Suomen Nainen 1/2023

Page 1

SUOMEN NAINEN

KOKOOMUSNAISET 1/2023

PIHLA KETO-HUOVINEN:

”Uusi eduskunta aloittaa kautensa tasa-arvotyön kannalta mielenkiintoisista asetelmista”

Terveisiä Suomesta!

PIIRIT TEKEVÄT TÄRKEÄÄ

VAIKUTTAMISTYÖTÄ

MAAKUNNISSAAN

PETTERI ORPO: ”Nyt on oikea aika olla ylpeästi kokoomuslainen”

Eduskuntavaalit

KOKOOMUSNAISTEN VAALITEEMAT

KOKOOMUKSEN NAISEHDOKKAAT - KOKO SUOMI

TERVEISET ISTUVILTA KANSANEDUSTAJILTA

Lehdessä

s. 2

Virpi Mäkinen: Enemmän kansainvälisyyttä ja enemmän vientiä

s. 3

Minni Rantanen: Katse tulevaisuuteen päin

s. 4

Pihla Keto-Huovinen: Tulevan hallituskauden tasa-arvotyön suuntaviivat piirretään nyt

s. 5

Petteri Orpo: Nyt on oikea aika olla ylpeästi kokoomuslainen

s.6 Piirit tekevät tärkeää työtä

s. 11

Eduskuntavaaliehdokkaat 2023: Kuvagalleria

s.15 Kokoomusnaisten eduskuntavaaliteemat 2023

s.20

Kansainvälisissä tehtävissä- terveisiä kentältä

s. 22

Kansanedustajien terveiset eduskunnasta

Enemmän

Suomen kasvu on yritysten kasvua. Suomella on oltava enemmän kansainvälisyyttä ja enemmän vientiä, muuten Suomi ei jatka hyvinvointivaltiona. Viennin hartioita on levennettävä ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että pienten yritysten on kasvettava ja pk-yritysten on kasvettava entisestään suuremmiksi.

Geopolitiikka täytyy olla yritysten ja johtajien työn keskiössä. Maailmaa on katsottava rohkeasti myös EU:n ulkopuolella, missä mm. Yhdysvaltojen, Japanin ja Intian markkinat tarjoavat kasvumahdollisuuksia. Kiinan markkinoille on etsittävä vaihtoehtoja, sillä Aasia on paljon muutakin kuin Kiina. Onko EU-alueen yritysten kasvu jatkossa Aasiassa, missä on 40% maailman väestöstä?

SUOMEN NAINEN 1/2023

Kokoomuksen Naisten Liitto

Töölönkatu 3A 4. krs

00100 Helsinki

www.kokoomusnaiset.fi

PÄÄTOIMITTAJA Virpi Mäkinen

TAITTO Maarit Salminen

KANNEN KUVA: Mikko Mäntyniemi

@kokoomusnaiset @kokoomusnaiset @kokoomusnaiset
kansainvälisyyttä ja enemmän vientiä

Pääkirjoitus

Katse tulevaisuuteen päin

Vuoden 2023 eduskuntavaalit ovat käynnissä ja kädessäsi on Kokoomusnaisten kevään Suomen Nainen -lehti eduskuntavaaliteemalla. Viimeisetkin ehdokkaat on asetettu ehdolle ja käynnissä on kevään suurin poliittinen puristus, jota on valmisteltu jo useamman kuukauden ajan. Eduskuntavaaleja käydään poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Ukrainassa käydään Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa, elinkustannukset ovat nousseet huolestuttavan korkealle tasolle ja meistä monella on huoli tulevaisuudesta. Miltä tulevaisuus näyttää?

Nykyisen hallituksen johdolla taloutemme on suuresti alijäämäinen. Seuraavalla hallituksella on suuri työ parantaa tilannetta. Kokoomus julkaisi marraskuussa 2022 oman vaihtoehtobudjettinsa, jossa esitetään kestävän tulevaisuuden valintoja velkaantumisen taittamiseksi. Enemmän työtä, enemmän palkasta käteen ja vähemmän velkaa. Kokoomusnaiset tuovat myös oman upean eduskuntavaaliohjelmansa esille tässä lehdessä. Meille tärkeitä teemoja eduskuntavaaleissa ovat muun muassa laadukas koulutus, oikea-aikaiset terveyspalvelut ja turvallinen arki jokaiselle.

Kokoomusnaisissa toimii osaavia ja tulevaisuuteen katsovia ihmisiä yhteiskunnan eri tasoilla. Meidän Kokoomusnaisten tulee olla yhteiskunnassa niin sanotusti ajan tasalla ja ottaa kantaa vaikeisiinkin aiheisiin ja tuoda omat ratkaisumme keskusteluun. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä teemoja nykyajan keskustelussa ja tehtävämme on nostaa

esille, sekä tukea naisia poliittisessa toiminnassa. Tätä työtä ei kenenkään tarvitse tehdä yksin vaan yhdessä. Haluan, että toimintaamme on helppo osallistua mukaan matalalla kynnyksellä ja toiminnastamme löytyy mielekästä tekemistä jokaiselle jäsenelle. Marraskuussa on luvassa edustajakokous Hyvinkäällä ja toivonkin tapaavani teistä monet siellä.

Meidän tulee katsoa tulevaisuuteen myös Kokoomusnaisten osalta ja miettiä, millaisin keinoin kehitämme toimintaamme ja millä tavoin pystymme rakentamaan toimintaamme myös tästä vuosiksi eteenpäin. Kuten alussa totesin, elämme haastavia aikoja, mutta se ei saa olla syynä sille, että naisia jää pois järjestötoiminnasta sekä vaikuttamisesta. Haastavina aikoina tarvitsemme juuri niitä vahvoja naisia ja tulevaisuuden tekijöitä, jotka ruuhkavuosista ja arjen kiireestä huolimatta haluavat parantaa yhteiskuntaa ja tuoda politiikan kentälle arvoja, joiden takana meistä jokainen voi seistä. Kokoomusnainen tulee seisomaan nyt ja aina vapauden, vastuun ja demokratian, mahdollisuuksien tasa-arvon, sivistyksen, kannustavuuden, suvaitsevaisuuden ja välittämisen takana. Ole ylpeästi kokoomusnainen!

Minni Rantanen

Pääsihteeri

Kokoomuksen Naisten Liitto

SUOMEN NAINEN 3

Puheenjohtajalta

Tulevan hallituskauden

tasa-arvotyön suuntaviivat piirretään nyt

Demokratia viettää juhlapäiväänsä 2.4.2023, kun Suomelle valitaan uusi eduskunta ja sen myötä uusi hallitus. Vaalijännitys on jo käsin kosketeltavaa eduskunnan käytävillä ja vaaliteltoilla. Valtava määrä työtä on jo nyt tehty kulissien takana järjestöissä ja puolueessa – kiitos siitä kuuluu teille kaikille!

Nyt on loppukirin aika, ja vaalivoiton saavuttamiseksi tarvitsemme aivan kaikkien panosta.

Kokoomuksella on vahvat ehdokaslistat ympäri Suomen. Näiltä listoilta naisehdokkaita on lähemmäs 90, mistä olen suunnattoman ylpeä. Naisjärjestöjen keskusliitto onkin asettanut kunnianhimoisen eduskuntavaalitavoitteen: 100 naista eduskuntaan. Tällä hetkellä eduskunnassa on 109 mieskansanedustajaa ja 91 naiskansanedustajaa, joten kovin kaukana tavoitteesta ei itseasiassa edes olla. 100 naiskansanedustajan paikkaan pääseminen edellyttää määrätietoista työskentelyä, mutta en epäile hetkeäkään, etteikö sitä voisi saavuttaa.

Vaikka kuluneella hallituskaudella Suomea ovat johtaneet nuoret naiset, kohtaavat naisehdokkaat silti valitettavasti enemmän häirintää ja vihapuhetta kuin miesehdokkaat. Pahimmassa tapauksessa pelko vihapuheesta voi johtaa siihen, ettei nainen uskalla asettua ehdolle tai tehdä näkyvää vaalikampanjaa. Jotta tasa-arvo toteutuu vaalityössä, tulee naisehdokkaiden kampanjointirauhaan ja turvallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Naisten vaalityötä turvaamalla varmistetaan naisten äänen kuuluminen päätöksenteon pääkallopaikoilla.

Uusi eduskunta aloittaa kautensa tasa-arvotyön kannalta mielenkiintoisista asetelmista. Esimerkiksi vuoden vaihteessa voimaan tullut seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus ja eduskunnassa syksyllä hyväksytyt aborttilain muutokset ovat tärkeitä naisten itsemääräämisoikeutta vahvistavia muutoksia. Samanaikaisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien lisääntyvä vastustaminen on huolestuttava maailmanlaajuinen ilmiö. Vaikka Suomi on ottanut naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksissa askeleita oikeaan suuntaan, on kuitenkin Yhdysvaltojen aborttioikeuden

kiristyminen varoittava esimerkki päinvastaisesta kehityksestä. Saavutettuja edistysaskeleita ei tule pitää Suomessakaan itsestäänselvyyksinä, vaan niitä tulee puolustaa aktiivisesti.

Tasa-arvo ei ole valmis, ja tulevalla hallituskaudella tarvitaan konkreettisia tekoja paremman tasa-arvon puolesta. Tähän hyvänä lähtökohtana on tasa-arvo-ohjelma, jonka tulee olla kunnianhimoinen. Meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota naisten turvallisuuden takaamiseen, sillä Suomi on yhä EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naiselle – tähän tarvitaan vihdoin muutos. Konkreettisia toimia tulee toteuttaa esimerkiksi lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi ja maalittamisen lopettamiseksi.

Emme saa unohtaa tulevan eduskunnan tasa-arvotyössä myöskään poikia. Äitinä olen huolestuneena seurannut, kuinka etenkin pojat valmistuvat peruskoulusta ilman riittäviä luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja. Riittävien perustaitojen puuttuminen kasvattaa syrjäytymisen riskiä. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy on merkittävässä roolissa, kun ratkotaan myös esimerkiksi katujengiasiaa. Meillä yhteiskuntana ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä, ja siksi meidän on panostettava kasvatukseen ja koulutukseen. Kasvatuksessa ja koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota segregaatioon, joka näkyy edelleen sukupuolittuneina koulutus- ja uravalintoina.

Tulevan neljän vuoden tasa-arvotyön suuntaviivat piirretään nyt. Tasa-arvoa voi puolustaa paitsi äänestämällä jotakuta meidän upeista naisehdokkaistamme, myös toimimalla naisehdokkaiden vaalirauhan puolesta. Puututaan vihapuheeseen ja häirintään, jos kohtaamme sitä kentällä tai somessa. Kannustetaan naisia lähtemään mukaan vaalityöhön ja tsempataan toinen toistamme, vaalimittelön kalkkiviivoille saakka. Vain yhdessä tekemällä voimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet ja taata tulevan eduskunnan tasa-arvotyölle mahdollisimman hedelmälliset lähtökohdat.

Pihla Keto-Huovinen

Puheenjohtaja

Kokoomuksen Naisten Liitto

SUOMEN NAINEN 4

KOKOOMUKSEN

on oikea aika olla ylpeästi kokoomuslainen”

Vuosi 2023 on 16. vuoteni kansanedustajana. Kokemuksen vahvalla rintaäänellä voin sanoa, että viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisia. Pelkästään syksyllä eduskuntaa työllisti Ukraina, hoitajapula, katuväkivalta, valtion velkaantuminen, inflaatio, aborttilainsäädäntö ja energian hinta. Kokoomus on aktiivisesti pitänyt esillä omia ratkaisujaan, tarjonnut tukea vastuullisille toimille sekä haastanut hallitusta tekemään enemmän.

Talven myötä on käynyt yhä selvemmäksi, että kevään vaaleissa on kyse yhteisen Suomen perusasioista. Siitä miten talouden pyörät pidetään pyörimässä, valtion velkaantuminen taitetaan, turvallisuustilanne pannaan kuntoon sekä tasa-arvoisempaa ja vihreämpää tulevaisuutta rakennetaan. Synkistä ajoista huolimatta toivon, että jokainen meistä uskaltaa myös unelmoida isoista asioista. Sillä unelmat ja toivo ovat muutoksen käyttövoimaa, ja sitä me nyt tarvitsemme enemmän kuin pitkään aikaan. Otankin nyt hetkeksi kokoomuksen puheenjohtajan hatun pois ja laitan ehdokaslakin päähän.

Olen Petteri Orpo Varsinais-Suomesta, 53-vuotias perheenisä. Olen ehdolla kevään eduskuntavaaleissa siksi, että Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Minä haluan kantaa vastuuta Suomen asioista ja johtaa tuota suunnanmuutosta.

Tiedän, että monessa kotitaloudessa hintojen nousu haastaa arkielämän edellytyksiä. Alentamalla verotusta huolehditaan, että palkasta ja eläkkeestä jää enemmän käteen. Kehitetään rohkeasti verotusta ja sosiaaliturvaa, jotta työtä kannattaa aina ottaa vastaan. Tämän päivän velka on huomisen hyvinvoinnista pois. Siksi menot on laitettava tärkeysjärjestykseen ja tulevaisuuden kasvuun panostettava. Huolehditaan reilusta kilpailusta, tasa-arvoisesta työelämästä ja yhteiskunnan kannustavuudesta, jotta ihmiset ja yritykset voivat menestyä. Rakennetaan ennakkoluulottomasti kaikkia liikkumisen muotoja, jotta ihmiset ja tavarat pääsevät mahdollisimman nopeasti ja helposti määränpäähänsä.

Sinua suomalainen haluan kiittää siitä, että olemme matkalla Nato-jäsenyyteen. Tulevina vuosina Suomen on panostettava reippaasti puolustukseen ja rajaturvallisuuteen yhdessä kumppaneidemme kanssa. Ulkoisen turvallisuuden lisäksi arjen turvallisuus on pantava kuntoon. Kasvatetaan poliisien määrää ja annetaan kunnille lisää työkaluja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Yhdenkään lapsen tai nuoren ei pitäisi joutua pelkäämään alkavaa koulupäivää tai kaupungilla liikkumista. Perhe- ja lähisuhdeväkivallalle ei saa antaa ainuttakaan piilopaikkaa.

Kun talous on kunnossa ja arki turvallista, voimme keskittyä hyvästä elämästä ja puhtaasta ympäristöstä huolehtimiseen. Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän vanhempien velvollisuus tuleville sukupolville. Kahden teini-ikäisen lapsen isänä ymmärrän, ettei heidän tulevaisuudestaan voi neuvotella. Omien vanhempien kokemusten kautta näen puolestaan, että uusiin hoitomuotoihin ja laadukkaisiin senioripalveluihin tarvitaan yhä enemmän resursseja.

Suomen kaltaisessa vapaassa länsimaisessa yhteiskunnassa tulevaisuutta rakentavat yksilöt, eivät valtio. Ja talous on viime kädessä vain väline hyvinvoinnin turvaamiseen. Siitä syystä meidän on huolehdittava, että lapset ja nuoret kasvavat terveiksi aikuisiksi. Nuoren on voitava mahdollisimman pitkään säilyttää mielessään rajattomien mahdollisuuksien ajatus. Eriarvoistumisen torjuminen lähtee lasten oppimistulosten parantamisesta. Maksuton kaksivuotinen esiopetus onkin paras panostus lasten koko loppuelämään. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus yhteen mielekkääseen ja maksuttomaan harrastukseen. Harrastaminen tukee terveyttä sekä vahvistaa lasten ja nuorten yhteenkuuluvuutta.

Tarvitaan tekoja, jotka rohkaisevat tyttöjä ja poikia haaveilemaan tulevaisuudesta, ammateista ja työurista suku-

SUOMEN NAINEN 5
”Nyt

puolesta riippumatta. Edellytämme kaikkien yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Haluamme yhteiskunnan, jossa kenenkään tausta ei määritä, mitä hänestä voi tulla. Tasa-arvon epäkohdat työelämässä on korjattava. Tämä on myös yksi onnistuneen kotouttamispolitiikan avain.

Tässä muutamia itselleni keskeisiä tavoitteita paremman Suomen rakentamiseksi. Nyt puheenjohtajalakki takaisin päähän.

Oma kokoomusjäsenyyteni on kestänyt vuodesta 1991 lähtien. 80-luvun nuorelle eurooppalainen, avoin ja vapautta rakastava puolue tuntui omalta. Viime vuosina uskon meistä jokaisen saaneen uudenlaisen herätyksen siihen, miksi länsimaista, keskustaoikeistolaista puoluetta tarvitaan. Me uskallamme kertoa ikäviä uutisia myös silloin, kun se ei ole suosittua. Uskallamme olla rohkeasti eri mieltä kuin muut. Me kannatimme esimerkiksi Nato-jäsenyyttä puolitoista vuosikymmentä ennen muita. Olemme johdonmukaisesti puhuneet velkaantumisen vaaroista, viis siitä onko sillä saanut lisäkannatusta. Viime eduskuntavaalien alla olimme huolissamme vanhusten hoidon tilasta. Sanoimme, ettei pelkät lakipykälät yksin paranna tilannetta, jos hoitajia ei tosiasiallisesti ole eikä ala houkuttele. Muut väittivät muuta. Kävi juuri kuten pelkäsimme. Hoitajamitoituksen kiristäminen vanhuspalveluissa on nyt kriisiyttänyt muun terveydenhoidon. Ensi vaalikaudella koko terveyspalveluiden ketju on laitettava kuntoon, vanhuspalveluista neuvoloihin.

Asian voi myös kääntää toisin. Vaikka maailma ympärillämme on muuttunut peruuttamattomasti viime vuosina, meidän vastauksemme Suomen haasteisiin eivät ole vanhentuneet. Voimme seistä selkä suorana myös vanhojen ohjelmiemme takana.

Meillä kokoomuksessa tavoitteet ohjaavat keinoja – ei keinot tavoitteita. Kun maailman ja talouden tilanne on epävakaa, pitää olla valmius toteuttaa entistäkin määrätietoisempaa työtä. Luottamus tulevaisuuteen ja toivo rakentuvat selkeästä suunnitelmasta ja määrätietoisesta työstä. Pystymme pelastamaan pohjoismaisen hyvinvoinnin, kunhan meillä on hieman rohkeutta. Tätä Suomi tarvitsee ja tähän Kokoomus on valmis. Tähän kokoomustyöhön kutsun jokaisen Suomen Naisen mukaan.

Voimme muuttaa Suomen suunnan vain, jos saamme siihen suomalaisilta mahdollisimman vahvan valtakirjan. Tuon valtakirjan lunastamiseen aion käyttää kaikki voimavarani keväällä. Mutta jokaista tarvitaan. Jokainen teistä voi omalta osaltaan olla rakentamassa luottamusta kokoomukseen. Vaikka ette olisi itse ehdolla, voitte tukea ja suositella muita kokoomuksen ehdokkaita, osallistua kampanjatyöhön turuilla ja toreilla sekä levittää kokoomuksen sanomaa sosiaalisen median kanavissa. Nyt on oikea aika olla ylpeästi kokoomuslainen. Tehdään toivosta totta!

Piirit tekevät tärkeää vaikuttamistyötä

SUOMESTA LÖYTYY 12 KOKOOMUSNAISTEN PAIKALLISPIIRIÄ. LUE SEURAAVILTA

SIVUILTA PIIRIEN KUULUMISET JOKA PUOLELTA SUOMEA!

KESKI-SUOMEN KOKOOMUSNAISET

Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry on yksi Kokoomuksen Naisten Liiton piirijärjestöistä, joka nostaa esiin kokoomuslaisia naispoliitikkoja ja edistää tasa-arvon toteutumista niin järjestökentällä kuin poliittisessa vaikuttamisessa. Osallistumme ja järjestämme tapahtumia ja pidämme huolen siitä, että taitavia ja päteviä naispäättäjiä pääsee erilaisiin luottamustehtäviin ja poliittisiin rooleihin Keski-Suomessa. Kokoomusnaiset toimivat aktiivisesti omien paikkakuntiensa hallituksissa, lautakunnissa ja valtuustoissa. Kokoomusnaisia toimii myös Keski-Suomen aluevaltuustossa ja Äänekosken koulutuskuntayhtymän valtuustossa.

Kokoomusnaisten toimintaa Keski-Suomessa johtaa hallitus. Keski-Suomessa toimii neljä kokoomusnaisten paikallisyhdistystä Jyväskylässä, Äänekoskella, Keuruulla ja Saarijärvellä ja toiminta yhdistyksissä on aktiivista. Aktiivisinta toiminta on niissä kunnissa, joissa on paikallisyhdistys tai naisverkoston toimintaa.

”Toivomme myös mukaan uusia jäseniä”, sanoo piirijärjestön puheenjohtaja Raili Paavonen.

Kevään eduskuntavaaleihin Keski-Suomen Kokoomusnaiset panostavat täysillä. Piirinä ajamme ja tuemme rohkeaa ja avointa päätöksentekoa. Politiikan selkokielisyys ja läpinäkyvyys on myös tärkeää. Eduskuntavaaliteemoja ovat mm. yhdenvertaisuus ja tasa- arvo, yrittäjyys, vakaa talous sekä koulutus perusopetuksesta yliopistokoulutukseen.

Piirimme kantaa vastuuta ja kohdentaa toimia erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan sekä hyvinvointiin. Hyvinvointialueen toimivuudesta kannamme huolta ja olemme sen päätöksenteossa myös mukana.

VARSINAIS-SUOMEN KOKOOMUSNAISET: SISARUUDEN SITEITÄ JA SILTOJA

”Päättävät ja vaikuttavat naiset toimivat pihapiirissä, ammattiliitoissa, kunnanvaltuustoissa, valtakunnan politiikassa ja yhteiskunnan eri tehtävissä. Päättävä ja vaikuttava nainen on osa maanlaajuista verkostoa itselleen tärkeiden asioiden edistämiseksi.”

SUOMEN NAINEN 6

Nappasin tuon mainiosti tiivistetyn virkkeen vuosia vanhasta jäsenhakemuslipukkeestamme. Sen viitoittamalla tiellä me Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset liikumme vaalivuonna 2023 ja toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi. Jäsenemme ja eduskuntavaaliehdokkaat tiimeineen ovat tottuneet aktiiviseen liikkeeseen vaalista toiseen. Maakuntamme on laaja, 27 kunnan ryväs keskuskaupunkeinaan Turku, Raisio, Naantali sekä Kaarina, Salo ja Uusikaupunki. Tällä kertaa 17 varsinaissuomalaisen ehdokkaan kokoonpanosta 9 on naisia, mikä sinällään voi tarkoittaa naisten yhä nousevaa kiinnostusta politiikan tekijöiksi.

Naisyhdistysten ääni, ainakin Varsinais-Suomessa, kantaa aina vain paremmin. Toteutamme piirin tarkoitusta tuomalla naisnäkökulmaa sekä Varsinais-Suomen Kokoomuksen sisäiseen poliittiseen keskusteluun että ylipäätään yhteiskunnalliseen keskusteluun kunnissa ja kaupungeissa kannanotoilla ja mielipidekirjoituksilla mediassa. Yrittäjyyden merkitys ja Yrittäjänaisten tasa-arvoisen aseman edistäminen yhteiskunnassa ja aluetaloudessa ovat vaikuttamistyömme tavoitteita. Toisaalta kaikki naisvaltaiset alat tarvitsevat ison arvostuksen kohotuksen!

Sukupuolten tasa-arvo, ihmisoikeudet ja demokratia vaativat jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien kesken. Etenkin naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusongelma Suomessa. Olemme vuosien ajan järjestäneet lähisuhde- ja perheväkivallan vastaisia tilaisuuksia niin NYTKIS ry:n kuin maahanmuuttajataustaisten naisten asioihin keskittyvän DaisyLadies ry:n kanssa. Viimeksi marraskuussa Turvallinen yhteiskunta ja nuoret- seminaari toteutui Turun kaupungintalolla. Edistystä syntyy yhteistyöllä.

PIRKANMAAN KOKOOMUSNAISET:

JALAT MAASSA JA KATSE TULEVAISUUDESSA

Kokoomuslaisen politiikan ytimessä ovat Pirkanmaallakin talous, terveys ja turvallisuus – niiden osalta meillä jalat ovat maassa ja katse tulevaisuudessa. Pirkanmaan hyvinvointialue on asukasmäärältään maan suurin: asukkaita on yli puoli miljoonaa 23 kunnan alueella ja hyvinvointialueella on noin 19 000 työntekijää.

Hyvinvointialueiden rahoitus on valtion vastuulla, joten kansanedustajilla on oltava vahvaa osaamista sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen saralta vuosittaisen alueita koskevan arviointiprosessin tueksi. Kansallinen lainsäädäntö määrittää hyvinvointialueen tehtävät. Sitä on kehitettävä yhdessä alueiden talouden ja toimintamallien kanssa ja

erilaisille kokeiluille on varmistettava liikkumavara. Käyttöönotetun toimintamallin tarkoituksena on arvioida alueiden toimintaa ja rahoituksen riittävyyttä sekä rahoituslain toimivuutta. Valtio arvioi alueiden suoriutumista. Suoriutumisen arviointi kuvaa historiaa – kokemus ja paikallistuntemus mahdollistaa viisaan suunnittelun. Kokoomuksen joukkueessa on mukana toimijoita, jotka ovat päässeet syvällisesti perehtymään hyvinvointialueen syntymiseen ja alkuvaiheen kasvukipuihin. On meidän tehtävämme varmistaa, että valtion ja hyvinvointialueen yhteispeli tuottaa taloudellisesti järkeviä ratkaisuja, joilla palvelu pysyy lähellä ihmistä.

SAVO-KARJALAN KOKOOMUSNAISET

Savo-Karjalan Kokoomusnaisten piiriin kuuluu neljä jäsenyhdistystä. Savo-Karjalan Kokoomusnaiset tekevät vaikuttamistyötä mielipidekirjoitusten, puoluealoitteiden ja seminaarien avulla sekä jalkautumalla eri tilaisuuksiin.

Teemme verkostoyhteistyötä naisten ja naisyrittäjien aseman parantamiseksi. Erityisen tärkeää on tyttöjen, äitien, naisten ja perheiden hyvän ja turvallisen elämän edellytykset.

Vaikutamme vahvasti kevään eduskuntavaaleissa perhe-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikan sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan asioissa. Piirinä nostamme keskusteluun lapsiperheiden, nuorten varhaisen tuen ja riittävän avun saamisen ja lainsäädännön uudistamisen. Kannamme huolta lasten, nuorten ja opettajien hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa. Saamme viestejä vanhemmilta ja opettajilta, että koulujen työrauhaa pitää pystyä kehittämään. Lasten ja nuorten Move! -liikuntatestitulokset ja Pisa-tulokset ovat hälyttäviä. Kannamme suurta huolta myös ammatillisen koulutuksen yleissivistävien sisältöjen vähäisyydestä, missä esimerkiksi liikunnan ja yhteiskunnallisten aineiden tuntimäärät ovat romahtaneet. Terveysasioiden edistämiseksi teimme aikanaan paljon vaikuttamistyötä uudeksi tupakkalaiksi. Nyt ahkeroimme huumeiden laillistamista vastaan uusien tieteellisten tutkimusten tuella.

Sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikutamme siten, että sote-palveluiden saatavuutta ja peruspalveluja on paran nettava sekä ikäihmisten hoidon ja palvelujen laatua tulee kehittää. Koska asumme isänmaallisen Kolin maisemissa, Pielisen puhtaissa maisemissa ja lumoavien metsien äärellä, haluamme vaikuttaa arvokkaan luonnon säilymiseen järkevällä luontopolitiikalla. Itä-Suomen sinisiltä vaaroilta näkee kauas.

SUOMEN NAINEN 7
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lähtee naisista. Savo-Karjalan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Heleena Uusi-Illikainen ja Marjaleena Ilmakangas esittelemässä toimintaa ja naisten asemaan liittyviä uutuuskirjoja

HÄMEEN KOKOOMUSNAISET

Hämeen vaalipiiri on laaja. Se kattaa kaksi suurta aluetta, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen. Häme on vanhaa kokoomusaluetta, onhan Hämeen piirimme jo 100-vuotias. Naisten yhdistyksiä piirissämme on viisi, joista osa lähenee myös sataa vuotta, mutta on joukossamme nuorikin yhdistys, 8-vuotias. Matkan varrella on moni eri kunnissa toiminut naisten yhdistys lopettanut toimintansa tai liittynyt sekayhdistykseen. Piirin puheenjohtajuutta on vuoroteltu Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kesken. Yhdistysten kesken on aina ollut helppo tehdä yhteistyötä, koska olemme puhaltaneet yhteen hiileen. Tavoitteemme on ollut kehittää naisten mahdollisuuksia päättää yhteisistä asioista ja edesauttaa osaavien ja aktiivisten naisten esiin tuomista.

Piirimme naisista on noussut kansanedustajia ja europarlamentaarikko, joka on myös viime edustajakokouksessa kutsuttu Kokoomusnaisten kunniajäseneksi.

Tulevien vaalien tavoitteena on saada ainakin yksi oma ehdokas valituksi eduskuntaan. Painopistealueina tulevat olemaan naisten aseman parantaminen, ikäihmisten asiat ja koulutukseen panostaminen. Jokaisella ehdokkaalla on myös omat tavoitteensa, joten kaikki yhteiskunnan osaalueet on vaaleissa huomioitu. Hämeen piirillä on ollut taas ilo saada hyviä naisehdokkaita tuleviin vaaleihin. Osa heistä on naisten liiton jäseniä, mutta suosittelemme heitä kaikkia. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin saada ihmiset vaaliuurnille, sillä vain äänestämällä kokoomusta voimme nämä tavoitteet saavuttaa.

POHJOIS-POHJANMAAN KOKOOMUSNAISET: POSITIIVISIA MUUTOKSIA POHJOIS-POHJANMAALLA

Me Kokoomusnaiset Pohjois-Pohjanmaalla katsomme kohti tulevaisuutta, mutta emme unohda perinteitä. Viimeiset vuodet ovat muovanneet kovasti kokoomusnaisten toimintaa, yhdistyksiä on lopettanut ja koronarajoitukset ovat hiljentäneet olemassa olevia yhdistyksiä. Nyt olemme muutosten edessä ja uskallamme ottaa haasteen rohkeasti vastaan. Olemme saaneet uusia naisia mukaan. Meille on rikkaus, että mukana on eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia naisia, joita kaikkia yhdistää kokoomushenkisyys ja haluamme vaikuttaa yhdessä asioihin.

Muutos vaatii hyvää suunnittelua, jäsenten toiveiden kuuntelua ja yhteisiä päämääriä, unohtamatta itse politiikkaa. Mukaan on oltava helppo tulla ja matalalla kynnyksellä. On uskallettava kokeilla uusia toimintatapoja ja tapahtumia. Vapaa-aika halutaan käyttää mielekkäästi. Monia naisia kiinnostaa vaikuttaminen ja politiikka, mutta kukaan ei ole heitä kysynyt mukaan. Haluammekin kannustaa ja haastaa muitakin rohkeasti kysymään ihmisiä mukaan kokoomuksen toimintaan ja muistuttaa, että toiminnassa voi olla hyvinkin erilaisissa rooleissa. Ei kaikkien tarvitse olla kansanedustajia tai valtuutettuja. Yhdessä voimme innostaa ja sparrata toisia – vaikuttamista ei tehdä yksin.

Nyt keväällä on eduskuntavaalit, joihin lähdemme mielenkiinnolla ja tavoittelemme vähintään kolmea kansanedustajaa Oulun vaalipiirissä. Puolet ehdokkaista on naisia ja meillä on monipuolinen ehdokaslista. Positiivisella mielellä kohti kevättä ja tulevaa vuotta.

POHJANMAAN KOKOOMUSNAISET

Elämä ja politiikka on parhaimmillaan onnistuneita epäonnistumisia: uuden oppimista ja oivaltamista. Siksi rohkaisu toiselle on suurin lahja koko maailmalle. Jätetään yhdessä jäähyväiset tekosyille ja tervehditään ilolla vastuunottoa perusasioista. Ratkaisukeskeinen ja yhteistyöhakuinen toimintatapa tuottaa parhaan tuloksen.

Tarvitsemme edelleen naisia ja miehiä rinnakkain rakentamaan tasa-arvoista hyvinvointiyhteiskuntaa. Pidetään huoli, että koulussa opitaan taitoja, joita tarvitaan loppuelämä. Opetetaan, että perheen pienimmätkin oppivat osallisuuden ilon. On epäinhimillistä kieltää vähääkään kyvykästä yrittämästä. Se on onnistumisen kieltämistä.

Hoidetaan asiat niin, että armo kodeissa voi antaa meille valmiudet kohdata elämään kuuluvat pettymykset ja surut. Hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevan kohtelu on paras peili omaan itseemme. Työ muuttaa muotoaan, mutta kyvykkyyden uskottavuus ja arvostuksen tarve eivät ole kadonneet minnekään.

Päätöksentekoon tulee tuoda arjen kokemusta siitä, miten korjata ja muuttaa, että pahoinvoinnin kierre saadaan katkaistua. Valinnoista, joissa päätöksenteossa on unohdettu ihminen ja perusarvoista huolehtiminen. Muutos on väistämätön, mutta siihen ei ole pahoinvoinnin ja ongelmien vain lisääntyessä päästy. Nyt tarvitaan arkirohkeita sanoja ja tekoja; vakuuttava, turvallinen, avoin, rehti, rohkea, välittävä, periksiantamaton, sinnikäs ja kärsivällinen. Nämä sanat viitoittavat sen, mitä tekoja Suomessa nyt tarvitaan.

KAAKKOIS-SUOMEN KOKOOMUSNAISET

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten piirin eduskuntavaalien teemat keskittyvät sosiaali- ja terveyspalveluihin, yrittäjyyteen ja talouteen sekä turvallisuuteen.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa piirimme teema on lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa, joissa painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevässä työssä, varhaisessa tuessa sekä tehokkaassa monituottajamallin hyödyntämisessä.

SUOMEN NAINEN 8
Uusi pohjoissuomalainen piirihallitus vuodelle 2023, muutama jäsen puuttuu kuvasta.

Henkilöstön riittävyys, palvelujen saatavuus ja palveluprosessin tehokkuus ovat erittäin oleellisia hyvinvointialueilla, jotta potilaat saavat hoitoa kokonaisvaltaisesti, yhden luukun periaatteella.

Hyvinvointialueilla tulee olla myös hyvät taloudellisen johtamisen sekä päätöksenteon työkalut, jotta kustannusten yksikkötasoinen tieto on tehokkaasti hyödynnettävissä alusta alkaen. Lisäksi tasa-arvoinen ja laadukas koulutus, ovat tärkeä hyvinvointimme edellytys.

Elinvoiman mahdollisuudet liittyvät olemassa olevien rata- ja tieyhteyksien parantamiseen sekä tietoliikenneverk kojen rakentamiseen. Tässä tarvitaan kunta- ja maakuntara jat ylittävää tehokasta yhteistyötä.

Lisäksi itärajan raja-aidan budjettirahoitus tulee varmistaa, jotta kansallinen turvallisuus sekä Vaalimaan raja-alueen toimivuus voidaan turvata.

Me Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset teemme hartiavoi min töitä, tavoitellaksemme piirille erinomaisen menestyk sen eduskuntavaaleissa!

Olet aina oikeassa iässä vaikuttamaan. Tule mukaan Uudenmaan Kokoomusnaisten toimintaan!

Tällä vaalikaudella tekemisemme, toimintatiistaimme ja puoluekokousaloitteemme ovat kohdistuneet mm. päihdehuoltoon, turvallisuuteen ja talouteen, nuoriin, eläinsuojeluun, ympäristöön, tekstiilien kierrätykseen, Itämeren kuntoon, metsäteollisuuteen ja naisiin kohdistuvan väkivallan kierteen katkaisemiseen.

Johanna Kareen koulukiusaamiseen liittyvä näyttely ”Minuunkin sattui” on kiertänyt Pihla Keto-Huovisen aloittamana Suomen kouluissa nyt jo toimestamme toista vuotta.

Porin SuomiAreenalla Kokoomusnaiset oli mukana Johanna Kareen Älä lyö! -näyttelyssä, joka käsittelee lähisuhdeväkivaltaa. Näyttelyn suojelijana toimii Petteri Orpo.

Kävimme keskustelemassa Osallisuuden aika ry:n kokemusasiantuntijoiden kanssa lastensuojelun tarpeista. Ajoissa annettu apu on sekä inhimillisempää että taloudellisempaa kuin jälkeen päin korjaaminen.

Kokoomusnaiset kuuntelevat asianosaisia ja heidän toiveitaan sekä etsivät ratkaisuja. Saatamme yhteen verkostoja sekä toimimme yhteistyössä mm. Nasy, Nytkis, Kansalliset seniorit, Zonta ja Lastenliitto. Yhteiskunnan asiat ei korjaannu vain hyvillä ajatuksilla vaan konkreettisilla toimilla yhdessä tehden.

UUDENMAAN KOKOOMUSNAISET:

MAAILMA EI OLE KOSKAAN VALMIS

Kehityksen kulku muuttaa yhteiskunnan tarpeita ja tulevaisuuden kehittäjille ja arjen asiantuntijoille on jatkuvasti kysyntää. Kokoomusnaiset ovat monen alan eri-ikäisiä vaikuttajanaisia. Sinunkin osaamisellesi olisi meillä käyttöä.

SATAKUNNAN KOKOOMUSNAISET:

KOKOOMUS TAVOITTELEE LISÄPAIKKAA SATAKUNNASTA

Satakunnassa Kokoomus tavoittelee kahta edustajanpaikkaa listalla, jossa kokemus yhdistyy näkemyksellisyyteen ja nuoreen tahtoon. Listan seitsemän naista edustavat kukin eri aloja täydentäen sopivasti toisiaan. Tällä joukolla toinen paikka on otettavissa, kunhan kokoomuksen peruskannatus säilyttää korkean tasonsa.

Kampanjoinnissa tukena on Satakunnan Kokoomusnaisten oma vaaliohjelma, joka jatkaa kunta- ja aluevaaleista tuttua Kohtaa ihminen -teemaa. Palvelujen hyvä saatavuus, sujuva ja turvallinen arki kaikkialla Satakunnassa ovat yhteisenä kiinnostuksen kohteena, ja huoli elinkustannuksista ja kaikista sukupolvista yhdistää Kokoomuksen naisia.

SUOMEN NAINEN 9
Kuva on Kaakkois-Suomen piirin syyskokouksesta. Kokoomusnaisten loimilähdön voittaja Vermossa 14.9.2022 Satakunnan Kokoomusnaiset juhlistivat 60-vuotista taivaltaan viime vuonna.

Ohjelma tunnistaa ihmisen perustarpeet ja yksilön tarpeen tulla kohdatuksi sellaisena kuin hän on.

Pahimmat sammakot ja vaalikenttien allikot vältetään, kun muistetaan, että ihminen on muutakin kuin kuluerä. Tulevaisuusinvestoinnit tehdään lapsiin, nuoriin ja perheisiin sekä vanhempien ikäpolvien toimintakykyyn ja osallistamiseen. Harrastamisen Suomen mallista haluamme kaikki kuulla lisää.

Olemme yksimielisiä siitä, että ihmisten hyvinvointi ja korkea elintaso saavutetaan vain kannustavalla ja vastuullisella talouspolitiikalla ja kannustinloukkujen purkamisella. Toimivat liikenneyhteydet ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet ovat Satakunnalle elinedellytys, ja niitä Satakunnan Kokoomuksen ehdokkaat puolustavat yhdessä.

LAPIN KOKOOMUSNAISET: VALMIINA VAALIKEVÄÄSEEN

Lapin Kokoomusnaiset on ollut Lapissa aktiivinen toimija jo kuuden vuosikymmenen ajan. Edistämme alueellamme mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista vaikuttamalla sekä kunta- että hyvinvointialuetasolla tiiviissä yhteistyössä Lapin Kokoomuksen kanssa.

Maantieteellisen sijaintimme ja kokomme vuoksi meillä on paljon omaleimaisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja uhkia. Piirimme rajanaapurina pohjoisessa on Norja ja läntisellä puolella Ruotsi, ja tämän vuoksi erittäin tärkeä teema meille on kansainvälisyys ja rajat ylittävä yhteistyö.

Myös ulkoinen turvallisuus on aiheena kasvattanut merkitystään, sillä Lapilla on pitkä rajaviiva myös toimillaan statustaan dramaattisesti muuttaneen itäisen naapurimme Venäjän kanssa.

Turvallisuus on kevään eduskuntavaalien yksi suurimpia teemoja. Kannamme suurta huolta naisten turvallisuudesta, sillä tilastojen mukaan Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille.

Lapissa pitkät välimatkat asettavat lähisuhdeväkivaltaa kokevat naiset todella haavoittuvaiseen asemaan, koska turvakotiverkko on varsin nimellinen.

Edistämme myös mahdollisuuksien tasa-arvoa painottamalla varsinkin tyttöjen harrastusmahdollisuuksien lisäämistä, naisten yrittäjyyteen kannustamista sekä tieteen

ja taiteen merkitystä. Myös Lapin monipuolisen elinkeinorakenteen vuoksi meille erityisen tärkeää on huolehtia työelämän tasa-arvosta esimerkiksi ajamalla vuoropäiväkoteja, jotta yhdenkään naisen urahaaveet eivät kariutuisi perheenperustamiseen.

KOKOOMUKSEN NAISTEN HELSINGIN PIIRI: PIIRI VOITTOJAHDISSA

Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri on aktiivinen piiri, joka järjestää tapahtumia läpi vuoden. Viime vuonna järjestimme tapahtumia erityisesti isoista teemoista, kuten sotesta, turvallisuudesta ja taloudesta. Nämä kolme teemaa ovat myös suurimmat eduskuntavaaliemme teemat. Tapahtumamme ovat olleet suosittuja ja vetovoimaisia. Olemme saaneet mukaan upeita alustajia ja aktiivisen yleisön. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, tapahtumiin ja vaalityöhön!

Vaalityössä päälinja on innostaa, kannustaa ja mahdollistaa. Kevään eduskuntavaaleissa meille kelpaa vain voitto! Voit seurata meitä sosiaalisessa mediassa ja näin saat myös lisätietoja tapahtumistamme. Sosiaalisessa mediassa olemme aktiivisia erityisesti Facebookissa ja Instagramissa. Seuraa siis @kokoomusnaisethki.

Naisten Helsingin piirillä ja Helsingin Kokoomuksella on yhteisenä tavoitteena saada Helsingistä läpi kahdeksan ehdokasta. Se on kaksi enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Noin puolet Helsingin piirin 23 kansanedustajaehdokkaasta on naisia, jotka edustavat eri ikä- ja ammattiryhmiä. Osana eduskuntavaalityötä Naisten Helsingin piiri on kutsunut henkilökohtaisesti kaikkia helsinkiläisiä ehdokkaita – sukupuolesta riippumatta - mukaan tapahtumiin esittäytymään ja käyttämään puheenvuoroja kulloisenkin tapahtuman teemasta. Piirin toiminta pohjautuu vahvaan järjestökenttään ja positiiviseen yhdessä tekemiseen. Kokoomusnaisten toiminta on mielekästä jokaiselle jäsenelle!

SUOMEN NAINEN 10
Pohjoisen aktiivisia naisia juhlimassa Lapin Kokoomusnais ten 60-vuotista taivalta Torniossa Joentalolla 26.11.2021.
KokoomuksenHELSINKINaiset

KOKOOMUKSEN NAISEHDOKKAAT

Eduskuntavaaleissa

HELSINKI

HÄME

SUOMEN NAINEN 11
MAARET CASTRÉN ANNIINA ISKANIUS TERHI KOULUMIES NEA NÄTTINEN SARI SARKOMAA NINA SUOMALAINEN ELINA VALTONEN MAARIT VIERUNEN MILLA BRUNEAU SANNI GRAHN-LAASONEN MAIJA KONTTURI HELENA LEHKONEN SARI NIINISTÖ AINO NÄRKKI TERESA RAUTAPÄÄ VENLA VÄLI-TORALA MIRJA ANUNTI-VIRTA LINDA BRANDT-AHDE KAAKKOISSUOMI MIRITA SAXBERG SEIDA SOHRABI AURA SALLA

CHRISTA CARPELAN

JOHANNA HASU

ISOMÖTTÖNEN

SANNI MONTONEN

SATU NAUKKARINEN JENNI OKSANEN

KESKISUOMI

KAROLIINA SARASTE

LAPPI

TERHI SIMONEN-JOKINEN

PIRKANMAA

ANNIKA SIPOLA

IDA LEINO PIA NORDSTRÖM

SAANA VAHVELAINEN

KATRI VIRKKUNEN

ANNA-KAISA IKONEN

POHJANMAA

SUOMEN NAINEN 12
LOTTA AHOLA KATJA KARLA KARMALA EMILIA KOIKKALAINEN ANNA NURMI JAANA KOSTIAINEN ELINA KUULA NINA NIITTYVUOPIO RIITTA SAVUKOSKI TERHI SALMELA PIRJO BERG SONJA HIETARANTA SOFIA VIKMAN

MARI HILTULA RIITTA KOIVULA SUSANNA KOSKI

ANNU RIDANPÄÄTAITTONEN

POHJOISPOHJANMAA

PAULA RISIKKO

RIIKKA HUOTARI HANNE-MARI JUNTUNEN

SATAKUNTA

MARI-LEENA TALVITIE JONNA TAMMINEN

ANNE HOLMLUND

MARI KAUNISTOLA HENRIKA PALENIUS

SAVOKARJALA

MARIA RAUTANEN

ANNI TORMAS

VILIINA VÄLIMÄKI

KATI HYNNINEN

KARITA KAITA ANNE KNAAPI

KAROLIINA PARTANEN

JAANA TURUNEN

MARJO VALLIUS-HYTTINEN

SUOMEN NAINEN 13
MAARIT MATINOLLI SARI NURRO PAULIINA ROVIO TANJA SUOMALAINEN TEIJA SIROLA

UUSIMAA

MARJA AHAVA KAISA ALAVIIRI

TERHI ENJALA NOORA FAGERSTRÖM

IRA HIETANENTANSKANEN

MERVI KATAINEN

SARI MULTALA SUSANNE PÄIVÄRINTA

VARSINAISSUOMI

SAARA-SOFIA SIRÉN JANIKA TAKATALO TEIJA TIUSANEN

SIIRI TURUNEN ANNE-MARI VIROLAINEN

SUOMEN NAINEN 14
PIA KAUMA PIHLA KETO-HUOVINEN MIA LAIHO SATU LINDGREN MAARIT RAJA-AHO VIRPI RÄTY ANNA SAHILUOMA BINGA TUPAMÄKI EMMA-STINA VEHMANEN ANU AALTONEN MILLA LAHDENPERÄ SANNA PITKÄNEN SINI RUOHONEN HELI HAKALA

Kokoomusnaisten eduskuntavaaliteemat

2023

Kohti vauraampaa, turvallisempaa ja osaavampaa Suomea Koulutus ja sujuva arki hyvinvoinnin ja talouskasvun perustana Turvataan yhdenvertainen Suomi jatkossakin

Kokoomusnaiset korostavat, että sivistys ja osaaminen ovat suomalaisten hyvinvoinnin perusta. Suomi on maa, jossa jokaisella kansalaisella on oikeus elää ilman pelkoa ja on oikeus voida uskoa turvalliseen tulevaisuuteen. Yrittämisellä, ahkeruudella sekä osaavalla ja motivoituneella työvoimalla pääsemme kestävään kasvuun. Varmistaaksemme työkykyisen väestön myös tulevaisuudessa, meidän tulee panostaa varhaiseen puuttumiseen ja oikeisiin hoitopolkuihin. Lasten ja perheiden hyvinvointia nostamalla, turvaamme tasa-arvoiset onnistumiset ja elämässä pärjäämisen mahdollisuudet kaikille suomalaisille.

Tulevien vuosien aikana kestävää ja vastuullista kokoomuslaista ajattelua tarvitaan entistä enemmän valtakunnallisessa päätöksenteossa. Kokoomusnaisten vaikuttavuus perustuu siihen, että vaikutamme erilaisissa tehtävissä, kaikilla yhteiskunnan tasoilla paikallisesta kansainväliseen. Viestimme tavoittaa ihmisiä laajasti ja vaikuttamisen reitit ovat avoimet ja tehokkaat.

SUOMEN NAINEN 15

Teemat

KOULUTUS JA OSAAMINEN

Käännämme koulutuksen kurssin ja saamme osaamisen tason nousuun. Sivistys ja osaaminen ovat Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin perusta, mutta osaamisen tason nostamisella on myös tutkitusti vahva yhteys talouskasvuun.

TURVALLISUUS

Suomen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja yhteiskunnan toimintakyky on turvattava. Kokoomusnaiset painottavat, että jokaisen kansalaisen on saatava elää ilman pelkoa, sillä turvallisuudentunne on perusedellytys ihmisen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille, toimintakyvylle ja uskolle tulevaisuudesta.

TALOUS JA TYÖELÄMÄ

Varmistetaan hyvinvoinnin ja talouden kestävä kasvun, joka lisää ihmisten valinnan mahdollisuuksia, luo työtä sekä kasvattaa vapautta ja vaurautta. Kestävä kasvu syntyy vain yrittämiselle ja ahkeruudelle myönteisessä toimintaympäristössä. Tarvitaan lisää osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Koulutus ja osaaminen

Tavoitteenamme on kääntää koulutuksen kurssi ja saada osaamisen taso nousuun. Sivistys ja osaaminen ovat Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin perusta, mutta osaamisen tason nostamisella on myös tutkitusti vahva yhteys talouskasvuun.

Jokaisen lapsen on saatava varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta sellaiset tiedot ja taidot, joiden pohjalta voi opiskella vähintään toisen asteen tutkinnon. Jatko-opinnot, harrastukset ja erilaiset työurat mahdollistavat uuden oppimisen ja omien unelmien tavoittelun elämän eri vaiheissa.

Jaetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtäväkentät uudelleen: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja yhdessä kukin omalla ammattiosaamisellaan tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Sosionomin rooli on merkittävä myös varhaisen puuttumisen ja vanhemmuuden tuen kautta.

Uudistetaan kolmiportainen tuki paperin pyörittämisestä oppilaan kohtaamiseen ja tukemiseen. Joko unohdetaan inkluusio tai huolehditaan siitä, että sen toteuttamiseen on riittävästi resursseja, sillä jokaisella oppilaalla on oikeus

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Turvataan oikea-aikaiset palvelut ja varhainen tuki jokaiselle toimeentulosta riippumatta - kansanterveys paranee ja hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät.

SUJUVA ARKI

Sujuva arki koostuu jokapäiväisten asioiden mutkattomuudesta. Suomessa asuvien elämäntilanteet ja elämänvaiheet ovat erilaisia. Kokoomusnaiset näkevät, että sujuva arki tuo hyvää elämää ja sitä kannattaa tavoitella.

päästä oppimisen piiriin. Määritellään joustavat maksimiryhmäkoot perusopetukseen.

Osaamisen tasoa nostetaan työelämäyhteistyötä lisäämällä, opettajien jatkuvalla koulutuksella ja työelämäjaksoilla. Mahdollistetaan lukioissa laajempi valinnaisten opintojen suorittaminen digiteknologiaa hyödyntämällä.

Työelämä yhteistyötä lisätään koulutus - ja oppisopimusjaksolla. Opiskeluaika sidotaan osaamiseen, ei lukukausiin. Itsenäinen opiskelu, etäopiskelu, koulumuotoinen tai vahvasti tuettu opiskelu tulee mahdollistaa. Ammatillisessa koulutuksessa työelämän tarpeisiin vastataan joustavilla henkilö-

SUOMEN NAINEN 16

kohtaisilla opintopoluilla. Toisen asteen ja korkeakoulujen on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja työnantajien kanssa ja on vastattava osaajapulaan oppisopimuskoulutusta kehittämällä ja korkeakoulujen aloituspaikkoja nostamalla.

Siirretään rahoituksen painopistettä nopeatempoisista hankkeista pitkäjänteiseen kehittämiseen ja perusrahoituksen nostamiseen.

Turvallisuus

Suomen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja yhteiskunnan toimintakyky on turvattava. Jokaisen kansalaisen on saatava elää ilman pelkoa, sillä turvallisuudentunne on perusedellytys ihmisen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille, toimintakyvylle ja uskolle tulevaisuudesta.

Uskottavasta Suomen puolustuskyvystä huolehditaan varmistamalla riittävät maanpuolustus resurssit. Suomi toimii aktiivisesti puolustus- ja turvallisuusyhteistyössä NATO:n sekä EU:n luotettavien kumppaneiden kanssa. Varaudumme perinteisen sodankäynnin lisäksi hybridivaikuttamiseen, kyberuhkiin ja kansainväliseen terrorismiin. Yhteiskunnan kriisin kestävyyttä kasvatetaan suojaamalla tärkeää infrastruktuuria.

Sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi kasvatamme poliisien määrää ja turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia. Viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietovaihtoa tehoste-

taan. Kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi myös koko rikosprosessiketjun rahoitusta lisätään oikeusprosessien nopeuttamiseksi.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyllä vaikutetaan tehokkaasti sisäiseen turvallisuuteen. Syrjäytyneillä on kohonnut riski rikosten tekemiseen sekä joutua rikoksen uhriksi. Lapsiperheiden palveluilla tuetaan vanhemmuutta, jonka haasteet ovat usein syrjäytymisen taustalla. Varmistamme laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulut, jotka vähentävät syrjäytymisen riskiä. Nuoria tuetaan toimivilla varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluilla. Lastensuojelun resurssit varmistetaan. Yksinäisyyden aiheuttamaa syrjäytymistä ehkäistään kartuttamalla sosiaalisia taitoja ja empatiakykyjä sekä mahdollistamalla harrastustoimintaa jokaiselle lapselle. Päihdenuorille varmistetaan oikea-aikainen tuki, hoito ja poispääsy päihdeympäristöstä.

Rikollisuutta ja jengiytymistä torjutaan ennaltaehkäisevällä ja moniammatillisella nuorisotyöllä. Ennaltaehkäisevää Ankkuri-toimintaa ja jengeistä irtautumista auttavaa Exit-toimintaa kehitetään. Hyvin toimivalla kotoutumispolitiikalla estetään jengiytymistä ja rikollisuutta. Laittomia aseita koskevia rangaistussäännöksiä kiristetään.

Maahanmuuttajien kotoutumisessa panostamme erityisesti naisten kotoutumiseen ja työllistymiseen. Sen avulla tuetaan koko perheen integroitumista yhteiskuntaan. Turvapaikkahakemusten käsittelyä tehostetaan. Kielen opiskelu ja työnteko mahdollistetaan nopeasti maahan saapumisen jälkeen. Kaikki työkykyiset maahanmuuttajat ohjataan työelämään.

Lähisuhdeväkivaltaa estetään puheeksiottamiskynnystä madaltamalla ja ammattilaisten koulutusta lisäämällä. Uhrille taataan matalan kynnyksen palvelut ja apu. Turvakotipaikkoja lisätään ja väkivallan uhriksi joutuneen suojelua vahvistetaan. Väkivaltarikosten rangaistuksia kiristetään ja lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelusta luovutaan. Väkivallan tekijälle tarjotaan apua ennaltaehkäisevästi ja teon jälkeen.

Talous ja työelämä

Tavoitteenamme on hyvinvoinnin ja talouden kestävä kasvu, joka lisää ihmisten valinnan mahdollisuuksia, luo työtä sekä kasvattaa vapautta ja vaurautta. Kestävä kasvu syntyy vain yrittämiselle ja ahkeruudelle myönteisessä toimintaympäristössä. Tarvitaan lisää osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Yritysten ja yrittäjien menestymismahdollisuuksia vahvis-

SUOMEN NAINEN 17

tetaan. Sääntelyn ja verotuksen on oltava ennakoitavaa. Julkisen sektorin markkinoille osallistumista veronmaksajien rahoilla rajoitetaan vain välttämättömiin tilanteisiin.

Kestävää kasvua työllisyydellä

Hyvinvointipalvelut rahoitetaan työllisyydellä ja kasvulla, ei velkarahalla. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluille taataan kestävä rahoitus laittamalla valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien menot tärkeysjärjestykseen. Jokaisella työikäisellä ja työkykyisellä on oltava mahdollisuus tulla toimeen omalla työllään. Tuetaan työssä jaksamista ja osaamisen päivittämistä.

Työllistämis- ja työllistymistoimia vahvistetaan ja jokaisen työttömän ja työttömyysuhan alla olevan täydennyskoulutustarve arvioidaan yksilökohtaisesti. Tehostetaan yritysten ja koulutusta tarvitsevien välistä yhteistyötä.

Edistetään työllisyyden kasvua keventämällä työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikissa tuloluokissa. Omasta työstä on jäätävä enemmän käteen. Verotuksen on kannustettava työntekoon ja yrittäjyyteen, sen on edistettävä kilpailukykyä sekä vähennettävä ympäristön kuormitusta ja torjuttava ilmastonmuutosta. Ansiosidonnainen työttömyysturva tehdään kannustavammaksi.

Kestävää kasvua yrittäjyydellä ja tuotekehityksellä

Edistetään yrittäjyyttä tekemällä omistajuutta ja yritysten kasvua tukeva verouudistus. Rohkaistaan naisia yrittäjyyteen ja johtajuuteen. Mahdollistetaan vapaus sopia paikallisesti työehdoista ja palkoista työpaikoilla. Helpotetaan kansainvälistä rekrytointia poistamalla työvoiman saatavuusharkintaa ja nopeuttamalla lupaprosesseja.

Parannetaan julkisen sektorin tuottavuutta, vaikuttavuutta ja kustannustietoisuutta.

Yhdistetään ilmastopolitiikka, teknologia ja markkinatalous, edistetään kiertotaloutta luonnonvarojen liikakäytön

ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Turvataan oikea-aikaiset palvelut ja varhainen tuki jokaiselle toimeentulosta riippumatta - kansanterveys paranee ja hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät.

Nopea pääsy hoitoon ja palveluihin sekä hoidon sujuva jatkuvuus.

Sairauksien ennaltaehkäisyn tehostaminen, varhainen puuttuminen ja hoidon vaikuttavuuden lisääminen tutkittuun tietoon nojaten.

Nopea hoitopolku sosiaali- ja terveyspalveluiden ehdottomaksi lähtökohdaksi

Parannetaan oikea-aikaiseen hoitoon ja palveluihin pääsyä, koska se on tärkeää ihmisen itsensä kannalta ja tulee aina taloudellisesti edullisemmaksi. Apua, hoitoa ja hoivaa on saatava tarvittaessa. Palvelusetelit on otettava tehokkaampaan hyötykäyttöön, jotta lopultakin päästään irti hoitojonoista ja hoito- ja kuntoutusvelasta. Myös kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen osaaminen ja resurssit on hyödynnettävä palvelujen tuottamisessa. Digitalisaatiota on hyödynnettävä tehokkaammin. Tuetaan ihmisten itsemääräämisoikeutta ja vapautta valita itselleen sopivin palvelu Kela-korvausta kehittämällä.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja varhainen puuttuminen

Terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia ongelmia on ennaltaehkäistävä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä tehostamalla. Lastensuojelun raskaiden palvelujen tarve on saatava laskuun turvaamalla kaikille lapsiperheille riittävät

SUOMEN NAINEN 18

ja oikea-aikaiset palvelut, matalan kynnyksen tuki, apu ja turva. Odottavien äitien ohjausta ja hoitoa (mm. imetysohjaus) on tehostettava ja sen tulee jatkua vähintään lapsen ensimmäisen elinvuoden ajan. Neuvolapalveluja on lisättävä (vauvojen uniohjaus) ja liikkumattomuuteen puututtava jo varhaisista vaiheista lähtien.

Mielenterveyspalveluja on lisättävä, erityisesti nuorten lisääntyneiden mielenterveysongelmien hoitoon tarvitaan varhainen tuki ja nopeammat hoitopolut. Terapiatakuu toteutetaan, jotta varmistetaan tehokas mielenterveyshoidon perustaso ja kaikkien mielenterveysongelmista kärsivien nopea hoitoon pääsy. Mielenterveysongelmista ja riippuvuussairauksista kärsiville tarvitaan nopeat matalan kynnyksen palvelut sekä riittävää ja pitkäjänteistä hoitoa.

Uudistetaan ja parannetaan iäkkäiden ihmisten tarvitsemia palveluja tehostamalla kotikuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluja mm. kotitalousvähennystä laajentamalla. Jokaiselle hoitoa ja hoivaa tarvitsevalle on taattava yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvat riittävät, oikea-aikaiset ja laadukkaat palvelut.

Jokaiselle katto pään päällä, asunnottomuudessa nollatoleranssi Suomessa.

Osaava, riittävä ja motivoitunut sote-henkilöstö

Hoitajapula on ratkaistava panostamalla koulutukseen, työhyvinvointiin, työssä kehittymismahdollisuuksiin ja kansainväliseen rekrytointiin. Hoitohenkilökunnan on saatava keskittyä koulutustaan vastaavaan työhön.

Sujuva arki

Suomessa julkista liikennettä tulee edelleen kehittää sujuvaksi ja saavutettavaksi. Julkisen reittiliikenteen suunnittelussa tulee huomioida koulujen, harrastuspaikkojen ja työpaikkojen tavoitettavuus. Suomalaisten sujuva arki edellyttää myös kattavaa ja kehittyvää raideliikennettä. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä varmistaa esteetön liikkuminen.

Ikäihmisten arjen tulee olla hyvää ja sujuvaa. Senioripalveluiden tulee tarjota asiakkailleen monipuolisia palveluita sekä mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kokoomusnaiset haluavat mahdollistaa ikäihmisille ympärivuorokautisen hoidon ja rikkaan arjen. Asuinympäristöjen suunnittelussa sekä vanhojen asuinalueiden uudistamisessa tulee huomioida esteettömyys ja sujuva julkinen liikenne.

Palveluseteleiden laajempi käyttömahdollisuus. Työn ja

perheen yhteensovittaminen vaatii nykypäivänä joustoja julkisen ja yksityisen tuottamissa palveluissa. Palveluseteleiden käyttömahdollisuuksien lisääminen tuo apua monipuolisemmin perheisiin, mikä sujuvoittaa arkea. Palveluseteleiden käyttöönottoa tulisi laajentaa eri toimintoihin, sillä se tuo myös taloudellista etua.

Maailman paras maa lapsille ja perheille. Suomi on viidettä kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa. Kokoomusnaiset haluavat, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa, kouluttautua ja toteuttaa unelmiaan. Lasten ja perheiden hyvinvointi tulee nostaa seuraavassa hallitusohjelmassa yhdeksi kärkiteemoista, jotta turvaamme tasa-arvoiset onnistumiset ja elämässä pärjäämisen mahdollisuudet kaikille suomalaisille.

Yhteisöllisyys ja läheisten tuki. Yhteisöllisyyden merkitys on muovautumassa uudella tavalla. Haasteellisessa maailmantilanteessa naapuriyhteisöissä luodaan uudenlaisia turvaverkostoja. Hädässä ja heikossa asemassa olevia autetaan ja tuetaan koko yhteisön voimin. Kokoomusnaiset kannustavat kaikkia luomaan itselleen turvaverkoston, ettei kukaan jäisi yksin hädän hetkellä.

SUOMEN NAINEN 19

Kokoomusnaiset kansainvälisissä tehtävissä - terveisiä kentältä

Sirpa Pietikäinen:

TASA-ARVO EI OLE VALMIS

Valitettavasti Suomessa ja Euroopassa naiset ja miehet eivät edelleenkään ole tasa-arvoisia. Kamppailemme edelleen esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa, sukupuolten välisten palkkaerojen hävittämisessä ja työmarkkinoiden segregaation eli naisten ja miesten töihin jakautumisen vähentämisessä.

Loppua kohti kääntyvä vaalikausi on ollut Euroopan parlamentissa tasa-arvoasioissa tuottelias: ennen joulua pääsimme parlamentin ja neuvoston neuvotteluissa sopuun palkka-avoimuusdirektiivistä, jonka tavoite on sulkea sukupuolten välinen palkkaero. Syyskuussa komissio taas julkisti hoivastrategiansa, jonka tarkoitus on edistää laadukkaampia ja tasa-arvoisempia hoivapalveluja EU:ssa. Kauden alkupuolella hyväksyimme kansalaisten, tasa-arvon ja perusoikeuksien ohjelman, jossa sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn Daphne-ohjelmalohkolle ohjattiin merkittävä osa ohjelman rahoituksesta. Vielä on kuitenkin myös tehtävää: esimerkiksi kaikkien EU-maiden pitäisi viipymättä ratifioida Istanbulin sopimus.

Kevään eduskuntavaalien agendalla tasa-arvoteemojen on oltava vahvasti mukana. Tasa-arvo on tärkeää myös kokoomuksen äänestäjille, ja meidän kokoomusnaisten on tärkeää pitää asiaa esillä.

Anne-Mari Virolainen: SUOMEN PITÄISI ELÄÄ VIENNISTÄ

Suomi tunnetaan maailmalla korkean teknologian osaamisesta ja innovaatioista. Brändimme on kunnossa. Aikoinaan Suomi eli viennistä.

Suomen viennin osuus BKT:sta on nykyään EU-maiden keskiarvon alapuolella. Suomi on edelleenkin riippuvainen viennistä, mutta se on liian harvojen yritysten harteilla ja jatkossa yhä useamman yrityksen pitäisi hakea kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Katseet kääntyvät pk-sektorille.

Koronan jälkeiset markkinat ovat avautumassa ja viennin kehitys näyttää valoisalta. Euroopan ulkopuolella erityisesti Yhdysvalloissa on potentiaalia, sillä Suomi on tehnyt useita kaupallisten suhteiden osavaltiosopimuksia. Myös seuraavan eduskunnan on huolehdittava kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä ja ennen kaikkea TKI-rahoituksesta sekä osaavan työvoiman saatavuudesta.

Kansainvälistymistä on hankaloittanut puute viennin rahoituksessa. Pankkikeskeisyys on korostunut ja pienehköihin hankkeisiin ei ole ollut tarjolla vientiluottoja. Helmikuusta 2023 alkaen Finnveralla on mahdollista luotottaa pk-yrityksen asiakasta vientimarkkinoilla ja näin edistää pk-yritysten vientiä ja kasvua.

Myyntihampaat suuhun ja markkinoille!

SUOMEN NAINEN 20

PÄÄTETÄÄN SUOMEN EU-LINJASTA

Eurovaalit käydään reilun vuoden päästä, mutta olisi virhe säästää Eurooppa-keskustelu vain sinne. Suomen linja EU-asioihin nimittäin päätetään kahden kuukauden päästä olevissa eduskuntavaaleissa. On hyvin tärkeä kysymys, kuka linjaamme edustaa kansainvälisissä pöydissä. Onko meillä jämäkkä pääministeri ja hallitus, jolla on selkeä EU-linja?

Euroopan unionissa on meneillään tärkeitä kehityskulkuja, joihin Suomella olisi hyvä olla vastauksia. Otetaan esimerkiksi energiapolitiikan kokonaisuus. Miten EU:ssa löydetään yhteisiä ratkaisuja kansallisten tukien sijaan? Mikä on energiaunionin tulevaisuus? Millä aikataululla venäläisestä fossiilienergiasta päästään eroon?

Entäs liikennehankkeet? Kun EU-rahaa esimerkiksi ratahankkeille jaetaan, onko Suomella selkeät prioriteetit siitä, mitkä yhteydet toteutetaan nyt ja mitkä myöhemmin? Onko selkeät linjat talouskysymyksiin, kun kasvu- ja vakaussopimusta uudistetaan?

Nykyhallituksella on ollut vaikeuksia tehdä valintoja, koska niin moni kysymys esimerkiksi ilmastotoimiin liittyen on jakanut hallitusta sisältä päin. Siksi EU-vaikuttaminen ei ole aina ollut niin vaikuttavaa ja linjakasta, kuin olisi suonut.

Kysykää ja haastakaa puolueita ja ehdokkaita eduskuntavaaleissa myös EU-kysymyksistä. Vain olemalla aktiivinen osa kansainvälisiä pöytiä niin EU:ssa, YK:ssa kuin NATOssa voimme olla kokoamme suurempia maailmalla.

Euroopan unionille sota on rankalla tavalla osoittanut, että omaa varautumista on parannettava ja riippuvuuksia vähennettävä. Se näkyy nyt etenkin kolmella alueella: energiassa, puolustuspolitiikassa ja teollisuudessa.

Omaa strategista autonomiaa on vahvistettava. Sen EUmaat havaitsivat jo koronapandemian aikana, mutta sota on tätä entisestään vahvistanut. Riippuvuudet koskevat nyt ennen kaikkea Kiinaa. Parhaillaan käsittelyssä on EU-laki, jolla pyritään tuplaamaan Euroopan oma tuotanto puolijohteissa. Seuraavaksi vastaavaa lakia esitetään kriittisten raaka-aineiden osalta.

Eurooppa tarvitsee omaa tuotantoa ja valinnan mahdollisuuksia. Se varmistaa, että joka tilanteessa kykenemme toimimaan itsenäisesti ja päättäväisesti, omien arvojemme pohjalta.

Saara-Sofia Sirén: VETYTALOUTEEN SIIRTYMINEN ON KESTÄVÄ RATKAISU

Olen ekonomikansanedustaja ja tulevaisuuden tutkija. Innostun siis aina, kun on mahdollisuus yhdistää taloudellinen potentiaali sekä vastuullinen päätöksenteko. Yksi konkreettinen esimerkki on vety. Viimeiset pari vuotta olenkin tehnyt työtä vetytalouden edistämiseksi.

Henna Virkkunen:

SOTA YHDISTI LÄNTTÄ JA

OPETTI EUROOPPAA

Sota on ollut raskas ennen kaikkea ukrainalaisille, mutta se on vaikuttanut laajasti koko Eurooppaan. Miljoonia ukrainalaisia pakeni sotaa lähialueille. Hintojen nousu ja energiakriisi näkyvät jokapäiväisessä elämässä. Kaksi kolmasosaa EU-kansalaisista arvioi tuoreessa eurobarometrissa, että sota tulee muuttamaan heidän elämäänsä.

Sota myös yhdisti lännen ennennäkemättömällä tavalla. Ukrainan talousapu, aseapu ja Venäjän sanktiot suunniteltiin ja linjattiin laajasti yhdessä Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja muiden läntisten teollisuusmaiden kanssa. Toki vaikeuksiakin on ollut, mutta päällimmäisenä linjana yhtenäisyys on pitänyt.

Vetytalouteen siirtyminen on kestävä pitkän aikavälin ratkaisu sekä ilmastokriisiin että irtaantumiseen venäläisestä fossiilienergiasta. Lisäksi Suomi tarvitsee kipeästi kasvua. Markkinat ovat globaalit ja kilpailu on kovaa, mutta Suomella on kisassa lukuisia vahvuuksia: vakaat sähköverkot, puhdasta vettä ja tilaa tuulivoimalle. Meiltä löytyy myös insinööriosaamista. Vuosi sitten edustin globaalissa vetykonferenssissa Suomea. Siellä muut valtiot esittelivät ylpeinä vetyratkaisuja, jotka itse asiassa olivat Suomessa kehitettyjä!

Jos Suomeen saataisiin 10 prosenttia EU:n tavoittelemasta vetytuotannosta, tarkoittaisi se parhaimmillaan jopa 20 miljardin investointeja Suomeen. Tällaista mahdollisuutta ei ole varaa jättää käyttämättä.

SUOMEN NAINEN 21

Kansanedustajien terveiset

Kauden upein hetki oli Nato-äänestys, jonka eteen olen tehnyt töitä siitä asti kun olen ollut politiikassa. Jos pääsen jatkokaudelle, jatkan työtäni turvallisuuden, kestävän talouden ja mahdollisuuksien maan puolesta. Suomessa jokaisella taustasta riippumatta tulee olla väylä tavoitella omia unelmiaan.

ELINA VALTONEN

Päätös Suomen Nato-jäsenyyden hakemisesta on kuluneen kauden tärkein, historiallisin ja myös henkilökohtaisesti mieleenpainuvin päätös. Vihdoinkin! Tulevalla vaalikaudella tarvitaan talousrohkeutta. Velkaantumisen pysäyttäminen on välttämätöntä. Suomi tarvitsee säästäväisyyttä ja osaamiseen perustuvaa, kestävää talouskasvua.

Merkittävin saavutus oli oikeudenhoidon selonteko, joka annettiin marraskuussa eduskunnalle. Se konkretisoi oikeudenhoidon perusrahoituksen puutteellisuuden ja antaa keinot turvata oikeusvaltio myös tulevaisuudessa. Tulevalla kaudella haluan jatkaa työtä turvallisen, osaavan ja välittävän Suomen eteen, jossa jokainen voi tavoitella omia unelmiaan.

PIHLA KETO-HUOVINEN

Olen tehnyt eduskunnassa töitä erityisesti ympäristö- ja energiapolitiikan sekä kansainvälisyyden parissa. Sain palkinnon Itämeri-työstäni. Lisäksi olen edistänyt tasa-arvoa ja parempaa työelämää. Tein mm. työmarkkinoita joustavoittaneen aloitteen, jota mukaileva laki on nyt voimassa. Haluan jatkaa päätöksentekoa kestävän kehityksen pohjalta.

Olen ollut v. 2003 lähtien kansanedustajana. Olen toiminut peruspalveluministerinä, sosiaali- ja terveysministerinä, liikenne- ja kuntaministerinä sekä sisäministerinä. Kokemusta on myös eduskunnan puhemiehenä. Tulevalla eduskuntakaudella tärkeitä ratkaistavia ovat mm. turvallisuus-, talous-, työllisyys-, sote- ja koulutuskysymykset.

Sekä koronakriisissä että energiakriisissä olen vaatinut hallitukselta ripeämpiä ja parempia toimia ihmisten ja yritysten auttamiseen. Ensi kaudella valtion velkaantuminen on saatava kuriin, talous ja oppimistulokset taas nousuun, terveyspalveluihin pääsy kuntoon, vanhuksille hoitajia ja väkivaltaisten katujengien turvallisuusuhkalle stoppi.

SUOMEN NAINEN 22
SAARA-SOFIA SIRÉN PAULA RISIKKO

Eduskunnassa on sujuvampaa työskennellä perheellisenä kansanedustajana. Parlamentaarisessa työryhmässä saavuttamamme sopu, että TKI-panostukset nostetaan 4%:iin BKT:sta. Jatkan vaikuttamista, jotta 2030-luvulla valtio maksaa vanhempainvapaiden kustannukset eikä lasku kohdistu naisyrittäjille. Teen vastuullista järkipolitiikkaa suurella sydämellä.

MARI-LEENA TALVITIE

Tärkein työ on vaihtoehtobudjettimme. Kokoomuksella on vastuuttomaan velkaantumiseen työhön perustuva, kestävä hyvinvointiyhteiskunnan pelastava vaihtoehto. Varhaiskasvatus ja peruskoulu on laitettava kuntoon. Jokaisen lapsen on saatava tiedot ja taidot, jotka kantavat toisen asteen tutkintoon ja sieltä tavoittelemaan omia unelmiaan.

Eduskunnassa saavutukset ovat yhteisiä. Yhtenä merkittävimmistä pidän Kokoomuksen roolia Nato-jäsenyysprosessissa. Tulevalla hallituskaudella meidän on käännettävä velkaantuminen laskuun, panostettava kasvuun työn ja yrittämisen edellytysten vahvistamisella, käännettävä osaamistaso nousuun ja jatkettava ympäristön tilan parantamista.

Olen edistänyt Kokoomuksen tavoitteita sote-valiokunnan varapj:nä ja sivistysvaliokunnassa. Johtamiskokemus ja lääkäritausta ovat olleet hyödyksi. Hoitoon pääsy varmistetaan omatiimimallia ja monituottajuutta hyödyntäen. Vanhustenpalveluihin järkeä ja inhimillisyyttä. Koulutukseen on panostettava. Turvallisuudesta ei saa tinkiä. Talous kuntoon.

Hyvinvointivaltio perustuu terveeseen talouteen, velkaantuminen on pysäytettävä. EU on meille tärkeä, mutta sen kustannuksia pitää hillitä. Olen tehnyt kirjallisia kysymyksiä mm. ruuan hinnasta ja arjen kustannuksista sekä kouluista, opettajien jaksamisesta ja jengiväkivallasta. Aloitteita olen tehnyt mm. energiaomavaraisuuden ja ydinvoiman lisäämisen puolesta.

TERHI KOULUMIES

Vuodet kansanedustajana ja ministerinä eivät ole kuluttaneet intohimoani politiikkaan. Kokemuksen karttuessa työn jatkaminen tuntuu yhä tärkeämmältä. Uskon kannustavaan Suomeen, jossa yrityksillä on edellytykset luoda työpaikkoja, työnteosta ja opiskelusta palkitaan sekä heikoimmista pidetään huolta. Vahvuuteni on kyky yhteistyöhön kaikkien kanssa.

ANNE-MARI VIROLAINEN

Töitä on tehtävä joka päivä, eikä yksittäisiin saavutuksiin voi jäädä. Suomi on tiukan paikan edessä. Kansanedustajalta vaaditaan asiantuntemusta, kokemusta ja vahvaa sitoutumista eduskuntatyöhön. On huolehdittava turvallisuudesta, laitettava talous kuntoon ja oppimistulokset nousuun. Palvelut on pelastettava ja Suomen taloudenpidon suunta muutettava.

SUOMEN NAINEN 23
SOFIA VIKMAN

Eduskuntavaalit 2023

Ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22-28.3.2023

Ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 22-25.3.2023

Vaalipäivän äänestys: sunnuntai 2.4.2023 klo 9-20

Tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Lisätiedot: vaalit.fi

Tutustu toimintaan, verkkokauppaan ja liity Kokoomusnaisten jäseneksi. Skannaa koodi ja siirry kokoomusnaiset.fi -sivulle.

” Vaikuta ja äänestä naisehdokasta eduskuntavaaleissa!”
Pihla Keto-Huovinen Kokoomusnaisten puheenjohtaja
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.