0039266

Page 1

CELÉHO SVĚTA


PŘEHLED

Maďarsko

31

Ve všech z emích objevíš ty pické přísady, p lo d i ny, z vířata a pro du kty; najdeš je uvn itř hran ic každé z emě, a z ej ména v obl as ti jej ich půvo du nebo nej hojnějšího pěs tování či chovu.

Nizozemsko

27

Německo

Kanada

6

Velká Británie Itálie

Spojené státy

Mexiko

Francie

8

36

Portugalsko

38

10

Maroko Ekvádor

15

Peru

14

Brazílie

22

32

58 Egypt

Legenda KUKUŘICE

Španělsko

34

28

16

60 Řecko

39

Angola

p lo d i ny a z vířata

61

PAV LOVA

trad iční pro du kty /recepty VČELA

Jižní Afrika

zvířata, která nejsou k jídlu h nu tí Ochrana Slow Foo d *

Argentina

h nu tí Ochrana Slow Fi sh * LOND Ý

N

h l avní měs ta

TÁDŽMAHÁL

z ajímavos ti

Chile

2

19

18

62


Norsko

24

Švédsko

25

Polsko

30 Finsko

Rusko

26

42

Japonsko Čína

46 Jižní Korea Vietnam

Turecko

45

53 49

Thajsko Libanon

Indie

44

50

54 Indonésie

48 Austrálie

Madagaskar

52

66

63

Hnutí Ochrana Slow Food a Ochrana Slow Fish podporují malou, * vysoce kvalitní produkci skupin pastevců, rolníků nebo rybářů, kteří používají tradiční udržitelné metody. Cílem těchto hnutí je chránit plemena a odrůdy, jimž by jinak hrozilo vymizení.

Nový Zéland

ostrovy Fidži 69

68

3


největším ka je USA. š a j Al státem

TRE S K A PE STRÁ BER

KREV ETY

IN

GO

M E Č OU N

VO

MOŘE

OSTRU ALJAŠ

SK

ŽINÍK MORUŠKA

Ý ZÁ

LIV

TIC

HÝ OCEÁN

H

LOSOS N ERKA

A

J VA

SKÉ

OSTROVY

SEVERNÍ AMERIKA

vo u ý, že s ychl za méně r tak hytí Je řist c vteřinu! ko než

EC JOV

4

Bizoni jsou dnes ohroženi vyhubením a žijí v chráněných rezervacích. Kdysi se však jejich obrovská stáda toulala prériemi Velkých planin od Kanady po Mexiko. Bizon může vážit až 900 kilogramů a jeho chutné maso se podává v mnoha restauracích.

VSKÝ

m stro V O yšší ě! K jv ět SE Ne na sv

Víš, že… Humr americký žije v chladných a mírných vodách Severní Ameriky,dává přednost skalnatému dnu. Je hodně velký a zpravidla žije dlouho. Rekordního jedince ulovili v roce 1934 u pobřeží Nové Anglie: vážil 20 kilogramů a byl asi 100 let starý.

OBRO

Aztékové často přidávali čerstvé chilli papričky do kakaového nápoje chocolatl. Pálivá dobrota rychle zachutnala conquistadorům. Tato odvážná kombinace k nám dorazila prostřednictvím slavné mexické omáčky mole poblano.


SEVER

BE

AU

A L JA Š K A

NÍ LEDOVÝ OCE Á

N

NAR VAL FO

RT

OV

O MO ŘE BAF

FIN

ŮV

ZÁ LI V

KAMZÍK BĚLÁK BOB R

KARI BU

Bobr kanadský větším hlo davce je nej verní Americe m e S v .

STŘEM CHA VIRG INSKÁ K L I KVY KRTEK

HUDSONŮV

K A NA D A

HVĚ ZDO N

Ý OS

MA N I TO

B S KÁ

MO U

LI

V BĚLUHA

ŘE PA CUKROVKA

KA

J EČM EN

JAVOR CUKROVÝ

OVCE TLUSTOROHÁ

DIVOKÁ RÝŽE

PŠEN ICE KAM UT

JA B LKA

S P OJ ENÉ STÁTY AM ERI

CKÉ M U Š LE

KUKUŘICE

DÝNĚ

PLATÝS

B I ZO N

V IN NÁ RÉVA

S LA DK

MO CHY NĚ DUŽNOPLODÁ

É BRAMB ORY

AVOKÁD O M

M E X I KO CH I L L I PA PRIČKY

I EX

Ý CK

ZÁL

POM ERANČE

IV

L IM ETY

AT

LAN

TSKÝ OCEÁ

N

KRA B

POMČÍK

ČERV ENÉ A ČERNÉ FAZOLE KA KAO

TU N KA

MARLÍN

KR ÁT K

OZO BÝ

Je den z největš ích a nejbarevnějších tuk an ů žije v mexický ch tropických lesí ch.

5


BĚLUHA

NARVAL

Kv spir ůli jeho dlouhému, álov se m itě stočenému zubu u přez dívá „mořský je dnorož ec“.

Tento h je nazý ohrožený dru ba. vaný též bílá velr y

K M A K TA

O B I L NÁ P L AC

í lr y b Mražená kůže a ve jí! ilu tuk… Inuité to m

BEAU

FORTOVO MOŘE

KA

Kul até p oby ečivo půvo dních vatel Ameriky.

o Tot , jga ta

okrývá mí p úze rně rozlehlý mí nes rský les. e sev

s jasně žiníku u r t os oranžovými uh i n e b o r D ým . t plo dy žlu

OSTRU

KARI BU

ŽINÍK MORUŠKA

LOSOS N ERKA

R o dí lave s tisíce e v řekách, p ánu k c ilometrů do o e a p o . letech se vrací zpátky

LOS

V IN Ý OCEÁN CH TI

Kanada

PSTRU H DU HOVÝ Plave v řekách a po dél pobřeží. r uve nco a ry ěV ov ce d e. r t ou vic s o st ro o Na r a bo

Kanada je jednou z největších zemí na světě, a její kuchyně je proto tradičně regionální. Velkou část kanadského území pokrývají severské lesy, v nichž je soustředěno největší množství stromů. V centrálních oblastech se pěstuje mnoho druhů obilnin, podél pobřeží je rozšířený rybolov, zejména lososů, pstruhů, humrů a krabů. Nejtypičtějším kanadským produktem je javorový sirup, javorový list se dokonce dostal i na kanadskou vlajku. Javorový sirup se používá do moučníků či cukrovinek a na lahodné lívance.

6

M UCHOVNÍK

Fialov é plo dy muchovníku jsou po dobn é borůvkám, je dí se í čerst vé nebo suš né a používaj e se do pemmikanu.

S M RŽ E Tyto houby rostou v borových lesích.

STŘ E M

NÁ RÉVA

NS KÁ

CHA VIRG I B ob u lovina, která je často p o už ívaná do šťáv, džemů nebo rosolů.

LE N

K L I KVY Čer v ené plo dy klikvy se po dopa o du n zí jak míček a zem o dra uté! , protože jsou d SKALN

ATÉ

KOZY

NA NA I M O

B AR

HO

RY

OV E S

Z E LEN

ČK A

Á ČO Je to je dna z nejstarších plo din na světě.

OVCE

J EČM EN

S KOT

S

Ne p tři ečený dezer suš vrst t tvoří vy enk y ja : rozdrobené ko a čo zákla d, krém kolád a.

TART S T ER T U B

B E AV E R TA I L S

Slad ve t ký smažený moučník í varu bobřího ocasu se j též s čo koládou.

B I ZO N

UZ E N É M A S O O P MO N T RE A L S K

PEMM I K AN

něn y pl ci k č í š o k malé sla dké ej m, v máslem, sirupe i m a rozinka

é Připra vuje se z různého masa a ovoce ; je velmi výživný, o de dá vna sloužil jako velmi tr vanlivé jídlo do zásoby.

Uzené hověz kořeněné í zvláš je oblíbené tě do sen dvičů.

U


SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN

M EDV

H A L I FA

Í ĚD LEDN

FLI

P P ER

PI E

X DO NA IR

Javorový sirup, který se vyváží do celého světa, byl prvním sladidlem pocházejícím z východní části Severní Ameriky. Vyrábí se ze šťávy javorů. Na jeden litr sirupu je třeba asi 40 l šťávy.

S

ho v ěz pla í po dá va cce s ra né v chlebové a č jčaty, cibulí esne kem

lní n áp s sa oláč chutný k ího ma z tulen

BAF

FIN

ŮV

Typickým jídlem kanadské kuchyně je poutine. Jsou to smažené hranolky posypané čerstvým sýrem a zalité světle hnědou masovou šťávou (nejčastěji z hovězího nebo kuřecího).

ZÁ LI V

T U LE Ň KUŽE LOZ UBÝ

ATLA

NTSKÝ OCEÁN

TRE S KA

HUD

PŠEN ICE

M O U K A M A N I TO

Tresčí jaz ky jsou y specia litou této země.

SONŮV ZÁLIV

BA

H IOD ON

Chutná říční a jezerní r yba.

Je z pro vláště vho dná př jmé ípravu chleba, n o do stala po dle této o blasti.

Lesy, v čer ven nichž é SIV EN javor , čern rost Žije v o jezerech a je z j ový si é a c u j rup u av avo oblíbe u o k k rů nou pochout cuk poc rov ory québeckých le dních ro há é – vý ch zí me dvědů. .

SATU RE J

DIVOKÁ RÝŽE PŠEN Zře ICE RE D F I F E Jsou t o semena vo dní o d jmě jd e r ů o pře dka všech d, k rostliny ovsuchy. teré se zde pěstují.

PŘEKLAD SÓJA

e ne da s ne a n e ci Ca in ivano d tà e t i col di var

TO U RT I È

KRA B MODRÝ

N MO

JA B LKA TR

É B A G E LY EALSK

JAVOR CUKROVÝ M LADÉ L

I STY KA PRADIN

DIVOKÉ B ORŮVKY Kanada je je dním z nejv vých ě pro du tších světo o dů. centů těchto pl

OTTAWA S

RE

JA HODY

OKA ÝR

BRAMB ORY

rá te í k , n ina ce byl ochu á ck k a. mati Silně aro á třeba rocan v se použí ky do k nádiv

HŘE BENATKY

ÚSTŘICE

Ho dn zá ve v ě ústřic se nalé rži elké sla dkovo dní nád na ostrově Sober.

r sý ý k ic ben mat i aro é vyro chy. S UG m l e V AR ni rv P I E byl pop ými m k ic trapist

, Chu ěsta tn Malé prstence z t a pak trad a v ý koláč s h ří e ovězím které s t iční q se nejdříve va r je v Q přovým ma u řti o e sem s u é be nov ébecký pečou – jejich otv ých zákusek cu tra di ým j k a s í j r č ě n vo r c o V á větší než u newyo ový ukrem nebo nocích. m sir upem bagelů.

Í KA ZA HRADN

HUMR Z GAS PÉ

Jde e­ ňova o je dnoho z nejoc dě. nějších a humrů v Kan

RUDUCHY

é Čer ven ofialové mořsk y řasy b n i v ohaté na bílko se používají jako zvýrazňovač chuti.

7


BRO

WNIES

KU KU ŘI Č N É LU P ÍN

J E S ET ER ZÁPA DNÍ

Sladko vo dní obr, který dorůstá délky více než 6 metrů.

cereá lie po dávané s mléke m jako zdravá snídaně

KY

D EV

PSTRU H DU HOVÝ

v řekách a v Tichém oceánu.

HÝ OCEÁN

OSTROVY SKÉ J A ví s tropickým AV o

álově H ostr a křišť u So nebím vo dou. u d po čisto

KR

Te mou nké plack y z vajec, k polo y a mléka s e ser vírují žené na sobě a přelité javo rovým sirupem.

zrna kukuřice, která se zahřátím rozpukla

I L’ S FO O D C A K E

O

KO

U

tra

dičn na í jídlo po dávané Den díkůvzd ání

OVCE TLUSTOROHÁ

B LU

E

PŠEN ICE KAM UT

N ŽINÍK MARIO V současnosti jde o nejběžnější kultivar ostružin.

SKALNAT

TŘ E Š N Ě RA I N I E R Jsou to velmi sladké . plo dy se žlutou dužninou

É H O

RY

V

I DLOROH Je je dním z nejr ychlejších savců planety! S LONÍ ČE S N E K

CI BU LE Z MAU I Jsou velmi sla dké!

ÚDOLÍ MONUMENTŮ

EREY NT O K M Y JA C R D

V IN NÁ RÉVA

Kaliforn ie je je dním z nejvě tších výrobců vína na světě.

Americká kuchyně je velkolepou kombinací tradic: nejběžnějšími plodinami jsou kukuřice, dýně a sladké brambory, rozšířený je rovněž chov hovězího dobytka. K národním jídlům patří hamburgery a hotdogy podávané s chlazenými nápoji. Nejdůležitějším jídlem je snídaně, která často zahrnuje pomerančový džus, cereálie, kávu, vajíčka a lívance. Nejtradičnějším svátkem je Den díkůvzdání, který připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek. Vždy se při něm podává pečený krocan s nádivkou.

B I ZO N

nelle gran di praterie

PŘEKLAD ŠPAG

ÝNĚ

ETOVÁ D Když bere dužn se po uvaření vy ou, ina této dýně vi dličk připomín á špagety!

EN

I

Ý ČN

PÁS

ýr ýs d r v polot jemný

KOKOSO VÉ OŘECHY

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Sběr borůvek je tradiční zábav ou místních dětí.

vive

Řík ří MOST GOLDEN GATE BRIDGE česn á se mu také „ob ůže ek“, je d m a k na palič vážit a ž 340 gramů!

ANANASY

B ORŮVKY

Prasta rá o drůda obilnin z Asie se nyní pěstuje Seve k í v n e t roameri Spojených státech cký sudokopy amer s obro ž ických a v Kanadě. vskými rohy se u dávno … neloví pro maso

chu tn ý oří sýr s l šky ískovými z Or egonu

OSTRU

8

D O U G H N U TS

Kdo by neznal párek icí ořč v rohlí ku po dávaný s h chutn ý dort s tenkými a kečupem? v r stvami čokolády Sma ky L ÍVA N C E po žené koblihové krouž ; P O P C O RN í n l kr yté m náp polevou a cukre koláč s jablečnou pr vní e j k čer vnový páte náro d ním dnem koblih! C A N S NÁ D I V

S MO K EY

TIC

HOT D O G

LE PI E

ou oust p s e s Populární moučník y. kostk čokolády se krájí na

KRA B ZÁPA D OAM ERICKÝ

Žije

APP

OVCE NAVAJO - CHURRO

Velmi o í bylo vyšlech dolné plemeno ovc ského těné v rezer vaci in dián kmene Navahů.

S KOT

PE KA NOVÉ OŘECHY

SM

F R ANC I S KÝ SA N C H L É B

e ně Připrav uje se s přiroz ami, se vy skytujícími kvasink zli e které do Kalifornie přiv zlatokopové.

KU ŘE

vé m kuře v křupa íčku t okořeněném těs

MA

Oblíb

KREV ETA

AŽ EN É

Tyto p rotáhlé ořechy jsou půvo dem ze Severní Ameriky.

R S H M A L L OW S

K

U UK

ŘIČN

Ý CH L É B

kub z Rychlý chlé y se uk kuřičné mo říloha. p po dává jako

VÉ ÍDO Š A O AR Á S L M

ené válečky z cukru a vaječ ného bílku se i moho u napichovat na špejl a opé ka ! kat na d táborákem azán chutná pom ů z arašíd


N SLA

B AG E L

I NA

K ÁVA

PŘEKLAD

chut ve t né pečivo varu p rstence

di a tta t pance umica f f a maiale

CHE E S E CA K

E

CLA horký nápoj z kávových zrn (oblíbená je i le dová káva)

stu d e dvou ný moučník ze tvoř vrstev – je dnu ít rozd varoh, druhou roben é sušenky

RÝŽE MANOOMIN

vaná polévka připravo or b z mušlí a bram

KUKUŘ ICE S

I LV ER QU E E

Jedním z nejoblíbenějších jídel v celé zemi je hamburger, placka z mletého masa v žemli, který v USA rozšířili němečtí přistěhovalci v 19. století. Do klasické verze patří rajče, nakládaná zelenina, cibule a kečup.

N

Pře dstavuj e zákla dní velikost pro měře ní kukuřičných klasů.

le obu žusů b od né ve ají d ů. r Če užív žem d p o a e

e ch v jezer Žije . h c á i řek

s

Tato o rýže se sk drůda divoké hite lízí v rezer vaci W Earth . kmene Odžibvejů

M C H OW D E R

Američané milují barbecue. Jde o rituál, při němž se potkávají s přáteli a sousedy. Maso s různým kořením se připravuje na dvorku na speciálním grilu, podává se s grilovacími omáčkami, často také s kukuřičným klasem a zeleninou.

TOPINAMBURY

SOCHA SVOBODY

RAJČATA

PLATÝS

DIVOKÝ ČE S N E K KUKUŘIČN

MI

S LE PICE PLYM UTKY

Ý P ÁS

slípky mají Tyto černobíle né krás vané opeření. o h pru

SS

SÓJA

K L I KVY

S UM EČE K

Li d jí „žido ově se nazýva ebo vské brambor y“ n „jeru . zalémské artyčoky“

IS

S

IP

PI

DÝNĚ

Hojně se pěstují a jsou symbolem Halloweenu.

PRASATA

A L IGÁTOR M a so u z aligátora je je dno z nej , í nezvyklejších věc kterou m ůžete jíst.

S LADKÉ B RAMB ORY

è ricca d uccheri i z e si p u ò cucinare in molti mo di diversi

HING

BROS KV E

vé ěla b i t í š Prášek z listů ka kořen o k a j se používá o. vadl a zahušťo

ICKÝ

MAY

ICE Z MYS U Chov ké ají se na v měl h c í t í s vo dě zátoky a sbírají se ručně.

DLOUHÉ

V Geor g ii se pěstuje spousta tohoto sladkého ovoce!

HUM

Je am R AM ER erickým zástupcem humrovitých.

TON

Ú S TŘ

M UŠK ÁTOVÉ ODRŮDY RÉVY VINNÉ

FIL É

HOŘČICE Hořčič í ná semínka se používaj k výrob o ě velmi oblíbenéh žlutého doc ucovadla. h

WAS

Druh půvo dní evrops ké mořské r yby s plochým tělem.

HŘE BENATKA AT LANTS KÁ POM ERANČE

RŮŽOVÝ

GRA PE FRU IT

PŘEKLAD KOST LÍN OBROVS KÝ

KRA B

Je to je dlá, ale velmi straši delná r yba!

ATL

L IM ETA

TA C O S

MEXICK

Ý ZÁLIV

S M A Ž E NÁ NÁ R A J Č AT ZELE A , se m tortilly plněné ma m vý kořením a hlávko í n r á salátem popul h c e v jižních stát

TA B A S C

VEN

O PE PP

ANTSKÝ OC EÁ N

K O VS K Á Š U N K

A

ERO N I

Tut z pá o čer venou omáčku Ostrý livých salám z hovězího i paprik vymyslel a vepř Na jih ového masa se často u velmi oblíbené v Louisianě. pouli m d ává na pizzu. ě ční jídlo – byl po n ! dokon m l i f ce pojmenován slavný

velmi ch utná šunka typick á pro jižní státy

9


SA L SA

NA C H O S

dob ře zn á doch mé ostré ucova dlo

N FLA

D E VA N I L L

tro j kuk úhelník ovité uřič né tra dičn chipsy se ě sals po dávané o u a sýrem

vanilkov ý pu dinkový dezert

dí i kaktusy. se je tonky jsou y d é l Ta žnatě s vnaté. u Zd dké a šťa a l s

V IN NÁ RÉVA

GU

A

IE

O

„S KÁKAVÉ FAZOLE “

E

CH

IL

EN ES

NO GA D A

Má t ř i bar vy mexické vlajky : zelená je chilli paprič ka poblano, bílá smet ana a omáčka z vlaš­ ských ořechů, čer vená avokádo, g á ranátové jablko. limeta a ostr á v P U L QU papriko E omáčka

PUNC até plo dy se loupají, aby se zbavily trnů a dužnin a se mohla konzumovat.

Dužn

Pohyb těchto fazolí způsobují lar vy malé můr y, kt eré jsou uvnitř.

HU

OLE AC A M

n áp o ný ze zk j připravova áve vašené šťávy ag

TOMATI L LO yně ch Zelené plo dy mo obné d dužnoplo dé jsou po . rajčatům

IT LACO CH Kouř ově chutnající houba, která napa dá kukuřici – je vysoce ceněná!

D

EDÝ OVEC Š VÁK T J PLE

Ý NĚ Nejsta r která se zd ší semena dýní, e našla, pocházejí z doby kolem r oku 7000 př. n. l. K U E K C I U Ř Obyv i atelé Mexika pěstoval i s kukuřic i jako pr vní a Q U E S O C H I H UA H UA pře d 9000 lety.

Na PITAY A ovo zývá ce“ se též jak , protož „dračí e vypa dá o oh n i vá koule.

S KOT

sv z k ětle žl ut r též avskéh ý jemný sýr o m jak o „s léka, známý ýr mennonitů“

ČERVENÉ A ČERNÉ FAZOLE

TICHÝ OCEÁN

Tvoří dvě hlavní složky mexické kuchyně.

RAJČATA

SARD INKY

MEXIKO Mexická kuchyně ovlivněná předkolumbovskými civilizacemi a také španělskými conquistadory je překvapivě rozmanitá, s mnoha intenzivními a často ostrými chutěmi. K hlavním produktům patří 150 místních odrůd chilli papriček, červené i černé fazole, exotické ovoce, kakao, kukuřice a ryby, zejména podél pobřeží. Tradičním jídlem, které je spojené především s venkovem, jsou kukuřičné tortilly. Používají se jako chléb a často se plní masem nebo zeleninou.

10

CHY y: KOKOSOVÉ OŘE vo r t o i Mají ve skořápce tř tevřít e o je den z nich se dá stanet o d vývrtkou a tak se . v o dě ke kokosové

M U LATO

MARLÍN assomiglia a un gran de pesce spada

PŘEKLAD

málo pálivé papričky

L IM ETY elkým je v usových o citr xik Me ntem dů. e plo uc od r p

L

CITRONY

ETOUN a Ploutv řídl e připomínající k umožňují těmto r ybám uprchn tor y out pře d pre dá trů tak, ž e e „letí“ až 50 m mimo vo du.

AVOKÁD O

velmi vý živné ovoce s měkkou zelenou dužninou


U TEQ

I L A A M E ZCA

Q U E SA D I L L A

TA C O S

L

é lí ič n kuř cibu kuku u k z řičné to s rtilly Připravují se masem . plněn u é n k ě é sýrem l n ů tortilly napl p é na Oba n a přeložen ilují t á s p e o d j e e s z a g á e se solí ve. Tequila se pij hve a limeto R I TO TO RT I L LY u; na dně lá BUR mezcalu je čer v.

T

en k D E M E G U EY m é placky z k O ukuřičné N o uk y SA s U e připravují na r G ozp nazý álené pánvi vané co mal. ká e exic v Skutečná m z agá . N GA k i v c r e a Č CH A ! specialita I n s ko IM se totiž je dí ja CH bu rze e v á smažen

a je Srolovaná tortill i lm v této oblasti ve je ň e oblíbená, zárov yn ě i součástí kuch A. Tex-Mex v US

Podle legendy nabídl aztécký vládce Montezuma španělskému conquistadorovi Cortésovi čokoládu ochucenou vanilkou. Cortés se tak stal prvním Evropanem, který ochutnal koření, jež Aztékové drželi v tajnosti.

Čokoláda se připravuje ze semen kakaovníku, který se pěstuje v Mexiku a Latinské Americe už asi 4000 let. Tato semena podobná mand­lím jsou uzavřená v plodu – bobuli. Každý plod obsahuje 25–40 semen.

ta rri

KŘE PE L HARLE KÝN Žije zde a v USA. POMČÍK

OČNATEC ŠTÍH LÝ

Ž iv v b í se řa sa lízk osti mi a ukrývá se korálový útesů. ch

PIŽMO VKA V E LKÁ

Žije ve Stře dní a Jižní Americe.

Žije v hloubce až 250 metrů.

PLOS KOZ UBEC

Vynik á velmi křiklavým zbar vením.

bylé mayské ruiny staro

ANANASY V Mexiku celá řad se pěs a pa t prič uje ek.

jpo JA LA PEÑO a ne pap – é v i ričky proklatě pál

ANCHO jemně pál ivé papričky čerstvé nebo sušené.

mnoho uje t s ází i ex ila poch . e áv agáve e qu Ag hů, t mo dré u . dr t z v z

DLOUHÉ

O

XIK

ME

jší! r ně á l pu

KÁVA

MEXIC

LI

CHICHÉN ITZÁ

V

uje pěst V Mexiku se ně č téměř výlu abica. r A h jemný dru

íc h les riky. v e Žij me ní A Stře d

AGÁV E

KRO CAN PAVÍ HA BAÑERO

P

chil OB LANO l velk i papričky – é a je mné

PA PÁJA Velmi sl a dké ovoce, které v Mexiku dozrává během celého roku.

AMARANTO DI T E HUACÁN Sem vají ena se praží a použí při vý robě cukrovinek.

Snad nejpálivější paprička na světě!

KA KAO V min ulosti se semena použí vala jako plati dlo.

VAN I LKA Z CH INANT LY

SA P Šť á ODI L LA v a a p se n a o už ívá zývá chicle se při výrobě žvýk aček.

E N MO L E L LO P O O B L ANO P

CH A PU L IN E S

TA M A L E S

kuře s ostrou ou omáčkou vyroben i ill z čokolády a ch papriček kobylky uvařené t ěs e v kastrol to p zele lněné masem, sýrem, nebo opečené nin za b v troubě alen ou nebo ovocem é v li e stenu kukuřic a va DLOUHÉ řené v páře

BANÁNY Tato nád herná orchi dej pro duku je sla dké koření.

LEG UÁN

Je dno ze zdejších nejpo d ířat se po ivnějších zv rce. dobá velké ještě

11


CELÉHO SVĚTA Copyright © 2017 Firefly Books Ltd. Italské vydání © 2016 Food Editore, an imprint of Food S.r.l. Translation © 2017 Zdeněk Šohajek Všechna práva vyhrazena Illustrazioni Febe Sillani Mapové ilustrace Luca Mingolla Text Giulia Malerba Z anglického překladu italského originálu Mappe del gusto, vydaného nakladatelstvím Food Editore v roce 2016, přeložil Mgr. Zdeněk Šohajek Redigoval RNDr. Petr Roth, CSc. Odpovědná redaktorka Ivana Nováková Technická redaktorka Růžena Hedrichová Vydala Euromedia Group, a. s. v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2017 jako svou xxxx publikaci Obálku podle originální předlohy upravil a sazbu zhotovil TypoText, s. r. o., Praha Vytištěno v Itálii Vydání první ISBN 978-80-7549-458-0 Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz www.euromedia.cz www.knihyzpikoly.cz Mapy měst v této knize nejsou znázorněny v měřítku a umístění prvků není vázáno na jejich přesnou geografickou polohu.