Kasnäs Kompass 2019

Page 60

NUOREN SAARISTOLAISEN UNELMAN TOTEUTUS T E KST I

LU SS I

J Ä R V I N E N

K U VAT

P E T R I

B

jörn Emil Fritzén on 24-vuotias nuori saaristolaismies, jolla on valtavasti ideoita ja kunnianhimoa. Kemiöstä kotoisin oleva automaatioasentaja – arki­ kielellä ”säkäri” - ei tuntenut perussäh­ köasennushommia omakseen, vaan halusi kehittyä. Opiskelu jatkui Turun ammat­ tikorkeakoulun muotoilupuolella, missä hän sai paljon perustaitoa ja inspiraatiota valaisi­ mien suunnitteluun. Mutta tämäkään ei täyttänyt Björnin intoa luoda uutta. Lyhyt työ­ pesti turkulaisessa valaisinliikkeessä avasi nuoren miehen silmät yrittäjyyteen, ja syksyllä 2017 oli aika perustaa oma yritys. Björn puhuu Fritzén Lighting -yrityksestään kun omasta lapsestaan. Yrityksen jokaista yk­ sityiskohtaa on hiottu kulmia myöten, ja mel­ kein jokaisen työvaiheen ja osion yrityksessä hän on tehnyt itse. Logon suunnittelu, valo­ kuvaaminen, nettisivujen rakentaminen, so­ siaalisen median ylläpito ja esitteiden suun­ nittelu olivat Björnin ensimmäisiä työtehtä­ viä sen jälkeen kun itse valaisimet olivat ole­ massa. Myös tuotteiden pakkausmateriaalin ja laatikoiden räätälöinti oli yllättävän vaikea prosessi. Tällä hetkellä valikoima koostuu kolmes­ ta erilaisesta valaisimesta, joista saa erilaisia variaatioita kymmenkunta. Versioita syntyy eri materiaaleista, väreistä, lisävarusteista ja pintakäsittelyistä. Kaikki kolme valaisin­

J Ä R V I N E N

mallia ovat saaneet inspiraationsa saariston luonnosta. Ne ovat tyylikkäitä sisustusele­ menttejä, ja niiden muotokieli on sellainen, että valaisimissa on potentiaalia klassikoiksi. Björn Emil on itse suunnitellut kaikki mallit ja yhdessä eri suomalaisten alihankki­ joitten kanssa valmistanut kymmeniä proto­ tyyppejä, joista siis kolme on nyt tuotannos­ sa. Kaikki valmistusvaiheet ja komponenttien koonnit tehdään Suomessa, ja yritykselle on tärkeää että laatu ja alkuperä ovat priimaa. Tuotteilla on kahden vuoden takuu, ja yritys takaa, että senkin jälkeen kaikki osat ovat korjattavissa tai vaihdettavissa.

Valaisimien osat kootaan Kemiön Mjösundissa Fritzénin työpajalla. Tällä het­ kellä Björn tekee kaikki työt itse, mutta us­ koo että viiden vuoden päästä hänellä on muutaman hengen tiimi, joka hoitaa kokoa­ miset, myynnin, markkinoinnin ja kirjan­ pidon. Hän unelmoi myös omasta osastosta Milanon messuilla; saihan hän messuilusta makeaa esimakua Tukholmassa helmikuussa. Vaikka valaisimet sopivat mainiosti Suomen saaristoon, on Fritzén Lightingin pääkohde­ ryhmä ulkomailla. Björnin päämäärä on viedä saariston inspiroimaa suomalaista designia ympäri maailman.

Älyvalo Fritzén Lightingin valai­ simiin on lisävaruste­ mahdollisuutena nyky­ aikaista tekniikkaa. Älypuhelimella toimi­ valla Casambi-applikaa­ tiolla voit kytkeä valon päälle ja pois sekä him­ mentää miellyttäväksi tunnelmavaloksi.

6 0 | K A S N Ä S KO M PA S S

Belysning från Kimitoön

Kimitobördige Björn Emil Fritzén designar och tillverkar armaturer i klassisk stilren design. I sortimentet finns för tillfället 3 olika modeller, som alla lämpar sig väl för såväl modern som naturnära skärgårdsstil.