Page 1


1 KDE ZAČÍT C O TO O B NÁ Š Í • E X P E R I M E N T U J T E Z P Ů S O B V I D Ě N Í • P RO P O J T E S E H A S H TAG Y • K A Ž DÝ J E Z VÁ N NA J D Ě T E S I S VO J I C E S T U • E D I T U J T E , E D I T U J T E


CO TO OBNÁŠÍ Vytvoření postu (příspěvku) na Instagram pomocí telefonu se v ničem neliší od používání profesionálního fotoaparátu – krásné, řemeslně vydařené snímky vždycky zaujmou. Dnešní mobilní telefony jsou tak sofistikované, že díky jejich technologiím se z každého může stát skvělý fotograf s úspěšnými snímky, aniž by se k nim dopracoval cestou pokusu a omylu. Kde začít? Zde je pár užitečných rad, kterých je dobré se držet, až se budete o svůj svět dělit.

K de z a č í t # 12 #


1

N E F O T O G R A F U J T E P O M O C Í I N S TA G R A M U Základní aplikace fotoaparátu, kterou je mobil vybaven, umí lépe zaostřovat, nabízí režim sekvenční fotografie (úžasné u akčních snímků) a má nastavení mřížky, které vám pomůže při experimentování se správnou kompozicí.

2

TRÉNUJTE VLASTNÍ ZPŮSOB VIDĚNÍ Své oči musíte vytrénovat stejně jako atlet své svaly před velkým závodem. Čím více si budete všímat vzorů, textury, světla, stínu, popředí, pozadí a tvarů, které vás zajímají, tím větší praxi získáte při hledání a zachycování okamžiků, které považujete za jedinečné.

3

P Ř I DÁV E J T E F O T O G R A F I E K A Ž DÝ D E N Dejte si za úkol každý den najít a fotografovat něco, co vás zaujme a nadchne. Praxí a postupem času se budete zlepšovat a budete z toho mít ohromný pocit. Vaše příspěvky se stanou působivým vizuálním deníkem a vaše komunita followerů se rozroste, až váš záměr pochopí.

4

D E F I N U J T E , C O J E P R O VÁ S „ Ú S P Ě C H “ Nedělejte si hlavu ze „srdíček“ a komentářů. Raději se vrhněte do projektu, který pro vás bude výzvou, a vycházejte z nápadů nebo stylu svého předešlého příspěvku. A ptejte se sami sebe: Jsem z toho nadšený? Vzbuzuje ve mně ten snímek nějaké pocity? Jako znamení úspěchu by měla být vnímána nikoliv externí hodnocení followerů, ale růst, rozmanitost a posun ve vašich příspěvcích.

5

V Y P R ÁV Ě J T E P Ř Í B Ě H Vynikající fotografie spočívá koneckonců jen v kompozici a ve vyprávění příběhu – podařilo se vám dostat do snímku dynamiku a pohyb? Co vás zaujalo? Červený nos, nebo diadém ve vlasech? A ptáte se, kam tihle dva na kole vlastně jedou? Existují různé nálady pro různé perspektivy. Experimentujte, dokud se vám nepodaří zachytit vizuální zprávu odpovídající příběhu, který chcete vyprávět.

# 13 #


EXPERIMENTUJTE Dávám přednost učení se za pochodu než bádání nebo přílišnému přemýšlení. Fotografické dovednosti se získávají praxí, experimentováním a hodinami záznamů, a ne božskou inspirací nebo přirozeným talentem. V dnešní době, kdy u sebe všichni nosíme spíše telefon než vychytaný digitální fotoaparát (nebo obojí), si můžeme dovolit experimentovat a průběžně se učit nové věci. Nemusíme kupovat film ani software, které by bránily naší kreativitě, takže nemáme co ztratit.

K de z a č í t # 14 #


1

ZAČNĚTE U TOHO, CO MILUJETE Baví vás odjakživa vařit? Jídlo a čerstvé suroviny mohou být vaší nejlepší múzou. Jste posedlí módou? Začněte s několika hromádkami oblečení srovnanými podle barvy nebo textury nebo zachyťte detaily oblečení v různých prostředích. Jste náruživý zahradník? Fotografujte každý den květiny, o které se staráte. Pokud objekty na snímku dobře znáte, jste schopni vidět je novým způsobem a vytvářet vizuálně zajímavé snímky.

2

Z A Č N Ě T E J A K O Z A Č ÁT E Č N Í K Nebuďte na sebe příliš nároční. Získat určité dovednosti chce čas. My dospělí nejsme rádi, když nám něco nejde, proto si vyhraďte prostor a pořád dokola zkoušejte.

3

I N S TA G R A M J E V I Z UÁ L N Í D E N Í K Až si budete své příspěvky prohlížet, všimněte si, jak rostete po umělecké stránce. Na první pohled jsou vaše obrázky skvělým záznamem o vašem životě, ale za čas vaše příspěvky začnou také odhalovat, kde jste byli a kam jste po výtvarné stránce zamířili.

4

UČTE SE ZE SVÝCH CHYB Pokud neděláte chyby, stagnujete. Usilovná snaha kreativně se rozvíjet a s tím související neúspěchy vás možná mohou sem tam frustrovat, ale to je v pořádku. Až se naučíte novým způsobům, jak svou práci dělat a vidět, váš kreativní pohled na svět se změní k lepšímu.

5

NETRAPTE SE NEDOKONALOSTÍ Přelétavostí – po fyzické i mentální stránce – při vytváření nových způsobů vidění a zachycování obrázků sice získáte „nedokonalý“ a nekompaktní instagramový profil (přinejmenším na začátku své cesty), ale najdete tak to, co vás nejvíc přitahuje. Je to lepší, než kdybyste začali s předem ujasněnou nebo pevnou ideou, jak budete k tématu přistupovat. Náhody jsou vaším nejlepším přítelem.

# 15 #


ZPŮSOB VIDĚNÍ Fotografování je poučný způsob vidění světa. Může se stát každodenní meditací, cestou, jak v sobě živit kreativní oheň, a šancí navázat spojení s jinými lidmi. Pro mě je fotografování malování pomocí světla. Máte-li motivaci a v kapse telefon, můžete si dopřát okamžitou radost a rychle a snadno se o ni podělit s ostatními. Můžete zdokonalovat své vidění světa za pomoci světla a stínu, linie a kompozice. Procvičováním způsobu, jakým své okolí vnímáte, se z vás stane zdatnější fotograf. V této knize zjistíte, jak na to.

K de z a č í t # 16 #


Pro mě je fotografování malování pomocí světla.

1

VŠÍMEJTE SI STÍNŮ A SVĚTLA Nalaďte se podle různých částí dne. Zkuste fotografovat tehdy, kdy je vaše prostředí nejhezčí: paprsky ranního rozbřesku pronikající kuchyňským oknem a dopadající na šálek čaje; temné, ostře ohraničené stíny, které v poledne vrhá koruna stromu na venkovskou cestu; poslední polibek slunce zapadajícího za stromy v městském parku.

2

P O V O L E J T E V Š E C H N Y S M Y S LY Až budete trénovat své oči při hledání nejhezčího osvětlení a kompozice, zostří se i vaše další smysly. Když fotografuji něco, co považuji za úchvatné (kamarádku, kytici nebo lahodný pokrm), jako by se zvuky kolem mě zostřily, vůně prohloubily, chutě zvýraznily – to vše proto, že věnuji veškerou pozornost tomu, abych daný okamžik co nejlépe zachytila.

3

J D Ě T E N A T O S R O Z VA H O U Při fotografování zpomalte. V dnešním, moderním světě, kdy se řítíme od jedné věci k další, může být fotografování nejlepším podnětem, abychom zvolnili a věnovali se tomu, co nás těší. Měl by to být záměr. Je-li vaším cílem vytvořit smysluplnou fotografii, věnujte jí čas a na chvíli se zastavte.

4

ROZBIJTE STEREOTYP Fotografování může být osvobozující přestávka v monotónní činnosti. Všichni bojujeme se stereotypem, pracovními a jinými povinnostmi. Každý den můžeme na pár či desítky minut utéct do vizuálního světa – například v opulentní hotelové hale nebo v místním parku – a o to, co vidíme, se podělit se zbytkem světa.

# 17 #


PROPOJTE SE Pokud máte telefon se zabudovaným fotoaparátem, máte nejlepší práci na světě – jste fotografem. Vaší povinností je být odvážní, zvídaví a mít dobrodružného ducha. Když vytváříte fotografie, máte ohromnou moc – můžete klást dotazy, objevovat nové kultury a postoje, prozkoumávat místa skrytá zraku kolemjdoucích. Proč? Protože máte fotoaparát a můžete si vypůjčit identitu „fotografa“, moderního objevitele. Poradím vám, jak na to.

K de z a č í t # 18 #


1

BUĎTE FOTOŽURNALISTOU Máte-li blog nebo instagramový účet, tvoříte obsah. Máte volnou ruku k objevování témat, která vás zajímají, fotografovat je a pak publikovat to, co jste vytvořili. To znamená, že pokud vás baví vařit, jděte a poznejte lidi, kteří pracují za pultem ve vašem oblíbeném obchodu s lahůdkami – pak je vyfotografujte a udělejte s nimi rozhovor. Líbí se vám outfit módní ikony? Požádejte ji, zda ji můžete vyfotografovat… Pravděpodobně bude polichocena. A co třeba šikovný řemeslník, od kterého jste si koupili o dovolené krásný výrobek? Jděte a povídejte si s ním o něm a o jeho práci – a během konverzace udělejte pár snímků. Takhle se na to musí.

2

SPOUŠTĚČ KONVERZACE S rozhodnutím stát se „fotografem“, třeba jen na pár hodin, jdou ruku v ruce rozhovory, které vás posunou nečekaným směrem a do nečekaných míst. Obvykle jsem docela rezervovaný člověk, ale s fotoaparátem v ruce se ze mě stává veselá, extrovertní osobnost a lidem, kteří mě fascinují, nebojácně kladu otázky. Když někoho fotografujete, je dotyčný většinou ochoten podělit se o svůj svět a o pohled na něj. Jako fotograf máte možnost proniknout hlouběji do života cizí osoby nebo přítele a zjistit něco nového.

3

NAJDĚTE SI SVŮJ KMEN Když jste fotograf, máte záminku navázat hovor s jinými fotografy. Nikdo jiný s vámi nebude sdílet zážitek jako člověk z oboru. Moje nejlepší přítelkyně našly ve fotografování zálibu jako já, a je to úžasný pocit, když mě podporují a chápou ženy se stejnými zájmy a snahami.

4

P Ř ÁT E LT E S E N A S O C I Á L N Í C H S Í T Í C H Sdílením výsledků své práce si najdete svůj digitální kmen. Sociální sítě umožňují navazovat spojení s lidmi na celém světě. Lidé sdílející stejné vášně jako vy si najdou vaši práci, okomentují ji a šup – je tu potenciální přítel! Osobně jsem se setkala s několika online kontakty získanými díky své práci a dnes mám to štěstí, že tyto lidi mohu nazývat svými blízkými přáteli.

# 19 #


HASHTAGY Hashtagy jsou oblíbené způsoby kategorizace příspěvků na sociálních sítích. Značka # a následné slovo mohou ihned zařadit vaši fotografii do skupiny označené stejným pojmenováním, takže obrázek se bude snáze vyhledávat. Hashtagy rovněž umožní snazší spojení s uživateli, se kterými sdílíte stejné zájmy. Můžete je milovat nebo se při jejich zmínce šklebit, hashtagy jsou ale součástí našeho jazyka (slovo hashtag bylo přidáno do Oxfordského slovníku anglického jazyka v roce 2010 a do Slovníku scrabblu v roce 2014). Zde je pár rad, jak a kdy hashtagy na Instagramu nejlépe používat.

K de z a č í t # 20 #

0039820  
0039820