Page 1

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

MOTORBOOT CLUB

Haven van Zoutkamp, winnende foto

September 2021, 115e jaargang: no. 4


Ons gehele actuele aanbod vindt u op: www.sterkenburgyachtbrokers.nl

ABIM Classic 128 OK Vr.pr. € 285.000,--

Bj. 2010/2011

Bloemsakotter Vr.pr. € 105.000,--

Bj. 1979 Zusterschip

Edership Symbol 53 Vr.pr. € 159.000,--

Bj. 1992

Jetten Bully 40 Sedan Nordic Vr.pr. € 229.000,--

Bj. 2008

One Off 45 OK-HT Vr.pr. € 279.700,--

Bj. 2005

Opstomer 1100 Vr.pr. € 139.500,--

Bj. 2001

Pikmeer 13.50 Exclusive Vr.pr. € 279.000,--

Bj. 2007

Treffer 1300 AK Vr.pr. € 139.000,--

Bj. 2000

Treffer 1300 GS Vr.pr. € 149.000,--

Bj. 2000

Van der Heijden 1500 Dynamic de luxe Vr.pr. € 440.000,--

Bj. 2007

STERKENBURG YACHT BROKERS B.V. • NIEUWE JACHTHAVEN 6 • 4924 BA DRIMMELEN • T + 31 (0) 162685722 • F + 31 (0) 162682298 • INFO@STERKENBURGYACHTBROKERS.NL • WWW.STERKENBURGYACHTBROKERS.NL


Colofon

Inhoud

De Clubinformatie van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) verschijnt 5 maal per jaar. HOOFDREDACTIE Peter Bezemer EINDREDACTIE Peter Holleman REDACTIEMEDEWERKERS Nicole Rensen, Paul Graafland, Renée Pleysier, Henk de Velde, Frits Hommersom, Marjo Haitjema

Foto voorblad: Agnes v.d. Laan

3 Van de redactie REDACTIEADRES Meent 2a 4141 AC Leerdam E-mail: redactie@knmc.nl www.knmc.nl facebook.com/knmc.nl De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club is tevens de Nationale Autoriteit van de Union Internationale Motonautique (UIM). De KNMC heeft een samenwerkingsverband met het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. SECRETARIAAT KNMC Meent 2a 4141 AC Leerdam Telefoon: 0345 - 623100 E-mail: secretariaat@knmc.nl Marga Visser, secretaresse Het secretariaat is op dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 15.00 uur bereikbaar. PRODUCTIE EN ADVERTENTIES Ad de Graaf Media Hoofdstraat 28 4265 HK GENDEREN Telefoon: 0416 - 760400 info@addegraafmedia.nl

5 Van de voorzitter 7 Mijn vlakke land

13

9 Bijdrage VNM 11 Binnenbetimmering 13 Aanlooptocht Harderwijk 19 Midzomer

24

24 Nieuwe Ledentocht 26 Uitslag fotowedstrijd 30 Kleinkindertocht 2021 34 Update commissie Toertochten

30

35 Hoog water in Maastricht 37 Spannende momenten in Roermond 40 Stockholm- en Aland archipel 43 De Sea Shanty 44 Interview Karel Ton

40

46 Commissie PR en Ledenwerving 46 Ontmoeting met KNMC-leden 47 DMS ervaring met roldemping 49 Voorkeurshaven De Put

49

51 KNMC Praathuis 55 Clubkleding

1


Welkom aan boord!

Nordia 56 Long Range 16,70 x 4,75 x 1,70 mtr

€ 460.000,-

Kotter Ex Viskotter UK61 21,50 x 6,05 x 2,30 mtr

€ 325.000,-

€ 78.000,-

Axopar 28 open 9,18 x 2,95 x 0,80 mtr

€ 140.000,-

prijs op aanvraag

Apreamare Gozzo 35 11,14 x 3,48 x 0,90 mtr

€ 295.000,- (excl. BTW)

Revis 850 8,50 x 2,88 x 0,45 mtr

Q39 11,90 x 3,79 x 1,10 mtr

Amsterdam Yacht Consultancy Kudelstaartseweg 228 A 1433 GR Kudelstaart +31 20 303 2160 info@amsterdamyachtconsultancy.nl www.amsterdamyachtconsultancy.nl

AYC adv aug2021 Ad de Graaf.indd 1

Joost Kempers 11-08-2021 22:50


Van de redactie Dit clubblad bevat weer sinds lange tijd een aantal verslagen van toertochten. De succesvolle Nieuwe Ledentocht met 14 schepen beet de spits af. Het Midzomer Event in Harderwijk van eind juni trok ook een groot aantal schepen aan en de Aanlooptocht vanuit het zuidwesten naar Harderwijk leverde een mooi en sfeervol verhaal op, waarin met name de doortocht door Amsterdam de aandacht trekt! U kunt dat lezen in dit blad. Ook de Kleinkindertocht vond weer plaats. Normaal is deze rond Hemelvaartsdag, maar deze keer uitgesteld tot de tweede week van augustus. De vele foto’s die deze tocht illustreren geven een mooie indruk van deze succesvolle tocht. Dit redactioneel wordt geschreven tijdens de Culturele- en Culinaire tocht, die op het moment van schrijven in Amsterdam heeft aangelegd. Maar het verslag daarvan gaat pas verschijnen in een later clubblad. De verslagen van deze tochten laten zien dat de toertochten van de KNMC weer tot leven zijn gekomen. Het beste bewijs daarvan is misschien wel de Mossel- en Oestertocht van eind augustus, waarvan u het verslag ook gaat lezen in het volgende nummer van het clubblad. Met meer dan 40 deelnemende schepen is deze tocht opgesplitst in drie groepen. Ga er maar aan staan om dat allemaal te organiseren! Met alle nog bestaande beperkingen rond het maken van boekingen en de te nemen beslissingen over de tijdens de tochten geldende coronamaatregelen. De Commissie Toertochten heeft – zo kunt u lezen in dit blad - zeker niet stilgezeten en in de rubriek ‘Van de voorzitter’ is dit al verder toegelicht. Overigens geeft onze voorzitter niet alleen in het verslag van de tocht door Amsterdam acte de présence, maar hij probeert bij meer tochten aanwezig te zijn. Zo wachtten Aart met Marjo op hun schip de aankomst van de Kleinkindertocht in Heusden af en kon hij persoonlijk het enthousiasme van de kinderen en hun opa’s en oma’s waarnemen!

schip in respectievelijk Maastricht en Roermond toen daar het water in korte tijd tot ongekende hoogten steeg. Theo voegde nog tientallen foto’s toe, waarvan een deel ter illustratie is opgenomen. Zij beleefden spannende momenten, zeker toen de steigerpalen dreigden te kort te worden, door het sterk wassende en snelstromende water. Natuurlijk leveren onze scribent Henk de Velde en Frits Hommersom weer zeer lezenswaardige bijdragen en is er weer een winnaar van de fotowedstrijd verkozen met een mooie foto op de voorpagina van dit blad. Onze immer actieve medewerkster Nicole Rensen heeft een eerste deel geschreven over hun tocht langs de Oostkust van Zweden en de Finse eilanden als opstappers aan boord van de Callisto. Er komen in totaal 3 delen, zeer lezenswaardig. Toen enige tijd geleden Ludo Lambrechts aanbood een stukje te schrijven over de shantymuziek, hoefden we niet lang na te denken. Ludo heeft er een mooi en interessant verhaal van gemaakt. Marjo Haitjema heeft een interview gehouden met Karel Ton en Herma van der Riet. Met hun schip de Najade varen ze momenteel ook mee met de Culturele- en Culinaire tocht. Het artikel van de Commissie PR & Ledenwerving laat zien dat er hard

gewerkt wordt om de naamsbekendheid van de KNMC te vergroten en nieuwe leden te werven. Zo is ter illustratie een artikel opgenomen over het uitreiken van het ‘Voorkeurshaven KNMC’ vignet en van een ‘toevallige’ ontmoeting met een nieuw KNMC-lid. Het artikel van Richard Everdij (Commissie Nautische Techniek) geeft een helder verhaal over roldempingsystemen, een indrukwekkende techniek. Jammer, dat op mijn boot al stabilisatoren zitten… Paul Graafland heeft weer een mooi verhaal gemaakt. Hij moedigt ons op zijn ludieke manier aan, om nieuwe leden binnen te halen. Ik heb geprobeerd na te gaan welke personen Paul op het oog had toen hij zijn artikel schreef, maar… oordeelt u zelf! De visie van Paul is interessant. Er zit meer in dan u misschien denkt. Het is in elk geval een mooie stimulans om over een lang(ere) termijnplan met de leden te brainstormen. Al met al is het toch een aardig compleet blad geworden met veel foto’s erbij. Met name de kwalitatief mooie foto op de middenpagina laat zien, wat we als KNMC’ers met elkaar delen: ontmoetingen op het water! Veel leesplezier! Peter Bezemer redactie

Indrukwekkend is de bijdrage van Sies en Tineke de Vries en van Theo en Ineke van Catz, zij lagen met hun

3


SUPER VAN CRAFT Super Van Craft type 15.30 (1996)

Super Van Craft 14.40m (1995)

2 x Nanni motoren 142Pk, Onan generator, boeg- en hekschroef en Kabola cv.

2 x Man motoren, boeg- en hekschroef, Onan generator, Kabola cv.

2 285.000,-

2 148.000,-

www.vink-jachtservice.nl 06-53837353 - info@vink-jachtservice.nl Bezichtiging uitsluitend op afspraak

Super Van Craft 15.70 (1997) 2 x Nanni motoren 142Pk, Mastervolt systeem, boeg- en hekschroef, Kabola CV. Schip is zeer ruim uitgerust. 2 350.000,-

Wij weten veel van boten, omdat we zelf ook varen.


Van de Voorzitter: Aart Haitjema “We doen wat kan” schreef ik in mijn vorige column. En gelukkig kan er steeds meer als ik dit schrijf in augustus. Er kan meer, omdat veel leden volledig gevaccineerd zijn, maar landelijk ook. De besmetting is sterk gedaald en het warmere weer helpt mee. Ik schreef in mei dat er al door leden gevaren werd, weliswaar in de eigen “bubbel”. Nu zijn er al KNMC toertochten geweest en komen er nog een aantal aan. Leden ontmoeten elkaar weer op het water en varen weer samen. Niet alleen in kleine groepjes, maar ook in georganiseerde toertochten. Zo waren Marjo en ik bij de Nieuwe ledentocht en voeren wij mee met de Aanlooptocht van De Brasem naar Harderwijk met toertochtleider Oeds Gesman. In meerdere opzichten een beleving, maar dat valt verder te lezen in het verslag. Maar vooral de beleving van het samen varen, dat we zichtbaar voor de leden en de clubactiviteiten weer op gang zijn gekomen. En dat iedereen naar “het weer samen varen” en het “bij elkaar komen” hunkerde bleek wel uit de grote en enthousiaste deelname aan het “Midzomer gebeuren” in Harderwijk, dat op het laatste moment is georganiseerd. We moesten immers afwachten wat volgens de corona-regels zou mogen en wanneer. Maar toen het ook mogelijk bleek, hebben we in korte tijd een “treffen” in Harderwijk georganiseerd. Voor iedereen was het improviseren, ook met de eigen agenda, maar er waren toch maar liefst 28 boten en 70 mensen aanwezig. Een fantastisch gezicht, ook via de drone van Paul Graafland, om al die 28 boten bij elkaar langs de kade te zien liggen. Hulde aan de Commissie Toertochten, die in de organisatie het voortouw heeft genomen, maar zij konden niet zonder overige bestuursen PR & ledenwerving commissieleden, die spontaan hun bijdrage leverden. Ik heb zelf ervaren, door diverse gesprekken en ontmoetingen tijdens dit treffen, maar ook tijdens de Nieuwe ledentocht en de Aanlooptocht, hoe gemêleerd onze club is. De leden hebben allemaal een verschillende achtergrond, hebben hun eigen verhaal, hun eigen ervaring en zijn op verschillende manieren aan het varen gekomen. Die verschillen vind ik interessant en maakt de ontmoetingen en gesprekken rijk. Maar hoe verschillend we ook zijn, we delen dezelfde passie, het va-

ren, en dat bindt ons. We hebben nog een paar toertochten te goed: de Kleinkindertocht en de Culturele- en Culinairetocht in augustus, de Mosseltocht, de Herfsttocht, het zeilweekend en de Winterkosttocht in september/oktober. De Mosseltocht kent een ongekende deelname van 43 boten en zal daarom in 3 groepen worden opgesplitst. Kortom: we varen weer samen en we doen wat kan! Ook ons winterprogramma heeft vorm gekregen. De Commissie Ledenservice heeft bijna voor iedere maand vanaf november tot en met maart wel een activiteit georganiseerd: lezingen en werkbezoek en over onderwerpen als elektrisch varen, containervervoer, visafslag/haven en waterhuishouding. Uiteraard alles volgens de dan geldende corona-regels en weer onder het motto “We doen wat kan”. Op het front van belangenbehartiging gebeurt ook het nodige. Zo is door de Rijksoverheid een internet-consultatie opgestart over de verzegeling van afsluiters op de vuilwaterafvoer. Voor 3 september heeft iedereen een reactie kunnen geven op het voorgenomen besluit, de afsluiters te laten verzegelen. De KNMC heeft haar standpunt geformuleerd en de leden opgeroepen aan de internet consultatie mee te doen. Het raakt ons allemaal. Ook hebben wij onze voorkeurhavens ons standpunt aangeboden, met de vraag dit onder ligplaats houders en passanten te verspreiden. In augustus is ook een consultatie gestart over het Nationaal Water Programma 2022-2027, het hoofdlijnen beleidsplan rijkswateren. Dit programma beïnvloedt onze mogelijkheden voor het varen als recreant in Nederland als geheel en speciaal de regio’s Zuid-westelijke delta /RijnMaasmonding, de rivieren, IJsselmeergebied en het waddengebied. Veel vaker worden wij gevraagd een zienswijze te geven op plannen op en rond het water, die van grote invloed kunnen zijn op onze vaarmogelijkheden. Wij zoeken dus nog leden, die ons willen helpen deze plannen te beoordelen. Zo zijn we ook internationaal betrokken bij wetgeving en richtlijnen, die van invloed zijn op onze vaarmogelijkheden. Zo praat Harm Smidt al vele jaren mee bij de EBA, de European Boating Association, over

diverse technische richtlijnen. In oktober draagt Harm het stokje over aan Dirk Jan Zwart. Veel dank gaat uit naar Harm. De inbreng van de KNMC via de Nederlandse delegatie is belangrijk geweest voor het temperen van de regeldrift vanuit Europa, waar de Nederlandse bootvaarder veel last van kan hebben. Achter de schermen heeft het bestuur hard gewerkt aan het bestendigen van vele contacten en relaties, zowel internationaal als nationaal. Verder zijn diverse financiële en administratieve zaken rond onze vereniging en stichtingen aangepakt. Er zijn verbeteringen aangebracht aan de website en er zijn acties ondernomen om het ledenaantal te verhogen. Zo is er een nieuwe wervingsmap uitgebracht en is de webshop opgeschoond. Zaken die horen bij besturen. Vaak achter de schermen, maar zeker niet onbelangrijk. Maar wat zeker vermeld moet worden is dat Marga, al vele jaren onze steun en toeverlaat op het kantoor per 1 december met een wel-verdiend pensioen gaat. Wat zullen we haar missen. In de korte tijd dat ik met haar heb gewerkt, heb ik gemerkt dat zij ons wandelend geheugen is. Natuurlijk ligt ook veel vast in ons archief, maar zij kan kleur geven aan de informatie uit en over het verleden. Inmiddels hebben we een goed sollicitatieproces achter de rug en hebben we een opvolgster voor haar kunnen vinden. Petra van der Weel begint per 1 oktober, waardoor zij in 2 maanden tijd ingewerkt kan worden. Afscheid nemen van Marga kan tijdens het Sluitingsfeest op 13 november 2021. Namens het bestuur wens ik u nog enkele mooie maanden op het water en dat wij volgend jaar als vanouds met elkaar kunnen varen.

Aart Haitjema

5


The best BOATSMEN in life are the ones who... ... give their yacht it’s own name and have the guts to rename it

Jachtmakelaardij Wolfrat

• Verkoophaven • Bemiddeling aan- en verkoop • Taxaties

Loosdrecht Yachting B.V. Oud Loosdrechtsedijk 165, 1231 LV Loosdrecht, NL

E: info@loosdrechtyachting.nl T: +31 (0)35 - 582 77 15 W: www.loosdrechtyachting.nl

Loosdrecht Yachting B.V. Oud Loosdrechtsedijk 165, 1231 LV Loosdrecht, NL E: info@loosdrechtyachting.nl T: +31 (0)35 - 582 77 15 W: www.loosdrechtyachting.nl

Loosdrecht Yachting.indd 1

21-5-2021 17:23:28

Welkom bij Drimmelen Yacht Center Méér dan alleen stalling.

Drimmelen Yacht Center is een full service bedrijf voor jachten. De term ‘Yacht Hotel’ is meer op zijn plaats, aangezien wij u een ruime stallingplaats én veel extra faciliteiten bieden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

DRIMMELEN YACHT CENTER BV

Drimmelen Yacht Center B.V. Marinaweg 52 4924 AD Drimmelen

Nederland T 0162 680 069 www.drimmelenyachtcenter.nl

Onderdeel van De Koninggroep

www.dekoninggroep.nl

· 7500 m2 verwarmde binnenstalling · Buitenstalling 23.000m2 · Stallinghoogte van 13,5 meter · Compleet Yacht onderhoud en eigen afsluitbare haven · Afgesloten terrein met camera’s en hondenbewaking · Helling van 65 meter lang, 8 meter breed en 3,5 meter diep


Mijn vlakke land Elk najaar komen er een paar boten langs die de zomer verlengen door binnendoor naar de Middellandse Zee te varen. Vaak ook boten uit Scandinavië. Die zijn dan al door Friesland gevaren en gaan via de Randmeren verder zuidwaards. Elke keer complementeren ze me over onze vaarwegen en over het algemeen over Nederland. Na een wereldreis moet ik altijd even schakelen tot ik dat begrijp. En ja, Nederland is als een prachtig groen aangeharkt park. Er zijn genoeg havens om te overnachten, de wallekant is gemaaid, de bomen staan op een rij en de mensen zijn over het algemeen netjes. Eigenlijk had ik er niks mee. Zoiets heeft tijd nodig.

kom vanzelf.” Toen ik boven stond keek ik over het majestueuze land. Tork zei: “Je doet het goed voor een flatlander”. De Solitario moest weer eens op de werf voor een knip- en scheerbeurt. Dat deed ik deze keer weer bij Gicom in Ketelhaven. Eerst zak je met de Ketelsluis 5 meter naar beneden, dan vaar je een stukje verder en word je uit het water getild. Aangroei viel mee. Ik zag tegen het werk op. Ook ik ben de jongste niet meer, maar door de tijd voor mezelf te nemen kreeg ik het werk gedaan. Tevreden, maar volgende keer laat ik het doen! Nu gaan we geen werfbeurt bespreken, dat kennen we

allemaal, maar er overkwam mij iets waardoor ik die buitenlanders beter ga begrijpen; dat mooie land, dat vlakke land … Op de Solitario stond ik hoog boven het land en keek in de verte en zag die verre kleuren naargelang het zonlicht erop scheen. Een storm kwam over. Het zicht werd nul. Het scheepje trilde en voor mij werd een schip omver geblazen. Drama voor de eigenaren, die 3 weken later hadden willen vertrekken. De dag erop keek ik weer naar die smalle rechte waterwegen en besloot na de tewaterlating mij onder te dompelen in het vlakke land. Voor jullie niets bijzonders. Voor een wereldreiziger een onderneming.

Op een van m’n reizen lag ik in Dutch Harbor op Unalaska een van de Aleoeteneilanden tussen Kamchatka en het vaste land van Alaska. Douane en immigration kwamen aan boord en ik werd ingeklaard. Er zat een arend op de zaling in de mast. Ik wees de immigration officer er op; ach zei hij, het hele eiland zit vol arenden. Een week later beklom ik met hem, zijn vrouw en de hond, de Pyramid Peak, 750 meter hoog, de hoogste piek van Dutch Harbor. Het was een behoorlijke wandeling en ik raakte achterop. Ze wachtten dan op me, maar ik zei: “Loop maar door, het duurt iets langer maar ik

7


Wanneer de noordenwind er onze adem steelt Dan kraakt mijn land Mijn vlakke land

Flevoland is, dankzij haar ruimtelijke inrichting, een vrij stille provincie. En uiteindelijk …gebeurde er helemaal niets, alles klopte, er gebeurde niets en de wereld liet ik aan mij voorbijgaan. Het ware leven is niet te herleiden tot woorden die gesproken of geschreven zijn. Het ware leven vindt plaats in submicroscopische momenten. Dit jaar geen zee, geen zout water, geen horizon zoals ik die ken. In de verte zie ik tractoren op het land. Het gras is groener dan waar ook. Ik voel me het middelpunt in de leegte. Grote contrasten in kleur: groen, zwart, blauw, wit. Kijk ik vooruit dan zie ik rechte vaarwegen, sloten en hekken. Het is een land waar ik van kan houden. Ik kan er wandelen, mijmeren en genieten. Het is het contrast tussen ruige natuur, de gemaakte polder en het ongerepte

dat me raakt. Maar het blijft een polder waar alles onder controle is. Een lappendeken. Een gefiguurzaagd landschap, waar alle contrasten precies passen als in een puzzel. Dat is ook Nederland. Dit stukje nieuw land verrast mij, deze keer vanaf het water. Ik dacht aan het lied van Jaques Brel, hoewel dat over Vlaanderen gaat, past het ook perfect bij les Pays Bas, de lage landen. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is Wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt

Via de berichtgeving op de sociale media krijg ik te horen waar een aantal andere clubleden zijn. De Dippy Maid maakt een behoorlijke zeereis en duikt dan de Seine op naar Parijs om binnendoor weer richting Nederland te varen. De Bon Vivant lag ergens in het noorden en Theo schreef ‘Je hoeft niet altijd verre reizen te maken. Met de auto naar gezellig Groningen. Leuk hotel boeken. Met de ferry naar Schiermonnikoog. Heerlijk dagje fietsen op Schier. Om 17.30 diner bij Van der Werff voor de echte eilanden sfeer. Om 19.30 weer terug met de ferry. Dus een keer geen cruiseschip maar een super midweek’. Maar dan gaat het regenen en alle nieuws wordt gefocust op de overstromingen in Limburg. Op een of andere manier werkt het project ‘ruimte voor de rivieren’ dus niet. Ik bleef twee weken in de Flevopolder, 5 meter onder zeeniveau, geen centimeter verhoging. Op heerlijke stille plekken en vond zo ook mijn mooiste plekje van deze zomer. Tussen oneindige rietkragen en luid ritselende populieren. Ik stak mijn hand op naar passerende boten. Vrienden kwamen langs en begrepen ‘mijn vlakke land’. De meesten van de KNMC kennen de Nederlandse binnenwateren. Natuurlijk ben ik ook wel eens door Friesland gevaren en binnendoor van de IJssel naar Terneuzen. Wat had ik eerder dan niet gezien? Ik stuurde foto’s naar mijn vrienden in Dutch Harbor met de groeten van deze flatlander. Deze zomer was mijn vlakke land een openbaring.

Henk de Velde a/b MV Solitario www.henkdevelde.com


Onze zustervereniging het VNM levert elke maand een artikel aan. Deze gaan merendeels over de activiteiten van het VNM. Deze keer heeft Leen Groenendijk, bestuurslid van het VNM, een bijdrage geleverd vanuit zijn rijke ervaring bij Rijkswaterstaat. Redactie

Aan het woord:

Leen Groenendijk, bestuurslid VNM

Onlangs is het vaarseizoen weer begonnen en schoorvoetend hebben de eerste vaartuigen met hun bemanning zich weer begeven op de vaarten en plassen om alle geneugten van het varen te ondergaan. Menig motorbootschipper ervaart dan dat, tijdens de eerste vaaruurtjes zich aan boord technische onvolkomenheden voordoen, die er voor de winter niet waren. Een lekkend kraantje op de wasbak, een lampje in een kast wat weigert te doen waarvoor deze lichtbron ingehuurd is, of een patrijspoortje dat spontaan begint te druppelen, omdat er een beetje buiswater over het schip komt De meeste van die kleine onhebbelijkheden zijn simpel op te lossen en na een paar uurtjes varen zijn de meeste probleempjes wel verholpen. Omdat het klimaat in ons land bepaald vochtig te noemen is en dientengevolge een aangename temperatuur aan boord te wensen overlaat, wordt een beroep op de kachel gedaan. Na een paar vergeefse pogingen springt de kachel kuchend, protesterend aan en wordt het vervolgens behaaglijk warm in het vaartuig. Met een tevreden blik in de ogen begeeft de kapiteinse zich naar de kombuis voor het vervaardigen van een warme drank. Na een aantal minuten vult de inmiddels verwarmde ruimte in het vaartuig zich met een heerlijke lucht van verse koffie.

De vaart wordt voortgezet en onder het genot van een kop dampende koffie worden alvast enige plannen besproken voor de komende vakantieperiode, want dan zal er toch wel een eind gekomen zijn aan die vervelende Covid-19-periode. Dan openbaart zich in de verte een vervelend obstakel en wel een beweegbare brug die op afstand bediend wordt. Er zal dus even iemand naar buiten moeten om op de bekende rode knop te drukken, zodat de brugwachter op de verkeerspost in actie kan komen om dat kunstwerk te bedienen. Het waait wel een beetje, maar we hebben een boegschroef en in geval van nood helpt die ons wel om een aanvaarschade te voorkomen. De remming van de brug komt in zicht en met een verwachtingsvol gebaar wordt het bedieningsstokje van de boegschroef bediend. Maar dan gaat er iets mis, want bij het loslaten van het bedieningsstokje blijft de boegschroef enthousiast in bedrijf. Gelukkig is het kanaal ruim van opzet dus het vaartuig kan vrij een rondje maken zonder veel schade op te lopen. Inmiddels heeft de schipper de vloer boven de motorkamer geopend en de hoofdstroomschakelaar omgedraaid, zodat door deze handeling de boegschroef zijn overdadige activiteit ontnomen wordt en het er het zwijgen toedoet. Het hierboven vermelde verhaal is geen verzinsel, want in mijn arbeidzame leven als schipper op Rijksvaartuigen heb ik dit meerdere malen tijdens mijn carrière zien gebeuren bij sluizen, bruggen en in havens. De oorzaak van een dergelijk voorval kan plaatsvinden omdat één van de beide relais aan de boegschroef blijft plakken. Immers, door middel van het bekende stokje of drukknop op het instrumentenpaneel stuurt men een stuurstroompje naar de boegschroef om het daar aanwezige relais te bekrachtigen en die zetten op hun beurt de boegschroef in werking. De stroom die de boegschroef in werking

zet kan wel oplopen tot een paar honderd ampère en zo’n hoge stroom schakelen op je instrumentenpaneel is onwenselijk. Op mijn vaartuig heb ik destijds de voeding voor de boegschroef rechtstreeks van de hoofdaccuset uit de machinekamer gehaald. De reden waarom hiervoor gekozen is dat dan geen accuset in het voorschip geplaatst behoefde te worden en dus ook geen gevaar van knalgas vorming in het voorschip. Voorts hangt er een kostenplaatje aan een paar forse accu’s, die toch al na een aantal jaren aan vervanging toe zijn, terwijl de nu gebruikte kabels (90 kwadraat) een mensen leven meegaan. Aan kabels naar het voorschip ontkomt men toch al niet, want de eventueel aldaar geplaatste accuset dient geladen te worden en veelal gebeurt dat door de op de hoofdmotor geplaatste dynamo. De door mij gebruikte kabels liggen gescheiden in geventileerde kunststof buizen naar het voorschip en tijdens de vaart kan de spanning op de kabels uitgeschakeld worden door middel van een op afstand bediende hoofdstroomschakelaar op de accukist in de machinekamer. Hiermee voorkomt men bij plakken van één van de schakelrelais op de boegschroefmotor dat de boegschroef ongewenst in bedrijf blijft.

9


Uw vermogen, onze zorg, ons vak

Negatieve spaarrente zorgt voor toeloop van beleggers Edwin Wierda:

,,Het is nu de tijd om te gaan beleggen’’ Sparen was vroeger heel normaal. De rente die je over het gespaarde bedrag kreeg, was erg aantrekkelijk en de bank was je grote vriend. Maar tijden veranderen. Sparen levert geen geld meer op. Sterker nog, sparen kost geld. Tal van banken rekenden al een negatieve rente. Andere banken, waaronder de Rabobank, volgen nu. Wat te doen met ons spaargeld? Het geld dat over is in een oude sok stoppen? Opmaken, schulden aflossen of onroerend goed kopen? Dat kan, maar beleggen kan een prima alternatief zijn voor sparen, weet Edwin Wierda van Wierda en Partners Vermogensbeheer. ,,Zo kan geld wel geld opleveren.’’ „Edwin is al ruim 20 jaar professioneel actief en een bekend gezicht in de beleggingswereld. Letterlijk en figuurlijk want elke maand bespreekt de beleggingsexpert zijn visie over de ontwikkelingen op de beurs met Harry Mens in Business Class op RTL7. Zijn bedrijf, dat voor zo’n 800 klanten belegt in aandelen, obligaties en opties, heeft twee kantoren. Eentje in Assen en een in Laren, in het Gooi. Het westen des lands, waar de meeste miljonairs wonen…

sionele mensen die zich maar met 1 ding bezighouden: beleggen. Dat is waar we goed in zijn. We beleg-

Edwin Wierda lacht. ,,Dat klopt, maar we zijn nog steeds die nuchtere jongens uit het Noorden, waar

een eigen magazine ‘Koers’. Daarin vertellen we wat we doen, wat onze visie is, wat ons onderscheidt van

een minimaal belegbaar vermogen van 100.000 euro ben je bij ons aan het juiste adres. Je hoeft geen miljonair te zijn om klant van Wierda en Partners

aan het woord. Even bellen naar kantoor of een berichtje sturen via onze website en voor je het weet, heb je zo’n informatiepakket in huis. Wil je meer

bijna iedereen terecht kan. We geven eerlijk advies, leveren maatwerk, zijn extreem transparant en met

Vermogensbeheer te worden.’’

Dat het klantenbestand blijft groeien, zegt genoeg over de visie en aanpak van Wierda en Partners Vermogensbeheer aldus Edwin. ,,Klanten uit heel Nederland hebben vertrouwen in ons bedrijf. Ze willen een veilig gevoel hebben, ontzorgd worden en ze willen rendement. Daar gaan we voor de volle 100 % voor. Al blijft beleggen altijd een risico, daar ontkom je niet aan. Maar als we ons werk niet goed deden dan waren onze klanten al lang weg gelopen.’’

,,Weet je, we voeren een ander beleid dan de grote banken. Daar kun je ook beleggen maar die werken anders, vaak met standaardproducten. Ik vergelijk het wel eens met brood. Dat brood kun je bij de supermarkt halen of bij de bakker. De bank is de supermarkt, wij zijn de bakker. Een gespecialiseerde vermogensbeheerder, een gedegen organisatie met profes-

gen alleen in beursgenoteerde aandelen, obligaties en deels opties. We houden ons niet bezig met ambulante producten zoals hypotheken, koopsompolissen en alles wat daar omheen hangt.’’ Potentiële beleggers die meer willen weten over Wierda en Partners Vermogensbeheer kunnen gratis een informatiepakket opvragen. Edwin: ,,We hebben

Edwin Wierda. ,,Je moet instappen als de aandelen laag zijn. Je niet laten leiden door de waan van de dag maar kijken naar de langere termijn. Beleggers zijn van nature positief ingesteld en het vaccin tegen Corona komt er natuurlijk aan. Als veel mensen zijn ingeënt ziet de wereld er natuurlijk weer heel anders uit. Positiever. Dat heeft gevolgen voor de beurs. Steeds meer mensen gaan nu beleggen. Ik snap dat heel goed. Die mensen hebben het goed bekeken.’’

anderen en hoe we te werk gaan om een zo goed mogelijk rendement te behalen. Ook laten we klanten

weten? Dan is een persoonlijk gesprek zo gemaakt. Dat kan bij ons op kantoor, bij je thuis of bijvoorbeeld via videobellen. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij leidend.’’

Wie al belegt maar graag een second opinion wil, kan ook bij Wierda en Partners terecht. ,,Met een gratis second opinion bieden wij de mogelijkheid om je por-

tefeuille door onze specialisten na te laten kijken en te beoordelen. We kijken naar de risico’s, de kwaliteit van de beleggingen, het rendement, de spreiding en nog veel meer. Op basis van onze visie, gekoppeld aan

Wierda en Partners Vermogensbeheer Bezoekadres Assen Oostersingel 1 9401 JX Assen T: 0592-301550 Bezoekadres Laren Stationsweg 2 1251 KC Laren T: 035 2031 126

de beurssituatie, krijg je een weloverwogen, eerlijk advies. Word je geen klant? Geen probleem hoor. Even

info@wierdavermogensbeheer.nl www.wierdavermogensbeheer.nl

Het is een onzekere tijd, de economie krijgt mede

Let op! Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

goede vrienden. Daar doen wij niet moeilijk over.’’

door Corona flinke klappen, maar dat kan juist een gunstig moment zijn om te gaan beleggen, aldus


Voor de doorvoer van de kabels door de waterdichte schotten zijn waterdichte kabeldoorvoeren gebruikt. Voor de veiligheid zijn de plus kabel en de min kabel apart gezekerd door mid-

del van een meszekering en deze zijn geplaatst in de motor-kamer, naast de op afstand bediende hoofdstroomschakelaar. Het boven-genoemde en beschreven systeem functioneert al jaren naar behoren en heeft nog nimmer storingen vertoond.

Veel veilige vaaruren gewenst en met vriendelijke groet!

Leen Groenendijk Bestuurslid VNM

Binnenbetimmering Een offerte is één ding en het bedrag op de rekening soms een heel ander, zo ondervond Harry van Schijndel na het opnieuw intimmeren van zijn kajuit. Van Schijndel vond dat het interieur van zijn boot er wat slecht begon uit te zien en bezocht een jachtbetimmeringsbedrijf met het verzoek een offerte te maken voor het betimmeren van de kajuit. Het bedrijf stuurde Van Schijndel een offerte met het verzoek deze ondertekend te retourneren. Het jachtbedrijf zou de kajuit in teak betimmeren; wanden, kasten, een bed met luiken en deurtjes, plafond en massief lijstwerk. In de offerte stond geen concreet bedrag maar de mededeling dat een uurtarief gehanteerd zou worden van € 37,50 en dat de werkzaamheden in regie (zie kader) zouden worden uitgevoerd. Het timmerbedrijf had mondeling aangegeven dat het werk van ruwweg € 5000,00 aan arbeidsloon zou kosten en zo’n € 750,00 aan materiaalkosten. De Wit rekende dat het werk voor ongeveer 6.000 euro plus BTW gedaan zou zijn. Harry van Schijndel schrok zich een hoedje toen hij de factuur ontving: ruim 9.000 euro (exclusief BTW)! Dit was niet wat hij verwacht had op basis van wat hem was verteld en hij weigerde de factuur te voldoen. Volgens de werf had van Schijndel extra werkzaamheden opgedragen die buiten de begroting gevallen zouden zijn. Van Schijndel kon zich nog vinden in de opmerkingen omtrent het meerwerk, maar vond dat dit toch niet meer had mogen zijn dan 1.000 euro extra, zodat het totaal zou moeten neerkomen op ongeveer 7.000 euro (plus BTW). Partijen kwamen er niet uit en Mr. Frits werd om advies gevraagd. Deze overeenkomst laat zich duiden als die van een overeenkomst tot aanneming van werk. Volgens artikel 7:750 BW wordt hiermee bedoeld: “De overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten

diens betrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld”. Artikel 7:752 lid 1 BW bepaalt: indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Artikel 7:752 BW stipuleert in lid 2: “Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 10% mogen worden overschreden, tenzij de aannemer de opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen”. In lid 3 wordt vervolgens nog gesteld dat lid 2 ook van toepassing is op aanneming van werk waarbij de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk. In de overeenkomst was dus geen concreet bedrag afgesproken en de toezegging van de werf was mondeling en werd betwist, dus de discussie concentreerde zich op de vraag wat een redelijke prijs zou zijn dit geval. Uit de urenspecificaties bleek wel dat de werf wel erg veel uren had gemaakt. Een gerechtelijke procedure zou voor Van Schijndel echter erg kostbaar zijn. De rechtbank zou geen oordeel willen vellen zonder dat een deskundige zijn mening had gegeven. Daarom werd het voorstel aan de werf gedaan om een expert te benoemen die als bindend adviseur de standpunten van beide partijen zou beoordelen. De expert onderzocht de zaak en concludeerde dat de werf inderdaad te veel uren in rekening had gebracht. De factuur werd niet redelijk geacht en moest met 25 procent worden verminderd. Zo werd toch een inhou-

delijk oordeel gegeven zonder dat Van Schijndel voor enorme kosten en een lange gerechtelijke procedure kwam te staan. Gezien het relatief geringe belang was dit een oplossing waar hij goed mee kon leven. Tip: Wanneer u een overeenkomst aangaat, zorg dan dat er een schriftelijke begroting wordt opgemaakt met een duidelijke omschrijving en zo mogelijk ook een concreet bedrag. Spreek af dat meerwerk eerst schriftelijk door u moet zijn geaccordeerd en laat vastleggen wat de financiële consequenties daarvan zijn. In regie: Deze term betekent dat de opdrachtnemer de vrijheid heeft om te bepalen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, met name voor wat betreft de tijdbesteding en dat dus doorgaans geen afspraak geldt over het maximum aantal uren. Daartegenover staat een vaste aanneemsom voor het werk en dat uitsluitend nog verrekend zal worden ten aanzien van eventueel meer- of minderwerk. Zo’n laatste afspraak geeft de opdrachtgever een veel steviger greep op de begroting en de kosten, zodat teleurstellingen achteraf worden vermeden.

Frits Hommersom

11


Aanlooptocht De Braassem - Harderwijk

DE EEMHOF

Deelnemers: Dagmar Diamond Elisabeth Filou Gouden Leeuw

Lisa en Jack van Gent Martha en Jacques van Ruiten Beppie en Leo Vergeer Jenneke en Paul Graafland Gerda en Oeds Gesman (Toertochtleider)

Programma: 21 juni 17.00 uur, toost op de komende tocht + diner bij restaurant Aqua aan de Braassem 22 juni 08.45 uur, vertrek naar Amsterdam 23 juni 09.30 uur, vertrek naar Almere Haven, kadeborrel 24 juni 10.30 uur, vertrek naar De Eemhof, handboogschieten, borrel en barbecue 25 juni 09.30 uur, vertrek naar Harderwijk voor het Midzomer Event Het is inmiddels woensdagavond, zo’n beetje halverwege de aanlooptocht naar Harderwijk, en we bevinden ons op dat moment op de kade van Almere Haven

Happy Dreams La Qrooze Rio Grande Vrouwe Janny XQ’s ME

- Ron van Breemen (vanaf Almere Haven) - Marjo en Aart Haitjema - Adriana en Eddie Dücker - Janny en Eddy van Bergen - Dolly en Henk Hylckama Vlieg

waar we onder het genot van een bitterbal en de zelf meegebrachte hapjes en drankjes genieten! De enigen die we nog missen op dat moment zijn Jack en Aart die letterlijk op de kop in ons schip sleutelen aan de ketting van de boegschroef die vóór de Oranjesluizen is gebroken. De havenmeester is net langs geweest om te vertellen dat hij een klacht heeft. Verschrikt kijken wij hem aan want als KNMC behoor je geen overlast te bezorgen, maar hij blijkt een grapje te maken want het enige verwijt is dat het té gezel-lig is… Nu iedereen, na deze interventie, even stil is, maakt Oeds van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat er nog geen vrijwilliger is aangewezen om het verslag te maken van deze mooie tocht. Dus zijn

vraag is wie dat zou dat willen oppakken. Belangstellend kijk ik om mij heen om te kijken wie zich opwerpt voor deze nobele klus maar ik blijk de enige te zijn die rondkijkt, alle ande-ren kijken maar één kant op, namelijk de mijne en ja, durf dan nog maar eens te zeggen “geef mijn portie maar aan dat bekende hondje”. En zo kan het dus verkeren dat ik op deze prachtige zaterdagochtend, liggend aan de kade van Harderwijk waar het Midzomer Event inmiddels van start is gegaan, nadenk over de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen week. De eerste woorden die in mij opkomen zijn ‘hartverwar-mend’, ‘vriendschap’ en ‘bloedstollend’. AMSTERDAMNED

13


“ONCE YOU FEEL IT, YOU’LL NEVER BOAT WITHOUT IT” Verkrijgbaar bij Koninklijke van Twist: Seakeeper 1 Benieuwd naar de mogelijkheden of onze andere modellen? Neem contact op en vraag naar Rob de Wijs.

Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht YC-Dual-Band-Ad-190x130.pdf

1

+31(0)78 - 632 66 00 11/01/2021 19:01

info@kvt.nl

www.kvt.nl

Innovatie zit in onze genen In 1999 werd het eerste Yacht Controller systeem gelanceerd. Inmiddels zijn er ruim 18.000 systemen wereldwijd geïnstalleerd. Yacht Controller BV T 023-5401797 · info@yachtcontroller.nl www.yachtcontroller.nl


LUISTEREN NAAR TTL OEDS GESMAN

spookt ook steeds door mijn hoofd. U weet wel, die thriller van Dick Maas uit 1988 waarin Huub Stapel en een speedboot de hoofd rollen spelen. Maar daarover later meer. Wat indruk heeft gemaakt op deze, voor ons eerste toertocht varend met ons schip, is toch wel het in praktijk brengen van ‘Varen doe je samen’ binnen de KNMC. Zo hebben we de TTL die zoveel mogelijk rekening houdt met ieders wensen en beperkingen. Flexibel, doch met vaste hand, dirigeert hij iedere ochtend alle boten op tijd de goede kant op. Ook wijst hij een bezemboot aan die ervoor moet zorgen dat alle schepen, bemanningsleden en in het water gevallen voorwerpen de overtocht halen. En passant regelt hij onderweg ook nog even een mooie kopsteiger voor een medevaarder wiens adrenaline nog niet helemaal de gewenste waarden heeft bereikt. Dat noem ik nog eens meedenken. En naast de TTL hebben we ook nog de voorzitter van de Toertochtencommissie die stilletjes, op zijn eigen wijze, overal de vinger aan de pols houdt. Niet alleen met woorden, want hij repareert, schuurt, plamuurt en schildert onderweg ook waar nodig, zodat iedereen de tocht zo comfortabel mogelijk en ogenschijnlijk ongeschonden tot een goed einde kan brengen. En last but not least hebben we alle deelnemers die er samen voor zorgen

dat de tocht een on-vergetelijke belevenis wordt door elkaar te verwennen met kopjes koffie, glaasjes wijn, gezellige etentjes en goede gesprekken. Een nieuw lid vertelde ons dat hij het welkom bij de KNMC als een warm bad heeft ervaren en een ander lid merkte bij het afscheid op, als je een mooie boot hebt maar je hebt geen vrienden, dan heb je niets. En zo is het maar net. De aanlooptocht naar Amsterdam start op maandag bij jachthaven De Brasem met een gezellige borrel en aansluitend etentje. Op dinsdagochtend gooien we de trossen los. Het weer is gelukkig, na een dag regen, helemaal opgeklaard en we verwachten een mooie, rustige tocht met als eind-bestemming van deze dag de Marina Amsterdam. Alles loopt voorspoedig en rond 11.45 uur zijn we de Nieuwe Meersluis gepasseerd. Er ligt al een scheepje te wachten voor de eerste brug door Amsterdam, maar de brugwachter verwacht bij de volgende schut nog een vrachtvaarder, dus hij vindt het een goed idee dat we daar nog maar een uurtje op blijven wachten. Omdat aan-leggen, gezien de diepte van ons schip niet lukt, laten we ons afglijden naar het einde van het KNMC konvooi, zodat we wat manoeuvreerruimte hebben. Na een uur dobberen verschijnt dan eindelijk het verwachte vrachtschip met nog twee scheepjes en gaan de bruggen draaien voor de lange sliert van inmiddels 13 schepen. Ik ga lekker

op het voordek zitten in de verwachting dat we met een sukkelgangetje door Amsterdam zullen trekken en ik van het doorgebroken zonnetje en het mooie uitzicht kan genieten. Het konvooi komt, achter het vrachtschip, op gang en wordt al door de eerste brugwachter op-gejaagd om toch vooral snelheid te maken. In de verte zien we ook de tweede brug op groen staan en op dat moment denk ik nog, nou dat gaat lekker. We hebben dan wel een uur moeten wachten, maar nu schiet het lekker op. Ook op de tweede brug staat een brugwachter bewegingen te maken dat we vooral op moeten schieten. Inmiddels begin ik me een beetje zorgen te ma-ken want door de snelheid waarmee wordt gevaren en het grote aantal schepen dat ons inmid-dels is voorgegaan, klotst het water op tot ruim boven de kademuren. De golfslag in de gracht lijkt wel te zijn toegenomen tot die bij windkracht 6 op het IJsselmeer. Dat is het moment waarop ik bezorgd tegen Aart zeg, dit is niet leuk meer, het lijkt verdorie de speedboot scène uit de film AMSTERDAMNED wel. Na de derde brug, die ook al voor ons is gedraaid, moeten we gas terugnemen omdat het kon-vooi is afgestopt en dan gaat het helemaal mis. Van het ene op het andere moment raakt het schip enorm aan de slinger en moet Aart alle zeilen bijzetten om een scheepje van de handhaving dat aan de kant heen en weer slingert te ontwijken en vervolgens

DE BRAASEM

15


EERSTE SLUIS AMSTERDAM

met een scherpe bocht naar stuurboord en een nog scherpere bocht naar bakboord ons schip brullend stil te leggen, door beide motoren van ieder 200 pk vol in de achteruit te zetten. Alles in de boot wat niet (voldoende) vaststaat of ligt, is onder oorverdovend lawaai door de boot geslingerd en ons mooie bronzen beeld, waarvan wij dachten dat ze bij windkracht 6 nog fier overeind zou blijven staan, ligt ont-daan van haar sokkel, in het water van de omgevallen vaas, op de vloer. We staan te trillen op onze benen, de adrenaline spuit uit onze oren en vol ongeloof kijken we elkaar aan, WAT IS HIER GEBEURD. Veel tijd om ons te herpakken is er niet, want brug nummer 4 wordt voor ons gedraaid en het konvooi komt weer in beweging. Het patroon van het draaien van bruggen en de toenemende snelheid herhaalt zich, maar dit keer laten we ons niet opjagen door de brugwachters en uiteinde-lijk leggen we begin van de middag aan in de Marina, waar we worden opgevangen door de Filou met een flinke borrel en een luisterend oor. Daardoor kunnen we een beetje op verhaal komen en concluderen dat dit allemaal heel anders af had kunnen lopen.

TOP RESTAURANT BRAASEM

DONKERE WOLKEN ORANJE SLUIS

Want behalve een flinke deuk in ons zelfvertrouwen, schade aan het interieur en een besmeurde machinekamer door een omge-rold olievat, hebben wij en anderen gelukkig geen averij opgelopen. In het begin van onze vaarcarrière hebben we heel wat gepraat en geanalyseerd tijdens en na een vaartocht over wat net wel, of net niet helemaal goed was gegaan. Op een gegeven moment denk je dat je het wel weet, maar zoals blijkt, kom je iedere keer toch weer voor verrassingen te staan. Terugkijkend op ons avontuur door Amsterdam zijn we tot de volgende analyse gekomen. Feiten: • De gemiddelde diepte van de grachten is 2.40 meter, ons schip steekt 1.85 meter. • De gemiddelde breedte van de grachten is 27 meter, ons schip is 18 meter (dus dwars in de gracht, zonder obstakels, hebben we 9 meter anoeuvreerruimte over). Conclusie: • Door de lengte van het konvooi en de

snelheid waarmee werd gevaren, in de achterhoede oplopend tot 16 km/ uur, is een zuigkracht ontstaan waardoor wij op een gegeven moment nog maar weinig water onder de kiel hadden. Varend was dat geen probleem maar op het mo-ment dat gas teruggenomen moest worden, vond het roer onvoldoende water, waardoor het moest zoeken en het schip plotsklaps begon te slingeren. • Als schipper ben je zelf verantwoordelijk voor de snelheid waarmee je vaart en de gevolgen daarvan. Het voelde niet goed, dus we hadden ons nooit moeten laten opjagen. In 2000 huurden we ons eerste bootje met de belofte dat we voor aanvang van de vakantie een uitgebreide vaarinstructie zouden ontvangen. In die tijd was er nog nauwelijks internet, dus we hadden geen idee waar we de komende 14 dagen mee op pad zouden gaan. Het bleek een Aquanaut van 9.5 meter zonder al te veel toeters en bellen en de ‘uitgebreide’ instructie die we kregen nadat de eigenaar het schip tot aan de uitgang van de haven had gevaren, bedroeg twee zinnen:

GEZELLIG ONDERONSJE


ATLETEN

seerde, net zo gezellige antipasti maaltijd bij de Italiaan op de hoek van de haven. Een culinaire belevenis en een echte aanrader voor liefheb-bers van de Italiaanse keuken.

Dreams aan bij de groep en zo arriveert het iets gewijzigde gezelschap voor de middag in de haven van de Eemhof. Die middag vermaken wij ons, na een uitgebreide veiligheidsinstructie, uitstekend met handboog-schieten. Een aantal van ons laat een onuitwisbare indruk achter door de prestaties die worden geleverd. Zo weet de éen steevast zijn pijlen als voetzoekers de ruimte in te schieten en weer een ander doeltreffend het bord te omzeilen. Echter, er zijn ook professionals die meer dan eens niet alleen het doel, maar ook de roos weten te raken en dan kan je toch niet meer spreken van geluk, dan heb je het over talent. De dag en de tocht worden officieel afgesloten met een drankje en een bbq bij het strandcafé. Een gezellig afscheid van een mooie tocht die wij, om meerdere redenen, nooit zullen vergeten!

Marjo Haitjema

1. Hier zijn de sleutels en dit is de vooruit en dat de achteruit. 2. Meneer, u hebt vakantie dus doe alles rustig aan en dan zie ik u over twee weken weer terug. Het lijkt karig maar het bleek het beste vaaradvies dat hij had kunnen geven. Wij hebben dit ad-vies dan ook met veel opstappers gedeeld. Van een dankbare ‘leerling’ kregen we aan het einde van zijn vaarvakantie een Makkumer tegeltje met de wijsheid die we zeker weer vaak zullen delen want…… EEN SCHIPPER DIE DE TIJD NEEMT HEEFT ALTIJD GOEDE WIND! Nu weer terug naar de Aanlooptocht… De volgende ochtend vertrekken we van Amsterdam naar Almere Haven. Het weer is dreigend en de wind wat aangetrokken, maar het blijft droog en de tocht verloopt voorspoedig, waardoor we rond de middag kunnen afmeren in Almere. Na de té gezellige kadeborrel volgt nog een spontaan georgani-

OLYMPISCH NIVEAU

Donderdagmorgen nemen we al op tijd afscheid van Jack en Lisa, die alvast vooruit varen naar Harderwijk, waar ze de verdere voorbereidingen zullen treffen voor de ontvangst van de schepen voor het Midzomer event. Ron van Breemen sluit zich met zijn schip de Happy

DOEL IS DUIDELIJK

17


ALLE REDENEN VOOR ÉÉN PARTNER

MOTOR CATAMARANS

WIDEN YOUR HORIZONS 37

40

44

67

E X C E P T I O N A L S T Y L E , H I G H L E V E L O F C O M F O RT, WA N T TO K N O W M O R E ? newpointmoverbo.nl | Markweg Zuid 1-4 | 4794 SN Heijningen | info@newpointmoverbo.nl | +31 (0) 167 522 393


KNMC midzomer event, Harderwijk 25 tot 27 juni 2021 Op de zaterdag stonden er verschillende activiteiten op het programma, waaronder een fietstocht, een stadswandeling en museumbezoek. Maar niet voordat men op de brug, aan de bakkerskar van Aad en Jack, de heerlijk verse broodjes van de Ouderwetse Bakker en de krant had opgehaald!

Binnen de regels van de op dat moment nog geldende coronamaatregelen, was het de KNMC uiteindelijk gelukt om een bruisend evenement te organiseren. Door van start te kunnen gaan met de Nieuwe Ledentocht en aansluitend de aanlooptochten naar de haven van Harderwijk, begon na lange tijd dan toch wat we als KNMC hadden gemist, het samen varen en het samenkomen…! Ondanks de korte tijd waarin het event opgezet werd, waren er toch 28 schepen die deelnamen aan de tocht. Daarnaast hadden zich ook een aantal KNMC-leden en geïnteresseerden aangemeld om zonder hun schip deel te nemen, hoe leuk dat ook zij erbij waren!

’s Morgens was het direct al heerlijk weer en gingen de deelnemers van de fietstochten van start. Er kon vooraf gekozen worden tussen een kortere tocht van ca. 27 km en een langere tocht van ca. 41 km. Beide prachtige tochten, o.a. dwars door de Harderwijker bossen, het Leuvenumse bos en de Ermelosche heide, waarbij onderweg o.a. Landgoed Staverden werd aangedaan. Paul Graafland kan niet fietsen, zo riep hij, maar bovenal was hij natuurlijk gestrikt om tijdens dit Midzomer Event de foto’s te maken. Jenneke en Paul hadden bovendien hun zinnen gezet op het nieuwe Marius van Dokkum Museum. Het werk van Marius is op z’n zachtst gezegd bijzonder te noemen. Een uiterst precieze schilder van meestal hilarische taferelen. Zij hebben dan ook snel een boek met al zijn werken aangeschaft.

Zijn werk is een kruising tussen Jopie Huisman en een topcartoonist. Dit museum is zeker een bezoek waard en zou volgens Jen en Paul bij een volgend bezoek aan Harderwijk zeker een gezamenlijke excursie waard zijn, al dan niet met de aanwezigheid van Marius zelf als gids. Het moge duidelijk zijn dat Marius nog leeft en het komt niet snel voor dat er dan al een museum voor je wordt geopend. Hieronder, voor de belangstellenden een beschrijving van Wikipedia. Marius van Dokkum Museum is een kunstmuseum in de Nederlandse stad Harderwijk. Het museum valt onder het eigendom van Stadsmuseum Harderwijk en bevindt zich in een voormalige snijkamer van de voormalige universiteit van Harderwijk. Het museum is volledige gericht op het werk van kunstschilder Marius van Dokkum. Het idee voor het museum ontstond nadat het Stadsmuseum Harderwijk een tijdelijke tentoonstelling had georganiseerd in 2015 omtrent de werken van Marius van Dokkum.[1] Dit was zo’n groot succes dat het museum besloot een vaste tentoonstelling in een nieuw museum te openen. Uiteindelijk werd op vrijdag 25 mei 2018 het museum geopend door André van Duin

Vrijdag 25 juni jl. kwamen de KNMCschepen, opgewacht door Jack van Gent, Aad Beemster (Commissie Toertochten), Ineke Hessing en ondergetekende (Commissie PR), ’s middags de mooie Stadshaven van Harderwijk binnenlopen. Zodra de deelnemende schepen waren afgemeerd, werd hen een goodiebag met o.a. het programma en een KNMC ‘grand four glacé’ voor bij de koffie aangeboden. Aan het eind van de middag werd er, nadat we welkom waren geheten door Jack van Gent en Aad Beemster, onder het genot van een borrel druk bijgepraat met bekenden en kennisgemaakt met nieuwe leden. De gezelligheid zat er direct in! Voor wie dat wilde, kon aansluitend ook het diner bij Johannes Kok worden gebruikt.

19


Er wacht een verkoopplek in onze haven op u neem contact met ons op. Sleeuwijk Yachting BV Hoekeinde 24 4254 LN Sleeuwijk

+31 (0) 183 304 511 info@sleeuwijkyachting.nl www.sleeuwijkyachting.nl


straatjes en de gebouwen die we nog niet kenden, namen we na een wandeling van ruim twee uur afscheid van onze gids en gaan we op zoek naar de Ouderwetse Bakkerij en zo’n ‘overheerlijke Zeebeer’, aldus Marjo Haitjema.

samen met Marius van Dokkum. Een dag later op zaterdag 26 mei was het museum geopend voor bezoekers.[2] Vanaf dat moment bevat de collectie van het museum 55 schilderijen. Bezoekers konden de schilder soms ook aan het werk zien in het museum. In 2019 trok het museum 45.000 bezoekers! De groep die zich heeft opgegeven voor de stadswandeling wordt, nadat ze is vereeuwigd op de gevoelige iPhone door Paul, opgesplitst over twee stadsgidsen. In de raadszaal van het oude stadhuis worden ze uitgebreid geïnformeerd over het uit 1727 daterende behang in rococo stijl, met een waarde van meer dan zes nullen, de mythologische plafondschildering en de grote schilderijen die deze prachtige zaal sieren. Vervolgens worden ze, al zwervend door de uithoeken van het oude stadscentrum, geattendeerd op en geïnformeerd over alle bezienswaardigheden en dat zijn er veel. ‘Je denkt een stad te kennen na vele bezoekjes, maar zo’n gids wijst je op geveltjes waar je anders aan voorbij zou lopen en hij leidt je door rustige straatjes, die je tijdens je eerdere bezoekjes nog nooit was tegengekomen’.

een poortje en gangetje, naar zo’n stukje zeewering, waar we een prachtig uitzicht hebben over het water. Ook al zo’n plekje dat je zelf nooit gevonden zou hebben. Verder stond onze gids uitgebreid stil bij een groot wit gebouw met een indrukwekkend hek, waar tijdens de eerste wereldoorlog militairen (en spionnen) werden opgeleid. Bij die gelegenheid vertelt hij dat hij zelf beroepsmilitair is geweest (gezien de wijze waarop hij ons door het stadscentrum leidt, verbaast ons dat niet) en dat hij Russisch spreekt en verstaat, hetgeen ons doet vermoeden dat hijzelf ook voor spionagedoeleinden is ingezet. Je hebt er niets aan, maar wel leuk om te weten. Heel veel wijzer en onder de indruk van de achtergrondverhalen, de mooie

Aan het begin van deze zonnige zomeravond waren de leden uitgenodigd voor een borrel aangeboden door de KNMC en aansluitend het diner bij Johannes. Onze voorzitter, Aart Haitjema, heette alle gasten welkom en hield een levendige toespraak, waarbij de ereleden en de nieuwe leden speciaal werden verwelkomd. Ook de aanwezige KNMC-bestuurs- en commissieleden, werden nu in ‘levende lijve’ voorgesteld. Het werd, zoals we ons hadden voorgesteld, wederom een erg gezellige bijeenkomst. Iedereen goed gemutst, genietend van de zojuist begonnen zomer! Een heerlijk KNMC-weekend!

Trudy Geerlings Marjo Haitjema Paul Graafland

Die ochtend werden we, bij het ophalen van de krant en de broodjes, aan de bakkerskar door Aad en Jack getrakteerd op een lekker stukje Zeebeer, een driehoekig ambachtelijk gebakken brood, dat een huisspecialiteit is van de Ouderwetse Bakkerij en is vernoemd naar de Harderwijkse Zeeweringen. De gids leidt ons, via

21


Harderwijk Midzomer Event: elkaar ontmoeten


23


Nieuwe Ledentocht 10 t/m 13 juni 2021 Deelnemers: Adagio - Marc en Mirelle Adriaansen Blauwe Zwaan - Gideon en Karen Huijsse Ceemare - Cees en Marian Mooij Dagmar - Jack en Lisa van Gent, TTL Jerabel 3 - Dennis en Nancy van der Heide La Qrooze - Aart en Marjo Haitjema, foto’s Mooie Nel - Jan en Elly van Kampen Peter en Celine van der Boom (opstappers) Mas Que Nada - David en Mireille Saeys

DONDERDAG 10 JUNI, HEUSDEN Verzamelen in Heusden, de avond ervoor is de eerste kennismaking al begonnen want de Dagmar, Jack en Lisa en de Prahna zijn woensdag al aangekomen en troffen daar de Vivere met Fred en Alma Raven. Wij werden al snel aan boord genodigd om hun nieuwe schip te bewonderen en met een kennismakingsborrel te proosten op de KNMC. Donderdagochtend vroeg wakker door alle vogels en eenden. De laatsten voerden hun talrijke kleintjes.

My Way Najade Per Sempre Prahna Prestige Rio Grande Vivere Vrouwe Janny

- Kees en Ans van der Werf, penningmeester - Karel Ton en Herma van der Riet - Meine en Jeanette van der Knaap - Nic en Henny Slingerland, verslag en foto’s - Rob en Marijke van Weezel - Eddy en Adriana Dücker - Fred en Alma Raven - Eddy en Janny van Bergen

Bekje open, hap slik en weg. Ik (Henny) gelijk in het water gesprongen, voor een verfrissende duik, afspoelen op de boot en de dag kan beginnen. Vanaf 11.00 uur komen de eerste boten binnen en krijgen op aanwijzing van Jack hun plek toegewezen. De kennismaking kan beginnen en dat is bij botenlui al gauw vertrouwd, iedereen kreeg een keurig verzorgd boekwerkje van Jack en Lisa (compliment wat zij er weer van gemaakt hadden) waar alles in stond wat er de komende

dagen te verwachten was. Vanaf 17.00 uur in restaurant Boei35 voor een welkomstborrel met aansluitend een verrassend diner. Na een zeer gezellige avond allemaal tevreden weer naar zijn eigen bootje en welterusten. VRIJDAG 11 JUNI, HEUSDEN-DRIMMELEN De volgende ochtend, na eerst om 9.45 uur op de steiger bij de Dagmar palaver te hebben gehad, via de Bergse Maas en de Amer naar Drimmelen.


Een sliert van 14 schepen, wij hebben het water voor ons zelf, alleen de zon laat het afweten. Van water word je

rustig, ook van de vele koeien -relaxt-, hoezo Nederland veel te vol, daar is hier geen sprake van. De enige afwisseling

tijdens de tocht is af en toe een pont. In Drimmelen aangekomen wandelen wij allemaal naar rondvaartbedrijf Zilvermeeuw voor een mooie rondvaart door de Biesbosch. Voor ons is dat al de derde keer, maar het blijft iedere

25


keer weer een nieuwe belevenis, met ook weer iedere keer nieuwe wetenswaardigheden. De bediening zorgde ervoor dat zo gauw de bodem van je glas in zicht kwam er weer royaal bijgeschonken werd, zodat de stemming er weer heel snel goed inzat en de laatste drempeltjes van de kennismaking geheel verdwenen. Na om 16.30 uur afgemeerd te zijn en na nog wat namijmeren over de bevers en de pracht van de Biesbosch gaan wij 2 uur later naar Grand Café Het Witte Huis, waar ons weer een voortreffelijke maaltijd wachtte.

nieuwe Commodore met zijn charmante vrouw, Aart en Marjo Haitjema, die ook de hele reis met ons meegedaan hebben en wel zonder schip, want dat was in reparatie. Tegen 22.00 uur (corona) moesten wij alweer afscheid nemen van elkaar en werden er nieuwe afspraken gemaakt om elkaar snel weer eens op te zoeken, waar dan ook. Al met al een leuke en gezellige tocht,

waarin de nieuwe ledentocht veranderde in een nieuwe vriendentocht.

Henny Slingerland

ZATERDAG 12 JUNI, DRIMMELEN-ROTTERDAM Via de Amer, Hollands Diep, Dordtsche Kil, de Oude Maas, de Noord en Nieuwe Maas naar het Boerengat (tegenwoordig met een deftig woord de Admiraliteitshaven). Deze haven is recentelijk bijna eens zo groot geworden, zodat wij allemaal een royale plaats konden krijgen. Een leuke tocht met weer prachtig weer. Na om 13.00 uur daar aangemeerd te zijn hebben wij tot 18.15 om nog even Rotterdam te verkennen, of om gewoon op je eigen schip een dutje te doen of wat dan ook. Om 18.15 uur gaan wij aan boord van de Contessa, waar ons een heerlijke aspergemaaltijd wachtte. Deze uitstekend verzorgde maaltijd door Andre, de havenmeester met zijn staf is ook alweer de afscheidsmaaltijd van deze zeer geslaagde Nieuwe Ledentocht 2021. Een en ander nog eens op humoristische wijze samengevat en verwoord door onze

27


Harderwijk Foto: Paul Graafland 29


Kleinkindertocht 2021 succesvol verlopen Door de ontwikkelingen met corona en de lockdown, waardoor diverse openbare gelegenheden dit voorjaar niet toegankelijk waren, was de kleinkindertocht verschoven van het voorjaar naar de augustusmaand. Daardoor hebben uiteindelijk zes schepen deel kunnen nemen aan deze zomerse kleinkindertocht. Deelnemers waren: de Lady Dumoulin met Juda, de Casa Blanca met Nina en Isabel, De Liefde met Josephine en Floor, de Impala met Koert, Floor en Tess, de Puck met Stella en Robin en de Maatje met Thom en Florine. DINSDAG 10 AUGUSTUS Eindelijk het is zover, 16.00 uur, we zijn in Jachthaven ‘De Put’ te Nieuwendijk. De TTL Renée Pleysier en Peter Bezemer heten iedereen welkom en vertellen dat het welkomstdiner zal zijn in het clubhuis van de haven. Allereerst wordt er onderling kennisgemaakt. Er zijn al enkele kleinkinderen aanwezig, die gezellig bij het diner (en hun opa’s en oma’s) aanschuiven. Renée en Peter hebben een welkomstwoordje, waarna wij genieten van het heerlijke buffet, verzorgd door de plaatselijke catering. Hierna gaat iedereen terug naar de boot.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS Vandaag de start van de kleinkindertocht. Alle 12 kinderen zijn inmiddels bij hun opa en oma afgeleverd op hun boot. Ze hebben er heel veel zin in!! We verzamelen allemaal in het clubhuis van de haven, waar de kinderen heel creatief een geel petje gaan bewerken met tekeningen, telefoonnummer van hun opa of oma en namen van hun boot. Ook wordt de toertochtvlag geheel op eigen wijze gestyled. Over de vlag en het petje zal een jury een oordeel geven, wie dit op de meest creatieve manier heeft uitgevoerd.

WACHTEN OP DE VEERBOOT

In de middag werd er 2 km gewandeld richting de pont tegenover het eiland Tiengemeten. Daar gingen we op de veerboot die ons vervoerde naar het natuur-speelparadijs OERRR. Dit wordt door natuurmonumenten beheerd met inzet van veel vrijwilligers. Een speelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van modderbaden, modderglijbanen, doolhof, hutten en vlotten bouwen enz. Van alles wat de natuur ons biedt. Voor DEET en/of een pleister konden de kinderen terecht bij oma Nicole die de EHBO-taak op zich had genomen. (Aan


OPA’S, OMA’S EN KLEINKINDEREN VOETBALLEN

alles is gedacht👍.) Aan het eind van de middag kon er worden gedoucht op het terrein en kunnen we terugkijken op een prachtige en bijzondere middag. Na een gezellige BBQ, wederom in het clubgebouw van de haven, gingen we moe maar voldaan terug naar de boot. DONDERDAG 12 AUGUSTUS Na een kort palaver waarbij opa Peter vertelt hoe de vaarroute zal zijn, vertrekken we om 09.45uur met de boot richting de Biesbosch. Onderweg ontvangen we allemaal via de Kleinkinder-app, nautische vragen die de kinderen, (met hulp van opa’s, oma’s?) mogen beantwoorden. De tocht gaat volgens plan en we meren in de Oude Visscherhaven van Hank (Vissershang) aan zo rond 13.30 uur. De TTL geeft door dat het programma zal worden vervolgd om 15.00uur, zodat er nog gelegenheid is voor een korte siësta en/of chillen.😉 Om 15.00 uur bevindt iedereen zich op het speelveld van de haven, heerlijk in de schaduw, waar oma Renée en opa Peter een activiteiten-middag hebben gepland. Met een werkstok paaltjes omverwerpen, croquet spel, voetballen en zelfs iets educatief, te weten touw knopen (paalsteek maken) dat door oma Nicole werd voorgedaan en lijn om een kikker werpen. De avond werd afgesloten met pizza’s aan boord. VRIJDAG 13 AUGUSTUS De vrijdag begint voor velen (te) vroeg. Om 08.45 uur wordt iedereen verwacht op de steiger. We kregen te horen dat we met 5 bootjes door de Biesbosch

DE IMPALA: MET DUIKPLANK EEN ZWEMPARADIJS

gaan varen. Superleuk om door de vaarten en slootjes in deze unieke natuur te varen! Helaas waren we te laat om alsnog bevers te kunnen spotten. We zagen wel veel verschillende soorten eenden. Altijd leuk om de variatie te zien. Af en toe werd er een verkeerde afslag gekozen, maar dat maakte de tocht ook avontuurlijk. Opa Peter wilde ook nog graag even aanmeren met de bootjes, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan (!) Met een kort lijntje aan de boot konden we hem aan een boom knopen en klimmend over een boomstam moesten we de kant zien op te komen. Na nog een poosje te hebben gevaren, zijn we weer terug gevaren naar de eigen boten. Om 13.00 uur was het tijd om weer de volgende tocht te starten. Dat was de tocht naar ons eindpunt in de kleinkindertocht, Heusden. We werden in de jachthaven opgewacht door de havenmeester die ons prachtige plekken aan de muurwal had toegewezen. Elke boot was op aanwijzen van onze TTL al snel aangelegd, zodat de kinderen een duik in het water konden nemen. Via een speciale loopplank van de Impala konden de kinderen allemaal een duik, bommetje of sprong in het water nemen. Het was toch wel een beetje koud water, dus snel aankleden en bij vriendjes/vriendinnetjes op de boot spelen. Top!! Zo hoort het bij een kleinkindertocht. ZATERDAG 14 AUGUSTUS Vandaag alweer de laatste dag. Op het programma staat een puzzeltocht door het pittoreske Heusden. Om 09.30 uur wordt bij de poort van de haven afgesproken en krijgen we te horen van oma Renée en opa Peter wat de bedoeling is van deze tocht en ontvangen we een fotoboekje met de route. Ieder antwoord correspondeert met een letter. Na 24 vragen, die allemaal te maken

hebben met opvallende en minder opvallende bijzonderheden aan huizen, straten, teksten op gevels enz. te hebben beantwoord, wordt er een woord gevormd. Hiermee heb je de oplossing van de puzzeltocht. Sommige kinderen waaronder Koert, Thom en Florine waren behoorlijk fanatiek om de tocht snel en met de juiste letters op te lossen!! Het was verschrikkelijk leuk en leerzaam. Het was zelfs zo dat wij de lokale inwoners meer over de historie over Heusden konden vertellen🧐 dan dat zij zelf wisten. Na twee uur door Heusden te hebben gelopen, was het de bedoeling om allemaal naar restaurant ‘Boei35’ te komen. Daar was de afronding van de Kleinkindertocht 2021. Onder het genot van koffie, thee of wat fris hield oma Renée en opa Peter een speech over het welslagen van de tocht en hoe iedereen met veel enthousiasme mee had gedaan met de activiteiten, gelukkig zonder blessures en/of ander letsel. Tijdens een geweldige lunch werden diverse opa’s en oma’s bedankt voor het meehelpen om deze tocht tot een succes te laten worden. Met name werden geroemd opa Dirk-Jan (penningmeester), oma Nicole (EHBO), oma Carla (verslag). Namens alle opa’s en oma’s werden Renée en Peter als TTL geroemd om hun voortreffelijke organisatie, met als dank hiervoor een bloemenbon. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde tocht met veel gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid. We danken heel hartelijk de organisatoren Peter Bezemer en Renée Pleysier voor deze prachtige tocht, die we na ruim een jaar uitstel i.v.m. corona weer hebben mogen maken.

Carla Kersten a/b Casa Blanca

31


Daar doen de opa’s en oma’s het voor!


33


Update van de Commissie Toertochten De Commissie Toertochten heeft tot dusver een druk jaar gehad. Tochten moeten afzeggen, maar ook tochten proberen zo goed mogelijk in te plannen. Op dit moment,16 augustus, ben ik met Lisa op de Dagmar onderweg naar de Culturele- en Culinaire tocht met als toertocht-leiders Eddy en Janny van Bergen. De Kleinkindertocht vond dit keer begin augustus plaats in plaats van zoals gebruikelijk rond Hemelvaart. Het was met toertochtleiders Peter Bezemer en Reneé Pleysier een geslaagde tocht, waarin de kleinkinderen uiteraard centraal stonden. In dit nummer is het verslag van Carla Kersten opgenomen. U leest ook over de Nieuwe Ledentocht, de Aanlooptocht naar Harderwijk en het Midzomer evenement in Harderwijk. Helaas zijn er ook tochten afgelast. Zo kan de tocht naar de Kaag en Schiedam (Kun je zingen vaar dan mee) niet plaats vinden. Dat komt omdat in de Jeneverstad Schiedam de zogenaamde Brandersfeesten zijn afgelast in verband met de corona maatregelen. Dus ook het Schipperskoor kan daar niet optreden. Verder zijn er enkele tochten waar te weinig inschrijvingen genoteerd werden en

dat is altijd jammer natuurlijk. De Mossel/Oestertochten gaan in ieder geval door en wanneer dit blad bij u op de deurmat valt zijn deze net afgelopen. Er zijn in totaal 44 schepen ingeschreven, een ongekend hoog aantal. Het laat zien dat we elkaar graag varend willen ontmoeten. Deze tocht is verdeeld in 3 groepen. Alle voorbereidingen zijn gedaan, dat was een grote logistieke operatie. Nu maar hopen dat het mooi weer zal zijn. En er staat dit jaar – behalve boven-genoemde tochten - nog meer op het programma: • Herfsttocht, naar Dinant in België • Zeilweekend op de Kaag • Winterkosttocht in oktober Overigens kon de Herfsttocht door het hoge water ook bijna niet doorgaan. De TTL’s hebben een prachtig gedetailleerd programmaboek gemaakt, met veel nautische informatie over het vaartraject. Afgelast zijn verder: • Sloepentocht • Rendez-vous Noordoost, geen inschrijvingen • Delta wedstrijd, geen inschrijvingen

• Snuiven aan zee, 3 inschrijvingen waarvan er één werd geannuleerd. Natuurlijk is dit jammer. Corona is een belangrijke oorzaak van deze afgelastingen.Met dit programma is het jaar van de tochten al weer voorbij. Wij als Commissie hopen dat jullie ook zin hebben gekregen om eens een tochtje te regelen in het vaargebied waar u thuis bent. Dat kan een korte tocht zijn. Drie dagen is natuurlijk ook prima. De Commissie zal u ter zijde staan om alles te regelen zoals het toertochtboek, de toertochtplaatjes en de dingen waar u tijdens een tocht goed op moet letten. Het is echt leuk om te doen. Veel KNMC’ers t u er een groot plezier mee. En, u doet altijd weer nieuwe contacten op! De Commissie is al weer bezig met een nieuw programma voor 2022. Begin november zal er een toertochtleidersvergadering zijn. Heeft u interesse of wilt u meer weten, dan bent u van harte uitgenodigd.

Commissie toertochten Jack van Gent Leo Heijmans Aad Beemster


Hoog water in Maastricht

De overstroming was wel een heftige gebeurtenis. Ik zal proberen in het kort enige details door te geven. Het begon allemaal op dinsdag 13 juli. Wij waren in Maastricht op de Pietersplas met ons schip. Op dinsdag ging het heel hard regenen en dat ging de hele dag en nacht door. Toen we woensdagmorgen naar voren liepen voor broodjes en de krant stond het water al heel hoog. En ook op woensdag bleef het heel hard regenen. De buurman heeft hier een vaste ligplaats en zijn auto stond boven, hij zei: “Die ga ik morgen weghalen.” Wij hebben elektrische vouwfietsen en die stonden ook boven, dus wij zeiden tegen elkaar: “Wij halen ze nu op en zetten ze aan boord.” De volgende morgen stonden alle fietsen die op de wal stonden tot de zadels in het water. Ook de auto’s stonden onder water. Gelukkig waren die van ons aan boord.

van de havenmeester, maar hij zei dat hij niemand kon verplichten om zijn advies op te volgen. Wij zijn naar een Van der Valk hotel gegaan. Wij werden met een klein bootje overgevaren om aan de wal te komen, maar moesten de laatste halve meter nog wel door het water waden. Toen we vrijdag weer aan boord kwamen, waren we blij dat alles er goed uitzag. De stroom was natuurlijk afgesloten geweest, maar wij hebben gelukkig een aggregaat aan boord, dus ook het elektriciteitsprobleem was onder controle. Zondagavond hadden we weer stroom. Voor details: het water was op zijn hoogst 7.5 meter onder de kiel, dus 5.5.m gestegen. De stroomsnelheid van de rivier was normaal 2 km per uur, maar was tijdens de overstroming 12 km per uur. Er stroomde 3500 m3 per seconde door de rivier, terwijl normaal de afvoer 400 tot 600 m3 was. De rivieren zijn nu gesloten voor alle vaarverkeer (1 juli) en als je ziet wat er in de rivier drijft: veel blad, hout en veel boomstammen. Wij horen ook dat de Rijn, Waal en IJssel onbevaarbaar zijn. Wij gaan niet eerder varen totdat alles veilig is. Wij willen geen troep in de schroef en liever ook geen schade. Er is nu natuurlijk ook veel vrachtvaart en ook die mogen nog niet varen. En vrachtvaart gaat voor en daar wil je niet tussenin komen. Al met al best spannend, maar wij zijn gezond en hebben de tijd. Dus het is nu onbekend wanneer wij weer varen.

Mvrgr. Sies en Tineke de Vries a/b van de VRIEZO.

Wij lagen aan drijvende steigers, dus die gaan mee omhoog. Als je door het rivierenland vaart, zie je allemaal van die palen en dan denk je - ook ik - is dat allemaal niet een beetje overdreven? Nou, nee dus! Donderdagavond was er even een soort van palaver en toen we erheen liepen had de buurman een plakkertje op de paal geplakt. Toen we een halfuur later terugkwamen kon je zien dat het water nog weer 7 cm gestegen was. Dat was voor ons het moment om van boord te gaan. Dit was ook het advies

35


Spannende momenten in Roermond de Helenawerf. Onderweg merkten we natuurlijk dat de stroming meer was dan anders, maar dat was verklaarbaar omdat er nu meer water in de Maas staat. In Roermond aangekomen horen we dat er extreem hoog water verwacht wordt door hevige regenval in de Ardennen en België. We liggen aan de hoofdsteiger en daar moet ook alles goed gaan. De palen waar de steigers aan vastzitten met grote ringen zijn voorzien van daarin omhoog schuivende palen dus maken we ons niet ongerust.

Dinsdagmorgen 14 juli 2021, de CATZ&CO vertrekt vanuit Mook stroomopwaarts richting Venlo. Het oorspronkelijke vaarplan was richting Zuid-België en eventueel nog een stukje Frankrijk in, naar Verdun. Na enkele weken in Gouda gelegen te hebben in afwachting van de geboorte van onze derde kleinzoon waren we superblij dat we weer konden varen en hoe zelden komt het voor dat er in juli/augustus voldoende water in de Maas staat dus profiteren we van de gelegenheid. Hoe anders zou dit worden!

len ophouden. We vertrekken bijtijds en varen naar Roermond waar we een mooie plek krijgen aan de kopsteiger bij

Donderdag 16 juli bereikt ons het nieuws dat de stijging toch wel extreme vormen zal aannemen. We zullen een aantal dagen niet meer van de boot af kunnen dus voor een aantal dagen fourageren en voor alle zekerheid water bunkeren. Buiten alle ligplaatshouders zijn er vijf passanten. Het water stijgt met ongeveer 10 cm per

Het is die dinsdag geen zomers weer, aanhoudende buien dus besluiten we door te varen naar Venlo Blerick. De volgende morgen begint ook met regenbuien die pas later in de middag zul-

37


Andante 500 OC Revolutionaire vormgeving en unieke eigenschappen

Ontdek de Aquanaut Andante

Een toonaangevend motorjacht met een revolutionaire vormgeving en unieke eigenschappen, zoals: meer snelheid met minder brandstof, rechtopstaande en kogelronde front raampartijen. Een schip dat nu net zo vooruitstrevend is als Mozart toen. Noem de Andante dus gerust een nieuwe klassieker.

Leverbaar als: 380 OC | 400 AC | 400 AC-PH | 400 Fly | 438 AC | 438 OC | 500 AC | 500 OC +31 (0)515 41 22 53 | sales@aquanaut.nl | www.aquanaut.nl

VERKOOP UW JACHT MET 4 ZEKERHEDEN! 1 3

REËLE PRIJSSTELLING Op basis van onderhoud, staat en marktwaarde

PROFESSIONELE AANDACHT In magazines en op websites, beurzen en social media

2 4

HELDER JAARCONTRACT Zonder kleine lettertjes, met scherpe courtage

BEMIDDELING MET KEUZE Vanaf eigen vaste ligplaats of onze thuishaven in Sneek

Uw jacht verkopen in 4 simpele stappen?

www.jachtmakelaardij4beaufort.nl Bel: +31 (0)515 74 52 60 | Mail: info@jachtmakelaardij4beaufort.nl | Bezoek: Selfhelpweg 9, Sneek


uur en dat over die oppervlakte. De Maas heeft dan een doorvoer van rond de 3000 m2 per seconde dus 3 miljoen liter per seconde oftewel 180 miljoen liter per minuut enz. enz. De Maas begint steeds sneller te stromen, takken, bomen en huisraad komen voorbij. De grasdijk tegenover ons van WSV Nautilus wordt kleiner en lager. Auto’s rijden daar weg en de parasols worden ook verwijderd. Men bereidt zich duidelijk voor. Aan de stuurboordoever (stroomopwaarts gezien) zien we het water er inmiddels overheen komen en het weiland dat achter plas Hatenboer ligt loopt onder. In de nacht van woensdag op donderdag hebben de meeste mensen hun caravan met voortent verwijderd maar enkele blijven ook staan. De stroming neemt alsmaar toe, de grasdijk verdwijnt definitief onder water. De doorgangsopeningen in de kademuur worden door de gemeente dichtgemaakt. Ze verwachten blijkbaar dat het nog een flink stuk zal stijgen. Berichten op Waterinfo.rws.nl wijzigen continu. De voorspelling wordt voor Linne Beneden 21,60 meter boven NAP, dan komt er nog een dikke 2 meter bij. Ook kwam het bericht dat het hoogste punt donderdagavond rond 18.00 uur bereikt zou worden. Ook dit veranderde met het uur.

nacht in een hotel gaan doorbrengen. Het is slechts een advies, zij kan en wil ons natuurlijk niet dwingen. Wij vragen naar de kritieke momenten. Er zijn er twee. Als eerste: wat wordt het hoogste punt en houden de palen het dan? En als tweede, wat gebeurt tijdens het zakken? Dan schuiven de palen weer terug in de originele palen maar dan moet de ring wel weer over de originele paal heen geleid worden. Door de stroming en de druk van de schepen is de druk slechts aan één zijde en daar is dan een rand van circa 4 cm. Samen met de medewerkers komen we tot de slotsom dat een soort geleidingsspie op de originele paal gelast moet worden die de ring zal geleiden. De mannen gaan aan het werk, fabriceren die spieën en komen ze op de palen lassen. Intussen houden de passanten een soort krijgsraad waarbij besloten wordt dat we allemaal aan boord blijven maar dat er elk uur een inspectierondje gelopen wordt. Dreigt er acuut gevaar, dan waarschuwen we alle passanten en gaan we alsnog van boord. Vrijdagavond is de stijging nog steeds niet ten einde. Politie en brandweer rijden continu inspectieronden. Allerlei ongerechtigheid schuift nog steeds aan ons voorbij, bomen, takken, zelfs

een caravan, kastjes en allerlei huisraad. Zaterdagmorgen blijkt dat we in de nacht slechts 30 cm zijn gestegen en dat het hoogste punt om 02.50 uur is bereikt; Linne Beneden 21.88 meter boven NAP, normaal is 16,90 meter boven NAP en nu, tijdens het schrijven van dit verslag, 20.50 meter boven NAP dus zijn we al flink gezakt. Het water in de Maas staat in de middag nog steeds aanzienlijk hoger dan in de monding van de Roer. Terecht heeft de burgemeester van Roermond de sluisdeuren laten sluiten omdat een deel van de stad anders onder water zou komen te staan. De spieën hebben gewerkt, water en stroom bleven op de steigers aanwezig en door de enorme inzet van alle medewerkers en vrijwilligers van de Helenawerf, waaronder ook de 72-jarige vader van Vivian, is het allemaal goed afgelopen. Overdag werkzaamheden uitvoeren en in de nacht ook inspectieronden lopen. Chapeau en wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun enorme inzet.

Roermond 18 juli 2021 Theo van Catz a/b CATZ&CO.

Op vrijdag 17 juli zullen de uitschuifpalen het werk van de originele palen moeten gaan overnemen, maar wanneer en hoever gaan we nog stijgen en welke krachten kunnen die ‘uitschuifpalen’ hebben, voordat ze door alle krachten en de hefboom, die steeds groter worden, zullen bezwijken en alle boten met steigers en al door de stroming richting Nautilus zullen drijven? Met een bootje van de werf is inmiddels een veerpontje gemaakt. Het toegangshek is met een constructie van steigerpijpen zo aangepast, dat dit de schuine hoek die gaat ontstaan kan hebben zonder van de wal of van de steiger af te breken. Vivian, de eigenaresse van de Helenawerf komt met het pontje op de steiger voor overleg. Zij geeft aan dat het wellicht verstandig is als we de

39


Stockholm- en Aeland Archipel, deel 1, door Nicole Rensen Verslag van een prachtige reis als bemanning bij Han en Janny van de Callisto door de Scheren van Zweden en de Eilandengroep van Finland. scheepsapparatuur, zeekaarten en de IPad van Peter, waarop hij voor iedere vaardag een route uitzet. Na 9 uur varen lopen we Vaestervik binnen. We krijgen een prima ligplaats langs de steiger, hoewel het nogal wat tijd in beslag neemt, voordat we vastliggen.

Als Peter en ik na een wat ‘trubbelige’ reisdag in Kalmar aan de oostkust van Zweden aan boord verwelkomd worden met een drankje, is het weer wisselvallig. Dat vinden we bepaald geen probleem, want deze stad heeft een prachtig slot uit de 13e eeuw dat we volgende dag gaan bezoeken. We verkennen de stad en eten heerlijke visgerechten aan de haven met uitzicht op de vele zeiljachten, die hier mooi afgemeerd liggen aan moorings. We rijden met de lijnbus over een grote brug naar Borgholm op het eiland Oland, waar we het Vida glasmuseum bezoeken. Er is een expositie met glasnaald- en keramische kunst van een aantal beroemde Zweedse kunstenaars, waarvan Bertil Vallien beroemd en Inger Aeberg en Yoyo Nasty hele bekenden zijn. Ook de volgende dag is het niet verstandig te gaan varen, maar ook deze dag wordt gezellig ingevuld met bezoek van kennissen uit Nederland, die hier met hun zeilschip liggen.

Zondag de 11e is het dan zover, met de logstand op 4576 Mijl, vertrekken we om 6 uur uit de haven van Kalmar, we sturen pal oost met de zon recht in ons gezicht. De groene en rode bakens en de kwadranten zijn vergeleken met het boeienstelsel in Nederland nogal magertjes uitgevallen, dus even wennen. Als we in noordelijke richting kunnen draaien, wordt het meteen een stuk beter. Wat is het toch een goede gedachte geweest om in de grote bruggen in de Scandinavische wateren een flinke verhoging te bouwen, waardoor de beroepsvaart en alle zeiljachten zonder enig probleem kunnen passeren. Stel je eens voor dat de Zeelandbrug zo’n verhoging zou hebben. Dat zou een enorme boost geven aan de recreatie op het water en land. Geen brugopeningen meer, geen files meer!! Op deze heerlijke zonnige dag, met 25 gr., waarbij Peter en ik de wacht van 7 tot 11 uur doen, raken we snel gewend aan het laveren tussen de scheren door. We maken gebruik van de

40

Maandag 12 juli gaan we wederom om 6 uur los van de wal en volgen we de rode draad op de aangegeven route met veel ‘check check’ door de wacht. Ik geniet van de nauwkeurige navigatie, wat kun je blij zijn, als de boei die daar hoort te liggen, ook echt in beeld komt! Vandaag lopen we Nykoping aan en de laatste 2 uur varen we westelijk, dus weer zon in het gezicht, dan kun je pas vaststellen, dat je de kleuren rood en groen op de juiste plaats hebt, als je ze gepasseerd bent. Gelukkig hebben steenbanken, in tegenstelling tot zandbanken, niet de neiging om te gaan ‘wandelen’. De scheren zijn mooi en dus erg hard, het is een ware sport om ze goed te ‘omzeilen’. Als de app van Peter adviseert om een doorgang niet te nemen, kun je het aan boord van de Callisto meemaken dat we het toch gaan proberen en ja hoor, het lukt nog ook. We zullen deze reis meerdere keren meemaken, dat een negatief advies uitmondt in een uitdaging voor schipper Han. Maar ja, we kennen elkaar al meer dan 40 jaar en dan wen je aan bepaalde dingen. De haven van Oxelosund is simpel, maar in de natuur en prima voor een wandeling. Dinsdag 13 juli, de zon staat al uren aan


de hemel als we om 7 uur losgooien. Je krijgt hier in het noorden het gevoel dat je je dag verslaapt, als je er na 6 uur uitkomt, maar de dag is nog lang genoeg. We varen weer door zeer smalle geulen, de rotsen naast ons worden door aalscholvers, meeuwen en sternen bevolkt en zijn dan ook wit uitgeslagen. De vakantie in Zweden is begonnen en de vele watersporters liggen met hun boten met de kop naar de wal en met een achteranker uit over de hek. Soms een solitair, maar vaker in groepjes. De zomer wordt intensief gevierd en dus ook besproeid … Han bedient de vele apparaten, die in de bovenplint van de stuurhut gebouwd zijn, met een mini biljartkeu, omdat de knoppen buiten zijn bereik zijn, maar hij doet dat met vaste hand. Het is vandaag maar 5 uur varen en we lopen het mooie haventje Trosa binnen en maken vast langs een Nederlandse luxe motor. De wandeling naar dit stadje leidt ons langs een stromend riviertje met houten huizen in diverse pasteltinten in de stijlen biedermeier en jugendstil. Kastanjebomen, lindebomen en platanen omlijsten het geheel. We zoeken de schaduw op, want het is inmiddels 28 gr. Janny heeft een Pelle Petterson winkel ontdekt en we zullen deze dagen allemaal onze slag slaan. We drinken een glaasje op de Talisman

van Adriaan en Karine, een heuse Nelson, zo’n stoere boot. Han ontdekt een Zweed met een zelfgebouwde auto, nou dat is smullen. De twee raken aan de praat en nemen alle technische hoogstandjes van deze automobiel door. Woensdag 14 juli is een ligdag in een warme zon. De Zweedse kwalitatief hoogwaardige boten Nimbus en Targa krijgen onze aandacht. Op deze scheepjes is echt aan alles gedacht. Maar afscheid nemen van de Callisto en de Impala is een station te vroeg. ’s Avonds spoelen we de boot af en bunkeren we meteen. Het ‘vatten’ (drinkwater) is hier heerlijk. Donderdag 15-7 gaan we om 6 uur los. Het is wat heiig, later zal het mistig worden. Daar was niet voor gewaarschuwd. Uiteindelijk besluiten we toch door te varen, de radar staat immers bij en er zal wel weinig scheepvaart zijn. Tijdens een van de vele vrije nauwe passages, horen we een zware hoorn. Het blijkt de ‘Alrek’ te zijn, beroepsvaart met een snelheid van 15 knopen komt op ons af. We zien hem duidelijk op de AIS en moeten koers wijzigen naar SB. Omdat we zelf ook 6 knopen lopen, hebben we een snelle ontmoeting, die in de luchtvaart gekenmerkt wordt als een ‘narrow escape’, zowaar een leerzaam moment …

41

Gelukkig komt daarna de zon erbij en kunnen we weer aan ‘eyeball navigation’ doen. Dat gaat toch echt boven alles. Vandaag weer 29 gr. Goed dat Janny een mooie bermudabroek voor Han heeft gekocht, al is hij verknocht aan zijn blauwe. Ook Peter koopt een echte Pellebroek, het is tot op heden warmer dan we hadden durven dromen. Om 15 uur maken we vast aan de binnenzijde van een steiger, waar we voor en achter 1 meter over hebben, een KNMCwaardige manier van parkeren. Sandhamn is het Swedisch Regatta Center. Het bestaat zoals alles hier uit een aantal kleine eilanden. Wij liggen op Telegrafhamn en varen met een pontje naar Sandhamn, de ‘place to be’, maar niet voor ons. Veel dagjesmensen en harde muziek. In het enige restaurant genieten we van een heerlijke maaltijd en daarna weer koffie aan boord. Vanavond nog op het achterdek, maar de wind trekt al flink aan uit het noordoosten. Het zeiljacht aan de buitenkant komt die nacht dan ook aan lagerwal te liggen en Peter helpt met nog 2 andere mannen om het vrij te laten wegvaren naar een opper. Het water klotst inmiddels over de steiger en we moeten onze BB-patrijspoorten sluiten in verband met spray.

Wordt vervolgd Nicole Rensen

41


! ven a h

oop

de

erk rv

aa

l ake

M

on rz

Smits Jachtmakelaardij Full- service Yachting

U geniet van onze full-service yachting! Smits Jachtmakelaardij BV bemiddelt bij de aan- en verkoop van uw motorjacht. Als u op zoek bent naar uw droomjacht, dan kunt u een ruime keuze maken uit een groot assortiment motorjachten die allemaal in uitstekende conditie verkeren. Daarnaast profiteert u van een perfecte begeleiding, goede prijsonderhandelingen en uitgebreide after-sales.

René Smits

Met onze kennis en expertise weten we uw wensen doortastend te vertalen en een passende deal te maken. We kunnen ons beroepen op een groot netwerk, directe lijnen en een flexibele instelling om uw droomjacht te realiseren. De full-service yachting van Smits Jachtmakelaardij BV zorgt ervoor dat alles voor u wordt geregeld. Neem direct contact met ons op!

Thomasz Tristan Business Class 40 OK, bouwjaar 2007, 12.00 x 3.85 x 3.70 m, Volvo D-3 130, 5 cilinder 130 PK turbodieselmotor. Vraagprijs € 259.000,-

Gillissen Kotter 15.50 VS, bouwjaar 1995, refit 2020, 16 x 4.60 x 3.50 m, Perkins M 184C, 6 cilinder, 185 PK dieselmotor. Vraagprijs € 275.000,-

Brandsma Vlet 9.00 AK SP, bouwjaar 2006, refit 2018, 9.25 x 3.32 x 2.50 m, Yanmar 4JH4–TE, 4 cilinder, 75 PK dieselmotor. Vraagprijs € 99.950,-

Super Lauwersmeer Kruiser 11.50 AK, bouwjaar 1983, refit 2019/2020, afmeting 11.90 x 3.50 x 2.50 m, Ford, 6 cilinder, 100 PK dieselmotor. Vraagprijs € 64.500,-

Smits Jachtmakelaardij BV - René Smits Postadres: Noord-Linschoterzandweg 20A, 3425 EK Snelrewaard (0031) (0)6 22239207 / (0031) (0)10 5118000 info@smitsjachtmakelaardij.nl www.smitsjachtmakelaardij.nl


De Sea Shanty: revival en nieuwe muziekhype Waar praten we over? Een shanty is een (zeemans-)lied dat gezongen werd tijdens het werk aan boord van een schip, of in de beperkte vrije tijd. Hoewel niet helemaal zeker, is het woord wellicht afkomstig van het Franse “chanter” (zingen) of het Latijnse “cantare”. Soms zijn de liedjes verhalen over verre oorden of heimwee, soms zijn het haast protestsongs tegen het dictatorschip van de kapitein of de werkomstandigheden aan boord, en soms spelen ook de liefde en vrouwen een aanzienlijke rol. Strikt genomen wordt nog wel eens een verschil gemaakt tussen enerzijds de shanty, een werklied en anderzijds de sea-song, een lied ter vermaak. Het KNMC-Schipperskoor Onze vereniging heeft het geluk een mooi koor te hebben dat weliswaar geen shantykoor is, maar toch enkele shanty’s in het repertoireboek heeft. De liedjes zijn voldoende bekend, al is het niet helemaal wetenschappelijk vastgesteld, dat die wijsjes door ons Schipperskoor gezongen worden omwille van de hogervermelde “werkomstandigheden” of “dictatorschip” of … . Soms zijn het forebitters (U.K.) of forecastle songs (U.S.A.). Het KNMC-koor heeft zelfs enkele notoire shantymen (solisten) voor de coupletten en het koor voor de refreinen. Historie: van de 19de eeuw tot de jaren 2000 Eén van de eerste publicaties omtrent zeemansliederen is “Seven Years of a Sailor’s Life” (1867; door G.E. Clark). Dit boek verhaalt de reis met een

klipperschip van Bombay naar New York. Al zijn er wel liedjes bekend die stammen uit de 15de eeuw! Voor de musici onder ons: er bestaan liedjes in alle toonaarden. Nemen we als voorbeeld het alom bekende “Al die willen te kaap’ren varen”. De oudste vindplaats ervan is in Chants populaires des Flamands de France (Gent, 1856). Vermoedelijk slaan de woordjes op de kaapvaart en worden hiermee zeerovers en vrijbuiters bedoeld. Dit lied is een eerste mooi voorbeeld van een lied dat recent meerdere malen werd teruggenomen, niet alleen in Suske en Wiske en Robbedoes, maar ook als moderner gebrachte song door de Nederlandse popgroep Fungus (1974; heeft tot 2010 in de Radio-2 top-2000 gestaan). De lijst van zeemansliederen die in de voorbije decennia opnieuw onder de aandacht werden gebracht is groot: Eddy Christiani, Peter Blanker, Vader Abraham, … De recente hype: het begon met een Schotse postbode Kerst 2020: de 26-jarige Schot Nathan Evans verveelt zich en plaatst zijn mooie meerstemmige a capella versie van “Soon May the Wellerman Come” oftewel “The Wellerman” op, jawel, Tiktok. Het basale ritme, de “beat” slaat hij met gebalde hand! Het lied gaat over het schip Billy of Tea, de jacht op een walvis en de bemanning hopend op een “wellerman”, een proviandschip voor Nieuw-Zeelandse walvisvaarders. Deze remake werd een ware katalysator van Tiktokshanty’s.

Nathan, een opgeleid muzikant met een hard ploeterend leven op gitaar en dus een baan als postbode - bereikt hiermee een enorm succes: zijn account heeft véél meer dan een miljoen volgers, hij heeft een platencontract beet met Universal, zijn filmpjes worden miljoenen keren bekeken en nog veel meer. De remixen van het nummer volgen in diverse stijlen: opera (sopraan zingt een indrukwekkend mooie C als slotnoot), hard rock, metal, … - overigens niet steeds de beste versies volgens uw nederige ondergetekende – en in Nederland … komt een deepfake video op Dumpert met een versie van Mark Rutte, Thierry Baudet, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus. Leuk, maar nogmaals: het is deepfake. Wie dat woord eventueel nog niet zou kennen, staat oom Google ter beschikking. De revival en … corona Terug naar de shanty vandaag. In 1966 coverde de Belgische Ferre Grignard (bij leven elke donderdag in de legendarische Antwerpse Muze) “Drunken Sailor” en bereikte daarmee hitnoteringen, iets wat Pete Seeger, The Irish Rovers, en anderen hem hadden voorgedaan. Voor de musici onder onze vaarders: het lied staat in Am (dus geen voortekens). Uiteraard kwam enkele maanden geleden ook onze vrolijke Schot met zijn versie van die song naar buiten, net zoals met zo vele andere sea-songs. In de New Yorker linkt Amanda Petrusich Evans’ succes o.a. aan de coronapandemie: “It seems possible that after nearly a year of solitude and collective selfbanishment, and of crushing restrictions on travel and adventure, the chantey (sic) might be providing a brief glimpse

43


into a different, more exciting way of life, a world of sea air and pirates and grog.”

eenzaamheid in het moeilijke 2020 wilden we toch even aanstippen.

Wellicht helemaal juist. Zeemansliederen ontstonden om het werk te verlichten tijdens lange zeereizen. Voor wie lang geïsoleerd zit en vele dagen op elkaar lijken, is er hunkering naar het einde van die periode. In die zin schreef ook ons lid Theo van der Laan in het najaar 2020 de tekst voor een lied waarin “Laat ons mensen, in vriendschap eensgezind, niet verstoord door grenzen, storm of wind, kennis en liefde bundelen, waar we ook gaan.” Alleen: dit was geen shanty en de muziek ging ook anders klinken - al krijgt de toonzetter nu weer ideeën - , maar de analogie van de

Zeemansliederen vandaag Er zijn talloze voorbeelden van zeemansliederen in de “moderne” muziek: van The Leaving of Liverpool (o.a. The Dubliners, 1964) over Sloop John B (The Beach Boys, 1966) tot Blood Red Roses (Sting, 2006). De lijst is eindeloos. Spotify en andere streamingdiensten openen de deur. Er zijn vele soorten muziek om van te houden: klassiek, jazz, rock, pop, chanson, folk, … eventueel streetpunk of psychedelic dance… maar de revival van de shanty is merkwaardig en super.

Het zeemanslied is vaak aanstekelijk, stoer, eenvoudig te zingen en vaak met repetitieve tekst, soms ook emotioneel en met veel verbeeldingskracht. Dat draagt zeker bij tot wat nu geschiedt. Hopelijk is het een revival en niet een voorbijgaande hype. Maar ja, in de muziek-business zijn weinig zekerheden. Op zee ook niet. In ieder geval kan ons koor ook een graantje meepikken. Jongeren sluiten zich nu massaal aan bij koren om een soort tiktokje te doen… what shall we do with the drunken sailor?

Ludo Lambrechts a/b Loonie

Karel Ton, exclusief voor de KNMC Als ik Karel Ton bel omdat ik graag een afspraak met hem wil maken voor een interview, krijg ik direct tuut-tuut-tuut te horen. Een kwartiertje later krijg ik weer dezelfde reactie en op dat moment denk ik, óf het is een erg lang telefoongesprek, óf hij is vergeten om zijn telefoon op te laden. Na een aantal pogingen lukt het uiteindelijk aan het einde van de dag en dan blijkt dat hij, samen met 2 andere mannen, bezig is om een zeilbootje van 12 meter over te varen van Gibraltar naar Nederland. Ja, die mogelijkheid stond niet op mijn lijstje. Karel Ton is graag bereid om zijn medewerking te verlenen, maar hij moet natuurlijk eerst even overleggen met het thuisfront, dus we spreken af dat hij mij na thuiskomst terug zal bellen. En zoals beloofd, belt Karel Ton mij na een week terug om de afspraak in te plannen. Het heeft even geduurd, want zijn evenwichtsorgaantjes moesten, na een verblijf van 17 dagen hotsen en klotsen bij windkracht 6-7 op de oceaan, eerst een paar dagen stabiliseren voordat ze weer aan het nieuwe normaal waren gewend. Karel Ton en Herma wonen tussen Maas en Waal en de rit ernaartoe voert ons op deze zonnige julidag langs mooie smalle dijkweggetjes en geeft ons een kijkje op de brede rivieren en al het water dat via de overstroomde uiterwaarden tot aan de dijken reikt. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat dit rustig kabbelende water een aantal dagen geleden nog zo verwoestend tekeer is gegaan.

Nadat we zijn gearriveerd geeft Herma ons eerst een rondleiding door hun tuin en boomgaard van in totaal 2000 m2. Ze vertelt dat ze heel erg geniet van haar tuin en de verzorging daarvan tussen het varen door en dat is te zien. Alles groeit en bloeit en ziet er tot in de puntjes verzorgd uit. Als we op het terras onder de parasol genieten van een kopje koffie, wil ik graag eerst weten of Karel Ton aangesproken wil worden met beide namen, of dat alleen Karel volstaat. Want, zo kennen we meerdere combinaties met: Willem, Jan, Piet of Hein, maar een combinatie met Karel en/of Ton komt toch zelden voor. Karel Ton laat ons weten dat hij exclusief bij

de KNMC aangesproken wil worden met beide namen. Voor vrienden en kennissen boven de rivieren heet hij namelijk Karel en voor familie en vrienden onder de rivieren Ton. Nu hadden wij al eens gemerkt dat Karel Ton je graag in de maling neemt, dus voor de zekerheid kijken we Herma aan, maar zij verblikt of verbloost niet. Karel Ton legt uit: na het beëindigen van zijn technische opleidingen heeft hij 8 jaar gediend bij de marine. Daar raakte hij bevriend met ene Karel en beide mannen waren onafscheidelijk, waar de een was, trof je de ander ook aan en binnen de kortste keren had men het bij de marine over de Kareltjes. Beide jongemannen hadden in die tijd blijkbaar het lichaam van een adonis, want anders zouden ze waarschijnlijk de Tonnetjes hebben geheten (deze veronderstelling is niet onderbouwd door grondig vooronderzoek). Bij de marine wist men op een gegeven moment dan ook niet beter of Ton heette Karel en dat is altijd zo gebleven. Omdat Ton de indruk had dat bij de KNMC nogal wat leden drs. of ing. voor of achter de naam hadden staan en hij de behoefte had om een beetje in te blenden, vond hij de combi Karel Ton wel chique. En zo is het gekomen. Karel Ton vertelt ook nog lachend dat hij hun dochter Inge aan een mooie titel heeft geholpen door in haar naam, achter de g, een puntje te plaatsen… Na 8 jaar marine, waar hij o.a. machinist is geweest en duiker, is Karel Ton


teruggekeerd naar zijn geboortegrond. Dat was in de jaren 72/73 en in die tijd ging Nederland volop over op het aardgas. Hij is toen, samen met Herma die hem ondersteunde op kantoor, een bedrijf gestart in verwarming, electroklimaatbeheersing en loodgieterswerk. Alle daarvoor noodzakelijke diploma’s zijn behaald tijdens 12 jaar avondschool. Toen legionella de kop op stak en gecertificeerde bedrijven werden gezocht die een beleidsplan konden schrijven en uitvoeren, heeft hij veel profijt gehad van al zijn avondstudies en goede zaken kunnen doen. In 2008, net voor het uitbreken van de crisis, is het bedrijf verkocht. Karel Ton is al op jonge leeftijd verliefd geraakt op het water. In hun straat woonde een aantal parlevinkers en Karel Ton was bereid om een boodschap voor hen te doen als hij ook mee mocht varen. En op die manier heeft hij jarenlang met deze parlevinkers meegevaren om boten te bevoorraden met dieselolie. Zo’n 33 jaar geleden hebben Karel Ton en Herma hun eerste boot gekocht, een Waddenkruiser. Na 8 jaar is dit schip ingeruild voor een Rijnlandvlet, de Najade, een experimenteel schip, geheel selfsupporting, dat was gebouwd als bedrijfsvaartuig voor Exalto. Dit schip heeft er inmiddels 10.000 vaaruren opzitten en is, met Karel Ton als schipper, overal geweest in Europa. Zijn mooiste ervaring was toch wel het bevaren van de fjorden in Noorwegen. Herma geniet ook van het varen, maar dan vooral met windstil weer. Buitengaats vaart Herma dan ook niet graag, maar ergens naartoe vliegen en vervolgens opstappen, vindt ze leuk.

van 2018 naar de opening van het vaarseizoen in Maasbracht. Omdat Karel Ton eerst wilde kijken of de KNMC wel iets voor hem zou zijn, had hij nog niet geïnvesteerd in een KNMCvlag en zo kon het gebeuren dat hem bij aankomst in Maasbracht, via de marifoon te verstaan werd gegeven, dat hij niet naast de KNMC mocht liggen. Gepikeerd over die … club en wat verwensingen, eveneens over de marifoon, zette Karel Ton de Najade in de vooruit. Gelukkig besefte de KNMC, nog net niet te laat, dat ze een grote blunder had begaan en wisten ze Karel Ton over te halen om terug te keren. Aldus geschiedde en na uitvoerige boetedoening, welgemeende excuses en een zoenoffer in de vorm van een Limburgs vlaaitje, hebben KNMC en de opvarenden van de Najade elkaar omarmd en, naar het blijkt, niet meer losgelaten. Wat Karel Ton en Herma zo leuk vinden aan de KNMC is de saamhorigheid en de raakvlakken. Al die verschillende mensen met hun eigen achtergronden maken het interessant. Het is een mooie club waar je niet hoeft te presteren, maar waar je je talenten wel kunt inzetten voor anderen. Als ervaren duiker heeft Karel Ton altijd zijn duikspullen aan boord en zo nu en dan komt dat heel goed van pas door, waar nodig, ook onder water eerste hulp te verlenen. En volgens Karel Ton is Herma net Keetje Tippel, zij vindt het heerlijk om met/bij deze en gene een praatje te maken en gezellig samen een hapje te eten. Hij daarentegen houdt meer van technische dingen en vindt

bij uitstek het winterprogramma een pluspunt waar hij graag aan meedoet. Beiden zijn heel muzikaal, Karel Ton speelt bas-klarinet en Herma de eerste viool thuis en de tweede viool op hun schip. Daarnaast is het stemgeluid van Herma niet te onderscheiden van een nachtegaaltje. Dus samen muziek maken, of dat nu is bij het Madammenof het Mannenkoor, of tijdens een toertocht, is iets wat hen beiden aantrekt bij de KNMC. Karel Ton zou het leuk vinden als in het winterprogramma ook een onderdeel komt waarbij je wat met elkaar kunt sparren. Gezien zijn ervaring met het varen op zee zou hij wat zeetheorielessen kunnen geven en hij is al in gesprek met de voorzitter van de Commissie Toertochten om een tochtje te organiseren langs de kust. Ook voor veiligheid aan boord moet aandacht zijn en een cursus voor de dames over het gebruik van de marifoon en hoe te handelen als de schipper onwel wordt, zou een mooie aanvulling op het programma kunnen zijn. Tijdens ons gesprek zijn we voorzien van meerdere kopjes koffie, glaasjes water en een heerlijke lunch en is, door het verstrijken van de tijd, de parasol meerdere keren verplaatst. Dat zegt alles over de gastvrijheid, de gezelligheid, de leuke verhalen en de goede zorgen. Met moeite nemen we dan ook afscheid van deze bijzonder hartelijke mensen. Maar voor we kunnen vertrekken duikt Karel Ton nog even het huis in om terug te keren met een duikerschoen (om te voelen hoe zwaar die is -9kg-) en twee bakken met aardbeien en kersen uit de omgeving.

Marjo Haitjema

Zo’n 4 jaar geleden is Karel Ton, tijdens de beurs in Leeuwarden, uitgenodigd voor de open dag van de KNMC. Het aanbod daar, om voor half tarief ervaring op te doen, was heel aantrekkelijk en zo vertrok de Najade in het voorjaar

45


Commissie PR & Ledenwerving In het Communicatieplan 2021, waarvan u de complete versie bij uw bestanden op de ledensite kunt inzien, staan de doelstellingen vermeld: * Groei in ledental * Naamsbekendheid * Imagoverbetering KNMC Ledenwerving Nadat in het voorjaar de nieuwe KNMC presentatiemap en folder zijn geïntroduceerd, waren de reacties zeer positief. Het advies vanuit de leden was, om de leden op de steiger potentieel nieuwe leden te laten benaderen. Met die gedachte zijn informatiemappen verspreid onder de leden en zijn zowel bestuur als leden actief om nieuwe leden bij de KNMC te laten aansluiten. Het is erg leuk om berichten van enthousiaste KNMC leden te ontvangen die motorbootvaarders hebben kunnen overtuigen zich in te schrijven. Nog leuker is het, om te zien dat enthousiaste nieuwe leden zich aanmelden en dat gebeurt!

Nog even ter herinnering, in de Algemene Ledenvergadering van 20 maart jl. is besloten om voor alle nieuwe aanmeldingen voor het KNMC lidmaatschap in 2021 geen contributie te berekenen. Voor nieuwe leden gaat de betaling van de contributie dus pas volgend jaar (2022) in! Wilt u nog informatiemappen ontvangen, dan sturen wij ze u graag toe.We willen natuurlijk graag 30 nieuwe leden erbij! Houdt de KNMC in beeld! KNMC leden worden nogmaals aangemoedigd filmpjes en foto’s tijdens hun vaartochten en de toertochten te maken en deze met de commissie PR & Ledenwerving te delen, zodat deze filmpjes op socialmedia kunnen worden geplaatst. Er gaan nog mooie toertochten gevaren worden, dus doe mee en stuur ze op. Volgt u ons al? * Facebook, nu meer dan 900 volgers! KNMC PR Eerder meldden wij dat, afhankelijk van

hoe het vaarseizoen zich ontwikkelde, er wellicht een professionele film van een toertocht zou worden gemaakt. De mogelijkheden hiervoor zijn onderzocht, maar door het lastig in te schatten verloop van dit vaarseizoen en de noodzakelijke planning hiervan, zal dat worden verplaatst naar volgend vaarseizoen in overleg met de Commissie Toertochten. KNMC, partner in Varen Doe je Samen! • Volgt u de webinars en de acties van Varen doe je Samen deze zomer, ook op onze website en op facebook vindt u ze. Zeker de webinar ‘Vaar mee met de Binnenvaart’ is de moeite van het bekijken waard. Dan nog even dit: Maakt u gebruik van de KNMCLedensite en de KNMC-App, dan heeft u alle informatie onderweg op het water bij de hand. Er staat meer informatie op dan u denkt, maar mist u iets, vraag het of doe een suggestie!

Trudy Geerlings

Ontmoetingen met KNMC leden die je nog niet kende… Wij riepen in het voorjaar: graag tot ziens, ergens op de steiger! Soms loop je een haven binnen en zie je een ander schip met de KNMC vlag. Je kent ze niet en besluit erop af te stappen, dat gebeurde ons in Elburg

op weg naar het Midzomer Event in Harderwijk. Daar trof ik Willem Hop en Gerda van Beek op hun schip, ALIE-W, dat aan de kade afgemeerd lag. Ik mocht natuurlijk even binnen

komen, het werd een leuk gesprekje met een zeer ervaren schipper. Mensen die het leuk vinden om lid te zijn van de KNMC!

Trudy Geerlings


Ervaring met roldemping Er zijn een aantal systemen die het varen met een motorboot op groot water kunnen veraangenamen. Met name het overmatige rollen is voor veel mensen een onaangename ervaring. De rompvorm van een schip bepaalt mede de slingersnelheid van een boot. Rondspant schepen rollen over het algemeen wat soepeler dan eenvoudige knikspant rompen, maar de slingeruitslag kan wel weer groter zijn. Verder heeft ook de gewichtsverdeling invloed op de op de snelheid waarmee de slingerbeweging ervaren wordt. Zeilboten met hun hoge mast en dus gewicht bovenin slingeren veel aangenamer dan motorboten. Iemand die ooit meegemaakt heeft om met een zeilboot zonder mast in dwarsgolven te varen weet direct hoe dat voelt namelijk als een duikelaartje, de zware kiel trekt de boot heel snel weer recht zonder de dempende werking van de hoge mast. Met een beetje zeil erop wordt het allemaal veel aangenamer. Maar we varen nu motorboot en daar zit geen hoge mast en zeil op, alhoewel een klein mastje met een steun zeiltje ook hier wel wat verbetering kan geven. Vaak zijn de steunzeiltjes echter wat te klein uitgevallen om een behoorlijk effect te geven. Mechanische systemen geven een veel groter effect tegen het rollen. Er zijn 3 van deze systemen in de handel: 1. gyro, een systeem waarbij een zwaar vliegwiel met grote snelheid ronddraait aangedreven door een elektromotor. Voordeel: er steekt niets buiten het schip uit en werkt ook bij een stilliggend schip. Nadeel: weegt al gauw 400 tot 500 kg en de werking start niet direct, het opstarten duurt 30 tot 60 minuten dus voor het uitvaren beslissen of je het nodig hebt voor je tochtje; 2. Vinnen, die de rolbeweging dempen. Deze worden hydraulisch aan gedreven. Werkt goed maar steken nogal ver onder het schip uit waardoor de kans op beschadiging bij het varen op binnenwater langs ondiepe wallen wel groter is. De meeste vinnen voor jachtjes werken hydraulisch dus als je al hydrauliek aan boord hebt spaart dat nogal wat kosten; 3. Het systeem dat gebruik maakt van het Magnus effect om de demping te bewerkstelligen. Heen en terug draaiende rollen van carbon veroorzaken onder- of overdruk tegengesteld aan de rolbeweging. Voordeel: niet in ge-

bruik worden ze ingeklapt en staan in lengterichting onder de boot waardoor ze duidelijk minder kwetsbaar zijn. Met dit laatste systeem kregen we de kans om dat met de firma DMS (Dynamic Marine Systems) eens te ervaren op zee. Op 24 maart werden we ontvangen door Patrick Noor van DMS in de haven van Scheveningen. De testboot was een Linssen GS45.0.Uitgerust met twee Magnusmaster rotors. Er stond een leuk ZW-windje en een oude lange deining vanuit het westen en een aangename zon en temperatuur erbij maakte de ervaring helemaal af. Naar buiten en dwarszees gaan varen, liet duidelijk voelen dat dat veel mensen dat zeker niet voor de hobby willen doen. Alles moet zeevast en de bemanning heeft ook twee handen nodig om overeind te blijven. En dan gaat het systeem aan en dat is een bijzonder ervaring. De boot komt in zeer korte tijd tot rust het slingeren wordt geweldig gedempt zonder dat je het gevoel hebt dat je op een rotsblok zit. Je blijft het gevoel van varen houden de boot gaat natuurlijk nog steeds omhoog en omlaag in de hoge deining, maar de nare slingerbeweging is grotendeels verdwenen en je hebt geen 3 handen meer nodig om overeind te blijven. Voor

Yvonne en mij hadden we nog wel een dagje door kunnen varen. Opmerkelijk vond ik het varen met de golven schuin achterop. Meestal moet er dan nogal met het roer gecorrigeerd worden om de koers een beetje in 1 lijn te houden. Ook die slingerbeweging lijkt gedempt te worden, hetgeen het sturen veel gemakkelijker maakt. Het was een leuke ervaring om dit eens echt mee te maken. De firma DMS is van plan om vaker demonstraties te houden onder de naam: DMS Holland Experience Days. Informatie kunt u inwinnen bij DMS in Kerkdriel. Zit er ook een nadeel aan? Ja, het is niet goedkoop maar dat zijn de andere systemen ook niet en die hebben ook weer voor- en nadelen. De keuze is mede afhankelijk van de ruimte in uw boot om het in te bouwen. Rens van Hal van DMS kan u daarin bijstaan door bij u aan boord te kijken. Voor dit systeem heeft u geen hydrauliek nodig. Dat kan mede bepalend zijn over de beste keuze voor uw schip. Mocht u denken aan zo’n installatie dan is zo’n dag zeker om ervaring op te doen aan te bevelen.

Richard Everdij a/b IJsvogel Commissie Nautische Techniek

47


Adverteren in dit magazine? info@addegraafmedia.nl

Tel. 0416-760400 TRUDESIGN KUNSTSTOF AFSLUITERS EN FITTINGS

Vrij van corrosie en electrolyse. Ankreo, de spudpaal

Glasvezel versterkt nylon6 composiet, oersterk, ultra licht, UV bestendig en bestand tegen chemicaliën.

voor het optimale gemak bij het afmeren. Eenvoudig voor anker met één druk op de knop.

Afmeren zonder stress! www.ankreo.nl 0653354440

Kogelkranen, huiddoorvoeren, tules, koppelstukken, verlopen, beluchters, Y-stukken en 2 wegkranen.

www.roschmarine.nl

info@roschmarine.nl | tel. 075-6218072


Voorkeurshaven KNMC 2020-2023 kinderspeelplaats met springkussen en andere speelattributen. Het havencomplex ziet er schoon en verzorgd uit. De vriendelijkheid en behulpzaamheid van de havenmeester, de kwaliteit van de voorzieningen, de ligging van de haven en de medewerking van de leden van deze watersportvereniging brachten ons ertoe bij het buffet op de tweede dag Greetje hartelijk te bedanken en de vereniging te complimenteren met de kwaliteit van de haven! We besloten om aan Greetje ook het vignet van voorkeurshaven uit te reiken!

In veel havens hangt inmiddels het vignet ‘Voorkeurshaven KNMC’. Op de website van de KNMC is een lange lijst opgenomen van havens die door onze leden de afgelopen jaren zijn uitgekozen. Tijdens de Kleinkindertocht werd dit vignet uitgereikt aan de dienstdoende havenmeester, mevrouw Greetje Wuijster. Zij is één van de havenmeesters van Watersportvereniging De Put.

voetballen. Toen het ernaar uitzag, dat enkele deelnemers aan de toertocht niet aan een activiteit konden deelnemen, reed zij hen in haar eigen auto naar de gewenste plek toe. Jachthaven de Put heeft prima voorzieningen. Zo is er op de passantensteiger 16 A stroom beschikbaar en wordt er behoorlijk geïnvesteerd in kwaliteit en uitbreiding van de jachthaven. Het meeste werk wordt door de leden van de vereniging gedaan. Er is een

WSV De Put bestaat sinds maart 1978. Van oorsprong is het een kleiput, waaruit klei werd gehaald voor dijkherstel na de watersnoodramp in 1953. In de jaren ‘70 en ‘80 is deze put langzamerhand veranderd in een fraaie haven aan het Haringvliet. Dankzij veel inzet van de watersportliefhebbers van De Put is de haven wat het nu is: een prachtige plek waar je kunt genieten van de watersport en de prachtige omgeving.

Peter Bezemer en Renée Pleysier

In deze haven begon dit jaar de Kleinkindertocht. Jachthaven De Put ligt aan de zuidkant van de Hoekse Waard tegenover het eiland Tiengemeten. Het is een prima uitvalsbasis naar de pont (2 km), die je naar het eiland Tiengemeten brengt: een fantastisch natuurgebied met wandelpaden, fietsroutes en een speelnatuurterrein waar veel te doen is voor kinderen. (htps://www. natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ tiengemeten) Greetje Wuijster heeft ons op buitengewone wijze geholpen om de start van deze tocht tot een succes te maken. Er was veel regelwerk nodig om het diner en de ontvangst van de groep te regelen. Ook werd het clubgebouw ter beschikking gesteld van onze groep en werd op een terrein ruimte gemaakt voor de kinderen om te

49


Wilt u met uw motorjacht op vakantie naar de allermooiste plaatsen in Duitsland en Frankrijk aan de Rijn?

Mannheim-Ludwigsh. vertrek 26-04-2021

Wij organiseren transporten, waarbij we uw jacht vervoeren in het ruim van een binnenvaartschip de Rijn op. U kunt op die manier al uw vakantiedagen benutten op deze mooie rivier of een van de mooie zijrivieren. Aan het eind van uw vakantie kunt u stroomafwaarts de Rijn af richting Nederland.

Koblenz-Lahnstein vertrek 05-07-2021

Hoe gaat het in zijn werk?

bijv. Heilbronn vertrek 12-07-2021

bijv. Frankfurt vertrek 26-07-2021

bijv. Basel vertrek 09-08-2021

Uw jacht wordt door een gerenommeerd kraanbedrijf in een centraal gelegen Nederlandse haven aan boord gehesen in het ruim van een binnenvaartschip en zorgvuldig door ervaren mensen op bokken vastgezet. Als uw jacht ingeladen is bieden wij u de service om u naar het dichtstbijzijnde treinstation te vervoeren. Als alle jachten ingeladen zijn vertrekt het schip naar de plaats van bestemming. Drie à vier dagen later organiseren wij een touringcar, die u naar de plaats van bestemming brengt. U komt aan in de haven, uw jacht wordt uit het schip gehesen en voor u in het water gelegd. U neemt uw jacht in ontvangst en vanaf dat moment begint de ultieme vakantie! U kunt vanaf die plaats alle mooie zijrivieren (Neckar, Ruhr, Moezel, Main, Donau, Lahn, enz.) bevaren en/of op uw eigen tempo stroomafwaarts de Rijn af zakken richting Nederland. U komt dan langs de allermooiste plaatsen, zoals Mainz, Bingen, Rudesheim, St Goar (Lorelei), Lahnstein, Koblenz, Andernach, Bonn, Keulen, Dusseldorf en Duisburg. En dat alles beleeft u aan boord van uw eigen motorjacht!

Maandag 26 april 2021 organiseren we ons eerste transport naar Mannheim-Ludwigshafen. Er is nog plaats voor 12 jachten.

Mannheim-Ludwigsh. vertrek 19-07-2021

bijv. Stuttgart vertrek 02-08-2021

bijv. Koblenz vertrek 16-08-2021

Alle prijzen zijn inclusief! • Vervoer naar het station in Nederland en vervoer naar uw vakantiebestemming in Duitsland • Uw jacht is tijdens ons transport compleet verzekerd (in de kraan en in het binnenvaartschip)! bijv. Straatsburg vertrek 11-10-2021

Mocht u na dit lezen geïnteresseerd zijn in een van onze geplande reizen, dan kunt u zich hier inschrijven. Hebt u eerst nog vragen, wilt u nog aanvullende informatie of gaat uw voorkeur uit naar een andere datum en/of andere bestemming, dan kunt dit aangeven in het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Met vriendelijke groeten, Marco van Oeveren en Bram Sturm

nog te bepalen vertrek 18-10-2021

en KNMC-led G 5% KORTIN

nog te bepalen vertrek 18-10-2021

Kadeweg 39, 3241 SE Middelharnis • +31(0)6 21672214 • info@liftaboat.nl


KNMC Praathuis En toen beste KNMC-dieren, kwam onze grote roerganger en tevens wijze Uil het Braamstruikse Binnenwater ingevaren richting het Praathuis in Leerdam. “Wij gaan zorgen voor meer leden beste waterconsuls en hooggeplaatste kaderleden”, zei de grote roerganger resoluut. “Dat is helemaal niet zo moeilijk”, riep de toevallig overvliegende juffrouw Reiger terwijl ze ondertussen de boot van de grote roerganger tot openbaar toilet had uitgeroepen. “Sorry hoor, ik had plotseling 4 cm. ontsluiting”, krijste ze giechelend. “Ja, dat heb jij nou altijd smeerpijp! Volgens mij doe je dat expres”, zei Bor de Zeewolf. “Ik stel bij deze vergadering hier in het praathuis, samen met Lowieke de Zeevos het volgende voor: Doe allemaal je best om nog dit jaar één nieuw waterdier voor onze club te werven.” “Dat is al eens eerder geprobeerd hoor,” riep Isodora Paradijsvogel “maar het kan geen kwaad om nog eens zo’n poging te wagen. Nodig eens een leuk dier aan boord uit op de koffie of een drankje en geef ze onze prachtige nieuwe brochure.” “Hatsekidee wat een goed plan” kraaide Lowieke de Zeevos “en natuurlijk lekker smikkelen en smullen van de bijbehorende lekkere hapjes.” “De jeugd wil naar Ibiza?” roept Truus Lepelaar met een zuur gezicht. “Ho ho, tuut, tuut, tuut, tuut, dat is geen excuus Truus!” bracht juffrouw Mier te berde. “Kijk eens om je heen joh naar al die honderden mooie schepen die je onderweg tegenkomt en ook in alle havens. Dat aantal neemt ook nog drastisch toe. Als

5% daarvan lid zou worden hebben we zeker al een verdubbeling; echt potentie genoeg hoor!” Willem Bever, die toevallig net even boven water kwam na de reparatie aan een schroefblad, mengde zich in het gesprek. ”Ik werk dag en nacht aan prachtige nieuwe schepen samen met mijn broer, dus ik stel voor: kom eens hierheen en schrijf een verhaaltje over onze prachtige werf dan zorgen wij wel voor een paar extra leden voor jullie mooie gezellige club. Leuk voor ons en wij geven natuurlijk iedere bezoeker ook zo’n mooi clubblad en folder van jullie mee.” “Prima idee,” riep Zoef de Haas “ik ben al onderweg en neem onze paparazzi Lowieke de Zeevos mee als fotograaf.” Gerrit de Postduif steekt zijn vinger op: “Ik kom natuurlijk overal en zeker bij alle gerenommeerde jachthavens in den lande en het valt mij op dat ons blad nog lang niet op alle leestafels in de kantines ligt en dan meestal ook maar één exemplaar.“ “Ja, daar moet nog verandering in komen” mompelde Momfer de Mol, terwijl hij zich bijna verslikte in zijn sigaar. “En vergeet niet de havens en werven waar veel sloepen komen, want dat wordt toch een aparte afdeling van ene Ali B, oh excuus, Aad B?” “Ik wil nu ook dat alle verwende en een beetje luie dieren binnen onze club ook flink mee gaan werken aan dat ledental”, roept juffrouw ooievaar zelfverzekerd. “Dat gaat helemaal lukken,” krast meneer de Raaf “en laten we dan een commissie vormen waarbij elke afdeling een doelgroep voor zijn rekening neemt. Ik geef het voorbeeld en neem de zeilboten als de meest interessante groep in ons

snel vergrijzend dierenrijk; als ik over een zeilboot vlieg en ik zie een krasse grijze knar aan de helmstok zitten dan laat ik precies op het juiste moment een clubblad met inschrijfformulier vallen. ”Ik ga zorgen voor verjonging”, roept Juffrouw Ooievaar maar niemand begrijpt precies wat ze bedoelt, want de jeugd zit op Ibiza en die zesling die ze zojuist heeft afgeleverd gaat pas het water op als het al te laat is. “Genoeg gekletst nu,” roept onze grote roerganger de Uil, “handen uit de mouwen en snaveltjes open, want de tijd dingt, word allemaal enthousiast geachte praathuisdieren! Het speelkwartier is voorbij.” Bor de Zeewolf neemt het woord en verheft zijn stem: “Waarom doen we dit allemaal het komende vaarseizoen?” Alle dieren in koor: “Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moeilijk is!!!!” “Vertaal dat even voor onze buitenlandse dieren,” voegt Bor de Zeewolf er aan toe, “want daar zit ook een enorm potentieel toch? Mijn collega’s op het land hebben zich met grote tevredenheid hier te lande gevestigd en popelen om lid te worden (en niet alleen voor de schapen). Dus waarom doen we dit?” “Nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist !!!!” Mijn vader zei vroeger altijd tegen mij, nadat ik zijn handtekening weer had vervalst op mijn schoolrapport van de 4e klas Mulo. “Jij wilt zeker zonder inspanning hogerop komen, dan moet je maar liftboy worden bij een fabriek voor zelfrijzend bakmeel.” Wat zegt u? Dat heb je al eens eerder verteld? Ja, dat klopt geloof ik, maar ik word ook een jaartje ouder en ik kan mijn pa niet genoeg citeren! Excuus, ik dwaal weer af als amateur-sprookjesschrijver die tegenwoordig niet eens meer zijn eigen vrouw wakker mag kussen zonder haar toestemming vooraf.

51


(Voorheen Legerstee)

DOOR NIEUW WATERPLAN MOOIE 14-20M LIGPLAATSEN BESCHIKBAAR GEKOMEN! Marina Hellevoetsluis is gelegen in de vesting van Hellevoetsluis. Deze prachtig gesitueerde en recent aangelegde jachthaven is van alle gemakken voorzien en heeft ruime ligplaatsen. U vaart de haven binnen bij de Vuurtoren en achter de draaibrug zijn de ligplaatsen van Marina Hellevoetsluis aan uw linkerzijde. U ligt met uw schip dus midden in het bruisende centrum waar zomers vele evenementen worden georganiseerd. Zo is er ook meer dan voldoende te beleven voor als u een dag niet wil uitvaren! De ligging van Hellevoetsluis is centraal in de DELTA. Via Stellendam vaart u zo de Noordzee op, maar u kunt ook kiezen voor een tocht over de rivieren via het Spui. Kortom, geen betere thuishaven dan Marina Hellevoetsluis. Er is nog een ligplaats voor u beschikbaar! Neem contact op over de mogelijkheden voor proefliggen. Westzanddijk 71, 3221 AW Hellevoetssluis | tel. (0181) 31 21 66 info@marinahellevoetsluis.nl | www.marinahellevoetsluis.nl

E-mail: info@maritiemcentrumheusden.nl www.maritiemcentrumheusden.nl

Tel. 0416 - 66 13 99

Brandstoffen: Gulf Diesel Green Gulf Super Plus 98 Green Shell GTL Fuel

Watersportwinkel • Brandstofstation • Jachtendok • Reparatie en installatie service • Altijd professionele hulp.

www.luxejachtverzekering.com

Een luxe verzekering voor grote en kleine jachten www.klompbv.com

Tel. +31 (0)73 551 23 67 Dorpstraat 2 5293 AM Gemonde

Tel. +32 (0)499 70 47 10 Gorzendreef 17 2360 Oud Turnhout


Nu even serieus beste waterlanders. In het aprilnummer van ons clubblad heb ik een stuk geschreven over een stel gangmakers/doeners van de club. Het bracht mij op het idee om een stapje verder te gaan met de bedoeling om binnen onze gelederen veel meer talent boven te komen laten drijven. Ik ben ervan overtuigd dat dat ruim aanwezig is. We zijn nu in wat rustiger vaarwater gekomen, zowel in bestuurlijke - als medische zin. Blij, dat het allemaal langzaam weer aan het goedkomen is en we met z’n allen positief naar de grootse toekomst van onze KNMC kunnen kijken. Wat ik bedoel is dit: Er moeten onder onze leden nog veel meer grote en kleine talenten aanwezig zijn. Ik denk hier bijv. aan kwaliteiten op het gebied van kennis over reclame voor de club, meer KNMC-muzikanten die hun steentje kunnen bijdragen, mensen die een mooi verhaal of sprookje kunnen voordragen. Ik denk hier zelfs ook aan een toneelclubje binnen onze club. Wie stond vroeger als kind al graag tussen de schuifdeuren van de doorzonkamer. Wie laat die schuifdeuren opnieuw opengaan tijdens een steigerborrel of consulavond? Wie pakt de handschoen op? (of is dit proefballonnetje een brug te ver? Niet geschoten is altijd mis, toch?) Wat zou het leuk zijn als we zomaar op openingsfeesten en consul-avonden uitsluitend uit eigen talent kunnen putten. Ik weet zeker dat dat talent gewoon al latent bij de club aanwezig is. Alle relaties die we in de afgelopen jaren hebben kunnen benutten voor boeiende uitstapjes, zoals Vergeer kaas, VDL in Born, Damen Shipyards, enz. enz. enz., zijn mooie voorbeelden van initiatieven die deze club al jaren zo interessant maakt. Het lijkt mij fantastisch om onze leden, die in coronawinterslaap zijn geweest, flink wakker te schudden met als doel: hier worden we allemaal wijzer en vooral vrolijk van.Het moet bij de KNMC na die rottige coronatijd meer gaan bruisen dan ooit. Genoeg tijd gehad om na te denken. Of ik nu klaar ben? Bijna. Kortom, alles wat sfeerverhogend is en iets toevoegt, is naar mijn mening

welkom. Het Madammenkoor is hiervan een lichtend voorbeeld. Dus……….. wie wordt de eerste stand-upcomedian van de KNMC, wie kan een mooi of spannend verhaal vertellen of voordragen à la onze Henk de …….. Ik ken er al een paar die dit zeker kunnen. Wat denken jullie van een korte modeshow tijdens het galafeest of op consulavonden: een (komische) modeshow van een kwartiertje met alle KNMC-clubkleding, artikelen en bijbehorend commentaar? Omlijst met eigen muziek??? Zie foto van de nieuwe heren- en damesschoenenmode voor op de gala-avond. Per 1 april beschikbaar bij de clubartikelen.

De KNMC-watersport videoclip van het jaar?

Wie meldt zich bij onze zeer actieve evenementencommissie met een leuk plan of idee? Op dit moment wordt door ons geachte erelid ‘Jacques’ de voorbereidingen getroffen voor een groots sluitingsfeest in Ermelo. Ik verwacht dit keer een enorme opkomst. Daarbij zijn optredens voorzien van het KNMC-Mannenkoor, maar ook de première van het KNMCMadammenkoor en een optreden van …….. ??? Wie verzorgt het eerste gastoptreden????? Meld je in dat geval snel bij Jacques! Draaf ik weer door? Klopt, maar het is natuurlijk bedoeld als een schot voor de boeg. Als er één ding uitkomt ben ik al dik tevreden. Maar ik blijf een dromer en filosoof. Hieronder mijn laatste droom. We schrijven alweer januari 2026 en het is duidelijk dat de ingeslagen weg, hierboven omschreven, de juiste was. We hebben alweer sinds november

2026 een ledenstop. Het clubkostuum is wat moderner geworden. Lichtblauw/ grijs jasje zonder stropdas en wordt nog maar één keer per jaar gedragen tijdens het galafeest. Au, ik krijg nu al dromend een schop tegen de schenen van mijn jeugdige partner. Geen idee waarom. De ballotagecommissie is nieuw leven in geblazen, zodat nieuwe leden ook minimaal lid moeten zijn, of moeten zijn geweest, van ‘De Witte’. Voorwaar een enorme vooruitgang! De sloepenafdeling heeft reusachtige vormen aangenomen en het Mannenen Madammenkoor zijn vorig jaar gefuseerd en verdergegaan onder de naam Mensenkoor-KNMC. Fameus is inmiddels hun jaarlijkse gezamenlijke concert vanuit 100 (elektrische) sloepen in de Prinsengracht. Donkerblauwe sloepen worden nu geweerd, omdat ze op afstand te veel op zwarte boten lijken. Ook lijkt er nu een aparte afdeling opgericht te worden voor historische schepen (niet V.O.C. gerelateerd).

Wat zegt u? Dat ik zeker een grapje maak? Ja natuurlijk, dromen zei ik toch, en die zijn bedrog. Maar dit is dan ook de nieuwe rubriek in dit onvolprezen magazine n.l. ‘De Fabeltjes-Waterkrant’, opgedragen aan alle hardwerkende waterdieren van onze geliefde KNMC. Neem mij dus vooral weer niet te serieus, maar wat zouden wij moeten zonder humor in het leven. Si non è vero è ben trovato. Als het niet waar is, is het goed verzonnen.

Piet Landgraaf (Ik durfde i.v.m. sommige passages dit stukje alleen onder pseudoniem te schrijven).

53


NEDERLAND WINT

Wij zijn Nederlandse Loterij. Een nieuwe naam achter zeven bekende kansspelen. Samen gaan wij voor een gezonder, socialer en gelukkiger Nederland. Daarom investeren we onze opbrengst in de Nederlandse samenleving. Met een flink deel daarvan steunen we doelen op het gebied van sport en bewegen. Samen maken we sport en beweging bereikbaar voor iedereen. Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen. Door mee te spelen met één van onze kansspelen, weet je één ding zeker: je draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland.

NEDERLANDSELOTERIJ.NL


KNMC Clubkleding (alle clubkleding wordt voorzien van KNMC logo / op de clubblazer komt de clubbadge)

Clubblazer Heren donkerblauw

Bodywarmer Burney dames en heren marine blauw

Trui heren Ashland donkerblauw

Damesjas Islandblock donkerblauw ook verkrijgbaar in herenmodel

Softshell dames Skeleton oceaan blauw

Vest heren Novahill donkerblauw

Harrington jas voor dames en heren donkerblauw

Softshell heren Skeleton marine blauw

Polo heren Avon Polo dames Avon donkerblauw en rood donkerblauw en rood

Meer informatie over de clubkleding (maten, maattabellen, samenstelling en prijzen) vindt u op de ledensite van de KNMC. De clubkleding kan besteld worden via de ledensite www.knmc.nl. Het secretariaat stuurt de bestelling door naar de leverancier, die vervolgens het KNMC logo borduurt op de kleding en het product rechtstreeks naar de besteller toestuurt.

55


KNMC Clubartikelen

Luxe caps

Clubdas

Clubsjaal

Vlaggen 120 x 180 / 100 x 150 / 80 x 120 cm.

Standaard Clubwimpel 30 x 50 cm. Toertochtvlag

Het KNMC Journaalboek

Dasspeld

Grote KNMC Sticker Blauwe of witte letters

Broche

Manchetknopen

Badge

Edge sticker KNMC voor op de auto

Clubspeld vlag

Clubspeld

Set knopen 12 stuks

De nieuwe CD van het KNMC Schipperskoor

Multitool

De clubartikelen kunnen besteld worden via de ledensite www.knmc.nl.


UW BOOT VERKOPEN? SIT BACK AND RELAX...

hip zo naar U vaart uw sc n van onze binnen bij éé rkoophavens! overdekte ve

limburg, Belgie en thuishaven

Het kopen en verkopen van een jacht is zowel een emotionele als een financiële beslissing. Uw jacht is uw persoonlijk bezit, een thuis op het water, een toevlucht van de alledaagse stress aan wal. Hoe wij dit zo goed weten? Wij van De Valk delen uw liefde voor het water. Onze diensten zorgen er daarom voor dat u optimaal van uw vrije tijd op het water kunt genieten. Wij bieden namelijk bemiddeling tussen kopers en verkopers en beschikken over uitgebreide ervaring door de verkoop van duizenden schepen.

geopend zijn. Of u nu kiest voor een plek binnen in de overdekte verkoophaven, op de wal, in een verwarmde hal of aan de verkoopsteiger, uw jacht wordt door ons tot in de puntjes toe verzorgd. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze 20 vestigingen via: 0888 - 338222 of kijk op www.devalk.nl

Uw jacht kan ter verkoop worden aangeboden vanuit uw eigen ligplaats of één van onze showrooms op A1-locaties, die 7 dagen per week

WWW.DEVA LK .N L A M S T E R D A M

|

L I M B U R G

B E L G I E

C O S TA

|

B L A N C A

H I N D E L O O P E N

|

|

C O S TA

|

L O O S D R E C H T

T H U I S H A V E N D E L

S O L

|

|

|

M O N N I C K E N D A M

A N T I B E S

C R O AT I A

|

|

C O R F U

|

B A R C E L O N A |

H A M B U R G

|

S I N T |

A N N A L A N D

|

S N E E K

B A R C E L O N A - G E R O N A

K I E L

|

PA L M A

|

P O R T U G A L


14000 m2 overdekte stalling | 100-tons kraan | 52 meter schilderloods | 52 meter werkloods | jachthaven | verkoophaven | watersportwinkel | total shipmanagement

MOTORBOOT KOPEN OF VERKOPEN?

Verkoophaven met > 150 motorboten 7 dagen per week geopend

WWW.ELBURGYACHTING.NL

☎ 0525 68 68 68

Profile for KNMC

2021-04 September  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded