Page 1


První nástroje Technika začala před mnoha tisíciletími, když si naši předkové začali vyrábět nástroje pro lov, stavbu obydlí a jiné nezbytné práce. Jedním z prvních kamenných nástrojů byl pěstní klín. VYZKOUŠEJ SI DOMA

Z A R A Z KLÍN

1

Nakrájej sýr na kvádříky – „klády“ – a polož je na prkénko.

2

Zkus první „kládu“ podélně rozštípnout jedním z kamínků. Totéž udělej s ostatními „kládami“ – dalšími třemi kamínky.

Tímto jednoduchým pokusem si můžeš ověřit sílu klínovitého tvaru!

BUDEŠ POTŘEBOVAT: ✔ kousky tvrdého sýru a jablko

3

✔ kuchyňské prkénko ✔ čtyři kamínky (asi 2–3 cm velké) různých tvarů – kulatý, hranatý a dva klínovité, tj. širší na jednom konci a úzké na druhém; jeden by měl být protáhlejší a druhý silnější a kratší. Nejprve je umy j. ✔ tužku a papír

4

Zopakuj kroky 2 a 3 s kousky jablka.

! POZOR, KAMENY MOHOU BÝT ŠPINAVÉ. UMYJ JE, NEŽ JE POUŽ IJEŠ!

8

Zapiš si nebo nakresli své pozorování. Jak si vedly jednotlivé kamínky v řezání sýru?


Jaká je

HLAVNÍ myšlenka?

působení síly

vložená síla

Pravděpodobně se ukázalo, že dlouze klínovitý kamínek rozštípl sýr i jablko nejsnadněji. Použití klínu nejenže soustřeďuje sílu, ale mění i její směr, takže ta působí do stran a odtlačuje poloviny štípaného předmětu od sebe. Čím užší klín je, tím více síly soustředíš, ale tím hlouběji ho musíš zatlačit, aby se štípaný předmět rozlomil. klín VYZKOUŠEJ SI DOMA

É N V Á R SP

E J O R T S Á N

Vyzkoušej některé nástroje, které pravděpodobně najdeš doma.

hřebík klíč vrut kladivo šroub

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

1

2

✔ dospělého pomocníka ✔ různě velké hřebíky ✔ různě velké vruty

✔ různě velké šrouby ✔ kousek dřeva ✔ šroubovák

✔ kladivo ✔ klíč na šrouby

Jaká je

Které nástroje ti nejlépe posloužily? Dej pozor na prsty při práci s kladivem.

Zkus vyrobit jednoduchou masku ze dřeva pomocí jmenovaných věcí. Promysli, jaké nástroje budeš potřebovat. (Tip: hřebíčkem udělej mělké dírky pro zaříznutí vrutů!) Popros dospělého, aby ti pomohl.

kousek dřeva

šroubovák

! POZOR! ostré a t ě žké nástroje!

HLAVNÍ myšlenka?

Každý nástroj je určen na jinou práci. Kladivo zatluče hřebík do dřeva, zatímco šroubovák zařízne do dřeva vrut. Klíč a šroub se k tomu nehodí. Všechny nástroje potřebují energii, aby mohly dělat svoji práci. Tu jim poskytuješ prací svých svalů a svaly zase potřebují energii z potravy, kterou jíš. 9


Prostě snáz

Vynálezci se v průběhu staletí snažili zdokonalit ruční nástroje, aby byly ještě účinnější. Tyto vylepšené nástroje obsahují jednoduché stroje a mechanismy – pohyblivé části, které přenášejí sílu. Podívejme se na ně!

Jaká je

HLAVNÍ myšlenka?

Zde jsou některé jednoduché mechanismy, které tvoří základní části mnoha strojů. hřídel

H M M!

Páka je tyč podložená v otočném bodě. Když se otočný bod nachází uprostřed, je prázdná páka v rovnováze. Čím blíž břemeni otočný bod posuneme, tím menší silou stačí působit na druhém rameni páky. úsilí (síla)

kolo

Střed kola a hřídel jsou spolu spojeny, takže se otáčejí společně. Okraj kola se otáčí ve větší vzdálenosti od osy otáčení, takže když otáčíš kolem, působíš na hřídel větší silou, zatímco když otáčíš hřídelí, otáčí se okraj kola mnohem vyšší rychlostí.

páka

otočný bod ozubnice

Ozubená kola do sebe zapadají a mění rychlost, sílu nebo směr otáčení např. v autech nebo na jízdních kolech.

10

Ozubené kolo s ozubnicí mění otáčení v posuvný pohyb.

ozubené kolo


JAK TO FUNGUJE? Jednoduché stroje najdeme v nástrojích, které používáme denně:

Otvírák na konzervy

klika

kolo a ozubnice

Držadla působí jako páky a soustřeďují sílu tvých rukou na řezaný okraj. Ozubená kola přenášejí točivou sílu kliky na plech.

Mechanická vývrtka

držadlo

Stlačení pák zdvihne šroubovici a ta vytáhne zátku z lahve. Ozubená kola na pákách spolu s ozubnicí umožňují, že se šroubovice může pohybovat nahoru a dolů.

páka ozubená kola

šroubovice

držadla

Ruční vrtačka

Ruční vrtačka funguje jako kolo na hřídeli. Otáčení soustřeďuje točivou sílu na vrták.

ZAMYSLI SE

A N Č A ŠLEH

vrták držadlo

VAJÍČKA

Které z těchto mechanismů se uplatňují ve šlehači vajíček?

a) PÁKA

talířové kolo

b) KOLO A HŘÍDEL kola

hřídel ozubená kola klika

c) OZUBENÁ KOLA Můžete hádat?

metly

JAK TO FUNGUJE? Klika, hřídel a talířové kolo šlehače fungují jako kolo na hřídeli, které točivou sílu působící na kliku soustřeďuje na talířové kolo. Toto kolo spolu s ozubenými koly na konci tyčí metel přenáší točivou sílu na metly a zvyšuje rychlost jejich otáčení. Jediným mechanismem, který na šlehači chybí, je páka (A).

FAKTA...

PRVNÍ ŠLEHAČE V současnosti na šlehač vajíček narazíš nejspíš jako na součást elektrického mixéru. Víš ale, že prvními šlehači byly svazky větviček jabloní? Dávaly jídlu jablečnou vůni.

11


Pojďme vařit! Naši nápadití předkové poprvé objevili moc tepla, když se naučili ovládat oheň k vaření a zahřívání. Pojďme na ta žhavá fakta!

Jaká je

HLAVNÍ myšlenka?

OHEŇ!

Oheň je výsledkem chemické reakce nazývané hoření. Atomy (částice) vodíku a uhlíku v palivu (např. dřevu) se slučují s atomy kyslíku ve vzduchu. Výsledkem této reakce je oxid uhličitý a voda – a také teplo a světlo.

kyslík ve vzduchu

= oxid uhličitý + voda + teplo + světlo vodík a uhlík ve dřevě

VYZKOUŠEJ SI DOMA

HELE,

OPINKA! T BUDEŠ POTŘEBOVAT: ✔ dospělého pomocníka ✔ troubu s grilem ✔ krajíc chleba

3

1

Popros dospělého, aby zapnul gril a rozpálil ho na asi 200 °C. 2

Polož krajíc chleba přímo na mřížku a opékej jednu stranu po 5–7 minut.

Srovnej barvu, vůni a chuť obou stran krajíce.

JAK TO JE?

Když opékáš chleba na grilu nebo v topinkovači, vyvoláváš chemickou reakci na povrchu krajíce. Chemické látky reagují, také když se chleba peče – bílkoviny z droždí mu dávají vůni a cukry „snědené“ kvasinkami způsobují zhnědnutí kůrky. 12

! POZOR, HORKÝ GRIL!


VYZKOUŠEJ SI DOMA

S I V A T S PO

Í N P Č E C E N U SL

Víš, že k vaření můžeš využít také sluneční (solární) energii? Vyzkoušej to, až bude teplý letní den!

1

Nastříkej dno uvnitř krabice černou barvou nebo je vylož černým papírem. Vnitřní stranu víka pokry j alobalem.

2

noviny

3

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

alobal

Sroluj noviny ve čtyři ruličky a polož je dovnitř podél stěn krabice.

Podepři víko pravítkem, aby stálo otevřené.

✔ dospělého pomocníka ✔ krabici od pizzy ✔ černou matnou barvu ve spreji nebo černý papír ✔ hliníkovou fólii (alobal) ✔ noviny ✔ pravítko ✔ syrové vejce k usmažení ✔ talířek ✔ potravinovou fólii

4

potravinová fólie pravítko

5

!

Umísti krabici tak, aby sluneční paprsky dopadaly dovnitř. Smažení nejlépe funguje mezi 12. a 13. hodinou – v tu dobu to může trvat jen chvilku. Nech vajíčko na slunci pracovat – mělo by být vidět, jak čirý bílek zbělá a žloutek se zpevní. Natoč krabici ke slunci nebo podepři víko tak, aby co nejvíce odraženého světla dopadalo na vajíčko. Nejez ještě tekutý vaječný bílek!

FAKTA...

POZOR, HORKÉ!

JAK TO FUNGUJE? Sluneční paprsky dopadají do krabice a zahřívají ji. Ty, které dopadnou na alobal, se od něj odrazí na vajíčko. Potravinová fólie zadržuje zahřátý vzduch v krabici. Barva nebo černý papír pohlcují teplo a spodek krabice se zahřívá. A co se děje s vajíčkem? Vajíčko obsahuje částice zvané molekuly (atomy pospojované dohromady), které jsou svinuté do maličkých kulovitých útvarů. Teplo je rozplétá a mění jejich tvar a z tekutého vajíčka se stává tuhé smažené vejce.

Rozklepni vajíčko na talířek a polož ho do krabice. Krabici i s talířkem a vajíčkem přetáhni potravinovou fólií.

• • •

DÁVNÉ VAŘENÍ

K nejstarším kuchyním v Evropě patřila zahloubená ohniště, v nichž lidé před 29 000 roků pekli mamutí maso.

Staří Řekové používali chlebové pece s předním otvorem před více než 3 000 roků. Kovová kamna se rozšířila až během 19. století.

MOLEKULY VAJEČNÉHO BÍLKU

před smažením

po smažení

13


Keramika

keramická nádoba

Dobrý technik ví, že teplo buď vytvrzuje, nebo taví většinu druhů materiálů. Jednou z hmot, které teplo zpevňuje, je keramika. Ta vzniká zahříváním jílu (velmi jemných nerostných částeček) na pevný a nepropustný střep ve vypalovacích pecích. Pojďme zjistit víc… Jaká je

vypalovací pec

HLAVNÍ myšlenka?

PŘÍRODNÍ, NEBO UPRAVENÝ?

Přírodní jíl je měkký. Když jej zahřeješ, voda se z něj odpaří a vzniknou nové vazby mezi jílovými částečkami, takže vznikne pevnější a tvrdší hmota.

VYZKOUŠEJ SI DOMA

I S J E L Ě UD

Ý N A L S

JÍL

S pomocí dospělého zahřej 100 ml vody (nemusí vřít). Pomalu do ní vsyp sůl a míchej, dokud se nerozpustí.

1

mouka 2

Dobře, nebude to pravý jíl – vyzkoušíš si ale, jak skvěle lze jíl tvarovat. Jediné, co s ním nesmíš dělat, je jíst ho!

BUDEŠ POTŘEBOVAT: ✔ dospělého ✔ odměrku ✔ váhy

✔ 100 g soli ✔ 220 g mouky 14

✔ kastrol

✔ dřevěnou lžíci

3

✔ sporák a troubu

!

sůl

POZOR, NESPAL SE!

Nech směs vychladnout, prohněť ji, až bude hladká, a vytvaruj z ní, cokoliv chceš. Pak zahřej troubu na asi 90 °C a dej do ní svůj výtvor asi na hodinu. Menší výrobky stačí dát na 15 až 20 sekund do mikrovlnné trouby.

Pomalu za stálého míchání přisypávej mouku, až vznikne hladká pasta. Přisypáním mouky nebo přilitím vody lze upravit její tuhost. Směs zahřívej, dokud nezhoustne.

1 ho d.


JAK TO FUNGUJE? Jak tvé slané jílovité těsto vysychá, částečky mouky se spojují a těsto tuhne.

JAK TO JE? Materiálem příbuzným keramice je sklo. Tvoří je látka nazývaná oxid křemičitý, která se vyskytuje i v podobě písku. Ten skláři roztaví v peci, taveninu vytvarují a nechají zchladnout. Výsledkem je průhledná hmota. Sklo není skutečná pevná látka – jeho molekuly nemají pravidelné uspořádání atomů, podobně jako u kapalin. ATOMOVÁ STAVBA SKLA atom kyslíku atom křemíku

KDO BYL WEDGWOOD?

Roztavené sklo dobře teče, a tak je lze tvarovat do žádaného tvaru např. foukáním. Jak chladne, ztuhne a tvar si zachová.

Josiah Wedgwood (1730–1795) byl britský hrnčíř, který zakládal keramické dílny proslulé zdobeným zbožím; k nejslavnějším patřilo jeho modro-bílé nádobí. Vynalezl pyrometr, přístroj k měření teploty uvnitř pece.

15


No tohle, bez drátů! Moderní zařízení umí odesílat a přijímat zprávy bez drátů – prázdným prostorem. Jak to dělají? Používají vlnění. Prozkoumej to!

Jaká je

HLAVNÍ myšlenka?

elektrická síla ELEKTROMAGNETICKÁ SÍLA

VLNY ENERGIE

Nabité částice uvolňují energii v podobě elektřiny a magnetismu v elektromagnetických vlnách, označovaných též jako záření. Světlo je elektromagnetické vlnění a existuje ještě řada druhů elektromagnetických vln, které zrakem nevnímáme. JAK TO JE?

magnetická síla

ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM

Elektromagnetické vlny mají nejrůznější vlnové délky a frekvence. Vlnová délka je vzdálenost mezi vrcholem vlny a následujícím vrcholem. Frekvence je míra toho, jak často se vlna opakuje. Elektromagnetické vlny všech délek (frekvencí) vytvářejí elektromagnetické spektrum. Telefony, televize a rádia používají signály tvořené právě elektromagnetickými vlnami, stejně jako třeba rentgeny a mikrovlnky.

RÁDIOVÉ VLNY Přenášejí televizní a rádiové signály.

INFRAČERVENÉ VIDITELNÉ SVĚTLO MIKROVLNY Slouží např. Uplatňují se v mobilech, Díky němu vidíme svět v ovladačích, alarmech mikrovlnkách či kolem sebe. či topinkovačích. v předpovídání počasí.

VLNY S NÍZKOU ENERGIÍ

ULTRAFIALOVÉ Užívá se např. při odhalování padělaných bankovek.

RENTGENOVÉ Slouží při rentgenovém snímkování.

GAMA PAPRSKY Používají se k ničení bakterií a rakovinných buněk.

VLNY S VYSOKOU ENERGIÍ

FAKTA...

RÁDIO A TELEVIZE

56

Jak se rádiové a televizní programy šíří prostřednictvím elektromagnetických vln? Zvuky a obrazy jsou přeměněny na elektrické signály, které pak rádiový vysílač vysílá jako rádiové vlny. Tyto vlny zachytí rádiový přijímač, který převádí rádiové vlny na elektrické proudy. Ty se pak mění na původní zvuk nebo obraz. Bezdrátová zařízení jako routery, tiskárny a notebooky používají rádiové vlny k přenosu dat.

vysílání, přenos a příjem rádiových vln


VYZKOUŠEJ SI DOMA

I V T EM K E T E D BUĎROMAGNETICKÝCH

T K E EL

VLN

RÁ DI OV É

Tvým úkolem bude najít přístroje, které využívají elektromagnetické vlny.

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

3

✔ velký list papíru ✔ pastelky nebo barevné fixy

1

Rozděl papír na sedm sloupců. Nahoru do nich napiš názvy druhů elektromagnetických vln.

MI KR OV LN

IN FR AČ ER

VE NÉ

2

RÁDIOVÉ

MIKROVLNY

INFRAČERVENÉ

VIDITELNÉ

ULTRA­ FIALOVÉ

GAMA

RENTGENOVÉ

Prohlédni si schéma elektro­m agne­ tického spektra na vedlejší straně. Do každého sloupce v tabulce nakresli příklad zařízení, kde daný druh vln slouží. Například do sloupce „infračervené“ nakresli ovladač.

Poohlédni se po domě a okolí po dalších příkladech přístrojů, které využívají elektromagnetické vlny. I je nakresli do své tabulky.

FAKTA...

BEZDRÁTOVÉ ZÁZRAKY Satelitní navigace používají rádiové vlny k určení polohy. Rádiové přijímače v automobilové satelitní navigaci zachycují signály vždy ze tří nebo čtyř satelitů Země. Tyto signály obsahují detaily o jejich poloze a o čase. Přijímač v autě z těchto signálů vypočítá polohu, v níž se automobil právě nachází.

KDO BYL HERTZ? Ne všechny bezdrátové technologie jsou založeny na rádiových vlnách. Například televizní ovladač vysílá k detektoru infračervené světlo. To sestává z elektromagnetických vln, které nevidíme, ale které někdy cítíme jako teplo. Všechna teplá tělesa vysílají do okolí infračervené vlny – dokonce i ty sám!

Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894) byl německý fyzik, který dokázal existenci elektromagnetického spektra.

57


Úžasný internet Internet nabízí snad všechno, co si dokážeme představit – všechny typy informací, nakupování, zprávy, filmy a televizi. Jak ale tento celosvětový div funguje? JAK TO JE?

JAK INTERNET FUNGUJE?

Internet je celosvětová síť propojující elektronická zařízení, jako jsou počítače a chytré telefony. Každý přístroj má číslo zvané IP (Internet Protocol) adresa, které mu umožňuje komunikovat s ostatními zařízeními v síti podle nastavených pravidel.

5 Počítač složí packety dohromady a zobrazí webovou stránku na obrazovce.

1 Počítač vyšle „balíček“ dat s požadavkem nějaké webové stránky. Tento balíček se nazývá „packet“. 2 Packet je zpracováván routery a servery (velkými počítači, které třídí požadavky a poskytovaná data) a přenášen po světě optickými kabely nebo prostřednictvím satelitů.

Každý packet na internetu obsahuje odesílatelovu IP adresu, IP adresu adresáta a instrukce pro sestavení packetů. Takže i když počítač používá více osob s různými jmény a e-mailovými adresami, informace se dostane na správné místo.

3 Internetový

server s požadovanou stránkou obdrží packet.

4 Webová stránka je rozložena na mnoho packetů a odeslána stejnou cestou.

58


VYZKOUŠEJ SI DOMA

I NA S J A R H ZA

1

E T N R E T IN Tato hra přinese internet k tobě domů, i když budeš mít vypnutý počítač!

3

Všichni tři hráči s papíry a tužkami se posadí kolem stolu.

Hráč B si myslí zvíře a jeho jméno pošeptá hráči C.

2

Hráč A odejde z místnosti.

4

Hráč C nakreslí obrázek zvířete a roztrhá ho na čtvrtiny.

BUDEŠ POTŘEBOVAT: ✔ dva přátele ✔ listy papíru ✔ tužky 5

Hráč A se vrátí do místnosti.

6

Hráč B předá roztrhaný obrázek hráči A.

7

Hráč A složí obrázek dohromady a pokusí se určit zvíře. Má, nebo nemá pravdu?

8

Opakujte hru několikrát, aby si každý z hráčů vyzkoušel všechny role.

JAK TO FUNGUJE? Hra je zábavná, ale také nám říká něco o fungování internetu. Hráč B je jako uživatel internetu. Požadavek obrázku zvířete je jako požadavek webové stránky. Hráč C je jako internetový server, který přijímá požadavek a člení webovou stránku na packety. Hráč A je jako počítač hráče B. Skládáním packetů vytváří webovou stránku.

59


Telefonní kouzla Mnozí lidé by byli bez svého mobilního telefonu ztraceni, jen opravdový technik ale chápe, jak funguje.

Jaká je

HLAVNÍ myšlenka? JAK FUNGUJE MOBILNÍ TELEFON

Mobilní telefon je vysílač i přijímač rádiových vln. Protože má jen malou anténu a baterii, nemůže vysílat signály daleko – tento problém ale řeší bezdrátové propojení jednotlivých telefonů, nazývané telefonní síť. 2 Mikročip (drobný elektrický obvod) překládá tyto signály do binárního kódu. 3 Vysílač v telefonu vysílá tento kód v podobě rádiových vln. Tyto vlny dospějí k nebližší telefonní věži.

1 Mikrofon přeměňuje zvukové vlny tvého hlasu na elektrický signál.

HALÓ!

Oblast krajiny pokrytá mobilní sítí je často rozdělená do šestiúhelníkových buněk, aby se pokryla co možná největší plocha bez mezer. Každá buňka má telefonní věž a základnovou stanici. Antény na věži přijímají signál z tvého mobilu a základnová stanice je předává té základnové stanici, která se nachází nejblíže volané osobě.

4 Telefonní věž předá signály základnové stanici.

HALÓ!

5 Základnová stanice pošle zprávu dál a ta je zachycena přijímačem rádiových vln v mobilu osoby, které voláš.

60


VYZKOUŠEJ SI DOMA

RUŠIČKA

Ý V C O I H D Á R VLN

Narýsuj tabulku se třemi sloupci. Do prvního sloupce nahoru napiš „Materiál“, do druhého „Jezdí autíčko?“ a do třetího „Co se děje?“.

1

Stalo se ti někdy, že při jízdě v tunelu náhle zmizel signál ve tvém mobilu nebo v autorádiu? Je to tak proto, že tam neproniknou rádiové vlny, takže se nedostanou do tvého přijímače. Tvůj úkol teď spočívá v použití rádiem ovládaného autíčka a testování, které materiály odstíní rádiové vlny.

Je zd í au tíč ko

Mat er iá l

Co se dě je?

Al ob al Pa pír Tk an ina Pl as tov ý sá če k

2

3

?

Do sloupce „Materiál“ napiš „Alobal“, „Papír“, „Tkanina“ a „Plastový sáček“.

Zabal dálkové ovládání do alobalu. Obtoč jej několikrát, aby ovládání bylo dokonale zakryté.

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

✔ list papíru ✔ propisku ✔ rádiem řízené autíčko s ovládáním ✔ hliníkovou fólii (alobal) ✔ tkaninu ✔ plastový sáček

alobal

4

5

Zkus ovladačem řídit autíčko. Jde to? Zapiš výsledek do tabulky.

Opakuj bod 3 se všemi materiály a výsledky zapisuj do tabulky. Jak to dopadlo?

JAK TO FUNGUJE? Bylo možné autíčko řídit, když byl ovladač zakrytý alobalem nebo některým z ostatních materiálů? Ovladač funguje jako vysílač rádiových vln, které autíčko přijímá jako instrukce o svém pohybu. Když něco stíní vysílač v ovladači, nedostanou se vlny ven. Pravděpodobně se ukázalo, že ostatní materiály rádiové vlny propouštějí, ale alobal (hliníková folie) ne. Hliník stejně jako jiné kovy stíní a odráží rádiové vlny.

61


Superchytré stroje Stroje pracují tvrdě, ale nemají mozek. Technici ale dnes vyvíjejí stroje, které mají to, čemu se říká umělá inteligence. Prozkoumejme, co je na nich zajímavého.

Jaká je

HLAVNÍ myšlenka?

UMĚLÁ INTELIGENCE

Umělá inteligence (AI) je oblast výpočetní techniky, která se snaží postavit stroje schopné řešit problémy podobným způsobem, jako to dělají živí tvorové včetně člověka. Tyto myslící stroje budou potřebovat takové dovednosti jako schopnost úvahy, plánování a učení. Podívejme se na některé způsoby, kterými se umělá inteligence rozvíjí v autech, chatbotech a hrách.

CHATBOTY

62

Chatboty jsou počítačové programy schopné jednoduché konverzace s člověkem. Učí se, jak lidé mluví a jak jsou slova používána v běžných situacích. Často se uplatňují v zákaznickém servisu, kde např. podávají informace na webových stránkách nebo poskytují návody k výrobkům.

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ

Chytré automobily nepotřebují řidiče. Mají elektronické senzory, které jim umožňují rozeznat překážky v cestě. Cestu nalézají pomocí satelitní navigace.

POČÍTAČOVÍ ŠAMPIONI

Počítač lze naprogramovat ke hraní deskových her, jako jsou šachy. Tyto stroje už několikrát vyhrály nad špičkovými lidskými hráči. Stroje ale dlouho nebylo možné naprogramovat ke hře go, až v roce 2016 AI program AlphaGo porazil velmistra této hry Lee Sedola.


VYZKOUŠEJ SI DOMA

U M S T I R O ALG HONBA DEM A L K O P ZA

Kdykoliv použiješ internetový vyhledávač, používáš řadu instrukcí zvanou algoritmus, která najde informace, po nichž pátráš, bez lidské pomoci. Zde je hra, která ti pomůže vytvořit vlastní algoritmus pátrání po pokladu.

BUDEŠ POTŘEBOVAT: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

kamaráda

šest mincí dvě tužky

dvě pravítka

šest listů papíru

Ty a tvůj kamarád byste oba měli narýsovat tři tabulky podle obrázku, každou na zvláštní list papíru.

1

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

3

2

1

2

A B

Popros kamaráda, aby odnesl jednu z tabulek a mince do vedlejší místnosti a položil jednu minci na čtvereček, který si zvolí; takto položí všechny mince.

C 3

Vezmi jednu ze svých tabulek a zkus uhodnout, kam kamarád mince položil. Pokud je A1 tvůj první odhad, napiš do tohoto čtverečku „1“. Je-li to správně, nakresli do stejného čtverečku kroužek. Pokud je to chyba, nakresli tam křížek. Pokračuj, dokud neodhalíš všechny mince.

4

2

1 A B C

JAK TO FUNGUJE? Kroky 3, 4 a 5 představují různé algoritmy vyhledávání mincí. V kroku 3 volíš čtverce náhodně. Pokud ti vysloveně nepřeje štěstí, dojdeš k cíli pomaleji než v kroku 4, kde používáš algoritmus využívající dvě sady dat – pozitivní a negativní. Krok 5 by měl být nejrychlejší, protože v něm postupuješ podle algoritmu, v němž posuzuješ všechna data najednou, což ti poskytuje klíč k tomu, kde máš hledat.

3

1x 10

5

1

Opakujte hru (s novými tabulkami), avšak tentokrát po tvém odhadu ti musí kamarád prozradit polohu jiného čtverce BEZ MINCE. Označ tyto čtverečky křížkem ve své tabulce.

Opakujte hru potřetí. Tentokrát ti kamarád začne jmenovat sloupce, do nichž umístil mince, v číselném pořádku. Takže když jsou mince na A4, B3, C5, D1, E2 a F6, kamarád řekne D, E, B, A, C, F. Pokud je u dvou písmen stejné číslo, může je sdělit i v opačném pořadí.

63

0039727  
0039727