐 승 들 R E G I S S Ø R : K I M YO N G - H O O N L A N D /Å R : S Ø R - K O R E A 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : J E O N D O -Y E O N , JUNG WOO-SUNG, BAE SUNG-WOO S PR ÅK: KOR E ANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

En bag full av penger er bindeleddet for en rekke ulike historier i denne sørkoreanske krimthriller­ en med klare innslag av mørk humor, Coenske forviklinger og Tarantino-arven. Vi presenteres for et spennende rollegalleri av moralsk tvilsomme karakterer som alle ser bagen som løsningen på sine problemer og gjør alt de kan for å komme seirende ut av det som utvikler seg til å bli en blodig katt og mus-lek. Med kreativitet og kløkt rulles historiene ut og avslører hvordan deres skjebner henger sammen – og hvor de ender opp.


NEW DIRECTORS

Black Bear

Freshman Year

Gritt

På et avsidesliggende hus ved en innsjø, er et kjærestepar vertskap for en ung filmskaper. Forholdet vakler, og destabiliseres ytterligere av filmskaperens ankomst. Selv driver hun et kalkulert sosialt spill om lyst og sjalusi i jakten på inspirasjon til sitt neste prosjekt, som tøyer grensene mellom fiksjon og autobiografi. Black Bear tar publikum med på en absorberende og turbulent reise, og er best opplevd uten for mye forkunnskaper og forventninger.

Alex er en ganske utypisk college-student, full­ stendig blottet for guttastemning-tendenser og med en hang til å ringe hjem til moren og lillesøst­ eren når han er ensom. Han har ikke helt funnet sin plass på universitetet, men en dag havner han på en typisk frat house-fest og møter Maggie. Alex tror han har funnet redningen, men Maggie ser det ikke slik. Freshman Year er kanskje den såreste college-filmen du vil se på lang tid, og en imponerende debut fra 24 år gamle Cooper Raiff – regissør, hovedrolle, manusforfatter og klipper.

Gritt, tidligere Gry-Jeanette, har kunstneriske ambisjoner, men ingen utdannelse eller prosjekter å vise til. Når hun returnerer til Oslo etter 17 omflakkende år i utlandet, mangler det derfor på interesse og støtte til det radikale kunst­ prosjektet hun planlegger å realisere: «Den hvite betennelsen». Itonje Søimer Guttormsens originale spillefilmdebut byr på både humor og tragedie, interessante rollefigurer og treffende beskriv­ elser av kunst- og kultureliten. Filmtidsskriftet Montages har begeistret proklamert at Gritt er en av de beste norske filmene som er laget, og vi protesterer ikke.

104 MIN TIR 18:00 PRINSEN 3 | TOR 16:00 PRINSEN 5 FRE 21:00 PRINSEN 5 O R I G I N A LT I T T E L : B L A C K B E A R REGISSØR: L AWRENCE MICHAEL LEVINE L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: AUBREY PLAZA, C H R I S T O P H E R A B B O T T, S A R A H G A D O N SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

102 MIN ONS 21:00 PRINSEN 2 | FRE 16:00 PRINSEN 5 SØN 14:00 PRINSEN 5 O R I G I N A LT I T T E L : S H I T H O U S E REGISSØR: COOPER RAIFF L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : C O O P E R R A I F F, DY L A N G E LU L A , LO G A N M I L L E R SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

118 MIN MAN 15:00 PRINSEN 3 | LØR 19:00 PRINSEN 5 SØN 16:00 PRINSEN 6 O R I G I N A LT I T T E L : G R I T T REGISSØR: ITONJE SØIMER GUT TORMSEN L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 1 SKUESPILLERE: BIRGITTE LARSEN, M A R T E W E X E L S E N G O KS ØY R , L A R S ØY N O SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

15


NEW DIRECTORS Identifying Features

Luzzu

Madly in Life

I dette stillferdige dramaet møter vi Magdalena, som begir seg ut på en reise for å finne sønnen sin. Han har, i likhet med mange andre, forsvunnet i nærheten av grensa mellom Mexico og USA. Regissør Fernanda Valadez tar for seg en del av migrasjonsproblematikken som sjelden omtales: hvordan store antall immigranter som søker et bedre liv i USA blir kidnappet, ranet og drept før de når grensa. Identifying Features melder ankomsten til en stemme det blir interessant å følge videre.

Luzzu kommer rett fra Sundance med strålende anmeldelser i bagasjen, og er en sjelden anled­ ning til å se vakre Malta på lerretet. Den unge fiskeren Jesmark blir tvunget til å gi opp det som har vært familiens levebrød i genera­sjoner, når det viser seg at hans nyfødte baby ikke er frisk. For å redde familien, tar han på seg et oppdrag som fører han inn i Maltas under­ verden. Luzzu er et neorealistisk drama om tradi­ sjon og modernisering. En sterk spillefilmdebut!

Alex og Noemis planer om å stifte familie settes på vent når Alexs mor Suzanne begynner å opp­ føre seg fullstendig irrasjonelt og blir diagnosert med demens. Alex sliter med å takle at hun mister sosiale hemninger og, ikke minst, stadig havner i trøbbel – men Suzanne selv er full av livsglede som alltid. Madly in Life skildrer et alvorlig tema med oppfinnsomhet, varme og vittighet. Med imponerende presisjon balanserer filmen mellom følelse og humor i et landskap som fort kunne ha blitt dystert.

97 MIN MAN 20:30 PRINSEN 2 | ONS 10:30 PRINSEN 5 S Ø N 1 7: 0 0 P R I N S E N 5 O R I G I N A LT I T T E L : S I N S E Ñ A S PA R T I C U L A R E S R EG I S SØ R : F E R N A N DA VA L A D E Z L A N D /Å R : M E X I C O , S PA N I A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: MERCEDES HERNÁNDEZ, DAV I D I L L ESCAS , J UA N J ES ÚS VA R E L A S P R Å K : S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

16

94 MIN TIR 21:00 PRINSEN 7 | TOR 12:30 PRINSEN 6 SØN 18:45 PRINSEN 3 O R I G I N A LT I T T E L : L U Z Z U REGISSØR: ALEX CAMILLERI L A N D /Å R : M A LTA 2 0 2 1 SKUESPILLERE: JESMARK SCICLUNA , M ICH E L A FA R RUG I A S P R Å K : M A LT E S I S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

87 MIN TI R 1 9:0 0 PR I NS E N 7 | TO R 08:30 KO N G ESA L E N F R E 1 2 :0 0 PR I NS E N 2 | SØ N 1 9:1 5 PR I NS E N 6 O R I G I N A LT I T T E L : U N E V I E D É M E N T E R E G I S S Ø R : A N N S I R O T, R A P H A E L B A L B O N I L A N D /Å R : B E L G I A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: JO DESEURE, J E A N L E P E LT I E R , L U C I E D E B AY SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K


FOTO: PARK CIRCUS/UNIVERSAL

NEW DIRECTORS

Never Rarely Sometimes Always

Shiva Baby

Autumn er 17 år gammel og oppdager at hun er gravid. Ettersom hun ikke kan ta abort i hjem­ staten Pennsylvania uten foreldrenes samtykke, reiser hun og kusina til New York for å oppsøke en abortklinikk. Med forbløffende godt øye for detaljer og en stor mengde empati skildrer regissør E­ liza Hittman erfaringer som alt for mange kvinner sitter på. Never Rarely Sometimes Always er et stillferdig, men desto mer hardt­ slående, argument for retten til å bestemme over egen kropp.

I komedien Shiva Baby blir en familiesammen­ komst transformert til en klaustrofobisk, poten­ sielt katastrofalt pinlig begivenhet i det Danielle møter sin sugar daddy på en shiva hun deltar på med sine foreldrene. Med thrilleraktige virkemidler holder filmen publikum på kanten av stolen mens Danielle manøvrerer seg mellom ham, velmenende familiemedlemmer, sine egne skrøner, og den altfor vellykkede eksen Maya. Shiva Baby er en velskrevet og skarp film om det fryktinngytende familieselskapet som får fram latteren uansett hvor mye det knyter seg i magen av kleinhet.

101 MIN MAN 17:30 PR I NSE N 5 | TO R 1 0:30 PR I NSE N 5 LØR 13:30 PRINSEN 6 | SØN 20:50 PRINSEN 3 ORIGINALTITTEL: NEVER R ARELY SOMETIMES ALWAYS REGISSØR: ELIZA HITTMAN L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: SIDNEY FLANIGAN, TA L I A R Y D E R SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

77 MIN TIR 14:00 PRINSEN 3 | ONS 16:00 PRINSEN 6 LØR 20:00 PRINSEN 3 O R I G I N A LT I T T E L : S H I V A B A B Y REGISSØR: EMMA SELIGMAN L A N D /Å R : C A N A D A , U S A 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : R A C H E L S E N N O T T, M O L LY G O R D O N SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

The Metamorphosis of Birds

101 MIN ONS 15:00 PRINSEN 3 | FRE 16:00 PRINSEN 7 LØR 20:30 PRINSEN 7 O R I G I N A LT I T T E L : A M E TA M O R F O S E D O S PÁ S S A R O S R E G I S S Ø R : C ATA R I N A V A S C O N C E L O S L A N D /Å R : P O R T U G A L 2 0 2 0 SKUESPILLERE: MANUEL ROSA, ANA VASCO N CE LOS , H E N R I Q U E VASCO N CE LOS SPRÅK: PORTUGISISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Med vakkert foto og høy kunstnerisk ambisjon forteller debutregissør Catarina Vasconcelos historien om sin egen familie – fra besteforeldrenes unge kjærlighet til hennes nylig forsterkede bånd til faren etter morens død. Familiens erindringer er rekonstruert med sanselige bilder, akkompagnert av en poetisk gjenfortelling av de personlige historiene. Under filmfestivalen i Berlin i 2020 vant Vasconcelos FIPRESCI-prisen for filmen, som siden har hatt en omfattende runde på internasjonale film­ festivaler. Grensene mellom fiksjon og dokumentar er uklare i denne meditative skildringen av minner, identitet og moderlig kjærlighet. 17


MINI COOPER SE. FRA KUN KR 276.800,– Helt nye MINI Cooper SE er en elektrisk videreføring av 3-dørsmodellen. Bilen kombinerer MINIs innovasjonsånd, oppbevaringsløsninger og ikonisk design. Den helelektriske motoren skaper en kjøreopplevelse utenom det vanlige - rask, helt stille, utslippsfri og morsom. Den elektriske motoren har en effekt på 184 hk og en rekkevidde på inntil 235 km (WLTP). Les mer om de ulike utsyrsvariantene på sulland.no.

Sulland Trondheim Vestre Rosten 83, 7075 Tiller Tlf: 96 23 70 00


Dora Eiendom bygger ut Nyhavna Vi er med på utviklingen av Nyhavna. Her planlegger og bygger vi miljøvennlige og energieffektive magasiner, kontorer og boliger.

dora.no


MENNESKER ­IMELLOM Filmer om det varme og såre, fellesskapet og ­ensomheten, det ­dysfunksjonelle og ­herlige i møter mellom mennesker.

Asia

85 MIN MAN 16:30 PRINSEN 6 | LØR 20:30 PRINSEN 2 SØN 14:30 PRINSEN 3 O R I G I N A LT I T T E L : A S I A REGISSØR: RUTHY PRIBAR L A N D /Å R : I S R A E L 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : A L E N A Y I V, S H I R A H A A S , TA M I R M U L A SPRÅK: HEBRAISK, RUSSISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Asia er alenemor for datteren Vika. For Asia har morsrollen aldri kommet naturlig, og det er tilsyne­latende lite ved deres relasjon som minner om et kjærlig mor-datter-forhold. Når et lege­besøk avslører at Vika lider av en alvorlig sykdom og helsen hennes raskt forverres, endrer det ­dynamikken dem imellom. Regissør Ruthy Pribar klarer å unngå klisjeene, og portretterer på strålende vis et beskjedent, men intimt, forhold mellom mor og datter under krevende omstendigheter.

20

Bloody Nose, Empty Pockets

98 MIN TIR 15:45 PRINSEN 3 | TOR 18:00 PRINSEN 8 SØN 16:30 PRINSEN 7 O R I G I N A LT I T T E L : B L O O D Y N O S E , EMPTY POCKETS REGISSØR: TURNER ROSS, BILL ROSS L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 M E D V I R K E N D E : M I C H A E L M A R T I N , S H AY ­W A L K E R , B R U C E H A D N O T SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Det er aller siste åpningsdag for baren The ­Roaring 20’s i Las Vegas, og vi er observatør mens stamgjestene samles for en siste avskjed. En dag full av morsomme, frekke og kjærlige interaksjoner er dokumentert med et nikk til cinéma vérité-stilen – impulsivt og pågående blir kameraet som en del av klientellet. Grensene mellom fiksjon og dokumentar er uklare, i dette medrivende og universelle portrettet av barliv og felleskap som kjennes særlig relevant akkurat nå som slike møteplassers overlevelse er stadig mer usikker.


MENNESKER ­IMELLOM

Cocoon

Fan Girl

Gaza Mon Amour

Sommerdagene er lange og varme i den sørlige bydelen Kreuzberg i Berlin. Midt i heten møter vi Nora, som er i ferd med å ta sine første skritt mot voksenlivet. Overgangen til ungdomstiden blir brå når storesøster Jule tar henne under vingen og viser hva det vil si å være tenåring i Berlin. Og verre blir det når Nora oppdager at hun har følel­ ser som tilsynelatende ingen andre har. Cocoon er et delikat, men likevel pulserende, portrett av ungdommens kroppslige oppdagelser, forelskelser og lyster.

Mange kjenner til følelsen av å være betatt av en kjendis – plakater på veggene, en overveldende forelskelse og fantasien om å en dag få møte sitt store idol. Den filippinske tenåringsjenta Jane er betatt av skuespilleren Paulo Avelino. Etter en opptreden på et kjøpesenter, følger Jane etter Avelino og gjemmer seg bak i lastebilen hans. Ikke møt dine helter, sies det – og Jane får i høyeste grad kjenne på hvorfor. Fan Girl er en emosjonell og tidvis ubehagelig opplevelse med en sterk hovedrolledebut av Charlie Dizon.

Tittelen Gaza Mon Amour minner oss unektelig om nybølgefilmen Hiroshima Mon Amour (1959), en tragisk og romantisk klassiker om en affære i bomberammede Hiroshima. Gaza Mon Amour er en sjarmerende og litt underlig kjærlighetshistorie som utspiller seg med Gazastripen som bakteppe. Den seksti år gamle fiskeren Issa er hemmelig forelsket i en kvinne som jobber på markedet. Han jobber stadig opp motet til å spørre om hun vil gifte seg med han, mens søsteren hans tar saken i egne hender for å finne det hun mener er en mer egnet kone.

99 MIN MAN 18:00 PRINSEN 2 | ONS 10:00 PRINSEN 7 FRE 14:00 PRINSEN 2 O R I G I N A LT I T T E L : K O K O N REGISSØR: LEONIE KRIPPENDORFF L A N D /Å R : T Y S K L A N D 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : L E N A U R Z E N D O W S K Y, J E L L A HAASE, LENA KLENKE SPR ÅK: T YSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

100 MIN MAN 17:30 PR I NSE N 8 | TO R 1 8:0 0 PR I NSE N 3 LØR 14:30 PRINSEN 5 O R I G I N A LT I T T E L : F A N G I R L REGISSØR: ANTOINET TE JADAONE L A N D /Å R : F I L L I P I N E N E 2 0 2 0 S KU ES PI LLE R E : CH A R LI E D IZO N , PA U L O A V E L I N O S P R Å K : F I L L I P I N S K , TA G A L O G U N D E R T E K S T: E N G E L S K

87 MIN TIR 20:30 PRINSEN 2 | TOR 19:00 PRINSEN 6 SØN 10:00 PRINSEN 3 O R I G I N A LT I T T E L : G A Z A M O N A M O U R R E G I S S Ø R : A R A B N A S S E R , TA R Z A N N A S S E R L A N D /Å R : PA L E S T I N A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: HIAM ABBAS, SALIM DAU, MAISA ABD ELHADI SPRÅK: ARABISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

21


MENNESKER IMELLOM My Name is Baghdad

One in a Thousand

Tailor

Baghdad er en selvsikker tenåring med hjertet på rett plass, men hun må kjempe hardt for albuerom i det mannsdominerte skatemiljøet i São Paulo, Brasil. På hjemmebane er Baghdad omgitt av sterke kvinneskikkelser, og kontrasten er stor til det harde miljøet rundt skateparken, der det ­meste skjer på guttas premisser. Når Baghdad møter en jentegjeng som også er lidenskapelig opptatt av skating, åpner det øynene hennes. Filmen veksler mellom det alvorlige og daglig­ dagse, virkningsfullt akkompagnert av improvisa­ torisk dialog og et bemerkelsesverdig lydspor.

One in a Thousand er et observerende drama om å vokse opp og forelske seg som forkaster heteronormative stereotypier og tar ungdoms­ kultur på alvor. Iris bor i et fattig område i det nordlige Argen­ tina, hvor hun stort sett bruker dagene på å spille basketball og streife rundt i nabolaget. En dag får hun øye på krølltoppen Renata, og tiltrek­ ningen er umiddelbar. Renata har nylig returnert til nabo­laget, og rykter om HIV, dopmisbruk og en promis­kuøs livsstil florerer. Likevel søker Iris kontakt.

Tailor er en komedie som fortjener det store lerretet. Under den greske blå himmel og gule sol møter vi den detaljorienterte skredderen Nikos. Krisen har rammet landet, gjelden bygger seg opp og ingen kommer for mål av ny dress. Nikos må ta grep, og drar ut for å møte menneskene der de er: fra Athens fine nabolag, gjennom gateselgernes marked og ut til drabanten for nye kunder. Nikos tvinges til å gjenoppfinne seg selv og forkaste innbitte tradisjoner.

99 MIN ONS 18:30 PRINSEN 6 | FRE 20:00 PRINSEN 8 SØN 11:00 PRINSEN 8 O R I G I N A LT I T T E L : M E U N O M E É B A G D Á R E G I S S Ø R : C A R U A LV E S D E S O U Z A L A N D /Å R : B R A S I L 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : G R A C E O R S AT O , ­K A R I N A B U H R , M A R I E M AY M O N E SPRÅK: PORTUGISISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

22

120 MIN ONS 21:00 PRINSEN 8 | TOR 15:00 PRINSEN 2 FRE 14:30 PRINSEN 8 O R I G I N A LT I T T E L : L A S M I L Y U N A R EG I S SØ R : CL A R I SA N AVAS L A N D /Å R : A R G E N T I N A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: SOFÍA CABRERA, A N A ­C A R O L I N A G A R C I A , M A U R I C I O V I L A S P R Å K : S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

100 MIN T I R 1 5 : 0 0 P R I N S E N 7 | O N S 0 8 : 3 0 KO N G E S A L E N TOR 13:30 PRINSEN 5 | LØR 18:00 PRINSEN 7 O R I G I N A LT I T T E L : R A F T I S REGISSØR: SONIA LIZA KENTERMAN L A N D /Å R : H E L L A S 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : D I M I T R I S I M E L L O S , TA M I L A K O U L I E V A , T H A N A S I S PA PA G E O R G I O U SPRÅK: GRESK U N D E R T E K S T: E N G E L S K


MENNESKER IMELLOM

The Woman Who Ran

To the End

Tove

Mens ektemannen er borte på jobbreise, møter Gam-hee tre venninner hun ikke har sett på lenge. De tre møtene er udramatiske og preget av høflig samtale, men utenfor de fire veggene er ikke alt så enkelt som det virker. I en naturalistisk framstilling av samtaler mellom fjerne venner, løftes det hverdagslige og stusselige til å bli morsomt og rørende. Hong Sang-soo vant Sølv­ bjørnen for beste regissør i Berlin for dette stille og absorberende «slice of life»-verket.

Mens Geralda venter på dødsbudskapet om sin far, dukker hennes tre søstre opp og tvinger fram minner om oppveksten og urettferdigheten hun føler om retningen livene deres tok. To the End er en film som er opptatt av skuespillernes samspill og skaper med det utrolig sterke og hjerteføl­ te øyeblikk. Regissørene Ary Rosa og Glenda Nicácio bor, arbeider og produserer i Brasil, hvor de gjennom flere filmer har gitt liv til historier om svarte brasil­ianere som ellers har liten ­representasjon i film.

Tove skildrer livet til den unge Tove Jansson, den ikoniske skaperen av Mummitrollet. Filmen tar oss med til Helsinki like etter krigen, til en tid fylt av frihet i både kunsten og kjærligheten. Tove inn­ leder et åpent forhold til den gifte politikeren Atos Wirtanen, men når hun møter teatersjef Vivica Bandler blir forelskelsen i henne altoppslukende. Hovedrolleinnehaver Alma Pöysti trollbinder i sin autentiske framstilling av Tove og bidrar til hvordan filmen på imponerende vis klarer å fange en bit av Toves sjel.

77 MIN TOR 12:15 PRINSEN 2 | FRE 13:30 PRINSEN 6 SØN 18:45 PRINSEN 7 O R I G I N A LT I T T E L : D O M A N G C H I N Y E O J A REGISSØR: HONG SANG-SOO L A N D /Å R : S Ø R - K O R E A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: KIM MIN-HEE, S E O ­Y O U N G -­H W A , S O N G S E O N - M I S PR ÅK: KOR E ANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

93 MIN TI R 17:4 5 PR I NSE N 8 | O N S 14:4 5 PR I NSE N 7 LØR 14:00 PRINSEN 8 O R I G I N A LT I T T E L : AT É O F I M REGISSØR: ARY ROSA , GLENDA NICÁCIO L A N D /Å R : B R A S I L 2 0 2 0 SKUESPILLERE: ARLETE DIAS, WAL DIAZ, JENNY MULLER SPRÅK: PORTUGISISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

100 MIN M A N 1 8:30 PR I NS E N 6 | TI R 08:30 KO N G ESA LE N O N S 1 2 :1 5 PR I NS E N 3 | F R E 1 0 :20 PR I NS E N 3 LØ R 1 6:1 5 PR I NS E N 6 O R I G I N A LT I T T E L : T O V E REGISSØR: ZAIDA BERGROTH L A N D /Å R : F I N L A N D , S V E R I G E 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : A L M A P Ö Y S T I , K R I S TA ­K O S O N E N , S H A N T I R O N E Y SPRÅK: SVENSK, FINSK, ENGELSK U N D E R T E K S T: N O R S K

23


SAMFUNN Fortellinger som synliggjør enkeltmenneskets møte med samfunnsmaskineriet og som belyser, kommenterer eller kritiserer verdenen vi lever i.

Charlatan

118 MIN MAN 18:00 PRINSEN 3 | ONS 20:45 PRINSEN 6 FRE 10:00 PRINSEN 6 O R I G I N A LT I T T E L : C H A R L ATA N REGISSØR: AGNIESZK A HOLL AND L A N D /Å R : T S J E K K I A , I R L A N D , P O L E N 2 0 2 0 S KU E S PI L L E R E : I VA N T RO JA N , ­J O S E F ­T R O J A N , J U R A J L O J SPRÅK: TSJEKKISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Charlatan er den polske regissøren Agnieszka Hollands nyeste spillefilm, fritt inspirert av den fascinerende sanne historien om naturmedisin­ eren Jan Mikolášek (1889–1973). Lidenskapelig og krass vier han livet til å helbrede mennesker på tross av tidvis hard motgang og turbulente politiske forhold. Hvert regime ser nytte i hans spesielle evner, fra førkrigstiden og nazistregimet til etterkrigstiden, men det kan koste ham dyrt å opprettholde sin status i det totalitære Tsjekko­ slovakia. Spenning, politikk og romantikk preger denne filmen, som er Tsjekkias bidrag til årets Oscar-utdeling. 24

Contactado

93 MIN TI R 1 6:0 0 PR I NS E N 6 | O N S 1 0 :0 0 PR I NS E N 3 F R E 1 8:4 5 PR I NS E N 2 | LØ R 1 8:0 0 CI N E M ATE K E T SØ N 1 2 :0 0 PR I NS E N 2 O R I G I N A LT I T T E L : C O N TA C TA D O REGISSØR: MARITÉ UGÁS L A N D /Å R : P E R U 2 0 2 0 SKUESPILLERE: BALDOMERO CÁCERES, ­M I G U E L D Á V A L O S S P R Å K : S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Over hele verden underkaster vi oss mennesker som overbeviser med kjærkomne sannheter. Aldo var i sin velmakt en av disse, en profet med ­mange tilhengere. Han har trukket seg tilbake, men er ikke glemt: Noen husker ham for presise profetier, andre minnes bedrag. Gabriel forguder Aldo og prøver å overtale ham til å gjeninntre som forkynner. En skare venter på hans sannheter. Men Aldo har gode grunner til å holde en lav profil. Contactado er et drama om tro, tvil, manipulasjon og løgn.


SAMFUNN

Dear Comrades

HAN

Nasir

Dear Comrades er en personlig og gripende historie som tar sted i den sovjetiske byen Novocherkassk i 1962, og er kanskje regissør Andey Konchalovskys mest overbevisende film på flere år. Novocherkassk er et eneste stort rot: matprisene stiger, aksjene stuper og arbeiderne streiker. Når Lyudmilas datter forsvinner etter streikeutbruddet på den lokale fabrikken, må Lyudmila trosse portforbud, massearrestasjoner og myndighetenes nådeløse forsøk på å dekke over statsvold for å finne henne. Spørsmålet som snart oppstår er: Har staten sviktet henne, eller vil hun svikte staten?

Den tragikomiske spillefilmen HAN tematiserer på ulike vis spørsmål rundt mannsrollen. Vi følger én gutt og to menn gjennom et døgn. På hver sin kant av byen opplever de et sosialt og emosjonelt fall. Skolegutten Harald higer etter anerkjen­ nelse, men blir ikke sett, verken av læreren eller hjemme. Arbeidsledige Eirik ydmykes på NAV. Den anerkjente manusforfatteren Petter vil lage storfilm om Fridtjof Nansen, men sliter med et mindreverdighetskompleks og føler seg kvotert ut av støtteordninger på grunn av kjønn.

I den tamilske fiksjonsfilmen Nasir møter vi en mann som tilhører den muslimske minoriteten i byen Coimbatore. Vi får et innblikk i en dag i hans liv, vakkert fotografert med super 16mm-linse. Men under overflaten av hans tilsynelatende fredelige hverdag, bobler religiøse konflikter som nærmer seg kokepunktet. Muslimer i India lever under stadig press på grunn av landets hindu-nasjonalistiske ledelse, og utsettes for diskriminering, trakassering og vold. Den indiske indiefilmskaperen Arun Karthick leverer med Nasir et hardtslående vitnesbyrd for konsekvensene det kan ha.

120 MIN ONS 18:00 PRINSEN 3 | FRE 14:00 PRINSEN 3 LØR 12:00 PRINSEN 2 O R I G I N A LT I T T E L : Д О Р О Г И Е Т О В А Р И Щ И R EG ISSØ R: AN DR E I KONCHALOVSK Y L A N D /Å R : R U S S L A N D 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : Y U L I YA V Y S O T S K AYA , ­V L A D I S L A V K O M A R O V, A N D R E Y G U S E V SPRÅK: RUSSISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

83 MIN MAN 20:00 PRINSEN 8 | ONS 16:30 PRINSEN 5 LØR 12:00 PRINSEN 8 O R I G I N A LT I T T E L : H A N REGISSØR: GURO BRUUSGAARD L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 1 SKUESPILLERE: JOHANNES JONER, EMIL JOHNSEN, FRANK WERNER LAUG SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

78 MIN TIR 12:00 PRINSEN 7 | TOR 12:00 PRINSEN 3 LØ R 17:0 0 PR I NSE N 5 O R I G I N A LT I T T E L : N A S I R REGISSØR: ARUN KARTHICK L A N D /Å R : I N D I A 2 0 2 0 S KU E S PI L L E R E : VA L AVA N E KO U M A R A N E , ­S U D H A R A N G A N AT H A N , YA S M I N R A H M A N S P R Å K : TA M I L U N D E R T E K S T: E N G E L S K

25


SAMFUNN Quo Vadis, Aida?

101 MIN M A N 20:0 0 PR I NS E N 5 | TI R 1 2 :1 5 PR I NS E N 5 TO R 20:30 CI N E M ATE K E T | F R E 17:4 5 PR I NS E N 3 SØ N 1 6:30 PR I NS E N 3 O R I G I N A LT I T T E L : Q U O V A D I S , A I D A ? REGISSØR: JASMILA ŽBANIĆ L A N D /Å R : B O S N I A O G H E R Z E G O V I N A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: JASNA DURICIC, ­R AY M O N D T H I R Y, E M I R H A D Z I H A F I Z B E G O V I C , IZUDIN BAJROVIC, BORIS LER SPR ÅK: BOSNISK, ENGELSK, T YSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Aida jobber som tolk for FN i Srebrenica, Bosnia under krigen. Det blir stadig mer tydelig at FN ikke kommer til å hjelpe sivilbefolkningen og at serberne ikke har fredelige løsninger i tankene, og Aida må selv ta grep for å forsøke å redde ektemannen og sønnene sine. Folkemordet i Srebrenica i 1995 er en av de største skamplettene for FN og et svært betent tema i det tidligere Jugoslavia. Quo Vadis, Aida? er så viktig og så mesterlig fortalt at det er vanskelig å se bort selv om man vet hvilke grusomheter som venter. 26

Sun Children

99 MIN TIR 15:30 PRINSEN 8 | FRE 21:00 PRINSEN 2 SØN 14:00 PRINSEN 7 O R I G I N A LT I T T E L : K H O R S H I D REGISSØR: MAJID MAJIDI L A N D /Å R : I R A N 2 0 2 0 SKUESPILLERE: ALI NASSIRIAN, ROOHOLLAH Z A M A N I , TA N N A Z TA B ATA B A E I S PR Å K: FA RSI U N D E R T E K S T: N O R S K

Sun Children sentrerer rundt fire gatebarn på oppdrag for å stjele en skatt som er begravet under en kirkegård. Den eneste veien dit, er ved å grave seg inn fra kjelleren til en skole, så for å utføre sin listige plan må de gatesmarte guttene posere som elever. Regissør Majid Majidi gir oss en historie med dybde og hjerte, og det viser seg snart at det er mer enn skatten som står på spill i byen. Denne spenningsfylte heistfilmen er Irans bidrag til årets Oscar-utdeling.

The Man Who Sold His Skin 1 0 4   M I N M A N 21 :1 5 PR I NS E N 6 | O N S 1 5:0 0 PR I NS E N 8 F R E 1 8:0 0 CI N E M ATE K E T | SØ N 20 :0 0 PR I NS E N 8 O R I G I N A LT I T T E L : L’ H O M M E Q U I A VENDU SA PEAU REGISSØR: K AOUTHER BEN HANIA L A N D /Å R : T U N I S I A , F R A N K R I K E , B E L G I A , T YSKL AND 2020 S K U E S P I L L E R E : YA H YA M A H AY N I , M O N I C A BE LUCCI , KOE N DE BOU W SPRÅK: ARABISK, ENGELSK OG FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Tunisias bidrag til årets Oscar-utdeling handler om den unge Sam Ali: en sensitiv og impulsiv syrer som har forlatt hjemlandet for å unnslippe krigen. Desperat etter å komme nærmere sitt livs kjærlighet i Europa lar han seg tatovere av en profilert moderne kunstner, og blir dermed et ettertraktet kunstobjekt som kan ferdes over grensene. Innholdsrik og medrivende – The Man Who Sold His Skin er et skarpt blikk på både flyktningkrisen og den moderne kunstverdenen.


Halv pris på kino Som medlem i Kinoklubben får du 50 % rabatt på minst 10 utvalgte filmer i året på Trondheim kino, Kimen kino og over 90 andre kinoer i Norge.

Nå har vi 2-for-1 på innmelding for nye medlemmer. Du kan melde deg inn når som helst på året, og betaler kr. 149,- per år. Les mer og meld deg inn på kinoklubb.no


SKRÅBLIKK Filmer med elementer av det surrealistiske, absurde eller konseptuelle som med et skjevt smil kommenterer tingenes tilstand.

28

Mandibler

Red Post On Escher Street

To kompiser stjeler en bil og finner en flue på størrelse med en medium stor bulldog i bagasje­ rommet. Dette er utgangspunktet for den nyeste filmen fra regissør Quentin Dupieux (sist sett på Kosmorama med Deerskin i 2020), og ting blir ikke mindre spinnvilt når kompisene bestemmer seg for å trene den opp til å stjele for dem. I kjent stil byr Dupieux på bisarr humor, men Mandibler er også en overraskende hjertevarm fortelling med inspirasjon fra klassiske buddy-filmer.

Når den geniale stjerneregissøren Tadashi Kobay­ ashi er på utkikk etter amatører til å prøvespille for hans nye film, trekker han til seg en salig blanding av karakterer med ulike motivasjoner og stor lidenskap. De som ikke lander hovedroller vil gjerne bidra som statister, men klarer alle disse håpefulle å innta den passive rollen i bakgrunnen av handlingen? Japanske ‘enfant terrible’ Sion Sono, best kjent for den ekstraordinære kultfilmen Love Exposure (2008), er regissøren bak denne energiske dramakomedien om filmproduksjo­ nens bakside.

78 MIN TI R 20 :4 5 PR I NS E N 3 | TO R 1 4:0 0 PR I NS E N 7 F R E 08:30 KO N G ESA L E N | LØ R 1 8:0 0 PR I NS E N 3 O R I G I N A LT I T T E L : M A N D I B U L E S REGISSØR: QUENTIN DUPIEUX L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : G R É G O I R E ­L U D I G , ­D A V I D M A R S A I S , R O M E O E LV I S , ADÈLE E X ARCHOPOULOS SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

147   M I N O N S 20 :0 0 CI N E M AT E K E T | TO R 1 8:0 0 PR I NS E N 7 LØ R 1 0 :30 PR I NS E N 6 O R I G I N A LT I T T E L : E S C H E R D O R I N O AK AI POSUTO REGISSØR: SION SONO L A N D /Å R : J A PA N 2 0 2 0 SKUESPILLERE: MORGAN MAARA, ­M I T S U R U F U K I K O S H I , C A N O N N A W ATA S P R Å K : J A PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K


SKRÅBLIKK

Rettferdighetens ryttere

116 MIN T I R 1 7: 3 0 P R I N S E N 2 | T O R 1 6 : 3 0 P R I N S E N 6 SØN 21:15 PRINSEN 6 O R I G I N A LT I T T E L : R E T F Æ R D I G HEDENS RY TTERE REGISSØR: ANDERS THOMAS JENSEN L A N D /Å R : D A N M A R K 2 0 2 0 SKUESPILLERE: MADS MIKKELSEN, ­N I K O L A J L I E K A A S , L A R S B R Y G M A N N SPRÅK: DANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Regissør Anders Thomas Jensen (Adams Epler, Den grønne slakteren) er tilbake i storform med en mørk komedie med fabelaktige Mads Mikkelsen i hovedrollen. Mikkelsen er Markus, en middelaldrende mann som må ta vare på sin tenåringsdatter etter at kona dør i en togulykke. Men var det egentlig en ulykke? Rettferdighetens ryttere gir oss beksvart humor, tragedie, action og akkurat passe med galskap, akkurat slik du forventer av regissøren. Mads Mikkelsen bekrefter for andre gang på under ett år at han er en av Skandinavias beste.

The Death of Cinema and My Father Too

The Whaler Boy 100 MIN

T I R 1 1 : 3 0 P R I N S E N 3 | F R E 1 9 : 4 5 KO N G E S A L E N LØR 14:30 PRINSEN 7 O R I G I N A LT I T T E L : T H E D E AT H O F C I N E M A A N D M Y F AT H E R T O O REGISSØR: DANI ROSENBERG L A N D /Å R : I S R E A L 2 0 2 0 S KU ES PI LLE R E : M A R E K ROZE N BAU M , RON I KU BAN , NOA KOLE R SPRÅK: HEBRAISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Dette er en hybrid som veksler mellom fiksjon, dokumentar og hjemmevideo. I filmens univers møter vi Assaf, en regissør som er fullstendig oppslukt i å fange sin døende far på film ved å tvinge familien til å spille roller i en fiksjonsfilm om et mulig angrep fra Iran. Virkelighetens regis­ sør Dani Rosenberg baserer dette på opplevelser med sin egen far. Rosenberg viser oss en absurd israelsk hverdag samtidig som vi møter dramaet om å ta farvel og frykten for å miste nåtiden mens den glir gjennom fingrene på oss.

93 MIN ONS 13:00 PRINSEN 6 | FRE 20:30 PRINSEN 3 LØR 15:30 PRINSEN 3 O R I G I N A LT I T T E L : K I T O B O Y REGISSØR: PHILIPP YURYEV L A N D /Å R : R U S S L A N D 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : V L A D I M I R O N O K H O V, A R I E H W O R T H A LT E R , K R I S T I N A A S M U S SPRÅK: RUSSISK, ENGELSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Vi befinner oss i utkanten av Beringstredet i det nordøstlige Russland, hvor knappe 90 kilometer med sjø skiller Russland fra Alaska. Leshka er en ung mann som, i likhet med resten av mennene i den avsidesliggende bygda, jobber som hval­ fanger. Når bygda får tilgang på internett og Leshka forelsker seg i en camgirl han har sett på videochat, vekker det både ungdommelig begjær og drømmer om et bedre liv utenfor landsbygda. The Whaler Boy er en annerledes og under­ fundig film i krysningen mellom reise– og opp­ vekstskildring.

29


DOKUMENTAR Rapporter fra den ­uoverskuelige ­virkeligheten.

Aalto

103 MIN TO R 1 8:30 PR I NS E N 5 | LØ R 1 3:0 0 PR I NS E N 3 SØ N 1 5:0 0 PR I NS E N 2 O R I G I N A LT I T T E L : A A LT O R E G I S S Ø R : V I R P I S U U TA R I L A N D /Å R : F I N L A N D 2 0 2 0 M E D V I R K E N D E : A LV A R A A LT O , A I N O A A LT O SPRÅK: ENGELSK, FINSK, SVENSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Den finske arkitekten Alvar Aalto (1898–1976) er kjent som en av de store pionerene innen modern­istisk arkitektur og design. I dokumentaren Aalto ser vi den slående arkitekturen han har skapt, og vi får innblikk i livet hans og båndet mellom han og hans første kone, arkitekt Aino Aalto. Aalto gir et enestående dypdykk i arbeidet til Alvar og Aino, og vil fenge alle med interesse for design og arkitektur. Aalto vises i samarbeid med konsept­butikken Alvar & Maija, som deler ut en ikonisk Artek E60-krakk til en heldig vinner på hver visning av filmen.

30

Carnival Pilgrims

88 MIN O N S 1 4:0 0 PR I NS E N 2 | TO R 1 0 :30 KO N G ESA LE N F R E 1 0 :0 0 PR I NS E N 8 O R I G I N A LT I T T E L : I K U I S E T V A E LTA J AT R E G I S S Ø R : M I K A M AT T I L A L A N D /Å R : F I N L A N D , N O R G E , T Y S K L A N D 2 0 2 0 SPRÅK: ENGELSK, KINESISK, FRANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Carnival Pilgrims er en forførende og samtidig urovekkende film om menneskets evige søken etter å være «et annet sted». Produsert like før pandemien slo til, ser vi plutselig turismen med et nytt blikk. Filmen tar oss til ikoniske steder som Paris, Venezia, Tibet, Grand Canyon. Finner vi lykken der? Det siste året har mange spurt seg om vi i framtiden kommer til å reise like mye som før. Ifølge filmens regissør Mika Mattila er svaret «ja». Menneskets trang til å reise slår det meste.


DOKUMENTAR

City Hall

O N S 17:0 0 KO N G ESA L E N LØ R 1 2 :0 0 KO N G ESA L E N O R I G I N A LT I T T E L : C I T Y H A L L REGISSØR: FREDERICK WISEMAN L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

275 MIN

Siden 60-tallet har regissør Frederick Wiseman utmerket seg med sine originale framstillinger av innsiden av amerikanske institusjoner, og han har tilegnet seg rollen som en av vår tids viktigste filmskapere. Denne gangen har 91 år gamle Wiseman stilt seg bak kameraet for å lage en film om virksomheten i og rundt rådhuset i Boston. Med hans typisk observerende stil, uten intervjuer eller fortellerstemmer, er City Hall et menneskelig og absorberende portrett av planleggingen og praksisen av alt fra søppeltømming til svindel­ forebygging.

Flukt

Generasjon Utøya

I dokumentaren Flukt får vi høre Amins drama­ tiske historie: Som barn flyktet han og familien fra Afghanistan, og noen år senere kom han alene til Danmark. Han har aldri fortalt noen om årene på flukt. Nå er Amin 36 år og en vellykket akademiker. Han skal snart gifte seg. Men hemmeligheten han har holdt skjult i over 20 år truer med å ødelegge livet han har skapt. Flukt er et enestående innblikk i historien til en mindreårig flyktning, imponerende levendegjort gjennom en miks av animasjon og arkivmateriale.

I Generasjon Utøya følger vi fire unge kvinner som overlevde terroren 22. juli. De har fortsatt sitt sterke politiske engasjement. Ina Libak var leder for AUF en periode, Kamzy Gunaratnam er vara­ ordfører i Oslo, Line Hoem er med i AP-ledelsen i Møre og Romsdal og Renate Tårnes er rådgiver i Fagforbundet. Nå kjemper de videre for verdiene de brenner for på vegne av en hel ungdoms­ generasjon. De forteller om å leve videre etter et så hatefullt, målrettet angrep og hvordan det preger Arbeiderpartiet i dag.

83 MIN TI R 14:0 0 PR I NS E N 2 | F R E 20 :30 PR I NS E N 6 SØ N 1 8:0 0 PR I NS E N 8 O R I G I N A LT I T T E L : F L E E REGISSØR: JONAS POHER RASMUSSEN L A N D /Å R : D A N M A R K , N O R G E 2 0 2 1 SPRÅK: DANSK, DARI, ENGELSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

99 MIN O N S 1 9:0 0 PR I NS E N 5 | TO R 1 5:0 0 PR I NS E N 3 O R I G I N A LT I T T E L : G E N E R A S J O N U T Ø YA REGISSØR: ASL AUG HOLM, SIGVE ENDRESEN L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 1 MEDVIRKENDE: INA LIBAK, K ­ AMZY ­G U N A R AT N A M , L I N E H O E M , R ­ E N AT E TÅ R N E S SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

31


DOKUMENTAR Gunda

93 MIN TI R 1 0:30 PR I NS E N 2 | TO R 1 6:0 0 PR I NS E N 8 F R E 1 2 :30 PR I NS E N 5 | LØ R 1 6:0 0 CI N E M AT E K E T SØ N 21 :0 0 KO N G ESA L E N O R I G I N A LT I T T E L : G U N D A R EG ISSØ R: VICTOR KOSSAKOVSK Y L A N D /Å R : N O R G E , U S A 2 0 2 0 MEDVIRKENDE: GUNDA S P R Å K : U T E N TA L E U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Gunda er et vakkert, lavmælt og sanselig portrett av dyrenes hverdagsliv. Gjennom slående, svart­ hvitt foto (av den norske fotografen Egil Håskjold Larsen og regissør Viktor Kossakovsky) males et bilde av dyrene som verdige, levende individer. Filmen er norskprodusert og delvis spilt inn i Tønsberg, og ble en snakkis etter premieren på filmfestivalen i Berlin. Siden den gang har filmen blant annet fått med Joaquin Phoenix på laget, vunnet en rekke priser og blitt utpekt som en av årets aller beste filmer av en rekke internasjonale kritikere.

32

Nothing But the Sun

74   M I N M A N 17:1 5 PR I NS E N 7 | TI R 21 :4 5 PR I NS E N 5 LØ R 11 :0 0 PR I NS E N 5 O R I G I N A LT I T T E L : A P E N A S E L S O L REG ISSØR: AR AMI ULLON L A N D /Å R : S V E I T S , PA R A G U AY 2 0 2 0 M E D V I R K E N D E : M AT E O S O B O D E C H I Q U E N O S P R Å K : S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

I et forsøk på å bevare fragmenter av en falmen­ de kultur har Mateo siden 70-tallet samlet på fortellinger, sanger og beretninger fra sitt folk, Ayoreoene i Paraguay. Med kassettspilleren sin tar han opp erfaringer fra andre som i likhet med ham levde fritt i skogen som nomader, før hvite misjonærer kom for å forkynne kristen tro og ileg­ ge Ayoreoene deres egne åndelige og materielle verdier. Nothing But the Sun er en sterk doku­ mentar som stiller spørsmål ved vestlige verdiers triumf og minner oss om hva som måtte vike.

Through the Night

75 MIN M A N 1 6:0 0 PR I NS E N 2 | O N S 20 :0 0 PR I NS E N 7 SØ N 1 0 :30 PR I NS E N 5 O R I G I N A LT I T T E L : T H R O U G H T H E N I G H T REG ISSØR: LOIR A LIMBAL L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Hvem passer på barna når foreldre må jobbe både dag og natt? Dokumentaren Through the Night følger en døgnåpen barnehage i USA hvor foreldre ser seg nødt til å la barna være mens de sjonglerer jobber for å få endene til å møtes. På makronivå forteller dokumentaren om en nådeløs økonomi som ikke ivaretar de vanskelig­ stilte. Samtidig er Through the Night en rørende fortelling om medmenneskelighet og viktigheten av de enkeltpersonene som bærer lokalsamfunnet på sine skuldre.RAMASKRIK Velkommen til skrekk­departementet i Kosmo­rama, der sjanger­filmen virkelig får brettet seg ut. Rama­skrik er skrekkfilm i ulike varianter ­plukket av programrådet til ­Ramaskrik filmfestival i Oppdal.

Blood Conscious

TI R 20 :0 0 PR I NS E N 8 | TO R 21 :0 0 PR I NS E N 3 LØ R 20 :0 0 PR I NS E N 8 O R I G I N A LT I T T E L : B L O O D C O N S C I O U S REGISSØR: TIMOTHY COVELL L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 SKUESPILLERE: DESHAWN WHITE, LENNY THOMAS, OGHENERO GBAJE SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

80 MIN

Blood Conscious er creepy, velspilt, smart – et friskt pust i den kjente sjangeren hytteskrekk som tar veier du kanskje ikke forventer. Vi er i USA, på et deilig sommersted der familien skal gjenforenes på hytta. Idyllen sprekker når de ankommer hytta og møter en d­ es­illusjonert drapsman som fabler om demoner. Blood Conscious er en film med selvtillit og overskudd. En liten perle som kommer i kjølvannet av filmer som Get Out (2017) og Us (2019), og har en undertone inn i den ­amerikanske rasedebatten. FRISTER DET MED MER, E R D U V E L D I G ­V E L KO M M E N TIL O ­ PPDAL I HØST FOR DEN E ­ L L E V T E U T G AV E N AV ­R A M A S K R I K 2 1 . – 2 4 . O K T O B E R .

34


RAMASKRIK

Impetigore

F R E 1 2 :0 0 PR I NS E N 7 | LØ R 17:30 PR I NS E N 8 SØ N 20 :30 PR I NS E N 2 O R I G I N A LT I T T E L : P E R E M P U A N TA N A H J A H A N A M R EG ISSØ R: JOKO AN WAR L A N D /Å R : I N D O N E S I A 2 0 1 9 S K U E S P I L L E R E : TA R A B A S R O , A R I O B AY U , M A R I S S A A N I TA SPRÅK: INDONESISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

107 MIN

Fra Indonesia kommer Impetigore, en mørk og effektiv grøsser fra regissøren av Satan’s Slaves (2017). Maya finner ut at hun eier et hus hun ikke kan huske i en avsidesliggende landsby. Hun og venninna bestemmer seg for å dra dit for å se om huset kan selges. Det viser seg at den barnløse landsbyen lider under en grotesk forbannelse som landsbyboerne er villige til å gjøre alt for å bryte. Stemningsfull og uhyggelig skrekk, nydelig fotografert og med fantastisk musikk.

Slaxx

77 MIN M A N 21 :0 0 PR I NS E N 7 | O N S 1 2 :0 0 PR I NS E N 2 F R E 2 2 :0 0 KO N G ESA L E N O R I G I N A LT I T T E L : S L A X X REGISSØR: ELZA KEPHART L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : R O M A N E D E N I S , S E H A R ­B H O J A N , B R E T T D O N A H U E SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Libby starter i ny jobb i en trendy klesbutikk samme kveld som lansering av den nye «Super Shaper» – buksa som skal passe alle. Når butikk­ lokalet går i lockdown for å gjøre klar for nyåpning begynner ansatte å forsvinne… for så å dukke opp som maltrakterte lik. En hjemsøkt drapsbukse er på tokt! Elza Kepharts Slaxx er en stilig og blodig skrek­ komedie med alt man kan ønske seg: overdrevne karakterer, slapstick, gore, døde influencere og Bollywood-nummer, men også overraskende bevegende samfunnskritikk.

35


DAVID LYNCH Få andre regissører har hatt like stor kommersiell suksess og samtidig så godt ivaretatt kultstatus som David Lynch. En hel verden samlet seg rundt TV-serien Twin Peaks, som gikk fra braksuksess til kultklassiker, og de originale filmene hans har fått en helt spesiell plass i historien. Programserien David Lynch er et sam­arbeid mellom Kosmorama, Cinemateket i ­Trondheim og NTNU.

36

Det absurde, sensuelle, mystiske, marerittaktige og finurlige preger hans film­ atiske univers, og gir et så tydelig særpreg at navnet hans brukes som et ­adjektiv. ­Stempelet «Lynchian» settes på mang en film og regissør som synes å være inspirert av stemningen i Lynchs filmer – men hans plass i filmhistorien kan nok ingen erstatte. Sterke filmopplevelser gir sterke reaksjoner, og filmene til Lynch har blitt møtt med både hyllest og hat – sjelden likegyldighet. Tre av filmene hans utgjør årets ­retrospektiv på Kosmorama: den drømmeaktige og unisont kritikerroste ­Mulholland Drive, hans sensuelle og voldelige Gullpalmevinner Wild at Heart og den mystiske Blue Velvet, kanskje 80-tallets mest kontroversielle film. Vi håper du gleder deg over årets retrospektiv på David Lynch, enten det blir et etterlengtet gjensyn med filmene på stort lerret eller en mulighet til å oppleve dem for aller første gang.

In Dreams: On David Lynch Som en introduksjon til visningen av Mulholland Drive fredag kl. 17, vil professor Ilona Hongisto fra Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU ha en samtale om drømmelogikken i David Lynchs film­atiske ­univers. Med fokus på musikk og dans i Lynchs filmer, vil Hongisto ­belyse hvordan å bryte ut i sang og dans åpner opp et mystisk univers hvor «noe er på ferde». Samtalen vil foregå på engelsk.


DAVID LYNCH

Blue Velvet

120 MIN TOR 19:00 KONGESALEN | FRE 20:15 CINEMATEKET SØN 18:00 CINEMATEKET O R I G I N A LT I T T E L : B L U E V E LV E T R E G I S S Ø R : D A V I D LY N C H L A N D /Å R : U S A 1 9 8 6 SKUESPILLERE: KYLE MACL ACHL AN, ­I S A B E L L A R O S S E L L I N I , D E N N I S H O P P E R SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Oppdagelsen av et avkuttet menneskeøre på en plen kobler en ung manns etterforskning til en ­nydelig, mystisk nattklubbsangerinne og en ­gruppe psykopatiske kriminelle som terroriserer henne. Blue Velvet var en av 80-tallets mest kontroversielle filmer, og en av de mest om­ diskuterte siden A Clockwork Orange og Siste tango i Paris, som også koblet vold og sex i et glitrende film­atisk mesterverk. At filmen umiddel­ bart oppnådde kultstatus var kanskje ingen overraskelse, tatt i betraktning Lynchs status som kultregissør og filmens skrudde perspektiver på ­amerikanske klisjeer.

Mulholland Drive

147   M I N O N S 17:0 0 CI N E M ATE K E T | TO R 1 2 :0 0 PR I NS E N 8 F R E 17:0 0 PR I NS E N 6 | LØ R 20 :0 0 CI N E M ATE K E T SØ N 1 5:0 0 CI N E M AT E K E T O R I G I N A LT I T T E L : M U L H O L L A N D D R I V E R E G I S S Ø R : D A V I D LY N C H L A N D /Å R : U S A 2 0 0 1 S K U E S P I L L E R E : N A O M I W AT T S , ­J E A N N E ­B AT E S , D A N B I R N B A U M SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Mulholland Drive er en forførende og v­ idunderlig forvirrende drøm av en film, bestående av en rekke bisarre hendelser som gjerne kan nytes uten forkunnskaper, om du ikke allerede har sett den. Den har alt: strålende karakterer, et forførende soundtrack, mystikk og en sterk kjærlighets­historie. Som mange av Lynchs filmer beveger den seg i grenseland mellom det mytiske og mystiske, mellom drøm og virkelighet.

Wild at Heart

124  MIN TIR 19:30 KONGESALEN | TOR 18:00 CINEMATEKET SØN 20:30 CINEMATEKET O R I G I N A LT I T T E L : W I L D AT H E A R T R E G I S S Ø R : D A V I D LY N C H L A N D /Å R : U S A 1 9 9 0 SKUESPILLERE: NICOL AS CAGE, L AUR A DERN, WILLEM DAFOE SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

I Lynchs roadmovie-epos møter vi det unge paret Sailor og Lula på rømmen fra de mange raringene Lulas mor sender for å ta knekken på Sailor. Som en av de få regissørene som fullt ut behersker den postmoderne fortellerteknikken, har Lynch pakket filmen med absurde ulogiske hendelser som konstant ligger på lur under en glatt overflate av rene farger, tradisjonelt eventyr og stereotypiske figurer. Wild at Heart er en av de mer kontroversielle Gullpalmevinnerne gjennom tidene, da mange på den tiden reagerte på mengden sex og vold i filmen.

37


MUSIKKFILM Trondheim er et av landets mest spennende steder å være for enhver musikkinteressert, og har et yrende kulturliv. Som en homage til alle som lever og ånder for musikk, har vi satt sammen en programserie bestående av musikk­dokumentarer om noen av tidenes mest innflytelses­rike artister og band. Med på laget har vi en av byens største musikkaktører: Rockheim – Det nasjonale museet for populær­ musikk. Sammen har vi valgt ut fem ulike dokumentarer som sier noe om hvordan musikken og musikerne bak setter preg på våre liv. Denne programserien er støttet av Fritt Ord.

38

Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan 124  MIN

TI R 11 :0 0 PR I NS E N 8 | TO R 21 :0 0 PR I NS E N 7 F R E 1 8:1 5 PR I NS E N 5 O R I G I N A LT I T T E L : C R O C K O F G O L D : A F E W ROUNDS WITH SHANE MACGOWAN REGISSØR: JULIEN TEMPLE L A N D /Å R : E N G L A N D 2 0 2 0 MEDVIRKENDE: SHANE MACGOWAN, ­J O H N N Y D E P P, S I O B H A N M A C G O W A N , ­B O B B Y G I L L E S P I E SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Crock of Gold er en virvelvind av en dokumen­ tar der vi møter punkikon og frontmann i The Pogues, Shane MacGowan. Filmen vever sammen fortellingen om hans liv og Irlands historie. The Pogues’ musikk har blitt omtalt som keltisk punk, og ble allemannseie med den moderne klassikeren «Fairytale of New York». 62-åringen er nå preget av å ha levd hardt. Likevel er denne filmen en hyllest til livet, rusen og musikken som vil få deg til både å le og gråte.

David Byrne’s American Utopia

105 MIN TO R 21 :30 PR I NS E N 6 | LØ R 1 8:30 PR I NS E N 6 SØ N 1 8:1 5 PR I NS E N 2 O R I G I N A LT I T T E L : D A V I D B Y R N E ’ S ­A M E R I C A N U T O P I A REGISSØR: SPIKE LEE L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 M E DV I R K E N D E : DAV I D BY R N E SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

David Byrne’s American Utopia er Spike Lees dokumentasjon av tidligere frontfigur i Talking Heads’ Broadway-show fra 2019. Showet er basert på Byrnes soloalbum fra 2018, men inneholder også mange klassikere fra hans tid i T ­ alking Heads. American Utopia er et velvalgt navn for et show som stadig veksler mellom musikk og skarpe kommentarer om livet, og da spesielt det amerikanske livet. Byrne blir akkompagnert av 11 musikere og dansere i et nedskalert sceneshow som fortjener å oppleves med skikkelig lyd og stort lerret.


MUSIKKFILM

Oh, it Hertz

90 MIN O N S 1 8:0 0 PR I NS E N 2 | TO R 20 :30 PR I NS E N 8 F R E 17:0 0 PR I NS E N 8 O R I G I N A LT I T T E L : O H , I T H E R T Z REGISSØR: GUNNAR HALL JENSEN L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 0 M E D V I R K E N D E : L A U R I E A M AT, ­E V E LY N G L E N N I E SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Oh, it Hertz utforsker lydens kraft med utgangs­ punkt i konspirasjonsteorien om at Joseph Goeb­ bels og nazistene i 1939 endret kammertonen med hensikt å manipulere massene. Lyd kan være våpen. Lyd kan være medisin. Lyd og musikk omgir oss i alt vi gjør i livet, og for noen er det den største lidenskapen. Oh, it Hertz handler om lydens kraft og påvirkning – på godt og vondt. Gjennom musikere, musikkelskere og andre som har lyd som lidenskap eller levebrød, utforskes lydens oppsiktsvekkende og fasci­ nerende verden.

Rockfield: The Studio on the Farm

The Go-Go’s 91 MIN

O N S 21 :0 0 PR I NS E N 3 | TO R 1 0:0 0 PR I NS E N 2 LØ R 1 2 :1 5 PR I NS E N 7 O R I G I N A LT I T T E L : R O C K F I E L D : T H E S T U D I O ON TH E FA R M REGISSØR: HANNAH BERRYMAN L A N D /Å R : E N G L A N D 2 0 2 0 M E DV I R K E N D E : LI A M G A LL AG H E R , OZZ Y ­O S B O U R N E , K I N G S L E Y W A R D , C H A R L E S W A R D SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Da to brødre fra Wales på 60-tallet bestemte seg for å gjøre familiegården om til et inn­ spillings­studio, hadde de nok ingen anelse om at hjemstedet deres kom til å bli et landemerke for vestlig populærmusikk. Som det første innspillings­ studioet som tilbød residens, ble Rockfield fort populært blant de store, og gjennom de siste fem tiårene har gården vært fødestedet til noen av de mest prominente utgivelsene fra legender som Black Sabbath, Queen, Simple Minds og Oasis. Rockfield er en reise gjennom musikkhistorien og en feiring av lidenskapen for rock.

98 MIN M A N 21 :0 0 PR I NS E N 3 | LØ R 1 0 :0 0 PR I NS E N 3 O R I G I N A LT I T T E L : T H E G O - G O ’ S R EG I SSØ R: A LISON E LLWOOD L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 M E D V I R K E N D E : C H A R L O T T E C A F F E Y, B E L I N D A C A R L I S L E , G I N A S C H O C K , K AT H Y V A L E N T I N E SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Da The Go-Go’s i 1981 nådde 1. plass på Bill­ boards albumliste, var de først ute som band med kun kvinnelige medlemmer som skrev egne sanger og spilte egne instrumenter. Den dag i dag er de fortsatt alene om dette. Dokumentaren The ­Go-Go’s skildrer med iver og energi deres reise fra å være et undergrunn-punkband til å bli et av de mest suksessrike kvinnelige rockebandene gjennom tidene, men er også en historie om ­musikere som aldri helt har oppnådd den aner­ kjennelsen deres bragder kanskje fortjener.

39


KULINARISK KINO En programserie fra Kosmorama som setter matkultur i fokus og kombinerer smaksopplevelser med filmopplevelser. Vi er stolte over å kunne tilby disse arrangementene i samarbeid med noen av de fantastiske restaurantene som finnes i byen vår!

Big Night

107 MIN O N S 1 9:0 0 A LM A’ S BILLETTER: 480 KR O R I G I N A LT I T T E L : B I G N I G H T R E G I S S Ø R : S TA N L E Y T U C C I , C A M P B E L L S C O T T L A N D /Å R : U S A 1 9 9 6 S K U E S P I L L E R E : T O N Y S H A L H O U B , S TA N L E Y T U C C I , M A R K A N T H O N Y S P R Å K : E N G E L S K , I TA L I E N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Big Night er en av de mest prominente matfilmene som finnes. I filmen møter vi to italienske brødre som slår seg ned i New Jersey på 50-tallet og åpner en italiensk restaurant i jakten på den amerikanske drømmen. Big Night har fått æren for å ha revolusjonert amerikansk restaurantkultur med sitt fokus på autentisk italiensk mat. Under filmvisningen vil kokkene på Alma’s diske opp med et utvalg av rettene du ser i filmen, inspirert av det italienske kjøkkenet som filmens hovedkarakterer setter så høyt. Menyen vil denne kvelden bestå av skalldyrrisotto med mascarpone, persille og sitron, ovnsbakt pasta med tomat, storfekjøtt, basilikum og parmesan, og vaniljepannacotta med biscotti og bær.

40


Bottle Shock

F R E 1 9:0 0 B R I TA N N I A H A LL BILLETTER: 1.000 KR ALDERSGRENSE 18 ÅR O R I G I N A LT I T T E L : B O T T L E S H O C K REGISSØR: R ANDALL MILLER L A N D /Å R : U S A 2 0 0 8 SKUESPILLERE: ALAN RICKMAN, CHRIS PINE, HAL B. KLEIN SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

110 MIN

Da californisk vin vant over fransk vin under en blindsmaking i Paris i 1976, var skandalen et faktum. Hvordan kunne dette skje? K ­ osmorama og Britannia Hotel inviterer til filmvisning og blindsmaking av to ­amerikanske og to franske viner sammen med 4-ganger norgesmester for vinkelnere Henrik Dahl Jahnsen. Både smakingen og filmvisningen finner sted i flotte Britannia Hall. I Bottle Shock gjenskapes den skjebnesvangre smakingen, og med ingen ringere enn Alan Rickman i hovedrollen kan vi love en under­ holdende film om den gryende vinproduksjonen i Napa Valley, lett avrundet med britisk syrlighet og fransk fortvilelse med innslag av forståsegpåere, humor og kjærlighet i skjønn harmoni. Underveis i filmen serveres det et glass med bobler og snacks, med mulighet for å kjøpe påfyll ved behov.

Pulp Fiction

TO R 17:30 PR I NS E N 2 / BU L A N EO B IST RO B I L L E T TE R : 530 K R ALDERSGRENSE 18 ÅR O R I G I N A LT I T T E L : P U L P F I C T I O N R E G I S S Ø R : Q U E N T I N TA R A N T I N O L A N D /Å R : U S A 1 9 9 4 S K U E S P I L L E R E : J O H N T R A V O LTA , U M A T H U R M A N , ­S A M U E L L . J A C K S O N SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

154 MIN

Ikke bare får du her muligheten til å se Tarantinos mesterverk Pulp Fiction på stort lerret, men du får også en middag inspirert av filmen på fantastiske Bula Neobistro! Big Kahuna-burgere er bare noe av det som står på menyen, sitronbrusen er iskald og filmmusikken spilles på anlegget – det kaller vi en helaften verdig en tidløs klassiker som Pulp Fiction. Eier og kjøkkensjef Reneé Fagerhøi på Bula har et nært og personlig forhold til filmen, og skal diske opp med fantastiske retter ­inspirert av filmens univers. Og du vet hva man kaller en Quarter ­Pounder med ost i Paris?

41


The Club of Angels

102 MIN TI R 1 0:0 0 PR I NS E N 6 | F R E 21 :0 0 PR I NS E N 7 | LØ R 1 5:4 5 PR I NS E N 2 BILLETTER: 120 KR O R I G I N A LT I T T E L : O C L U B E D O S A N J O S R EG I SSØ R: A NG E LO D E FA NTI L A N D /Å R : B R A S I L 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : O TÁ V I O M U L L E R , M AT H E U S N A C H T E R G A E L E , MARCO RICCA SPRÅK: PORTUGISISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

En gjeng med gamle venner med forkjærlighet for utsøkt mat, har med årene gradvis mistet gleden av sine månedlige middager. Etter å ha møtt en interessant og hemmelighetsfull kokk, vil en av dem likevel samle gjengen for et siste fantastisk måltid. På tross av et mystisk dødsfall dagen derpå, fortsetter de å samles for å bli servert sine favoritt­måltider – én etter én. Denne særegne kombinasjonen av ­kulinarisk film og thriller gir en stemningsfull skildring av vennskap, mat og synd og får det til å kile i smaksløkene.

42

The Quest of Alain Ducasse

LØ R 6 . M A RS 11 :0 0 N OVA / S PE I LSA L E N B I L L E T TE R : 1 50 0 K R O R I G I N A LT I T T E L : L A Q U E T E D ’ A L A I N D U C A S S E REGISSØR: GILLES DE MAISTRE L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 1 7 MEDVIRKENDE: AL AIN DUCASSE SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

84 MIN

I samarbeid med Britannia Hotel inviterer vi til en eksklusiv visning av The Quest of Alain Ducasse etterfulgt av servering i den fantastiske Michelin-restauranten Speilsalen på Britannia Hotel – det kaller vi en perfekt oppvarming til Kosmorama 2021. Stjernekokken Alain Ducasse har en vellykket karriere bak seg. Han har gitt ut en rekke kokebøker og grunnlagt flere restauranter rundt om i verden. Han er den første restaurantdriveren som har tre restauranter i tre byer med tre Michelinstjerner. I dokumentaren følger vi Ducasses reise etter inspirasjon til sitt neste prosjekt. Billetter inkluderer filmvisning på Nova Kino og påfølgende servering i Speilsalen bestående av en 4-retters sjømatmeny basert på verdens beste sjømat fra Trøndelag, samt et glass Champagne ved ankomst.


Føl deg som en filmstjerne når du ankommer Britannia Hotel – hvilken dør åpner du? I 150 år har Britannia Hotel vært en storstue for kulturelle skapere, visjonære politikere, utforskere og glamorøse internasjonale stjerner på skjerm og scene. Med elegante rom, signatur-suiter, den ikoniske Palmehaven, seks restauranter og barer, inkludert ‘Artist in Residence’ - kunstnere som sprenger grenser innen kunst og levende musikk, vil du kunne åpne dører til mange unike opplevelser. Bestill din opplevelse på britannia.no


KOSMOKIDS: UTEKINO MED PJUSKEN

TIPS TIL UTEKINO-­ OPPLEVELSEN

LØ R DAG 1 3 . M A RS K L . 1 2 : 0 0 CAFE N I M USE R F I L M : PJ U S K E N – E T V I N T E R E V E N T Y R ( 8 2 M I N ) A L D E R S G R E N S E 6 Å R / T I L L AT T F O R A L L E I S E L S K A P M E D V O K S E N B I L L E T T E R : 5 0 K R . S E KO S M O R A M A . N O

Utekino er skikkelig gøy, men det er ­viktig å ta noen forholdsregler så man ikke fryser! Her er noen tips fra oss:

Velkommen til Kosmokids og ­visning av Pjusken – et vinter­ eventyr (2018) med varm kakao, boller og pæregodteri. I år skal vi være ute i bakgården på Cafe Ni Muser og bli bedre kjent med vår venn Pjusken, den lille sandloen som ikke har rukket å lære seg å fly før han og familien må trekke sørover for vinteren. Derfor må Pjusken plutselig overleve den arktiske vinteren, så han kan gjen­

44

forenes med familien sin når de kommer tilbake. Heldigvis er han ikke alene, og med mange gode venner som viser vei når vinteren blir litt skummel viser det seg at Pjusken er en stor vinterhelt. Før filmen får vi også besøk av en ornitolog som skal lære oss litt om fugler og hva som skjer når fugler må fly til varmere strøk og at pære­godteri er bare for ­men­­n­eskene. Spennende.

•  Sjekk alltid værmeldingen og kle deg etter den. Husk at det kan bli litt ­ekstra kjølig når man sitter i ro, så det er fint å ha med et ekstra lag. •  Det kan være lurt å ha med noe å sitte på for å isolere best mulig og holde varmen. Kanskje du har et sitteun­ derlag eller et pledd? Et skikkelig insider-­tips er også at man kan ha med sovepose og dra den over beina hvis det er kaldt! •  Det er ofte godt med noe varmt å drikke. Under visningen av Pjusken vil det bli mulighet for å få seg varm kakao, og Cafe Ni Muser har også et bredere utvalg av varm drikke for kjøp.


Lokale aktiviteter fortjener stor oppmerksomhet SpareBank 1 SMN støtter de som skaper positive aktiviteter lokalsamfunnet. Da skapes muligheter som gjør det både enklere og mer meningsfylt for oss å være en lokal bank. Sammen får vi ting til å skje.


ARRANGEMENT

FESTVISNING PÅ GAMLE SCENE: MOULIN ROUGE!

LA VIE EN ROSE I VÅR FRUE KIRKE

UTSATT

TO RS DAG 11 . M A RS K L . 1 8 : 0 0 T R Ø N D E L A G T E AT E R B I L L E T T E R : 1 7 0 K R S E KO S M O R A M A . N O

N Y D AT O E T T E R A N N O N S E R E S F R I I N N G A N G M E D PÅ M E L D I N G

Årets festvisning på Kosmorama blir noe helt ­spesielt – velkommen til visning av Moulin Rouge! (2001) på vakre Gamle Scene på Trøndelag Teater! Moulin Rouge! er en moderne klassiker, og vi tror sangene, dansene og ­følelsene fra den famøse kabaretscenen i Paris vil få nytt liv på stort lerret på Gamle Scene.

Kosmorama i samarbeid med Kirkens Bymisjon har gleden av å invitere til gratis visning av La Vie En Rose (2007), et storslått musikalsk drama om Edith Piafs ­triumfer og tragedier, i vakre Vår Frue kirke.

Moulin Rouge! er et musikaldrama satt til Paris på slutten av det nittende århundre. Den unge poeten Christian (Ewan McGregor) forelsker seg i kurtisanen Satine (Nicole Kidman) på det legendariske Moulin Rouge, og derfra ­virvles han inn i en dekadent og forbløffende verden. Regissør Baz Luhrmann leverer et heseblesende show der humor og tragedie går hånd i hånd, og spiller på sedvanlig kreativt vis på populærmusikk fra filmens samtid. Resul­ tatet er et fyrverkeri av en film som vi er glade for å kunne være med å feire 20-årsjubileum for på Kosmorama 2021! 46

La Vie En Rose er fortellingen om en av vår tids største stemmer, som med «Nei, jeg angrer ingenting!» berørte en hel verden. Fra rennesteinen i Paris til stjernestatus i New York: Edith Piafs liv var sammensatt av ulykkelig kjærlighet, smerte og musikalsk triumf. Hovedrolleinne­ haver Marion Cotillard er Piaf i hvert rykk i kroppen i denne filmbiografien fra 2007. Sammen tar vi oss gjen­ nom tiår med musikkhistorie, store konsertbegivenheter og berømte plateinnspillinger.


ARRANGEMENT

UTEKINO I BAKGÅRDEN LØ R DAG 1 3 . M A RS CA F E N I M US E R P R I S : 5 0 K R . S E KO S M O R A M A . N O

Lørdag i festivaluka ruller vi storskjermen ut i bakgården på Cafe Ni Muser og viser film under åpen himmel. Det er få måter å se film på som er mer stemningsfull, og dette er virkelig en opplevelse som er verdt å få med seg – uansett hva gradestokken viser. Kle deg godt og ta turen!

TBA

LØ R DAG 1 3 . M A R S K L . 1 8 : 0 0

Hva som blir den første filmen vi viser denne kvelden, vil bli annonsert på et senere tidspunkt! Følg med på Facebook og kosmorama.no mot festivalen.

Nattsvermeren (1991)

LØ R DAG 1 3 . M A R S K L . 2 1 : 0 0

På jakt etter hint om den flyktige seriemorderen Buffalo Bill, blir den nyutdannede FBI-agenten Clarice Starling satt til å intervjue Hannibal Lecter – en intelligent og grufull kanni­balistisk psykopat. Jonathan Demmes legendariske skrekkfilmklassiker knabbet hele fem Oscar-priser i sin tid, inkludert beste film og mannlige og kvinnelige hovedrolle. De mesterlige rolleprestasjonene til Jodie Foster og Anthony Hopkins gjorde Clarice Starling og Hannibal Lecter til en ufor­glemmelig duo i filmhistorien. Visningen er et samarbeid med våre venner i ­Ramaskrik filmfestival.

47


ARRANGEMENT

KVINNEDAGEN PÅ ­KOSMORAMA Kosmorama sammenfaller alltid med den internasjonale kvinnedagen 8. mars, og i år er dette festivalens første dag. Det synes vi er en fin anledning til å markere kvinnedagen og sette søkelys på spørsmål knyttet til kjønn og likestilling, særlig innenfor filmverdenen. Film er et av de kulturtilbudene som når aller flest i Norge, og er derfor en helt sentral del av det offentlige ordskiftet. Historiene vi hører er i dag ikke representative for historiene som finnes. Skal filmkunsten speile sam­ funnet, er kjønn et av flere mangfoldskriterier som må oppfylles – både foran og bak kamera. Likevel er hele 96 prosent av Hollywood-regissører menn. For Europa er tallet 81 prosent. Av de 10 mest sette filmene på kino i Norge i 2019, var én regissert av en kvinne, mens to hadde både kvinnelig og mannlig regissør. Resten var regissert av menn.

På mandag 8. mars, første dag av Kosmorama 2021, presen­ teres vårt publikum for et utvalg fantastiske filmer. Alle disse er regissert av kvinner. Filmene er ulike i sjanger, uttrykk og tematikk. De tar for seg kunstnerrollen, abortspørsmål, mellommenneskelige relasjoner, konsekvensene av krig og mer. Det eneste filmene har til felles, er at de er regissert av kvinner – og at de er vel verdt å få med seg. Før et utvalg av denne dagens visninger, vil vi få introduksjoner fra spennende aktører:

Never Rarely Sometimes Always

K L . 17:3 0

I N T R O D U S E R E S AV PAT R I C I A K A AT E E , POLITISK RÅDGIVER I AMNESTY

Cocoon

KL. 18:00

I N T R O D U S E R E S AV F I L M S K A P E R I D A H A N S E N E L D Ø E N

Tove

KL. 18:30

I N T R O D U S E R E S AV A N I TA B J Ø R K L U N D , T I D L I G E R E D I R E K T Ø R AV F I N S K- N O R S K K U LT U R I N S T I T U T T

Quo Vadis, Aida?  K L .

20:00

I N T R O D U S E R E S AV B E AT E E K E L Ø V E S LY D A L , POLITISK RÅDGIVER I AMNESTY

KO S M O R A M A S M A R K E R I N G AV K V I N N E D A G E N E R S T Ø T T E T AV F R I T T O R D .

48


ARRANGEMENT

Menneskerettighetsuka med ­Amnesty

Amnesty Midt-Norge arrangerer menneskerettig­ hetsuka i samme uke som Kosmorama. Denne uka inviterer de til en rekke arrangement som setter fokus på aktuell tematikk knyttet til deres arbeid. Under Kosmorama bidrar Amnesty med innledninger på to filmer på 8. mars-markeringen (se forrige side). I tillegg har de valgt ut fire filmer fra årets program som de mener er viktige og verdt å se: NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS OMTALE S. 17 QUO VADIS, AIDA?  OMTALE S. 26

Filmfrokost

Under festivalen inviterer vi til filmfrokost i Konge­ salen på Prinsen Kinosenter. Visningen starter klokken 08.30, og frokost er inkludert i billett­ prisen. Det kaller vi en god start på dagen! Send mail til melissa@kosmorama.no ­angående vegetaralternativ og allergier. PRINSEN KINOSENTER BILLETTER: 150 KR TIRSDAG 9. MARS KL. 08:30 TOVE, OMTALE S. 23 ONSDAG 10. MARS KL. 08:30

SUN CHILDREN  OMTALE S. 26

TAILOR, OMTALE S. 22

FLUKT OMTALE S. 32 – MED INNLEDNING AV

­P OLITISK R ÅDGIVER BE ATE EKELØVE SLYDAL PÅ VISNING TIRSDAG KL. 14

TORSDAG 11. MARS KL. 08:30 MADLY IN LIFE, OMTALE S. 16

Festivalquiz med Studenter­ samfundet Filmklubb

TORSDAG 11. MARS KL. 19:00 EDGAR, STUDENTERSAMFUNDET FRI INNGANG. SE KOSMORAMA.NO FOR PÅMELDING MAKS FIRE PER LAG

Studentersamfundet Filmklubb inviterer til film­quiz på egen hjemmebane under Kosmorama! Har du lyst å vise vennene dine akkurat hvor mye du kan om fransk nybølge, eller har du lyst å plukke opp noen nye funfacts å briefe med på neste vors? Vi lover en variert quiz der alle kan ha mulighet til å bli med, uavhengig av om du er tidenes filmbøff eller bare liker å holde deg oppdatert med anmeldelsene til Birger Vestmo. Quizen skal streames, så det vil også være mulig å delta hjemmefra.

FREDAG 12. MARS KL. 08:30 MANDIBLER, OMTALE S. 28

49


KORTREIST FILM Fremmed blod

55 MIN

Livet av Havnes

45 MIN

Sorgenfri: Engler til bords

85 MIN

O N S 17:0 0 PR I NSE N 7 FRE 10:30 PRINSEN 2 BILLETTER: 100 KR REGISSØR: MARTE HALLEM L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 1 MEDVIRKENDE: MARTE HALLEM SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

ONS 13:00 PRINSEN 8 FRE 16:30 PRINSEN 2 BILLETTER: 100 KR R E G I S S Ø R : M A G N U S S K AT V O L D L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 0 M E DV I R K E N D E : E I R I K H AV N ES SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

SØN 13:00 PRINSEN 6 BILLETTER: 120 KR REGISSØR: LASSE BERRE, THEA HERMANSEN L A N D /Å R : N O R G E 2 0 1 5 M E DVI RKE N DE: ØIVIND ELGENES, S K J A L G ­R A A E N , L A R S O L A V B E R G SPRÅK: NORSK, ENGELSK U N D E R T E K S T: U T E N T E K S T

Fremmed blod er en personlig, men universell, skattejakt inn i en stor, men forholdsvis ukjent norsk minoritet: skogfinnene. Over en halv million nordmenn stammer fra denne minoriteten, som kom til Norge på 16- og 1700-tallet. Dokumentarfilmskaper Marte Hallem er én av dem. Hun tar med seg sin eldste datter Andrea ut på en oppdagelsesferd Norden på tvers, og sammen dykker de ned i historiene til sine for­ mødre og det skogfinske folket.

Livet av Havnes er en hybrid mellom poesi, teater og konsert. En direkteoverført eksistensiell reise gjennom Oslos gater i løpet av 45 minutter den 12. september 2020 mellom kl 19:02 og 19:47. Poeten Eirik Havnes framfører et selvskrevet dikt samtidig som 50 filmfolk, dansere, statister og musikere er i aksjon. Livet av Havnes er en av de mest ambisiøse og sjangeroverskridende produksjonene fra regissør Magnus Skatvold og Spætt Film.

16. november 2014 gjenskapte nærmere 50 av Midt-Norges fremste musikere The Bands legendariske avskjedskonsert The Last Waltz fra 1976 til inntekt for gatemagasinet Sorgenfri i ­Trondheim. Konserten ble filmet og hadde ­premiere under Kosmorama i 2015. Sorgenfri: Engler til bords byr på fantastisk musikk og ærlige historier fra en by som gjør en innsats for å gjøre livet litt bedre for noen av dem som faller utenfor. Både konserten og filmen er produsert på dugnad. Halvparten av billett­inntektene fra denne ønskereprisen vil gå til Sorgenfri.

50


ARRANGEMENT

THE BOOKSHOP MED LUNSJ PÅ BRITANNIA HOTEL M A N DAG 8 . M A RS K L . 1 2 : 0 0 N O VA K I N O S E N T E R / PA L M E H AV E N B I LLET TE R: 270 KR .

I samarbeid med Den kulturelle spaserstokken viser vi den ­engelske filmen The Bookshop, etterfulgt av kaffe og smørbrød i Palmehaven på Britannia Hotel. I The Bookshop (2017) møter vi den unge enken Florence Green som vil åpne en bokhandel i en liten by i Øst-England på slutten av 50-tallet. Hun møter ­overraskende nok opposisjon mot bokhandelen fra lokalmiljøet. Etter hvert som Florence møter hindringer og ser mistenkelige tegn på en lokal maktkamp, er hun tvunget til å spørre: Bør man starte en bokhandel i en by som kanskje ikke vil ha en? Filmen er basert på Penelope Fitzgeralds kjente roman The Bookshop. Filmen er tekstet på norsk.

51


Gjøre lidenskap til levebrød? Kunsthistorie Film- og videoproduksjon Medievitenskap Filmvitenskap Drama og teater Søk opptak til bachelor / master ved Institutt for kunst- og medievitenskap www.ntnu.no/ikm/studier - Søknadsfrist 15. april. 52


ARRANGEMENT

MIDTNORSK FILMMARKED 2021 TO RS DAG 11 . M A RS K L . 1 2 –14 D I G I TA LT A R R A N G E M E N T G R AT I S PÅ M E L D I N G

FOTO: BL A ANE FILM

Midtnorsk Filmmarked er årets viktigste møteplass for trøndersk spill- og filmbransje og alle som er interessert i hvilke prosjekt som er på gang fra ­selskapene i regionen. I år avvikles Midtnorsk Filmmarked digitalt og du kan glede deg til spennende smakebiter fra nye produksjoner som er under utvikling. Publikum og presse, studenter og politikere, næringsliv og kulturliv inviteres til to innholdsrike og underholdende timer viet trøndersk film og spill. Detaljer om programmet og påmeldingslink legges ut på midtnorskfilm.no og kosmorama.no. Midtnorsk Filmmarked arrangeres av Midtnorsk Filmsenter og Filminvest i ­samarbeid med Kosmorama.

53


NTNU

NTNU FILMPRIS Snakk om film

Tradisjonen tro inviterer vi et knippe filmvitere fra Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved NTNU til å snakke om en film de har valgt fra programmet. Akkurat som resten av salen, skal de se filmen for første gang. Etter visningen leder de en samtale med publikum. Stod filmen til forventningene? Ble det en varig opplevelse å ta med seg videre? TIRSDAG KL. 18: EMERITUS STIG KULSET BLACK BEAR, OMTALE S. 15 ONSDAG KL. 18: PROFESSOR EMERITUS BJØRN SØRENSSEN DEAR COMRADES, OMTALE S. 25 TORSDAG KL. 18: PROFESSOR ANNE GJELSVIK FAN GIRL, OMTALE S. 21

54

Bearbeidelser – 22. juli i ord og bilder TORSDAG 11. MARS KL . 15.00

I anledning visningen av Generasjon Utøya torsdag 11. mars vil professor Anne Gjelsvik, forfatter av boken Bearbeidelser – 22. juli i ord og bilder, komme for å holde en introduksjon. Gjelsvik er professor i filmvitenskap ved NTNU og har i sin nyeste bok tatt for seg hvordan kunstneriske bearbeidelser av terrorhendelsene påvirker våre oppfatninger av hva som skjedde og hva det har betydd for oss. Med utgangs­ punkt i dette arbeidet vil hun kaste lys over hvilken rolle dokumentaren Generasjon Utøya har som en bearbeidelse av angrepene som rystet hele nasjonen.

NTNU Filmpris skal sette fokus på aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim– og Trøndelagsregionen. Prisen skal bidra til å stimulere og være et incentiv til videre utvikling, og slik være et bidrag til et robust, kreativt og nyskapende filmmiljø i regionen. Prisen rettes mot enkeltpersoner og selskap som produserer film med arbeidsplattform og bosted i Trøndelagsregionen. Prisen gis på bakgrunn av faglig fremragende utvikling, talent og nyskaping. NTNU Filmpris er et samarbeid mellom NTNU og Kosmorama, og deles ut under festivalen.


Det er et yrende filmmiljø i regionen. Dette skal NTNUs filmpris sette fokus på. Prisen ble delt ut for første gang under Kosmorama 2016. NTNU Filmpris skal sette fokus på aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og ved hjelp av sine egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim-og Trøndelagsregionen.

KO S M O R A M A 2 0 2 1

LEDER

55


DIGITAL

SE KOSMORAMA-­FILMER NÅR DU VIL, HVOR DU VIL! På vår digitale festivalplattform Kosmorama Digital kan du se et ­utvalg av årets festivalfilmer og tidligere favoritter fra din egen stue. L E S M E R PÅ ­D I G I TA L . KO S M O R A M A . N O

56


MANDAG 8. MARS 18:00 COCOON 99 MIN OMTALE S. 21

15:00 G RIT T 118 MIN OMTALE S. 15

21.00 20:30 I DE NTI F YI NG FE ATU RES 97 MIN OMTALE S. 16

18:00 CHARL ATAN 118 MIN OMTALE S. 24

21:00 TH E GO - GO’S 98 MIN OMTALE S. 39

17:30 NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS 101 MIN OMTALE S. 17 16:30 ASIA 85 MIN OMTALE S. 20

20:00 QUO VADIS, AI DA? 101 MIN OMTALE S. 26

18:30 TOVE 100 MIN OMTALE S. 23

21:15 TH E MAN W HO SOLD H IS SKI N 104 MIN OMTALE S. 26

17:15 NOTH I NG BUT TH E SU N 74 MIN OMTALE S. 32

21:00 SL A X X 77 MIN OMTALE S. 35

17:30 FAN G I RL 100 MIN OMTALE S. 21

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

22.00

20:00 HAN 83 MIN OMTALE S. 25

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

MUSIKKFILM

PRINSEN 2

20.00

PRINSEN 3

16:00 TH ROUG H TH E N IG HT 75 MIN OMTALE S. 32

19.00

PRINSEN 5

18.00

PRINSEN 6

17.00

PRINSEN 7

16.00

PRINSEN 8

15.00

57


09.00

10.00

11.00

12.00

PRINSEN 3

11:30 TH E DE ATH OF CI N E MA AN D MY FATH E R TOO 100 MIN OMTALE S. 29

15.00

14:00 SH IVA BABY 77 MIN OMTALE S. 17

08:30 TOVE 100 MIN OMTALE S. 23 12:15 QUO VADIS, AI DA? 101 MIN OMTALE S. 26 13:30 BE ASTS CL AW I NG AT STR AWS 109 MIN OMTALE S. 14

PRINSEN 7 PRINSEN 8

PRINSEN 6

10:00 TH E CLU B OF ANG E LS 102 MIN OMTALE S. 42 12:00 NASI R 78 MIN OMTALE S. 25 11:00 CROCK OF GOLD: A FE W ROU N DS W ITH SHAN E MACGOWAN 124 MIN OMTALE S. 38

58

14.00 14:00 FLU KT 83 MIN OMTALE S. 32

PRINSEN 5

KONGESALEN

13.00

10:30 GU N DA 93 MIN OMTALE S. 31

PRINSEN 2

08.00

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

15:00 TAI LOR 100 MIN OMTALE S. 22

RAMASKRIK

KOSMOKIDS

KULINARISK


TIRSDAG 9. MARS 21.00

22.00

20:30 GAZA MON AMOU R 87 MIN OMTALE S. 21

18:00 BL ACK BE AR 104 MIN OMTALE S. 15

20:45 MAN DI BLE R 78 MIN OMTALE S. 28

KONGESALEN

17:30 RET TFE RDIG H ETE NS RY T TE RE 116 MIN OMTALE S. 29

19:30 W I LD AT H E ART 124 MIN OMTALE S. 37 21:45 NOTH I NG BUT TH E SU N 74 MIN OMTALE S. 32 16:00 CONTACTADO 93 MIN OMTALE S. 24 19:00 MADLY I N LI FE 87 MIN OMTALE S. 16

MUSIKKFILM

17:45 TO TH E E N D 93 MIN OMTALE S. 23

DAVID LYNCH

SPESIALVISNINGER

PRINSEN 6

20:00 TH E FATH E R 97 MIN OMTALE S. 12

15:30 SU N CH I LDRE N 99 MIN OMTALE S. 26

21:00 LUZZU 94 MIN OMTALE S. 16 20:00 BLOOD CONSCIOUS 80 MIN OMTALE S. 34

ÅPNINGSFILM / AVSLUTNINGSFILM

23.00 PRINSEN 2

20.00

PRINSEN 3

19.00

PRINSEN 5

15:45 BLOODY NOSE , E M PT Y POCKETS 98 MIN OMTALE S. 20

18.00

KORTREIST FILM

PRINSEN 7

17.00

PRINSEN 8

16.00

59


09.00

10.00

11.00

12.00

PRINSEN 3

10:00 CONTACTADO 93 MIN OMTALE S. 24

14.00

15.00 14:00 CARN IVAL PI LG RI MS 88 MIN OMTALE S. 30 15:00 THE METAMORPHOSIS OF BIRDS 101 MIN OMTALE S. 17

12:15 TOVE 100 MIN OMTALE S. 23

08:30 TAI LOR 100 MIN OMTALE S. 22 13:45 BE ASTS CL AW I NG AT STR AWS 109 MIN OMTALE S. 14

10:30 I DE NTI F YI NG FE ATU RES 97 MIN OMTALE S. 16

PRINSEN 5

KONGESALEN

13.00 12:00 SL A X X 77 MIN OMTALE S. 35

PRINSEN 2

08.00

PRINSEN 6

13:00 TH E W HALE R BOY 93 MIN OMTALE S. 29

PRINSEN 7

10:00 COCOON 99 MIN OMTALE S. 21

14:45 TO TH E E N D 93 MIN OMTALE S. 23 15:00 TH E MAN W HO SOLD H IS SKI N 104 MIN OMTALE S. 26

CINEMATEKET

ALMA’S

PRINSEN 8

13:00 LIVET AV HAVN ES 45 MIN OMTALE S. 50

60

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS

KULINARISK


ONSDAG 10. MARS 20.00

21.00

22.00

18:00 OH, IT H E RTZ 90 MIN OMTALE S. 39

21:00 FRESH MAN YE AR 102 MIN OMTALE S. 15

18:00 DE AR COM R ADES 120 MIN OMTALE S. 25

21:00 ROCKFI E LD: TH E STU DIO ON TH E FARM 91 MIN OMTALE S. 39

17:00 CIT Y HALL 275 MIN OMTALE S. 31

17:00 FRE M M E D BLOD 55 MIN OMTALE S. 50

20:45 CHARL ATAN 118 MIN OMTALE S. 24 20:00 TH ROUG H TH E N IG HT 75 MIN OMTALE S. 32 21:00 ON E I N A THOUSAN D 120 MIN OMTALE S. 22

17:00 M U LHOLL AN D DR. 147 MIN OMTALE S. 37

DAVID LYNCH

SPESIALVISNINGER

ANNET

19:00 BIG N IG HT 107 MIN OMTALE S. 40

PRINSEN 6

18:30 MY NAM E IS BAG H DAD 99 MIN OMTALE S. 22

PRINSEN 7

16:00 SH IVA BABY 77 MIN OMTALE S. 17

PRINSEN 5

19:00 G E N E R ASJON UTØYA 99 MIN OMTALE S. 31

PRINSEN 8

16:30 HAN 83 MIN OMTALE S. 25

MUSIKKFILM

23.00 PRINSEN 2

19.00

PRINSEN 3

18.00

KONGESALEN

17.00

20:00 RE D POST ON ESCH E R STRE ET 147 MIN OMTALE S. 28

ÅPNINGSFILM / AVSLUTNINGSFILM

KORTREIST FILM

CINEMATEKET

16.00

61


09.00

10.00

11.00

12.00

10:00 ROCKFIELD: THE STUDIO ON THE FARM 91 MIN OMTALE S. 39

PRINSEN 2

08.00

14.00

15.00 15:00 ON E I N A THOUSAN D 120 MIN OMTALE S. 22

12:15 TH E WOMAN W HO R AN 77 MIN OMTALE S. 23

15:00 G E N E R ASJON UTØYA 99 MIN OMTALE S. 31

PRINSEN 3

12:00 NASI R 78 MIN OMTALE S. 25 08:30 MADLY I N LI FE 87 MIN OMTALE S. 16

10:30 CARN IVAL PI LG RI MS 88 MIN OMTALE S. 30 10:30 N EVE R R ARE LY SOM ETI M ES ALWAYS 101 MIN OMTALE S. 17

PRINSEN 5

KONGESALEN

13.00

13:30 TAI LOR 100 MIN OMTALE S. 22

PRINSEN 6

12:30 LUZZU 94 MIN OMTALE S. 16

PRINSEN 7

14:00 MAN DI BLE R 78 MIN OMTALE S. 28

CINEMATEKET

ANNET

PRINSEN 8

12:00 M U LHOLL AN D DR. 147 MIN OMTALE S. 37

62

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS

KULINARISK


TORSDAG 11. MARS 22.00

23.00

20:45 TH E FATH E R 97 MIN OMTALE S. 12 21:00 BLOOD CONSCIOUS 80 MIN OMTALE S. 34

KONGESALEN

18:00 FAN G I RL 100 MIN OMTALE S. 21

PRINSEN 2

17:30 PU LP FICTION 154 MIN OMTALE S. 41

21.00

19:00 BLU E VE LVET 120 MIN OMTALE S. 37 16:00 BL ACK BE AR 104 MIN OMTALE S. 15

19:00 GAZA MON AMOU R 87 MIN OMTALE S. 21

18:00 RE D POST ON ESCH E R STRE ET 147 MIN OMTALE S. 28 18:00 BLOODY NOSE , E M PT Y POCKETS 98 MIN OMTALE S. 20

16:00 GU N DA 93 MIN OMTALE S. 31

PRINSEN 5

18:30 A ALTO 103 MIN OMTALE S. 30

16:30 RET TFE RDIG H ETE NS RY T TE RE 116 MIN OMTALE S. 29

21:30 DAVI D BYRN E ’S AM E RICAN UTOPIA 105 MIN OMTALE S. 38 21:00 CROCK OF GOLD: A FE W ROU N DS W ITH SHAN E MACGOWAN 124 MIN OMTALE S. 38 20:30 OH, IT H E RTZ 90 MIN OMTALE S. 39

ANNET

18:00 MOU LI N ROUG E ! 127 MIN OMTALE S. 37 18:00 W I LD AT H E ART 124 MIN OMTALE S. 37

MUSIKKFILM

DAVID LYNCH

SPESIALVISNINGER

PRINSEN 3

20.00

PRINSEN 6

19.00

PRINSEN 7

18.00

PRINSEN 8

17.00

20:30 QUO VADIS, AI DA? 101 MIN OMTALE S. 26

ÅPNINGSFILM / AVSLUTNINGSFILM

KORTREIST FILM

CINEMATEKET

16.00

63


09.00

10.00

12.00

13.00

14.00

12:00 MADLY I N LI FE 87 MIN OMTALE S. 16

PRINSEN 3

15.00 14:00 COCOON 99 MIN OMTALE S. 21

10:20 TOVE 100 MIN OMTALE S. 23

14:00 DE AR COM R ADES 120 MIN OMTALE S. 25

08:30 MAN DI BLE R 78 MIN OMTALE S. 28 12:30 GU N DA 93 MIN OMTALE S. 31

PRINSEN 5

KONGESALEN

11.00 10:30 FREMMED BLOD 55 MIN OMTALE S. 50

PRINSEN 2

08.00

13:30 TH E WOMAN W HO R AN 77 MIN OMTALE S. 23

PRINSEN 6

10:00 CHARL ATAN 118 MIN OMTALE S. 24

PRINSEN 7

12:00 I M PETIGORE 107 MIN OMTALE S. 35 14:30 ON E I N A THOUSAN D 120 MIN OMTALE S. 22

CINEMATEKET

ANNET

PRINSEN 8

10:00 CARN IVAL PI LG RI MS 88 MIN OMTALE S. 30

64

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS

KULINARISK


FREDAG 12. MARS 21:00 SU N CH I LDRE N 99 MIN OMTALE S. 26 20:30 TH E W HALE R BOY 93 MIN OMTALE S. 29 19:45 TH E DE ATH OF CI N E MA AN D MY FATH E R TOO 100 MIN OMTALE S. 29 18:15 CROCK OF GOLD: A FEW ROU N DS W ITH SHAN E MACGOWAN 124 MIN OMTALE S. 38

16:00 FRESH MAN YE AR 102 MIN OMTALE S. 15

22:00 SL A X X 77 MIN OMTALE S. 35 21:00 BL ACK BE AR 104 MIN OMTALE S. 15

17:00 M U LHOLL AN D DR. 147 MIN OMTALE S. 37

20:30 FLU KT 83 MIN OMTALE S. 32

16:00 TH E M ETAMORPHOSIS OF BI RDS 101 MIN OMTALE S. 17

18:30 BE ASTS CL AW I NG AT STR AWS 109 MIN OMTALE S. 14

17:00 OH, IT H E RTZ 90 MIN OMTALE S. 39

21:00 TH E CLU B OF ANG E LS 102 MIN OMTALE S. 42

20:00 MY NAM E IS BAG H DAD 99 MIN OMTALE S. 22

18:00 TH E MAN W HO SOLD H IS SKI N 104 MIN OMTALE S. 26

DAVID LYNCH

SPESIALVISNINGER

ANNET

19:00 BOT TLE SHOCK 110 MIN OMTALE S. 41

MUSIKKFILM

PRINSEN 3

17:45 QUO VADIS, AI DA? 101 MIN OMTALE S. 26

23.00 PRINSEN 2

18:45 CONTACTADO 93 MIN OMTALE S. 24

22.00

KONGESALEN

21.00

PRINSEN 5

20.00

PRINSEN 6

19.00

PRINSEN 7

18.00

PRINSEN 8

17.00 16:30 LIVET AV HAVN ES 45 MIN OM. S. 50

20:15 BLU E VE LVET 120 MIN OMTALE S. 37

ÅPNINGSFILM / AVSLUTNINGSFILM

KORTREIST FILM

CINEMATEKET

16.00

65


09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

15.00

13:00 A ALTO 103 MIN OMTALE S. 30

KONGESALEN

PRINSEN 3

10:00 TH E GO - GO’S 98 MIN OMTALE S. 39 12:00 CIT Y HALL 275 MIN OMTALE S. 31

PRINSEN 5

11:00 NOTH I NG BUT TH E SU N 74 MIN OMTALE S. 32

14:30 FAN G I RL 100 MIN OMTALE S. 21

PRINSEN 6

10:30 RE D POST ON ESCH E R STRE ET 147 MIN OMTALE S. 28

13:30 N E VE R R ARE LY SOM ETI M ES ALWAYS 101 MIN OMTALE S. 17

PRINSEN 8 CINEMATEKET CAFE NI MUSER

PRINSEN 7

12:15 ROCKFI E LD: TH E STU DIO ON TH E FARM 91 MIN OMTALE S. 39 12:00 HAN 83 MIN OMTALE S. 25 12:00 PJ USKE N - ET VI NTE REVE NT YR 82 MIN OMTALE S. 4 4

66

14.00

12:00 DE AR COM R ADES 120 MIN OMTALE S. 25

PRINSEN 2

08.00

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

14:30 TH E DE ATH OF CI N E MA AN D MY FATH E R TOO 100 MIN OMTALE S. 29 14:00 TO TH E E N D 93 MIN OMTALE S. 23

RAMASKRIK

KOSMOKIDS

KULINARISK


LØRDAG 13. MARS 18.00

19.00 18:00 TH E FATH E R 97 MIN OMTALE S. 12

15:30 TH E W HALE R BOY 93 MIN OMTALE S. 29

18:00 MAN DI BLE R 78 MIN OMTALE S. 28

21.00

22.00

20:30 ASIA 85 MIN OMTALE S. 20 20:00 SH IVA BABY 77 MIN OMTALE S. 17

23.00

KONGESALEN

15:45 TH E CLU B OF ANG E LS 102 MIN OMTALE S. 42

20.00

PRINSEN 2

17.00

PRINSEN 3

16.00

21:00 APPLES 91 MIN OMTALE PÅ NE T T 20:30 TH E M ETAMORPHOSIS OF BI RDS 101 MIN OMTALE S. 17

18:00 TAI LOR 100 MIN OMTALE S. 22

20:00 BLOOD CONSCIOUS 80 MIN OMTALE S. 34

18:00 TBA 120 MIN OMTALE S. 47 16:00 GU N DA 93 MIN OMTALE S. 31

MUSIKKFILM

18:00 CONTACTADO 93 MIN OMTALE S. 24

DAVID LYNCH

SPESIALVISNINGER

PRINSEN 8

17:30 I M PETIGORE 107 MIN OMTALE S. 35

21:00 NAT TSVE RM E RE N 116 MIN OMTALE S. 47 20:00 M U LHOLL AN D DR. 147 MIN OMTALE S. 37

ÅPNINGSFILM / AVSLUTNINGSFILM

PRINSEN 7

18:30 DAVI D BYRN E ’S AM E RICAN UTOPIA 105 MIN OMTALE S. 38

16:15 TOVE 100 MIN OMTALE S. 23

PRINSEN 6

PRINSEN 5

19:00 G RIT T 118 MIN OMTALE S. 15

KORTREIST FILM

CINEMATEKET CAFE NI MUSER

17:00 NASI R 78 MIN OMTALE S. 25

67


09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

12:00 CONTACTADO 93 MIN OMTALE S. 24

PRINSEN 2

08.00

12:00 TH E FATH E R 97 MIN OMTALE S. 12

14:30 ASIA 85 MIN OMTALE S. 20

KONGESALEN

PRINSEN 3

10:00 GAZA MON AMOU R 87 MIN OMTALE S. 21

15:00 A ALTO 103 MIN OMTALE S. 30

PRINSEN 5

10:30 THROUGH THE NIGHT 75 MIN OMTALE S. 32

14:00 FRESH MAN YE AR 102 MIN OMTALE S. 15

PRINSEN 6

13:00 SORG E N FRI: E NG LE R TI L BORDS 85 MIN OMTALE S. 50

PRINSEN 7

14:00 SU N CH I LDRE N 99 MIN OMTALE S. 26

PRINSEN 8

11:00 MY NAM E IS BAG H DAD 99 MIN OMTALE S. 22

CINEMATEKET

15:00 M U LHOLL AN D DR. 147 MIN OMTALE S. 37

68

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS

KULINARISK


SØNDAG 14. MARS

16:30 QUO VADIS, AI DA? 101 MIN OMTALE S. 26

22.00

20:30 I M PETIGORE 107 MIN OMTALE S. 35 20:50 N E VE R R ARE LY SOM ETI M ES ALWAYS 101 MIN OMTALE S. 17

18:45 LUZZU 94 MIN OMTALE S. 16

21:00 GU N DA 93 MIN OMTALE S. 31

16:00 G RIT T 118 MIN OMTALE S. 15

20:00 M I NARI 115 MIN OMTALE S. 13 19:15 MADLY I N LI FE 87 MIN OMTALE S. 16

16:30 BLOODY NOSE , E M PT Y POCKETS 98 MIN OMTALE S. 20

21:15 RET TFE RDIG H ETE NS RY T TE RE 116 MIN OMTALE S. 29

PRINSEN 7

18:45 TH E WOMAN W HO R AN 77 MIN OMTALE S. 23 18:00 FLU KT 83 MIN OMTALE S. 32

20:00 TH E MAN W HO SOLD H IS SKI N 104 MIN OMTALE S. 25

18:00 BLU E VE LVET 120 MIN OMTALE S. 37

MUSIKKFILM

DAVID LYNCH

PRINSEN 5

17:00 I DE NTI F YI NG FE ATU RES 97 MIN OMTALE S. 16

SPESIALVISNINGER

23.00 PRINSEN 2

21.00

PRINSEN 3

20.00

KONGESALEN

19.00 18:15 DAVI D BYRN E ’S AM E RICAN UTOPIA 105 MIN OMTALE S. 38

PRINSEN 6

18.00

20:30 W I LD AT H E ART 124 MIN OMTALE S. 37

ÅPNINGSFILM / AVSLUTNINGSFILM

KORTREIST FILM

PRINSEN 8

17.00

CINEMATEKET

16.00

69


TITTEL

S.

VISNING 1

VISNING 2

VISNING 3

AALTO

30

TOR, 18:30, P5

LØR, 13:00, P3

SØN, 15:00, P2

APPLES

NETT

LØR, 21:00, P6

ASIA

20

MAN, 16:30, P6

LØR, 20:30, P2

SØN, 14:30, P3

BEASTS CLAWING AT STRAWS

14

TIR, 13:30, P6

ONS, 13:45, P5

FRE, 18:30, P7

BIG NIGHT

40

ONS, 19:00, ALMA’S

BLACK BEAR

15

TIR, 18:00, P3

TOR, 16:00, P5

FRE, 21:00, P5

BLOOD CONSCIOUS

34

TIR, 20:00, P8

TOR, 21:00, P3

LØR, 20:00, P8

BLOODY NOSE, EMPTY POCKETS

20

TIR, 15:45, P3

TOR, 18:00, P8

SØN, 16:30, P7

BLUE VELVET

37

TOR, 19:00, KONGESALEN

FRE, 20:15, CINEMATEKET

SØN, 18:00, CINEMATEKET

BOTTLE SHOCK

41

FRE, 19:00, BRITANNIA

CARNIVAL PILGRIMS

30

ONS, 14:00, P2

TOR, 10:30, KONGESALEN

FRE, 10:00, P8

CHARLATAN

24

MAN, 18:00, P3

ONS, 20:45, P6

FRE, 10:00, P6

CITY HALL

31

ONS, 17:00, KONGESALEN

LØR, 12:00, KONGESALEN

COCOON

21

MAN, 18:00, P2

ONS, 10:00, P7

FRE, 14:00, P2

CONTACTADO

24

TIR, 16:00, P6

ONS, 10:00, P3

FRE, 18:45, P2

CROCK OF GOLD: A FEW ROUNDS WITH SHANE MACGOWAN

38

TIR, 11:00, P8

TOR, 21:00, P7

FRE, 18:15, P5

DAVID BYRNE’S AMERICAN UTOPIA

38

TOR, 21:30, P6

LØR, 18:30, P6

SØN, 18:15, P2

DEAR COMRADES

25

ONS, 18:00, P3

FRE, 14:00, P3

LØR, 12:00, P2

FAN GIRL

21

MAN, 17:30, P8

TOR, 18:00, P3

LØR, 14:30, P5

FLUKT

32

TIR, 14:00, P2

FRE, 20:30, P6

SØN, 18:00, P8

FREMMED BLOD

50

ONS, 17:00, P7

FRE, 10:30, P2

FRESHMAN YEAR

15

ONS, 21:00, P2

FRE, 16:00, P5

SØN, 14:00, P5

GAZA MON AMOUR

21

TIR, 20:30, P2

TOR, 19:00, P6

SØN, 10:00, P3

GENERASJON UTØYA

31

ONS, 19:00, P5

TOR, 15:00, P3

GRITT

15

MAN, 15:00, P3

LØR, 19:00, P5

SØN, 16:00, P6

GUNDA

31

TIR, 10:30, P2

TOR, 16:00, P8

FRE, 12:30, P5

HAN

25

MAN, 20:00, P8

ONS, 16:30, P5

LØR, 12:00, P8

IDENTIFYING FEATURES

16

MAN, 20:30, P2

ONS, 10:30, P5

SØN, 17:00, P5

IMPETIGORE

35

FRE, 12:00, P7

LØR, 17:30, P8

SØN, 20:30, P2

LIVET AV HAVNES

50

ONS, 13:00, P8

FRE, 16:30, P2

LUZZU

16

TIR, 21:00, P7

TOR, 12:30, P6

SØN, 18:45, P3

MADLY IN LIFE

16

TIR, 19:00, P7

TOR, 08:30, KONGESALEN

FRE, 12:00, P2

SØN, 19:15, P6

MANDIBLER

28

TIR, 20:45, P3

TOR, 14:00, P7

FRE, 08:30, KONGESALEN

LØR, 18:00, P3

MINARI

13

SØN, 20:00, P5

70

VISNING 4

VISNING 5

LØR, 18:00, CINEMATEKET

SØN, 12:00, P2

LØR, 16:00, CINEMATEKET

SØN, 21:00, KONGESALEN


TITTEL

S. VISNING 1

MOULIN ROUGE!

46

TOR, 18:00, GAMLE SCENE

VISNING 2

VISNING 3

VISNING 4

VISNING 5

MULHOLLAND DRIVE

37

MY NAME IS BAGHDAD

22

ONS, 17:00, CINEMATEKET

TOR, 12:00, P8

FRE, 17:00, P6

LØR, 20:00, CINEMATEKET

SØN, 15:00, CINEMATEKET

ONS, 18:30, P6

FRE, 20:00, P8

SØN, 11:00, P8

NASIR NATTSVERMEREN

25

TIR, 12:00, P7

TOR, 12:00, P3

LØR, 17:00, P5

47

LØR, 21:00, CAFE NI MUSER

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS

17

MAN, 17:30, P5

TOR, 10:30, P5

LØR, 13:30, P6

NOTHING BUT THE SUN

32

MAN, 17:15, P7

TIR, 21:45, P5

LØR, 11:00, P5

OH, IT HERTZ

39

ONS, 18:00, P2

TOR, 20:30, P8

FRE, 17:00, P8

ONE IN A THOUSAND

22

ONS, 21:00, P8

TOR, 15:00, P2

FRE, 14:30, P8

PJUSKEN - ET VINTEREVENTYR

44

LØR, 12:00, CAFE NI MUSER

PULP FICTION

41

TOR, 17:30, P2

QUO VADIS, AIDA?

26

MAN, 20:00, P5

TIR, 12:15, P5

TOR, 20:30, CINEMATEKET

RED POST ON ESCHER STREET

28

ONS, 20:00, CINEMATEKET

TOR, 18:00, P7

LØR, 10:30, P6

RETTFERDIGHETENS RYTTERE

29

TIR, 17:30, P2

TOR, 16:30, P6

SØN, 21:15, P6

ROCKFIELD: THE STUDIO ON THE FARM

39

ONS, 21:00, P3

TOR, 10:00, P2

LØR, 12:15, P7

SHIVA BABY

17

TIR, 14:00, P3

ONS, 16:00, P6

LØR, 20:00, P3

SLAXX

35

MAN, 21:00, P7

ONS, 12:00, P2

FRE, 22:00, KONGESALEN

SORGENFRI: ENGLER TIL BORDS

50

SØN, 13:00, P6

SUN CHILDREN

26

TIR, 15:30, P8

FRE, 21:00, P2

SØN, 14:00, P7

TAILOR

22

TIR, 15:00, P7

ONS, 08:30, KONGESALEN

TOR, 13:30, P5

TBA

47

LØR, 18:00, CAFE NI MUSER

THE BOOKSHOP

51

MAN, 12:00, N4

THE CLUB OF ANGELS

42

TIR, 10:00, P6

FRE, 21:00, P7

LØR, 15:45, P2

THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO

29

TIR, 11:30, P3

FRE, 19:45, KONGESALEN

LØR, 14:30, P7

THE FATHER

12

TIR, 20:00, P6

TOR, 20:45, P2

LØR, 18:00, P2

SØN, 12:00, P3

THE GO-GO’S

39

MAN, 21:00, P3

LØR, 10:00, P3 SØN, 20:00, P8

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN

26

MAN, 21:15, P6

ONS, 15:00, P8

FRE, 18:00, CINEMATEKET

THE METAMORPHOSIS OF BIRDS

17

ONS, 15:00, P3

FRE, 16:00, P7

LØR, 20:30, P7

THE WHALER BOY

29

ONS, 13:00, P6

FRE, 20:30, P3

LØR, 15:30, P3

THE WOMAN WHO RAN

23

TOR, 12:15, P2

FRE, 13:30, P6

SØN, 18:45, P7

THROUGH THE NIGHT

32

MAN, 16:00, P2

ONS, 20:00, P7

SØN, 10:30, P5

TO THE END

23

TIR, 17:45, P8

ONS, 14:45, P7

LØR, 14:00, P8

TOVE

23

MAN, 18:30, P6

TIR, 08:30, KONGESALEN

ONS, 12:15, P3

WILD AT HEART

37

TIR, 19:30, KONGESALEN

TOR, 18:00, CINEMATEKET

SØN, 20:30, CINEMATEKET

SØN, 20:50, P3

FRE, 17:45, P3

SØN, 16:30, P3

LØR, 18:00, P7

FRE, 10:20, P3

LØR, 16:15, P6

71


BAK KULISSENE

Eierstruktur

Programråd Ramaskrik

Kosmorama drives av aksjeselskapet Filmfest Trondheim AS, et datterselskap av Trondheim Kino AS. Trondheim Kino er eid av Trondheim Kommune, som tok initiativ til festivalen høsten 2003.

Espen Aukan, Mari Elise Baustad, Kaisa Waldenstrøm Breiland, Torbjørn Grav, Morten Haagensen, Kristian ­Krogstad, Øystein Simonsen, Sølvi Rotås Stokkeland

Styret

Vi ønsker å takke alle som har bidratt med innspill og tips til årets program.

Jens-Christian Hørløck — styreleder Arild Kalkvik — nestleder Marte Løvik Miriam Nordbotten Haugan Jan-Eilert Nilsen

Direktør KO N TA K T I N F O KO S M O R A M A TRONDHEIM INTERNASJONALE F I L M F E S T I VA L K J Ø P M A N N S G ATA 3 1 7011 TRON DH E I M + 47 4 5 2 24 5 5 2 A D M I N @ KO S M O R A M A . N O W W W . KO S M O R A M A . N O

Silje Engeness

Programråd Kosmorama Oda Moen Tjørstad Silje Engeness Catherine Kahn Melissa Isaksen Nora Kruse Tonje Jacobsen

Programråd Cinemateket Svein Inge Sæther og Torbjørn Grav

72

Programkatalog Ansvarlig utgiver: Silje Engeness Programredaktør: Tonje Jacobsen Grafisk utforming: Skogen Forside: Skogen (design) og E ­ lisabeth Anstensen (foto) Trykk: Trykkpartner Opplag: 3000 Kosmorama ønsker å takke alle frivillige som bidrar til at vi kan gjennomføre årets festival – dere er uvurderlige for at vi skal kunne lage filmfest i ­Trondheim hvert år!


Eier og oppdragsgiver

Samarbeidspartnere

Offentlige samarbeidspartnere Arrangementspartnere

Trykksaker og kommunikasjon


Følg Kosmorama – fra begynnelse til festivalslutt i Adresseavisen Adresseavisen følger Kosmorama sammen med deg, og gir deg bakgrunnsstoffet, filmanmeldelsene og filmmiljøet på nært hold. Følg Trondheim internasjonale filmfestival, Kosmorama i Adresseavisen og på adressa.no


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.