Page 1

ZEBRA JULIUS ŘÍMANI, TŘESTE SE!

GARY NORTHFIELD

EUROMEDIA

Zebra Julius.indd III

27.4.2018 12:18:38


Přeložila Jana Jašová

Copyright © 2015 Gary Northfield Published by arrangement with Walker Books Limited, London SE11 5HJ. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, transmitted, broadcast or stored in an information retrieval system in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopying, taping and recording, without prior written permission from the publisher. Translation © Jana Jašová, 2018

ISBN 978-80-7549-724-6

Zebra Julius.indd IV

27.4.2018 12:18:38


OBSAH Ú VO D VI OSUDNÉ JEZERO XIII S MR D UTÁ DÍRA XX N A C E ST Ě XXXIX STÁ L E N A C E ST Ě L II P ŘI Š EL JS EM . VIDĚ L JS EM . POZVRACEL JSEM. LIX V Š EC H NY C EST Y VEDO U DO ŘÍMA L XV KDE J S OU T Y O PIC E? ! L XXVII V E N AT I O ! XCV P R V N Í D E N V E Š KO L E CXXI PŘ ED B O JEM CLVI PRVNÍ KREV CLXVII V EL K Ý ÚT Ě K CXCIII Š AMP I O N Š A M PIO NŮ CCXXI NA SCÉNU! CCXXX ROZHODUJÍCÍ BOJ CCLXIV EP I LOG CCL XXVIII ŘÍ MS KÉ Č ÍS LIC E CCL XXX G ARYHO SLOVNÍČEK CCLXXXII P O Z N Á M K A O A U TOR O V I CCLXXXVI

Zebra Julius.indd V

27.4.2018 12:18:38


Tak vy si myslíte, že znáte

ZEBRY?

Zebra Julius.indd VI

To si piš. přechytralý pakůň

27.4.2018 12:18:38


Náš ztepilý hrdina Julius!

Děláš kozy? si

Tak to jste nejspíš

VEDLE! V II

Zebra Julius.indd VII

27.4.2018 12:18:38


Co si většinou lidi myslí, že vědí o zebrách… Živí se trávou

Mňam … traviččka! Dobroučká travička!

Jupíí

í!

Travní krknutí

!

Krk

Pitomé

Johó! Koukni na tu nudli! Ble Znechucené prase

Vždycky se nechají sežrat

Kruci! Už zase!

CHRAMST! V III I

Zebra Julius.indd VIII

27.4.2018 12:18:38


Jaké jsou ZEBRY doopravdy…

Mrzutý pakůň

Oddané rodině a přátelům Miluju tě, synku!

Miluju tě, mami!

To chci teda vidět.

Ach, máme tak báječné stádo!

(Velké) smítko v oku

Předhoní i nejrychlejší lvy Uf! Ech! Hu!

Páčko, břídile!

Z z z zzzzzz!

A… ehm… no dobře, vážně jedí spoustu trávy KRK!

Co jsem říkal?

Takže jsou to pitomci.

IX

Zebra Julius.indd IX

Příšerný bručoun

27.4.2018 12:18:40


Julius ale nebyl jako ostatní zebry. A aby to bylo ještě zajímavější, žil v dobách

Frajer Říman!

Smraďoch barbar!

TO JE VZRŮŠO, CO?

No a? Pche! Římani?

Zebra Julius.indd X

Zájem pouze o trávu.

27.4.2018 12:18:42


K A P I TO L A P R V N Í

OSUDNÉ JEZERO Život na prašných, křovinatých afrických pláních nebyl pro Julia jen chléb a hry – chceme říct, že nebyl jen samé spásání trávy. Každou středu maminka Julia i jeho (hrozně protivného a pitomého) bráchu jménem Brutus odtáhla k jezeru. Julius jezero

NENÁVIDĚL…

Néééé! K jezeru nééééé!!! přímo

PŘÍŠERNĚ!

XIII

Zebra Julius.indd XIII

27.4.2018 12:18:42


Připadalo mu, že všechna zvířata

SMRDÍ!

Dobrý den!

Nenechte se rušit! Zrovna tlačím!

Bezva

Ble

mc!

Jú!

A že jsou

TÁÁÁK

NUDNÁ! … a tak tam stojím až po krk v bahně a říkám si, tak teď mě sežerou krokodýli nebo hroch! Naštěstí jsem se v mládí naučil plavat…

CHRRR

XI V

Zebra Julius.indd XIV

27.4.2018 12:18:43


Nemluvě o strachu, že ho každou chvíli může něco sežrat…

Juliův starší bratr Brutus ale jezero miloval!

Juchú!

Cák!

Áá! Přestaň mi laskavě cákat do očí!

A nic Julia nerozčilovalo víc než ten náfuka a machr Brutus. XV

Zebra Julius.indd XV

27.4.2018 12:18:43


Gary Northfield píše a kreslí komiksy od roku

2002. Proslavil se komickým stripem Ovce Derek, který vycházel v dětském komiksovém časopisu The Beano a později vyšel v knižní podobě. Gary Northfield kreslil komiksy také pro National Geographic Kids, The Phoenix, The Dandy, The DFC, Horrible Histories (Děsivé dějiny), Horrible Science (Děsivá věda) a The Magical World of Roald Dahl. V poslední době vydal knihy The Terrible Tales of the Teenytinysaurus! a Gary’s Garden. K jeho nejoblíbenějším tématům patří zvířata a jejich zábavné životy. Často si říká, co si asi tak tihle tvorové myslí o světě, v němž žijí.

Zebra Julius.indd CCLXXXVII

27.4.2018 12:19:11


Gary Northfield

Zebra Julius Římani, třeste se! Z anglického originálu Julius Zebra Rumble with the Romans, vydaného nakladatelstvím Walker Books Ltd v Londýně v roce 2015, přeložila Jana Jašová Redigovala Eva Klimentová Podle původního designu graficky upravil a vysázel Vladimír Fára Odpovědná redaktorka Jana Kotrlová Technický redaktor David Dvořák Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 9685. publikaci Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Počet stran 288 Vydání první PRO ČTENÁŘE OD 8 LET Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz. www.knihyzpikoly.cz

Zebra Julius.indd CCLXXXVIII

27.4.2018 12:19:11

0039400  
0039400