Page 1

ANGLIČTINA PRO K AŽDÉHO UČEBNICE LEVE L BEGINNER

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 1

09/03/18 14:23


Autor Rachel Hardingová je bývalá učitelka angličtiny, která se nyní plně věnuje tvorbě materiálů pro výuku anglického jazyka. Psala pro největší vydavatele učebnic angličtiny včetně nakladatelství Oxford University Press.

Konzultant Tim Bowen vyučoval anglický jazyk a školil učitele angličtiny ve více než 30 zemích po celém světě. Podílel se na pracích zaměřených na výuku výslovnosti a metodiku výuky jazyka a je autorem množství knih pro učitele angličtiny. V současné době pracuje na volné noze jako autor výukových materiálů, redaktor a překladatel. Je členem Institutu lingvistů (Chartered Institute of Linguists).

Jazykový konzultant Profesorka Susan Barduhnová je zkušená učitelka angličtiny, školitelka a autorka, která přispěla do množství jazykových publikací. Vedle vedení kurzů anglického jazyka přinejmenším na čtyřech různých kontinentech působila jako předsedkyně Mezinárodní organizace učitelů angličtiny (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) a poradkyně organizace British Council a dále Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. V současné době působí jako profesorka na School for International Training ve Vermontu v USA.

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 2

22/02/18 17:22


ANGLIČTINA PRO K AŽDÉHO UČEBNICE BEGINNER LEVE L

KNIŽNÍ KLUB

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 3

09/03/18 14:23


Obsah Original Title: English for Everyone Course Book Level 1 Beginner Copyright © 2016 Dorling Kindersley Limited A Penguin Random House Company ISBN 978-80-242-6044-0 Angličtina pro každého, učebnice, Level 1 Beginner Z anglického originálu English for Everyone Course Book Level 1 Beginner, vydaného nakladatelstvím Penguin Random House Company v Londýně roku 2016, přeložila Lucie Byronová Odpovědný redaktor Jan Grabec Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 184 Vydala Euromedia Group, a. s. – Knižní klub v edici Universum Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9700. publikaci. Sazba TYPOSTUDIO, s. r. o., Praha Tisk TBB,a. s., Banská Bystrica Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz A WORLD OF IDEAS: SEE ALL THERE IS TO KNOW www.dk.com

Jak s učebnicí pracovat

Jak se představit

8

12

Nové téma Sloveso „to be“ ve spojení se jmény Slovní zásoba Jména a hláskování Nová dovednost Představujeme se

Slovní zásoba Země a národnosti

16

Odkud jsem a kolik je mi let

18

Nové téma „To be“ ve spojení s věkem a národností Slovní zásoba Čísla, země a národnosti Nová dovednost Mluvíme o sobě

Slovní zásoba Rodina a domácí mazlíčci

22

Přivlastňovací a ukazovací zájmena

24

Nové téma Přivlastňovací zájmena nesamostatná, „this“ a „that“ Slovní zásoba Zvířata a rodina Nová dovednost Říkáme, že někomu něco patří

Apostrof

28

Nové téma Apostrof v přivlastňovacím pádu Slovní zásoba Rodina a zvířata Nová dovednost Vyjadřujeme příslušnost

Slovní zásoba Osobní věci

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 4

30

09/03/18 14:23


Moje věci

32

Nové téma „These“ a „those“ Slovní zásoba Osobní věci Nová dovednost Přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

Slovní zásoba Povolání

Moje práce

36

38

Další zápory

42

44

Můj den

46

Nové téma Přítomný čas prostý Slovní zásoba Každodenní aktivity Nová dovednost Popisujeme svůj den

62

Nové téma Jednoduché otázky Slovní zásoba Práce a běžné činnosti Nová dovednost Pokládáme jednoduché otázky

Krátké odpovědi

Slovní zásoba Každodenní aktivity

58

Nové téma Zápor v přítomném čase prostém Slovní zásoba Běžné činnosti Nová dovednost Říkáme, co neděláme

Jednoduché otázky

Nové téma Časové údaje Slovní zásoba Čas a denní doba Nová dovednost Říkáme, kolik je hodin

Můj týden

54

Nové téma Zápor slovesa „to be“ Slovní zásoba „Not“ Nová dovednost Vyjádření záporné skutečnosti

Nové téma Jak mluvit o své práci pomocí „I am“ Slovní zásoba Pracovní prostředí a povolání Nová dovednost Popisujeme svou práci

Kolik je hodin?

Zápor slovesa „to be“

66

Nové téma Krátké odpovědi Slovní zásoba Práce a běžné činnosti Nová dovednost Odpovídáme na otázky

Složitější otázky

68

Nové téma Otevřené otázky Slovní zásoba Tázací výrazy Nová dovednost Pokládáme složitější otázky

50

Slovní zásoba Ve městě

74

Nové téma Dny a předložky Slovní zásoba Dny v týdnu Nová dovednost Popisujeme svůj týden

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 5

22/02/18 17:22


Moje město

76

Nové téma „There is“ a „there are“ Slovní zásoba Město a budovy Nová dovednost Popis města

Použití „a“ a „the“

80

84

88

Nové téma Použití „and“ a „but“ Slovní zásoba Město, práce a rodina Nová dovednost Tvorba souvětí

Přídavná jména

92

98

Nové téma „Because“ Slovní zásoba Místa a zaměstnání Nová dovednost Vyjádření příčiny nebo důvodu

Slovní zásoba V domě

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 6

106

Slovní zásoba Jídlo a pití

110

Počitatelnost

112

Nové téma Nepočitatelná podstatná jména Slovní zásoba Nádoby a obaly Nová dovednost Mluvíme o jídle

Dost a příliš

Nové téma Přídavná jména Slovní zásoba Výrazy popisující místa Nová dovednost Popis města nebo krajiny

Příčinné věty

Co máte doma? Nové téma Otázky s „have“ Slovní zásoba Domácí potřeby Nová dovednost Ptáme se na domácnost

Nové téma Imperativ Slovní zásoba Popis cesty Nová dovednost Orientace ve městě

Souvětí

102

Nové téma Použití slovesa „have“ Slovní zásoba Domácnost Nová dovednost Vyjadřujeme, co vlastníme

Nové téma Určité a neurčité členy Slovní zásoba Místa ve městě Nová dovednost Použití členů

Rozkazy a popis cesty

Sloveso „have“

116

Nové téma Dost a příliš Slovní zásoba Přísady a jejich množství Nová dovednost Vyjádření množství

Slovní zásoba Oblečení a doplňky

118

V obchodě

120

Nové téma Použití „too“ a „fit“ Slovní zásoba Nakupování a oblečení Nová dovednost Popis oblečení

100

22/02/18 17:22


Popis a hodnocení

124

Nové téma Hodnotící přídavná jména Slovní zásoba Nakupování a materiály Nová dovednost Vyjadřujeme svůj názor

Slovní zásoba Sport

128

Bavíme se o sportu

130

Nové téma „Go“ a „play“ Slovní zásoba Sporty Nová dovednost Mluvíme o sportu

Slovní zásoba Zájmy a volný čas

Volný čas

134

136

140

154

Nové téma „Can“, „can’t“ a „cannot“ Slovní zásoba Schopnosti a dovednosti Nová dovednost Říkáme, co umíme a neumíme dělat

Příslovce

Rozvíjející příslovce

158

146

Co mám nejraději

148

162

Nové téma Rozvíjející příslovce Slovní zásoba Schopnosti a dovednosti Nová dovednost Říkáme, jak dobře něco děláme

164

Nové téma „Would“ a „want“ Slovní zásoba Trávení volného času Nová dovednost Vyjadřujeme své ambice

Studium

Slovní zásoba Hudba

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 7

Co umím a neumím

Přání a touhy

Nové téma „Love“, „like“ a „hate“ Slovní zásoba Jídlo, sport a volný čas Nová dovednost Vyjadřujeme, co máme rádi

Nové téma Použití „favorite“ Slovní zásoba Jídlo a hudba Nová dovednost Říkáme, co máme nejraději

152

Nové téma Pravidelná a nepravidelná příslovce Slovní zásoba Záliby a aktivity Nová dovednost Popis děje

Nové téma Příslovce četnosti Slovní zásoba Volný čas Nová dovednost Mluvíme o svém volném čase

Co mám a nemám rád

Slovní zásoba Dovednosti

168

Nové téma Příslovce a členy Slovní zásoba Akademické obory Nová dovednost Mluvíme o svých studiích

Odpovědi

172

Rejstřík

182

22/02/18 17:22


Jak s učebnicí pracovat Angličtina pro každého je určena všem, kdo chtějí ovládnout anglický jazyk. Stejně jako jiné jazykové učebnice pokrývá všechny oblasti jazyka: gramatiku, slovní zásobu, výslovnost, poslech, mluvení, čtení a písemný projev. Na rozdíl od jiných učebnic ale klade velký důraz na vizuální stránku Sloveso „have“ výuky, využívá obrázky a grafiku, které usnadňují pochopení a zapamatování nové látky. Doporučujeme studovat témata v učebnici v daném pořadí a plně využívat nahrávek dostupných na webových stránkách a v aplikaci. Na konci každé lekce můžete procvičit novou látku v doplňujících cvičeních v pracovním sešitě. Mluvíte-li o věcech, které vlastníte, například o nábytku nebo domácích zvířatech, použijte sloveso „have“. Pomocí slovesa „have“ můžete dále vyjádřit, jaké máte tituly, elektrické spotřebiče nebo například kolik máte doma místností.

NOVÁ GRAMATIKA POUŽÍTÍ „HAVE“

Sloveso „have“

OZNAČTE SPRÁVNÉ VĚTY

Mluvíte-li o věcech, které vlastníte, například o nábytku nebo domácích zvířatech, použijte sloveso „have“. Pomocí slovesa „have“ můžete dále vyjádřit, jaké máte tituly, elektrické spotřebiče nebo například kolik máte doma místností.

V KAŽDÉ VĚTĚ VYŠKRTNĚTE CHYBNÝ VÝRAZ

Nové téma Použití slovesa „have“ Slovní zásoba Domácnost Nová dovednost Vyjadřujeme, co vlastníme

DOPLŇTE DO VĚT BUĎ „HAS“, NEBO „HAVE“

PŘEČTĚTE SI INZERÁTY A ODPOVĚZTE NA OTÁZKY

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A OZNAČTE SPRÁVNÉHO MAJITELE

Nové téma Použití slovesa „have“ Slovní zásoba Domácnost Nová dovednost Vyjadřujeme, co vlastníme Použijte „has“ ve třetí osobě jednotného čísla (he, she nebo it).

„Have“ je nepravidelné sloveso. Třetí osoba jednotného čísla je „has“, nikoliv „haves“.

JAK SE TVOŘÍ VĚTY SE SLOVESEM „HAVE“ PODMĚT

„HAVE“

PŘEDMĚT

Tato zájména se pojí s „have“.

89

PŘEČTĚTE SI INZERÁTY A ODPOVĚZTE NA OTÁZKY

CVIČEBNICE

Tato zájména se pojí s „has“.

DOPLŇTE DO VĚT BUĎ „HAVE“, NEBO „HAS“

102

Číslo lekce Kniha je rozdělena do jednotlivých lekcí. Číslo lekce vám pomůže sledovat vaše pokroky.

Témata lekce Každá lekce začíná shrnutím tematických okruhů.

Moje práce Své zaměstnání můžete popsat slovesem „to be“. Pomocí slovesa „to work“ můžete vyjádřit, kde pracujete a s kým.

NOVÁ GRAMATIKA VAŠE ZAMĚSTNÁNÍ

103

UČEBNICE

Moduly Každá lekce je rozdělena do několika oddílů, které byste měli studovat v daném pořadí. Po dokončení každého oddílu si můžete odpočinout.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Nové téma Jak mluvit o své práci pomocí „I am“ Slovní zásoba Pracovní prostředí a povolání Nová dovednost Popisujeme svou práci

DOPLŇTE SPRÁVNÉ SLOVESO A ČLEN

Am: Před názvem povolání použijte sloveso „to be“. A: Použijte „a“ před podstatným jménem, které začíná souhláskou.

I’m: Zde můžete použít stažený tvar.

Studium jazyka Moduly s barevným pozadím obsahují novou slovní zásobu a gramatiku. Než se posunete ke cvičením, pečlivě si je prostudujte.

An: Použijte „an“ před podstatným jménem začínajícím samohláskou.

SPOJTE ZAMĚSTNÁNÍ S ODPOVÍDAJÍCÍM MÍSTEM

NOVÁ GRAMATIKA INSIDE/OUTSIDE „Inside“ vyjadřuje, že někdo pracuje uvnitř.

„Outside“ vyjadřuje, že někdo pracuje venku.

V množném čísle člen není.

OZNAČTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VYŠKRTNĚTE CHYBNÝ VÝRAZ

38

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com

39

Audiopodpora Většina oddílů je doplněna zvukovými nahrávkami anglických rodilých mluvčích; ty by vám měly pomoci zlepšit náslech a schopnost konverzace.

Cvičení Moduly s bílým pozadím obsahují cvičení, ve kterých si můžete probíranou látku procvičit a upevnit.

8

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 8

09/03/18 14:23


Jazykové moduly Výuka nových jazykových jevů je rozdělena do několika jasně vymezených fází. Nejprve je vysvětleno, kdy se jevy používají, pak následují příklady běžného užití a podrobný rozbor gramatické struktury.

Číslo modulu Každý modul je označen jiným číslem; to vám umožní sledovat svůj pokrok a snadno najít odpovídající nahrávky.

Název modulu Obsahuje název nové látky a krátký úvod.

NOVÉ TÉMA ZÁPOR V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM Ve spojení s „I“, „you“, „we“ nebo „they“ vytvoříte zápor přidáním „do not“. Po „he“, „she“ nebo „it“ použijte „does not“.

Příklad Nové jazykové jevy jsou zasazeny do kontextu. Díky barevnému zvýraznění si lze nových konstrukcí lépe všimnout; poznámky je podrobně vysvětlují.

Významové sloveso se nemění.

Grafická nápověda Jednoduché obrázky pomáhají objasnit význam nových jazykových jevů a jejich použití. DALŠÍ PŘÍKLADY ZÁPOR V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM

Doprovodné nahrávky Tento symbol naznačuje, že příkladové věty z daného modulu si lze poslechnout na audionahrávce.

JAK SE TVOŘÍ ZÁPOR V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM Po „do“ nebo „does“ a částici „not“ následuje základní tvar slovesa (infinitiv bez „to“). „DO / DOES” + „NOT”

PODMĚT

ZÁKLAD SLOVESA

ZBYTEK VĚTY

Průvodce gramatikou Vizuální návod rozebírá anglické gramatické struktury na ty nejmenší části a názorně ukazuje, jak vytvořit i poměrně složitá spojení.

AROUND TOWN

Slovní zásoba V modulu slovní zásoby najdete seznam nejpoužívanějších a nejužitečnějších anglických slovíček a slovních spojení doplněných obrázky pro lepší zapamatování.

Prázdné řádky Napište si vlastní překlad anglických slovíček; vytvoříte si tak svůj vlastní slovník.

9

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 9

22/02/18 17:22


Cvičení Každé cvičení je určeno k zopakování a procvičení právě těch jazykových jevů, které jste se v příslušné lekci naučili. Práce se cvičeními vám pomůže zapamatovat si novou látku a zlepšit své vyjadřovací schopnosti. Každé cvičení je označeno symbolem, podle kterého poznáte, která dovednost se v něm procvičuje.

GRAMATIKA Použijte nová gramatická pravidla v různých kontextech.

SLOVNÍ ZÁSOBA Zapamatujte si nová slovíčka.

ČTENÍ Sledujte, jak využít nový jazykový jev v kontextu každodenního života.

MLUVENÍ Porovnejte svou mluvenou angličtinu se vzorovými nahrávkami.

POSLECH Vyzkoušejte si, jak rozumíte mluvené angličtině.

Číslo modulu Každý modul je označen jiným číslem; snadno tak najdete příslušné nahrávky. DOPLŇTE DO VĚT SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA

Zadání Každé cvičení začíná krátkým zadáním, kde se dozvíte, co se od vás očekává.

Příklad První otázka každého cvičení je zodpovězena; to vám pomůže zadaný úkol snáze pochopit.

Místo na psaní Odpovědi můžete psát přímo do učebnice, později se k nim tak snadno můžete vrátit.

Podpůrná grafika Obrázky vám pomohou cvičením porozumět.

DOPLŇTE ODPOVĚDI A PŘEČTĚTE JE NAHLAS

Doprovodné nahrávky Tento symbol znamená, že cvičení obsahuje odpovědi ve formě audionahrávek. Poslechněte si je po vyplnění cvičení.

Poslechové cvičení Tento symbol znamená, že si máte poslechnout nahrávku a následně zodpovědět otázky ve cvičení. POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A ZVOLTE SPRÁVNOU MOŽNOST

Mluvní cvičení Tento symbol znamená, že byste otázky měli zodpovědět nahlas a poté své odpovědi porovnat s nahrávkou v audiosouboru.

10

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 10

22/02/18 17:22


Audio Angličtina pro každého obsahuje množství podpůrných audiomateriálů. Zkuste je využít v plném rozsahu; pomohou vám lépe rozumět mluvené angličtině a osvojit si správný přízvuk a správnou výslovnost. Každý soubor si můžete přehrát, zastavit a zopakovat, kolikrát budete chtít, dokud si nebudete jisti, že jste nahrávce dostatečně porozuměli.

POSLECHOVÁ CVIČENÍ Tento symbol znamená, že byste si měli poslechnout nahrávku a následně zodpovědět otázky ve cvičení.

DOPROVODNÉ NAHRÁVKY Tento symbol znamená, že si po dokončení modulu můžete poslechnout doprovodnou nahrávku.

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com

Sledujte svoje pokroky Učebnice je navržena tak, abyste snadno mohli sledovat své pokroky – obsahuje pravidelná shrnutí a opakování. Ke všem cvičením jsou k dispozici odpovědi, takže si můžete ověřit, jak dobře jste látce porozuměli.

Odpovědi Odpovědi na všechny otázky najdete na konci knihy. Čísla cvičení Čísla odpovídají číslicím v levém horním rohu cvičení.

Naučili jste se Každá lekce končí kontrolním seznamem, kde si můžete označit látku, kterou jste se naučili. NAUČILI JSTE SE „These“ a „those“

Slova označující sobní věci

Přivlastňovací zájmena samost. a ne

Shrnutí Na konci každé skupiny lekcí najdete podrobný přehled probrané látky.

Zaškrtávací okénka Zde si můžete označit témata, která jste dostatečně ovládli. Zopakujte si vše, čím si nejste jistí a co potřebujete znovu procvičit.

SHRNUTÍ CO JSTE SE NAUČILI V LEKCÍCH 01–08 NOVÉ TÉMA

PŘÍKLAD

LEKCE

JAK SE PŘEDSTAVIT

KOLIK JE TI LET?

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

APOSTROF SE „S“

„THIS“, „THAT“, „THESE“ A „THOSE“

Audio Tento symbol znamená, že si odpovědi můžete poslechnout.

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA SAMOSTATNÁ A NESAMOSTATNÁ

11

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 11

22/02/18 17:22


Jak se představit Na pozdrav můžete říct: „Hello!“ nebo „Hi!“ Představte se pomocí spojení „I am“. Naučte se také vyhláskovat své jméno.

Nové téma Sloveso „to be“ ve spojení se jmény Slovní zásoba Jména a hláskování Nová dovednost Představujeme se

NOVÁ GRAMATIKA JAK SE JMENUJI Představit se nebo pozdravit můžeme různými způsoby.

Pozdrav používaný ve formální i neformální komunikaci.

Neformální pozdrav – obvykle se používá v neformální komunikaci.

Představit se můžete také takto: „My name is“ + vaše jméno.

Při představování můžete použít spojení „I am“ a doplnit svoje jméno.

JAK JINAK SE PŘEDSTAVIT V hovorové angličtině mluvčí často používají stažené tvary, tedy spojení dvou zkrácených slov.

„I am“ lze zkrátit na „I’m“.

„Name is“ lze zkrátit na „name’s“.

JAK SE TVOŘÍ JAK SE PŘEDSTAVIT PODMĚT

„TO BE”

JMÉNO

Jméno začíná velkým písmenem.

12

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 12

22/02/18 17:22


NAPIŠTE VĚTY S ODPOVÍDAJÍCÍMI STAŽENÝMI TVARY

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A ZAPIŠTE, V JAKÉM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ POSTAVY MLUVÍ

PODLE SCHÉMATU VYTVOŘTE 12 SPRÁVNÝCH VĚT A ŘEKNĚTE JE NAHLAS

Začněte pozdravem.

Vyberte podmět.

Vyberte tvar slovesa.

Vyberte jméno.

13

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 13

22/02/18 17:22


NOVÁ GRAMATIKA JAK VYHLÁSKOVAT SVÉ JMÉNO

Takto někoho požádáme, aby vyhláskoval své křestní jméno.

Řekněte jednotlivá písmena.

Takto někoho požádáme, aby vyhláskoval své příjmení.

Full: vaše jméno a příjmení

VÝSLOVNOST ABECEDA Poslouchejte, jak se v anglické abecedě vyslovují hlásky.

14

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 14

22/02/18 17:22


POSLOUCHEJTE, JAK LIDÉ HLÁSKUJÍ SVÁ JMÉNA, A ZAPISUJTE

VYHLÁSKUJTE JMÉNA VŠECH OSOB A ŘEKNĚTE VĚTY NAHLAS

NAUČILI JSTE SE Použít sloveso „to be“ ve spojení se jmény ■

Jména a hláskování ■

Představit se ■

15

Anglictina ucebnice 1_001_171_OK.indd 15

22/02/18 17:22


Rejstřík Odkazové číslice se týkají čísel kapitol. Hlavní odkaz je napsán tučně.

A „a“ a „an“ 10.1 22 31.1 nulový člen 48 abeceda, výslovnost 1.8 akademické obory 48 aktivity 14.4 45 47 viz také každodenní aktivity, volný čas, sporty „always“ 39.1 39.2 „am“ viz I am ambice 47 „and“ 24 „any“ 22.8 31.4 apostrofy 6 „are not“ a „aren’t“ 15.7 21.8 „are“ 21.8 31.4 „at“ 14.2 americká a britská angličitna, rozdíly výslovnost 14.2 28.9 29.9 46.1 pravopis 4.1 4.5 10.4 33.3 48.1 48.4 slovní zásoba 7.1 12.1 20 27 30 33.1 36

B „bad at“ 45.8 46.4 barvy 33.4 „because“ 26 40.13 „but“ 24.7 britská a americká angličtina, rozdíly výslovnost 14.2 28.9 29.9 46.1 pravopis 4.1 4.5 10.4 33.3 48.1 48.4 slovní zásoba 7.1 12.1 20 27 30 33.1 36 budovy 20 21 viz také dům, město

C „can“ „cannot“ a „can’t“ 44

D den dny v týdnu 14.1 14.2 denní doba 11.2 12.2 deskriptivní přídavná jména 35 „do“ a „does“ 17.8 17.10 18.1 19.8 29 40 47 „do not“ a „don’t“ 16 23.8 28.6 29.6 40 47.7 „does not“ a „doesn’t“ 16 28.6 domácí mazlíčci 4.6 5 6 domácí potřeby 29.2 doplňky (oblečení) 33 dost a příliš 32 dovednosti 43 44 46 dům 27 28 29

E „enough“ 32 34.6 „es“, koncovka 8.4 9.2 13 7 13. 8

F „favorite“ 42 „few“ 25.10 „fit“ (oblečení) 34.6 formální angličtina 1.1 „from“ 14.2

G

J jednoduché otázky krátké odpovědi 18.1 22.12 29.6 29.9 44.7 47.10 odpovědi 18 otázky 17 jednotné číslo 5.1 28.1 podstatná jména 5.1 6.1 21.1 22.4 25.1 jídlo 30 31 40 42 jména 1

K každodenní aktivity 12 13 14 viz také zaměstnání kladné věty viz také „yes“ v odpovědích přídavná jména 35.1 spojky 24.7 krajina 25.7 krátké odpovědi 18.1 22.12 29.6 29.9 44.7 47.10 viz také „no“ v odpovědích, „yes“ v odpovědích křestní jméno 1.7

gerundia 37 40.7 42.1 45.7 „good at“ 45.7 45.8 46.4

H „hate“ 40 „have“ a „has“ 28 29 „have got“ 28.9 29.9 „hello“ a „hi“ 1.1 hodiny 11 hodnotící (přídavná jména) 35 „how often“ 39.6 „how“ 19 hudba 41 42 hudební nástroje 41.2

Č čárka 24.5 čas 11 12.2 39.6 časové údaje 14 39.2 časy přítomný čas prostý 13 14.8 16 číslovky 3.4 25.10 výslovnost 3.7 členy 10.1 22 nulový člen 48

„in“ 10.8 infinitiv (slovesa) 13.1 viz také slovesa, základní tvar „ing“, přípona 37 viz také gerundia „inside“ 10.6 intonace 17.6 „I would“ a „I’d“ 47 „I would not“ a „I wouldn’t“ 47.7

I „I am“ a „I’m“ 1 3 10.1 „I am not“ a „I’m not“ 15 „ies“, koncovka 8.4 „ily“, přípona 45.4 imperativ 23

L „left“ 23.4 „like“ 42 „lots“ 25.10 „loudly“ 45.1 „love“ 40 42 „ly“, přípona 45.4

M „many“ 31.10 32 materiály 35.7 město 20 21 22 24 25 minuty 11 míra 32 místa 25 26 viz také město pracovní prostředí 10.4 16 místnosti 27 mít/nemít rád 40 mluvená angličtina 8 15 16 46 viz také otázky, odpovědi

182

Anglictina ucebnice 1_172_184_OK.indd 182

23/02/18 10:55


jak se představit 1 kolik je hodin 11 kolik je mi let 3.1 odkud pocházím 3.9 3.11 přízvuk 3.7 rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou 14.2 28.9 29.9 46.1 výslovnost 1.8 3.7 13.8 viz také intonace množné číslo 8.1 21.1 22.4 členy 10.1 podstatná jména 6.5 8.4 9.2 15.3 22.4 množství 31.10 32.1 množstevní výrazy 25.10 modální slovesa 47.2 „much“ 31.10 32 mužský a ženský rod 5.1 25.1

N nábytek 27 28 29 nádoby (jídlo) 31.7 nakupování 33 34 35 slovesa 34.1 národnosti 2.2 3.9 3.11 návyky 12 13 14 neformální angličtina 1.1 viz také stažené tvary, stažené zápory nepočitatelná podstatná jména 31 32.4 nepravidelná příslovce 45.4 nepravidelná slovesa 28 neurčitý člen 22 viz také určitý člen, nulový člen „a“ a „an“ 10.1 22 31.1 night 11.2 12.2 viz také day „never“ 39 „no“ v odpovědích 17 intonace 17.6 krátké odpovědi 18.1 22.12 29.6 29.9 40.12 44.7 47.10 „not enough“ 32 „not“ 15 21.6 23.8 28 40 47 viz také zápory „n’t“, stažený tvar 15 nulový člen 48.7

O oblečení 33 34 oblíbený 42 odpovědi 18 krátké odpovědi 18.1 22.12 29.6 29.9 44.7 47.10 „on“ 10.8 14.2 orientace ve městě 23 osobní údaje 1 3 osobní věci 7 8 28 „outside“ 10.6 otázky 17 19 39.6 intonace 17.6 jednoduché 17 otázky s „can“ 44.7

otázky s „do“ a „does“ 40.12 47.10 otázky s „have“ 29.1 29.9 otázky s „how many“ a „how much“ 31.10 32.1 otázky s „is there“ a „are there“ 31.4 otázky s „why“ 40.13 otázky s „would“ 47.10 otevřené otázky 19

P pití 30 31 „play“ 37.7 pocity (co mám a nemám rád) 40 42 počitatelná podstatná jména 31 32 počitatelnost 31 viz také dost a příliš podstatná jména 6.1 6.5 25.1 35.7 42.1 45.7 gerundia 37 40.7 42.1 45.7 množné číslo 6.5 8.4 9.2 22.4 počitatelná a nepočitatelná 31 popis cesty 23 23.4 povolání (práce) 9 10 16 17 18 22 26 pozdravy 1.1 práce pracoviště 10.4 16 zaměstnání 9 10 16 17 18 22 26 pravidelná příslovce 45.4 pravopis gerundia 37.5 jména 1.7 množné číslo 8.4 rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou 4.1 4.5 10.4 33.3 48.1 48.4 přání a touhy 47 48.2 předložky 14.2 23.6 předměty denního užití 7 viz také osobní věci představit se 1 3 příčinné věty 26 40.11 40.13 přídavná jména 3.9 25 co mám rád 40.11 hodnotící 35 pořadí přídavných jmen 35 použití „favorite“ 42.1 příjmení 1.7 přísady 32 příslovce 39 48 pravidelná a nepravidelná 45 rozvíjející 46 přítomný čas prostý 13 14.8 16 přivlastňovací zájmena nesamostatná 5 přivlastňovací zájmena samostatná 8 přivlastňování, apostrof 6 přízvuk (mluvená angličtina) 3.7 psaná angličtina 1.7 apostrofy 6.2 čárky 24.5 gerundia 37.6 hláskování jmen 1.7 množné číslo 8.4 rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou 4.1 4.5 10.4 33.3 48.1 48.4

Q „quietly“ 45.1 „quite“ 46 48.2

R „really“ 46 48.2 „right“ 23.4 rodina 4 5 6 24 rozkazy 23 rozvíjející příslovce 46

S „s“, koncovka 8.4 9.2 13 schopnosti (dovednosti) 43 44 46 slovesa 42.1 44 gerundium 37 koncovky 13.7 37 modální 47 otázky s „do“ a „does“ 17.8 19.8 přítomný čas prostý 13.1 13.3 16.3 rozkazy 23.1 s „can“ „cannot“ a „can’t“ 44 „to be“ 1 2 10.1 19.1 25.4 otázky 17.1 17.3 18.1 19.1 19.8 zápor 15 základní tvar 13.1 „some“ 22.4 25.10 31.1 souvětí (spojky) 24 26 spojky 24 26 sportoviště 36.3 sportovní náčiní 36.2 sporty 14.4 36 37 40 stažené tvary I’d (I would) 47.1 I’m (I am) 1.2 10.1 stažené zápory aren’t (are not) 15.7 can’t (cannot) 44 don’t (do not) a doesn’t (does not) 16.6 23.8 28.6 47.7 isn’t (is not) a aren’t (are not) 21.6 21.8 wouldn’t (would not) 47.7 „straight ahead“ 23.4 studium 48

T „that“ a „this“ 5.6 8.1 „the“ 22.1 48.7 viz také „a“ a „an“ „there“ 24.1 31.4 „there is“ a „there are“ 21.1 „there isn’t“ a „there aren’t“ 21.6 „these“ a „those“ 8.1 „this“ a „that“ 5.6 8.1 „to“ 14.2

183

Anglictina ucebnice 1_172_184_OK.indd 183

23/02/18 10:55


„to be“ 1 3 10.1 19.1 25.4 zápor 15 otázky 17.1 17.3 18.1 19.1 19.8 „to go“ 37.1 „to have“ 28 29 „too“ 34.6 „too much“ a „too many“ 32 „to play“ 37.7 „to work“ 10 touhy a přání 47 48.2 „type of“ (s favorite) 42.1 týden 14 14.1

W „want“ 47 48 „well“ 45.7 „what“ 19 „when“ 19 39.6 „where“ 3.9 19 „who“ 19 „why“ 19 26 40.13 „with“ 10.11 „would not“ a „wouldn’t“ 47.7 „would“ 47 48

oznamovací věty 21.6 24.7 28.6 28.9 viz také „no“ v odpovědi přídavná jména 35.1 rozkazy 23.8 s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény 31.4 země 2 3.9 3.11 zkrácené tvary viz stažené tvary zvířata (domácí mazlíčci) 4.6 5 6

Ž ženský a mužský rod 5.1 25.1

U ukazovací zájmena 5.6 určitý člen 22 viz také neurčitý člen, nulový člen „the“ 22.1 48.7

V varování 23 věk 3 velikost (oblečení) 33 viz také počitatelnost „very“ 46 volný čas 38 39 40 volný čas 39 výčty (použití čárky) 24.5 výrazy vyjadřující četnost 14.7 14.8 „how often“ 39.6 příslovce 39 výslovnost abeceda 1.8 číslovky 3.7 intonace 17.6 rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou 14.2 28.9 29.9 46.1 „s“ a „es“, koncovky 13.8

Y „y“, přípona 45.4 „years“ (věk) 3 „yes“ v odpovědích 17 intonace 17.6 krátké odpovědi 18.1 22.12 29.6 29.9 44.7 47.10

Z zájmena 3.3 8.7 25.4 přivlastňovací 5 6 základní tvar viz slovesa záliby 38 45 viz také volný čas zaměstnání 9 10 16 17 18 22 26 záporné stažené tvary aren’t (are not) 15.7 can’t (cannot) 44 don’t (do not) a doesn’t (does not) 16.6 23.8 28.6 47.7 isn’t (is not) a aren’t (are not) 21.6 21.8 wouldn’t (would not) 47.7 zápory 15 16 44 47.7 viz také „bad at“ nemít rád 40 odpovědi 29.6

Poděkování Nakladatel by rád poděkoval: Jo Kentové, Trishe Burrowové a Emmě Watkinsové za dodatečný text, Thomasu Boothovi, Helen Fanthorpeové, Helen Leechové, Carrie Lewisové a Vicky Richardsové za asistenci při redakci, Stephenu Bereovi, Sarah Hilderové, Amy Childové, Fioně MacDonaldové a Simonu Murrellovi za úpravu designu, Simonovi Mumfordovi za mapy a národní vlajky, Peteru Chrispovi za ověření dat, Penny Handsové, Amandě Learmonthové a Carrie Lewisové

za korekturu, Elizabeth Wiseové za vytvoření rejstříku, Tatianě Boykové, Rory Farrellové, Clare Joyceové a Viole Wangové za dodatečné ilustrace, Liz Hammondové za redakci transkripcí audionahrávek a jejich zpracování, Hanně Bowenové a Scarlett O’Harové za vytvoření transkripcí audionahrávek, Jordanu Killiardovi za mixing a mastering audionahrávek, Heather Hughesové, Tommymu Callanovi, Tomu Morseo, Gillian Reidové a Sonie Charbonnierové za kreativní technickou podporu,

Vishalu Bhatiovi, Kartiku Gerovi, Sachinu Guptovi, Shipře Jainové, Deepaku Mittalovi, Nehal Vermimu, Roohi Raisové, Jaileen Kaurové, Anitě Yadavové, Manishovi Upretimu, Nishe Shawové, Ankitě Yadavové a Priyance Kharbandové za technickou asistenci. Veškerý materiál je copyright DK. Pro více informací navštivte www.dkimages.com.

184

Anglictina ucebnice 1_172_184_OK.indd 184

23/02/18 10:55

0039426  
0039426