Kosmorama 2022 programkatalog

Page 1

7.——— 13. MARS 2022VELKOMMEN TIL KOSMORAMA — TRONDHEIM INTERNASJONALE FILMFESTIVAL! Når programmet for vår 18. utgave av festivalen denne gangen går i trykken, gleder vi oss ekstra mye til en festival som vil ligne mer på utgavene før pandemien traff oss. I år blir det film på det store lerretet i det magiske kinomørket!

Kosmorama betyr «å se verden fra flere perspektiver». Det oppsummerer fint hvorfor film er viktig. En god film­ opplevelse gir utsikt, innsikt og utvider horisonten. Vi ­trenger det kanskje mer nå enn noensinne.

Filmmediet er kanskje en av de sterkeste måtene vi kan få innblikk i hvordan andre mennesker lever, samfunn ­fungerer og kulturer utvikler seg, uten at vi reiser fysisk selv. Vi har plukket spennende og engasjerende filmer fra så å si alle verdenshjørner, på ulike språk og innen ulike sjangre. ­Samtidig er vi glade for å kunne starte årets festivalreise i vår egen landsdel. Når teppet går opp for åpningsfilmen Alle hater Johan, er dette en begivenhet vi har gledet oss til l­enge. Festivalen har heiet på prosjektet siden idéstadiet, og nå er det altså klart for en ekte trøndersk sprengings­ komedie vi sent vil glemme!

Planlegg festivalopplevelsen din godt og kombiner den gjerne med en matbit på Café Ni Muser eller andre kafeer og restauranter i byen vår. Bruk muligheten til å se ny film og treffe gamle kjente. Ta med en kollega, venn eller kjæreste og lad batteriene!

Vi er også glade for å kunne tilby Kulinarisk kino med fokus på Japan med støtte fra The Japan Foundation og i sam­ arbeid med blant andre Britannia og Edoramen på Lilleby.

Vi ses i kinomørket - og utenfor! Snurr film!

SILJE ENGENESS D I R E K T Ø R , KO S M O R A M A T R O N D H E I M I N T E R N A S J O N A L E F I L M F E S T I VA L

1


KOSMORAMA — TRONDHEIM INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Årets filmprogram er delt opp i 11 forskjellige hovedserier. Her er en kort introduksjon av hver av disse: New Directors

Mennesker ­imellom

Samfunn

Skråblikk

Kosmoramas konkurranse­ program, som løfter fram filmer fra nye regissører som vi har tro på.

Filmer om det varme og såre, fellesskapet og ensomheten, det dysfunksjonelle og herlige i møter mellom mennesker.

Fortellinger som synliggjør enkelt­ menneskets møte med samfunns­ maskineriet og som kommenterer verdenen vi lever i.

Filmer med elementer av det a­ bsurde, surrealistiske eller noen ganger magiske og som med et skjevt smil kommenterer tingenes tilstand.

Dokumentar

Kulinarisk kino

Ramaskrik

Musikkfilm

Rapporter fra den uoverskuelige virkeligheten.

Filmer og arrangement som ­kombinerer to av de beste ­tingene denne verdenen har å by på: mat og film.

Skrekkfilmprogrammet som gir deg frysninger på ryggen og tar deg til de skrekkeligste avkrokene av verden.

Dokumentarer om personer, hendelser eller fenomener fra musikkens verden som har satt preg på våre liv.

2

Retrospektiv

Kosmokids

I samarbeid med Cinemateket i Trondheim retter vi søke­ lyset mot Before-trilogien og ­Céline Sciamma.

I festivalens familieprogram kan du møte mange morsomme skapninger i Jungeldyret Hugo.

Arrangement og ­spesial­visninger Kosmorama er ikke bare film! Under festivalen kan du oppleve utekino, quiz, festvisninger og mye mer.


INNHOLD KOSMORAMA 7.—13. MARS 2022

BILLETTINFORMASJON

4

RAMASKRIK

32

FESTIVALOMRÅDET

6

MUSIKKFILM

34

KOSMORAMA PODKAST

8

KULINARISK KINO

38

ÅPNINGSFILM

10

KOSMOKIDS

46

AVSLUTNINGSFILM

11

ARRANGEMENT OG SPESIALVISNINGER

47

NEW DIRECTORS

12

NTNU-SAMARBEID

54

MENNESKER IMELLOM

18

MIDTNORSK FILMMARKED

56

SAMFUNN

22

DETALJPROGRAM

57

SKRÅBLIKK

26

FILMINDEKS

70

DOKUMENTAR

28

Hovedkategorier F O R I N F O R M AT I O N I N E N G L I S H , ­P L E A S E V I S I T O U R W E B S I T E KO S M O R A M A . N O/ E N FOR B E HOLD OM TRYKKFE I L . F O R O P P D AT E R I N G E R O G E N D R I N G E R , S E KO S M O R A M A . N O

New Directors

Musikkfilm

Mennesker imellom

Kullinarisk kino

Samfunn

Retrospekt

Skråblikk

Kosmokids

Dokumentar Ramaskrik

Arrangement og spesialvisninger 3


BILLETTINFORMASJON KOSMORAMA 2022

Alle ordinære filmvisninger finner sted på Prinsen Kinosenter. Ubenyttede billetter til utsolgte visninger legges ut for salg ved annonsert visnings­ start (rushtickets), møt derfor opp i god tid før filmvisningen. Det gis ingen ­refusjon etter visningsstart. For mer utfyllende informasjon, se kosmorama.no. Vi aksepterer ledsagerbevis. ­Dersom du har behov for tilrettelegging av ditt kinobesøk, ta kontakt med ­Trondheim Kino (tlf.: 73 80 88 00) eller se ­t­rondheimkino.no. NB! Det kan skje endringer i ­programmet. For oppdatert ­informasjon om program og ­visninger, se kosmorama.no.

i V I FØ LG E R TI L E N H V E R TI D ­G J E L D E N D E S M I T T E V E R N R E G L E R O G - A N B E FA L I N G E R . F O R I N F O R M AT I O N I N E N G L I S H , PL E AS E G O TO ­ KO S M O R A M A . N O/ E N

4

Innslipp Innslipp til filmvisninger på kino­ senteret starter 15 minutter før film­ start. Visninger starter nøyaktig på annonsert tidspunkt.

Festivalpass / Kosmoklubben Festivalpass gir tilgang til alle ordinære filmvisninger på Prinsen Kinosenter og Cinemateket under Kosmorama 2022, og passet inkluderer medlemskap i Kosmoklubben 2022. Alle som har festivalpass må hente ut billetter til alle visninger de ønsker å se. Dette kan gjøres på nett og på Prinsen Kinosenter. Vi ber om at du ikke henter ut flere billetter enn det du rekker å se. Hvis du har hentet ut billett til en ­visning som du ikke skal se likevel, s­ etter vi stor pris på at du refunderer billetten i kiosken på Prinsen Kinosenter. Festivalpasset er personlig og skal ikke brukes av andre enn deg selv. Det er ikke mulig å hente ut billetter til visninger som går parallelt, og du kan kun hente ut billett til én visning av hver tittel.

Arrangement Se oversikt over program og billett­info fra s. 47.


Klippekort

Aldersgrenser

KLI PPE KORT, FE M KLI PP

480 KR

KLI PPE KORT, TI KLI PP

840 KR

Klippekort kan kjøpes med fem eller ti klipp. Klippekort kjøpes på ­ kosmorama.no. De er ikke personlige og kan dermed deles mellom venne­ gjengen. Det er også en super gave å gi bort til en felles filmfan! Klippe­ kortet gjelder kun ordinære visninger på ­Prinsen Kinosenter.

Enkeltbilletter E N KE LTBI LLET TE R

120 KR

Til ordinær filmvisning.

Rushtickets Ubenyttede billetter legges ut for salg ved visningsstart, slik at flere får mulig­ het til å se film når noen har hentet ut billetter uten å ta de i bruk. Rushtickets selges kun på visninger som er utsolgt og selges i en egen rushtickets-kø i kiosken på Prinsen Kinosenter.

Kulinarisk kino Se egen programserie fra s. 38.

Kosmorama har generell aldersgrense på 15 år for deltakelse på festivalen. Unntak gjelder blant annet Kosmo­ kids og skal ellers være informert om. Aldersgrense på arrangement kan variere.

Infoskranken I infoskranken kan du hente ut festival­ pass og akkrediteringskort. Her er vi behjelpelig om det er noe du lurer på. Du finner infoskranken på Prinsen Kinosenter.

Åpningstider infoskranken TORSDAG 3. MARS – FRE DAG 4. MARS: KL . 15:00 – 19:00 LØRDAG 5. MARS OG SØN DAG 6. MARS: KL . 13:00 – 17:00

UTSALGSSTEDER E N K E LT B I L L E T T E R ­K J Ø P E S PÅ ­K O S M O R A M A . N O O G ­T R O N D H E I M K I N O . N O K L I P P E KO R T O G F E S T I VA L­ PA S S K A N K J Ø P E S PÅ KO S M O R A M A . N O E N K E LT B I L L E T T E R K A N OGSÅ KJØPES I TRON DH EI M K I N O S U T S A L G PÅ : → PRINSEN KINOSENTER → N O VA K I N O S E N T E R → T RO N D H E I M TO RG F O R O P P D AT E R T I N F O R M A S J O N OG PROGR AM SE KO S M O R A M A . N O

MAN DAG 7. MARS – SØN DAG 13. MARS:

KO S M O R A M A

FR A KL . 10:00 TIL START AV DAGENS

@ KO S M O R A M A F I L M

SISTE FILMVISNING.

i

DET E R I KKE I NSTALLE RT ­T E LESLYNG E I KI NOSALE N E .

5


FESTIVALKAFEEN PÅ PRINSEN KINOSENTER Under årets festival vil deler av foajeen på Prinsen Kinosenter omgjøres til en kafé hvor du kan kjøpe mat og drikke før, mellom og etter filmvisningene. Festivalkafeen drives av Cafe Ni Muser. Nyt en kopp kaffe eller få i deg en matbit mens du planlegger dagens filmløype, diskuterer de beste opplevelsene fra programmet og tar en pust i bakken mellom visningene. Festivalkafeen vil tilby ferskt bakverk, håndholdt mat for de i farten og andre godsaker. Som et alternativ til festivalkafeen, anbefaler vi Cafe Ni Musers lokaler like over gata fra Prinsen Kinosenter. Her kan du få et utvidet mattilbud i rolige omgivelser hver dag under festivalen – og ellers.

Åpningstider festivalkafeen

6

MAN DAG TI L FRE DAG

15.00 —21.00

LØRDAG TI L SØN DAG

12.00 —21.00


ARENAER

L A D EVEI EN

10 8 5

A

ATE G AT

OLAV TRY GGVASO NSG

S TJ Ø R DA L SV E I E N

KRA

MBU

7

INN

HE

R

D RE

SV

EIE

N

6 4 3

SØND RE GATE

M UN KE

GA TE

DRONNINGENS GATE

KART OVER ARENAER

1

Prinsen Kinosenter

2

Cafe Ni Muser

PR IN SE N S

GATE

KONG ENS GATE

3 4 2

6 9 IE N

ER GA TA

7

H Ø G SK

O LE VE

KL O ST

1

5

EL GE SE TE RG AT

E

8 9 10

PRINSENS GATE 2B BISPEGATE 9

Vår Frue kirke KONGENS GATE 5

Sparebank 1 SMN DRONNINGENS GATE 10

Nova Kinosenter

OLAV TRYGGVASSONSGATE 5

Britannia Hotel DRONNINGENS GATE 5

Lokal Bar - Scene - Klubb DRONNINGENS GATE 12

Olavshallen & Cinemateket OLAVSHALLEN

Studentersamfundet ELGESETERGATE 1

Edoramen LADEVEIEN 9C

7


MENNESKE­ RETTIGHETSUKA Amnesty International Midt-­ Norge arrangerer Menneske­ rettighets­uka i ­samme uke som Kosmorama. Denne uka inviterer de til en rekke arrange­ menter som setter fokus på aktuell tematikk knyttet til deres arbeid. General­sekretær John Peder Egenæs deltar på visninger av Fly so Far og Wet Sand. I tillegg til disse filmene anbe­faler ­Amnesty ­International Midt-­Norge også As I Want om kvinnekamp i Egypt. F LY S O FA R T I R S D A G 8 . M A R S K L 1 7. 0 0 , MED JOHN PEDER EGENÆS, O M TA L E S . 2 9 WET SAND T I R S DAG 8 . M A R S K L . 1 9. 3 0 , MED JOHN PEDER EGENÆS, ­O M TA L E S . 2 5 .

8

HØR KOSMORAMA PODKAST For andre år på rad produserer Kosmorama podkast! I år presen­ terer vi to episoder der vi på ulike måter belyser hvordan film er et medium som egner seg til å sette søkelys på menneskerettigheter. I første episode møter vi general­ sekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge og festivalsjef Ketil Magnussen i dokumentarfilm­ festivalen Human. De to vil snakke om kraften som ligger i dokumentarfilm­ formatet med utgangspunkt i filmen Fly So Far. Filmen vises på både Human i Oslo i starten av mars og på årets Kosmorama. I andre episode møter vi festival­ sjef S ­ ilje Engeness i Kosmorama i ­samtale med programkoordinator Emil ­Aleksander Finvold. Her ­forteller de to om filmer på Kosmoramas program der menneskerettigheter er

et over­ordnet tema. I denne episoden kommer de også inn på forskjeller og lik­heter m ­ ellom å bruke fiksjonsfilm eller dokumen­tar som ramme. Journalist Randi Lillealtern fra Historie­bruket leder begge episodene. Årets podkast er støttet av Fritt Ord og er et samarbeid mellom Amnesty International Midt-Norge, Human Inter­­ national Documentary Film Festival og Kosmorama. Les mer og hør årets podkast på kosmorama.no. Podkast-episodene fra 2021 er også tilgjengelige på våre nettsider.


Lokale aktiviteter fortjener stor oppmerksomhet SpareBank 1 SMN støtter de som skaper positive aktiviteter lokalsamfunnet. Da skapes muligheter som gjør det både enklere og mer meningsfylt for oss å være en lokal bank. Sammen får vi ting til å skje.


ÅPNINGSFILM ­KOSMORAMA 2022: ALLE HATER JOHAN M A N D A G 7. M A R S PRINSEN KINOSENTER PRIS: 150 KR PRINSEN 5 KL. 18.30 PR I N S E N 6 K L . 1 9. 0 0 PRINSEN 5 KL. 21.00

Åpningsfilm: Alle hater Johan Årets åpningsfilm på Kosmorama er den sjarmerende og eksplosive sprengningskomedien Alle hater Johan, som er spilt inn på Frøya. Dette er første gang filmen vises for publikum. Filmen handler om einstøingen og sprengningsbasen Johan Grande, som bor på det lille stedet Titran, ytterst i det forblåste trønderske havgapet. Grande-­familien har aldri fått innpass i bygda. Familiegården deler han med villhesten Ella og masse dynamitt. For Johan er glad i Ella og store eksplosjoner. Hans livs store kjærlig­het er nabojenta Solvor, som han ved et uhell kom til å sprenge litt i stykker i ungdomstida. Johan spilles av Pål Sverre Hagen, mens Ingrid Bolsø Berdal kler rollen som nabojenta Solvor. I andre sentrale roller finner vi blant andre John Brungot, Vee Vimolmal, Ine Jansen, Paul Ottar Haga og Hermann Sabado. Manuset er skrevet av Erlend Loe. Regissør Hallvar Witzø kommer fra Leksvik og har hentet inspirasjon fra sin egen oppvekst. Han har uttalt at miljøskildringene i Alle hater Johan speiler et lite sted i Trøndelag samtidig som det er gjenkjennbart over hele verden.

10


Avslutningsfilm: Belfast

­­AVSLUTNINGSFILM ­KOSMORAMA 2022: BELFAST

Kenneth Branagh har med Belfast laget sin mest personlige film så langt. Han har hentet inspirasjon fra egen barndom og skapt en gripende, men også ­humor­istisk oppvekstskildring med konflikten i Nord-Irland som bakteppe. Året er 1969. Den ni år gamle gutterampen Buddy interesserer seg for fotball, ­drager, tegneserier og Catherine, som går i klassen hans. Han vokser opp i en protestantisk arbeiderklassefamilie i Belfast. Et opprør finner sted i nabo­laget, og britiske soldater blir et vanlig syn i gatene. Til tross for filmens alvorlige ­tematikk, er dette en oppløftende coming of age-fortelling med lekfull nostalgi og sentimentalitet.

S Ø N DAG 1 3 . M A R S K L . 1 9. 0 0 PRINSEN 5 + N DA- PR ISUTDE LI NG

Belfast er blitt hyllet av kritikere, særlig på grunn av det autentiske manuset, de bunnsolide skuespillerprestasjonene, det vakre svarthvitt-fotoet og den originale bruken av Van Morrisons fengende musikk. Filmen har gått sin seiersgang på flere store filmfestivaler siden høsten 2021 og har håvet inn en rekke priser, deriblant publikumsprisen i Toronto. Den har også fått hele sju Oscar-nominasjoner. Dette er første gang filmen vises i Norge. Før visningen av avslutningsfilmen vil vinnerne av Kosmoramas konkurranse­ program New Directors Award og publikumsprisen annonseres. 11


NEW DIRECTORS AWARD Vinnere av New Directors Award og publikums­prisen ­offentliggjøres før ­avslutningsfilmen 13. mars og på ­kosmorama.no

Kosmorama har viet sitt konkurranse­program til framtidens filmskapere, de nye stemmene i den store globale film­ verdenen som vi har tro på skal markere seg sterkt i årene som kommer. I dette programmet er det ikke bare filmene som skal være gode, regissørene skal også vise at de har noe ekstra som historiefortellere og/eller filmkunstnere. Kriteriet er at de ikke skal ha laget mer enn tre helaftens fiksjonsfilmer. Kosmoramas programavdeling har i felleskap nominert de ni filmene som kjemper om prisen. Disse film­ene utgjør vårt New Directors-­program. En profesjonell jury kårer vinneren av New Directors Award blant disse.

12

Årets NDA-jury består av film­produsent Christian Falch, festival­direktør Øystein Egge i Movies on War og skuespiller, forfatter og regissør Lisa C. B. Lie. Tidligere vinnere av New ­Directors Award er ­Christian ­Mungiu med Beyond the Hills (2013), Anna Odell med Gjen­foreningen (2014), David Oelhoffen med Far From Men (2015), Salem Brahimi med Let Them Come (2016), ­Maysaloun Hamoud med In Between (2017), Ben Brand med Find This Dumb Little Bitch and Throw Her Into a River (2018), Bo Burnham med Eighth Grade (2019), Mehdi Barsaoui med A Son (2020) og Ann Sirot og Raphaël Balboni med Madly in Life (2021).


NEW DIRECTORS

Aloners

91 MIN

TI R 15:00 PRINSEN 2 | ONS 18:15 PRINSEN 3 LØR 20:00 PRINSEN 6

Boiling Point

92 MIN

ONS 16:00 PRINSEN 5 | FRE 20:00 PRINSEN 8 SØN 18:00 PRINSEN 6

O R I G I N A LT I T T E L : H O N J A S A N E U N S A R A M D E U L REGISSØR: HONG SUNG-EUN L A N D /Å R : S Ø R - K O R E A 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : G O N G S E U N G -Y E O N , JUNG DA-EUN, SEO HYUN-WOO S PR ÅK: KOR E ANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

O R I G I N A LT I T T E L : B O I L I N G P O I N T REGISSØR: PHILIP BARANTINI L A N D /Å R : S T O R B R I TA N N I A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: STEPHEN GRAHAM, R AY ­P A N T H A K I , J A S O N F L E M Y N G SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

Aloners er skrevet og regissert av spillefilm­ debutanten Hong Sung-eun fra Sør-Korea, og har høstet mange gode kritikker verden over. I filmen møter vi den unge kvinnen Jina, som har valgt å stenge omverdenen ute for å beskytte seg mot livets utfordringer. Men når en ung nabo dør og en ny utadvendt nabo dukker opp, begynner ting å endre seg. Kanskje treffer Aloners tidsånden spesielt godt siden pandemi-nedstengning har gitt de fleste av oss et innblikk i hva det vil si å leve i isolasjon.

Bli med på innsiden av en kaotisk restaurant i London. Kjøkkensjefen Andy strever med å holde kontrollen gjennom en av årets travleste kvelder. Det hele starter med en matinspektør som på­peker en rekke feil. Verre blir det når Andys tidligere sjef dukker opp blant gjestene, sammen med en matkritiker. Det ligger an til å bli en heseblesende aften for den temperamentsfulle kjøkkensjefen som for lengst har nådd koke­ punktet. Dette energiske dramaet er filmet i én sammenhengende tagning.

Costa Brava, Lebanon

106 MIN

MAN 15:30 PRINSEN 5 | ONS 19:00 PRINSEN 8 FRE 17:30 PRINSEN 7 | LØR 1 0:00 PRINSEN 2 SØN 1 0:00 KONGESALEN O R I G I N A LT I T T E L : C O S TA B R A V A , L E B A N O N REGISSØR: MOUNIA AKL L A N D /Å R : L I B A N O N , F R A N K R I K E , S PA N I A , SVERIGE 2021 SKUESPILLERE: NADINE LABAKI, S A L E H ­B A K R I , Y U M N A M A R W A N SPRÅK: ARABISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Handlingen er lagt til Libanon i nær framtid. Beirut har store problemer med forsøpling. En familie flytter vekk fra den forurensede byen til fordel for et bedre liv i et sommerhus i fjellet. Det går ikke lang tid før idyllen brytes. Yngstedatteren opp­dager noen fremmede ved huset deres, og det viser seg at myndighetene er i ferd med å etablere en søppelfylling der. Dette er en engasjerende historie om enkeltindividers kamp mot overmakten. Men det er først og fremst et familieportrett, der konflikten påvirker relasjonene innad i familien. 13


NEW DIRECTORS Hit the Road – Veien videre

93 MIN

Hive

84 MIN

ONS 08:30 KONGESALEN TOR 18:30 PRINSEN 6 | LØR 15:00 PRINSEN 6 SØN 12:00 PRINSEN 8

TI R 21:45 PRINSEN 6 | TOR 15:00 PRINSEN 5 LØR 15:30 PRINSEN 2

Hit the Road - Veien videre er en roadmovie ­gjennom det iranske landskapet. I baksetet sitter far med brukket ben, hans yngste sønn og deres syke hund. Foran sitter mor, mens den innesluttede eldstesønnen er sjåfør. Ferden gir innblikk i iransk dagligliv og historiefortelling – ispedd gode doser humor, magisk realisme og surrealisme. Men hvor er de på vei? Og hvorfor? Dette er en frisk og uimotståelig spillefilmdebut av Panah Panahi, som er sønnen til en av Irans mest anerkjente regissører, Jafar Panahi (Taxi Teheran, 2015).

Hive er en prisvinnende film fra Kosovo om en gruppe kvinner som må gå nye veier for å forsørge familiene sine etter at mange menn har forsvunnet i krigen. Gruppen ledes an av den uredde og handlekraftige Fahrije. Hun skaffer seg førerkort for bil og begynner å selge lokal­ produsert mat for å få endene til å møtes. Fahrije møter både beundring og forakt for viljen til å skape seg et nytt liv. Filmen er basert på en sann historie.

O R I G I N A LT I T T E L : J A D D E H K H A K I R E G I S S Ø R : PA N A H PA N A H I L A N D /Å R : I R A N 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : PA N T E A PA N A H I H A , H A S S A N M A D J O O N I , R AYA N S A R L A K S PR Å K: FA RSI U N D E R T E K S T: N O R S K

14

O R I G I N A LT I T T E L : Z G J O I R E G I S S Ø R : B L E R TA B A S H O L L I L A N D /Å R : K O S O V O , S V E I T S , A L B A N I A , NORD-MAKEDONIA 2021 SKUESPILLERE: YLLKA GASHI, ÇUN LAJÇI, A U R I TA A G U S H I SPRÅK: ALBANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Playground

72 MIN

TI R 18:00 PRINSEN 3 | FRE 16:00 PRINSEN 2 LØR 17:30 PRINSEN 6 O R I G I N A LT I T T E L : U N M O N D E REGISSØR: L AUR A WANDEL L A N D /Å R : B E L G I A 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : M AYA V A N D E R B E Q U E , ­G Ü N T H E R D U R E T, K A R I M L E K L O U SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Sju år gamle Nora ser at storebroren hennes, Abel, blir mobbet på skolen. Hun prøver å gripe inn og beskytte ham, men Abel er ikke interessert i hjelp fra lillesøsteren. Alle scenene utspiller seg på skolen, og kameraet følger Nora tett, mens bakgrunnen ofte er ute av fokus. Disse grepene, kombinert med helt vanvittig gode prestasjoner av de unge skuespillerne, gjør dette til en av årets sterkeste filmer.


NEW DIRECTORS

Scarborough

136 MIN

ONS 13:30 PRINSEN 2 | TOR 20:00 PRINSEN 5 FRE 13:00 PRINSEN 7 | LØR 16:00 ­C INEMATEKE T | SØN 21:00 PRINSEN 2 O R I G I N A LT I T T E L : S C A R B O R O U G H REGISSØR: SHASHA NAKHAI, RICH WILLIAMSON L A N D /Å R : C A N A D A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: LIAM DIAZ, ESSENCE FOX, ANNA CLAIRE BEITEL SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

De tre barna Bing, Sylvie og Laura bor med sine familier i bydelen Scarborough i Toronto. ­Familiene har felles utfordringer knyttet til gjeld, rusavhengighet og usikre jobber. Filmen er basert på en prisvinnende roman av Catherine Hernandez, som selv vokste opp i denne bydelen. Scarborough er en nær fortelling om hvor sårbar man kan være i oppveksten. Filmen er ikke kun en observasjon av barns utfordringer i hjemmet og på skolen, men også et optimistisk innlegg i disku­sjonen om tilrettelagt undervisning og utjevning av sosiale forskjeller.

The Apartment with Two Women

The Braves 140 MIN

TI R 19:00 PRINSEN 6 | FRE 1 0:00 PRINSEN 7 SØN 14:00 PRINSEN 2 O R I G I N A LT I T T E L : G AT- E U N S O G - O S - E U L IBNEUN DU YEOJA REGISSØR: KIM SE-IN L A N D /Å R : S Ø R - K O R E A 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : LY M J I - H O , YA N G M A L- B O K S PR ÅK: KOR E ANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Et ustabilt mor-datter-forhold blir enda verre når moren Soo-kyung ved et ”uhell” kjører over ­datteren Yi-jung. The Apartment with Two Women er en gnistrende spillefilmdebut om vanskelig­ hetene som oppstår når et dys­funksjonelt familie­ forhold får utvikle seg over mange år. Moren spilles av Yang Mal-bok, og hennes rolletolkning er en av flere fantastiske skuespillerprestasjoner i en film som stiller ubehagelige spørsmål om familierelasjoner. Dette er en film som vil sitte i lenge etter rulletekstens slutt.

99 MIN

ONS 21:00 PRINSEN 2 | LØR 12:30 PRINSEN 6 SØN 16:00 PRINSEN 3 O R I G I N A LT I T T E L : E N T R E L E S V A G U E S REGISSØR: ANAÏS VOLPÉ L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 2 1 SKUESPILLERE: DEBOR AH LUKUMUENA , S O U H E I L A YA C O U B SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Bestevennene Margot og Alma lever et intenst liv med fester, lange netter og store drømmer i Paris. De er i slutten av 20-årene, og verden ligger for deres føtter. Den aller største drømmen for begge to er å slå gjennom som skuespillere, og de er villige til å gå langt for å nå målet. Samtidig kjenner de sterkt at det er nå eller aldri. Denne fengende debutfilmen viser oppturer og nedturer i vennskapet og fremkaller både latter og tårer underveis.

15


MINI COOPER SE. FRA KUN KR 294.040,– Helt nye MINI Cooper SE er en elektrisk videreføring av 3-dørsmodellen. Bilen kombinerer MINIs innovasjonsånd, oppbevaringsløsninger og ikonisk design. Den helelektriske motoren skaper en kjøreopplevelse utenom det vanlige - rask, helt stille, utslippsfri og morsom. Den elektriske motoren har en effekt på 184 hk og en rekkevidde på inntil 235 km (WLTP). Les mer om de ulike utsyrsvariantene på sulland.no.

Sulland Trondheim Vestre Rosten 83, 7075 Tiller Tlf: 96 23 70 00


Dora Eiendom bygger ut Nyhavna Vi er med på utviklingen av Nyhavna. Her planlegger og bygger vi miljøvennlige og energieffektive magasiner, kontorer og boliger.

dora.no


MENNESKER ­IMELLOM Filmer om det varme og såre, fellesskapet og ensom­heten, det dysfunk­sjonelle og ­herlige i møter mellom mennesker.

A Human Position

78 MIN

TOR 18:00 PRINSEN 8 | FRE 20:30 PRINSEN 2 LØR 13:00 PRINSEN 2 O R I G I N A LT I T T E L : A H U M A N P O S I T I O N REGISSØR: ANDERS EMBLEM L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 2 S K U E S P I L L E R E : A M A L I E I B S E N ­J E N S E N , ­M A R I A A G W U M A R O , L A R S H A LV O R ANDREASSEN SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Journalisten Asta bestemmer seg for å nøste opp i en historie om en tvangsutsendt asylsøker. ­Samtidig følger vi livet hennes på hjemmebane, som i stor grad er preget av at hun prøver å finne tilbake til seg selv og hverdagen. A Human ­Position er regissør Anders Emblems andre spillefilm og er en stillferdig film satt til vakre omgivelser i Møre og Romsdal. Etter visningene blir det Q&A med regissør Emblem, og fredag og lørdag kommer også skuespiller Amalie Ibsen Jensen.

18

Ali & Ava

95 MIN

TI R 08:30 KONGESALEN | TI R 16:30 PRINSEN 6 TOR 18:00 PRINSEN 3 O R I G I N A LT I T T E L : A L I & A V A REGISSØR: CLIO BARNARD L A N D /Å R : S T O R B R I TA N N I A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: CLAIRE RUSHBROOK, ADEEL A K H TA R , S E A N T H O M A S SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Ali og Ava har tilsynelatende ingenting til felles. Han er rappkjefta, uberegnelig og digger hiphop, mens hun er høflig, omtenksom og elsker visesang. Likevel finner han trygghet i hennes varme, og hun synes Alis humor er tiltrekkende. Problemet er at omgivelsene reagerer ulikt på det nære forholdet de utvikler. I denne fortellingen om uventet kjærlighet mellom to mennesker midt i livet, skaper regissør Clio Bernard britisk sosial­ realisme på sitt ypperste.


MENNESKER ­IMELLOM

Carajita

90 MIN

TI R 1 0:00 PRINSEN 7 | ONS 21:30 PRINSEN 5 LØR 16:00 PRINSEN 3

O R I G I N A LT I T T E L : C A R A J I TA R E G I S S Ø R : S I LV I N A S C H N I C E R , U L I S E S P O R R A L A N D /Å R : D E N D O M I N I K A N S K E R E P U B L I K K , ARGENTINA 2021 S KU E S PI L L E R E : CECI L E VA N W E L I E , ­M A G N O L I A N U N E Z , R I C H A R D D O U G L A S S P R Å K : S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Den privilegerte politikerdatteren Sara og hennes hushjelp Yarisa har et nært forhold, og de overser klasseforskjellen mellom dem. En ulykke slår sprekker i forholdet, og Yarisas fattige familie kommer i konflikt med Saras overklassefamilie. Filmen viser hvordan konsekvensene av vold kan lede til hendelsesforløp hvor allerede skjøre samfunns- og familiestrukturer kollapser. Sterke skuespillerprestasjoner og et spennende plot gjør Carajita til en stilsikker skildring av den håpløse situasjonen som oppstår når opplevelsen av trygghet og tillit viskes ut.

Cinema Sabaya

91 MIN

TI R 12:00 PRINSEN 7 | TOR 1 0:30 PRINSEN 8 LØR 19:30 PRINSEN 2 | SØN 16:30 PRINSEN 5 O R I G I N A LT I T T E L : C I N E M A S A B AYA REGISSØR: ORIT FOUKS ROTEM L A N D /Å R : I S R A E L 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : D A N A I V G Y, J O A N N A S A I D , AMAL MURKUS SPRÅK: HEBRAISK, ARABISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Åtte kvinner, alle med ulik kulturell bakgrunn, deltar i et dokumentarfilmkurs under ledelse av den unge filmskaperen Rona. Med et kamera skildrer de sin egen hverdag, og deler både gleder og utfordringer de har på hjemmebane. Kurset utvikler seg til å bli en arena for samhold, utforskning og refleksjon over egne liv. Selv om Cinema Sabaya ikke er en dokumentarfilm, kan den nesten oppleves som det. Filmen portretterer fellesskapet mellom kvinnene med en slående autentisitet, mye takket være svært troverdige skuespillerprestasjoner.

Clara Sola

106 MIN

TI R 14:00 PRINSEN 8 | FRE 15:30 PRINSEN 6 SØN 20:30 PRINSEN 3

O R I G I N A LT I T T E L : C L A R A S O L A R E G I S S Ø R : N AT H A L I E Á LV A R E Z M E S É N L A N D /Å R : C O S TA R I C A , S V E R I G E 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : W E N D Y C H I N C H I L L A A R AYA , D A N I E L C A S TA Ñ E D A R I N C Ó N , A N A J U L I A ­P O R R A S E S P I N O Z A S P R Å K : S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

I utkanten av en costaricansk fjellandsby tar Clara, moren og niesen imot besøk av mennesker som ønsker å bli helbredet. Clara er en tilbake­ holden kvinne som ifølge hennes mor besitter helbredende egenskaper gitt av Jomfru Maria. Gradvis får Clara nok av de strenge sosiale konven­sjonene i den religiøse husholdningen, og bryter ut i et seksuelt opprør - i 40-årene. ­Regissør Nathalie Álvarez Mesén har forankret filmen med magisk realisme og vakker natur, i denne fortellingen om religion og seksuell frigjørelse. 19


MENNESKER IMELLOM Den blinde mannen som ikke ville se Titanic

Down with the King 82 MIN

ONS 20:30 PRINSEN 6 | TOR 17:30 PRINSEN 7 FRE 18:00 PRINSEN 2 | LØR 15:30 PRINSEN 5 SØN 16:00 CINEMATEKE T

O R I G I N A LT I T T E L : S O K E A M I E S , J O K A E I H A LU N N U T N Ä H D Ä T I TA N I C A REGISSØR: TEEMU NIKKI L A N D /Å R : F I N L A N D 2 0 2 1 S KU ES PI LLE R E: PE TR I POI KOL AI N E N , ­M A R J A A N A M A I J A L A , H A N N A M A I J A N I K A N D E R SPRÅK: FINSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Jaakko og Sirpa har aldri møtt hverandre ansikt til ansikt, men de snakker sammen på tele­fonen flere ganger om dagen. Når han får vite at hennes sykdomsløp har blitt forverret, bestemmer han seg for å reise og besøke henne. Problemet er bare at Jaakko er blind og lam fra brystet og ned, og Sirpa bor langt unna. For å komme seg dit må Jaakko stole på hjelp fra fem fremmede. Hva kan gå galt? Dette er et unikt og intenst drama, skutt fra en blind manns perspektiv. 20

100 MIN

In Front of Your Face

85 MIN

ONS 18:30 PRINSEN 7 | FRE 18:00 PRINSEN 6 SØN 12:00 PRINSEN 6

ONS 16:30 PRINSEN 7 | FRE 19:30 PRINSEN 5 SØN 11:30 PRINSEN 3

Den anerkjente rapperen og skuespilleren Freddie Gibbs gjør en solid rolletolkning som Mercury Maxwell, en berømt rapper som er lei av livet i rampelyset. Mercury forlater byen til fordel for et avsidesliggende liv på bygda for å skrive ny ­musikk og jobbe med sin neste plateutgivelse. Han blir stadig mer oppgitt over musikkindustrien og forsøker å bryte ut av et liv han ikke lenger vil ha. Med økende press fra manager og plate­ selskap om å levere et nytt album, viser det seg å være lettere sagt enn gjort.

Sangok bor i USA og har lagt skuespiller­karrieren på hylla. Hun har reist tilbake til Seoul for å besøke søsteren sin, Jeongok. Filmen følger dem gjennom dagligdagse rutiner og samtaler, og etter hvert kommer en dyp hemmelighet opp til overflaten. Denne filmen er et nydelig stykke hverdagspoesi fra den sørkoreanske regissøren Hong Sang-soo, som er kjent for sine rolige, enkle og lavmælte filmer. Også i In Front of Your Face rendyrker han sin minimalistiske og kontemplative stil med lange og ofte statiske tagninger.

O R I G I N A LT I T T E L : D O W N W I T H T H E K I N G REGISSØR: DIEGO ONGARO L A N D /Å R : U S A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: FREDDIE GIBBS, JAMIE ­N E U M A N N , D A V I D K R U M H O LT Z SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

O R I G I N A LT I T T E L : D A N G I N - E O L G U L- A P E S E O REGISSØR: HONG SANG-SOO L A N D /Å R : S Ø R - K O R E A 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : L E E H Y E -Y O U N G , C H O ­Y U N - H E E , K W O N H A E - H Y O S PR ÅK: KOR E ANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K


MENNESKER IMELLOM

Memory Box — En historie om kjærlighet

Private Desert

102 MIN

MAN 17:00 PRINSEN 2 | ONS 11:00 KONGE­ SALEN | LØR 16:30 PRINSEN 7 SØN 13:45 PRINSEN 3

O R I G I N A LT I T T E L : M E M O R Y B O X REGISSØR: JOANA HADJITHOMAS, ­K H A L I L J O R E I G E L A N D /Å R : L I B A N O N , C A N A D A , FRANKRIKE 2021 SKUESPILLERE: MANAL ISSA, R I M T U R K I , PA L O M A V A U T H I E R SPRÅK: FRANSK, ARABISK, ENGELSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Maia er alenemor og bor i Montréal sammen med tenåringsdatteren Alex. På julaften dukker det opp en stor kasse med gamle notatbøker, bilder og kassettbånd som Maia sendte til en venn på 80-tallet. Maia vil ikke åpne kassen, men i all hemmelighet begynner Alex å smugtitte på innholdet i den mystiske forsendelsen. Snart får hun ny innsikt i morens gåtefulle fortid i et krigsherjet Libanon.

125 MIN

TOR 17:00 PRINSEN 5 | LØR 12:30 PRINSEN 8 SØN 20:30 PRINSEN 8 O R I G I N A LT I T T E L : D E S E R T O PA R T I C U L A R R E G I S S Ø R : A LY M U R I T I B A L A N D /Å R : B R A S I L , P O R T U G A L 2 0 2 1 SKU ESPI LLE RE: ANTONIO SABOIA , PEDRO FASA N A RO, TH O M AS AQU I NO SPRÅK: PORTUGISISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Den 40 år gamle politimannen Daniel bor sammen med sin demente far. Etter en voldshendelse på jobben, er Daniel blitt suspendert. Det eneste lyspunktet i livet hans er Sara. De chatter sammen på internett, men har aldri møttes. Når Sara p­ lutselig slutter å svare på meldingene hans, ­legger Daniel ut på en lang reise for å finne henne. Med gode skuespillere og en mesterlig komponert historie er dette en engasjerende film om å finne både kjærligheten og seg selv.

Vortex

142 MIN

ONS 17:00 PRINSEN 6 | TOR 19:00 KONGE­ SALEN | LØR 1 0:00 PRINSEN 5 SØN 18:00 CINEMATEKET

O R I G I N A LT I T T E L : V O R T E X R E G I S S Ø R : G A S PA R N O É L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 2 1 SKU ESPI LLE RE: DARIO ARGENTO, ALE X LUTZ, FRANÇOISE LEBRUN SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Et eldre ektepar bor i en leilighet i Paris, fylt til randen med bøker, fotografier og alt som tilhører et langt liv. Mannen (Dario Argento) er i ferd med å skrive en bok med analogier mellom film og drøm, mens kvinnen (Françoise Lebrun) er alvorlig rammet av demens. Gaspar Noé er kjent for sine voldsomme og kontroversielle filmer, men Vortex er mer dempet enn hans tidligere verk. Likevel har den ingen mangel på magevrengende og hjerteskjærende fortellinger.

21


SAMFUNN Fortellinger som synlig­ gjør enkeltmenneskets møte med samfunns­ maskineriet og som belyser, kommenterer eller kritiserer verdenen vi lever i.

Evolution

97 MIN

MAN 16:00 PRINSEN 6 | ONS 13:00 P ­ RINSEN 7 LØR 13:30 CINEMATEKET SØN 14:15 PRINSEN 6 O R I G I N A LT I T T E L : E V O L U T I O N R EG I SSØ R : KO R N É L M U N D RUCZÓ L A N D /Å R : U N G A R N , T Y S K L A N D 2 0 2 1 SKUESPILLERE: LILI MONORI, ANNAMÁRIA L Á N G , G O YA R E G O SPR ÅK: UNGARSK, T YSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Regissør Kornél Mundruczó og manusforfatter Kata Wéber (Jupiters måne, Pieces of a Woman) er tilbake med en ny ambisiøs filmfortelling. I tre akter skildrer de hvordan antisemittisme og traumer etter holocaust preger en jødisk familie gjennom tre generasjoner. Vi føres gjennom historien fra marerittaktige sekvenser i konsentrasjonsleirer, til nåtidens flerkulturelle storby og dens samfunnsmessige og kulturelle utfordringer. De grufulle opplevelsene, samt den kulturelle og historiske arven, påvirker også livene til etterkommerne. 22

Great Freedom

116 MIN

ONS 13:30 PRINSEN 8 | FRE 17:00 PRINSEN 5 LØR 1 0:30 PRINSEN 3 O R I G I N A LT I T T E L : G R O S S E F R E I H E I T REGISSØR: SEBASTIAN MEISE L A N D /Å R : Ø S T E R R I K E 2 0 2 1 SKUESPILLERE: FRANZ ROGOWSKI, GEORG FRIEDRICH, ANTON VON LUCKE SPR ÅK: T YSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

I etterkrigstidens Tyskland blir Hans gjentatte ganger arrestert og satt i fengsel. Den eneste forbrytelse han har begått er å være homofil. ­Tidligere har han sittet i konsentrasjonsleir av samme grunn. Freden bringer ingen frihet for Hans. Etter krigen utvikler han et uventet og nært forhold til Viktor, som soner en langtids­ straff for mord. Franz Rogowski leverer nok en glimrende prestasjon i rollen som Hans og befester sin ­posisjon som en av Tysklands ­fremste skuespillere.


SAMFUNN

Happening

100 MIN

TI R 20:00 PRINSEN 5 | ONS 16:00 KONGE­ SALEN | TOR 12:00 PRINSEN 7 FRE 13:30 PRINSEN 2 | LØR 18:00 PRINSEN 5 O R I G I N A LT I T T E L : L’ É V É N E M E N T REGISSØR: AUDREY DIWAN L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 2 1 S KU E S PI L L E R E : A N A M A R I A VA R TO LO M E I , L U À N A B A J R A M I , K A C E Y M O T T E T- K L E I N SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Filmen er basert på den selvbiografiske romanen “Hendelsen” av Annie Ernaux. Anne er en dyktig student i slutten av studiene, i ferd med å endelig slippe fri fra samme skjebne som sin familie, som strever under arbeiderklassens tøffe kår. Men hun blir gravid i en tid da uønsket graviditet kan stoppe henne fra å fullføre studiene og leve det livet hun ønsker å leve. Hun blir tvunget til å bestemme seg for om hun vil trosse loven for å kunne være selvstendig og fri.

Kaptein Volkonogov unnslipper

Rehana 125 MIN

MAN 20:00 PRINSEN 2 | ONS 13:30 KONGE­ SALEN | TOR 21:00 CINEMATEKET | FRE 18:00 PRINSEN 3 | LØR 21:00 PRINSEN 5 O R I G I N A LT I T T E L : K A P I TA N V O L K O NOGOV BEZHAL R E G I S S Ø R : N ATA S H A M E R K U L O V A , ALEKSEY CHUPOV L A N D /Å R : R U S S L A N D , F R A N K R I K E , ESTLAND 2021 S K U E S P I L L E R E : Y U R I Y B O R I S O V, T I M O F E Y T R I B U N T S E V, A L E K S A N D R YAT S E N K O SPRÅK: RUSSISK U N D E R T E K S T: N O R S K

Fyodor Volkonogov jobber i den sovjetiske sikker­ hetstjenesten på 1930-tallet. I frykt for sitt eget liv, bryter Fyodor rekkene og rømmer. Mens han er på flukt, får han vite at han er dømt til evig lidelse i helvete på grunn av all smerte han har påført mennesker gjennom jobben. Den eneste måten han kan unnslippe på er å finne minst én person som kan tilgi ham.

107 MIN

ONS 1 0:30 PRINSEN 7 | FRE 20:30 PRINSEN 6 LØR 15:00 PRINSEN 8

O R I G I N A LT I T T E L : R E H A N A M A R YA M N O O R REGISSØR: ABDULLAH MOHAMMAD SAAD L A N D /Å R : B A N G L A D E S H , S I N G A P O R E , Q ATA R 2 0 2 1 SKUESPILLERE: AZMERI HAQUE BADHON, AFIA JAHIN JAIMA, K AZI SAMI HASSAN SPRÅK: BENGALI U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Universitetslektoren Rehana oppdager at ­studenten Annie utsettes for et overgrep av en mannlig professor. Rehana blir besatt av tanken på at han må straffes, slik at ikke flere studenter blir utsatt for hans ugjerninger. Hun er villig til å gå langt for å få dette til å skje. Azmeri Haque Badhon imponerer i rollen som Rehana og tegner et komplekst og spennende kvinneportrett i denne prisvinnende politiske thrilleren fra Bangladesh.

23


SAMFUNN Tatt av tiden

85 MIN

MAN 15:00 PRINSEN 3 | ONS 17:00 PRINSEN 2 TOR 08:30 KONGESALEN FRE 21:30 PRINSEN 5 | SØN 10:00 PRINSEN 8 O R I G I N A LT I T T E L : À P L E I N T E M P S R EG I S SØ R : E R I C G R AV E L L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : L A U R E C A L A M Y, A N N E ­S U A R E Z , G E N E V I È V E M N I C H SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Alenemoren Julie bor med de to barna sine utenfor Paris, og hun har lang reisevei til en utakknemlig og krevende jobb. Når hun endelig blir innkalt til intervju til en interessant stilling, står hele Paris på hodet på grunn av en transport­ streik, og det er mye som kan gå galt. Filmen har en intensitet som gjør at vi nærmest kan kjenne Julies blodsmak i munnen, der hun stadig løper for å rekke alt slik at den lille familien skal få et verdig og godt liv.

24

Uten skyld

105 MIN

TI R 17:00 PRINSEN 8 | TOR 20:30 ­P RINSEN 3 LØR 16:00 KONGE­S ALEN SØN 10:00 PRINSEN 7

O R I G I N A LT I T T E L : G H A S I D E Y E H G A V E S E F I D R E G I S S Ø R : B E H TA S H S A N A E E H A , ­M A R YA M M O G H A D A M L A N D /Å R : I R A N , F R A N K R I K E 2 0 2 0 SKUESPILLERE: POURIA RAHIMI SAM, ­M A R YA M M O G H A D A M , A L I R E Z A S A N I F A R S PR Å K: FA RSI U N D E R T E K S T: N O R S K

Etter at mannen hennes blir henrettet for drap, prøver Mina å bygge en ny hverdag sammen med sin sju år gamle datter. Som enke og enslig kvinne i Iran, finner hun raskt ut at hun har svært lite makt over eget liv. En dag blir hun innkalt til et møte hos rettsvesenet, der hun får den sjokk­erende nyheten om at mannen hennes ble uskyldig dømt. Hun starter en stille kamp for rettferdighet mot det kyniske systemet som drepte ham.

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash

114 MIN

TOR 19:30 PRINSEN 2 | FRE 21:00 CINEMA­ TEKET | LØR 13:00 PRINSEN 5 O R I G I N A LT I T T E L : S E P E R T I D E N D A M R I N D U H A R U S D I B AYA R T U N TA S REGISSØR: EDWIN L A N D /Å R : I N D O N E S I A , S I N G A P O R E , T YSKL AND 2021 S K U E S P I L L E R E : M A R T H I N O L I O , L A D YA ­C H E R Y L , R E Z A R A H A D I A N SPRÅK: INDONESISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Ajo Kawir tar imot alle muligheter for en god slåsskamp, men han er ikke villig til å håndtere kvinner - helt til han møter Iteung. Vengeance is Mine, All Others Pay Cash er en visuell opplevelse skutt på 16mm og er full av romantikk, absurditet og action. Det føles nesten som om filmen har ligget og godgjort seg på en VHS-hylle siden 80-tallet. Filmen låner fra andre filmsjangre og er fullpakket med referanser fra blant annet gamle kampsportfilmer og magisk realisme.


SAMFUNN

Wet Sand

115 MIN

TI R 19:30 PRINSEN 2 | TOR 20:30 ­P RINSEN 6 FRE 15:30 KONGESALEN SØN 14:00 PRINSEN 8 O R I G I N A LT I T T E L : W E T S A N D R EG I S SØ R : E L E N E N AV E R I A N I L A N D /Å R : G E O R G I A , S V E I T S 2 0 2 1 S KU E S PI L L E R E : G I A AG U M AVA , E K A ­C H A V L E I S H V I L I , Z A A L G O G U A D Z E SPRÅK: GEORGISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Alle kjenner hverandre i den lille landsbyen ved Svartehavet i Georgia. En dag blir Eiko funnet hengt, noe som forstyrrer den naturlige balansen i lokalsamfunnet. Når barnebarnet Moe kommer til landsbyen, utløser det en uunngåelig erkjennelse av moderne drivkrefter i et samfunn hvor tiden har stått stille. Moe forsøker å gi bestefaren sin en hederlig begravelse, men beboerne har en annen agenda etter at de oppdager Moes store hemmelighet. Wet Sand er en rørende fortelling om seksualitet, fellesskap og familie.

You Resemble Me

90 MIN

Yuni

95 MIN

TI R 16:00 PRINSEN 5 | TOR 12:00 KONGE­ SALEN | SØN 18:30 PRINSEN 3

TI R 18:00 PRINSEN 5 | LØR 14:00 PRINSEN 7 SØN 21:00 PRINSEN 7

To søstre vokser opp i fattigdom i utkanten av Paris. Etter at båndene mellom dem brytes, ­prøver den eldste av dem å finne seg selv og ­mening i tilværelsen. Valgene hun tar leder henne inn i et ekstremistisk miljø, og gjennom dette blir hun delaktig i en forferdelig hendelse som ryster en hel verden. Dina Amers spillefilmdebut er i­nspirert av en sann historie. Den gir en sterk skildring av radikaliseringen av en ung muslimsk kvinne på søken etter tilhørighet.

Indonesiske Yuni er i ferd med å fullføre sitt siste år på videregående skole og står på t­erskelen til voksenlivet. Hun har store drømmer om videre u­ tdanning og sin egen framtid, men det er vanskelig å navigere i et samfunn preget av sterke tradisjoner og patriarkalske holdninger. Arawinda Kirana gjør en meget overbevisende rolle som tenåringsjenta Yuni, som opplever at hennes verden er i ferd med å krympe heller enn å utvide seg i den altfor hurtige overgangen fra ung til voksen.

O R I G I N A LT I T T E L : T U M E R E S S E M B L E S REGISSØR: DINA AMER L A N D /Å R : E G Y P T, F R A N K R I K E , U S A 2 0 2 1 SKU ESPI LLE RE: LORENZ A GRIMAUDO, ILONNA GRIMAUDO, DINA AMER SPRÅK: ENGELSK, ARABISK, FRANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

O R I G I N A LT I T T E L : Y U N I REGISSØR: KAMILA ANDINI L A N D /Å R : I N D O N E S I A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: AR AWINDA KIR ANA , ASMAR A ABIGALI, SEKAR SARI SPRÅK: INDONESISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

25


SKRÅBLIKK Filmer med ­elementer av det surrealistiske, ­absurde eller ­konseptuelle som med et skjevt smil kommenterer tingenes tilstand.

Cryptozoo

90 MIN

ONS 21:30 PRINSEN 8 | TOR 17:00 KONGE­ SALEN | SØN 12:15 PRINSEN 7

O R I G I N A LT I T T E L : C R Y P T O Z O O REGISSØR: DASH SHAW L A N D /Å R : U S A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: LAKE BELL, MICHAEL CERA, ALE X K ARPOVSKY SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

Lauren jobber i en dyrepark som huser og beskytter mytiske vesener, såkalte cryptids. Når det amerikanske militæret oppdager en Baku, en drømmespisende cryptid, ønsker de å bruke denne til å knuse drømmene og motstands­ viljen til USAs fiender. For å unngå en katastrofe må Lauren og vennene hennes forsøke å finne dette vesenet før militæret gjør det. Med mytiske vesen, fargerikt rollegalleri og leken animasjon er Cryptozoo en engasjerende film om menneskenes kamp for og mot naturen.

26

El Planeta

79 MIN

TI R 1 0:30 PRINSEN 8 | ONS 19:00 PRINSEN 2 TOR 22:00 PRINSEN 7 | LØR 12:00 PRINSEN 7 SØN 17:00 PRINSEN 2 O R I G I N A LT I T T E L : E L P L A N E TA REGISSØR: AMALIA ULMAN L A N D /Å R : S PA N I A , U S A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: AMALIA ULMAN, ALE ­U L M A N , C H E N Z H O U S P R Å K : S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Leo og hennes mor Maria sliter med å få endene til å møtes etter finanskrisen i Spania. Det eneste som viser tegn til mer glansfulle dager er deres luksuriøse designplagg og gjenstander, som de tviholder ved for å opprettholde fasaden fra deres tidligere liv. Regissør og manusforfatter Amalia Ulman utforsker klasseforskjeller og konsumer­isme med særegen humor i denne spille­ film­debuten, der hun også spiller hovedrollen. Moren i filmen er spilt av Ulmans egen mor.


SKRÅBLIKK

Leonor Will Never Die

101 MIN

TI R 18:00 PRINSEN 7 | FRE 19:45 PRINSEN 7 SØN 13:00 PRINSEN 5 O R I G I N A LT I T T E L : A N G PA G B A B A LIK NG KWAGO REGISSØR: MARTIKA RAMIREZ ESCOBAR L A N D /Å R : F I L I P P I N E N E 2 0 2 2 SKU ESPI LLE RE: SHEIL A FR ANCISCO, BONG CABRER A , ROCK Y SALUMBIDES SPRÅK: FILIPPINSK, ENGELSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Dette er en vill og surrealistisk film fra F­ ilippinene. Leonor Reyes er en tidligere filmskaper, kjent for suksessfulle actionfilmer. Blant noen bort­ gjemte papirer finner hun manuset til et av sine ufullførte prosjekt, som handler om en ung mann som skal hevne drapet på broren sin. Når noen kaster en TV ut av et vindu og treffer Leonor i hodet, h­ avner hun i koma og forsvinner inn i sitt eget film­univers. En komisk reise som utfordrer g­ rensene mellom virkelighet og fantasi har begynt.

The Pink Cloud

103 MIN

TI R 15:30 PRINSEN 3 | FRE 1 0:30 KONGE­ SALEN | LØR 18:45 PRINSEN 7

O R I G I N A LT I T T E L : A N U V E M R O S A REGISSØR: IULI GERBASE L A N D /Å R : B R A S I L 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : R E N ATA D E L É L I S , ­E D U A R D O M E N D O N Ç A SPRÅK: PORTUGISISK, ENGELSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Morgenen etter et “one night stand” får Yago og Giovana urovekkende nyheter: en rosa sky er på vei, og den dreper alle som befinner seg i den på ti sekunder. Dermed må Yago og Giovana holde seg innendørs og leve i lockdown sammen på ubestemt tid. Selv om filmen ble spilt inn i 2019, minner handlingen i The Pink Cloud en del om dagens situasjon. Dette er et portrett av menneskets tilpasningsevne under ekstreme omstendigheter, fanget med nydelig fargebruk og flott foto.

We’re All Going to the World’s Fair

86 MIN

MAN 17:30 PRINSEN 8 | TI R 19:30 PRINSEN 8 TOR 14:30 KONGESALEN | FRE 21:15 KONGESALEN | LØR 21:30 PRINSEN 2

O R I G I N A LT I T T E L : W E ’ R E A L L G O I N G T O T H E WOR LD’S FA I R REGISSØR: JANE SCHOENBRUN L A N D /Å R : U S A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: ANNA COBB, M ­ ICHAEL J ROGERS SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

Den ensomme tenåringsjenta Casey tar de første stegene inn i en ny og okkult internett-challenge som lover spennende og skremmende r­esultater. Caseys reise inn i The World’s Fair, som blir vist gjennom en lek med horror- og coming of age-sjangertrekk, blir til en reise med sjelsettende vendinger. We’re All Going to the World’s Fair gir et innblikk i hvordan det å leve stadig mer g­ jennom internett kan hjelpe den enkelte med å finne fellesskap og identitet, men viser også hvordan sårbare mennesker kan bli manipulert.

27


DOKUMENTAR Rapporter fra den ­uoverskuelige ­virkeligheten.

A Night of Knowing Nothing

All About My Sisters 96 MIN

MAN 21:00 PRINSEN 7 | TOR 1 0:00 P ­ RINSEN 7 FRE 13:00 KONGESALEN SØN 14:00 CINEMATEKET O R I G I N A LT I T T E L : A N I G H T O F KNOWING NOTHING R E G I S S Ø R : PAYA L K A PA D I A L A N D /Å R : I N D I A , F R A N K R I K E 2 0 2 1 SPRÅK: HINDI, BENGALI, ENGELSK, FRANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Mystiske brev blir funnet i et skap på en filmskole i India. Forfatteren er ukjent, men det kommer fram at hun er student og har skrevet brevene til sin kjæreste, som hun ikke får møte. Ut fra dette tegnes et sterkt bilde av kjærlighet, student­opprør, politivold og kastesystem i det moderne India. Med sitt særegne visuelle uttrykk er dette en drømmeaktig og svært fengslende e­ ksperimentell film. Den vant helt fortjent prisen for beste ­dokumentar i Cannes i 2021.

28

1 74 M I N

TI R 16:00 KONGESALEN | FRE 1 0:00 PRINSEN 8 SØN 17:00 PRINSEN 7 O R I G I N A LT I T T E L : J I A T I N G L U X I A N G REGISSØR: QIONG WANG L A N D /Å R : U S A 2 0 2 1 SPRÅK: MANDARIN U N D E R T E K S T: E N G E L S K

I denne nære og personlige dokumentaren skildrer filmskaperen hvordan den brutale ettbarns­ politikken i Kina på 1990-tallet har preget familien hennes og samfunnet rundt dem. Filmen kretser rundt hennes søster Jin, som ble satt ut i en pappeske som nyfødt for å dø, fordi foreldrene ikke kunne beholde enda et jentebarn. Etter en uke forbarmet en slektning seg over henne. Jin er preget av livets tøffe start, og foreldrene hennes bærer på en sorg over et umenneskelig valg staten stilte dem overfor.


DOKUMENTAR

As I Want

90 MIN

TI R 15:30 PRINSEN 7 | ONS 11:00 PRINSEN 8 LØR 19:15 PRINSEN 8 O R I G I N A LT I T T E L : A S I W A N T REG ISSØR: SAMAHER ALQADI L A N D /Å R : E G Y P T, F R A N K R I K E , T YSKL AND 2021 SPRÅK: ARABISK, ENGELSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Den 25. januar 2013 ble flere kvinner voldtatt på Tahrir-plassen i Kairo. Dette skjedde midt i et folkehav av demonstranter under m ­ arkeringen av toårsdagen for opprøret som ledet til ­president Mubaraks fall. De grufulle hendelsene på Tahrir-plassen utløste sterke reaksjoner, og flere kvinner tok til gatene for å kreve endringer. ­Regissøren Samaher Alqadi er en av kvinnene som tar opp kampen mot kvinneundertrykking og seksuell trakassering. Med kamera som våpen gir hun et skremmende bilde av et samfunn gjennomsyret av kvinnehat.

Faya Dayi

120 MIN

Fly So Far

89 MIN

TIR 20:00 KONGESALEN | FRE 17:30 PRINSEN 8 SØN 14:30 PRINSEN 7

TI R 17:00 PRINSEN 2 | TOR 16:30 PRINSEN 6 LØR 20:30 KONGESALEN

Hverdagen i Etiopia påvirkes av produksjon, salg og bruk av én vare - khat, en plante som gir stimuli når den tygges. Regissør Jessica Beshirs første langfilmdokumentar er en spirituell reise med drømmeaktige sekvenser og mystiske sufi-muslimske skildringer. Med en ikke-lineær fortellerstil, utsnitt vakre nok til å rammes inn og intime øyeblikk, blir kontrasten stor når virkelig­ heten er mangel på inntekt, utdanning og ikke minst misbruk av stimulerende stoffer.

El Salvador har en av verdens strengeste abortlover. Til og med spontanabort blir ansett som drap. Teodora Vásquez var gravid i niende måned da hun i 2007 besvimte og mistet barnet i en dødfødsel. Da hun våknet, ble hun anklaget for drap og dømt til 30 år i fengsel. Etter å ha sonet i 10 år blir Teodora talsperson for flere kvinner som sitter bak murene av samme grunn. Med flere menneske­rettighets­organisasjoner i ryggen, tar hun opp kampen mot de ekstreme abort­ lovene i landet.

O R I G I N A LT I T T E L : F AYA D AY I REGISSØR: JESSICA BESHIR L A N D /Å R : U S A , E T I O P I A , Q ATA R 2 0 2 1 SPRÅK: AMHARISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

O R I G I N A LT I T T E L : N U E S T R A L I B E R TA D REGISSØR: CELINA ESCHER L A N D /Å R : E L S A LV A D O R , S V E R I G E 2 0 2 1 S P R Å K : E N G E L S K , S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

29


DOKUMENTAR Mr. Bachmann and His Class

Trond Giske – Makta rår 217 MIN

ONS 18:30 KONGESALEN LØR 12:00 KONGESALEN

O R I G I N A LT I T T E L : H E R R B A C H M A N N U N D SEINE KLASSE REGISSØR: MARIA SPETH L A N D /Å R : T Y S K L A N D 2 0 2 1 SPR ÅK: T YSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Dieter Bachmann er en uortodoks og karismatisk lærer på en skole i en tysk småby. Klasserommet hans er en verden i miniatyr, der elever med for­ skjellig kulturell bakgrunn deler ulike meninger og holdninger. Bachmann bruker disse motsetningene til å inspirere og trigge nysgjerrighet hos de unge borgerne. Sjelden blir pedagogikk skildret mer spennende på film enn her. Denne oppslukende dokumentaren på tre og en halv time gir et innsiktsfullt bilde av hvordan skolen kan lære oss å forstå hverandre bedre som mennesker.

30

102 MIN

ONS 18:00 PRINSEN 5 | TOR 14:30 PRINSEN 7

O R I G I N A LT I T T E L : T R O N D G I S K E - M A K TA R Å R R EG I S SØ R : H ÅVA R D B UST N ES L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 1 SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Håvard Bustnes gir oss et innblikk i en av Norges mest kontroversielle maktpersoner. Han filmer Trond Giske gjennom to svært turbulente år under #metoo-stormen, og i tillegg intervjuer han varslere og pressefolk. Filmen følger Giskes valgkampturné gjennom bygd og by i velkjente omgivelser i Trøndelag, samtidig som den belyser metoo-bevegelsen som forandret en hel verden. Bustnes har selv uttalt at han ikke er sikker på om han ble brukt som en brikke i Giskes politiske spill eller ikke. Etter visningen onsdag blir det samtale med Bustnes og Snorre Valen. Moderator annonseres senere.

Where Are We Headed

70 MIN

MAN 16:00 PRINSEN 7 | TOR 22:00 PRINSEN 2 FRE 15:45 PRINSEN 7 | LØR 17:30 PRINSEN 2 SØN 12:15 KONGESALEN O R I G I N A LT I T T E L : W H E R E A R E W E H E A D E D REGISSØR: RUSL AN FEDOTOV L A N D /Å R : R U S S L A N D , H V I T E R U S S L A N D 2 0 2 1 SPRÅK: RUSSISK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Med observasjonelt kamera fanger regissør Ruslan Fedotov hverdagen i Moskvas T-bane­ nett, hvor det vrimler av folk. Noen er på vei til jobb, noen skal på fest og noen prøver å tjene til livets opphold som gatemusikanter. Gjennom små og herlige enkeltepisoder tar filmen pulsen på det moderne Russland og gir et uimotståelig portrett av hvordan russere forstår sin posisjon i verdenssamfunnet i dag. Where Are We Headed er en mesterlig dokumentar, som er like fornøyelig som den er innsiktsfull.


Norges skumleste filmfestival Oppdal kulturhus 20. - 23. oktober 2022


RAMASKRIK Velkommen til skrekk­ departe­mentet i ­Kosmo­rama, der sjanger­ filmen virkelig får ­brettet seg ut. Rama­skrik er skrekkfilm i ulike ­varianter plukket av program­rådet til Rama­skrik film­festival i ­Oppdal.

FRISTER DET MED MER, E R D U V E L D I G ­V E L KO M M E N TI L OPPDAL I HØST OG DEN T ­ O LV T E U T G AV E N AV ­R A M A S K R I K 2 0 . – 2 3 . O K T O B E R .

32

Good Madam

92 MIN

TI R 20:30 PRINSEN 7 | TOR 16:00 PRINSEN 8 SØN 21:00 CINEMATEKET O R I G I N A LT I T T E L : M L U N G U W A M R E G I S S Ø R : J E N N A C AT O B A S S L A N D /Å R : S Ø R - A F R I K A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: CHUMISA COSA, NOSIPHO M T E B E , K A M V A L E T H U J O N A S R A Z I YA SPRÅK: ENGELSK, XHOSA U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Vi befinner oss i Constantia, en rik forstad til Cape Town. Alenemoren Tsidi må flytte inn hos moren sin, Mavis, som i over 30 år har jobbet som husholderske for den sengeliggende Madam Diane. Mens de bor i Dianes store og utrivelige hus, blir Tsidi stadig mer opprørt over morens ekstreme underdanighet og hengivenhet til sin hvite arbeidsgiver. Sakte, men sikkert kommer den mørke sannheten om forholdet mellom Mavis og Madam Diane til overflaten.

Hellbender

86 MIN

TI R 22:00 PRINSEN 8 | FRE 15:00 PRINSEN 8 LØR 18:30 KONGESALEN

O R I G I N A LT I T T E L : H E L L B E N D E R REGISSØR: TOBY POSER, ZELDA ADAMS, JOHN ADAMS L A N D /Å R : U S A 2 0 2 1 SKU ESPI LLE RE: TOBY POSER, ZELDA ADAMS, LULU ADAMS SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

17-årige Izzy har en immunitetssykdom og bor isolert i skogen sammen med sin mor. Når Izzy begynner å overskride grensene som moren har satt, oppdager hun at skremmende krefter vekkes til live. Moren har holdt skjult at de er en spesiell type hekser, såkalte ”hellbenders”. Filmskaperne og skuespillerne Toby Poser, Zelda Adams og John Adams, som også er i familie med hverandre i virkeligheten, har skapt sitt eget stemningsfulle og kreative univers. Hellbender er en s­ trålende coming-of-age-skrekkfilm som det lukter kultstatus av.


RAMASKRIK

Saloum

84 MIN

Samuel’s Travels

85 MIN

The Medium

131 MIN

TOR 21:30 PRINSEN 8 | FRE 22:00 PRINSEN 7 SØN 18:30 PRINSEN 8

MAN 18:00 KONGESALEN | ONS 21:00 PRINSEN 3 LØR 17:15 PRINSEN 8

MAN 19:30 PRINSEN 8 | FRE 18:30 KONGE­ SALEN | LØR 21:00 PRINSEN 7

Tre leiesoldater, kjent som «Banguis Hyenas», henter ut en narkobaron i Guinea-Bissau. De flykter med fly, men må nødlande i den mystiske regionen Saloum i Senegal. De tar inn på en camp i jungelen, mens de planlegger flukten videre. Der skjer det ting de ikke helt kunne forutse. Saloum er en frisk og kul sjangermiks av action-horror, western og overnaturlig thriller. Regissør Jean Luc Herbulot er åpenbart inspirert av filmer som From Dusk till Dawn (1996) og Predator (1987).

Utlendingen Samuel er på jakt etter sin ukjente far på den latviske landsbygda da han plutselig krasjer med en grisunge. Grisebondens datter, Kirke, overtaler ham til å tilbringe natten på gården, men neste dag befinner han seg lenket fast i grisefjøset som slaven deres. Han snakker ikke språket og må tilpasse seg situasjonen og landsbygdas levemåte for å overleve. Dette er en unik sjangerfilm full av særegne karakterer. Den absurde handlingen presenteres som en sort komedie med stadige overraskende vendinger.

En gjeng dokumentarfilmskapere reiser til Isan-regionen i Thailand, der de besøker den stillfarne sjamanen Nim og hører henne fortelle om dagliglivet sitt. I rolig “Norge Rundt”-stil kan filmen først lure deg til å tro at du har gått inn i feil sal – hører dette virkelig hjemme i Ramaskrik-­ serien? Men frykt ikke, her kommer tempoet og spenningen snart til å skrus opp.

O R I G I N A LT I T T E L : S A L O U M REG ISSØR: JE AN LUC HERBULOT L A N D /Å R : S E N E G A L 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : YA N N G A E L , E V E LY N E I LY JUHEN, ROGER SALLAH SPR ÅK: FR ANSK , WOLOF U N D E R T E K S T: E N G E L S K

O R I G I N A LT I T T E L : S E M A C E Ļ O J U M I REGISSØR: AIK K ARAPETIAN L A N D /Å R : L AT V I A , B E L G I A 2 0 2 1 SKUESPILLERE: KEVIN JANSSENS, LAURA SILIŅA, AIGARS VILIMS S P R Å K : E N G E L S K , L AT V I S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

O R I G I N A LT I T T E L : R A N G Z O N G REGISSØR: BANJONG PISANTHANAKUN L A N D /Å R : T H A I L A N D , S Ø R - K O R E A 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : N A R I LYA G U L M O N G K O L P E C H , S A W A N E E U T O O M M A , S I R A N I YA N K I T T I K A N SPRÅK: THAI U N D E R T E K S T: E N G E L S K

33


MUSIKKFILM Trondheim er et av landets mest spennende steder å være for enhver musikkinteressert. Vi har en rekke konsertscener, spennende ­festivaler, en internasjonalt anerkjent jazzlinje og hopevis av ildsjeler som brenner for å skape en enda bedre musikkby. Som en hyllest til alle som lever og ånder for musikk, har vi satt sammen en program­ serie bestående av musikkdokumentarer om innflytelses­rike artister og band. Med på laget har vi med oss en av byens største musikkaktører: Rockheim – Det ­nasjonale museet for populærmusikk. Sammen har vi valgt ut fire ulike dokumentarer som sier noe om hvordan musikken og musikerne bak setter preg på våre liv. Rockheim bidrar med innledninger på følgende visninger:

34

K A R E N D A LT O N : I N M Y O W N T I M E M A N D A G K L 1 9. 0 0 K O N S E R V AT O R M O R T E N H A U G D A H L FREDAG KL. 16.00 K O N S E R V AT O R M O R T E N H A U G D A H L S Ø N D A G K L . 1 9. 0 0 K O N S E R V AT O R M AT H I A S Ø S T R E M P O LY S T Y R E N E : I A M A C L I C H É L Ø R D A G K L . 1 9. 0 0 K O N S E R V AT O R , M O R T E N H A U G D A H L ( N B . V I S E S PÅ C I N E M AT E K E T I O L AVS H A L L E N) F A N N Y: T H E R I G H T T O R O C K TIRSDAG KL. 21.00 M U S E U M S F O R M I D L E R ­K R I S T I A N ­K R O K F O S S I S A M TA L E M E D ­J O U R N A L I S T K A R I K R I S T E N S E N ONSDAG KL. 20.45 K O N S E R V AT O R M AT H I A S Ø S T R E M OSCAR PETE RSON: BL ACK+WH ITE ONSDAG 16:00 MUSIKKBIBLIOTEK AR: BJØRNAR BRUKET TORSDAG 14:00 MUSIKKBIBLIOTEK AR: BJØRNAR BRUKET LØRDAG 20.30 MUSIKKBIBLIOTEK AR: BJØRNAR BRUKET

Fanny: The Right to Rock

92 MIN

TI R 21:00 PRINSEN 3 | ONS 20:45 PRINSEN 7 FRE 19:00 CINEMATEKET O R I G I N A LT I T T E L : F A N N Y: T H E RIGHT TO ROCK REGISSØR: BOBBI JO HART L A N D /Å R : C A N A D A 2 0 2 1 M E DVI RKE N DE: JE AN MILLINGTON, JUNE MILLINGTON SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

Året er 1969. Det ukjente rockebandet Fanny flytter inn i huset Fanny Hill for å lage musikk. På fem år lager de fem kritikerroste album, men når aldri den berømmelsen og kommersielle suksessen flere har ment at de fortjente, deriblant David Bowie. Selv om de regnes som pionerer innen rockens verden, har de i stor grad blitt undervurdert både i samtiden og ettertiden. 50 år senere er de endelig tilbake for å vise verden at de rocker like hardt som de gjorde på 70-tallet.


MUSIKKFILM

Karen Dalton: In My Own Time

85 MIN

Oscar Peterson: Black + White

81 MIN

Poly Styrene: I Am a Cliché

89 MIN

MAN 19:00 PRINSEN 7 | FRE 16:00 PRINSEN 3 SØN 19:00 PRINSEN 2

ONS 16:00 PRINSEN 8 | TOR 14:00 PRINSEN 8 LØR 20:30 PRINSEN 3

TOR 20:00 PRINSEN 7 | LØR 19:00 CINE­M A­ TEKET | SØN 16:30 PRINSEN 8

Karen Dalton var en sentral skikkelse i visesang­ miljøet i New York på 60-tallet. Med sin karakter­ istiske stemme og enorme formidlingsevne gjorde hun uforglemmelige tolkninger av andres musikk. Hun likte ikke publikumsfrieri, spilte inn bare to album og fikk aldri noen stor kommersiell suksess. Men for enkelte – deriblant Nick Cave – har hun legendestatus, og Bob Dylan har kalt henne sin favorittsanger.

Oscar Peterson: Black + White er en musikalsk hyllest til Oscar Peterson, som av mange blir ­ansett som den beste jazzpianisten gjennom tidene. Han ble født i et arbeiderklasseområde i Montreal i 1925. På slutten av 1940-tallet klatret han til toppen av jazzverdenen, hvor han ble værende til sin død i 2007 i en alder av 82. I denne dokumentaren får vi en god blanding av arkiv­ opptak og musikalske innslag, noe som gir oss et godt innblikk i livet og musikken til Peterson.

Poly Styrene var en av Englands mest banebry­ tende punkrockere. Som 19-åring tok hun initiativ til å danne bandet X-Ray Spex, etter å ha blitt inspirert av Sex Pistols. Den unge og rebelske punkrockeren engasjerte seg for feminisme og kampen mot rasisme. Ved hjelp av Styrenes dag­ boknotater, har regissørene Paul Sng og Celeste Bell, Styrenes datter, laget en nær og personlig dokumentar som kommer ekstra tett på den kompromissløse artisten.

O R I G I N A LT I T T E L : K A R E N D A LT O N : I N MY OWN TIME REGISSØR: RICHARD PEETE, ­R O B E R T YA P K O W I T Z L A N D /Å R : U S A 2 0 2 0 M E D V I R K E N D E : L A C Y J . D A LT O N , N I C K C A V E , R I C K M O O DY SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

O R I G I N A LT I T T E L : O S C A R P E T E R S O N : BL ACK + WHITE R EG I S SØ R : BA R RY AV R I CH L A N D /Å R : C A N A D A 2 0 2 1 M E D V I R K E N D E : B I L LY J O E L , J O N B A P T I S T E , QU I NCY JON ES SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

O R I G I N A LT I T T E L : P O LY S T Y R E N E : I AM A CLICHÉ R E G I S S Ø R : PA U L S N G , C E L E S T E B E L L L A N D /Å R : S T O R B R I TA N N I A 2 0 2 1 M E D V I R K E N D E : P O LY S T Y R E N E , C E L E S T E BELL, RUTH NEGGA SPRÅK: ENGELSK U N D E R T E K S T: I N G E N

FOTO: B BC ARE NA

35


P E N U P SL 2 2 0 2 pril

a . 3 2 22.-

SLUPPENVEGEN 11, 7037 TRONDHEIM


På lag med Location Fyll kiosken med det beste. Location gir deg: • Gode innkjøpsavtaler • Skreddersydd vareutvalg for kino • Optimal logistikk med samlet levering Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat: location@location.no


KULINARISK KINO En programserie fra Kosmorama som setter matkultur i fokus og kombinerer smaksopplevelser med filmopplevelser. Vi er stolte over å kunne tilby disse arrangementene i samarbeid med noen av de fantastiske restaurantene som finnes i byen vår!

Food Luck

104 MIN

TI RSDAG 8. MARS KL . 17.00 STE D: NOVA KINO OG JONATHAN GRILL BI LLET TE R: 1. 215,– ALDE RSG RE NSE: 15 ÅR

O R I G I N A LT I T T E L : フード・ラック! 食 運 REGISSØR: JIMON TERAKADO L A N D /Å R : J A PA N 2 0 2 0 S K U E S P I L L E R E : N A O T O , TA O T S U C H I YA , K E N I S H I G U R O S P R Å K : J A PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Kosmorama og Britannia Hotel ønsker velkommen til visning av filmen Food Luck (2020) på Nova Kino, etterfulgt av en smakfull middag på Jonathan Grill med japansk grill og wagyu. Yoshito er frilansskribent, men har ikke arbeidet på en stund og er derfor i økonomiske vansker. En dag får han muligheten til å skrive om noe han kjenner svært godt fra barndommen sin - yakiniku. De gode minnene gir ham pågangsmot til å ta oppdraget og samtidig gjenoppta kontakten med moren sin. Food Luck er en fortelling om familie, selvtillit og - ikke minst - store matopplevelser som virkelig vekker appetitten. Japansk wagyu blir ofte omtalt som verdens beste og møreste biff. Dette er en gylden mulighet til å smake ekte japansk wagyu, som er ansett som en delikatesse over hele verden. 38


Utekino: Ponyo på klippen ved havet

103 MIN

Utekino: Tampopo

115 MIN

LØRDAG 12. MARS KL . 13.00 STE D: UTE VISNING VED EDOR AMEN PÅ LILLEBY ALDE RSG RE NSE: 6 ÅR BI LLET TE R: 220,– (INKLUDERT R AMEN)

LØRDAG 12. MARS KL . 17.00 STE D: UTE VISNING VED EDOR AMEN PÅ LILLEBY ALDE RSG RE NSE: 15 ÅR PRIS: 220,– (INKLUDERT R AMEN)

Dette er historien om en magisk liten gullfiskprinsesse som ønsker å bli til menneske. Brunhilde bor under vann sammen med sine søstre og sin far, Fujimoto. Når hun havner på avveie, fanget i en glasskrukke, blir hun funnet av den fem år gamle gutten Sondre på land, som omdøper henne til Ponyo. Alt Ponyo nå drømmer om, er å bli menneske og bo i huset på klippen ved havet sammen med sin elskede Sondre. Men all magien rokker ved naturens balanse og setter landsbyen i fare. Dette er en herlig klassiker av en animasjonsfilm for hele familien. Visningen er utendørs, så husk varme klær. Under visningen får publikum servert en skål med deilige, varme nudler fra Edoramen, Michelinstjerne-restauranten Credo sin lokale ramensjappe.

Spagettiwestern er et velkjent begrep, men har du hørt om nudel-­ western? Tampopo (1985) inneholder flere konvensjoner fra western­ sjangeren, men handlingen utspiller seg så langt unna det ville vesten som du kan komme. Resultatet er en av Japans beste og mest originale kultkomedier gjennom tidene. Kom til Lilleby og opplev den klassiske ramen-filmen under åpen himmel mens du varmer deg på rykende fersk ramen! Nudlene serveres i løpet av filmen av Edoramen, Michelinstjerne-restauranten Credo sin ramensjappe. Opplev en helt unik kombinasjon av japansk ramen og trønderske råvarer. Selv om ramenskålen er varm, så anbefaler vi deg å kle deg godt til utekino!

O R I G I N A LT I T T E L : 崖 の 上 の ポニョ R E G I S S Ø R : H AYA O M I YA Z A K I L A N D /Å R : J A PA N 2 0 0 8 S K U E S P I L L E R E : I N G V I L D S C H U L S TA D , B E N J A M I N A N V I K , MADS ELDØEN SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: I N G E N

O R I G I N A LT I T T E L : タンポ ポ R E G I S S Ø R : J Û Z Ô I TA M I L A N D /Å R : J A PA N 1 9 8 5 S K U E S P I L L E R E : T S U T O M U YA M A Z A K I , N O B U K O M I YA M O T O , K Ô J I YA K U S H O S P R Å K : J A PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

39


Kampai! For the Love of Sake

95 MIN

FRE DAG 11 . MARS KL . 17.00 STE D: NOVA KINO OG BRITANNIA HOTEL ALDE RSG RE NSE: 20 ÅR BI LLET TE R: 580,–

O R I G I N A LT I T T E L : K A M PA I ! F O R T H E L O V E O F S A K E R EG ISSØ R: M I R AI KON ISH I L A N D /Å R : J A PA N 2 0 1 5 M E DVI R KE N D E: JOH N GAU NTN E R , PH I LI P HAR PE R , KOSU KE KUJ I S P R Å K : E N G E L S K , J A PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Kampai! For the Love of Sake (2015) gir et fascinerende innblikk i en av de viktigste komponentene i det japanske kjøkkenet, nemlig sake. Forenklet kan man si at sake er en gjæret drikk av polert ris. Denne dokumentar­filmen forteller både om framstillingsprosessen og om drikkens store kulturelle betydning i Japan. Dette fortelles gjennom perspektivene til tre menn som deler den samme lidenskapen for sake. Etter filmvisningen byr Executive Head Bartender Øyvind L­ ind­gjerdet med sitt team av utdannede sake-sommelierer på sake-smaking der man får lære mer om sake og prøve fire forskjellige typer i en timelang eksklusiv smaking. Senere på kvelden vil det holdes av bord på B ­ ritannia Bar for dem som ønsker å fortsette kvelden. Grip denne unike muligheten til å få et fascinerende innblikk i en av Japans stolteste tradisjoner! 40

The Pursuit of Perfection

79 MIN

ONSDAG 9. MARS KL . 14.00, PRINSEN 5 LØRDAG 12. MARS KL . 13.30, PRINSEN 3 SØN DAG 13. MARS KL . 21.00, KONGESALEN ORDI NÆ R VISN I NG

O R I G I N A LT I T T E L : T H E P U R S U I T O F P E R F E C T I O N REGISSØR: TOSHIMICHI SAITO L A N D /Å R : J A PA N 2 0 2 1 S P R Å K : E N G E L S K , J A PA N S K , S PA N S K U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Bli med på en reise til Tokyo, der fire av de fremste mesterkokkene i Japan transformerer utsøkte retter til kunst. I The Pursuit of Perfection følger vi kokker som har brukt timer, dager og år på å perfeksjonere kokkekunsten og ta den til nye høyder. Utsøkte bakverk, enestående sushi og nye matkreasjoner er noe av det som gjør Tokyo til en av verdens mest spennende kulinariske byer. Maten er så perfeksjonert at den blir til selvstendige kunstverk, noe som bekreftes av kunstnere selv. Den verdenskjente pop art-kunst­ neren Takashi Murakami er også med i filmen og uttrykker sin enorme entusiasme for matkunsten. Dette er en smakfull dokumentar der ingen ingredienser er overlatt til tilfeldighetene.


Gjøre lidenskap til levebrød? Kunsthistorie Film- og videoproduksjon Medievitenskap Filmvitenskap Drama og teater Søk opptak til bachelor / master ved Institutt for kunst- og medievitenskap www.ntnu.no/ikm/studier - Søknadsfrist 15. april.


RETROSPEKTIV

BEFORE-TRILOGIEN Before-trilogien er et unikt filmprosjekt, skrevet og regi­ ssert av Richard Linklater. Skuespillerne Julie Delpy og ­Ethan Hawke er medforfattere på de to siste filmene, og det bidrar til å skape en troverdig og naturlig dialog. ­Trilogien er en kjærlighetshistorie i tre deler, der vi følger amerikanske Jesse og franske Céline gjennom to tiår, mens de blir flere livserfaringer rikere for hver film. I Før soloppgang (1995) er de begge i tjueårene, og de møtes for første gang på et tog i Europa og får en umiddelbar god kjemi. Jesse bestemmer seg impulsivt for å hoppe av i Wien sammen med Céline, slik at de kan tilbringe en hel natt sammen før han må reise tilbake til USA. Den intense forbindelsen som oppstår mellom dem fra første stund blir begynnelsen på en lang kjærlighetshistorie som vi følger videre i Paris (Før solnedgang, 2003) og Hellas (Før ­midnatt, 2013).

42

I de tre filmene spaserer Jesse og Céline gjennom vakre europeiske byer og landskap mens de diskuterer, filoso­ ferer og krangler over alt livet har å by på. Filmene baserer seg i stor grad på lange og uavbrutte dialoger, som er så naturlig fremstilt at det nærmest oppleves som om skue­ spillerne spiller seg selv. Onsdag og søndag vises trilogien i sin helhet etter hver­ andre med pauser mellom visningene. Dette er et retrospekt av Cinemateket i Trondheim i ­samarbeid med Kosmorama.


RETROSPEKTIV

Før soloppgang

101 MIN

Før solnedgang

80 MIN

Før midnatt

109 MIN

ONS 17:00 CINEMATEKE T TOR 13:30 ­P RINSEN 2 SØN 14:00 KONGESALEN

ONS 19:15 CINEMATEKET FRE 22:00 PRINSEN 8 SØN 16:15 KONGESALEN

ONS 21:00 CINEMATEKET LØR 1 0:00 PRINSEN 8 SØN 18:30 KONGESALEN

Jesse og Céline er to fremmede i tjueårene som møtes på et tog i Europa. Jesse bestemmer seg impulsivt for å hoppe av i Wien med Céline, slik at de kan tilbringe en hel natt sammen før han må reise tilbake til USA. De spaserer gjennom en vakker by, hele natten lang, mens de filosoferer over alt livet har å by på. Før soloppgang er en vidunderlig historie om spontan kjærlighet mellom to unge mennesker, nydelig og realistisk ­portrettert av Julie Delpy og Ethan Hawke.

I den andre filmen i Before-trilogien møter Jesse og Céline hverandre igjen. Det er gått ni år siden det romantiske døgnet i Wien. Denne gangen spaserer de gjennom Paris’ snirklete gater og ­reflekterer over årene som har gått. De undrer seg over hva som kunne ha blitt hvis noen av dem hadde turt å ta kontakt etter det første møtet. Kan det vise seg at det første møtet har betydd mer enn de later til?

I trilogiens siste del er Jesse og Céline på ferie i vakre omgivelser i Hellas, men idyllen slår sprekker under en spasertur inn til byen. Jesse og Céline diskuterer hva som blir igjen av kjærlig­ heten når spenningen og den tidlige forelskelsen tar slutt; er det mer å oppdage hos hverandre? Samtalene dem imellom er såre og ekte, men også oppløftende og inspirerende om moden kjærlighet.

O R I G I N A LT I T T E L : B E F O R E S U N R I S E R E G I S S Ø R : R I C H A R D L I N K L AT E R L A N D /Å R : U S A , Ø S T E R R I K E 1 9 9 5 SKUESPILLERE: ETHAN HAWKE, JULIE DELPY SPR ÅK: ENGELSK, T YSK, FR ANSK U N D E R T E K S T: I N G E N

O R I G I N A LT I T T E L : B E F O R E S U N S E T R E G I S S Ø R : R I C H A R D L I N K L AT E R L A N D /Å R : U S A , F R A N K R I K E 2 0 0 4 SKUESPILLERE: ETHAN HAWKE, JULIE DELPY SPRÅK: ENGELSK, FRANSK U N D E R T E K S T: I N G E N

O R I G I N A LT I T T E L : B E F O R E M I D N I G H T R E G I S S Ø R : R I C H A R D L I N K L AT E R L A N D /Å R : U S A , H E L L A S 2 0 1 3 SKUESPILLERE: ETHAN HAWKE, JULIE DELPY SPRÅK: ENGELSK, GRESK, FRANSK U N D E R T E K S T: I N G E N

43


CÉLINE SCIAMMA Céline Sciamma (f. 1978) er en av Europas mest tone­angivende og respekterte filmskapere i dag. Få andre kan vise til en produksjon på like jevnt høyt nivå som hun kan med sine fem filmer hittil. De første er coming-of-age-­ filmer som ­skildrer overgangen fra barn til ungdom eller ung­ dom til ung ­voksen, og hun har også tatt steget ut i periode-/­ kostymedramaets verden med Portrett av en kvinne i flammer. Lille mamma er hennes hittil siste film. I dette retrospektivet viser vi fire av filmene hennes, samt Paris: En kjærlighetshistorie, som hun har skrevet manus til. Dette er et retrospekt av ­Cinemateket i Trondheim i ­samarbeid med Kosmorama.

44

Tomboy

82 MIN

Girlhood

112 MIN

TI R 17:00 CINEMATEKET TOR 15:30 PRINSEN 3

TI R 19:00 CINEMATEKET SØN 1 0:30 PRINSEN 5

Ti år gamle Laure flytter til et nytt sted og møter nabojenta Lisa, som tror Laure er en gutt. Hun presenterer seg intuitivt som Mickaël, og dermed begynner hennes dobbeltliv - som Laure hjemme hos foreldre og lillesøster, som Mickaël ute blant vennene. Med kreative midler skjuler hun sin lille hemmelighet og bygger sin nye identitet, men sannheten må på et tidspunkt fram i lyset, og Laure må ta konsekvensene av det som begynte som en uskyldig lek.

Marieme er en 16-årig jente som lever et liv på harde vilkår i en forstad til Paris. Hun henger etter på skolen, tar seg av sine småsøsken og må ­hjelpe mamma på jobben. I tillegg blir hun kontrollert av sin storebror. Når hun treffer Lady, Adiatou og Fily fødes tanken om frigjøring. Hun skaffer seg en ny stil, bytter navn, slutter på skolen og begynner å stjele for å bli en del av gjengen. Men er dette nye livet egentlig veien til lykke?

O R I G I N A LT I T T E L : T O M B O Y REGISSØR: CÉLINE SCIAMMA L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 1 1 SKU ESPI LLE RE: JE ANNE DISSON, MALONN LEVA N A , ZO É H É R A N SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

O R I G I N A LT I T T E L : B A N D E D E F I L L E S REGISSØR: CÉLINE SCIAMMA L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 1 4 SKU ESPI LLE RE: K ARIDJA TOURÉ, ASSA ­S Y L L A , L I N D S AY K A R A M O H SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K


RETROSPEKTIV

Portrett av en kvinne i flammer

Lille mamma 122 MIN

TI R 21:15 CINEMATEKE T LØR 18:00 PRINSEN 3

O R I G I N A LT I T T E L : P O R T R A I T D E L A J E U N E FILLE EN FEU REGISSØR: CÉLINE SCIAMMA L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 1 9 SKUESPILLERE: ADÈLE HAENEL, NOÉMIE MERL A N T, V A L E R I A G O L I N O S P R Å K : F R A N S K , I TA L I E N S K U N D E R T E K S T: N O R S K

Kunstneren Marianne ankommer en isolert øy i Bretagne på slutten av 1700-tallet. Hun har fått i oppdrag å male et portrett av den vordende ­bruden Héloïse. Flere har forsøkt å male Héloïse før, men som eneste mulige protest mot et arrangert ekteskap, nekter hun å la seg avbilde. Marianne utgir seg for å være en tjenestepike og tar med Héloïse på daglige gåturer, hvor hun i det stille kan observere henne. Med hukommelsen som eneste verktøy tar portrettet form, men gjengir det hvem Héloïse egentlig er?

72 MIN

TOR 17:00 CINEMATEKET FRE 08:30 KONGESALEN

O R I G I N A LT I T T E L : P E T I T E M A M A N REGISSØR: CÉLINE SCIAMMA L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 2 1 SKUESPILLERE: JOSÉPHINE SANZ, GABRIELLE SANZ, NINA MEURISSE SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

Ni år gamle Nelly er sammen med foreldrene sine mens de rydder huset til Nellys mormor, som nylig har gått bort. I skogen som omkranser huset ­møter hun jevngamle Marion. Hun inviterer Nelly med på å bygge hytte og tar henne med hjem når de overraskes av styrtregn. Nelly oppdager stadig nye og merkverdige ting med Marion, for hvem er egentlig denne fremmede, men imøte­ kommende og omtenksomme jenta?

Paris: En kjærlighetshistorie

105 MIN

TOR 18:45 CINEMATEKET FRE 21:15 PRINSEN 3 | SØN 20:30 PRINSEN 6

O R I G I N A LT I T T E L : L E S O LY M P I A D E S REGISSØR: JACQUES AUDIARD L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 2 1 S K U E S P I L L E R E : L U C I E Z H A N G , M A K I TA S A M BA, NOÉMIE MERLANT SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: N O R S K

I denne forførende fortellingen om dating, sex og kjærlighet i det tjueførste århundre, møter vi tre unge mennesker i deres ulike forsøk på å ­balansere tilværelsen. Émilie, Camille og Noras historier krysser hverandre på stadig nye og overraskende måter underveis, og de er venner og elskere om hverandre. Regissør Jacques Audiard har skrevet manus til filmen, i samarbeid med Céline Sciamma og Léa Mysius. Sammen skaper de en troverdig, vakker og rå skildring av kjærlighet i teknologiens tidsalder.

45


KOSMOKIDS Kosmokids er Kosmo­ ramas faste familie­konsept. ­Fredag arrangerer vi ute­ visning av Chihiro og ­heksene (2001) i bakgården til Café Ni ­Muser. Lørdag kan du oppleve Ponyo på ­klippen ved havet (2008) som kulinarisk film uten­ dørs ved Edoramen på Lilleby. Søndag viser vi tegne­filmen Jungel­dyret Hugo (1993) på Prinsen ­Kinosenter.

­A N D R E FA M I L I E F I L M E R : CH I H I RO OG H EKS EN E, ­U T E V I S N I N G , O M TA L E S . 5 0 . P O N YO PÅ K L I P P E N V E D H AV E T , U T E V I S N I N G , O M TA L E S . 3 9 .

46

ARRANGEMENT OG ­SPESIALVISNINGER Jungeldyret Hugo

73 MIN

SØN DAG 13. MARS KL . 12:00 STE D: PRINSEN 2 ALDE RSG RE NSE: TILL AT T FOR ALLE BI LLET TE R: 60,–

O R I G I N A LT I T T E L : J U N G L E D Y R E T REGISSØR: FLEMMING QUIST MØLLER, ­S T E F A N FJ E L D M A R K L A N D /Å R : D A N M A R K 1 9 9 3 S KU E S PI L L E R E : PE R ØYS T E I N S Ø R E N S E N , TROND VIGGO TORGERSEN, PIA BORGLI SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: I N G E N

Hugo er verdens mest sjeldne dyr. Han stortrives i regnskogen, men en dag begynner filmskue­ spilleren Isabella å forfølge ham! Hun vil nemlig gjøre ham til en stor filmstjerne, men Hugo har andre planer. Han kommer seg unna, og på reisen møter han både slemme, snille og morsomme mennesker og dyr. Siden filmen kom ut i 1993 er jungeldyret Hugo blitt høyt elsket av store og små. Filmen fikk også to oppfølgere, samt en TV-serie. Det vil bli en jungeloverraskelse i forbindelse med visningen.

Kosmorama er mer enn film! ­Festival er også fest, fellesskap og opplevelser. Under festivalen kan du oppleve festvisninger og film i helt spesielle omgivelser. Vi har også bransjearrangement og seminar. Mellom slagene kan du møte like­ sinnede i foajeen, ta deg en matbit og diskutere dine beste opplevelser fra dagens program. Festival­ opplevelsen er komplett når man både opplever film på nye måter og deler gleden med andre.


ARRANGEMENT

La Vie En Rose i Vår Frue kirke

140 MIN

F R E D A G 1 1 . M A R S K L . 1 9. 0 0 F R I I N N G A N G M E D PÅ M E L D I N G PÅ K O S M O R A M A . N O O R I G I N A LT I T T E L : L A M Ô M E REGISSØR: OLIVIER DAHN L A N D /Å R : F R A N K R I K E 2 0 0 6 S K U E S P I L L E R E : M A R I O N C O T I L L A R D , S Y LV I E T E S T U D , PA S C A L G R E G G O R Y SPRÅK: FRANSK U N D E R T E K S T: E N G E L S K

Fra rennesteinen i Paris til idolisert verdensstjerne i New York: La Vie en Rose er fortellingen om sangspurven Edith Piaf som med sangen «Nei, jeg angrer ingenting!» rørte en hel verden. Hovedrolleinnehaver Marion Cotillard er Piaf i hvert rykk i krop­ pen i denne filmbiografien fra 2007. Filmen tar oss gjennom tiår med musikk­historie, store konsertbegivenheter og berømte plateinnspillinger. Det er en glede for Kosmorama i samarbeid med Kirkens Bymisjon å invitere til gratis visning i vakre Vår Frue kirke. Før filmen blir det innledning av museumsformidler Christin Hoff ved Rockheim.

Dekksgutten — Filmpremiere med live opptreden

90 MIN

O N S D A G 9. M A R S K L . 2 1 . 0 0 N OVA K I N O S E N T E R , N OVA 1 BILLETTER 200 KR. O R I G I N A LT I T T E L : D E K K S G U T T E N REGISSØR: SVERRE BR ANDTZÆG L A N D /Å R : N O R G E 2 0 2 2 MEDVIRKENDE: ÅGE ALEKSANDERSEN, GUNNAR PEDERSEN, TRONDHEIMSOLISTENE SPRÅK: NORSK U N D E R T E K S T: I N G E N

Åge Aleksandersen, Gunnar Pedersen og Trondheimsolistene har siden 2019 hatt et nært samarbeid som så langt har resultert i over 60 konserter. Denne rykende ferske konsertdokumentaren følger prosjektet til legendariske Huset på Svalbard og Operahuset i Oslo. Filmen gir et unikt innblikk i Åges karriere. Han deler ærlig av sine historier om musikken og samarbeidet med Gunnar og Trondheim­ solistene. Vi møter også datteren hans, Line-Sofie. Før filmen starter får vi et innslag med Åge, Gunnar og Trondheim­solistene live! 47


ARRANGEMENT

NORGE VÅRT NORGE (1929) TO RS DAG 1 0. M A RS K L . 1 9 :3 0 O L AV S H A L L E N , S T O R E S A L B I L L E T T E R : 470 ,–

Norge vårt Norge i toner og billeder er et mesterverk som sto i fare for å bli glemt. En helaftens stumfilm fra 1929, regissert av Lyder Selvig som i 1940 ble kinosjef i Trondheim. Filmen er ikonisk i norsk filmhistorie – en patriotisk hyllest til nasjonen.

Nå får filmen nypremiere under Kosmorama med nyskrevet musikk av Trygve Brøske. Musikken framføres av Trond­ heim Symfoniorkester med solister. Forestillingen med ­Norge vårt Norge er en filmkonsert a la 1929 – en festaften i Olavshallen.

Da Norge vårt Norge ble satt opp på kino høsten 1929, spilte den tre forestillinger hver dag i fem uker, ledsaget av orkester forsterket med operasanger. Senere hadde filmen suksess i Sverige og i USA.

Filmen er delt i to akter, hver på ca 45 minutter, med pause mellom aktene.

Filmen er en odyssé gjennom Norge fra sør til nord. Den er også en nydelig filmet kavalkade over virksom­ hetene nasjonen lever av, som jordbruk, skogbruk, fiske, hvalfangst og industri. Vi er også med på hopprenn i Holmenkollen, og vi får situasjoner med Knut Hamsun og Sonja Henie – scener som har vært ukjente for norsk offentlighet i 90 år. 48

R E G I : LY D E R S E LV I G F O T O : PA U L B E R G E O G O T TA R G L A D T V E T R E S TA U R E R I N G E N AV F I L M E N E R U T F Ø R T AV N A S J O N A L­ B I B L I O T E K E T, O G F O R E S T I L L I N G E N E R P R O D U S E R T AV D A G H O E L , P R O D U S E N T E N AV T R O N D H E I M S R E I S E N .


Som en forlengelse av Norge vårt Norge vil Olavshallen ­invitere til en rekke konserter, filmer og historiefortellinger! Dette blir en annerledes historisk og musikalsk reise med Gatsby-preg og originale promenadekonserter fra 1929. Du får høre om alt fra veteranbilens historie til Olavs­hallens opprinnelse fra kommunalt bakeri til konserthus. Dette ispedd konserter med musikkstudenter fra NTNU, Luft­forsvarets musikkorps og stumfilm med live musikk fra Dr. Bekken.

kaner. Filmen ble sensurert og forbudt i mange land, men i ettertid står den igjen som et filmhistorisk høydepunkt fra den tyske Weimar-tiden.

Stumfilmkonsert med Dr. Bekken: Trondheim kommunale bakeri 1920 F R E D A G 1 1 . M A R S K L 1 6 . 0 0 O G 1 7. 0 0 BILLETTER: 120,–

Bli med på en eksklusiv reise tilbake til Trondheim i 1920, og til Trondheim kommunale bakeri! Denne bedriften befant seg i huset som nå er Hotel Bakeriet, rett ved siden av Olavshallen. Filmen viser det daglige arbeidet ved bakeriet fra morgen til kveld, og det er en imponerende produksjon av bakst vi blir vitne til. Som tidsbilde og lokal industrihistorie er filmen unik, og det er også gjort et ­imponerende foto- og klippearbeid i produksjonen av den.

Pandora’s Box var det store internasjonale gjennombruddet til den amerikanske filmstjernen Louise Brooks, og den er en ekte klassiker fra 1929! I filmen møter vi den unge Lulu, som enten ubevisst eller fullt ut tilsiktet vekker lyst og begjær hos alle hun møter. Pandora’s Box vakte oppsikt og harme for sin utilslørte og, med datidens øyne, umoralske seksualitet. Den var også kontroversiell fordi hovedrollen ble gitt til en ameri­

Oppdraget med å tonesette denne 20 minutter lange lydløse filmen har gått til tangentmaestro Dr. Bekken, som har spilt til mang en stumfilm tidligere. Før filmen blir det innledninger av Bjørn Sørenssen, professor emeritus i film­ vitenskap ved NTNU, og Sissel Guttormsen, direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

V I S N I N G E R PÅ C I N E M AT E K E T:

Pandora’s Box

( G . W . PA B S T, T Y S K L A N D 1 9 2 9 ) TO RS DAG 1 0 . M A RS K L 1 4 . 0 0 O G LØ R DAG 1 2 . M A R S K L 2 1 . 0 0 109 MIN. BILLETTER: 120,–

49

ARRANGEMENT

1929-FESTIVAL


ARRANGEMENT

UTEKINO I BAKGÅRDEN Fredag i festivaluka ruller vi storskjermen ut i bakgården på Café Ni Muser og viser film under åpen himmel. Det er få måter å se film på som er mer stemnings­full, og dette er virkelig en opplevelse som er verdt å få med seg – uansett hva gradestokken viser. Kle deg godt og ta turen!

Chihiro og heksene (2001)

F R E DAG 1 1 . M A R S K L . 1 8 . 0 0 (1 2 5 M I N .) BILLETTER: 60 KR. ALDERSGRENSE: 9 ÅR N O R S K TA L E

Den ti år gamle jenta Chihiro og foreldrene hennes er på flyttefot. De kjører feil og havner i en forlatt familie­ park, som viser seg å være hjemsøkt av overnaturlige ­krefter. Bli med Chihiro på en eventyrlig reise i denne for­ tryllende animasjons­filmen fra Studio Ghibli og mesteren ­Hayao Miyazaki.

50

U T E K I N O PÅ C A F É N I M U S E R ­ PRESENTERES I SAMARBEID MED BUNNPRIS.

The Thing (1982)

F R E DAG 11 . MARS KL . 21 : 0 0 BILLETTER: 60 KR ALDERSGRENSE: 18 ÅR

Filmen utspiller seg i Antarktis, hvor en gruppe amerikanske forskere plutselig får besøk av en fremmed hund. Det viser seg at hunden er en utenomjordisk livsform som kan imitere andre organismer, også mennesker. Dermed kan ingen av forskerne stole på hverandre, og konflikter og paranoia sprer seg i leiren. Et helvete i isødet har begynt. Visningen er et samarbeid med våre venner i R ­ amaskrik filmfestival.ARRANGEMENT

KVINNEDAGEN PÅ KOSMORAMA

EDITH ­CARLMAR-PRISEN

Kosmorama sammenfaller alltid med den internasjonale kvinnedagen 8. mars, og i år er dette festivalens andre dag. Det er en fin anledning til å markere kvinnedagen og sette søkelys på spørsmål knyttet til kjønn og like­­ stilling, særlig innenfor filmverdenen.

Edith Carlmar-prisen har blitt delt ut ­siden 2010 til profesjonelle kvinne­lige filmskap­ ere i Norge som har vist integritet, uredd evne til nytenkning og vilje til å bryte grenser. Siden 2018 har prisen blitt delt ut i forbindelse med Kosmorama. Carlmar var Norges første ­kvinnelige film­regissør. Hun er kjent for filmer som Fjols til fjells (1957), Aldri annet enn bråk (1954), Døden er et kjœrtegn (1949) og Ung flukt (1959). Filmprisen bærer Edith Carlmars navn for å hedre arven etter henne. V ­ inneren av Edith Carlmar-­prisen får et stipend på 20.000 kroner og et trofé. Tidligere vinnere av prisen er Žaklina S ­ tojcevska, Margreth Olin, Maria ­Ekerhovd, Solveig Melkeraaen, Anne Sewitsky, Sara Johnsen, Iram Haq, Tuva Novotny, Andrea Bræin Hovig og Karen Fabritius Gram. Årets vinner av Edith Carlmar-­prisen ­offentliggjøres 8. mars.

Film er et av de kulturtilbudene som når aller flest i Norge og er derfor en helt sentral del av det offentlige ordskiftet. Historiene vi hører er i dag ikke representative for historiene som finnes. Skal filmkunsten speile ­sam­funnet, er kjønn et av flere mangfoldskriterier som må oppfylles – både foran og bak kamera. Blant de 20 mest sette filmene på norske kinoer i 2021, var det kun tre som hadde kvinnelig regissør. Alle filmene som vises under Kosmorama tirsdag 8. mars er regissert av kvinner. Filmene er ulike i sjangre, uttrykk og tematikk. Det eneste ­filmene har til felles, er at de er regissert av kvinner – og at de er vel verdt å få med seg. Dessuten kommer generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, for å holde innledning på to filmvisninger denne dagen (se s. 8).

Dette er et samarbeid med

52


FILMFROKOST

FESTIVALQUIZ O N S DAG 9. M A R S K L . 1 9. 0 0 EDGAR - STUDENTERSAMFUNDET FRI INNGANG I N G E N PÅ M E L D I N G , M A K S F I R E P E R L A G

It’s All Gone Pete Tong

KO N G E S A L E N – P R I S : 1 6 0 , – TI RS DAG 8 . MARS KL . 08 . 30 A L I & AVA O M TA L E S . 1 8 . O N S DAG 9. M A R S K L . 0 8 . 3 0 – H IT TH E ROA D – V E I E N V I D E R E O M TA L E S . 1 4 . TO RS DAG 1 0 . M A RS K L . 0 8 . 3 0 TAT T AV T I D E N O M TA L E S . 2 4 . F R E DAG 11 . MARS KL . 08 . 30 LILLE MAMMA O M TA L E S . 4 5 .

90 MIN

FRE DAG 11 . MARS KL . 20:00 DØRE N E ÅPN E R 19:30 STE D: LOK AL KLUBB BI LLET TE R: 120,– ALDE RSG RE NSE: 20 ÅR

Frankie Wilde er en verdensberømt DJ med base på solfylte Ibiza. Livet hans er fylt av damer, kokain og hard festing. En dag merker Frankie at noe er galt med hørselen. Han oppsøker lege og får en knusende dom som setter hele k­ arrieren og livsstilen hans på en stor prøve. Denne helsprø komedien, med trekk fra mockumentary-­ sjangeren, er en særdeles vellykket satire om musikk­industri og populærkultur. Selv om Frankie Wilde er en ganske usmakelig protagonist, er det umulig å ikke bli glad i ham likevel. Start fredagskvelden på Lokal Klubb med en forrykende festvisning og noe godt i glasset.

Under festivalen inviterer vi til filmfrokost i Kongesalen på Prinsen Kinosenter. Visnin­ gen starter klokken 08.30, og frokost er inkludert i billett­ prisen. Det kaller vi en god start på dagen!

Studentersamfundets Filmklubb er klar for å servere en rykende fersk filmquiz i samarbeid med Kosmorama! Har du lyst til å vise vennene dine ­akkurat hvor mye du kan om fransk nybølge, eller har du lyst til å plukke opp noen nye funfacts å briefe med på neste vors? Vi lover en variert quiz der alle kan ha mulighet til å bli med, uavhengig av om du er tidenes filmbøff eller bare liker å lese anmeldelsene til Birger Vestmo. FOTO. SAM FU N DE T. NO

53

ARRANGEMENT

FESTIVISNING


NTNU

SNAKK OM FILM Kosmorama inviterer fire filmvitere til å velge seg en film hver fra programmet som de er nysgjerrige på. De ser filmen for første gang sammen med resten av publikum. Etter visningen vil de lede en samtale om filmen de ­nettopp har sett. Snakk om film presenterer én film hver kveld fra tirsdag til fredag: TI RS DAG KL . 1 8: PRO F ESSO R AN N E GJ E LSVI K P L AYG R O U N D , O M TA L E S . 1 4 . O N S DAG K L . 1 8 .1 5 : E M E R I T U S ST I G KU L S E T A L O N E R S , O M TA L E S . 1 3 . T O R S D A G K L . 1 8 : P R O F E S S O R E VA B A KØY A L I & AVA , O M TA L E S . 1 8 F R E DAG KL . 1 8: PRO F ESSO R E M E R ITUS BJØRN SØRENSSEN K A P T E I N V O L KO G O N O V U N N S L I P P E R , O M TA L E S . 2 3 .

Snakk om film er et samarbeid mellom Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved NTNU og Kosmorama.

54

SEMINAR: MUSIKKFILM 10. MARS 16:00 –19:00 PRINSEN 3 B I L L E T T: 1 5 0 , -

Kosmorama, i samarbeid med NTNU og Rockheim, ­ønsker velkommen til seminar om musikkfilm og punk! Det er åpent for alle med interesse for musikk, film eller begge deler. Seminaret modereres av filmkritiker og musikkjournalist Ida Madsen Hestman og består av tre deler: Del en: Punk i film - med filmskaper Thomas ­Robsahm, førsteamanuensis Asbjørn Tiller fra NTNU, førstekonservator Morten Haugdahl fra Rockheim og en artist fra punk-scenen. Samtalen er knyttet til blant ­annet Kosmorama-filmen Poly Styrene: I am a Cliché (2021) og den hardbarka trønderske punkscenen. Del to: Work in progress - filmskaper Martin ­Walther snakker om metode og hvordan kombinere eksisterende materiale/arkiv med dramatiseringer. Samtalen er til­ knyttet hans regidebut Togrøvere (2019) og det pågå­ ende prosjektet om country-artisten og kultfiguren Håkon Banken. Del tre: Musikkdokumentar - Filmskapere Aslaug Holm og Thomas Robsahm gjør et dypdykk i den stadig mer populære filmsjangeren musikkdokumentar, sett i lys av Kosmoramas årlige programserie Musikkfilm og a-ha The Movie (2021). Se kosmorama.no for fullt program og billetter.


NTNU Filmpris skal sette fokus på aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og ved hjelp av sine egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim-og Trøndelagsregionen.

KUNNSKAP FOR EN BEDRE VERDEN

Det er et yrende filmmiljø i regionen. Dette skal NTNU Filmpris sette fokus på, og prisen ble delt ut for første gang under Kosmorama 2016.


MIDTNORSK FILMOG SPILLMARKED 2022 Årets mest spennende møteplass for alle som er interessert i hva som rører seg innen trøndersk film- og spillproduksjon! O N S DAG 9. M A R S K L . 1 1 -1 6 A M F I E T, S PA R E B A N K 1 , S Ø N D R E G T. 4 N B ! B E G R E N S E T P L A S S — B I L L E T T E R M Å S K A F F E S PÅ H O O P L A LE T T LU NSJ OG K AFFE E R I N KLU DE RT I B I LLE T TE N .

Program for dagen:

10.30 – 11.00 A N KO M S T, R E G I S T R E R I N G . K A F F E O G T E 1 1 . 0 0 – 1 2 . 1 5 F I L M I N V E S T S P I T C H E KO N K U R R A N S E 2 0 2 2 (S E TEKSTR AM M E). 12.15 – 13.15 E N KE L LU NSJ 1 3 . 1 5 – 1 4 . 1 5 PA N E L S A M TA L E : H V I L K E M U L I G H E T E R ­L I G G E R I G R Ø N N F I L M P R O D U K S J O N ? E R E N ­F O R B E D R E T I N S E N T I V ­O R D N I N G S TA R T E N PÅ E T N Y T T, G R Ø N T I N D U S T R I ­E V E N T Y R ? 14.15 – 14.30 KAFFE OG TE 1 4 . 3 0 – 1 5 . 3 0 S M A K E B I T E R PÅ A K T U E L L E F I L M - O G S P I L L­ PRODU KSJON ER FR A TRØN DERS KE S ELS K AP 1 5 . 3 0 – 1 5 . 4 5 U T D E L I N G AV N T N U F I L M P R I S 2 0 2 2 A N N O N S E R I N G AV V I N N E R O G U T D E L I N G AV F I L M I N V E S T S P I T C H E P R I S 2 0 2

56

FILMINVESTS PITCHE­ KONKURRANSE 2022 KL.11.00 I år går prisen for beste pitch til prosjektutvikling av en kino-dokumentar med tematisk forankring i ­Trøndelag eller Innlandet. Pitchen er basert på inn­ sendte bidrag. Fire forhånds-juryerte prosjekter får 8 minutter til å presentere sin idé. Juryen får deretter 7 minutter til å stille spørsmål til hvert av prosjekt­ ene, som vil bli vurdert ut fra originalitet og relevans. Årets jury: Aslaug Holm; Fenris Film, Anne Gjelsvik; NTNU og Ole Kristian Hedemann; HiNN. Kunngjøring av vinneren kl. 15.45. Prisen er på kr. 200.000 og skal benyttes til utvikling av vinner­prosjektet.


18.00

19.00

20.00

17:00 MEMORY BOX — EN HISTORIE OM KJÆRLIGHET 102 MIN OMTALE S. 21

21.00

22.00

20:00 K APTE I N VOLKONOGOV U N NSLI PPE R 125 MIN OMTALE S. 23

18:00 SAM U E L’S TR AVE LS 85 MIN OMTALE S. 33

16:00 E VOLUTION 97 MIN OMTALE S. 22

19:00 ALLE HATE R JOHAN 93 MIN OMTALE S. 10

16:00 W H E RE ARE W E H E ADE D 70 MIN OMTALE S. 30

19:00 K ARE N DALTON: I N MY OW N TI M E 85 MIN OMTALE S. 35 17:30 W E ’RE ALL GOI NG TO TH E WORLD’S FAI R 86 MIN OMTALE S. 27

NEW DIRECTORS

21:00 ALLE HATE R JOHAN 93 MIN OMTALE S. 10

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

PRINSEN 6

18:30 ALLE HATE R JOHAN 93 MIN OMTALE S. 10

21:00 A N IG HT OF KNOW I NG NOTH I NG 96 MIN OMTALE S. 28

19:30 TH E M E DI U M 131 MIN OMTALE S. 33

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

PRINSEN 8

15:30 COSTA BR AVA , LE BANON 106 MIN OMTALE S. 13

PRINSEN 5

KONGESALEN

PRINSEN 3

15:00 TAT T AV TI DE N 85 MIN OMTALE S. 24

MUSIKKFILM

ÅPNINGSFILM

57

MANDAG 7. MARS

17.00

PRINSEN 2

16.00

PRINSEN 7

15.00


09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00 15:00 ALON E RS 91 MIN OMTALE S. 13

08:30 ALI & AVA 95 MIN OMTALE S. 18

PRINSEN 6

PRINSEN 5

KONGESALEN

PRINSEN 3

PRINSEN 2

08.00

PRINSEN 7

10:00 CAR AJ ITA 90 MIN OMTALE S. 19

12:00 CI N E MA SABAYA 91 MIN OMTALE S. 19 14:00 CL AR A SOL A 106 MIN OMTALE S. 19

NOVA

CINEMATEKET

PRINSEN 8

10:30 E L PL AN ETA 79 MIN OMTALE S. 26

58

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS

KULINARISK


19:30 W ET SAN D 115 MIN OMTALE S. 25 21:00 FAN NY: TH E RIG HT TO ROCK 92 MIN OMTALE S. 34

16:00 ALL ABOUT MY SISTE RS 174 MIN OMTALE S. 28

20:00 FAYA DAYI 120 MIN OMTALE S. 29

16:30 ALI & AVA 95 MIN OMTALE S. 18

19:00 TH E APARTM E NT W ITH T WO WOM E N 140 MIN OMTALE S. 15 18:00 LEONOR W I LL N EVE R DI E 101 MIN OMTALE S. 27

17:00 TOM BOY 82 MIN OMTALE S. 4 4

19:00 G I RLHOOD 112 MIN OMTALE S. 4 4

RETROSPEKT

22:00 H E LLBE N DE R 86 MIN OMTALE S. 32 21:15 PORTRET T AV E N KVI N N E I FL AM M E R 122 MIN OMTALE S. 45

NOVA

17:00 FOOD LUCK 104 MIN OMTALE S. 38

21:45 H IVE 84 MIN OMTALE S. 14

20:30 GOOD MADAM 92 MIN OMTALE S. 32 19:30 W E ’ RE ALL GOI NG TO TH E WORLD’S FAI R 86 MIN OMTALE S. 27

17:00 UTE N SKYLD 105 MIN OMTALE S. 24

MUSIKKFILM

20:00 HAPPE N I NG 100 MIN OMTALE S. 23

PRINSEN 5

18:00 YU N I 95 MIN OMTALE S. 25

15:30 AS I WANT 90 MIN OMTALE S. 29

KONGESALEN

18:00 PL AYG ROU N D 72 MIN OMTALE S. 14

16:00 YOU RESE M BLE M E 90 MIN OMTALE S. 25

23.00

PRINSEN 7

15:30 TH E PI N K CLOU D 103 MIN OMTALE S. 27

22.00

PRINSEN 2

17:00 FLY SO FAR 89 MIN OMTALE S. 29

21.00

SPESIALVISNINGER

59

TIRSDAG 8. MARS

20.00

PRINSEN 3

19.00

PRINSEN 6

18.00

PRINSEN 8

17.00

CINEMATEKET

16.00


09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

13:30 SCARBOROUG H 136 MIN OMTALE S. 15

08:30 H IT TH E ROAD VE I E N VI DE RE 93 MIN OMTALE S. 14

11:00 M E MORY BOX E N H ISTORI E OM KJÆ RLIG H ET 102 MIN OMTALE S. 21

13:30 K APTE I N VOLKONOGOV U N NSLI PPE R 125 MIN OMTALE S. 23 14:00 TH E PU RSU IT OF PE RFECTION 79 MIN OMTALE S. 40

PRINSEN 6

PRINSEN 5

KONGESALEN

PRINSEN 3

PRINSEN 2

08.00

PRINSEN 7

10:30 RE HANA 107 MIN OMTALE S. 23

13:00 EVOLUTION 97 MIN OMTALE S. 22 13:30 G RE AT FRE E DOM 116 MIN OMTALE S. 22

ANNET

CINEMATEKET

PRINSEN 8

11:00 AS I WANT 90 MIN OMTALE S. 29

60

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS

KULINARISK


18:30 M R. BACH MAN N AN D H IS CL ASS 217 MIN OMTALE S. 30

16:00 BOI LI NG POI NT 92 MIN OMTALE S. 13

18:00 TRON D G ISKE - MAKTA R ÅR 102 MIN OMTALE S. 30

21:30 CAR AJ ITA 90 MIN OMTALE S. 19 20:30 DEN BLINDE MANNEN SOM IKKE VILLE SE TITANIC 82 MIN OMTALE S. 20

17:00 VORTE X 142 MIN OMTALE S. 21 16:30 I N FRONT OF YOU R FACE 85 MIN OMTALE S. 20 16:00 OSCAR PETE RSON: BL ACK + W H ITE 81 MIN OMTALE S. 35

18:30 DOW N W ITH TH E KI NG 100 MIN OMTALE S. 20 19:00 COSTA BR AVA , LE BANON 106 MIN OMTALE S. 13

17:00 FØR SOLOPPGANG 101 MIN OMTALE S. 43

19:15 FØR SOLN E DGANG 80 MIN OMTALE S. 43 19:00 E D G A R - S T U D E N T E R S A M F U N D E T FESTIVALQUIZ MED STUDENTERSAMFUNDET FILMKLUBB 120 MIN OMTALE S. 53

MUSIKKFILM

RETROSPEKT

SPESIALVISNINGER

20:45 FAN NY: TH E RIG HT TO ROCK 92 MIN OMTALE S. 34 21:30 CRYPTOZOO 90 MIN OMTALE S. 26 21:00 FØR M I DNAT T 109 MIN OMTALE S. 43 21:00 NOVA KINOSENTER DE KKSGUT TE N 90 MIN OMTALE S. 47

PRINSEN 5

16:00 HAPPE N I NG 100 MIN OMTALE S. 23

21:00 SAM U E L’S TR AVE LS 85 MIN OMTALE S. 33

KONGESALEN

18:15 ALON E RS 91 MIN OMTALE S. 13

61

ONSDAG 9. MARS

21:00 TH E BR AVES 99 MIN OMTALE S. 15

23.00 PRINSEN 2

19:00 E L PL AN ETA 79 MIN OMTALE S. 26

22.00

PRINSEN 3

21.00

PRINSEN 6

17:00 TAT T AV TI DE N 85 MIN OMTALE S. 24

20.00

PRINSEN 7

19.00

PRINSEN 8

18.00

CINEMATEKET

17.00

ANNET

16.00


09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

13:30 FØR SOLOPPGANG 101 MIN OMTALE S. 43

08:30 TAT T AV TI DE N 85 MIN OMTALE S. 24

14:30 W E ’ RE ALL GOI NG TO TH E WORLD’S FAI R 86 MIN OMTALE S. 27

12:00 YOU RESE M BLE M E 90 MIN OMTALE S. 25

15:00 H IVE 84 MIN OMTALE S. 14

PRINSEN 6

PRINSEN 5

KONGESALEN

PRINSEN 3

PRINSEN 2

08.00

PRINSEN 7

10:00 A N IG HT OF KNOW I NG NOTH I NG 96 MIN OMTALE S. 28

14:30 TRON D G ISKE MAKTA R ÅR 102 MIN OMTALE S. 30

12:00 HAPPE N I NG 100 MIN OMTALE S. 23

14:00 OSCAR PETE RSON: BL ACK + W H ITE 81 MIN OMTALE S. 35

CINEMATEKET

PRINSEN 8

10:30 CI N E MA SABAYA 91 MIN OMTALE S. 19

ANNET

14:00 PAN DOR A’S BOX 109 MIN OMTALE S. 49

62

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS


16:00 M USI KKSE M I NAR 180 MIN OMTALE S. 54

20:30 UTE N SKYLD 105 MIN OMTALE S. 24

17:00 CRYPTOZOO 90 MIN OMTALE S. 26

19:00 VORTE X 142 MIN OMTALE S. 21 20:00 SCARBOROUG H 136 MIN OMTALE S. 15 18:30 H IT TH E ROAD VE I E N VI DE RE 93 MIN OMTALE S. 14

20:30 W ET SAN D 115 MIN OMTALE S. 25

17:30 DEN BLINDE MANNEN SOM IKKE VILLE SE TITANIC 82 MIN OMTALE S. 20 16:00 GOOD MADAM 92 MIN OMTALE S. 32

20:00 POLY ST YRE N E: I AM A CLICH É 89 MIN OMTALE S. 35

18:00 A H U MAN POSITION 78 MIN OMTALE S. 18

19:30 OL AVSHALLEN NORG E VÅRT NORG E I TON E R OG BI LLE DE R 100 MIN OMTALE S. 48

RETROSPEKT

SPESIALVISNINGER

22:00 E L PL AN ETA 79 MIN OMTALE S. 26 21:30 SALOU M 84 MIN OMTALE S. 33

18:45 PARIS: E N KJÆ RLIG H ETSH ISTORI E 105 MIN OMTALE S. 45

17:00 LI LLE MAM MA 72 MIN OMTALE S. 45

PRINSEN 6

16:30 FLY SO FAR 89 MIN OMTALE S. 29

PRINSEN 5

17:00 PRIVATE DESE RT 125 MIN OMTALE S. 21

23.00

PRINSEN 3

18:00 ALI & AVA 95 MIN OMTALE S. 18

22:00 W H E RE ARE W E H E ADE D 70 MIN OMTALE S. 30

KONGESALEN

15:30 TOM BOY 82 MIN OMTALE S. 4 4

MUSIKKFILM

22.00

21:00 K APTE I N VOLKONOGOV U N NSLI PPE R 125 MIN OMTALE S. 23

63

TORSDAG 10. MARS

21.00

PRINSEN 2

20.00 19:30 VE NG E ANCE IS M I N E , ALL OTH E RS PAY CASH 114 MIN OMTALE S. 24

PRINSEN 7

19.00

PRINSEN 8

18.00

CINEMATEKET

17.00

ANNET

16.00


09 .00

10. 00

11. 00

12 . 0 0

13 . 0 0

14. 0 0

15. 0 0

13:30 HAPPE N I NG 100 MIN OMTALE S. 23

08:30 LI LLE MAM MA 72 MIN OMTALE S. 45

10:30 TH E PI N K CLOU D 103 MIN OMTALE S. 27

13:00 A N IG HT OF KNOW I NG NOTH I NG 96 MIN OMTALE S. 28

PRINSEN 7

10:00 TH E APARTM E NT W ITH T WO WOM E N 140 MIN OMTALE S. 15

PRINSEN 8

PRINSEN 6

PRINSEN 5

KONGESALEN

PRINSEN 3

PRINSEN 2

0 8 . 00

10:00 ALL ABOUT MY SISTE RS 174 MIN OMTALE S. 28

13:00 SCARBOROUG H 136 MIN OMTALE S. 15

ANNET

NOVA

CINEMATEKET

15:00 H E LLBE N DE R 86 MIN OMTALE S. 32

64

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS


22.00

16:00 K ARE N DALTON: I N MY OW N TI M E 85 MIN OMTALE S. 35

18:00 K APTE I N VOLKONOGOV U N NSLI PPE R 125 MIN OMTALE S. 23

21:15 PARIS: E N KJÆ RLIG H ETSH ISTORI E 105 MIN OMTALE S. 45

18:30 TH E M E DI U M 131 MIN OMTALE S. 33

21:15 W E ’ RE ALL GOI NG TO TH E WORLD’S FAI R 86 MIN OMTALE S. 27 19:30 I N FRONT OF YOU R FACE 85 MIN OMTALE S. 20

17:00 G RE AT FRE E DOM 116 MIN OMTALE S. 22 15:30 CL AR A SOL A 106 MIN OMTALE S. 19

18:00 DOW N W ITH TH E KI NG 100 MIN OMTALE S. 20

15:45 W H E RE ARE W E H E ADE D 70 MIN OMTALE S. 30

17:30 COSTA BR AVA , LE BANON 106 MIN OMTALE S. 13

17:00

20 MIN OMTALE S. 49

20 MIN OMTALE S. 49

STUMFILMKONSERT MED DR. BEKKEN

22:00 SALOU M 84 MIN OMTALE S. 33

20:00 BOI LI NG POI NT 92 MIN OMTALE S. 13 19:00 FAN NY: TH E RIG HT TO ROCK 92 MIN OMTALE S. 34

STUMFILMKONSERT MED DR. BEKKEN

22:00 FØR SOLN E DGANG 80 MIN OMTALE S. 43 21:00 VE NG E ANCE IS M I N E , ALL OTH E RS PAY CASH 114 MIN OMTALE S. 24

18:00 CAFE NI MUSER (UTE) CH I H I RO OG H E KSE N E 125 MIN OMTALE S. 50 MUSIKKFILM

RETROSPEKT

KONGESALEN NOVA

17:00 K AM PAI ! FOR TH E LOVE OF SAKE 95 MIN OMTALE S. 40

PRINSEN 3

PRINSEN 2

20:30 RE HANA 107 MIN OMTALE S. 23 19:45 LEONOR W I LL N E VE R DI E 101 MIN OMTALE S. 27

17:30 FAYA DAYI 120 MIN OMTALE S. 29 16:00

21:30 TAT T AV TI DE N 85 MIN OMTALE S. 24

PRINSEN 6

15:30 W ET SAN D 115 MIN OMTALE S. 25

23.00

SPESIALVISNINGER

19:00 VÅR FRU E K IRK E L A VI E E N ROSE 140 MIN OMTALE S. 47

20:00 LO K A L K LU B B IT’S ALL GON E PETE TONG 90 MIN OMTALE S. 53

21:00 CAF E N I MU S ER (U T E) TH E TH I NG 109 MIN OMTALE S. 50

65

FREDAG 11. MARS

2 1. 0 0 20:30 A H U MAN POSITION 78 MIN OMTALE S. 18

PRINSEN 5

20.00

PRINSEN 7

19. 00

18:00 DE N BLI N DE MAN N E N SOM I KKE VI LLE SE TITAN IC 82 MIN OMTALE S. 20

PRINSEN 8

18. 00

CINEMATEKET

17.00

16:00 PL AYG ROU N D 72 MIN OMTALE S. 14

ANNET

1 6.0 0


09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

10:00 COSTA BR AVA , LE BANON 106 MIN OMTALE S. 13

PRINSEN 2

08.00

14.00 13:00 A H U MAN POSITION 78 MIN OMTALE S. 18 13:30 TH E PU RSU IT OF PE RFECTION 79 MIN OMTALE S. 40

KONGESALEN

PRINSEN 3

10:30 G RE AT FRE E DOM 116 MIN OMTALE S. 22

12:00 M R. BACH MAN N AN D H IS CL ASS 217 MIN OMTALE S. 30 13:00 VE NG E ANCE IS M I N E , ALL OTH E RS PAY CASH 114 MIN OMTALE S. 24

PRINSEN 5

10:00 VORTE X 142 MIN OMTALE S. 21

15:00 H IT TH E ROAD VE I E N VI DE RE 93 MIN OMTALE S. 14

PRINSEN 6

12:30 TH E BR AVES 99 MIN OMTALE S. 15

PRINSEN 7

12:00 E L PL AN ETA 79 MIN OMTALE S. 26

14:00 YU N I 95 MIN OMTALE S. 25

12:30 PRIVATE DESE RT 125 MIN OMTALE S. 21

CINEMATEKET

PRINSEN 8

10:00 FØR M I DNAT T 109 MIN OMTALE S. 43

15:00 RE HANA 107 MIN OMTALE S. 23 13:30 EVOLUTION 97 MIN OMTALE S. 22

13:00 EDOR AMEN (UTE) PONYO PÅ KLI PPE N VE D HAVET 103 MIN OMTALE S. 39

ANNET 66

15.00

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS


18:00 PORTRET T AV E N KVI N N E I FL AM M E R 122 MIN OMTALE S. 45

16:00 UTE N SK YLD 105 MIN OMTALE S. 24

18:30 H E LLBE N DE R 86 MIN OMTALE S. 32

20:30 FLY SO FAR 89 MIN OMTALE S. 29

18:00 HAPPE N I NG 100 MIN OMTALE S. 23

21:00 K APTE I N VOLKONOGOV U N NSLI PPE R 125 MIN OMTALE S. 23

16:30 M E MORY BOX E N H ISTORI E OM KJÆ RLIG H ET 102 MIN OMTALE S. 21 17:15 SAM U E L’S TR AVE LS 85 MIN OMTALE S. 33

20:00 ALON E RS 91 MIN OMTALE S. 13 18:45 TH E PI N K CLOU D 103 MIN OMTALE S. 27

17:00 EDOR AMEN (UTE) TAM POPO 115 MIN OMTALE S. 39

RETROSPEKT

SPESIALVISNINGER

21:00 TH E M E DI U M 131 MIN OMTALE S. 33

19:15 AS I WANT 90 MIN OMTALE S. 29 19:00 POLY ST YRE N E: I AM A CLICH É 89 MIN OMTALE S. 35

16:00 SCARBOROUG H 136 MIN OMTALE S. 15

21:00 PAN DOR A’S BOX 109 MIN OMTALE S. 49

67

LØRDAG 12. MARS

PRINSEN 2 PRINSEN 6

17:30 PL AYG ROU N D 72 MIN OMTALE S. 14

MUSIKKFILM

20:30 OSCAR PETE RSON: BL ACK + W H ITE 81 MIN OMTALE S. 35

23.00

PRINSEN 3

19:30 CI N E MA SABAYA 91 MIN OMTALE S. 19

16:00 CAR AJ ITA 90 MIN OMTALE S. 19

15:30 DEN BLINDE MANNEN SOM IKKE VILLE SE TITANIC 82 MIN OMTALE S. 20

22.00 21:30 W E ’ RE ALL GOI NG TO TH E WORLD’S FAI R 86 MIN OMTALE S. 27

PRINSEN 8

15:30 H IVE 84 MIN OMTALE S. 14

21.00

KONGESALEN

20.00

PRINSEN 5

19.00

PRINSEN 7

18.00 17:30 W H E RE ARE W E H E ADE D 70 MIN OMTALE S. 30

CINEMATEKET

17.00

ANNET

16.00


09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

KONGESALEN PRINSEN 5

PRINSEN 3

11:30 I N FRONT OF YOU R FACE 85 MIN OMTALE S. 20 10:00 COSTA BR AVA , LE BANON 106 MIN OMTALE S. 13 10:30 G I RLHOOD 112 MIN OMTALE S. 4 4

13:45 M E MORY BOX – E N H ISTORI E OM KJÆ RLIG H ET 102 MIN OMTALE S. 21

12:15 W H E RE ARE W E H E ADE D 70 MIN OMTALE S. 30

PRINSEN 6 PRINSEN 7 PRINSEN 8

10:00 TAT T AV TI DE N 85 MIN OMTALE S. 24

14:15 EVOLUTION 97 MIN OMTALE S. 22

12:15 CRYPTOZOO 90 MIN OMTALE S. 26

14:30 FAYA DAYI 120 MIN OMTALE S. 29

12:00 H IT TH E ROAD – VE I E N VI DE RE 93 MIN OMTALE S. 14

14:00 W ET SAN D 115 MIN OMTALE S. 25 14:00 A N IG HT OF KNOW I NG NOTH I NG 96 MIN OMTALE S. 28

CINEMATEKET 68

14:00 FØR SOLOPPGANG 101 MIN OMTALE S. 43

13:00 LEONOR W I LL N E VE R DI E 101 MIN OMTALE S. 27 12:00 DOW N W ITH TH E KI NG 100 MIN OMTALE S. 20

10:00 UTE N SKYLD 105 MIN OMTALE S. 24

15.00 14:00 TH E APARTM E NT W ITH T WO WOM E N 140 MIN OMTALE S. 15

12:00 J U NG E LDYRET H UGO 73 MIN OMTALE S. 4 6

PRINSEN 2

08.00

NEW DIRECTORS

MENNESKER I MELLOM

SKRÅBLIKK

SAMFUNN

DOKUMENTAR

RAMASKRIK

KOSMOKIDS


16:00 TH E BR AVES 99 MIN OMTALE S. 15

18:30 YOU RESE M BLE M E 90 MIN OMTALE S. 25

16:15 FØR SOLN E DGANG 80 MIN OMTALE S. 43

18:30 FØR M I DNAT T 109 MIN OMTALE S. 43

16:30 POLY ST YRE N E: I AM A CLICH É 89 MIN OMTALE S. 35

RETROSPEKT

21:00 TH E PU RSU IT OF PE RFECTION 79 MIN OMTALE S. 40

20:30 PARIS: E N KJÆ RLIG H ETSH ISTORI E 105 MIN OMTALE S. 45

17:00 ALL ABOUT MY SISTE RS 174 MIN OMTALE S. 28

MUSIKKFILM

20:30 CL AR A SOL A 106 MIN OMTALE S. 19

19:00 BE LFAST 97 MIN OMTALE S. 11 18:00 BOI LI NG POI NT 92 MIN OMTALE S. 13

16:00 DE N BLI N DE MAN N E N SOM I KKE VI LLE SE TITAN IC 82 MIN OMTALE S. 20

21:00 YU N I 95 MIN OMTALE S. 25 18:30 SALOU M 84 MIN OMTALE S. 33

18:00 VORTE X 142 MIN OMTALE S. 21

SPESIALVISNINGER

20:30 PRIVATE DESE RT 125 MIN OMTALE S. 21 21:00 GOOD MADAM 92 MIN OMTALE S. 32

AVSLUTNINGSFILM

69

SØNDAG 13. MARS

PRINSEN 2

21:00 SCARBOROUG H 136 MIN OMTALE S. 15

23.00

PRINSEN 5

16:30 CI N E MA SABAYA 91 MIN OMTALE S. 19

22.00

PRINSEN 3

17:00 E L PL AN ETA 79 MIN OMTALE S. 26

21.00

KONGESALEN

20.00 19:00 K ARE N DALTON: I N MY OW N TI M E 85 MIN OMTALE S. 35

PRINSEN 6

19.00

PRINSEN 7

18.00

PRINSEN 8

17.00

CINEMATEKET

16.00


TITTEL

S.

VISNING 1

VISNING 2

VISNING 3

A HUMAN POSITION

18

TOR, 18:00, P8

FRE, 20:30, P2

LØR, 13:00, P2

A NIGHT OF KNOWING NOTHING

28

MAN, 21:00, P7

TOR, 10:00, P7

FRE, 13:00, KONGESALEN

ALI & AVA

18

TIR, 16:30, P6

TOR, 18:00, P3

ALL ABOUT MY SISTERS

28

TIR, 16:00 KONGESALEN

FRE, 10:00, P8

SØN, 17:00, P7

ALLE HATER JOHAN

10

MAN, 18:30, P5

MAN, 19:00, P6

MAN, 21.00, P5

ALONERS

13

TIR, 15:00, P2

ONS, 18:15, P3

LØR, 20:00, P6

AS I WANT

29

TIR, 15:30, P7

ONS, 11:00, P8

LØR, 19:15, P8

BELFAST

11

SØN, 19:00, P5

BOILING POINT

13

ONS, 16:00, P5

FRE, 20:00, P8

SØN, 18:00, P6

CARAJITA

19

TIR, 10:00, P7

ONS, 21:30, P5

LØR, 16:00, P3

CINEMA SABAYA

19

TIR, 12:00, P7

TOR, 10:30, P8

LØR, 19:30, P2

CHIHIRO OG HEKSENE

50

FRE, 18:00, CAFÉ NI MUSER

CLARA SOLA

19

TIR, 14:00, P8

FRE, 15:30, P6

SØN, 20:30, P3

COSTA BRAVA, LEBANON

13

MAN, 15:30, P5

ONS, 19:00, P8

FRE, 17:30, P7

CRYPTOZOO

26

ONS, 21:30, P8

TOR, 17:00, KONGESALEN

SØN, 12:15, P7

DEKKSGUTTEN

47

ONS, 21:00, NOVA 1

DEN BLINDE MANNEN SOM IKKE VILLE SE TITANIC

20

ONS, 20:30, P6

TOR, 17:30, P7

FRE, 18:00, P2

DOWN WITH THE KING

20

ONS, 18:30, P7

FRE, 18:00, P6

SØN, 12:00, P6

EL PLANETA

26

TIR, 10:30, P8

ONS, 19:00, P2

EVOLUTION

22

MAN, 16:00, P6

ONS, 13:00, P7

FANNY: THE RIGHT TO ROCK

34

TIR, 21:00, P3

ONS, 20:45, P7

FRE, 19:00, CINEMATEKET

FAYA DAYI

29

TIR, 20:00, KONGESALEN

FRE, 17:30, P8

SØN, 14:30, P7

FLY SO FAR

29

TIR, 17:00, P2

TOR, 16:30, P6

LØR, 20:30, KONGESALEN

FOOD LUCK

38

TIR, 17:00, NOVA

FØR MIDNATT

43

ONS, 21:00, CINEMATEKET

LØR, 10:00, P8

SØN, 18:30, KONGESALEN

FØR SOLNEDGANG

43

ONS, 19:15, CINEMATEKET

FRE, 22:00, P8

SØN, 16:15, KONGESALEN

FØR SOLOPPGANG

43

ONS, 17:00, CINEMATEKET

TOR, 13:30, P2

SØN, 14:00, KONGESALEN

GIRLHOOD

44

TIR, 19:00, CINEMATEKET

SØN, 10:30, P5

GOOD MADAM

32

TIR, 20:30, P7

TOR, 16:00, P8

SØN, 21:00, CINEMATEKET

GREAT FREEDOM

22

ONS, 13:30, P8

FRE, 17:00, P5

LØR, 10:30, P3

HAPPENING

23

TIR, 20:00, P5

ONS, 16:00, KONGESALEN

TOR, 12:00, P7

HELLBENDER

32

TIR, 22:00, P8

FRE, 15:00, P8

LØR, 18:30, KONGESALEN

HIT THE ROAD - VEIEN VIDERE

14

TOR, 18:30, P6

LØR, 15:00, P6

HIVE

14

TIR, 21:45, P6

TOR, 15:00, P5

LØR, 15:30, P2

IN FRONT OF YOUR FACE

20

ONS, 16:30, P7

FRE, 19:30, P5

SØN, 11:30, P3

IT'S ALL GONE PETE TONG

53

FRE, 20:00, LOKAL KLUBB

JUNGELDYRET HUGO

46

SØN, 12:00, P2

KAMPAI! FOR THE LOVE OF SAKE

40

FRE, 17:00, NOVA KINOSENTER

KAPTEIN VOLKONOGOV UNNSLIPPER

23

MAN, 20:00, P2

ONS, 13:30, KONGESALEN

TOR, 21:00, CINEMATEKET

KAREN DALTON: IN MY OWN TIME

35

MAN, 19:00, P7

FRE, 16:00, P3

SØN, 19:00, P2

70

TIR, 08:30, KONGESALEN (FROKOST INKLUDERT)

ONS, 08:30, KONGESALEN (FROKOST INKLUDERT)

VISNING 4

VISNING 5

SØN, 14:00, CINEMATEKET

SØN, 16:30, P5

LØR, 10:00, P2

SØN, 10:00, KONGESALEN

LØR, 15:30, P5

SØN, 16:00, CINEMATEKET

TOR, 22:00, P7

LØR, 12:00, P7

SØN, 17:00, P2

LØR, 13:30, CINEMATEKET

SØN, 14:15, P6

FRE, 13:30, P2

LØR, 18:00, P5

SØN, 12:00, P8

FRE, 18:00, P3

LØR, 21:00, P5


TITTEL

S. VISNING 1

LA VIE EN ROSE

47

FRE, 19:00, VÅR FRUE KIRKE

LEONOR WILL NEVER DIE

27

TIR, 18:00, P7

LILLE MAMMA

45

TOR, 17:00, CINEMATEKET

MEMORY BOX - EN HISTORIE OM KJÆRLIGHET

21

MAN, 17:00, P2

ONS, 11:00, KONGESALEN

MR. BACHMANN AND HIS CLASS

30

ONS, 18:30, KONGESALEN

LØR, 12:00, KONGESALEN

NORGE VÅRT NORGE I TONER OG BILLEDER

48

TOR, 19:30, OLAVSHALLEN

OSCAR PETERSON: BLACK + WHITE

35

ONS, 16:00, P8

TOR, 14:00, P8

PANDORA'S BOX

49

TOR, 14:00, CINEMATEKET

LØR, 21:00, CINEMATEKET

PARIS: EN KJÆRLIGHETSHISTORIE

45

TOR, 18:45, CINEMATEKET

FRE, 21:15, P3

SØN, 20:30, P6

PLAYGROUND

14

TIR, 18:00, P3

FRE, 16:00, P2

LØR, 17:30, P6

POLY STYRENE: I AM A CLICHÉ

35

TOR, 20:00, P7

LØR, 19:00, CINEMATEKET

SØN, 16:30, P8

PONYO PÅ KLIPPEN VED HAVET

39

PORTRETT AV EN KVINNE I FLAMMER

45

TIR, 21:15, CINEMATEKET

LØR, 18:00, P3

PRIVATE DESERT

21

TOR, 17:00, P5

LØR, 12:30, P8

SØN, 20:30, P8

REHANA

23

ONS, 10:30, P7

FRE, 20:30, P6

LØR, 15:00, P8

SALOUM

33

TOR, 21:30, P8

FRE, 22:00, P7

SØN, 18:30, P8

SAMUEL'S TRAVELS

33

MAN, 18:00, KONGESALEN

ONS, 21:00, P3

LØR, 17:15, P8

SCARBOROUGH

15

ONS, 13:30, P2

TOR, 20:00, P5

FRE, 13:00, P7

49

FRE, 16:00, CINEMATEKET

FRE, 17:00, CINEMATEKET

STUMFILMKONSERT MED DR. BEKKEN: TRONDHEIMS KOMMUNALE BAKERI 1920

VISNING 2

VISNING 3

FRE, 19:45, P7

SØN, 13:00, P5

VISNING 4

VISNING 5

FRE, 08:30, KONGESALEN (FROKOST INKLUDERT) LØR, 16:30, P7

SØN, 13:45, P3

LØR, 20:30, P3

LØR, 13:00, EDORAMEN PÅ LILLEBY

LØR, 16:00, CINEMATEKET

SØN, 21:00, P2

FRE, 21:30, P5

SØN, 10:00, P8

LØR, 17:00, EDORAMEN PÅ

TAMPOPO

39

TATT AV TIDEN

24

MAN, 15:00, P3

ONS, 17:00, P2

THE APARTMENT WITH TWO WOMEN

15

TIR, 19:00, P6

FRE, 10:00, P7

SØN, 14:00, P2

THE BRAVES

15

ONS, 21:00, P2

LØR, 12:30, P6

SØN, 16:00, P3

THE MEDIUM

33

MAN, 19:30, P8

FRE, 18:30, KONGESALEN

LØR, 21:00, P7

THE PINK CLOUD

27

TIR, 15:30, P3

FRE, 10:30, KONGESALEN

LØR, 18:45, P7

THE PURSUIT OF PERFECTION

40

ONS, 14:00, P5

LØR, 13:30, P3

SØN, 21:00, KONGESALEN

THE THING

50

FRE, 21:00, CAFÉ NI MUSER

TOMBOY

44

TIR, 17:00, CINEMATEKET

TOR, 15:30, P3

TROND GISKE - MAKTA RÅR

30

ONS, 18:00, P5

TOR, 14:30, P7

UTEN SKYLD

24

TIR, 17:00, P8

TOR, 20:30, P3

LØR, 16:00, KONGESALEN

VENGEANCE IS MINE, ALL OTHERS PAY CASH

24

TOR, 19:30, P2

FRE, 21:00, CINEMATEKET

LØR, 13:00, P5

VORTEX

21

ONS, 17:00, P6

TOR, 19:00, KONGESALEN

LØR, 10:00, P5

SØN, 18:00, CINEMATEKET

WE'RE ALL GOING TO THE WORLD'S FAIR

27

MAN, 17:30, P8

TIR, 19:30, P8

TOR, 14:30, KONGESALEN

FRE, 21:15, KONGESALEN

WET SAND

25

TIR, 19:30, P2

TOR, 20:30, P6

FRE, 15:30, KONGESALEN

SØN, 14:00, P8

WHERE ARE WE HEADED

30

MAN, 16:00, P7

TOR, 22:00, P2

FRE, 15:45, P7

LØR, 17:30, P2

YOU RESEMBLE ME

25

TIR, 16:00, P5

TOR, 12:00, KONGESALEN

SØN, 18:30, P3

YUNI

25

TIR, 18:00, P5

LØR, 14:00, P7

SØN, 21:00, P7

LILLEBY TOR, 08:30, KONGESALEN (FROKOST INKLUDERT)

SØN, 10:00, P7

LØR, 21:30, P2 SØN, 12:15, KONGESALEN

71


BAK KULISSENE

Eierstruktur

Programråd Cinemateket

Kosmorama drives av aksjeselskapet Filmfest Trondheim AS, et datterselskap av Trondheim Kino AS. Trondheim Kino er eid av Trondheim kommune, som tok initiativ til festivalen høsten 2003.

Svein Inge Sæther og Torbjørn Grav

Styret Jens-Christian Hørløck – styreleder Arild Kalkvik – nestleder Marte Løvik Miriam Nordbotten Haugan Jan-Eilert Nilsen

Direktør KO N TA K T I N F O KO S M O R A M A TRONDHEIM INTERNASJONALE F I L M F E S T I VA L K J Ø P M A N N S G ATA 3 1 7011 TRON DH E I M + 47 4 5 2 24 5 5 2 A D M I N @ KO S M O R A M A . N O W W W . KO S M O R A M A . N O

72

Silje Engeness

Programråd Kosmorama Silje Engeness Oda Moen Tjørstad Catherine Kahn Melissa Isaksen Emil Aleksander Finvold Agnes Rebecca Dalgard Svein Hilmo Knut Erik Slettum

Programråd Ramaskrik Espen Aukan, Mari Elise Baustad, Torbjørn Grav, Morten ­Haagensen, ­Madelen Krogh, Kristian Krogstad, ­Øystein Simonsen, Sølvi Rotås Stokkeland Vi ønsker å takke alle som har bidratt med innspill og tips til årets program.

Programkatalog Ansvarlig utgiver: Silje Engeness Programredaktør: Svein Hilmo Design og forside: av våre gode ­venner i Skogen Trykk: Trykkpartner Opplag: 3000 Kosmorama ønsker å takke alle frivillige som bidrar til at vi kan gjennomføre årets festival – dere er uvurderlige for at vi skal kunne lage filmfest i ­Trondheim hvert år!


E I E R OG OPPDR AGSGIVE R

O F F E N T L I G E S A M A R B E I D S PA R T N E R E

STØTTESPILLERE OG A R R A N G E M E N T S PA R T N E R E

TRYKKSAKE R OG KO M M U N I K ASJO N

S A M A R B E I D S PA R T N E R E


Følg Kosmorama – fra begynnelse til festivalslutt i Adresseavisen Adresseavisen følger Kosmorama sammen med deg, og gir deg bakgrunnsstoffet, filmanmeldelsene og filmmiljøet på nært hold. Følg Trondheim internasjonale filmfestival, Kosmorama i Adresseavisen og på adressa.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.