__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSN 1848-5057

GODIŠNJAK Gimnazije Petra Preradovića Virovitica za školsku godinu 2018./2019.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

1


Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

2


GODIŠNJAK za školsku godinu 2018./2019.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

3


100 godina maturanata autor: Dominik Trupinović

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

4


Nakladnik

Za nakladnika

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica Trg bana Josipa Jelačića 16 gimnazija-petar-preradovic1@vt.t-com.hr www.gimnazija.ppreradovica-vt.skole.hr Ravnatelj Kristijan Gostimir, prof.

Pripremili i uredili

Kristijan Gostimir, prof. Ivana Bezak, prof. Josip Strija, prof.

Grafička priprema

Josip Strija, prof.

Naslovnica

Josip Strija, prof.

Naklada

450 primjeraka

Virovitica, srpanj 2019.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

5


Sadržaj

7 8 12 17 18 19 20 23 24 27 28 29 30 35 38 41 44 46 57 66 70 71 76 82 81 83 85 95

…… Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni …… O mandatu ravnateljice Gimnazije Petra Preradovića Jasminke Viljevac, prof. matematike i fizike - od 2014. do 2019. godine …… Posebno smo ponosni… …… U mirovinu smo ispratili… …… Osnovni podaci o školi …… Tijela upravljanja i stručna tijela škole …… Nastavno i drugo osoblje škole …… Državna matura …… Preventivne aktivnosti …… Statistika iz školske knjižnice …… Statistički podaci o učenicima …… Najučenik škole …… Učenici i razredni odjeli …… Rezultati županijskih natjecanja …… Rezultati državnih natjecanja …… Matematička natjecanja …… Projekt „Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici“ …… 100 godina Gimnazije u Virovitici - Tjedan darovitih učenika 2019. …… Projektna nastava …… PASCH-aktivnosti …… GLOBE program i Eko-škola …… Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti …… Školsko sportsko društvo Gimnazija …… Oproštaj s maturantima i proglašenje najsportaša i najsportašice za školsku godinu 2018./2019. …… Završna školska priredba …… Ostale aktivnosti učenika i nastavnika …… Vremenik događanja u školskoj godini 2018./2019.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

6


Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni

Ravnatelj Kristijan Gostimir, prof.

Sto godina gimnazijskog obrazovanja – dokaz uspješne tradicije Poštovani čitatelji, ispraćamo nastavnu godinu 2018./19. koja je po mnogo čemu bila posebna. Ove smo nastavne godine svečano obilježili stotu obljetnicu gimnazijskog obrazovanja u Virovitici. Svaka nastavna godina u tom je vremenu bila po nečemu posebna i neponovljiva. S osobitim veseljem i ponosom možemo se pohvaliti takvom lijepom obljetnicom koju imaju tek rijetki gradovi u Hrvatskoj. Koliko je samo učenika, profesora, domara, spremačica, ravnatelja prošlo kroz virovitičku gimnaziju? Kojim je sve događajima svjedočila u tih sto godina možemo samo zamisliti. Posebno nam je drago kada nas posjete naši bivši učenici koji s velikom radošću dolaze u školu i prisjećaju se svojih gimnazijskih dana premda je prošlo 30, 40 pa čak i 50 godina od mature. Brojni naši učenici postali su doktori znanosti, vrlo uspješni ljudi u medicini, znanosti, umjetnosti, politici. Za njihov uspjeh također zasluge imaju i njihovi profesori koji su svojim nesebičnim radom utkali znanje i interese koje su oni dalje razvijali. Veliku obljetnicu nismo proslavili bez velikih poklona. Ove su nastavne godine naš osnivač Virovitičko-podravska županija te Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova u našu školu uložili puno novčanih sredstava. Sredstva su utrošena na poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade: izolacije tavanskih prostorija, izolacije vanjske ovojnice sa unutrašnje strane, postavljanje novih prozora i vrata, postavljanje LED rasvjete i sunčanih panela, postavljanje energetski učinkovite fasade u dvorišnom dijelu. Za te radove posebnu zaslugu ima moja prethodnica, ravnateljica Jasminka Viljevac, koja je svojim osobitim angažmanom i velikim trudom privela velike radove kraju. Ove smo godine izdali i monografiju pod nazivom „100 godina Gimnazije u Virovitici“. Monografija je veliko vrelo svih informacija o učenicima, profesorima i projektima koji su se događali tijekom 100 godina. Danas naši učenici i profesori ostvaruju jednako dobre rezultate kao i njihovi prethodnici te s velikim ponosom ukratko predstavljamo naše uspjehe: 169 učenika pozvano je na županijsku razinu natjecanja, 34 učenika osvojilo je prva mjesta na županijskim natjecanjima i smotrama. Na državnim natjecanjima sudjelovalo je 28 učenika, šest učenika je osvojilo jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima. Posebna pohvala radu naše Gimnazije priznanje je našem učeniku koji je postao najučenik županije u kategoriji četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Za velike uspjehe naših učenika osobitu zaslugu imaju i njihovi profesori i mentori koji su cijele godine s njima marljivo radili, često i u teškim uvjetima zbog radova u školi.

Kristijan Gostimir, prof. Ravnatelj Gimnazije Petra Preradovića

Kao novi ravnatelj osobita mi je čast i zadovoljstvo raditi s divnim ljudima u takvoj školi kao što je Gimnazija Petra Preradovića Virovitica. Velika tradicija i odlični rezultati veliki su poticaj za još većim radom i angažmanom na novim projektima. Što reći na kraju našoj staroj dami koja dostojanstveno stoji u središtu Virovitice kao neizbrisivi simbol, osim poželjeti još jednu ovakvu obljetnicu.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

7


O mandatu ravnateljice Gimnazije Petra Preradovića Jasminke Viljevac, prof. matematike i fizike - od 2014. do 2019. godine Na položaj ravnateljice škole dolazi s radnoga mjesta nastavnice matematike, voditeljice Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike Virovitičko-podravske županije i koordinatorice za državnu maturu, u zvanju profesora savjetnika. Uvijek je bila angažirana u svim vidovima rada škole. Škola je, u najširem smislu te riječi, bila njezina glavna preokupacija. Često je isticala da je važno ostvariti bolje uvjeta rada za učenike, nastavnike i ostale djelatnike, govorila o boljem povezivanju škole s roditeljima učenika, osnivačem, lokalnim vlastima, Ministarstvom, ustanovama visokog obrazovanja, drugim školama i nizom ustanova, udruga i poduzeća u lokalnoj zajednici te o boljoj informiranosti društvene zajednice o radu Gimnazije. Sve su to bili zadaci koje je postavila kako bi učenici na kraju svog četverogodišnjeg gimnazijskog obrazovanja dobili kvalitetno opće obrazovanje, razvili opći akademski kapacitet te stekli temeljna znanja i vještine u svim glavnim znanstvenim područjima, što je i svrha gimnazijskog obrazovanja. Tijekom proteklih pet godina u velikoj mjeri uspjela je ostvariti svoju viziju Škole. Velik broj sudionika u procesu obrazovanja iskazao je dobru volju i interes za poboljšanje uvjeta rada i rada škole te su svi zajednički ostvarivali glavni cilj koji je ravnateljica postavila pred školu, a to je napredak učenika. Za ostvarivanje tog cilja bilo je potrebno uložiti veliki napor i znatna sredstva u razvoj škole. Dolaskom na mjesto ravnateljice uvidjela je da je za razvoj škole potrebno uložiti sredstva u edukaciju nastavnika, u materijalna sredstva, opremu i uređenje prostora škole. Ono što se na kraju mandata može na prvi pogled vidjeti je uređenost i opremljenost škole. Oprema i materijalna sredstva osigurani su iz projekata financiranih sredstvima fondova EU, sredstvima osnivača i djelomično iz vlastitim sredstvima od donacija i aktivnosti u kojima je škola ostvarivala prihod. Tijekom proteklih godina opremljen je kabinet fizike i informatike, nabavljena je oprema za biologiju, kemiju i geografiju, nabavljene su pametne ploče (5 komada), interaktivne ploče (3 komada), projektori i računala za učionice, tableti za učenike, za sve nastavnike laptopi ili tableti, nabavljeni su kopirni strojevi, kvalitetna internetska veza (svi učenici i nastavnici istovremeno mogu biti na mreži), nabavljena potrebna oprema računovotkinji i tajnici te nabavljeni uređaji i strojevi za rad spremačica i domara. Ovih dana, sredstvima MZO-a nabavljena su nova računala u učionicama i projektori za učionice u kojima još nisu bili postavljeni ili su bili dotrajali. Nakon ovog ulaganja sve učionice imaju ili projektore i računala, pametne ili interaktivne ploče. Naravno, kvaliteta života u školi ovisi i o uređenju prostora, a u ovih pet godina u prostoru škole napravljene su značajne transformacije.

Detalji iz škole

Prije svega, uređenje škole ovisi o radu ljudi koje se rijetko spominje, a to su spremačice i domar. Ravnateljica je tijekom mandata uspjela ishoditi suglasnost za zapošljavanje još jedne spremačice kako bi u smjeni u kojoj živi i radi do 450 ljudi prostor bio uredan i čist, a ovih dana u stalni radni odnos zaposlen je i domar. Prvi važan projekt u mandatu ravnateljice bila je ugradnja kondenzacijske kotlovnice koja je sigurna, a kvalitetno i učinkovito grije sve prostore škole. Stara kotlovnica bila je opasna po život! (Budući da je stara kotlovnica bila ispod zbornice kružila je zanimljiva anegdota da ako eksplodira neće biti neke štete.).

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

8


O mandatu ravnateljice Gimnazije Petra Preradovića Jasminke Viljevac, prof. matematike i fizike - od 2014. do 2019. godine Nakon toga na red je došla zamjena stolarije. Stari dotrajali prozori u tri su faze zamijenjeni novim drvenim s troslojnim staklom koje osigurava energetsku učinkovitost, ali štiti i od buke iz okoline. Obnovljena su i obojana vrata, a ona koja su bila dotrajala zamijenjena su novima. Zamijenjene su kvake na svim vratima. Učionice su bojane redovito svake godine. Prošle godine u energetskoj obnovi (vrijednoj preko 5.600.000,00 kn) svi su vanjski zidovi obloženi kamenom vunom i knaufom, skinuti su i očišćeni radijatori te su na njima postavljene termostatske glave, obnovljen je i lakiran parket te ponovno obojane učionice. Ovih dana očekuje se postavljanje sjenila na prozore (naručena su i plaćena). U dvorištu su obnovljene klupe i popločenje te je prostor ugodan za boravak učenika. Uređena je kantina i pomoćna prostorija: postavljene pločice, obojani zidovi, otkupljen dio opreme od Opeka u stečaju te je prostor dan u najam. Najmoprimac je unio preostalu opremu i ugodno uredio i opremio prostor. Kantina radi tijekom cijele godine u radnom vremenu škole. Uklonjena je lamperija sa zidova dvorane i postavljena energetski učinkovita ovojnica, svlačionica je izolirana od prodora vlage i popločena, u kabinetu nastavnika tjelesnoga spušten je strop i uređeni zidovi. Uređena je jedna mala učionica i njezin izlaz na terasu te terasa. Uređen je prostor za pedagoginju te prostorija za spremačice. Započelo je uređenje arhive: ugrađeni su prozor i vrata te pripremljen izvedbeni projekt za konačno uređenje. Zamijenjena su vrata na haustoru. Zamijenjeni su umivaonici u hodnicima. U WC-ima su postavljene pločice, novi umivaonici, slavine, bojleri, postavljeni higijenski dozatori sapuna, držači toalet papira i papirnatih ručnika koji su stalno u funkciji. Nakon više od stotinu godina zatvorena je i uređena kanalizacija. U projektu energetske obnove na tavanu je postavljena izolacija prema grijanom prostoru, a tako dobiven prostor, u nekim budućim projektima, čeka dalje korisne transformacije. Ojačana je krovna konstrukcija, a na krovu prema unutrašnjem dvorištu ugrađeni solarni paneli te je osiguran otkup struje. HEP-a je prošli mjesec umanjio račun za oko 400 kn na račun proizvedene struje, ovaj će mjesec umanjenje biti oko 600 kuna. Uređeno je parkiralište i postavljen motor na ulazna vrata. Igrališta, koja su sada doista u lošem stanju, redovito su iscrtavana i održavana. U Interreg projektu bilo je planirano njihovo uređenje. Osmišljen je projekt i nađeni partneri, čeka se realizacija planiranog projekta.

Detalji iz škole

U školu je ovih pet godina uloženo mnogo. Iako stara ljepotica još uvijek nije do kraja uređena, izrađeni su projekti za izvođenje radova na uređenju fasade u unutrašnjem dvorištu, bojanje zidova i stropova u hodnicima te obijanje i uređenje sokla vanjske ovojnice zgrade. Postoji i plan financijskih sredstava za tu namjenu. Završetkom tih radova škola će zablistati iznutra i izvana i biti ukras isto tako lijepog gimnazijskog trga i ponos našega grada. No sama zgrada, bila uređena ili ne, nije škola. Ravnateljica je uvijek govorila da osim uređenih prostora i opreme škola mora imati učenike koji žele učiti i nastavnike koji se permanentno obrazuju. Niti u jednoj struci nije dovoljno samo završiti studij i usvojenim znanjima raditi do mirovine. Možda će netko shvatiti da se društvo može mijenjati onoliko koliko se mijenjaju oni na kojima sve ostaje, a to su djeca, dakle učenici. Zbog toga je ravnateljica od početku mandata inzistirala da svi nastavnici idu na edukacije koje organizira AZOO i MZO te strukovne udruge. Samo nastavnici koji prate novosti u pristupima, metodama rada, pedagoškim i psihološkim dostignućima mogu osigurati kvalitetno poučavanje i obrazovanje novih generacija . Sredstava za to često nije bilo, ali zahvaljujući poduzetničkom promišljanju i ustrajnosti ravnateljica ih je uspjela omogućiti.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

9


O mandatu ravnateljice Gimnazije Petra Preradovića Jasminke Viljevac, prof. matematike i fizike - od 2014. do 2019. godine Vrlo brzo škola se uključila u rad na projektima: „Zajedno kroz prirodoslovlje“, „STEM za SVaKoG“, e-Škola, a kasnije kao partnera u projektima „Budi STEMpatičan“, “Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću” i dr. Projekti su osigurali učenicima učenje primjenom novih metoda i učenje novih predmeta. Projekt „Zajedno kroz prirodoslovlje“ ravnateljica je sama osmislila i vodila (napisala ga je s kolegicom Uzelac iz naše škole i kolegicom Vidaković iz Slatine). Vrijednost projekta bila je 2.260.369,46 kn. Profesori prirodoslovlja projekt su realizirali i stvorili osam novih kurikuluma (predmeta) koje učenici slušaju već tri godine, a osiguravaju im znanja koja će im koristiti ne samo u gimnaziji već i u budućem akademskom obrazovanju. Prof. Viljevac, iako matematičarka, znatno je izmijenila sustav učenja drugog stranog jezika i fakultativnih nastava iz jezika. Tim izmjenama učenicima je osiguran brži napredak tijekom učenja. Zainteresiranim učenicima prirodoslovno-matematičkog smjera osigurano je učenje drugog stranog jezika, učenicima općeg i jezičnog smjera učenje trećeg jezika (talijanski), a svim zainteresiranim učenicima učenje češkog jezika po modelu C. Učenici koji planiraju nastaviti akademsko obrazovanje povezano s umjetnošću mogli su zadnje dvije godine upisati fakultativnu nastave iz likovne umjetnosti. Za učenike cijele županije, na inicijativu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, nakon projekta „Budi STEMpatičan“ , organizirani su Centri izvrsnosti iz prirodoslovlja. Nositelj Centara izvrsnosti je naša Gimnazija, a ravnateljica Viljevac osmislila je i vodila projekt. Važnost projekata velika je za učenike, ali i za nastavnike škole. Nastavnici koji sudjeluju u projektima dobivaju vrijedne edukacije te učenje tijekom studijskih posjeta u zemlji i inozemstvu.

Detalji iz škole

Osim europskih projekata, u školi su izvedeni različiti projekti čijoj je organizaciji ravnateljica uvijek sudjelovala i za koje je osigurala potrebna sredstva (od Europskog dana jezika, Hrvatskog olimpijskog dana, preko Tjedna darovitih učenika, Rokovih matematičara, Klokana bez granica, likovnih izložbi, parlaonica, dramskih radionica...) Tim projektima učenici su razvijali kompetencije rješavanja problema, donošenja odluka, kritičkog mišljenja, kreativnosti i inovativnosti, učili komunicirati i surađivati. Upravo je završen veliki projekt „Obilježavanje stote obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Virovitici“. U projektu je izdana monografija (prof. Zdenka Kos, prof. Josip Strija, prof. Jasminka Viljevac) te prigodnim panoima i plakatima uređeni hodnici škole i čitaonica. Tijekom godine pripremljene su dvije tematske priredbe, a naši bivši učenici održali su niz predavanja za sadašnje učenike i građanstvo. Provedeno je istraživanje i projekt „Doktori znanosti iz Gimnazije Petra Preradovića“ (prof. Polašek). Trenutno ih imamo sedamdeset! Upravo zbog najvećeg broja najboljih učenika, Gimnazija je bila domaćin mnogobrojnih županijskih i drugih natjecanja. U ovih pet godina velik je broj učenika sudjelovao na županijskim (846 učenika) i državnim natjecanjima. Ove godine, samo na državnim natjecanjima i smotrama, sudjelovalo je 28 učenika te pet sportskih ekipa. Za uspjehe na natjecanjima nastavnici i učenici uvijek su, makar simbolično, bili nagrađeni. Nastavnici škole imali su podršku i u svom osobnom napredovanju pa je tako tijekom ovoga mandata 14 nastavnika napredovalo u struci u zvanje profesora mentora ili savjetnika (velikim dijelom bodove su ostvarili radom u projektima). Kako bi nastavnici zadovoljili kriterije za napredovanje, bilo je potrebno pratiti njihov rad što je ravnateljica zajedno s pedagoginjom škole redovito činila.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

10


O mandatu ravnateljice Gimnazije Petra Preradovića Jasminke Viljevac, prof. matematike i fizike - od 2014. do 2019. godine Pohvaljivala je svaku kreativnost nastavnika i veselila se zajedno s njima uspjesima učenika koji su, zahvaljujući predanom radu svojih nastavnika, bili sve bolji i bolji. Ostvarila je dobru suradnju s Vijećem učenika i Vijećem roditelja, a eventualne primjedbe i poteškoće uspješno rješavala. Na odlasku ravnateljica je izrazila nadu da će novi ravnatelj s roditeljima, osnivačem i širom društvenom zajednicom našim učenicima i djelatnicima omogućiti razvoj ključnih kulturno-jezičnih, socijalnih, digitalno-informacijskih i STEM kompetencija za cjeloživotno učenje čime će svi sudionici postati zadovoljni, a najvažniji u tom procesu, naši učenici, postati uspješni članovi akademske zajednice, dakle ostvarivat će našu dugogodišnju viziju Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni. Na kraju, ravnateljica je svima zahvalila na suradnji i naglasila da je u njezin život i rad usklađen s jednom misli Enesa Kiševića: „Sve što činimo za sebe, s nama odlazi. Iza nas ostaje samo ono što činimo za dobro drugih.“

Učionica informatike

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

11


Posebno smo ponosni... Povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije dodijeljena Gimnaziji Petra Preradovića Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u petak 31. 8. 2018. povodom obilježavanja Dana Virovitičko-podravske županije naša je škola dobila javno priznanje Povelju zahvalnosti. Priznanje je školi dodijeljeno povodom stote obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Virovitici. U stogodišnjem razdoblju škola je bila važna i zapažena institucija stekavši ugled cijenjene obrazovne ustanove koju su pohađali učenici iz Virovitice i okolnih mjesta. Mnogi su učenici svojim djelovanjem izašli izvan lokalnih okvira grada i okolice: Nikola i Teodor Trick, Dragutin Britvić, Milko Kelemen, Anton Švajger, Franjo Fujs, Viktor Žmegač, Branislav Glumac, Zvonimir Majdak, Vladimir Kolesarić, Vladimir Volenec i mnogi drugi. Od osnutka škole gimnazijsko obrazovanje prošlo je niz transformacija. Broj učenika kretao se se između četiristo i sedamsto, dok je sedamdesetih i osamdesetih godinama pao na šezdesetak. Osamostaljenjem Republike Hrvatske, školske godine 1990./1991. ponovno su osnovane gimnazije pa je s radom ponovno započela i naša Gimnazija kojoj je 1994. godine vraćeno ime hrvatskog pjesnika Petra Preradovića (čiju smo dvjestotu obljetnicu rođenja obilježili prošle godine). U novijoj povijesti gimnazijalci i njihovi profesori postižu značajne rezultate u školskim i ostalim projektima te natjecanjima u znanju i sportu. Volimo se pohvaliti da smo imali dva olimpijca iz fizike, svjetske prvakinje u rukometu i europskog prvaka u krosu. Dobili smo niz priznanja ustanova i udruga: Ministrovo priznanje za uspješan i kvalitetan rad, Državnu nagradu „Franjo Bučar“, Plaketu Virovitičkopodravske županije za izuzetna ostvarenja u djelatnosti prosvjete, Hrvatskog matematičkog društva, Rukometnog saveza Virovitičkopodravske županije, Udruge Lijepa naša… O događanjima u školi od 1993. govore Godišnjaci škole koji su 2014. postali multimedijski zapisi na DVD-ima. Danas Gimnazija Petra Preradovića oko četiristo učenika u tri programa: opći, jezični i prirodoslovno-matematički i 49 zaposlenika, od čega 39 nastavnika. Osim devetnaest predmeta redovne nastave, učenici slušaju desetak predmeta izborne nastave i desetak predmeta fakultativne nastave. Radimo na brojnim projektima EU. U projektu ESF-a naša je škola radila u dva projekta izrade novih kurikuluma fakultativne nastave. U projektu u kojem je bila prijavitelj izrađeno je osam međupredmetnih kurikuluma iz prirodoslovlja, matematike i informatike, od kojih smo prošle školske godine eksperimentalno provodili sedam. Osim ovih fakultativnih predmeta, učenici fakultativno slušaju talijanski i njemački jezik te likovnu umjetnost. Fakultativnu nastavu u našoj školi pohađa preko četrdeset posto učenika. Zbog različitih interesa, učenici u školi pohađaju niz izvannastavnih aktivnosti (Recitatori, Dramska družina, Novinarska družina, Školski pjevački zbor, Vjeronaučna družina “Kapljice“ , Likovna grupa, Globe družina, Školsko športsko društvo) te su, zajedno sa svojim nastavnicima, uključeni u niz projekata: EKO škola, PASCH projekt, projekti ESF-a „ Darujmo vrijeme za dobra djela“ - Klub volontera, i „Budi STEMpatičan“ . Velik je broj različitih školskih projekata. Svima nam je posebno važan školski projekt Tjedan darovitih učenika u kojem javnosti pokazujemo postignuća naših učenika i nastavnika (izložbe, natjecanja, smotre, priredbe…). Škola sudjeluje u velikom broju natjecanja u organizaciji AZOO i različitih udruga. Na školskim natjecanjima prošle školske godine sudjelovalo je 334 učenika, na županijskim 190 učenika, a na državnim

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

12


Posebno smo ponosni... njih 15. Ove školske godine na natjecanju Dabar, koje promiče informatiku i računalno razmišljanje, imali smo najbolju učenicu u državi, dvadeset je učenika u 10% najboljih (sudjelovalo je 79 učenika). Za ovakvu uspješnost i raznolikost rada s učenicima zaslužni su djelatnici škole, prije svega nastavnici. Nastavnici, stručni suradnici i ravnateljica, redovito se stručno usavršavaju na skupovima u organizaciji AZOO-a, stručnih udruga, u različitim EU projektima (ESF-projekti, e-Škola), na Školskim stručnim vijećima te Nastavničkim vijećima. Rezultati rada na vlastitim kompetencijama najbolje se vide u tome što imamo pet profesora savjetnika, pet profesora mentora, a četiri profesora su postupku napredovanja. Zahvaljujući podršci osnivača, škola je različitim projektima znatno poboljšala uvjete rada učenika i nastavnika. Osnivač je svojim sredstvima omogućio zamjenu vanjske stolarije i ugradnju kondenzacijske kotlovnice, a ove godine osnivač sudjeluje u sufinanciranju projekta energetske obnove zgrade Gimnazije. U IPA prekograničnom projektu, projektima ESF-a te u projektu e-Škole, škola je opremila kabinete fizike i informatike, djelomično kabinete biologije i kemije, dvije su učionice opremljene interaktivnim pločama i tabletima (eŠkola), a svi su nastavnici dobili informatičku opremu. U PASCH projektu dobili smo vrijednu opremu, edukacije i stipendije za nastavnike i učenike. Ponosni smo na brojne uspjehe bivših učenika naše škole i vjerujemo da će uspješnih učenika biti i u budućnosti. Nadu nam daju svakodnevno. Na stranici škole http://www.gimnazija-ppreradovicavt.skole.hr/ mogu se pogledati objave o uspjesima i radu učenika i nastavnika. Vjerujem da će ovogodišnje obilježavanje stote obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Virovitici probuditi osjećaje mnogih sadašnjih i bivših gimnazijalaca. Tim povodom planiramo niz manifestacija kojima ćemo bivšim i sadašnjim učenicima te građanima našega grada i županije osvježiti sjećanja na školske dane. Povodom Dana škole predstavit ćemo monografiju u kojoj ćemo sabrati dokumente i događaje važne za gimnazijsko obrazovanje. Sretni smo jer je uspješnost rezultat suradnje škole s osnivačem, roditeljima i drugim subjektima naše zajednice te je vizija naše škole "Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni" vidljiva na svakom koraku i u svakom trenutku. Jasminka Viljevac, prof.

Ovogodišnji dobitnici Povelje zahvalnosti: ravnateljica Gimnazije Petra Preradovića, Jasminka Viljevac; ravnatelj OŠ Petra Preradovića Pitomača, Igor Maresić i ravnatelj OŠ Mikleuš, Dragan Kraljik s pročelnicom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu mr. sc. Vesnom Šerepac.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

13


Posebno smo ponosni... 100 godina Gimnazije u Virovitici - Obilježili smo prvi nastavni dan u Gimnaziji 1918. godine Učenici i profesori Gimnazije Petra Preradovića u Kazalištu Virovitica obilježili su prigodnim programom prvi nastavni dan gimnazijskoga obrazovanja u Virovitici. Točno prije sto godina, 8. listopada 2018. godine, započelo je gimnazijsko obrazovanje u Virovitici. O tom iznimnom događaju svjedoči Izvještaj Prve realne gimnazije u Virovitici za školsku godinu 1918./19. otisnut u Zagrebu 1919., u Kraljevskoj zemaljskoj tiskari. „Naredbom Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu, od 13. rujna 1918. br, 26.511 određeno je da se s početkom školske godine 1918./1919. namjesto ukinutog petog, šestog i sedmog razreda zemaljske više pučke škole u Virovitici privremeno otvori prvi, drugi i treći razred realne gimnazije tipa zagrebačkoga. Otvorenje daljih razreda odredit će se posebnim naredbama. Upisivanje učenika obavljeno je 5. i 7. listopada 1918. godine. Dana 7. listopada 1918. protumačen je školskoj mladeži disciplinarni red i pročitan raspored sati. Redovna školska obuka počela je 8. listopada 1918.“ Upisana su bila 172 učenika u dva razredna odjela prvog i po jedan odjel drugog i trećeg razreda. S njima je radilo pet profesora i dva vanjska učitelja. Bio je to događaj od iznimne važnosti za grad i cijelu okolicu jer su učenici s ovoga područja na gimnazijsko školovanje morali odlaziti u Bjelovar, Požegu ili Zagreb. Obilježavajući prvi nastavni dan svoje škole, učenici i profesori Gimnazije i njihovi gosti prisustvovali su u Kazalištu Virovitica prigodnom programu koji se sastojao od projekcije starih fotografija i tekstova koju su pripremili profesori Zdenka Kos, Ivan Mikolić i Josip Strija, a ravnateljica škole govorila je o tome kako ćemo tijekom cijele godine obilježavati veliku godišnjicu i usporedila ondašnje i današnje obrazovanje u Gimnaziji. Profesor povijesti Miroslav Novosel govorio je učenicima o obrazovanju u Gimnaziji prije pedeset godina, a učenice Gabriela Šipek, Tena Labuhar i Andrea Oberling s profesoricom Vanjom Stamenić održale su glazbene točke. Kako se škola mijenjala i razvijala u tih sto godina, tko su sve bili njeni učenici i kakvo je značenje imala u sredini u kojoj djeluje, saznat ćemo prigodom naše glavne manifestacije obilježavanja sto godina Gimnazije u Virovitici na Dan škole, u ožujku 2019. Zdenka Kos, prof.

Video: Obilježavanje prvog nastavnog dana u Gimnaziji Petra Preradovića prije 100 godina

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

14


Posebno smo ponosni... U Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici započeo s radom Centar izvrsnosti VPŽ U Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, započeo je s radom Centar izvrsnosti VPŽ koji sačinjava centre izvrsnosti za: matematiku, fiziku, kemiju te informatiku s robotikom, a financira ga Virovitičkopodravska županija. Pokrenut je na inicijativu župana Igora Androvića te pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu VPŽ Vesne Šerepac i ravnateljice Gimnazije Petra Preradovića, Jasminke Viljevac, koje su prvog dana i pozdravile srednjoškolce koji ga pohađaju. Inače, njega će pohađati 44 učenika. U budućnosti je cilj imati Mrežu centara izvrsnosti, koja će objedinjavati centre u Slatini, Orahovici i Pitomači. Učenici će se upoznavati s velikim brojem tema koje će im u budućnosti pomoći u daljnjem školovanju. Tijekom projekta “Budi STEMpatičan” Virovitičko-podravske županije, u kojemu su sudjelovali potencijalno daroviti učenici, nastavnici STEM predmeta, stručni suradnici, ravnatelji srednjih škola i djelatnici Ureda za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Virovitičkopodravske županije, uočen je određeni broj učenika koji se ističu u stvaralačkim mišljenjem, apstraktnim rasuđivanjem, posjeduju široko područje interesa i kvalitetu rada. “Centrom izvrsnosti” su obuhvaćeni oni učenici srednjih škola naše županije koje su identificirale njihove škole, a za koje škole imaju suglasnost roditelja i koji na principu dobrovoljnosti žele sudjelovati u projektu.

Među najboljima u Županiji šestero naših učenika! U ponedjeljak 20. svibnja u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske održana je svečanost nagrađivanja najboljih učenika s područja županije, koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u tekućoj školskoj godini, kao i njihovih mentora. Među nagrađenim učenicima ove godine bilo je šest učenika Gimnazije Petra Preradovića. U Gimnaziji započeo s radom Centar izvrsnosti VPŽ

Filip Lovrinović, 2. mjesto iz geografije Mentor: Domagoj Brlas, prof. Ela Marendić i Karlo Ila, 2. mjesto iz povijesti, istraživački rad Mentorica: Ana Novosel Grgić, prof. Leon Davidović, Ena Fadljević i Ina Moslavac, 3. mjesto - Smotra i natjecanje GLOBE škola Mentori: Ines Baškarad, prof. i Borna Louvar, prof. Ivana Bezak, prof.

Nagrađeni učenici i njihovi mentori Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

15


Posebno smo ponosni... Imamo najučenika županije! U četvrtak 6. lipnja 2019. u dvorani Tehničke škole održana je manifestacija „Zbogom školo do jeseni“. Nakon uvodnih pozdrava ravnateljice Osnovne škole Vladimir Nazor Sanjice Samac, pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije Vesna Šerepac te župana Igora Androvića krenuo je program. U šaroliku programu u kojemu su se izmjenjivale pjesma i ples, proglašeni su najučenici svih osnovnih i srednjih škola u županiji, a na kraju programa proglašeni su najučenici županije. Sven Balint, učenik 4. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije proglašen je najučenikom Virovitičko-podravske županije u kategoriji četverogodišnjeg obrazovanja. Ivana Salajić, prof.

Priznanje Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Gimnaziji Petra Preradovića Sven Balint s ravnateljem Kristijanom Gostimirom i razrednicom, profesoricom Ivanom Salajić

Na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u povodu obilježavanja 41. Obljetnice Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gimnaziji Petra Preradovića dodijeljeno je priznanje za najuspješnije studente prema prosječnom broju ostvarenih ECTS bodova po godini studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju Automobilsko računarstvo i komunikacije.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

16


U mirovinu smo ispratili... U mirovinu smo ispratili profesoricu Zdenku Kos i profesora Miroslava Novosela Profesorica Zdenka Kos rođena je 1954. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (jugoslavenski jezici i književnosti i pedagogija). Raditi je započela u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje u Virovitici kao profesorica hrvatskoga jezika, zatim je radila u Osnovnoj školi Petra Preradovića u Pitomači kao školska pedagoginja, a od 1994. u Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica kao profesorica hrvatskoga jezika. Osim redovne nastave, cijeloga se radnoga vijeka bavila izvannastavnim radom: godinama je vodila novinarsku družinu u Gimnaziji, deset godina uređivala s učenicima školski list MAGG, a desetak godina s tadašnjom ravnateljicom Ivanom Bešir uređivala Godišnjak škole. Sudjelovala je s učenicima na 16 Državnih susreta LiDraNo (samostalni novinarski radovi, školski list, radijske emisije – ukupno 24 učenika), a 32 njena učenika sudjelovala su na državnim Natjecanjima iz Hrvatskoga jezika. Suautorica je i urednica dvije monografije o Gimnaziji Petra Preradovića – s Ivanom Bešir 90 godina Gimnazije u Virovitici, a s Jasminkom Viljevac i Josipom Strijom – 100 godina Gimnazije u Virovitici. Bila je deset godina voditeljica Županijskoga stručnog vijeća profesora hrvatskoga jezika, a u dva mandata predsjednica Školskoga odbora. Napredovala je u zvanje profesorice savjetnice. Radni vijek profesorice Kos obilježila je velika ljubav prema školi, učenicima i kolegama. U srcima učenika ostat će zapamćena kao dosljedna i pravedna nastavnica koji mnogo traži, ali i mnogo daje; kao netko tko uvijek uspije izvući ono najbolje iz svakog učenika. Zadnju nastavnu godinu odradila je s jednakim entuzijazmom kao da joj je prva. Uvijek vedra i nasmijana, znala nas je razveseliti šalama i dogodovštinama iz svojih školskih dana i svog radnog vijeka. Avanturističkoga, sportskoga, umjetničkoga duha, profesorica Zdenka Kos prenijela je na kolektiv ljubav prema aktivnom životu koji će zasigurno nastaviti i u mirovini.

*** Profesor Miroslav Novosel rođen je 1954. godine u Virovitici. Završio je studij sociologije i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zadnjih 50 godina većinu vremena proveo je u zgradi Gimnazije, najprije kao učenik, a nakon završenog studija kao profesor. Tijekom radnog vijeka predavao je niz društvenih predmeta, a najviše vremena proveo je predavajući sociologiju i povijest. Među učenicima je poznat kao vrstan i zanimljiv predavač koji je svojom energijom uspio održavati učeničku pozornost tijekom cijelog sata. Kao sociolog tijekom radnog vijeka u dva je navrata provodio opsežna istraživanja o korištenju opijata među mladima, a iz sociologijske perspektive sudjelovao je i u raspravi o položaju i značenju obitelji u suvremenom društvu. Kao povjesničar posvetio se istraživanju lokalne povijesti. O tim temama držao je predavanja u Gradskoj knjižnici i čitaonici, objavljivao stručne radove i priloge u zbornicima i časopisima, bio recenzent za pomoćni priručnik za 4.r osnovne škole te povijesnu knjigu prof. dr. Ivana Balte.

Profesorica Zdenka Kos i profesor Miroslav Novosel

Tijekom radnog vijeka bio je mentor učenicima čiji su rezultati često završavali na državnoj razini natjecanja iz povijesti (u znanju i istraživačkim radovima). Nakon bogatog radnog iskustva u zasluženu mirovinu odlazi kao iznimno cijenjen među učenicima i kolegama zbog svoje svestranosti i širokog općeg znanja koje je rado s njima dijelio.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

17


Osnovni podaci o školi Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni Gimnazija Petra Preradovića Virovitica izvodi nastavne planove i programe opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Također, učenici Glazbene škole Jan Vlašimsky ovdje pohađaju obveznu skupinu predmeta zajedničkog dijela umjetničkih programa. Naša misija: omogućiti učenicima i djelatnicima da razviju kompetencije ključne za cjeloživotno učenje: kulturno-jezične, socijalne, digitalno-informacijske i STEM kompetencije. Naš cilj: prepoznatljivost škole kao važne odgojno-obrazovne ustanove koja u svom okružju pruža svestran intelektualan, osobni, društveni i fizički razvoj učenika kao pripremu za daljnje školovanje te za cjeloživotno učenje NASTAVA Redovna nastava ostvarena je prema planovima i programima gimnazijskih usmjerenja. Izbornu nastavu iz katoličkog vjeronauka pohađalo je 303, iz etike 70 učenika i jedna učenica adventistički vjeronauk. Jezična gimnazija ima pojačan program stranih jezika u trećoj i četvrtoj godini, dok prirodoslovno-matematička gimnazija ima pojačan program matematike i informatike. Fakultativna nastava ove godine: Fizikalna kemija (15), Talijanski jezik (10), Likovna umjetnost (19), Biologija s kemijom u životnim procesima (13), Astronomija (17), Informatika u multimediji i dizajnu (14), Linearna funkcija i vektori u eksperimentima (24), Funkcije u prirodoslovlju (24), Njemački jezik (10). Predmete fakultativne nastave pohađalo je 146 učenika. Dodatna i dopunska nastava održavala se prema godišnjem zaduženju nastavnika u rasporedu rada.

Razredi

Predmeti Informatika

Drugi razredi

Dramska Kemija Kemija

Treći razredi

Matematika Hrvatski jezik Hrvatski jezik

Četvrti razredi

Pripreme za maturu profesori su održavali u dogovoru s učenicima. Profesorice matematike i hrvatskoga jezika provele su ispite probne državne mature u četvrtim razredima. Profesori engleskog jezika ispite državne mature prolazili su na redovnoj i izbornoj nastavi u završnim razredima, a profesori njemačkog jezika proveli su probni ispit državne mature. Učenici su bili zadovoljni jer su prošli kroz osnovna pravila kojih se moraju pridržavati na pravoj maturi. Isprobali su što znači koncentrirati se na ispit koji traje 180 minuta, a rješavali su zadatke u uvjetima sličnim onima na pravoj državnoj maturi. Školski projekti i izvannastavne aktivnosti obuhvatili su većinu učenika škole, a realizirani su kroz projekt Tjedan darovitih učenika, vjeronaučnu družinu, dramsku, recitatorsku i likovnu družinu, Globe i ekološku družinu. Kazališne predstave: svi učenici gledali su dvije kazališne predstave iz repertoara Kazališta Virovitica, a maturanti su odgledali i jednu predstavu u Zagrebu.

Matematika

OGRANIZACIJA NASTAVE

Psihologija

Nastavna godina započela je 3. rujna 2018., a završila je 14. lipnja 2019. (za maturante 22.svibnja). Zbog energentske obnove zgrade nastava je prvo polugodište održavana u dvije smjene, a drugo polugodište u prijepodnevnoj smjeni. Nakon redovne nastave organizirane su fakultativna, dodatna i dopunska nastava, pripreme za natjecanja i maturu, te izvannastavne aktivnosti.

Izborna nastava: opća gimnazija

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

18


Tijela upravljanja i stručna tijela škole ŠKOLSKI ODBOR Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Školski odbor ima sedam članova: Đurđica Aragović (predsjednica), Maja Mlinarić (zamjenica predsjednice), Hrvoje Turčinović, Renata Kos Badanjek, Tihana Harmund, Maja Kirin i Slobodan Blaževski. Školski odbor Gimnazije donosio je važne odluke vezane uz rad škole: na prijedlog ravnateljice i Nastavničkog vijeća donio je Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, usvajao rebalans i financijski plan, usvajao opće i druge akte škole, proveo izbor za ravnatelja škole, primanje novih zaposlenika, završno financijsko izvješće, i donosio druge važne odluke za rad škole. Sjednice Školskog odbora održavale su se prema potrebi i u skladu s Pravilnikom o radu kolegijalnih tijela, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Izmjenama zakona, Statutom škole, a sjednicama su redovito prisustvovali ravnateljica i tajnica škole, a po potrebi računovotkinja škole. NASTAVNIČKO VIJEĆE Na 17 sjednica Nastavničkog vijeća raspravljalo se i donosilo odluke važne za odgojno-obrazovni rad škole: odluke o upisima, prijedlog Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada, prijedlog promjena pravilnika škole, plan pisanih provjera, odluke o organizaciji rada, nagradama i odgojnim mjerama, o provedbi državne mature uz suglasnost školskog ispitnog povjerenstva i prema uputama Nacionalnog centra. Nastavničko vijeće upoznato je i s rezultatima samovrednovanja, raspravljalo je o uspjehu učenika u redovnoj nastavi, o natjecanjima učenika, o uspjehu na maturi, o organizaciji i provedbi izvannastavnih aktivnosti i projekata, o mjerama poboljšanja rada škole, rješavalo zamolbe roditelja i učenika… Stručno usavršavanje (predavanja i radionice) održano je s temama: Rad s darovitim učenicima, Učenici s teškoćama u učenju, Kako izračunati svoju plaću, Propaganda i lažne vijesti, predavanja: Uhvati vjetar, Samoregulirano učenje i Mali tečaj brzoga čitanja i radionica: Prijedlog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja, stručnih učitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. ŠKOLSKO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU MATURE Školsko je povjerenstvo uz suradnju svih nastavnika uspješno provelo sve ispite državne mature prema odlukama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. RAZREDNA VIJEĆA S obzirom da u školi imamo 16 razrednih odjela, imamo i 16 razrednih vijeća. Sva razredna vijeća održala su 4 redovne sjednice, a neka prema potrebi i više puta. ŠKOLSKA STRUČNA VIJEĆA U školi imamo 5 školskih stručnih vijeća. Stručna su se vijeća sastajala i radila prema svom programu rada i surađivala sa županijskim stručnim vijećima. VIJEĆE RODITELJA Članovi Vijeća roditelja ove godine su: Hrvoje Dragičević, Sanja Švast, Damir Lončar, Drago Dvojak, Kornelija Veršec, Slobodan Blaževski, Mihaela Bajser, Ivana Debelić – Pecive (predsjednica), Andrea Harš, Ivica Katalenić, Andrea Leš, Inga Vampovac Rebić, Ivica Gerić, Renata Jagarinec, Kristijan Sabo, Mira Tivanovac, Članovi Vijeća roditelja bili su i članovi povjerenstva za provedbu ekskurzija. Roditeljski sastanci i sjednice Vijeća roditelja održavali su se redovito.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

19


Nastavno i drugo osoblje škole

Zdenka Kos, prof. hrvatskoga jezika i pedagogije, prof. savjetnik

Vanja Stamenić, prof. glazbene umjetnosti

Vera Žužić, prof. hrvatskoga jezika, prof. savjetnik

Dubravka Sikora, prof. engleskog jezika i dipl. povjesničarka umjetnosti

Hrvatski jezik: II. a, d; III. a, d dodatna i dopunska nastava

Hrvatski jezik: I. b; III. b; IV. b, d razrednica I. b, voditeljica školskog stručnog vijeća hrvatskog jezika, likovne i glazbene umjetnosti, voditeljica recitatorske družine

Sanja Srnak, prof. hrvatskoga jezika, prof. mentor Hrvatski jezik: I. a, c; II. b; III. c; izborna nastava: III. a, b razrednica III. c

Maja Bašnec, prof. hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik: I. d; II. c; IV. a, c; izborna nastava Dramski odgoj: II. a, b razrednica II. c, voditeljica dramske družine, članica Tima za kvalitetu

Tomislav Matešić, mag. edukacije engleskoga jezika i mag. pedagogije Engleski jezik: I. a, b, c; III. a, b, c; IV. d razrednik I. a

Glazbena umjetnost: I. a, b, c, d; II. a, b, c, d; III. a, b, c; IV. a, b, c razrednica IV. c, voditeljica školskog zbora, članica ŠIP-a

Likovna umjetnost: I. a, b, c, d; II. a, b, c, d; III. c; IV. c; Engleski jezik: I. c; fakultativna nastava LIK: IV. razredi voditeljica likovne družine

Ljiljana Main, dipl. psiholog-profesor, prof. mentor

Psihologija: II. a, b; III. a, b, c, d; izborna nastava: IV. a, b školska psihologinja, voditeljica preventivnih programa, članica Tima za kvalitetu, voditeljica školskog stručnog vijeća društvenih predmeta

Martina Buneta, mag. edukacije filozofije Filozofija: IV. a, b, d; Logika: III. a, c, d

Nikolina Hečimović, mag. hist. art.

Etika: I. b, c, d; II. b, c, d; III. a, c, d; IV. a, b, c, d do 28. 2.

Miroslav Novosel, prof. povijesti i sociologije

Ines Harmund, prof. engleskoga i talijanskog jezika

Povijest: IV. a, b, c; Sociologija: III. a, b, c, d; Politika i gospodarstvo: IV. a, b, c, d dodatna nastava

Iva Pušćenik, mag. philol. angl. et mag. paed.

Ana Novosel Grgić, prof. povijesti i hrvatskoga jezika, prof. mentor

rodiljni dopust

Engleski jezik: I. a, b, d; II. a, b; III. b, d; Etika: 1. b, d pripravnica

Maja Mlinarić, prof. engleskog i njemačkog jezika, prof. mentor Engleski jezik: II. c; IV. a, b, c; Njemački jezik: I. a, b razrednica IV. a, voditeljica školskog stručnog vijeća stranih jezika, članica Školskog odbora, članica ŠIP-a

Renata Kos-Badanjek, prof. engleskog i njemačkog jezika Engleski jezik: II. a, b, c, d; III. a, c; Njemački jezik: II. a, b razrednica III. a; članica Školskog odbora

Lidija Benković, prof. njemačkog jezika, prof. savjetnik

Povijest: I. a, b, d; II. a, b, c, d; III. a, d; IV. d razrednica II.a

Kristina Šoštarko, mag. edukacije filozofije i povijest rodiljni dopust

Mihaela Komar, mag. edukacije povijesti i mag. edukacije hrvatskoga jezika Povijest: I. c; III. b, c pripravnica

Domagoj Brlas, prof. geografije, prof. savjetnik Geografija: I. a, b, c, d; II. a, d; III. a, b, d; IV. d razrednik I. c, voditelj plana evakuacije

Njemački jezik: I. b; II. c; III. a, b, c; IV. a, b; fakultativna nastava: II. d voditeljica PASCH projekta

Anita Bobanac, prof. geografije

Goran Grba, prof. njemačkog jezika, prof. savjetnik

Azra Razlog, prof. matematike, prof. mentor

Njemački jezik: I. c; II. c; III. a, b, c; IV. c član tima PASCH projekta, član Tima za kvalitetu; voditelj ŽSV-a za Njemački jezik

Hrvoje Turčinović, prof. njemačkog i talijanskog jezika

Njemački jezik: I. c; II. b, c; IV. b, c; fakultativna nastava Talijanski jezik voditelj EKO-škole i eko družine; član tima PASCH projekta, član Školskog odbora, sindikalni povjerenik

Krunoslav Kovačić, prof. latinskog jezika i filozofije, prof. mentor Latinski jezik: I. a, b, c, d; II. a, b, c, d; Logika: III. b; Filozofija: IV. c; Etika: I. c (od 1. 3.) razrednik III. b

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

Geografija: II. b, c; III. c; IV. a, b, c

Matematika: I. a, b, c; IV. d; fakultativna: III. a, b, c, d; IV. a, b, c, d; izborna: IV. a, b; dopunska nastava

Mateja Uzelac, mag. educ. math. et inf., prof. mentor Matematika: II. d; III. d; fakultativna nastava: II. razredi; dodatna nastava razrednica II. d; ispitna koordinatorica, članica Tima za kvalitetu

Ivana Andrović, mag. educ. math. et inf.

Matematika: I. d; II. a, b, c; III. a; fakultativna nastava: II. razredi razrednica I. d; voditeljica školskog stručnog vijeća za matematiku, fiziku, informatiku

20


Nastavno i drugo osoblje škole

Jessica Puž, mag. educ. math. et. phys.

Matematika: III. b, c; IV. a, b, c; izborna nastava: III. razredi; Fizika: I. d; IV. d članica Tima za kvalitetu

Aljoša Graovac, mag. educ. inf. et phys.

Lucija Šimara, dipl. teolog

Vjeronauk: I. b, c, d; II. a, b, c, d (do 31. 3. 2019.)

Augustin Ivić, dipl. teolog

Vjeronauk: I. b, c, d; II. a, b, c, d (od 1. 4. 2019.)

Fizika: II. b, c, d; III. a, d; IV. a, b; fakultativna nastava - Astronomija; Informatika: II. c razrednik II.b

Ravnateljica škole: Jasminka Viljevac, prof. (do 15. 5.) Ravnatelj škole: Kristijan Gostimir, prof. (od 16. 5.)

Marko Stipandić, prof. fizike

Tajnica škole: Gabriella Pajek, spec. adm. publ.

Ivana Salajić, prof. fizike i kemije

Računovotkinja: Slava Drpić

Fizika: I. a, b, c; II. a, c

Kemija: I. a, b, c; II. c, d; IV. a, b, c, d; izborna nastava: II. a, b; III. a, b razrednica IV. d, voditeljica šk. stručnog vijeća biologija, kemija, TZK; članica ŠIP-a

Borna Louvar, mag. biologije

Biologija: I. a, b, c, d; II. a, b; IV. a, b, c, d; fakultativna nastava: IV. razredi razrednik IV. b, povjerenik zaštite na radu, voditelj GLOBE programa i EKO škole; član ŠIP-a

Ines Baškarad, mag. edukacije kemije i biologije

Biologija: II. c, d; III. a, b, c, d; Kemija: I. d; III. d; fakultativna nastava - Fizikalna kemija: IV. razredi razrednica III. d, satničarka, voditeljica GLOBE programa

Ruža Piškur, prof. kemije Kemija: II. a, b; III. a, b, c

Tomislav Šipek, prof. informatike, prof. mentor

Informatika: I. a, b, d; II. d; III. d; IV. d; izborna: II. a, b; fakultativna nastava - Informatika u multimediji i dizajnu školski administrator resursa, voditelj centra novih tehnologija, član Tima za kvalitetu

Maja Tkalčec, prof. TZK-a

Tjelesna i zdravstvena kultura: I. c, d; II. b; III. a, b, c, d; IV. a, b, c, d voditeljica Školskog sportskog društva „Gimnazija“

Matija Jandrić. mag. cin.

Tjelesna i zdravstvena kultura: I. a, b; II. a, c, d

Ivan Mikolić, dipl. teolog

Škola za život - rad u radnoj skupini voditelj ŽSV-a vjeroučitelja

Tomislav Bišćan, dipl. teolog

Vjeronauk: I. a; III. a, b, c, d; IV. a, b, c, d

Stručni suradnici: Školska pedagoginja: Ivana Bezak, prof., administratorica imenika, administratorica e-Dnevnika, urednica školskog Godišnjaka, članica Školskog tima za kvalitetu, članica Povjerenstva za preventivni program Školska psihologinja: Ljiljana Main, prof., voditeljica preventivnih programa / članica Povjerenstva za preventivni program, voditeljica Školskog tima za kvalitetu, voditeljica Školskog stručnog vijeća društvenih predmeta Školski knjižničar: Josip Strija, prof.; povjerenik za informiranje, administrator e-Dnevnika, urednik školskog Godišnjaka, urednik školske mrežne stranice i profila Gimnazije na socijalnim mrežama, član Školskog tima za kvalitetu, voditelj Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Pomoćno-tehničko osoblje: Domar: Vid Banić Spremačice: Snježana Banić (zamjena: Adrijana Gojmerac), Jadranka Feletar, Pavica Viljevac, Đurđica Ivadija Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (nastavnica hrvatskoga jezika): Jela Markušić, mag. philol. croat et mag. paed. Ostala zaduženja svih nastavnika: pripreme učenika za maturu, natjecanja i smotre, školske projekte, rad u povjerenstvima na natjecanjima i provođenju državne mature, sudjelovanje u radu razrednih i nastavničkog vijeća, školskih i županijskih stručnih vijeća, na stručnim skupovima, javnoj i kulturnoj djelatnost škole i ostalim poslovima vezanim uz rad škole.

Školski tim za primjenu IKT-a Jasminka Viljevac, ravnateljica, Tomislav Šipek, prof. informatike i e-Škole tehničar, Josip Strija, stručni suradnik knjižničar, Ljiljana Main, stručna suradnica psihologinja – koordinatorica za vanjsko vrednovanje projekta, Ivana Bezak, stručna suradnica pedagoginja, Gabrijella Pajek, tajnica škole, Mateja Uzelac, prof. matematike i informatike Tim za kvalitetu Jasminka Viljevac, ravnateljica, Mateja Uzelac, koordinator za DM, Ljiljana Main, psihologinja, Ivana Bezak, pedagoginja, Maja Bašnec, prof. hrvatskog jezika, Tomislav Šipek, prof. informatike, Goran Grba, prof. njemačkoga jezika, Josip Strija, stručni suradnik knjižničar, Jessica Puž, prof. matematike Povjerenstvo za obilježavanje 100. obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Virovitici Đurđica Aragović, predsjednica Školskog odbora, Vesna Šerepac, Pročelnica ureda za prosvjetu, kulturu i sport, Jasminka Viljevac, ravnateljica Gimnazije, Zdenka Kos, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, Miroslav Novosel, prof. povijesti i sociologije, Ivana Bezak, prof. hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije, Josip Strija, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i dipl.knjižničar

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

21


Nastavničko vijeće - školska godina 2018./2019.

Nastavničko vijeće – na Jankovcu! U četvrtak 12. srpnja 2018. godine djelatnici Gimnazije Petra Preradovića posjetili su Jankovac, jednu od najljepših gorskih dolina smještenu na sjevernim obroncima Papuka. Park prirode Papuk, osim što je poznat po brojnim prirodnim znamenitostima, jedini u Hrvatskoj ima status geoparka. Jankovac se nalazi u samom središtu Papuka i idealno je mjesto za odmor, uživanje, šetnju i rekreaciju planinarskim stazama koje okružuju stoljetne bukove šume, jezera i stijene. Došavši na Jankovac, tamošnji rendžeri prikazali su nam edukativni filmić o Parku prirode Papuk, samom Jankovcu te njegovim prirodnim ljepotama i životinjskim vrstama. Nakon toga, jedan je dio gimnazijske ekipe ostao odmarati u restoranu ispijajući kave i uživajući u prizorima netaknute prirode, a drugi dio pošao u šetnju planinarskom stazom koja nudi pregršt prirodnih, geoloških i kulturnih sadržaja. Iako su neki profesori više puta posjetili Jankovac, uvijek im je užitak vratiti se i barem na trenutak stopiti s prirodom. Neki su se prisjetili, a neki doznali da prva povijest Jankovca nema veze s planinarstvom, već s industrijom – iz pepela bukove šume dobivala se osnovna sirovina za izradu stakla. Tamo se nalazila ne samo staklana već i groblje staklarskih majstora koji su boravili u nastambama u blizini. Danas je groblje obilježeno i svjedoči da je na Jankovcu pokopana obitelj jednog staklarskog majstora. Posjetili smo grob grofa Jankovića koji je još za života podigao svoje posljednje počivalište izgradivši si grobnicu u spilji iznad gornjeg jezera. Nažalost, grobnica je nakon Prvog svjetskog rata uništena, dragocjenosti pokradene, a grofove kosti porazbacane. Iako je grob restauriran, njegove kosti nikad nisu pronađene. Za kraj planinarskoga puta dočekao nas je veličanstveni slap Skakavac koji se više puta „selio“ te je po tome dobio ime. Dugu šetnju i posjet Jankovcu završili smo ručkom u jankovačkom restoranu – grah s kobasicama. Siti i punih pluća svježeg jankovačkog zraka došli smo kući u popodnevnim satima. Maja Bašnec, prof.

Nastavnici na Jankovcu

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

22


Državna matura Mateja Uzelac, prof.

Državna matura 2018./2019., ljetni rok Državnu maturu u ljetnom roku polagalo je 97 maturanata naše škole. Osim obveznih predmeta (hrvatski jezik, matematika, strani jezik) učenici su prijavili sljedeće ispite: Kemiju (16 učenika), Povijest (5 učenika), Fizika (35 učenika), Politika i gospodarstvo (15 učenika), Sociologija (2 učenika), Likovna umjetnost (4 učenika), Biologija (35 učenika), Psihologija (35 učenika), Informatika (15 učenika), Glazbena umjetnost (4 učenika). Školsko ispitno povjerenstvo za provedbu ispita državne mature čine: Jasminka Viljevac (do 15. 5. 2019., ravnateljica, predsjednica ŠIP-a), Kristijan Gostimir (od 15. 6. 2019. ravnatelj, predsjednik ŠIPa) Mateja Uzelac (ispitna koordinatorica), Maja Bašnec (zamjenica ispitne koordinatorice) te članovi Maja Mlinarić, Borna Louvar, Vanja Stamenić i Ivana Salajić.

Nastavnici čitaju upute za polaganje mature

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

23


Preventivne aktivnosti Ljiljana Main, prof.

U okviru odgojno-obrazovnih ustanova važnu ulogu u provođenju različitih preventivnih aktivnosti imaju stručni suradnici, nastavnici, a posebno razrednici. Preventivni program dio je Godišnjeg plana i programa rada škole, protkan je u programima satova razrednika, predmetne nastave i izvannastavnih aktivnosti, sadržan u Školskom redu, školskim pravilnicima, Etičkom kodeksu zaposlenika i Etičkom kodeksu učenika. Koordinatorica školskog preventivnog programa: Ljiljana Main, prof. psihologije Školsko povjerenstvo čine profesori: Ivana Bezak pedagoginja, Borna Louvar, prof. i vjeroučitelji. 1. PREDAVANJA I RADIONICE:

Obilježili smo Hrvatski olimpijski dan

CILJ: Ojačati učenike, roditelje i nastavnike, zauzeti djelatan stav protiv zlouporabe droga i ovisničkog ponašanja te ih poučiti učinkovitim postupcima samopomoći i pomoći u prevladavanju unutarnjih i vanjskih sukoba te životnih kriza. Savjetodavno djelovati na razvoj i jačanje učeničkih, roditeljskih i nastavničkih psihosocijalnih vještina i sposobnosti za prevladavanje unutarnjih i vanjskih sukoba te životnih kriza. I ove školske godine nastavili smo provoditi Kurikulum zdravstvenog odgoja, kao i teme iz Građanskog odgoja. Sadržaji i teme iz ovih programa integrirani su u postojeće predmete, kao i u sate razrednika. Sadržaje i teme iz Kurikuluma predavali su razrednici, stručni suradnici, predmetni nastavnici i predstavnici ZZJZ-a. Radionice su provođene iz 4 modula zdravstvenog odgoja: 1. Živjeti zdravo 2. Prevencija nasilničkog ponašanja 3. Prevencija ovisnosti 4. Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje - obilježen je Hrvatski olimpijski dan- akcija „ I u mom gradu Vukovar svijetli“ - sigurnost u prometu predavanja za sve treće razrede; PU Virovitičko–podravske županije, simulator sudara HAK-za sve učenike škole, predavanja - ciklus preventivnih radionica o potrebama, komunikaciji, uvažavanju i toleranciji, donošenju odluka, kontroli emocija, asertivnosti „Biti uspješan i sretan“ - obilježili smo Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dan ružičastih majica i Dan zaštite žena od nasilja

Obilježili smo Mjesec borbe protiv ovisnosti

Održane su i radionice: - radionice „Učenje učenja“ za sve prve razrede tijekom rujna; psihologinja Ljiljana Main, prof. - kako reći NE ovisnostima prvi razredi - „Komunikacija“ u prvim razredima, Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti u drugim razredima (Ivana Bezak), Kako organizirati dan u drugim razredima (Ljiljana Main), „Stereotipi i predrasude“ u trećim razredima (Ljiljana Main), Donošenje odluka u različitim životnim situacijama u trećim razredima (Ivana Bezak), Izazovi i opasnosti društvenih mreža u drugim razredima (Ivana Bezak), Lažne vijesti (Josip Strija) - predavanja o odgovornom raspolaganju novcem za treće i četvrte razrede (djelatnici ZABE) - „Znam, pa me nije strah“ radionice za četvrte razrede; nevladina udruga SOS telefon - Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja

Obilježili smo Dan ružičastih majica

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

24


Preventivne aktivnosti Ljiljana Main, prof.

2. Uključenost učenika u volonterske programe Obiteljskog centra Virovitičko-podravske županije: - program „Tutorski centar„ - program „Moj prijatelj“ - program grupa za razmjenu mišljenja „Konvergencija„ 3. Školski natječaj za razred s najmanje izostanaka po učeniku traje kontinuirano. Nagrađen je 2. b razred putovanjem u Zagreb – posjet Interliberu. Njima posebno čestitamo. 4. Provodimo ankete o provođenju slobodnog vremena, kao i anketu o ovisnostima. I ove godine svim učenicima prvih razreda podijeljena je brošura „Iskoristi dan u VPŽ“. 5. Sudjelovanje u „Međunarodnoj uličnoj utrci "Virovitica 1234 Doživjeti stotu“. 6. Humanitarne akcije: učenici četvrtih razreda su i ove godine darivali krv. 7. Učenici su sakupljenim novcem kupili hranu i darovali Crvenom križu, za socijalnu samoposlugu, sudjelovali smo u akciji Lige protiv raka humanitarnom prodajom narcisa, sudjelovali u CARITAS-ovoj akciji u sakupljanju novčane pomoći za obitelji slabog materijalnog stanja, organizirali prikupljanje pomoći za naše učenike kao i za UNICEF-ov projekt škola za Afriku. I ove godine naši učenici i djelatnici škole pokazali su da imaju veliko srce i da rado pomažu drugima. 8. Klub volontera i dalje nastavlja vrijedno raditi u okviru projekta EU „Darujmo vrijeme za dobra djela“ – naša škola je partner u projektu Crvenog križa, Virovitica. Gimnazija ima 64 volontera koji brojnim aktivnostima daruju sebe i svoje vrijeme za dobrobit drugih. Akcija darivanja krvi za učenike 4. razreda

Obilježili smo Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan osoba s invaliditetom Tim povodom, 5. prosinca 2018. godine, ugostili smo Tamaru Sadlovski - predstavnicu Obiteljskog centra i voditeljicu programa Moj prijatelj koja je prezentirala učenicima 3. a, 2. d i 2. c razreda volonterske programe Centra: Tutorski centar i Moj prijatelj.

Obilježili smo Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Svi su učenici drugih i trećih razreda naše škole koja tradicionalno ima veliki broj volontera kroz različite programe, pozvani su uključiti se u volonterske aktivnosti. Materijale za ova dva programa Obiteljskog centra kao i informacije možete zatražiti od psihologinje Ljiljane Main.

Volonterska akcija kluba volontera Gimnazije i Crvenog križa Virovitica U sklopu projekta Darujmo vrijeme za dobra djela, učenici Gimnazije, članovi kluba volontera i djelatnici Crvenog križa Virovitica su u četvrtak 13. lipnja 2019. godine u dvorištu škole uredili kutak za druženje.

Volonterska akcija kluba volontera Gimnazije i Crvenog križa Virovitica

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

25


Preventivne aktivnosti Zdrav za pet U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičkopodravske županije u srijedu 27. veljače održano je predavanje o drogama za učenike prvih razreda. U sklopu provedbe preventivnog programa „Zdrav za pet“ profesor Siniša Brlas učenicima je govorio o utjecaju, opasnostima i posljedicama pojedinih droga na čovjeka. Nakon uvida u štetnost, posljedice i uspješnost liječenja ovisnosti, zaključak je bio da je svakako bolje spriječiti nego liječiti.

Volonteri na Plitvicama Već drugu godinu Gimnazija Petra Preradovića Virovitica partner je u provedbi projekta Darujmo vrijeme za dobra djela čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Ciljevi projekta su podizanje razine svijesti o važnosti volontiranja, uključenje u volonterski rad, razvoj humanijeg društva.

Zdrav za pet

U sklopu projekta u školi je osnovan Klub volontera koji je vrijedno radio (pomoć starijim i nemoćnim osobama, volontiranje u socijalnoj samoposluzi, pomoć u učenju slabijim učenicima). Nagrada za trud i rad tijekom cijele godine bio je izlet u NP Plitvička jezera. U pratnji psihologinje Ljiljane Main i pedagoginje Ivane Bezak, naši su volonteri 15. travnja posjetili Plitvička jezera i u ugodnom druženju uživali u svježem zraku i ljepotama prirode. Ivana Bezak, prof.

Volonteri na Plitvicama

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

26


Statistika iz školske knjižnice Broj posudbi po razredima u školskoj godini 2018./2019.

4. a 4. b 4. c 4. d

1. a

62

2. a

25

3. a

22

4. a

66

1. b

56

2. b

68

3. b

66

4. b

38

1. c

37

2. c

60

3. c

22

4. c

96

1. d

41

2. d

49

3. d

54

4. d

41

Ukupno posuđeno - učenici: 803 knjiga (2,15 ≈ 2 knjige po učeniku). Ukupno posuđeno - nastavnici: 147 knjiga (2,94 ≈ 3 knjige po nastavniku). Najposuđivaniji lektirni naslovi u školskoj godini 2018./2019. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

39 posuđenih knjiga: Ilijada i Odiseja (Homer) 38 posuđenih knjiga: Patnje mladoga Werthera (Goethe) 36 posuđenih knjiga: Grčke tragedije (Sofoklo, Eshil, Euripid) 34 posuđene knjige: Prijan Lovro (Šenoa) 30 posuđenih knjiga: Nora, Kuća lutaka (Ibsen 28 posuđenih knjiga: Junak našeg doba (Ljermontov) 27 posuđenih knjiga: Crni mačak (Poe) 25 posuđenih knjiga: Stranac (Camus) 24 posuđene knjige: U registraturi (Kovačić) 22 posuđenih knjiga: Hamlet (Shakespeare)

Učenici s najvećim brojem posudbi po razredima u školskoj godini 2018./2019. 1. a Maro Hegediš 1. b Tea Oštrić 1. c Marko Katalenić, Filip Valentić, Samanta Uskoković, Borna Milaković 1. d Klara Moslavac, Gabrijela Kastaneti

6 posuđenih knjiga 14 posuđenih knjiga

2. a 2. b 2. c 2. d

Maja Tomljanović Marta Petrovčić Klara Keresteš Lovro Lukačević

7 posuđenih knjiga 19 posuđenih knjiga 12 posuđenih knjiga 11 posuđenih knjiga

3. a 3. b 3. c 3. d

Emina Gebih Matea Jedvaj Mirna Turčinović Leon Davidović

8 posuđenih knjiga 15 posuđenih knjiga 8 posuđenih knjiga 22 posuđene knjige

4 posuđene knjige 5 posuđenih knjiga

15 posuđenih knjiga 11 posuđenih knjiga 24 posuđene knjige 9 posuđenih knjiga

Učenici s najvećim brojem posudbi u školskoj godini 2018./2019. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Razred s najvećim brojem posudbi: 4. c (96); razredi s najmanjim brojem posudbi: 3. a i 3. c (22).

Iva Daria Bešen Barbara Rajak Iva Bistrović Sara Grba

8. 9. 10.

24 posuđene knjige: Iva Bistrović, 4. c 22 posuđene knjige: Leon Davidović, 3. d 21 posuđena knjiga: Manuela Kribl, 4. c 19 posuđenih knjiga: Marta Petrovčić, 2. b 15 posuđenih knjiga: Matea Jedvaj, 3. b; Iva Daria Bešen, 4. a 14 posuđenih knjiga: Tea Oštrić, 1. b; Nika Kocijan, 2. b; Lorena Grgić, 3. b; Iva Žagar, 3. b 12 posuđenih knjiga: Klara Keresteš, 2. c; Jovana Polimanac, 4. a 11 posuđenih knjiga: Lovro Lukačević, 2. d; Katarina Deak, 4. a; Barbara Rajak, 4. b 10 posuđenih knjiga: Danijela Rajnić, 4. c; Andrea Oberling, 4. c 9 posuđenih knjiga: Marta Toth, 4. a, Antonio Kajić, 4. c; Sara Grba, 4. d

Donacije i pokloni u 2018. godini Knjižnica Gimnazije Petra Preradovića je u 2018. godini (od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine) dobila 70 jedinica knjižne građe i 4 jedinice neknjižne građe. Ukupna vrijednost knjižne građe darovane knjižnici iznosi 2.540,00 kn, a neknjižne građe 200,00 kn. Darivatelji su bili: gospođa Anika Rešetar Drvar (31 jedinica knjižne građe i 4 jedinice neknjižne građe), Zagrebačka škola ekonomije i managementa (20 jedinica knjižne građe), Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica (7), ravnateljica Gimnazije Petra Preradovića Jasminka Viljevac (2), župan Virovitičko-podravske županije, Goran Andrović (2), Virovitičko-podravska županija (2), Društvo inženjera i tehničara strojarske struke „Oto Horvat“ (2), nakladnička kuća Sandorf (2), Zavod za javno zdravstvo „Sv. Rok“ Virovitičko-podravske županije (1), profesorica Vera Žužić (1), školska knjižničarka IV. OŠ Bjelovar, Dejana Bedeković (1), autorica Anka Juričić (1), nakladnička kuća „Katarina Zrinski“ (1) i Leksikografski zavod Miroslav Krleža (1). Sredstvima iz donacije gospođe Anike Rešetar Drvar, školska knjižnica je u 2018. godini kupila 18 jedinica knjižne građe u vrijednosti 1.396,15 kn.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

27


Statistički podaci o učenicima Opća gimnazija 8 razrednih odjela, 186 učenika (120 učenica, 66 učenika) I. r.- 2 razredna odjela, 38 učenika ( 23 učenice, 15 učenika) II. r.-2 razredna odjela, 50 učenika (35 učenica, 15 učenika) III. r.-2 razredna odjela, 51 učenik (30 učenica, 21 učenik) IV. r.-2 razredna odjela, 47 učenika (32 učenice, 15 učenika) Jezična gimnazija 4 razredna odjela, 86 učenika (53 učenice, 33 učenika) I. r.- 1 razredni odjel, 20 učenika (16 učenica, 11 učenika) II. r.- 1 razredni odjel, 22 učenika (11 učenica, 11 učenika) III. r.- 1 razredni odjel, 20 učenika (10 učenica, 10 učenika) IV. r.- 1 razredni odjel, 24 učenika (16 učenica, 8 učenika) Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 razredna odjela, 102 učenika (49 učenica, 53 učenika) I. r.- 1 razredni odjel, 24 učenika (13 učenica, 11 učenika) II. r.- 1 razredni odjel, 26 učenika (10 učenica, 16 učenika) III. r.- 1 razredni odjel, 26 učenika (12 učenica, 14 učenika) IV. r – 1 razredni odjel, 26 učenika (14 učenica, 12 učenika) Ukupno: 374 učenika ( 222 učenice, 152 učenika) (10 učenika pohađa obveznu skupinu predmeta zajedničkog dijela umjetničkih programa) Uspjeh učenika na kraju nastavne godine

Dobar

Neocijenjeni

Nedovoljan (Upućeni na dopunski rad)

41

1

13

1

52

33

10

3

-

III.

35

44

12

5

1

IV.

51

42

4

-

-

Ukupno

164

160

27

21

2

Razredi

Odličan

I.

26

II.

Vrlo dobar

Vijeće učenika Vijeće učenika sastoji se od predsjednika svih razrednih odjela, što znači da Vijeće učenika čini 16 članova. Članovi Vijeća učenika: Lucija Matek (I.a), Alessandro Alavanja (I.b), Mateo Rukavina (I.c), David Pelc (I.d), Ante Šimić/Marta Štampar (II.a), Lea Zupčić (II.b), Magdalena Živko (II.c), Vedran Gvoić (II.d), Luka Feketija (III.a), Elizabeta KApitan (III.b), Niko Sučić (III.c), Leon Davidović (III.d) Barbara Mesec (IV.a), Antonio Balić (IV.b) - predsjednik, Lena Sabo (IV.c), Klara Brlić (IV.d),. Članovi Vijeća učenika bili su, uz razrednike i članove Vijeća roditelja, i članovi povjerenstva za ekskurzije

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

28


Najučenik škole

Sven Balint najbolji učenik Gimnazije Petra Preradovića Virovitica U izboru za najboljeg učenika škole ove godine sudjelovalo je petero kandidata: Sven Balint, 4.d, Nika Lovreković, 4.d, Filip Lovrinović, 4.d, Antonijo Martinović, 4.b, Paula Rakijašić, 4.d. Svi su se kandidati tijekom svog školovanja pokazali kao izvrsni učenici, odlični prijatelji, sportaši, odgovorne i svestrane osobe. Vodeći se kriterijima bodovanja za izbor najučenika osnovnih i srednjih škola Virovitičkopodravske županije, Nastavničko vijeće proglasilo je Svena Balinta najučenikom škole. Osim odličnog uspjeha i uzornog vladanja tijekom četiri godine, Sven je sudjelovao na županijskim natjecanjima iz matematike, geografije, fizike i informatike. Županijski prvak bio je devet puta, pet puta osvojio je drugo i dva puta treće mjesto. Ove godine sudjelovao je na državnom natjecanju iz informatike. Osim u znanju, školu je predstavljao i kao član muške rukometne ekipe, a sudjelovao je i na brojnim aktivnostima izvan redovne nastave (šah, Masterclass, Zimska škola informatike, Statistička olimpijada, matematička natjecanja: Klokan bez granica, Dabar, Rokovi matematičari, Ekipa za 5+, Mathema).

Sven Balint, najučenik škole i najučenik Virovitičko-podravske županije

Paula Rakijašić

Nika Lovreković

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

Filip Lovrinović

Antonijo Martinović

29


Učenici i razredni odjeli I. razredi

I. a razred

1. b razred

1. c razred

1. d razred

19 učenika

19 učenika

20 učenika

24 učenika

razrednik Tomislav Matešić, prof.

razrednica Vera Žužić, prof.

razrednik Domagoj Brlas, prof.

razrednica Ivana Andrović, prof.

Leona Blažević Enio Češek Hanna Dragičević Nadia Dujmović Dunja Habijanac Matej Hajmaši Elena Harastil Maro Hegediš MajaKozlinger KlaudiaKrmpotić Antonela Lukša Evelin Marjanović Sofija Martinčević Lucija Matek Mihaela Milković Ena Moslavac FilipPetraš Juro Radanović Pavle Toth

Alessandro Alavanja Ema Andjelković Klaudio Čimin Noa Demšić Lorena Glavica Filip Grčić Katarina Han Vjekoslav Koledić Mia Miseta Barbara Novosel Ana Njegić Tea Oštrić Kristina Pipić Karla Puž Jakov Slavić Sonja Stjepanović Luka Špoljar Lovro Švast Stjepan Viljevac

Petra Bedeković Sara Glamočić Marija Grdić Tamara Kaselj Marko Katalenić Marta Krstanović Nika Lončar Petra Marinović Antonela Matković Karmen Matoković Gabrijela Matošević Borna Milaković Lorena Podgornik Mateo Rukavina Klara Sabolić Valentina Sabolić Sara Stanjević Samanta Uskoković Filip Valentić

Toni Bajan Matko Berkec Dora Bralić Lukas Debelić-Pecive Ena Dvojak Dino Gabrić Dino Habijanac Gabrijela Kastaneti Petra Kovač Ema Lovreković Ana Meter Mia Meter Klara Moslavac Tonka Oršulić Paula Pažin David Pelc Marko Podnar Laura Presek Matija Relić Marina Ronik Domagoj Srzić Hrvoje Vašarević Tara Vedriš Niko Zečević

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

30


Učenici i razredni odjeli II. razredi

II. a razred

II. b razred

II. c razred

II. d razred

25 učenika

25 učenika

22 učenika

26 učenika

razrednica Ana Novosel Grgić, prof.

razrednik Aljoša Graovac, prof.

razrednica Maja Bašnec, prof.

razrednica Mateja Uzelac, prof.

Marko Aragović Silvio Balić Elena Bardić Tena Brijačak Veronika Brzica* Gabrijela Grlica Tea Holi* Maria Katančić Marko Kukrika Marta Kunkić Viktorija Nekić* Dinko Magenhajm* Stefan Oluić Matej Oršulić Lana Radelić Marina Rajković Mihael Sagner Ante Šimić Nives Široki* Marta Štampar Maja Tomljanović Lucija Tomljanović Lukrecia Veršec Hrvoje Vrban Deni Vilček

Matea Barčan Antonela Becker Ana Blažev Tin Blaževski Ema Borković Beata Brlas Paola Cenger Ema Crnogaj Luka Černeli Lorena Andrea Fabijanac Marta Grbac Iva Hećimović Ivan Hećimović Leo Jovanović Stella Jurić Nika Kocijan Ivona Marković Marta Maslać Julija Prevedan Ivona Pšihistal Lena Strazzabosco Marta Petrovčić Josip Vuzem* Lea Zupčić Paula Žigman

Josipa Boban Anja Filipović Sanea Loren Gal Lovro Gverić Marijana Hudi Klara Keresteš Nikolina Kovačević Borna Ladović Nikola Mandić Borna Mihelčić Lorena Oreški Emily Oštarić Leo Pavić Lara Pleše Monika Pušić Nikola Rajak Boris Suhanek Ante Škalić Roberto Trupinović Fran Viljevac Lana Zelembrz Magdalena Živko

Lucija Blažević Tim Čevelak Šimun Debelić-Pecive Dominik Đakić Marko Đeri Alan Đurđević Jakov Ferenčević Sara Garaj Ivan Grgos Vedran Gvoić Veronika Hanić Ida Kuda Dino Kurečić Lovro Lukačević Matej Magat Iskra Maravić Ana Martina Matek Luka Per Tea Pleško Vanesa Prpić Filip Smrček Andrej Stanković Marko Sučić Lucija Vargović Karlo Velić Petra VučemilovićJurić

* Glazbena škola Jan Vlašimsky

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

31


Učenici i razredni odjeli III. razredi

III. a razred

III. b razred

III. c razred

III. d razred

26 učenika

25 učenika

20 učenika

26 učenika

razrednica Renata Kos Badanjek, prof.

razrednik Krunoslav Kovačić, prof.

razrednica Sanja Srnak, prof.

razrednica Ines Baškarad, prof.

Fran Blažinčić Luka Brtan Ena Fadljević Vlatka Fapali Lorena Grgić Matea Jedvaj Elizabeta Kapitan Ana Katalenić Ivana Kiš Luka Kos Magdalena Matković Sara Marović Paula Paloš Filip Paša Domagoj Prtenjača Mateo Pšihistal Angelo Bernardo Radović Patricia Ribić Ema Stanić Filip Šiljković Ana Škudar Katarina Tovarović Petra Veseli Matej Volenik Iva Žagar

Lovro Bartolić Adrian Brcković Sara Čevelak Krunoslav Dijak Ena Fučkar Vlatko Hodak Dominik Kasa Nikola Košić Ana Labudović Filip Leš Domagoj Magić Nera Luca Ravlić Niko Sučić Helena Škoc Karla Švarbić Kris Tkalčec Mirna Turčinović Sara Turkalj Benjamin Vukelić Ana Zelić

Marin Cik Leon Davidović Nika Deskar Iva Ferenčević Lucija Gorički Kristijan Horvat Leon Ištvanović Filip Kukolj David Kusturić Tin Lovreković Arianna Meter Ana-Marija Morel Ina Moslavac Patrik Mrak Sara Oštrić Karla Puškarić Petra Rebić Iva Rengel Denis Ronik Marija Smiljanec Bruno Topolovčan Mihael Viljevac Leo Vukoje Leona Zečević Tin Zrnić Denis Župan

Ena Abalić Lorena Blaga Lea Bukvić Katarina Čerepinko Anamarija Duvnjak Luka Feketija Emina Gebih Davor Harš Barbara Hegediš Karlo Ila Hana Ključec Antonia Kocijan Barbara Kunkić Tena Labuhar* Lara Lešković Patrick Lukačević Martin Maljković* Ela Marendić Dorijan Molnar* Kristijan Pilek Zoran Rašetić Dominik Rob* Lorena Ronik Marko Sklenar Gabriela Šipek Luka Žubrinić

* Glazbena škola Jan Vlašimsky

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

32


4. a razred - opća gimnazija (23 učenika)

razrednica Maja Mlinarić, prof.

Emmanuel Alavanja, Antea Aragović, Mateja Bakić, Iva Daria Bešen, Filip Borković, Katarina Deak, Klara-Iva Gerić, Lucija Gotal, Hrvoje Kljajić, Rudi Kulej, Tea Lovreković, Lorena Martinušić, Toni Matković, Barbara Mesec, Igor Miholančan, Karlo Moslavac, Dorotea Osmanović, Antonio Pali, Tena Pokupić, Jovana Polimanac, Barbara Prevedan, Marta Toth, Stjepan Vidić

4. b razred - opća gimnazija (30 učenika)

razrednica Nikolina Hečimović, prof.

Antonio Balić, Corina-Carla Balog, Lara Berda, Marcel Fučkar, Tin Fabijan Gorički, Luka Hećimović, Kristina Holec, Dora Jagarinec, Nikolina Jezerčić, Eva Karácsonyi, Antonijo Martinović, Lucija Matošević, Katarina Miholić, Marta Oštrić, Barbara Rajak, Vanda Rajak, Maja Rajnović*, Elena Siladić, Ivona Siladić, Marija Smiljanić, Antonela Tkalčec, Dea Tomeković, Maja Vidak, Domagoj Železić * Glazbena škola Jan Vlašimsky

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

33


4. c razred - jezična gimnazija (24 učenika)

razrednica Vanja Stamenić, prof.

Karlo Biondić, Iva Bistrović, Valerija Grahovac, Mateja Horvatinović, Antonio Kajić, Tony Kirinec, Barbara Kovač, Manuela Kribl, Klara Lach, Ramona Lesić, Andrea Oberling, Laura Piljek, Nina Pocrnić, Benedikt Radanović, Danijela Rajniš, Lena Sabo, Anamarija Sajfer, Martina Sokač, Meri Suhanek, Filip Šikić, Lara Šimić, Dominik Trupinović, Petar Vuković, Petar Žiga

4. d razred - prirodoslovnomatematička gimnazija (26 učenika)

razrednica Ivana Salajić, prof.

Nikša Balaž, Sven Balint, Vedran Bedeković, Klara Brlić, Mihael Cugovčan, Antonio Culej, Marko Đurišević, Anamaria Gradijanac, Sara Grba, Tanja Janus, Filip Kaselj, Leonarda Ladović, Luka Lovreković, Nika Lovreković, Tomislav Lovreković, Filip Lovrinović, Vinko Martinčević, Nela Paloš, Mihaela Radić, Paula Rakijašić, Karla Risović, Borna Šimić, Tihana Šutalo, Ana Vadoc, Martina Žagar

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

34


Rezultati županijskih natjecanja U školskoj godini 2018./2019. na školskim su natjecanjima sudjelovala 346 učenika, a na županijskim natjecanjima i smotrama sudjelovalo je 169 učenika.

INFORMATIKA - osnove Mjesto

Ime i prezime

Razred

ENGLESKI JEZIK Mentor

1.

Sven

Balint

4.d

Tomislav

Šipek

2.

Filip

Smrček

2.d

Tomislav

Šipek

Mjesto

Ime i prezime

Razred

1.

Jakov

Ferenčević

2.d

2.

Vedran

Gvoić

2.d

3.

Dino

Kurečić

2.d

3.

Vinko Martinčević

4.d

Tomislav

Šipek

4.

Mihael

Cugovčan

4.d

Tomislav

Šipek

5.

Iskra

Maravić

2.d

Tomislav

Šipek

6.

Luka

Per

2.d

Tomislav

Šipek

4.

Marko

Kukrika

2.a

4.d

Tomislav

Šipek

6.

Deni

Vilček

2.a

1.d

Tomislav

Šipek

7.

Vedran Bedeković

8.

Dino

Gabrić

INFORMATIKA - algoritmi Mjesto 1. 2. 3. 1. 1. 2.

Ime i prezime Razred Mentor Matej Magat 2.d Tomislav Šipek Tea Pleško 2.d Tomislav Šipek Dominik Đakić 2.d Tomislav Šipek Iva Rengel 3.d Tomislav Šipek Vedran Bedeković 4.d Tomislav Šipek Sven Balint 4.d Tomislav Šipek

FIZIKA Mjesto Ime i prezime Razred Mentor 2. Ena Dvojak 1.d Jessica Puž 3. Matija Relić 1.d Jessica Puž 4. Paula Pažin 1.d Jessica Puž 5. Dino Gabrić 1.d Jessica Puž 1. Alan Đurđević 2.d Aljoša Graovac 2. Luka Per 2.d Aljoša Graovac 1. Ina Moslavac 3.d Aljoša Graovac 2. Iva Rengel 3.d Aljoša Graovac 3. Karlo Ila 3.a Aljoša Graovac 1. Sven Balint 4.d Jessica Puž 2. Tihana Šutalo 4.d Jessica Puž 4. 3. 3.

Nika

Lovreković

4.d

Jessica

Puž

Antonijo Martinović Barbara Rajak

4.b 4.b

Aljoša Aljoša

Graovac Graovac

LATINSKI JEZIK Mjesto Ime i prezime 2. Marta Štampar

Razred Mentor 2.a Krunoslav Kovačić

1. 2. 3.

Petar Žiga Dominik Trupinović Mihael Cugovčan

4.c 4.c 4.d

Mentor KosRenata Badanjek KosRenata Badanjek KosRenata Badanjek KosRenata Badanjek KosRenata Badanjek Maja Mlinarić Maja Mlinarić Tomislav Matešić

NJEMAČKI JEZIK Mjesto

Ime i prezime

Razred

Mentor

1.

Ivona

Pšihistal

2.b

Hrvoje Turčinović

2. 3. 4. 5.

Ivona Matea Marijana Lorena

Marković Barčan Hudi Oreški

2.b 2.b 2.c 2.c

Hrvoje Turčinović Hrvoje Turčinović Lidija Benković Lidija Benković

6. 3.

Klara Iva

Keresteš Žagar

2.c 3.b

Lidija Lidija

Benković Benković

MATEMATIKA - A kategorija Mjesto Ime i prezime Razred 1. Ena Dvojak 1.d 2. Matija Relić 1.d 3. Mia Meter 1.d 4. Ana Meter 1.d 1. Filip Smrček 2.d 2. Jakov Ferenčević 2.d 3. Luka Per 2.d 4. Alan Đurđević 2.d 5. Iskra Maravić 2.d 1. Iva Rengel 3.d 1. Ina Moslavac 3.d

Mentor Ivana Andrović Ivana Andrović Ivana Andrović Ivana Andrović Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac

2.

Denis

Ronik

3.d

Mateja

Uzelac

1. 2. 3. 3.

Filip Vinko Sven Nika

Lovrinović Martinčević Balint Lovreković

4.d 4.d 4.d 4.d

Azra Azra Azra Azra

Razlog Razlog Razlog Razlog

MATEMATIKA - B kategorija Mjesto Ime i prezime Razred 1. Maja Tomljanović 2.a 1. Antonijo Martinović 4.b

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

Mentor Ivana Andrović Jessica Puž

35


Rezultati županijskih natjecanja HRVATSKI JEZIK Mjesto 1. 3. 5. 5. 7. 8. 10. 1. 2. 3. 3. 5. 6. 9. 11. 12. 13. 1. 5. 2. 3. 3. 4. 5. 7. 8.

Ime i prezime Razred Klara Moslavac 1.d Ena Dvojak 1.d Kaludio Čimin 1.b Karla Puž 1.b Pavle Toth 1.a Ema Lovreković 1.d Filip Grčić 1.b Marta Štampar 2.a Maja Tomljanović 2.a Gabrijela Grlica 2.a Sara Oštrić 3.d Josipa Boban 2.c Filip Smrček 2.d Ema Crnogaj 2.b Dino Kurečić 2.d Paola Cenger 2.b Stella Jurić 2.b Matea Jedvaj 3.b Luka Kos 3.b Paula Rakijašić 4.d Nika Lovreković 4.d Tea Lovreković 4.a Barbara Prevedan 4.a Manuela Kribl 4.c Katarina Deak 4.a Ivona Siladić 4.b

BIOLOGIJA Mentor Maja Bašnec Maja Bašnec Vera Žužić Vera Žužić Sanja Srnak Maja Bašnec Vera Žužić Zdenka Kos Zdenka Kos Zdenka Kos Zdenka Kos Maja Bašnec Zdenka Kos Sanja Srnak Zdenka Kos Sanja Srnak Sanja Srnak Vera Žužić Vera Žužić Vera Žužić Vera Žužić Maja Bašnec Maja Bašnec Maja Bašnec Maja Bašnec Vera Žužić

POVIJEST Mjesto

Ime i prezime

Razred

Mentor

2.

Borna

Milaković

1.c

Mihaela

3.

Marko

Kukrika

2.a

Ana

4.

Lovro

Lukačević

2.d

Ana

7.

Borna

Mihelčić

2.c

Ana

Komar NovoselGrgić NovoselGrgić NovoselGrgić

1.

Antonijo Martinović

4.b

Miroslav Novosel

3.

Iva Daria

4.a

Miroslav Novosel

Bešen

Mjesto 1.

Ime i prezime Razred Borna Milaković 1.d

Borna

Mentor Louvar

2.

Dora

Bralić

1.d

Borna

Louvar

3.

Dino

Kurečić

2.d

Ines

Baškarad

4.

Borna

Ladović

2.c

Ines

Baškarad

5.

Iskra

Maravić

2.d

Ines

Baškarad

6.

Lucija

Vargović

2.d

Ines

Baškarad

8.

Matej

Magat

2.d

Ines

Baškarad

8.

Ivan

Hećimović

2.b

Ines

Baškarad

9.

Karlo

Velić

2.d

Borna

Louvar

4.

Adrian

Brcković

3.c

Ines

Baškarad

4.

Davor

Harš

3.a

Ines

Baškarad

5.

Luka

Feketija

3.a

Ines

Baškarad

7.

Leona

Zečević

3.d

Ines

Baškarad

1.

Marko

4.d

Borna

Louvar

4.d

Borna

Louvar

4.d

Borna

Louvar

2. 3.

Đurišević LovrekoNika vić Mihaela Radić

KEMIJA Mjesto 1. 5.

Ime i prezime Razred Ema Lovreković 1.d

Mentor Ines Baškarad

Mia

Meter

1.d

Ines

Baškarad

7.

Ana

Meter

1.d

Ines

Baškarad

6.

Dino

Gabrić

1.d

Ines

Baškarad

2.

Filip

Smrček

2.d

Ivana

Salajić

1.

Maja

Tomljanović

2.a

Ruža

Piškur

3.

Sara

Oštrić

3.d

Ines

Baškarad

2.

Ina

Moslavac

3.d

Ines

Baškarad

4.

Iva

Rengel

3.d

Ines

Baškarad

1. 3.

Marko Nika

Đurišević Lovreković

4.d 4.d

Ivana Ivana

Salajić Salajić

POVIJEST - istraživački rad Mjesto

Ime i prezime

Razred

Mentor

1.

Karlo

Ila

3.a

Ana

NovoselGrgić

1.

Ela

Marendić

3.a

Ana

NovoselGrgić

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

36


Rezultati županijskih natjecanja GRAĐANSKI ODGOJ - SMOTRA PROJEKATA

GEOGRAFIJA Mjesto 1. 2. 3. 6. 1. 2. 3. 7. 8. 9. 1. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9.

Ime i prezime Razred Mentor Dino Gabrić 1.d Domagoj Brlas Borna Milaković 1.c Domagoj Brlas Pavle Toth 1.a Domagoj Brlas Marina Ronik 1.d Domagoj Brlas Lovro Lukačević 2.d Domagoj Brlas Marko Kukurika 2.a Domagoj Brlas DebelićŠimun 2.d Domagoj Brlas Pecive Silvio Balić 2.a Domagoj Brlas Ivan Hečimović 2.b Anita Bobanac Sara Garaj 2.d Domagoj Brlas Denis Ronik 3.d Domagoj Brlas Lorena Blaga 3.a Domagoj Brlas Tin Lovreković 3.d Domagoj Brlas Filip Lovrinović 4.d Domagoj Brlas Sven Balint 4.d Domagoj Brlas Vinko Martinčević 4.d Domagoj Brlas Paula Rakijašić 4.d Domagoj Brlas Lana Stevanovski 4.d Domagoj Brlas Nika Lovreković 4.d Domagoj Brlas Luka Lovreković 4.d Domagoj Brlas

VJERONAUČNA OLIMPIJADA - BISKUPIJSKO Mjesto Ime i prezime 4. Ema Crnogaj 4. Julija Prevedan 4. Antonio Kajić 4. Gabriela Šipek

Razred 2.b 2.b 4.c 3.a

Mentor Tomislav Bišćan Tomislav Bišćan Tomislav Bišćan Tomislav Bišćan

LIK Mjesto Ime i prezime 3. Ena Fučkar 1. Dominik Trupinović

Ime i prezime Ema Crnogaj Matea Barčan Lorena Andrea Fabijanac Paula Žigman

Razred 2.b 2.b 2.b 2.b

Mentor Krunoslav Kovačić Krunoslav Kovačić Krunoslav Kovačić Krunoslav Kovačić

Članovi Županijskih stručnih povjerenstava za provedbu natjecanja i smotri u 2018./2019. godini

Vera Žužić (Hrvatski jezik), Krunoslav Kovačić (Latinski jezik i Građanski odgoj i obrazovanje), Maja Mlinarić (Engleski jezik), Goran Grba (Njemački jezik), Ana Novosel-Grgić (Povijest), Ines Baškard (Biologija + član Državnog povjerenstva iz Biologije), Ivana Salajić (Kemija), Borna Louvar (Biologija), Azra Razlog (Matematika), Ivana Andrović (Matematika), Domagoj Brlas (Geografija), Tomislav Šipek (Informatika), Dubravka Sikora (Likovna umjetnost), Ljiljana Main (Građanski odgoj i obrazovanje), Aljoša Graovac (Fizika).

Razred Mentor 3.c Dubravka Sikora 4.c Dubravka Sikora

LiDraNo Mjesto 1.

1. 1. 1.

Ime i prezime Razred Tena Pokupić 4.a Iva Bistrović 3.c Martina Žagar 4.d Dramska družina Ela Marendić 3.a Leon Davidović 3.d

Mentor Maja Bašnec Maja Bašnec Vera Žužić Maja Bašnec Zdenka Kos Zdenka Kos

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

37


Rezultati državnih natjecanja INFORMATIKA Od 19. do 22. ožujka 2019. godine održano je državno natjecanje iz informatike za osnovne i srednje škole u hotelu Zora u Primoštenu. Od 6971 učenika koji su sudjelovali na školskoj razini natjecanja na državu razinu pozvana su 172 učenika. Među njima je bio i učenik naše škole Sven Balint te mentor Tomislav Šipek. Natjecanje je provedeno u kategorijama Logo, Primjena algoritama, Razvoj softvera i u kategoriji u kojoj se Sven natjecao pod nazivom Digitalne kompetencije i Osnove informatike. Sve je bilo vrlo lijepo organizirano i pripremljeno pa su se svi sudionici ugodno osjećali boraveći tih dana u Primoštenu. Sven je odlično zastupao našu školu i postigao zapaženi rezultat osvojivši 6. mjesto te mu i ovim putem još jednom čestitam! Tomislav Šipek, prof. Sven Balint i profesor Tomislav Šipek

POVIJEST XX. državno Natjecanje iz povijesti za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj održano je od 15. do 17. travnja 2019. u Zadru pod organizacijom Agencije za odgoj i obrazovanje. Škola domaćin bila je Gimnazija Vladimira Nazora. Na natjecanje je bilo pozvano 105 učenika iz cijele Hrvatske zajedno s njihovim mentorima, a organizirano je u šest ispitnih skupina (ispiti znanja) podijeljenih prema nastavnom gradivu povijesti od 7. razreda osnovnih škola do 4. razreda srednjih škola. Učenici srednjih škola mogli su se natjecati i u kategoriji Izvora i istraživanja prošlosti – samostalnih istraživačkih radova. Na svečanosti zatvaranja svim učenicima i učenicama koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto dodijeljene su prigodne nagrade.

Profesorica Ana Novosel Grgić, Ela Marendić, Karlo Ila, Antonijo Martinović i profesor Miroslav Novosel

Svečanosti otvaranja i zatvaranja natjecanja bile su ispunjene prigodnim kulturnim programom u organizaciji i izvedbi učenika škole domaćina. Na kraju je učenicima, mentorima, članovima Državnog povjerenstva i školi domaćinu zahvalila tajnica državnog povjerenstva viša savjetnica Loranda Miletić, prof. i zatvorila državno natjecanje. Postigli smo ove rezultate: Antonijo Martinović - 8. mjesto (4. skupina, 20. i 21. stoljeće), mentor Miroslav Novosel, prof. Karlo Ila i Ela Marendić - 2. mjesto (samostalni istraživački rad „Kraljica Elizabeta Arpadović“), mentorica Ana Novosel Grgić, prof. Čestitamo učenicima na postignutom uspjehu!

Ana Novosel Grgić, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

38


Rezultati državnih natjecanja GEOGRAFIJA U Trogiru je od 8. do 10. svibnja 2019. održano 26. državno Natjecanje iz geografije. Među 148 natjecatelja iz cijele Hrvatske sudjelovali su i Filip Lovrinović, učenik 4. d i Denis Ronik 3. d razreda iz naše Gimnazije pod mentorstvom prof. Domagoja Brlasa. Filip je u svojoj kategoriji osvojio 2. mjesto a Denis 13. mjesto u državi. Čestitamo! Natjecanje je održano u gradu Trogiru, pod budnim okom gostoljubivih domaćina Osnovne škole Majstora Radovana. Stari dio grada Trogira uvršten je u UNESCOV popis spomenika svjetske kulturne baštine. Preko 300 sudionika natjecanja pratilo je svečano otvaranje državnog Natjecanja iz geografije u Kongresnoj dvorani Hotela Medena, Seget Donji. Prigodnim govorima među ostalima obratili su se prof. dr. Ružica Vuk, predsjednica Državnog povjerenstva za natjecanje iz geografije i prof. dr. Danijel Orešić, predsjednik Hrvatskog geografskog društva i poželjeli sudionicima mnogo uspjeha. Učenici Osnovne škole Majstora Radovana iz Trogira, pripremili su dramski i glazbeni dio programa kojima su izazvali oduševljenje prisutnih. Natjecanje je zatvorila prof. dr. sc. Ružica Vuk i zahvalila svima na uspješnom sudjelovanju.

Filip Lovrinović i Denis Ronik

Domagoj Brlas, prof.

LiDraNo Od 25. do 29. ožujka 2019. godine održana je državna Smotra LiDraNo za osnovne i srednje škole u Hotelu Solaris u Šibeniku. Natjecanje je na školskoj i županijskoj razini provedeno u kategoriji pojedinačnih nastupa, skupnih scenskih nastupa, literarnih i novinarskih radova i radioemisija. Državna razina nije natjecanje već smotra na kojoj su predstavljeni najbolji radovi učenika iz Hrvatske. Ove godine Dramska družina Gimnazije Petra Preradovića ostvarila je poseban uspjeh i jedina u Virovitičko-podravskoj županiji predstavljala školu u dvjema kategorijama: pojedinačni nastup, monolog Otpustite muškarce (učenica Tena Pokupić) i skupni scenski nastup Ljudi su l(j)udi koji je popraćen velikim pljeskom i brojnim pohvalama. Naši mladi glumci (Martina Žagar, Maria Katančić, Tena Brijačak, Elena Bardić, Paula Cenger, Nikolina Kovačević, Jakov Ferenčević, Gabrijela Kastaneti, Lovro Švast i Tena Pokupić) još jednom pokazali su glumački talent, kreativnost u osmišljavanju teksta, uigranost na sceni, umjetničku osviještenost, iznimnu grupnu suradnju i predanost radu. Njihov rad strpljivo i ustrajno pratila je i vodila mentorica Maja Bašnec. Zadovoljni smo nastupom koji je iza nas. Entuzijazma i motivacije je mnogo, stoga rezultati nisu mogli izostati. Stekli smo još jedno vrijedno iskustvo i sakupili ideje za budući zajednički rad. Pa sretno nam bilo!

Martina Žagar, Maria Katančić, Tena Brijačak, Elena Bardić, Paula Cenger, Nikolina Kovačević, Jakov Ferenčević, Gabrijela Kastaneti, Lovro Švast i Tena Pokupić

Tena Pokupić, 4. a

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

39


Rezultati državnih natjecanja Građanski odgoj 20. svibnja 2019. godine u Zagrebu, u prostorijama Muzeja suvremene umjetnosti, održana ja 21. državna Smotra projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja. Na Smotri je sudjelovala i naša škola koju su predstavljale učenice 2.b razreda opće gimnazije: Matea Barčan, Ema Crnogaj, Lorena Andrea Fabijanac i Paula Žigman. Učenice su predstavile projekt "Bocko i papirko" za koji su izradile plakat koji se sastojao od četiri djela. Svaka učenica je izložila svoj dio koji je bio vezan za sam projekt "Bocko i papirko". Sama tema projekta je dosta aktualna jer se odnosi na dio koji je usko vezan na zaštitu okoliša, odnosno na razvrstavanje otpada u našoj školi. Nakon izlaganja sve četiri učenice pohvalila je komisija, uz obrazloženje kako su temi pristupile vrlo praktično te kako su vrlo konciznim argumentima potkrijepile svoje teze. Krunoslav Kovačić, prof.

Matea Barčan, Ema Crnogaj, Lorena Andrea Fabijanac i Paula Žigman i profesor Krunoslav Kovačić

GLOBE Od 15. do 17. svibnja 2019. godine učenici i mentori Gimnazije Petra Preradovića, Virovitica sudjelovali su na 22. državnoj Smotri i natjecanju hrvatskih GLOBE škola. Učenici koji su sudjelovali su Leon Davidović (3. d), Ena Fadljević (3. b) i Ina Moslavac (3. d), a njihovi su mentori Ines Baškarad i Borna Louvar. Osim stjecanja novih poznanstava i prijateljstva, proširivanja znanja iz GLOBE programa i sjajne zabave, natjecanje se sastoji od orijentacijskog natjecanja i prezentiranja projekata. Predstavili smo projekt pod nazivom Antropogeni utjecaj na pH vrijednost tla u Virovitici iz područja pedologije. Orijentacijsko natjecanje traži dobro poznavanje sadržaja iz geografije, kemije, biologije, fizike, informatike, matematike, engleskog jezika te brzinu snalaženja u prostoru. Gimnazija Petra Preradovića ove je godine jedina srednja škola koja je primila priznanje za iznimno uspješno proveden i predstavljen projekt. U kategoriji od 17. srednjih škola u orijentacijskom natjecanju osvojili smo 3. mjesto čime smo potvrdili svoj kvalitetan rad u GLOBE programu. Tako smo kao škola s dvije osvojene nagrade najuspješniji na području regionalnog centra Daruvar.

Leon Davidović, Ena Fadljević, Ina Moslavac i profesori, Ines Baškarad i Borna Louvar.

Ena Fadljević i Ina Moslavac EKO-KVIZ Državno natjecanje iz Ekološkog kviza je održano u Zagrebu u hotelu „I“ od 15 do 17. ožujka 2019. godine. Na natjecanju su sudjelovale 32 osnovne škole i 18 srednjih škola iz Hrvatske i okolnih zemalja (Srbija -Vojvodina, Bosna i Hercegovina). Našu školu su predstavljali Maro Hegediš iz 1. a razreda, Filip Smrček iz 2. d, Marija Smiljanec iz 3. d i Mihaela Radić iz 4. d uz pratnju mentora Borne Louvara. Program natjecanja se sastojao od prikaza praktičnog rada pod motom „Istražili smo – uradili smo – predlažemo“, pisanog dijela (test iz biologije, kemije, geografije) i usmenog djela. Naslov našeg praktičnog rada je bio Turistički potencijali Virovitičko-podravske županije, a zauzeli smo 9. mjesto. U nedjelju nakon svečanog uručenja zahvalnica odjavili smo se iz hotela i uputili vlakom u našu županiju.

Maro Hegediš, Filip Smrček, Marija Smiljanec i profesor Borna Louvar.

Voditelji eko-škole: Borna Louvar, Ines Baškarad, Hrvoje Turčinović Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

40


Matematička natjecanja

Mateja Uzelac, prof. Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof. Jessica Puž, prof.

Školsko natjecanje iz matematike U ponedjeljak 28. 1. 2019. godine održano je Školsko natjecanje iz matematike. Natjecanju je pristupilo 47 učenika od prvog do četvrtog razreda naše škole, a natjecali su se u dvije kategorije. U A kategoriji natjecali su se učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije, a u B kategoriji učenici opće i jezične gimnazije. U prvim razredima najbolji rezultat ostvarili su: A varijanta: 1. Ena Dvojak, 1.d – mentorica Ivana Andrović 2. Ana Meter, 1.d – mentorica Ivana Andrović 3. Mia Meter, 1.d – mentorica Ivana Andrović B varijanta: 1. Klaudio Čimin, 1.b – mentorica Azra Razlog 2. Filip Grčić, 1.b – mentorica Azra Razlog 2. Tamara Kaselj, 1.c – mentorica Azra Razlog 3. Matej Hajmaši, 1.a – mentorica Azra Razlog U drugim razredima najbolji rezultat ostvarili su: A varijanta: 1. Filip Smrček, 2.d – mentorica Mateja Uzelac 2. Iskra Maravić, 2.d – mentorica Mateja Uzelac 3. Luka Per, 2.d – mentorica Mateja Uzelac B varijanta: 1. Maja Tomljanović, 2.a – mentorica Ivana Andrović 2. Antonela Becker, 2.b – mentorica Ivana Andrović 3. Stella Jurić, 2.b – mentorica Ivana Andrović 3. Matea Barčan, 2.b – mentorica Ivana Andrović U trećim razredima najbolji rezultat ostvarili su: A varijanta: 1. Iva Rengel, 3.d – mentorica Mateja Uzelac 2. Ina Moslavac, 3.d – mentorica Mateja Uzelac 3. Denis Ronik, 3.d – mentorica Mateja Uzelac B varijanta: 1. Davor Harš, 3.a – mentorica Ivana Andrović 2. Elizabeta Kapitan, 3.b – mentorica Jessica Puž U četvrtim razredima najbolji rezultat ostvarili su: A varijanta: 1. Sven Balint, 4.d – mentorica Azra Razlog 2. Nika Lovreković, 4.d – mentorica Azra Razlog 2. Filip Lovrinović, 4.d – mentorica Azra Razlog 2. Vinko Martinčević, 4.d – mentorica Azra Razlog 3. Filip Kaselj, 4.d – mentorica Azra Razlog B varijanta: 1. Antonio Martinović, 4.b – mentorica Jessica Puž 2. Antonio Balić, 4.b – mentorica Jessica Puž 3. Marcel Fučkar, 4.b – mentorica Jessica Puž 3. Domagoj Železić, 4.b – mentorica Jessica Puž Čestitamo svim učenicima na ostvarenom rezultatu! Ivana Andrović, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

41


Matematička natjecanja

Mateja Uzelac, prof. Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof. Jessica Puž, prof.

Međunarodno natjecanje „Klokan bez granica“ Dana 21. 3. 2019. održano je u našoj školi međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“ na kojemu su sudjelovala 92 učenika naše škole. Natjecali su se u tri kategorije: CADET, JUNIOR I STUDENT. I ove godine imamo velik broj učenika koji su u 10% najboljih u Hrvatskoj. Mentorice učenicima su profesorice Mateja Uzelac, Azra Razlog, Jessica Puž i Ivana Andrović. Čestitamo svim natjecateljima koji su sudjelovali na natjecanju!

„Klokan bez granica“

Udruga "Klokani bez granica" međunarodnog je karaktera i okuplja predstavnike velikog broja Europskih zemalja. Njezin je cilj popularizirati matematiku i omogućiti širenje osnovne matematičke kulture. Glavna joj je zadaća organizacija igre - natjecanja "Matematički klokan" koja popularizira matematiku među mladima. Namjera je motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa. Igra - natjecanje Motto igre - natjecanja "Matematički klokan" je: bez selekcije, eliminacije i finala. Natjecanje se organizira svake godine u ožujku, istoga dana, u isto vrijeme, u svim zemljama sudionicama. Sastoji se od 12 zadataka za skupine Pčelica i Leptirić, odnosno 24 zadatka za sve ostale skupine. Zadaci su raznovrsni i poredani od lakših prema težima. Za svaki je zadatak ponuđeno pet odgovora od kojih je samo jedan ispravan. Službeni su jezici "Klokana" francuski i engleski, a pitanja su prevedena na jezike zemalja sudionica. Igra - natjecanje se samofinancira članarinom sudionika - natjecatelja. Prikupljena se sredstva koriste za organizaciju, pripremu zadataka i simbolične poklone svim natjecateljima. Najmanje polovina prikupljene svote mora se potrošiti za nagrade najboljima. Ivana Andrović, prof. Mateja Uzelac, prof. Mathema – ekipno natjecanje iz matematike 12. travnja 2014. održano je međunarodno ekipno natjecanje iz matematike u Koprivnici za učenike 1. i 2. razreda. Naša škola sudjelovala je sa šest ekipa. Mentorice ekipa su naše profesorice matematike Jessica Puž, Ivana Andrović, Mateja Uzelac i Azra Razlog. Osim dobrih rezultata dan smo proveli veselo i ugodno se družili. Europsko statističko natjecanje

Sudionici Matheme

ESC natjecanje je u organizaciji Eurostata i brojnih europskih nacionalnih statističkih ureda sa svrhom promicanja statističke pismenosti među srednjoškolcima. Statistička olimpijada pokazuje koliko su srednjoškolci upoznati sa statističkim pojmovima i izračunima, koliko je statistika zastupljena u srednjim školama, kolike su mogućnosti stvarne primjene stečenoga statističkog znanja, ali i koliko se srednjoškolci snalaze pri pretraživanju raspoloživih statističkih podataka te koliko ih stvarno razumiju, potiče srednjoškolce i njihove mentore na timski rad i suradnju u ostvarivanju zajedničkih ciljeva na putu prema uspjehu. 1. krug natjecanja održan je od 29. siječnja do 12. veljače 2018. Natjecanje se provodi u dvije kategorije, A (3. i 4. razred srednje škole) B (1. i 2. razred srednje škole). U našoj školi na natjecanju je sudjelovalo ukupno 22 ekipe, a najbolja ekipa iz naše škole je iz 1. d razreda u sastavu Jakov Ferenčević, Tim Čevelak i Alan Đurđević, mentorica prof. Mateja Uzelac.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

42


Matematička natjecanja

Mateja Uzelac, prof. Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof. Jessica Puž, prof.

Dabar 2018. Prijavljeno je 80 učenika naše škole. Međunarodna inicijativa Bebras (Dabar) promiče informatiku i računalno razmišljanje među učiteljima i učenicima, ali i u široj javnosti. Sudjelovanjem u njoj želimo učenicima pokazati da računalo nije samo igračka za društvene mreže ili gledanje filmova nego izvor zanimljivih logičkih zadataka koji učenje i razvoj računalnog razmišljanja čine zanimljivijim i dinamičnijim. Dabar je osmišljen kako bi se svoj djeci omogućilo jednostavno sudjelovanje kroz online natjecanje, koje se sastoji od niza izazovnih zadataka osmišljenih od strane stručnjaka iz pedesetak zemalja. Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga "Suradnici u učenju" uz podršku Hrvatskog saveza informatičara i Visokog učilišta Algebra, CARNeta te CROZ-a. Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja održano je u tjednu od 13. do 17. studenog 2018. na CARNet-ovom sustavu Loomen. Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga "Suradnici u učenju", uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNet-a. Pokrovitelj natjecanja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tijekom rujna i listopada 430 škola iskazalo je interes za sudjelovanje, a natjecanju je pristupilo ukupno 15247 učenika u 5 kategorija, osnovne i srednje škole. U kategoriji za srednjoškolce, GigaDabar, natjecalo se 3402 učenika, od toga 80 iz naše škole. Među 20 posto najboljih, dakle u prvih 680 plasiralo se naših čak 20 učenika, što je 25 posto naših učenika koji su sudjelovali. Osim tog ponosnog rezultata, imamo i prvakinju, Ivu Rengel iz 2.d razreda, koja je najbolja na razini države, dakle prva i najbolja među 3402 sudionika srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Povjerenik za natjecanje u našoj školi je prof. Mateja Uzelac, a u organizaciji i provedbi natjecanja sudjelovali su i profesori Tomislav Šipek, Azra Razlog, Ivana Andrović i Jessica Puž. Mateja Uzelac, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

43


Projekt „Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici“ Radovi u sklopu projekta ''Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16, Virovitica KK.04.2.1.03.0050'' privedeni su kraju. Energetskom obnovom izvela se toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija podova prema tlu i negrijanom prostoru, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, zamjena dijela stolarije, rekonstrukcija sustava opće rasvjete, ugradili su se termostatski i balansirajući ventili i instalirati fotonaponski paneli, a sve u cilju smanjenja potrošnje energije i emisije štetnih plinova. Energetskom obnovom će se osim znatnih ušteda energenata, učenicima i djelatnicima osigurati sigurniji i ugodniji uvjeti rada. Radove je izvela tvrtka Tehno Elektro iz Đakova, a stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi ARCHIpuls. Vrijednost radova iznosi 5.669.059,06 kuna, a završetak radova predviđen je do 31. 12. 2018. godine. Održana završna konferencija projekta energetske obnove zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici Nakon nešto više od godine dana od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u prostorijama Gimnazije Petra Preradovića u utorak 29.1.2019. održana je završna konferencija projekta ”Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16, Virovitica” – KK.04.2.1.03.0050. Na završnoj konferenciji sudjelovali su župan Virovitičko–podravske županije Igor Andrović, zamjenik župana Darko Žužak, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Vesna Šerepac, ravnateljica RA VIDRA Emina Kovač sa suradnicima, ravnateljica Gimnazije Jasminka Viljevac, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora, ravnatelji ostalih škola s područja Virovitičko-podravske županije, profesori i mnogi drugi uzvanici. Nositelj projekta je Gimnazija Petra Preradovića u suradnji s Virovitičko– podravskom županijom i VIDRA – Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko–podravske županije. Energetskom su obnovom provedene građevinsko-obrtničke mjere (toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija podova prema tlu i negrijanom prostoru, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, zamjena dijela stolarije), elektrotehničke mjere (rekonstrukcija sustava opće rasvjete i instalacija fotonaponske elektrane) i strojarske mjere rekonstrukcije instalacija grijanja. Radove je izvela tvrtka Tehno Elektro iz Đakova, a stručni nadzor nad izvođenjem radova tvrtka ARCHIpuls. Nakon provedbe energetske obnove zgrada je klasificirana iz D energetskog razreda u B energetski razred što će rezultirati ostvarenom uštedom toplinske energije od 57,7% i električne energije od 53,42%. Osim navedenih ušteda, energetskom obnovom osigurali su se sigurniji i ugodniji uvjeti učenja što će doprinijeti povećanju učinkovitosti obrazovanja. Ukupna vrijednost projekta je 5.316.193,18 milijuna kuna, od čega su 2.514.892,96 kn bespovratna sredstva, 1.319.184,58 kn sredstva MRRFEU te 1.482.115,64 kn sredstva Virovitičko-podravske županije. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je ujedno i partner na projektu.

Završna konferencija projekta

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

44


Plakat za Tjedan darovitih učenika 2018./2019. izradio profesor Josip Strija

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

45


100 godina Gimnazije u Virovitici

Tjedan darovitih učenika 2019.

Rokovi matematičari U subotu, 16. 3. 2019., u organizaciji Udruge prirodoslovaca „Ω 7“, Gimnazije Petra Preradovića i Centara izvrsnosti Virovitičkopodravske županije održano je ekipno natjecanje iz matematike „Rokovi matematičari“. Ovaj puta bilo je posebno svečano jer smo obilježili desetu obljetnicu „Rokovih matematičara“ u Gimnaziji koja slavi stotu obljetnicu, a tim natjecanjem svečano smo obilježili i osnivanje Centara izvrsnosti koji su započeli s radom ove godine. Prvo ekipno natjecanje koje smo nazvali „Rokovi matematičari“ bilo je natjecanje učenika Gimnazije na kojem je sudjelovalo 11 ekipa, a organizirano je kao kvalifikacijsko s kojeg je najbolja ekipa putovala na državno ekipno natjecanje u Pulu. S godinama natjecanje je bilo sve popularnije i posjećenije. Ove godine natjecale su se 53 ekipe: - u kategoriji Alfa za osnovne škole 12 ekipa, - u kategoriji Beta za gimnazije 26 ekipa, - u kategoriji Gama za tehničke škole 6 i - u kategoriji Delta za strukovne škole 9 ekipa. Sudjelovale su ekipe iz OŠ Josipa Kozarca iz Slatine, OŠ Suhopolje, OŠ I.B. Mažuranić iz Virovitice, OŠ Vladimira Nazora iz Virovitice i OŠ Luka Sesvete te srednjoškolci iz Gimnazije Bjelovar, Gimnazije Požega, Srednje škole Marka Marulića Slatina, Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica, Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, Tehničke škola Virovitica, Strukovne škole Virovitica, Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti iz Virovitice i Gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice. Goste, učenike i njihove mentore pozdravile su: pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. pedagog, ravnateljica škole domaćina prof. Jasminka Viljevac, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora iz Virovitice prof. Sanjica Samac te predsjednica Udruge prirodoslovaca Omega 7 prof. Azra Razlog. Natjecanje je provelo Povjerenstvo za organizaciju u čijem radu su sudjelovali i bivši gimnazijalci, a sada studenti ili već mladi nastavnici. Članovi Povjerenstva za organizaciju natjecanja su: Azra Razlog, predsjednica, Mateja Uzelac - tajnica udruge, Jasminka Viljevac ravnateljica Gimnazije, Ivana Andrović, Jessica Puž, Spomenka Smolić, Vlatka Hižman Tržić, Ana Borbaš Bajivić, Ana Milnović i Aljoša Graovac. Besprijekorno su natjecanje proveli nekadašnji natjecatelji naše Gimnazije: Marija Kolarek, Ana Krmpotić, Vesna Biuk, Marijo Kiš, Sanela Barnaki, Lucija Relić, Iva Marović, Maja Rengel i Dino Meter. Učenici su vrlo uspješno riješavali zadatke koje su sastavljale: za osnovnu školu Ana Milnović , za srednje škole Vlatka Hižman Tržić i Ana Borbaš Bajivić (strukovne škole). Rezultati natjecanja: U kategoriji ALFA 1. mjesto: OŠ Luka, Sesvete (Dražetić Ivan, Korčanin Mihovil, Pehar Ana, Vidović Mihaela)

S matematičkog natjecanja „Rokovi matematičari“

2. mjesto: OŠ Vladimir Nazor Virovitica (Srzić Nina, Hercigonja Niko, Džakula Nikola) 3. mjesto: OŠ Luka, Sesvete (Grgurić Roko, Marović Žanmari, Svečnjak Luciana, Korčanin Katarina)

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

46


100 godina Gimnazije u Virovitici

Tjedan darovitih učenika 2019.

U kategoriji BETA poredak i sastav prve tri ekipe ekipa izgleda ovako: 1. mjesto: Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica (Sven Balint, Filip Lovrinović, Iva Rengel, Iskra Maravić) 2. mjesto: Gimnazija Požega (Karlo Gjogolović, Nikola Šarić, Matej Blašković,Tibor Kakuk) 3. mjesto: Gimnazija Bjelovar (Luka Ćurić, Vana Glumac, Florian Marcel Šikać, Jakov Markovinović) U kategoriji GAMA poredak izgleda ovako: 1. mjesto: Tehnička škola Bjelovar (Tvrtko Babić, Matija Mandić, Boris Kukolj, Domagoj Maretić) 2. mjesto: Tehnička škola Virovitica (Robert Bedeković, Mihael Vuković, Tomislav Radanović , Antonio Vuković) 3. mjesto: Tehnička škola Virovitica (Dominik Biro, Marijan Živković, Dominik Buri) U kategoriji DELTA poredak prve tri ekipe je: 1. mjesto: Strukovna škola Virovitica (Tea Horvat, Marin Vuković, Natalija Hanić, Petra Gladović) 2. mjesto: Strukovna škola Virovitica (Matej Maturanec, Matej Krnjak Madjeric, Marko Rakijašić, Teodora Damjanić) 3. mjesto: Srednja škola Marka Marulića Slatina (Veronika Ivčić, Paola Revis ,Monika Ivčić, Mateo Šerer). U iščekivanju rezultata, za učenike je organiziran Pub kviz, koji su vodili Krunoslav Kovačić i Martina Buneta. Članovi Povjerenstva bili su Tomislav Šipek i Aljoša Graovac. Ekipa "Rđava lopata" pobijedila je u zadnjoj igri nadmetanja ekipu "Babina greda". Sastavi ekipa su: 1. mjesto: Rđava lopata (Gimnazija Petra Preradovića): Igor Miholančan (4.a) Antonijo Martinonović (4.b), Hrvoje Kljajić (4.a) i Iva Daria Bešen (4.a). 2. mjesto: Babina greda (Gimnazija Petra Preradovića): Sven Balint (4.d), Filip Lovrinović (4.d) i Leonarda Ladović (4.d). Svima njima zahvaljujemo na trudu i entuzijazmu koje ulažu u provedbu našeg ekipnog natjecanja. Zahvaljujemo i našem dugogodišnjim donatorima, Virovitičkopodravskoj županiji, Gradu Virovitici i Dibi iz Suhopolja. Lijepo je živjeti u gradu u kojem i naše lokalne tvrtke, poput Flore d.o.o., Virkoma d.o.o. i Plina d.o.o imaju sluha za obrazovanje mladih ljudi, te putem Javnog natječaja za donacije podupiru ovaj naš projekt, a ulaganje u obrazovanje je, kao što svi znamo, temelj uspješnog društva. Sretni smo! Matematika je popularna! Znanje je IN!

S matematičkog natjecanja „Rokovi matematičari“

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

Pripremile: Jasminka Viljevac, ravnateljica Gimnazije Azra Razlog predsjednica Udruge prirodoslovaca „Ω7“

47


Plakati - najave predavanja uglednih znanstvenika, bivših učenika Gimnazije

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

48


100 godina Gimnazije u Virovitici

Tjedan darovitih učenika 2019.

Profesor Grisogono učenicima govorio o globalnim klimatskim promjenama Kako bi proslavila svoj rođendan, Gimnazija je odlučila počastiti učenike pravom “znanstvenom poslasticom”. Naime, u nekoliko narednih dana, učenici će moći sudjelovati na raznim predavanjima svojih poznatih kolega – današnjih uspješnih i prepoznatljivih osoba koji su svoje “prve konkretne znanstvene korake” učinili upravo u Gimnaziji u Virovitici. -Raduje me što sam danas opet ovdje u “svojoj” Gimnaziji, no danas ću stajati s druge strane katedre. Mlade ljude treba podučavati kako bi mogli napredovati i ići dalje. S tom željom izložit ću kratko predavanje o Globalnim aktualnim, klimatskim promjenama i djelu projekcija za Hrvatsku – istaknuo je prof. dr. sc. B. Grisogono te rekao kako treba ulagati u obrazovanje mlađih naraštaja jer su oni jedina nada za budućnost Klimatologije. Branko Grisogono, profesor je na geofizičkom odsjeku Prirodoslovno -matematičkog fakulteta u Zagrebu te jedan od vodećih klimatologa današnjice. Diplomirao je i magistrirao na PMF-u u Zagrebu te doktorirao fiziku u Desert Research Institute, Reno, NV, SAD. Profesor Grisogono izvanredni je profesor na Sveučilištu u Uppsali te na Sveučilištima u Štokholmu i Švedskoj. Uža područja rada su mu atmosferski valovi i turbulencija; u primjeni struke to se uglavnom svodi na planinsku i obalnu meteorologiju. Također, uveo je nekoliko novih znanstvenih pristupa u problematici mezo-skalne i mikroskalne meteorologije, odnosno u dinamici geofizičkih fluida. Iz šale, profesora Grisogonu često nazivaju doktorom za bure i pustinje te za katastrofe poput suša, požara i poplava.

S predavanja profesora Grisogona

Predavanje, B. Grisogono je započeo usporedbom prošlosti i sadašnjost, usporedivši parametre. Također, bilo je govora i o usporedbi klime i vremena te o očekivanjima i prognozama u odnosu na stvarnost kojoj svjedočimo. Tijekom predavanja, profesor Grisogono nastojao je razbiti nekoliko mitova o recentnim klimatskim promjenama, a raspravu je priveo kraju izloživši neke regionalne klimatske promjene te agloklimatske indekse za Hrvatsku.

Održan razredni streetball turnir Povodom Dana škole naše Gimnazije i Tjedna darovitih učenika, učenici trećih i četvrtih razreda odmjerili su snage u uličnoj košarci. Na turniru koji je trajao 3 sata ukupno je odigrano 14 utakmica. Prvo mjesto osvojio je 4. a razred u sastavu Toni Matković, Karlo Moslavac, Emanuel Alavanja i Igor Miholančan. Drugo mjesto pripalo je 4. b razredu u sastavu Antonio Balić, Tin Fabijan Gorički, Luka Hečimović i Marcel Fučkar, a treće mjesto osvojila je ekipa 3.b razreda u sastavu Angelo Bernardo Radović, Dorian Mikičić, Matej Volenik, Filip Šiljković, Mateo Pšihistal, Luka Brtan i Fran Blažinčić.

Ekipa 4.b razreda Antonio Balić, Luka Hečimović, Tin Fabijan Gorički i Marcel Fučkar

Čestitamo svim učenicima na sudjelovanju i ostvarenim rezultatima te odličnoj atmosferi i fair playju. Organizatorica turnira, prof. Maja Tkalčec u suradnji s učenikom 4.b razreda Antoniom Balićem

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

49


100 godina Gimnazije u Virovitici

Tjedan darovitih učenika 2019.

Dan za znanost - Zoran Vakula i Ozren Polašek održali predavanja o vremenu i genetici U sklopu obilježavanja stote obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Virovitici danas (utorak) su u Kazalištu Virovitica održana predavanja bivših učenika virovitičke gimnazije. Riječ je o Zoranu Vakuli, glavnom meteorologu Hrvatske radiotelevizije i prof. dr. sc. Ozrenu Polašeku, pročelniku Katedre za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Predavanja Zorana Vakule i Ozrena Polašeka

Vakula je govorio, kako kaže, o čemu drugome nego o vremenu, klimi i još koječemu. Tako je brojnim zainteresiranima, prije svega učenicima, kroz predavanje predstavio važnosti mogućnosti meteorologije, osobito prognoze i upozorenja. Spomenuo je i problematiku klimatskih promjena i globalnog zatopljenja, kao i neke moguće scenarije i posljedice, te aktivnosti koje se mogu poduzeti pokusavajući barem djelomično umanjiti problem. S druge strane, Polašek je održao predavanje pod nazivom “Hoće li genetika zavladati medicinom (i svijetom)?”. Tom prilikom predstavio je jedan od naših najuspješnijih znanstvenih projekata “10.001 Dalmatinac” čije ovaj mladi i uspješni znansvenik voditelj. Projekt “10.001 Dalmatinac” istražuje genetsku podlogu zdravlja i bolesti, s ciljem razumijevanja mehanizama nastanka bolesti. Konačni cilj projketa je, kaže Polašek, mogućnost predviđanja ili čak i liječenja bolesti na individualnoj razini, na temelju genetske strukture pojedinca. Predstavljena monografija o sto godina Gimnazije U sklopu obilježavanja stogodišnjice gimnazijskoga obrazovanja u Virovitici u Gimnaziji Petra Preradovića predstavljena je monografija "100 godina Gimnazije u Virovitici". Prigodnom programu prisustvovali su bivši i sadašnji djelatnici Gimnazije, predstavnici Županije i Grada i velika skupina doktora znanosti koji su bili gimnazijski učenici. Prisutne je pozdravila ravnateljica škole Jasminka Viljevac, a u ime bivših učenika govorila je saborska zastupnica Vesna Bedeković. Knjigu je predstavila glavna urednica Zdenka Kos, a prigodne tekstove čitale su profesorice Sanja Srnak i Vera Žužić, a učenica Lana Stevanosvski na gitari je odsvirala Carcassijevu Etidu. Posjetiteljima je na kraju prikazana i prigodna video projekcija koju su pripremili profesori Zdenka Kos, Ivan Mikolić i Josip Strija. Na kraju svečanosti ravnateljica Gimnazije podijelila je zahvalnice za suradnju i doprinos razvitku škole. Zdenka Kos, prof.

Profesorica Zdenka Kos i ravnateljica Jasminka Viljevac

S predstavljanja monografije

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

50


Naslovnica monografije 100 godina Gimnazije u Virovitici

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

51


100 godina Gimnazije u Virovitici

Tjedan darovitih učenika 2019.

Povijest gimnazijskoga obrazovanja u Virovitici veže se, kao i u drugim sredinama, uz već postojeću školsku praksu i tradiciju; početkom školske godine 1918./19. „namjesto ukinutog petog, šestog i sedmog razreda zemaljske više pučke škole u Virovitici“ privremeno se otvara prvi, drugi i treći razred realne gimnazije tipa zagrebačkoga. Prve godine u Gimnaziju su upisana 172 učenika u dva razredna odjela prvoga razreda i po jedan odjel drugoga i trećega razreda. Svake naredne godine „posebnim naredbama“ otvoren je po jedan viši razred i tako sve do osmog. Naime, u to su vrijeme gimnazije imale osam razreda, što znači učenike od 10 do 18 godina. Nastava je od prvoga dana izvođena u tada novoj školskoj zgradi, dovršenoj 1913. godine, u kojoj su već bile smještene djevojačka škola i viša pučka škola i u kojoj radimo i danas. Škola je imala velike učionice s podovima od dasaka, dvoranu za vježbanje (gombaonu), vodovod i centralno loženje. Gimnazija je mijenjala imena ovisno o političkim i društvenim promjenama i zbivanjima; zvala se najprije Privremena realna gimnazija, zatim Kraljevska realna gimnazija pa Državna realna gimnazija i imala je osam razreda do 1954. godine kada se zove Gimnazija u Virovitici i ima četiri razreda jer je uvedeno obvezno osmogodišnje školovanje. Šezdesetih godina mijenjala je i smjerove: matematičko-prirodoslovni, društveno-jezični, a bilo je godina u kojima nema smjerova. Isto tako mijenjali su se i predmeti, odnosno programi rada i udžbenici; broj sati tjedno neprestano se povećava, što znači i opseg gradiva. Sve do pred kraj 20. stoljeća nastava se održavala šest dana u tjednu (i subotom), a više puta tijekom sto godina i u dvije smjene zbog različitih okolnosti. U vrijeme Drugoga svjetskog rata nastava se odvijala i u privatnim kućama i drugim prostorima, npr. u obližnjoj cvjećarnici u Gajevoj ulici. Bilo je razdoblja kad je dio obveznoga nastavnog programa bila predvojnička obuka koja je čak uključivala rukovanje i gađanje pravom puškom na vojnim streljanama. U jednom je razdoblju obvezan bio tzv. proizvodni rad učenika koji su učenici obavljali u različitim ustanovama i institucijama, a ništa manje zanimljive nisu ni radne akcije koje su pretpostavljale dobrovoljni rad učenika za opće dobro. Od 1968./69. godine škola se zove Gimnazija „Petar Preradović“ Virovitica i ima samo opći smjer sve do 1978. godine kad se gimnazije ukidaju, no neki smjerovi u centrima za odgoj i usmjereno obrazovanje nastavljaju raditi po gimnazijskim programima pa ih smatramo nasljedovateljima gimnazija (odgajatelji, suradnici u nastavi, prevoditelji, kulturnoumjetnički smjer i informatičko-matematički smjer). Gimnazije se ponovno formiraju nakon osamostaljenja Republike Hrvatske pa se škola opet zove Gimnazija Virovitica i dobiva odobrenje za program opće gimnazije, jezične i prirodoslovno-matematičke, kako je ostalo do danas, a 1994. godine mijenja naziv u Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica. Školska zgrada otrpjela je tri rata (Prvi svjetski netom što je izgrađena, Drugi svjetski rat i Domovinski rat) što je na njoj ostavilo traga pa su nužne bile manje ili veće obnove: izvješća direktora, upravitelja, ravnatelja škola iscrpno opisuju oštećenja i teške uvjete rada, naročito nakon 2. svjetskog rata. Fasada je dijelom obnovljena 1947./48. školske godine, a unutrašnjost se koliko-toliko održavala. Prva temeljitija obnova obavljena je 1968. i 1969. godine kad je promijenjeno krovište, stolarija, okrečena škola izvana i iznutra, uveden novi vodovod i asfaltirana vanjska igrališta. Ponovno je obnavljana 1993. godine s potporom virovitičkih gospodarskih tvrtki; ugrađeno je centralno grijanje, a sveobuhvatnija obnova koja je uključivala krovište, fasadu i unutrašnje prostore te stolariju, završena je 1999. godine. Međutim, radovi se nastavljaju i protežu i na 2001. godinu. Sljedeći projekt obnove zgrade učinjen je iz europskih fondova i sredstvima Županije, a obuhvaćao je radove na poboljšanju energetske učinkovitosti ( i dodatne radove na uređenju unutrašnjosti škole) i završen je 2019. godine. Prateći promjene u povijesti škole, pratimo ustvari promjene u društvu – političke, socijalne, gospodarske, znanstvene, pedagoško-didaktičke, ali u svim okolnostima vidljivo je da je škola odgojno-obrazovna ustanova; u svakom je trenutku uz stjecanje znanja u središtu učenik i njegova dobrobit. Mijenjali su se programi rada, opseg gradiva, udžbenici, načini ispitivanja i ocjenjivanja učenika, službeni jezici, odnosi između učenika, nastavnika i roditelja, prava i dužnosti jednih i drugih.

Video: 100 godina gimnazijskog obrazovanja u Virovitici

Predgovor knjizi 100 godina Gimnazije u Virovitici Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

52


100 godina Gimnazije u Virovitici

Tjedan darovitih učenika 2019.

Mobiteli u školi U sklopu obilježavanja stotog rođendana škole i Tjedna darovitih učenika, u utorak 19. ožujka u školi je održana parlaonica s temom „Mobiteli u školi“. U raspravi su aktivno sudjelovali učenici svih razrednih odjela, slučajnim odabirom raspoređeni u afirmacijsku i negacijsku ekipu. Doprinos raspravi u ulozi gostujućih članova dali su i prof. Krunoslav Kovačić (negacijska ekipa) i prof. Mateja Uzelac (afirmacijska ekipa). Argumente s obje strane pažljivo je pratio žiri u sastavu: prof. Vera Žužić, prof. Mihaela Komar i školski knjižničar prof. Josip Strija. U vrlo napetoj atmosferi argumenti su pljuštali s obje strane. Obje ekipe bile su odlično pripremljene i vješto iznosile svoje argumente te davale protuargumente, a pripremljeni su i vrlo zanimljivi videoargumenti obje strane. Nakon 90 minuta zanimljive rasprave, odlukom žirija i publike pobjedu je odnijela afirmacijska ekipa. Parlaonicu su pripremile i vodile pedagoginja Ivana Bezak i psihologinja Ljiljana Main. Ivana Bezak, prof.

Obilježili smo Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade Detalji s parlaonice

U srijedu 20. ožujka učenici izborne nastave Dramskoga odgoja tijekom svih odmora izvodili su monologe i kratke skupne scenske nastupe ispred učionice 12. Ljubitelji kazališta, drame i glume na taj su način prigodno obilježili Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade. Školski je hodnik tako na jedan dan postao pozornica na kojoj su naši glumci izvodili djela i stranih i domaćih autora te tako zabavljali učenike i djelatnike škole. Popis učenika i izvedenih monologa te skupnih scenskih nastupa: 1. Nick Zagone, monolog iz drame Oluja ideja – Maria Katančić, 2. a 2. Fran Galović, prizor iz drame Tamara – Paola Cenger, Ema Crnogaj, 2. b, Maria Katančić, 2. a 3. Nick Zagone, monolog iz drame Phoenix – Ivona Marković, 2. a 4. Milan Begović, prozor iz drame Pustolov pred vratima – Julija Prevedan, Ivan Hećimović, 2. a 5. Paul Rudnick, monolog prema scenariju za film Vrijednosti obitelji Adams - Ivona Pšihistal, 2. b 6. Fran Galović, prizor iz drame Pred smrt – Ivona Marković, Ivona Pšihistal, Iva Hećimović, Antonela Becker, 2. b 7. Michael Christofer, monolog prema scenariju za film Vještice iz Eastwicka – Ema Crnogaj, 2. b Maja Bašnec, prof.

Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

53


100 godina Gimnazije u Virovitici

Tjedan darovitih učenika 2019.

Radionica "krparenja" povodom Svjetskog dana poezije U Tjednu darovitih učenika proslavili smo Svjetski dan poezije koji se obilježava 21. ožujka. Održali smo prigodnu radionicu lirskoga stvaralaštva posvećenu pjesniku Petru Preradoviću čije ime nosi naša škola koja ove godine proslavlja svoj stoti rođendan. Na radionici smo spojili suvremenost i tradiciju vraćajući se u poetiku centona iz predbaroknog doba koja se temeljila na korištenju citata već objavljenih djela i njihovu kombiniranju u novo djelo koje ima novu svježinu i orginalnost unatoč posuđenim citatima. Sličan pjesnički postupak prepoznajemo i u dadaističkoj poetici i u postmodernističkoj poetici intertekstualnosti koje se također temelje na svojevrsnoj umjetnosti kombiniranja. Učenici su na lirskoj radionici "krparili" odabirući Preradoviće stihove i stvarajući svoje originalne pjesme pokazujući svoju kreativnost i talent. Tako su najljepši Preradovićevi ljubavni, domoljubni i refkleksivni stihovi iz preporodnoga doba dobili novo značenje i smisao u pjesmama naših učenika. U radionici su sudjelovali učenici 1. b razreda te učenici Marta Petrovčić, Ela Marendić, Iva Bistrović i Leon Davidović. Vera Žužić, prof.

Detalji s radionice „krparenja“

Svečana priredba za Dan škole U ponedjeljak 18. ožujka u Kazalištu Virovitica održana je svečanost kojom smo obilježili sto godina gimnazijskoga obrazovanja te sto godina Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici s posebnim naglaskom na važnost i nezamjenjivost škole kao ustanove u sredini u kojoj djeluje. Program su pripremili i izveli učenici Gimnazije i Glazbene škole Jan Vlašimsky s profesorima Sanjom Spahija, Vanjom Stamenić, Zdenkom Kos, Josipom Strijom, Ivanom Mikolićem i Majom Bašnec. Priredbu je državnom himnom otvorio pjevački zbor naše škole nakon kojeg je uslijedio govor ravnateljce, profesorice Jasminke Viljevac, i videoprojekcija o sto godina obrazovanja u našoj školi popraćena brojim starim i novim fotografijama. Učenici su tako mogli doznati kako se ocjenjivalo, što se učilo, kako se ponašalo i družilo prije pojave interneta, mobitela i općenito novih medija. Naši su Lidranovci još jednom pokazali svoje glumačko umijeće te izveli monologe i skupni scenski nastup kojima će nas predstavljati na državnoj Smotri Lidrano u Šibeniku: Tena Pokupić, Martina Žagar, Elena Bardić, Paola Cenger, Maria Katančić, Lovro Švast, Jakov Ferenčević, Tena Brijačak, Nikolina Kovačević i Gabrijela Kastaneti. Glazbene točke izveli su učenici Tena Labuhar, Dorijan Molnar, Martin Maljković, Dominik Rob, Filip Petraš, Andrea Oberling i Julija Prevedan. Voditeljice programa Martina Žagar i Tena Pokupić priredbu su zaključile citatima o ulozi nastavnika u učenikovu životu i o obrazovanju kao prijekoj potrebi svakoga čovjeka. Maja Bašnec, prof.

Detalji s priredbe

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

54


Plakat izložbe učenika Gimnazije

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

55


100 godina Gimnazije u Virovitici

Tjedan darovitih učenika 2019.

Otvorena Izložba slika, crteža i fotografija učenika Gimnazije Izložba slika, crteža i fotografija učenika Gimnazije Petra Preradovića otvorena je u petak, 22. 3. 2019. u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 17:00 sati. Na otvorenju izložbe nazočne su pozdravile i održale vrlo nadahnute govore zamjenica ravnateljice, prof. Nela Krznarić, ravnateljica Gimnazije Petra Preradovića, prof. Jasminka Viljevac te voditeljica Likovne grupe i autorica izložbe i plakata/ kataloga, prof. Dubravka Sikora. Sve tri istaknule su dugogodišnju vrlo plodnu suradnju, posebno u predstavljanju i promicanju likovnog stvaralaštva naših učenika. Ravnateljica Gimnazije predstavila je i poklonila Gradskoj knjižnici monografiju „100 godina Gimnazije u Virovitici“ i s mnogo se toplih riječi prisjetila svog nastavnika likovne umjetnosti Branka Romaja. Autorica izložbe je predstavila malu retrospektivu dosadašnjih izložbi, uspjehe na županijskim i državnim natjecanjima kao i nove radove i učenike. Program otvorenja obogatio je i gimnazijski rock sastav Neopravdani sat (Dominik Trupinović, Tony Kirinec, Roberto Trupinović i Martin Maljković). Dubravka Sikora, prof. S otvorenja izložbe

Predavanjem znanstvenice Snježane Martinović završilo obilježavanje 100 godina virovitičke Gimnazije U Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici 22. ožujka je predavanjem “Klinička ispitivanja lijekova i principi dobre kliničke prakse” znanstvenice Snježane Martinović završilo obilježavanje 100 godina Gimnazije. Na početku predavanja učenike je pozdravila ravnateljica Jasminka Viljevac. Potom je prepustila riječ bivšoj učenici, Pitomačanki Snježani Martinović koja je dio ekipe znanstvenika koji su otkrili lijek za zarastanje kosti. Naime, znanstvenici su nakon deset godina pripreme, razvoja, proceduralnih zamki kroz svjetske regulatorne agencije razvili prvi hrvatski lijek za globalnu primjenu – Osteogrow, odnosno lijek za regeneraciju kosti. Cilj predavanja bio je učenicima približiti ono što ja radim. Dakle u posljednjih 20 godina bavim se kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda. U medijima je to u zadnje vrijeme vrlo često bilo prikazivano na različite načine i sigurna sam da javnost, a osobito ta mlada generacija ne znaju točno o čemu se radi, kako i zašto – rekla je S. Martinović kojoj se prva ljubav prema biologiji i znanosti javila upravo u ovoj gimnaziji. Prva ljubav prema biologiji i znanosti javila mi se upravo u ovoj gimnaziji. Biologiju mi je predavala profesorica Terlecky od koje sam dobila ocjenu koju nisam smatrala zadovoljavajućom te sam se iz nekakvog inata zainteresirala za biologiju. Taj prvi poriv slijedila sam dalje u životu, studirala sam Molekularnu biologiju na PMF-u u Zagrebu, nakon što sam magistrirala priključila sam se akademiku Vukičeviću u znanstvenim ispitivanjima na različitim razinama, dakle na bazalnoj znanosti, a kasnije i na kliničkoj primjeni tih lijekova koje smo otkrili – kaže S. Martinović te ističe da je to jednostavno bio put kojim je morala hodati jer drugih puteva, ako je i bilo nisu joj bili zanimljivi. S. Martinović posebno je zahvalila ravnateljici J. Viljevac što ju je pozvala na obilježavanje ove velike godišnjice gimnazije i nada se, kaže, da će netko biti inspiriran upravo njezinim putem i radom.

S predavanja Snježane Martinović

Nadam se da ću i ja nekome biti inspiracija, kao što su to meni bili brojni znanstvenici. No, prije svega, želim poručiti učenicima da slijede svoj osnovni unutarnji poriv, prvu ljubav, radost i užitak, a dalje je sve lako jer onda kao da više ništa ne radite jer radite ono što volite – zaključila je S. Martinović.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

56


Projektna nastava Učenici Gimnazije Petra Preradovića posjetili izložbu „Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel: povijesni susret učenika i učitelja“ te sajam Interliber U subotu 17. 11. učenici Gimnazije Pera Preradovića posjetili su u Umjetničkom paviljonu izložbu „Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel: povijesni susret učenika i učitelja“ te sajam Interliber. Umjetnički paviljon u Zagrebu ove godine slavi 120 godina postojanja i djelovanja. Inicijator njegova osnutka bio je slavni hrvatski slikar Vlaho Bukovac. Upravo zbog toga, Umjetnički paviljon ovu obljetnicu proslavlja velikom izložbom posvećenom Vlahi Bukovcu i Alexanderu Cabanelu, važnome francuskom slikaru kod kojega je Bukovac u Parizu studirao slikarstvo. Gimnazijalci su razgledali izložbu koja je retrospektivni presjek opusa Vlahe Bukovca. Vlaho Bukovac rođen je u Cavtatu 1855. Osobito je poznat i priznat po portretima. Umjetnik je koji je obilježio razdoblje prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, nositelj moderne u hrvatskom slikarstvu kod kojega se susreću i sukobljavaju obilježja akademizma i impresionizma, naturalizma i simbolizma, tendencije koje se pojavljuju u trima fazama Bukovčeva stvaralaštva: pariškoj, zagrebačkoj i praškoj. Na izložbi je predstavljeno više od 140 Bukovčevih i djela njegovog pariškog profesora Alexandre Cabanela. Djela su posuđena iz nekoliko vrlo cijenjenih svjetskih muzeja - Musée d'Orsay i Petit Palais u Parizu, Musée Fabre u Montpellieru te Državnog muzeja Ermitaž u Sankt Peterburgu. Autori izložbe su povjesničari umjetnosti Igor Zidić, ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu te predsjednik Matice hrvatske i Michel Hilaire, direktor Musée Fabre. Naši učenici svake godine posjete barem jednu izložbu u nekoj od zagrebačkih galerija ili muzeja, no ovu su ocijenili kao jednu od najboljih te je preporučuju svima, čak i onima koji rijetko odlaze na izložbe. Posjetili smo izložbu „Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel: povijesni susret učenika i učitelja“ te sajam Interliber

Na Interliberu su učenici razgledali izložbu knjiga i učila te posjetili sajam multimedije. Uz predstavljanje i ponudu naslova po sajamskim cijenama, moglo se družiti i razgovarati s književnicima, bile su organizirane čitaonice i radionice, prisustvovanje dodjeli književnih nagrada i aukcijama starih knjiga. Novost na ovogodišnjem Interliberu bila je World Education Fair Sajam svjetskog obrazovanja. Svi zainteresirani za obrazovanje u inozemstvu mogli su dobiti informacije o studiranju, srednjim školama i jezičnim tečajevima u inozemstvu. Učenici su slobodno vrijeme upotpunili šetnjom, druženjem ili odlaskom u kino. Jasminka Viljevac, prof. Jednodnevna izvanučionička nastava u Budimpeštu U subotu 8. 12. 2018. godine svi četvrti razredi i 3. b i 3. d razred su s ravnateljicom Jasminkom Viljevac te razrednicima Majom Mlinarić, Bornom Louvarom, Vanjom Stamenić, Ivanom Salajić, Ines Baškarad i Mihaelom Komar posjetili Budimpeštu 'Kraljicu Dunava'. Oko 90 učenika u dva autobusa i dva vodiča putovalo je 6 sati do Budimpešte. Putem smo slušali zanimljivosti i važne povijesne činjenice vezane za zemlju u koju putujemo. Dolaskom u grad prvo smo se prošetali na brdo Gellert i Citadelu s kojeg smo promatrali grad (Budim, Peštu, Dunav i brojne mostove), a tu smo napravili i zajedničku fotografiju. Nakon toga razgledali smo Baziliku Sv. Stjepana, a oko podne pogledali smo na Budimu zanimljivu koreografiju izmjene straže.

Jednodnevna izvanučionička nastava u Budimpeštu Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

57


Projektna nastava straže. Metroom smo prešli u drugi dio grada, pogledali impresivnu zgradu Mađarskog Parlamenta te odšetali do ulice Vaci gdje su učenici imali slobodno vrijeme za uživanje u ugođaju adventa. U ranim večernjim satima uputili smo se prema Trgu Heroja gdje smo također imali slobodno vrijeme za šetnju i razgled dvorca i klizališta. Svi smo se složili da je ipak najljepši dio puta predstavljala večernja vožnja brodom po Dunavu ispod brojnih mostova. Maja Mlinarić, prof.

Jednodnevna izvanučionička nastava u Budimpeštu

Posjetili smo VŠMTI U srijedu 13. veljače maturalni razredi naše škole 4. a, 4. b, 4. c, i 4. d, posjetili su Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici (VŠMTI) u Virovitici. Učenici su dobili informacije o prednostima studiranja u Virovitici, predstavljeni su im ponuđeni programi (telekomunikacije, poduzetništvo, programsko inženjerstvo itd.), objašnjene su mogućnosti studiranja, stipendiranja, odrađivanja prakse i sudjelovanja u Erasmus razmjenama. Nakon toga učenici su provedeni kroz kvalitetno i moderno opremljenu zgradu škole. Također su mogli vidjeti kako izgleda studentski život u novoizgrađenom domu, a za kraj su ručali u studentskoj menzi. Maja Mlinarić, prof.

Posjetili smo VŠMTI

Izvanučionička nastava – posjet CERN-u U petak 8. 3. 2019. godine u popodnevnim satima počelo je naše putovanje prema najpoželjnijem mjestu znanstvenika koji se bave proučavanjem elementarnih čestica. U izvanučioničkoj nastavi su sudjelovali 51 učenik iz prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda prirodoslovnomatematičke gimnazije. Nakon cijele procedure pripreme izvanučioničke nastave, prijave u CERN, izbora agencije, održanih roditeljskih sastanaka, dogovora s učenicima, podijeljenih zadataka za provođenje izvanučioničke nastave, uvodnog predavanja o CERN – u koje je održala profesorica Ivana Salajić, zbog lakšeg praćenja u CERN – u, pregledavanja vremenske prognoze, puno pitanja… napokon smo krenuli… Na putovanje smo krenuli u 8. ožujka 2019. U 17.30 sati s parkirališta iza Crkve sv. Roka u Virovitici. Iz I.d razreda sudjelovalo je devetnaest učenika, iz II. d devetnaest učenika, iz III. d dva učenika i iz IV.d jedanaest učenika. Kao pratnja učenika su putovali profesorica Ivana Andrović, profesorica Jessica Puž, profesor Aljoša Graovac i profesorica Ivana Salajić.

Izvanučionička nastava – posjet CERN-u

Dugo je to bilo noćno putovanje. Tijekom vožnje učenici su međusobno radosno razgovarali, zabavljali se, pjevali, drijemali. Ugodnu noćnu vožnju prekida prelazak granice, povremena zaustavljanja. U Genevu smo stigli u 8h ujutro, nakon panoramskog razgleda grada gdje smo vidjeli Genevsko jezero, rijeku Ronu, ured Ujedinjenih naroda ispred koje se nalazi stolica bez jedne noge… autobus nas je ostavio pored Genevskog jezera gdje smo obilazak grada nastavili pješice. Obišli smo Jardin Anglais na kojem se nalazi poznati cvjetni sat. Prošetali smo se do starog dijela grada Geneve gdje se nalazi katedrala Sv. Petra koja je sagrađena kao rimokatolička katedrala, a kasnije je prenamijenjena u jednu od najznačajnijih protestantskih svetišta. Zatim smo obišli engleski vrt u kojem se nalazi Zid reformatora, na kojemu se nalaze isklesane figure protestanata. Na ulazu u vrt se nalaze figure za šah, mlin, damu, gdje su naši učenici odigrali jednu ili više partija. Zatim smo se vratili do jezera da učenici mogu pogledati fontanu na sredinu jezera koja izbacuje vodoskok visine do 140 metara, a počinje raditi od 10h. Tada su učenici imali malo slobodnog vremena za fotografiranje i kupovinu suvenira.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

58


Projektna nastava Tramvajem smo otišli do CERN – a. Prijavili smo grupu, dobili iskaznice s podatcima. U 14 h počelo je zajedničko predavanje na kojem su nam prikazani filmovi koji objašnjavaju glavni cilj istraživanja pomoću akceleratora, kako funkcionira akcelerator. Nakon predavanja imali smo kviz kojim je ispitano naše znanje o CERN – u. Svaka grupa je dobila vodiča i obišli smo mjesta gdje se sastavljaju dijelovi za akcelerator, od kojih je dijelova sastavljene cijevi u kojima se gibaju čestice, detektori koji su poslani u svemir za detekciju čestica u svemiru… Posjet CERN – u je trajao tri sata i učenici su morali pratiti izlaganje i objašnjenje rada detektora na engleskom jeziku. Svi vodiči tura su znanstvenici koji rade u CERN – u. Neki se mogu pitati, zašto CERN, što je to toliko zanimljivo i toliko važno za današnje znanstvenike? CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire) odnosno (Europsko vijeće za nuklearna istraživanja) je osnovano 1954. godine. CERN je najznačajniji laboratorij za istraživanje elementarnih čestica u kojem se nalazi najsloženiji i najprecizniji detektori i akceleratori (ubrzivači) čestica. Osnovni cilj fizičara u CERN – u je pronaći odgovor na pitanje što se je događalo netom nakon „Velikog praska“. Konkretno znanstvenike zanima koje čestice su sve postojale na početku nastajanja svega, svemira, koje sile međudjelovanja, zašto je u svemiru prevladala materija, a ne antimaterija…i još neka pitanja… Najvažniji instrumenti u CERN – u su akceleratori i detektori. U CERN – u su akceleratori povezani na taj način tako da snopovi čestica prelaze iz jednog akceleratora u drugi gdje se sve više i više ubrzavaju. Čestice se ubrzavaju pomoću dipolnih odnosno kvadripolnim magnetima. Dipolni magneti stvaraju elektromagnetsko polje koji zakreće putanju čestica. Kvadripolni magneti zbijaju snop čestica u vertikalnom i horizontalnom smjeru, dok elektromagnetski rezonatori ujedno i ubrzavaju čestice ili održavaju njihovu energiju na određenoj vrijednosti. Čestice koje se za sada mogu ubrzavati su protoni i atomska jezgra olova. Akceleratori se nalaze pod površinom zemlje na dubini od 75 m do 150 m. Najveći ubrzivač je Large Hadron Colider (LHC) koji je u obliku prstena promjera oko 27 km. Protoni se ubrzavaju u linearnom akceleratoru, zatim se ubrzavaju i sinkroniziraju u Proton Synchroton Boosteru (PS), pa u Super Proton Synchrotonu (SPS) i na kraju u Large Hadron Colider (LHC). Atomska jezgre olova se ubrzavaju u Low Energy Ion Ring (LEIR), zatim u PS i SPS, te na kraju u LHC-u. Detektori se sastoje od velikog broja slojeva u kojima se nalaze uređaja koji služe za prepoznavanje pojedinih vrsta čestica. U detektorima se prebrojavaju sudari, prepoznaju nastale čestice, određuje električni naboj, brzina, masa, energija, prostorni položaj. Ti podatci se šalju na primarni server koji se nalazi u CERN – u, a zatim s tog servera se podatci i mjerenja šalju dalje i postaju dostupni svim znanstvenicima. Nakon stručnog razgleda u CERN – u smo putovali prema Aosti gdje smo prespavali.

Izvanučionička nastava – posjet CERN-u

U nedjelju, 9.3., nakon doručka smo krenuli prema Milanu. Razgledali smo znamenitosti starog dijela grada, palaču Sforca, Milansku katedralu, najstariji trgovački centar. Nakon slobodnog vremena za razgled, kupovanje suvenira, jelo, krenuli smo prema Virovitici. Kao i u dolasku vožnja je tekla uz međusobno veseo razgovor, pjevanju, drijemanju. .., prolazak granice, povremena zaustavljanja…i stigli smo u Viroviticu u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima. Ivana Salajić, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

59


Projektna nastava Terenska nastava učenika fakultativne nastave Astronomije Učenici fakultativne nastave Astronomije okupili su se u četvrtak 5. travnja 2019. godine u Milanovcu kako bi promatrali cirkumpolarna zviježđa proljetnog neba. Učenici su iskoristili svoja znanja s fakultativne nastave Astronomije i uspješno odredili položaj zvijezde Sjevernjače te se pomoću nje orijentirali u prostoru.

Terenska nastava učenika fakultativne nastave Astronomije

Slijedila je priča o zviježđima i poznatim zvijezdama koje se nalaze u tim zviježđima. Učenici su zvijezde promatrali pomoću katardiopterskog teleskopa, a na kraju ugodnog druženja naučili su nešto o osnovama astrofotografije. Aljoša Graovac, prof. Izvanučionička nastava u Budimpeštu za sve prve razrede U subotu, 6. travnja 2019. godine svi prvi razredi sa svojim razrednicima (1.a Tomislav Matešić, 1.b Vera Žužić, 1.c Domagoj Brlas i 1.d Ivana Andrović) krenuli su u 5 sati ujutro (s bračnim parom – vozačem i vozačicom) u posjet glavnom gradu Mađarske – Budimpešti. Posjetili smo brdo Gellert i Citadelu te panoramski razgledali Budim, Peštu i brojne mostove na Dunavu. Posjetili smo potom Trg Heroja, Aveniju Andrassy, zgradu mađarskoga Parlamenta, Kraljevski dvorac te Matijaševu crkvu. Prošetali smo ulicom Vaci uz kraće slobodno vrijeme. Vozili smo se budimpeštanskim metroom te u večernjim satima brodom po Dunavu ispod brojnih mostova. Vratili smo se u Viroviticu u 2 sata iza ponoći ispunjeni pozitivnom energijom prelijepog grada, punih mobitela selfija, boomeranga i kontaktima novih prijatelja iz BiH i Njemačke (1.c) te čak Pakistana (1.a). :) Nećemo zaboraviti izraze koje nas je naučila naša voditeljica Judit: Szeretlek – volim te!; Egészségedre – živio! 1. a razred Terenska nastava učenika fakultativne nastave Astronomije Učenici fakultativne nastave Astronomije su u subotu 13. travnja 2019. godine posjetili zvjezdarnicu Tičan u Višnjanu. Učenici su slušali predavanje Korada Korlevića na kojem su mogli čuti o najnovijim tehnologijama, o budućnosti koja nas čeka, važnosti kritičnog mišljenja, astronomiji općenito i o ostalim temama iz znanosti.

Izvanučionička nastava u Budimpeštu za sve prve razrede

Nakon predavanja ugodno smo se družili na večeri te se nakon večere uputili prema zvjezdarnici. U zvjezdarnici su nas upoznali s radom zvjezdarnice i obradom podataka na kojoj rade radnici zvjezdarnice pri analizi rezultata. Učenici su na radionicama tražili asteroide, uređivali fotografije maglica i otvorenih klastera te na terenu učili o svjetlosnom onečišćenju. Nakon radionica krenuli smo puni znanja i iskustva prema Virovitici. Aljoša Graovac, prof.

Terenska nastava učenika fakultativne nastave Astronomije Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

60


Projektna nastava Ribnjaci - terenska nastava Zadnji dan škole prije Uskrsnih blagdana (srijeda, 17. travnja) proveli smo vrijeme predviđeno za boravak u učionicama izvan njih! U 7:30 mi, učenici svih razreda, zajedno s profesorima krenuli smo u koloni pod vodstvom i pratnjom policijskih automobila pješice prema virovitičkim ribnjacima. U sat i 20 minuta dugoj šetnji izmjenjivali su se smijeh, razgovor i glazba unutar kolone, a ranojutarnje niže temperature smo time i lakše podnijeli. Nakon dolaska na ribnjake, raspodijelili smo se po klupama na kojima smo igrali šah, damu, kartali belu, šnaps, remi, tablića, mau mau, uno uno te poker. Sve vještine su bile dobrodošle – logičko zaključivanje, taktiziranje, kalkuliranje, kao i dugi rukavi (as iz rukava :)). Nestrpljivo smo čekali otvoriti sendviče iz ruksaka, a neki od nas i dolazak službenih dostavnih vozila Njam njama, Denisa te Petar Pana u kojima su se nalazile već prethodno naručene pizze i kebabi. Prohladno vrijeme u hladu zamijenili smo šetnjom na sunčanom dijelu nasipa, kao i kraćim istraživanjem poučne staze ribnjaka. Neki su se sjetili činjenica iz biološkog, kemijskog, kao i geografskog svijeta. Podrazumijeva se kako nismo štedjeli baterije fotoaparata i mobitela na selfijima i ,spontanim' fotografijama iscrpljujući sav umjetničkokreativni potencijal. U 11:20 smo krenuli istim putem natrag prema našoj školi u sada još boljem raspoloženju. Učenici 1. a razreda

Ribnjaci - terenska nastava

Posjet Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu U petak, 12. travnja 2019., učenici Gimnazije Petra Preradovića posjetili su Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na poziv njihova prodekana za međunarodnu suradnju, doc. dr. sc. Vjekoslava Živkovića, organiziran je posjet u sklopu Dana otvorenih vrata Šumarskog fakulteta. U 8:15 učenici su se okupili na Autobusnom kolodvoru u Virovitici i s pratnjom, ravnateljicom Jasminkom Viljevac i nastavnicima Jessicom Puž i Bornom Louvarom, krenuli put Zagreba u 8:30. Na Šumarskom fakultetu, dočekalo ih je osoblje i sam prodekan te su podijeljeni u dvije grupe nakon čega su započeli obilazak. Učenici su imali priliku izraditi vlastiti mali herbarij, vidjeti dendrološku zbirku i učionicu, naučiti kako se određuje visina stabala, upoznati primjenu drona u šumarstvu, potkornjake i njihov značaj. Također, vidjeli su CAD CAM room Šumarskog fakulteta opremljenu 3D mišem i 3D printerom u kojoj se studenti bave 3D modeliranjem, a zatim i posjetili učionicu u kojoj se studenti bave dizajnom namještaja. Vidjeli su i kako se ispituje već izrađen namještaj.

Terenska nastava učenika fakultativne nastave Astronomije

U posjetu je sudjelovalo 46 učenika gotovo svih razreda Gimnazije Petra Preradovića, od kojih je mnogo zaključilo da su ugodno iznenađeni posjetom i da će razmisliti o upisu na taj ili neki sličan fakultet. Jessica Puž, mag. educ. phys. et math.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

61


Projektna nastava Posjet NE Krško Već dugi niz godina, učenici četvrtih razreda prirodoslovnomatematičkog smjera Gimnazije Petra Preradovića posjećuju Nuklearnu Elektranu Krško. Tako su i ove godine, u pratnji razrednice Ivane Salajić i nastavnice fizike Jessice Puž, svi učenici 4.d razreda putovali u Sloveniju. U srijedu, 17. travnja, krenuli su na put u 5 sati s Autobusnog kolodvora u Virovitici. Prvo su posjetili Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu gdje ih je dočekao viši kustos Renato Filipin i gdje su pogledali dokumentarni film o NE Krško i njezinom razvoju te pogledali postav muzja povezan s nukelarnom energijom, nuklearnim elektranama i nuklearnim otpadom. Oko 9 sati krenuli su put NE Krško uz pratnju g. Filipina. Tamo ih je dočekalo osoblje elektrane. Svi su dobili identifikacijske iskaznice za posjetitelje za čiju je izradu prethodno bilo potrebno poslati osobne podatke učenika, a zatim su dobili zaštitne kacige. Učenici su podijeljeni u dvije grupe, jedna grupa je elektranu obilazila u pratnji razrednice Salajić, a jedna u pratnji g. Filipina i nastavnice Puž. Uz stručnu pratnju obišli su unutarnji i vanjski prostor elektrane pri čemu su dobili uvid u njezin rad i poslove koji se obavljaju u takvom okruženju. Ove godine u obilazak je uključen i kemijski laboratorij elektrane u kojem su učenici imali priliku vidjeti i kakvu ulogu ima kemija u radu jedne nuklearne elektrane. Obilazak je završio oko 12 sati nakon čega su se učenici i djelatnici Gimnazije Petra Preradovića uputili natrag u Viroviticu. Cilj ovog posjeta bio je podizanje razine osviještenosti učenika o ograničenim resursima energije, korištenju nuklearne energije i prednostima njezine uporabe, sigurnosti rada nuklearne elektrane i načinima zaštite od zračenja. Jessica Puž, mag. educ. phys. et math. Posjet NE Krško Izvanučionička nastava - Beč i Budimpešta U utorak 23. travnja 2019. učenici drugih razreda opće i jezične gimnazije krenuli su na izvanučioničku nastavu u Beč i Budimpeštu. U Beču su posjetili jedan od najvažnijih kulturnih spomenika u Austriji, dvorac Schönbrunn. Nakon razgledanja dvorca i njegove okoline učenici su posjetili bečki Tehnički muzej. U Tehničkom su muzeju mogli vidjeti sve – razvoj tehnologije od početaka do danas te uz različite interaktivne sadržaje doći do informacija o lokomotivama, zrakoplovima, robotskim rukama i ostalim tehnološkim dosezima. Slobodno vrijeme učenici su proveli upoznavajući grad i njegove znamenitosti. Jedna od znamenitosti jest i Hundertwasserhouse, graditeljski kompleks u vlasništvu Beča, šarena i neobična zgrada puna neravnina i biljaka. Učenici su prespavali u bečkom hostelu, a u ranim jutarnjim satima posjetili su Prirodoslovni muzej u Beču. U muzeju su mogli vidjeti sve od ranih arheoloških nalazišta do suvremenog čovjeka i biljaka. Završetkom obilaska Prirodoslovnog muzeja krenuli smo prema Budimpešti. U Budimpešti smo uživali u ljepotama Budima i Pešte te posjetili Nacionalnu galeriju Budimpešte u kojoj smo se divili umjetninama iz cijele Mađarske. Kako se bližila noć, razgledali smo grad te se vozili Dunavom. Nakon obilaska Budimpešte krenuli smo autobusom prema Virovitici i došli kući u ranim jutarnjim satima. Izvanučionička nastava - Beč i Budimpešta

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

Aljoša Graovac, mag.educ.phys. et inf.

62


Projektna nastava Posjet NE Krško Već dugi niz godina, učenici četvrtih razreda prirodoslovnomatematičkog smjera Gimnazije Petra Preradovića posjećuju Nuklearnu Elektranu Krško. Tako su i ove godine, u pratnji razrednice Ivane Salajić i nastavnice fizike Jessice Puž, svi učenici 4.d razreda putovali u Sloveniju. U srijedu, 17. travnja, krenuli su na put u 5 sati s Autobusnog kolodvora u Virovitici. Prvo su posjetili Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu gdje ih je dočekao viši kustos Renato Filipin i gdje su pogledali dokumentarni film o NE Krško i njezinom razvoju te pogledali postav muzja povezan s nukelarnom energijom, nuklearnim elektranama i nuklearnim otpadom. Oko 9 sati krenuli su put NE Krško uz pratnju g. Filipina. Tamo ih je dočekalo osoblje elektrane. Svi su dobili identifikacijske iskaznice za posjetitelje za čiju je izradu prethodno bilo potrebno poslati osobne podatke učenika, a zatim su dobili zaštitne kacige. Učenici su podijeljeni u dvije grupe, jedna grupa je elektranu obilazila u pratnji razrednice Salajić, a jedna u pratnji g. Filipina i nastavnice Puž. Uz stručnu pratnju obišli su unutarnji i vanjski prostor elektrane pri čemu su dobili uvid u njezin rad i poslove koji se obavljaju u takvom okruženju. Ove godine u obilazak je uključen i kemijski laboratorij elektrane u kojem su učenici imali priliku vidjeti i kakvu ulogu ima kemija u radu jedne nuklearne elektrane. Obilazak je završio oko 12 sati nakon čega su se učenici i djelatnici Gimnazije Petra Preradovića uputili natrag u Viroviticu. Cilj ovog posjeta bio je podizanje razine osviještenosti učenika o ograničenim resursima energije, korištenju nuklearne energije i prednostima njezine uporabe, sigurnosti rada nuklearne elektrane i načinima zaštite od zračenja. Jessica Puž, mag. educ. phys. et math. Posjet NE Krško Izvanučionička nastava - Beč i Budimpešta U utorak 23. travnja 2019. učenici drugih razreda opće i jezične gimnazije krenuli su na izvanučioničku nastavu u Beč i Budimpeštu. U Beču su posjetili jedan od najvažnijih kulturnih spomenika u Austriji, dvorac Schönbrunn. Nakon razgledanja dvorca i njegove okoline učenici su posjetili bečki Tehnički muzej. U Tehničkom su muzeju mogli vidjeti sve – razvoj tehnologije od početaka do danas te uz različite interaktivne sadržaje doći do informacija o lokomotivama, zrakoplovima, robotskim rukama i ostalim tehnološkim dosezima. Slobodno vrijeme učenici su proveli upoznavajući grad i njegove znamenitosti. Jedna od znamenitosti jest i Hundertwasserhouse, graditeljski kompleks u vlasništvu Beča, šarena i neobična zgrada puna neravnina i biljaka. Učenici su prespavali u bečkom hostelu, a u ranim jutarnjim satima posjetili su Prirodoslovni muzej u Beču. U muzeju su mogli vidjeti sve od ranih arheoloških nalazišta do suvremenog čovjeka i biljaka. Završetkom obilaska Prirodoslovnog muzeja krenuli smo prema Budimpešti. U Budimpešti smo uživali u ljepotama Budima i Pešte te posjetili Nacionalnu galeriju Budimpešte u kojoj smo se divili umjetninama iz cijele Mađarske. Kako se bližila noć, razgledali smo grad te se vozili Dunavom. Nakon obilaska Budimpešte krenuli smo autobusom prema Virovitici i došli kući u ranim jutarnjim satima. Izvanučionička nastava - Beč i Budimpešta

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

Aljoša Graovac, mag.educ.phys. et inf.

63


Projektna nastava Maturalno putovanje trećih razreda U ponedjeljak 22. travnja u 23:30 sati, učenici 3. razreda krenuli su na maturalno putovanje. U pratnji su im bili razrednici Renata KosBadanjek, Krunoslav Kovačić, Sanja Srnak i Ines Baškarad te dvije nastavnice Ivana Andrović i Jessica Puž. Autobusom smo se uputili prema Splitu koji smo razgledali u utorak prijepodne uz nešto hladnije i oblačno vrijeme. Vidjeli smo mnoge splitske znamenitosti među kojima su i Dioklecijalnova palača, Jupiterov hram i spomenik Grguru Ninskom. Posjetili smo i Muzej osjeta, a zatim smo otputovali na Pelješac u Trpanj gdje smo se smjestili u hotel u kojemu smo proveli dvije noći. U srijedu smo brodom otputovali na otok Korčulu i razgledali grad Korčulu i naselje Lumbardu, a zatim i otok Vrnik koji nas je oduševio prekrasnim čistim morem. Cijeli dan nas je pratilo sunce, ali zbog jakog juga nismo mogli na planirani izlet na Mljet. U popodnevnim satima smo se vratili u hotel. Sljedeći dan ujutro smo krenuli put Crne Gore i u popodnevnim satima stigli u hotel u Budvi u kojem smo proveli još dvije noći. Poslijepodne je bilo osigurano za slobodne aktivnosti, a navečer smo posjetili stari grad Budvu. Petak smo proveli u obilasku bokokotorskog zaljeva. Posjetili smo grad Kotor i otočić Gospu od Škrpjela, a zatim se vratili u Budvu gdje je većina poslijepodne provela na plaži kupajući se i zabavljajući. Posljednji dan putovanja uputili smo se u Dubrovnik gdje smo vidjeli mnoge znamenitosti i prošetali gradskim zidinama s kojih se pruža izniman pogled na sam grad i more. Uputili smo se kućama iscrpljeni i zadovoljni te u Viroviticu stigli u kasnim noćnim satima. Jessica Puž, mag. educ. phys. et math.

Maturalno putovanje trećih razreda

Posjetili smo Kuću Europe U ponedjeljak 13. svibnja 2019. godine učenici trećih i četvrtih razreda posjetili su Kuću Europe u Zagrebu. Prilikom posjeta učenici su slušali predavanje Branka Baričevića, voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, koji je održao zanimljivo predavanje o budućnosti Europe. Nakon toga, Sanja Viduka Balen iz Centra za profesionalno usmjeravanje održala je predavanje za učenike na temu “Karijera po mojoj mjeri u RH i EU”. Cilj predavanja je bio informirati učenike o mogućnostima obrazovanja u Hrvatskoj i izvan nje (u bilo kojoj članici Europske unije). Iva Pušćenik, prof.

Posjetili smo Kuću Europe

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

64


Projektna nastava Posjetili smo PMF U petak 5. travnja 2019. godine četiri učenika iz trećeg (Iva Rengel, Tin Lovreković, Ina Moslavac i Petra Rebić) i jedan iz prvog razreda (Ena Lovreković) posjetili su Prirodoslovno-Matematički Fakultet u Zagrebu u sklopu Dana i noći na PMF-u. Prisustvovali smo dvama predavanjima na Kemijskom odsjeku PMFa. Prvo predavanje zvalo se Ljepša strana kemijskih reakcija, a drugo Okultna znanost. Predavači su govorili o problemima današnjeg kurikula iz kemije te o razlici između znanosti i crne magije. Osim toga, posjetili smo i Biološki odsjek PMF-a gdje smo naučili sve o kukcima, gušterima, rakovima, ribama te dobili šansu da podragamo neke preparirane sisavce. Također smo posjetili najveći i najstariji herbarij te Botanički vrt. Kroz cijelo ovo putovanje vodili su nas profesori Borna Louvar i Ines Baškarad. Iva Rengel, 3. d

Posjetili smo PMF

Posjet Skloništu za napuštene životinje u Virovitici U petak, 31. 5. 2019. u sklopu terenske nastave iz Etike učenici trećeg razreda Gimnazije Petra Preradovića su s učenicima Strukovne škole i profesoricom Majom Kasapović posjetili Sklonište za životinje u Virovitici. Dočekala ih je gđa. D. Duvnjak te im ispričala puno zanimljivosti o Skloništu. Saznali su da je ondje trenutno zbrinuto oko 140 pasa te da Sklonište financiraju Grad Virovitica i „Felix“ veterinarska praksa za male životinje. Učenici su imali priliku upoznati, prošetati i sprijateljiti se sa psima. Nadamo se da će edukacija uroditi plodom i da će neki psi pronaći novi dom kod naših učenika ili nove volontere da im bar malo olakšaju život. Ela Marendić, 3.a

Posjet Skloništu za napuštene životinje u Virovitici

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

65


Lidija Benković, prof. (voditeljica PASCHprojekta) Goran Grba, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

PASCH-aktivnosti

Europski dan jezika na ulicama grada

Na Bundeku smo slavili 10 godina PASCH-a

Nastup Gabriele Šipek na obilježavanju 10 godina PASCH-a

10 Jahre PASCH

Ipred Kina Europa © Goethe-Institut Kroatien

OBILJEŽILI SMO EUROPSKI DAN JEZIKA Ove školske godine učenici naše škole obilježili su Europski dan jezika pjesmom i svirkom na virovitičkim ulicama. Željeli su tako uljepšati svojim sugrađanima sunčano prijepodne. Gabrijela Šipek, Nives Široki, Roberto i Dominik Trupinović te Julija Pravedan pjevali su pjesme Beatlesa, a učenici 3. c, Helena Škoc, Vlatko Hodak, Karla Švarbić, Nera Luca Ravlić, Kris Tkalčec, Dominik Kasa, Filip Leš, Domagoj Magić i Niko Sučić pripremali su se za nastup za centralnu proslavu 10-godišnjice Pasch-inicijative u Zagrebu. Nastup na ulici bila je generalna proba njihove točke, rap izvedbe bajke „Die Bremer Stadtmusikanten“. Nastup su zajedno s učenicima pripremili i vodili njihovi nastavnici Lidija Benković, Hrvoje Turčinović i Goran Grba. PROSLAVA GODIŠNJICE PASCH-INICIJATIVE: „10 GODINA PASCH-a“ Inicijativa „Škole: Partneri budućnosti“ (PASCH) spaja mrežu s više od 2.000 PASCH-škola diljem svijeta, kojima je zajednička posebna povezanost s Njemačkom. Goethe-Institut brine se za oko 600 PASCH-škola u sklopu nacionalnih obrazovnih sustava u više od 100 država. Inicijativu PASCH pokrenulo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova 2008. godine. PASCH je 5.10.2018. godine obilježio svoju 10. godišnjicu! Tim povodom Goethe-Institut Hrvatska zajedno s Njemačkom međunarodnom školom u Zagrebu i DAAD-om organizirao je 5. 10. 2018. proslavu godišnjice na jezeru Bundek. U programu su sudjelovali: Kazalište improvizacije Schmetterlings iz Berlina, reper Frenkie, plesna skupina „Atomic“, lokalni umjetnici s filmske i umjetničke scene te scene grafita te naravno PASCH učenice i učenici, kao i bivši učenici za koje su uz veliki šator bili postavljeni manji šatori u kojima su održavane radionice za pjevanje, ples, pisanje, kazalište, film i fotografiranje. Naši učenici predstavili su se u glavnom programu pjesmom na njemačkom jeziku i kratkim scenskim nastupom. Njihovi nastavnici Lidija Benković, Hrvoje Turčinović i Goran Grba na svečanosti su primili zahvalnice za desetogodišnje djelovanje u sklopu PASCH-inicijative. Učenici koji su predstavili našu školu: Adrian Brcković, Sara Čevelak, Nikola Košić, Nera Luca Ravlić, Niko Sučić, Vlatko Hodak, Karla Švarbić, Dominik Kasa, Domagoj Magić, Iva Žagar, Vlatka Fapali, Gabriela Šipek, Tena Labuhar, Domagoj Trupinović i Ivona Pšihistal. ČETVRTI MEĐUNARODNI SUSRET UREDNIKA ČASOPISA NASCH-PASCH Između 16. i 18. studenoga 2018. godine u Zagrebu održan je četvrti susret PASCH - uredništva. Okupili su se učenici iz PASCH-škola Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Našu školu predstavljale su učenice Iva Žagar iz 3.b te Klara Keresteš iz 2.c razreda. Na radionicama bavile su se kreativnim pisanjem, pisanjem kritika, izradom kvizova te naučile što fotografiju čini dobrom. Posjetili smo i Kino Europa gdje smo u okviru Zagreb Film Festivala pogledali njemački film „Amelie“. U kinu je održano i predavanje o novinarstvu i medijima. Saznali smo kako na pravilan način održati novinarsku konferenciju, ali i kako se ona ne bi smjela provoditi. Podsjetili bismo da je naš časopis Nasch-Pasch dio svjetskog mrežnog časopisa Pasch-Global i za koji naši učenici pišu već četiri godine. Pozivamo vas da članke pročitate i komentirate: http://blog.pasch -net.de/pasch-global/categories/38-NASCH-PASCH Klara Keresteš

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

66


Lidija Benković, prof. (voditeljica PASCHprojekta) Goran Grba, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

PASCH-aktivnosti

Radionica redakcije NASCH-PASCH

Pečaćenje vremenske kapsule

Pobjednici nagradnog natječaja ZEITKAPSEL

Sudionici Literarnog i umjetničkog karavana

Na radionici svaki savjet dobro je došao

ODRŽANA RADIONICA REDAKCIJE NASCH-PASCH U četvrtak 21. 3. 2019. održana je radionica redakcije NASCHPASCH u kojoj su sudjelovali učenici 2.c razreda: Marijana Hudi, Klara Keresteš i Lorena Oreški, učenik 3.c razreda: Nikola Košić i učenici 3.b razreda: Luka Brtan, Matea Jedvaj, Ana Katalenić i Iva Žagar. Učenici su istraživali o zanimljivostima iz stogodišnje povijesti naše Gimnazije, a namjera im je napraviti foto-story koji će biti objavljeni na mrežnom časopisu „PASCH-Global“. Radionica je potaknuta u okviru PASCH-inicijative koju je vodila profesorica Lidija Benković. Marijana Hudi i Lorena Oreški IZRADILI SMO VREMENSKU KAPSULU I OSVOJILI PRVU NAGRADU Povodom 10. godišnjice PASCH – inicijative Goethe-Institut Hrvatska raspisao je za hrvatske PASCH-škole nagradni natječaj za izradu vremenske kapsule koju će otvoriti generacija učenika u 2028. godini. Kapsula je trebala zadržati određene predmete koji su dio školske svakidašnjice, fotografije, video-poruku te pismo na njemačkom jeziku u kojem se objašnjava zašto su baš ti predmeti odabrani. Naši učenici Nikola Košić, Sara Čevelak i Adrian Brcković iz 3.c razreda te Iva žagar, Matea Jedvaj, Luka Kos, Luka Brtan, Vlatka Fapali i Ana Katalenić iz 3.b izradili su vremensku kapsulu, registrirali je na International Time Capsule Society stranici i sigurno je pohranili za svoje vršnjake u 2028. Zahvaljujući svojoj kreativnosti osvojili su prvo mjesto. Prva nagrada, set VR naočala, uskoro stiže na adresu naše škole. Kako je cilj uporaba VR naočala u nastavi njemačkog jezika, Goethe – institut organizira edukacije za profesore. LITERARNI I UMJETNIČKI KARAVAN U GIMNAZIJI PETRA PRERADOVIĆA U četvrtak 4. travnja 2019. u Gimnaziji Petra Preradovića održana je PASCH radionica na njemačkom jeziku pod nazivom "Literarni i umjetnički karavan". Sedamnaest učenika sudjelovalo je na radionici koju je održala Emina Čabaravdić Kamber, književnica i slikarica koja već 50 godina živi i stvara u Hamburgu. Uz Eminu Čabaravdić Kamber, velika pomoć učenicima bila je i profesorica Lidija Benković. Radionica je održana u dva dijela, a polazna tema bila je identitet. Prvi dio radionice bio je usmjeren na kreativno pisanje, a učenici su crpili inspiraciju iz raznih motiva, kao što su glazba, obitelj, prijatelji, priroda, životinje i slično. Prije nego što su učenici napisali vlastite literarne radove, umjetnica Emina Čabaravdić Kamber učenicima je pročitala tematski bliske pjesme kao poticaj na stvaralački rad. Kada su svi učenici predali svoje pjesme i kratke priče, sljedeći zadatak bio je prenijeti literarne radove na drugo polje umjetnosti - slikarstvo. Glavni mediji slikanja bio je akril, a učenici su uvedeni i u jedan novi način slikanja - slikanje špahtlom. Odabrani motivi bili su prikazani apstraktnom umjetnošću koju je, prije nego što su učenici započeli zadatak, demonstrirala Emina Čabaravdić Kamber, no u učeničkim radovima mogao se naći i pokoji prikaz pejzaža. Nakon što gospođa Čabaravdić Kamber održi radionicu u svim PASCH-školama, najuspješniji radovi bit će nagrađeni i objavljeni u publikaciji. Ena Fučkar

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

67


Lidija Benković, prof. (voditeljica PASCHprojekta) Goran Grba, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

PASCH-aktivnosti

Na igraonici u vrtiću

Posjet Dječjem vrtiću Cvrčak

POSJET DJEČJEM VRTIĆU CVRČAK U utorak 28.svibnja 2019. godine održana je igraonica na njemačkom jeziku u Dječjem vrtiću Cvrčak koju je vodila profesorica njemačkog jezika Lidija Benković sa svoje četiri asistentice, učenice 3. b razreda (Matea Jedvaj, Ana Katalenić, Vlatka Fapali i Iva Žagar). Cilj je igraonice bio da se kod predškolske djece pjesmom i igrom pobudi interes za učenje njemačkog jezika te da se stvore predispozicije za kasnije nadograđivanje znanja iz njemačkog jezika tijekom školovanja. Igraonica je održana u skupini „Cvjetići“. Pjevali smo pjesmicu na njemačkom, izveli igrokaz te mnoge druge igre u kojima su djeca naučila pozdraviti i predstaviti se (Hallo, ich bin….!) te pitati nekoga za ime (Wer bist du?) Osim toga mogli su naučiti kako se izgovara naziv određene životinje na njemačkom: Hase, Hund, Katze, Maus, Schaf. Djeca su rado prihvatila igraonicu te veselo izvršavala zadatke koje smo im zadavali. Na kraju je svatko dobio poklončić i diplomu za uspješnu suradnju u igraonici. Ova radionica prva je u nizu u okviru projekta „PASCH für Virovitica“, a cilj nam je iduće školske godine posjetiti i 3. razrede osnovnih škola kako bi ih potaknuli na učenje njemačkog jezika kao izbornog predmeta od 4. razreda. https://www.cvrcakvt.hr/pricajmo-malo-na-njemackom/1301/ Matea Jedvaj DOBITNICI PASCH-STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. Čestitke dobitnicama PASCH-stipendija! Uskoro počinju ljetni praznici i na put u Njemačku spremaju se naše ovogodišnje dobitnice PASCH-stipendija Iva Žagar iz 3. b, Marijana Hudi, Klara Keresteš i Lorena Oreški iz 2. c te Matea Barčan i Ivona Pšihistal iz 2. b razreda. Stipendije svake godine dodjeljuje Goethe-Institut Kroatien za aktivno sudjelovanje u projektima PASCH-incijative, a uključuje trotjedni boravak u Njemačkoj, smještaj, putne troškove, jezični tečaj, izlete i džeparac od 75 eura. Naše učenice boravit će u prelijepom gradu Würzburgu od 4. do 24. kolovoza. Još jednom iskrene čestitke i želimo im sretan put, puno lijepih i novih iskustava te da dostojno predstave našu školu.

Dobitnice PASCH-stipendije

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

68


Lidija Benković, prof. (voditeljica PASCHprojekta) Goran Grba, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

PASCH-aktivnosti

UČENICI GIMNAZIJE POLAGALI SU MEĐUNARODNE FIT-ISPITE Naša škola kao članica PASCH-inicijative svake godine provodi međunarodne ispite Fit in Deutsch 1 (A1 razina) i Fit in Deutsch 2 (A2 razina). Pisani ispiti provedeni su 23. i 24. svibnja 2019. u učionicama njemačkog jezika, a usmeni ispit na kojem ih je ispitivala prof. Ines Ferderber održan je u našem Treffpunktu. Sve troškove (700 kuna Fit 1 i 800 kuna Fit 2) osim tiskanja certifikata snosi Goethe-Institut Kroatien. Interes za dobivanje ovog međunarodnog certifikata bio je velik: Fit 1 (43 učenika i učenica) i Fit 2 (16 učenika i učenica). Četvero učenika 4. lipnja polagalo je razinu B1 u Zagrebu. Ispitu su pristupili: FIT IN DEUTSCH 1: Filip Petraš, Antonela Lukša, (1.a), Klaudio Čimin, Filip Grčić, Ema Anđelković, Lorena Glavica, Karla Puž, Alessandro Alavanja, Luka Špoljar, Noa Demšić, Vjekoslav Koledić (1.b), Sara Stanjević, Tamara Kaselj, Mateo Rukavina, Marta Krstanović, Petra Marinović, Sara Glamočić, Marko Katalenić, Petra Bedeković, Nika Lončar, Samanta Uskoković (1.c), Maja Tomljanović, Marija Katančić, Elena Bardic, Hrvoje Vrban (2.a), Nikolina Kovačević, Lara Pleše, Borna Ladović, Lovro Gverić, Nikola Mandić, Boris Suhanek, Ante Škalić (2.c), Luka Per (2.d), Hana Ključec, Lorena Ronik (3.a), Magdalena Matković, Lorena Grgić, Fran Blažinčić, Domagoj Prtenjača, Filip Paša (3.b), Mirna Turčinović, Ena Fučkar, Sara Turkalj (3.c) FIT IN DEUTSCH 2: Lorena Oreški (2.c), Ivona Pšihistal, Ivona Marković, Matea Barčan, Julija Prevedan, Marta Petrovčić, Paula Žigman (2.b), Filip Smrček, Lucija Vargović, Veronika Hanić, Lucija Blažević (2.d), Gabriela Šipek (3.a), Adrian Brcković, Sara Čevelak, Lovro Bartolić, Nikola Košić (3.c) GOETHE-ZERTIFIKAT B1: Nina Pocrnić, Danijela Rajniš, Mateja Horvatinović (4.c) i Antonijo Martinović (4.b) Međunarodno priznate certifikate svečano smo uručili učenicima 14. lipnja 2019. Čestitamo svima koji su položili ispit! :)

Učenici s FIT-certifikatima Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

69


GLOBE program i Eko-škola

Ines Baškarad, prof. Borna Louvar, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje Učenici i nastavnici Gimnazije Petra Preradovića obilježili su 12. listopada Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. U tjednu Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva organizirali smo umjesto tradicionalne akcije Dani kruha humanitarnu akciju sakupljanja domaćih proizvoda i higijenskih potrepština. Svi su učenici i nastavnici donijeli vrlo raznovrsne namirnice koji će siromašnim ljudima svakodnevicu učiniti lakšom. U petak, 12. listopada 2018. predstavnici Eko-škole i učenici volonteri Crvenog križa su u kutijama odnijeli namirnice u socijalnu samoposlugu gdje su ih dočekali i zahvalili predstavnici Crvenog križa. GLOBE susret – posjetili smo Osnovnu školu Vladimir Nazor Virovitica U ponedjeljak 18. veljače. 2019. naši GLOBE-ovci Ina Moslavac, Ena Fadljević i Leon Davidović su uz pratnju mentora Borne Louvara posjetili GLOBE učenike iz Osnovne škole Vladimir Nazor. Humanitarna akcija

Osim nas, u školi Vladimir Nazor bili su i GLOBE učenici i nastavnici iz Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić te učenici nižih razreda iz Špišić Bukovice. Učenike i osnovnu školu Vladimir Nazor posjetili smo u svrhu zajedničkog druženja, učenja i promoviranja rada škole u GLOBE programu. Učenici Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić predstavili su projekt na kojemu rade zajedno s učenicima iz Tehničke škole Daruvar, a i mi smo predstavili svoj ovogodišnji projekt - ove smo godine odlučili promatrati pH tla na različitim postajama i mjestima u gradu Virovitici te to povezati s ispušnim plinovima i onečišćenjem tla.

GLOBE susret

GLOBE-ovci iz Nazora pokazali su nam svoju meteorološku kućicu, načine na koje izvode mjerenja i kakva mjerenja vrše. Osnovnoškolci iz Špišić Bukovice mogli su puno toga vidjeti i naučiti. Zajedničko druženje zabilježili smo i fotografijama. Vrijeme provedeno s GLOBE učenicima zabavno je, ugodno i poučno, a također se veselimo i svakom novom druženju. Ena Fadljević, 3. b

GLOBE susret - posjetili smo virovitički agropedološki laboratorij GLOBE učenici Ina Moslavac, Ena Fadljević i Leon Davidović su pod vodstvom mentora Borne Louvara i Ines Baškarad posjetili agropedološki laboratorij na prostoru šećerane Viro. Učenici su vidjeli prostorije laboratorija u kojima inženjeri analiziraju tlo najsuvremenijim uređajima. Naši su GLOBE-ovci analizirali tlo koje su uzorkovali s 10 različitih lokaliteta na području grada Virovitice. Mjerili su pH vrijednosti tla pomoću pH metra, a dobivene vrijednosti će koristiti u izradi projekta za državno natjecanje GLOBE škola. Državno natjecanje će se održati od 15. do 17. svibnja u Zagrebu. Zahvaljujemo svim djelatnicima agropedološkog laboratorija u Virovitici na ukazanom gostoprimstvu i veselimo se budućoj suradnji. Borna Louvar, prof.

Posjet agropedološkom laboratoriju Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

70


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Dramski odgoj kao izborni predmet u našoj školi Ova školska godina, osim što se od prethodnih razlikuje po dvosmjenskom radu, radovima na energetskoj obnovi škole, razlikuje se i po provođenju izborne nastave Dramskoga odgoja za 2. razred opće gimnazije. Jedna smo od rijetkih škola u Republici Hrvatskoj koja nakon prošlogodišnje odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o donošenju programa dramske kulture i umjetnosti provodi dramski program, više ne samo kao izvannastavnu aktivnost već kao predmet koji se ocjenjuje kao i svaki drugi. Naravno, na mnogo opušteniji način, bez pisanih zadaća. Igra i kreativnost posebno se cijeni, a cilj je zabava, podizanje samopouzdanja, suradnja s drugima, sloboda samoizražavanja te socijalna osviještenost. Iskaz i pokret dva su elementa u kojima se učenike vrednuje: iskaz podrazumijeva govorničke vještine učenika, njihov rad na dramskome tekstu, sposobnost improvizacije i kreativnost u osmišljavanju priča, dok se pokret temelji na samoj izvedbi.

Dramski odgoj kao izborni predmet u našoj školi

Sat započinje fizičkim i mentalnim zagrijavanjem nakon kojeg slijedi zadana tema. Različite dramske situacije, improvizirane kratke predstave, čitanje klasičnih dramskih tekstova i njihova izvedba, razvijanje likova po vlastitome izboru, pantomima, konverzija kratkih priča u dramu, izražavanje emocija i rješavanje zamišljenih konfliktnih situacija samo su neke od tema koje čekaju naših 13 učenika - ovogodišnjih polaznika Dramskoga odgoja. To su Matea Barčan, Antonela Becker, Tin Blaževski, Beata Brlas, Paola Cenger, Ema Crnogaj, Marta Grbac, Iva Hećimović, Ivan Hećimović, Maria Katančić, Ivona Marković, Julija Preveden i Ivona Pšihistal. Maja Bašnec, prof.

Međunarodni dan glazbe I ove smo godine, 2. listopada, obilježili Međunarodni dan glazbe. Učenici naše škole su muzicirali - svirali i pjevali i uljepšali nam dan svojim izvedbama. Ovo je već četvrti put kako obilježavamo taj dan i nadamo se da će se to nastaviti i sljedećih godina. U školskom dvorištu muzicirali su učenici iz gotovo svih razreda. 1. a: Ena Moslavac i Filip Petraš; 1. c: Antonela Matković i Marta Krstanović; 1. d: Paula Pažin i Dora Bralić; 2. a: Nives Široki; 2. b: Julija Prevedan; 2. c: Roberto Trupinović; 3. a: Gabriela Šipek, Tena Labuhar, Dominik Rob i Dorijan Molnar; 4. a: Rudi Kulej; 4. c: Nina Pocrnić, Dominik Trupinović i Tony Kirinec te 4. d: Lana Stevanovski. Međunarodni dan glazbe

Vanja Stamenić, prof. Hamlet – lektira koja nema granice Vole li učenici Hamleta? Ili je to samo nametnuta lektira? Kada je književnost u pitanju, kreativnost je uvijek dobrodošla, a upravo kreativnost učenika treba neprestano poticati. II. b opće gimnazije odlučio je promijeniti kraj Shakespeareove tragedije Hamlet i otići korak dalje – U SUDNICU. Učenici su 12. studenoga 2018. uprizorili sudnicu na satu lektire gdje se sudilo kralju Klaudiju zbog ubojstva kralja Hamleta.

Hamlet - lektira koja nema granice

U međusobnom ispitivanju tužiteljstva i obrane te prozvanih svjedoka porota je donijela jednoglasnu odluku o oslobođenju kralja Klaudija jer je obrana iznijela jače argumente. Učenici su takvim projektom ovladali lektirnim djelom vježbajući govorničke sposobnosti te kreirali dva uspješna nastavna sata književnosti. Bravo! Sanja Srnak, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

71


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Obilježili smo blagdan sv. Nikole Članovi likovne družine i učenici Gimnazije i ove su školske godine proslavili blagdan sv. Nikole uz kolače i prigodne darove. Kolače i darove izradili su učenici s mentoricom/voditeljicom Dubravkom Sikorom. Dubravka Sikora, prof.

Jedinstveni ispit znanja iz Hrvatskoga jezika u svim prvim razredima Obilježili smo blagdan sv. Nikole

Svi učenici prvih razreda pisali su 23. studenoga 2018. jedinstveni ispit znanja iz lirike. Test se sastojao od 36 zadataka višestrukoga izbora te polaznih tekstova za interpretaciju po uzoru na državnu maturu. Ispit su pripremile i s učenicima provele profesorice hrvatskoga jezika Vera Žužić, Zdenka Kos, Sanja Srnak i Maja Bašnec. Najbolji uspjeh postigli su učenici 1. d razreda - prosječna ocjena 3,83, zatim 1. b razreda – 2,44, 1. a razreda -2,10 i 1. c razreda - 1,80. Učenik Marko Podnar (1.d) najbolje je od svih učenika prvih razreda napisao test (35/36). Ostale petice ponosno su vlasništvo Laure Presek, Eme Lovreković, Klare Moslavac, Paule Pažin i Dina Gabrića. Čestitamo! Maja Bašnec, prof.

Laura Presek, Ema Lovreković, Klara Moslavac, Paula Pažin i Dino Gabrića

LiDraNo 2019. – školska razina Školska razina smotre LiDraNo 2019. provedena je 24. siječnja 2019. Naši su učenici sudjelovali u literarnom, novinarskom i dramskoscenskom izrazu. U literarnom izrazu sudjelovali su Tea Oštrić, 1. r., Iva Bistrović, 4. r. i Leon Davidović, 3. r. U novinarskom izrazu sudjelovala je Ela Marendić, 3. r., a u dramskoscenskom samostalnom izrazu sudjelovali su Katarina Han, 1. r., Antonela Lukša, 1. r., Iskra Maravić, 2. r., Mateo Pšihistal, 3. r., Tena Pokupić, 4. r. i Martina Žagar, 4. r. Učenike su pripremale profesorice Zdenka Kos ( novinarski, literarni i dramsko-scenski izraz), Sanja Srnak (dramsko-scenski izraz), Maja Bašnec (literarni i dramsko-scenski izraz) i Vera Žužić (literarni i dramskoscenski izraz). Čestitamo svim učenicima na vrlo uspješnom sudjelovanju, pokazanoj kreativnosti i darovitosti, a izabranima želimo uspješno sudjelovanje na županijskoj razini LiDraNa 2019. Vera Žužić, prof.

Obilježili smo Valentinovo I ove smo godine proslavili Valentinovo u našoj školi, Učenici su sa svojim profesoricama engleskog jezika i likovne umjetnosti izradili prigodne čestitke, pripremili citate i stihove, prikupili ljubavna pisma te ih proslijedili primateljima. Obilježili smo Valentinovo

Svi su se složili da je projekt bio odlično pripremljen i izveden o čemu nam govori i veliki broj zaprimljenih i proslijeđenih pisama. Dubravka Sikora, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

72


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

LiDraNo 2019. – izvrsni rezultati naših gimnazijalaca U ponedjeljak 18. veljače u Kazalištu Virovitica održana je županijska Smotra LiDraNo učenika srednjih škola Virovitičko-podravske županije. Domaćin ovogodišnje Smotre bila je Strukovna škola Virovitica u kojoj su organizirani okrugli stolovi za sve izričaje. Naši su se učenici posebno istaknuli kreativnošću, glumačkim talentom, vještinom literarnog i novinarskog pisanja, dobili brojne pohvale te su u svim trima kategorijama predloženi za državnu Smotru. Čestitamo! Literarni radovi: 1. Leon Davidović (3. r.), Kad bih znao (pjesma predložena za državnu Smotru) Mentorica: Zdenka Kos, prof. 2. Iva Bistrović (4. r.), Raj Mentorica: Maja Bašnec, prof. Novinarski rad 1. Ela Marendić (3. r.), Ćelava u Parizu (rad predložen za državnu Smotru) Mentorica: Zdenka Kos, prof. Pojedinačni scenski nastupi 1. Tena Pokupić (4. r.), Otpustite muškarce (monolog odabran za državnu Smotru) Mentorica: Maja Bašnec, prof. 2. Martina Žagar (4. r.), Ja sam idem van Mentorica: Vera Žužić, prof. LiDraNo 2019. - izvrsni rezultati naših gimnazijalaca

Skupni scenski nastup 1. Elena Bardić (2.r.), Tena Brijačak (2.r.), Paola Cenger (2.r.), Gabrijela Kastaneti (1.r.), Maria Katančić (2.r.), Jakov Ferenčević (2.r.), Nikolina Kovačević (2.r.), Lovro Švast (1.r.), Tena Pokupić (4.r.) i Martina Žagar (4.r.), Ljudi su l(j)udi (scenska igra predložena za državnu Smotru) Mentorica: Maja Bašnec, prof. Maja Bašnec, prof.

Sudjelovali smo na natjecanju u prevođenju književnih tekstova Petra Preradovića i Csokonaija Vitéza Mihálya i osvojili prvo i treće mjesto Učenice I. b razreda Tea Oštrić i Lorena Glavica sudjelovale su u zajedničkom projektu Republike Hrvatske i Republike Mađarske Preradović ‒ Csokonai HUHR 1601/2.1.2/0011. Učenice su sudjelovale u literarnom izrazu prevodeći pjesme mađarskog književnika Csokonaija Vitéza Mihálya. Lorena Glavica prepjevala je pjesmu Az álomhoz i osvojila 1. mjesto, a Tea Oštrić prepjevala je pjesmu Keserédes i osvojila 3. mjesto. Mentorica učenicama bila je profesorica Vera Žužić. U sklopu projekta učenici iz Mađarske prevodili su pjesme Mrtva ljubav i Ljudsko srce Petra Preradovića. Natjecanje je održano u Kulturnom centru Csokonai gdje su učenici interpretativno čitali svoje pjesme, a radove je prosuđivalo stručno povjerenstvo koje su činile profesorice hrvatskoga i mađarskoga jezika. Uz natjecateljice na svečanosti su bili i učenici literarne i dramske družine iz Gimnazije Petra Preradovića Virovitica u pratnji profesorica Maje Bašnec i Vere Žužić. Vera Žužić, prof. Sudjelovali smo na natjecanju u prevođenju književnih tekstova

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

73


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Jedinstveni ispit znanja iz Hrvatskoga jezika za sve druge razrede Učenici drugih razreda naše škole pisali su 29. travnja 2019. (treći školski sat) jedinstveni ispit iz Hrvatskoga jezika koji su pripremile profesorice Maja Bašnec, Zdenka Kos i Sanja Srnak, a sadržavao je 39 zadataka višestrukog izbora iz morfologije (vrste riječi). Cilj ispita bio je ujednačavanje kriterija ocjenjivanja na razini škole, uspoređivanje znanja učenika različitih razrednih odjela, priprema učenika za državnu maturu (tipom zadataka, strukturom i provedbom ispita) i provjera znanja. Marta Štampar

Učenici 2. d razreda ostvarili su srednju ocjenu 3,14, učenici 2. a razreda 3,00, 2. b 2,82, a 2. c 2,00. Najbolje je ispit riješila Marta Štampar iz 2. a razreda – 100%. Zdenka Kos, prof. Jedinstveni test iz Hrvatskoga jezika za sve četvrte razrede Učenici četvrtih razreda pisali su 3. svibnja 2019. (sedmi školski sat) jedinstveni test iz Hrvatskoga jezika kojim se provjeravalo znanje o pjesnicima i pjesništvu druge moderne. Test su sastavile profesorice Vera Žužić i Maja Bašnec koje predaju četvrtim razredima. Znanje se provjeravalo zadatcima višestrukoga izbora utemeljenim na sadržajima književne teorije, književne povijesti, predstavnika i djela druge moderne u hrvatskoj književnosti.

Jovana Polimanac, Tena Pokupić, Barbara Prevedan, Valerija Grahovac i Paula Rakijašić

Cilj testa nije bila samo provjera znanja nego i priprema za polaganje državne mature iz Hrvatskoga jezika na kojoj se rješavaju zadatci istoga tipa, a proveden je kao planirana aktivnost samovrednovanja naše škole. Najbolji prosjek ostvario je 4. a razred (3,61), zatim 4. d razred (3,41), 4. c (3,14) te 4. b (2,63). Pet je učenica dobilo ocjenu odličan: Jovana Polimanac, Tena Pokupić, Barbara Prevedan (4. a), Valerija Grahovac (4. c) i Paula Rakijašić (4. d). Maja Bašnec, prof. Dramska družina i izborna nastava Dramskog odgoja na Fedoru U petak 17. svibnja u Kazalištu Virovitica organiziran je dramski susret u sklopu Fedora (festival dramskoga odgoja) na kojem su sudjelovali učenici naše škole. Voditeljica Fedora glumica Snježana Lančić na samom početku pozdravila je okupljene i najavila program festivala. Dramska družina Gimnazije Petra Preradovića uprizorila je scensku igru Ljudi su L(j) udi kojom su nas učenici predstavljali na ovogodišnjoj državnoj Smotri Lidrano, a učenici izborne nastave Dramskoga odgoja izveli su predstavu Goli i bosi. Obje su predstave rezultat rada učenika i njihove mentorice Maje Bašnec, a posebnu ulogu u pisanju scenarija imala je učenica Maria Katančić koja je autorica dramsko-scenske igre Goli i bosi o stresu netom prije ispita i neočekivanim situacijama u kojima se nađu učenici i profesori.

Dramska družina i izborna nastava Dramskog odgoja na Fedoru

Dramsko-scensku igru Ljudi su l(judi izveli su učenici Gabrijela Kastaneti, Lovro Švast, Jakov Ferenčević, Nikolina Kovačević, Tena Brijačak, Elena Bardić, Paola Cenger, Maria Katančić, Tena Pokupić i Martina Žagar, a predstavu Goli i bosi učenici izborne nastave: Ivan Hećimović, Julija Prevedan, Maria Katančić, Paola Cenger, Ivona Marković, Ivona Pšihistal, Antonela Becker i Ema Crnogaj. Maja Bašnec, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

74


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Projekt Plesna mreža Hrvatske U sklopu projekta „Plesna mreža Hrvatske“ 18. svibnja 2019. u dvorani Dječjeg vrtića Cvrčak održana je prva radionica suvremenog plesa na kojoj su osim članica Plesnog centra KUC-a Virovitica sudjelovale i učenice koje pohađaju Dramski odgoj: Ema Crnogaj, Paola Cenger, Ivona Marković i Julija Prevedan. Projekt je potaknut činjenicom da je izvaninstitucionalna plesna produkcija, zbog nedostatka strukture koja bi osigurala izvedbe izvan premijernih izvedbi i gostovanja na manjim specijaliziranim plesnim festivalima, teško dostupna široj publici. Plesna mreža Hrvatske želi osigurati mjesto plesnim predstavama na pozornicama kazališnih kuća i ostalih organizacija koje se bave izvedbenom umjetnošću i festivalima te obogatiti njihove repertoare inovativnim sadržajima. Naše su učenice na radionici naučile mnogo profesionalnih plesnih pokreta te shvatile važnost pokreta u svakodnevici. Nakon kratkog razgibavanja i opuštanja pod vodstvom trenerice Martine Terezić učenice su se upoznale s plesom u paru i naučile pravilno disati. Također su poradile na međusobnom kontaktu i usavršile osjećaj za ritam. Na kraju radionice dobile su zadatak da do jeseni, kada će se održati sljedeća radionica, osmisle jednominutnu solo točku koju će ukomponirati u zajednički ples kao rezultat projekta. Paola Cenger, 2. b Projekt Plesna mreža Hrvatske

Probna državna matura iz Hrvatskoga jezika U ponedjeljak, 10. lipnja 2019. godine, provedena je probna državna matura iz Hrvatskoga jezika za sve maturante naše škole. Ispit je započeo u 10 sati rješavanjem zadataka iz književnosti i hrvatskoga jezika koje je trajalo 80 minuta. Nakon analize riješenoga testa pristupilo se drugom dijelu ispitivanja pisanju eseja koje je trajalo 180 minuta. Ispit je završio u 15 sati. Rezultate ispita učenici će analizirati prema dogovoru sa svojim profesoricama Verom Žužić i Majom Bašnec. Vera Žužić, prof.

Probna državna matura iz Hrvatskoga jezika

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

75


Školsko sportsko društvo Gimnazija

Maja Tkalčec, prof. Matija Jandrić, mag. cin.

Izvješće o sportskim natjecanjima za 2018./2019.godinu U školskoj godini 2018./2019. Školsko sportsko društvo Gimnazija nastupilo je na ukupno četrnaest Županijskih natjecanja u muškoj i ženskoj kategoriji u sljedećim sportskim disciplinama: mladići su se natjecali u rukometu, futsalu, odbojci, košarci, badmintonu, stolnome tenisu, krosu i atletici, a djevojke u rukometu, odbojci, košarci, badmintonu, krosu i atletici. Rezultati županijskih natjecanja Djevojke

Mladići

rukomet - 1. mjesto

rukomet - 2. mjesto

odbojka - 3. mjesto

odbojka - 5. mjesto

košarka - 1. mjesto

košarka - 1. mjesto

badminton - 2. mjesto

badminton - 1. mjesto

kros - 1. mjesto

kros - 4. mjesto

atletika -1. mjesto

atletika - 3. mjesto stolni tenis - 1. mjesto futsal - 2. mjesto

Ukupno je šest Županijski prvaka koji su se plasirali na Državno natjecanje: djevojke u rukometu, krosu, košarci i atletici te mladići u stolnom tenisu i košarci. Državna natjecanja održana su u Poreču. Djevojke u krosu postigle su najbolji plasman na državnome natjecanju , istrčavši za 4.mjesto, bez najbolje atletičarke Paule Rakijašić koju je spriječila ozljeda. voditeljica ŠSD-a Gimnazija, Maja Tkalčec, prof.

Detalj s obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana u Orahovici Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

76


Školsko sportsko društvo Gimnazija

Maja Tkalčec, prof. Matija Jandrić, mag. cin.

Gimnazijalci obilježili Hrvatski olimpijski dan (HOD) Učenici Gimnazije Petra Preradovića i ove su godine svojim sportskim angažmanom, hodanjem i trčanjem obilježili Hrvatski olimpijski dan. Hrvatski olimpijski dan koji obilježavamo 10. rujna (poznat pod skraćenim nazivom HOD), posvećen je utemeljenju HOO-a, a danas je opće prihvaćena manifestacija koja promiče važnost bavljenja sportskom aktivnošću, olimpijska načela izvrsnosti u svakom području, razumijevanje, mir i solidarnost među ljudima. Simbol ove tradicionalne manifestacije - proslave olimpizma je bijela majica, „zastava prijateljstva“. Tako su i naši učenici 1. a i 2. b razreda uz svoje profesore Matiju Jandrića i Maju Tkalčec, u miru, s novim prijateljima u bijelim majicama prošetali gradom. Nakon šetnje, učenici su stali u krugove, njih 5 - kao olimpijski simbol univerzalnog fair playa, prijateljstva i mira, a učenica Ena Fučkar priredila je i prigodan pano. Gimnazijalci ispred škole

Druga aktivnost naših učenika, utrka povodom obilježavanja HOD-a održala se u Orahovici. Naše školsko športsko društvo „Gimnazija“ sudjelovalo je u svim kategorijama utrke. U kategoriji Srednjih škola djevojke u disciplini na 1000 m ostvareni su sljedeći rezultati: 1. razred srednje škole - djevojke - osvojeno 1. mjesto - Mihaela Milković 2. razred srednje škole - djevojke - osvojeno 1. mjesto - Ema Borković 3. razred srednje škole - djevojke - osvojeno 1. mjesto - Paula Rakijašić 4. razred srednje škole - djevojke - osvojeno 2. mjesto - Lena Sabo U kategoriji Srednjih škola mladići u disciplini na 1200 m ostvareni su sljedeći rezultati: 1. razred srednje škole - mladići - osvojeno 2. mjesto - Niko Zečević 2. razred srednje škole - mladići - osvojeno 4. mjesto - Deni Vilček 3. razred srednje škole - mladići - osvojeno 2. mjesto - Domagoj Magić 4. razred srednje škole - mladići - osvojeno 2. mjesto - Vinko Martinčević Osim naših učenika koji su sudjelovali u utrci i stali na postolje - Paula Rakijašić, Lena Sabo i Vinko Martinčević, naši su učenici na utrci i volontirali: Nikolina Jezerčić, Barbara Kovač, Eva Karacsony, Antonio Balić i Marcel Fućkar. Maja Tkalčec, prof. Četvrto mjesto u odbojci

S utrke u Orahovici

Prvenstvo u odbojci za djevojke srednjih škola održano je 16. 11. 2018. s početkom u 9:00 sati u dvorani osnovne škole Eugena Kumičića Slatina. Domaćica natjecanja bila je profesorica Mirta Drokan. Za ekipu ŠSD "Gimnazija" nastupile su: Paula Rakijašić (kapetan), Nikolina Jezerčić, Ana Vadoc, Tihana Šutalo, Anamarija Duvnjak, Ana Škudar, Elizabeta Kapitan, Lorena Grgić, Iskra Maravić, Tena Brijačak, Tea Lovreković i Nika Lovreković. Na natjecanju su sudjelovala školska sportska društva Gimnazija (Gimnazija Petra Preradovića), Tehničar (Tehnička škola Virovitica), Strukovna (Strukovna škola Virovitica) i Marul (Srednja škola Marka Marulića Slatina). Natjecanje je proteklo u skladu s propisnikom HŠSS-a za 2018./2019. , a učenice Gimnazije osvojile su četvrto mjesto.

Detalj s natjecanja u odbojci

Učenice je na natjecanje vodila profesorica Maja Tkalčec. Maja Tkalčec, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

77


Školsko sportsko društvo Gimnazija

Maja Tkalčec, prof. Matija Jandrić, mag. cin.

Prvo mjesto u rukometu učenicama Gimnazije! Županijsko prvenstvo u rukometu za djevojke srednjih škola održano je 20.2. 2019. s početkom u 9:00 sati, u dvorani Tehničke škole u Virovitici, a domaćin natjecanja bilo je ŠSD Tehničar. Natjecanje je proteklo u skladu s propisnikom HŠSS-a za 2018./2019. Prijavljena ŠŠD koja su sudjelovala na natjecanju su: 1. ŠSD Gimnazija - Gimnazija Petra Preradovića Virovitica 2. ŠSD Tehnička - Tehnička škola Virovitica 3. ŠSD Victoria - Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica

Dodjela pehara - županijsko prvenstvo u rukometu

Za ekipu ŠSD Gimnazija nastupile su: Nikolina Jezerčić (kapetan), Marta Oštrić, Nika Deskar, Lorena Grgić, Iva Žagar, Lea Zupćić, Ana Blažev, Tihana Šutalo, Vanesa Prpić, Lukrecija Veršec, Elena Bardić, Nadia Dujmović i Dunja Habijanac. Voditeljica ekipe bila je Zdenka Premužić, a mentorica ekipe Maja Tkalčec, prof. Maja Tkalčec, prof. Stolni tenis – učenicima Gimnazije prvo mjesto! Završnica Županijskog prvenstva u stolnom tenisu za djevojke i mladiće srednjih škola održana je 28. veljače 2019. s početkom u 9:00 sati, u dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Natjecanje je proteklo u skladu s Propisnikom HŠSS-a za 2018./2019. Za ekipu ŠSD Gimnazija nastupili su: Angelo Bernardo Radović (3.b), Benedikt Radanović (4.c), Antonio Kajić (4.c) i David Pelc (1.d), a ekipu je vodila profesorica Maja Tkalčec. Učenici Gimnazije Petra Preradovića su nakon priprema i mnogo uloženog truda osvojili 1. mjesto te se plasirali na Državno natjecanje u stolnom tenisu. Maja Tkalčec, prof.

Stolni tenis - detalj s natjecanja

Gimnazijalci drugi u rukometu Prvenstvo u rukometu za mladiće srednjih škola održano je 1. ožujka 2019. godine u 9 sati u dvorani Tehničke škole u Virovitici. Domaćin natjecanja bilo se ŠSD Tehničar, a natjecanje je proteklo u skladu s propisnikom HŠSS-a za 2018./2019. Učenici Gimnazije su osvojili drugo mjesto, a za Gimnaziju su igrali: Borna Šimić (kapetan), Alan Đurđević, Tim Čevelak, Marko Đeri, Matej Oršulić, Hrvoje Vašarević, Jakov Ferenčević, Stefan Oluić, Deni Vilček, Sven Balint, Karlo Moslavac, Ante Šimić, Matej Volenik, David Kusturić. Matija Jandrić, mag. cin. Kros srednjih škola Županijsko prvenstvo u krosu u kategoriji srednjih škola, mladića i djevojaka održalo se 12. 3. 2019. godine na igralištu Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina. U kategoriji djevojaka prijavljeno je sedam ekipa, a naše djevojke osvojile su 1. mjesto te se plasirale na Državno natjecanje koje će se održati u Poreču. Za ekipu gimnazije nastupile su: Lena Sabo, Lorena Blaga, Ema Borković i Mihaela Milković

Kros srednjih škola

U kategoriji mladića prijavljeno je sedam ekipa, a naši su učenici osvojili 4. mjesto. Za ekipu gimnazije nastupili su: Antonio Balić, Vinko Martinčević, Domagoj Magić i Domagoj Železić. Maja Tkalčec, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

78


Školsko sportsko društvo Gimnazija

Maja Tkalčec, prof. Matija Jandrić, mag. cin.

Sportska zajednica VPŽ u Gimnaziji Petra Preradovića obilježila Europski tjedan sporta Sportska zajednica Virovitičko-podravske županije u suradnji s Gimnazijom Petra Preradovića iz Virovitice obilježila je Europski tjedan sporta pod sloganom #BEACTIVE. Glavna tajnica Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije Dora Međimorec u dogovoru s ravnateljicom Gimnazije Jasminkom Viljevac i profesoricom tjelesne i zdravstvene kulture Majom Tkalčec organizirala je učenicima vježbanje sa stručnim trenerskim parom Bojanom i Nikolinom Mihić, koji su, kroz niz zanimljivih vježbi, odradili trening na otvorenom. Trening su sa zanimanjem pratili i ostali učenici, koji nisu bili aktivno uključeni u njegovu realizaciju.

Obilježili smo Europski tjedan sporta

Državno prvenstvo u krosu Državno prvenstvo u krosu u kategoriji srednjih škola, mladića i djevojaka održalo se 24. i 25. 3. 2019. godine u Poreču. U kategoriji djevojaka prijavljene su 24 ekipe - ukupno 94 učenica, a naše su djevojke osvojile odlično 4. mjesto. Za ekipu Gimnazije nastupile su: Lena Sabo, Lorena Blaga, Ema Borković i Mihaela Milković i Paula Rakijašić kao stručna pratnja. Maja Tkalčec, prof.

Učenici 1. razreda Katoličke osnovne škole u Virovitici posjetili su Gimnaziju Petra Preradovića U utorak, 28. svibnja, učenici 1. razreda posjetili su Gimnaziju Petra Preradovića u sklopu održavanja projekta "Roditelj u razredu". Ovaj put, to smo napravili na malo drugačiji način. Posjetili smo radno mjesto majke naše učenice Ene, gospođe Maje Tkalčec, profesorice tjelesne i zdravstvene kulture.

Ekipa i detalj s Državnog prvenstva u krosu

Pri samom dolasku dočekao nas je i pozdravio ravnatelj škole, gospodin Kristijan Gostimir. Nakon kratkog predavanja o važnosti redovite tjelovježbe i očuvanju zdravlja koje su vodile učenice gimnazije, učenici su odradili jedan zanimljiv sat TZK. Nakon početnog trčanja sa zadacima i općih pripremnih vježbi bez pomagala, okušali su se u raznim štafetnim igrama kao što su skakanje s balonom između koljena, gađanje mete, vođenje lopte "čekićem", itd. Učenici su u završnom dijelu sata odradili vježbe istezanja, a potom dobili medalje zaslužene na temelju igranja štafetnih igara te slatkiše.

Učenici osnovne katoličke škole u sportskoj dvorani Gimnazije

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

79


Školsko sportsko društvo Gimnazija - popisi ekipa

Maja Tkalčec, prof. Matija Jandrić, prof.

KROS - učenice

ODBOJKA - učenice

Lena Sabo, Lorena Blaga, Ema Borković i Mihaela Milković i Paula Rakijašić kao stručna pratnja, voditeljica ekipe bila je profesorica Maja Tkalčec

Vanesa Prpić, Lukrecia Veršec, Lea Zupčić, Lucija Vargović, Iskra Maravić, Tihana Šutalo, Ana Blažev, Stella Jurić, Mihaela Milković, Marta Maslać, Nikolina Jezerčić, Marta Grbac

KROS - učenici Antonio Balić, Domagoj Magić, Vinko Martinčević, Karlo Moslavac, Filip Kukolj RUKOMET - učenice

BADMINTON - učenice Nika Lovreković, Tea Lovreković, Tihana Šutalo, Ema Borković, profesorica Maja Tkalčec

Iva Žagar, Nikolina Jezerčić, Vanesa Prpić, Marta Oštrić, Nika Deskar, Lukrecija Veršec, Tihana Šutalo, Lorena Grgić, Elena Bardić, Nadia Dujmović, Dunja Habijanac, Ana Blažev, Lea Zupčić

RUKOMET - učenici Borna Šimić (kapetan), Alan Đurđević, Tim Čevelak, Marko Đeri, Matej Oršulić, Hrvoje Vašarević, Jakov Ferenčević, Stefan Oluić, Deni Vilček, Sven Balint, Karlo Moslavac, Ante Šimić, Matej Volenik, David Kusturić.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

80


Školsko sportsko društvo Gimnazija - popisi ekipa

BADMINTON - učenici Silvio Balić, Deni Vilček, Enio Češek, Ante Šimić

Maja Tkalčec, prof. Matija Jandrić, prof.

KOŠARKA - učenice Marta Grbac, Lucija Vargović, Iskra Maravić, Stella Jurić, Mihaela Milković, Lukrecia Veršec, Tihana Šutalo, Nikolina Jezerčić, Vanesa Prpić, Lea Zupčić, Ana Blažev, Marta Maslać

Ante Šimić, Deni Vilček, Silvio Balić, Enio Češek

STOLNI TENIS - učenici Angelo Bernardo Radović, Benedikt Radanović, Antonio Kajić, David Pelc ATLETIKA Prvi red: Karlo Moslavac, Vinko Martinčević, Petar Vuković, Antonio Balić, Deni Vilček, Domagoj Magić i Tin Fabijan Gorički. Gornji red: profesorica Maja Tkalčec, Lorena Blaga, Ema Borković, Vanesa Prpić, Paula Rakijašić, Mihaela Milković, Tena Pokupić, Iskra Maravić i Nikolina Jezerčić.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

81


Oproštaj s maturantima i proglašenje najsportaša i najsportašice za školsku godinu 2018./2019. U srijedu 22. svibnja oprostili smo se s našim maturantima. Učenici četvrtih razreda zadnji su dan proveli u školskim klupama, družeći se međusobno, sa svojim profesorima i razrednicima. Nakon šestog sata ispred škole održan je prigodan program na kojem su učenici maturalnih razreda otplesali francuski dvoranski ples quadrillu. Zatim im se obratio ravnatelj škole prof. Kristijan Gostimir poželjevši im mnogo uspjeha u daljnjem obrazovanju. Maturantima se u ime ostalih učenika obratila učenica trećeg razreda Ela Marendić. Čestitala je maturantima na završetku školovanja, natjecanjima i uspjesima koje su postigli kao pojedinci i učenici naše škole. Paula Rakijašić, profesorica Maja Tkalčec, Nikolina Jezerčić, Antonio Balić, ravnatelj Kristijan Gostimir

Prof. Maja Tkalčec uručila je nagrade za najbolje sportaše, u kategoriji učenika Antonio Balić, u kategoriji učenica Nikolina Jezerčić, a posebna nagrada za doprinos i promicanje škole u sportu uručena je Pauli Rakijašić. Učenice 4. a razreda i učenici 4. d otplesali su koreografije koje su uvježbali za maturalnu večer, a dio programa i ove je godine bila quadrilla, francuski dvoranski ples koji maturanti tradicionalno plešu na norijadama širom svijeta. Gotovo je stotinu gimnazijalaca zaplesalo je ovaj ples, a pripremila ih je profesorica Maja Tkalčec. Ivana Salajić, prof.

Paula Rakijašić, Antonio Balić, Nikolina Jezerčić

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

82


Završna školska priredba Sanja Srnak, prof.

14. lipnja 2019. ispratili smo još jednu nastavnu godinu koja je obilježena mnogim događanjima. Prolazeći ih u međusobnom razumijevanju i zajedništvu planirane obveze privedene su kraju. Nakon pozdravnog govora profesora Kristijana Gostimira, ravnatelja Gimnazije učenicima koji su ostvarili 1. mjesto na županijskim natjecanjima, pozvanima na državno natjecanje te profesorima mentorima uručene su nagrade za izniman uspjeh kako na lokalnoj tako i na državnoj razini. Nagrađeni su učenici koji su bili među 10% najboljih na matematičkom natjecanju Klokan bez granica te su uručeni Certifikati učenicima koji su polagali Njemački jezik. Posebno je istaknut i nagrađen najučenik Gimnazije Petra Preradovića Virovitica i najučenik Virovitičko-podravske županije Sven Balint.

Profesorica Zdenka Kos, profesor Miroslav Novosel i ravnatelj, profesor Kristijan Gostimir

Sven je sudjelovao na županijskim natjecanjima iz Matematike, Geografije, Fizike i Informatike. Devet je puta bio županijski prvak, a pet je puta osvajao 2. i 3. mjesto. Ove je godine bio županijski prvak iz Fizike i sudjelovao je na Državnom natjecanju iz Informatike. Osim u znanju, Sven je Gimnaziju predstavljao i na brojnim aktivnostima izvan redovne nastave (šah, Masterclass, Zimska škola informatike, Statistička olimpijada te matematička natjecanja: Klokan bez granica, Dabar, Rokovi matematičari, Ekipa za 5+, Mathema). Nagrađivanje je zaokruženo uručivanjem poklona profesorima koji su završili svoj radni vijek u Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica. To su naši profesori Zdenka Kos i Miroslav Novosel koje smo ovim putem ispratili u zasluženu mirovinu. Zadnji nastavni dan i veselje zbog iznimnih rezultata uljepšali su nam Gabriela Šipek i Tena Labuhar učenice 3.a razreda glazbenom točkom te Ivan Hećimović, učenik 2.b razreda monologom Marinett.

Nagrađeni nastavnici s ravnateljem

Nagrađeni učenici

Nagrađeni učenici - prva tri mjesta na državnim natjecanjima i ravnatelj Kristijan Gostimir

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

83


Završna školska priredba

Profesorica Zdenka Kos i profesor Miroslav Novosel

Ravnatelj Krisitijan Gostimir i najučenik škole i županije, Sven Balint

Nagrađeni učenici, sudionici Klokana bez granica, prof. Ivana Andrović, prof. Mateja Uzelac i ravnatelj Kristijan Gostimir

Detalj s priredbe

Glazbene točke i monolog

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

84


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Europski dan jezika U srijedu 26. 9. 2018. godine razredi koji su prema rasporedu taj dan imali engleski jezik sa svojim su profesorima obilježili Europski dan jezika. Već tradicionalno svake godine osmislimo neku novu aktivnost, a ove godine odlučili smo biti kreativni. Učenici su bojama za tkaninu oslikavali majice prema tematici koji su unaprijed odabrali na primjer ispisati jednu riječ na što više jezika, ispisati riječ ili frazu koju je W. Shakespeare uveo u engleski jezik, jezikolomke na stranim jezicima i slično. Ciljevi obilježavanja Eurospkog dana jezika su poticati učenje većeg broja jezika, promicati jezičnu raznolikost Europe i poticati cjeloživotno učenje u školi i izvan nje. Maja Mlinarić, prof.

Oslikane majice za Europski dan jezika

Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, posjetila Gimnaziju Tijekom obilaska novouređene šetnice u centru Virovitice, ispred virovitičke Gimnazije Petra Preradovića, predsjednicu su pozdravili i gimnazijalci te iskoristili priliku i pozvali je na zajedničko fotografiranje i kratak, neformalni obilazak zgrade Gimnazije. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović s gimnazijalcima

Festival prava djece 17. listopada 2018. učenici 1. d i 2. d razreda bili su na terenskoj nastavi sa svojim razrednicama Ivanom Andrović i Matejom Uzelac u Osijeku. Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator organizirala je Festival prava djece u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Uredom pravobraniteljice za djecu, kino prikazivačem Blitz Cinestar i Hrvatskim filmskim savezom. Filmska matineja trajala je 90 minuta. Na matineji je prikazan izbor najboljih filmova stvaralaštva mladih iz Hrvatske i svijeta. Festival prava djece jedini je inkluzivni festival u Hrvatskoj te su sve projekcije prilagođene djeci/mladima s oštećenjem vida ili sluha. Filmovi su bili edukativnog karaktera, promiču toleranciju, daju primjere kako se boriti s teškim situacijama, kako uvažavati tuđe osjećaje, kako promijeniti teške situacije u životu, o prihvaćanju različitosti, o rasnoj diskriminaciji i posljedicama, nasilju, o preprekama s kojima se pojedinci susreću i kako ih savladati. Mateja Uzelac, prof.

Festival prava djece

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

85


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Obilježen svjetski dan štednje 30. i 31. listopada 2018. učenici 1. d i 2. d s razrednicama Ivanom Andrović i Matejom Uzelac obilježili su na satu razredne zajednice Svjetski dan štednje kroz radionicu. Učenici su bili raspoređeni u skupine, na list papira trebali su napisati na koji način oni štede i kako se može štedjeti. Zatim je svaka skupina dobila kratak edukativni materijal koji je primjerom navodio kako efikasno štedjeti (isključite kabelsku televiziju, kuhajte kod kuće, budite energetski učinkovitiji, izbjegavajte skupe dućane, kupujte na tržnicama izravno od dobavljača, riješite se nezdravih navika, više bicikla, manje motornih vozila, pričekajte s kupnjom neko vrijeme, pojedine usluge prestanite plaćati, bavite se besplatnim hobijima, ne upadajte u minuse, koristite pogodnosti koje su vam dostupne, slobodno pitajte za popust itd.). Kroz nekoliko matematičkih zadataka iz stvarnog života svaka je skupina riješila neki novčani problem (cijena taksija, cijena goriva, tečajne liste, što je isplativije i slično). Tako su učenici razmijenili svoja mišljenja i iskustva te naučili neke nove načine kako štedjeti. Mateja Uzelac, prof. Obilježen Svjetski dan štednje

Obilježavanje obljetnice pada grada Vukovara (18. studenoga 1991. – 18. studenoga 2018.) Učenici Gimnazije Petra Preradovića obilježili su 27. obljetnicu sloma obrane herojskog grada Vukovara i prisjetili se tragičnih događaja vezanih uz početke Domovinskoga rata. Obilježavanju su prisustvovali učenici 3. a, 4. c i 4. d razreda. Priredba je započela „Pričom o gradu“ Siniše Glavaševića koju je pročitala Martina Žagar. Nakon toga su učenice Anamarija Gradijanac i Sara Grba prezentacijom na temu „Pad grada Vukovara“ te izborom fotografija i tekstova govorile o tijeku obrane Vukovara počevši od kolovoza 1991. godine sve do posljednjih trenutaka uoči pada grada. Podsjetile su nas da je to mjesto posebnog pijeteta, a bitka za Vukovar jedna od prijelomnih bitaka tijekom Domovinskoga rata. Učenice Klara Brlić i Tanja Janus govorile su o vukovarskoj bolnici, uvjetima rada i liječenja ranjenih i bolesnih u vrijeme teških trenutaka za grad. O sudbini i stradanju hrvatskoga novinara Siniše Glavaševića koji je do posljednjega trenutka svojega života u Vukovaru putem radijskih javljanja davao nadu Vukovarcima govorile su Nela Paloš i Karla Risović. U „Priči o gradu“ Glavašević je govorio o teškim uvjetima u kojima su se stanovnici toga grada nalazili, ali je unatoč tome pozivao na ljubav i humanost. Priredba je završena pjesmom „Ne dirajte mi ravnicu“ u izvedbi Gabrijele Šipek, Martina Maljkovića i Dinka Magenhajma. Obilježavanjem Dana sjećanja na žrtvu Vukovara gimnazijalci su željeli odati počast poginulim herojima, civilima koji su nastradali pod udarima agresora i da se ne zaboravi žrtva koju je Vukovar podnio na putu prema slobodi. Video: obilježavanje obljetnice pada grada Vukovara

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

Ana Novosel Grgić, prof.

86


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Sveti Nikola u gostima Mladi gimnazijalci Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici obradovali korisnike Obiteljskog doma „Marija“ Sveti Nikola, kao što znamo (tj. kako smo vjerovali kao mali), posjećuje kuće i ostavlja djeci poklone, dok im Krampus donosi šibe. Nekoliko je gimnazijalaca pod vodstvom vjeroučitelja Tomislava Bišćana odlučilo posjetiti Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe „Marija“, kako bi im donijeli bombone i slatkiše sv. Nikole i tako im uljepšali boravak u domu. Korisnici Obiteljskog doma oduševljeno su slušali gimnazijalce koji su s vjeroučiteljem, uz pratnju gitare, radosno pjevali i ispunili prostorije obiteljskog doma božićnim duhom. Bilo je tu smijeha, pala je i pokoja suza radosnica, a trenutke ovog nezaboravnog iskustva, koje će još dugo i gimnazijalcima i korisnicima Obiteljskog doma ostati u sjećanju, možete vidjeti na fotografijama. Učenica Magdalena Matković o tom je događaju napisala nekoliko riječi koje svakako trebate pročitati. Na dan Svetog Nikole, 6. prosinca 2018., vjeroučitelj i profesor Tomislav Bišćan pozvao me da se pridružim gimnazijalcima u posjetu Obiteljskom domu za starije i nemoćne osobe „Marija". Vjeroučitelj je htio da odemo iz svojeg okruženja u neko novo i drugačije, da osjetimo potrebe nekih drugih ljudi, da izađemo iz okvira škole. Sjetila sam se zadnjeg sata vjeronauka, na kojem je vjeroučitelj govorio da se u ovo vrijeme došašća pripremamo za Isusov rođendan i susret s njim, da je ovo vrijeme odricanja i vrijeme kada trebamo činiti dobra djela drugima, kako bi i oni bili sretni u ovo predbožićno vrijeme. Naravno da sam pristala. Sa svetim smo Nikolom, kojega je odglumio naš prijatelj Antonio Kajić iz 4.c razreda, otišli u Dom za starije osobe kako bismo podijelili bombone i slatkiše (koje mogu jesti i dijabetičari) korisnicima doma i kako bismo malo popričali s njima i otpjevali im par pjesama. Prvo smo išli u sobe kod onih koji teže hodaju ili su nepokretni. Sveti Nikola sve ih je obišao, podijelio im bombone, a onda je vjeroučitelj uzeo gitaru da im nešto otpjevamo. Korisnici doma su nas slušali, nudili nam bombone i kekse, a neki su čak i plakali. Najljepše je bilo kad nam je jedna baka rekla: „Možete li otpjevati još jednu?“. Kad smo obišli sve sobe, stigli smo u dnevni boravak u kojemu su nas korisnici doma oduševljeno čekali. Pjevali smo i pričali s njima, a onda smo se za uspomenu i slikali. Pred naš odlazak rekli su nam da opet dođemo i da nas neće zaboraviti te da i mi njih ne zaboravimo. Ja ih sigurno neću zaboraviti. Nakon što smo se pozdravili s njima i otišli, osjećala sam se sretno, zadovoljno i ispunjeno. Trebali bismo ovo raditi svake godine, jer sada sam shvatila koliko im je to značilo. Nadam se da smo im uljepšali ove dane, a koji su moji zaključci i pouka nakon svega? Ljudi bježe i skrivaju se od Boga, a onda govore da ga ne mogu naći. Kako ga pronaći i približiti mu se? Priđite usamljenom. Pomozite bespomoćnom. Posjetite tu staru baku za koju kažete da nemate vremena posjetiti je. Sad je vrijeme, ne čekajte druge prilike jer ih možda više neće biti. Širite ljubav i pozitivu. Nitko nije postao siromašan jer je davao drugima. Bogatstvo se ne mjeri onime koliko imaš, već koliko možeš dati. Magdalena Matković, 3.b

Sv. Nikola u gostima

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

87


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Kviz povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska mreža školskih knjižničara organizirale su kviz za učenike osmih razreda osnovnih škola i trećih razreda srednjih škola kao jedan od načina obilježavanja Europske godine kulturne baštine. Kviz za srednje škole je održan u srijedu 19. prosinca 2018. godine, na mreži u alatu Kahoot. Kviz općeg znanja i brzine sastojao se od četrdeset općih pitanja vezanih uz hrvatsku kulturnu baštinu i njezin doprinos europskoj kulturnoj baštini. Prema pravilima, iz svake je škole moglo sudjelovati najviše pet učenika koji su na pitanja odgovarali uz pomoć mobilnih uređaja. Iz 3. a razreda Gimnazije Petra Preradovića sudjelovale su učenice Lorena Blaga, Lorena Ronik, Katarina Čerepinko, Ena Abalić i Emina Gebih. Od ukupno dvjestotinjak sudionika, naše su učenice ostvarile izvrsne rezultate, a Emina Gebih osvojila je izvrsno šesto mjesto u kategoriji srednjih škola. Povodom Europske godine kulturne baštine:

Kviz - Europska godina kulturne baštine

„Kulturna baština je tkivo naših života i društava. Okružuje nas u gradovima u kojima boravimo, doživljavamo je neposredno u krajolicima, u susretima s raznovrsnim arhitektonskim ostvarenjima, skulpturama, arheološkim kopnenim kao i podvodnim nalazištima. Ne čine je samo književnost, umjetnost i umjetnički predmeti već i tradicijska znanja i umijeća, zanati koje učimo, priče koje pričamo, hrana koju jedemo, glazba koju slušamo i filmovi koje gledamo. Kulturna baština okuplja zajednice i gradi zajedničko razumijevanje mjestâ u kojima živimo. Razvojem tehnologija digitalni svijet također mijenja način na koji pristupamo baštini. Glavni su ciljevi Europske godine kulturne baštine potaknuti na istraživanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe, slaviti, razumijevati i štititi njezinu jedinstvenu vrijednost i promišljati o mjestu koje kulturna baština zauzima u našim životima. Obilježavanjem godine kulturne baštine želi se pokazati kako kulturna baština gradi snažnija društva, stvara radna mjesta i prosperitet; ukazuje se na njezinu važnost za naše odnose s ostatkom svijeta te na to što možemo poduzeti kako bi je zaštitili. Slijedom toga, tijekom 2018. godine organizirane su aktivnosti i inicijative diljem Europe, pa tako i Hrvatske, kojima se šira javnost nastojala zainteresirati za kulturnu baštinu i aktivno uključivanje u što veći broj događanja.“ Tekst je preuzet s mrežne stranice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Josip Strija, prof. i dipl. knjiž.

Kreativnost na djelu :) Povodom božićnih blagdana i Nove godine učenici 2. b razreda odlučili su iskoristiti svoju kreativnost i urediti učionicu 9 – učionicu fizike. Nakon kratkog dogovora s predsjednicom razreda Leom Zupčić, učenici su prikupili potrebne materijale za rad i na satu razredne zajednice dobro organizirani raspodijelili posao i cijelu učionicu ukrasili ukrasima koje su sami izradili. Razrednik Aljoša Graovac, prof. Kreativnost na djelu

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

88


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Božićna priredba u Kazalištu Virovitica Posljednji nastavni dan prvoga polugodišta šk.g. 2018./2019. učenici Gimnazije Petra Preradovića zajedno su sa svojim profesorima pripremili tradicionalnu božićnu priredbu. Na priredbi su nastupili brojni izvođači: pjevači (Gabriela Šipek, Andrea Oberling, Nives Široki, Antonio Culej, Dominik Trupinović), svirači (Tena Labuhar,Toni Kirinec, Dominik Rob, Martin Maljković, Dorijan Molnar, Roberto Turpinović) i glumci - učenici izborne nastave Dramskoga odgoja (Antonela Becker, Tin Blaževski, Paola Cenger, Ema Crnogaj, Ivan Hećimović, Maria Katančić, Ivona Marković, Julija Prevedan, Ivona Pšihistal). Njihov predani rad i pripremu za nastup pratio je organizator priredbe, profesor Tomislav Bišćan te mentori učenika, profesorice Vanja Stamenić i Maja Bašnec uz ostale profesore i učenike škole. Samoj priredbi iznimno su pridonijeli i voditelji Antonio Balić i Martina Žagar. Svečanost je završila uz lijepu čestitku za nadolazeće blagdane koju je uputila ravnateljica Gimnazije Jasminka Viljevac, a tu je čestitku posebno izrekao i zbor zajedno sa sviračima izvedbom poznate pjesme Sretan Božić svakome. Uz sve one koji su bili pod svjetlima reflektora, svakako spominjemo i one čiji se nezaobilazan doprinos nije vidio pod istim svjetlima, a koji je bio iznimna pokretačka snaga. Tena Pokupić, 4. a

S božićne priredbe

Petodnevna „Zimska škola informatike – INFINTEREST“ Petodnevna „Zimska škola informatike – INFINTEREST“ održana je od 7. do 11. siječnja 2019. u Osijeku. Sudionici su bili smješteni u hotelu Merlon, a ručali su u studentskoj menzi. Predavanja su bila organizirana na različitim lokacijama - od Odjela matematike Sveučilišta J. J. Strossmayera do Doma kulture. Učili smo programirati u tri nova jezika: Java, Python i Scratch te smo programirali s Micobitima i Mbotovima. Iskusili smo crtati u AutoCAD-u te smo uz pomoć tih znanja izradili kutijice od šperploče rezane laserom. Predavanja su nam držali profesori Darko Liptak, Dražen Jakopović, Valent Turković te mnogi drugi, a između predavanja imali smo dovoljno vremena istražiti sve ljepote Osijeka. INFINTEREST

Na kraju smo dobili diplome za sudjelovanje i pošli kućama s puno lijepih uspomena i novih prijateljstava. Iva Rengel, 3. d i Sven Balint 4. d BHV Education prezentacija U četvrtak 7.2. u našoj školi održano je predavanje profesionalnog informiranja za sve maturalne razrede. Tema prezentacije bila je 'Kako iskoristiti odlično znanje engleskog jezika za daljnji nastavak školovanja'. Učenici su upoznati s ponuđenim mogućnostima studiranja u inozemstvu (SAD, V. Britanija, Kanada, Francuska, Danska, Švicarska, Nizozemska. Učenicima su predstavljene praktične korisne informacije ovisno o tome koje područje ih zanima. Organizacija BHV Education već 24 godine radi na promicanju međunarodnog obrazovanja i učenja stranih jezika.

BHV Education prezentacija

BHV education je također suorganizator natjecanja Best in English u kojem je naša škola sudjelovala. Od 892 škole u 30 različitih država, naša škola nalazi se na 154 mjestu. Učenicima koji su sudjelovali na natjecanju podijeljeni su certifikati. Ove godine test je najbolje riješio učenik 4.c razreda, Dominik Trupinović. Maja Mlinarić, koordinator natjecanja BiE

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

89


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Probna državna matura iz matematike Dana 9. 2. 2019. u Gimnaziji Petra Preradovića za učenike četvrtih razreda organizirana je Probna državna matura iz matematike. Od 97 maturanata naše škole, 89 učenika pristupilo je ispitu. Ispit više razine pisalo je 57 učenika, a najuspješniji je bio Sven Balint (4.d). Ispit osnovne razine pisalo je 32 učenika, a najuspješnije su bile Iva Daria Bešen (4.a) i Klara Lach (4.c). U organizaciji ispita probne državne mature sudjelovali su: ravnateljica škole Jasminka Viljevac, Mateja Uzelac koja je sastavila ispite za osnovnu i višu razinu, Azra Razlog, Jessica Puž, Ivana Andrović, Vanja Stamenić, Maja Mlinarić, Borna Louvar, Ivana Salajić, Mihaela Komar i Matej Vorkapić. Želimo puno uspjeha učenicima na pravoj državnoj maturi, kako iz matematike tako i iz ostalih predmeta. Azra Razlog, prof. Predavanje o poslovima budućnosti

Probna državna matura iz matematike

U utorak 5. veljače učenici 4.c i 4.d imali su priliku slušati o poslovima budućnosti. Predstavljeni su im svjetski trendovi razvoja tehnologije u smjerovima dizajna i multimedijskog računarstva, programskog i sistemskog inženjerstva. Gospodin Milan Dukić iz Algebre učenicima je govorio o tehnologijama koje će oblikovati našu budućnost (3D printeri, autonomna vozila, egzoskeleti, Internet stvari, dronovi, virtualna stvarnost, umjetna inteligencija) te o njihovu utjecaju na promjenu potražnje na tržištu rada i činjenicu da se danas pripremamo za poslove koji trenutno ne postoje. Od novih sadašnjih i budućih zanimanja zanimljivo su zvučali inženjer medicinske robotike, cloud broker, projektant velikih baza podataka, IoT inženjer, dizajner pametnog nakita, android programer… Ivana Bezak, prof.

Predavanje o poslovima budućnosti

Gimnazijski fašnik - prvo mjesto 4. c razredu! Čestitamo 4. c razredu (na prvoj fotografiji) na najviše osvojenih lajkova (183) i osvojenom prvom mjestu za najbolju masku na ovogodišnjem gimnazijskom fašniku!

Gimnazijski fašnik - prvo mjesto 4. c razredu!

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

90


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika 51. susreti literarnih družina „Preradovićev rođendan“ U obnovljenij rodnoj kući Petra Preradovića u Grabrovnici održani su 22. ožujka 2019. već tradicionalni 51. susreti literarnih družina na kojima su uz učenike iz šest osnovnih škola sudjelovali i učenici naše Škole. Svojim su se lirskim pjesmama predstavile naše učenice Ela Marendić (3. r.) čija je mentorica prof. Zdenka Kos, Iva Bistrović (4. r.) čija je mentorica prof. Maja Bašnec i Tea Oštrić (1. r.) čija je mentorica prof. Vera Žužić. „Preradovićev rođendan“

U Zborniku učeničkih radova objavljene su lirske pjesme Gazela mome lavu, Nuit i Distisi pjesniku Ele Marendić; Pozornica i Ona je jesen Ive Bistrović te U ritmu kraja i U krilu mora Tee Oštrić. Gošća 51. susreta literarnih družina „Preradovićev rođendan“ bila je književnica Bojana Meandžija koja je govorila o svom romanu Trči! Ne čekaj me... Susreti literarnih družina u Grabrovnici završili su zajedničkim fotografiranjem ispred pjesnikove rodne kuće te druženjem u restoranu Zlatni klas u Otrovancu. Vera Žužić, prof. XXI. križni put mladih Na ovogodišnji XXI. biskupijski križni put mladih Požeške biskupije zaputilo se više od 500 mladih, ali i onih malo starijih. Križni put krenuo je iz Župe Podravska Moslavina i krajnji je cilj bio doći do Slatine u kojoj se u 18 sati održalo svečano euharistijsko slavlje. I naša je škola sudjelovala na ovom putu, i pritom se, uz molitvu, pjesmu, smijeh i izvrsno društvo, silno zabavila. Nadamo se da će nam tako biti i sljedeće godine. :) Tomislav Bišćan

XXI. križni put mladih

Bocko na smotri projekata iz područja građanskog odgoja i obrazovanja U našoj školi već je duže vrijeme aktivan projekt Bocko. To su kutije u koje odlažemo plastične boce. Cilj je projekta smanjenje nakupljenog plastičnog otpada. Svake godine svi razredi u školi osmišljavaju razne izglede bocka, a kako bi se izrađivanje više poticalo, razrednici organiziraju natjecanja u izradi najkreativnijeg bocka. Pobjednici dobivaju vrijedne nagrade. Kao ekološki osviješteni građani uvodimo i izradu papirka, iako škola i tu vrstu otpada razvrstava na određena mjesta.

Bocko na smotri projekata

Da bismo sam projekt bolje predstavili, uključili smo se kroz školsko natjecanje u županijsku smotru projekata iz područja građanskog odgoja i obrazovanja. Učenice 2.b razreda naše škole: Matea Barčan, Ema Crnogaj, Lorena Andrea Fabijanac i Paula Žigman, uz moju pomoć kao voditelja, marljivo su radile na projektu koji će u petak 5. travnja biti predstavljen u našoj školi, koja je i domaćin županijske smotre projekata iz područja građanskog odgoja i obrazovanja. Krunoslav Kovačić, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

91


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Županijska smotra projekata Građanskog odgoja i obrazovanja U petak 5. travnja u Gimnaziji Petra Preradovića održana je županijska smotra projekata Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole. Na smotri je predstavljeno 12 projekata koje je povjerenstvo predložilo za sudjelovanje na državnoj smotri. Osnovne škole predstavile su ukupno šest projekata. Iz Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina predstavljeni su projekti „Slatnogori sakupljači“ (učenici Leon Ciglar,Tin Hamaček, Andrijana Kolić, Sara Kubatov, mentorica Vera Menčik, učiteljica savjetnica), projekt „A je to“ (učenice Gita Špoljarić, Anja Koić, Lana Brdarić, Gala Brunović, mentorica Marijana Toplak, prof.) te projekt „Siguran i korak lak za sve nas“ (učenice Gabrijela Ivoš, Alison Miller, Ana-Nika Brunović, Ena Knežević, mentor Ivan Drokan) Iz Osnovne škole Josipa Kozarca predstavljeni su projekti „Spoznaj samoga sebe“ (učenici Donatella Beneš, Josipa Dorić, Hana Lovreković, Stjepan Oskomić, voditelj Danijel Vilček) te projekt „Ja ću biti…“(učenici Venio Rulj, Noa Fazekaš, Lana Cigrovski, Lorena Krupnicki, voditeljica Ljiljana Peretin, učitelj mentor). Učenici Osnovne škole „August Cesarec“ predstavili su projekt Bijela roda (učenici Marko Hećimović, Jana Jurišić, Petra Rešetar, Gabriel Šandrk, mentorica Anita Jendrašić, učiteljica savjetnica).

Županijska smotra projekata Građanskog odgoja i obrazovanja

Učenici srednjih škola predstavili su šest projekata, od čega ih je pet iz Srednje škole Marka Marulića. Projekt Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu predstavile su učenice Martina Pavlić, Mateja Ciglar, Sara Ribar i Veronika Ivčić pod mentorstvom nastavnice Ivane Švamberger. DInosaurova jaja naziv je projekta kojeg su prestavili učenici Filip Grahovac, Ines Kovačec, Monika Ivčić i Nika Bubaš, pod mentorstvom profesorice Sanje Mrzljak Jovanić. Projekt Odlučili smo ne otići pod vodstvom prof. Matije Goslera predstavili su učenici Mislav Matišić, Niko Rastija, Sonja Prebeg i Vlatka Pačarić. Projekt ŠTEDOMLAD - Štednja kod mladih predstavili su Bojan Dmitrović, David Veriga, Dominik Mudri i Juraj Sertić, pod vodstvom nastavnice Marine Grgić. S projektom Nemoj zagristi mamac predstavile su se učenice Nives Halužan, Ana Čurić, Ivona Bosec i Jelena Borovčak pod vodstvom prof.mentorice Sanje Špoljarić. Učenice Gimnazije Petra Preradovića, Matea Barčan, Ema Crnogaj, Lorena Andrea Fabijanac i Paula Žigman prestavile su projekt Bocko i Papirko pod vodstvom prof.mentora Krunoslava Kovačića. Sva izlaganja pažljivo su pratila prosudbena povjerenstva. Za osnovnu školu to su bili Ljiljana Main, prof.mentor, Matija Gosler, prof. i Sanja Mrzljak Jovanić, mag.philol.croat, a za srednju školu Danijel Vilček, mag.philol.croat, Vera Menčik, učitelj savjetnik, Ljiljana Peretin, učitelj mentor. Članovi županijskog povjerenstva bili su: Krunoslav Kovačić, prof. mentor, Ljiljana Main, prof.mentor i Zorislav Jelenčić, prof.savjetnik, voditelj županijskog stručnog vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje. Krunoslav Kovačić, prof.

Probna matura iz njemačkoga jezika Probna matura iz njemačkoga jezika održana je za učenike završnih razreda u ponedjeljak 25. ožujka 2019. u maloj prostoriji nasuprot Treffpunkta. U pripremama za višu razinu ispita sudjelovalo je 5 učenica i učenika jezične i opće gimnazije. Probna matura iz njemačkoga jezika

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

Nastavnici njemačkoga jezika

92


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Maturalna svečanost 4. d razreda Dana 27. travnja 2019. godine naši matematičari, učenici 4. d razreda, oprostili su se međusobno i s profesorima na svečan način priredivši maturalnu večer. U 19:00 sati u restoranu Luka počeo je program u kojemu je bilo mnogo smijeha, suza, zagrljaja i prisjećanja na prve srednjoškolske dane u Gimnaziji i nezaboravne uspomene, putovanja te sklapanja prijateljstva. Razrednica Ivana Salajić zasigurno je bila ponosna na svoje maturante, a priredila je i dirljiv govor. Grupa Jeans pobrinula se za zabavnu i rasplesanu atmosferu koja je trajala do ranih jutarnjih sati. Naši odlično raspoloženi maturanti pobrinuli su se da svima bude ugodno i zabavno. Dirljiva atmosfera među maturantima i puno ljubavi izazvali su tokom večeri i pokoju suzu, kako maturanata tako i profesora, roditelja te ostalih gostiju. Bili su vrijedni pa su tako priredili i prezentaciju ispunjenu njihovim uspomenama i nezaboravnim trenutcima koji su vratili stara sjećanja. Nakon prezentacije izveli su maturantski ples quadrillu, a iznenadili su nas i s još jednom koreografijom u kojoj je sudjelovao cijeli razred i dobro nasmijali i zabavili sve goste. Ovom maturalnom zabavom završile su sve maturalne svečanosti u našoj Gimnaziji, a ova je bila šlag na torti. Cijela generacija se odlično zabavila te nije bilo problema niti bilo kakvih neugodnosti. Fotograf Matija Turkalj osigurao je da se ova večer ne zaboravi te je cijela maturalna zabava bila popraćena kamerom, a D&D rasvjeta pobrinula se da sala zablista kao i naši maturanti. Martina Žagar, 4. d 50. obljetnica mature gimnazijalaca generacije 1968./69.

Maturalna svečanost 4. d razreda

U Gimnaziji Petra Preradovića ovih je dana završilo obilježavanje stote obljetnice gimnazijskoga obrazovanja, ispratili smo ovogodišnje maturante, nagradili najuspješnije učenike, izabrali najučenike… Sve su to događaji u kojima nas obuzimaju različite emocije. No nadasve su emotivna događanja svibanjski vikendi u kojima u školu dolaze bivši učenici na obilježavanje obljetnica mature. Posebno smo sretni jer su nas ove subote posjetili maturanti generacije 1968./69. koji su obilježili 50. godišnjicu mature. Preko pedeset učenika triju razreda prirodno-matematičkoga smjera od ukupno 95 sjedili su u školskim klupama i prisjećali se gimnazijskih dana. Vrlo živahni, da ih ne gleda već samo čuje, profesor gotovo da ne bi uočio razliku između dolaska u neki razred u kojem treba održati nastavu i njih. Puni su sreće, a priče o događajima iz njihovih dana vraćaju ih u život toga doba.

50. obljetnica mature

Saznala sam da su imali jedan veliki problem na početku četvrtoga razreda - jedan razred, zbog malog broja učenika (24), trebalo je rasformirati i podijeli u tri preostala. Matematički jednostavno, 24 podijelili na tri i dobili osam. Dakle svaki razred dobiva osam učenika podijeljenoga. No kako je to bio vrlo složan i za to vrijeme vrlo buntovan razred, prosvjedovali su pred zbornicom i snagom argumenata sačuvali svoj razred (bili su kombinacija dvaju jezika). Pogledali su prezentaciju o sto godina gimnazijskog obrazovanja koja ih je dirnula, a posebno spomen na prof. Balića. Jedna „vlakašica“ prisjetila se svoje mature iz hrvatskoga jezika. Bila je izvan sebe od straha, izvukla je ceduljicu s pitanjem iz književnosti. Na ceduljici je pisalo: Ksaver Šandor Đalski. Ona je ispričala sve o Ivanu Cankaru. Kada je matura završila shvatila je da joj je profesor dao peticu, a i da uopće nije odgovorila na pitanje koje je dobila. Veličina toga profesora bila je u njegovoj svestranosti i brizi za učenike koje je neizmjerno cijenio.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

93


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Pričali su o događajima s nastave, ali još više o događanjima u slobodno vrijeme. Posebno su se živo sjećali „Čajanki“ , a priča o rok sastavima „Bezimeni“ i „Ambrele“ zaslužuje, mislim, poseban članak, a možda i provjeru uživo. Nakon svirke bi mi bilo lakše procijeniti koji su svirali bolji rok jer ovako na osnovi rasprave to nisam mogla ocijeniti. Šteta je jedino, da ne mogu doći do Plavog vjesnika u kojem je Šoškić pisao o jednom od najboljih rok sastava na tlu bivše države, „Bezimenim“! Posebno me obradovao susret s kolegom Ternjejem i mojim bivšim profesoricama matematike. Mogu vam reći profesori se ne mijenjaju, uvijek su nam isti! I tako uz priču i šetnju školom, za koju svi složno kažu da je zaista prelijepa, završilo je službeno druženje. Do nekog budućeg susreta sa školom želim im puno lijepih trenutaka i sretnih događaja. Družila se s maturantima i izvješće napisala: Jasminka Viljevac, prof.

Proslava 45. obljetnice mature Da ste u subotu 8. lipnja u poslijepodnevnim satima prošli pored Gimnazije Petra Preradovića mislili biste da je redovita nastava. Na školsko zvono čekali su maturanti različitih generacija. Bilo je zanimljivo slušati vrevu i dovikivanja, smijeh i zadirkivanja onih koji su đaci bili prije 25, 40 i 45 godina. Svi su se nekako lako vratili, u kako kažemo, najljepše doba u životu. Profesor Zvonko Kovačević, prof. Jadranka Škrilec i ja jedva smo ih prikupili i usmjerili u učionice. A onda ih je trebalo smiriti baš kao i naše sadašnje učenike. Neki su brbljali i smijuljili se čak i kada je trebalo prijaviti one koji nedostaju. Maturanti generacije 1973./74. htjeli su čuti kako je prošlo obilježavanje stote obljetnice i pogledati našu prezentaciju posvećenu obljetnici, otići u svoje matične učionice, prisjetiti se tko je gdje sjedio, virnuti u zbornicu u koju su rijetko mogli zaći dok su bili učenici, virnuti u WC-e (koji su nekada bili „čučavci“, a sada izgledaju, „kao da ste u nekom trgovačkom centru!“, kažu), prošetati hodnicima, pogledati slike i panoe… Posebno je zanimljivo bilo njihovo prisjećanje na Književne večeri koje su se održavale u našoj sadašnjoj „sedamnaestici“. Najvažniji dio tih večeri bio ples poslije čitanja poezije i naravno odlazak u noć grada nakon „književnosti“. Zanimljivo je bilo slušati o radnim akcijama koje su učenici imali kao obvezni sadržaj svake nastavne godine i o ljubavima koje su se tamo rađale. Jedna je slavljenica ispričala kako je svojoj unuci objašnjavala da je djeda upoznala kada su brali kukuruz u PIK-u, zaljubili se, hodali cijelu gimnaziju i na kraju ostali zajedno cijeli život (a dosta je sličnih priča iz tih vremena).

Proslava 45. obljetnice mature

Divne, ali i opasne bile su te sedamdesete. Moralo se paziti što će tko reći, ne samo nastavnici koji su zbog krivih riječi udaljavani iz službe već i učenici. No učenici su ipak uvijek isti: veseli, najčešće bezbrižni, pametni mladi ljudi koji su kao što je to slučaj i s ovom generacijom „45-godišnjaka“ spremni uhvatiti se u koštac sa životom i ostvarivati svoje snove. S maturantima se družila, Jasminka Viljevac, prof.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

94


Vremenik događanja u školskoj godini 2018./2019. 20. 10. učenici izborne nastave Psihologije posjetili Neuropsihijatrijsku bolnicu "Dr. Ivan Barbot" u Popovači

8. 12. učenici 4. razreda te učenici 3.b i 3.d bili su na jednodnevnoj izvanučioničkoj nastavi u Budimpešti

10. 9. obilježen Hrvatski olimpijski dan (šetnja gradom i utrka u Orahovici)

22. 10. učenici trećih razreda pisali su jedinstveni test iz hrvatskoga jezika; održan je sastanak Tima za kvalitetu

11. 9. roditeljski sastanci za učenike prvih razreda

30. 10. održana je završna konferencija u projektu „Budi STEMpatičan“

6. 12. posjetom obiteljskom domu za starije i nemoćne osobe te izradom i prodajom kolača obilježen je blagdan Sv.Nikole; učenici 4.r u Kazalištu Kerempuh gledali Predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja

12. 9. roditeljski sastanci za učenike četvrtih razreda

30. i 31. 10. obilježen Svjetski dan štednje

Rujan 3. 9. prvi nastavni dan

Studeni

20. 9. održana je sjednica Nastavničkog vijeća 26. 9. konstituirajuća sjednica Vijeća učenika; obilježili smo Europski dan jezika 27. 9. u suradnji sa Sportskom zajednicom VPŽ obilježili smo Europski tjedan sporta

Listopad 1.-7. 10. obilježili smo Tjedan cjeloživotnog učenja 2. 10. obilježili smo Međunarodni dan glazbe 5. 10. obilježili smo Svjetski dan učitelja; nenastavni dan

1. 11. Svi sveti – blagdan RH 2. 11. nenastavni dan 8. 11. edukacije u sklopu projekta e-škole 15. 11. održane su sjednice Vijeća učenika, sjednice razrednih vijeća i sjednica NV 16. 11. obilježena je 27. obljetnica pada grada Vukovara; u Slatini je održano prvenstvo u odbojci za djevojke 17. 11. učenici posjetili Interliber i izložbu „Vlaho Bukovac i Alexander Cabanel: povijesni susret učitelja i učenika“

19. 12. učenici su sudjelovali u Kvizu povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine 21. 12. zadnji dan nastave u 1. polugodištu; održana je Božićna priredba u Kazalištu Virovitica

Siječanj 7.-11.1. učenici su sudjelovali na „Zimskoj školi informatike – INFINTEREST“ 9. 1. održane su sjednice RV i NV 10. i 11. 1. na sjednicama NV održane su radionice i predavanja za nastavnike 14. 1. počelo je drugo polugodište 17. 1. održan je sastanak Vijeća učenika

8. 10. Dan neovisnosti – blagdan RH

21. 11. učenici su gledali predstavu „Seksi rublje“ u Kazalištu Virovitica

9. 10. obilježen prvi nastavni dan u Gimnaziji prije 100. godina (priredba i sv. misa)

23. 11. učenici prvih razreda pisali su jedinstveni ispit iz Hrvatskoga jezika

10. 10. održana je sjednica Nastavničkog vijeća

27. 11. učenici trećih razreda pisali su Nacionalni ispit iz Hrvatskoga jezika

23. 1. održano je školsko natjecanje iz Engleskoga jezika

30. 11. učenici naše škole sudjelovali su na BIE online English language competition

25. 1. održano je školsko natjecanje iz Informatike

Prosinac

28. 1. održano je školsko natjecanje iz Matematike

5. 12. obilježili smo Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan osoba s invaliditetom

29. 1. održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

11. 10. predsjednica RH posjetila našu školu 12. 10. Humanitarnom akcijom obilježeni Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje 17. 10. učenici 1.d i 2.d posjetili su Festival o pravima djece u Osijeku 18. 10. naši učenici sudjelovali na Tribini o domovinskom ratu

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

21. 1. održano je školsko natjecanje iz Njemačkoga jezika 22. 1. održano je školsko natjecanje iz Fizike

95


Vremenik događanja u školskoj godini 2018./2019. 30. 1. održano je školsko natjecanje Vjeronaučna olimpijada

26. 2. sudjelovali smo na županijskom natjecanju iz Engleskoga jezika u Orahovici

31. 1. održano je školsko natjecanje iz Latinskoga jezika

27. 2. sudjelovali smo na županijskom natjecanju iz Njemačkoga jezika u Slatini

Veljača 5. 2. održano je školsko natjecanje iz Kemije; održano je predavanje o poslovima budućnosti za učenike 4. razreda 6. 2. održan je sastanak Vijeća učenika i sjednica NV 7. 2. održano je školsko natjecanje iz Biologije; održan je sastanak Vijeća roditelja; za maturante je održana BHV Education prezentacija „Kako iskoristiti znanje engl. jezika u daljnjem školovanju“ 8. 2. održano je školsko natjecanje iz Povijesti 9. 2. održana je probna državna matura iz matematike 11. 2. učenici 1.d i 3.b sudjelovali su u programu obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti održanom u Centru kulture 12. 2. u sklopu projekta Preradović-sudjelovali smo na audiovizualnom natjecanju u mađarskom gradu Csurgo 13. 2. učenici četvrtih razreda posjetili su Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 14. 2. prigodnim stihovima, čestitkama i pismima obilježili smo Valentinovo 15. 2. u školi je održana edukacija „Korištenje digitalnih materijala u srednjim školama“ 16. 2. u Gimnaziji je s radom počeo Centar izvrsnosti Virovitičko-podravske županije 18. 2. sudjelovali smo na županijskoj smotri LiDraNo 20. 2. sudjelovali smo na županijskom prvenstvu u rukometu za djevojke

28. 2. sudjelovali smo na županijskom natjecanju iz Matematike u Tehničkoj školi u Virovitici 25. 2. i 28. 2. učenici trećih razreda slušali su predavanje Alkohol i promet 27. 2. učenici prvih razreda slušali su predavanje o drogama u sklopu programa Zdrav za pet

Ožujak 4. 3. sudjelovali smo na biskupijskom natjecanju iz Vjeronauka 5. 3. bili smo domaćini županijskog natjecanja iz Fizike 6. 3. sudjelovali smo na županijskom natjecanju iz Kemije 7. 3. sudjelovali smo na županijskom natjecanju iz Latinskoga jezika 8. 3. sudjelovali smo na županijskom natjecanju iz Povijesti 12. 3. bili smo domaćini županijskog natjecanja iz Biologije 13. 3. bili smo domaćini županijskog natjecanja iz Hrvatskoga jezika 15. 3. – 22. 3. obilježili smo Tjedan darovitih učenika 15. 3. predavanje prof.dr.sc. Branka Grisogona „Meteorologija i klimatske promjene“; kviz povodom Dana hrvatskoga jezika 16. 3. održano je ekipno natjecanje Rokovi matematičari i PUB kviz 18. 3. održan je razredni streetball turnir; svečana priredba povodom dana škole u Kazalištu Virovitica

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

19. 3. u školi je održana parlaonica na temu „Mobiteli u školi“; u Kazalištu Virovitica slušali smo predavanja bivših učenika znanstvenika prof.dr.sc. Ozrena Polašeka i Zorana Vakule, glavnog meteorologa HRT-a; u školi je predstavljena monografija povodom stote obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Virovitici 20. 3. dramskim izvedbama učenika obilježen je Međunarodni dan kazališta 21. 3. obilježili smo Dan darovitih učenika i Svjetski dan pjesništva 22. 3. održano je predavanje za maturante dr.sc. Snježane Grgačić– Martinović o kliničkim ispitivanjima lijekova; u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica otvorena je Izložba fotografija i crteža Likovne grupe 26. 3. održana je sjednica Nastavničkog vijeća 30. 3. održana je maturalna svečanost 4.b razreda

Travanj 4. 4. održana je sjednica Vijeća učenika 5. 4. bili smo domaćini Županijske smotre projekata Građanskog odgoja i obrazovanja 6. 4. održana je maturalna svečanost 4.c razreda; učenici 1. razreda otputovali su na jednodnevnu izvanučioničnu nastavu u Budimpeštu 10. 4. održane su sjednice razrednih vijeća 12. 4. sudjelovali smo na natjecanju Mathema u Koprivnici; posjetili smo Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 13. 4. održana je maturalna svečanost 4.a razreda 15. 4. gledali smo predstavu Bijela kuga u Kazalištu Virovitica; u sklopu projekta Darujmo vrijeme za dobra djela učenici su posjetili Plitvička jezera 17. 4. održali smo terensku nastavu na Virovitičkim ribnjacima; učenici 4.d posjetili su NE Krško

96


Vremenik događanja u školskoj godini 2018./2019. 18. 4.-26. 4. proljetni odmor za učenike 22.-6.4. maturalno putovanje učenika 3.razreda Dalmacija-Crna Gora 27. 4. održana je maturalna svečanost 4.d razreda 29. 4. učenici 2.razreda pisali su jedinstveni ispit iz hrvatskoga jezika

Svibanj

10. 6. održani su ispiti državne mature iz Sociologije i Geografije 11. 6. održan je ispit državne mature iz Likovne umjetnosti 12. 6. održani su ispiti državne mature iz Biologije i Psihologije

23. 8. sastanak Tima za kvalitetu 30. 8. sjednica NV

13. 6. održan je ispit državne mature iz Informatike

3. 5. učenici 4.razreda pisali su jedinstveni ispit iz hrvatskoga jezika

17. 6. održan je ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika (test); održane su sjednice razrednih vijeća i sjednica NV

13. 5. učenici trećih i četvrtih razreda posjetili su Kuću Europe u Zagrebu.

18. 6. održan je ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika (esej)

15.-17. 5. sudjelovali smo na državnoj smotri i natjecanju GLOBE škola

18. 6.-4. 7. dopunski rad za učenike

17. 5. članovi Dramske družine i Dramskog odgoja sudjelovali na Fedoru 20. 5. sudjelovali smo na državnoj Smotri projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja za

21. 8.-23. 8. popravni ispiti u jesenskom roku

14. 6. završetak nastavne godine; održana je završna školska priredba na kojoj su nagrađeni učenici i nastavnici

1. 5. praznik Republike Hrvatske

22. 5. zadnji nastavni dan svečani ispraćaj

17. 7. podjela maturalnih svjedodžbi

maturante;

23. i 24. 5. učenici su polagali međunarodne Fit in Deutsch ispite 24. 5. održane su sjednice RV za maturante i sjednica NV

Lipanj 5. 6. održan je ispit državne mature iz kemije 6. 6. održani su ispiti državne mature iz Povijesti i Njemačkoga jezika 7. 6. održani su ispiti državne mature iz Fizike i Politike i gospodarstva

19. 6. održan je ispit državne mature iz Engleskoga jezika 20. 6. Tijelovo 22. 6. Dan antifašističke borbe 25. 6. Dan državnosti 26. 6. održan je ispit državne mature iz Matematike; podjela razrednih svjedodžbi maturantima Planirano do kraja školske godine 4. 7. završni ispiti nakon dopunskog rada; sjednice razrednih vijeća i NV 5. 7. podjela razrednih svjedodžbi 10. 7. objava rezultata državne mature 11. 7. sjednica NV 15. 7. i 16. 7. upisi u prve razrede

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

97


Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

98


Gimnazija Petra Preradovića 2016.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - Godišnjak za školsku godinu 2018./2019.

99

Profile for Knjižnica Gimnazije Petra Preradovića

Godišnjak Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2018./2019.  

Godišnjak Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2018./2019

Godišnjak Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2018./2019.  

Godišnjak Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2018./2019

Advertisement