Suomen Nainen 2024

Page 1

NAINEN

KOKOOMUSNAISTEN

TAVOITEASIAKIRJASSA

TOIMENPIDETTÄ

Tasa-arvotyötä riittää vielä tehtäväksi

Naiset päätöksenteon keskiössä

Kokoomuksella on vahva, osaava ja monipuolinen naisehdokaslista eurovaaleissa.

TULE MUKAAN Vaikuttajaksi kunta- ja aluevaaleihin!

PETTERI ORPO Tehtävämme on pelastaa hyvinvointiyhteiskunta

KOKOOMUSNAISTEN PIIRIT Aktiivista toimintaa läpi Suomen

KOKOOMUKSEN NAISTEN LIITTO 2024
100
PIHLA KETO-HUOVINEN:

6

Kokoomusnaisissa on aktiivista toimintaa! Edustajakokouksen 2023 tunnelmia.

Paula Risikko kannustaa lähtemään ehdokkaaksi vaaleihin.

3 4 6 11 15 18 19 20 21 22 23 23

2 Suomen Nainen

Pihla Keto-Huovinen: Tasa-arvoa ei pidä odottaa kolmeasataa vuotta

Petteri Orpo: Tärkein tehtävämme on pelastaa hyvinvointiyhteiskunta

Piirijärjestöt - aktiivista toimintaa ympäri Suomen

Kokoomuksen naisehdokkaita eurovaaleissa

Tasa-arvoasiat ministereiden pöydällä: Sanni Grahn-Laasonen, Anna-Kaisa Ikonen, Sari Multala, Elina Valtonen

Kokoomusnaisten tavoiteasiakirjassa 100 toimenpidettä

Jenni Vartiainen: Kokoomusnaiset on puolueen supermahti

Kansanedustajien terveiset eduskunnasta

Helinä Perttu: Naiset rohkeasti johtopaikoille

Venla Väli-Torala: Poliitikkona pääsee vaikuttamaan asioihin

Paula Risikko: Tervetuloa asioita hoitamaan

SUOMEN NAINEN 2024 Julkaisija Kokoomuksen Naisten Liitto Töölönkatu 3A 4. krs 00100 Helsinki Päätoimittaja Eila Ruuskanen-Himma Taitto Teemu Kavasto Kannen kuva Mikko Mäntyniemi kokoomusnaiset.fi FB @kokoomusnaiset IG @kokoomusnaiset Painatus Grano 2024

Sisältö

PUHEENJOHTAJALTA | Pihla Keto-Huovinen

Kirjoittaja on Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja.

Tasa-arvoa ei

pidä odottaa kolmeasataa vuotta

Kokoomuksen päätä huimaava vaalimenestys huipentui 1. maaliskuuta, kun Alexander Stubb astui virkaansa Tasavallan 13. presidenttinä. Kokoomus on menestynyt mahtavasti kaikissa viimeksi käydyissä vaaleissa: euro-, kunta-, alue-, eduskunta- ja presidentinvaaleissa. Kiitos siitä kuuluu teille kaikille! Ennen kesää kuluva kevät jatkuu kuitenkin edelleen vaalien täyteisenä, sillä europarlamenttivaalit käydään kesäkuun alussa. Myös niissä tarvitaan Kokoomusnaisten merkittävää panosta.

Vuonna 2019 valitussa Euroopan parlamentissa naisten osuus oli suurempi kuin koskaan ennen, mutta silti vain 39,3 prosenttia. Naisten äänen täytyy kuulua vahvemmin myös Euroopan tasolla, jossa päätetään tulevaisuutemme kannalta kriittisistä kysymyksistä. Merkittävä osa kansallisesta lainsäädännöstämme on tavalla tai toisella lähtöisin EU:n päätöksenteosta. Kuntaliiton selvityksen mukaan myös jopa 45 prosenttia kuntien asioista liittyy suoraan tai välillisesti EU:n säädöksiin.

Toisaalta hienoa kehityssuuntaa kuvastaa se, että tällä hetkellä sekä Euroopan komission puheenjohtaja, Euroopan parlamentin puhemies, että Euroopan keskuspankin johtaja ovat naisia. Kokoomusnaiset on peräänkuuluttanut Mahdollisuuksien maailma -tavoiteohjelmassaan EU:ta lisäämään sukupuolten tasa-arvon tavoitteita EU:n tulevaan strategiseen ohjelmaan.

Työtä tasa-arvon puolesta riittää meillä täällä kotimaassakin. Suomen sijoitus EU:n tasa-arvoinstituutin indeksissä vuonna 2023 on laskenut sijalle kahdeksan, kun vuonna 2022

sijoitus oli vielä neljäs. Suomi on edelleen EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille. Suomi on myös yksi EU-maiden eniten sukupuolen mukaan eriytyneitä maita koulutuksessa ja eri ammateissa. Me Kokoomusnaiset olemme sitoutuneet toimimaan sen puolesta, että mahdollisuuksien tasa-arvo ja sitä myöten sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet toteutuvat. Kokoomusnaiset edistää koulutuksen, sivistyksen ja työelämän tasa-arvoa. Toimimme, jotta naisilla on oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan elämään. Lisäksi vahvan ulkoja turvallisuuspolitiikan aikakautena on syytä muistuttaa, että Nato-Suomi on myös naisten!

Olemme tyytyväisiä, että Petteri Orpon hallitus on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa läpi koko yhteiskunnan. Hallitus kohdistaa tehokkaampia keinoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäisemiseen sekä edistää palkka-avoimuusdirektiiviä. Hallitus tekee sitkeästi töitä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn puolesta, ja uhrien asemaa parannetaan kieltämällä pääsääntöisesti lähisuhdeväkivallan sovittelu. Kehitysyhteistyön painopisteenä on naiset ja tytöt. Lisäksi Orpon hallitus kriminalisoi tyttöjen ja naisten silpomisen nykyistä selkeämmin. Kun vastavoimat maailmalla ja kotimaassamme voimistuvat, tasa-arvotyötä pitää jatkaa yhä sitkeämmin. Tasa-arvotyöhön tarvitaan mukaan myös miehet ja pojat, ja sitä täytyy tehdä yhdessä yli puoluerajojen. Nykyisellä globaalilla kehityskululla tasa-arvon saavuttamiseen menee 300 vuotta, joten on syytä kääriä hihat. Jatketaan erinomaista työtämme mahdollisuuksien maailman ja tasa-arvon puolesta!

Kuntien asioista jopa 45 prosenttia liittyy EU:n säädöksiin.

Nainen 3
Suomen

– Tasa-arvosta on pidettävä huolta joka päivä, Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo.

Petteri Orpo:

TÄRKEIN TEHTÄVÄMME on pelastaa hyvinvointiyhteiskunta

– Pääministeripuolueena olemme lähteneet toteuttamaan politiikkaa, jota äänestäjille vaaleissa lupasimme. Tärkein tehtävämme on pelastaa hyvinvointiyhteiskunta, sanoo Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo.

Petteri Orpo palauttaa mielet vuoden 2024 alkuun. Vuosi käynnistyi presidentinvaalikamppailulla.

– Lopputulos oli hyvä niin Kokoomukselle kuin Suomelle. Tiedän, että Suomi saa Alexander Stubbista erinomaisen tasavallan presidentin. Presidentinvaalit käynnistivät uuden vaaliputken. Kokoomuksen valmistautuminen kesäkuun EU-vaaleihin on alkanut täysillä.

– Rakennamme vahvan, osaavan ja monipuolisen ehdokaslistan. Tavoitteenamme vaaleissa on yksi lisäpaikka eli haemme neljää edustajaa Euroopan parlamenttiin, Orpo sanoo.

– Vaalien jälkeen hallitus nimeää Suomen tulevan komissaarin. Perinteiden mukaisesti nimitys tehdään pääministeripuolueen esityksestä. Hyviä ehdokkaita meillä on useampia.

EU-vaalien ohella Orpon katse on seuraavan vuoden kunta- ja aluevaaleissa.

– Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, mutta niiden taloudellinen tilanne on heikompi kuin kukaan rohkeni vuosi sitten keväällä ennustaa. Sote-menojen kasvu haastaa alueet toden teolla pohtimaan, miten palvelut saadaan turvattua. Orpo muistuttaa, että hallitus on varautunut lisäämään sote-rahoitusta miljardilla eurolla joka vuosi.

– Mutta se ei riitä, ellei alueilla pystytä järkevöittämään ja tehostamaan toimintaa. Säästöjäkin on tehtävä. Alueiden päättäjiltä vaaditaan vastuullisia ratkaisuja, sillä Suomena emme voi loputtomiin vain kasvattaa velanottoa.

– Luotan siihen, että ratkaisuja alueilla löytyy. Kun on tahtoa, on myös tie.

Kesän puoluekokouksessa isot linjat Kokoomuksen kesän puoluekokous käsittelee kunta- ja hyvinvointialueohjelman isoja linjoja.

– On tärkeä muistaa, että aluepolitiikka on paljon muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalveluja. Meidän on huolehditta-

va kuntien sivistystyöstä ja elinvoimasta. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa panostamme varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Teemme historiallisen suuren miljardisatsauksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. TKI-rahoituksella on valtava merkitys juuri alueiden elinvoimalle.

– Kokoomuksessa on valtava joukko osaavia ihmisiä eri taustoista. Kannustan lämpimästi jokaista harkitsemaan ehdokkuutta tulevissa kunta- ja aluevaaleissa, Orpo sanoo.

Työ, osaaminen ja turvallisuus – Pääministeripuolueena olemme lähteneet toteuttamaan politiikkaa, jota äänestäjille vaaleissa lupasimme. Tärkein tehtävämme on pelastaa hyvinvointiyhteiskunta. Ilman kestävää julkista taloutta meillä ei ole hyvää opetusta, toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita, hoivaa vanhuksille eikä mahdollisuutta lisätä turvallisuutta kodeissa, kaduilla ja rajoilla.

Pääministeriltä
FANNI UUSITALO, VALTIONEUVOSTON KANSLIA 4 Suomen Nainen

Kannustan ehdokkuuteen myös tulevissa kunta- ja aluevaaleissa.

Orpo tähdentää, että hallituksen on yhä määrätietoisemmin toteutettava talouspolitiikan linjaansa.

– Jo päätetyt sopeutukset eivät valitettavasti riitä turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan tärkeitä palveluja. On tehtävä enemmän.

– Hallituksen tavoitteena on, että sopeutuksista huolimatta turvaamme hallitusohjelman ytimen: työn, osaamisen ja turvallisuuden. Ne ovat hyvinvointimme kivijalkoja. Viemme läpi välttämättömät uudistukset, jotta työn vastaanottaminen kannattaa aina, ja että meillä on työmarkkinat, jotka houkuttelevat investoimaan ja toimimaan Suomessa, Orpo sanoo.

Petteri Orpo on tuonut monessa yhteydessä esiin sen, että epävarmuuden maailmassa Suomen on oltava vahva. Vahva Suomi pystyy huolehtimaan Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta, eikä vain turvallisuudesta, vaan hyvinvoinnista.  – Siksi meidän on tehtävä tinkimättömästi töitä sen eteen, että meillä on korkeatasoista osaamista, korkea pohjois-

”Ilman kestävää julkista taloutta meillä ei ole hyvää opetusta, toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita, hoivaa vanhuksille eikä mahdollisuutta lisätä turvallisuutta kodeissa, kaduilla ja rajoilla.”

Petteri Orpo

mainen työllisyysaste ja että Suomessa ja Suomeen tulee investointeja.

– Nousemme vain työllä ja yrittäjyydellä. Verotulojen kautta pystymme huolehtimaan yhteisestä hyvästä – ja heistä, jotka ovat heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa, Orpo toteaa.

Tasa-arvosta pidettävä huolta Hallituksen yhtenä isona tavoitteena on yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon edistäminen.

– Yhteiskunta, jossa jokainen voi kokea olevansa hyväksytty ja osallinen, on sosi-

aalisesti kestävä. Tähän työhön vaaditaan paitsi hallituksen myös koko yhteiskunnan laajaa sitoutumista. Tasa-arvosta on pidettävä huolta joka päivä, se kuuluu sivistyneeseen länsimaiseen demokratiaan. Siksi myös hallitusohjelmassa on kunnianhimoisia kirjauksia tasa-arvon edistämisestä. Olemme lähteneet rakentamaan poikkihallinnollista tasa-arvo-ohjelmaa ministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla, Petteri Orpo sanoo.

– On käsittämätöntä, että koti on tänäkin päivänä Suomessa naisille vaarallisin paikka. Lähisuhdeväkivalta on inhimillisesti järkyttävää. Se on myös meille Suomena häpeätahra, jonka poistaminen vaatii konkreettisia toimia.

Monista haasteista ja epävarmuudesta huolimatta Orpo katsoo kohti tulevaa luottavaisin mielin. Olemme aina pärjänneet, vaikeissakin paikoissa. Niin pärjäämme nytkin.

– Uskon, että kun nyt teemme työmme hyvin, Suomi kukoistaa tulevaisuudessa.

5
Suomen Nainen

Tunnelmia vuoden 2023 edustajakokouksesta.

Piirijärjestöissä on aktiivista toimintaa ympäri Suomen

Kokoomusnaisten toiminnan sydän ovat yksittäiset jäsenet, jotka ovat rohkeita, tulevaisuuteen katsovia ja aktiivisia naisia ympäri Suomen.

Toimimme naisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Maailma ei ole valmis ja tärkeät asiat vaativat puolestapuhujia myös tulevaisuudessa.

Kokoomusnaiset on Suomen vaikuttavin poliittinen järjestö. Edistämme mahdollisuuksien tasa-arvoa koko osaavalla ja toimivalla järjestökentällämme.

Osaamista vaikuttaa ja yhdessäoloa Kokoomusnaiset koostuu piirijärjestöistä, joihin kuuluu eri kunnissa ja kaupungeissa toimivat paikallisyhdistykset, jotka ovat toimintamme moottoreita.

Kokoomusnaisten piirijärjestöt muodostavat Kokoomuksen Naisten Liiton.

Olemme yhdessä aktiivinen ja asiantunteva yhteiskunnallinen keskustelija. Järjestömme sydän on jokainen jäsen. Tarjoamme jäsenille vaikuttamisen mahdollisuuksia, korkealaatuista koulutusta sekä yhdessäoloa kokoomuslaisen arvomaailman äärellä.

Ammennamme eri-ikäisten naisten osaamisesta ja viisaudesta eväitä yhteiseen poliittiseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja arkeen.

Liittymällä piirisi alueella toimivaan paikallisyhdistykseen pääset vaikuttamaan tärkeäksi kokemiisi asioihin. Pääset tutustumaan muihin aktiivisiin naisiin ja osallistumaan monipuoliseen toimintaamme.

Tutustu ja ota yhteyttä omaan piirijärjestöösi, ja lähde mukaan Kokoomusnaisten aktiiviseen toimintaan!

Järjestötoiminta
Liity Kokoomusnaisten jäseneksi! kokoomusnaiset.fi/liity
6 Suomen Nainen

Kokoomuksen Naisten

Helsingin piiri

KOKOOMUKSEN Naisten Helsingin Piiri on Helsingissä toimiva Kokoomusnaisten jäsenpiiri. Piirimme slogan ”Naisten paikkaa huipulle eivät raivaa ketkään muut kuin naiset itse” kuvastaa piirijärjestön tärkeintä tehtävää, joka on kaikkien kokoomuslaisten naisten tukeminen omalla poliittisen vaikuttamisen uralla Helsingissä.

Tämän vuoden eurovaaleissa nostamme esiin kaikkia Kokoomuksen ehdokkaita piirimme tapahtumissa ja viestinnässä. Vuosien 2021 ja 2023 vaaleissa toteutimme menestyksekkäät tukikampanjat helsinkiläisille naisehdokkaille; saimme kaupunginvaltuustoon kolme naisvaltuutettua enemmän kuin edelliskaudella ja eduskuntaan yhden naiskansanedustajan lisää. Tämä pohjustaa tulevien kuntavaalien 2025 valmistautumista, joka alkaa kuluvan vuoden syksyllä.

Piirimme toiminnan olennainen osa ovat aktiiviset paikallisyhdistyksemme, joiden kanssa toteutamme monipuolista tapahtumatoimintaa jäsenille verkostoitumistilaisuuksista isoihin seminaareihin. Keväällä olemme järjestämässä 7.5. Eurovaalipaneelia yhteistyötapahtumana Uudenmaan Kokoomusnaisten kanssa.

Lisätietoa: puheenjohtaja

Laura Sviili, laura.sviili@gmail.com Verkkosivut: kokoomusnaisethelsinki.fi FB facebook.com/ kokoomusnaisethelsingissa IG instagram.com/kokoomusnaisethki

Hämeen Kokoomusnaiset

VAALIT ovat ihmisen parasta aikaaainakin politiikassa ja järjestötyössä! Näin ajattelemme täällä Hämeessä, ja ilahtuneina elämmekin kuluvaa vuotta.

Kokoomusnaiset Hämeessä osallistuivat aktiivisesti kampanjaan, jonka onnistuneen lopputuloksen myötä saamme nimittää Alexander Stubbia Suomen tasavallan presidentiksi. Hyvää kuutta vuotta avoimessa, turvallisessa ja kansainvälisessä Suomessa!

Hämäläinen kampanjakoneisto on väsymätön, ja siksi tohkeissamme jo suunnittelemme Kokoomuksen eurovaaliehdokkaita yhdistäviä kampanjatilaisuuksia. Haluamme, että tasavertaisuus, perusturvallisuus ja avoin eurooppalainen sivistys saavat jatkossakin vahvat puolustajansa Euroopan parlamenttiin.

Hämäläinen hitaus näyttäytyy piirijärjestössämme maltillisena määrätietoisuutena, koska tartumme toimeen sellaisen kohdatessamme. Tavoitteenamme on kehittää jokaisen mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon - taustastaan tai sukupuolestaan riippumatta. Osaavat ja aktiiviset ansaitsevat paikkansa päätöksenteon eri portailla!

Sininen sydän sykkii oikealla, ja me

Hämeen Kokoomusnaiset sykimme sen tahdissa aktiivisesti koko piirin laajuudella.

Lisätietoa: puheenjohtaja

Teresa Rautapää, teresa.rautapaa@gmail.com

Verkkosivut: hameenkokoomusnaiset.fi  FB facebook.com/ HameenKokoomusnaiset

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset

KAAKKOIS-SUOMEN Kokoomusnaisten kahdeksan jäsenyhdistystä toimivat eri puolilla kolmea maakuntaa; Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso.

Tänä vuonna piirimme teemana on viestintä ja vaikuttaminen. Haluamme tuoda alueellamme entistä vahvemmin esiin piirimme osaavia ja aktiivisia naisia sekä meille tärkeitä teemoja liittyen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, varhaisen tuen kustannusvaikuttavuuteen ja hoitoon pääsyn oikea-aikaisuuteen sekä kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen.

Erityisesti näinä aikoina tarjoamme jäsenistöllemme tietoa, koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia muun muassa YK:n 1325-päätöslauselman – Naiset, Rauha ja Turvallisuus teemoihin liittyen.

Ominaispiirteeksi Kaakkois-Suomen piirille voidaan lukea pitkä itäraja ja kaksi rajanylityspaikkaa sekä Vekaranjärven, Utin ja Immolan varuskunnat erityisosaamisaloineen. Laajana piirinä, Pieksämäeltä Pyhtäälle, toteutamme ajankohtaisista aiheista keskustelutilaisuuksia etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lisätietoa: puheenjohtaja Christa Carpelan, christa.carpelan@kouvola.fi Verkkosivut: kaakkoissuomenkokoomusnaiset.kokoomus.net

FB facebook.com/ Kaakkoissuomenkokoomusnaiset IG instagram.com/ kaakkoissuomenkokoomusnaiset

Saara Autto ja Jaana Kostiainen
7
Suomen Nainen

Lapin

Kokoomusnaiset

LAPIN Kokoomusnaiset on ollut Lapissa aktiivinen toimija jo kuuden vuosikymmenen ajan. Edistämme alueellamme mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista vaikuttamalla sekä kunta- että hyvinvointialuetasolla tiiviissä yhteistyössä Lapin Kokoomuksen kanssa.

Maantieteellisen sijaintimme ja kokomme vuoksi meillä on paljon omaleimaisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja uhkia. Piirimme rajanaapurina pohjoisessa on Norja ja läntisellä puolella Ruotsi, ja tämän vuoksi erittäin tärkeä teema meille on kansainvälisyys ja rajat ylittävä yhteistyö.

Myös ulkoinen turvallisuus on aiheena kasvattanut merkitystään, sillä Lapilla on pitkä rajaviiva myös toimillaan statustaan dramaattisesti muuttaneen itäisen naapurimme Venäjän kanssa.

Edistämme myös mahdollisuuksien tasa-arvoa painottamalla varsinkin tyttöjen harrastusmahdollisuuksien lisäämistä, naisten yrittäjyyteen kannustamista sekä tieteen ja taiteen merkitystä. Myös Lapin monipuolisen elinkeinorakenteen vuoksi meille erityisen tärkeä on huolehtia työelämän tasa-arvosta esimerkiksi ajamalla vuoropäiväkoteja, jotta yhdenkään naisen urahaaveet eivät kariutuisi perheen perustamiseen.

Verkkosivut: kokoomusnaiset.fi/etusivu/ lapin-kokoomusnaiset/ FB facebook.com/ lapinkokoomusnaiset/

Keski-Suomen

Kokoomusnaiset

KESKI-SUOMEN Kokoomusnaiset on piirinä melko pieni, ja toimintaa on vain kolmella paikkakunnalla, Jyväskylässä, Äänekoskella ja Saarijärvellä. Toimintamme on kuitenkin näkyvää ja aktiivista, ja joskus vain muutama henkilö riittää vaikuttavan ja mieleen jäävän tapahtuman järjestämiseen. Piirimme toimintaa kuvaa yhdessä tekeminen ja talkoohenki, kun esimerkiksi tapahtumiin tai myyjäisiin leivotaan ja askarrellaan yhdessä, ja omasta vapaa-ajasta annetaan iso osa kokoomustoiminnan käyttöön. Olemme mukana aktiivisesti ajankohtaisissa tapahtumissa, oli sitten kyseessä vaalit, kokoomuksen toimintalauantai tai vaikkapa Suomeen muuttaneiden ukrainalaisten auttaminen.

Pidämme esimerkiksi rentoja keskustelutilaisuuksia, joihin on helppo tulla kenen tahansa ja järjestämme myös tapahtumia etäyhteyksillä jonkun poliittisen teeman ympärillä. Osallistumme myös erilaisille messuille ja tapahtumiin, joissa myymme kokoomusnaisten tuotteita ja houkuttelemme uusia jäseniä mukaan toimintaan.

Lisätietoa: puheenjohtaja

Karoliina Saraste, karoliina.saraste@jyvaskyla.fi

Verkkosivut:  keski-suomenkokoomusnaiset.fi/ FB Keski-Suomen Kokoomusnaiset IG instagram.com/kskokoomusnaiset

Pirkanmaan Kokoomusnaiset

PIRKANMAA on kasvava ja kehittyvä maakunta, jossa näkyvät pienoiskoossa koko maan yhteiset haasteet. Kuntia on 23 ja muuttoliike sekä muualta Suomesta että maakunnan sisällä keskittyy Tampereelle sekä sen lähikuntiin, jossa korkeakoulujen toimipisteet ja suurin osa alueen yritysten pääkonttoreista sijaitsevat. Tämä tuottaa haasteita ylläpitää palveluita tasaisesti eri paikkakunnilla.

Pirkanmaan vahvuuksiin kuuluvat sekä terveys- että turvallisuusteknologian yritykset ja tutkimusyhteistyö oppilaitosten kanssa. Pirkanmaalla valmistetaan esimerkiksi monipuolisesti liikkumisen apuvälineitä, painevaatteita sekä sotilasteknologisia ratkaisuja. Pirkanmaan Kokoomusnaiset kutsuukin kaikkia Eurooppaan tähtääviä ja eurooppalaisilla foorumeilla toimivia

poliitikkoja tutustumaan siihen, mitä vienti-innovaatioita kotimaakuntamme tarjoaa vientiteollisuuden näkökulmasta.

Toimiva markkinatalous on hyvinvointiyhteiskunnan turva. Me Pirkanmaalla uskomme siihen, että kun Pirkanmaan tuotteita saadaan vietyä maailmalle, rakennamme samalla vakaata tulevaisuutta oman maakuntamme asukkaille. Yhteyksien rakentaminen lähitoimijoiden ja eurooppavaikuttajien välillä toivottavasti jatkuu myös alue- ja kuntavaalien tullessa ajankohtaiseksi.

Lisätietoja: puheenjohtaja Rimma Ahonen, rimma.ahonen@gmail.com Verkkosivut: pirkanmaannaiset.kokoomus.net

Rita Helenius, Anu Aaltonen, Mirja Pitkänen, Marjut Teräs ja Jaana Kiviluote.

Järjestötoiminta
8 Suomen Nainen

Liittohallitukseen

kaudelle 2024-2025 valittu kokoonpano, Sari Vilén, Jutta Hartikainen, Susanna Yli-Luukko, Salla Mäkelä, Raili Paavonen, Pihla Keto-Huovinen, Jutta Hartikainen, Anu Aaltonen, Heleena Uusi-Illikainen, Jaana Kiviluote, Anu Puustinen, Jaana Kostiainen ja Minna Heinonen-Pesonen.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset

POHJANMAALLA Kokoomusnaiset ovat pelkäämättömiä, rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia naisia. Tavoitteenamme on luoda naisille polku kunnalliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen politiikkaan. Olemme raivaamassa tytöille ja naisille tasa-arvoista mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskuntamme päätöksiin eri osa-alueilla. Teimme vuonna 2023 strategian otsikolla Turvallinen tulevaisuus sivistyneessä maakunnassamme. Strategian pohjana ovat kolme sanaa: tasa-arvo, sivistys ja perhe. Näiden sanojen ympärille keräsimme tärkeimmät ajatukset.

Haluamme olla rakentamassa oikeudenmukaista ja yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa. Meillä kaikilla tulee olla ajatusten vapaus, mutta on kannettava vastuu omista puheista ja teoista. Tuemme koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä korostamme

tunnetaitojen vahvistamista. Mielestämme erilaisten perhemuotojen tarpeenmukainen ja riittävä tuki on turvattava myös tulevaisuudessa.

Toiminnan ytimenä piirimme alueella on tukea jäsenyhdistyksiä eri tavoin, kuten tapahtuma-avustuksilla, järjestämällä jäseniltoja, kirjoittamalla kannanottoja, toteuttamalla kummitoimintaa ja julkaisemalla jäsenkirjeitä.

Lisätietoa: puheenjohtaja Pauliina Pasanen, saarapauliina.pasanen@gmail.com Verkkosivut: pohjanmaankokoomusnaiset.fi FB facebook.com/ pohjanmaankokoomusnaiset IG instagram.com/ pohjanmaankokoomusnaiset

Satakunnan Kokoomusnaiset

SATAKUNNAN Kokoomusnaiset on porvarillisesti ajattelevien naisten yhdistys, jonka tehtävänä on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja aktivoida naisia mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen toimintaan.

Tarjoamme jäsenillemme turvallisen toimintaympäristön, jossa on mahdollisuus tehdä omannäköistään politiikkaa ja edetä luottamustehtävissä. Toimintamme nojaa kolmeen peruspilariin: poliittiseen vaikuttamiseen puolueen sisällä ja yhteiskunnassa, tasa-arvon edistämiseen sekä naisten hyvinvoinnin lisäämiseen kaikilla elämän osa-alueilla.

Kannamme vastuuta tulevista sukupolvista ja toimimme siltana eri sukupolvien välillä, oli toimintamme sitten poliittista tai rentoa virkistäytymistä samanmielisten

naisten kesken. Tulevat europarlamenttivaalit tarjoavat oivan mahdollisuuden nostaa esiin kokoomusnaisille tärkeitä teemoja, ja olemme Satakunnassa hyvin ylpeitä nimetyistä naisehdokkaista.

Tänäkin kesänä olemme mukana

SuomiAreenassa, joka järjestetään Porissa 25.–28.6. Satakunnan Kokoomusnaisissa jokainen otetaan lämmöllä vastaan, ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan!

Lisätietoa: puheenjohtaja

Anu Sallinen, sallisenanu@gmail.com

Verkkosivut: kokoomusnaiset.fi/ satakunnankokoomusnaiset

FB Satakunnan Kokoomusnaiset ry

IG @satakunnankokoomusnaiset

PohjoisPohjanmaan Kokoomusnaiset

ME Kokoomusnaiset Pohjois-Pohjanmaalla katsomme kohti tulevaisuutta, mutta emme unohda perinteitä. Meille on rikkaus, että mukana on eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia naisia, joita kaikkia yhdistää kokoomushenkisyys ja halu vaikuttaa yhdessä asioihin. Yhteistyömme ulottuu myös oman toimintamme ulkopuolelle laadukkaiden yhteistapahtumien muodossa muiden samanhenkisten yhteisöjen kanssa. Yhteishenkeen olennaisesti kuuluu myös jäsentemme tukeminen heidän poliittisissa tavoitteissaan ja uusien tietojen ja käytänteiden jakamisessa. Vuosien saatossa olemme saaneet tukea jäseniämme monissa vaaleissa ja tänäkin keväänä osallistumme aktiivisesti Susanna Kisnerin eurovaalikampanjaan. Syksyllä katseemme kääntyy jo kohti kevään 2025 kunta- ja aluevaaleja. Pohjois-Pohjanmaalla kannustamme mahdollisimman monia naisia mukaan politiikkaan.

Tärkeintä toiminnassamme kuitenkin on, että jokainen osallistuja kokee kuuluvansa joukkoomme ja voi olla omana itsenään. Haluamme, että jokainen löytää oman paikkansa puolueyhteisössä ja sen moninaisissa rooleissa. Uskommekin, että yhdessä voimme innostaa ja sparrata toisiamme ja olla vahvempia vaikuttajia!

Lisätietoa: järjestösihteeri Lotta Ellonen, lotta.ellonen@kokoomus.fi Verkkosivut: pohjois-pohjanmaankokoomus.fi FB facebook.com/pohjoispohjanmaankokoomusnaiset

9
Suomen Nainen

Rita Kostama, Kristine Myller, Christa Carpelan ja Maria Lammi

Savo-Karjalan Kokoomusnaiset

SAVO-KARJALAN Kokoomusnaisten jäsenyhdistyksiä ovat Joensuun, Kiuruveden, Kuopion seudun ja Lieksan Kokoomusnaiset.

Vaikuttamistyössä ykkösasiamme on perheiden hyvinvointi ja turvallinen elämä. Puolustamme koteihin saatavan ammattiavun kiireellistä järjestämistä ennaltaehkäisemään mm. perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Terveyspolitiikassa olemme vastustaneet huumeiden laillistamista ja nyt viimeisimpänä nikotiinipussien ja sähkötupakoiden tuontia, myyntiä ja käyttöä. Toivomme uuden tupakkalain olevan kansanterveyden eikä tupakkatehtaiden kannalta järkevä.

Uskomme sanan voimaan. Kirjoitamme ahkerasti puoluekokousaloitteita ja mielipidekirjoituksia.

Tutustumme lähiseudun yrityksiin, kulttuuritapahtumiin ja kulttuurinteki-

jöihin. Kunnallisjärjestöjen kanssa osallistumme vaali- ja yleisötapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teemme verkostoyhteistyötä naisjärjestöjen kanssa.  Valtiollisella tasolla vaikuttamisen lisäksi haluamme edistää Itä-Suomen tunnettavuutta, vetovoimaisuutta ja erinomaisuutta elinympäristönä. Siksipä: Tervetuloa Arvoisat Kokoomusnaiset Kokoomusnaisten Liiton liitto- ja edustajakokoukseen 14.16.11.2025 Joensuuhun – Karjalan laulumaille ikihonkien huminaan!

Lisätietoa: puheenjohtaja Heleena Uusi-Illikainen, heleena.ui@gmail.com Verkkosivut: savo-karjalankokoomusnaiset. kokoomus.net

Uudenmaan Kokoomusnaiset

UUDENMAAN Kokoomusnaiset toimii pääkaupungin varjossa, mutta olemme kuitenkin omaleimainen itsemme, toimiva naistiimi. Piirimme on kansainvälinen, maantieteellisesti laaja ja väestöltään nuorempi verrattuna muuhun Suomeen. Meillä on monia mahdollisuuksia toimia, on erikokoisia kyliä ja suuria kaupunkeja sekä samaan aikaan luonto lähellä joka suunnalla. Aktiivisuus monella sektorilla yhdistää tätä osaavaa naisjoukkoa.  Kaikilla toimijoilla on aina kiire, mutta kun jokin asia on meille tärkeä, saamme aina jonkun tiimin liikkeelle – ja sitten tapahtuu. Jäsenistössämme on eri alojen osaavia naisia, joilla on verkostoja, mikä mahdollistaa monenlaista vaikuttamista eri tavoin.

Nyt keväällä työn alla ovat kevätkokoukset ja aloitteet puoluekokoukseen. Samalla suunnittelemme vuoden varainkeruuta, muita näkyviä tapahtumia ja kunta- ja aluevaa-

liehdokkaiden hankintaa. Paljon joudumme vastailemaan lakoista johtuviin kysymyksiin ja avaamaan syitä säästöihin.

Paikallisyhdistysten kokoukset ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille jäsenille. Järjestämme vuorovedoin paikallisyhdistysten kanssa kulttuuri- ja yleisötapahtumia sekä joskus risteilyjä ja yrityskäyntejä. Seuraava vierailu on Kuusakoskelle Heinolaan. Teemme vierailuja yli piirirajojen, viimeksi piiriläisiä oli Imatralla, Vaasassa ja Porissa, sekä Lylyn Ruskaretkellä. Kaikki uudet jäsenet toivotetaan ilolla mukaan toimintaan omien toiveidensa mukaan.

Lisätietoa: puheenjohtaja Sari Vilén, sari.vilen6@gmail.com  Verkkosivut: uudenmaankokoomusnaiset.fi  FB  facebook.com/uudenmaankokoomusnaiset

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset

VARSINAIS-SUOMEN Kokoomusnaiset on jäsenmäärältään suurena piirinä ja yhdessä aktiivisten paikallisyhdistystensä kanssa aikaansaava vaikuttaja kunta- ja aluepäätöksenteossa sekä alueensa verkostoissa. Piirijärjestömme on näkyvästi mukana myös valtakunnallisessa kokoomustoiminnassa.

Haluamme kokoomusnaisten äänen kuuluvan paremmin ja pidemmälle kaikissa yhteiskunnallisissa asioissa. Piirimme julkaiseekin säännöllisesti kannanottoja ja mielipidekirjoituksia sekä laatii ahkerasti aloitteita. Nostamme keskusteluun aiheita, jotka vaativat ratkaisuja ja uusia näkökulmia.

Uudistamme piirimme toimintaa ollaksemme entistäkin kiinnostavampi järjestö kaikille aktiivisille ja rohkeille naisille, jotka haluavat edistää yhteisiä tavoitteitamme poliitikkona, järjestötyössä tai rivijäsenenä. Meistä jokaista tarvitaan rakentamaan parempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa.

Tarjoamme jäsenillemme vaikutuskanavia, yhteistoiminnan voimaa, koulutusta ja luotettavat kanssavaikuttajat. Puhumme ja teemme politiikkaa, saamme asioita tapahtumaan, tutustumme upeisiin naisiin ja tuemme toisiamme. Yhdessä viihtyminen ja tekemisen ilo ovat meille tärkeitä arvoja. Tervetuloa mukaan Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten toimintaan!

Lisätietoa: puheenjohtaja Anu Aaltonen, anuhaaltonen@gmail.com

Verkkosivut: varsinaissuomenkokoomusnaiset.kokoomus.net FB facebook.com/ varsinaissuomenkokoomusnaiset IG instagram.com/vskokoomusnaiset

Järjestötoiminta
10
Suomen Nainen

Kokoomuksen naisehdokkaita eurovaaleissa

Suomen Nainen esittelee vuoden 2024 eurovaaleissa ehdokkaina olevia kokoomuslaisia naisia.

Susanna Kisner

”ENSIMMÄINEN muistoni EU:sta on lukioajalta, jolloin ajattelin yhteisen valuutan tuomia etuja matkustaessani eri Euroopan maissa. Tämän jälkeen asuin kymmenen vuotta Yhdysvalloissa ja kaksi vuotta Saksassa. Visioin Euroopan turvallisena ja yhtenäisenä liittoumana, jonka talous on kunnossa ja kansalaiset, erityisesti lapset ja nuoret, voivat hyvin. Haluan toimia mielenterveyden puolesta sekä ihmiskauppaa,

lapsiperheköyhyyttä, syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä vastaan.

EU:ssa haluan lisätä Suomen vientiä ulkomaille sekä edistää yritysten toimintaa poistamalla hallinnollisia rasitteita. Suomen turvallisuudesta on pidettävä huolta panostamalla omiin puolustusvoimiin, Nato-yhteistyöhön sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja huumeiden maahantuonnin ehkäisemiseen.

Haluan vaikuttaa Suomen omavaraisuuteen ruuan, veden ja energian suhteen ja edesauttaa suomalaisen teknologian kehitystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Haluan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja vapautta. Kaikilla tulee olla mahdollisuus menestyä ja vaikuttaa yhteiskuntaan. On tärkeää tasoittaa sukupuolieroja työmarkkinoilla, talouden eri sektoreilla sekä palkka- ja eläke-eroissa.”

Susanna Kisner

Ikä: 44 vuotta

Ammatti: Oulun kaupunginvaltuutettu ja Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutettu

Koulutus: Sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri (opettaja), lastensuojelun sijaisvanhempi

Kampanja: Tervetuloa mukaan kampanjaan!

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: sunpuolella@ gmail.com

Verkkosivut: susannakisner.com

Somekanavat: FB facebook.com/ kisnersusanna IG instagram.com/ susannakisner LI linkedin.com/in/ susannakisner

Aikataulut  eurovaaleissa

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024.

Suomesta valitaan 15 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä vuoden 2024 EU-vaaleissa.

Kokoomus aikoo nimetä yhteensä 20 ehdokasta kesäkuun 2024 europarlamenttivaaleihin.

Tästä julkaisusta löydät ehdokkaina olevat kokoomuslaiset naiset, jotka olivat tiedossa 30.3.2024 mennessä. Kaikki ehdokkaat löytyvät verkkosivuilta: kokoomus.fi/ eurovaalit/

Lähde mukaan vaalitiimeihin! Ja muista äänestää.
Eurovaalit 2024

Sirpa Pietikäinen

”OLIN kiinnostunut palkkatasa-arvosta jo silloin, kun Tuulikki Petäjäniemi aikoinaan teki valtion selvitysmiehenä ensimmäisiä työn vaativuuden arviointeja samasta ja samanarvoisesta työstä. Naiset ovat yhtä kyvykkäitä kuin miehetkin, ja ansaitsevat tasa-arvoisen palkan. Siksi lähitulevaisuudessa on tarpeen edistää aktiivisesti EU:n palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanoa, kun olemme tällaisen lainsäädännön vihdoin saaneet EU:ssa aikaan. EU:n ensimmäinen palkka-avoimuutta koskeva direktiivi edistää tasa-arvoista palkkausta paitsi samasta myös samanarvoisesta työstä.

Myös hoiva-alan olojen parantamiseen, sekä hoivan saajien että työntekijöiden kannalta, täytyy keskittyä EU-tasolla vielä enemmän. Lisäksi on tärkeää äänekkäästi puuttua naisten oikeuksiin kohdistuvaan vastareaktioon ja niitä uhkaavaan takapakkiin

Maria Miala

”SYNNYIN aikaan kun viikkorahan sai jo euroissa. Lukion aikana suoritin lyhyen lukiovaihdon Saksan Hessenissä ja lukion jälkeen aloitin opinnot Tukholman yliopistossa, kiitos Bolognan sopimuksen.

Seuraavan kauden aikana EU:n tulee kiinnittää huomiota alueelliseen yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon.

Suomen ja sen itäisten alueiden asemaa EU:n reuna-alueina ei olla huomioitu riittävästi. Seuraavan komission aloittaessa täytyy varmistaa, että rahoitusohjelmissa otetaan huomioon alueet, joiden elinvoimaisuus ja rajaturvallisuus on heikentynyt Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. On hyvä muistaa, että meidän vastuullamme on lobata ja tuoda aktiivisesti esille maamme erityishaasteet.

ja estää ilmiön leviämistä Euroopassa.

Naisten oikeudet ovat menneellä Euroopan parlamentin vaalikaudella olleet aiempaa näkyvämmässä roolissa EU-lainsäädännössä. Naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta, jossa olen istunut jo viidellä vaalikaudella, on tehnyt enemmän lainsäädäntöä

kuin koskaan ennen ja saavuttanut tärkeitä virstanpylväitä, kuten Istanbulin sopimuksen EU-ratifioinnin, ja pitänyt aktiivisesti esillä tasa-arvoista budjetointia.

Vahvin alkuaikojen EU-muistoni on se laaja ja vahva kansalaiskeskustelu, jota Suomessa käytiin 90-luvun alussa, kun Suomi oli liitty-

mässä EU:hun. Löysimme yhdessä EU-politiikan tekemisen voiman. Tämä on ajankohtaista yhä edelleen.”

Sirpa Pietikäinen

Ikä: 64

Ammatti: Europarlamentaarikko

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Helsingin Kauppakorkeakoulu (1986)

Kampanja: Tervetuloa mukaan kampanjaan! Kampanjaan voi liittyä nettisivujen lomakkeen kautta osoitteessa: sirpapietikainen.net/liity-tukijoukkoihin/ - kamppistiimi on yhteydessä!

Verkkosivut: sirpapietikainen.net

Somekanavat: FB MEPsirpapietikainen X @spietikainen

IG & Threads: @sirpapietikainen

LinkedIn: Sirpa Pietikäinen

Uuden sukupolven edustajana olen sitoutunut tähän.

Tasa-arvon osalta korostan erityisesti vasta hyväksyttyä

yhdenvertaisuusdirektiiviä. Koen, että tasa-arvon toteutumiseksi on tärkeätä, että direktiivien virheellisestä

implementoinnista tai noudattamatta jättämisestä seuraa selkeät sanktiot.

Ikä: 26

Ammatti: Viestinnän asiantuntija

Koulutus: Filosofian ylioppilas

Kampanja: Tervetuloa mukaan kampanjaan verkkosivujen kautta tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: heidi.hanhela@youthepp. eu

Verkkosivut: mariamiala.fi

Somekanavat: FB facebook.com/ Maria.M.Miala X @MariaMiala IG instagram.com/ mariiamiala

STAVROS TZOVARAS Eurovaalit 2024

Susanne Päivärinta

”TULEVAT EU-vaalit ovat kaikkien aikojen merkittävimmät. Tarvitsemme Euroopassa toinen toisiamme kipeämmin kuin koskaan. Tavoitteeni on menestyvä EU, joka huolehtii kansalaistensa turvallisuudesta, tasa-arvosta, sosiaalisista oikeuksista ja hyvinvoinnista.

Äitinä kannan huolta nuorista sukupolvistamme. Pandemian, Venäjän hyökkäyssodan ja ilmastokriisin leimaama nykylapsuus on murheellisesti toinen kuin, mitä sain itse kokea. Lapsemme ansaitsevat parempaa.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen on tehtävä väsymättä työtä. EU:n budjetin sukupuolivaikutuksia tulee seurata. Ihmiskaupan torjumiseksi tarvitaan EU:ssa vahvaa strategiaa myös tulevina vuosina. Direktiivi ihmiskaupan ehkäisystä luo tärkeän minimitason jäsenvaltioiden toimille.

Naisiin kohdistuva väkivalta on keskeisiä ihmisoikeusongelmia EU:ssa ja myös este sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle. Väkivallan digitaaliset muodot ovat uusia pakottavan kontrollin taktiikkoja, jotka tulee huomioida rikosoikeuden kehittämisessä.

Ensimmäinen muistoni EU:sta liittyy hetkeen, jolloin pääsin äänestämään Suomen EU-jäsenyyden puolesta. Kun Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät tammikuussa 1995 EU:n jäseniksi, oli se juhlistamisen hetki. Italiassa asuessani EU-kansalaisuudesta on ollut valtavasti etua – moni arkinenkin asia olisi ollut vaikeaa ellei jopa mahdotonta ilman.”

Susanne Päivärinta

Ikä: 58

Ammatti: Kansanedustaja, suuren valiokunnan ja lakivaliokunnan jäsen, Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja, toimittaja

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri

Kampanja: Tervetuloa mukaan kampanjaan! Lähetä sähköpostia kampanjapäällikölle osoitteeseen: nea.hjelt@gmail.com tai soita: 044 088 0132

Verkkosivut: susannepaivarinta.fi/

Somekanavat: IG susannepaivarinta

X PaivarintaSusa

FB facebook.com/susannepaivarinta

Aura Salla

”OLEN kansanedustaja ja EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori. Kotoisin olen alun perin Lappeenrannasta, opiskelin ja väittelin eurokriisin vuosista Turun yliopistossa, asuin yhdeksän vuotta Brysselissä ja nyt koti on Helsingissä. Olen liberaali, kansainvälisyyttä painottava, keskustaoikeistolainen talousajattelija. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja kestävät luontoarvot ovat minulle tärkeitä. Tasa-arvoa edistän omalla esimerkilläni. Se toteutuu tekojen kautta. Jaetut perhevapaat, monipuoliset ammatinvalinnat kaikilla sukupuolilla, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja kannustimet edetä ovat tärkeitä asioita.

Ensimmäinen muistoni EU:sta on jäsenyyskampanja. Nimesin jäsenyyden myötä koiranpentuni yhteisen valuutan alkuperäisen nimen mukaan Ecuksi.

EU-politiikka ei ole minulle vain yksi politiikan alue vaan elämäntapa. Työkokemukseni kautta osaamiseni kansainvälisen talouden, politiikan ja turvallisuusympäristön dynamiikasta on vahva ja keskeinen osa politiikkaani.”

Aura Salla

Ikä: 39

Ammatti: Kansanedustaja

Koulutus: EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori

Kampanja: Tervetuloa mukaan kampanjaan! Täytä lomake verkkosivuilla ja liity tukitiimiin: aurasalla.eu/liity-tiimiin

Lähetä sähköpostia kampanjapäällikölle osoitteeseen: aku.aarva@aurasalla.fi

Verkkosivut: aurasalla.fi

Somekanavat: FB facebook.com/aura.salla IG instagram.com/aurasalla

X twitter.com/AuraSalla

LinkedIn: Aura Salla

LINDELL AHU YIGIT
OSCAR

Henna Virkkunen

”TASA-ARVON, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat Euroopan unionin perusarvoja. Se tarkoittaa, että jokainen jäsenmaa on sitoutunut kunnioittamaan ja edistämään niiden toteutumista. Viime vuosina näitä arvoja on kuitenkin haastettu. Työtä tasa-arvon puolesta tarvitaankin entistä kovemmin, jotta voimme turvata jo saavutetut edistysaskeleet ja ottaa uusia harppauksia kohti reilumpaa Eurooppaa.

Yksi lasikatto sukupuolten tasa-arvotyössä murskattiin kuluvan parlamenttikauden alkajaisiksi, kun Ursula von der Leyen valittiin komission puheenjohtajaksi ja hän edellytti, että puolet komissaareista on oltava naisia. Se on näkynyt myös politiikassa. Palkka-avoimuusdirektiivi ja päätös edellyttää että vuoteen 2026 mennessä pörssiyhtiöiden hallituksissa tulee olla vähintään 40 prosenttia aliedustettua sukupuolta vievät tasa-arvoa oikeaan suuntaan. Olen omassa työssäni sitoutunut edistämään tasa-arvoa jokaisessa päätöksessä.

Olin parikymppisenä töissä Tanskassa, joka oli EU-maa, toisin kuin Suomi tuohon aikaan. Heillä oli käytössä muun muassa EU-passit. Kun tulin takaisin Suomeen 1993, meneillään oli juuri valmistautuminen Suomen EU-kansanäänestykseen. Halusin Suomen liittyvän osaksi läntisiä demokratioita ja lähdin mukaan Kyllä EU:lle -kansanliikkeeseen. Se vei Suomen EU:hun ja minut mukaan politiikkaan.”

Henna Virkkunen

Ikä: 51

Ammatti: Europarlamentaarikko

Koulutus: Filosofian lisensiaatti

Kampanja: Tule mukaan kampanjaan! Lähetä sähköpostia kampanjapäällikölle osoitteeseen: anniina@hennavirkkunen. eu

Verkkosivut: hennavirkkunen.fi

Somekanavat: IG instagram.com/hennavirkkunen FB facebook.com/virkkunenhenna x @HennaVirkkunen

Henriina Rantala

”MINULLE Euroopan unioni on aina tarkoittanut toiveikasta tulevaisuutta ja lupausta vapaudesta. 2000-luvun lapselle oli mullistava oivallus ymmärtää, että on ollut aika ennen euroa ja unionia. Muistankin elävästi, kun lapsena leikkiessäni löysin omituisen kolikon. Äitini kertoi sen olevan markka - raha ennen euroa.

Olen elänyt vain Suomessa, joka on osa Euroopan unionia, ja toivonkin tuleville sukupolville samaa. On kuitenkin huolehdittava, että EU luo jatkossakin uskoa tulevaan.

Väestörakenteeseen, julkisen talouden kestävyyteen ja ilmastokriisiin liittyvät huolet rapauttavat nuorten uskoa tulevaan. On suuri yhteiskunnallinen ongelma, että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa niin heikosti EU:ssa.

Siksi haluankin nostaa tasa-arvokeskusteluun usein harmillisen vähälle huomiolle jäävän näkökulman sukupolvien tasa-arvosta. Se kiteytyy ajatukseen, että nykyisten sukupolvien on turvattava tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin heillä itsellään on.”

Henriina Rantala

Ikä: 24

Ammatti: Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja (päätoimi)

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, ytk

Kampanja: Tule mukaan kampanjaan! Lähetä sähköpostia kampanjapäällikölle osoitteeseen: tomas.kurenniemi@ kokoomusopiskelijat.fi tai soita: 0440611200

Verkkosivut: henriinarantala.fi

Somekanavat: Tiktok @henriinarantala IG @henriinarantala X @henriinarantala, FB Henriina Rantala

Eurovaalit 2024
MIKKO MÄNTYNIEMI TOMAS KURENIEMI

Tasa-arvoasiat ministereiden pöydällä

Mitä tasa-arvoasioita on kokoomuslaisten naisten ministereiden pöydällä? Siitä kertovat sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja ulkoministeri Elina Valtonen.

Tasa-arvo
15
Suomen Nainen

Sanni Grahn-Laasonen: Tasa-arvo tarvitsee puolustajia

”SUOMI ON seitsemättä kertaa maailman onnellisin maa. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestystarinaa ei olisi koskaan syntynyt ilman vahvaa ja rohkeaa tasa-arvotyötä – alkaen siitä, kun Suomi ensimmäisenä maailmassa antoi naisille täydet poliittiset oikeudet 1906.

Tasa-arvo ei ole valmis, ja sen puolustajia tarvitaan. YK:n naisten oikeuksien toimikunnan kokouksessa New Yorkissa ”push back” -ilmiö eli tasa-arvon vastaliike tuli silmille. Se näkyy esimerkiksi aborttioikeuden kyseenalaistamisena ja monimuotoisuuden (diversity) vastustamisena perhekysymyksissä. Naisten perusoikeuksia, varsinkin seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, on viime vuosina kyseenalaistettu maailmanlaajuisesti. Tasa-arvo tarvitsee yhä puolustajia kotimaassa ja globaalisti.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa tasa-arvoa edistetään konkreettisin teoin. Heti hallituskauden alussa teimme kaksi merkittävää ja vaikuttavaa päätöstä: lisäsimme turvakotien rahoitusta ja palautamme hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset.

Suomen vakava tasa-arvo-ongelma ja musta piste on naisiin kohdistuva väkivalta erityisesti lähisuhteissa. Orpon hallitus luopuu sovittelusta perhe- ja lähisuhdeväkivallassa. Ei ole oikein, että väkivallantekijä voi selvitä sovittelun kautta ilman

Heti hallituskauden alussa lisäsimme turvakotien rahoitusta.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on tasa-arvoasioista vastaava ministeri.

tuomiota jopa toistuvasta väkivallasta. Toinen tärkeä teema on yhä ja edelleen työelämän tasa-arvo. Raskaus- ja perhevapaasyrjintää torjutaan tehokkaammin. Lisäksi edistämme perhevapaiden ja hoivavastuun tasaisempaa jakautumista. Isät myös kantamaan vanhemmuuden vastuu ja ilo!

Tasa-arvo ei ole vain naisten asia. Yhteiskunta voi hyvin, kun se hyödyntää koko väestön potentiaalin ja avaa mahdollisuuksia jokaiselle. Meistä jokainen voi valita toimia tasa-arvon puolesta – politiikassa, työpaikoilla, kodeissa, harrastuksissa tai vaikkapa vanhempina ja isovanhempina kasvattajan roolissa.”

Sari Multala: Tasa-arvoa rakennetaan arjen teoilla

”SUOMI ON tasa-arvon edelläkävijä maailmassa. On kuitenkin muistettava, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole valmis.

Tuoreimman Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n tasa-arvoindeksin mukaan naisten osallistuminen liikunta-, kulttuurija vapaa-ajan harrastuksiin Suomessa on vähentynyt jyrkästi, kun miesten osallistuminen puolestaan on noussut jonkin verran. On huolestuttavaa, että naisten osallistuminen harrastuksiin on vähentynyt.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on vahvasti sitoutunut tasa-arvotyöhön yhteiskunnassamme. Hallitusohjelmassa olemme linjanneet, että tasa-arvoisesta mahdollisuudesta liikunnan harrastamiseen huolehditaan ja tasa-arvon toteutumista liikunnan tukemisessa edistetään. Tässä työssä valtiolla, kunnilla, lajiliitoilla ja seuroilla on keskeinen rooli.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet luodaan tukemalla eri lajeja, joista lapset ja nuoret

Suomen Nainen

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala muistuttaa, että tasa-arvo ei ole valmis.

ovat kiinnostuneita. Tämä tarkoittaa panostamista monipuolisesti liikuntapaikkoihin sekä seurojen tukemista esimerkiksi edullisilla tilavuokrilla, jotta harrastamisen kustannukset pysyvät kohtuullisina. Harrastusten sukupuolittuneisuutta voidaan purkaa myös tukemalla ja kannustamalla.

Harrastamisen Suomen mallin avulla voimme tarjota lapsille ja nuorille mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja uusia kokemuksia koulupäivän yhteydessä. Parhaimmillaan syntyy kipinä uuteen mielenkiintoiseen harrastukseen. Tavoitteena on kehittää harrastamisen mahdollisuuksia muun muassa mahdollistamalla harrasteseteli osana harrastamista.

Yhteiskunnan tärkein tehtävä on kannustaa ja mahdollistaa se, että jokainen voi tavoitella omia unelmiaan. Mahdollisuuksien tarjoaminen on parasta tasa-arvotyötä.”

Tasa-arvo
16

Anna-Kaisa Ikonen: Kuntavaikuttaja rakentaa suomalaisten arjen pohjan

”SUOMALAISET OVAT kaikki omia persooniaan, ja arvokkaita sellaisina. Samalla tavalla me Kokoomuksessa uskomme, että erilaiset, persoonalliset kunnat ja kaupungit ovat Suomen vahvuus. Yhteen muottiin tunkemisen sijaan uskomme erilaisten ratkaisujen käyttämiseen erilaisten

kuntien ja alueiden parhaiden puolien vahvistamiseksi ja toisaalta haasteiden selättämiseksi.

Ajattelen, ja me hallituksessa ajattelemme, että tämä kuntien erilaisuus kannattaa tunnistaa, jotta kunnat voivat tarjota

”Kunnan kehittäminen on yhteisen kotipaikan kehittämistä”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Elina Valtonen: Ulko- ja turvallisuuspolitikka mahdollistamassa sukupuolten tasa-arvoa

”SUOMEN ULKO- ja turvallisuuspolitiikka kulkevat muuttuneessa turvallisuusympäristössä kohti uutta aikakautta, jossa parhaillaan valmistelun alla oleva ulkopoliittinen selonteko tulee ensi kertaa puhumaan Suomesta Naton jäsenenä.  Muutoksista huolimatta ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme nojaavat kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa perinteisiin arvoihimme, kuten oikeusvaltioperiaatteeseen, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja demokratiaan.

Suomen ulkopolitiikan läpileikkaavana tavoitteena on naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen. Naisilla tulee olla enemmän roolia ja sananvaltaa konfliktien ratkaisussa.

”Naisten äänen on kuuluttava ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen.

Suomen ulkopoliittiset arvot näkyvät myös Kokoomusnaisten ulkopoliittisissa tavoitteissa, jotka kannustavat Suomea edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä mahdollistamaan naisten osallistuminen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan Nato-Suomessa - niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

ihmisille tärkeitä palveluita jatkossakin kaikkialla Suomessa. Uskon myös etenkin kaupunkipolitiikassa vahvoihin kumppanuuksiin ja yhteistyöhön paitsi kuntien sisällä ja välillä, myös kuntien ja valtion välillä. Parhaat asiat syntyvät usein vahvassa yhteistyössä.

Tulevaisuuden kuntien kehittäminen vaatii päättäjiltä rohkeutta ajatella monia asioita uusilla tavoilla ja uusista tulokulmista. Se tarkoittaa luovien ja eteenpäin vievien ratkaisujen hakemista, paikallisen lumovoiman rakentamista vastuullisesti, mutta myös kekseliäästi.

Eurovaaleissa vaikutetaan moniin tärkeisiin linjoihin ja asioihin, jotka vaikuttavat myös suomalaisten kuntien ja alueiden työhön, elinvoimaan ja kehittämiseen. Ensi vuonna puolestaan edessä ovat kunta- ja aluevaalit, joissa valitaan päättäjät rakentamaan suomalaisten hyvän arjen pohjaa.

Jokaisen ihmisen koti on kunnassa. Siksi on vaikea keksiä merkityksellisempää työtä kuin hyvän, yhteisen kotipaikan kehittäminen.”

Kokoomusnaiset ovat merkityksellisesti nostaneet esille naisten roolin lisäämisen puolustusvoimissa muun muassa laajentamalla kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa ja mahdollistamalla naisten etenemisen sotilasurillaan. Petteri Orpon hallitus vastaa tavoitteeseen kehittämällä asevelvollisuutta ja laajentamalla kutsunnat koko ikäluokalle.

Suomen

ulkopolitiikan läpileikkaavana tavoitteena on naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen.

Hallituksen tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuvien naisten määrää 2000:een vaalikauden lopussa. Nämä tavoitteet heijastelevat naisten kasvavaa halua olla keskeinen osa Suomen puolustuksessa, ja naisjärjestöt, kuten Kokoomusnaiset, ovat tehneet merkittävää työtä tällä saralla. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on naisten äänen kuuluttava. ”

Nainen 17
Suomen

Kokoomusnaisten tavoiteasiakirjassa 100 toimenpidettä

Me Kokoomusnaiset olemme sitoutuneet kaikessa toimimaan sen puolesta, että mahdollisuuksien tasa-arvo, ja sitä myöten naisten oikeudet, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Maailma ei ole valmis ja tärkeät asiat vaativat puolestapuhujia myös tulevaisuudessa. Kuva Kokoomusnaisten edustajakokouksesta 2023.

Mahdollisuuksien Maailma 2024–2025
18 Suomen Nainen

V100 toimenpidettä

aikuttamistyötämme linjaa poliittinen tavoiteasiakirja Mahdollisuuksien Maailma 2024–2025. Asiakirjaan on koottu toimenpiteitä, joita näemme välttämättömäksi edistää seuraavalla kaksivuotiskaudella.

Tavoiteasiakirjassa on yli sata toimenpidettä, joiden puolesta vaikutamme laajasti yhteiskunnassa. Tavoittelemme täydellistä tasa-arvoa yhteiskuntamme jokaisella osa-alueella. Kokoomusnaiset edistää koulutuksen, sivistyksen ja työelämän tasa-arvoa. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia. Toimimme, jotta naisille on turva ja oikeus väkivallattomaan elämään.

Kokoomusnaiset toimii ilmastonmuutoksen estämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kokoomusnaiset edistää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tasa-arvoa: Nato-Suomi on myös naisten!

Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

Kokoomuksen Naisten Liitto toimii sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, naisten ja tyttöjen oikeuksien ja perusvapauksien vankkumattomana edistäjänä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Useat maamme hallitusohjelman tasa-arvon kirjaukset perustuvat Kokoomuksen Naisten Liiton ja muiden naisjärjestöjen pitkäaikaiseen vaikuttamistyöhön.

Kokoomusnaiset edistää yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.

Kokoomusnaiset toimii aktiivisesti kaikenlaisen syrjinnän ja rasismin estämiseksi. Pidämme välttämättömänä, että jokainen Suomessa asuva kokee olevansa turvassa ja hyväksytty.

Maailma ei ole valmis ja tärkeät asiat vaativat puolestapuhujia nyt ja myös tulevaisuudessa.

Tavoiteasiakirja Kokoomusnaisten Mahdollisuuksien Maailma 2024–2025 hyväksyttiin Kokoomusnaisten Edustajakokouksessa 18.–19.11.2023.

Tutustu tavoiteohjelmaan: tinyurl.com/MaMa2425

Tavoiteasiakirjan pääkohdat

1 Mahdollisuuksien tasa-arvo (12 toimenpidettä)

2 Koulutus ja työelämä (29 toimenpidettä)

3 Elämä ilman väkivaltaa (18 toimenpidettä)

4 Terveyttä ja hyvinvointia (20 toimenpidettä)

5 Ilmasto ja ympäristö (11 toimenpidettä)

6 Turvallisuus ja kansainvälisyys (12 toimenpidettä)

PÄÄSIHTEERILTÄ | Jenni Vartiainen

Kirjoittaja on Kokoomuksen Naisten Liiton pääsihteeri.

Kokoomusnaiset on puolueen supermahti

Kokoomusnaiset ovat moninainen joukko eri taustoista tulevia osaajia, jotka puolustavat tasa-arvoa ja heikommassa olevien ihmisten asemaa lakkaamatta. Tämän julkaisun monissa kirjoituksissa on tullut selvästi esille se, että meitä naisia tarvitaan päätöksenteon kaikilla askelilla ja kaikkien meitä ennen tulleiden teoilla on ollut suuri merkitys.

Kokoomusnaisten saavutukset Suomen eteen tehdyssä työssä ovat mittavat; meiltä on noustu kuntapolitiikkaan, aluevaltuustoihin, eduskuntaan, mepeiksi ja ministereiksi. Sen lisäksi meillä on valtavaa osaamista politiikan taustavaikuttajien joukoissa, eri ammattiryhmissä, johtajina ja toimihenkilöinä.

Meitä naisia tarvitaan päätöksenteon kaikilla askelilla.

Työtämme ohjaa myös edustajakokouksessa hyväksytty poliittinen tavoiteohjelma, Mahdollisuuksien

Maailma. Ohjelmassa on paljon konkreettisia esityksiä, joihin olemme sitoutuneet saavuttaaksemme tasa-arvoisen, hyvän ja onnellisen Suomen, Euroopan ja maailman. Kannustankin kaikkia tutustumaan ohjelman sisältöön!

Yhteisten tavoitteiden eteen tarvitaan jatkossakin puolustajia ja siksi rohkaisen jokaista lukijaa harkitsemaan ehdokkuutta kunta- ja aluevaaleissa. Aika ehdokassitoumuksen kirjoittamiseen on nyt. Me Kokoomusnaisissa olemme tukena.

TONI PAKARINEN
19
Suomen Nainen

”Kevään polttavin puheenaihe on suomalaiset työmarkkinat, joiden uudistaminen on välttämätöntä. Reformit kohti yhteispohjoismaista linjaa tuovat Suomen työmarkkinoita nykyiselle vuosikymmenelle, mikä edistää myös maamme talouskasvua ja kilpailukykyä.”

Noora Fagerström

”Olen aktiivisesti edistänyt järkevämpää EU-politiikkaa. Emme tarvitse lisää sääntelyä, vaan talouskasvua. Päällekkäinen ja jatkuvasti lisääntyvä sääntely ei edistä yritystemme mahdollisuuksia kasvaa ja kehittää unionin kipeästi tarvitsemia innovaatioita.”

”Lähisuhde- ja parisuhdeväkivaltaa kohtaavat naiset ja tytöt ovat usein alisteisessa asemassa tekijää kohtaan. Sovittelusta pitää siksi luopua tällaisissa rikoksissa. Hallitus aikoo kriminalisoida tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rikoslaissa nykyistä selkeämmin.”

Terhi Koulumies

Terveiset eduskunnasta

Kysyimme eduskunnan kokoomuslaisilta naisilta, mistä tasa-arvokysymyksestä pitää olla erityisesti hereillä? Entä mistä saavutuksesta voi olla iloinen?

”Eduskunnassa tärkeimpiä asioita ovat turvallisuus ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Tasa-arvotyö jatkuu. Iloitsen, että yhdessä ajamamme erillislaki tyttöjen brutaalin sukuelinten silpomisen kieltämisestä on tulossa eduskunnan käsittelyyn.”

”Kevään keskeinen onnistumiseni eduskunnassa oli, kun laadin lakialoitteen lapsiin kohdistuvien rikosten rangaistusten koventamisesta ja aloite sai laajaa tukea kaikista eduskuntaryhmistä ja lähes puolet kansanedustajista allekirjoitti aloitteen.”

”Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana teen töitä erityisesti työelämäuudistusten puolesta. Työmarkkinoita on joustavoitettava, ja työnteon on oltava aina kannattavaa. Esimerkiksi vientivetoinen palkkamalli on myös naisvaltaisten alojen etu.”

Arkadianmäeltä
Karoliina Partanen
20 Suomen Nainen

Nyt on oikea aika ilmoittautua ehdokkaaksi kunta- ja aluevaaleihin

KUNTA- JA ALUEVAALIT toimitetaan samanaikaisesti sunnuntaina 13.4.2025. Ennakkoäänestys on kotimaassa 2.–8.4.2025 ja ulkomailla 2.–5.4.2025. Nyt on oikea aika ilmoittautua ehdokkaaksi.

Kuntavaalit:

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Ilmoittaudu ehdokkaaksi Kokoomuksen verkkosivuilla: kokoomus.fi/ kuntavaalit.

Aluevaalit:

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Ilmoittaudu ehdokkaaksi Kokoomuksen verkkosivuilla: kokoomus. fi/aluevaalit.

KERRO kiinnostuksestasi tai ehdota ehdokasta alue- tai kuntavaaleihin! Lisätietoa löydät Kokoomuksen verkkosivuilta. Kysy lisää omasta Kokoomusnaisten piiristäsi.

Piirien esittelyt löydät tämän julkaisun sivuilta 6–10.

Naiset rohkeasti johtopaikoille

”Toivon, että naiset yhä rohkeammin asettautuvat käytettäviksi politiikan johtopaikoille”, sanoo Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keusoten aluehallituksen kokopäiväinen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Miksi on tärkeää, että naiset ovat edustettuna päätöksenteossa?

– On tärkeää, että päätöksenteossa on mahdollisimman laaja-alainen edustus. On jokaisen etu, että yhteiskunnallisessa keskustelussa kuuluu kaikkien osapuolten ääni, myös naisten. Toivon, että naiset yhä rohkeammin asettautuvat käytettäviksi politiikan johtopaikoille vastuunkantajiksi.

Mikä on tuonut sinut mukaan päätöksentekoon?

– Lähdin mukaan päätöksentekoon pienten lasten äitinä vuonna 2003. Minua alkoi kiinnostaa, miten lapsiperheiden palvelut järjestetään kotikaupungissani.

Mistä edistämästäsi asiasta olet ylpeä ja miksi?

– Olen toiminut politiikassa noin 20 vuotta. Olen koko ajan ollut erilaisissa johtotehtävissä ja saanut oppia valtavasti uutta. Asioita hoitaessani olen painottanut tiedon keräämistä ja faktapitoista päätöksentekoa. Olen edistänyt aina yhteistyötä. Asioita on hoidettu muiden ryhmien kanssa. Vaikea nostaa esiin yksittäistä asiaa, mutta minulle

rehtorina erityisen tärkeitä ovat olleet opetuksen ja kasvatuksen teemat. Mitä sanoisit naiselle, joka harkitsee lähtevänsä ehdokkaaksi vaaleihin ja aloittavansa polkua päättäjänä?

– Päättäjäksi lähteminen voi tuntua vaikealta, mutta suosittelen sitä lämpimästi. Asiat näyttäytyvät erilaisina, kun saa kaiken valmistelutiedon. Päättäjän työ on palkitsevaa, vaikka se vaatikin usein pitkäjänteisyyttä. Somessa huutelijat edustavat vain pientä äänekästä joukkoa. Itse päätöksenteko on lähes aina asiallista. Tehtävä opettaa tekijäänsä ja vaikuttaminen on palkitsevaa. Olen myös saanut arvokkaan verkoston ja koko joukon uusia upeita ystäviä politiikan kautta.

Helinä Perttu

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keusoten aluehallituksen kokopäiväinen puheenjohtaja

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri

Paikkakunta: Järvenpää

Somekanavat: FB facebook.com/helina.perttu IG @helina.perttu X @HelinaPerttu

Yhteiskunnallisessa keskustelussa tulee kuulua kaikkien ääni.

Helinä Perttu painottaa yhteistyötä, tiedon keräämistä ja faktapitoista päätöksentekoa.

ILKKA VUORINEN
Naiset päätöksentekijöinä
21
Suomen Nainen

”Poliitikkona pääsee vaikuttamaan asioihin”

”Ehdolle asettuminen vaatii vain oman kiinnostuksen ja avoimen mielen, kaiken muun oppii matkan varrella”, sanoo Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Venla Väli-Torala.

Miksi on tärkeää, että naiset ovat edustettuna päätöksenteossa?

– Edustuksellinen demokratia toimii parhaiten, kun päättäjäjoukko on mahdollisimman monipuolinen. Näin ollen päätöksenteossa tulee jatkossakin olla mukana naisia, miehiä, nuoria, vanhoja ja muita erilaisia kuntalaisia. Ihmiset äänestävät yleensä sitä ehdokasta, joihin heidän on helpointa samaistua.

Mikä on tuonut sinut mukaan päätöksentekoon?

– Olen ollut pienestä pitäen kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Aluksi lähdin mukaan oppilaskuntaan. Sen jälkeen toimin nuorisovaltuustossa, jonka jälkeen asetuin ehdokkaaksi kuntavaaleissa 2017

”Poliitikkona oppii paljon siitä, kuinka hyvinvointiyhteiskunta toimii ja kehittyy”, sanoo Venla Väli-Torala.

ja siitä luonnollisena jatkumona kuntavaaleissa 2021, aluevaaleissa 2022, sekä eduskuntavaaleissa 2023.

Valtuutettuna ja poliitikkona pääsee aidosti tutustumaan erilaisten asioiden päätöksentekoprosesseihin ja oppii paljon siitä, kuinka hyvinvointiyhteiskunta toimii ja kehittyy. Olen erityisesti pitänyt siitä, kuinka konkreettisesti asioihin pääsee vaikuttamaan, etenkin kuntatasolla. Mistä edistämästäsi asiasta olet ylpeä ja miksi?

Tekemäni valtuustoaloitteen myötä Heinolaan rakennettiin liikennepuisto lapsille ja nyt alue on kehittymässä perhepuistoksi.

– Yksi konkreettinen esimerkki on tekemäni valtuustoaloite, jonka myötä Heinolaan rakennettiin liikennepuisto lapsille ja nyt alue on kehittymässä perhepuistoksi. Olen myös ylpeä saadessani jatkuvasti yhteydenottoja kuntalaisilta ja äänestäjiltäni liittyen päätöksentekoon tai kehitysideoihin, eli koen onnistuneeni helposti lähestyttävänä ehdokkaana.

Mitä sanoisit naiselle, joka harkitsee lähtevänsä ehdokkaaksi vaaleihin ja aloittavansa polkua päättäjänä?

– Lähde rohkeasti mukaan, päättäjänä oppii paljon uutta, saa hienoja kokemuksia ja tapaa mielenkiintoisia ihmisiä. Päätöksentekijänä saat suoran kanavan oman elinympäristösi ja yhteiskunnan kehittämiseen. Ehdolle asettuminen vaatii vain oman kiinnostuksen ja avoimen mielen, kaiken muun oppii matkan varrella.

Venla Väli-Torala

Valtuutettu, Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

Koulutus: Filosofian maisteri

Paikkakunta: Heinola

Somekanavat: FB facebook.com/venlavt IG instagram.com/venlavalitorala TT tiktok.com/@venlavalitorala

Naiset päätöksentekijöinä HENRI UOTILA/HNRI OY
22
Suomen Nainen

VIIMEINEN SANA | Paula Risikko

Kirjoittaja on kansanedustaja, eduskunnan 1. varapuhemies ja terveystieteiden tohtori.

Tervetuloa asioita hoitamaan

Meillä päin sanotaan, että ”asioolla on tapana järiestyä, varsinkin kun niitä itte vähä järiestelöö”. Aikoinaan ajattelin, että oma mahdollisuuteni sairaanhoitajana on vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, tai opettajana kouluttamalla osaavaa sote-henkilöstöä auttamaan ihmisiä kärsimyksissä. Ajan myötä tajusin, että myös poliittinen vaikuttaminen on yksi tärkeä vaikuttamisen kanava.

Usein me naiset ajattelemme, ettei meistä ole politiikkaan. Niin minäkin ensin luulin, kunnes tajusin, että politiikka on ennen kaikkea asioiden hoitamista yhdessä, meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Asioiden hoitamisessa naiset ovat vertaansa vailla. Nainen ennakoi, varautuu,

Politiikkakin on puolinaista ilman naista – Sinua tarvitaan!

toimii, arvioi kriittisesti oman toimintansa vaikutuksia sekä koko ajan kehittää itseään. Naisilla on myös ymmärrys arjesta, ja naisiin on sisäänrakennettu myötätunto.

Näille taidoille on nyt tilausta, sillä niin paljon yhteiskuntaamme ja kansalaisiin kohdistuu erilaisia haasteita ja uhkia. Välillä tuntuu, että maailman kirjat ovat sekaisin.

Muun muassa talous, turvallisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutusasiat edellyttävät päättäjiltä suurta viisautta.

Vaikka kaikkien ei tarvitse lähteä ehdokkaaksi vaaleissa, on niihin mukaantuloon nyt mainio mahdollisuus, sillä tulossa on sekä eurovaalit että kunta- ja aluevaalit.

Politiikkakin on puolinaista ilman naista. Tule siis mukaan, Sinua tarvitaan!

23
Suomen Nainen

Liity Kokoomusnaisten jäseneksi!

Tervetuloa mukaan ahkerien ja tavoitteellisten naisten verkostoon!

KOKOOMUSNAISISSA vaikutat mahdollisuuksien tasa-arvon, naisten uramahdollisuuksien ja paremman arjen puolesta.

TARJOAMME koulutusta, mielenkiintoisia tapahtumia ja uusia verkostoja.

KANNUSTAMME naisia työelämässä oman alansa huipulle ja rakennamme Suomesta kaikille kannustavaa paikkaa kasvaa, kehittyä ja onnistua.

MAHDOLLISUUKSIEN tasa-arvo tarvitsee puolustajia.

KOKOOMUSNAISTEN jäsenyys on heille, jotka haluavat esimerkillään näyttää, että meistä jokaista tarvitaan rakentamaan parempaa maailmaa.

LIITTYMÄLLÄ jäseneksemme tulet mukaan puhujista tekijöihin.

Tule mukaan vaikuttamaan: kokoomusnaiset.fi/liity

KOKOOMUSNAISIIN kuuluu tuhansia jäseniä ympäri Suomen. Vaikutamme kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

HALUAISITKO kuulua aktiivisten, rohkeiden ja ahkerien naisten joukkoon? Tule mukaan viihtymään, vaikuttamaan ja verkostoitumaan kanssamme liittymällä jäseneksi. Kokoomusnaiset on Kokoomuksen jäsenliitto.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.