{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ISSN 1848-5057

GODIŠNJAK Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2017./2018.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

1


Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

2


GODIŠNJAK za školsku godinu 2017./2018.

Gimnazija Petra Preradovića

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

3


Nakladnik

Za nakladnika

Gimnazija Petra Preradovića Trg bana Josipa Jelačića 16 gimnazija-petar-preradovic1@vt.t-com.hr www.gimnazija.ppreradovica-vt.skole.hr Ravnateljica Jasminka Viljevac

Pripremili i uredili

Jasminka Viljevac, prof. Ivana Bezak, prof. Josip Strija, prof.

Grafička priprema

Josip Strija, prof.

Naslovnica Naklada

Aljoša Graovac, prof. 450 primjeraka

Virovitica, srpanj 2018.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

4


Sadržaj

6 8 9 11 12 13 16 17 19 21 22 23 28 31 33 39 41 48 51 53 54 57 65 73 77 81 89 91 94 96 98 108

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni Uz 200. obljetnicu rođenja Petra Preradovića U mirovinu smo ispratili… Osnovni podaci o školi Tijela upravljanja i stručna tijela škole Nastavno i drugo osoblje škole Državna matura Preventivne aktivnosti Statistika iz školske knjižnice Statistički podaci o učenicima Najučenik škole Učenici i razredni odjeli Rezultati županijskih natjecanja Rezultati državnih natjecanja Matematička natjecanja Projekt „Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici“ Projekt e-Škole Projekt „Darujmo vrijeme za dobra djela“ Projekt „Budi STEMpatičan“ Projekt „Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću“ Projekt „Ruksak (pun) kulture Tjedan darovitih učenika Projektna nastava Aktivnosti PASCH-a u školskoj godini 2017./2018. GLOBE program i Eko-škola Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti Trening za početnike Školsko sportsko društvo Gimnazija - izvješće o radu i natjecanju Oproštaj od maturanata Završna školska priredba Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Vremenik događanja u školskoj godini 2017./2018.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

5


Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni

Jasminka Viljevac, prof.

Na kraju smo nastavne godine 2017./18., a u očekivanju jedne, za našu školu posebne godine. Pripremamo se za stotu školsku godinu! Proučavajući prošlost (rekli bismo gotovo povijest naše škole) svaka je školska godina drugačija, obilježena nekim posebnim događajima, posebnim projektima i ostvarenjima. A opet, svaka ima i kontinuitet prethodnih koji se odražava preko održivih i tradicionalno uspješnih aktivnosti i projekata. U stoljeću postojanja kontinuitet su učenici i nastavnici koji, ostvarujući svoje ciljeve, promiču kvalitetu virovitičke gimnazije. O tome svjedoče obilježavanja godišnjica mature. U prošlim generacijama gimnazijalaca pronalazimo argumente za tvrdnju da se kvalitetni ljudi obrazuju i u malim sredinama. Gimnazija je u stoljetnom postojanju fakultetima pripremala kvalitetne studente, a nakon završenih studija velik broj naših učenika postaje okosnica kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i gospodarskih krugova u našoj zemlji i šire. Da bi se održao takav trend, trajno je potrebno ulagati u materijalne i obrazovne potencijale škole. Potrebno je zadržati dobre stvari iz prošlosti, ali i mijenjati se u skladu s potrebama modernoga čovjeka. Samo u posljednjih nekoliko godina znatnije smo izmijenili materijalne uvjete rada zahvaljujući ulaganjima iz projekata EU, ulaganjima osnivača Virovitičko-podravske županije, ulaganjem vlastitih sredstava i donacija. Ovih dana počinju radovi na zgradi vrijedni 5.642.621,56 kn. Osnivač će uložiti 2.504.739,02 kn iz fondova za sufinanciranje Ministarstva Regionalnog razvoja 1.319.184,58 kn, i iz EU fondova 2.514.892,96 kn. Ta će sredstva biti utrošena na poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade: izolaciju vanjske ovojnice s unutrašnje strane, izolaciju tavanskih negrijanih prostora prema stropu, izolaciju ukopanih dijelova zgrade, postavljanje novih prozora i vrata na dvorani i unutrašnjem dijelu zgrade, postavljanje energetski učinkovite fasade na dvorišnom dijelu zgrade, postavljanje LED rasvjete i sunčanih panela. Do sada smo zamijenili stolariju na vanjskoj ovojnici, ugradili novu kondenzacijsku kotlovnicu, uredili unutrašnja vrata, zidove i dijelom podove učioničkih prostora. Nakon ovog velikog ulaganja, potrebno će biti ponovno urediti zidove, ostale podove, sanitarne čvorove, dvoranu i riješiti sjenila i hlađenje učionica na istoku zgrade. Time će uređenje prostora biti završeno te će ga trebati redovito održavati. Druga važna stavka materijalnih uvjeta je oprema. Zadnjih godina uložili smo prilična sredstva u opremanje kabineta, posebno kabineta fizike i informatike, a nešto opreme nabavljeno je za kemiju, biologiju i geografiju. Potrebna su veća ulaganja u opremu sportske dvorane i opremu učionica za strani jezik. Zadovoljni smo informatizacijom škole općenito, a posebno važnu ulogu u tome imao je projekt eŠkole. U tom projektu dobili smo: bežičnu mrežu s pristupnom točkom u (skoro) svakoj prostoriji, interaktivni monitor s OPS računalom (2 komada), hibridna računala Lenovo Yoga 260 (10 komada), laptop HP ProBook 640 G2 (4 komada), tablet HP 10 EE Z3735F (25 komada), tablet HP 10 EE Z3735F s tipkovnicom (30 komada), kolica za tablete. Osim opreme, taj je projekt osigurao velik broj edukacija za nastavnike. Nastavnici sudjeluju i na edukacijama u drugim projektima (Budi STEMpatičan, Darujmo vrijeme za dobra djela, Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću, Ruksak pun kulture,…). Da bismo povećali obrazovne potencijale škole, svi nastavnici redovito odlaze na stručna usavršavanja koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Nastavnici svoje kompetencije za nove pristupe obrazovanju stječu i na stručnim vijećima, Nastavničkim vijećima te se individualno usavršavaju na Webinarima i koristeći dostupnu literaturu. Dokaz tome je napredovanje nastavnika u struci: ove je godine pet nastavnika napredovalo u profesora mentora, a u postupku je još pet (imamo već šest profesora savjetnika) Svim ovim ulaganjima u materijalne i obrazovne uvjete pripremamo se za novu školu. No,kod nas je ona već saživjela. Možda je najveći Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

6


Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni

Jasminka Viljevac, prof.

problem u redovnoj nastavi u kojoj su još uvijek u većini predmeta najefikasnije stare metode zbog programa i gradiva koje nastavnici „moraju ispredavati jer će možda biti na državnoj maturi“. No izborna i fakultativna nastava neka su nova priča: uči se izvodeći eksperimente, u radu na projektima i terenskoj nastavi, koristeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Nadamo se da će i redovna nastava biti prilagođena vremenu u kojem poučavamo naraštaje koji će svoje zanimanje i posao tek izmisliti. Sa željom da se ovo dogodi, ulazimo u stotu školsku godinu u našoj školi.

S potpisivanja ugovora o javnoj nabavi u projektu „Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici“

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

7


Uz 200. obljetnicu rođenja Petra Preradovića

Vera Žužić, prof.

Petar Preradović rodio se 19. ožujka 1818. u Grabrovnici. Osnovnu školu polazio je u Grubišnom Polju i Đurđevcu. Majka ga potom šalje u vojni zavod u Bjelovar, a vojnu akademiju završio je u Bečkom Novom Mjestu. Preradovićev otac bio je krajiški časnik pa je tako i sam pjesnik bio predodređen za vojnu službu. U Bečkom Novom Mjestu Preradović je na vojnoj akademiji proveo osam godina (1830.-1838.) i za to je vrijeme gotovo potpuno zaboravio materinski jezik. Prve svoje stihove Der Brand von Neustadt napisao je na njemačkome jeziku 1834. g. o požaru koji je gotovo potpuno uništio grad. Nakon završene akademije dobio je čin poručnika prvoga reda i započeo vojnu službu u Milanu kao poručnik u ugarskoj pukovniji Bakonyi. U Italiji susreće Ivana Kukuljevića Sakcinskog koji ga upoznaje s ilirskim gibanjima u Hrvatskoj. Godine 1843. dolazi u Dalmaciju. U Zadru upoznaje Antu Kuzmanovića koji je počeo izdavati časopis Zoru Dalmatinsku te Preradović za prvi broj piše pjesmu Zora puca, bit će dana čime pjesnik postaje promicatelj ilirizma u Dalmaciji. Godina 1855. donijela je Preradoviću veliku tugu i bol jer mu umire kći, a zatim od boli za djetetom i mila supruga Pavica de Ponte. Petar Preradović umro je 18. kolovoza 1872. u Farafeldu. Iako je često boravio izvan Hrvatske, u narodu je bio omiljeni pjesnik koji je pratio sva događanja u Hrvatskoj osjećajima istinskoga domoljuba. Pod naborima vojne odore kucalo je srce pjesnika. Godine 1846. objavljena je zbirka pjesama Prvenci, godine 1851. Nove pjesme, a 1873. Pjesnička djela Petra Preradovića. Zbirku pjesama Prvenci primio je car Ferdinand I. u dvorsku knjižnicu dodijelivši pjesniku 1. svibnja 1847. zlatni orden. Franjo Josip I. dodijelio mu je posmrtno plemstvo, a koliko je bio ugledan u domovini vidi se i po tome što mu je narod početkom 70-tih godina 19. st. želio povjeriti bansku čast. Hrvatski je narod ispunio pjesnikovu želju iz Putnika te je uz velike počasti 14. srpnja 1879. pokopan u arkadama zagrebačkoga Mirogoja kamo su posmrtni ostatci preneseni s bečkoga groblja. Nadgrobni spomenik izradio je kipar Ivan Rendić s uklesanim pjesnikovim stihovima „U tvom polju daj mu groba,/ Tvojim cvijećem grob mu kiti!“ U školskoj smo godini 2017./2018. nizom prigodnih događanja obilježili u našoj Školi 200. obljetnicu rođenja Petra Preradovića. U Kazalištu Virovitica 19. ožujka 2018. naši učenici Martina Žagar, Tena Pokupić, Matea Radoš i Davor Tarbuk uz glazbenu pratnju Monike Uher i Domagoja Holeca izveli su recital posvećen životu i književnom djelu Petra Preradovića. Na jubilarnom 50. susretu literarnih družina „Preradovićev rođendan“ u rodnoj kući Petra Preradovića u Grabrovnici 17. ožujka 2018. sudjelovali su naši učenici Erika Čižmar, Davor Tarbuk i Leon Davidivić. Učenici su čitali svoje lirske pjesme koje su objavljene u Zborniku učeničkih radova 50. susreta literarnih družina „Preradovićev rođendan“. U svim razredima na nastavi Hrvatskoga jezika profesorice hrvatskoga jezika prigodno su govorile o životu i književnom djelu Petra Preradovića.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

8


U mirovinu smo ispratili... Jasminka Viljevac, prof.

Profesor Ivan Fiškuš završio je studij filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu vodeći se potrebom i željom da sebi objasni položaj marksizma u cjelokupnoj filozofiji i pokuša razumjeti zbog čega je došlo do, po njegovom mišljenju, prenaglašavanja uloge Marksa i marksizma u to vrijeme. Osim filozofije i sociologije, završio je i višu školu teologije. Svoj tridesetsedmogodišnji radni vijek proveo je radeći u srednjim školama. U Bosanskom Brodu radio je u Tehničkoj školi gdje je, uz redovnu nastavu, vodio praktičnu nastavu učenika, a u jednom mandatu bio je ravnatelj škole. Radio je i u Srednjoj školi u Grubišnom Polju, a od 2000. godine radi u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici. U Gimnaziji je predavao filozofiju, logiku i etiku te bio razrednik nizu generacija. Budući da je imao iskustvo rada u organima upravljanja, u Gimnaziji je bio član Školskoga odbora i njegov Predsjednik u dva mandata. Profesor je rado dijelio svoje radno iskustvo te je uspješno četiri puta bio mentor pripravnicima do polaganja stručnog ispita. Također je bio uspješan kao mentor učenicima na natjecanjima iz predmeta koje je predavao. Posebno ga pamte učenici koje je vodio na državna natjecanja iz filozofije, među kojima je najuspješniji bio Ivan Smiljanić koji je 2013. bio državni prvak. Veliko zadovoljstvo na poslu predstavljalo mu je druženje, komunikacija i razmjena mišljenja s novim generacijama mladih ljudi, uz koje se i sam uvijek osjećao mladim i u tijeku zbivanja trenutka i vremena u kojem živimo. Profesor Ivan Fiškuš

Profesor je uvijek iskazivao poštovanje i zahvalnost svim svojim kolegicama, kolegama i suradnicima u svim školama u kojima je radio. Svoje je učenike posebno cijenio i uvažavao, što će zasigurno pamtiti generacije kojima je predavao.

*** Profesorica Branka Inđić rođena je 1952. godine. Diplomirala je matematiku s fizikom 1977. godine kada se i zaposlila na radnom mjestu profesora matematike u Gimnaziji Petra Preradovića. Radila je u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje, a nakon ponovnog osnivanja, opet u Gimnaziji. Osim redovnom nastavom, oduvijek se vrlo rado i uspješno bavila natjecanjima iz matematike. Velik je broj učenika koji su, zahvaljujući njezinom entuzijazmu i nesebičnom davanju znanja, putovali na državna natjecanja i na njima osvajali visoka mjesta, diplome i nagrade. Zbog vrsnog rada profesorica je 2002. godine napredovala u zvanje profesora mentora, a 2007. u zvanje profesora savjetnika. Ponovno je izabrana u zvanje profesora savjetnika 2012. godine. U dva mandata bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike za srednje škole. Kao voditeljica, nastojala je motivirati nastavnike matematike za rad s darovitim učenicima i prenositi svoje bogato iskustvo u tom području mlađim kolegicama i kolegama. Bila je mentorica studentima i pripravnicima do polaganja stručnog ispita. Svi su oni cijenili njezin blag karakter i temeljitost. Profesorica Branka Inđić

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Kao razrednica, uvijek je odlično komunicirala s učenicima i roditeljima, s puno razumijevanja i požrtvovnosti. Svojim učenicima znala je dobro postaviti granice i motivirati ih za učenje matematike. Njezini su sati prolazili u ugodnom, ali radnom ozračju.

9


U mirovinu smo ispratili... Jasminka Viljevac, prof.

Kolegice i kolege su je iznimno cijenili, a mladi nastavnici željeli su od nje prikupiti dragocjena životna iskustva. Posebno bih istaknula da je profesorica dvije godine pred mirovinu sudjelovala u projektima e-Škole i „Zajedno kroz prirodoslovlje“ u kojem je Gimnazija P. Preradovića bila prijavitelj. S kolegicama i kolegama iz naše i partnerskih škola izradila je novi kurikulum fakultativne nastave za predmet Linearna funkcija i vektori u eksperimentima. Osim kurikuluma, izradili su priručnik za učenike i priručnik za nastavnike po kojima učenici naše i drugih škola već drugu godinu slušaju fakultativnu nastavu.

U punom radnom tempu profesorica je dočekala zasluženi odlazak u mirovinu, iako je i dalje vrlo aktivna. U svome vrtu uzgaja zdravu hranu i uživa u druženju s najmlađim članovima svoje obitelji.

*** Profesor Darko Međimorec rođen je 19.12.1952. u Virovitici. Završio je Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu i zaposlio se kao nastavnik tjelesnoga odgoja u OŠ August Cesarec u Špišić Bukovici. Od 1996. godine radi u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici. Od samog početka rada u školi posvećuje se radu s muškim i ženskim rukometnim sekcijama, s kojima još 1982. godine osvaja prva mjesta na SIOŠ-u općine Virovitica i određuje svoj budući put i svoje mjesto u sportu djece i mladih.

Profesor Darko Međimorec

Zbog rada i rezultata u školskom sportu dobiva poziv ŽRK Tvin Virovitica, gdje postaje trener mlađih uzrasta. Slijedi razdoblje u kojem entuzijazmom i ambicioznim radom u klubu i školi postiže zapažene rezultate. Bio je višestruki klupski prvak Hrvatske u mlađem kadetskom i kadetskom uzrastu sa ŽRK Tvin Virovitica i tako na najbolji način povezivao školu i klub. Sa ženskom rukometnom ekipom Gimnazije Petra Preradovića Virovitica osvaja državno prvenstvo i to 1997., 1999. i 2001. godine. S ekipom Gimnazije 1999. kao školski prvak Hrvatske odlazi na Svjetsko prvenstvo srednjih škola u ženskom rukometu u Strasbourg u Francusku i osvaja sedmo mjesto. Vrhunac uspjeha bila je 2002. godina kada ženska rukometna ekipa ŠŠK Gimnazija, kao školski prvak hrvatske u ženskom rukometu, odlazi na Svjetsko školsko prvenstvo (od 21. do 28. travnja 2002 god.) u Solunu u Grčkoj i osvajanjem prvog mjesta postaje svjetski školski prvak. Za taj uspjeh dobiva brojna priznanja i nagrade: Nagradu Grada Virovitice kao najbolji rukometni trener, Nagradu županije Virovitičkopodravske kao najbolji trener i Nagradu HRS–a. S rukometnom ekipom Gimnazije dobiva najvišu Državnu nagradu Franjo Bučar. Godine 2002. rukometnu ekipu Gimnazije, svjetske školske prvakinje, u svom uredu prima i nagrađuje predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Na završnici državnog prvenstva u Šibeniku 2009. godine s rukometnom ekipom Gimnazije osvaja drugo mjesto. Tijekom godina vodi na državno natjecanje ekipe učenika u stolnom tenisu, krosu i atletici. Niz godina sudjeluje u radu trenerskih seminara za rukometne trenere i instruktor je u kampu HRS za mlađe uzraste. U 2011. godini dobiva najveću godišnju nagradu Hrvatskog školskog športskog saveza. U više je navrata vodio ŽRK Tvin-Trgocentar u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi. Dugogodišnji je voditelj programa gradske škole plivanja te jedan od pokretača gradske trke „Virovitica 1234 - doživjeti stotu“, čiji je tehnički voditelj svih 13 godina. U svom dugogodišnjem radu prof. Darko Međimorec obilježio je jedno razdoblje u sportu grada Virovitice. Kao profesor, pedagog i trener pomagao je djeci u postizanju izvrsnih sportskih rezultata, a one koji nisu bili za izvrsnost u sportu znao je motivirati da se prihvate rekreacije i zdravog način života kojega se i sam pridržava.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

10


Osnovni podaci o školi Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni Gimnazija Petra Preradovića izvodi nastavne planove i programe opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Naša misija: omogućiti učenicima i djelatnicima da razviju kompetencije ključne za cjeloživotno učenje: kulturno-jezične, socijalne, digitalno-informacijske i STEM kompetencije. Naš cilj: prepoznatljivost škole kao važne odgojno-obrazovne ustanove koja u svom okružju pruža svestran intelektualan, osobni, društveni i fizički razvoj učenika kao pripremu za daljnje školovanje te za cjeloživotno učenje

NASTAVA Redovna nastava ostvarena je prema planovima i programima gimnazijskih usmjerenja. Izbornu nastavu iz katoličkog vjeronauka pohađalo je 334, a iz etike 74 učenika. Jezična gimnazija ima pojačan program stranih jezika u trećoj i četvrtoj godini, dok prirodoslovno-matematička gimnazija ima pojačan program matematike i informatike. Fakultativna nastava ove godine: Fizikalna kemija (27), Talijanski jezik (29), Likovna umjetnost (16), Biologija s kemijom u životnim procesima (15), Fizikalni eksperimenti (20), Informatika u multimediji i dizajnu (13), Geografija rizika i klimatske promjene (13), Linearna funkcija i vektori u eksperimentima (14), Funkcije u prirodoslovlju (10), Njemački jezik (10). Predmete fakultativne nastave pohađalo je 167 učenika. Dodatna i dopunska nastava održavala se prema godišnjem zaduženju nastavnika u rasporedu rada.

Razredi

Predmeti Informatika

Drugi razredi

Talijanski jezik Kemija

Engleski jezik Treći razredi

Matematika Hrvatski jezik Hrvatski jezik

Četvrti razredi

Matematika Informatika

Izborna nastava: opća gimnazija

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Pripreme za maturu profesori su održavali u dogovoru s učenicima. Profesorice matematike provele su ispite probne državne mature u četvrtim razredima iz matematike (A i B razina). Profesori engleskog jezika ispite državne mature prolazili su na redovnoj i izbornoj nastavi u završnim razredima. Profesorice hrvatskoga jezika na redovnoj i izbornoj nastavi pripremale su učenike za pisanje eseja na državnoj maturi. Učenici su bili zadovoljni jer su prošli kroz osnovna pravila kojih se moraju pridržavati na pravoj maturi. Isprobali su što znači koncentrirati se na ispit koji traje 180 minuta, a rješavali su zadatke u uvjetima sličnim onima na pravoj državnoj maturi. Školski projekti i izvannastavne aktivnosti obuhvatili su većinu učenika škole, a realizirani su kroz projekt Tjedan darovitih učenika, vjeronaučnu družinu, dramsku, recitatorsku i likovnu družinu, Globe i ekološku družinu. Kazališne predstave: svi učenici gledali su dvije kazališne predstave iz repertoara Kazališta Virovitica - Audijencija i Svatković, a maturanti su odgledali i jednu predstavu u Zagrebu. OGRANIZACIJA NASTAVE Nastavna godina započela je 4. rujna 2017., a završila je 15. lipnja 2018. (za maturante 22.svibnja). Nastava je održavana u prijepodnevnoj smjeni. Nakon redovne nastave organizirane su fakultativna, dodatna i dopunska nastava, pripreme za natjecanja i maturu, te izvannastavne aktivnosti.

11


Tijela upravljanja i stručna tijela škole ŠKOLSKI ODBOR Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Školski odbor ima sedam članova: Đurđica Aragović (predsjednica), Maja Mlinarić (zamjenica predsjednice), Hrvoje Turčinović, Renata Kos Badanjek, Tihana Harmund, Maja Kirin i Slobodan Blaževski. Školski odbor Gimnazije donosio je važne odluke vezane uz rad škole: na prijedlog ravnateljice i Nastavničkog vijeća donio je Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, usvajao rebalans i financijski plan, primanje novih zaposlenika, završno financijsko izvješće, dodijelio priznanja nastavnicima za rad na projektima i donosio druge važne odluke za rad škole. Sjednice Školskog odbora održavale su se prema potrebi i u skladu s Pravilnikom o radu kolegijalnih tijela, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Izmjenama zakona, Statutom škole, a sjednicama su redovito prisustvovali ravnateljica i tajnica škole, a po potrebi računovotkinja škole. NASTAVNIČKO VIJEĆE Na 24 sjednice Nastavničkog vijeća raspravljalo se i donosilo odluke važne za odgojno-obrazovni rad škole: odluke o upisima, prijedlog Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada, prijedlog promjena pravilnika škole, plan pisanih provjera, odluke o organizaciji rada, nagradama i odgojnim mjerama, o provedbi državne mature uz suglasnost školskog ispitnog povjerenstva i prema uputama Nacionalnog centra. Nastavničko vijeće upoznato je i s rezultatima samovrednovanja, raspravljalo je o uspjehu učenika u redovnoj nastavi, o natjecanjima učenika, o uspjehu na maturi, o organizaciji i provedbi izvannastavnih aktivnosti i projekata, o mjerama poboljšanja rada škole, rješavalo zamolbe roditelja i učenika… Stručno usavršavanje (predavanja i radionice) održano je s temama: Školska pisana provjera znanja – teorija i praksa, Ishodi učenja, Emocionalna pedagogija, Samoregulirano učenje… ŠKOLSKO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU MATURE Školsko je povjerenstvo uz suradnju svih nastavnika uspješno provelo sve ispite državne mature prema odlukama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. RAZREDNA VIJEĆA S obzirom da u školi imamo 16 razrednih odjela, imamo i 16 razrednih vijeća. Sva razredna vijeća održala su 4 redovne sjednice, a neka prema potrebi i više puta. ŠKOLSKA STRUČNA VIJEĆA U školi imamo 5 školskih stručnih vijeća. Stručna su se vijeća sastajala i radila prema svom programu rada i surađivala sa županijskim stručnim vijećima. VIJEĆE RODITELJA Članovi Vijeća roditelja ove godine su: Kornelija Veršec, Ira Amšel Žigman (predsjednica), Vanda Zdjelar Viljevac, Ivana Debelić – Pecive, Andrea Harš, Ivana Lulić Virag, Andrea Leš, Inga Vampovac Rebić, Zoran Alavanja, Renata Jagarinec, Kristijan Sabo, Mira Tivanovac, Zdenko Požežanac, Slavica Letica Ramljak, Nataša Godeč, Slobodan Blaževski. Članovi Vijeća roditelja bili su i članovi povjerenstva za provedbu ekskurzija. Roditeljski sastanci i sjednice Vijeća roditelja održavali su se redovito.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

12


Nastavno i drugo osoblje škole

Zdenka Kos, prof. hrvatskoga jezika i pedagogije, prof. savjetnik Hrvatski jezik: I. a, d; II. a, d dodatna i dopunska nastava, voditeljica školskog stručnog vijeća hrvatskog jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Vera Žužić, prof. hrvatskoga jezika, prof. savjetnik Hrvatski jezik: II. b; III. b, d; IV. a, b voditeljica recitatorske družine

Sanja Srnak, prof. hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik: I. b; II. c; IV. c, d; izborna nastava: IV. a, b razrednica II. c

Maja Bašnec, prof. hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik: I. c; III. a, c; fakultativna nastava: III. razredi; dodatna i dopunska nastava razrednica I. c, voditeljica dramske družine, članica Tima za kvalitetu, ispitna koordinatorica

Tomislav Matešić, mag. edukacije engleskoga jezika i mag. pedagogije Engleski jezik: I. b; II. b, c; III. d; IV. b, c; dopunska nastava

Ines Harmund, prof. engleskoga i talijanskog jezika

Engleski jezik: I. a II. b, d; IV. a, d; talijanski jezik – izborna II. a, b i fakultativna nastava voditeljica školskog projekta Škole za Afriku

Maja Mlinarić, prof. engleskog i njemačkog jezika, prof. mentor Engleski jezik: III. a, b, c; IV. c razrednica III. a, voditeljica školskog stručnog vijeća stranih jezika, članica Školskog odbora

Renata Kos-Badanjek, prof. engleskog i njemačkog jezika Engleski jezik: I. b, c, d; II. a, c; III. b razrednica II. a; članica Školskog odbora

Lidija Benković, prof. njemačkog jezika, prof. savjetnik Njemački jezik: I.c; II. a, b, c; III. a, b; IV. a, b voditeljica PASCH projekta, voditeljica ŽSV-a za Njemački jezik

Goran Grba, prof. njemačkog jezika, prof. savjetnik Njemački jezik: I. a, b, c; II. b, c, III. a, b, c član tima PASCH projekta, član Tima za kvalitetu

Hrvoje Turčinović, prof. njemačkog i talijanskog jezika Njemački jezik: I. b, c; III. a, b, c; IV. c voditelj EKO-škole i eko družine; član tima PASCH projekta, član Školskog odbora, sindikalni povjerenik

Silvija Herceg, mag. phil.

Njemački jezik: I. a, b; I. c; III. b, IV. c

Krunoslav Kovačić, prof. latinskog jezika i filozofije, prof. mentor Latinski jezik: I. a, b, c, d; II. a, b, c, d; logika: III. c; filozofija: IV. c razrednik IV. c, član ŠIP-a, član Tima za kvalitetu

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Vanja Stamenić, prof. glazbene umjetnosti

Glazbena umjetnost: I. a, b, c, d; II. a, b, c, d; III. a, b, c; IV. a, b, c razrednica III. C, voditeljica školskog zbora

Dubravka Sikora, prof. engleskog jezika i dipl. povjesničar umjetnosti Likovna umjetnost: I. a, b, c, d; II. a, b, c, d; III. c; IV. c; engleski jezik: I. c; izborna: III. a, b; fakultativna nastava LIK: IV. razredi voditeljica likovne družine

Nikolina Hečimović, mag. hist. art.

Likovna umjetnost: IV. a, b, etika: I. a, b, c, d; II. d razrednica IV. B, članica ŠIP-a, voditeljica ŽSV-a likovne umjetnosti

Ljiljana Main, dipl. psiholog-profesor, prof. mentor

Psihologija: II. a, b; III. a, b, c, d školska psihologinja, voditeljica preventivnih programa, članica Tima za kvalitetu, voditeljica školskog stručnog vijeća društvenih predmeta

Ivan Fiškuš, prof. filozofije i sociologije

Filozofija: IV. a, b, d; logika: III. a, b, d; politika i gospodarstvo: IV. a, b, c, d; etika: II. a, c; III. a, b; III. c, d; IV. b; IV. c, d

Miroslav Novosel, prof. povijesti i sociologije

Povijest: III. a, b, c; IV. a, b; sociologija: III. a, b, c, d; dodatna nastava

Ana Novosel Grgić, prof. povijesti i hrvatskoga jezika, prof. mentor Povijest: I. a, b, c, d; II. a, c, d; III. d; IV. c, d razrednica I.a

Kristina Šoštarko, mag. edukacije filozofije i povijest Povijest: II. b; etika: I. a, b, d; II. d razrednica II. b

Domagoj Brlas, prof. geografije, prof. savjetnik

Geografija: I. a; II. a, b, c, d; III. d; IV. a, b, c, d; fakultativna nastava: II. razredi razrednik IV. a, voditelj plana evakuacije, član ŠIP-a

Anita Bobanac, prof. geografije Geografija: I. b, c, d; III. a, b, c

Azra Razlog, prof. matematike, prof. mentor

Matematika: III. d; IV. b, d; fakultativna: III. a, b, c, d; izborna: IV. a, b; dopunska nastava razrednica IV. d, članica ŠIP-a

Mateja Uzelac, mag. educ. math. et inf.

Matematika: I. d; II. d; fakultativna nastava: II. razredi; dodatna nastava razrednica I. d; ispitna koordinatorica, članica Tima za kvalitetu, voditeljica školskog stručnog vijeća za matematiku, fiziku, informatiku

Ivana Andrović, mag. educ. math. et inf.

Matematika: I. a, b, c; II. a, c; dopunska nastava

13


Nastavno i drugo osoblje škole

Marija Vidalina Truhlaž, mag. educ. math. et inf. Matematika: II. b; II. a, b, c; IV. a, c; izborna: III. razredi razrednica II. b (do 8. listopada 2017.)

Jessica Puž, mag. educ.math et. phys.

Matematika: II. b; III. a, b, c; IV. c; izborna nastava III. razredi pripravnica (od 17. listopada 2017.)

Ravnateljica škole: Jasminka Viljevac, prof. predsjednica Školskog ispitnog povjerenstva, članica Školskog tima za kvalitetu, administratorica eDnevnika, članica Tima za krizne situacije, urednica školskog Godišnjaka Tajnica škole: Gabriella Pajek, spec. adm. publ.

Aljoša Graovac, mag. educ. inf. et phys.

Stručni suradnici:

Marko Stipandić, prof. fizike

Školska pedagoginja: Ivana Bezak, prof., administratorica imenika, administratorica e-Dnevnika, urednica školskog Godišnjaka, članica Školskog tima za kvalitetu, članica Povjerenstva za preventivni program

Fizika: I. b; II. a, b, d; III. a, b; IV. d; fakultativna nastava: IV. razredi; informatika: II. c razrednik I.b Fizika: I. a, c; II. c; IV. a, b

Ivana Salajić, prof. fizike i kemije

Fizika: I. d, III. d; kemija: I. d., III. d, IV. a, c, d; izborna: II. A, b, fakultativna: IV. Razredi razrednica III. d, voditeljica šk. stručnog vijeća biologija, kemija, TZK

Borna Louvar, mag. biologije

Biologija: I. a, b, c; III. b, d; IV. a, b, c, d; fakultativna nastava: IV. razredi razrednik III. b, povjerenik zaštite na radu, voditelj GLOBE programa i EKO škole Ines Baškarad, mag. edukacije kemije i biologije Biologija: I. d; II. a, b, c, d; III. a, c; kemija: II. D razrednica II. d, satničarka, voditeljica GLOBE programa

Ruža Piškur, prof. kemije

Kemija: I. a, b, c; II. a, b, c; III. a, b, c; IV. B

Tomislav Šipek, prof. informatike

Informatika: I. a, b, d; II. d; III. d; IV. d; izborna: II. a, b; IV. a, b; fakultativna: IV. razredi školski administrator resursa, voditelj centra novih tehnologija

Darko Međimorec, prof. TZK-a

Tjelesna i zdravstvena kultura: I. a, b, c, d; II. d; III. a, b, c, d; IV. a voditelj ŠŠD-a

Maja Tkalčec, prof. TZK-a

Tjelesna i zdravstvena kultura: II. a, b, c; IV. b, c, d

Ivan Mikolić, dipl. teolog

Vjeronauk: I. a, b, c, d; II. a, b, c, d; III. a, b, c, d; IV. a, b, c, d voditelj vjeronaučne družine, voditelj ŽSV-a vjeroučitelja

Školska psihologinja: Ljiljana Main, prof., voditeljica preventivnih programa / članica Povjerenstva za preventivni program, voditeljica Školskog tima za kvalitetu, voditeljica Školskog stručnog vijeća društvenih predmeta Školski knjižničar: Josip Strija, prof.; povjerenik za informiranje, administrator e-Dnevnika, urednik školskog Godišnjaka, urednik školske mrežne stranice i profila Gimnazije na socijalnim mrežama, član Školskog tima za kvalitetu, voditelj Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola

Pomoćno-tehničko osoblje: Domar: Miroslav Martić (zamjena: Vid Banić) Spremačice: Snježana Banić (zamjena: Adrijana Gojmerac), Jadranka Feletar, Pavica Viljevac, Đurđica Ivadija Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (računovodstvo): Matej Vorkapić, mag. oec. Ostala zaduženja svih nastavnika: pripreme učenika za maturu, natjecanja i smotre, školske projekte, rad u povjerenstvima na natjecanjima i provođenju državne mature, sudjelovanje u radu razrednih i nastavničkog vijeća, školskih i županijskih stručnih vijeća, na stručnim skupovima, javnoj i kulturnoj djelatnost škole i ostalim poslovima vezanim uz rad škole.

Školski tim za primjenu IKT-a Jasminka Viljevac, ravnateljica, Tomislav Šipek, prof. informatike i e-Škole tehničar, Josip Strija, stručni suradnik knjižničar, Ljiljana Main, stručna suradnica psihologinja – koordinatorica za vanjsko vrednovanje projekta, Ivana Bezak, stručna suradnica pedagoginja, Gabrijella Pajek, tajnica škole, Mateja Uzelac, prof. matematike i informatike Tim za kvalitetu Jasminka Viljevac, ravnateljica, Mateja Uzelac, koordinator za DM, Ljiljana Main, psihologinja, Ivana Bezak, pedagoginja, Maja Bašnec, prof. hrvatskog jezika, Borna Louvar, prof. biologije, Goran Grba, prof. njemačkoga jezika, Josip Strija, stručni suradnik knjižničar, Krunoslav Kovačić, prof. latinskoga jezika Povjerenstvo za obilježavanje 100. obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Virovitici Đurđica Aragović, predsjednica Školskog odbora, Vesna Šerepac, Pročelnica ureda za prosvjetu, kulturu i sport, Jasminka Viljevac, ravnateljica Gimnazije, Zdenka Kos, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, Miroslav Novosel, prof. povijesti i sociologije, Ivana Bezak, prof. hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije, Josip Strija, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i dipl.knjižničar Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

14


Nastavničko vijeće - školska godina 2017./2018. Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

15


Državna matura Mateja Uzelac, prof.

Državna matura 2017./18., ljetni rok Državnu maturu u ljetnom roku polagalo je 114 maturanata naše škole. Osim obveznih predmeta (hrvatski jezik, matematika, strani jezik) učenici su prijavili sljedeće ispite: Glazbenu umjetnost (1 učenik), Sociologiju (3 učenika), Geografiju (1 učenik), Biologiju (33 učenika), Psihologiju (23 učenika), Fiziku (28 učenika), Politiku i gospodarstvo (12 učenika), Likovnu umjetnost (3 učenika), Kemiju (24 učenika), Informatiku (17 učenika) i Vjeronauk (1 učenika). Školsko ispitno povjerenstvo za provedbu ispita državne mature čine: Jasminka Viljevac, ravnateljica (predsjednica ŠIP-a), Mateja Uzelac (ispitna koordinatorica), Maja Bašnec (zamjenica ispitne koordinatorice) te članovi Domagoj Brlas. Nikolina Hečimović, Krunoslav Kovačić i Azra Razlog.

Nastavnici čitaju upute za polaganje mature

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

16


Preventivne aktivnosti Ljiljana Main, prof.

Obilježili smo Hrvatski olimpijski dan

U okviru odgojno-obrazovnih ustanova važnu ulogu u provođenju različitih preventivnih aktivnosti imaju stručni suradnici, nastavnici, a posebno razrednici. Preventivni program dio je Godišnjeg plana i programa rada škole, protkan je u programima satova razrednika, predmetne nastave i izvannastavnih aktivnosti, sadržan u Školskom redu, školskim pravilnicima, Etičkom kodeksu zaposlenika i Etičkom kodeksu učenika. Koordinatorica školskog preventivnog programa: Ljiljana Main, prof. psihologije Školsko povjerenstvo čine profesori: Ivana Bezak pedagoginja, Borna Louvar, prof. i vjeroučitelj Ivan Mikulić.

1. PREDAVANJA I RADIONICE:

Profesor Siniša Brlas

CILJ: Ojačati učenike, roditelje i nastavnike, zauzeti djelatan stav protiv zlouporabe droga i ovisničkog ponašanja te ih poučiti učinkovitim postupcima samopomoći i pomoći u prevladavanju unutarnjih i vanjskih sukoba te životnih kriza. Savjetodavno djelovati na razvoj i jačanje učeničkih, roditeljskih i nastavničkih psihosocijalnih vještina i sposobnosti za prevladavanje unutarnjih i vanjskih sukoba te životnih kriza. I ove školske godine nastavili smo provoditi Kurikulum zdravstvenog odgoja, kao i teme iz Građanskog odgoja. Sadržaji i teme iz ovih programa integrirani su u postojeće predmete, kao i u sate razrednika. Sadržaje i teme iz Kurikuluma predavali su razrednici, stručni suradnici, predmetni nastavnici i predstavnici ZZJZ-a. Radionice su provođene iz 4 modula zdravstvenog odgoja: 1. Živjeti zdravo 2. Prevencija nasilničkog ponašanja 3. Prevencija ovisnosti 4. Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje - obilježen je Hrvatski olimpijski dan trčanjem i natjecanjem među razredima - akcija „ I u mom gradu Vukovar svijetli“ - sigurnost u prometu predavanja za sve treće razrede; PU Virovitičko–podravske županije, simulator sudara HAK-za sve učenike škole, predavanja - ciklus preventivnih radionica o potrebama, komunikaciji, uvažavanju i toleranciji, donošenju odluka, kontroli emocija, asertivnosti „Biti uspješan i sretan“ - „Zdrav za 5“ predavanje za prve razrede, Zavod za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije, prof. Siniša Brlas - obilježili smo Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dan ružičastih majica i Dan zaštite žena od nasilja

Obilježili smo Mjesec borbe protiv ovisnosti

Održane su i radionice: - radionice „Učenje učenja“ za sve prve razrede tijekom rujna; psihologinja Ljiljana Main, prof. - kako reći NE ovisnostima prvi razredi - „Komunikacija“ u prvim razredima, Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti u drugim razredima (Ivana Bezak), Kako organizirati dan u drugim razredima (Ljiljana Main), „Stereotipi i predrasude“ u trećim razredima (Ljiljana Main), Donošenje odluka u različitim životnim situacijama u trećim razredima (Ivana Bezak) - predavanja o odgovornom raspolaganju novcem za treće i četvrte razrede (djelatnici ZABE) - „Znam, pa me nije strah“ radionice za četvrte razrede; nevladina udruga SOS telefon - Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja - u sklopu zdravstvenog odgoja dr. Slavica Letica-Ramljak iz ZZJZ-a Virovitica u svim razredima naše škole govorila je o temama iz područja spolnosti i odgovornog spolnog ponašanja

Obilježili smo Dan ružičastih majica

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

17


Preventivne aktivnosti Ljiljana Main, prof.

2. Uključenost učenika u volonterske programe Obiteljskog centra Virovitičko-podravske županije: - program „Tutorski centar„ - program „Moj prijatelj“ - program grupa za razmjenu mišljenja „Konvergencija„ 3. Školski natječaj za razred s najmanje izostanaka po učeniku traje kontinuirano. Nagrađen je 2. a razred putovanjem u Zagreb – posjet Interliberu. Njima posebno čestitamo. 4. Provodimo ankete o provođenju slobodnog vremena, kao i anketu o ovisnostima. I ove godine svim učenicima prvih razreda podijeljena je brošura „Iskoristi dan u VPŽ“. 5. Sudjelovanje u „Međunarodnoj uličnoj utrci "Virovitica 1234 Doživjeti stotu“.

Obilježili smo Dan zaštite žena od nasilja

6. Humanitarne akcije: učenici četvrtih razreda su i ove godine darivali krv. 7. Učenici su sakupljenim novcem kupili hranu i darovali Crvenom križu, za socijalnu samoposlugu, sudjelovali smo u akciji Lige protiv raka humanitarnom prodajom narcisa, sudjelovali u CARITAS-ovoj akciji u sakupljanju novčane pomoći za obitelji slabog materijalnog stanja, organizirali prikupljanje pomoći za naše učenike kao i za UNICEF-ov projekt škola za Afriku. I ove godine naši učenici i djelatnici škole pokazali su da imaju veliko srce i da rado pomažu drugima. 8. Ove godine osnovan je i Klub volontera u okviru projekta EU „ Darujmo vrijeme za dobra djela“ – naša škola je partner u projektu Crvenog križa, Virovitica. Gimnazija ima 67 volontera koji brojnim aktivnostima daruju sebe i svoje vrijeme za dobrobit drugih.

Akcija darivanja krvi za učenike 4. razreda

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

18


Statistika iz školske knjižnice Broj posudbi po razredima u školskoj godini 2017./2018.

4. a 4. b 4. c 4. d

1. a

60

2. a

40

3. a

76

4. a

89

1. b

56

2. b

87

3. b

70

4. b

109

1. c

94

2. c

44

3. c

74

4. c

80

1. 2. 3. 4.

1. d

86

2. d

69

3. d

69

4. d

57

5. 6. 7.

Ukupno posuđeno - učenici: 1190 knjiga (2,92 ≈ 3 knjige po učeniku). Ukupno posuđeno - nastavnici: 152 knjige (3,80 ≈ 4 knjige po nastavniku).

8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

30 posuđenih knjiga: Preobrazba (Kafka) 29 posuđenih knjiga: Patnje mladoga Werthera (Goethe) 28 posuđenih knjiga: Ilijada (Homer) 26 posuđenih knjiga: Majka Courage i njezina djeca (Brecht) 24 posuđene knjige: Zlatarovo zlato (Šenoa) 20 posuđenih knjiga: Lovac u žitu (Salinger) 19 posuđenih knjiga: Nora, Kuća lutaka (Ibsen); Grčke tragedije (Sofoklo, Eshil, Euripid) 17 posuđenih knjiga: U registraturi (Kovačić), Crni mačak (Poe) 15 posuđenih knjiga: Prijan Lovro (Šenoa), Hamlet (Shakespeare) 14 posuđenih knjiga: Gospođa Bovary (Flaubert), Junak našeg doba (Ljermontov)

Učenici s najvećim brojem posudbi po razredima u školskoj godini 2017./2018. 1. a 1. b 1. c 1. d

Maja Tomljanović Lea Zupčić, Ema Crnogaj Nikolina Kovačević Luka Per

7 posuđenih knjiga 8 posuđenih knjiga 9 posuđenih knjiga 11 posuđenih knjiga

2. a Luka Feketija 7 posuđenih knjiga 2. b Elizabeta Kapitan, Iva Žagar, Matea Jedvaj 10 posuđenih knjiga 2. c Mirna Turčinović 10 posuđenih knjiga 2. d Leon Davidović 16 posuđenih knjiga 3. a 3. b 3. c 3. d

Barbara Mesec Vanda Rajak Iva Bistrović Tihana Šutalo

12 posuđenih knjiga 12 posuđenih knjiga 16 posuđenih knjiga 22 posuđene knjige

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

26 posuđenih knjiga 25 posuđenih knjiga 16 posuđenih knjiga 8 posuđenih knjiga

Učenici s najvećim brojem posudbi u školskoj godini 2017./2018.

Razred s najvećim brojem posudbi: 4. b (109); razred s najmanjim brojem posudbi: 2. a (40).

Najposuđivaniji lektirni naslovi u školskoj godini 2017./2018.

Antonela Čizmarević Antonia Karačić Anamarija Barčan Tea Šokec

9. 10.

26 posuđenih knjiga: Antonela Čizmarević, 4. a 25 posuđenih knjiga: Antonia Karaćić, 4. b 22 posuđene knjige: Tihana Šutalo, 3. d 16 posuđenih knjiga: Leon Davidović, 2. d; Iva Bistrović, 3. c; Anamaria Kovačević, 4. a; Anamarija Barčan, 4. c; 13 posuđenih knjiga: Manuela Kribl, 3. c 12 posuđenih knjiga: Barbara Mesec, 3. a; Vanda Rajak, 3. b; Paula Rakijašić, 3. d; Antonela Kovačević, 4. c 11 posuđenih knjiga: Luka Per, 1. d; Denis Ronik, 2. d; Katarina Deak, 3. a; Dorotea Osmanović, 3. b; Nika Lovreković, 3. d 10 posuđenih knjiga: Elizabeta Kapitan, 2. b; Iva Žagar, 2. b; Matea Jedvaj, 2. b; Mirna Turčinović, 2. c; Karla Launek, 4. a; Sanja Peradinović, 4. b 9 posuđenih knjiga: Nikolina Kovačević, 1. c; Sara Turkalj, 2. c; Barbara Prevedan, 3. a; Barbara Rajak, 3. b 8 posuđenih knjiga: Lea Zupčić, 1. b; Ema Crnogaj, 1. b; Klara Keresteš, 1. c; Dino Kurečić, 1. d; Iva Rengel, 2. d; Marta Toth, 3. a; Antonela Tkalčec, 3. b; Antonio Kajić, 3. c; Filip Lovrinović, 3. d, Tea Šokec, 4. d

Donacije i pokloni u 2017. godini Knjižnica Gimnazije Petra Preradovića je u 2017. godini (od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine) dobila 183 jedinice knjižne građe i 35 jedinica neknjižne građe. Ukupna vrijednost knjižne građe darovane knjižnici iznosi 6.720,00 kn, a neknjižne građe 1.050,00 kn. Darivatelji su bili: gospođa Anika Rešetar Drvar (71 jedinica knjižne građe i 35 jedinica neknjižne građe), Knjižnica Novi Zagreb (66), ravnateljica Gimnazije Petra Preradovića, Jasminka Viljevac (12), Zavod za javno zdravstvo „Sv. Rok“ Virovitičko-podravske županije (9), profesorica Nikolina Hečimović (7), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (4), nakladnička kuća Profil Klett (4), tajnica Gimnazije Petra Preradovića, Gabrijela Pajek (3), Hrvatsko knjižničarsko društvo (1), Hrvatsko matematičko društvo (1), Organizacija slijepih Virovitičkopodravske županije (1), gospodin Željko Vanđija (1), školski knjižničar Gimnazije Petra Preradovića, Josip Strija (1), profesor Borna Louvar (1) i učenica Gimnazije Petra Preradovića Martina Videc (1). Sredstvima iz donacije gospođe Anike Rešetar Drvar, školska knjižnica je u 2017. godini kupila 16 jedinica knjižne građe u vrijednosti 1.877,07 kn. Zbirka „Zvonimir Rešetar“

19


Školska knjižnica - panoi

Tjedan zabranjenih knjiga

Nobelovci 2017.

Periodni sustav književnih antagonista

200. rođendan Petra Preradovića

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

20


Statistički podaci o učenicima Opća gimnazija 8 razrednih odjela, 206 učenika (139 učenica, 67 učenika) I. r. - 2 razredna odjela, 49 učenika (34 učenica, 15 učenika) II. r. - 2 razredna odjela, 51 učenik (30 učenica, 21 učenik) III. r. - 2 razredna odjela, 47 učenika (32 učenice, 15 učenika) IV. r. - 2 razredna odjela, 59 učenika (43 učenice, 16 učenika) Jezična gimnazija 4 razredna odjela, 96 učenika (53 učenica, 43 učenika)

I. r. - 1 razredni odjel, 23 učenika (12 učenica, 11 učenika) II. r. - 1 razredni odjel, 21 učenik (10 učenica, 11 učenika) III. r. - 1 razredni odjel, 24 učenika (16 učenica, 8 učenika) IV. r. - 1 razredni odjel, 28 učenika (15 učenica, 13 učenika) Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 razredna odjela, 106 učenika (46 učenica, 60 učenika) I. r. - 1 razredni odjel, 26 učenika (10 učenica, 16 učenika) II. r. - 1 razredni odjel, 26 učenika (12 učenica, 14 učenika) III. r. - 1 razredni odjel, 26 učenika (14 učenica, 12 učenika) IV. r - 1 razredni odjel, 28 učenika (10 učenica, 18 učenika) Ukupno: 408 učenika (238 učenica, 170 učenika)

Uspjeh učenika na kraju nastavne godine Razredi

Odličan

Vrlo dobar

Dobar

Neocijenjeni

Nedovoljan (Upućeni na dopunski rad)

Prvi razredi

43

41

5

1

8

Drugi razredi

24

50

12

-

12

Treći razredi

47

39

9

-

2

Četvrti razredi

55

51

8

1

-

Ukupno

169

181

34

2

22

Vijeće učenika Vijeće učenika sastoji se od predsjednika svih razrednih odjela, što znači da Vijeće učenika čini 16 članova.

Članovi Vijeća učenika: Stefan Oluić (I. a), Lea Zupčić (I. b), Borna Ladović (I. c), Vedran Gvoić (I. d), Marko Sklenar (II. a), Elizabeta Kapitan (II. b), Niko Sučić (II. c), Leon Davidović (II. d), Iva Daria Bešen (III. a), Antonio Balić (III. b) - predsjednik, Lena Sabo (III. c), Tomislav Lovreković (III. d), Lucija Miseta (IV. a), Laura Fel (IV. b), Željko Romić (IV. c), Dino Meter (IV. d). Članovi Vijeća učenika bili su, uz razrednike i članove Vijeća roditelja, i članovi povjerenstva za ekskurzije

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

21


Najučenik škole U izboru za najučenika škole u šk. godini 2017./2018. sudjelovalo je devet učenika koji su se svojim radom, rezultatima i osobnošću posebno isticali tijekom četiri godine gimnazijskog školovanja. To su: Heidi Černeli (4.a), Laura Fel (4.b), Marko Jovanović (4.b), Dino Meter (4.d), Petra Mikec (4.c), Karla Petrovčić (4.a), Mijo Piškur (4.d), Marko Rajnović (4.d), Davor Tarbuk (4.b). Na sjednici održanoj 23. svibnja 2018. Nastavničko vijeće je, u skladu s kriterijima bodovanja, proglasilo Davora Tarbuka najučenikom škole. U četiri godine gimnazijskog školovanja Davor se posebno isticao svojom kreativnošću te izvrsnim rezultatima u likovnom i dramskom stvaralaštvu. Kao član dramske skupine škole, svake nas je godine pojedinačnim i skupnim scenskim nastupima uspješno predstavljao na županijskoj smotri LiDraNo. Rado je sudjelovao u projektima i događanjima u školi, ali i izvan nje. Kao član likovne grupe, svojim je radovima sudjelovao na godišnjim izložbama likovne grupe. U školskoj godini 2014./2015., kao član dramske skupine sudjelovao je na državnoj smotri LiDraNo, a najveće uspjehe ostvario je na natjecanjima u području vizualnih umjetnosti i dizajna – LIK 2017. i LIK 2018.. Dvije godine zaredom, kao državni prvak u kategoriji pisanja eseja na zadanu temu, Davor je osvojio Oskar znanja, najveće priznanje i nagradu za izniman uspjeh i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju. Osim toga, u kategoriji likovnih radova osvojio je drugo i četvrto mjesto u državi.

Davor Tarbuk

Davoru, kao i svim ostalim kandidatima, želimo dobar uspjeh na maturi i upis na željene fakultete.

Heidi Černeli

Laura Fel

Petra Mikec

Karla Petrovčić

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Marko Jovanović

Mijo Piškur

Dino Meter

Marko Rajnović

22


Učenici i razredni odjeli I. razredi

I. a razred

1. b razred

1. c razred

1. d razred

25 učenika

24 učenika

23 učenika

26 učenika

razrednica Ana Novosel Grgić, prof.

razrednik Aljoša Graovac, prof.

razrednica Maja Bašnec, prof.

razrednica Mateja Uzelac, prof.

Matea Barčan Antonela Becker Ana Blažev Tin Blaževski Ema Borković Beata Brlas Paola Cenger Ema Crnogaj Luka Černeli Lorena Andrea Fabijanac Iva Hećimović Ivan Hećimović Leo Jovanović Stella Jurić Nika Kocijan Luka Maletić Ivona Marković Marta Maslać Julija Prevedan Ivona Pšihistal Lena Strazzabosco Marta Petrovčić Lea Zupčić Paula Žigman

Korina Blažičević Josipa Boban Sanea Loren Gal Lovro Gverić Marijana Hudi Klara Keresteš Vanesa Kondor Nikolina Kovačević Borna Ladović Nikola Mandić Borna Mihelčić Lorena Oreški Emily Oštarić Leo Pavić Lara Pleše Monika Pušić Nikola Rajak Boris Suhanek Ante Škalić Roberto Trupinović Fran Viljevac Lana Zelembrz Magdalena Živko

Lucija Blažević Tim Čevelak Šimun Debelić-Pecive Dominik Đakić Marko Đeri Alan Đurđević Jakov Ferenčević Sara Garaj Ivan Grgos Vedran Gvoić Veronika Hanić Ida Kuda Dino Kurečić Lovro Lukačević Matej Magat Iskra Maravić Ana Martina Matek Luka Per Tea Pleško Vanesa Prpić Filip Smrček Andrej Stanković Marko Sučić Lucija Vargović Karlo Velić Petra VučemilovićJurić

Marko Aragović Silvio Balić Elena Bardić Tena Brijačak Veronika Brzica* Gabrijela Grlica Tea Holi* Maria Katančić Marko Kukrika Marta Kunkić Viktorija Nekić* Dinko Magenhajm* Stefan Oluić Matej Oršulić Lana Radelić Marina Rajković Mihael Sagner Ante Šimić Nives Široki* Marta Štampar Maja Tomljanović Lucija Tomljanović Lukrecia Veršec Hrvoje Vrban Deni Vilček

* Glazbena škola Jan Vlašimsky

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

23


Učenici i razredni odjeli II. razredi

2. a razred

2. b razred

2. c razred

2. d razred

24 učenika

24 učenika

21 učenik

26 učenika

razrednica Maja Mlinarić, prof.

razrednica Kristina Šoštarko, prof.

razrednica Sanja Srnak, prof.

razrednica Ines Baškarad, prof.

Ena Abalić Lorena Blaga Lea Bukvić Katarina Čerepinko Anamarija Duvnjak Luka Feketija Emina Gebih Davor Harš Barbara Hegediš Karlo Ila Hana Ključec Antonia Kocijan Barbara Kunkić Tena Labuhar* Lara Lešković Patrick Lukačević Martin Maljković* Ela Marendić Dorijan Molnar* Kristijan Pilek Zoran Rašetić Dominik Rob* Lorena Ronik Marko Sklenar Stela Strnad* Gabriela Šipek Luka Žubrinić

Fran Blažinčić Luka Brtan Ena Fadljević Vlatka Fapali Lorena Grgić Matea Jedvaj Elizabeta Kapitan Ana Katalenić Ivana Kiš Luka Kos Magdalena Matković Dorian Mikičić Paula Paloš Filip Paša Domagoj Prtenjača Mateo Pšihistal Angelo Bernardo Radović Patricia Ribić Ema Stanić Filip Šiljković Ana Škudar Katarina Baškarad Petra Veseli Matej Volenik Iva Žagar

Lovro Bartolić Adrian Brcković Sara Čevelak Krunoslav Dijak Ena Fučkar Vlatko Hodak Dominik Kasa Nikola Košić Ana Labudović Nika Lamešić Filip Leš Domagoj Magić Nera Luca Ravlić Niko Sučić Helena Škoc Karla Švarbić Kris Tkalčec Mirna Turčinović Sara Turkalj Benjamin Vukelić Ana Zelić

Marin Cik Leon Davidović Nika Deskar Iva Ferenčević Lucija Gorički Kristijan Horvat Leon Ištvanović Filip Kukolj David Kusturić Tin Lovreković Arianna Meter Ana-Marija Morel Ina Moslavac Patrik Mrak Sara Oštrić Karla Puškarić Petra Rebić Iva Rengel Denis Ronik Marija Smiljanec Bruno Topolovčan Mihael Viljevac Leo Vukoje Leona Zečević Tin Zrnić Denis Župan

* Glazbena škola Jan Vlašimsky

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

24


Učenici i razredni odjeli III. razredi

3. a razred

3. b razred

3. c razred

3. d razred

23 učenika

24 učenika

24 učenika

26 učenika

razrednica Maja Mlinarić, prof.

razrednik Borna Louvar, prof.

razrednica Vanja Stamenić, prof.

razrednica Ivana Salajić, prof.

Emmanuel Alavanja Antea Aragović Mateja Bakić Iva Daria Bešen Filip Borković Katarina Deak Klara-Iva Gerić Lucija Gotal Hrvoje Kljajić Rudi Kulej Tea Lovreković Lorena Martinušić Toni Matković Barbara Mesec Igor Miholančan Karlo Moslavac Dorotea Osmanović Antonio Pali Tena Pokupić Jovana Polimanac Barbara Prevedan Marta Toth Stjepan Vidić

Antonio Balić Corina-Carla Balog Lara Berda Marcel Fučkar Tin Fabijan Gorički Luka Hećimović Kristina Holec Dora Jagarinec Nikolina Jezerčić Eva Karácsonyi Antonijo Martinović Lucija Matošević Katarina Miholić Marta Oštrić Barbara Rajak Vanda Rajak Maja Rajnović* Elena Siladić Ivona Siladić Marija Smiljanić Antonela Tkalčec Dea Tomeković Maja Vidak Domagoj Železić

Karlo Biondić Iva Bistrović Valerija Grahovac Mateja Horvatinović Antonio Kajić Tony Kirinec Barbara Kovač Manuela Kribl Klara Lach Ramona Lesić Andrea Oberling Laura Piljek Nina Pocrnić Benedikt Radanović Danijela Rajniš Lena Sabo Anamarija Sajfer Martina Sokač Meri Suhanek Filip Šikić Lara Šimić Dominik Trupinović Petar Vuković Petar Žiga

Nikša Balaž Sven Balint Vedran Bedeković Klara Brlić Mihael Cugovčan Antonio Culej Marko Đurišević Anamaria Gradijanac Sara Grba Tanja Janus Filip Kaselj Leonarda Ladović Luka Lovreković Nika Lovreković Tomislav Lovreković Filip Lovrinović Vinko Martinčević Nela Paloš Mihaela Radić Paula Rakijašić Karla Risović Borna Šimić Tihana Šutalo Ana Vadoc Martina Žagar Lana Stevanovski

* Glazbena škola Jan Vlašimsky

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

25


4. a razred - opća gimnazija (29 učenika)

razrednik Domagoj Brlas, prof.

Antonia Bakić, Enio Bakić, Fran Blažan, Dominik Blažinčić, Heidi Černeli, Antonela Čizmarević, Domagoj Demšić, Daria Erjavec, Ivana Gibičar, Domagoj Glumac, Tea Grizelj, Tomislav Hudek, Matea Kocijan, Nikolina Košćak, Anamaria Kovačević, Marina Kuzman, Karla Launek, Jelena Lukić, Sanja Lješčak, Ivana Maletić, Lucija Miseta, Ivana Moslavac, Karla Petrovčić, Lovro Požežanac, Josipa Silner, Brigita Šimičić, Lora Štengl, Branimir Valentić, Katarina Živković

4. b razred - opća gimnazija (30 učenika)

razrednica Nikolina Hečimović, prof.

Doroteja Ban, Kristina Blažević, Erika Čižmar, Karlo Demšić, Anja Dumenčić, Laura Fel, Marta Giba, Ana Grčić, Eva Gurović, Domagoj Holec, Maša Jirouš, Marko Jovanović, Antonia Karačić, Lovrena Kos, Corina Lukša, Tomislav Lulić, Ivana Matijević, Sanja Peradinović, Matea Radoš, Marina Ramljak, Dominik Šantavec, Matej Škrinjar, Ana Špiranec, Nikolina Šubić, Davor Tarbuk, Lara Trupinović, Monika Uher, Barbara Valentić, Marin Validžić, Lana Živko

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

26


4. c razred - jezična gimnazija (28 učenika)

razrednik Krunoslav Kovačić, prof.

Matea Banjanin, Anamarija Barčan, Dorotea Blažinčić, Domagoj Cah, Marin Čerepinko, Nives Čizik, Šimun Dijaković, Dora Đeri, Petar Furlan, Krešimir Godeč, Martina Hodak, Leon Huzjak, Nikolina Klešić, Nives Kolec, Antonela Kovačević, Marko Kovačić, Tea Kunkić, Martina Kuntić, Leopold Lovreković, Domagoj Maligec, Petra Mikec, Anamaria Puškarić, Željko Romić, Erina Špoljarić, David Vitković, Sara Vujić, Benjamin Zubčević, Matej Žunić

4. d razred - prirodoslovnomatematička gimnazija (28 učenika)

razrednica Azra Razlog, prof.

Igor Akrap, Karlo Aragović, Vedran Bajivić, Dorian Barić, Robert Bigec, Sven Blaževski, Franjo Blažičević, Marino Bloudek, Jerko Bobanac, Marko Bratranek, Tea Farkaš, Ana Jug, Josipa Kaselj, Lorena Krajc, Ilija Marina, Maja Mesar, Dino Meter, Lana Mojzeš, Mijo Piškur, Marko Rajnović, Stela Sabo, Barbara Šarić, Tea Šokec, Erik Šuvak, Anita Tršek, Bernard Vedriš, Daniel Vidaković, Domagoj Vučemilović-Jurić

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

27


Rezultati županijskih natjecanja U školskoj godini 2017./2018. na školskim su natjecanjima sudjelovala 334 učenika, a na županijskim natjecanjima i smotrama sudjelovalo je 190 učenika.

INFORMATIKA - osnove Mjesto 1.

Ime i prezime Sven Balint

ENGLESKI JEZIK

Razred Mentor 3.d Tomislav Šipek

Mjesto

Ime i prezime

Razred

1.

Karlo

Ila

2.a

2.

Marko

Sklenar

2.a

3.

Adrian

Brcković

2.c

5.

Iva

Rengel

2.d

Mentor KosRenata Badanjek KosRenata Badanjek KosRenata Badanjek Ines Harmund KosRenata Badanjek

2.

Mihael Cugovčan

3.d

Tomislav

Šipek

3.

Vedran

Bajivić

4.d

Tomislav

Šipek

4.

Filip

Smrček

1.d

Tomislav

Šipek

5.

Paula

Rakijašić

3.d

Tomislav

Šipek

6.

Marko

Rajnović

4.d

Tomislav

Šipek

7.

Iskra

Maravić

1.d

Tomislav

Šipek

7.

3.d 3.d

Tomislav Tomislav

Šipek Šipek

9.

Sara

Čevelak

2.c

Renata

Kos-

10. 13. 1. 2. 2. 4.

Domagoj Karla Marko Erik Igor Lara

Prtenjača Puškarić Rajnović Šuvak Akrap Trupinović

2.b 2.d 4.d 4.d 4.d 4.b

Ines Ines Ines Ines Ines Tomislav

Harmund Harmund Harmund Harmund Harmund Matešić

8. 9.

Vedran Bedeković Luka Lovreković

INFORMATIKA - algoritmi Mjesto 1. 1. 1. 2. 2. 2.

Ime i prezime Razred Mentor Iva Rengel 2.d Tomislav Šipek Sven Balint 3.d Tomislav Šipek Karlo Aragović 4.d Tomislav Šipek Vedran Bedeković 3.d Tomislav Šipek Vedran Bajivić 4.d Tomislav Šipek Ilija Marina 4.d Tomislav Šipek

FIZIKA Mjesto Ime i prezime Razred Mentor 1. Luka Per 1.d Ivana Salajić 3. Alan Đurđević 1.d Ivana Salajić 4. Ivan Hećimovć 1.b Aljoša Graovac 6. Tin Blaževski 1.b Aljoša Graovac 1. Ina Moslavac 2.d Aljoša Graovac 5. Karlo Ila 2.a Aljoša Graovac 1. Barbara Rajak 3.b Aljoša Graovac 2. Domagoj Železić 3.b Aljoša Graovac 3. Tihana Šutalo 3.d Ivana Salajić 5. Antonio Balić 3.b Aljoša Graovac 1. Marko Rajnović 4.d Aljoša Graovac 3. Maja Mesar 4.d Aljoša Graovac 4. Erik Šuvak 4.d Aljoša Graovac

LATINSKI JEZIK Mjesto 1. 2. 4. 5. 6. 7. 7. 8.

Ime i prezime Razred Mentor Matea Jedvaj 2.b Krunoslav Kovačić Ena Fadljević 2.b Krunoslav Kovačić Luka Feketija 2.a Krunoslav Kovačić Luka Kos 2.b Krunoslav Kovačić Leon Davidović 2.d Krunoslav Kovačić Karlo Ila 2.a Krunoslav Kovačić Davor Harš 2.a Krunoslav Kovačić Lorena Ronik 2.a Krunoslav Kovačić

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Katarina Čerepinko

2.a

NJEMAČKI JEZIK Mjesto 3. 4.

Ime i prezime Filip Šikić Iva Žagar

Razred 3.c 2.b

Mentor Hrvoje Turčinović Lidija Benković

MATEMATIKA - A kategorija Mjesto 1. 2. 3. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

Ime i prezime Iskra Maravić Filip Smrček Luka Per Jakov Ferenčević Alan Đurđević Iva Rengel Ina Moslavac Denis Ronik Sven Balint Vinko Martinčević Nika Lovreković Lana Stevanovski Filip Lovrinović Marko Đurišević Filip Kaselj Mijo Piškur Karlo Aragović Dino Meter Marko Rajnović Vedran Bajivić

Razred 1.d 1.d 1.d 1.d 1.d 2.d 2.d 2.d 3.d 3.d 3.d 3.d 3.d 3.d 3.d 4.d 4.d 4.d 4.d 4.d

Mentor Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Mateja Uzelac Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog

28


Rezultati županijskih natjecanja MATEMATIKA - B kategorija Mjesto 2. 3. 3. 4. 1. 3. 4. 5. 3. 4. 5. 7.

Ime i prezime Razred Antonela Becker 1.b Ema Crnogaj 1.b Karlo Ila 2.a Elizabeta Kapitan 2.b Antonijo Martinović 3.b Antonio Balić 3.b Domagoj Železić 3.b Marta Toth 3.a Ana Grčić 4.b Marko Jovanović 4.b Ivana Matijević 4.b Matej Škrinjar 4.b

POVIJEST - istraživački rad

Mentor Ivana Andrović Ivana Andrović Ivana Andrović Jessica Puž Jessica Puž Jessica Puž Jessica Puž Jessica Puž Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog Azra Razlog

HRVATSKI JEZIK Mjesto 1. 5. 7. 7. 8. 1. 3. 5. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3. 4. 4. 6. 7. 8.

Ime i prezime Razred Mentor Marta Štampar 1.a Zdenka Kos Gabriela Grlica 1.a Zdenka Kos Maja Tomljanović 1.a Zdenka Kos Filip Smrček 1.d Zdenka Kos Paola Cenger 1.b Sanja Srnak Matea Jedvaj 2.b Vera Žužić Sara Oštrić 2.d Zdenka Kos Luka Kos 2.b Vera Žužić Nika Lovreković 3.d Vera Žužić Paula Rakijašić 3.d Vera Žužić Barbara Prevedan 3.a Maja Bašnec Tea Lovreković 3.a Maja Bašnec Marta Toth 3.a Maja Bašnec Mihaela Radić 3.d Vera Žužić Ivona Siladić 3.d Vera Žužić Manuela Kribl 3.c Maja Bašnec Lovrena Kos 4.b Vera Žužić Mijo Piškur 4.d Sanja Srnak Ana Grčić 4.b Vera Žužić Karla Petrovčić 4.a Vera Žužić Dora Đeri 4.c Sanja Srnak Heidi Černeli 4.a Vera Žužić

Mjesto 1. 1.

Ime i prezime Razred Sven Blaževski 4.d Željko Romić 4.c

Mentor Ana Novosel-Grgić Ana Novosel-Grgić

BIOLOGIJA Mjesto 2.

Ime i prezime Dino Kurečić

Razred 1.d

Mentor Ines Tovarović

5.

Iskra

Maravić

1.d

Ines

7.

Ivona

Marković

1.b

Borna

Louvar

3.

Luka

Feketija

2.a

Ines

Tovarović

4.

Adrian

Brcković

2.c

Ines

Tovarović

6.

Karlo

Ila

2.a

Ines

Tovarović

1.

Marko

Đurišević

3.d

Borna

Louvar

2.

Mihaela

Radić

3.d

Borna

Louvar

5.

Lucija

Gotal

3.a

Ines

Tovarović

6.

Tihana

Šutalo

3.d

Borna

Louvar

1.

Marko

Rajnović

4.d

Borna

Louvar

3.

Erik

Šuvak

4.d

Borna

Louvar

4.d 4.d

Borna Borna

Louvar Louvar

4. 5.

Marko Jovanović Bernard Vedriš

Tovarović

KEMIJA Mjesto Ime i prezime Razred 1. Filip Smrček 1.d 3. Ema Crnogaj 1.b 4. Boris Suhanek 1.c 6. Stella Jurić 1.b 4. Sara Oštrić 2.d 2. Ina Moslavac 2.d 6. Tin Lovreković 2.d 3. Marko Đurišević 3.d 3. Domagoj Železić 3.b 4. Tihana Šutalo 3.d 1. Mijo Piškur 4.d 3. Ilija Marina 4.d

Mentor Ivana Salajić Ruža Piškur Ruža Piškur Ruža Piškur Ines Tovarović Ines Tovarović Ines Tovarović Ivana Salajić Ruža Piškur Ivana Salajić Ivana Salajić Ivana Salajić

GLOBE

POVIJEST Mjesto 5. 2. 6. 6. 5. 5.

Ime i prezime Lovro

Lukačević

Antonijo Martinović Igor Miholančan Iva Daria Bešen Hrvoje Kljajić Monika Uher

Razred

Mentor

1.d

Ana

NovoselGrgić

3.b 3.a 3.a 3.a 4.b

Miroslav Miroslav Miroslav Miroslav Miroslav

Novosel Novosel Novosel Novosel Novosel

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Ime i prezime Erik Šuvak Karlo Aragović Marko Bratranek

Razred Mentor 4.d Borna Louvar, Ines Tovaro4.d vić 4.d

29


Rezultati županijskih natjecanja GRAĐANSKI ODGOJ - SMOTRA PROJEKATA

GEOGRAFIJA Mjesto Ime i prezime Razred Mentor 1. Marko Kukrika 1.a Domagoj Brlas 2. Lovro Lukačević 1.d Anita Bobanac 3. Silvio Balić 1.a Domagoj Brlas 3. Marko Aragović 1.a Domagoj Brlas 1. Denis Ronik 2.d Domagoj Brlas 4. Lorena Blaga 2.a Domagoj Brlas 1. Filip Lovrinović 3.d Domagoj Brlas 2. Vinko Martinčević 3.d Domagoj Brlas 3. Nika Lovreković 3.d Domagoj Brlas 6. Antonijo Martinović 3.b Domagoj Brlas 8. Sven Balint 3.d Domagoj Brlas 9. Lana Stevanovski 3.d Domagoj Brlas 11. Luka Lovreković 3.d Domagoj Brlas 1. Bernard Vedriš 4.d Domagoj Brlas 3. Sven Blaževski 4.d Domagoj Brlas 4. Franjo Blažičević 4.d Domagoj Brlas 6. Vedran Bajivić 4.d Domagoj Brlas

Ime i prezime Ema Crnogaj Paula Žigman Matea Barčan Lorena An-

Fabijanac

Razred 1.b 1.b 1.b 1.b

Mentor Krunoslav Kovačić Krunoslav Kovačić Krunoslav Kovačić Krunoslav

Kovačić

HRVATSKI CRVENI KRIŽ - gradsko natjecanje Sudionici gradskog natjecanja: Laura Piljek, 3. c, Anamarija Sajfer, 3. c, Andrea Oberling, 3. c, Valerija Grahovac, 3. c, Igor Miholančan, 3. a

Članovi Županijskih stručnih povjerenstava za provedbu natjecanja i smotri u 2017./2018. godini

VJERONAUČNA OLIMPIJADA - BISKUPIJSKO Mjesto Ime i prezime 8. Julija Prevedan 8. Željko Romić 8. Ema Crnogaj 8. Anja Dumenčić

Razred 1.b 4.c 1.b 4.b

Mentor Ivan Mikolić Ivan Mikolić Ivan Mikolić Ivan Mikolić

LIK Mjesto 1. 1.

Ime i prezime Razred Mentor Davor Tarbuk 4.b Dubravka Sikora Nika Lamešić 2.c Dubravka Sikora

Vera Žužić (Hrvatski jezik), Maja Bašnec (Hrvatski jezik), Krunoslav Kovačić (Latinski jezik i Građanski odgoj i obrazovanje), Maja Mlinarić (Engleski jezik), Lidija Benković (Njemački jezik), Ana Novosel-Grgić (Povijest), Ines Tovarović (Kemija i član Državnog povjerenstva iz Biologije), Ivana Salajić (Kemija i Fizika), Borna Louvar (Biologija), Azra Razlog (Matematika), Ivana Andrović (Matematika), Mateja Uzelac (Matematika) Domagoj Brlas (Geografija), Tomislav Šipek (Informatika), Dubravka Sikora (Likovna umjetnost)

LiDraNo Mjesto Ime i prezime Razred 1. Leon Davidović 2.d 1. Iva Daria Bešen 3.a

Mentor Zdenka Kos Maja Bašnec

Sudionici županijskog LiDraNa: Literarni rad: Iva Bistrović, 3.c Pojedinačni nastupi: Davor Tarbuk, 4. b, Martina Žagar, 3. d Dramska družina: Leo Pavić, 1. c, Nikolina Kovačević, 1. c, Paola Cenger, 1. b, Maria Katančić, 1. a, Elena Bardić, 1. a, Tena Brijačak, 1. a, Tena Pokupić, 3. a, Martina Žagar, 3. d, Davor Tarbuk, 4. b, Dorotea Blažinčić, 4. c, mentorica Maja Bašnec, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

30


Rezultati državnih natjecanja HRVATSKI JEZIK Državno Natjecanje iz hrvatskoga jezika, Zadar, 7. – 9. svibnja 2018. Učenice III. d razreda Nika Lovreković i Paula Rakijašić sudjelovale su na XXIII. državnom Natjecanju iz hrvatskoga jezika s mentoricom prof. Verom Žužić. Natjecanje se održavalo u Zadru od 7. do 9. svibnja 2018. g. u OŠ Šimuna Kožičića Benje. Škola domaćin Natjecanja nosi ime modruškoga biskupa iz 16. stoljeća koji je bio utemeljitelj tiskare u Rijeci.

Natjecanje je bilo vrlo lijepo organizirano i pripremljeno pa su se svi sudionici ugodno osjećali boraveći tri dana u hotelu Donat u Zadru. Tajnik državnoga Natjecanja dr. sc. Srećko Listeš pozdravljajući sudionike istaknuo je: "Hrvatski je jezik službeni jezik u Hrvatskoj, ali on je i jezik obrazovanja, standardni, književni i materinski jezik i u svim je svojim manifestacijama životan, promjenjiv i otvoren za podučevanje i poučavanje. Učenike potičemo na proučavanje hrvatskoga jezika, usavršavanje jezične komunikacije i pismenosti te izgradnju zanimanja i za jezične sadržaje izvan propisanoga plana i programa. Temeljna je svrha učenja jezika učenje o pravopisnoj i gramatičkoj normi i društvenomu kontekstu, uz prihvaćanje alata za analizu jezika i tumačenje. S druge strane društvo postavlja zahtjeve pred službene jezike koji su istodobno i jezici obrazovanja jer učenici moraju moći sudjelovati u društvenim aktivnostima, učiti i razviti sklonost za cjeloživotno učenje, rast i razvoj. Sve se te zadaće planiraju i nastoje ostvariti i tijekom razina ovoga Natjecanja." Čestitam učenicama Niki i Pauli koje su dostojno zastupale našu Školu i postigle zapaženi rezultat osvojenim 5. i 10. mjestom.

Nika Lovreković, Paula Rakijašić i profesorica Vera Žužić

Vera Žužić, prof. GEOGRAFIJA Državno Natjecanje iz geografije, Vukovar, 23. – 25. travnja 2018. U Vukovaru je od 23. do 25. travnja 2018. godine održano 25. državno Natjecanje iz geografije. Na natjecanju je sudjelovalo 125 natjecatelja iz cijele Hrvatske, među njima je bio i Filip Lovrinović, učenik 3. d razreda naše Gimnazije pod mentorstvom prof. Domagoja Brlasa. Filip je u svojoj kategoriji osvojio 5. mjesto u državi. Čestitamo! Natjecanje je održano u gradu heroja, gradu na lijepom plavom Dunavu, u Vukovaru pod budnim okom gostoljubivih domaćina Gimnazije Vukovar. Više od 250 sudionika natjecanja pratilo je svečano otvaranje državnog Natjecanja iz geografije u Hrvatskom domu Vukovar. Prigodnim govorima među ostalima obratili su se prof. dr. sc. Ružica Vuk, predsjednica Državnog povjerenstva za natjecanje iz geografije i prof. dr. sc. Danijel Orešić, predsjednik Hrvatskog geografskog društva koji su poželjeli sudionicima mnogo uspjeha. Učenici Gimnazije Vukovar pripremili su dramski i glazbeni dio programa kojima su izazvali oduševljenje prisutnih. Velika hvala i čestitke domaćinima! Natjecanje je zatvorila prof. dr. sc. Ružica Vuk i zahvalila svima na uspješnom sudjelovanju.

Filip Lovrinović

Domagoj Brlas, prof. savjetnik

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

31


Rezultati državnih natjecanja LIK Državno Natjecanje-izložba učenika osnovnih i srednjih škola u području likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna - LIK 2018., Našice, 16. - 18. travnja 2018. U Našicama se od 16. do 18. travnja održalo Natjecanje-izložba učenika osnovnih i srednjih škola u području likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna - LIK 2018. Učenik naše škole, Davor Tarbuk, 4. b razred opće gimnazije i ove je godine pod mentorstvom prof. Dubravke Sikore osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju u kategoriji pisanja eseja na zadanu temu, a vezano uz istraživačko-likovni rad. Ovim je uspjehom ponovo osvojio "Oskar znanja" kao i izravan upis na Filozofski fakultet! Čestitamo! Dubravka Sikora, prof.

Profesorica Dubravka Sikora, mr. sc. Josip Bosnić i Davor Tarbuk

BIOLOGIJA Državno natjecanje i smotra mladih biologa Hrvatske, Crikvenica, 25. – 28. travnja 2018. Virovitički biolozi i ove su godine sudjelovali na Državnom natjecanju i smotri mladih biologa Hrvatske u Crikvenici od 25. 4. do 28. 4. 2018. godine te su jedini predstavljali našu županiju. Kategorija istraživački projekti je vrlo zahtjevna jer učenici uz testove iz znanja na županijskoj razini prolaze i dva odabira prvo teme, a kasnije i prihvaćanje rukopisa. Iz cijele Hrvatske prihvaćen je u tri kategorije samo 21 istraživački projekt. Dora Bralić i Klara Pažin učenice 8.razreda OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica i njihova mentorica dr.sc.Jasna Razlog-Grlica s projektom Ugroženost perunika virovitičkog područja dobile su priznanje za projekt koji promiče biološku raznolikost te u kategoriji osmih razreda osvojile 4. mjesto. Učenice Leona Zečević i Petra Rebić drugog razreda Gimnazije Petra Preradovića jedine su ove godine predstavljale biologe naše županije za srednje škole. Uspješno su prezentirale projekt Utjecaj UVzračenja i biljnih macerata na klijavost pšenice. Njihova mentorica je mag. educ. Ines Baškarad koja je na ovogodišnjem natjecanju sudjelovala i kao članica Državnog povjerenstva iz znanja i istraživačkih radova za četvrte razrede srednje škole. Uz prelijep ugođaj sunčane Crikvenice naši biolozi su stekli nova poznanstva i proširili svoje znanje u istraživačkom radu. Ines Baškarad, prof.

Leona Zečević, Petra Rebić i profesorica Ines Baškarad

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

32


Rezultati državnih natjecanja FIZIKA Državno Natjecanje iz fizike, Pula, 17. - 20. travnja 2018. Učenica II. d razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije Ina Moslavac sudjelovala je na državnom natjecanju iz fizike s mentorom, profesorom Aljošom Graovcem. Natjecanje se održavalo u Puli od 17. do 20. travnja 2018. godine u Gimnaziji Pula koja je započela s radom školske godine 1947./1948. Natjecanje je bilo dobro organizirano, a učenici i mentori su bili smješteni u hotelu Pula. Čestitam učenici Ini Moslavac na sudjelovanju na državnom Natjecanju iz fizike. Aljoša Graovac, mag.educ.phys. et inf. Ina Moslavac i profesor Aljoša Graovac

KROS Državno prvenstvo u krossu, Poreč, 18. – 19. travnja 2018. Završnica Državnog prvenstva u KROSU, na kojoj su nastupile i naše djevojke, održana je 18. i 19. travnja u Poreču. U jakoj konkurenciji (21 ekipa, 79 djevojaka) Paula Rakijašić uvjerljivo je prva došla do cilja, dok je u ukupnom poretku ekipa Gimnazije Petra Preradovića osvojila izvrsno 3. mjesto. Za našu brončanu ekipu nastupile su: Paula Rakijašić, Lena Sabo, Ema Borković i Laura Fel. Ekipu su u Poreč vodile prof. Maja Tkalčec i pedagoginja Ivana Bezak. Čestitamo! :) Ivana Bezak, prof.

Paula Rakijašić, Lena Sabo, Ema Borković, Laura Fel i profesorice Maja Tkalčec i Ivana Bezak

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

33


Matematička natjecanja

Mateja Uzelac, prof. Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof.

Školsko natjecanje iz matematike Dana 25. siječnja 2018. u Gimnaziji Petra Preradovića održano je školsko natjecanje iz matematike za srednje škole. Natjecanje je provedeno u dvije kategorije, A kategorija – prirodoslovno matematičke gimnazije i B kategorija – ostale gimnazije. Članovi povjerenstva su Azra Razlog, predsjednica povjerenstva, Mateja Uzelac, Ivana Andrović, Jesicca Puž i Ljiljana Main. Na natjecanju je sudjelovalo 50 učenika, od toga 28 u A kategoriji i 22 u B kategoriji. Učenici su postigli sljedeće rezultate: A kategorija 1. razred: 1. mjesto: Filip Smrček 2. mjesto: Luka Per 3. mjesto: Jakov Ferenčević (mentorica Mateja Uzelac) 2. razred: 1. mjesto: Iva Rengel 2. mjesto: Ina Moslavac 3. mjesto: Denis Ronik, (mentorica Mateja Uzelac) 3. razred: 1. mjesto: Vinko Martinčević 2. mjesto: Sven Balint 3. mjesto: Filip Lovrinović (mentorica Azra Razlog) 4. razred: 1. mjesto Mijo Piškur 2. mjesto Dino Meter 3. mjesto Marko Rajnović (mentorica Azra Razlog) B kategorija: 1. razred: 1. mjesto: Antonela Becker 2. mjesto: Ema Crnogaj 3. mjesto: Boris Suhanek (mentorica Ivana Andrović) 2. razred: 1. mjesto: Elizabeta Kapitan (mentorica Jessica Puž) 2. mjesto: Karlo Ila (mentorica Ivana Andrović) 3. mjesto: Luka Brtan (mentorica Jessica Puž) 3. razred: 1. mjesto: Antonio Balić 2. mjesto: Marta Toth 3. mjesto: Antonijo Martinović (mentorica Jessica Puž) 4. razred: 1. mjesto: Marko Jovanović 2. mjesto: Ivana Matijević 3. mjesto: Ana Grčić (mentorica Azra Razlog) Na županijsko natjecanje, koje će se održati 28. 2. 2018. u Gimnaziji Petra Preradovića, pozvani su sljedeći učenici naše škole: A kategorija:

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

34


Matematička natjecanja

Mateja Uzelac, prof. Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof.

1. razred: Filip Smrček, Luka Per, Jakov Ferenčević, Alan Đurđević, Iskra Maravić 2. razred: Iva Rengel, Ina Moslavac, Denis Ronik 3. razred: Vinko Martinčević, Sven Balint, Filip Lovrinović, Nika Lovreković, Marko Đurišević, Filip Kaselj, Lana Stevanovski 4. razred: Mijo Piškur, Dino Meter, Marko Rajnović, Karlo Aragović, Vedran Bajivić B kategorija: 1. razred: Antonela Becker, Ema Crnogaj 2. razred: Elizabeta Kapitan, Karlo Ila 3. razred: Antonio Balić, Marta Toth, Antonijo Martinović, Domagoj Željezić 4. razred: Marko Jovanović, Ivana Matijević, Ana Grčić, Matej Škriljar Navedenim učenicima čestitamo i želimo puno sreće i znanja na sljedećoj razini natjecanja. Profesorice matematike: Azra Razlog, Mateja Uzelac, Ivana Andrović, Jessica Puž

Županijsko natjecanje iz matematike Dana 28. veljače 2018. godine u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici je održano županijsko Natjecanje iz matematike za srednje škole. Natjecanje je provedeno u dvije kategorije: A kategorija – prirodoslovno matematička gimnazija i B kategorija – ostale gimnazije i četverogodišnje srednje škole. Na natjecanju su sudjelovala 52 učenika, od toga 20 učenika u A kategoriji i 32 učenika u B kategoriji. Članovi Povjerenstva su: 1. Azra Razlog, prof. matematike, Gimnazija Petra Preradovića, predsjednica 2. Ivana Andrović, prof. matematike i informatike, Gimnazija Petra Preradovića, članica 3. Ana Borbaš-Bajivić, prof. matematike i informatike, Strukovna škola Virovitica, članica 4. Željka Korlević, dipl. ing. matematike, savjetnica, Srednja škola Marka Marulića Slatina, članica 5. Marko Marić, prof. matematike, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, član 6. Danijel Golinac, prof. matematike i informatike, Tehnička škola Virovitica, član 7. Mateja Uzelac, prof. matematike i informatika, Gimnazija Petra Preradovića, članica 8. Ružica Milaščević, prof. matematike i informatike, Industrijskoobrtnička škola Slatina, članica. Učenici su postigli sljedeće rezultate, još neslužbene do potvrde Državnoga povjerenstva: A kategorija: 1. razred 1. mjesto: Iskra Maravić, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Mateja Uzelac, prof. 2. mjesto: Filip Smrček, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Mateja Uzelac, prof. 3. mjesto: Luka Per, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Mateja Uzelac, prof. 3. mjesto Jakov Ferenčević, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Mateja Uzelac, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

35


Matematička natjecanja

Mateja Uzelac, prof. Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof.

2. razred 1. mjesto: Iva Rengel, , Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Mateja Uzelac, prof. 2. mjesto: Ina Moslavac, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Mateja Uzelac, prof. 3. mjesto: Denis Ronik, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Mateja Uzelac, prof. 3. razred 1. mjesto: Sven Balint, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Azra Razlog, prof. 2. mjesto: Nika Lovreković, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Azra Razlog, prof. 2. mjesto: Vinko Martinčević, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Azra Razlog, prof. 3. mjesto: Lana Stevanovski, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Azra Razlog, prof. 4. razred 1. mjesto: Mijo Piškur, , Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Azra Razlog, prof. 2. mjesto: Karlo Aragović, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Azra Razlog, prof. 3. mjesto: Dino Meter, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Azra Razlog, prof. B kategorija: 1. razred 1. mjesto: Mislav Korotaj, Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, mentorica Zvjezdana Puškarić, prof 2. mjesto: Antonela Becker, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Ivana Andrović, prof. 2. mjesto: Nikolina Đukić, Strukovna Škola Virovitica, mentorica Anita Ivković Šokec, prof. 3. mjesto: Ema Crnogaj, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Ivana Andrović, prof. 2. razred 1. mjesto: Boris Boronjek, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Željka Korlević 1. mjesto: Una Maravić, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Željka Korlević 2. mjesto: Robert Orlić, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Željka Korlević 3. mjesto Karlo Ila, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Ivana Andrović, prof. 3. razred 1. mjesto: Antonijo Martinović, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Jessica Puž, prof. 2. mjesto: Benjamin Hankić, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentor Veljko Živković, prof. 3. mjesto: Marko Bušljeta, Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica, mentorica Željka Ptiček, prof.

Sa županijskog Natjecanja iz matematike

4. razred 1. mjesto: Gordana Borotić, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Željka Korlević 2. mjesto: Filip Gregurec, Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, mentorica Zvjezdana Puškarić, prof. 3. mjesto: Ana Grčić, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

36


Matematička natjecanja

Mateja Uzelac, prof. Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof.

Državno ekipno natjecanje iz matematike - Ekipa za 5+ 7. svibnja 2018. u Puli je održan 13. festival matematike na kojem su našu školu predstavljale dvije ekipe. Na natjecanju su u kategoriji GIGA (srednje škole) sudjelovalo je 48 ekipa iz cijele Hrvatske, a ekipe su činili učenici Centara izvrsnosti, gimnazija i tehničkih škola. Ekipa Gimnazije Petra Preradovića, koju čine Iva Rengel (2.d), Filip Lovrinović (3.d), Sven Balint (3.d) i Mijo Piškur (4.d) osvojila je 4. mjesto, a ekipa koju čine Ina Moslavac (2.d), Vinko Martinčević (3.d), Vedran Bajivić (4.d) i Dino Meter (4.d) 9. mjesto u kategoriji centara izvrsnosti i prirodoslovno matematičkih gimnazija , a u ukupnom poretku zauzeli su 5. i 11. mjesto. Mentorice učenicima bile su profesorica Azra Razlog i Mateja Uzelac. Izvrsni rezultati pokazuju da su učenici naše gimnazije među najboljima u Hrvatskoj, čestitamo našim učenicima na odličnom rezultatu i želimo im puno uspjeha u daljem radu. Azra Razlog, prof. Mathema – ekipno natjecanje iz matematike u Koprivnici

Ekipa za 5+

U petak 25. svibnja 2018. naše profesorice matematike Jessica Puž, Ivana Andrović i Mateja Uzelac vodile su sedam ekipa naše škole na ekipno natjecanje iz matematike koje se održava od 2016. godine za učenike od 3. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole. Ekipu čine tri učenika istoga razreda koji su zajedničkim snagama 80 minuta rješavali 24 matematička zadatka. Kao i na svim ekipnim natjecanjima, i ove smo godine postigli značajne rezultate, osvojili smo 4., 7. i 12. mjesto. Veselimo se Mathemi sljedeće godine! Mateja Uzelac, prof. Europsko statističko natjecanje

Mathema

Europsko statističko natjecanje

ESC natjecanje je natjecanje u organizaciji Eurostata i brojnih europskih nacionalnih statističkih ureda sa svrhom promicanja statističke pismenosti među srednjoškolcima. Statistička olimpijada pokazuje koliko su srednjoškolci upoznati sa statističkim pojmovima i izračunima, koliko je statistika zastupljena u srednjim školama, kolike su mogućnosti stvarne primjene stečenoga statističkog znanja, ali i koliko se srednjoškolci snalaze pri pretraživanju raspoloživih statističkih podataka te koliko ih stvarno razumiju, potiče srednjoškolce i njihove mentore na timski rad i suradnju u ostvarivanju zajedničkih ciljeva na putu prema uspjehu. 1. krug natjecanja održan je od 29. siječnja do 12. veljače 2018. Natjecanje se provodi u dvije kategorije, A (3. i 4. razred srednje škole) B (1. i 2. razred srednje škole). U našoj školi na natjecanju je sudjelovalo ukupno 22 ekipe, a najbolja ekipa iz naše škole je iz 1. d razreda u sastavu Jakov Ferenčević, Tim Čevelak i Alan Đurđević, mentorica prof. Mateja Uzelac. Čestitamo pobjednicima! Mateja Uzelac, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

37


Matematička natjecanja

Mateja Uzelac, prof. Azra Razlog, prof. Ivana Andrović, prof.

Dabar – međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja 13. – 17. studenoga 2017. Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja održano je u tjednu od 13. do 17. studenog 2017. na CARNet-ovom sustavu Loomen. Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga "Suradnici u učenju", uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNet-a. Pokrovitelj natjecanja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tijekom rujna i listopada 430 škola iskazalo je interes za sudjelovanje, a natjecanju je pristupilo ukupno 15247 učenika u 5 kategorija, osnovne i srednje škole. U kategoriji za srednjoškolce, GigaDabar, natjecalo se 3402 učenika, od toga 80 iz naše škole. Među 20 posto najboljih, dakle u prvih 680 plasiralo se naših čak 20 učenika, što je 25 posto naših učenika koji su sudjelovali. Osim tog ponosnog rezultata, imamo i prvakinju, Ivu Rengel iz 2.d razreda, koja je najbolja na razini države, dakle prva i najbolja među 3402 sudionika srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Povjerenik za natjecanje u našoj školi je prof. Mateja Uzelac, a u organizaciji i provedbi natjecanja sudjelovali su i profesori Tomislav Šipek, Azra Razlog, Ivana Andrović i Jessica Puž. Među 20 posto najboljih su sljedeći:

Dabar

- Iva Rengel, 2.d - 1.mjesto - Martina Žagar, 3.d - 18. mjesto - Vinko Martinčević, 3.d - 21. mjesto - Vedran Bajivić, 4.d - 24. mjesto - Dorian Barić, 4.d - 29. mjesto - Franjo Blažičević, 4.d, Dino Meter, 4.d, Mijo Piškur, 4.d, Filip Smrček, 1.d, Tea Šokec, 4.d – 34. mjesto - Karlo Ila, 2.a, Lovro Lukačević, 1.d - 46. mjesto; - Nika Lovreković, 3.d, Karla Risović, 3.d, Marko Sučić, 1.d, Maja Mesar, 4.d - 63. mjesto - Iva Ferenčević, 2.d, Lucija Gorički, 2.d, Kristijan Horvat, 2.d, Bruno Topolovčan, 2.d - 70. mjesto Čestitamo svim natjecateljima! Mateja Uzelac, mag. educ. math. et. inf. Mašta, volja, trud i trigonometrija

Petra Rebić, Iva Ferenčević, Nika Deskar, Arianna Meter, Sara Oštrić, Marija Smiljanec

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Da se i u matematici može izraziti kreativnost pokazale su vrijedne učenice 2.d razreda Petra Rebić, Iva Ferenčević, Nika Deskar, Arianna Meter, Sara Oštrić i Marija Smiljanec izradom plakata na temu Trigonometrija pravokutnog trokuta. Tako sada našu učionicu matematike krase lijepi plakati od kojih je svaki poseban i oku privlačan. Stoga, ako su vam potrebne definicije trigonometrijskih funkcija pravog kuta, zanima vas jesu li omeđene, u kakvoj su međusobnoj vezi i kakve to sve ima veze s prometnim znakovima, pogledajte radove u učionici broj 11. Mateja Uzelac, mag. educ. math. et. inf.

38


Projekt „Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici“

Jasminka Viljevac, prof.

Početkom siječnja 2017. godine završio je projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića Virovitica“. Izrađena dokumentacija u glavnom projektu predvidjela je arhitektonsko-građevinske radove, projekt strojarskih instalacija, elektrotehnički projekt te proračun ušteda energije. Taj projekt prijavljen je za financiranje pod nazivom „Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici“ te je odobren i za njega je sklopljen ugovor 15.11.2017. godine. Ugovor je sklopljen između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Posredničko tijelo razine 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2) i korisnika Gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice.

Vrijednost radova planiranih projektom nakon provedenog javnog natječaja je 5.642.621,56 kn. Osnivač će uložiti 2.504.739,02 kn, iz fondova za sufinanciranje Ministarstva Regionalnog razvoja je 1.319.184,58 kn, i iz EU fondova 2.514.892,96 kn. Potpisani ugovori za energetsku obnovu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja U županijskoj vijećnici u Virovitici potpisano je devet ugovora za energetsku obnovu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, a za koje sveukupni prihvatljivi troškovi iznose oko 25 milijuna i 200 tisuća kuna, pri čemu su bespovratna sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj oko 15 milijuna i 200 tisuća kuna. Naime, na natječaj Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Razvojna agencija VIDRA Virovitičko-podravske županije prijavila je energetske obnove dječjih vrtića “Potočnica” u Pitomači, “Jelenko” u Voćinu i “Zeko” u Slatini, Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici, Osnovne škole u Voćinu i školsko sportske dvorane pri Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, a virovitička Razvojna agencija VTA na natječaj je prijavila energetske obnove triju zgrada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Virovitica te energetsku obnovu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica. Sva su sredstva odobrena u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja” koji je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Uz Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegova zamjenika Marija Klementa, potpisu ugovora bili su nazočni gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, pročelnik za društvene djelatnosti grada Virovitice Alen Bjelica, ravnateljica VIDRE Emina Kovač te predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Održana početna konferencija projekta ”Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16, Virovitica”

U prostorijama Gimnazije Petra Preradovića održana je početna konferencija projekta ”Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16, Virovitica”. Na početnoj konferenciji nazočne su pozdravili župan Virovitičko – podravske županije gospodin Igor Andrović i ravnateljica Gimnazije, profesorica Jasminka Viljevac. Na početnoj konferenciji sudjelovali su i djelatnici Virovitičkopodravske županije, predstavnici Razvojne agencije VIDRA, ravnatelji ostalih škola s područja Virovitičko-podravske županije, profesori i mnogi drugi uzvanici.

S potpisivanja ugovora za energetsku obnovu

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Polazište projekta bilo je potreba za ulaganjem u energetsku obnovu obrazovnih ustanova u Virovitičko-podravskoj županiji kako bi se osigurale uštede energenata. Uštedama će se povećati školski proračun i osigurati sredstva za poboljšanje uvjeta školovanja.

39


Projekt „Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici“

Jasminka Viljevac, prof.

Naime, energetskom obnovom osigurat će se sigurniji i ugodniji uvjeti učenja što će rezultirati povećanjem učinkovitosti obrazovanja. Prijavitelj ovog projekta je Gimnazija Petra Preradovića uz potporu osnivača, Virovitičko – podravske županije. Projektom je predviđeno pet građevinsko – obrtničkih mjera, odnosno toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija podova prema tlu i negrijanom prostoru, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, zamjena dijela stolarije, zatim dvije strojarske mjere – ugradnja termostatskih i balansirajućih ventila te dvije elektrotehničke mjere – rekonstrukcija sustava opće rasvjete i instalacija fotonaponskih panela. Završetkom projekta zgrada Gimnazije Petra Preradovića će, umjesto dosadašnjeg D, biti klasificirana u energetski razred B. Projekt je pripremila VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičkopodravske županije, dok je partner na projektu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Posrednička tijela su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.864.470,46 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 4.168.285,46 kuna. Iznos bespovratnih sredstava je 2.514.892,96 kn, od čega je sufinanciranje škole u iznosu od 1.653.392,50 kuna od ukupno prihvatljivih troškova. Ovaj iznos vlastitog udjela bit će značajno manji budući da će se isti sufinancirati iz Fonda za sufinanciranje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 1.319.184,58 kuna.

S početne konferencije

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

40


Projekt e-Škole

Jasminka Viljevac, prof. Tomislav Šipek, prof.

Gimnazija Petra Preradovića je 2015. godine, s drugih 150 škola Republici Hrvatskoj, uključena je u pilot-projekt e-Škole koji još uvijek traje (do 31.8.2018). U projektu je škola dobila vrijednu opremu. Izgrađena je bežična mreža koja pokriva područje cijele škole s pristupnim točkama u svakoj prostoriji, opremljene su dvije učionice s interaktivnim monitorima, jedna učionica s 30 tableta za učenike, te su nastavnici, stručni suradnici i ravnateljica škole dobili hibridna računala, laptope i tablete. Sudjelovali smo u velikom broju edukacija (gotovo 50) koje su provedene kroz konferencije, radionice, webinare i online tečajeve. Broj edukacija:

44

Ukupno pohađanja edukacija:

292

Broj radionica namijenjenih svima:

11

STEM radnih mjesta:

10

Ukupno pohađanje radionica NE-STEM nastavnika:

100

Postotak pohađanja radionica STEM nastavnika:

83%

NE-STEM radna mjesta:

25

Postotak pohađanja radionica NE-STEM nastavnika:

36%

Stručni suradnici i ravnateljica:

4

Postotak pohađanja radionica stručnih suradnika i ravnateljice

66%

Bilo je potrebno izraditi dokumente u kojima su vidljivi: vizija, strateške smjernice i ciljevi primjene i integracije IKT-a u nastavi ( Strategija razvoja škole-ravnateljica, Strateški plan primjene IKT-a, Godišnji (akcijski) plan primjene, Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi IKT-a, Smjernice za primjenu IKT-a u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, Plan nabave IKT opreme, Plan usavršavanja djelatnika u području IKT-a). Dokumente su izradili članovi Tima za primjenu IKT-a. Dokumenti su prezentirani na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru, a Tim prati njihovu provedbu, provodi ankete i redovito vrednuje napredak u primjeni IKT-a u nastavi. Budući da je svrha projekta stvaranje digitalno zrelih škola bilo je potrebno (nakon početne vanjske evaluacije u kojoj smo bili na razini Digitalna početnica) podići razine u svim područjima digitalne zrelosti (1. Planiranje, upravljanje i vođenje, 2. IKT u učenju i poučavanju, 3. Razvoj digitalnih kompetencija, 4. IKT kultura, 5. IKT infrastruktura). Tijekom projekta ostvarili smo značajan napredak te smo, nakon samoevaluacije i vanjske evaluacije, u svim područjima dobili ocjenu (4) Digitalno napredna. Opis razine: U školi se vrlo jasno prepoznaju prednosti IKT-a u svim aspektima djelovanja te djelatnici škole integriraju viziju i dugoročne ciljeve primjene IKT-a u sve svoje strateške dokumente i planove koji se provode i u praksi. Odgojno–obrazovni djelatnici koriste IKT za naprednije načine poučavanja i vrednovanja znanja te štite autorskim pravom vlastite sadržaje. Postoji i zajednički repozitorij sadržaja koji mogu koristiti odgojno-obrazovni djelatnici i učenici. Planira se i izvršava kontinuirano usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje digitalnih kompetencija te se doprinosi razvoju istih kompetencija i kod učenika. Pristup različitim IKT resursima je moguć u većini prostorija škole, a nabavka te održavanje IKT resursa je planirana. Odgojno-obrazovni djelatnici škole su aktivni u IKT projektima te su vrlo aktivni u online komunikaciji i prezentaciji digitalnih sadržaja. Provodi se kontrola licenciranja programske potpore i vodi se računa o sigurnosnim aspektima korištenja IKT resursa. Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

41


Projekt e-Škole

Jasminka Viljevac, prof. Tomislav Šipek, prof.

Usporedba s ostalim školama u Republici Hrvatskoj.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

42


Projekt e-Škole

Jasminka Viljevac, prof. Tomislav Šipek, prof.

Planiranje, upravljanje i vođenje Razina 5: Digitalno zrela* * Prema rezultatu vanjske evaluacije Opće karakteristike razine su: Integracija IKT-a definirana je u školskim dokumentima kao zasebna vizija i/ili strateška smjernica, definirani su i dugoročni ciljevi primjene IKT-a, a uprava škole provodi periodičku evaluaciju učinaka u kontekstu definiranih dugoročnih ciljeva (svakih 5 godina). Uz planiranje nabave IKT resursa i planiranje integracije IKT-a u poslovanje te učenje i poučavanje, škola planira i razvoj digitalnih kompetencija djelatnika i učenika. Uprava škole planira i provodi opremanje IKT resursima, integraciju IKT-a u učenje i poučavanje te poslovanje škole te razvoj digitalnih kompetencija odgojno -obrazovnih djelatnika i učenika. Upravljanje poslovanjem škole je podržano pomoću informacijskih sustava osnivača. Računovodstvene informacije unutar škole su međusobno povezane te su povezane s osnivačem i ministarstvom. Postoji praksa upravljanja podacima prikupljenima iz raznih informacijskih sustava (npr. e-Dnevnik, eMatica), a gotovo svi djelatnici ih primjenjuju u svrhu podizanja kvalitete učenja i poučavanja i uspjeha učenika te za upravljanje poslovanjem škole. Škola ima dokument u kojem se propisuju pravila za regulirani pristup te odgovornu i sigurnu primjenu IKT resursa u vlasništvu škole kao i resursa u vlasništvu djelatnika i učenika te za sigurno korištenje Interneta, a postoje i strateške smjernice (dokument) za primjenu IKT-a u poučavanju učenika s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama koje se i primjenjuju.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

43


Projekt e-Škole

Jasminka Viljevac, prof. Tomislav Šipek, prof.

IKT u učenju i poučavanju Razina 3: Digitalno osposobljena* * Prema rezultatu vanjske evaluacije Opće karakteristike razine su: Raširena je svijest o mogućnostima primjene IKT-a u olakšanoj komunikaciji i pristupu informacijama i počinje se uviđati prednost IKT-a u unaprjeđivanju načina poučavanja kako bi se cjelokupna nastava što više usmjerila na učenika. U tom se smjeru nastavu počinje planirati i izvoditi. Digitalne sadržaje već više od polovine odgojno-obrazovnih djelatnika samostalno izrađuje, a manje od polovine njih potiče i učenike na izrađivanje istih. U vrednovanju učenika se počinje primjenjivati kombinacija jednostavnijih i složenijih načina vrednovanja primjenom IKT-a, uvažavajući kontekst pojedinog predmeta. Učenici počinju primjenjivati IKT za samoprocjenu i upravljanje svojim učenjem (npr. stvaranjem repozitorija vlastitih digitalnih sadržaja ili vođenjem e-portfelja) te za suradnju na nastavnim aktivnostima unutar škole kao i za suradnju s drugim školama dok se u radu s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama počinju primjenjivati dijagnostički alati i pomoćne tehnologije kako bi se ispunili obrazovni ciljevi za takve učenike.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

44


Projekt e-Škole

Jasminka Viljevac, prof. Tomislav Šipek, prof.

Razvoj digitalnih kompetencija Razina 3: Digitalno osposobljena* * Prema rezultatu vanjske evaluacije Opće karakteristike razine su: Odgojno-obrazovni djelatnici se počinju kontinuirano usavršavati te se uočava potreba da se na razini škole sustavno pristupa stručnom usavršavanju djelatnika. Završavaju se i zahtjevnija usavršavanja vezana uz primjenu IKT-a za unaprjeđenje načina učenja i poučavanja te se počinju redovito razmjenjivati primjeri dobre prakse, iskustva i znanja unutar kolektiva škole kao i u zajednicama prakse ili s kolegama drugih škola. Na taj se način ulazi u fazu razvoja plana kontinuiranog usavršavanja odgojnoobrazovnih djelatnika u smjeru razvoja digitalnih kompetencija. Razina samopouzdanja odgojno-obrazovnih djelatnika je takva da u praksu počinju uvoditi inovativne načine poučavanja primjenom IKT-a te više od polovine odgojno-obrazovnih djelatnika škole prepoznaje potrebu da se na razini škole sustavno pristupa planiranju i provođenju aktivnosti koje doprinose razvoju digitalnih kompetencija učenika. Manje od polovine odgojno-obrazovnih djelatnika se temeljito usavršavao za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

45


Projekt e-Škole

Jasminka Viljevac, prof. Tomislav Šipek, prof.

IKT kultura Razina 5: Digitalno zrela* * Prema rezultatu vanjske evaluacije Opće karakteristike razine su: Pristup IKT resursima je moguć i koristeći vlastite uređaje u većini prostorija škole za odgojno-obrazovne djelatnike i učenike i to unutar, kao i izvan školskih termina. Škola je izrazito aktivna online, karakterizira ju intenzivna projektna aktivnost vezana uz IKT, a učenici i odgojno-obrazovni djelatnici primjenjuju pravila poželjnog ponašanja na Internetu. Odgojno-obrazovni djelatnici i učenici aktivno promoviraju i koriste sustave zaštite autorskih prava. Sustav informiranja i komunikacije uključuje pristup online informacijskom sustavu poput e-Dnevnika, društvenoj mreži, poslovnim sustavima za izvještavanje, te korištenje online usluga u poslovnim procesima.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

46


Projekt e-Škole

Jasminka Viljevac, prof. Tomislav Šipek, prof.

IKT infrastruktura Razina 5: Digitalno zrela* * Prema rezultatu vanjske evaluacije Opće karakteristike razine su: U školi se samostalno provodi planiranje i nabava IKT resursa, a postoji i mogućnost integriranog pristupa u planiranju i nabavi na razini osnivača ili države. Gotovo sve učionice su opremljene projektorima, stolnim i/ili prijenosnim računalima, pametnim pločama i ekranima. Sva računala su umrežena žičnom ili bežičnom vezom dostupnom po cijeloj školi i spojenom na Internet. U gotovo svim učionicama postoji umrežena računalna oprema za rad učenika, a gotovo svi učenici mogu na nastavi koristiti i vlastite uređaje. Postoje zajednička računala dostupna većem broju odgojno -obrazovnih djelatnika. Održavanje opreme vrši vanjski davatelj usluga dok je tehničku potporu osiguravaju odgojno-obrazovni djelatnici uz osigurana sredstva. Postoji centralni repozitorij digitalnih dokumenata i obrazovnih sadržaja koji je dostupan svima i koji koriste gotovo svi odgojno-obrazovni djelatnici i učenici. U školi je razvijen sustav informacijske sigurnosti temeljen na najboljoj praksi te se implementiraju zaštitne mjere u skladu sa strategijom informacijske sigurnosti. Provodi se kontrola licenciranja sustavske i aplikativne programske potpore koja je instalirana na svim računalima.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

47


Projekt „Darujmo vrijeme za dobra djela“

Ljiljana Main, prof.

Nikad ne podcjenjuj svoje sposobnosti da nečiji život učiniš ljepšim, čak i ako to nikada ne saznaš!

Logo projekta

Darujmo vrijeme za dobra djela je projekt odobren u sklopu poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ koji provodi Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u partnerstvu s 11 obrazovnih institucija: • Osnovna škola August Cesarec, Špišić Bukovica • Osnovna škola Gradina • Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica • Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje • Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača • Osnovna škola Suhopolje • Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica • Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica • Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača • Strukovna škola Virovitica • Učenički dom, Virovitica Kratki opis projekta Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica i 11 obrazovnih institucija s područja grada Virovitice i pet općina s područja djelovanja GDCK Virovitica kroz ovaj projekt žele podići stupanj svijesti o važnosti volontiranja kod djece i mladih te povećati broj mladih volontera kroz organiziranje kvalitetnih volonterskih programa i osnivanje volonterskih klubova u partnerskim organizacijama. Projektne aktivnosti trajat će 24 mjeseca tijekom kojih će se provesti tri grupe volonterskih programa: pomoć starijim i nemoćnim osobama, prikupljanje prehrambenih i neprehrambenih artikala za socijalnu samoposlugu i pomoć u školi. Minimalan broj volontera koji će biti uključeni u volonterske aktivnosti je 110, a minimalan broj volonterskih sati koji će se realizirati projektom je 1352. Kroz projekt će se zaposliti jedna osoba u GDCK Virovitica na mjesto koordinatora volontera te će se urediti i opremiti prostorije u kojima djeluje GDCK Virovitica. Projekt će doprinijeti razvoju osobnosti i vrijednosti učenika volontera, njihovom osjećaju korisnosti i pripadnosti, razvoju socijalnih vještina te prvih profesionalnih iskustava koji će pomoći mladima kod daljnjeg školovanja i zaposlenja, ali i stvaranju novih društvenih vrijednosti, učinkovitijeg odgovaranja na potrebe u društvu i bolju socijalnu inkluziju mladih u društvo. Koordinatorica projekta za našu školu je školska psihologinja Ljiljana Main. Razdoblje provedbe projekta 1.kolovoza 2017. – 31. srpnja 2019. Ciljevi projekta 1. Podići razinu svijesti o važnosti volontiranja kod djece i mladih 2. Povećati broj mladih volontera kroz organiziranje kvalitetnih volonterskih programa i osnivanje volonterskih klubova u školama kao izvannastavne aktivnosti Očekivani rezultati projekta 1. U Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica zaposlena jedna osoba na radno mjesto koordinator volontera; 2. Koordinator volontera Gradskog društva Crvenog križa Virovitica završio edukaciju sa svrhom kvalitetnije provedbe volonterskih aktivnosti projekta; 3. Osnovano 11 klubova volontera u partnerskim institucijama čime je obogaćen školski kurikulum novim vrijednostima te 1 klub volontera u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica za volonterske aktivnosti tijekom školskih praznika; 4. Najmanje 110 učenika iz ukupno 10 partnerskih škola i 1 učeničkog doma uključeno u volonterske aktivnosti kluba volontera i Gradskog društva Crvenog križa Virovitica.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

48


Projekt „Darujmo vrijeme za dobra djela“

Ljiljana Main, prof.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 992.578,24 kune sa stopom sufinanciranja 100%. Europska unija financira projekt u iznosu od 843.691,50 kuna (85%), dok preostali iznos (15%) sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Održano predavanje iz Osnova prve pomoći U okviru projekta „Darujmo vrijeme za dobra djela“ 10. svibnja 2018. godine održano je predavanje iz Osnova prve pomoći za učenike članove Kluba volontera. Predavač je bio dr. Dino Pavoković Održano predavanje iz osnova prve pomoći

Održan radni sastanak projekta „Darujmo vrijeme za dobra djela“ 31. kolovoza 2017. godine održan je u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica radni sastanak projekta „Darujmo vrijeme za dobra djela“ na kojem su sudjelovali projektni suradnici partnerskih ustanova. Teme radnog sastanka bile su postizanje dogovora o načinu i vremenu predavanja o važnosti volontiranja te razrada sadržaja projektnih aktivnosti. Održana početna konferencija projekta „Darujmo vrijeme za dobra djela“

Uvodni radni sastanak

Početna konferencija projekta

24. kolovoza 2018. godine je u vijećnici Grada Virovitice održana početna konferencija projekta „Darujmo vrijeme za dobra djela“ na kojoj su pored ravnatelja i suradnika partnerskih ustanova bili nazočni zamjenica gradonačelnika Grada Virovitice Vlasta Honjek-Golinac, ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund, pročenica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Vesna Šerepac, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Melita Sirovica, načelnik Općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač Ana Oklopčić, podpredsjednik odbora Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Ivan Ćavarušić, članica odbora i predsjednica Općinskog društva Crvenog križa Pitomača Željka Kovač i djelatnici Razvojne agencije VTA. Sve sudionike početne konferencije s temeljnim odrednicama projekta upoznala je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Željka Grahovac. Zamjenica gradonačelnika Grada Virovitice Vlasta Honjek-Golinac pozdravila je nazočne te je naglasila podršku Grada Virovitice u ovom projektu. Koordinatorica volontera Lidija Sabo kroz prezentaciju projekta „Darujmo vrijeme za dobra djela“ upoznala je sve nazočne sa temeljnim ciljevima projekta. Na kraju početne konferencije dogovoreni su daljnji koraci u provođenju projektnih aktivnosti. Održan je uvodni radni sastanak

Gimnazijalci donirali namirnice

Radi uspješne provedbe projekta „Darujmo vrijeme za dobra djela“ u okviru natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održan je 9. lipnja 2017. godine uvodni radni sastanak. Sudionici sastanka – partneri u projektu upoznali su se detaljnije s osnovnim projektnim aktivnostima koje su im prezentirali djelatnici Razvojne agencije VTA Jelena Fereža, Antonio Dražić i Dubravko Ćuk koji su izradili projektnu aplikaciju. U Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva održat će se provedbena radionica dana 20. lipnja 2017. godine, a početna konferencija u ovom projektu dogovorena je za 24. kolovoza 2017. godine. Gimnazijalci donirali namirnice za Socijalnu samoposlugu Učenici i profesori Gimnazije Petra Preradovića sakupili su 17. listopada 2017. godine i donijeli značajne količine namirnica i higijenskih potrepština za korisnike Socijalne samoposluge “Djelo ljubavi”.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

49


Projekt „Darujmo vrijeme za dobra djela“

Ljiljana Main, prof.

Volonteri podučavaju umirovljenike znanju engleskog jezika: za učenje nikada nije kasno Za učenje nikada nije kasno, poručuju korisnici Dnevnog boravka Gradskog društva Crvenog križa Virovitica koji već nekoliko mjeseci uz pomoć srednjoškolaca uče engleski jezik. Spojio ih je projekt „Darujmo vrijeme za dobra djela“, a u sklopu jedne od akcija uključenih u projekt, virovitički gimnazijalci svakog tjedna već četiri mjeseca svoje vrijeme daruju upravo njima. Zatekli smo ih kako marljivo uče i slušaju svoje „učiteljice“ Kristinu Blažević i Sanju Peradinović, maturantice Gimnazije Petra Preradovića Virovitica. Svojim su učenicima zadovoljne, slušaju, uče i što je najvažnije trude se, pa im zbog toga nije teško ostati volontirati nakon nastave. – Htjela sam vidjeti kakav je osjećaj pomagati drugima i na neki način ispuniti sebe, a to sam i uspjela – ponosna na svoje učenike govori Sanja Peradinović. Učenice Kristina Blažević i Sanja Peradinović članice su Volonterskog kluba Gimnazije Petra Preradovića kojeg vodi koordinatorica projekta u Gimnaziji, školska psihologinja, profesorica Ljiljana Main.

Volonterke podučavaju umirovljenike

Popis volontera volonterskog kluba Gimnazija 1. Filip Šiljković 2. Maja Mesar 3. Marija Smiljanec 4. Tea Farakaš 5. Karla Puškarić 6. Helena Škoc 7. Ena Abalić 8. Barbara Kunkić 9. Sara Grba 10. Željko Romić 11. Antea Aragović 13. Iva Daria Bešen 14. Ivona Marković 15. Antonela Becker 16. Iva Hećimović 17. Tea Lovreković 18. Nika Lovreković 19. Magdalena Matković 20. Ana Katelinić 21. Tea Šokec 22. Anja Dumenčić 23. Kristina Blažević 24. Marta Giba 25. Stela Strnad 26. Tena Labuhar 27. Barbara Valentić 28. Ivana Matijević 29. Elizabeta Kapitan 30. Matea Radoš 31. Vlatka Fapali 32. Pavla Paloš 33. Ivana Kiš

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

34. Ana Vadoc 35. Anamarija Gradijanac 36. Nela Radoš 37. Antio Culej 38. Andrea Oberling 39. Sajfer Anamarija 40. Valerija Grahovac 41. Emily Oštarić 42. Lorena Oreški 43. Lana Živko 44. Sanja Peradinović 45. Martina Sokač 46. Andrea Oberling 47. Valerija Grahovac 48. Leopold Lovreković 49. Maja Tomljanović 50. Tena Brijačak 51. Mirna Turčinović 52. Antonela Tkalčec 53. Paula Rakijašić 54. Laura Fel 55. Tanja Janus 56. Corina Carla Balog 57. Martina Žagar 58. Lana Mojzeš 59. Laura Piljek 60. Antonio Kajić 61. Marko Đurišević 62. Leona Zečević 63. Marta Toth 64. Anamarija Barčan 65. Jovana Polimanac 66. Katarina Deak

50


Projekt „Budi STEMpatičan“

Ivana Bezak, prof. Mateja Uzelac, prof. Jessica Puž, prof.

Od lipnja 2017. godine, naša je škola uključena u projekt „Budi STEMpatičan“ čiji je nositelj Virovitičko-podravska županija s partnerima iz 14 osnovnih i 7 srednjih škola. Projekt je vrijedan 926.091,10 kn, a ciljevi su mu razvoj i testiranje modela za prepoznavanje talentiranih i darovitih učenika u STEM području te jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika za prepoznavanje, identifikaciju i rad s talentiranim i darovitim STEM učenicima. Glavni elementi projekta su jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova kroz unapređenje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u području prepoznavanja i rada s talentiranim i darovitim učenicima u STEM području te izrada modela identifikacije STEM talentiranih i darovitih učenika, provedba programa, praćenje i poticanje STEM talentiranih i darovitih učenika. Jedna od aktivnosti u projektu bila je testiranje odabranih potencijalno darovitih učenika, u čemu je sudjelovalo 79 učenika naše škole. Nakon dva kruga testiranja, od 239 učenika srednjih škola odabrano ih je deset za koje je organiziran napredni STEM program u Informativno edukativnom centru Noskovačka Dubrava. Među deset odabranih našlo se sedmero učenika naše škole: Filip Smrček, Karlo Velić, Iskra Maravić, Iva Rengel, Lana Stevanovski, Vinko Martinčević i Karlo Aragović. Ivana Bezak, prof. “Budi STEMpatičan” - projekt namijenjen prepoznavanju i radu s darovitim učenicima „Budi STEMpatičan“

„Budi STEMpatičan!“ projekt je koji je napisala VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. Projekt je prijavljen u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga – Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini (Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.). Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija sa 21 partnerom: 14 osnovnih i 7 srednjih škola kojima je županija osnivač (Osnovne škole: OŠ Josipa Kozarca Slatina, Augusta Cesarca Špišić Bukovica, Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje, Suhopolje, Vladimira Nazora Nova Bukovica, Ivana Gorana Kovačića Zdenci, Antuna Gustava Matoša Čačinci, Petra Preradovića Pitomača, Voćin, Mikleuš, Davorina Trstenjaka Čađavica, Eugena Kumičića Slatina, Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, Gradina. Srednje škole: Strukovna škola Virovitica, Stjepan Ivšić Virovitica, Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Industrijsko-obrtnička škola Virovitica, Marka Marulića Slatina, Tehnička škola Virovitica, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica.). Jedan od ciljeva projekta je odgojno-obrazovne djelatnike bolje educirati za prepoznavanje, identifikaciju i rad s darovitim učenicima u STEM području – području prirodoslovnih i matematičkih znanosti, tehnologije i inženjerstva. Naglasak je na razvoju novih modela i prilagođavanjem oblika rada koji odgovora sklonostima, sposobnostima i interesima darovitih STEM učenika. Drugi cilj je stvoriti bolje uvjete za rad s darovitom djecom, podići mogućnost razvoja njihovog potencijala, omogućiti individualno poučavanje i učenje koje bi odgovaralo sklonostima darovitih i njihovim interesima. U sklopu projekta i prikupljanju primjera dobre prakse, 15. veljače 2018., Veleposlanstvo RH u Beču posjetila je delegacija Virovitičkopodravske županije na čelu sa zamjenikom župana Darkom Žužakom i pročelnicom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Vesnom Šerepac te ravnateljima više osnovnih i srednjih škola iz županije.

Logo projekta „Budi STEMpatičan“

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

51


Projekt „Budi STEMpatičan“

Ivana Bezak, prof. Mateja Uzelac, prof. Jessica Puž, prof.

U suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba održano je nekoliko predavanja i radionica za profesore i učitelje o tome kako prepoznati darovite učenike.Predavanja i radionce održali su prof. dr. sc. Josip Burušić, doc. dr. Predrag Pale, doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Grancin, viša savjetnica Ivana Katavić, doc. dr. sc. Toni Barbarović. U projekt su iz naše škole uključene profesorice Azra Razlog i Mateja Uzelac. Napredni STEM program za učenike srednjih škola U petak, 2. ožujka, učenici 1.d razreda Iskra Maravić, Filip Smrček i Karlo Velić, učenica 2.d razreda Iva Rengel, učenici 3.d razreda Lana Stevanovski i Vinko Martinčević te učenik 4.d razreda Karlo Aragović otputovali su u Noskovačku Dubravu u pratnji profesora Jessice Puž i Aljoše Graovca. U Informativno edukativnom centru Noskovačka Dubrava organiziran je trodnevni kamp za deset učenika srednjih škola koji su ostvarili najbolje rezultate na testiranjima u sklopu projekta Budi STEMpatičan pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Burušića s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Našim učenicima pridružilo se još troje učenika iz Srednje škole Marka Marulića u Slatini. Učenici su imali priliku prisustvovati raznim radionicama. Tako je Tomislav Jagušt, diplomirani inženjer s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, već prvi dan učenicima omogućio samostalnu izradu robota i natjecanje izrađenih robota u obavljanju zadataka. U subotu, 3. ožujka, radionice su pripremili dr. sc. Milivoj Uroić, dr. sc. Nikola Biliškov i Marin Vukšić, djelatnici Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Učenici su se tako upoznali s konceptom atomske jezgre, osnovama kemije materijala i idejom proizvodnje energije fuzijom u budućnosti. Zadnji dan, u nedjelju 5. ožujka, učenici su prisustvovali radionici profesionalnog usmjeravanja pod vodstvom Mirte Blažev s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, nakon čega su se vratili svojim domovima. Nadamo se da je to bio prvi u nizu programa namijenjenim darovitim učenicima i da će ovakvih prilika biti sve više te da će se ideja rada s darovitima i realizirati. Mateja Uzelac, prof. Jessica Puž, prof.

S radionica u Noskovačkoj Dubravi

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

52


Projekt „Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću

Jasminka Viljevac, prof.

Naša je škola, zajedno s drugih šest škola i Virovitičko-podravskom županijom, partner u projektu "Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću“, čiji je nositelj Strukovna škola iz Virovitice. Vrijednost projekta je 1.412.696,22 HRK, a sredstva potječu iz Europskog socijalnog fonda. Opći cilj ovoga projekta je povećati kapacitete srednjih škola na području VPŽ za provedbu aktivnosti u okviru kurikuluma usmjerenih na financijsku i digitalnu pismenost. Specifični cilj projekta je stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja financijske i digitalne pismenosti te podizanje razine financijske i digitalne pismenosti razvojem ključnih kompetencija učenika srednjih škola kroz provedbu izvannastavnih aktivnosti. Rezultat projekta bit će novi kurikulum. Kurikulum iz financijske pismenosti imat će četiri modula: Zaštita potrošača, Novac, Financijske institucije i proizvodi te Planiranje osobnih financija. Očekuje se da će učenici u prvom modulu steći znanja, vještine i stavove odgovornog potrošača, da će moći razlikovati želje od potreba te da će uočiti kako na potrošača utječu marketinške poruke, mediji, okolina i emocije. U drugom modulu učenici će moći definirati značenje i ulogu novca, bankovne račune i platne kartice, steći vještine njihova korištenja za odgovorno upravljanje novcem, upoznati se s uslugama mobilnog i Internet bankarstva. U trećem modulu učenici će se upoznati s financijskim proizvodima za štednju ili ulaganje, s pravima i odgovornostima korištenja tih proizvoda te će ih naučiti uočiti rizike kod štednje i ulaganja (fondovi, osiguranja, štedionice). Četvrti modul naučit će učenike definirati svoje financijske ciljeve, kreirati osobni proračun, pratiti i kontrolirati njegovo izvršavanje; naučit će ih da znaju upravljati dugom te da uoče kako porezi utječu na osobne financije. Učenici će na kraju projekta postati odgovorniji potrošači, razumjet će važnost štednje, shvatiti da je upravljanje novcem cjeloživotni proces koji se neprestano nadograđuje, upoznat će financijske proizvode iz svog okruženja te biti sposobni koristiti ih u budućnosti. Odgojno-obrazovni djelatnici će na kraju projekta podići razinu svojih kompetencija, primijeniti inovativne pristupe u poučavanju, razviti i uvesti nove kurikulume – fakultativni predmet te biti osposobljeni novostečena znanja prenositi učenicima. U području digitalne pismenosti očekuju se različite digitalne kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika. Na kraju projekta moći će izraditi online kvizove, ankete i provjere znanja, stvoriti virtualne učionice te koristiti društvene mreže kao pomoć u nastavnom procesu, osmisliti i realizirati projektno učenje u digitalnom okruženju, izraditi multimedijalne sadržaje te kritički promisliti o sigurnosti na internetu i digitalnim tragovima koje ostavljaju. Vjerujemo da će se rezultati ovoga projekta vidjeti, ne samo u rezultatima PISA testiranja, već i u kvalitetnijem odnosu prema financijama i kvalitetnijem životu u budućnosti.

Financijska pismenost za budućnost

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

53


Projekt „Ruksak (pun) kulture“

Maja Bašnec, prof. Nikolina Hečimović, prof.

Ruksak (pun) kulture program je koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima. Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Svrha ovog projekta je poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske, uz cilj da se kroz pripremu i provedbu različitih kulturnih i umjetničkih programa, prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Logo projekta

U Gimnaziji Petra Preradovića su se u sklopu projakta održale dvije radionice za učenike: Dramska radionica Coco Chanel i radionica Igraj s Kniferom. Dramska radionica Coco Chanel U utorak 14. studenoga naši učenici, članovi Dramske družine (Tena Brijačak, Paola Cenger, Maria Katančić, Leo Pavić, Nikolina Kovačević, Lorena Oreški, Emily Oštarić, Elena Bardić, Tena Pokupić, Martina Žagar, Dorotea Blažinčić, Davor Tarbuk i Matea Radoš), sudjelovali su u dramskoj radionici Coco Chanel u okviru projekta Ruksak (pun) kulture. Navedeni projekt organizira i obavlja Ministarstvo kulture, a neki od ciljeva projekta jesu unaprjeđenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvijanje sposobnosti kreativnog i kritičkog mišljenja i izražavanja kod učenika. Voditeljica dramske radionice, glumica Senka Bulić, poigrala se dramskim tekstom Bernarda-Marije Koltesa Coco Chanel, koji je sama dala prevesti, te uz pomoć učenika predstavila različite mogućnosti interpretacije teksta. Sve je počelo čitanjem po ulogama i upoznavanjem s tekstom, nakon čega su učenici imali zadatak odglumiti izabrane dijelove, no ne na klasičan način. Zadatak je bio izgovoriti naučeni tekst smijući se, plačući, šapćući, vrišteći, vježbajući sklekove, pjevajući, glumeći gliste i zmije, a sve kako bi izašli iz okvira tradicionalnoga kazališta i upoznali se sa suvremenim. Glumica je istaknula kako kvalitetan dramski tekst nudi različite interpretacije i kako likove treba promatrati kao simbole koje možemo postaviti u različite kontekste. Tako odnos Coco Chanel i njezine sluškinje simbolizira odnos nadređenog i podređenog, a sama Coco moć, proizvod ili konzumerizam poput, recimo, neke prehrambene industrije. Učenici su se ne samo dobro zabavili već se i dokazali kao talentirani mladi ljudi, možda budući profesionalni glumci. Maja Bašnec, prof. i Nikolina Hečimović, prof.

S radionice Coco Chanel

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

54


Projekt „Ruksak (pun) kulture“

Maja Bašnec, prof. Nikolina Hečimović, prof.

Ruksak (pun) kulture - učenici Gimnazije „igrali s Kniferom" Dana 24. studenog 2017. u Gimnaziji Petra Preradovića u sklopu projekta „Ruksak (pun) kulture“ koji provodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske održana je za učenike od prvih do četvrtih razreda radionica pod nazivom „Igraj s Kniferom“. Voditeljica radionice Lana Skender, profesorica s Umjetničke akademije u Osijeku, pripremila je sa svojim mladim suradnicima vrlo zanimljiv i sadržajan program kojemu je osnovni cilj bio upoznavanje sa stvaralaštvom Julija Knifera, jednog od najistaknutijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća. Nakon prezentiranja animiranog uratka o Kniferovom životu i radu, egzistiranju i odnošenju prema njemu najomiljenijem motivu – meandru – kojega postavlja na svojevrsni stvaralački i intelektualni pijedestal, učenici su dobili zadatak istražiti umjetnikov stvaralački put, od naznaka apstrakcije primjetnih na njegovim ranim radovima do krajnje redukcije predmetnoga i potpunog utonuća u geometrijske oblike. Povezivanjem horizontala i vertikala umjetnik je „prepoznao“ meandar, motiv koji je obilježio njegovu karijeru. Duboko poštovanje prema meandru umjetnik je pokazao tako što ni jednom nije oblikovao dva identična, što je učenicima predstavljeno kao novi zadatak. Pred njih je postavljena duga papirna traka na koju je svaki učenik morao nacrtati svoj meandar – završetak meandra jednog učenika početak je meandra drugog učenika – čime je stvoren jedinstveni „potpis“. Olovkama različite mekoće učenici su prekrivali plohu papira zanimljivim uzorcima. Kontrast koji ostvaruju meandar i bijela podloga ponudio je još jednu mogućnost umjetničkog izraza – glazbenog, što je bio sljedeći zadatak. Učenici su morali osmisliti kako se meandri mogu odsvirati, pri čemu su morali uzeti u obzir širinu crnih i bijelih ploha te ritam njihove izmjene. Zanimljiva je činjenica da su učenici različito interpretirali „note“ meandara, a ipak su s lakoćom prepoznavali koji meandar je „odsviran“. Posljednji zadaci bili su praktična primjena meandra kao labirinta, zatim kreiranje prostornog meandra pomoću prošupljenih pravokutnika. Na kraju su učenici provjerili i pokazali svoje znanje igrom nalik na „Čovječe, ne ljuti se“. Zahvaljujemo profesorici Lani Skender i njezinim suradnicima na neprocjenjivom iskustvu, kao i učenicima na ozbiljnosti, marljivosti i kreativnosti. Nadamo se da će vas ova radionica motivirati na češće likovno izražavanje. :-) Učenici koju su sudjelovali na radionici su Vanesa Kondor (1. c), Nives Široki (1. c), Ena Fučkar (2. c), Nika Lamešić (2. c), Lara Berda (3. b), Maja Rajnović (3. b), Nina Pocrnić (3. c), Meri Suhanek (3. c), Antonio Kajić (3. c), Tony Kirinec (3. c), Dominik Trupinović (3. c), Martina Žagar (3. d), Karla Launek (4. a), Domagoj Demšić (4. a), Davor Tarbuk (4. b), Nives Kolec (4. c), Martina Kuntić (4. c), Anamaria Puškarić (4. c), Erina Špoljarić (4. c) i Željko Romić (4. c). Maja Bašnec, prof. i Nikolina Hečimović, prof.

Detalji s radionice Igraj s Kniferom

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

55


Plakat za Tjedan darovitih učenika 2017./2018. izradio profesor Josip Strija

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

56


Tjedan darovitih učenika U Gimnaziji Petra Preradovića već niz godina obilježavamo Tjedan darovitih učenika. Učenicima je tako omogućeno sudjelovanje u brojnim aktivnostima koje projekt pokriva - u matematičkim natjecanjima, literarnim i dramskim aktivnostima, likovnim projektima, brojnim obilježavanjima kulturnih događaja i posebnih datuma. U mnoštvu aktivnosti i događanja, kao i svake godine, sudjelovao je velik broj nastavnika i učenika. Dan škole - 200. obljetnica rođenja Petra Preradovića

Dan škole

U petak 16. ožujka prigodnim programom u Kazalištu Virovitica obilježili smo Dan škole, a ujedno i 200. obljetnicu rođenja velikoga hrvatskog pjesnika i preporoditelja Petra Preradovića čije ime nosi naša škola. Ime Petar Preradović naša je škola dobila 1968. godine prigodom 150. obljetnice pjesnikova rođenja i 50. obljetnice rada Gimnazije. Uz prekid od 1974. do 1994. Gimnazija nosi njegovo ime. Ovogodišnji Svjetski dan poezije u našoj školi posvećen je upravo Petru Preradoviću, stoga je program započeo pjevanjem i kazivanjem njegovih pjesama te pričom o njegovu životnom putu i stvaralaštvu uz projekcije fotografija značajnih za njegov život i rad. Na priredbi su ujedno prozvani i nagrađeni svi županijski prvaci, ukupno 39 učenika, i njihovi mentori nakon čega su uslijedili pojedinačni i skupni scenski nastupi ovogodišnjih lidranovaca. Program je zatvoren jednom od brojnih Preradovićevih uglazbljenih pjesama Laku noć. Maja Bašnec, prof. Preradovićev rođendan u Grabrovnici U sklopu obilježavanja 200. obljetnice rođenja Petra Preradovića u Grabrovnici je, u pjesnikovoj rodnoj kući, održan 50. susret literarnih družina „Preradovićev rođendan“. Ta tradicionalna manifestacija obogaćena je ove godine prigodnim programom posvećenim velikoj obljetnici koji su izveli učenici Osnovne škole Petra Preradovića iz Pitomače, domaćini susreta.

Preradovićev rođendan u Grabrovnici

U literarnom druženju sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Đurđevca, Molvi, Kalinovca, Kloštra Podravskog, učenici OŠ Petra Preradovića iz Zagreba, OŠ Petra Preradovića iz Pitomače i Gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice. Nakon čitanja učeničkih radova, upriličen je susret s književnicom Maricom Milčec. Našu školu predstavljali su učenici Erika Čižmar i Davor Tarbuk iz 4. b razreda i Leon Davidović iz 2. d, a voditeljice su im bile profesorice Vera Žužić i Zdenka Kos. Objavljen je i Zbornik učeničkih radova. Zdenka Kos, prof. Zavičajna povijest i Izložba slika, crteža i fotografija učenice Antonije Karačić

Antonia Karačić i profesorica Dubravka Sikora na otvorenju izložbe

U okviru Projekta Tjedan darovitih učenika 15. ožujka 2018. u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici održana je večer kulture koja se sastojala od dva dijela: predstavljanja projekta Zavičajna povijest uz mentorstvo prof. Ane Novosel Grgić i učenike Svena Blaževskog, 4. d i Željka Romića, 4. c te program otvorenja Izložbe slika, crteža i fotografija učenice Antonije Karačić, 4.b. Program večeri otvorile su vrlo nadahnutim govoirma ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice prof. Višnja Romaj i ravnateljica Gimnazije Petra Preradovića prof. Jasminka Viljevac. Pred mnogobrojnom publikom svečano otvorenje izložbe održale su mentorica prof. Dubravka Sikora, ravnateljica prof. Jasminka Viljevac i autorica radova učenica Antonia Karačić uz prigodan program

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

57


Plakat izložbe Antonije Karačić

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

58


Tjedan darovitih učenika učenika Tina Blaževskog, 1.b (gitara), Lane Stevanovski, 3.d (gitara), Lane Živko, 4.b (flauta) i Marine Ramljak, 4.b (recitacija). Učenica Antonia Karačić ovom se prigodom sa svojom prvom samostalnom izložbom predstavila sa tri likovno-vizualne tehnike: ulje na platnu, tuš i kist i fotografija. Radovi su nastali od 2014. do 2018. godine, od autoričine petnaeste do osamnaeste godine starosti. Radove karakterizira, ne samo izuzetan talent, već i izvrsno tehničko znanje i zrelost koja nadilazi dob autorice. Učenica se predstavila sa dvadeset radova koje je na samoj izložbi povezala s književnim djelima domaćih i stranih književnika.

Dubravka Sikora, prof. Dan u prirodi - Virovitički ribnjaci

Detalji s otvorenja izložbe

Kao i prošle godine i ove godine, točnije 28. ožujka pješice smo krenuli prema Virovitičkim ribnjacima. Iako je ove godine bilo nešto hladnije, uz topliju odjeću i ugodno društvo brzo smo zaboravili na temperaturu i nastavili u istome ritmu. Sat vremena laganog hoda prošlo je u trenu i već smo bili na prvome ribnjaku. Nakon kratkog odmora započeli smo sa sportskim igrama. Prva na redu bila je disciplina: SKAKANJE U VREĆAMA za prve razrede. Nakon kratke pripreme i čekanja, najhrabriji su se pojavili na startu. Konačni poredak: 1. Ema Borković, Maria Katančić i Tin Blaževski, 2. Marta Maslać, Ivona Marković i Luka Maletić, 3. Maja Tomljanović, Ivan Hečimović i Nives Široki. Druga disciplina bila je rezervirana za druge razrede , ali i za profesore: NOŠENJE BALONA U PAROVIMA Konačni poredak: 1. 2. b i profesori, 2. 2. a, 3. 2. c. Zadnja disciplina ujedno najišćekivanija i najzanimljivija gledateljima i samim učesnicima bila je POTEZANJE KONOPA. Prvi koji su potezali konop bili su učenici prvih i drugih razreda. Konačni poredak ekipa u kategoriji prvih i drugih razreda (mladići): 1. 1. d, 2. 2. c, 3. 2. b. U kategoriji trećih i četvrtih razreda pobjedu je odnio 4.c, 2. mjesto 4. d i 3. mjesto 4. b. U kategoriji prvih i drugih razreda (djevojke), 1. mjesto odnijela je ekipa iz 2. b, 2. mjesto 2. a. U kategoriji trećih i četvrtih razreda najjače su bile djevojke iz 4. b razreda 2. mjesto zauzele su djevojke iz 4. c razreda. Veliki interes za povlačenje konopa osim učenika, pokazale su i profesorice koje su se danima pripremale (u tajnosti) te su svoje snage odmjerile s pobjednicama četvrtih razreda. Profesorice su uvjerljivo pobijedile i zasluženo slavile! Istovremeno uz sportska natjecanja na stolovima se odvijao i turnir u Beli koji su organizirali učenici Matej Žunić i Dino Meter. Osim kartanja učenici su mogli pokazati svoje vještine i u šahu . Turnir u šahu organizirali su učenici Marko Kovačić i Antonio Balić. Na samom kraju zahvaljujem svim učenicima i profesorima na organizaciji, sudjelovanju i lijepom provedenom danu u prirodi. Maja Tkalčec, prof.

Dan u prirodi - Virovitički ribnjaci

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

59


Katalog izložbe Antonije Karačić

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

60


Tjedan darovitih učenika Klokan bez granica U četvrtak 22. ožujka 2018. u 12 i 30 sati, u sklopu Tjedna darovitih učenika naše škole, održano je međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“ u organizaciji Hrvatskoga matematičkog društva i naše škole. Voditeljica i organizatorica na školskoj razini bila je Azra Razlog, prof. u suradnji s profesoricama Matejom Uzelac, Ivanom Andrović i Jessicom Puž. U provedbi natjecanja pomogli su i profesori Anita Bobanac, Aljoša Graovac, Ivana Salajić, Ivan Fiškuš i Vanja Stamenić.

Natjecanje „Klokan bez granica“ traje 75 minuta, a provodi se u tri kategorije CADET - 1. razred, JUNIOR - 2. i 3. razred i STUDENT 4. razred. Ove godine na natjecanju sudjelovalo je 109 učenika, tako da je naša škola među prvima po broju prijavljenih u Hrvatskoj. Azra Razlog, prof. Klokan bez granica

Dani hrvatskoga jezika - 11. - 17. ožujka 2018. godine Važno je čuvati materinski jezik i zaštititi ga od prevelikog utjecaja stranih jezika. Zato se ovaj tjedan obilježavaju Dani hrvatskoga jezika. Ta kulturna manifestacija utemeljena je odlukom Hrvatskog sabora 1997. godine, na spomen Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika objavljene 17. ožujka 1967. godine. S obzirom na to da se Dani hrvatskoga jezika održavaju radi podizanja jezične kulture te boljeg poznavanja hrvatskog jezika i njegove povijesti, upravo su oni prilika da se u mnogim osnovnim i srednjim školama organiziraju prigodni programi i aktivnosti. Dani hrvatskoga jezika (od 11. do 17. ožujka) prigoda su da podignemo razinu svijesti o važnosti očuvanja temelja hrvatskoga nacionalnog identiteta - hrvatskoga jezika koji je 24. službeni jezik Europske unije. Obilježavanju se pridružila i Gimnazija Petra Preradovića, pa svoje znanje možete provjeriti na prigodno izrađenim plakatima koji se nalaze na panoima u školi. Zdenka Kos, prof. Svjetski dan pjesništva 21. ožujka 2018. godine

Prigodan pano - Dani hrvatskoga jezika

Prigodnim programom u Kazalištu Virovitica 16. ožujka 2018. godine obilježili smo Svjetski dan pjesništva. Ove godine posvetili smo ga 200. obljetnici rođenja pjesnika Petra Preradovića. "Preradović nam danas govori u svojim najintimnijim stihovima u kojima pjeva ljubav, hrvatsku domovinu i jezik. Tu odjednom, kako je i prirodno, njegovo pjevanje nema više formalnih ni idejnih problema, sve je podvrgnuto cjelovitom, izraženom doživljaju kojemu je ime jednostavno: poezija." Ivo Frangeš Prigodni recital Preradovićeve poezije izveli su učenici Martina Žagar, Tena Pokupić, Matea Radoš, Monika Uher, Domagoj Holec i Davor Tarbuk. U monološkom obliku Davor Tarbuk nadahnuto je govorio o životu i stvaralaštvu Petra Preradovića. Učenice Martina Ža-

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

61


Tjedan darovitih učenika -gar, Tena Pokupić, Matea Radoš govorile su Preradovićeve stihove, a glazbena pratnja bili su im Monika Uher, koja je pjevala uglazbljene Preradovićeve pjesme Miruj, miruj srce moje i Moja lađa, i Domagoj Holec koji ju je pratio na gitari. Vera Žužić, prof. Zelena čistka – Let’s do it Croatia! Zelena čistka je najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. Cilj je buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom kako bi se očuvala naša planeta Zemlja. Naši su vrijedni učenici i njihovi razrednici u Tjednu darovitih učenika 20. ožujka 2018. godine uredili okoliš škole, posadili nove biljke u svoje razredne cvjetnjake i uklonili žvakaće gume s klupa i stolica. Učionice i cvjetnjaci su zahvaljujući eko-osviještenim učenicima ponovno zablistali. Borna Louvar, prof. Obilježili smo Svjetski dan voda!

Obilježili smo Svjetski dan pjesništva

Naši učenici su 22. ožujka obilježili Svjetski dan voda. Ovogodišnje teme bile su odnosi između jedinki različitih vrsta koje žive u vodenim i kopnenim ekološkim sustavima. Učenici su kroz suradnju istraživali i prezentirali svoje radove koristeći različite izvore znanja. Zaključili su da osim fizičkog i kemijskog onečišćenja veliku prijetnju živim bićima u vodenim staništima predstavlja unos invazivnih biljnih i životinjskih vrsta. Poremećene interakcije između živih bića velika su prijetnja normalnom protoku energije i kruženju tvari kroz ekosustav. Narušavanje funkcionalnosti ekološkog sustava možemo umanjiti edukacijama naših građana koji bi svojim djelovanjem njegovali i štitili svoj okoliš i time prevenirali remećenje prirodnog sklada na svim ekološkim razinama. Borna Louvar, prof.

Zelena čistka

Obilježili smo Svjetski dan voda

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

62


Tjedan darovitih učenika Ekipno natjecanje iz matematike „Rokovi matematičari" održano 17. ožujka 2018. U subotu 17. ožujka 2018. godine u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici održano je deveto ekipno natjecanje iz matematike „Rokovi matematičari" na kojem su se natjecali učenici osnovnih i srednjih škola. Organizatori ovog događanja su Udruga prirodoslovaca „Ω 7“ iz Virovitice i Gimnazija Petra Preradovića. Cilj je popularizacija prirodoslovlja i promicanje timskog rada i suradnje među učenicima i školama.

Prije početka natjecanja sve nazočne pozdravili su Jasminka Viljevac, ravnateljica Gimnazije Petra Preradovića i Igor Andrović, župan Virovitičko – podravske županije. Ovogodišnje ekipno natjecanje bilo je vrlo uspješno i zanimljivo. Natjecalo se 47 ekipa, 38 srednjoškolskih i 9 osnovnoškolskih, što je 188 učenika. Od srednjih škola sudjelovale su Gimnazija Petra Preradovića, Gimnazija Bjelovar, Gimnazija Daruvar, Gimnazija Požega, Srednja škola Marka Marulića Slatina, Tehnička škola Virovitica, Tehnička škola Bjelovar i Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar. Od osnovnih škola sudjelovale su Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, OŠ Josipa Kozarca Slatina i OŠ Suhopolje. Uspješna realizacija ovakvih projekata zahtijeva suradnju učenika, roditelja, nastavnika, ravnatelja, škola, grada, županije i naravno donatora koji imaju razumijevanja za ovakve projekte. Zahvaljujemo našim suradnicima, Županiji Virovitičko-podravskoj, Gradu Virovitici, „Dibi“, Tvornici šećera Viro, Grafitima Becker i svima ostalima koji su nam pomogli. Ovaj zahtjevan projekt pripremilo je Povjerenstvo za organizaciju i provođenje natjecanja. Sastavljačice zadataka su: za osnovnu školu Ana Milnović, a za srednju školu Mirta Đurašević. U povjerenstvu za provođenje natjecanja i ispravljanje zadataka bili su profesori Manuela Šimek Martinić, Kristina Zeman, Mirta Đurašević, Kata Vidaković, Vlatka Hižman-Tržić, Daniel Golinac, Anita Ivković Šokec, Azra Razlog, Ivana Andrović, Jessica Puž, Mateja Uzelac, Ana Milnović, Ksenija Bosanac, Marina Kaselj te naši bivši učenici, sada izvrsni studenti Lucija Relić, Leo Mikac, Alen Jelavić, Antonia Krmpotić, Leon Kuktić, Kristijan Hanić, Nika Gibanica, Maja Rengel, Goran Sabo, Sara Špiranec, Sanela Barnaki, Iva Maravić, Ana Krmpotić, Marija Kolarek, Marin Hanić. Na natjecanju je bilo tridesetak nastavnika mentora koji su prihvatili suradnju te motivirali i pripremili učenike za natjecanje. Nakon matematičkog natjecanja organizirano je po prvi puta natjecanje u kvizaškom znanju pod nazivom pub kviz. Natjecale su se četveročlane ekipe. Pitanja su bila iz područja hrvatske književnosti i jezika, filma, poslovica, matematike i znanosti, fizike, astronomije, vjeronauka, povijesti, etike, povijest umjetnosti i geografije. Najbolja ekipa je nagrađena. Kviz su vodili profesori Ivan Mikolić, Krunoslav Kovačić, Kristina Šoštarko i Nikolina Hečimović, a u sastavljanu pitanja sudjelovali su mnogi nastavnici Gimnazije Petra Preradovića. Natjecanje je bilo uspješno, posebno zanimljivo i zabavno. Pobjednici Pub kviza su ekipa Večernja škola: Marko Rajnović (4. d), Dino Meter (4. d), Lovro Požežanac (4. a) i Maja Mesar (4d). Rokovi matematičari

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Na kraju su podijeljena priznanja najuspješnijim ekipama „Rokovih matematičara“:

63


Tjedan darovitih učenika Kategorija ALFA – osnovne škole 1. mjesto – Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina: Ivona Bosec, 8.r, Elena Bičanić, 8.r, Noa Fazekaš, 7.r, Dominik Gaća, 6.r 2. mjesto – Osnovna škola Vladimir Nazor, Virovitica: Ena Dvojak, 8.r, Mia Meter, 8.r, Sara Čuljak, 6.r, Nikola Džakula, 5.r 3. mjesto – Osnovna škola Vladimir Nazor, Virovitica: Ana Meter, 8.r, Petra Kovač, 8.r, Viktoria Bartulović, 7.r, Nikola Kucljak, 5.r Kategorija BETA – gimnazije 1. mjesto – Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica: Mijo Piškur, 4.r, Sven Balint, 3.r, Filip Lovrinović, 3.r, Iva Rengel, 2.r 2. mjesto – Gimnazija Bjelovar: Anja Grgec, 4.r, Lara Brusač, 4.r, Vana Glumac, 3.r, Jakov Manjkas, 2.r 3. mjesto – Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica: Dino Meter, 4.r, Marko Rajnović, 4.r, Vinko Martinčević, 3.r, Ina Moslavac, 2.r Kategorija GAMA – tehničke škole 1. mjesto – Tehnička škola Bjelovar: Leon Posavac, 4.r, Krešimir Šolaja, 4.r, Dino Sapač, 2.r, Boris Kukolj, 1.r 2. mjesto – Tehnička škola Virovitica: Antonio Bardić, 4.r, Mihael Vuković, 3.r, Toni Biondić, 3.r, Lovro Dijaković, 1.r 3. mjesto – Tehnička škola Virovitica: Luka Alić, 4.r, Marijan Živković, 3.r, Ante Furlan, 3.r, Dejan Lalić, 1.r Kategorija DELTA – strukovne škole 1. mjesto – Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar: Danijela Barukčić, 4.r, Danijela Jozić, 2.r, Magdalena Karadakić, 2.r, Dino Zobundžija, 3.r 2. mjesto – Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar: Nikolina Bublić, 4.r, Antonija Butina, 4.r, Ivan Mavrin, 2.r, Marija Jaković, 3.r 3. mjesto – Srednja škola Marka Marulića, Slatina: Maja Dmitrović, 4.r, Monika Vresk, 4.r, Veronika Ivčić, 3.r, Monika Ivčić, 2.r Projekt je organiziran u tjednu darovitih učenika kao poticaj za suradnju starijih i mlađih učenika i za suradnju svih vrsta škola. Natjecanje se provodi zbog velike koristi za učenike koji se ovakvim projektima udaljavaju od nasilja i drugih poroka te se kroz rješavanje zadataka uče timskom obliku rada koji je danas tražen u svim djelatnostima na tržištu rada. Veselimo se daljnjoj suradnji i sljedećem ekipnom natjecanju! Mateja Uzelac, mag. educ. math. et. inf.

Rokovi matematičari

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

64


Projektna nastava Bili smo u NE Krško pišu: Lorena Krajc i Lana Mojzeš, 4. d S autobusnog kolodvora Virovitica, dana 7. ožujka 2018., krenuli smo u 5:00 sati prema Nuklearnoj elektrani Krško. Putovali smo do Zagreba gdje smo s dolaskom imali 20 minuta slobodnog vremena do početka prezentacije u Tehničkom muzeju Zagreb. Tamo su nas ugodno dočekali kustosi s pripremljenom prezentacijom o Nuklearnoj elektrani Krško. Saznali smo neke nove informacije i potvrdili znanje naučeno na satima fizike.

Nakon toga krenuli smo u Sloveniju. Prije ulaska u NE Krško bili smo opremljeni kacigama i osobnim karticama koje su služile za ulaz u prostorije elektrane. Podijelili smo se u dvije skupine, svaka skupina imala je po jednog profesora i jednog vodiča. Vodič nas je najprije upoznao s jednom od kontrolnih soba. Saznali smo da su kontrolni gumbovi podijeljeni u nekoliko dijelova, a svaki od dijelova ima osobu koja kontrolira njihov rad. Zatim smo došli do turbine gdje je bilo jako glasno, ali nam je vodič uspio pojasniti rad turbine s generatorom električne energije. Zadnja prostorija bila je prostorija s kondenzatorom u kojoj nam je objašnjeno ukapljivanje vodene pare i miješanje s hladnom vodom Save. Zatim smo izašli van gdje su nam bili pokazani i objašnjeni spremnici sa zalihom goriva, vidjeli smo i tercijarni dio s velikim dimnjacima iz kojih je izlazila vodena para. Nakon toga vidjeli smo rijeku Savu čija se voda koristi u radu NE Krško. Zatim smo se vratili u Zagreb odakle smo poslije nešto slobodnog vremena krenuli kući. pišu: Josipa Kaselj, Stela Sabo i Franjo Blažičević, 4. d Učenici četvrtih razreda prirodoslovno-matematičkog smjera već tradicionalno svake godine odlaze u Nuklearnu elektranu Krško koja se nalazi u Sloveniji na lijevoj obali rijeke Save. Ove školske godine, 7. ožujka 2018. godine, svoje putovanje započeli smo u 5 sati ujutro s autobusnog kolodvora Virovitice. Naša prva postaja bila je Tehnički muzej u Zagrebu gdje smo odslušali predavanje i odgledali kratkometražni film o radu NE Krško.

Bili smo u NE Krško

Promjenom autobusa uputili smo se prema hrvatsko-slovenskoj NE Krško. Kada smo stigli na krajnji cilj, podijelili su nas u dvije skupine. Prolaženjem kroz postrojenja uvidjeli smo važnost NE koja opskrbljuje Hrvatsku s 16% energije od ukupne potrošnje. Samim spomenom NE ljudi imaju negativno mišljenje, no upravo ovim posjetom shvatili smo da je stupanj sigurnosti vrlo visok.

Nakon obilaska NE Krško uputili smo se prema Zagrebu gdje smo stigli u 13:30 i imali slobodno vrijeme koje smo iskoristili za slobodan razgled grada. Kući smo se vratili u kasnim poslijepodnevnim satima. Posjet NE Krško organizirali su profesorica Azra Razlog i profesor Aljoša Graovac.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

65


Projektna nastava Izvanučionička nastava Salzburg i München Izvanučioničku nastavu u Salzburgu i Münchenu proveli su učenici 2.d i 2.b razreda pod pratnjom ravnateljice Jasminke Viljevac, nastavnice Ines Tovarović i nastavnika Aljoše Graovca. Tekst napisali: Iva Rengel, David Kusturić, Leo Vukoje, Sara Oštrić.

Izvanučionička nastava Salzburg i München

U utorak 3. 4. 2018. u kasnim večernjim satima krenuli smo na trodnevni izlet Salzburg München. Nakon osam sati vožnje stigli smo u rudnik soli Salzbergwerk Berchtesgaden. Dobivši odijela vlakićem smo se uputili u rudnik. Ondje smo vidjeli projekcijski prikaz nastajanja kristala soli. Šetajući rudnikom svjedočili smo evolucijskom izložbom strojeva koji su služili kopanju soli. Imali smo priliku toboganom se spustiti u još dublje dijelove rudnika. Idući prema izlazu došli smo do iskopine soli koja je bila ispunjena vodom. Brodicom, preko iskopine, prevezli smo se do druge strane rudnika te se vlakićem uputili prema izlazu. Nakon kratke vožnje stigli smo u Salzburg, maleni grad s prekrasnom šetnicom uz rijeku. Ondje smo posjetili Haus der Natur gdje smo uživali u prikazima bića iz životinjskog svijeta, svemira, evoluciji čovjeka i zakona fizike te očuvanja energije. Krenuvši u poslijepodnevnim satima prema Münchenu naš posjet Salzburgu je završio. Nakon smještanja u hostel i večere uslijedio je zasluženi odmor. Drugi dan započeo je odlaskom u Deutsches Museum; najveći tehnički muzej u Njemačkoj i šire. Na odjelu fizike postoje mnogi eksperimenti koje smo sami mogli isprobati. Vidjeli smo primjenu nano tehnologije u biologiji i uveli se u bližu budućnost znanosti. Od ostalih odjela isticao se matematički kabinet gdje smo imali priliku slagati različita geometrijska tijela i proučavati matematiku u slikarstvu. Nakon posjeta muzeju, uslijedio je razgled Münchena te slobodno vrijeme u gradu. Povratkom u hostel i večerom završio je drugi dan. Treći, ujedno i zadnji dan boravka u Münchenu započeo je doručkom i odjavom iz hostela. Nakon odjave u hostelu stigli smo u Allianz Arenu. Uz pratnju stručnog vodiča imali smo priliku sjediti u prvim redovima na stadionu. Uslijedio je razgled prostorija u kojima se igrači FC Bayerna pripremaju za nadolazeću utakmicu. Naša zadnja postaja bio je muzej BMW-a. U dvije zgrade muzeja vidjeli smo mnoštvo proizvoda BMW-a od daleke prošlosti do današnjeg dana. Stekavši nova i zabavna iskustva krenuli smo na put do Virovitice koji je završio oko ponoći. Virovitički gimnazijalci posjetili Visoku školu Virovitica

Posjetili smo Visoku školu

Maturanti Virovitičke gimnazije Petra Preradovića posjetili su Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Budući studenti, a sadašnji maturanti upoznati su sa studijskim programima koje nudi Visoka škola, te su imali prigodu vidjeti djelić studentskog života i prije nego se odluče koji fakultet će upisati i kakvu karijeru će odabrati. Obzirom da se nalaze na raskrižju života i u sljedećih nekoliko mjeseci će morati odabrati svoj životni poziv, a samim time i životni put, od iznimnog im je značaja prikupiti sve potrebne informacije o mogućnostima koje im se na tom putu nude. Visoka škola nudi veliki izbor studijskih programa preddiplomske i diplomske razine. Na preddiplomskoj razini tu su stručni studiji menadžmenta (Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma), poduzetništva, te računarstva (Programsko inženjerstvo), a na diplomskoj razini, specijalistički studiji Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća. Visoka škola Virovitica u akademskog godini 2018/19 dodjeljuje stipendije temeljem kriterija izvrsnosti koje iznose i do 1.200,00 HRK mjesečno, te nudi usluge smještaja u studentskom domu i prehrane u studentskom restoranu smještenih u krugu studentskog kampusa. Izvori: icv.hr; vsmti.hr

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

66


Projektna nastava Stručna ekskurzija Našice - Osijek za učenike prvih razreda U subotu 19. svibnja 2018. za učenike 1. razreda naše škole organizirana je stručna ekskurzija Našice – Osijek. Nakon ranog doručka krenuli smo iz Virovitice prema Našicama. Tamo smo posjetili Zavičajni muzej Našice koji je smješten u Dvorcu grofova Pejačević u centru grada. Dvorac je izuzetno vrijedan objekt historicističke arhitekture 19. stoljeća, smješten u zaštićenom parku značajnih hortikulturnih vrijednosti, s umjetnim jezerom uz koji se nalazi “Dorin paviljon”. U Zavičajnom muzeju Našice uz stručno vodstvo razgledali smo stalni postav muzeja. U Osijek smo stigli oko 11 sati i nastavili s posjetima muzejima u povijesnoj osječkoj jezgri Tvrđi. Muzej Slavonije jedna je od najstarijih, a po veličini fundusa i najznačajnijih muzejskih ustanova u Hrvatskoj. Uz stručno vodstvo razgledali smo muzej. Arheološki muzej otvoren je 16. studenoga 2007. godine u Tvrđi, na prostoru od oko 3200 četvornih metara s modernim postavom i stručnim osobljem koje nas je provelo postavom. Na Izložbi vodenog svijeta u Muzeju školjaka imali smo zanimljivo vodstvo i vidjeli smo predstavnike kopnenih i slatkovodnih mekušaca s našeg područja (Drava, Dunav, Kopački rit), fosilne ostatke Panonskog mora te školjke, puževe, glavonošce, zvjezdače, ježince, spužve, koralje, neobične ribe i morske pse iz raznih mora svijeta. Izložba je jedinstvena po broju primjeraka (preko milijun), najveća je u Hrvatskoj i u ovom dijelu srednje Europe. U Registar muzeja RH (MDC Muzejski dokumentacijski centar) izložba je uvrštena kao „Stalna izložba vodenog svijeta“. Izložbom je značajno obogaćena obrazovna, kulturna i turistička ponuda grada Osijeka i šire regije. Osim muzeja, obišli smo Tvrđu i grad Osijek te upoznali znamenite građevine i zanimljivu povijest. Bilo nam je lijepo i ugodno, zabavno i edukativno. Učenike su vodili prof. Ana Novosel – Grgić, Mateja Uzelac i Aljoša Graovac. Tekst: Mateja Uzelac, prof.; fotografije: Aljoša Graovac, prof. Terenska nastava iz talijanskog jezika u Virovitici??? – Zašto ne?

Stručna ekskurzija Našice - Osijek

Terenska nastava iz talijanskog jezika

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Nakon što smo obradili lekciju iz udžbenika Caffe Italia 1, u kojoj smo naučili kako naručivati u kafiću, morali smo to naučeno i provjeriti u realnoj situaciji. Tako smo, u dogovoru sa vlasnikom lokalnog kafića koji je zaljubljenik u talijanski jezik i kulturu te ponešto i sam razumije i govori talijanski, dogovorili grupni odlazak. Po dolasku u kafić, učenici su bez problema pokazali izvrsno znanje talijanskog jezika naručivši sokove, razne vrste kava ili pak – mineralnu vodu. No, varate se ako mislite kako je to sve i da smo ostatak vremena proveli ne radeći ništa i ljenčareći. Učenici su također morali znati pitati konobare koliko košta naručeno i gdje se nalazi toalet. Zatim je svaki učenik imao zadatak postaviti pitanje vlasniku kafića, naravno, na talijanskom te poslušati i pokušati razumjeti dobiveni odgovor. Ali, ni to nije sve :). Treći, i finalni dio ove 'terenske nastave' podrazumijevao je poznavanje do tada naučenog vokabulara koji smo provjerili izvlačenjem kartica i odgovaranjem na pitanja. Ponosno mogu reći kako su svi učenici uspješno savladali svoje zadatke i dobili izvrsne ocjene – iz razumijevanja i govorenja talijanskog jezika. Ines Harmund, prof.

67


Projektna nastava Terenska nastava trećih razreda - Italija 2018. Za vrijeme proljetnih praznika osamdeset i pet učenika trećih razreda posjetilo je gradove sjeverne Italije. Učenici su posjetili Veronu, Firencu, Nacionalni park Cinque Terra, Pisu i Veneciju. Cilj ove izvanučioničke nastave je upoznati učenike s kulturnim znamenitostima, arhitekturom, turističkim znamenitostima navedenih gradova i regija. Nakon cijele procedure pripreme terenske nastave, izbora agencije, održanih roditeljskih sastanaka, dogovora s učenicima, podijeljenih zadataka za provođenje terenske nastave, pregledavanja vremenske prognoze, puno pitanja…napokon smo krenuli… Na putovanje smo krenuli 3. travnja 2018. u 0.30 sati s parkirališta iza Crkve sv. Roka u Virovitici. U prvom autobusu su bili učenici 3. a i 3. d u pratnji svojih razrednica: profesorice Maje Mlinarić i profesorice Ivane Salajić. U drugom autobusu su bili učenici 3. b i 3. c u pratnji svojih razrednika: profesora Borne Louvara i profesorice Vanje Stamenić, kao pratitelj je išla profesorica Nikolina Hečimović. Tijekom vožnje učenici međusobno radosno pričaju, zabavljaju se, pjevaju, drijemaju. Ugodnu noćnu vožnju prekida prelazak granice, povremena zaustavljanja. U Veronu smo stigli u jutarnjim satima. Pri ulasku u Veronu, autobusi moraju platiti kartu koja dopušta ulazak turističkog autobusa u grad, to je karakteristika talijanskih turističkih gradova. Naše turističke pratiteljice su nam u autobusima ispričale o najznačajnijim građevinama u Veroni i zatim smo krenuli u obilazak. Tijekom hoda, prati nas kiša. Prvo smo pogledali amfiteatar Opera Arena u kojima se ponekad mogu čuti operni pjevači koji vježbaju za predstavu. Obišli smo Srednjovjekovni dvorac Castelveccioo, crkvu sv. Lorenza, Katedralu (Duomo), gradski trg i Julijinu kuću. Učenici i profesori imali su slobodno vrijeme za odmor, ručak i samostalno istraživanje malog gradića. Nakon razgleda krenuli smo prema Montecatini Termama gdje se nalazi naš hotel Salus. Smjestili smo se u hotel, nakon večere, malo smo prošetali do centra, zatim druženje, osvježenje i spavanje. U srijedu 4. travnja nakon doručka krećemo prema Firenzi, glavnom gradu Toscane. Jedan od najznačajnijih gradova koji je utjecao na razvoj europske kulture, umjetnosti, filozofije, znanosti… Ulaskom u grad autobusi su nas ostavili pored rijeke Arno koja protječe kroz grad. Firenza je poznata kao srednjovjekovno europsko središte trgovine i financija, središte umjetnosti i arhitekture u kojem su živjeli i radili najvažniji umjetnici i znanstvenici iz doba renesanse. Povijesno središte Firence je pod zaštitom Svjetske baštine UNESCO – a.

Terenska nastava trećih razreda

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Uz lokalne vodiče razgledali smo najvažnije znamenitosti grada. Publica nazionale centrale, Palazzo Strozzi, Basilica of Santa Croce u kojoj su Michelangelo, Galileo Galilej i Machiavelli sahranjeni, Monument to Dante Alighieri on Palazzo Santa Croce, Palazzo Medici Riccardi, zatim smo ušli u povijesni dio grada gdje se nalazi najpoznatija građevina katedrala, Duomo, po svojoj kupoli koja je prepuna kipova, rezbarija. Nedaleko od katedrale nalazi se Piazza della Signoria, mjesto na kojem je centar firentinske političke moći Palazzo Vecchio. Na vrhu palače nalazi se devet povijesnih grbova iz tog vremena, a najpoznatiji od njih simbolizira Firencu, a to je ljiljan.

68


Projektna nastava Pored se nalazi galerija Uffizi jedna od najbogatijih svjetskih galerija umjetničkih djela u koju nažalost nismo ušli. Nedaleko se nalazi Galeria Akademija u kojoj se osim umjetničkih slika nalaze skulpture i kipovi od kojih je najpoznatiji Michelangelov David. U samoj blizini se nalazi Palazzo Pitti, bivša prijestolnica Velikog toskanskog vojvode. Prolaskom kroz prolaz kod galerije Ufizzi našli smo se na Ponte Vecchio – u, mostu koji nije bombardiran u drugom svjetskom ratu. Zatim smo pogledali Piazza della Repubblica. Posjetili smo Museo Nazionale del Bargello koji je posvećen skulpturi. U njoj se nalazi najveća kolekcija talijanske srednjovjekovne i renesansne skulpture od 14. - 17. st. Među ostalim skulpturama ističu se skulpture umjetnika kao što su: Donatello, Michelangelo, Lorenzo Ghiberti, Cellini. Tu je i vrijedna numizmatička zbirka, te zbirka vrijedne keramike, tekstila, tapiserija, bjelokosti, srebra i oružja. Nakon muzeja učenici i profesori su imali slobodno vrijeme za samostalno istraživanje grada, ručak… Predvečer smo krenuli na vidikovac Piazzale Michelangelo odakle se vidi cijela Firenza. Nažalost zbog jake kiše nismo mogli zabilježiti zajedničku sliku s panoramom Firenze u pozadini. Nakon vidikovca krenuli smo prema hotelu Salus, nakon večere slijedilo je druženje i spavanje. U četvrtak 5. travnja, ustali smo se rano i nakon doručka krenuli prema gradu La Spezia gdje smo vlakom krenuli u razgled tri od pet gradova nacionalnog parka Cinque Terra. Nacionalni park Cinque Terre osnovan je 1999. godine. Sačinjen je od pet srednjovjekovnih gradića na klisuri, a to su Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza i Monterosso al Mare. Gradići se nalaze uvršteni na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine od 1997. godine. Mi smo posjetili gradove Manarola, Vernazza i Monterosso al Mare. Turističke voditeljice su nam ispričale neke zanimljivosti vezane za svaki pojedinačni gradić u autobusu. Manarola je poznata po svojim špiljama i podvodnim stijenama. Tamo se nalazi i manja plaža i lučica gdje se može kupati. Za Božić se u Manaroli naprave najveće božićne jaslice na svijetu. U Vernazza se osim plaža nalazi srednjovjekovnu kulu Belforte i antička crkva Santa Margherita. Monterosso al Mare je najveći i najstariji gradić podijeljen u dva dijela: stari i novi dio. Duž ceste koja spaja željezničku stanicu i stari dio grada proteže se duga pješčana plaža koja zove na kupanje. Nakon slobodnog vremena u Monterosso al Mare krenuli smo vlakom do željezničke stanice u La Spezia i krenuli autobusom prema Pisi. Grad Pisa je izgrađen na isušenom močvarnom području u blizine rijeke Arno prije njenog ušća u Tirensko more. U Pisi smo posjetili Piazza dei Miracoli. Na katedralnom trgu nalaze se katedrala (Duomo), krstionica i monumentalno groblje (Camposanto Monumental) i kosi toranj. Ovi su spomenici 1987. god. upisani na UNESCO - v popis mjesta svjetske baštine u Europi. Terenska nastava trećih razreda

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

U Pisi su djelovali i živjeli mnogi poznati umjetnici, fizičari, matematičari… neki od njih su G. Galilei, E. Fermi, A. Pacinotti, B. Pontecorvo, L. Fibonacci, O. Gentileschi… Nakon razgleda, autobusom smo se vratili u hotel, nakon večere, druženje do ranih jutarnjih sati i nešto spavanja…ipak je posljednja

69


Projektna nastava noć druženja. U petak 6. travnja ustali smo se vrlo rano. Obavili doručak i odjavu iz hotela te krenuli prema Veneciji. Većina učenika spava u autobusu do ulaska u pristanište Punta Sabbione gdje smo se ukrcali na vaporetto i plovili prema Veneciji. Venecija je izgrađena na 118 otoka koji su omeđenih s više od 170 kanala, a povezani s više od 300 mostova. Najdulji kanal je Canal Grande, koji presijeca stari dio grada na dva dijela. Pri dolasku s mjesta gdje nas je ostavio vaporetto do trga sv. Marka prošli smo preko nekoliko mostova, vidjeli Duždevu palaču koja je spojena sa zatvorom (Piombi) pomoću mosta uzdisaja (Ponte dei Sospiri), gdje su zatvorenici zadnji puta vidjeli more prije nego što su zauvijek bili poslani u ćelije ili su bili smaknuti. Između granitnih stupova na kojem se nalazi krilati lav (simbol sv. Marka) i kipa sv. Teodora prvog zaštitnika Venecije smo pričekali lokalne vodiče. Uz stručno vodstvo lokalnih vodiča razgledali smo znamenitosti grada Venecije. Trg sv. Marka na kojem se ističe visoki zvonik (Campanila), okružen je s jedne je strane Starim i Novim prokurativama, tornja sa satom, Porta dela Carta, bazilikom sv. Marka, koju krase pozlaćeni mozaici, skulpture i kupole, a na ulasku u Markov trg nalazi se duždeva palača ukrašena arkadama i zašiljenim lukovima. Prošli smo malim uličicama i stigli do Mosta Rialto (Ponte di Rialto) koji je bio prvi prijelaz preko Velikog kanala (Canal Grandea). U blizini mosta nalazi se tržnica i ribarnica (Campo della Pescheria), a preko puta nje se nalazi Zlatna kuća (Ca' d'Oro). Pored Zlatne kuće nalazi se suvremena instalacija umjetnika Lorenzo Quinna koju je napravio za Bienalle 2017. Pod nazivom „Podrška“. Skulptura prikazuje par divovskih ruku koje izlaze iz vode kako bi pridržale zid hotela Ca' Sagredo. Nakon razgleda učenici su imali slobodno da si kupe nešto za pojesti, a onda smo posjetili Duždevu palaču, punih umjetnina, zatvor, te Baziliku sv. Marka. Nakon slobodnog vremena, kupovine suvenira, sladoleda…krenuli smo prema luci i na ukrcaju u vaporetto te zatim autobusom prema Hrvatskoj. Kao i u dolasku vožnja je tekla uz međusobno veselom razgovoru, pjevanju, drijemanju..., prelazak granice, povremena zaustavljanja…i stigli smo u Viroviticu u subotu u ranim jutarnjim satima.

Ivana Salajić, prof.

Terenska nastava trećih razreda

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

70


Projektna nastava Terenska fakultativna nastava iz STEM područja U cilju kvalitetnog obrazovanja i pripremanja za budućnost, tržište rada i novih tehnologija, isplanirana je terenska nastava u Zagreb 1. lipnja 2018., u sklopu fakultativnih nastava Geografija rizika i klimatske promjene i Linearna funkcija i vektori u eksperimentima za učenike koji pohađaju te predmete. Virovitičko–podravska županija potiče i ulaže u razvoj i obrazovanja mladih pa je organizirala prijevoz za ovu zanimljivu i korisnu terensku nastavu. Posjetili smo HRT, veliki medijski servis koji je dio europske kulturne stečevine javnih medijskih servisa. Hrvatska radiotelevizija danas ima osam regionalnih radiopostaja i osam regionalnih televizijskih centara, tri nacionalna i osam regionalnih radijskih programa, četiri zemaljska televizijska programa i jedan satelitski televizijski program koji se emitira na hrvatskome jeziku. Ušli smo studio Dnevnika i mnogih dnevnih i tjednih emisija, bili smo u tzv. gluhoj sobi za snimanje zvukova, vidjeli prostor te velike medijske kuće. Hrvatska radiotelevizija u svojemu sastavu ima i simfonijski orkestar, zbor, jazzorkestar i tamburaški orkestar, a mi smo prisustvovali probi jednog od tih orkestara. Bili smo u Arhivu televizijskog programa u kojem se nalazi veliko blago. Arhiv radijskoga programa i zbirka notnih zapisa glazbene proizvodnje dobili su 25. svibnja 2012. status kulturnoga dobra što s još jednog gledišta pokazuje veličinu i vrijednost Hrvatske radiotelevizije. Vidjeli smo što rade oni koji su iza kamera, kako se emitiraju vijesti na radijskim programima, vidjeli smo mnoge i razgovarali s mnogim poznatim televizijskim i radijskim ličnostima, a sa svime što smo vidjeli upoznao nas i proveo poznati i simpatični radijski i televizijski voditelj Frano Ridjan. Nakon HRT-a uputili smo se na DHMZ kod poznatog Zorana Vakule koji ujedno radi i na HRT-u. Tamo smo doznali kako nastaje vremenska prognoza, koji su sve uređaji za to potrebni i kakva tehnologija, koliko je teško ili lako utvrditi vremensku prognozu, što rade dežurni prognostičari i kako doći do što točnije prognoze. Poslije toga obišli smo prekrasni Botanički vrt. Botanički je vrt institucija koja posjeduje dokumentiranu zbirku živih biljaka koja služi znanstvenim istraživanjima, očuvanju biološke raznolikosti, obrazovanju i izložena je javnosti. Botanički je vrt od osnutka bio dijelom Botaničkoga zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta: njegova je prva i osnovna namjena služiti sveučilišnoj nastavi i znanstvenostručnomu radu u području botanike. Kao drugi sveučilišni vrtovi u svijetu, Vrt usmjerava svoju djelatnost, posebice u nekoliko posljednjih desetljeća, na istraživanja s ciljem očuvanja i zaštite rijetkih i ugroženih biljnih vrsta Hrvatske. Osnova svakoga botaničkog vrta je dobro dokumentirana zbirka živih biljaka, pri čemu se misli na to da je svaka biljka označena točnim stručnim nazivom na latinskome jeziku, da je poznato kada je i gdje skupljena sjemenka ili reznica iz koje je biljka uzgojena i sl. Svrha terenske nastave, kao i samih predmeta, je međupredmetna povezanost i korelacija odnosno prikazati i vidjeti primjenu prirodoslovlja i STEM područja. Terenska nastava bila je iznimno korisna i zanimljiva.

Terenska nastava iz STEM područja

Voditelji su Domagoj Brlas, profesor geografije i Mateja Uzelac, mag. educ. math. et. inf. Mateja Uzelac, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

71


Projektna nastava Terenska nastava 1. d razreda - otkrivanje Higgsovih bozona U utorak 20. veljače 2018. održan je već poznati MasterClass. Tim povodom učenici 1. d razreda išli su na terensku nastavu u Požegu kako bi sudjelovali pod vodstvom profesorica Mateje Uzelac i Jessice Puž. Voditelji radionice bili su znanstvenici s CERN-a, profesori s Fakulteta za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Ivica Puljak, i prof.dr.sc. Nikola Godinović. Ovakve radionice održavaju se u preko 40 zemalja svijeta s ciljem okupljanja zainteresiranih učenika na jedan dan u otkrivanju tajni fizike elementarnih čestica. Bila je to prilika razgovarati s vrhunskim svjetskim znanstvenicima. Nakon zanimljivih uvodnih predavanja učenici su obrađivali eksperimentalne rezultate prikupljene na detektorima u CERN-u. Mnogi naši učenici pronašli su nekoliko Higgsovih bozona. Na kraju dana učenici su sudjelovali u videokonferenciji zajedno sa svojim vršnjacima iz nekoliko gradova svijeta s kojima su usporedili rezultate koje su dobili obradom podataka. Bila je to prilika razgovarati s vrhunskim svjetskim znanstvenicima i pobuditi interes za znanost i istraživanje kod učenika. Mateja Uzelac, prof.

Izvješće s terenske nastave II. razreda Gimnazije Petra Preradovića u Pečuh i Budimpeštu, „kraljicu Dunava“

U proljetnom odmoru učenika, II. a i c razred Gimnazije Petra Preradovića posjetili su Pečuh i Budimpeštu. Terenska nastava iz STEM područja

3. travnja 2018. krenuli smo na dvodnevnu terensku nastavu u Mađarsku. Posjetili smo Sigetvar kao lokaciju Sigetske bitke, odnosno mjesto junačke pogibije Nikole Šubića Zrinskog i smrti Sulejmana Veličanstvenog. Kratkim povijesnim izlaganjem vodič je prisjetio učenike na povijesni događaj značajan i za Republiku Hrvatsku. Kulturno – povijesni značaj Pečuha doživjeli smo u šetnji slikovitim gradom i europskom prijestolnicom kulture. Učenici su se upoznali s činjenicom da su u Gradu mira živjeli poznati hrvatski književnici M. Krleža i I. Česmički. Učenici su prošetali ranokršćanskom nekropolom, gradskim trgom do džamije, katedrale i zgrade Sveučilišta. U poslijepodnevnim satima stigli smo u Budimpeštu gdje smo imali orijentacijski razgled grada te odlazak na brdo Gellert i Citadelu, a večer smo zaokružili impozantnim pogledom na grad s Dunava. Drugoga dana učenici su u šetnji gradom slušali zanimljivosti o bazilici sv. Stjepana, Trgu heroja, Aveniji Andrassy, Parlamentu i drugim znamenitostima, a nakon toga uslijedila je vožnja podzemnom željeznicom i odlazak u Tropicarium gdje su učenici imali priliku vidjeti aligatore, egzotične ptice, gmazove, male majmune, insekte i stotine riba. Povratak kući obilježili su ugodni razgovori, doživljaji i dojmovi učenika o monumentalnosti brdovitog Budima i ravničarske Pešte spojenih silinom Dunava u lokalitet koji će još dugo pamtiti. Sanja Srnak, prof.

Terenska nastava Pečuh i Budimpešta

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

72


Aktivnosti PASCH-a u školskoj godini 2017./2018.

Lidija Benković, prof. (voditeljica PASCH-projekta) Goran Grba, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Obilježili smo Europski dan jezika

Obilježili smo Europski dan jezika

Povodom Europskog dana jezika održana je u našoj školi PASCH – radionica. Učenici su radili u četiri grupe i obrađivali četiri slične, ali i različite teme : 1. Moja omiljena njemačka riječ 2. Savjeti za uspješno učenje jezika 3. Zašto učiti njemački jezik 4. Paparazzi (Grupa, koja je pratila rad ostalih.) Sve grupe radile su na iPadima koji smo dobile na posudbu od Goethe-Instituta Kroatien. Radionica je trajala tri školska sata, a na kraju su učenici predstavili svoje uratke i pogledali film koji je o radionici snimila četvrta grupa. Svim učenicima se zahvaljujemo na uspješnoj suradnji. Posjet dr. Geralda Hühnera, stručnog savjetnika za nastavu, našoj školi

Gerald Hühner - unser Weihnachtsmann

28.rujna 2017. posjetio je našu školu novi stručni savjetnik za nastavu Jezičnog odjela Goethe-instituta u Zagrebu, gosp. dr. Gerald Hühner. Nakon pet godina izvrsne suradnje s gosp. Ralfom Klötzkeom, gosp. Hühner je naš novi suradnik u sljedeće tri godine, na koliko je potpisan novi Ugovor naše škole s Goethe-institutom. Da podsjetimo, naša škola je već devet godina članica PASCH-inicijative, koju je pokrenulo Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke s ciljem stvaranja mreže škola - partnera budućnosti u cijelom svijetu kako bi se mladi ljudi potaknuli na učenje njemačkoga jezika. S gosp. Hühnerom smo razgovarali o planu rada u ovoj školskoj godini, o novim načinima djelovanja i novim idejama. Ujedno zahvaljujemo Goethe-Institutu Kroatien na vrijednoj opremi koju smo dobili (kofer s 12 iPada, Macbook, Apple TV te dva kompleta Lego robota). Sudjelovali smo na radionici „Szenexpress“

Sudionici radionice Szenexpress

U srijedu, 18.10.2017. u našoj je školi u organizaciji Goethe-instituta održana radionica za učenike pod nazivom „Szenexpress“ koju su vodili glazbenici Fabio Niehaus i Caroline Leuzinger, članovi Erfindenker tima, koji slične pedagoške radionice drže po cijelome svijetu. Svojom radionicom Erfindenker tim povezuje nastavu njemačkog jezika s glazbom i kazalištem. Tako su na radionici učenici pisali tekstove, pjevali i glumili. Tijekom jednog prije podneva, odnosno u ekspresnom roku, kao što sam naziv radionice kaže, pripremili su nekoliko kratkih scenskih izvedbi koje su na kraju izveli za sve zainteresirane učenike i nastavnike. Iako je to bio veliki izazov, naši učenici ponovno su pokazali kako znaju biti kreativni i uspješni kada trebaju upotrijebiti svoje znanje njemačkog jezika. Treći međunarodni susret urednika časopisa NASCH-PASCH

Susret PASCH-uredništva u Sarajevu

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Između 12. i 15. studenoga 2017. godine u Sarajevu je održan treći susret PASCH - uredništva. Bio je to treći susret nakon Zagreba i Berlina. Na tom su skupu našu školu predstavljali mladi novinari iz 4. c razreda, Nives Čizik i Petar Furlan. Kao i na svakom susretu do sada, mladi novinari bavili su se novinarskim vrstama, vježbali pisanje članaka, priloga, putopisa, vodili su intervjue i utvrđivali svoja znanja o fotografiji. I ove godine njihovi će radovi biti objavljeni u iznimno za tu priliku tiskanom izdanju časopisa. Podsjetili bismo da je naš časopis Nasch-Pasch dio svjetskog online časopisa Pasch-Global i za koji naši učenici pišu već tri godine. Pozivamo vas da članke pročitate i komentirate: http://blog.pasch-net.de/ pasch-global/categories/38-NASCH-PASCH

73


Aktivnosti PASCH-a u školskoj godini 2017./2018.

Lidija Benković, prof. (voditeljica PASCH-projekta) Goran Grba, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Budi fit s njemačkim kroz sport!

DaF-Team Hrvatska

U sklopu PASCH projekta kojeg podupire Goethe–Institut Kroatien, učenici koji uče njemački priključili su se novom projektu koji će doprinijeti unapređenju međunarodne suradnje i promicanju učenja njemačkog jezika. U Koprivnici je 15. 11. 2017., u dvorani PASCH škole Gimnazija „Fran Galović“ organiziran susret učenika i nastavnika koji su napravili izbor igrača za ekipu DaF-Team CROATIA. Pod stručnim i iskusnim vodstvom prof. Darka Međimorca rukometaši su održali nekoliko treninga i odigrali utakmicu nakon čega je napravljen uži izbor igrača koji će tvoriti budući tim. Na širi popis od 22 igrača izbornik prof. Darko Međimorec uvrstio je i učenike Gimnazije Petra Preradovića, Virovitica i članove RK ViroVirovitice: Dinu Metera, Krešmira Godeča, Karla Moslavca, Stefana Oluića, Denija Vilčeka, Emmanuela Alavanju i Mateja Oršulića koji će sudjelovati na međunarodnom rukometnom turniru DAF-Hanball International Cupu 2018. Nagradna igra „Sudjeluj i osvoji PASCH-majicu!“

Sudjeluj i osvoji PASCH-majicu - sretni dobitnici

Tijekom Adventa naši učenici mogli su sudjelovati u nagradnoj igri čija je glavna nagrada bila PASCH-majica. Cilj je bio da se naši učenici i ovom prilikom koriste iPadima koje smo dobili na korištenje od Goethe-Instituta Kroatien. Sve što je trebalo napraviti, bilo je da tijekom Adventa svakodnevno skeniraju QR kodove i otkriju u kojem se gradu nalazi božićno drvce. Listić s rješenjima trebalo je predati najkasnije do 21. prosinca. Izvlačenje sretnih dobitnika obavljeno je 22. prosinca, tijekom božićne priredbe. PASCH-majicu osvojile su: 1) Sara Vujć, 4.c 2) Tea Kunkić, 4c 3) Ana Katalenić, 2.b Izvučene su i tri utješne nagrade, a sretni dobitnici su: 1) Luka Brtan, 2.b 2) Klara Keresteš, 1.c 3) Marijana Hudi, 1.c Osvojili smo 2. mjesto na DAF-Handball International Cupu 2018!

Naši rukomketaši - sastavni dio DaFCroatia tima

U sklopu PASCH projekta u Zaprešiću je 18. i 19. siječnja 2018. godine odigran međunarodni rukometni turnir DAF-Handball international cup školskih muških rukometnih ekipa: Niederkassel Region Köln (Njemačka), Graz (Austrija), Ptuj (Slovenija), (Gyonk) Mađarska, (Sokal) Ukrajina i DAF-Team (Hrvatska). DAF-Team Hrvatska pobijedio je Graz rezultatom 15:10, Niederkassel Region Köln rezultatom 28:8, Gyonk rezultatom 17:13, Sokal rezultatom 22:11, a s ekipom Ptuja igrao je neriješeno, 15:15. Pobjednik turnira je ekipa Slovenije, a Hrvatska je zbog gola razlike zauzela drugo mjesto. Nagradu za najboljeg igrača turnira dobio je Krešimir Godeč, a Karlo Moslavac je ušao u najbolju sedmorku turnira. Oba su učenika igrači RK Viro Virovitica i učenici Gimnazije Petra Preradovića. DAF-ekipu Hrvatske vodio je trener, profesor Darko Međimorec. Čestitamo! Osvojili smo 4. mjesto na hrvatskom prvenstvo u CLIL robotici

Osvojili smo 4. mjesto na hrvatskom prvenstvo u CLIL robotici

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Zahvaljujući PASCH projektu naša škola je od Goethe Instituta Kroatien dobila na korištenje dva seta za LEGO-robote s ciljem povezivanja više nastavnih predmeta, u ovom slučaju njemačkog jezika, informatike i robotike. U sklopu priprema za natjecanje učenici su pod vodstvom prof. Aljoše Graovca sklopili robota i programirali ga.

74


Aktivnosti PASCH-a u školskoj godini 2017./2018.

Lidija Benković, prof. (voditeljica PASCH-projekta) Goran Grba, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Zadatak je bio programirati robota da nađe prepreku i zaustavi se na 2 cm ispred nje. Svaka prepreka predstavlja grad u Njemačkoj. Robot treba dati zvučni signal te čekati 2 minute do novog zvučnog signala i traženja iduće prepreke. Zadatak učenika je u okviru 2 minute između zvučnih signala predstaviti na što originalniji način grad u Njemačkoj (Köln, Hamburg, Berlin, München, Leipzig) za što su se pripremali pod vodstvom prof. Benković i prof. Turčinovića. Nakon uistinu zahtjevnih priprema uputili su se 16. travnja 2018. godine na prvenstvo u CLIL robotici koje je održano u dvorani Gimnazije Bernardina Frankopana u Ogulinu. Na prvenstvu su osvojili 4. mjesto i puno novih iskustava u korištenju robota i njemačkog jezika. Na prvenstvu su sudjelovali učenici Klara Iva Gerić 3. a, Barbara Prevedan 3. a, Matea Jedvaj 2. b, Iva Žagar 2. b, Barbara Rajak 3. b i Filip Šikić 3. c. Dobitnici PASCH-stipendija za školsku godinu 2017./2018.

Naš robot - hrvatsko prvenstvo u CLIL robotici

Ovogodišnji dobitnici PASCH-stipendija su Filip Šikić (3.c), Luka Kos (2.b) i Luka Brtan (2.b). Boravit će od 8. do 28. srpnja u Kölnu, gdje će zajedno s učenicima PASCH-škola iz cijeloga svijeta pohađati tečaj njemačkoga jezika. Ujedno će imati priliku upoznati njemačku kulturu te saznati koje mogućnosti im se pružaju za studij u Njemačkoj. Troškove puta i boravka snosi Goethe-Institut. Želimo im sretan put i dobru zabavu! Očekujemo od njih da će dostojno predstaviti našu školu. :)

Dobitnici PASCH-stipendije - Filip Šikić, Luka Kos i Luka Brtan

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

75


Aktivnosti PASCH-a u školskoj godini 2017./2018.

Lidija Benković, prof. (voditeljica PASCH-projekta) Goran Grba, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Polagali smo međunarodne ispite Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 i Goethe-Zertifikat B1 I ove godine naši su učenici imali mogućnost polagati Fit 1 , Fit 2 i B1 ispite koje za polaznike PASCH škola u Hrvatskoj organizira već 9. godinu za redom Goethe - institut iz Zagreba. Važno je napomenuti da su to međunarodno priznati ispiti i da učenici nakon položenog ispita dobivaju svjedodžbu. Ove godine ispiti su održani 23. i 24. svibnja, a pristupilo im je 59 učenika: 39 na A1 razini, 19 na A2 razini i jedna učenica na B1 razini. Ispite su vodile ispitivačice Goethe instituta, gospođe Milka Jurković i Ines Ferderber. Sljedeći učenici položili su ispite:

FIT IN DEUTSCH 1: 1.a: Štampar Marta 1.b: Petrovčić Marta, Prevedan Julija, Žigman Paula 1.c: Kondor Vanesa 1.d: Blažević Lucija, Debelić-Pecive Šimun, Grgos Ivan, Hanić Veronika, Kuda Ida, Kurečić Dino, Maravić Iskra, Smrček Filip, Vargović Lucija 2.a: Šipek Gabriela 2.b: Kapitan Elizabeta, Šiljković Filip, Škudar Ana, Tovarović Katarina 2.c: Bartolić Lovro, Brcković Adrian, Čevelak Sara, Hodak Vlatko, Kasa Dominik, Lamešić Nika, Leš Filip, Magić Domagoj, Sučić Niko, Škoc,Helena, Švarbić Karla, Tkalčec Kris 3.a: Aragović Antea 3.b: Berda Lara, Jagarinec Dora, Jezerčić Nikolina, Matošević Lucija, Miholić Katarina, Oštrić Marta, Tomeković Dea FIT IN DEUTSCH 2: 1.c: Hudi Marijana, Keresteš Klara 2.b: Katalenić Ana 3.a: Borković Filip, Gerić Klara Iva, Martinušić Lorena, Prevedan Barbara, Vidić Stjepan 3.c: Biondić Karlo, Bistrović Iva, Pocrnić Nina, Rajniš Danijela, Radanović Benedikt, Sabo Lena 4.b: Matijević Ivana, Uher Monika 4.c:, Kovačić Marko GOETHE-ZERTIFIKAT B1: 4.c: Anamarija Barčan 4.b: Lovrena Kos, Matea Radoš, Ana Grčič (polažu u srpnju) Međunarodno priznate certifikate svečano smo uručili učenicima 14. lipnja 2018. Čestitamo svima koji su položili ispit! :)

Naši fitovci

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

76


GLOBE program i Eko-škola

Ines Baškarad, prof. Borna Louvar, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Ekološki kviz „Lijepa naša“ Od 4. do 6. svibnja 2018. godine u Zagrebu u Hotelu „I“ provedeno je državno natjecanje iz područja biologije, kemije, geografije te opće ekologije. Natjecanje je organizirala Udruga Lijepa naša, a ove godine su sudjelovale i hrvatske škole iz Herceg-Bosne i Srbije. Svaku srednju školu je predstavljalo 4 učenika i to po jedan učenik od I. do IV. razreda. Našu školu su predstavljali Filip Smrček (1.d), Marija Smiljanec (2.d), Mihaela Radić (3.d) i Erik Šuvak (4.d) uz vodstvo nastavnika Borne Louvara. Program natjecanja se sastojao od prikaza ostvarenog praktičnog rada učenika pod motom „Istražili smo – uradili smo – predlažemo” pomoću PowerPoint prezentacije, pisanog dijela i usmenog dijela. Na natjecanju je sudjelovala 21 srednja škola, a naši su učenici osvojili 7. mjesto. Čestitamo našim učenicima na osvojenom mjestu i uloženom trudu. Borna Louvar, prof. Obilježili smo Svjetski dan močvarnih staništa Ekološki kviz „Lijepa naša“

U petak, 2.veljače 2018. godine, obilježili smo Svjetski dan močvarnih staništa. Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Zemlje potpisnice Ramsarske konvencije, među kojima je i Hrvatska, su se obvezale na očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i međusobnu suradnju. Povodom tog međunarodnog dana, GLOBE učenici drugog i četvrtog razreda matematičko – prirodoslovne gimnazije Ina Moslavac, Ena Fadljević, Leon Davidović, Karlo Aragović, Marko Bratranek i Erik Šuvak su prisustvovali radionici u Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić, Virovitica. Ispitivali su prema GLOBE protokolima fizikalnokemijska svojstva vode uzorkovanih iz bare, potoka, mora i ostalih vodenih ekoloških sustava. Nakon analize, svoje su zaključke o vrijednostima pH i temperature vode te o koncentracijama nitrata, nitrita i kisika prezentirali ostalim učenicima. Voditelji: Ines Baškarad, prof. Borna Louvar, prof. Međužupanijska GLOBE smotra

Svjetski dan močvarnih staništa

Gimnazija Petra Preradovića je bila domaćin međužupanijske GLOBE smotre. Smotra je održana 9. ožujka 2018. godine i na njoj je sudjelovalo sveukupno sedam škola iz tri županije: Koprivničkokriževačke (OŠ Virje), Bjelovarsko-bilogorske (Tehnička škola Daruvar) i Virovitičko-podravske (OŠ Eugena Kumičića Slatina, OŠ Vladimir Nazor Virovitica, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, Srednja škola Marka Marulića Slatina, Gimnazija Petra Preradovića). Učenici su prezentirali svoje radove iz GLOBE projekta, te se dogovorili za nastavak suradnje. Zahvaljujemo svim učenicima i njihovim mentorima na ugodnom druženju i želimo im puno uspjeha u plasmanu za državnu GLOBE smotru. GLOBE voditelji: Borna Louvar, prof. Ines Baškarad, prof.

Međužupanijska GLOBE smotra Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

77


GLOBE program i Eko-škola

Ines Baškarad, prof. Borna Louvar, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Školsko natjecanje iz Biologije Dana 8. veljače. 2018. godine s početkom u 13 sati održano je natjecanje iz Biologije. Učenici su pokazali svoje biološke vještine, znanje i prirodoslovnu pismenost te ostvarili sljedeći uspjeh. I. razred 1. Iskra Maravić i Ivona Marković 2. Dino Kurečić 3. Lovro Lukačević i Boris Suhanek

II. razred 1. Ena Fadljević 2. Adrian Brcković 3. Luka Feketija III. razred 1. Marko Đurišević 2. Mihaela Radić 3. Lucija Gotal IV. razred 1. Marko Rajnović 2. Marko Jovanović 3. Erik Šuvak i Bernard Vedriš Borna Louvar, mag. biol. Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Učenici i nastavnici Gimnazije Petra Preradovića obilježili su 16. listopada Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. U tjednu Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva odlučili smo umjesto tradicionalne akcije Dani kruha organizirati humanitarnu akciju sakupljanja živežnih namirnica i higijenskih potrepština. Svi su učenici i nastavnici donijeli vrlo raznovrsne namirnice koji će siromašnim ljudima svakodnevicu učiniti lakšom. U ponedjeljak, 16. listopada 2017. predstavnici Eko-škole i učenici volonteri Crvenog križa su u kutijama odnijeli namirnice u socijalnu samoposlugu gdje su ih dočekali i zahvalili predstavnici Crvenog križa. Hrvoje Turčinović, prof. Borna Louvar, prof. Ines Baškarad, prof.

Dani kruha

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

78


GLOBE program i Eko-škola

Ines Baškarad, prof. Borna Louvar, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Županijsko Natjecanje iz Biologije U ponedjeljak 12. ožujka 2018. godine održano je županijsko Natjecanje iz biologije u Srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici. Na natjecanju su sudjelovali učenici četiriju škola: Srednja škola Marka Marulića Slatina, Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Srednja škola Stjepan Ivšić iz Orahovice i Gimnazija Petra Preradovića. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 37 učenika. Najbolji rezultat postigli su učenici:

1. razred 1. mjesto Jelena Zubak, Srednja škola Stjepan Ivšić, Orahovica, mentorica Jožica Sukić 2. mjesto Dino Kurečić, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Ines Baškarad 3. mjesto Helena Gerenč, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Dragana Medved 2. razred 1. mjesto Mislav Matišić, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Dragana Medved 2. mjesto Marko Margetić, Srednja škola Stjepan Ivšić, mentorica Jožica Sukić 3. mjesto Luka Feketija, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica Ines Baškarad 3. mjesto Patrik Dundović, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Dragana Medved 3. razred 1. mjesto Marko Đurišević, Gimnazija Petra Preradovića, mentor Borna Louvar 1. mjesto Aneta Suhi, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Dragana Medved 2. mjesto Mihaela Radić, Gimnazija Petra Preradovića, mentor Borna Louvar 3. mjesto Zvonimir Benija, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Dragana Medved 4. razred 1. mjesto Marko Rajnović, Gimnazija Petra Preradovića, mentor Borna Louvar 2. mjesto Lara Fotez, Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica Dragana Medved 3. mjesto Erik Šuvak, Gimnazija Petra Preradovića, mentor Borna Louvar Čestitamo!

Borna Louvar, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

79


GLOBE program i Eko-škola

Ines Baškarad, prof. Borna Louvar, prof. Hrvoje Turčinović, prof.

Školsko natjecanje iz Kemije Dana 7. veljače. 2018. godine s početkom u 13 sati održano je natjecanje iz Kemije. Učenici su pokazali svoje kemijske vještine, znanje i prirodoslovnu pismenost te ostvarili sljedeći uspjeh: I. razred 1. Filip Smrček 2. Stella Jurić 3. Boris Suhanek

III. razred 1. Marko Đurišević 2. Domagoj Železić 3. Tihana Šutalo

II. razred 1. Sara Oštrić 2. Ina Moslavac 3. Tin Lovreković

IV. razred 1. Mijo Piškur 2. Ilija Marina 3. Daniel Vidaković

Nastavnici koji su proveli natjecanje su: Ruža Piškur, Ivana Salajić, Ines Baškarad i Borna Louvar. Borna Louvar, mag. biol. Terenska nastava Papuk Učenici svih prvih razreda naše škole su u petak, 29. rujna 2017. godine posjetili izletište Jankovac na Papuku. U geoparku su nas dočekali rendžeri s kojima smo nakon kratkometražnog promotivnog filma o Jankovcu krenuli u izazovnu i nepredvidljivu divljinu. Razrednici voditelji su bili Ana Novosel Grgić, Aljoša Graovac, Maja Bašnec, Mateja Uzelac i organizator terenske nastave Borna Louvar. Snažnim korakom smo kročili utabanom stazom na sjevernim obroncima Papuka na visini od 475 m. Putem smo nailazili na hladne izvore, bistre potoke i jezera u kojima dominiraju ribe pastrve. Jedan od većih izazova bio je proći pokraj tridesetmetarskog vodopada, tzv. „jankovačkog slapa“ – simbola Jankovca. Nailazili smo na nadgrobne spomenike stanovnika Jankovca, njemačkih staklara i s velikom poštovanjem promatrali mramorni sarkofag grofa pl. Josipa Jankovića. Nakon dugog hodanja beskrajnim ljepotama, spustili smo se u centralni dio parka puni energije za daljnje aktivnosti. Tu smo se okrijepili vodom i hranom. Vrijeme je brzo prošlo, oko 14:00 oprostili smo se od bajkovite park – šume i krenuli autobusima prema Virovitici. Borna Louvar, prof. Izbor najboljeg „Bocka“ 2017./2018. Terenska nastava Papuk

Učenici prvih, drugih i trećih razreda Gimnazije Petra Preradovića su dobili zadatak izraditi „Bocka“ u koje će učenici i djelatnici škole odlagati plastične boce. U petak, 8. prosinca 2017. održali smo izbor najboljeg „Bocka“. Predstavnici eko-škole su izvršili ocjenjivanje prema kriterijima prezentacije i kreativnog dizajna. Prva tri mjesta osvojili su: 1. mjesto: 3. b razred (Tardis), 2. mjesto: 1. b razred (Svemir sa crnom rupom), 3. mjesto: 3.d razred (Bocožder). Najbolji razredi su bogato nagrađeni. Voditelji Eko-škole: Hrvoje Turčinović, prof, Ines Baškarad, prof., Borna Louvar, prof.

Izbor najboljeg „Bocka“

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

80


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Školsko natjecanje iz hrvatskoga jezika Školsko natjecanje iz hrvatskoga jezika provedeno je 5. veljače 2018. godine u 13 sati. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 35 učenika: 1. r. 10 učenika, 2. r. 6 učenika, 3. r. 12 učenika i 4. r. 7 učenika. Najbolje rezultate u 1. razredu ostvarile su učenice Marta Štampar, Gabrijela Grlica i Maja Tomljanović. Mentorica je učenicima profesorica Zdenka Kos. Najbolje rezultate u 2. razredu ostvarili su učenici Sara Oštrić, Matea Jedvaj i Luka Kos. Mentorice su učenicima Zdenka Kos i Vera Žužić. Najbolje rezultate u 3. razredu ostvarile su učenice Mihaela Radić, Paula Rakijašić i Nika Lovreković. Mentorica je učenicama profesorica Vera Žužić. Najbolje rezultate u 4. razredu ostvarili su Mijo Piškur, Lovrena Kos i Dora Đeri. Mentorice su učenicima Sanja Srnak i Vera Žužić. Natjecanje su provele profesorice hrvatskoga jezika Zdenka Kos, Vera Žužić, Sanja Srnak i Maja Bašnec. Pohvaljujemo sve učenike koji su sudjelovali na školskom natjecanju iz hrvatskoga jezika i pokazali izvrsno znanje. Vera Žužić, prof. Županijsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika U Gimnaziji Petra Preradovića održano je 5. ožujka 2018. županijsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika. Ukupno je sudjelovalo 35 učenika u četiri kategorije: 1. razred 9 učenika, 2. razred 8 učenika, 3. razred 9 učenika i 4. razred 9 učenika. Iz Tehničke škole Virovitica sudjelovala je 1 učenica, iz Srednje škole „ Stjepan Ivšić“, Orahovica 2 učenika, iz Srednje škole Marka Marulića Slatina 3 učenika, iz Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici 7 učenika i iz Gimnazije Petra Preradovića 22 učenika. U 1. razredu tri najbolja rezultata ostvarili su učenici: 1. Marta Štampar (62/90 bodova), Gimnazija Petra Preradovića, mentorica prof. Zdenka Kos 2. Martina Sertić (60/90 bodova), Tehnička škola Virovitica, mentorica prof. Ivana Vlaisavljević 3. Nina Bedeković (58/90 bodova), Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, mentorica prof. Sunčana Voronjecki U 2. razredu tri najbolja rezultata ostvarili su učenici 1. Matea Jedvaj (70/90 bodova), Gimnazija Petra Preradovića, mentorica prof. Vera Žužić 2. Patrik Rister (64/90 bodova), Srednja škola „ Stjepan Ivšić“, Orahovica, mentorica prof. Ivana Maričić 3. Sara Oštrić (63/90 bodova), Gimnazija Petra Preradovića, mentorica prof. Zdenka Kos

Županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

U 3. razredu tri najbolja rezultata ostvarili su učenici 1. Nika Lovreković (83/90 bodova), Gimnazija Petra Preradovića, mentorica prof. Vera Žužić 2. Paula Rakijašić (82/90 bodova), Gimnazija Petra Preradovića, mentorica prof. Vera Žužić 3. Aneta Suhi (77/90 bodova), Srednja škola Marka Marulića Slatina, mentorica prof. Željka Orban

81


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

U 4. razredu tri najbolja rezultata ostvarili su učenici 1. Stela Zidar (69/90 bodova), Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, mentorica prof. Sunčana Voronjecki 2. Filip Gregurec (68/90 bodova), Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, mentorica prof. Sunčana Voronjecki 3. Lovrena Kos (61/90 bodova), Gimnazija Petra Preradovića, mentorica prof. Vera Žužić Županijsko stručno povjerenstvo za provedbu natjecanja iz hrvatskoga jezika

1. Vera Žužić, prof., Gimnazija Petra Preradovića, predsjednica 2. Maja Bašnec, prof., Gimnazija Petra Preradovića 3. Sunčana Voronjecki, prof., Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici 4. Marina Ivoš, prof., SŠ Marka Marulića Slatina 5. Željka Orban, prof., SŠ Marka Marulića Slatina 6. Marija Karàcsonyi, prof., Strukovna škola Virovitica 7. Ivana Maričić, prof., SŠ „Stjepan Ivšić“, Orahovica Pohvaljujemo sve učenike koji su sudjelovali na XXIII. županijskom Natjecanju iz hrvatskoga jezika i čestitamo im na izvrsnom poznavanju hrvatskoga jezika. Predsjednica Županijskoga stručnog povjerenstva Vera Žužić, prof. Jedinstveni ispit znanja iz Hrvatskoga jezika u svim prvim razredima Karlo Velić

Svi učenici prvih razreda pisali su 30. listopada 2017. tijekom 2. školskog sata jedinstveni ispit znanja iz lirike. Test se sastojao od 36 zadataka višestrukog izbora. Ispit su pripremile i s učenicima provele profesorice hrvatskoga jezika Zdenka Kos, Maja Bašnec i Sanja Srnak. Najbolji uspjeh postigli su učenici 1. c razreda - prosječna ocjena 3,57, zatim 1. d razreda - 3,42, 1. b razreda -3,22 i 1. a razreda 2,65. Učenik Karlo Velić (1.d) najbolje je od svih učenika prvih razreda napisao test (35/36). Čestitamo! Sanja Srnak, prof.

Jedinstveni ispit znanja iz Hrvatskoga jezika u svim trećim razredima Učenici trećih razreda pisali su jedinstveni ispit znanja iz Hrvatskoga jezika kojim se provjeravalo znanje hrvatskoga romantizma. Ispit je proveden 12. listopada 2017. istovremeno u svim trećim razredima drugi školski sat. Ispit su sastavile profesorice Vera Žužić i Maja Bašnec koje predaju trećim razredima. Ispitu je pristupilo ukupno 113 učenika: 3. a - 23 učenika, 3. b - 23, 3. c - 24 i 3. d - 25 učenika. Jedinstveni ispiti u I. i III. razredima

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

82


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Znanje se provjeravalo zadatcima višestrukoga izbora utemeljenim na sadržajima književne teorije, književne povijesti, predstavnika i djela hrvatskoga romatizma te interpretaciji ulomaka iz književnih djela. Cilj ispita nije bila samo provjera znanja nego i priprema za polaganje državne mature iz Hrvatskoga jezika na kojoj se rješavaju zadatci istoga tipa, a proveden je kao planirana aktivnost samovrednovanja naše škole. Učenici su postigi sljedeće rezultate: odličan = 18, vrlo dobar = 31, dobar = 23, dovoljan = 18, nedovoljan = 4 Prosječna ocjena u razredima: 3. a = 3,77, 3. b = 3,21, 3. c = 3,44, 3. d = 3,36. Ocjenu odličan dobili su sljedeći učenici: 3. a - Mateja Bakić, Iva Daria Bešen, Hrvoje Kljajić, Marta Toth, Jovana Polimanac, Katarina Deak, Barbara Prevedan 3. b - Barbara Rajak, Dora Jagarinec, Lara Berda 3. c - Manuela Kribl, Anamarija Sajfer 3. d - Karla Risović, Paula Rakijašić, Martina Žagar, Lana Stevanovski, Leonarda Ladović, Marko Đurišević Učenica 3. a razreda Mateja Bakić najbolje je, bez greške, riješila ispit iz hrvatskoga romantizma (40/40 bodova).

Čestitamo! Vera Žužić, prof. i Maja Bašnec, prof. Jedinstveni test iz hrvatskoga jezika u četvrtim razredima

Mateja Bakić

Učenici četvrtih razreda pisali su jedinstveni test iz hrvatskoga jezika kojim se provjeravalo znanje pjesništva 2. moderne. Test je proveden 11. svibnja 2018. istovremeno u svim četvrtim razredima drugi školski sat. Test su sastavile profesorice Vera Žužić i Sanja Srnak koje predaju četvrtim razredima. Znanje se provjeravalo zadatcima višestrukoga izbora utemeljenim na sadržajima književne teorije, književne povijesti, predstavnika i djela 2. moderne u hrvatskoj književnosti. Cilj testa nije bila samo provjera znanja nego i priprema za polaganje državne mature iz hrvatskoga jezika na kojoj se rješavaju zadatci istoga tipa, a proveden je kao planirana aktivnost samovrednovanja naše škole. Prosječna ocjena u razredima: 4. a = 3.09, 4. b = 2.80, 4. c = 2,13, 4. d = 2.48. Jedinstveni ispit znanja najbolje je riješila učenica Karla Petrovčić, učenica 4. a razreda. Sanja Srnak, prof.

Karla Petrovčić

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

83


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Školska Smotra LiDraNo 2018. U Gimnaziji Petra Preradovića održana je školska Smotra LiDraNo 2018. na kojoj su sudjelovali učenici u tri kategorije. Literarnim radovima predstavili su se učenici Iva Bistrović (III. razred), Erika Čizmar (IV. razred ), Davor Tarbuk (IV. razred ) i Leon Davidović (II. razred). Dramsko – scenskim nastupom predstavili su se učenici dramske družine sa skupnim scenskim nastupom Lo ili priče iz mraka ( Leo Pavić, Nikolina Kovačević, Paola Cenger, Maria Katančić, Elena Bardić i Tena Brijačak (I. razred ), Tena Pokupić i Martina Žagar (III. razred ), Davor Tarbuk i Dorotea Blažinčić (IV. razred). Pojedinačnim scenskim nastupom predstavili su se Davor Tarbuk monologom Porfirija Petroviča iz romana Zločin i kazna F. M. Dostojevskog i Martina Žagar monologom Agafje Tihonovne iz Gogoljeve Ženidbe. U novinarskom stvaralaštvu predstavila se Iva Daria Bešen radom Obrazovanje kao žig osobnosti ili kuda idu mlade glave. Članice školskog povjerenstva predložile su za županijsku Smotru LiDraNo 2018. literarne radove Leona Davidovića Lorcini konji u prolazu i Ive Bistrović Hridi. Za županijsku Smotru predložen je novinarski rad Ive Darije Bešen, skupni scenski nastup Lo ili priče iz mraka i pojedinačni scenski nastupi Davora Tarbuka i Martine Žagar. Županijska Smotra LiDraNo održana je 12. veljače 2018. nakon čega su povjerenstva predložila za državnu Smotru literarni rad Leona Davidovića i novinarski rad Ive Darije Bešen.

Sanja Srnak, prof.

Učenici IV. a i IV. b razreda „u traganju za izgubljenim vremenom“ Na satu Hrvatskoga jezika učenici IV. a u srijedu 11. listopada i IV. b razreda u utorak 10. listopada iskustvenom su metodom provjeravali stajalište velikog francuskog pisca Marcela Prousta koji, na tragu filozofije Henrija Bergsona, ističe da možemo shvatiti sami sebe samo intuicijom i introspekcijom, odnosno asocijacijama izazvanim osjetilnim podražajima okusa, mirisa, zvuka, dodira... Je li nam Proust promijenio život još ne znamo, ali učinio nam je dan zanimljivijim i drugačijim. Vera Žužić, prof.

Učenici IV. a i IV. b razreda „u traganju za izgubljenim vremenom“

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

84


Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti Međunarodni dan materinskoga jezika

UNESCO - plakat posvećen Međunarodnom danu materinskog jezika

Međunarodni dan materinskoga jezika obilježava se svake godine 21. veljače od 2000. godine s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja materinskog jezika, te njegovanja jezične i kulturne različitosti i višejezičnosti. Materinji ili materinski jezik prvi je jezik koji neka osoba nauči u svojoj obitelji. Stručnjaci tvrde da je znanje materinskog jezika vrlo važno pri formiranju mišljenja. Istraživanja su pokazala da osoba koja nije svladala svoj materinski jezik ima problema s učenjem ne samo drugih jezika već i s učenjem uopće. UNESCO je 1999. godine na 30. zasjedanju Glavne skupštine na prijedlog Bangladeša donio odluku o proglašenju 21. veljače Međunarodnim danom materinskoga jezika. UNESCO i na ovaj način želi podsjetiti da jezici nisu samo vitalan dio civilizacijskoga kulturnog naslijeđa, već i nezamjenjivi izraz ljudske kreativnosti i veličanstvene različitosti, a obilježavanje ovog dana ide k cilju promicanja jezične raznolikosti i višejezičnog obrazovanja. Isto tako istraživanja pokazuju kako polovici od šest tisuća svjetskih jezika prijeti nestanak u idućih nekoliko naraštaja, jer polovicu svih jezika govori samo deset tisuća i manje govornika, a čak četvrtinu samo tisuću osoba. Obrazovni sustavi širom svijeta i internet zanemaruju tisuće jezika, što ugrožava i bogatstvo ljudskog znanja. Nestanak bilo kojeg jezika gubitak je i osiromašenje za cjelokupni ljudski um i znanje, tvrde u UNESCO-u, navodeći kao primjer postojanje niza biljaka s vrlo velikim ljekovitim učinkom, ali koje su poznate samo tradicionalnim kulturama. Ako se izgube jezici i kulture, nestat će i znanje o biljkama i njihovim ljekovitim obilježjima. Zato treba podsjetiti i na spisak europskih jezika koji su 'u izumiranju' (to su jezici kojima govore samo pojedini govornici, odnosno predstavnici starijih generacija, a te jezike mlađe generacije niti upotrebljavaju niti razumiju) ili 'ugroženi' (to su oni jezici koji se još upotrebljavaju, ali rijetko). Svakog trenutka čak 13 europskih jezika može izumrijeti, a u neposrednoj opasnosti od skorog nestanka nalaze se čak 33 jezika Europe, upozorava UNESCO koji navodi da su ti jezici na listi onih koji su ili ugroženi ili su već u procesu nestanka. Najugroženiji je gotšejski dijalekt njemačkog jezika, kojim govori malo proučena grupa gotšejskih Nijemaca iz grada Kočevje u Sloveniji, potom slijedi galički dijalekt karaimskog jezika koji je nekada bio široko rasprostranjen u zapadnoj Ukrajini. U procesu izumiranja je i votski jezik, kojim se koristio malobrojni narod Vota iz Lenjingradske oblasti Rusije. Ovim jezikom danas se služi tek oko 20 govornika. Izumire i kildinski laponski jezik s poluotoka Koli u Rusiji kojim danas govori još samo 787 osoba. Među 33 ugrožena europska jezika, odnosno ona koja su u procesu izumiranja, nalazi se osam jezika naroda koji žive u Francuskoj, četiri jezika naroda koji žive u Velikoj Britaniji, tri jezika naroda u Švedskoj, a na popisu zemalja u kojima će uskoro nestati pojedini jezici (narječja i dijalekti) je - uz Bugarsku, Italiju, Grčku, Finsku, Norvešku i Letoniju - i Hrvatska. Zbog svega Međunarodni dan materinskoga jezika mora stalno podsjećati čovječanstvo na niz moralnih i praktičnih obaveza kojima može očuvati lingvističku raznovrsnost kao jedno od najvećih bogatstava koje nam je prošlost ostavila. Zdenka Kos, prof., Josip Strija, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

85


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Međunarodni dan pismenosti Međunarodni dan pismenosti (International Literacy Day) obilježava se 8. rujna svake godine, a utemeljio ga je UNESCO davne 1967. s ciljem promoviranja važnosti učenja i pismenosti, ali i osvješćivanja javnosti o problemu nepismenosti koji još uvijek pogađa veliki dio svjetskog stanovništva. Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u rujnu 1965. godine u Teheranu, na Svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja o temi iskorjenjivanja nepismenosti. Kao dan obilježavanja odabran je 8. rujna, a UNESCO je s obilježavanjem počeo već sljedeće, 1966. godine. Prema posljednjim raspoloživim UNESCO-vim podacima iz 2013., u svijetu je bilo 757 milijuna nepismenih osoba starih 15 i više godina, od čega je 63% bilo žena. Nepismenost je najrasprostranjenija u južnoj i zapadnoj Aziji, gdje živi 51% nepismenog stanovništva. Četiri su temeljna shvaćanja pismenosti: pismenost kao autonoman set vještina, pismenost kao primijenjena, prakticirana i situirana, pismenost kao proces učenja i pismenost kao tekst. Prema metodologiji korištenoj u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, pismenom se smatra osoba koja može s razumijevanjem pročitati i napisati kratak, jednostavan sastavak o svome svakidašnjem životu, bez obzira na to na kojem jeziku ili pismu osoba čita odnosno piše. Prema podacima Popisa 1953. godine 16,3% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske starog 10 i više godina čine nepismeni. Ako promatramo promjene u broju nepismenih osoba kroz popise, primjećujemo da se udio nepismenih osoba smanjuje te je 2011. iznosio samo 0,8%. Većinu nepismenih osoba čine žene, kojih je 1953. bilo 2,8 puta više nego nepismenih muškaraca, a 2011. bilo ih je čak 3,8 puta više, prije svega zbog činjenice da žene u prosjeku žive 7 godina dulje od muškaraca te da u proteklim desetljećima nisu u tolikoj mjeri bile zastupljene u obrazovnom sustavu kao danas. Podaci Popisa 2011. pokazuju da većina nepismenih žena pripada starijim dobnim skupinama. Čak 64,6% nepismenih čine žene starije od 60 godina, a ostalih 35,4% nepismenih čine muškarci svih dobnih skupina i žene mlađe od 60 godina. Ako promatramo nepismene prema regionalnoj rasprostranjenosti, najveći je udio nepismenih osoba starih 10 i više godina u Šibenskokninskoj županiji i iznosi 2,0% ukupnog stanovništva te županije, dok najmanji udio imaju u Primorsko-goranskoj županiji, samo 0,3%.

UNESCO - plakat posvećen Međunarodnom danu pismenosti

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Središnji događaj obilježavanja Međunarodnoga dana pismenosti 2017., koji se ove godine održava pod temom Pismenost u digitalnom svijetu, bit će konferencija u sjedištu UNESCO-a u Parizu, dok će se Hrvatska brojnim aktivnostima i programima diljem svijeta pridružiti stručnim skupom “Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba", koji će se održati u organizaciji Hrvatskog čitateljskog društva uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Zdenka Kos, prof., Josip Strija, prof.

86


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Međunarodni dan glazbe Dana 5. listopada obilježili smo u našoj školi Međunarodni dan glazbe i Svjetski dan učitelja, tako da smo u dvorištu naše škole organizirali koncert naših učenika. Uživali smo u predivnim izvedbama naših učenika koji su izvodili skladbe različitih žanrova, na raznim instrumentima ili su nam pjevali. To su učenici iz različitih razrednih odjela: Nives Široki 1. c, Gabriela Šipek 2. a, Tena Labuhar 2. a, Martin Maljković 2. a, Stela Strnad 2. a, Dominik Rob 2. a, Andrea Oberling i Nina Pocrnić 3. c, Lana Stevanovski 3. d, Laura Fel i Monika Uher 4. b, Domagoj Holec 4. b, Erik Šuvak 4. d i po prvi put naš novi školski bend: Rudi Kulej 3. a, Stjepan Vidić 2. a, Nikša Balaž 3. d, Dominik Trupinović 3. c, Roberto Trupinović 1. c i Fabijan Kovačević učenik Strukovne škole Virovitica. Vanja Stamenić, prof. Obilježili smo Međunarodnom dan glazbe

U Gavelli smo gledali "Šest lica traži autora" Učenici četvrtih razreda već tradicionalno svake godine odlaze na jednu kazališnu predstavu u Zagreb. Ove školske godine 19. listopada 2017. gledali smo u Gradskom kazalištu Gavella "Šest lica traži autora" redateljice Olje Lozica u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Predstava je izvedena u sklopu 32. Gavellinih večeri. Posjet kazalištu organizirale su profesorice hrvatskoga jezika Vera Žužić, Sanja Srnak, Zdenka Kos i Maja Bašnec. Sanja Srnak, prof.

Učenici i nastavnice u Gavelli

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

87


Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Zdenka Kos, prof. Vera Žužić, prof. Sanja Srnak, prof. Maja Bašnec, prof. Dubravka Sikora, prof. Vanja Stamenić, prof.

Izložba crteža, slika, fotografija i predstavljanje filmova učenika Gimnazije Petra Preradovića Dana 21. 5. 2018. svečano smo otvorili skupnu izložbu radova učenika naše Gimnazije, članova Likovne družine. Izložba je smještena i predstavljena u prostoru škole kao svojevrstan oproštaj s našim maturantima i pregled rada Likovne družine tijekom ove školske godine. Izložba je realizirana zahvaljujući velikom sponzorstvu obitelji Božanić, vlasnicima Grafoprojekta. Ravnateljica škole prof. Jasminka Viljevac pozdravila je sve prisutne i pohvalila učenike, a prof. Dubravka Sikora voditeljica Likovne družine, predstavila je aktivnosti družine tijekom ove školske godine. S otvorenja izložbe

Aktivnosti su se odvijale u nekoliko područja: - državno natjecanje LIK 2018 - učenik Davor Tarbuk, 4. b, osvojio je prvo mjesto u pisanju eseja i četvrto mjesto s radom Trening za početnike - 15. 3. 2018. predstavljena je i otvorena samostalna Izložba radova učenice Antonije Karačić, 4. b u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice uz prigodan program - učenici Željko Romić, 4. c, Sven Blaževski, 4. d, Antonio Culej, 3. d, Antonio Kajić, 3. c i Kristijan Horvat, 2.d, snimili su dva filma za HRTovu emisiju NI DA NI NE na temu Otići ili ostati u Hrvatskoj - učenice Ena Fučkar i Nika Lamešić, 3. c, predstavile su se svojim crtežima i slikama; - učenici Kristijan Horvat, 2. d, Domagoj Cah, 4. c, Martina Kuntić, 4. c, Sara Vujić Ferčić, 4. c i Antonela Kovačević, 4. c, predstavili su se fotografijama Likovna družina je uz voditeljstvo prof. Dubravke Sikore i ove školske godine obilježila proslavu blagdana sv. Nikole i Valentinova izradbom prigodnih kolača, čestitki i darova na opće veselje i zadovoljstvo učenika i djelatnika naše škole.

Dubravka Sikora, prof.

Učenički radovi

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

88


Trening za početnike Davor Tarbuk, 4. b

Nitko više ne vjeruje u priču o čistoj umjetnosti. Umjetnost je preokrutna da bi nastojala samoj sebi služiti. Umjetnika tjera da se smije i plače a jadan umjetnik-posrednik pretače njezine suze i smijeh u oči promatrača. Shvatimo li tako umjetnost kao metafizičku upraviteljicu, onda umjetniku ne preostaje ništa drugo nego prihvatiti njezine želje i hirove. Zbog toga nemam namjeru uvjeravati bilo koga u bilo što. Neću se nazivati umjetnikom, već produktivistom, a moj će rad biti instrumentom one koja svira iznad mene i koju vole oni koji vole glazbu. Potaknut upravo tim razmišljanjem uspio sam izraditi svoj rad Trening za početnike. Odlučio sam se temom slavenske mitologije poigrati kolažem misleći kako je bolje izabrati tehniku koja je općenito nezastupljena. Zašto igrati na sigurno? Nakon desetak radova, prototipa moga konačnog rada, ostao sam izmoren. Postao sam „überspannt“, rekao bi Krleža, ispunjavao sam si glavu raznim remama, raznim smjerovima mitologije, no ništa nije postajalo jasnije. Upravo mi je tada sinula ideja o posredovanju između umjetnosti i promatrača. Neka onda mila umjetnost sama odluči kako svoje djelo želi prikazati. Tako je i bilo. Cijelo je vrijeme tema Judite lebdjela nad mojom glavom, ali tek sam ju u tome trenutku primijetio. Prihvatio sam se Marulićeve Judite. Zatim sam opet zabrazdio u razmišljanje. Kako prikazati Juditu na još neviđen način? Zašto ne testirati avangardu? I eto, uhvatio sam avangardu pod ruku i izrada Treninga za početnike proizašla je iz same automatske misli. Prvo sam se pozabavio lokacijom, odnosno prostorom prikaza. Po načelima pop-arta postavio sam Juditu u prostor četiriju zidova, prostor svima poznat, iz kojega je tekla i cijela situacija prikaza. Odlučio sam Juditu prikazati kao običnu osobu jakih nagona za životom. Simbolički sam ju htio prikazati kao kao osobu koja je u trenutku slabosti postala vrlo snažna, stoga sam joj podario utege. Iz toga proizlazi i sam naslov: Trening za početnike. Kako bih zakomplicirao situaciju, ispod Judite postavio sam crno-bijeli mozaik pločica koje će u daljnjem shvaćanju djela označavati sukob dobra i zla, šahovnicu dobrih i loših poteza igre Judite i Holoferna. Zidove zamišljenoga prostora obojao sam tamnoplavom bojom, bojom nevinosti i vjere. U kontrastu plavoj dodao sam crvene elemente, boju hrabrosti i strasti: crveni kauč – element pop-arta i masovne potrošačke kulture, crveni tepih koji potvrđuje to isto, crvene ptice distorziranih dimenzija koje upućuju na slobodu i mističnost prikaza te crveni mjesec – najvažniji dio kolaža koji objašnjava pobjedu dobra nad zlim. Razmišljajući kako tu pobjedu učiniti i prikazati univerzalnom i općenitom, u pozadinu situacije postavio sam fotografiju svemira. U taj sam svemir dodao simultan prikaz pet mjeseca koji navode na zaključak da je Juditin narod pet dana čekao sudbonosni odgovor Boga: biti ili ne biti. Prostor sam produbio kombinirajući crteže i fotografiju oblaka, ali sam i opovrgnuo dubinu postavljanjem krivih dimenzija ptica na prozor. Oba motiva sukobljavaju stvarno i nestvarno. Judita je oblikovana u ironičnome znaku dadaizma baš kao i Holofernova obezličena glava nabijena na običan stalak koji bi Juditi služio kao kućanski ukras, podsjetnik na vlastitu žrtvu i pobjedu. Na samome sam kraju dodao još nekoliko detalja da pomnije pojasne sukob Judite i Holoferna. Holofernovu narav imperatora opisao sam likom zmije, a nasuprot njoj nevinost i nježnost golubljega leta. Kao zaključak djela, dobio sam slobodnu kompoziciju snažne ritmičnosti i dinamičnosti te sam tako, nakon propalih deset radova, konačno bio zadovoljan. Izrada kolaža izazvala je u meni slom vlastitih uvjerenja. Od početnoga larpurlartista završio sam u apsolutnoj slobodi i mistici umjetnosti. Uvjerio sam se kako umjetnost zaslužuje biti komplicirana u svim svojim aspektima i da je drukčije, umjetnost ne bismo nazivali umjetnošću. Na kraju ovoga istraživanja zapeo sam između dva vjetra koja me zibaju između pitanja je li umjetnost oponašanje prirode ili je priroda ta koja oponaša umjetnost. Bilo kako bilo, zadržat ću se na mislima slobode. Intuicija je najsloženiji i najiskreniji osjećaj u umjetniku jer intuicijom vlada umjetnost. Ona sama odlučuje hoće li se štogod nazivati umjetnošću, a umjetniku preostaje prepustiti se tome osjećaju. Također djeluje u svim granama čovjekove misli. Povezuje smjerove i balansira ih u jednu bistru točku našega gledanja, naše djelo. Valja misliti i promišljati umjetnički, a najbitnije za umjetnika (ma kako se on nazivao) bit će samo da miran ne mora kroz prozor uvijek isti krajolik gledati. Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

89


Davor Tarbuk, 4. b, Trening za početnike Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

90


Školsko sportsko društvo Gimnazija - izvješće o radu i natjecanju

Darko Međimorec, prof. Maja Tkalčec, prof.

Učenici naše škole natjecali su se u sedam sportskih disciplina koje su u organizaciji Hrvatskog školskog športskog saveza. Natjecali smo se u: rukometu, nogometu, košarci, stolnom tenisu, odbojci, krosu i atletici i to u konkurenciji učenika i učenica, a sudjelovalo je 95 učenika. Na županijskim natjecanjima osvojili smo: 1. mjesto u rukometu za učenice, košarci za učenike, krosu za učenice 2. mjesto u atletici za učenike i učenice, odbojci za učenice

Na poluzavršnim natjecanjima osvojili smo: 2. mjesto u rukometu za učenice 3. mjesto u košarci za učenike Laura Fel i ravnateljica Jasminka Viljevac

Na državnom natjecanju u krosu koje je održano u Poreču u konkurenciji 21 ekipe iz svih hrvatskih županija naše učenice su osvojile 3. mjesto. Nastupile su u sastavu: Paula Rakijašić, Lena Sabo, Ema Borković i Laura Fel. Na 35. Krosu Sportskih novosti koji je održan u Zagrebu na jezeru Bundek ekipa gimnazije u sastavu Paula Rakijašić, Lena Sabo i Ema Borković osvojila je prvo mjesto, a Paula Rakijašić bila je prva pojedinačno u istoj utrci. Na trci je sudjelovalo i dvoje naših učenika Antonio Balić i Marino Bloudek koji je i pobijedio u kategoriji učenika trećih i četvrtih razreda. Velik broj naših učenika i ove je godine sudjelovao na gradskoj trci, Virovitica 1234 - Doživjeti stotu… Najveći uspjeh postigla je Paula Rakijašić koja je u kategoriji učenica 3. i 4. razreda osvojila 1. mjesto i Ema Borković, 1. mjesto u kategoriji u 1. i 2. razreda.

Josipa Kaselj, kapetanica ženske rukometne ekipe i profesor Darko Međimorec

Izbor najboljeg sportaša ili sportašice gimnazije Petra Preradovića u školskoj godini 2017./2018. proveden je po kriterijima Školskog športskog društva Gimnazija i predložen Nastavničkom vijeću na usvajanje. Nominirani su učenici koji su nastupili u više sportskih disciplina, a nominaciju je proveo voditelj ŠSD-a Darko Međimorec, prof. Nominirani su: Laura Fel, Krešimir Godeč, Paula Rakijašić, Nikolina Jezerčić, Josipa Kaselj i Antonijo Balić. Na sjednici Nastavničkog vijeća za najbolju sportašicu proglašena je Laura Fel.

Paula Rakijašić i Lena Sabo, polumaratonska utrka Barcs - Virovitica

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Natjecatelji gradske trke Virovitica 1234 i profesor Darko Međimorec

91


Školsko sportsko društvo Gimnazija - popisi ekipa

Darko Međimorec, prof. Maja Tkalčec, prof.

ATLETIKA - učenice

RUKOMET - učenice

Ana Škudar, Lorena Blaga, Lena Sabo, Ema Borković, Vanesa Prpić, Iskra Maravić, Laura Fel

Josipa Kaselj, Laura Fel, Marta Oštrić, Tea Farkaš, Nika Deskar, Lukrecia Veršec, Ana Blažev, Vanesa Prpić, Lea Zupčić, Nikolina Jezerčić, Lorena Grgić, Elena Bardić, Iva Žagar

ATLETIKA - učenici Domagoj Vučemilović-Jurić, Vinko Martinčević, Krešimir Godeč, Deni Vilček, Domagoj Maligec, Antonio Balić, Dino Meter

RUKOMET - učenici KROS - učenice Paula Rakijašić, Lena Sabo, Ema Borković, Laura Fel

Krešimir Godeč, Dino Meter, Borna Šimić, Sven Balint, Karlo Moslavac, Emanuel Alavanja, Marko Đeri, Alan Đurđević, Deni Vilček, Matej Oršulić, Tim Čevelak, Stefan Oluić, Marino Bloudek, Jakov Ferenčević

KROS - učenici

ODBOJKA - učenice

Krešimir Godeč, Luka Brtan, Antonijo Balić, Vinko Martinčević

Paula Rakijašić, Nikolina Jezerčić, Ana Škudar, Sanja Peradinović, Laura Fel, Josipa Kaselj, Iva Žagar, Anamarija Duvnjak, Lorena Grgić, Elizabeta Kapitan

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

92


Školsko sportsko društvo Gimnazija - popisi ekipa

Darko Međimorec, prof. Maja Tkalčec, prof.

NOGOMET - učenici

ODBOJKA - učenici

Vedran Bajivić, Domagoj Vučemilović-Jurić, Dominik Šantavec, Fran Blažinčić, Daniel Vidaković, Angelo Bernardo Radović, Krešimir Godeč, Dorian Mikičić, Ante Šimić, Filip Šiljković, Franjo Blažičević, Marino Bloudek

Leopold Lovreković, Krešimir Godeč, Šimun Dijaković, Angelo-Bernardo Radović, Domagoj Vučemilović Jurić, Ilija Marina, Matej Volenik, Filip Paša, Fran Blažinčić, Antonio Balić, Danijel Vidaković, Filip Šiljković

KOŠARKA - učenici

STOLNI TENIS - učenici

Domagoj Cah, Jerko Bobanac, Tomislav Lulić, Toni Matković, Petar Vuković, Antonio Balić, Leopold Lovreković, Luka Žubrinić, Krešimir Godeč, Tin Gorički, Ivan Grgos, Patrik Mrak

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Domagoj Kovačić, Tomislav Hudek, Josip Matoković, Sven Petrović

93


Oproštaj od maturanata Drage maturantice i maturanti! Na kraju ste jednog predivnog i svima važnog razdoblja u životu kojim ćete otvoriti nova poglavlja svojih pustolovina. Iza vas stoje usponi i padovi, smijeh i suze, ali najvažnije od svega, stoji vaše zajedništvo generacije i razreda. Ova škola, profesori, vaši razrednici i ponajviše vaši prijatelji iz školskih klupa bili su ove četiri godine vaš drugi dom, vaša obitelj. Iza vas stoje godine u kojima ste vrijeme uložili u sebe i svoje znanje, vrijeme u kojem se ponekad zaplakalo nad knjigom, vrijeme najboljih zabava i vrijeme u kojem živiš i dišeš sa svojim razredom kao jedno biće. Možda niste još svjesni svoga uspjeha, svoga znanja i potencijala, ali samo ako nastavite biti ovako marljivi, ako nastavite biti svoji, život će vas zasigurno nagraditi. Živite svoje snove, a ne sanjajte život. U vašim je rukama naša budućnost, u vašim je glavama silno znanje i mašta. Budite inovativni, ne strahujte pred nepoznatim, ne posustajte pri prvom padu, podižite se još snažniji. Budite osobe koje će ostvariti svoje snove, osobe koje će iskoristiti svoje znanje, ali ponajviše budite uvijek ponosni na sebe i svoju osobnost. Neka vas u životu vodi misao da je znanje najveće oružje i moć, a ljubav najveće utočište. Budite i danas ponosni što stojite ovdje i neka vas taj osjećaj koji nosite u srcu u daljnjem životu vraća u ovu školu u ovaj grad i našu zemlju. Hvala vam od srca maturanti, što ste dijelili radosno hodnike s nama, što je uvijek proizlazio osmijeh s vaših lica i što ste nam dokazali da se sve ovo isplati. Ulazite u povijest naše škole, a u budućnost naše zemlje. Želimo vam mnogo sreće u daljnjem školovanju, a ponajviše vam želimo da živite svoj san. Budite žedni za znanjem jer kako je Aristotel rekao: „Pamet je ukras u blagostanju i utočište u nevolji.“ Za kraj razmišljajte kao mudraci, govorite kao obični ljudi i zapamtite da je najveća mudrost - srce puno ljubavi. Vaš 3. a Kao i svake godina Gimnazija Petra Preradovića Virovitica za svoje maturante organizira svečani ispraćaj. Ove godine u sklopu svečanosti prvi put su u Virovitici maturanti plesali francuski dvoranski ples – quadrillu. Ples je to koji maturanti već tradicionalno plešu za norijadu, a u naš grad dosjetila ga se „dovesti“ Maja Tkalčec, profesorica Tjelesne i zdravstvene kulture virovitičke gimnazije. Tako je više od 100 gimnazijalaca ujednačeno plesalo ovaj veličanstveni ples koji su marljivo vježbali od početka drugog polugodišta. Oduševljeni ovim dvoranskim plesom maturanti su stečeno znanje iskoristili i na maturalnoj večeri, a sljedeće godine, nadaju se organizatori, uključit će se i maturanti iz drugih škola.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

94


Oproštaj od maturanata

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

95


Završna školska priredba Maja Bašnec, prof.

Profesori Ivan Fiškuš i Darko Međimorec s ravnateljicom Jasminkom Viljevac

Nagrađeni mentori s ravnateljicom

U četvrtak 7. lipnja u dvorištu škole prigodnim programom oprostili smo se od još jedne školske godine. Većina je ispita pri kraju, neke su ocjene zaključene te učenici polako pozdravljaju školske klupe veseleći se dugom toplom ljetu. Svakako, svi zaslužujemo pljesak za postignute rezultate, ambicioznost, trud, upornost, savjesnost, ali i kao poticaj da nova školska godina bude uspješnija i bolja od prethodne za sve one koji mogu i žele dati više. Završna školska priredba bila je u znaku darivanja, kako učenika, tako i profesora. Ravnateljica škole Jasminka Viljevac uručila je prigodne poklone našim novim mentorima: profesoru Krunoslavu Kovačiću te profesoricama Ani Novosel Grgić, Azri Razlog, Maji Mlinarić i Ljiljani Main. Naši profesori, uskoro umirovljenici, Ivan Fiškuš i Darko Međimorec na poklon su dobili bicikl kako bi se sigurno „dovezli“ u mirovinu. Ravnateljica škole uručila je nagrade sudionicima državnih natjecanja i mentorima te županijskim sudionicima u Krosu koji su ostvarili prvo mjesto. Za vrstan rad i predanost sportu pohvalili smo učenika Marina Bloudeka, višestrukog europskog prvaka u Krosu na 800 metara, atletičata i juniorskog reprezentativca, učenika koji je ostvario najbolji dvoranski juniorski rezultat na svijetu utrkom na 800 metara u 2018. godini. Nagrađeni su i sudionici međunarodnoga ekipnog natjecanja Klokan bez granica te učenik Mijo Piškur, istaknuti STEM-ovac, županijski prvak iz matematike i kemije tijekom svih četiriju godina, učenik koji je ove godine na međunarodnom natjecanju Klokan bez granica izborio 6. rezultat u državi u kategoriji Prirodoslovno-matematičkih gimnazija i Centara izvrsnosti, a na međunarodnom Natjecanju iz informatike i računalog razmišljanja Dabar među 10 je posto najboljih. Pohvaljen je i najučenik škole Davor Tarbuk koji će biti posebno nagrađen na priredbi Zbogom, školo, do jeseni. Čestitke i poklon idu i našoj najsportašici Lauri Fel. Osim prigodnoga darivanja program je protekao u atmosferi glazbenih točaka. Učenice Gabriela Šipek, Tena Labuhar, Stela Strnad i učenik Dominik Rob izveli su nam autorsku pjesmu Sačuvaj me od zaborava, a pjesmu Titanium učenice Andrea Oberling, Nives Široki i Leona Sever. Na kraju je nastupio gimnazijski bend u sastavu Tonyja Kirinca, Dominika Trupinovića, Roberta Trupinovića i Stjepana Vidića. Kao nova alternativna virovitička nada pokazali su da mladi još uvijek cijene i stvaraju dobru glazbu kakva se nekad mogla čuti u našim noćnim klubovima.

Najučenik škole, Davor Tarbuk s ravnateljicom

Najsportašica škole, Laura Fel s ravnateljicom

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

96


Završna školska priredba

Mijo Piškur, s ravnateljicom

Glazbene točke

Nagrađeni Nagrađeni

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

97


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Edukacija nastavnika o ishodima učenja U četvrtak 28. prosinca na Sjednici Nastavničkoga vijeća Gimnazije Petra Preradovića održana je edukacija o ishodima učenja kao polazištu suvremene nastave. Predavačica, viša savjetnica za hrvatski jezik, Anđa Suvala istaknula je važnost primjene ishoda učenja u nastavi 21. stoljeća kada nastavnik postaje koordinator nastavnoga procesa koji promišljeno i organizirano, korak po korak, vodi učenike prema usvajanju znanja te primjeni stečenih spoznaja. Savjetnica je napomenula kako ishode treba oblikovati prema taksonomiji znanja i učenja te nastavnim zadatcima usmjerenim učeniku kao aktivnom subjektu. Nakon uvodnog interaktivnog predavanja na kojem je objašnjen termin ishod kao očekivan učenički rezultat te navedene razlike između ciljeva, zadaća i samih ishoda učenja, za profesore je organizirana radionica pisanja ishoda.

Edukacija nastavnika o ishodima učenja

Profesori su u skupine bili podijeljeni prema strukama kako bi radionica bila što uspješnija, a međusobno razmjenjivanje kreativnih ideja, zadataka i metoda za pojedine nastavne jedinice posebno je obogatilo druženje kolektiva i, svakako, budući profesionalni rad nastavnika. Predavanje uz radionicu trajalo je četiri sata – spoj učenja, druženja, zabave i primjene stečenoga znanja – sve ono što bi kvalitetna nastava trebala sadržavati. Maja Bašnec, prof.

Antonio Balić izabran za predsjednika Vijeća učenika Virovitičko-podravske županije Svoju kandidaturu za predsjednika Vijeća učenika Virovitičkopodravske županije istaklo je petero učenika, od kojih su je na sjednici Vijeća njih dvoje povukli, a nakon iznošenja programa rada za predsjednika i predstavnika za Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske u sljedeće dvije godine većinom glasova izabran je Antonio Balić iz Pitomače, učenik 3. razreda Gimnazije Petra Preradovića Virovitica. Za dopredsjednika Vijeća izabran je Pavle Toth, učenik 8. razreda Osnovne škole Suhopolje, a za člana predsjedništva Andriana Obšivač, učenica 8. razreda Osnovne škole “Davorin Trstenjak” Čađavica. – U svom mandatu zalagat ću se za što bolje povezivanje škola na razini županije i za otvaranje centra ili centara izvrsnosti koji bi učenicima pomogli u ostvarivanju boljih rezultata na raznim natjecanjima, posebno u nekim strukovnim zanimanjima. Također zalagat ću se i za što dostojanstvenije obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana, a pogotovo za što veće izdvajanje Županije za financiranje sportskih natjecanja – u prijedlogu rada, između ostaloga, naveo je Antonio Balić. Na sjednici, kojoj su prisustvovali predstavnici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu na čelu s pročelnicom Vesnom Šerepac, usvojen je i Poslovnik o radu Vijeća učenika Virovitičko-podravske županije. Antonio Balić

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Tom prigodom Vesna Šerepac informirala je Vijeće učenika da je u ovoj godini Virovitičko-podravska županija za učenička sportska natjecanja izdvojila oko 400.000 kuna, što je dvostruko više nego protekle godine. 98


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika

Predavanje o ponašanju u prometu

Predavanje o sigurnom i odgovornom ponašanju u prometu U sklopu preventivnih programa, ovaj tjedan učenike trećih razreda posjetili su predstavnici MUP-a i HAK-a i održali im predavanje o sigurnom i odgovornom ponašanju u prometu. Uz video i brojne primjere iz prakse, učenici su mogli vidjeti posljedice neodgovornog ponašanja mladih vozača u prometu (konzumacija alkohola, korištenje mobitela, neprilagođena brzina…) te isprobati tzv. pijane naočale. Zahvaljujemo našim suradnicima na poučnom i zanimljivom predavanju te ih očekujemo i dogodine. :) Ivana Bezak, prof. World Space Week Voditelj projekta u Gimnaziji Petra Preradovića: Aljoša Graovac, prof. fizike i informatike Ove godine učenici i nastavnici Gimnazije Petra Preradovića proveli su niz aktivnosti povodom Svjetskog tjedna svemira. U nekim aktivnostima uspostavljena je suradnja s Osnovnom školom Vladimira Nazora iz Virovitice i nastavnicima te škole - prof. Zlatkom Kovačevićem i prof. Ivanom Fadljevićem. Učenike prvog razreda prirodoslovno-matematičkog smjera u šetnju modelom Sunčevog sustava povele su razrednica Mateja Uzelac i ravnateljica Jasminka Viljevac. Model Sunčevog sustava osmislio je prof. Zlatko Kovačević, a prikazan je u mjerilu 1 : 15 000 000 000 na pločniku u ulici Tome Masaryka od pošte do O.Š. Vladimir Nazor. U osnovnoj školi gimnazijalci su 9. listopada pogledali izložbu otvorenu povodom Svjetskog tjedna svemira koju im je predstavio prof. Kovačević. Nakon izložbe četiri su učenika ostala na radionici Primjena robotike u istraživanju svemira koju je vodio prof. Ivan Fadljević. Profesori Aljoša Graovac i Ivana Salajić s učenicima trećega i četvrtog razreda prirodoslovno-matematičkog smjera pripremili su kratka predavanja za učenike 1. b, 1. d, 3. d i 4. d razreda. • O Svemiru (Učenik: Antonio Culej) • Sunčev sustav (Učenici: Paula Rakijašić i Marko Đurišević) • Saturn i Mjesec (Učenici: Daniel Vidaković i Vedran Bajivić) • Zviježđa (Učenica: Tea Šokec) • Teleskopi i zanimljivosti o teleskopima (Učenici: Sven Blaževski i Dorian Barić)

Obilježili smo World Space Week

Održana je i radionica Aplikacije za promatranje neba. Radionicu je održao profesor Aljoša Graovac, koji je u večernjim satima odveo učenike gimnazije na promatranje noćnog neba teleskopom u O.Š. Vladimir Nazor (promatranje je vodio nastavnik Zlatko Kovačević). Iako je dio neba bio pokriven oblacima, učenici su mogli pogledati Saturn i dvostruke zvijezde Albireo. Tijekom promatranja na nebu se mogao vidjeti ISS koji se nalazio na 400 km iznad površine Zemlje. Do nekog drugog promatranja neba teleskopom, ili do Svjetskog tjedna svemira sljedeće godine, uživajte u saznanjima do kojih ste došli i širite svoje vidike do zvijezda. Jasminka Viljevac, prof. i Aljoša Graovac, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

99


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika 9. Festival o pravima djece

9. Festival o pravima djece

U srijedu, 11. listopada 2. b razred je u pratnji profesorice Ines Harmund sudjelovao na 9. Festivalu o pravima djece, kojeg već tradicionalno organizira UNICEF. Naime, 20. studenoga 1989. godine Generalna skupština UN-a usvojila je Konvenciju o pravima djeteta kao međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelom svijetu. Promjene koje su uslijedile poboljšale su živote milijunima djece diljem svijeta, primjerice, u djece mlađe od pet godina smrtnost je pala za 50 %, a projekti poput onog UNICEF-ovog Škole za Afriku, u koji je uključena i naša škola, omogućuju pristup pitkoj vodi i normalnim sanitarnim uvjetima. Kao sjećanje na usvajanje tako važnog dokumenta UNICEF svake godine organizira Festival o pravima djece na kojem smo i mi dobili priliku sudjelovati. Otputovali smo u Osijek (Shopping centar Portanova - CineStar), gdje smo prisustvovali matineji domaćih i inozemnih kratkometražnih filmova koji su nas i više nego ugodno iznenadili, a reportaža mladih autora iz Čakovca – Život mladih – sve nas je dobro zabavila. Članovi Foto-kino kluba Ivanovec prikazali su što o alkoholu, zabavi i izlascima misle Čakovčani svih generacija. A nakon matineje ostalo nam je dovoljno slobodnog vremena za shopping i zabavu. Da citiram jednog učenika: „Bilo je bolje nego što sam očekivao a i filmovi nisu bili loši“. Ines Harmund, prof.

Aukcija bundeva za škole u Africi

Aukcija bundeva za škole u Africi U utorak 31. listopada učenici 2. b razreda organizirali su humanitarnu aukciju izrezbarenih bundeva. Većinu bundeva uspjeli smo prodati tijekom same licitacije, a zadnju preostalu bundevu otkupio je obližnji kafić te smo tako uspjeli sakupiti 1.006,60 kuna koje smo uplatili UNICEF-u za Projekt Škole za Afriku. Odradili smo dobar posao, a fotografije dokazuju koliko smo se pritom i zabavili. Hvala svim učenicima koji su na bilo koji način sudjelovali, hvala nastavnicima i knjižničaru Josipu koji je otkupio najviše bundeva i naposljetku, hvala roditeljima koji su nam pomogli u pripremi ovog projekta. Ines Harmund, prof.; fotografije: Ines Harmund, prof. , Antonia Karačić, 4. b

Europski dan jezika obilježen u našoj školi

Obilježili smo Europski dan jezika

Kroz strane jezike upoznajemo druge narode, kulture i njihove načine razmišljanja, učimo se razumijevanju i toleranciji. Upravo na te vrijednosti nas treba podsjetiti Europski dan jezika koji se obilježava u cijeloj Europi 26. rujna. U Gimnaziji Petra Preradovića smo na taj dan u sportskoj dvorani organizirali za sve učenike jezične gimnazije projekciju filma koji je prošle godine bio nominiran za Oscara, a govori upravo o mogućnosti uspostave komunikacije i razumijevanja između ljudi i bića koja su potpunosti drugačija od nas. Nakon filma možemo zaključiti kako popularna izreka „Vrijediš onoliko koliko jezika govoriš“ poprima sasvim novo značenje. Profesori stranih jezika

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

100


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Božić u Gimnaziji Petra Preradovića

Božićna priredba

Posljednji nastavni dan prvoga polugodišta šk. g. 2017./2018. učenici Gimnazije Petra Preradovića zajedno su sa svojim profesorima i ove godine pripremili tradicionalnu Božićnu priredbu. Svečanost je održana u lijepom i prepunom gradskom Kazalištu Virovitica. Na priredbi su nastupili brojni izvođači: glazbenici pjevači i svirači, glumci i kreativci koji kao i svake godine, nezaboravno uljepšavaju ove predblagdanske dane u našoj školi. Njihov predani rad i pripremu za nastup pratili su prof. Maja Bašnec, Vanja Stamenić i Ivan Mikolić. Na priredbi su podijeljene i nagrade nagradne igre PASCH-a čije su kreativne zadatke već danima ranije pripremili profesori njemačkoga jezika: Lidija Benković, Hrvoje Turčinović, Goran Grba i Silvija Herceg. Svečanost je završila uz lijepu čestitku za nadolazeće blagdane koju je uputila ravnateljica Gimnazije Jasmminka Viljevac, a tu je čestitku posebno izrekao i zbor zajedno sa sviračima-puhačima izvedbom poznate pjesme Sretan Božić svakome. Uz sve one koji su bili pod svjetlima reflektora, svakako spominjemo i one čiji se nezaobilazan doprinos nije vidio pod istim svjetlima, a koji je bio iznimna pokretačka snaga: učenike koji su pomagali u danima koji su prethodili samoj priredbi; koji su za svakog učenika i djelatnika gimnazije vlastoručno upakirali i ukrasili 460 prekrasnih poklon-paketića domaćih keksa koje su napravili članovi obitelji naših učenika, a o čijem ishodu i idejama je posebno pazila i pomagala profesorica Nikolina Hečimović. Ivan Mikolić, vjeroučitelj Best in English contest U četvrtak 30. studenoga 2017. godine, 16 učenika naše škole koji su svojim znanjem na minimalnoj CEFR razini B1 i imaju između 15 i 19 godina sudjelovalo je u online natjecanju engleskog jezika koje organizira 'Institute for Competencies Development', Czech Republic. U natjecanju je sudjelovalo 883 škola i 15 107 učenika. Pojedinačni rezultati bili su vidljivi učenicima nakon testa, a skupni rezultat škole kao i ljestvica svih 883 škola bit će poznata do siječnja. Svrha ovakvog tipa testiranja je usporediti svoje znanje i razinu vještina s ostalim učenicima iz 28 europskih zemalja.

Best in English contest

Prema tablici rezultata se vidi da se naša škola nalazi na 61. mjestu od 730. S obzirom da su učenici prvi puta sudjelovali u takvom natjecanju a tip testa prije nisu vidjeli, možemo biti zadovoljni rezultatima. Naravno očekujemo bolji rezultat iduće godine. U natjecanju je sudjelovalo 9461 učenika, a najbolji rezultat je ostvarila učenica Sara, 15 g. koja je osvojila 104. mjesto. Učenici mogu provjeriti svoj rezultat pomoću SCHOOL ID: PC65D22 Čestitam Sari Čevelak (2.c) na izvrsnom rezultatu i svim ostalim učenicima koji su sudjelovali u natjecanju.

Maja Mlinarić, prof.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

101


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara (1991. – 2017.) Učenici Gimnazije Petra Preradovića obilježili su 26. obljetnicu stradanja grada Vukovara u Domovinskom ratu. U obilježavanju su sudjelovali učenici 4. b i 4. c razreda uređivanjem prigodnoga panoa u hodniku škole sa simbolikom Vukovara i Domovinskoga rata. Dana 17. studenoga, kad su se palile svijeće u cijeloj Hrvatskoj u znak sjećanja na herojsku obranu Vukovara, učenici 4. c razreda su ispred zgrade Gimnazije svečano zapalili lampaše i minutom šutnje odali počast svim poginulim braniteljima i stradalima u obrani grada Vukovara i u Domovinskom ratu. Na nastavi su Željko Romić, Krešimir Godeč, Petra Mikec i Tea Kunkić tijekom ovoga tjedna pripremili prezentacije i izlaganja o herojskoj obrani i padu Vukovara te o Siniši Glavaševiću koji je bio urednik Hrvatskoga radija Vukovar i ratni izvjestitelj. Učenice 4. b razreda Antonia Karačić i Sanja Peradinović su prekrasnim likovnim radovima s motivima Vukovara pokušale prenijeti emocije koje nas vežu uz tužnu sudbinu toga grada. Ana Novosel Grgić, prof. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

Svečana promocija

Svečana promocija odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u zvanje mentora i savjetnika Dana 8. prosinca 2017. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je svečana promocija odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u zvanje mentora i savjetnika. Sve prisutne obrazovno-odgojne djelatnike prigodnim su riječima pozdravili ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka ŽarkovićPečenković, prof. i državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja mr. sc. Hrvoje Šlezak. Ovom svečanom promocijom Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje nagradili su najbolje u sustavu obrazovanja. Promociju su glazbenim nastupima uveličali su učenici Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba. Ovom prigodom svečano su promovirani profesori Gimnazije Petra Preradovića, a to su: Krunoslav Kovačić, Ljiljana Main, Maja Mlinarić, Ana Novosel Grgić i Azra Razlog. Svi su redom stekli zvanje profesora mentora. Ana Novosel Grgić, prof. Probna državna matura iz matematike

Probna matura iz matematike

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

Dana 10. 2. u Gimnaziji Petra Preradovića za učenike četvrtih razreda organizirana je Probna državna matura iz matematike. Od 115 maturanata naše škole ispitu je pristupilo 103 učenika. Ispit više razine pisalo je 65 učenika, a najuspješniji su bili Mijo Piškur (4. d), Dino Meter (4. d) i Marko Jovanović (4. b). Ispit osnovne razine pisalo je 38 učenika, a najuspješnija je bila Antonela Čizmarević (4. a). U organizaciji ispita probne državne mature sudjelovali su Azra Razlog, koja je sastavila ispit više razine, Mateja Uzelac, koja je sastavila ispit osnovne razine i profesorice i profesori naše škole, kojima ovim putem zahvaljujem: Jessica Puž, Ivana Andrović, Domagoj Brlas, Nikolina Hećimović, Ruža Piškur, Anita Bobanac i Aljoša Graovac. Azra Razlog, prof. 102


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Edukacija o školskoj pisanoj provjeri znanja Na 7. Sjednici Nastavničkog vijeća Gimnazije Petra Preradovića u školskoj godini 2017./ 2018. održana je 18. 12. 2017. edukacija nastavnika o školskoj pisanoj provjeri znanja. Ugledna profesorica na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu, doc. dr. sc. Ružica Vuk održala je predavanje Teorijski pristup i praktični savjeti za izradu školske pisane provjere znanja. Njezino je predavanje potaknulo niz promišljanja nastavnika o osobnim iskustvima u planiranju i izradi pisanih provjera. Profesorica se prisjetila i svojih osobnih iskustava u radu s djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te s nastavnicima podijelila neke zanimljive anegdote. O načelima i smjernicama za sastavljanje zadataka višestrukog izbora i zadataka uz grafičke priloge prisjetila nas je dr.sc. Biljana Vranković iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ali je nastavnike upoznala i s pogrješkama u metodologiji izrade zadataka, kao i spoznajama Nacionalnog centra o valjanosti zadataka višestrukog izbora i zadataka uz grafičke priloge. Treću edukacijsku temu o metrijskim svojstvima zadataka te analizi rezultata pisane provjere znanja detaljno je izložila mr. Ira Tretinjak iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te upozorila na važnost metrijske analize. Sastavni dio ove edukacije bila je i završna radionica u kojoj se raspravljalo o izrađenim pisanim provjerama gdje su predavačice iznijele niz zanimljivih odgovora, a nastavnike Gimnazije Petra Preradovića potaknule na daljnje usavršavanje i cjeloživotno učenje. Edukacija je trajala četiri sata, a prisutnima je vrijeme brzo proletjelo uz splet smijeha i dijeljenja znanja. Na kraju, profesorica Ružica Vuk je uz izvrsno poznavanje teme lijepo sročenim riječima istaknula značaj nastavnika u pisanju povijesti odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj. Sanja Srnak, prof.

Edukacija o školskoj pisanoj provjeri

Gimnazijski fašnik - prvo mjesto 4. d razredu! Čestitamo 4. d razredu (na prvoj fotografiji) na najviše osvojenih lajkova (326) i osvojenom prvom mjestu za najbolju masku na ovogodišnjem gimnazijskom fašniku!

Gimnazijski fašnik - prvo mjesto 4. d razredu!

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

103


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Podrži slobodu čitanja selfijem! - Tjedan zabranjenih knjiga (24. - 30. 9. 2017.)

Pano ispred školske knjižnice

Američko knjižničarsko društvo (ALA) već trideset godina krajem rujna ili početkom listopada obilježava Tjedan zabranjenih knjiga posvećen knjigama koje su zbog prigovora članova trebale biti uklonjene s polica knjižnica. Tjedan zabranjenih knjiga se ove godine obilježava od 24. do 30. rujna, a osim američkih, obilježavanju su se pridružile i knjižnice širom svijeta. Obilježavanje Tjedna zabranjenih knjiga počelo je 1982. godine, kada ga je pokrenula aktivistica Judith Krug. Njegova je svrha osvijestiti vrijednost slobodnog protoka informacija te promicati slobodu govora i slobodu čitanja, "a sloboda čitanja nije ništa drugo nego sloboda komunikacije s idejama na koje naiđemo u knjizi". U obilježavanje su uključeni knjižničari, izdavači, prodavači knjiga, novinari, učitelji i svi čitači. Obilježavanju se ove godine pridružila i školska knjižnica Gimnazije Petra Preradovića. Ispred školske knjižnice je postavljen pano na kojemu se nalazi i mjesto za selfi. Kako biste i sami podržali slobodu čitanja, pravo na pristup svim informacijama bez cenzure i slobodu govora, napravite selfie ispred poruke na panou ili/i s knjigom i dodajte hashtagove: #BannedBooksWeek #TjedanZabranjenihKnjiga #freedomtoread #gimnazijapp #selfispot te ga podijelite na Instagramu ili Facebooku. U Tjednu zabranjenih knjiga će se u trećim i četvrtim razredima održati kratka izlaganja na temu slobodnog pristupa informacijama, cenzure te zabrane knjiga i čitanja, a u školskoj knjižnici ćete moći razgledati neke od knjiga koje su u prošlim vremenima bile zabranjivane. „Ne morate spaljivati knjige da biste uništili kulturu. Samo natjerajte ljude da više ne čitaju.“ Ray Bradbury Josip Strija, prof. i dipl. knjiž. Prvog dana CECIIS-a održan Dan e-Škola

e-Škole

Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu u srijedu 27. rujna 2017. godine je započela 28. po redu znanstvena konferencija pod nazivom Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS). Prvog dana konferencije održan je Dan eŠkola koji već drugu godinu zaredom okuplja brojne nastavnike te ravnatelje osnovnih i srednjih škola koje sudjeluju u projektu „eŠkole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. Danu eŠkola su iz naše škole prisustvovali ravnateljica Jasminka Viljevac, profesor Tomislav Šipek i školski knjižničar Josip Strija. Danu e-Škola nazočila je i ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak koja je istaknula kako je digitalna transformacija škola jedan od osnovnih preduvjeta za razvoj škola za život, a ne ocjenu, a u svom uvodnom obraćanju dekan FOI-ja prof. dr. sc. Neven Vrček istaknuo je kako je potrebno koristiti moderne tehnologije s modernim sustavima poučavanja i graditi školu budućnosti što je zajednički zadatak svih nas. Kao uvod u ovogodišnji CUC (CARNetova korisnička konferencija) koji će se u mjesecu studenom održati u Dubrovniku, djelatnici CARNeta i Fakulteta organizacije i informatike prezentirali su neke od brojnih aktivnosti koje se razvijaju u sklopu projekta e-Škole – Okvir digitalne zrelosti i rezultate vrednovanja škola, Edutorij i CMS (sustav za upravljanje razredom), Sustav informatizacije poslovanja ustanova (SIPU), Digitalne obrazovne sadržaje (DOS), Scenarije poučavanja i Kurikulum. Govorilo se i o edukacijama koje se provode u projektu e-Škole, a nakon toga su uslijedile i dvije zanimljive radionice na kojima su se sudionici imali priliku upoznati s izradom strateških dokumenata i konceptom i primjenom scenarija poučavanja u nastavi. Josip Strija, prof. i dipl. knjiž.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

104


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika I ove su godine učenici naše škole prigodno obilježili Dan zaljubljenih Na postavljenim štandovima učenici i djelatnici Gimnazije po simboličnim su cijenama mogli kupiti čestitke i razne rukotvorine. Prikupljeni novac služit će kao donacija u humanitarne svrhe. Pod sloganom “Zaljubljeni mi smo, ubacimo pismo” gimnazijalci su svoje čestitke mogli poslati svojim prijateljima, prijateljicama i simpatijama. Davor Tarbuk, 4. b; fotografije: Antonia Karačić, 4. b Obilježili smo Dan zaljubljenih

U Gimnaziji Petra Preradovića obilježen Hrvatski olimpijski dan Razrednim prvenstvom škole u krosu obilježen je Hrvatski olimpijski dan. Ekipu svakog razreda činile su tri učenice i tri učenika. Trčalo se u gradskom parku na stazi dužine 795 metara, a prvo mjesto osvojila je ekipa 3. d razreda. Drugoplasirana je bila ekipa 2. b razreda, a treće su mjesto podijelili 1. d i 3. a razred. Za pobjedničku ekipu nastupili su: Paula Rakijašić, Tihana Šutalo, Nika Lovreković, Sven Balint, Vedran Bedeković i Vinko Martinčević. U muškoj trci pobijedio je Marino Bloudek, a u ženskoj Paula Rakijašić. Jasminka Viljevac, prof.; fotografije: Antonia Karačić, 4. b

Popis svih sudionika 1. a Stefan Oludić Matej Oršurić Ante Šimić Deni Vilček Lukrecia Veršec Elena Bardić Tena Brijačak

2. a Luka Žabrinić Kristijan Pilek Zoran Rašetić Ana Marija Duvnjak Barbara Hegediš Lorena Blaga Lorena Ronik

1. b Luka Čemeli Tin Blaževski Ivan Hećimović Ema Borković Ana Blažen Marta Maslać

2. b Dorian Mikičić Filip Paša Luka Brtan Fran Blažinčić Petra Veseli Iva Žagar Ana Škudar Ivana Kiš

1. c Roberto Trupinović Nikola Rojak Ante Škalić Sanea Loren Gal Vanesa Kondor Klara Keresteš 1. d Tim Čevelak Jakov Ferenčević Alan Đurđević Vanesa Prpić Iskra Maravić Ana Martina Matek

Obilježen Hrvatski olimpijski dan

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

2. c Lovro Bartolić Domagoj Magić Niko Sučić Nikola Kosić Mirna Turinović Nera Luca Ravlić Ana Zelić Nika Lamešić 2. d Bruno Topolovčan Filip Kukalj Leon Davidović Nika Deskar Arianna Meter Ana-Marija Morel

3. a Emmanuel Alavanja Karlo Moslavac Filip Borković Tea Lovreković Iva Daria Bešen Tena Pokupić

4. a Enio Bakić Domagoj Glumac Domagoj Demšić Ivana Maletić Jelena Lukić Heidi Černeli

3. b Antonio Balić Luka Hećimović Domagoj Železić Barbara Rajak Katarina Mihović Lara Berda

4. b Marin Validžić Marko Jovanović Tomislav Lulić Domagoj Holec

3. c Petar Žiga Antonio Kajić Dominik Trupinović Klara Lach Andrea Oberling Lena Sabo 3. d Sven Balint Vedran Bedeković Vinko Martičević Nika Lovreković Paula Rakijašić Tihana Šutalo

Erika Čizmar Laura Fel Antonia Karačić 4. c Krešimir Godeč Domagoj Maligec Domagoj Cah Ana Marija Barčan Petra Mikec Sara Vujić Martina Hodak 4. d Marino Bloudek Ilija Marina Dino Meter Domagoj Vučemilović -Jurić Josipa Kaselj Anita Tršek Stela Sabo

105


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Virovitički gimnazijalci proslavili 50 godina mature Pedeset godina prošlo je otkako su se virovitički gimnazijalci pozdravili sa školskim klupama. Danas (subota) njih je 41 stiglo iz svih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, od Makedonije i Mađarske do čak iz daleke Kanade, kako bi se ponovno prisjetili svojih srednjoškolskih dana. Uz smijeh i ugodno druženje cijela je generacija ponovno sjela u školske klupe i pozdravila se s profesorom zemljopisa Zvonimirom Kovačevićem i profesorom matematike Aleksandrom Kahrićem. Dobrodošlicu im je poželjela i sadašnja ravnateljica Gimnazije Petra Preradovića Virovitica, Jasminka Viljevac.

www.icv.hr

50 godina mature

Maturalne svečanosti Prisjećamo se kad smo prvi puta sjeli u klupe u Gimnaziji Petra Preradovića kao učenici prvih razreda. U mislima nam se pojavljuju zbunjeni pogledi puni znatiželje. Prepoznali smo neka otprije poznata, ali uglavnom nova i nepoznata lica naših novih razrednih kolega. Krenuli smo na zajedničko gimnazijsko „putovanje“. Mnogo toga smo prošli zajedno – od jednodnevnih i višednevnih izleta, obilaska naše lijepe jadranske obale, posjeta Vukovaru, Zagrebu, brojnim galerijama i raznim manifestacijama, sve do višednevne izvanučioničke nastave, od milja „maturalca“, zajedničkog putovanja na kojemu smo mnogo toga naučili, družili se i zbližili se. Kako je vrijeme prolazilo, odrastali smo, smijali se i veselili, dijelili lijepe i manje lijepe trenutke. Ponekad smo nailazili na prepreke i uz više napora nalazili zajednički jezik, ali uvijek smo bili odlučni u nastojanjima da budemo uspješni i u brizi jednih za druge. Četiri godine u Gimnaziji urodile su plodom – donijele su nam nova prijateljstva i mnogo promjena u našim životima. Naučili smo mnogo o sebi samima, naučili smo što nas zanima, što nas pokreće, u čemu smo izvrsni, naučili smo nositi se i sa svojim nesavršenostima. Naučili smo kritički pristupiti problemima i pronalaziti konstruktivna rješenja. Uz trud i volju – uspjeli smo. Sada smo ovdje, bogatiji brojnim iskustvima i spremni učiniti sljedeće korake prema našoj budućnosti. Četiri godine u Gimnaziji kao da su proletjele. Naše maturalne svečanosti čine se kao oproštaj jer uskoro ćemo svi otići svojim putem. Zahvaljujemo našim profesorima na trudu, strpljenju, stručnosti i znanju koje su nam nesebično pružili. Zahvaljujemo našim roditeljima koji su bili puni razumijevanja i podrške. Odlazimo iz naše škole zadovoljni nestrpljivo iščekujući nove izazove. Maturalna svečanost 4. B razreda: 24. ožujka 2018. Maturalna svečanost 4. D razreda: 30. travnja 2018. Maturalna svečanost 4. A razreda: 5. svibnja 2018. Maturalna svečanost 4. C razreda: 26. svibnja 2018.

Učenici završnih razreda generacije 2014.-2018.

Maturalne svečanosti

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

106


Ostale aktivnosti učenika i nastavnika Oskar znanja Davoru Tarbuku Dana 28. lipnja 2018. godine u 12 sati u velikoj dvorani Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održana je dodjela Oskara znanja državnim i međunarodnim prvacima u znanju, učenicima osnovnih i srednjih škola te plakete i zahvalnice njihovim mentorima - profesorima i učiteljima. Davor Tarbuk, učenik naše škole i 4. b razreda dobio je Oskar znanja za osvojeno prvo mjesto u državi iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK 2018. u kategoriji pisanja eseja na zadanu temu. Njegova mentorica profesorica Dubravka Sikora dobila je plaketu Oskara znanja i zahvalnicu za postignute rezultate u radu s učenicima u školskoj godini 2017./2018. Priznanja su im uručili predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, ministrica Blaženka Divjak, predsjednica Agencije za odgoj i obrazovanje, predsjednik Hrvatske zajednice županija, dekan Ekonomskog fakulteta i ostali predsjedavajući i viđeni članovi Hrvatskoga sabora i obrazovanja koji su ujedno održali i motivacijske govore. Svečanost dodjele vodila je Danijela Trbović, a svečanosti je nazočio i naš župan Igor Andrović koji je svojim dolaskom ukazao na važnosti promicanju znanja u našoj županiji. Dubravka Sikora, prof.

S dodjele Oskara znanja - profesorica Dubravka Sikora, župan Virovitičko-podravske županije Igor Androvi ć i Davor Tarbuk

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

107


Vremenik događanja u školskoj godini 2017./2018. Rujan 4. 9. prvi nastavni dan 11. 9. Dan HOO, održano Razredno prvenstvo škole u krosu 13. 9. roditeljski sastanci za učenike četvrtih razreda

14. 9. roditeljski sastanci za učenike prvih razreda 18. 9. sastanak Tima za kvalitetu 20. 9. učenicima je predstavljen projekt HCK-a Darujmo vrijeme za dobra djela 25. 9. Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika 26. 9. obilježili smo sjednica NV-a

Europski

dan

jezika;

28. 9. konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja

29. 9. terenska nastava prvih razreda PapukJankovac 24. - 30. 9. obilježen je Tjedan zabranjenih knjiga

Listopad 5. 10. obilježili smo Svjetski dan učitelja; obilježili smo Međunarodni dan glazbe 9. 10. obilježen Tjedan svemira prigodnim predavanjem učenika i profesora 11. 10. učenici 2.b razreda sudjelovali na Festivalu o pravima djece 12. 10. učenici trećih razreda pisali su jedinstveni test iz hrvatskoga jezika 16. 10. Humanitarnom akcijom obilježeni Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje 18. 10. održane su sjednice razrednih vijeća i sjednica NV

30.10. Provedeni jedinstveni ispiti iz hrvatskoga jezika u svim prvim razredima

7. 12. održan je sastanak Tima za primjenu IKT-a u školi

31. 10. dobrotvorna aukcija bundeva u sklopu projekta „Škole za Afriku“

8. 12. održan je izbor najboljeg „Bocka“; u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je svečana promocija odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u zvanje mentora i savjetnika

Studeni 7. 11. / 14. 11. edukacije u sklopu projekta e-škole 7. 11. potpisani ugovori za energetsku obnovu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja; odigrano županijsko prvenstvo srednjih škola u rukometu za učenice 11. 11. posjetili smo međunarodni sajam knjiga Interliber 9. 11. u Virovitici je odigrano županijsko prvenstvo srednjih škola u rukometu za učenike 12. 11. - 15. 11. u Sarajevu je održan treći susret PASCH uredništva u kojem su sudjelovali naši učenici 14. 11. naši učenici sudjelovali su u dramskoj radionici Coco Chanel u okviru projekta Ruksak (pun) kulture. 13.11. - 17.11. Dabar – međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja 15. 11. FIT s njemačkim kroz sport (dan rukometa u Koprivnici) 17. 11. obilježen dan sjećanja na žrtvu Vukovara 24. 11. u okviru projekta Ruksak (pun) kulture održana je radionica „Igraj s Kniferom“ 30. 11. naši učenici sudjelovali su u online natjecanju engleskog jezika koje organizira 'Institute for Competencies Development', Czech Republic

Prosinac 5. 12. u Orahovici je odigrano županijsko prvenstvo srednjih škola u košarci za mladiće i djevojke.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

18. 12. za nastavnike je održana edukacija NCVVO-a o pisanim provjerama znanja 22. 12. zadnji dan nastave u I. polugodištu; održana tradicionalna Božićna priredba 28. 12. za nastavnike je održana edukacija o ishodima učenja kao polazištu suvremene nastave

Siječanj 9. 1. održan je sastanak Tima za kvalitetu 15. 1. počelo je 2. polugodište 10. 1. i 11. 1. održane su sjednice NV sa stručnim predavanjima 17. 1. održan je sastanak Tima za primjenu IKT-a u školi 18.1. održano je školsko natjecanje iz informatike; održan je sastanak Vijeća učenika 18. i 19. 1. sudjelovali smo na DAF handball international turniru školskih muških rukometnih ekipa u Zaprešiću 19. 1. održano je školsko natjecanje iz latinskoga jezika 23. 1. održano je školsko natjecanje iz njemačkoga jezika 24. 1. održano je školsko natjecanje iz engleskoga jezika 25. 1. održano je školsko natjecanje iz matematike 29.1. održano je školsko natjecanje iz fizike i LIK (školska razina)

108


Vremenik događanja u školskoj godini 2017./2018. 31. 1. održano je školsko natjecanje iz vjeronauka (vjeronaučna olimpijada)

1. 3. u našoj školi je održano županijsko natjecanje iz Geografije

Veljača

5. 3. u našoj školi je održano županijsko natjecanje iz Hrvatskoga jezika

1. 2. održano je školsko natjecanje iz geografije

7. 3. učenici 4.d razreda posjetili su NE Krško

5. 2. održano je školsko natjecanje iz hrvatskoga jezika

8. 3. u našoj školi je održano županijsko natjecanje iz Kemije

6. 2. održano je školsko natjecanje iz povijesti

9. 3. u našoj školi je održana međužupanijska smotra GLOBE

3. 4. - 4. 4. učenici 2. a i 2. c razreda bili su na terenskoj nastavi u Pečuhu i Budimpešti; učenici 3. razreda bili su na terenskoj nastavi u Italiji

7. 2. održana je početna konferencija u projektu Energetska obnova zgrade Gimnazije Petra Preradovića na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16, Virovitica – KK.04.2.1.03.0050.; održan je sastanak Povjerenstva za obilježavanje 100. g gimnazijskog obrazovanja; održano je školsko natjecanje iz kemije

12. 3. provedeno je vanjsko vrednovanje projekta e-Škole

10. 4. u Slatini je održano Županijsko natjecanje u krosu

14. 3. održana je sjednica NV

15. 4. naši su učenici sudjelovali na gradskoj utrci „Virovitica 1234, doživjeti stotu“

8. 2. održano je školsko natjecanje iz biologije; održan je sastanak Vijeća roditelja

15. 3. u Gradskoj knjižnici i čitaonici otvorena je izložba slika, crteža i fotografija učenice Antonije Karačić i predstavljen je projekt Zavičajna povijest

10. 2. učenici završnih razreda pisali su probnu državnu maturu iz matematike 12. 2. naši su učenici sudjelovali na županijskoj smotri LiDraNo 13. 2. za učenike trećih razreda održano je predavanje o sigurnom i odgovornom ponašanju u prometu; u školi je održan gimnazijski fašnik 14. 2. pod sloganom “Zaljubljeni mi smo, ubacimo pismo” obilježeno je Valentinovo 20. 2. učenici I. d razreda na terenskoj nastavi u Požegi otkrivali su Higgsov bozon 22. 2. održana je sjednica NV 23.2. održan je sastanak Vijeća učenika 28. 2. u našoj školi je obilježen Dan ružičastih majica u znak borbe protiv nasilja u školama; u školi je održano županijsko natjecanje iz Matematike

12. 3. - 28. 3. obilježen je Tjedan darovitih učenika

16. 3. školskom priredbom obilježen je Dan škole i 200.obljetnica rođenja P. Preradovića 17. 3. naši su učenici sudjelovali na Literarnom susretu „Preradovićev rođendan“; u školi je održano ekipno natjecanje „Rokovi matematičari“ te Pub kviz za učenike

28. 3. obilježavanje Tjedna darovitih učenika završeno je zajedničkom šetnjom i sportskih aktivnostima na Virovitičkim ribnjacima; u Virovitici je održana državna poluzavršnica za rukometašice

Travanj 29. 3. - 6. 4. Proljetni odmor učenika

16. 4. - 18. 4. u Našicama je održano Natjecanjeizložba učenika osnovnih i srednjih škola u području likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna - LIK 2018. 16. 4. / 17. 4. učenici završih razreda posjetili su Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 17. 4. - 19. 4. sudjelovali smo na državnom natjecanju iz Fizike, održanom u Puli 18. i 19. 4. sudjelovali smo na državnom natjecanju u krosu održanom u Poreču

20. 3. u školi je provedena Zelena čistka

25. 4. održane su sjednice razrednih vijeća i sjednica NV

21. 3. prigodnim aktivnostima na nastavi obilježen je Dan darovitih učenika

30. 4. održana je maturalna svečanost IV.d razreda

22. 3. obilježen je Svjetski dan voda; sudjelovali smo na međunarodnom natjecanju Klokan bez granica

Svibanj

24. 3. održana je maturalna svečanost IV. b razreda 26. i 27. 3. u Kazalištu Virovitica gledali smo predstavu Svatković

Ožujak

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

2. 5. i 3. 5. u Kazalištu Virovitica gledali smo predstavu Audijencija 5. 5. održana je maturalna svečanost 4.a razreda 6. 5. učenici su sudjelovali na ekipnom natjecanju iz matematike u Puli

109


Vremenik događanja u školskoj godini 2017./2018. 7. - 9. 5. sudjelovali smo na Državnom natjecanju iz Hrvatskoga jezika u Zadru

13. 6. održani su ispiti državne mature iz Fizike i Politike i gospodarstva

Planirano do kraja školske godine

8. 5. održano je Vijeće učenika

14. 6. održan je ispit državne mature iz Likovne umjetnosti

4. 7. završni ispiti nakon dopunskog rada; sjednice razrednih vijeća i NV

15. 6. završetak nastavne godine; održani su ispiti državne mature iz Kemije

5. 7. podjela razrednih svjedodžbi

19. 5. učenici prvih razreda bili su na terenskoj nastavi u Osijeku 21. 5. u školi je otvorena izložba radova učenika Likovne grupe 22. 5. zadnji dan nastave svečani ispraćaj

za

maturante;

24. 5. u školi su provedeni FIT ispiti 25. 5. sudjelovali smo na ekipnom natjecanju Mathema u Koprivnici 26. 5. održana je maturalna svečanost 4. c razreda 28. 5 i 29. 5. održana je edukacija za nastavnike „Digitalna tehnologija za potporu posebnim odgojno-obrazovnim potrebama“

30. 5. održana su predavanja za prve razrede u projektu „Zdrav za 5“ 31. 5. Tijelovo

Lipanj 1. 6. u Zagrebu je održana terenska nastava za učenike fakultativnih nastava Geografija rizika i klimatske promjene i Linearna funkcija i vektori u eksperimentima

18. 6. održan je ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika (test); održane su sjednice razrednih vijeća i sjednica NV 18. 6. - 3. 7. dopunski rad za učenike 19. 6. održan je ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika (esej) 20. 6. održani su ispiti državne mature iz Informatike i Vjeronauka 21. 6. održan je ispit državne mature iz Engleskoga jezika 22. 6. Dan antifašističke borbe

25. 6. Dan državnosti 26. 6. održan je ispit državne mature iz Njemačkoga jezika

9. 7. i 10. 7. sjednice NV; stručno usavršavanje nastavnika 11. 7. objava rezultata državne mature 12. 7. sjednica NV 13. 7. i 16. 7. upisi u prve razrede 18. 7. podjela maturalnih svjedodžbi 21. 8. - 23. 8. popravni ispiti u jesenskom roku 23. 8. sastanak Tima za kvalitetu 30. 8. sjednica NV 31. 8. upisi u viši razred

27. 6. održan je ispit državne mature iz Matematike 28. 6. učeniku Davoru Tarbuku i mentorici Dubravki Sikori dodijeljen je Oskar znanja 2018.

4. 6. održana je edukacija za nastavnike „Kreiranje multimedijskih dokumenata i animacija“ 7. 6. održana je završna školska priredba na kojoj su nagrađeni učenici i nastavnici; održan je ispit državne mature iz Glazbene umjetnosti 11. 6. održani su ispiti državne mature iz Sociologije i Geografije 12. 6. održani su ispiti državne mature iz Biologije i Psihologije

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

110


Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

111


Gimnazija Petra Preradovića 2016.

Gimnazija Petra Preradovića - Godišnjak za školsku godinu 2017./2018.

112

Profile for Knjižnica Gimnazije Petra Preradovića

Godišnjak Gimnazije Petra Preradovi?a za školsku godinu 2017./2018.  

Godišnjak Gimnazije Petra Preradovi?a za školsku godinu 2017./2018.

Godišnjak Gimnazije Petra Preradovi?a za školsku godinu 2017./2018.  

Godišnjak Gimnazije Petra Preradovi?a za školsku godinu 2017./2018.

Advertisement